DeMooiSonenBreugelkrant

15 februari 2017

DeMooiSonenBreugelkrant 15 februari 2017


Kaartverkoop Maestro van start!

Op 10 juni gaan zes bekende dorpsgenoten de strijd aan om de titel Maestro Son en Breugel 2017. Het gezelschap, bestaande uit Leon Spierings, Kristel Pols-Engel, Rob Verschuren, Tom van den Nieuwenhuizen, Nell van Doleweerd en Pieter Egmond, zal zich inzetten om op zo goed mogelijke wijze leiding te geven aan de muzikale trots van Son en Breugel, het Harmonieorkest van Pro Honore et Virtute.

Inmiddels hebben de kandidaat Maestro's kennis gemaakt met het orkest en zijn ze druk aan het oefenen om een goede indruk op het podium achter te laten. Het concert zal plaatsvinden in de zaal van Café Restaurant De Zwaan en begint om 20.00 uur.

Inmiddels is de kaartverkoop van start gegaan. Er zijn staanplaatsen van € 10.00 en zitplaatsen van € 12,50 beschikbaar. De kaarten zijn te koop bij Restaurant De Zwaan en Cafetaria Spierings.
Dit unieke evenement mag u niet missen, dus wees er snel bij, want de kaartverkoop gaat hard.

Mocht u nog vragen hebben, dan verwijzen we u graag naar www.phev.nl/maestro of de facebookpagina https://www.facebook.com/harmonie.phev. U kunt ook contact opnemen via maestro@phev.nl.

6 / 28

Kerk redden lijkt tijdsverspilling

Het pamflet 'Red de kerk' en handtekeningen van verontruste inwoners pleiten voor het behoud van het kerkgebouw. Maar de toekomst van het kerkgebouw lijkt geen discussie meer te zijn. De voorwaarde van het bisdom voor de totstandkoming van de nieuwe kerk is de verkoop en sloop van het huidige kerkgebouw, zo heeft de nieuwe bisschop Mgr. Gerard de Korte bepaald.

Door: De redactie

Het overleg tussen bisdom, parochiebestuur en gemeente is de laatste maanden op constructieve wijze voortgezet. De parochie en gemeente zijn in overleg. Het proces is nog in volle ontwikkeling gaande en dient uiteindelijk een formeel en juridisch karakter te krijgen. Zo staat te lezen in de extra nieuwsbrief die uitgegeven is op 29 januari jl. door het bestuur van de Heilige Oda parochie waarin ook te lezen is dat het bisdom heeft de voorkeur voor een nieuwe, kleinschalige kerk achter de toren. Dat is inderdaad een mooie locatie, direct grenzend aan het Vroonhovenparkje met prachtige bomen en het Balkon van Son aan de Dommel.
Deze extra nieuwsbrief is overigens te raadplegen op de website van deze krant, www.demooisonenbreugelkrant.nl
Op basis van de besluiten van de nieuwe bisschop is het zeker niet zijn bedoeling om de bestaande kerk te redden. In zijn nota pleit de bisschop voor een nieuwe, hartelijke, gastvrije kerk met ruimte voor verschillende accenten en vormen van katholieke spiritualiteit. De huidige St. Petrus' Bandenkerk biedt plaats aan 1000 mensen, maar bij eucharistievieringen zijn veelal niet meer dan 100 kerkgangers aanwezig. Een kleine, toegankelijke en uitnodigende kerk past in de tijd waarin we nu leven.

Opdracht van bisschop
Het kerkbestuur is dankbaar dat de bisschop de parochie Heilige Oda een nieuwe kerk gunt, zo staat in de nieuwsbrief. Begrijpelijk, want drie jaar geleden stond zo vast als een huis dat de Petrus' Bandenkerk op termijn gesloten zou worden. Destijds zonder toezegging van de bouw van een nieuwe kerk. Een poging om de sloop te voorkomen op basis van de monumentale waarde van het kerkgebouw is eerder dit jaar afgewezen in de rechtbank. De rechter stelde de gemeente in het gelijk door de Sint-Petrus' Banden met goede redenen niet op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De rechter stelde dat het gebouw weliswaar monumentale waarde heeft, maar dat de gemeente toch op goede gronden heeft besloten om de kerk geen status te geven.
Het kerkbestuur heeft van het bisdom inmiddels de opdracht én het mandaat gekregen om voorbereidingen te starten die leiden tot de bouw van de nieuwe kerk. Dit moet op korte termijn leiden tot definitieve en formele besluitvorming. Als voorwaarde vanuit het bisdom is daarbij gesteld dat het huidige kerkgebouw gesloopt dient te worden.

Voortschrijdend inzicht
Er kan moeilijk worden beweerd dat nu "ineens" de (sloop)kogel door de kerk moet. De plannen en discussies over de toekomst van de St. Petrus' Banden kerk duren al ruim 6 jaar. De koerswijziging van het bisdom door aantreding van de nieuwe bisschop heeft processen versneld, zowel bij het kerkbestuur als bij de gemeente die al lange tijd bezig is met de ontwikkeling van het centrumplan. Voortschrijdend inzicht vraagt om aanpassing van bestaande plannen die gebaseerd waren op een nieuwbouw voor de MFA op het tijdelijke parkeerterrein.
Architect Thomas Rau, uitgeroepen tot Architect van het Jaar 2013, die door de selectiecommissie is aangesteld voor de MFA aan het kerkplein is overigens een meester in duurzame en toekomstbestendige architectuur. Op de website van zijn architectenbureau RAU worden fraaie, gerealiseerde projecten getoond waarbij het gehele of gedeeltelijke hergebruik van historische gebouwen het uitgangspunt vormden bij ontwikkeling van een nieuw gebouw. Wellicht is RAU in staat om de karakteristieke gevel - of andere elementen van het oude kerkgebouw - te integreren in een nieuwe, functionele MFA. Wat Thomas Rau betreft 'dient het kerkplein omgetoverd te worden tot een centraal, levendig plein met een eigen uitstraling waarbinnen bestaande iconen gekoesterd worden, aangevuld met dorps groen en horeca.'

Om inwoners van Son en Breugel te betrekken bij de ontwikkeling van het centrumplan of vlekkenplan zou een heldere presentatie in het gemeentehuis door middel van een maquette en artist impressions zeker helpen, maar daarvoor moet architect Rau aan de slag kunnen met een duidelijke opdracht.
Ook een duidelijke uitleg van de gang van zaken zou nuttig zijn. Het zou bijvoorbeeld zomaar kunnen dat enige haast geboden is bij de definitieve veststelling van de plannen voor de herinrichting van het kerkplein met het oog op de onzekere, bestuurlijke toekomst van de gemeente. Komende zomer verdient de gemeentelijke toekomst bovendien alle prioriteit. Kerk en MFA mogen dan niet langer meer alle aandacht opeisen.
Toelichting redactie: Dit artikel is tot stand gekomen op basis van de officiële berichtgeving van het parochiebestuur in de extra nieuwsbrief van 29 januari 2017 over de stand van zaken van de oude en de nieuwe kerk en overige publicaties in de media met betrekking tot de oude kerk en de nieuw te bouwen MFA. Meer informatie is o.a. te vinden op de website www.heiligeodaparochie.nl en www.gemeentesonenbreugel.nl

Verdeeldheid
Tijdens de laatste raadsvergadering baseerde de oppositie baseerde haar standpunt over een MFA in de oude kerk zich daarbij beroepend op ruim 1300 handtekeningen van het burgerinitiatief tot behoud van de kerk. Dat is ca. 11% van de inwoners van 25 jaar en ouder. Een aanmerkelijk grote deel van dezelfde bevolkingsgroep, 89% , denkt daar anders over of heeft er geen uitgesproken mening over. Dat blijkt ook uit het feit dat het pamflet "Red de kerk" het straatbeeld in Son en Breugel bepaald nier rood heeft gekleurd.

De coalitie - en met name de VVD – hoort een heel ander geluid van de inwoners. De achterban van de VVD wil namelijk de sloop van de huidige kerk en een nieuwe MFA zien. Alleen zijn dat volgens de VVD inwoners die niet op de barricade staan. De voorstanders van behoud van het kerkgebouw zijn volgens de VVD een kleine, maar luidruchtige groep. Nu is het zetten van een handtekening geen luidruchtige actie en de vraag blijft hoe groot de achterban van de VVD is die een nieuwe MFA wil.
De toekomst van het kerkgebouw en de ontwikkeling van de MFA blijven vooralsnog voor een grote verdeeldheid in de raad zorgen. Het lijkt voor de hand liggend dat de gemeente niet kan toestaan dat de kerk(grond) verkocht wordt aan een derde, want daarmee zou de gemeente de grip op het centrumplan verliezen. Het staat eveneens als een paal boven water dat het bisdom voor een nieuwe kerk grond en medewerking van de gemeente nodig heeft. Voortzetting van plannen voor het hergebruik van de oude kerk lijkt daarom achterhaald nu het de uitdrukkelijke bedoeling van het bisdom is dat het gebouw gesloopt wordt, zoals zwart op wit in de extra nieuwsbrief staat. Of is er ondanks de ferme uitleg in de nieuwsbrief van de parochie toch nog onderhandelingsruimte? Dat is een vraag die niet door Bisdom en parochiebestuur zal worden beantwoord, want zij respecteren de democratische procesgang en blijven buiten de politieke beraadslaging binnen de gemeente.
Het zal nog lang onrustig blijven in het gemeentehuis als er niet spoedig een salomonsoordeel wordt geveld.

Weekend-/ vakantiepleeggezin gezocht voor Romy

Wie zorgt er voor een kind als de ouders dat even niet kunnen? Opvang in een pleeggezin kan dan een welkome oplossing bieden. Helaas zijn er nog steeds kinderen die wachten op een plekje in een pleeggezin. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig.

