DeMooiSonenBreugelkrant

6 december 2017

DeMooiSonenBreugelkrant 6 december 2017


Verkoop loten Lucky Duck Race gestart

Op zaterdag 25 november tijdens de Music in Blue van Harmonie Pro Honore et Virtute gingen de eerste Lucky Duck Race loten voor 2018 "over de toonbank"

In ruil voor een grote gele XL eend kreeg het jongste lid van Pro Honore et Virtute het eerste lootje uit handen van spreekstalmeester Ted Swinkels
In de pauze en na afloop van het fantastische event werd er succesvol met de lotenboekjes rondgegaan.

De Harmonie PHEV is een van de verenigingen die de komende maanden enthousiast aan de slag gaan met de verkoop Maar ook onderstaande clubs doen nu al mee en willen zo graag hun clubkas spekken:
Avanti Show- en Dansvereniging, Buurtvereniging Gehurterbij, Buurtvereniging Orionlaan, Het Hoi huis, Volleybalcub Pieter Breughel, Voetbalvereniging SBC, Stichting MeeDoen Werkt
En er volgen er vast nog meer….

Eén lot kost €3,- waarvan de helft naar de verkopende club gaat, en de netto opbrengst gaat weer naar 4 lokale goede doelen. Dus koop snel een lot en ondersteun je club en het goede doel.
Meer informatie over de ze actie op : : www.luckyduckrace.nl

Gezelligheid troef tijdens sinterklaasfeest Katholieke Vrouwen Beweging

Het ging uiteindelijk natuurlijk niet om het cadeautje maar om het plezier

Sinterklaas bracht dit jaar ook cadeautjes mee uit Spanje voor de leden van de Katholieke Vrouwen Beweging Son en Breugel. Sinterklaas had bedacht dat de vrouwen om de cadeautjes zouden gaan dobbelen, maar eerst was er koffie of thee. Bestuursleden Nettie Lavrijssen en Carin Hulsen hadden heerlijke cake gebakken en dat lieten de dames zich goed smaken.
Daarna begon het spel. Bij het gooien van een zes mochten de vrouwen naar de tafel lopen en een cadeautje uitzoeken. Toen ieder lid een cadeau had ging men per tafel verder dobbelen. Nu moest men het cadeautje bij het gooien van een zes ruilen met het cadeautje van een ander. Op een gegeven moment zou de wekker afgaan en het cadeautje wat men dan voor zich zou hebben liggen mocht mee naar huis worden genomen. Om sommige cadeautjes werd serieus gespeeld en andere cadeautjes was men liever kwijt dan rijk. Het leverde een hoop gelach op. Het ging uiteindelijk natuurlijk niet om het cadeautje maar om het plezier. En plezier hadden de dames, zeker als men een gewild cadeautje bij iemand weg kon halen. Voor een beeldimpressie van deze leuke avond kun je kijken op de website kvbsonenbreugel.nl Ben je niet in de gelegenheid om de site te bezoeken dan kun je ook voor informatie bellen naar voorzitter Carin Hulsen. Zij is te bereiken op tel: 0499 472054.
Dit jaar sluiten de leden af met het kerstfeest . Deze avond krijgt een iets andere invulling dan de dames gewend zijn. Het gaat een avond worden waarop de dames ook actief aan de slag zullen gaan. Jij kan daar ook bij zijn. Van oudsher staat de K van de KVB dan wel voor Katholiek, maar je hoeft niet het Katholieke geloof aan te hangen om lid te mogen worden. De vereniging staat open voor alle vrouwen.

Peace poster wedstrijd 2017 Lions Clubs

Zoë Derks blij met haar prijs Foto: Adrie Neervoort

Son en Breugel - Afgelopen maand vond de prijsuitreiking plaats van de lokale peace poster wedstrijd.
De drie winnaars stroomden door naar de districtswedstrijd.

In totaal zijn er in dit district 1500 posters gemaakt.  Zoë Derks van de Ven van Basisschool De Krommenhoek uit Son en Breugel won daar de 2e prijs.
Een echte prestatie.

Zoë Derks blij met haar prijs Foto: Adrie Neervoort

Op vrijdag 1 december werd ze op school verrast door de commissaris van de districts wedstrijden Niel Heitling.
Zoë kreeg haar winnende poster terug en onder luid applaus van haar klasgenoten nog een mooie vvv-bon.
 

Elise Doesburg 40 jaar koorlid

Elise Doesburg en haar echtgenoot Coen

Tijdens het jaarlijkse Ceciliafeest van het kerkkoor St. Genoveva in Den Bauw in Breugel ontving Elise Doesburg uit handen van voorzitter Herman Jansen een oorkonde en onderscheiding in goud van de Sint Gregorius vereniging en bijbehorende versierselen voor haar 40-jarig koorlidmaatschap. Hij prees haar inzet en noemde Elise een voorbeeld voor het koor.

Nieuwe college Son en Breugel past portefeuilleverdeling aan

(vlnr) Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen, Wethouder Eef van Turnhout, Wethouder Kees Vortman, Burgemeester Hans Gaillard, gemeentesecretaris Rien Schalkx Foto: Wil Feijen

Donderdag 28 november is het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel aan de slag gegaan. Nieuw in dit college is wethouder Eef van Turnhout, de opvolger van de opgestapte wethouder Robert Visser.

Ook vond het college dit een goed moment om de portefeuilleverdeling wat te wijzigen, geen grote veranderingen maar wijzigingen waarbij de onderwerpen om een natuurlijke wijze wat dichter bij de persoon staan.
Natuurlijk beseft het college ook dat de termijn tot aan de verkiezingen nog maar vier maanden is, maar des te belangrijker volgens burgemeester Hans Gaillard om juist in deze vier maanden niet stil te blijven staan.

Een opvallende wijziging in de portefeuille van wethouder van Turnhout is het weghalen van het MFA-dossier, of zoals het nu genoemd wordt het Dorpshuis centrum Son.
Viel dit eerst nog onder de verantwoordelijkheid van wethouder Visser, nu is gekozen om dit bij wethouder Vortman neer te leggen. Een logische keuze volgens het college. Want zoals wethouder Vortman het zegt "Er gaat enige tijd overheen om een dossier eigen te maken in korte tijd, dan is het logischer om de portefeuille over te dragen aan iemand die al bekend is met de portefeuille."
Wethouder Eef van Turnhout hoopt dat door het beladen onderwerp neer te leggen bij een niet Dorpsbelang wethouder, de angel uit de discussie gehaald kan worden.
Bijzonder is dan wel dat door de verschuiving van taken er meer dan voorheen verschillende wethouders betrokken zijn bij één onderwerp. Misschien wel de grootste verandering in portefeuilleverdeling.
Voor de volledigheid hieronder de nieuwe portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Burgemeester Hans Gaillard:
- Algemene beleidscoördinatie
- Bestuurlijke aangelegenheden
- Intergemeentelijke samenwerking
- Openbare orde en veiligheid
- Dienstverlening aan de burger (frontoffice)
- Handhaving (coördinatie en inhoudelijk)
- Communicatie en voorlichting
- Personeel en organisatie
- Ondersteuning en faciliteiten
- Juridische zaken

Wethouder Eef van Turnhout
- Centrumvisie Son
- Accommodatiebeleid
- Economische zaken
- Ekkersrijt
- Ruimtelijke ordening (incl Sonniuspark)
- Gezondheidsbeleid
- CMD, WMO en jeugdzorg
- Volkshuisvesting
- Toerisme en recreatie
- Archeologie en monumentenbeleid

Wethouder Kees Vortman
- Breugel bruist
- Dorpshuis centrum Son
- Sport
- Onderwijs
- Openbare werken, wijkbeheer en verlichting
- Verkeer en vervoer
- Informatie en automatisering
- Sociale zaken

Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen
- Duurzaamheid (incl milieu, afval)
- Bossen, landbouw en natuur
- Grondzaken / grondbeleid
- Water en riolering
- Dierenwelzijn
- Centrale inkoop
- Financiën
- Subsidiebeleid
- Kunst en cultuur

.

Rotary Club Son geeft gul aan inloophuis de Eik

Op 29 september 2017 organiseerde Rotary Club Son in samenwerking met NH Collection Eindhoven Centre de Skybar Cocktail Party 2017. Tess Posthumus, wereldkampioen cocktail shaken, zorgde deze avond voor de cocktails, dj's Tess & Malou voor de muziek en Casimir Evens, executive chef van Vane Restaurant & Skybar voor de begeleidende lekkernijen. Het leverde een fantastische opbrengst op, die door Rotary Club Son aan Inloophuis de Eik geschonken werd.

Deelnemers aan deze feestavond maakten het mogelijk dat Rotary Club Son op 29 november 2017 het mooie bedrag van €7.000,00 kon overhandigen aan Inloophuis de Eik.
Saskia van Vliet, directeur van Inloophuis de Eik ontving de cheque uit handen van Lucas Clercx, voorzitter van Rotary Club Son in het bijzijn van Ludo de Jong, Hotel Director van NH Collection Eindhoven Centre. Met dit fantastische bedrag zal de activiteitenruimte verbeterd worden, zodat onze gasten met meer gemak en plezier van de ruimte gebruik kunnen maken.

Inloophuis de Eik is een ontmoetingsplaats waar mensen die met kanker te maken hebben zonder afspraak terecht kunnen. Voor informatie, een praatje of gesprek, om deel te nemen aan een activiteit of om andere mensen te ontmoeten. Voor haar voortbestaan is het inloophuis afhankelijk van donaties en giften.

Brabant Water verlaagt prijs drinkwater met ruim 7%

Consumenten en bedrijven in Brabant betalen volgend jaar minder voor hun drinkwater. Voor 1.000 liter water betaal je als klant van Brabant Water slechts 43 cent (exclusief belastingen).

Dit is ruim 7% lager dan in voorgaande jaren. Het vastrecht blijft hetzelfde als vorig jaar: € 70,44 per jaar (excl. btw). De gemiddelde jaarrekening voor een huishouden komt daarmee uit op ongeveer 155 euro (inclusief alle belastingen).
'Brabanders krijgen wat we hun beloofd hebben: het beste water tegen een zo laag mogelijke prijs. En daar zijn we trots op", aldus Eric van Griensven, manager Klant & Markt bij Brabant Water.

Innovatie en efficiëntie
De prijsdaling volgt op een periode van vijf jaar, waarin de drinkwaterprijs voor onze klanten stabiel is gebleven. Brabant Water streeft naar de beste kwaliteit en dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten. Maatregelen op het gebied van digitalisering en toepassing van innovatieve technieken helpen ons steeds efficiënter te werken. Zo kunnen we onze tarieven laag houden, terwijl we blijven investeren in de watervoorziening en onze dienstverlening naar onze klanten.

Investeren in waterkwaliteit en leveringszekerheid
De afgelopen jaren heeft Brabant Water op verschillende locaties in Noord-Brabant geïnvesteerd in het verlagen van de hardheid van het drinkwater. In 2018 wordt het Deltaplan Centrale Ontharding afgerond. Nergens in Brabant komt dan nog hard water uit de kraan.
Daarnaast zijn we inmiddels gestart met een ambitieus strategisch programma voor een toekomstbestendig leidingnet. Met het Masterplan Vitalisatie pakken we de vernieuwing van het leidingnet proactief en planmatig aan. Door het aantal te vernieuwen leidingen te intensiveren van 150 km naar 400 km per jaar, beperken we het aantal storingen en voorkomen we een grote vervangingspiek in de toekomst. Om de maatschappelijke kosten terug te dringen en de overlast voor de klant te beperken, combineren wij waar mogelijk onze werkzaamheden met die van gemeenten en van overige nutsbedrijven.

Meer informatie over de drinkwatertarieven voor 2018 vindt u op www.brabantwater.nl/tarieven.

Arbeidsmarkt en toekomst in Son en Breugel.

Op maandag 11 december organiseert CoachCafé een inloop over:
Arbeidsmarkt en toekomst in Son en Breugel.

Hier kunnen wij u informeren over de mogelijkheden, dat u als inwoner van Son en Breugel kunt zien wat voor vacatures er zijn in onze gemeente en Ekkersrijt voor zowel deeltijdbanen, vaste contracten en voor zelfstandigen.
Ook als u zelf een oproep wilt plaatsen voor een vacature kunt u dit doen via de website.
Stuur hiervoor per mail uw advertentie op en u ontvangt hierover bericht.
Daarnaast kunnen wij u informeren over de mogelijkheden in de toekomst van het Coachcafe.

Interesse?
Kom dan maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur naar Braecklant, Amerikalaan 2 Son.
Kijk ook eens op: www.sonenbreugelverbindt.nl/web/coachcafe/home
of reageer voor een vraag op email ; coachcafesonenbreugel@gmail.com.

Buitengebied Son en Breugel krijgt glasvezel

Foto: Pixabay.com

Succes campagne vooral te danken aan enthousiaste inzet ambassadeurs. De komst van glasvezel in het buitengebied van Son en Breugel, Nuenen, Laarbeek en Gemert-Bakel is een feit. Op 1 december 2017 heeft 64 procent van de bewoners zich aangemeld bij Mabib en één van de aangesloten dienstenaanbieders Caiway, Solcon, Cbizz en Weserve.

Daarmee is ruim voldaan aan de belangrijkste voorwaarde van Mabib, namelijk deelname van minstens de helft van alle adressen in het buitengebied. In januari 2018 starten de graafwerkzaamheden om het glasvezelnetwerk te bouwen.

Vanaf 1 september jl. kon men zich inschrijven bij één van de vier aangesloten dienstenaanbieders. Onder aanvoering van een grote groep lokale ambassadeurs werd de grens van 50% in de laatste week van de vraagbundeling uiteindelijk ruimschoots gepasseerd. Daarmee werd de komst van snel internet in het buitengebied veiliggesteld.

Actieve en enthousiaste ambassadeurs
"Een groot deel van het succes van deze campagne is mede te danken aan de ongelooflijke inzet van een grote groep ambassadeurs. Zonder hun hulp was dit niet gelukt," aldus Mabib-initiatiefnemer Pieter van Grunsven. "In januari 2018 start de aanleg van het glasvezelnetwerk en de eerste adressen kunnen al rond de zomer van 2018 gebruikmaken van supersnelle internetdiensten." Ook de goede samenwerking met de vier gemeenten droeg bij aan dit grote succes.

Planning
De verwachting is dat in het laatste kwartaal van 2018 alle aangemelde adressen zijn aangesloten op het Mabib-glasvezelnetwerk. Op de website mabib.nl staat een globale bouwplanning.

Over Mabib
De Maatschappij voor Breedband in Brabant (Mabib) heeft als doel om alle adressen in het buitengebied van Brabant zonder coaxaansluiting een aanbod te doen voor toegang tot snel internet. Momenteel vinden er vraagbundelingen plaats in Altena en Cranendonck.

