DeMooiSonenBreugelkrant

21 november 2018

DeMooiSonenBreugelkrant 21 november 2018


Bedankt

Afgelopen woensdag kwam ik na een glijpartij over herfstbladeren ongelukkig ten val op de Genovevastraat in Breugel. Daarbij brak ik mijn heup. Een paar voorbijgangers hebben mij bijgestaan; me moed in gesproken, 112 gebeld, mijn been gestabiliseerd en me afgeleid in een poging om de pijn wat naar de achtergrond te verdringen.
Omdat ik onder een soort van narcose de ambulance in ben geschoven, heb ik deze voor mij onbekende mensen niet kunnen bedanken.
In de hoop dat dit bericht jullie op een of andere manier bereikt: BEDANKT! Jullie steun en hulpvaardigheid hebben me door een even lastige als pijnlijke situatie gesleept. Inmiddels ben ik voorzien van een fraaie heupprothese en heb ik de eerste stappen al weer gezet.
Gerard Lukken

Als u wilt reageren op dit bericht kunt u dit doen via redactie@demooisonenbreugelkrant.nl

Leger des Heils collecteert in Son en Breugel

Leger des Heils collecteert Foto: Leger des Heils

Vrijwilligers van het Leger des Heils gaan van 26 november tot en met 1 december langs de deuren met de collectebus. De opbrengst van de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte is bestemd voor lokale activiteiten waarmee het Leger des Heils sociale uitsluiting en eenzaamheid bestrijdt.

Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. Voor deze mensen biedt het Leger des Heils een vangnet. Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van maaltijdprojecten, schuldhulpverlening, spelletjesmiddagen, kledingwinkels en de soepbus.

Voor deze buurtgerichte activiteiten ontvangt het Leger des Heils geen subsidie. Deze activiteiten worden dus volledig betaald uit donaties. Onder de noemer 'Je bent niet alleen' organiseert het Leger des Heils daarom een landelijke collecteweek, dit jaar van 26 november tot en met 1 december. Uw gift is daarbij keihard nodig, want je bent niet alleen.


Geloofsgemeenschap Sint Petrus' Banden, Son
De vieringen vinden plaats in de Sint Genoveva-kerk in Breugel, behalve de viering iedere zaterdagmiddag om 16.30 uur in Berkenstaete.
Zaterdag 24 november 16.30 uur Eucharistieviering in Berkenstaete
Zondag 25 november, Hoogfeest Christus Koning van het Heelal 09.30 uur: Peuter- en kleuterviering; Thema: 'Sinterklaas' 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor
Intenties: Wim Sanders, Willem Mühlstaff, Corry Verhaar-Fijen, Piet van de Laar, Leo Achterbergh, Suze Edlinger-Sknerek, Henk Eekhout, Ouders Hulsen-van Laarhoven, Sjef Korsten, Tini Saris.
Zaterdag 1 december 16.30 uur: Woord- en Communieviering in Berkenstaete
Vanaf 24 november is er op zaterdag geen Eucharistieviering in de Sint Genovevakerk.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Donderdag 22 november 18.15 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zondag 25 november 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor
intentie: Ietje van Dinther-Raeven, Mia Donkers-van Heeswijk, Familie Donkers-Pijnenburg, Annie van der Eerden-van Sleuwen, Frans Swinkels, Piet Hein en Nettie van Eck en ouders Jan en Doortje van Eck-van Lankvelt,
Donderdag 29 november 18.15 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zondag 2 december 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst
intentie: Ad Versantvoort, Miny van de Ven-Winkelman, Karel en Elisabeth Faessen-van Tilburg, Peter Verstappen, Johan en Martina Foolen en zoon Karel.

Martinuskerk (centrum)
Zaterdag 24 november 18.30 uur: Eucharistieviering met Het Goede Herder Koor.
Intenties Uit dankbaarheid voor een zesennegentigste verjaardag, Martina van Eindhoven – de Wit (mgd), Adrie Oerlemans (mgd), Willem en Marie Verhagen – van Schijndel en hun kinderen Piet, Mien en Ad, Overleden ouders van de Brand – van de Boogaard en overleden familieleden.
Zondag 25 november Hoogfeest van Christus Koning 09.30 uur: Eucharistieviering met Het Martinus Koor.
Intenties: Janske Bekkers, Miet Schepens – Harks (mgd), Anja van Zoggel – van Mierlo (mgd), Harrie Verdiesen (mgd), Harrie Kuijpers (mgd), Jo Vervoort – van Erp (mgd), Annie van de Laar, Arnold Olislagers (mgd), Levende en overleden leden van Het Sint-Martinus Koor, Gerard en Sjaan Wenting – Kreté en Annemiek.
Maandag, donderdag en vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Dagkapel van de Goede Herder Kerk Eerschot.
Dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Antonius van Padua kerk te Nijnsel.
Woensdag 19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant.

Sint Antonius Nijnsel
Zondag 25 november a.s. 11.00 uur Familieviering met Aurorakoor en in parochiezaaltje peuter/kleuterviering.
12.30 uur doop van Puck van Erp.
Intenties: Piet v.d. Heuvel, overleden ouders Gijsbertus en Adriana Janssen- Merks, Mia Kolen- Eestermans, Jan en Petra Aarts- v.d. Laar, Dinie van Oorschodt- v.d. Boom,
Dinsdagmorgen 27 november a.s. 9.00 uur Eucharistieviering.

(PKN) in St.Oedenrode
25 november 10.00 uur: Ds. G. Baerends Dienst van Schrift en Tafel

Verwerking oude grasmatten sportpark een onderdeel aanbesteding

Foto: Wil Feijen

Juiste verwerking oude grasmatten sportpark Schuttersheide wordt een onderdeel van de aanbesteding , aldus wethouder Frenken. De gemeente Son en Breugel start een gewijzigde aanbesteding voor de vervanging van de kunstgrasvelden. Dit is noodzakelijk omdat de velden op het sportcomplex Schuttersheide (bespeeld door voetbalclub SBC) aan vervanging toe zijn. We praten hierover met wethouder Frenken.

Door: Adrie Neervoort
Foto: Wil Feijen

Eerder was er al door de gemeente een aanbesteding gedaan, daarbij ging het om de keuze voor zogenaamde infill-arme kunstgrasvelden. De leverancier had zich teruggetrokken, omdat deze rubber- en kurkloze grasmatten uiteindelijk niet goed bespeelbaar bleken te zijn en deze keuze niet aan de gestelde eisen van de gemeente konden voldoen. Tevens bleek ook het afvoeren van de oude matten een probleem. Dat werd duidelijk uit een recente documentaire van het programma Zembla. Het bleek dat het eigenlijk niet goed geregeld is met de verwerking van de oude kunstgrasvelden in Nederland. Onze krant schreef daar een onlangs nog een kritisch artikel over.

Noodgedwongen stilstand
Deze ontwikkelingen hebben tot vragen geleid door de raad aan, de verantwoordelijke wethouder John Frenken. De wethouder stelde aanvankelijk de raad gerust. Hij had immers een bedrijf gevonden die de kunstgrasvelden op de juiste manier kon verwerken. Het bleek later om het Nederlandse bedrijf Vink uit Barneveld te gaan. Dit was echter één van de bedrijven die negatief in beeld kwam bij Zembla.
Vink recycling in Barneveld, zegt dat de documentaire van Zembla een vertekend beeld geeft van de feiten. Vink heeft de kennis en de techniek om kunstgrasvelden te vervangen. Maar door het veranderen van de procedures en het aanschaffen van nieuwe machines die hiervoor nodig zijn, zou er een achterstand zijn opgelopen bij de verwerking.
Ook moet Vink zich houden aan afspraken die gemaakt zijn met de Provincie. De conclusie is dat ze wat recycling betreft hun grens hebben bereikt. Daarom heeft Vink tijdelijk haar deuren gesloten voor het aannemen van nieuwe (oude) kunstgrasvelden voor de verwerking. Deze noodgedwongen stilstand kan volgens woordvoerder Raymond Giesen van Vink recycling nog enkele maanden duren voor deze capaciteit weer beschikbaar is.
Het bovenstaande in ogenschouw nemende lijkt het vreemd dat de gemeente Son en Breugel dan toch een aanbesteding start voor het weghalen en recyclen van de oude kunstgrasvelden. Al eerder liet de wethouder weten dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor de verwerking, maar dat deze aansprakelijkheid ligt bij de aannemer die de opdracht krijgt. Deze aanname blijkt feitelijk onjuist is onze conclusie. De gemeente heeft wel degelijk een verantwoordelijkheid bij het stellen van eisen als het om het aan te nemen werk gaat. De gemeente moet handelen naar een aantal wetten, die hierbij gelden namelijk het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) en de Wet milieubeheer.

Ook de huidige staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, is van mening dat het kunstgras op duurzame wijze moet worden verwerkt. Zij attendeert aan afspraken die hierover zijn gemaakt tussen gemeenten en verwerkers. Van Veldhoven verwijst hierbij ook naar het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) waarin voorschriften zijn opgenomen voor de verwerking van afgedankte kunstgrasvelden.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

In dit plan dienen de grasmatten te worden gescheiden in aparte materialen, zoals rubberinfill, zand en kunststoffen, die verwerkt moeten worden conform de daarvoor geldende minimumstandaard. Het zand en bepaalde soorten kunststoffen die in matten voor (kunnen) komen dienen te worden gerecycled. Andere delen, zoals rubbergranulaat en kunststof plakstroken, mogen ook worden verbrand met energieterugwinning. Het is de verantwoordelijkheid van provincies en gemeenten waar de afvalverwerker is gevestigd, om bij vergunningverlening rekening te houden met deze voorschriften.

Wethouder Frenken zegt zich bewust te zijn van de verantwoordelijkheid die de gemeente Son en Breugel heeft voor het goed verwerken van de oude kunstgrasmatten. Daarom zal de focus bij de aanbesteding voor een groot gedeelte liggen bij de verwerking van de oude grasmatten.
Echter de controle hierop ligt niet bij de gemeente Son en Breugel, maar bij de partij die de grasvelden gaat vervangen en dus ook afvoeren.

Behalve dat het afvoeren en verwerken van kunstgrasmatten onder de wet Milieubeheer valt, heeft de gemeente ook te maken met de wet bodembescherming.In j dit besluit bodemkwaliteit zijn allerlei zaken geregeld voor de bescherming van de bodem voor mens, plant of dier. Daarbij is tevens een oriënterend onderzoek naar het vermoeden van verontreiniging van toepassing. Deze wet loopt dan ook door in de waterwet, daarbij is de veiligheid van o.a. het grondwater bepaald. Ook woordvoerder Raymond Giesen van Vink recycling verbaast zich er over, dat veel gemeenten niet standaard een bodemonderzoek doen na het verwijderen van de oude matten.
Desgevraagd geeft Wethouder Frenken aan dat de gemeente Son en Breugel geen aanleiding ziet, om op dit moment een bodemonderzoek te doen op Schuttersheide. Waarom dit niet gebeurd kon hij niet vertellen.

Voor Sportpark Schuttersheide en dus voor SBC betekenen deze ontwikkelingen, dat het vervangen van de velden langer gaat duren dan wenselijk. Behalve de nieuwe wijze van aanbesteding, speelt ook nog eens het weer een rol bij vervanging van de velden. De winterperiode is de meest ongunstige periode. De voetbalcompetitie eindigt voor SBC medio juni 2019. Of de werkzaamheden voor de nieuwe competitie dan afgerond zijn, is nog maar de vraag. Naar het zich laat aanzien moet er voorlopig nog op de oude "versleten" kunstgrasvelden, worden gevoetbald.

Jasper van Zuuren van SBC heeft begrip voor de vertraging. "De eerste planning was om afgelopen zomer alles te vervangen met zogenaamde infill matten. Alleen is er toen door ons in samenspraak met de gemeente voor gekozen om voor de nieuwe zonder infill matten te gaan, dat waren op dat moment de meest duurzame kunstgrasmatten die er te verkrijgen waren.
Jammer genoeg ging dit niet door, omdat de leverancier zich terugtrok. Hierdoor is er toen veel tijd verloren gegaan.
Daarom kiezen we nu weer voor de keuze die we al hadden gemaakt voor de zonder infill matten in beeld kwamen, namelijk kunstgras met hollow TPE infill".

Het spelen op de oude velden zoals die er nu liggen is niet ideaal, bij het hoofdveld is de slijtage het meest zichtbaar, "daar blijven de vezels onder de voetbalschoen hangen, de velden zijn gewoon op na 10 jaar intensief bespeeld te zijn" volgens van Zuuren.

Jasper van Zuuren spreekt de wens uit, dat er snel een oplossing komt en is blij dat de gemeente de aanbesteding toch alvast in gang heeft gezet. Nog langer wachten is niet verantwoord naar onze leden toe, zij verdienen het om te voetballen op een deugdelijk veld.

Genomineerden Ondernemer van het Jaar 2018 bekend!

In oktober stroomden bij Lionsclub Son en Breugel e.o. de nominaties voor de verkiezing van de Ondernemer van het Jaar 2018 binnen. Mensen van binnen en buiten Son en Breugel droegen tientallen ondernemers van Ekkersrijt en uit Son en Breugel voor. Allemaal ondernemers die volgens hen het afgelopen jaar veerkracht hebben getoond. Inmiddels heeft de jury en keuze gemaakt en zijn de genomineerden bekend.

De jury selecteerde drie kanshebbers van Ekkersrijt en drie uit Son en Breugel. De Rabobank Het Groene Woud Zuid kiest de ondernemer die de startersprijs ontvangt en maakt de winnaar bekend tijdens de Ondernemersavond op zaterdag 9 februari 2019 in de feesttent op het Kerkplein.

