DeMooiSonenBreugelkrant

20 november 2019

DeMooiSonenBreugelkrant 20 november 2019


Foto: Wil Feijen

'Hij komt, hij komt…', 'Zie ginds komt de stoomboot'…, en andere bekende Sinterklaasliedjes werden door de vele kinderen aan de kade gezongen in afwachting van Sinterklaas. Nadat de Goedheiligman zaterdag in Apeldoorn veilig met de stoomtrein was aangekomen, kwam hij zondag 17 november met de boot aan in Son en Breugel.

Opgewacht door honderden kinderen en volwassenen voelde Sinterklaas zich echt welkom in Son en Breugel. Na het ontvangst aan de kade ging Sinterklaas met al zijn Pieten via Zonhove richting het Raadhuisplein waar locoburgemeester Jos de Bruin de Sint namens de gemeente verwelkomde.

Lees het complete verhaal en bekijk de foto's op pagina 15.

Jaargang 4 • Week 47 • 20 november 2019

Sint Genoveva-kerk
Zondag 24 november
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels Kerkkoor. Intenties: Mia Donkers-van Heeswijk, Tiny Verhoeven-Hazenberg, Clara den Ouden-Dreesen, Janny Alkemade-Quist, familie van Heeswijk-van Vroonhoven, familie Donkers-van Heeswijk, familie van der Linden, voor een bijzondere intentie.
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. van het Sons Parochiekoor. Intenties: Frits en Doortje Maas-de Bijl, Nolda Roestenburg-Versantvoort, Carel Swinkels, familie Hulsen.

Zondag 1 december
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels Kerkkoor. Kinderwoorddienst. Intenties: Ad Versantvoort, Miny van de Ven-Winkelman, Karel en Elisabeth Faessen-van Tilburg, Cor Groeneweg, Piet Merks, Jan en Gré de Beer-Megens, Els Grootegoed-Weeber.
11.30 uur: Vormselviering, waarin kinderen uit onze hele Heilige Oda-parochie worden gevormd door deken Joe Michael.

Overige kerkdiensten Son en Breugel
Zaterdag 23 november
16.30 uur: Eucharistieviering in Berkenstaete
Woensdag 27 november
19.30 - 21.00 uur: Bijbelavond in het Parochiecentrum, Kerkplein 7
Zaterdag 30 november
16.30 uur: Woord- en communieviering in Berkenstaete

Martinuskerk Centrum
Zaterdag 23 november
19.00 uur: Eucharistieviering met Het Goede Herder Koor. Intenties: geen intenties opgegeven.

Zondag 24 november Feest van Christus Koning van het Heelal
09.30 uur: Eucharistieviering met Het Martinus Koor. Intenties: Janske Bekkers, Jacques van Deijck (mgd), Overleden leden en leden van het Martinus Koor.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
19.00 uur: Eucharistieviering in de Martinuskerk.

Woensdag 27 november
19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Rita kapel te Boskant.

Boeken en platen voor de Boekenbeurs op werkdagen in te leveren in de kerk van Eerschot van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Sint-Antonius Nijnsel
Zondag 24 november
11.00 uur Eucharistieviering met kindernevendienst.
12.30 uur doop van Jill Sanders. Intenties: Jan en Mia Kolen- Eestermans, overl. ouders Gijsbertus en Adriana Janssen- Merks. Jo van Roosmalen- v.d. Laar, Ben en Dinie van Oorschodt- v.d. Boom.

PKN St. Oedenrode
(Knoptoren)
Zondag 24 november
10.00 uur: Ds. S. de Vries, m.m.v. Wiek Hijmans, klassiek elektrisch gitaar.

In Memoriam Ad Jansen

Foto: © familie Janssen

Op 28 oktober ontving 'De Boerderij' in Son en Breugel het bericht dat oud-voorzitter Ad Jansen die dag plotseling was overleden. Onlangs was hij 71 jaar geworden. Gedurende vijfentwintig jaar heeft Ad met grote inzet de vereniging geleid.

Redacteur: Leo Hokke

Onder de bezielende leiding van Ad is ook de nieuwbouw destijds tot stand gebracht. In 1997 kon hij samen met de toenmalige wethouder Vincent Braam de eerste steen van het nieuwe gebouw leggen.


Naast zijn bestuursfunctie beschikte Ad over twee rechterhanden en werden er heel wat klussen in en rond het gebouw in Breugel geklaard. Mede dankzij hem ontstond er in de loop der jaren een hecht team waardoor 'De Boerderij' een bekende en zeer geliefde plek in het dorp heeft ingenomen.

Hij droeg zijn vrijwilligers op handen. Zo werden zij op bijeenkomsten ter ere van hen royaal bediend met door Ad zelfgemaakte lekkernijen.

Koninginnedag was ieder jaar op 'de Boerderij' voor veel Breugelse kinderen en hun ouders een groot festijn. Ook in de organisatie hiervan vervulde Ad een voortrekkersrol. Hij is in 2011 gestopt als voorzitter en na zijn afscheid tijdens de ledenvergadering in 2012 is hij nog actief gebleven in 'De Boerderij'.

Hij was een man die maatschappelijk actief was. Na zijn aftreden als voorzitter heeft hij zijn krachten nog vele jaren in dienst gesteld van het NIVON.

Zaterdag 2 november hebben wij in 'De Boerderij' met ruim tweehonderd mensen op indrukwekkende wijze afscheid van hem genomen.

Met respect denken wij aan deze voorzitter terug.

'De Boerderij' wenst zijn echtgenote en familie sterkte toe met het verlies van deze markante persoonlijkheid.

Gemeente start studie naar mogelijkheden extra afslag Ekkersrijt

Als het aan de gemeente Son en Breugel ligt komt er een tweede aansluiting van Ekkersrijt op de snelweg. Hiervoor start de gemeente Son en Breugel een studie om de mogelijkheden in kaart te brengen. Een voorstel is vrijdag 15 november naar de gemeenteraad gestuurd, zo laat wethouder Boersma weten.

Redacteur: Adrie Neervoort

Deze tweede aansluiting moet vooral de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Ekkersrijt in Son en Breugel en Esp in Eindhoven verbeteren. Dit geeft tevens een belangrijke nieuwe impuls aan de bedrijvigheid van Esp en Ekkersrijt, vooral Ekkersrijt Oost. Het project wordt in nauwe samenwerking tussen de gemeenten Son en Breugel en Eindhoven en de provincie uitgevoerd en maakt onderdeel van De Bundelroutes, waarin ook de gemeenten Helmond en Nuenen betrokken zijn. Deze partijen spraken af dat Son en Breugel de initiatiefnemer is van het onderdeel Tweede Aansluiting Ekkersrijt. Het is voor het slagen van de doelen van het masterplan van groot belang dat alle vijf projecten in de bundelroutes in afstemming met elkaar worden uitgevoerd.

De aansluiting was eerder onderdeel van de Ruit om Eindhoven die in 2014 uiteindelijk niet doorging. Of de aansluiting ook op de eerder beoogde plaats komt, zal de studie moeten uitwijzen. "Vanzelfsprekend is dit niet", aldus burgemeester Hans Gaillard van Son en Breugel.

Alternatief plan
De bundelroutes vormen een alternatief voor dit plan. Het plan voor een tweede aansluiting Ekkersrijt rust op twee belangrijke pijlers. Het streeft naar een groot maatschappelijk draagvlak en voldoet aan alle eisen van planologische en juridische wet- en regelgeving. Son en Breugel neemt nu het initiatief en zal zorg dragen voor betrokkenheid en inbreng van belanghebbende partijen. De ruimtelijke en maatschappelijke impact op de omgeving wordt vanzelfsprekend integraal meegewogen in de visievorming.

Wethouder Jan Boersma: "De belangen van zowel inwoners als bedrijven in de gemeenten Eindhoven als Son en Breugel worden nadrukkelijk behartigd. Ook de provincie Noord-Brabant en de overige twee gemeenten Helmond en Nuenen, die in de regio Oost samenwerken aan de vijf bundelroutes, delen mee in de voordelen. De bundelroutes moeten er onder andere voor zorgen dat het gebruik van wegen in dorpskernen door niet–bestemmingsverkeer voor een groot deel wordt weggenomen."

Belangen voor regio
Een tweede aansluiting op de snelweg zorgt voor een betere bereikbaarheid van bedrijvenparken binnen Ekkersrijt en impulsen aan de bedrijvigheid. De meubelboulevard en het bedrijventerrein van Ekkersrijt zijn nu alleen bereikbaar via de Huizingalaan, Eindhovenseweg en een afrit op de A50. Voor Son en Breugel betekent het weren van 'niet-bestemmingsverkeer' in de kernen een verbetering van de leefbaarheid. Een extra aansluiting beoogt files weg te nemen, denk aan de opstopping elke morgen bij de huidige afslag Ekkersrijt en op het invoeggedeelte naar de Kennedylaan. De tweede aansluiting Ekkersrijt gaat knelpunten in de omgeving van Ekkersrijt ontlasten.

Voor de gemeente Eindhoven betekent de aansluiting een betere ontsluiting van het huidige bedrijvenpark Esp–zuid en schept het voorwaarden voor een goede ontwikkeling van het gehele gebied Esp. De studie is het begin van deze mogelijk betere ontsluiting, waarvan in het gunstigste geval de aanleg kan starten in 2022.

Hans Gaillard benoemd als voorzitter Faunabeheereenheid

Foto: Wil Feijen

Het algemeen bestuur van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant (FBE) heeft Hans Gaillard benoemd als nieuwe voorzitter. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben daarmee ingestemd.

Hans Gaillard volgt Henk Leenders op als onafhankelijk voorzitter. Henk Leenders maakte op 26 juni kenbaar zijn rol als voorzitter van de FBE neer te moeten leggen, vanwege vertrek naar het buitenland. Hans Gaillard heeft als burgemeester van Son en Breugel een groot bestuurlijk netwerk en ruime ervaring met besluitvormingsprocessen waarbij - soms op het oog - tegenstrijdige belangen overbrugd moeten worden. Deze kwaliteiten zijn van grote waarde als voorzitter van de FBE.

Foto: Wil Feijen

Bovendien draagt de heer Gaillard de Brabantse natuur een warm hart toe. Met het voorzitterschap van de FBE kan hij daar actief aan bijdragen en dat doet hij met overtuiging en enthousiasme. De FBE ziet dan ook met vertrouwen uit naar een constructieve samenwerking, waarbij het faunabeheer in Noord-Brabant breed gedragen, transparant en weloverwogen vormgegeven wordt.

Slowlane in Son en Breugel stimuleert fietsgebruik

Foto: ©gemeente Son en Breugel

Son en Breugel is onderdeel van een 32 kilometer lang fietspad, dat economische toplocaties in de regio op de snelste en meest milieuvriendelijke met elkaar verbindt. Het gaat hierbij om een vier meter breed fietspad in rood asfalt en een eenduidige en hoogwaardige uitstraling.

Redacteur: Adrie Neervoort

Het moet een vrij liggend fietspad in het groen worden, dat voor een deel parallel loopt aan de snelwegen (de 'fastlane'). Het fietspad (de 'slowlane') verbindt bedrijventerreinen en campussen, zoals het ASML, Flight Forum, de Brainport Innovatie Campus, Ekkersrijt en de High Tech Campus Eindhoven en Philips. De route voert naast de economische toplocaties ook door mooie natuur. De slowlane is een project dat in het kader van 'Brainport Avenue wordt uitgevoerd. Brainport Avenue betreft een gebiedsontwikkeling waarvoor het Rijk een bijdrage van vijfenzestig miljoen euro heeft gedaan.

Het eerste gedeelte van de slowlane, op grondgebied van Son en Breugel, langs Ekkersweijer tot de Verlengde Huizingaweg, werd in 2017 afgerond. Hierbij vielen de kosten (€ 107.551,00) lager uit dan begroot. Dit bedrag is teruggevloeid naar de reserve 'infrastructurele werken Ekkersrijt'. Nu is het tijd voor de tweede fase van de uitbreiding van de slowlane in Son en Breugel. De gemeente heeft echter besloten zowel fase twee als drie (de laatste fase) in één keer uit te voeren. De kosten vallen echter hoger uit dan begroot, vooral door de gestegen materiaalkosten. Maar dit kan door het overgebleven bedrag van fase één worden opgevangen.

De werkzaamheden staan gepland direct na de carnavalsweken in 2020. Dit om te voorkomen dat het werk onderbroken wordt door vorst of onwerkbaar weer, waardoor aangelande bedrijven gedupeerd kunnen raken.

De slowlane moet een belangrijke schakel worden in het wegennetwerk en concreet bijdragen aan een betere en meer fietsveilige bereikbaarheid tussen woon- en werkgebieden.

Winkel- en winactie in het centrum van Son en Breugel

Maak van je aankopen tijdens de feestdagen een feestje en maak kans op geweldige prijzen bij je aankoop in het centrum van Son en Breugel. Als je zaterdag 23 november, zondag 24 november, zaterdag 14 december en/of zondag 15 december jouw aankopen doet in het centrum van Son en Breugel, maak je kans op leuke prijzen. De winkel- en winactie wordt dan weer gehouden.

