DeMooiSonenBreugelkrant

14 november 2018

DeMooiSonenBreugelkrant 14 november 2018


Mi dizze prins telt elke seconde Prins Jarno van Krutjesgat

De nieuwe Prins van Krutjesgat heet Jarno Jurjus, hij presenteerde zich voor het eerst aan zijn onderdanen op het 11-11 bal afgelopen zaterdag in de zaal van café restaurant De Zwaan in Son en Breugel.

Op tijd komen zal voor Prins Jarno tijdens carnaval 2019 geen probleem zijn. Als is ambulancechauffeur weet hij dat elke seconde telt en dit zal hij ook met carnaval waar maken zo laat hij zijn Krutjesrapers weten met zij motto "Mi dizze prins telt elke seconde"
Lees meer over deze prins op pagina

Rampspoed en overvloed culinaire lezing met proeverij

Foto: Bibliotheek dommeldal

In de negentiende eeuw ontwikkelde Nederland zich rap op culinair gebied. Diverse culinaire gewoontes die we nu kennen hebben hun oorsprong in deze tijd. Op 20 november biedt historica Christianne Muusers een kijkje in de Nederlandse keuken van deze periode bij de lezing 'Rampspoed en overvloed' in de Bibliotheek in 't Vestzak.

Culinaire reis door de tijd
Eén lezing is eigenlijk te kort om alle ontwikkelingen die zich op het gebied van koken en eten in de negentiende eeuw in Nederland voordeden aan bod te laten komen. Grote lijnen zijn de steeds succesvollere strijd tegen ondervoeding en nieuwe technische ontwikkelingen. Daarnaast komt de keuken van de bovenklasse, en de opkomst van de 'service a la Russe' aan bod. De lezing wordt afgesloten met een proeverij van vier gerechtjes.

Historische recepten
Christianne Muusers heeft Nederlandse Taal- en Letterkunde gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Zij volgde de afstudeerrichting Middelnederlandse taal. Dit leidde tot een specialisatie in Middelnederlandse kookteksten. Later breidde Muusers haar terrein uit tot Europese middeleeuwse kookteksten en kookteksten tot 1900. Haar meest recente publicatie is het boek Het verleden op je bord, met een selectie recepten uit de culinaire collectie van de Koninklijke Bibliotheek.

De lezing vindt op maandagavond 20 november plaats in de Bibliotheek in 't Vestzak Son en Breugel, van 19.30 tot 22.00 uur. Kaarten zijn online verkrijgbaar via de website www.bibliotheekdommeldal.nl. Met bibliotheekpas krijgen bezoekers €2 korting.

Vrouwelijke statushouders slagen voor zwemdiploma

Foto: Wil Feijen

Leren zwemmen is voor veel Nederlanders de gewoonste zaak van de wereld, maar voor statushouders is dit lang niet zo vanzelfsprekend. En goed kunnen zwemmen is in ons waterrijke land erg belangrijk. Dat vonden ook enkele jonge vrouwen die zich in ons dorp gevestigd hebben en dus trokken zij aan de bel. Vluchtelingenwerk Son en Breugel heeft samen met Zwembad Son zwemlessen georganiseerd voor vrouwelijke statushouders en op 6 november hebben de eerste dames hun diploma gehaald.

De wens om te leren zwemmen kwam vanuit de vrouwen zelf. Zij waren niet helemaal op hun gemak wanneer zij in de buurt waren van veel water, bijvoorbeeld bij Aqua Best of het Oude Meer. Doordat zij niet konden zwemmen voelden zij zich niet veilig en daar wilden zij iets aan doen. Samen met Vluchtelingenwerk Son en Breugel werd contact gezocht met Zwembad Son om te bekijken of daar zwemlessen gegeven konden worden. In een mum van tijd was er een groep van 18 vrouwen en zij zijn in april dit jaar begonnen met zwemlessen.

Deze week zijn de eerste drie vrouwen geslaagd. Een van hen is Zewdi en zij is erg trots op haar diploma! Ze is in de zomer met haar gezin naar Aqua Best geweest en kon toen al een klein beetje mee zwemmen met haar kinderen. Ook Hend is moeder van 2 jonge kinderen en heeft zojuist haar zwemdiploma gehaald. Zij vertelt: "De eerste keer vond ik het erg eng, maar nu sta ik hier met mijn zwemdiploma! Ik ga nu door voor mijn B-diploma en dan kunnen we in de zomer met de kinderen gaan zwemmen." De andere twee geslaagden, Zewdi en Lamiaa, gaan ook door met zwemlessen en willen hun B-diploma halen. Alle dames vonden de zwemlessen van docente Mireille van der Kloet ontzettend leuk. Een opgetogen Lamiaa: "Duiken vond ik het leukst dus ik hoop dat we dat straks weer moeten doen. Ik ben nu heel erg blij met mijn A-diploma. Het was echt superleuk!"

Foto: Wil Feijen

De andere cursisten uit de groep hebben nog wat extra oefening nodig, maar ook zij zijn enthousiast en gemotiveerd. Zij gaan door met de wekelijkse zwemlessen en hebben er alle vertrouwen in dat ze straks ook het felbegeerde zwemdiploma in ontvangst mogen nemen.

Sporthal De Landing dit weekend weer in gebruik

Heren 1 in actie in De Landing. PJ met zijn onvolprezen sprongsetup.

Son en Breugel - Afgelopen zaterdag is Sporthal de Landing weer in gebruik genomen

Na overleg met de verenigingen, de beheerder en de gemeente is met grote urgentie gewerkt aan het veilig maken van het gebouw. De plafondplaten zijn verwijderd en de wandplaten zijn herbevestigd. Het verwijderen en herbevestigen van de lichtarmaturen is een arbeidsintensieve klus.. Vanaf zaterdag konden de verenigingen en scholen weer de sportzalen en de kleedruimten gebruiken. De competities konden ook weer op de officieel vastgestelde data beginnen.

Vervolg werkzaamheden
Voor de herstelwerkzaamheden, zoals het lekkende dak en behandelen van de sportvloer, worden de uitwerkingen nog gemaakt. Dat geldt ook voor de eerder geplande werkzaamheden die nog uitgevoerd worden. Deze worden gepland in een periode dat de Landing geen piekbezetting heeft. De financiële afwikkeling met de verenigingen, betreffende de extra gemaakte kosten wegens de tijdelijke sluiting, worden via de beheerder met de gemeente geregeld en vergoed.

Gemeente treedt op om overlast visplas Ekkersweijer te beperken

Foto: Adrie Neervoort

De overlast rondom de visplas op Ekkersweijer is zeer ernstig. Volgens burgemeester Hans Gaillard hebben zich daar al verschillende vervelende voorvallen voorgedaan. "Er gebeuren daar dingen die God verboden heeft." Ook lijkt het gebied een mogelijke basis voor criminele activiteiten en wordt er veel illegaal afval gedumpt. De recreërende vissers klaagden daar al regelmatig over.

Ultieme poging overlast aan te pakken
Samen met eigenaar Van Pelt Beheer BV is besloten een ultieme poging te wagen om de overlast bij de visplas aan te pakken. Er is nu besloten hekken van twee meter hoog rondom de plas te plaatsen. Deze nieuwe hekken sluiten aan op al bestaande hekken en sluiten de plas in zijn geheel af. De visplas ligt op het puntje van onze gemeente ten westen van bedrijventerrein Ekkersrijt aan de verlengde Huizingalaan. Gaillard: "Het is daar niet makkelijk om te handhaven. Het is een uithoek en incidenten vinden vaak 's nachts plaats. Dan zijn onze Boa's niet actief en voor de politie heeft surveillance geen prioriteit."

Foto: Adrie Neervoort

Kissing gate……. zeg maar sluishek
De plas zal straks alleen nog toegankelijk zijn door middel van een speciale poort, een zogenaamde 'Kissing Gate'. Ruim genoeg om voetgangers, scootmobielen en rolstoelers nog wel door te laten, maar fietsers en gemotoriseerd verkeer niet.
Het hek komt tussen het aanwezige fietspad en de visplas. Parkeren blijft mogelijk op de parkeerplaats aan de westzijde van de verlengde Huizingalaan.
Tevens zal de doorgaande weg rondom de plas 's nachts worden afgesloten door middel van een schuifhek. Het fietspad van Ekkersrijt langs Aquabest richting Best blijft bereikbaar. Al eerder heeft de gemeente het groen rondom het parkeerterrein flink gesnoeid en het parkeerterrein geasfalteerd en voorzien van verlichting. Gaillard: "Als deze nieuwe maatregelen niet helpen zal het gebied misschien wel in zijn geheel worden afgesloten."

Begroting Son en Breugel roept veel vragen op

De raadsvergadering afgelopen week over de eerste meerjarenbegroting (2019-2022) van het nieuwe college ging meer over wat er niet instond dan over de bedragen die er wel in stonden. Zo kwam de subsidie voor het zwembad steeds weer terug in de vergadering, terwijl deze helemaal niet in de ontwerpbegroting genoemd stond.

Door: Adrie Neervoort

Het blijft doormodderen met het zwembad
Dat het zwembad niet genoemd staat in de begroting is onbegrijpelijk, aldus Dorpsbelang. "Wij gaven aan het zwembad Son een subsidie voor een proefperiode van twee jaar, onder voorwaarden. Vervolgens neemt de exploitant van het zwembad allerlei maatregelen om aan deze voorwaarden te voldoen om zodoende te streven naar een permanente voorziening. En vervolgens neemt u deze structurele oplossing niet mee in de begroting. Hierdoor wordt de schijn gewekt dat het zwembad geen subsidie meer krijgt," aldus een Elly Brocken (Dorpsbelang).

Boersma blijft vaag
Veel vragen van de Raad over dit onderwerp aan wethouder Jan Boersma werden door hem niet duidelijk beantwoord, omdat hij, volgens eigen zeggen, deze gegevens niet had. Vreemd, volgens de oppositie, omdat in een onlangs verschenen artikel in deze krant, de ondernemer van het zwembad Wim van Santvoort het over een gesprek d.d. 10 september met de gemeente had. In dit gesprek wilde hij bevestigd krijgen dat hij aan de voorwaarden had voldaan en kon uitzien naar een structurele oplossing. Maar kreeg hierover geen duidelijkheid. Wethouder Boersma had het zichtbaar moeilijk in het debat maar hield zich staande door niet te diep in te gaan op de onderwerpen. Daarvoor kreeg hij uiteindelijk van Dorpsbelang een dikke onvoldoende, want na 100 dagen wethouder te zijn hadden zij wel iets meer van hem verwacht.

Burgerparticipatie zorgt voor open eindjes en verhoging OZB
Zo waren er meer open eindjes in de begroting, deze hadden volgens de coalitie allemaal te maken met het nieuwe beleid, namelijk burgerparticipatie. Met andere woorden veel bedragen, als het om de uitvoering ging, werden pas concreet als duidelijk was wat de burger wilde. "Een nieuwe trend van besturen," volgens Remco Heeren (DorpsVisie). Ook de geplande verhoging van de OZB belasting met 2,5 %, om met name de burgerparticipatie te financieren leidde tot tegenstand van met name de VVD en Dorpsbelang.

Van den Nieuwenhuijzen werd node gemist
Het was jammer dat wethouder van den Nieuwenhuijzen er wegens ziekte niet bij was. Mede hierdoor bleven sommige debatten erg oppervlakkig omdat de kennis van het onderwerp bij van den Nieuwenhuijzen lag als verantwoordelijk wethouder.
Het is teleurstellend dat als een coalitie partij (in dit geval PvdA /GroenLinks samen met de oppositie, Dorpsbelang en D66) een motie indient voor een autoluw centrum om het doorgaand verkeer af te remmen, deze dan niet de steun krijgt van de ander coalitie partijen (CDA en DorpsVisie). DorpVisie zag niet direct de voordelen van een autoluw centrum en het CDA was bang dat de motie een verkeerd signaal zou afgeven namelijk dat auto's van inwoners uit het centrum werden geweerd. Daarop zaten de ondernemers in het centrum niet te wachten. Misschien dat PvdA/GroenLinks eerst de mogelijkheden voor steun aan deze motie had moeten onderzoek bij de coalitiegenoten. Dan was deze teleurstelling voor het afwijzen van deze motie wellicht niet aan de orde geweest.

De begroting werd zoals verwacht uiteindelijk goedgekeurd door de coalitiepartijen DorpsVisie, PvdA/GroenLinks en CDA. Tegen waren VVD, Dorpsbelang en D66 maar zij waren als oppositiepartijen in de minderheid.
Want in een democratie heeft nog altijd de meerderheid de macht, en dat is geen nieuwe trend van besturen.

Maak nu een afspraak voor een woninginspectie en gratis rookmelder!

In Son en Breugel loopt het project 'Brandveilig leven in Son en Breugel'. Een samenwerking van de gemeente, de Brandweer en woningstichting 'thuis. Nic Unlandt, een van de ambassadeurs van dit project: "Het is belangrijk dat je veilig woont in je eigen huis. In deze campagne gaat het om de vraag wat je kunt doen om de brandveiligheid in je huis te vergroten." De gemeente heeft als uitvoerder van dit project een aantal ambassadeurs aangesteld, waaronder Nic en zijn collega Martien Hettelder. Zij gaan samen met hun collega's Sjeng Zenden en Henk Lamers van deur tot deur om u advies te geven over welke maatregelen u kunt treffen om uw woning brandveiliger te maken.

