DeMooiSonenBreugelkrant

9 januari 2019

DeMooiSonenBreugelkrant 9 januari 2019


1 / 28

Ijsfeest Son en Breugel 2018 Foto: Wil Feijen

Op vrijdag 14 december 2018 ging het van start, 24 dagen ijsplezier in het centrum van Son en Breugel. Want op die dag begon het IJsfeest Son en Breugel, dat afgelopen zondag met een slotfeest is geëindigd.

Een Ijsfeest dat zonder al die vrijwilligers, sponsoren, gemeente en al die enthousiaste bezoekers niet mogelijk was geweest.

Het Ijsfeest was dan ook een feestje voor iedereen in ons dorp, er waren veel activiteiten op en rondom de IJsbaan. Jong en oud wisten de weg te vinden naar veel van deze activiteiten, de IJsbaan was 24 dagen het kloppend hart van het centrum van Son en Breugel.

Niet alleen het IJsfeest maakte het centrum levendig maar ook de samenwerking met andere activiteiten zoals de Santa Run, SnowRadio en natuurlijk dit jaar ook weer Ons Dorp Live.

Op pagina 14 en 15 van deze uitgave kijkt Camille Appels voorzitter van het bestuur stichting IJsfeest nog even terug op dit mooie evenement.

Voor meer foto's kijk op onze site www.mooisonenbreugel.nl


Collecteert U mee voor de Hersenstichting

Foto: Hersenstichting

Van 28 januari tot en met 2 februari aanstaande houdt de Hersenstichting weer haar jaarlijkse collecte. Voor deze collecte is de Hersenstichting op zoek naar collectanten. De Hersenstichting zet zich in voor mensen met een hersenaandoening. Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken met een hersenaandoening. Hieronder vallen onder meer beroerte, dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson en ADHD. Er komen per jaar zo'n 160.000 mensen met een hersenziekte bij. Bijna een half miljoen mensen kampen met blijvende ernstige gevolgen.

Daarom vragen wij uw hulp tijdens de collecteweek Son en Breugel. U kunt zelf aangeven in welke straat en hoeveel uur u wilt lopen. Wat u ook doet, u helpt uw medemens ermee. Twee uurtjes collecteren voor al deze mensen: een kleine moeite voor een groot effect !

U kunt zich opgeven bij de organisatoren van de collecte. Voor Son is dat Peter van Ipenburg, tel. 06 10232476. Voor Breugel mevr. Elza Adema, e-mail: elza.adema@hotmail.com . Ook kunt U zich opgeven via het hoofdkantoor van de Hersenstichting in Den Haag, 070-360 4816 of via www.hersenstichting.nl.

De PVGE fietsclub fietst naar Best

Fietstocht naar Best op 16 januari: onze Nieuwjaarsfietstocht. De PVGE fietsclub maakt op woensdag 16 januari de eerste fietstocht van het seizoen 2019. De start is om 10.00 uur vanaf het 17 Septemberplein.
De fietstocht beslaat een ½ dag, zodat men om ca. 12.30 uur weer thuis is. Uiteraard hebben we weer een koffiepauze in een aantrekkelijke horeca gelegenheid.

De route had nog enige obstakels: zo zijn de gelegenheden bij het station Best, alsook bij Joe Mann nog steeds gesloten; ook is de fietsbrug bij Best over het Wilhelminakanaal, die vaak door onze fietsclub wordt gebruikt, in elkaar gestort.
Onze wintertocht is derhalve enigszins aangepast.
Via de wijk het Zand nemen we het fietspad ten zuiden van het Wilhelminakanaal om net voor de A2 noordwaarts te fietsen; via de Sonseweg keren we dan weer terug naar Son en Breugel, maar niet voordat we eerst onze koffiepauze hebben gehad bij het Boshuis. Ook niet-leden zijn van harte welkom op deze fietstocht.

Verdere inlichtingen: Herman Hendriks, coördinator PVGE fietsclub; tel.: 06-14495323 e-mail: herman.j.hendriks@kpnmail.nl

Nationale voorleesdagen 23 januari t/m 2 februari

Ieder jaar vieren we in januari de Nationale voorleesdagen. Met als doel: het stimuleren van voorlezen aan jonge kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Ieder jaar wordt naast het Prentenboek van het Jaar ook de Prentenboeken TopTien verkozen.
In het hele land organiseren de Bibliotheken voorleesontbijtjes, want niets is lekkerder dan een boek met een beschuitje!
Bibliotheek Dommeldal is ook actief tijdens de Nationale voorleesdagen. De collectie Prentenboeken krijgt extra aandacht. En er worden verhaaltjes en voorleesontbijtjes geserveerd.

Voorleesontbijt in het Vestzak
Op woensdag 23 januari serveren we in de Bibliotheek in het Vestzak een Voorleesontbijt van 9.15 uur tot 10.00 uur of van 10.15 uur tot 11.00 uur. Alle peuters en kleuters uit Son en Breugel zijn welkom met hun (groot- en gast) ouders. De toegang is gratis. Reserveren is niet nodig.

De Nationale voorleesdagen: een boekenfeest voor de kleintjes!

Verwerken oude kunstgrasvelden leidt tot geheimzinnigheid

Op sportpark Schuttersheide worden in januari drie kunstgrasvelden vervangen. Hiermee kan voetbalclub SBC straks weer spelen op drie geheel vernieuwde kunstgrasvelden. Het project zal in drie fases worden uitgevoerd, zodat SBC zo min mogelijk hinder ondervindt van de werkzaamheden en het spel kan doorgaan.

Door: Adrie Neervoort

De kunstgrasvelden die nu worden vervangen zijn in 2007 nieuw aangelegd door Ceelen Sport Constructie (CSC Sport). Dit is ook het bedrijf dat de oude grasvelden gaat vervangen. Gemiddeld heeft een kunstgrasveld een levensduur van 10 tot 12 jaar. De velden zijn met 12 jaar dus echt aan vervanging toe.

De planning was de velden al in november 2018 te vervangen.Echter door het terugtrekken van een beoogde leverancier van de kunstgrasmatten, en onduidelijkheid over de verwerking ervan hebben geleid tot een vertraging.
Voor de gemeente was het financieel aantrekkelijk om het vervangen van de kunstgrasvelden in de boekhouding van 2018 te krijgen. Daarom werd de aanbesteding versneld,en is de uitvoering al op 20 december jl. van start gegaan.

Bij de aanbesteding vormden, behalve de kwaliteit en de kosten van het nieuwe veld, ook de verwerking van de oude kunstgrasmatten een belangrijk onderdeel. Wethouder Frenken, gaf in een eerder interview in onze krant aan, dat de verwerking een belangrijk element bij de keuze van aanbesteding zou zijn.
Het is momenteel echter onduidelijk waar de oude matten zullen worden verwerkt. De huidige verwerker van oude kunststofgrasmatten in Nederland, het bedrijf Vink, heeft de deuren gesloten in verband met het grote aanbod. Vink geeft aan dat zij de oude matten afkomstig van sportpark Schuttersheide niet zullen aannemen. Wel geeft het bedrijf aan, dat ook andere bedrijven in Nederland op dit moment bezig zijn om kunststofgrasmatten te kunnen gaan verwerken.

Directeur Theo Ceelen, van Ceelen Sport Constructie, zegt desgevraagd dat de oude matten duurzaam zullen worden verwerkt. "Dit staat ook in de overeenkomst en daar mag de gemeente ons aan houden." Volgens Ceelen gaat zijn bedrijf samen met enkele partners een eigen productielijn voor het verwerken van kunstgras opzetten. Binnen twee weken zou daar meer duidelijkheid over zijn. Tevens laat hij weten dat de nieuwe kunstgrasmatten besteld zijn, maar dat de bestelling door de feestdagen wat vertraging op heeft gelopen.

Verantwoordelijke wethouder John Frenken, zegt te weten waar de oude matten naar toe gaan, maar zegt daarbij niets over de constructie waar Ceelen het over heeft. Wel geeft hij aan dat door juridische afspraken en functionele geheimhouding hij hierover niets kan zeggen.
Deze geheimhouding is vreemd maar feitelijk niet onjuist, omdat de wethouder verantwoordelijk is voor het juist verwerken van de oude matten. Omdat de matten bij het afvoeren vallen onder afvalstoffen, moet de gemeente rekening houden met de eisen en regels van de afvalstoffenwetgeving, in dit geval dus de wet Milieubeheer. De gemeente heeft hierin een verantwoordelijkheid als het om het afvoeren van de oude kunstgrasmatten gaat.
Zoals gezegd heeft de gemeente in de aanbesteding staan dat Ceelen Sport Constructie (CSC Sport), de oude kunstgras-toplaag afvoert naar een erkende verwerker.

