DeMooiSonenBreugelkrant

13 juni 2018

DeMooiSonenBreugelkrant 13 juni 2018


Welkom om een bakkie te doen met 'Sonse' vluchtelingen

Druk aan het werk Foto: Vluchtelingenwerk Son

Woensdag 20 juni is het wereldvluchtelingendag. Vluchtelingenwerk Son en Breugel nodigt u uit in hun nieuwe honk in de Genovevastraat om kennis met elkaar en hun activiteitencentrum te maken.

Samen met IVN zijn ze tijdelijk gehuisvest in het oude schoolgebouw.
Dat wordt intussen van binnen van een nieuwe verflaag voorzien, schoongemaakt en ingericht ,vooral door de statushouders zelf, zodat er allerlei activiteiten kunnen gaan plaats vinden. Het verven ging tijdens de ramadan en zelfs afgelopen warme zondag gewoon door om het pand op tijd geschikt te maken.

Er zullen allerlei activiteiten gaan plaats vinden zoals de inburgeringscursussen, conversatiegroepen, workshops, kookgroepen, ontmoetingsactiviteiten enz. Maar het zal niet alleen door vluchtelingen gebruikt worden. Het doel is om er een ontmoetingsplek met alle bewoners van te maken.
Een echte opening volgt nog maar ze willen van deze internationale dag gebruik maken om een eerste kennismaking met u te organiseren. U bent altijd welkom maar eerst en vooral op woensdag!

Kermis in Son

Vrijdag 15 juni is het weer zover, dan is de kermis in Son en Breugel weer open. Tot en met dinsdag 19 juni is de kermis te vinden op het vertrouwde plekje, op het Raadhuisplein, Kerkplein en de Nieuwstraat in het centrum van Son.

Niet alleen de kleinsten onder ons komen aan hun trekken, ook voor de oudere jeugd is er genoeg te beleven. Maandag 18 juni is er de prikkelarme kermis, tussen 14.00 en 15.00 uur. Daarvoor moet u zich wel aanmelden.

Speciaal voor onze lezers hebben we een leuke actie, de winnaars kunnen gratis naar de kermis. Voor meer informatie kijk op pagina 11!

Geloofsgemeenschap Sint Petrus' Banden, Son
De vieringen vinden tijdelijk plaats in de Sint Genoveva-kerk in Breugel.
Zaterdag 16 juni 18.30 uur: Eucharistieviering
Zondag 17 juni 11.00 uur: Eucharistieviering in de kerk in Breugel.
Jan Swinkels, Bert van Vlokhoven, Louis Pessers, Jo Cleophas, Cilia Hoonhout – van Schöll, Hanne van den Hurk – Bennenbroek,
Tini Saris, An van Dijk – van de Wijdeven, Corrie en Leo van de Ven – van den Hurk,Toon, Riek en Jo van Grotel, Frits en Doortje Maas – de Bijl,
Cees Laas, Leo Achterbergh, Henk Eekhout, Suze Edlinger – Skrenek
Donderdag 21 juni 18.00 uur: Rozenhoedje, 18.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 23 juni: Geen eucharistieviering
Zondag 24 juni: 11.00 uur Eucharistieviering

Sint Genoveva-kerk,
Donderdag 14 juni 18.15 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zaterdag 16 juni 18.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Piet Pijnacker
Zondag 17 juni 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst.
intentie: Overleden ouders Verbruggen-Brugmans en dochter Doortje, Marinus en Piet Bosch, Gerard Lenting, Jan Overzee, Marieke van der Lande-Wijnands.
Donderdag 21 juni 18.15 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering met aansluitend stille aanbidding
Zondag 24 juni 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor.
Intenties: Harrie en Tonny Swinkels-Reloe, Ietje van Dinther-Raeven, Familie van de Laar-van Heeswijk, Arie en Jet de Korte-van de Laar, Mia Donkers-van Heeswijk, Annie van der Eerden-van Sleuwen, Frans Swinkels, Ton Goossens.

Sint Antonius Nijnsel
Zondag 17 juni a.s. Eucharistieviering om 11.00 uur met gemengd koor.
Intenties: Miet de Vries- Aarts, Jan Schepens, Petra en Jan Aarts- v.d. Laar, Theo v.d. Meulengraaf.
Dinsdagmorgen 19 juni a.s. 9.00 uur Eucharistieviering.


(PKN) in Son en Breugel
17 juni 10.00 uur: Mw.Ds. W. van Seventer + Kindernevendienst

MadeLief is de nieuwe naam voor het Bijna Thuis Huis Son en Breugel

Foto: Wil Feijen

Afgelopen zaterdag werd het vijfjarig jubileum van het Bijna Thuis Huis Son en Breugel gevierd in een goed gevuld Vestzak theater. Vieren is misschien niet het juiste woord voor een jubileum van het mooiste Bijna Thuis Huis op de mooiste plek, begon Sjef den Uijl in zijn openingswoord.

Deze dag was bedoeld om de nieuwe naam bekend te maken, maar ook om alle betrokkenen, vrijwilligers en sponsoren te bedanken voor de afgelopen vijf jaar. Feitelijk begon het negen jaar geleden, er waren namelijk vier jaar voorbereiding nodig, voordat het huis werkelijk zijn deuren kon openen. In die vier jaar zijn er de nodige voorbereidingen getroffen, waaronder een verkeersonderzoek, planschade onderzoek en het weerleggen van bezwaren uit de buurt.

Na het openingswoord sprak wethouder Kees Vortman zijn respect uit voor alle betrokkenen van het Bijna thuis Huis. Samen met Ismene Borger (LEV groep) overhandigde de wethouder het Goed Geregeld certificaat van de Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligerswerk. Dit certificaat werd dankbaar in ontvangst genomen door de coördinatoren Titia, Bernadette en Lucie. Het certificaat is de erkenning voor het Bijna Thuis Huis Son en Breugel, dat ze ten aanzien van de vrijwilligers alles meer dan goed op orde hebben.

Het Bijna Thuis Huis had Iris Jansen-van Ravenstein uitgenodigd voor haar liedjeslezing 'Toosten met Tranen'. Door middel van gedichten en liederen wil zij ervoor zorgen dat het taboe over de dood en de daaropvolgende rouw bespreekbaar wordt. Als uitvaartverzorger valt het haar op dat afscheid nemen niet alleen over de dood gaat, maar ook over het leven. Er is verdriet, maar ook denken nabestaanden vaak terug aan mooie herinneringen. Zoals Iris zegt: zonder afscheid is er geen leven…

Het moment was aangebroken om de nieuwe naam en het nieuwe logo van het Bijna Thuis Huis bekend te maken, die unaniem uit de vele inzendingen was gekozen. Waarom was er een nieuwe naam nodig? In veel gemeenten zijn er Bijna Thuis Huizen, dus een eigen naam hieraan geven zorgt voor iets persoonlijk, geeft meer warmte. Yvonne Mulder had de naam MadeLief bedacht, omdat je dit nietige bloempje altijd ziet in een nieuw seizoen. Een nieuwe onbekende toekomst voor de nabestaanden van de bewoners van MadeLief.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Het nieuwe logo

Met geloof in elkaar en hoop op overgave, blijft liefde verbinden over alle grenzen heen.

Geen verhoogd gezondheidsrisico Sonseheideloop

Foto: Adrie Neervoort

Son en Breugel - Uit recente onderzoeken van het Waterschap De Dommel blijkt dat er geen extra verhoogde gezondheidsrisicos zijn bij de Sonseheideloop.

Vorig jaar werd een verhoogde concentratie moerasgas geconstateerd. Het waterschap heeft toen maatregelen genomen om de waterloop op orde te brengen en heeft de waterbodem gebaggerd Voor de toekomst monitort Waterschap De Dommel de aanwezigheid van moerasgas door jaarlijkse metingen. Recente onderzoeken hebben aangegeven dat er geen extra verhoogde gezondheidsrisico's zijn.

Ook is de afgelopen tijd onderzoek gedaan in het kader van een legionella besmetting bij Rendac en zijn in de Sonsheideloop zijn metingen verricht. Er is legionella aangetroffen, maar dit levert geen risico's op voor passanten in de omgeving van de waterloop.
De waterloop wordt gevoed door regenwater, lozingswater van het bedrijf Rendac en waterinlaat vanuit het Wilhelminakanaal. Rendac heeft initiatieven in gang gezet om de kwaliteit van het water te verbeteren en de lozingstemperatuur naar beneden te brengen. Naar verwachting wordt daarmee in 2019 gestart. Daardoor wordt de Sonseheideloop een stuk schoner, maar blijft het advies staan dat het niet bedoeld is voor zwemmen of recreatie.

Uniek muzikaal samenwerkingsproject in Vestzak

Foto: Wil Feijen

Vrueger, toen ik nog een klein menneke was, hadden we nog muziekles op school. Ik was bepaald geen talent, ik kraak liever een gewone noot dan een muzieknoot en bij het spelen zat ik steevast met de triangel in mijn handen. Mijn liefde voor muziek is er echter wel door aangewakkerd, al is in mijn geval de liefde passief.

Door: Lucas van As
Foto: Wil Feijen

Zonder te weten wat ik moest verwachten, maakte ik op een druilerige vrijdagochtend mijn opwachting in het Vestzaktheater. Daar zou die ochtend een workshop gegeven worden door Pro Honore et Virtute, onze plaatselijke harmonie. De leerlingen van groep 5 en 6 van Basisschool De Stokland waren degenen die op deze mooie manier kennis mochten maken met muziek.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Kennis maken met muziek
Het initiatief voor dit mooie evenement kwam van beide kanten, vertelt Freddie Louwers. BS De Stokland wilde meer met muziek doen, maar heeft zelf niet de mogelijkheden. Die heeft de harmonie wel, zo hebben ze hun eigen muziekopleiding, met 9 docenten en ongeveer 80 leerlingen, van jong tot oud. Het is een echte win-win situatie: de leerlingen maken kennis met muziek, dat is zeer belangrijk aldus Freddie. Natuurlijk hoopt de harmonie ook nieuwe aanwas te kunnen verwelkomen, dat is voor elke vereniging belangrijk!

'Ik hoop dat de kinderen een leuke ochtend hebben, dat is het belangrijkst', zegt Freddie. 'Dat de kinderen kennis maken met muziek is pure winst'.

'We gaan overleggen hoe we hier volgend jaar een vervolg aan willen geven', vervolgt hij. Misschien dat leden van PHEV muziekles gaan geven op de school, dat is één van de mogelijkheden die zullen worden besproken. BS De Stokland had in elk geval de primeur, als andere scholen geïnteresseerd zijn, zijn ze van harte welkom om contact op te nemen met Freddie!

De leerlingen van BS De Stokland kwamen in vier groepen van ongeveer 20 tot 25, iedere groep had 45 minuten de tijd. De leerlingen werden in drie groepen verdeeld om beurtelings kennis te maken met de slaginstrumenten, de houten blaas- en de koperen blaasinstrumenten.

Dan is het zover, de eerste groep arriveert. Het is even een plekje zoeken voor de vele fietsen, even later komen de leerlingen druk pratend binnen. De opwinding is voelbaar, ze hebben er zin in!

Aan de slag!
Na een korte introductie worden de kinderen in drie groepen ingedeeld en gaan aan de slag. Ik loop mee met een van de groepen, die dat letterlijk doen! Ze gaan naar de slaginstrumenten, allemaal mogen ze plaatsnemen achter een instrument. Er is wel verschil tussen instrumenten als de marimba, een soort xylofoon, en instrumenten als de trommel of bongo. De marimba is melodieus, terwijl trommel en bongo het ritme bepalen. Zo leren de kinderen niet alleen het verschil, maar ook hoe muziek opgebouwd wordt. En, in het geval van Joris, hoe je moet dirigeren. Die zien we vast over een paar jaar bij de Maestro Son!

Het is even wennen, maar al gauw klinken de eerste regels van 'Vader Jacob' door de kleine zaal, waar de slaginstrumenten staan opgesteld. Instrumenten waar je niet op moet slaan, ondanks wat hun naam suggereert, maar die je bijna zachtjes moet beroeren.