Redacteur: Adrie Neervoort

De actie was in september al eerder een succes. Dat is de reden dat de actie een vervolg krijgt tijdens deze twee weekenden, waar de zondag een koopzondag is in het centrum van Son en Breugel. Om kans te maken op de prijzen, dien je na de aankoop het formulier in te vullen en in te leveren. Het formulier ontvang je van de deelnemende winkelier waar je jouw aankoop doet. Iedereen die bij een deelnemende winkel een aankoop doet vanaf 12,50 euro kan een deelnameformulier invullen en inleveren. Hiermee ding je mee naar leuke prijzen.

Winnen
Doe mee en win fantastische prijzen, beschikbaar gesteld door de ondernemers in het centrum van Son en Breugel. Er zijn verschillende prijzen te winnen, waaronder tegoedbonnen, heerlijke wijn, bonbons, bloemen, een schoonheidsbehandeling, kledingaccessoires, een nougatine-ijstaart en andere leuke verrassingen. Maar wat denk je van een lunch voor twee personen of toegangskaarten voor de Winter-Efteling? Genoeg reden om naar het centrum te komen, aankopen te doen, het deelnameformulier in te vullen en in te leveren.

Gegevens
De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkeliers in het centrum van Son en Breugel. Bij alle deelnemende winkeliers liggen formulieren klaar waarop je de NAW-gegevens kunt invullen. Uiteraard wordt vertrouwelijk omgegaan met de gegevens.

Deelnemers
Deelnemers aan de winkel- en winactie zijn: Boekhandel De Traverse, Le Soleil, Cooijmans Optiek, Hema, AH, Digison, optiek Verhoeven, Dermazonne, De Soepkom, Van Nature, De Groenstylist, Primera, Da Vivente, Mooj, De Dames, Rozer, Wereldwinkel, Gall en Gal, Visage&More, Etos, Sons Bakhuys, BBQ shop, Cafetaria Spierings, Voor een Prikkie, Bergmans Jeanshouse, Marie Claires, Boudewijns Schoenen, Restyle, DOTT. Fashion, Plein 5, De Schoenmaker, Beauty Secrets Anne en Die2.

Stichting Met je hart verbindt kwetsbare eenzame ouderen

Stephany Leermakers vertelt enthousiast over de stichting Met je hart Foto: Wil Feijen

Verbinding maken tussen kwetsbare eenzame ouderen is het doel van Stephany Leermakers met de stichting Met je hart. Als jonge onderneemster vindt zij het belangrijk om op vrijwillige basis iets terug te doen voor de maatschappij en met name voor de eenzame ouderen. Stichting Met je hart slaat een brug tussen vergeten worden en eenzaam zijn. In Nederland zijn al 29 gemeenten actief met deze stichting. Son en Breugel wordt de dertigste gemeente.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Stephany is geen onbekende in Son en Breugel. De tweeëntwintigjarige onderneemster en bedrijfsleidster van Café-Restaurant De Zwaan wil meer uit haar leven halen. "Naast mijn afwisselende, drukke baan in de horeca wil ik graag mijn steentje bijdragen aan de maatschappij. Als vrijwilliger wil ik iets terugdoen. Zo kwam stichting Met je hart op mijn pad. Het idee achter deze stichting sprak mij erg aan." Stephany heeft contact opgenomen met Femke Lagerweij, de contactpersoon van de landelijke stichting die de opstart in nieuwe gemeenten coördineert. Na deze gesprekken is Stephany nog enthousiaster geworden en heeft besloten om stichting Met je hart Son en Breugel op te richten.

Ontzorgen
Stephany: "Stichting Met je hart wil kwetsbare eenzame ouderen verbinden. Deze groep heeft vaak geen contact met de buitenwereld, komt bijna niet buiten en ziet of spreekt dagen achtereen geen andere mensen. Juist deze doelgroep spreekt mij erg aan." Het is de bedoeling dat de stichting de eenzame ouderen structureel één dag in de maand gaat ontzorgen." De stichting gelooft dat samen zijn en samen ondernemen het leven fijner en rijker kan maken. "Eenmaal per maand nemen de gasten plaats aan een stamtafel in een restaurant, het liefst in de buurt waar zij woonachtig zijn. Aan de stamtafel kunnen zij in gesprek komen met elkaar en gezamenlijk genieten van een lunch of diner. Hoe mooi zou het zijn als eenzame ouderen met elkaar in verbinding komen en er eventueel nieuwe vriendschappen ontstaan?"

Eet met je hart
Alle onkosten die gemaakt worden om de eenzame ouderen aan de stamtafel te krijgen voor een lunch of diner, worden door de stichting betaald. De stichting werkt in iedere gemeente samen met lokale restaurants die zich graag verbinden met de restaurantcampagne 'EET met je hart'. Gedurende zes weken per jaar vragen de deelnemende restaurants aandacht voor deze campagne. Dit jaar wordt er nog tot en met 16 december aandacht gevraagd voor eenzaamheid onder ouderen in hun gemeente. Gasten die eten in deelnemende restaurants kunnen een vrijwillige bijdrage van één euro op de totaalrekening doneren. Iedere euro komt volledig ten goede aan het organiseren van waardevolle ontmoetingen voor kwetsbare ouderen.

In beeld brengen
Het belangrijkste voor de nieuwe stichting in Son en Breugel is de kwetsbare, onzichtbare thuiswonende ouderen in beeld te brengen die gezien hun fysieke, mentale, sociale of financiële situatie eenzame gevoelens ervaren. Het is dus niet de bedoeling dat mensen zichzelf aanmelden. De doelgroep is in beeld bij onder andere huisartsen of de thuiszorg. "Zij leggen de eerste contacten en vormen hierdoor een onderdeel van de stichting. Zonder hun hulp kunnen wij de eenzame ouderen niet bereiken. Onze vrijwilligers regelen dat de mensen opgehaald en thuisgebracht worden, ze zijn gastheer of -vrouw tijdens het eten en hebben een luisterend oor voor de gasten. Vrijwilligers begeleiden een vaste groep op een vaste dag in de maand", legt Stephany uit.

Vrijwilligers gezocht
De stichting werkt alleen maar met vrijwilligers. Stephany: "Ik vind het mooi om te zien dat er veel enthousiaste vrijwilligers zich bij deze stichting aansluiten. Voor Son en Breugel ben ik nog op zoek naar vrijwilligers die samen met mij hiervan een succes willen maken. Vrijwilligers die zich het lot van de eenzame ouderen aantrekken en die graag de handen uit de mouwen willen steken om net dat ene extra te doen om de kwetsbare doelgroep een fijne middag of avond te bezorgen." Er hebben zich al een aantal vrijwilligers aangemeld, maar om het idee echt vorm te gaan geven zijn er meer nodig. Om nieuwe vrijwilligers te werven wordt een informatieavond gehouden op 25 november om 19.30 uur (inloop 19.15 uur) in Café-Restaurant De Zwaan, Markt 9, Son en Breugel. Wil jij meer informatie over de stichting of wil je je aanmelden als vrijwilliger, kom dan naar deze informatieavond. Graag van tevoren aanmelden via info@zwaan-son.nl of 06-30686036.

Anderhalf jaar coalitie, wat is er bereikt?

Anderhalf jaar geleden is de coalitie van CDA, Dorpsvisie en PvdA/GL aan het bestuur begonnen. Tijd om de tussenbalans op te maken.

Via burgerinspraak wordt de oude sloot in de Gentiaan omgetoverd naar een watermanagementsysteem met groen en recreatie. Sport, muziek, cultuur en sociale zaken kunnen ook in de toekomst rekenen op steun van de gemeente. Er zijn meer dan duizend kroonringen beschikbaar gesteld door de gemeente om PMD-zakken van de grond te houden. Er is fors geïnvesteerd in SBC met nieuwe, veilige kunstgrasvelden en ledverlichting. Het verouderde subsidiebeleid is in nauwe samenspraak met alle subsidieaanvragers herzien. Het is eenvoudiger en transparanter geworden.

Op het gebied van woningbouw zijn alle mogelijke bouwlocaties in onze gemeente in kaart gebracht. Hierbij hebben we in het bijzonder aandacht gehad voor doelgroepen die het minder breed hebben en/of zorg nodig hebben. Er zijn nieuwe fietspaden met moderne en zuinige verlichting aangelegd naar Eindhoven en Nijnsel. Om heftige regenbuien beter op te vangen is nieuw hemelwaterbeleid met subsidie ontwikkeld. En natuurlijk is het nieuwe, moderne ambtenarencentrum opgeleverd. Een werkomgeving die zorgt voor efficiënter en flexibeler werken. Last but not least, zijn de structuurontwerpen van het nieuwe Dorpshuis onder een grote publieke belangstelling gepresenteerd. Ondertussen worden ook de plannen voor Breugel Bruist! en de basisschoollocaties opgepakt.

De coalitie heeft dus niet bepaald niet stilgezeten. Er is door het college, de ambtenaren en de gemeenteraad keihard gewerkt. Voor u! Het CDA heeft daarin steeds constructief meegewerkt op basis van het eigen verkiezingsprogramma. We hebben in de verkiezingen beloofd om werk te maken van oude slepende dossiers, in gesprek te gaan over wat er leeft en streeft onder de inwoners en daarbij een betrouwbare bestuurder te zijn.

Fractie CDA
Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. Zie verder www.cdasonenbreugel.nl.

Samen werken aan een veilig dorp Dorpsbelang omarmt 'snelheidsmeter spaarpot'!

Een snelheidsmeter die spaart voor een goed doel? Iedere bestuurder van een motorrijtuig, die zich bij die meter aan de geldende snelheid houdt, betekent: Kassa! De meter meet de gereden snelheid en als die lager is dan vastgesteld, wordt een beloning gestort in een speciale spaarpot. Geld in een spaarpot voor de realisatie van een doel dat door de inwoners tevoren is vastgesteld.

Zo'n snelheidsmeter wil Dorpsbelang heel graag in ons dorp plaatsen en de provincie Noord-Brabant maakt dit mogelijk. Na succesvolle plaatsingen in o.a. Lith, Helmond en Eerde vinden wij dat het de beurt is aan Son en Breugel. De kosten rondom de snelheidsmeter -geplaatst gedurende 3 weken- worden gedragen door de provincie; het bedrag dat bij elkaar is gespaard, wordt uitgekeerd door de gemeente. Wij vinden dat het uiteindelijke goede doel aangewezen moet gaan worden na raadpleging van de 'pleinen/whatsappgroepen' van SonenBreugelVerbindt. Van hieruit is al positief gereageerd op ons initiatief en het verzoek tot samenwerking.

Als u de snelheidsmeter ziet zitten, meld u zich dan aan met een voorstel voor een goede bestemming voor het te genereren geld. Rest ons als Dorpsbelang nog om tijdens de eerstkomende commissievergadering het verder uitgewerkte plan voor te leggen en te zorgen dat alle gezichten dezelfde kant op staan, namelijk de plaatsing van deze spaarpot!

Fractie Dorpsbelang Son en Breugel

Lijn 21 en lijn 22 nieuwe buslijnen Son en Breugel

Lijn 9 Foto: Wil Feijen

In opdracht van de provincie Noord-Brabant gaat Hermes vanaf 15 december een nieuwe dienstregeling rijden. Hierin is voorzien de stadslijn 9 Eindhoven – WoensXL – Ekkersrijt – Son en Breugel in te korten tot Son en Breugel – Meubelplein Ekkersrijt en op te knippen in twee lijnen met nieuwe lijnnummers: Ekkersrijt – Breugel (lijn 21) en Ekkersrijt – De Gentiaan (lijn 22).

Op de afbeelding worden de twee routes in kaart gebracht. De frequentie is ongewijzigd: in de spits twee keer per uur, daarbuiten één keer per uur. Op het traject Ekkersrijt – Son Raadhuisplein verdubbelen de frequenties ten opzichte van nu: in de spits vier keer per uur en daarbuiten twee keer per uur.

Hermes heeft in overweging om op termijn te gaan rijden met kleiner materieel op de lijnen 21 en 22. Vooralsnog (stand van zaken d.d. 12 november) geven zij aan dat het een standaard bus (twaalf meter lengte) betreft. Tenzij de reizigersomvang vanuit De Gentiaan en Breugel toeneemt, stelt Hermes dat het qua reizigersomvang niet noodzakelijk wordt geacht een standaard bus te blijven gebruiken. De reizigersomvang zou bijvoorbeeld ook met een midi-bus kunnen worden gefaciliteerd.

De nieuwe routes Foto: ©gemeente Son en Breugel

The King's Speech laatste 'Brexit' filmavond

Scene uit de film The King Speech Foto: Ingezonden

Elk halfjaar toont Ars Longa drie films rond een thema. Dit najaar is het thema 'Brexit: typisch Engels'. De laatste film in deze serie is 'The King's Speech'. Op 26 november wordt deze film in La Sonnerie, Nieuwstraat 45, Son en Breugel gedraaid. Aanvang 20.00 uur. Entree voor leden is twee euro, niet leden betalen drie euro.

De film toont het aangrijpende verhaal over de durf en doorzettingsvermogen van de Britse Prins Albert, de latere koning George VI, die de strijd met zijn gestotter op onconventionele wijze aangaat. Met de steun en vriendschap van zijn spraakleraar Lionel Logue weet hij zich uiteindelijk aan zijn handicap te ontworstelen. Vier Oscars wist The King's Speech in 2011 in de wacht te slepen.

De film wordt voorafgegaan door een korte inleiding door MarieAnne van Gestel.