Pas als de erkende verwerker het afvalproduct accepteert volgens de beschreven procedures, is de gemeente vanaf dat moment gevrijwaard van het afval en de verdere verplichtingen daarbij.
Belangrijk is daarbij dan wel dat de documenten en de registratie van de hoeveelheden afval correct zijn, deze controle kan plaatsvinden naar aanleiding van zogenaamde stortbonnen die de verwerker uitschrijft.

Het vervangen van de kunstgrasvelden kost de gemeente Son en Breugel in totaal meer dan een miljoen euro. Ook zal er bijna gelijktijdig de huidige verlichting op Sportpark Schuttersheide worden vervangen door led verlichting, deze kosten 80.000 euro zullen ook door de gemeente worden betaald.

Vervangen van de kunstgrasvelden en de led verlichting zijn twee op zichzelf staande projecten. Waar het gaat om een logische vervanging door slijtage bij de velden,gaat het om een noodzakelijke vervanging van de huidige lampen door led verlichting door te behalen doelstellingen als het gaat om duurzaamheid.

Wethouder Frenken vertelde in een eerder interview met onze krant in november 2018 zich bewust te zijn van de verantwoordelijkheid die de gemeente Son en Breugel heeft voor het goed verwerken van de oude kunstgrasmatten. "Daarom zal de focus bij de aanbesteding voor een groot gedeelte liggen bij de verwerking van de oude grasmatten".


Kunstgras SBC op duurzame wijze belicht

Foto: Wil Feijen

Het jaar begint goed voor voetbalclub SBC. Eind vorig jaar is al een begin gemaakt met de aanleg van de nieuwe kunstgrasvelden en die worden straks op een duurzame wijze, met LED-lampen, verlicht. Het college van B&W heeft de aanleg van deze verlichting gegund aan Aerolux BV.

In het voorjaar van 2018 hebben SBC en de gemeente Son en Breugel afspraken gemaakt over de verduurzaming van de accommodaties van SBC op sportpark Schuttersheide.
De gemeente ondersteunt verenigingen in hun duurzaamheidsbeleid en heeft daarvoor budget uit het project ''ombouw openbare verlichting'' beschikbaar gesteld.

Door het ombouwen van de bestaande sportveldverlichting met conventionele lichtbronnen naar een installatie met duurzame ledverlichting wordt jaarlijks 13.000 kWh minder stroom verbruikt.

Samen aan de slag
SBC vindt het belangrijk om haar leden en de omgeving hierbij te betrekken en zal daarom samen met Aerolux BV en de gemeente een avond organiseren over de duurzaamheidsuitdagingen en hoe zowel SBC als haar leden daarin staan en hoe zowel SBC maar ook haar leden daar samen en individueel een bijdrage aan kunnen leveren.

De werkzaamheden worden in het eerste kwartaal van 2019 uitgevoerd door aannemer Aerolux uit Oldenzaal. Deze aanbieder maakt gebruik van Lumosa-armaturen, die geproduceerd worden op Ekkersrijt. Zo zijn ook lokale ondernemers bij dit project betrokken.

De uitvoering van de werkzaamheden aan de verlichting wordt in combinatie met de aanleg van het nieuwe kunstgras opgepakt.

Extra zonnepanelen op combigebouw

Op de foto de recent geplaatste zonnepanelen op het dak van het Combigebouw aan de Rooijseweg 1, waar de gemeentewerf en de brandweer gevestigd zijn. Foto: Gemeente Son en Breugel

Son en Breugel - Het is de ambitie van het gemeentebestuur om een energieneutraal gemeentehuis te bouwen. Op het dak van de nieuwbouw aan de Airbornestraat zijn dan ook zonnepanelen geplaatst, maar hier was niet voldoende ruimte om ze allemaal kwijt te kunnen.

Daarom zijn de overige 110 panelen van 280Wp per paneel op het Combigebouw geplaatst als compensatie van de nieuwbouw van het gemeentehuis.
De panelen liggen nu op het dak. Later deze maand wordt de omvormer geplaatst, zodat begin februari 2019 het systeem bedrijfsklaar is.

Toneelgroep Maan zoekt Reinaert de Vos

Het is feest in het land der dieren. Toneelgroep Maan brengt een ware klassieker op de planken: Reinaert de Vos. Een eeuwenoud epos over goed en kwaad. De repetities zijn in volle gang. De naaimachines zoemen. Mooie kostuums. Het multifunctionele bosdecor is klaar. Fabelachtige karakters zetten de puntjes op de i. De muziek staat in de steigers. Ze hebben een nieuwe regisseur. Loek Beckers vertelt: "Het is een geweldige groep, wat een talent, een juiste mix tussen oud en jong en heerlijk om mee te werken."

Door: Arjen Strik
Foto: Wil Feijen

Het verhaal gaat over Reinaert, een slimme, listige vos, die allerlei streken uithaalt bij de andere bewoners van het dierenrijk. Totdat de dieren er genoeg van hebben. De koning moet echt ingrijpen want niemand voelt zich meer veilig als Reinaert de Vos in de buurt is. Volgens zijn neef Grimbeert heeft hij zijn leven gebeterd en eet Reinaert alleen nog maar vegaburgers en wil hij op pelgrimstocht naar de paus. Iedereen verdient toch een 2e kans?
Maar de klachten houden aan en Koning Nobel besluit dat Reinaert toch voor het gerecht moet verschijnen. Hij stuurt Bruun de Beer erop uit om Reinaert te gaan halen. Maar dan blijkt alles anders te lopen dan iedereen verwacht. Uiteraard bedenkt Reinaert sluwe plannetjes om onder zijn aanhouding uit te komen. Maar een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken….

Leden van toneelgroep Maan zijn al druk aan het repeteren Foto: Wil Feijen
Leden van toneelgroep Maan zijn al druk aan het repeteren Foto: Wil Feijen
Leden van toneelgroep Maan zijn al druk aan het repeteren Foto: Wil Feijen
Leden van toneelgroep Maan zijn al druk aan het repeteren Foto: Wil Feijen
Leden van toneelgroep Maan zijn al druk aan het repeteren Foto: Wil Feijen

Toneelgroep Maan heeft deze klassieker met veel plezier in een modern jasje gestoken. Er valt heel wat te lachen om de streken, grappen en grollen van Reinaert, maar spannend wordt het ook. En op wie lijken die dieren toch, uit het land van koning Nobel?

Als je dat wilt weten en de avonturen van Reinaert wilt meebeleven, kom dan naar deze beestachtig leuke voorstelling in het Vestzaktheater.
Dit seizoen speelt Toneelgroep Maan alleen in het Vestzaktheater, dus mis het niet. Op 26 en 27 januari en op 2 (deze zaterdag een middag- en avondvoorstelling!) en 3 februari 2019. De kaartverkoop is inmiddels gestart via de website van het theater.

Wil je kans maken op een vrijkaartje? Kijk dan op http://www.toneelgroepmaan.nl

6 / 28

Lezerspodium

Open brief aan de leden van de gemeenteraad van Son en Breugel

MFA (Dorpshuis) kan niet in kerkgebouw

De door de gemeente Son en Breugel beoogde multifunctionele accommodatie ('Dorpshuis') is niet in haar geheel te realiseren in het bestaande kerkgebouw in het centrum van Son. Deze conclusie valt te trekken uit de technische beoordeling van dit gebouw, die ingenieursbureau Aveco de Bondt in opdracht van Burgemeester en Wethouders van Son en Breugel heeft uitgevoerd.

Het bureau stelt in zijn - in december opgeleverde - rapport dat het hoofdgebouw van de kerk via ingrijpende maatregelen geschikt is te maken voor huisvesting van een theaterruimte, een tentoonstellingsruimte en een bar annex ontmoetingscentrum (wat het bureau ziet als voorzetting van de huidige 'bijeenkomstfunctie' van het gebouw). Alle andere functies van het beoogde Dorpshuis (zoals de maatschappelijke dienstverlening door de samenwerkende partijen in het Centrum Maatschappelijke Deelname) zouden volgens het bureau ondergebracht moeten worden in een nieuw te realiseren aanbouw achter of naast de kerk. De bestaande aanbouw aan de achterzijde van de kerk kan volgens het bureau het beste gesloopt worden.

Beperkingen
De constructie en bouwkundige uitvoering van het kerkgebouw leggen naar de mening van het ingenieursbureau veel beperkingen op aan andere functies dan de genoemde 'bijeenkomstfunctie'. Deze andere functies vragen vele ingrijpende aanpassingen (en dus hoge investeringskosten) inzake (toetreding van) daglicht, geluid, ventilatie en comfort. Daarom is het volgens het bureau het eenvoudigst om alleen de bijeenkomstfunctie in de kerk zelf onder te brengen. 'Dit raden wij dan ook aan'. Door andere functies in een nieuwe aanbouw te huisvesten kan er - zo stelt het bureau - al vanaf de ontwerpfase rekening worden gehouden met de eisen, die volgens het Bouwbesluit uit die functies voortvloeien. Het noemt dit 'eenvoudiger dan het realiseren van meerdere functies binnen één gebouw'.