De kanshebbers
Na uitvoerig beraad heeft de jury de volgende top-3 samengesteld van ondernemers die kans maken op de titel Ondernemer van het Jaar 2018 in Son en Breugel:
• Koen Sol van Sol Makelaardij
• Erik van den Berg van Fiets en sport van den Berg
• Duncan Weijers van Bloemsierkunst de Groenstylist

Voor de Ondernemer van het Jaar 2018 op Ekkersrijt zijn de volgende ondernemers geselecteerd:
• Martijn Seerden van Jase Packaging
• Alexander Aelberts van PresTop B.V.
• Joop Kastelijn van De Brug Timmerfabriek Son B.V.

De ontknoping op 9 februari
Bij de selectie van de genomineerden keek de jury van de verkiezing van de Ondernemer van het Jaar 2018 vooral naar de manier waarop de ondernemers het thema 'Veerkracht tonen!' vormgeven.
Tijdens de feestavond maakt de jury bekend welke ondernemers de uiteindelijke winnaars van de verkiezing zijn.

Koop nu uw kaarten!
De feestavond op 9 februari wordt traditiegetrouw weer een spetterende avond. Met swingende muziek van een band met blazers, heerlijk eten en drinken en prima gezelschap. De zinderende ontknoping is natuurlijk de uitreiking van de prijzen. De netto-opbrengst van het feest gaat zoals altijd naar lokale goede doelen, die vindt u terug op www.ondernemervhjaar.nl. Kaarten voor dit spetterende feest kunt u bestellen via dezelfde website. Wees er snel bij, want er zijn slechts 350 kaarten beschikbaar en in 2018 was het feest nagenoeg uitverkocht.

Aanstaande zondag weer veel winkels open centrum Son

Zondag 2 december nodigen veel ondernemers in het centrum van Son u weer uit.
De meeste winkels openen van 12.00 uur tot 17.00 uur hun deuren. Voor u de gelegenheid om weer gezellig te komen winkelen en misschien alvast wat leuke cadeus te kopen in een heerlijk ontspannen sfeer.
En te profiteren van de extra aanbiedingen in één van de winkels die speciaal voor u open zijn deze zondag. Terwijl een gezellig muziekje op de achtergrond speelt doet u op uw gemak de nog even de laatste kerstinkopen.

Kortom alle reden aanstaande zondag eens gezellig naar het centrum van Son te gaan om te winkelen. De winkeliers heten uw welkom

Straatjuwelen blijken succesvol in Son en Breugel

Foto: Wil Feijen

Son en Breugel - De gemeente Son en Breugel heeft besloten om de straatjuwelen in de oost-westroute Eind, Van den Elsenstraat, Veerstraat, Wilhelminalaan, Boslaan in het dorp te behouden. Uit metingen blijkt dat door deze aanpassing aan de infrastructuur de snelheid van het autoverkeer afneemt.

De straatjuwelen begeleiden het verkeer naar het gewenste snelheidsgedrag
De wegversmallingen vormen niet dé oplossing om de veiligheid in het verkeer te verbeteren, het is er wel een die vruchten afwerpt. De maatregel is genomen om de gemiddelde snelheid te laten afnemen en dat effect wordt bereikt, aldus de gemeente.

Het gevoel van veiligheid heeft een directe relatie met de snelheid van het (auto)verkeer.
Snelheidsmetingen na de invoering van deze maatregel, laten zien dat de snelheid op wegvakken met straatjuwelen is afgenomen. Afhankelijk van de locatie en hoe dicht ze bij elkaar staan, is dat tussen 2% en 12%. In de baanvakken zonder straatjuwelen bleef de gemiddelde snelheid nagenoeg gelijk aan de meting het jaar ervoor.

Ook constateert de gemeente dat de in de zomer doorgevoerde verbeteringen aan de zichtbaarheid van de snelheidsremmers succesvol zijn. De verbeteringen waren nodig. In de eerste vier maanden zijn 18 schades zijn gemeld, ná de verbeteringen zijn er nog maar twee schades aan straatjuwelen gemeld. Geconcludeerd wordt dat de aanpassing succesvol is, mede gelet op de afname van meldingen en klachten van weggebruikers en inwoners.

Het inhalen van auto's die zich aan de maximumsnelheid houden, is door de straatjuwelen een stuk moeilijker geworden. Ook het aantal meldingen van problemen bij de voorrang bij de fietsoversteken is het afgelopen half jaar teruggelopen.

Ook zou volgens de gemeente er nog een ander gewenst bijeffect van de straatjuwelen zijn, namelijk dat een deel van het doorgaand verkeer een andere route kiest.
Het oost-westtraject door het dorp, waar een maximum snelheid geldt van 30 kilometer per uur met straatjuwelen is minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer uit Lieshout en Nuenen dan de gewenste route Planetenlaan-Gentiaanlaan. Daar geldt een maximumsnelheid 50 kilometer per uur.

Door de ervaring met de straatjuwelen met verbeterde zichtbaarheid ziet het college mogelijkheden om dit type wegversmalling, gebaseerd op wegasverspringing, ook op andere plaatsen toe te passen.

Aanleg fietspad Eindhovenseweg start in 2019

Foto: Adrie Neervoort

Son en Breugel - De gemeente Son en Breugel zal in 2019 beginnen met de aanleg van twee vrijliggende fietsverbindingen. Eén ervan is de ombuiging van de westelijke ventweg van de Eindhovenseweg tot een vrijliggend, modern en goed verlicht fietspad. Het fietspad wordt een zogenaamde 'inprikker' van het regionale fietspadennetwerk Slowlane. 

Het fietspad Eindhovenseweg wordt zowel aan de Son en Breugelse als de Eindhovense kant vorm gegeven. Vanaf De rotonde aan de Kanaalstraat tot aan de gemeentegrens met Eindhoven komt er een fietspad, dat op Eindhovens grondgebied overgaat in een fietsstraat.  Dit om de aanliggende woningen bereikbaar te houden.

De gemeente Son en Breugel wil graag snel beginnen aan deze moderne en veilige fietsverbinding, omdat het dé verkeersader is voor fietsende kinderen en jongeren van en naar de middelbare school in Eindhoven.  
Voor het realiseren van deze inprikker op de Slowlane langs de Eindhovenseweg hebben de gemeente Eindhoven en de gemeente Son en Breugel gezamenlijk rijkssubsidie toegewezen gekregen. De planning wordt vanzelfsprekend in overleg tussen deze gemeenten afgestemd.

De Slowlane 
Volgend jaar legt de gemeente ook de tweede fase van het fietspad Slowlane op Ekkersrijt aan. De Slowlane is een 32 km lang fietspad die de economische toplocaties in de regio op de snelste en meest milieuvriendelijke met elkaar verbindt. Het wordt een vier meter breed fietspad in rood asfalt en een eenduidige en hoogwaardige uitstraling. Het wordt een vrijliggend fietspad in het groen, dat voor een deel parallel loopt aan de snelwegen (de Fastlane). Het fietspad verbindt bedrijventerreinen en campussen, zoals het ASML, Flight Forum, de Brainport Innovatie Campus, Ekkersrijt, de High Tech Campus Eindhoven en Philips.
De route voert naast de economische toplocaties ook door mooie natuur. De Slowlane is een project dat in het kader van 'Brainport Avenue wordt uitgevoerd. Brainport Avenue betreft een gebiedsontwikkeling waarvoor het Rijk een bijdrage van 65 miljoen euro heeft gedaan. 

De Slowlane ligt voor een deel in Son en Breugel. Naast het tracé van dit fietspad door Son en Breugel kent de Slowlane ook zogenaamde inprikkers. Dat zijn aanvoerroutes die aansluiten op de Slowlane en idealiter eenzelfde uitstraling hebben als de Slowlane. De Eindhovenseweg is aangewezen als zo'n 'inprikker'.

De eerste fase van de slowlane in Son en Breugel, het traject rond de Visplas van de gemeentegrens Best tot aan de Verlengde Huizingalaan, is gereed. 
De tweede fase (vanaf de Verlengde Huizingalaan, via Sciencepark en Meubelboulevard naar de fietsonderdoorgang nabij Ikea) wordt voorbereid en in 2019 ter hand genomen. 

Om de start van het fietspad Eindhovenseweg en de tweede fase van Slowlane mogelijk te maken, stelt het college aan de raad voor om de reeds verstrekte subsidies door het rijk hiervoor in de vorm van een krediet beschikbaar te stellen.
 

6 / 32

9 / 32

Start Passe-partout verkoop IJsfeest

IJsmuts Hooghuis Foto: Ijsfeest

Vanaf vandaag zijn er weer passe-partouts van het IJsfeest te bestellen via de website www.ijsfeestsonenbreugel.nl. Drieënhalve week entree tot de ijsbaan in een keer geregeld. Passe-partouts zijn alleen via de website te bestellen en kunnen opgehaald worden bij Albert Boudewijns Schoenmakerij en Luxe lederwaren aan de Nieuwstraat 26A. De prijs van een los toegangskaartje voor de ijsbaan is € 5,00 en een passe-partout kost € 35,00.

Sinterklaas is in het land
Over een paar weken is het weer pakjesavond. Het zou toch super leuk zijn als de Sint kinderen uit Son en Breugel verwent met dieënhalve week schaatsplezier. Om er echt een winterfeestje van te maken heeft Sinterklaas aan Hooghuis sportservice gevraagd een prachtige IJsfeestmuts (zie foto) te ontwerpen. Deze is alleen via Het IJsfeest te koop. Zo lopen de kinderen er warm en op en top bij!

De IJsfeestmuts is te koop voor een bedrag van € 4,00. De opbrengst komt dankzij Hooghuis sportservice volledig ten goede aan Stichting IJsfeest. Er zijn voldoende mutsen op voorraad maar het is wel op=op. De IJsfeestmuts kan tegelijkertijd met het passe-partout opgehaald worden bij Boudewijns Schoenmakerij en Luxe lederwaren.

Zijn er voldoende AED's in Son en Breugel?

Foto: Wil Feijen

Een automatische externe defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen, als iemand een hartstilstand heeft. Eigenlijk is het beter om te zeggen dat het hart opnieuw op gang gebracht wordt, het staat feitelijk niet (helemaal) stil. Dat opnieuw op gang brengen wordt defibrilleren genoemd.

Snel ingrijpen van groot belang
Als iemand een hartstilstand heeft, is het van groot belang dat er snel ingegrepen wordt. Met een AED. Daarvoor is nodig dat hulpverleners kunnen zien waar er een AED aanwezig is, de AED's moeten daarvoor aangemeld zijn.

Marc Wolf is op onderzoek uitgegaan in de naburige gemeentes (Nuenen, Best en Sint-Oedenrode), hij heeft ook gekeken naar de betrokkenheid van de respectievelijke gemeente(s).

Het kostte Marc de nodige moeite om aan informatie te komen, de gemeentes schitteren werkelijk in onduidelijke communicatie. Toch is naar voren gekomen dat de bovengenoemde gemeentes over een (veel) hogere AED dichtheid beschikken dan ons dorp.

Omliggende gemeentes beter voorzien
Zo beschikt Nuenen beschikt over 25 AED's, die allemaal aangemeld zijn. De gemeente en de Woningstichting hebben in het verleden een financiële injectie gegeven. Inmiddels worden alle kosten door de stichting gedragen en door een lokale AED aanbieder. De stichting ontvangt jaarlijks een sponsorbedrag van de Rabobank.

Best beschikt voor gemeentelijke locaties over een 30-tal units, die in 2018 zijn aangeschaft. Tevens is er sinds enkele jaren een stichting actief. Het is (nog) niet duidelijk in hoeverre de stichting en de gemeente ook daadwerkelijk samenwerken. Er is wel een mooie stap in de goede richting gezet, dat er een dergelijk aantal units zijn aangeschaft en aangemeld.

Sint-Oedenrode beschikt in totaal over 60 AED's, waarvan er 45 zijn aangemeld. Een stichting heeft deze AED's in beheer. Sint-St. Oedenrode heeft 17.000 inwoners, daarmee is de AED dichtheid beduidend beter dan in Son en Breugel.

Voor zover Marc nu kan beoordelen is de inmenging van gemeentes is onze omgeving (erg) beperkt, het wordt vooral overgelaten aan de stichting(en).

In Son en Breugel gebeurt niets
Als we kijken naar onze gemeente dan gebeurt er vrijwel niks, constateert Marc. De jaarlijkse subsidie van € 800,00 per jaar is erg beperkt en absoluut niet toereikend.
Volgens Marc kunnen er zo 20 AED's en kasten bij in onze gemeente. Met name in de woonwijken zijn de AED's schaars. Enkel de stichting heeft er twee geplaatst. De meeste slachtoffers bevinden zich immers thuis. Neem bijvoorbeeld de Gentiaan. Daar is één AED aangemeld van de in totaal zeven aanwezige AED's. Maar al deze AED's zijn in hetzelfde gebied van de Gentiaan gesitueerd. Voor een juiste verdeling heeft deze wijk nog twee extra AED's nodig.

In Breugel is het helemaal slecht gesteld, is de conclusie van Marc. Breugel telt slechts één aangemelde AED (ook van de stichting).

Werk aan de winkel
Ons dorp kent over zo'n 15 reanimatie meldingen per jaar. Twee derde van de slachtoffers komt te overlijden. Dit aantal kunnen we volgens Marc Wolf aanzienlijk terugdringen met een betere AED dekking. Feit is dat ieder slachtoffer reanimatie nodig heeft en ruim 70% ook de hulp van een AED. Zonder AED is de overlevingskans zeer beperkt (tussen de 3% en 7%).

Er is dus nog werk aan de winkel, om ons dorp ook in dit opzicht veiliger en mooier te maken.

Ons Dorp Live één van de grootste muziekfestivals in de regio

Foto: Wil Feijen

Son en Breugel - Op zaterdagavond 15 december treden er 25 bands op in maar liefst 7 horeca gelegenheden in Son en Breugel. Meer dan 100 muzikanten gaan deze avond live muziek maken. Locaties zijn: Café 't Hart van Son, Café Het Raadhuis, Café-Zaal De Zwaan, Kapelzaal La Sonnerie, De IJsbaan, Jongerencentrum Oase en het Vestzaktheater. Aanvang 20:00 en overal is de toegang gratis.