Zwembad Son kan voorlopig hoofd boven water houden

De gemeenteraad heeft subsidie beschikbaar gesteld voor het zwembad van Son. De gemeente geeft voor twee jaar subsidie aan het zwembad Son en verzacht daarmee het exploitatietekort. Voor deze toekenning moet de exploitant Wim van Santvoort in 2018 wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zo heeft de gemeente hem onlangs laten weten.

Door: Arjen Strik

Imago verbetering
Het blijkt dat veel inwoners zwembad Son niet als een openbaar zwembad ervaren. De exploitant wordt opgeroepen hier meer kenbaarheid aan te geven en maatregelen te nemen om meer bezoekers binnen te halen door het imago van het zwembad te verbeteren. Ook wil de gemeenteraad dat er door het zwembad aantoonbare initiatieven ontwikkeld worden voor kwetsbare groepen met een bewegingsbeperking voor wie zwemmen of bewegen in het water van groot belang is om te kunnen bewegen en te sporten.

Bezoekers en resultaten inzichtelijk maken
Ook wil de gemeente zicht krijgen op de deelname aan zwemlessen en het bereik en herkomst van de kinderen die zwemles volgen. Daarnaast wil ze regelmatig een registratie ontvangen van de bezoekfrequentie van onder meer abonnementhouders, losse bezoekers, deelnemers aan groepslessen en familiezwemmen. Het aantal kinderen en volwassenen dat zwemles volgt en het aantal dat in 2018 een zwemdiploma heeft behaald. Om te voorkomen dat de subsidie gezien wordt als een onbedoelde vorm van staatssteun aan een Wellness & Healthbedrijf dient er een toegangssysteem te komen waaruit blijkt dat alleen bezoekers met een zwembadabonnement, badenkaart of een los kaartje gebruik maken van het zwembad om aan te tonen dat het zwembad uitsluitend toegankelijk is met een daarvoor geldig entreebewijs.
Kortom een hele papierwinkel, waarbij de exploitant van de gemeente flink moet watertrappelen om het hoofd boven water te houden.

Reactie van de zwembad directie
We vroegen de exploitant Wim van Santvoort om een korte reactie. "Uiteraard ben ik blij met de subsidie." Maar zo stelt hij: "Alle zwembaden in Nederland krijgen subsidie. Anders zijn ze niet te exploiteren, of het nu een gemeentelijke of private instelling is. Son en Breugel mag trots zijn op een dergelijke voorziening binnen haar gemeente grenzen. De gemeente is aan het vergrijzen en het Nationaal Platform Zwembaden (NRZ) stelt als voorwaarde dat er dicht bij de bewoners een voorziening moet zijn waar men kan zwemmen. Die voorziening bieden wij, ons bad voldoet aan alle voorwaarden. Het zwembad is nu ondergebracht in een aparte BV en de naam is gewijzigd in Zwembad Son. We hebben een verlenging gekregen van de licentie zwem-ABC. We hebben een gespecialiseerd adviesbureau ingehuurd die ons gaat adviseren over de exploitatie. We hebben een nieuwe overzichtelijke folder opgesteld. Daarnaast hebben we in het zwembad geinvesteerd, zo hebben we nieuwe HR-ketels en is overal LED-verlichting aangebracht. We hebben zelfs nieuwe onderwater disco-ledverlichting om het Disco-zwemmen voor kinderen nog aantrekkelijker te maken. Ook is de schilder langsgeweest om alles weer tip-top af te werken. Kortom we hebben het mooiste en modernste zwembad in de regio. Ondanks de tijdelijke subsidie leg ik nog steeds geld toe op het zwembad, zodat ik helaas moet vertellen dat als de subsidie geen structureel karakter krijgt, we alsnog moeten sluiten in 2019."

6 / 24

Powervrouwen trekken de stoute schoenen aan

Foto: d66

D66 presenteert haar kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen Son en Breugel

Deze lijst bestaat uit zes verkiesbare kandidaten, wiens gemiddelde leeftijd 39 jaar is. Dat is jong in vergelijking met de huidige gemeenteraad van Son en Breugel. Na 25 jaar afwezigheid is dit enthousiaste team vastbesloten om een frisse wind te laten waaien in het dorp.

De lijstvolgorde is als volgt:
Monique van Zwieten
Yvette Vermeulen
Bob van der Ven
Ron Hendriks
Ton van Vlerken
Steven Elders
Bernhard Wessels (lijstduwer)

Opvallend is het feit dat de eerste twee posities door vrouwen zijn ingenomen. Lijsttrekker Monique van Zwieten is daar blij mee: "Wij powervrouwen trekken de stoute schoenen aan!" Naast vrouwen wil D66 zoveel mogelijk jongeren bij de lokale politiek betrekken. "Jongeren worden in ons dorp te weinig gehoord. Wij willen daar verandering in brengen".


Lezerspodium

Wordt de dreiging toch werkelijkheid? Gaat op 3 januari a.s. de kogel tegen de kerk? En waarom?
Ging de kogel ook tegen het het Gare d'Orsay in Parijs?
Neen, daar flonkert nu een prachtig Musée dOrsay.
Ging de kogel ook tegen de Westergasfabriek in Amsterdam?
Neen, daar geven nu Robbert Dijkgraaf en Freek Vonk hun colleges.
En we kennen nog vele andere voorbeelden in en buiten ons land.
Waarom kan dat niet in Son?
Waarom kan het kerkgebouw niet fungeren als cultuur- en zorgcentrum?
Omdat de Dorpspartij dat niet wil. Omdat de VVD dat niet wil. Omdat PvdA/GroenLinks zich niet verzet. Het wordt ons dorpelingen niet gegund om ons erfgoed een metamorfose te laten ondergaan.
Wat wordt onze keus op 21 maart?
Moeten wij de Dorpspartij, VVD en PvdA/GroenLinks straffen voor de kale vlakte die aan het Kerkplein ligt?
Of komen ze bij zinnen. Dan kunnen ze met Dorpsvisie, CDA en D66 mee invulling geven aan ons Erfgoed. Dan blijven Kerkgebouw en Gemeentehuis als broer en zus, kinderen van dezelfde schepper, ons Sonse centrum sieren.
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zal daar graag bij helpen.
Zie https://cultureelerfgoed.nl/

Fré van der Lande.

Genomineerden Ondernemer van het Jaar 2017 bekend!

In oktober stroomden bij Lionsclub Son en Breugel e.o. de nominaties voor de verkiezing van de Ondernemer van het Jaar 2017 binnen. Mensen van binnen en buiten Son en Breugel droegen maar liefst 21 bedrijven van Ekkersrijt, 32 uit Son en Breugel en 7 starters voor.

Allemaal ondernemingen die volgens hen het afgelopen jaar op innovatieve wijze verbinding tot stand brachten. De jury selecteerde drie kanshebbers van Ekkersrijt en drie uit Son en Breugel. De Rabobank kiest de ondernemer die de startersprijs ontvangt en maakt de winnaar bekend tijdens de Ondernemersavond op zaterdag 20 januari 2018 in de feesttent op het Kerkplein.

De kanshebbers
Na uitvoerig beraad heeft de jury de volgende top drie samengesteld van ondernemers die kans maken op de titel Ondernemer van het Jaar 2017 op Ekkersrijt:
• De familie Prijt van De Donjon, de Woonburcht op het meubelplein Ekkersrijt;
• Wim Huijbregts van HumanTotalCare, een onderneming die vanuit verscheidende merken werkt aan de duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland;
• Pieter en Lydia Foolen van Foolen Audio & Light, de partner voor evenementen op het gebied van licht, geluid, podia en video.

Voor de Ondernemer van het Jaar in Son en Breugel zijn de volgende ondernemers geselecteerd:
• Wendy Bekkers en Olaf Pigmans van Wens Reclame (voorheen: Wens Creatie), een allround reclamebureau in het centrum van Son;
• Martony Gevers van Feestcafé De Bongerd, een feest- en activiteitencentrum in het hart van Breugel;
• Arjen Brand van SonSport Active Centre, een veelzijdige sportschool in Son voor jong en oud.

Foto: Wil Feijen

De ontknoping op 20 januari
Tijdens de selectie van de genomineerden keek de jury van de verkiezing van de Ondernemer van het Jaar 2017 vooral naar de manier waarop de ondernemers het thema 'Innovatief verbinden' vormgeven. Met andere woorden: hoe zij de laatste jaren bewust op vernieuwende wijze de verbinding hebben gelegd met andere bedrijven, (maatschappelijke) organisaties of de samenleving. Op www.ondernemervhjaar.nl vindt u achtergrondinformatie over de manier waarop de zes kanshebbers dat doen.
Anders dan voorgaande jaren kiest de jury deze keer de uiteindelijke winnaars van de verkiezing en maakt dit bekend tijdens de feestavond op 20 januari 20018. Er is dit jaar voor gekozen geen stemronde te houden voor het publiek.

Koop nu uw kaarten!
De feestavond op 20 januari belooft ook deze editie weer een spetterende avond te worden. Met swingende muziek van een band met blazers, , heerlijk eten en drinken en prima gezelschap. De zinderende ontknoping is natuurlijk de uitreiking van de prijzen. De netto-opbrengst van het feest gaat zoals altijd naar lokale goede doelen, waarover u meer kunt lezen op www.ondernemervhjaar.nl. Kaarten voor dit spetterende feest kunt u bestellen via dezelfde website. Wees er snel bij, want er zijn slechts 350 kaarten beschikbaar en in 2017 was het feest al snel helemaal uitverkocht.

Jumbo winnaars

Foto: Jumbo Son en Breugel

Altijd leuke acties bij de Jumbo Son en Breugel met deze keer als winaars
Rick Damstra is de gelukkige winnaar van een gourmetstel van Princess.

En wat dacht je van de winnaars van de kleur- en tekenwedstrijd


Allemaal gefeliciteerd, en wil jij ook een prijs winnen doe dan mee met een nieuwe leuke actie van Jumbo Son en Breugel:
Raad de namen van onze medewerkers waarvan de foto's aan de schouw hangen vooraan in de winkel. Er is weer een mooie prijs te winnen.

Foto: Jumbo Son en Breugel
Foto: Jumbo Son en Breugel

Veel winkelplezier, team Jumbo Son en Breugel.

'De Winkelwagen' goed van start!

Foto: Wil Feijen

Het was koud, de lucht was grijs. Dat mocht niet deren, vrijdag 1 december, bij de start van 'De Winkelwagen'. De Winkelwagen is een project van Robin Smith en zijn vrouw Floor, in samenwerking met Sander van Rooij van de Albert Heijn aan het 17 Septemberplein. Het is een boodschappenservice, bedoeld voor ouderen die minder of niet meer het huis uit komen.

Door: Lucas van As

De bedoeling is om deze groep ouderen weer te laten participeren in de maatschappij. Tevens kan er door middel van de service, tijdig gesignaleerd worden hoe het met het welzijn en met de kwetsbaarheid van deze doelgroep is gesteld. Mocht het nodig zijn, dan kunnen de juiste partijen bij elkaar gebracht worden.

Toenemende vergijzing

De vergrijzing neemt toe in Nederland, volgens Robin en Floor Smith geeft onderzoek aan dat in Son en Breugel meer vergrijzing dan elders. Met zijn bedrijf speelt Robin daarop in, de boodschappenservice komt daar nog eens bij. Voor de goede orde: de boodschappenservice is gratis, buiten een vergoeding van € 2,- als tegemoetkoming voor de brandstofkosten.

Bijgestaan door stagiair Naomi en vrijwilligster Joke ontvingen ze de eerste vier mensen, die gebruik maken van de boodschappenservice. Eerst een kopje koffie met iets lekkers er bij, om even kennis te maken. Al gauw zijn de aanwezigen gezellig aan het praten, een fijne manier om even op te warmen! Iedereen is positief over het project, wat de deelnemers vooral aanspreekt is het feit dat ze weer onder de mensen komen. Maar het is ook vooral gezellig!

Voordat de deelnemers en begeleiders de winkel ingaan, heet Robin Smith iedereen welkom. Wat zijn de verwachtingen, vraagt Robin aan de deelnemers. De meeste deelnemers vinden het prettig zelf boodschappen te kunnen doen, één geeft aan graag hulp te krijgen. De deelnemers krijgen een klapkrat voor de boodschappen, ter beschikking gesteld door AH Son.

'Heerlijk'

Dan gaan de deelnemers op pad. Het is af en toe zoeken waar de producten staan die ze zoeken. Als ze iets niet kunnen vindend, of ergens niet goed bij kunnen, zijn de begeleiders in de buurt om hulp te bieden. Rond 11.45 uur is iedereen klaar en verzamelt iedereen zich in de kantine. Natuurlijk zijn Robin en de andere begeleiders benieuwd wat de deelnemers ervan vonden. 'Heerlijk!' 'Ik hoefde niets te zoeken!' 'Fijn!' 'Super!'

Dat waren de reacties van de deelnemers, enthousiast en dankbaar waren ze. Enthousiast omdat ze op een leuke, fijne manier in staat gesteld werden boodschappen te doen, wat op eigen gelegenheid een veel moeilijkere klus geweest zou zijn. Dankbaar aan Robin, Floor, Joke en Naomi voor het vervoer, de goede ontvangst en begeleiding. En dankbaar aan Sander en zijn team voor hun medewerking!

Het enige wat de deelnemers anders zouden willen zien, is dat er de volgende keer na afloop koffie gedronken wordt. Dat valt te regelen!

In het begin is de boodschappenservice eens in de twee weken beschikbaar, al zal dat bij voldoende belangstelling uitgebreid worden. De aanwezige deelnemers kunnen zich aanmelden voor 2018, waar gretig gebruik van gemaakt wordt! Op 22 december biedt Sander een kerstbrunch aan voor de deelnemers, een extra traktatie die enthousiast verwelkomd wordt!

Geslaagde première

Het was een geslaagde 'première' voor de Winkelwagen! Robin en Floor roepen oudere mensen die graag van de dienst gebruik willen maken op zich te melden. Ook nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom.

Kent u een oudere die (tijdelijk) niet in staat is om zelf naar de Albert Heijn te komen en die wil deelnemen aan de boodschappenservice? Opgeven is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur, via:
Tel: 06 – 22 91 81 68, of
E-mail: info@smithadvies.com

Het is ook mogelijk om via de infobalie van Albert Heijn Son uw gegevens achter te laten. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Bosgebied West Son en Breugel uitstekend toegankelijk ook met rolstoel

Foto: Gemeente Son en Breugel

Afgelopen juni al is het rolstoelpad in Bosgebied West feestelijk in gebruik genomen door de werkgroep Wandelen op Wielen en wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen. Het pad ligt in de oksel van de A50 en het Wilhelminakanaal en is nu toegankelijk vanaf 2 parkeerplaatsen.