Door: Arjen Strik
Foto: Wil Feijen

Brand de ver van mijn bed show
Brand….iets wat iedereen wil voorkomen. Het lijkt dat veel mensen nonchalant zijn en denken dat het hun nooit zal overkomen. Maar recent lezen we in de maand oktober de volgende berichten.

SON - "De brandweer is donderdagavond 11/10 opgeroepen voor een woningbrand aan de Zandstraat in Son en Breugel. In een woning zou een brand zijn ontstaan. De bewoners konden tijdig hun woning verlaten. De brandweer heeft het vuur gedoofd en de woning geventileerd."(oorzaak haard)

BEST – 16/10 "Verkoolde tafels, een verschroeid dak en de bar is vernield. Alles ziet zwart: alleen de stoeltjes hebben nog hun oorspronkelijke kleur. Een dag na de brand in het Joe Mann paviljoen staat de eigenaar er verslagen bij. "Ik vind het vreselijk. Alles wat ik heb opgebouwd is nu weg." (Oorzaak technisch defect)

Detecteer gevaar voor het te laat is
Voorkomen is beter dan genezen. Op het gebied van brand en brandveiligheid is dit zeker waar. Vandaar dit initiatief voor een Brandveilig Son en Breugel.
Het project is al in 2014 van start gegaan en geldt voor elke woning in de gemeente ongeacht of dit een koop- of een huurwoning is en die gebouwd is voor 2012. Mocht er brand uitbreken, is het belangrijk dit tijdig te signaleren. Hoe eerder de brand ontdekt wordt, bijvoorbeeld door middel van een rookmelder, hoe meer tijd er over is om jezelf en anderen in veiligheid te brengen. Na 3 minuten kan een brand al fataal zijn.

Gratis Rookmelder
Waaruit bestaat het project? Nic en Martien: "In 2014 is de gemeente Son en Breugel in samenwerking met de brandweer en woningstichting 'thuis gestart met het project 'Brandveilig leven Son en Breugel'. Wij geven als ambassadeurs geheel vrijblijvend een brandveiligheidsadvies en plaatsen moderne rookmelders van het merk Fire Finger. De eerste rookmelder wordt geschonken door de gemeente. Als wij adviseren om meerdere rookmelders te plaatsen kunnen deze tegen een gereduceerd tarief worden aangeschaft. De rookmelders worden kosteloos geplaatst door ons. Woningcorporatie 'thuis stelt aan hun huurders zelfs drie rookmelders gratis ter beschikking. Ongeveer de helft van alle woningbranden zijn kleine branden waarbij het vuur smeult, zonder grote vlammen. Deze smeulbranden veroorzaken wel veel giftige rook en maken daardoor ook de meeste slachtoffers. Statistieken tonen aan dat het installeren van rookmelders het risico op een dodelijke brand met maar liefst meer dan 70% doet verminderen. Rookmelders installeren is dan ook een essentiële basisnood om uw woning veilig te maken."

Neem contact op met de ambassadeurs voor een afspraak
Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een gratis brandveiligheidsadvies te krijgen en dat er een gratis rookmelder wordt geplaatst, kunt u zich aanmelden bij een van de ambassadeurs. De ambassadeurs zijn opgeleid door de brandweer. Zij zijn herkenbaar aan rode jassen met opschrift. Ze hebben een legitimatiebewijs bij zich van de gemeente Son en Breugel.
Contactgegevens:
Martien Hettelder: 0499-475993 - Nic Unlandt: 06-82050281
mailto:brandveiligsonenbreugel@hotmail.com

Verkeersproblemen op Meubelboulevard worden aangepakt

Foto: Adrie Neervoort

Son en Breugel - Er komt een Onderzoek naar verkeerscirculatie op de Meubelboulevard. Mogelijk zal er op termijn zelfs gekozen worden voor eenrichtingsverkeer op de Meubelboulevard.

Of deze ingrijpende ingreep de oplossing is voor de verkeersproblemen wil het college van Son en Breugel eerst een onderzoeken. Dit onderzoek moet een beeld geven van de gevolgen van het al dan niet invoeren van éénrichtingsverkeer.

De afrit naar het bedrijvenpark Ekkersrijt staat geregeld vast. Dit heeft onder meer te maken met de capaciteit van het stoplicht richting de Meubelboulevard. Door één richting van het stoplicht weg te nemen, wordt de capaciteit van het stoplicht vergroot en de opstopping bij de afrit verminderd. De meest kansrijke richting om weg te nemen, is de verkeersstroom vanaf de Meubelboulevard naar de snelweg. Dat betekent mogelijk dat in ieder geval op het eerste deel van de Meubelboulevard eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd.

Verkeerscirculatieonderzoek
Gezien de impact van een dergelijk besluit, wil het college, in overleg met de gevestigde ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeenteraad, een weloverwogen besluit nemen. Daarom wil het college eerst de gevolgen van een dergelijk besluit in beeld brengen. Daarvoor is het verkeerscirculatieonderzoek nodig. In het onderzoek worden de verschillende modellen onderzocht. De uitkomsten worden vervolgens met alle belanghebbenden besproken en zullen leiden tot een uiteindelijk advies over het al dan niet invoeren van éénrichtingsverkeer op de Meubelboulevard.

Overigens is de aanleg van een tweede ontsluiting van Ekkersrijt op het hoofdverkeerswegennet ook een manier om het vastlopen van de huidige afrit op te lossen. Onlangs is besloten hiervoor een planstudie op te starten. Dit is echter een traject dat meerdere jaren beslaat en de uitkomst is nog onzeker. Om die reden wordt het invoeren van éénrichtingsverkeer op de Meubelboulevard nu al onderzocht. Wel zal rekening worden gehouden met, de effecten van, de aanleg van de tweede ontsluiting.

Nationaal schoolontbijt samen met de burgemeester

Foto: Wil Feijen

Donderdag 8 november was er een bijzonder gezamenlijk ontbijt op basisschool de Sonnewijzer. Het was voor deze school de dag van deelname aan het nationale schoolontbijt. Aan dit ontbijt nam ook een speciale gast deel: Burgemeester Hans Gaillard.

Door: Adrie Neervoort

Een ontbijt is voor veel kinderen in ons dorp niet bijzonder. Gelukkig is het voor veel kinderen de gezonde start van de dag. Dat is echter niet overal zo. Er zijn kinderen die zonder ontbijt naar school gestuurd worden. Maar ook al ontbijten kinderen elke dag, het gaat ook om wat zij dan eten en de manier waarop dit gebeurt.
De actie Nationaal Schoolontbijt vraagt alweer voor de16de keer aandacht voor het ontbijt. Behalve dat het ontbijt belangrijk is voor een goede start van de dag, het de leerprestaties verhoogd, is het ook een promotie voor de gezonde kant van het ontbijt en het sociale aspect daarvan.

Daar zaten ze dan de 60 kinderen van basisschool de Sonnewijzer van groep 1 t/m 3 in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar aan een feestelijke tafel. De ouders hadden het verzoek gekregen om voor hun kind het ontbijt een keer over te slaan en ze nuchter naar school te sturen. Dus redelijk hongerig en een beetje gespannen zaten ze aan de tafel.
En dan was er ook nog een speciale gast, de burgemeester, die zojuist iedereen persoonlijk welkom had geheten. Je zou denken van eten komt niets, maar dat was zeker niet het geval. Er werd heerlijk gesmuld van het brood dat werd versierd met komkommer, kaas, jam of bietenspread.

Tussendoor was er gelegenheid om aan de burgemeester vragen te stellen, zoals: "Wat is het leukste dat u ooit heeft gedaan? Waarom bent u hier." Belangrijke vragen die op een eerlijk antwoord konden rekenen. De burgemeester had ook nog een verrassing. Hij liet de kinderen een cheque zien met daarop het bedrag van €250,-. Hiermee betaalde hij symbolisch voor het ontbijt. Het bedrag, zo vertelde de burgemeester, maakt de gemeente Son en Breugel over naar de stichting Kinderpostzegels. Deze stichting maakt zich sterk voor alle kwetsbare kinderen in Nederland. Misschien zitten daar ook wel kinderen bij die deze ochtend en andere ochtenden niet hebben ontbeten, maar dat in de toekomst hopelijk wel kunnen en zullen gaan doen.
Het was een smakelijke, voedzame en feestelijke ochtend op basisschool De Sonnewijzer.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
6 / 32

Lezerspodium

Hoe gaan we met (meningen van) mensen om?

In de krant van 31 oktober jl. stond een ingezonden brief waarin opnieuw ten onrechte persoonlijke verwijten werden gemaakt aan het adres van oud-wethouders Robert Visser en Eef van Turnhout.
Als voorzitter van Dorpsbelang heb ik getwijfeld of ik hierop zou reageren. Na afstemming met bestuur, fractie en leden van Dorpsbelang tijdens een ALV op
5 november jl. heb ik alsnog besloten om via een ingezonden brief te reageren.

Sinds de oprichting heeft Dorpsbelang is één van haar kernwaarden dat besluiten in de gemeenteraad worden genomen op basis van alle van belang zijnde feiten en na het afwegen van alle naar voren gebrachte argumenten voor én tegen. Doel van raadsbesluiten is daarbij steeds het dienen van het algemeen belang. De nieuwe coalitie van Dorpsvisie, CDA en PvdA/GL verwoordt in het collegeprogramma onder andere dat er goede besluitvorming moet komen "door een goede voorbereiding aan de voorkant, waarmee zoveel mogelijk relevante informatie voor alle raadsleden beschikbaar is". Het hiervoor benoemde uitgangspunt van Dorpsbelang maakt dat wij het collegeprogramma van de nieuwe coalitie op dit aspect in de toekomst kunnen steunen.

Gezien de soms tegengestelde belangen kan echter niet altijd (ten volle) ieders belang of mening gevolgd worden bij raadsbesluiten. Een andere kernwaarde van Dorpsbelang is dat discussie steeds op de inhoud gevoerd moet worden terwijl daarbij de mens achter de afwijkende mening gerespecteerd wordt. Als er één partij is die de afgelopen jaren aan den lijve heeft ondervonden hoe het is om persoonlijk aangevallen te worden dan is het Dorpsbelang wel. Dorpsbelang is daarom verheugd dat het nieuwe college in haar programma zegt werk te willen gaan maken van "meer ontspannen verhoudingen en omgangsvormen in de raad".

Namens Dorpsbelang spreek ik de wens uit dat deze verbeterde verhoudingen en omgangsvormen vanaf vandaag niet alleen gaan gelden voor de leden van de gemeenteraad maar voor iedereen in Son en Breugel. Zeker als standpunten naar voren worden gebracht die gebaseerd zijn op collectief genomen besluiten. Alleen dan kunnen alle inwoners van Son en Breugel in de toekomst hun mening naar voren (blijven) brengen zonder bang te hoeven te zijn daar persoonlijk op te worden aangevallen en afgerekend.

Wim van der Hooft
voorzitter Dorpsbelang Son en Breugel

Kindness Matters (Aardig zijn Helpt)

Het was net alsof je een kunstmuseum binnen kwam, woensdag 7 november. In de leeszaal van de bibliotheek hingen de 25 mooiste tekeningen van de Peace Poster wedstrijd 2018 aan de muur. De wedstrijd werd georganiseerd door de Lions Club Son en Breugel e.o., op deze middag werden de prijswinnaars bekend gemaakt.

Door: Luc van de Wiel en Rob Peeters
Foto: Wil Feijen

De zaal was gevuld met deelnemende kinderen, hun ouders of begeleiders en andere belangstellenden. Tegen een decor van kleurrijke tekeningen zaten ze in 'gespannen afwachting' te wachten op de ontknoping.

Het thema 'Aardig zijn helpt' was door maar liefst 324 leerlingen van de groepen 7 en 8 uitgebeeld in even zoveel kleurige posters. De drie weken voor de prijsuitreiking waren de tekeningen te bewonderen in het Vestzak en was er de mogelijkheid geweest om op de mooiste tekening te stemmen, voor de publieksprijs. Dit jaar werd 393 keer gestemd, een record.

Om 16.00 uur precies opende Rob Peeters van de Lions Club de bijeenkomst en gaf daarna snel het woord aan wethouder John Frenken, die speciaal hier voor tijd had vrij gemaakt. In plaats van een toespraak stelde onze wethouder spontaan een leerlingenpanel samen. Er volgde er een goed gesprek over vrede, oorlog, vrijheid en hoe dit in de posters naar voren kwam. Daarna volgde de prijsuitreikingen.

Van iedere school werden een eerste en tweede prijs beloond met een boekenbon en een vrijkaart voor het mooie museum Bevrijdende Vleugels.

Maar wie hadden nu de drie hoofdprijzen gewonnen? Voor deze winnaars lag er nog een tweede vrijkaartje klaar en natuurlijk de rondvlucht over Son en Breugel vanaf Kempen Airport volgend voorjaar (als vanouds gesponsord door Rob Peeters van dierenartsenpraktijk 't Harde Ven).

De eerste prijs ging naar Lynn Schutjes. Omdat Lynn verhinderd was. werd haar prijs in ontvangst genomen door haar zusje en haar broertje. De tweede prijs werd gewonnen door Yannick Spanjers. De publieksprijs ging naar Luuk van Minos.

De posters van deze drie getalenteerde tekenaars gaan door naar de volgende ronde van de wedstrijd, wie weet wordt één (of meer) van deze tekeningen de beste van Nederland? Mocht dat zo zijn, ligt er een weekje New York in het verschiet!

