DeMooiSonenBreugelkrant

26 juni 2019

DeMooiSonenBreugelkrant 26 juni 2019


Foto: Ingezonden

Kom op 30 juni naar de Sonse haven voor het eerste Drakenbootfestijn. Zorg dat je niets mist van de strijd tussen de verschillende teams en geniet van de verschillende activiteiten op de kade.

Lees alles over het Drakenbootfestijn met betrekking tot de huisregels, de twee goede doelen, het parkeren van je fiets, plattegrond van het terrein in de speciale bijlage op pagina 17 tot en met 24.

Jaargang 4 • Week 26 • 26 juni 2019

Even voorstellen Leo Hokke

Foto: Wil Feijen

Sinds korte tijd ben ik werkzaam als redacteur bij DeMooiSonenBreugelKrant en wil u graag langs deze weg nader met mij laten kennis maken. Ik woon bijna 13 jaar in Son en Breugel. Sinds september vorig jaar ben ik alleen, omdat mijn vrouw, kort na haar 64e verjaardag, is overleden.

Ik ben geboren in Rotterdam, maar heb daar slechts de eerste zes jaar van mijn leven gewoond. Omdat vader beroepsmilitair was, zijn wij als gezin een aantal keren moeten verhuizen zodra hij werd overgeplaatst naar een andere 'garnizoensplaats'. Vandaar dat de stad Utrecht en later Ede een groot deel van mijn leven als woonplaats hebben gediend. Het grootste deel van mijn leven, bijna 40 jaar, heb ik doorgebracht in Ede. In deze plaats en later Wageningen heb ik mijn opleidingen gevolgd.

In de jaren zestig heb ik, samen met een stel vrienden, een band opgericht. Ikzelf speelde gitaar en was zanger van de band en we oefenden ons suf om de toenmalige top-40 nummers onder de knie te krijgen. Ons repertoire bestond later uit rythm & bluesnummers. We begonnen met optredens, eerst in de kantines van de omliggende campings van Ede, later in de pubs en cafés in Arnhem, Utrecht en Zwolle. Wij mochten enige jaren later in grotere zalen staan in het voorprogramma van Armand (was in die tijd protestzanger) en Q65 (rockband).

Na mijn militaire dienstplicht ben ik getrouwd en kreeg uit dat huwelijk een zoon en een dochter en inmiddels kleinkinderen. Tot aan de eeuwwisseling heeft mijn eerste huwelijk standgehouden en ben toen gescheiden. Na de scheiding hertrouwd en aan dit huwelijk is, zoals in het begin gemeld, door het overlijden van mijn vrouw, een einde gekomen.

U bemerkt dat de mooie dingen van het leven, maar zeker ook de verdrietige door mij in mijn 'rugzak' worden meegedragen. Het geeft alles bij elkaar een enorme dosis aan ervaring en mensenkennis. Daarom ben ik blij een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het schrijven van artikelen in DeMooiSonenBreugelKrant.

Nieuw kunstwerk voor het parochiehuis

V.l.n.r. Gerard Renders, Pastoor Bakermans, Tom Vlennix Foto: Adrie Neervoort

Net voor het parochiehuis staat sinds kort een kunstwerk. Een kunstwerk dat is ontstaan uit verdriet, maar nu een blijvende herinnering is aan iets dat er niet meer is.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen

Voor het parochiehuis en langs de lege voormalige Sint Petrus Bandenkerk staat het monument. Gemaakt van oude orgelpijpen uit het voormalige orgel uit de Sint Petrus Bandenkerk. Orgelpijpen die samen, met vele ander pijpen, de grote kerk vulden met muziek tijdens de vele diensten die er ooit plaatsvonden. Een trieste herinnering vonden Gerard Renders, Tom Vlennix en Piet Bakermans, emeritus-pastoor van de voormalige kerk. Maar juist uit deze herinnering ontstond het monument.

Bakermans had met een vooruitziende blik al beslag weten te leggen op de elf orgelpijpen tijdens de sloop van de kerk. Ook viel hem een bijzonder soort materiaal op tijdens de sloop. Dat materiaal werd boven het altaar in de kerk verwijderd. Wat hij met het materiaal en de orgelpijpen ging doen, wist hij op dat moment niet. Maar nu zijn het de belangrijkste onderdelen van het monument. Het materiaal, wat erg lijkt op Trespa lijkt, zorgt er na de aanpassingen voor dat de orgelpijpen precies op de gewenste positie blijven staan.

Het heeft Gerard Renders veel slapeloze nachten bezorgd, hoe alles precies en op de juiste manier gebouwd en gemaakt moest worden. Samen met Tom Vlennix en de hulp van emeritus-pastoor Bakermans staat er nu een monument dat op een zeer herkenbare wijze verwijst naar het gebouw ernaast en de klanken die er destijds hebben geklonken.

Pastoor Bakermans bij het kunstwerk Foto: Wil Feijen

Opbrengst collecte longfonds

De totale opbrengst van de collecte van het Longfonds 2019 is een mooi bedrag geworden. Het opgehaalde bedrag is € 3857,26.

Met dank aan de vele collectanten, zonder hen zou dit bedrag niet tot stand gekomen zijn. Ook dank aan de inwoners van Son en Breugel voor hun gulle gift.

Politiek bedrijven is keuzes durven maken

Raadsvergadering eerder dit jaar (archieffoto) Foto: Wil Feijen

De gemeenteraadsleden staan voor een lastige keuze. Het college heeft kenbaar gemaakt dat ze vierhonderdduizend euro nodig heeft om binnen het gemeentehuis de extra werkdruk rond 'hoofdpijndossiers' en achterstand in werkzaamheden uit te kunnen voeren. Maar die vierhonderdduizend euro zal elders bezuinigd moeten worden. En dan blijkt het voor de raadsleden lastig kiezen waar je op wilt bezuinigen. Immers, er liggen verkiezingsprogramma's waar niemand aan wil tornen. Maar politiek bedrijven is ook keuzes durven maken. Als je beaamt dat er geld in het gemeentehuis gestoken moet worden, dan zal dat ten koste moeten gaan van wat anders.

Redacteur: Ineke van Uden / Adrie Neervoort

De hele raad is het er over eens dat die gevraagde vierhonderdduizend euro nodig is om de werkzaamheden binnen het gemeentehuis naar behoren uit te kunnen voeren. Raadsleden kregen afgelopen week in de drie commissievergaderingen van Grondgebiedzaken, Burgerzaken en Algemene Zaken de kans om aan te geven waar wat hen betreft niet aan getornd mag worden in de zaken die genoemd zijn in de Kadernota. Maar vooral ook de vraag waar men mogelijkheden ziet om zaken of naar achteren te schuiven, soberder uit te voeren of wellicht zelfs te schrappen zodat er vier ton vrijkomt om te kunnen besteden binnen het gemeentehuis.
Drie vergaderingen later en nog is niet duidelijk waar de raadsleden en de fracties op willen bezuinigen. Constant werd verwezen naar de raadsvergadering van 4 juli waar men zich zal uitspreken over de Kadernota. Een paar voorzichtige zaken werden genoemd.

OZB verhogen
Volgens de coalitie (CDA, PvdA/GroenLinks en Dorpsvisie) is het verhogen van de OZB
de minst pijnlijke manier om het geld op tafel te krijgen. Joris van Dam was hierover
duidelijk: "In vorige coalities zijn vooral de dure villa's gesubsidieerd door de lage OZB.
Wij zijn voorstander van een 'normale' OZB, dus voor nu een verhoging." Dorpsvisie
concludeerde dat Son en Breugel een dorp is met een hoog voorzieningenniveau en een
laag OZB: "We zitten nu in een spagaat. Blijft het een laag OZB, dan misschien ook het
voorzieningenniveau wat lager? Of willen we het hoge voorzieningenniveau behouden
en dus de OZB omhoog?"
De OZB verhogen? Dat is voer voor de oppositie om nog even wat andere zaken terug te halen. Want wat kost een vierde wethouder wel niet? Die vierde wethouder is volgens Elly Brocken (Dorpsbelang) helemaal niet nodig.
Kees Vortman (VVD) is van mening dat je als kleine gemeente niet altijd voorop hoeft te lopen als het om duurzaamheid en milieu gaat: "Dit legt ook een niet uit te leggen druk op het ambtelijk apparaat." Dat schoot Joris van Dam (PvdA/GroenLinks) in het verkeerde keelgat en reageerde ongekend fel: "Investering in duurzaamheid levert in de toekomst alleen maar geld op."

Wispelturig
Verder werden er nog wat losse flodders op tafel gegooid in de hoop dat die vier ton voor het gemeentehuis daarmee betaald zouden kunnen worden. Limpens (CDA) had nog wel een idee over de groenstroken die nu slecht worden onderhouden: "Onderhoud kost de gemeente geld. We zouden kunnen overwegen om groenstroken terug te geven aan de inwoners." Een opmerkelijke uitspraak volgens de VVD: "We hebben net de groenstroken van de inwoners afgenomen. Zulk wispelturig beleid zal voor het ambtelijk apparaat weer extra werk kosten."

Breugel Bruist stap voor stap
Meerdere fracties benoemden dat Breugel Bruist eventueel in gedeelten uitgevoerd zou kunnen worden. Waarvan wel De Boerderij benoemd wordt als stap één.

4 juli: raadsvergadering
Tijdens de raadsvergadering van 4 juli zal het debat verder plaatsvinden en ligt de vraag op tafel welke keuzes de raad maakt. Welke zaken zijn heilige huisjes waar men niet aan mag komen en welke zaken kunnen later, soberder uitgevoerd worden of zelfs geschrapt worden?

Waar kan de gemeente Son en Breugel 400.000 euro op besparen?

Waar wil jij dat de gemeente op gaat bezuinigen? Of waar mag de gemeente juist niet op bezuinigen? In de nieuwste raadpleging worden deze vragen gesteld aan de inwoners van Son en Breugel die zich hebben aangemeld voor TIPMooiSonenBreugel. De vragenlijst wordt vrijdag 28 juni verstuurd. Heb jij tips of een advies? Praat en denk mee en geef je mening via het burgerpanel TIPMooiSonenBreugel.

Ben je al aangemeld? Dan ontvang je de vragenlijst op vrijdag 28 juni via de e-mail. Ben je nog niet aangemeld en wil je meepraten/meedenken, meld je dan, gratis en anoniem (vanaf 16 jaar) aan voor vrijdag 28 juni, 12.00 uur, en ontvang via de e-mail de vragenlijst. Je kunt je aanmelden via www.tipmooisonenbreugel.nl. Aanmelden kost slechts een paar minuten. Wij zijn benieuwd naar jouw antwoorden.

4 / 40

Zegt u het maar hoe Son en Breugel er straks uit moet zien

Wethouder John Frenken Foto: Wil Feijen

Elke gemeente werkt momenteel aan een Omgevingsvisie. Daarin komt te staan welke ambities de gemeente en haar inwoners hebben voor de toekomst. Hoe wilt u straks wonen, werken, uw vrije tijd besteden en voor elkaar zorgen? Daar kunt u nu over me praten! Kom naar de bijeenkomst op 2 juli en vertel hoe u over bovenstaande zaken denkt.

Redacteur: Rianne van der Heijden/Ineke van Uden

Meepraten
De nieuwe Omgevingswet is veelomvattend. Oud-wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen waarschuwde eerder al dat de intrede van de Omgevingswet gigantisch veel impact zal hebben voor inwoners van Son en Breugel én voor de gemeente. Sinds kort valt deze wet onder de portefeuille van John Frenken. Hij is zich terdege bewust van de impact, maar ziet ook kansen. Want de nieuwe Omgevingswet maakt dat inwoners mee mogen praten over allerlei zaken. Inwoners bepalen hoe zij willen wonen, werken, vrije tijd willen besteden en voor elkaar willen zorgen. In dit stadium mag u meepraten wat voor u belangrijk is in uw straat, uw wijk, uw dorp.

Eigen verantwoordelijkheid
John Frenken: "Even terug naar 2012, de decentralisatie van het sociaal domein. Achterliggende reden van deze transitie was en is dat we een samenleving hebben waarin steeds meer behoefte is aan eigen verantwoordelijkheid. Nu krijgen we eigenlijk een transitie in het ruimtelijk domein. Wat hebben we bijvoorbeeld veel regels samen afgesproken als je iets aan je huis wilt verbouwen. Vergunning hier, vergunning daar en we lopen al snel tegen een 'nee' aan. De nieuwe Omgevingswet is van zesentwintig wetten één wet geworden. Zo'n zeshonderd regels zijn er uitgehaald waarvan gemeenten zelf mogen bepalen of ze die er weer in terugstoppen. Maar dat bepaalt de gemeente niet alleen. Dat is juist waar de inwoners van Son en Breugel een stem in hebben. Het kan straks zomaar zijn dat regelgeving in Veldhoven er heel anders uitziet dan in Son en Breugel. Eigen inwoners van een gemeente bepalen wat zij belangrijk vinden en hoe ze hun toekomst zien."

Een paar voorbeelden
Iemand die een praktijk aan huis heeft en een reclamebord in de tuin wil plaatsen moet op dit moment een vergunning hiervoor aanvragen bij de gemeente. Maar als inwoners van Son en Breugel bepalen dat het helemaal niet nodig is dat je daar een vergunning voor aan moet vragen, dan zou dat vrijgegeven kunnen worden.

Iemand die wil uitbouwen aan de voorkant van het huis, krijgt nu al snel een 'nee' als antwoord. Maar als inwoners van Son en Breugel beslissen dat ook aan de voorkant van het huis makkelijker uitgebouwd zou moeten kunnen worden, dan kan de regelgeving hierin wijzigen.

Als inwoners vinden dat evenementen is Son en Breugel bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp, maar dat dat niet mag leiden tot meer overlast, dan kan besloten worden dat er meer evenementen georganiseerd mogen worden. Maar dan moet er wel gekeken worden naar locaties die wellicht minder overlast bezorgen.

Hoe groen moet uw wijk zijn? Vindt u het oke dat er in het buitengebied weilanden vol gelegd worden met zonnepanelen? Wilt u dat de uitstoot van fijnstof gehalveerd wordt in Son en Breugel? Hoe zouden we dat kunnen bereiken? En zo zijn er nog heel veel onderwerpen waarin de gemeente graag hoort hoe u daarover denkt.

Uw stem is belangrijk! Zesentwintig wetten zijn één wet geworden. De bedoeling van de Omgevingswet is dat het allemaal wat transparanter en makkelijker wordt. Dan die 600 regels niet allemaal weer opnieuw ingevoerd gaan worden.

Praat mee
Op 2 juli hoort de gemeente graag uw ideeën. Van 18.30 uur tot 20.00 uur zijn vertegenwoordigers en belangenbehartigers van maatschappelijke organisaties, verenigingen en bedrijven welkom. Van 20.00 uur tot 21.30 uur zijn alle inwoners van Son en Breugel uitgenodigd. Locatie: Café Restaurant De Zwaan.
Aanmelden graag via: omgevingsteam@sonenbreugel.nl.

Onderzoek twee scholen op één locatie gestart

Basisschool De Krommen Hoek Foto: Wil Feijen

Er is een haalbaarheidsstudie gedaan rondom het samenbrengen van twee scholen in Breugel. Het projectteam Breugel Bruist! heeft de twee huidige locaties van De Krommen Hoek en De Regenboog onderzocht. Voor beide locaties geldt dat het binnen het bestemmingsplan mogelijk is om de benodigde vierkante meters voor twee scholen inclusief Kinderdagverblijf (KDV) in te passen. In de studie wordt een toelichting gegeven op de randvoorwaarden en uitgangspunten. Het college geeft het projectteam Breugel Bruist! de opdracht om meer informatie op te halen bij omwonenden van beide locaties.

