DeMooiSonenBreugelkrant

4 december 2019

DeMooiSonenBreugelkrant 4 december 2019


v.l.n.r.: Rianne, Margot, Talita, Thijn en Imke Foto: Wil Feijen

Veel mensen ergeren zich aan het zwerfafval. Vijf tieners uit Son en Breugel deden dat ook, maar zij kwamen in actie. De vijf tieners noemen zich De Groene Tieners.

Plastic, blikjes, papier, lege sigarettendoosjes of shagbuilen worden wekelijks door Thijn (12), Imke (11), Margot (12), Rianne (11) en Talita (11) in De Gentiaan en Sonniuspark opgeruimd. Gewapend met grijpers en afvalzakken struinen zij de berm, de weg en het gras af om het afval dat door anderen is achtergelaten, op te ruimen.

Lees hun verhaal in deze krant op pagina 12.

Jaargang 4 • Week 49 • 4 december 2019

Sint Genoveva-kerk
Zondag 8 december

09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels Kerkkoor. Intenties: Mies van Eck, An Rooijakkers-Daniëls, Pierre van Veggel, Kees Lepelaars, ouders van Vijfeijken-Royackers en kinderen, Johan en Martina Foolen en zoon Karel.
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor Intenties: Jeanne Stroucken-van Nuland, Ties van Gorp, Johan van Kemenade, Jef Heusschen, Jan van Nostrum, Angeline van Helvoort, Ouders Peeters-Goossens, Carel Swinkels.

Zondag 15 december
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels Kerkkoor
Intenties: Jeanne en Peter Verstappen-van Riel, Jet Sanders-Smetsers
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Gregoriaans koorIntenties: Corrie en Leo van de Ven-van den Hurk, Piet Melisse, Wim en Corrie van Duren-Blommers, Cor van der Laar, Harrie van Rooij, Jan Swinkels, Piet Sanders, Rien van den Hurk, Tonny Steinweg-Enneking, Ouders Swinkels-van den Berg, Jan van Eijndhoven

Overige kerkdiensten Son en Breugel.
Zaterdag 7 december
16.30 uur: Woord- en communieviering in Berkenstaete
Woensdag 11 december
20.00 uur: Thema-avond in de Parochiezaal Nijnsel, Lieshoutseweg 9 a.
Thema: Advent, opgaan naar Kerstmis
Zaterdag 14 december
16.00 uur: Woord- en Communieviering in Berkenstaete

Martinuskerk Centrum
Zaterdag 7 december
19.00 uur: Eucharistieviering met Het Goede Herder Koor. Intenties: Jan en Margaretha Bekkers – van Thienen, Netty Bekkers – van Aert, Nelly en Gerard van Enckevort – Bekkers, René en José van Eck, Zus en Richard van den Bosch – van der Vleuten (mgd), Harrie en Miet Schepens – Harks (mgd).

Zondag 8 december Tweede Zondag van de Advent
09.30 uur: Eucharistieviering met Het Kerkkoor uit Olland. Intenties: Bijzondere intentie, Cornelus en Adriana van Rooij – Verhoeven en Maria, Piet van der Ham (mgd), Dora en Harry van de Brand – Gordijn (mgd), Gerard en Sjaan Wenting – Kreté en Annemiek, Tonny van Erp – van Eert, Tiny van der Steen – van Zeeland.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
19.00 uur: Eucharistieviering in de Martinuskerk.

Woensdag 11 december
19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Rita kapel te Boskant.

Donderdag 12 december
13.30 uur: Ziekenbezoekgroep Martinus Centrum

Boeken en platen voor de boekenbeurs op werkdagen in te leveren in de kerk van Eerschot van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Sint-Antonius Nijnsel
Zondag 8 december
11.00 uur Eucharistieviering met Deo Favente en kindernevendienst in parochiezaaltje. Intenties: Voor levende en overleden leden van Deo Favente, Johan van Zutphen, overl, ouders Grard en Mieke van Kessel- van Zutphen, Joke v.d. Aa- Dortmans, Leny Pijnenburg- v.d. Heijden, Peter Verhagen en overleden Familie, Sjors en Haike van Erp.

PKN St. Oedenrode
(Knoptoren)
Zondag 8 december
10.00 uur: Mw.Ds. W. van Seventer

PopUpGalerie 'Kleur in beweging'

Begeleiding naar het 'Gouden Moment' door Lies Thienpont Foto: Ingezonden

Van schilderijen tot tekeningen; in het werk van Liesje Thienpont zijn 'kleur' en 'beweging' de leidraad. Ze bepaalt eerst kleur en laat vorm en compositie intuïtief ontstaan door het vloeien van de verf of het bewegen van haar handen met krijt.

Een vooropgesteld plan bestaat niet. Elk werk is het uiteindelijke resultaat van een spel en een ontdekkingsreis in kleur, materiaal en beweging van dat moment. Soms laag over laag, soms in één vlotte beweging. Soms lichte, felle kleuren; soms diepe, donkere kleuren. Maar kleurrijk is het zeker! Liesje neemt je dit weekend in december graag mee in haar kleurenwereld!

Openingstijden
Zaterdag 7 december van 14.00 - 18.00 uur
Zondag 8 december van 12.00 - 17.00 uur
De officiële opening is zaterdag 7 december om 16.00 uur
Toegang: gratis

Een nieuwe tweedehands kledingwinkel in Breugel

Foto: Wil Feijen

Veel mensen hebben een uitpuilende kledingkast. Volgestouwd met kleren die ze nooit meer dragen en vaak maar een paar keer hebben aangehad. Annelies van Rooij kan daar over meepraten. Als vrijwilligster bij het vluchtelingenwerk heeft ze een groot netwerk. Al gauw wisten dorpsgenoten haar te vinden en kreeg ze vuilniszakken gevuld met kleding toegestopt ten behoeve van de statushouders.

Redacteur: Arjen Strik
Fotograaf: Wil Feijen

"Deze goedbedoelde actie begon een beetje uit de hand te lopen. Ik had geen opslagdepot en al gauw was iedere hoek van mijn huis gevuld met zakken en dozen met kleding", vertelt Annelies. "Ik wist er geen raad meer mee, maar vond het zonde om dat goede spul weg te doen. Destijds had je een tweedehandskledingwinkel in de Nieuwstraat. Toen deze stopte, raakte ik hierover toevallig in gesprek met Michelle Driessens van LEVgroep. Ik gaf aan dat ik ook bulkte van de tweedehandskleding en vroeg of ze daar wat mee konden."

Droom wordt werkelijkheid
Annelies: "Michelle opperde het idee om een winkeltje te beginnen. Dat begon bij mij te borrelen. Het leek me namelijk hartstikke leuk om iets dergelijks te doen voor mensen met een smalle beurs. Ik had alleen geen depot en geen pandje. Toch wel belangrijke basisvoorwaarden. Ik legde het idee maar naast me neer, totdat de LEVgroep opeens met een concreet voorstel kwam." Ze hadden een locatie gevonden voor een winkeltje met een opslagruimte. Ze kreeg zelfs de kledingrekken cadeau van het voormalig kledingwinkeltje in de Nieuwstraat. In de voormalige basisschool Petrus Canisius hebben ze nu een permanent lokaal om de winkel te bedrijven en daarnaast is er een opslagruimte. "Echt geweldig", glimlacht Annelies.

Duurzaam, hip en betaalbaar
Enthousiast is Annelies met drie dames vier maanden bezig geweest om het aanbod uit te sorteren. Er waren drie criteria: schoon, heel en bruikbaar. Er bleef na de controle nog heel veel kleding over. Annelies: "Verrassend hoeveel bijna niet-gebruikte kleding we in de collectie konden stoppen." De collectie is daarna uitgesorteerd op de seizoenen. Voor de opening is er een fraaie wintercollectie. Waar vroeger tweedehandskleding werd geassocieerd met viezig of armoede, houdt men er tegenwoordig een heel andere mening op na. Het is duurzaam, hip, trendy en betaalbaar.

Kleine prijzen
Annelies richt zich op de kleine beurs, daar zijn de prijzen ook naar. Er wordt een prijs tussen de vijftig cent en drie-en-een-halve euro per kledingstuk gehanteerd. Iedereen is welkom in de winkel. "Voorlopig kunnen we geen nieuw aanbod van kleding aannemen. Er is genoeg kleding, we kunnen nog jaren vooruit."

Officiële opening
Op 11 december is de officiële opening. "We gaan wat bijzonders doen, maar wat dat kan ik nog niet verklappen." Het winkeltje is voorlopig elke eerste en laatste woensdag van de maand open van 10.30 uur tot 12.30 uur. De verkoopinkomsten komen ten bate van een nog te bepalen goed doel. "We serveren tijdens de openingstijden ook altijd een lekker bakkie koffie." Het adres is St. Genovevastraat 33, via de hoofdingang.

Annelies in 'twinkeltje met tweedehands kleding Foto: Wil Feijen

Berouw Gaillard herstelt vertrouwen

Burgemeester Gaillard Foto: Wil Feijen

In oktober 2018 liet de provincie aan burgemeester Hans Gaillard weten dat de gemeente Son en Breugel onder actief toezicht is geplaatst. "Dat had aan de raad gemeld moeten worden en dat is niet gebeurd. Het is mijn verantwoordelijkheid om dat te doen en daar bied ik mijn excuses voor aan. Het is een uiting van het onvoldoende betrekken van de raad in dit proces." Deze spijtbetuiging sprak de burgemeester woensdag 27 november uit tijdens de commissievergadering Algemene Zaken.

Redacteur: Adrie Neervoort

Het niet informeren van de raad is een doodzonde. Toch kwam de burgemeester onbeschadigd uit de strijd. Hij had zelfs een verklaring voor zijn misstap: "Ik was meer bezig met de inhoud dan met het proces zelf. En juist het proces, dus het niet of niet juist naleven van de afspraken, zorgde ervoor dat de provincie dreigde met ingrijpen bij de gemeente Son en Breugel. De problemen hebben alles te maken met het geneuzel van de provincie. Op het moment dat de provincie zegt 'u heeft het fout gedaan omdat het college van B&W ingestemd heeft, maar u had het moeten vaststellen', kunnen we toch niet spreken van het juiste niveau waarop je met elkaar beleid moet maken", aldus de burgemeester.

Frustratie
En zo nam Gaillard niet alleen alle schuld op zich, hij informeerde de commissie ook over de manier waarop het zover is gekomen. Hij haalde daarmee bijna alle frustraties weg bij de raadsleden van de commissie. Henk Hulsen (CDA) probeerde in het debat de oorzaak van dit alles bij meerdere colleges neer te leggen, maar toch gebruikte Gaillard deze vluchtroute niet. Hij bleef bij zijn betoog en voegde eraan toe dat hij zijn handelen niet had gedeeld met het huidige en vorige college.

Dreigend
De gevolgen van deze handelwijze zijn nog niet effectief, maar alleen dreigend, informeerde burgemeester Gaillard de raadsleden in de commissie. "We zitten op trede drie van de interventieladder en bij trede vier kan ingrijpen van de provincie een feit zijn."

Vier documenten
Wat is feitelijk het probleem? Volgens Gaillard moeten er vier documenten worden aangeleverd:
- een verslag over 2018; dit is te laat aangeleverd
- verordening kwaliteit in concept is al op 3 april naar de provincie gestuurd en de gemeente wacht nog op een reactie
- een beleidsplan vergunningverlening toezicht en handhaving moet voor 1 januari 2020 bij de provincie binnen zijn
- een programmavergunning; deze moet 1 februari 2020 bij de provincie zijn

"Als dit is gedaan, dan zal ingrijpen door de provincie voorkomen worden. En dat is dus het geval", aldus Gaillard.

Overtuigen
Ondanks de niet zo lovende woorden van Kees Vortman (VVD), 'dertien maanden heeft u dus niets gedaan' en van Elly Brocken (Dorpsbelang), 'er is structureel iets mis in dit college', wist Gaillard de commissieleden te overtuigen dat het allemaal goed zou komen. Daarin geloofde Kees Vortman het minst van alle commissieleden. Hij kreeg wederom bijval van Elly Brocken. Zij vroegen zich gezamenlijk af wat het repareren op vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) gaat kosten en waar dat het geld vandaan komt.

Begroting
Volgens de burgemeester staat hiervoor een bedrag van zestigduizend euro op de begroting, een bedrag dat niet voldoende is. Op dezelfde begroting staat ook nog een bedrag om starters te betalen: hoogopgeleide jongeren die aan het begin staan van hun carrière. Door hiervan gebruik te maken in combinatie met het gereserveerde bedrag van zestigduizend euro is de bemanning weer op peil. Ondanks de uitleg hierover bleef bij hen de twijfel. Of Gaillard de zaak mooier heeft gemaakt dan het is, zijn portefeuille weer op orde krijgt en de hete adem van de provincie uit de nek van het college houdt, moet de toekomst uitwijzen. Als dit niet het geval is, zal de raad het na deze avond wel direct van hem te horen krijgen, werd er geconcludeerd.

Son en Breugel is economisch sterkste gemeente

Son en Breugel – Niet de grote steden Amsterdam of Rotterdam, 's-Hertogenbosch of de Haarlemmermeer zijn dit jaar gekozen tot de economisch sterkste gemeente. Nee, de veel kleinere gemeente Son en Breugel gaat met deze eer strijken. Bureau Louter uit Delft brengt de economische prestaties van gemeenten en regio's in kaart en kwam deze week met het nieuws dat Son en Breugel op de eerste plek is geëindigd.