De Lions Club wil de bibliotheek en het Vestzaktheater bedanken voor de medewerking en warme gastvrijheid. Evenals de sponsoren: dierenarts Rob Peeters en Museum Bevrijdende Vleugels. Dank gaat ook uit naar de vakjury: Willem Berkers en Catherine Witvliet, die een lange middag hebben staan zwoegen. En natuurlijk ook dank aan onze wethouder John Frenken voor zijn spontane medewerking bij het uitreiken van de prijzen.
Volgend schooljaar is de Lions Club weer van de partij met nieuwe Peace Poster wedstrijd. Graag tot dan!

Sponsoren en vrijwilligers, de dragers van het IJsfeest

Foto: Wil Feijen

Zonder de vele bedrijven die de ijsbaan financieel ondersteunen is de organisatie onmogelijk. Alleen aan de ijsbaan en het koelen ervan is Stichting IJsfeest afgelopen jaar zo'n € 65.000 kwijt geweest. En dat is zonder alle andere kosten zoals de tent van de schaatsverhuur, licht en geluid, het toilet en de horeca.

Bedrijven die Stichting IJsfeest willen helpen zijn dus onontbeerlijk. Hiervoor zijn twee soorten sponsorpakketten gemaakt. Eén waarbij de nadruk op de ijsbaan ligt en een funpakket waarbij het bedrijf direct ingeschreven is voor het Bavaria Bierpul Curlen, of een avond de beschikking heeft over de Curlingbaan. De prijsklasse ligt tussen de € 250 en € 1.000.

Naast een sponsorpakket is het voor een organisatie ook mogelijk een activiteit van Het IJsfeest de naam van het bedrijf te geven. Zo komt er al het Bavaria Bierpull curlen en het H@P Slotfeest. Wil je dat jouw bedrijf ook de naamgeving van een evenement draagt? Neem dan contact op via info@ijsfeestsonenbreugel.nl.

Een van de hoogtepunten van Het IJsfeest was afgelopen jaar de Sponsoravond. Dit besloten feest voor sponsoren werd opgeluisterd door Harrie Sijbers en Rob Verschuren. De opkomst was aanzienlijk en de sfeer geweldig. Een avond waar je als Sons en Breugelse ondernemer bij moet willen zijn.

Het IJsfeest zoekt vrijwilligers

Foto: Wil Feijen

Het IJsfeest kan niet bestaan zonder de inzet van veel vrijwilligers. Daarom zoekt het bestuur van de IJsbaan, die in de periode van vrijdag 14 december 15:00 uur tot zondag 6 januari 18:00 uur geopend is, diverse vrijwilligers die willen helpen.

Het IJsfeest kan gelukkig leunen op een vaste groep IJsmeesters die jaar in jaar uit zorgen voor de kwaliteit van de ijsbaan. Daarnaast is er een grote groep vrijwilligers en maatschappelijke stagiaires voor de organisatie van de kaartverkoop en schaatsuitgifte, en de toegangscontrole van de ijsbaan.

In totaal heeft het IJsfeest zo'n 1.800 uur aan vrijwilligersblokken. Als deze niet ingevuld worden loopt het openhouden van de ijsbaan gevaar en dat moet de gemeenschap van Son en Breugel niet laten gebeuren. Dus ben je ouder van schaatsende kinderen, een vriendengroep die wil helpen of wil je persoonlijk bijdragen aan het invullen van een van de vrijwilligersrollen? Meld je dan aan via vrijwilliger@ijsfeestsonenbreugel.nl. Als je al eerder als vrijwilliger gewerkt hebt word je binnenkort vanuit Stichting IJsfeest benaderd.

10 / 32

Adri Vogels al 77 jaar clubliefde voor SBC

Adri Vogels in het midden met het klusteam van SBC Foto: SBC

Adri Vogels werd bij zijn geboorte op 31 augustus 1941 door zijn grootvader als baby al aangemeld bij voetbalclub SBC. Adri was destijds het jongste lid van SBC. De Son Breugel Combinatie is na al die jaren nog steeds zijn lust en zijn leven en hij heeft altijd alles opzijgezet voor deze club. Hij heeft veel functies bij de club doorlopen. Begonnen als jeugdspeler, een talentje, die op zijn 15e al in het eerste speelde. Nadien was hij elftalleider, trainer, bestuurslid en de laatste jaren actief lid van het klusteam. Twee weken geleden werd hij in de bloemetjes gezet bij zijn afscheid als actieve kracht en werd bedankt voor zijn tomeloze inzet voor SBC.

Door: Arjen Strik
Foto: SBC

Ik schupte ze er hendig in
We spreken Adri geflankeerd door zijn broers Henk en Remy. Ze zijn zichtbaar trots op hun oudere broer. Op tafel ligt een fotoalbum vol met herinneringen van al die jaren. Ook staat er een fotolijstje met een zwart-wit foto. Ik zie een talentvolle jongeman in de sneeuw staan met een shirt in grijze en witte banen. De broers beginnen te vertellen over zijn carrière. Adri was speler van diverse jeugdteams van SBC en hij debuteerde als aankomend talent in 1956 in het eerste elftal. "Ik schupte ze er hendig in, "valt Adri ze bij. Een virtuoze voetballer, dat was v.v. EVV ook opgevallen. Maar destijds voelde Adri nog niks voor een overstap. Pas toen PSV zich meldde begon zijn voetbalhart echt te kriebelen. In het seizoen 1962/1963 nam PSV hem over van SBC voor het astronomische bedrag van maar liefst fl. 3.000,-. Hij werd semiprof. "Nou ja ik kreeg geen bedrag, waarmee je gelijk een dikke auto kon kopen. Het was een fooi als je dat vergelijkt met hoe ze nu betaald worden." Door tegenslag met zijn meniscus was hij het eerste jaar gelijk een half jaar uit de roulatie. Na zijn herstel trainde hij bij PSV maar bleef ook bij SBC spelen. Tot hij in juni 1963 definitief de overstap naar PSV maakte. Na veel duels in het tweede, als vaste reserve voor het eerste, diverse basisplaatsen in de hoofdmacht en een aanbieding van Roda JC op zak, wilde hij na 4 jaar terug naar zijn grote liefde SBC. "Dat was toch mijn kluppie," zegt hij mijmerend, terwijl hij bladert in het fotoalbum. Het idee weer samen te spelen met zijn broers Remy en Henk en zwagers Henk en Josef (verzorger), trok hem erg. Was dat uit heimwee of betrokkenheid bij de club?

Adri Vogels in het midden met het klusteam van SBC Foto: SBC

Echte clubliefde
Helaas speelde zijn meniscus weer op, waardoor hij op 34-jarige leeftijd moest stoppen bij het eerste. Adri is daarna in het vijfde gaan spelen en kreeg diverse aanbiedingen van prominente clubs om daar trainer te worden. Daar is hij nooit op ingegaan en bleef trouw aan SBC. Later trainde hij diverse jeugdteams en werd trainer van het eerste elftal. Met Peter van Helvoirt vormde hij een trainersduo. Ze werden gelijk kampioen. In totaal was hij tien jaar leider van het eerste elftal. Daarna was hij jarenlang lid van het seniorenbestuur, groepsleider van de seniorenelftallen en jaren actief in het strandvoetbal. Hij was de drijvende kracht achter het klusteam. Een team dat zorgt dat het sportpark Schuttersheide er pico bello bij ligt. Dat hij die activiteiten al die jaren kon doen, is mede te danken aan zijn vier jaar geleden overleden vrouw Ria. Zij kwam ook uit een echt voetbalnest. Haar vader, Marinus Scheepens, was één van de oprichters van SBC. Zij was een verdienstelijk voetballer in het vrouwenelftal. Ze was jeugdleider en werkte achter de bar in de kantine. Adri, met een knipoog: "Zo zag ze haar man ook nog eens."

Bijzondere anekdotes
"Wat is er in al die jaren veranderd in het voetbal?" vraag ik hem. Zonder te aarzelen zegt hij: "De mentaliteit. Vroeger werd alles opzijgezet voor het voetbal, daar was je de hele dag mee bezig. Tegenwoordig heeft de jeugd zoveel. Ze vinden het al moeilijk om 2x45 minuten zonder smartphone rond te lopen." Ik vroeg hem naar bijzondere anekdotes die hij vast moest hebben opgedaan in al die jaren. "Er schiet me niks te binnen, "zegt Adri bescheiden. Maar het gesprek ontaardt in een gesprek à la Voetbal Inside. Samen met zijn broers bekijkt hij het fotoalbum. Voormalig café De Ossekop aan de Nieuwstraat speelt een prominente rol in de verhalen. Dit was namelijk vroeger het clubhuis van SBC en aan de bar hebben ze samen heel wat uurtjes over voetbal gepraat. "Wat vind je van kunstgras?" vraag ik. Adri: "Dat is onvermijdelijk. We zijn nu een vereniging met meer dan 1100 leden in 70 teams. Als we alleen op gras zouden spelen, zou het veld in er het voorjaar al uitzien als een sportveld in de Sahara." Ook zijn kleinzoon Dex is actief als speler bij deze club. Adri: "Hij krijgt van mij één Euro per gescoord doelpunt. Laatst moest ik hem zeven euro betalen. Ik vroeg de uitslag van de wedstrijd aan deze slimme donder. Hij gaf aan: "We hebben gewonnen met 6-5. Ik was vergeten af te spreken dat een eigen goal niet meetelt." Humor dus, die er bij de jongste generatie al in zit.

Adri kan nog wel uren volpraten, de herinneringen komen bij hem en zijn broers weer boven over deze fijne Koninklijke amateurclub. Wij van DeMooiSonenBreugelKrant wensen Adri nog vele mooie momenten bij SBC. Elk afscheid is een nieuw begin.

12 / 32

Hiep hiep hoera, AutoMaatje Son en Breugel één jaar!

Foto: Wil Feijen

Op dinsdagmiddag 6 november jl. vierde het AutoMaatje-team de eerste verjaardag in het Vestzaktheater. Alle klanten, chauffeurs en belangstellenden waren uitgenodigd om het grote succes van AutoMaatje Son en Breugel te vieren, onder het genot van een kopje koffie of thee met een lekker stuk gebak, ter beschikking gesteld door 't Sons Bakhuys. De klanten die niet op eigen gelegenheid naar het Vestzaktheater konden komen, werden natuurlijk gehaald en gebracht door hun vertrouwde AutoMaatje-chauffeur. Wat was de opkomst groot! Ruim 100 mensen hebben samen met het AutoMaatje-team het eenjarig jubileum gevierd.

Een begrip
AutoMaatje is inmiddels een begrip in ons dorp. Er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. SonenBreugelVerbindt, waar AutoMaatje een onderdeel van is, is erg trots. Evelyn Kreukniet, hoofcoördinator, hield een toespraak, waarin zij vertelde over de samenwerking met Berkenstaete, haar drie assistent-coördinatoren en enkele feitjes over AutoMaatje. Zo staan er op dit moment 346 klanten ingeschreven, waarvan 212 mensen ook werkelijk gebruik hebben gemaakt van AutoMaatje. Er zijn in één jaar 1.627 ritten gereden, wat neerkomt op ongeveer 30 ritten per week, met als topweek 42 ritten! Al deze ritten worden gereden met maar 54 chauffeurs! U snapt wel dat Evelyn een noodoproep deed voor meer chauffeurs.

Ervaringen uitwisselen
Het was leuk om te zien hoe de mensen bij elkaar aan de tafel hun ervaringen vertelden over AutoMaatje en hoe blij ze waren met AutoMaatje. Sommigen kenden elkaar niet, anderen kwamen elkaar sinds lange tijd weer tegen. Dit resulteerde in adressen uitwisselen en AutoMaatje-ritten afspreken. Iedereen is het erover eens dat AutoMaatje een stukje eenzaamheid wegneemt, sociaal is en voor de mantelzorg ontlastend werkt. Dit werd nog eens bevestigd door de mooie ontroerende brief, die het AutoMaatje-team heeft ontvangen van één van haar klanten.

Er was iemand van de ANWB aanwezig, de oprichters van AutoMaatje. Hij gaf een groot compliment aan SonenBreugelVerbindt, omdat het de snelst groeiende organisatie in het land is. Kortom, het was een geslaagde middag, die erg gewaardeerd werd door de klanten.

Chauffeurs gezocht
Mocht u door het lezen van dit bericht denken: "Chauffeur bij AutoMaatje, dat lijkt mij wel wat!" meldt u aan via 0499 209 609 of www.sonenbreugelverbindt.nl. Wij kunnen dringend chauffeurs gebruiken. Klanten kunnen zich ook via dit nummer aanmelden. Ook zijn wij nog opzoek naar assistent-coördinatoren.

Aankomst Sinterklaas en zijn Pieten aanstaande zondag

Zondag is het weer zo ver, dan komt Sinterklaas weer aan in Son en Breugel. Dit keer heeft de Sint weer eens flink uitgepakt met nog meer Pieten. De boten zullen rond 14.00 uur aanmeren. Rond 14.30 uur zal de stoet koers gaan zetten naar het gemeentehuis onder muzikale begeleiding van Harmonie Pro Honore et Virtute. Via de deels Nieuwe route zal Sinterklaas rond 15.00 uur aankomen op het gemeentehuis. Daar zal Sinterklaas welkom geheten worden door onze burgermeester. Alle kinderen krijgen hier ook ruimschoots tijd om met Sinterklaas op de foto te gaan, hem een handje te geven of een tekening aan hem te geven. Ook zijn daar alle pieten aanwezig om de handen te schudden.

Wij hopen dat de meeste bezoekers op de fiets of lopend komen. Parkeer auto's zo min mogelijk op de route om alles veilig te laten verlopen en eventuele beschadiging aan voertuigen te voorkomen.

