DeMooiSonenBreugelkrant

13 november 2019

DeMooiSonenBreugelkrant 13 november 2019


11-11 bal 2019 Krutjesgat Foto: Wil Feijen

De nieuwe Prins van Krutjesgat heet Bas Coensen, hij presenteerde zich voor het eerst aan zijn onderdanen op het 11-11 bal afgelopen zaterdag in de zaal van café restaurant De Zwaan in Son en Breugel.

Stil zitten zal moeilijk worden met carnaval als het aan de nieuwe prins ligt want zijn motto is " We gaon als unne stuiterbal dur dizze carnaval!"

Lees meer over de nieuwe prins en het drukbezochte 11-11 bal op pagina 8.

Jaargang 4 • Week 46 • 13 november 2019

Sloot veranderen in een watersysteem mag wat kosten

De sloot in de wijk De Gentiaan krijgt een opknapbeurt van een miljoen

Foto: Adrie Neervoort

De Son en Breugelse politiek heeft geluisterd naar de bewoners van De Gentiaan als het om het opknappen van de sloot gaat. Een ultieme vorm van burgerparticipatie waar de gemeente dan ook graag een miljoen voor reserveert. Een plan dat vorm kreeg onder oud-wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen en dat nu enthousiast wordt uitgevoerd door de huidige verantwoordelijke wethouder Jan Boersma.

Redacteur: Adrie Neervoort

Woensdag 6 november was er een inloopavond waar belangstellenden de voorlopige uitwerking van het plan konden inzien. Een plan dat is gemaakt door de bewoners, vertegenwoordigd in een klankbordgroep, technisch ontwerpbureau Kragten en de gemeente. Alhoewel de opkomst wat tegen viel, waren de aanwezigen niet alleen erg geïnteresseerd, zij kwamen ook met steekhoudende opmerkingen. Deze werden genoteerd om later eventueel weer te worden verwerkt in de uiteindelijke tekening.

Watersysteem
Volgens Stan Mandemaker en Tim Meeuwsen van bureau Kragten is de tekening de eerste zichtbare uitwerking van een aantal gesprekken. Wat je niet ziet, is een nu al aanwezig probleem dat in de nabije toekomst alleen maar groter zal worden en dat mede tot het ontwerp heeft geleid. Zij spreken namelijk niet over een sloot, maar over een watersysteem. Een systeem dat de afwatering van het hemelwater van huizen en straten moet gaan verbeteren. De sloot moet het water bij extreme stortbuien kunnen opvangen.

Stapstenen
Jean Paul de La Roy van de gemeente Son en Breugel en verantwoordelijk voor de uitvoering spreekt liever van een park in een wijk. De sloot is straks niet alleen functioneel, maar ook van recreatieve waarde. Zo is in het nieuwe ontwerp de sloot beter zichtbaar en komt er aan de zuidkant een struinpad langs dat tot wandelen uitnodigt. Ook worden de twee aanwezige speeltuintjes aangepakt en er komen nieuwe bruggen die hoger komen te liggen dan de oude. De brug ter hoogte van de Seinelaan die nu nog uitkomt op het Betuwepad, komt te vervallen. Een brug minder dus ten opzichte van de huidige situatie. Op sommige plaatsen komen stapstenen, zodat het water ook een speelfunctie krijgt.

Minder veel
Tel je dit allemaal op bij dertig jaar achterstallig onderhoud aan de sloot, het vervangen van een aantal bruggen en het vervangen van veel verwilderd groen, dan lijkt een miljoen opeens iets minder veel. De verwachting is dat eind 2021 alles klaar is.

Gemeenteraad geeft groen licht voor begroting met rode cijfers

Ondanks een niet onderbouwd tekort van een miljoen ging de gemeenteraad van Son en Breugel akkoord met de begroting 2020 – 2023. Bijna alle partijen stemden in met de begroting zoals deze was gepresenteerd. Ondanks het tekort dus, maar dit zou in 2023 geheel zijn teruggebracht tot nul.

Redacteur: Adrie Neervoort

Het tekort wordt veroorzaakt door het sociaal domein. Alle partijen waren van mening dat dit tekort begrijpelijk was, maar zeker niet helder als het om de cijfers ging. De belofte van wethouder Van Liempd dat er een extern onderzoek komt naar hoe het zover heeft kunnen komen, was voor veel partijen genoeg reden om alsnog in te stemmen met de begroting. Dorpsbelang diende samen met de andere partijen een motie in, waarin de gehele raad het college de opdracht gaf een gedegen onderzoek in te stellen naar hoe het tekort op sociaal domein heeft kunnen ontstaan en wat de tekorten in de toekomst zullen zijn.

Rooskleurig
Ondanks dat de motie werd aangenomen was dit niet voldoende voor Dorpsbelang om in te stemmen met de ingediende begroting. De toch nogal wat 'rooskleurige' aanname dat het miljoen binnen twee jaar zal worden ingelopen, kon de partij niet overtuigen. Ook de bezuiniging van 34.000 euro op het groenonderhoud in 2020 leek de partij niet uitvoerbaar.

Lastenverzwaring
De uitvoering van de begroting betekent een lastenverzwaring voor alle inwoners en ondernemers van Son en Breugel. Ook zijn er nog enkele projecten waarvan de uiteindelijke totaalkosten nog niet geheel duidelijk zijn, zoals de bijna complete renovatie van sporthal De Landing, maar ook de uitvoering van het hergebruik van de voormalige Sint Petrus Bandenkerk en Breugel Bruist. Voor deze projecten is wel budget gereserveerd, maar de vraag is of dit uiteindelijk wel genoeg zal zijn.

