DeMooiSonenBreugelkrant

23 oktober 2019

DeMooiSonenBreugelkrant 23 oktober 2019


Foto: Wil Feijen

Jaarlijks stelt de Rabobank een deel van haar winst beschikbaar voor ondersteuning van clubs, verenigingen en stichtingen. Dit jaar brachten 10.538 leden van Rabobank Regio Eindhoven hun stem uit. In totaal namen 750 verenigingen uit de regio Eindhoven deel aan deze actie, waarvan vijftig uit Son en Breugel. Rabobank-leden van de regio Eindhoven mochten vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. Een stem vertegenwoordigde een waarde van 7,59 euro.

Dit jaar stelde Rabobank Regio Eindhoven een bedrag van 400.000 euro beschikbaar. In Son en Breugel werd een bedrag van 28.534,54 euro verdeeld over de vijftig deelnemende clubs, verenigingen en stichtingen. De cheques werden dinsdag 22 oktober uitgereikt. Bijna alle verenigingen waren vertegenwoordigd om hun cheque in ontvangst te nemen.

Iedereen viel in de (geld)prijzen. De grote winnaar in Son en Breugel was Madelief Bijna Thuis Huis met 284 stemmen. Zij ontvingen een cheque met 2155,84 euro. Hiervoor kunnen vele kleine en grote wensen van het wensenlijstje dat zij hebben aangekocht worden.

Jaargang 4 • Week 43 • 23 oktober 2019

Toch mogelijkheden voor wonen met zorg

Een mogelijke locatie voor nieuwe wooneenheden Foto: Wil Feijen

Een artikel dat maandag 14 oktober in het Eindhovens Dagblad stond, heeft de leden van stichting Doorpakken Wonen verrast. De stichting is een werkgroep voor begeleid wonen die als doel heeft om (jonge) mensen met een beperking of stoornis zo goed als mogelijk te laten participeren in de gemeente Son en Breugel. De conclusie van het artikel was dat er geen plek was voor 24-uurszorg in Son en Breugel.

Redacteur: Adrie Neervoort

Deze conclusie was volgens de stichting niet juist of onvolledig. De stichting maakte zich dan ook zorgen dat de raads- en commissieleden beslissingen zouden nemen uitgaande van de informatie waar het artikel op was gebaseerd. De stichting heeft een brief aan de raads- en commissieleden van de gemeente gestuurd. In deze brief haalt zij alle argumenten die in het artikel door de gemeente zouden zijn genoemd keihard onderuit.

Financieel wel of niet haalbaar
Zo is het argument dat het financieel niet haalbaar is voor de gemeente onjuist, volgens Doorpakken Wonen. De groep die een woning zoekt, krijgt zorg die volledig wordt betaald door de landelijke overheid op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Veel jongeren die gebruik willen maken van deze woonvorm hebben een Wajong-uitkering. Feitelijk zijn zij hierdoor financieel voor een groot gedeelte onafhankelijk. De gemeente loopt dus financieel geen risico.

Wooneenheden
Het stoort de stichting dat er steeds over woningen wordt gesproken, terwijl het om wooneenheden gaat. Kleine appartementen voor eenpersoonsbewoning. Zo kunnen op een locatie van een eengezinswoning meerdere wooneenheden worden gerealiseerd. Doordat de gebruikers van de wooneenheden zelf hun huur betalen en de zorg inkopen die nodig is, is er sprake van een huursituatie van een sociale huurwoning. Dat moet dus gewoon meetellen in het aanbod van de sociale huurwoningen.

Starter op woningmarkt
Behalve woningzoekende zijn deze jongeren ook starter op de woningmarkt, waarvoor alleen een kleine sociale huurwoning haalbaar is. Woonstichting 'thuis heeft al aangegeven als investeerder en sociale verhuurder deze groep te willen helpen.

Besloten vergadering
Tijdens de commissievergadering van maandag 21 oktober werd de invulling van de bouwlocaties besproken. Dergelijke commissievergaderingen worden steeds vaker voorafgegaan door besloten vergaderingen. Zoals het woord het al zegt, mag hier geen pers en publiek bij aanwezig zijn. Dat maakt het volgen van de openbare discussie er niet makkelijker op en lijkt ook niet te passen bij het begrip burgerparticipatie waar de gemeente het steeds over heeft.

Wachtlijst
Tijdens de vergadering maakten drie inwoners gebruik van het inspreekrecht. Twee insprekers zijn ouders van een kind dat later in het leven gebruik zou willen maken van de mogelijkheid om een woning met zorg te kunnen huren in Son en Breugel. Koert Ackerman was één van de insprekers. "Mijn dochter met downsyndroom zou toch ook op enig moment de keuze moeten hebben om op haar manier zelfstandig te gaan wonen in het dorp dat voor haar vertrouwd is. Het is voor haar geen optie om buiten Son en Breugel te gaan wonen en haar familie en vrienden in Son en Breugel te voet, met de fiets of de bus te bezoeken. Dat kan ze gewoon niet." Inspreker Mathijs Knitel wil geen voorrang voor zijn zoon. "Anderen staan op een wachtlijst voor een woning. Die mogelijkheid is er zelfs niet in Son en Breugel voor mijn zoon. Er zijn geen woningen in deze gemeente die voor hem geschikt zijn. Waarom dan wel in Nuenen en Sint-Oedenrode?"

Duidelijk
Of het lag aan het genoemde krantenartikel met de titel 'Nog geen plek voor 24-uurszorg Son', de brief, het publiek of de insprekers, is niet duidelijk, maar bij de eerste ronde waar partijen hun mening mogen geven, bleek de titel van het krantenartikel direct al achterhaald. Nadat alle commissieleden hadden gesproken was het duidelijk dat de commissieleden ook wilden dat er een locatie kwam voor deze specifieke doelgroep. Wethouder Frenken was duidelijk en wilde alleen de kaders weten waarbinnen hij kon handelen om dit te bereiken. Wethouder Van Liempd waarschuwde de commissieleden ervoor om de vraag niet bij het college neer te leggen. "Kom met een duidelijk kader wat u wilt dat wij doen. Zorg ervoor dat de opdracht niet vaag is."

Kader
Dat kader kwam er. Zorg voor twintig tot vijfentwintig wooneenheden op een locatie, bij voorkeur het huidige tijdelijke gemeentehuis aan de Ruysdaelstraat. Indien elders sneller een locatie beschikbaar is, kan dat ook. De commissieleden gingen nog een stap verder. Zij vonden dat het in de volgende raadsvergadering geen discussiestuk meer is, maar een besluit waar alle partijen volmondig ja op zouden gaan zeggen. Of dit ook zo is moet volgens de betrokken ouders en stichting Doorpakken Wonen tijdens een raadsvergadering later dit jaar nog blijken. Maar de eerste stap naar een mogelijke oplossing is zeker gezet.

Vier panden
"De gemeente bouwt niet maar is wel de gesprekspartner voor anderen die dat wel doen", merkte Wethouder Frenken meerdere malen op. De gemeente heeft een aantal panden in eigendom binnen de gemeente Son en Breugel. Het gaat om vier panden: een pand aan de Willemstraat, aan de Torenstraat, een boerderij locatie Rooijseweg 55 en een pand aan de Wilhelminalaan. Op dit moment zouden alle panden verhuurd zijn. Mogelijk kan een oplossing voor het probleem gevonden worden door deze panden in te zetten, zonder verlies van het aantal woningen in het huidige sociale woonaanbod.

Opnieuw fietsvernielingen bij bushalte

Fietsen bij bushalte De Gentiaanlaan die in de bosjes gegooid zijn Foto: Ingezonden

Veel busreizigers zetten 's morgens hun fiets neer bij een bushalte, om vervolgens met de bus naar hun bestemming te gaan. Het is 's avonds de vraag of de fiets er nog staat en zo ja in welke conditie de busreizigers hun fiets aantreffen. Regelmatig komt het voor dat reizigers hun fiets vernield terugvinden, of erger, dat de fiets er niet meer staat.

Redacteur: Emmy Grit

Fiets vernield bij bushalte De Gentiaanlaan Foto: Ingezonden

"Woensdag 16 oktober was het weer raak", laat Nicolle Osinga boos weten. "Dinsdag 15 oktober heeft onze zoon zijn fiets bij de bushalte Gentiaanlaan gezet. Woensdagmiddag kwam hij terug en vond zijn vernielde fiets bij de halte. Ook bij de bushalte Wolfswinkel is het regelmatig raak dat daar fietsen vernield worden." De afgelopen maanden is al drie keer een fiets van het gezin moedwillig vernield of zelfs ontvreemd. Het gezin is zeker niet de enige gedupeerde. Dit blijkt uit de foto's die Nicolle aan de redactie van DeMooiSonenBreugelKrant heeft toegestuurd. Op deze foto's zijn verschillende vernielde fietsen te zien. De vernielingen van deze week staan niet op zichzelf. Met grote regelmaat worden bij deze bushaltes fietsen vernield.

Aangifte
"Ik ben er helemaal klaar mee. Opnieuw een kostenpost die we nergens kunnen verhalen. Veel gezinnen worden gedupeerd door de vandalen. En waarom? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat er iets gedaan moet worden. Camera's neerhangen met zicht op de fietsenstalling bij de bushaltes zou al een oplossing kunnen zijn. Vandaag hebben we aangifte gedaan bij de politie en we hebben er melding van gemaakt bij de BOA. Ik hoop dat er actie wordt ondernomen."

Reactie gemeente
"Er zijn bij ons geen meldingen bekend van het vernielen van fietsen op de locatie H. Veenemanstraat / Ovatonde. Wel zijn er in het verleden enkele meldingen geregistreerd over vernielingen op de Rooijseweg ter hoogte van SBC. De gemeente heeft toen preventief extra fietsnieten geplaatst, zodat mensen hun fiets goed vast kunnen zetten", laat Silvia van Nispen woordvoerster van de gemeente Son en Breugel in een reactie weten.

"Op basis van de recente vernielingen is ons advies aan inwoners: maak de fiets altijd zo goed mogelijk vast aan een 'fietsniet'. De kans op vernielingen is daarmee echt kleiner. Als er toch schade aan de fiets wordt toegebracht, adviseren wij om dit altijd bij de politie te melden. Dat kan online via politie.nl of via telefonisch via 0900-8844. Melden is belangrijk. Daarmee krijgen we inzicht in de aard en omvang van incidenten en kunnen we, zo nodig, maatregelen treffen."

Oproep
Boze Nicolle heeft een suggestie. "Wellicht kunnen inwoners die gedupeerd zijn door deze vernielingen hun krachten bundelen en gezamenlijk bij de gemeente aankloppen. Hoe moeilijk is het nu om camera's op te hangen, zodat er meer controle komt op deze plekken." Inwoners die zich hierin herkennen worden verzocht hun gegevens door te geven aan de redactie van deze krant via redactie@demooisonenbreugelkrant.nl. De redactie zorgt ervoor dat alle reacties aan Nicolle doorgestuurd worden. Zij neemt dan vervolgens contact op met de medegedupeerden.

Verdwijnt buslijn door Son en Breugel

Lijn 9 (archieffoto) Foto: Wil Feijen

Verschillende lijnbussen van Hermes passeren dagelijks Son en Breugel. Buslijn 9 rijdt volgens de huidige dienstregeling van Eindhoven, via Meubelboulevard door Son en Breugel. Afgelopen week verscheen over buslijn 9 een lezerspodium in DeMooiSonenBreugelKrant. De redactie ging op onderzoek uit.

Redacteur: Emmy Grit

"Er gaat inderdaad wel iets wijzigen in Son en Breugel. In de nieuwe dienstregeling rijdt lijn 9 vanuit Eindhoven niet meer door naar Son en Breugel", laat Fred Tilburgs, accountmanager van Hermesgroep weten.

Nieuwe buslijn
"Hiervoor komen in de plaats de lijnen 21 en 22. Lijn 21 is een nieuwe buslijn tussen Meubelboulevard en Breugel die in plaats van lijn 9 gaat rijden. Tussen Eindhoven Station en Meubelboulevard kan de reiziger met lijn 406 reizen, welke altijd aansluiting biedt op lijn 21. Lijn 22 is ook een nieuwe buslijn tussen Meubelboulevard en Son, De Gentiaan. Deze gaat ook rijden in plaats van lijn 9. Lijn 406 biedt ook aansluiting op lijn 22. In november gaat Hermes de wijzigingen in de nieuwe dienstregeling bekendmaken."

Veilinghamer slaat af voor de jeugd

V.l.n.r. Arrold van den Hurk, Hans Merks, Willem van ít Geloof, Jasper van Zuuren en Joost van Vonderen Foto: Wil Feijen

Tijdens de Goederen- en Dienstenveiling op zaterdag 13 april werden veel kavels aangeboden die door de lokale middenstand en ondernemers belangeloos werden aangeboden. De ludieke wijze waarop de aangeboden goederen en diensten tijdens de veiling van eigenaar wisselden, zorgden voor een mooie netto-opbrengst. Net als afgelopen jaar wordt de netto-opbrengst verdeeld onder JC Oase, CV De Krutjesrapers en voetbalvereniging SBC.

Redacteur: Ivo van Hoek
Fotograaf: Wil Feijen

De totale netto-opbrengst van de Goederen- en Dienstenveiling was hoger dan afgelopen jaar. De cheques vertegenwoordigden toen een waarde van 5500 euro. Dit jaar ontvingen de drie goede doelen een cheque ter waarde van 7350 euro. Met dit geld kunnen de drie verenigingen jaarlijks doelen realiseren die normaal gesproken onhaalbaar blijven

De aanwezigen bieden graag op de aangeboden kavels (archieffoto) Foto: Wil Feijen

Jeugd plukt de vruchten
Zoals gezegd wordt de opbrengst besteed aan goede initiatieven waarbij in alle gevallen de jeugd uit Son en Breugel de vruchten plukt. De opbrengst wordt verdeeld onder de drie genoemde verenigingen die zich inzetten voor die jongste generatie. Jaarlijks wordt er gezocht naar een vierde lokale organisatie die een bedrag in ontvangst mag nemen ten bate van kinderactiviteiten of faciliteiten.

Overhandiging cheques
Donderdag 17 oktober schoven namens de stichting Goederen en dienstenveiling de bestuursleden Arrold van den Hurk en Joost van Vonderen aan bij de bestuurstafel op Schuttersheide in de Gentiaan. De aanleiding was de symbolische overhandiging van een vette cheque van 7.350 euro aan de drie jeugdverenigingen. Ook waren present de voorzitter Hans Merks namens de Oase, Jasper van Zuuren als voorzitter van CV de Krutjesrapers en namens SBC mocht voorzitter Willem van 't Geloof de voetballende jeugd blij maken.

Headsetinstallatie
Jongerencentrum De Oase heeft de opbrengst van de vorige editie besteed aan een headsetinstallatie voor hun toneelvereniging. Hun aanwas, in de leeftijd van acht tot vijftien jaar, groeit gestaag en dit jaar willen ze daarom betreffende set verder uitbreiden. Daarnaast gaan zij het bedrag besteden aan hun jaarlijkse Weerbaarheidstraining, die door professionals wordt verzorgd voor de eerstejaars middelbare schooljeugd.

Activiteiten en faciliteiten
SBC heeft een palet aan activiteiten en faciliteiten die gerealiseerd worden met de opbrengst. Daaronder valt het startkamp met circa zestig kinderen, plus goals en diverse spelmaterialen, het C/D-zaalvoetbaltoernooi in de winter, het Husseltoernooi inclusief feestje en het Topschutterstoernooi. Op lange termijn wordt ook nog gesproken over een speeltoestel en/of een pannaveldje.

Lastig vraagstuk
De Krutjesrapers op hun beurt stellen alles in het werk om met de opbrengst de jeugd tijdens carnaval in deze gemeente te houden. Niet naar Stratumseind of Nuenen, maar juist lokaal de faciliteiten bieden zodat alle leeftijden zich hier kunnen vermaken. Met succes, want de aanwas vanuit onderen groeit bij de optocht (onder andere via startgeld voor de jeugd en lagere scholen). Daarnaast staat er ieder jaar een aparte jeugdtent voor de leeftijd van twaalf tot dertien jaar. Met name de leeftijd daarboven, tot achttien jaar, iets leuks bieden, blijkt een lastig vraagstuk waarbij vindingrijkheid en financiële middelen zeer welkom zijn.

Editie 2020
Komend jaar wordt de Goederen- en Dienstenveiling op zaterdag 18 april gehouden en wordt er wederom geld ingezameld voor het goede doel. Noteer deze datum alvast in je agenda om er zeker van te zijn dat je aanwezig bent bij het bieden op het grote aanbod van de kavels.

Een uurtje langer slapen

In de nacht van zaterdag 26 oktober op zondag 27 oktober gaat de wintertijd in. De klok wordt zondag 27 oktober van 03.00 uur teruggezet naar 02.00 uur naar. Hiermee eindigt de 31 weken durende zomertijd, die op 31 maart begon.

Waarom wordt de klok teruggezet?
De reden van het verzetten van de klok zit in de zomertijd. De wintertijd is eigenlijk de 'echte' tijd die in 1977 opnieuw is ingevoerd. De wintertijd duurt in totaal vijf maanden, tot en met 29 maart 2020. Op deze datum wordt de klok een uur vooruitgezet, dan wordt weer over de zomertijd gesproken.

In de zomer komt de zon zo vroeg op dat het al licht is, terwijl de meeste mensen nog slapen. Door de klok te verzetten lijkt het dat de zon later opkomt en weer later ondergaat. Het effect van de zomertijd is dat het 's morgens langer donker blijft en 's avonds langer licht. Het bezuinigen op de energiekosten speelt een rol, al is het effect daarvan zeer omstreden.

In september 2018 besloot de Europese Commissie dat lidstaten van de EU zelf mogen bepalen of ze in de zomer- of de wintertijd willen leven. In eerste instantie zou de omschakeling tussen winter- en zomertijd vanaf 2019 worden afgeschaft, maar de transportministers van de EU hebben besloten de definitieve beslissing over het halfjaarlijks veranderen van de klok uit te stellen tot 2021. Voorlopig blijft dus alles bij het oude.

Vergeet dus niet om de klok te verzetten en geniet van zaterdag op zondag van een extra uurtje slaap.

8 / 36

De één smulde ervan, de ander vond Jan maar een kritische lastpost

Omslag boek 'De Zwaan huiskamer van Son en Breugel' Foto: Jan Burgers

Jan Burgers, eigenaar en uitgever van weekblad Forum is in de nacht van 16 op 17 oktober overleden. Jan kampte al jaren met gezondheidsproblemen. Dit was ook de reden dat hij 1 juli 2018 met Forum moest stoppen. Met pijn in zijn hart. Want Jan gebruikte maar wat graag zijn krant om mooie verhalen te schrijven, nieuws te brengen, maar zeker ook om misstanden aan de kaak te stellen.

Redacteur: Ineke van Uden

Jan Burgers Foto: Forum

In het kantoor van Jan tref ik zijn vrouw Liesbeth en goede vriend Ad van Etten. Samen halen we - met een lach en met een traan - herinneringen op.
2006: Het borrelde al langer bij Jan. Hij wilde graag zelf een lokale krant uitbrengen. Maar in Son en Breugel waren al twee kranten. Toen De Corridor ermee stopte pakte Jan zijn kans. Niet wetende dat - toen hij startte met Forum - ook Ons Dorp als lokale krant in Son en Breugel begon. Maar de keus was gemaakt. Jan ging er voor.