Pleeggezinnen gezocht in de regio Helmond
Op dit moment is Combinatie Jeugdzorg dringend op zoek naar een pleeggezin voor Romy* (13 jaar) in de omgeving van Helmond. Daarom organiseren zij op donderdag 16 februari 2017 van 20.00 tot 22.00 uur een pleegzorginformatieavond bij Combinatie Jeugdzorg, Nuenenseweg 4 in Eindhoven.

Tijdens deze avond worden alle kanten van pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht en vertelt een ervaren pleegouder over de eigen ervaringen. Daarnaast komt ook het anonieme profiel van Romy aan bod. Want het belang van zoveel mogelijk in je eigen omgeving (school, hobby's, vriendjes) opgroeien voor een kind dat tijdelijk niet thuis kan wonen, is groot.

Aanmelden
Aanmelden voor deze informatieavond kan via (040) 245 19 45 of triangel@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kunt u via dit nummer of e-mailadres een informatiepakket aanvragen.

Meer weten over pleegzorg?
Op www.supergewonemensengezocht.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vindt u meer informatie over pleegzorg inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders.

*) Om privacy redenen is haar naam en foto niet haar echte naam en beeltenis. Haar oproep is wel echt.

JUMBO klanten sparen voor sportverenigingen in Son en Breugel

Spaar punten bij Jumbo Son en Breugel voor nieuwe sportmaterialen

Klanten van de Jumbo winkel aan de Nieuwstraat in Son en Breugel kunnen vanaf deze week sparen voor de lokale sportclubs. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvangen klanten een gratis sportverenigingspunt voor sportmaterialen. Zij mogen zelf bepalen aan welke van de deelnemende sportverenigingen zij de gespaarde punten doneren. De 'Sparen voor je sportvereniging' actie duurt nog tot en met 15 maart.

De volgende sportverenigingen doen mee aan de spaaractie bij Jumbo Son en Breugel:
1. HTC Son 2000 Tennisvereniging, TC TV Pieter Breugel, HTC Son Hockey, Tennisvereniging Son en Breugel, HV Apollo, TV Bokt, KV De Corridor, 9. VBV Volleybalclub Pieter Brueghel, PSV korfbal-lifovragen.nl, ZV De Brabantse Dolfijnen

De door klanten gespaarde punten worden per sportvereniging omgezet in een geldbedrag. Hiervan kunnen de verenigingen zelf benodigde sportmaterialen zoals hesjes, ballen, goaltjes, pionnen en dergelijke aanschaffen.

Jong en oud in beweging
"De 'Sparen voor je sportvereniging' actie sluit goed aan bij onze maatschappelijke doelstellingen. Als familiebedrijf en toonaangevende supermarktketen staat Jumbo midden in de samenleving. Daarvan is sport een wezenlijk onderdeel. Sporten is belangrijk voor ons welzijn en ook voor de gezondheid en ontwikkeling van onze kinderen. Ik vind het geweldig dat onze klanten hun favoriete sportverenigingen kunnen steunen met materialen waardoor meer mensen, jong en oud, in beweging kunnen komen", aldus Rick IJntema, filiaalmanager van Jumbo Son en Breugel.

De oude zorgbus Adrie Neervoort

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen en Zorginstelling Archipel hebben de krachten gebundeld om in het tweede kwartaal van dit jaar te kunnen beschikken over een nieuwe Zorgbus ter vervanging van de huidige Zorgbus.
Door de enorme veranderingen in de zorg, waardoor het voor een steeds groter wordende groep zorgafhankelijke mensen, ouderen onmogelijk wordt om nog deel te nemen aan sociaal belangrijke activiteiten is de vraag naar een Zorgbus groter en groter geworden.
De nieuwe Zorgbus zal in Nuenen en Son en Breugel (en omliggende dorpen) worden gebruikt om uitstapjes te maken naar bijvoorbeeld de zorgboerderij.
Hierdoor krijgen vele kwetsbare mensen weer een zinvolle dagbesteding.
Tevens zijn de sociale contacten die voortkomen uit het gebruik van de nieuwe Zorgbus voor de gebruikers van onschatbare waarde.
Om deze nieuwe Zorgbus te kunnen realiseren willen we een beroep doen op u als lokale/regionale ondernemer. Waar u jarenlang deze steeds groter wordende groep zorgafhankelijke mensen als klant of doelgroep heeft gehad hopen we dat u nu ons wilt ondersteunen.
Middels het plaatsen van uw bedrijfslogo op de nieuwe Zorgbus kunt u het mede mogelijk maken dat deze Zorgbus ingezet kan gaan worden.

Inmiddels hebben we al een aantal sociaal maatschappelijk betrokken bedrijven als deelnemers mogen begroeten!
Vindt u het ook belangrijk dat kwetsbare mensen een zinvolle dagbesteding moeten kunnen hebben? Ben u sociaal maatschappelijk betrokken binnen Nuenen en Son en Breugel?
Reageer dan nu door te bellen met projectleider Dhr. Stan Tholen (06-20994403) of via mail: stan.tholen@stichtingmvi.nl.
U kunt als bedrijf dit sociaal belangrijke project ondersteunen door uw bedrijfslogo te plaatsen, tevens krijgt u een bedrijfspresentatie op onze sociaal maatschappelijke website (www.stichtingmobiliteitvooriedereen.nl).
Helpt u ons mee om vele zorgafhankelijke mensen weer een zinvolle dagbesteding te kunnen bieden?!

De Hersenstichting bedankt gevers en collectanten !

Van 30 januari tot en met 4 februari is in ons dorp de collecte voor de Hersenstichting gehouden. Een aantal enthousiaste collectanten is op pad gegaan om voor mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Hun inzet heeft het bedrag van
€ 2505,86 opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan onderzoek en aan voorlichting om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening.
Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage !
Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op banknummer
NL18 INGB 0000 000 860.
Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl

11 / 28

12 / 28

Heavy Hoempa in Nederwetten tijdens carnaval

Heavy Hoempa: deze unieke blaaskapel, die heavy-metal speelt, doet dit jaar Nederwetten weer aan
op het carnavalesk blaaskapellenfestival. De laatste jaren speelden ze al op diverse festivals, zoals
de Zwarte Cross, Festyland en Bospop. Ze hadden onlangs nog 3,4 miljoen views op YouTube met
een nummer van Motörhead en zijn nu aardig wereldberoemd aan het worden. Verder zijn er nog
fantastische bands uit het hele land. Zoals De Rammen en Bar Gebeure uit Dordrecht,
De Blaasbalgen uit Leidschendam ,De Leutschuppers uit Sleeuwijk en Blusswerruk uit Eindhoven
enzovoort, enzovoort.
Zondagavond 26 februari van 19.30 tot en met rond de klok van 24.00 uur zal er volop genoten kunnen worden vanmuziek en gezelligheid in residentie "d'n Hakkûhbar" van CV de Wetters, het MFA-gebouw, Koppel 1 te Nederwetten.

Optocht Nederwetten sluit af met live band Red Cars

Traditioneel vindt ook dit jaar op carnavalsmaandag 27 februari de optocht plaats in Nederwetten.
Om 14.00 uur zal de kleurrijke stoet door de straten van Nederwetten trekken.
Dit jaar zal iedere volwassen deelnemer startgeld ontvangen, zowel individueel, als loopgroepen en wagens. Daarnaast zijn er diverse geldprijzen te winnen en is er een aanmoedigings- en een publieksprijs.

Thema van dit jaar is: "mi dees 4 carnavals4ders, 4t iedereen d'n 4enveertigste carnaval"
Wil je deelnemen aan de optocht dan kun je je inschrijven via het inschrijfformulier op www.cvdewetters.nl, ook vind je daar meer info en de voorwaarden van de optocht.
U kunt ook 's maandags voor de optocht tussen 12.00 en 13.00 uur terecht in het MFA gebouw aan de Koppel 1.
Na de optocht vindt er een groot carnavalsbal plaats met live muziek van de band "RED CARS"                
The RED CARS betrekken het publiek in hun enthousiasme en zetten een daverende hitshow neer voor een breed publiek van alle leeftijden. Ze gaan er weer een geweldig feestje van gaan maken.

Eind van de middag zal de prijsuitreiking plaatsvinden van de volwassenoptocht. LET OP: om voor een prijs in aanmerking te komen dient men aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking.
De prijsuitreiking van de kinderoptocht vindt plaats op dinsdag tijdens de kindermiddag.


Tot ziens in onze residentie "D'n Hakkûhbar"

Carnaval begint bij Wereldhuis Eindhoven

Stichting Wereldhuis Eindhoven in de Laagstraat houdt op zaterdag 18 februari een verkoop van carnavalskleding. carnavalskleding. Zowel voor individuele personen als groepen is er volop keus: jaren '60 jurken, dansmarietjes kleding, slipjassen, brillen, toeters, hoeden, medailles etc. etc. Voor kinderen is er een aparte afdeling met allerlei verkleedkleding: prinsesjes, indianen, dieren, piraat etc.

Elke dag daarna tot carnaval wordt de carnavalskleding aangevuld. De klant vindt tegen de bekende vriendelijke prijzen een originele outfit. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor onderwijs in Namibië. Voor € 300,- krijgt een jongere gedurende 4 jaar onderdak, voeding, kleding en onderwijs. Met een diploma op zak ziet zijn toekomst en die van het ontwikkelingsland er beter uit!

Het Kringloopwarenhuis in de Laagstraat 288a is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. U bent van harte welkom!

Voor vragen kunt u bellen naar 040-255 54 59.