Vanuit Best binnendoor naar Son kom je bij de parkeerplaats bij het Oud Meer. Dat ligt aan de Bestseweg. Vanuit de richting Best is het links nog net voor de op-­ en afritten van de A50. Van daaruit staat het aangegeven met borden. Via het fietspad langs de A50 kom je bij de start.

Of vanuit de parkeerplaats aan de kant van Ekkersrijt. Dat is het meest makkelijke en ook de
beste voorziening voor de rolstoelers met straatstenen op de locatie. Je neemt dan, als je van de
kant van dorp Son komt de hoofdbaan en voorbij Ikea ga je rechts af richting de Milieustraat en
Magazijn Ikea. Aan het eind van de weg ligt de parkeerplaats. Nog voor de Houtensebrug. Vanaf hier zijn borden geplaatst naar het rolstoelpad.

Behalve een rolstoelpad, die de rolstoelgebruiker een echte bosbeleving geven zijn er ook een drietal nieuwe fietspaden aangelegd. Verder is er een natuurlijke speelvoorziening nabij brug Houtens. Voor de allerkleinsten is er een heus kabouterpad (start vanaf Het Boshuys).
Het plattegrondje geeft een overzicht van de uitgevoerde projecten in Bosgebied West

10 / 24

Sint Petrus' Banden, Son
Woensdag 6 december 19.00 uur: Eucharistieviering in de Sint Petrus' Bandenkerk
19.00 uur: Oecumenisch avondgebed in het kader van de Advent in de Sint Martinuskerk in Sint-Oedenrode
Zaterdag 9 december 14.00 – 16.00 uur: Kijkdag voor geïnteresseerden in de banken en andere goederen die niet kunnen worden geplaatst in de nieuw te bouwen kerk. Geen Eucharistieviering in Son of in Breugel
Zondag 10 december, Tweede zondag van de Advent 11.00 uur: Eucharistieviering, Gezinsviering
intenties: Riet Passier-Swinkels, Loes Mom-Wiekart, Mien Heijmans-van Uden, Rein Biegel, Jan Verheijden, Harry van den Berg.
13.00 uur: Doop Janne Paling
Woensdag 13 december 19.00 uur: Eucharistieviering in de Sint Petrus' Bandenkerk 19.00 uur: Oecumenisch avondgebed in het kader van de Advent
in de Sint Genovevakerk in Breugel
Zaterdag 16 december 18.30 uur: Eucharistieviering in Breugel
Tijdens de Advent is er om 19.00 uur een Oecumenisch avondgebed met als thema: 'God ontmoeten in de stilte' op
- woensdag 6 december in de Sint-Martinuskerk in Sint-Oedenrode,
- woensdag 13 december in de Sint-Genovevakerk in Breugel en
- woensdag 20 december in de Protestantse kerk in Son.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Donderdag 7 december 18.15 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zondag 10 december 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor
intentie: Ietje van Dinther-Raeven, Lies Sanders-van den Boogaart, Marieke van der Lande-Wijnands, Kitty Lagraine-Konings, Gerard Lenting
15.00 uur: Concert QuodLibet
Donderdag 14 december 18.15 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zaterdag 16 december 18.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Rob van Stuivenberg
Zondag 17 december 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst.
intentie: Tiny Rooijakkers, John Meulendijks, Truus van den Tillaart, ouders Swinkels-van Rooij en familie, Jan Overzee, Johan en Martina Foolen-Jansen en zoon Karel, Jan Adriaans en overleden ouders Adriaans-Klerx en overleden ouders van Lierop-Essens, overleden ouders Leenders-Manders en zoon Jan. Maandag 18 december 18.00 uur: Kerstspel van De Stoklandschool

Kerkberichten Martinuskerk (centrum)
Zaterdag 09 december 18.30 uur: Eucharistieviering met Volkszang.
Intenties: Jan Vermeltfoort, Harrie Vos.
Zondag 10 december Tweede Zondag van de Advent 09.30 uur: Eucharistieviering met Het Martinuskoor.
Intenties: Overleden ouders Harrie en Bertha van de Ven – Kempe, Cornelus en Adriana van Rooij – Verhoeven en Maria, Maria en Wim van Engeland – van der Vleuten, Harry Merks, Gerard en Marietje van den Nieuwenhuyzen – Hazenberg, Truus Versantvoort – Verkuijlen, Sjef Versantvoort en Jean, René en José van Eck, Gijs de Laat, Jos van Rijbroek – Vervoort, Josine en Jan Michels – Raaijmakers, Wim Aben, Tonny van Erp – van Eert, Cisca en Jan Steenbakkers – van Erp, Jan en Doortje Steenbakkers – van Berkel, Emmanuel Jacobs en Elisabeth Jacobs – van Bree.
Maandag, donderdag en vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Dagkapel van De Goede Herderkerk.
Dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Antonius van Padua kerk te Nijnsel.
Woensdag 13 december 19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant.
Intenties: Marie van Engeland – van de Vleuten, An van Engeland – Arts namens processie Hakendover.
Donderdag 14 december 13.30 uur: Ziekenbezoekgroep Martinus Centrum.
Donderdag 14 december 20.00 uur: Stichting Behoud Martinuskerk.

Bloemschikmiddag van de Zonnebloem levert topstukken!

Bloemschikmiddag van de Zonnebloem

Donderdag 30 november jl, werd de laatste activiteitenmiddag van dit jaar voor de Zonnebloemgasten van de afdeling Son en Breugel gehouden.

De 30 Zonnebloemgasten hadden er zin in en konden niet wachten om te beginnen, dit onder begeleiding van vele vrijwilligers, maar vooral Corrie die voor al het groen en de bloemen had gezorgd en goede uitleg gaf hoe je het beste kon werken om er een mooi stukje van te maken.
Onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij, ging men van start en hoe! Een paar keer een beetje te fanatiek en dan moest er een pleister aan te pas komen.
Het werden stuk voor stuk mooie bloemstukjes, wat heet, topstukjes.

Nadat alles was opgeruimd was het tijd voor een glaasje fris en met heerlijke hapjes daarbij. Men ging nog aan de slag met een puzzel die sommigen hoofdbrekens kostte en waarbij af en toe even bij de buurvrouw gekeken en gevraagd werd om wat te weten te komen.
Heel veel dank aan de vrijwilligers die weer met hun inzet zorgden voor een geslaagde middag.
Mocht u ook vrijwilliger willen worden bij de Zonnebloem afdeling Son en Breugel "VAN HARTE WELKOM". Maak eens een vrijblijvende afspraak met onze secretaris Henri Lodewijks 0499-475143 of via mail h_lodewijks@hotmail.com of via onze website https://www.zonnebloem.nl/sonenbreugel Hier kunt u ook nog meer verslagen en foto's zien van eerdere activiteiten.

Bloemschikmiddag van de Zonnebloem

Sint Antonius Nijnsel
Zondag 10 dec. Eucharistieviering om 11.00 uur met Deo Favente koor.
Intenties: Levende en overleden leden van Deo Favente, Pastoor Elbers, Grard en Mieke van Kessel- van Zutphen, Bert en Miet van Erp- v.d. Tillaart, zoon Wim en dochter Diny, Dien Oerlemans- Vos, Peter Verhagen en overl. fam. Verhagen, Sjors en Haike van Erp, Jan en Petra Aarts- v.d. Laar, Richard en Nel Janssen en zoon Gerard.
Dinsdag 12 dec. 9.00 uur Eucharistieviering.

H. Martinus Olland
Zaterdag 9 december, 17.30 u.
Eucharistieviering met kerkkoor.
Intenties: Thomas van Heesch, Henk en Riek Kastelijn - van Eck

(PKN) in St. Oedenrode (Knoptoren)
Zondag 10 december (2e Advent) 10.00 uur: dienst in St. Oedenrode
Ds. B. Stigter Dienst van Schrift en Tafel + Kindernevendienst

Heren en onderdanen tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden

Son en Breugel - Terwijl wij bij vorsten vooral denken aan de koningen en koninginnen uit onze tijd hadden onze voorouders een paar eeuwen geleden veel meer te maken met hun 'plaatselijke' vorst, de heren en vrouwen van heerlijkheden en domeinen.

Een heerlijkheid of heerschap is een bestuursvorm voortkomend uit de feodale onderverdeling van het overheidsgezag in de middeleeuwen, het leenstelsel. In het begin van de middeleeuwen was er slechts een zwak staatsgezag: de hoogste vorst in rang, de leenheer, was afhankelijk van zijn leenmannen, die in ruil voor bepaalde rechten in een gebied (dominium) diensten leverden aan de vorst.

Het bezit van een heerlijkheid is iets anders dan het bezit van grond, het gaf de eigenaar slechts bepaalde rechten. Met 'heerlijkheid' werd het gebied aangeduid waar die rechten betrekking op hadden. Binnen de heerlijkheid was de heer gerechtigd om lokale overheidsdienaren en gezagsdragers (zoals een meier, baljuw of schout) te benoemen. Dit gold als een belangrijk recht.. aangezien dit inkomsten (uit rechtspleging en boetes) met zich meebracht.
Van de elfde tot de dertiende eeuw waren leenmannen nog afkomstig uit de adel en de ridderschap. Aan het einde van de middeleeuwen worden heerlijkheden vooral lucratieve bezittingen voor de gegoede stand, en kopen rijke burgers steeds meer heerlijkheden op als beleggingsobject.

De lezing schetst de verhoudingen tussen heren en hun onderdanen ten tijde van de republiek der Verenigde Nederlanden.
Het vertelt hoe nieuwe heren feestelijk werden ingehaald, maar ook over de willekeur waarmee ze hun heerlijkheid bestuurden. Over de relatie van heren met schout en schepenen, over rentmeesters die zichzelf schaamteloos verrijkten. Over hoe katholieke heren ook na de gewijzigde religieuze verhoudingen in hun rechten bleven gehandhaafd en vooral over hoe gewone mensen daar in hun dagelijks leven mee te maken hadden.

Anton Neggers
Anton Neggers, in 1959 in Boxtel geboren, is jurist, genealoog en regionaal historicus.
Hij is voorzitter van de afdeling Kempen- en Peelland van de Nederlandse Genealogische Vereniging, en van de Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot. Hij doet stamboomonderzoek naar Meierijse families, en publiceert over genealogie en regionale geschiedenis, over onderwerpen als het plaatselijk bestuur in de achttiende eeuw, de politieke reformatie en strafprocesrecht. Zijn artikelen verschenen onder andere in Campinia, de Brabantse Leeuw, Gens Nostra en InBrabant. In 2007 verscheen zijn boek Schelmen en Hontsvotten Werck, over de moord op de drossaard van Oirschot in 1735.

Heemkundekring Son en Breugel heeft Anton Neggers uitgenodigd om op woensdag 13 december aanstaande deze lezing te houden in De Zwaan in Son. De aanvang is 20.00 uur.


Voor leden van de Heemkundekring is de toegang gratis, van niet-leden zal een bijdrage van 2 euro worden gevraagd.

Vocal group Just Us in La Sonnerie met 'An A Capella Christmas'

Just Us

Just Us heeft een veelzijdige repertoire met enkel de stem als instrument, perfect a capella gezongen en gebracht met een vleugje humor. Naast de reguliere concerten brengt Just Us ook een sfeervolle Christmasspecial 'An A Capella Christmas'.

Op zondag 17 december in de kapelzaal van La Sonnerie, van 15.30 uur tot ca. 17.30 uur. De entree is gratis maar er wordt wel 'met de pet rond gegaan' in de vorm van een collectezak. U bepaalt dus zelf wat u het waard vindt!

Normaal gesproken worden er van tevoren of aan de zaal kaartjes verkocht. Ook in dit opzicht is het dan ook een echte 'Special'.

Just Us brengt muziek in de lijn van de Swingle singers, Real group, Pentatonix en OG3NE. Van klassiek tot pop, van ingetogen ballads tot big bands, Just Us zal u verrassen, met uw ogen dicht of op het puntje van uw stoel!
Door de close harmony arrangementen in een telkens wisselende setting zult u elk nummer intensief ervaren … dat is Vocal group Just Us!

Just Us
Just Us

Just Us bestaat al iets meer dan 30 jaar en is een toonaangevende groep die haar stempel heeft gedrukt op de vocale lichte muziek in Nederland. Vele prijzen, nationaal en international vielen haar ten deel.
De 14 zangers en zangeressen komen uit de regio Zuid Oost Brabant en Limburg en staan onder muzikale leiding van Angelo Smulders. Eén van de zangeressen komt uit ons eigen Son en Breugel, Erica Verschuren zingt al vanaf het begin in de groep.

Het zingen van a capella close harmony vergt intensieve samenwerking tussen de zangers en zangeressen en dat heeft er toe geleid dat Just Us tot een hechte groep is uitgegroeid. Ook de reizen naar ondermeer Ierland, Italië, Denemarken, Zuid-Korea en China hebben daar toe bijgedragen.

In de sfeervolle, in kerststijl gedecoreerde kapelzaal van La Sonnerie zult u genieten van verrassend repertoire en bekende pareltjes in een nieuw jasje en helemaal in de Christmasmood naar huis gaan ! Zondag 17 december, 15.30 uur.

Wedstrijd zoekt scheidsrechter

Ron Verhoeven (links) en Pierre Brants Foto: Wil Feijen

Wat heb je nodig voor een leuke voetbalwedstrijd? Een voetbalveld, twee teams, twee doelen, voetbalkleding en –schoenen en natuurlijk een bal. Een ander essentieel onderdeel van elke competitiewedstrijd is de scheidsrechter, om het een en ander in goede banen te leiden. Bij onze lokale voetbaltrots, SBC, hebben ze het wat dat betreft goed voor elkaar. En dat willen ze graag zo houden!

Door: Lucas van As

Ik sprak met Ron Verhoeven en Pierre Brants van SBC. Zelf zijn ze zo'n 10 jaar actief als scheidsrechter, met veel plezier! Zo rond 2006/2007 waren ze elftalleiders bij het team van hun zoons. Met name op zaterdag was er een gebrek aan scheidsrechters, Ron en Pierre gingen het gesprek aan met de andere vaders hoe ze dit probleem konden aanpakken. Als resultaat kwam eruit dat een aantal van de vaders de KNVB-opleiding voor clubscheidsrechter gingen volgen, waaronder Ron en Pierre.

De KNVB-opleiding zit logisch in elkaar, waar er vroeger acht avonden voor stonden zijn er dat tegenwoordig vier (al is het aantal uren gelijk gebleven). Na elke opleidingsavond zijn er stageopdrachten, waarbij de aspirant-scheidsrechter eerst mag vlaggen en andere scheidsrechters observeert alvorens zelf te mogen fluiten.