Passie voor journalistiek
Jan wilde een krant beginnen niet alleen vanuit zijn passie voor journalistiek, maar vooral ook vanuit zijn betrokkenheid met alles wat in het dorp gebeurde. Jan wilde door zaken van alle kanten te belichten dat mensen zelf een gedegen mening konden vormen.

Huisnummer zestien
Ook de persoonlijke verhalen kregen volop aandacht. Jan zijn 'Huisnummer zestien' bleek een enorm succes. Niet alleen voor de lezers die genoten van dit soort human-interest verhalen. Als Jan de geïnterviewden van nummer 16 weer eens tegenkwam, waren ze stuk voor stuk nog steeds enthousiast over het geschrevene. Het had sommigen zelfs verder gebracht in het leven. Wat vond hij het mooi dat zijn krant ook die sociale functie kon hebben.

Onderste steen boven
Naast de persoonlijke verhalen deed Jan veel aan onderzoeksjournalistiek. Het leek erop dat hij een fingerspitzengefühl had bij bepaalde dossiers. Hij wist dan dat het niet helemaal deugde. Dan ging hij spitten. En verdomd, bijna altijd bleek dat hij gelijk had. Hij wist dan ook de onderste steen boven te krijgen. De één smulde van deze verhalen, de ander vond Jan maar een kritische lastpost. Jan wist spraakmakende verhalen te schrijven. Een voorbeeld is het leerlingenvervoer onder verantwoordelijkheid van oud-wethouder Marina Starmans. Wat bleek daar veel mis te zijn. Jan als journalist beet zich erin vast, maar Jan als persoon wilde ook dat het gewoon goed geregeld was voor deze groep leerlingen die afhankelijk was van dit vervoer.

Op zijn Jans
Soms gingen de dingen op zijn Jans. In die zin is hij toch altijd een beetje 'de stoute jongen' gebleven. Zo sponsorde Jan de mensen die graag de kerk wilden behouden met een paginagroot affiche. En wat had hij een plezier toen hij een foto plaatste van het kantoor van burgemeester Hans Gaillard waar hij een affiche op diens raam had gephotoshopt. En niet alleen Jan vond dat prachtig. Zijn mailbox liep dan vol met allemaal mensen die er vreselijk om konden lachen.

Glimlach of afgrijzen
Dat gebeurde ook met de cartoons, getekend door Sandor Paulus. De voorpret die Jan al had als hij samen met Sandor de prent besprak. Het lef om de grens op te zoeken. En soms net over de grens te gaan. Het riep of een glimlach op je gezicht of afgrijzen op. Als er maar over werd gesproken. Dan had hij in ieder geval iets losgemaakt en konden mensen zelf een afgewogen mening vormen.

Adverteerders werden vrienden
Jan genoot van iedere krant die werd uitgegeven. 592 stuks in totaal! Hij ging voor het nieuws. Nieuws stond op nummer 1, de advertenties op nummer 2. Jan had bij veel adverteerders de gunfactor. Sommige adverteerders werden vrienden. Met Kosta van La Dolce Vita en Marcel van PLUS Verhoeven heeft hij menig wijntje gedronken en zoals Marcel in de afscheidseditie van Forum zei 'zaten ze samen lekker te steggelen over het dorp'.

Boeken
Wat niet iedereen weet is dat Jan ook een aantal boeken heeft geschreven zoals onder andere 'De geschiedenis van de 7 Brabantse burgemeesters tijdens de tweede wereldoorlog', 'De Zwaan, De huiskamer van Son en Breugel', 'Sonse Bokken en Breugelse Boeren' en zijn laatste boek ligt in concept klaar. Een kookboek. Zeer divers dus. En wat kon Jan genieten van bezoekjes aan Antwerpen, Turnhout of Den Bosch. Musea bekijken. Een pintje pakken, een lekker rood wijntje, een pannetje met mosselen erbij of gewoon een frietje. Ad van Etten heeft er fijne herinneringen aan.

Longkanker; leven tussen hoop en vrees
In januari 2010 werd bij Jan longkanker geconstateerd. Het zag er slecht uit. Hij zou nog een half jaar tot een jaar te leven hebben. Maar gelukkig konden er nog veel jaren aan vastgeplakt worden. Jaren waarin Jan, zijn vrouw Liesbeth en dochter Sanne vaak tussen hoop en vrees leefden. Vijf jaar geleden stond het bed in de huiskamer, lag Jan aan de zuurstof, maar ook hier vocht hij zich weer bovenop. Strijdlustig. Tot het eind. Jan ging op zijn eigen manier om met zijn ziekte. Zijn kritische houding tegen instituties hebben ze ook ervaren in het ziekenhuis.

Santiago de Compostella
Jan zijn wereldje werd steeds kleiner. Maar Liesbeth en Sanne kregen alle ruimte. Liesbeth wandelde in 2016 nog naar Santiago de Compostella. Jan volgde haar thuis op de voet via de computer. Nieuwsgierig als hij was en om mee te willen maken wat Liesbeth allemaal onderweg zag. Het jaar erop gingen ze samen een klein deel van de tocht ervaren. Jan heeft met Liesbeth een klein stukje de berg op gewandeld. Hij had nooit gedacht dat dat hem zou lukken. Dat was voor hem zelf een hele overwinning.

Trouw en loyaal
Jan genoot volop van dochter Sanne. Wat hem zelf was overkomen om weinig steun te ervaren van zijn ouders, dat wilde en deed hij met Sanne heel anders. Jan had alle vertrouwen in Sanne en in de keuzes die ze maakte. Jan was trouw, loyaal, integer, oprecht geïnteresseerd in de ander, als die ander hem ook trouw was. Vrienden beamen dat. Ad van Etten: "Ik gun iedereen een vriend zoals ik die had in Jan."

Meer dan een baas
Ik heb zeven jaren met Jan morgen werken. Hij leerde me de kneepjes van het journalistieke vak. Een betere leermeester had ik niet kunnen hebben. Ik heb van Jan geleerd om nooit bang te zijn om de waarheid op te schrijven, ondanks dat dat niet altijd door sommige partijen in dank wordt afgenomen. Jan was meer dan 'mijn baas' bij Forum. Ik ga je klare taal en je vriendschap missen! Ik wens Liesbeth, Sanne en Matthijs, familie en zijn vrienden veel sterkte toe.
Ineke van Uden

Jan

Jan Burgers Foto: Forum

Als je de Sonse politieke deken
zo dikwijls flink hebt opgeklopt,
maar je lijf geeft een slecht teken,
dan is het nodig, dat je stopt.

Als de pen niet meer kan schrijven
en het toetsenbord valt stil,
denk je:" Ik kan hier niet meer blijven,
ook als ik dat nog zo graag wil."

Als de kritiek, ooit toch gedegen,
meer is veranderd in respect,
dan houdt ook dat je niet meer tegen
en heb je vrede, dat je nu vertrekt.

Als ze hierboven staan te wachten,
dan zeg je: "Son, dit was het dan.
Hou mij nog even in gedachten
als niet zomaar Jan en Alleman."

Ad Louwers

Omslag boek 'De Zwaan huiskamer van Son en Breugel' Foto: Jan Burgers

Harrie en Marijke Tegenbosch-Klijnman 50 jaar getrouwd

Foto: Wil Feijen

Marijke Tegenbosch-Klijnman is in Bussum geboren en daarna naar Eindhoven verhuisd. Harrie is in Eindhoven geboren en heeft daar 70 jaar gewoond. Ze wonen nu sinds anderhalf jaar in hun mooie appartement aan het kanaal in Son en Breugel.

Redacteur: Corry van Asseldonk
Fotograaf: Wil Feijen

Foto: Ingezonden

Marijke en Harrie hebben elkaar leren kennen op een zangkoor. De ouders van Marijke waren lid van een zangkoor en het koor had jongere stemmen nodig. Het zangkoor was vroeger een van de weinige verenigingen waar je lid van kon worden. "Een paar weken later liep ik naar huis vanaf een voetbalwedstrijd, het regende pijpenstelen en ik besloot onderweg bij een huis te schuilen. Dat was heel toevallig tegenover het huis waar Marijke woonde. Marijke zag mij en riep mij binnen. Toen is het begonnen", vertelt een lachende Harrie. "Marijke was toen dertien en ik was vijftien jaar oud."

Er voor elkaar zijn
Harrie is zijn loopbaan begonnen als onderhoudsschilder. "Toen wij net getrouwd waren, was er geen geld meer om mijn salaris uit te betalen. Toevallig was er op dat moment een verzekeringsagent bij ons en die vroeg of ik bij hem kwam werken. Het was een perfecte timing, ik heb daar 38 jaar gewerkt." Marijke heeft tot haar 67 jaar in de thuiszorg gewerkt. "Ik heb verschillende diploma's gehaald die met de zorg te maken hebben. Zelfs op mijn vijftigste nog", vertelt een trotse Marijke. "Ik heb tijdens mijn werk hele leuke dingen meegemaakt, maar ook hele trieste dingen. Mede daardoor hebben we besloten om op tijd ergens te gaan wonen waar we, als het nodig is, voor elkaar kunnen zorgen, dichtbij de winkels, gelijkvloers en zo lang mogelijk zelfstandig."

Vierdaagse Nijmegen
Harrie en Marijke hebben samen veel gewandeld. Ze hebben samen negen keer de Kennedymars gelopen. Harrie heeft elf keer de Vierdaagse van Nijmegen gelopen en Marijke negentien keer. "De laatste jaren zelfs met twee kunstknieën en een verbrijzelde enkel. Dat was ook vaak onze vakantie", lacht Marijke. "We kampeerden op een camping in Groesbeek, liepen de Vierdaagse en vervolgens fietsten we dezelfde route nog een keer." Harrie heeft vijfentwintig jaar in carnavalsverenigingen gezeten, een boerenkapel opgericht en vijftien jaar in het bestuur van een drumband voor kinderen. Harrie: "Nu kijk ik alleen nog naar sport. Ik heb altijd gezegd, als ik stop met werken, dan stop ik overal mee.

Actief betrokken
Marijke is nog heel actief in het sociale leven. Ze is bezoekster van De Zonnebloem voor twee vaste mensen, ze vangt haar kleinzoon drie keer in de week op, maakt kleding en doet aan nordic walking. Marijke: "Ik vind het heel belangrijk om sociale contacten te onderhouden. Ik probeer zo veel mogelijk hier met de activiteiten te helpen, ik ben bij de boodschappendienst en ik zal zelfs sneeuw gaan ruimen als de mensen het zelf niet meer kunnen."

Lang weekend
"We hebben veertig jaar in De Achtse Barrier gewoond en zijn blij dat we hier terecht zijn gekomen. We proberen ook aan alle evenementen die in het dorp georganiseerd worden deel te nemen. We hebben een fijn leven en genieten elke dag. Ons vijftigjarig huwelijk gaan we binnenkort vieren met onze twee kinderen en drie kleinkinderen met een lang weekend bij De Beekse Bergen.

DeMooiSonenBreugelKrant wenst Harrie en Marijke nog vele fijne jaren samen.

Afscheidsbeurs geeft een idee van de vele mogelijkheden

De initiatiefneemters Marieke (l) en Leonie (r) Foto: Wil Feijen

Doodgaan hoort bij het leven. Vroeg of laat krijgt iedereen er mee te maken. Toch rust er nog steeds een taboe op de dood en op alles wat erbij komt kijken. Veel mensen willen er niet mee bezig zijn en weten niet wat er allemaal mogelijk is. Daar moet verandering in komen, vinden Leonie van den Tillaart van Leonie van den Tillaart uitvaartverzorging en Marieke van Lieshout van Bijzonder-Jij. Beide dames zijn de initiatiefnemers van de Afscheidsbeurs Son en Breugel, die op 3 november voor de eerste keer wordt gehouden.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Leonie is uitvaartonderneemster in Son en Breugel, Marieke is ritueelbegeleidster. Bijna drie jaar geleden kwamen zij op elkaars pad en tegenwoordig werken ze regelmatig samen. Leonie: "Afscheid nemen van een dierbare blijft moeilijk." Als uitvaartbegeleidster staat Leonie mensen bij rondom het overlijden. "Er is zoveel mogelijk, zowel voor als na de dood. Veel mensen weten dit niet. In alle aspecten van het afscheid nemen is er een keuzemogelijkheid, die altijd bespreekbaar is. Met de Afscheidsbeurs willen we laten zien wat er zoal mogelijk is."

Regie zelf in handen nemen
Mensen zijn vaak verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij voor een begrafenis of crematie en zij gaan ervan uit dat deze maatschappij het afscheid moet regelen. Leonie: "Dat hoeft niet. Nabestaanden mogen zelf een uitvaartverzorger kiezen. Vaak weten mensen dit niet." Als Leonie in beeld komt bij de nabestaanden, ontzorgt zij de familie door samen het afscheid voor te bereiden en ze regelt alles hiervoor. "Het komt voor dat familie zelf de regie in handen neemt, de teksten voor het afscheid maakt en de muziek uitzoekt. Er zijn ook situaties waarin nabestaanden dat lastig vinden." Marieke: "In dit soort situaties neemt Leonie contact met mij op. Ik ga dan in gesprek met de mensen om wie het gaat en samen komen we tot een afscheidsceremonie die helemaal past. Soms is er zelfs vóór het overlijden gelegenheid voor een gesprek. Het levensverhaal, ondersteund met beeldmateriaal, loopt als een rode draad door de ceremonie."

Dertig bedrijven
Met de Afscheidsbeurs willen Leonie en Marieke de bezoekers laten zien wat er allemaal mogelijk is, zowel voor de dood als erna. Leonie: "Er staan dertig bedrijven op deze beurs. Deze bedrijven hebben allemaal iets te maken met het naderende afscheid, het overlijden, de afscheidsceremonie en de herinnering aan de overledenen. Zo zijn er de WensAmbulance Brabant, Bijna Thuis Huis Son en Breugel, mantelzorgondersteuning en een levensverhalen filmer. Maar ook bloemisten, rouw- en verliesbegeleiding, kistleveranciers, een natuurbegraafplaats, een afscheidsfotograaf, herinneringskunst, grafmonumenten, rouwvervoer, een drukkerij, de lokale krant, en een notariskantoor.

Bespreekbaar maken
"Jong en oud krijgt met de dood te maken. Laat je van tevoren informeren wat de mogelijkheden zijn. Mensen doen er zo luchtig over. Ze weten vaak niet wat een dierbare voor wensen heeft. Praat er van tevoren over met elkaar, maak het bespreekbaar", aldus beide dames. Door het organiseren van deze beurs willen Leonie en Marieke op een laagdrempelige en vriendelijke en manier meer bekendheid geven aan alles wat met het afscheid van het leven te maken heeft.

Anders
"Ieder afscheid is anders, ieder gezin en familie is anders en ieder budget is anders. Daarom is het fijn dat er veel keuzemogelijkheden zijn. Wij denken hier heel graag in mee en willen voor de nabestaanden een mooi afscheid maken dat herkenbaar, passend, warm en persoonlijk is."

Informatie
De Afscheidsbeurs wordt op 3 november gehouden in Het Vestzaktheater. Bij binnenkomst ontvangen de bezoekers een boekje waar alle bedrijven in benoemd worden. Tevens krijgen de bezoekers een tasje voor de informatie die ze bij de verschillende stands kunnen meenemen. De beurs is gratis toegankelijk.

Kijk voor meer informatie op www.afscheidsbeurssonenbreugel.nl.

Wie raadt de nieuwe Prins van Krutjesgat

Foto: Ingezonden

Beste Krutjesrapers en Krutjesraperinnekes, zoals gebruikelijk in deze periode van het jaar is de prinsencommissie van CV De Krutjesrapers al volop bezig met het nieuwe seizoen. Carnaval 2020 gaat binnenkort officieel van start met als eerste onderdeel het 11-11-bal en de bekendmaking van de nieuwe prins. Heeft u al een voorgevoel wie het dit jaar zou kunnen zijn? Om u vast een beetje op weg te helpen krijgt u natuurlijk weer vier aanwijzingen.

De aanwijzingen komen in deze krant, maar ook in de vorm van de wereldberoemde filmpjes op de website en social media. Het aandachtig bestuderen van deze filmpjes levert u misschien wel een extra aanwijzing op.

De eerste aanwijzing is 'Krutjesgat, we hebben een probleem!' en het was te zien dat het allemaal niet zo makkelijk verloopt voor de commissie. Oud-prins Jarno zit wat te zappen op de bank thuis en ziet de zoveelste aflevering van Krutjesgatse Prinsentijden.

Het 11-11-bal is op zaterdag 9 november 2019 in de grote zaal van onze hofleverancier Café-Restaurant De Zwaan. Voor meer informatie en aanwijzingen volg de komende weken nog de filmpjes die te vinden zijn op www.dekrutjesrapers.nl, de Facebookpagina of op het YouTube kanaal van CV De Krutjesrapers.

Indien u op basis van de aanwijzingen meent te weten wie 'Prins Carnaval 2020' wordt dan kunt u meedingen naar een diner voor twee personen door de naam van de prins, en ook uw naam, adres en telefoonnummer in te sturen door een gesloten envelop in te leveren in de brievenbus bij Cafetaria Spierings, Nieuwstraat 17 te Son en Breugel. Schrijf op de voorzijde van de envelop 'Prins Carnaval 2020'. Per persoon kan maximaal 1 naam van een mogelijke prins worden ingestuurd. Uw oplossing kunt u inleveren tot en met zaterdag 9 november om 11.11 uur stipt. Of een e-mail te sturen met als onderwerp 'Prins Carnaval 2020' onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer naar wiewordthet@dekrutjesrapers.nl. De inzendtermijn voor e-mail sluit ook op zaterdag 9 november om 11:11uur stipt.

Aanwijzing 2 luidt als volgt: 'Daar kan hij nog jaren mee.'

Sportverenigingen/cultuuraanbieders meld je aan

Continuering Sjors Sportief & Sjors Creatief

Sjors Sportief & Sjors Creatief lieten het afgelopen schooljaar maar liefst 1200 basisschoolkinderen kennismaken met diverse sportieve en culturele activiteiten binnen de gemeente Son en Breugel.

Sjors is al jaren een regelrechte 'hit' onder de basisschooljeugd. Wegens dit daverende succes wil de gemeente dit natuurlijk graag continueren. Door 'Sjors' krijgen de kinderen de kans op laagdrempelige wijze kennis te maken met naschoolse activiteiten binnen de gemeente. Alle aanbieders krijgen de mogelijkheid om hun activiteit te promoten in het kleurrijke Sjorsboekje, waar kinderen zich vervolgens digitaal voor kunnen inschrijven.

Bewezen formule
Het programma is inmiddels in ruim honderd gemeenten een bewezen formule en bestaat uit een gebruiksvriendelijk digitaal inschrijfsysteem voor kinderen en verenigingen/aanbieders. Om nog beter in te spelen op de beleving van het kind, is er een 'mascotte' gekoppeld aan de kennismakingsactiviteiten, zoals genoemd: Sjors!

Alle kinderen uit het basisonderwijs ontvangen in februari weer het Sjorsboekje en mogen dan één (of meerdere) cursussen uitkiezen, waar zij enkele naschoolse introductielessen kunnen volgen op locatie van (sport)verenigingen. Vaak gratis krijgen zij de kans een kijkje in de keuken te nemen bij de activiteit waar zij nieuwsgierig naar zijn. Sport- en cultuurdeelname kan nooit groot genoeg zijn.

