DeMooiSonenBreugelkrant

27 november 2019

DeMooiSonenBreugelkrant 27 november 2019


2 / 40

Doe mee en maak je club rijk

Start aanmelden Jantje Betoncollecte

Vanaf dinsdag 26 november kunnen clubs en verenigingen zich weer aanmelden voor de Jantje Beton Collecte. Van maandag 2 tot en met zaterdag 7 maart 2020 gaan ruim 40.000 vrijwilligers langs de deuren om geld op te halen voor de eigen clubkas en voor projecten van Jantje Beton. Vijftig procent van de opbrengst is voor de eigen club en vijftig procent is voor Jantje Beton.

Help je club; doe mee met de Collecte
Eén keer per jaar organiseert Jantje Beton een grote collecte. Samen met tienduizenden vrijwilligers halen deelnemende clubs en verenigingen geld op. De helft van de opbrengsten besteedt Jantje Beton aan speelprojecten in heel Nederland. De andere helft is voor de eigen clubkas van deelnemende verenigingen en clubs. Niet alleen Scoutinggroepen, sport- en jeugdclubs kunnen deelnemen aan de collecte; ook speeltuinen en organisaties zoals buurtcentra, jongerenwerk en kinderboerderijen kunnen meedoen. Kijk voor meer informatie en tips op jantjebeton.nl/collecte.

Opbrengst verhogen? Online doneren
Geen klein geld in huis? Doneren kan contant en online. iDEAL QR doneren is snel en gemakkelijk. Staan collectanten voor een gesloten deur, dan kunnen zij het niet-thuis-kaartje achterlaten. Hiermee kan er alsnog een online donatie voor de club worden gedaan. Bovendien kunnen deelnemers aan de collecte naast huis-aan-huis collecteren ook een online collectebus inzetten om de opbrengsten te verhogen. Collecteren met een online collectebus kan gewoon thuis vanaf de bank. De bus is in een paar klikken aan te maken. Leden, vrienden en familie van collecterende leden kunnen ook helpen door vanaf 10 februari een online collectebus aan te maken. De collectebus is makkelijk te delen via social media. Op deze manier kan iedereen in de buurt of verder weg helpen de club rijk te maken.

Huurwoningaanbod onder druk in Son en Breugel

Foto ter illustratie

De bouw van sociale huurwoningen zit op slot in Son en Breugel. Het betreft woningen met een huurprijs lager dan 720 euro. Oorzaken zijn de besluiteloosheid van de lokale politiek en het aantal mogelijke locaties waar gebouwd kan worden. De gemeente heeft mooie plannen, maar misschien te weinig daadkracht als het om het woningaanbod gaat. Niet direct wat je zou concluderen als je de nieuwbouwactiviteiten ziet in de Nieuwstraat, Bontstraat en Planetenlaan in Son en Breugel.

Redacteur: Adrie Neervoort

Dit zijn oude besluiten die al jaren geleden gemaakt zijn en nu als nieuwbouw zichtbaar worden. Het duurt vaak twee jaar voordat een woning feitelijk gebouwd kan worden. In Son en Breugel liggen de bouwplannen al twee jaar stil en de gemeente heeft op dit moment nog dertien nieuwbouwlocaties; deze zijn al twee jaar onderwerp van gesprek binnen de politiek. Dit betekent dat er op zijn vroegst pas in 2022 op deze locaties gebouwd kan worden. Tevens loopt er nog een politieke discussie over hoeveel procent daarvan sociale huurwoningen zou moeten zijn en voor welke doelgroep.

Negentien huurwoningen
Woonstichting 'thuis wordt ondertussen door de gemeente aangesproken op het feit dat zij de wooncomplexen De Schuyt en De Brugwachter verkopen en dat daardoor negentien sociale huurappartementen dreigen te vervallen. Dit zijn appartementen die feitelijk nooit de status van sociale woning mochten hebben. Dit was een compromis voor de nieuwbouw Berkenstaete, voorheen De Vloed, waardoor er negentien huurappartementen verdwenen. Paulus Oerlemans, gebiedsregisseur bij Woonstichting 'thuis, begrijpt de opmerking van de gemeente wel. Hij geeft aan dat de huurwoningen mogelijk op termijn pas verdwijnen."Zolang de huidige huurder gebruikmaakt van de woning, blijft alles hetzelfde", aldus Paulus.

Inkrimpen
Paulus hekelt wel het feit dat de gemeente hiermee het beeld schets dat 'thuis het sociale huurwoningaanbod in Son en Breugel aan het inkrimpen is. "Niets is minder waar; wij bouwen waar we kunnen en mogen in Son en Breugel. De woonstichting wil zelfs nog meer sociale huurwoningen of wooneenheden bouwen in Son en Breugel. Maar het is bijna niet uitvoerbaar. Steeds weer veranderen de plannen. Ondanks dat er ook in de gemeente Son en Breugel aparte grondprijzen gelden voor de sociale woningbouw, lukt het ook 'thuis niet om aan de vraag te voldoen.

Hoofdprijs
Paulus: "Het is alweer een tijd geleden dat we überhaupt grond konden kopen. Dat was zo'n tien jaar geleden, in Sonniuspark. We hebben voor de grond de hoofdprijs betaald. We hebben wel het voormalig bankgebouw aan de Heistraat omgebouwd tot huurappartementen en ook nog eens dertig appartementen in de Molenstraat aangekocht."

Verloren zaak
Volgens Paulus zijn er gewoonweg te weinig locaties die worden aangewezen voor sociale woningbouw. "Het komt in Son en Breugel ook wel eens voor dat een aangewezen locatie in particulier bezit is. Een verloren zaak als je een huis moet bouwen dat niet meer dan 720 euro huur per maand mag kosten." In Son en Breugel is de meterprijs bij grondgebonden woningen afhankelijk van de locatie. Hierdoor kunnen de prijzen enorm verschillen. De huurprijzen zijn echter niet afhankelijk van de locatie, maar van het lage inkomen van huishoudens. "Zo ontstaat er dus een moeilijke situatie voor 'thuis", zegt Paulus.

Kavelprijs
De gemeente Son en Breugel hanteert een meterprijs en heeft niet een sociale kavelprijs. Sociale kavels zijn in het algemeen 100 tot 110 m2. Daarbij heeft deze regio de hoogste prijs van alle regio's in Nederland. Zelfs Amsterdam heeft een lagere sociale kavelprijs. In Tilburg kan een sociaal kavel worden aangekocht voor zo'n twintigduizend euro. Veel gemeenten hanteren bewust een veel lagere prijs voor sociale kavels, om sociale woningbouw mogelijk te maken.

Grondprijzen
"Wat betreft de grondprijzen is er een bepaalde bandbreedte. Hierbij zit Son en Breugel in deze regio dan ook weer aan de bovenkant. Er zijn ook gemeenten die aan de onderkant van de bandbreedte zitten. Als je als gemeente wilt dat je inwoners in een betaalbare sociale huurwoning kunnen wonen, zul je dat naast ruimtelijk ook financieel mogelijk moeten maken", aldus Paulus. De gebiedsregisseur blijft kansen zien: "Natuurlijk zullen het dan nooit de aantallen zijn, die we willen bouwen."

Toename huurwoningen
Voor 2020 is de verwachting dat de grondprijzen weer zullen stijgen, dus ook in Son en Breugel; dit maakt het probleem alleen maar groter. Nu de overheid de loongrens weer heeft verhoogd, neemt de vraag naar sociale huurwoningen toe. Daardoor wordt het verkrijgen van een sociale huurwoning nog moeilijker, ook in Son en Breugel. De gemeente bouwt zelf geen huizen, maar kan wel meewerken aan een beter klimaat waarin gebouwd kan worden. Vooralsnog lijkt dit de politiek in Son en Breugel niet te lukken; het uitwijken naar andere gemeenten voor een geschikte woning lijkt op dit moment de enige oplossing voor 'thuis.

Grondprijs
Paulus kijkt naar de oplossingen om aan de enorme vraag van sociale huurwoningen te kunnen voldoen. Daarbij kijkt 'thuis naar de regio als de oplossing niet binnen een gemeente mogelijk is. Paulus: "Als wij het geld hebben voor het bouwen van vierhonderd sociale huurwoningen, dan is voor ons de grondprijs belangrijk. Als deze woningen bijvoorbeeld in Best komen te staan, dan is dat ook voor de woningzoekende in Son en Breugel een oplossing." Omdat de huurprijs belangrijker is dan de plaats waar de woning staat, vindt hij dit een mooi alternatief voor de dure grondprijs in Son en Breugel.

Handhaving en toezicht een probleem in Son en Breugel

Foto: Wil Feijen

De gemeente Son en Breugel staat al een jaar onder toezicht van de provincie Noord-Brabant. Dit is het gevolg van het feit dat de gemeente niet aan de kwaliteitscriteria voldoet op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. Dit alles heeft te maken met de onderbezetting op de afdeling vergunningen, toezicht en handhaving (VTH). Son en Breugel presteert op dit gebied het slechtste van alle gemeenten in Noord-Brabant.

Redacteur: Adrie Neervoort

Sinds 2013 controleert de provincie op de VTH-taken van gemeenten. Dit is voor het eerst dat de provincie naar aanleiding van de controle dreigt om in te grijpen bij een gemeente. Volgens een artikel in het Eindhovens Dagblad van vrijdag 22 november zou burgemeester Hans Gaillard al voor de zomervakantie een brief hebben ontvangen van de provincie. In deze brief staat een aantal ultimatums vermeld. De inhoud zou niet gedeeld zijn met de gemeenteraadsleden, zodat zij niet op de hoogte waren van deze problemen. Wel heeft Gaillard aan de raadsleden laten weten dat Son en Breugel op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving een van de slechtst presterende gemeenten is in de provincie.

Reactie op brief
Deze mededeling was blijkbaar geen reden voor de raadsleden om door te vragen. Afgelopen week ontvingen zij echter een kopie van een brief die de burgemeester eind oktober al naar de provincie verstuurde. Deze brief is een reactie op de aangekondigde maatregelen van de provincie. Dit verbaasde de raadsleden. Zij voelen zich niet juist geïnformeerd en willen dat burgemeester Hans Gaillard daarover verantwoording aflegt.

Probleem oplossen
De gemeente wil inhoudelijk niet ingaan op de brief. Zij laten in een reactie weten dat de onderbezetting van drie fulltime functies mede is veroorzaakt doordat de provincie Nuenen in 2017 wilde dwingen om te fuseren. Daardoor ontstond er onduidelijkheid over de gezamenlijke aanpak en uitvoering van veiligheid, toezicht en handhaving. Er zijn inmiddels stappen ondernomen om het probleem op te lossen. Dit is ook zichtbaar in de begroting van 2020 – 2023.

Meer taken
De gemeente kampt al langer met de personele bezetting en niet alleen op de genoemde afdeling. De onderbezetting wordt nu grotendeels opgevangen door het uitbesteden van de werkzaamheden. De gemeenten krijgen er steeds meer taken bij en dit lijkt de gemeente Son en Breugel op te gaan breken. Het ambtelijk apparaat kan het werk niet meer aan. Het is niet duidelijk of de gemeente te laat heeft geanticipeerd op de nieuwe taken en de daarbij behorende bezetting. Dat het probleem groter is dan één afdeling, is wel duidelijk. De onderbezetting is structureel op veel afdelingen bij de gemeente.

Realisering fietspad Slowlane onzeker na commissievergadering

Foto: ©gemeente Son en Breugel

De tracékeuze van het fietspad stond niet ter discussie volgens wethouder Boersma, in de commissievergadering Grondgebiedzaken. Maar het tracé vormde weldegelijk een probleem toen het over de kosten van de Slowlane op het grondgebied van de gemeente Son en Breugel ging.

Redacteur: Adrie Neervoort

De Slowlane in Son en Breugel is onderdeel van een 32 kilometer lang fietspad. Op de snelste en meest milieuvriendelijke manier verbindt het pad de economische toplocaties in de regio met elkaar. Het gaat hierbij om een vier meter breed fietspad in rood asfalt met een eenduidige en hoogwaardige uitstraling.

Druk en gevaarlijk
Dat klinkt mooi. Maar dat is het niet volgens de commissieleden. Een gedeelte van dit fietspad gaat over een drukke en gevaarlijke route van op industrieterrein Ekkersrijt. Volgens de leden een vreemde keuze. "Deze keuze is al in 2012 door dezelfde commissie gemaakt", aldus de wethouder.

Alternatief
Het lijkt erop dat de deadline van 1 januari 2021, voor het recht op subsidie, geen ruimte laat voor discussie. Toch willen de commissieleden deze graag aangaan. Zij vragen zich af of er geen alternatief voor de huidige route is. Eef van Turnhout heeft er al een: "Gewoon einde Huizingalaan naar het kanaal en via de noordzijde naar de Houtense brug. Via Ekkersrijt terug naar de fietstunnel achter de meubelboulevard en dan weer aansluiten op de Slowlane in Eindhoven. Kost bijna niks en is veilig", aldus raadslid Van Turnhout.

Niet overtuigen
Wethouder Boersma kon de leden niet overtuigen waarom het huidige tracé de enige juiste keuze was. De wethouder moet nu op een later moment gaan bewijzen dat het gekozen tracé de enige oplossing is voor aansluiting op de Slowlane vanuit Eindhoven. Dit betekent een mogelijke vertraging waarmee de wethouder geen rekening heeft gehouden. Hierdoor ontstaat het risico dat de deadline van 1 januari 2021 niet gehaald gaat worden.

5 / 40

Kunstvereniging Ars Longa maakt tachtig schilderijen in vijf uur

De leden van Ars Longa bezig met hun deel Foto: Wil Feijen

Ongeveer vijftig leden van kunstvereniging Ars Longa verzamelden zich vrijdag 22 november in De Plint in Son en Breugel. Zij werkten samen aan een schilderij van ruim drie meter breed en tweeënhalve meter hoog. Dit kunstwerk werd samengesteld uit tachtig kleine schilderijtjes. De ochtend begon met het uitdelen van voorgespannen linnen op een frame van dertig bij dertig centimeter, een paar kwasten en het aanbieden van acrylverf op een plastic wegwerpbordje in slechts twee tinten; zwart en wit.

Redacteur: Leo Hokke
Het idee was enkele maanden geleden ontstaan naar aanleiding van de vierhonderdvijftigjarige sterfdag van Pieter Bruegel de Oude. Dat idee werd uitgewerkt tot een 'SamenSchilderDag' door Annelies Schoth, Ad van Etten, Hans Werner, Geert Bruinsma en Eddy Odijk. Pieter Bruegel de Oude was een Brabantse kunstschilder. Hij was de vader van Pieter Brueghel de Jonge en van Jan Brueghel de Oude. Zelf schreef hij zijn naam en tekende hij zijn werken van 1559 tot aan zijn dood als Bruegel. Zijn kleurrijke schilderijen van het ruwe boerenleven bezorgde hem de bijnaam Boerenbreugel. De schilder liet veertig schilderijen na, waaronder 'De Toren van Babel'.

Schildersproject
Pieter Bruegel schilderde de toren driemaal; zijn eerste versie is verloren gegaan. De twee behouden werken, beide vermoedelijk uit 1563, zijn enorm gedetailleerd. Hoe mooi is het dat Pieter Bruegel veertig schilderijen heeft nagelaten en dat dit aantal nu door leden van Ars Longa werd verdubbeld. Tachtig paneeltjes die tezamen het schilderij 'De toren van Babel' vormen. In totaal namen ruim vijftig kunstenaars deel aan het schildersproject, verdeeld over drie shifts. Het doel was om vier uur in de middag klaar te zijn met het kunstwerk.

Eén-tachtigste deel
In het licht van een aantal bouwlampen zaten de schilders aan geïmproviseerde tafels te schilderen. Verstoten van elke vorm van luxe zat iedere schilder met zijn 'eigen' opdracht in een kille leegstaande nieuwgebouwde hal. Op deze plek was ooit eens de bibliotheek gevestigd. Een reproductie van 'De toren van Babel' was in tachtig vierkantjes geknipt en op iedere schilderstafel lag zo'n fragment.