Redacteur: Emmy Grit

Son en Breugel dankt de koppositie vooral aan bedrijventerrein Ekkersrijt. Ruim driehonderd bedrijven zijn daar gevestigd, die gezamenlijk goed zijn voor de werkgelegenheid van ruim tienduizend mensen. De bedrijfsactiviteiten zijn zeer divers. Op het Science Park staan High-Tech en Multimedia centraal. Industrie, Transport en Logistiek zijn gevestigd op Ekkersrijt-Oost en Retail op de Meubelboulevard.

De prestaties van de gemeenten worden tegen het aantal inwoners afgezet. Hierdoor wordt zichtbaar hoe de lokale economie zich onderling verhoudt. Het onderzoek is tot stand gekomen door gegevens van de Kamer van Koophandel, het CBS en LISA, dat een belangrijk gegevensbestand is voor ruimtelijk-economisch onderzoek in Nederland. Door deze gegevens bij elkaar op te tellen kwam Son en Breugel als beste uit deze vergelijking. De Haarlemmermeer (met Schiphol) eindigde op de tweede plaats, gevolgd door 's-Hertogenbosch, Amsterdam en Rotterdam. Eindhoven komt op de zevende plaats, terwijl Veldhoven, met ASML, op de 36e plaats eindigde.

Project 'Steunouder' start in Son en Breugel

Hans van Kleef Foto: Wil Feijen

In Deurne draait LEVgroep het landelijk project 'Steunouder' al ruim anderhalf jaar en is daar erg succesvol. Voor LEVgroep is dit aanleiding om dit project in 2020 ook op te zetten in Son en Breugel, Geldrop-Mierlo, Oirschot en Nuenen. Het idee is simpel en doeltreffend: de ene partij heeft steun nodig, de andere partij heeft ruimte in zijn huis en hart om die steun te geven.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

"Het project moet absoluut niet gezien worden als een veredelde opvang voor drukbezette ouders die oppas zoeken voor hun kinderen", legt Hans van Kleef, sociaal-cultureel werker van de LEVgroep, uit. "Het project is bedoeld voor ouders met kinderen met een beperkt sociaal netwerk. Je kunt hierbij denken aan statushouders, aan ouders van wie de familie ver weg woont, of gescheiden ouders die alleen voor de zorg van hun kind(eren) staan.

Steun- en vraagouder
Hans: "In dit project heb je aan de ene kant de steunouders, aan de andere kant de vraagouders. Steunouders zijn volwassen vrijwilligers met een groot hart voor kinderen en ouders; een gezin, een echtpaar of iemand die alleen woont met ruimte in huis, leven en hart. Vraagouders zijn ouders die een steuntje in de rug nodig hebben voor hun kind. Deze ouders kunnen niet terugvallen op buren, familie of andere bekenden."

Verhard
De maatschappij is verhard de laatste decennia. Het is niet meer vanzelfsprekend dat je hulp aanbiedt aan een ander. Veel mensen leven in hun eigen wereld en hebben het druk met werk of andere dagelijkse bezigheden. Vaak wordt dan niet omgekeken naar mensen die hulp kunnen gebruiken. "Hoe mooi is het als je naast je drukke bezigheden tijd vrij kunt maken om iemand anders te helpen. Een voorbeeld: door een scheiding moet een moeder van een zevenjarige jongen werken om financieel voor haar zoon en haar andere kinderen te zorgen. Hierdoor heeft zij geen tijd om met haar zoon naar de voetbaltraining te gaan. Een gepensioneerde steunouder heeft zich aangemeld als vrijwilliger en hij gaat nu met deze jongen naar de training. Drie blije mensen!"

Structureel
Steunouders zijn vrijwilligers en bieden structureel één of twee dagdelen een gastvrij thuis aan een kind dat een steuntje in de rug kan gebruiken. Hans: "Door deze kinderen tijdelijk uit de thuissituatie te halen, krijgen ze op een andere manier aandacht. Hierdoor kan een kind opbloeien en de ouder wordt gedurende deze tijd ontzorgd." Marieke Schoenmakers en Martin van de Bunt zijn de steunoudercoördinatoren van dit project in Son en Breugel. Zij leggen contacten met zowel de steunouder als de vraagouder. Zij matchen vraag en aanbod zorgvuldig met elkaar. "Het is de bedoeling dat er eerst een wenperiode is, waarin iedereen elkaar leert kennen en het vertrouwen kan groeien.

Voorkomen
De achterliggende gedachte van dit project is om duurdere en zwaardere zorg te voorkomen. "Als er een vraag is en hierop wordt meteen ingespeeld, dan kan het probleem vaak informeel opgelost worden. Als deze mensen bij het CMD aankloppen, is het probleem vaak al groter en moeten er andere wegen bewandeld worden. Vaak wordt dan dure professionele zorg ingeschakeld. Door dit project kan dure zorg voorkomen worden."

Informatie
Wil jij meer weten over dit mooie project, kijk dan op www.levgroep.nl en kijk dan bij 'lokaal-aanbod/opgroeien-en-opvoeden/steunouder'of neem contact op met LEVgroep via 0499-475361 en vraag naar Marieke of Martin.

Masterminds overhandigt prijs aan De SteenUijl

V.l.n.r. Jeanne, Martine, Simone en Annie Foto: Ingezonden

De winnaar van Ons Dorp Kwist 2019 had het al beloofd en afgelopen week was het zover. Het geldbedrag dat Masterminds als winnaar van Ons Dorp Kwist had gewonnen, werd geschonken aan Dagvoorziening De SteenUijl. Zij ontvingen een bedrag van vijfhonderd euro.

Simone den Uijl was blij en dankbaar voor dit mooie geldbedrag. "We gaan dit geld gebruiken om de tuin op te knappen, zodat de bezoekers van de SteenUijl in het voorjaar weer volop kunnen genieten van het buitenleven."

Op de foto neemt Simone samen met Annie, een bezoeker van de dagvoorziening, de prijs in ontvangst van Jeanne Vogels.

Onderwijs in Breugel verdient een passende locatie

Jan Fidder (l) en Mark de Jongh (r) hebben het spandoek in het centrum opgehangen Foto: Wil Feijen

De medezeggenschapsraad, de leraren, de stuurgroep van basisscholen De Krommen Hoek en De Regenboog en het overkoepelend orgaan PlatOO zijn boos, teleurgesteld en zijn het zat. Ze hebben het gevoel dat zij al jaren door de gemeente als speelbal gebruikt worden in de scholenkwestie. Er ligt een uitgewerkt plan voor de twee basisscholen die graag op één locatie verder willen. Dit plan is 8 oktober in de commissievergadering gepresenteerd. De afgevaardigden van de scholen snappen er niets van dat de politiek geen beslissing durft te nemen in het belang van het onderwijs en iedere keer met een nieuwe locatie op de proppen komt.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Een terugblik
Beide scholen zijn voornemens om samen verder te gaan in één gebouw. Voor de scholen zijn er alleen maar voordelen te noemen. Een nieuwe, moderne school, een zelfstandige schoolfunctie, meer onderwijskundige slagkracht, versterking openbaar onderwijs en verbindend tussen Son en Breugel. Het blijft een kleine, gemoedelijke school met aandacht voor duurzaamheid in omgeving en onderwijs. Al deze argumenten zijn door PlatOO op 8 oktober gepresenteerd tijdens de commissievergadering.

Mandaat
Bestuursvoorzitter Annemie Martens van PlatOO heeft in november 2018 gesproken tijdens een inspraakavond en heeft de gemeenteraadsleden gevraagd om zelf een voorstel te maken voor een plan. De gemeenteraad heeft PlatOO tijdens deze vergadering het mandaat gegeven om die plannen verder uit te werken. De betrokkenen zijn hiermee aan de gang gegaan en er ligt een gedegen plan op tafel, waar de achterban van de scholen zich helemaal in kan vinden. Op de locatie van De Krommen Hoek zou een nieuwe school gebouwd kunnen worden, waar de twee basisscholen samen in gehuisvest worden.

Derde en vierde locatie
Voordat de presentatie plaatsvond, kwam wethouder De Bruin met een mogelijk alternatief: De Molenwiek. Deze locatie viel niet bij iedereen in goede aarde. Er kwam veel discussie los in Breugel, zowel bij de direct betrokkenen als bij de omwonenden. Veel gesprekken volgden en de burgers kregen zelfs inspraak via de burgerparticipatie. De Molenwiek bleek toch niet te voldoen aan de gestelde criteria en viel af. Wethouder De Bruin liet weten dat er nog een locatie in beeld was bij de gemeente: Sporthal De Bongerd. Letty Aarts, vicevoorzitter medezeggenschapsraad van De Regenboog: "We waren verrast door dit voorstel en er was verbazing alom. Weer een locatie erbij die onderzocht moet worden op haalbaarheid. Weer gaat er kostbare tijd en geld verloren. Zo ga je niet met volwassen mensen en kinderen om. Er moet duidelijkheid komen, want dit is voor het onderwijs in Son en Breugel niet goed. We willen stappen maken in de toekomst en niet blijven hangen door de besluiteloosheid van de gemeente."

Actievoeren
Mark de Jongh, afgevaardigde van de stuurgroep van de ouders van De Regenboog, is boos en teleurgesteld: "De maat is vol. We hebben altijd vertrouwd op het plan dat door PlatOO is ingediend. Het is een goed onderbouwd plan. Het is voor de twee scholen het beste scenario, voor de leraren, voor de kinderen én voor het onderwijs in Breugel. We laten onze stem horen door het houden van acties. Ludieke acties wel te verstaan." Inmiddels hangen er bij beide scholen en in het centrum van Son en Breugel spandoeken om hun ongenoegen kenbaar te maken en gaan ze in gesprek met raadsleden. Door het houden van acties willen de betrokkenen laten zien dat ze nog steeds samen vierkant achter hun plannen staan.

Bruisen
Maar er is nog een reden dat de twee afgevaardigden boos zijn. Letty: "We hebben het voorstel van de vierde locatie uit de krant moeten vernemen. Er is niemand bij betrokken geweest. Het kwam als een donderslag bij heldere hemel. De gemeente wil Breugel laten bruisen, maar dat doen ze niet op deze manier." Op de website van de gemeente zijn zelfs vier voorstellen te lezen over de mogelijke schoollocaties: De Krommen Hoek, De Regenboog, De Bongerd met De Regenboog én De Bongerd met De Regenboog en De Krommen Hoek. "Vrij summier worden de financiën van de voorstellen genoemd. Er staat niet bij waar dit op gebaseerd is. Gaat de gemeente voor de laagste prijs, of gaat de gemeente voor het beste onderwijs en de toekomst van de jeugd van Son en Breugel?", vragen Letty en Mark zich af namens de achterban. PlatOO heeft al laten weten dat zij een zelfstandig schoolgebouw willen en niet gehuisvest willen worden in een combigebouw, zoals nu is voorgesteld in het plan 'Breugel Bruist!'.

Knopen doorhakken
Letty: "We voelen ons niet gehoord. Wat heeft het voor nut gehad om de plannen te presenteren aan de gemeenteraad. Waar is het misgegaan? Wij snappen er niets meer van." Hopelijk kunnen er op korte termijn knopen worden doorgehakt en kan er positieve energie naar de nieuwbouw gaan, gericht op de toekomst van het onderwijs. De twee afgevaardigden willen graag een oproep doen aan de politiek in Son en Breugel. "Neem je verantwoordelijkheid. Stop onderwijs niet weg en geef het de plaats die het verdient. Maak de kinderen niet verantwoordelijk voor het bruisen van Breugel, maar laat het openbaar onderwijs bruisen in Breugel!"

Op donderdag 19 december staat een raadsvergadering op de agenda. "We hopen dan op goed nieuws", sluiten Letty en Mark af.

EHBO Son en Breugel dankt haar sponsoren

Foto: Ingezonden

Zonder steun geen bestaan! Dat geldt zeker ook voor EHBO-vereniging Son en Breugel. De vereniging heeft als doel personen op te leiden tot gediplomeerd EHBO-er. Op 7 januari 2020 starten zij weer met een nieuwe cursus basisdiploma EHBO, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Om te zorgen dat de leden met hun kennis en kunde bij de tijd blijven, wordt er maandelijks geoefend. Daarnaast ondersteunen ze evenementen en activiteiten. Dat loopt uiteen Operation Market Garden tot aan de intocht van Sinterklaas. Voor de inzet bij deze evenementen is een goede uitrusting voor de EHBO-ers van groot belang.

Met behulp van giften heeft EHBO-vereniging Son en Breugel een nieuw AED-toestel kunnen aanschaffen. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een belangrijk hulpmiddel bij een reanimatie. De leden zijn de Rabobank en Scouting Margaretha Sinclair dan ook erg dankbaar voor hun ondersteuning. Maar ook de andere bedrijven, zoals Jumbo en PuurBrabant, hebben de activiteiten van de vereniging ondersteund. Al deze bijdragen maken een gezond verenigingsleven mogelijk.EHBO-vereniging Son en Breugel wil via deze weg al haar sponsoren van harte bedanken.

Ideaal wonen in Son aan de Dommel

Artist impression Foto: ©Heijmans

Wonen aan de groene rand van Son en Breugel, in een duurzame, onder architectuur gebouwde woning, vlakbij het prachtige Dommeldal? Het klinkt ideaal. Maar wie daar wil wonen, moet er snel bij zijn. De vijfde en laatste fase van bouwproject Son aan de Dommel gaat namelijk 17 december in de verkoop. En er zijn slechts 34 woningen beschikbaar!

Son aan de Dommel fase 5 is onderscheidend door de unieke ligging, tussen de rest van de wijk, een statige laan met oude eiken en het Dommeldal. Maar ook door de fraaie architectuur, het comfort en de grote afwisseling in woningtypen. Zo biedt Son aan de Dommel voor elk wat wils: twee- en driekappers, hoek- tussen- en vrijstaande woningen. Ze zijn stuk voor stuk modern uitgevoerd, royaal van opzet en voorzien van diepe tuinen.