Reputatie hoog te houden

De kwaliteit van de scheidsrechters is hoog bij SBC, de club heeft een goede reputatie. Dat wordt gewaardeerd, ook door de tegenstanders. Het wordt wel steeds moeilijker om de reputatie hoog te houden. Dat heeft te maken met het aantal beschikbare scheidsrechters, er treedt een vergrijzing op. En naarmate de leeftijd vordert, neemt de kans op blessures toe. Nog afgezien van het feit dat de scheidsrechters (én hun gezinnen) meer behoefte krijgen aan een andere besteding van hun tijd.

Sinds anderhalf jaar is het probleem groter geworden, dat heeft niet alleen met de vergrijzing te maken, maar ook omdat veel jeugdspelers kiezen voor een bijbaan in plaats van scheidsrechter te worden (bij de pupillen) en er dus van onderuit minder aanwas is. Ook het feit dat de KNVB een nieuwe spelvorm voor de allerkleinsten heeft geïntroduceerd waar geen scheidsrechter nodig is, zorgt voor een afname van de aanwas. SBC ziet dat als een reëel probleem, de KNVB ziet dat anders.

Daarom is de club een actie begonnen om scheidsrechters te werven, zowel binnen de club zelf als daarbuiten. Onder andere via DeMooiSonenBreugelKrant willen Ron en Pierre mogelijk geïnteresseerden bereiken.

Goede begeleiding

Om scheidsrechter te kunnen worden, hoef je geen Coopertest af te kunnen leggen. Het is wel nodig dat je fit bent, affiniteit hebt met voetbal en de regels kent. Als scheidsrechter kom je bij SBC in een warm bad. Sowieso is het altijd gezellig op de club, maar de club zorgt ook voor een goede begeleiding. De opleiding bij de KNVB wordt door de club geregeld, ook na de voltooiing van de opleiding gaat de begeleiding door. Regelmatig kijken clubscheidsrechters met wedstrijden mee die door anderen gefloten worden. Daarbij worden ook ouders aangesproken die door hun emoties meegesleept worden, om ervoor te zorgen dat de ouders hun emoties kunnen uiten en de scheidsrechter gewoon kan fluiten.

De scheidsrechters krijgen een vergoeding plus consumptiebonnen van de club, ze fluiten vooral omdat ze het leuk vinden. Het leukst zijn misschien wel de wedstrijden van kinderen met een beperking, vertellen Ron en Pierre. Deze kinderen vereisen een andere aanpak, 'Je kunt niet zomaar fluiten voor een overtreding', vertellen ze. 'Als je fluit, moet je uitleggen waarom en aandacht aan ze besteden'. Daar staat tegenover dat deze kinderen goudeerlijk zijn. 'Soms zie je een overtreding niet, bijvoorbeeld als het wel een penalty is, zeggen ze dat ook. Dan pas ik mijn beslissing aan!' Daar kunnen de profs nog een voorbeeld aan nemen!

'Het mooiste moment voor een scheidsrechter is als je zelf het gevoel hebt een goede wedstrijd gefloten te hebben, en de spelers bedanken je na afloop en zeggen hetzelfde', zeggen Ron en Pierre. De wedstrijden worden vaak nabesproken op het wedstrijdsecretariaat, soms is het tot laat in de middag gezellig…

Na afloop van het seizoen is er altijd een barbecue, om de scheidsrechters te bedanken. Ook hun partners zijn dan van harte welkom! Daarna is het even bijkomen, en hebben de scheidsrechters (en hun partners) twee maanden rust tijdens de zomerstop.

Een hele eer

Het gebeurt regelmatig dat jonge scheidsrechters, opgeleid bij SBC, gevraagd worden om een vriendschappelijke wedstrijd van PSV te fluiten, of een jeugdwedstrijd van PSV. 'Als zo'n jongen vertelt dat hij na afloop een hand én een compliment van Mark van Bommel heeft gehad, glimt hij helemaal', vertellen Ron en Pierre trots.

Om in de toekomst ook voldoende scheidsrechters te hebben, en de huidige scheidsrechters te ontlasten, is de club op zoek naar versterking! Mocht u geïnteresseerd zijn, kunt u mailen naar scheidsrechters@vvsbc.nl, of kom zaterdags naar SBC en vraag naar Ron of Pierre. Zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom!

Meer informatie kunt u vinden op de website van SBC: www.vvsbc.nl

Giggut Events haalt Vangrail weer naar Son en Breugel

De Friese band Vangrail komt op 16 december 2017 voor een eenmalig optreden weer naar Son en Breugel.

De band zal ook op 6 januari 2018 optreden tijdens AFAS LIVE in het muziekpaleis dat voorheen bekend stond als de Heineken Music Hall. Maar eerst komen zij naar Son en Breugel, het dorp waar ze al jaren een bijzondere band mee hebben. Jarenlang was Vangrail de hoofdact tijdens carnaval in Son en Breugel, nu dus weer op zaterdag 16 december in het voor Vangrail zo vertrouwde Son en Breugel.

Jij kunt erbij zijn op zaterdag 16 december in de grote zaal van De Zwaan, tijdens "Pullen vullen met Vangrail", kaarten kosten €10,- Er zijn nog enkele kaarten te koop.
Maar bestel snel je kaarten want vol is vol. Voor meer informatie kijk je op www.giggut.nl

Sons Kamerkoor in de Lidwinakerk in Best

Foto: Dhr Eijsbouts

Sons Kamerkoor verzorgt op zaterdag 9 december in de Lidwinakerk een concert in het teken van Kerst. Het koor zingt liederen van onder meer J.S. Bach, G.F. Händel en A. Vivaldi. Organist Axel Wenstedt en barokmusici Jos de Hoon en Gaby van Hoof begeleiden het koor bij een aantal liederen en verzorgen het intermezzo. De aanwezigen worden uitgenodigd meerdere liederen mee te zingen. Het concert staat onder leiding van dirigent Marie-Astrid Vermaas.

Aanvang van het concert: 19.30 uur.
Het concert duurt een uur. De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte.
45 jaar afwisseling
Het Sons Kamerkoor is een gemengd koor en bestaat 45 jaar. Het koor treedt graag op en houdt van afwisseling. Daarom presenteert het jaarlijks meerdere thematische programma's, waaronder een vrolijk/luchtig (in het voorjaar) en een religieus programma (in het najaar).

Voorproefje
Op www.sonskamerkoor.nl leest u meer over het Sons Kamerkoor. Dat het koor van afwisseling houdt, kunt u er ook beluisteren.

Clean your smile, maakt je weer stalend Je lach is je visitekaartje

Sinds 1 november hebben er al heel wat mensen 'Clean your smile' weten te vinden. En dat is natuurlijk geweldig zegt de trotse eigenaresse Jolanda van Nunen.
Mensen die voor een behandeling geweest zijn gaan weer vol zelfvertrouwen naar buiten met een frisse en verzorgende lach. Of het nu om een bleekbehandeling gaat of om een prothese reiniging."

Clean your smile
Je kunt bij Jolanda terecht voor het professioneel laten reinigen,polijsten en bleken van je natuurlijke tanden,en het professioneel laten reinigen en polijsten van je gebitsprothese. ze kan je weer laten lachen en weet jouw zelfvertrouwen te vergroten.voor de prijs hoef je het niet te laten, want die zijn extra scherp omdat ze het voor iedereen toegankelijk wil maken.
Ze geeft een toelichting op twee van haar specialiteiten:

Prothesereiniging
Je kunstgebit grondig laten reinigen en polijsten is geen overbodige luxe, je mond is je doorgeef kanaal,bedenk maar eens wat er per dag doorheen gaat en dat jaar in jaar uit.
Een prothese wordt grauw van kleur vooral door witte wijn, blauw/zwart van kleur door rode wijn. En daarnaast nog de verkleuring door voedsel en speeksel.
Door je prothese te laten ontsmetten, reinigen en polijsten gaat het weer glanzen, bacteriën hebben minder houvast en daardoor voorkom je ziektes. Heb je een gebit, ook al is het oud ,schaam je niet om een afspraak te maken.
Tip...moet je nu binnenkort een deelprothese (alleen boven of onder) laat dan eerst je natuurlijke tanden bleken zodat de kleur van de prothese aangepast kan worden aan de frisse nieuwe kleur van je tanden.

Bleken van natuurlijke tanden, en reinigen van gebitsprotheses
Ik vind het zo jammer en onnodig dat mensen niet meer voluit durven te lachen, omdat ze zich schamen voor hun grauwe gebit. Terwijl dit gevoel met een bleekbehandeling vaak is op te lossen. Denk nu niet meteen aan een onnatuurlijke Gerard Joling 'smile', maar hou het dichter bij jezelf. Door middel van een bleekbehandeling frissen we je gebit op. Soms wel tot 6 tinten lichter.
Je krijgt van mij een eerlijk advies wat haalbaar is.
Een bleekbehandeling wordt gedaan met een gel en is niet schadelijk voor je tandglazuur. Bleken met waterstofperoxide is achterhaald en ik noem het liever een opfrisbehandeling. Wie wil er nu geen frisse verzorgende uitstraling? Je voelt je er beter door dus: Clean your smile!

Cadeautip decembermaand
Cadeaubon luxueus verpakt
Dan laat je pas iemand stralen

Op maandagochtend kun u geheel vrijblijvend binnen lopen voor meer informatie van 10 tot 11 uur.
www.cleanyoursmile.nl
of bel voor een afspraak
06-27656377
Bernhardstraat 1 ingang Oranjestraat
Afspraak zowel overdag als in de avond .

Elvis muziek in zaal Prinsenhof te Best

Explosion Rockets in Prinsenhof Best

Een avond met veel Elvis muziek in zaal Prinsenhof te Best op zaterdag 9 december met The Explosion Rockets.

Als er één band is die de sound van The King Elvis Presley het beste kan vertolken is het wel de Brabantse formatie The Explosion Rockets. Zij zijn niet voor niets door o.a. het popblad The Jubop, maar ook door de Rockabilly Livestyle Magazine en vele Elvis Presley fanclubs van Nederland uitgeroepen tot beste Rock 'n' Rollband van Nederland.
Zanger Ruud Kuijpers heeft de stem van Elvis, maar ook de band weet de Elvis-sound van toen perfect origineel neer te zetten. De nummers klinken precies zoals u ze nog kent van vroeger. Geen fratsen er omheen of er een eigen soundje maken van de originele nummers. Nee, de nummers spelen zoals het vroeger op de plaat is gezet. Puur en herkenbaar.

Moeiteloos spelen The Explosion Rockets de ene klassieker van Elvis na de andere. Ook de mooie "B"-kantjes worden niet vergeten. Niet alleen de ruige rock 'n' rollnummers, maar ook de prachtige ballades zoals "I Can't Help Falling In Love" of "One Night" staan op het programma op 9 december. Nummers die door de hele zaal uit volle borst zullen worden meegezongen.

Explosion Rockets in Prinsenhof Best
Explosion Rockets in Prinsenhof Best

Naast een groot aantal Elvis nummers staan ook nummers van de andere tijdgenoten , zoals Jerry L. Lewis, Cliff Richard en Buddy Holly op het repertoire. Natuurlijk worden de liefhebbers van instrumentale gitaarmuziek van o.a. The Shadows en Spotniks niet vergeten.

Een avond met heel veel muziek van de enige echte King of Rock 'n' Roll Elvis Presley.

De zaal van Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best gaat zaterdagavond open om 19.30 uur. De band begint om 20.30 uur te spelen. Het optreden duurt tot 00.30 uur.
Wilt u verzekerd zijn van een zitplaats, kom dan op tijd.
Kaarten in de voorverkoop kosten € 8,00. Aan de zaal, mits nog voorhanden, € 10,00.
Even bellen voor kaarten Tel. 06-45 92 85 86 (Thom Sens) of tel. nr. 0499-371822 (Martijn de Poorter van Prinsenhof)

Foto: The Explosion Rockets spelen nummers van de "King of Rock 'n' Roll" Elvis Presley.

Meer info op www.explosionrockets.nl

Mathieu Dirven concert in teken van winter en kerst

Op zondag 10 december is er weer een Mathieu Dirven Concert in kasteel Henkenshage. Dit keer zal het concert in het teken staan van Winter en Kerstmis. Het belooft een heel gevarieerd programma te worden.

Om ons in de winterse sfeer te krijgen is een harp natuurlijk een uitgelezen instrument. Luca Appeldoorn speelt hierop samen met haar docent van Phoenix Annelies Bremmers. De 17-jarige Lucas van der Endt zal met zijn trompet laten horen waarom hij een heel groot talent is. Naast NJA speelt hij ook in het Nationale Jeugd Fanfare Orkest. Bij dit concert speelt hij solo o.a. de Intrada van Otto Ketting.

Bij Kerstmis hoort natuurlijk gezang en ook hiervoor is ruimte tijdens het concert. Zo zal Eva Lathouwers met pianobegeleiding van haar moeder het ontroerende The Snowman zingen. Ook koor Aurora zal het kasteel vullen met gezang.
Bijzonder is ook de inbreng van enkele leden van de Rooise Schrijfgroep. Nelleke Thijssen, Gloria van der Staak en Emmy van Haastrecht zullen vanuit drie verschillende invalshoeken het thema 'Winter en Kerst' belichten.

Jochem Brusse is een jonge, talentvolle pianoleerling van Ruud Bouman van Phoenix Cultuur. Vorig jaar trad hij ook al eens op bij de Mathieu Dirven Concerten en nu zal hij twee stukken spelen van Chilly Gozales.
Afwisseling genoeg dus. Het koffieconcert begint op zondagochtend 10 december om 11.30 uur in kasteel Henkenshage. Kaarten à € 7,50 inclusief een kop koffie of thee in de pauze zijn verkrijgbaar bij het VVV kantoor en aan de kassa.Tot 18 jaar is de prijs € 3,-. Reserveren is mogelijk via het e-mailadres mdirvenconcert@rooiskultuurkontakt.nl.

Concert in kerstsfeer met "Primavera" in Lieshout

Op zondag 17 december 2017 organiseert Primavera haar jaarlijkse concert in kerstsfeer. Het concert vindt plaats in het Dorpshuis in Lieshout. Aanvang is 14.00 uur. De entree is gratis.

Voor wie Primavera nog niet kent; Primavera is een koor uit Lieshout van ruim veertig enthousiaste vrouwen en mannen. Het repertoire bestaat uit popsongs, musicalliedjes, evergreens, volksliedjes en ballades.

Primavera zingt a capella, dus zonder begeleidende muziek, onder leiding van dirigent Kees Manders. Tijdens het concert zal o.a. Only Time (Enya), Fields of Gold (o.a. Sting) en Hallelujah (Leonard Cohen) worden gezongen.

Volgend jaar bestaat Primavera 25 jaar. Dat wordt uiteraard groot gevierd. We laten het 25-jarig jubileum in onze thuishaven natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. U gaat daar mee over horen. De voorbereidingen zijn al in volle gang.