Juiste verhouding
Elk vierkantje werd in zwart-wit en afgeleide tinten nageschilderd op een linnen frame. De kleine schildersdoeken waren genummerd en na voltooiing kregen zij een plaats op het grote tableau. Zo zag men stapje voor stapje het doel van deze kunstdag ontstaan.

Voltooien
Om exact vier uur werd het laatste schildersdoek opgehangen en was het project voltooid. Het hele kunstwerk wordt aangelicht door spotjes en is voor velen een blikvanger. Hans Werner sprak een slotwoord en opende officieel het kunstwerk, waarna Theo Smit zijn gedicht 'Babel' voordroeg. Het kunstwerk is van buitenaf de komende maanden te bewonderen.

Het eindresultaat van 'De Toren van Babel' Foto: Annie Maessen
7 / 40

De Molenwiek valt af als mogelijke locatie voor nieuwe school

Het college van B&W heeft in oktober en november meerdere keren vergaderd over de drie schoollocaties in Breugel. Er is al veel gezegd en geschreven de laatste tijd over deze locaties. Behalve de locaties De Krommen Hoek en De Regenboogschool werd net na de zomervakantie De Molenhoek als mogelijke optie genoemd. Onlangs zijn de resultaten van het participatietraject in Breugel besproken. Hieruit is gebleken dat De Molenwiek afvalt. Dit blijkt de minst kansrijke te zijn van de genoemde locaties.

Redacteur: Emmy Grit

"De Molenhoek is afgevallen omdat er te veel tegenstanders waren. Dit kwam uit het burgerparticipatietraject naar voren", aldus wethouder De Bruin in een reactie. Ondanks dat De Molenhoek afvalt, komt de wethouder met een vierde locatie voor de school in Breugel: sporthal De Bongerd. Een nieuwe locatie voor basisschool De Regenboog op de plek waar nu sporthal De Bongerd is gevestigd, is één van de drie mogelijkheden in dit plan. De andere twee opties voor nieuwbouw op de locatie De Krommen Hoek en de locatie De Regenboog zijn nog niet van tafel. Is de gemeente weer terug bij de eerste plannen van Breugel Bruist!? "In de beginperiode van Breugel Bruist! is er sprake geweest van het samenvoegen van school, woningen, winkels en sportmogelijkheden. Het geopperde plan is niet helemaal hetzelfde, maar deze mogelijkheid komt met dit voorstel dicht bij het oorspronkelijke idee", aldus de wethouder.

Luisteren
Het college heeft de afgelopen twee maanden intensief gekeken naar de verschillende schoollocaties. Wethouder De Bruin: "In het kader van de burgerparticipatie hebben we geluisterd naar de mening van ouders en inwoners van Son en Breugel met betrekking tot de nieuwe locatie. We hebben gekeken naar de financiële consequenties, de vrijgekomen ontwikkellocaties, de fietsstraat, het winkelaanbod, de sportverenigingen en het type onderwijs dat aangeboden wordt." Hieruit is de vierde mogelijkheid ontstaan: nieuwbouw voor basisschool De Regenboog op de locatie waar nu sporthal De Bongerd is gevestigd. Voor dit plan zou er een nieuwe sporthal gebouwd moeten worden die multifunctioneel ingezet kan worden door alle gebruikers. Denk hierbij aan een brede school met een voor- en naschoolse opvang, kinderopvang en sportverenigingen. In de toekomst zou basisschool De Krommen Hoek toegevoegd kunnen worden.

Bespreken
Tijdens de gezamenlijke commissievergadering Grondgebiedzaken en Burgerzaken op 3 december gaat het college van B&W deze locaties bespreken met de commissieleden. Deze vergadering is openbaar.

Reactie
PlatOO is om een reactie gevraagd. Met het ter perse gaan van deze krant was het antwoord nog niet bekend bij de redactie.

Een vette en hilarische komedie van de Vestzakkomedie

Scéne uit de voorstelling Foto: Wil Feijen

ABBA zong al dat geld grappig is. De Vestzakkomedie bewees de waarheid van dit liedje. In hun tweeëndertigste voorstelling 'Vette vis bij de erfenis?', ging het gezelschap weer helemaal los. Het resultaat was een hilarische, herkenbare en verrassende voorstelling. Episch, komisch en tragisch tegelijkertijd. Het centrale thema was dat 'geld niet gelukkig maakt'. Een boodschap die de toeschouwer niet kon missen en leidde tot instemmend gelach en veel gegniffel.

Redacteur: Arjen Strik
Fotograaf: Wil Feijen


Een onverwachte erfenis
Het stuk 'Vette vis bij de erfenis?' gaat over status, onderdrukking, manipulatie, jaloezie, verraad en geld. Een onverwachte erfenis staat centraal. Een erfenis van een grote waarde, maar zonder cash, zeg maar liquide middelen. Op zijn sterfbed schonk de gegoede heer Schoonbeke zijn bezit, dat uit een villa met landgoed bestond, aan zijn buitenechtelijke zoon. De zoon was een simpele visboer uit Antwerpen. Dit leidde tot afschuw en ongeloof van de verwende zussen van de overleden miljonair. De dames lieten het er echter niet bij zitten en probeerden met allerlei middelen de visboer te bestrijden, zij waren immers de gegoede dames die recht hadden op de erfenis en voortgang van hun luxeleventje in deze mooie Bouhuis-villa.

Overtuigend
Hoewel de Vestzakkomedie een lokaal amateur toneelgezelschap is, zou zij de grote zaal van het Parktheater makkelijk kunnen vullen en boeien met het niveau van hun spel. Een uitvoering van grote klasse vol intriges en dwaze ontwikkelingen. Overtuigend, humoristisch, soms gemeen en dan weer inlevend. Een functioneel decor en snelle wisselingen van de scènes maakte dat het publiek op het puntje van hun stoel bleef zitten. De hoofdrol werd vertolkt door Erik Schultink. Hij speelt al jaren bij de Vestzakkomedie, maar de visboer is zijn eerste hoofdrol. Een rol die hij met verve en volle overtuiging bracht. In een sappig Antwerps dialect, 'Amaai, zeg maar Bart', ontdekte hij zijn erfenis met bijbehorende lusten en lasten. Gastregisseur Lilian van Overbeek geloofde bij de repetities in improvisaties van de spelers. Dat was te zien. Het spel was overtuigend en naturel. De karakters waren goed gecast.

Geld maakt het lelijkste in ons wakker
De onbekende zussen haalden alles uit de kast om de visboer en anderen te overtuigen dat hij de verkeerde erfgenaam is. Hun snode plannen werden echter gedwarsboomd door het personeel, dat het juist wel goed kon vinden met de nieuwe huisbaas. Wat bijzondere en humoristische scènes opleverde. Zoals het verrassend einde waarbij, geholpen door een garnalenkroket, de rollen totaal omgekeerd waren. Ach, geld maakt het lelijkste in de mens wakker en dat weten de acteurs goed uit te beelden. Zoals ABBA 'Must be funny, in the rich man's world' al zong in hun bekende lied Money, money, money.

Vette vis bij de erfenis?
(Oorspronkelijke titel: 'My fair genteman')
Auteur: Hugo Renaerts
Regie: Lilian van Overbeek
Tekstbewerking: Lilian van Overbeek en Jasper van Rosmalen
Voorstelling gezien 20 november in het Vestzaktheater

9 / 40

Frans de Koning blijft ook na zijn pensioen 'een kopje koffie schenken' bij Zonhove

Frans schenkt nog een kopje koffie Foto: Ingezonden

Frans de Koning blikt tevreden terug op zijn carrière van de afgelopen vijfendertig jaar. Op woensdag 27 november gaat hij officieel met pensioen en neemt hij afscheid van de sociale werkplaats van de Ergon Bedrijven. Vanuit dit bedrijf is Frans een aantal keer gedetacheerd, de laatste twee jaar op Zonhove bij het serviceteam. Daar verzorgde Frans de koffie en thee. Na zijn pensioen blijft Frans het vertrouwde gezicht in de keuken, maar nu als vrijwilliger.

Redacteur: Emmy Grit

Het logo 'kopje koffie' is mogelijk gemaakt door Chris Bergmans Foto: Ingezonden

"Ik bloei helemaal op als ik kan werken. Stilzitten is niets voor mij", zegt Frans. "Ik vind het fijn dat ik de kans heb gekregen mijn baan als vrijwilliger voort te zetten. Ik ben een echte 'mensen-mens' en ben dus heel graag onder de mensen." Frans is na een aantal andere banen op Zonhove terechtgekomen. Het voelde voor hem als 'thuiskomen'. Vanaf zijn zesde tot zijn achttiende jaar heeft hij op Zonhove gewoond, toen nog het jongensinternaat. Daarna is hij teruggegaan naar zijn geboorteplaats Breda, maar in Son en Breugel lag zijn hart. "Ik kon Son en Breugel niet missen en was blij dat ik terug kon keren naar dit mooie dorp, waar ik veel warme herinneringen aan had. Het dorp, maar ook Zonhove, is de hoeksteen van mijn bestaan. Hoe mooi is het dan dat ik op Zonhove mijn carrière mag afsluiten en als vrijwilliger mag blijven werken."

Veel lol gehad
Voordat Frans op Zonhove terechtkwam, heeft hij eerst enkele jaren bij Golf Son en bij Vitalis in Eindhoven gewerkt. "Bij Golf Son heb ik samen met Carel Swinkels en Remie Vogels gewerkt. We hadden altijd veel lol met zijn drieën. Helaas is Carel onlangs overleden. Ik heb veel warme herinneringen aan hem." Remie heeft Frans aangespoord om dit interview te gaan doen."Dan kun je meteen een aantal mensen bedanken die een belangrijke rol in je leven hebben gespeeld", aldus Remie.

Bedanken
En mensen bedanken wil Frans wel. Zo hebben de detacheringsconsulenten van de Ergon Bedrijven, Jan van der Velden en Jacqueline Lamers, veel voor Frans betekend. Door hen is Frans bij Golf Son terechtgekomen en daarna bij Vitalis in Eindhoven. "Daar werkte ik met dementerende mensen. Helma Coppelmans begeleidde mij daar. Ik mocht de cliënten meehelpen met het ontbijt. Het was zeer dankbaar werk." Ondanks dat Frans daar op zijn plek zat, was hij blij met de kans die zich voordeed in Son en Breugel. "Er kwam een plek vrij bij de winkel Kado & Zo en die kans heb ik met twee handen aangepakt", vertelt Frans met een glimlach op zijn gezicht.

Gevoel van warm bad
Frans wilde meer werken. Hij kon aan de slag bij het serviceteam op Zonhove. "Zonhove heeft een speciaal plekje in mijn hart. Voor mijn gevoel kon ik iets terugdoen voor Zonhove. In het begin heb ik het werken in de winkel nog gecombineerd met het werk in de keuken, maar op een gegeven moment heb ik afscheid genomen van Kado & Zo." De keuken op Zonhove werd de verantwoordelijkheid voor Frans. Het bijvullen van de koffieautomaten, het schoonmaken ervan en ervoor zorgen dat er koffie, thee en water klaarstonden als er een vergadering was, behoorden tot de taken van Frans.

Niet vrijblijvend
En nu, als vrijwilliger, blijft Frans nog steeds verantwoordelijk voor de koffie en de thee. Gekleed in een groen poloshirt met het logo van een warm kopje koffie erop, staat Frans vier dagen per week paraat in de keuken. "Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Het is een verantwoordelijkheid die je aangaat met mensen. De mensen met wie ik werk, kunnen op mij rekenen."

Vrijwillig steentje
Frans ziet graag dat andere mensen ook een 'vrijwillig steentje' bijdragen aan de maatschappij. "Als we allemaal iets doen voor een ander, dan zal de wereld er een stuk mooier uitzien. Ik wil een voorbeeld zijn en ik hoop dat anderen mijn voorbeeld volgen."

Wat is het sociaal domein?

Caroline Kersten en Thom Thalhammer Foto: Wil Feijen

Burgerparticipatie in het sociaal domein is erg belangrijk. Maar waarom is dat zo belangrijk? En wat is nou eigenlijk het sociaal domein? Aan het woord de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Tom Thalhammer en bestuurslid Caroline Kersten.

Redacteur: Sanne van de Sande
Fotograaf: Wil Feijen

Wat is het sociaal domein?
"Alle onderwerpen die binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet vormen gezamenlijk het sociaal domein," legt Caroline uit. Je komt dus in aanraking met het sociaal domein als je ondersteuning uit één van de wetten nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan huishoudelijke ondersteuning, ondersteuning bij de opvoeding en begeleiding bij een arbeidsbeperking.

Wat is de Adviesraad Sociaal Domein?
"De Adviesraad Sociaal Domein is een vereniging waarbij zo'n vijfentwintig lokale organisaties zijn aangesloten", vertelt Tom. "Dit zijn onder andere Chronisch zieken en Gehandicapten platform, de SeniorenRaad en de WSD-cliëntenraad. Ieder bestuurslid heeft een eigen portefeuille (takenpakket, red.) waarvoor hij of zij het aanspreekpunt is." Het bestuur komt maandelijks bijeen en ieder kwartaal is er een algemene ledenvergadering.

Wat zijn de taken van de Adviesraad?
De Adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over onderwerpen met betrekking tot het sociaal domein. "We adviseren bijvoorbeeld als er een nieuwe wet of een verandering komt", vertelt Caroline. "We kijken dan wie van de leden van de vereniging het beste aan de werkgroep kunnen deelnemen. De werkgroep denkt mee en schrijft een advies voor het college van burgemeester en wethouders. Op die manier oefenen we invloed uit op de gang van zaken binnen de gemeente."

Tom: "Een recent voorbeeld van een ongevraagd advies is ons advies met betrekking tot de cliëntondersteuner. Tijdens het gesprek met een Wmo consulent (voor bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding of een traplift, red.) kan een ervaren cliëntondersteuner je bijstaan zodat je begrijpt welke gevolgen je keuzes hebben. Cliëntondersteuners moeten goed worden opgeleid en mensen moeten op de hoogte zijn dat ze kosteloos deze ondersteuning kunnen aanvragen bij het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD). Volgens de Adviesraad was dit in Son en Breugel niet goed geregeld. Op grond van dat advies vormde de gemeente een werkgroep om voorstellen voor verbetering te formuleren." De advisering door de Adviesraad is overigens niet beperkt tot de drie genoemde wetten. Zij kan ook bijvoorbeeld mantelzorg, eenzaamheid, dementie, passend onderwijs en gezondheidsbeleid betreffen.

Waarom is burgerparticipatie zo belangrijk?
Als je als inwoner van Son en Breugel in aanraking komt met het sociaal domein dan weet je misschien ook hoe het beter kan. Je kunt dan bijvoorbeeld aan een werkgroep over dat onderwerp deelnemen. "Iemand kan vanuit zijn of haar ervaring veel kennis over een bepaald onderwerp hebben en dat kan voor ons heel waardevol zijn," aldus Caroline.

Tom: "Als je denkt dat er iets structureel verbeterd kan worden, bijvoorbeeld met betrekking tot jouw ervaring met de mogelijkheden van de Participatiewet, dan horen we dat graag. Je hebt dan de mogelijkheid om op een georganiseerde manier het gemeentebestuur te adviseren en daar mogelijk ook iets van terug te zien."

Hoe neem je contact op met de Adviesraad?
Je kunt per mail contact opnemen: AdviesraadSociaalDomeinSenB@gmail.com of telefonisch met Tom Thalhammer via: 0499-477082.

Op de hoogte blijven?
Met de digitale nieuwsbrief van het sociaal domein blijf je maandelijks op de hoogte van de lopende activiteiten van de Adviesraad. Tevens word je geïnformeerd over bijeenkomsten in het sociaal domein. Meld je aan voor de nieuwsbrief door een mail te sturen naar: AdviesraadSociaalDomeinSenB@gmail.com.


Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Het doel van de wet is om inwoners te helpen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig maatschappelijk mee kunnen doen (participeren) in hun eigen vertrouwde omgeving. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk. Indien dit niet mogelijk is door psychische of psychosociale problemen of doordat betrokkene de thuissituatie, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen, heeft verlaten, voorzien gemeenten in de behoefte aan bescherming en opvang.

Participatiewet
Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Het doel van de wet is dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.

Jeugdwet
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp. Zij organiseren de zorg eenvoudig en dicht bij de inwoners. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij de opvoeding, preventie, geestelijke gezondheidszorg en jeugdbescherming.

Nieuwe verlichting fietspaden

Fietspad Eindhovenseweg Foto: Adrie Neervoort

Aan het begin van het jaar heeft de gemeenteraad besloten om de fietspaden langs de Eindhovenseweg, Rooijseweg en de Planetenlaan te verlichten, deels met dynamische verlichting. De veiligheid en het gevoel van veiligheid voor de voetgangers en fietsers die gebruikmaken van deze fietspaden worden hiermee vergroot.

De fietspaden langs de Eindhovenseweg en de Planetenlaan zijn conform dit besluit inmiddels voorzien van deze fietspadverlichting.

Wethouder Jan Boersma: De fietspadverlichting langs de Rooijseweg wordt in januari/februari 2020 afgerond. Aanvankelijk was het ons plan om ook op deze locatie het fietspad in het najaar van dit jaar al te verlichten. Omdat er op een groot deel van de Rooijseweg geen voedingskabel aanwezig was, kunnen we hier pas wat later starten met de uitvoering.

Een deel van de lichtmasten wordt ingericht met dynamische verlichting. Dergelijke verlichting licht wat feller op zodra er fietsverkeer passeert en dimt daarna weer automatisch. De verwachting is dat medio februari ook de verlichting van het fietspad van de Rooijseweg geheel operationeel is.

Buurt laat zich horen tijdens inloopuur gemeente

Veel bewoners van de Zuiderkruislaan en Orion waren naar het tweede inloopuur gekomen Foto: Adrie Neervoort

Het tweede inloopuur van de gemeente Son en Breugel werd druk bezocht. Dit keer werden de inwoners in het Vestzaktheater ontvangen. De bewoners van de Zuiderkruislaan en de Orionlaan maakten gebruik van deze mogelijkheid om de raadsleden erop te wijzen dat de voorgenomen ontsluiting van een nieuwbouwproject geen goed idee is.

Redacteur: Adrie Neervoort

Het gaat om een ontsluiting van een locatie waarop een aantal nieuwbouwwoningen komt te staan. De woningen worden gebouwd op de hoek Planetenlaan/Eind door Van Wanrooij, in samenwerking met Ballast Nedam. Het gaat om circa 49 koopwoningen. Tijdens een presentatie op 16 september bleek de in- en uitgang voor deze locatie uit te komen in de wijk waar de Zuiderkruislaan en de Orionlaan onderdeel van uitmaken.

Onwenselijke situatie
Volgens de bewoners van deze straten is dit een onwenselijke situatie. Voor de aanleg van deze ontsluiting zouden er bomen gekapt moeten worden en moet de speeltuin verdwijnen. De verwachting is dat er verkeersoverlast zal ontstaan en dat het onveilige verkeerssituaties in de buurt gaat opleveren. "Er is een beter en goedkoper alternatief. Gewoon een ontsluiting op Eind", aldus de bewoners.

Duidelijk signaal
De aanwezige raadsleden gingen in gesprek met de bewoners en beloofden de informatie mee te nemen in het debat over de nieuwbouwlocatie. De bewoners zien dit als een eerste én duidelijk signaal naar de politiek. Zij gaan ervanuit dat de inbreng van deze avond ook met de projectontwikkelaar wordt besproken.

Wilt u ook een inloopuur bezoeken? Of heeft u een idee dat u wilt delen met de raadsleden? Mail dan naar burgemeester Hans Gaillard (email: h.gaillard@sonenbreugel.nl) en/of raadsgriffier Frans den Hengst (email: f.denhengst@sonenbreugel.nl of griffie@sonenbreugel.nl).

Kerstdiner voor vijfenzeventig eenzame ouderen bij scouting Dutmella

V.l.n.r.: Ronald Udo, Jacqueline Bos en Sjon van Kemenade Foto: Wil Feijen

Als je aan Kerst denkt, dan denk je vaak aan gezelligheid, sfeer, lichtjes, lekker eten en drinken, en natuurlijk aan familie, vrienden en samenzijn. Maar wat als dit niet voor jou is weggelegd? Dat je wel familie hebt, maar deze nooit ziet. Of dat je geen familie of vrienden hebt en daardoor vaak alleen thuis zit? In Son en Breugel brengen veel eenzame ouderen de dagen alleen door, ook tijdens de komende Kerstdagen.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

"Daar willen wij dus verandering in brengen", vertellen Sjon van Kemenade, Jacqueline Bos en Ronald Udo. Deze drie 'PlusScouts' zijn de kartrekkers van een bijzonder mooi initiatief. "Wij willen iets doen voor eenzame ouderen in ons dorp. We nodigen ze op maandag 23 december uit in de blokhut van Dutmella en bieden ze daar een kerstdiner aan. De gasten kunnen samen genieten van een gratis driegangendiner. Alles wordt voor hen geregeld. Ze worden thuis opgehaald, zijn gezellig samen, genieten van het eten en drinken, en natuurlijk worden ze weer thuisgebracht."

Bezinning
Ronald: "Na de feestdagen van 2018 is het idee ontstaan. Ik ben zelf in de gelukkige omstandigheid dat ik Kerst met familie kan vieren. Toch was er een moment van bezinning om een andere, zinvollere invulling aan Kerst te geven. Deze invulling moest iets worden voor onze eigen inwoners en dan ook nog eens voor een speciale doelgroep." Ronald heeft zijn idee voorgelegd aan de groep PlusScouts en dit werd meteen door de overige leden omarmd. In september van dit jaar zijn de plannen verder uitgewerkt en zijn Sjon, Ronald en Jacqueline de kartrekkers geworden om dit initiatief uit te voeren.

Maximaal
Sjon: "We hebben bijna 30 verenigingen, stichtingen en organisaties benaderd waarvan wij weten dat zij contact hebben met eenzame ouderen. Zo hebben onder meer de leden van werkgroep Kom Erbij, Vrienden van Berkenstaete, De Zonnebloem en de protestantse gemeente ons enorm geholpen. Van tevoren hebben we het aantal tafelgasten besproken. Door de inzet van onze contacten is het maximale aantal bijna bereikt. Jacqueline vult aan: "De eenzame ouderen worden benaderd door onze contacten, die de deelnemers opgeven. Hierdoor houden wij overzicht hoeveel gasten aan tafel aanschuiven. Het moet niet te groot worden, we willen alle gasten optimaal kunnen verwennen."

Veel steun
Voordat de gasten aan tafel kunnen zitten, moet er veel geregeld worden, met steun van vrijwilligers. AutoMaatje regelt het vervoer van de gasten met haar vrijwilligers en leden van de Lions Club. Club Cuisine La Sonnerie en barbecueclub WQ4U van Dutmella zijn verantwoordelijk voor het diner. Nancy van Heeswijk verzorgt namens stichting Goud van Oud het afsluitende entertainment. Emeritus-pastor Piet Bakermans brengt een moment van bezinning tijdens deze kerstavond. De PlusScouts steken de handen uit hun mouwen en zorgen dat de bediening tiptop in orde is.

Cheques
"Er is natuurlijk een kostenplaatje aan deze avond verbonden", legt Sjon uit. "Scouting Dutmella heeft deelgenomen aan Rabobank ClubSupport. Veel Rabobankleden hebben op ons gestemd, waardoor wij een mooi bedrag hebben gekregen voor dit kerstdiner." De Lions Club schenkt kunstkerstbomen voor binnen en de familie Van de Laar echte voor buiten. Het Vestzaktheater helpt mee door het beschikbaar stellen van borden en bestek, waardoor de kosten laag blijven.

Succesvol
Deze speciale avond moet nog gaan plaatsvinden, maar toch kijken de drie PlusScouts al tevreden vooruit richting het kerstdiner 2019. Er komt zeker een vervolg op deze eerste editie; het kerstdiner 2020 staat al op het programma. "Het is een mooi initiatief dat recht uit het hart komt van onze leden. Het geeft een warm gevoel dat veel mensen bereid zijn om hun steentje bij te dragen. Het wordt een mooie avond vóór en dóór Son en Breugelnaren. Wij zijn er trots op dat wij dit (mede) mogen organiseren."

Son en Breugel loopt en staat stil bij kanker

Bovenste rij v.l.n.r.: Fleur van Veghel, Robert Keepers, Els Rooijakkers, Lambert van der Aa. Onderste rij v.l.n.r.: Bas Kelders, Patrick Wijns, Wilma Vogels en Felix van der Vleuten Foto: Samenloop voor hoop

In Son en Breugel wordt in het weekend van 5 en 6 juni 2021 voor de tweede keer de SamenLoop voor Hoop georganiseerd. Een indrukwekkend evenement in het teken van hoop, steun en saamhorigheid voor iedereen die met kanker te maken heeft of heeft gehad. Deelnemers wandelen 24 uur in teamverband over een speciaal uitgezet parcours om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding.

Kernteam
De initiatiefnemers voor SamenLoop voor Hoop 2021 zijn Patrick Wijns (voorzitter/sponsoring), Robert Keepers (vice-voorzitter/ceremonies), Els Rooijakkers-De Bijl (penningmeester/vrijwilligers/secretaris), Felix van der Vleuten (teamwerving/KinderLoop), Fleur van Veghel (eregasten), Bas Kelders (logistiek), Wilma Vogels (Communicatie en PR) en Lambert van der Aa (amusement).

Commissieleden
Het kernteam is nog op zoek naar mensen die willen helpen bij de organisatie. Voorzitter Patrick Wijns: "De SamenLoop van 2016 was een geweldig succes. Het is een eer, maar ook een flinke uitdaging om met elkaar te gaan werken aan een vervolg. We hopen er weer net zo'n succes van te maken. De kracht van de SamenLoop voor Hoop is om het samen te organiseren en te beleven. We kunnen daarom veel hulp gebruiken en zoeken daarom nog een aantal vrijwilligers voor de verschillende commissies. Je moet er aardig wat tijd voor vrijmaken, maar het geeft ook veel voldoening om hiermee bezig te zijn. We hopen snel een enthousiast team te kunnen samenstellen!" Heb je interesse om te helpen bij de organisatie? Meld je dan aan via samenloopvoorhoopsonenbreugel@gmail.com.

Meer weten
Het kernteam is hard bezig met de voorbereidende activiteiten. Wil je het laatste nieuws als eerste ontvangen? Volg dan de Facebookpagina of meld je aan voor de nieuwsbrief op samenloopvoorhoopsonenbreugel@gmail.com.

Grandioze Garagedeur Dagen bij Van de Wetering Zonwering

Tijd voor een nieuwe garagedeur

Liempde - Op 29 en 30 november organiseert Van de Wetering Zonwering de Grandioze Garagedeur Dagen. Wanneer u tijdens deze dagen de showroom bezoekt aan de Daasdreef 1 in Liempde en een garagedeur besteld, dan krijgt u 25% korting op de deur én een gratis LED verlichtingslijst. Tevens dingt u mee naar een gratis garagedeur. Marcel van de Wetering en zijn team laten u graag de diverse mogelijkheden zien op het gebied van garagedeuren.

Gratis garagedeur
Van de Wetering Zonwering is dealer van Novoferm. De fabrikant en leverancier Novoferm is een grote internationale speler in de wereld van garagedeuren. Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Om iedere klant van de beste service te voorzien, kiest Novoferm ervoor om samen te werken met verschillende dealers verspreid door het hele land. Tijdens de Grandioze Garagedeur Dagen verloot Novoferm vier gratis garagedeuren onder de ingezonden bestellingen van de deelnemende dealers. Op maandagochtend trekt een notaris de prijswinnaars. Tevens heeft u het voordeel dat we tijdens de Grandioze Garagedeur Dagen 25% korting geven op onze garagedeuren in combinatie met een gratis LED verlichtingslijst. In de donkere maanden die we tegemoet gaan is het extra plezierig om de garagedeur ook na zonsondergang te kunnen verlichten en onbevoegde personen weg te houden.

Diverse mogelijkheden
Om tot de juiste keuze van een type garagedeur te komen is het belangrijk om alle criteria goed te bespreken met uw Novoferm dealer. De mogelijkheden zijn zeer divers. Denk aan een enkelwandige klassieke kanteldeur, een geïsoleerde variant, maar ook sectionaaldeuren, al dan niet op afstand bedienbaar en openslaande garagedeuren.

Openslaande garagedeuren
De openslaande deuren zijn erg in trek. Het comfort van de dubbele openslaande garagedeuren, De Duoport, staat met stip op nummer één. Dit blijkt uit onderzoek naar de belangrijkste redenen om voor de Duoport garagedeur te kiezen. Mensen vinden het prettig om zonder gedoe naar binnen en buiten te kunnen gaan. Daarnaast speelt de onderhoudsvriendelijkheid een belangrijke rol in hun keuze.

Kerstconcert 'De Kerstherberg' door harmonie PHEV

Liesbeth Roijen (l) en Karen van Woudenberg (r) Foto: Wil Feijen

Half december geeft harmonie Pro Honore et Virtute twee kerstconcerten ten bate van de dagbesteding Berkenstaete. Het concert wordt uitgevoerd in het Atrium van Berkenstaete, die speciaal voor dit concert omgetoverd wordt in een sfeervolle kerstherberg. Om te zorgen dat er iedereen kan genieten van het kerstconcert, wordt er een extra concert op 12 december in het Vestzaktheater gegeven.

Redacteur: Arjen Strik
Fotograaf: Wil Feijen

Liesbeth Roijen is muzikante bij PHEV en bespeelster van een euphonium (tenortuba). Tijdens de repetities in het Vestzaktheater geeft initiatiefneemster Liesbeth een toelichting op het programma. "Na het indrukwekkende bevrijdingsconcert tijdens Remember September maakten wij ons als harmonie op voor een nieuwe reeks voorstellingen 'De Kerstherberg'. Er zijn zo veel mooie kerstliederen en klassiekers. Op een bijzondere, muzikale manier nemen we ons publiek een avond mee in het kerstverhaal. We spelen onder andere bekende meezingers, jazzy stukken, klassieke melodieën en evergreens, die het publiek al helemaal in de sfeer van Kerst brengen. Ook treedt er een solozangeres op. Wie dat is, blijft nog even een verrassing." De muzikale leiding is in handen van Johan Smeulders. De harmonie speelt muziek op het hoogste niveau. Liesbeth: "Daarnaast waren we op zoek naar een goed doel en zijn daarbij op de dagbesteding van Berkenstaete uitgekomen, omdat we weten dat zij best een extra steuntje kunnen gebruiken."

Dagbesteding
"We waren bijzonder en aangenaam verrast", zegt Karen van Woudenberg. Zij is dagbestedingscoach van Berkenstaete. "Kerst is altijd een bijzondere gebeurtenis en met een concert wordt dit extra speciaal. Muziek is voor onze bewoners een extra beleving. Het maakt allerlei herinneringen los en geeft de bewoner een onbekommerd uurtje genieten." Karen vertelt dat het voor de dagbesteding steeds moeilijker wordt om activiteiten op niveau aan te bieden, omdat de budgetten steeds krapper worden. "Daarom zijn we heel blij dat de opbrengsten van deze benefietconcerten naar onze dagbesteding gaan. We kunnen elke bijdrage goed gebruiken voor onze bewoners. De dagbesteding is belangrijk voor hen." Van het totale aanbod bestaat slechts twintig procent uit zorg en maar liefst tachtig procent uit welzijnsactiviteiten. Er nemen dagelijks circa vijftig mensen deel aan allerlei activiteiten, die structuur geven in hun dagelijks leven.