Mantelzorgers in het zonnetje gezet

Foto: Wil Feijen

Even boodschappen doen voor jouw moeder, af en toe naar de dokter met jouw partner, wat telefoontjes plegen voor jouw broer of zus. Waarschijnlijk heb je dit allemaal wel eens gedaan. Maar wat als jouw naaste niet meer zonder jouw hulp kan? Als die ene keer boodschappen doen verandert in dagelijks een bord warm eten brengen? Of als je alle zorgtaken voor jouw broer of partner op je neemt? Met liefde cijferen we ons weg. Mantelzorg kan best zwaar zijn en je eigen dagelijkse leven gaan beheersen. Vandaar dat 9 november de Mantelzorger eens in het zonnetje werd gezet op de 'Dag van de Mantelzorger'.

Redacteur: Arjen Strik
Fotograaf: Wil Feijen


"Mantelzorg gaat over veel meer dan alleen de directe zorg. Vaak komen er allerlei andere zaken bij kijken, waaronder financiën, administratie, regeltaken, vragen over wonen en werk, boodschappen en meer." Aan het woord is Ellen van Gils, mantelzorgconsulent, die deze dag heeft georganiseerd namens de gemeende Son en Breugel, samen met haar collega Marieke Schoenmakers van de LEV-groep en Sylvia Corsten van het steunpunt Mantelzorgbelangen. Ellen: "Deze dag is een eerbetoon aan de mantelzorgers, die het leven voor hun naasten mogelijk maken."

High tea, zingen en swingen
Over de locatie kon geen misverstand bestaan. Op de gevel van het Vestzaktheater prijkte een groot spandoek met daarop 'Dag van de Mantelzorg' en de weg naar binnen was geplaveid met ballonnen. Eenmaal binnen werden de mantelzorgers getrakteerd op een high tea. Diverse lekkere hapjes, scones en cakes stonden klaar om de mantelzorgers te ontzorgen. Tevens waren er diverse soepen te nuttigen, uiteraard verzorgd door 'De Soepkom'. De feestelijke bijeenkomst werd muzikaal begeleid door zangeres Nancy van Heeswijk. 'La Bamba' werd uit volle borst meegezongen door de ongeveer zeventig aanwezigen, die als blijk van waardering van de gemeente ook allen een cadeaubon ontvingen.

De jonge mantelzorger
Marieke, werkzaam voor jongeren, licht het avondprogramma toe: "De term jonge mantelzorgers heeft betrekking op kinderen of jongeren die een langdurig ziek of gehandicapt gezinslid verzorgen. We hebben een speciaal feestprogramma voor ze vanavond. We gaan gourmetten en er is een DJ aanwezig om de boel op gang te brengen. Er zijn diverse spelletjes en games. Kortom, het wordt een gezellige avond, dat hebben ze verdiend! Oh ja... na afloop krijgen ze een 'goody bag' gevuld met allerlei leuke dingetjes, geschonken door de plaatselijke middenstand."

Je staat er nooit alleen voor
Sylvia: "We schatten dat er ongeveer vierduizend mantelzorgers zijn in Son en Breugel. We baseren dit op basis van GGD-gegevens. Slechts een klein deel heeft zich als zodanig geregistreerd. Er zijn bij ons slechts vijfhonderd mantelzorgers bekend die gebruikmaken van de diverse mogelijkheden die de gemeente biedt. Vorig jaar hebben we een enquête gehouden en uit de top 3 kwam naar voren dat men behoefte had aan huishoudelijke hulp, financiële ondersteuning en lotgenotencontact. Dat hebben we opgepakt en uitgewerkt. Er is veel meer mogelijk dan je denkt." Kijk maar eens op www.levsonenbreugel.nl.

Foto: Wil Feijen

Prijswinnaars Peace Poster Contest bekendgemaakt

V.l.n.r.: Anke Schoenmakers van basisschool De Stokland (publieksprijs), Rob Peeters met de tekening van Lieke Manders en Imke Verhagen (tweede prijs) van basisschool De Bloktempel Foto: Wil Feijen

De grijze achtermuur van de foyer van het Vestzaktheater was opgesierd met vijfentwintig kleurrijke posters. De zaal stroomde langzaam vol met leerlingen, begeleiders, ouders, verzorgers, grootouders en belangstellenden. Vol spanning wachtten ze op de bekendmaking van de winnaars van de Peace Poster Contest. Het was de zeventiende keer dat de plaatselijke Lions Club deze tekenwedstrijd organiseerde voor alle basisscholen in Son en Breugel. Woensdag 6 november werd de uitslag bekendgemaakt.

Redacteur: Arjen Strik
Fotograaf: Wil Feijen

Winnares Lieke Manders van basisschool De Stokland samen met Rob Peeters Foto: Ingezonden

De 'vredesposterwedstrijd' is een internationale wedstrijd die kinderen van groep zeven en acht van de basisschool aanmoedigt om op creatieve wijze uit te drukken wat vrede voor hen betekent. Het thema dit jaar, 'Reis van Vrede', was maar liefst door 280 leerlingen vertaald in kleurrijke tekeningen. Rob Peeters van Lions Club Son en Breugel opende de bijeenkomst en sprak als opperspreekstalmeester een feestelijke prijsuitreiking bij elkaar.