Programma cv de wetters 2017

23 februari 2016
De prins en adjudanten brengen een bezoek aan de
zieken in ons dorp(en evt.ziekenhuis)

24 februari 2016
19.40 uur bonte avond met optredens van diverse artiesten en geweldige tonproaters. (uitverkocht)

25 februari 2016
10.00 uur sleuteluitreiking in Nuenen
16.30 uur aanvang boerenbruiloft

20.00 uur feestavond

26 februari 2016
09.30 uur carnavalsdienst in de h.lambertuskerk
10.45 uur carnavalsontbijt
12.30 uur d'n hakkûhbar open

19.30 uur carnavalesk blaaskapellenfestival
00.00 uur prijsuitreiking en grande finale

27 februari 2016
14.00 uur optocht door nederwetten
15.00 uur carnavalsbal mmv the red cars
19.00 uur prijsuitreiking optocht volwassenen

28 februari 2016
14.00 uur kindermatinee
17.00 uur prijsuitreiking kinderoptocht
20.00 uur loterij, get lucky with pukkie
00.00 uur afsluiting carnaval 2017


Dit alles vind plaats in onze residentie d'n hakkûhbar aan de koppel te nederwetten

Uitgebreide informatie over het programma kunt u vinden op onze site
www.cvdewetters.nl

Strijd om dé carnavalshit van 2017 barst weer los!

De strijd om de grootste carnavalskraker van 2017 is weer losgebarsten. Vanaf vandaag is de stembus van de 'Kies Je Kraker' weer online. Stemmen kan tot en met 23 februari 20.00 uur via omroepbrabant.nl/kiesjekraker.

Vanaf maandag 13 februari t/m donderdag 24 februari zijn de kanshebbers elke werkdag bij Omroep Brabant te horen in het radioprogramma 'Kies Je Kraker', elke werkdag tussen 19.00-20.00 uur. Presentator Jordy Graat draait de carnavalsplaten, laat horen hoe Brabant toeleeft naar het feest der feesten en ontvangt elke uitzending artiesten zoals de Deurzakkers, Huub Hangop, One Two Trio, Gebroeders Rossig en Stef Ekkel. Zij zullen hun carnavalshit dan uiteraard live ten gehore brengen!

Ook dit jaar heeft de jury alle inzendingen beluisterd en een top dertig samengesteld. Daarnaast kon het publiek door middel van drie wildcards hun favoriete artiest in de lijst stemmen. Uiteindelijk zijn er 33 krakers overgebleven die mee doen om de titel van 'Kies Je Kraker 2017'.

De winnaar van de Kies Je Kraker trofee van dit jaar wordt carnavalsvrijdag (24 februari) bekendgemaakt, tijdens de rechtstreekse uitzending van 15.00 tot 18.00 uur bij 3 Uurkes Vurraf op Omroep Brabant internet, tv en radio.

Laat je stem gelden en Kies Je Kraker, op omroepbrabant.nl/kiesjekraker

Zilveren Krut 2017 voor Moniek Harteveld

Wil Feijen

Op vrijdag 10 februari is aan Moniek Harteveld de Zilveren Krut 2017 uitgereikt.

De Zilveren Krut is de op één na hoogste carnavalsonderscheiding van CV de Krutjesrapers.
Tijdens de eerste zittingsavond werd het programma even stil gelegd om Moniek Harteveld deze zeer bijzondere onderscheiding te overhandigen. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan een vrijwilliger die zich op een bijzondere manier al jaren inzet voor het carnaval in Son en Breugel.
Moniek doet al sinds 1992 mee met de zittingsavonden. Eerst zelf als danseres en dit jaar traint Moniek voor het 12de jaar de Garde van de Prins.

Wil Feijen
17 / 28

Lezers Podium

Hergebruik is de basis voor een duurzaam plan.
Een natuurwet: De druppel holt de steen niet uit met geweld maar door regelmatig te vallen. Het is daarom dat ik nu weer inspreek en dat ook doe namens duizenden dorpsgenoten, duizenden druppels, die dezelfde mening zijn toegedaan. Hopelijk dat deze natuurwet ook in Son en Breugel werkt.
Mijnheer de voorzitter, college en leden van de raad. Beste toehoorders.
Loesje, bekend van de affiches zegt: "Waarom moeilijk doen als het samen kan"? Daar heb ik geen antwoord op. Wel weet ik dat ons, als burgers van deze gemeente, weinig of liever helemaal niets gevraagd wordt.
Het is u allen bekend dat ik in de afgelopen 5 jaar meerdere keren heb ingesproken met als doel de monumentwaardige Sint Petrus Banden kerk en op de monumenten lijst te krijgen en haar als multifunctioneel gebouw in te zetten ten nutte voor de Son en Breugelse gemeenschap. Ook weet u dat het gebouw geschikt is om alle functies die men in het MFA wil onderbrengen in deze kerk gehuisvest kunnen worden.
Bij de inwoners van ons dorp leeft sterk de indruk dat bij de wethouder van Dorpsbelang, met zijn sterk trumpiaanse eigenzinnigheid vanaf het begin voorop heeft gestaan dat de kerk tegen elke prijs moet verdwijnen. Een Belang dat niet echt Dorps is! Onder zijn gezag werden ruim 1300 handtekeningen genegeerd ondanks de regelmatige oproep van de gemeente om mee te denken. Dat is kennelijk alleen voor de bühne. Voor de bühne was ook de haastige quick scan met de vooraf voorspelbare uitkomst.
In het akkoord van deze coalitie, het collegeprogramma, schrijft men over de wens om in straf tempo concrete resultaten te behalen. Hoe? Luister naar een citaat uit dat akkoord: "Maar daarbij wel nadrukkelijk rekening houden met de tijd die nodig is om tot een gedragen democratisch besluit te komen, oftewel de inspraak van de burgers tot zijn recht te laten komen".
Waarom is dit voornemen nooit ten uitvoer gebracht? Mevr. Brocken heeft mijn openbare vragen aan haar in Forum en DeMooiSonenBreugelKrant in Juni 2016 nooit beantwoord. En ook nu geen antwoord van mevrouw Brocken of wethouder Visser!
In een eerdere inspraak citeerde ik prof. Jansen, hoogleraar Ruimtelijke Planning en Erfgoed aan de Universiteit Wageningen. Hij pleitte er in de Henri van Abbe-lezing in Eindhoven voor dat de gemeenten meer dan voorheen moesten kiezen voor een "ethiek van terughoudendheid". Hij zegt: "Er zijn al te veel ongelukken gebeurt met gebouwen waarvan men later zegt: "het zou mooi zijn als we die hadden bewaard". Laten we naar zijn woorden luisteren en van zijn oproep leren.
Een aantal voorbeelden: In Eindhoven treurt men nog steeds over het te snel afgebroken stadhuis aan de Rechtestraat. Onherstelbaar en onomkeerbaar.
In Breda kon men gelukkig de gedempte gracht weer opengraven en dat is nu een sieraad voor de binnenstad.
In Den Bosch vocht een met 2 personen begonnen actiegroep jarenlang voor het open houden van het riviertje de Binnen Dieze. Nu samen met de Sint Jans kathedraal de grote trekpleister voor het toerisme.
Korter bij huis: In Spoordonk, gemeente Oirschot is in de H. Bernadette kerk een gemeenschapshuis/dorpsplein gerealiseerd.                                                 Of nemen we Helmond als voorbeeld waar een nieuwe schouwburg in een kerk is verrezen tot volle tevredenheid van de gemeenschap.
Ook hier in Son zijn 1600 m2 op de begane grond beschikbaar, voldoende voor de gedachte functies.
Laten wij in Son en Breugel a.u.b. toch zuinig zijn op dat weinige wat we nog hebben. Bedenk u. Breng de wijsheid op om de plannen nog eens goed te overwegen. Doe geen onomkeerbare dingen. Misbruik uw mandaat niet want in geen van de verkiezing programma's van onze gemeentelijke politieke partijen was afbraak van de kerk in 2014 een programma punt.
U geeft onze inwoners geen kans zich uit te spreken over dit miljoenen gemeenschapsgeld kostend prestigeproject. Geef ze die kans.
U kent de spreekwoorden: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. En: Haast is een slechte raadgever.

Slopen kan je maar één keer.

Gerard Swinkels

Lezerspodium 1

WAAROM?????
Beste Dorpsbelangers,
Kunnen jullie je onderstaande reactie nog herinneren? Kunnen jullie me uitleggen wat er ineens zo gruwelijk mis is gegaan bij Dorpsbelang? Vanwaar die enorme draai, waar het halve dorp niks van snapt? Waarom? Wat is er nu veranderd met een paar jaar geleden toen Dorpsbelang op de barriccades stond om dit soort onzin tegen te gaan? Waarom nu ineens externe bureaus waar Dorpsbelang vroeger niets van wilde weten? Waarom zoveel achterkamertjes waar Dorpsbelang een aantal jaren zo een hekel aan had? Waarom geen reactie als mensen vragen wat er aan de hand is? Waarom eerst een spandoek ophangen en een paar jaar later exact het tegenovergestelde doen? Waarom nu wel ineens een 3 e wethouder waar Dorpsbelang niks van moest hebben? Waarom? Wat is er nu wezenlijk anders? Waarom nu een grotere MFA dan waar Dorpsbelang jaren tegen gestreden heeft? Waarom doet Dorpsbelang nu precies waar het al die jaren tegen gestreden heeft? Waarom reageert Dorpsbelang niet op verzoeken van de pers? Wat is er veranderd? En een hele belangrijke vraag, hebben jullie je leden geraadpleegd, of laten jullie je leiden door een wethouder die de hele partij in zn greep heeft? Ik als oud Dorpsbelanglid en mede verzinner (samen met Robert Visser., die zn baan notabene te danken heeft aan het hele verzet tegen de MFA) van het spandoek wat mede door Dorpsbelang toendertijd aan dat MFA bord is gehangen, snapt er, net als een hele hoop mensen in het dorp er helemaal niks meer van.