Kaartverkoop
Het concert wordt uitgevoerd in Berkenstaete op zaterdag 14 december om 19.30 uur. De toegang is vrij voor bewoners. Aangezien de capaciteit van Berkenstaete beperkt is, wordt donderdag 12 december om 20.00 uur een extra voorstelling gegeven in het Vestzaktheater. Kaartjes hiervoor zijn te koop bij Boudewijns Lederwaren, bij Berkenstaete of via kaartverkoop@phev.nl. De toegangsprijs per kaartje bedraagt vijf euro.

Guy Verlinde en Ray Stepien bij Lazy Sonnie Afternoon

Ray Stepien Foto: Ingezonden

Belgische bluesman Guy Verlinde is geen onbekende voor het trouwe Lazy-publiek en staat op 1 december op het podium. Niet solo, niet met een band, maar als trio met een tweetal fantastische muzikanten. Het jonge aankomende talent Ray Stepien (tevens bluesliefhebber) uit Eindhoven trapt om 15.30 uur deze Lazy-editie af.

Guy Verlinde trio
Guy is voornamelijk bekend als soloartiest en als bandleider van The Houserockers en The Mighty Gators met wie hij vorig jaar nog schitterde tijdens het Lazy Sonnie Festival. Tevens treedt hij op in scholen met zijn educatieve muziekvoorstellingen. Als solomuzikant werd Guy al twee keer eerder verwelkomd op het Lazy-podium. Maar de Gators zijn opgedoekt en Verlinde is een andere weg ingeslagen: die van de akoestische blues & roots met persoonlijke teksten. Op 1 december brengt hij met Richard van Bergen (gitaar) en Oliver Vander Bauwede (harmonica, gitaar) nummers van zijn nieuwe plaat All Is Forgiven (2019). Verwacht dromerige fingerpicking, akoestische slidegitaar, een harmonica en (f)luisterliedjes die je naar de keel grijpen!

Ray Stepien
Ray Stepien is een jonge aankomende artiest uit Eindhoven. Hij is gitarist, pianist en vocalist die, naast het coveren van verschillende artiesten, de afgelopen jaren diverse songs in zijn eigen stijl heeft geschreven en uitgevoerd. Zij speelstijl wordt sterk beïnvloed door beroemde bluesartiesten zoals Stevie Ray Vaughan en Jimi Hendrix. Naast het optreden als soloartiest is hij ook de leadzanger en gitarist van zijn band 'The Ray Stepien Trio'.

Aanvang/toegang
Lazy Sonnie Afternoon begint om 15.30 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur. De zaal is vanaf ongeveer 15.00 uur open. Om een kwalitatief hoogstaand programma voor Lazy Sonnie Afternoon mogelijk te kunnen blijven maken, vraagt de organisatie een minimale bijdrage van vijf euro per persoon.

Kijk op www.lazysonnieafternoon.nl voor de jaaragenda en/of meld je aan voor de nieuwsbrief. Ook vrienden en sponsoren kunnen zich op de website aanmelden. De muzikale optredens vinden plaats in een luisterambiance en zijn geschikt voor alle leeftijden.

Rendac neemt extra maatregelen tegen geuroverlast

Archieffoto ©Rendac

Rendac, gevestigd aan de Kanaaldijk-Noord in Son, verwerkt dierlijk restmateriaal en kadavers tot nuttige grondstoffen en bio-energie. Op deze manier draagt zij bij aan het voorkómen van dierziekte- en volksgezondheidsrisico's in Nederland.

Daarnaast gebruikt Rendac eindproducten voor de productie van groene energie en duurzame biobrandstoffen. Rendac hecht belang aan een goede leefomgeving en een goede relatie met omwonenden. Daarom gaat zij de omgeving informeren over haar maatschappelijk verantwoord ondernemen, de situatie met betrekking tot geurhinder en de maatregelen die zij daarvoor treft.

Huidige geurmaatregelen
Het dierlijk restmateriaal dat Rendac en haar zusterbedrijven Sonac en Ecoson verwerken, is van nature geurend. Ook hun verwerkingsactiviteiten gaan gepaard met geur. Om geuroverlast zoveel mogelijk te voorkomen, behandelt Rendac al het dierlijk restmateriaal direct na binnenkomst. Via verhittingsprocessen stopt zij verder bederf van dierlijk restmateriaal en vermindert zij geuremissies. Bij de productieprocessen en in de gebouwen zuigt Rendac geur gericht af en behandelt zij deze geur in luchtwassers, biofilters en naverbranders. Hiermee zorgt Rendac enerzijds voor het voorkómen van geur bij de bron en anderzijds voor de zuivering van geur uit de luchtstroom, voordat die zich naar de omgeving verspreidt. Daarnaast spant Rendac zich in om overlast voor de omgeving te vermijden door logistieke maatregelen, zoals het vaker ophalen van kadavers bij extreem hoge temperaturen.

Aanpak geuroverlast
In de zomer van 2018 en in de zomer van dit jaar kreeg Rendac te maken met extreem hoge buitentemperaturen. Hitterecords werden gebroken, er waren afwijkende aanvoerpatronen van dierlijke materialen en er waren enkele technische storingen. Dat zorgde helaas voor geuroverlast en klachten van omwonenden. Om de geuroverlast verder te verminderen, investeert Rendac tot en met 2020 zeven miljoen euro in extra geurbestrijdingsmaatregelen. Hierbij gaat zij verder dan de wettelijke milieueisen verplichten. Met deze maatregelen verwacht Rendac geuroverlast in de toekomst te verminderen. Geur en geurbestrijding is een complexe materie. Daarom zijn alle huidige en extra maatregelen van Rendac op basis van de zogenaamde 'best beschikbare techniek' en investeert zij continu in nieuwe geurmaatregelen. Met de extra investeringen gaat zij een stap verder en blijft Rendac zich als bedrijf voortdurend ontwikkelen.

Informatiebijeenkomsten
Rendac hecht belang aan een goede leefomgeving en een goede relatie met omwonenden. Daarom gaat zij de omgeving op de hoogte houden over wie Rendac is, wat Rendac doet en de situatie met betrekking tot geurhinder. Dit wordt gedaan met een huis-aan-huis informatiebrief en een website voor de omgeving (www.rendac-omgeving.nl). Daarnaast worden begin december informatiebijeenkomsten georganiseerd en is er een e-mailadres voor vragen (rendacomgeving@rendac.com).

Kerstshow 'De Kerstman draait door'

Een vrolijke kerstshow van Sparkle uit Eindhoven wordt zondag 15 december om 13.30 uur gehouden in het Vestzaktheater in Son en Breugel. De toegang is gratis.

U bent deze middag te gast in de studio van 'De talkshow met koor'. Een sprankelende talkshow met diverse gasten. Omdat het bijna Kerstmis is, verwachten ze ook nog een heel speciale gast: de Kerstman. Er gaat echter van alles mis: de rendieren slaan op hol, de kerstman verdwaalt, er komt een elfenopstand, de cadeautjes zijn zoek, noem maar op. Zou de kerstman de studio nog weten te vinden? Dit alles wordt omlijst door internationale kerstliedjes gezongen door Sparkle. Voor meer informatie: www.sparkle-eindhoven.nl.

Het boerenbruidspaar 2020 is bekend

Frans en Ank Lathouwers Foto: Wil Feijen

Het bruidspaar is bekend. Dit jaar komt het kersverse bruidspaar uit Breugel. Boerin Ank Lathouwers en Boer Frans Lathouwers worden dit jaar in het 'onecht' verbonden.

Dit jaar is het bruidspaar van oorsprong niet afkomstig uit Breugel, al wonen ze al wel vele jaren in ons mooie dorp en is de verbinding dan ook groot. Op de vraag of zij het boerenbruidspaar van 2020 wilden worden, twijfelden beiden geen moment en zei het stel volmondig ja.

Frans van oorsprong afkomstig uit Nijnsel, is eigenaar van een autorijschool in Son en Breugel en bij velen dus inmiddels een bekende. Daarnaast kwam hij al op jonge leeftijd graag naar ons dorp om actief lid te zijn van de scouting bij de Mrg. Bekkersgroep. Daarnaast vieren zij beiden graag carnaval en hebben ze jarenlang actief meegedaan bij de optocht en carnavalswagens gebouwd met VG De Zooi. Ank komt van oorsprong uit Boxtel en is werkzaam als verzorgende bij Archipel Zorggroep en is soms werkzaam in bij Berkenstaete.

Hierbij een toelichting op de aanwijzing van afgelopen week in deze krant:
'We leggen de lat niet te al te hoog en hebben een paar waarvan de een werkt met jong en de ander met oud'.

Lat = Lathouwers als cryptische omschrijving en aanwijzing, hoe simpel kan het zijn.
Jong = Frans werkt natuurlijk met veelal jonge mensen welke graag het rijbewijs willen halen.
Oud = Ank werkt zoals eerder gezegd met de oudere mensen om deze te verzorgen en doet dat met heel veel liefde en plezier. Beiden zijn dus bekend bij Jong en Oud.

Veel leden Krutjesrapers teleurgesteld

Tijdens een eerder gehouden algemene ledenvergadering van CV De Krutjesrapers stemden de aanwezige leden in met een contributiewijziging. Eén van de belangrijkste wijziging was dat er twee lidmaatschapsvormen zouden komen; een ondersteund lid en een persoonlijk lid. Een persoonlijk lid krijgt met deze wijziging slechts één passe-partout. Voorheen waren dit er nog twee.

Wel was er de mogelijkheid om een extra passe-partout bij te kopen. Dit kon zaterdag 23 november gedaan worden tijdens de online-voorverkoop. De aankoop zou tot zaterdag 14 december mogelijk zijn. Het aantal dat beschikbaar was bij de start van de verkoop, was binnen een dag uitverkocht.

De teleurstelling bij de leden die geen passe-partout konden kopen was groot. Dit bleek ook uit de reacties op de Facebookpagina van De Krutjesrapers. Zeker omdat de vereniging aangaf dat de leden die geen extra passe-partout online konden kopen, deze in de losse verkoop moesten aanschaffen.

De vereniging begreep dat dit niet erg netjes is naar de eigen leden. Niet veel later kwam de vereniging met een alternatief. Op zaterdag 30 november, om 10.00 uur, komen er nog eens tweehonderd passe-partouts beschikbaar voor leden van CV De Krutjesrapers. De leden hebben dan de gelegenheid om één extra passe-partouts aan te schaffen. Hierbij gelden de voorwaarden van het lidmaatschap: maximaal één per lidmaatschap en voor zover de voorraad strekt.

Het blijft vreemd dat de leden niet eerst de mogelijkheid krijgen om een extra passe-partout te kopen en dat er zelfs vooraf al passe-partouts zijn gereserveerd voor de vrije verkoop. Eigenlijk zouden dit de kaarten moeten zijn die overblijven.

Indrukwekkende avond voor vrijwilligers Vluchtelingenwerk Son en Breugel

Een vrachtwagen vol met winterjassen Foto: Ingezonden

De vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Son en Breugel kwamen dinsdag 26 november bij elkaar om samen te genieten van een Syrische maaltijd. Natuurlijk staan tijdens deze avond de uitwisseling van ideeën en ervaringen van deze vrijwilligers voorop.

De ene vrijwilliger begeleidt een uur in de week een anderstalige dame of heer in Son en Breugel, de ander begeleidt de conversatiegroep in het gebouw aan de Genovevastraat en weer een andere vrijwilliger is maatschappelijk begeleider. Hij of zij helpt een vluchteling met zijn of haar gezin vooruit in ons dorp tijdens de eerste maanden. Het is goed om te zien hoe betrokken de vrijwilligers zijn.

Dat was ook te zien tijdens de inzameling van jassen en bestek in de weken voordat coördinator Vluchtelingenwerk, Martin van de Bunt, vertrok naar Lesbos. Samen met Femke Wetzer en meerdere vrijwilligers pakten zij drieduizend jassen en bestek in om op transport te kunnen zetten naar Lesbos. Dit werd bijna allemaal gedoneerd door mensen uit ons dorp. Op deze vrijwilligersavond stond de reis naar Lesbos centraal. Martin en Femke namen vrijwilligers mee in hun verhaal over deze indrukwekkende reis.

Met een team van acht personen vertrokken zij naar Lesbos om daar te helpen in vluchtelingenkamp Kara Tepe. Kara Tepe is een kamp voor de allerkwetsbaarsten, ouderen, gehandicapten, kinderen en zwangere vrouwen. Daar deelden zij ontbijt uit, gaven ze mannen de mogelijkheid om het kappersvak te leren en heetten ze nieuwe bewoners welkom met speciale welkomstpakketten. Die welkomstpakketten bestonden uit een bord, bestek, zeep en een thermoskan. Die brachten zij bij nieuwe gezinnen langs. Het bestek uit Son en Breugel kwam meteen van pas. Wat een vriendelijk woord en aandacht doet met mensen.

Daarnaast pakten zij ter plaatse vrachtwagens vol winterjassen uit. Winterjassen bestemd voor vijftienduizend mensen die leven in erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkamp Moria. Het kamp ligt een tiental autominuten verwijderd van Kara Tepe. Ter plaatse werd besloten dat het team gaat meewerken aan de armbandjesdistributie, waarmee het uitdelen van de winterjassen zo goed mogelijk zou moeten verlopen. Elke hand een armbandje, elke peuter, elke oma en elke papa een bandje. De kleur van het bandje correspondeert met de dag waarop de jas opgehaald kan worden. En wat zijn mensen blij met het bandje. Zittend in hun pop-uptent met rondom vuilnis, modder, nog meer tenten, dekens, stroomkabels, hekken en stenen zijn mensen nog in staat om te glimlachen, hun zelfkweekte plantjes te laten zien of je van 'çhai' te voorzien. Aan het einde van de week Lesbos weten Martin en Femke het zeker; nobody puts their child in a boat, unless the water is safer than the land.

Meer informatie vindt u op de Facebookpagina karatepeteam123, waar de verhalen van de teamleden te lezen zijn.

26 / 40

Kerkberichten

Sint Genoveva-kerk
Zondag 1 december

09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels Kerkkoor. Kinderwoorddienst. Intenties: Ad Versantvoort, Miny van de Ven-Winkelman, Karel en Elisabeth Faessen-van Tilburg, Cor Groeneweg, Piet Merks, Jan en Gré de Beer-Megens, Els Grootegoed-Weeber, overleden Lisa Heyne-Koning ivm haar verjaardag, overledenen heyne Konings en Geurts.
11.30 uur: Vormselviering, waarin kinderen uit onze hele Heilige Oda-parochie worden gevormd door deken Joe Michael. Intenties: Toon, Riek en Jo van Grotel, Jan en Gré de Beer-Megens.

Zondag 8 december
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels Kerkkoor.
Intenties: Mies van Eck, An Rooijakkers-Daniëls, Pierre van Veggel, Kees Lepelaars, ouders van Vijfeijken-Royackers en kinderen, Johan en Martina Foolen en zoon Karel.
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons ParochiekoorIntenties: Jeanne Stroucken-van Nuland, Ties van Gorp, Johan van Kemenade, Jef Heusschen, Jan van Nostrum, Angeline van Helvoort, Ouders Peeters-Goossens, Carel Swinkels.

Overige kerkdiensten Son en Breugel
Woensdag 27 november
19.30-21.00 uur: Bijbelavond in het Parochiecentrum, Kerkplein 7
Zaterdag 30 november
16.30 uur: Woord- en communieviering in Berkenstaete
Zaterdag 7 december
16.30 uur: Woord- en communieviering in Berkenstaete
Zaterdag 14 december
16.00 uur: Woord- en Communieviering in Berkenstaete

Martinuskerk Centrum
Zaterdag 30 november
19.00 uur: Eucharistieviering met Het Goede Herder Koor. Intenties: Riek en Jan Vermeltfoort – Peijnenburg, Cor van Esch (mgd), Harrie Kuijpers, Overleden ouders Willem en Marie Verhagen – van Schijndel en kinderen, Franske de Greef (mgd).