Bill Huddleston Slater, Mister SBC, overleden

Foto: Wil Feijen

Vrijdag 15 november is Bill Huddleston op 72-jarige leeftijd geheel onverwachts overleden. Hij was een clubicoon van voetbalvereniging SBC. Meer dan vijftig jaar was hij lid en heeft in die tijd veel gedaan voor de club. Bill was al die tijd onafgebroken actief als vrijwilliger bij de Sonse voetbalclub.

Redacteur: Adrie Neervoort

Bill was 21 jaar toen hij vrijwilliger werd bij SBC en werd al snel aangesteld als jeugdtrainer. Zelf had hij nooit gevoetbald, maar al na twee weken zat hij in het jeugdbestuur. In 1993 stapte hij over naar het hoofdbestuur, waar hij tot 2003 onderdeel van uitmaakte.

Verenigingsleven
Van 1983 tot zijn overlijden was Bill ook actief in het seniorenbestuur. In verband met zijn leeftijd was hij de laatste tijd aan het afbouwen. Duizendpoot Bill zette zich ook in voor de jubileum- en de tribunecommissie, was materiaalbeheerder, lid van de kantinecommissie, wedstrijdsecretaris, inzamelaar van de totogelden en betrokken bij de totstandkoming van het clubblad.

Mister SBC
Maar ook was Bill de bouwpastoor tijdens de verhuizing van SBC vanuit het centrum van Son en Breugel naar de huidige locatie Schuttersheide aan de Afrikalaan. Naast dit alles schreef Bill nog korte wedstrijdverslagen van het eerste team van SBC voor het Eindhovens Dagblad en DeMooiSonenBreugelKrant. Door zijn activiteiten buiten de lijnen groeide hij uit tot een echte clubicoon. Je kon hem het beste omschrijven als 'Mister SBC', maar dan zonder rugnummer, zoals te lezen was op 20 februari jongstleden in een artikel over hem in deze krant.

Onderscheiding
Bill had als vrijwilliger een indrukwekkende staat van dienst. In 1981 werd hij benoemd tot lid van verdienste van voetbalvereniging SBC en sinds 2000 was hij erelid. In 1994 ontving hij de vrijwilligerspenning van de gemeente Son en Breugel en in 2009 kreeg hij een koninklijke onderscheiding voor zijn bijzondere inzet voor de maatschappij.

Zelf deed hij altijd heel bescheiden over zijn inzet voor SBC. Volgens Bill liep SBC als een rode draad door zijn leven. Een leven dat vrijdag 15 november plotseling stopte

Wim en Lenie Janssen-Van Eerd 50 jaar getrouwd

Lenie komt uit een gezin van elf kinderen en is geboren in Soerendonk. Zij heeft daar tot haar trouwen gewoond. Wim is in Eindhoven geboren en komt uit een gezin van drie kinderen. Tot zijn trouwen heeft hij in Eindhoven gewoond.

Redacteur: Corry van Asseldonk
Fotograaf: Wil Feijen

Foto: Wil Feijen

Wim ging elke zondagavond samen met zijn ouders kienen. "Ik werkte destijds bij Albert Heijn en een collega vroeg aan mij of ik een keertje mee wilde gaan dansen bij Lavrijssen in Valkenswaard. Dat zou veel gezelliger zijn dan kienen", vertelt een lachende Wim. "Ik heb me laten ompraten en daar zag ik Lenie. Het was liefde op het eerste gezicht. Daarna ben ik nooit meer gaan kienen." Achteraf bleek de collega nog een nichtje van Lenie te zijn.

Werken
Tot aan haar trouwen heeft Lenie tien jaar bij sigarenfabriek Willem II in Budel gewerkt. "Het was iedere ochtend vroeg opstaan. We moesten op tijd beginnen", blikt Lenie terug. Wim werkte bij Albert Heijn in de winkel en in het magazijn. Wim: "Toen ik een advertentie zag dat Schuitema in Son en Breugel personeel zocht, ben ik daar gaan werken. Schuitema heeft destijds ook geregeld dat we dit huis konden kopen. Wij wonen al bijna vijftig jaar hier op dezelfde plek."

Voetballen
Wim is meteen lid geworden van voetbalvereniging SBC. Daarna is hij in het bestuur gekomen van de Sonse zaalvoetbal competitie. "Ik zit al meer dan dertig jaar in het bestuur. We zien het ledenaantal elk jaar dalen en zoals het er nu naar uitziet, zal de Sonse zaalvoetbal competitie volgend jaar niet meer bestaan. Dat doet me wel een beetje pijn", zegt een geëmotioneerde Wim. Wedstrijden fluiten is nog steeds een grote hobby van Wim. "Als de spelers vonden dat ik een wedstrijd slecht had gefloten dan zei ik altijd 'ik pas me aan jullie aan'. Of als er iemand vroeg waarom ik scheidsrechter ben geworden, dan was mijn antwoord altijd: 'ik heb thuis niks te vertellen'. Lenie: "Alles draait bij Wim om voetbal."

Heimwee
Voor Lenie ging 'het aarden' in Son en Breugel iets moeilijker. "Ik voelde me eenzaam en alleen. Mijn familie woonde allemaal in Soerendonk. Ik had heimwee." Lenie werkte in gezinnen en op Zonhove. Door gezondheidsproblemen belandde zij al vrij snel in het ziekenhuis.

Liegbenkske
Jaarlijks gingen Wim en Lenie samen met een georganiseerde busreis op vakantie. Lenie is al 35 jaar lid van de Katholieke Vrouwen Bond, wandelt graag en doet aan ouderengym. Wim fietst elke dag naar het dorp, gaat dan een sigaartje roken op het 'liegbenkske' met een paar vrienden en fietst dan weer naar huis. "Dan weet ik al het nieuws weer", lacht Wim.

Feest
Wim en Lenie hebben geen kinderen. Zij vieren hun gouden bruiloft bij De Landing met familie en kennissen. "Samen in goede harmonie leven, dat is het beste", vertelt Lenie. "'Zonne goeie' als Lenie krijg ik nooit meer. Dat is wel een feestje waard", aldus Wim.

De MooiSonenBreugelKrant wenst Wim en Lenie nog vele gelukkige jaren samen.

Collecte Leger des Heils

Foto: ©Leger des Heils

Vrijwilligers van het Leger des Heils gaan van 25 tot en met 30 november langs de deuren met de collectebus. De opbrengst van de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte is bestemd voor lokale activiteiten waarmee het Leger des Heils sociale uitsluiting en eenzaamheid bestrijdt.

Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. Voor deze mensen wil het Leger des Heils een vangnet bieden. Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van maaltijdprojecten, schuldhulpverlening, spelletjesmiddagen, kledingwinkels en de soepbus.

Voor deze buurtgerichte activiteiten ontvangt het Leger des Heils geen subsidie. Deze activiteiten worden dus volledig betaald uit donaties. Het Leger des Heils organiseert daarom een landelijke collecteweek, dit jaar van 25 tot en met 30 november. Uw gift is daarbij keihard nodig, want samenleven doe je dus niet alleen. Doneren kan ook online via www.legerdesheils.nl.

Tennisvereniging Pieter Brueghel wil uitbreiden met twee padelbanen

Art impression met de bestaande banen en de twee padelbanen Foto: Ingezonden

Hoe mooi zou het zijn als in Son en Breugel de nieuwe sport padel bedreven zou kunnen worden. Padel is een combinatie van tennis en squash, die in een glazen kooi met een afmeting van tien bij twintig meter gespeeld wordt. Deze nieuwe sport, die zowel voor jong als oud geschikt is, kent een enorme groei in Nederland. Tennisvereniging Pieter Brueghel wil deze sport graag aanbieden aan de huidige en toekomstige leden. De vereniging wil en kan investeren in de bouw van twee padelbanen.

Redacteur: Emmy Grit

De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) ziet padel als een goede aanvulling op het reguliere activiteitenaanbod van een tennisvereniging. Meer dan tweehonderdvijftig tennisverenigingen hebben inmiddels padelbanen aan hun tennisbanen toegevoegd. De bond ziet een groeiende behoefte van tennissers aan variatie en keuzevrijheid. Het kan de tennisvereniging op bepaalde fronten versterken. TV Pieter Brueghel ziet deze versterking en heeft daarom plannen uitgewerkt om op de tennisaccommodatie twee padelbanen aan te leggen.

Drie meter hoge wanden
Een padelbaan ziet er anders uit dan een gewone tennisbaan. De baan heeft een afmeting van tien bij twintig meter. Het veld kent drie meter hoge betonnen of glazen achter- en zijwanden. Aan de beide lange zijden van het veld is een metalen omheiningsdraad met minimaal aan één zijde een deur in het midden. "Om deze nieuwe sport te introduceren in Son en Breugel, willen wij twee banen aanleggen en daarvoor zijn wij het traject ingegaan met de gemeente", vertelt voorzitter Paul Ruijters

Nul op het rekest
"Begin 2018 zijn de eerste contacten geweest tussen de tennisvereniging en de gemeente met betrekking tot ons verzoek tot het uitbreiden van ons tennispark met twee padelbanen. We hebben afgelopen juni een principeverzoek ingediend voor deze uitbreiding. Helaas hebben wij 'nul op het rekest' gekregen. Erg jammer", laat een teleurgestelde voorzitter weten.

Niet mogelijk
In de besluitvorming van de gemeente staat dat 'de uitbreiding zou moeten plaatsvinden binnen de bestemming 'Groen'. Op basis van het geldende bestemmingsplan is het niet mogelijk om twee padelbanen te realiseren op deze locatie. Hiervoor moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Het initiatief past niet binnen het ruimtelijke en milieubeleid van de gemeente'.

Breugel Bruist!
Paul: "Onze hoop is nu gevestigd op het project 'Breugel Bruist!' Onze plannen kunnen 'meeliften' in het project. De noodzakelijke uitbreiding op onze accommodatie brengt een verandering van het bestemmingsplan met zich mee. Als het bestemmingsplan gewijzigd wordt, dan hebben we kans dat onze vereniging de twee padelbanen mag aanleggen en dan kan Son en Breugel kennismaken met de nieuwe sport."

Toezegging
Recentelijk heeft Paul contact gehad met wethouder Jos de Bruin, die naast sport ook 'Breugel Bruist!' in zijn portefeuille heeft. De wethouder heeft de toezegging gedaan om samen te zoeken naar een alternatieve locatie voor de padelbanen, grenzend aan het tennispark. Paul: "Er gloort misschien toch nog hoop aan de horizon."

Impressie van een padelbaan Foto: Ingezonden

Veel kinderharten kloppen harder met komst Sinterklaas

Dat het Sinterklaasfeest een echt kinderfeest is, was zondag 17 november weer te zien in Son en Breugel. Honderden kinderen stonden met ouders, opa's en oma's en andere belangstellenden zenuwachtig langs de kade aan het kanaal. Na een goede bootreis zette de Goedheiligman voet aan wal in Son en Breugel. De Sint en zijn Pieten werden niet alleen enthousiast welkom geheten door de kinderen, maar ook door Frank Saris, voorzitter van het Sint-Nicolaascomité. Dit jaar was de ontvangst door Frank voor de laatste keer; hij neemt afscheid als voorzitter van het comité.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Sint-Nicolaas kwam met meer dan dertig Pieten naar Son en Breugel. Nadat de Sint voet aan wal had gezet, werden veel kinderhanden geschud en de Pieten deelden pepernoten uit. Onder begeleiding van harmonie Pro Honore et Virtute reed de Sint op zijn paard richting het Raadhuisplein. Via de Nieuwstraat ging de route over het terrein van Zonhove richting de Antoon van de Venstraat en via de Nieuwstraat naar het Raadhuisplein.

Staf kwijt
Op het Raadhuisplein hadden veel kinderen en ouders zich verzameld om een glimp op te vangen van Sinterklaas en zijn Pieten. Nadat er enkele liedjes waren gezongen, betrad Sinterklaas het podium, waar locoburgemeester Jos de Bruin de Sint welkom heette. Helaas was de Sint een beetje verdrietig, omdat hij zijn staf kwijt was geraakt. "Alle dagen van het jaar heb ik mijn staf bij mij. Op de boot had ik de staf nog, maar nu ben ik hem kwijt. De staf is ruim vijfhonderd jaar oud en is wel duizend euro waard." Gelukkig waren Goochelpieten meegereisd en stond er een grote goocheldoos op het podium. Er werd een toverspreuk geoefend met alle aanwezige kinderen. Nadat de spreuk was geroepen, er spannende muziek klonk en er rook uit de rookmachine kwam, toverden de Pieten de staf van Sinterklaas uit de goocheldoos.

Wegtoveren
De Goochelpieten hadden nog meer in hun mars. Zo stapte één van de Pieten in de goocheldoos waarop hij met een spreuk werd weggetoverd. Even later verscheen deze Piet op het balkon van één van de appartementen aan het Raadhuisplein. Alsof dit nog niet genoeg was, ging Sinterklaas ook nog in de goocheldoos staan en werd hij weggetoverd door de Pieten. Na het roepen van een nieuwe toverspreuk dachten de Goochelpieten dat zij Sinterklaas terug hadden getoverd; helaas kwam in plaats van de Sint carnavalsprins Bas uit de goocheldoos gestapt. Natuurlijk was dit niet de bedoeling en werd de prins weer terug in de goocheldoos gezet. Nu werd de goede toverspreuk gebruikt en zo kwam de Goedheiligman gelukkig weer terug op het podium.