Ons Dorp Live! heeft in 2006 haar vuurdoop gehad en was direct een doorslaand succes. Sindsdien is het een 2-jaarlijks terugkerend evenement. Alle bands die meedoen hebben één of meerdere muzikanten uit Son en Breugel. Ze spelen van eigen werk tot covers en in breed scala van muziekstijlen. De jongste deelnemer is 15 en de oudste ver in de 70. Elke band speelt in zijn eigen genre (van Pop tot Rock en van Folk tot de Blues) en krijgt ca. 45 min speeltijd. Ons Dorp Live! wordt georganiseerd door de Stichting Giggut!?-Events en het festival trok de laatste editie meer dan 2000 bezoekers.

Het festival wordt gemaakt door de bands zelf want alle bands treden belangeloos op.
Op de website http://www.onsdorplive.nl kunt u de deelnemende bands en hun biografie raadplegen, zodat u een beetje weet wat u kan verwachten. Het programma van de avond wordt kenbaar gemaakt in de special hiervoor ontwikkelde App. Hierin is, middels een soort "spoorboekje", terug te vinden welke band op welke locatie en op welk tijdstip speelt. Ook is het mogelijk om zo uw eigen gepersonaliseerde programma samen te stellen waarbij u, doormiddel van een pop-up, gewaarschuwd wordt wanneer één van uw favoriete bands start. Alle locaties zitten op loopafstand van elkaar wat het makkelijk maakt om snel van locatie te veranderen. Download de app "OnsDorpLive" in de app- of playstore om alle info direct ter beschikking te hebben.

Laat u verrassen door de enorme variëteit van muziek en de energieke live performance van de bandleden. En bovenal, beleef gegarandeerd een fantastische avond!

Zaterdagavond 15 dec 2018 – 25 Live Bands - Centrum Son en Breugel – Toegang Gratis

Commissie Ons Dorp Kwist Son en Breugel sluit seizoen af.

De commissie van ons dorp kwist tijdens de bierproefavond

Son en Breugel - De commissie van ons dorp kwist heeft het seizoen in stijl afgesloten.
Op de goederen en dienstenveiling kocht met de kavel aan geboden door Plus Supermarkt Marcel en Jeanette Verhoeven n.l. een bierproefavond.

De avond vond plaats in de kantine van de Plusmarkt en was door Marcel en Jeanette tot in de puntjes verzorgd.
Het ontbrak de commissieleden aan niets en iedereen had zichtbaar genoten.

Afscheid
Tevens nam men afscheid van 2 de commissieleden, Silvia Louwers en Albert Merks , die door voorzitter Jolanda Mateussen werden bedankt voor hun jarenlange inzet.
Gelukkig heeft de commissie ook weer aanvulling gekregen van een paar nieuwe leden zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.
Marcel en Jeanette van Plus Verhoeven, super bedankt voor deze gezellige en perfect verzorgde avond.

Warm welkom voor Sint op koude novembermiddag

Onderweg naar de intocht kom ik met enige regelmaat Hulppieten en –sinterklazen tegen. Naarmate ik dichterbij het kanaal kom, ziet het steeds zwarter van de mensen. Pappa's, mamma's, opa's en oma's zijn samen met hun (klein) kinderen in groten getale naar de plek gekomen waar Sinterklaas aan zal leggen.

Door: Luc van de Wiel
Foto's: Wil Feijen

Zie ginds komt de (stoom)boot
Het is lastig een plekje te vinden waar je nog iets kunt zien. Dan is het zover, de boot komt eraan! Geen stoomboot, wel een vrachtschip waar ik de Sint al zie staan. Het schip vaart door tot bij de brug, keert dan om en legt aan. Veel kinderen zitten op de schouders van hun vaders, om toch nog iets te kunnen zien. Het heeft de nodige voeten in de aarde, voordat Sinterklaas voet aan wal kan zetten. De Pieten gaan hem voor, ze delen aan weerszijden van het kanaal snoep uit.

Onder muzikale begeleiding van Pro Honore et Virtute, onze plaatselijke harmonie, schudt de Goedheiligman menig kinderhandje. Maar niet nadat hij welkom geheten is! 'Het is fantastisch weer, laten we er een mooi feest van maken!' zegt de Sint. Het mooie feest is dan al in gang.

Vol verwachting klopt ons hart
Vol verwachting klopt menig kinderhart, een roe of gard komt er echter niet aan te pas. Slechts snoep, zakken vol! Op regelmatige plekken langs de route staan auto's klaar, met in de kofferbak zakken snoep, waar de Pieten even kunnen bijvullen. Om meteen omringt te worden door gretige kinderen, die voortdurend 'Piet, Piet!' roepen, in de hoop dat Piet hún zakje met snoep zal vullen. Of ze gaan op de foto met Piet, ook sommige ouders willen graag een selfie met Piet erbij.

Even verderop staan het paard geduldig op Sinterklaas te wachten, het duurt even voordat de Sint op kan stijgen. Vooraf gegaan door de harmonie, gaat Sinterklaas met zijn gevolg in de richting van het gemeentehuis. Eerst het kanaal over, via de Nieuwstraat naar Zonhove, via de Antoon van de Venstraat weer terug naar de Nieuwstraat, en dan naar het Raadhuisplein.

Een grote opkomst
Sommige ouders volgen Sinterklaas, tot aan het Raadhuisplein. Langs de route staan ook veel mensen, waar Pieten bezig zijn snoep uit te delen staan kluwen mensen, het is lastig daar een weg tussen te vinden. Vrolijk zwaait de Goedheiligman naar iedereen, er zit een flink tempo in.

Al snel is het Raadhuisplein bereikt, waar een grote menigte al staat te wachten. Met behulp van een trapje stijgt de Sint weer af. Het is niet zo vreemd dat een man van zijn hoge leeftijd daar een hulpmiddel bij nodig heeft! Burgemeester Hans Gaillard staat geduldig te wachten. Dan maakt Sinterklaas zijn opwachting op het bordes, waar de Pieten al aan het dansen zijn. De sfeer zit er al snel in!

Cadeaus kwijt
De burgemeester heet Sinterklaas welkom. 15 zakken met cadeaus zijn afgegeven bij het gemeentehuis, het duurt even voor ze allemaal tevoorschijn getoverd zijn. De zakken worden geteld en herteld, er ontbreken er twee! Die blijken in een busje te zitten, de twee Pieten die voor de zakken verantwoordelijk zijn, gaan er met het busje vandoor. Als de overige Pieten het lied "Zwarte Piet ging uit fietsen' aanheffen, komen ze daadwerkelijk aangefietst. Zonder de in het liedje vermelde klapband, of die is al gerepareerd (tegen betaling van één pepernoot, uiteraard). Dat zou het oponthoud kunnen verklaren…

De cadeaus zullen later worden verdeeld, na dit intermezzo gaan de Pieten vrolijk verder met uitdelen van snoep. Zonder dat ik het in de gaten heb, vinden een paar pepernoten hun weg naar mijn jaszak. Zo ga ik niet met lege handen naar huis! Ben ik toch braaf genoeg geweest, het afgelopen jaar.

Feest gaat verder
Het feest op het Raadhuisplein gaat nog even verder, als ik me naar huis begeef. Het was een leuk en gezellig samenzijn, zonder wanklank. Het onthaal van Sinterklaas in Son en Breugel was warm, geen overbodige luxe op een koude novembermiddag. Een voorbeeld van hoe het wel kan, het vieren van Sinterklaas.

EHBO Vereniging Son en Breugel bestaat dit jaar 70 jaar

Dagelijks gebeuren er ongevallen en noodgevallen om ons heen. Weten hoe je moet handelen kan in sommige situaties het verschil tussen leven en dood betekenen. Als er een ernstige situatie zich voor doet kan iemand die beschikt over eerste hulpvaardigheden het slachtoffer behandelen zodat erger letsel voorkomen wordt en kan men zelfs ook het verschil betekenen of iemand overlijdt of niet. Son en Breugel heeft een vitale lokale EHBO-vereniging, die al 70 jaar actief is.

Door: Hennie van Hagen

Zo is het begonnen…
In 1948 waren er vanuit verschillende verenigingen in ons dorp mensen die het initiatief namen om een EHBO vereniging op te richten. Wellicht ten overvloede, EHBO staat voor Eerste Hulp Bij Ongelukken.
Oud burgemeester Steinweg was destijds één van de stuwende krachten. Hij zegde een subsidie toe van fl. 100,--maar dan moest de vereniging wel uit 25 leden bestaan. Direct na afloop van de oprichtingsvergadering melden zich 25 leden aan. De EHBO vereniging was een feit. Harrie Wordragen was destijds de kaderinstructeur die de leden opleidde. Maar er was ook nog een dokter nodig. Burgemeester Steinweg wist huisdokter Huddleston Slater over te halen zich bij de vereniging aan te sluiten. De vereniging begon met een kassaldo van fl. 11,25 . Hoofdzakelijk giften van enkele instanties en eigen geld van de leden. De contributie werd vastgesteld op fl. 0,10 per week. Een bedrag dat sommige leden best veel vonden. Een oefenruimte werd tegen betaling gevonden bij Hotel De Zwaan, maar dat bleek financieel niet haalbaar. Vervolgens stelde meester Van de Laar een klaslokaal beschikbaar. Er hoefde niet voor betaald te worden maar in de winter werd er niet gestookt!

Op 18 april 1951 gingen 8 kandidaten op examen, waarvan iedereen slaagde en zelfs één met lof. De Katholieke EHBO Vereniging Son en Breugel was een feit en het ledenaantal groeide gestaag. Een anekdote uit die tijd was dat veel inwoners uit Breugel graag lid wilden worden van de vereniging. Maar de toenmalige pastoor was het daar niet mee eens. Een EHBO vereniging en dan nog wel gemengd, dat vond hij maar niks.
Op dit moment heeft de vereniging ongeveer 50 vrijwilligers. Het ledenaantal loopt echter terug. Eens waren het er 120. Reden van de vereniging om aandacht te besteden aan het 70 jarig bestaan en tevens te kijken of er interesse bestaat vanuit de gemeenschap om lid te worden. Gelukkig is er op dit moment wel weer wat aanwas van jonge leden.

De huidige EHBO cursus omvat 9 lesavonden en wordt op de 10e avond afgesloten met een examen. De minimum leeftijd om hieraan deel te nemen is 16 jaar. Alle leden krijgen, bij een evenement, vanuit de vereniging de benodigde kleding, zoals een shirt, bodywarmer, jas en een tas met benodigdheden mee voor de hulpverlening. Die tas wordt bij terugkomst nagekeken en indien nodig aangevuld. Jaarlijks wordt de tas gecontroleerd op de houdbaarheidsdatum van de materialen.

De vereniging krijgt aanvragen voor evenementen, zoals de avondwandelvierdaagse, de Sinterklaasintocht, Koningsdag en de jaarmarkt. Omdat het steeds moeilijker wordt om aan vrijwilligers te komen om de grotere evenementen te bemannen werkt EHBO Son en Breugel sinds dit jaar samen met EHBO Eindhoven. Zij hebben samen de jaarlijkse motorcross in Son bemenst en er zijn van EHBO Son en Breugel 9 mensen aanwezig geweest bij de concertreeks van Guus Meeuwis in het PSV stadion. Soms stelt de Gemeente als voorwaarde, dat bij grote evenementen, het verplicht is dat de EHBO aanwezig is. Omdat er veel evenementen zijn legt dat een behoorlijk beslag op de tijd van de vrijwilliger. Maar het kan er soms ook heftig aan toe gaan. Vooral bij sportevenementen zoals motorcross en mountainbike gebeurt er nog al eens wat, dat ook emotioneel binnen kan komen. Hiervoor is een adequate nazorg beschikbaar. Eén keer per jaar is er de 112 DAG op de basisschool waarbij de EHBO , brandweer en politie aanwezig zijn om de schooljeugd vertrouwd te maken met deze hulpverlenende instanties.

Uiteraard kost het de vereniging veel geld om alle benodigdheden en competenties van de leden op orde te houden. Ze organiseert en verzorgt diverse cursussen. Voor een gedeelte komen deze gelden uit de vergoeding die gevraagd wordt aan derden voor hun dienstverlening. De EHBO vereniging gaat nu ook op zoek naar sponsors , uit het bedrijfsleven of middenstand, voor financiële ondersteuning. Deze gelden zou de EHBO vereniging willen gebruiken om jongeren, maar ook belangstellenden, die niet de financiële middelen hebben of niet aanvullend verzekerd zijn, de mogelijkheid te geven een EHBO cursus te volgen.
Lokaal is er veel lof voor de EHBO Son en Breugel. Een vereniging van vrijwilligers die klaar staan om eerste hulp te verlenen bij een ongeval tijdens evenementen, sportdagen en festijnen. Hopelijk melden zich vrouwen of mannen aan die interesse hebben om lid te worden. Zonder deze vrijwilligers staat alles stil. Ook ondersteuning in financieel opzicht is meer dan welkom. De nieuwe cursus start begin Januari 2019.
Voor meer informatie kan men terecht op de site van de EHBO vereniging : http://www.ehbosonenbreugel.nl

Themaochtend 'Veilig en zelfstandig blijven bankieren'

Themaochtend Rabobank Foto: Fran Maasdam

Tijdens de maandelijkse themaochtend in De Boerderij op vrijdag 26 oktober , georganiseerd door de werkgroep Welzijn en Zorg van de SeniorenRaad, zijn een aantal aspecten van het (internet)bankieren en de rol van de bank in relatie tot de specifieke wensen en omstandigheden van senioren toegelicht.

Een drietal medewerkers van het marktteam Son en Breugel van de Rabobank Het Groene Woud Zuid was aanwezig om op deze ochtend een presentatie te verzorgen over, voor met name senioren van belang zijnde, bankzaken.