Zondag 1 december Eerste Zondag van de Advent
09.30 uur: Eucharistieviering met Het Martinus Koor. Intenties: Sientje Janssen – van Laarhoven (mgd).

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
19.00 uur: Eucharistieviering in de Martinuskerk.

Woensdag 4 december
19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Rita kapel te Boskant.

Boeken en platen voor de Boekenbeurs op werkdagen in te leveren in de kerk van Eerschot van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Sint-Antonius Nijnsel
Zondag 1 december
11.00 uur Eucharistieviering met gemengd koor. Intenties: Jan en Petra Aarts- v.d. Laar, Ben Habraken, Roland Vulders, Jan Aarts, Harrie Raaijmakers nms KBO Nijnsel, Bert Schoenmakers

Kerkdienst Protestantse kerk
(PKN) Son en Breugel
Zondag 1 december
10.00 uur: Ds. G. Baerends, Dienst van Schrift en Tafel

Chef Evert Thielen zoekt opvolger voor restaurant De Gertruda Hoeve

Marlies en Evert Thielen in hun restaurant Foto: Ingezonden

Eigenaren Marlies en Evert Thielen zoeken een opvolger voor hun restaurant De Gertruda Hoeve in Son en Breugel. Het zestiende eeuwse monumentale boerderijrestaurant tussen Eindhoven en Veghel is te koop of te huur als restaurant, maar kan ook als woonboerderij gebruikt worden. Totdat een opvolger gevonden is, blijft het echtpaar Thielen hun gasten onveranderd verwennen in hun besloten restaurant.

Hoewel ze over reserveringen niet te klagen hebben, zijn gastvrouw-sommelier Marlies en chef Evert Thielen op zoek naar iemand aan wie ze hun multifunctionele boerderijrestaurant inclusief woonhuis kunnen overdragen. Evert Thielen (60 jaar): "Ik heb ontzettend veel plezier in het koken, maar ik ben helaas wegens gezondheidsredenen fysiek minder goed in staat om het zware koksvak uit te oefenen op de schaal van een restaurant. Daarom zoeken we iemand die De Gertruda Hoeve wil kopen of huren. Ook koop of huur met geleidelijke overdracht van aandelen of een andere financiële variant is een optie. De nieuwe eigenaar kan hier wonen en zijn restaurant exploiteren, maar het is ook mogelijk om het gehele pand als woonhuis te benutten. Daarnaast is splitsing in twee eenheden mogelijk of eventueel splitsing van het perceel. Het perceel is ruim 1900 m2 groot en is, naast een woonhuis en restaurant, voorzien van een ruime parkeerplaats, een terras en een serre."

Tot in de puntjes onderhouden
Sinds de zomer van 2018 is De Gertruda Hoeve niet meer als regulier restaurant geopend, maar alleen op afspraak voor private dining en besloten feesten en bijeenkomsten. Ook worden er kooklessen gegeven en kunnen groepen consumenten er zelf koken onder begeleiding van chef Evert Thielen. "Hier hebben Marlies en ik heel veel plezier in, maar ik merk dat ik dit fysiek niet nog jaren kan doen. Alles is tot in de puntjes onderhouden en de keuken is voorzien van alle apparatuur, de nieuwe eigenaar kan er zo in. Tot we een opvolger hebben gevonden, blijven we met veel enthousiasme onze gasten hier onthalen. En zij hoeven niet bang te zijn dat we hun reservering opeens annuleren in verband met de verkoop, we geven op elke reservering minimaal drie maanden vooruit garantie."

Niet stilzitten
Evert en Marlies Thielen zitten niet stil op de dagen dat het restaurant niet gereserveerd is. Marlies werkt als freelance gastvrouw en sommelier en Evert als freelance chef en culinair adviseur, waarbij grillen en barbecueën een van zijn specialiteiten is. In De Gertruda Hoeve werkt Evert al meer dan 27 jaar ambachtelijk met pure, liefst regionale, ingrediënten. Het restaurant is daarom trots lid van Euro-Toques, de vereniging van ambachtelijk werkende koks.

Geïnteresseerden in het pand kunnen voor meer informatie contact opnemen met Klaassen Makelaardij in Vught (horeca) of Best Intermediair in Best (woonbestemming).

Lezing Maarten van Rossums' plundertochten door Brabant

Foto: ©Heemkundekring Son en Breugel

Heemkundekring Son en Breugel een lezing over Maarten van Rossums' plundertochten door Brabant (1542 – 1543). Hoe Maarten van Rossum en zijn 'Gelderaers' Brabantse boeren teisterden wordt gehouden door Sander Wassing op 4 december om 20.00 uur in de zaal van De Zwaan aan de Markt in Son en Breugel. Voor leden van de Heemkundekring is de toegang gratis, van niet-leden wordt een bijdrage van twee euro gevraagd.

"Blaken en branden is het sieraad van de oorlog". Deze lijfspreuk van de Gelderse krijgsheer Maarten van Rossum (ca. 1478-1555) werd door hem en zijn soldaten omgezet in meedogenloze daden. Van Rossum stond in de zestiende eeuw dan ook bekend als de 'gesel van de boeren'.

Bij het Brabantse platteland denken we vandaag de dag vooral aan idylle, gemeenschapszin en fraaie landschappen. Hoe anders was dat in de zestiende eeuw! Brabant vormde toen regelmatig het toneel van overvallen door Gelderse krijgsbenden. Kerkklokken, boden en rookkolommen aan de horizon waarschuwden dorpsbewoners dat de 'Gelderaers' in aantocht waren.

Landsheer Karel V (1500-1558) koesterde de ambitie om alle Nederlandse provincies aan zijn gezag te onderwerpen. Dat betekende dat hij ook het hertogdom Gelre bij zijn gebieden wilde voegen; een ambitie waar de Gelderse hertogen zich uiteraard fel tegen verzetten. De gewone man kreeg de rekening gepresenteerd van het conflict dat tot 1543 steeds hoger opliep. Decennialang hield Maarten van Rossum in dienst van de Gelderse hertogen door terreur en guerrillaoorlogvoering de Nederlanden in zijn greep.

In kronieken lezen we soms over het persoonlijke leed dat hierdoor veroorzaakt werd. In de kroniek van 's-Hertogenbosch lezen we over het jaar 1512 bijvoorbeeld: 'Den 25 september soo bennen de Geldersse tot Lit op den Ham overgecommen, 400 te peerd ende 1500 te voet, en hebben gebrant Hintem met 7 wintmolens, Ortten, Schijndel met de kerck, Roij, de Couveringe, Heesse met de kerck, Leent, Wetten, Nuenen, Stiphout, Geldrop met kerck ende 't huijs'.

Ook de inwoners van Son en Breugel ontkwamen niet aan het oorlogsgeweld. Wie was Maarten van Rossum en wat dreef hem? Hoe trof zijn harde hand het Brabantse platteland en de dorpen Son en Breugel in het bijzonder? Kunnen we in kaart brengen welke personen specifiek werden getroffen? Deze en andere vragen worden tijdens de lezing door Sander Wassing aan de orde gesteld.

Sander Wassing heeft aan de Universiteit van Leiden geschiedenis gestudeerd, is in 2013 afgestudeerd en sindsdien werkzaam als freelance historicus. In de door hem gegeven lezingen spitst hij het onderwerp toe op de lokale en regionale geschiedenis. Daarnaast is hij als conservator verbonden aan de Stichting Historisch Museum Hazerswoude.

Burgerparticipatie Breugel Bruist: een wassen neus

Regelmatig vraag ik mijn kinderen wat ze willen eten. En dan mogen ze bijvoorbeeld kiezen uit bloemkool of boerenkool. Ik kan het dan natuurlijk niet maken om alsnog spruitjes op tafel te zetten. Immers: waarom zou ik mijn kinderen inspraak geven als ik er toch niets mee doe? Dit gebeurt echter wel in Breugel.

Wat was de gemeente goed bezig met het betrekken van de burger bij de locatiekeuze voor een nieuw schoolgebouw in Breugel. Er werd een inloopmiddag en –avond georganiseerd waarin iedereen zijn zegje kon doen over drie mogelijke locaties. Er werd een klankbordgroep gevormd met betrokken burgers die nogmaals alle argumenten bij de drie aangewezen locaties onder woorden bracht. De uitkomst van de burgerparticipatie is gepresenteerd tijdens een informatieavond. Alles open en transparant. Ná het hele participatietraject is de gemeente eindelijk zelf gaan nadenken over de 'ruimtelijke, sociale en financiële aspecten' van de drie locaties. En over de gevolgen voor het plan Breugel Bruist.

Het college kwam tot de conclusie dat er toch nog een vierde locatie toegevoegd kan worden aan de mogelijkheden: een school naast De Bongerd in het plan Breugel Bruist. Over deze locatie hebben burgers niet mogen meepraten, maar er wordt wel een besluit over genomen. Mijn gevoel zegt dat het college voorkeur heeft voor deze vierde locatie, omdat dit financieel aantrekkelijker zou zijn en men vast blijft houden aan de gedachte dat een basisschool het centrum van Breugel moet laten bruisen.

Mijn conclusie: het hele participatietraject is een wassen neus. Mijn vraag: waarom zo'n traject optuigen, terwijl de gemeente toch haar eigen plan trekt? De volgende keer haak ik niet meer aan bij een burgerparticipatietraject. Ik heb geen zin in spruitjes.

Monique Schoemaker
Son en Breugel

Decembermaand - Slagwerkmaand bij de harmonie

Leef je zelf uit met de slagwerkgroepen van PHEV Foto: Ingezonden

Zeg nou zelf, de meest indrukwekkende en grootse instrumenten van een orkest zijn toch beslist de grote trom, pauken of buisklokken? Pak nu je kans, luister naar en speel zelf op de imposante pauken, of de gloednieuwe buisklokken van harmonie Pro Honore et Virtute. De laatste, een prachtige set glimmende buisklokken, heeft Harmonie PHEV onlangs kunnen aanschaffen met een zeer gewaardeerde bijdrage van de 'Vrienden van de Harmonie'. Een prachtige steun waar zowel de harmonieorkesten als de slagwerkgroepen heel blij mee zijn en muzikaal wel raad mee weten.

Gedurende de maand december bieden het harmonieorkest en de slagwerkers je uitgebreid de kans om te komen luisteren en de instrumenten zelf te bespelen. Zoals je ongetwijfeld hebt gehoord, kun je op 12 december in het Vestzaktheater en 14 december in Berkenstaete genieten van de 'Kerstherberg'. Een sfeervol kerstconcert, uitgevoerd door het harmonieorkest.

Gaat je voorkeur uit naar slagwerkklanken, dan zit je deze decembermaand helemaal goed met meerdere evenementen. Op 1 december verwelkomt de harmonie je graag om 14.00 uur in het Vestzaktheater. De Malletgroep van PHEV verzorgt dan, samen met de muzikanten uit Hoogeloon, een spetterend optreden.

Op 13 december ben je om 19.00 uur welkom in het Vestzaktheater voor de voorspeelavond van de leerling slagwerkers. Op deze avond tonen zij hun muzikale vaardigheden en het resultaat van de slagwerklessen en repetities van het afgelopen jaar.

Het hoogtepunt van 'Decembermaand-Slagwerkmaand' staat gepland op vrijdag 6 december. Dan kun je niet alleen luisteren en kijken, maar vooral ook zelf actief meedoen. Van 18.30 - 19.30 uur ben je van harte welkom bij de inlooprepetitie van de jeugdslagwerkers. Van 20.00 - 21.00 uur opent de Malletgroep haar deuren voor alle belangstellenden. Alle slagwerkinstrumenten staan dan ter beschikking in het Vestzaktheater. Of je ervaren bent of beginner, je instrumentkeuze al hebt gemaakt of nog oriënterend bent, of gewoon eens wil proberen, wees welkom. Iedereen met een warm hart voor slagwerk is van harte uitgenodigd om te komen luisteren en vooral veel te proberen en te experimenteren.

Hoe geweldig is het om zelf plaats te nemen en mee te spelen in zo'n fantastisch orkest? Je hoeft niet bang te zijn dat je niet goed genoeg bent. Het gaat er deze avond vooral om dat je er plezier in hebt. Onze ervaren slagwerkdocent, dirigent Patrick van den Heuvel en de muzikanten van de slagwerkorkesten heten je warm welkom, begeleiden je op jouw niveau en verheugen zich op je komst.

Wil je meer weten over spelen in de harmonie, kijk dan op www.phev.nl of stuur een bericht naar opleidingen@phev.nl. Voor specifieke vragen over het slagwerk kun je ook terecht bij slagwerk@phev.nl.

Digitale zorg in de huisartsenpraktijk, u kunt er niet meer omheen!

De themamiddag over digitale zorg, ook wel E-Health genoemd, wordt vrijdagmiddag 29 november vanaf 13.30 uur wordt gehouden. Deze themamiddag wordt georganiseerd door de SeniorenRaad en het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform in samenwerking met de huisartsenpraktijk MC De Linden en de 'Digidokters' van SonenBreugelVerbindt.

Doel van de middag is om de digitale ontwikkelingen op het gebied van de contacten met uw huisarts en het ziekenhuis door middel van gebruik van internet toe te lichten. Maar ook om te laten zien hoe het werkt. Tevens worden andere systemen, zoals het zorgdossier en gezondheidsapps die gebruikt worden in de gezondheidszorg en de toekomst hiervan, besproken. De huisartsenpraktijken en ziekenhuizen werken al veel langer met digitale zorgdossiers. Momenteel worden de patiënten steeds meer betrokken bij hun eigen digitale dossier via zogeheten Portals. De verbinding onderling met deze portals is helaas nog niet overal geregeld.

Mocht u nog geen kennis hebben genomen van deze ontwikkelingen dan is deze themamiddag dé gelegenheid voor u om deze digitale zorg te ontdekken. De 'Digidokters' kunnen u ook laten zien hoe dat gaat. Ook zijn zij na deze themamiddag behulpzaam bij het gebruik ervan.

Informatie:
Datum: vrijdagmiddag 29 november
Locatie: De Bongerd, Asteroïdenlaan 2A, Breugel
Tijd: 13.30 tot 16.00 uur, zaal open om 13.00 uur
Sprekers: Christian de Groot, huisarts en de 'Digidokters' van SonenBreugelVerbindt
Na de pauze: Gelegenheid tot stellen van vragen en discussie. Hierna worden op vier plekken in De Bongerd demonstraties gegeven.
Toegang: Gratis

Aan de orde komen vragen als: Wat kan ik met deze digitale zorg? Wat word ik er beter van? Hoe zit het met de privacy, wie kan er allemaal meekijken? Als ik iets fout doe, zijn dan al mijn gegevens weg? Wat zijn betrouwbare gezondheidsapps? Mag ik ook vragen of mijn dochter of zoon, kennis en buurvrouw/man mij wil helpen? Ik heb geen DigiD en weet ook niet hoe ik dat moet aanvragen, wie kan mij daarbij helpen? Wie kan mij meer wegwijs maken als ik er niet uit kom? Allemaal vragen die de SeniorenRaad zich heeft gesteld bij de voorbereiding van deze themamiddag. Hopelijk krijgen ze zo veel mogelijk antwoorden. Hebt u vragen, hiervoor is voldoende gelegenheid.

Meer informatie: 0499-479293 of 0499-471163.

Kerstconcert projectkoor QuodLibet

Foto: Ingezonden

Kerst staat voor projectkoor QuodLibet in het teken van herkenbare, traditionele kerstliederen. Het is een handelsmerk geworden. Elk jaar weten ze daarmee het publiek te verrassen. Dit jaar vindt het kerstconcert plaats op 14 december om 19.30 uur in De Boerderij, Leeuwstraat 2 in Breugel. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Projectkoor QuodLibet bestaat uit een groepje muzikale vrienden die sinds december 2004 in wisselende samenstellingen op gezette tijden concerten geeft. Sfeervolle kerstconcerten en bijzondere themaconcerten waarin een componist centraal staat. Hierbij geholpen door een groep geweldige instrumentalisten die ze in de loop van de jaren 'Friends' zijn gaan noemen.