Toekomstbestendig wonen
Passend bij deze tijd van klimaatdoelen, is deze woonwijk duurzaam en dus toekomstbestendig opgezet. Zo zijn alle nieuwe woningen volledig energieneutraal en gasloos. Dat betekent: geen cv-ketel of radiatoren. Warm water en de verwarming worden verzorgd via een efficiënte bodemwarmtepomp. Die wordt gecombineerd met vloerverwarming op alle verdiepingen.

Zonnepanelen
Standaard zijn de woningen bovendien uitgerust met zonnepanelen voor het zelf opwekken van elektriciteit. In combinatie met de extra goede isolatie, zorgen deze installaties voor een energieprestatie (EPC) van 0, ofwel label A++++. Dat is goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.

Speciale informatiedag
Naar verwachting is de belangstelling voor deze laatste woningen in Son aan de Dommel erg groot. Het is belangrijk er op tijd bij te zijn. Daarom organiseren de makelaarskantoren Kruijswijk in Son en Breugel en Van Santvoort in Eindhoven op 9 december een vrij toegankelijke informatiedag. Iedereen met interesse kan dan bij de makelaar binnenwandelen om kennis te maken met dit prachtige project. Bij voorinschrijving voor één van de woningen, ontvangt u zelfs een VIP-kaart. Daarmee maakt u extra kans om uw droomwoning toegewezen te krijgen!

Bezoek de informatiedag op 9 december bij:
Kruijswijk Makelaardij, Son & Breugel en Van Santvoort Makelaars, Eindhoven.

Projectkoor QuodLibet bestaat 15 jaar

Foto: Wil Feijen

De laatste puntjes worden door de koorleden van projectkoor QuodLibet op de bekende 'i' gezet. Op zaterdag 14 december houden zij voor de vijftiende keer een kerstconcert. Vanaf 2004 geeft het koor in wisselende samenstellingen verschillende concerten. Sfeervolle kerstconcerten worden afgewisseld met bijzondere themaconcerten, waarin een componist centraal staat.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Foto: Wil Feijen

"Vijftien jaar geleden zijn wij begonnen met een kerstconcert in Zonhove", vertelt initiatiefneemster Femia van Alphen. "De eerste keer was echt een spontaan idee, compleet met een gevisualiseerd verhaal. Een naam voor het koor hadden we nog niet verzonnen. Het werd 'QuodLibet', vrij vertaald: 'Elk wat wils' of een 'Mengelmoes'. Dit slaat op de samenstelling van het koor en de orkestleden." De groep probeert ieder jaar eenvoudig en herkenbaar te blijven. Het programma voor 14 december bestaat uit gevarieerde muziek met veel aandacht voor traditionele kerstmuziek.

15 jaar - feestjaar
Ieder jaar halen de koorleden alles uit de kast om de bezoekers aan hun trekken te laten komen. Femia: "Net als andere jaren is gekozen voor veel a capella. Dat is ons handelsmerk. Maar omdat het een feestjaar is, is het dit keer net iets anders. Onze kerstliedjes worden afgewisseld met bekende aria's, die gezongen worden door de solisten Emy Klom en Marja Appuun. Een klein ensemble zorgt voor de begeleiding: Angela, Bekkie, Herman, Jaap, Han en Storm geven het concert nog meer glans."

Thuis repeteren
De koorleden studeren vooral thuis hun liederen in en in een later stadium wordt er een paar keer samen gerepeteerd. "Dit werkt goed met een groep geschoolde zangers. We kijken er met zijn allen weer naar uit om een mooi concert te laten horen", aldus een enthousiaste Femia. Kerst blijft bijzonder voor de leden van QuodLibet; Kerst en muziek horen bij elkaar. Ook voor de vijftiende keer hopen ze de bezoekers te verrassen met hun mooie songs. Het koor staat al enkele jaren onder de bezielende leiding van Marion de Wit.

Drummerboy
Het koor pakt dit jaar dus extra feestelijk uit. Speciaal voor het jubileum zijn een tweetal solisten gevraagd om met bekende kerstaria's het jubileum nog meer glans te geven. Als extra act treedt een echte drummerboy in een traditioneel uniform op.

Wil jij komen genieten van dit jubileum-kerstconcert? Kom dan op zaterdag 14 december naar De Boerderij, Leeuwstraat 2 in Breugel. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Het wordt een regelrecht muzikaal feestje in De Boerderij.

11 / 36

Tekening van Olivier de Jong dingt mee naar eerste prijs knuffelontwerpwedstrijd

Olivier de Jong Foto: Ingezonden

Duizenden kinderen hebben wereldwijd, ook in Nederland, deelgenomen aan de knuffelontwerpwedstrijd van Ikea. De winkelketen houdt jaarlijks een tekenwedstrijd en daagt de jeugd uit om een nieuwe knuffel te ontwerpen. De zevenjarige Olivier de Jong en zijn drie jaar oudere broer Floris uit Son en Breugel namen ook deel aan deze wedstrijd. 'De Riddermuis' zoals de tekening van Olivier heet, dingt mee in de finale.

Redacteur: Emmy Grit

Olivier (l) houdt zijn tekening vast. Naast hem drie kinderen die niet door zijn naar de finale
Foto: Ingezonden

Jaarlijks produceert Ikea duizenden knuffels. Een deel daarvan komt tot stand door de tekenwedstrijd. De zes winnaars van vorig jaar hebben onlangs gezien dat hun knuffels bij deze winkel verkocht worden. Voor Ikea werd het weer tijd om een nieuwe wedstrijd uit te schrijven.

Beste in regio Eindhoven
De vestiging op Ekkersrijt heeft honderden tekeningen ontvangen. Die zijn allemaal bekeken door de jury. De ontwerpen moeten voldoen aan een bepaald aantal criteria. Zo mag de knuffel geen afgeleide zijn van een geregistreerd merk en het moet haalbaar zijn om deze te kunnen produceren. Behalve de tekening van Olivier gingen nog drie andere tekeningen door naar de landelijke finale.

Prototype
Vader Ludo vertelt: "De tekening van Olivier kwam als beste uit de bus in het filiaal in Son en Breugel en als tweede van Nederland. Als één van de beste vijftien Nederlandse inzendingen wordt zijn ontwerp doorgestuurd naar het hoofdkantoor in Zweden voor de wereldwijde competitie. De 'Riddermuis' is als tweede in Nederland geëindigd. Het zou zo maar kunnen dat deze wordt uitgekozen als een van de beste zes ontwerpen en dan wordt de door Olivier bedachte knuffel op de markt gebracht." Olivier kon al bijna niet geloven dat hij in de regio Eindhoven de beste was. Met de bekendmaking dat zijn inzending naar Zweden wordt gestuurd, was hij natuurlijk superblij en door het dolle heen. "Mocht het ontwerp uitgekozen worden, dan mogen we naar Zweden om het prototype in ontvangst te nemen. Hoe bijzonder zou dat zijn!", sluit een trotse vader af.

Groene tieners maken de omgeving schoon

Foto: Wil Feijen

De slogan 'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst' en 'Een goed milieu begint bij jezelf' is hun op het lijf geschreven. Met begeleider en oppas Monique zit de jeugd aan de eettafel bij Imke thuis. Imke: "Vanuit hier gaan we altijd op pad. We pakken dan onze grijpers en de plastic zakken. Op woensdag- of vrijdagmiddag gaan we op pad om op te ruimen." Eén grijper hebben ze van de gemeente gekregen, één van de kringloopwinkel en de andere drie hebben ze daar voor een heel klein prijsje gekocht.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen


Afval scheiden
Eenmaal in de twee weken is de groep ruim een uur in de wijk te vinden om het afval op te ruimen. "Tijdens het opruimen wordt het afval al meteen gescheiden in de zakken gedaan. We hebben verschillende zakken voor plastic en blik, papier en restafval", licht Imke toe. Na de inzameling worden de zakken thuis bij Imke opgeslagen. Zodra de PMD-zakken met plastic, metaal en drankkartons opgehaald worden, wordt het ingezamelde afval aan straat gezet.

Social media
Behalve het opruimen maken de vijf jongeren ook nog leuke, actieve filmpjes waarin hun werk centraal staat. Deze opnames posten zij op hun eigen YouTube-kanaal 'de groene tieners'. "We maken van het opruimen ook wel eens een wedstrijdje. Wie pakt het meeste afval in een vooraf bepaald aantal minuten. Dat is best wel hilarisch", lachen de tieners. Een Facebookpagina hebben ze niet, zij communiceren liever via Instagram. Ze zijn te vinden op 'degroenetienersx'.

Inspireren
Met het opruimen én ook met de filmpjes hoopt de groep dat zij meer jongeren én ouderen inspireren om geen afval in de natuur achter te laten. Thijn: "Dieren kunnen het achtergelaten afval opeten, waardoor die ziek kunnen worden. Of erger, eraan kunnen overlijden. Dat willen we voorkomen. Wij willen een goed voorbeeld zijn. Hopelijk volgen anderen ons voorbeeld."

Schoonhouden
De jongeren spreken zelfs op school wel eens een medeleerling aan als ze zien dat iemand afval op de grond gooit. "Met hetzelfde gemak, gooi je afval in een afvalbak. Als iedereen dit doet, dan ziet de wereld er een stuk schoner en beter uit. Het is voor onze toekomst van belang dat de natuur schoon blijft. Daar kunnen alleen wij én alle andere mensen zelf voor zorgen. Zelfs al houdt iedereen zijn eigen straat maar schoon, dan scheelt al heel erg veel", zeggen de tieners in koor.

De ideale wereld
De Groene Tieners willen zo lang mogelijk doorgaan met opruimen. "Hopelijk komt er een dag dat het niet meer nodig is. Dat zou betekenen dat alle mensen hun afval zelf mee naar huis nemen. Dat zou de ideale wereld zijn."

Kerkvleermuizen krijgen een eigen toren

De vleermuistoren die in het Vroonhovenpark gebouwd gaat worden Foto: Artist impression ©Bioarchitectuur & Bureau Waardenburg

De vleermuizen die in de kerktoren en de Sint Petrusbandenkerk gehuisvest zijn, verhuizen naar een eigen toren. Op dit moment maken ze nog gebruik van 24 vleermuiskasten die in 2017 zijn opgehangen. Die waren bedoeld als zomerverblijf. De vleermuistoren die gebouwd gaat worden, wordt een unieke verblijfplaats. Met zijn achteneenhalve meter is het de hoogste van Nederland. Met de duurzame bioarchitectuur hoopt de gemeente de kerktorengasten te verleiden naar dit nieuwe onderkomen.

Redacteur: Peter Marijnissen

Dankzij de dreigende sloop van de Sint Petrusbandenkerk hebben de beschermde vleermuizen al vanaf 2017 aandacht gekregen. De vleermuizen in de kerktoren kunnen volgend jaar verhuizen naar hun nieuwe plek die in het park Vroonhoven achter de Petrusbandenkerk komt. De plannen voor deze toren waren al op 21 november 2017 goedgekeurd door het college en worden nu, twee jaar, later gerealiseerd. Pas als de vleermuizen in april 2020 uit hun winterslaap komen, kan de gemeente aan de renovatie van de monumenten beginnen.

Vleermuistoren
Met zijn achteneenhalve meter is de nieuwe vleermuistoren de hoogste van Nederland en wordt gebouwd met een budget van 89.000 euro. De toren heeft een afmeting van 2,2 meter in het vierkant. Het is een bijzonder ontwerp van architect Jacco Bruil van Bioarchitectuur, in samenwerking met Bureau Waardenburg. De betonnen kern van de toren is tot zes meter hoogte gevuld met zand.

Maart 2020
De vleermuizen komen binnen via een lange openingsspleet die op elke hoek aanwezig is en daarna kruipen ze in de wanden tussen de spouwmuren van de toren. Boven is nog een meter lege ruimte waar ze vrij kunnen rondvliegen. Dit is de eerste toren met een unieke warmteregeling door middel van een dubbele spouw: één tegen de warmere buitenmuur en één tegen de koudere binnenkern, die kouder wordt door het nat gehouden zand. De vleermuizen kruipen naar de juiste spouw om hun temperatuur te regelen. Er zijn ook sensoren aangebracht om temperatuur en vochtigheid te meten. De toren is in maart 2020 klaar, voordat de vleermuizen uit hun winterslaap komen en in mei uitvliegen voor het broedseizoen.

Renovatie monumenten
De renovatie van de kerktoren en het raadhuis kan over een half jaar beginnen. De eventuele nieuwe functies voor deze gebouwen staan los van de renovatiewerkzaamheden. Op dit moment wordt de toren bovenin gebruikt voor het carillon en beneden als opslagruimte. Het raadhuisje huisvest nu de Heemkundekring en Buurtzorg. Over de verdere invulling van nieuwe functies zal het college zich volgende jaar moeten beraden. Voor de kerktoren zou bijvoorbeeld een expositieruimte of andere publieke functie mogelijk zijn, na de vleermuisverhuizing en renovatie.

Laatste nieuws
Vrijdag 29 november werden de betonpalen voor de fundering voor de vleermuistoren geplaatst. Vier palen werden trillingsarm in de grond geschroefd en gevuld met beton. Hierop komt de constructie van de vleermuistoren te staan. De werkzaamheden worden vakkundig uitgevoerd door Bufix Funderingstechniek uit Son en Breugel.

Het boren van de palen Foto: DeMooiSonenBreugelKrant

Bierproefavond De Plus

Heerlijk genieten van een avondje bierproeven Foto: Ingezonden

Een redelijk zware delegatie bierdrinkers reisde zaterdagavond 30 november af naar De Plus met als doel de vakbekwaamheid van Marcel en Jeanette Verhoeven te testen. Deze bierproefavond was aangekocht bij de Goederen en Dienstenveiling in 2019.