Zelfstandig blijven bankieren
Zo lang mogelijk mee blijven doen. Met informatie, advies en voorbeelden van hulpmiddelen werden door de medewerkers van de Rabobank de mogelijkheden toegelicht, die er voor kunnen zorgen dat men langer zelfstandig kan blijven bankieren. Als voorbeelden werden genoemd – en getoond – de aangepaste versie van de zogeheten E-dentifier (= bankpaslezer) en een hulpmiddel voor senioren om de bankpas gemakkelijk uit de geldautomaat te halen. De bank kan ook behulpzaam zijn om de angst bij sommige senioren voor het internetbankieren weg te nemen.

Veiligheid en zekerheid bij bankieren
Een actueel onderwerp, gezien de geconstateerde gevallen van bankfraude. Enkele begrippen, zoals phishing (pogingen om met slimme e-mailberichten de nietsvermoedende gebruikers te verleiden tot het beschikbaar stellen van inloggegevens en persoonsgegevens), babbeltrucs, financieel misbruik van gegevens (soms zelf door familie), werden aan de hand van sprekende praktijkvoorbeelden aan de orde gesteld, evenals wat daar tegen te doen is.
Maatregelen zoals: codes geheim houden, pas nooit afgeven, controleer regelmatig de bankrekeningen etc. liggen voor de hand, maar het belang daarvan kan niet genoeg benadrukt worden. Dat bleek ook wel uit de reacties van de aanwezigen.

Zelfstandig wonen en hypotheken
Zonder zorgen zelfstandig blijven wonen. Dat is voor steeds meer senioren de moeite waard om te overwegen. Door de presentator werd duidelijk uitgelegd welke mogelijkheden de bank kan bieden en hoe verstandig het is om op tijd voorbereidingen te treffen voor de jaren die komen. Met handige tips en oplossingen werden de aanwezigen op weg geholpen. Er blijken meer opties te zijn voor senioren om aan geldmiddelen te komen dan de aanwezigen hadden gedacht. De leeftijd blijkt daarbij vaak geen beletsel, zoals velen op voorhand dachten. Daardoor kunnen bijvoorbeeld noodzakelijke aanpassingen aan de woning gerealiseerd worden.

De drie dames van het Marktteam slaagden erin om met hun duidelijke en verzorgde presentatie het thema van deze ochtend voor de aanwezigen boeiend en informatief te houden.

Met dank aan het Rabobankteam: Caroline Teunissen, Petra Sardina en Anne van de Heuvel.

De volgende themaochtend op vrijdag 23 november vanaf 10.00 uur in De Boerderij gaat over Veiligheid. Namens de politie zal Diana van Moorsel, Expert Wijkzorg Son en Breugel, een presentatie houden.

Alzheimer cafe over ondersteuning in de thuissituatie

Son en Breugel / Best/ Oirschot – Op Woensdagavond 28 november 2018 is er in ons Alzheimer Café B.O.S.( Best, Oirschot, Son en Breugel ) vanaf 19.30 uur een avond met als thema: " Wie ondersteunt mij in de thuissituatie? ".

De zorgtrajectbegeleider is er voor mensen met de diagnose dementie en hun naasten. Ze coördineert alle zorg rond mensen met dementie en is een vast aanspreekpunt en vertrouwenspersoon gedurende het hele ziekteproces. De zorgtrajectbegeleider komt bij de mensen thuis. Ze werkt samen met andere betrokken hulpverleners zoals de huisarts, praktijkondersteuner en de geriater. Onze gast vandaag is Lenie Brummans, is het dagelijkse leven zorgtrajectbegeleider in onze regio.
Het Alzheimer Café B.O.S., Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot, is gratis toegankelijk en bij binnenkomst wordt u getrakteerd op een kopje koffie of thee. In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken van het Alzheimer Café B.O.S. te bekijken en ( gratis ) te lenen. Ook liggen er folders en brochures over dementie.

Woensdagavond 28 november 2018 vanaf 19.30 uur bij het Alzheimer Café B.O.S.

Voor inlichtingen: Jan Verbeek ( 0641546859 ) . Zie voor meer informatie over alle Alzheimer Cafés in de regio de website van Alzheimer Nederland, regio Zuidoost Brabant.

Veteraan Bill Pendell, Britse veteraan krijgt ruim 700 felicitaties

Bill Pendell, Britse veteraan die de regio Eindhoven mee hielp te bevrijden, werd afgelopen zondag 97 jaar en de Stichting 18 september ging persoonlijk op bezoek om de ruim 700 felicitaties te bezorgen.

Bestuurslid Frank van Dijk kreeg het lumineuze idee om een oproep te plaatsen om een kaartje te sturen voor de verjaardag van Bill.
Dat de reacties zo overweldigend zouden zijn had hij gehoopt maar zeker niet verwacht. Ook uit de gemeente Son en Breugel kwamen vele kaarten. De bewoners koesteren veel sympathie en waardering voor hun bevrijders.
Zo ook de loopgroep De Springbokken die door haar voorzitster hadden gereageerd met een leuke kaart vol met reacties.
Bill gaf aan in 2019 persoonlijk het startschot te willen komen geven voor zijn afstand, de 5 miles, van de Freedom Run. Het loop evenement van de Stichting 18 september viert dan haar eerste lustrum met een zeer speciale editie ter viering van 75 jaar vrijheid.

OPROEP

We herhalen deze oproep omdat we helaas nog steeds en steeds dringender op zoek zijn naar versterking van de werkgroep Communicatie van de SeniorenRaad.

Ter aanvulling van het bestaande team van vrijwilligers zijn we vooral op zoek naar een

Redacteur(m/v)

Iemand die het schrijven in de vingers heeft, het resultaat ervan graag met anderen wil delen en dit als vrijwilliger wil doen in vorm en stijl die van een politiek onafhankelijke vrijwilligersorganisatie als de SeniorenRaad van Son en Breugel verwacht wordt.

Affiniteit met onderwerpen die voor senioren van belang zijn is een pre, maar de kwalificatie die bij ons voorop staat is een duidelijke schrijfstijl, ook bij moeilijke onderwerpen. Van de gezochte redacteur wordt ook verwacht dat hij of zij het plezierig vindt in teamverband te werken.

Voelt u zich hierdoor aangesproken, aarzel dan niet contact op te nemen met de voorzitter van de werkgroep: Peter Rotteveel, telefoon (0499) 476890 of per e-mail: peter.toni.rotteveel@kpnmail.nl

Benefietconcert in de St. Genovevakerk voor MadeLief

Rob Meeusen

Op 24 november aanstaande om 20.00u wordt in de St. Genovevakerk in Breugel een benefietconcert gegeven ten bate van Bijna Thuis Huis MadeLief.

Rob Meeusen, oud-inwoner van Son, speelt samen met het Brabants Barok Consort een mooi en interessant programma. Het hele concert staat in het teken van één van de instrumenten die op deze avond bespeeld zal worden, namelijk een viool uit 1720.
Daarnaast klinken authentieke instrumenten zoals klavecimbel, altviool, cello en contrabas. Alle gespeelde werken van o.a. de componisten: Vivaldi, Händel, Telemann en Bach zijn in het bouwjaar van deze viool gecomponeerd. Dit geldt ook voor de "Winter" uit de 4 jaargetijden van Vivaldi die tevens te beluisteren is.

Ieder muziekstuk zal vooraf gegaan worden door een bijzonder verhaal over het te spelen werk, de componist of de oude viool. Kom luisteren en laat je meenemen in een reis ver terug in de tijd. Een tijd die door de opzet van het programma ineens heel zichtbaar, voelbaar en hoorbaar wordt.
Toegangskaarten zijn te reserveren door een mailtje te sturen naar: bthsonenbreugel@gmail.com. Bel naar 0499-465211, of kom op 24 november naar de St. Genovevakerk in Breugel.
Entree: 10 euro ten bate van Bijna Thuis Huis MadeLief.

'Gewoon DOEN' op zoek naar nog meer ideeën

Op woensdag 10 oktober 2018 van 19:00 tot 21:00 uur heeft de eerste avond van 'Gewoon DOEN' plaatsgevonden in de huiskamer van 't Vestzak. Inmiddels komt er nu elke woensdagavond een leuk groepje bij elkaar voor een Gewoon praatje, een kopje koffie of drankje, wat lekkers erbij en het gezamenlijk hebben over allerlei leuke dingen die ze samen kunnen (gaan) DOEN.
Ria van Raalten-Hölscher: "Sinds de start van deze nieuwe activiteit op 10 oktober heb ik kennis mogen maken met een leuk groepje mensen met prachtige ideeën, zoals het starten van een ontbijtcafé of gezamenlijk een warme maaltijd te gaan nuttigen, zodat je niet meer alleen hoeft te eten en zal één van de andere enthousiaste deelnemers een mini-cursus Tai-Chi geven."

Naast deze ideeën van fysieke activiteiten is er ook ruimte om zogenaamde 'levensvragen' te bespreken met thema's als 'Durf jij jouw passie te volgen?, Wat is de meest waardevolle les die je hebt geleerd?, Met de kennis van nu, wat zou je anders hebben gedaan.'

Ria: "Saai zal het zeker niet gaan worden. Er ontstaan elke keer weer mooie gesprekken in onze gezellige huiskamer, waar de koffie en thee klaar staat. Dus als je zelf eens iets GEWOON wilt DOEN...kom dan op woensdag naar het Vestzak van 19:00 tot 21:00 uur.
We vragen € 2,50 per keer (1e keer is overigens nog steeds gratis) voor koffie en thee met iets lekkers!

Kom je onze gezellige groep versterken met nog meer verrassende vragen? GEWOON DOEN!

Voor meer informatie
Neem gerust contact op met Ria van Raalten-Hölscher via 06-25329668 of ria.van.raalten@gmail.com

Jong muziektalent gezocht voor Archipel Muziekconcours 2019

Archipel Muziekconcours FreekjeGroenemans-Fotografie

Ben jij tussen de 8 en 18 jaar en speel of zing je (licht) klassieke muziek? Meld je dan aan voor het Archipel Muziekconcours!

In de voorgaande vijf jaar hebben jongeren met veel plezier en enthousiasme hun grootse muziektalent ten gehore kunnen brengen aan een groter publiek. Ook dit jaar krijgen jongeren de gelegenheid voor echt publiek op te kunnen treden, waarbij de finale in Muziekgebouw Eindhoven plaatsvindt! Meedoen kan als solist, maar ook als duo, kwartet of ensemble. Archipel organiseert dit Muziekconcours met als doel zowel jong als oud samen te laten genieten van muziek.

Doe je mee?
Er kunnen maximaal 32 deelnemers meedoen, dus wie het eerst komt, het eerst maalt! Inschrijven kan tot 21 december 2018 via www.archipelzorggroep.nl/muziekconcours. Lees daar alle informatie over de deelname! Prijzengeld € 2.000,-.
Deelnemers spelen eerst een voorronde. Degenen die doorgaan, spelen in de halve finale. Winnaars van de halve finale staan op 17 maart 2019 in de finale in het Muziekgebouw Eindhoven!
Meer informatie en inschrijving: www.archipelzorggroep.nl/muziekconcours

Calvin en Rachelle zijn jeugdprins en prinses van Krutjesgat

Afgelopen vrijdag 16 november vond in het residentiegebouw van cv de Dommelsoppers de presentatie en bekendmaking van de jeugdprins, jeugdprinses en hun gevolg van Krutjesgat plaats.
In een vlot lopende show werd afscheid genomen van de aftredende leden en begeleiding, nieuwe dansen getoond, jubilarissen gehuldigd en kwam er een officieel einde aan het tijdperk van Prins Jaimy en Prinses Britt.

Iedereen zat met spanning te wachten op de onthulling van de nieuwe prins en prinses, zij bleken geen onbekende van de Dommelsoppers te zijn.
Prins Calvin Lenting is al vroeg begonnen bij de Raad van Elf, gevolgd door een aantal jaren steun en toeverlaat van prins en prinses oftewel de Adjudant. En deze carnaval mag hij zelf de scepter zwaaien.
Prinses Rachelle Lenting danst al sinds zij kan lopen bij de Dommelsoppers, een heeft verschillende rollen vervuld in diverse showgroepen. Dit jaar danst zij bij de garde van de prins Jarno, maar dat niet alleen, ze mag ook het kroontje dragen van de prinses en de scepter zwaaien. Prins en prinses worden de komende carnaval bij gestaan door Jaimy Speetjens, hij is de nieuwe adjudant. Met zo'n drietal wordt het zeker "knalle" deze carnaval.

Wie raadt het boerenbruidspaar van 2019

Het boerenbruiloft comité van Krutjesgat is bezig met de laatste voorbereidingen voor de boerenbruiloft. Dinsdag 5 maart 2019 zal er weer een boerenpaar in de "onecht" verbonden worden. Wie het zal worden zal volgende week bekend worden gemaakt in DeMooiSonenBreugelKrant.

Het is bijna zover de onthulling van het boerenpaar is aanstaande Maar voor het zover is, treft u de laatste aanwijziging aan. Met deze cryptische aanwijzing, en de vorige 3 aanwijzigingen kunt u wellicht al raden wie het komende bruidspaar zal worden.

De vierde en laatste aanwijzing voor het raden van het bruidspaar luidt: "Gemeentepils".

Weet u het nog?
De eerste aanwijzing voor het raden van het bruidspaar was: Olieverf
De tweede aanwijzing voor het raden van het bruidspaar was: Varkensbroeder
De derde aanwijzing voor het raden van het bruidspaar was: Tussen de Afrikanen


Denkt u te weten wie het bruidspaar is, stuur uw antwoord in naar
boerenbruiloft-krutjesgat@hotmail.com. Uit de goede inzendingen wordt 1 winnaar getrokken die door het bruidspaar mee uit eten zal worden genomen!