Glutenvrije pepernoten
Na een polonaise op het podium met de Pieten, Sinterklaas en de locoburgemeester, kwam er een einde aan het officiële gedeelte van de ontvangst. De Sint nam daarna alle tijd om de kinderen een hand te geven en met hen op de foto te gaan. De Pieten deelden nog snoepgoed uit. Dit jaar konden ook kinderen met een glutenallergie pepernoten eten. Glutenvrije-Piet deelde speciaal aan deze kinderen glutenvrije pepernoten uit. "Ik heb ongeveer 35 pakketjes met deze speciale pepernoten uitgedeeld aan kinderen. Veel kinderen hadden een kleurplaat of een vlaggetje bij zich, zodat ze voor mij herkenbaar waren." Het was echt een succes dit jaar. Volgend jaar wil ik weer mee op de boot vanuit Spanje naar Son en Breugel. Ik hoop dat ik dan nog meer kinderen blij kan maken met mijn speciale pepernoten."

Afscheid voorzitter
Nadat de Pieten en Sinterklaas bij het HOi-Huis werden ontvangen, richtte Sinterklaas nog een woordje aan zijn Pieten. "We hebben een fantastische dag gehad met zijn allen; wat een geweldige ontvangst in Son en Breugel. Maar bovenal hebben we heel veel kinderen blij gemaakt." Behalve de Pieten werd ook voorzitter Frank Saris in het zonnetje gezet. Na 45 jaar actief te zijn geweest bij het Sint-Nicolaascomité, heeft Frank aangegeven dat dit zijn laatste jaar is als voorzitter. Hij doet een stapje terug. Zijn taak wordt verdeeld over de overige bestuursleden.

Foto's insturen
Heb jij mooie foto's gemaakt met Sinterklaas of van de Pieten? Stuur je foto voor vrijdag 29 november op naar redactie@demooisonenbreugelkrant.nl en wie weet staat jouw foto woensdag 4 december in de krant.

Kijk alle foto's op: www.mooisonenbreugel.nl

Drie, twee, 'Eén van zin' telt af

Foto: Wil Feijen

Het is maandagavond, de gebruikelijke repetitieavond van het gemengd koor Eén van Zin in De Boerderij in Breugel. De zesenvijftig stoelen staan in het gelid, de piano gereed voor gebruik en de bok voor de dirigent staat op de juiste plaats. De leden van het koor zoeken hun plekje en zijn in afwachting van het startsein van dirigent Coen Swinkels om met inzingen te beginnen.

Redacteur: Leo Hokke
Fotograaf: Wil Feijen

Het koor is vanaf september begonnen met het instuderen van het repertoire voor de diverse optredens in de maand december. Een grote verscheidenheid aan liederen staat op het speciaal samengestelde programma. Naast 'Do you hear what I hear', 'In the bleak midwinter', maar ook 'When a baby is born' wordt zang afgewisseld met optredens van solisten en wordt er een declamatie voorgedragen.

Triest nieuws
Het koor kwam op zaterdag 16 november bijeen om enkele uren extra te kunnen zingen om alles goed onder de knie te krijgen. Aan het begin van deze extra repetitiedag vroeg de voorzitter van de zangvereniging de aandacht van de aanwezigen en deelde het trieste nieuws mede dat tenor Jan van Gassel op 15 november op 69-jarige leeftijd is overleden. "Jan was al enige tijd ernstig ziek. Samen met zijn vrouw was hij ook projectlid bij Remember September 2019", aldus de voorzitter. Hoe dicht blijdschap en verdriet bij elkaar liggen, moge hieruit blijken.

Drie optredens
Op de concertagenda van het koor staat een drietal optredens in Son en Breugel gepland. Op maandag 16 december, vrijdag 20 december en dinsdag 24 december treedt zangkoor Eén van Zin op. Op maandag 16 december presenteren de koorleden zich in Berkenstaete, aanvang 19.00 uur. De toegangsprijs bedraagt vijf euro, dit is inclusief een kopje koffie.

Kerstsfeer
Vrijdag 20 december brengt het koor u met een uitgebreid programma in Kerstsfeer in het vernieuwde Vestzaktheater, Kerkstraat 2, aanvang 20.00 uur. Met 'This Holy Christmas Night' als speciaal programma, treedt tezamen met het koor een aantal solisten op, onder wie mezzosopraan Klaartje van Veen, Ruth Walpot op viool en Rob van Heck op piano. Ad Louwers zorgt voor de declamatie. De presentatie is in handen van Marion de Rooij. Het concert staat onder leiding van Coen Swinkels.

Toegangskaarten
Het uitgeven van de (gratis) toegangskaarten is boven verwachting snel gegaan. Dit betekent dat de kans groot is dat er geen kaarten meer verkrijgbaar zijn voor dit optreden. Mocht u toch willen komen, dan kunt u via de secretaris van de zangvereniging vragen of er nog kaarten beschikbaar zijn gekomen van mensen die onverwacht verhinderd blijken te zijn. U kunt de secretaris bereiken via janteerling@zangverenigingeenvanzin.nl.

Optreden Kerstavond
Mocht u alsnog willen genieten van het koor, dan kunt u op Kerstavond 24 december naar de St. Genovevakerk in Son en Breugel komen. Aanvang 22.30 uur. Een groot gedeelte van het programma van 16 en 20 december brengt het koor tijdens deze avond ten gehore.

De zangvereniging kijkt in het bijzonder uit naar het nieuwe jaar 2020, waarin zij haar 145-jarig bestaan hoopt te vieren.

Jeugdgemeenteraad werkt aan oplossingen gevaarlijke verkeerssituaties

De Jeugdgemeenteraad (JGR) Son en Breugel maakt zich zorgen over de verkeersituatie rondom de scholen en in de Nieuwstraat. De leden van de raad hebben in de afgelopen periode hard gewerkt aan plannen en oplossingen voor deze gevaarlijke situaties. In de vergadering van de JGR op 31 oktober hebben de leden onder andere besloten om bij een aantal scholen autoloze schooldagen te organiseren. Ook gaan zij met de wethouder verkeer en de verkeerskundige in gesprek over de situatie in de Nieuwstraat.

Verkeersituatie scholen
De JGR werkt al een tijdje aan de verbetering van de verkeersveiligheid rondom de scholen. Het belangrijkste probleem is dat te veel ouders hun kinderen met de auto naar school brengen. De verkeersituatie is daardoor voor kinderen onveilig. De raad heeft al verschillende acties in gang gezet. Er zijn bijvoorbeeld gele strepen gezet op de stoepranden. De Boa's hebben controleacties gedaan en waarschuwingen en ook boetes uitgedeeld. De leerlingen hebben bijvoorbeeld op een aantal scholen voorlichting gegeven, een powerpointpresentatie en een verkeersspel gemaakt en een posterwedstrijd gehouden. Nu gaan de basisscholen De Harlekijn en De Bloktempel een autoloze schooldag organiseren. Als dat goed gaat, gaan andere basisscholen dat hopelijk ook doen.

Verkeerssituatie Nieuwstraat
De JGR maakt zich zorgen over de gevaarlijke verkeerssituatie in de Nieuwstraat. De leden horen en zien regelmatig dat kinderen, en ook volwassenen, niet veilig kunnen oversteken. Zij vinden dat er te veel zebra's zijn en dat de situatie bij het kruispunt Nieuwstraat/Hendrik Venemanstraat onoverzichtelijk en niet veilig is. Een aantal leden van de JGR gaat nu in gesprek met de wethouder Verkeer en de verkeerskundige om te praten over de problemen en de oplossingen die zij hebben bedacht.

Informatie over de JGR
De leden van de JGR worden jaarlijks gekozen tijdens verkiezingen op alle basisscholen van Son en Breugel. De JGR bestaat uit een leerling van groep 8 en een leerling van groep 7 van iedere basisschool, dus twee per school. De leden zitten twee jaar in de raad. De JGR vergadert 6 keer per jaar op donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. Tussendoor werken de leden in groepjes aan projecten, een- hooguit tweemaal per maand. Een aantal begeleiders/vrijwilligers helpen de leden van de JGR met de uitwerking van hun projecten. Burgemeester Gaillard is voorzitter van de JGR.

Jeugdgemeenteraad brengt bezoek aan Omroep Brabant

De jeugdgemeenteraadsleden in de studio van Omroep Brabant Foto: Ingezonden

De veertien leden van jeugdgemeenteraad (JGR) Son en Breugel en hun begeleiders hebben op donderdag 14 november een uitgebreide rondleiding gehad bij Omroep Brabant. Zij hebben onder andere de TV-studio, de regiekamer, de radiostudio en de nieuwsredactie bezocht. Tijdens de rondleiding kregen zij van een ervaren redacteur uitgebreide uitleg over de manier van werken bij Omroep Brabant. Aan het einde van hun bezoek hebben zij een persbericht over hun werk overhandigd aan de nieuwsredactie.

Leden vertellen
Twee jeugdgemeenteraadsleden vertellen over hun ervaringen bij Omroep Brabant:
Faye: "Het was een leuk en interessant uitstapje. We hebben veel gezien en geleerd. We zijn rondgeleid door Hans Janssen. Ze hebben onder andere de TV-studio laten zien, de regiekamer en de radiostudio. Maar het meest interessant vond ik de grime oftewel de make-upkamer. Daar kun je zien hoe de gasten opgemaakt worden voor de opnames. Het is bedoeld om ze een kleurtje te geven voor de felle lichten die op hen worden geprojecteerd. Het was leuk om daar te mogen zijn!"

River: "Het was een leuk en interessant uitstapje. Hans Janssen heeft ons veel dingen verteld over Omroep Brabant. Alles was wel leuk, maar de radiostudio vond ik het meest interessant, omdat we live werden gefilmd! Het was heel leuk, omdat we er echt bij waren toen hij aan praten was. Het was een heel leuk uitstapje!"

Wat doet de JGR?
De jeugdgemeenteraad adviseert namens de jeugd het gemeentebestuur of vraagt aandacht voor wensen, behoeften en problemen van de Son en Breugelse jeugd. De leden bepalen zelf waarmee ze aan de slag gaan. Ieder jaar onderneemt de jeugdgemeenteraad een leuk en leerzaam uitstapje.

Sfeervolle Sint maarten viering op Basisschool De Sonnewijzer

Foto: Manoux Pijnenburg

De elfde-van-de-elfde is in Noord-Brabant het meest bekend vanwege de start van het carnavalsseizoen, maar van oudsher wordt er ook op 11 november Sint-Maarten gevierd. De Heilige Martinus, die op 11 november 397 werd begraven, is de beschermheilige van militairen, bedelaars en herders. Volgens de legende deelde hij zijn mantel met een bedelaar.

Het verhaal van Sint-Maarten is maandagavond opnieuw beleefd op Basisschool De Sonnewijzer. Romy Maas verscheen daar als Sint-Maarten op een echt paard om de traditionele lampionnenoptocht te openen. Leerlingen van De Sonnewijzer liepen met zelfgemaakte lampionnen in een sfeervolle optocht door de wijk. Na afloop kon iedereen gezellig bij de vuurkorf nagenieten met een warme versnapering.

Prins Stan en Prinses Sanne gaan zwaaien de scepter bij CV De Dommelsoppers

Prins Stan en Prinses Sanne Foto: Wil Feijen

Prins Stan Keijzers en Prinses Sanne Schoonen zwaaien dit jaar de scepter bij Carnavalsvereniging De Dommelsoppers. Vrijdagavond 15 november werden zij onthuld als nieuwe prins en prinses.

Nadat de steek met veren was opgezet, de cape werd omgedaan en de scepter in ontvangst werd genomen, was Stan geïnstalleerd als prins, met aan zijn zijde Sanne.

Sanne Schoonen is 15 jaar en woont in Breugel, samen met haar ouders Carola en Dennis en zus Nikky. Ze zit VMBO-T op het Nuenens College in het haar examenjaar. Om een extra zakcentje te verdienen, werkt ze bij een cateringbedrijf in Eindhoven. Haar hobby is dansen en dat doet ze al vanaf dat ze drie jaar was. Ze zit dit jaar elf jaar bij de vereniging.

Stan Keijzers is ook 15 jaar en woont samen met zijn ouders Dirk en Mariëlle en zijn jongere zusje Lenne in 't Zand in Son. Van maandag tot en met vrijdag fietst hij naar het Eckartcollege in Eindhoven. Stan zit ook in het examenjaar. Hij voetbalt al jaren bij SBC, dit seizoen in de JO17-1.

Proosten met Prins Bas

V.l.n.r.: Prins Bas heft het glas met Prins Stan, Prinses Sanne en Adjudant Cody Jay Foto: Wil Feijen

Traditioneel werd zaterdag 16 november een toast uitgebracht op een uitbundig carnaval in 2020. De Krutjesrapers hadden namens Prins Carnaval iedereen uitgenodigd om met een glas champagne te toasten op Prins Bas en het komende carnaval.

Samen met de Bloaskaken, de Raad van Elf en Jeugdprins Stan en Jeugdprinses Sanne van Krutjesgat brachten de aanwezigen in Café-Restaurant De Zwaan een toast uit. Na zijn onthulling op zaterdag 9 november was dit het tweede officiële optreden van Prins Bas van Krutjesgat. Het eerste officiële optreden was vrijdag 15 november bij de bekendmaking van de jeugdprins en jeugdprinses. Prins Bas telt samen met alle Krutjesrapers en Krutjesraperinnekes af naar carnaval 2020.