Kakafonie van geluid
Dan is het tijd om te wisselen, op naar de koperblaasinstrumenten! Ook hier krijgen de kinderen eerst een korte uitleg, waarna ieder een instrument kiest en, met aanwijzingen van een vrijwilliger van de harmonie, probeert geluid te krijgen uit het instrument. Dat valt nog niet mee!

Er klinkt een kakafonie van klanken door de grote zaal, ook omdat aan de andere zijde van de zaal een andere groep kinderen met de houten blaasinstrumenten aan het oefenen is. De trombone, de hoorn en zelfs de tuba komen aan de beurt, het enthousiasme en het plezier van de kinderen is zichtbaar. En hoorbaar!

Met bolle wangen blaast een van de kinderen op een trompet, het ziet er professioneel uit!

Vervolgens zijn de kleinere blaasinstrumenten aan de beurt, variërend van blokfluit tot dwarsfluit, en van klarinet tot saxofoon. De kinderen hangen aan de lippen van de vrijwilliger die uitlegt hoe je op een dwarsfluit moet spelen, niet met je mond vol op het mondstuk, maar een beetje schuin van boven, zoals je ook op een leeg potje kunt blazen om er geluid uit te krijgen. Wat ook niet altijd even makkelijk is!

Sommige kinderen gaan lekker los op de blokfluit, die is nog steeds populair. Zeker om mee te beginnen! Het enthousiasme en het plezier van de kinderen is mooi om te zien, zeker gevoed door de heldere uitleg van de betrokken vrijwilligers.

Er zit duidelijk muziek in dit initiatief, hopelijk draagt het er toe bij dat er ook (letterlijk) muziek blijft zitten in ons mooie dorp.

Meld u aan!
De tijd vliegt voorbij, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de vrijwilligers van PHEV. De kinderen krijgen een brief mee voor hun ouders, voor als ze zich aan willen melden bij de harmonie. De volgende groep staat al te trappelen, 'dank je wel!' klinkt uit 25 kelen, en komt er een einde aan de kennismaking van de eerste lichting van wat hopelijk het begin van een lange traditie mag worden.

Wilt u ook graag kennismaken met muziek, als school of als particulier? Dan kunt u contact opnemen met Freddie Louwers, via opleidingen@phev.nl.

De vlag mag uit bij Cooijmans Optiek.

Nicole “’in actie”’ tijdens een oogmeting Foto: Cooijmans Optiek

Son en Breugel - Nicole Bekkers is geslaagd voor haar opleiding tot opticien. Sinds mei 2014 is zij werkzaam bij Cooijmans Optiek.

De afgelopen vier jaar bezocht Nicole één keer in de week de opleiding aan de DHTA te Utrecht, in de winkel leerde zij in de praktijk de kneepjes van het vak. Nicole heeft laten zien een waardevolle kracht te zijn binnen het bedrijf. Het maken van brillen, een oogmeting en verkoop behoren allemaal tot haar takenpakket.

Ook na het behalen van haar diploma blijft Nicole een vast gezicht bij Cooijmans Optiek. In september start ze met de opleiding tot contactlensspecialist. 
Nicole van harte gefeliciteerd!
 

Geslaagde avondwandelvierdaagse eindigt in feest

Foto: Wil Feijen

Het was een drukte van belang, op het 'Oase Wandelplein' achter de kerktoren. Naarmate de wandelaars binnenkwamen, groeide de menigte totdat het plein bijna volstond. Bijna…
Dat was niet zo vreemd, in totaal namen 881 mensen deel aan de avondwandelvierdaagse, een indrukwekkend aantal!

Door: Lucas van As
Foto: Wil Feijen

De wandelaars konden kiezen uit routes van 2,5, 5 of 10 kilometer, de routes waren door de vrijwilligers zorgvuldig gekozen en uitgezet, wat veel complimenten opleverde. Sommige wandelaars waren verrast, omdat ze op plekken kwamen in ons mooie dorp die ze nog niet kenden, of al lang niet meer geweest waren. Plekken zoals de Kwadestraat, tussen de Lieshoutseweg en het kanaal.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Ik sprak met Martien en Alfred, twee van de vele vrijwilligers, die vertelden dat ze veel complimenten kregen. 'Sommigen gaan de route later nog eens lopen, zo mooi vinden ze de route', vertellen de heren. Verhalen van mensen die de route toch uitlopen, hoewel het met moeite gaat, of verhalen over hoe mooi het was, het is waar ze het voor doen. Maar, niet de enige reden!

'Het is een van de weinige evenementen waar echt iedereen aan mee kan doen, jong én oud', zeggen Martien en Alfred. Het is echt een verbindend element, waar mensen van verschillende leeftijden en met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten, al is het na afloop van de wandeling. Het is óók verbindend in de zin dat soms hele families samen wandelen, samen bewegen. Of vriendengroepen, of collega's. 'Tijdens het wandelen kom je tot bezinning', zegt Kees Vortman, wethouder van de gemeente Son en Breugel. 'Dat levert mooie gesprekken op!'

Dit is het tweede jaar dat JC De Oase de avondwandelvierdaagse organiseert, tot 2016 was de organisatie in handen van de inmiddels opgeheven scoutinggroep Margaretha Sinclair, en was het startpunt in de Genovevastraat in Breugel. 'Dat betekent dat we nieuwe routes kunnen uitstippelen, wat de route leuk en interessant maakt', aldus Martien en Alfred. Niet dat het voorheen niet leuk of interessant was, het is een goede voortzetting.

De vele vrijwilligers van JC De Oase hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Vrijwilligers zijn essentieel voor elk evenement en vereniging, ze verdienen dan ook een groot compliment!

De wandelaars zijn dan allang binnengedruppeld, bij aankomst op het Kerk/Wandelplein kregen ze een muzikaal onthaal van Wa'n Klank. Iedere deelnemer kreeg een medaille ter herinnering, alle deelnemers onder de 12 jaar kregen een lotje. De trekking werd verricht door Kees Vortman, er werden leuke prijzen verdeelt, variërend van een groot waterpistool (meer een watergeweer…) tot een viertal toegangsbewijzen voor de dierentuin in Best.

Daarnaast werd de wisselbeker uitgereikt voor de grootste loopgroep, die gewonnen werd door BS De Sonnewijzer. In totaal namen er 130 wandelaars deel namens de Sonnewijzer, waarvan liefst 97 de 10 kilometer liepen!

Verder waren er twee winnaars van het Sons Lopertje: Berkenstaete, die met bewoners en vrijwilligers het cijfer '21' uitbeelden, en Selfie 21, die de zin 'AW4D Son & Breugel 21 jaar' uitbeelden, met precies 21 letters!

De prijswinnaars gingen blij naar huis, maar de overige deelnemers vertrokken evenmin met lege handen. Niet iedereen ging direct naar huis, het bleef nog lang gezellig op het Kerkplein!

Lezerspodium

Waarom is Dorpsbelang tegen aankoop kerkgebouw?

Gedwongen door een motie van enkele fracties in de raad heeft het demissionair college moeten onderhandelen met de parochie over de aankoop van het kerkgebouw. Uiteindelijk hebben de fracties van Dorpsvisie, CDA en D66 ingestemd met het besluit tot aankoop van het kerkgebouw voor ruim 1,1 miljoen euro. Gevraagd naar hun plannen met deze aankoop wilden of konden deze fracties geen concrete plannen tonen ter onderbouwing van deze aankoop. De belangrijkste redenen voor Dorpsbelang om tegen deze aankoop van het kerkgebouw te stemmen zijn:
1. Met de aankoop van het kerkgebouw draait de gemeente, en dus de inwoners, op voor alle toekomstige kosten van instandhouding daarvan zonder dat hiervoor voldoende onderzoek is gedaan naar de omvang en daarvoor benodigde financiering.
2. In een gerechtelijke uitspraak heeft een rechter de monumentaal-waardige status van het kerkgebouw erkend, maar is toekenning van de gemeentelijke monumentenstatus afgewezen omdat de eigenaar (parochie) daartegen was en ook geen middelen had voor het in stand houden van de kerk als monument. Met de aankoop door de gemeente zal een rechter in een daartoe aangespannen procedure met vrij grote zekerheid WEL besluiten tot het toekennen van de gemeentelijke monumentenstatus. Zowel de daarmee verband houdende beperkingen in de verbouw- als de gebruiksmogelijkheden zijn onvoldoende onderzocht door de huidige voorstanders van behoud van het kerkgebouw.
3. Het bisdom heeft steeds als voorwaarde voor de bouw van een nieuwe kerk geëist dat de bestaande kerk zou worden afgebroken. Met de aankoop van het huidige kerkgebouw door de gemeente wordt daar niet aan voldaan met als gevolg dat er geen nieuwe kerk voor de RK parochianen van Son zal worden gebouwd.
4. Het huidige kerkgebouw is, ook los van een eventuele monumentenstatus, blijkens uitgebreid onderzoek ook bouwkundig niet geschikt om hierin alle beoogde voorzieningen onder te brengen. Dit betekent dat er bij een eventuele verdere ontwikkeling afbreuk wordt gedaan aan de beoogde samenwerkingsvoordelen tussen de diverse gebruikers. Een financiële en duurzame exploitatie is daarmee niet te realiseren.
5. De beoogde toekomstige gebruikers zien zich, zonder dat zij daarin vooraf gekend zijn, wederom geplaatst voor langdurige vertragingen en hebben geen enkel zicht op een redelijk alternatief.
6. Als gevolg van de aankoop van het kerkgebouw zijn alle eerdere onderzoeken naar de ontwikkelingen in het centrum van Son niet meer te gebruiken. Er zullen door de gewijzigde situatie in het centrum nieuwe onderzoeken gedaan moeten worden. De kosten van de eerdere onderzoeken moeten daarmee als eenmalige kostenpost worden afgeboekt. Dit betekent dat er een aanzienlijke extra last op de lopende begroting van 2018 gepresenteerd zal moeten worden, zonder dat hiervoor in een dekking is voorzien.

Helaas heeft de fractie van Dorpsbelang de raad niet kunnen overtuigen van de hiervoor genoemde risico's . De namens Dorpsbelang in het demissionaire college zittende wethouder heeft geen dossierverantwoordelijkheid in het recent aangenomen raadsbesluit. Om die reden houdt Dorpsbelang de raadsfracties van Dorpsvisie, CDA en D66 verantwoordelijk voor alle toekomstige (financiële) problemen die voor de gemeente en haar inwoners voortvloeien uit de aankoop van het kerkgebouw.

Wim van der Hooft,
voorzitter Dorpsbelang

Beleef een leuke dag op Boerderij Krakenburg

Foto: Wil Feijen

Boerderij Krakenburg, als u van fietsen houdt bent u er vast al eens langsgekomen, misschien heeft u even op het terras wat gedronken. De boerderij ligt op een prachtige locatie, vlakbij het Wilhelminakanaal. De bediening wordt verzorgd door kinderen met speciale behoeften, die in het regulier of speciaal onderwijs niet op hun plek zijn. Op zondag 24 juni heeft Boerderij Krakenburg een open dag, om aan iedereen die het zien wil te laten zien wat ze te bieden heeft!

Door: Lucas van As
Foto: Wil Feijen

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Open dag
Ik sprak met Gerty Verhagen, eigenaresse en gastvrouw van Boerderij Krakenburg. Wat is de aanleiding voor de open dag, vroeg ik haar. 'We krijgen regelmatig vragen over wat wij hier doen', geeft Gerty aan. Bij het tienjarig bestaan werd ook een open dag georganiseerd, dat is erg goed bevallen. Mensen kregen een rondleiding en konden zien en meebeleven wat er zoal gebeurt.

Deze twee dingen tezamen waren reden om de open dag weer te organiseren, een dag vol activiteiten voor jong en oud. Niet alleen zijn er rondleidingen, ook zal er een demonstratie gegeven worden van schapen scheren en is er live muziek (van de band 'Dude', uit Oss). De kinderen kunnen zich vermaken met skelteren, spijkerbroek hangen, knutselen, zich laten schminken en: er is een springkussen!