Klimaatneutraal
In zijn rapport heeft ingenieuwsbureau Aveco de Bondt niet de eis mee hoeven nemen dat de MFA (net als alle andere gemeentelijke voorzieningen) een klimaatneutrale huisvesting moet krijgen. Wel kan uit het rapport worden afgeleid dat zeer ingrijpende en dus kostbare maatregelen nodig zijn om dat voor elkaar te krijgen. Zo is bijvoorbeeld duidelijk dat de bestaande dakconstructie zonder complexe en dure versterkingsmaatregelen onvoldoende draagkracht biedt voor het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen en technische installaties.

Kosten
Het behoorde overigens ook niet tot de opdracht aan het ingenieuwsbureau om te kijken naar de kosten van sloop, hergebruik of aanpassing en uitbreiding van het kerkgebouw. Het rapport maakt wel duidelijk dat het hoofdgebouw van de kerk alleen al ten behoeve van de beoogde 'bijeenkomstfunctie' ingrijpend aangepast zou moeten worden en dat nieuwbouw (al of niet op de plaats van de huidige aanbouw aan de achterzijde van de kerk) nodig is voor het huisvesten van alle andere beoogde functies van de MFA. Een en ander zal uiteindelijk zonder enige twijfel duurder uitpakken dan slopen en nieuwbouw. Bovendien kan bij nieuwbouw beter worden ingespeeld op de wensen en behoeften van de gebruikers van de beoogde MFA, op hedendaagse eisen wat betreft duurzaamheid en comfort en op de gewenste ruimtelijke ordening van het centrum van Son. Tot slot ligt het voor de hand dat sloop en nieuwbouw in een veel korter tijdsbestek zijn voor te bereiden en realiseren dan het aanpassen en uitbreiden van het bestaande kerkgebouw.

Conclusie
Uit dit alles zou de gemeentelijke politiek daarom nu het beste meteen zonder verdere kostbare omzwervingen, nadere onderzoeken en uitstelbewegingen de conclusie kunnen trekken dat sloop en nieuwbouw per saldo toch beter en goedkoper zijn en minder tijd vergen dan aanpassing en uitbreiding van het bestaande kerkgebouw. Als kerk heeft dat gebouw door de toenemende ontkerkelijking - hoe je daar verder ook over denkt - geen toekomst meer en als gebouw zou het door de noodzakelijke aanpassingen en uitbreiding toch nauwelijks nog herkenbaar zijn. Dit laatste wordt onderstreept door het ontwerp dat recent door een betrokken plaatselijke horeca-ondernemer - mede uit gezond zakelijk eigenbelang - bij de gemeentepolitiek op tafel is gelegd.

Ik hoop dat de gemeenteraad zich daardoor niet laat afleiden en nu zonder het gebruikelijke politieke gekissebis eensgezind knopen doorhakt en ervoor zorgt dat nog deze raadsperiode de deuren van het Dorpshuis van Son en Breugel geopend kunnen worden. Daar heeft de bevolking van ons mooie dorp recht op. Dat hiervoor afscheid moet worden genomen van het huidige kerkgebouw gaat mij met velen in Son en Breugel aan het hart, maar moet worden gezien als een onvermijdelijk offer ten behoeve van onze dorpsgemeenschap. Soms moet wat goed was plaats maken voor iets beters.


Peter van Dam

Wilt u reageren?

Wilt u reageren op een artikel in onze krant, of op iets wat in het dorp gebeurt? Vindt u dat iets anders moet, of heeft u een mening die u graag deelt? Daar hebben we een prachtig podium voor: het Lezerspodium!

Stuur dan een mail naar redactie@demooisonenbreugelkrant.nl, wie weet staat u binnenkort in de krant.

Seniorenmiddag Carnavalsvereniging De Krutjesrapers

Foto: Wil Feijen

Traditioneel vind ook dit jaar op zondagmiddag 17 februari 2019 van 13:30 uur - 17:00 uur weer de seniorenmiddag van Carnavalsvereniging De Krutjesrapers plaats.

Een middag bedoeld voor alle inwoners van Son en Breugel van 60 jaar en ouder. Tijdens deze middag presenteert de commissie zittingsavonden een selectie uit het programma van de zittingsavonden aangevuld met speciale gasten.
De belangstelling voor deze middag wordt elk jaar groter. Natuurlijk zijn we hier als vereniging heel blij mee maar tegelijkertijd moeten we maatregelen nemen om iedereen een zitplaats te kunnen blijven garanderen tijdens deze middag.
Dit is de reden waarom het bestuur van Carnavalsvereniging De Krutjesrapers heeft besloten om de kaartverkoop voor de seniorenmiddag via een voorverkoop te laten plaatsvinden.

Kaarten zijn op 3 manieren te verkrijgen:
• Kaarten zijn vanaf 12 januari 2019 vanaf 10:00u te koop bij Café-restaurant De Zwaan en kosten onveranderd € 5,- p.p.;
• Naast de verkoop bij De Zwaan is het voor bewoners van Berkenstaete ook mogelijk om bij Berkenstaete via een intekenlijst kaarten te bestellen;
• Na 12 januari 2019 kunnen kaarten besteld worden via seniorenmiddag@dekrutjesrapers.nl onder vermelding van uw naam en gewenste aantal kaarten.

De deuren van de voortent gaan om 12:30u open en vanaf dat tijdstip kunnen de bestelde kaarten aan de carnavalstent worden betaald en afgehaald.
Carnavalsvereniging De Krutjesrapers wenst iedereen

Bierpul Curling een feestje op het ijsfeest Son en Breugel

Foto: Wil Feijen

Son en Breugel - Afgelopen zaterdag 5 januari was er weer de jaarlijkse bierpul curling wedstrijd op de ijsbaan in Son en Breugel. Voor velen is bierpul curling een mooie afsluiting van het IJsfeest Son en Breugel.

Een wedstrijd waar iedereen gelijk is, bierpul curling kent geen aparte vrouwen of mannen poule. Bij bierpul Curling klopt er maar één ding niet en dat is de naam. Tenminste als het gaat om de wedstrijd op de baan, want daar zijn de glazen die over het ijs geschoven worden niet gevuld met bier maar met water. In het paviljoen bij de ijsbaan lijkt intussen elk glas wel gevuld met bier.
Op de ijsbaan streden 64 teams om de winst. Sommige fraai uitgedost in een kersttrui of in een sweater die gezien de opdruk geschonken was door een sponsor. Eigenlijk een gezellig zooitje van mannen en vrouwen die samen de strijd gebruiken als middel voor een gezellige dag op de ijsbaan.

De sfeer is bijna carnavalesk, gezellig en ludiek. De namen van de deelnemende teams veelal zeer bijzonder.
Op de ijsbaan is de strijd on volle gang, de bierpullen gevuld met water schuiven over de ijsbaan. Met als doel om te eindigen in één van de cirkels die op de ijsbaan zijn getekend.
De cirkels vormen een soort dartbord, hoe meer pullen op het dartbord hoe meer punten. Natuurlijk geeft het midden de roos de meeste punten.
Uiteindelijk bleek het team "weet ik veel 1" de winnaar op de tweede plaats eindigde "Glij dat ik blij" en derde "Net als vruger".

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Veerkrachtige ouders creëer meer rust voor jezelf en je gezin

The mother and daughter lie on the grass Foto: Bibliotheek Dommeldal

In het nieuwe jaar start de Bibliotheek in Son en Breugel weer met een serie avonden voor en door ouders, over opvoeding en ouderschap. Op dinsdagavond 22 januari is de eerste avond. Anne Berkers verzorgt dan in de Bibliotheek in het Vestzak, een workshop die je op weg helpt naar meer veerkracht en meer energie!

Stress
Je hoofd zit vol. Je kunt niet meer helder nadenken en je lijkt vast te lopen in steeds dezelfde situaties. Achteraf denk je: 'Ik had liever iets anders willen zeggen of doen.' Herkenbaar?
Meer dan 85 procent van je denken is onbewust. Heel handig op momenten waarop je een alledaagse handeling doet, zoals tanden poetsen. Je denkt er niet meer bij na
hoe je dit moet doen. Gelukkig maar. Maar het kan ook ongemak opleveren. Want òf je gaat leven op de automatische piloot, òf je maakt onbewust keuzes die niet goed voelen. En dat gaat op den duur stress geven.
Veerkracht
Door stress ga je weer piekeren en verlies je energie. Met de workshop van Anne Berkers leren jonge ouders meer rust voor zichzelf en voor het gezin te creëren. Met een mix van mindfulness en cognitieve training leren ze een nieuwe denkwijze aan, die meer keuzevrijheid geeft. Dat leidt tot minder gepieker en meer rust en ruimte. Kortom: meer veerkracht.