Wie raadt het boerenbruidspaar van 2020

Krutjesrapers en Krutjesraperinnekes,

De bekendmaking van het boerenbruidspaar 2020 vindt woensdag 27 november plaats in deze krant.

Om jullie een beetje op weg te helpen, volgt hieronder een tip over het bruidspaar:
"We leggen de lat niet al te hoog en hebben een paar waarvan de een werkt met jong en de ander met oud." Elke leeftijdsgroep zal het paar dus wellicht kennen.

Heb jij enig idee wie het boerenbruidspaar kan zijn? Stuur dan voor de bekendmaking jouw antwoord op naar boerenbruiloft-krutjesgat@hotmail.com en maak kans op een leuke prijs.

Wooncomplex De Traverse bestaat één jaar

Bewoners wooncomplex De Traverse Foto: Wil Feijen

De bewoners van de Traverse aan de Molenstraat in Son en Breugel vierden 16 november de eerste verjaardag van hun wooncomplex aan het kanaal.

Peter van Hirtum en Anita van Woudenberg, beiden enthousiaste en tevreden bewoners van De Traverse namen hiertoe het initiatief en dat sloeg meteen aan bij praktisch alle bewoners van de 48 huurappartementen. Zij kregen hiervoor ook de handen op elkaar bij verhuurder VB&T/Altera en ook de gemeente Son en Breugel leverde een bijdrage.

De Traverse is een complex uit het zogenaamde middensegment. De appartementen zijn relatief bescheiden van oppervlakte maar zijn luxe afgewerkt met onder andere vloerverwarming, een luxe keuken en een eigen plekje in de parkeerkelder. Er bestond heel veel belangstelling voor. De huurders zijn over het algemeen van middelbare leeftijd, maar opvallend genoeg zijn er ook een aantal verhuurd aan starters op de woningmarkt. Dat geeft een mooie mix. De onderlinge sfeer tussen de bewoners is 'Brabants gemoedelijk'. Bewoners zorgen zelf ook voor een mooie- en vaak kunstzinnige aankleding van hun etage.

Op voorspraak van de gemeente en de verhuurder is er onlangs ook een bewonerscommissie geformeerd. Zij voeren overleg met de verhuurder, niet alleen over technische verbeterpunten, maar ook over zaken die het woongenot zowel in- als buiten het complex ten goede komen. De commissieleden zien er tevens op toe dat er een beetje op elkaar gelet wordt bij lief en leed aangelegenheden. De verhuurder vindt de onderlinge verstandhouding tussen de bewoners opvallend positief en dat heeft ook de eigenaar Altera bereikt. Altera toont zich ook niet als een pure zakelijke belegger en geeft blijk te willen investeren in voorzieningen die buiten het bouwbesluit om vallen.

De rust ruimte en het geweldige uitzicht over het kanaal en de Dommelvallei, dragen flink bij aan het enthousiasme van de huurders. Op 16 november was zaal 'De Groenteboer' aan de Dommelstraat even het domein van de tevreden bewoners van De Traverse.

Bestuur wooncomplex De Traverse (v.l.n.r.: Wilko Platje, Geert-Jan Lammers, Kees v.d. Zanden, Henk van der Voort en Peter van Hirtum) Foto: Wil Feijen

Lezing Peter Toonen

'Doodnodig' houdt vrijdag 13 december een lezing van Peter Toonen, coach, inspirator, verteller, schrijver en bekend van zijn uitgebreide werk over de Maya kalenders. De lezing vindt plaats in De Boerderij, Leeuwstraat 2 in Son en Breugel, parkeren op het parkeerterrein voor De Bongerd. De aanvang duurt van 20.00 – 22.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.

Met zijn nieuwste boek 'Opgesloten in een piramide' neemt Peter je mee door 13.000 jaar geschiedenis van de mensheid, waarbij hij door zijn verrichte onderzoek een geheel ander licht op onze geschiedenis schijnt dan in de geschiedenisboeken staat. Het ontstaan van een piramidestructuur waardoor de mens een slaaf (b)lijkt te zijn geworden van een systeem, ofwel een 'Matrix' wordt uitgelegd en maakt de mens bewust van waar men eigenlijk staat en wie men is.

Je kunt je zelf daarmee de vraag stellen of je wellicht een andere koers wilt varen. Een koers die niet bepaald is door afhankelijkheid, beperking en ontkrachting van de autonomie, maar een koers van soevereiniteit en mogelijkheden om vanuit de eigen kracht en in coöperatie met anderen te kunnen scheppen.

Men is als mens niet alleen schepsels, maar ook scheppers in deze wereld. Zijn ze in staat om werkelijk de verantwoordelijkheid te dragen voor hun schepping? Of blijven ze steken in oude patronen waarin 'iets of iemand buiten ons' de regie heeft?

Muziek
Deze inspirerende lezing zal prachtig muzikaal worden omlijst door Michael Krumins uit Noorwegen. Gitaar-virtuoos en multi-instrumentalist met een enorme ervaring in uiteenlopende muziekgenres, zoals worldmusic, folk en (gipsy)jazz. Michael's muziek raakt je in het hart en zal lang in je geheugen blijven.

'Doodnodig' is een organisatie die zich bezig houdt met onder andere trainingen en bijeenkomsten voor beroepsgroepen en individuen die zich willen verdiepen in het thema de dood en transformatie.

Info en contact
Heidi Gündel via 06-28536099, info@doodnodig.nl of www.doodnodig.nl.

Mobiele en modulaire woonoplossingen bij Chalets-homes.eu

Foto: Chalets-Homes.eu

Voormalig tuincentrum Dankers heeft een nieuwe bestemming gekregen. Spectaculair was het om te zien hoe een grote kraan afgelopen week verschillende mobiele en modulaire woonoplossingen in de voortuin van het oude tuincentrum neerzette. Deze nieuwe woningen vormen de showtuin van Chalets-homes.eu en is vanaf nu geopend voor publiek.

Chalets-homes.eu biedt een breed scala aan hoogwaardige mobiele en modulaire woonoplossingen zoals onder meer chalets, mantelzorgwoningen, kantoor oplossingen, lodges, spa- en sanitaire modules. In de showtuin kunnen bezoekers zelf de kwaliteit en het woongenot van een (tweede) woning, mantelzorgwoning of kantoorruimte ervaren.

Gregor Konarski, mede-eigenaar van Chalets-homes.eu en voormalig bouwondernemer uit Son, is tijdens zijn zoektocht naar een hoogwaardige mantelzorgwoning voor zijn vader geïnspireerd geraakt door de woonoplossingen van Lark Leisure Homes. In de grootste en modernste fabriek in Midden-Europa worden de mobiele en modulaire huizen vervaardigd in de technologie van lichtgewicht houten skeletten. Naast de bouw van modulaire woonoplossingen produceert Lark Leisure Homes ook meubels waardoor woningen en kantoorruimtes plug and play opgeleverd kunnen worden.

Voor Chalets-homes.eu is kwaliteit, comfort en duurzaamheid maar ook innovatie erg belangrijk. Hierdoor kunnen er lichtere, sterkere en duurzamere woningen ontwikkeld worden. Denk hierbij aan verplaatsbare chalets, tiny houses, mantelzorgwoningen en studentenwoningen om de acute woontekorten op te vangen en tijdelijke huisvesting te kunnen bieden. Maar ook aan mobiele kantoorruimtes en hotelkamers zodat er tijdens verbouwingen gewoon doorgewerkt kan worden. Daarnaast mogen de modulaire oplossingen voor familiewoningen, hotels en complete woonwijken niet vergeten worden. Gemaakt in de fabriek en afgemonteerd op locatie. Deze snelle en duurzame manier van bouwen zou wel eens hét antwoord kunnen zijn op de huidige crisis waarin de woningmarkt zich bevindt.

Het team van Chalets-homes.eu bekijkt graag samen met u de verschillende woonoplossingen. De showtuin is geopend op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Op afspraak kan de showtuin ook op een ander tijdstip bezocht worden. Voor meer informatie kunt u ene kijkje nemen op de website: www.chalets-homes.eu.

Bijeenkomst patiëntenportaal MijnGezondheid.net met Digi-dokterteam

De SeniorenRaad houdt een themamiddag op vrijdag 29 november, in samenwerking met Medisch Centrum De Linden. Het onderwerp is 'Digitale zorg'. Het Digi-dokterteam, onder leiding van de heer C. van Hee en dokter C. de Groot van het medisch centrum geeft een workshop 'E-health'. Het is bedoeld voor alle patiënten en belanghebbenden in Son en Breugel.

Redacteur: Rianne van der Heijden

Het Medisch Centrum is gestart met het patiëntenportaal MijnGezondheid.net. Het doel van de bijeenkomst is om de inwoners daarmee bekend te maken.

Digitaal zorgdossier
Dit digitaal zorgdossier is ontstaan op initiatief van Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC). Het RZCC wordt daarbij ondersteund door een regionale samenwerkingsorganisatie in Zuidoost-Brabant. Het RZCC is opgericht met als doel om op regionaal niveau de digitale infrastructuur van zorgtaken verder te ontwikkelen en te coördineren. Dit leidt tot communicatieverbetering tussen de zorgverleners en de patiënten. Nog niet alle zorginstellingen doen mee, maar het Medisch Centrum De Linden en hun patiënten wel.

Snel en eenvoudig
Het digitale zorgsysteem met digitale communicatie bestaat al bijna vijf jaar. Het Digi-dokterteam wil in samenwerking met Son en Breugel Verbindt de zorgservice omhoogtillen, zodat patiënten gemakkelijk en overzichtelijk toegang hebben tot zorg en hun zorgdossier. Met MijnGezondheid.net kunnen patiënten 24 uur per dag en zeven dagen per week hun zorgzaken online regelen bij de huisarts of apotheek. Op een heel eenvoudige manier kunnen patiënten een online afspraak maken met de huisarts, herhaalmedicatie bestellen bij de apotheek of een laboratoriumuitslag inzien. Ook online vragen stellen aan een huisarts of de doktersassistente is snel en eenvoudig.

Voor- en nadelen
De voordelen van het digitale zorgsysteem zijn dat de patiëntenservice verhoogd wordt en dat patiënten zelf de regie hebben over hun zorgdossier. Bovendien is continue inzage in het eigen zorgdossier steeds mogelijk. Bij overdracht van zorgdossiers tussen zorgverleners zijn het medicatieoverzicht en het zorgdossier actueel en direct zichtbaar voor de zorgverleners. Een nadeel is dat een digitaal zorgdossier niet voor iedereen even gemakkelijk is.

Wegwijs maken
Het Digi-dokterteam wil samen met de SeniorenRaad hulp bieden en de drempel verlagen voor mensen die met het digitale zorgdossier willen werken. Het digitale zorgsysteem wordt op een eenvoudige manier uitgelegd. Deelnemen aan deze workshop is een goede mogelijkheid om patiënten wegwijs te maken in MijnGezondheid.net. Het zorgdossier is een veilige manier, die volledig voldoet aan de privacywetgeving (AVG). De patiënten moeten daarom inloggen met DigiD.

Gezonder leven
De patiënt kan op deze manier zelf deelnemen aan zijn zorgdossier. Doordat patiënten zelf metingen gaan doen, zoals bijvoorbeeld bloedsuiker of bloeddruk, ontstaat er een hogere digitale zorgservice, waarbij zelfmonitoring vaker plaats kan vinden in een eigen patiënt gebonden omgeving (PGO). Doordat patiënten zelf meer kunnen en gaan regelen, is er sprake van meer bewustwording van hun gezondheid. En dat kan bijdragen aan een gezonder leven.

Verandering
Dokter De Groot omschrijft dit krachtig: "Gezondheid is meer dan wat wij hier in de huisartsenpraktijk te bieden hebben. Hoe meer patiënten zelf de regie kunnen voeren, hoe beter en sneller een ongezonde leefwijze veranderd kan worden in een gezonde leefwijze. Positieve veranderingen in een leefwijze zijn inzichtelijk en sneller mogelijk."

Aanmelden
U kunt gemakkelijk deelnemen aan de workshop, waardoor u eenvoudig de regie over uw zorgtaken regelt. Kijk eens op www.rzcc.nl of www.home.mijngezondheid.net. Regel uw zorg op het moment dat u schikt en meld u aan via het aanmeldformulier op de website van uw huisarts. Patiënten van Medisch Centrum De Linden kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op www.delinden.dohnet.nl.

Hoe eenvoudig en gemakkelijk u uw zorgdossier kunt regelen wordt uitgelegd bij de bijeenkomst op 29 november 2019 van 13.30 tot 16.00 uur in De Bongerd, Asteroïdenlaan 2A te Breugel. Tijdens deze bijeenkomst wordt de handleiding van het patiënten portaal MijnGezondheid.net uitgedeeld. Een bijeenkomst voor alle dorpsgenoten waarbij het Digi-doktersteam en de Seniorenraad u daarbij graag hun hulp aanbieden.

Themaochtend vrijdag 22 november 2019: 'Duurzaamheid'

Ditmaal een actueel thema. De werkgroep Welzijn en Zorg is erin geslaagd de heer Jorrit Visée te strikken om het begrip 'duurzaamheid' in het algemeen, maar ook in relatie tot senioren, toe te lichten. Jorrit is werkzaam bij de gemeente Son en Breugel als beleidsmedewerker Duurzaamheid/Veiligheid en Wijkbeheer. Wat doet de gemeente aan duurzaamheid en wat kunnen burgers zelf hierin betekenen zijn onderwerpen die aan de orde zullen komen.