Het is de bedoeling om mensen niet alleen te laten zien wat Boerderij Krakenburg te bieden heeft, maar vooral om het ze te laten beleven. De kinderen werken niet alleen in de bediening, als ze dat tenminste willen, er zijn vele grote en kleine klusjes die ze kunnen doen! 's Ochtends, als iedereen binnen is, kunnen ze kiezen uit verschillende groepen van klussen, de groepen zijn gevarieerd samengesteld. Dus leuke én minder leuke klussen bij elkaar!

Rust, structuur en ruimte
Boerderij Krakenburg wil de kinderen basisvaardigheden leren, hoe ze met elkaar moeten omgaan, maar ook hoe ze kunnen reageren als het ze even te veel wordt. De kinderen krijgen rust, structuur en ruimte. 'Je ziet de kinderen echt opfleuren!' zegt Gerty. De doelstelling is om de kinderen terug te laten keren in het regulier onderwijs, als dat zover is, gaat het wel gedoseerd en met begeleiding.

Gerty wil graag uitbreiden, niet alleen omdat de ruimte die er nu beschikbaar is te klein is. Met maximaal 16 kinderen en vier, soms vijf begeleiders zit het aardig vol, aldus Gerty. Uitbreiding is ook nodig omdat Gerty graag de opvang voor kinderen met speciale behoeften aan wil vullen met de opvang van ouderen met beginnende dementie. 'Ouderen kunnen genieten van kinderen, en de kinderen kunnen veel leren van het contact met de ouderen', zegt Gerty. Bijvoorbeeld zoiets ogenschijnlijk eenvoudigs als koekjes bakken, maar dan wel volgens grootmoeders recept, natuurlijk!

Kwaliteit Laat Zien
Zelf heb ik in het gesprek met Gerty al een aardig beeld gekregen van het geweldige werk dat op Boerderij Krakenburg verricht wordt. Werk waarvoor ze (terecht!) het keurmerk 'Kwaliteit Laat Zien' van de Federatie Landbouw en Zorg hebben gekregen. Een keurmerk waarvoor je eens in de drie jaar aan een strenge controle onderworpen wordt, en in de tussenliggende jaren een verslag in moet leveren. Dat krijg je dus niet zomaar!

Wilt u ook graag een beeld krijgen van wat Boerderij Krakenburg te bieden heeft, of wilt u gewoon een kijkje komen nemen? Iedereen is welkom op zondag 24 juni, van 11.00 tot 16.00 uur!

Voor meer informatie kunt u kijken op www.krakenburg.nl.

Aanmelden zomerspektakel ka n nog twee weken.

Son en Breugel - De eerste aanmeldingen zijn binnen maar we hopen op nog veel meer aanmeldingen voor het jaarlijkse zomerspektakel. Inschrijven is mogelijk tot 23 juni.

Dit kan door een mail te sturen naar zomerspektakel@jc-oase.nl. Vermeld hierin: teamnaam, telefoonnummer en de groep waarin je zit.
Ook dit jaar wordt het Basisschool zomerspektakel op het Oranjeveld aan de Wilhelminalaan in Son georganiseerd op 30 juni a.s.. We beginnen om 10.00 uur met verschillende spelletjes en luchtkussens voor de kinderen uit groep 1 t/m 4. Verder kunnen de kinderen zich laten schminken en ze kunnen knutselen. Daarnaast is er gratis ranja te verkrijgen voor alle kinderen. Dit duurt tot 13.00 uur.

Om 14.00 starten we met de zeskamp voor de kinderen uit groep 5 t/m 8. Zij gaan in groepjes van 5 of 6 kinderen de strijd met elkaar aan op bijvoorbeeld de stormbaan, een bounce kussen en nog vele andere spectaculaire spellen en luchtkussens.
Deelname aan het ochtend en middagprogramma is gratis en er zijn ook dit jaar weer mooie prijzen te winnen. Voor de middag maakt ieder team een eigen joker, deze kunnen ze tijdens een van de spellen inzetten en ook de leukste joker levert een prijs op.

Mochten er ouders of tieners zijn die ons willen helpen tijdens deze dag, stuur dan een mail naar: zomerspektakel@jc-oase.nl. Alle hulp is zeer welkom.

We hopen iedereen 30 juni op het Oranjeveld te zien voor een sportieve prestatie.

Prijzen loten Lucky Duck Race nog niet opgehaald

Rob Peeters en Nens Kok zijn er klaar voor Foto: Wil Feijen

Son en Breugel - De vierde editie Lucky Duck Race werd gehouden op Koningsdag 27 april 
De 4000 kleine badeendjes werden vanaf de voetgangsbrug achter Vroonhoven gedropt en na zo'n  300 meter zwemmen voorbij de grote brug Veerstraat door een notaris zorgvuldig uit de fuik gevist.  Zo'n 85 snelste kleine badeendjes kwamen ook in aanmerking voor een leuke prijs.

Vanaf eind november 2017 werden er daarvoor in totaal 4000 loten aan de man/vrouw gebracht door 11 verenigingen die de loten verkochten;  zij kregen de helft voor het spekken voor de clubkas; de resterende netto-opbrengst ging naar 4 lokale goede doelen.

"Ik win nooit wat met een loterij, ….maar doe me toch maar een lotje, want het is uiteindelijk voor het goede doel",  werd vaak gehoord bij de verkoopacties.
Toch zijn er meer dan 85 kopers  van een lot die een prijsje hebben gewonnen.

De winnende LOTnummers staan al vanaf Koningsdag op de website  www. luckyduckrace.nl;

Er zijn nog steeds de nodige prijzen van de Lucky Duck Race niet opgehaald; wat te denken van een tafeltennistafel, de elektrische tandenborstel, fohn, diverse cadeaubonnen (sportabonnement,  diner, vishandel, tanken) levensmiddelenpakketten, flessen wijn etc.

Kijk nog eens rustig waar u de winnende loten zorgvuldig hebt opgeborgen.
Voor hen die hun gelukslot nog hebben kunnen terugvinden, ga naar:  www.luckyduckrace.nl, klik op de knop prijzen en uitslagen.

Tot uiterlijk  16 juli is de prijs af te halen bij de sportbalie van Thermae,  tijdens de openingsuren.

Onderstaand de lijst van de resterende winnende lotnummers en bijbehorende prijzen.

Pelk Vishandel Volendam: waardebon t.w.v. € 20,-  lotnummer 0181
Albert Boudewijns Luxe Lederwaren cadeaubon t.w.v. € 10,-  lotnummer  0185
Haarmode Elly cadeau t.w.v. € 12,95  lotnummer  0201
Boodschappencheque Plus  € 100,00   lotnummer  0325
Kleijn Geluck dinerbon t.w.v. € 30,-  lotnummer  0367
Albert Boudewijns Luxe Lederwaren cadeaubon t.w.v. € 10,-   lotnummer   0376
Best Golf & Countryclub 1 greenfeekaart €   54,50 lotnummer  0424
Metafa 1 kabelslot  €   35,00 lotnummer  0443
Blokker cadeaubon t.w.v. € 25,-  lotnummer 0521
AH waardebon t.w.v. € 50,-   lotnummer 1239
SonSport: waardebon voor een 3 maanden gratis sporten € 117,00 lotnummer 1329
Restaurant Nobel waardebon voor een diner t.w.v. € 25,-  lotnummer 1361
Het Kleyn Geluck dinerbon t.w.v. € 25,- lotnummer  1392
Kaaswinkel Cheesery cadeaubon t.w.w. € 7,50 lotnummer 1481
Jumbo boodschappen pakket t.w.v. € 50,-  lotnummer 1576
Best Golf & Countryclub 1 greenfeekaart  €   54,50  lotnummer  1655
Pelk Vishandel Volendam: waardebon t.w.v. € 20,-  lotnummer 1738
Albert Boudewijns Luxe Lederwaren cadeaubon t.w.v. € 10,-   lotnummer 1904
Gall en Gall: 1 fles wijn t.w.v. € 10,-  lotnummer 1922
Sonse Stoom-Erette bon t.w.v. gratis pantalon stomen €   10,00 lotnummer 1933
Van Gogh Museum Vincentre in Nuenen: 2 toegangskaarten   €   14,00 lotnummer  1973
Grieks Specialiteitenrestaurant Mykonos Dinerbon t.w.v. € 25,-  lotnummer  1988
Cafetaria De Smickel Onbeperkt spareribs eten t.w.v. € 13,50  lotnummer  2131
Beauty XL föhn t.w.v. € 130,-  lotnummer 2262
Schimmel Tankstation tankbon t.w.v. € 10,-  lotnummer  2278
Gall en Gall: 1 fles wijn t.w.v. € 10,-  lotnummer  2279
De Schoenmaker een sleuteletui t.w.v. € 10,-  lotnummer  2316
Thermae Son: 4 kids discozwemmen op een vrijdagavond  €   20,00  lotnummer  2381
Gall en Gall: 1 fles wijn t.w.v. € 10,-  lotnummer  2553
SonSport: waardebon voor een 3 maanden gratis sporten  € 117,00  lotnummer 2632
Restaurant Indonesia fles wijn bij het diner t.w.v. € 25,-  lotnummer  2672
Blokker cadeaubon t.w.v. € 25,-  lotnummer 3036
PrtoVoet pedicure     €   23,00 lotnummer 3043
Thermae Son: Gratis saunabezoek voor 2 pers  €   56,00 lotnummer 3196
EMTE supermarkt pakket t.w.v. € 15,-  lotnummer  3263
Secrid Mini Wallet Portemonnee brown vintage leather t.w.v. € 59,00 lotnummer  3271
Thermae Son: High Tea voor 2 personen twv € 40  lotnummer  3274
Sponeta Tafeltennistafel t.w.v. € 349,- lotnummer  3287
MB Promotions prijzenpakket t.w.v. € 30,-  lotnummer 3290
Pelk Vishandel Volendam: waardebon t.w.v. € 20,- lotnummer 3319
Schimmel Tankstation tankbon t.w.v. € 10,-  lotnummer 3322
Sons Bakhuys Bakkersbon t.w.v. € 15,-  lotnummer  3329
Tandarts Ronald Gerritse electrische tandenborstel t.w.v. € 75,-  lotnummer 3341
Jumbo Cheque t.w.v. € 50,-   lotnummer 3342
Optiek Verhoeven Ultrasonic Cleaner t.w.v. € 40,-  lotnummer  3353
Taxibedrijf Werotax Taxibon  €   25,00 lotnummer  3785
Haarmode Elly cadeau t.w.v. € 12,95  lotnummer  3896
Schimmel Tankstation tankbon t.w.v. € 10,-  lotnummer 3906

Expositie Myriam Merks in Galerie De Verdiepingen

Son en Breugel - Fotografe Myriam Merks exposeert in Galerie De Verdiepingen van Villa De Kleine Heide in Son.

Ik ben Myriam Merks, geboren in Bussum. Op mijn 8e levensjaar verhuisde ik samen met mijn ouders, broers en zus naar Eindhoven.                                                                                                                                                        Na mijn mbo-opleiding Mode en Kleding meldde ik me aan bij de Kunstacademie in Den Bosch. Ik wilde studeren in de modevormgeving. Tijdens mijn propedeuse kwam ik o.a. met de fotografie in aanraking. Deze discipline fascineerde me enorm en ik bracht vele uurtjes in de doka door. Toch ging ik na mijn propedeusejaar verder in de richting modevormgeving. Gaandeweg bemerkte ik dat ik mij hierin niet voldoende kon uiten.

