DeMooiSonenBreugelkrant

19 september 2018

DeMooiSonenBreugelkrant 19 september 2018


Alzheimer café Son en Breugel, Best en Oirschot

Op woensdagavond 26 september 2018 is er in het Alzheimer Café B.O.S. vanaf 19.30 uur een avond met als thema: "Dementie en Bewegen ". Dat bewegen belangrijk is voor mensen met dementie weten we. Deze avond staat dit thema op het programma en wel op een heel bijzondere manier! In oktober gaat in het Catharinaziekenhuis de pilotstudie `Dance for Health` van start. Danstherapie voor mensen met beginnende dementie, samen met oud-dansers van het Nederlands Danstheater. Wekelijkse danslessen hebben direct effect op stijfheid, fijne motoriek en gezichtsuitdrukking. Bovendien is bewegen op muziek een welkome aanvulling op alles wat moet, omdat het leuk is! Onze gasten zijn vanavond een klinisch geriater van het Catharina Ziekenhuis en een professionele danser.
Het Alzheimer Café B.O.S., Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot is gratis toegankelijk en bij binnenkomst wordt u getrakteerd op een kopje koffie of thee. In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken van het Alzheimer Café B.O.S. te bekijken en ( gratis ) te lenen. Ook liggen er folders en brochures over dementie.
Voor inlichtingen: Jan Verbeek ( 0641546859 ) . Zie voor meer informatie over alle Alzheimer Cafés in de regio de website van Alzheimer Nederland, regio Zuidoost-Brabant.

Geloofsgemeenschap Sint Petrus' Banden, Son
De vieringen vinden plaats in de Sint Genoveva-kerk in Breugel, behalve de viering iedere zaterdagmiddag om 16.30 uur in Berkenstaete.
Donderdag 20 september Geen Eucharistieviering en geen Rozenhoedje
Zaterdag 22 september 16.30 uur: Woord- en communieviering in Berkenstaete
18.30 uur: Woord- en communieviering in de Sint-Genovevakerk
Zondag 23 september 09.30 uur: Peuter - en kleuterviering in het Parochiecentrum, Kerkplein 7,Son, thema: "Kijk eens om je heen"
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Gregoriaans koor
intenties: Bertha Verhagen-van Erp (1e jaargetijde, Corrie Potting-Nolden (1e jaargetijde), Lies Bekkers-van der Velden, Willem Mühlstaff, Marc van Sloun, Harry Verschueren, Piet van de Laar, Leo Achterbergh, Henk Eekhout, Frans Janssens.
Donderdag 27 september Geen Eucharistieviering en geen Rozenhoedje
Zaterdag 29 september 16.30 uur: Eucharistieviering in Berkenstaete m.m.v. het Breugels parochiekoor
Geen Eucharistieviering in Breugel
In verband met de afwezigheid van pater Pushpa is er tot 1 oktober op donderdag geen Eucharistieviering en geen Rozenhoedje.

Martinuskerk (centrum)
Zaterdag 22 september 18.30 uur: Eucharistieviering met het Goede Herderkoor
Intenties: Annie Vervoort-Ketelaars, Harrie Kuipers (mgd), Theo Timmermans (mgd), Marie-Louise Timmermans- van de Pas, Frans Versantvoort (mgd).
Zondag 23 september 25ste zondag door het jaar 9.30 uur: Eucharistieviering met Martinuskoor
Intenties: Leo van Driel, Marietje van Driel-van der Heijden (mgd), Overleden ouders Ploegmakers en zoon Leo, Max Dons, Ger Dons-Knops, Zus van Rooij van Erp, Overleden KBO-leden in de maand augustus, Annie van de Laar, Toos Jacobs-Fleuren, Oda Kusters-Vervoort.
Maandag en donderdag 9.00 uur: Eucharistieviering in de Dagkapel van de Goede Herder Kerk Eerschot.
Dinsdag 9.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Antonius van Padua kerk te Nijnsel.
Woensdag 19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant.
In de maand september komt de ochtendmis op vrijdag om 9.00 uur te vervallen.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Donderdag 20 september Geen Eucharistieviering en Rozenhoedje
Zaterdag 22 september 18.30 uur: Woord en Communieviering m.m.v. Rob van Stuivenberg
Zondag 23 september 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor
intentie: Ietje van Dinther-Raeven, Frans Swinkels
Donderdag 27 september Geen Eucharistieviering en Rozenhoedje
Zondag 30 september 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor
intentie: Familie van de Laar-van Heeswijk, Arie en Jet de Korte-van de Laar, Mia Donkers-van Heeswijk, Annie van der Eerden-van Sleuwen, Lies Sanders-van den Boogaart, Piet en Hein van Eck en ouders Jan en Doortje van Eck.

Sint Antonius Nijnsel
Zondag 23 sept. a.s. Familieviering om 11.00 uur met Aurorakoor.
Intenties: Miet de Vries- Aarts, Dinie van Oorschodt- v.d. Boom, overl. ouders Grard en Mieke van Kessel- van Zutphen, Martien v.d. Vleuten, Leo van Erp.
Dinsdagmorgen 25 sept. a.s. 9.00 uur Eucharistieviering.

(PKN) in Son en Breugel
23 september 10.00 uur: Mw. J. Nieuwenhuizen

Groot onderhoud huurwoningen De Breeakker klaar

Het Woonbedrijf bericht dat het groot onderhoud aan alle 142 woningen in De Breeakker klaar is. Het afgelopen jaar is er hard gewerkaan het onderhoud van de huurwoningent, door het Woonbedrijf en de nodige onderaannemers.

In januari 2018 werd gestart met renovatie aan het begin van de Lupinelaan, eind juni zijn de laatste woningen in de Hoplaan onder handen genomen. Een gigantische klus, die door weeromstandigheden soms enige vertraging opliep. Door extra inzet van werklieden en materieel kon het project voor de bouwvak worden opgeleverd.

Door: Arjen Strik

Een unieke arbeiderswijk
De wijk stamt uit begin zestiger jaren van de vorige eeuw en was een Philipsproject. Deze gloeilampengigant liet voor haar eigen werknemers woningen bouwen. Rijtjeshuizen voor de arbeider, twee onder een kap voor de kantoorslaaf en vrijstaande woningen voor de baas. Nu, zestig jaar later is het een unieke wijk, gelegen in het bosgebied van de Sonse Bergen, die beheerd wordt door woningcorporatie Woonbedrijf. De gemeente Son en Breugel heeft relatief weinig huurwoningen en mag bij zijn met deze wijk.

Wat is er zoal bereikt?
De huurwoningen zijn beter geïsoleerd, waardoor er minder warmte verloren gaat. Door de nieuwe dakbedekking en vernieuwde dakpannen gaat Woonbedrijf ervan uit dat het energielabel van de woning van F naar B is gegaan. Dat is een ruime verbetering en zal een besparing in de energiekosten met zich meebrengen. Een gespecialiseerd bureau zal nog een tweede inventarisatie doen en kijken of het resultaat inderdaad bereikt is. Ook is er mechanische ventilatie aangebracht die zorgt voor een gezonder binnenklimaat, waardoor er minder kans is op schimmel en vocht. Ook zijn de woningen aan de buitenkant van een nieuwe verflaag voorzien en is er asbest verwijderd.

Bladscheiders en nestkasten
Ook zijn alle dakgoten en regenpijpen vervangen. Hierbij zijn zogenaamde bladscheiders aangebracht. Deze filteren de bladeren uit het regenwater en voorkomen dat de regenpijp verstopt raakt. Een gespecialiseerd bedrijf heeft een snoeiplan opgesteld om bomen die problemen veroorzaken wat terug te snoeien. Om de gierzwaluw voldoende plek te geven in de wijk zijn de tijdelijke nestkasten permanent geworden en op verschillende plaatsen in de wijk weer opgehangen.

Feitjes/weetjes
Het Bouwbedrijf meldt, wist u dat: er tijdens het groot onderhoud maar liefs 56 werknemers actief waren op piekmomenten.Er 45.760 meter panlatten op de daken bevestigd is. Dit is gelijk aan de afstand van Son naar Nijmegen (hemelsbreed). Het aantal hergebruikte dakpannen 14 kg co2 uitstoot bespaard heeft. Wat gelijk staat aan met een nieuwe auto drie keer rond de wereld rijden. Er 810 liter verf is gebruikt. Dit is te vergelijken met 7 volle badkuipen. Er 4.675 kilo sierpleister verwerkt is. Dit gelijk aan het gewicht ven een volwassen Indische olifant. Er 5.325 m2 afdekmateriaal gebruikt is, met dit totaal hadden we ook het witte huis kunnen afdekken. De kleur chroomoxidegroen op de voordeur was het meeste favoriet in de keuze bij de meeste bewoners.

Klantwaardering en feestelijke afsluiting
Alle bewoners zijn tijdens het onderhoud twee keer ondervraagd over hun waardering voor het project. De meeste bewoners gaven aan dat de werkzaamheden naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Daarbij gaf iets meer dan de helft aan dat de werkzaamheden niet volgens planning zijn uitgevoerd. Daarbij wordt het beter communiceren als verbeterpunt aangegeven.

Het groot onderhoud is door het Bouwbedrijf op 22 augustus jl. afgesloten met een hapje, drankje en een gezellig praatje. De opkomst was hoog , maar liefst 120 bewoners waren erbij aanwezig en keken terug op een geslaagd project.

Wederom woningsluiting door aantreffen verdovende middelen

Foto: Adrie Neervoort

Son en Breugel - De burgemeester van Son en Breugel heeft besloten om een pand aan de Mercuriusstraat, met ingang van 12 september 2018 voor de duur van 6 maanden te sluiten. In een door de bewoners aangespannen gerechtelijke procedure is de gemeente in het gelijk gesteld.

Op deze locatie is door de politie verdovende middelen boven de norm voor eigen gebruik, een wapen en een grote hoeveelheid geld aangetroffen. De bewoner is hiervoor veroordeeld en zit momenteel in hechtenis. In 2014 is de woning al eens gesloten voor hetzelfde feit, toen voor de duur van 3 maanden. 

Sinds 2014 wordt op deze maatregel genomen op grond van het zogenaamde Damoclesbeleid om een einde te maken aan een verboden situatie ter bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat. Al 2 maal eerder werd deze beleidsregel dit jaar in Son en Breugel toegepast. 
 

Afgelopen zondag 16 september werd onze vrijheid herdacht

Een vrijheid die wij te danken hebben aan de geallieerden soldaten die ons op 17 september, nu 74 jaar geleden wisten te bevrijden van de Duitse bezetters.

Op 17 september 1944 landden meer dan 4.500 parachutisten in de Sonse weilanden, onderdeel van Market Garden met als bedoeling Nederland te bevrijden. De herdenking vond plaats bij het standbeeld van de parachutist aan de Europalaan. Onder grote belangstelling en in aanwezigheid van burgemeester Hans Gaillard, de Jeugdgemeenteraad, Veteranen Son en Breugel, leden van KOVOM, De Vereniging van Airborne Vrienden, Commandovereniging Zuidoost Brabant en vertegenwoordigers van de re-enactment groep. Ook was er een vertegenwoordiger van de Amerikaanse ambassade aanwezig, Kolonel Ryan Jerke.

Zij legden allemaal bloemen bij het standbeeld. Na de laatste bloemlegging volgde de Last Post, uitgevoerd door de heer van Doorn. Door de bloemlegging bij het standbeeld en één minuut stilte, herdenken wij dat we 74 jaar geleden zijn bevrijd van het nazisme.

De burgemeester verwees in zijn toespraak naar de vrijheid die wij nu hebben, dankzij veel dappere soldaten die in de Tweede Wereldoorlog vochten voor onze vrijheid. Nu, vele jaren later, kunnen mede daardoor Nederlandse militairen elders in de wereld hun bijdrage leveren aan vrede en vrijheid.

Het was een waardige herdenking, waar grote publieke belangstelling voor was. Ook de jeugd was net als voorgaande jaren ruim vertegenwoordigd.

Wat niet veel mensen weten is dat elk jaar aansluitend aan deze ceremonie de leden van KOVOM bloemen leggen bij het monument ter herinnering van de voormalige Amerikaanse begraafplaats aan de Rooijseweg. Dit monument is geplaatst op de hoek van de Rooijseweg en Waterhoef. Aan het pad achter boerderij "De Waterhoef" lag tussen 1944 en 1949 de tijdelijke Amerikaanse begraafplaats.

De begraafplaats was bestemd voor de Amerikaanse en Geallieerde gesneuvelden.

Eerste rontonde kunst onthuld

Het was een uniek moment bij de rotonde aan de Planetenlaan in Son en Breugel. Het eerste kunstobject uit het project "rotonde zoekt kunstwerk" van het Stakenburgfonds werd onthuld.

Het kunstwerk is bedacht en ontworpen door Senna van Lieshout en gemaakt door haar vader heeft de naam 'Descending Liberation' meegekregen. Het ontwerp toont een duidelijke link met het thema bevrijding, door te verwijzen naar de operatie Market Garden. Voor iedere inwoner en passant is dit een goed herkenbaar beeld, mits op de hoogte van de geschiedenis. Burgemeester Hans Gaillard knipte samen met Senna van Lieshout het lint bij het kunstwerk door en onthulde zo symbolisch het eerste kunstwerk op een rotonde in Son en Breugel.

Inspiratiebronnen
Het beeld toont een parachutist waarvan er tijdens operatie Market Garden in 1944 duizenden zijn geland in Son en Breugel. Duizenden jonge militairen, die een voor hen onbekend land kwamen bevrijden. De parachutist in het kunstwerk lijkt met zijn vingertoppen een klein meisje aan te raken, dat veilig op de grond staat.
De ontwerper van dit kunstvoorwerp, Senna van Lieshout, is een jonge creatieve ontwerpster, die zoals ze zelf zegt voor haar kunstwerk een aantal inspiratiebronnen gebruikte. Kinderen die de parachutisten zagen landen vanuit de lucht achter de weilanden ten noorden van Son en Breugel, hadden het over "engelen uit de lucht". Ook de geschiedenis die Son en Breugel met Market Garden en de parachutisten van toen heeft, vormden een inspiratiebron. Als laatste verwijst de aanraking van de vingertoppen van de parachutist en het kleine meisje naar een fresco van Michelangelo (1475 - 1564) over de schepping van Adam, waar God en Adam ook elkaars vingertoppen raken.

Thuiskomen
De bedoeling van kunst op de rotonde is volgens Imke Zegers van het Stakenburgfonds dat je bij het naderen van een rotonde voorzien van een dergelijk kunstwerk het gevoel van thuiskomen krijgt. Je ziet op de rotonde een kunstobject, waardoor je meteen het gevoel krijgt, ja ik ben weer in mijn eigen Son en Breugel.
Wat dat betreft is dit zeker het geval bij dit mooie kunstwerk van Senna van Lieshout, de afbeelding van de parachutist hoort zeker voor altijd bij Son en Breugel.

Maar ook de diepere laag mogen we niet vergeten: de parachutist was een soldaat die vocht voor onze vrijheid, een vrijheid die veel van deze soldaten het leven heeft gekost. Daardoor groeiden wij toen en ook nu op in vrijheid, daarvoor staat het jonge meisje, de aanraking van de vingertoppen staat voor de verbinding van toen en nu.

Het kunstobject mag zeker geslaagd worden genoemd, ook de wijze waarop het fragiele beeld is bevestigd aan de bodem is in overleg met Senna van Lieshout uitgevoerd en vormt daardoor toch een geheel met het kunstwerk.
De onthulling werd gedaan bij daglicht, maar Imke Segers merkte graag nog op dat ook in de avond het beeld zeer mooi is, nu door de straatverlichting en straks door een spot die het kunstwerk zal uitlichten.