Echter het waren niet Marcel en Jeanette die op de proef werden gesteld, maar de groep zelf. De meeste mensen in Son en Breugel weten dat Marcel heel veel verstand heeft van bier (drinken). Maar voor deze avond had hij een speciale zogenaamde biersommelier ingehuurd.

Alles was perfect geregeld en goed, kortom, het bod voor het volgende jaar ligt al klaar. Als mensen komend jaar willen bieden op dit kavel, kunnen ze op een tegenbod van deze bierdrinkers rekenen.

Marcel, Jeanette, Bas en sommelier Max, hartelijk bedankt voor deze leuke en leerzame avond.

Workshop ijsstokschieten voor senioren

IJsstokschieten (archieffoto 2018) Foto: Wil Feijen

Speciaal voor senioren houdt IJsfeest Son en Breugel een workshop ijsstokschieten (curlen). IJsstokschieten is net zoiets als jeu de boules. Gezellig samenzijn en af en toe een balletje gooien. En erg geschikt voor senioren.

Bang om te vallen? Dat is niet nodig, want je hoeft het ijs niet op als je dat niet wilt. En voor de extra veiligheid zijn er speciale antisliponderbinders. Heeft u zin in een gezellige winterse activiteit? Meld u zich dan aan voor de workshop ijsstokschieten op woensdag 18 december van 14.00 – 16.00 uur. En ontdek of het iets is voor u!

De workshop wordt verzorgd door professionals van ijsstokvereniging De Schuivers. Inschrijven kan door een mail te sturen naar: info@ijsfeestsonenbreugel.nl onder vermelding van 'deelname workshop ijsstokschieten'. En naderhand kunt u heerlijk nagenieten het gezellige IJspaleis, met glühwein of warme chocolade melk en appeltaart.

Bloem zoekt vaas

Foto: Wil Feijen

Len van der Zalm keek heel verbaasd, nadat ze de deur geopend had. Annelies van Rooij van LEVgroep had voor Len een bloemetje aangevraagd voor de rubriek 'Bloem zoekt vaas' voor haar inzet die zij heeft getoond tijdens het plakken van de mozaïeksteentjes op de 'social sofa's'.

Redacteur: Corry van Asseldonk
Fotograaf: Wil Feijen


Vanwege het vele vrijwilligerswerk dat Len doet, was het voor haar heel moeilijk om te raden van wie het bloemetje afkomstig was. "Ohh, dat heb ik heel graag gedaan hoor", reageerde Len heel erg enthousiast, nadat bekend was gemaakt dat Annelies het bloemetje had aangevraagd.

Twee social sofa's
Van Annelies hoorde Len dat wethouder John Frenken had geregeld dat er twee social sofa's in Son en Breugel zouden komen staan. "Annelies vroeg of ik een ontwerp hier voor wilde maken. Er werden drie ontwerpen uitgekozen; van Bo, van Femke en mijn ontwerp", vertelt een enthousiaste Len. "Toen moest ik wel mee gaan plakken."

Knippen en plakken
De Social Sofa's kwamen een week bij Het Oude Raadhuis in een tent te staan. Door de medewerkers van LEVgroep werd een rooster gemaakt. Zij hadden verwacht dat er mensen zomaar binnen kwamen lopen om steentjes te plakken, helaas gebeurde dit niet. Mede door de aanpak van Len door mensen enthousiast te maken en te begeleiden, kwam er schot in. "Het was niet alleen steentjes plakken, de lijm moest verdeeld worden en de steentjes moesten ook nog allemaal geknipt worden. Ik heb dikwijls een mandje mee naar huis genomen. Dan kon mijn man ook gaan knippen."

Samen afmaken
Na een week zijn de banken verhuisd naar het speelplein voor het oude scoutinggebouw in de Sint Genovevastraat. Met een vaste groep van vijf mensen heeft Len de banken samen afgemaakt. "Door van het plakken een gezellig samenzijn te maken, heeft deze groep heel hard meegewerkt", blikt Len terug. "Ik wilde het zo graag tot een goed einde brengen en zou het zonde vinden van het gemeenschapsgeld als het niet af zou komen. Ik heb wel heel veel steentjes geplakt, maar heb het vooral heel graag gedaan."

Volgende lege vaas?
Ken jij ook iemand die een mooie bos bloemen verdient? Mail dan naar: redactie@demooisonenbreugelkrant.nl en vertel waarom diegene volgens jou de volgende is die een lege vaas mag vullen.

'Mooi boeket bloemen zoekt een lege vaas' wordt mogelijk gemaakt door:
Bloemsierkunst Le Soleil, Markt 5 Son en Breugel.

Burgerparticipatie onderwerp van een goed gesprek

Foto: Wil Feijen

De gemeenteraad van Son en Breugel had een selecte groep van inwoners van Son en Breugel uitgenodigd voor een bijzondere bijeenkomst. Inwoners die eerder direct of indirect met besluiten van de gemeenteraad te maken hebben, of hebben gehad, werd gevraagd om deel te nemen aan een goed gesprek over burgerparticipatie.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen

Vanuit deze groep was er voldoende belangstelling. De zaal van het Vestzaktheater was goed gevuld. Het college was bijna voltallig aanwezig, evenals diverse raadsleden. Zij vormden naast de aanwezige inwoners verschillende groepen die met elkaar in discussie gingen over burgerparticipatie en over de manier waarop en wanneer dit toegepast kan worden.

Vragen
Wanneer moet je inwoners betrekken bij deze manier van inspraak? Moet dat bij alle onderwerpen? Hoe doe je dat dan? Dit waren slechts enkele van de vele vragen die aan bod kwamen. Het werd een boeiende avond die vakkundig en met een gepaste dosis humor werd gepresenteerd door Jan Waalen. Jan is vooral bekend van zijn werk bij Omroep Brabant.

Enquête
Alle argumenten over de inspraak via burgerparticipatie op de politiek passeerden de revue en werden keurig per groep opgetekend op papier. Als afsluiting was er een interactieve enquête waar uiteindelijk meer dan vijftig deelnemers uit de zaal aan deelnamen. Helaas was niet iedereen in het bezit van een smartphone of tablet, zodat niet alle aanwezigen de vragenlijst konden invullen. Er kon gereageerd worden op een aantal vragen en stellingen. Dit gaf een mooi beeld over de gedachten van de aanwezigen. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat er nog vertrouwen was in de politiek. Toch was 24 procent van de aanwezigen van mening dat burgerparticipatie nodig is, omdat de gemeenteraad zijn werk niet goed zou doen.

Weinig jeugd
Ruim vijftig procent van het overwegend oudere publiek was tussen de veertig en zestig jaar. Meer dan veertig procent was ouder dan zestig jaar. Uit deze aantallen blijkt dat er maar weinig 'jeugd' aanwezig was. Volgens de aanwezigen een gemis. Bijna alle gemeentelijke besluiten hebben invloed op de toekomst. In praktische zin werden er zelfs al oplossingen aangedragen hoe deze jonge doelgroep bereikt kan worden. De meest directe oplossing was dat elke oudere bezoeker verplicht wordt om een inwoner onder de dertig jaar mee te nemen naar dit soort avonden. Was het maar zo makkelijk, was hierbij natuurlijk de gedachte.


Betrekken bij onderwerp
Wel bleek er anders gedacht te worden over hoe en wanneer inwoners bij een onderwerp betrokken worden. Vraag je bijvoorbeeld de bewoners van een wijk om hun mening, als er iets gaat veranderen in hun leefomgeving? Of vraag je dit aan het hele dorp als blijkt dat deze verandering een behoorlijk bedrag kost dat invloed heeft op de gemeentelijke begroting? Een vraag die zeker deze avond niet beantwoord kon worden.

Representatief
De avond was een initiatief van de Raadswerkgroep bestuursstijl, die ook de inloopavonden organiseert. Het was een avond met betrokken deelnemers. Men kan zich afvragen of de avond en de uitkomst representatief is voor alle inwoners. Wel geeft het een beeld van wat er mogelijk leeft bij oudere inwoners als het om burgerparticipatie gaat. Nu nog 'even' aan de jongeren vragen hoe zij dit zien.

Kra, Kri, Kris ik wens dat Agrarisch Kinderdagverblijf Krakenburg geopend is

Foto: Ingezonden

Eindelijk was het zover. Op vrijdagmiddag 29 november vond de officiële opening plaats. In de Herberg op de boerderij was het al snel gezellig druk. De buurtvereniging van Olen en Stad van Gerwen, de deelnemers van de dagbesteding met hun ouders en de vele mensen die een handje hebben geholpen bij de verbouw van de boerderij waren aanwezig.

Thijs van de Meeberg, bekende Nuenenaar en 'Vriend van de Boerderij' verzorgde de presentatie op deze dag. Er werd afgetrapt met een ludiek filmpje met als hoofdrolspeler een drukbezette driejarige Gus, de projectleider van de bouw.

Met een speciaal toverstafje en de toverspreuk 'Kra, Kri, Kris, ik wens dat de Boerderij geopend is!', opende burgemeester Houben met wethouder Stultiëns onder toeziend oog van vele aanwezigen officieel het nieuwe agrarisch kinderdagverblijf en vernieuwde huiskamer voor dagbesteding op Boerderij Krakenburg.

Samen met de initiatiefnemers Gerty, Kees en Riene werd er op het erf van de boerderij met het uitspreken van de toverspreuk een kleurige spreuk tevoorschijn getoverd. De letters vormden samen de spreuk: 'Voel je thuis op onze boerderij', uitgebeeld door de deelnemers van de dagbesteding en het team van Krakenburg.

Burgemeester Houben toverde ook de slinger van (boeren)theedoeken open, waarna iedereen naar binnen kon om de nieuwe ruimtes te bewonderen. Onlangs was de burgervader deelnemer aan de Green-Friday actie bij 'Het Goed' in Nuenen. Houben mocht daar een winkelmand vullen voor een goed doel. Hij koos voor Kinderdagverblijf Boerderij Krakenburg. De opbrengst was een mand vol knuffels en speelgoed. Naast de mooie cadeaus bracht Houben ook mooie woorden en liet weten erg trots en vereerd te zijn met zo een geweldig initiatief in Nuenen.

Het nieuwe agrarische kinderdagverblijf is geopend van maandag t/m vrijdag van 07.15 tot 18.15 uur en biedt ruimte voor maximaal 24 kinderen van 0-4 jaar in twee aparte groepen; 'De Vrije Vlinders en Ruige Rupsen'. De groepsruimten bieden uitzicht op het omliggende land van de boerderij en op het Wilhelminakanaal waar regelmatig een vrachtschip voorbij komt varen. Met een grote zandbak en hergebruikte klinkers uit de reconstructie Broekdijk in de nieuwe tuin ligt niet alleen de rotonde mooi rond, maar is ook de cirkel van duurzaamheid rond!

Naast de officiële opening was er op zaterdagmiddag een open middag. Een zonnige en gezellige middag met Zwarte Pieten op de boerderij. Heb je de open middag gemist? Je kunt contact opnemen voor een rondleiding en voor meer informatie. Kijk hiervoor op www.krakenburg.nl of bel 0499-477162.

Groep 8 van basisschool De Stokland in actie

Foto: ©pixabay.com

De groepen 8 van basisschool De Stokland komen dinsdag 10 december opnieuw in actie. Na de succesvolle actiedagen van vorige schooljaren, waarin groep 8 geld heeft verdiend voor het goede doel, heeft groep 8 ervoor gekozen ook dit jaar een uitdaging aan te willen gaan. Met de 'Make a Wish Challenge' Ronald McDonald challenge' zullen zij geld proberen te verdienen voor de 'Doe een wens stichting'.

Wat gaat er allemaal gebeuren?
Op dinsdag 10 december starten de kinderen van groep 8 met hun leerkrachten om 9.00 uur op de school. Zij gaan deze dag allemaal challenges aan om zo geld op te halen voor het goede doel. Een van deze challenges is het organiseren van een markt op school.

Markt
Op school wordt een markt gehouden van 18.00 tot 20.00 uur. Voor deze markt maken álle kinderen van groep 1 tot en met 8 iets dat verkoopbaar is. De kinderen van groep 8 bieden alle ouders tijdens de markt de kans om dit product te kopen. Het bedrag bepaalt u zelf. Er is geen vraagprijs, u bepaalt wat u het waard vindt, zodat het voor iedereen toegankelijk blijft. Van 18.00 tot 19.00 uur kunt u het product van uw eigen kind aanschaffen, vanaf 19.00 uur zullen alle overgebleven producten in de vrije verkoop gaan. Ook zullen er nog tal van andere producten in de verkoop gaan en is er genoeg lekkers en vertier voor iedereen! De leerlingen willen u van harte uitnodigen om hun te komen steunen tijdens deze actiedag.

Nog meer actie
Buiten deze markt om worden er ook andere acties gehouden op en rond deze datum. Zo is er al een flessenactie gestart met als doel zo veel mogelijk lege statiegeldflessen opte halen met de school. Er staat een grote toren in de hal waar deze verzameld worden. In de afgelopen weken hebben de kinderen van groep 8 op eigen initiatief al ruim 2000 flessen verzameld en ingeleverd.

Bingo
Groep 8 gaat deze dinsdag van 10.00 tot 11.15 uur een heuse bingo organiseren waar alle (groot-)ouders en andere belangstellenden prachtige prijzen kunnen winnen. Dit jaar zijn er veel mooie prijzen te winnen van de lokale winkeliers. Zijn hebben een hele grote bijdrage geleverd. In de middag wordt er tussen 12.45 en 14.15 uur een high tea georganiseerd voor iedereen die wil en tijdens de markt zullen er ook speciale items geveild worden. Er zijn nog enkele plaatsen te reserveren voor de bingo en de high tea door de school in te lopen en naar Mïkel Martens te vragen, of via de mail (m.martens@skpo.nl).

