DeMooiSonenBreugelkrant

16 januari 2019

DeMooiSonenBreugelkrant 16 januari 2019


Frits van Stralen en John Hermes benoemd tot ereleden Hoi-huis

Totaal onverwachts werd oud-voorzitter Frits van Stralen tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst geëerd tot erelid van het Hoi-huis. De afscheidnemende voorzitter werd door de nieuwe voorzitter Frits Helders in het zonnetjes gezet.

Voordat de scheidende voorzitter aftrad, werd beheerder John Hermes naar voren gehaald en kreeg mooie warme woorden toegesproken door Frits van Stralen. John Hermes werd geëerd tot erelid.

Na deze mooie plechtigheid hield Frits van Stralen zijn laatste nieuwjaarstoespraak. Hij blikte in de toespraak terug naar het verleden, waar meer hoogtepunten dan dieptepunten werden benoemd. Na zijn toespraak werd de opvolger Frits Helders naar voren geschoven als de nieuwe voorzitter. Voor velen is de nieuwe voorzitter geen onbekende; hij was jaren de vice-voorzitter van het Hoi-huis.

Lees het hele verhaal op pagina 9 en bekijk de foto's op www.mooisonenbreugel.nl

Jaargang 4 • Week 3 • woensdag 16 januari 2019

Muziek van Hetty Pronk-Verweij en haar vrienden

Foto: Adrie Neervoort

Muziek van Jacques Brel, Claudia de Breij, Guus Meeuwis en Ierse muziek in Sonnerie in Son en Breugel op zondag 27 januari om 15.00 uur.

Zangeres Hetty Pronk-Verweij en haar muziekvrienden geven een concert in de Kapelzaal van de Sonnerie in Son en Breugel. Liederen van Jacques Brel, Clauia de Breij en Guus Meeuwis staan op het programma. Verder krijgt het publiek Ierse balladen te horen en instrumentale muziek van de violist, fluitiste en gitaristen. Zondag 27 januari om 15.00 uur, Sonnerie Nieuwstraat 45 in Son en Breugel. Entree: vrijwillige bijdrage.

Zangeres Hetty Pronk-Verweij en haar muziek vrienden Foto: Hetty Pronk-Verweij

Eénrichtingsverkeer als oplossing tegen sluipverkeer

Regelmatig proberen automobilisten de file in de Kanaalstraat te omzeilen door via een zijstraat weer in te voegen op de Kanaalstraat. Een veelvuldig gebruikte route daarvoor is de straat langs het kanaal met aansluiting op Ekkersrijt. De weg is nu nog een tweerichtingsweg met een verbod voor vrachtverkeer.

De straat zal binnenkort een éénrichtingsweg worden, voor verkeer komende vanaf de Kanaalstraat. Langzaam verkeer, (brom)fietsers mogen de straat wel in twee richtingen gebruiken. Voor vrachtverkeer was de straat al een eenrichtingsstraat. De veranderingen zullen door middel van borden kenbaar worden gemaakt. Door deze maatregel hoopt de gemeente een eerste stap te zetten om het sluipverkeer tegen te gaan.

Eénrichtingsverkeer als oplossing tegen sluipverkeer

Foto: Adrie Neervoort

Regelmatig proberen automobilisten de file in de Kanaalstraat te omzeilen door via een zijstraat weer in te voegen op de Kanaalstraat. Een veelvuldig gebruikte route daarvoor is de straat langs het kanaal met aansluiting op Ekkersrijt. De weg is nu nog een tweerichtingsweg met een verbod voor vrachtverkeer.

De straat zal binnenkort een éénrichtingsweg worden, voor verkeer komende vanaf de Kanaalstraat. Langzaam verkeer, (brom)fietsers mogen de straat wel in twee richtingen gebruiken. Voor vrachtverkeer was de straat al een eenrichtingsstraat. De veranderingen zullen door middel van borden kenbaar worden gemaakt. Door deze maatregel hoopt de gemeente een eerste stap te zetten om het sluipverkeer tegen te gaan.

Foto: Adrie Neervoort
Foto: Adrie Neervoort

Projectontwikkelaar ziet drie jaar werk in prullenbak belanden

Het huis dat nu nog op de hoek van de Hendrik Veenemanstraat en Nachtegaallaan staat Foto: Wil Feijen

Op de hoek van de Hendrik Veenemanstraat en Nachtegaallaan staat (nu nog) een groot wit huis met een enorme tuin. Een projectontwikkelaar heeft plannen gemaakt om deze woning te slopen en op dat perceel vijf appartementen terug te plaatsen. Direct omwonenden vinden dat deze plannen ten koste gaan van het straatbeeld en ten koste gaan van het groen. Daarnaast wordt er niet gebouwd voor die doelgroep waar Son en Breugel op in zou zetten; namelijk de starterswoningen. De projectontwikkelaar is - in nauw overleg met de gemeente - al drie jaar bezig met deze plannen. Het plan had de instemming van het college, maar de raad schoot deze bouwplannen afgelopen week af.

Door: Ineke van Uden (GazetMedia)
Foto: Wil Feijen

Vaststellen bestemmingsplan
Het lastige bij dit perceel is dat het deels aan de Hendrik Veenemanstraat ligt en deels aan de Nachtegaallaan. De beoogde bouw op deze locatie lijkt een logisch gevolg van het doortrekken van het straatbeeld van de Hendrik Veenemanstraat, maar omdat het op de hoek ligt met de Nachtegaallaan wijzigt daar de entree richting de wijk Breeakker aanzienlijk. Afgelopen week boog de raad zich over de vaststelling van het bestemmingsplan 'Son Midden; H. Veenemanstraat 48'. Eerder in een commissievergadering sprak de projectontwikkelaar al in dat hij hoopte dat de raad in zou stemmen met de mogelijkheid van nieuwbouw. Volgens projectleider Van Laarhoven is de gemeente steeds erg kritisch geweest en heeft hij veel aanpassingen moeten maken. En ook de opmerkingen van omwonenden hebben volgens Van Laarhoven zoveel mogelijk geleid tot aanpassingen in zijn bouwplannen: "We dachten goed in gesprek te zijn geweest met omwonenden. Ik weet dat je uiteindelijk het nooit iedereen naar zijn zin kan maken. Je moet soms ook afwegingen maken. Bomen die er nu staan zijn te oud en buigen teveel naar de woningen. Mensen willen die bomen behouden. Maar is dat verstandig? We plaatsen uiteraard volop groen en bomen terug."

Het huis dat nu nog op de hoek van de Hendrik Veenemanstraat en Nachtegaallaan staat Foto: Wil Feijen
Het huis dat nu nog op de hoek van de Hendrik Veenemanstraat en Nachtegaallaan staat Foto: Wil Feijen
Het huis dat nu nog op de hoek van de Hendrik Veenemanstraat en Nachtegaallaan staat Foto: Wil Feijen
Het huis dat nu nog op de hoek van de Hendrik Veenemanstraat en Nachtegaallaan staat Foto: Wil Feijen

Ongerust
Maar omwonenden waren er niet gerust op. Eén van de omwonenden heeft een advocaat in de arm genomen en die is luid en duidelijk in zijn feedback naar de gemeente: "Het nieuwe plan is in strijd met de structuurvisie van Son en Breugel die het beleid nastreeft van relatief grote percelen voor enkelvoudige kleinschalige bewoning. Maar ook in strijd met het groenbeleidsplan die pleit voor versterking van de groene identiteit van de gemeente, maar wat door de bouw van een appartementencomplex ter plaatse volledig onderuit gehaald wordt. De nieuwbouw zoals die nu voorgesteld is, is een aanslag op het beeldbepalend groen bij de entree van de Nachtegaallaan, een aanslag op het woongenot van omwonenden, een aanslag voor de fauna en de nieuwbouw zorgt voor een toename van de parkeerdruk. Ook wijst de advocaat op een gebrek aan transparantie tijdens het hele proces en dat het voorstel in strijd is met het coalitieakkoord 2018-2022 waarbij ingezet zou worden op het sociale en middeldure huur- en koopsegment. Dit plan realiseert vijf appartementen met een vanaf prijs van 650.000 euro."

Elders bouwen
Ondanks dat de projectontwikkelaar tijdens het inspreken in deze raadsvergadering aangaf dat hij elders in het dorp ook nog gaat bouwen - en dan zeker voor de startersgroep met woningen van rond de 200.000 euro - haalde zijn bouwplan voor de Hendrik Veenemanstraat 48 het niet. Alleen D66 en de VVD stemden voor. De projectontwikkelaar moet terug naar de tekentafel en als hij het advies van de raad ter harte neemt zal hij ook meer de stem van omwonenden mee moeten nemen in zijn plannen voor de locatie Hendrik Veenemanstraat 48.

Informatie Vlieghinder moet minder!

Er liggen forse scenario's voor Eindhoven Airport, tot 100.000 vluchten per jaar.
Vraagt u zich ook af wat zo'n groei betekent?
• Geluidsoverlast
• Onze gezondheid en het milieu
• Het klimaat
• Onze woningwaarde
• De leefbaarheid van Son en Breugel

Wilt u hier meer over horen? Het BVM2 nodigt u uit om op maandag 28 januari om 19.30 uur naar zaal Braecklant, Amerikalaan 2, Son en Breugel te komen. Alwaar u meer over deze onderwerpen te horen krijgt. De toegang is gratis. Het is raadzaam om op tijd te komen, omdat de Brandweer maar 100 mensen in de zaal toestaat.

Aanwezig zijn de sprekers:
Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen (Son en Breugel)
BOW-voorzitter Klaas Kopinga
BVM2-bestuurder Bernard Gerard
Kunt u niet? Kijk dan op de website www.bvm2.nl en/of mail een boodschap of vraag naar beraad@bvm2.nl .

Nog meer onderzoek naar wat mogelijk is binnen kerkgebouw

De eerste analyse van de technische staat van de Sint Petrus BandenKerk is afgerond. En uit dat onderzoek komt naar voren dat het noodzakelijk is om nog meer zaken nader te onderzoeken. De gemeenteraad stemde in met deze 'nadere onderzoeken' zodat langzaamaan duidelijk kan worden wat de mogelijkheden zijn van een dorpshuis in het voormalige kerkgebouw.

Door: Ineke van Uden (GazetMedia)

Veel is nog onduidelijk, maar wat wel duidelijk is; er schort nogal wat aan de technische staat van het voormalige kerkgebouw. En wat iedere leek zelf wel kan bedenken; dit gebouw klimaatneutraal krijgen zal een hele kluif worden. Wat is er nodig om een dorpshuis in dit gebouw te kunnen realiseren? De komende tijd zal door naderende onderzoeken meer duidelijkheid op tafel moeten komen.

De standpunten van de politieke partijen zijn zo langzamerhand wel duidelijk. Dorpsbelang: "Eerst een kerkgebouw kopen en dan kijken of je er iets mee kunt is een duidelijke vorm van onverantwoord bestuur." De VVD wil verdere onderzoeken opschorten en de plannen van Leermakers (particulier voorstel van Leermakers om het kerkgebouw te kopen) door Leermakers laten onderbouwen en over te gaan tot of verkoop of sloop van het kerkgebouw.

Oppositiepartij D66 is niet voor sloop van het kerkgebouw, in tegenstelling tot de andere twee oppositiepartijen VVD en Dorpsbelang. Wel ziet D66 graag dat de plannen van Leermakers meer uitgewerkt worden. Wat betreft de coalitiepartijen is duidelijk dat DorpsVisie en CDA een dorpshuis willen in het voormalig kerkgebouw. Coalitiepartij Pvda/GL worstelt. Als het gebouw niet klimaatneutraal te krijgen is willen ze te allen tijde op de rem kunnen trappen: "We willen niet meer geld uitgeven dan noodzakelijk. Kunnen we stap voor stap steeds kijken waar we staan en zo nodig op de rem trappen?"

Wethouder Boersma beaamde dat alles stap voor stap gaat en de raad constant aan zet is. Met een meerderheid van stemmen werd in de raadsvergadering besloten dat 'nadere onderzoeken' verricht gaan worden.

EMTÉ Breugel sluit en wordt omgebouwd tot Coop

Foto: Wil Feijen

EMTÉ Breugel sluit op woensdag 23 januari om 15.00 uur de deuren. In ruim tweeënhalve week tijd wordt de supermarkt aan de Van Gentlaan 8 in Breugel verbouwd, om op maandag 11 februari te openen als Coop.

Supermarktmanager Erik Kiggen: "Onze supermarkt wordt compleet verbouwd tot een supermooie Coop. We kijken hier met het hele team ontzettend naar uit. Samen gaan we onze klanten verrassen met een topwinkel! De supermarkt ziet er straks helemaal anders uit. Van vloer tot plafond: alles gaan we vernieuwen! De winkel wordt voorzien van de frisse, moderne Coop-stijl. Ook komt er nog meer aandacht voor vers. Zo kunnen klanten op de nieuwe groente- en fruitafdeling terecht voor losse uien, knoflook en aardappelen en is het mogelijk om verse jus d'orange te tappen. Er komt bovendien een mooie broodafdeling in de winkel."

Ruime openingstijden en optimale service
Het vertrouwde team stelt de klant centraal en combineert klantvriendelijkheid met een volledige service. Met een slijterij en servicebalie met ov-oplaadpunt, een PostNL-pakketpunt en de verkoop van medicijnen en de Nederlandse loterijen is de winkel van alle gemakken voorzien. Naast de reguliere kassa's kunnen klanten voortaan ook middels gebruiksvriendelijke zelfcheck-out kassa's eenvoudig en snel hun kleine boodschappen afrekenen. Coop Breugel is van maandag tot en met donderdag en op zaterdag geopend van 08.00 tot 20.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 21.00 uur en op zondag van 10.00 tot 20.00 uur.

Feestelijke opening
Op maandag 11 februari wordt Coop Breugel feestelijk geopend. Voor meer informatie:?www.coop.nl.

Subsidie Zwembad Son meest besproken subsidieaanvraag binnen de raad

Zwembad Son kan voor maximaal een periode van vijf jaar jaarlijks een bijdrage van 120.000 euro tegemoet zien. De subsidieaanvraag van Zwembad Son is overduidelijk de meest besproken subsidieaanvraag binnen de raad.

Door: Ineke van Uden (GazetMedia)

Discussie
Alle politieke partijen zijn het er wel over eens dat een zwemvoorziening voor inwoners belangrijk is. Dat de subsidie voor het zwembad zoveel discussie geeft, zit er voornamelijk in dat het lijkt of een exploitant subsidie krijgt. Een ondernemer subsidiëren is volgens velen not-done. Maar in dit geval kun je de vraag stellen of je een ondernemer subsidieert of dat je een zwemvoorziening subsidieert.