Lief zijn voor elkaar
Rob: "Dit jaar zijn verschillende scholen begeleid in het tekenen door Ars Longa, in de persoon van kunstenaar Willem Berkers. Dat was te zien aan de tekeningen." De tekeningen hadden een goede vlakverdeling, waren expressief en kleurrijk. De jury had er een harde dobber aan. "Wat is vrede eigenlijk", vroeg Rob aan de aanwezigen in de zaal. Een kinderstem antwoordde: "Dat is lief zijn voor elkaar." Rob vervolgde: "Mooi gezegd, dat moeten we doen op het schoolplein, in de klas, thuis, op het werk en in het land en tussen landen en volkeren onderling. Vrede moet je onderhouden, het komt niet vanzelf."

And the winners are…
Na deze korte inleiding werden de hoofdprijswinnaars bekendgemaakt. De eerste prijs werd gewonnen door Lieke Manders (Stokland). De tweede prijs ging naar Imke Verhagen (Bloktempel). De publieksprijs werd veroverd door Anke Schoenmakers (Stokland). Daarnaast krijgen de 25 genomineerden allen een kaartje voor museum 'Bevrijdende Vleugels' en de nummers 1 en 2 van iedere school een boekenbon. De drie hoofdprijswinnaars kregen nog een tweede vrijkaartje voor dit locale oorlogsmuseum, maar bovenal krijgen zij een rondvlucht boven Son en Breugel vanuit Kempen Airport, al jarenlang gesponsord door dierenartsenpraktijk 't Harde Ven. De tekeningen van de drie hoofdwinnaars doen mee met de internationale wedstrijd van de Lions. Wellicht maken ze kans op een weekje New York, waaronder een bezoek aan de Verenigde Naties.

Nog een bedankje
De Lions Club wil de bibliotheek en het Vestzaktheater bedanken voor hun medewerking en de warme gastvrijheid. Evenals de sponsors: Museum Bevrijdende Vleugels en dierenartsenpraktijk 't Harde Ven van Rob Peeters. Rob: "Ook gaat onze dank uit naar de vakjury: Hans Werner en Catherine Witvliet-de Mooij." Volgend jaar is de Lions Club weer van de partij. Graag tot dan.

Intocht Sinterklaas met Glutenvrije Piet

De Glutenvrije-Piet herken je aan zijn groen/witte pak Foto: Wil Feijen

Zondag 17 november is het weer zover, dan komt Sinterklaas met zijn Pieten weer in Son en Breugel aan. De Sint heeft het weer mooi voor elkaar, met meerdere schepen en heel veel Pieten meert hij weer aan. Speciaal voor de kinderen met een glutenallergie reist dit jaar een speciale Glutenvrije-Piet mee.

Glutenvrije-Piet
Speciaal voor kinderen met een glutenallergie reist dit jaar een Piet mee die niet aan de normale snoepjes komt. Hij deelt speciaal glutenvrij snoep uit aan kinderen die aangeven allergisch te zijn voor gluten. De Piet is te herkennen aan het mooie groen/witte pak. Deze Piet vindt het belangrijk om kinderen te herkennen door middel van een speciale kleurplaat of vlag die ouders op de muts of jas van hun kinderen kunnen spelden. Deze kleurplaten of vlaggen kunt u downloaden op glutenvrij.nl. Deze Glutenvrije Piet wil niet aangeraakt worden in verband met kruisbestuiving. Deze speciale Piet is in de buurt van Sinterklaas te vinden.

Podium
Als de schepen aangemeerd zijn, gaat Sinterklaas op Amerigo naar het gemeentehuis. Daar wordt de Goedheiligman ontvangen door burgemeester Hans Gaillard. Dit jaar vindt dit op een speciaal podium plaats, omdat het bordes van het gemeentehuis gesloten is in verband met de verbouwing. Zoals ieder jaar is er op dit podium weer veel te doen voor de kinderen. De Pieten hopen weer op vele selfies met de kinderen. Sinterklaas heet alle kinderen met hun ouders, opa's, oma's, ooms, tantes en alle andere belangstellenden weer van harte welkom.

Route vanaf het kanaal
Vanaf het kanaal en via de brug wordt de Nieuwstraat gevolgd. Bij de hoofdingang van Zonhove gaat de stoet het Zonhove-terrein op om alle bewoners daar de kans te geven een glimp van Sinterklaas op te vangen. De Pieten delen hier snoep uit. Aangekomen bij de Antoon v.d. Venstraat gaat de stoet rechtsaf richting Nieuwstraat. Bij de Nieuwstraat gaat de stoet linksaf richting het Raadhuisplein.

Sinterklaas hoopt weer op een vol Raadhuisplein Foto: Wil Feijen

Krutjesgat heeft weer een nieuwe prins

V.l.n.r.: Voorzitter Jasper van Zuuren, Prins Bas en Adjudant Enrico Robbemont Foto: Wil Feijen

In de zaal van Café-Restaurant De Zwaan was het zaterdagavond 9 november druk. Op deze avond stond de bekendmaking van de nieuwe prins op het programma. Eerder deze avond verscheen adjudant Arjen Brand op het podium. Hij is sinds 2016 adjudant, maar nu neemt hij afscheid en draagt zijn taak over aan Enrico Robbemont. Het is de opmaat voor een nog groter afscheid, dat van Prins Jarno van Krutjesgat. Prins Jarno geeft even later zijn steek, scepter en cape weer terug aan de nieuwe adjudant en daarmee komt een einde aan zijn jaar als prins van Krutjesgat.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen

Opnieuw waren er dit jaar vier aanwijzingen waaruit afgeleid kon worden wie de nieuwe prins zou worden. Eén naam werd daarbij door veel Krutjesrapers en Krutjesraperinnekes al genoemd. Dit kwam vooral door de eerste aanwijzing 'Krutjesgat, we hebben een probleem!' Een duidelijke verwijzing naar handbalclub Apollo in Son en Breugel. Deze aanwijzing leek een subtiele verwijzing naar 'Houston, we hebben een probleem', de melding die astronaut Jim Lovell in 1970 tijdens de ruimtereis van Apollo 13 naar de controleruimte op aarde deed. Daarna volgden nog drie aanwijzingen. Zaterdag 9 november kon iedereen 'live' meekijken of de nieuwe prins van Krutjesgat inderdaad iets met handbalvereniging Apollo te maken heeft.