Gezien de actualiteit, bijvoorbeeld als het gaat om de transitie van gas naar meer milieuvriendelijke energiebronnen, zeker een onderwerp dat een bezoekje waard is.

De Boerderij is gemakkelijk te bereiken via het parkeerterrein van De Bongerd, Asteroïdenlaan 2a, Breugel. De toegang is gratis; wel wordt een bescheiden bijdrage gevraagd voor een kopje koffie of thee. Iedereen, jong of oud, is van harte welkom. Aanvang 10.00 uur.

Beëindiging wekelijkse koffieochtend

Foto: Pixabay,com

Gezien de geringe belangstelling ziet de werkgroep Welzijn en Zorg van de SeniorenRaad Son en Breugel zich helaas genoodzaakt de wekelijkse koffieochtend op de maandag in het Vestzaktheater met ingang van 2 december uit het programma te halen. Tot die datum is de koffieochtend op maandag 25 november dus nog te bezoeken.

De koffieochtenden op woensdag in Braecklant en in op vrijdag in De Boerderij blijven gehandhaafd.

Stamboomonderzoek op genealogisch spreekuur

Best – Bij CultuurSpoor Best vindt zaterdag 30 november het gratis genealogisch spreekuur plaats. Tussen 11.00 en 13.00 uur ben je van harte welkom met vragen over jouw stamboom, jouw afkomst en familiegegevens. Medewerkers van de Nederlandse Genealogische Vereniging geven antwoord op je vragen of jouw stamboom, afkomst en familiegegevens.

Je krijgt uitleg en demonstraties bij speciale computerprogramma's rond genealogie. Ervaren stamboomonderzoekers laten je zien hoe en waar je op internet handig kunt zoeken, hoe je familieleden vindt en hoe je ontdekt wat er misschien nog meer te vinden is over je familiegeschiedenis. Ze wijzen je ook de weg naar de notariële aktes en het kadaster en waar je kunt snuffelen in de originele stukken. Bovendien wijzen ze je op het nut van invoer van de gegevens in een computerprogramma, zowel voor Windows als voor Mac.

Ben je in het bezit van belangrijke oude documenten, bijvoorbeeld het trouwboekje van je ouders, of bidprentjes? Neem ze mee, dat zoekt makkelijk en snel. Ook de voor- en achternamen van je opa en oma zijn belangrijke informatie. Nog een tip: breng een USB-stick mee, zodat je gevonden gegevens kunt overzetten naar je eigen computer. Vooraf aanmelden is niet nodig, je kunt vrijblijvend binnen lopen.

Hart van de Meierijtoernooi bij DVG Liempde

Foto: Ingezonden

Liempde - Voetbalvereniging DVG uit Liempde houdt op zaterdag 6 juni 2020 voor de vijfde maal het Hart van de Meierijtoernooi voor teams van de JO7, JO8 en JO9 categorie. Het lustrumtoernooi is voor vele teams een mooie gelegenheid om hun seizoen op een sportieve en zeker ook gezellige wijze af te sluiten. Naast de wedstrijden zijn er voor de spelertjes een aantal leuke attracties zoals gratis popcorn en suikerspin. Ook wordt er een rodedraadspel gespeeld per categorie.

Dribbelkoning
Voor alle JO7-spelers wordt een mooi dribbelparcours uitgezet. De speler die het parcours op de juiste en snelste manier aflegt, wordt bekroond met een leuke prijs en de titel Dribbelkoning van de Meierij.

Beste Penaltyploeg
De JO8- en JO9-teams gaan bij het penaltytoernooi uitmaken wie zich een jaar lang de beste Penaltyploeg van de Meierij mag noemen. Ook hier is een leuke prijs aan verbonden.

Historische gebieden
Historisch gezien bestond De Meierij uit De Vrijdom van hoofdstad 's-Hertogenbosch en de vier kwartieren van Maasland, Kempenland, Peelland en Oisterwijk. De toernooi-organisatie zou het mooi vinden als teams uit al deze historische gebieden zich inschrijven voor dit toernooi. Het toernooi kan nog een internationaal tintje krijgen, want ook het Belgische Lommel was voorheen onderdeel van de Meierij.

Plaats en tijd
Het toernooi wordt gehouden op Sportpark De Roode Bleek gelegen aan de Sportlaan 1 te Liempde. Het sportpark is gemakkelijk bereikbaar vanaf de A2. De JO7-teams spelen van 09.00 uur tot 12.00 uur. De JO8- en JO9-teams spelen van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Inschrijving toernooi
De deelname aan het toernooi is geheel gratis. Ben je als club of als team geïnteresseerd in dit toernooi, stuur dan voor de aanvraag van het inschrijfformulier zo spoedig mogelijk een e-mail naar Hvdmtoernooi@gmail.com. De inschrijving staat open tot 1 februari 2020.

Zelfhulpgroep voor naasten van mensen met borderline zoekt deelnemers

Eindhoven - Voor de zelfhulpgroep voor naasten van mensen met borderline zijn ze op zoek naar nieuwe deelnemers.

Wat is zelfhulp?
Zelfhulp is een mogelijkheid om met lotgenoten in contact te komen. De deelnemers kunnen in een groepen bij elkaar komen zonder tussenkomst van de reguliere hulpverlening. In een groep kunnen de deelnemers hun ervaringen delen en elkaar steunen. Vaak voelen zij zich dan beter begrepen, omdat ze herkenning vinden bij lotgenoten.

De zelfhulpgroep voor naasten van mensen met borderline problematiek wordt begeleid door vrijwilligers van de Stichting Labyrint In Perspectief. Een kleine vergoeding van 3 euro wordt gevraagd voor koffie, thee en organisatie.

Met ondersteuning van Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant zal er maandelijks, op een donderdagavond, een bijeenkomst plaatsvinden in Eindhoven. Voor meer informatie of aanmelding kun je kijken op www.zelfhulpnetwerk.nl of contact opnemen via eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl of 040-2118328.

Sinterklaashuis Eindhoven, oh kom er eens kijken...

Eindhoven - Vanaf dinsdag 19 november is het dan eindelijk zo ver; het Sinterklaashuis in Eindhoven opent zijn deuren in de Steentjeskerk. Sinterklaas zal daar tot woensdag 4 december logeren met zijn Pieten. Het Sinterklaashuis heeft verschillende kamers waar bezoekers van alles kunnen beleven. Op de route kunnen kinderen een kijkje nemen in alle kamers. Ouders hoeven niet buiten te wachten, maar kunnen zich vermaken op een terrasje met uitzicht op de pietendisco.

Route
Als eerste ga je naar de pietenschool, waar je je pietendiploma kunt behalen. Daarna ga je een kijkje nemen in de bakkerij, na al die oefeningen op de pietenschool heb je waarschijnlijk dorst en honger gekregen dus ranja en pepernoten zijn hier aanwezig. Ook wordt hier je pietendiploma uitgereikt. Hierna ga je alle andere kamers in het Sinterklaashuis bekijken, de slaapkamer van Sinterklaas, zijn werkkamer, de pakjes kamer en als laatste de schatkamer. Het hoogtepunt van de route is natuurlijk een bezoek aan Sinterklaas zelf. Hier mogen alle kinderen even bij de Sint op schoot en als klap op de vuurpijl krijgen alle kinderen van de Goedheiligman een cadeautje. Mocht je na dit alles nog geen genoeg hebben, dan kun je in de pietendisco ook nog lekker dansen met zwarte Piet.

Kaartverkoop
Kinderen en hun (groot)ouders of begeleiders zijn welkom van dinsdag 19 november tot en met woensdag 4 december. Kaartjes à 6,90 euro (voor kinderen én hun begeleiders) zijn te koop via de site van het Sinterklaashuis, www.sinterklaashuis-eindhoven.nl.

Kerstkaarten maken bij het Onderonsje

Sint-Oedenrode - Zoals inmiddels de traditie is geworden gaan de deelnemers van het Onderonsje op donderdagmiddag 28 november van 14.00 – 16.00 uur creatief aan de slag om mooie kerstkaarten te maken. Iedereen vanaf 55 jaar is welkom. De kosten inclusief koffie/thee en materiaal zijn drie euro.

De vrijwilligers van het Damiaancentrum zorgen ervoor dat allerlei materiaal beschikbaar is om te knippen, te plakken en te kleuren. Het is fijn als u zich van tevoren opgeeft, maar u mag ook spontaan binnen lopen. Info en aanmelding bij Petra Vesters, tel. 06-10068676 of via petrav@kpnmail.nl.

Het Onderonsje is één van de activiteiten van het Damiaancentrum. Zie de website voor andere activiteiten: www.damiaancentrum.nl. Schijndelseweg 46 in Sint-Oedenrode.

Southern Comfort Barber Mates zoekt nieuwe leden

Eindhoven - De Southern Comfort Barber Mates uit Eindhoven zingen a capella barbershop, vier stemmig zonder muzikale begeleiding of bladmuziek en dat doen de twintig mannen allemaal uit het hoofd. De groep mannen heeft veel plezier in zingen en maakt daarbij veel lol. Dit alles doen zij onder de bezielende leiding van hun dirigente (MD) Hanneke Reijerse.

Het koor is dringend op zoek naar een aanvulling voor de baritons en tenoren. Dus trek je stoute schoenen aan en kom luisteren en zing mee. Voor je het weet ben je verkocht aan deze mooie stijl van zingen. Heb je het voornemen om bij een koor te gaan zingen? Kom dan eens vrijblijvend een keer luisteren en eventueel meezingen. De repetitie is op woensdagavond vanaf 20.00 – 22.30 uur in wijkaccommodatie De Boemerang, Planetenlaan 1a in de Eindhovense wijk Woensel. Probeer het eens een maandje gratis zonder verplichtingen. Iedereen is van harte welkom, ook als je (nog) géén geoefend zanger bent.

Wie houdt er nu niet van muziek? De koorleden van Southern Comfort Barber Mates in ieder geval wel. Zij zingen diverse genres van onder andere Elvis Presley, Elton Jon, Ricky Nelson, Queen, The Beatles, John Denver, Rob de Nijs en Guus Meeuwis. Voor de komende feestdagen mogen de kerstliederen natuurlijk niet ontbreken.

Wil je een optreden beluisteren en bekijken kom dan zondag 15 december naar Strijp-S naar de Feel Good Market. Vermoedelijk rond 14.00 uur staat hun optreden daar gepland. De juiste tijd is nog niet bekend. Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten? Neem dan contact op met ajj.van.dijk@gmail.com of kijk op www.scbm.nl.

Torenconcert en lezing Roois Kultuur Kontakt

Foto: Ingezonden

Het torenconcert Roois Kultuur Kontakt door Les Enfants du Paradis wordt zaterdag 23 november om 20.15 uur gehouden in de Knoptoren, Sint-Oedenrode met het programma Les Vieux Amants-Chansons melancholiques.

Rokerige chansons die ooit klonken in de donkerbruine Parijse cabarets; clubs waar men met rode wijn en sigaret mijmerde over de condition humaine. Liederen die doen voelen hoe het menselijk tekort het hart doet lijden en de ziel pijnigt: Franse chansons op zijn best.

Hier worden ze verteld door Les Enfants du Paradis: Lizet van Beek, zang en verhalen en Doré van Deijck, piano. In dit programma nemen zij u mee naar de wereld van de grote chansonniers als Barbara, Brel, Piaf en meer, waarin stad, nacht, liefde, passie en verlangen op melancholische wijze worden bezongen. Zij verhalen ook van oude liefdes die die altijd mochten duren zoals die van toen, ooit, in Brussel: C'etait au temps du Bruxelles dansant. Grote impact hebben de liederen van Barbara die hier een Nederlandstalige bewerking kregen waardoor ze nog dichter op de huid komen te liggen. Een feest voor het hart, balsem voor de ziel.

Toegangskaarten á € 10,00 zijn verkrijgbaar bij de entree van de Knoptoren, bij het VVV-kantoor, bij de Brunawinkel en te reserveren via secretaris@rooiskultuurkontakt.nl.

Lezing Elsbeht Etty
Op vrijdag 22 november om 20.00 uur wordt in De Knoptoren de lezing van Elsbeth Etty gehouden. Elsbeth Etty (1951) is journaliste, literair criticus, schrijfster en bijzonder hoogleraar aan de V.U.Amsterdam. Zij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Amsterdam en was zeer actief in het studentenleven. In 1996 promoveerde zij cum laude op een proefschrift over het leven van Henriëtte Roland Holst (1869-1952) met als titel 'Liefde is heel het leven niet'. Deze dissertatie werd bekroond met De Gouden Uil en de Busken Huetprijs en genomineerd voor de Ako Literatuurprijs. In 2008 ontving zij de Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek.

Entreeprijs € 10,00. Abonnementhouders mogen gratis een introducé meenemen. Kaarten voor deze lezing zijn verkrijgbaar bij Bruna Boekhandel, het VVV kantoor, via de website: www.rooiskultuurkontakt.nl en aan de kassa.

Als het thuis niet meer gaat en opname in zicht komt

Best/ Oirschot –In het Alzheimer Café B.O.S. (Best, Oirschot, Son en Breugel) wordt op woensdagavond 27 november vanaf 19.30 uur een avond gehouden met het thema 'Als het thuis niet meer gaat en opname in zicht komt'. Op deze avond gaan ze hierover in gesprek met een zorgtrajectbegeleider en een clientadviseur.