Steun
De Stichting Sint-Nicolaascomité kan een geldelijke steun niet missen. Veel kan er gebeuren door de vrijwillige bereidheid van vrijwilligers achter de schermen, maar er zijn een groot aantal niet geringe kosten, waaraan niet te ontkomen valt.
Denkt u hierbij maar eens aan de kleding, verzekering, gebruik van de boten en de ruim 500 kilo strooigoed.
Deze kosten worden jaarlijks door een aantal lieve aardige mensen opgebracht, die het comité een warm hart toe dragen.
Wij vragen u daarom vriendelijk een vrijwillige bijdrage over te maken op rekening NL78RABO0148298168 t.n.v. het Sint-Nicolaascomité.
Voor uw onmisbare steun willen wij u alvast hartelijk bedanken!
Wij wensen u allemaal veel gezelligheid tijdens de intocht van Sint-Nicolaas.

Stroop en poedersuiker in 't Kleijn Geluck

De gasten aan tafel bij restaurant 't Kleijn Geluck Foto: Wil Feijen

Woensdag 7 november werden de kinderen en jongeren van stichting MeeDoen Werkt S&B getrakteerd op pannenkoeken bij restaurant 't Kleijn Geluck. Het was een kavel, die tijdens de Goederen en Diensten veiling in april, gekocht werd door Leon Spierings en Hans Teulings van Spierbal on tour en nu door hen werd aangeboden aan deze jonge smulpapen.

Door: Adrie Neervoort

Pannenkoeken eten in stijl
Een beetje zenuwachtig kwamen de kids het restaurant 't Kleijn Geluck aan het Raadhuisplein binnen. Deze groep van 13 kinderen van stichting MeeDoen S&B was de eerste groep die uitgenodigd was voor het pannenkoeken eten in stijl. In totaal zouden er 34 kinderen en jongeren te gast zijn. Verdeeld over twee tafels namen ze plaats.

Uit de keuken kwam al de heerlijke zoete geur van gebakken pannenkoeken die eigenaar en chef-kok Rick Geven aan het bereiden was. In het restaurant stonden de obers al te popelen om deze lekkernij uit te serveren. Maar eerst hadden de culinaire gasten nog aandacht voor de sfeervolle en gezellige ambiance van een heus restaurant. Dit was daarom de gelegenheid om ze te vragen wat goede manieren zijn in een restaurant waar je ging eten. Verschillende dingen die je wel en niet zou mogen passeerden de revue. We werden niet teleurgesteld want deze jonge groep kende de zogenaamde gedragsregels van een restaurant al heel goed.

Een feestmaal voor dankbare lekkerbekken
De eerste pannenkoeken werden uitgeserveerd aan de gasten door Arrold van den Hurk en Alex Broks van de Goederen en Diensten veiling en Leon Spierings. Het feestmaal kon beginnen, maar eerst werden de gulle schenkers van deze smakelijke middag bedankt. Leon Spierings en Karin, die aanwezig was namens haar man Hans Teulings, kregen hiervoor mooie bloemen maar vooral een geweldig applaus. Er werd zo hard geklapt dat ook Rick Geven, die in de keuken achter het fornuis stond, het wel moest horen.

Arrold van den Hurk, Leon Spierings en Albert Broks serveren de pannenkoeken Foto: Wil Feijen
Karin Teulings (rechts) en Leon Spierings (rechts) krijgen de bloemen uit handen van Arrold van den Hurk Foto: Wil Feijen
17 / 32

Voor nieuwe Prins van Krutjesgat "Telt elke seconde"

Zaterdagavond 10 november in de zaal van café-restaurant De Zwaan is het behoorlijk druk op het podium neemt Prins Wim van der Heijden afscheid van zijn Krutjesrapers door zijn steek, scepter en cape weer terug te geven. En samen met zijn vrouw via beelden op het scherm even terug te kijken naar een mooi jaar. Met als verrassing een speciaal voor hem geschreven lied, gezongen door niemand minder dan Stef Ekkel

Door: Adrie Neervoort

Ook dit jaar werden de filmpjes van Jappie TV getoond aan het publiek. De fimpjes die samen met de aanwijzing de krutjesrapers een idee moeten geven wie de nieuwe prins is. Maar het zijn juist die filmpjes die, volgens de kenners veel Krutjesrapers op het verkeerde been zetten.
Ook dit jaar zaten de filmpjes weer goed in elkaar en zagen we verschillende bekende personen uit Son en Breugel in beeld.
Om exact 11.11 uur in de avond, arriveerde de Maserati uit de filmpjes bestuurd door Jasper van Zuuren zelf bij de Zwaan. Met op de achterbank de nieuwe prins. Misschien dat de auto's van de hulpdiensten, Brandweer, Ambulance en Politie een bijrol speelde in de filmpjes van Jappie TV, nu speelde zij, buiten opgesteld met zwaailichten de hoofdrol.
De deur van de Maserati opende zich en daar stond hij dan, de nieuwe prins van Krutjesgat 2019, Jarno Jurjus.
Voor wie hem nog niet kent, Jarno is geboren en getogen in Son en Breugel, getrouwd met Marielle en vader van vier kinderen.
Jarno is werkzaam als ambulancechauffeur en Officier van Dienst Geneeskundig bij de GGD Brabant Zuid Oost in de regio Eindhoven. Hij diende bij de Koninklijke Marine in Den Helder
en werkte als chauffeur bij van Rooijen logistiek en bij Van Happen Containers later ook als planner.

Hij is verbonden aan het Sinterklaas-comité in Son en Breugel en was vroeger gekend als Vorst van CV de Dommelsoppers, DJ van de Katjamata Discoshow in de Oase, DJ in Café de Pomp en hij werkte bij de pomp van Ed Tielemans aan de Wilhelminalaan. Hij houdt van motorrijden en is fan van voetbalclub PSV, waarbij hij voor zijn werk ook nauw betrokken is.

Zijn motto voor carnaval in 2019 luidt: Mi dizze prins telt elke seconde!
Het MooiSonenBreugelTeam wenst Prins Jarno samen met alle Krutjesrapers en Krutjesraperinnekes een geweldig MOOI carnaval toe

Sons Kamerkoor zingt sereen uit de loopgraaf

Foto: Wil Feijen

De uitvoering van het Sons Kamerkoor, zondag in de Sint-Genovevakerk in Breugel, stond in het teken van de eerste wereldoorlog. Onder inspirerende leiding van dirigent Marie-Astrid Vermaas bracht het koor religieuze en profane liederen uit de muziekgeschiedenis over oorlog en vrede. Voor dit thema van het najaarsconcert was gekozen omdat op het elfde uur van de elfde dag van de elfde maand van 1918 de kanonnen zwegen. De Eerste Wereldoorlog was voorbij. Een eeuw later gaf het Sons kamerkoor op deze datum haar najaarsconcert. Het leek hun passend om hierbij muzikaal stil te staan op deze dag van rememberness.

Door: Arjen Strik
Fotos: Wil Feijen

Het gedicht In Flander Fields van John McGrea en de klaproos (poppy) vormde de start van dit concert. Deze dichter en militair werd een symbool van de oud strijders. Na het mooie orgelspel van Axel Wernstedt bij het binnenlopen van de kerk, begint het programma met het voorlezen van dit gedicht door onze jeugdige tweetalige plaatsgenoot Megan Hopkins. Een mooi gedicht 'the Poppy's blow'. Jammer alleen dat het slecht verstaanbaar was in de kerk. Gelukkig stond het afgedrukt in het programmaboekje.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Het programma zag er veel belovend en bestond uit twee delen, liederen over oorlog en liederen over vrede. Het koor nam hun gehoor mee op een muzikale reis door de muziekgeschiedenis. Het koor heeft een aangenaam slanke klank, met muziekstukken die sereen, meditatief en verstild gebracht werden. Muziek die oproept tot overpeinzing.

Het concert begon met een deel uit een requiem van Haydn, Libera me, domine. Bevrijd mij, Heer, van de eeuwige dood. De wat onzekere inzet van de mannelijke zangers werd hersteld toen het koor inzette. Het tweede nummer was Lacrymosa uit het requiem van Mozart. Een stuk dat liefelijk gebracht werd door het koor maar wat mij betreft best wat meer mag spetteren en knetteren. Het hoogtepunt voor mij uit dit deel van het programma was O salutaris hostia een onderdeel van de `messe a trois voix' van André Caplet. Een mis voor een driestemmig vrouwenkoor. A-capella werd duidelijk wat een pretentie er schuilt in dit koor.

Als intermezzo werd het gedicht Vrede van Toon Telgen voorgedragen. Uit het tweede vredesgedeelte maakte And I saw a new Heaven indruk. Met mooie orgelbegeleiding kwam het koor tot bloei en liet horen wat het in huis heeft aan klankkleur en samenzang. This is my song, een hymne over de vrede op de melodie van Finlandia van Jan Sibelius vormde voor mij het hoogtepunt van de middag. Onder een stevige orgelpartij kon het koor losgaan en het leek wel of de handrem losgegooid werd. Vol overtuiging werd de boodschap gezongen: God van alle volken, ik zing dit lied van vrede voor landen ver weg en voor het land waarin ik woon.

Al met al een smaakvol en sober uitgevoerd concert. Het repertoire is zorgvuldig gekozen. Wat mij betreft mag dirigent Marie-Astrid Vermaas iets meer expressie in de uitvoering van het koor en in de muziekstukken leggen. Mooi kan daardoor memorabel worden.

Nederlands bekende saxofonist Tony Vos en gastsoliste SaraLee bij Plein Public

Tony Vos Foto: Tony Vos

Son en Breugel - Als je van Jazz houdt kun je dit optreden op 24 november niet missen. De legendarische saxofonist Tony Vos, samen met zijn muzikale vrienden en zijn dochter, treedt op bij Plein Public in de Boerderij in Breugel. Hij speelde met grote namen als Pim Jacobs, Paul Acket, Piet Noordijk, Rob van de Broeck en vele anderen. Zijn leeftijd (87) speelt geen rol, hij componeert en arrangeert nog dagelijks en geniet daar met volle teugen van.


Tony is van onschatbare waarde geweest als een van de nestoren van de Nederlandse Jazz. Een korte samenvatting van zijn muzikale leven doet hem tekort. Hij speelde met een keur van bekende Nederlandse artiesten: Paul Acket, Herman Schoonderwalt, Jazz-behind-the-dykes, Piet Noordijk, Pim Jacobs, John Engels, Han Bennink, Rob v.d.Broeck, Mischa Mengelberg, Cuby & Blizzards, Ekseption, Boudewijn de Groot, en in Eindhoven zijn makker Henk Coolen. Ooit was hij de beste altsaxofonist van Nederland.
En op 24 november speelt hij bij Plein Public in Breugel. Samen met zijn doorgewinterde muzikanten Walter Vergeer en Jan van den Boomen. Zijn dochter SaraLee die als gastsoliste optreedt, maakt dit legendarische optreden helemaal bijzonder.

Gastsoliste dochter SaraLee
SaraLee Vos (1979) heeft zich van jongs af aan laten inspireren door grote jazz-zangeressen als Billie Holliday, Ella Fitzgerald en Sarah Vaughan, maar ook door musici als Prince en Jimi Hendrix.
Daaruit heeft ze een eigen opvatting gedestilleerd: een authentiek warm jazzgeluid met soul en gospelinvloeden, flexibele improvisaties, en een ijzersterke timing.

Gepassioneerde muzikanten
Voor Walter Vergeer was muziek al van jongs af aan zijn grote passie. De piano is voor hem verweven met het leven en hij kan het spelen niet laten. De mooie harmonieën in de Jazz blijven hem boeien. Regelmatig begeleidt hij solisten en speelt contrabas voor de hobby.
Jan van den Boomen studeerde contrabas aan de conservatoria van Maastricht en Genève. Hij speelde met talloze bekende en onbekende ensembles in zowel de klassieke- als jazzwereld. Jan was mede-oprichter van twee jazz-stichtingen en speelde in dat kader met talloze bekende Nederlandse jazzsolisten. Breed ontwikkeld en van alle markten thuis speelt hij nu ook met de Amsterdamse singer-songwriter Joep van Leeuwen.

Unieke avond
Het belooft een optreden te worden waar nog lang over nagepraat gaat worden. Wil je dit meemaken? We starten om 20.30 uur in de Boerderij, Leeuwstraat 2 in Breugel. Kom op tijd want je kunt hier niet lang genoeg van genieten. De prijs voor dit unieke optreden bepaal je zelf, want in de pauze gaat de organisatie met de pet rond.
Kijk ook eens op www.boerderijbreugel.nl of lees meer over Tony Vos op wikipedia/ Tony Vos

GETUIGEN GEZOCHT

In de nacht van zaterdag 10 november op zondag 11 november heeft er een aanrijding plaatsgevonden op de kruising Heistraat / Boslaan omstreeks 3 uur.

Daarbij raakte een voertuig zwaar beschadigd en reed een ander voertuig na de aanrijding door.
Het voertuig dat doorreed en de bestuurder zijn inmiddels bekend bij de politie.
Toch word er nog een oproep gedaan aan een getuige van dit ongeval om zich te melden.
Het gaat om een fietser die getuige was van het ongeval. Deze fietste rond dit tijdstip over het kruispunt richting de Europalaan, En heeft de bestuurder van wie het voortuig achter bleef op de Boslaan nog gesproken.
Wil deze fietser zich melden via redactie@demooisonenbreugelkrant

De reis om de wereld maakt tussenstop op scholen in Son en Breugel

Foto: PHEV

"Bij een storm zijn de golven heel hoog en de lucht is wild en grijs. Ik denk dat het dan best wel spannende muziek is". Zo antwoordde een van de leerlingen uit groep 5 van basisschool de Harlekijn de vraag van "juf" Maaike op de vraag wat voor muziek je tijdens een storm kan verwachten.