Locatie De Krommen Hoek
Op de locatie Krommen Hoek zal de bebouwing passend moeten zijn in de bestaande omgeving door het bouwen van een compact gebouw met aandacht voor de inpassing in en/of overgang naar het groengebied van de Dommel. Het verkeersaspect is een ander belangrijk aandachtspunt. Een onafhankelijk bureau heeft in mei 2019 een verkeersonderzoek gedaan op de twee locaties. Voor de locatie Krommen Hoek is met name van belang dat er voldoende aandacht is voor een goede verkeersafwikkeling en voldoende parkeerplaatsen om de school heen. Er zullen meer parkeerplaatsen gemaakt moeten worden en aandacht moeten zijn voor juist parkeergedrag. Het overleg met de buurt over het verkeer en parkeren is belangrijk om draagvlak te krijgen. Omwonenden van de Krommen Hoek ervaren nu al overlast van aan- en afvoer verkeer van de school door drukte in de straat en parkeren rondom de school. Er zal duidelijkheid moeten komen hoe deze ervaring van overlast opgelost kan worden door PlatOO, de gemeente en omwonenden.

Locatie De Regenboog
Gelijktijdig is onderzocht of de beide scholen ook realiseerbaar zijn op de locatie van de Regenboog. Uitgangspunt voor een nieuw schoolgebouw op de locatie van de Regenboog volstaat met een inpassing in het dorps weefsel. Op deze locatie wordt een multifunctioneel gebruik van het speelterrein en de parkeerplaats als positief aandachtspunt genoemd evenals de te verwachten meerwaarde vanuit het project Breugel Bruist! door samenwerking met partijen die ook in het centrum actief zijn. De verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid en parkeerdruk is moeiteloos in te passen voor twee scholen plus kinderdagverblijf. Naar de toekomst toe blijft op deze locatie ook ruimte voor uitbreiding.

Basisschool De Regenboog Foto: Wil Feijen

Besluit door gemeenteraad
Zowel de discussie wat de beste locatie is voor nieuwbouw van de scholen moet gevoerd worden op basis van feiten en vanuit de grondgedachte waar het algemeen belang het beste mee gediend is. De notitie geeft de aanleiding voor de gemeente om verder in gesprek te gaan met PlatOO, maar ook met omwonenden en andere belanghebbenden om te komen tot nieuwbouw van De Regenboog en De Krommen Hoek. PlatOO heeft een voorkeur voor de locatie van De Krommen Hoek. De gemeenteraad zal op een brede afweging een besluit moeten maken. De verwachting is dat in het laatste kwartaal van 2019 de gemeenteraad een definitief locatiebesluit kan nemen.

Jaarlijkse basisschool Zomerspektakel

Archieffoto: Zomerspektakel 2018 Foto: Wil Feijen

Eindelijk is het zover. Zaterdag 29 juni vindt het jaarlijkse basisschool zomerspektakel weer plaats. Dit gratis evenement is voor alle kinderen van de basisschool en wordt gehouden op het Oranjeveld in het centrum van Son en Breugel.

Er wordt om 10.00 uur begonnen met verschillende spelletjes en luchtkussens voor de kinderen tot en met groep 4. De kinderen krijgen een stempelkaart en kunnen vervolgens allemaal leuke spellen spelen. Ze kunnen zich laten schminken, houten instrumenten knutselen, blikgooien, cupcakes maken of lekker spelen op één van de luchtkussens. Naast de spellen ontvangen alle kinderen ook een glas ranja met wat lekkers. Deze spelochtend duurt tot 13.00 uur.

Om 14.00 uur wordt gestart met de zeskamp voor de kinderen uit groep 5 tot en met 8. Zij gaan in groepjes van vier tot zes kinderen de strijd met elkaar aan op bijvoorbeeld de stormbaan en nog vele andere spectaculaire spellen en luchtkussens. Voor de middag maakt ieder team een eigen joker, deze kunnen ze tijdens een van de spellen inzetten en ook de leukste joker levert een prijs op. Inschrijven voor dit zeskamp is helaas niet meer mogelijk.

Voor vragen of opmerkingen mail naar zomerspektakel@jc-oase.nl of raadpleeg de facebookpagina of check www.jc-oase.nl.

Deelname aan het zomerspektakel is helemaal gratis en wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsoren Crazy en Cooijmans Opiek. De organisatie hoopt iedereen 29 juni op het Oranjeveld te zien voor een sportieve, maar vooral gezellige prestatie.

Jeugd maakt stappen met behalen muziekdiploma

Foto: Ingezonden

Voor de muziekleerlingen van de Harmonie PHEV was zaterdag 22 juni weer een prachtige dag. Maar liefst tien jonge muzikanten gingen op voor hun praktijkexamen en slaagden allemaal. Proficiat. Na de vele lessen van jullie docenten en thuis flink studeren, hebben jullie met een prachtig optreden laten zien dat jullie je instrument prima kunnen bespelen. Mooi om jullie in een (of zelfs meerdere) orkesten van de Harmonie te zien en te horen spelen. Jongens en meiden, de harmonie is trots op jullie.

De volgende leerlingen worden met het diploma A op de instrumenten gefeliciteerd:
Trompet: Matt Philips
Klarinet: Marit Romers
Hoorn: David Bansal

Een stap hoger, voor het B-diploma wordt gefeliciteerd:
Trompet: Jochem Buijs

En uiteraard ook de felicitaties voor de volgende muzikanten met hun C-diploma:
Dwarsfluit: Veerle Sanders en Ina Meulendijks
Klarinet: Laura Dolmans
Hoorn: Balder en Vere van de Weijer (met lof geslaagd)
Trompet: Arron van de Weijer (met lof geslaagd)

Dank ook aan de professionele docenten van PHEV die met hun enthousiaste inzet de leerlingen niet alleen vaardig maken op hun instrument, maar ook de passie voor muziek bijbrengen: Monique Oosting (dwarsfluit), Antoine van Rooij (trompet), Jaap van Wershoven (hoorn) en Ralph Brummans (klarinet). Met jullie inzet houden de leerlingen plezier in het maken van muziek.

Meer info over Harmonie Pro Honore et Virtute is te vinden op www.phev.nl. Wil je als slagwerker of blazer ook muziekles nemen op een van de instrumenten? Kijk dan zeker op de site en stuur een mail naar: opleidingen@phev.nl. Een gratis proefles op een instrument naar keuze is altijd mogelijk. Leuk om er nog meer jeugd bij te hebben.

Komt u ook mozaïeksteentjes plakken?

Len van der Zalm (links achter) druk bezig met het plakken van de kleine mozaïekstukje op de social sofa Foto: Wil Feijen

Son en Breugel is binnenkort twee Social Sofa's rijker. Twee banken die met mozaïek zijn beplakt door dorpsgenoten en die - als ze klaar zijn - in de buurt van de Coop en tegenover de Hema komen te staan. De bedoeling van de bankjes is dat mensen elkaar daar ontmoeten. Deze week wordt er hard gewerkt om de bankjes te beplakken. Iedereen mag meehelpen. En tijdens het plakken ontstaan er ook al leuke gesprekken.

Redacteur: Ineke van Uden
Fotograaf: Wil Feijen

Realisatie
Martin van der Bunt (LEVgroep): "Het was wethouder John Frenken die bij de LEVgroep aanklopte of het geen idee was om Social Sofa's in Son en Breugel te realiseren. Daar zijn wij als LEVgroep mee aan de gang gegaan. Resultaat is dat we deze week op het Raadhuisplein staan waar iedereen mee mag komen helpen plakken. Een mega-klus, we kunnen dus nog wel wat hulp gebruiken."

Drie prijswinnaars
Len van der Zalm deed mee met de ontwerpwedstrijd en haar idee werd - naast de ontwerpen van Bo Lathouwers en Fenne Vervoort - uitgekozen om op de bankjes vorm te geven. Len: "Ik heb een hart getekend met een streep er doorheen. Son en Breugel is een dorp, maar het voelt voor velen als twee verschillende dorpen. Vandaar de streep door het hart. Om het hart heb ik veel groen getekend. We wonen in een groene omgeving. De Social Sofa's zijn bedoeld om mensen bijeen te brengen. Om met elkaar in gesprek te komen. Wie weet volgen er op de bankjes nog mooie gesprekken hoe we nog meer één dorp kunnen zijn."

Spontane gesprekken
Tijdens het plakken van de mozaïeksteentjes gebeuren er al mooie dingen. Er ontstaan spontane gesprekken tussen dorpsgenoten die elkaar nog niet kennen. Hermien van de Ven (vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk): "Vrijdag was er een dorpsgenoot, afkomstig uit Somali? die ook kwam helpen met steentjes plakken. Ze vond de muziek die opstond niet fijn en luisterde via haar mobiel naar Somalische muziek. Deze mevrouw deelde op ons verzoek haar muziek met ons. Gevolg was dat we allemaal al swingend stonden steentjes te plakken. Daar zijn niet veel woorden voor nodig. Als zoiets spontaan ontstaat, is dat zo mooi om mee te maken." En ook een meneer die net weduwnaar was geworden kwam afgelopen dagen de tent inwandelen. Len van der Zalm: "Ik gaf hem een tangetje om steentjes te knippen. Hij was zo enthousiast bezig, maar moest naar huis. Hij vroeg of hij het tangetje en de steentjes mee naar huis mocht nemen om thuis er verder aan te werken."

Komt u ook helpen?
Wilt u ook komen helpen met mozaïeksteentjes te plakken op de bankjes? Dat kan nog woensdag 26 juni en donderdag 27 juni tussen 12.00 en 18.00 uur in de tent op het Raadhuisplein.

Ook het weer was Kuylkamptastisch

Foto: Wil Feijen

Het all-in festival Kuylkamp heeft ieder jaar een thema, dit thema is dan met de nodige humor terug te vinden op het festivalterrein. Dit jaar was het thema 'It Giet Oan', een verwijzing naar de winter en alles wat daar mee te maken heeft. Afgelopen weekend waren de omstandigheden allesbehalve winters en dat maakte de uitwerking van het thema op het terrein misschien nog wel leuker.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen

De eerste twee dagen vormen altijd de opmaat voor de laatste dag van dit bijzondere festival. Op de laatste dag, zondag, komen de VIP-gasten. Veel dolenthousiaste mensen met een beperking bezoeken dan het festival. Dat is natuurlijk al bijzonder, maar het bezoek van deze mensen en alles wat nodig is om ze naar het festivalterrein te krijgen, wordt betaald door de opbrengst van drie dagen Kuylkamp festival en door de sponsoren.

Meer dan twintig bands traden op, verdeeld over drie dagen. De bands werden afgewisseld door verschillende Dj's. Zowel de sfeer als de muziek was goed. Na het betalen van de entree kregen de bezoekers een 'skipas' voor de grootse aaneengesloten skipiste van Breugel. Ook kreeg de bezoeker op vertoon van de 'skipas' gratis drinken en eten (wat de pot schaft). Mede door deze opzet is het een uniek én bijzonder festival. 'Thuisblijven is duurder en saaier' is dan ook de vaste kreet tijdens het festival.

De bezoekers en organisatie kijken alweer uit naar de tiende editie van dit festival die volgend jaar wordt gehouden. Was je er dit jaar niet bij, zorg dan dat je op tijd de kaarten voor volgend jaar bestelt. Kijk daarvoor op www.kuylkamp.nl.

Het OSVB-Zomer-evenement vol gas vooruit

Foto: Rianne van der Heijden

De Ondernemersvereniging van Son en Breugel, de OSVB, ging op maandag 17 juni met een kloppend hart, hard vooruit. Het Zomerse evenement van de OSVB vond plaats op De Lansard te Eindhoven waar de leden samen kwamen om kennis te delen, te inspireren en zaken te doen, maar bovenal de snelheid te beproeven op de kartbaan.

Redacteur: Rianne van der Heijden

Outdoor-karting circuit De Lansard gaf bodem aan deze uitdagende race tussen de deelnemende OSVB-leden. Na een heerlijke barbecue, geheel verzorgd door 'Scharrelslager Rooijakkers', hadden de leden zin in een portie adrenaline. De meeste OSVB-ondernemers zagen hun kans schoon om hun snelle reacties te meten in groepsverband, waarbij menig ondernemer het gaspedaal tot op de bodem indrukte.

Enkele ondernemers wisten het gaspedaal niet (tijdig) meer los te laten bij het naderen van een van de vele scherpe haarspeldbochten. Niet verwonderlijk dat diezelfde ondernemers een eigen 'cart-circuit' buiten het parcours aanlegden, wat al snel strandde in het zand.

Leden die niet in een race-pak ten tonele verschenen, konden bijkomen van de drukke dagelijkse werkzaamheden onder het genot van een hapje en een drankje op het terras. Zij genoten van de prestaties van de deelnemende OSVB-leden, waarbij zij het snelle geweld van het nodige sportcommentaar voorzagen. De onderlinge dorpsgenoten met ondernemersprofessie zorgden ervoor dat de leden weer gezellig konden bijpraten. Het mooie weer, de heerlijke barbecue, de kart-snelheden en de stofwolken zorgden voor een gezellig en geslaagd OSVB-evenement.

Een mooie actie van Vishandel Pelk

Lekker proeven tijdens de visproeverij en BBQ-demonstratie Foto: Wil Feijen

Volendammer Vishandel Pelk hield zaterdag 22 juni op het Raadhuisplein een visproeverij en een BBQ-demonstratie waar de lekkerste vis kon worden geproefd. Egbert Nillissen, bekend van BBQ-Team 'de Daltons', verzorgde een spetterende demonstratie hoe je smakelijk en veilig vis kunt barbecueën.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen

Vishandel Pelk staat bekend om hun vindingrijkheid als het gaat om de visproducten die zij verkopen. Altijd weer komen er de meest lekkere en verrassende visgerechten uit de keuken van Pelk. De vindingrijkheid gaat verder dan alleen visgerechten. Sinds 2016 mogen geen gratis plastic tasjes meer worden meegegeven aan klanten. Vishandel Pelk heeft hier een zeer creatieve oplossing voor bedacht. Klanten die toch graag een plastic tas willen, betalen daarvoor 10 cent. Het bedrag gaat niet in de kassa van Pelk, maar naar een goed doel. Eenmaal per jaar maken Kees en Esther Muhren van Vishandel Pelk bekend welke stichting, persoon of organisatie het bedrag in ontvangst mag nemen.

Inloophuis 't Hemeltje
Dit jaar was het stichting Diaconaal inloophuis 't Hemeltje in Eindhoven. Het gaat hierbij om een inloophuis dat gevestigd is aan het Hemelrijken 117 in Eindoven. Het idee achter het inloophuis is dat dak- en thuisloze mensen er overdag een huiskamer hebben waar zij makkelijk binnen lopen. In de sfeer van deze huiskamer vertellen zij dan hun verhaal en ontmoeten zij andere. Het is tevens de plaats voor gesprekken over hoe het nu gaat en wat een bezoeker misschien anders zou willen met zijn of haar leven. Vaak zijn deze ontmoetingen het begin van een positieve verandering in het leven van deze mensen.

Omdat er in Son en Breugel geen opvang is voor dak- en thuislozen is dit ook de plek voor dak en thuislozen uit Son en Breugel. 't Hemeltje dankt haar naam niet aan de straat waaraan het gebouw ligt, maar aan het feit dat de bezoekers het vaak de 'hemel op aarde' noemen. Kijk voor meer informatie op www.inloophuishemeltje.nl.