Ik besloot toelatingsexamen te doen op de Kunstacademie St. Joost in Breda, afdeling Fotografische Vormgeving en werd aangenomen. Wat een heerlijk gevoel, ik twijfelde geen moment om toe te geven aan deze fascinatie.
Tijdens mijn studie heb ik analoog leren fotograferen en bracht vele uurtjes door in de zwartwit- en kleurendoka. Ik vond het geweldig. Ik specialiseerde me in portret- en reportagefotografie. Dit omdat ik graag het verhaal vertel van mensen maar dan in foto's. Ik zie portretfotografie dan ook heel breed. Het hoeft geen standaardportret te zijn, maar kan bijv. ook het werk, leven of de emotie van iemand uitdrukken.
Na mijn studie was het moeilijk om binnen de fotografie een uitdagende baan te vinden. Ik heb allerlei banen gehad om mijn studieschuld af te lossen en om een inkomen te verwerven. Wel ben ik altijd blijven fotograferen. Pas toen mijn jongste zoon Koen naar de basisschool ging kreeg ik meer vrijetijd die ik aan de fotografie besteedde. Ik begon de digitale fotografie te ontdekken en daarmee ook Photoshop. Deze manier van toepassing bood mij de mogelijkheid om met digitale foto's mijn inspiratie in beeld te brengen. Opnieuw ging er een wereld voor me open. Na veel experimenteren gaf ik in 2007 mijn eerste expositie in Thermae Son.
Ik maakte een website en besloot om ook in opdracht te gaan werken. In 2009 ben ik naar de Kamer van Koophandel gestapt en was M-Foto officieel geboren. Naast mijn fotografische opdrachten en beeldbewerkingsopdrachten, geef ik veel verschillende fotocursussen en workshops.


Regelmatig, om even aan de werkelijkheid te ontsnappen, kruip ik achter de PC om mijn eigen fantasiebeelden te maken wat mij veel uitdaging en energie geeft. Zo is ook deze expositie ontstaan. Bij het werk wat hier hangt heb ik mij laten inspireren door de dagelijkse werkelijkheid die ik op eigen wijze vermeng met fantasie. Op zoek naar een visionaire beleving van deze werkelijkheid. Mijn inspiratie kan een boek, een gevoel, een emotie of verlangen zijn. De foto's die in De Kleine Heide geëxposeerd worden zijn ontstaan door meerdere foto's te combineren om zo tot een nieuw beeld te komen. Daarnaast zijn er foto's te zien die uit 1 beeld zijn ontstaan. Bij iedere foto vindt u een korte beschrijving en de vernoeming van mijn inspiratiebron.

Ik nodig u uit om te komen kijken naar mijn fotografische fantasiewereld.
Vraag me gerust om meer uitleg of daag me uit om samen in gesprek te gaan.
U bent van harte welkom.

De expositie loopt van 16 juni tot 25 augustus 2018
en is op zaterdag geopend van 15- tot 17 uur.
Europalaan 2a Son

Golfclub Son krijgt nieuw vangnet

Foto: Wil Feijen

Bij een balsport met een 'net' denk je al gauw aan tennis of volleybal. Ook bij het golfspel speelt het 'net' een belangrijke rol. Niet als scheidingsmarkering tussen de opponenten, maar als vangnet om te voorkomen dat een verkeerd afgeslagen golfbal buiten het terrein belandt.

Door: Arjen Strik
Foto: Wil Feijen

Baanpermissie vereist voor de veiligheid
Golf is een relatief veilige sport, je hebt immers geen direct fysieke tegenstander zoals bij voetbal. Ook aan de golfsport kleven risico's en er is kans op schade, zo vertellen Kaj den Daas, voorzitter, Theo Verbunt, communicatie en Clemens Sticker, oud bestuurslid.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Golfclub Son heeft een kleine 9-holes par 3 golfbaan aangelegd op de sportvelden van Sportpark De Gentiaan en exploiteert de baan geheel zelf. "Bij golf besteden we veel aandacht aan veiligheid. Net zoals je eerst je rijbewijs moet halen voordat je mag rijden op de openbare weg, zo moest je ook eerst het golfvaardigheidsbewijs (GVB) halen, voordat je op een golfbaan mocht spelen. Nu is een baanpermissie vereist.

In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan de veiligheid van medespelers. Ook hebben we in een CoursePlanner onze holes beschreven, met alle voorrang en veiligheidsregels. Op onze baan hebben we veel interne vangnetten om verkeerd afgeslagen golfballen op te vangen."


Hoge bomen vangen veel wind
In het voorjaar van 2013 werd het combigebouw Brandweer en Wijkbeheer in gebruik genomen. Dit gebouw aan de Rooijseweg grenst aan de velden van Golfclub Son. Hoewel het volgens de CoursePlanner niet toegestaan is, wordt toch regelmatig een balletje, per ongeluk, over de hekken van het park geslagen. Vaak kwamen die terecht op de binnenplaats van dit nieuwe combigebouw, waar veel auto's geparkeerd staan. In een aantal gevallen leverde dat materiële schade op. De verzekeraar gaf na een aantal claims aan dat het hier niet meer om incidenten ging, maar om structurele risico's.

De golfclub ging in gesprek met de gemeente en gemeenschappelijk werd besloten dat er een vangnet moest komen. De gemeente zou de kosten voor haar rekening nemen. De golfclub leverde een plan in, gebaseerd op een advies van de Nederlandse Golf Federatie, die een hoogte van het net aangaf van 16 meter. De gemeente koos om kostenbesparing voor een ontwerp van 9 meter. Want hoe hoger, hoe duurder. "Hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind, " zegt de voorzitter.

Het balletje gaat rollen
De golfbaan paste voor de veiligheid enkele holes aan, maar verloor daardoor haar Qualifying status, waardoor golfers hun handicap op de baan niet kunnen verbeteren.

Na uitvoerig overleg van enkele jaren met de gemeente over de gewenste hoogte, de kosten, het bestemmingsplan en omgevingsvergunning, is de gemeente nu eindelijk akkoord gegaan. De aannemer is nu bezig een vangnet te plaatsen van 16 meter hoog en acht palen breed. De gemeente subsidieert € 50.000, de golfclub betaalt uit eigen middelen de rest. Gelukkig is het balletje gaan rollen. Hopelijk houdt dit vangnet de verkeerd geslagen ballen tegen, is de veiligheid van de werf beter gewaarborgd en heeft de Golfclub Son weer haar Qualifying status.

Hinder vliegverkeer boven Son en Breugel

Foto: Pixabay.com

Volgens waarnemingen van diverse bewoners van Eindhoven Noord, Best en Son en Breugel is het aantal vluchten, dat vanaf de luchthaven opstijgt in noordelijke richting - soms zelfs met wind mee - toegenomen en daardoor dus ook de geluidsoverlast. Dit gebeurt veelal op zonnige dagen, (zoals de afgelopen maand mei) dus precies op dagen dat omwonenden op het terras willen doorbrengen.

Daarom komt er op zaterdag 23 juni een landelijke actiedag tegen de groei van het vliegen https://www.nmu.nl/nieuws/landelijk-protest-luchtvaartgroei/

Op zes plaatsen (elk bij een vliegveld) vindt de actiedag plaatst. In Eindhoven zal de actiedag zelfs plaatsvinden bij de Catharinakerk. De inwoners van Son en Breugel die ook hinder ondervinden van het toenemende vliegverkeer boven hun gemeente worden opgeroepen deel te nemen aan de landelijke actiedag.

Inwoners van Son en Breugel kunnen nu al elke klacht die zij ervaren van geluidshinder doorgeven aan: www.samenopdehoogte.nl Via de app: https://flightradar.live/nl/ kan je zien welk vliegtuig overlast geeft en dit dan doorgeven aan samenopdehoogte.

Volgens de initiatief nemers van het protest is het met name erg zorglijk, dat er nu meer gebruik wordt gemaakt van een startbaan op Eindhoven Airport die recht over Son en Breugel gaat (baan 03), dit om andere dorpen te ontlasten.

Daarom is het volgens de initiatiefnemers belangrijk dat klachten van overlast van vliegverkeer direct worden doorgegeven.

Feest weekend in cafe ' t Hart van Son.

Feest weekend in cafe ' t Hart van Son.

Komende weekend is er volop feest in cafe ' t Hart van Son. Linda viert het 3 jarig bestaan van haar cafe en het begint al op donderdag 14 juni met de Pub Quiz en op 15 en 16 juni is er volop feest met DJ Tom en DJ Tony met veel aanbiedingen en op maandag middag 18 juni , tijdens de kermis , vanaf 4 uur , een spetterend optreden van vele artiesten op een open podium met als hoofdact zanger Rob van Daal. Al met al beloofd het een gezellig en druk weekend te worden. Tot ziens a.s weekend bij cafe 't Hart van Son.

Drie bands voor een tientje tijdens kermis Son

Voor de luttele prijs van tien euro schotelt Toine Buijtels Events je drie bands voor op
zaterdag 16 juni in café restaurant de Zwaan: Harvest Moon, Status Quo Forever en Mac
Taple.


Er moest leven in de brouwerij komen tijdens de kermis, was de gedachte van
evenementorganisator Toine Buijtels. Want er staan wel leuke kermisattracties in het centrum
van Son en Breugel, maar echt gezellig is het niet. Met zijn nieuwe muziekfestival 3 voor een
tientje hoopt Toine die levendigheid naar café restaurant de Zwaan te brengen op zaterdag 16
juni vanaf 20:00 uur.

Het concept is simpel: je koopt een kaartje voor tien euro en je krijgt drie bands voorgeschoteld
in de zaal van het café. "Voor de eerste editie hebben we meteen uitgepakt met een knallende
line-up," zegt Toine Buijtels. "

Kortom, een avond vol gitaren en drums voor iedereen. Kaartjes voor 3 voor een tientje á tien
euro (exclusief administratiekosten) zijn te koop bij cafetaria Spierings, café restaurant de
Zwaan en online via tickets.3vet.nl. Meer lezen over het evenement kan op de website www.
3vet.nl of de Facebookpagina.

11 / 24

Frans Zaal bokaal en De Jeugd in het Groen prijs

Imkercollectief nam Frans Zaalbokaal in ontvangst in 2017 Foto: Wil Feijen

Om de ambitieuze duurzaamheidsdoelen van ons dorp kracht bij te zetten, reikt het college van B&W ook dit jaar weer twee duurzaamheidsprijzen uit: De Frans Zaal bokaal voor volwassenen en De Jeugd in het Groen prijs voor jeugd tot en met 18 jaar. Dit is het tweede jaar dat de prijzen worden uitgereikt.

De duurzaamheidsprijzen zijn bedoeld voor maatschappelijke (burger)initiatieven op het gebied van duurzaamheid en natuur en worden de komende 12 jaar jaarlijks uitgegeven. Door goede voorbeelden in onze gemeente een podium te geven, beogen we een sneeuwbaleffect te creëren. Goed voorbeeld doet immers goed volgen.

De Honingtuin in Breugel won vorig jaar de Frans Zaal bokaal voor hun bijdrage aan biodiversiteit en natuurbehoud. Bij de jeugd wonnen Hidde Dekkers en Mees Beärda de prijs met hun idee voor een Energie glide, een glijbaan die energie opwekt met dynamo's. Met het geld dat ze wonnen, deelden de jongens onlangs duurzame en biologische ijsjes uit tijdens de opening van de nieuwe blokhut van Dutmella.

Hidde Dekkers en Mees Beärda ontvingen Jeugdprijs 2017 Foto: Wil Feijen

De duurzaamheidsprijs voor volwassenen is vernoemd naar de in 2016 overleden dorpsgenoot Frans Zaal, die als voorzitter van IVN en als raadslid voor de fractie Partij van den Arbeid/Groen Links groot voorvechter was van een groen en duurzaam Son en Breugel. De naam voor de jeugdduurzaamheidsprijs is vorig jaar in samenspraak met de Jeugdgemeenteraad bedacht.

In aanmerking voor de beide prijzen komen initiatieven op het gebied van energiebesparing en groene energie, natuur (planten & dieren), duurzaam vervoer, afval en hergebruik materialen en elkaar helpen in een gezond leef- en werkklimaat.

De termijn voor inzenden van initiatieven loopt tot en met 30 september.
Op de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober zullen de prijzen worden uitgereikt aan de winnende inzendingen.

De jury bestaat uit: burgemeester Gaillard, een afgevaardigde van IVN, een afgevaardigde van de Ondernemersvereniging Ekkersrijt (OVE), twee jeugdgemeenteraadsleden en een afgevaardigde van de jongerenraad.
Aan beide prijzen zijn een bokaal en een geldbedrag verbonden. Aan de Frans Zaal bokaal een bedrag van €1500 en aan de De Jeugd in het Groen prijs een bedrag van €250, bedragen die op duurzame wijze door de winnaars worden ingezet.