Op de Champagne bij de Prins

Zaterdag 17 november werd er weer traditioneel een toast uitgebracht op een uitbundig carnaval in 2019. De Krutjesrapers hadden namens Prins Carnaval iedereen uitgenodigd om met een glas champagne, samen met  Prins Jarno te toasten om het komende carnaval. Samen met de blaoskaken, de raad van elf en de jeud Prins en Prinses van Krutjesgat brachten de aanwezigen in café restaurant De Zwaan een toast uit.
Na zijn onthulling was dit het eerste officiële optreden van de nieuwe Prins van Krutjesgat. Prins Jarno telt, samen met  alle Krutjesrapers en Krutjesraperinnekes af naar het carnaval 2019.

Ondermijnende criminaliteit en veiligheid: samen houden we Ekkersrijt veilig!

Foto: Wil Feijen

Donderdag 15 november was er de drukbezochte bijeenkomst 'Hart voor de samenleving, hard tegen ondermijning' georganiseerd door de Ondernemers Vereniging Ekkersrijt (OVE) in samenwerking met het gemeentebestuur. In zijn openingswoord ging Burgemeester Hans Gaillard in op het 'Integraal Veiligheidsbeleid Son & Breugel'. Een beleid waarin beveiligingsorganisaties, de politie en het Openbaar Ministerie samen met de ondernemers van Ekkersrijt hun vizier richten op de ondermijnende criminaliteit. Het gemeentebestuur wil samen met de burgers en ondernemers op die manier de ondermijnende criminaliteit zoveel mogelijk tegengaan en stoppen.

Door: Rianne van der Heijden
Foto: Wil Feijen

Wat is Ondermijnende criminaliteit
Ondermijnende criminaliteit is georganiseerde misdaad die gepaard gaat met geweld, bedreiging en intimidatie bij het produceren van drugs, drugshandel, witwaspraktijken, fraude en digitale criminaliteit maar ook mensenhandel. Criminelen willen zoveel mogelijk geld verdienen met deze illegale activiteiten. Burgers en bedrijven worden bedreigd door deze vaak illegale en praktijken. De verwevenheid van de onderwereld met de bovenwereld gebeurt vaak om de hoek.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Het Integrale Veiligheidsbeleid 2019-2011
De Gemeente: De vier pijlers van het veiligheidsbeleid worden door de burgemeester kort toegelicht. Als eerste een veilige woon- en leefomgeving. Onderdelen hiervan zijn. Het bestrijden van auto- en woninginbraken. Het veilig ondernemen zowel op Ekkersrijt als op het buitengebied. De zorg en veiligheid, het tegengaan van huiselijke geweld zoals de verslavingszorg en andere bronnen van zorg. Als vierde de integriteit en veiligheid met als belangrijkste doel bestrijden van de ondermijnende criminaliteit. Deze vier pijlers staan voor de goede uitvoering van het Integrale Veiligheidsbeleid van Son & Breugel. Zo worden bedrijven bezocht waarbij gecontroleerd op milieuveiligheid, bouwveiligheid, en brandveiligheid. maar ook door te bevorderen dat inwoners, ondernemers, corporaties en anderen (gaan) samenwerken om ook veilig verdachte signalen te kunnen melden.

Het gemeentebestuur kan een goede bijdrage leveren aan het Integrale Veiligheidsbeleid zoals het intrekken van vergunningen of de afgifte van een vergunning weigeren voor het bouwen van panden op grond van de wet Bibob.
Het Damoclesbeleid geeft het gemeentebestuur mogelijkheden om panden te sluiten. Ook lokale regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn inzetbaar. Op korte termijn wordt de agrarische sector onder de loep genomen om de ondernemers weerbaar te maken.

Het RIEC: Hans van Haaren, Accountmanager van het RIEC, zette de presentatie voort . De criminelen en (bonafide) ondernemers blijken elkaar nodig te hebben om het criminele doel te realiseren. Politie, Gemeente en de Belastingdienst geïntegreerd in één convenant, met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum werken samen om de criminele activiteiten bloot te leggen.

Wat er zoals nodig is voor een ondermijnende criminele activiteit
De opbouw van een criminele organisatie toont dezelfde kenmerken als die van een normale ondernemingen in de bovenwereld. Voor het opzetten en exploiteren van een drugslaboratorium zetten criminelen klusbedrijven, elektriciens, makelaars, transporteurs, banken, accountancy, taxateurs, en auto/leasebedrijven in om uiteindelijk drugs te kunnen produceren. Het begint ergens met een criminele samenwerking met een bepaalde expertise als vertrekpunt. Locaties zijn nodig waar de productie plaatsvindt. Ze maken gebruik van geld dat niet traceerbaar is, zodat hun activiteiten niet opvallen. Ook logistiek & transport wordt ingezet en door de afzet van deze producten ontstaat crimineel geld wat in de maatschappij wordt witgewassen. Iedereen die in dit hele proces gebruikt wordt en zich inzet loopt een risico. Het ondermijnen zit in de handelingen die heimelijk zijn, minder kosten en waar gevaar aan vast zit. Georganiseerde criminaliteit is dus niet alleen 'ergens anders'. Het is een miljarden industrie in Nederland. Branches zitten verweven in Nederlandse ondernemingen, wat kan betekenen dat men met die branches te maken krijgt zonder bewust handelen.

Bedrijvenpark Ekkersrijt
Ekkersrijt omvat 300 bedrijven met ongeveer 10.000 medewerkers. Het High Tech (sciencepark), de Multimedia (sciencepark), de industrie, het transport en de logistiek aan de Oostzijde van Ekkersrijt en de Retail met als kern de meubelboulevard. Dit bedrijventerrein kan een motivatie zijn voor criminelen. Daarom wordt op Ekkersrijt met grote nadruk gelet op de veiligheid door inzet van vele beveiligingscamera's, politiesurveillanten en toezicht door diverse beveiligingsorganisaties, dus in die zin onaantrekkelijk voor criminelen.
Toch is het mogelijk dat de ondermijnende criminaliteit actief zou willen zijn op Ekkersrijt. Verloedering van panden en zichtbare wanorde is een eyecatcher voor ondermijnende criminaliteit, waardoor panden moeilijk verkoopbaar zijn en tegen lagere prijzen moeten worden aangeboden aan criminelen die ze vaak betalen met zwart geld. Misdaadgeld wordt geaccepteerd door (lokale) ondernemers, zwart geld van dubieuze afkomst. Deze bonafide geldstromen kunnen worden doorbroken door de economische factoren van dit probleem aan te pakken. Dit kan worden bereikt door de sociale controle te vergroten.
De integrale aanpak door de gemeente kan in het samenwerkingsverband met het convenant RIEC de informatie delen over onverklaarbare zaken. Met deze integrale aanpak beogen de gemeente, de politie en de belastingdienst samen te werken met de bedrijven op Ekkersrijt om op die manier maatschappelijke weerbaarheid te creëren.

Voorbeelden uit de praktijk
In het jaar 2014 zijn in verpauperde loodsen en schuurtjes in het buitengebied afval aangetroffen waarin grondstoffen voor de productie van synthetisch drugs lagen opgeslagen. In dat zelfde jaar werd op de zolder van een loods eveneens dergelijk drugsafval aangetroffen. In 2015 werd een hennepteelt op een zolder ontmanteld. Meerdere malen worden vrachtwagens aangetroffen op een bedrijventerrein die dagenlang ergens geparkeerd staan. Na melding en onderzoek van de vrachtwagens blijkt dat de lading uit materialen bestaat die nodig zijn voor het produceren van synthetische drugs.

De politie: Een woordvoerder van de lokale politie zoemt door middel van enkele voorbeelden in de voorgenoemde aandachtspunten die daadwerkelijk in de buurt gebeuren. Durf deze signalen te melden aan de wijkagent of politie. Want u speelt dus als burger en ondernemer een belangrijke rol in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Ondernemers van Ekkersrijt dienen naar de veiligheid te kijken, te signaleren en te melden om zodoende malafide ondernemers te weren. Uw ogen en oren zijn hard nodig om ondermijnende criminaliteit vroegtijdig te melden en te voorkomen. Alles begint met een melding aan de politie!
Verdachte situatie? Meld het bij de politie, dit kan op de volgende manieren:
- Spoed? Bel 112
- Geen spoed, wel politie: 0900-8844
- Contact met de wijkagent: www.politie.nl/mijn-buurt
- Anoniem melden: 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl
- Melding, tip klacht of compliment: gebruik de politieapp!

Laten we samen Ekkersrijt veilig houden!

Alle Brabantse HOV-bussen nu Bravodirect

Ook de bushaltes worden de komende weken voorzien van een nieuw en herkenbaar uiterlijk Foto: Marco Reeuwijk

Het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Brabant met snelle en frequente buslijnen heet voortaan BravoDirect. Binnenkort zijn alle HOV-bussen in heel Brabant herkenbaar met eenzelfde naam en hetzelfde uiterlijk.

Ook de bushaltes worden de komende weken voorzien van een nieuw en herkenbaar uiterlijk. (Foto: Marco Reeuwijk)

Nieuw uiterlijk
Tot nu toe reden in West- en Oost-Brabant HOV-bussen onder de naam Volans. In Zuidoost-Brabant onder de naam Bravo, net als de stad en streekbussen. Om mogelijke verwarring bij reizigers te voorkomen, rijden alle HOV-bussen voortaan onder dezelfde naam. Gedeputeerde Christophe van der Maat lanceerde het nieuwe uiterlijk van de Bravodirect-bussen en de bushaltes vandaag officieel samen met wethouder Boaz Adank van gemeente Breda bij de vernieuwde halte aan de Hogeschoollaan in Breda. De komende weken worden alle HOV-bussen en haltes voorzien van de nieuwe naam. Eind dit jaar is Bravodirect in heel Brabant zichtbaar.

Hoogwaardig openbaar vervoer
Het hoogwaardig openbaar vervoer-netwerk bestaat in Brabant uit 30 snelle, directe buslijnen met goede aansluitingen op andere bussen en de trein. De HOV-bussen hebben meer comfort dan de reguliere lijnen en ook de frequentie, met name in de spits, van HOV-lijnen is hoger. Samen met de trein vormt Bravodirect daarmee de ruggengraat van het openbaar vervoernetwerk in Brabant.

Bravo als breder OV-merk
In 2016 is de provincie Noord-Brabant, samen met vervoerders Arriva en Hermes gestart met Bravo, als overkoepelende naam voor het openbaar vervoer in Brabant. Het HOV is daarin de basis. Bravodirect is nu ook qua uiterlijk en naam een herkenbaar onderdeel geworden van het bredere OV-aanbod net als nieuwe initiatieven als Bravoflex en Bravofiets. De Brabantliners (400-lijnen) in West-Brabant vallen ook onder Hoogwaardig Openbaar Vervoer maar blijven als merknaam bestaan.

Kerstkaarten maken bij het Onderonsje

Op donderdagmiddag 29 november van 14.00-16.00 uur kunt u naar het Damiaancentrum komen voor deelname aan het Onderonsje. Deze keer liggen er spullen klaar om zelf kerstkaarten te gaan maken.

U kunt knippen, plakken en versieren om zelf de mooiste creaties te maken. En ook als u minder creatief bent dan kan het zeker ook een leuke middag worden want de koffie en thee staan klaar en tussen het werken door kan er gepraat worden want ook het elkaar ontmoeten is een onderdeel van het Onderonsje. Voor deze middag hoeft u zich niet aan te melden, mag wel, maar u kunt ook spontaan komen en mag eventueel een kennis meenemen want iedereen vanaf 55 jaar is welkom. De kosten zijn € 3,-, inclusief materiaal, een kopje koffie of thee met iets lekkers.

Informatie bij Petra Vesters, tel. 06-10068676 of Karin van Vlerken, tel. 06-13992915. Of per mail: petra@kpnmail.nl, karinvanvlerken@hotmail.com.
Het Onderonsje is één van de activiteiten van het Damiaancentrum. Zie de website voor andere activiteiten: www.damiaancentrum.nl. Schijndelseweg 46, 5491 TB Sint-Oedenrode.

Stilte in de hoofdrol, een stille dag in het Damiaancentrum

Op zaterdag 8 december kunt u deelnemen aan een stiltedag in het Damiaancentrum. Het is een dag om stilte te ervaren en om ook de kakofonie die gewoonlijk in ieders hoofd zit even te laten voor wat die is.

Zoals de natuur zich nu terugtrekt, kunt u zich ook even terugtrekken en reflecteren op hoe de dingen voor u zijn. Dat kan door middel van verschillende oefeningen zoals de bodyscan, zitten in aandacht, qigong-oefeningen, muziek luisteren, lopen in aandacht (ook buiten in de herfstnatuur), stiltemeditatie en delen wat u ervaren heeft als u wilt.
Op 8 december van 10.00-14.00 uur in het Damiaancentrum aan de Schijndelseweg 46, 5491 TB, Sint-Oedenrode. Uw bijdrage bestaat uit twee componenten: € 5,- voor koffie/thee en soep én dana, d.w.z. vrijgevigheid voor de begeleider; wat het u waard is. Graag zelf een boterham meenemen. Informatie en aanmelding bij Karin van Vlerken, 06-13992915 of karinvanvlerken@hotmail.com

Lezing Onno Blom in de Knoptoren

Onno Blom, Nederlandse schrijver, literair recensent, freelance journalist, studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en Culturele studies. Hij werd geboren in Leiden in 1969. Hij was literair journalist bij het dagblad Trouw, korte tijd hoofdredacteur bij Uitgeverij Prometheus en adjunct-directeur bij de Bezige Bij. Tegenwoordig treedt hij op als presentator en interviewer bij literaire bijeenkomsten in het land.
Over Harry Mulisch schreef hij een geïllustreerd biografisch portret, Zijn Getijdenboek (2002) en over Gerrit Komrij Het fabeldier dat Komrij heet (2004).
Op 19 oktober 2017, op de tiende sterfdag van Jan Wolkers, promoveerde Onno Blom op de biografie over deze beeldhouwer-schrijver-schilder. Wolkers had Onno Blom persoonlijk gevraagd om de biografie over hem te schrijven en Blom maakte er zijn proefschrift van. Het litteken van de dood is de titel die hij aan dit zowel qua inhoud als qua omvang indrukwekkende proefschrift gaf. Jan Wolkers heeft Onno Blom zonder schroom inzage gegeven in zijn complete archief, dat hij zijn leven lang had aangevuld. Vele malen bezocht Blom Wolkers in diens huis Pomona op Texel.
Over het laatste jaar van Wolkers deed Blom verslag in Zo is het genoeg dat verscheen in 2008.
Het nieuwe project van Onno Blom wordt een biografie van de jonge Rembrandt, net als hijzelf geboren in Leiden (1606). 'Een boek van een Leidse jongen over een Leidse jongen.' Deze zal verschijnen in de herfst van 2019 bij De Bezige Bij. Sinds de afgelopen zomer doet Blom in de Volkskrant van dinsdag wekelijks verslag van zijn zoektocht naar de jonge Rembrandt.