In december van dit jaar zal het tweede gekozen kunstwerk 'De schemerlamp' worden onthuld op de rotonde van de Boslaan. Wilt u meebeslissen over welke kunstwerken er op de andere twee rotondes in Son en Breugel moeten komen? Kom dan vrijdag 21 september om 16.00 uur naar de opening van de expositie in het gemeentehuis. Daar staan de geselecteerde inzendingen die in aanmerking komen voor een plaatsing op een rotonde in Son en Breugel. U kunt meestemmen welke het moet worden!

Mooi nieuw fietspad

Foto: Wil Feijen

Het fietspad aan de Gentiaanlaan is geheel vernieuwd. Aflopen week is er hard gewerkt om het fietspad aan de Gentiaanlaan te voorzien van een mooie nieuwe asfaltlaag.

Het fietspad dat voorheen bestond uit stoeptegels in nu in zijn geheel verhard en voorzien van asfalt.
Ook heeft het de typische rode kleur gekregen die ook bij andere fietspaden en stroken in onze gemeente wordt gebruikt.
Het fietspad dat langere tijd was afgesloten voor het verkeer, kan nu dus weer worden gebruikt.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
6 / 32

Babyboom in het buitengebied van Son en Breugel

Foto: Uilenwerkgroep Son en Breugel

Son en Breugel - Met een explosie van jonge uilen in het buitengebied van Son en Breugel nemen we afscheid nemen van een warme zomer. Of het weer er aan bijgedragen heeft is moeilijk te zeggen maar opvallend is het zeker. Nog nooit waren er zoveel uilen in het buitengebeid en het aantal is bijna ongelofelijk te noemen ware het niet dat de Uielenwerkgroep ze zelf allemaal geteld heeeft. Zij mochten dit seizoen maar liefst 111 jonge steenuiltjes verwelkomen en 28 jonge kerkuilen! Een geweldig resultaat waar de werkgroep enorm trots op is.

Met sommige diersoorten gaat het ronduit slecht. Anderen hebben echter gewoon een beetje hulp nodig om in Brabant te kunnen blijven. Zo ook de steen- en de kerkuil. In Brabant zijn ongeveer 250 vrijwilligers actief om deze uilen te beschermen. Dit doen ze met concrete maatregelen ondersteund door Brabants Landschap. In Son en Breugel zijn er vier vrijwilligers die net iets meer dan 70 kasten beheren.
Steenuilen zijn bij uitstek holenbroeders. Voor hun nest, maar ook als roestplaats, maken ze het liefst gebruik van natuurlijke holtes. Om steenuilen juist bij het ontbreken van deze holtes een helpende hand te bieden, kan het plaatsen van nestkasten een goed hulpmiddel zijn. Ook voor kerkuilen zijn er onvoldoende plekken om nesten te maken. Dat betekent ophangen van de kasten, legsels controleren en daarna de kasten schoonmaken. En dat is maar een kleine greep uit het werk dat de Uilenwerkgroep doet om de uilen een handje te helpen.

Misschien nog wel belangrijker is het contact dat de Uilengroep heeft met de gastgevers. Op hun erf of in hun weiland hangen namelijk de kasten.
Zonder hen zou al dit werk niet een gedaan kunnen worden. Zij houden de werkgroep op de hoogte van het wel en wee van 'hun' uilen, maken de lekkerste koffie en samen met de werkgroep wordt er gekeken hoe het leefgebied van de uilen nog geschikter gemaakt kan worden.

Het zal in de toekomst moeilijk worden het aantal van jonge steen- en kerkuilen zo hoog te houden als het nu is. of nog verder te laten toenemen. Dat komt mede doordat er in het buitengebied van Son en Breugel nauwelijks tot geen nieuwe kasten kunnen worden opgehangen. Er zijn eenvoudigweg niet voldoende geschikte plekken hiervoor. Bovendien wordt bij nieuw- en verbouw van schuren bijna alleen nog maar gebruik gemaakt van damwandprofielen en daar kunnen geen kasten geplaatst worden.
Een diepe buiging voor de gastgevers en voor alle uilen die het buitengebied weer hebben verrijkt met dit seizoen een explosief aantal prachtige uilskuikens!

Food Festival dit jaar een ïndoor" gebeuren

Aanstaande zondag 23 september organiseren Vluchtelingenwerk Son en Breugel, SonenBreugelVerbindt en de LEV groep de tweede editie van het International Food Festival bij "de Boerderij" in Breugel aan de Leeuwstraat, van 14.30 tot 18.30 uur.

Voor het eerst zal het het evenement niet buiten maar binnen in sporthal De Bongerd plaatsvinden. Een gezellig proef en ontmoet festival,, waar je dus ook bij slecht weer niet voor thuis hoeft te blijven.

Het festival heeft dit jaar 25 kookstands en 19 nationaliteiten. De muziek wordt verzorgd door Bruce World Music met muziek uit Spanje, Marokko, Zuid Amerika en Griekenland. Ook zijn er Djembé (een zogenaamde vaastrommel die voornamelijk afkomstig is uit West-Afrika: Mali, Guinee, Senegal, Ivoorkust) demonstraties, dans workout en kan er gezamenlijk djembé worden gespeeld.
Verder is er een loterij tijdens het festival. Voor de kinderen is er een competitie stoeprandje met leuke prijsjes, gratis pannenkoeken, ijsjes. Ook kunnen kinderen zelf koken en knutselen

Het belooft weer een bijzonder kleurrijk festival te worden. Het idee voor het festival is ontstaan vanuit de gedachte dat inwoners die vanuit het buitenland in Son en Breugel zijn komen wonen graag wat terug willen doen voor onze gemeenschap. Zij hadden één gemeenschappelijke deler: iedereen vindt het heerlijk om te koken. Zo werd de keuze voor een Foodfestival snel gemaakt. Over de datum werd iedereen het ook snel eens; zondag 23 september, het weekend van Burendag. Een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt. Het is een dag waarop je gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.

De organisatie heeft ook voor de tweede editie van het International Food Festival een motto en dat luidt: "Een hapje voor een praatje". Als je bij een kraam staat en iets lekkers te eten krijgt uit een ander land, loop dan niet meteen weg, maar maak ook eens een praatje met de mensen achter de kraam. Op die manier leer je niet alleen iets over het eten, maar misschien ook iets over de mensen achter het eten en hun cultuur. Dat is de gedachte achter het motto.

Zowel statushouders, expats en mensen die hun grote liefde achterna zijn gereisd werken mee aan dit International Food Festival. Vanuit Vluchtelingenwerk Son en Breugel maken statushouders samen met hun begeleiders heerlijke gerechten uit hun geboortelanden zoals Syrië, Somalië en Eritrea. Maar ook bewoners die afkomstig zijn uit bijvoorbeeld Zuid-Afrika, Engeland, Polen en Koerdistan gaan op het festival fantastische exotische gerechten bereiden. SonenBreugelVerbindt deelt natuurlijk heerlijke vlaai uit en voor alle mensen die niet uit Nederland komen is er natuurlijk ook een kraam met lekkere Nederlandse gerechten.

U bent van harte welkom op "Een hapje voor een praatje" om kennis te maken met onze nieuwe dorpsgenoten en hen van harte welkom te heten!

Jongerenwerk begeleidt jongeren naar volwassenheid

Het is soms een moeilijke reis, van jeugd naar volwassenheid. Een weg die wij allemaal af moeten leggen, een weg ook die soms obstakels kent. Gelukkig hebben we ouders en familie die ons kunnen ondersteunen, soms is er iets meer nodig. Dan komen de jongerenwerkers van de LEV groep in beeld, zoals Ali Al Zubaidi.

Door: Luc van de Wiel
Foto: Wil Feijen

Chill Out
In het wijkgebouw Braecklant, aan de Amerikalaan 2 in Son is de jongerensoos 'Chill Out' gevestigd. Daar kunnen jongeren samen met de jongerenwerkers gamen. Tijdens het spelen knopen Ali en zijn collega's een gesprek aan met de jongeren, om te zien hoe het met ze gaat.

'Bij mensen bestaat misschien het beeld dat alleen probleemjongeren komen naar de Chill out', zegt Ali. Verreweg de meeste jongeren hebben geen problemen, van degenen die wel aangeven een probleem ergens mee te hebben is het in de meeste gevallen niet erger dan ruzie met broer/zus/vader of moeder. Iets wat met een goed gesprek een eind uit de wereld is. Jongeren met een serieus probleem op school of thuis zijn toch meer de uitzondering, voor Ali en zijn collega's gaat het erom die gevallen te signaleren.

'Dat betekent niet dat we meteen in actie komen', geeft Ali aan. Eerst wordt een aantal gesprekken gevoerd, tijdens het gamen of een spelletje pool of iets dergelijks. Soms volgt er een appje of belletje, gewoon om te informeren hoe het gaat. De eerste prioriteit is een vertrouwensband kweken, om de jongeren te laten voelen dat ze kunnen delen wat ze kwijt willen. Pas als de jongere zelf aangeeft hulp nodig te hebben, wordt er iets mee gedaan.

Jongeren weten zelf goed wat het probleem is
'Jongeren weten vaak zelf heel goed wat het probleem is, en waar ze hulp nodig hebben', zegt Ali. Zo was er een jongen die was blijven zitten in de laatste klas van de MAVO. Het jaar erop waren zijn cijfers nog steeds slecht, hij had moeite met leren en huiswerk maken etc. Hij was niet echt gemotiveerd en gaf aan iemand nodig te hebben die hem een duwtje in de rug zou geven. Om hem te motiveren om te leren en zijn huiswerk te maken.

Ali stelde hem voor deel te nemen aan 'match-mentor', waarbij hij dus een mentor aangewezen zou krijgen. In overleg met de jongen zijn de ouders bij het verhaal betrokken, zijn moeder beloofde twee keer per week te informeren hoe het stond met zijn huiswerk. Dat deden zijn ouders voorheen niet, hij had er wel behoefte aan.

De uitwerking was boven verwachting goed, zijn cijfers gingen enorm vooruit. Inmiddels is hij geslaagd voor de MAVO en begonnen aan een BBL-opleiding, waarbij hij vier dagen in de week praktijk heeft en één dag les. Hij heeft een opleiding gekozen die hij leuk vindt, begeleiding heeft hij niet meer nodig. Al informeert Ali nog regelmatig hoe het gaat!

Begeleiden naar volwassenheid
Het is het doel van de jongerenwerkers van de LEV groep om jongeren te begeleiden naar volwassenheid en er voor te zorgen dat ze goed kunnen functioneren in onze maatschappij. Ze gaan daarbij uit van de leefwereld van de jongeren, de jongerenwerkers leggen contact met ze op straat, op school, in speeltuinen en op andere plekken waar jongeren samen komen, zoals de Chill Out.

De persoonlijke en sociale ontwikkeling van de jongeren wordt zoveel mogelijk gestimuleerd, bijvoorbeeld door talentontwikkeling, hulp bij persoonlijke of sociale problemen, vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding. Ze proberen ook de jongeren actief deel te laten nemen aan de samenleving en ze een toekomstperspectief te geven.

Bovenal willen de jongerenwerkers zoals Ali vroegtijdig signaleren als iets niet naar wens verloopt, door dichtbij en benaderbaar te zijn lukt dat ook regelmatig. Zo kan voorkomen worden dat dure, specialistische hulp onnodig ingeschakeld wordt. Door tijdig te signaleren en een vertrouwensband te kweken kunnen de jongeren altijd bij iemand terecht en wordt voorkomen dat een klein probleem uitgroeit tot iets groots. Als het nodig is, halen de jongerewerkers de juiste persoon erbij, zoals vrienden, familie of een professionele hulpverlener. Voorkomen is beter dan genezen, zoals het genoemde voorbeeld ook bewijst.

Poepproblemen bij kinderen; dat is op te lossen

Informatieavond GGD
Problemen met broekpoepen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak van kwaad tot erger. Met de juiste aanpak is dit probleem thuis goed te verhelpen. Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op 2 oktober een informatieavond voor ouders van kinderen met poepproblemen.

Zindelijk zijn
Het ophouden van de plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat kinderen naar de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen zindelijk overdag en 's nachts. Bij ongeveer 7% van de 4 tot 7 jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van de kinderen vanaf 4 jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een grote impact hebben voor zowel het kind als de ouders/verzorgers.

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 2 oktober a.s. samen met gespecialiseerde ziekenhuispoli's een informatieavond over broekpoepen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken ze de verschillende manieren en praktische tips om het broekpoepen aan te pakken.
De informatieavond vindt plaats in het Centrum Hofdael, Molenstraat 23 te Geldrop. Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond zijn 3 euro.

Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via onze website www.ggdbzo.nl.

Kindness Matters / Aardig zijn helpt Peace Poster Contest 2018

Maak een vredesposter en win prachtige prijzen!
Lions Club International organiseert dit jaar voor de 31e maal de "Peace Poster Contest" voor kinderen uit de hele wereld. In Son en Breugel
doet de Lionsclub Son en Breugel e.o. dit voor de 16e keer. Het thema voor de Wedstrijd 2018 is: Kindness matters/Aardig zijn helpt. Alle leerlingen van groep zeven en acht kunnen inzenden en maken zo kans op mooie prijzen zoals een rondvlucht boven Brabant. Er is ook een wereldprijs: een reis voor drie personen naar New York. Hiervoor moet je wel 11, 12 of 13 jaar oud zijn op 15-11-2018.

Hoe doe je mee?
1. Je mag één poster over vrede maken (formaat minimaal 35/50 cm [A3]
en maximaal 50/60 cm [A2])
2. Je mag alleen gebruik maken van: pennen, potloden, stiften, waskrijt, verf,
houtskool en krijt (wel even fixeren); dus geen scheurwerk, foto's of andere
materialen. De poster moeten namelijk opgerold verzonden kunnen worden. Driedimensionaal werk mag niet
3. Je mag beslist GEEN WOORDEN, CIJFERS OF LETTERS gebruiken in je
tekening
4. Op de achterkant van je poster moet je duidelijk zetten:
• Voor- en achternaam, adres en telefoonnummer en e-mail adres
• Je geboortedatum en zeker niet te vergeten: de naam van de school
5. Inleveren uiterlijk op vrijdag 12 oktober bij de BIBLIOTHEEK in Son
6. Als je je poster inlevert zijn de rechten hiervan overgedragen aan Lions
International
7. Hint: de jury houdt van mooie heldere kleuren, bijvoorbeeld met verf; geef
voldoende aandacht aan het onderwerp en aan de details!

Jury en publiek kiezen winnaars

Een deskundige jury kiest eerst de beste twee posters per school, waarna in totaal 25 posters in de Bibliotheek tentoon worden gesteld. Hieruit worden twee winnaars gekozen die de rondvlucht winnen. Daarnaast is er een publieksprijs die door (volwassen) bezoekers van de tentoonstelling wordt gekozen.

Elk kind dat aanwezig is, mag maar liefst twee stemmen uitbrengen. De poster met de meeste publieksstemmen, krijgt eveneens een rondvlucht. De nummers 1,2 en 3 doen mee aan de landelijke en misschien wel de wereldwedstrijd.

Tentoonstelling
De tentoonstelling van de vredesposters start zo snel mogelijk na 16 oktober in de Bibliotheek, waar op 7 november om 16.00 uur de feestelijke prijsuitreiking plaatsvindt. Winnaars en schooldirecties krijgen tijdig en persoonlijk bericht. Kinderen, ouders, familie, leerkrachten en belangstellenden zijn van harte welkom. Na afloop van de tentoonstelling mogen de kinderen (behalve de 3 winnaars) de posters daar weer ophalen.