Anne Berkers
Na haar hbo-diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlener volgde Anne Berkers (1984) de opleiding Mindfulness Based Cognitive Therapy. En inmiddels is ze oprichter en eigenaar van Anjoy Veerkracht
Aanmelden
Kaartjes voor deze eerste avond over opvoeding en ouderschap, op 22 januari, van 20.00uur tot 21.30 uur, zijn online te bestellen via: www.bibliotheekdommeldal.nl klik op agenda. Bibliotheekleden krijgen korting op vertoon van de pas.

Leerlingen De Bloktempel zingen tijdens Driekoningen

Foto: Wil Feijen

Op zondag 6 januari laat in de middag gingen veel leerlingen van basisschool De Bloktempel, verkleed als koning weer langs de deuren in de wijk de Gentiaan.
Dit jaar liepen er 130 leerlingen in 38 groepjes elk een eigen route onder begeleiding van één of meer volwassenen. Bij elke deur die geopend werd, zongen de kinderen luidkeels het driekoningen lied:
         Driekoningen, Driekoningen,
         geef mij'ne nieuwen hoed;
         M'nen ouwe is verslete,
'         's moeder mag 't nie weten.
         's vaoder heget gèld
         al op de toanbank geteld.

Vaak kregen ze als beloning voor het zingen wat lekkers en een financiële bijdrage voor de collectebus.
Voor het eerst hebben de kinderen zelf het goede doel uitgekozen. De kinderen van groep 8 kwamen kozen voor Het Ronald McDonald Huis
Het Ronald McDonald Huis is een plek voor de directe familie van een kind dat langdurig is opgenomen in het ziekenhuis. Een ziek kind kan niet zonder zijn familie. In het huis kunnen de ouders en broers en zussen logeren, tot rust komen en steun vinden bij andere ouders en vrijwilligers. Tegelijkertijd zijn de familieleden dicht bij hun kind dat deze aandacht en liefde hard kan gebruiken. Bijvoorbeeld voor een kus, een knuffel of een verhaaltje voor het slapengaan.
Na het zingen en collecteren werd bij terugkomst op school het geld geteld. Daar werd nog even nagepraat door kinderen en ouders onder het genot van warme chocomel in afwachting van het eindbedrag.
Het eindbedrag werd uiteindelijk €2031,90 een mooi bedrag. De kinderen van de Bloktempel willen dan ook alle gulle gevers hartelijk bedanken.

Foto: Wil Feijen

'Je mag hier alles aanraken, behalve het personeel'

Foto: Wil Feijen

Son en Breugel - De Ondernemer van het Jaar verkiezing zijn weer in volle gang. Voor de 15e keer organiseert LionsClub Son en Breugel de verkiezing van de Ondernemer van het Jaar. Er is een prijs voor de beste Ondernemer van Ekkersrijt, er is een prijs voor de Ondernemer van Son en Breugel en er is een aanmoedigingsprijs voor een veelbelovende starter.
Het Thema voor 2018 is: " Veerkracht tonen". Ondernemers kunnen op vele manieren met het thema bezig zijn, een lokale ondernemer kan bijvoorbeeld veerkracht tonen door succesvol in te spelen op trends, door tegenslagen om te zetten in daadkracht, door slagvaardig vernieuwing in te zetten of door slimme partnerships aan te gaan. Veerkracht tonen moet van toepassing zijn op de ondernemers.

Op zaterdag 9 februari 2019 worden de winnaars van de verkiezing van de Ondernemers van het Jaar 2018 in Son en Breugel bekendgemaakt. Traditiegetrouw gebeurt dit tijdens een groot feest in de feesttent op het Kerkplein in Son en u kunt daarbij zijn! Kom ook genieten van een aantrekkelijk, feestelijk programma met kansrijke mogelijkheden om op vernieuwende wijze de verbinding aan te gaan met andere ondernemers. De gehele opbrengst van deze avond gaat naar lokale goede doelen. Bestel uw kaarten via www.ondernemervhjaar.nl, stuur een e-mail naar info@ondernemervhjaar.nl of bel: 06 - 49 39 11 14".

Eén genomineerde stelt zich graag aan u voor.

Foto: Wil Feijen

'Je mag hier alles aanraken, behalve het personeel'

Op Ekkersrijt staat Europa's grootste interactieve experience center. Bezoekers en klanten kijken hun ogen uit bij de vele mogelijkheden van touchtechnologie. Prestop ontwikkelt de hardware en de software voor al deze technologieën. Iedereen heeft al wel eens een digitale informatiezuil gezien, maar bij Prestop luisteren ze naar de wens van de klant. En als de klant liever een antieke tafel heeft met een digitaal scherm er ingebouwd dan is dat ook mogelijk.

Door: Ineke van Uden (GazetMedia)
Foto: Wil Feijen

In 1993 begon het bij Alexander Aelberts te kriebelen. Hij werkte bij een bedrijf wat toen al bezig was met touchscreen. Dat werd in die tijd ingezet bij bedrijven waar je door middel van touchscreen een machine kon bedienen: "Ik wilde graag voor mezelf beginnen, want als je dat op die leeftijd niet doet, dan doe je het misschien nooit meer." Alexander ging met een aantal LCD projectoren de boer op, belde stad en land af en toerde door heel Nederland: "En dan haal je je eerste klus binnen. Een order van honderdduizend (toen nog) guldens. En vanaf die tijd is mijn bedrijf alleen maar gaan groeien. Elke cent die ik verdiende, investeerde ik in mijn bedrijf, wat heeft geleid tot een gezonde onderneming."
Alexander Aelberts stootte op een gegeven moment de LCD projectoren af en specialiseerde zich in interactieve oplossingen waarbij Prestop zelf de hardware en software produceert of lokaal laat produceren. Twee leveranciers zitten dichtbij, ook op Ekkersrijt. De keuzes die Prestop heeft gemaakt, heeft het bedrijf geen windeieren gelegd. Prestop is inmiddels een bedrijf met 26 medewerkers in dienst. Door de groei zijn er constant vacatures. Voor de geintereseerden, kijk maar eens op www.prestop.nl onder het kopje 'Over Prestop'.

Hoogtepunten en dieptepunten
Een dieptepunt is geweest dat Alexander een medewerkster in dienst had die voor twee ton fraude heeft gepleegd. Alexander: "De buitenwereld heeft daar al gauw een oordeel over dat je dat als eigenaar toch gemerkt zou moeten hebben? Zelfs de fraude-recherche had moeite om haar omvangrijke fraude te ontrafelen." Maar gelukkig staan naast dieptepunten ook hoogtepunten. In 2016 trok Prestop in het nieuwe pand op Ekkersrijt 4611. Een toplocatie, wat het mogelijk maakte om Europa's grootste experience center te ontwikkelen. Klanten van dichtbij en ver weg komen langs. Grote namen als Tommy Hilfiger en Schiphol zijn klanten, maar ook kleine musea die het moeten hebben van vrijwilligers met weinig budget kunnen terecht bij Prestop.

Toekomst
Inmiddels vindt iedereen alle interactieve oplossingen heel normaal. In veel verschillende branches zie je het terugkomen. Bij de receptie van een gemeentehuis vind je een touchscreen om je aan te melden tot de bestelzuil bij restaurants om te kijken welke productkeuze je hebt tot en met het betalen toe. Of bedrijven die gebruik maken van bijvoorbeeld een beeldtafel waar je met meerdere personen de discussie kunt voeren met alle informatie op het scherm voorhanden. Deze interactie is erg productief.
Alexander Aelberts: "De interactieve wereld is een 'blijvertje'. Veel winkels hebben het moeilijk. Het winkelbeeld zal ook gaan veranderen. Minder producten in voorraad en meer aanbod via digitale schermen. De winkel aanpassen zodat ze meer traffic krijgen. Daar kan Prestop in adviseren en op maat leveren.

Alexander Aelberts heeft het ondernemen in zijn bloed zitten. Je voelt de passie waarmee hij over Prestop praat. Hij is trots. Trots op zijn bedrijf en trots op zijn medewerkers die niet stilstaan, maar constant bezig zijn met vernieuwingen. Al zijn tijd stopt hij naast zijn gezin in zijn bedrijf: "In die zin hou je weinig vrije tijd over voor je sociale netwerk of hobby's. Mijn werk is nu mijn hobby en ik hoop dat er ook een tijd komt dat ik het wat rustiger aan kan doen." Alexander realiseert zich maar al te goed dat je moet genieten in het leven. Niet later, maar nu. Twee van zijn medewerkers kampen met ernstige gezondheidsproblemen. Alexander is nu al bezig om te kijken hoe hij de werkplek van zijn medewerkster rolstoelvriendelijk kan maken, zodat zijn medewerkster straks terug kan komen op haar werkplek. Ook dat zegt iets over 'veerkracht tonen', het thema waar de genomineerde ondernemers op beoordeeld worden.