Meld uw activiteit ook aan!
Sjors Sportief & Sjors Creatief stimuleren kinderen om een structurele actieve deelname te bewerkstelligen. Hiervoor hebben wij alle aanbieders nodig. Uw activiteit wordt uiteindelijk geplaatst in een prachtig wervend boekwerk. Dit Sjorsboekje wordt begin maart op alle basisscholen in de gemeente Son en Breugel verspreid. Erg goede promotie dus voor uw vereniging/organisatie! Meld uw kennismakingsactiviteit vanaf vandaag aan op www.sportstimulering.nl.

Meer informatie?
Bent u geen vereniging, maar wilt u toch graag een activiteit voor deze doelgroep aanbieden? Dit kan natuurlijk, neem dan contact op met michelle.driessen@levgroep.nl.

Sandra Buys, nieuwe directeur De Krommen Hoek: "In samenwerking met ouders komt het kind een stapje verder"

Sandra Buys nieuwe directeur De Krommen Hoek, Foto: Wil Feijen

De Krommen Hoek, oftewel de locatie De Krommen Hoek is volop in het nieuws. Je zou bijna vergeten dat deze 'school in het groen' sinds kort een nieuwe directeur heeft. Sandra Buys stelt zich graag aan u voor.

Redacteur: Ineke van Uden
Fotograaf: Wil Feijen

Sandra is per 1 juli als directeur gestart op basisschool De Krommen Hoek. Als je haar door de school ziet lopen, lijkt het of ze er al jaren is. Kinderen beginnen spontaan een verhaal aan haar te vertellen en Sandra geniet zichtbaar: "Dat is precies de reden dat ik de overstap naar De Krommen Hoek heb gemaakt. Kinderen om je heen, met de voeten in de echte wereld van kinderen staan. Een kleine school waar iedereen elkaar kent en waar de lijntjes kort zijn. Ik merk ook dat kinderen, ouders en leerkrachten makkelijk mijn kantoor binnenlopen. Zo zie ik het graag."

Droom waargemaakt
Sandra haar achtergrond is niet het basisonderwijs, maar communicatiewetenschappen: "Toen mijn eigen kinderen op De Bloktempel zaten, was ik een betrokken ouder en verloor ik mijn hart aan deze sector. Niet om voor de klas te willen staan. Dat is een ander vak. Maar wel om een school aan te sturen met alles wat daarbij komt kijken. Ik bleef met die ambitie rondlopen. Toen de vacature van directeur op De Krommen Hoek vrij kwam, werd ik uit meerdere hoeken getipt dat dit wel eens de baan zou kunnen zijn waarin ik mijn droom waar kon maken. En nu zit ik hier."

Meerwaarde
Dat Sandra geen onderwijsachtergrond heeft, ziet ze niet als een probleem: "Die onderwijsexpertise zit bij het team. Het is aan mij om die expertise optimaal in te zetten en daarin goede keuzes te maken. Het is, vind ik, de kracht dat je een goede mix hebt van mensen met bepaalde competenties en achtergronden. Dat geeft een meerwaarde. Verder ben ik een verbinder. Verbinder zijn op school naar ouders, naar team, maar ook tussen school en platOO."

Educatief partnerschap
De ouderbetrokkenheid binnen De Krommen Hoek is hoog. Sandra: "Ouders dragen bepaalde activiteiten. Waar iedereen van geniet. Een duidelijk voorbeeld is het slotfeest dat ieder jaar groots gevierd wordt. Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren om de ouderbetrokkenheid nog verder te ontwikkelen. Ook op inhoudelijke thema's zoals duurzaamheid of communicatie, maar vooral ook op de leerontwikkeling van onze kinderen. Educatief partnerschap staat op mijn agenda. Als het gaat om de ontwikkeling van het kind heeft de school een rol, maar de school kan niet zonder de ouders. Stel dat wij de kinderen iets aanbieden en we gaan met z'n allen 'linksom'. Als één van de kinderen niet goed meekomt, is het gesprek met de ouders heel belangrijk. Die vertellen ons misschien dat het bij hun kind beter 'rechtsom' kan gaan. Juist in samenwerking met de ouder komt een kind nog een stapje verder. Daar ligt voor mij een mooie opdracht die ik verder wil uitdiepen. Want ieder kind dat daarmee net dat extra stapje verder komt, daar doen we het toch voor?"

Uitrol 5G: als je googelt weet je eigenlijk niet wat de waarheid is

Veel belangstelling bij de lezing 5G gegeven door StralingsBewust Foto: Wil Feijen

De eerste 5G verbinding is een feit. Voorstanders zijn blij, tegenstanders maken zich ernstige zorgen over vooral de gezondheid. Als je googelt weet je eigenlijk niet wat de waarheid is. Onderzoekers die de meest ernstige kwalen noemen als gevolg van de uitrol van 5G en onderzoekers die beweren dat er niets aan de hand is.

Redacteur: Ineke van Uden
Fotograaf: Wil Feijen

In Son en Breugel is een werkgroep 'StralingsBewust Son en Breugel'. Op 20 september was er in De Boerderij een lezing over wat straling met jou doet en welke maatregelen je zelf kunt nemen om elektromagnetische straling te beperken. De zaal zat helemaal vol. Veel mensen die zelf heel gevoelig zijn voor straling waren aanwezig. In de pauze vertelde een aanwezige dat ze binnenkort gaat verhuizen. Ze gaat, letterlijk en figuurlijk, wonen op een hutje op de hei. Het begon bij haar toen een buurman zonnepanelen op het dak had gelegd. Daar was deze mevrouw heel gevoelig voor en kreeg veel lichamelijke klachten. Dat werd minder toen ze in een andere slaapkamer, verder weg bij de zonnepanelen, ging slapen. Tot een achterbuurman ook zonnepanelen aanschafte. Ze hoort een bepaald geluid en de lichamelijke klachten zijn nu zo ernstig dat ze samen met haar man helemaal achteraf gaat wonen in de hoop daar minder straling te krijgen. Deze mevrouw, die anoniem wilde blijven en speciaal voor deze lezing kilometers had gereden om deze lezing bij te wonen, gaf aan dat ze zich vaak onbegrepen voelde: "Als jezelf nergens last van hebt, is het heel moeilijk om te begrijpen en je in te leven dat een ander wel stralingsgevoelig is."

Aanbod 'StralingsBewust Son en Breugel'
Tijdens de commissie burgerzaken op dinsdag 8 oktober werd een ingezonden brief van de werkgroep 'StralingsBewust Son en Breugel' behandeld. De werkgroep biedt in deze brief de raad aan om een raads-informatie-bijeenkomst te organiseren. De werkgroep zal zorgdragen voor een aantal deskundigen voor een brede informatieoverdracht om de kennis van lokale politici over dit onderwerp te optimaliseren. In de commissie burgerzaken werd verschillend gedacht over deze uitnodiging. Alleen het CDA en Dorpsbelang zagen een informatiesessie wel zitten. De VVD is wel in voor een informatiebijeenkomst, maar dan wel belicht vanuit voorstanders en tegenstanders. De commissie besloot om niet op de uitnodiging van de werkgroep 'StralingsBewust Son en Breugel' in te gaan.

Protestbrief
Volgens de lokale politici is de uitrol van 5G gemeenteoverstijgend. Peer Spooren (CDA): "We moeten als Son en Breugel wel een vinger aan de pols houden, maar dit is bovenlokaal." Die mening deelden ook andere commissieleden. De werkgroep StralingsBewust Son en Breugel vraagt in haar brief ook of de gemeente een protestbrief wil schrijven en niet instemt met de uitrol van 5G: 'Laten wij als Son en Breugel - in navolging van andere gemeenten - eisen dat er eerst bewijzen moeten komen dat 5G onze gezondheid onmogelijk kan schaden'. Wethouder Jos de Bruin: "De commotie over 5G ontgaat niemand. Ik worstel er mee dat er nog veel onduidelijk is. Is de noodzaak voor 5G voldoende onderbouwd? Voor wie zijn de kosten van de uitrol van 5G? Ik wil niet verantwoordelijk zijn dat over een x-aantal jaar blijkt dat veel mensen ziek zijn door 5G. In een protestbrief zou ik graag ook de vraag stellen wat nu de argumenten zijn voor het invoeren van 5G en wat de risico's van straling zijn. Meer gemeenten hebben twijfels. Laat de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) de landelijke overheid maar eens uitdagen om eerst hierover duidelijkheid te verschaffen."

Collecte Alzheimer Nederland

In de week van 5 tot en met 9 november vindt de collecte van Alzheimer Nederland plaats. In Son en Breugel gaan zo'n 55 collectanten de straat op om geld in te zamelen. Vorig jaar heeft het Alzheimer Nederland aan aandacht niet ontbroken. Er zijn grote stappen gezet in het beter bespreekbaar maken van de ziekte en de zorg voor mensen met dementie.

Alzheimer Nederland is blij met deze aandacht. Het geeft hun de kans om aan een groter publiek te vertellen over het belangrijke werk dat Alzheimer Nederland doet. En ze hebben de steun van de Nederlandse bevolking hard nodig.

Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. Er wordt gewerkt aan een wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Waarin mantelzorgers worden geholpen met hun zorg en zorgen, meer aandacht hebben voor elkaar en waarin men steeds dementievriendelijker wordt.

De collecteweek is een prachtig moment om hierbij stil te staan. Alzheimer Nederland hoopt natuurlijk op een zo hoog mogelijke opbrengst, zodat ze nog meer ondersteuning kunnen bieden. Alzheimer Nederland is ontzettend trots op iedereen die hen bijstaat. Iedere stap die wordt gezet, helpt hen verder in de goede richting. Mocht u hen willen ondersteunen, bedenk dan dat ze blij zijn met iedere vorm van hulp.

Een record aan jonge uilen in het buitengebied

V.l.n.r.: Lonneke van Soest, Bert van Oosten, Paul van Amelsfort en Erwin Deckers

In Brabant zorgen meer dan 350 vrijwilligers en ruim 5.000 gastgevers voor de bescherming van de kerkuil, de steenuil en de ransuil. Recent is daar ook de bescherming van de oehoe bijgekomen die in Brabant letterlijk voet aan de grond heeft gekregen.

Vier van die driehonderdvijftig vrijwilligers werken aan de bescherming van de uilen in het mooie buitengebied van Son en Breugel. Het is mooi om te zien dat dit werk zijn vruchten afwerpt. In tegenstelling tot veel andere boerenlandvogels zijn deze uilen uit de gevarenzone gehaald. Dat kan ook niet anders met een broedresultaat van 136 eieren waaruit 120 jonge uilen zijn uitgekomen. Een nieuw record. Dit is echter geen reden om gas terug te nemen.

Er is jarenlang hard gewerkt om deze relatief 'veilige' positie van de uilen te waarborgen en daar blijft de uilenwerkgroep zich natuurlijk voor inzetten. Samen met de gastgevers. Zonder hen zou de werkgroep dit werk niet kunnen doen. Nestkasten van Brabants Landschap worden bij eigenaren van het erf op kansrijke locaties opgehangen, gecontroleerd en schoongemaakt. Het is altijd weer mooi om samen met de gastgevers de jongen te volgen totdat ze succesvol zijn uitgevlogen.

"Maar met meer dan 70 kasten die wij beheren, kunnen wij altijd wel een paar extra handen gebruiken", vertelt Lonneke van Soest van de Uilenwerkgroep. "Vind je uilen ook zo'n prachtige beesten? Ligt jouw hart ook bij de natuur en wil je graag een steentje bijdragen aan de bescherming daarvan? Als je ook nog op een hoge ladder durft te staan, graag een kopje koffie met onze gastgevers drinkt en vooral in mei en juni genoeg tijd hebt, neem dan contact met ons op. Wie weet kun je snel al met ons op pad en 'onze' uilen een handje helpen. Stuur een mail naar ivnsonenbreugel@dse.nl en wij nemen contact met jou op."

Zaterdag 26 oktober is de Nacht van de Nacht. De wintertijd begint en het is weer een uurtje eerder donker. Tijdens de wandeling van het IVN in het donker zal er ook speciaal aandacht zijn voor de uilen. Meer informatie vind je op de website van IVN Son en Breugel.

Een steenuil op weg naar zijn prooi Foto: Ingezonden

Duurzame huiseigenaren openen hun deuren

Bij verduurzamen van een woning is isoleren belangrijk Foto: Ingezonden

Voor de zevende keer vindt op zaterdag 2 en 9 november de Nationale Duurzame Huizen Route plaats. Huiseigenaren in heel Nederland openen hun deuren voor bezoek en vertellen hoe zij hun woning energiezuiniger en duurzamer aan het maken zijn.

Ook familie Heuvelmans, bewoners van een vrijstaande compacte woning van eind 19de eeuw in Son en Breugel, doen mee. Op 2 en 9 november delen zij hun ervaringen met de bezoekers. Een unieke kans om duurzaam wonen te ervaren en ideeën op te doen.

Hun compacte (ca 82m2 woonoppervlakte) vrijstaande boerderijwoning uit 1880 zijn ze gefaseerd aan het verduurzamen met hoogwaardige isolatie aan de binnenzijden van de buitenmuren, dak en vloer, zonnepanelen en hot-fill voor de wasmachine. Daarbij gaan ze tevens van het gas af: koken met inductiekookplaat, water verwarmen met zonneboiler met elektrische naverwarming indien nodig, on-demand ruimteverwarming met Infrarood panelen. Plan is volop in uitvoering en naar verwachting voor de zomer van 2020 afgerond.

Duurzame huizen
Tijdens de Duurzame Huizen Route zijn er in het hele land verschillende huizen te bezoeken, variërend van oud tot nieuw en vrijstaand tot appartement. Ook is er een grote verscheidenheid aan maatregelen, zoals de warmtepomp, verschillende soorten isolatie of het duurzaam opwekken van zonne-energie. Veel woningen zijn aardgasvrij; wie wil weten hoe dat mogelijk is, kan tijdens de Duurzame Huizen Route inspiratie opdoen.

Op de website www.duurzamehuizenroute.nl zijn alle huizen die op 2 en 9 november te bezoeken zijn weergegeven. De openingstijden verschillen en staan per woning vermeld op de website. Bezoekers dienen zich vooraf in te schrijven via de website.

Winnen
Bezoekers en de huiseigenaren die hun huis openstellen maken kans op een unieke beleving: Een weekend weg in bed & breakfast 'Het Natuurlijk Genot' in België.

Boekpresentatie Marjan Heemskerk

Geldzaken ingewikkeld en saai? Absoluut niet, volgens Marjan Heemskerk, schrijfster van 'the happy financial – in 5 stappen je financiële doelen bereiken'. In dit boek beschrijft de Sonse een praktisch vijf stappenplan waarmee zelfs de grootste financiële struisvogel een goed inzicht in zijn of haar financiën kan krijgen.

In 'the happy financial' laat Marjan zien hoe je ervoor kan zorgen dat geld voor jou gaat werken in plaats van andersom. Een belangrijk onderdeel hiervan is het vijf stappenplan dat ze zelf heeft ontwikkeld. Hiermee heb je snel inzicht in je financiën, bepaal je je langetermijndoelstellingen (want: 'sparen om te sparen, vindt niemand leuk'), kom je erachter wat je écht nodig hebt door middel van een back to basics-periode en bouw je vermogen op.

Het boek is praktisch van opzet en zorgt ervoor dat je ook snel zelf aan de slag kunt met je geldzaken, zonder ingewikkelde termen of saaie uitleg. Ook kun je met het boek gratis bijbehorende Excel templates downloaden die je direct kunt gebruiken om de vijf stappen te volgen.

Ook is ieder hoofdstuk uitgebreid met een onderdeel voor ondernemers zodat je het inzicht dat je hebt gekregen voor je persoonlijke financiën ook kunt toepassen op je administratie voor je onderneming.

Of je nu meer wilt overhouden aan het einde van de maand, helemaal financieel onafhankelijk wilt worden of je eigen onderneming een gezonde basis wilt geven: met dit boek zijn financiën niet saai en vervelend, maar juist een manier om je doelen te bereiken.

Op 18 oktober was de feestelijke boekpresentatie bij Van Piere boekhandel in Eindhoven. Een extra sessie in de woonplaats van Marjan kan natuurlijk niet uitblijven. Daarom vindt op zaterdag 2 november, van 13.30 – 14.30 uur, de signeersessie plaats van 'the happy financial' in boekhandel De Traverse in Son en Breugel. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen over het boek.

De herfst naar binnengehaald bij diploma zwemmen

Foto: Ingezonden

Het was zaterdag 5 oktober weer zover; diploma zwemmen bij Zwembad Son. Met een gezellig versierd zwembad in het thema 'Herfst' haalde de juffen in regenjas de eerste diploma zwemmers binnen. Onder luid applaus begonnen de eenentwintig kindjes voor A aan hun afzwemmen. Ze zwommen met kleren aan, doken door het 'gat' en lieten zien dat ze al een aardige borstcrawl konden zwemmen.

Daarna was het de beurt aan de negentien kindjes voor het B-diploma. Ze konden gekleed onder de mat door, wrikkend naar een bal toe en blijven drijven op de bal. De zeventien C-kindjes sloten de gezellige middag af door met kleren door het 'gat' te zwemmen. Zij lieten zien dat ze zich echt kunnen redden in het zwembad. Met koprollen, hoekduiken en zoekend naar een wak naar de oppervlakte zwemmen.

Martien en Nel van Eck-Foolen 60 jaar getrouwd

Foto: Ingezonden

Martien is op het Eind geboren in Breugel, Nel op Vressel. Nel is met haar tien jaar verhuisd naar Breugel, het gezin kwam precies tegenover Martien te wonen. De huizen waar ze tijdens hun jeugd gewoond hebben, staan er nog steeds.

Redacteur: Corry van Asseldonk

Martien en Nel kregen verkering op de kermis in Nuenen. Nel stond met haar zus bij de autoscooters. "Daar stond Martien", blikt Nel terug. Martien: "Ik heb haar gevraagd of ze een keer mee wilde gaan in de autoscooters. En dat wilde ze wel!"

Hobby's
Na zes jaar verkering hebben Martien en Nel op de Kuilen een prachtig huis gebouwd, waar ze tot voor kort altijd gewoond hebben. Behalve werken in het familiebedrijf, hadden ze ook tijd voor hobby's. "Ik maakte meubels, speelde toneel, ben lang lid geweest van het Breugels kerkkoor en ben al ruim veertig jaar lid van het St. Catharinagilde." Nel houdt van tuinieren en koken. "Het kerstdiner met alle kinderen en kleinkinderen is nog steeds het jaarlijkse hoogtepunt", aldus Nel.

Kleinkinderen
Nel: "De kleinkinderen konden altijd bij ons terecht. Ze kwamen vaak bij ons logeren en zomers kamperen in de tuin. Ik zette dan elk uur de wekker om te gaan kijken of alles in orde was. En als het slecht weer was, moesten ze van mij binnen slapen. Dan ging alles aan de kant."

Zorgwoning
Nel en Martien wonen sinds kort in een zorgwoning naast hun huis waar ze altijd gewoond hebben, hun dochter gaat daar wonen na de verbouwing. "We zijn zo blij dat we hier kunnen blijven wonen", zegt Martien. "Onze vijf dochters zijn hier geboren, opgegroeid en vanuit ons huis getrouwd. Onze kinderen en kleinkinderen komen heel graag hier." Martien en Nel hebben samen heel hard gewerkt en hopen dat ze in hun nieuwe woning nog vele jaren van elkaar en hun gezin kunnen genieten.

"Ons zestigjarig huwelijk gaan we binnenkort vieren met onze kinderen, tien kleinkinderen, familie en vrienden in La Sonnerie."