Geslaagd Festijn in Breugel

Al voordat ik het Breugels Festijn bereik, zie ik verschillende mensen lopen met spullen, die ze (naar ik aanneem) gekocht hebben op de rommelmarkt. De Asteroïdenlaan is omgetoverd tot één grote rommelmarkt, van de Van Gentlaan tot en met de Sterrenbeeldlaan. De omliggende straten zijn voller dan anders met geparkeerde auto's, het pleintje op de hoek van de Van Gentlaan en de Asteroïdenlaan staat vol met fietsen. Met enige moeite vind ik een plekje voor mijn eigen ijzeren ros, dan begeef ik me in de drukte.

Door: Lucas van As
Foto's: Wil Feijen

Recycle markt
Het is prachtig weer, het is dan ook af en toe schuifelen op de rommelmarkt. Rommelmarkt is eigenlijk een verkeerde benaming, 'rommel' associeer je met onbruikbare, kapotte spullen die je weggooit. Hier gaat het om spullen die nog steeds bruikbaar zijn en een tweede leven krijgen. Wellicht zouden we het beter een 'recycle-markt' kunnen noemen.

Er is in ieder geval een breed aanbod aan spullen te koop, van kleding tot borden en bestek, van boeken tot cd's en lp's. Ik zag zelfs een Art-Deco lamp en een oude radio, die meer op zijn plaats zou lijken bij de Market Garden re-enactment, verderop in het dorp. In een en dezelfde kraam zag ik oude klokken en deurklinken en sloten, de kraamhouders waren van alle markten thuis!

Dit jaar was het de eerste keer dat het Breugels Festijn bij de Bongerd/Boerderij plaatsvond, iets waar zowel de organisatie als bezoekers blij mee zijn. Volgens Geert van den Eertwegh scheelt het verkeersoverlast, en het festijn is intiemer geworden. 'We hebben ons eerst voorgesteld aan de omwonenden, van de omwonenden bij het Pieter Brueghelplein hebben we afscheid genomen. Veel mensen op het Pieter Brueghelplein vonden het jammer dat we weggingen', vertelt Geert.

Kindermiddag op zaterdag
Zaterdag begon het festijn met een kindermiddag. Rondom de Bongerd waren verschillende spelactiviteiten voor de kinderen. Er waren verschillende uitdagende spelletjes, maar er kon ook op een echte pony worden gereden.

Wat is een kinderfeest zonder friet, ook daar was voor gezorgd. De kinderen genoten zichtbaar van een leuke middag. Als de kinderen het naar hun zin hebben, dan genieten de ouders natuurlijk ook.

Zaterdagavond was er voor de volwassenen een PubQuiz, een nieuw element en meteen al zeer succesvol met 22 teams. Gevolg: een volle Bongerd, die later op de avond nog voller en gezelliger werd. Diverse optredens en DJ Giel zorgde voor een geweldige "bruisende" feestavond. Het bruiste nog lang door.

Zondag Boergondische Mert
Op zondag was er niet alleen de rommelmarkt, of nee: de recyclemarkt, ook was er de Boergondische Mert met allerlei ambachten en niet te vergeten het A-meeZ(w)ing café. De hooibalen die op de Mert gebruikt werden als afscheiding of als zitplaats blijken ook 'gerecycled' te worden. Volgens Geert gaan ze van Lazy Sonnie Afternoon via het BBQ Spektakel van 18 augustus naar het Breugels festijn, om komend weekend bij het International Food Festival weer ingezet te worden. Het is een voorbeeld van hoe evenementen elkaar kunnen versterken, iets waar de organisatie van het Breugels Festijn naar op zoek is. Naar versterking, én naar verbinding, niet alleen met andere evenementen maar natuurlijk ook met Son en Breugel.

Als ik de drukte zo zie, en de positieve reacties van voorbijgangers die de nieuwe locatie een vooruitgang vinden, dan mag de organisatie tevreden zijn. Die waardering, het resultaat van een jaar lang voorbereiden, daar doen ze het voor!

Goed toeven
Het was niet alleen gezellig en druk op de recyclemarkt, op het pleintje voor de Bongerd was het ook een en al gezelligheid. Pal naast de ingang was een groot podium opgezet, met allerlei attributen waardoor het meer weg had van een openlucht (bruin) café. Diverse artiesten traden op, waaronder Nancy van Heeswijk en Hanneke en Evelien, de pauzes werden op muzikale wijze opgevuld door dj Geert Verschuren. Zij zorgden voor de muzikale omlijsting, die als verrijking van het festijn werd ervaren.

Voor het podium was ruimte gemaakt voor een terras, waar menigeen van een drankje en/of verrekes lekker frietje zat te genieten, onder genot van een heerlijk nazomerzonnetje en van de muziek. Dansstudio Mara was weer van de partij en gaf diverse demonstraties, zowel de 'grote' als de 'kleine' dames deden hun best. Al oogden de kleintjes wat schuchter, net als hun volwassen danscollega's straalde het enthousiasme en plezier er vanaf.

Ambachtelijk genieten
De Boergondische Mert was ook goedgevuld en goed bezocht, met o.a. het Mobiel Grafisch Museum, waar je bierviltjes kon laten bedrukken met een naam en/of boodschap. Op ambachtelijke wijze werd de naam of boodschap eerst 'gezet', op een metalen plaat werden de individuele letters in de juiste volgorde vastgezet, om vervolgens in een handmatige drukmachine geplaatst te worden. In rap tempo werden de viltjes bedrukt, daar kan moderne apparatuur bijna niet tegenop, zou je denken.

Verder was er een stand van het HOi-huis, met uitleg over het aanbod aan cursussen, ook speciale zepen en ambachtelijk gebrouwen bier ontbraken niet, net zo min als de Stoerderij met stoer ijs van buffelmelk. Imkerij de Walhut gaf uitleg over bijen en honing, ook kon je zien hoe een traditionele koperslager te werk gaat. Op het terrein van de Boerderij stond een omheining met een aantal schapen, waaronder een paar zwarte. Regelmatig werd gedemonstreerd hoe het schapenscheren in zijn werk gaat, wat resulteerde in een hoop wol en rillende schapen, die het toch een beetje koud hadden gekregen in de schaduw.

Vol van alle indrukken ging ik weer op weg naar huis, langs de Van den Elsenstraat en de Veerstraat. Daar was het ook een drukte van belang, er waren veel auto's, en dat voor een zondag. De verplaatsing lijkt inderdaad een uitkomst!

Start verkoop nieuwbouwplan Klein Stokland

Op 25 september start bij Kruijswijk Makelaardij in Son de verkoop van nieuwbouwplan Klein Stokland. Loop tussen 17.00 en 19.00 uur binnen bij het kantoor aan de Nieuwstraat 39 in Son en Breugel. Daar ligt een brochure met prijslijst, plattegronden en meer informatie over de mogelijkheden voor je klaar. De makelaars zijn aanwezig om al je vragen te beantwoorden.

Duurzame wijk
In totaal worden er in Klein Stokland achttien woningen gebouwd. Allemaal volgens de laatste maatstaf van duurzaamheid: compleet gasloos en voorzien van een warmtepomp. Uiteraard gelden ook alle andere voordelen van nieuwbouw zoals veel lichtinval en weinig onderhoud. Architect Joost Verbeek (architecten|en|en): "De diversiteit biedt voor mensen met verschillende woonwensen een passende nieuwbouwwoning, van starters tot grotere gezinnen. Wie graag een nieuwe woning wil, gebouwd volgens de duurzame eisen van nu, kan straks hier zijn slag slaan."

Meer weten?
Voel je je al helemaal thuis in Breugel en zoek je een nieuw plekje? Klein Stokland biedt je heel wat moois! Kom op 25 september tussen 17.00 en 19.00 uur naar de start verkoop bij Kruijswijk Makelaardij aan de Nieuwstraat 39 in Son en Breugel voor alle informatie. Nu al meer weten? Op www.kleinstokland.nl of de facebookpagina Klein Stokland vind je al meer achtergrondinformatie over de woningen.

Radio S&B live bij het International Foodfestival

Komende zondag vindt op en rond De Boerderij in Breugel weer het International Foodfestival plaats, waarbij bezoekers kunnen kennismaken met onze dorpsgenoten (statushouders) en kunnen proeven van wat er in de diverse landen van herkomst zoal "op tafel komt".

Radio S&B verzorgt die middag een compleet programma, vanuit de studio en op locatie. Vanaf 14.00 uur draait Joost Conijn in de studio passende muziek en brengt steeds de verbinding tot stand met Mario Smulders en Han Muller, onze verslaggevers ter plaatse.

Vanaf ca. 14.30 uur zullen zij u deelgenoot maken van wat er rondom De Boerderij gebeurt en gesprekken aangaan met bezoekers en standhouders. Af en toe zullen zij natuurlijk ook proeven van wat er allemaal "op tafel komt" en vertellen hoe het smaakt... en hoe het gemaakt wordt.

Luisteren ?
Stem dan vanaf 14.00 uur (mag natuurlijk ook eerder !) af op 107.5 FM of luister via de homepage van onze website www.radiosenb.nl en de "Luister Live" button.

Veel luisterplezier toegewenst namens de programmamakers van Radio S&B.

De Winkelwagen zoekt vrijwilligers

Foto: Wil Feijen

Son en Breugel - Ben jij de vrijwilliger die onze deelnemers komt ondersteunen?

Ben jij de vrijwilliger die onze deelnemers komt ondersteunen?
Om ons enthousiaste team van De Winkelwagen te versterken, zijn wij per direct op zoek naar
gemotiveerde collega´s:

Ben jij, of ken je iemand die op zoek is naar:
• een leuke uitdaging binnen een maatschappelijk initiatief?
• een zinvolle tijdsbesteding?

Wij zijn op zoek naar een medewerk(st)er voor boodschappendienst De Winkelwagen, die:
• maatschappelijk actief wil zijn
• graag iets voor een ander wil betekenen
• graag met mensen wil werken
• houdt van een praatje en een lach
• van aanpakken weet

Werktijden:
• In overleg, op één of meerdere dagdelen op vrijdag

BEL OF MAIL NAAR: Robin Smith 06 – 22 91 81 68
info@smithadvies.com

Wouter Helders presenteert derde roman in Son en Breugel

Wouter Helders leest voor uit eigen werk Foto: Wil Feijen

Terwijl buiten de militairen van het Market Garden evenement rondlopen, presenteerde Wouter Helders zijn derde roman 'Opgejaagd Wild' bij boekhandel De Traverse aan de Nieuwstraat in Son en Breugel. Met zijn debuut roman 'Machtsstrijd' haalde hij eerder al de shortlist van de Diamantenkogel en won de Hebban Thrillerdebuutprijs. Zijn tweede boek, wederom een thriller, werd door ThrillZone genomineerd voor beste Nederlandstalige Thriller.

En nu kan het publiek gaan genieten van zijn derde boek 'Opgejaagd Wild'. Wouter presenteerde zijn boek door enkele, veelbelovende gedeeltes voor te lezen. Ademloos werd er geluisterd naar de korte stukken uit het boek 'Opgejaagd Wild'. Dat het geen kinderboek was, werd meteen duidelijk, een fictieve tastbaarheid maakte zich van het publiek meester.

Het boek speelt zich af in Frans-Guyana en gaat over een militair, die na een mislukte operatie het einde van zijn carrière meemaakt. Gelukkig wordt hij ingehuurd ter bestrijding van de jacht op bedreigde diersoorten. Een nobel doel, maar ook hier blijken duistere krachten aan het werk te zijn. Alhoewel er sprake is van fictie gebruikt Helders zijn ervaringen van werkbezoeken en korte uitzendingen naar verschillende conflictgebieden.

Wouter Helders presenteert zijn nieuwe boek Foto: Wil Feijen
Wouter Helders signeert Foto: Wil Feijen
Wouter Helders signeert Foto: Wil Feijen

Nadat hij het aanwezige publiek door het voorlezen een inkijkje had geven in zijn nieuwste roman, werd het nu tijd om het boek te presenteren. Daarvoor werd het eerste exemplaar keurig ingepakt overhandigd aan Helders door zijn uitgever LetterRijn.

Deze uitgever richt zich op de Nederlandstalige auteurs en lezers in de Benelux. Daarbij staat respectvol omgaan met schrijvers, boekverkopers, lezers en boeken centraal.
Het boek 'Opgejaagd Wild' is o.a. verkrijgbaar bij Boekhandel de Traverse aan de Nieuwstraat in Son en Breugel.

Market Garden kwam tot leven

Henk van den Reek als Duitse generaal Foto: Wil Feijen

Son en Breugel - Het was even wennen, het afgelopen weekend. Amerikaanse soldaten waren weer even terug, om ons dorp te bevrijden. De 'Triple A Living History Group' organiseerde afgelopen weekend een Market Garden evenement in Son en Breugel. Het evenement was bedoeld om belangstellenden te laten zien en uit te leggen hoe het er in die septemberdagen in 1944 aan toe ging.

Door: Luc van de Wiel en Adrie Neervoort

Natuurlijk was de werkelijkheid velen malen grotesker dan kon worden nagespeeld tijdens het evenement, maar het gaf toch een aardige inkijk hoe het toen moet zijn geweest. Het Oranjeveld was omgetoverd tot een heus Amerikaans militair kamp, compleet met diverse tenten, de een net groot genoeg voor een individuele soldaat, de ander groot genoeg voor een heel 'platoon'.

Henk van den Reek als Duitse generaal Foto: Wil Feijen
Henk van den Reek als Duitse generaal Foto: Wil Feijen
Henk van den Reek als Duitse generaal Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen
Market Garden 2018 Son en Breugel Foto: Wil Feijen

De 'Triple A Living History Group' die het evenement organiseerde had er serieus werk van gemaakt, diverse militaire voertuigen reden af en aan op het Oranjeveld. De groep gebruikt zoveel mogelijk origineel materiaal. De acteurs liepen rond in originele gevechtspakken, voorzien van (niet functionerende) wapens en andere attributen, zoals veldflessen, handgranaten en een mes, aan het onderbeen vastgegespt.

Er was zelfs een veldhospitaal, een 'mess tent' en een verbindingspost, ook de 'padre' ofwel de predikant mocht niet ontbreken. Alles ademende de sfeer uit van 1944, net na de landing van de 101st Airborne Division.

Duitse uniformen
Diverse rollenspelen werden uitgevoerd rondom en op het veld, maar ook in het dorp. Zo kregen belangstellenden een indruk van wat er zich toen heeft afgespeeld. Niet alleen waren er acteurs die Amerikaanse soldaten uitbeelden, ook 'burgers' waren vertegenwoordigd, in echte jaren '40 kledij. Ook waren er acteurs aanwezig gehuld in Duitse uniformen, zij maakte het beeld compleet. Zoals Michael Daniels, medeorganisator van het evenement, in een eerder interview in onze krant al vertelde "Je kan geen politie en boefje spelen, zonder de boefjes". Die 'boeven' zaten een stuk verderop in het dorp, op het Leeuwerikveld was een Duits militair kamp ingericht.

De aanwezigheid van de acteurs in Duitse uniformen heeft de gemoederen beziggehouden. Kan het eigenlijk wel en is het niet te pijnlijk om met Duitse uniformen geconfronteerd te worden, was de vraag die zowel de organisatie als de gemeente die toestemming moest geven voor het evenement zich afvroegen. Het was reden om te bepalen dat de 'Duitse soldaten' zich niet buiten hun kamp mochten begeven.