Onderstaande komt uit de mond van Dorpsbelang, nog niet zo lang geleden:
De oppositie in Son en Breugel is boos op de coalitie. Dat kan, want daar ben je immers oppositie voor.
Allereerst is er de kwestie over de Integriteitstoets. CDA, PvdA/GL en VVD willen samen met VVD burgemeester Gaillard dat de beide wethouders die er al 4 jaar zitten, zich onderwerpen aan een toets om de integriteit van beide heren te testen. Een enigszins onzinnige test als je het mij vraagt, omdat een wethouder dat bij beëdiging moet beloven en er geloofsbrieven moeten worden overhandigd. Bovendien moet er weer een bureau van een PvdA persoon worden ingeschakeld om voor, naar verluid maar liefst €7000, een standaard test af te nemen. Totale geldverspilling. Raar ook dat vooral de landelijke partijen die bol staan van de affaires aandringen op zo'n onderzoek.
Dan is er nog de kwestie over de MFA (Multi Functionele Accommodatie)

De oppositieparijen willen dat er met alle geweld een groot gebouw wordt neergezet in het Centrum. Een heel belangrijk punt wordt daarbij over het hoofd gezien, namelijk dat er nog een kerk staat. De grond en de kerk zijn eigendom van het bisdom en daar heeft Son en Breugel helemaal niets over te zeggen. Daarom is het onzin om snel plannen te ontwikkelen voor gebieden die niet in bezit zijn van de gemeente, en is het duurzaam opknappen van het Vestzaktheater de juiste keuze voor de nabije toekomst.

De bergladingen kritiek van de oppositie zijn daarom niet geloofwaardig. Zeker niet als VVD en PvdA/GL tussen de kritiek door op hun blote knieën lopen te smeken om een 3e wethouder te mogen leveren. Aldus getekend, Dorpsbelang
Ik zou het op prijs stellen als jullie in godsnaam je veranderde standpunt eens uit kunnen leggen. Alvast dank voor jullie reactie.
Toine Buijtels (oud lid Dorpsbelang en samen met Robert Visser verantwoordelijk voor het plaatsen van het spandoek TEGEN de MFA)

Lezerspodium 2

Op weg naar een huis voor en van iedereen

De plaats van de mfa blijft de gemoederen bezighouden. Dat is begrijpelijk, want het gaat om een beeldbepalend gebouw in het hart van ons dorp. Laat ik om te beginnen zeggen dat ik me goed kan voorstellen dat veel mensen het kerkgebouw willen behouden. Ik heb dat donderdag in de raadsvergadering zo verwoord:
"Het kerkgebouw is meer dan een verzameling stenen die al dan niet kunnen worden hergebruikt. Het gebouw heeft ook een ziel, het vertelt ons een verhaal, het is verknoopt met belangrijke gebeurtenissen in de levens van velen en veel mensen zijn gehecht aan de waarden waar het voor staat."

Zelf vind ik het ook een mooie en waardevolle kerk en voor mijzelf is dit vraagstuk ook een worsteling. Maar … als gemeente gaan wij niet over de kerk noch over het kerkgebouw. Het bisdom heeft zich in het verleden herhaaldelijk en ook nog zeer onlangs duidelijk over de bestemming van het kerkgebouw uitgesproken.

Ik ben al heel blij dat er in Son een nieuwe kerk kan worden gebouwd. Dat is toch een opvallende en hoopvolle ontwikkeling, zeker voor onze geloofsgemeenschap. De constructieve houding van het bisdom en het parochiebestuur stelt ons in staat om daadwerkelijk integraal naar het héle plangebied te kijken en oplossingen uit te werken die het beste uitpakken voor het hele Kerkplein-gebied. Dat heeft mede geleid tot de plannen die nu voorliggen.

En ook al zou de gemeente eventueel het kerkgebouw kunnen verwerven om daar een mfa in onder te brengen, dan nog zijn er goede redenen om daar toch van af te zien. Het is niet goedkoper om de mfa onder te brengen in het bestaande kerkgebouw. De bouwkosten zijn zelfs hoger als je uitgaat van dezelfde functies. Of je moet snijden in het programma, dat zou een optie kunnen zijn. Maar die extra functies zijn juist een versterking van het geheel en bieden ook weer mogelijkheden elders (bijvoorbeeld voor woningbouw op de huidige cmd-locatie aan de Europalaan).

Ook de jaarlijkse exploitatielasten zijn aanzienlijk hoger in het kerkgebouw. Dat heeft ermee te maken dat het een ouder gebouw is. De duurzaamheidsdoelstellingen kunnen in het kerkgebouw niet worden behaald, zelfs niet tegen aanzienlijke meerkosten. Bij nieuwbouw kunnen we een dorpse maat voor de mfa aanhouden (lager dan het kerkgebouw) en de mfa het best inpassen in het Kerkpleingebied, ook met het oog op de voorziene woningbouw en de opening naar Vroonhoven en de Dommel. Bij een vergelijking (die zeer zorgvuldig is uitgevoerd) vallen eigenlijk alle punten uit in het voordeel van nieuwbouw. Dat hoeft natuurlijk niet doorslaggevend te zijn en je kunt ook nog andere criteria toevoegen (of criteria anders wegen), maar zo is en wordt er op dit moment naar gekeken.

Ik ben ervan overtuigd dat we straks een prachtig toekomstbestendig en duurzaam theater hebben voor de harmonie en de toneelverenigingen, een mooie nieuwe bibliotheek, een expositieruimte in het hart van ons dorp, oefenruimtes voor verenigingen en muzikanten, plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten voor een praatje en een kopje koffie, en een centrum voor maatschappelijke deelname dat midden tussen de mensen staat. Een huis voor en van iedereen. Ik besef dat dat nu nog niet voor iedereen zo voelt, dus er is in alle opzichten nog werk aan de winkel.

Maarten van Beek,
raadslid Dorpsbelang

Lezerspodium 2

Er is al heel veel over de kerk in Son en Breugel (Petrus Banden) geschreven en gesproken, maar nu eindelijk stond er nu een stukje in uw krant dat hout zaagt !
Exact wat ik me ook afvroeg sinds ik in Son en Breugel ben komen wonen, nu elf en half jaar geleden, waaromstaat hier zo'n mastodont (in mijn ogen superlelijke ) kerk in dit dorp ???
Waarom niet afgebroken en een mooie kerk weer gebouwd achter de toren, daar waar de kerk behoort te staan, kan in oude staat, maar mag ook modern met veel glas b.v.
Want een kerk mag best in het dorp blijven bestaan, hoewel Breugel een schattig kerkje heeft.
Ik hoop echt zoals Michiel Emmery ook verwoord; dat men verstandig is in dit dorp en het nu zo aan wilt pakken dat het ook past in niet zo detoneert als wat gebeurd is in het verleden, ook wat betreft het MFA, wat ik een goed plan vind (bibliotheek erin, theater, en allerlei clubs, geweldige kans voor ontmoeting en meer samenleven in dit dorp !
Inderdaad De Zwaan heeft het prachtig aangepakt, dat is een aanwinst voor het dorp.
Het voorstel van Michiel Emmery om aan crowdfunding te doen is nog zo gek nog niet; iedereen een centje mee betalen, de gemeente etc., dan komen e echt tot een mooie dorpskern wat het nu niet (helemaal) is !
Dit wou ik een kwijt !
MarieAnne van Gestel

Lezerspodium 3

Berkenstaete.

Naast alle onaardige uitspraken over de gezondheidszorg heden ten dage wil ik vandaag een ander geluid laten horen.
Wanneer een geliefde of ouder de ziekte van Alzheimer krijgt, is dat uiteraard schrikken en wennen doet het nooit.
Na een aantal jaren als mantelzorger ben je zowel geestelijk als lichamelijk doodop. Als er dan een opname volgt, maak je
je daar natuurlijk zorgen over.
In Berkenstaete doen ze echt alles om het de mensen naar hun zin te maken.
De woonkamer waar men overdag vaak samen is, is het toppunt van gezelligheid met altijd verse bloemen en meubels
die vaak nog herkenbaar zijn voor ouderen. Elke inwoner heeft daarnaast de beschikking over een eigen kamer om zich
als hij of zij dat wil terug te trekken. Ook kan men als men dat wil met bezoekers naar De Gasterij om wat te drinken of te
eten of gewoon rustig te zitten.
De verzorgenden zijn allemaal even geduldig en lief. Ik heb daar onnoemelijk veel bewondering voor. Ook kennen ze de mensen
goed en dat is heel belangrijk voor de dementerende oudere.
Natuurlijk zoals ik al zei leuk wordt het nooit maar er is nu een groot vertrouwen in de opvang en dat geeft rust.
Ik dank jullie allemaal dan ook uit de grond van mijn hart.

Elly Willemsen

Lezerspodium 4

Beste redactie,

Ik wil jullie even laten weten dat wij genoten hebben van de show in Rosmalen.
Wat kon die band spelen . We hebben 84 liedjes gehoord. Het was heerlijke muziek om te luisteren en te kijken
Als jullie ze ook willen zien ze komen op 16 februari bij omroep Max op tv dat begint om 17.00 uur zeiden ze
En ze geven een concert in de Heineken muziekhal in Amsterdam .
Nogmaals heel hartelijk bedankt voor de kaarten
Het was een zeer geslaagde avond voor mijn man en mij
Groetjes Ans Hegmans

Lezerspodium 5

De MFA en de kerken.

De VVD wilt u graag inlichten over de redenen van onze keuze voor nieuwbouw van een MFA "op de parkeerplaats". Hieronder onze conclusies uit een enorm dossier in ongeveer 250 woorden:

1. De potentiele gebruikers van de MFA zijn gebaat bij duidelijkheid en besluitvorming. Verder uitstel ondermijnt het geloof in de plannen;
2. De exploitatie van een MFA "op de parkeerplaats" bedraagt plm. 90.000 euro minder per jaar;
3. Het Vestzak kan als aantrekkelijk woongebied worden ontwikkeld;
4. Om toegang van voorzieningen te kunnen bieden aan minder validen, zou de Petrus Banden kerk met 400m2 moeten worden uitgebouwd. Dat draagt niet bij aan het aanzicht van het plein;
5. Eind 2016 is in de gemeenteraad unaniem de beleidsnota Duurzaamheid vastgesteld. Alleen bij nieuwbouw kan worden voldaan aan het gestelde ambitieniveau;
6. Sfeer en uitstraling van een plein wordt mede bepaald door pleinwanden. Wij vinden de Petrus Banden kerk hiervoor niet geschikt;
7. Het kerkbestuur heeft de voorwaarde gesteld, dat er alleen een nieuwe kerk kan komen als de huidige Petrus Banden kerk wordt gesloopt. Een MFA in de Petrus Banden kerk, betekent dat de plannen voor een nieuwe kerk niet door zullen gaan en dat er geen "kerk en kroeg" meer is.