Criteria
De eigenaar van het zwembad heeft afgelopen jaren veel informatie op tafel moeten leggen en beleid moeten wijzigen om aan alle criteria te voldoen om deze subsidie te krijgen. Het zwembad is geen onderdeel meer van Thermae Son, maar is nu een aparte BV, genaamd Zwembad Son. De openingstijden zijn verruimd, er zijn aanpassingen gedaan dat kinderen niet perse twee keer in de week zwemles moeten afnemen maar dit kan nu ook één keer in de week. Het Zwembad communiceert wekelijks in DeMooiSonenBreugelKrant middels een advertentie over zwemmogelijkheden. Er is een imago onderzoek gedaan. Er is een klanttevredenheidsonderzoek gedaan, etc. Er is in Nederland geen enkel zwembad wat geen subsidie krijgt. Zwembad Son krijgt pas sinds twee jaar subsidie. Daarnaast legt eigenaar Wim Van Santvoort jaarlijks zelf meer dan 100.000 euro in om het zwembad open te kunnen houden.

Alternatieve scenario's
Komende jaren zullen alternatieve scenario's onderzocht gaan worden voor zwemmogelijkheden in de regio. Regionaal zal er binnen de samenwerking in het Stedelijk Gebied een koers worden bepaald voor de her allocatie van overdekte zwemvoorzieningen. Wat dit gaat betekenen voor Zwembad Son is onduidelijk. Onderzoeksbureau Synarchis heeft eerder al aangegeven dat een zwembad voor een gemeente als Son en Breugel niet per definitie als een basisvoorziening gezien hoeft te worden. Er zijn volgens Synarchis veel gemeenten van een vergelijkbare omvang als Son en Breugel zonder een zwembad dat met gemeenschapsgeld in stand wordt gehouden. Het rapport van Synarchis geeft aan dat er voldoende aanbod is van openbare overdekte zwemvoorzieningen in omliggende gemeenten.

Vijf jaar
Het is nog onzeker wat er uit het regionale onderzoek komt. Wat wel een zekerheid is, is dat Zwembad Son haar subsidie voor maximaal vijf jaar tegemoet kan zien. Alhoewel, ook dat is nog niet helemaal zeker. Want de subsidie is jaarlijks opzegbaar.

Raadsbreed gedragen motie voor beschermd wonen project

Vorige maand ging het nog helemaal mis in de gemeenteraadsvergadering bij het onderwerp over de bezuinigingen van beschermd wonen waarbij de oppositie zelfs uit protest de raadsvergadering verliet omdat hun motie niet in behandeling werd genomen. Nu werd tijdens de raadsvergadering in nog geen 5 minuten een motie - gedragen door de hele raad - besproken en aangenomen.

Door Ineke van Uden (GazetMedia)

Aandringen
Wethouder Frenken wordt in de motie opgeroepen bij de gemeente Eindhoven fors aan te dringen op zorgkeuzevrijheid, waarbij het ook mogelijk moet zijn te kiezen voor collectieve inkoop bij één zorgaanbieder. En dat is precies het uitgangspunt van het beschermd wonen project in Son en Breugel. Door te werken met één zorgaanbieder voor 19 bewoners van de flats aan de Heistraat en Molenstraat is er veel meer mogelijk dan dat er meerdere zorgaanbieders rondlopen. De motie geeft verder aan dat wethouder Frenken moet aandringen op reparatie van het zorgbudgetplafond wat er voor moet zorgen dat er ook daadwerkelijk geld is om 19 bewoners zorg te bieden.

Motie aangenomen
Maaike van Kempen, bestuurslid Stichting Doorpakken Wonen maakte tijdens de raadsvergadering gebruik van het inspreekrecht. Ze kon niet vermoeden dat haar dringende oproep om het nu eens te hebben over de bewoners van beschermd wonen in plaats van over protocollen en raadsvergaderafspraken zo snel bewaarheid werd. Het aanwezige publiek op de tribune had bijna niet in de gaten dat in een paar minuten tijd hun agendapunt was afgerond en de motie aangenomen was.

Schrijnend
Toch is het laatste woord nog niet gezegd over het hele proces hoe dit onderwerp is besproken en opgepakt. Over twee weken is er een extra raadsvergadering om het proces te bespreken. En daar zal toch de nodige kritiek richting John Frenken geuit worden. Elly Brocken van Dorpsbelang vroeg inspreker Maaike van Kempen hoe en op welke momenten Stichting Doorpakken geïnformeerd is door de gemeente. En dan is het schrijnend te moeten vernemen dat er geen enkel initiatief vanuit de wethouder is geweest richting Stichting Doorpakken Wonen. Daarnaast zijn er al de nodige raadsleden die hun frustratie hebben geuit over het feit dat ze informatie uit kranten moeten halen in plaats van dat ze als raadslid geïnformeerd worden door het college. En dan is het nog onduidelijk op welke momenten de gemeente al wist of al had kunnen weten dat deze problematiek er aan zat te komen. Heeft de gemeente de eerste signalen dat Eindhoven aangaf fors te bezuinigingen op beschermd wonen gemist of niet op juiste waarde geschat? Ook zorgaanbieder RAC heeft al in augustus de gemeente op de hoogte gebracht dat er problemen aan zaten te komen met betrekking tot het invoeren van budgetplafonds. Genoeg stof om te evalueren.

6 / 32

De twee Fritsen van het Hoi-huis

(vlnr) John Hermes, Paul Kors, Frits Helders en Frits van Stralen Foto: Wil Feijen

Tijdens een drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van het Hoi-Huis nam voorzitter Frits van Stralen afscheid als voorzitter. Van Stralen was 8 jaar voorzitter van dit Hobby-, Ontmoeting- en Informatiecentrum voor actieve ouderen.

Door: Adrie Neervoort

Op de receptie worden handen geschud en de beste wensen uitgewisseld. De boetseerclub is in gesprek met enkele leden van de schildergroep. Terwijl de mannen en vrouwen van de houtbewerking elkaar bijpraten over hun laatste werkstuk. Het Hoi-huis is het centrum voor actieve senioren in Son en Breugel vanaf 55 plus. Hoi staat voor Hobby-, Ontmoeting- en Informatiecentrum. Als voorzitter heeft Van Stralen het ledental zien groeien van 175 naar 325, een groei van 80 procent.

In zijn laatste toespraak als voorzitter vertelt Frits van Stralen op de voor hem bekende wijze over de hoogte en ook dieptepunten die hij heeft meegemaakt als voorzitter van het Hoi-huis. Meer hoogtepunten dan dieptepunten is zijn conclusie na 8 jaar. Een mooi hoogtepunt in de afgelopen jaren was toch wel de wijze waarop het ruimtegebrek van het bestaande gebouw werd opgelost.

Toen plaatsgenoot Nol van der Heijde hoorde van het probleem, stapte hij samen met Frits van Stralen naar ondernemer Antoon Jansen en regelde daar drie oude 'containers' die als bijgebouw gebruikt zouden kunnen worden. Maar een oude container is nog geen bruikbaar bijgebouw, dat werd het wel nadat de leden van het Hoi-Huis met al hun kennis en kunde het gebouw ombouwden tot wat het nu is; een multifunctioneel gebouw voorzien van alle gemakken. En zo gaat dat bij het Hoi-Huis, de leden zijn vaak ambachtslieden die graag nog werken met hun vergaarde kennis maar deze ook net zo graag delen met anderen leden en projecten.

Scheiding tussen Frits en Frits
Ondertussen is Van Stralen aan het einde van zijn zeer vermakelijk toespraak en richt hij het woord tot de man die achter hem staat, vicevoorzitter Frits Helders. Frits Helders is de opvolger van Frits van Stralen en zo gaat er een Frits maar blijft het toch Frits. Frits Helders is zeker geen onbekende voor de leden van het Hoi-huis. Hij is al jaren vicevoorzitter en actief lid. Frits verrast Van Stralen door hem meteen erelid te maken van het Hoi-huis. Een eer die eerder deze middag ook al John Hermes werd gegund. Want Hermes doet als dagelijks aanwezige beheerder, van het eerste uur, een stapje terug.

Vanaf nu is er een 'poule' van beheerders die dagelijkse verantwoordelijkheid hebben over het Hoi-huis. Zij zorgen dat er goed en veilig gewerkt kan worden en zijn aanwezig voor vragen en oplossingen. Zie ze maar gerust als de nieuwe managers van het Hoi-huis. Een nieuwe beheerder is Paul Kors. Als oud-militair was hij jarenlang betrokken bij het vliegtuigonderhoud van onze luchtmacht. Al jaren deelt hij zijn kennis en kunde met de andere leden van het Hoi-huis.

De leden van het Hoi-huis zijn meer dan een stel actieve senioren. Het zijn mensen die genieten van gezelligheid en graag met anderen hun ambacht of kennis willen delen. Of het nu om fotografie, borduren, schilderen, koken of om houtbewerking gaat, het samen bezig zijn is wat deze mensen bindt. Bent u 55 plus en wilt u meer weten over het Hoi-Huis neem dan contact op met Frits Helders (0499-465760). Of bekijk eerst de website: www.hoihuis.nl.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
(vlnr) John Hermes, Paul Kors, Frits Helders en Frits van Stralen Foto: Wil Feijen
(vlnr) John Hermes, Paul Kors, Frits Helders en Frits van Stralen Foto: Wil Feijen

Verbetering verlichting zebrapaden

Verlicht zebrapad Foto: Adrie Neervoort

Om voetgangers op drukke plaatsen veilig te laten oversteken, heeft Son en Breugel op 58 plaatsen zebrapaden. Uit een recente schouw die op verzoek van de gemeenteraad werd uitgevoerd, is gebleken dat 93% van onze zebrapaden 's avonds en 's nachts goed zichtbaar is.

Een viertal zebrapaden is echter minder goed verlicht. Deze zebra's gaat de gemeente daarom voorzien van extra verlichting. Het gaat om de zebra's op de locaties:

hoek Boslaan Heistraat
kruising Afrikalaan-Vlielandlaan
bocht Afrikalaan naar SBC
kruising Brabantlaan

In de periode 2017-2018 is de openbare verlichting in Son en Breugel vernieuwd. Alle armaturen zijn vervangen door energiezuinige en duurzame led-armaturen. Na de ombouw van het verlichtingsareaal naar led en bovengenoemde verbetering voldoet de gemeente aan de geldende richtlijnen voor openbare verlichting. Daarnaast zorgt de ombouw naar ledverlichting voor een bezuiniging van 50% op het energiegebruik.

In het kader van veiligheid en verkeer zijn de zebrapaden beoordeeld op nachtelijke zichtbaarheid. Met de verbetering van de verlichting van het viertal zebrapaden wordt de openbare verlichting verder geoptimaliseerd. De werkzaamheden worden in de periode maart – april 2019 uitgevoerd

Weginrichting en gedrag
Het veilig oversteken van straten is een samenspel van goede zichtbaarheid van de oversteekplaatsen én gedrag van medeweggebruikers die rekening houden met elkaar.

De gemeente blijft -ook na de verbetering van de verlichting- geïnteresseerd naar hoe onze inwoners de verlichting van onze zebrapaden ervaren en naar suggesties om de verkeersveiligheid verder te vergroten.

Een vernieuwde Restyle Kids heet u welkom

Restyle Kids is vernieuwd Foto: Wil Feijen

In september 2018 vierde Ingrid Vogels nog het 10-jarig bestaan van Restyle Kids en op dinsdag 15 januari heeft de winkel, na een kleine verbouwing, een compleet nieuwe look gekregen.

Ingrid Vogels, nam in januari 2018 de zaak over van Nicol Hulsman. "Nu een jaar later was het tijd voor een 'Restyle', een beetje meer Ingrid en wat aanpassingen die de winkel weer wat meer eigentijds maken." Het is zeker geen ingrijpende verbouwing geweest en dat was ook niet nodig, maar de veranderingen vallen wel meteen op zodra je de winkel binnen stapt. Door het team en met hulp van diverse vakmensen is er hard gewerkt om een frisse nieuwe look te creëren. Bij Restyle Kids vind je veel topmerken in kinderkleding van babymaatjes tot en met maat 176. Dit was en blijft ook zo, net als de vriendelijke en perfecte service.

Kom snel kijken naar de nieuwe Restyle Kids aan de Nieuwstraat 20a in Son en Breugel. Parkeren doe je gewoon voor de deur of achter de winkel op een groot parkeerterrein.

Restyle Kids is vernieuwd Foto: Wil Feijen
Restyle Kids is vernieuwd Foto: Wil Feijen
Restyle Kids is vernieuwd Foto: Wil Feijen
Restyle Kids is vernieuwd Foto: Wil Feijen
Restyle Kids is vernieuwd Foto: Wil Feijen
Restyle Kids is vernieuwd Foto: Wil Feijen
Restyle Kids is vernieuwd Foto: Wil Feijen
Restyle Kids is vernieuwd Foto: Wil Feijen
Restyle Kids is vernieuwd Foto: Wil Feijen
Restyle Kids is vernieuwd Foto: Wil Feijen
Restyle Kids is vernieuwd Foto: Wil Feijen
Restyle Kids is vernieuwd Foto: Wil Feijen
Restyle Kids is vernieuwd Foto: Wil Feijen
Restyle Kids is vernieuwd Foto: Wil Feijen
Restyle Kids is vernieuwd Foto: Wil Feijen

Het wiel draait onvermoeibaar

Erik van den Berg Foto: Wil Feijen

Het wiel draait onvermoeibaar
Hoewel opa Van Den Berg in 1963 zijn rijwielzaak in Oirschot sloot, draait het wiel als nooit tevoren voor Fiets & Sport Van den Berg aan de Nieuwstraat 28 in Son. In het voormalige hoekpand van de ABN Amro prijkt nog een wand vullende zwart wit foto uit vervlogen tijden die het ambachtelijke karakter benadrukt van de rijwielhandel.

Door: Ivo van Hoek
Foto: Wil Feijen

Erik van den Berg Foto: Wil Feijen
Erik van den Berg Foto: Wil Feijen

Overdragen
Theo is het bedrijf in 2004 gestart met het oog op een vliegende start voor zoon Erik. Dat is samen met moeder Riet uitermate geslaagd met als 'laatste' kunst stukje van vader de verhuizing van het bedrijf naar het voormalig pand van ABN-AMRO aan de Nieuwstraat 28, in Son. Vanwege hun leeftijd hebben vader en moeder besloten om de zaak over te dragen aan Erik. Bruisend van de energie en met snode plannen voor 2019 gaat hij de toekomst tegemoet. Bijgestaan door een nieuwe monteur wil Erik de zaak nog meer toe leggen op het servicevlak. Juist deze grenzeloze service en ontzorgen van zijn klanten maakt dat Van Den Berg dit jaar terecht is genomineerd als ondernemer van het jaar in Son en Breugel.