De voorwaarden voor deelname aan de duurzaamheidsprijs 2018 vindt u de website www.sonenbreugel.nl/duurzaamheid.

Verkeersweek op Wielen van start

Ruim 30 bewoners hadden zich verzameld op het 'verkeersplein', zoals het Wim Stasplein tijdelijk was genoemd, op het terrein van Zonhove. Ook andere genodigden meldden zich, waaronder een aantal vrijwilligers van DELA. Ze warengekomen voor de opening van de Verkeersweek op Wielen, onderdeel van de 'Prokkelweek'.

Door: Lucas van As
Foto: Adrie Neervoort

Mandy Swinkels heette iedereen welkom, het zou een spannende week worden voor de bewoners, maar wel een waar ze hopelijk veel plezier aan zouden beleven! Het is een bijzonder evenement, omdat het op initiatief van de bewoners tot stand is gekomen. De bewoners hadden een lijst met wensen gepresenteerd, waarin ze onder meer aangaven dat er iets moest gebeuren aan de verkeersveiligheid, ook op het terrein van Zonhove zelf. De Verkeersweek op Wielen is daaruit voortgekomen.

Voor het officiële startschot gegeven werd, sprak Yvonne den Exter, regiomanager van SWZ Zonhove, eerst wat inleidende woorden. Wat de week precies inhield, zouden de bewoners vanzelf achterkomen. Iedere bewoner kreeg een stempelkaart, die bij elke activiteit afgestempeld zou worden. En aan het eind van de Verkeersweek zou iedereen een oorkonde krijgen! Yvonne den Exter vond het een bijzonder evenement, dat ook in samenwerking met de bewoners georganiseerd is. Het feit dat medewerkers van DELA, die ook aanwezig waren bij de opening, meewerken maakte het extra bijzonder.

Kees Vortman, wethouder van de gemeente Son en Breugel, sprak ook enkele woorden. Het verkeer is druk, vind de wethouder, en ze rijden ook snel. Dat geeft een onveilig gevoel, waar iets aan moest gebeuren, volgens de wethouder. Niet alleen op het terrein van Zonhove, maar ook daarbuiten. De oversteekplaats aan de Nieuwstraat, bij de Jumbo en bij de apotheek op het 17 Septemberplein zijn al verbeterd. Vortman riep de bewoners van Zonhove op te melden, als er ergens iets verbeterd kan worden qua verkeersveiligheid. 'Ik moet iets bijzonders doen', gaf de wethouder aan. 'Ik ga ervaren hoe het is om in een rolstoel aan het verkeer deel te nemen!'

De opening van de Verkeersweek op Wielen werd namelijk op ludiek wijze gedaan. Samen met Esse Weledemariyam en Robbert, een van de bewoners, moest Kees Vortman van het Wim Stasplein naar een pleintje iets verderop 'racen' en weer terug, waarna de Verkeersweek officieel geopend was. Een beetje onwennig nam de wethouder plaats, na enige aanwijzingen konden de heren van start!

Voor Esse was het ook de eerste keer in een elektrische rolstoel, wat tijdens de race niet te zien was. Eerst nam Robbert de leiding, al gauw werd hij ingehaald door Esse, die de leiding niet meer afstond. Ondanks aandringen van Kees Vortman! Onder aanmoediging van alle aanwezigen kwam Esse als eerste over de finish, gevolgd door Kees en Robbert.

De winnaar van de spannende race vond het sturen wel lastig, daar was zo op het oog niet veel van te zien!

Met een druk op de knop zette Yvonne den Exter het stoplicht, dat bij het Wim Stasplein speciaal voor de Verkeersweek was geplaatst, op groen, waarmee de Verkeersweek officieel van start ging!

Zonnig en sympathiek benefietconcert voor Dani

Foto: Wil Feijen

Op zondag 10 juni vond er op Sportpark Schuttersheide (SBC terrein) een benefietconcert plaats voor de zieke Dani en de strijd tegen de ziekte van Duchenne. Het SBC terrein aan de Afrikalaan in Son en Breugel was omgetoverd tot een heus familievriendelijk festivalterrein.

Door: Adrie Neervoort

Tientallen vrijwilligers, waaronder ook leden van SBC, hadden samen met de initiatiefnemers Heidi van Geffen en Ilse Maas in een paar dagen tijd een festivalterrein neergezet, dat voorzien was van alle gemakken. Terwijl de kinderen zich konden vermaken op het springkussen of zich laten schminken, amuseerden de ouderen zich voor het grote podium onder het genot van een drankje en een hapje.

Op het zonovergoten terrein konden de gasten genieten van verschillende bekende artiesten in het Nederlandstalige genre. Artiesten die allemaal zongen voor het aanwezige publiek, maar vooral voor Dani.

Grad Damen moest op het laatste moment verstek laten gaan, maar niemand minder dan Ferry de Lits verving hem en trakteerde het publiek ook nog op een duet met Django Wagner. Naast Ferry de Lits en Django Wagner, die ook ambassadeur is van de stichting, traden o.a. ook Jan Tol, Jan van Est en Danny Canters op.

De altijd sympathieke Theo van Veghel was in zijn element als presentator en trakteerde het publiek ook nog spontaan op een optreden.

De totale opbrengst van deze zeer sympathieke dag is op dit moment nog niet bekend, maar de emotionele opbrengst scoorde zeer hoog.

Foto: Joop Bruurs www.jb-advertising.nl
Foto: Joop Bruurs www.jb-advertising.nl
Foto: Joop Bruurs www.jb-advertising.nl
Foto: Joop Bruurs www.jb-advertising.nl
Foto: Joop Bruurs www.jb-advertising.nl
Foto: Joop Bruurs www.jb-advertising.nl

Jeugdige solisten doen muziekexamen

Foto: Wil Feijen

HaFaBra rijmt op Algabra. "Hogere wiskunde," vraag ik plagend? "Nee", zegt Neeltje Wonders (16) lachend. "We hebben een muziekexamen." Zij en Joppe van Soest (16) doen donderdag 21 juni een examen op niveau 4. Dit is het D-diploma. Het hoogste niveau dat de leerlingen van een harmonie-orkest kunnen behalen.

Door: Arjen Strik
Foto: Wil Feijen

Blokfluit is de basis
HaFaBra is een samenvoeging van harmonie, fanfare en brassband. De harmonie is Pro Honore et Virtute en heeft een eigen jeugdopleiding. Op de jeugdopleiding geven professionele docenten les aan ca. 80 leerlingen op instrumenten zoals dwarsfluit, blokfluit, klarinet, hobo, saxofoon, trompet, hoorn, bariton, trombone en slagwerk.
Neeltje vertelt desgevraagd. "Ik was zeven toen ik startte bij de harmonie. Mijn ouders speelden in het orkest, dus mijn keuze was niet verrassend." Joppe vult haar aan. We kennen elkaar al lang en we zijn samen begonnen bij de harmonie." Neeltje: "Mijn docent speelde ook dwarsfluit, door haar ben ik geïnteresseerd geraakt in het instrument." Joppe koos voor de trombone. Wat is het leukste aan het orkest? Ze hoeven niet lang na te denken en vertellen: "De onderlinge contacten, gezelligheid, vriendschap, de competitie en het samen leren muziek maken. "

Neeltje Wonders en Joppe van Soest Foto: Wil Feijen
Neeltje Wonders en Joppe van Soest Foto: Wil Feijen

Een echte fluitbreker
Welk stuk gaan jullie uitvoeren? Neeltje:"Ik fluit onder andere een stuk van Cécile Chaminade, Concertino for Flute. Daar ben ik al een jaar mee bezig om het onder de knie te krijgen. Een echte fluitbreker." Joppe: "Ik speel het Trombone Concerto van Rimskij-Korsakov." Hebben jullie examenvrees, je treedt immers als solist op met een orkest en alle oren staan op scherp? Ze geven aan de meeste schrik te hebben voor dirigent en examinator Johan Smeulders. "Een toffe peer, maar hij hoort alles," zeggen ze. Daarnaast zijn ze bang voor valse noten. Gezonde onzekerheid dus, maar nergens voor nodig als ik op Youtube hun examenstukken beluister. Wat een genialiteit en instrumentbeheersing. Dit gaat mijn vlooienmarsgepingel ver te boven. Al kende ik de helft, dan zou ik nog trots op mezelf zijn. Geen wonder dat Pro Honore et Virtute vaak in de prijzen valt, met zulke geniale musici. We weten zeker dat we Neeltje en Joppe kunnen feliciteren met hun diploma. Het D-examen concert van Joppe en Neeltje samen met de harmonie is openbaar. Iedereen die wil komen luisteren is welkom in het Vestzaktheater op 21 juni om 20.15 uur.

Vaderdagconcert
Inmiddels is Freddie Louwers, de dirigent en orkestleider van het jeugdorkest aangeschoven. Hij is trots op de jeugdopleiding. "We bieden onze leerlingen een professioneel verzorgde muziekopleiding met volledige begeleiding en ondersteuning en een goed instrument in bruikleen tegen geringe kosten. Uniek wat we hier neergezet hebben." Om aan iedereen te laten horen wat de 4 jeugdorkesten presteren is er op 17 juni om 10.30 uur een gratis vaderdagconcert in het Vestzaktheater. Een concertochtend met lichte swingende muziek verzorgd door de 4 jeugdorkesten van Pro Honore et Virtute.
Meer info: http://www.phev.nl

Jonge mensen op weg naar het concertpodium

Anna Burger Foto: Gineke de Laat

Als u aan de dwarsfluit denkt, denkt u vast aan Berdien Stenberg, of als u wat ouder bent zoals ik, aan Thijs van Leer. Het is een wonderlijk instrument, dat kwetsbare, prachtige tonen voort kan brengen. Een sieraad voor de muziek, zeker als het in handen is van jonge mensen met een zichtbare liefde voor muziek!

Door: Lucas van As
Foto: Gineke de Laat

Monique Oosting is zo iemand, met liefde voor muziek en voor de dwarsfluit in het bijzonder. Al vele jaren geeft ze les, eens per jaar organiseert ze een voorstelling van haar leerlingen in de Protestantse kerk aan de Zandstraat in Son. Zondag 10 juni was het weer zover, ondanks het mooie weer die dag verzamelde zich een grote groep belangstellenden in de zaal van de kerk, die voor even een concertzaal was. Veelal familie of vrienden, de zaal zat in elk geval aardig vol!

Neeltje Wonders Foto: Gineke de Laat
Anna Burger Foto: Gineke de Laat

Zeven dwarsfluiten op en rij
Bij het openingsnummer staan er zeven dwarsfluiten op een rij, die harmonieus én melodieus samenspelen, een waar genoot voor de oren!

Vervolgens komen alle leerlingen aan bod, meestal in hun eentje, soms met tweeën. De jongsten op de blokfluit, anderen op de dwarsfluit. Alle begin is moeilijk, de jongsten speelden kort, maar wel vol overgave. Van anderen, zoals Neeltje Wonders, was duidelijk te zien en te horen dat ze al vaker gespeeld hebben. Al moet gezegd worden dat het een genot was om naar álle leerlingen te luisteren, die dan ook allemaal een daverend, enthousiast applaus kregen!

De beleving en het plezier was goed zichtbaar, bij de kleinsten de spanning. Ook zij genoten er toch van, al was het na afloop. Bijzonder was het samenspel op blokfluit door Job en Anna en het 'Duettino' van zussen Bente en Anne, ze speelden precies in de maat en vulden elkaar prachtig aan!

Het publiek én de muzikanten genoten
Het publiek genoot er ook van, bij het nummer 'Cuban Dance', gespeeld door Naomi, dansten twee kleine dames vrolijk mee op de aanstekelijke muziek. Het was een muzikaal hoogtepunt op een warme, zomerse zondagmiddag, van een aantal muzikale beloftes uit Son en Breugel!