Nu terug naar het kerstconcert. Aan de vooravond van ons jubileum willen we dit jaar tijdens ons concert flink uitpakken. We hebben twee gastoptredens. Onze soliste is een jonge beroemdheid, ze heet Noa en is afgelopen jaar tweede geworden bij The Voice Kids ! Noa is 14 jaar en is al jong begonnen met zingen. Dit is dan ook haar grootste hobby. Laat u verassen door zo'n jonge belofte.

Daarnaast hebben we Popkoor 'Prestige' bereid gevonden om deel te nemen aan onze muzikale middag. Prestige zal acte de presence geven met maar liefst rond de 70 mensen. Het repertoire van Prestige bestaat uit de nieuwste Top 40 hits. Onder andere nummers als Skyfall en Nothing really matters staan op het programma.

Wij genieten van mooie muziek! Wij stellen uw komst op prijs.

Eerste editie Kinderkermis Gasthuishoeve Sint Oedenrode in kerstsfeer

De weken rondom kerst en de jaarwisseling staan in het teken van gezelligheid, samenzijn en eten. Heel veel eten. Maar wat zou deze periode nu helemaal compleet maken? Precies, een kermis!
Van 23 december tot en met 7 januari vindt de eerste editie van 'Kinderkermis Gasthuishoeve' plaats in Rooi. De Gasthuishoeve maakt in de kerstvakantie plaats voor de zweefmolen, een bungee katapult en een suikerspinkraam. Dit is nog maar een kleine greep uit de attracties die op deze indoor-kermis verschijnen. De Gasthuishoeve beschikt over een horecagelegenheid en dat maakt de kermis een mooi uitstapje voor het hele gezin. "Er zijn best wel wat mensen die zeggen dat er in de winter niet zo veel te beleven is. Veel evenementen vinden in de zomermaanden plaats en de kinderspeelpaleizen in de regio hebben de kinderen inmiddels wel gezien. Het is tijd voor wat nieuws en aangezien wij de ruimte hebben, lijkt een overdekte kermis wel op zijn plaats."
Kinderen kunnen zich tijdens de kerstvakantie van 11:00 uur tot 19:00 uur vermaken op Kinderkermis Gasthuishoeve. De entree bedraagt voor kinderen van twee t/m twaalf jaar €7,50 per dag. Met een strippenkaart van €15,- inclusief entree zijn de kinderen ook voorzien van eten en drinken. Eerste Kerstdag is de kermis gesloten.

Kunstenaarsechtpaar uit Eindhoven exposeren in Villa de Kleine Heide

‘van toen wij jong waren’ acryl op doek 65x150

Anne Rensen en Wim van der Kraan, een kunstenaarsechtpaar uit Eindhoven, exposeren in Galerie De Verdiepingen van Villa de Kleine Heide.
In december en januari zal een groot aantal schilderijen van Anne Rensen tentoongesteld worden. Tevens zullen er beelden van Wim van der Kraan te bezichtigen zijn. Al meer dan 25 jaar werken ze in hun ateliers aan (wat ze allebei noemen) "het fijnste wat er is".

Anne Rensen is geboren in Eindhoven. Ze heeft de opleiding docente tekenen aan de Academie Industriële vormgeving Eindhoven afd. Autonome Kunst gevolgd, sinds 1987 heeft ze exposities in binnen- en buitenland. Daarnaast neemt ze deel aan kunstbeurzen, o.a. PAN , Holland Art Fair , Art Twente. Haar opdrachtgevers zijn: bedrijven, kerken en particulieren. Zij werkt op papier en op doek of paneel met diverse technieken.

Anne schildert over schoonheid en verlangen, over liefde en troost. Haar werk heeft een optimistisch en harmonieus karakter. Het is rijk van kleur met architectonische fragmenten, schrijfsels, tekens en mensfiguren. Het zijn kleine verhalen van liefde, vriendschap, dromen, macht, mythe en religie.

Zoals Anne zelf verwoordt: "Door middel van mijn werk tracht ik een brug te slaan voor mezelf en de toeschouwer tussen verleden en heden; zowel macht als betrekkelijkheid uit te beelden. Ik probeer een oergeschiedenisboek te maken als een kringloopverhaal zonder begin en einde. In feite probeer ik mijn eigen omgeving te be-tekenen. Mijn onderwerpen hebben te maken met de eeuwige strijd die de mens voert om de vergetelheid te ontstijgen, om sporen achter te laten, om gekend te worden. Alle indrukken samen vormen een nieuw beeld, mijn beeld."

Jessie 110 cm (neolith)

Wim van der Kraan maakt beelden en portretten van vrouwen en kinderen. Altijd naar model, en in de klassieke traditie. Hij boetseert ze eerst in klei, waarna ze in oplage gegoten worden in brons, neolith of gips. De beelden hebben een heel natuurlijke, vaak in zichzelf-gekeerde houding. Wim is een bedachtzame kunstenaar. Hij houdt van de kleine' schoonheid. Geen uitbundigheid of drama, maar een subtiele realiteit.

De feestelijke opening is zaterdag 9 december van 15 tot 17 uur.
Locatie: Europalaan 2a Son
De vernissage wordt muzikaal opgeluisterd door René Vermaas, pianist.
De expositie is iedere zondag van 15 tot 17 uur voor publiek geopend.

Catherine Witvliet
Vormgeving galerie De Verdiepingen

Zachtjes kloppen de hartjes bij, Zij Actief Nijnsel.

Foto: Ria van den Boom

Het is woensdagavond 29 november, pakjes avond bij Zij Actief Nijnsel
Een voor een stappen de dames binnen en kloppen de hartjes vol spanning.
Cadeau Piet had al goed zijn best gedaan en zonder dat iemand het gezien had, was er een ronde tafel die in het midden van de zaal stond, al vol gezet met pakjes.
Erom heen stonden een vijftal tafels opgesteld waaraan de leden plaats konden nemen, met daarop pepernoten.. héél veel pepernoten en enkele snoepmunten.

Elk jaar wordt er een gevarieerd programma in elkaar gezet, maar weer anders dan anders. Deze avond stond in het teken van koffie en pepernoten op tafel zo stond op de nieuwsbrief vermeld.

Na koffie met speculaas, ging Hulp Piet eenvoudig van start met zijn programma, zodat de dames al een beetje op konden warmen. Het eerste onderdeel bestond uit, handjes op de rug en dan een pepernoot van tafel pakken en opeten. Daarna volgden er in totaal 12 verschillende opdrachten , van een pepernoot stapelen, een pepernoot balanceren op je neus tot en met tafel-sjoelen enz.

Foto: Ria van den Boom

Hulp Piet, had ook zo hier en daar nog een oude schoen verzameld waarin pepernoten gegooid moesten worden om de hoogste score. Alle afwisselende opdrachten passeerden deze avond met maar één doel! Wie oh wie, was het snelst of had de beste score van de groep, zij mocht een cadeau kiezen of uitpakken.

Na veel spanning, hilariteit, actie en lol waren toch alle pakjes aan het eind van de avond allemaal vergeven en uitgepakt.
We bedanken onze cadeau en hulp- Piet dan ook hartelijk voor hun bijdrage hierin.

Son & Breugel gezond bezig!

Voldoende en prettige contacten hebben met anderen draagt bij aan welbevinden en een positief ervaren gezondheid. Maar sommige mensen voelen zich eenzaam, ook in Son en Breugel.
Eind 2016 werden inwoners uit Son & Breugel in de leeftijd van 19 t/m 64 jaar en van 65 jaar en ouder middels een schriftelijke vragenlijst van de GGD Brabant-Zuidoost bevraagd over onder andere hun gevoelens van eenzaamheid.

Eenzaamheid is een gevoel van gemis
Eenzaamheid is een beleving; het is dus voor iedereen anders. Gevoelens van eenzaamheid hebben een sociale en een emotionele component. Mensen zijn sociaal eenzaam wanneer ze weinig contacten hebben, minder dan ze zouden willen. Emotionele eenzaamheid heeft met de kwaliteit van de relaties te maken, men ervaart een leegte en mist een goede vriend of vriendin.

38% van de volwassenen in Son en Breugel voelt zich eenzaam, dat zijn ± 3.400 personen

8% geeft aan (zeer) ernstig eenzaam te zijn, dat zijn ± 750 personen

40% van de volwassenen geeft aan sociaal eenzaam te zijn

25% van de volwassenen geeft aan emotioneel eenzaam te zijn

De cijfers voor volwassenen zijn gestegen ten opzichte van vier jaar geleden.

42% van de ouderen in Son en Breugel voelt zich eenzaam,
dit zijn ± 1.560 personen

7% geeft aan (zeer) ernstig eenzaam te zijn, dat zijn ± 260 personen

45% van de ouderen geeft aan sociaal eenzaam te zijn

26% van de ouderen geeft aan emotioneel eenzaam te zijn

Voor ouderen zijn de cijfers licht verbeterd ten opzichte van vier jaar geleden.

De cijfers met betrekking tot eenzaamheid zijn in Son en Breugel lager dan die voor Zuidoost-Brabant in het geheel. De wijken Gentiaan en Breugel laten over het algemeen een iets ongunstiger beeld zien dan Son, Ekkersrijt en 't Zand.


Kijk voor meer informatie over de gezondheid van de inwoners uit Son & Breugel op www.GGDkompas.nl

'Gedichten in 't groen' op een bordje gepresenteerd

De Grote Beek Foto: Bernadette van Loon

Woordatelier Son en Breugel en IVN Son en Breugel sloegen de handen ineen voor een nieuw project in ons dorp: Gedichten in 't groen. Dit project behelst het plaatsen van sierlijke bordjes met gedichten op de mooiste plekjes in ons dorp. Alle dorpsgenoten mogen hun creaties aanleveren en een deskundige jury bepaalt uiteindelijk waarmee de bordjes worden gevuld.

Het initiatief komt van Yvonne Mulder. Zij heeft contact met de Limburgse gemeente Horst aan de Maas, waar ook het Pieterpad doorheen loopt. Langs dat deel van het beroemde pad staan binnenkort waarschijnlijk bordjes met gedichten. Yvonne dacht: wat dáár kan, kan híer ook.

Voortouw
Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen raakte enthousiast over Yvonnes idee en nodigde samen met Jessica Biewenga (gemeente) de lokale dichtersgroepen, kunstvereniging Ars Longa en het IVN uit om mee te denken. Bernadette van Loon (Woordatelier Son en Breugel) en Ellen van Wijk, voorzitter a.i. van het IVN, namen vanaf dat moment het voortouw. Samen gingen ze op pad om te bekijken welke locaties in ons dorp het meest geschikt zijn voor een gedicht in 't groen.
Er rolden maar liefst zestien mooie plekjes uit, verdeeld over twee routes. Ellen: "We zochten in eerste instantie naar mooie plekjes rond de Dommel en de Grote Beek. Wat de mooiste plekjes zijn, blijft natuurlijk heel persoonlijk."

De Dommel Foto: Bernadette van Loon

Verwonderen
De ene route is ongeveer zes kilometer lang, de andere bedraagt bijna viereneenhalve kilometer. Op bijgaand kaartje kunt u de beide routesuggesties zien. De vlaggetjes geven de plaatsen van de geplande bordjes aan. Bernadette (zij maakte op elke locatie een foto): "We hopen hiermee te bereiken dat zoveel mogelijk inwoners van Son en Breugel zich in woord en beeld kunnen verwonderen over het groene karakter van ons dorp."

Gedichtendag
Samen met Bernadette en Ellen telt de werkgroep nu vier personen: Catherine Witvliet van dichtersgroep Dichtbij treedt op als jurylid en Arend Okken van Woordatelier Son en Breugel verzorgt de algehele communicatie en publiciteit.
Annelies Schoth en Anne Huddleston Slater (Ars Longa) leverden enkele adviezen over materiaal en vormgeving van de bordjes.
Aanvankelijk was het de bedoeling om 'Gedichten in 't groen', met bordjes en al, te presenteren op Gedichtendag (25 januari 2018). Bij nader inzien bleek dat iets te ambitieus. De werkgroep koerst nu op het voorjaar. Te denken valt aan de Boekenweek in maart, immers: 'een nieuwe lente, een nieuw geluid.'

Spelregels
Alle inwoners uit Son en Breugel kunnen gedichten insturen. De werkgroep is momenteel bezig met het opstellen van alle spelregels en praat ook met SonenBreugelVerbindt over het creëren van een website waarop de gedichten kunnen worden aangeleverd. In de loop van deze maand krijgt dat zijn beslag. Houdt u daarom de media goed in de gaten.

Concert Op Weg naar Kerst in de Sint Genovevakerk in Breugel

Veronique van den Engh

Op zondagmiddag 10 december verzorgt kamerkoor Quodlibet onder leiding van Manon de Wit samen met Véronique van den Engh (organist van de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan te 's Hertogenbosch) een kerstconcert, waarbij Cathérine Witvliet passende eigen gedichten zal voordragen.

Het gevarieerde en sfeervolle programma bevat a capella kerstmuziek voor koor van Toebosch, Pichaud, Holst, Willcocks, Ledger en Poston, kerstmuziek voor orgel solo van J.S. Bach, Buxtehude, Brahms, Liszt, De Klerk, Schulz-Widmar en Willcocks en kerstmuziek voor koor en orgel van J.S. Bach, Ravenscroft en Kirkpatrick. Bijzonder is dat het koor enige werken zingt in de zetting van Ko van Geldorp, oprichter en lange tijd dirigent van het Sons Kamerkoor.

Quodlibet bestaat vanaf 2004, spontaan ontstaan door een toevallige ontmoeting op straat en uitgegroeid tot een kleinschalig ad hoc koor dat in wisselende samenstelling concerten geeft. Er bestaat een vaste kern, maar die wordt voor elk project aangevuld. Vanaf 2010 werkt het koor met de huidige dirigent Marion de Wit. Eerst alleen de themaconcerten, maar vanaf 2012 staan ook de kerstconcerten onder haar leiding. Het streven is om elke twee jaar een componist in het zonnetje te zetten met een openbaar themaconcert. Voor die gelegenheid wordt QuodLibet uitgebreid met Instrumentalisten en solisten "vrienden van QuodLibet". Van 2004 tot 2012 stonden de meeste concerten onder leiding van Ko van Geldorp.
De muzikale leiding van QuodLibet is voor deze gelegenheid in handen van Marion de Wit. Al vanaf 2010 dirigeert zij met regelmaat dit projectkoor. Zij studeerde allereerst dwarsfluit aan het Tilburgs conservatorium, waarna zij les gaf en in enkele symfonie orkesten speelde. In Utrecht, Arnhem en Nijmegen studeerde zij af voor koor en orkestdirectie, koor en communicatie en coaching. Daarnaast gaf zij cursussen voor koristen. Momenteel dirigeert Marion de Wit diverse koren en orkesten in de regio en werkt zij als koorcoach
Véronique van den Engh ging na haar Gymnasium B opleiding studeren aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. Ze behaalde daar als leerling van Maurice Pirenne het diploma Docerend Musicus in juni 1989 en een jaar later het diploma Uitvoerend Musicus voor orgel. Bij Cees Rotteveel studeerde zij koordirectie, waarvoor ze in juni 1988 afstudeerde. Sinds augustus 1989 is zij als docent verbonden aan de Schola Cantorum van de Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch. Op 1 februari 2008 volgde zij Maurice Pirenne op als organist van de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan te 's-Hertogenbosch. In juni 2014 verscheen haar eerste cd 'Imposant', in juli 2015 haar tweede cd 'Allure'.
Cathérine Witvliet studeerde in 1974 af aan de Academie voor Euritmie en Dans in Den Haag. Binnen de euritmie speelt de poëzie een grote rol. Dit deed haar als meisje van 17 besluiten deze opleiding te doen in plaats van Moderne Dans. Vanaf haar 18e heeft zij niet alleen de muziek maar ook het woord gedanst. Het kon niet uitblijven dat zij zelf ging dichten. Als lid van de Sonse dichtgroep DichtBij publiceert zij maandelijks in MooiSon&Breugel vaak met eigen illustraties. Zij is uitvoerend en mede organisator van poëziefestiviteiten zoals 'Poëzie op het Dommelbalkon' e.a. activiteiten in de regio. Sinds 2006 woont zij met haar man in Son.