Foto: Ingezonden

De MooiSonenBreugelKrant wenst Martien en Nel een heel mooi feest.

Familie De Rijder-Pennings neemt de hoofdprijs in ontvangst Foto: Wil Feijen

Aankoop in het centrum goed voor een gratis fiets

Het winkelende publiek kon vrijdag 13 en zaterdag 14 september in het centrum van Son en Breugel deelnemen aan de Winkel- en Winactie waar mooie prijzen mee te winnen waren. Kassabonnen met een aankoop vanaf 12,50 euro konden hiervoor worden ingeleverd.

De prijzenpot was rijkelijk gevuld door Cooijmans Optiek, Dott. Fashion, Die2 casual&jeans, By Anne Horloges en Sieraden, Boutique Plein 5, Restyle Kids, Gall & Gall, Point Six, Van Nature, Marie Claires, Boudewijns schoenen, Sons Bakhuys, De Soepkom, Visage&More, Bergmans Jeanshouse De Traverse, Da Vivente Hairstyle, Fiets en Sport Van den Berg en de Wereld Winkel.

De hoofdprijs was een damesfiets van Fiets en Sport Van den Berg aan de Nieuwstraat in Son en Breugel. De prijs werd beschikbaar gesteld door de Ondernemersvereniging Son en Breugel (OVSB) en Fiets en Sport Van den Berg.

Gezellig winkele
De gelukkige winnaar was Krista de Rijder-Pennings. Zij had twee weken na de bevalling van haar tweede kind, zoon Lev, zin om eens gezellig te gaan winkelen. En waar kan dat beter dan in het centrum van Son en Breugel was haar gedachte. "Winkelen in het centrum is voor mij gemakkelijk, ik woon in het Sonniuspark. En dan win je ook nog een prijs. Toen er gebeld werd dat ik de winnaar was, kon ik het eigenlijk niet geloven. Ik zat denk ik nog op de roze wolk."

Zaterdag 19 oktober stond Krista samen met haar man Arjan en dochter Mila in de winkel van Fiets en Sport Van den Berg om de prachtige damesfiets in ontvangst te nemen. Erik van den Berg overhandigde de fiets en wees de winnaar natuurlijk ook nog op de vele accessoires die te koop zijn voor deze fiets.

Gratis servicebeurt
Bij het afscheid werd de winnaar nog even geattendeerd op de service. "Kom straks als je de fiets een tijdje hebt gebruikt nog even terug voor de servicebeurt, deze is natuurlijk gratis, want service zit ook bij de prijs."

17 / 36

Het Keftival: nieuwe eigen songs van Kevin Bachus en 'bands'

Foto: Wil Feijen

Kevin Bachus is een muzikaal talent van Son en Breugelse bodem. Zondag 20 oktober trad de singer-songwriter en gitarist op in de sfeervolle zaal van La Sonnerie met zijn eigen mini-festival: Keftival. Samen met bevriende muzikanten bracht hij een zeer divers programma.

Redacteur: Rianne van der Heijden
Fotograaf: Wil Feijen


Kevin heeft een nieuwe eigen solo-EP opgenomen met als titel 'Vogelvrij'. Zijn nieuwe muziek is ook op Spotify te beluisteren. Het programma begon het eerste kwartier vrij rustig met het solo-optreden van Kevin Bachus en zijn akoestische gitaar. Daarna veranderde de muziek en de stijl door zijn optreden met verschillende bands.

De band 'Stoppers in concert' is een pop- en rockband die ook tijdens Ons Dorp Live te zien was. Kevin en de bandleden zijn perfect op elkaar ingespeeld en de energie en het enthousiasme straalt er op elk moment van af.

Daarna volgde de Bruce Springsteen tribute band 'Bruce'. Arold Schers, eveneens een muzikaal talent van eigen bodem, begeleidde Kevin melodieus op keyboard, piano en saxofoon.

Geslaagd evenement
Met dezelfde aanstekelijke energie verscheen de rockcoverband 'Codfish' ten tonele, een rockband die het publiek een stevige afsluiter bezorgde. Bijna drie uur lang lieten Kevin en de drie bands het publiek genieten van muziek die heel dicht bij de originele songs kwam. Het streven van Kevin was om een eigen show neer te zetten zoals van hem en de bands verwacht kon worden. Het werd een prachtig muzikaal en geslaagd evenement.

Wanneer u op de hoogte wilt zijn van de optredens van Kevin Bachus kunt u deze vinden op de website www.kevinonline.nl

Kijk voor meer foto's op: www.mooisonenbreugel.nl

Foto: Wil Feijen

Spaar bij COOP Son en Breugel voor echte keukenklassiekers

Gezellig samen tafelen. Met de pan of ovenschaal op tafel, om lekker zelf op te scheppen. Breid voordelig de keukenset uit met de spaaractie van COOP Son en Breugel. Vanaf maandag 28 oktober sparen klanten bij de supermarkt voor fikse korting op hoogwaardige pannen en schalen van het kwaliteitsmerk ZWILLING.

Negen stijlvolle producten zijn geselecteerd voor deze spaaractie; kommetjes (set van 2) in twee formaten, drie verschillende ovenschalen en een taartvorm van topkwaliteit aardewerk, geëmailleerde gietijzeren pannen en een fonduepan (inclusief zes vorken). Allemaal gebruiksvriendelijk, geschikt voor de oven, makkelijk te onderhouden, en in een stijlvolle, warme kleur: donkerrood.

COOP Son en Breugel: "Met de hoogwaardige keukenklassiekers van ZWILLING wordt koken, bakken en braden een feest. Niets is fijner dan gezellig samen tafelen en met deze producten zet u altijd iets lekkers op tafel. Letterlijk, want de pannen en schalen zijn zo mooi dat u ze vanuit de oven of het fornuis direct op tafel kunt zetten!"

Spaaractie
De spaaractie van Coop start op maandag 28 oktober en loopt tot en met zondag 19 januari. Klanten ontvangen bij elke vijf euro* aan boodschappen een spaarzegel. Voor een vliegende start ontvangen klanten in de eerste week (28 oktober – 3 november) dubbele zegels. Een spaarkaart is al vol met 15 zegels. Volle spaarkaarten kunnen tot en met zondag 31 maart – met een bijbetaling – ingeruild worden voor één van de producten naar keuze. De pannen en ovenschalen van ZWILLING zijn niet los te koop bij Coop. Voor deze actie geldt: op = op. Kijk voor meer informatie over de actie op coop.nl/zwilling.

*Exclusief wettelijk niet toegestane artikelen.

Stichting 'Met je hart Son en Breugel' gaat van start

Foto: Babs van Geel

Stichting 'Met je hart' laat ouderen die zich eenzaam voelen weer genieten. Van mooie momenten én van nieuwe vriendschappen. Dat doen ze door waardevolle ontmoetingen voor hen te organiseren. Dankzij de geweldige inzet van restaurants en hun gasten, bedrijven, organisaties, scholen en vrijwilligers doen ouderen weer mee in hun eigen buurt. In Son en Breugel gaat deze stichting binnenkort van start. Stephany Leermakers en Femke Lagerweij zijn de initiatiefnemers van deze stichting.

Stephany Leermakers is vanuit Son en Breugel betrokken bij de stichting en Femke vanuit de opstart in nieuwe gemeenten. Om alle mooie ontmoetingen te organiseren voor kwetsbare ouderen die kampen met gevoelens van eenzaamheid, zijn ze op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Eenzaamheid
"Eenzaamheid komt heel vaak voor, zonder dat wij er erg in hebben. Dit raakt mij ook als inwoner van Son en Breugel", aldus Stephany. Stephany is één van de vrijwilligers die de eenzaamheid in deze gemeente aanpakt door stichting 'Met je hart' op te zetten. "De stichting zet zich in voor kwetsbare ouderen die zelfstandig wonen en organiseert samen met restaurants, bedrijven en zorginstellingen waardevolle ontmoetingen. Hier dragen wij graag ons steentje aan bij."

Gemeente nummer 30
De stichting is inmiddels in 29 gemeenten actief, waar wij ons inzetten voor ouderen die kampen met eenzame gevoelens", aldus Femke. Met lokale vrijwilligersteams organiseren zij terugkerende, waardevolle ontmoetingen en verzachten hiermee de eenzaamheid in deze gemeenten. "Gemeente Son en Breugel sluit als dertigste gemeente aan en omarmt deze formule.

Jouw hulp is nodig
Ben je geïnteresseerd? Je hulp is nodig! Bijvoorbeeld om ontmoetingen te organiseren, de ouderen persoonlijk op te halen en thuis te brengen of te begeleiden bij de georganiseerde ontmoeting, of restaurants in de gemeente te benaderen om mee te doen aan de campagne. 'Met je hart zit' vol dynamiek en als vrijwilliger kun je hier zeker je ondernemende capaciteiten in kwijt.

Praktische informatie
Stephany en Femke zien je graag op de informatieavond van stichting 'Met je hart' op maandag 25 november. Je bent van harte welkom om 19.30 uur (vanaf 19.15 uur uur inloop) bij Café-restaurant De Zwaan, Markt 9, in Son en Breugel. Zij verzorgen een presentatie over stichting 'Met je hart' en zijn er om alle vragen te beantwoorden. Laat even weten als je hierbij aanwezig wilt zijn, via e-mail (info@zwaan-son.nl), of telefoon 06-30686036.

Reünie theaterkoor Sincère

Koorfeest en afscheid dirigent Bert Buurman die 17 jaar voor het koor stond (1990) Foto: Ingezonden

Tijdens de reünie vanwege het vijftigjarig bestaan van theaterkoor Sincère hoopt het koor zaterdag 26 oktober vanaf 20.00 uur veel oud-leden te treffen in het Vestzaktheater. Ze weten al dat enkele oud-dirigenten aanwezig zullen zijn en dat er veel oud fotomateriaal gepresenteerd wordt.

Er is gelegenheid lekker mee te zingen of zelf een liedje uit de rijke Sincère-geschiedenis te brengen. Maar vooral kan er lekker bij gekletst worden over al de mooie herinneringen die er in de loop van de jaren zijn ontstaan. Vanwege de voorbereidingen is het wel noodzakelijk vooraf een kaartje te kopen bij het Vestzaktheater of via www.vestzaktheaterson.nl à 10 euro. Kent u iemand die ooit betrokken was bij Sincère, in de breedste zin van het woord? Informeer die dan of stuur ze naar www.theaterkoorsincere.nl.

Doe mee met de Podcastbende

Wil jij ook praten als een DJ? Of het nieuws lezen? Of reclame maken voor jouw favoriete dier of boek? Ontdek de magie van geluid en jouw eigen stem bij De PodcastBende.

In de Bibliotheek in het Vestzak, leer je op vier donderdagmiddagen 7, 14, 21 en 28 november, van 15.30 tot 17.00 uur, hoe je met radio en met je stem en geluid, een pittige podcast maakt. Zit je in groep 6,7 of 8, meld je dan aan voor de podcast?

Een podcast (spreek uit: potkast) is een soort radioprogramma, dat je downloadt van internet, naar je computer of smartphone, zodat je het kunt beluisteren waar en wanneer je maar wilt. Bijvoorbeeld op de bank of in bed, of tijdens een lange autorit. Klinkt leuk, toch? Maar nog leuker is het om zelf een podcast te maken en die te laten beluisteren door jouw familie en vrienden. Je leert het als je je opgeeft voor de Podcastbende. Doe dat vooral snel, want er zijn maar twaalf plaatsen.

Aanmelden via www.bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten

19 / 36

'Vette vis bij de erfenis' is nieuwste blijspel van Vestzakkomedie

De spelers van de komedie 'Vette vis bij de erfenis' Foto: Arno Hoeben

De Vestzakkomedie staat al decennia garant voor hoogwaardige toneelproducties. Dit najaar gaan ze weer los met de spetterende komedie 'Vette vis bij de erfenis'. Lilian van Overbeek is gastregisseur. Zij heeft al eerder samengewerkt met deze groep, onder andere in de productie Koekwaus.

Redacteur: Arjen Strik

"Het klikt wederzijds en de acteurs zijn heerlijke, getalenteerde en creatieve spelers, waar ik graag mee samenwerk en energie van krijg. Eén van deze spelers is Erik Schultink. Hij speelt al jaren bij de Veststzakkomedie. Dit jaar speelt hij de Vlaamse visboer, zijn eerste hoofdrol.

Een simpele Vlaamse visboer
"Het verhaal van 'Vette vis bij de erfenis' gaat over status, manipulatie, jaloezie, verraad en geld. De hamvraag is of iedereen wel zo blij is met deze erfenis", licht Erik de komedie toe. "Ik speel een simpele Vlaamse visboer die opeens miljonair wordt door de erfenis van een villa, een koetshuis en een groot landgoed. Het lijkt mooi, maar ik word opeens overspoeld met rekeningen, terwijl ik geen liquide middelen heb. Daarnaast word ik geconfronteerd met allerlei ingewikkelde dingen en dames die me proberen te bespelen. Ik weet alles van mosselen, maar deze, zeg maar 'kouwe kak-' dames maken me onzeker. Menen zij het echt wat ze zeggen of word ik gemanipuleerd?"

Wie is de rechtmatige erfgenaam?
In hoofdlijnen het verhaal van deze komedie. Op zijn sterfbed krijgt de steenrijke heer Schoonbeke wroeging. In Antwerpen had hij eens een slippertje gemaakt en een buitenechtelijke zoon verwekt, waar hij nooit naar omgekeken heeft. Hij wilde dit op zijn sterfbed goedmaken, door zijn riante villa aan deze zoon te geven. Dit tot grote schrik en ergernis van de rest van de gegoede zussen Schoonbeke. Zij zijn in rep en roep wanneer blijkt dat het pronkstuk uit de erfenis van hun overleden broer, een immense villa in Bauhuis-stijl, aan hun neus voorbijgaat en in handen komt van een buitenechtelijk kind, nota bene een simpele visboer uit Antwerpen. Weg vette erfenis en weg huis en haard voor vier van de vijf zussen, die hun leven lang in deze villa gewoond hebben. De zussen zinnen op wraak en verzinnen een list om aan te tonen dat de Vlaamse visboer geen rechtmatige erfgenaam is. Hun snode plannen worden echter gedwarsboomd door het personeel, dat het juist wel goed kan vinden met de nieuwe huisbaas.

Eigen inbreng erg belangrijk
"Het originele stuk heb ik iets bewerkt. Het verhaal gaat over geld en dat maakt het lelijkste in de mens los. Ik heb met mijn partner, ook toneelfanaat, enkele personages toegevoegd, zoals de bedienden en de notaris. Hiermee kun je de verhaallijn wat meer kleur en spanning geven", licht Lilian toe. "Daarnaast geef ik de spelers alle ruimte hun eigen ideeën in te brengen. Veel improvisatie, zodat de rol natuurlijk wordt. Ik geloof in de kracht van de spelers en hun fysiek spel. Ook heb ik de Bauhuis-stijl geïntroduceerd, omdat de strakheid past bij het ongrijpbare karakter van deze komedie."

Onvervalste komedie
Hoe deze geschiedenis afloopt, blijft nog een spannende verrassing. Maar zeker is dat je tot aan de allerlaatste scène zult genieten van een onvervalste komedie in sneltreinvaart, boordevol heerlijke intriges en dwaze verwikkelingen. Veel plezier bij deze nieuwe voorstelling door de Vestzakkomedie

Komt dat zien
De nieuwe voorstelling 'Vette vis bij de erfenis?' wordt op 13, 15, 16, 20 en 22 november, telkens aanvang 20.15 uur (deur open 20.00 uur) gespeeld in Het Vestzaktheater, Kerkstraat 2, Son en Breugel. Tickets voor deze voorstelling zijn alleen verkrijgbaar via de website van de Vestzakkomedie. Neem voor vragen over de kaartverkoop geen contact op via het Vestzaktheater maar informeer via info@vestzakkomedie.nl.

Verloten
DeMooiSonenBreugelKrant mag twee kaarten verloten onder de lezers van deze krant. Heb je belangstelling voor één van de voorstellingen, stuur dan voor maandag 28 oktober, vóór 17.00 uur een email naar redactie@demooisonenbreugelkrant.nl met de datum van je voorkeur. De prijswinnaars worden woensdag 30 oktober in deze krant bekend gemaakt.

Mantelzorgers in het zonnetje tijdens de Dag van de Mantelzorg

Steunpunt Mantelzorg, onderdeel van de LEVgroep, organiseert op zaterdag 9 november van 12.30 – 16.00 uur in het Vestzaktheater de dag van de mantelzorg. Op deze dag worden de mantelzorgers in de gemeente Son en Breugel in de schijnwerpers gezet. Op het programma staat een high tea met muziek en entertainment.

Op 9 november van 17.30 – 21.00 uur wordt in het Vestzaktheater een speciaal programma voor jonge mantelzorgers (tot leeftijd van 18 jaar) gehouden. Van 17.30 – 19. 00uur samen eten/gourmetten (groepen tafels op leeftijd), van 19.00 – 21.00 uur muziek DJ, diverse fun games, kletshoek, goodiebag en verrassingsactiviteit. Tijdens de verwenavond mag iedere jonge mantelzorger een introducee meenemen. Graag bij aanmelden doorgeven dat je een introducee meeneemt. De goodiebags zijn alleen voor de ingeschreven jonge mantelzorgers.

Aanmelden
Mantelzorgers (van alle leeftijden) dienen zich vooraf aan te melden voor het programmaonderdeel wat voor hen bestemd is, graag voor vrijdag 1 november. Graag vermelden in de aanmelding: naam en leeftijd, postcode en huisnummer, eventuele dieetwensen, welk onderdeel op de dag (middag of avond). Voor het onderdeel jeugd en jongeren aangeven met of zonder introducé. De email kan gestuurd worden aan steunpuntmantelzorg.sonenbreugel@levgroep.nl

Mantelzorgwaardering
Wie komt in aanmerking voor de mantelzorgwaardering?
De mantelzorgwaardering wordt verstrekt aan diegenen die op een meer dan gebruikelijke, langdurige en intensieve manier zorg verlenen. Dit gedurende meer dan drie maanden en voor minimaal acht of meer uren per week. Mantelzorgers kunnen zich inschrijven vanaf 8 jaar. Om in aanmerking te komen voor de waardering moet u vóór 1 november ingeschreven staan bij het steunpunt mantelzorg in Son en Breugel.

Overige voorwaarden zijn:
- Degene aan wie de zorg wordt gegeven dient in gemeente Son en Breugel te wonen.
- Per mantelzorger kan één waardering worden ontvangen.
- De mantelzorger mag buiten de gemeente Son en Breugel wonen.

Bent u nog niet ingeschreven?
Kent u mantelzorgers in de omgeving, die nog niet bekend zijn met Steunpunt Mantelzorg? Eén telefoontje is voldoende om zich als mantelzorger te laten inschrijven. De maandelijkse nieuwsbrief wordt dan kosteloos aan de mantelzorger toegestuurd. U kunt gebruik maken van ondersteuning en vragen over mantelzorgers. Er worden inlopen georganiseerd en ook voor jonge mantelzorgers worden activiteiten georganiseerd.

Bent u al ingeschreven bij het steunpunt mantelzorg in Son en Breugel dan hoeft u zich niet in te schrijven om de waardering te ontvangen. De mantelzorgwaardering 2019 wordt niet meer bij u thuis afgegeven. Op zaterdag 9 november kunt u uw waardering op komen halen tussen 12.30 – 20.00 uur in het Vestzaktheater. Ook als u niet meedoet aan het programma 'dag van de mantelzorg'.