Veel te snel volgt al het traditionele slotnummer, de 'Opblaasblues' waarbij alle leerlingen het podium betreden en samenspelen. Een mooie afsluiting, één van de aanwezigen roept om 'meer, meer!'. Helaas, dat zat er niet in! Met terechte trots sluit Monique, die sommige leerlingen begeleidde op de piano, de voorstelling af.

Nerveus?
Na afloop sprak ik kort met twee van de leerlingen, Neeltje Wonders en Anna Burger. Neeltje is nooit nerveus, vertelde ze, het ging goed! 21 juni a.s. doet ze D-examen bij de Harmonie, waar ze lid van is. Dit is het hoogste haalbare amateur niveau, daar is ze wèl nerveus voor! Al heeft Neeltje niet de droom professioneel muzikant te worden ze wil wel graag bij de Harmonie spelen!

Anna was wel zenuwachtig, ze was al twee weken van te voren met de voorstelling bezig, verteld haar moeder. 'Ik vond het wel erg leuk!' zegt Anna, die wel vaker wil spelen voor publiek. Dat gaat vast goed komen!

Leden KVB gingen op bezoek bij het HOi-Huis

Leden KVB gingen op bezoek bij het HOi-Huis Foto: KVB

Het HOi-Huis bestaat alweer bijna 12 jaar, maar toch waren er maar weinig leden van de Katholieke Vrouwen Beweging die ooit in het activiteitencentrum voor senioren waren geweest. Reden genoeg dus voor het bestuur van de KVB om een rondleiding in het HOi-Huis te organiseren. Omdat het bestuur de rondleiding wilde combineren met een lunch stelde beheerder John Hermes voor om dan op een vrijdag te komen omdat er dan genoeg ruimte zou zijn om een grote groep te ontvangen.

Afgelopen vrijdag kwamen er dan ook 33 dames naar de Taylorstraat voor hun veelal eerste kennismaking met het HOi-Huis. De dames werden door het bestuur van de KVB ontvangen met koffie en een koekje waarna John begon te vertellen over het ontstaan van het HOi-Huis en de activiteiten die er allemaal plaatsvinden. Daarna mochten de dames door het gebouw lopen en de werken bezichtigen van de hobbygroepen die her en der verspreid door het gebouw te vinden zijn. Al lopende door de werkplaatst werd John door de vrouwen bestookt met vragen die hij enthousiast beantwoordde.

Ondertussen had het bestuur van de KVB in de andere unit de tafels gedekt en konden de dames aanschuiven voor een heerlijke lunch. Eerst werd John door voorzitter Carin Hulsen bedankt waarna er alle tijd was om te genieten van het lekkere eten en elkaars gezelschap. Na het gezellige samenzijn ging een ieder tevreden naar huis waarna het bestuur alles keurig opruimde en het gebouw weer netjes achterliet. Deze maand gaan de leden nog op vlindersafari in Gemert. Kijk voor informatie en een beeldimpressie van alle activiteiten van de vereniging op de website www.kvbsonenbreugel.nl

Workshop "De tuin als buitenkunst"

Son en Breugel / Best - Om u de mogelijkheden te tonen die een tuin kan bieden en wat doorslaggevend is voor een geslaagde tuin, organiseren Winnie Muller van Kunsthuys Best (www.kunsthuysbest.nl)en Ellen Vriend van ARTIMPRESA • Studio voor tuinvormgeving (www.artimpresa.nl)een speciale avond voor u op woensdag 20 juni a.s. van 19.00uur tot 22.30uur bij Kunsthuys Best, Sonseweg 39 in Best.

Tijdens deze avond zal Ellen enkele door haar ontworpen tuinen tonen om u duidelijk te maken waarin het succes van een tuin zit. Diverse tips en adviezen worden aangereikt.
Daarna mag u samen met anderen in groepjes zelf aan de slag met een case uit de praktijk. U ontdekt dan zelf de mogelijkheden van het ontwerpen en inrichten van een tuin.

Hebt u het gevoel dat u op uw tuin bent uitgekeken, dat uw tuin "los" staat van uzelf en uw woning, dat u nieuwsgierig bent hoe uw tuin er anders uit zou kunnen zien, dan kan deze avond u op weg helpen.
U kunt deelnemen door aanmelding via info@kunsthuysbest.nl of info@artimpresa.nl .
De kosten bedragen € 7,50 p.p.

Najib Amhali komt naar Theater De Blauwe Kei

Najib Amhali Foto: Theater de Blauwe Kei

Half mei maakte Theater De Blauwe Kei het programma van seizoen 2018-2019 bekend. Hoewel het cabaretprogramma met bijna veertig artiesten goed gevuld is, voegt het Veghelse theater er nog één aan toe. Op 31 januari, 1 februari en 2 februari 2019 komt cabaretier Najib Amhali met zijn nieuwste show Waar Was Ik? naar De Blauwe Kei.

In februari 2017 zou de cabaretier al te zien zijn geweest in De Blauwe Kei, maar toen werd zijn gehele tour helaas afgeblazen. In zijn nieuwe voorstelling Waar Was Ik? geeft Najib antwoord op de vraag waarom hij destijds genoodzaakt was zijn shows te annuleren. Het wordt een show met veel persoonlijke verhalen, waarin veel gelachen wordt, waarin oud bekenden langs komen en waarbij de bezoeker zich na afloop wellicht afvraagt: 'Waar Was Ik?'.

De verkoop voor de voorstellingen van Najib Amhali start op dinsdag 12 juni om 14.00 uur. Vrienden van De Blauwe Kei, en gasten die vorig jaar een kaartje voor de geannuleerde voorstelling hadden, kunnen met voorrang bestellen vanaf 10.00 uur. De kaartverkoop is uitsluitend online en er kunnen maximaal vier kaarten per persoon worden besteld.

Kaarten voor Najib Amhali zijn € 30 (inclusief drankje) en zijn te reserveren via www.blauwekei.nl.

Mediterraan koken met Het Onderonsje

Het Onderonsje van deze maand is verzet naar donderdag 21 juni.

Iedere maand, ook in de vakantietijd, is er een activiteit van het Onderonsje. Iedereen vanaf 55 jaar is van harte welkom. We beginnen altijd met koffie drinken en eerst bijpraten, daarna gaan de koffiekopjes aan de kant en gaan we aan de slag.

De ene keer is dat een creatieve activiteit zoals bloemschikken, de andere keer een bingomiddag of een verhalentafel. En een paar keer per jaar komen we 's morgens om 10.00 uur al bij elkaar en staat gezamenlijk koken op het programma.

In februari hebben we een stamppottenbuffet klaargemaakt en in juni staat het koken meer in het teken van de zomer. We gaan mediterraan koken en hebben Mia van Boxtel bereid gevonden om als superchef ons de lekkerste gerechtjes klaar te laten maken. Alle gerechten worden in een kleurrijk buffet klaargezet en valt er heel wat te proeven! En het is altijd lekker!

Ook willen wij onze activiteit van juli vast onder de aandacht brengen. We gaan op bezoek bij boer Bekkers die een melkveebedrijf runt. Wie durft er een koe te knuffelen? En goed opletten, want de middag wordt afgesloten met een quiz!

Meestal is het Onderonsje de laatste donderdag van de maand, van 14.00-16.00 uur en kost € 3,-
Bij kookactiviteiten is de tijd van 10.00 tot ca. 13.30 uur en zijn de kosten €6,-
Datum voor mediterraans koken is donderdag 21 juni. Niet op 28 juni! Graag opgeven voor 18 juni. Voor informatie en aanmelden: Petra Vesters, tel.06-10068676 of Karin van Vlerken, tel. 06-13992915. Damiaancentrum, Schijndelseweg 46, 5491 TB Sint-Oedenrode, zie ook www.damiaancentrum.nl

't Zingt uit Son en Breugel spettert in Zeeland

't Zingt in Middelburg Foto: 't Zingt

Son en Breugel / Middelburg - Afgelopen weekend was Middelburg omgedoopt tot "Volkoren Middelburg".
Zaterdag en zondag verzorgden daar meer dan 90 verschillende koren op 20 verschillende locaties ieder minstens 2 concerten.


Ook 't Zingt uit Son en Breugel was daar met ruim 20 koorleden en heeft genoten van de ambiance, sfeer, gezelligheid en de uitstekende strakke organisatie. Met dirigent Maarten Willemsen werden twee enthousiaste uitvoeringen gegeven met een heerlijk gevarieerd repertoire, dat door het talrijke publiek zeer op prijs gesteld werd. Van "the pianoman" en "c'est une belle histoire" tot het Welsh gezongen "Canon Lân" werd vol overgave gezongen. Een mooie dag en ook nog eens goed voor het groepsgevoel van 't Zingt.


Volgend jaar weer ? Dat zal er erg vanaf hangen of we dan een nieuwe dirigent hebben; 't Zingt is namelijk hard op zoek naar een nieuwe dirigent; Maarten gaat weg bij ons, heeft een nieuwe uitdaging. Vanaf augustus hebben wij daarom een vacature.
Dus dirigenten: hebben jullie de dinsdagavond (van 20.30 tot 22.00 uur) beschikbaar en kan je een enthousiast koor (28 leden van 55-70 jaar) met een gevarieerd repertoire dirigeren: reageer dan naar Kees van der Woude: c.vdwoude@upcmail.nl (06-51183092).

Dankbetuiging Zonnebloem afdeling Son en Breugel

Foto: Zonnebloem

De uitslag van de derde Rabobank Clubkas Campagne is bekend, en
deze is geweldig voor onze afdeling; de tweede plaats.
De Zonnebloem afd. Son en Breugel krijgt een mooie cheque van
€ 1.735,36! Bedankt voor al uw stemmen en steun op onze eigen Zonnebloemafdeling!! Jullie zijn geweldig! Hier zijn we super blij mee!
Wij gaan samen met onze Zonnebloemgasten weer een mooie dag beleven!
Kijk op onze website http://sonenbreugel.zonnebloem.nl voor al onze komende activiteiten, zoals op maandag 25 juni a.s. weer een fijne Verwenmiddag. Op onze website vindt u ook voor een terugblik met foto's wat we zo allemaal al georganiseerd hebben voor onze Zonnebloemgasten!

Dagfietstocht fietsclub PVGE naar Oisterwijk en de Kampina.

Op woensdag 20 juni organiseert de fietsclub PVGE een fietstocht naar Oisterwijk en de Kampina.
De start is vanaf het 17 Septemberplein om 9.30 uur, waarbij we vanaf hier eerst met de auto naar het startpunt van de fietsroute rijden.
We starten met koffie bij de Watermolen (Spoordonkseweg 130, 5688 KE Oirschot). Na de koffie fietsen we naar Oisterwijk om in het centrum op de Lind de lunch te nuttigen. Na de lunch om 14.00 uur fietsen we via Haaren naar de Kampina , een schitterend natuurgebied, waar we met de fiets dwars doorheen gaan.
Na het verlaten van de Kampina gaan we via Lennisheuvel en de Mortelen terug naar de Watermolen in Spoordonk. Daarna weer met de auto naar Son en Breugel, waar we ca 17.00 uur weer terug zijn.
Verdere inlichtingen over deze tocht bij fietsclubcoördinator: Herman Hendriks, tel.: 0499-473042; e-mail: herman.j.hendriks@kpnmail.nl

"Gebed zonder end" van de VVD fractie

Toen de gemeenteraad van Dorpsvisie en Dorpsbelang strandden, ging Dorpsbelang nieuwe partners zoeken en vond die in de VVD en PvdA/GL, zo kregen de meerderheid.

Die partners dragen ook medeverantwoordelijkheid voor het te voeren beleid van de gemeente, dat is niet terug te vinden.

Ze laten Dorpsbelang de moeilijke kar trekken van het Kerkplein en de kerk, maar corrigeren de verantwoordelijke wethouder niet als die zijn visie te ver doordrijft en voorbij gaat aan wat de bewoners er van vinden.

Met groot vertoon werd er een tekening gepresenteerd, die het MFA voor moest stellen, dat later Dorpshuis werd, het leek meer een tomatenkas en past totaal niet op het kerkplein, gelukkig vonden de meeste inwoners dat ook.

Kosten 4,5 miljoen, dat wordt in Nederlands van begroten 7 miljoen, dan kijk je naar dorpen om ons heen tot welke te korten dat ieder jaar geleid zou hebben.