Quodlibet
Marion de Wit
Catherine Witvliet

Het concert vindt plaats in de Sint Genovevakerk in Breugel en begint om 15.00 uur. De toegang is gratis.

Kerstbomen kweken, dat doen we met zijn allen

Foto: Wil Feijen

Het is een drukte van belang op het anders zo rustige Keske. Vrachtwagens en aanhangers rijden af en aan en vertrekken weer volgeladen met in netten verpakte kerstbomen of bomen in potten naar de diverse klanten. Elk jaar worden in Nederland zo'n drie miljoen echte kerstbomen gekocht, een markt die nog steeds groeiende is. We praten met kerstboomkweker en importeur Hans van de Laar en zijn vrouw Janny uit Breugel.

Door: Arjen Strik
Foto's: Wil Feijen

Kerstverkoop begint steeds voeger
"Het is van november tot begin december altijd topdrukte hier," vertelt Hans. "We leveren kerstbomen aan de grote tuincentra door het hele land en hebben ook veel afnemers in België. We zien een trend dat de kerstverkoop steeds vroeger begint. De tuincentra willen al vanaf 10 november een eerste voorraad aan bomen hebben omdat het consumenten gedrag verandert. Vroeger begon de verkoop pas echt nadat Sinterklaas was vertrokken, nu lijkt het te verschuiven naar midden/eind November. De consument wil gezelligheid en sfeer in de decembermaand. Daarnaast merken we een trend, dat steeds meer mensen kiezen voor een echte boom."

Foto: Wil Feijen

Een gepassioneerde kweker
Hans vertelt: "Ik ben opgeleid in het slagersvak. Iets totaal anders dus. Ik kreeg verkering met Janny en haar vader kweekte kerstbomen. Ik heb mezelf bij hem moeten bewijzen door intensief mee te werken, maar ik kwam door de keuring en was blijkbaar uit het juiste hout gesneden. Op een gegeven moment vroeg mijn schoonvader of ik zijn bedrijf wilde overnemen. Ik zag dit als een buitenkans wat ik had passie gekregen voor deze groene en geurige naaldboom en besefte zijn eeuwenoude traditie. De kerstboom is het middelpunt van het kerstfeest. Een tijd van saamhorigheid en samen zijn. De boom staat symbool voor de terugkeer van licht en groen en brengt mede door zijn geur sfeer in huis."

Verkeerd beeld
"Ons bedrijf bestaat sinds 1968 en ik beschik over een kerstboomkwekerij van ca 12 ha. Het klimaat en de grond in Nederland is erg geschikt om kerstbomen te telen. Sommige soorten kerstbomen groeien beter in Denemarken en daarom importeer ik deze en kweek ze niet zelf. Het gaat mij om de kwaliteit. Een kerstboom heeft, afhankelijk van de soort, zo'n 8 tot 12 jaar gegroeid voordat ze bij je thuis terecht komt. Ik heb me gespecialiseerd in het kweken van vier typen kerstbomen, de blauwspar, de zilverspar, de traditionele kerstboom en de fraseri. De Nordmann importeer ik en is veruit het populairst.
Veel mensen hebben een verkeerd beeld rond de kweek van de kerstboom. Ze denken dat je de stekjes in de grond zet en dan op je lauweren gaat rusten." Zijn vrouw Janny vult hem aan. " Ze vragen mij vaak, je man kweekt kerstbomen en wat doet hij dan de rest van het jaar?" Hans vult haar aan. " We zijn het hele jaar bezig om een kwalitatief goede boom te kweken. Ik ben maanden bezig om de boom handmatig in de goede vorm te knippen. Zo krijg je een mooie boom. We labelen de bomen op kwaliteit, klasse, kleur en grootte. Daarnaast is het bemesten belangrijk en we verwijderen het onkruid. Kortom voor ons staat het hele jaar in het teken van Kerst." Janny vertelt lachend. " We waren op vakantie, het was 35 graden en toen zei onze dochter: "zitten jullie nu nog steeds over kerstbomen te praten".

Belangrijke innovaties
Hans vertelt enthousiast: "De branche staat niet stil. Inmiddels bestaat al een aantal jaren de Vereniging Nederlandse Kerstboom Kwekers. Daar delen we onze kennis en ervaringen met ondersteuning van het praktijknetwerk kerstbomen. We hebben het ondermeer over teelttechnische optimalisatie en daarmee kwaliteitsverbetering. We hebben een eenduidige maatvoering en kleurcodering ontwikkeld en we wisselen kennis en ervaringen uit. Ook gaan we bij elkaars bedrijven op bezoek. Duurzaamheid en biologische kweek staat bij ons steeds meer op de voorgrond. Door het toepassen van een nieuwe onkruidbestrijdingsmethode, een uitvinding van Agricult (Adriaan van de Ven uit Breugel) besparen we zo'n 80% op onze bestrijdingsmiddelen, dit is goed voor het milieu. Ook worden de bomen zelf niet meer bespoten, maar laten we de natuur haar werk doen. Voorheen werden er bestrijdingsmiddelen gebruikt om bijvoorbeeld luizen te bestrijden, nu laten we de natuurlijke vijand het oplossen.
Ook de handel heeft een belangrijke innovatie in de vorm van een nieuwe standaard, om de kerstboom in te plaatsen, op de markt gebracht, de zgn. ESAY FIX. Eenvoudig en smaakvol, geen gedoe meer met een scheve boom en zand in huis. Daarom is de gezaagde boom weer het meest gevraagde product.
Kerst, doen we met zijn allen                                                 "Het is een echt familiebedrijf. Janny doet de administratie en de klantcontacten. We hebben drie kinderen in de puberleeftijd, die allemaal meehelpen. Ikzelf ben dagelijks buiten bezig, daar ben ik het beste in. Ik ben trots op de kracht van ons gezin en krijg regelmatig complimenten voor de fantastische kwaliteit die we met elkaar leveren." Hans sluit af:" Ik wens iedereen een mooie kerst en hoop dat men een echte boom heeft, want dat is het mooiste in de echte kerstbeleving."

Koekwaus verdwijnt maar de vriendschap blijft

Pieter van Tits en Krijn Vugts, ex-leden van de onlangs opgeheven carnavalsvereniging De Koekwauzen vertellen over de opkomst en ondergang van De Koekwauzen, een vriendenclub die uitgroeide tot een rebelse carnavalsvereniging.

Door: Arjen Strik

We trekken de stekker er uit
Op hun facebookpagina schrijven ze: "Via deze weg delen wij jullie mede dat er dit jaar geen Keizer Koekwaus meer zal zijn. Het bijbehorende bal zal daarom geen doorgang vinden dit jaar. Na 11 jaar (!) trekken wij definitief de stekker uit onze vereniging. Wij hebben deze tijd samen met elkaar veel mooie momenten meegemaakt, waarvoor wij jullie allemaal willen bedanken." Pieter en Krijn vertellen: "Verder hebben wij aan dit besluit geen ruchtbaarheid gegeven. Maar uit de vele reacties blijkt dat veel mensen het jammer vinden dat we gestopt zijn. We zijn blijkbaar populairder en bekender dan we zelf beseft hebben."

Bouwen van Carnavalwagens
Ze vertellen dat ze elkaar kennen van school en begonnen zijn met het versieren van een skelter om mee te rijden in de carnavalsoptocht. Dat is naderhand uitgegroeid tot een echte carnavalsvereniging bestaande uit 26 vrienden, leeftijdsgenoten (nu begin twintigers) met elk hun specialisatie, die ieder jaar een kleurrijke praalwagen bouwden en daarmee paradeerden in de feeststoet. Pieter en Krijn vervolgen hun verhaal: " In juni begonnen we met de ideevorming en brainstormden over een thema. Dat veranderde vaak nog enkele malen en in oktober begonnen we met bouwen. In de loop der jaren werden de wagens steeds groter en extravaganter, daarnaast werd de act van loopgroep steeds creatiever. Een wagen bouwen kost veel geld. En omdat we ieder jaar groter wilde worden, liepen de kosten ook steeds verder op. Gelukkig hadden we heel veel sponsoren, zonder hun financiële ondersteuning was het bouwen niet mogelijk geweest. Bij deze willen we ze nog allemaal hartelijk danken."

Rebels en ondeugend
Ze halen herinneringen op: "Naast het bouwen van de wagen vierden we als groep ook natuurlijk ook carnaval. Soms kregen we kritiek dat we te uitbundig waren. We hebben ook wel wat stunts uitgehaald."Lachend vertellen ze:" We hebben eens door het hele dorp meel gestrooid. Het leek wel of het gesneeuwd had. We dachten dat het strooisel met de regen wel weg zou spoelen maar het werd een glibberige vieze prut. Maar dat is allemaal weer goed gekomen. We vonden dat carnaval veel te serieus werd. Alles werd zo strak geregisseerd, het spontane was eraf. Vandaar dat we als een soort parodie gestart zijn met het Keizer Koekwaus bal, in feite een alternatieve satire op de Prins verkiezing." Het bal werd een groot plaatselijk succes. "Want vergeet niet dat een Keizer hoger in hiërarchie staat dan een Prins," vertellen ze met een knipoog.

Houdoe en bedankt
"Maar de puf was er bij ons uit. We werden ouder, mensen gingen werken, de prioriteiten zijn anders komen te liggen.
Vandaar dat we besloten hebben te stoppen met CV de Koekwauzen. We hebben vele mooie jaren beleefd en lol en plezier gehad. De afsluiting hebben we nog uitbundig gevierd in een bungalow (wordt nu weer opgeknapt) in Loon op Zand. Hoewel de vereniging gestopt is blijven we vrienden van elkaar en blijven carnaval vieren. Alaaf, iedereen nog bedankt en tot ziens!"

Bridgeclub ABC

Uitslagen Bridgeclub ABC dinsdagavondcompetitie
Ronde 4, zitting 1, 28 november 2017
Lijn A
1 Hannelies Koudstaal & Mary Boin 62,08 %
2 Marijke Braams & Ricky van den Broek 60,83 %
3 Johan van de Laar & George Punt 59,00 %
4 Dirk Bossenbroek & Jos van Gerwen 55,50 %
5 Ella Waanders & Madeleine Plantinga         55,00 %
Lijn B
1 Addy van Beek & Ankie van Schoonderwalt 63,00 %
2 Marijke Krämer & Toos de Wit 59,17 %
3 Piet Swinkels & Peter Linke 55,91 %
4 Hugh Maaskant & Wil van Erp 54,17 %
5 Marina Verhoeven & Ton Verhoeven         54,17 %
Lijn C
1 Coby Huijbers & Alice van Erp 60,79 %
2 Gerry Straalman & Brigitte van der Leur 59,25 %
3 Hans Albers & Herman Kappert 56,25 %
4 Nini Veenstra & Guus Veenstra 55,00 %
5 Karin van der Maat & Bernadette Holla         44,21 %

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Woensdag 29 november                
Korloo MW1 – Corridor MW1         11 - 7
Recreanten Flash – Corridor 1         2 - 8
Recreanten Corridor 2 – Rosolo 1 3 - 8

Donderdag 30 november
Corridor D1 – Rosolo D3         2 - 3

Zaterdag 2 december
DAKOS E1 – Corridor E2                1 - 3
Celeritas A1 - Corridor A1                 6 - 6
NeCa B2 - Corridor B1                        2 - 5
VVO C1 - Corridor C1                 4 - 0

Zondag 3 december
Pupil van de week: Zoë Spapens
Corridor 2 – Flash 3         7 - 7
Corridor 1 – Stormvogels 1 11 - 16

Programma
Zaterdag 9 december aanvang
De Peelkorf E1 – Corridor E2        9.00
Bladella C1 - Corridor C1                 10.00
NDZW D1 - Corridor D1                 10.30
Flamingo's E2 - Corridor E3         10.30
DOT F2 – Corridor F1                         11.40
Avanti A1 – Corridor A1                         12.40
DDW B2 – Corridor B1                         16.00

Zondag 10 december
Be Quick 4 - Corridor 2         10.45
ODC 1 - Corridor 1                                 16.00

Sinterklaas geeft nieuwe oefengoaltjes aan onze jongste hockey(st)ers

De jongste jeugd van HTC
Zijn vast heel lief
Want Sint nam mee
Een groot kado en dat maal twee
Zou het daarom echt zo zijn
Dat het kado, dus niet zo klein
Eerst vast in de schoorsteen zat
Van de Landing, dat is toch wat!
Gelukkig kwamen de Pieten erbij
En kwamen de oefengoaltjes toch nog vrij
De jongste Jeugd van HTC
bedankt de Sint en zijn Pieten hiermee!

Inloop Bridgeclub De Beckart

Uitslag 30 november: 1. Guus Plevier en Jacques Jongeneel 58.33%; 2. Riet vd Laar en Riet Verstappen 52.50%; 3. Lies Vissers en Tiny vd Steen 51.67%; 4.Hilda vd Kaden en Lena v Acht 48.33%. Iedere donderdagmiddag inloopbridge in De Beckart. Iedereen is welkom, ook als je geen bridgepartner hebt. Info bij Hilda 0413 474297

Corridor pupil van de week

Zoë Spapens Pupil van de Week

Op zondag 3 december was Zoë Spapens onze "Pupil van de Week". Ze heeft eerst even geoefend met het nemen van een doorloopbal op een hoge korf. Zoë mocht de openingsbal nemen en kreeg uit handen van scheidsrechter M. van de Ven een oorkonde en een snoepzak. Corridor 1 verloor de wedstrijd tegen Stormvogels met 16-11.