Wij zijn enthousiast over de plannen voor een nieuwe kerk achter de toren. Een plein met een kerk en kroeg is het visitekaartje van een Brabants dorp. Maar een visitekaartje zou geen onderdeel mogen zijn van onenigheid, en daarom betreuren we de politieke verdeeldheid. We zouden er met zijn allen iets moois van kunnen maken. De mogelijkheden zijn legio.

VVD, Son en Breugel

19 / 28

Deze slogan geld zeker voor Paul en Syreeta van der Vleuten van; Van der Vleuten Catering en bekend van horecagelegenheid " Het Streufke " welke jaarlijks gerealiseerd wordt tijdens het IJsfeest in Son en Breugel.
Ook is Paul bekend met zijn catering bedrijf binnen De Dakar RALLY, waar hij al enkele jaren voor Dakar Team De Rooy onder leiding van Gerard de Rooy de gehele catering verzorgt tijdens deze zware rally.
Beide zijn zij woonachtig in Son en Breugel. Sinds 2006 runnen zij dit cateringbedrijf en ze hadden al een hele tijd de wens om naast de catering er iets bij te doen.

Ze kwamen in contact met de eigenaar en verhuurder van het restaurant De Gouden Leeuw in Sint Oedenrode. Men was op zoek naar iemand met kennis en ervaring in de horeca, om het restaurant in dit historisch pand te runnen. Dit pand werd 3 jaar geleden geheel in oude stijl herbouwd. Zij werden hiervoor benaderd en deze gelegenheid werd door Paul en Syreeta met beide handen aangegrepen.

Op 1 juni 2016 werd er gestart. En het werd een vliegende start …. De catering keuken, die voorheen op Ekkersrijt in Son gevestigd was, werd samengevoegd met de keuken in
Sint Oedenrode waardoor er efficiënter gewerkt kan worden, belangrijk voor de catering, want de werkwijze en kostenstructuur van een cateringbedrijf zijn in de laatste 10 jaar mede door de crisis drastisch veranderd.

"Ook zijn we nu nog flexibeler geworden in onze keukenbezetting en kunnen we elkaar helpen wanneer het bij de een rustig is terwijl bij de ander wellicht juist heel druk" verteld Syreeta.

Voordat de Gouden Leeuw weer kon " brullen" ging het hele interieur op de schop. Volgens Paul was het een koud en kil geheel en was er weinig sprake van een gezellige ontmoetingsplaats waar men een kopje koffie kon drinken, een trappistje kon nuttigen of juist gezellig kon lunchen en dineren.
Aan het interieur werd een geheel andere en eigen stijl gegeven met de creatieve hand van Syreeta om er een huiskamersfeer van te maken, met bijv. een leestafel, vloerkleden op de grond, stoelen in huiskamer stijl, leuke gordijnen voor de raam etc. Een hele investering maar het is wel goed gelukt. Er heerst een vriendelijke sfeer, een huiskamergevoel. Het (zomer ) terras werd voorzien van een houten vlonder en mooie terras stoelen, verlichting en verwarming.
Dat het een concept is dat aanslaat, blijkt wel uit de vele reserveringen die binnen komen voor lunch en diner. Ook de zaal wordt veel gereserveerd voor feestjes, ( zakelijke ) diners en recepties en zeker niet te vergeten vaak leuke koffietafels.
Het eten wordt bereid met eerlijke gerechten welke bereid worden vanaf een Big Green Egg in een open keuken.

Tijdens een carnavaleske titelveiling zijn Paul en Syreeta de trotse eigenaar geworden van de titel: Groot Hertog en Groot Hertogin van Papgat, wat hun geen windeieren legt. Zo levert deze titel naast veel gratis publiciteit ook een mooie feestavond op, op de woensdag na carnaval, wat een geweldig feest belooft te worden. De overige dagen met carnaval hebben zij een bomvol programma met als klapstuk Snollebollekes op de maandagavond. Vrijdag 24 februari om 18.00 uur barst het feest los!

De Rooise gemeenschap heeft hen echt goed ontvangen en is erg vriendelijk, ook de plaatselijke horeca-collega's zijn regelmatig te vinden in De Gouden Leeuw voor een kopje koffie, zij werken allen nauw met elkaar samen om elk buitenevenement tot een zo groot mogelijk succes te maken en het is mooi om hier deel van uit te maken.

Een dergelijk grote zaak erbij vergt wel wat organisatie, het is dan ook fijn om mensen in dienst te hebben die veel ervaring hebben en nauw betrokken zijn bij de zaak, zij hebben elk hun eigen verantwoordelijkheden en dat is duidelijk voor iedereen. Zo is Rinus Merks er vanaf het eerste uur bij en is hij met name verantwoordelijk voor het facilitaire gedeelte van de zaak, waarnaast Kim met aansturing van Syreeta juist veel achter de schermen regelt zoals werkroosters, offertes en andere zaken. Maar zeker ook de andere collega's zijn er elke dag volop mee bezig om De Gouden Leeuw op de Markt van Sint Oedenrode weer te laten Brullen!
Met Gastvrije groet,

Paul en Syreeta Van der Vleuten
Team De Gouden Leeuw

21 / 28

Open Coffee Dommeldal (Son-Nuenen-Geldrop).

Open Coffee Dommeldal (Son-Nuenen-Geldrop) is ruim 6 jaar geleden gestart onder de naam Open Coffee Nuenen. De Open Coffee is een regelmatig gehouden, informele netwerkbijeenkomst waar ieder elkaar kan ontmoeten, ideeën bespreken, kennis delen, brainstormen, meetings houden of samenwerken. Ontspannen netwerken dus onder het genot van een kopje koffie. Open Coffee Dommeldal is geen vereniging waar je lid moet worden of contributie voor moet betalen. Het enige wat je moet betalen is het kopje koffie of thee tijdens de bijeenkomsten. Je kunt je wel aansluiten bij de LinkedIngroep van Open Coffee Dommeldal. Dan krijg je maandelijks een reminder voor de komende bijeenkomst. Sinds 1 januari 2017 is de naam gewijzigd van Open Coffee Nuenen naar Open Coffee Dommeldal (Son-Nuenen-Geldrop). Dit hebben we gedaan om zo nog duidelijker de ondernemers uit de omgeving uit te nodigen aanwezig te zijn bij onze netwerkbijeenkomst. Son en Breugel en Geldrop hebben zelf geen Open Coffee bijeenkomsten. De Open Coffee wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand van 09.00 – 11.00 uur bij de Watermolen van Opwetten in Nuenen. Iedere maand proberen we een activiteit te organiseren. Dat kan zijn een spreker, een netwerkspel of een bedrijfsbezoek.

3 Februari was de Open Coffee weer op onze gebruikelijke locatie bij de Watermolen van Opwetten. We hebben ons mogen verheugen op de komst van 5 nieuwe gezichten uit Nuenen, Mierlo en Son & Breugel.

Tijdens een kort welkomstwoord werd de aandacht gevraagd voor het enveloppenbord, de ondernemersprofielpagina van de website en de aanwezigheid van fotografe Leonie Voets van Imaging People uit Mierlo. Zij moest beroepshalve aanwezig zijn en wij mogen dankbaar gebruik maken van een aantal van haar foto's.

Wat is het enveloppenbord? Dit is een prikbord met daarop een open envelop waar een vraag of een aanbieding op staat. Als iemand deze vraag kan beantwoorden of interesse heeft in deze aanbieding kan men een berichtje achterlaten in de envelop. Naderhand kan dan de vraagsteller/aanbieder contact met je opnemen.

De ondernemersprofielpagina is een nieuw initiatief van de Open Coffee Dommeldal. Voor een gering bedrag per jaar is het mogelijk om jezelf te promoten.

Daarna gaf Rozell Pouw van Rozell massage aan de liefhebber een korte stoelmassage. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt.

De volgende Open Coffee zal weer zijn op vrijdag 3 maart van 09.00 tot 11.00 uur bij de Watermolen van Opwetten.

Veiling van nostalgische Philips apparatuur

Bij het leegmaken van een pand in Eindhoven had Stichting Wereldhuis Eindhoven het geluk om op een zolder een grote collectie nostalgische apparatuur aan te treffen van Philips. Het betreft meer dan 60 – jaar oude apparatuur zoals bakelieten luidsprekers, testapparatuur, antieke koptelefoons, een speeltafel en intercom. Ook krultangen, koffieapparaten en scheerapparaten met de bekende Philips design.

Om vele Eindhovenaren een kans te geven de bijzondere apparaten te bemachtigen heeft de Stichting alle goederen onder gebracht in een veiling. Tot en met zaterdag 18 februari kan er een bod worden uitgebracht. Om 15.00 uur sluit dan de veiling waarna de hoogste bieder meteen zijn buit mee naar huis kan nemen.

De opbrengst van de veiling is voor een project in Namibië. Voor €300,- kan een jongere een 4 – jarige beroepsopleiding volgen o.a. voor electriciën. Met een diploma op zak ziet zijn toekomst en die van het ontwikkelingsland er beter uit!

Het Kringloopwarenhuis in de Laagstraat 288a is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. U bent van harte welkom!

Voor vragen kunt u bellen naar onze veilingmeester Peter van Rooij 040-255 54 59.