Eindbedrag
Het totaalbedrag van de actie is uiteindelijk 400 euro geworden. Zo blijkt maar weer dat ondernemers in het dorp een belangrijke steun zijn voor veel stichtingen, clubs en verenigingen.

Geslaagde editie Kunstplein

Foto: Wil Feijen

Het Kerkplein was op 23 juni omgetoverd in een heus Kunstplein. Ars Longa organiseerde voor de 15e keer de expositie 'Kunstpleinen'. Zo'n 20 kunstenaars exposeerden hun werken in de open lucht. Het publiek kon de resultaten aanschouwen en in contact treden met de lokale kunstenaars. Het was een prachtige dag, het zag niet zwart van de mensen, maar het liep de hele dag lekker door. De kunstenaars hadden hun werken uitgestald en daarvoor vaak speciale sokkels gemaakt, zodat het publiek niet naar de grond hoefde te staren.

Redacteur: Arjen Strik
Foto: Wil Feijen


Bergen aan Zee
"Weet u dat kunst langer blijft bestaan dan een mensenleven", vertelt één van de kunstenaren. "Dat is nu net de betekenis van 'Ars Longa'. Ik maak sculpturen uit hard materiaal, werk dat nog bestaat als wij al lang tot de vergetelheid behoren." Een andere kunstenaar sprak: "Ik doe eigenlijk veel te weinig aan acquisitie. Ik vind het leuk om scheppend bezig te zijn. Maar een expositie kost mij veel energie. Alles inpakken, inladen en uitstallen. Maar ik krijg energie en scheppingsdrang van deze lieve mensen." Een bezoeker tijdens deze dag: "Ik kom oorspronkelijk uit een kunstenaarsdorp en woon sinds twee jaar in deze gemeente. Maar wat een talent hebben jullie. Ze mogen van mij Son en Breugel het tweede Bergen aan Zee noemen."

Stil anders hoor ik het niet
Dichtersgroep 'Dichtbij' hield iets verderop een poëziemiddag in het Dommelpaviljoen. Deze poëziemiddag werd alweer voor de vijfde maal gehouden op het Dommelbalkon in het Vroonhovenpark achter de kerktoren. Er waren een kleine 20 deelnemers van diverse dichtersgroepen die hun gedichten voordroegen. Elke dichter kreeg evenveel tijd om zijn of haar poëzie te reciteren. Het Dommelbalkon heeft so wie so een poëtische sfeer. De traagstromende Dommel en de fluisterende treurwilgen zachtjes ruizend in de wind. Het geïnspireerde en luisterend publiek was aandachtig en serieus. Een gedicht van Catharine Witvliet maakte de meeste indruk. Zij weet haar gevoelens om te zetten in woorden en taal met een gelaagdheid van een robuuste scuptuur. Het favoriete gedicht van een bezoeker was 'Stil, anders kunnen wij het niet horen'.

Nagedachtenis Pie Conijn
De succesvolle middag werd afgesloten met een beiaardconcert, verzorgd door Peter Bremer uit Vught. Hij speelde onder andere een pianosonate van Haydn ter nagedachtenis aan de vorig jaar plotseling overleden Pie Conijn. Het kerkplein werd een ware concertzaal waar het publiek op klapstoeltjes met volle teugen van genoot.

Kortom alles bij alles een geslaagde middag die roept om een zestiende editie van het Kunstplein.

12 / 40

Als je op het carillon speelt, kan het hele dorp meegenieten

Marja Janssen speelt op het carillon Foto: Annie Maessen

Als u op donderdagmiddag of zaterdagmiddag mooie muziek vanuit de kerktoren hoort, dan kan het zomaar zijn dat Marja Janssen als beiaardier zit te spelen op het carillon. Al veertig jaar is Marja beiaardier. Ze heeft er ooit voor gekozen om er niet haar beroep van te maken. Het carillon bespelen is voor Marja gewoon een fijne hobby.

Redacteur: Ineke van Uden
Fotograaf: Annie Maessen

Pianoles
Toen Marja 6 jaar was zat ze op pianoles: "Mijn ouders stuurden mij naar het klooster bij Zuster Adelberta. Je begon in het tuinhuisje waar een harmonium stond. Kon je dat bespelen, dan mocht je naar de grote zaal in het klooster. Nadat eenmaal de muziekschool in Son was opgericht ging ik daar naartoe voor pianoles." En die pianolessen bleken een goede voorbereiding om het carillon te leren bespelen. Marja haar vader zat toentertijd in het kerkbestuur en hoorde dat er een carillon zou worden aangeschaft. Toen in 1975 het carillon een feit was, was Marja nog te jong en te klein om carillon te leren bespelen. Maar eind jaren zeventig werd ze leerling van beiaardier Arie Abbenes.

Stokken en vuisten
Marja Janssen: "Wat anders is dan pianoles, is, dat de toetsen stokken zijn en je niet met je vingers speelt maar met je vuisten. Arie Abbenes had nog aan mijn vader gevraagd of ik geen meisje was die op hoge hakken liep, want dan ben je niet geschikt als beiaardier. Je moet je voorstellen dat je iedere keer als je het carillon wil bespelen je die hele hoge trap in de toren moet beklimmen." In de begintijd had Marja 1 keer per week les en ging ze 3 tot 4 keer per week oefenen op het oefenklavier. Het oefenklavier is halverwege de toren - zestig treden naar boven - en is zo gemaakt dat de muziek niet buiten de toren te horen is.

Afwisseling
Maar dan komt er een moment dat je op het echte carillon mag spelen en het hele dorp daarvan kan meegenieten. Marja: "Dat is in het begin wel even spannend, maar eigenlijk ook heel leuk. Ik vond het erg lang fijn dat ik kon doen wat verder niemand zag. Je speelt een uur op het carillon, mensen kunnen genieten van de muziek, zonder dat ze mij zien spelen. Lekker anoniem. Nu ik sinds een paar jaar ook accordeon speel en in een orkest zit, merk ik dat het ook leuk is om samen muziek te maken en interactie te hebben met het publiek." De afwisseling van accordeon spelen en het carillon bespelen bevalt Marja prima: "Bij het carillon bespelen moet je best een fysieke inspanning leveren. Is het niet de trap op en neer dan is het wel dat je met je hele lijf beweegt als je het carillon bespeelt."

Smartlappen
Marja is klassiek opgeleid, maar voelt zich vrij om ook smartlappen te spelen of andere bekende nummers: "Op dit moment speel ik het lied van Duncan van het Songfestival. Het is leuk als mensen op straat de muziek herkennen en ervan genieten. Eigenlijk kun je alle soorten muziek op een carillon spelen, behalve housemuziek."

Interesse?
Lijkt het je leuk om carillon te leren bespelen? Bij interesse kun je altijd contact opnemen met secretaris Cor Nooijen via c.nooijen@chello.nl. Marja: "Je moet je wel realiseren dat je niet thuis kunt oefenen en dat je eerst zestig treden op moet voor je bij het oefenklavier bent. En je moet er tegen kunnen dat je bij het oefenen alleen in de kerktoren bent."

Dankjewel
De volgende keer als u het carillon hoort en het liedje van Duncan herkent, dan weet u bijna zeker dat Marja de moeite heeft genomen om al die treden te beklimmen om ons als dorpsgenoten te laten genieten van het klokkenspel vanuit de kerktoren. En dat al veertig jaar als vrijwilliger! Marja Janssen, heel veel dank daarvoor.

Foto: Annie Maessen

Nieuwe bewoners Oranjetip krijgen inspraak

Locatie woonwagencentrum Oranjetip Foto: Wil Feijen

Hoe komt het woonwagencentrum Oranjetip er in de toekomst uit te zien? Deze vraag wordt de komende weken beantwoord als Woonstichting 'thuis, samen met de beoogde bewoners van Oranjetip, een kijkje gaan nemen op verschillende locaties waar woonwagencentra zijn gevestigd. Zijn de wensen financieel haalbaar? Moeten er concessies gedaan worden in de afmeting of uitvoering en vanaf welke datum wordt het woonwagencentrum opnieuw ingericht?

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Herontwikkelen
Enkele jaren geleden zou woonwagencentrum Oranjetip in de Sonse wijk 't Zand 'herontwikkeld' worden, in het kader van het door de gemeente Son en Breugel in 2013 geformuleerde beleid ten aanzien van woonwagens. Het 'herontwikkelen' wil zeggen dat woonwagens zouden moeten verdwijnen, om plaats te maken voor 'gewone' eengezinswoningen. Woonwagens die leeg kwamen te staan, zouden worden verwijderd, evenals alle bijbehorende voorzieningen zoals gas, water en elektriciteit. Daarbij werd voorbijgegaan aan de wens van de bewoners van het kamp. Het genoemde beleid kwam neer op 'uitsterfbeleid' en was discriminerend.

Wel woonwagens
Bewoonster Toesja Schäfer van woonwagencentrum Oranjetip liet het hier niet bij zitten en stapte naar het College voor de Rechten van de Mens en naar de Nationale Ombudsman. Beiden oordeelden dat zowel de gemeente en Woonstichting 'thuis onderscheid maakten. Voor de gemeente Son en Breugel was dit aanleiding om het woonwagenbeleid, dat in 2013 werd vastgesteld, te wijzigen in het nieuwe beleid van 2018 waar wél ruimte is voor woonwagens. "Dit houdt in dat we acht nieuwe woonwagens op deze locatie gaan plaatsen", aldus Paulus Oerlemans, gebiedsregisseur van Woonstichting 'thuis in Son en Breugel.

Bijplaatsen acht woonwagens
Op de locatie Oranjetip staan op dit moment twee woonwagens, waarvan één wagen in eigen beheer en één versleten huurwagen. In totaal worden negen nieuwe huurwoonwagens op deze locatie geplaatst, waarmee het totaal op tien woonwagens komt. Het aantal woonwagens wijzigt niet in Son en Breugel. "Er zijn 49 standplaatsen, waarvan acht op dit moment niet in gebruik zijn, verdeeld over vier woonwagenlocaties. Door het bijplaatsen van acht woonwagens blijft het aantal 49 woonwagens", aldus Paulus.

Financieel voorstel
"Binnen enkele weken gaan wij met de beoogde bewoners een aantal locaties bekijken", geeft Paulus aan. "Om een goed beeld te krijgen wat de mogelijkheden zijn en de wensen van de bewoners is goed overleg wenselijk. "Voor ons is het nieuw dat wij inspraak hebben. Wij hebben voorbeelden van woonwagens mogen insturen en wij hebben inderdaad een brief ontvangen, dat we binnenkort verschillende woonwagens gaan bezichtigen", geeft Toesja aan in een reactie. Paulus vult aan: "Met alle verkregen informatie kunnen wij een financieel voorstel maken, om te kijken of alle wensen voor zowel de woonstichting als voor de bewoners uitvoerbaar en haalbaar zijn."

Maanden verstreken
Het duurt Toesja eigenlijk veel te lang. "Wij zijn inmiddels een jaar en drie maanden verder en er is nog niet veel gebeurd. Voordat de eerste woonwagens hier neergezet worden, gaat er weer een behoorlijke tijd overheen. De spanning loopt hier steeds verder op. Wij weten nog steeds niet waar we precies aan toe zijn", aldus Toesja.

Verzamelen gegevens
Een woonwagen heeft, in vergelijking tot een standaard rijtjeswoning, meer woonoppervlakte en heeft een kortere afschrijving. Hierdoor wordt het financieel een ander plaatje, wat uiteraard eerst goed doorgerekend moet worden. "Een woonwagen op wielen heeft een ander kostenplaatje dan bijvoorbeeld een chalet (woonwagen zonder wielen, red.)", vult Paulus aan. "Ons beleid is erop gericht dat we eengezinswoningen en woonwagens aanbieden tot en met de huursubsidiegrens (maximaal € 720,40). Als we alle gegevens hebben verzameld, moeten we hiermee aan de slag om dit waar te kunnen maken."

"We willen de nieuwe bewoners tegemoetkomen en hopen dat we zo snel mogelijk kunnen beginnen met het herindelen van de locatie Oranjetip", sluit Paulus af.

Cafe Restaurant De Zwaan zoekt kok en een zalenmanager

De keukenbrigade van De Zwaan zoekt een collega kok Foto: Wil Feijen

Cafe Restaurant De Zwaan staat niet voor niets bekend als 'De gezellige huiskamer van Son en Breugel'. Dat was 200 jaar geleden al zo en dat is nog steeds zo. Ondanks dat De Zwaan steeds meer klanten trekt en ook qua zalen enorm is uitgebreid, verliest het niet haar knusheid. De Zwaan was, is en blijft het sfeervolle trefpunt in hartje Son. Door de uitbreiding van de zalen en het groeiend aantal gasten kan De Zwaan wel wat extra personeel gebruiken.

Redacteur: Ineke van Uden
Fotograaf: Wil Feijen

Ervaring
Stephany is de dochter van de eigenaren van De Zwaan: Bert-Jan en Odette Leermakers. Ze is 22 jaar, en de horeca is haar met de paplepel ingegoten: "Ik ben als afwasser in De Zwaan begonnen en ben daarna de bediening ingegaan. Ik heb de opleiding Horeca Ondernemer Manager gevolgd en tijdens mijn stages heb ik ook buiten De Zwaan ervaring opgedaan." Die ervaringen tijdens de stages blijken waardevol te zijn geweest voor Stephany. Ze heeft geleerd hoe belangrijk het is dat er voldoende personeel rondloopt: "Gasten moeten zich niet druk maken hoe lang het duurt voor ze wat te drinken krijgen. Tijdens de bediening moet er tijd zijn voor een praatje." Inmiddels is Stephany bedrijfsleider binnen De Zwaan en weet dat inzet van voldoende personeel gewaardeerd wordt door de gasten en dat het ook voor het team prettiger werken is als ze tijd hebben voor 'hun' gasten.

Ervaren kok
De Zwaan is een enorm bedrijf. Er zijn tachtig medewerkers. In de weekenden staan er negen koks in de keuken die de bestelde gerechten van de lunch- en menukaart voor de gasten klaar maken. Op dit moment is er een vacature voor een kok. Stephany: "We zijn op zoek naar een kok die ervaring heeft in de keuken. Een kok die uit de voeten kan met de gerechten van onze kaart. Vaste gasten komen terug voor bijvoorbeeld onze kalfslever. Dat wat goed is en wat gasten waarderen moet je behouden.

Zalenmanager
Ook is er zeven dagen in de week in de zalen van De Zwaan van alles te doen. Van vergaderingen tot verjaardagsfeesten, van muziekoptredens tot bedrijfsfeesten en van grote evenementen als carnaval tot Towerfestival. Stephany: "Het restaurant en het café hebben de laatste jaren een ontwikkeling doorgemaakt. Bij de zalen weten we dat we daar meer mee kunnen dan wat we er nu uithalen. Daarom zoeken we een manager voor de evenementen en feesten in de zalen. Iemand die ervaring heeft om ook grote feesten en evenementen te promoten, te organiseren en aan te sturen. Die tak van Café Restaurant De Zwaan willen we een boost geven. Daar kan een zalenmanager ons bij helpen."

Interesse?
Het personeel van De Zwaan is een hecht team. Ieder met zijn eigen kwaliteiten. Natuurlijk zijn er wisselingen in het personeel. Maar er zijn ook personeelsleden zoals Koos, Tony en Yvonne die al meer dan twintig jaar met veel plezier er werken. Er zijn al veel vriendschappen onderling ontstaan. Dat zegt iets over de werksfeer.