Die instrumentalisten komen uit verschillende orkesten uit de regio. Tevens komen de zangers uit verschillende koren uit de omgeving. Kerst werd de eerste jaren geleid door Ko van Geldorp uit Eindhoven. Vanaf 2010 kwamen er themaconcerten bij. Deze stonden onder leiding van Marion de Wit uit Mierlo. Vanaf 2012 ging Marion de Wit ook de kerstconcerten doen.

Dit jaar bestaat het projectkoor 15 jaar en dat wordt gevierd. Speciaal voor het jubileum zijn een tweetal solisten gevraagd om met wat bekende kerstaria's het jubileum extra glans te geven. Een aantal 'Friends' is ook van de partij. Er is ook nog een speciale verrassing; QuodLIbet zingt niet alleen over de drummerboy en patapan, maar er is een echte drummerboy gevonden om mee te doen in traditioneel uniform.

Dirigent Marion de Wit
Marion de Wit studeerde allereerst dwarsfluit aan het Tilburgs conservatorium, waarna zij lesgaf en in enkele symfonieorkesten speelde. In Utrecht, Arnhem en Nijmegen studeerde zij af voor koor- en orkestdirectie, koor en communicatie en coaching. Daarnaast gaf zij cursussen voor koristen. Momenteel dirigeert Marion de Wit diverse koren in de regio en werkt zij als koorcoach.

Op 16 mei 2020, om 15.00 uur, hoopt QuodLibet tijdens 'Muziek in de Cathrien' weer een prachtig concert te geven. Dan staat componist Schubert centraal.

Energieke Rockband bij Plein Public

Optreden Township Rebellion bij Plein Public (archieffoto 2017)

Na een fantastische opening van het seizoen in oktober is de volgende Plein Public avond al weer zicht. Township Rebellion speelt op zaterdag 30 november onvervalste rock en ballads, muziek waar je niet stil op kunt blijven staan. Houd je van ACDC, Anouk en Queen? Dan wordt dit jouw avond. De band bestaat uit een viermans formatie met zangeres en weet bij ieder optreden hun enthousiasme met gemak over te brengen op het publiek.

Twee jaar geleden was de band ook te gast bij Plein Public. Omdat deze avond een groot feest werd, is de organisatie blij dat ze weer terug zijn zodat er weer genoten kan worden van bekende old-timers van Queen of ZZ Top. En van eigentijdse rock van Anouk, Muse en de Editors. Het wordt weer een avond wordt waarop je van begin tot eind kunt genieten, lekker kunt dansen en waarvan je nog lekker lang zult nagenieten. Er wordt om 20.30 uur gestart en het programma eindigt om 22.30 uur. Maar zoals het vaak gaat, kan het met gemak later worden. Menig artiest heeft moeite om te stoppen met optreden, vanwege de bijzondere sfeer.

Pet gaat rond
Je bent van harte welkom, de prijs voor een uniek avondje uit bepaal je zelf, want in de pauze gaat de organisatie met de pet rond. Tot op 30 november in De Boerderij, Leeuwlaan 2, Son en Breugel. Kijk ook eens op www.boerderijbreugel.nl of op www.townshiprebellion.nl.

Tijdschrift Heem Son en Breugel verkrijgbaar

Foto: © Heemkundekring Son en Breugel

Het vierde nummer van dit jaar van het tijdschrift 'Heem Son en Breugel' is uitgekomen met daarin zoals gebruikelijk in het laatste nummer van een jaar een terugblik op de gebeurtenissen van het jaar 1919.

Nederland had honderd jaar geleden niet mee gedaan aan de Eerste Wereldoorlog, had er wel de gevolgen van ondergaan, zoals distributie en schaarste van goederen. Het was ook wel eens heel benauwd geweest op diplomatiek niveau en de revoluties in Rusland en Duitsland maakten ook in Nederland de tongen los. De gemeente bleef braaf in de pas lopen, al kwam er wel verandering door de uitbreiding van het kiesrecht. Dat was natuurlijk een mooie gedachte, maar in de praktijk bleef ieder braaf in de pas en veranderde er niet zoveel.

Twee zaken eisten aandacht: het gemeentehuis was aan vernieuwing toe. Aanvankelijk ijverde de politiek voor afbraak, maar gelukkig voor onze tijd, het staat er nog steeds als rijksmonument. Er kwam wel een nieuwe vleugel, met daarin de nog bestaande raadkamer en in de kelder het nu verdwenen cachot. Het andere belangrijke onderwerp was de komst van het kanaal, dat in de jaren ervóór al grondig was voorbereid. Men kon nu spijkers met koppen slaan.

Het tweede artikel blikt terug op 'Remember September 2019'. Of het de laatste grote herdenking is geweest, zoals velen hebben gezegd, is natuurlijk ongewis. De toekomst zal het moeten uitwijzen, maar het kleine aantal oorlogsveteranen, dat nu nog present kon zijn, zal met de jaren steeds kleiner worden. Dan resten de verhalen en ervaringen van ouderen, die als kind de oorlogsdagen hebben meegemaakt en moeten we langzamerhand de geschiedenis vertellen aan de hand van brieven, documenten, dagboeken, zoals we dat nu ook al voor een deel hebben moeten doen.

Het was na de woelige septemberdagen van 1944 niet meteen gedaan met de oorlog. In een zestal verhalen uit brieven en dagboeken kan men een beeld vormen van de beroerde periode direct nadat de Engelsen met de Amerikanen de Duitsers op 17 september uit Son en Breugel hadden verdreven. Enkele dagen erna ging het weer helemaal fout. Het dagboek van Frans Gruithuijzen op Hooijdonk geeft daarvan een dramatisch verslag.

Een op 20 september 1944 uitgeschakelde Duitse tank bij Hooijdonk.
Nog maanden werd er gevochten in de Peel en moesten de inwoners daar weg. De familie Gerrits kwam terecht in Breugel op 5 december, een donkere Sinterklaasavond. "Na veel oponthoud stopten we tegen achten in Son. Tegenover het gemeentehuis werden we afgeladen en konden we ons even opwarmen in café 'De Zwaan'. Het café was propvol en grijs van de sigarettenrook. Militairen en burgers verdrongen zich tussen enkele gemeenteambtenaren die met lijsten van adressen een indeling maakten, wie van de evacués waar naar toe moest. Families bleven zo veel mogelijk bij elkaar; de adressen waren gevorderd. Toen wij met zijn vijven bij een oud echtpaar met een groot huis in Breugel, juist voorbij de Boerenbond werden afgeleverd, werden we geweigerd. De oude heer weigerde in alle toonaarden. Een tegenover wonende weduwe (Jana Thonies-Swinkels) kon dit tenslotte niet langer aanzien en bood ons één nacht logies aan. Daarna zouden we wel verder zien. Voorlopig werden we slapen gelegd op een deken op de vloer in de kamer waar mijn grootouders in de bedstee de nacht doorbrachten. In de dagen daarna ging ik slapen bij de onderduikers in het hooi en later bij de familie Versantvoort in een grote kamer met een groot tweepersoonsbed, waar ik 's morgens niet mocht vertrekken, voordat ik enkele boterhammen met dikke plakken spek had verorberd."

De tijden zijn wel veranderd. Boterhammen met dikke plakken spek? Enfin, u kunt het lezen in het blad 'Heem Son en Breugel', te koop voor twee euro op maandagen op het raadhuis en door de weeks bij opticien Sander Cooijmans in de Dommelstraat. Ook weer te koop het derde nummer van het blad over 'Oorlog en Bevrijding'. Er was nog zoveel vraag dat we een extra hoeveelheid hebben laten drukken. Te koop voor vijf euro. Een idee voor een Sinterklaassurprise misschien? Of wilt u wat groters? Ook nog te koop het prachtige boek over de jaren zestig in onze gemeente. Een woelige tijd. De prijs is € 27.50.

Reis- en cultuurclub PVGE

Als actieve club heeft de Reis- en cultuurclub van de PVGE iedere maand een reis activiteit. Van maart tot en met september bezoeken zij steden en in de wintermaanden gaan zij op museumbezoek.

De meeste reizen worden per trein gedaan. Er wordt samen vertrokken met de eerste trein na negen uur. Een tweetal keer per jaar wordt een Flixbus gehuurd voor bezoeken aan steden waarvoor de trein minder geschikt is. Deze busreizen worden vaak aangekondigd in DeMooiSonenBreugelKrant. Er kunnen introducés mee, omdat de bus meestal vijftig zitplaatsen heeft. De contributie voor de Reis- en cultuurclub bedraagt € 10,00 per jaar, lid zijn van de PVGE is een vereiste.

Een actieve club
De Reis- en cultuurclub is een actieve club. Goed kunnen lopen is een vereiste. Bij het bezoek aan een stad wordt er na aankomst samen koffiegedronken. Hierna worden ze veelal door de georganiseerde gidsen opgehaald voor een interessante wandeling door de stad. Deze gidsen, veelal van de lokale gildeorganisatie, voeren hun langs mooie en bijzondere plekjes in een stad en hebben heel veel te vertellen. Na de rondleiding door de gids is er de mogelijkheid met elkaar of individueel te lunchen en het middagprogramma is naar keuze: museumbezoek, nog eens wat bekende plekjes bezoeken. Ook de treinreis terug is op eigen gelegenheid, maar gebeurt in de praktijk meestal in kleine groepjes samen.

Betrokken leden
Tijdens de jaarvergadering in oktober wordt er een voorstel gemaakt voor het programma voor de te bezoeken steden en musea voor de komende periode. Op deze manier zijn de leden nauw betrokken bij het nieuwe programma. Leden worden gevraagd een reis mee voor te bereiden. Bijvoorbeeld als iemand in Venlo heeft gewoond, dan is het heel leuk om de reis naar Venlo mee te organiseren. Of heb je een bijzondere dagtrip gemaakt, dan kun je deze ervaring met de club delen. De suggestie kan worden dan worden overgenomen. De leden worden via de mail op de hoogte van de reizen.

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van de Reis- en cultuurclub, of wilt u een keer de sfeer van een reis proeven, dan kunt u contact opnemen met Christianne Drubbel, via 06-30460871.

Wensen worden vervuld bij MadeLief, het Bijna Thuis Huis van Son en Breugel

MadeLief, het Bijna Thuis Huis van Son en Breugel draait op vrijwilligers. Voor het verblijf van een bewoner, ontvangt het Bijna Thuis Huis een vergoeding van vijfendertig euro per dag. Een groot deel van de vaste kosten worden bekostigd uit schenkingen en bijdragen van donateurs en van familieleden, vrienden en bekenden van overleden bewoners. Het Bijna Thuis Huis is daar heel gelukkig mee, daarnaast heeft het MadeLief ook zo z'n wensen en verlangens. Vaak kleine wensen om het verblijf te verfraaien, aangenamer te maken of te verbeteren voor de bewoners of voor de vrijwilligers. Kleine wensen, kleine cadeaus?

Samen met DeMooiSonenBreugelKrant hebben de Vrienden van het Bijna Thuis Huis een actie opgezet om inwoners van Son en Breugel de gelegenheid te geven om MadeLief te verrassen met een cadeau. Er is altijd wel een gelegenheid of aanleiding, een kroonjaar, een ander heugelijke gebeurtenis of zomaar een dag waarop de vreugde gedeeld mag worden met bijvoorbeeld MadeLief. Die aanleiding of gelegenheid kan zijn voor een enkel individu, voor een vriendengroep, voor een familie, de hele of halve straat, de afdeling, het hele bedrijf, het maakt niet uit.

Eind september werd een oproep voor een cadeautje voor MadeLief geplaatst. Het Bijna Thuis Huis werd heel blij verrast door de reacties en ook door het resultaat. Een gulle gever had nog een dementie-klok op zolder staan en wist daarmee MadeLief te verblijden. Een zeer groene gever zorgde voor volop nieuwe plantjes in de tuin! Nieuwe dekbedovertrekken waren een zeer huiselijke wens, ook daarop reageerden schenkers, hart- en lijfverwarmend. Van ontvangen gelden is de gewenste brievenbus al besteld, Bijna Thuis Huis MadeLief wordt echt verwend!

Een bijzonder mooie geste kwam van een bruidspaar dat hun gasten vroeg om te doneren voor MadeLief, met een fantastische donatie van twaalfhonderd euro als resultaat. Om stil van te worden. Door deze actie van de Vrienden samen met MooiSonenBreugel, wisten ook donateurs zich herinnert aan de Club van 100 en werden nieuwe clubleden verwelkomd. Met de Club van 100 verplicht je je om jaarlijks een schenking te doen aan MadeLief. Je ontvangt dan zelf het persoonlijke fiscale voordeel.

De Vrienden onderhouden, samen met MadeLief, een wensenlijstje van kleine noden en grote wensen. Inwoners van Son en Breugel kunnen zo een cadeautje uitkiezen dat ze graag aan Bijna Thuis Huis MadeLief willen schenken. Hoe werkt het? U ziet een wens in het wensenlijstje staan die u wil vervullen, neem dan contact op met de coördinatoren, die graag bereid zijn om samen met u de details te bespreken. U kunt de gehele wens vervullen, maar u kunt ook een gedeelte van de wens vervullen door een bijdrage voor een specifieke wens over te maken. Als u aangeeft waaraan u wilt bijdragen, wordt de donatie in een 'spaarpot' gedaan en zodra het 'varkentje' vol is, wordt de volledige wens vervult.

Wilt U een schenking doen, neem dan contact op met Bijna Thuis Huis MadeLief. Dit kan telefonisch met een van de coördinatoren via 0499–465211, door het sturen van een email naar bthsonenbreugel@gmail.com of via een brief naar MadeLief, Bijna Thuis Huis Son en Breugel, Vinklaan 2, 5691VJ Son en Breugel. Wilt u zich aanmelden voor de Club van 100, dat kan via informatie en documenten op www.bijnathuishuissonenbreugel.nl en dan de link 'club-van-100'

Het wensenlijstje van MadeLief per november 2019 ziet er als volgt uit:
- een buitenberging / buitenkast / tuinhuisje
- plafondlamp met spotjes
- een kleine muziekinstallatie met een optie voor het afspelen, onder andere vanaf een USB-stick etc.
- internetaansluiting en internetbekabeling in het kantoor.

Sparen voor gratis entreekaart IJsfeest bij de PLUS

Foto: Wil Feijen

Bij de PLUS supermarkt van Jeanette en Marcel Verhoeven kun je stempelen voor een gratis entreebewijs voor de ijsbaan. Net als bij de Elfstedentocht krijg je een stempelkaart en bij iedere vijf euro aan boodschappen krijg je een stempel.

De kaart is bij vijftien stempels vol en dit is dan gelijk een kaartje voor een dagdeel schaatsen op de ijsbaan. Met dit gratis entreebewijs, bespaar je dus makkelijk vijf euro. De actie loopt tot en met 29 december. De ijsbaan is open van 13 december tot en met 5 januari. Een geweldige sportieve actie waar iedereen van kan profiteren, want je kaart is zo vol gestempeld bij de dagelijkse boodschappen.

IJsfeest zoekt vrijwilligers

Foto: Wil Feijen

Dit jaar viert het IJsfeest haar tienjarige bestaan. Een bijzondere editie dus. Zoals ieder jaar is de hulp nodig van veel vrijwilligers die het IJsfeest samen mogelijk maken.

Daarom roept Stichting IJsfeest Son en Breugel iedereen op een of meerdere blokken te helpen bij de kassa en schaatsuitgifte, of bij de toegang. Alle hulp wordt toegejuicht. Naast vrijwilligers zoekt het IJsfeest kinderen die een maatschappelijke stage voor school moeten lopen. Heb je interesse om bij te dragen aan het leukste winterevenement in het dorp. Meld je dan aan via de website www.ijsfeestsonenbreugel.nl.