De mantelzorgwaardering wordt éénmaal per jaar in 2019 verstrekt en uitgereikt op onderstaande data.

Datum, adres en tijd
Dag van de mantelzorg 9 november, het Vestzaktheater, Kerkstraat 2c Son en Breugel van 12.30 tot 20.00 uur
Maandag 11 november, CMD, Europalaan 2, Son en Breugel van 14.00 tot 17.00 uur
Vrijdag 15 november, CMD, Europalaan 2, Son en Breugel van 09.00 tot 12.00 uur.

Fietsverlichtingscampagne 'Ik val op' met VVN

Foto: ©VeiligVerkeerNederland

Vele tienduizenden kinderen banen zich na schooltijd op de fiets naar hun sportclub. Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen start samen met Veilig Verkeer Nederland maandag 28 oktober de fietsverlichtingscampagne 'Ik val op'.

Onveilig gevoel
Fietsers zonder licht' staat bovenaan de lijst van gedragingen waar mensen een onveilig gevoel van krijgen in het verkeer. Hoewel we slechts 10% van de fietskilometers in het donker afleggen, vindt 20% van de ongevallen in het donker plaats. Niet gek dus dat maar liefst 93% van de jongeren en jongvolwassenen (13 t/m 24 jaar) fietsen met fietsverlichting belangrijk vindt voor de eigen veiligheid. Door in het donker met werkende voor- en achter-verlichting te fietsen neemt het risico op een ongeval met 17% af. De moeite waard en meedoen is makkelijk!

Fiets jij ook verlicht in het donker?

21 / 36

Herdenk je dierbare met jouw gedicht in onze krant

Allerheiligen en Allerzielen zijn gedenkdagen en zijn onderdeel van het rooms-katholieke geloof. Beide dagen staan in het teken van dood en het leven na de dood. Op 1 november worden alle heiligen herdacht. Daags daarna, op 2 november, worden tijdens Allerzielen alle overledenen herdacht. De voorbereidingen voor deze feesten vinden plaats op Allerheiligenavond. Allerheiligenavond valt op 31 oktober en noemt men in Engeland Halloween.

Op Allerzielen komen in traditionele katholieke geloofsgemeenschappen de mensen bij elkaar om de doden van het afgelopen jaar te gedenken. In de katholieke kerk wordt na de dood van een persoon vaak een kruisje met diens naam opgehangen in de kerk, die de nabestaanden dan mee naar huis mogen nemen op Allerzielen. Op deze dag wordt extra aan de overledenen gedacht. Vaak wordt er een kaarsje aangestoken en worden bloemen bij het graf gelegd.

Gedicht
Wil jij een dierbare op een speciale manier herdenken? Gedenk je dierbare door het schrijven van een (kort) gedicht. DeMooiSonenBreugelKrant nodigt je uit om voor maandag 28 oktober vóór 17.00 uur een gedicht in te sturen van maximaal 20 regels. De mooiste gedichten worden in de krant van 30 oktober gepubliceerd.

Eerlijk (ver)delen

Deze week stonden de plekken waar nog gebouwd kan worden in ons dorp op de politieke agenda. Naast reguliere woningzoekenden zijn er woningzoekenden met een specifieke (zorg)woningvraag.

Aanleiding voor stichting 'Doorpakken' om een brief te sturen aan ons gemeentebestuur om ook voor hun vraag een oplossing te vinden. Zij vragen dringend om woonruimte, liefst op één locatie, voor minimaal 25 (grotendeels jongere) inwoners met een langdurige zorgvraag/-behoefte.

DorpsVISIE heeft alle begrip voor dit verzoek om deze jongeren te laten integreren en participeren. Helaas hebben wij niet meer veel ruimte binnen onze dorpsgrenzen om aan de woningbehoefte van alle zoekenden te voldoen. Dit vraagt dus om keuzes en sturing om iedereen een gelijke kans op een sociale huurwoning te geven. Naar onze mening moet iedereen, met of zonder zorgbehoefte, jong of oud, een kans krijgen om in aanmerking te komen voor betaalbare (huur)woonruimte. De vraag van woningzoekenden naar een sociale huurwoning is onderzocht en daarnaast is er gekeken naar de specifieke woonwensen.

DorpsVISIE is van mening dat er geen verdringing binnen deze toekomstige (huur)woningbouw moet zijn. Wij gaan voor een eerlijke verdeelsleutel. Recent onderzoek geeft aan dat de vraag naar ongeveer 9 zorgwoningen op een totaal van 100 nog te bouwen woningen reëel is.

DorpsVISIE zou graag zien dat de mogelijkheid geboden wordt reguliere ééngezins-(huur)woningen geschikt te maken voor gebruik door meerdere woningzoekende met dezelfde soort zorgvraag. Zo kan een sociale huurwoning voor iedereen gelijk en dus eerlijk bereikbaar blijven!

Remco Heeren en Helga Helders
Fractie DorpsVISIE

Expositie Marianne Jonker en Thea Blok

Veel belangstelling voor het openingsprogramma met de dichters van DichtBij en de percussionist. Uiterst links aan tafel Marianne Jonker en Thea Blok Foto: Ingezonden

Ditmaal een expositie van Marianne E.W. Jonker en Thea Blok die elkaar kennen via 'Ars Longa' Son. Het samenvoegen van hun hun werk leidde tot een bijzondere compositie die te bezichtigen is van 27 oktober tot 17 januari op de zondagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur op de locatie Europalaan 2a in Son en Breugel.

Marianne E.W. Jonker schildert met passie en kan daar volledig in verdwijnen om het beeld wat in haar ontstaat tot leven te brengen. Marianne deed communicatie- en managementtrainingen onder andere in bedrijven. Een instabiele gezondheid bracht na haar vijftigste veel verandering in haar leven. Weer hersteld begon zij met schilderen, voor zichzelf maar ook met haar cliënten. Zij begeleidde onder andere autistische kinderen in een creatief proces volgens de methode van haar schildermentor Michiel D'Hondt. Zes jaar volgde Marianne zijn lessen en zomercursussen in Griekenland. Deze mentor gaf geen 'leiding' maar 'begeleidde' zodat haar unieke stijl zich ontwikkelde mede door schildergroepen en workshops te volgen onder andere in Duitsland. Het schilderen werd haar tweede beroep en zij exposeerde op veel plaatsen en kunstmanifestaties. Marianne woont in Eindhoven en werkt in het Beeldhouwatelier in Heeze waar zij vooral haar grote doeken vormgeeft. Haar werk is semi-abstract, kleurrijk, sferisch en spreekt van verdieping. Voor haar kunst of kunstzinnige begeleiding contact: marianneewjonker@gmail.com of telefonisch: 040-2454757.

Thea Blok werkt met enorme bevlogenheid met een dynamische expressie van beweging, spanning, ritmiek, structuur en emotie. Zij werkt met klei, bewerkt met oxides, beeldhouwt in steen en schildert met gemengde technieken en maakt assemblages van ijzer en staal. Haar werk vertelt verhalen over innerlijke bewogenheid en wereldwijd verbonden zijn. De kleuren zijn intens en lijken aan de natuur ontsproten. Zij maakt ook grote tuinbeelden in natuursteen. Thea werd geboren in Den Haag en volgde daar de Vrije Academie. Ook na haar verhuizing naar Brabant bleef zij zich ontwikkelen in haar veelzijdige kunst zoals op de Vrije Academie in Helmond, Academie Neerpelt en de Academie voor Industriële Vormgeving. Thea woont en werkt in Beek en Donk waar zij in haar eigen Atelier NU workshops en cursussen geeft, geassisteerd door dochter Wendy. Zij exposeert regelmatig in Nederland en ook was zij een aantal keren met haar werk op de kunstpleinen van Son te vinden. Op de Kleine Heide zullen voornamelijk haar beelden te zien zijn. Wie meer van haar werk wil zien of geïnteresseerd is in de workshops kan op afspraak haar galerie/atelier bezoeken. Informatie via 06-41924022. E- theablok@kpnplanet.nl of www.theablok.nl.

Ars Longa 'Brexit' filmavond met 'Brassed Off'

Elk halfjaar toont Ars Longa drie films rond een thema. Dit najaar is het thema 'Brexit: typisch Engels'. De speeldata zijn 29 oktober, 12 en 26 november in La Sonnerie, Nieuwstraat 45, Son en Breugel.

Twee dagen voor de officiële Brexit datum wordt de eerste film 'Brassed Off' getoond. In de film ontmoeten we de bewoners van een mijnstadje dat vecht om te overleven als de mijn moet sluiten. Het sluiten van de kolenmijn lijkt ook het einde te betekenen van de fanfare waar de mijnwerkers in spelen. Maar de muzikanten geven niet zomaar op. Persoonlijke en sociale drama's laten de uitzonderlijke veerkracht van de mensen zien. Ze overleven ondanks de tegenslagen. Met muziek en romantiek.

Toegang: leden 2 euro, niet leden 3 euro.

Vriendenconcert Sonore

Foto: John van de Braak

Seniorenorkest Sonore houdt op 27 oktober, samen met accordeon- mandolinevereniging Echo van het Zuiden uit Eindhoven, haar jaarlijkse 'Vriendenconcert'. Dit matineeconcert begint om 14.00 uur en vindt plaats in de zalen van Café-Restaurant De Zwaan, Markt 9 in Son en Breugel. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Sonore, opgericht in 1991, wordt gevormd door een gezelschap van circa 26 muzikanten en haar nieuwe dirigent de heer Tini van Dommelen. De orkestleden komen wekelijks op woensdagochtend bij elkaar om gezellig en serieus muziek te maken. De repetitie, die wordt gehouden in een zaal van Café-Restaurant De Zwaan, begint om 10.00 uur en eindigt om 12.00 uur.

Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van muzikanten, waarbij het centraal staat dat een gevarieerd programma van muziekgenres gespeeld kan worden. Denk hierbij aan polka's, walsen, marsmuziek en gezellige meezingers uit binnen- en buitenland.

Mocht u interesse hebben en graag bij Sonore muziek willen maken, dan kunt u contact zoeken via de voorzitter, telefonisch bereikbaar op 040-2529238 of per e-mail sonore.orkest@gmail.com.

Naar het poppen-en borduurmuseum Jekschotshof

Voor de deelnemers aan het Onderonsje staat op donderdagmiddag 31 oktober weer een activiteit gepland. Deze keer een bezoek aan het poppen- en borduurmuseum Jekschotshof in Nijnsel.

Maria van den Oever is de gastvrouw en tevens de creatieve duizendpoot van dit museum. Er hangen veel borduurwerken die heel minutieus en met eindeloos geduld geborduurd zijn. En de hele zolderverdieping is een poppenmuseum. Vele poppen uit de tijd van Ot en Sien en de kindertijd. Allemaal staan ze er op hun best bij en de moeite waard om ze eens in alle rust te bekijken. Ongetwijfeld zullen er bij velen jeugdherinneringen naar boven komen.

Er wordt om 14.00 uur vanaf het Damiaancentrum vertrokken. Heeft u zelf geen auto, dan wordt er voor vervoer gezorgd. Wel is het noodzakelijk dat u zich van te voren opgeeft. De tijd: 14.00-16.00 uur; de kosten bedragen 3 euro. Opgave of informatie: Petra Vesters, petrav@kpnmail.nl, telefoon 06-10068676.

25 / 36

Een feestweek voor alle betrokkenen

Berkenstaete en Son en Breugel vijftig jaar onlosmakelijk met elkaar verbonden

Desiree Tomassen (l) en Eppie Fokkema (r) in het Atrium Foto: Wil Feijen

Zorgcentrum Berkenstaete staat aan de vooravond van een feestweek waar vijftig jaar Berkenstaete centraal staat. Donderdag 24 oktober wordt de feestweek met een feestelijke lunch voor de bewoners en cliënten geopend. Tot en met woensdag 30 oktober staan er verschillende activiteiten op het programma. Voordat de festiviteiten officieel van start gaan, blikken Eppie Fokkema, voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Archipel en Desiree Tomassen, programmaleider dagbesteding Berkenstaete terug én vooruit wat Berkenstaete zo bijzonder maakt.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

"Het concept van Berkenstaete is vrij uniek in Nederland. Wij zijn in de zorg een voorbeeld voor veel andere gemeenten", legt Eppie uit. In het gebouw zijn veel verschillende woonmogelijkheden. Zo is er een gesloten afdeling waar cliënten wonen en zorg krijgen, zijn er bewoners die in een appartement in Berkenstaete wonen en zorg inkopen en er zijn bewoners die zelfstandig wonen in een huur- of koopappartement in Acaciastaete. Doel van Berkenstaete is om de bewoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, maar wel gebruik te laten maken van alle mogelijkheden die Berkenstaete te bieden heeft. Met het persoonsvolgend budget (PVB) kunnen bewoners en cliënten hun eigen zorg en andere faciliteiten inkopen.

De vlag wordt gehesen op bejaardencentrum De Vloed (1968) Foto: @Heemkundekring Son en Breugel
Bejaardencentrum Huize De Vloed (1970) Foto: @Heemkundekring Son en Breugel
Eetzaal bejaardencentrum De Vloed (1969) Foto: @Heemkundekring Son en Breugel

Eigen budget
"Zelf de regie in handen houden is het motto", zegt Desiree. "Alle bewoners en cliënten hebben inzicht in hun eigen budget. Zo kunnen zij zelf het pakket met hun behoefte van zorg, facilitaire dienst, dagbesteding en de Gasterij samenstellen. Iedereen is uniek en iedereen heeft andere behoeftes die met het PVB goed ingevuld kunnen worden. Er is veel mogelijk, alles is bespreekbaar."

Dagbesteding
Berkenstaete straalt een oase van rust uit, ondanks dat er dagelijks veel levendigheid is. In het Atrium, de grote open lichte ruimte, komen de bewoners en cliënten graag samen voor een kop koffie, een praatje en het ontvangen van bezoek. In diezelfde grote ruimte worden veel activiteiten aangeboden door de dagbesteding, waar veel gebruik van wordt gemaakt. Niet alleen cliënten en bewoners die woonachtig zijn in Berkenstaete, maar ook inwoners uit het dorp maken hier gebruik van. Desiree: "We willen ook voor onze dorpsgenoten toegankelijk zijn."

Vrijwilligers
Eppie: "De verbinding met de inwoners uit het dorp is groot en belangrijk. Wij hebben ruim 150 vrijwilligers die samen met onze betaalde krachten klaar staan om onze bewoners en cliënten te helpen. De vrijwilligers maken onderdeel uit van onze organisatie. Zij helpen onder andere in de Gasterij, bij de dagbesteding, schenken een kopje koffie of thee in, maken een praatje met de mensen en halen ze op voor een activiteit of voor bijvoorbeeld voor een bezoek aan de kapper en brengen ze weer terug naar hun kamer of appartement. Hier zijn wij oprecht trots op."

Toekomst
Son en Breugel vergrijst, over twintig jaar zijn er vijfentwintig procent meer ouderen. Samenwerking met partners zoals de LEVgroep, Son en Breugel Verbindt, de SeniorenRaad en de gemeente Son en Breugel is voor nu, maar zeker voor in de toekomst belangrijk. Door samen te werken met verschillende organisaties kom je verder. Op maandag 28 oktober staat een symposium op het feestprogramma. Tijdens dit symposium wordt ingegaan op de vraag hoe Archipel ervoor kan zorgen dat de ouderen van de toekomst in Son en Breugel op een zo goed mogelijke manier kunnen wonen, passende zorg krijgen en op een prettige en zinvolle manier de dag doorbrengen.

Eigen opleiding
"Plannen voor de nabije toekomst zijn ook al in de maak", licht Eppie toe. "We willen heel graag in ons eigen gebouw jonge mensen opleiden voor de zorg. In samenwerking met het SWZ zijn we plannen aan het maken om tussen de twintig en veertig MBO-leerlingen intern op te leiden. De leerlingen kunnen dan hier hun praktijk opdoen en hun theorie leren. Dat zou een mooie stap in de toekomst zijn."

Feestweek
Voor nu staat er een uitgebreide feestweek op het programma voor het bestuur van Archipel, samen met de bewoners, cliënten, personeel en alle vrijwilligers. In deze week kunnen zij genieten van onder andere een lunch, een filmavond, een pubquiz, een jubileumviering, een defilé met muziekgezelschappen, verenigingen en pareltjes uit Son en Breugel, een kienavond met extra mooie prijzen en als klap op de vuurpijl wordt de week afgesloten met een dinnershow.

DeMooiSonenBreugelKrant wenst alle betrokkenen een fijne feestweek toe en feliciteert Archipel met het vijftigjarig bestaan van Zorgcentrum Berkenstaete.

Lachen, gieren, brullen tijdens 'Slappe Zanik-avonden'

Berry Knapen Foto: Wil Feijen

Het was weer lachen, gieren en brullen tijdens de 'Slappe Zanik-avonden' op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober in Het Vestzaktheater. Twee dagen lang trokken de beste 'tonpraoters' uit Brabant een volle zaal. De Bloaskaken openden de avond luid, waardoor de stemming er meteen inkwam. De presentatie was in handen van Marinus Merks. Hij hield het openingswoord en kondigde het buuttalent aan. Hierdoor moest hij het zelf met enige regelmaat ontgelden met persoonlijke 'slappe zanik'.

Redacteur: Rianne van der Heijden
Fotograaf: Wil Feijen

Hans Verbaarschot Foto: Wil Feijen
Frank Schrijen Foto: Wil Feijen

Absurdist Berry Knapen beet als 'Tinus de Dakdekker' het spits af. De lachspieren kregen amper een warming up.De theoretische uitleg van de (dak)dekker over van alles wat vast en los zat, de Prins Bernhard van het dak en de vele pannen en verschillende daken kwamen voorbij. Zijn personeelsleden Antoine, Blèkkendekker, de Skéle, de Bult en de Lip gingen als personeelsuitje golfen met een omgekeerde wandelstok in de wei. De verbeelding daarvan leidde bij het publiek tot luide lachaanvallen.

Hans Verbaarschot trad op als Bolletje Pretvet met zijn buutrede 'Waai lope bi de relatietherapie'. Bij zijn opkomst reageerde het publiek volgens hem een beetje 'teleurstellend' en daarom besloot hij opnieuw op te komen. Nu reageerde het publiek joelend en enthousiast. Zo had hij meteen zijn punt gemaakt. Daarna vervolgde hij met het Wilhelmus, waarna het serieus werd. Het 'gereedschap' dat hij met Vaderdag had gekregen was een sterilisatie Druk gebarend legde hij gedetailleerd de 'gang van zaken' uit met zijn 'kroonjuwelen'. Bij het publiek rolden de tranen over de wangen.

Boy Jansen trad als 'Truus van Boven' op het podium. 'Truus' kwam als volslanke vijftigjarige stewardess alle inzittenden van het brakke vliegtuig instructies geven. De romances in het vliegtuig, de stoelschikking en de omgang met kinderen in 'haar' vliegtuig maakte dat het publiek een zuurstofkapje nodig had vanwege de aanhoudende lachbuien. Vooral de interactie met het publiek maakte deze buutrede onvergetelijk.

Na dit optreden verscheen Robert Keepers uit Son en Breugel als de Neerlandicus Dick Tee op het podium, die met kunstige woordgrappen van voor de hand liggende woorden en complexe woorden een goede act maakte.

Dronken op het toneel verscheen Frank Schrijen, die als 'veilingmeester Pi Jerke' met zijn 'eenmaal andermaal' een goederenveiling hield om geld te verdienen voor zijn 'zuiperij'. In een buut die van begin tot eind grappig was maakte hij duidelijk dat het 'écht geluk' is wanneer je pech hebt en het niet merkt.