Gele schoolbus
Met een grote schoolbus ging de Raad van Elf vanuit De Zwaan op weg om de nieuwe prins op te halen. Dit alles was live te volgen op een groot scherm in de zaal van De Zwaan. Na een korte stop bij sporthal De Landing keerde de bus nog voller terug. In de overvolle bus bleek ook de nieuwe prins van Krutjesgat te zitten: Bas Coensen.

Wie is Bas?
Bas is een getogen dorpsgenoot en woont er nu samen met Nienke. Hij is onderwijzer van groep 5 op basisschool De Bloktempel in Son. Hier geeft hij les op de school waar hij vroeger zelf leerling was. Voor en tijdens zijn studietijd was hij jarenlang werkzaam bij de benzinepomp Schimmel aan de Eindhovenseweg. Sinds zijn negende jaar is Bas actief handballer bij handbalvereniging Apollo en nu coach van het Dames 1 team. Bas is tevens verbonden aan het Sinterklaascomité in Son en Breugel. Hij viert uitbundig carnaval met zijn vriendin en hun vriendengroep De Bierdupkes. Hij houdt van motorrijden en stedentrips.

Eerste ontmoeting
Voor een groot gedeelte van het publiek was de prins geen verrassing meer door de aanwijzingen dit jaar. Het maakte het welkom vanuit de zaal er niet minder om. Wederom waren de Krutjesrapers erin geslaagd een misschien niet voor de hand liggende prins te vragen. Een prins die bij zijn eerste ontmoeting met zijn Krutjesrapers en Krutjesraperinnekes in de zaal zijn enthousiasme liet blijken.

Geïnstalleerd
Nadat Bas de ketting, de veren op zijn steek en de scepter in ontvangst had genomen, werd het motto voor deze carnaval bekendgemaakt. Met het motto 'We gaon als unne stuiterbal dur dizze carnaval' heeft deze jonge, vlotte prins alles in zich om dit tijdens carnaval in de praktijk te brengen.

Het MooiSonenBreugelTeam wenst Prins Bas samen met alle Krutjesrapers en Krutjesraperinnekes een geweldig MOOI carnaval toe.

9 / 32

11 / 32

Bewoners zijn hardrijders beu in Van den Elsenstraat en Eind

Bewoners van de Van den Elsenstraat en Eind hebben bordjes opgehangen en neergezet om automobilsten te wijzen op de maximale toegestane snelheid Foto: Wil Feijen

De buurtbewoners van de Van den Elsenstraat en Eind hebben onlangs een actie ondernomen omtrent de verkeersveiligheid bij hun in de straat. Ze hebben in de bomen kleine bordjes opgehangen en in het plantsoen neergezet om automobilisten te wijzen op de maximale toegestane snelheid.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

"Er wordt te hard gereden en er wordt vaak onverantwoord ingehaald", vertelt een bezorgde buurtbewoner. "De maximale toegestane snelheid is dertig kilometer per uur. Veel automobilisten houden hier geen rekening mee en rijden veel harder. Sterker nog, als een bestuurder zich keurig aan de snelheid houdt, dan wordt diegene vaak ingehaald door bestuurders die zich niet aan deze snelheid willen houden. Het is wachten op ongelukken."

Doorn in het oog
Het hardrijden is al jaren een doorn in het oog van de omwonenden. Een buurtbewoner: "Het gaat met name over het gedeelte waar de klinkers overgaan in asfalt, vanaf de Van de Elsenstraat 56 tot ter hoogte van de Hoogstraat. In het begin van de straat is een aantal straatjuweeltjes geplaatst, dit zorgt voor snelheidsvermindering. De weg oogt hierdoor smaller en men houdt zich beter aan de maximale snelheid. Op het gedeelte waar het asfalt ligt, wordt veel harder gereden. Op dit stuk zijn geen snelheidsverminderende maatregelen genomen, waardoor bestuurders menen de 'vrijheid' te hebben om vol gas te gaan."

Jonge gezinnen
In de buurt komen steeds meer jonge gezinnen te wonen. "Door de verjonging van de buurt komen er steeds meer kinderen 'op straat'. Natuurlijk zijn wij verantwoordelijk voor onze kinderen, maar het is echt gevaarlijk in onze straat. Mede doordat vrachtverkeer en tractoren uit het centrum van Son en Breugel worden geweerd. Zij rijden vaak via de Van den Elsenstraat richting de Lieshoutseweg. "Veel van deze chauffeurs houden zich niet aan de snelheid. Er hebben zich al enkele ernstige situaties voorgedaan. Gelukkig zijn er nog geen grote ongelukken gebeurd."

Geen budget
De buurtbewoners hebben al anderhalf jaar contact met de gemeente over deze gevaarlijke situatie. "Er werd ons verteld dat er geen budget beschikbaar is om maatregelen te treffen aangaande deze weg." De bewoners hebben aangegeven dat er geen grote investering nodig is. "Om duidelijk aan te geven dat bestuurders te hard rijden, zou een digitaal snelheidsmeterscherm geplaatst kunnen worden. Hierop zien de bestuurders de gereden snelheid en een lachende of een droevige smiley."