Mensen met dementie blijven zo lang mogelijk thuis wonen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Daarbij krijgen ze ondersteuning van familie, vrienden en betrokken hulpverleners. Maar soms is het toch noodzakelijk om na te gaan denken over opname in een verpleeghuis. Wanneer breekt het moment aan dat het niet meer gaat thuis? Wat zijn dan de vervolgstappen? Mag je zelf kiezen waar je wilt wonen? Komt je verwante op een gesloten afdeling en wat betekent dit? Hoe wordt een opname ervaren door degene met dementie en door de mantelzorger? Deze vragen zullen centraal staan in het gesprek met een zorgtrajectbegeleider en een clientadviseur, de gasten van deze avond. Na de pauze is er ruimte om ervaringen te delen en vragen te stellen.

Het Alzheimer Café B.O.S., Zalencentrum 't Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot, is gratis toegankelijk en bij binnenkomst wordt u getrakteerd op een kopje koffie of thee. In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken van het Alzheimer Café B.O.S. te bekijken en (gratis) te lenen. Ook liggen er folders en brochures over dementie.

Voor inlichtingen: Jan Verbeek, Best (06-41546859), Diny Nooijen, Son en Breugel (0499-473708) of Francien Dekkers, Oirschot (06-16677830). Zie voor meer informatie over alle Alzheimer Cafés in de regio de website van Alzheimer Nederland, regio Zuidoost Brabant.

Bonte avond CV De Wetters

Nederwetten - CV De Wetters houdt dit jaar weer twee bonte avonden vol muziek, plezier en gezelligheid in de residentie Carpa de Fiësta (MFA, De Koppel te Nederwetten). De avonden zitten bomvol optredens van onder anderen Erik Mulder, Rob Scheepers (uit Sterksel), Frans Bevers en Hans Keeris.

Daarnaast worden er spetterende optredens verzorgd door de Dames van de Raad, de oud-prinsen en natuurlijk de eigen dansgarde, allemaal samengebracht door entertainmentstukken van onder andere Zes Kir Niks en De Briljantjes. De Wettertetters zorgen voor de muzikale omlijsting deze avond.

De avonden vinden dit jaar plaats op vrijdag 17 januari en vrijdag 21 februari 2020. U bent welkom vanaf 18.45 uur. Het avondvullende programma begint om 19.30 uur. Kaartjes zijn vanaf 1 december verkrijgbaar bij de kantine van R.K.V.V. Nederwetten of bij Rianne Verhoeven (Thijs Slootshof 11 te Nederwetten, 06-13700648) en kosten twaalf euro per stuk.

KBO Lieshout Super kienavond

Lieshout - KBO Lieshout houdt vrijdag 22 november een Super kienavond met interessante prijzen. Zij nodigen iedereen uit deze Super kienavond mee te komen maken.

Het prijzenarsenaal bevat vele rondes met enveloppen extra gevuld, daarnaast goed gevulde levensmiddelentassen, koffiepakketten en u maakt kans op de Jackpot. Het kienen begint om 20.00 uur in de Grote Zaal van het Dorpshuis. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Iedereen is welkom.

Team Meierij neemt deel aan Alpe d'HuZes

Sint-Oedenrode - Team Meierij gaat op 4 juni 2020 meedoen aan Alpe D'huzes. Een fysieke uitdaging voor hunzelf en daarnaast een mooie uitdaging om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het KWF. Hiervoor heeft het team verschillende acties uitgezet. Eén daarvan is het verkopen van worstenbroodjes voor het goede doel. De worstenbroodjes worden aangeboden door Bakkerij Bekkers en daar is team Meierij erg dankbaar voor.

De prijzen voor de broodjes zijn:
Vier worstenbroodjes voor 6 euro
Zes worstenbroodjes voor 9 euro
Tien worstenbroodjes voor 15 euro.

Wil jij deze actie ondersteunen, bestel dan de worstenbroodjes via worstenbroodjes2020@gmail.com. Je ontvangt een bevestigingsmail met verdere instructies voor de betaling en ophalen van de worstenbroodjes. Ophaaldagen zijn 30 november en 22 december. De gehele opbrengst gaat naar KWF.

SBC Jeugd

Uitslag 16 november
SBC JO 19-1 - RKSV Nuenen JO 19-2 2 - 4
SBC JO 19-2 - EMK JO 19-1 2 - 1
Gelrop JO 19-4 - SBC JO 19-3 1 - 0
SBC JO 19-4 - SV Unitas"59 JO 19-3 5 - 3
SBC JO 17-1 - Juliana Mill JO 17-1 1 - 3
SBC JO 17-2 - OJC Rosmalen JO 17-4 0 - 1
Beerse Boys JO 17-2 - SBC JO 17-3 1 - 2
SBC JO 17-4 - Brabantia JO 17-3 4 - 1
Best Vooruit JO 17-3 - SBC JO 17-5G 5 - 0
Geldrop MO 17-1 - SBC MO 17-1 7 - 0
Nivo Sparta JO 15-1 - SBC JO 15-1 2 - 4
SBC JO 15-2 - Best Vooruit JO 15-2 3 - 1
SCG,18 JO 15-2 - SBC JO 15-3 8 - 1
SBC MO 15-1 - Eindhoven AV/RPC MO 15-2 Afgelast
Scharn JO 14-1 - SBC JO 14-1 3 - 3
SBC JO 14-2 - SV BLC JO 14-1 1 - 11
SJO Juventud JO 14-1 - SBC JO 14-3 4 - 0
SBC JO 14-4 - SV BLC JO 14-3 3 - 1
FC Geleen Zuid JO 13-1 - SBC JO 13-1G 0 - 2
SBC JO 13-2 - SV Valkenswaard JO 13-2 3 - 1
ST Dees/Vessem JO 13-1 - SBC JO 13-3 0 - 0
SBC JO 13-4 - VRIJ
Zigo JO 12-1 - SBC JO 12-1 4 - 10
SBC JO 12-2 - RKSV Nuenen JO 12-1 1 - 17
SBC JO 12-3G - Acht JO 12-1 5 - 2
Woenselse Boys JO 12-3 - SBC JO 12-4 4 - 5
Oirschot Vooruit JO 12-2 - SBC JO 12-5G 11 - 0
SBC JO 11-1 - WODAN JO 11-1 2 - 3
SBC JO 11-2G - Essche Boys JO 11-1 6 - 6
SBC JO 11-3 - Woenselse Boys JO 11-3 5 - 2
Dommelen JO 11-2 - SBC JO 11-4G 5 - 0
SBC JO 11-5 - Terlo JO 11-1 5 - 0
SBC JO 11-6 - DBS JO 11-5 2 - 2
SBC G 1G - DBS G 1 2 - 5

Programma 23 november
THUIS TEAM BEZOEKERS VERTREK AANVANG
SBC JO 19-1 - Reusel Sport JO 19-115:15
RKSV Heeze JO 19-2 - SBC JO 19-2 13:30 14:30
SBC JO 19-3 - DOSL JO 19-2 15:15
FC Eindhoven AV JO 19-2 - SBC JO 19-4 11:45 12:45
Avanti'31 JO 17-1 - SBC JO 17-1 13:30 14:30
Best Vooruit JO 17-2 - SBC JO 17-2 13:45 14:45
SBC JO 17-3 - Boxtel JO 17-2 15:15
SBC JO 17-4 - VRIJ
DBS JO 17-4 - SBC JO 17-5G 11:15 12:15
SBC MO 17-1 - Oirschot Vooruit MO 17-1 13:15
SBC JO 15-1 - OJC Rosmalen JO 15-1 13:15
BMC JO 15-1 - SBC JO 15-2 12:00 13:00
SBC JO 15-3 - RKSV Nuenen JO 15-6 13:15
Marvilde MO 15-2 - SBC MO 15-1 11:30 12:30
SV TOP JO 14-1 - SBC JO 14-1 11:30 12:30
Teisterbanders JO 14-1 - SBC JO 14-2 11:30 12:30
SBC JO 14-3 - FC Eindhoven AV JO 14-4 13:15
SV Unitas"59 JO 14-3 - SBC JO 14-4 11:45 12:45
SBC JO 13-1G - RKSV Nuenen JO 13-1 11:45
ODC JO 13-2 - SBC JO 13-2 09:15 10:15
SBC JO 13-3 - Reusel Sport JO 13-2 11:45
SBC JO 13-4 - UNA JO 13-3 11:45
SBC JO 12-1 - UNA JO 12-1G 11:45
RPC JO 12-1 - SBC JO 12-2 09:15 10:15
DBS JO 12-3 - SBC JO 12-3G 08:00 09:00
SBC JO 12-4 - DBS JO 12-4 11:45
SBC JO 12-5G - Geldrop JO 12-4 11:45
Geldrop JO 11-1 - SBC JO 11-1 09:00 10:00
Hedel JO 11-1 - SBC JO 11-2G 09:00 10:00
UNA JO 11-3G - SBC JO 11-3 09:00 10:00
SBC JO 11-4G - DOSL JO 11-1 10:15
Riethoven JO 11-1G - SBC JO 11-5 09:30 10:30
Oirschot Vooruit JO 11-3 - SBC JO 11-6 09:00 10:00
SV Valkenswaard JO 10-1 - SBC JO 10-1 07:45 08:45
SBC JO 10-2G - VRIJ
SBC JO 10-3 - Geldrop JO 10-3 10:15
UNA JO 10-2 - SBC JO 10-4 08:00 09:00
SBC JO 10-5 - Tongelre JO 10-1G 10:15
WODAN JO 10-4 - SBC JO 10-6G 09:15 10:15
SV Unitas"59 JO 10-7 - SBC JO 10-7 09:00 10:00
SBC JO 10-8 - RPC JO 10-4 10:15
SBC JO 9-1 - SC 't Zandt JO 9-2 09:00
RKSV Nuenen JO 9-2 - SBC JO 9-2 07:45 08:30
RKSV Nuenen JO 9-3 - SBC JO 9-3G 07:45 08:30
SBC JO 9-4 - RPC JO 9-3 09:00
SBC JO 9-5 - SV Unitas"59 JO 9-5 09:00
SV Unitas"59 JO 8-2 - SBC JO 8-1 08:00 08:45
SBC JO 8-2 - RKSV Heeze JO 8-1 09:00
UNA JO 8-2 - SBC JO 8-3G 08:00 09:00
SBC JO 8-4 - VRIJ
SBC JO 8-5 - SV Unitas"59 JO 8-5 09:00
ODC G 2G - SBC G 1G 09:00 10:00

Nijnsel/TVE Reclame uitgebekerd

Nijnsel Heren 1 toog zondag 17 november opnieuw naar Schijndel om aldaar Avanti'31 te bestrijden. 'Opnieuw' omdat een aantal maanden geleden de competitiewedstrijd op de rol stond (1-0 verlies) en deze zondag de volgende bekerronde. Nijnsel draait de laatste weken duidelijk minder en de tegenstander verliest al langere tijd de nodige punten. Volgens lokale Avantianen met name ten gevolge van een langdurige blessuregolf. Kortom, een open wedstrijd lag voor de hand.

Bij de bezoekers waren enige mutaties doorgevoerd. Misschien had niet iedereen op een bekervervolg gerekend. De thuisploeg begon gretiger aan de wedstrijd dan Nijnsel, zo leek het althans. Er werd meteen drukgezet en de gastheren hielden het spel goed breed, zodat er de nodige gevaarlijke voorzetten in de Nijnselse zestien ploften. En dan met een fysiek sterke spits van bijna twee meter in je nek.

In de negende minuut was het al raak voor de thuisploeg. Eerst werd de bal nog van de lijn gehaald maar twee seconden later leidde een slimme boogbal over de keeper en een verdediger heen tot de verdiende 1-0 voorsprong. Vervolgens hield Avanti de druk op de ketel en slaagde Nijnsel er maar nauwelijks in over de middellijn te komen. En als dat al lukte dan werd de bal weer snel ingeleverd. Een alleszins logische en verdiende ruststand stond na 45 minuten op het bord en daar mocht Nijnsel niet eens mee mopperen.

Na de thee tapte Nijnsel uit een ander vaatje. De bal werd langer in de ploeg gehouden en de geelbaluwen waren veel vaker op de helft van de tegenstander te vinden. Dit leidde ook wel tot kansen en kansjes, maar de keeper van de gastheren had er goed het oog in en hield zijn doel schoon. Vervolgens verstreek de tijd en de overtuiging. Nijnsel streed tot de laatste minuut, in de hoop op strafschoppen, maar Avanti'31 liet de voorsprong niet meer uit handen glippen. De zoveelste zure 1-0 van de afgelopen maanden werd daardoor een feit en kwam er ook een einde aan het bekeravontuur.

Zondag naar Helmond
Het is weer even geleden, maar Nijnsel Heren 1 gaat zondag 24 november weer eens op bezoek bij sportstad Helmond. De competitie wordt namelijk hervat tegen Helmondia, een ploeg die goed draait en stevig op de tweede plaats staat. In de huidige vorm een lastige tegenstander, maar mogelijk ook een mooie gelegenheid te laten zien waar Nijnsel echt toe in staat is. En ze weer eens een doelpuntje mogen vieren. Supporters verenigt u!