't Laatste rondje in Rosmalen

Foto: Adrie Neervoort

Op vrijdag 12 mei komt 't Laatste Rondje naar Fletcher Hotel-Restaurant 's-Hertogenbosch in Rosmalen!
Deze avond gaan zowel Martijn Fischer als Jason Bouman onder begeleiding van een live band de grootste hits van Hazes zingen. Martijn Fischer is o.a. bekend van de musical 'Hij Gelooft in Mij' en de film 'Bloed, Zweet en Tranen'. Jason Bouman is de grote winnaar van de TV-talentenjacht Bloed, Zweet en Tranen. Last but not least gaat ook volkszanger Peter Beense optreden, waarbij hij de gezelligste Amsterdamse meezingers ten gehore gaat brengen

In de pauzes wordt deze gezellige avond opgevuld door de knotsgekke DJ Dolphin, met nog veel meer leuke meezingers!

Er zijn verschillende soorten tickets beschikbaar voor dit fantastische feest! Bestel ze nu via www.FletcherEvents.nl, koop ze telefonisch via Fletcher Hotel-Restaurant 's-Hertogenbosch (073 521 9159 ) of aan de balie op Burgemeester Burgerslaan 50 in Rosmalen.

DKV Corridor D1 snel klaar met Altior D3

In de sporthal van Heeswijk-Dinther stond op 11 februari voor de Corridor D1 de competitiewedstrijd tegen Altior D3 op het programma. De nummer laatst na 10 wedstrijden. D1 staat stevig op de derde plaats van de ranglijst.

Corridor D1 zet de tegenstander meteen vast en scoort Maud Schalken de: 0-1. Binnen de minuut scoort Linn de 0-2. Altior D3 geeft bijzonder weinig tegenstand. En na enkele grote kansen Scoort Mirna de derde treffer voor de Corridor. Na vijf minuten is de stand dus al 0-3. De 0-4 volgt ook alweer snel door Mirna die ook de 0-5 scoort. Bij de eerste break was het al 0-7.

Altior lijkt geen vuist te kunnen maken tegen een oppermachtig Corridor D1. Ondanks de overmacht lukt het niet de score snel uit te breiden.
Van alle kanten wordt de korf van Altior D3 onder vuur genomen, maar de bal wil er in deze fase simpelweg niet in.

Na de pauze begint De Corridor D1 meteen sterk maar scoort Altior D3 de 1-7. Dit lijkt Corridor wakker te schudden
Want als snel volgt de 1-8 (Linn)gevolgd door de 1-9 (Linn)

Voordat Altior D3 het gevoel krijgt dat het de weg omhoog is ingeslagen, duwt Linn ze weer terug in de put als ze in de rebound alle tijd en ruimte krijgt om in derde instantie (!) alsnog raak te gooien: 1-8. De Corridor geeft nog eens vol gas en Ellis scoort de tiende treffer.
Altior D3 doet er alles aan om de stand wat dragelijker te maken. Het zoekt brutaal de aanval en het heeft direct succes: 2-10. Verder komt Altior D3 niet en scoren Lisa en Anne nogmaals voor Corridor D1 dit bracht de eindstand op 2-12.


En zo wint De Corridor D1 opnieuw en is het klaar voor de komende wedstrijden tegen de nummers één en twee. Volgende week zaterdag komt Avanti D1 op bezoek in Son. Deze Schijndelse club won vandaag van de nummer twee Celeritas D1 en kan door dit resultaat in Son kampioen worden. Er is nog niets beslist, want in een uitverkochte Landing kan het voor iedere tegenstander akelig spoken.

Wederom winst voor waterpolodames Argo

De waterpolodames van Argo zijn het jaar goed begonnen door 12 punten te pakken uit de laatste 4 wedstrijden. Natuurlijk moet de kanttekening gemaakt worden dat Argo deze punten behaalden uit wedstrijden tegen ploegen uit de onderste regionen. Maar de ploeg van Anja van Wanrooij speelt met een minimale, wisselende bezetting waardoor iedere wedstrijd een loterij lijkt te zijn. Afgelopen weekend was de ploeg bijna compleet en moest het naar Vlissingen om tegen rode lantaarndrager De Zeeuwse kust de overwinning binnen te halen. Dat verliep probleemloos, Argo had wat moeite om direct het verschil te maken maar door het aanpassen van de tactiek naar volledige pressing, kon de tegenstander geen aanval meer opzetten. De einduitslag was 3-8 in het voordeel van Argo, waarbij de doelpunten van Argo gemaakt zijn door Renske vd Burgt (2x), Tamara Vervoort (2x), Liesbeth vd Korst (2x), Marleen vd Wijdeven en Paula Smith. Met nog 6 wedstrijden voor de boeg lijkt Argo af te stevenen op een 7e of 8e plaats in de competitie, een prima middenmoter derhalve.        

De Rog - B1 6-8
De Treffers - CJ1 9-2
VZV Njord - CM1 5-1
Hellas-Glana - D1 9-3
ZPC - Dames 1 3-8
Gorgo - Heren 1 9-6

Programma

Zaterdag in ZIB te Best:
E1 - DZT'62 15:30 uur
D1 - DZT'62 /De Punderman 16:20 uur
CJ1 - PSV 17:10 uur
CM1 - TRB-RES 18:00 uur
Heren 1 - DZT'62 18:50 uur
Dames 1 - Arethusa 19:40 uur

Zondag:
TRB-RES - CJ1 in Drieburcht te Tilburg 17:15 uur

Laatste Stedentennis wedstrijd van dit seizoen

Afgelopen zondag vond de laatste wedstrijddag voor Team Tennis Son plaats tegen TMO Brabant. Wij stonden voor onze laatste wedstrijd op de 3e plek waar onze opponenten op de 5e plek bivakkeerden. Promotie of degradatie zat er voor onze toppers niet meer in, gewoon lekker tennissen was dus de opdracht. We stonden om half 11 al klaar in Dongen om in te spelen, toen bleek dat de banen pas om 11 uur startklaar waren en we toen ook gelijk van start gingen. We zijn vervolgens naar de parkeerplaats verhuisd om daar de warming-up te doen na een openingswoord van de coach. Vandaag stonden er voor dit seizoen een paar nieuwe namen op de lijst, zo was Renée van Niekerk voor de eerste keer dit seizoen van de partij bij de meiden t/m 14 en ook Paul Nagel mocht voor de eerste keer dit seizoen aantreden voor de mannen t/m 23 jaar. Guus Borel werd nog op het laatste moment ingevlogen door een ziektemelding waardoor we gelukkig toch met een volledig team op de baan stonden.

Bij de enkelpartijen leek het al vrij snel duidelijk te worden dat we vandaag een zware kluif hadden. TMO had een sterk team staan waar we helaas niet tegen opgewassen waren in de meeste enkelpartijen. Na de enkels was de stand dan ook 23-9 in het voordeel van TMO. Het werd voor de dubbels dus taak om de schade proberen te beperken tot een minimum. Met 34-14 als eindresultaat reisden we terug naar Son met een hoop mooie wedstrijden en nieuwe procesdoelen rijker. De spelers kunnen zich nu op gaan maken voor de start van de wedstrijdperiode in het voorjaar. Tijdens de clubkampioenschappen van 26 maart t/m 2 april kunnen we de meeste van deze tennistijgers weer op de parken van TV Son en Breugel en HTC Son 2000 zien schitteren. Op 26 maart zal er bij de open dag van de Hockey, Tennis, Cricket en Golf van HTC ook zeker gelegenheid zijn om wat wedstrijden van de clubkampioenschappen te bekijken. Daarnaast is iedereen hier ook welkom om mee te doen aan de Tennisclinic die vanaf 11:00 elk uur start tot 3 uur. Dan wordt er nog afgesloten met een tennis demonstratie van enkele topspelers van HTC Son 2000.m

Uitslagen en programma VC Pieter Brueghel

Beeld uit de derde set. Chris Schwampe in de aanval, Sebastiaan Dovermann en Rik van de Ven in de verdediging.

Bijna alle teams hebben afgelopen week wedstrijden afgewerkt, met wisselend resultaat.
Meisjes 1 heeft helaas verloren van Ovoco uit Oss. Dames 1 heeft thuis knap gewonnen van het hoger geplaatste studententeam Tamar 1. De studenten waren verdedigend sterk, maar bogen uiteindelijk voor de scoringsdrang van onze dames. Dames 2 en 3 en Heren 3 en 4 hebben helaas met 3-0 verloren. Heren 2 heeft met degelijk spel gewonnen, maar de laatste set weggegeven. Het team had geen antwoord op de 10 punten op rij van de opponent.
Heren 1 heeft in een goede wedstrijd van Bravo'99 uit Dommelen gewonnen. De eerste set kwam het team op setpoint, maar de vele kansen werden niet benut waardoor de set naar de tegenstander ging. De frustratie werkte door in de tweede set, waarin de achterstand was opgelopen tot 19-12. Met een dreigende servicereeks van Chris Schwampe en een gretige aanvalsserie werd de achterstand vakkundig omgezet in setwinst. Ook de derde set werd na een moeizaam begin gewonnen. De vierde set bleef lang hangen op matchpoint. Met de eerste set in het achterhoofd werd supersub Thomas Chiarappa ingezet. Het laatste punt van de wedstrijd werd met het eerste (en laatste) balcontact van de Italiaan op fraaie wijze verzilverd. Met deze 3-1 overwinning staat Heren 1 weer bovenaan in de competitie. Eens kijken of ze deze positie kunnen behouden in de komende wedstrijd tegen het hooggeplaatste VC Primo. Beeld uit de derde set. Chris Schwampe in de aanval, Sebastiaan Dovermann en Rik van de Ven in de verdediging.