Lezing Onno Blom in de Knoptoren op 23 november 2018.
Aanvang 20.00 uur
Entreeprijs: €10.-

Sunny Blues Nuenen presenteert The Bluestalkers

Bluestalkers Foto: Sunny Blues

Blues in Café Schafrath op zondagmiddag 25 november (15.30 uur). The Bluestalkers stonden ook op het Blues'm buiten festival tijdens Pinksteren en ze lieten een dusdanig goede indruk achter dat ze ook voor een optreden in Café schafrath zijn uitgenodigd.
Swingen op Westcoast blues, Jump en Texas blues wordt gegarandeerd door deze ervaren band met het juiste gevoel voor de Blues. De mannen zijn geïnspireerd door onder andere Ronnie Earl, Kid Ramos, Little Walter, Jimmy Smith en William Clarke.
Een heerlijke middag voor de muziekliefhebbers en mensen die een dansje willen wagen! het ongetwijfeld.

Sunny Blues Nuenen organiseert blues optredens in samenwerking met Café Schafrath te Nuenen en deze zijn altijd gratis te bezoeken. Interesse? Meld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief via de website: www.sunnybluesnuenen.nl. Dan mist u nooit een optreden.

Datum: 25 november 15.30 uur. Entree gratis
Locatie: Cafe Schafrath, Park 35 Nuenen

Toon Gerbrands "De maakbaarheid van succes?!'

Opnieuw organiseerde de Ondernemers Vereniging Son & Breugel een succesvol XL-event afgelopen maandag 19 november in de theaterzaal van de Zwaan in Son. Na het succesvolle XL-event van vorig jaar met Hans Kazan als gastspreker werd dit jaar het podium geboden aan niemand minder dan de bekende en succesvolle gastspreker Toon Gerbrands. Wie kent hem niet?

Door: Rianne van der Heijden

Het nationale Nederlands volleybalteam is voor het eerst onder zijn leiding in de Nederlandse geschiedenis kampioen geworden in de Europacup in 1997, daarna werd hij schaatscoach en vervolgens maakte hij de overstap naar de voetbalwereld. Toon Gerbrands werd directeur Algemene zaken van AZ in 2002 waar hij de crisissituatie van AZ omhoogtilde naar een succesvol AZ-voetbalteam. Na 12 jaren bij AZ zijn succesvolle sporen achter te laten, maakte hij in 2014 zijn overstap naar PSV waar hij direct de opvolgende jaren PSV landskampioen maakte van 2014 tot 2018. Als coach vertelde Toon Gerbrands zijn heldere visie op presteren. De aanwezige ondernemers uit Son en Breugel hingen aan zijn lippen na het lezen van de titel 'de maakbaarheid van succes?!

Vanuit zijn unieke inzichten over het leiden van topsport waar onder druk gepresteerd moet worden nam hij de ruim honderd aanwezige ondernemers mee in zijn visie, passie en acties. Aan de hand van zijn ervaringen met zijn kenmerkende manier van leidinggeven gaf hij zijn principes om succes te bereiken bloot. Om te beginnen zette hij twee verschillende groepspersonages neer. De eerst groep zijn mensen met een lifestyle gedrag verkerend in hun veilige comfortzone, het liefste zonder veranderingen en zij hebben alles graag onder controle. De tweede groep mensen paste in het straatje van Toon, mensen met een passie die resultaat willen en daarom een eigen cultuur creëren waarin zij kunnen ontwikkelen en leren, en waarin zij steeds hun grenzen kunnen opzoeken. Welke rol speelt de succesvolle coach en de manager? Juist! De geboren Fries verteld zoals hij aanstuurt, no-nonsense en tot he point, maar wel met een snelheid van meer dan 200 woorden per minuut.

De karakteristieken van het succes beargumenteerde hij in zijn relaas in zeven hoofdelementen. Wie is de verantwoordelijke? Observeer de organisatie en ga samenwerken. Dan een jaar na de observatie volgt het feedback op topniveau, de goede en minder goede dingen en het verbeteren van die momenten.
Alle excuses eruit, schuld geven is zinloos en werkt vertragend, aldus Toon, maar kijk naar het voorbeeldgedrag van de leiders (!) én er moet een prijs voor worden betaald om tot een bepaald doel te komen. Om te kunnen presteren moeten keuzes worden gemaakt. Vereist is mensen met volledig commitment, geen gelukszoekers maar mensen die samenwerken in goede en slechte tijden. De kernwaarden van elke organisatie, het principe om te kunnen presteren is volgens Toon dus onderhandelbaar. Toon heeft meerdere boeken geschreven vanuit zijn kleedkamervisie.

Zijn eerste boek aangeboden aan premier Rutte waarin hij met het komische hoofdstuk 'Waarom een hond geen burnout heeft?" de aanwezigen wederom op humoristische wijze wist te interesseren voor zijn handboeken. Managementboeken van Toon Gerbrands die gesigneerd beschikbaar zijn gesteld door onze aanwezige ondernemer 'Boekhandel de Traverse". Boeken die door veel ondernemers als bijbel mee naar huis werd genomen. Het was een zeer geslaagde OVSB-XL event, een succesvolle avond voor onze ondernemers met een visie!

Apollo wijnavond in De Zwaan

Na het enorme succes van de Apollo wijnavond van voorgaand jaar en het enorme enthousiasme wat er vanuit de gasten kwam heeft ons doen besluiten dit jaar wederom een wijnavond te organiseren.

Onze wijnkenner heeft een selectie kwaliteitswijnen samengesteld en zal deze met veel enthousiasme presenteren waarna hij klaar staat om al uw vragen omtrent wijn te beantwoorden.
De selectie wijnen is inmiddels samen met de importeur gemaakt en het ziet er naar uit dat het wederom een daverend succes zal gaan worden.
Een ieder is welkom dus neem dit jaar uw vrienden, kennissen, tantes, ooms, kinderen (boven de 18) en collega's mee, om ook dit jaar weer verrast te worden qua smaak en uw wijnrek en of kelder weer te vullen met kwaliteitswijnen.

Dit jaar werken we samen met een importeur uit Alkmaar, Tamis Vino Via Wijnen. Zij hebben de beschikking tot maar liefst 750 exclusieve wijnen.
Het bedrijf levert al 40 jaar aan vele restaurants en hotels boven de rivieren en heeft nu de stap naar het zuiden gemaakt om ook daar hun prachtige wijnen te introduceren. Dit betekent simpelweg dat de te proeven wijnen op de wijnavond alleen maar te vinden zijn in de betere horecagelegenheden.

Dit is uw kans om ze als particulier te kunnen bemachtigen.
Heeft u vrienden en/of kennissen met een eigen horeca bedrijf, neem ze ook gerust mee.

Graag zien we u weer op ons 2018 Editie van de Apollo Wijnavond,
Donderdagavond 22 november 2018 vanaf 19.30 uur in de zaal van de Zwaan in Son.

*Alle wijnen worden bij bestelling vanaf 6 flessen netjes bij u thuis gebracht

Dames 1 en 2 VC Pieter Brueghel zetten ongeslagen reeks voort

Dames 2 in actie tegen Hoogeloon 3 Foto: VC Pieter Brueghel

Eindelijk konden de dames weer spelen in hun "eigen" sporthal De Landing. Na uitgeweken te zijn geweest naar Geldrop en de Internationale School Eindhoven stonden eindelijk weer echte thuiswedstrijden op het programma.

Dames 1 mocht aantreden tegen VC Bladel. Op papier beloofde dit een mooie strijd te worden tegen de huidige nummer drie. Tijdens het inspelen werden al heel snel de eerste zweetdruppels waargenomen. Of dat nu kwam vanwege het fanatieke inspelen of de temperatuur in de hal, komen we waarschijnlijk nooit te weten, maar één ding was zeker, de dames waren er klaar voor. Al snel werd duidelijk het niveau van Bladel een beetje tegenviel. Dat betekende wel dat de dames bij de les moesten blijven en hun eigen spel moesten blijven spelen. Zolang ze dat zouden doen dan moest het goed komen. En het kwam goed. Mede door het niveauverschil tussen Pieter Brueghel en Bladel is het eigenlijk nooit een echte wedstrijd geworden. Er zaten wel leuke rally's tussen. Mede door het harde werken van Bladel moesten de dames van Pieter Brueghel het punt soms wel drie keer maken voordat het punt daadwerkelijk binnen was. Zeker in de lange rally's ging het punt toch ook nog vaak naar Bladel. Af en toe leek het op hotseknotsvolleybal. Uiteindelijk werd de wedstrijd afgesloten met een welverdiende 3-0 overwinning.

Dames 2 in actie tegen Hoogeloon 3 Foto: VC Pieter Brueghel

Dames 2 heeft dit jaar als doelstelling het hoogst haalbare, het kampioenschap in de derde klasse. Met een hele nieuwe samenstelling zijn ze goed begonnen aan dit seizoen. Dames 2 ligt aardig op schema met de maximale score in de eerste vier wedstrijden. In de eerste wedstrijd werd de tweede set zelfs met z'n vijven afgemaakt en werd een achterstand omgebogen tot setwinst. De tegenstanders waren zo van hun apropos dat de derde set een makkelijke 25-5 winst werd. Afgelopen maandag bogen de dames tegen Hoogeloon 3 nog een 19-24 achterstand om in 26-24 winst. Dames 2 draait dus op volle toeren. Met 12 punten uit vier wedstrijden en een positief saldo van 120 zijn ze in elk geval op de goede weg om hun doelstelling te behalen.

Jong Dames 1 van HTC Son kampioen

Afgelopen zondag is Jong Dames 1 van HTC Son kampioen geworden! De hockeydames speelden een hele spannende 1e helft. Ze gingen de rust in met een schamele 2-1 voor Son, maar de 2e helft hebben ze zich uitstekend herpakt en wisten uiteindelijk met 5-1 te winnen! Dit mede omdat de dames hartelijk toegejuicht werden door het aanwezige publiek!

Volgend seizoen mag Jong Dames 1 haar debuut gaan maken in de 1e klasse! Echter gaan de dames nog in beraad of dat wel de ambitie is.
Nadat het kampioenschap binnen was gesleept, moest dit natuurlijk goed gevierd worden in het clubhuis van HTC Son, samen met hun supporters. De hockeysters hebben de dag afgesloten met een geslaagd kampioensfeestje in Café het Raadhuis.

Hockey HTC Son MD3 Herfstkampioen

Hockey HTC Son MD3 Herfstkampioen Foto: HTC Son

Enthousiast en vol energie begonnen de meiden van HTCSon MD3 afgelopen zaterdag de wedstrijd tegen de nummer twee van de poule. HC Bakel bleek een volwaardig tegenstander. Gelukkig scoorde MD3 al snel, waardoor ze op rozen zaten en het kampioenschap onder handbereik kwam. De fanclub toverde al een spandoek tevoorschijn, wat een dikke glimlach op de snoeten gaf. Op slag van rust viel plots de 1-1. De spanning kwam volledig terug. Na een enerverende wedstrijd, vol aanvallen en goede verdediging en knap keeperswerk, behaalden de meiden toch een 2-1 overwinning.

Dat betekent dat ze HERFSTKAMPIOEN zijn! Wow! Wat hebben ze hard gewerkt met het nieuwe team sinds de start in september. Een welverdiend kampioenschap. Gefeliciteerd!
Dat wordt komende zaterdag gevierd na de laatste thuiswedstrijd die om12:45 begint.

Leonie behaalt brons tijdens Brabantse Kampioenschappen zwemmen

Leonie behaalt brons tijdens Brabantse Kampioenschappen Foto: Argo

Leonie Habraken heeft tijdens het eerste weekend van de Brabantse Winter Kampioenschappen in Eindhoven een bronzen medaille behaald op de 400m wisselslag. Zij zwom deze afstand in 5.58.98.

Ook de andere zwemmers hebben goed gepresteerd waarbij bij iedere afstand een persoonlijk record werd behaald. Helaas wisten zij niet het podium te bereiken:
Lars Diesch: 5e op de 50m schoolslag in 0.31.35, 12e op de 50m vrije slag in 0.25.99 en 17e op de 200m vrije slag in 2.12.10
Leonie Habraken: 10e op de 100m vrije slag in 1.09.98 en 4e op de 400m vrije slag in 5.00.88 (Clubrecord).
Roel Janssen: 18e op de 200m vrije slag in 2.14.37

Komend weekend gaat de strijd om de Brabantse titels verder in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven. Aanvang zaterdag om 13.30 uur en zondag om 12.45 uur.