Warme steun
Ondanks dat vader en moeder inmiddels een respectabele leeftijd hebben bereikt om met pensioen te gaan, ondervindt deze ondernemer nog dagelijks de warme steun van beide ouders om de familiezaak verder uit te bouwen. Met meer dan 100 fietsen en duizenden accessoires en onderdelen op voorraad is het bijvoorbeeld een hele kluif om het nieuwe kassasysteem klaar te stomen voor het nieuwe sport- en fietsseizoen. Na jaren aan de overkant van de straat te hebben gezeten in het voormalige pand van Foto Piet Vriends zijn ze in mei 2016 op deze nieuwe locatie beland. Met 640 m2 is sprake van een ambitieuze verdubbeling in vergelijking met het oude pand. Toch heeft Erik alweer plannen qua herinrichting van de winkel, snellere en nog betere service en reparatie vraagt om een grotere werkplaats capaciteit.

Klanttevredenheid
Gedrevenheid en het tonen van veerkracht lijken de pijlers waarop Van Den Berg zijn nominatie in de wacht heeft gesleept. Hoewel Erik erop hamert dat het altijd beter kan en beter moet, probeert hij binnen een dag de reparaties uit te voeren voor fietsen die hij verkocht heeft. Alles gaat op afspraak en alleen in uitzonderlijke gevallen kost de reparatie een dag extra. Ook via het uitgebreid testen van nieuwe fietsen wordt de klanttevredenheid verder verhoogd. Naast de fietsmerken Kalkhof, Cortina, RIH, Puky, Alpina, Quick en Alba is er een ruim assortiment aan sportmerken voor onder andere Hockey, Tennis en Fitness. Vooral op fietsvlak is er in de jaren veel veranderd; de verkoop bestaat tegenwoordig voor een groot gedeelte uit elektrische fietsen dus qua kennis en techniek gaan de ontwikkelingen razendsnel. Vergelijkbaar met de moderne auto moet een fietsenmaker veel verstand hebben van elektromotoren, software en batterij techniek. Juist op die vlakken kun je bij Fiets & Sport Van den Berg vertrouwen op gedegen advies, gratis drie dagen testrijden op een demo E-Bike en een passende service die verder gaat dan de jaarlijkse service beurt.

Meedenken en ontzorgen
Naast een enorm ruime keus aan elektrische fietsen kun je terecht voor kinder- of loopfietsjes en school- of stadsfietsen. Ook het verzekeren kan prima worden geregeld op basis van ENRA-verzekeringen. Kortom Erik heeft een uitgesproken visie op het preventief meedenken en ontzorgen van zijn klanten. Hij wil zijn klanten graag, gedurende vele jaren mobiliteit garanderen in plaats van slechts de eenmalige verkoop van een fiets. Zo wil hij starten met het attenderen van klanten via e-mail op veiligheidsrisico's zoals verlichting of hoe een fietsaccu te behandelen wanneer de kou Nederland weer binnen trekt of simpelweg een kattebel voor de diverse service intervallen na aankoop van een nieuwe fiets.

Fiets & Sport van den Berg
Nieuwstraat 28, 5691 AC Son
0499-496390
info@fietsensportvdberg.nl

12 / 32

Sun in Ghana helpt ziekenhuizen met opzetten van couveuze afdelingen

Foto: Sun in Ghana

Stichting Sun in Ghana gaat in maart een couveuze afdeling opzetten in drie ziekenhuizen in Ghana. In maart is het zover dat leden van de stichting Sun in Ghana naar Ghana gaan. Op dit moment vaart er een schip met een volle container naar Ghana. Deze container is geladen met matrialen die in Ghana goed gebruikt kunnen worden. Zoals een drietal couveuses en een operatietafel die de stichting heeft kunnen verkrijgen dankzij een gift van de Rotary-club.

Stichting Sun in Ghana kiest altijd voor kleine behapbare projecten, of ze sluiten zich aan bij anderen. De projecten moeten uitgevoerd worden door de mensen in Ghana zelf. Het gaat om projecten op het gebied van gezondheidszorg, sanitair en onderwijs. Iedere euro wordt goed besteed, met instemming van de mensen in Ghana en op hun manier. Er blijft geen geld aan de strijkstok hangen. De stichting weet precies waar en naar wie het geld gaat. De reis betalen ze allemaal zelf, omdat zij vinden dat elke euro die aan de stichting wordt gegeven ten goede moet komen aan de mensen daar. Ghana is echt een andere wereld met nog steeds dorpen zonder water. In Ghana is directheid, zoals bij ons vaak gebruikelijk 'not done'. Daar worden kadootjes bijvoorbeeld niet uitgepakt waar de gever bij is. Het geven is genoeg en Ghanezen willen hun gasten plezieren. Daar past van de kant van de stichting een bescheiden opstelling bij. De Stichting heeft wat meer geld en de vraag is dus: 'Hoe kan de stichting van dienst zijn'?

Ton Schepens, Lia van Antwerpen, Henk van Eijndhoven en Jet van der Sanden-Merks, allen van de stichting Sun in Ghana, gaan samen met drie vrijwilligers naar de drie ziekenhuizen die gevraagd hebben om te helpen met het opzetten van de couveuze afdelingen. Een van de vrijwilligers, Arthur, een oud gyneacoloog is in 2017 ook mee geweest om te kijken of en wat hij in Ghana kon doen. Nu 2 jaar later gaat hij weer mee. Met couveuzes, een beademingsapparaat, baby bedjes en kennis die hij kan overdragen aan een kinderarts in Ghana. Samen met hem gaan verpleegkundigen Corlianne en Jet helpen zodat er in drie ziekenhuizen couveuze kinderen een betere kans krijgen. Lia is als oud directrice van de verpleegkundige opleiding in Ghana ook verbonden aan dit project. Tijdens deze reis gaat zij ook haar oude school bezoeken.
Dezelfde reis waar Arthur aan deelnam was ook Marcel bij het gezelschap.

Marcel is een gepensioneerde bakker en heeft in 2017 meegeholpen om een lokale bakkerij in Ghana op te zetten. Dat is toen gelukt en nu in 2019 gaat Marcel mee om te kijken of hij nog meer kennis en kunde kan overdragen om een uitbreiding van het assortiment vanuit de bakkerij te krijgen. Marcel heeft als hobby: amateur videografie en zal van de reis in maart een videoverslag maken. De container die nog meer gekochte of gedoneerde spullen bevat wordt in maart door Ton en Henk uitgeladen.

Er zijn spullen verzamelt voor een revalidatiecentrum en voor een viertal ziekenhuizen. Met dank aan het UMC-Nijmegen, Het Bravisziekenhuis, Het Rode Kruis Eindhoven, Libra revalidatie en audiologie, de Arbodienst, Stg. Samen Verder, Rotary Son en Breugel, Stg.MOV Aarle-Rixtel en Stg. MOV Stiphout en heel veel particulieren die spullen of geld gedoneerd hebben. Mocht u meer willen weten over de stichting en hun inzet en resultaten kijk dan op www.suninghana.nl.

Voor hun werk in Ghana kunnen ze nog altijd hulp gebruiken in de vorm van financiële donaties. Wilt u helpen? Doneer dan op rekeningnummer NL17 RABO 0147321409 ten name van stg. Sun in Ghana.

Foto: Sun in Ghana
Foto: Sun in Ghana
Foto: Sun in Ghana

Nieuw burgerinitiatief vraagt aandacht voor straling

Kan straling van mobiele en smartphones, UMTS en wifi gevaarlijk zijn. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek wijst er op dat dit inderdaad het geval is. Sommigen spreken zelfs over het nieuwe asbest van de 21ste eeuw. Diverse landen hebben inmiddels verscherpte maatregelen genomen om mensen te beschermen. Vooral kinderen en jong volwassenen zijn extra gevoelig voor lichamelijke schade door straling.

Door: Burgerinitiatief StralingsBewust Son en Breugel

Hoe zit het in Nederland?
In Nederland wordt echter nog weinig aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Het lezen van de bijsluiter bij de telefoon, die in kleine lettertjes laat zien dat het niet wordt aangeraden het apparaat op een afstand kleiner dan anderhalve centimeter van het lichaam (inclusief het hoofd!) te gebruiken, maakt niet veel indruk.
Uiteraard is de ene persoon gevoeliger voor straling dan de andere. Er zijn echter steeds meer burgers die nu al (ernstige) gezondheidsklachten ervaren door elektromagnetische straling van ondere andere zendmasten, smartphones en wifi; klachten als hoofdpijn, slaapstoornissen, vermoeidheid, concentratieproblemen, hyperactiviteit, oorsuizen en geheugenstoornissen.

Straling wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op kanker en DNA-schade. Het kan goed zijn dat lichamelijke schade, ook bij hen die er nu niets van voelen, gedurende het jarenlange gebruik van mobiele apparatuur, wordt opgebouwd. En straling is overal: je mobieltje en smartphone, je laptop, je router thuis, in de bus, in de trein, in de bibliotheek, op school, in het café, bij de buren....

Worden wij wel beschermd door onze overheid?
Met name de overheid neemt zijn verantwoordelijkheid niet ondanks de jarenlange, en inmiddels toenemende hoeveelheid, waarschuwingen met als gevolg dat in Nederland nog geen maatregelen zijn getroffen om de burgers te beschermen met, voor sommigen, ernstige gevolgen voor de gezondheid. Het lijkt er op dat geld hier gaat boven gezondheid, immers de overheid verdient grof geld aan het uitgeven van de frequenties voor mobiel dataverkeer. Ons overheidsbeleid is tot nu toe, vanwege de economische belangen, gebaseerd op het ontkennen van een mogelijke relatie tussen lichamelijke klachten en stralingsbelasting. Gezondheid is ondergeschikt aan de economie.

Kinderen
Voor kinderen is het gevaar het grootst want kinderen hebben dunnere schedels dan volwassenen en hun zenuwstelsel is nog volop in ontwikkeling. Straling van wifi en mobiele telefoons dringt veel verder in hun hoofd door. Op scholen zouden dan ook juist extra voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden in plaats van dat kinderen met wifi, iPads en digitale schoolborden moeten werken. Er zijn al diverse landen waar wifi uit de scholen verbannen is of waar de wifi alleen incidenteel aangezet mag worden. (Zie www.stichtingehs.nl Wifi op school).

Enkele adviezen om de stralingsbelasting te verminderen:
1. Zet de wifi 's zeker 's nachts uit en wanneer U deze niet nodig heeft en gebruik een modem met ECO-Wifi, waar U de Wifi-beschikbaarheid kunt instellen (pas op met standaardinstellingen bij updates)
2. Gebruik geen draadloze technieken, dus pc, laptop, tablet, gamecomputer, printers, luidsprekers en dergelijke bij voorkeur 'met een kabel'
3. Gebruik geen draadloze DECT-telefoon of Babyfoon, maar liefst bekabeld of de 'ECO-mode plus-versies': deze geven veel minder straling.
4. Leg uw mobiel of smartphone niet onder uw hoofdkussen en benut altijd een veilige afstand tot uw lichaam bij gebruik of bewaren. Houd bij bellen tenminste 1,5 cm afstand van uw oor: deze waarschuwing staat zelfs in de gebruiksaanwijzingen, maar niemand leest ze!
5. Zet modems, routers niet op maximum zendvermogen.
6. Bel bij voorkeur niet in een afgesloten ruimte, in lift, auto, trein of bus (geeft meer straling).
7. Gebruik een 'oortje' bij het mobiel bellen of houdt de telefoon liefst op tenminste 2,5 cm afstand van het oor. Zet de mobiele telefoon in de vliegtuig-stand indien hij tijdelijk niet gebruikt wordt of zet hem helemaal uit.
8. Installeer géén slimme meter (deze mag je weigeren) of andere draadloze communicatie-middelen tussen apparaten onderling (Internet of Things).
9. Gebruik geen magnetron, maar een gasfornuis. De magnetron-frequentie is dezelfde als wifi.

Op de website www.eerlijkoverstraling.nl ziet u welke organisaties zich inspannen om de bevolking van Nederland bewust te maken omtrent de almaar groeiende stralingsbelasting en de daaraan verbonden gezondheidsrisico's. Deze sites geven eerlijke informatie over straling en geven aan wat iedereen zelf kan doen om minder risico te lopen.

Zitten we wel te wachten op 5G?
De ontwikkelingen op het gebied van de draadloze technologie gaan erg snel. Onze wereld wordt steeds digitaler en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van draadloze verbindingen. Met de komst van het Internet of Things (IoT) communiceren nu ook steeds meer apparaten draadloos met elkaar. Deze toename van draadloze toepassingen heeft tot gevolg dat er ook steeds meer zendantennes bij komen aan lantaarnpalen, in bushokjes, enz. Een groeiend aantal artsen en wetenschappers is tegen het 5G-netwerk en probeert het uitrollen ervan te blokkeren totdat precies duidelijk is wat de gevolgen zijn voor mens en milieu. Het is aannemelijk dat de gezondheidseffecten van 5G nog dramatischer zullen zijn dan dat van 3G, 4G en wifi omdat er hogere frequenties worden gebruikt en er sprake is van een cumulatie van stralingsbronnen.

In een brandbrief roepen de wetenschappers de EU op om: "Alle redelijke maatregelen te nemen om de implementatie van 5G een halt toe te roepen tot onafhankelijke wetenschappers kunnen garanderen dat 5G en de totale stralingslevels veroorzaakt door straling afkomstig van 2G, 3G, 4G en 5G samen niet schadelijk zijn voor EU-burgers (kinderen en zwangere vrouwen in het bijzonder) en voor de omgeving." Er moet snel een Europees onderzoek komen vinden zij.

Vind jij ook dat er op een verstandige manier moet worden omgegaan met het invoeren van nieuwe technologie? Dat gezondheidsrisico's serieus genomen dienen te worden en we het recht hebben op eerlijke voorlichting? Teken dan de petitie op www.verminder elektrosmog.nl

Burgerinitiatief 'StralingsBewust Son en Breugel' maakt zich ernstig zorgen om de huidige en toekomstige ontwikkelingen rondom 3G, 4G en 5G en zijn daarom in overleg gegaan met de Gemeente Son en Breugel over te nemen stappen naar een stralingsveilige leefomgeving. Burgerinitiatief 'StralingsBewust Son en Breugel' houdt u op de hoogte.

Ter verdere verdieping:
Artikelen: stralingsbewust.info/artikelen
Onderzoek: Grootschalig onderzoek elektromagnetische straling: www.bioinitiative.org
Video: Documentaire "UBIQUITY" www.vpro.nl/programmas/2doc/2018/ubiquity.html VPRO.nl/digidocs, uitgezonden op 22 oktober 2018 op NPO2
Voor eventuele reacties: stralingsbewustsonenbreugel@hotmail.com

Nieuw burgerinitiatief vraagt aandacht voor straling

Rechts op de foto wethouders Boersma en van den Nieuwenhuijzen en gemeente secretaris Schalkx Foto: gemeente Son en Breugel

Kan straling van mobiele en smartphones, UMTS en wifi gevaarlijk zijn. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek wijst er op dat dit inderdaad het geval is. Sommigen spreken zelfs over het nieuwe asbest van de 21ste eeuw. Diverse landen hebben inmiddels verscherpte maatregelen genomen om mensen te beschermen. Vooral kinderen en jong volwassenen zijn extra gevoelig voor lichamelijke schade door straling.