Interesse om ook bij De Zwaan aan de slag te gaan? Bekijk de vacatures op pagina 12 en lees hoe je kunt solliciteren.

Voorbereidingen Ons Dorp Kwist in volle gang

Winnaar Ons Dorp Kwist 2018: Masterminds Foto: Ingezonden

De voorbereidingen voor de zevende editie van Ons Dorp Kwist zijn al enkele maanden in volle gang. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan het kwisboek, zodat alle teams op 4 oktober weer driftig kunnen gaan puzzelen en speuren naar de goede antwoorden. In de voorbereiding op de kwis, is de commissie op bezoek geweest bij de Masterminds, het winnende team van de editie van 2018. Ze spraken met teamcaptains Pascal Scheepens en Denny Vogels.

De Masterminds doen dit jaar voor de zesde keer mee. Het eerste jaar vormden ze nog een team samen met de Wadjes, maar bij de tweede editie hebben ze zich als zelfstandig team aangemeld. Na een vijfde, zevende, tiende en achtste plek volgde in 2018 de felbegeerde eerste plaats. "We hebben geen echte strategie voor de achtergrond van dit succes. We deden eigenlijk altijd maar wat. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan", vertelt Pascal. Denny vult aan: "Pascal en ik komen meestal de avond voor de kwis bijelkaar. We kijken naar de categorieën en verdelen deze binnen het team." Gemiddeld bestaat het team van de Masterminds uit 25 tot 30 personen, variërend in de leeftijd van 25 tot 40 jaar, met een paar uitschieters naar boven. Ze zijn het bewijs dat je niet met 50 personen hoeft te zijn om de kwis te winnen. "Verder hebben we een ideale locatie", vertelt Pascal. "We zitten op de zaak van Denny, Today Administraties, aan de Nieuwstraat. Midden in het dorp, je kunt snel even naar een winkel of bedrijf lopen waar een vraag over wordt gesteld." Voor de editie van dit jaar zijn de voorbereidingen nog niet echt gestart. Maar toch worden wel elke week de lokale kranten bewaard. "Daar komt altijd wel een vraag over in het boek", laten Denny en Pascal weten.

"Hoe zouden wij het nu moeten aanpakken om die beker eens een keer te winnen", vroegen wij ons af tijdens de feestavond. Een half uur later werden we omgeroepen als winnaar, echt bizar. Wij zijn hét bewijs dat echt elk team de kwis kan winnen." De beker heeft een mooi plekje gekregen op het kantoor van Denny. "Veel klanten vragen toch altijd even waar we die beker mee gewonnen hebben," vertelt Denny. Het gewonnen geldbedrag van 500 euro heeft het team gedoneerd aan Stichting de Steenuijl. Een fantastisch gebaar, wat ook zeker door de commissie van Ons Dorp Kwist wordt gewaardeerd. De mannen vertellen: "We kunnen wel een feestje of een bbq organiseren, maar dan kunnen we het beter doneren aan mensen die het echt nodig hebben. Hopelijk volgen andere winnaars ons voorbeeld."

"Het leukste van Ons Dorp Kwist is om samen een mooie avond te hebben. Gezelligheid staat voorop, ver daarna komen de prestaties. Het is gewoon echt één van de leukste evenementen die er in ons dorp georganiseerd worden", laat Pascal weten. Een prachtig compliment om het interview mee af te sluiten. De commissie gaat verder met de voorbereidingen om er weer een fantastische kwisavond van te maken op vrijdag 4 oktober.

Hebben jullie je nog niet ingeschreven voor de zevende editie van Ons Dorp Kwist? Dat kan nog tot 1 september. Doe dit dan nu via de website www.onsdorpkwist.nl.

Inschrijvingen Burendag 2019 van start

Iedereen die zijn buren beter wil leren kennen een burendagactiviteit aanmelden via www.burendag.nl. Dit jaar bieden de organisatoren Douwe Egberts en het Oranje Fonds een aantal buurten in het land een extra steuntje in de rug. Het gaat daarbij om buurten waar doorgaans minder onderlinge verbinding is, maar waar wel behoefte is aan meer contact. Burendag valt dit jaar op 28 september.

Burendag wordt ieder jaar door Douwe Egberts en het Oranje Fonds georganiseerd om contact tussen buurtgenoten te bevorderen. De dag is ontstaan vanuit de gedachte dat buurten gezelliger, socialer en veiliger worden als buren elkaar kennen. Burendag biedt iedereen in Nederland een mooie gelegenheid om op een laagdrempelige manier in contact te komen met hun buren. Zo kan iedereen ontdekken wie er in zijn of haar buurt woont en wordt tijdens Burendag vaak de basis gelegd voor nieuwe contacten. Zo kan één dag een effect hebben dat veel langer duurt.

Iedereen kan meedoen
Peter Douwes, directeur Oranje Fonds: "We willen iedere inwoner van ons land van harte uitnodigen om mee te doen met Burendag. Meedoen is heel gemakkelijk en kan al door een koffiemoment te organiseren voor mensen uit de buurt. Daar is niet meer voor nodig dan wat tafels, stoelen, koffie en misschien wat lekkers. Maar groots uitpakken kan natuurlijk ook. Met je buren in contact komen kan heel simpel zijn en het kan enorme meerwaarde bieden."

Positieve impact
John Brands, general manager Jacobs Douwe Egberts Nederland: "Burendag brengt mensen samen en zorgt voor meer sociale samenhang. Juist in buurten waar minder verbinding is tussen mensen, kan Burendag voor een positieve impact zorgen. Wij geloven dat koffie mensen met elkaar in contact brengt. Daarom geven Douwe Egberts en Oranje Fonds een aantal van deze buurten een steuntje in de rug door hen te helpen Burendag te organiseren. Ook werkt Douwe Egberts samen met 20 lokale supermarkten om in 'hun' buurt, waar behoefte aan meer sociaal contact, Burendag op te zetten."

42.000 activiteiten
In 2006 organiseerde Douwe Egberts de eerste editie van Burendag met 300.000 deelnemers, waarna het Oranje Fonds als medeorganisator in 2008 aansloot. Sinds 2006 organiseerden buurten al zo'n 42.000 Burendagactiviteiten. Inmiddels doen er jaarlijks zo'n 1 miljoen mensen mee aan Burendag. Buren kunnen via www.burendag.nl een aanvraag bij het Oranje Fonds indienen voor een financiële bijdrage van maximaal 350 euro voor hun Burendagactiviteiten. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de activiteit aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze zijn te vinden op www.burendag.nl.

Gratis muziekmiddag in De Boerderij

Foto: Ingezonden

In 'De Boerderij', gelegen aan de Leeuwstraat 2 in Breugel, vindt op zondagmiddag 30 juni een gezellige muziekmiddag plaats tussen 15.00 en 18.00 uur. Een vaste kern van twaalf muzikanten komt weer samen om te sessiën.

Alle soorten muziek, modern of anders, komen aan bod. Iedereen die een muziekinstrument kan bespelen is welkom. Alleen maar luisteren of meezingen kan natuurlijk ook. Dus houd je van muziek dan kom je naar de Boerderij tijdens 'De Speelman'. Je bent van harte uitgenodigd samen met je kennissen, buren en vrienden. Er is voldoende parkeergelegenheid en de boerderijbar is open. Informatie: Jan Oome, email: jomoome@hotmail.com.

Foto: Ingezonden

Mooie afsluiting na mooie samenwerking met stichting vluchtelingenwerk Son en Breugel

Een jaar geleden kwam Stichting Vluchtelingenwerk Son en Breugel met de vraag of Zwembad Son en Breugel bereid was om een aantal dames te leren zwemmen en ze te helpen met het overwinnen van hun angst voor water. Omdat Zwembad Son en Breugel zich wil inzetten om alle inwoners van de gemeente en omstreken zwemveilig te krijgen en te houden, zijn de deuren van het bad wagenwijd opengezet.

De animo bleek groot. Er hebben zo'n 18 dames deelgenomen aan dit project. Mede dankzij de goede samenwerking met stichting vluchtelingenwerk Son en Breugel heeft de meerderheid van deze groep de watervrees kunnen overwinnen en de meeste hebben het seizoen zelfs kunnen afsluiten met één of meerdere zwemdiploma's. Dit resultaat was voor de stichting boven verwachting en de betrokken zweminstructeurs kijken met veel respect terug op de ontwikkelingen die de dames hebben doorgemaakt.

Voorlopig komt er een einde aan een hele mooie samenwerking tussen Zwembad Son en Breugel en stichting vluchtelingenwerk Son en Breugel. Zoals gebruikelijk bij het zwembad wilden zij die samenwerking op een mooie manier afsluiten. De dames hebben nog één keer lekker kunnen zwemmen en na afloop stond de koffie/thee klaar met lekkere broodjes. Er werd nog even gezellig bij gekletst en genoten.

Wellicht is er in de toekomst nog een mogelijkheid om de prettige samenwerking met de stichting vervolg te geven. Intussen gaat het zwembad door met al haar activiteiten om de bewoners van Son en Breugel zwemveilig te maken/houden.

(Bio)logische samenwerking

Een medewerker overhandigt de hamburger aan Paul Schots (l) en Guust Aldenhove Foto: Wil Feijen

Nuenen - Restaurant Kapperdoes, gevestigd in tuincentrum Coppelmans Nuenen, heeft vanaf nu biologische hamburgers van Boerderij De Hofstad uit Son en Breugel op de menukaart. Al langere tijd bestond bij Guust Aldenhoven, verantwoordelijk voor Restaurant Kapperdoes, de wens om lokaal geproduceerd voedsel op de menukaart te zetten. Hiervoor kwam in contact met Paul en Lia Schots van Boerderij De Hofstad.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen

Boerderij De Hofstad is een biologisch melkveebedrijf waar de 65 koeien vanaf het vroege voorjaar tot in het late najaar zoveel mogelijk buiten in kruidenrijke weides lopen. Het mooie van deze boerderij is dat de koeien, die geen melk meer geven, bij Paul en Lia een 'tweede kans' krijgen. Deze koeien worden verwerkt tot heerlijke biologische vleespakketten van vijf kilo en op bestelling verkocht op de boerderij. Zo kwam ook Guust bij Paul en Lia terecht. "Op boerderij De Hofstad lopen koeien van het typisch Nederlandse ras MRIJ (Maas Rijn IJssel, het oorspronkelijke leefgebied van deze koeien). Deze stevige en robuuste koeien geven goed melk en tegelijkertijd vlees dat rijk en doorleefd (gemarmerd) is. Dit geeft het vlees een volle authentieke smaak."

De hamburgers uit het vleespakket vielen direct bij Guust in de smaak en al snel besloot hij om een samenwerking aan te gaan met 'de boer om de hoek'. Guust: "Allereerst vind ik het belangrijk om lokale ondernemers te betrekken binnen ons concept. Dan weet ik hoe de boer met zijn vee omgaat. Eenmaal gekozen voor deze samenwerking betrekken we deze lokale helden met tekst en uitleg naar onze gasten, zodat ook zij weten waar het vlees vandaan komt en wat ze eten ook echt beter is. Zo doen we dat ook met onze aardbeien, asperges en met blauwe bessen, ons nieuwste concept. Voorheen werkten wij ook met MRIJ-burgers, maar deze hamburgers van boerderij De Hofstad zijn toch echt een klasse apart. Wij serveren twee soorten burgers, met truffelcrème en een gebakken ei en met antiboise van tomaat, salsa, kaas en bacon", aldus Guust.

Kom kijken en proeven
Heeft u al trek gekregen van dit smeuïge verhaal? Kom dan vooral proeven van deze mooie samenwerking bij Tuincentrum Coppelmans Nuenen. Zij zijn alle dagen in de week geopend. Meer informatie over Boerderij De Hofstad vindt u via www.dehofstad.com.

Eric en Wouter Staal fietsen Mont Ventoux op

Eric en Wouter op de top van de Mont Ventoux Foto: Ingezonden

Eric en Wouter Staal hebben deelgenomen aan de tiende editie van de Challenge Mont Ventoux 2019, die van donderdag 13 juni tot en met zondag 16 juni werd houden door Stichting Join4Energy. De tiende editie is succesvol geweest, de totaalopbrengst is 483.200 euro.

De volledige opbrengst gaat naar join4energy en komt volledig ten goede van het onderzoek naar een medicijn tegen energiestofwisselingsziekte. "Het is een mooi weekend geweest met emotionele, mooie en feestelijke momenten. Ons team heeft ruim 35.000 euro opgehaald.", laat Eric weten, nadat zij weer terug zijn uit Frankrijk.

Eric heeft het aanzienlijk zwaarder gehad dan Wouter tijdens de beklimming. "Maar, er is niets mooier dan na zo'n dag, met elkaar, op de top te staan. Ik ben oprecht trots!", aldus Eric.

Wie zijn de goede doelen bij het Drakenbootfestijn?

Het Drakenbootfestijn wordt zondag 30 juni gehouden; een evenement waar jong en oud veel plezier aan gaan beleven. Een evenement waar verbondenheid centraal staat. De organisatie, Rotary Club Son en Breugel, ondersteunt hiermee twee lokale goede doelen; Stichting 2109 en Stichting Meedoen. Twee goede doelen die midden in de samenleving staan in Son en Breugel. Maak kennis met de twee goede doelen.

Wie is Stichting 2109
Mensen met een zichtbare handicap of beperking worden veelal direct herkend en krijgen hierdoor begrip en waar nodig hulp en ondersteuning. Dementie is meestal niet zichtbaar aan de buitenkant, maar beperkingen zijn wel degelijk aanwezig. Mensen met dementie schamen zich vaak en praten niet gemakkelijk over hun ziekte wat vaak voor onbegrip zorgt en hun kwetsbaarheid vergroot.

Stichting 2109 wil dat het taboe op dementie tot het verleden gaat behoren. Om dit te realiseren is een speldje met een uniek en tevens gepatenteerd beeldmerk ontworpen. Als mensen met dementie dit dragen dan kan de omgeving deze mensen herkennen. Mensen met dementie blijven zo zichtbaar voor de samenleving, zodat er beter kan worden aangesloten bij hun belevingswereld en er direct voor deze mensen kan worden gezorgd als dit gewenst of noodzakelijk is.

Ieder speldje is voorzien van een unieke (persoonlijke) code die aan de achterzijde is gegraveerd en gekoppeld is aan het noodnummer dat op de voorkant staat. Op het moment dat de drager van het speldje verdwaald is, kan er hulp worden ingeschakeld door het noodnummer te bellen. De unieke code aan de achterzijde van het speldje zorgt ervoor dat er direct geschakeld kan worden met de juiste contactpersonen. Hierdoor kan de spelddrager snel en veilig thuisgebracht worden. Het speldje zorgt dus voor herkenbaarheid en de veiligheid van de mens met dementie!

Wie is Stichting Meedoen
Voor kinderen en tieners die naar het Speciaal Onderwijs (SO/SBO/VSO/Praktijkonderwijs) gaan of die met een rugzakje op het reguliere onderwijs zitten is het vaak lastig om aan te sluiten bij een sport(vereniging) en in contact te komen met leeftijdsgenootjes. Ervaring leert dat ook voor (jonge) volwassenen, die niet meer naar school gaan, dit probleem meestal blijft bestaan en zelfs groter wordt. Veel ouders van deze "bijzondere kinderen" zullen dit probleem vast herkennen.