Voor meer informatie over dit bedrijf kijk op www.prestop.nl

Genomineerd voor ondernemer van het jaar 2018

De Ondernemer van het Jaar verkiezing zijn weer in volle gang. Voor de 15e keer organiseert LionsClub Son en Breugel de verkiezing van de Ondernemer van het Jaar. Er is een prijs voor de beste Ondernemer van Ekkersrijt, er is een prijs voor de Ondernemer van Son en Breugel en er is een aanmoedigingsprijs voor een veelbelovende starter.
Het Thema voor 2018 is: " Veerkracht tonen". Ondernemers kunnen op vele manieren met het thema bezig zijn, een lokale ondernemer kan bijvoorbeeld veerkracht tonen door succesvol in te spelen op trends, door tegenslagen om te zetten in daadkracht, door slagvaardig vernieuwing in te zetten of door slimme partnerships aan te gaan. Veerkracht tonen moet van toepassing zijn op de ondernemers.

Op zaterdag 9 februari 2019 worden de winnaars van de verkiezing van de Ondernemers van het Jaar 2018 in Son en Breugel bekendgemaakt. Traditiegetrouw gebeurt dit tijdens een groot feest in de feesttent op het Kerkplein in Son en u kunt daarbij zijn! Kom ook genieten van een aantrekkelijk, feestelijk programma met kansrijke mogelijkheden om op vernieuwende wijze de verbinding aan te gaan met andere ondernemers. De gehele opbrengst van deze avond gaat naar lokale goede doelen. Bestel uw kaarten via www.ondernemervhjaar.nl, stuur een e-mail naar info@ondernemervhjaar.nl of bel: 06 - 49 39 11 14".

Twee genomineerde stellen zich graag aan u voor.

Inzicht in wensen en behoeften van mantelzorgers

Mantelzorg: vanzelfsprekende steun voor je naaste. Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg die iemand biedt aan hulpbehoevende en kwetsbare medemensen, zoals de partner, ouders, familie, buren, vrienden of kennissen. Meestal gaat het om zorg of ondersteuning voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd. Voor veel mensen is het verzorgen van een dierbare vanzelfsprekend, maar het kan emotioneel én lichamelijk zwaar zijn.

Door: Arjen Strik
Foto: Wil Feijen

Belangenbehartiging Mantelzorgers Son en Breugel
Mantelzorger zijn is echter niet vanzelfsprekend. Het is een zware persoonlijke belasting om, vaak langdurig, voor een ander te zorgen. Daarom verdienen mantelzorgers waardering en erkenning. Medio 2016 is daarom het Platform Mantelzorg opgericht in Son en Breugel. Het Platform Mantelzorg heeft diverse werkgroepen en werkt nauw samen met de mantelzorgconsulenten van de LEV-groep. Ook geeft zij onder andere het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd adviezen over het gemeentelijk beleid over dit onderwerp.
En nu wil het Platform graag de burgers van Son en Breugel vragen welke behoeften en wensen zij hebben als mantelzorger en hoe men de reeds bestaande ondersteuning ervaart en gebruikt. Om dit te weten te komen hebben zij een wensenlijst opgesteld.

Wensenlijst Mantelzorger
Een vertegenwoordiging van het Mantelzorgplatform, bestaande uit Els van Dieten (lid), Sylvia Corsten (voorzitter) en Kees van den Akker (penningmeester) geeft een korte toelichting op het ontstaan van de wensenlijst.
"Volgens landelijke gegevens zijn er in Son en Breugel naar schatting ruim drieduizend (3.000) mantelzorgers, van wie er slechts 400 bij de LEV-groep in beeld zijn. Er is lokaal bovendien weinig inzicht welke behoeften en wensen de mantelzorger heeft. Het Platform Mantelzorg heeft daarom een korte enquête opgesteld die hiernaast afgedrukt staat. Wij kunnen met de resultaten hiervan beter vaststellen welke veranderingen gewenst zijn en daar actie op nemen. De resultaten van de enquête worden ook gedeeld met de GGD, als basis voor een omvangrijker onderzoek. De resultaten van de wensenlijst zullen in de MooiSonenBreugelKrant gepubliceerd worden.
Dus mantelzorger: laat je mening horen! Vul de wensenlijst in, knip uit en lever de lijst in op een van de verzamelpunten.."


Belangenbehartiging Mantelzorgers Son en Breugel
Zowel in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van 2007 als in de WMO 2015 is de opdracht voor de gemeente opgenomen om mantelzorgers te ondersteunen. Het gemeentebestuur van Son en Breugel heeft voor de?uitvoering van deze opdracht een mantelzorgconsulent aangesteld.?In Son en Breugel zijn de belangen van mantelzorgers op dat moment nog niet gebundeld. Een werkgroep van de Adviesraad WMO heeft zich tussen 2009 en 2013 ingezet om in coproductie met een beleidsmedewerker van de gemeente een voorstel te maken voor een visiedocument. Met als titel "U bent. onmisbaar en u staat er niet alleen voor" is dit visiedocument in februari 2012 vastgesteld. Vervolgens is dit beleid vertaald naar het "Werkplan mantelzorg 2013/2014".
De werkgroep van de Adviesraad is in december 2013 opgeheven omdat de opgedragen taak was vervuld. De leden van de werkgroep zijn vanaf januari 2014 zelfstandig doorgegaan: er was nog veel te doen op het terrein van belangenbehartiging.
Teneinde de continuïteit van de belangenbehartiging van mantelzorgers beter te kunnen waarborgen, is in juli 2016 een stichting opgericht:
"Stichting belangenbehartiging mantelzorgers Son en Breugel", kortweg:
Platform Mantelzorg Son en Breugel.
mail:platformmantelzorgsonenbreugel@hotmail.com
Mobiel: 06-42580374

14 / 28

"De Blauwe reiger" viert haar 25 jarig bestaan

Foto: Wil Feijen

Ideaal gelegen tegenover de vijver ligt het appartementencomplex De Blauwe Reiger bestaande uit 3 gebouwen, die door gangen met elkaar verbonden zijn, zodat bewoners binnendoor elkaar en de gemeenschapsruimte – de sociëteit- kunnen bereiken.
Dit seniorencomplex werd eind 1993/begin 1994 in gebruik genomen, nadat er een lange periode van voorbereiding aan vooraf was gegaan. Dit jaar wordt dus het 25 -jarig jubileum gevierd met vele activiteiten.
Reden dus voor een gesprek met Christa van Wijngaarden, die eind 70-ger jaren het initiatief nam voor de totstandkoming van het complex, haar man (huidig voorzitter van het stichtingsbestuur) en Gerda de Haan, die vele jaren bij het Bestuur betrokken was.

Terug in de tijd
Eind 70-jaren werd Christa opgeschrikt, toen haar schoonouders de wens te kennen gaven, dat zij wilden verhuizen naar een Seniorenhuisvesting dicht bij één van hun kinderen, dus of in Son of in dit geval Haren (Groningen). Wat had Son te bieden? Helemaal niets. Dus de oudjes vertrokken naar Haren. Christa bedacht , dat wat haar overkwam ook vele anderen zou kunnen overkomen.
Als Gemeenteraadslid vond zij, dat hier iets aan gedaan moest worden en zo werd een initiatiefgroep gevormd , bestaande uit een brede vertegenwoordiging van de verschillende bevolkingsgroepen, die Son en Breugel toen kende.
Tevens werd een oproep in het huis-aan huisblad de Brug (voorloper van Mooi Son-en Breugel) geplaatst met de vraag om het initiatief te ondersteunen. Men moest dan 150 gulden storten. Als tegenprestatie kreeg men prioriteit bij toewijzing van een appartement als het complex ooit verwezenlijkt zou worden. Ongeveer 150 mensen ondersteunden het initiatief en zo was er een beginkapitaal en een morele ondersteuning. De eerste plannen werden gemaakt. Gedacht werd aan een complex, waar men lang zou kunnen blijven wonen (rolstoelvriendelijk), volledig verzorgd zou zijn, dagelijkse maaltijden, 24-uurs bewaking, logeercapaciteit , centrale ligging, en een leuke centrale ontmoetingsruimte, waar leuke activiteiten zouden worden georganiseerd.