Om alle vrijwilligers te bedanken voor de inzet wordt er op vrijdag 3 januari 2020 een avond speciaal voor hen georganiseerd. Voor eten en drinken wordt gezorgd, aanvang is 18.00 uur.

Jubileumconcert 'Ode aan de vreugde'

Foto: Paul H.M. Keizer

Eindhoven - Dit jaar viert Symfonieorkest Eindhoven zijn vijftigjarig jubileum en het orkest sluit het jubileumjaar af met een feestelijk en magistraal programma, samen met het Philips' Philharmonisch Koor en vier gerenommeerde vocale solisten. Het jubileumconcert wordt gehouden op zondag 15 december om 14.15 uur in het Muziekgebouw in Eindhoven.

Symfonieorkest Eindhoven heeft in de afgelopen decennia zijn eigen unieke plek in het Eindhovense muzikale landschap weten te veroveren. Naast de drie jaarlijkse vaste concerten verleent het orkest ook regelmatig zijn medewerking aan concerten van muziekgezelschappen en koren in de regio. Symfonieorkest Eindhoven werd in 1969 opgericht als Orkestvereniging Helikon: de naam verwees naar de bergtop waar de muzen zich ophielden en kunstenaars inspiratie vonden. De bezieling van de orkestleden is wat hen wekelijks samenbrengt, onder leiding van de ambitieuze Engelse dirigent Quentin Clare. Het orkest telt circa 65 vaste leden uit de regio Eindhoven; de meeste leden van het orkest zijn gevorderd amateur, een aantal heeft een muziekvakopleiding genoten.

Samenwerking
Voor dit prestigieuze concertprogramma heeft het orkest samenwerking gezocht met het Philips' Philharmonisch Koor, welbekend in deze regio. Het Philips' Philharmonisch Koor, onder leiding van dirigent Béni Csillag, telt circa 70 goed geschoolde en enthousiaste zangers en richt zich op de grotere koorwerken.

Muzikaal hoogtepunt
De vreugde voor het samen musiceren staat in dit concert centraal, met als hoogtepunt Beethoven's negende symfonie met de prachtige koorfinale Ode an die Freude. Hoewel Beethoven toen hij deze symfonie schreef al helemaal doof was, geldt de negende symfonie als een muzikaal hoogtepunt in de klas

Wijzigingen opslaan

sieke muziek. In de opmaat van het 'Beethoven jaar' in 2020 is zijn muziek na 250 jaar nog altijd springlevend en geliefd.

Solisten
Daarnaast zullen orkest en koor 'Gloria' van de Franse componist Poulenc uitvoeren, enerzijds magistraal en machtig, anderzijds komisch en opgewekt van toon. Als solisten treden voor u op Jeanette van Schaik (sopraan), Sophia Patsi (alt), David Watkin-Holmes (tenor) en Martijn Sanders (bas). Het geheel staat onder leiding van de maestro van Symfonieorkest Eindhoven, Quentin Clare.

Toegangskaarten
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de kassa van het Muziekgebouw Eindhoven en via de leden van Symfonieorkest Eindhoven en het Philips' Philharmonisch Koor. De toegangsprijs bedraagt € 25,00 per persoon, inclusief pauzedrankje. Voor studenten en jongeren tot 18 jaar geldt een gereduceerde prijs van € 12,50.

Kijk voor meer informatie op: www.symfonieorkesteindhoven.nl of www.philipskoor.nl.

Taizé-vesper in het Van Goghkerkje

Nuenen - In het Van Goghkerkje wordt zondag 1 december weer een Taizévesper gehouden. Deze zondag is 'eerste advent'. Advent is de periode voor Kerst en staat in het teken van Verwachting en Hoop.

Ook is het periode van 'Geven en Ontvangen'. Stil staan bij wie en wat je lief is, proberen te delen. Ook proberen een moment te vinden om na te denken hoe het allemaal is gegaan en hoe het gaat worden? In een klein kerkje, een kleine samenkomst, een klein uurtje, gewoon in Nuenen.

Rust, nadenken en even tot jezelf komen, deze elementen maken de vespers en zijn altijd stemmig en bezinnend. Het is een fijn moment van bezinning voor de nieuwe week. Het zoeken van een rustpunt in het leven van alledag.

Je kunt luisteren naar mooi liederen en zelfs meedoen. Er worden alleen liederen uit Taizé gezongen. Deze liederen zijn eenvoudig en nodigen je vaak uit om mee te doen. Het zijn korte melodieën en worden een aantal keren achter elkaar gezongen. Ze worden ook wel ervaren als een mantra. De vesper is in het sfeervolle kleine kerkje aan de Papenvoort in Nuenen en begint om 19.30 uur. Vooraf is er pianomuziek.

Boeken en cd's in de verkoop

Best - Nog op zoek naar een leuk Sinterklaas- of kerstcadeautje en hoeft het allemaal niet hagelnieuw te zijn? Kom dan eens snuffelen in de voorraad boeken en dvd's die CultuurSpoor Best voor een prikkie in de verkoop doet.

De verkoop start op 25 november. De boeken gaan voor 1 euro over de toonbank en de dvd's kosten 2 euro. Omdat de bieb stopt met het uitlenen van dvd's zitten er diverse recente titels bij, ook verfilmde boeken.

Vrijdagavond
Vanaf 1 december is CultuurSpoor Best op vrijdagavond gesloten. De deur gaat dan voortaan om 17.00 uur op de knip. Wie leesvoer voor het weekeinde wil inslaan, moet dus eerder langskomen óf op zaterdag, want dan is de bieb van 10.00 uur tot 17.00 uur geopend. Op alle andere avonden doordeweeks is CultuurSpoor open tot 22.00 uur.

Sinterklaasavond
Ook op Sinterklaasavond is er geen avondopenstelling. De deuren sluiten dan om 17.00 uur.

Film Colette in Blauwe Kei

Scène uit de film Colette Foto: © Theater Blauwe Kei

Veghel – De film Colette is maandag 2 december te zien in Theater De Blauwe Kei. Deze film vertelt het fascinerende levensverhaal van één van de bekendste vrouwelijke auteurs van Frankrijk. Zij zette het preutse land op zijn kop met haar sexy novelles over Claudine. De film Colette is om 20.15 uur te zien in de Grote Zaal.

Keira Knightley speelt de legendarische Franse schrijfster Sidonie-Gabrielle Colette. In 1893 trouwt ze met Henry 'Willy' Gauthier-Villars, die haar schrijverstalent herkent en haar vraagt om een aantal autobiografische romans te schrijven. De boeken, gepubliceerd onder Willy's naam, worden razend populair. Grand dame en feministische rebel Colette maakt zich echter los van Willy en groeit op eigen kracht uit tot een van Frankrijks meest geliefde schrijvers. Over dat proces van emancipatie gaat Colette, een luchtig en levendig historisch drama van Wash Westmoreland, de Britse regisseur die zoveel indruk maakte met het bekroonde Alzheimerdrama Still Alice (2014).

Kaarten voor Colette kosten € 9 (inclusief drankje) en zijn te reserveren via www.blauwekei.nl, telefonisch via 0413-342555 of aan de theaterkassa op werkdagen tussen 13.00 en 17.00 uur.

Kleur en Win

Sinterklaas heeft aan DeMooiSonenBreugelKrant gevraagd of hij een mooie tekening in de krant mocht plaatsen. Dit konden we natuurlijk niet weigeren. Maar Sinterklaas is vergeten de tekening in te kleuren.

Daarom vragen we je de kleurplaat mooi in te kleuren en in te leveren op ons kantoor aan de Markt 2a in Son en Breugel. Als je dit voor maandag 2 december doet, dan maak je kans op een lekkere prijs.

Naam: ……………………………….

Leeftijd: ………………………………

SBC Jeugd

Uitslagen 23 november
SBC JO 19-1 - Reusel Sport JO 19-1 0 - 3
RKSV Heeze JO 19-2 - SBC JO 19-2 5 - 1
SBC JO 19-3 - DOSL JO 19-2 4 - 1
FC Eindhoven AV JO 19-2 - SBC JO 19-4 3 - 2
Avanti'31 JO 17-1 - SBC JO 17-1 3 - 0
Best Vooruit JO 17-2 - SBC JO 17-2 3 - 1
SBC JO 17-3 - Boxtel JO 17-2 0 - 1
SBC JO 17-4 - VRIJ
DBS JO 17-4 - SBC JO 17-5G 2 - 8
SBC MO 17-1 - Oirschot Vooruit MO 17-1 1 - 1
SBC JO 15-1 - OJC Rosmalen JO 15-1 3 - 1
BMC JO 15-1 - SBC JO 15-2 3 - 3
SBC JO 15-3 - RKSV Nuenen JO 15-6 6 - 0
Marvilde MO 15-2 - SBC MO 15-1 2 - 1
SV TOP JO 14-1 - SBC JO 14-1 2 - 2
Teisterbanders JO 14-1 - SBC JO 14-2 2 - 1
SBC JO 14-3 - FC Eindhoven AV JO 14-4 NB
SV Unitas"59 JO 14-3 - SBC JO 14-4 7 - 2
SBC JO 13-1G - RKSV Nuenen JO 13-1 2 - 0
ODC JO 13-2 - SBC JO 13-2 1 - 4
SBC JO 13-3 - Reusel Sport JO 13-2 4 - 3
SBC JO 13-4 - UNA JO 13-3 2 - 3
SBC JO 12-1 - UNA JO 12-1G 0 - 6
RPC JO 12-1 - SBC JO 12-2 9 - 2
DBS JO 12-3 - SBC JO 12-3G 1 - 2
SBC JO 12-4 - DBS JO 12-4 5 - 1
SBC JO 12-5G - Geldrop JO 12-4 NB
Geldrop JO 11-1 - SBC JO 11-1 8 - 1
Hedel JO 11-1 - SBC JO 11-2G 4 - 1
UNA JO 11-3G - SBC JO 11-3 0 - 11
SBC JO 11-4G - DOSL JO 11-1 Uitgesteld
Riethoven JO 11-1G - SBC JO 11-5 6 - 3
Oirschot Vooruit JO 11-3 - SBC JO 11-6 4 - 2
ODC G 2G - SBC G 1G 4 - 3

Programma 30 november
THUISTEAM BEZOEKERS VERTREK AANVANG
FC Eindhoven AV JO 19-1 - SBC JO 19-1 13:30 14:30
SBC JO 19-2 - Geldrop JO 19-3 15:15
SBC JO 19-3 - RKSV Heeze JO 19-3 15:15
Brabantia JO 19-2 - SBC JO 19-4 13:45 14:45
UDI"19/CSU JO 17-2 - SBC JO 17-1 13:45 14:45
Nemelaer JO 17-1 - SBC JO 17-2 11:45 12:45
Zwaluw VFC JO 17-4 - SBC JO 17-3 12:00 13:00
SBC JO 17-4 - SV Unitas"59 JO 17-4 15:15
SBC JO 17-5G - RKVVO JO 17-3 15:15
Marvilde MO 17-1 - SBC MO 17-1 14:45 15:45
Theole JO 15-1 - SBC JO 15-1 10:15 11:15
Hoogeloon JO 15-1 - SBC JO 15-2 11:00 12:00
RPC JO 15-4G - SBC JO 15-3 12:00 13:00
SBC MO 15-1 - Nieuw Woensel MO 15-1 13:15
SBC JO 14-1 - Gemert JO 14-1 13:15
FC Engelen JO 14-1 - SBC JO 14-1 10:30 11:30
EMK JO 14-1G - SBC JO 14-3 12:00 13:00
SBC JO 14-4 - RKDVC JO 14-2 13:15
Roda JC JO 12-1 - SBC JO 13-1G 12:00 13:00
RKDSV/EDN"56 JO 13-1 - SBC JO 13-2 11:00 12:00
EMK JO 13-2 - SBC JO 13-3 10:30 11:30
SBC JO 13-4 - RKVVO JO 13-3G 11:45
SBC JO 12-1 - SV Unitas"59 JO 12-1 10:15
Geldrop JO 12-2 - SBC JO 12-2 10:30 11:30
RKSV Nuenen JO 12-2 - SBC JO 12-3G 10:00 11:00
SBC JO 12-4 - Best Vooruit JO 12-4 11:45
SBC JO 12-5G - WODAN JO 12-3 11:45
SBC JO 11-1 - Wilhelmina Boys JO 11-1G 10:15
SBC JO 11-2G VRIJ
SBC JO 11-3 - Best Vooruit JO 11-4 10:15
FC Eindhoven AV JO 1104G - SBC JO 11-4G 09:00 10:00
SBC JO 11-5 - ZSC JO 11-1 10:15
Tongelre JO 11-2 - SBC JO 11-6 09:30 10:30
FC Eindhoven JO 10-1 - SBC JO 10-1 08:00 08:45
SBC JO 10-2 - Rood Wit V'hoven JO 10-1 10:15
SBC JO 10-3 - SV Valkenswaard JO 10-3 10:15
Spoordonkse Boys JO 10-2 - SBC JO 10-4 09:00 10:00
FC Eindhoven AV JO 10-5 - SBC JO 10-5 08:00 08:45
Best Vooruit JO 10-4 - SBC JO 10-6G 08:00 09:00
SBC JO 10-7 - EMK JO 10-3 10:15
Brabantia JO 10-6 - SBC JO 10-8 09:15 10:15
SBC JO 9-1 - SV Unitas"59 JO 9-2 09:00
Best Vooruit JO 9-1 - SBC JO 9-2 09:15 10:15
SBC JO 9-3G - Acht JO 9-2 09:00
SBC JO 9-4 - SJO Juventud JO 9-1 09:00
SBC JO 9-5 - Best Vooruit JO 9-4 09:00
OJC Rosmalen JO 8-1 - SBC JO 8-1 09:15 10:15
SBC JO 8-2 - Geldrop JO 8-1 09:00
SBC JO 8-3G - DBS JO 8-4 09:00
SBC JO 8-4 - UNA JO 8-4G 09:00
Woenselse Boys JO 8-2 - SBC JO 8-5 08:00 08:45
SBC G 1G VRIJ

Nijnsel/TVE Reclame voelt zich bestolen

Eerlijk is eerlijk: de eerste helft was zonder meer voor thuisploeg Helmondia. De nummer twee van de ranglijst was veel meer in de aanval en de lat voorkwam tot twee keer een verdiende voorsprong van de Helmonders. Maar goed, elke wedstrijd heeft twee helften.


De tweede helft was voor Nijnsel. Met de 0-0 ruststand was er het nodige zelfvertrouwen gekweekt en Nijnsel nam de wedstrijd vervolgens in handen. Een cruciaal moment was een 'doorgebroken speler'. De scheids moet snel beslissen en hij trok rood voor de thuisploeg. Er was wel het een en ander op aan te merken maar rood is rood. Nijnsel kreeg daardoor nog meer zelfvertrouwen en trok stoer ten aanval, terwijl de thuisploeg zich beperkte tot de counter. Een aanvallend Nijnsel trof het niet: eerst werd Jelle de Louw in de zestien naar beneden getrokken en dan is maar één straf: pingel!

Maar de leidsman liet gewoon doorgaan, waarschijnlijk compensatie voor de rode kaart. Niet veel later een flinke pof op de enkel van John Egelmeers opnieuw in de zestien, dikke pingel. Maar nee hoor, 'niets aan de hand'. Doelman Youri Dortmans verrichtte ondertussen nog een wereldredding bij een counter van de thuisploeg en daarom bleef de 0-0 op het scorebord. Vooraf teken je ervoor en ben je blij dat het na 45 minuten 0-0 is, maar als je de tweede helft een stuk beter voor de dag komt, tegen tien man speelt en twee pingels moet hebben, dan ben je niet blij.