Door: Burgerinitiatief StralingsBewust Son en Breugel

Foto: Wil Feijen

Hoe zit het in Nederland?
In Nederland wordt echter nog weinig aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Het lezen van de bijsluiter bij de telefoon, die in kleine lettertjes laat zien dat het niet wordt aangeraden het apparaat op een afstand kleiner dan anderhalve centimeter van het lichaam (inclusief het hoofd!) te gebruiken, maakt niet veel indruk.
Uiteraard is de ene persoon gevoeliger voor straling dan de andere. Er zijn echter steeds meer burgers die nu al (ernstige) gezondheidsklachten ervaren door elektromagnetische straling van ondere andere zendmasten, smartphones en wifi; klachten als hoofdpijn, slaapstoornissen, vermoeidheid, concentratieproblemen, hyperactiviteit, oorsuizen en geheugenstoornissen.

Straling wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op kanker en DNA-schade. Het kan goed zijn dat lichamelijke schade, ook bij hen die er nu niets van voelen, gedurende het jarenlange gebruik van mobiele apparatuur, wordt opgebouwd. En straling is overal: je mobieltje en smartphone, je laptop, je router thuis, in de bus, in de trein, in de bibliotheek, op school, in het café, bij de buren....

Worden wij wel beschermd door onze overheid?
Met name de overheid neemt zijn verantwoordelijkheid niet ondanks de jarenlange, en inmiddels toenemende hoeveelheid, waarschuwingen met als gevolg dat in Nederland nog geen maatregelen zijn getroffen om de burgers te beschermen met, voor sommigen, ernstige gevolgen voor de gezondheid. Het lijkt er op dat geld hier gaat boven gezondheid, immers de overheid verdient grof geld aan het uitgeven van de frequenties voor mobiel dataverkeer. Ons overheidsbeleid is tot nu toe, vanwege de economische belangen, gebaseerd op het ontkennen van een mogelijke relatie tussen lichamelijke klachten en stralingsbelasting. Gezondheid is ondergeschikt aan de economie.

Kinderen
Voor kinderen is het gevaar het grootst want kinderen hebben dunnere schedels dan volwassenen en hun zenuwstelsel is nog volop in ontwikkeling. Straling van wifi en mobiele telefoons dringt veel verder in hun hoofd door. Op scholen zouden dan ook juist extra voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden in plaats van dat kinderen met wifi, iPads en digitale schoolborden moeten werken. Er zijn al diverse landen waar wifi uit de scholen verbannen is of waar de wifi alleen incidenteel aangezet mag worden. (Zie www.stichtingehs.nl Wifi op school).

Enkele adviezen om de stralingsbelasting te verminderen:
1. Zet de wifi 's zeker 's nachts uit en wanneer U deze niet nodig heeft en gebruik een modem met ECO-Wifi, waar U de Wifi-beschikbaarheid kunt instellen (pas op met standaardinstellingen bij updates)
2. Gebruik geen draadloze technieken, dus pc, laptop, tablet, gamecomputer, printers, luidsprekers en dergelijke bij voorkeur 'met een kabel'
3. Gebruik geen draadloze DECT-telefoon of Babyfoon, maar liefst bekabeld of de 'ECO-mode plus-versies': deze geven veel minder straling.
4. Leg uw mobiel of smartphone niet onder uw hoofdkussen en benut altijd een veilige afstand tot uw lichaam bij gebruik of bewaren. Houd bij bellen tenminste 1,5 cm afstand van uw oor: deze waarschuwing staat zelfs in de gebruiksaanwijzingen, maar niemand leest ze!
5. Zet modems, routers niet op maximum zendvermogen.
6. Bel bij voorkeur niet in een afgesloten ruimte, in lift, auto, trein of bus (geeft meer straling).
7. Gebruik een 'oortje' bij het mobiel bellen of houdt de telefoon liefst op tenminste 2,5 cm afstand van het oor. Zet de mobiele telefoon in de vliegtuig-stand indien hij tijdelijk niet gebruikt wordt of zet hem helemaal uit.
8. Installeer géén slimme meter (deze mag je weigeren) of andere draadloze communicatie-middelen tussen apparaten onderling (Internet of Things).
9. Gebruik geen magnetron, maar een gasfornuis. De magnetron-frequentie is dezelfde als wifi.

Op de website www.eerlijkoverstraling.nl ziet u welke organisaties zich inspannen om de bevolking van Nederland bewust te maken omtrent de almaar groeiende stralingsbelasting en de daaraan verbonden gezondheidsrisico's. Deze sites geven eerlijke informatie over straling en geven aan wat iedereen zelf kan doen om minder risico te lopen.

Zitten we wel te wachten op 5G?
De ontwikkelingen op het gebied van de draadloze technologie gaan erg snel. Onze wereld wordt steeds digitaler en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van draadloze verbindingen. Met de komst van het Internet of Things (IoT) communiceren nu ook steeds meer apparaten draadloos met elkaar. Deze toename van draadloze toepassingen heeft tot gevolg dat er ook steeds meer zendantennes bij komen aan lantaarnpalen, in bushokjes, enz. Een groeiend aantal artsen en wetenschappers is tegen het 5G-netwerk en probeert het uitrollen ervan te blokkeren totdat precies duidelijk is wat de gevolgen zijn voor mens en milieu. Het is aannemelijk dat de gezondheidseffecten van 5G nog dramatischer zullen zijn dan dat van 3G, 4G en wifi omdat er hogere frequenties worden gebruikt en er sprake is van een cumulatie van stralingsbronnen.

In een brandbrief roepen de wetenschappers de EU op om: "Alle redelijke maatregelen te nemen om de implementatie van 5G een halt toe te roepen tot onafhankelijke wetenschappers kunnen garanderen dat 5G en de totale stralingslevels veroorzaakt door straling afkomstig van 2G, 3G, 4G en 5G samen niet schadelijk zijn voor EU-burgers (kinderen en zwangere vrouwen in het bijzonder) en voor de omgeving." Er moet snel een Europees onderzoek komen vinden zij.

Vind jij ook dat er op een verstandige manier moet worden omgegaan met het invoeren van nieuwe technologie? Dat gezondheidsrisico's serieus genomen dienen te worden en we het recht hebben op eerlijke voorlichting? Teken dan de petitie op www.verminder elektrosmog.nl

Burgerinitiatief 'StralingsBewust Son en Breugel' maakt zich ernstig zorgen om de huidige en toekomstige ontwikkelingen rondom 3G, 4G en 5G en zijn daarom in overleg gegaan met de Gemeente Son en Breugel over te nemen stappen naar een stralingsveilige leefomgeving. Burgerinitiatief 'StralingsBewust Son en Breugel' houdt u op de hoogte.

Ter verdere verdieping:
Artikelen: stralingsbewust.info/artikelen
Onderzoek: Grootschalig onderzoek elektromagnetische straling: www.bioinitiative.org
Video: Documentaire "UBIQUITY" www.vpro.nl/programmas/2doc/2018/ubiquity.html VPRO.nl/digidocs, uitgezonden op 22 oktober 2018 op NPO2
Voor eventuele reacties: stralingsbewustsonenbreugel@hotmail.com

College Son en Breugel bezoekt innovatieve pluimveehouder in Sonniuswijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft de behoefte om zich regelmatig op locatie te laten bijpraten over nieuwe ontwikkelingen en innovaties bij lokale ondernemers. Dinsdag 8 januari brachten zij daarvoor een werkbezoek aan Renders & Renders V.O.F., een intensieve pluimveehouderij aan de Brouwerskampweg.

Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen nodigde zijn collega's uit om kennis te komen maken met de twee pluimveehouders. Ondernemers Mark en Jack Renders hebben op hun terrein de afgelopen maanden een innovatieve nieuwe stal voor vleeskuikens in gebruik genomen. "De gebroeders Renders laten zien dat je binnen de huidige veehouderij genoeg ruimte hebt om met innovatieve productieprocessen vergaand te verduurzamen. Dat staat los van de - ook belangrijke - welzijnsdiscussie voor de dieren."

In de nieuwe stal worden minder dieren gehouden dan voorheen en in combinatie met de best beschikbare technieken is de totale emissie van ammoniak, geur en fijn stof van het bedrijf naar de omgeving verminderd. De stal is voorzien van allerlei moderne technieken, zoals geautomatiseerde klimaatbeheersing, pluimveeweegschaal en LED-verlichting. De dieren beschikken over daglicht en hebben meer ruimte.

Energie-neutrale productie
De temperatuur in de stal ligt rond de 30 graden Celsius. Warmte die volledig wordt opgewekt met duurzame technieken. Zo liggen de bedrijfspanden vol zonnepanelen en worden alle gebouwen op het terrein verwarmd met een enorme houtsnipperkachel. Het bedrijf produceert meer warmte en stroom dan het zelf gebruikt en op de daken van de stallen is nog genoeg ruimte voor meer zonnepanelen. Voor de restwarmte zien Mark en Jack Renders kansen om deze te delen met hun omgeving.

Innovatieve mestverwerking
Voor deze circulaire bedrijfsvoering is veel interesse uit binnen- en buitenland. Zelfs vanuit China komen ondernemers een kijkje nemen bij dit bedrijf wat met Europese subsidie bijna klaar is voor een nieuwe stap in verduurzaming; de verwerking op eigen terrein van de strooiselmest uit de stallen in een nieuwe, innovatieve mestvergassingsinstallatie waarmee warmte en elektriciteit worden opgewekt. Wat overblijft zijn mestkorrels voor de akkerbouw.

Een Europese subsidie vanuit het LIFE programma en een samenwerking met het Italiaanse engineeringbedrijf Tre P Engineering Srl nadert de laatste fase van het proefproject. En met het onherroepelijk worden van de verleende milieuvergunning staan de ondernemers in de startblokken voor een nieuwe stap in de verduurzaming van hun bedrijf.

Volg vlogger Job Teijgeman op Youtube

Vlogger Job Teijgeman Foto: Wil Feijen

In ons dorp wonen vele bekende mensen zoals o.a. voetballers, motorcrossers, zangers, wetenschappers, schrijvers en cabaretiers. Maar wist u dat wij een echte Vlogger in ons midden hebben? Om u de waarheid te vertellen. Ik wist zelf niet eens wat een Vlogger is. Onlangs presenteerde SWZ Zonhove een boek over hun nieuwbouwplannen aan wethouder Frenken. Daar zat Job Teijgeman (25 jaar) ook aan tafel en vertelde enthousiast dat hij werkte bij Media & Zo, betrokken was bij het boek en in zijn vrije tijd Vlogger is. Dat maakte mij nieuwsgierig: Wie is Job en wat is een Vlogger?

Door: Arjen Strik
Foto: Wil Feijen

Een Vlog is een video verslag
Het was een gezellige drukte bij Media & Zo op de Nieuwstraat. Job had een kamertje voor het interview geregeld, maar eerst moest er nog een foto gemaakt worden. Er ontstond een technisch gesprek tussen onze fotograaf en Job. "Wist je dat een foto wel 56 MB ruimte neemt," zegt Wil. Job laat trots zijn Vlog camera aan Wil zien. Ondertussen las ik mijn aantekeningen nog even die ik van Wikipedia heb gehaald. "Een Vlog (afkorting voor video weblog) is de benaming van een dagboek op internet, waarbij het grootste deel van het dagboek bestaat uit videobeelden. Voornamelijk beeld en geen tekst. Iemand die een Vlog maakt, wordt een Vlogger genoemd. De filmpjes staan op sites als YouTube."

Vlogger Job Teijgeman Foto: Wil Feijen
Vlogger Job Teijgeman Foto: Wil Feijen

Enzo Knol is zijn idool
De foto van Job is klaar, toch maar de afbeelding met de pet naar achteren gedraaid. Op zijn T-shirt prijken de letters K&P. Hij ziet me kijken en zegt "Die letters staan voor Knol en Power. Enzo Knol is een Vlogger waar ik een groot fan van ben. Door hem ben ik zelf Vlogs gaan maken. Ik zag hem op Youtube en dacht, dat wil ik ook. "Hoe doe je dat?", vraag ik. Hij pakt zijn mobiele camara en zegt: "Jo …. kijkers, daar ben ik weer. Ik spreek nu met de krant." Hij legt de camera weer neer en vertelt dat hij niet dagelijks een Vlog maakt. Daar heeft hij de tijd niet voor. Hij werkt vijf dagen per week bij Media & Zo en een Vlog bewerken kost hem zeker 1,5 uur. Hij vertelt: "Ik maak Vlogs van bijvoorbeeld festivals waar ik naar toe ben geweest, zoals laatst Bospop of het Festival van Hoop. Wel bekijk ik dagelijks de Vlogs van Enzo, zowel omdat ze grappig zijn maar ook om er van te leren."

DJ en paardenliefhebber
Job woont sinds zes jaar op de Heriklaan in Son. Hij is met Zonhove in aanraking gekomen via de Emiliusschool waar hij leerling was. Oorspronkelijk komt hij uit Rotterdam maar voelt zich helemaal thuis in het gezellige Brabant. Hij heeft nog meer liefhebberijen. Zo is hij ook een fanatieke DJ en een groot paardenliefhebber. Hij zit al vanaf zijn achtste in de DJ wereld ondermeer door het bedienen van het licht en de showlampen. Laatst is hij benaderd door Twan Buijtels, van Snow-radio, met de vraag of hij een uurtje mee wilde doen in de Kiosk. Dat liep wat uit de hand want het is een hele week geworden. "Erg leerzaam, ik heb daar veel contacten opgedaan en nieuwe vrienden gemaakt en ze hadden goede apparatuur." Hij heeft daar veel goed muziek gedraaid die hij zelf niet kende. Hij is een liefhebber van Dancemuziek. Avicii is als DJ zijn grote voorbeeld. Hij was geschokt door zijn te jonge dood in 2018. Naast de muziek en het Vloggen is paardrijden ook een grote passie van Job. Edward Gal is daarbij zijn grote voorbeeld. Daarnaast heeft hij als duo nog een eigen theatershow Blacklight waarmee hij binnenkort, dankzij de nieuwe contacten, een optreden in Berkenstaete heeft.

Job Teijgeman is the 'coming man' in Son en Breugel waar we vast nog veel van gaan horen. Heeft u belangstelling voor zijn Vlog? Hij is te zien op: Youtube: Job Teijgeman

17 / 32

Intensieve samenwerking peuters en kleuters

De peuters van Kidsintown Op de Hoek kunnen voortaan ook op de woensdag terecht voor een leuke en uitdagende ochtend. Tot voorkort was de woensdag de enige dag dat er geen opvang geboden werd maar sinds dit schooljaar is op beide locaties de zogenaamde '3+groep' van start gegaan. Juf Jessica en juf Chantal draaien iedere week van 08.30 uur tot 11.30 uur een groepje met daarin peuters tussen de drie en vier jaar oud.