BC 't Koffertje '94

Uitslag BC 't Koffertje '94 van 4 december 2017
A-lijn: 1 Ad van de Laar & Elvira Thijssen 58,33; 2 Agnes & Gerard Obbema 57,74; 3 Tonnie & Ton van Acht 56,25
B-lijn: 1 Annie Albers & Harry van Genugten 58,68; 2 Tiny van der Steen & Lies Vissers 57,64; 3 Rietje Vianen & Geert van der Zanden 55,97

Bridgeclub Son

Uitslag Bridgeclub Son 27 november 2017
Woensdag avond in Braecklant.

1 Annemie Cox, Lies Snelting                         65,63 %
2 Henk en José van de Weerdt                 56,25 %
3 Marijke Braams, Jo Bakker                         55,21%

Argo zwemmen

Komende zondag nemen de zwemmers van de Wedstrijdgroep deel aan de 2e Minioren-Junioren wedstrijd die wordt gehouden in zwembad ZIB in Best. Aanvang 14.00 uur.

Hakuna Matata met Dames 2

Na de laatste wedstrijd voor de winterstop bleef het nog lang gezellig op de dansvloer en aan de bar in het clubhuis van HTC. Dames 2 bedankt!

Nederwetten ook tegen koploper verdient op winst


Nederwetten - PVV 5-3. In een voor het publiek zeer mooie wedstrijd heeft Nederwetten ook tegen koploper PVV de volle winst behaald. Met hard werken en een tomeloze inzet van begin tot einde een verdiende overwinning.

Door: Louis Staals

Al na 39 seconden gaf Giel van Korven een splijtende pass op Jesper Franc en die rondde beheerst af 1-0 Nederwetten was sterker, een voorzet van Toon van Rooij werd voor een open doel nog gemist door Matthijs Merkx maar in de 23e minuut nam Toon van Rooij een corner en in de scrimmage die voor het doel ontstond scoorde Giel van Korven de 2-0. Amper 7 minuten later stoorde Toon van Rooij op eigen helft en kon de bal onderscheppen en vrij doorlopen en moeiteloos de PVV keeper passeren. 3-0 Weer 5 minuten later werd een corner genomen door Niek Evers en de afvallende bal werd snoeihard ingeschoten door Matthijs Merkx 4-0 een ongekende situatie voor Nederwetten. Maar in de 37e en 45e minuut werden 2 afstandsschoten van respectievelijk Johan van de Laak en Tim Smits prima binnen geschoten op identieke wijze en doelman Joey van den Boogaard ging niet helemaal vrijuit. Daarom brak de ruststand aan met een iets minder comfortabele voorsprong van 4-2.

Na de thee gin PVV toch weer wat beter voetballen maar een mooie pass van Roy Sleegers bereikte Matthijs Merkx en die gaf een puntgave voorzet op het hoofd van Niek Evers en die zette de weer de grotere marge op het scorebord van 5-2. Maar, amper 2 minuten later weer een goal van Johan van de Laak omdat de verdediging niet adequaat ingreep 5-3.
Hierna werd het toch weer spannend en over en weer kwamen er nog verschillende kansen maar die resulteerde niet meer in goals. Derhalve, dank zij de grote inzet, de wil om voor elkaar door het vuur te gaan en de steun van de supporters een mooie overwinning op de koploper van deze klasse. Wat niet onvermeld mag blijven was ook het optreden van scheidsrechter de Bruin die de wedstrijd prima in handen had en met stip de hoogste snelheid had van alle spelers op het veld en overal "boven op" zat.

Volgende week op naar Menos, wel uit de onderste regionen van onze groep maar de mannen van Trainer Toon van der Loo hebben laten zien dat, ondanks de vele blessures, een goede inzet en instelling van niemand hoeft te worden verloren.

Spetterend waterpolo weekend Argo

Het afgelopen weekend stond in het teken van de clash tussen Heren 1 en Heren 2 van Argo, beter gezegd de gevestigde orde tegen de aanstormende jeugd, ofwel de nr. 3 tegen de nr. 7 in de 2e klasse district. De tribunes waren goed gevuld en de verwachtingen hoog gespannen.

Het publiek was niet voor niets gekomen, het werd een spannende wedstrijd waarbij beide teams elkaar in evenwicht wisten te houden tot op 3 minuten voor het einde. Met 10-10 op het bord en nog 3 minuten te gaan, schakelden een aantal routiniers een tandje bij, waarmee het verschil heel snel gemaakt werd. Een goed spelende Martijn Hulsen had met 3 doelpunten een groot aandeel in de overwinning, maar doorslaggevend waren de 4 doelpunten van Gijs van Wanrooij in de laatste 3 minuten van de wedstrijd. Met een eindstand van 13-11 in het voordeel van Heren 1 is er meer dan voldoende aanleiding om de 2e wedstrijd alvast te noteren in de agenda. Grote complimenten mogen gemaakt worden naar de jeugd van Argo. Deze zit Heren 1 op de hielen en het is een kwestie van tijd dat de ploeg van Michel vd Bersselaar en Eric van Erp wel de punten gaan pakken.

De waterpolodames leken geïnspireerd te zijn door de herenwedstrijd, want ze wisten de koploper van de competentie Arethusa uit Oss, het heel moeilijk te maken. De dames van Argo hebben een lastig seizoen en staan op de 8e plek in de competitie. De uitslagen zijn niet slecht, maar de punten stromen niet binnen. In het eerste duel in Oss, wist Arethusa in de laatste seconde nipt te winnen (9-8) en dus lagen er best wel kansen voor Argo. Door afwezigheid van keepster Yvonne van Doremalen mocht Renske vd Burgt het doel verdedigen. Hierdoor miste Argo niet alleen een keepster die in topvorm verkeert, maar ook een basisspeelster die nu in de goal lag. Renske keepte echter prima en wist een aantal ballen mooi te keren. Tot 2 keer toe wist Argo een grote achterstand recht te trekken, van 2-6 naar 6-6 en van 6-9 naar 9-9.

Opvallend in deze wedstrijd was het feit dat Argo maar liefst 4 strafworpen kreeg, waarbij de laatste stafworp op 5 seconden voor het einde verzilverd werd door Josine Raaijmakers. Met haar 4 strafworpen en 2 velddoelpunten was ze topscoorder van de wedstrijd. Met een uitslag van 9-9 gaan de complimenten uit naar de veerkracht van de dames van Argo. Een prima prestatie en loon naar werken.

VZV Njord - B1 7-0
VZV Njord - C jongens 5-7
D1 - VZV Njord 3-12
Dames 1 - Arethusa 9-9
Heren 1 – Heren 2 13-11

Programma:
Zaterdag:
D1 - AquAmigos in ZIB te Best 15:30 uur
DBD - C gemengd in ZIB te Best 16:15 uur
C jongens - De Treffers in ZIB te Best 17:00 uur
B1 - TRB-RES in ZIB te Best 17:45 uur
Dames 1 - AquAmigos in ZIB te Best 18:30 uur
Gorgo - Heren 2 in De Beemd te Veghel 18:45 uur

RKVV Nederwetten

Programma van RKVV Nederwetten

Zaterdag 9 December
Nederwetten Vet - Wilhelmina Boys Vet. aanvang 16.30 uur

Zondag 10 December Menos 1 - Nederwetten 1 aanvang 14.15 uur
SBC 9 - Nederwetten 2 aanvang 13.00 uur
Acht 7 - Nederwetten 3 aanvang 10.00 uur
Nederwetten 4 - Waalre 5 aanvang 10.00 uur
Pusphaira 8 - Nederwetten 5 aanvang 12.00 uur
Nederwetten Vr 1 - EFC Vr 1 aanvang 12.15 uur
Nederwetten Vr 2 - Pusphaira Vr 2 aanvang 10.00 uur

Handbal vereniging Apollo

Uitslagen:
28 nov
21:00 uur DOS'80/Olympia'89 DS1 - Apollo DS1         14-17
02 dec
14:00 uur Handbal Someren HB1 - Apollo HB1         25-16
20:30 uur Apollo HS1 - HMS/Achilles HS1         34-29
21:00 uur Groene Ster HS1 - Apollo HS2                28-22
03 dec
09:10 uur Apollo E1 - M.H.V. '81 E2                3-28
10:05 uur Apollo D1 - Achilles '95 D1                8-13
10:50 uur Apollo HC1 - handbalshop.nl/Witte Ster HC1        21-15
11:15 uur Tremeg HS2 - Apollo HS3                32-26
12:00 uur Apollo DS1 - Saturnus DS1                30-17
13:20 uur Apollo DS2 - Bouwcenter Centen HVW DS2        16-23
18:00 uur RED-RAG/Tachos DB1 - Apollo DB1         26-14

Programma
09 dec
10:30 uur Bergeijk E2 - Apollo E1
10:40 uur Avanti D2 - Apollo D1
20:30 uur Apollo HS3 - Manual HS1

10 dec
9:10 uur Apollo DB1 - Habo '95 DB1
9:15 uur H.C.B. '92 DS1 - Apollo DS2
10:20 uur Apollo HS2 - Bedo HS1
12:30 uur VHC '13 HC1 - Apollo HC1
13:00 uur SVVH DS1 - Apollo DS1
15:15 uur Cabooter Group/HandbaL Venlo HS2 - Apollo HS1

Zwarte pieten trainen bij HV Apollo

Zwarte pieten trainen bij HV Apollo

Zwarte pieten trainen bij HV Apollo

Tijdens de training op vrijdagavond bij handbalvereniging Apollo werden de jongste kinderen verrast door de aanwezigheid van 2 zwarte Pieten. De Pieten hadden de afgelopen weken veel positiefs gehoord over de handbalsport en wilden graag zelf beleven hoe leuk handbal is. En zeg nu zelf waar kan dit beter dan bij Apollo. De zwarte Pieten gooiden en stuiterden fanatiek met de bal en enig handbaltalent was zeker zichtbaar. Daarna storten de Pieten zich op de zwarte Pieten specialiteit. Klimmen en klauteren op vele toestellen die klaar stonden voor een zogenoemd "apenspel". Hier waren de Pieten duidelijk in het voordeel, geoefend dat ze zijn door het klauteren over de daken. Uiteraard hadden de Pieten ook nog wat lekkers bij voor de kinderen en werd de training met volle buiken afgesloten. We hopen dat de Pieten handbal net zo leuk vinden als de kinderen en dat ze komend jaar weer terugkomen."

Zwarte Pieten bij BC Scarabee

Zwarte pieten bij BC Scarabee

Op 1 december vond bij de jeugd van BC Scarabee het Sinterklaastoernooi plaats. Ook dit jaar was de Sint de badmintonvereniging niet vergeten. Tijdens het spelen van onderlinge wedstrijden kwamen opeens twee zwarte Pieten binnengerend. De Pieten hadden het badmintonnen al snel onder de knie, en konden een potje meedoen. Daarna bleek dat de Pieten zeker niet met lege handen waren gekomen. Voor iedereen hadden zij een cadeautje bij. Na een gezellige avond was het voor de Pieten weer tijd om naar het volgende adres te gaan.

Uitslagen SBC jeugd zaterdag 2 december
SBC JO 19-1 - Unitas "59 JO 19-2                         0 - 1
DBS JO 19-2 - SBC JO 19-2                         1 - 3
Vessem/D.E.E.S. JO 19-1 - SBC JO 19-3                         1 - 0
SBC JO 19-4 - ODC JO 19-2                         4 - 3
Zwaluw VFC JO 17-1 - SBC JO 17-1                         2 - 0
RKSV Nuenen JO17-3 - SBC JO 17-2                         3 - 0
RKVVO JO 17-3 - SBC JO 17-4                         3 - 0
SBC JO 17-5 - Tacandria JO 17-4                 Uitgesteld
SBC JO 17-6 - RKVVO JO 17-5                         9 - 1
SBC JO 15-1 - Acht JO 15-1                         2 - 2
Acht JO 15-2 - SBC JO 15-2G                         4 - 1
Tongelre JO 15-1 - SBC JO 15-3                         4 - 2
OJC Rosmalen JO 15-9 - SBC JO 15-4                         1 - 1
SBC JO 15-5 - DBS JO 15-4                 Uitgesteld.
SBC JO 15-6 - RPC JO 15-5                         6 - 1
SBC JO 15-7G - Braakhuizen JO 15-3G                         4 - 2
RKSV Nuenen MO 15-2 - SBC MO 15-1                         NB
SBC JO 13-1 - RPC JO 13-1                         1 - 5
SBC JO 13-2 - GSBW JO 13-1                         4 - 0
Brabantia JO 13-2 - SBC JO 13-3                         2 - 6
SBC JO 13-4 - Zwaluw VFC JO 13-4                         1 - 5
Unitas '59 JO 13-6 - SBC JO 13-5                         9 - 1
SBC JO 13-6 - WODAN JO 13-4                         5 - 6
RPC JO 13-5 - SBC JO 13-7                         5 - 4
SBC MO 13-1 - Mierlo Hout MO 13-1                         0 - 16
sv O.S.S.1920 JO 12-1 - SBC JO 12-1                         4 - 1
SBC JO 11-1G - VRIJ                 ---------
Best Vooruit JO 11-2 - SBC JO 11-2G                         3 - 4
WODAN JO 11-3 - SBC JO 11-3                         2 - 3
SBC JO 11-4 - Woenselse Boys JO 11-2                         0 - 8
De Valk JO 11-4G - SBC JO 11-5G                 13 - 0
RPC JO 11-4 - SBC JO 11-6G                         3 - 1
SBC JO 11-7 - Best Vooruit JO 11-5                 12 - 0
SBC JO 11-8G - SJO Juventud JO 11-1                         9 - 1
SBC JO 11-9 - GSBW JO 11-2                         5 - 0
SBC JO 11-10 - WODAN JO 11-6                         5 - 2
SBC JO 11-11G - UNA JO 11-7G                         0 - 12
Geldrop JO 10-2 - SBC JO 10-1                         1 - 9
RPC G 1 - SBC G 1G                         6 - 0
SBC JG 1G - VRIJ                        --------