Het gevolg voor deze jongeren is:Geen actieve, sportieve, gezonde tijdsbesteding(Na school) weinig activiteiten buitenshuisGeen aansluiting met leeftijdsgenotenEenzaamheidOuders voelen zich soms machteloos en staan alleen

De enige oplossing voor deze problemen is participeren: meedoen in de maatschappij, meedoen met anderen. Als ouders van 'bijzondere kinderen' hebben ze daarom stichting MeeDoen S&B opgericht. Daarvoor was er in Son en Breugel nog bijna niets voor deze groep jongeren. Iedere maand worden leuke vrijetijdsactiviteiten georganiseerd en ze werken samen met verschillende sportverenigingen om speciale teams/lessen in te richten voor deze groep jongeren. Zij kunnen dan dingen doen die andere jongeren ook doen en op die manier leren zij andere jongeren kennen en houden daar misschien dan wel een vriendje aan over. Ze komen in beweging, voelen zich niet meer eenzaam en kunnen zo werken aan hun gezondheid, zelfontwikkeling en zelfvertrouwen.

Het gaat in Son en Breugel om een grote groep jongeren. Sowieso al 90 kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer en tel daar nog de kinderen bij op die met een rugzakje in het regulier onderwijs zitten of de kinderen die zelf op de fiets naar het speciaal onderwijs gaan. Ook jongeren die misschien geen indicatie hebben, maar om een andere reden moeilijk kunnen aansluiten in het reguliere mogen zeker meedoen. Van de jongvolwassenen die niet meer naar school gaan zijn inmiddels enkele tientallen bij de stichting bekend.

De stichting werkt samen met een aantal sportverenigingen en in overleg zijn de lessen ingevuld:
onder andere kleine groepjes, deskundigheidsbevordering voor trainers, ervaren ouders inzetten als begeleiding, indelen van groepen op soort beperking/ontwikkelingsniveau van de jongeren.

Ook kinderen, tieners in die rondom Son en Breugel wonen kunnen van het aanbod gebruik maken. Hoe meer jongeren meedoen hoe meer mogelijkheden voor vriendschappen en hoe beter de verenigingen de lessen kunnen indelen op leeftijd en niveau. Voor ouders worden regelmatig contact- en/of thema-avonden georganiseerd. Ouders krijgen informatie die voor hen van belang kan zijn en ze kunnen elkaar helpen door ervaringen, tips en gevoelens te delen.

Afgevaardigden van beide stichtingen nemen samen in één boot deel aan het eerste Drakenbootfestijn.


Veel succes en plezier!

23 / 40

Gezonde start van de Verkeersweek op wielen

Een gezonde traktatie voor alle bewoners, vrijwilligers en personeel aangeboden door Jumbo Son en Breugel en Eindhoven Foto: Adrie Neervoort

Veel bewoners van Zonhove hadden zich verzameld in d'n Tref op Zonhove. Samen met de begeleiders en vrijwilligers waren zij aanwezig voor de start van de 'verkeersweek op wielen'. Vorig jaar heeft dit project nog de Gouden Prokkel gewonnen. Een prijs voor initiatieven die leiden tot een ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking.

Redacteur: Adrie Neervoort
Foto: Adrie Neervoort

In de volle zaal van d'n Tref genoot het publiek van een toneelvoorstelling van de dames van 'Helder Theater'. Zij brachten het thema verkeersveiligheid op een ludiek, maar toch serieuze, wijze. Het publiek deed vrolijk mee, toen gevraagd werd welk bord wat betekent. Zo staan haaientanden op de weg voor 'oppassen', want wie is er niet bang voor een haai? Dus even stoppen en kijken of de kust veilig is. Het toneelstuk eindigde in een examen waarbij het publiek zonder schroom de juiste antwoorden riep. Iedereen was geslaagd, evenals de start van de verkeersweek op wielen. Deze week werd, na de voorstelling, ingeluid door massaal op een fluitje te blazen die eerder was uitgereikt. De start van de verkeersweek was hoorbaar voor alle aanwezige deelnemers.

Daarna volgde een gezonde traktatie die aan alle bewoners, vrijwilligers en personeel werd aangeboden door Jumbo Son en Breugel en Eindhoven. Zij hadden in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen hun personeelsuitje gedeeltelijk op Zonhove georganiseerd. Zij boden iedereen een overheerlijke frisse fruitsalade aan.

Nadat ook alle groepen van de dagbesteding hun fruitsalade hadden gekregen, was het tijd voor een korte pauze in de komeet. In het verkeer is zichtbaarheid belangrijk. Behalve dat de rolstoel voorzien moet zijn van verlichting en reflectoren, moet de rolstoel ook blinken. Daarom was er in de middag een heuse wasstraat op Zonhove, waar acht waskrachten 72 rolstoelen in één uur en een kwartier schoonpoetsten. De dag werd afgesloten met een gezellige en leerzame verkeerskwis.

Deelnemers, begeleiders en vrijwilligers kijken terug op een mooie verkeersweek op wielen.

Verjongde Poëziemiddag van DichtBij groot succes

Foto: Wil Feijen

Na drie edities werd op de zomerse zondagmiddag 23 juni alweer de vierde Poëziemiddag gehouden aan het Dommelbalkon, als onderdeel van Kunstpleinen van Ars Longa. Na inleidingen van Maarten Beekman (oud-raadslid) en Stan Mooij (voorzitter DichtBij) blonk vooral de jeugd uit bij het vervolg.

In het eerste uur, verzorgd door de tweede Sonse dichtgroep Woordatelier, belichtte de 'Groningse Sonnettenkoning' Arend Okken traditioneel het Sonnet en stond hij stil bij het overlijden van de Sonse dichter Rian Lapré. Bernadette van Loon droeg gedichten voor van haar zieke man Jan Anton van Hoek en Ad Louwers blonk weer uit met zijn unieke Brabantse zelfspot. Hoogtepunt in dit uur was het optreden van de 20-jarige Maud Joosten met frisse, ontwapenende en ontroerende Poëzie.

In het tweede uur kwamen dichters buiten Son aan bod, waar Catherine Witvliet gedichten van leerlingen van het Novaliscollege voorlas, naast mooie dromerige gedichten van Anne Karine Dijkstra uit Best en rake gedichten van Mieke Reijnen van de poëziegroep Prinsenjacht. Hoogtepunt was hier de Slam Poetry van de 30-jarige Eindhovense Monique Hendriks die met haar unieke voordrachtskunst landelijke finales heeft gehaald en liet zien tot wat zij (uit het blote hoofd) in staat was.

Het derde uur was voor de dichters van DichtBij, Stan Mooij, Willem Berkers, Catherine Witvliet en Theo Smit waar de laatste de show stal met zijn 'ouwelullenrap' met scheve pet op. Absoluut hoogtepunt was het laatste uur waar de 10-jarige(!) Emir Dzigal het talrijke publiek vertelde over het dichtproject van de Sonse dichtgroepen DichtBij en Woordatelier op basisschool De Ruimte en daarbij ook op bijzondere wijze twee eigen gedichten vertolkte.

Ook in dit uur prachtige bijdragen van de jonge Ruben Kemperman met geestige gedichten en de schitterende cadans in de volwassen gedichten van de pas 20-jarige Lotte Hendrikxs die voorheen een dichtwedstrijd heeft gewonnen van DeMooiSonenBreugelkrant ter ere van de Poëzieweek en de tentoonstelling van Toos Bonten in de Kleine Heide. Een bijzondere vermelding verdienen de twee muzikanten Eva Wiselius en Bjorn van Hak van de middag.

De dromerige levensliedjes van singer songwriter Eva pasten bijzonder goed bij de gedichten en het weelderige landschap met de langs stromende Dommel, de melodische percussie van Bjorn sloot schitterend aan bij het ritme en de cadans van de gedichten. Het dankbare publiek (40 tot 60 mensen) zal zeker uitkijken naar het lustrum volgend jaar.

26 / 40

Kerkberichten

Sint Genoveva-kerk
Zondag 30 juni
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor
. Intenties: Familie van de Laar-van Heeswijk, Arie en Jet de Korte-van de Laar, Piet en Hein en Nettie van Eck en ouders Jan en Doortje van Eck, Mia Donkers-van Heeswijk.

11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor
Intenties: Miet van der Velden-van Moorsel, Bert Hooijmaijers.

Zondag 7 juli
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst. Intenties: Ad Versantvoort, Miny van de Ven-Winkelman, Nelly Vlemmix-Versantvoort, Karel en Elisabeth Faessen-van Tilburg, overleden ouders van Engeland-Swinkels en Annelies Jansen-van Engeland, Cor Groeneweg, Piet en An Vervoort-Pennings, Jan en Janny Kerkhof-van Rooij.
11.00 uur: Eucharistieviering. Intenties: Frits en Doortje Maas-de Bijl, Els Swinkels-Swinkels.

Overige kerkdiensten Son en Breugel
Zaterdag 29 juni
16.30 uur: Woord- en communieviering in Berkenstaete
Zaterdag 6 juli
16.30 uur: Eucharistieviering in Berkenstaete

Martinuskerk Centrum
Zaterdag 29 juni Hoogfeest van Petrus en Paulus
19.00 uur: Eucharistieviering met het Goede Herder koor. Intenties: Cor van Esch (mgd).

Zondag 30 juni Dertiende Zondag door het Jaar
09.30 uur: Eucharistieviering met Volkszang. Intenties: Tot bijzondere intentie, Uit dankbaarheid, Annie van de Laar, Antoon en Nelly Adams – Seijkens en zoon Willy.
12.30 uur: Doopviering Bo Anna van Schijndel.

Vrijdag 5 juli
13.30 uur: Huwelijksviering van Tom Onland en Lieke van der Velden.

Gedurende de maanden juli en augustus komen de Vieringen van maandag tot en met vrijdag om 19.00 uur in de Martinuskerk te vervallen. De Viering op woensdagavond om 19.00 uur in de Heilige Rita kapel gaat wél door.

Tijdens de maanden juli en augustus is de Martinuskerk geopend voor publiek op woensdag- en zondagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. In diezelfde periode is er op zaterdag steeds een orgelconcert. Aanvang is om 15.30 uur.

Boeken voor de Boekenbeurs dagelijks in te leveren in de kerk van Eerschot van 10.00 uur tot 12.00 uur, behalve tijdens schoolvakanties. Tijdens de schoolvakantie van 06 juli tot en met 18 augustus is het parochiecentrum bij de Martinuskerk op donderdag gesloten.

Sint-Antonius Nijnsel
Zondag 30 juni
11.00 uur Eucharistieviering met gemengd koor. Intenties: Mia Kolen-Eestermans, Paul van den Tillaart, Piet v.d. Heuvel.

Kerkdienst Protestantse kerk
(PKN) Son en Breugel:
Zondag 30 juni
11.00 uur, Dienst bij Zonhove

Radio S&B eert veteranen dicht bij huis

Het is zaterdag 29 juni 'Nationale Veteranendag' waarbij de mannen en vrouwen die in de loop der jaren op missie gingen in Den Haag in het zonnetje worden gezet. Voor de veteranen in deze regio heeft Radio S&B dichter bij huis een 'warm bed' klaarstaan.

Vanaf 14.00 uur zijn de veteranen, familie en andere belangstellenden van harte welkom op het speciale terras voor het Vestzaktheater, dat is aangekleed met camouflagenetten en enkele voertuigen. Liesbeth van Hapert en Ron van Haandel zorgen als gastvrouw en gastheer op deze middag ervoor dat het hen aan niets ontbreekt. Radio S&B verzorgt een impressie van de middag, die te beluisteren is via de frequentie 107.5 FM. Mocht de terrastemperatuur te hoog oplopen, er is een uitwijk naar een binnenlocatie.

Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen de aanwezigen met elkaar en de inwoners in gesprek gaan, ervaringen uitwisselen en hun verhalen vertellen aan de –ongetwijfeld- vele bezoekers. Omstreeks 17.00 uur wordt het formele deel afgesloten, maar natuurlijk kan er aan de bar van het Vestzaktheater nog informeel worden nagepraat.

Als veteraan ook erbij zijn?
Graag natuurlijk! Maar het is voor de organisatie prettig als u zich tevoren aanmeldt via info@radiosenb.nl onder vermelding 'Veteranendag Son'. Hopelijk mogen zij zaterdag veel veteranen én nieuwsgierige inwoners van Son en Breugel verwelkomen.

Radio S&B…. Uw lokale radiozender. De moeite van het beluisteren MEER dan waard!

Zomervakantie

De laatste krant voor de zomervakantie verschijnt op woensdag 17 juli. Persberichten voor deze uitgave dienen voor maandag 15 juli, 17.00 uur binnen te zijn, dan worden deze nog gepubliceerd in de krant.

In verband met de zomervakantie verschijnt DeMooiSonenBreugelKrant op 24 juli (week 30), 31 juli (week 31) en 7 augustus (week 32) niet. Vanaf 14 augustus kun je al het nieuws, in de breedste zin van het woord, weer lezen in de krant.

Boeklancering en interactieve workshop 'Aan het stuur'

Mariska Ruissen met haar boek Foto: Ingezonden

Zo halverwege het jaar is de perfecte tijd om de balans op te maken. Hoe tevreden ben je op dit moment? Wil jij zelf bepalen hoe je leven eruitziet, maar werk je te hard? Ben je liever voor anderen dan voor jezelf? Heb je een 'Innerlijke Criticus' die je voortdurend vertelt dat het niet goed genoeg is wat je doet? Ben je moe van het geruis en geroeptoeter in je hoofd?

Tijd om de regie terug te nemen over jouw innerlijke stemmetjes. En nee, je bent niet schizofreen; iedereen heeft last van stemmetjes. Die stemmetjes bepalen je gedachtes en hoe je de wereld om je heen beleeft. Het overgrote deel van deze stemmetjes klinkt kritisch en negatief. Ze remmen je af, waardoor je niet volledig je dromen, wensen en verlangens volgt. Ze kunnen je gevangenhouden in een leven dat niet langer bij je past.

Mariska Ruissen beschrijft in haar boek hoe je het heft in eigen hand neemt en de baas wordt over deze stemmetjes. Ze leert je hoe je je verbindt met je innerlijke helpers en hoe je je minder zorgen maakt over het verleden en de toekomst. In tien stappen leidt ze je op een speelse en creatieve manier naar regie over je innerlijke stemmetjes. Na het lezen van dit boek ben jij de manager van jouw 'ikken'.

Tijdens de interactieve workshop en boekpresentatie op 29 juni om 11.00 uur bij boekhandel De Traverse leer je of je zelf aan het stuur van je leven staat, of dat een saboteur het stuur heeft overgenomen. Mariska leest voor uit eigen werk, maar neemt je vooral mee op reis langs de stemmetjes in je hoofd. Ze leert je wat je kunt doen om afscheid te nemen van innerlijke saboteurs zoals je Pleaser, Perfectionist, Slavendrijver of Innerlijke Criticus.

Mariska Ruissen (1979) coacht haar klanten bij het loslaten van hun angsten en het omarmen van het leven vanuit vertrouwen en liefde. Ze deelt in dit boek haar persoonlijke ervaringen met het overwinnen van angsten, belemmeringen en beren op de weg die de stemmetjes in haar hoofd voor haar opwierpen. Ze neemt je mee in haar transformatie van jurist in loondienst naar succesvolle coach.

Automaatje verzorgt 3000ste rit

V.l.n.r. Chauffeur Gert Verhaegh, coördinator Evelyn Kreukniet en Mevrouw Heemstra Foto: Wil Feijen

De 3000e rit van Automaatje vond donderdag 20 juni plaats.

Mevrouw Heemstra en chauffeur Gert Verhaegh werden door coördinator Evelyn Kreukniet verblijd met een mooie bos bloemen die ter beschikking gesteld is door DFM Bloemen & Planten en Sleutjes bloemen. Mevrouw Heemstra kreeg tevens een cadeaubon van 't Sons Bakhuys overhandigd.