"Een hartstikke leuk clubje met tijd voor verdieping en intensieve samenwerking met de kleuters", aldus Jessica en Chantal. Omdat beide groepen (locatie de Regenboog én locatie de Krommen Hoek) alleen bestaan uit oudste peuters kun je veel meer verdiepen op het thema en intensiever samenwerken met de kleuters. De ochtend duurt ook een half uurtje langer dan de reguliere ochtenden op de andere dagen. Voor deze leeftijdsgroep prima te doen en voor de samenwerking met de kleuters ideaal. Volop tijd om bij elkaar te spelen, een uitgebreide kring te doen, fruit te eten in de kleuterklas en lekker lang buiten te spelen met de kleuters. "We proberen op beide locaties de thema's zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, het is erg leuk als hetzelfde thema bij de kleuters leeft en er wat verdieping plaatsvindt binnen dit thema. De spanningsboog is groter, de concentratie langer en de kleuter daagt de peuter uit tot uitgebreider spel, meer taalgebruik en beginnend samenspel."

Dat hierdoor de overstap naar de kleuterklas als de peuter eenmaal vier jaar is, nog gemakkelijker gaat is een fijne bijkomstigheid. Een peuter is al helemaal thuis in de kleuterklas, de omgeving is vertrouwd, de klasgenootjes zijn al een beetje bekend en ook de juf is geen vreemde meer. Op de Hoek is erg blij met deze ontwikkeling die is ontstaan vanuit de vraag van ouders. "Wij spelen graag in op de vraag van ouders en als we de mogelijkheid hebben om een groep te starten omdat daar behoefte aan is, gaan we daar onze uiterste best voor doen," aldus Linda en Marlies. Zij hebben inmiddels 4 jaar geleden het initiatief genomen om de peuterspeelzaal nieuw leven in te blazen in Son en Breugel. "Officieel mogen we het geen peuterspeelzaal meer noemen maar de basis is wel hetzelfde. Het is nu peuteropvang binnen de dagopvang maar het startpunt 'uitbereiding van spel' is daarmee niet veranderd." Dát is waar het binnen de peuteropvang van Kidsintown Op de Hoek om gaat. Uitbereiding van spel, aangepast aan de leeftijd van de peuter. Reguliere opvang voor peuters van 2 tot 4 jaar en de 3+ groep voor peuter van 3 jaar.

Er is nog plek op de woensdagen en ook op de andere dagen is nog ruimte. Op reguliere dagen draaien zij van 08.30 - 11.00 uur maar is er de mogelijkheid om vervroegde opvang af te nemen vanaf 08.00 uur en verlengde opvang af te nemen tot 12.00 uur of zelfs 13.00 uur. Ook hierin wordt volledig ingespeeld op de behoefte van ouders. Beide locaties bieden ook plek aan VVE-geïndiceerde peuters. Mocht je interesse hebben of gewoon eens willen kijken hoe er gewerkt wordt bij Kidsintown Op de Hoek dan ben je altijd welkom. Voor meer informatie kun je ook kijken op www.kidsintown.nl/groene-kidsintown-op-de-hoek of mailen naar opdehoek@kidsintown.nl.        

Lezerspodium

Ketelmuziek* uit Nashville
Je kunt er gewoon het zwijgen toedoen en denken: och, het waait wel weer over. Je kunt ook witheet worden en overgaan tot verbale doodslag. Kan. Het lijkt mij evenwel verstandiger dat wij doordacht en beheerst met een paar argumenten komen, waar zij niet tegenop kunnen. Ja, ik heb het over die ketelmuziek* uit Nashville, u weet wel, die krankzinnige verklaring van conservatief-orthodoxe Gristenen, die ook in Nederland is geland en zelfs ondertekend. Hieronder mijn ingehouden repliek.

Ik ben fervent aanhanger van Darwin en zijn evolutietheorie. Is dat mijn identiteit? Nee! Het is mijn overtuiging. Ik vind Darwins leer namelijk veel aannemelijker en realistischer dan alle geloof in god(en) en aanverwanten. Op die aanverwanten kom ik zo nog even terug. Mijn overtuiging vormde zich door eerlijk en vrij over het leven na te denken en dientengevolge alle angst voor het leven én de dood uit te bannen.

Identiteit en overtuiging
Mijn identiteit is onder meer mijn geslacht en gender. Biologisch gezien ben ik een man en ik heb de mazzel me ook altijd zo te hebben gevoeld. Sekse en gender vallen bij mij toevallig samen. Bij andere mensen hoeft dat niet het geval te zijn. Hun gevoelens en verlangens komen niet overeen met hun seksuele bepaaldheid. Cultureel gezien hebben ze wel pech, want in grote delen van de wereld wordt hun identiteit niet getolereerd. Uit overtuiging! Zelfs in Nederland bestaan groepen, bijvoorbeeld fundamentalistische moslims, 'orthodoxe gristenen', maar ook obscure herders van/en lamlendige schapen binnen de katholieke kerk die uit overtuiging de identiteit van de ander ontkennen. Dit riekt niet naar discriminatie, dit ís discriminatie!

Identiteit is veel dieper geworteld dan overtuiging. De eerste is biologisch bepaald, een gegeven dus, de tweede heb je slechts uit culturele overlevering en/of afweging. Anders gezegd: die heb je je 'laten aanleunen'. Gristelijke identiteit bestaat dus niet. Gristenen zouden eens een keer moeten beseffen dat hun overtuiging slechts cultuur is en niets van doen heeft met identiteit.

Gristenvervolging
Bij Nashville/Tennessee denk ik in de eerste plaats aan mooie en vrólijke muziek, niet aan ketelmuziek*. De bijnaam van de stad is zelfs Music City. Sinds die roemruchte verklaring zich 'siert' met de naam van die stad, klinkt de muziek vanuit Nashville minder vrolijk. Kijk, dat er oerconservatieve Amerikanen zijn, dat weten we. Laat gaan, er zit een oceaan tussen. Maar dat er in óns land ook lieden rondlopen die zo'n verklaring ondertekenen, stemt tot afgrijzen. Zelfs een van onze volksvertegenwoordigers, Kees van der Staaij van de SGP, zette zijn handtekening. (Tussen haakjes: de SGP (1918) is de enige partij in Nederland die vóór de doodstraf pleit. Volgt u het nog? Ik wel, want ze zijn al honderd jaar bezig met de uitvoering ervan!) Die ketelmuziek* uit Nashville moest overigens voor dat achterlijke gespuis, vooral gristelijke dominees, wel eerst vertaald worden. Anders begrepen ze hem niet. Hoe cultureel kan het zijn!
Openbaar Ministerie, ik roep u op tot gristenvervolging!**

Jongens en meisjes (gendersamenvallend, gendernietsamenvallend en genderneutraal) in Son en Breugel, Brabant, Nederland of waar dan ook ter wereld: 'worstel je met je identiteit', bedenk dan: mijn identiteit staat vast, daar valt niet aan te tornen. Laat je dus nooit van de wijs brengen door godsdienstwaanzinnige leuteraars. Het is slechts hún overtuiging, door diepe angst voor het leven en de dood ingegeven, die jou probeert onderuit te halen. Jij bent veel meer 'identitair' dan zij.

*Ketelmuziek: verward geraas met potten, pannen en ketels, vergezeld van oproerig geschreeuw. Deze 'muziek' werd in het verleden nogal eens uitgevoerd voor de deur van mensen die overspel hadden gepleegd. Tegenwoordig, anno 2019, is de scope wat breder: mensen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of interseksueel zijn.

**We kunnen in dit verband online een aantal petities ondertekenen.

Arend Okken, 12 januari 2019 (!)

Lezerspodium

Burgerparticipatie, inspraak, meedoen, betrokkenheid

Dat zijn de woorden waarmee de coalitie na 3 maanden praten als coalitie akkoord naar buiten kwam. En de eerste echte case was er de afgelopen maanden rondom Doorpakkers. Op initiatief van een aantal inwoners (de "Doorpakkers") is een eigen woonruimte in Son en Breugel gerealiseerd voor onze jongeren met een autistisch aandoening.

Dit initiatief is gebaseerd op het bundelen van zorgbudgetten van de participanten, alleen dan kan het financieel uit. De ouders en initiatiefnemers hebben dit in overleg met de betrokken instanties gerealiseerd door er zelf veel tijd in te stoppen. En nu wordt het geraakt door de tekorten van de gemeente Eindhoven in het Sociale Domein (Eindhoven beheert het regionale budget hiervoor). Grote onzekerheden kwamen aan het licht omdat Eindhoven alles over één kam scheert zonder naar het unieke en financieel voordelige karakter van dergelijke samenwerkingen te kijken.

Wat we in dat geval nodig hebben is een gemeente die met de vuist op tafel slaat en een wethouder die bij Eindhoven vecht voor deze bijzondere positie en voor onze jongeren in ons dorp. Terwijl in de omliggende gemeenten duidelijkheid wordt geschapen, blijft het stil vanuit het gemeentehuis. Terwijl de Doorpakkers overal laten horen, dat juist deze jongeren, die rust en regelmaat nodig hebben, niet kunnen omgaan met de onzekerheid. Met de slogan van de coalitie, verwacht je actie en overleg vanuit het gemeentehuis. Maar helaas, niets van dat alles.

Resultaat is dat deze jongeren en hun ouders al maanden in onzekerheid zitten. Herhaaldelijk wordt aan de bel getrokken, brieven geschreven, krantenartikelen...
Wethouder John Frenken roept al maanden "Ik zit er bovenop." Maar uit niets laat hij blijken dat dat zo is. Hij zoekt geen contact met de "Doorpakkers" en blijkt niet op de hoogte van hoe Eindhoven dit aanpakt. In de krant lezen we dat Best, Oirschot en Veldhoven maatwerkafspraken maken met Eindhoven. Het kan dus wel….waarom pakken we in Son en Breugel dan ook niet door? De climax was op 20 december. De hele raadszaal zat vol. Mensen die huilend aangeven dat ze na al die maanden willen weten waar ze aan toe zijn, en dat ze een gemeentebestuur willen hebben dat communiceert en voor hen opkomt. Juist met een slogan als door deze coalitie gekozen, zou je verwachten dat er geluisterd wordt en maatregelen genomen.

En wat gebeurt er: Dorpsvisie en CDA proberen eerst het onderwerp van de raadsagenda te krijgen, zodat het niet besproken hoeft te worden. De zaal vol met geëmotioneerde betrokkenen maakte dat ze dat niet op hun conto wilde hebben, dus toch op de agenda. Op het moment dat de oppositie (VVD, Dorpsbelang en D'66) met een motie komen om de jongeren en hun familieleden te steunen, met maximale inzet van de wethouder, proberen de coalitie partijen (CDA, Dorpsvisie) het af te doen als een zaak voor de commissie Burgerzaken, totaal voorbijgaand aan de emotie en druk bij de betrokkenen. De oppositie wil graag dat de regels van de raadsvergadering worden gevolgd en dus als er een motie wordt ingebracht, daar ook over gestemd moet worden. In de eerste termijn worden kritische vragen aan wethouder Frenken gesteld…. Maar die hoeft hij van de plaatsvervangend voorzitter (een partijgenoot van Frenken), gesteund door de coalitiepartijen, niet te beantwoorden.

Vervolgens werd op onterechte gronden het agendapunt afgesloten en ging de gemeenteraad verder. Geen stemming en dus geen kraakheldere ondersteuning van de raad. In de discussie werd de oppositie diverse malen het spreken onmogelijk gemaakt, doordat de voorzitter de microfoon uitzette. Het recht om een andere mening te hebben en die te laten horen, werd zo ontnomen. En was er nog steeds geen duidelijkheid voor de Doorpakkers. En moesten nog steeds zonder toezeggingen de Kerstdagen in.

Als je het recht ontnomen wordt om je (andere) mening te geven, en daarover te praten met elkaar, dan heeft oppositie voeren niet veel zin meer. Terecht vertrokken daarom de fracties van Dorpsbelang, VVD en D'66 uit de raadsvergadering. Nog nooit gebeurd in ons dorp. Maar wel verantwoord om hiermee een signaal af te geven dat deze manier van handelen niet acceptabel is, zeker niet uit het oogpunt van de urgentie die nodig was voor de jongeren van Doorpakkers en hun ouders. Schandalig dat met al die onzekerheid bij de jongeren, hun familieleden en de overige betrokkenen, een duidelijke uitspraak van de gemeenteraad is tegengehouden. En schandalig dat de wethouder kritische vragen niet hoeft te beantwoorden, met steun van de coalitie en zijn partijgenoten.

Hoe nu verder? Op 10 januari heeft in een extra raadsvergadering gelukkig wel de hele raad unaniem uitgesproken dat dit initiatief van eigen burgers alle steun verdiend. Misschien weer een teleurstelling voor de Doorpakkers, want niets wees erop dat er in de tussentijd iets was gebeurd. Over het handelen van de wethouder is niet gesproken. Dat gebeurt deze week in commissie burgerzaken en op 23 januari in een extra raadsvergadering. Wat daaruit komt moeten we afwachten. Maar duidelijk is dat vele inwoners een rotkerst hebben gehad en zich niet gehoord en geholpen voelen door dit college en deze coalitie.
Wat een vertoning…
Namens Fractie en Bestuur van de VVD Son en Breugel

Bewoners Gentiaan willen collectief besparen op isolatie en zonnepanelen

Foto: buurkracht

Bewoners in de Gentiaan die interesse hebben om hun huizen te isoleren of samen zonnepanelen aan te schaffen, zijn op 21 januari om 19.30 uur van harte welkom in Buurthuis Braecklant, Amerikalaan 2 in Son en Breugel.

Een aantal buren is aan de slag gegaan met een burenaanbod voor isolatie en zonnepanelen en presenteren de resultaten aan de buurt. Door dit samen te doen is het voordeliger, makkelijker en verduurzamen de huizen.

Lage isolatie waarde
Veel huizen in de Gentiaan zijn in de jaren zeventig gebouwd met relatief lage isolatiewaarden. Gezamenlijke verduurzaming is een onderwerp dat steeds meer leeft in de Gentiaan. Een groep enthousiaste bewoners heeft daarom de krachten gebundeld en is voor alle buren aan de slag gegaan met een mooi collectief buren aanbod voor (muur)isolatie en of zonnepanelen. Zij hebben hiervoor verschillende offertes van leveranciers uit de regio vergeleken en samen met een onafhankelijk energieadviseur de kwaliteit, service en prijs beoordeeld. Op 21 januari presenteren zij het collectieve buren aanbod.