Bordjes opgehangen
De buurtbewoners hebben onlangs contact gezocht met Veilig Verkeer Nederland. Via deze instantie hebben de bewoners bordjes ontvangen met de aanduiding 'dertig kilometer'. "Deze bordjes hebben we onlangs in de straat aan de bomen gehangen en in het plantsoen gezet. Overdag zijn de bordjes zichtbaar, maar 's avonds niet. "Zowel 's morgens als 's avonds in de spits is het echt te gek voor woorden. Veel bestuurders geven plankgas op dit stuk weg. Dat moet echt anders!"

Drie afbeeldingen
De gemeente heeft de buurtbewoners laten weten dat zij drie afbeeldingen met '30 kilometer' op het asfalt gaat spuiten. "De planning is dat we dit in december gaan doen, maar dit is wel afhankelijk van de weersomstandigheden", laat de gemeente in een reactie weten. "Deze maatregel kan het rijgedrag van goedbedoelende automobilisten beïnvloeden die onbedoeld harder rijden dan de maximum toegestane snelheid. Verder is het niet nader bepaald dat er straatjuweeltjes of andere obstakels worden geplaatst op dit gedeelte", laat de communicatiemedewerker weten. De buurtbewoners weten niet of de afbeeldingen op het wegdek iets uithalen, maar ze zijn blij met iedere maatregel. "Voorkomen is beter dan genezen!"

De namen van de buurtbewoners in het artikel zijn bekend bij de redactie.

Wijn, bubbels en port proeven op wijnavond HV Apollo

Foto: Pixabay.com

Na het succes van de voorgaande twee edities en het enorme enthousiasme die Handbalvereniging Apollo vanuit de gasten heeft ontvangen, hebben zij besloten dit jaar wederom een wijnavond te organiseren. Loraine van Munster van de Wijnhoeve Heeze en Eric de Volder staan op 29 november vanaf 20.00 uur voor u klaar in sportcafé Expreszo met diverse lekkere wijnen.

Wat kunt u van deze avond verwachten? Een mooie selectie witte en rode wijnen, bubbels en port om te proeven en natuurlijk kunt u al uw vragen omtrent de wijnen of wijn-spijs aan Loraine en Eric kwijt.

Deze avond is een van de vele activiteiten die de leden organiseren vanuit de vereniging. Alle opbrengsten worden gesponsord aan de club om zo de clubkas een boost te geven. Iedereen is van harte welkom. Neem je familie, vrienden, kennissen, bekenden mee om ook dit jaar er een mooie avond van te maken en verrast te worden met lekkere wijnen. Met de feestdagen op komst is dit een mooie gelegenheid om je wijn-spijs kennis op te poetsen en mooie wijnen te kopen.

De organisatie ziet u graag op de derde editie van de Apollo Wijnavond op vrijdag 29 november vanaf 20.00 uur in sportcafé Expreszo.

Esther, een Perzisch sprookje

Foto: Ingezonden

Verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek spelen zondag 17 november hun voorstelling 'Esther, een Perzisch sprookje' in de Protestantse Kerk in Son. De voorstelling begint om 15.00 uur.

Het verhaal van Esther is een meeslepend verhaal over macht en misbruik van macht, geweld en verzet, twijfel en moed. Het Bijbelboek Esther is het enige boek in de Bijbel waarin de naam van God niet wordt genoemd. Het verhaal speelt in het huidige Iran en kent tal van Perzische elementen, zoals uitbundige feesten en feestelijke maaltijden.

In de voorstelling 'Esther, een Perzisch sprookje' presenteren verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek een actuele en muzikale versie van een oud oosters verhaal. Een belangrijke rol is weggelegd voor de muziek. Van Glabbeek bespeelt verschillende Perzische instrumenten, zoals de tar, de setar en de daf. De regie is in handen van Heleen Hennink.

In een schoonheidswedstrijd wordt Esther gekozen tot nieuwe koningin van Perzië. Wat de koning dan nog niet weet: Esther is Joods. Kort daarna dreigt haar volk te worden uitgeroeid door Haman, de hoogste ambtenaar van het land. Esther komt in actie om dat te verhinderen. Zij slaagt in haar opzet. De dreiging wordt afgewend. Tot op vandaag herdenken Joden deze goede afloop met een vrolijk feest: Poerim.

Na afloop van de voorstelling is er een collecte als bijdrage in de kosten. U bent dan ook nog van harte uitgenodigd om wat na te praten onder het genot van een drankje.

Meer informatie:
Jeannet Venekamp, tel. 0499-463602 (jeannet.venekamp@kpnmail.nl

Mantelzorgcafé in tuinkamer Berkenstaete

Iedere derde woensdag van de maand wordt het Mantelzorgcafé van 13.30 - 15.30 uur gehouden in de tuinkamer Berkenstaete aan De Bontstraat 71 in Son en Breugel. Op woensdag 20 november komen Henk en Betty Hutten het verhaal vertellen over Son en Breugel in de oorlogsjaren en de dagen rond de bevrijding in september 1944.

In september was er feest in het dorp, onder andere doortrekkende militairen, muziek, een tentoonstelling en een film. Nog herkenbaar voor een aantal ouderen in onze gemeenschap maar ook belangrijk voor jongere inwoners. Hoe blij waren de mensen toen ze weer vrij waren in 1944? Geen terreur, geen controles meer. Er was een gevoel van vrijheid, maar die was niet zomaar komen aanwaaien. Ook nu geldt nog dat vrijheid gekoesterd moeten worden en er moet aan gewerkt worden.