Door: Hans Waals

Afgelopen vrijdag vonden de eerste workshops van het project de Reis om de wereld in 80 dagen van Harmonie Pro Honore et Virtute plaats. In de maand november bezoeken een aantal muzikanten de groepen 5 en 6 van enkele basisscholen in Son. Maaike Filmer is (nog) niet een echte juf, maar als Hobo-speelster in het Harmonieorkest en 4e jaars PABO-studente een uitstekende kandidaat om deze kinderen te laten groeien. Samen met Judith Bauwens nam ze de leerlingen van de Harlekijn en de Stokland mee op reis. "Op deze muziek dansen we thuis ook wel eens", merkte een meisje op toen tijdens de workshop een oosters fragment gehoord werd als een van de muziekstijlen van de wereld.

Ook het raadspel "welk instrument uit het orkest hoor je nu" sloeg goed aan bij de kinderen. Ja, een hobo klinkt echt anders dan een saxofoon, of een trompet. En nee, het zijn niet allemaal toeters, wel blaasinstrumenten. Wil je zien hoe we ze bespelen, kom dan ook naar een voorstelling. Aan het einde van de workshop kregen alle kinderen een informatieve kleurplaat uitgereikt om hun eigen muziekavontuur in te kleuren. De totstandkoming hiervan is gesponsord door Boudewijns Schoenen, die het mogelijk maakte dat de Harmonie de kleurplaat op alle basisscholen kon uitreiken.

Dat de kinderen erg enthousiast waren over de workshop bleek wel uit de vele vragen van de kinderen. Over de reis, de muziekinstrumenten en ook over de voorstellingen. Som ook uit een verrassende hoek. "Mevrouw, als ik dan naar de voorstelling kom, mag ik dan ook een handtekening van u?" Natuurlijk krijgt hij die. En naast genieten van de voorstelling zelf kunnen de kinderen (en ook hun ouders trouwens) ook meedoen met een "meet & greet" met de muikanten en hun instrumenten, een workshop buikdansen, of het probeercircus en genieten van heerlijke hapjes. "Ja die gaat mijn moeder maken", klinkt het verrassend uit de mond van een jongetje van groep 5. Geweldig om te zien hoe je als lokale harmonie verbinding kan maken in het dorp met het thema Reis om de wereld.

Zoals al eerder vermeld is de belangstelling voor de Reis om de wereld erg groot. De voorstelling van zaterdagavond is vrijwel uitverkocht en voor de middagvoorstellingen gaat de verkoop nu hard. We zijn blij met de initiatieven van diverse clubs om met een aantal mensen samen te komen. Dus, denk je er over om nog kaarten te kopen, wees er dan snel bij. Kaarten à € 7,50 zijn nog verkrijgbaar bij Boudewijns Lederwaren, Cafetaria Spierings, of te bestellen per mail via kaartverkoop@phev.nl. De Harmonie maakt van elke voorstelling een ware belevenis voor uw gezin, buurtgenoten, of vrienden. Ook mogelijk als een origineel Sinterklaascadeau. Onze laatste reisinformatie is te vinden op www.phev.nl/reisomdewereld

Zaterdag en zondag 8 en 9 december 2018, Vestzaktheater Son en Breugel

Een mooie dag voor de Mantelzorg

LEVgroep Son en Breugel, de maatschappelijke instelling aan de Europalaan die zorgt voor welzijn, leven en verbinden, organiseerde op zaterdag 10 november de dag van de mantelzorg in het Vestzaktheater. Op deze jaarlijkse dag worden de mantelzorgers in de gemeente gewaardeerd en in de schijnwerpers gezet.

Door Nannie van den Eijnden en Adrie Neervoort

Foto Wil Feijen

Wethouder John Frenken opende de dag met een hartelijk welkomstwoord en ging in gesprek met de aanwezige mantelzorgers. Hij vroeg waar ze behoefte aan hebben en wat het betekent om mantelzorger te zijn. Vaak word je dat ineens en waar kun je dan terecht met vragen? Hoe integreer je de zorg voor de ander in je leven? John overhandigde één mantelzorger de persoonlijke bedankbrief met vergoeding van de gemeente en een grote bos bloemen. Alle mantelzorgers die zijn aangemeld bij Steunpunt Mantelzorg konden deze waardering van de gemeente die dag zelf in het theater ophalen. Sylvia Corsten van de Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers Son en Breugel vroeg de mantelzorgers om een wensenlijst in te vullen, die speciaal voor hen is opgesteld om te inventariseren waar ze tegenaan lopen en waar ze behoefte aan hebben.
Er was een leuk programma samengesteld met een heerlijke, uitgebreide high tea, een live optreden van accordeonist Rob des Bouvrie begeleid door Henk van Beckum op de contrabas en muziek van DJ Lucky (Luuk, 14 jaar).

Op de Dag van de Mantelzorg worden alle mantelzorgers even in het verdiende zonnetje gezet. Elke mantelzorger heeft zijn of haar eigen verhaal. Zo vertelde Rina van Remmen-Egberts hoe zij haar vader van 98 jaar met veel liefde zes maanden per jaar in huis neemt. Een man die ondanks zijn hoge leeftijd zeer vitaal is, maar toch dagelijks hulp nodig heeft. Als dochter ziet Rina het min meer als haar taak om haar vader te verzorgen. Dit doet zij samen met haar zus, die haar vader de ander 6 maanden van het jaar in huis neemt. Zelfstandig wonen is geen optie meer voor haar vader.

Mantelzorg kan ook een uitbreiding zijn van de zorg die je al hebt voor je kind. Zo blijkt uit het verhaal van een andere moeder die mantelzorger werd. Vrij snel na de geboorte van haar kind merkte zij dat er dingen bij hem anders gingen dan bij haar oudste zoon. Na veel onderzoeken en gesprekken met deskundigen en artsen bleek dit ook zo te zijn. Er was sprake van afwijkend gedrag en het kind kreeg een 'label'.
"Maar je wilt als moeder wel het beste voor je kind, dus gaat de aandacht uit naar zijn ontwikkeling en maak je keuzes in zijn belang. Keuzes die je als moeder kunnen beperken in je eigen ontwikkeling. Je stopt met werken, maar ook met je financiële toekomst. Natuurlijk red je het wel als gezin, mede op het salaris van je partner, maar je maakt je daardoor wel erg afhankelijk en levert zeker op je pensioenopbouw vreselijk in. Toch speelt dit, bij de beslissing om je rol als mantelzorger op te pakken, nooit een rol. Maar het is een opoffering die naast alle ander zaken erg onderbelicht blijft," volgens de vrouw. Zou ze het terugkijkend anders gedaan hebben? "Nee," is haar antwoord. "Wij hebben als gezin deze keuze gemaakt en hebben zeker voor mijn zoon heel veel bereikt. Toch was het beter geweest als we de financiële gevolgen op langere termijn wat helderder hadden gehad, want in eerste instantie kijk je naar de gevolgen op korte termijn."

De jonge mantelzorger
Speciaal voor de jonge mantelzorgers was er vanaf 17.00 uur een verwenavond boordevol leuke activiteiten georganiseerd, die begon met allemaal samen heerlijke frietjes eten van cafetaria Henries Place . Ze konden tafelvoetbal spelen, nagels lakken, schilderen, foto's maken, dansen op de muziek van DJ Lucky, meedoen aan een loterij met leuke prijzen en er was een karikaturist. Alle mantelzorgers konden elkaar die dag ontmoeten, hun verhalen delen en hun zorgen even vergeten. De sfeer in het theater was de hele dag geweldig.

Steunpunt Mantelzorg
Er zijn veel mantelzorgers in onze gemeente. Het Steunpunt Mantelzorg Son en Breugel wil graag weten wie zij zijn en hen ondersteunen. Als u zich aanmeldt bij dit steunpunt ontvangt u individuele begeleiding en algemene informatie, de gratis nieuwsbrief, een uitnodiging voor het mantelzorgcafé en komt u mogelijk in aanmerking voor de gemeentelijke mantelzorgwaardering.

email: steunmantelzorg.sonenbreugel@levgroep.nl
telefoon: 0499 - 49 14 70

Mantelzorger, je kunt 't zomaar ineens zijn…

Ontdek ondernemend Laarbeek bezoek de Open Bedrijvendag

Zestien lokale bedrijven in de gemeente Laarbeek stellen op zaterdag 17 november van 10.00 tot 14.00 uur hun deuren open om zich te presenteren aan de inwoners van onze regio. Diverse branches en ondernemingen doen mee aan de eerste Open Bedrijvendag Laarbeek. Kom jij ook langs om te kijken wat Laarbeek te bieden heeft?

Voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat er nu eigenlijk allemaal gebeurt achter de gesloten deuren, is er genoeg te zien en te beleven. En dat geldt natuurlijk ook voor iedereen die op zoek is naar een leuke stageplaats of interessante baan, dicht bij huis. De Open Bedrijvendag Laarbeek is een initiatief van Stichting Parkmanagement Laarbeek. Medeorganisator Niels Rutten, vertelt: "Het idee achter de bedrijvendag is simpel: laten zien wat je in huis hebt! Het gaat om de beleving. Op een beurs kan een ondernemer zijn bedrijf promoten achter een tafeltje, nu kan hij zijn bedrijf laten zien en eventuele potentiële werknemers ontmoeten." Niels benadrukt dat de open dag niet alleen voor die doelgroep is bedoeld. "We willen de regio kennis laten maken met de deelnemende bedrijven uit Laarbeek. Er zijn zoveel bedrijven die men niet kent; 'onbekend maakt onbemind' is de achterliggende gedachte."

Deelnemers
Aan de eerste Open Bedrijvendag Laarbeek nemen de volgende bedrijven deel: Kusters Goumans, Swinkels Family Brewers, Van Kaathoven Grond- en Sloopwerken, Artex, Formula Air, Leenders RVS Industrie, Autobedrijf SARO, Hoffmann Groep, Van Uden – Bekx Transport, TON Projectstoffering, MyMicroGroup, H&S Besturingstechniek, Ebm-papst Benelux, Nossin, Staadegaard en Brandweer Zuidoost-Brabant.

Wees welkom!
Je bent van harte welkom op 17 november tussen 10.00 en 14.00 uur bij bovenstaande bedrijven. Zij zijn duidelijk te herkennen als deelnemer van dit event aan de buitenkant van hun bedrijf. Bij de bedrijven zijn plattegronden beschikbaar waarop je ziet welke bedrijven er meedoen en waar je deze in Laarbeek vindt. Voor meer informatie ga je naar www.openbedrijvendaglaarbeek.nl.

Concert "Advent en kerst – muziek uit vele landen"

Carminis MarkFotografeert.nl

Op zaterdag 8 december is er een concert in de serie van Klassiek in de Kerken. Het Carminis Consort brengt muziek voor advent en kerst in dit, hun tweede optreden in Boxtel. Het ensemble is gespecialiseerd in het barokke repertoire voor twee sopranen en continuo. Uitvoerenden zijn de sopranen Ineke Baksteen en Margareth Iping, Juun Voorhoeve op viola da gamba en barokgitaar en Tjalling Roosjen op klavecimbel en orgel. Er klinkt muziek uit vele landen - Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italie en Spanje – van eind 14e eeuw tot begin 18e eeuw.

Het concert is in de Protestantse Kerk, Clarissenstraat 18, Boxtel, van 16.00 tot 17.00 uur zonder pauze. De toegangsprijs inclusief een drankje na afloop is € 15, kinderen t/m 12 jaar € 10. Reserveren is aanbevolen: reserveren@klassiekindekerken.nl.

De sopraan Ineke Baksteen zat als kind op een kinderkoor en volgde pianolessen. Op latere leeftijd is zij verder gegaan met muziek door lid te worden van een oratoriumkoor. Daar werd zij gegrepen door de klassieke zang. Zij studeerde aan de Schumann-academie en zong bij diverse koren (waaronder Bachkoor Holland) en werkte met dirigenten als Peter Dijkstra, Roy Goodman en Jan Willem de Vriend.

Margareth Iping begon met dwarsfluit spelen in een harmonieorkest. Later kwam zij met dat instrument op het conservatorium van Amsterdam. Daar ontdekte ze de veelzijdigheid van vocale muziek, koos voor de zangstudie en studeerde af bij Margreet Honig. In 2003 ging zij het onderwijs in, specialiseerde zich als dramadocente en is sinds 2007 verbonden aan de Kathedrale Koorschool in Utrecht. Zowel Margareth als Ineke zingen in het Basilius College, wel bekend van optredens in de basiliek.

Na haar studie psychologie heeft Juun Voorhoeve toch gekozen voor de muziek. Ze heeft de opleiding klassiek gitaar en kamermuziek gevolgd aan het Rotterdams conservatorium. Vanuit de liefde voor oude muziek is Juun gambalessen gaan nemen en is inmiddels een gewaardeerd begeleider op de violone en viola da gamba. Daarnaast speelt ze barokgitaar.

Klavecinist Tjalling Roosjen speelde al op jeugdige leeftijd piano en kreeg van zijn vader de liefde voor de kerkmuziek overgedragen. Hij behaalde in 1978 zijn Kerkmuziekbevoegdheden voor orgel en cantoraat. Met organist Jean Telder gaf hij decennia lang concerten voor twee orgels of orgel-vierhandig. Momenteel is hij actief met orgelconcerten en als klavecinist en organist van het Carminis Consort en het barokensemble Joffer Bartolotti.