Aanmelden en meedoen
Bewoners die willen komen en interesse hebben, kunnen zich vrijblijvend aanmelden via de buurkracht-app, via de app-stores (zoek op buurkracht). Of inloggen op www.buurkracht.nl of email ceras95@gmail.com. Op de bijeenkomst kunnen bewoners meteen vrijblijvend een persoonlijke offerte aanvragen. Er is ruimte voor het stellen van vragen. Het buurkrachtteam Gentiaan is bereikbaar via ceras95@gmail.com of 06-31992262.

Samen energie besparen
Buurkracht is gratis, onafhankelijk en niet-commercieel. Het maatschappelijk initiatief wordt gesteund door gemeenten en provincies. Buurkracht gelooft dat collectief energie besparen makkelijker, voordeliger en leuker is als je het met de buren doet. Buurkracht is iets wat buren tezamen hebben. De buurtbegeleiders van Buurkracht helpen onder meer bij het enthousiasmeren van buurtgenoten en het aanvragen van offertes bij leveranciers, zie ook www.buurkracht.nl.

Nachtelijke zichtbaarheid zebrapaden

In de periode 2017-2018 is de openbare verlichting in Son en Breugel vernieuwd. Alle armaturen zijn vervangen door energiezuinige led-armaturen.

In de begrotingsvergadering van 8 november 2018 zijn er vragen gesteld over het verlichtingsniveau bij de zebra Boslaan/Heistraat. Naar aanleiding van deze vraag is de toezegging gedaan om alle zebrapaden op nachtelijke zichtbaarheid te controleren.

Voor de toetsing van de nachtelijke zichtbaarheid heeft een schouw plaatsgevonden van de zebrapaden in het kader van veiligheid en verkeer. Son en Breugel heeft circa 58 zebrapaden. Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 90% van de zebrapaden voldoet aan de nachtelijke zichtbaarheid. Een viertal zebrapaden zijn minder goed verlicht. Deze zebra's gaan we daarom voorzien van extra verlichting. Het betreft onderstaande zebra's:

Zebra hoek Boslaan/Heistraat
Zebra kruising Afrikalaan-Vlielandlaan
Zebra bocht Afrikalaan naar SBC
Zebra kruising Brabantlaan

De werkzaamheden zullen in de periode maart – april 2019 worden uitgevoerd.

De winnaars van "De Mooi Eindejaarspuzzel" 2018

Op 19 december stond de jaarlijkse Eindejaarspuzzel in onze uitgave. Het was een fotopuzzel. Op de foto's waren onderdelen of details van een gebouw te zien die herkenbaar en karakteristiek waren voor het pand waar het een onderdeel van uitmaakt.

Afgebeelde foto's
De opdracht was eenvoudig. Op welke locatie, straat, omgeving waren de afgebeelde foto's gemaakt in de gemeente Son en Breugel. Veel mensen vonden het leuk om voor, tijdens en na de Kerstdagen de puzzel op te lossen. Dat blijkt wel uit de vele inzendingen die de redactie heeft ontvangen. De brievenbus en de mailbox puilden uit.
Het was een hele klus maar uiteindelijk zijn alle inzendingen gecontroleerd en kunnen de prijswinnaars bekend gemaakt worden.

Prijs                                 Beschikbaar gesteld door                 Gewonnen door
Lunch voor 2 personen De Soepkom                                         Esther Hendriks
Boodschappen Tas         Plus Marcel en Jeannette Verhoeven Peter Wijns
25 euro shop tegoed        Marie Claires                                 Henk Kersjes        
25 euro shop tegoed        Bergmans Jeanshouse                 Joke van Gogh
25 euro shop tegoed        Lingerie Le Net                                 Wouter Poot
25 euro shop tegoed        RestyleKids                                         Kees Meesters
Een mooi boek                 De Traverse boek en kantoorhandel J. van Roosmalen
Luxe fles Cava                 Gall&Gall                                         Anton Boudewijns                
Wijn cadeau pakket         Jumbo Son en Breugel                        Jan Kees van der Veen        
Beauty cadeaupakket Da Vivente Hairstyle                         Lianne van Asperdt
IJstaart                         De Dames ijssalon en chocolaterie Henk Dekker
BBQ handschoenen        BBQ Shop Brabant.nl                         Els Cloudt        
ABUS Slot                 Van den Berg Fiets en Sport                Fam. Van Doorn

Nieuwe eigenaren voor Italiaanse restaurant Il Ponte

Carmen en Eddie Foto: Henk Smit

"Heerlijk gegeten, leuke vlotte bediening, superleuk interieur, fantastische prijs/kwaliteit verhouding! Ik kom hier al vanaf mijn jeugd en kom hier nu al jaren met mijn eigen kinderen, hoe leuk is dat." Zomaar een kenmerkende recensie op facebook over Pizzeria Il Ponte.

Door: Henk Smit

Al 35 jaar runde Eddie en zijn partner Carmen een Italiaans restaurant in Son en Breugel. Nu, na 35 jaar, geven zij hun zaak door aan Sander Buitelaar en Davey van Haastrecht, zij worden de nieuwe eigenaren van het Italiaanse restaurant. Officieel vindt de overdracht plaats op 31 maart van dit jaar.

Carmen en Eddie hebben het oudste restaurant onder dezelfde eigenaren in ons dorp en bijna iedereen heeft wel eens een pizza of ander Italiaans gerecht van Carmen en Eddie gegeten. Sander en Davey zijn al enige tijd in de leer bij Carmen en Eddie en ook het personeel gaat met hen mee in de nieuwe fase van Il Ponte.

Cabaretier Fabian met 'Vlafeest' bij Plein Public

Fabian Franciscus VLAFEEST Foto: Fabian Franciscus

De eerste voorstelling van Plein Public op 26 januari in het nieuwe jaar is meteen een bijzondere: cabaretier Fabian vertelt in zijn voorstelling 'Vlafeest' over hoe hij steeds beter kan doen alsof hij minder last heeft van zijn autisme.

Behalve als hij moe en zichzelf is dan. Het lukt hem met vallen en opstaan telkens ietsje beter. Dit levert een zeer humoristische voorstelling op over hoe hij zich verhoudt tot de maatschappij. Hij studeerde simultaan twee verschillende studies aan de universiteit en studeerde af precies ná het begin van de financiële crisis! Succes is een keuze, zegt hij zelf. Daarnaast is Fabian cabaretier en autistisch. Beide doet hij zelfstandig. Ook wordt er natuurlijk over 'vla' gesproken. Op een strikt fatsoenlijke manier uiteraard, dat wel.

In de prijzen
Fabian won in de fameuze 'The Comedy Store' in London een comedywedstrijd uit 35 deelnemers. Hij won het Leeuwarder Cabaret Festival en de Comedy Slam en speelde naast de finalistentour in Nederland en België onder andere in de grotere comedy clubs van New York, Berlijn, Stockholm en Londen. Daarnaast was hij onder andere te zien als acteur in 'What The #Hack (AVROTROS) en speelde hij de hoofdrol in een commercial voor Centraal Beheer Achmea. Ook bracht hij in juni 2017 samen met Daim Vega de track 'Feel Alive' uit .

Reserveren
Het is de eerste voorstelling van Plein Public waarbij ze, vanwege grote belangstelling vooraf, werken met reserveringen. Omdat ze de voorstellingen vooral organiseren voor de inwoners voor het eigen dorp willen ze iedereen de kans geven om hierbij aanwezig te zijn. Wil je erbij zijn? Op vrijdag 18 januari tussen 18.00 - 20.00 uur kun je hiervoor een toegangsbewijs ophalen bij de Boerderij, Leeuwlaan 2 in Son en Breugel. Er is beperkt plek, vandaar dat per persoon twee toegangsbewijzen worden uitgedeeld. De prijs voor dit unieke optreden bepaal je zelf, want in de pauze gaat de organisatie met de pet rond.

Voorproefje
Even vooraf genieten? Kijk eens op YouTube naar het interview bij Spijkers met Koppen en op zijn website www.fabianfranciscus.nl. Om 20.30 uur begint de voorstelling, vergeet je toegangsbewijs niet!

Fabian Franciscus VLAFEEST Foto: Fabian Franciscus

Expositie macro fotografie van Thea Prummel

Fabian Franciscus VLAFEEST Foto: Fabian Franciscus

Thea Prummel (1947) fotografeert al ruim 50 jaar. Wat begon als een hobby is uitgegroeid tot een soort passie. In de eerste jaren zijn het vooral vooral familie- en vakantiefoto's en veel foto's van haar kinderen in alle leeftijdsfasen. In vroeger jaren in zwart- wit, waarbij zij ook de afwerking zelf deed in de donkere kamer. Later werd kleur een belangrijke factor in haar werk dat zich voornamelijk laat inspireren door onderwerpen uit de natuur.

Het kan dan gaan om wijde landschappen maar ook en vooral om bijzondere details daaruit. Haar oog voor detail komt vooral tot uiting in de macro-fotografie. Hierbij wordt de weergave van de werkelijkheid meer en meer ondergeschikt aan het spel van kleuren, lijnen en vormen waarbij vaak haast abstracte beelden ontstaan. Thea Prummel- Brinkman is geboren en opgegroeid in Zaandam als jongste van een groot gezin. Na 15 jaar in 't Gooi te hebben gewoond, verhuisde zij in 1985 met haar gezin naar het zuiden van het land.

Sinds 2008 is zij lid van Fotoclub 't Karregat in Eindhoven en van een kleine fotogroep, genaamd De Gaffel, waardoor zij wordt gestimuleerd en uitgedaagd om meer en anders te fotograferen en zo te komen tot een nog persoonlijkere weergave van de werkelijkheid. Hoewel zij de voordelen van de digitale fotografie weet te benutten, hanteert zij de mogelijkheden van de moderne fotobewerkingstechnieken met terughoudendheid. De laatste 15 jaar heeft zij een eigen stijl ontwikkeld, herkenbaar in haar macrofoto's.

In deze expositie zijn het vooral de macrofoto's die aandacht vragen, maar ook de schoonheid van de natuur neemt een plaats in. Het is een afspiegeling van Thea als fotograaf. Het op pad gaan met de camera geeft haar veel vreugde en voldoening. Vooral in de macrofoto's wordt de weergave van de werkelijkheid meer en meer ondergeschikt aan het spel van kleuren, lijnen en vormen, waarbij abstracte beelden ontstaan. Zij hoopt dat deze beelden bij de bezoekers van deze tentoonstelling vooral een gevoel van verwondering en schoonheid oproepen.

De expositie is te bezoeken van 14 tot en met 31 januari in de gang van het Vestzak, Kerkstraat 2 in Son en Breugel, tijdens openingstijden.

Thea Prummel aan het werk Foto: Thea Prummel

Cabaretier Fabian met 'Vlafeest' bij Plein Public

De eerste voorstelling van Plein Public op 26 januari in het nieuwe jaar is meteen een bijzondere: cabaretier Fabian vertelt in zijn voorstelling 'Vlafeest' over hoe hij steeds beter kan doen alsof hij minder last heeft van zijn autisme.

Behalve als hij moe en zichzelf is dan. Het lukt hem met vallen en opstaan telkens ietsje beter. Dit levert een zeer humoristische voorstelling op over hoe hij zich verhoudt tot de maatschappij. Hij studeerde simultaan twee verschillende studies aan de universiteit en studeerde af precies ná het begin van de financiële crisis! Succes is een keuze, zegt hij zelf. Daarnaast is Fabian cabaretier en autistisch. Beide doet hij zelfstandig. Ook wordt er natuurlijk over 'vla' gesproken. Op een strikt fatsoenlijke manier uiteraard, dat wel.

In de prijzen
Fabian won in de fameuze 'The Comedy Store' in London een comedywedstrijd uit 35 deelnemers. Hij won het Leeuwarder Cabaret Festival en de Comedy Slam en speelde naast de finalistentour in Nederland en België onder andere in de grotere comedy clubs van New York, Berlijn, Stockholm en Londen. Daarnaast was hij onder andere te zien als acteur in 'What The #Hack (AVROTROS) en speelde hij de hoofdrol in een commercial voor Centraal Beheer Achmea. Ook bracht hij in juni 2017 samen met Daim Vega de track 'Feel Alive' uit .

Reserveren
Het is de eerste voorstelling van Plein Public waarbij ze, vanwege grote belangstelling vooraf, werken met reserveringen. Omdat ze de voorstellingen vooral organiseren voor de inwoners voor het eigen dorp willen ze iedereen de kans geven om hierbij aanwezig te zijn. Wil je erbij zijn? Op vrijdag 18 januari tussen 18.00 - 20.00 uur kun je hiervoor een toegangsbewijs ophalen bij de Boerderij, Leeuwlaan 2 in Son en Breugel. Er is beperkt plek, vandaar dat per persoon twee toegangsbewijzen worden uitgedeeld. De prijs voor dit unieke optreden bepaal je zelf, want in de pauze gaat de organisatie met de pet rond.

Voorproefje
Even vooraf genieten? Kijk eens op YouTube naar het interview bij Spijkers met Koppen en op zijn website www.fabianfranciscus.nl. Om 20.30 uur begint de voorstelling, vergeet je toegangsbewijs niet!

Bewoners Gentiaan willen collectief besparen op isolatie en zonnepanelen

Foto: buurkracht

Bewoners in de Gentiaan die interesse hebben om hun huizen te isoleren of samen zonnepanelen aan te schaffen, zijn op 21 januari om 19.30 uur van harte welkom in Buurthuis Braecklant, Amerikalaan 2 in Son en Breugel. Een aantal buren is aan de slag gegaan met een burenaanbod voor isolatie en zonnepanelen en presenteren de resultaten aan de buurt. Door dit samen te doen is het voordeliger, makkelijker en verduurzamen de huizen.

Lage isolatie waarde
Veel huizen in de Gentiaan zijn in de jaren zeventig gebouwd met relatief lage isolatiewaarden. Gezamenlijke verduurzaming is een onderwerp dat steeds meer leeft in de Gentiaan. Een groep enthousiaste bewoners heeft daarom de krachten gebundeld en is voor alle buren aan de slag gegaan met een mooi collectief buren aanbod voor (muur)isolatie en of zonnepanelen. Zij hebben hiervoor verschillende offertes van leveranciers uit de regio vergeleken en samen met een onafhankelijk energieadviseur de kwaliteit, service en prijs beoordeeld. Op 21 januari presenteren zij het collectieve buren aanbod.

Aanmelden en meedoen
Bewoners die willen komen en interesse hebben, kunnen zich vrijblijvend aanmelden via de buurkracht-app, via de app-stores (zoek op buurkracht). Of inloggen op www.buurkracht.nl of email ceras95@gmail.com. Op de bijeenkomst kunnen bewoners meteen vrijblijvend een persoonlijke offerte aanvragen. Er is ruimte voor het stellen van vragen. Het buurkrachtteam Gentiaan is bereikbaar via ceras95@gmail.com of 06-31992262.