Uitdagingen
Tenslotte gaan alle kinderen van groep 8 tijdens deze dag op school nog een aantal challenges aan. Zij zullen al deze uitdagingen op een zogenaamde persoonlijke challengekaart verzamelen en binnen hun omgeving op zoek gaan naar sponsors. Wanneer zij al deze uitdagingen op de juiste wijze weten te volbrengen, mogen zij dus het beschikbaar gestelde sponsorgeld toevoegen aan de opbrengstenpot.

De kinderen van groep 8 zijn op dit moment al hard aan het werk om deze actiedag voor te bereiden. Wanneer u meer wilt weten, kunt u terecht bij de kinderen en de leerkrachten van groep 8.

22 / 36

An A Capella Christmas door Vocal group Just Us

Foto: Annie Maessen

Just Us brengt een programma met uitersten, bekend en onbekend, jazz en pop, klassiek en modern. Stuk voor stuk muzikale pareltjes, waarvan een aantal in de lijn van de Swingle Singers, Real Group en Pentatonix. Perfect a capella gezongen en gebracht met een vleugje humor. In de sfeervolle Christmasspecial 'An A Capella Christmas' komt al deze diversiteit in kerststijl voorbij, afgewisseld met nummers uit het reguliere repertoire.

U bent van harte welkom op zondag 22 december in de kapelzaal van La Sonnerie, aanvang 15.30 uur, eindtijd ongeveer 17.30 uur. De entree is gratis, maar er wordt wel 'met de pet rondgegaan' in de vorm van een collectezak. U bepaalt dus zelf wat u het waard vindt!

U kunt geen kaartjes reserveren, het is gewoon vrije inloop. Twee jaar geleden, in december 2017, was het een volle zaal dus zorg dat u op tijd aanwezig bent.

Just Us bestaat al bijna vijfendertig jaar en is een toonaangevende groep die haar stempel heeft gedrukt op de vocale lichte muziek in Nederland. Vele prijzen, nationaal en international vielen haar ten deel. Just Us heeft haar thuisbasis in Veldhoven. De veertien zangers en zangeressen komen uit de regio Zuidoost-Brabant en Limburg en staan onder muzikale leiding van Angelo Smulders. De Son en Breugelse Erica Verschuren is één van de zangeressen. Zij zingt al vanaf het begin in de groep.

In de sfeervolle, in kerststijl gedecoreerde kapelzaal van La Sonnerie zult u genieten van verrassend repertoire en hoort u bekende kerstmuziek in een nieuw jasje. Na afloop gaat u in een heerlijke 'special Christmasmood' naar huis.

Eindhoven Airport brengt het verwachte baan- en routegebruik in kaart

Foto: wikimedia.org

Hoeveel vliegtuigen (burgerluchtverkeer) vliegen er vanavond in de regio en welke baanrichting en route volgen zij? Op die vraag geeft de BurenApp van Eindhoven Airport vanaf 1 december antwoord. Eindhoven Airport lanceert -als eerste luchthaven- een tool die de baanrichting- en routeverwachting letterlijk in kaart brengt.

Via deze nieuwe tool in de BurenApp kunnen omwonenden dagelijks vooraf zien wat er aan civiel vliegverkeer wordt verwacht bij hen in de buurt. De app kijkt per uur vooruit hoeveel civiele vliegtuigen er nabij Eindhoven Airport vliegen en vanuit welke richting deze vertrekken of landen. Begin volgend jaar blikt de tool zelfs 24 uur vooruit, zodat 's avonds het vliegverkeer van de volgende ochtend zichtbaar is. Eindhoven Airport ontwikkelde de tool in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en de luchtverkeersleiding van Vliegbasis Eindhoven. Er wordt gebruik gemaakt van officiële meteogegevens van het KNMI.

Roel Hellemons, algemeen directeur Eindhoven Airport: "Eindhoven Airport houdt omwonenden graag goed op de hoogte. Dat vinden wij belangrijk en daarin investeren wij. Zo hebben we de BurenApp uitgebreid met de baan- en routeverwachting van burgerluchtverkeer. Hierdoor kunnen omwonenden vooraf zien wat er aan civiel vliegverkeer wordt verwacht bij hen in de buurt. Wij zien dit als een belangrijke stap in het nog beter informeren van onze buren."

Christian Agerbeek, commandant luchthavendiensten Vliegbasis Eindhoven, verwacht dat nog meer informatie over vliegbewegingen bijdraagt aan meer begrip. "Het is voor omwonenden een handig middel om te kunnen anticiperen op toekomstig vliegverkeer."

Volgens Henk Veerbeek, adviseur van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum is het een prima initiatief om deze informatie met gebruikers te delen. "De tool geeft omwonenden meer inzicht in de operatie van Eindhoven Airport. De verwachting is gebaseerd op de weersverwachting die de luchtverkeersleiding gebruikt. Met de levering van het verwacht baangebruik draagt NLR bij aan een nuttige uitbreiding van de BurenApp." Eindhoven Airport lanceerde de BurenApp op 1 mei jongstleden. Met deze eerste versie van de BurenApp konden omwonenden al de actuele lokale vliegbewegingen en vliegrichtingen volgen.

Rol van de raad op het spel

Naar aanleiding van de ontwerpen voor een dorpshuis in het kerkgebouw en de manier waarop het college in dit dossier met de gemeenteraad omgaat, hebben we schriftelijke vragen aan het college gesteld. Hierbij de belangrijkste vragen, de antwoorden en hoe wij daar over denken.

Vraag: Hoeveel mag het dorpshuis gaan kosten?
Antwoord college: "Wij hebben een plafond gesteld."

Wij hebben in ieder geval geen idee van het plafond, en weten ook niet wat wordt meegerekend.

Vraag: hoe realistisch is het dat het gekozen ontwerp zal worden gebouwd, en wat gebeurt er als de kosten voor dat ontwerp te hoog blijken te zijn?
Antwoord: "Zeer realistisch, en als het niet mogelijk blijkt, dan heeft het college de mogelijkheid om geen bouwopdracht te verstrekken."
Heel bijzonder. Het college is blijkbaar al op de hoogte dat de bouw van het gekozen ontwerp erg realistisch is, en zet de gemeenteraad hiermee feitelijk buitenspel. En als het alsnog wordt afgeblazen, dan eh, ja wat dan?

Vraag: welke voorwaarden zijn er voor de exploitatie?
Antwoord: "er zijn twee exploitaties: die van het gebouw en voor het gebruik van het gebouw. Bij het gekozen definitieve ontwerp zullen die duidelijk worden."

We hebben als raad voor elk ontwerp een score moeten invullen. Daarna hebben zgn. expertteams de financiën en duurzaamheid bekeken, en wordt overgegaan tot gunning van het definitief ontwerp. Dan pas worden de kosten bekend.

U snapt het nog? Wij niet. Wij moeten een ontwerpkeuze maken op basis van esthetiek, functionaliteit en karakteristieke waarden, en horen pas na gunning wat het allemaal gaat kosten.

Als u een nieuw huis zou moeten kiezen maar u hoort pas na uw keuze wat dat gaat kosten, wat zou u dan doen?

We zijn verbijsterd over de manier van handelen van dit college. Alles moet wijken voor een dorpshuis in het kerkgebouw; ook de raad. Dat laten wij niet zomaar gebeuren.

VVD-fractie Son en Breugel

De Slowlane

Wij hebben ons onlangs verzet tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders om de Slowlane, de nieuwe en snelle fietsverbinding tussen de diverse hightech campussen in de regio, dwars door industriegebied Ekkersrijt aan te leggen.

Dit kost immers een hoop geld, ruim 9 ton, terwijl je ook gebruik kunt maken van de bestaande fietspaden langs de Verlengde Huizingalaan en de Ekkersrijt 6000. Naast het financiële voordeel is deze route ook veel veiliger. Tenslotte hoeven er dan geen 26 bomen te worden gekapt. Zo denkt Dorpsbelang mee om zuinig om te gaan met de centen, onze natuur en tevens een bijdrage te leveren aan de dekking van het tekort op de gemeentebegroting.

Fractie Dorpsbelang
Eef van Turnhout, raadslid

Lezing Peter Toonen met muziek van Michael Krumins

Michael Krumins Foto: Ingezonden

De lezing 'Opgesloten in een piramide' van Peter Toonen, bekend van zijn uitgebreide werk over de Maya kalenders, wordt op vrijdag 13 december gehouden door Doodnodig. Het ontstaan van een piramidestructuur waardoor de mens een slaaf (b)lijkt te zijn geworden van een systeem, ofwel een 'Matrix' wordt uitgelegd en maakt de mens bewust van waar ze eigenlijk staan en wie ze zijn.

Muziek
Tijdens deze avond zal Michael Krumins uit Noorwegen de avond omlijsten en extra sfeer geven. Michael is gitaar-virtuoos met een enorme ervaring in uiteenlopende muziekgenres, zoals worldmusic, folk en (gipsy)jazz. Zijn muziek raakt je in het hart en zal lang in je geheugen blijven.

Informatie
De lezing vindt plaats in De Boerderij, Leeuwstraat 2 te Son en Breugel, parkeren op het parkeerterrein voor De Bongerd. Lezing van 20.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Aanmelden via info@doodnodig.nl of www.doodnodig.nl of via Heidi Gündel 06-28536099.

Nog enkele kaarten voor kerstconcert 'De Kerstherberg'

Foto: Ingezonden

Half december geeft harmonie Pro Honore et Virtute twee kerstconcerten ten bate van de dagbesteding Berkenstaete. De concerten vinden plaats op 12 december in het Vestzaktheater, aanvang 20.00 uur en op 14 december aanvang 19.30 uur in het Atrium van Berkenstaete, die speciaal voor dit concert omgetoverd wordt in een sfeervolle kerstherberg.

Het concert heeft als titel 'De Kerstherberg'. Op een bijzondere, muzikale manier wordt het kerstverhaal gebracht. Met onder andere bekende meezingers, jazzy stukken, klassieke melodieën en evergreens, die het publiek al helemaal in de sfeer van Kerst brengen. Ook treedt er een solozangeres op. Wie dat is, blijft nog even een verrassing. De muzikale leiding is in handen van Johan Smeulders.

De opbrengsten van de concerten gaan naar de dagbesteding van Berkenstaete, omdat zij best een extra steuntje kunnen gebruiken.

Kaartverkoop
Voor beide concerten zijn nog enkele toegangskaarten te koop. De prijs per kaartje bedraagt vijf euro. Kaarten zijn te koop bij Boudewijns Lederwaren en Berkenstaete of via kaartverkoop@phev.nl.

Op de foto met Sinterklaas en Zwarte Piet

Foto: Ingzonden

Sinterklaas kwam zondag 17 november aan in Son en Breugel. Honderden kinderen stonden hem bij het kanaal, langs de route en op het Raadhuisplein op te wachten. Er zijn deze dag veel foto's en selfies gemaakt met Sinterklaas en Zwarte Piet.

Foto: Ingzonden
Foto: Ingzonden
Foto: Ingzonden
Foto: Ingzonden
Foto: Ingzonden
Foto: Ingzonden

Winnaars KLEUR &WIN actie Sinterklaas

Foto: DeMooiSonenBreugelKrant

Sinterklaas vroeg vorige week aan DeMooiSonenBreugelKrant of wij een mooie tekening in de krant konden plaatsen. De Sint had deze alleen niet ingekleurd. Veel van onze kleine lezers deden dit wel. Sinterklaas was dan ook blij verrast met zoveel kleurtalent in Son en Breugel.

Sinterklaas heeft voor zeven kleurtalenten een surprise op het kantoor van DeMooiSonenBreugelKrant neergelegd. Er ligt een surprise klaar voor:
Saar van den Berg
Yfke van den Berg
Xavi Dijkhuizen
Eva Ermes
Marijn Ermes
Tess Loosschilder
Max van Luyt

De surprise kan worden afgehaald vanaf woensdag 4 december t/m vrijdag 6 december op het kantoor van DeMooiSonenBreugelKrant Markt 2a in Son en Breugel.

Foto: DeMooiSonenBreugelKrant
Foto: DeMooiSonenBreugelKrant
Foto: DeMooiSonenBreugelKrant
Foto: DeMooiSonenBreugelKrant
Foto: DeMooiSonenBreugelKrant
Foto: DeMooiSonenBreugelKrant

Ben van den Biggelaar en Jazzkids in Henkenshage

Foto: Ingezonden

Sint-Oedenrode - De nieuwe concertreeks Podium OpMaat van het Roois Kultuur Kontakt geeft zowel talentvolle jongeren als gevorderde amateurs een podium. Beide categorieën komen zondag 8 december aan bod in het koffieconcert op kasteel Henkenshage.

Wie het in Sint-Oedenrode over trombone heeft, kan niet om Ben van den Biggelaar heen. Hij is als trombonist verbonden aan de Philips Harmonie en Maxiband Timeless, maar ook veel andere harmonieën of gezelschappen weten Ben te vinden als ze een trombonist zoeken. Zijn passie voor de koperinstrumenten brengt hij ook over op anderen. Daardoor is een mooi ensemble ontstaan dat tijdens het Podium OpMaatconcert zeer gevarieerde muziekstijlen zal laten horen: van Händel tot Gerschwin en van de muziek uit Game of Thrones tot een medley uit Pirates of the Caribbean.