Ik sprak met Henk van den Reek, de acteur die de rol van een Duits generaal speelde, in bijpassend uniform compleet met een 'IJzeren Kruis', de hoogste militaire onderscheiding van de Nazi's. Een vrouw was op hem afgekomen, vertelde Henk, en zei tegen hem: "Ik heb schrik van u. Niet van u als persoon, maar van uw uniform!".

Een aantal ouderen bezoekers die aanwezig waren op het terrein vertelde desgevraagd, dat de aanwezigheid van soldaten in Amerikaanse en Duitse uniformen ze niet onberoerd liet. Dit omdat dit natuurlijk weer oude beelden opriep van toen. Maar het gaf geen gevoel van haat en boosheid. Eén oudere man gaf zelfs aan nog op de foto te gaan met de Duitse generaal.

Van vijandigheid jegens de acteurs die in Duitse uniformen rondliepen was inderdaad weinig te merken, onder grote belangstelling gaven een tweetal Wehrmacht soldaten een demonstratie met machinegeweren, de losse flodders produceerden alleen een hoop lawaai.

Tot 2004 was het overigens niet toegestaan om bij re-enactments Duitse uniformen uit de Tweede Wereldoorlog te dragen. 'Dan moesten de Engelsen zogenaamd tegen de Amerikanen vechten', vertelt Henk. Henk krijgt dan ook regelmatig als reactie dat mensen vinden dat de Duitsers ook vertegenwoordigd moeten zijn bij re-enactments. Overigens, alle acteurs die aan de re-enactment deelnemen zijn Nederlanders, dat geldt niet alleen voor de 'Amerikanen', maar dus óók voor de Duitsers.

De leden van de re-enactment groepen zoals Triple A Living History Group zijn allemaal liefhebbers, die zoveel mogelijk met origineel materiaal werken. Henk van den Reek, die Michael Daniels en de andere organisatoren bedankt voor hun grote inzet, beloofd dat als ze volgend jaar terug mogen komen, de groep nog meer origineel materiaal mee zal nemen. Dat belooft wat!

Tegen half vijf wordt de afsluitende ceremonie gehouden, de Amerikaanse vlag worden netjes en geheel volgens protocol gevouwen en opgeborgen. Het kamp werd weer afgebroken, alle kuilen weer netjes opgevuld. Tot de volgende keer!

Als u naar aanleiding van dit artikel wilt reageren dan kan dat door een mail te sturen naar redactie@demooisonenbreugelkrant.nl of te schrijven naar DeMooiSonenBreugelKrant Markt 2a 5691 AR Son en Breugel

Drie keer Mont Ventoux op één dag

Drie keer Mont Ventoux op één dag

Enkele weken geleden publiceerden we het verhaal van Martijn en Linda van Lieshout. In 2014 werd bij Linda een hersentumor geconstateerd. Sindsdien staat het leven van het jonge gezin op zijn kop. Ze krijgen veel steun van vrienden en familie, veel van hen stapten het afgelopen jaar op de fiets om mee te doen aan Ventoux3. Een geldinzamelingsactie voor onderzoek tegen hersentumoren, maar ook een grote sportieve uitdaging.

Martijn, Richard, Christine, Michiel, Miranda, Bart en Hans wisten waar ze aan begonnen. Het doel? Drie keer de beruchte berg Mont Ventoux beklimmen, en dat op één dag! Om dat bereiken was een trainingsschema op zijn plaats. Dat werd gemaakt en zoveel mogelijk uitgevoerd. Uiteraard ging het met pieken en dalen, letterlijk en figuurlijk. Het behoeft namelijk de nodige discipline, ook in de wintermaanden, toen de sportschool opgezocht werd.

Uiteindelijk stonden ze allemaal goed getraind aan de start, afgelopen 7 september.
De berg werd drie keer bedwongen. Vanuit Bedoin, Malaucène en Sault. Het was erg zwaar... maar het gaf een enorme voldoening voor de fietsers toen ze het volbrachten! De fietsers waren onder de indruk van het grote aantal supporters dat op de been was, ondanks de kou en de wind. Daar zijn zij - en natuurlijk ook Martijn en Linda - hen enorm dankbaar voor. Het klappen en schreeuwen heeft de wielrenners enorm geholpen om de top te bereiken.

Drie keer Mont Ventoux op één dag
Drie keer Mont Ventoux op één dag

Het team wil graag nog het volgende kwijt: "We hebben als team zeventien keer de top bereikt én ruim €11.000 sponsorgeld gegenereerd. Het evenement Ventoux3 heeft in totaal ruim 2,5 ton opgebracht. Dank aan iedereen die ons heeft gesponsord en daardoor een steentje heeft bijgedragen aan onderzoek tegen hersentumoren. Allemaal hartelijk dank!

Zonnebloem afd. Son en Breugel dag uit met de Museum Plus Bus

Foto: Margareth Wijns

Op vrijdag 14 september zijn we fijn een dagje uit geweest met de gasten van de Zonnebloem afd. Son en Breugel. Met de Museum Plus Bus zijn we naar het Cobramuseum in Amstelveen geweest. Het Cobra museum is een museum met kunstenaars uit Kopenhagen, Brussel en Amsterdam. Dit museumbezoek is mogelijk gemaakt door de bankgiroloterij.

Door: Margareth Wijns
Foto: Margareth Wijns

Zonnebloem afd. Son en Breugel werd ingeloot om deel te nemen naar een uitstapje naar een museum. Met een volle bus vertrokken we richting Amstelveen. Omdat we geen files hadden, waren we aan de vroege kant. Daar speelde de chauffeur op in en trakteerde ons op een tochtje langs de Vinkenveense Plassen en Schiphol.

Foto: Margareth Wijns

Bij aankomst werden we getrakteerd op koffie. Al snel werden we door drie gidsen opgehaald, die ons meenamen naar het museum. Daar keken we onze ogen uit, want deze moderne kunst kenden de meesten van ons niet. Over de werken van Karel Appel is zelfs een filmpje te zien.

Ook was te zien dat veel kunstenaars werken met allerlei materialen zoals steen, hout, zand, glas, ijzer, papier en nog meer natuurlijke materialen. Er hingen aparte kunstwerken en schilderijen en keramische beelden. Ook was er werk van een IJslandse kunstenaar die stenen liet spreken.

Na de lunch was er nog tijd om zelf rond te lopen en de kunst nogmaals te bekijken. Sommige mensen bleven gezellig napraten in het restaurant. Helaas werd het toen tijd om weer naar huis te gaan.

In de bus werden we nog getrakteerd op drinken en een lekkere koek. We hoorden dat iedereen een gezellige dag had, niet alleen de gasten, maar ook de vrijwilligers. Kortom weer een geslaagd uitje van de Zonnebloem afd. Son en Breugel.

Mooi in de Buurt zoekt vlotte pen

Foto: Adrie Neervoort

Son en Breugel - Binnenkort gaat DeMooiSonenBreugelKrant starten met een nieuwe rubriek: Mooi in de Buurt. Wij willen het nieuws vertellen uit de haarvaten van onze buurten en wijken.

Wij zoeken mensen die het leuk vinden om over hun buurt of wijk te schrijven. Het 'nieuws' van wat er zich op de hoek van jouw straat afspeelt, dát willen we namelijk in onze (internet)krant hebben.

Buurtcorrespondent
Wij zoeken daarom een zogenoemde buurtcorrespondenten. Als buurtcorrespondent ben je de ogen en oren van MooiSonenBreugel. Zodra je iets in je omgeving hoort of ziet, trek je aan de bel. In overleg met de redactie ga je vervolgens aan de slag en schrijf je een kort berichtje, dat kan via whatsapp. Als het wenselijk is sturen wij een fotograaf. Wij plaatsen het bericht op de website en/of in de krant. En in de krant staat natuurlijk ook je naam erbij.

Een mooie vrije tijdsbesteding
Misschien is dit wel een mooie start van je journalistieke carrière of een leuke vrije tijdsbesteding. Als je interesse hebt in een buurtcorrespondentschap stuur dan een mail naar de redactie van DeMooiSonenBreugelKrant via redactie@demooisonenbreugelkrant.nl onder vermelding van buurtcorrespondent. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Feestelijke jubileum/koffieochtend in De Boerderij

Foto boven, v.l.n.r.: jubilerende gastvrouwen Ada, Gini, Toos en Dicky; Marga kon helaas niet aanwezig zijn. Foto onder: ook bloemen voor Hedy, vaste gast van het eerste uur, uitgereikt door ‘onze’ Els. Foto: Fran Maasdam

Er stonden extra lekkernijen op tafel, want het was feest. Op vrijdag 14 september werd in De Boerderij het tienjarig bestaan gevierd van de koffieochtenden én werden alle vrijwilligers die hiervoor (om beurten) zorgen in het zonnetje gezet, speciaal de vijf gastvrouwen die dit óók al 10 jaar voor de koffieochtend in Breugel doen! Het was een druk bezochte ochtend, omdat ook de vaste gasten van de overige koffieochtenden waren uitgenodigd.

Els Voogt, voorzitter van de werkgroep Welzijn en Zorg van de Seniorenraad én kartrekker van de koffieochtenden, vertelde over de start in De Bongerd in 2008, de verhuizing naar De Boerderij en de uitbreiding in de jaren erna met de koffieochtenden in het centrum en Braecklant (details vermeld in SeniorenInfo elders in dit blad).

Als dank kregen de jubilerende gastvrouwen van Els een prachtige bos bloemen. Ook algemeen voorzitter Tom Thalhammer bedankte de gastvrouwen en -heren en gaf de jubilarissen een cadeaubon die uiteraard 'bescheiden' moest blijven, want we moeten zien uit te komen met onze subsidiecentjes... Tot slot bijzonder veel dank voor Els die zich altijd met veel enthousiasme inzet en voor haar natuurlijk ook bloemen en een bon!
Van Janneke Busko werd een persoonlijke felicitatie voorgelezen.

Daarna werd er gezellig verder gekletst onder het genot van de door Michelle (LEVgroep) meegebrachte traktatie!

Foto boven, v.l.n.r.: jubilerende gastvrouwen Ada, Gini, Toos en Dicky; Marga kon helaas niet aanwezig zijn.
Foto onder: ook bloemen voor Hedy, vaste gast van het eerste uur, uitgereikt door 'onze' Els.
Foto: Fran Maasdam.

Seniorenraad zoekt redacteur

De werkgroep Communicatie van de SeniorenRaad herhaald haar oproep voor een redacteur (m/v). Dit omdat zij nog steeds en steeds dringender op zoek zijn naar versterking van de werkgroep.

Ter aanvulling van het bestaande team van vrijwilligers zijn we vooral op zoek naar een

Redacteur(m/v)

Iemand die het schrijven in de vingers heeft, het resultaat ervan graag met anderen wil delen en dit als vrijwilliger wil doen in vorm en stijl die van een politiek onafhankelijke vrijwilligersorganisatie als de SeniorenRaad van Son en Breugel verwacht wordt.

Affiniteit met onderwerpen die voor senioren van belang zijn is een pre, maar de kwalificatie die bij ons voorop staat is een duidelijke schrijfstijl, ook bij moeilijke onderwerpen. Van de gezochte redacteur wordt ook verwacht dat hij of zij het plezierig vindt in teamverband te werken.

Voelt u zich hierdoor aangesproken, aarzel dan niet contact op te nemen met de voorzitter van de werkgroep: Peter Rotteveel, telefoon (0499) 476890 of per e-mail: peter.toni.rotteveel@kpnmail.nl

Themaochtend in de Boerderij op vrijdag 28 september

Foto: Seniorenraad

Zoals reeds aangekondigd op de seniorenpagina van 5 september, vindt er op 28 september weer een themaochtend plaats in De Boerderij, aanvang 10.00 uur. Will van Berkel zal deze ochtend weer een prachtig natuurthema verzorgen, ditmaal o.a. over de diverse soorten vogels, vlinders en insecten die verscholen zitten in onze tuin.

De Boerderij is gemakkelijk te bereiken via het parkeerterrein van De Bongerd, Asteroïdenlaan 2a, Breugel. De toegang is gratis; wel wordt een bescheiden bijdrage gevraagd voor koffie of thee. Iedereen, jong of oud, is van harte welkom.
                                

Concert "Bach & zonen"

Ursula Dütschler en Frank Wakelkamp

Zaterdag 13 oktober is het eerste concert van Klassiek in de Kerken in het nieuwe seizoen. Frank Wakelkamp (viola da gamba) en Ursula Dütschler (klavecimbel) spelen in de Protestantse Kerk, Clarissenstraat 18, Boxtel. Het concert is van 16.00 tot 17.00 uur zonder pauze. De toegangsprijs inclusief een drankje na afloop is € 15, kinderen t/m 12 jaar € 10. Reserveren is aanbevolen: reserveren@klassiekindekerken.nl.

Het programma heet Bach & zonen, met onder meer twee sonates van vader Johann Sebastian en ook twee van zijn zoon Carl Philipp Emanuel Bach. "De grote Bach" is voor ons 21e-eeuwers vader Johann Sebastian, maar aan het eind van zijn leven ging die titel eerder naar zijn zoon Carl Philipp Emanuel. "De oude Bach", zoals J.S. toen genoemd werd, was met zijn polyfone schrijfstijl inmiddels ernstig verouderd, terwijl zijn zoon veel meer wist aan te haken bij de luchtiger stijl van zijn tijd. Dat het hem niet aan diepgang ontbrak, bewijst het langzame deel van zijn gambasonate met obligaat ("verplichte", dat wil zeggen: ook in de rechterhand uitgewerkte) klavecimbelpartij. Dit deel hoort bij het mooiste wat ooit geschreven is.
Ursula Dütschler (klavecimbel) werd in Thun in Zwitserland geboren en kreeg op vijfjarige leeftijd haar eerste klavecimbellessen. Zij studeerde aan het conservatorium in Bern bij Jörg Ewald Dähler en aan het Mozarteum in Salzburg bij Kenneth Gilbert. In 1990 volgde zij een studie op fortepiano bij Malcolm Bilson aan de Cornell University in de Verenigde Staten.
Op beide instrumenten heeft Ursula Dütschler een veelzijdige concertpraktijk ontwikkeld en is ze op verschillende internationale podia en festivals te horen, zowel als soliste als met haar muzikale partners Frank Wakelkamp (cello), Raymond Honing (fluit) en Eric Hoeprich (klarinet). Haar omvangrijke discografie bij Claves Records bevat naast talrijke kamermuzikale uitvoeringen opnames met solowerken van Bach, Balbastre, Byrd, Scarlatti en Beethoven.

Frank Wakelkamp (viola da gamba) studeerde "moderne" cello aan het Utrechts Conservatorium, waar hij les had van Dmitri Ferschtman en Maarten Mostert. Als orkestmusicus werkte hij met o.a. Anima Eterna en Concerto d'Amsterdam, en onder dirigenten Jos van Immerseel, Erik van Nevel en Ton Koopman. Met het Holland Boys Choir nam hij 200 religieuze cantates van J.S. Bach op als continuo-cellist en als bespeler van de violoncello piccolo.
Hij nam hij een solo-cd op met cellosonates van de Amsterdamse barokcomponist Jacob Klein, en in 2011 bracht hij met het ensemble Frank & Friends zijn tweede cd uit met alle negen cellosonates van Vivaldi. In 2014 volgde een derde cd met een in 2009 ontdekt nieuw opusnummer met cellosonates van Klein, eveneens met Frank & Friends.
In juni 2002 debuteerde hij, na een half jaar zelfstudie, op de viola da gamba en in 2003 soleerde hij voor het eerst in de Mattheüspassie van Bach. Sindsdien is hij een veelgevraagd gambasolist.