Programma week 7        
Jeugd
18 feb / 12:30 / VVC-Vught MC 2 - VC Pieter Brueghel MC 1
Dames        
19:45 / training alle damesteams in De Landing
Heren        
13 feb / 21:15 / VC Pieter Brueghel 1 - VC Primo 1
14 feb / 19:30 / VC Waalre 1 - VC Pieter Brueghel 2
13 feb / 21:15 / VC Pieter Brueghel 3 - VC Waalre 2
14 feb / 20:45 / VC Riethoven 2 - VC Pieter Brueghel 4

Uitslagen week 6        
Jeugd        
11 feb / Ovoco MC 2 - VC Pieter Brueghel MC 1 / 4-0
Dames        
6 feb / VC Pieter Brueghel 1 - Tamar 3 / 2-1
9 feb / Primo 4 - VC Pieter Brueghel 2 / 3-0
6 feb / VC Pieter Brueghel 3 - Best 7 / 0-3
Heren        
9 feb / Bravo '99 2 - VC Pieter Brueghel 1 / 1-3
6 feb / VC Pieter Brueghel 2 - VC High Tech Campus 2 / 3-1
8 feb / VC High Tech Campus 3 - VC Pieter Brueghel 3 / 0-3
6 feb / VC Pieter Brueghel 4 - VC Primo 5 / 0-3

Argo zwemmen

Afgelopen weekend stond in heel Nederland de derde ronde van de Zwemcompetitie op het programma. Argo ontving deze wedstrijd in zwembad De Neul De Dommelbaarzen en Tempo. Namens Argo namen 30 zwemmers deel die 9 keer een 1e plaats, 11 keer een 2e plaats en 8 keer een 3e plaats behaalden. Er werden 38 persoonlijke records gezwommen. Daarnaast werden er nog 3 clubrecords gezwommen: Nikki Habers: 200m schoolslag in 2.45.97, Guus van Stiphout: 200m rugslag in 2.15.57 en Stef van Zitteren 50m vlinderslag in 0.26.00. Deze ronde is Argo als 4e geëindigd. Na drie ronden is Argo opgeklommen naar een 4e plaats.


Komende zondag nemen de zwemmers van de Recreatieven deel aan de 2e Meerkamp die wordt gehouden in zwembad De Neul. Aanvang 15.00 uur.

Ondanks slechte accommodatie toch grote medailleoogst

De gewonnen medialles

De zwemmers van DBD mochten dit weekend naar Oisterwijk. Het bad bleek een zeer slechte accommodatie te zijn. Er bleken de nodige faciliteiten te ontbreken en bij het inzwemmen wist een DBD zwemmer al het startblok van de rand af te krijgen toen hij het water indook.
Gelukkig konden ook een aantal zwemmers laten zien dat zij de laatste tijd weer hard getraind hadden want er werden toch nog een groot aantal Persoonlijke Records gezwommen. De DBD-ers wisten maar liefst 30 medailles binnen te halen. Bij de meisjes van 16 en 17 jaar wisten de meiden op hun beiden afstanden het volledige podium in beslag te nemen.
Bobby van Dijk en Nienke Versteegen behaalden beiden 2 gouden medailles, Tim Versteegen behaalde een zilveren en een bronzen medaille.
Franciena, Ardin, Wout en Ingrid vielen helaas buiten de medailles. Alle dames, uit Son en Breugel, en Tim wisten ieder minimaal 1 PR te behalen.

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Zaterdag 11 februari                                                        
JES F1 - Corridor F2                                                         2 - 12
Eyckelkorf E1 - Corridor E1                                                 3 - 10
Altior F1 – Corridor F1                                                         8 - 11
Altior D3 - Corridor D1                                                         2 - 12
JES C1 - Corridor C1                                                                3 - 1
Altior B2 - Corridor B1                                                         3 - 1

Zondag 12 februari
Vessem 3 - Corridor 3                                                         12 - 8
Rosolo 1 - Corridor 1                                                         19 - 10
Klick '15 2 - Corridor 2                                                         15 - 8

Programma
Woensdag 15 februari                                                        Aanvang
Corridor MW1 – Oxalis MW1                                         20.00
Recreanten Prinses Irene – Corridor                                 21.00

Zaterdag 18 februari
Corridor B1 – Rooi B2                                                         12.10
Corridor E2 – DAKOS E3                                                 13.10
Corridor F2 – DKB F1                                                         13.10
Corridor E1 – Rooi E3                                                         14.05
Corridor F1 – Avanti F1                                                 14.05
Corridor D1 – Avanti D1                                                 15.00
Corridor C1 – Flamingo's C1                                                16.00

Zondag 19 februari pupil van de week: Suus van Roon
Corridor 2 – Prinses Irene 2                                                 9.35
Corridor 1 – Swift 1                                                         11.10

Uitslagen Apollo handbal

Een lekker weekend voor Apollo:

11+12 februari 2017
Blerick HS1 - Apollo HS1: 12 - 25
Apollo HC1 - Swift HC1: 18 - 25
Apollo D1 - Habo '95 D3: 18 - 13
MBDE/De Sprint E2 - Apollo E1: 12 - 12
Apollo DS1 - PSV Handbal DS3: 21 - 20
Apollo DB1 - Tremeg DB1: 9 - 7
Apollo HS2 - Swift HS2: 24 - 16

Nijnsel/TVE Reclame troeft SBC af.

De derby Nijnsel-SBC is afgelopen zaterdagavond in het voordeel van de thuisploeg beslecht. En dat mag rustig verrassend worden genoemd omdat de gastheren opnieuw met de nodige absenties hadden te kampen. Maar mogelijk gaf dat de elf uitverkoren voetbalartiesten juist de geest want de ploeg streed voor elke meter, gaf weinig ruimte weg en ontregelde het spel van de gasten. De afgelopen periode werd keeper Thijs van Esch vaak bewierookt, hij had echter dit weekend elders de ski's ondergebonden. En zo kwam Youri Dortmans op doel te staan en ook hij kweet zich uitstekend van zijn taak, zodat de credits dit keer dan ook volledig terecht naar hem gaan.

Nijnsel begreep maar al te goed dat het op een andere manier moest spelen dan de week ervoor tegen EMK. Er werd nu veel beter en korter gedekt en, het moet gezegd, de terugkeer van Stefan Hulsen voorin zorgde voor veel meer gevaar. Hij werd de afgelopen weken node gemist. In de 38e minuut sprong het talrijke publiek met een geelblauw Nijnsel hart al omhoog toen er in hun ogen een zuiver doelpunt werd geproduceerd. Zowel de assistent-grensrechter van SBC als de leidsman hadden echter een geur van buitenspel waargenomen. Beide heren beschikken klaarblijkelijk over een uitstekend reukvermogen.

In de rust schonk 'theoloog' Verhoeven een puike 'China (spreek uit 'Tsjaina') pai mu than feng sui superior Avondthee' met een vleugje afrodisiacum en dat kwam het spelbeeld in de tweede helft zeker ten goede. In de 51e minuut namelijk brak Stefan Hulsen door de oranjezwarte defensie die binnen de zestien werd aangetikt en dat kan in het moderne voetbal maar één ding betekenen: strafschop! Ofschoon de Sonse keeper, ook goed op dreef, wel de goede hoek koos was de pingel toch voor hem te scherp aangeschoten en dat betekende voor de Nijnsel aanhangers de luid bejubelde 1-0. Niet veel later kwam de sneeuw met bakken naar beneden. Een prachtig gezicht in de felle lampen en veel vrouwelijke supporters uit beide kampen met een serieuze hang naar romantiek beschouwden dit dan ook als een vervroegd hemels Valentijnsgeschenk.

De scheidsrechter, woonachtig in Valkenswaard en geboren in 'Nittersul', een van de Acht Zaligheden met een slordige 870 inwoners, overlegde met de spelers 'wat te doen', maar tot opluchting van het enthousiaste publiek wilde iedereen door. Toen brak er een periode aan van 'vrouwen en kinderen eerst' en kon de thuisploeg niet veel meer dan verdedigen en de bal zo ver mogelijk van het eigen doel houden. Bij enkele uitbraken van de thuisploeg ontbrak vervolgens de precisie. Er hing van alles in de lucht maar niet de verlossende 2-0. Voor het Nijnsel doel ontstonden nog enkele hachelijke situaties maar zolang de bal niet over de lijn gaat, wordt er niet naar het midden gewezen. Na negentig minuten, waarvan de laatste vijftien wel erg lang duurden, konden eindelijk de Nijnselse armen in de lucht. Een fraaie, niet verwachte overwinning na een wedstrijd die niet louter vergeven was van een pastorale schoonheid, kon voor de thuisploeg worden bijgeschreven. Trois points.
Nijnsel 2 haalde op zondag eveneens een belangrijke thuisoverwinning tegen concurrent Sparta'18 2 uit het pittoreske Sevenum. Na een ruststand van 1-2 wees het scorebord na negentig minuten de eindstand 4-2 aan.

Zondag naar het Jan Louwers stadion in Eindhoven.
De voorlopig laatste wedstrijd vindt aanstaande zondag plaats in het historische Jan Louwers stadion aan de Charles Roulslaan 1 in het Eindhovense Stratum. Nijnsel neemt het dan op tegen het sterke en getalenteerde 'Eindhoven Amateurs' waartegen thuis met veel kunst- en vliegwerk een gelijkspel werd behaald, 1-1. De wedstrijd begint om 14.30 uur. En na het vele nepnieuws van de afgelopen weken ('PSV gaat nog steeds voor de titel'), nu eindelijk weer eens echt nieuws: Luuk Kremers is vanwege zijn stijgende vorm (tijdelijk) aan de selectie toegevoegd.
Op zondag 12 maart staat dan weer de eerste wedstrijd op het programma, thuis tegen Braakhuizen. Tevens wordt op die middag het nieuwe kunstgras korfbalveld op sportpark Den Eimert officieel in gebruik genomen.