Met zo'n wijze van besturen hadden de andere partijen van de oude coalitie die Dorpsbelang aan een meerderheid hebben geholpen op dezelfde wijze gekort moeten worden bij de laatste gemeenteraad verkiezingen als Dorpsbelang.

Vandaar mijn gebed ZONDER de VVD.

Dinkelberg & Kuipers toernooi opnieuw een succes

Foto: VV SBC

Op zaterdag 9 juni 2018 stond voor het zevende jaar op rij het Dinkelberg & Kuipers JO15/JO13-toernooi op het programma. Traditiegetrouw doen hier verschillende teams uit de regio vanaf de eerste klasse en hoger aan mee. In de JO13-categorie streden acht teams om de eerste prijs, terwijl er bij de JO15 in totaal vier teams deelnamen.

Voorafgaand aan het toernooi werd er zoals altijd een clinic gegeven door verschillende trainers van SBC. De spelers worden door elkaar in verschillende teams opgedeeld, zodat voor aanvang van het toernooi iedere speler met spelers van een ander team heeft gevoetbald. Dat komt de sportiviteit ten goede en is dus meteen een mooie basis voor een leuk toernooi.

Na de clinic begonnen de poulewedstrijden. Ieder team speelde drie wedstrijden, waarna er bij de JO15 een halve finale werd gespeeld tussen de nummer 1 en nummer 4 uit de poule en een andere halve finale tussen de nummers 2 en 3 uit de poule. Uiteindelijk ging de finale tussen de nummers 1 en 2 uit de poule, te weten Hilvaria JO15-1 en DESK JO15-1. Bij de JO13-1 speelde men kruisfinales, zodat de nummers 1 en 2 uit beide poules voor de eerste plek speelden en de nummers 3 en 4 uit beide poules voor plek 5. De finale ging tussen FC Engelen JO13-1 en Hilvaria JO13-1.

Foto: VV SBC
Foto: VV SBC
Foto: VV SBC
Foto: VV SBC

Beide finales werden beslist door penalty's, zodat de ontlading na de beslissende strafschop dan ook groot was!

Tijdens het toernooi werden door een vijftal scouts de beste spelers per linie gekozen. Zo kwam er een beste keeper, een beste verdediger, een beste middenvelder en een beste aanvaller bij zowel de JO13 als JO15. Zij wonnen een bokaal en ontvingen een juryrapport. Ook kreeg elke speler een portretfoto en elk team een teamfoto, die dezelfde middag nog was gemaakt. Alsof dat niet genoeg was ontvingen alle spelers en trainers ook een lunch en een flesje sportdrank om de dag door te komen.

Op het Dinkelberg & Kuipers JO13/JO15-toernooi is het de bedoeling van de commissie dat elke speler zich als een prof behandeld voelt. Voor de finale werd dan ook een persconferentie gehouden met de finalisten. Daarnaast ging elk team een keer door de perszone om door Andre Piketh geïnterviewd te worden over hun wedstrijd en toernooi-ervaringen.

Normaliter spelen dan de beste 16 spelers van het toernooi na afloop ook nog tegen een BVO uit de regio. Vanwege het lange KNVB-seizoen kon het toernooi echter niet plaatsvinden tijdens Hemelvaart of Pinksteren en hadden alle BVO's op 9 juni jl. al vakantie. Om toch voor een leuk extraatje te zorgen, was Ted Verouden Advies bereid om vier kaarten (twee voor elke categorie) te sponsoren voor de wedstrijd Nederland – Duitsland voor de Nations League.

Uit de reacties kon de toernooicommissie opmaken dat de spelers zich inderdaad als een soort prof behandeld voelden, zodat er tevreden terug gekeken wordt op deze editie. Uiteraard had dat resultaat nooit bereikt kunnen worden zonder de inzet van het kantinepersoneel, de scouts, de EHBO'ers, de fotografen, de interviewers, de clinictrainers, sponsors en scheidsrechters. Via deze weg willen wij alle vrijwilligers en de sponsors nogmaals hartelijk danken voor hun bijdrage. Hopelijk tot volgend jaar!

Sponsortoernooi RKVV Nederwetten weer een mooi (voetbal) feestje

Vrijdag 1 juni stroomde vanaf 18.00 uur sportpark 'De Koppel' van RKVV Nederwetten vol. Na een hapje, drankje en praatje werd om 19.00 uur gestart met de wedstrijden waarin sportiviteit hoog in het vaandel staat. Maar liefst 18 sponsoren schreven zich in met een team waarin een mix van spelers&speelsters/jong&oud uit de hele regio deelnamen.

Ondanks de buiige omstandigheden was er sprake van een gezellige sfeer. Ieder team speelde drie of vier poulewedstrijden, waarna de halve finales en de finale volgden. Deze finale werd gespeeld door de teams van 'Café René' uit Nuenen en 'Erik Foolen vloeren' uit Nederwetten. Uiteindelijk trokken de mannen van Café René aan het langste eind en mogen zich wederom een jaar titelhouder noemen. De minstens zo belangrijke sportiviteitsprijs werd dit jaar gewonnen door 'Teun van Stiphout tegelwerken'.
Omdat het binnen aangenamer was dan buiten stroomde het Piet Renders Paviljoen na de wedstrijden al snel vol waar de voetjes van de vloer gingen.

De organisatie wil bij deze alle sponsoren, vrijwilligers en deelnemers nogmaals hartelijk bedanken voor jullie hulp en aanwezigheid. Op naar Sponsortoernooi 2019!

Eerste cursus Voetbalacademie Son en Breugel afgelopen

Geslaagd Foto: Voetbalacademie Son en Breugel

Op 9 maart j.l. is de Voetbalacademie Son en Breugel gestart met 32 kinderen variërend in de leeftijd van 7 tot 10 jaar. In een cursusprogramma van 10 lessen zijn de kinderen de voetbalskills in detail bijgebracht.

De trainingen zijn specifiek gericht op het verbeteren van techniek en zijn gegeven door gekwalificeerde trainers. Er is een speciaal plan ontwikkeld en de spelers hebben intensieve begeleiding gekregen. Dit specifieke plan is geschreven voor jeugdspelers tot en met 12 jaar en sluit aan bij het jeugdbeleidsplan van SBC en derhalve ook van de KNVB.

De eerste cursus bestond uit 10 lessen, inschrijfgeld bedroeg €60. De lessen hebben iedere week op vrijdagavond plaatsgevonden. De cursus kent voor iedere speler op elke niveau weer een vervolgmoment dat op september 2018 weer zal plaatsvinden.

Afgelopen vrijdag 8 juni heeft dan ook de diploma uitreiking plaatsgevonden, ieder kind heeft een certificaat ontvangen met een compliment voor de geweldige inzet!

De reden voor het oprichting van de Stichting voetbalacademie Son en Breugel was gelegen in het feit dat geconstateerd werd dat basistechnieken onvoldoende worden beheerst. Daarnaast wil de Stichting de mogelijkheid bieden alle kinderen specifieke techniektraining bij te brengen.
De kinderen spelen namelijk in het algemeen minder buiten en voetballen nog beperkt op straat. Met andere woorden maken te weinig uren en dat zien wij terug bij SBC.
Van belang om te melden is dat de Stichting voetbalacademie Son en Breugel bestuurlijk en financieel zelfstandig opereert. Het bestuur wordt gevormd door Freek Verschueren, Cas Toirkens en Ronald Dinkelberg.

In de cursus hebben wij de kinderen zien groeien in balbeheersing en techniek. Door de kinderen zijn grote stappen gemaakt maar bovenal hebben zij veel plezier gehad. De ouders zijn laaiend enthousiast en zien een toekomstige profspeler, de droom van ieder kind.

Ook bestaat de mogelijkheid dat niet-leden van SBC aansluiten bij de Voetbalacademie.

De inschrijving voor de cursus in september staat nu al open voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar, spelend volgend jaar in de JO-8 t/m JO-13. Voor aanmelding kunt u terecht bij voetbalacademie@vvsbc.nl onder vermelding naam, leeftijd en het team waar je volgend jaar in speelt.

Open water seizoen gestart

Roel Janssen Foto: Argo

Afgelopen zondag is het open water seizoen voor de zwemmers gestart met een mooie wedstrijd in Huizen aan het IJsselmeer, met start en finish in het nautisch kwartier van de mooie nieuwe haven. De eerste wedstrijd van het seizoen en meteen al een watertemperatuur van ruim 23 graden is vrij uniek te noemen. In de ochtend stond er wel een stevige wind en dit resulteerde in veel golfslag maar desondanks werd er goed gezwommen.

Argo was vertegenwoordigd door Roel Janssen en hij is het seizoen goed begonnen. 's Morgens om 10.00 ging Roel van start op de 3000 meter vrije slag. Roel is zelf nog junior zwemmer en werd in dit programma bij de hogere leeftijdsklasse Jeugd 1 en 2 en Heren Senioren ingedeeld. Hij kon mooi aansluiting vinden bij een groepje zwemmers en na een keurige constante race wist hij na 4 keer 750 meter op en neer zwemmen te finishen op een keurige vijfde plaats.
's Middags zwom Roel in zijn eigen Junioren 4 categorie naar een podiumplaats op de 1000 meter schoolslag. Hij tikte als tweede aan in een nieuwe Persoonlijk record tijd van 18 minuten en 12 sec. Voor Roel een paar mooie resultaten die veel goeds beloven voor de rest van het seizoen.

FC Kickstart uit India bezoekt Son en Breugel

Fc Kickstart Foto: SBC

Son en Breugel - Deze maand zijn een aantal voetballers van FC Kickstart te gast in Son en Breugel. FC Kickstart is een voetbalclub uit Bangalore in India, die kinderen tot en met 19 jaar wonend in de slums, van de straat en van de drugs af wil houden door hen iedere avond de mogelijkheid te bieden te trainen en een partijtje te voetballen.

Er is een heel programma samengesteld, dat niet alleen uit voetbal zal bestaan. De groep zal ook een bezoek brengen aan ASML en Philips. Bangalore is de ICT-hoofdstad van India, er werken ook mensen uit Bangalore bij de beide bedrijven. Het is de bedoeling de jongens te inspireren. Verder zijn er ook trainingen op de velden van SBC, zowel met de eigen trainers als met de trainers van SBC.

Eerste training in Europa
Op vrijdag 8 juni heeft Kickstart Bangalore haar eerste training in Europa gehad en wel bij SBC!! Wouter Huberts en Luc Ross hebben op vrijdagochtend een tactische en technische training gegeven. Ross en Huberts: "Erg leuk om te doen. Komt natuurlijk niet zo vaak voor dat je een elftal traint uit India." Over de kwaliteiten zegt Huberts: "Aan inzet en conditie ontbreekt het niet, maar ze trainen dan ook 5 keer per week, en ze hebben ook iets om voor te trainen: uit de slums komen. Ze zijn dan ook erg leergierig en pakken aanwijzingen snel op."
Op zaterdag vertrok de ploeg naar Zeeburgia in Amsterdam, de club van Sjakie Swart. Zeeburgia is een jeugdacademie en levert per jaar 20 tot 30 jeugdspelers af bij betaald voetbal organisaties. Kickstart spelde tegen de jeugd onder 17-1 zondagcompetitie. De verwachtingen waren dan ook niet hooggespannen. Tot ieders stomme verbazing won Kickstart met snel en efficiënt voetbal de wedstrijd met 0-6. De werklust spatte er van af.

Een lekekre maaltijd Foto: SBC

Bij thuiskomst in de Blokhut, als slaapplaats ter beschikking gesteld door de scouting Mgr. Bekkers, had Addy van den Hurk van de Sonnerie als cadeau een prachtige maaltijd verzorgd. De jongens hebben na zo'n wedstrijd heerlijk geslapen op de matrassen die de Sonnerie en een flink aantal burgers ter beschikking hebben gesteld.

Maandag een spannende wedstrijd
Op maandagavond om 20.00 uur speelt SBC JO19-1 tegen de ploeg van Kickstart. Na de wedstrijd tegen Zeeburgia weten we dat het nu dat het en spannende wedstrijd zal worden waarbij toeschouwers meer dan welkom zijn.