Wie eenmaal de Jazzkids heeft gehoord, weet dat bij hen talent en plezier in muziek maken hand in hand gaan. De bezetting put voor een groot gedeelte uit de talentenklas van Phoenixcultuur en de leeftijd zit tussen de elf en vijftien jaar. De leiding is in handen van de bevlogen docent Jo Hennen. Hij geeft de muzikanten geen kant-en-klare arrangementen, maar ze bepalen samen hoe de muziekvorm krijgt, waarbij veel ruimte is voor improvisatie. Jules Terken (22) speelt vier jaar piano bij Ruud Bouman. Hij brengt twee walsen ten gehore uit de film Harry Potter and the Goblet of Fire.

Omdat Kerst in het verschiet ligt, voegt de veertienjarige Eva Lathouwers nog een kerstsausje aan het concert toe door het lied 'Have yourself a merry little Christmas' te zingen. Eva heeft zangles bij Phoenix cultuur en zingt ook in de band Happier. Ze zal op de piano worden begeleid door haar moeder Brechje van den Brand.

Het concert begint op zondagochtend 8 december om 11.30 uur in kasteel Henkenshage. Kaarten à € 7,50 inclusief een kop koffie of thee in de pauze zijn verkrijgbaar bij het VVV-kantoor, Bruna boekhandel en aan de kassa. Tot 18 jaar is de prijs drie euro. Reserveren is mogelijk via het e-mailadres opmaat@rooiskultuurkontakt.nl.

Nieuwjaarsconcert in Weense stijl

Gerwen - Na een spetterende editie van Hello Vienna in 2016 is het tijd voor een vervolg. Wenen komt naar Nuenen toe op zaterdagavond 25 januari 2020. Het Gerwens Muziekkorps (GMK), toonaangevend orkest met grootse concerten, speelt dan het Nieuwjaarsconcert in Weense stijl.

Om je helemaal in de Oostenrijkse hoofdstad te wanen, zal de entourage verzorgd worden door Musicalgroep Kapsones en hijsen de orkestleden zich in hun mooiste jurken en pakken. Pracht en praal staat centraal in deze productie die in de stijlvolle ambiance van de Clemenskerk in Nuenen tot leven zal komen.

Ook de muzikaliteit spat er deze avond vanaf. Naast de geijkte Nieuwjaarsconcertmuziek, zullen er ook andere stukken klinken. De wals van Doornroosje bijvoorbeeld of enkele aria's gezongen door professioneel sopraan Anja van Engeland. Dat het GMK de samenwerking met deze zangeres aangaat is niet zo vreemd. Ze heeft een indrukwekkend repertoire van zangstukken en opera's op haar naam staan. Deze ervaren sopraan is een graag geziene gast als concertzangeres en heeft al met veel orkesten opgetreden. Dat wordt genieten.

Dit concert in Weense stijl is een prachtige manier voor het GMK om het jubileumjaar te openen. Het orkest bestaat in 2020 zestig jaar. De vereniging kijkt terug op zestig bewogen jaren waar veel is veranderd en waar veel mooie momenten aan elkaar geregen zijn. Zo wordt er nog graag teruggedacht aan het Eftelingconcert van vorig jaar of het bevrijdingsconcert van afgelopen september. De ideeën voor dit jubileumjaar zijn nog lang niet op. En dus zal 2020 zich vullen met nieuwe, bijzondere themaconcerten. Deze jaaropening is alvast spetterend.

Het GMK, musicalgroep Kapsones en sopraan Anja van Engeland hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 25 januari in de Clemenskerk te Nuenen. Start concert om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur. Kaarten à € 12,50 zijn te koop bij Jumbo Ton Grimberg (Smidse 1, Nuenen), Tuinderbedrijf André van Rooij (Alvershool 5A, Gerwen) en via de website www.gerwensmuziekkorps.nl.

Expositie 'De verwoesting van Best'

Best - In het kader van 75 jaar bevrijding van Best houdt erfgoedvereniging Dye van Best een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. Het is de laatste tentoonstelling in het kader van 200 jaar Best in een reeks van elf. De nadruk zal liggen op de gebeurtenissen in Best.

Op 10 mei 1940 vielen de Duitse troepen Nederland binnen. Enkele van onze dorpsgenoten waren betrokken, omdat zij opgeroepen waren als dienstplichtig militair. Met hun sobere bewapening werden zij overlopen door de goed uitgeruste en getrainde Duitse troepen. Bernard Beekmans en Johannes Koppens sneuvelden, wat een grote impact had in het dorp, dat destijds zo'n 5.000 inwoners telde, voornamelijk eenvoudige handwerklieden en keuterboertjes.

Tot de luchtlandingen op 17 september 1944 kabbelde het leven voort. In Best gebeurde er relatief weinig bijzonders. Ludovicus Groffen werd door de Duitse bezettingsmacht benoemd tot burgemeester en bleef tot eind september '44 in functie. Bij de gevechten door de 101e Airborne Divisie en de daaropvolgende Schotse Divisies kreeg Best de volle laag. De bevolking was gevlucht en kwam in oktober en november terug in een grotendeels verwoest dorp. Tachtig procent van de gebouwen was beschadigd of geheel verwoest.

De expositie van Dye toont beelden van zowel de oorlog als de bevrijding en is vanaf 3 december de hele maand, tijdens de openingstijden van de bibliotheek te zien.

Jarmila Pavel over Avé Maria en kerstmuziek

Best - Jarmila Pavel geeft op 10 en 11 december weer een lezing over klassieke muziek in CultuurSpoor Best. Deze laatste lezing van het jaar wijdt zij aan Ave Maria's van verschillende componisten en aan kerstmuziek. Onder andere het Weinachtsoratorium van Bach, The Messiah van Handel en het Ballet de Notenkraker van Tsjaikovsky worden beluisterd en toegelicht. Tot slot is er ook aandacht voor feestelijke nieuwjaarsmuziek in de vorm van Weense walsen en polka's van Johan Strauss.

Iedereen is van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie of thee te komen genieten van deze mooie muziek. Voorkennis is absoluut niet vereist, alleen een paar goede oren. Het doel is genieten van mooie toegankelijke muziek in een prettige ontspannen sfeer.

Inschrijven kan via receptie@cultuurspoorbest.nl of persoonlijk aan de receptie van CultuurSpoor Best. Deze kerstlezing is op 10 december (van 9.45 tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.45 uur) en op 11 december (van 9.45 uur tot 12.00 uur) De entreeprijs bedraagt zes euro.

Parkinson Café vervalt in december

Eindhoven – Er wordt geen bijeenkomst gehouden op donderdag 12 december in het Parkinson Café in Eindhoven.

De eerstvolgende bijeenkomst is de Nieuwjaarsbijeenkomst die plaats vindt op donderdag 9 januari. U wordt dan vanaf 14.30 uur verwacht in de Carrousel zaal van Peppelrode. Over het programma wordt u in december verder geïnformeerd.

Eerste dinsdag van de maand Reumacafé

Eindhoven - Reumavereniging Regio Eindhoven houdt op iedere eerste dinsdag van de maand om 14.00 uur het Reumacafé. Een plek waar gezelligheid voorop staat en de handen bezig zijn met een knutselwerkje of een spelletje. Een plaats waar je elkaar ongedwongen kunt ontmoeten, een praatje kunt maken maar ook stil kunt genieten van een kopje koffie of thee.

Informatie
Data: 6 januari, 3 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei
Tijd: 14:00 uur
Locatie: Wijkcentrum 't Slotje, Kastelenplein, Eindhoven
Voor wie? Voor leden, niet leden en belangstellenden.
Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.
Contactpersonen: Lillian Korremans via email lillian@korremans.nl en Corry Huffenreuter via 06-48691861.

Nijnsel niet bepaalt Excellent

Nijnsel/TVE Reclame Heren 1 speelde op deze koude eerste decemberzondag tegen Excellent uit in Oploo. Zoals zo vaak uit een kleiner dorp, leuke, betrokken mensen, gezellig volk, geen kapsones. Maar ze spelen wel om de punten, net zoals VV Nijnsel.

In de derde minuut al een stevige deceptie: een op het eerste oog ongevaarlijk schot op het Nijnselse doel. Een verdediger toucheerde echter de bal en op slag was goalie Dortmans kansloos: 0-1. En dan loop je al meteen achter de feiten aan. En scoren is al langer niet meer 'ons ding'. De resterende 45 minuten waren niet bepaald oogstrelend; weinig kansen aan beide kanten. Tot de 45e minuut. Een schot op de paal van Nijnsel. De terugspringende bal was in eerste instantie een prooi voor spits Stefan Hulsen, maar hij kreeg vervolgens ruzie met de bal; geen 1-1.

De scheidsrechter uit Sportstad Helmond viel in de eerste helft met name op door het bestraffen van overtredingen die voor hetzelfde geld anders hadden kunnen uitvallen. Later herpakte hij zich en zijn af en toe warrige fluiten had geen invloed op het uiteindelijk resultaat. Theoloog Antoon Verhagen kwam in de pauze op de proppen met een (hart)verwarmende en excellente thee met gember, kamille en een vleugje heilzame kardamom. Een topprestatie zonder weerga. Het stimuleerde in de tweede helft met name de gastheren en het regende kansen: in de 60e en 62e minuut twee goede kansen voor Rick van der Vleuten. In de 71e een absurd mooie kopbal voor Rody van Langen die de talentvolle keeper uit zijn doel ranselde. In de 75e minuut een strafschot van Johan van der Pas, over.

En dan gebeurt wat je niet wilt: de bezoekers counteren naar hartenlust en schuiven de 0-2 binnen. Het leverde vooralsnog geen desillusie op voor de thuisclub en de geelblauwen trokken opnieuw onvervaard ten aanval. In de 86e minuut een veelbelovende kopbal van Jelle de Louw: over. Vijf minuten later opnieuw een ferme kopstoot van Van der Vleuten: ook deze stierf in schoonheid. Complimenten van de sympathieke en sportieve tegenstander, maar nul punten. Het is niet anders.

Er is een bekend filmpje van Louis van Gaal, met maar één kreet: 'Juichen!' Zondag 8 december de laatste uitwedstrijd van dit kalenderjaar, uit tegen het voor VV Nijnsel onbekende Sint-Michielsgestel, eveneens geen hoogvlieger. De wedstrijd begint om 14.00 uur. Mogelijk en hopelijk kunnen ze dan om kwart over vier het filmpje van Louis een keer afdraaien. Voor de volledigheid: Mark van Bommel kan zich het filmpje niet meer herinneren, zo liet hij de club weten.

Heren 1 VC Pieter Brueghel sprokkelt moeizaam punten bij elkaar

Niels in de aanval tegen zijn oude club Nuvo'68 Foto: Ingezonden

Na een goede start in de hoofdklasse, werd de afgelopen weken drie keer achtereen met 3-1 verloren. De reeks werd ingezet bij Nuvoc in Veldhoven, begin vorige maand. Daar speelden de heren uit Son en Breugel een prima wedstrijd, maar moesten drie punten daar achterblijven. Gelukkig bood de plaatselijke Veldhovense horeca naderhand de nodige hartige troost.

Twee weken geleden tegen Nuvo'68 uit Nuenen hetzelfde verhaal, maar dan zonder troost. Zoals eerder gemeld, heeft VC Pieter Brueghel 1 een historische connectie met Nuvo, met zes spelers in de geledingen met een Nuenens verleden. Gelukkig vertegenwoordigen ze nu VC Pieter Brueghel en ze speelden bij vlagen prima. Eigenlijk hadden ze gelijk moeten spelen, maar op cruciale momenten werden te veel individuele fouten gemaakt. Noemenswaardig was de epische pancake van PJ en de backset op dia hit van Jasper.

En dan de wedstrijd van maandag 25 november. Op een of andere manier heeft het eerste team het altijd lastig tegen de gretige studenten van Tamar 1. Op lengte zouden de heren uit Son en Breugel winnen. Maar dat telt niet. Wat wel telt zijn goede aanvallen, solide verdediging en goed samenspel. En dat deden de studenten in deze gelijkopgaande match simpelweg net iets beter. Zonder geblesseerden Enrique en PJ werd uiteindelijk toch nog een puntje binnengesleept. Dat hadden er eigenlijk twee moeten zijn.

BC 't Koffertje '94

Uitslag 2 december
A-lijn

1.Willem Pieters & Harrie van Rijbroek 59,03%
1. Ad van Helvoort & Jan van Lanen 59,03%
2. Irmgard Etman & Dirk Gillissen 57,64%
3. Hetty van Geffen & Wil Schilder 55,21%

B-lijn
1. Lina Lunenburg & Ton Lunenburg 62,50%
2. Wil Merkelbach & Jeanne Swinkels 59,17%
3. Lena van Acht & Hilda van der Kaden 53,33%.

Rikken Nederwetten

Uitslag rikken kantine Nederwetten, vrijdagavond 29 november
1. Pino Beks (102 punten)
2. Christien Bastiaans (73 punten)
3. Harry Migchels (73 punten)
4. Adri Verhagen (58 punten)
5. Wim Kuypers (52 punten)

De volgende kaartavond is op vrijdagavond 6 december, 20.00 uur.