Vereniging Vrouwencontact start Zomer met zomerlunch

Zoals ieder jaar sluiten de leden van Vereniging Vrouwencontact Son en Breugel het eerste halfjaar af met de zomerlunch. Met hopelijk een lekker terrasweertje willen leden en bestuur nog even napraten en elkaar een prettige zomer en eventueel vakantie toewensen, onder het genot van een smakelijke lunch.

De zomerlunch wordt gehouden op donderdag 4 juli, aanvang 12.30 uur, bij La Sonnerie op het terras. Bij slecht weer in de Brasserie. Het bestuur heeft dit jaar, helaas, moeten uitwijken naar de donderdag, omdat de vrijdagen in deze periode al ruim vooraf waren vastgelegd voor huwelijksfeesten. Met de aanwezigheid van velen zal deze zomerlunch een plezierige afronding geven.

Leden kunnen zich nog aanmelden tot en met 1 juli bij Netty Laman Trip, Frieslandlaan 3 of Marijke ter Meulen, Molenstraat 33 met het strookje uit het maandbericht en de ledenbijdrage

Groep 8 begint eigen restaurant

Foto: Ingezonden

Een groepje van Basisschool De Ruimte heeft dinsdag 18 juni een hele gezellige avond gehad met de gasten. Ieder jaar heeft groep 8 een 'Kometenproject'. Met een groepje moeten de leerlingen een eigen restaurant beginnen.

Dit jaar was het thema Griekenland. Hiervoor zijn de leerlingen bij Mikonos in het dorp langsgegaan. De leerlingen moesten het met zo min mogelijk geld doen en gingen sponsors vragen die hun misschien wilden sponsoren. Uiteindelijk hebben de Plus Supermarkt, Albert Heijn en Le Soleil de leerlingen gesponsord. De leerlingen zijn hier erg dankbaar voor. De leerlingen hopen dat de gasten het lekker en leuk vonden. Uiteindelijk hebben de leerlingen winst gemaakt en daarmee gaan ze met groep 8 nog iets leuks doen.

Driedaagse Shiv Maha Jagye Abhishek

Stichting Shree Ganesh organiseert voor de vijfde keer in Son en Breugel een driedaagse Shiv Maha Jagye Abhishek in de Shravan maand, dit in samenwerking met de Hindoestaanse gemeenschap.

Vrijdag 2 augustus vanaf 16.00 uur, zaterdag 3 augustus vanaf 16.30 uur en zondag 4 augustus vanaf 09.30 uur in 'De Boerderij', Leeuwstraat 2 in Breugel. Voor meer informatie, deelname en/of vrijwillige donatie aan deze jagye kunt u contact opnemen met Pt. Bramhdath Sewnandan Ji, telefoon 06-11422102.

Bij elke kooptransactie een lot cadeau en misschien wel prijs

Winkel & Win weken op WoensXL

Bij elke kooptransactie in de periode van woensdag 26 juni tot en met koopzondag 7 juli krijgt u een lot cadeau. Met dit lot maakt u kans op één van de prachtige prijzen die beschikbaar zijn gesteld door de deelnemende winkels op Winkelcentrum Woensel. Daarnaast maakt u ook kans op één van de zes prachtige hoofdprijzen; genoeg reden om uw lot meteen online te checken.

"Ook dit jaar houden wij weer de spectaculaire Winkel & Win Weken op WoensXL", vertelt voorzitter Marcel Emmen. "Het is ons team weer gelukt om bij een groot deel van de winkeliers mooie prijzen op te halen en dit jaar kunnen wij maar liefst zes hoofdprijzen gaan uitdelen. Deze hoofdprijzen zijn een Samsung TV 65", één jaar lang elke week een gratis boek, een dames- of herenhorloge, een heren fashioncheque, een transport fiets of één jaar lang iedere maand een bos bloemen, geen flauwe prijzen dus!"

"Hoe het precies werkt? Bij elke kooptransactie ontvangt u, tijdens de actie periode, een gratis lot. Elk lot heeft een uniek nummer. Dit nummer kunt u direct online checken op de website van WoensXL www.woensxl/winkelenwin. Heeft u prijs, dan ontvangt u direct een e-mailbericht met uw prijs en in welke winkel u de prijs kunt gaan ophalen. Naast de honderden prijzen worden, aan het eind van de actieperiode, ook nog zes hoofdprijzen verloot onder alle deelnemers die online hun lot hebben gecontroleerd. De loten kunnen tot en met 14 juli gecontroleerd worden en u heeft tot en met 1 september tijd om uw prijs op te halen. Dus… komt u winkelen tussen 26 juni tot en met 7 juli vergeet dan niet om uw lot meteen online te controleren, want het zou toch jammer zijn als u één van de mooie prijzen zou mislopen?!"

Grandioze Oldtimerrit 'Rondje Rooi' 2019

Foto: Ingezonden

Sint-Oedenrode - In en rond Sint-Oedenrode wordt zondag 7 juli alweer voor de zeventiende keer de oldtimertocht 'Rondje Rooi' gehouden. Deelname aan deze tocht staat open voor auto's van 30 jaar en ouder. Dit jaar is er een speciale klasse voor auto's die voor 1951 zijn gebouwd. De rit gaat ongeveer 100 kilometer duren. De start is bij de Vresselse Hut aan de Vresselseweg 33 te Nijnsel. U bent daar in de gelegenheid om gezellig samen te buurten en van uw consumptie te genieten.

Ze hopen bij deze zeventiende editie natuurlijk weer leuke gemotoriseerde herinneringen op te kunnen halen. De Traction Avant groeide door tot een goddelijke DS. De Kever via 356 tot een turbo geblazen 911. De Fiat 600 groeide uit haar motorkap tot een heerlijke Abarth. Het Kadettje tot GSI 16V en de Anglia tot XR2. De Mustang kromp en werd weer groter. Het paard steigerde in Italie en in Zweden deed dat de eland. De Koreanen deden het minder uitbundig met de Pony terwijl diezelfde Pony bij Daf haar mannetje stond. Mazda had een RX4 en Ford een XR4. Kijk en vergelijk en ervaar het verschil.

Rondje Rooi is er voor elke klassieke autoliefhebber die op de achterbank opgroeide, vol trots kijkend naar de stuurmanskunst van de chauffeur die niet dacht Max Verstappen te zijn maar Jackie Stewart of Niki Lauda.

Maar een ding heeft men gemeen: U ontmoet elkaar als autoliefhebber op zondag 7 juli. Wilt u deelnemen: Schrijf in bij fammabesoone@onsbrabantnet.nl; 20 euro per auto

Jeugdtheater in Joe Mann Natuurtheater

Best - Al 63 jaar genieten kinderen tijdens de zomervakantie voor een kleine prijs elke dinsdagmiddag van professionele jeugdvoorstellingen. De organisatie hiervan was in handen van vrijwilligers van de Bestse Stichting Cultuurpassie. Zij gaven aan het stokje door te willen geven.

Vrijwilligers Jan van de Ven, Luud Zeegers en Hubertine van den Biggelaar wilden deze traditie graag behouden. Onder de nieuwe naam en huisstijl Jeth brengen zij dit jaar negen jeugdvoorstellingen in het Joe Mann Natuurtheater aan de Sonseweg in Best. Kaartjes kosten 3,50 euro per stuk en zijn vanaf 1 juli te bestellen via www.jethbest.nl. Daar staat ook een overzicht van alle voorstellingen. Bij slecht weer wordt de voorstelling om 15.00 uur in het Heerbeeck College in Best gespeeld. Dit wordt uiterlijk om 13.30 uur op de website bekendgemaakt.

Dit jaar komen bij Jeth spelen:
9 juli
Het geheim van de dromendiefmeespeeltheater 6+ door Jeuk VZW
De dromendief zorgt dat de kinderen slecht slapen. En hij draagt een groot geheim met zich mee… Durf jij te komen kijken?

16 juli
De krekel en de mier
Verteltheater 9+ door Peter FaberHeer Krekel zingt het hoogste lied in de zomer. Mevrouw Mier heeft het dan druk met voedsel verzamelen. In de winter heeft heer Krekel honger. Zou vrouw Mier hem willen helpen?

23 juli
De reuzedwerg die een kopje kleiner wilde zijn (klassiek) muziektheater 4+ door Mark van Vliet Ivan is veel te groot voor een dwerg! Hij wil heel graag een kopje kleiner zijn. Maar zou dat ook lukken?

30 juli
BRRR
Muziektheater 4+ door theatergroep Graasland Kom kijken naar dit grappige verhaal vol nieuwsgierige pinguïns, koude neuzen en sneeuw… heel veel sneeuw. En dat midden in de zomer!

6 augustus
Hans en Grietje
Toneel 4+ door Toneelvereniging MariahoutDe moeder van Hans en Grietje loost haar kinderen zonder GPS in het bos. Zouden ze de weg naar huis terug kunnen vinden?

13 augustus
Stampot, een sprookjesmix
Minimusical 4+ door Theater van Santen
Ontdek jij alle sprookjes die in deze musical verwerkt zijn? En hoor en zie jij wat er niet klopt? Kom luisteren en kijken.

Tennis en Padel hand in hand bij toernooi

Nuenen - Het jaarlijkse Lissevoort Watermolen van Opwetten 35+ en 55+ dubbel tennistoernooi gaat dit jaar op 1 september van start. Het toernooi staat een week lang in het teken van 'volop in beweging'. Er is livemuziek en daarnaast zijn er diverse activiteiten die dit toernooi maken tot één van de sfeervolste toernooien in de regio. Tien enthousiaste dames van de toernooicommissie zijn al druk met de voorbereidingen en hebben er weer veel zin in.

Natuurlijk draait het toernooi om de sportieve prestaties in het dubbelspel op de tennisbaan. TV de Lissevoort heeft echter sinds eind vorig jaar twee Padelbanen en daarom is het dit jaar ook mogelijk om deel te nemen aan het recreatieve 25+ Padeltoernooi. Voor het Padeltoernooi hoef je geen lid te zijn van de KNLTB. Voor beide toernooien inschrijven mag natuurlijk ook. Daarnaast is het voor zowel spelers als publiek vooral gezellig napraten onder het genot van een hapje en een drankje. Tal van activiteiten waaronder muziek, een Watermolen avond en de koopjeshoek van Sported maken het toernooi weer extra sfeervol.

Het toernooi wordt gespeeld van 1 tot en met 8 september waarin deelnemers in alle categorieën in poules spelen om te strijden voor een finaleplaats. De indeling vindt plaats op basis van de actuele rating. We hopen op veel inschrijvingen voor het dames-, heren- en mixdubbelspel en we hopen ook veel Padelspelers te mogen verwelkomen op ons mooie park. Er kan tot en met 18 augustus ingeschreven worden via www.toernooi.nl. Vergeet niet, zeker als je nog op zomervakantie gaat, om tijdig in te schrijven voor dit hele gezellige toernooi bij TV de Lissevoort in Nuenen.

John en Frieda Hagenbeek-De Lima 50 jaar getrouwd

Foto: Wil Feijen

John en Frieda Hagenbeek-De Lima zijn beide geboren op Java en opgegroeid in Nieuw-Guinea. John komt uit een gezin met twaalf kinderen en Frieda uit een gezin met vijftien kinderen. John en Frieda zijn allebei in 1962 naar Nederland gekomen. Eerst John met het gezin. Zij dachten dat zij voor zes maanden hier op vakantie kwamen. Daarna Frieda die met hun gezin min of meer gedwongen werd, omdat het te gevaarlijk werd.

Redacteur: Corry van Asseldonk
Fotograaf: Wil Feijen

Fijne jeugd
"Wij kenden elkaar al toen we vijf en zes jaar oud waren. We speelden toen al vadertje en moedertje", vertelt een lachende Frieda. "We hebben een ontzettende fijne jeugd gehad", gaat John verder. "Wij zijn als kind opgegroeid in vrijheid, in de vrije natuur, waar alles toen nog mocht.

Gezin
In 1968 hebben John en Frieda verkering gekregen. John was al lange tijd verliefd op Frieda, maar zij zag 'hem nog niet zo zitten'. Nadat Frieda het uitgemaakt had met haar vriendje, greep John zijn kans om haar te vragen. "Daarna ging alles in een sneltreinvaart", vertelt John lachend. "We zijn meteen datzelfde jaar verloofd, in 1969 getrouwd en onze twee kinderen zijn in 1970 geboren. We zijn dertien keer verhuisd en nu wonen we al vier jaar in Son en Breugel.

Foto: Wil Feijen

TV-bekendheid
John is elf jaar beroepsmilitair geweest, daarna heeft hij 25 jaar als conducteur bij De Nederlandse Spoorwegen gewerkt. Hij had als hobby puzzelen en daar was hij zo goed in dat hij in de jaren tachtig meegedaan heeft aan het tv-programma 'Ik weet het beter' van Bert van Leeuwen. Hij kwam in de finale en heeft hier een bedrag van 2700 gulden bij elkaar verdiend. Dit heeft John vervolgens aan een Dierenasiel in Eindhoven geschonken.

Loopbaan
Frieda was bezig met een opleiding in de verpleging. Toen haar kinderen geboren werden, is ze daar mee gestopt. Ze wilde liever voor de kinderen zorgen en door de vele verhuizingen had ze het al druk genoeg. "Ik vond verhuizen wel heel leuk. Het opnieuw inrichten en andere mensen leren kennen", blikt Frieda terug. Nadat de kinderen uit huis waren, is Frieda weer begonnen met de opleiding verzorgende bij het ROC. Na het behalen van haar diploma, is ze in een verzorgingshuis gaan werken. Helaas is Frieda, na een paar jaar, moeten stoppen vanwege een ziekte. Frieda heeft als hobby tuinieren, Diamond Painting en ze leest alles wat zij in haar handen krijgt.

Nog een keer terug
In 2005 zijn John en Frieda samen nog terug geweest naar Nieuw-Guinea. "Alles stond er nog; beide ouderlijke huizen en onze school. Het was uniek", aldus John. "Mijn allergrootste wens is om met mijn kinderen en kleinkinderen nog een keer terug te gaan naar onze geboorteplek", vertelt John. Op 27 juni vieren John en Frieda hun gouden bruiloft in Scheveningen in een familiehotel waar ze al jaren komen. Daarna hebben ze nog een gezellige dag samen met hun twee kinderen en twee kleinkinderen.

DeMooiSonenBreugelkrant wenst het gouden bruidspaar een hele gezellige dag en nog veel geluk voor de toekomst.

Het is een unheimisch gevoel dat je bekruipt, als je vakantie ten einde loopt. Vroeger begon ik al halverwege de vakantie af te tellen tot ik weer naar huis mocht. Nog steeds kijk ik ernaar uit om weer in mijn eigen bed te slapen. Ik slaag er steeds beter in te genieten van waar ik ben.

Het is heerlijk, even in een andere omgeving zijn en die naar hartenlust te verkennen. Grillige bospaden, prachtige vergezichten en pittoreske dorpjes. Mooie kerkjes of kapellen, middeleeuwse kastelen of ruïnes uit de klassieke oudheid.

Of je verkenningstocht voert langs cocktails, mixed drinks, shots, bier en andere sterke drank, als je niet op het strand of aan het zwembad ligt. Ieder het zijne!

Op wat voor manier je ook je vakantie doorbrengt, of je de rust opzoekt of er juist één lang feest van maakt, er komt een einde aan. Of je wil of niet. Je weet dat het feest niet eeuwig kan duren. Al zijn de mensen nog zo aardig, schijnt de zon elke dag en zijn de avonden zwoel, het is niet thuis.