Samen energie besparen
Buurkracht is gratis, onafhankelijk en niet-commercieel. Het maatschappelijk initiatief wordt gesteund door gemeenten en provincies. Buurkracht gelooft dat collectief energie besparen makkelijker, voordeliger en leuker is als je het met de buren doet. Buurkracht is iets wat buren tezamen hebben. De buurtbegeleiders van Buurkracht helpen onder meer bij het enthousiasmeren van buurtgenoten en het aanvragen van offertes bij leveranciers, zie ook www.buurkracht.nl.

Minder sterke groei Eindhoven Airport in 2018

Foto: Ingezonden

Son en Breugel/Eindhoven - Met een kleine 6% stijging in aantallen vliegbewegingen groeide Eindhoven Airport minder hard dan de jaren ervoor, terwijl het aantal bestemmingen is toegenomen tot 82 in 2018. Het aantal passagiers groeide in 2018 met 9% harder dan het aantal vliegbewegingen. Al eerder werd besloten de groei van het aantal vliegbewegingen te matigen naar ongeveer 5% voor 2019 en 2020.

Van kwantiteit naar kwaliteit
Met deze cijfers komt een einde aan een periode van sterke groei in vliegbewegingen op Eindhoven Airport. Volgens de luchthaven past dit bij het huidige tijdsgewricht. "Groei is geen doel op zich. Het is tijd om ons meer te richten op kwaliteit en innovatie", zegt Joost Meijs, algemeen directeur Eindhoven Airport NV. Hij vervolgt: "In samenspraak met omwonenden en alle knappe koppen in Brainport Eindhoven kunnen we werken aan een slimme en duurzame luchtvaartontwikkeling die aansluit bij de sociaal-economische ontwikkeling van de regio. Onze visie is duidelijk maar hierbij ligt niet alleen een verantwoordelijkheid voor de luchthaven. De hele luchtvaartsector is aan zet. Dus ook luchtvaartmaatschappijen, vliegtuigbouwers én de overheid om ervoor te zorgen dat we kunnen gaan sturen op de gewenste kwaliteit."

Bestemmingen
In 2018 kon vanaf Eindhoven Airport naar 82 bestemmingen worden gevlogen. Nieuw in 2018 waren onder andere Bratislava, Wenen en Moskou. De populairste bestemmingen vanaf Eindhoven in 2018 waren Alicante, Faro, Boedapest, Londen Stansted en Málaga.

Cijfers
Over geheel 2018 heeft Eindhoven Airport een groei van 9% gerealiseerd tot 6,2 miljoen passagiers (2017: 5,7 miljoen passagiers). Het aantal vliegbewegingen kwam in 2018 uit op 38.642, een kleine 6% meer dan in 2017 (2017: 36.470). De passagiersgroei is het gevolg van meer bestemmingen, frequentieverhogingen en een toename van de bezettingsgraad per vlucht. De gemiddelde bezettingsgraad over het hele jaar steeg van 155 passagiers per vliegtuig naar 160,2.


HumanTotalCare denkt met uniek interieurconcept aan medewerkers

HumanTotalCare in Son en Breugel bereikt hoogste punt Foto: Adrie Neervoort

HumanTotalCare bouwt - als eerste in Nederland - bewust met de WELL Building certificering: de mens staat centraal in het gehele gebouw.

Er wordt gekeken naar ieders werkzaamheden en de huisvesting die daar bij past. In samenwerking met Projectinrichter Ahrend is er nu een uniek interieurconcept tot stand gekomen dat bijdraagt aan de fysieke gezondheid, geluk en sociale verbondenheid van medewerkers.

Meer dan 90 procent van de (werk)tijd brengen zij door in gebouwen en die gebouwen hebben sterke invloed op hun gezondheid. De inrichting, opstelling en akoestiek van werkplekken zijn bepalend voor de concentratie en het energieniveau van mensen, zowel in positieve als in negatieve zin. Een WELL gecertificeerd gebouw, zoals HumanTotalCare die in samenwerking met projectinrichter Ahrend realiseert, zorgt ervoor dat gebruikers optimaal kunnen functioneren.

WELL Building Standard Foto: HumanTotalCare

Concert door ensemble 'Irish Cream'

Irish Cream Foto: Fran Maasdam

De eerste themaochtend van 2019 wordt op vrijdag 25 januari, tijdens nieuwe jaar muzikaal, ingeluid door het ensemble 'Irish Cream', bekend om zijn uitvoeringen van de Ierse volksmuziek.

Op uitnodiging van de werkgroep Welzijn en Zorg van de SeniorenRaad gaat dit ensemble u meenemen op een muzikale trip door het prachtige Ierland. Piet Pijnacker en zijn ensemble dragen zorg voor een ochtend met gezellige, ongecompliceerde volksmuziek waarbij het speelplezier voorop staat.

Het programma bestaat uit ballads, dansmuziek en bekende Ierse pub-songs. Er wordt door de enthousiaste leden gespeeld op traditionele akoestische instrumenten, dus zonder elektronische poespas. Het instrumentarium bestaat voornamelijk uit fluit, viool, contrabas, accordeon, gitaar, banjo en Ierse bouzouki met ritmische ondersteuning door de Ierse bodhran. Benieuwd naar deze twee laatst genoemde instrumenten? Nog een reden om te komen luisteren! Dit mag u zeker niet missen. Het ensemble ziet u graag op 25 januari in De Boerderij aanvang 10.00 uur.

De Boerderij is gemakkelijk te bereiken via het parkeerterrein van De Bongerd, Asteroïdenlaan 2a in Son en Breugel. De toegang is gratis; wel wordt een bescheiden bijdrage gevraagd voor een kopje koffie of thee. Iedereen, jong of oud, is van harte welkom.

Lezing over reuma en jicht

Vrouwenvereniging Scala Breugel houdt een lezing over reuma en jicht. Wilt u weten wat reuma precies inhoudt? Heeft u vragen over jicht? Kom dan naar de lezing        
Reuma en Jicht op woensdag 23 januari van 20.00 uur tot 22.00 uur in Feestcafé De Bongerd, Asteroïdenlaan 2, in Son en Breugel.

Spreker: Prof. dr. P. van Riel
Prof. Dr. Van Riel volgde zijn opleiding bij het Radboudziekenhuis in Nijmegen en is gespecialiseerd in interne geneeskunde en reumatologie. Hij werkt als reumatoloog in het ziekenhuis Bernhoven in Uden. Daarnaast is hij als hoogleraar verbonden aan het Radboud UMC te Nijmegen.

De lezing is openbaar en gratis toegankelijk. Niet leden van Vrouwenvereniging Scala en/of partners zijn tevens van harte welkom deze avond. De organisatie verzoekt geïnteresseerden om zich aan te melden, bij voorkeur per email bij Scala.breugel@gmail.com of per telefoon bij Marianne vd Putte via 0499–472492.

Seniorenraad sloot jaar af met oliebollenparty

koffie met oliebollen Foto: Fran Maasdam

Oliebollen voor meer dan 40 bezoekers ter afsluiting van een succesvol jaar in De Boerderij met de gastvrouwen van de SeniorenRaad op vrijdagmorgen 28 december 2018.

Opschoon-dag van de ruiter- en menpaden

Foto: KNHS

Heeze-Leende - Als gezamenlijk initiatief van Staatsbosbeheer, de KNHS, de gemeente Heeze-Leende, Manege de Molenberg en de lokale rijverenigingen, houden de gebruikers van de ruiter- en menpaden in het Leenderbos een eerste opschoondag op zaterdag 19 januari om de aanwezige routes toegankelijk, veilig en mooi te houden.

Waarom?
Samen met je paard door de natuur struinen, dat is toch geweldig? Tenminste, dat vinden zij wel! De natuur waarin men dagelijks te paard van kan genieten heeft ook zorg en onderhoud nodig. Staatsbosbeheer kreeg tot een paar jaar geleden veel geld van de overheid waarmee vele kilometers aan paardenpaden aangelegd en onderhouden konden worden. Inmiddels heeft de overheid die geldkraan dichtgedraaid en is er net voldoende geld voor een basisopenstelling van natuurgebieden voor wandelen en fietsen, dus niet voor andere groepen zoals ruiters en menners. Dit betekent dat daar op een andere manier oplossingen voor gevonden moeten worden.

Adopteer je route
Met Adopteer je Route vragen ze je niet om geld te geven. Ze vragen je wel om mee te helpen met het onderhoud van jouw favoriete buitenrijgebied. Vele handen maken licht werk en daarmee besparen ze flink op de onderhoudskosten. Bovendien is het de perfecte kans om jouw feedback te geven op de routes in de gebieden die jij goed kent!
Als gebruikers wil men hier graag een steentje aan bijdragen. Daarom heeft de KNHS het initiatief 'Adopteer je route' in het leven geroepen.

Ruiters op bospad Foto: KNHS

Wat gaan ze doen?
Op zaterdag 19 januari houden ze een onderhoudsdag voor het opruimen van losliggende stenen, takken en zwerfafval op alle ruiter- en menpaden in het Leenderbos. Maar je kunt ook helpen met snoeien, afwatering verbeteren, borden controleren en waar nodig herstellen of verbeteren. De bedoeling is dat men om 09.00 uur verzamelt bij Manege de Molenberg, alwaar men onder het genot van een kop koffie uitleg van de boswachters krijgt wat ze deze dag gaan doen en waarom ze dat gaan doen. Daarna wordt in groepjes de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Het programma ziet er voor die dag als volgt uit:
09.00 uur: ontvangst met een kop koffie en uitleg over de werkzaamheden
09.30 uur: starten met de werkzaamheden
12.00 uur: lunch
13.00 uur: afronden restant werkzaamheden.
14.00 uur: afsluiting met evaluatie

Bij wie kun je je aanmelden?
Voor vragen en aanmelden kun je contact opnemen met Toon Liebregts via e-mail info@manegedemolenberg.nl

Nieuwjaarsconcert Philips Harmonie

Het traditionele nieuwjaarsconcert van de Philips Harmonie zit dit jaar in een ietwat ander jasje. Zoals de vele bezoekers gewend zijn, is er tijd voor de ouvertures, polka's en walsen die herkenbaar zijn voor een nieuwjaarsconcert. Steeds weet Mattie Cilissen met zijn muzikanten weer nieuwe boeiende muziek op het programma te zetten dat past binnen deze traditie.

Het 'andere jasje' wordt dit keer verzorgd door het duo Stenzel & Kivits, twee zeer muzikale heren, die u de klassiekers op geheel eigen wijze laten beleven en zorgen voor een vrolijke noot. De 'worldfamous' tenor Stenzel, herkenbaar aan zijn zwaar klassieke stemgeluid, en de meesterpianist Meneer Kivits zijn het eens: zij brengen een theatraal concert dat absurd, uiterst muzikaal, snel en geraffineerd is.

Tiny en Wilbert zijn twee beroepsmusici die zich graag uitleven op het podium. Tiny, Stenzel, is de zanger/muzikant die onder andere veel ervaring heeft met straattheater en cabaret. Wilbert, Kivits, is pianodocent op een muziekschool, maar heeft zijn sporen ook ruim verdiend als toetsenist in jazz-formaties. Sinds het jaar 2000 evolueert hun samenwerking in 'the perfect concert'. In rokkostuum verzorgen ze hun klassieke concert in samenwerking met de Philips Harmonie, of liever gezegd proberen ze hun concert te geven met de Philips Harmonie. Heel handig presenteren ze daarbij hun onhandigheid. Natuurlijk missen ze de etiketten van het klassieke podium, maar ze hebben zelf geen last van hun sociale gestoordheid. Of zoals een van hen het formuleerde: "Gaandeweg het optreden worden onze handicaps onze sterke kanten". De heren gaan improvisaties niet uit de weg en zullen u ervan overtuigen dat klassieke muziek, de traditionele muziek van het nieuwjaarsconcert en humor uitstekend samengaan. Niet voor niets wordt het duo geregeld uitgenodigd op belangrijke internationale comedyfestivals en veroverden en veroveren zij de harten van vele theaterbezoekers.

Het concert begint om 11.30 uur (zaal open om 10.45 uur). Bij binnenkomst kun je genieten van een lekkere kop koffie of thee. Voorverkoop via de website € 12,50 (www.philipsharmonie.nl). Medewerkers van de TU/e gratis toegang op vertoon van hun badge. Kinderen tot en met 12 jaar gratis. Prijs aan de kassa € 15,00. Meer informatie kunt u vinden op www.philipsharmonie.nl.

KBO Kienavond

De Seniorenvereniging KBO Lieshout houdt op vrijdag 18 januari de bekende en gezellige KBO kienavond in het Dorpshuis. De kienavonden zitten altijd vol met verrassingen. Kom kienen en win een van de prachtige prijzen.

De zaal is om 19.00 uur open en om 20.00 uur wordt met het kienen begonnen. Na het kienen wordt traditiegetrouw de loterij met mooie prijzen gehouden. Iedereen wordt van harte uitgenodigd. om eens een avond gezellig te komen kienen in het Dorpshuis. Zeker als u alleen bent, kan het gezellig zijn met al die andere mensen. Ook als u nog nooit eerder hebt mee gekiend, bent u van harte welkom.

Bridgeclub ABC

Uitslagen dinsdagavondcompetitie
Ronde 5, zitting 1, 8 januari 2019
1 Hannelies Koudstaal & Toni Rotteveel 163,54 %
2 Johan van de Laar & Peter Rotteveel 61,46 %
3 Diny Nieboer-Verhoef & Koosje Jansen-van Dor 54,69 %
4 Cecile Smidt & Mieke Hattink 52,60 %
5 Anneke van Buul & Els van der Horst 48,96 %
Uitslagen dinsdagavondcompetitie
Ronde 5, zitting 1, 8 januari 2019
Lijn A
1 Dirk Bossenbroek & Jos van Gerwen 60,17 %
2 Nelly Leenders & Annie Slaats 57,92 %
3 Hannelies Koudstaal & Mary Boin 57,01 %
4 Jeske Koop & Reinier Gerritzen 55,97 %
5 Johan van de Laar & George Punt 54,90 %
Lijn B
1 Henny Sanders & Eric van den Hurk 75,76 %
2 Frans Renders & Riet Vianen 62,50 %
3 Jeanne van der Meijden & Betty van Doeland 58,75 %
4 Ton Waanders & Jeroen Harbers 56,91 %
5 Gerda van den Hoek & Dick van den Hoek 55,50 %

Marianne van der Heijden: geslaagd!

Marianne van der Heijden Foto: Argo

Wat begon als met aantal cursusbijeenkomsten, resulteerde zaterdag 12 januari in een nieuwe official bevoegdheid voor Marianne van der Heijden. Marianne leidde onder toezicht van beoordelaars een regionale competitiewedstrijd eerste klasse in zwembad De Bongerd in Wageningen.