Jasper van Gerwen maakte van zijn buut 'Mens erger je niet' een herkenbare act met veel bombarie, waar het publiek vermakelijk naar luisterde. Zijn gitaarspel en zijn timing zorgden voor een fantastische afsluiter van deze avond.

Van priesterboord tot klimtouw

Foto: Ingezonden

Bij gevaarlijke sporten gaat het om het zoeken van de grens. Het leren kennen van je grenzen is een belangrijke levenservaring. Je kunt er wijs van worden. Het incasserings- en doorzettingsvermogen dat je ermee verwerft, raak je nooit meer kwijt. Door te balanceren op het randje kom je voor keuzes: doen of niet, de uitdaging of de zekerheid. De nieuwe Pastoor van Aken van de Heilige Odaparochie zoekt naar het diepste en beste in hemzelf. Dit doet hij als het even kan door de uitdaging op te zoeken in sport. Soms erg hoog tussen hemel en aarde.

Door: Caroline van der Linden

Bij binnenkomst in zijn huis aan het Monseigneur Bekkersplein wordt meteen al duidelijk wat een gezellige open man hij is. Ik krijg een rondleiding en ik word met Brabantse gemoedelijkheid ontvangen. Met een lekker gebakje van de plaatselijke bakker. Pastoor Robert van Aken (48 jaar), opgegroeid als oudste in een christelijk en muzikaal gezin. Met zijn moeder ging hij vaak naar klassieke concerten. Wat ervoor zorgde dat hij deze muziek tot op de dag van vandaag enorm kan waarderen. Waarbij Mozart één van zijn favorieten is.

Muziek
Robert vertelt enthousiast: "De Italiaanse opera's zijn helemaal geweldig. Het liefst luister ik ernaar in de auto met het raam open. Maar ik houd van allerlei soorten muziek. Wat ik echt mooi vind, is rockmuziek van Jimi Hendrix, Queen of Deep Purple. Het zal je misschien verbazen, maar eigenlijk heeft klassieke muziek heel veel overeenkomsten met rock. Ze hebben namelijk dezelfde akkoordenschema's. Maar ook jazz, blues en funk hebben iets heel relaxed." Dat hij enthousiast en relaxed is, is meteen duidelijk. Daarom maakt hij als pastoor (sinds februari geïnstalleerd in onze Heilige Odaparochie) meteen tijd vrij voor een persoonlijke kennismaking. "Voordat ik hier kwam, werkte ik in de Sint-Jan en de Lucaskerk in Den Bosch. Daarna pastoor worden in twee kleine Brabantse dorpen, dat leek me een hele overstap. De bisschop vroeg me dat uit loyaliteit en ik probeerde hem te helpen. Maar het missionaire hart stribbelde ook een beetje tegen. In Den Bosch had ik veel vrienden en mooie projecten opgezet. Maar het mooie was dat ik weer nieuwe vriendschappen kon gaan sluiten. De mensen hier zijn zo open en vriendelijk. Ook als ik eens een keer nukkig reageer, heel erg fijn. Daarnaast heb ik een heel gedreven en getalenteerd pastoraal team. Hierdoor voel ik me al helemaal op mijn plek. Ik wil graag wat meer over mezelf vertellen, want voor de parochianen die hier wonen verschijnt er toch zomaar weer een nieuw gezicht."

Verliefd
"In mijn jeugd hield ik me nog niet zo bezig met priester zijn. Het leek me wel wat om piloot of brandweerman te worden. Toen ik wat ouder was begon ik aan de heao (hoger economisch en administratief onderwijs), had een vriendenclub, een aantal leuke vriendinnetjes gehad. Met het kerkelijke had ik wel wat. Ik had ook al weleens nagedacht over het priesterschap, maar dat was een gedachte en daar hield het dan mee op. Alleen één van mijn vriendinnen zei dat ze mij nog weleens ooit een klooster in zag gaan. Ik vond het toen wel frappant dat iemand dat zo tegen mij zei. Dat kwam wel binnen. Mijn laatste vriendinnetje besloot zelf om de Zusters van Moeder Teresa negen maanden mee te gaan helpen in Calcutta. Dat was echt heel gaaf voor haar. Ik was toen 18 jaar en we waren ontzettend verliefd op elkaar. Toen ze terugkwam, zat ik met vragen. Over het doel van het leven en hoe ik gelukkig kon worden.

Filosofie
In die tijd wilde ik beter na gaan denken over mijn eigen leven. Ik ben toen filosofie gaan volgen in Frankrijk. De overgang van de heao naar filosofie in Frankrijk was heel wat. Ik kende de Franse taal maar amper, ik kon wel wat roepen op de camping in Frankrijk, maar meer ook niet. Maar goed, je bent jong en je wilt wat en leert dan toch snel. Op een gegeven moment pakte ik van daaruit mijn rugzak en ben met de trein naar Italië gegaan, heb een week doorgebracht in Rome en ging naar het Vaticaan. Ik kon overal langs gaan en iedereen spreken. Ik stond er positief, maar kritisch tegenover. Het was voor mij een hele openbaring dat het niet zo'n duf instituut was, zoals ik in mijn jeugd kreeg voorgespiegeld. Wat mij het meest verbaasde, was hoe zij omgingen met crisissituaties in de wereld, ook waar christenen vervolgd werden. Dit was een hot-item voor mij. Ik werd heel open benaderd en kreeg veel materiaal mee.

Interesse katholieke kerk
Dat was voor mij het scharnierpunt om me opnieuw te gaan interesseren in de katholieke kerk. Daarnaast ging ik bij zoveel mogelijk Franse kloosters langs om te horen waarom mensen die stap genomen hadden. Vanuit een frisse jonge interesse ben ik dus uiteindelijk terechtgekomen bij het priesterschap. Ik moest toen natuurlijk wel tegen mijn vriendin gaan vertellen dat het tussen ons niets ging worden. Ik heb mezelf best weleens afgevraagd of dit nu echt is wat ik wil. Ik heb geen vrouw en kinderen. Ik leef het celibaat. Dit lijkt inhumaan, maar als je het betekenis geeft, is het een offer dat je ervoor over hebt. Dat was af en toe best weleens vervelend en lastig, maar zeg nu zelf, we komen toch allemaal dingen tegen die niet altijd gemakkelijk zijn. Ik wist in ieder geval dat ik een heel gelukkig mens zou zijn als priester. Wat er ook op mijn weg komt, dat houd ik altijd vast. Ik vertel dit om te laten zien dat ik ook maar een heel normaal mens ben, net als iedereen."

Sporten
Maar wat onze pastoor onderneemt is toch niet altijd zo normaal, wanneer ik hoor waar hij zich naast zijn pastorale taak mee bezighoudt. Vroeger deed hij namelijk veel aan duursport en nu hij wat ouder is voert hij het nog uit als gelegenheidssporten. Robert: "Mountainbiken doe ik tegenwoordig veel en wat ik heel gaaf vind is de bergen ingaan. Ik loop daar al jaren alle hoog alpinistenroutes. Dat is op zich nog niet zo'n kunst, na wat oefening kan volgens mij bijna iedereen dat wel. Maar wat ik vooral heel leuk vind, is om bergen zonder paden te beklimmen. Dan loop ik op GPS (Global Positioning System) en eventueel met touw, dat ligt aan het weer, de conditie en de hoogte van de berg en of ik via een gletsjer loop of niet. Afhankelijk van de berg loop ik met stijgijzers en neem touw mee. Dat vind ik ontzettend gaaf. Ik ben in de natuur en ga tot het extreme. Ik vind het heerlijk om aan te komen en me echt helemaal afgepeigerd te voelen.

Bucketlist
Ik geniet ontzettend van de omgeving, van het kameraadschap en de goede gesprekken onderweg. En dan boven op de berg de mis lezen, dat vind ik echt geweldig. Vroeger heb ik aan bolderen gedaan, dan beklim je een steile wand. Ik deed dit wel altijd met touw, dus niet wat je ooit ziet, het vrije klimmen. Ik heb ook een aantal diploma's voor paragliding behaald. Dan spring je met een parachute of glijscherm, gebruikmakend van thermiek, van een berg of een hoog gebouw. Helaas heb ik een paar keer een foute landing gehad, waardoor ik twee nekhernia's opliep. Deze zijn inmiddels gelukkig hersteld, maar ik ben er toen toch maar mee gestopt. Ik sport nu wel op een ander niveau dan in mijn jonge jaren, dat snap je wel. Maar ik houd nog steeds enorm van uitdagingen. Ik wil de leukste dingen aangaan, de hoogste berg beklimmen. Op mijn bucketlist staat nog de beklimming van de Himalaya. Vroeger sliep ik ergens in een dal in een tent bij -25 graden en ging ik off-pisten op de ski's naar beneden, wat nu natuurlijk niet acceptabel meer is, maar toen nog kon. Een tocht door China staat ook zeker nog op mijn wensenlijst en het lopen van hoge routes in Iran, Armenië of Georgië. Maar ook met parochianen naar Jeruzalem, een jongeren-roepingenreis door Israël en een reis organiseren voor gezinnen naar Taizé, Lisieux, Rome en Assisi hoop ik nog ooit te kunnen doen."

Priesterhart
Een zondag toen onze enthousiaste, misschien een beetje atypische pastoor, zoals hij het zelf zegt, de mis voordroeg, dacht hij: "Wat een heerlijke mensen zijn dat hier." Want ondanks alle avontuurlijke uitdagingen die hij aangaat, ligt zijn priesterhart boven alles bij onze gemeenschap en wil hij de parochie open en levendig maken met activiteiten voor jong en oud. Volg onze veelzijdige pastoor op Facebook rhtvanaken.

Foto: Ingezonden
Foto: Ingezonden
Foto: Ingezonden
Foto: Ingezonden

'Pianist' het glossy magazine over piano en pianomuziek

Foto: Ingezonden

In het centrum van Son en Breugel aan de Heistraat wordt in een bescheiden kantoor een bijzonder muziektijdschrift gemaakt: 'Pianist'. Vier keer per jaar verschijnt een dikke glossy met alles wat voor pianoliefhebbers interessant is: interviews met internationale en nationale pianisten, over klassiek en jazz, artikelen over pianobouw, reportages vanuit pianofabrieken, festivals, bladmuziek, CD's, concerten en nog veel meer.

Het tijdschrift verschijnt in zeven Europese landen en al ruim zes jaar in Nederland en België. Drie jaar geleden kwam daar, op verzoek van het Klavierfestival Ruhr, het grootste evenement rondom de piano ter wereld, een Duitstalige versie bij. Dit tijdschrift wordt niet alleen in Duitsland, maar ook in Zwitserland, Oostenrijk, Luxemburg en Liechtenstein gelezen.

Het team van Pianist maakte inmiddels onder leiding van eigenaar/uitgever Henk Brüger en hoofdredacteur Eric Schoones ook een Engelstalig tijdschrift onder de titel van The World of Piano Competitions, dat in nog meer landen wordt gelezen en waarin alles te lezen is over de bewogen wereld van de pianoconcoursen. Ze hebben daarbij de medewerking van wereldberoemde pianisten als Hélène Grimaud en Daniel Barenboim, maar ook bijvoorbeeld van Arthur en Lucas Jussen.

Op het kantoor van DeMooiSonenBreugelKrant, Markt 2a, liggen voor lezers van deze krant veertig exemplaren van dit tijdschrift klaar, zodat u gratis kunt kennismaken met Pianist. De prijs van de glossy is normaal € 8,10. Nu een cadeau voor de inwoners van Son en Breugel. Veel leesplezier.

Kabouterbrug

Foto: John Verlinden

De foto is ingestuurd door John Verlinden

Boerenbruiloft CV De Wetters 2020

Boer zoekt vrouw Foto: Ingezonden

Nederwetten - Op carnavalszaterdag vindt in 2020 in de residentie van CV De Wetters weer een boerenbruiloft plaats. Boer K.U.N.S.T. denne Beum, roepnaam Karel, is op zoek naar een bruid voor de feestelijke bruiloft op 22 februari 2020 en ter ere daarvan organiseert de carnavalsvereniging dit jaar 'Boer zoekt vrouw'.

Heu vrouwkes,
Ik ben Karel denne Beum en ik zoek een leuk vrouwke dè met men in de onecht wil trouwen dees carnaval. Ik zal urst eens iets over meneigen vertellen. Ik heet dus Karel en ik ben professioneel kweker van plastic kerstspul. Plastic bomen, kerstballen, pieken, slingers, kerstlampies, ge kent 't wel. Ik kom uit 'n groot gezin (17 zussen, 12 broers… tja, ik weet ook niet woar ze allemaal vandaan gekomen zèn, zelfs niet wie onspap eigenlijk is) en wij wonen allemoal nog bij onsmoeder thuis. Hobby's heb ik ook nog: breien, haken, punniken, postzegels verzamelen en dè soort gezellige dingen. Nou, ik zoek dus een leuk vrouwke, of iets dè erop lijkt, ik kijk niet zo nauw, dè samen met men de kwekerij wil runnen. Leeftijd vind ik niet zo belangrijk, kunstgebitje is ook oké. Ze moet bloedmooi of oerlillek zèn, want als ze iets daartussen is, ken ze iedereen wel krijgen en dan ben ik ook niks bijzonders meer. Moar of ze nou mooi of lillek is, een bietje verzorgd moet ze toch wel zèn, mag ook met wat plastic, doar hou ik wel van. O, ja… en 't hoeft niet lekker te zèn, moar 't is toch wel fijn als ze 's avonds wat te schaften voor men op tafel heeft stoan.
Wilde gij op carnavalszoaterdag met mijn in die lekke trouwsloep stappen? Stuur men dan efkes een briefke met 'n skône foto.

Herken je jezelf of je alter ego in deze omschrijving? Stuur dan vóór 6 december een mail naar helpkarelaandevrouw@gmail.com waarin je jezelf omschrijft en hem overtuigt van waarom jij perfect bij hem zou passen. Op vrijdag 13 december zullen de briefschrijfsters onze Karel kunnen ontmoeten tijdens de bekendmakingsavond bij CV De Wetters in de MFA, De Koppel 1 te Nederwetten, zaal open om 20.30 uur. Gratis entree.

Jubileumoptreden blaasorkest Tiona

Nijnsel – Het wordt zondagmiddag 27 oktober gratis genieten geblazen met heel veel herkenbare popsongs, pvergreens en gouwe-ouwe. Het evenement dat voorheen altijd op de laatste zaterdag van oktober plaats vond is dit jaar in verband met de twintigste editie verplaatst naar de zondagmiddag. Hierdoor hoopt Blaasorkest Tiona nog meer muziekliefhebbers de mogelijkheid te bieden om te komen kijken en luisteren naar Blaasmuziek Plus.

De Plus van deze middag zal worden verzorgd door twee schitterende popkoren. De opening ligt in de vertrouwde handen van Spektakel, hét Rock- en Popkoor uit Eindhoven. Dit nog zeer jonge koor met een oprichtingsdatum in 2018 staat onder leiding van niemand minder dan songcoach Arjan Bruinsma en heeft op dit moment ruim vijftig leden. Het repertoire bestaat uit popmuziek, stevige rock & soul en gospel. Popkoor Spektakel wil de tuttigheid die veel popkoren toch een beetje kenmerkt doorbreken en zal als volwassen stoer koor haar optreden verzorgen.

Het tweede popkoor dat aan jullie wordt voorgesteld is het schitterende 45-koppige popkoor Sprightly uit Uden. Dit swingende en eigentijdse koor met een zeer uitgebreid repertoire brengt nummers uit de jaren vijftig tot en met nu. Denk hierbij aan The Pointer Sisters, Toto, Caro Emerald, Train en Anouk. De naam Sprightly staat voor levendig en vrolijk en dat is wat dit koor zeker zal uitstralen. Het popkoor staat onder leiding van dirigent Sonja van Boxtel.

Blaasorkest Tiona bestaat al ruim twintig jaar en staat vanaf de oprichting onder leiding van Jos van Heesch. De laatste jaren heeft dit blaasorkest een ware metamorfose ondergaan en is het repertoire nu afgestemd op een breed publiek. Zij spelen gevoelige ballads, tijdloze evergreens, bruisende beat en soms ruige rock.

Deze middag vol met herkenbare nummers word je gratis aangeboden en vindt plaats in de Beckart te Nijnsel en start om 13.30 uur.

Torenconcert door Grupo del Sur

Foto: Ingezonden

Sint-Oedenrode - In het vorige seizoen is een gepland concert door Grupo del Sur door omstandigheden niet door kunnen gaan. Het Roois Kultuur Kontakt heeft dit concert nu opnieuw in haar programma opgenomen. Op zondag 27 oktober treedt dit ensemble om 12.00 uur op in de Knoptoren met het programma Desde Adentro -Van Binnenuit.

In dit concert neemt Grupo del Sur haar publiek mee in de zinderende en meeslepende muziek van Astor Piazzolla maar ook van zijn orkestleden Antonio Agri en Pablo Ziegler. De Argentijnse musicus/componist transformeerde de tango van dansmuziek naar luistermuziek. Hij behield daarbij de passie, de hartstocht en melancholie, maar verrijkte de muziek ook met elementen uit de klassieke muziek en de jazz. Zijn muzikale nalatenschap is enorm en inspireerde wereldwijd vele componisten.

Met het programma Desde Adentro is Grupo del Sur vol overtuiging begonnen aan haar tweede decennium en weet van elk concert weer een onvergetelijke belevenis te maken voor vertolkers en luisteraars. Grupo del Sur geeft concerten sinds 2007 en speelde op veel kamermuziekpodia en festivals. Zij produceerden verschillende CD's en zijn regelmatig te beluisteren op Radio 4 in programma's als Spiegelzaal en Opium op 4.

Grupo del Sur bestaat naast haar oprichter Anne-Marie van de Grint - viool ook uit Matias Pedrana - bandoneon, Paul Hagenaars - gitaar, Ivo de Greef - piano en Marc van Rooij - contrabas.

Toegangskaarten à € 10,00 zijn verkrijgbaar bij de entree van de Knoptoren, bij het VVV-kantoor, de Bruna winkel en te reserveren via muziek@rooiskultuurkontakt.nl.

Expositie fotoclub Knipoog

Foto: Ingezonden

Nuenen - PVGE Afdeling Nuenen heeft vier fotoclubs waarvan 'Knipoog' als eerste in 2011 werd opgericht. Al in 2012 startten de leden met hun eerste tentoonstelling. Dit jaar wordt voor de achtste maal met veel zorgvuldigheid een expositie voorbereid.

Jaarthema 2019 is 'Met z'n tweeën' en dit kan op veel manieren verbeeld worden. Dat krijgt de toeschouwer dan ook te zien. Daarnaast is een aantal maanden een dokterskoffer met geheime inhoud langs alle leden gereisd en zijn er foto's geschoten met een deel van de inhoud. Wat was het meest favoriet bij de fotografen? En hoe hebben zij er iets aparts van weten te maken? Natuurlijk bent u daar nieuwsgierig naar! Opnieuw worden in een aparte ruimte korte fotopresentaties met muziek getoond, een door het publiek gewaardeerd onderdeel.

De expositie vindt plaats op 2 en 3 november van 11.00 tot 17.00 uur, in het PVGE-onderkomen Het Kwetternest (onderdeel De Hongerman), Mantelmeeuwlaan 10 in Nuenen Zuid.

Noteer dit in uw agenda, het is bijna zover. Er wordt zorggedragen voor een verrassende presentatie van hun fotowerk!