SBC Jeugd

Uitslagen 30 november

FC Eindhoven AV JO 19-1 - SBC JO 19-1 Afgelast
SBC JO 19-2 - Geldrop JO 19-3 0 - 5
SBC JO 19-3 - RKSV Heeze JO 19-3 Uitgesteld
Brabantia JO 19-2 - SBC JO 19-4 7 - 1
UDI"19/CSU JO 17-2 - SBC JO 17-1 0 - 0
Nemelaer JO 17-1 - SBC JO 17-2 3 - 1
Zwaluw VFC JO 17-4 - SBC JO 17-3 1 - 2
SBC JO 17-4 - SV Unitas"59 JO 17-4 1 - 11
SBC JO 17-5G - RKVVO JO 17-3 6 - 0
Marvilde MO 17-1 - SBC MO 17-1 0 - 0
Theole JO 15-1 - SBC JO 15-1 5 - 1
Hoogeloon JO 15-1 - SBC JO 15-2 2 - 0
RPC JO 15-4G - SBC JO 15-3 1 - 2
SBC MO 15-1 - Nieuw Woensel MO 15-1 0 - 7
SBC JO 14-1 - Gemert JO 14-1 6 - 2
FC Engelen JO 14-1 - SBC JO 14-1 5 - 7
EMK JO 14-1G - SBC JO 14-3 2 - 2
SBC JO 14-4 - RKDVC JO 14-2 1 - 7
Roda JC JO 12-1 - SBC JO 13-1G 1 - 1
RKDSV/EDN"56 JO 13-1 - SBC JO 13-2 5 - 3
EMK JO 13-2 - SBC JO 13-3 0 - 11
SBC JO 13-4 - RKVVO JO 13-3G 2 - 1
SBC JO 12-1 - SV Unitas"59 JO 12-1 5 - 1
Geldrop JO 12-2 - SBC JO 12-2 7 - 2
RKSV Nuenen JO 12-2 - SBC JO 12-3G 7 - 2
SBC JO 12-4 - Best Vooruit JO 12-4 7 - 1
SBC JO 12-5G - WODAN JO 12-3 4 - 4
SBC JO 11-1 - Wilhelmina Boys JO 11-1G 4 - 7
SBC JO 11-2G VRIJ
SBC JO 11-3 - Best Vooruit JO 11-4 3 - 2
FC Eindhoven AV JO 1104G - SBC JO 11-4G 3 - 2
SBC JO 11-5 - ZSC JO 11-1 2 - 3
Tongelre JO 11-2 - SBC JO 11-6 6 - 1
SBC G 1G VRIJ

Programma 7 december

Thuisteam Bezoekers Vertrek Aanvang
SBC JO19-1 - Riel JO 19-1 15:15
SBC JO 19-2 - RPC JO 19-2 15:15
RKVVO JO 19-2 - SBC JO 19-3 13:30 14:30
SBC JO 19-2 - RKVVO JO 19-2 15:15
SBC JO 17-1 - Wittenhorst JO 17-1 13:15
SBC JO 17-2 - Harsteeg JO 17-2 15:15
SBC JO 17-3 - SJO Juventud JO 17-1 15:15
Maarheeze JO 17-2 - SBC JO 17-4 11:00 12:00
Bladella JO 17-2 - SBC JO 17-5G 11:30 12:30
RKSV Nuenen MO17-2 - SBC MO 17-1 11:15 12:15
SBC JO 15-1 - Oirschot Vooruit JO 15-1 13:15
SBC JO 15-2 - SV Unitas "59 JO 15-2 13:15
SBC JO 15-3 - SV Unitas "59 JO 15-5 13:15
Boxtel MO 15-2 - SBC MO 15-1 10:45 11:45
UNA JO 14-1G - SBC JO 14-1 10:15 11:15
SBC JO 14-2 - Leerdam Sport'55 JO 14-1 13:15
SBC JO 14-3 - Oirschot Vooruit JO 14-2 13:15
Emplina JO 14-4 - SBC JO 14-4 12:00 13:00
SBC JO 13-1G - Weltania Bekkerveld JO 13-1 11:45
SBC JO 13-2 - SV Unitas "59 JO 13-2 11:45
SBC JO 13-3 - Brabantia JO 13-2 11:45
SBC JO 13-4 VRIJ
SBC JO 12-1 VRIJ
SBC JO 12-2 - Oirschot Vooruit JO 12-1 11:45
SBC JO 12-3G - Geldrop JO 12-3 11:45
Geldrop JO 12-6 - SBC JO 12-4 10:30 11:30
Best Vooruit JO 12-3 - SBC JO 12-5G 09:00 10:00
RPC JO 11-1 - SBC JO 11-1 08:00 09:00
SBC JO 11-2G - Zwaluw VFC JO 11-2 10:15
Nieuw Woensel JO 11-1 - SBC JO 11-3 08:00 09:00
SBC JO 11-4G - DVS JO 11-3 10:15
Beerse Boys JO 11-2 - SBC JO 11-5 09:30 10:30
SBC JO 11-6 - RKVVO JO 11-5G 10:15
SBC JO10-1 - Wilhelmina Boys JO 10-1 10:15
RPC JO 10-2 - SBC JO 10-2 10:30 11:30
RKSV Nuenen JO 10-3 - SBC JO 10-3 08:45 09:45
SBC JO 10-4 - WODAN JO 10-3 10:15
SBC JO 10-5 - DOSL JO 10-3 10:15
SBC JO 10-6G - SV Unitas "59 JO 10-7 10:15
Woenselse Boys JO 10-2 - SBV JO 10-7 08:00 08:45
SV Budel JO 10-2 - SBC JO 10-8 08:45 09:45
Zwaluw VFC JO 9-1 - SBC JO 9-1 07:45 08:45
SBC JO 9-2 - WODAN JO 9-2 09:00
DBS JO 9-3 - SBC JO 9-3G 08:00 09:00
Oirschot Vooruit JO 9-4 - SBC JO 9-4 08:00 08:45
RPC JO 9-6 - SBC JO 9-5 09:15 10:15
SBC JO 8-1 - RKSV Nuenen JO 8-1 09:00
Best Vooruit JO 8-1 - SBC JO 8-2 08:00 09:00
SBC JO 8-3G - Rood Wit V'hoven JO 8-1 09:00
SJO Juventud JO 8-2 - SBC JO 8-4 08:00 09:00
SBC JO 8-5 - RKSV Nuenen JO 8-5 09:00
SBC G 1G VRIJ

RKVV Nederwetten verliest na 2-0 voorsprong

Het was een prototype eerste decemberdag. Bewolkt, zuur en koud en vele bezoekers stonden dan ook handenwrijvend en voeten stampend langs de lijn op sportpark De Koppel, maar om te voetballen was het best om te doen. En de mannen van trainer Henri Maas deden dan ook hun best.

Nederwetten voetbalde vrij en gecontroleerd. Iedereen deed zijn werk en ook de tegenstander Nieuw Woensel liet goed voetballen en de partijen hielden elkaar goed in evenwicht. Niet echt sprankelend maar toch zeker het aankijken waard. Voor de rust waren er, behalve een schot van Toon van Rooij in de 38e minuut, weinig hoogtepunten te beleven. In de 42e minuut speelde Toon de Nieuw Woensel keeper uit buiten de 16 meter, hij liet zich vallen en kreeg alsnog een free-kick tegen. Met een 0-0 stand met de rust kon iedereen zich wel vinden.

Na de rust begon Nieuw Woensel sterk. Nederwetten had enige tijd nodig om weer in het ritme te komen, dat werd gevonden in de 54e minuut. Eerst schoot Toon van Rooij nog snoeihard onderkant lat en in de 58e minuut nam Tom Raaymakers de bal vol op de pantoffel, die werd enigszins van richting veranderd, maar telde evengoed als een mooie treffer; 1-0 voor de blauwwitten. Amper twee minuten later soleerde Toon van Rooij vanaf het middenveld door de hele Nieuw Woensel defensie en scoorde op sublieme wijze; 2-0 Een ongekende weelde de laatste tijd.

In de 74e nog een grote kans op 3-0, maar de bal kwam op de lat. Nieuw Woensel profiteerde eigenlijk direct van de euforie van Nederwetten en in de 66e minuut zette Jordi Verhagen goed door en passeerde de Nederwetten doelman; 2-1. Vijf minuten later was het weer raak. Jordi Verhagen tekende ook voor de 2-2. Nederwetten was helemaal van slag en Jens van Mil maakte de catastrofe voor Nederwetten compleet door in de 73e minuut ook nog de 2-3 te scoren. Resumerend kan gezegd worden een prima eerste helft. Mooie doelpunten in de tweede helft, maar halverwege wel te veel concentratieverlies. Volgende week naar het Oventje en dan maar weer de punten mee naar huis te nemen.

Programma
Zondag 8 september
VCO 1 - Nederwetten 1 14.00 uur
Best Vooruit 10 - Nederwetten 2 10.00 uur
Nederwetten 3 - Wodan 7 11.00 uur
Woenselse Boys 6 - Nederwetten 4 10.00 uur
Nederwetten Vr 1 - SV Budel Vr 1 12.15 uur

KNVB ruilt shirtje met SBC

Roland Jansen kwam naar SBC om de shirtjes te ruilen, de JO10-2 hielp mee Foto: Ingezonden

De KNVB bestaat 130 jaar. In de traditie van het alom bekende ritueel 'shirtje ruilen' is de KNVB op het idee gekomen om een shirt te ontwikkelen voor het jubileum waarin logo's van honderden amateurclubs zijn verwerkt.

De KNVB wil dan een clubshirt van die amateur in ruil. Het doel is dat alle shirts uit het Nederlandse amateurvoetbal een ereplaats krijgen op de KNVB Campus in Zeist, dus ook het shirt van SBC. Dit filmpje vertelt eigenlijk het verhaal nog beter: https://youtu.be/NdYHixkUTZ4

Zaterdag 29 november kwam Roland Jansen naar SBC om de shirtjes te ruilen. De JO10-2 hielp mee.

Argo Zwemmen

Zes zwemmers van de Wedstrijdgroep hebben 1 december deelgenomen aan de derde Solo wedstrijd. Deze werd gehouden in zwembad De Wiemel in Deurne. Hierbij hebben zij een keer de eerste plaats, twee keer de tweede plaats en een keer de derde plaats behaald. Er zijn acht persoonlijke records gezwommen.

Waterpolo
Uitslagen
B jongens - DBD 2-20
C gemengd - DBD 6-9
Dames 1 - DZT'62 3-5
Heren 1 - Thalassa 8-8

Programma
Zaterdag 7 december
16:00 uur: Nuenen - C gemengd in TU/e bad te Eindhoven
16.45 uur: ZPC De Zeeuwse Kust - Dames 1 in Vrijburgbad te Vlissingen
18.45 uur: Hieronymus - B jongens in De Stok te Roosendaal
19.15 uur: Merlet - Heren 1 in De Kwel te Cuijk

SBC Senioren

Uitslag 1 december
SBC 1 - Tivoli 1 3-3
SBC 2 - SV Valkenswaard 2 1-1
FC Tilburg 3 - SBC 3 3-1
SV Budel 3 - SBC 4 6-2
Geldrop 5 - SBC 5 2-5
Oirschot V. 10 - SBC 6 1-3
SBC 7 - Pusphaira 3 3-2
SBC 8 - Nederwetten 3 0-0
SBC 9 - Pusphaira 4 1-0
Pusphaira 8 - SBC 11 4-3
SBC 12 - Brabantia 9 1-4
Acht 5 - SBC 13 5-2
SBC VR1 - Beerse Boys VR4 2-0
SBC VR2 - Pusphaira VR4 2-2

Programma 8 december
Thuisteam Uitteam Vertrek Aanvang
Bladella 1 - SBC 1 13:00 14:00
OJC ROSMALEN 3 - SBC 2 11:15 12:30
SBC 3 - GSBW 2 12:00
Marvilde 4 - SBC 4 11:00 12:00
Nuenen 6 - SBC 5 11:00 12:00
SBC 6 - UNA 15 12:00
Brabantia 11 - SBC 7 08:30 9:30
SBC 8 - Acht 6 10:00
SBC 9 - SV Valkenswaard 10 13:00
SBC 10 - Dommelen 5 12:00
Acht 7 - SBC 11 09:00 10:00
RPC 6 - SBC 12 13:00 14:00
SBC 13 - RKSV Heeze 9 13:00
RKDSV VR2 - SBC VR1 10:45 12:00
SBC VR2 - Maarheeze VR1 10:00

Handbalverenging Apollo

Uitslagen 30 november en 1 december
Bommelerwaard HC1 - Apollo HC1 9-23
Apollo E1 - PSV Handbal E2 10-10
Apollo DS1 - VESPO DS1 28-27
Apollo HS2 - Avanti HS1 27-32
Helios'72/Habo'95 HB1 - Apollo HB1 17-36
Apollo DA1 - Bergeijk DA1 17-16
Apollo HS3 - M.H.V. '81 HS2 31-18
Hellas HS3 - Apollo HS1 32-35

Programma
7 december
10:00 uur: Habo '95 D2 - Apollo D1
16:00 uur: Bergeijk E2 - Apollo E1
18:45 uur: Zephyr/HCB'92 HB1 - Apollo HB1
21:00 uur: E.S.Z.V. Oktopus DS1 - Apollo DS1

8 december
09:00 uur: Saturnus HC1 - Apollo HC1
13:00 uur: Swift DA1 - Apollo DA1
13:15 uur: handbalshop.nl/Witte Ster HS2 - Apollo HS2
13:55 uur: Bouwcenter Centen HVW HS2 - Apollo HS3
14:30 uur: Atomium'61 HS1 - Apollo HS1

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Woensdag 27 november
SCMH MW1 – Corridor MW1 9 - 7
Corridor R1 – BIO 5 - 7
Odisco – Corridor R2 14 - 1

Zaterdag 30 november
Corridor D3 – Blauw Wit D1 2 - 3
Corridor D2 – Altior D2 14 - 0
Corridor D1 – Rooi D1 4 - 1
Corridor C1 – Klimop/SVO C2 5 - 0
Corridor F1 – NeCa F1 22 - 5
Corridor B1 – JES B1 8 - 6
Corridor E1 – Korloo E3 3 - 5

Zondag 1 december
Pupil van de week: Megan Bogers
Corridor 4 – Be Quick 4 9 - 5
Corridor 1 – NDZW 1 5 - 6
Corridor 2 – De Korfrakkers 6 8 - 6

Programma
Woensdag 4 december aanvang
Corridor R2 – Be Quick 20.00

Zaterdag 7 december
Corridor E1 – DAW Schaijk E4 13.15
Corridor F1 – Klimroos/VVO F1 13.45
Corridor D3 – MKV D1 14.25
Corridor B1 – DAW Schaijk B2 15.45

Zondag 8 december
Pupil van de week: Mila Rovers
Corridor 4 – Nijnsel 2 09.30
DAW Schaijk 4 – Corridor 3 10.15
Corridor 1 – Nijnsel 1 10.30
Corridor 2 – Nijnsel 3 11.50

Bixie-wedstrijd van PSV De Bosrakkers groot succes

Foto: Ingezonden

Bij Ruitersportcentrum Manege Meulendijks vond afgelopen weekend het Bixiespringen en –dressuur plaats. Ruiters van PSV De Bosrakkers uit Nederwetten namen hieraan deel. De wedstrijd stond in het teken van Sinterklaas; alle deelnemers mochten hun schoen zetten. Dankzij de hoofdsponsor H&S Betonwaren, kreeg iedere deelnemer een mooi paardenbeeldje mee naar huis.