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Woensdag 13 november
Corridor R2 – DAW 1 - 9

Programma
Woensdag 20 november aanvang
Corridor MW1 – Klick '15 MW2 20.00

Zaterdag 23 november
Celeritas D1 – Corridor D3 09.15
Be Quick E4 – Corridor E1 09.30
Rust Roest F1 – Corridor F1 10.00
De Korfrakkers D2 – Corridor D2 10.40
JES B1 – Corridor B1 13.00
DAW Schaijk C2 – Corridor C1 14.30

Zondag 24 november
Corridor 3 – Prinses Irene 3 09.45
SCMH 1 – Corridor 1 13.30

RKVV Nederwetten

Programma zaterdag 23 november
Nuenen Vet - Nederwetten Vet. 16.15 uur

Zondag 24 November
Irene 1 - Nederwetten 1. 14.30 uur
SBC 6 - Nederwetten 2. 12.00 uur
Nederwetten 3 - Acht 6. 11.00 uur
DVS 7 - Nederwetten 4. 12.00 uur
Nederwetten Da 1 - Hapert Da 1. 11.00 uur

Golfclub Son

De WEX-commissie organiseert zestien wedstrijden op externe banen. Naast de winnaar/winnares per wedstrijd wordt van iedere deelnemer het puntentotaal opgeteld en wordt na zestien wedstrijden gekeken wie de beste score heeft behaald.

De einduitslag van de Wex GolfPlaza Leaderboard competitie 2019 is bekend. Bij de dames werd Franca van Laanen met 172 punten eerste. De tweede plaats is voor Monica Smolders met 171 punten en derde werd Ans Merks met 157 punten. Bij de heren was de eerste plaats voor Harrie Coppelmans met 150 punten. Henk van Kooijk werd tweede met 149 punten en Rob Gielen derde met 147 punten.

Wedstrijduitslagen 13 november
Weco Clubwedstrijd Niet Qualifying Greensome Matchplay
1. Mieke Hattink handicap 32.8 score +8
2. Rob Gielen handicap 18.5 score +3
3. Sanderijn Vermande handicap 26.9 score +1 (laatste 6 holes score 4)
4. Frans Holla handicap 32.3 score +1 (laatste 6 holes score 2 1/2)
Leary dames: Sanderijn VermandeLeary heren en Neary dames en heren niet gevallen

Programma
23 november: Follow the Leader Niet Qualifying Greensome 3 sides Strokeplay
27 november: Clubwedstrijd Texas Scramble Niet Qualifying 4-bal Stableford

Dames VC Pieter Brueghel maatje te klein voor Livoc

De laatste tijd komen er niet veel punten meer binnen voor het eerste damesteam van VC Pieter Brueghel. De vorige wedstrijd tegen Bladel was erg slecht. Er zat weinig pit in en niets lukte. Dat was een wedstrijd om heel snel te vergeten.

Op 11 november was de herkansing tegen Livoc. Livoc was vorig jaar ook gepromoveerd maar dan vanuit de andere eerste klasse. Bij het inspelen was al duidelijk dat het een pittige wedstrijd zou worden. Vanaf het begin van de eerste set stonden de dames van VC Pieter Brueghel flink onder druk. De middenaanvalsters van Livoc knalden de bal vanuit alle kanten snoeihard op de grond. Af en toe zat er een leuke rally tussen, maar VC Pieter Brueghel had niets in te brengen. Er werd wel hard gewerkt, af en toe kwam er een leuke aanval tussendoor, maar spannend is het de eerste set nooit geweest. Met 10-25 werd de eerste set verloren.

De tweede set ging vanaf het begin gelijk op. Livoc maakte af en toe wat foutjes waar VC Pieter Brueghel van kon profiteren. Het was een mooie pot volleybal en leuk voor het publiek om te zien. Ieder punt werd gevierd en het was megaspannend. Zowel Livoc als VC Pieter Brueghel hadden kansen om de tweede set te pakken, maar uiteindelijk ging ook de tweede set jammer genoeg met 25-27 naar Livoc.

Direct aan het begin van de derde set kregen de dames uit Son en Breugel een paar punten om de oren en die achterstand werd de hele set niet meer goedgemaakt. Af en toe werd het gat iets kleiner, maar als Livoc dan weer de service kreeg werd het gat weer wat groter. De derde set ging met 19-25 ook verloren. Conclusie: Livoc was echt een maatje te groot.

Handbalvereniging Apollo

Uitslagen beker
Rapiditas HS1 - Apollo HS1 24-25
Taxandria HS1 - Apollo HS2 33-44

Uitslagen 16 en 17 november
Handbal Someren E1 - Apollo E1 8-10
Apollo D1 - VHC '13 D1 10-13
H.C.B. '92 DA1 - Apollo DA1 12-13
Apollo HC1 - Bergeijk HC1 15-28
Tremeg HB1 - Apollo HB1 26-28
Apollo HS2 - Bedo HS1 21-28
De Sprint/Niobe DS2 - Apollo DS1 15-23
HV Quintus HS3 - Apollo HS1 30-33
Handbal Someren HS2 - Apollo HS3 23-26

Programma
Beker 22 november
20:00 uur: Apollo DS1 - T.S.H.V. Camelot DS1

23 november
10:00 uur: Bedo E1 - Apollo E1
10:00 uur: HV Bommelerwaard D1 - Apollo D1
19:10 uur: Apollo HB1 - Handbal Someren HB1
19:15 uur: Aristos HS1 - Apollo HS2
20:30 uur: Apollo HS1 - Feyenoord Handbal HS2

24 november
11:55 uur: Heerle DA1 - Apollo DA1
12:15 uur: PSV Handbal DS3 - Apollo DS1
12:20 uur: Manual HS2 - Apollo HS3
13:15 uur: VHC'13 HC1 - Apollo HC1

KNLTB TV Pieter Brueghel

Uitslagen 16 november
Dames dubbel 17+ Zaterdag – Hoofdklasse – Afdeling 1
Pieter Brueghel 1 - Wettenseind 1 0-4

Dames dubbel 35+ Zaterdag – 2e klasse – Afdeling 1
Pieter Brueghel 1 -Telro 2 2-2

Gemengd dubbel 17+ Zaterdag – 2e klasse – Afdeling 3
Carolus 2 -Pieter Brueghel 1 3-1

Heren dubbel 35+ Zaterdag – 2e klasse – Afdeling 1
Pieter Brueghel 1 -Munsel 1 3-1

Gemengd dubbel 17+ Zaterdag – 3e klasse – Afdeling 1
Tegenbosch 1 - Pieter Brueghel 2 2-2

Heren dubbel 17+ Zaterdag – 1e klasse – Afdeling 1
Fellenoord 2 – Pieter Brueghel 1 2-2

Heren dubbel 17+ Vrijdag Avond – 1e klasse – Afdeling 1
Liessel 1 – Pieter Brueghel 1 4-0

Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond – 1e klasse – Afdeling 1
Zijtaart 1 – Pieter Brueghel 1 3-1

Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond – 2e klasse – Afdeling 2
Pieter Brueghel 2 -Metzpoint 1-3

Gemengd dubbel 17+ Vrijdag Avond – 3e klasse – Afdeling 3
Eresloch – Pieter Brueghel 1 1-3

Dames dubbel 17+ Vrijdag Avond – 2e klasse – Afdeling 4
Pieter Brueghel 1 - Carolus 2 4-0

Goede prestaties Argo-zwemmers tijdens Brabantse Kampioenschappen

Leonie Habraken, Roel Janssen, Lars Diesch en Lucas Somers hebben afgelopen weekend deelgenomen aan de Brabantse Winter Kampioenschappen in Eindhoven. Ondanks hun goede prestaties zat een podiumplek er helaas niet in.

Leonie werd 6e op de 400m vrije slag in 5.03.44, 8e op de 100m schoolslag in 1.27.22, 4e op de 400m wisselslag in 5.51.04 en 20e op de 100m vrije slag in 1.09.44. Lucas werd 11e op de 200m rugslag in 2.37.11, 25e op de 50m vrije slag in 0.28.79 en 25e op de 200m vrije slag in 2.24.61. Lars werd 17e op de 50m vrije slag in 0.25.68 en 7e op de 50m schoolslag in 0.30.92 en Roel werd 24e op de 200m vrije slag in 2.15.86.

Komend weekend gaat de strijd om de Brabantse titels verder in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven, aanvang zaterdag en zondag om 13.00 uur.

Waterpolo uitslagen
B jongens - De Dokkelaers 5-11
C gemengd - Arethusa 3-16
Dames 1 - SWNZ 4-12
Heren 1 - De Dokkelaers 9-10

Emy van Gerven Nederlands kampioen ITF Teakwon-Do

Chong Do Kwan-leden Foto: Ingezonden

Dit jaar was Delft het strijdtoneel voor de Nederlandse Kampioenschappen ITF Taekwon-Do 2019. Chong Do Kwan was met negen leden vertegenwoordigd in verschillende leeftijd categorieën en klasses.

De onderdelen zijn stijlfiguren, sparring, springtechnieken en breektechnieken. Tijdens het onderdeel stijlfiguren lopen twee deelnemers tegen elkaar een vast patroon voor een vijftal juryleden. Dit dient tot in de uiterste precisie uitgevoerd te worden. Jarko Kuipers werd in de junioren A-klasse Nederlands kampioen. Julian Merks behaalde een knappe derde plaats in deze poule. Ook Ishwary Ragunath werd derde in haar junioren B-klasse.

CDK staat bekend om op de specials goed te presteren. Techniek, kracht en uiterste concentratie is van belang om de planken door te krijgen. Het werd een spannende finale bij de junioren A-klasse waar Daan Schoenmakers het onderspit moest delven tegen een Rotterdammer en werd tweede en Jarko Kuipers zijn derde plek in ontvangst mocht nemen.

Spectaculaire hoogtes werden gesprongen bij de springtechnieken. Een speciaal ontworpen apparaat met daarop een plank die om getrapt moest worden, werd naar ongekende hoogtes gebracht. Het eerste optreden van Julian Merks in de junioren A-klasse was voor hem geen probleem en hij wist de titel weer in de wacht te slepen met een sprong van 2 meter 40.

Als laatste onderdeel kwam het sparren aan bod. Drie leden waren hiervoor geselecteerd door Sabum Carlo van de Braak. Jeugdlid Emy van Gerven wist deze keer met haar lenige benen, slimme technieken, goed luisteren naar haar coach de Nederlandse titel binnen te halen en werd terecht kampioen. Helaas keerden Guus van Beek, Jules Braun en Iris Donkers deze keer zonder eremetaal huiswaarts. Gelukkig wel met weer een hele ervaring rijker en verbeterpunten voor het volgende toernooi, het eigen Fuji Mae Kids Cup op 8 december in sporthal De Streepen in Sint-Oedenrode. Dit jaar alweer voor de zesde keer, dus kom kijken en zie al hun kampioenen, maar zeker ook alle beginnelingen. Voor meer info voor deze mooie Martial Art kijk op www.carlo-do.com of neem contact op met hoofdleraar Sabum Carlo van de Braak 06-41493483.

BC 't Koffertje '94

Uitslag 18 november
A-lijn:

1. Irmgard Etman & Dirk Gillissen 63,13%
2. Ton van Acht & Theo van Geffen 59,58%
3. Wilma van den Biggelaar & Jan Janssen 57,71%

B-lijn:
1. Martien Hulsen & Jan van der Velden 69,44%
2. Bert Foolen & Maria Foolen 61,46%
3. Marianne Bekkers & Maria Bloem 53,82%.

Bridgeclub De Beckart

Uitslag 14 november
1. Henriette en Jan Verheijen 62.50%
2. Harrie Maas en Fried van de Laar 49.17%
3. Nel Dielemans en Jan Verbunt 48.33%.

Bridgeclub Son

Uitslag 13 november Braecklant
1. Marijke Braams & Jo Bakker 66,19%
2. Hannie Verreck & Marijke ter Meulen 59,55%
3. Gerrie Veenhof & Ruud Veenhof 57,76%

Numi

Foto: Ingezonden

Lieve Numi zoekt een familie waar ze rustig mag wennen en kan ontdooien. Ze is namelijk nog aan het wennen aan mensen, al is ze heel dapper en durft steeds meer. We hebben er daarom ook het volste vertrouwen in dat Numi nog vooruit zal gaan in haar nieuwe huis en zijn trots op hoe goed ze het al doet. Numi was al wat ouder toen ze in het asiel terecht kwam en is weinig interactie met mensen gewend. In haar gastgezin doet Numi het enorm goed, ze laat zich al aaien en geniet daar ook zichtbaar van. In haar gastgezin heeft Numi kittens om zich heen gehad en ook volwassen katten waar ze het goed mee kan vinden.

Het zou voor haar dan ook leuk zijn om ergens terecht te komen waar een sociaal soortgenootje is waar ze nog van kan leren en lekker mee kan spelen. Kun jij haar dit bieden? Voor meer informatie bezoek de link: https://bit.ly/2Ob67kb.

Horen, Zien en Zwijgen

Foto: Huub Coenen

'Stikstofuitstoot' en 'stikstofdeposities' zijn mooie woorden voor het spelletje galgje. Helaas zit de strop ook om de agrarische- & bouwsector door de uitspraak van de Raad van State. Wie heeft er nu boter op het hoofd? Waar belandt de hete aardappel? En wordt de soep zo heet gegeten? 2019 is in ieder geval het jaar waarin er niets meer uit te stellen valt en is het horen, zien en zwijgen voorbij.

Foto: Huub Coenen
Foto: Huub Coenen
31 / 32