Zwemmers van Argo in actie op de Minioren Finales

Afgelopen weekend streden in Roosendaal de zwemmers t/m 12 jaar om de Brabantse titels tijdens de Minioren Finales. Namens Argo hebben Naomi van der Post en Luuk Janssen aan deze wedstrijd deelgenomen. Beiden hebben goed gezwommen, echter een plaats op het podium zat er niet in.
De uitslag: Luuk: 13e op de 50m vlinderslag in 0.52.22, 15e op de 100m vrije slag in 1.40.90 en 14e op de 100m wisselslag in 1.48.88; Naomi: 6e op de 100m rugslag in 1.36.77, 16e op de 50m vlinderslag in 0.50.54 en 9e op de 100m vrije slag in 1.30.39.

Programma
Komende vrijdag neemt Lars Diesch deel aan het NK voor Jeugd en Junioren dat wordt gehouden in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven. Lars zwemt dan de 50m schoolslag. Aanvang 8:30 uur.

Hoofdtrainer Toon van der Loo verlaat RKVV Nederwetten

Op de foto links Rutger en rechts Toon Foto: RKVV Nederwetten

In onderling overleg is besloten dat de wegen van Toon van der Loo en onze vereniging gaan scheiden.
Waar partner Rutger Maters eerder dit jaar aangaf dat hij vanwege zijn privé situatie (jong gezin) en zijn werkcarrière kiest om te stoppen als trainer, is het voor Toon juist een nieuwe stap in zijn trainerscarrière die aanleiding is om onze vereniging te gaan verlaten.

Toon geeft aan fijn gewerkt te hebben in Nederwetten, maar dat hij deze kans niet kan laten schieten.
Wij begrijpen en respecteren de keuze van onze hoofdtrainer en wensen Toon veel succes bij zijn nieuwe club.

Bestuur RKVV Nederwetten

50 jaar TV Pieter Brueghel groots gevierd

Foto: Wil Feijen

De tennisvereniging TV Pieter Brueghel heeft haar 50 jarig bestaan op 9 en 10 juni jl. groots gevierd. Voor alle leeftijd categorieën was er een actief en gezellig weekend georganiseerd!

Op zaterdag 9 juni werd begonnen met een zeskamp voor de jeugdige en actieve leden. Na de prijsuitreiking daarvan feliciteerde burgemeester Gaillard de vereniging Pieter Brueghel officieel. In zijn speech blikte de burgemeester terug op het ontstaan van de vereniging en de groei door de jaren heen. Het begon allemaal met het initiatief in 1967 van de dames Nel Huy en Toos Dorsman. Deze dames haalden in de nieuwe wijk Verwer-Zager- en Snijder-straat in 't Eigen in korte tijd 100 handtekeningen op, waarmee de toenmalige wethouder zijn belofte na moest komen en twee gravelbanen konden worden aangelegd. In 1968 werden de banen door de toenmalige burgemeester P. Steinweg geopend.

Dankzij dat initiatief en de 117 eerste leden, hebben de huidige 566 leden een prachtig tennispark en een fraai paviljoen met uitzicht op alle banen. De vereniging is die eerste leden zeer erkentelijk, burgemeester Gaillard kon in samenwerking met het bestuur een fraaie jubileumspeld uitreiken aan de 50-jaar jubilarissen, die momenteel nog lid zijn van de vereniging. Het merendeel van hen geniet een dusdanige gezondheid, dat zij zelfs nog wekelijks actief het tennissen beoefenen.

Op deze wijze konden de huidige leden ervaren, wie door hun bijdrage voor deze mooie tennisvereniging uiteindelijk gezorgd hebben. Deze gezonde en gezellige vereniging heeft door de jaren heen in Breugel veel sportiviteit en saamhorigheid gecreëerd.

Hierna werd de feestavond geopend met een BBQ en het optreden van de Gravelsingers. Ook zij hebben een jubileum te vieren, ze werden 30 jaar geleden opgericht met leden van TV Pieter Brueghel, mede voor deelname aan de Sonse Liederentafel. Het optreden van deze heren zorgde voor een gezellige sfeer, het was een uitstekende voorbereiding voor het avondfeest. Om 20.00 uur 's avonds werden nog de felicitaties van de KNLTB door de heer Edwin Giethoorn in een fraaie oorkonde uitgereikt aan de voorzitter Paul Ruijters. Daarna kwam de band "Out of Basement" met de schwung van de jaren 70, wat zorgde voor een swingende avond. Ook de muziek van DJ Giel bracht de leden op de dansvloer.

Zondag 10 juni werd begonnen met een gezamenlijke brunch, die door de plaatselijke sponsors van de tennisvereniging verzorgd werd. Daarna werd door BMT Tennis B.V. een tennisclinic gehouden, waarbij de leden zelf de snelheid van hun tennisservice konden meten. De hoogste snelheid was maar liefst 185 km/u!. Na deze tennisclinic en een heerlijke saté werden fraaie prijzen van de sponsors verloot.

Meer informatie http://www.tvpieterbrueghel.nl/

Jeugdkamp BC Scarabee

Jeugdkamp BC Scarabee Foto: BC Scarabee

Vorig weekend is de jeugd van Badmintonvereniging Scarabee op kamp geweest! Op de accommodatie in Erp hebben we veel leuke spellen gedaan waarmee de teams punten konden verdienen. Van spellen in het bos en op het veld tot een ruilspel in het centrum. Uiteindelijk werd in een eindspel bepaald welk team de strijd ging winnen. Naast de sportiviteit stond ook de gezelligheid centraal. Tot in de late uurtjes hebben we met z'n allen bij het kampvuur gezeten. We kijken terug op een geslaagd weekend!

Eindresultaten Korfbalvereniging De Corridor

Veld seizoen 2017/2018

                                         Wedstrijden Punten         +         -
Corridor 1 8 ste plaats         14         8         149         163                                                
MW1 KAMPIOEN         6         9         80         55
MW2 7 de plaats         6         0         32         63                
Corridor A1 7 de plaats         6         3         39         46
Corridor B1 KAMPIOEN         6         9         49         21
Corridor C1 KAMPIOEN         6         10         38         13
Corridor D1 KAMPIOEN         6         10         36         13
Corridor E1 3 de plaats         6         9         26         15
Corridor E2 KAMPIOEN         6         12         56         23
Corridor E3 7 de plaats         6         0         3         52
Corridor F1 KAMPIOEN         6         10         37         22                                                
Recreanten 1 7 de plaats         6         8         39         30
Recreanten 2 7 de plaats         6         2         21         39

HTC Son Tennis Bavaria Open 2018

Afgelopen zaterdag 9 juni is het HTC Son tennis Bavaria Open toernooi weer van start gegaan.
350 deelnemers nemen het op diverse niveaus tegen elkaar op.
De finales worden aanstaande zaterdag en zondag (16 en 17 juni) gespeeld.
Iedereen is welkom om naar het park te komen en de finalisten aan te moedigen.
Ook aan de innerlijke mens wordt gedacht. Op zaterdag is er een broodje hamburger verkrijgbaar en op zondag staat er een frietkraam.
Via www.toernooi.nl (HTC Son Tennis Bavaria open 2018) kunt u het speelschema vinden.

Jumbo Son en Breugel actief in Veghel

Foto: Jumbo Son

Een aantal medewerkers van de JUMBO Son en Breugel was afgelopen zondag sportief actief op het Jumbo Zeven tegen Zeven toernooi in Veghel.
Ondanks sterk spel geen finale plaats.

24 / 24

donderdag 14 juni

Feest weekend in cafe ' t Hart van Son.

Cafe ' t Hart van Son viert het 3 jarig bestaan het begint al op donderdag 14 juni met de Pub Quiz en op 15 en 16 juni is er volop feest met DJ Tom en DJ Tony en op maandag middag 18 juni , tijdens de kermis , vanaf 4 uur , een spetterend optreden van vele artiesten op een open podium met als hoofdact zanger Rob van Daal.

vrijdag 15 juni

Start Kermis Son

De kermis in het centrum van Son wordt gehouden van vrijdag 15 tot en met dinsdag 19 juni op het Raadhuisplein, Kerkplein en de Nieuwstraat. Op vrijdag 15 juni is de opening om 15.30 uur met kortingsmunten de kermis sluit vandaag om 23.00 uur

zaterdag 16 juni

Trouwen in het Buitenland

Zaterdag 16 juni presenteert Extravacanza om 11.00 uur Trouwen in het Buitenland. De weddinplanners van Extravacanza informeren u over alles wat u moet weten als u in het buitenland wilt trouwen of in het buitenland uw trouwdag nog een keer wilt vieren. Locatie: Extravacanza (TUI Effting), Elzentlaan 139, Eindhoven De entree is gratis. Meld u wel even aan op info@extravacanza.nl Info: www.extravacanza.nl

Kermis Son

De kermis in het centrum van Son wordt gehouden van vrijdag 15 tot en met dinsdag 19 juni op het Raadhuisplein, Kerkplein en de Nieuwstraat. Op zaterdag 16 juni is de kermis geopend vanaf 13.00 uur en sluit om 23.00 uur

Visionaire landschappen

Expositie van Myriam Merks, waarin zij zich heeft laten inspireren door de dagelijkse werkelijkheid, die zij op eigen wijze vermengt met fantasie. Laat je meenemen in haar fotografische fantasiewereld. Idere zaterdagmiddag van 16 juni t.m. 25 augustus te bezoeken van 15.00 tot 17.00 uur en op afspraak. Villa De Kleine Heide Europalaan 2a Son en Breugel

zondag 17 juni

Vaderdagconcert

Verras vaders, en natuurlijk de rest van het gezin, op een bijzonder moment. Na een heerlijk ontbijt thuis een muzikale viering van deze dag. Kom heerlijk samen naar het Vestzaktheater en geniet van maar liefst 3 jeugdorkesten die er een prachtig concert van maken. De toegang is gratis en meer info op www.phev.nl.

Kermis Son

De kermis in het centrum van Son wordt gehouden van vrijdag 15 tot en met dinsdag 19 juni op het Raadhuisplein, Kerkplein en de Nieuwstraat. Op zondag 17 juni is de kermis geopend vanaf 13.00 uur en sluit om 23.00 uur

maandag 18 juni

Kermis Son

De kermis in het centrum van Son wordt gehouden van vrijdag 15 tot en met dinsdag 19 juni op het Raadhuisplein, Kerkplein en de Nieuwstraat. Op maandag 18 juni is er een Prikkelarme Kermis van 14.00 tot 15.00 uur. De kermis geopend vanaf 15.00 uur en sluit om 23.00 uur

dinsdag 19 juni

Laatste dag Kermis Son

De kermis in het centrum van Son wordt gehouden van vrijdag 15 tot en met dinsdag 19 juni op het Raadhuisplein, Kerkplein en de Nieuwstraat. Op dinsdag 19 juni is er een Live Dinosaurus van 19.00 tot 20.00 uur. De kermis is geopend vanaf 15.00 uur en sluit om 23.00 uur

donderdag 21 juni

Openbaar D-Praktijk Muziek Examen

Harmonie Pro Honore begeleidt twee van haar jonge muzikale talenten tijdens het hoogst haalbare niveau voor amateur muzikanten: het D praktijk examen. Wilt u Joppe van Soest op de trombone en Neeltje Wonders op dwarsfluit steunen, kom dan genieten van dit gratis optreden. Meer info over PHEV: www.phev.nl

zondag 24 juni

Lions Fietstocht 2018

Op zondag 24 juni organiseren vier Lionsclubs uit de regio Eindhoven – Son – Nuenen gezamenlijk een sportieve maar vooral gezellige fietstocht in Eindhoven en omgeving met aansluitend een zomerse barbecue. Het doel is het inzamelen van geld voor de Kledingbank Eindhoven. Deze dag kunt u ook kinderkleding meenemen die zal worden gedoneerd aan de Kledingbank. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Meer informatie is te vinden op www.fiets-tocht.nl. U kunt zich via deze website ook aanmelden.