Klassiek in de Kerken
Op 8 december is er een concert met het Carminis Consort - zang, viola da gamba, barokgitaar en klavecimbel.
De organiserende werkgroep 'Klassiek in de Kerken' (www.klassiekindekerken.nl) stelt zich ten doel (licht-)klassieke uitvoeringen van een hoogwaardig niveau te realiseren, gebruikmakend van de majestueuze Sint Petrusbasiliek en de intieme Protestantse Kerk. Contactpersoon is Kees Doevendans, k.doevendans@telfort.nl.

Start: TOP 2000-koor in Nuenen

Wie kent het niet? Zo tussen Kerst en Oud en Nieuw op Radio 2, urenlang de hits van 'vroeger'?
Het leuke is, er zit altijd in elk uur wel een nummer dat je herinneringen geeft, dat je net zo gek als toen die nummers lekker gaat meezingen, mee-swingen of even lekker gaat weg zwijmelen.

Wat zal het leuk zijn om dat lekkere zingen met een paar mensen te doen? Vanaf dit seizoen starten we met een TOP-2000 koor in Nuenen. Gewoon een uurtje lekker zingen en swingen op de Dire Straits, The Beatles, of the Stones, Queen, Paul Simon, of zelfs Simon and Garfunkel, Boudewijn de Groot, BLØF, enz….. : Lekkere liedjes voor elk wat wils
Het idee en het format is erg eenvoudig: een keer in de maand (de derde vrijdagavond, iedereen kan mee doen, als het kan zingen we de liedjes meerstemmig, gewoon gezellig).
Aan het eind van elke repetitie kiezen we onder het genot van een hapje en drankje het repertoire voor de volgende keer.

Start en eerste kennismakingsavond: vrijdag 21 september om 20.00 uur
Plaats: Kerkelijk Centrum de Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen
Meer info en aanmelden op: p.r.weijmans@gmail.com

Orgelfestival in de Cathrien

Foto: Collegium Musicum Eindhoven

Van vrijdag 21 september tot en met zondag 23 september a.s. vindt onder auspiciën van Collegium Musicum Eindhoven in de Catharinakerk een festival plaats rond het recent door Klais gerenoveerde Verschueren-orgel.

Het uit 1936 daterende Verschueren-orgel was lange tijd het grootste orgel van Nederland. Ook het Klop-kistorgel en het vorig jaar in de kerk geplaatste zogenoemde Don Bosco-orgel (kas uit 1667) worden tijdens het festival bespeeld.

Medewerking verlenen o.a. Jan Hage (openingsconcert), Ruud Huijbregts, Geert Bierling, Jan van de Laar en de Engelse organist Wayne Marshall, die het slotconcert verzorgt. Op zaterdagochtend verzorgt Jacob Lekkerkerker een (voor iedereen toegankelijke) workshop over de muzikale gebruiksmogelijkheden van de nieuw aangebrachte Setzer en aansluitend zal hij zelf een en ander demonstreren tijdens een lunchconcert.

Op zaterdagmiddag is er een concert met muziek voor orgel en strijkers (onder meer Haydn en Mozart) en op zaterdagavond staat er een Nacht van de Stadsorganisten gepland. Op zaterdag- en zondagmiddag zijn er activiteiten voor kinderen met het DOE-orgel van de Brabantse Orgelfederatie.

Een gedetailleerd programma (met toegangsprijzen) en aanmeldingsformulieren voor de workshop en de kinderactiviteiten zijn te vinden op www.muziekindecathrien.nl

Nieuwe dirigent voor Popkoor Novelty

Na een intensieve samenwerking van tien jaar heeft Popkoor Novelty uit Sint-Oedenrode afscheid genomen van dirigent Peter van Beijnum. Peter heeft het koor met veel enthousiasme begeleid, samen zijn er veel muzikale hoogtepunten beleefd. Tijdens de laatste repetitie voor de zomervakantie werden mooie herinneringen opgehaald met een lach en een traan en is Peter benoemd tot erelid van het koor, zodat zijn verbinding met Novelty altijd zal blijven bestaan.

Zoals dat vaker gaat is afscheid nemen niet leuk, maar biedt het wel kansen om nieuwe uitdagingen aan te gaan en nieuwe koersen te gaan varen. Na de zomer is Popkoor Novelty dan ook gestart met een nieuwe dirigent: Philippe Reuser.

Philippe is geen onbekende in de muziekwereld: hij heeft piano, directie en tuba gestudeerd en is daarnaast opgeleid tot docent muziek en CKV. Bijna tien jaar speelde hij bij het orkest van de Koninklijke Nederlandse Marechaussee. Verder heeft Philippe veel projecten gedirigeerd en is hij een veelgevraagd jurylid, zowel in de koor- als in de harmonie/fanfare-wereld.

Sinds tien jaar is Philippe werkzaam in het onderwijs, waarbij hij nu afdelingsdirecteur HAVO/VWO onderbouw is bij het Udens college. De muziek bleef echter kriebelen en het koor is erg blij dat hij deze passie nu weer wil oppakken als nieuwe dirigent van Novelty.

Philippe en Novelty gaan samen meteen goed aan de slag: op zondag 7 oktober 2018 is het namelijk weer tijd voor Rooi Vol Koren! Onder leiding van Philippe is Novelty dan drie keer te zien en te horen op het hoofdpodium op De Markt.

Wereld Alzheimer Dag vrijdag 21 september

Wat is alzheimer?
Eigenlijk is de ziekte van Alzheimer (meestal afgekort tot alzheimer) een verraderlijke aandoening. Het is degeneratieve ziekte, dat wil zeggen dat het 'klein' begint en geleidelijk steeds erger wordt.

Vaak wordt gedacht dat dementie hetzelfde is als alzheimer, in 60 tot 70 procent van alle gevallen van dementie is dat ook zo. Mensen die alzheimer hebben, hebben zeker last van dementie, maar niet iedereen die last heeft van dementie heeft alzheimer.

Symptomen
De ziekte tast het kortetermijngeheugen aan, mensen met alzheimer hebben moeite zich te herinneren wat pas gebeurd is. Als de ziekte langer duurt, komen er nog meer symptomen bij, zoals problemen met spreken of taal, verdwalen doordat men niet meer weet waar men is, stemmingswisselingen, apathie, niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen en gedragsverandering.

Het leidt er toe dat mensen met alzheimer de neiging hebben zich af te zonderen, niet alleen ten opzichte van hun naasten, maar ten opzichte van de wereld in het algemeen. Hoe lang de ziekte duurt, verschilt per geval. De gemiddelde levensverwachting is drie tot negen jaar.

Oorzaak
Wat precies alzheimer veroorzaakt, is niet helemaal duidelijk. Wel wordt over het algemeen aangenomen dat een teveel van een bepaald eiwit (beta-amyloïd) zorgt voor klontvorming (ook wel plaques genoemd) buiten de hersencellen. Deze klontvorming of ophoping tast de zenuwcellen en de verbindingen tussen zenuwcellen aan.

Het HSV-1 virus wordt gezien als mogelijke oorzaak, al is het verband nog niet bewezen. Erfelijke factoren spelen een rol, naar schatting 76% van mensen met alzheimer heeft een zekere aanleg meegekregen, al geldt dar vooral voor mensen die op jonge leeftijd (voor hun 65e) deze ziekte krijgen. Voor mensen die op latere leeftijd alzheimer krijgen, geldt dat omgevingsfactoren vaker een rol spelen.

Behandeling
Tot op heden is er geen genezing mogelijk, maar er zijn wel geneesmiddelen en behandelingen die het leven van mensen met alzheimer kunnen verlichten.

In het beginstadium kunnen medicijnen worden ingezet om de opmars van de ziekte te vertragen, al zijn volgens sommige artsen de bijwerkingen erger dan de vertraging die het oplevert. Therapie en andere vormen van behandeling zijn er vooral op gericht mensen te begeleiden, zodat ze zich veilig en comfortabel voelen en zo lang mogelijk thuis ondersteund kunnen worden.

Dat gaat soms opmerkelijk lang goed, met ondersteuning van verpleeghuizen als de ziekte verder gevorderd is.

Wat cijfers
• 10% van de mensen boven de 65 jaar krijgt de ziekte van Alzheimer, en ongeveer de helft van de mensen boven de 85 jaar
• Bij mensen boven de zeventig jaar komt de ziekte van Alzheimer twee tot drie keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen
• Als iemands vader, moeder, broer of zus de ziekte van Alzheimer heeft, heeft die persoon een grotere kans ook alzheimer te krijgen
• Totaal aantal Nederlanders met alzheimer: naar schatting 200.000 (met een verwachte verdubbeling in het jaar 2030). Wereldwijd: naar schatting 20 miljoen mensen
• In 4 tot 5% van de gevallen is er sprake van een vroeg begin (jonger dan 65) van de ziekte van Alzheimer

De ziekte is vernoemd naar Alois Alzheimer, een Duitse psychiater en neuropatholoog.

Stichting 2109 probeert (h)erkenning voor dementie te verkrijgen

Mensen met een zichtbare handicap of beperking worden veelal direct herkend en krijgen hierdoor begrip en waar nodig hulp en ondersteuning. Dementie is meestal niet zichtbaar aan de buitenkant, maar beperkingen zijn wel degelijk aanwezig. Mensen met dementie schamen zich vaak en praten niet gemakkelijk over hun ziekte, wat vaak voor onbegrip zorgt en hun kwetsbaarheid vergroot.

Dementie, je ziet het niet aan de buitenkant
DeMooisonenBreugelKrant praat hierover met Simone den Uijl, oprichtster en voorzitster van de stichting 2109. Simone vertelt: "Ruim 25 jaar geleden had ik mijn eerste werkervaring met mensen met dementie. Vanuit mijn opgedane ervaring is het idee ontstaan achter Stichting 2109. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met iemand in zijn omgeving die dementie heeft. Eén van de bekende vormen van dementie is de ziekte van Alzheimer. 2109 staat voor 21 september en die datum is uitgeroepen tot Wereld Alzheimer Dag, vandaar de naam Stichting 2109."

Taboe en schaamte rond dementie doorbreken
Simone vervolgt haar verhaal: "Er ligt een zware taak bij de mantelzorgers, zij vinden het vaak moeilijk om over dementie te praten. Dementie is een ziekte die nog steeds omgeven is met een taboe en dat bemoeilijkt de acceptatie. Stichting 2109 wil dit taboe en de schaamte dan ook doorbreken. We willen de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving verbeteren door dementie herkenbaar te maken via het beeldmerk van Stichting 2109."

Speldje maakt mensen herkenbaar
"Het (h)erkenbaar maken van mensen met dementie door middel van het dragen van het speldje van Stichting 2109 is één van de manieren waarop de stichting dit wil bereiken. Op dit speldje staat het beeldmerk van de stichting en in elk speldje is een persoonlijke code gegraveerd, zodat de drager van het speldje traceerbaar is. Hiervoor is een noodnummer beschikbaar. Via dit noodnummer kan de stichting contact opnemen met de contactpersoon van de drager van het speldje."

2109 nationale stichting
Simone: "Nederland telt 256.000 mensen met dementie. Gezien de snelle toename van het aantal mensen met dementie zal deze aandacht ook hard nodig zijn. Wereldwijd krijgt iedere zeven seconden iemand de diagnose dementie. Om deze voorlichting ook vorm en inhoud te kunnen geven, is het wel noodzakelijk dat mensen met dementie herkend kunnen worden, want hun beperking is aan de buitenkant niet zichtbaar. We geven daartoe voorlichting door heel Nederland. We proberen het beeldmerk een begrip te laten worden, zodat iedereen dementie herkend en kan erkennen. We doen dat door samen te werken met ondernemers, winkeliers, verenigingen en clubs door hen voorlichting te geven, om zo mensen met dementie te kunnen herkennen en erkennen door middel van het beeldmerk.
Belangstellenden kunnen het speldje bestellen via onze website, door het aanvraagformulier in te vullen. Dit beeldmerk voor (H)erkenning voor dementie kost €14,95 exclusief btw."

Meer info: https://www.2109.nl.

De Steenuijl dagvoorziening met mensen met dementie

Naast haar inspanningen voor stichting 2109, runt Simone den Uijl samen met haar partner Ramon Haans de dagvoorziening De Steenuijl. Simone vertelt: "Een voorziening waarin we mensen, jong en oud, met beginnende dementie warme aandacht in een huiselijke sfeer willen geven en gepaste activiteiten aanbieden."

Een unieke voorziening
Enthousiast vervolgt ze haar verhaal: "Dagelijks nemen ca. 18 belangstellenden deel aan de activiteiten op De Steenuijl. Daginvulling is gericht op het aanbieden van gestructureerde opvang en begeleiding, het ontmoeten van lotgenoten, het versterken van het zelfbeeld en het ontlasten van de mantelzorger.

Deze uniek gelegen voorziening ligt op een steenworp afstand van het natuurgebied de Mosbulten en beschikt over een groot inpandig zwembad, verwarmd tot 30 graden waarvan onder professioneel toezicht gebruik gemaakt kan worden. De grote, omliggende tuin nodigt uit om naar buiten te gaan en gebruik te maken van de verschillende terrassen, waarbij tal van activiteiten mogelijk zijn. Bij De Steenuijl creëren wij een tweede huis, waarbij het draait om aandacht, sociale contacten en reactivering. De groep jongdementerenden vraagt een specifiek benadering, omdat ze vaak nog midden in het leven staan en nog sociaal actief en fysiek fit zijn."

Vrijwilligers gevraagd
Simone: "Met ons betrokken en enthousiast team maken we van elke dag een waardevolle beleving. Uiteraard kunnen wij dat niet realiseren zonder onze vrijwilligers. Daarvan kunnen we er nog best een aantal gebruiken. Wij zoeken enthousiaste en betrokken medewerkers met affiniteit voor de doelgroep."

Meer info: http://www.desteenuijl.nl/

Freedom Run dit jaar op zondag 28 oktober

De vierde editie van de Freedom Run gaat van start. Een hele speciale recreatieve loop waar u deelgenoot van kunt zijn. De run vindt plaats op zondag 28 oktober 2018.
Hoe laat het startschot gaat klinken, is afhankelijk van de gekozen afstand. Plaats van handeling is weer het historische terrein rondom het museum Bevrijdende Vleugels, gelegen aan de Sonseweg te Best. 't Buitenhuys zal weer als thuishonk dienen.

U kunt kiezen uit de volgende afstanden:
½ mile 800 meter gezinsloop of ouder/kind loop, leeftijd vanaf 3 jaar, op verhard terrein, start 11.30 uur
1 mile 1.600 meter gezinsloop of ouder/kind loop, leeftijd vanaf 5 jaar, op verhard terrein, start 11.30 uur
4 miles 6.400 meter cross, overwegend op onverhard terrein, start 12.00 uur, start 12.30 uur
8 miles 12,8 km cross, overwegend op onverhard terrein, start 12.00 uur
10 miles 16,1 km trail op half- en onverhard terrein, start 12.15 uur

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website www.freedomrun.nl.

U kunt zich inschrijven via deze link. Schrijft u zich in ieder geval snel in, want het aantal deelnemers is gelimiteerd! Wij zien u heel graag op 28 oktober 2018 aan de start verschijnen.