Naarmate het einde van de vakantie nadert, bevind je je steeds meer op een tweesprong. Thuis lonkt, tegelijkertijd wil je niet dat de vakantie al voorbij is. Terug naar je vertrouwde omgeving, weer naar school of aan het werk. Ook al is het nog zo leuk, vakantie is leuker.

Mocht je dromen om in je favoriete vakantieland te gaan wonen, eenvoudig is het niet, kijk maar eens naar een programma als 'Ik vertrek'. Het valt niet mee om in een vreemd land een bestaan op te bouwen.

Voor mij is het sowieso geen optie. De belangrijkste reden: mijn lief zou niet meegaan. Die schat is stevig verankerd in Sonse bodem, net als ik. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.

Misschien is het ook maar beter zo. Eén of twee weken intensief genieten, even alles anders doen, alles mag, dan weer naar huis. Telkens weer die heerlijke ervaring van een nieuwe omgeving, met hopelijk beter weer dan thuis. Het is een heerlijke ervaring, die je telkens kunt herhalen en die telkens weer nieuw is. Ook al ben je er al duizend keer geweest.

De vakantieblues zijn onvermijdelijk, als de thuisreis zich weer aandient. Zeker als het zonnetje heerlijk schijnt als je weer naar huis moet, en je lief toch al zo'n zonaanbidster is. Het vooruitzicht van de volgende vakantie aan de horizon helpt je er overheen.

Jubileum bij TV Son en Breugel groot succes

Foto: Wil Feijen

Het 60-jarig jubileum van TV Son en Breugel vond zaterdag 21 juni plaats. De club aan de Europalaan had voor die gelegenheid al haar leden en oud-leden uitgenodigd om langs te komen. De feestcommissie organiseerde de dag en had voor elke doelgroep iets leuks in elkaar gezet.

In de ochtend was er een luxe ontbijt geregeld. Daar kwam circa 70 man om 10.00 uur al op af. De zon brak daarna goed door en de dag werd vanaf dat moment alleen maar drukker en mooier. Na het ontbijt werd er een TOSS-toernooi gehouden. Daarbij werd iedere speler naar willekeur ingedeeld met een ander om een dubbelspel te spelen. Het levert vaak grappige, bijzondere en mooie combinaties op.

Het ochtendprogramma was nauwelijks voorbij toen het middagprogramma voor de kinderen begon. Circa 60 kinderen namen deel aan een geweldig georganiseerde clinic. Elk groepje kinderen had een eigen trainer. De kinderen voltooiden allemaal spellen en kregen dan telkens tien minuten de tijd om zoveel mogelijk punten te verzamelen en soms zelfs om prijzen te winnen. Daarna was het de beurt aan de trainer die binnen twee minuten tijd moest proberen meer punten te halen. Dankzij het geweldige weer en dankzij de inzet van alle kinderen en trainers, verliep de clinic vlekkeloos.

Na de clinic was het tijd om wat te eten. Ouders en volwassenen die deel gingen nemen aan het avondprogramma kwamen binnen en tussen 17.00 uur en 19.30 uur werden alle aanwezigen, circa 180 personen, van eten voorzien. Hierbij had de feestcommissie wel de helpende hand van Henries Place nodig, maar gelukkig liep ook dat vlekkeloos.

Mede daarom kon de pubquiz op tijd beginnen. Met in totaal 28 teams die meededen, was dit een groot succes. De winnaars gingen naar huis met mooie prijzen die zijn te verzilveren in dit mooie dorp bij (bijvoorbeeld) restaurants als De Zwaan, Het Kleijn Geluck en Mykonos, maar ook winkels als Gall & Gall.

Om 21.00 uur kwamen vervolgens de drie vraagtekens optreden. Vanwege het mooie weer en de pubquiz was iedereen nog buiten aan tafel aangeschoven. Daar kwam al snel verandering in toen de drie vraagtekens begonnen te spelen. Er werd gedanst en gelachen en de aftrap voor een fantastische avond was daar. Rond 22.00 uur nam de DJ het over en kwamen de meesten ook binnen een kijkje nemen. De bardienst kreeg het drukker en drukker, ook vanwege de speciale jubileumprijzen. Ares Weel nam als laatste artiest om 23.30 uur nog even het stokje over van de DJ en daarna was het nog 3 uur genieten met muzikale ondersteuning van de DJ.

De feestcommissie en het bestuur van TV Son en Breugel kijken terug op een geweldige jubileumdag. Via deze weg willen zij ook alle sponsoren, aanwezigen en met name helpende handen bedanken voor de inzet. Over 5 jaar weer!

Programma en uitslagen Golfclub Son

Foto: Wil Feijen

Het prestigieuze clubkampioenschap vond 22 en 23 juni plaats. Zowel de dames als de heren streden om de titel 'clubkampioen'. Het betrof een Tweebal Matchplay, een wedstrijd over 18 holes. Clubkampioen bij de heren Karel Rovers is geworden en bij de dames Monica Smolders.

Programma
26 juni: VAROSO Valkenswaard Greensome Strokeplay
Er wordt gespeeld in flights van zes personen, twee van elk team. De afslag is om 10.30 uu.
26 juni: Wex GolfPlaza Dorpswaard Vierbal Stableford
27 juni: Clubwedstrijd Leaderboard Dasio Competitie Stableford
28 juni: Nightball
30 juni: Ouder/kind koppelwedstrijd
Op zondag 30 juni organiseert de Jeugdcommissie weer een Ouder/kind wedstrijd over negen holes voor alle jeugdleden. De wedstrijd start om 15.00 uur.

Wedstrijduitslagen
22 en 23 juni: 'Puur Brabant' Clubkampoenschappen Matchplay
Dit weekend vond het clubkampioenschap Matchplay plaats, gesponsord door Boerderijwinkel Puur Brabant. De deelnemers hadden de weergoden mee. Onder een stralende en vooral hete zomerzon werd een verhitte strijd geleverd. Naast de eer en wisselbeker voor de winnaar en winnares waren er voor de eerste, tweede en derde plaats een mooie trofee en een pakket waarin onder andere opgenomen waardebonnen. Een doosje ballen was er voor de vierde plaats. Op zondagmiddag vond de prijsuitreiking plaats op een zonovergoten terras waarbij de gezelligheid niet ontbrak.

Uitslag Dames:
1. Monica Smolders
2. Ans Merks
3. Netty Gielen
4. Anne Marie Glazenborg

Uitslag Heren:
1. Karel Rovers
2. Gert Havinga
3. Hans van Rosmalen
4. Harry Coppelmans

Davis Cup Tennis op tennispark HTC Son Tennis

Op het tennispark van HTC Son Tennis wordt op vrijdag 5 juli de 2019 editie van de 'Davis Cup' gespeeld. 'Davis (cup) staat voor 'De Allerbeste (tennis) Vereniging In Son en Breugel'. Er wordt, door de drie tennisverenigingen die het dorp rijk is, weer gestreden om de Cup met de grote oren.

Tussen 19.00 en 23.00 uur worden er wedstrijden gespeeld in de sterkten 5, 6, 7 en 8. Van alle verenigingen zijn er Heren- en Damesdubbels aanwezig die weer met de nodige strijd en met heel veel plezier zullen proberen de meeste punten voor hun vereniging te halen. De prijsuitreiking is rond 23.30 uur.

Voorgaande jaren waren een doorslaand succes en niets staat in de weg om er ook dit jaar weer een waar spektakel van te maken. HTC Son rekent op prachtige wedstrijden en veel gezelligheid. Vorig jaar was de glorieuze winnaar TV Pieter Brueghel. Kom de teams van jouw club aanmoedigen en zorg dat zij met de beker naar huis gaan. De commissie 'Davis cup' wenst alle deelnemers alvast heel veel plezier en succes toe op 5 juli.

Meiden MD3 winnen de integratieprijs

Foto: Ingezonden

Dat sport verbroedert is al lang bekend. Zaterdag 22 juni hebben de meiden van HTC-Son MD3 dit nog eens mogen ervaren. De meiden waren uitgenodigd om deel te nemen aan een hockey-integratie toernooi door het Panda Team Tilburg.

Het Panda team is een hockeyteam van meiden van 9 tot en met 15 jaar en bestaat voornamelijk uit vluchteling kinderen. Doel van de dag was samen een leuke en sportieve dag beleven met als hoofdthema 'integratie'. Wat deden de meiden van MD3 dit leuk. Samen hockeyen om de eer en tegelijkertijd respect en aandacht voor de ander.

Om het thema van integratie nog eens extra kracht bij te zetten, hockeyden de meiden zaterdag in verschillende kleuren shirts. Wanneer de meiden op een rij stonden vormden zij een regenboog. Het maakt namelijk niet uit welke kleur je bent, samen zijn ze één. Elk team ontving een gele zon met daarop geschreven: 'De HTC-Son schijnt voor iedereen!' Op de achterkant een zakje met zonnebloemzaadjes om de zon overal te laten schijnen.

De dames hebben een dik compliment mogen ontvangen van de coach van het Panda Team. 'Jullie zijn goud waard!' De dag kon niet meer stuk. De trainers zijn trots op deze prestatie van de meiden.

Bram Versfeld wint goud op NK Turnen

Nederlandse titel voor Bram Versfeld Foto: Ingezonden

In Alkmaar vonden op 25 en 26 mei de Nederlandse Kampioenschappen plaats voor de jongens die uitkomen in de eerste, tweede en derde divisie. De Sonse Bram Versfeld, trainend bij Gymnastiek Vereniging Best, had zich via de diverse voorrondes geplaatst voor de finale op de meerkamp en op het toestel brug. Met een sublieme oefening in de toestelfinale scoorde hij het hoogste punt op de brug en werd hij daarmee Nederlands Kampioen bij de Junioren I in de derde divisie.

Meerkampfinale
's Zaterdags vonden de meerkamp finales plaats. Slechts de beste twaaf turners per categorie mogen hier aan deelnemen. Op vloer liet Bram een aantal krachtige elementen zien, waardoor hij een hoge moeilijkheidsgraad heeft op dit toestel. Ook op voltige turnde hij een erg moeilijke oefening, die ook nog eens goed werd uitgevoerd. Hiermee haalde hij dan ook het tweede punt van de wedstrijd. Op ringen en sprong liet hij een solide oefening zien, om vervolgens op brug weer een prachtige oefening neer te zetten. Een moeilijke oefening gecombineerd met netjes turnen leverde hem zelfs de hoogste score van de wedstrijd op. Op de rekstok heeft hij na lange tijd de afsprong weer onder controle, wat enkele belangrijke tienden scheelt. Met een mooi totaal van 66,800 punten kwam hij net te kort voor het podium. Uiteraard mag hij trots zijn op de knappe 4e plaats.

Toestelfinale
Een dag later mocht Bram nog eens aantreden in de mooi aangeklede hal in Alkmaar. Na de warming-up moest hij lang wachten, omdat hij pas bij de laatste toestelronde in actie hoefde te komen. Bram was de favoriet voor de titel en de concurrentie hield hem dan ook nauwlettend in de gaten, maar hij was ze allemaal de baas. Hij turnde zowel de moeilijkste als de netste oefening, waardoor zijn eindscore vanzelfsprekend ook de hoogste was. Zeer verdiend veroverde hij dan ook de eerste plaats en is hij Nederlands Kampioen.

Druk weekeinde voor Argo zwemmers

Foto: Ingezonden

Drie wedstrijden stonden afgelopen weekeinde voor de zwemmers van Argo op de kalender. Vrijdag voor Lars Diesch de Open Nederlandse Kampioenschappen in zwembad Amerena in Amersfoort. Hij startte op de 50m schoolslag die hij aflegde in 31.97, goed voor een 51e plaats.

Zaterdag werd er gezwommen in de oude Rijn in Bodegraven. Zondag was het de beurt aan de grachten van Leiden. Op zaterdag gingen Lars Diesch en Roel Janssen beiden van start op zowel de 2500 meter schoolslag als de 1000 meter vrije slag. De teamgenoten hielden het tot op het laatst spannend en na 2500 meter moest het aankomen op een eindsprint. Met een verschil van tweetiende van een seconde behaalden Roel en Lars beide een podiumplaats: Lars tweede en Roel derde. De gezwommen tijden waren ook goed voor een persoonlijk- en clubrecord. Op de 1000 meter vrije slag waren de rollen omgedraaid: Roel eindigde op de vijfde plaats en Lars op de zesde plaats in het heren jeugd klassement.

Zondag deed Roel het nog even dunnetjes over met de 3000 meter vrije slag en de 1000 meter schoolslag. Met een keurige zesde plaats en wederom een bronzen podiumplaats (heren jeugd) wist hij het eerste open water weekend goed af te sluiten.

Op 15 en 16 juni vond voor de 28e keer de 'Internationaler Schwimmwettkampf um den Lippepokal der Sparkasse an der Lippe' plaats. Deze wedstrijd, op hoog niveau, kenmerkte zich door spannende zwemraces, kwalificaties voor finales en bovenal veel gezelligheid en onderlinge verbroedering. In een zonovergoten Lünen (Duitsland) werd zwemvereniging Argo vertegenwoordigd door twee zwemmers: Lars Diesch en Marijke van der Heijden.

Argo heeft een prima prestatie geleverd. Er is een 19e plaats bereikt in het verenigingenklassement dat bestond uit 26 deelnemende verenigingen. In totaal werd door 580 zwemmers deelgenomen aan dit zwemevenement. Lars heeft vijf medailles behaald: goud op de 50m, de 100m en de 200m schoolslag en zilver op de 100m vrije slag en de 200m vlinderslag. Lars wist ook tweemaal een finale te bereiken, waar werd gezwommen voor geldprijzen.

Het gehele weekend stond in het teken van het 30-jarig bestaan van de organiserende vereniging SG Lünen. Naast het zwemmen hebben de deelnemers tevens kunnen genieten van de 'Silent Disco', een prachtig recreatiebad en natuurlijk ook de Duitse braadworsten. Dit alles onder een stralende zon.

Zondag 30 juni wordt er deelgenomen aan de Open Water Zwemwedstrijd in Sluis.

MC4 HTC Son kampioen

Foto: Ingezonden

Team MC4 HTC Son is op zaterdag 15 juni ongeslagen kampioen geworden. Het was een spannende wedstrijd tegen De Hopbel uit Schijndel, zij hebben geprobeerd het MC4 nog moeilijk te maken.

Na het eindsignaal volgde de ontlading met luid gejuich. De trainers en coaches zijn super trots op Pleun, Sophie, Lotte B., Merel, Amber, Mijntje, Lynn, Puck, Sam, Anouk, Fleur, Lotte K., Judy en Isobel. Stuk voor stuk toppertjes. Natuurlijk ook veel dank aan de ouders. Zij hebben het team iedere week aangemoedigd langs de lijn.

Recreanten 1 De Corridor kampioen

Foto: Ingezonden

Buiten alle verwachtingen om, heeft Recreanten 1 in de Voorjaarscompetitie alle wedstrijden gewonnen. Het viel niet altijd mee om het team compleet te krijgen, maar met de bereidheid van enkele speelsters uit het recreanten 2-team is dat toch steeds gelukt.

Woensdag 19 juni werd er thuis gespeeld tegen Altior uit Heeswijk-Dinther, niet de makkelijkste tegenstander. De wedstrijd stond onder leiding van scheidsrechter Franca van Griensven, die zelf door een blessure niet meer mee kan spelen met het team. Met een snelle start kreeg De Corridor een voorsprong van 3-0 en werd de wedstrijd gewonnen met 7-4. Dames, allemaal van harte gefeliciteerd met het behaalde succes.