De Gemeente begreep ook, dat Son en Breugel iets moest doen en zo werd na verloop van tijd grond ter beschikking gesteld voor de realisatie van het project. Men had een leuke plek inde buurt van de Sonniuswijk op het oog. Dat was niet de Centrale ligging, die de Projectgroep voor ogen had en zo ontstond een stevige discussie. De Projectgroep had zijn oog laten vallen op het SBC -terrein -toen nog tegenover de vijver gelegen . Het was toch duidelijk, dat zo'n voetbalclub niet in het Centrum van het dorp te handhaven was en dat deze locatie ideaal zou zijn vooroudjes, die te voet nog boodschappen moesten kunnen blijven doen.
Veel inwoners van Son en Breugel dachten daar heel anders over. De voetbalclub was er toch veel eerder en zou toch niet voor die rijke nieuwkomers hoeven te wijken.
Gelukkig vond Christa ondersteuning van de toenmalige wethoudster Inge van Assen (inmiddels sinds kort als Inge Bakker inwoonster van de Blauwe Reiger). Daardoor kregen Christa en Inge hun zin. SBC vertrok naar een veel ruimere locatie bij de Sonniuswijk en De Blauwe Reiger mocht worden gerealiseerd op zijn huidige locatie in de wijk het Vijverpark.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Uniek wonen De Blauwe Reiger
Nu kon het project worden gerealiseerd. Het plan was intussen wel grondig aangepast , omdat het veel te duur werd. Uiteindelijk bleef er wel iets over dat op dat moment uniek was, zo uniek dat het veel aandacht kreeg in de architectenwereld. Geen volledige verzorging, geen logeercapaciteit, wel een centrale sociëteit met allerlei activiteiten, enige keren per week maaltijden, een rolstoelvriendelijk gebouw met een uitstekende akoestiek, waar men permanent zou kunnen blijven wonen. Het eerste ontwerp was een grootschalig project met hoogbouw, waarbij alle appartementen uitzicht hadden op de vijver. Een project, dat zeer terecht door de Gemeente werd afgewezen omdat het veel te grootstedelijk was!! Bij de afwijzing werd tevens vermeld, dat eerder gedacht zou moeten worden aan meerdere , onderling verbonden, gebouwen met bijvoorbeeld diagonale bouw.

Wat moest het Stichtingsbestuur (de Projectgroep was intussen omgezet in een Stichting) nu doen? Het beginkapitaal was volledig uitgegeven aan de opdracht aan het architectenbureau.
Men had geen geld meer en uitsluitend een prima locatie voor ouderenhuisvesting met een uitgebreid wensenpakket. Gelukkig werd een projectontwikkelaar gevonden, die wist wat diagonale bouw was en die het aandurfde voor eigen rekening een project te ontwikkelen.
Omdat de Gemeente aanwijzingen had gegeven , hoe het complex er bij voorkeur uit moest zien, had men er alle vertrouwen in, als men een project zou ontwerpen van onderling verbonden gebouwen, met een diagonale structuur. Men durfde het risico aan en men verleende aan de Stichting het recht aan te geven, wie prioriteit zou krijgen, als meerdere gegadigden hetzelfde appartement wilden hebben. Twee gebouwen werden gebouwd en met een onderliggende gang verbonden. Eén gebouw , waarin de Sociëteit gehuisvest werd, was voor verhuur en het andere voor verkoop. Voordat men mocht kopen of huren moest men toetreden tot de Stichting en daarvoor een maandelijkse bijdrage betalen. Eind 1993 werden de eerste appartementen betrokken en in 1994 werd de Sociëteit geopend. Vandaar dit jaar het 25 jarig jubileum

De verkoop en de verhuur werden een groot succes en al snel werd besloten ook het derde gebouw te realiseren. Uiteraard waren er bij de eerste bewoners mensen van de prioriteitenlijst , maar velen kwamen van ver zelfs een echtpaar uit Rome.
Het is mooi om te zien, dat het project geleid heeft tot zeer gezellige appartementen.
Alle met een eigen uitzicht en een eigen unieke inrichting. Iedereen heeft iets moois om naar uit te kijken door de diagonale structuur en door de ramen in de hoek.
De appartementen van de Blauwe Reiger zijn gewild en kennen een wachtlijst.
Er is ooit gedacht over uitbreiding, maar de locatie laat dat niet toe.


Cohesie en sfeer door de sociëteit
Zoals eerder genoemd kan men uitsluitend in de Blauwe Reiger komen wonen als men toetreedt tot de Stichting de Blauwe Reiger, die de Sociëteit beheert en die ervoor zorgt, dat er leuke activiteiten plaatsvinden. Zoals bridge, gymnastiek, biljart , koersbal, film en muziekfilm en elke vrijdag lucky evening met gratis hapjes

Eén keer per maand vindt er een grote activiteit plaats, zoals een busreis, een barbecue, een Kerstmaaltijd etc. Al deze activiteiten worden georganiseerd door het Sociëteits/Stichtingsbestuur , dat sinds 2006 uitsluitend bestaat uit bewoners van De Blauwe Reiger met hun vrijwilligers (ca 30 bewoners). Deze activiteiten zijn soms zo goed bezocht, dat je blij mag zijn tijdig een stoel te bemachtigen. Ook is het elk jaar weer genieten geblazen, als je ziet welke prachtige Kerstaankleding de Sociëteit gekregen heeft door de creativiteit van de bewoners.
De sociëteit leunt verder vooral op de gastvrouwen, die heel bepalend zijn voor de sfeer in de sociëteit en die de Blauwe Reiger als hun eigen kind beschouwen. Deze gastvrouwen verzorgen ook de bediening tijdens Privéfeesten, die door bewoners na afspraak mogen worden georganiseerd, als er geen Stichtingsactiviteiten gepland staan.

Kortom de Blauwe Reiger is een unieke instelling, waar velen bij betrokken zijn, ook al zijn er ook inwoners, die geen behoefte hebben aan al dat sociale gedoe. Zij betalen trouw hun bijdrage, omdat ze mooi willen wonen, maar ze hebben nog voldoende contacten buiten de Blauwe Reiger. Ook daar is ruimte voor.

In dit jubileumjaar kunnen de bewoners nog meer gezelligheid verwachten dan normaal.
Het Stichtingsbestuur heeft al vier keer eerder een Lustrum gevierd en ook dit jaar zal een speciale commissie feestelijke activiteiten organiseren voor de bewoners, die voor velen (waaronder de Voorzitter van het Stichtingsbestuur) een verrassing zullen zijn.

SnowRadio sloot succesvol het jaar af

Foto: Wil Feijen

De tweede editie van SnowRadio, eind december 2018, mag volgens Toine Buijtels, een van de organisatoren van SnowRadio succesvol worden genoemd.

Het doel was om genoeg geld in te zamelen om sportkleding te kunnen schenken aan de kinderen en jongeren die via stichting MeeDoen S&B een sport beoefenen. Dit doel is bereikt.
Er is in totaal ruim € 3000,- opgehaald. Dit bedrag zal dan ook volledig gebruikt worden om nieuwe sportkleding te kopen voor de kinderen en jongeren die sporten via stichting MeeDoen S&B.

Het duurde even voor het volledige bedrag bekend was, de vertraging kwam mede doordat er op verschillende manieren was gedoneerd. SnowRadio wil dan ook iedereen bedanken voor de mooie opbrengst.
SnowRadio zond van 25 t.m 31 december uit in de kiosk in het centrum van Son en Breugel. De uitzendingen waren te beluisteren via de website van SnowRadio www.snowradio.nl.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Toine Buijtels, vertelt enthousiast over SnowRadio en noemt elke dag bijzonder door de vele optredens van lokale artiesten "wat een talent hebben wij in ons dorp".
Maar een bijzondere dag was toch wel de familiedag bij SnowRadio, daarbij was ook de samenwerking tussen het IJsfeest en SnowRadio goed zichtbaar.

Bidprentjes en familieannonces belangrijk voor genealogie

Foto: Heemkundekring Son en Breugel

Naast officiële bronnen zoals gegevens van burgerlijke stand, bevolkingsregisters en notariële aktes zijn ook bidprentjes en familieannonces een belangrijke bron voor genealogen.

De Werkgroep Genealogie van Heemkundekring Son en Breugel werkt aan de hand van al die informatie aan een overzicht van de familie- en gezinssamenstelling van de inwoners van Son en Breugel. Daarbij is inmiddels al een betrouwbaar beeld ontstaan van de bevolkingsopbouw van ons dorp vanaf de achttiende eeuw.
In het afgelopen jaar is er vooral gewerkt aan het digitaliseren van de ruim 10.000 verzamelde rouwprentjes, -advertenties en –brieven.

Ook de geboortekaartjes en huwelijksaankondigingen zijn gedigitaliseerd. Deze gegevens zijn verzameld in het Memorix Maior-systeem van Erfgoed Brabant en zijn tijdens de openingsuren in de Heemkamer van het Oude Raadhuisje te bekijken. Ook kunnen er gegevens van voorouders of fotokopieën van akten opgevraagd worden of kan er op verzoek een stamboom worden samengesteld van uw familie als die tenminste afkomstig is uit Son en Breugel.

Voor aanvulling van onze gegevens zijn wij nog altijd op zoek naar geboortekaartjes, huwelijksaankondigingen, rouwprentjes en -kaarten. Vooral de rouwaankondigingen zijn belangrijk omdat er meestal drie generaties op worden vermeld waardoor de familiebanden duidelijk zichtbaar zijn. Mocht u nog ergens voornoemde prentjes of andere familiegegevens in bezit hebben, dan wil de Heemkundekring die graag van u overnemen.

Wilt u het materiaal behouden dan stellen wij het op prijs de prentjes en verdere gegevens te mogen scannen, zodat wij verder kunnen werken aan ons genealogieproject. Laat s.v.p. niets verloren gaan door het familiedrukwerk bij het oud-papier te deponeren.