Twee bronzen medailles op Brabantse winterkampioenschappen

Tim Versteegen (uiterst rechts) Foto: DBD

Twee zwemmers van DBD hebben afgelopen weekend meegedaan aan het eerste deel van de Brabantse winterkampioenschappen in Eindhoven.
Bobby van Dijk zwom zaterdag 4 afstanden binnen anderhalf uur tijd. Ondanks de korte tijd tussen de afstanden wist hij op 3 van zijn afstanden zijn tijd te verbeteren. Op de 200 meter rugslag startte Bobby zeer snel. Hij wist zijn tempo goed vast te houden en werd zeer knap derde.
Tim Versteegen zwom zondag een zeer tactische race op de 1500 meter vrije slag. Tim was als vierde geplaatst en startte naast de nummer 3. Door in het begin naast zijn concurrent te blijven zwemmen en niet te hard te gaan, had hij in de tweede helft van de wedstrijd de kans om zijn eigen tempo te zwemmen en het af te maken met een eindsprint. Deze tactiek werd beloond met een bronzen medaille.

Uitslagen:
Bobby van Dijk 200m rugslag 3de, 100m vlinderslag 7de, 100m wisselslag 6de, 200m wisselslag 7de, 50m vrije slag 18de, 200m vrije slag 10de.
Tim Versteegen 1500m vrije slag 3de, 200m vrije slag 21ste.

Handbal vereniging Apollo

Uitslagen 17-18 november

THW Tijgers HC1 - Apollo HC1         15-12
Apollo HS1 - Snelwiek Rotterdam HS1        41-23
Apollo E1 - E.H.V. E1                 4-21
Apollo D1 - Bouwcenter Centen HVW D1 10-24
Apollo DA1 - Bergeijk DA1         14-17
Apollo HB1 - Tremeg HB1         24-20
Apollo DS1 - Bouwcenter Centen HVW DS1 22-14
Apollo HS2 - Bouwcenter Centen HVW HS1 35-29
Apollo HS3 - E.S.Z.V. Oktopus HS2        35-28

Programma
21 november Beker
20:00 uur Bedo DS1 - Apollo DS1

24 november
20:15 uur Helius HS1 - Apollo HS1

25 november
09:10 uur Apollo HC1 - M.H.V. '81 HC1
10:00 uur Bedo DA1 - Apollo DA1
10:25 uur Apollo HB1 - Swift HB1
11:35 uur VHC'13 E1 - Apollo E1
12:15 uur Elshout DS1 - Apollo DS1
12:35 uur VHC '13 D1 - Apollo D1
13:35 uur VHC '13 HS1 - Apollo HS3
16:30 uur Aristos HS1 - Apollo HS2

TTV Son en Breugel verhuisd

TTV Son en Breugel is heel blij met de locatie Foto: TTV Son en Breugel

De Tafeltennisvereniging Son en Breugel is per 12 november 2018 verhuisd van Zonhove naar de Tennishal van HTC Son Tennis aan de Rooijseweg 7, 5691 PA Son. We spelen hier elke maandagavond van 19:45h tot ca 23:30h op baan 1.

TTV Son en Breugel is heel blij met deze locatie. De vloer is goed en het licht voldoet aan de eisen voor tafeltennis. Bovendien biedt de ruimte meer plaats voor speeltafels en dus ook voor nieuwe leden. En niet onbelangrijk, tijdens en na de wedstrijden kunnen we gebruikmaken van de bar van HTC Son Tennis.
TTV Son en Breugel, die dit jaar 40 jaar bestaat, is een actieve gezellige vereniging (ca 25 leden) met zowel dames als heren in alle leeftijden. De club speelt dit najaar met 1 team in de 4e klas NTTB en staat na 7 wedstrijden met 37 punten op de 3e plaats. In 2019 verwachten we weer met 2 teams in de NTTB te gaan spelen. Jeugdleden heeft de vereniging niet maar iedereen boven 16 jaar is welkom.

We hopen dat deze locatie ons nieuwe leden brengt en verwachten een prettige en langdurige samenwerking met HTC Son Tennis.
Nadere inlichtingen Ria Elshof, Email: ria.leon.elshof@gmail.com , Facebook en onze website: www.ttv-sonenbreugel.nl

Korfbalvereniging De Corridor

Programma
Woensdag 21 november                         aanvang
Recreanten Prinses Irene – Corridor 1 21.00
Recreanten DAW – Corridor 2                 21.00

Donderdag 22 november                        
Corridor MW1–Nijnsel/Flamingo's MW2 20.50

Zaterdag 24 november
Tovido D1 – Corridor D1                         9.30
De Korfrakkers E3 – Corridor E1                10.15
De Korfrakkers F3 – Corridor F1                10.15
Tovodo C1 – Corridor C1                         10.40
Be Quick B2 – Corridor B1                         13.20
DAW Schaijk D1 – Corridor D2                 14.50

Zondag 25 november
Corridor 2 – Celeritas/Avanti 2                 11.35
Corridor 1 – De Horst 1                                 12.55
Corridor 3 – Celeritas/Avanti 4                 14.15

BC 't Koffertje '94

Uitslag van 19 november 2018
A-lijn: 1 Hetty van Geffen & Wil Schilder 67,5%; 2 Nicole van de Berg & Theo van Geffen 55,21%; 3 Tonnie van Acht & Ton van Acht 52,5% B-lijn: 1 Jeanne Postma & Teun Postma 59,17%; 2 An van Genugten & Wil van Gerwen 56,6%; 3 Wilma van den Biggelaar & Jan Janssen en Nancy Lathouwers & Cees Lathouwers 55,00%

Waterpolodames Argo worstelen verder

Wederom hebben de waterpolodames van Argo onnodig punten laten liggen in een rechtstreeks duel tegen mede degradatiekandidaat Nayade. Argo was gedurende de hele wedstrijd de betere ploeg, creëerde veel kansen maar verzilverde er te weinig. Nayade daarentegen had weinig nodig om de bal in de goal te krijgen, het team sprong effectief om met iedere kans en kon daardoor aangehaakt blijven in de wedstrijd. Met nog 40 seconden op de klok leek de winst binnen te zijn, nadat Josine Raaijmakers een strafworp mocht nemen. Met een voorsprong van 6-7 is het dan een kwestie van uitspelen, maar binnen 10 seconden vloog een afstandsschot van Nayade het doel in. De teleurstelling was groot en de wil om toch zelf nog een keer te scoren groot. Onnodig balverlies was het gevolg waardoor Nayade met een uitbraak ineens ook nog eens de 8-7 kon maken. Argo moet zich dit seizoen serieus zorgen gaan maken over degradatie. Echter, met iets meer zelfvertrouwen, slimmer spelen en scherpte tegen Nayade had Argo de wedstrijd probleemloos kunnen winnen. Dat kan het team meenemen naar de volgende wedstrijd. Paula Smith was met haar 3 doelpunten de meest scorende speelster van het team. Liesbeth vd Korst wist er 2 te maken, Tamara Vervoort scoorde 1 maal.

Heren 1 had het ook lastig tegen Nayade, maar het verloop van de wedstrijd verliep andersom. De heren keken continu tegen een nipte achterstand aan maar wist in het laatste partje nog net langszij te komen door een doelpunt van Gijs van Wanrooij. Met een 7-7 einduitslag kan het dan ook tevreden zijn. Hierdoor blijft het eerste team in de middenmoot staan, waar ook heren 2 staat met eenzelfde aantal punten.

DBD - C gemengd 9-1
Aegir - D gemengd 16-1
Nayade - Dames 1 8-7
SWNZ - Dames 2 3-12
Nayade - Heren 1 7-7
Heren 2 - BZ&PC 1-8

Programma:
Zaterdag in ZIB te Best:
D gemengd - DBD 15:30 uur
C gemengd - Zeester-Meerval 16:15 uur
Dames 2 - TRB-RES 17:00 uur
Dames 1 - PSV 17:45 uur
Heren 1 – Heren 2 18:45 uur

Zondag:
Zeester-Meerval - B jongens in Zwembad Drie Essen te Uden 16:15 uur

RKVV Nederwetten is op zoek naar een trainer(ster) en/of coach voor dames 1

Je eigen, gemotiveerde, team coachen bij een vereniging waarbij gezelligheid en prestatie hand in hand gaan? Dan heeft RKVV Nederwetten dé kans voor jou!

RKVV Nederwetten en damesvoetbal
Voetbalvereniging RKVV Nederwetten staat in de wijde regio bekend om de grote damesafdeling. Zowel in de jeugd, als bij de senioren staat het damesvoetbal bij ons hoog in het vaandel, minstens gelijkwaardig aan de mannen.
Momenteel hebben we drie teams. Dames 1, dames 2 en een veterinnenteam. Dat is gezien de grootte van onze totale vereniging enorm, en daar zijn we zeer trots op!

Voer je hobby uit bij een goed georganiseerde, gezellige vereniging
Ons grote aantal vrijwilligers zorgt er samen voor dat alles tot in de puntjes geregeld is voor coaches en speelsters. Zo zijn al onze (dames-)elftallen voorzien van prachtige tenues (shirt, broekje, sokken), trainingspakken en tassen, die zelfs wekelijks op de club voor ze uitgewassen worden.

Omdat RKVV Nederwetten een echte gezelligheidsvereniging is lopen de elftallen van dames en mannen gewoon door elkaar heen en zorgen zij samen voor veel sfeer in onze karaktervolle, recent gemoderniseerde kantine. Bij thuiswedstrijden van de dames kunnen we altijd op een mooie opkomst rekenen om onze dames een warm hart onder de riem te steken.

Wil je een keertje komen kijken naar het voetbal, of sfeer komen proeven op een zondag? Graag! Wij weten namelijk zeker dat je daarna toch nooit meer weg wilt!

Wat verwachten wij van jou?
Een enthousiaste trainer(ster) / coach, die de balans tussen gezelligheid en prestatie bewaakt.
Beschikbaarheid: In ieder geval op zondagen bij de wedstrijden, de rest in overleg.
Diploma trainer/coach: Gewenst, maar niet vereist.

Wat mag je van RKVV Nederwetten verwachten?
Een jonge, gemotiveerde groep meiden die voetbal ademen.
Een hecht team, met aankomend seizoen wederom instroom vanuit de jeugd.
Een flexibel bestuur dat graag meedenkt om het voetbal en de sfeer te bevorderen.
Alle thuiswedstrijden speelt dames 1 op ons hoofdveld.
Een splinternieuw Hybride trainingsveld, waar onze eigen leden en tegenstanders lyrisch over zijn!
Een zeer redelijke vergoeding, in onderling overleg te bepalen.

Vragen? Bel met Willy Raaijmakers: 06-54376528.

Voor meer informatie volg RKVV Nederwetten op social-media en/of bekijk de website:
Twitter & Instagram: @rkvvnederwetten
Website: www.rkvvnederwetten.nl

VC Pieter Brueghel eindelijk weer thuis

Heren 2 VC Pieter Brueghel is er nog niet helemaal gerust op Foto: VC Pieter Breughel

Op woensdag 7 november kwam het verlossende woord. Geen losse platen meer, er kan weer gesport worden in sporthal De Landing. Na thuiswedstrijden in Geldrop en Veldhoven een welkome boodschap; de dames en heren zijn eindelijk weer verenigd. Op maandag 12 november was het dan zover en ging volleybalvereniging VC Pieter Brueghel weer van start met de trainingen en wedstrijden in De Landing. Sommige leden namen nog even het zekere voor het onzekere, en hadden zich goed voorbereid (zie foto). Uiteindelijk is iedereen de eerste training of wedstrijd goed doorgekomen, dus het sein 'brandmeester' kon gegeven worden.

Tijdens deze week werd meteen goede zaken gedaan door een aantal teams. Dames 1 won haar wedstrijd met 3-0 van de overenthousiaste dames uit Bladel. Heren 3 en 4 wonnen zelfs met 4-0. Alleen dames 3 ging met 1-2 onderuit, maar gelukkig vielen ook daar geen gewonden. Heren 2 is dankzij de helmen de training goed en veilig doorgekomen.

Heren 2 speelde in die beruchte week op woensdag een uitwedstrijd tegen 't Bazarke uit Hapert. Na een lange en vermoeiende reis, voor de één wat zwaarder dan de ander, werd er fanatiek gestreden om de punten. In een wedstrijd die goed tegen elkaar op ging, werden de sets eerlijk verdeeld. Een 2-2 op het bord, waarmee ze weer tevreden terug naar Son konden. Gemiddeld worden er nog 2 punten per wedstrijd behaald, een plek in de middenmoot is tot op heden het mooie resultaat. Op naar de volgende…

Eerste overwinning dames 1 Apollo

Dames 1 van Apollo speelde zondag tegen Bouwcenter Centen HVW DS 1. Apollo begon met een achterstand, maar pakte langzaam weer wat punten terug, ruststand 8-10. Na de rust kon Apollo, door o.a. het omzetten van de verdediging en hard werken, op gelijke hoogte komen tot 10-10. Daarna bleef Apollo sterk spelen en liep steeds verder uit. Eindstand 22-14. Woensdag staat de bekerwedstrijd tegen Bedo (uit) op het programma, zondag de uitwedstrijd tegen de dames 1 van Elshout.

RKVV Nederwetten

Programma

Zaterdag 24 November
Nederwetten Vet - Tivoli Vet aanvang 16.30 uur

Zondag 25 November
Nederwetten - Boerdonk 1 aanvang 14.30 uur
Nederwetten 2 - Braakhuizen 5 aanvang 10.00 uur
Nederwetten 3 - SV Valkenswaard 7 aanvang 11.00 uur
Oirschot Vooruit 12 - Nederwetten 4 aanvang 10.00 uur
De Valk Vr 1 - Nederwetten Vr 1 aanvang 10.00 uur
SV Valkenswaard Vr 1 - Nederwetten Vr 2 aanvang 10.00 uur

Uitslag Rooise Bridgedrive 2018

De winnaars van de Rooise Bridgedrive 2018 zijn Mia de Leyer en Riet van de Laar; tweede werden Fried van de Laar en Guus Plevier en op de derde plaats eindigden Wilma van de Biggelaar en Tonny Martens.
De uitslag per lijn: A-lijn: 1 Rien van de Heuvel & Helma van de Heuvel 60,70%; 2 Theo Jansen & Robert Jansen 57,71; 3 Ad van Helvoort & Heleen Voets 57,33%; B-lijn: 1 Betsy van Kaathoven & Tiny van de Pasch 60,75%; 2 Wil van Rooij & Mieke van Lankveld 58,91%; 3 Marcel Janse & Johan van Bakel 55,79% C-lijn: 1 Fried van de Laar & Guus Plevier 62,32%; 2 Wilma van de Biggelaar & Tonny Martens 60,85%; 3 Leny Kremers & Thieu Verthappen 60,25 D-lijn: 1 Mia de Leijer & Riet van de Laar 66,75%; 2 Mieke Hendriks & Nettie Hulsen 56,34%; 3 Marianne Timmermans & Harry Timmermans 55,95%

SPV-Nederwetten 1-1 er had meer in gezeten.