Meidenmiddag zoekt vrijwilligers

Jongerencentrum Oase en de LEVgroep hebben de handen ineengeslagen voor de organisatie van een viertal meidenmiddagen. Deze meidenmiddagen worden gehouden in Oase en zijn bedoeld voor meiden van 10 tot en met 13 jaar.

Op de eerste twee middagen kunnen er circa dertig meiden verwelkomd worden. Een goede start voor een nieuwe activiteit, maar helaas kan dit niet zonder vrijwilligers. Voor de spellenmiddag op 21 november en de creadag op 4 december is de organisatie nog opzoek naar vrijwilligers die hun zouden willen helpen. De meidenmiddag is van 15.30 tot 17.00 uur.

Interesse of wil je meer informatie, mail naar info@jc-oase.nl of neem contact op met Marieke Schoenmakers 06-10853842.

Vijftigjarig jubileum dameskoor Sint Genoveva

Het huidige dameskoor Foto: Wil Feijen

Terug naar het jaar 1969! Op verzoek van pastoor Van de Werff werd door een groep van zes dames een koor opgericht. Dit bleek de basis te zijn voor wat nu bekend staat als het dameskoor Sint Genoveva. Door de uitbreiding van Breugel werden in de kerk steeds meer rouw- en trouwdiensten gevierd. Het toenmalige mannenkoor kon niet langer aan de vraag voldoen omdat veel leden overdag werkten. Het dameskoor kreeg steeds meer leden en nam de taak geleidelijk over.

Redacteur: Leo Hokke
Fotograaf: Wil Feijen

Samenstelling in 2010: Dameskoor Sint Genoveva met oprichter en dirigent Gerrit Rooijakkers (inmiddels overleden). Rechts van hem staat Marietje Slegers-Smits, zij was vijftig jaar koorlid. Onlangs is ze overleden. Foto: Ingezonden

De repetities van het dameskoor vonden iedere donderdag van 19.00 tot 20.00 uur in café De Bonkelaer. Om 20.00 uur kwamen de leden van het mannenkoor. De repetities waren strikt gescheiden.

Samenvoegen
Betsie van Acht is al sinds 1972 lid van het koor. "Gerrit Rooijakkers was van beide koren dirigent en voorstander van het samenvoegen van de twee koren. Dit gebeurde ook geleidelijk", aldus Betsie. Sinds jaar en dag repeteert het koor nu in parochiehuis Den Bauw. De dames die de rouw- en trouwdiensten verzorgden, ontvingen hiervoor een kleine vergoeding. Deze vergoeding werd eens per jaar aangewend om samen een gezellige dag door te brengen. Zo'n dag kon bestaan uit het ergens naar toe gaan met de fiets, later zelfs met de auto en als afsluiting een etentje. Het plezier stond voorop. De dirigent werd op een dergelijke dag in het zonnetje gezet, hetgeen al snel door hem als een verwendag werd bestempeld. Riek de Haas is met haar 90 jaar het oudste koorlid. Betsie: "De dirigent weet zelfs uit 'oude stemmen' een acceptabel resultaat te verkrijgen."

Flinke vooruitgang
Betsie: "Het koor heeft ook moeilijke tijden gekend, vooral door het verloop van dirigenten." Onder de huidige dirigent Frans Lemmens ging het koor beter functioneren en boekte flinke vooruitgang met de ondersteuning van organist Noortje Sluiter.

Vijftigjarig bestaan
De viering van het vijftigjarig jubileum begint zondag 17 november om 9.30 uur met de Ceciliamis die bij deze bijzondere gelegenheid opgedragen wordt door bisschop mgr. Gerard de Korte. Na afloop brengt het Catharinagilde de vendelgroet en het vendelgebed. Daarna is er in parochiehuis Den Bauw een receptie voor het dameskoor waarbij iedereen van harte welkom is.

Feest
Evenals bij het veertigjarig bestaan van het koor wordt er ook dit keer een feest georganiseerd op 22 november. Vanaf 14.00 uur beginnen de dames met een gezellig samenzijn, zijn er allerlei spelletjes te doen en kan er flink gebuurt worden. Vanaf 17.00 uur sluiten de leden van het mannenkoor aan, samen met hun partners. Er staat dan een buffet klaar en tot in de late uurtjes wordt er gefeest en worden er sketches voorgedragen. Dit alles vindt plaats in parochiehuis Den Bauw.

De Bloaskaken zoeken muzikanten

Kom jij De Bloaskaken muzikaal versterken? Foto: Wil Feijen

De Bloaskaken zoeken leuke nieuwe muzikanten die hun kapel kunnen versterken. Speel je op een sousafoon of zou je dat graag willen leren, dan ben je van harte welkom. Speel je een ander instrument en wil je ook eens ervaren hoe het is om een muzikaal feestje te bouwen, ook dan moet je zeker reageren.

In Son en Breugel zullen de meeste mensen De Bloaskaken wel kennen als een groep enthousiaste muzikanten die muziek maken tijdens de zittingsavonden en natuurlijk met carnaval in de feesttent. Ook buiten ons dorp treden ze door het jaar heen regelmatig op en kennen ze hun van Heeze tot Amsterdam. Ze maken goede feestmuziek en het repertoire is allround.

Bij interesse neem contact op met Dirk Keijzers: 06-54972052 of laat een berichtje achter op de Facebookpagina van de Bloaskaken. Laat je (verborgen) muzikaal talent zien en hopelijk tot snel.