U kunt uw prentjes afgeven bij de Heemkundekring in het Oude Raadhuisje, Markt 1 te Son op maandag tussen 10 en 16 uur en op donderdag van 14 tot 16 uur en van 19.30 tot 21.30 uur. Ook kunt u de prentjes in een enveloppe stoppen waarop u vermeldt "Heemkundekring" en deze bezorgen op voornoemd adres. Als u belt naar 0499-460974 (Dora Cooijmans) worden de prentjes bij u thuis opgehaald.

Foto: Heemkundekring Son en Breugel
Foto: Heemkundekring Son en Breugel
Foto: Heemkundekring Son en Breugel

Bijeenkomst Leven in Aandacht

'Beste reizigers…' zo klinken de mededelingen in de trein tegenwoordig. Je kunt het horen met een glimlach: een herinnering aan 'het leven als reis'. Het is behulpzaam zo naar het leven te kijken.
Al reizend komen we gebeurtenissen, situaties en mensen tegen die ons raken.
We komen onverwachte dingen tegen: soms gewenst en plezierig -dan weer zijn het ongewenste zaken.
En wat het ook is het gaat allemaal voorbij, alles verschijnt en alles verdwijnt.
Wat we zeker kennen is het begin van onze reis, onze geboorte.
Wat we weten dat komt is het einde van het leven. En daartussen zijn we op reis, soms doelgericht, dan weer wat zwalkend en ongestuurd…

Waar we ons ook bevinden, het is altijd op een tijdelijke plek. En die tijdelijkheid geeft ons steeds de kans opnieuw te beginnen en te zien hoe we ons er mee verhouden… Zo wordt het dagelijks leven een avontuur. Je kiest een koers, gaat op pad.
Je wordt verrast door fijne en minder fijne gebeurtenissen onderweg. Soms houd je halsstarrig vast aan je koers, dan weer beweeg je mee met onverwachte zaken, en soms raak je de weg kwijt.
'Als we niet van koers veranderen eindigen we precies waar we op afgaan', een oud Chinees spreekwoord, helpt je eraan herinneren dat je op ieder moment stil kan staan bij de route die je nu loopt en waar die je zal brengen… waar beland ik, en waar jij, als ik voortga op de ingeslagen weg?
Zo sta je even stil om te zien hoe je verder wilt. Het is bevrijdend naar ons zelf te kijken als reizigers op het levenspad. 'Beste reizigers…' het herinnert ons daar steeds aan als we het horen door de luidsprekers in de trein, en het brengt een glimlach.
Ook omdat het woord 'reizigers' verbindt: het maakt ons duidelijk dat we allemaal -zonder onderscheid des persoons- onderweg zijn. Vooruitgang, verbinding, samen onderweg zijn zit soms in kleine dingen.
We maken graag samen een begin, beoefenen mindfulness, het levenspad in het labyrint en wisselen uit.

Graag nodigen we je uit voor de bijeenkomst Leven in aandacht, thema 'de levensreis in 2019' op 12 januari 2019, toegang vrij.

Aanmelden janweeda@hetnet.nl. Welkom 14.45 uur, aanvang 15 uur, afsluiting tussen 17 en 17.30 uur. Toegang vrij.
Locatie Hof van Heden, Achterste Heistraat 9 5091 JB Oostelbeers, gelegen tussen landgoed Baest en Haghorst. Meer informatie www.nieuwtij.nl/agenda
'Leven in aandacht' zijn onze open maandelijkse mindfulness-terugkomdagen.

Muziek aan Bed in concert Vier spetterende cellistes in allerlei combinaties

Muziek aan bed

Het volgende concert in de serie Klassiek in de Kerken is op zaterdag 9 februari om 16.00 uur. Vier professionele cellistes laten cellomuziek horen in diverse bezettingen van solo tot kwartet. En zelfs met z'n tweeën op één cello! In het project Muziek aan Bed zorgen zij voor ontroering en humor in ziekenhuizen. Het concert is in de Protestantse Kerk, Clarissenstraat 18, Boxtel, van 16.00 tot 17.00 uur zonder pauze. De toegangsprijs inclusief een drankje na afloop is € 15, kinderen t/m 12 jaar € 10. Reserveren is aanbevolen: reserveren@klassiekindekerken.nl.

Muziek aan Bed is een muzikale, mobiele act waarbij één cello met vier handen en twee stokken bespeeld wordt: duetten op één cello. Het is een kort, exclusief en persoonlijk optreden waarbij Muziek aan Bed tot aan een kinderziekenhuis-bed komt. Kwetsbare kinderen maken op een originele manier kennis met klassieke muziek en cello.

In Boxtel wordt een gevarieerd programma gebracht. Van een Vivaldi dubbelconcert en Bach preludes tot Beatles Here, there and everywhere. Met werken voor solo, drie en vier celli, maar ook voor twee op één instrument.

Muziek aan bed
Muziek aan bed

Tjakina Oosting was medeoprichter van Muziek aan Bed, waaraan inmiddels tien cellistes deelnemen. Zij heeft haar opleiding genoten aan het Utrechts conservatorium en in New York. Ze is te horen in muziektheaterproducties, orkesten, als soliste (met orkest of koor) en in verschillende kamermuziekformaties. Ze is als cellodocent verbonden aan het Muziekpakhuis in Amsterdam.
Mensen raken
Tjakina beschrijft de projectvisie: "Wat is er mooier dan met muziek mensen raken? De cello, zo dicht bij de menselijke stem, kan dat als geen ander. In deze ludieke vorm, met 4 handen en 20 vingers aan één cello, maken we contact met ons publiek. Met op hoog niveau uitgevoerde muziek, gestoken in een ander jasje, kunnen we de mensen raken. Wij geloven in muziek als medicijn. Wij zien het met eigen ogen: een lach, een traan, beweging, berusting, allemaal reacties op Muziek aan Bed. Dat raakt ons ook. Daarom willen wij alle Nederlandse (kinder-)ziekenhuizen bezoeken!".

Esther de Boer is begonnen als 5 jarige op de cello. Ze voelde binding met de diepe, warme klanken van de cello. Ze studeerde vanaf haar 12de aan het Zwols Conservatorium bij Maria Hol en later bij Jeroen Reuling. Esther is een duizendpoot: ze treedt op met diverse kamermuziekensembles, speelt regelmatig als soliste en begeleidt koren.

Mariëtte Laport studeerde aan het Sweelinck Conservatorium bij Jean Decroos en in Parijs bij Philippe Muller. In Parijs was zij verbonden aan diverse orkesten en ensembles, en werkte mee aan concerten, studio-opnames en tournees van vele artiesten. Nu in Nederland speelt ze in musicals en werkt mee aan kamermuziekconcerten en studio-opnames in diverse bezettingen en stijlen, van klassiek tot pop.

Rivke van der Staak studeerde af als docerend musicus bij Ran Varon aan de Messiaen Academie te Zwolle. Tijdens haar studie volgde zij masterclasses, workshops en cursussen in binnen- en buitenland om haar cellospel te verbeteren. Op lesgeefgebied verdiepte zij zich in de muzikale ontwikkeling van het zeer jonge kind door de Suzuki opleiding te volgen in Engeland en Frankrijk. Momenteel is Rivke docente aan kunstencentrum Quintus te Kampen en speelt bij een aantal ensembles.

Volgende concert
Op zaterdag 18 mei speelt Ensemble Odyssee met als kernbezetting viool, blokfluit, hobo en klavecimbel. Ensemble Odyssee is een in Amsterdam gevestigd barokensemble dat zichzelf als één van de jonge exponenten van de oude-muziekbeweging in Nederland ziet. De instrumentalisten houden de principes van de pioniers hoog, maar weten daarbij ook een eigen aanpak te vinden.

De organiserende werkgroep 'Klassiek in de Kerken' (www.klassiekindekerken.nl) stelt zich ten doel (licht-)klassieke uitvoeringen van een hoogwaardig niveau te realiseren, gebruikmakend van de majestueuze Sint Petrusbasiliek en de intieme Protestantse Kerk.

Omroep Brabant lanceert Meldpunt Afvaldumpingen

Afvaldumping Foto: Erik de Jonge

Son en Breugel - Omroep Brabant start vandaag, 5 januari, met een online meldpunt voor afvaldumpingen. Bij dit Meldpunt Afvaldumpingen kunnen mensen op een interactieve kaart delen waar zij overlast door afval ervaren. Het dumpen van huis-, tuin- en keukenafval is een groot probleem in de provincie. 

Hulp voor plekken met meeste overlast
Op 16 januari wordt bekendgemaakt in welke gebieden of wijken de overlast het grootst is. Op deze plekken zal een speciaal zwerfafvalteam van schoonmaakbedrijf Vebego langskomen. Ook zal er met bewoners en gemeente gekeken worden hoe de overlast met preventieve maatregelen verminderd kan worden.