Volgende concert met cellos
Het volgende concert is op zaterdag 9 februari om 16.00 uur. Vier professionele cellistes laten cellomuziek horen in diverse combinaties van solo tot kwartet. En zelfs met z'n tweeën op één cello! Zij zorgen voor ontroering en humor in ziekenhuizen met het project Muziek aan Bed.

De organiserende werkgroep 'Klassiek in de Kerken' (www.klassiekindekerken.nl) stelt zich ten doel (licht-)klassieke uitvoeringen van een hoogwaardig niveau te realiseren, gebruikmakend van de majestueuze Sint Petrusbasiliek en de intieme Protestantse Kerk. Contactpersoon is Kees Doevendans, k.doevendans@telfort.nl.

OLAT winterseriewandeltocht vanuit Oeffelt

Foto: OLAT

Op zondag 18 november ligt de start van de wandeltocht in het oosten van Noord-Brabant. Het is een geheel andere omgeving als waarin OLAT meestal wandelt, een gebied met veel water. Alle routes volgen een gedeelte van het Duits Lijntje, wat onder Oeffelt nu een mooie houtwal is geworden.

We wandelen langs de plas Kleine Vilt en via de Moerbaan dwars door de plas Grote Vilt. Twee mooie natuurgebieden. Bij de plas Grote Vilt hebben we ook onze eerste wagenrust ingericht. Verderop wandelen we wandelen dwars door het natuurgebied Maasheggen, ook in de herfst een fijn gebied om te vertoeven. Afhankelijk van de afstand gaat de wandeling verder door de uiterwaarden van de Maas, houden we een caférust bij 't Veerhuis aan de Maas en duiken wederom de Maasheggen in bij de Oeffeltse Meent. De wandeling komt via Sint Agatha bij Cuijk. Daar volgt de langste afstand de Maasboulevard en wandelt om de Heeswijkse Plas. Na een korte doorsteek komen we bij Linden bij de oevers van de Kraaijenbergse Plassen. Via Vianen en de mooie natuur rond het buurtschap Zevenhutten gaan we verder naar Sint Agatha. Hier wandelen we door de fraaie Kloostertuin van de Kruisheren en houden een caférust in het Bezoekerscentrum van het Klooster, waar we kunnen genieten van de lekkere kloosterkoek. Daarna volgt opnieuw een fraai stuk van de Maasheggen. Midden in dit natuurgebied staat de laatste wagenrust waar we kunnen genieten van een lekker kopje soep. Daarna terug naar de startlocatie in Oeffelt waar we hopelijk voldaan kunnen terugkijken op een fraaie herfstwandeling.

Startlocatie is Gemeenschapshuis Kleppenburg, Europlein 4, 5441 BK Oeffelt (Gemeente Boxmeer). Alle afstanden mogen vanaf 08.00 uur starten. De ervaren wandelaars kunnen wandelen op de 40, 30 of 20 km. Voor degenen die minder willen wandelen en voor families met kinderen kan men tot uiterlijk 12.30 uur ook starten op de 15 of 10 km. Men moet om 17.00 uur weer terug zijn op de startlocatie. Onderweg heeft OLAT 3 wagen- en 3 caférustposten ingericht. Er hangen pijlen en men krijgt een routebeschrijving mee, waardoor de routes eenvoudig zijn te wandelen. Kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding genieten 50% korting op het inschrijfgeld. Uitgebreide informatie vindt u op www.olat.nl/winterserie waar vooraf ook de route middels GPS tracks zijn te verkrijgen. Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen via e-mail: dagtochten@olat.nl.

Acrobatisch danstheater in De Blauwe Kei

Circus Driftwood Foto: Kate Pardey

Op zondag 18 november om 15.00 uur is het acrobatische danstheater Casus Circus te zien in De Blauwe Kei in Veghel. Het Australische gezelschap laat de voorstelling Driftwood zien in de Grote Zaal van De Blauwe Kei. De voorstelling is een combinatie van acrobatiek en dans en wordt ondersteund door prachtige muziek.

De artiesten van Casus Circus vertellen in de voorstelling over hun drang naar menselijk contact en hoe dit een houvast geeft om te overleven. Casus Circus is met haar voorstellingen in meerdere landen geweest. De groep won meerdere onderscheidingen, zoals de titel Best Circus & Physical Theatre op het Adelaide Fringe Festival in 2016. Na het succes van de voorstelling Knee Deep, die in 22 landen is uitgevoerd, is Casus uitgegroeid tot een bedrijf met zestien acrobaten, bestaande uit drie casts die internationaal touren met de voorstellingen Knee Deep, Chasing Smoke, You & I, Tolu en Driftwood. "A dazzling performance which demonstrates that beauty and power of the body can be the same thing" (Ed Fringe Review).

Kaarten voor Casus Circus kosten € 22,50 (inclusief een drankje) en zijn te bestellen via www.blauwekei.nl, telefonisch via 0413-342555 of aan de theaterkassa op werkdagen tussen 13.00 en 17.00 uur.

Nieuwe kunstwerken op rotondes in Son en Breugel bekend

Skyline van Patrick van Beverloo Foto: Projectgroep Rotondekunst

De expositie in het gemeentehuis van de zes inzendingen voor de rotondes aan de Kanaalstraat en aan de Rooijseweg (Ovatonde) ligt alweer enkele weken achter ons. De inzendtermijn was sinds 21 oktober gesloten. Waarom heeft het dan zo lang geduurd alvorens er een definitieve keuze is?

Imke Segers vertelt: "In 2017 was de keuze snel gemaakt; zowel de stemmers/inzendingen van binnen als van buiten Son & Breugel waren unaniem. Nu was de diversiteit vele malen groter en kwam er uit beiden een andere Top 3 van meest gekozen ontwerpen. Uiteindelijk hebben we gezamenlijk besloten om de inwoners de stemming te laten bepalen en zijn de Poorten van Hoop van Juul Rameau en de Skyline van Patrick van Beverloo als winnaars uit de bus gekomen. Wanneer alles volgens planning verloopt, zal de Skyline in mei 2019 het levenslicht gaan zien. Op de Ovatonde zal in september, tijdens de festiviteiten van Son en Breugel 75 jaar bevrijd, Poorten van Hoop de rotonde gaan sieren".

Maar voordat het zo ver is, zal eerst op 14 december om 16.00 uur De Schemerlamp op de Boslaan feestelijk worden onthuld door burgemeester Hans Gaillard, de kunstenaars en de jeugdgemeenteraad.
Het Stakenburgfonds bedankt alle mensen die gestemd hebben en voor de actieve bijdrage en de vele positieve reacties via de website van het Stakenburgfonds.

"We wisten dat dit een groot project zou worden en dat het de tongen los zou maken. Maar dat het zo positief ontvangen zou worden, hadden we nooit durven dromen. Het is verschrikkelijk dankbaar en uitdagend om aan zo'n groot project te mogen werken dat ook voor de toekomst de toegangswegen van 'ons' Son & Breugel gaat veranderen en vooral het dorp nog een stukje mooier gaat maken!!" Aldus een enthousiaste Brigit Hulsman en Imke Segers namens Het Stakenburgfonds & De projectgroep Rotondekunst

Poorten van Hoop van Juul Rameau Foto: Projectgroep Rotondekunst
Skyline van Patrick van Beverloo Foto: Projectgroep Rotondekunst
Poorten van Hoop van Juul Rameau Foto: Projectgroep Rotondekunst

Mykonos trotse shirtsponsor van Handbalvereniging Apollo

Eigenaar Yanis van Grieks specialiteiten restaurant Mykonos toont het shirt omringd door het C team Foto: Apollo

Son en Breugel - Wat begon tijdens een ruilspel op de HV Apollodag met een ei, en via kleine stapjes resulteerde in een uur zaalhuur betaald door Mykonos, heeft uiteindelijk geleid tot een shirtsponsoring.

Vanaf deze week prijkt op de rug van het gemengd C-team van Apollo de naam van Grieks specialiteiten restaurant Mykonos. Eigenaar Yanis draagt de sportende jeugd van Son en Breugel een warm hart toe, en reageerde dan ook enthousiast op het verzoek om de naam van zijn restaurant naast die van SonSport op de shirts te plaatsen. Onder zijn enthousiaste toejuichingen speelden de C-jeugd een zeer goede wedstrijd tegen koploper de Sprint, welke helaas nipt verloren ging.
 

Eigenaar Yanis van Grieks specialiteiten restaurant Mykonos toont het shirt omringd door het C team Foto: Apollo

F-toernooi Apollo groot succes

Foto: Apollo

Ruim 50 kinderen rond de 7 jaar speelden zaterdagochtend een handbaltoernooi in de heropende sporthal de Landing. Met groot enthousiasme, zonder scheidsrechters en met veel sportiviteit werd er op 3 veldjes tegen elkaar gestreden. Na afloop van elke wedstrijd werden en ook nog shoot-out genomen, waarbij elk kind richting de goal kan om te scoren. Op de momenten dat er geen wedstrijd werd gespeeld vermaakten de kinderen zich met spelletjes en kleurplaten. Aan de gemoedelijke sfeer en grote sportiviteit kunnen veel oudere sporters een voorbeeld nemen. Dit was handbal in de zuiverste vorm.

Handbal vereniging Apollo

Uitslagen 10-11 november
Habo '95 HS1 - Apollo HS1        27-20
Apollo E1 - Swift E1                4-15
Apollo D1 - Bergeijk D1                12-34
Apollo HC1 - De Sprint HC1        17-26
Apollo DA1 - Helios '72 DA1        18-13
Apollo DS1 - Helios '72 DS1        18-19
Apollo HS2 - Groene Ster HS1        28-27
Apollo HS3 - Swift HS2                12-28
Achilles '95 HB1 - Apollo HB1        24-17

Programma 17-18 november
17 november
11:00 uur THW Tijgers HC1 - Apollo HC1
20:30 uur Apollo HS1 - Snelwiek Rotterdam HS1

18 november
09:05 uur Apollo E1 - E.H.V. E1
10:00 uur Apollo D1 - Bouwcenter Centen HVW D1
10:50 uur Apollo DA1 - Bergeijk DA1
12:00 uur Apollo HB1 - Tremeg HB1
13:10 uur Apollo DS1 - Bouwcenter Centen HVW DS1
14:30 uur Apollo HS2 - Bouwcenter Centen HVW HS1
15:45 uur Apollo HS3 - E.S.Z.V. Oktopus HS2

Waterpolodames Argo zwaar onderuit

De waterpolodames van Argo hebben afgelopen weekend een flink pak slaag gekregen van de dames van Aquamigos uit Waalwijk. Voorheen altijd een gelijkwaardige tegenstander, maar dit seizoen lijkt het team van Anja van Wanrooij toch echt het gevecht tegen degradatie aan te moeten gaan.

Argo heeft een behoorlijk nieuw team, waarbij de automatismen waar voorheen op teruggevallen kon worden, geheel verdwenen lijken te zijn. Positieve nieuws is wel dat het team aan het bouwen is richting toekomst. Met jonge speelsters als Naomi vd Ven, Sterre van den Oever, Linda Hanegraaf en ook Carlijn Bosma in de selectie is het op zich geen schande om te verliezen van een prima tegenstander als Aquamigos. Daarnaast had Hans Bax, coach van de tegenstander en oud-trainer van Argo, goed gebruik gemaakt van de voorkennis over zijn oude team. Hierdoor werd het een aantal speelsters van Argo goed moeilijk gemaakt.
Binnen 1 partje stond Argo al tegen een 0-5 achterstand aan te kijken. Aquamigos counterde er flink op los en kwam iedere keer weer met een overtal situatie voor de goal van Naomi vd Ven, die overigens een prima vervangster was van Yvonne vd Vorstenbosch in deze wedstrijd. Na deze wervelwind kwam Argo wat beter in het spel maar het niet verzilveren van grote kansen zorgde ervoor dat het verschil groot bleef. De einduitslag van 5-14 komt hard aan, maar is een juiste weergave van het krachtsverschil tussen beide teams.

Uitslagen
AquAmigos - B jongens 12-4
D gemengd - AquAmigos 2-12
Dames 1 - AquAmigos 5-14
Dames 2 - Waterproof 5-8
BZ&PC - Heren 2 13-11

Programma
Zaterdag:
Aegir - D gemengd in Ir. Ottenbad te Eindhoven 15:45 uur
DBD - C gemengd in ZIB te Best 15:45 uur
Nayade - Heren 1 in TU/e bad te Eindhoven 16:25 uur
Nayade - Dames 1 in TU/e bad te Eindhoven 17:15 uur
SWNZ (SG) - Dames 2 in Molenheide te Schijndel 19:00 uur
Heren 2 - BZ&PC in ZIB te Best 19:15 uur

Heren 1 VC Pieter Brueghel blijft punten pakken

Niels van heren 1 in de aanval tegen VC Deurne Foto: VC Pieter Brueghel

Heren 1 speelde de afgelopen weken twee uitwedstrijden tegen Nuvoc en VC Deurne. In deze competitie de sterkere teams. VC Pieter Brueghel kwam twee keer goed voor de dag, maar vergeet soms de trekker over te halen.

Nuvoc uit Veldhoven is vorig jaar ongeslagen kampioen geworden in de overgangsklasse. Het team is flink versterkt met een aantal oud-divisie spelers. Er stond dus een ververst team ten opzichte van twee seizoenen geleden, toen VC Pieter Brueghel kampioen werd in de overgangsklasse. De heren uit Son en Breugel konden de gehele wedstrijd prima meekomen, maar konden het steeds niet afronden op cruciale momenten. Dat deed Nuvoc wel. De eerste drie sets gingen dan ook verloren in een goede wedstrijd van beide kanten. De laatste set pakte heren 1 dan toch setwinst, zodat het niet met lege handen naar huis ging. Gezien het vertoonde spel een terecht punt.