Waterschap De Dommel steunt kunstwerk van studenten

Een bijzonder lichtkunstwerk dat oproept tot meer groen in Eindhoven. Floral Flow is tijdens GLOW te zien en te beleven. De aandrijving van het kunstwerk gebeurt door het publiek en de rivier de Dommel. Waterschap De Dommel werkte mee aan de bouw van dit kunstwerk.

Meer groen in de stad
Watergraaf Erik de Ridder: "Floral Flow laat zien hoe waardevol een groenere woonomgeving is voor mens, dier en natuur. Een groenere omgeving betekent vaak ook een watervriendelijke omgeving. Als waterschap ondersteunen we de oproep van de studenten voor meer groen in de stad dan ook van harte."

Powered by Waterschap De Dommel
Het lichtkunstwerk is gemaakt door studenten van Fontys BeCreative. Waterschap De Dommel heeft meegewerkt aan het ontwerp. Het waterschap adviseerde de studenten over de techniek en de waterplanten rond de Dommel. Het kunstwerk is letterlijk 'powered by de Dommel', doordat het wordt aangedreven door het rondpompen van het water uit de rivier.

Floral Flow is van 9 tot en met 16 november 2019 te zien op het lichtkunstfestival GLOW in de binnenstad van Eindhoven, aan de Dommel.

Wil jij ook een groenere woonomgeving maar weet je niet waar te beginnen? De website www.waterschijfvanvijf.nl staat boordevol tips voor bijvoorbeeld het maken van een watervriendelijke tuin, een groen dak of het afkoppelen van de regenpijp.

Thorsten Bongers ontvangt prijs Halloween Son

Thorsten Bongers neemt prijs Halloween Son in ontvangst Foto: Ingezonden

De organisatie van Halloween Son stelde een prijs beschikbaar voor het kind dat met de mooiste outfit naar Halloween Son kwam. Doordat alle kinderen hun uiterste best hadden gedaan om er zo 'Halloween-achtig' uit te zien, kon de organisatie geen keuze maken. Zij hebben besloten om uit alle aanwezigen een naam te trekken. Thorsten Bongers kwam als winnaar uit de bus. Gefeliciteerd!

Receptenboek Ria van Raalten

Ria van Raalten-Hölscher met het eerste kookboek Foto: Wil Feijen

Ria van Raalten heeft onlangs een receptenboek uitgegeven met allerlei recepten van haar overleden man Edwin van Raalten.

Maandelijks wordt een recept van Edwin in DeMooiSonenBreugelKrant gepubliceerd. Wil je zelf andere recepten uitproberen, koop dan het receptenboek. Er zijn nog slechts een aantal exemplaren beschikbaar. Voor vijf euro kom jij in het bezit van het receptenboek met overheerlijke recepten. Heb je interesse, stuur een email ria.van.raalten@gmail.com.

Dag van de Ondernemer

Rick Geven Foto: Wil Feijen

Ondernemers verdienen een dag waarop ze worden bedankt voor hun lef en doorzettingsvermogen. Daarom wordt jaarlijks op de derde vrijdag van november de Dag van de Ondernemer gehouden.

Dit jaar valt de Dag van de Ondernemer op vrijdag 15 november. Wat maakt ondernemen nou zo leuk? We spraken Rick Geven, Kim Roefs, Yao Li en Nicky Verwijst, vier jonge ondernemer in Son en Breugel.

Ondernemers zorgen voor onze banen, een leefbare gemeente en sponsoren het verenigingsleven. Ze ondernemen voor eigen rekening en risico en nemen hun verantwoordelijkheid. Op de Dag van de Ondernemer wordt extra aandacht gevraagd voor alle ondernemers.

Kim Roefs Foto: Wil Feijen
Yao Li Foto: Wil Feijen
Nicky van der Wijst Foto: Wil Feijen

Redacteur: Sanne van de Sande
Fotograaf: Wil Feijen

Rick Geven
Rick Geven (24) is eigenaar en chef-kok van Restaurant 't Kleijn Geluck, waar hij op veertienjarige leeftijd al in de keuken werkte. "Het leuke is dat ik als ondernemer zelf de grote lijnen kan uitzetten," vertelt Rick. Zo moderniseerde hij vorig jaar het interieur en veranderde hij de manier van koken. Begin deze maand verscheen het restaurant wederom in de Lekker500, dé Nederlandse Restaurant Gids. Rick: "Het is een mooie bevestiging dat we, ondanks dat er veel is veranderd, nog steeds aan dezelfde maatstaven voldoen." Ondernemen in Son en Breugel vindt hij een uitdaging, hij moet zich echt bewijzen. Gelukkig heeft hij inmiddels het vertrouwen gewonnen en is het druk, voor reserveringen in het weekend is het aan te raden ruim op tijd te reserveren.

Kim Roefs
Kim Roefs (29) straalt als ze over haar kledingwinkel DOTT Fashion vertelt: "Ik kom uit een echt ondernemersgezin, ondernemen en doorpakken zit echt in me. Klanten zijn bij mij geen nummertje, iedereen ontvangt een hartelijk welkom en een eerlijk advies.'' Ze vindt het erg leuk om in haar winkel nieuwe mensen te leren kennen en ze door het hele dorp tegen te komen. Haar ambitie is om online te gaan met een webshop en met een eigen app, ook wil ze het assortiment graag uitbreiden met bijvoorbeeld kinderkleding. Ze hoopt wel dat de consument eerst lokaal winkelt zodat haar dromen, en die van andere ondernemers in Son en Breugel, verwezenlijkt kunnen worden.