'Bewegen in vrijheid' is het jaarlijks terugkerend thema van de Freedom Run. De editie 2018 gaat een eerbetoon worden aan de Amerikaanse bevrijders. In september 1944 is in de bossen waar gelopen gaat worden ongekend fel gevochten. Duitse troepen probeerden te voorkomen dat de gelande Amerikaanse parachutisten door konden breken. Twee bijzonder moedige mannen sneuvelden in deze strijd: Luitenant-Kolonel Robert Cole en soldaat Joe Mann zijn voor hun moed beiden postuum onderscheiden met de hoogste militaire eer, de 'Medal of Honor'.

Robert Cole
19 maart 1915, San Antonio, Texas, VS
Luitenant Kolonel Amerikaanse Geallieerden Op 17 september 1944 gedropt op de Sonse heide
Gesneuveld op 18 september 1944 te Best.
Drager van de Medal of Honor

Cole was een zoon van kolonel Clarence F. Cole, legerarts, en Clara H. Cole. Hij voltooide in 1933 zijn opleiding aan de Thomas Jefferson High School in San Antonio en nam dienst in het Amerikaanse leger op 1 juli 1934. Op 26 juni 1935 werd hij eervol ontslagen zodat hij een benoeming aan de United States Military Academy in West Point kon aanvaarden.

Cole studeerde af in 1939 en ging terug naar huis en huwde Allie Mae Wilson. Hij kreeg de rang van tweede luitenant bij het 15e Infanterie in Fort Lewis, Washington in 1939, en daar bleef hij tot zijn overplaatsing naar het 501st Parachute Infantry Regiment in Fort Benning, Georgia, in 1941. In maart 1941 kreeg hij zijn jump wings. Hij maakte snel promotie en op 6 juni 1944 had hij als luitenant-kolonel het commando over het 3e Battalion van het 502nd Parachute Infantry Regiment. Op die dag, D-Day, ging zijn eenheid voor het eerst het gevecht in.

Cole sprong met zijn eenheid af boven Normandië, tijdens de Amerikaanse luchtlandingen daar. Op de avond van 6 juni had hij 75 man bij elkaar. Zij veroverden Exit 3 in Saint-Martin-de-Varreville achter Utah Beach en verwelkomden in de duinen de mannen van de U.S. 4th Infantry Division die daar aan land kwamen. Het bataljon van Cole werd in reserve gehouden, en verdedigde daarna de rechterflank van de 101e Airborne divisie bij hun pogingen de toegangswegen naar Carentan in te nemen.

In de namiddag van 10 juni leidde Cole 400 man van zijn bataljon over een lange weg zonder enige dekking, met moerasgebieden aan beide zijden.[2] Aan de rechterzijde hadden Duitse troepen zich achter een haag ingegraven. Aan het andere eind van de weg bevond zich de laatste van de vier bruggen over de spoelvlakte van de rivier de Douve. Verderop lag Carentan, dat veroverd moest worden door de 101st om te zorgen voor aansluiting met de 29th Infantry Division die van Omaha Beach kwam.

Tijdens de opmars werd het bataljon voortdurend bestookt met artillerie, machinegeweren en mortieren. De opmars ging langzaam, met kruipen en sluipen, en het bataljon liep talrijke slachtoffers op. De overlevenden schuilden op het talud aan de andere kant van de weg.
De brug werd bijna geheel geblokkeerd door een Cointet-element ("Belgische poort"), en er kon maar een man tegelijk langs. Pogingen om een doorgang te forceren mislukten, en het bataljon bleef gedurende de nacht waar het was.

Gedurende de nacht waren Coles mannen blootgesteld aan granaatvuur van Duitse mortieren en aanvallen door twee vliegtuigen. Daardoor vielen meer slachtoffers en werd compagnie I buiten gevecht gesteld. De beschietingen namen af; een deel van de mannen passeerde het obstakel en nam posities in voor een aanval.

De Duitsers bleven alle pogingen weerstaan om voorbij de brug te komen, en het lukte niet om met artillerie de weerstand te breken. Cole vroeg om een rookgordijn rond de ingegraven Duitsers en beval een aanval met bajonetten, een zeldzaamheid in de Tweede Wereldoorlog.
Hij viel aan in de richting van de haag, waarbij aanvankelijk maar een klein deel van zijn eenheid hem volgde. De rest van het bataljon volgde toen ze zagen wat er gebeurde. Cole en zijn mannen gingen gevechten aan van dichtbij en van man tegen man. De Duitse overlevenden trokken zich terug, en leden nog meer verliezen bij de aftocht.

Voor de aanval, die bekend werd als Cole's Charge, werd een hoge prijs betaald: 130 van de 265 man werden slachtoffer. Omdat zijn bataljon uitgeput was, vroeg Cole het eerste bataljon hen te passeren en de aanval voort te zetten. Dat eerste bataljon had echter ook grote verliezen gehad bij het oversteken van de vierde brug, en zij namen posities in bij het derde bataljon in plaats van verder te gaan. De volgende dag werden daar, aan de rand van Carentan, zware tegenaanvallen gedaan door het Duitse 6e parachutistenregiment. Op het hoogtepunt daarvan, om ca. 7 uur 's avonds, slaagde Coles artilleriewaarnemer er ondanks stoorzenders in contact te maken, en zorgde voor geconcentreerde artilleriesteun waardoor de tegenaanvallen gebroken werden.

Op 12 juni om 2 uur 's nachts passeerde het 506th Parachute Infantry Regiment hun linies en veroverde heuvel 30, zuidelijk van Carentan. Van daaruit bij daglicht werd noordwaarts Carentan aangevallen door drie regimenten, met voorop compagnie E van het 2e bataljon van het 506e regiment (bekend geworden als Band of Brothers). Het Duitse 6e parachutistenregiment had vrijwel geen munitie meer en had de stad gedurende de nacht verlaten, met achterlating van een kleine achterhoede. Om half acht in de morgen was Carentan ingenomen.

Op 18 september 1944, tijdens operatie Market Garden, voerde Cole het commando over het 3e bataljon van het 502e regiment in Best. Op die dag kreeg hij via de radio het verzoek van een piloot om oranje panelen voor zijn linies neer te laten leggen. Cole besloot om dit zelf te doen. Daarbij werd hij dodelijk geraakt door een Duitse sluipschutter.

Cole ligt begraven op de Netherlands American Cemetery and Memorial in Margraten.

Cole werd voorgedragen voor een Medal of Honor voor de bajonetaanval op 11 juni bij Carentan. Deze werd hem twee weken na zijn dood toegekend. Zijn moeder nam de postume onderscheiding in ontvangst, in aanwezigheid van zijn weduwe en tweejarige zoon. Dat gebeurde op de paradeplaats waar Cole als kind had gespeeld, in Fort Sam Houston.

De Robert G. Cole High School in Fort Sam Houston en een woonwijk, Cole Park, in Fort Campbell in Kentucky, zijn genoemd naar Cole.

Op vrijdag 18 september 2009 is op de hoek Sonseweg – Schietbaanlaan in Best, vlak bij de plek waar hij sneuvelde, een monument voor Cole onthuld. Dit gebeurde door zijn zoon, in aanwezigheid van zowel tegenwoordige soldaten als veteranen van de 101e Airbornedivisie.


Operatie Market Garden

Medio 1994 een bezoek brengend aan een lid van de Airborne-vrienden in mijn woonplaats Son, kreeg deze het verzoek van een Amerikaanse veteraan die in september 1944 samen met nog ca. 7000 anderen was geland op de Sonse Heide om van daar uit door te stoten naar Arnhem. Hij was uitgenodigd om aan de 50-jarige herdenking van de bevrijding deel te nemen.

Tom Morrison, zo heette de veteraan, wilde met vrouw en dochter graag een onderkomen bij een gezin in de buurt van de voormalige drop zone. Voorwaarden waren echter dat er in dat gezin niet mocht worden gerookt en dat er geen huisdieren aanwezig mochten zijn. Ik voelde me a.h.w. de juiste man op het juiste moment op de juiste plaats. We begonnen een correspondentie met de Morrisons, en in september 1994 ontmoetten we elkaar in Eindhoven. Het klikte vrijwel meteen. Het bleken uiterst aangename mensen en er ontstond een vriendschap - ze kwamen nog enkele malen naar Nederland en logeerden dan bij ons, wij op onze beurt bezochten hen in Amerika - die tot Toms overlijden in 2014 heeft geduurd.

Hij wilde nu graag de drop zone, enkele plaatsen langs de Hell's Highway en uiteindelijk Arnhem bezoeken en naar mogelijkheid enkele parachutesprongen maken.
Wat hem en zijn medesoldaten in september 1944 zeer verraste was dat, terwijl zij dachten dat de Nederlanders t.g.v. de oorlog arm en berooid waren, de militairen soms werden verwelkomd met fruit, eieren, melk en soms brood. Ook het feit dat sommigen begrijpelijk Engels spraken was verrassend, evenals de uitgelatenheid waarmee de bevrijders werden begroet.
Zoals de meesten wilde hij weinig kwijt over de oorlog. De 101st Airborne Division (Screaming Eagles), heeft het onbeschrijfelijk zwaar gehad, zo bleek uit zijn sporadische verhalen. De Corridor Eindhoven-Arnhem was letterlijk een Hell's Highway.

Tom was op D-Day geland in Normandië dat hij min of meer door een toeval overleefde, kwam via Engeland, waar de 101 een uitputtende militaire voorbereiding kreeg op de invasie, naar Nederland, waar hij met een glider landde op de Sonse Heide, waarna de helse tocht richting Arnhem volgde. In de winter van 1944 verplaatste de divisie zich naar Bastogne. Er volgde een heftig Ardennenoffensief, dat bekend staat als de Battle of the Bulge. Tijdens de kerstdagen dacht hij dat zijn leven en ook dat van vele medestrijders (hij was 20) ten einde was. In de laatste fase van de oorlog trokken de Screaming Eagles naar het zuiden van Duitsland, waar men in 1945 het concentratiekamp Landsberg ontdekte. Uiteindelijk veroverden de parachutisten Hitlers Adelaarsnest in Berchtesgaden.

Als door een wonder overleefde Tom vrijwel alles nagenoeg ongedeerd, ook psychisch.
Na een korte "vakantie" in Frankrijk kreeg hij een parachutistenopleiding in het Oostenrijkse Zell am See voor uitzending naar de Pacific, maar de atoombomaanvallen op Japan maakten een einde aan de Tweede Wereldoorlog. In maart 1946 ging hij terug naar huis. Daar wachtten, zoals tegenwoordig, geen traumateams om de militairen bij te staan bij het verwerken van al hun verschrikkelijke en onbeschrijflijke ervaringen! De term PTSS was toen nog niet bekend. Hooguit was er psychische hulp bij wie je over je onmenselijke ervaringen kon praten. Het thuisfront had geen idee van hetgeen de militairen allemaal hadden meegemaakt. Eén van Toms kameraden moest na vijftig (!) jaar volgens zijn vrouw nog dagelijks huilen om de oorlog! Als jonge man werd je geacht om na een korte tijd een baan te zoeken.

In 1953 begon Tom een eigen bedrijf in Advertising and Promotional Sales, 10 jaar later startte hij met Sport Parachuting en bekleedde hij diverse bestuursfuncties bij de United Parachute Club. Hij heeft tot zijn 84e (!) gesprongen. De meeste sprongen vonden plaats in de VS, o.a. in 1999 met de voormalige president George Bush sr., maar ook in enkele Europese landen, zoals in Nederland bij o.a. Bevrijdende Vleugels in Best, in Soesterberg en op vliegveld Eindhoven, alsook in de Alpen ("een schitterende ervaring"). Hij deed veel zog. demo's waardoor hij zijn dure hobby kon bekostigen. Ook had Toms buurman in Pennsylvania een eigen vliegtuigje en nodigde hij Tom vaak uit voor een sprong. Voor ons bezoek in 1996 had hij een zog. tandemsprong gepland, zowel met mij als met mijn vrouw. We zouden dan landen op een groot grasveld in zijn ruime tuin, maar helaas bleek de buurman die dag verhinderd.
Bij zijn bezoek in 1994 werd hij door een school in Eindhoven uitgenodigd om iets over zijn oorlogs- ervaringen te komen vertellen. De onvermijdelijke vraag kwam of hij weleens iemand had dood- geschoten. Heel diplomatiek antwoordde hij dat hij dat niet wist. Wèl dat hij op uniformen had geschoten, "want als ik niet op hen zou schieten, zouden zij op mij schieten, en ik wilde niet dood".

Verwoed jager, fotograaf en amateurmeteoroloog Morrison ontving diverse onderscheidingen, onder meer van Het Legion d'Honneur tijdens een bijeenkomst op de Franse Ambassade in Washington. Hij maakte het bijna ongelooflijke aantal van 9.782 sprongen. Tom was een aimabele en sympathieke man en voor ons een goede vriend die we ons zullen blijven herinneren. Zijn dochter schreef mij eens: "He was my hero". Dat kunnen we maar al te goed begrijpen.

Schrijver gezocht

Foto: Adrie Neervoort

De redactie is op zoek naar mensen die graag artikelen, berichten of interviews schrijven.

Mocht u te weinig tijd hebben om u elke week in te zetten voor DeMooiSonenBreugelKrant dan is dat geen enkel probleem. Wij zijn ook op zoek naar gastcorrespondenten die af en toe een bijdrage willen leveren. Mocht u zin hebben om zich wekelijks voor deze uitgaves in te zetten, dan is dat mogelijk. Graag zelfs! Voor aanmelden of meer informatie mailt u naar redactie@demooisonenbreugelkrant.nl. of bel met Adrie Neervoort 06 30276760 Alvast bedankt en denk eraan: zonder u geen MooiSonenBreugelKrant!

Freedom Run dit jaar op zondag 28 oktober

De mensen van de organisatie Foto: Freedom Run

'Bewegen in vrijheid' is het jaarlijks terugkerend thema van de Freedom Run. De editie 2018 gaat een eerbetoon worden aan de Amerikaanse bevrijders. In september 1944 is in de bossen waar gelopen gaat worden ongekend fel gevochten. Duitse troepen probeerden te voorkomen dat de gelande Amerikaanse parachutisten door konden breken. Twee bijzonder moedige mannen sneuvelden in deze strijd: Luitenant-Kolonel Robert Cole en soldaat Joe Mann zijn voor hun moed beiden postuum onderscheiden met de hoogste militaire eer, de 'Medal of Honor'.

U gaat bij alle uitingen op spandoek, Facebook, website, startnummer en op het aandenken voor iedere deelnemer aan de Freedom Run, hun gezichten zien. Zij aan zij met de vijf gezichten van onze veteranen uit 2017. Alle zeven hebben zij gevochten in de omgeving van Eindhoven, Son en Best.

Hoe laat het startschot gaat klinken, is afhankelijk van de gekozen afstand. Plaats van handeling is weer het historische terrein rondom het museum Bevrijdende Vleugels, gelegen aan de Sonseweg te Best. 't Buitenhuys zal weer als thuishonk dienen.

U kunt kiezen uit de volgende afstanden:
½ mile         800 meter gezinsloop of ouder/kind loop, leeftijd vanaf 3 jaar, op verhard terrein, start 11.30 uur
1 mile         1.600 meter gezinsloop of ouder/kind loop, leeftijd vanaf 5 jaar, op verhard terrein, start 11.30 uur
4 miles         6.400 meter cross, overwegend op onverhard terrein, start 12.00 uur, start 12.30 uur
8 miles         12,8 km cross, overwegend op onverhard terrein, start 12.00 uur
10 miles        16,1 km trail op half- en onverhard terrein, start 12.15 uur

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website www.freedomrun.nl.