Vorige week toog heren 1 richting Deurne om aan te treden tegen de meervoudig kampioen. Vorig seizoen dropen de heren kansloos af met een 4-0 nederlaag. Dit jaar zie je de progressie die het team maakt ook terug in de resultaten. VC Deurne had in de eerste set moeite vat te krijgen op VC Pieter Brueghel, wat resulteerde in setwinst voor de boys uit Son. De tweede en derde set kreeg het thuisteam meer vat op de jongens en trok het de winst, tegen de verhoudingen in, naar zich toe. De laatste set herpakte VC Pieter Brueghel zich door het goede spel voort te zetten. Eindstand: 2-2.

Deze week trainen de heren (eindelijk) weer in De Landing. Volgende week staat de wedstrijd tegen VC Bello 1 uit Meerhoven op het programma. Voor meer informatie bezoek www.vcpieterbrueghel.nl.

(Foto: Niels in de aanval tegen VC Deurne)

HTC Hockey en Rabobank Het Groen Woud Zuid samen verder

Rabobank Het Groen Woud Zuid is al meer dan 15 jaar de trotse hoofdsponsor van hockeyclub HTC Son. Dan lijkt het vanzelfsprekend dat je dat ook weer bent voor de komende jaren, toch is dat zeker in deze tijd niet meer zo vanzelfsprekend als het lijkt.

De Rabobank Het Groene Woud Zuid kijkt altijd graag of dat wij zij gaan sponsoren past bij hoe zij als bank in de samenleving staan. Noem het kritisch maar het is vooral positief bedoeld want ook een vereniging of club heeft een maatschappelijke rol.

Daarom was afgelopen woensdag de heer Remco Kuipéri, directievoorzitter van de Rabobank het Groene Woud Zuid persoonlijk aanwezig op het terrein van hockeyclub HTC Son. Om het voor de club zeer goede nieuws te komen vertellen dat de bank graag weer voor de komende drie jaar één van de hoofdsponsors wil zijn van deze prachtige club.

De toelichting van de sponsorcommissie (Maarten Plasmans, Erik van de Vijver), dat een aantal ideeën zoals het G-Team en een jaarlijkse dag voor de jeugd en de familie de komende jaren dan zeker zouden kunnen doorgaan gaf misschien wel de doorslag voor het besluit van de bank.
Ook de wijze waarop de hockeyclub de jeugd aan de club verbindt en stimuleert worden door de Rabobank Het Groene Woud Zuid erg gewaardeerd aldus Kuipéri. En daarom stonden op het veld drie tevreden mannen omringd door de dolenthousiaste jeugd van HTC Hockey, als bewijs van een tot tevredenheid van alle partijen verlengde samenwerking voor de komende drie jaar.

Argo zwemmen

Afgelopen zondag hebben 9 zwemmers deelgenomen aan de 2e Solo wedstrijd die werd gehouden in zwembad 'De Wiemel' in Deurne. Hierbij hebben zij 4 keer een 1e plaats, 3 keer een 2e plaats en 7 keer een 3e plaats behaald. Daarnaast werden er 9 persoonlijke records gezwommen. Leonie Habraken zwom een clubrecord op de 400m vrije slag in 5.03.69.

Komend weekend en het weekend van 24 en 25 november worden in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven de Brabantse Winter Kampioenschappen gehouden. Namens Argo zullen Leonie Habraken, Roel Janssen en Lars Diesch hieraan deelnemen. Aanvang zaterdag om 13.30 uur en zondag om 12.45 uur.

Bridgeclub ABC

Uitslagen dinsdagavondcompetitie
Ronde 3, zitting 2, 6 november 2018
Lijn A
1 Dirk Bossenbroek & Jos van Gerwen 71,04 %
2 Johan van de Laar & George Punt 59,62 %
3 Peter Linke & Simon de Haas 58,88 %
4 Jaap Burghoorn & Hanneke Monteban 58,54 %
5 Tineke Soetens & Jo Bakker 56,25 %
Lijn B
1 Frans & Netty Steenvoorden 66,93 %
2 Bets de Beer & Monique Hoevenaars 60,00 %
3 Ton de Wit & Monique Teulings 57,56 %
4 Toos Paalvast & Ab Paalvast 57,40 %
5 Jo Renders & Riet Vianen 56,30 %

BC 't Koffertje '94

Uitslag BC 't Koffertje '94 van 12 november 2018
A-lijn: 1 Ad van Helvoort & Jan van Lanen 67,08%; 2 Jan van Rooij & Piet Voss 57,08%; 3 Tonnie van Acht & Ton van Acht 54,17% B-lijn: 1 Nancy Lathouwers & Cees Lathouwers 61,81%; 2 Jeanne Postma & Teun Postma 59,38%; 3 Tonny van Acht & Maria Gottenbos 57,64%

Bridgeclub Son

Uitslag woensdag 7 november
Marijke Braams – Jo Bakker                        66.32%
Han van Heuven – Mieke Kroon                63.19%
Annemie Cox – Lies Snelting                 60.07%

Uitslagen SBC Jeugd zaterdag 10 november
Oirschot Vooruit JO 19-1 - SBC JO 19-1                 1 - 5
SBC JO 19-2 - DBS JO 19-2                 6 - 7
SBC JO 19-3 - Jong Brabant JO 19-3                 5 - 2
SBC JO 17-1 - Wilhelmina Boys JO 17-1                 0 - 2
HMVV/SDO"39 JO 17-2 - SBC JO 17-2                 0 - 7
SBC JO 17-3 - Acht JO 17-3                 6 - 0
Real Lunet JO 17-1 - SBC JO 17-4                 2 - 1
ODC JO 17-4 - SBC JO 17-5                 2 - 4
SBC JO 15-1 - FC Eindhoven AV JO 15-1                 6 - 1
Unitas "59 JO 15-3 - SBC JO 15-2                 2 - 4
SBC JO 15-3 - Unitas "59 JO 15-5                 2 - 0
SBC JO 15-4G - SV BLC JO 15-2                 7 - 0
FC Tilburg MO 15-1 - SBC MO 15-1                 3 - 7
Taxandria JO 14-1 - SBC JO 14-1                 1 - 3
FC Eindhoven AV JO14-3M - SBC JO 14-2                 0 - 10
DBS JO 14-3 - SBC JO 14-3                 4 - 3
SBC JO 13-1 - VRIJ                 ---------
Dommelen JO 13-2G - SBC JO 13-2                 0 - 1
SBC JO 13-3 - Unitas "59 JO 13-3                 3 - 3
SBC JO 13-4 - Gestel JO 13-1                 1 - 1
Bergeijk MO 13-1 - SBC MO 13-1                 2 - 1
SBC JO 12-1 - SV Brandevoort JO 12-1                 2 - 1
SBC JO 12-2G - BVV/Timmermans JO 12-1                 3 - 6
EMK JO 12-2 - SBC JO 12-3                 1 - 30
Best Vooruit JO 12-5 - SBC JO 12-4                 0 - 8
SBC JO 12-5G - OJC Rosmalen JO 12-6                 13 - 2
SBC JO 11-1 - DVS JO 11-1                 3 - 2
WODAN JO 11-3 - SBC JO 11-2                 2 - 5
Acht JO 11-3 - SBC JO 11-3                 0 - 6
SBC JO 11-4G - DBS JO 11-5                 6 - 1
SBC JO 11-5G - Hapert JO 11-2                 0 - 3
SBC G 1G - VCB G 1G                 0 - 15


Programma SBC jeugd 17 november
Thuisteam        Bezoekers Vertrek Aanvang
SBC JO 19-1 - Wilhelmina Boys JO 19-1        15:30
Wilhelmina Boys JO 19-2 - SBC JO 19-2 13:45 14:45
FC Eindhoven AV JO 19-3 - SBC JO 19-3 11:00 12:00
FC Engelen JO 17-1 - SBC JO 17-1 14:15 15:15
SBC JO 17-2G - Zwaluw VFC JO 17-3        15:15
EMK JO 17-3G - SBC JO 17-3 13:30 14:30
SBC JO 17-4 - ODC JO 17-3        15:15
SBC JO 17-5 - Oirschot Vooruit JO 17-4        15:15
ODC JO 15-1 - SBC JO 15-1 11:00 12:00
SBC JO 15-2 - RKSV Nuenen JO 15-3        13:15
DOSL JO 15-2 - SBC JO 15-3 11:45 12:45
Haarsteeg JO 15-2 - SBC JO 15-4 10:30 11:30
SBC MO 15-1 - E"hoven/RPC MO 15-1        13:15
SBC JO 14-1 - EFC JO 14-1        13:15
SBC JO 14-2 - Unitas "59 JO 14-3        13:15
SBC JO 14-3 - FC Eindhoven AV JO 14-4        13:15
FC de Rakt JO 13-1 - SBC JO 13-1 11:30 12:30
SBC JO 13-2 - De Valk JO 13-1        11:45
EMK JO 13-1G - SBC JO 13-3 10:30 11:30
SV Valkenswaard JO 13-4 - SBC JO 13-4 10:30 11:30
SBC MO 13-1 - Terlo MO 13-1        11:45
SBC JO 12-1 - VRIJ        
OJC Rosmalen JO 12-3 - SBC JO 12-2G 07:45 08:45
SBC JO 12-3 - Unitas "59 JO 12-3        11:45
SBC JO 12-4 - DBS JO 12-5        10:15
Oirschot Vooruit JO 12-2 - SBC JO 12-5G 10:00 11:00
SV Valkenswaard JO 11-1 - SBC JO 11-1 09:00 10:00
SBC JO 11-2 - VRIJ        
SBC JO 11-3 - Geldrop JO 11-4G        10:15
Tongelre JO 11-2 - SBC JO 11-4G 09:30 10:30
SDO'39 JO 11-1 - SBC JO 11-5G 10:00 11:00
SBC JO 10-1 - VRIJ        
RKSV Nuenen JO 10-4 - SBC JO 10-2G 08:45 09:45
SBC JO 10-3G - WODAN JO 10-4        10:15
SBC JO 10-4G - WODAN JO 10-5        10:15
Best Vooruit JO 10-3 - SBC JO 10-5 09:00 10:00
SBC JO 10-6G - Knegselse Boys JO 10-2G        10:15
RKSV Nuenen JO 10-5 - SBC JO 10-7 08:45 09:45
FC Tilburg JO 9-1 - SBC JO 9-1 08:30 09:30
SBC JO 9-2 - sv Budel JO 9-1G        09:00
EFC JPO 9-2 - SBC JO 9-3G 08:00 09:00
Beerse Boys JO 9-2 - SBC JO 9-4G 08:30 09:30
RPC JO 9-5 - SBC JO 9-5 09:15 10:15
SBC JO 9-6G - Gestel JO 9-3        09:00
SBC JO 9-7G - DBS JO 9-9        09:00
SBC JO 8-1 - EFC JO 8-1        09:00
Unitas "59 JO 8-3 - SBC JO 8-2 08:00 08:45
SBC JO 8-3 - ODC JO 8-3        09:00
SBC JO 8-4 - Braakhuizen JO 8-2        09:00
ODC G 2G - SBC G 1G 09:00 10:00

Sonse Zaalvoetbal competitie

speelronde 9 10 november
Uitslagen speelronde 9:
Hurkmans        - Spierings / Bergmans        4-4
Imazighen United - Sportcafé Expreszo        2-9
Rovers Timmerwerk - ZVV Witte Tonnie        3-3

Stand 10 november 2018:
1. Sportcafé Expreszo 6-16
2. Imazighen United 6-12
3. Hurkmans        6-7
4. Spierings / Bergmans 6-6
5. ZVV Witte Tonnie 6-5
6. Rovers Timmerwerk 6-4

Programma speelronde 10 17 november:
18:00 Hurkmans – Imazighen United
18:45 Rovers Timmerwerk – Spierings / Bergmans
19:30 ZVV Witte Tonnie – Sportcafé Expreszo

Nijnsel ontvangt Vorstenbossche Boys

Afgelopen zondag was het een inhaal-/bekerweekend voor de eerste herenteams en aangezien daar Nijnsel Heren 1 geen bemoeienis mee had kwam het team dan ook niet in de wei.

Aanstaande zondag moet er echter weer gas worden gegeven want dan speelt het team van coach Tim de Wert thuis tegen Vorstenbossche Boys uit het gelijknamige dorp, ergens gelegen in die immens grote Meierijstad. Wederom een oude bekende waar we al langere tijd niet meer tegen speelden. Zowat een jaar of vijf geleden in de bekercompetitie vonden de laatste sportieve schermutselingen tussen beide teams plaats. Momenteel staat deze opponent op plaats 7 van de ranglijst, dus precies middenin met drie overwinningen, drie nederlagen en één gelijkspel, doelsaldo -2. Veel stabieler gaat het niet worden. Op de laatste speelzondag gingen de geelzwarten er thuis genadeloos af tegen WEC, 0-3. En die nare bijsmaak zullen ze graag willen wegspoelen.