Ondanks een fel schijnende zon was de temperatuur niet hart verwarmend en de koude oostenwind zorgde voor koude tenen en natte neuzen. Maar de wedstrijd onder leiding van de prima leidende scheidsrechter Kollenberg begon voor Nederwetten veel belovend.

Door: Louis Staals

Al na een minuut gaf Mathijs Merks een prima voorzet op Toon van Rooij maar omdat hij met zijn minder favoriete linker been moest uithalen miste de bal de goede richting. Echter amper enkele minuten later nam hij een bal vanuit de lucht knap aan, kapte 2 SPV ers uit en legde de bal loepzuiver in de lange hoek 0-1 Een ongekende weelde voor de mannen van Trainer Henri Maas die zijn team de laatste wedstrijden steeds beter laat spelen. De eerste 10 minuten waren 100% voor Nederwetten maar daarna werd het allemaal een beetje slordiger en kreeg SPV wat meer grip op het spel. In de 25e minuut kreeg de spits van SPV een geweldige kans maar zijn pegel vloog net over het doel van doelman Jordy van den Boogaard die ook steeds beter gaat keepen de laatste weken. In de 30e minuut kwam SPV toch nog op gelijke hoogte toen een speler van hun in het 16 meter gebied onnodig werd neer gehaald. De penalty van SPV werd keihard in de linker hoek geschoten door Toon van Lierop 1-1 Dit was ook de ruststand.
De 2e helft een zelfde beeld als in de eerste, op en neergaand spel en SPV zette iets meer druk maar de achterhoede gaf geen krimp. De hele wedstrijd hadden sommige spelers van SPV commentaar op de scheidsrechter en hij moest dan ook enkele gele kaarten trekken. In de 50e minuut zelfs een rode kaart aan een speler van SPV die het daar zelf helemaal naar gemaakt had. Tegen 10 man had Nederwetten steeds een mannetje over maar bijna elke opgezette aanval werd afgesloten met een slordige eindpass en zeker 4 of vijf kansen op een voorsprong werden hiermee gemist. Met kunst en vliegwerk kon Doelman Jordy van den Boogaard zelfs nog voorkomen dat SPV de punten in eigen huis hield. Hij redde prima op de lijn in de laatste minuut van de wedstrijd Het moet gezegd dat elke speler naar behoren hard heeft gewerkt, een prima inzet toonde en daarom konden de halfbevroren supporters met een goed gevoel richting Nederwetten vertrekken. Volgende week thuis tegen Boerdonk en dan zullen we er weer allemaal staan om het vaandelteam van de Blauwwitten aan te moedigen.

Uitslagen SBC Jeugd zaterdag 17 november
SBC JO 19-1 - Wilhelmina Boys JO 19-1                 0 - 3
Wilhelmina Boys JO 19-2 - SBC JO 19-2                 4 - 4
FC Eindhoven AV JO 19-3 - SBC JO 19-3                 1 - 3
FC Engelen JO 17-1 - SBC JO 17-1                 5 - 1
SBC JO 17-2G - Zwaluw VFC JO 17-3                 2 - 4
EMK JO 17-3G - SBC JO 17-3                 2 - 9
SBC JO 17-4 - ODC JO 17-3                 6 - 2
SBC JO 17-5 - Oirschot Vooruit JO 17-4                 12 - 1
ODC JO 15-1 - SBC JO 15-1                 2 - 4
SBC JO 15-2 - RKSV Nuenen JO 15-3                 5 - 1
DOSL JO 15-2 - SBC JO 15-3                 3 - 5
Haarsteeg JO 15-2 - SBC JO 15-4                 0 - 3
SBC MO 15-1 - E"hoven/RPC MO 15-1                 0 - 0
SBC JO 14-1 - EFC JO 14-1                 4 - 1
SBC JO 14-2 - Unitas "59 JO 14-3                 7 - 1
SBC JO 14-3 - FC Eindhoven AV JO 14-4                 0 - 8
FC de Rakt JO 13-1 - SBC JO 13-1                 0 - 8
SBC JO 13-2 - De Valk JO 13-1                 2 - 5
EMK JO 13-1G - SBC JO 13-3                 2 - 5
SV Valkenswaard JO 13-4 - SBC JO 13-4                 1 - 6
SBC MO 13-1 - Terlo MO 13-1                 8 - 1
SBC JO 12-1 - VRIJ                 ---------
OJC Rosmalen JO 12-3 - SBC JO 12-2G                 2 - 5
SBC JO 12-3 - Unitas "59 JO 12-3                 6 - 1
SBC JO 12-4 - DBS JO 12-5                 11 - 0
Oirschot Vooruit JO 12-2 - SBC JO 12-5G                 5 - 3
SV Valkenswaard JO 11-1 - SBC JO 11-1                 6 - 3
SBC JO 11-2 - VRIJ                 ---------
SBC JO 11-3 - Geldrop JO 11-4G                 16 - 0
Tongelre JO 11-2 - SBC JO 11-4G                 1 - 6
SDO'39 JO 11-1 - SBC JO 11-5G                 20 - 0
ODC G 2G - SBC G 1G                 2 - 4

Programma SBC jeugd 24 november
Thuisteam        Bezoekers Vertrek Aanvang
Hilvaria JO 19-1 - SBC JO 19-1        15:00
SBC JO 19-2 - TSV Gudok JO 19-2        15:15
Best Vooruit JO 19-4 - SBC JO 19-3 12:00 13:00
SBC JO 17-1 - Oirschot Vooruit JO 17-1        15:15
SBC JO 17-2G - Essche Boys JO 17-1        15:15
SBC JO 17-3 - Unitas "59 JO 17-6        15:15
Wilhelmina JO 17-3 - SBC JO 17-4 12:00 13:00
SBC JO 17-5 - VRIJ        
SBC JO 15-1 - DBS JO 15-1        13:15
Acht JO 15-2 - SBC JO 15-2 11:45 12:45
SV Budel JO 15-3 - SBC JO 15-3 11:45 12:45
SBC JO 15-4G - Boxtel JO 15-3        13:15
SV BLC MO 15-2 - SBC MO 15-1 08:30 09:30
FC Eindhoven AV JO 14-1M - SBC JO 14-1 11:00 12:00
SBC JO 14-2 - ODC JO 14-3        13:15
Taxandria JO 14-2 - SBC JO 14-3 11:45 12:45
SBC JO 13-1 - Taxandria JO 13-1        11:45
De Raven JO 13-1G - SBC JO 13-2 10:45 11:45
SBC JO 13-3 - RPC JO 13-3        11:45
DBS JO 13-3 - SBC JO 13-4 11:15 12:15
Nw.Woensel/Unitas MO 13-1 - SBC MO 13-1 09:30 10:30
Someren JO 12-1 - SBC JO 12-1 09:30 10:30
SBC JO 12-2G - Best Vooruit JO 12-3        11:45
SV Budel JO 12-3 - SBC JO 12-3 10:00 11:00
Woenselse Boys JO 12-4 - SBC JO 12-4 08:45 09:45
SBC JO 12-5G - ODC JO 12-5        10:15
SBC JO 11-1 - RKSV Heeze JO 11-1        10:15
Wilhelmina Boys JO 11-2G - SBC JO 11-2 09:00 10:00
Unitas "59 JO 11-5 - SBC JO 11-3 09:00 10:00
SBC JO 11-4G - Geldrop JO 11-5        10:15
SBC JO 11-5G - RKVVO JO 11-5G        10:15
SBC JO 10-1 - Unitas "59 JO 10-2        10:15
SBC JO 10-2G - Woenselse Boys JO 10-1        10:15
SV Valkenswaard JO 10-6 - SBC JO 10-3G 09:00 10:00
Knegselse Boys JO 10-1G - SBC JO 10-4G 10:00 11:00
SBC JO 10-5 - SV Budel JO 10-2        10;15
Netersel/Casteren JO 10-1 - SBC JO 10-6G 09:30 10:30
SBC JO 10-7 - SV Budel JO 10-4M        10;15
SBC JO 9-1 - VOAB JO 9-1        09:00
SBC JO 9-2 - RKSV Heeze JO 9-3        09:00
SBC JO 9-3 - SV Budel JO 9-2        09:00
SBC JO 9-4G - OVC"26 JO 9-2        09:00
DOSL JO 9-2 - SBC JO 9-5 09:00 10:00
SBC JO 9-6G - Tongelre JO 9-3        09:00
Casteren/Netersel JO 9-1 - SBC JO 9-1 08:30 09:30
Hilvaria JO 8-1 - SBC JO 8-1 07:45 08:45
SBC JO 8-2 - Oirschot Vooruit JO 8-1        09:00
Wilhelmina Boys JO 8-3 - SBC JO 8-3 08:00 09:00
WODAN JO 8-4 - SBC JO 8-4 09:00 10:00
SBC G 1G - VRIJ        
SBC JG 1G - Rijen JG 2        11:45

Bridgeclub ABC

Uitslagen dinsdagochtendcompetitie
Ronde 3, zitting 2, 13 november 2018
1 Teun Postma & Jos van Bommel 65,63
2 Hannelies Koudstaal & Toni Rotteveel 57,29
3 Anneke van Buul & Els van der Horst 53,65
4 Ricky van den Broek & Joke de Vries 50,52
5 Johan van de Laar & Peter Rotteveel                 50,00

Uitslagen dinsdagavondcompetitie
Ronde 3, zitting 3, 13 november 2018
Lijn A
1 Toni Rotteveel & Peter Rotteveel 70,36
2 Dirk Bossenbroek & Jos van Gerwen 67,50
3 Hugh Maaskant & Wil van Erp 61,07
4 Addy van Beek & Ankie van Schoonderwalt 58,63
5 Peter Linke & Simon de Haas                 55,00
Lijn B
1 Irma Brian & Anne van der Harst 57,19
2 Toos Paalvast & Ab Paalvast 55,89
3 Frans Steenvoorden & Netty Steenvoorden 55,31
4 Erik-Willem Tiemens & Erna Leijzer 53,80
5 Marina Verhoeven & Ton Verhoeven         53,49

Bridgeclub Son

Uitslag woensdag 14 november.

Het was weer gezellig druk en met een opkomst van 19 paren zat het zaaltje vol. Ook deze week kwamen er enkele mooie en moeilijke spellen op tafel. Het is daarom erg verrassend dat de winnaars een ongekend hoge score haalden. Proficiat!

1 Harry van Rooy & Mia van Rooy 71,56%
2 Gerrie Veenhof & Ruud Veenhof 65,79%
3 Annemie Cox & Lies Snelting         65,00%

Sonse Zaalvoetbal competitie

Speelronde 10 17 november 2018
Uitslagen speelronde 10:
Hurkmans        - Imazighen United        6-2
Rovers Timmerwerk - Spierings / Bergmans        1-6
ZVV Witte Tonnie - Sportcafé Expreszo        3-5

Stand 17 november 2018:
1. Sportcafé Expreszo 7-19
2. Imazighen United 7-12
3. Hurkmans        7-10
4. Spierings / Bergmans 7-9
5. ZVV Witte Tonnie 7-5
6. Rovers Timmerwerk 7-4

Programma speelronde 11 24 november 2018:
18:00 Spierings / Bergmans – Sportcafé Expreszo
18:45 Imazighen United – ZVV Witte Tonnie
19:30 Hurkmans – Rovers Timmerwerk

SBC Senioren

Uitslagen
Zondag 18 november
Sparta'25 1        - SBC 1        5-0
Unitas'59 2        - SBC 2        2-4
SBC 3         - DSC 2        1-0
SBC 4         - Best Vooruit 4 3-2
Maliskamp 5        - SBC 6        2-5
SBC 7         - DOSL 5        2-1
SBC 8         - De Bocht'80 4 6-1
Wilhelmina Boys 8 - SBC 9        1-1
SBC 10        - Nieuw Woensel 6 2-3
Best Vooruit 9        - SBC 11        2-2
SBC 12        - Maarheeze 5        4-2
Brabantia 9        - SBC 13        1-4
Nederwetten VR2 - SBC VR 1        0-8

Programma
Zondag 25 november
SBC 1         - Spoord. Boys 1 14.30 u
SBC 2         - Gestel 2        12.00 u
SBC 3         - FC Engelen 2 12.00 u
WODAN 5        - SBC 4        11.00 u
BMC 7        - SBC 6        11.00 u
ZSC 3         - SBC 7        12.00 u
Best Vooruit 11 - SBC 8        10.00 u
SBC 9         - De Valk 7        13.00 u
SBC 11        - Tuldania 3        13.00 u
Tivoli 5        - SBC 12        10.00 u
Wilhelmina Boys 6 - SBC 13        11.00 u
Acht VR1        - SBC VR1        14.30 u
SBC VR2        - WODAN VR1 10.00 u

Inloop Bridgeclub De Beckart

Uitslag 15 november: 1.Ton v Acht en Fried vd Laar 68.05%: 2. Toos Sanders en Jaques Jongeneel 61.80%; 3. Riet Verstappen en Harrie Maas 57.63%; 4. Henriëtte en Jan Verheijen 52.77%. Ook bridgen op donderdagmiddag in De Beckart? Info 04132 474297

31 / 32