U kunt zich inschrijven via deze link. Schrijft u zich in ieder geval snel in, want het aantal deelnemers is gelimiteerd! Wij zien u heel graag op 28 oktober 2018 aan de start verschijnen.

        

Paratroopers landen op 20 september bij Son en Breugel

Op 17 september was is het precies 74 jaar geleden dat ruim 20.000 parachutisten, ver achter de Duitse linies, neerdaalden in Nederland om de bevrijding van ons land te bespoedigen.

Voor deze operatie, die wereldfaam verwierf onder de naam "Market Garden", werden de gebieden tussen Best en Son en Eerde en Schijndel omgetoverd tot landingszones, waar de duizenden para's en honderden zweefvliegtuigen zonder obstakels konden landen.

In de zware gevechten die overal in de omgeving volgden, gaven een groot aantal van de veelal jonge soldaten hun leven voor onze vrijheid. Om stil te staan bij hun enorme offers en om hen die de hoogste prijs betaalden te herdenken, maakt de Nederlandse Stichting
"Commemorative Airborne Foundation Europe" op donderdag 20 september opnieuw een groot aantal parachutesprongen op de plaatsen van 74 jaar geleden.

Om het publiek de gelegenheid te geven om de sprongen van zeer nabij te zien en mee te maken, is gekozen voor een ruime landingsplaats. 's Middags tussen 15.00 uur en 17.00 uur word er gesprongen iets ten Westen van de Ockhuizenweg.

De para's, die springen in uniformen die toen werden gedragen, zullen neerdalen aan ronde, groene parachutes en het vliegtuig waaruit gesprongen wordt, is een originele Douglas C-47 Dakota, die in 1944 ook daadwerkelijk parachutisten boven ons land heeft gedropt.

KVB leden kegelen bij De Vresselse Hut

Eén van de leden in actie tjdens het kegelen Foto: KVB

Het begint traditie te worden, dat de leden van de Katholieke Vrouwen Beweging gaan kegelen bij De Vresselse Hut, na de vakantiebreak. De opkomst was groot. Na twee maanden zonder KVB activiteiten was iedereen weer blij elkaar te zien.

Eerst werd er op het terras van De Vresselse Hut onder het genot van koffie en cake bij gekletst. Daarna werden de teams ingedeeld en werd er begonnen met kegelen. De dames hadden maar liefst vijf banen ter beschikking. Er werd op het scherpst van de snede gegooid, want er waren uiteraard ook prijzen te verdienen. Iedere vrouw had zo haar eigen techniek. Niet ieder worp was even gracieus; maar dat mocht de pret niet drukken, want het ging uiteindelijk toch om het totaal aan omgelegde kegels. Ondertussen werd er een drankje bij de bar gehaald, werd er met de andere vrouwen gekletst en gelachen en hoorde men elkaars verhalen aan.

De Katholieke Vrouwen Beweging bestaat 65 jaar. De naam is een beetje achterhaald, want inmiddels zijn lang niet alle leden meer katholiek. De vereniging staat open voor alle vrouwen, ongeacht levensovertuiging en leeftijd. Al begint de gemiddelde leeftijd wel wat hoger te worden en probeert het bestuur de uitstapjes en activiteiten zo dicht mogelijk bij Son te houden, omdat de mobiliteit van veel vrouwen wel wat achteruit gaat.

Maar ondanks de fysieke beperkingen van sommige leden geniet men van de KVB avonden. De vrouwen helpen en steunen elkaar waar nodig en waarderen elkaars aanwezigheid. Veel vrouwen zijn al heel veel jaren lid en kennen elkaar al heel lang. Desondanks vinden nieuwe leden toch heel snel aansluiting en is men altijd blij als er nieuwe leden bijkomen.

De vereniging heeft sinds een paar jaar ook een mooie website, die te vinden is via www.kvbsonenbreugel.nl. Hier kunt u alle informatie vinden over de vereniging, door het bekijken van de foto's krijgt u een sfeerimpressie van alle KVB activiteiten, dus ook van het avondje kegelen.

Denkt u dat de vereniging ook wel iets voor u zou zijn, schroom dan niet contact op te nemen met voorzitster Carin Hulsen. Zij is te bereiken via tel: 0499 472054 of via de mail: carin@kvbsonenbreugel.nl.

Bloemschikken bij het Onderonsje

Op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur kunt u als deelnemer van het Onderonsje een herfstkrans leren maken. Bloemschikken is voor veel mensen een geliefde bezigheid en deze keer gaan we aan de slag met het maken van een krans van herfstmateriaal. Dat wil zeggen bladeren, sierappeltjes, schors, lampionnetjes, noten, mos, pompoen, enz.
Iedereen vanaf 55 jaar is welkom, maar wel graag opgeven zodat we daar met de materialen rekening kunnen houden. Deze keer is er ook een maximaal aantal deelnemers gezien de ruimte van het Damiaancentrum. De kosten zijn € 3, inclusief een kopje koffie of thee.
Informatie en opgeven bij Petra Vesters, tel. 06-10068676 of Karin van Vlerken, tel. 06-13992915. Of per mail: petra@onsmail.nl, karinvanvlerken@hotmail.com.
Het Onderonsje is één van de activiteiten van het Damiaancentrum. Zie de website voor andere activiteiten: www.damiaancentrum.nl. Schijndelseweg 46, 5491 TB Sint-Oedenrode.

Van hardlopen krijg je een betere conditie

Dat merk je al als je een paar keer achter elkaar getraind hebt. Ook kan het wonderen verrichten voor je humeur. Zonder dat je het misschien merkt, gebeurt er nog veel meer in je lijf als je regelmatig een rondje hardloopt. Naast meer uithoudingsvermogen, sterkere spieren en een snellere stofwisseling is hardlopen ook goed voor je meest vitale organen: in het bijzonder voor je hart.

Motivatie
Soms lukt het simpelweg niet goed om jezelf te motiveren op pad te gaan. Je bent moe, het is rotweer, je hebt het al zo druk. Dan heb je juist even wat meer support nodig dan je jezelf kunt geven. Wanneer je met anderen afspreekt om te gaan sporten, is het veel waarschijnlijker dat je ook daadwerkelijk gaat. Er rekenen mensen op je, die wil je niet teleurstellen, het is de bekende stok achter de deur.

Bij Loopgroep de Springbokken start er ieder voor- en najaar een beginnerscursus, waar je ook zonder enige hardloopervaring prima bij kunt aansluiten. Elke week loop je een aantal minuten langer hard dan de week ervoor. Het doel is om na 10 weken 3 km onafgebroken te kunnen hardlopen, daarom worden de trainingen in het begin gecombineerd met wandelen. Zo wen je er aan om tijd vrij te maken in je agenda en om gedurende langere tijd actief te zijn.

Brede samenstelling
Loopgroep de Springbokken heeft een zeer brede samenstelling: van beginnende lopers tot zeer ervaren (marathon)lopers. Onder begeleiding van gediplomeerde trainers wordt zowel op de maandag- als woensdagavond een training aangeboden waarmee iedere loper, beginnend dan wel ervaren, uit de voeten kan. Wekelijks is er een wisselend aanbod en kan er gekozen worden uit meerdere afstanden. Met grote regelmaat wordt er extra getraind voor een halve of zelfs hele marathon. Dit alles uiteraard onder ons motto "Presteren mag, plezier moet!"

Ook zin in bewegen gekregen? Of je nu een beginnende of ervaren hardloper bent of niet altijd in je eentje je rondjes wilt lopen, bij de Springbokken is iedereen welkom!
Informeer naar de mogelijkheden via loopgroepspringbokken@gmail.com of kijk op http://www.loopgroepdespringbokken.nl/

Algemene ledenvergadering HV Apollo

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van onze vereniging. HV Apollo verandert. We spelen hoger, hebben meer teams en ook onze begroting is meegegroeid. Maken we de juiste keuzes?

Het bestuur probeert in alle gevallen de belangen van de leden goed af te wegen, maar uiteindelijk beslissen de leden of dat het juiste pad is. Praat dus mee en geef je mening. Wij zijn erg benieuwd wat jullie vinden. De groeiende groep jeugd is over het algemeen minder goed vertegenwoordigd. Wij hopen veel ouders te zien tijdens de komende ALV, zodat jij meebeslist over de toekomst van de vereniging van jouw kind.

Donderdag 20 september wordt de algemene ledenvergadering van HV Apollo gehouden om 20:00 bij familie Swinkels (Kanaalstraat 54, Son). Mocht je er niet kunnen zijn, kun je altijd punten meegeven, door te reageren op deze email. Maak een uurtje tot anderhalf vrij en beslis mee over onze gezamenlijke toekomst!

Bestuur HV Apollo

Traditioneel Daaf van Veenendaaltoernooi HV Apollo

Zondag 23 september aanstaande organiseert Handbalvereniging Apollo het jaarlijks terugkerende Daaf van Veenendaaltoernooi in sporthal de Landing. Ieder jaar komen er weer diverse seniorenteams naar Son en Breugel om een leuke en sportieve dag te handballen. Het toernooi duurt van 10:00 tot en met 17:30 waarna aansluitend onze heren senioren 1 een oefenwedstrijd zal spelen in de nieuwe tenues van SonSport!
Iedereen is van harte uitgenodigd om onder het genot van een hapje en drankje van sportcafé Expreszo te komen kijken naar deze wedstrijden!

Handbal vereniging Apollo

uitslagen 15-16 september

Handbal Someren HC1 - Apollo HC1 19-6
Bergeijk HB1 - Apollo HB1        27-8
Manual D1 - Apollo D1         24-12

Geen programma 22-23 sept

Bridgeclub ABC

Uitslagen dinsdagavondcompetitie
Ronde 1, zitting 2, 11 september
Lijn A
1 Dirk Bossenbroek & Jos van Gerwen 71,88
2 Hannelies Koudstaal & Mary Boin 67,01
3/4 Johan van de Laar & George Punt 53,13
3/4 Peter Linke & Simon de Haas 53,13
5 Frans & Netty Steenvoorden 52,78
Lijn B
1 Ton Waanders & Bert van Boxtel 66,00
2 Henny Sanders & Eric van den Hurk 54,21
3 Joy Kemper & Willy Dop 52,11
4 Erik-Willem Tiemens & Erna Leijzer 48,00
5 Willemien Swinkels & Gerard Swinkels 47,75

Op 23 september 2018 bestaat HTC Son Tennis 50 jaar.

Een heuglijk feit en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan!

Vanaf 7 januari zijn we gestart met het vieren van dit jubileum en we hebben samen met alle leden geweldige activiteiten georganiseerd, waaronder o.a. een touch tennis toernooi, een 55+ toernooi, een pubquiz, het familie toernooi, een geweldige afsluiting van de competitie, etc. Hierdoor is het echt een feestelijk jaar vóór en dóór alle leden van HTC Son Tennis geworden.

We sluiten het jubileumjaar feestelijk af op zaterdag 22 september 2018 met een fantastisch eindfeest voor alle leden en oud-leden. Inmiddels hebben we bijna 250 aanmeldingen! De avond zal worden opgeluisterd door de Back on Track Joe Cover Band en door DJ Mattix.

Namens de jubileumcommissie willen we graag iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan ons 50-jarig jubileum heel hartelijk bedanken voor de tijd, inzet en energie. Mede dankzij jullie was het een fantastisch jubileumjaar!

Einde open water seizoen 2018

Roel Janssen en Lars Diesch Foto: ARGO

Op zaterdag 15 september stond voor Roel Janssen en Lars Diesch de laatste open water wedstrijd van het seizoen 2018 op de agenda.

Deze wedstrijd georganiseerd door zwemvereniging Arethusa werd gezwommen in "de Lithse Ham" in Oss. Roel zwom op de 500 meter schoolslag naar een 5e plaats in een persoonlijk record van 7.59.80 en op de 1000 meter schoolslag naar een podiumplaats in een persoonlijk record van 16.15.43. Beide tijden waren goed voor een clubrecord.
In het Brabantbeker Junioren klassement werd Roel uiteindelijk 3e en hiervoor mocht hij een mooie beker ophalen. Met 5500 meter schoolslag heeft Roel ook het landelijk klassement vol gezwommen en eindigde hier op de 7e plaats.
Voor Lars stond wederom de 2000 meter schoolslag op het programma, Lars wist na een constante race als 2e aan te tikken in een nieuwe persoonlijk record tijd van 36.03.01. Lars, uitkomend in het Jeugd klassement, werd na 4 wedstrijden in Brabant keurig 2e en heeft daarvoor ook een mooie beker in ontvangst genomen.

Na de laatste open water wedstrijd op zaterdag werd zondag meteen de eerste "binnen" wedstrijd gezwommen, de Solo in het Feel Fit Center in Nuenen. 8 zwemmers namen hier aan deel. Zij behaalden 3 keer een 2e plaats en 1 keer een 3e plaats, er werden 9 persoonlijke records gezwommen. Na afloop van deze wedstrijd werden de medailles van het vorige seizoen uitgereikt. Naomi van der Post, Anne Janssen en Leonie Habraken ontvingen een gouden medaille. Luuk Janssen ontving een aanmoedigingsmedaille.

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen        
Woensdag 12 september                
BMC MW1 – Corridor MW2                 11 - 3
Corridor MW1 – Prinses Irene MW1 10 - 9
Recreanten Corridor 1 – Dakos 3         4 - 3
Recreanten Prinses Irene-Corridor 2 9 - 2

Donderdag 13 september
Corridor 1 – DAKOS 1                         9 - 18

Zaterdag 15 september
Corridor F1 – Avanti F1                         1 - 7
Avanti E2 – Corridor E1                         4 - 3
Altior D2 – Corridor D1                         1 - 9
Be Quick D2 – Corridor D2                 6 - 1
SVOC '01 C1 – Corridor C1                 6 - 3
De Korfrakkers B3 – Corridor B1         5 - 6

Zondag 16 september
Oranje Wit 3 – Corridor 2                 10 - 4
Korloo 1 – Corridor 1                         9 - 15

Programma
Maandag 17 september                 aanvang
JES MW1 – Corridor MW1                        20.00

Woensdag 19 september                
Corridor MW2 – Flash MW1                 20.30
Recreanten Corridor 2-Avanti/Celeritas 19.30
Recreanten Flamingo's-Corridor 1         20.00

Zaterdag 22 september
Corridor E1 – Be Quick E4                         9.00
Corridor D2 – KVS '17 D1                         10.15
OJC '98 F1 – Corridor F1                         11.00
Corridor D1 – Be Quick D1                         11.30
Corridor C1 – Odisco C1                         12.45
Corridor B1 – Celeritas B1                         14.00

Zondag 23 september
Pupil van de week: Fenne Sprokholt
Corridor 1 – Nijnsel 1                                10.30
Corridor 2 – VVO/Klimroos 3                 12.15

Open dagen gymnastiekvereniging Ars

Gymnastiekvereniging Ars opent haar deuren tijdens de nationale sportweek van 15 t/m 29 september.