Bixie
De Bixie rubrieken voor dressuur en springen zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen. Deze rubrieken zijn onderverdeeld in de lichtste klasse (AA), de middenklasse (A) en de zwaarste klasse (B1). Naast leuke spelletjes is er ook een begeleidingsproef voor de allerkleinste ruiters, die nog niet zelfstandig kunnen sturen. Meedoen mag vanaf je vierde verjaardag tot en met het jaar waarin je 13 jaar wordt. In de leeftijd van vier tot zes jaar mag je alleen meedoen aan de Bixie rubrieken waarin je begeleid wordt, dat zijn de begeleidingsproef, AA-dressuur, AA-springen en ponyspelletjes. Vanaf zes jaar mag je meedoen aan alle Bixie rubrieken.

Bedankt
Dankzij onder andere deze sponsoren hebben we deze gezellige wedstrijd kunnen organiseren en zijn alle kinderen met mooie prijzen naar huis gegaan: H&S Betonwaren, Sweet Surprise, A. Jansen B.V., Hoefsmid Marino, B.A.R.T Recycling, Mascotte Automaterialen, Jumbo Ton Grimberg, Ruyters voor Ruiters, Blitz kappers, ETB van Keulen, De Wieken Voeders, Shoeby Nuenen, KNHS.

Bridgeclub ABC

Uitslag 26 november
Lijn A

1. A 1 Dirk Bossenbroek & Jos van Gerwen 68,23%
2. A 10 Peter Linke & Simon de Haas 58,85%
3. A 4 Jeske Koop & Reinier Gerritzen 53,65%

Lijn B
1. B 2 Tineke Soetens & Jo Bakker-de Koning 74,10%
2. B 9 Nelly Leenders & Annie Slaats 59,75%
3. B 6 Marina Verhoeven & Ton Verhoeven 56,25%

Golfclub Son

De Weco Clubwedstrijd Texas Scramble NQ Strokeplay werd gespeeld op woensdag 27 november. Dit betreft een wedstrijd waarin in teamverband wordt gespeeld. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de grootte van de flight bepaald.

Er wordt rekening gehouden met ieders handicap en zoveel mogelijk wordt getracht de flights dezelfde speelsterkte te geven. Deze wedstrijd bestond het winnende team uit een flight van vier personen. De winnaars waren Piet v.d. Hurk, Jan Dufhues, Peter van Oosten en Harry Coppelmans.

Programma
4 december: Surprise wedstrijd Niet Qualifying Greensome 3 sides Strokeplay
7 december: I&O Starterswedstrijd
11 december: Clubwedstrijd Vierbal Stableford

Pupil van de Week bij Corridor

Megan Bogers samen met scheidsrechter Heijmans Foto: Ingezonden

Megan Bogers was zondag 1 december de 'Pupil van de Week'. Ze heeft eerst geoefend met het nemen van een doorloopbal op een hoge korf. Megan mocht de openingsbal nemen en een strafworp.

Ze kreeg uit handen van scheidsrechter A. Heijmans een oorkonde en een snoepzak. Corridor 1 verloor de wedstrijd tegen de NDZW 1 met 5 - 6.

Bridgeclub Son

Uitslag 27 november Braecklant
1. Gerard Obbema & Agnes Obbema 64,17%
2. Hanneke Bruin & Netty Laman Trip 57,78%
3. Han van Heuven & Mieke Kroon 54,35%.

Bridgeclub De Beckart

Uitslag 28 november
1. Henriette en Jan Verheijen 61.17%
2. Riet vd Laar en Zus vd Rijt 56.67%
3. Nel Dielemans en Jan Verbunt 51.17%.

33 / 36

5 december 12.00 uur Inloopochtend Stichting de Boei
7 december 20.15 uur Mark van der Veerdonk – Geen Viking
8 december 13.30 uur Gewoon Doen in de huiskamer
8 december 19.30 uur Kienen in het Vestzak
9 december 11.00 uur Beweeggroep Veerkracht voor de sportieve 60-plusser
10 december 10.00 uur Archipel Culturele en Educatieve activiteiten voor jonge mensen met dementie
30 november 20.15 uur Voorstelling Marlon Kicken – In de Lift

Katertje Kuro

Foto: Ingezonden

Ben jij toe aan wat actie en beweging in je leven? Dan is Kuro dé kat voor jou! Hij is een super speels knuffelkatertje. Het is dat dit zes maanden oude stuiterballetje af en toe een dutje moet doen, anders zou hij 24 uur per dag spelen. Hoewel, een toefje minder waarschijnlijk, want er moet natuurlijk ook nog geknuffeld worden! Ben jij fan van spelen en knuffelen en past dit enthousiastelingetje prima in jouw leven? Kuro zit al op je te wachten. Met welk speelgoedje wil je beginnen?

Bekijk https://bit.ly/33pm8IH voor meer foto's of informatie of neem direct contact met op via 088-8113520.

Tien plus twee is twaalf

Foto: Huub Coenen

In 'Asterix en Obelix en de Romeinen' constateren de striphelden dat de Romeinen rare jongens zijn. Die bedachten een jaarkalender van tien maanden met elk dertig dagen en elk een eigen nummer. De tiende en laatste maand werd zo vernoemd naar het Latijnse cijfer tien 'decem' en werd december. Maar deze kalender liep gaande elk jaar steeds verder achter bij de ontwikkelingen van de natuur. Uitbreiding met twee maanden vooraan de kalender bleek de oplossing en zo werd de tiende maand december de twaalfde.

Foto: Huub Coenen
Foto: Huub Coenen
35 / 36

Woensdag 4 december Lezing Heemkundekring 20.00 uur, Café-Restaurant De Zwaan, Son en Breugel Sander Wassing verzorgt op verzoek van de Heemkundekring een lezing over Maarten van Rossums plundertochten door Brabant (1542-1543). Wie was Maarten van Rossum, wat dreef hem en hoe trof zijn harde hand het Brabantse platteland en vooral Son en Breugel? Deze en andere vragen worden tijdens de lezing aan de orde gesteld. Toegang voor leden van de Heemkundekring is gratis, van niet leden wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro. Donderdag 5 december Inloopochtend De Boei 09.00 uur, Vestzaktheater, Son en Breugel Inloop moment De Boei in het Vestzaktheater, de huiskamer. Welkom vanaf 18 jaar om samen een kopje koffie te drinken, te kletsen en nieuwe mensen te ontmoeten. Toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom. Kom geheel vrijblijvend een kijkje nemen. Zondag 8 december Kienen in het Vestzaktheater 19.30 uur, Vestzaktheater, Son en Breugel Zaal open 18.30 uur. Aanvang 19.30 uur. De kienavonden worden georganiseerd ten bate van de plaatselijke Harmonie Pro Honore et Virtute. De opbrengsten zullen besteed worden aan de jeugdopleiding en de aanschaf van instrumenten. Jan van Gerwen is uw vaste kienmaster. De hoofdprijs bedraagt 250 euro en het geluksgetal bedraagt 300 euro. Zondag 8 december Stadsverlichting meditatie 20.00 uur, De Wadden 75 Overal lees en hoor je dat er in en rond Son en Breugel nogal veel criminaliteit is. Voor een betere wereld hoef je de straat niet op. We zijn effectiever als we samen stil zijn. In een tijd van verharding, individualisme en elkaar buitensluiten, wil Stadsverlichting een huiskamercultuur van samenhorigheid stimuleren. Voor meer informatie en aanmelden www.stadsverlichting.nu en met Marije Dekkers, telefoon 06-41342619. Dinsdag 10 december Kerstmarkt Zonhove 13.00 uur, Zonhove, Son en Breugel Cliënten en het personeel van de dagbesteding Zonhove houden een echte kerstmarkt. Cliënten en medewerkers verkopen onder andere hele leuke kerstproducten voor mooie prijzen. Ook zijn er lekkere hapjes te verkrijgen. Denk aan oliebollen, pindarotsjes, popcorn, gluhwein. Zeker de moeite waard om langs te komen. De opbrengst gaat naar het goede doel 'KiKa'. Iedere dinsdag uur wandelen 19.00 uur, Kanaalstraat 2, Son en Breugel Fijn na het eten samen een uur wandelen door ons mooi dorp. Iedere dinsdag een uur wandelen. Verzamelen bij het kruisbeeld in de Kanaalstraat ter hoogte van nr. 2 verzamelen. Klokslag 19.00 uur vertrek. Aan- afmelden niet nodig, gewoon op tijd komen en gezellig een uur sportief bezig zijn en in je eigen tempo meelopen. Iedereen m/v mag komen. Woensdag 11 december Koffieochtend Seniorenraad 10.00 uur, Braecklant, Son en Breugel Iedere woensdag houdt de werkgroep Welzijn en Zorg van de Seniorenraad een gezellig samenzijn met koffie/thee en een versnapering (tegen een kleine vergoeding). De toegang is gratis. Elkaar ontmoeten staat centraal, u bent van harte welkom. Decemberviering Vereniging Vrouwencontact 15.00 uur, La Sonnerie, Son en Breguel De traditionele decemberviering met in het middagprogramma het Sons Musical- en Operettekoor. Voor de pauze zingen zij gevarieerd repertoire, na de pauze ook speciale kerstliederen. De afsluiting wordt gemaakt met een heerlijk diner, speciaal samengesteld door La Sonnerie. Introductie door een lid is mogelijk. Meer informatie bij Marijke ter Meulen, Molenstraat 33 of Lammie Haspels, Aziëlaan 50. Donderdag 12 december Kerstconcert Harmonie PHEV De Kerstherberg 20.00 uur, Vestzaktheater, Son en Breugel Harmonie PHEV verzorgt 'De Kerstherberg'. Op een bijzondere muzikale manier neemt de harmonie het publiek een avond mee in het kerstverhaal. De opbrengsten van De Kerstherberg gaan naar de dagbesteding van Archipel Zorggroep, locatie Berkenstaete. Kaarten à 5 euro per zitplaats zijn te bestellen via kaartverkoop@phev.nl, of te koop bij schoenmakerij Albert Boudewijns, of tijdens openingstijden bij de receptie van Berkenstaete. Meer info is te vinden op www.phev.nl. Lees meer over dit kerstconcert elders in deze krant. 13 december t/m 5 januari IJsfeest Son en Breugel Kerkplein, Son en Breugel Op het Kerkplein wordt het jaarlijkse IJsfeest op het Kerkplein weer gehouden. Kom gezellig schaatsen of neem een kijkje bij de schaatsbaan en geniet van een heerlijke kop warme chocolademelk of iets anders. Vrijdag 13 december Lezing Peter Toonen 20.00 uur, De Boerderij, Son en Breugel 'Doodnodig' houdt een lezing van Peter Toonen, coach, inspirator, verteller, schrijver en bekend van zijn uitgebreide werk over de Maya kalenders. De lezing duurt van 20.00 – 22.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Deze inspirerende lezing wordt prachtig muzikaal omlijst door Michael Krumins uit Noorwegen. Lees meer hierover elders in de krant. Zaterdag 14 december Kerstconcert Harmonie PHEV De Kerstherberg 19.30 uur, Berkenstaete, Son en Breugel Harmonie PHEV verzorgt 'De Kerstherberg'. Op een bijzondere muzikale manier neemt de harmonie het publiek een avond mee in het kerstverhaal. De opbrengsten van De Kerstherberg gaan naar de dagbesteding van Archipel Zorggroep, locatie Berkenstaete. Voor deze avond zijn nog kaarten te koop. Toegang is vrij voor bewoners. Maandag 16 december Optreden Zangvereniging Eén van Zin 19.00 uur, Berkenstaete, Son en Breugel Speciale kerstuitvoering, toegang gratis. Vrijdag 20 december Optreden Zangvereniging Eén van Zin 20.00 uur, Vestzaktheater, Son en Breugel This Holy Christmas Night met Eén van Zin. Kom in kerstsfeer met de gemengde zangvereniging Eén van Zin in het vernieuwde Vestzaktheater! Meer informatie: www.zangverenigingeenvanzin.nl. Zondag 22 december Just Us zingt 'An A Capella Christmas' 15.30 uur, La Sonnerie, Son en Breugel U bent van harte welkom op zondag 22 december in La Sonnerie, aanvang 15.30 uur. De entree is gratis maar er wordt wel 'met de pet rondgegaan'. In de sfeervolle, in kerststijl gedecoreerde kapelzaal van La Sonnerie zult u genieten van verrassend repertoire en hoort u bekende kerstmuziek in een nieuw jasje. En na afloop gaat u in een heerlijke Special Christmasmood naar huis. Dinsdag 24 december Optreden Eén van Zin 22.30 uur, St. Genovevakerk, Son en Breugel