Feestbend ToeterNieToe Best bestaat 33 jaar

Foto: Ingezonden

Best – In het kader van het 33-jarig bestaan van Feestbend ToeterNieToe Best wordt zondag 27 oktober het derde ToeterNieToe-festijn gehouden. Drieëndertig jaar zit er tussen de muziekschool en heden. Nog steeds is TNT vitaal in Best en verre omstreken.

De tweeëntwintig leden gaan dit zondag 27 oktober vieren in Zalencentrum De Prinsenhof in Best, vanaf 14.00 uur, samen met maar liefst vier Toeternietoe's Mill, Roosendaal, Maarheeze, Best natuurlijk én één Toeterweltoe Ammerzoden.

Zoals men van TNT's gewend is, beloofd het weer beregezellig te worden, graag zien zij u dan ook op 27 oktober in Best. Voor alle info, 06-23067897 of Facebook, Toeternietoe Best.

Son en Breugelse Jeugdkampioenschappen 2019

Foto: Ingezonden

De Son en Breugelse Jeugdkampioenschappen zijn op dinsdag 15 en woensdag 16 oktober voor de tweede keer gehouden. Een initiatief van de drie tennisverenigingen uit het dorp. Ieder jaar een toernooi in de herfstvakantie en ieder jaar op een ander tennispark in Son en Breugel.

Dit jaar mocht TV Pieter Brueghel in samenwerking met BMT Tennis de organisatie op zich nemen en als gastheer fungeren op het prachtig vernieuwde tennispark. In de leeftijd van 7 tot en met 15 jaar speelden 65 jeugdleden mee in de verschillende categorieën. Zij waren ook buiten de wedstrijden om te vinden op het tennispark om gezellig met elkaar samen te zijn. Er kon tafeltennis en tafelvoetbal gespeeld worden, maar vooral voor de gratis lunch bleven ze graag. De soep en de broodjes hamburger vonden gretig aftrek.

Er zijn zo'n 160 (verkorte) wedstrijden gespeeld in deze twee dagen. Wat opviel was de saamhorigheid en sportiviteit tussen de spelers van de drie verenigingen. De prijsuitreiking, met aansluitend de loterij met mooie prijzen zoals kaartjes PSV, bioscoopbonnen, schaats passe-partout ijsbaan Son, zorgde woensdagavond voor een vol paviljoen. Nadat alle winnaars hun prijzen in ontvangst hadden genomen en de groepsfoto het einde van het toernooi betekende, kon TV Pieter Brueghel met een tevreden gevoel het stokje overdragen aan HTC Son Tennis, de organisator van volgend jaar.

Mooie prestaties tijdens zwemwedstrijden

V.l.n.r.: Luuk en Nienke Franse, Fieke Wouters en Sietske Teitsma Foto: Ingezonden

Vier van de jongste zwemmers van DBD hebben zondag20 oktober deelgenomen aan de Dommeltrofee in Boxtel, een sprintwedstrijd. Luuk Franse zwom bij de jongens 10-11 jaar 50 meter vlinderslag, schoolslag en vrije slag. Op alle drie zijn afstanden werd hij vierde. Op de schoolslag en de vlinderslag behaalde hij een persoonlijk record.

Zijn zus Nienke zwom bij de meisjes 14-15 jaar. Zij zwom de 50 meter schoolslag (derde plaats) en de 50 meter vrije slag (vierde plaats). Op beide afstanden wist zij haar tijden te verbeteren. Fieke Wouters en Sietske Teitsma zwommen bij de meisjes 9-10 jaar en zwommen de 50 meter schoolslag, vrije slag en rugslag. Helaas konden zij niet in de top vijf eindigen, maar behaalden zij wel mooie tijden. Fieke haalde maar liefst tien seconde van haar beste tijd op de 50 meter vrije slag af. Sietske wist op twee afstanden onder de voor haarzelf gestelde doelen te zwemmen wat haar mooie persoonlijke records opleverde.

In Oosterhout werd op hetzelfde tijdstip een limietwedstrijd gehouden. Bobby en Wout van Dijk en Nynke Luijten zwommen daar diverse afstanden. De zwemmers konden hier kiezen op welke afstanden zij wilden meedoen met als doel een limiet te behalen voor de Brabantse of Nederlandse kampioenschappen.

Nynke Luijten en Wout van Dijk kozen voor de 400 meter vrije slag. Daarnaast zwom Nynke nog een 50 meter schoolslag. Nynke behaalde op beide afstanden een persoonlijk record. Bobby van Dijk zwom de 100 meter vrije slag en de 100 meter rugslag. Op beide afstanden was hij het snelst van alle heren tussen de 11 jaar en 99 jaar.

Tweemaal nederlaag voor TTV Son en Breugel

De afgelopen week stond voor beide teams een uitwedstrijd op het programma. Het eerste moest voor de returnwedstrijd naar Never Despair in Den Bosch en team twee naar Renata in Eindhoven.

Het eerste team had hun thuiswedstrijd tegen Never Despair nog nipt verloren met 4-6. Maar anders dan Son hebben veel teams vier, vijf, of soms wel zes spelers die rouleren in opstelling. Voor de uitwedstrijd zagen de Sonse spelers John, Eric en Herman de Bosschenaren helaas in hun sterkste opstelling aantreden. Dat betekende dat men twee heren, die qua ranking bij de beste zes van de competitie staan, moest zien te kloppen. Een leuke uitdaging, maar het bleek te veel van het goede. Herman wist met zijn materiaal nog een jonge Bossche speler knap te verschalken en John en Eric klopten beiden de derde man, dus uiteindelijk ieder 1 partij winst. Eerlijkheidshalve zat er ook niet meer in deze vanavond dan deze drie, waardevolle, punten. Men moet nu de resterende vier ronden nog een punt of twaalf, dertien pakken. Mochten dat er enkele meer zijn, dan is de vierde plaats en directe handhaving in derde klasse, zelfs mogelijk.

Team twee had thuis tegen Renata nog met 6-4 gewonnen en had nu in de uitwedstrijd een mooie kans om een medekandidaat voor de onderste plaatsen te kunnen afschudden. Het dramatisch 10-0 verlies gooide keihard roet in dat eten, al waren de excuses van de Sonse heren alles verklarend en redelijk. Onder andere gehoord: "De vloer bij Renate was belabberd en traag, het was gruwelijk warm, twee spelers van Son hebben onlangs andere rubbers genomen en waren nog niet gewend, alles viel miraculeus net de kant van Renate op, had net zo goed 5-5 kunnen zijn! En "de hond zat al vanaf vier uur thuis te wachten om uitgelaten te worden, wat de concentratie niet ten goede kwam." Feit was, dat na alle regen en nattigheid die afgelopen week viel, team twee zich wel erg lekker liet 'afdrogen'. Dit verlies legt flinke druk op de laatste drie potten, waarvan twee tegen de koplopers Veldhoven en Flash. Deze moeten nu eigenlijk alle drie gewonnen worden, wil men vijfde klasse blijven spelen.

TTV Son speelt iedere maandag avond van 20.00 tot 22.30 uur in de tennishal 1 van HTC. Iedereen ouder dan 16 jaar is welkom om eens een balletje mee te slaan.

Programma en uitslagen Golfclub Son

Foto: Wil Feijen

Ondanks de naderende winter is er komende week een druk programma. Natuurlijk zijn er op de woensdagen de gebruikelijke clubwedstrijden, maar op 26 oktober is er een speciale wedstrijd waarbij gespeeld wordt tegen de pro van de golfclub. En deze week is er weer een uitstapje naar een zustervereniging. Ditmaal voert de reis naar de Peelse.

Wedstrijduitslagen
16 oktober: Clubwedstrijd Cross Country NQ Vierbal Strokeplay
1. Charles Schilleman brutoscore 78 netto 59
2. Wil Glazenborg brutoscore 76 netto 61
3. Kees Verhouden brutoscore 74 netto 61
Neary dames: Ans Merks
Neary heren: niet gevallen
Leary dames: niet gevallen
Leary heren: Theo Verbunt

Programma
23 oktober: Clubwedstrijd Leaderboard Dasio Competitie Vierbal Stableford
25 oktober: Wex GolfPlaza op de Peelse Vierbal Stableford
26 oktober: Par van de PRO NQ Vierbal Tegen Par
30 oktober: Clubwedstrijd Vierbal Strokeplay.

SBC Jeugd

Uitslagen zaterdag 19 oktober
SBC JO 19-1- Nemelaer JO 19-1 2 - 3
Emplina JO 17-2 SBC JO 17-2 7 - 0
Wilhelmina Boys JO 17-5 SBC JO 17-5G 1 - 12
SBC JO 15-1 FC Eindhoven JO 15-1 3 - 10
Brabantia JO 14-1 SBC JO 14-1 2 - 2
SBC JO 12-2 BMC JO 12-1 0 - 13
SBC JO 11-5 Wilhelmina Boys JO 11-3G 3 - 4
Geldrop JO 11-5 SBC JO 11-3G 2 - 1
RKSV Nuenen JO 11-3 SBC JO 11-2G 4 - 4
SBC G 1G RKVVO G 1 4 - 7

Programma 26 oktober
THUISTEAM BEZOEKERS VERTREK AANVANG
SBC JO 19-1 Braakhuizen JO 19-1 15:15
SJO Juventud JO 19-1 SBC JO 19-2 13:30 14:30
RKSV Nuenen JO 19-4 SBC JO 19-3 14:30 15:30
SBC JO 19-4 Oirschot Vooruit JO 19-3 15:15
sv O.S.S. 1920 JO 17-1 SBC JO 17-1 12:15 13:15
Hedel JO 17-1 SBC JO 17-2 12:00 13:00
DBS JO 17-4 SBC JO 17-3 11:15 12:15
SBC JO 17-4 Geldrop JO 17-4 15:15
SV Unitas"59 JO 17-3 SBC JO 17-5G 15:00 16:00
SBC MO 17-1 SJO Juventud MO 17-1 13:15
FC Engelen JO 15-1 SBC JO 15-1 10:30 11:30
SBC JO 15-2 FC Eindhoven AV JO 15-3M 13:15
SV Valkenswaard JO 15-4 SBC JO 15-3 09:00 10:00
SBC MO 15-1 Wilhelmina Boys MO 15-1 13:15
SBC JO 14-1 TSC JO 14-1 13:15
SV Reeshof JO 14-1 SBC JO 14-2 11:00 12:00
Gestel JO 14-1G SBC JO 14-3 11:00 12:00
SBC JO 14-4 B.V.V. JO 14-2 13:15
NWC JO 13-1G SBC JO 13-1G 10:30 11:30
SBC JO 13-2 DBS JO 13-2 11:45
Nieuw Woensel JO 13-1 SBC JO 13-3 09:30 10:30
Acht JO 13-3 SBC JO 13-4 10:15 11:15
SBC JO 12-1 VRIJ
SBC JO 12-2 SDO "39 JO 12-1 11:45
SBC JO 12-3G SV Unitas"59 JO 12-4 11:45
UNA JO 12-4G SBC JO 12-4 10:15 11:15
SV Unitas"59 JO 12-6 SBC JO 12-5G 10:25 11:25
SBC JO 11-1 Best Vooruit JO 11-1 10:15
Trinita Oisterwijk JO 11-2 SBC JO 11-2G 09:30 10:30
RKSV Nuenen JO 11-5 SBC JO 11-3 08:45 09:45
Geldrop JO 11-4G SBC JO 11-4G 09:00 10:00
SBC JO 11-5 HMVV/Hulsel JO 11-1G 10:15
SBC JO 11-6 WODAN JO 11-4 10:15
SV Unitas"59 JO 10-2 SBC JO 10-1 09:00 10:00
Marvilde JO 10-1 SBC JO 10-2 08:00 09:00
SBC JO 10-3 EMK JO 10-1 10:15
RKVVO JO 10-3G SBC JO 10-4 08:00 08:45
SV Unitas"59 JO 10-5 SBC JO 10-5 09:00 10:00
SBC JO 10-6G VRIJ
SBC JO 10-7 Wilhelmina Boys JO 10-3 10:15
SBC JO 10-8 Reusel Sport JO 10-2G 10:15
SV Unitas"59 JO 9-2 SBC JO 9-1 08:00 08:45
SBC JO 9-2 DVS JO 9-1 09:00
SBC JO 9-3G Beerse Boys JO 9-1G 09:00
Best Vooruit JO 9-3 SBC JO 9-4 08:00 09:00
Wilhelmina Boys JO 9-5 SBC JO 9-5 08:00 09:00
SBC JO 8-1 SV Unitas"59 JO 8-3 09:00
SV Brandevoort JO 8-3 SBC JO 8-2 10:00 11:00
SBC JO 8-3 SBC JO 8-6 09:00
Best Vooruit JO 8-2 SBC JO 8-4 08:00 09:00
RPC JO 8-3G SBC JO 8-5 08:00 09:00
SBC G 1G SV Valkenswaard G 1 11:45

Nijnsel/TVE Reclame brengt te weinig

Nijnsel Heren 1 ging zondag 20 oktober op bezoek bij Margriet in Oss, een onbekende tegenstander die in het verleden langere tijd een paar klassen hoger speelde. Nijnsel stond gelijk in punten, dus de winnaar deed goede zaken. Anderhalf uur later trokken de bezoekers aan het kortste eind, liet de thuisploeg de geel-blauwen met lege handen achter, terwijl die dacht dat er meer in had gezeten.

Margriet beschikt over een prachtig sportpark en telt bijna duizend leden. Een serieuze club dus in Oss waar veel verenigingen hun thuishonk hebben. Een tegenvaller voor de gasten was dat smaakmaker Jelle de Louw tijdens de warming up al moest afhaken. Op een prima bespeelbaar veld begonnen beide teams voorzichtig aan de wedstrijd, de kat werd uit de boom gekeken. Het tempo lag niet hoog en de gasten lieten de bal aan de thuisclub. Dit leverde geen gevaar op totdat in de 32e minuut de verdediging van Nijnsel weifelend optrad; een kopbal had het gevaar moeten bezweren, maar dat gebeurde niet zodat ook de doelman eensklaps niet meer op de juiste plek stond. Een misverstand waar een voorwaartse van Margriet weliswaar onverwacht maar dankbaar gebruik van maakte: 1-0. Zuur, maar het scorebord liegt niet. Het was tevens de ruststand.

Na de thee verzette Nijnsel de bakens en was voortdurend op de helft van de tegenstander te vinden. De overtuiging ontbrak echter en de gastheren bleven derhalve relatief gemakkelijk overeind. Een venijnige counter zat er ook niet in, zodat Nijnsel de hoop hield op een (toevals)treffer. Er werd zegge en schrijven één goede kans genoteerd, een kopbal van Rick van der Vleuten. Die trof echter geen doel en dat paste wel in het beeld van de wedstrijd. De minuten tikten weg en ook de krachten vloeiden weg. Nijnsel werkte hard voor een beter resultaat maar zolang de doellijn niet werd gepasseerd, leverde een overwicht noch een slotoffensief een zo gewenst en ook wel verdiend resultaat op. Eindstand 1-0.

Zondag thuis tegen BMC
Zondag 27 oktober komt Berlicum/Middelrode op bezoek. Een ploeg die nog niet lekker draait. Nijnsel kan dus goede zaken doen met een overwinning om zodoende aansluiting te houden bij de subtop. Thuis komt Nijnsel tot nu toe beter voor de dag dan uit, dus hoopt de vereniging dat dit zondag op sportpark Den Eimert opnieuw wordt bewaarheid. Een uitgebreide supportersschare is daarbij wederom van harte welkom. Aanvang 14.30 uur.

Senioren SBC

Uitslagen
Zondag 20 oktober
SV Budel 1 - SBC 1 3-0
BMC 2 - SBC 2 1-1
Geldrop 3 - SBC 4 5-2
Brabantia 4 - SBC 5 5-1
Best Vooruit 9 - SBC 7 (beker) 3-0
UNA 13 - SBC 10 2-3
SBC 11 - SV Unitas'59 11 (beker) 1-0
DOSL 3 - SBC 13 1-6
SV Unitas'59 VR2 -SBC VR2 7-2

Programma
Zondag 27 oktober
SBC 1 - Gestel 1 14.30 u
SBC 2 - Helvoirt 2 12.00 u
Acht 2 - SBC 3 12.00 u
WODAN 5 - SBC 5 09.45 u
Wilhelmina Boys 8 - SBC 6 10.00 u
SBC 7 - UNA 8 13.00 u
SBC 8 - Wilhelmina Boys 9 10.00 u
SBC 9 - DBS 8 12.00 u
DOSL 6 - SBC 10 12.00 u
SBC 12 - Heeze 8 12.00 u
Nieuw Woensel 4 - SBC 13 14.30 u
SBC VR1 - Reusel Sport/HMVV VR1 12.00 u

Nederwetten lijkt op de weg terug

In een voor de supporters van Nederwetten erg leuke wedstrijd om te zien, heeft Nederwetten toch de punten bij v.v.De Rakt moeten laten. Ofschoon De Rakt fysiek sterker oogde, gaf Nederwetten heel goed partij.

Over en weer waren mooi speelmomenten en van beide kanten ontstonden kleine kansjes. Het was vooral keeper Jordy van den Boogaard die menig aanval van De Rakt wist te pareren. De achterhoede en middenveld van Nederwetten stond goed en Nederwetten leek af te stevenen op een 0-0 ruststand, maar in de 45e minuut gaf Bart Langenhuisen van De Rakt een haarscherpe voorzet en Rens van de Rakt kon de bal mooi binnen koppen 1-0. Er kwam nog een enkele kans voor Nederwetten maar de rust werd bereikt met deze 1-0.

Na de thee, bleef alles goed in evenwicht en in de 28e minuut volgde een mooie crosspass van Roy Sleegers tot bij Christiaan Baaten. Deze zag spits Toon van Rooij in een betere scoringspositie staan en de topscorer van Nederwetten rondde deze kans prima af, 1-1. Over en weer kwamen nog enkele kansjes maar opnieuw in de slotfase van de wedstrijd rondde Bart Langenhuysen een scrimmage voor het Nederwetten doel goed af en keek Nederwetten opnieuw tegen een nederlaag aan. De algemene visie van de harde kern Nederwetten supporters was, ondanks de nederlaag, en jammer dat de wedstrijd niet twee keer veertig minuten duurde, er zat veel vooruitgang in vergelijking met vorige weken en volgende week hopelijk beter.

Corridor D2 ongeslagen kampioen

V.l.n.r.: Benthe Brekelmans, Fleur van de Vorst, Milla Loosschilder, Lotte van Lier, Lise Sprokholt, Fien Hendriks, Suus van Roon, Imke Schalken, Isa Megens en de trainers Ronald Brekelmans en Merel van Deursen Foto: Ingezonden

Corridor D2 is zaterdag 19 oktober kampioen geworden. De laatste wedstrijd van de competitie werd met overmacht gewonnen van hekkensluiter Princes Irene D1 met 3-12.

Het werd het kampioenschap van de mentale weerbaarheid. Corridor D2 had al twee keer op het laatste moment naast de titel gegrepen, maar nu lukte het wel. Vorige week werd de basis gelegd tegen concurrent Korloo D1. De meiden kwamen met 0-3 achter. Niemand gaf nog een stuiver voor de groen-witte. Maar waar nog niet zo lang geleden de kopjes gingen hangen bij een dergelijke tegenslag, werd nu de rug gerecht en de mouwen opgestroopt. Op indrukwekkende wijze werd er met 4-3 gewonnen.