Programma SBC jeugd 9 december
Thuisteam Bezoekers Vertrek Aanvang
Sint Michielsgestel JO 19-1 - SBC JO 19-1        15:00
SBC JO 19-2 - UNA JO 19-3        15:15
SBC JO 19-3 - Hoogeloon JO 19-1        15:15
Den Dungen JO 19-2 - SBC JO 19-4 14:00 15:00
SBC JO 17-1 - SV Valkenswaard JO 17-1        13:15
SBC JO 17-2 - Taxandria JO 17-2        15:15
SBC JO 17-4 - ST Vessem/Dees JO 17-2        15:15
SJO VV LBC JO 17-1 - SBC JO 17-5 12:00 13:00
SBC JO 17-6 - VRIJ        
DBS JO 15-1 - SBC JO 15-1 11:30 12:30
SBC JO 15-2G - EFC JO 15-2        13:15
SBC JO 15-3 - SJO Juventud JO 15-1        13:15
SBC JO 15-4 - RKDSV/EDN'56 JO 15-2        13:15
Best Vooruit JO 15-6 - SBC JO 15-5 12:00 13:00
Wilhelmina Boys JO 15-4 - SBC JO 15-6 12:00 13:00
Brabantia JO 15-5 - SBC JO 15-7G 12:00 13:00
SBC MO 15-1 - Marvilde MO 15-1        13:15
RKSV Heeze JO 13-1 - SBC JO 13-1 10:30 11:30
SBC JO 13-2 - VRIJ        
SBC JO 13-3 - WODAN JO 13-3        11:45
Essche Boys JO 13-1 - SBC JO 13-4 10:00 11:00
SBC JO 13-5 - Oirschot Vooruit JO 13-3        11:45
Unitas '59 JO 13-8 - SBC JO 13-6 09:15 10:15
SBC JO 13-7 - RKSV Nuenen JO 13-7        11:45
Mierlo Hout MO 13-2 - SBC MO 13-1 09:00 10:00
SBC JO 12-1 - Maliskamp JO 12-1        11:45
UNA JO 11-1 - SBC JO11-1G 08:00 09:00
SBC JO 11-2G - Geldrop JO 11-2        10:15
SBC JO 11-3 - Rood Wit'67/Plus JO 11-2G        10:15
Best Vooruit JO 11-3 - SBC JO 11-4 08:15 09:15
SBC JO 11-5G - DBS JO 11-5        10:15
SBC JO 11-6G - DBS JO 11-11        10:15
DBS JO 11-7 - SBC JO 11-7 09:00 10:00
SBC JO 11-8G - VRIJ        
HMVV/Hulsel JO 11-3 - SBC JO 11-9 10:15 11:15
Geldrop JO 11-5 - SBC JO 11-10 09:00 10:00
Gestel JO 11-3 - SBC JO 11-11G 09:30 10:30
SBC JO 10-1 - DBS JO 10-2        10:15
SBC JO 9-1 - WODAN JO 9-1        09:00
UNA JO 9-2G - SBC JO 9-2G 08:00 09:00
SBC JO 9-3G - FC Eindhoven AV JO 9-4        09:00
Hoogeloon JO9-1 - SBC JO 9-4 09:00 10:00
Hapert JO 9-4 - SBC JO 9-5 08:30 09:30
SBC JO 9-6 - Acht JO 9-3        09:00
SBC JO 9-7 - SBC JO 9-10G        
DBS JO 9-4 - SBC JO 9-8 09:00 10:00
SBC JO 9-9G - ODC JO 9-3        09:00
SBC JO 9-7 - SBC JO 9-10G        09:00
Best Vooruit JO 8-1 - SBC JO 8-1 09:15 10:15
SBC G 1G - VRIJ        
SBC JG 1G - VRIJ        

Nijnsel te licht voor koploper.

Nijnsel/TVE Reclame Heren 1 ging afgelopen zondag op bezoek bij DAW uit Schaijk. Deze ploeg behoort tot de top drie van de ranglijst, samen met Volkel en Sparta'25. De bezoekers speelden de afgelopen weken niet hun beste wedstrijden, dus het was de vraag of er vandaag aan deze mindere reeks een einde zou komen.

Het antwoord is inmiddels duidelijk: neen. De wedstrijd eindigde in een duidelijke 4-0 overwinning voor de thuisclub en daar viel weinig op af te dingen. Een aantal spelers van Nijnsel speelt momenteel onder zijn kunnen en dat is moeilijk op te vangen. Op de werklust valt weinig aan te merken en dat zal ook moeten blijven gebeuren om toch weer de mindere resultaten te kunnen ombuigen. De ruststand was al 3-0, mede door twee penalty's. De scheids van dienst was in een opperbeste sinterklaasstemming: hij gebruikte strafschoppen als strooigoed.
Na de thee viel er voor de bezoekers weinig meer te halen en prikten de gastheren er uiteindelijk nog eentje bij. Een wedstrijd om in elk geval voor de supporters snel te vergeten.

Zondag Jingle Balls!
Een goede traditie van vv Nijnsel is om de laatste thuiswedstrijd van '1' van het kalenderjaar feestelijk af te sluiten. En ook dat gaat nu weer gebeuren! Een aantal charmante kantinedames (andere hebben we geen) heeft een veelbelovende Themamiddag georganiseerd onder het motto 'Jingle Balls'. Dat gaat dus helemaal goed komen. De dames zullen alle bezoekers aangenaam verrassen, zo hebben ze ons laten weten. Dus beste liefhebbers uit Nijnsel. Rooi, Boskant, Olland en Son van derdeklas voetbal en sprankelende themamiddagen, voel je zondagmiddag welkom op sportpark Den Eimert.
We krijgen ook Geffense Gasten over de vloer want zowel Nijnsel Heren 1 (14.30 uur) als Nijnsel Vrouwen 1 (12.00 uur) spelen thuis tegen het beste van Nooit Gedacht.

Sint en Pieten bij de allerjongste SBC spelertjes op bezoek..

De jongste voetballers van SBC met in hun midden Sinterklaas en zwarte piet.

Tjonge, tjonge wat was het spannend voor jong en oud..
Zou de goede sint wel komen? Op een stoel zitten wachten, kon echt niet meer!!!
Eindelijk… daar kwamen twee Pieten binnen en zij zetten een sinterklaas liedje in.
Daar verscheen de Sint..Blij verrast door het nieuwe podium en de mooie, nieuwe stoel waarop hij plaats mocht nemen.

De Pieten hadden het boek van Sinterklaas gevuld met mooie persoonlijke teksten voor iedereen , vaak op rijm en met een tip..
Glunderend en ook wel een beetje gespannen mochten alle kinderen, een voor een, bij de sint komen.
Zo kreeg Fiene, een fanatieke speelster te horen:

Sint ziet dat jij sinds kort ook aan voetballen bent geslagen
En de jongens al goed kunt uitdagen
Misschien is dit van jouw voetbalcarrière wel het begin
En word je later een echte Oranje Leeuwin!
Dus ga zo door en doe goed mee
Daarmee maak je Sint heel tevree.

En dan natuurlijk een cadeautje !!.
Voor iedereen een mooie oranje das en een zwart petje , beide met SBC logo.
Dank aan: de Sint en Pieten, commissie Nevenactiviteiten, de trainers en bar personeel die dit mooie kinderfeest mogelijk maakten.

SBC Senioren

Uitslagen Zondag 3 december
Boxtel 1        - SBC 1        2-3
SBC 2         - ODC 3        1-2
Beerse Boys 4        - SBC 3        2-2
Best Vooruit 3        - SBC 4        3-2
SBC 5         - Best Vooruit 5 uitg.
Gestel 4        - SBC 6        4-2
SBC 7         - Wilh. Boys 7        uitg.
Nuenen 11        - SBC 9        1-8
SBC 10        - Wilh. Boys 9        uitg.
SBC 11        - Pusphaira 8        uitg.
Oirschot V.9        - SBC 12        1-5
SBC VR1        - Oisterwijk VR1 uitg.
SBC VR2        - SPV VR1        0-2

Programma Zondag 10 december
SBC 1         - Stiphout Vooruit 1 14.15 u
Steensel 2        - SBC 2        11.30 u
SBC 4         - Jong Brabant 4 10.00 u
Braakhuizen 5        - SBC 5        13.00 u
SBC 6         - UNA 6        11.00 u
Oirschot V. 10 - SBC 7        12.00 u
Unitas'59 8        - SBC 8        12.00 u
SBC 9         - Nederwetten 2 13.00 u
UNA 13        - SBC 10        10.00 u
HSE 3         - SBC 11        12.00 u
SBC 12        - Pusphaira 6        13.00 u
Taxandria VR1 - SBC VR1        10.00 u
Blauw Geel'38 VR1 - SBC VR2        12.00 u

Sonse zaalvoetbal competitie

Speelronde 13 2 december
Uitslagen speelronde 13:
Hurkmans – Sportcafe Expreszo         2-2
Imazighen United – EHV         6-13
Spierings / Bergmans – Witlox tegel        4-9
Rovers Timmerwerk – Vrij

Stand 2 december:
1. Spierings / Bergmans 11-28
2. EHV         12-23
3. Witlox tegel        11-19
4. Sportcafe Expreszo 11-13
5. Hurkmans        11-13
6. Imazighen United 11-9
7. Rovers timmerwerken 11-6

Programma speelronde 14 9 december
18:00 Rovers Timmerwerk - Spierings / Bergmans
18:45 Witlox tegel        - Hurkmans
19:30 Sportcafe Expreszo - Imazighen United
20:15 EHV         - Vrij

24 / 24

zaterdag 9 december

Stropdas zuipen

Na het succes van de eerste editie stropdas zuipen. inschrijven vanaf nu aan de bar. kosten € 15,= p.p Dit is onbeperkt bier drinken tijdens het spel, zolang je in de race blijft. Winnaar wint een doos Flugel, inschrijfgeld terug en eeuwige roem.
't Hart van Son Nieuwstraat 25 Son en Breugel

zaterdag 9 december tot zaterdag 9 december

Cruisedag

Zaterdag 9 december organiseert Effting Reizen een informatiedag over cruises. Laat u op deze dag informeren en inspireren over een cruisevakantie. Effting Reizen verzorgt om 10.00 uur en 14.00 uur een cruise presentatie. Info: www.effting.nl Aanmelden: info@effting.nl o.v.v. aantal personen en presentatietijd Locatie: Effting Reizen, Elzentlaan 139, Eindhoven. Toegang is gratis.

Benefiet Dorpsconcert Harmonie

Op zaterdag 9 december verzorgt Harmonie Pro Honore et Virtute een benefiet Dorpsconcert. De toegang is gratis en uw vrijwillige donatie is bestemd voor Dagvoorziening de SteenUijl in Breugel. Tijdens het concert treden de Malletgroep en het Harmonie-orkest voor u op. Vestzaktheater kerkstraat 2 Son en Breugel. Aanvang 20.15. Aanvang 20.15.

zondag 10 december

Concert Op Weg naar Kerst

Op zondagmiddag 10 december verzorgt kamerkoor Quodlibet onder leiding van Manon de Wit samen met Véronique van den Engh (organist van de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan te 's Hertogenbosch) een kerstconcert, waarbij Cathérine Witvliet passende eigen gedichten zal voordragen. Het concert vindt plaats in de Sint Genovevakerk in Breugel en begint om 15.00 uur. De toegang is gratis.

Kienen in het Vestzaktheater

De kienavonden worden georganiseerd ten bate van de plaatselijke Harmonie Pro Honore et Virtute. De opbrengsten zullen besteed worden aan de jeugdopleiding en de aanschaf van instrumenten. Jan van Gerwen is uw vaste kienmaster. Hoofdprijs € 250.00 Geluksgetal €100,- Zondag 10 december. Heeft U al entree kaartjes voor de KERST-SUPER-kien Vestzaktheater Kerkstraat 2 Son en Breugel Zaal open 18.30 uur Aanvang 19.30 uur

maandag 11 december

Arbeidsmarkt en toekomst in Son en Breugel.

Op maandag 11 december organiseert CoachCafé een inloop over: Arbeidsmarkt en toekomst in Son en Breugel.
Hier kunnen wij u informeren over de mogelijkheden, dat u als inwoner van Son en Breugel kunt zien wat voor vacatures er zijn in onze gemeente en Ekkersrijt voor zowel deeltijdbanen, vaste contracten en voor zelfstandigen. Maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur Braecklant, Amerikalaan 2 Son. Kijk ook eens op: www.sonenbreugelverbindt.nl/web/coachcafe/home

donderdag 14 december tot donderdag 14 december

Pubkwis nieuwe stijl

Gezellige pubkwis. max 5 deelnemers per groep. Inschrijven vanaf 20.00 uur € 3,- p.p
't Hart van Son Nieuwstraat 25 Son en Breugel

zaterdag 16 december

Kerstshow 'De Kerstman draait door'

Op zaterdag 16 december aanstaande treedt het koor Groep '78 zingt! op met zijn nieuwe show "De Kerstman draait door". In dit muzikale verhaal is Groep '78 zingt! uitgenodigd in de studio van "De talkshow met koor", waar niemand minder dan de Kerstman de eregast is. Als de verbinding met de arrenslee echter wegvalt, verandert de studio in een waar crisiscentrum, waar live verslag wordt gedaan van de ontwikkelingen. Hopelijk komt alles, mede dankzij de muzikale omlijsting van Groep '78 zingt!, toch nog goed! Wij nodigen u van harte uit om naar 'de Kerstman draait door' te komen kijken en luisteren. Iedereen is van harte welkom. De entree is gratis. Datum: 16 december 2017 Aanvang: 19.45 uur Plaats: Boerderij Breugel, Leeuwstraat 2, Son en Breugel De veelzijdige Eindhovense zangvereniging zoekt nog leden. Meer informatie is te vinden op www.groep78zingt.nl.

zondag 17 december

Wild Toepen in "T Hart van Son

Zondag 17 december Wild Toepen in "t Hart van Son aanvang 14.00 uur. Inschrijven vanaf nu aan de bar.
't Hart van Son Nieuwstraat 25 Son en Breugel

Ons dorp zingt (toch) Kerst

Ons Dorp Zingt Kerst. Dat is de naam van het concert dat op zondagmiddag 17 december plaatsvindt in de grote zaal van Café-Restaurant De Zwaan. Drie koren uit ons dorp geven daar acte de présence: Sons Kamerkoor, Sons Musical en Operettekoor en Sincère, Dit concert is een vervolg op het jaarlijkse VolksKerstConcert in de Petrus' Bandenkerk. De entree is gratis. Omdat er voor deze middag natuurlijk wel kosten worden gemaakt, stelt de organisatie een ruimhartige bijdrage van de aanwezigen bijzonder op prijs. Aanvang: 14.30 uur. Zaal open: 14.00 uur.

zondag 17 december

'An A Capella Christmas' in La Sonnerie

Op zondag 17 december brengt Vocalgroup Just Us een sfeervol kerstconcert in de Kapelzaal van La Sonnerie. Just Us is bekend in de regio als een semi-professionele a capella vocalgroup met een breed repertoire, gebracht met persoonlijke presentaties en een vleugje humor. Tijdens het kerstconcert brengen zij een mix van christmassongs in een verrassend close-harmony jasje en pareltjes uit hun reguliere programma. Wilt u in de ultieme kerstsfeer raken? Kom dan op 17 december naar Just Us bij La Sonnerie, aanvang 15.30 uur. De toegang is gratis! U bepaalt zelf wat u het waard vindt door een bedrag te geven in de collectezak die rond zal gaan.