Op vrijdag 21 en 28 september kun je uit proberen of turnen de sport voor jou is. Trek sportkleren aan en doe mee tijdens onze 2 open turnlessen: We laten je tijdens deze open les kennismaken met de meeste onderdelen van de turnsport. Wist je dat Tisha Volleman ook bij Ars is begonnen. Tijdens het EK turnen werd dit zelfs nog verteld door Hans van Zetten.
Vrijdag 21-9 in Blixembosch sporthal Ouverture 2 in Eindhoven van 17.00-19.00 uur voor meisjes vanaf 6 jaar
Vrijdag 28-9 in de Gymzaal aan de Grebbeberglaan 55a in Eindhoven van 18.00-19.00 uur voor jongens van 6-12 jaar.
Ook tijdens onze normale lesuren kun je natuurlijk altijd een proefles volgen. Meer informatie over Ars en het lesrooster is te vinden op onze website:
www.gymnastiekvereniging-ars.nl

Argo Waterpolo

Komende zaterdag staan de eerste competitiewedstrijden voor het waterpolo op de agenda:
HZPC/SPIO - C gemengd in De Berkel te Horst 17:10 uur
VZV Njord - D gemengd in Den Ekkerman te Veldhoven 17:45 uur
HZPC/SPIO - B jongens in De Berkel te Horst 17:55 uur
Gorgo - Dames 2 in De Beemd te Veghel 18:00 uur
Heren - Nayade H2 in ZIB te Best 18:00 uur
Spio - Heren 1 in De Sprank te Venray 19:45 uur
Hellas-Glana - Dames 1 in De Nieuwe Hateboer te Sittard 20:45 uur

BC 't Koffertje '94

Uitslag BC 't Koffertje '94 van 17 september

A-lijn: 1 Wilma van den Biggelaar & Jan Janssen 61,01; 2 Jos van Bommel & Jan Verbunt 56,88; 3 Ad van Helvoort & Jan van Lanen 56,70 B-lijn: 1 Jan van Rooij & Piet Voss 67,71; 2 Harry van Genugten & Piet Swinkels 54,69; 3 Lena van Acht & Hilda van der Kaden 52,50

Inloop Bridgeclub De Beckart

Uitslag 13 september: 1. Riet vd Laar en Zus vd Rijt 61.80%; 2. Guus Plevier en Anneke Teulings 57.63%; 3.Nel Dielemans en Jan Verbunt 55.55%. Ook gezellig bridgen op donderdagmiddag in de Beckart? Bel 474297

Uitslagen SBC Jeugd zaterdag 15 september
SBC JO 19-1 - ZIGO JO 19-1                 2 - 1
SBC JO 19-2 - UNA JO 19-4G                 5 - 2
SBC JO 19-3 - Nieuw Woensel JO 19-2                 0 - 1
SBC JO 17-1 - VRIJ                 --------
SBC JO 17-2 - RKSV Nuenen JO 17-5                 Uitgesteld
EMK JO 17-2 - SBC JO 17-3                 2 - 5
SBC JO 17-4 - EMK JO 17-3G                 3 - 1
Best VooruitJO 17-4 - SBC JO 17-5                 0 - 4
BMC JO15-1 - SBC JO 15-1                 NB
Rood Wit V'hoven JO 15-2 - SBC JO 15-2                 2 - 4
Oirschot VooruitJO 15-4 - SBC JO 15-3                 2 - 0
SBC JO 15-4 - VRIJ                 -----------
Nieuw Woensel MO 15-1 - SBC MO 15-1                 0 - 6
Brabantia JO 14-1 - SBC JO 14-1                 1 - 2
SBC JO 14-2 - BMC JO 14-1                 2 - 0
SBC JO 14-3 - RKSV Nuenen JO 14-1                 0 - 20
SBC JO 14-4 - Oirschot Vooruit JO 14-2                 0 - 7
SBC JO 13-1 - Unitas '59 JO 13-1                 2 - 1
RPC JO 13-3 - SBC JO 13-2                 0 - 18
Unitas '59 JO 13-3 - SBC JO 13-3                 1 - 1
OJC Rosmalen MO 13-1 - SBC MO 13-1                 15 - 0
SBC JO 12-1 - Best Vooruit JO 12-1                 8 - 3
SBC JO 12-2 - Best VooruitJO 12-2                 0 - 3
SBC JO 12-3 - Woenselse Boys JO 12-3                 8 - 2
Wilhelmina Boys JO 12-1 - SBC JO 12-4                 4 - 3
Unitas '59 JO 12-4 - SBC JO12-5                 2 - 3
SBC JO 11-1 - OJC Rosmalen JO 11-2                 8 - 0
RKSV Nuenen JO 11-4 - SBC JO 11-2                 1 - 9
SBC JO 11-3 - EMK JO 11-3                 8 - 0
BMC JO 11-3 - SBC JO 11-4                 3 - 7
Wilhelmina boys JO 11-4G - SBC JO 11-5                 10 - 2
SBC JO 10-1 - Oirschot Vooruit JO 10-1                 10 - 4
SBC JO 10-2 - BMC JO 10-1                 1 - 6
SBC JO 10-3 - RKSV Nuenen JO 10-2                 4 - 8
SBC JO 10-4 - Best Vooruit JO 10-3                 4 - 6
WODAN JO 10-5 - SBC JO 10-5                 3 - 5
Best VooruitJO 10-4 - SBC JO 10-6                 20 - 0
Oirschot Vooruit JO 10-4 - SBC JO 10-7                 3 - 3
SBC JO 9-1 - Unitas '59 JO 9-2                 6 - 3
SBC JO 9-2 - Bladella JO 9-2                 10 - 2
SCG '18 JO 9-2 - SBC JO 9-3                 1 - 1
Wilhelmina boys JO 9-3 - SBC JO 9-4                 4 - 6
Unitas '59 JO 9-7 - SBC JO 9-5                 6 - 8
SBC JO 9-6 - EMK JO 9-4G                 5 - 2
SBC JO 9-7 - RKVVO JO 9-6M                 3 - 2
RPC JO 8-1 - SBC JO 8-1                 4 - 5
RKSV Nuenen JO 8-2 - SBC JO 8-2                 11 - 1
SBC JO 8-3 - SJO Juventud JO 8-1                 3 - 4
Oirschot Vooruit JO8-1 - SBC JO 8-4                 9 - 0
SBC G 1G - DBS G 1                 NB

Programma SBC jeugd 22 september
Thuisteam Bezoekers Vertrek Aanvang
SBC JO 19-1 - Emplina JO 19-1        15:30
Nieuw Woensel JO 19-2 - SBC JO 19-2 14:00 15:10
Wilhelmina Boys JO 19-3 - SBC JO 19-3 13:45 14:45
VOAB JO 17-1 - SBC JO 17-1 12:00 13:00
SBC JO 17-2G - Nuenen JO 17-5        15:15
SBC JO 17-3 - Woenselse Boys JO 17-2        15:15
BMC JO 17-3 - SBC JO 17-4 12:00 13:00
SBC JO 17-5 - VRIJ        
Rood Wit V'hoven JO 15-1 - SBC JO 15-1 12:00 13:00
Spoordonkse Boys JO 15-1 - SBC JO 15-2 12:00 13:00
Geldrop JO 15-5 - SBC JO 15-3 12:00 13:00
SBC JO 15-4G - Zwaluw VFC JO 15-6        13:15
Oirschot Vooruit MO 15-1 - SBC MO 15-1 11:30 12:30
SBC JO 141-1 - VOAB JO 14-1        13:15
SBC JO 14-2 - DBS JO 14-2        13:15
SBC JO 14-3 - EFC JO 14-2G        13:15
SBC JO 14-4 - VCB JO 14-1        13:15
SBC JO 13-1 - DVS JO 13-1G 10:45 11:45
RPC JO 13-2 - SBC JO 13-2 10:30 11:30
SBC JO 13-3 - Nieuw Woensel JO 13-1        11:45
SBC MO 13-1 - Helvoirt MO 13-1        11:45
SBC JO 12-1 - RKSV Heeze JO 12-1        11:45
SBC JO 12-2G - VRIJ        
SBC JO 12-3 - Rood Wit'67/Plus JO 12-1        11:45
Geldrop JO 12-4 - SBC JO 12-4 10:30 11:30
SBC JO 12-5G - Unitas "59 JO 12-5        11:45
SBC JO 11-1 - De Valk JO 11-1        10:15
Unitas "59 JO 11-3 - SBC JO 11-2 09:00 10:00
WODAN JO 11-4 - SBC JO 11-3 09:15 10:15
SBC JO 11-4G - Brabantia JO 11-5        10:15
ST Vessem/Dees JO 11-3G - SBC JO 11-5G 09:00 10:00
SBC JO 10-1 - Valkenswaard JO 10-1        10:15
SBC JO 10-2G - Geldrop JO 10-4        10:15
Oirschot Vooruit JO 10-3 - SBC JO 10-3G 09:00 10:00
Unitas '59 JO 10-5 - SBC JO 10-4G 09:00 10:00
DVS JO 10-3G - SBC JO 10-5 09:30 10:30
De Weebosch JO 10-1 - SBC JO 10-6G 09:00 10:00
SBC JO 10-7 - Geldrop JO 10-5        10:15
Oirschot Vooruit JO 9-1G - SBC JO 9-1 08:00 09:00
SBC JO 9-2 - De Valk JO 9-1        09:00
Geldrop JO 9-4 - SBC JO 9-3 08:00 09:00
SBC JO 9-4G - Hilvaria JO9-3        09:00
EMK JO 9-3 - SBC JO 9-5 08:15 09:15
SBC JO 9-6G - Maarheeze JO 9-2        09:00
SBC JO 9-7G - Brabantia JO 9-5        09:00
UNA JO 8-1G - SBC JO 8-1 09:00 10:00
SBC JO 8-2 - Best Vooruit JO 8-2        09:00
Oirschot Vooruit JO 8-3G - SBC JO 8-3 08:00 09:00
RPC JO 8-6 - SBC JO 8-4 08:00 09:00
Nevelo G 1 - SBC G 1G 09:45 10:45

Uitslagen
Zondag 16 september
Nieuw Woensel 1 - SBC 1        1-3
SBC 3         - RKVVO 3        2-3
EMK 4        - SBC 4        5-2
Best Vooruit 10 - SBC 6        3-1
SBC 7         - Unitas '59 8        16-1
SBC 8         - Nieuw Woensel 7 0-5
Unitas'59 13        - SBC 9        1-0
SBC 10        - Unitas'59 10        0-2
Unitas'59 12        - SBC 11        0-2
Wilhelmina Boys 8 - SBC 12        1-3
Beerse Boys 9        - SBC 13        3-1
SBC VR1        - BMC VR1        5-4
SBC VR2        - RKGSV VR1 1-2

Programma
Zondag 23 september
SBC 1         - Tivoli 1        14.30 u
SBC 2         - Jong Brabant 2 12.00 u
SBC 3         - Nieuwkuijk 2 12.00 u
EMK 3        - SBC 4        11.00 u
SBC 5         - Best Vooruit 5 10.00 u
OJC Rosmalen 13 - SBC 6        10.00 u
RKVVO 7        - SBC 8        12.00 u
SBC 9         - RPC 7        12.00 u
SBC 10        - Pusphaira 7        12.00 u
DOSKO'32 3        - SBC 11        11.00 u
RKGSV 4        - SBC 12        12.00 u
Woenselse Boys 7 - SBC 13        12.00 u
Spoord. Boys VR1 - SBC VR1        11.00 u
SBC VR2        - Bergeijk VR2 10.00 u

RKVV Nederwetten

Programma
Zaterdag 22 September
Nederwetten Vet - Best Vooruit Vet aanvang 16.30 uur

Zondag 23 September
Rood Wit'62 1 - Nederwetten 1 aanvang 14.30 uur
HSE 3 - Nederwetten 2 aanvang 10.00 uur
Wodan 9 - Nederwetten 3 aanvang 12.00 uur
Nederwetten 4 - SV Valkenswaard 8 aanvang 12.00 uur
Beerse Boys Vr3. - Nederwetten Vr 1 aanvang 10.00 uur
Nederwetten Vr 2 - Nieuw Woensel Vr 2 aanvang 10.00 uur

Sonse Zaalvoetbal competitie

S.Z.V.C speelronde 1 15 september
Uitslagen speelronde 1:
Spierings / Bergmans - Sportcafé Expreszo        3-3
Imazighen United - ZVV Witte Tonnie        5-2
Hurkmans        - Rovers Timmerwerk        0-5

Stand 15 september 2018:
1. Rovers Timmerwerk 1-3
2. Imazighen United 1-3
3. Spierings / Bergmans 1-1
4. Sportcafé Expreszo 1-1
5. ZVV Witte Tonnie 1-0
6. Hurkmans        1-0

Programma speelronde 2 22 september
18:00 Imazighen United – Spierings / Bergmans
18:45 ZVV Witte Tonnie – Hurkmans
19:30 Rovers Timmerwerk – Sportcafé Expreszo

Seizoensopening 2018 -2019 is bij SBC een feestje

Foto: SBC

Op zondag 23 september start het voetbalseizoen voor SBC uit Son en Breugel en dat is een reden voor een feestje.

De middag zal bestaan uit de officiële ingebruikname van de nieuwe stoelen op de tribune (14.00u), De tribune van SBC is de afgelopen maanden voorzien oranje zitplaatsen. SBC heeft deze voor een symbolisch bedrag in bezit gekregen dankzij de niet aflatende inspanning van Wim van der Heijden.
Daarna is een groep vrijwilligers onder leiding van Ron Verhoeven in weer en wind aan de slag gegaan om de stoeltjes schoon te maken en te bevestigen. De kosten die hiermee gepaard gingen, zijn opgebracht door de Vriendenclub SBC.
Pieter Egmond heeft het ontwerp gemaakt van de stickers op de stoeltjes. Dankzij de onbaatzuchtige inspanning van onze leden en de gift van de Vriendenclub van SBC kunnen we weer jaren vooruit met piekfijne tribune!

Nadat de stoeltjes in gebruik zijn genomen zal de eerste thuiswedstrijd van het eerste elftal beginnen (14.30 uur), daarna kan er in de kantine worden gekeken naar de wedstrijd PSV-Ajax (16.45 uur), aansluitend een kort optreden van René Schuurmans (18.45 uur). Deze sympathieke zanger is geboren aan het Maaskantje. Hij heeft al een aantal hits op zijn naam, zoals Als ik haar zie, Diep in mijn hart, Hela Ho en natuurlijk Laat de zon in je hart. Rond 20.00 uur worden de feestelijkheden afgesloten

De seizoens opening wordt mede mogelijk gemaakt door METAFA Holland BV/TRENDYCARS.NL, tevens de hoofdsponsor van SBC.

donderdag 4 oktober

Singing Session @ the Dock

Elke eerste donderdag van de maand Lekker Voluit Samen Zingen, begeleid door zangcoach Eva Wiselius en live-muzikanten! Met een tekstboekje in je hand zing je zo alle hits mee, van de Beatles tot Herman van Veen, van Anouk tot de Rolling Stones. Aanmelden niet nodig, gratis entree, zelfs zangtalent is geen vereiste! Je hoeft enkel te komen en we Zingen Samen. tot dan!

zondag 7 oktober

Lazy Sonnie Afternoon

Akoestisch livepodium in de Kapelzaal van Kloosterhotel La Sonnerie met op zondag 7 oktober Roelofs en Van Bommel ( hoofdact) en Aggieland ( supportact).
Aanvang / toegang
Lazy Sonnie Afternoon begint om 15.30 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur. De zaal is vanaf +/-15.00 uur open. De toegang is gratis maar na het optreden vragen wij om een vrijwillige bijdrage in de hoed. Zonder jullie gift zijn deze unieke optredens niet mogelijk. De muzikale optredens vinden plaats in een luisterambiance en zijn geschikt voor alle leeftijden.
Kijk op onze website www.lazysonnieafternoon.nl voor de jaaragenda en/ of meld je aan voor onze Nieuwsbrief. Ook vrienden en sponsoren kunnen zich op onze website aanmelden.