Ook tegen de nummer drie van de competitie, Be Quick D1, bogen ze knap een op het oog kansloze achterstand om in een overwinning (3-2). Voor de overige tegenstanders was Corridor D2 simpelweg een maatje te groot. Al bij al een geweldige prestatie in een lastige competitie, waarin alle wedstrijden werden gewonnen.

Ronald en Merel hebben het bolwerk D2 nog meer bijgeslepen. Het team heeft enorm veel potentie. Veel scorend vermogen en veel positiewisselingen. Zelfs de tegenstanders zijn onder de indruk en hebben lof voor de aantrekkelijke speelwijze. Maar het plafond is nog niet bereikt er zit nog rek genoeg in deze groep.

Volgende maand gaan ze in de zaalcompetitie spelen. Hierin behoort het sterke Corridor D2 weer tot de topfavorieten.

Corridor 2 kampioen

V.l.n.r.: Allard Pos, Lenneke Swinkels, Eline Swinkels, May Groos, Sabien Schampers, Tim Poldervaart, Kayley Hopkins, Sam Bosma, Floor Schoonen. Afwezig op de foto: Amy van Maasakkers, Sanne Markgraaf en wissels Loes Niessen en Lindy Hilgerdenaar Foto: Ingezonden

Corridor 2 werd zondag 20 oktober kampioen. Ze wonnen hun één na laatste wedstrijd met 13-5 van KVS'17 2.

Corridor 2 had tegen de nummer laatst niet veel problemen. Binnen een korte tijd stond de hekkensluiter op een kansloze achterstand. Corridor 2 won al haar duels in de competitie. In verband met personele problemen vlogen er regelmatig jonge meiden van de B over om het team uit de brand te helpen. De laatste wedstrijd is op 29 oktober tegen Tovido 2, dit zou bij puntverlies van Corridor een spannende wedstrijd worden om het kampioenschap. Maar omdat ze simpel wonnen is deze nu niet meer belangrijk.

Corridor 2 begon zonder trainer aan het seizoen. Meerdere vrijwilligers hadden dit opgevangen. Sinds enkele weken staan Allard en Tim aan het roer. Tim en Allard zijn jong en hebben een karrevracht aan korfbalervaring. Goede vooruitzichten voor de zaalcompetitie die volgende maand van start gaan.

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Zaterdag 19 oktober
Corridor D3 – Klick '15 D1 0 - 18
Korloo E3 - Corridor E1 0 - 2
JES F1 - Corridor F1 0 -18
Altior D1 - Corridor D1 2 - 3
Prinses Irene D1 – Corridor D2 3 - 12
Prinses Irene C1 - Corridor C1 5 - 5

Zondag 20 oktober
Pupil van de week: Margot Verhagen
Corridor 2 – KVS '17 2 13 - 5
Corridor 1 – Odisco 1 7 - 10

Programma
Maandag 21 oktober aanvang
Corridor MW1 – Flash MW2 20.00

Woensdag 23 oktober
Flash MW3 – Corridor MW2 20.00
Recreanten Odisco – Corridor 1 20.00
Recreanten Korloo – Corridor 2 20.00

Zaterdag 26 oktober
KVS '17 D2 – Corridor D1 11.00

Zondag 27 oktober
Pupil van de week: Steffie Baris
Corridor 1 – Bladella 1 12.15

Dinsdag 29 oktober
Corridor 2 – Tovido 2 20.00

HV Apollo

Uitslagen
Bekerprogramma 17 oktober
Gemini (V) HS1 - Apollo HS1 25-26

Programma
26 oktober
19.35 uur DOS'80/Olympia'89 DA1 - Apollo DA1
20.15 uur E.H.V. DS1 - Apollo DS1
20.15 uur Apollo HS1 - Hercules HS2

27 oktober
09.10 uur Apollo E1 - Swift E2
10.05 uur Apollo D1 - Bouwcenter Centen HVW D2
10.50 uur Apollo HC1- H.C.G. HC1
11.55 uur Apollo HB1- Bedo HB1
13.00 uur Apollo HS3 - Taxandria HS1
14.20 uur Apollo HS2 - Oranje Wit HS1

Argo

Zwemmen
De zwemmers van de Wedstrijdgroep nemen 27 oktober deel aan de tweede Solo wedstrijd die wordt gehouden in het TU/e bad in Eindhoven, aanvang 12.45 uur.

Waterpolo
Programma
Zaterdag 26 oktober
PSV - C gemengd in De Tongelreep te Eindhoven 14.45 uur
De Treffers - B-jongens in Kwekkelstijn te Rosmalen 18.45 uur
Nayade - Dames 1 in TU/e bad te Eindhoven 18.50 uur
De Treffers - Heren 1 in Kwekkelstijn te Rosmalen 20.45 uur

Corridor Pupil van de week

Margot Verhagen samen met scheidsrechter A. Heijmans Foto: Ingezonden

Margot Verhagen was zondag 20 oktober 'Pupil van de Week'. Ze heeft eerst even geoefend met het nemen van een doorloopbal op een hoge korf.

Margot mocht de openingsbal nemen en kreeg uit handen van scheidsrechter A. Heijmans een oorkonde en een snoepzak. Corridor 1 verloor de wedstrijd tegen de Odisco 1 met 7-10.

BC 't Koffertje '94

Uitslag 14 oktober
A-lijn

1. Willem Pieters & Harrie van Rijbroek en Riet van de Laar & Nelly Vervoort 62,08%
2. Ben van der Steen & Christ Verhoeven 61,25%
3. Ad van de Laar & Elvira Thijssen 54,58%

B-lijn
1. Jan van Rooij & Piet Voss 62,5%
2. An van Genugten & Wil van Gerwen 60,42%
3. Nancy Lathouwers & Cees Lathouwers 58,68%.

Bridgeclub De Beckart

Uitslag 17 oktober
1. Riet v.d. Laar en Zus v.d. Rijt 56.66%
2. Lena v Acht en Hilda vd Kaden 55.54%
3. Anneke Teulings en Guus Plevier 50.00%.

Kom ook eens bridgen in De Beckart of meld je om in te vallen. Info 0413-474296.

Bridgeclub Son

Uitslag 16 oktober
1. Henriëtte Verheijen - Jan Verheijen 66.04%
2. Gerrie Veenhof - Ruud Veenhof 59.78%
3. Marijke Krämer - Toos de Wit 57.71%

33 / 36

23 oktober 18.30 uur Presentatie ontwerpen MFA
23 oktober 19.00 uur 'Gewoon Doen' voor 55-plussers
24 oktober 12.00 uur Inloopochtend Stichting de Boei
24 oktober 20.15 uur Jubileumconcert Sincère
25 oktober 20.15 uur Jubileumconcert Sincère
26 oktober 20.00 uur Reünie Sincère
27 oktober 19.30 uur Kienen in het Vestzak
28 oktober 10.00 uur koffieochtend Seniorenraad
28 oktober 11.00 uur Beweeggroep Veerkracht voor de sportieve 60-plusser
29 oktober 10.00 uur Archipel Culturele en Educatieve activiteiten voor jonge mensen met dementie
30 oktober 15.30 uur Halloween

Het bos is een lief supernetwerk

Foto: Huub Coenen

Bomen communiceren met elkaar door middel van het Wood Wide Web. Dat is een ondergronds netwerk van schimmeldraden in en om de wortels van bomen. Dit kan wel 10 kilometer lang zijn. Waar de bomen over bomen? Ze waarschuwen elkaar voor gevaar, een moederboom voedt aan haar jonkies en de stervenden geven hun gehamsterde voeding door aan gezonde buren.

Foto: Huub Coenen
Foto: Huub Coenen

Kippie en Kwik

Foto: Ingezonden

Kippie en Kwik zijn beide in hun uppie zwervend op straat aangetroffen. In ons opvangcentrum bleken deze heer en dame het goed met elkaar te kunnen vinden. Zelfs zó goed dat ze graag met z'n tweetjes willen verhuizen naar een nieuw thuis. Hun wens is om vrij rond te kunnen lopen, lekker te kunnen scharrelen en op z'n tijd een zandbad in de aarde te nemen. Een baas met voldoende buitenruimte is daarom een must. Heb jij een plekje voor hen? Neem dan contact op via bemiddeling@doc-eindhoven.nl.

35 / 36

Woensdag 23 oktober
Presentatie ontwerpvoorstellen nieuwe dorpshuis
19.00 uur, Vestzaktheater, Son en Breugel
Zaal is om 18.30 uur open. Tijdens deze presentatie bent u als inwoner aan zet. Vijf ontwerpen vragen om uw aandacht tijdens een presentatie met uitleg door de inbrengers. Ga in gesprek met de raadsleden en de ontwerpers en geef uw mening tijdens de presentatie zaal open vanaf 18.30 uur.

24 en 25 oktober
Jubileumconcert theaterkoor Sincère
20.15 uur, Het Vestzaktheater, Son en Breugel
Theaterkoor Sincère laat van zich horen. Dit jaar bestaat het theaterkoor 50 jaar en dat betekent: Feest! Er worden twee concerten gegeven; op donderdag 24 oktober en vrijdag 25 oktober. Het concert van vrijdag is al uitverkocht.

Zaterdag 26 oktober
Disco oase groep 5 t/m 8
19.30 uur, Jongerencentrum Oase, Son en Breugel
Van 19.30 tot 22.00 uur is er een disco-avond voor leerlingen uit groep 5 tot en met 8. Kijk voor meer informatie op Facebook: disco oase, Instagram: disco_oase

Nacht van de Nacht
19.30 uur, Sint Genenoveva 37, Son en Breugel
Tijdens De Nacht van de Nacht gaan de deelnemers beleven wat de nacht in Son en Breugel zo bijzonder maakt. Speciaal voor de kinderen is een verhalenverteller uitgenodigd en gaan ze buiten broodjes bakken aan een stok. De nachtdieren staan verder op je te wachten, zodat je ze van dichtbij kunt bewonderen. En heb jij wel eens gezien wat er allemaal in een uilenbal zit? Kortom genoeg te beleven.

Feestavond Ons Dorp Kwist
20.00 uur, Café-Restaurant De Zwaan
Feestavond van Ons Dorp Kwist plaats. Tijdens deze avond zal de quiz besproken worden en worden de prijswinnaars bekend gemaakt. DJ Geert zorgt voor de muzikale omlijsting.

Reünie Theaterkoor Sincere Son & Breugel
20.00 uur, Het Vestzaktheater, Son en Breugel
Theaterkoor Sincère bestaat 50 jaar. Op 26 oktober houden zij een reünie voor leden, oud-leden, dirigenten, comboleden en eenieder die in deze 50 jaar actief verbonden is geweest met Sincère. Een heuse reünie dus! Reserveer alvast deze datum in je agenda. Natuurlijk hopen zij dan zoveel mogelijk mensen te ontmoeten. Ken je oud-Sincèreleden in jouw familie- of kennissenkring: zegt het voort! Koop vooraf een kaartje bij Het Vestzaktheater. Dit in verband met de voorbereidingen (o.a. catering).

Plein Public opent seizoen met Sonjazz
20.30 uur, De Boerderij, Son en Breugel
Als je van muziek houdt, mag je deze avond niet missen. Plein Public heeft op 26 oktober weer een bijzonder optreden in petto: Sonjazz. Je geniet deze avond van een 'salade van Jazz, Pop, Funk en Blues overgoten met een Sonjazz-sausje' zoals zij zelf hun stijl omschrijven. De band bestaat uit rasmuzikanten die het heerlijk vinden om samen te spelen.

Zondag 27 oktober
Matinee-concert Sonore
14.00 uur, De Zwaan, Son en Breugel
Matinee-concert Sonore in samenwerking met accordeon- en mandolinevereniging Echo van het Zuiden bij Café-Restaurant De Zwaan in Son en Breugel op zondag 27 oktober van 14.00 tot 16.00 uur; toegang is gratis. Seniorenorkest Sonore brengt een gevarieerd programma van muziekgenres ten gehore van onder andere polka's, walsen, marsmuziek en gezellige meezingers.

De Speelman op het dak
15.00 uur, De Boerderij, Son en Breugel
Traditiegetrouw wordt er bij 'De Speelman op het dak' in een jam-sessie-verband muziek gemaakt in de Boerderij in Breugel. Muzikanten van verschillend niveau maken zonder voorbereiding met elkaar muziek. Bespeel jij een muziekinstrument? Heb je podiumervaring? Of wil je juist de uitdaging met jezelf aangaan om voor publiek te gaan spelen? Dan is dit een mooie kans. Drankjes kunnen aan de bar besteld worden. De toegang is gratis.

Benefietdiner voor vluchtelingenkamp Kara Tepe
17.00 uur, Protestantse kerk, Son en Breugel
Zin in een avondje lekker Syrisch eten en tegelijk een goed doel steunen? Dat kan op zondag 27 oktober in de Protestantse kerk aan de Zandstraat. U betaalt dertig euro voor een driegangenmenu. Uiteraard met een lekker drankje erbij. Van die dertig euro gaat twintig euro naar het goede doel: vluchtelingenkamp Kara Tepe. Het team dat in november een week naar Lesbos gaat om in dit vluchtelingenkamp te helpen, kan uw donatie goed gebruiken.

Kienen in het Vestzaktheater
19.30 uur, Vestzaktheater, Son en Breugel
Zaal open 18.30 uur. Aanvang 19.30 uur. De kienavonden worden georganiseerd ten bate van de plaatselijke Harmonie Pro Honore et Virtute. De opbrengsten zullen besteed worden aan de jeugdopleiding en de aanschaf van instrumenten. Jan van Gerwen is uw vaste kienmaster. De hoofdprijs bedraagt 350 euro en het geluksgetal bedraagt 350 euro.

Dinsdag 22 oktober
Iedere dinsdag uur wandelen
19.00 uur, Kanaalstraat 2, Son en Breugel
Fijn na het eten samen een uur wandelen door ons mooi dorp. Iedere dinsdag een uur wandelen. Verzamelen bij het kruisbeeld in de Kanaalstraat ter hoogte van nr. 2 verzamelen. Klokslag 19.00 uur vertrek. Aan- afmelden niet nodig, gewoon op tijd komen en gezellig een uur sportief bezig zijn en in je eigen tempo meelopen. Iedereen m/v mag komen.

Woensdag 30 oktober
Halloween Son en Breugel
15.30 uur, Het Vestzaktheater, Son en Breugel
Dit evenement wordt georganiseerd door een aantal moeders (vrijwilligers) van basisschool De Harlekijn, in samenwerking met Het Vestzaktheater en duurt van 15.30 – 19.00 uur gehouden. De middag begint met het knutselen van lampionnen om de weg een beetje extra te verlichten op deze spannende avond. Buiten bij Het Vestzaktheater staan tenten met vuurkorven om gezellig poffertjes te eten en marshmallows boven het vuur warm te maken.

Kienavond Vrouw Aktief
19.00 uur, Kapelzaal van La Sonnerie, Son en Breugel
Vrouw Aktief houdt weer een supergezellige kienavond. Er zijn weer prachtigste prijzen te winnen. Introducés zijn weer van harte welkom. Zaal open om 19.00 uur voor kaartverkoop. VA leden: prijs per kaart € 5,00; twee kaarten € 8,00. Niet leden: prijs per kaart € 6,00; twee kaarten € 10,00. Aanmelden wordt op prijs gesteld, dit kan tot en met 29 oktober bij Els Donkers 0499-475157 of e-mail: j.donkers3@upcmail.nl.

Donderdag 31 oktober
Halloween in Breugel
18.30 uur, Veldje tussen Marsstraat en Piet Heinlaan, Son en Breugel
Halloween in Breugel van 18.30 tot - 21.00 uur. Kosten: gratis (vrijwillige bijdrage). Startpunt op het veldje tussen Marsstraat en Piet Heinlaan, kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Halloween in Breugel.

Zondag 3 november
Afscheidsbeurs Son en Breugel
12.00 uur, Vestzaktheater, Son en Breugel
Hoe zit het met begraven op een natuurbegraafplaats? Wat is precies een lijkwade en hoe gebruiken we die? Wat kunnen we doen met de as na een crematie? Mogen we ons afscheid ook organiseren in de plaatselijke kroeg? Is er hulp bij het maken van levensverhalen of een fotopresentatie? Op deze en vele andere vragen krijgt u antwoord van één van de standhouders tijdens de afscheidsbeurs in Het Vestzaktheater. Denk niet dat het een sombere middag wordt..., het belooft een toegankelijke, vriendelijke beurs te worden met heldere informatie. Lees er meer over in deze krant of kijk op www.afscheidsbeurssonenbreugel.nl.

Lezing Hella van der Wijst
14.30 uur, Zaal Thermae Son, Son en Breugel
Deze middag vindt plaats in de zaal van Thermae Son. De zaal is open vanaf 14.00 uur. Entree bedraagt vijf euro per persoon. U kunt zich tot 30 oktober opgeven via de mail alleen3nov19@kpnmail.nl of telefonisch via 0499-476635 of 0499-463602.

Lazy Sonnie Afternoon
15.30 uur, La Sonnerie, Son en Breugel
Akoestisch live podium met de Nederlandse Iris Penning en de Amerikaanse Jennifer Porter.

Donderdag 7 november
SING!
20.00 uur, Kanaaldijk Zuid 3a, Son en Breugel
Een avond heerlijk voluit samen zingen? Kom naar de maandelijkse zangavond bij Muziekschool Music Dock! Met een tekstboekje in de hand en een zangcoach en live-muzikanten voor je neus zing je zo alle 'all time favourites' mee. Gratis toegang. Het spaarvarken knort bij een vrijwillige bijdrage.

Zaterdag 9 november
TUI Effting een USA-Canada dag
10.00 uur, Elzentlaan 139, Eindhoven
TUI Effting houdt een USA-Canada dag met diverse presentaties en een camper. Informatie en aanmelden kan via www.tuieffting.nl. U bent van harte welkom!

Zondag 10 november
Stadsverlichting meditatie
Overal lees en hoor je dat er in en rond Son en Breugel nogal veel criminaliteit is. Voor een betere wereld hoef je de straat niet op. We zijn effectiever als we samen stil zijn. In een tijd van verharding, individualisme en elkaar buitensluiten, wil Stadsverlichting een huiskamercultuur van samenhorigheid stimuleren. Voor meer informatie en aanmelden www.stadsverlichting.nu en met Marije Dekkers telefoon 06-41342619.

13,15, 16, 20 en 22 november
Toneelvoorstelling 'Vette vis bij de erfenis'
20.15 uur, Het Vestzaktheater, Son en Breugel
De Vestzakkomedie speelt 'Vette vis bij de erfenis' Een onvervalste komedie in sneltreinvaart, boordevol intriges en dwaze verwikkelingen. Regie Lilian Overbeek (bekend van de voorstelling Koekwaus). Kaartverkoop via www.vestzakkomedie.nl of op de avond van de voorstelling aan de kassa van het theater. Lees elders in deze krant over deze voorstelling.

Zaterdag 17 november
Intocht Sinterklaas
14.00 uur, Kanaaldijk-Zuid, Son en Breugel
Sinterklaas komt met zijn Pieten aan bij de brug aan de Kanaaldijk-Zuid. Daarna vertrekken zij richting het gemeentehuis.

Zaterdag 30 november
Rockband Township Rebellion
20.30 uur, De Boerderij, Son en Breugel
Plein Public zorgt weer voor een onvergetelijke avond met de geweldige band Township Rebellion. Onvervalste rock met een zangeres om nooit meer te vergeten. Wat is er nou leuker op deze zaterdagavond?