In de afgelopen periode heeft Marianne verschillende zwemwedstrijden moeten leiden waarop zij begeleid werd door ervaren scheidsrechters uit Brabant. Zaterdag 12 januari werd zij beoordeeld door twee scheidsrechters uit andere delen van het land. Voor zwem- en waterpolovereniging Argo is het heel fijn om een KNZB-scheidsrechter in hun midden te hebben voor het organiseren van wedstrijden in de competitie en de 24-uurs zwemmarathon. En natuurlijk de eigen sprint- en clubkampioenschappen. Naast een scheidsrechter zijn er keerpuntcommissarissen, een starter, juryleden, kamprechters en tijdwaarnemers nodig om een wedstrijd te leiden.

Marianne is ongeveer 10 jaar official bij de zwemafdeling van Argo. In de eerste jaren beperkte haar taak zich dat tot het opnemen van de tijd en het beoordelen van de keerpunten van zwemmers. Al vrij snel deed Marianne de vervolgopleiding tot jurylid en later kamprechter. In oktober 2016 is zij de cursus tot scheidsrechter gestart wat zij zaterdag met een positief resultaat heeft afgerond.

In 2013 werd Marianne, samen met haar man Adry die ook actief is als official, al eens uitgeroepen tot vrijwilligers van het jaar. Het huidige officialkorps van Argo heeft veel verschillende gediplomeerde vrijwilligers waarmee de wedstrijden vaak worden geleid door Argonauten. Een positie waar veel verenigingen jaloers op zijn!

Dames 1 VC Pieter Brueghel beginnen nieuwe jaar goed

De eerste wedstrijd van 2019 stond woensdag 9 januari op het programma voor Dames 1 van Pieter Brueghel. Tamar staat derde dus de dames van Pieter Brueghel waren extra gemotiveerd. Ze hebben twee verliespunten minder dan ODI die nu op de eerste plaats staat met een wedstrijd meer gespeeld.

Tamar begon goed en Pieter Brueghel had even wat moeite om de pass goed bij de spelverdeelster te krijgen. Halverwege de eerste set begon het wat beter te draaien en de achterstand werd omgebogen naar een voorsprong. Die voorsprong werd ook niet meer weggegeven. De dames gingen meer degelijk spelen en er werden steeds minder fouten gemaakt. Met een kleine eindsprint werd de eerste set binnengehaald 21-25.

De tweede set leek wel een kopie van de eerste. Vanaf het begin stond Tamar een paar punten voor en vanaf het tweede deel van de set werd de achterstand weer omgebogen naar een voorsprong en de voorsprong werd niet meer uit handen gegeven. Er werd wel hard gevochten voor ieder punt. Er zaten lange rally's tussen. Tamar kwam aan het eind van de tweede set nog wel iets terug, maar de winst kwam niet meer in gevaar, 20-25.

De derde set nam Pieter Brueghel vanaf het begin een voorsprong en die voorsprong werd alleen maar uitgebreid. Geen moment werd het de derde set spannend. Ook in de derde set zaten nog wel een paar leuke rally's tussen maar met een duidelijke 14-25 werd ook de deze set gewonnen.

Met weer drie punten op zak gingen de dames weer naar huis. ODI bleek deze week verloren te hebben van Antares en nu staat Pieter Brueghel Dames 1 gewoon bovenaan in de 1e klasse A met zelfs één wedstrijd minder gespeeld. Benieuwd wat de tweede helft van het seizoen brengt.

Het 12de SBC Mandarijnentoernooi

Het 12de SBC Mandarijnentoernooi. Foto: SBC

Tijdens de winterstop nemen de jongste spelertjes van SBC deel aan het z.g. Mandarijnentoernooi. Dit toernooi werd zondag 13 januari gehouden in de Bongerd. Geen toernooi met bekers als beloning, maar met een grote, sappige mandarijn voor iedereen in de pauze. Dit jaar gesponsord door Marcel en Jannette van supermarkt De Plus. Nogmaals onze dank daarvoor.

Een 50-tal fanatieke spelertjes streden met grote inzet en met veel plezier onder toeziend oog van ouders, broers en zusjes, opa's en oma's. De spelertjes waren ingedeeld in teams met beroemde namen zoals: Real Madrid, Barcelona,SBC, PSV, Bayern Munchen, Chelsea,Juventus en Manchester United. Namen van clubs ,waar ze nu al van dromen om er later zelf in te mogen spelen. Moe, maar voldaan gingen de spelertjes na een geslaagde voetbalochtend naar huis terug. Alle trainers bedankt voor jullie hulp.

Vanaf zaterdag 2 februari gaan ze weer fijn trainen met elkaar op het SBC sportpark.


Winnaars van het 12de SBC Mandarijnentoernooi

BC 't Koffertje '94

Uitslag van 14 januari 2019
A-lijn: 1 Nicole van de Berg & Theo van Geffen 64,93%; 2 Ad van de Laar & Elvira Thijssen 63,19%; 3 Tonnie van Acht & Ton van Acht 56,60% B-lijn: 1 Marcel Janse & Wil Janse 58%; 2 Irmgard Etman & Dirk Gillissen 57,08%; 3 Tonny van Acht & Maria Gottenbos 56,25%.

Inloop Bridgeclub De Beckart

Uitslag 10 januari: 1. Toos Sanders en Harrie Maas 60.00%; 2. Fried van de Laar en Riet Verstappen 58.88%; 3. Riet vd Laar en Zus vd Rijt 56.66%. Ook gezellig bridgen in De Beckart op donderdagmiddaf? Info 0413 474297.

Bridgeclub Son

Uitslag woensdagavond
9 januari Braecklant

1 Annelies Midhat & Netty de Laat 62,00%
2 Koos Jansen & Lenie Theuns         61,25%
3 Gertie Gummels & Ilona Musch 60,83 %

RKVV Nederwetten

Programma voor zondag 20 Januari

Nederwetten 1 - WHV 1 aanvang 14.30 uur
Nederwetten 2 - Pusphaira 6 aanvang 10.00 uur
Nederwetten 3 - Nuenen 8 aanvang 12.00 uur

Nijnsel start thuis tegen de Maasbuurt

Na een relatief korte winterstop pakt Nijnsel Heren 1 zondag 20 januari de voetbaldraad weer op en wel met een thuiswedstrijd tegen middenmoter SDDL uit, schrik niet, Demen, Dieden, Neerlangel, Deursen en Dennenburg. Zeg maar zowat alle dorpen die langs de Maas liggen of, als het zo blijft regenen, binnenkort wel eronder. Officieel betreft dit een uitwedstrijd maar vanwege andere activiteiten deze zondag op sportpark Onder D'n Plag in het pittoreske Demen sur Meuse is de wedstrijd omgedraaid.

Er is in de winterstop hard gewerkt om de conditie op peil te houden, de blessures te laten helen en de spelpatronen er nog beter in te slijpen. De laatste wedstrijd speelde Nijnsel medio december thuis tegen Boskant waar de beginstand ook de eindstand werd. Met opnieuw twee thuiswedstrijden voor de boeg mogen de geelblauwen geen steken meer laten vallen want Avesteyn geeft tot nu toe nauwelijks iets weg, zeker geen punten.

Staf en spelers hopen dat vele supporters de weg naar sportpark Den Eimert zondag 20 januari opnieuw weten te vinden in de hoop natuurlijk drie wedstrijdpunten te mogen bijschrijven. Maar die hoop leeft mogelijk ook wel aan de Maas. Dat zou een mooi begin zijn van de tweede competitiehelft en tevens directe belagers voor de tweede plek DVG en Nulandia op afstand houden. Avesteyn gaat op bezoek bij Boskant, eens kijken hoe die teams uit de winterstop zijn gekomen. De wedstrijd start traditiegetrouw om half drie. Er zijn nog kaarten.

Gezellige competitiewedstrijd door zwemmers DBD

Veldhoven - De zwemmers van DBD (De Brabantse Dolfijnen uit Best) hebben zondag 13 januari hun tweede ronde van de competitie gezwommen in Veldhoven.
De DBD-ers zwommen tegen Lutra (Helmond) en Njord (Veldhoven). De zwemmers van Njord waren een stuk sneller en de zwemmers van Lutra waren redelijk gelijkwaardig aan de DBD-zwemmers. Hierdoor werden er een aantal mooie prestaties neergezet tijdens een zeer gezellige wedstrijd.


De wedstrijd startte met een 4x 100 meter vrije slag voor jongens onder de 16 jaar. Max, Tim F., Caspar en Casper zwommen goed en wisten zelfs bijna een halve minuut van hun inschrijftijd af te halen. Helaas konden de meisjes onder de 14 jaar niet meedoen aan hun estafette omdat er maar 3 meisjes zijn bij DBD in deze leeftijdscategorie.
In de afsluitende estafettes voor de oudste zwemmers kon DBD bij de heren twee teams inzetten op de 4x 100 meter wisselslag. Team 1 met Bobby, Jesco, Bart en Tim V. zwommen erg goed en wisten zelfs DBD2 en Lutra2 in te halen. DBD1 eindigde als tweede. Voor de oudste dames was er een 4x50 meter vrij. Ook hier had DBD twee teams ingezet. DBD1 met Nienke, Joy, Sterre en Nynke eindigde als derde. DBD2 werd vijfde.

Uitslagen zwemmers Son en Breugel
Nienke Versteegen werd tweede op de 200 meter vrij, 100 meter vlinder en 50 meter school. Bobby van Dijk werd tweede op de 100 meter school, eerste op de 200 meter vrij. Tim Versteegen eindigde op de 200 meter vrij op de tweede plaats en op de 100 meter vlinder negende. Franciena van den Bemt eindigde als zevende op de 200 meter wissel en achtste op de 100 meter vrij. Ingrid Versteegen werd negende op de 200 meter vrij en veertiende op zowel de 100 meter vlinder en 50 meter school. Rens van Oost eindigde op de 200 meter vrij als 19e, op de 100 meter vlinder 20e en 13e op de 50 meter school. Wout van Dijk eindigde op de 200 meter vrij als 16e en 18e op de 100 meter vlinder.

Nijnsel PlayBackShow: douze points!

Foto: VV Nijnsel

In de kantine van vv Nijnsel/TVE Reclame vond afgelopen weekend de 32e PlayBackShow plaats. Wederom bijzonder enerverend. Op vrijdag kreeg Nijnsel Veteranen de hoogste eer toebedeeld met een onvervalst optreden van de onverwoestbare Blues Brothers: everybody needs somebody. Een van de beste optredens van de afgelopen jaren.

Inmiddels zijn meerdere vervolgoptredens geboekt. Klasse mannen! Het was werkelijk een perfect optreden met de Twins Van der Linden in de hoofdrol, mannen met, zeker voor hun leeftijd, opvallend veel souplesse. Op zondag was de jeugd van voetbal en korfbal aan de beurt en hier trok Nijnsel Korfbal Meiden F1 aan het langste eind: zij brachten een prachtige act waarbij meerdere heksen geheimzinnige drankjes brouwden. De meeste toeschouwers hielden het gemakshalve toch maar op een pilsje.

Tevens werd er afscheid genomen van Erik Hoppenbrouwers die tientallen jaren aan de playbacktouwtjes trok. Een geweldige animator die alle respect kreeg en ook verdient. Een zwarte wolk dreef boven de afgelopen dagen omdat Gonnie van de Sande, die ook al jaren deel uit maakt van het Playback Team, op vrijdagavond bij het opruimen een lelijke smak maakte en op dit moment met een ernstige bovenbeenblessure in het ziekenhuis verblijft in afwachting van een operatie.

Foto: VV Nijnsel
Foto: VV Nijnsel

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Woensdag 9 januari                
Recreanten Corridor 1 – Rietvogels 7 - 8

Donderdag 10 januari
Corridor MW1 – Flash MW1         12 - 8

Zaterdag 12 januari
DAW Schaijk F1 – Corridor F1         2 - 2
Blauw wit E1 – Corridor E1                 3 - 5
Prinses Irene D1 – Corridor D1         2 - 8
DAW Schaijk B2 – Corridor B1         3 - 9

Zondag 13 januari
DAW Schaijk 1 – Corridor 1                 5 - 3
SVOC '01 2 – Corridor 2                         6 - 4
Flash 3 – Corridor 3                         14 - 15


Programma
Woensdag 16 januari                 aanvang
Recreanten Corridor 2-Be Quick 20.00 uur
Altior MW1 – Corridor MW1         21.00 uur

Donderdag 17 januari
Corridor C1 – Rooi C2                 19.00 uur

Zaterdag 19 januari
Corridor D2 – JES D2                        14.30 uur
Corridor F1 – Diosa F2                 15.00 uur
Corridor D1 – JES D1                         15.30 uur
Corridor E1–Spoordonkse Girls E1 16.00 uur
Corridor C1–Spoordonkse Girls C1 16.30 uur

Zondag 20 januari
Pupil van de week: Julie Kapteijns
Corridor 1 – Oxalis 1                         15.05 uur

Handbalvereniging Apollo

Uitslagen 13 januari
Apollo HC1 - THW Tijgers HC1         29-19
Apollo HB1 - Achilles '95 HB1         19-21
De Sprint E1 - Apollo E1                 15-6
Lido HS1 - Apollo HS3                         22-20
H.C.G. D1 - Apollo D1                         21-8
Orion R/United Breda HS2 – Apollo HS2 17-29
H.C.G. DA1 - Apollo DA1                 14-18
Hellas HS3 - Apollo HS1                 29-20
Dongen DS2 - Apollo DS1                25-19

Programma 19-20 januari
19 januari
10:00 uur M.H.V. '81 HC1 - Apollo HC1
10:45 uur Tremeg HB1 - Apollo HB1
20:30 uur Apollo HS1 - Rapiditas HS1

20 januari
09:05 uur Apollo E1 - Habo'95 E1
10:00 uur Apollo DA1 - Habo'95 DA1
11:15 uur Apollo DS1 - Software Society/Avanti DS1
12:30 uur Apollo HS3 - E.H.V. HS1
13:45 uur Apollo HS2 - Bedo HS1

Argo waterpolo

Programma
Zaterdag in ZIB in Best:
D gemengd - VZV Njord 15:30 uur
C gemengd - HZPC/SPIO 16:15 uur
B jongens - HZPC/SPIO 17:45 uur
Heren 1 - Spio 18:30 uur
Dames 2 - Gorgo 19:15 uur
Dames 1 - Hellas-Glana 20:00 uur

Zondag in TU/e bad in Eindhoven:
Nayade - Heren 2 14:30 uur

Uitslagen
Zeester-Meerval - B jongens 17-2
Zeester-Meerval - Dames 1 14-4

Argo zwemmen

Afgelopen zondag hebben 20 zwemmers deelgenomen aan de 2e Competitiewedstrijd die werd gehouden in zwembad De Drie Essen in Uden. Hierbij hebben zij 8 keer een 1e plaats, 2 keer een 2e plaats en 3 keer een 3e plaats behaald. Er zijn 19 persoonlijke records gezwommen.

31 / 32