Programma Jeugd 18 februari 2017
THUISTEAM BEZOEKERS VERTREK AANVANG
Acht JO19-1 - SBC JO19-1        14.30
Nuenen JO19-4 - SBC JO19-2 14.30 15.30
Beerse Boys JO19-2 - SBC JO19-3 13.30 14.30
SBC JO19-4 - EFC JO19-3        15.00
SBC MO19-1 - Haarsteeg MO19-1        15.00
SBC JO17-1 - SV Valkenswaard JO17-1        13.00
Oirschot Vooruit JO17-2 - SBC JO17-2 13.00 14.00
SBC JO17-3 - VRIJ        
SBC JO17-4 - SJO Juventud JO17-1        15.00
SBC JO17-5 - RKVVO JO17-3        15.00
SBC JO15-1 - Rood Wit V'hoven JO15-1        13.00
Unitas '59 JO15-4 - SBC JO15-2 11.45 12.45
Best Vooruit JO15-4 - SBC JO15-3 11.45 12.45
SBC JO15-4 - GSBW JO15-2        13.00
DVS JO15-3 - SBC JO15-5 11.00 12.00
SBC JO15-6 - Wilhelmina Boys JO15-3G        13.00
SBC JO13-1 - Unitas '59 JO13-2        11.30
Unitas '59 JO13-4 - SBC JO13-2 10.30 11.30
SBC JO13-3 - Beerse Boys JO13-2        11.30
Brabantia JO13-4 - SBC JO13-4G 10.45 11.45
SBC JO13-5 - VRIJ        
Oirschot Vooruit JO13-5 - SBC JO13-6G 10.30 11.30
SBC JO13-7 - Woenselse Boys JO13-4        11.30
SBC MO13-1 - Den Dungen MO13-1        11.30
SBC JO12-1 - FC Eindhoven AV JO12-1        11.30
RKKSV G2G - SBC G1G 13.30 14.30
SBC JG 1 - VRIJ        
SBC JG 2 - VRIJ        
SBC JO11-1 - Unitas '59 JO11-1        10.00
Tongelre JO11-1 - SBC JO11-2 09.30 10.30
DBS JO11-5 - SBC JO11-3 08.00 09.00
SBC JO11-4 - Brabantia JO11-3        10.00
SBC JO11-5 - Best Vooruit JO11-4        10.00
SBC JO11-6 - Brabantia JO11-5        10.00
Oirschot Vooruit JO11-3 - SBC JO11-7 09.00 10.00
Best Vooruit JO11-8 - SBC JO11-8 09.15 10.15
SBC JO11-9 - Nuenen JO11-8        10.00
SBC JO11-10 - Woenselse Boys JO11-5        10.00
Unitas '59 JO11-11 - SBC JO11-11 09.15 10.15
SBC JO11-12 - WODAN JO11-9        10.00
RPC JO10-1 - SBC JO10-1 09.15 10.15
Best Vooruit JO9-1 - SBC JO9-10 08.15 09.15
SBC JO9-2 - VRIJ        
SV Budel JO9-2 - SBC JO9-3G 08.45 09.45
EMK JO9-2 - SBC JO9-4G 08.30 09.30
SBC JO9-5 - Geldrop JO9-5        09.00
SBC JO9-6 - Best Vooruit JO9-4        09.00
SBC JO9-7 - Brabantia JO9-6        09.00
SBC JO9-8 - DBS JO9-13        09.00
Unitas '59 JO9-11 - SBC JO9-9 08.15 09.00
WODAN JO9-10 - SBC JO9-10 08.15 09.00
UNA JO8-1 - SBC JO8-1 09.00 10.00

Grote show PSV synchroteam!

Zondag 19 februari organiseert de afdeling synchroonzwemmen van PSV haar jaarlijkse show. Alle ruim 50 zwemsters van de vereniging zullen daar hun muzieknummers demonstreren aan het publiek. Het begin van het jaar stond in het teken van het zwemmen van techniekwedstrijden, komende periode staan de uitvoeringswedstrijden op het programma en zullen ook de nationale kampioenschappen plaatsvinden. Voor deze kampioenschappen hebben zich al ruim 15 zwemsters geplaatst door het behalen van 2 individuele limieten.
Naast de uitvoeringen die op de NKs te zien zullen zijn, zullen ook de beginners een demonstratie geven van hun kunnen. De jongste is pas 7 jaar en zwemt pas een paar maanden, maar ook de 4 zwemsters die lid zijn van de nationale selectie zullen zwemmen. Tijdens deze show zullen zowel solo's, duetten als groepsnummers te zien zijn, iedereen in een prachtig handgemaakt badpak en natuurlijk passend op de muziek.

Publiek is van harte uitgenodigd om te komen kijken, de show vindt plaats op 19 februari in het springbad van het Pieter van de Hoogenbandzwemstadion en begint om 10 uur. Toegang is gratis!

Wil je zelf ook synchroonzwemmen, kom dan kijken en schrijf je meteen in voor 3 gratis kennismakingslessen. Deze start op zaterdag 4 maart in het ir. Ottenbad. Meer info op www.synchroteameindhoven.nl

Inloop Bridgeclub De Beckart

Uitslag 9 februari
1.Riet vd Laar en Zus vd Rijt 64.58%; 2.Hilda vd Kaden en Jacques Jongeneel 56.25%; 3. Nel Dielemans en Jan Verbunt 54.86%; 4. Tiny en Ben vd Steen 51%. Iedere donderdagmiddag vrije inloopbridge. Iedereen is welkom, ook als je geen partner hebt. Info 0413 474297.

Uitslagen senioren van zondag 12 februari

Nijnsel 1        - SBC 1        1-0
SBC 3         - Nuenen 4        3-0
Overige wedstrijden werden afgelast.

Programma zondag 19 februari

SBC 1         - Wilhelmina Boys 1 14.30 u
SBC 2         - Nuenen 3        12.00 u
Heeze 3        - SBC 3        12.00 u
SBC 4         - Unitas'59 4        10.00 u
HMVV 4        - SBC 5        10.00 u
SBC 6         - Bergeijk 3        12.00 u
RPC 5         - SBC 7        13.00 u
SBC 9         - Wilhelmina Boys 7 10.00 u
Acht 7         - SBC 10        10.00 u
Acht 8         - SBC 11        10.00 u
SBC 12        - Acht 6        12.30 u
Pusphaira VR2 - SBC VR1        12.00 u
SBC VR2        - FC Uden VR1 10.00 u

zondag 19 februari

Grote show PSV synchroteam!

Zondag 19 februari organiseert de afdeling synchroonzwemmen van PSV haar jaarlijkse show. Publiek is van harte uitgenodigd om te komen kijken, de show vindt plaats op 19 februari in het springbad van het Pieter van de Hoogenbandzwemstadion en begint om 10 uur. Toegang is gratis! Meer info op www.synchroteameindhoven.nl

Showfestival cv de Dommelsoppers

Op zondag 19 februari 2017 vindt in de carnavalstent op het Kerkplein het showfestival van carnavalsvereniging de Dommelsoppers plaats. Vanuit de hele regio komen verenigingen met diverse dansgroepen naar Son. De zaal is om 12:00 uur open en vanaf 12.30 uur worden er zo'n 40 dansacts van verschillende verenigingen uitgevoerd. De dansgroepen worden deze middag gejureerd door Winston Post en Noi Pakon. Beide erg bekend met de danswereld. Deze middag mag u niet missen als u het leuk vindt om een middag vermaakt te worden met een wervelende show van dans en muziek. De entree voor deze middag is €3.50 per persoon en de toegang voor kinderen tot en met 3 jaar is gratis.

Groot dart toernooi in t Hart van Son.

Op zondag 19 februari wordt er weer een groot Dart Toernooi gehouden in t Hart van Son. Inschrijven kan via Facebook of aan de bar en kan tot vrijdag 17 februari. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per koppel. De wedstrijden starten om 14.00 uur en er zijn 5 dartbord banen beschikbaar. Het inschrijfgeld is tevens het prijzen geld, dus hoe meer inschrijvingen hoe hoger het bedrag is dat een koppel kan winnen. Ook niet darters zijn uiteraard welkom.

Kienen in het Vestzaktheater

De kienavonden worden georganiseerd ten bate van de plaatselijke Harmonie Pro Honore et Virtute. De opbrengsten zullen besteed worden aan de jeugdopleiding en de aanschaf van instrumenten. Jan van Gerwen is uw nieuwe vaste kienmaster. Hoofdprijs€ 350,- Geluksgetal € 250.- Zondag12 februari Zaal open; 18.30 uur Aanvang;19.30 uur Vestzaktheater Son en Breugel

dinsdag 21 februari

Ontmoetingsbijeenkomst voor mensen met een stoma

Op dinsdag 21 februari 2017 is er van 14.00 uur tot 16.00 uur een ontmoetingsbijeenkomst voor stomadragers, partners en belangstellenden. De bijeenkomst vindt plaats in inloophuis de Eik, Aalsterweg 285 B Eindhoven. Voor mensen met een stoma en hun omgeving is contact met andere stomadragers belangrijk. Zij weten van elkaar hoe het is om met een stoma te leven. De Nederlandse Stomavereniging houdt daarom regelmatig bijeenkomsten in de regio zodat leden en andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast krijgen bezoekers veel informatie over leven met een stoma. Voor vragen over deze bijeenkomsten kunnen belangstellenden contact opnemen met Ingrid Oostindiën, vrijwilligster, tel: 06 53 58 13 49 of Kees van Liempd, regiobestuurslid van de Nederlandse Stomavereniging, tel: 040 283 79 04. Meer weten over het werk van de Nederlandse Stomavereniging? Kijk eens op www.stomavereniging.nl. Onder nieuws en agenda zijn alle bijeenkomsten in alle regio's te vinden.

woensdag 15 februari

Fietsclub PVGE fietst naar Lieshout.

Op woensdag 15 februari om 10.00 uur precies start onze winterfietstocht van een ½ dag naar Lieshout vanaf het 17 Septemberplein. Via het Vresselse Bos en Mariahout bereiken we Lieshout om daar in het ons inmiddels bekende Dorpshuis de koffiepauze te houden. Tijdens deze koffiebreak komt het fietsprogramma 2017 aan de orde en er is nieuws over de zomer fietsdriedaagse, die dit jaar naar Zeeuws Vlaanderen voert. Na de koffiepauze fietsen we langs het Wilhelminakanaal terug naar Son en Breugel. Men is ca12.30 uur thuis. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom op deze winterse fietstocht. Verdere inlichtingen bij fietsclubcoördinator: Herman Hendriks, tel.: 0499-473042, e-mail: herman.j.hendriks@kpnmail.nl