Afvaldumping in Brabant 'schokkend'
Het dumpen van afval zorgt voor veel overlast in Brabant. Voor een deel gaat het om drugsafval, maar veruit de meeste dumpingen zijn huis-, tuin- en keukenspullen die ergens worden achtergelaten. Volgens een schatting van de Brabantse Milieufederatie worden in het buitengebied alleen al jaarlijks zo'n vijfduizend afvaldumpingen gevonden. In november noemde minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bij een werkbezoek de afvaldumpingen in het Brabantse buitengebied nog 'schokkend'.
 
De interactieve kaart is hier te raadplegen.
 

Eftelingmusical Sprookjessprokkelaar in de Blauwe Kei

Sprookjessprokkelaar de musical Foto: Blauwe Kei

Zaterdag 12 januari is de voorstelling Sprookjessprokkelaar te zien in Theater De Blauwe Kei in Veghel. Deze voorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar is de nieuwste Eftelingmusical en is twee keer te zien (13.30 uur en om 16.00 uur) in de Grote Zaal van het theater.

De voorstelling is een bewerking van het boek De Sprookjessprokkelaar. Het boek is geschreven door Paul van Loon en Prinses Laurentien van Oranje. In samenwerking met de Efteling brachten zij in 2014 het boek uit. Het personage van het boek, De Sprookjessprokkelaar, is nu gebruikt om de vijftiende musical van Efteling Theaterproducties te maken. De musical is geschikt voor jong en oud.

Het verhaal van de musical gaat over de twaalfjarige Sterre die met haar opa aan de rand van het bos woont. Wanneer ze haar enige boek letterlijk heeft stuk gelezen, wijst haar opa haar op de verborgen sprookjesbibliotheek in het verlaten kasteel. Daar zijn vele verhalen die gelezen en verteld moeten worden. Sterre vindt daar kamers vol boeken en een schilderij van een mysterieus figuur, de Sprookjessprokkelaar. Volg Sterre tijdens haar spannende zoektocht naar verhalen.

Kaarten voor de voorstelling Sprookjessprokkelaar kosten € 18 (inclusief een drankje) en zijn te reserveren via www.blauwekei.nl, telefonisch via 0413 - 342555 of aan de theaterkassa op werkdagen tussen 13.00 en 17.00 uur.

23 / 28

Handbalvereniging Apollo

Uitslagen 5-6 januari

Apollo DS1 - Bergeijk DS1         21 - 25
De Sprint HC1 - Apollo HC1 25 - 11
Apollo DA1 - DHC Overpelt VZW (B) DA1 27 - 28
Apollo D1 - Swift D2                 12 - 28
Apollo E1 - Bergeijk E1         3 - 22
Apollo HS1 - HV Quintus HS3 29 - 25
Aristos HB1 - Apollo HB1         23 - 16
Apollo HS2 - Saturnus HS1 32-20

Programma 13 januari
09:10 uur Apollo HC1 - THW Tijgers HC1
10:25 uur Apollo HB1 - Achilles '95 HB1
10:45 uur De Sprint E1 - Apollo E1
12:20 uur Lido HS1 - Apollo HS3
13:00 uur H.C.G. D1 - Apollo D1
13:40 uur Orion R/United Breda HS2 – Apollo HS2
14:00 uur H.C.G. DA1 - Apollo DA1
15:00 uur Hellas HS3 - Apollo HS1
17:00 uur Dongen DS2 - Apollo DS1

Dames Apollo beginnen aan 2e helft van het seizoen

FotoReza

Met een veilige 9de plek begon voor de dames 1 zondag de tweede helft van het seizoen, tegenstander: de nummer 3, Bergeijk. Apollo begon sterk en pakte meteen een 4-0 voorsprong. Bergeijk kwam echter goed terug en liep Apollo voorbij. Apollo kon daarop weer wat terugkomen tot een ruststand van 10-11.
Na rust liep Bergeijk verder uit, maar bleef Apollo wel druk zetten. Eindstand 21-25. Een nette prestatie tegen de nummer 3, maar helaas niet genoeg voor een overwinning. Hierdoor zakt Apollo voorlopig naar een 10e plaats.

Argo zwemmen

Afgelopen zondag hebben 5 zwemmers deelgenomen aan de 4e Solo in het Feel Fit Center in Nuenen. Hierbij hebben zij 3 keer een 1e plaats, 1 keer een 2e plaats en 2 keer een 3e plaats behaald. Er zijn 6 persoonlijke records gezwommen. Komend weekend nemen de zwemmers deel aan de 2e Competitiewedstrijd die wordt gehouden in zwembad De Drie Essen in Uden, aanvang 14.45 uur.

Argo waterpolo

Programma
Zaterdag in Drie Essen te Uden:
Zeester-Meerval - B jongens 18:15 uur
Zeester-Meerval - Dames 1 19:45 uur

Vierde editie Bridgekampioenschap Son en Breugel in De Bongerd

Foto: Breugelse Bridge Club

Welk paar wordt de bridgekampioen 2019 van Son en Breugel?

Dat weten we pas op zondag 27 januari 2019 om ca 16:30 uur. Dan wordt in Sporthal De Bongerd in Breugel de uitslag bekend gemaakt van de die dag gehouden bridgedrive. Van elk paar dat meedoet is minstens één persoon woonachtig is in Son en Breugel.
De drive wordt georganiseerd door de Breugelse Bridge Club en die doet dat voor de vierde keer. Het geheel staat onder leiding van een arbiter van de Nederlandse Bridgebond, die borg staat voor een ontspannen sfeer en faire beslissingen.

Het programma van deze bridgedrive is als volgt:
09.15 tot 09.45 uur: Ontvangst met koffie
10.00 uur: Eerste zitting
12.40 uur: Lunch
13.40 uur: Tweede zitting
16.30 uur: Bekendmaking van de uitslag en prijsuitreiking

Foto: Breugelse Bridge Club

Inschrijven en inlichtingen bij:
Jos van der Hamsvoort, e-mail: jos@vanderhamsvoort.nl
telefoon: 0499-471129 of 06-54724369

De inschrijving is definitief zodra het inschrijfgeld ad € 40,00 is voldaan op
IBANnr NL18 INGB 0000 7415 52 t.n.v. C.M.Baartman onder vermelding van "bridgedrive 2019" en de twee namen van het deelnemende paar. U ontvangt daarna een bevestiging dat de inschrijving is geaccepteerd en nadere informatie omtrent de dag zelf.

Informatie over de Breugelse Bridge Club is te vinden op de website: breugelsebridge.nl

SBC JO12-3 kampioen najaar 2018

SBC JO12-3 kampioen najaar 2018 Foto: SBC

Een prestatie van formaat werd geleverd door de JO12-3 door al hun wedstrijden te winnen in de najaar-competitie.

De coachende keeper Mateo liet slechts 5 goals door en in de wedstrijd tegen concurrent HSE keepte hij op zijn allerbest. HSE speelde met oudere spelers die niet in de spelerslijst stonden, maar hij stopte ieder hard afstandsschot.
Spits Neill maakte een wereldgoal deze competitie door in een split second een stiftje over de keeper te maken. Daar praat men nog lang over.
De verdedigers Emin, Bram, Jur en Guus steunden hun keeper door de aanvallers van de tegenstanders weinig kans te geven. De lopers Cas en Guus deden hun werk daarnaast voortreffelijk in de omschakeling van aanval naar verdediging en andersom.
Aanvallend zorgde Tobias, Karim, Tom en Stefanos voor de meeste goals en assists (zeker zo belangrijk), waardoor het totaal aantal goals uitkwam op 87.
Het meest internationaal getinte team van SBC (Hongarije, Syrië, Griekenland, Kroatië, Zuid-Afrika, Nederland), leerde en werkte van en voor elkaar. Onder de bezielende leiding van de trainers Peter en Erit en coach Magne, ging de samenwerking steeds beter wat resulteerde in de eindoverwinning.

Korfbalvereniging De Corridor

Programma
Woensdag 9 januari                 aanvang
Recreanten Corridor 1 – Rietvogels 20.00

Donderdag 10 januari
Corridor MW1 – Flash MW1                 20.50

Zaterdag 12 januari
DAW Schaijk F1 – Corridor F1         13.00
Blauw wit E1 – Corridor E1                 13.00
Prinses Irene D1 – Corridor D1         11.00
DAW Schaijk B2 – Corridor B1         14.30

Zondag 13 januari
DAW Schaijk 1 – Corridor 1                 13.20
SVOC '01 2 – Corridor 2                         13.10
Flash 3 – Corridor 3                                 12.30

Inloop Bridgeclub De Beckart

Uitslag 3 januari: 1. Riet vd Laar en Zus vd Rijt 59.17%; 2. Fried van de Laar en Jacques Jongeneel 55.83%; 3. Toos Sanders en Harrie Maas 53.33%. Ook meebridgen in De Beckart op donderdagmiddag? Info 0413 474297.

27 / 28