Midweek 1 van De Corridor weer kampioen

Foto: Ingezonden

Onder warme weersomstandigheden werd maandag 17 juni de wedstrijd van Midweek 1 van De Corridor tegen Midweek 2 van Flash gespeeld. Binnen zes minuten stond er al 3 - 0 op het scorebord, waarna Flash de 3 - 1 pas aantekende.

Met een voorsprong van 8 -2 ging de Corridor de rust in. Na de rust was De Corridor weer goed op dreef en duurde het 20 minuten voordat Flash haar derde doelpunt maakte, waardoor de stand op 11 - 3 voor De Corridor werd. Met nog tien minuten te spelen werd er door beide partijen nog gescoord. De wedstrijd, die onder leiding stond van scheidsrechter Peter van Deursen, eindigde met een prachtige eindstand van 15 - 6.


Dit was het tweede kampioenschap voor het team, dat ook in de eerste helft van de veldcompetitie 2018 -2019, al kampioen werd. Een mooie prestatie.

MX weekend 50 jarig jubileum MC Son

Circuitpark Sonniuswijk aan de Brouwerskampweg in Son en Breugel vormt in het weekend van 29 en 30 juni het decor voor twee motorcross-wedstrijddagen. Het circuit wordt speciaal aangelegd voor dit weekend en de vele vrijwilligers zullen wederom zorgen dat zowel de coureurs als de toeschouwers een geweldig weekend beleven.

Organisator MC Son, die dit jaar haar 50-jarig jubileum viert, maakt het voor het publiek namelijk bijzonder aantrekkelijk; twee hele dagen spectaculaire crosswedstrijden zien, gratis en voor niets. Op zowel zaterdag als op zondag beginnen de trainingen om 08.30 uur.

MC Sonners aan de start
Er komen dit weekend weer diverse rijders van MC Son in actie. Op zaterdag 29 juni rijden tijdens de DMX onder andere Youri Hurkmans, Bret Kastelein, Quentin Rijkers, Rudy van de Heuvel, Luna Schippers en Carlos Hulsen.

Op zondag 30 juni zal er vanwege het 50-jarig jubileum, een VMCN (Classic NL) gereden worden met oud toppers van MC Son zoals Peter vd Nieuwenhof, Leo en Han Brans, Toine van Dijk en Carlo Hulsen. Aanvang 09.00 uur. Deze dag wordt tevens een kampioenen & Prominenten Parade gereden.

Kom gezellig met het hele gezin kijken en moedig de eigen (oud)coureurs aan. Op de website www.mcson.nl volgt te zijner tijd het tijdschema van deze wedstrijddagen. Entree gratis.

Clubkampioenschappen TV Pieter Brueghel

Tessa Vercoelen clubkampioen dames enkel, Jori van Falier clubkampioen heren enkel Foto: ©tv Pieter Brueghel

Bij TV Pieter Brueghel zijn van 16 tot en met 23 juni de Clubkampioenschappen Dubbel- en Enkelspel gehouden. Het aantal deelnemers was met 106 spelers iets hoger dan vorig jaar. Dat zorgde voor spannende wedstrijden en met name op de finale zondag voor veel zweet bij de spelers en af en toe een gevecht om een parasol onder de vele toeschouwers.

Behalve veel gezelligheid, leverde deze week maar liefst 18 tenniskampioenen op in verschillende speelsterktes. In de hoogste speelsterktes wonnen Tessa Vercoelen (dames enkel), Jori van Falier (heren enkel), Jolien van der Horst-Hulsen / Marleen Spooren (dames dubbel), John van Falier / Luka van Falier (heren dubbel), Elly van Falier / Toon Hagelaar (gemengd dubbel). Zij zijn hiermee voor het komende jaar de clubkampioenen.

Dit was het laatste toernooi op de vertrouwde kunstgrasbanen in Breugel. In juli/augustus worden deze vervangen door nieuwe smashcourtbanen. De tennisvereniging kijkt uit naar de feestelijke opening van deze banen en het ACR Breugels Open Dubbel Toernooi wat daarop gespeeld wordt van 14 tot en met 22 september.

Meer informatie: www.tvpieterbrueghel.nl

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Maandag 17 juni
Corridor MW1 – Flash MW2 15 - 6

Woensdag 19 juni
Be Quick MW1 - Corridor MW2 9 - 11
Recreanten Corridor 1-Altior 7 - 4

Zaterdag 22 juni
Rooi F1 - Corridor F1 7 - 8
SVOC '01 D2 – Corridor D2 4 – 3

Programma
Woensdag 26 juni aanvang
Recreanten Prinses Irene-Corridor 2 20.30

Corridor F1 ongeslagen kampioen

Foto: Ingezonden

Corridor F1 heeft zaterdag 22 juni de laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld.

Na een spannende wedstrijd hebben de jongste meiden van de Corridor onder leiding van Coach Maurice deze gewonnen met 7-8. Hierdoor zijn ze ongeslagen kampioen geworden. Meiden gefeliciteerd met deze topprestatie.

1 t/m 30 juni Expositie Heleen Venema in de gang van het Vestzak
26 juni 'Gewoon Doen' voor 55-plussers
30 juni 19.30 uur Kienen in het Vestzak
1 juni 11.00 uur Beweeggroep Veerkracht voor de sportieve 60-plusser
2 juni 10.00 -16.00 uur Culturele en Educatieve activiteiten voor jonge mensen met dementie
4 juli 20.00 uur repetitie harmonie Pro Honore et Virtute

Kijk op www.vestzaktheaterson.nl voor het nieuwe programma van het volgende seizoen

Zomervakantie

De laatste krant voor de zomervakantie verschijnt op woensdag 17 juli. Persberichten voor deze uitgave dienen voor maandag 15 juli, 16.00 uur binnen te zijn, dan worden deze nog gepubliceerd in de krant.

In verband met de zomervakantie verschijnt DeMooiSonenBreugelKrant op 24 juli (week 30), 31 juli (week 31) en 7 augustus (week 32) niet. Vanaf 14 augustus kun je al het nieuws, in de breedste zin van het woord, weer lezen in de krant.

Natuurlijk kun je het laatste nieuws in Son en Breugel ook tijdens onze zomervakantie 24/7 volgen op www.mooisonenbreugel.nl

Viggo

Foto: Ingezonden

Grote kerel Viggo is 3 jaar oud en hij houdt er absoluut van om gezien te worden en om aandacht te krijgen. Die aandacht vindt hij vreemd genoeg niet fijn als het betekent dat je hem gaat aaien. Viggo heeft het vooralsnog namelijk niet zo op handen. Die probeert hij zoveel mogelijk te ontwijken. Leuke uitdaging voor de nieuwe baas van Viggo om uit te zoeken van welke aandacht hij wel gediend is? Van samen praten wellicht? Of spelen? Of naast elkaar televisiekijken?

Hoef jij niet per se een knuffelkater maar vind je gezelschap wel heel leuk? Dan kan Viggo heel goed jouw ideale huisdier zijn! Kijk voor meer informatie op https://bit.ly/2Tw6ydG

Heel Holland bakt buiten

Foto: Huub Coenen

De juiste vaardigheid op het juiste moment in de juiste volgorde plaatsen levert een intelligent product. Volgens die opvatting van Marvin Minsky ontdekte de mens al in de Steentijd het maken van vuur. 150 eeuwen geleden kon men zo voor het eerst rauw vlees in een vuurbed of op een rooster bereiden. Met de ontdekkingsreizen na de Middeleeuwen ging de kunst van vlees roosteren de wereld over. Het indiaanse 'barabicu' daarvoor werd onze BBQ en daarmee gaan wij telkens vele eeuwen terug in de tijd.

PS: Zeg niet dat de 'De Leeuwinnen' er niets van bakken.

Foto: Huub Coenen
Foto: Huub Coenen

39 / 40

Woensdag 26 juni Sonneklanken en B.S.A. op de kiosk 19.00 uur, Kiosk, Son en Breugel Accordeongroep Sonneklanken onder leiding van Lidy Mak speelt op de kiosk met mooie meezingnummers. Het tweede gedeelte van de avond treedt B.S.A. op ook onder leiding van Lidy Mak en ook zij laten U genieten van hun mooie klanken. Donderdag 27 juni Lezingen KBO 14.00 uur, centrum Son en Breugel De volgorde van de lezingen is nog niet helemaal vastgesteld. Een schoonheidsspecialiste komt vertellen over wat u met uw ouder wordende huid nog kunt doen. Zij brengt misschien een pedicure mee. Een tandtechnicus komt vertellen over problemen met uw gebit en de oplossingen die hiervoor te vinden zijn. Dan komt er iemand die u kan vertellen over persoonlijke begeleiding bij uitjes en misschien nog een advocaat die u over allerlei juridische zaken kan bijpraten. Deze lezingen zijn voor leden gratis toegankelijk. Niet leden betalen € 5,00. Hiervoor krijgt u een kop koffie en in de pauze een consumptie. Poco Loco op de kiosk 20.00 uur, Kiosk, Son en Breugel Poco Loco uit Valkenswaard is te gast op de kiosk. Zij spelen veelal Zuid-Amerikaanse muziek, lekker swingend. Zaterdag 29 juni Zomerspektakel 10.00 uur, Oranjeveld, Son en Breugel Zomerspektakelactiviteit voor de basisschool op het Oranjeveld. Tour de Kioskque 14.00 uur, Kiosk, Son en Breugel Leo van Willemen en Nico Weijns spelen deze middag voor het goede doel op de kiosk. Zij zijn al enkele jaren vaste gasten op de kiosk. Entree is gratis, een donatie voor het goede doel wordt gewaardeerd. Veteranen terras 14.00 uur, Vestzaktheater, Son en Breugel Voor de veteranen die zaterdag 29 juni niet naar Den Haag gaan, houdt Radio S&B het eerste 'Veteranen Terras' bij het Vestzaktheater van 14.00 tot 16.00 (mogelijk met uitloop). Ervan uitgaande dat de weergoden goed gestemd zijn, anders wordt uitgeweken naar de binnenlocatie in het theater. De veteranen krijgen op vertoon van hun veteranenpas/defensie ID twee consumpties aangeboden. De burgemeester zal in de uitzending uitleg geven over het programma 75 jaar Bevrijd Son en Beugel. U kunt u aanmelden via: VeteranenTerrasSonenBreugel@hotmail.com Voorzangavond leerlingen Helga Westerman 19.00 uur, De Bongerd, Son en Breugel De zangleerlingen van Helga Westerman geven op zaterdag 29 juni hun jaarlijkse voorstelling in De Bongerd. De leerlingen, in de leeftijd 10- 18 jaar, laten horen wat zij het afgelopen jaar geleerd hebben. Musical, popsongs, ballades worden ten gehore gebracht. Een aantal leerlingen begeleidt zich zelf op onder andere piano, gitaar en ukelele. De voorstelling is vrij toegankelijk. Iedereen is van harte welkom. Zondag 30 juni Drakenboot Festijn 10.00 uur, Jachthaven, Son en Breugel Op 30 juni wordt de eerste editie van het Drakenboot Festijn gehouden op het kanaal bij de Sonse Haven. Op de kade zijn er veel activiteiten voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op: www.mijnwebwinkel.nl/winkel/drakenbootfestijn Muziekmiddag 15.00 uur, De Boerderij, Son en Breugel In 'De Boerderij', gelegen aan de Leeuwstraat 2 in Breugel, vindt op zondagmiddag 30 juni een gezellige muziekmiddag plaats tussen 15.00 en 18.00 uur. Een vaste kern van twaalf muzikanten komt weer samen om te sessiën.

Kienen in het Vestzaktheater
19.30 uur, Vestzaktheater, Son en Breugel
Zaal open 18.30 uur. Aanvang 19.30 uur. De kienavonden worden georganiseerd ten bate van de plaatselijke Harmonie Pro Honore et Virtute. De opbrengsten zullen besteed worden aan de jeugdopleiding en de aanschaf van instrumenten. Jan van Gerwen is uw vaste kienmaster. De hoofdprijs bedraagt € 350,00 en het geluksgetal bedraagt € 50,00.
Dit is de laatste kienavond voor de zomerstop. De eerste kienavond na de zomerstop is op zondag 8 september.

Woensdag 3 juli
Optreden koor Zonnestralers van Zonhove
19.00 uur, Kiosk, Son en Breugel
Het koor De Zonnestralers treedt op in de kiosk op het Kerkplein. Het koor bestaat uit zeer enthousiaste zangers en zangeressen, allen bewoners van Zonhove. De vreugde en blijheid die ze uitstralen met zingen is hartverwarmend.

Donderdag 4 juli
Algemene Ledenvergadering Vrouwencontact
10.30 uur, Vestzaktheater, Son en Breugel
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Vereniging Vrouwencontact Son en Breugel vindt plaats op donderdag 4 april, aanvang 10.30 uur. De vergadering wordt als vanouds gehouden in het Vestzaktheater.

Zomerlunch Vereniging Vrouwencontact
12.30 uur, Brasserie van La Sonnerie, Son en Breugel
Vereniging Vrouwencontact luidt de zomerperiode in met de jaarlijkse zomerlunch met haar leden. Leden kunnen zich aanmelden tot 1 juli bij Netty Laman Trip, Frieslandlaan 3 of Marijke ter Meulen, Molenstraat 33. Voor verdere informatie zie het Maandbericht!

Klapstoelconcert Harmonie PHEV
19.30 uur, Kerkplein, Son en Breugel
Harmonie PHEV houdt hun jaarlijkse klapstoelenconcert. De aanvangstijd is 19:30 uur en eindtijd 22.00 uur. Dit jaar sluit de Harmonie hun muziekseizoen af met een gratis openluchtconcert. De muzikanten van de vijf orkesten spelen onder de schaduw van de Sonse kerktoren. Je neemt zelf een eigen klapstoel en wat lekkers te eten en te drinken mee. Dan zorgen de muzikanten voor het entertainment.

Zaterdag 6 juli
Sonnius Open Tennistoernooi
HTC Son tennis houdt het eerste Sonnius Open Tennistoernooi. Voor alle leeftijden en alle niveaus, ook beginners. Er wordt alleen dubbel- en mixpartijen gespeeld. Opgeven kan als duo maar ook alleen. Kinderen t/m 14 jaar kunnen vanaf 10.00 uur meedoen met de tennisclinic, gevolgd door leuke activiteiten op de club. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe mensen uit de wijk en onze vereniging!

Zondag 7 juli
Gastenrit MC De Bonk
Een rit van ongeveer 150 kilometer over landelijke wegen. Kosten: € 5,00 p.p. Dit is inclusief een gezellige picknick onderweg. Aanmelden kan via 06-15867213

Lazy Sonnie Afternoon outdoor Festival
14.30 uur, Kloosterhotel La Sonnerie, Son en Breugel
Jaarlijks muziekfestival in de voortuin van Kloosterhotel La Sonnerie. Met Old Grey & Restless, Mac Taple, Captain Gumbo, RootBag and The Wild Romance.

Donderdag 11 juli
Optreden The Oldtimers
14.00 uur, Kiosk, Son en Breugel
Als het niet door kan gaan wordt het optreden gehouden op zaterdag 13 juli van 15.00 - 17.00 uur.

Vrijdag 12 juli
Kijk mij nou Band en de Jongerenband
10.30 uur, Emiliusschool, Son en Breugel
Kijk mij nou Band en de Jongerenband van de Emiliusschool geeft op 12 juli om 10.30 uur tot 11.30 uur een muziekvoorstelling.