De gastheren zitten echter in een goede flow en zullen die beweging heel graag willen vasthouden, zeker om aansluiting te blijven houden bij de top van de ranglijst. Kortom, alle ingrediënten lijken aanwezig voor een spannende pot voetbal in een derby-achtige sfeer, aanstaande zondag op sportpark Den Eimert, aanvang 14.30 uur. En er zijn nog kaarten……

SBC Senioren
Uitslagen
Donderdag 8 november
BMC 1        - SBC 1        2-0 (beker)
SBC 2         - RKSV Heeze 2 3-1 (beker)

Zondag 11 november
Den Dungen 2        - SBC 3        3-1
Oirschot Vooruit 3 - SBC 4        2-1
SBC 6         - Den Dungen 7 4-5
Best Vooruit 10 - SBC 7        2-1
UNA 13        - SBC 8        2-6
SBC 9         - UNA 11        4-2
Nederwetten 3        - SBC 10        0-4
SBC 11        - UNA 12        1-1
Acht 5         - SBC 12        3-0
SBC 13        - Acht 8        8-1
SBC VR1        - Nw. Woensel VR2 6-3
SV Budel VR1 - SBC VR2        7-0

Programma
Zaterdag 17 november
SBC 3         - DSC 2        17.30 u

Zondag 18 november
Sparta'25 1        - SBC 1        14.30 u
Unitas'59 2        - SBC 2        12.00 u
SBC 4         - Best Vooruit 4 10.00 u
EFC 4         - SBC 5        12.00 u
Maliskamp 5        - SBC 6        11.30 u
SBC 7         - DOSL 5        12.00 u
SBC 8         - De Bocht'80 4 10.00 u
Wilhelmina Boys 8 - SBC 9        11.00 u
SBC 10        - Nieuw Woensel 6 12.00 u
Best Vooruit 9        - SBC 11        10.00 u
SBC 12        - Maarheeze 5        12.00 u
Brabantia 9        - SBC 13        09.30 u
Nederwetten VR2 - SBC VR 1        10.00 u
SBC VR2        - De Raven VR1 10.00 u

RKVV Nederwetten

programma
Vrijdag 16 November
Waalre VR30+ - Nederwetten VR30+. aanvang 19.30 uur

Zaterdag 17 November
Nederwetten Vet - Oirschot Vooruit Vet aanvang 16.30 uur

Zondag 18 November
SPV1 - Nederwetten 1 aanvang 14.30 uur
Unitas'59 13 - Nederwetten 2 aanvang 10.00 uur
RKSV Heeze 9 - Nederwetten 3 aanvang 10.00 uur
Nederwetten 4 - Knegselse Boys 4 aanvang 11.00 uur
Nederwetten Vr 1 - Hapert Vr 1 aanvang 12.15 uur
Nederwetten Vr 2 - SBC Vr 1 aanvang 10.00 uur

Rik wedstrijd bij RKVV Nederwetten

Uitslag 1e rik wedstrijd bij RKVV Nederwetten

1e prijs met 69 punten, Rinus van Gastel,
2e prijs met 68 punten, Christien Bastiaans,
3e prijs met 68 punten ,Ruud Beks,
4e prijs met 65 punten, Gerard van der Heijden,
5e prijs met 64 punten, Ben de Louw.

volgende rik avond as vrijdag 16 nov. aanvang 20.00 uur.
in het Piet Renders paviljoen bij RKVV Nederwetten.

31 / 32

woensdag 14 november

Ars Longa Filmavond

FILM-cyclus over kunstenaarslevens Billie Holiday – Lady sings the Blues Het verhaal van het onrustige leven en de carrière van de legendarische jazz-zangeres Billie Holiday (1915 – 1959). De film is gebaseerd op haar autobiografie uit 1956, en duurt 2:20 uur. Vooraf een korte inleiding, halverwege is er een pauze. Woensdag 14 november om 20.00 uur in La Sonnerie, Nieuwstraat 45 Toegang: leden € 2, niet leden € 3

donderdag 15 november

DIE IK BEN theatersolo door Kirsten Benschop

Donderdag 15 november as. komt Kirsten Benschop naar de Protestantse Kerk in Son met haar nieuwe theatersolo 'Die Ik Ben' met muziek van Derk Groen. Een inspirerende kleinkunstvoorstelling over het 'dikke ik tijdperk' waarin geluk een doel op zich lijkt te zijn geworden. Na afloop van de voorstelling is de cd 'Die Ik Ben' met liedjes en teksten uit de voorstelling te koop.
Donderdag 15 november om 20.00 uur . Protestantse Kerk, Zandstraat 26 in Son en Breugel Entree: vrijwillige bijdrage in de kosten (informatie in Son: Jeannet Venekamp tel 0499-463602)

vrijdag 16 november

11-11-bal Dommelsoppers

Vrijdag 16 november aanstaande vindt weer het jaarlijkse 11-11-bal van de Dommelsoppers plaats in Oase.
Voor diegene die zich afvragen wat is een 11-11-bal? Het is de avond waarop alle dansgroepen voor het eerst hun dans presenteren, de raad van Elf zich laat bewonderen en waar de Jeugdprins en Jeugdprinses voor het komende carnavalsseizoen worden onthuld. Met andere woorden; het is DE opening van het carnavalsseizoen. En zeg nou zelf; een feestje op zijn tijd is nooit weg.
De avond begint om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.45 uur. Na de bekendmaking van Prins en Prinses is er ook nog een geweldige afterparty

zaterdag 17 november

Najaarsconcert Son's Musical en Operettekoor

Najaarsconcert door het Son's Musical en Operettekoor, samen met de Zanggroep Ankoor uit Mierlo. Zaterdag 17 november is een mooie dag om de HERFST te vieren. Een prachtig seizoen met veel kleur en gezellige avonden bij de haard. Op deze avond zingt het Sonse koor afwisselend met Ankoor in de Kapelzaal van de Sonnerie aan de Nieuwstraat 45 in Son en Breugel Het concert begint om 20.00 uur, de zaal is om 19.30 open. Toegangskaartjes aan de zaal, prijs € 5,00.

Old, Grey & Restless and Friends in concert

Op zaterdag 17 november staat Old, Grey & Restless , samen met twee Be Nice to the Bus Driver en The Booze Brothers op de planken van het Vestzaktheater. Het belooft een spetterend concert te worden, waarbij diverse muzikanten in meerdere bands te bewonderen zijn.
Gedrieën staan deze ervaren bands garant voor een swingende avond vol gouwe ouwe klassiekers en een vleugje rock. Het concert in het Vestzaktheater begint om 20.30 uur. De toegang is gratis.

zondag 18 november

Intocht Sinterklaas

Zondag 18 november komt Sinterklaas weer aan in Son en Breugel. Dit keer heeft de Sint weer eens flink uitgepakt met nog meer Pieten. De boten zullen rond 14.00 uur aanmeren. Rond 14.30 uur zal de stoet koers gaan zetten naar het gemeentehuis onder muzikale begeleiding van Harmonie Pro Honore et Virtute. Via de deels Nieuwe route zal Sinterklaas rond 15.00 uur aankomen op het gemeentehuis. Daar zal Sinterklaas welkom geheten worden door onze burgermeester.

Eindhovense koor Groep '78 in De Boerderij

Op zondag 18 november 2018 treedt het Eindhovense koor Groep '78 zingt! op met hun nieuwe show "Van Hollandse bodem". Meer informatie is te vinden op www.groep78zingt.nl. Zondag 18 november, 14:30 uur. De Boerderij, Leeuwstraat 2, Breugel. Gratis toegang

Concert "Van Hollandse Bodem"

Op zondag 18 november treedt het Eindhovense koor Groep '78 zingt! op met hun nieuwe show "Van Hollandse bodem". De show van dit jaar staat in het teken van -inderdaad - repertoire uit Nederland. Het optreden is extra feestelijk vanwege de veertigste verjaardag van de zangvereniging. Bovendien grijpt het koor deze gelegenheid aan om verder te gaan onder een nieuwe, frisse naam, welke tijdens de show van 18 november bekend zal worden gemaakt. En wellicht dat naast deze primeur de bezoekers ook nog aan het werk worden gezet… Groep '78 zingt! zoekt nog sopranen en bassen. Meer informatie is te vinden op www.groep78zingt.nl. Groep '78 zingt! - "Van Hollandse bodem" Zondag 18 november, 14:30 uur De Boerderij, Leeuwstraat 2, Breugel Gratis toegang

Kienen in het Vestzaktheater

De kienavonden worden georganiseerd ten bate van de plaatselijke Harmonie Pro Honore et Virtute. De opbrengsten zullen besteed worden aan de jeugdopleiding en de aanschaf van instrumenten. Jan van Gerwen is uw vaste kienmaster. Hoofdprijs € 250,- Geluksgetal € 100,- Zondag 18 november. Vestzaktheater Kerkstraat 2 Son en Breugel Zaal open 18.30 uur Aanvang 19.30 uur.

dinsdag 20 november

Themamiddag Huisartsenzorg

De SeniorenRaad en het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform (CG-Platform) organiseren samen met de huisartsenpraktijk De Linde een themamiddag. We willen in deze themamiddag een kijkje laten geven achter de schermen bij de medische zorg in Son en Breugel. Specifiek gaat het om de huisartsenzorg voor chronisch zieken en ouderen. Sprekers zijn huisarts, Christian de Groot en praktijkondersteuner, Corinne Luijten. De themamiddag is op dinsdagmiddag 20 november a.s. van 13.30 – 15.30 uur in de Bongerd.

woensdag 21 november

Fietsclub PVGE fietst via Bokt naar Nuenen.

Op woensdag 21 november organiseert de fietsclub van de PVGE een fietstocht naar Nuenen via Bokt. Het is een onze eerste fietstocht van het winterseizoen; daarom duurt deze fietstocht slechts een ½ dag en start om 10.00 uur (een half uur later dan het zomerseizoen) vanaf het 17 Septemberplein. Het is een fietstocht van bijna 20 km. en we zijn om 12.30 uur terug. De clubleden ontvangen van te voren via e-mail een gedetailleerde beschrijving van de fietstocht naar Nuenen . Verdere inlichtingen bij coördinator: Gerard van de Ven, tel.: 0645808402; e-mail: gerard.vandeven@gmail.com

donderdag 22 november

Apollo wijnavond in De Zwaan

Son en Breugel - Onze wijnkenner heeft een selectie kwaliteitswijnen samengesteld en zal deze met veel enthousiasme presenteren waarna hij klaar staat om al uw vragen omtrent wijn te beantwoorden. Een ieder is welkom dus neem dit jaar uw vrienden, kennissen, tantes, ooms, kinderen (boven de 18) en collega's mee, om ook dit jaar weer verrast te worden qua smaak en uw wijnrek en of kelder weer te vullen met kwaliteitswijnen.
Graag zien we u weer op ons 2018 Editie van de Apollo Wijnavond,Donderdagavond 22 november 2018 vanaf 19.30 uur in de zaal van de Zwaan in Son. *Alle wijnen worden bij bestelling vanaf 6 flessen netjes bij u thuis gebracht

vrijdag 23 november

vestzakkomedie speelt MUTSEN

vestzakkomedie presenteert MUTSEN een eigentijds blijspel over 6 zussen. kaarten á 12.50 euro te koop via vestzakkomedie.nl of op de avond van de voorstelling aan de kassa van het vestzaktheater. we spelen: vrij 23 november 20.15 uur za 24 november 20.15 uur zo 25 november 13.30 uur wo 28 november 20.15 uur Vestzaktheater, kerkstraat 2, Son en Breugel

zaterdag 24 november

Benefietconcert in de St. Genovevakerk voor MadeLief

Op 24 november aanstaande om 20.00 uur wordt in de St. Genovevakerk in Breugel een benefietconcert gegeven ten bate van Bijna Thuis Huis MadeLief.
Rob Meeusen, speelt samen met het Brabants Barok Consort. Het hele concert staat in het teken van één van de instrumenten namelijk een viool uit 1720. Daarnaast klinken authentieke instrumenten zoals klavecimbel, altviool, cello en contrabas. Alle gespeelde werken van o.a. de componisten: Vivaldi, Händel, Telemann en Bach zijn in het bouwjaar van deze viool gecomponeerd. Dit geldt ook voor de "Winter" uit de 4 jaargetijden van Vivaldi die tevens te beluisteren is. Kom luisteren en laat je meenemen in een reis ver terug in de tijd. Een tijd die door de opzet van het programma ineens heel zichtbaar, voelbaar en hoorbaar wordt. Toegangskaarten zijn te reserveren door een mailtje te sturen naar: bthsonenbreugel@gmail.com. Bel naar 0499-465211, of kom op 24 november naar de St. Genovevakerk in Breugel. Entree: 10 euro ten bate van Bijna Thuis Huis MadeLief.

Barok concert

Zaterdag 24 november St. Genovevakerk Breugel Aanvang 20.00 uur M et muziekstukken van : Johann Sebastian Bach, George Friedrich Händel, Arcangelo Corelli, Willem de Fesch, Maurizio Cazzatie, John Baston en Antonio Vivaldi
Ten bate van Bijna Thuis HuisMadeLief Entree € 10,- Kaarten kunt u bestellen via bthsonenbreugel@gmail.com

zaterdag 24 november

USA & Canada Reisbeurs

Zaterdag 24 november staat TUI Effting van 10.00 tot 17.00 uur op de USA & Canada reisbeurs in Golden Tulip Jagershorst in Leende. De reisspecialisten delen graag hun kennis en inside-tips met u, om zo uw ideale reis naar de USA en/of Canada samen te stellen. Er zijn ook diverse andere reisorganisaties aanwezig en er worden een aantal lezingen en presentaties gegeven. TUI Effting presenteert: 13.00-13.30 USA west 14.30-15.00 New York & Florida Info & inschrijven met korting: www.tuieffting.nl