Zondag 1 december speelt Nijnsel Heren 1 thuis tegen Excellent dat afgelopen zondag koploper RKPVV met maar liefst 5-1 vloerde! Kortom, wat is daar gebeurd? Alle hens aan dek dus. Nog drie wedstrijden voor de winterstop: Excellent thuis, SCG uit en RKPVV thuis. Wedstrijdpunten zijn zeer welkom in deze spannende competitie en ook hard nodig. Zondag 1 december houdt VV Nijnsel weer een themamiddag, 'The Countdown' en dat betekent veel gezelligheid in de kantine. Daar wil je gewoon bij zijn. Voel je welkom.

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Woensdag 20 november
Corridor MW1 – Klick '15 MW2 6 – 10

Zaterdag 23 november
Celeritas D1 – Corridor D3 19 - 5
Be Quick E4 – Corridor E1 12 - 2
Rust Roest F1 – Corridor F1 13 - 12
De Korfrakkers D2 – Corridor D2 5 - 4
JES B1 – Corridor B1 6 - 13
DAW Schaijk C2 – Corridor C1 1 - 13

Zondag 24 november
Corridor 3 – Prinses Irene 3 25 - 5
SCMH 1 – Corridor 1 10 - 15

Programma
Woensdag 27 november aanvang
SCMH MW1 – Corridor MW1 20.30

Zaterdag 30 november
Corridor D3 – Blauw Wit D1 09.10
Corridor D2 – Altior D2 10.15
Corridor D1 – Rooi D1 11.25
Corridor C1 – Klimop/SVO C2 12.35
Corridor F1 – NeCa F1 12.45
Corridor B1 – JES B1 13.45
Corridor E1 – Korloo E3 13.55

Zondag 1 december
Corridor 4 – Be Quick 4 16.10
Corridor 1 – NDZW 1 17.35
Corridor 2 – De Korfrakkers 6 18.50

Argo Zwemmen

Leonie Habraken, Roel Janssen, Lars Diesch en Lucas Somers hebben afgelopen weekend deelgenomen aan het tweede weekend van de Brabantse Winter Kampioenschappen in Eindhoven. Ondanks hun goede prestaties zat een podiumplek er helaas niet in.

Lars werd 11e op de 100m schoolslag, 30e op de 50m vlinderslag en 17e op de 100m vrije slag. Leonie eindigde op de 7e plaats op de 200m rugslag, 8e op de 200m wisselslag, 8e op de 200m vrije slag en 6e op de 800m vrije slag in 10.35.31. Roel moest genoegen nemen met een 27e plaats op de 50m vlinderslag, 27e op de 100m vrije slag en 10e op de 400m wisselslag en Lucas werd 12e op de 100m rugslag, 27e op de 50m vlinderslag en 13e op de 50m rugslag.

Komend weekend wordt er in zwembad De Wiemel in Deurne deelgenomen aan de derde Solo wedstrijd, aanvang 14.00 uur.

Waterpolo
Komende zaterdag in ZIB te Best:
C gemengd - DBD 16:15 uur
B jongens - DBD 17:00 uur
Dames 1 - DZT'62 18:30 uur
Heren 1 - Thalassa 19:30 uur

Eerste winst voor dames 1 VC Pieter Brueghel

Na twee keer een 3-0 nederlaag werd het weer tijd om wat punten te pakken. Tegen PSV 2 was geen makkelijke klus. PSV stond derde in de overgangsklasse en de dames van Pieter Brueghel voorlaatste. Weliswaar zat het allemaal nog dicht bij elkaar, maar de noodzaak van punten pakken was duidelijk aanwezig.

De dames waren niet compleet en misten twee speelsters. Er was wat geschoven met de posities in het veld, dus het was even spannend hoe het allemaal zou gaan lopen. Vanaf het eerste begin nam Pieter Brueghel een voorsprong en er werd goed gespeeld, goed verdedigd en goed aangevallen, oftewel de eerste set werd met 19-25 binnen gehaald.

De tweede set was eigenlijk een kopie van de eerste, alleen werd de voorsprong heel langzaam uitgebouwd. Bij een stand van 15-19 kwam PSV aan service en daar hadden de dames van Pieter Brueghel moeite mee. De eerste paar services kregen ze niet onder controle, daarna kwam de bal omhoog, maar werd het niet afgemaakt en daarna verloren ze het vertrouwen en werd de set verloren met 25-19. Hoe jammer is dit.

De koppies gingen niet hangen. De derde set verliep wat rommelig, maar er werd hard gewerkt en er viel eigenlijk geen bal zomaar op de grond. De voorsprong werd steeds wat uitgebreid en eigenlijk zonder noemenswaardige problemen werd de derde set gewonnen met 18-25. Dit betekende de eerste gewonnen wedstrijd in de overgangsklasse. Dames goed gedaan en trek dit met door naar de volgende wedstrijden.

RKVV Nederwetten

Zondag 1 december
Nederwetten 1 - Nieuw Woensel 1 14.30 uur
Nederwetten 2 - UNA 15 10.00 uur
SBC 8 - Nederwetten 3 10.00 uur
Nederwetten 4 - SV Valkenswaard 5 11.00 uur
De Valk Vr 1 - Nederwetten Vr 1 10.00 uur

Golfclub Son

Er vond op 20 november een Zweedse golfwedstrijd plaats. Tijdens deze wedstrijd werden er negen holes strokeplay en negen holes stableford gespeeld. En natuurlijk werd de wedstrijd 'Zweeds' afgesloten met gebak en Zweedse gehaktballetjes.

De einduitslag is bekend van de Dasio Leaderboard Competitie. Na twintig wedstrijden gingen Monica Smolders en Mac Maas met de eer strijken.

Wedstrijduitslagen
20 november: WECO Zweedse wedstrijd Niet Qualifying Strokeplay/Stableford
1. Jan Dufhuess handicap 30 nettoscore 5
2. Henk van Kooijk handicap 26 nettoscore 6
3. Harry Coppelmans handicap 26.8 nettoscore 9
Leary dames: Franca van Laanen
Leary heren: Henk van Kooijk
Neary dames: Annelies Jacobs
Neary heren: niet gevallen

23 november: Follow the Leader Niet Qualifying Greensome 3 sides Strokeplay
1. Robert Visser brutoscore 65 nettoscore 47
2. Annelies en Loek Jacobs brutoscore 67 nettoscore 51
3. Ans en Paul Merks brutoscore 66 nettoscore 55

23 november: Weco Einduitslag Dasio Leaderbord Competitie
De Dasio Leaderboard Competitie bestaat uit twintig wedstrijden, zeven op zaterdag en dertien op woensdag. Start op 3 april en einde op 9 november. De score uit de beste zeven wedstrijden zijn bepalend voor het eindresultaat. Dus hoe meer wedstrijden er werden gespeeld, hoe hoger de kans om een slecht gespeelde wedstrijd te laten vervallen. In totaal hebben 87 deelnemers aan één of meer wedstrijden deelgenomen. Dasio Consulting heeft de gehele competitie gesponsord.

Uitslag dames
1. Dames: Monica Smolders 246 punten uit de beste 7 van 13 gespeelde wedstrijden
2. Dames: José Kluijtmans 240 punten uit der beste 7 van 10 gespeelde wedstrijden
3. Dames: Maria Dekkers 230 punten uit de beste 7 van 11 gespeelde wedstrijden

Uitslag heren
1. Heren: Mac Maas 255 punten uit de beste 7 van 13 gespeelde wedstrijden
2. Heren: Jan Dekkers 251 punten uit de beste 7 van 10 gespeelde wedstrijden
3. Heren: Charles Schillemans 245 punten uit de beste 7 van 14 gespeelde wedstrijden

Programma
27 november: Clubwedstrijd Texas Scramble Niet Qualifying 4-bal Stableford
4 december: Surprise wedstrijd Niet Qualifying Greensome 3 sides Strokeplay.

Nederwetten delft het onderspit

Tegen VV Irene, een ploeg met één punt minder dan Nederwetten, werd deze mooie rustige herfstdag de strijd om aansluiting met de middenmoot uitgevochten in Gemonde. Met wat vervangers in de opstelling, had Nederwetten het plan om het initiatief aan Irene te laten en door uitbreken gevaarlijk te worden. Het jonge team van Irene had ook het betere van het spel in de eerste helft zonder veel kansen te creëren.

Na een klein half uur werd een ietwat onnodige overtreding op een van de spitsen van Irene gemaakt wat resulteerde in een penalty: 1-0. Direct sloeg Nederwetten terug en uit één van de vele corners kon Willem van Rooij een bal die van de lat terugkwam binnenwerken. De strijd was redelijk in evenwicht, maar door niet kordaat optreden op de helft van de tegenstander kon wederom een speler in de diepte weggestuurd worden en deze passeerde Jordy van de Boogaard met een lob: 2-1 met rust.

Met Joey Renders voor Daan Heesakkers pakte Nederwetten het wat energieker aan in de tweede helft. Helaas werd de blauw-witten een zuivere penalty onthouden toen een voorzet van Hein Snellen van Vollenhoven door de centrale verdediger met de arm geraakt werd. Nederwetten ging door en een van de weinige echt goede combinaties leverde de gelijkmaker op. Roy Slegers zette aan en ging de een-twee met Toon van Rooij aan. Op volle snelheid kwam Roy Slegers voorbij de laatste linie en oog in oog met de keeper schoof hij de bal beheerst binnen.

Erop en erover dacht Wette, maar dat liep de laatste 25 minuten toch anders. Een kleine dekkingsfout van het middenveld werd direct afgestraft door Irene. Een speler mocht vrij aanleggen vanaf 18 meter en de bal viel over Jordy van de Boogaard heen. Wederom in de achtervolging, maar Irene gaf niet veel weg. Een counter in de 80e minuut leidde tot de beslissing: 4-2. In de 90e minuut nog 5-2 door een te korte bal terug op de keeper, maar dat was dan eigenlijk weer te veel voor Irene.

Over 90 minuten gezien verloor Nederwetten terecht, gewoon omdat het iets te veel foutjes maakte.

ABC Bridge

Uitslag 19 november
Lijn A

1. Dirk Bossenbroek & Jos van Gerwen 65,26%
2. Riet Miedema & Dini Pijnenburg 62,67%
3. Jan Derks van de Ven & Ad Schoenmakers 61,10%

Lijn B
1. Jaap Burghoorn & Hanneke Monteban 69,44%
2. Irma Brian & Anne van der Harst 60,42%
3. Joy Kemper-van Rossum & Willy Dop 57,99%

Eindstand ronde 3
Lijn A

1. Dirk Bossenbroek & Jos van Gerwen 56,40%
2. Jeske Koop & Reinier Gerritzen 56,02%
3. Marijke Braams & Riekie van den Broek 55,37%

Lijn B
1. Jaap Burghoorn & Hanneke Monteban 61,11%
2. Henny Sanders & Eric van den Hurk 58,75%
3. Irma Brian & Anne van der Harst 56,82%

Stand in de Slemcompetitie na 3 rondes:
1. Jan Derks van de Ven & Ad Schoenmakers 20
2. Dirk Bossenbroek & Jos van Gerwen 16
3. Ton de Wit & Monique Teulings 10

Handbalvereniging Apollo

Uitslagen 22, 23 en 24 november
Beker

Apollo DS1 - T.S.H.V. Camelot DS1 31-23
HV Bommelerwaard D1 - Apollo D1 14-14
Apollo HB1 - Handbal Someren HB1 44-9
Aristos HS1 - Apollo HS2 30-28
Apollo HS1 - Feyenoord Handbal HS2 43-19
Heerle DA1 - Apollo DA1 22-13
PSV Handbal DS3 - Apollo DS1 20-17
Manual HS2 - Apollo HS3 22-29
VHC'13 HC1 - Apollo HC1 24-22

Programma
30 november
10:00 uur Bommelerwaard HC1 - Apollo HC1

1 december
09:10 uur Apollo E1 - PSV Handbal E2
10:05 uur Apollo D1 - De Sprint D2
11:00 uur Apollo DS1 - VESPO DS1
12:20 uur Apollo HS2 - Avanti HS1
13:00 uur Helios'72/Habo'95 HB1 - Apollo HB1#
13:35 uur Apollo DA1 - Bergeijk DA1
14:50 uur Apollo HS3 - M.H.V. '81 HS2
15:00 uur Hellas HS3 - Apollo HS1

BC 't Koffertje '94

Uitslag 25 november
A-lijn:

1. Ad van Helvoort & Jan van Lanen 60,42%
2. Tonnie van Acht & Ton van Acht 56,25%
3. Geert van der Zanden & Nelly van Zon 55,00%

B-lijn:
1. Jaap Agema & Annelies Oosterwijk 63,44%
2. Gerry Vervoort & Lina Lunenburg 61,18%
3. Jos van Bommel & Jan Verbunt 59,62%.

Bridgeclub Son

Uitslag 20 november

Woensdagavond Braecklant
1. Marijke Braams & Jo Bakker 72,65%
2. Marijke Krämer & Toos de Wit 68,63%
3. Monique Streur & Ilona Musch 64,26%.

Bridgeclub De Beckart

Uitslag 21 november
1. Nel Dielemans en Jan Verbunt 57.50%
2. Toos Sanders en Fried van de Laar 56.67%
3.Lena van Acht en Hilda v.d. Kaden 55.84%.

28 november 12.00 uur Inloopochtend Stichting De Boei
30 november 20.15 uur Marlon Kicken – In de lift
1 december 14.00 uur Concert Malletgroep PHEV entree gratis
1 december 13.30 uur Gewoon Doen in de huiskamer
1 december 19.30 uur Kienen in het Vestzak
1 december 11.00 uur Beweeggroep Veerkracht voor de sportieve 60-plusser
2 december 10.00 uur Archipel Culturele en Educatieve activiteiten voor jonge mensen met dementie

Mooi gevonden

Foto: Adrie Neervoort

Een oplettende inwoner van onze gemeente vond op de Dommelstraat in Son en Breugel een enveloppe. In de enveloppe zit een persoonlijke kaart met inhoud. Graag willen we weten wie de enveloppe heeft verloren. Ben jij degene die een enveloppe is kwijtgeraakt, neem dan contact op met onze redactie via redactie@demooisonenbreugelkrant.nl of bel naar ons kantoor 0499-700231.

Silly

Foto: Ingezonden

Silly is een blonde labrador van 10 jaar oud en is als zwerver in het asiel terechtgekomen. Silly is een enorme lieverd, iedereen is dan dol op hem. Niet meer de jongste, maar nog erg enthousiast en blij en wil nog graag mee wandelen of lekker een rondje rennen op de speelwei. Helaas komt ouderdom vaak met wat pijntjes en hij is wat sneller moe dan een jongere hond. Silly heeft wat last van zijn heup en rug en een lichte vorm van staar, iets om rekening mee te houden als eigenaar. Gelukkig kan Silly met speciaal voer en supplementen om zijn gewrichten te ondersteunen nog prima meekomen, zolang hij lekker zijn eigen tempo mag aanhouden.

Voor Silly zoeken wij een liefdevol, niet te druk huishouden waar hij veel knuffels en aandacht krijgt en waar hij nog een fijne oude dag kan hebben. Wil jij deze lieve senior een fijne oude dag bezorgen? Neem dan snel contact met via 088-8113520 of bezoek voor meer informatie en foto's: https://bit.ly/37pbepD.

Peper- of kruidnoot

Foto: Huub Coenen

Zie, de maan schijnt door de bomen. Het heerlijk avondje is bijna gekomen. Vol verwachting klopt ieders hart. Is het roetveeg Piet of toch zwart? Over één ding luchten we ons hart, dat is het jaarlijkse foutenfestijn van de pepernoot. Hoe de zwarte pietendiscussie eindigt weten we over een jaar of wat, nu heeft het strooigoed hoge nood. Voor eens en altijd: de pepernoot is een zacht, chewy blokje van roggemeel en anijs en de kruidnoot een hard bolletje met speculaaskruiden; we geven het geheim prijs.

Foto: Huub Coenen
39 / 40