Yao Li
Yao Li (28) is franchisenemer van Big Bread Kitchen. Hij is geboren in China en kwam op zeventien jarige leeftijd naar Nederland. Daar leerde hij de kneepjes van het ondernemerschap van zijn ouders, die een cafetaria runden. Inmiddels hebben ze het cafetaria verkocht en helpen ze Yao in de zaak. Yao: "Horeca zit in mijn bloed, ik vind het leuk om met de klanten, het personeel en de verse producten bezig te zijn." Van heinde en verre komen de mensen voor zijn High Friet actie, waarbij men onbeperkt friet kan eten. Toch weten de mensen in Son en Breugel Big Bread Kitchen nog niet echt te vinden. "Daarom bezorgen we sinds vorige week thuis, we hopen daarmee een jonge doelgroep te bereiken," aldus Yao.

Nicky van der Wijst
Sinds de verbouwing van Bloemsierkunst Le Soleil ziet Nicky van der Wijst (22) haar klandizie toenemen, ook zijn haar tien kerstworkshops volledig uitverkocht. Nicky: "Het leuke aan ondernemen vind ik dat ik mijn eigen ding kan doen en dat ik mijn creativiteit in de bloemen kwijt kan. Het is super leuk dit in Son en Breugel te doen vanwege het fijne contact met de klanten." Het maken van rouwwerk is echt haar passie. "Ik hou van groot werk en grafwerk is heel persoonlijk en dankbaar," legt Nicky uit. In de toekomst wil ze graag meer rouwwerk maken. Ook wordt de werkruimte achter de winkel verbouwd en wordt haar website volgend jaar vernieuwd.

EHBO start nieuwe cursus

Word jij een nieuwe EHBO'er? Foto: EHBO

EHBO-vereniging Son en Breugel start 7 januari 2020 weer met een nieuwe cursus basisdiploma EHBO. Met een diploma 'Eerste Hulpverlener van Het Oranje Kruis' ben je in staat om op een juiste wijze eerste hulp te verlenen. Op je werk, bij de vereniging, op straat, als burgerhulpverlener, maar ook thuis.

Tijdens de cursus leer je hoe je eerste hulp kunt verlenen, bijvoorbeeld bij een bloeding, een wond, verstuiking of botbreuk. Tevens leer je hoe te handelen bij een slachtoffer met een stoornis in het bewustzijn of van de ademhaling. Reanimeren en het gebruik van de AED is uiteraard ook een onderdeel van de cursus. Zoals ook eerste hulp aan kinderen.

De cursus omvat tien lesavonden van twee uur, op dinsdagavond in de Emiliusschool in Son en wordt afgesloten met een examen. Het examen wordt afgenomen door een onafhankelijk examenteam van Het Oranje Kruis. Na het behalen van het examen ontvang je het diploma Eerste Hulpverlener. Dit diploma is twee jaar geldig. Om de geldigheidsduur na twee jaar te kunnen verlengen, is het noodzakelijk om competentietrainingen te volgen. Tijdens deze maandelijkse trainingen worden alle onderwerpen herhaald zodat je als hulpverlener bij de tijd en competent blijft.

Opgeven voor de cursus kan via www.ehbosonenbreugel.nl of stuur een mailtje naar info@ehbosonenbreugel.nl. De kosten van de cursus bedragen 230 euro, inclusief examengelden. In veel gevallen worden deze kosten geheel of gedeeltelijk door je zorgverzekeraar vergoed.

Fietstocht naar Strijp T met PVGE-fietsclub

Zoals ieder winterseizoen beginnen deze winterfietstochten in november en eindigen in maart. De eerste fietstocht wordt gehouden op woensdag 20 november. De fietstochten starten om 10.00 uur vanaf het 17 Septemberplein. De fietstochten nemen slechts een halve dag in beslag, zodat men vóór 13.00 uur weer in Son en Breugel is.

Deze eerste winterfietstocht voert naar Strijp T. Via het fietspad ten zuiden van het Wilhelminakanaal en dan om Aqua Best heen, de snelweg onderdoor naar Strijp T. Hier is de koffiepauze in het restaurant bij Piet Eek. Hierna fietst men via Noord Eindhoven terug naar Son en Breugel, waar men rond 12.30 uur weer aankomt. Ook niet-leden, die een keer willen ervaren hoe deze fietstochten zijn, zijn van harte welkom.

Verdere inlichtingen bij fietscoördinator Herman Hendriks, tel.0499-473042 of herman.j.hendriks@kpnmail.nl.

20 / 32

21 / 32

Sint Genoveva-kerk
Zondag 17 november
09.30 uur: Ceciliamis
in het teken van het 50-jarig dameskoor. Bisschop mgr de Korte gaat voor in de viering en het St Catharinagilde doet Vendelgebed en Vendelhulde. Na de viering is er in Den Bauw een receptie waar iedereen van harte welkom is. Kinderwoorddienst. Intenties: Overleden familie van de Wijdeven, Mies van Eck, Marinus van der Zanden, Petronella van der Zanden-Rooijakkers, Henricus van der Zanden, Cor van der Zanden, Ad van der Zanden-Klijs, Maria van Eck-van der Zanden, Jo Vos, Jet Sanders-Smetsers, familie van der Linden.

11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Gregoriaans koor
Collecte voor de Parochiële Caritas Instelling
Vandaag vervalt het gebruikelijke koffiedrinken in Den Bauw i.v.m. met de viering van het 50-jarig bestaan van het Breugels Dameskoor. Intenties: Piet Melisse, Wim en Corrie van Duren-Blommers, Cor van der Laar, Harrie van Rooij, Bert Hooijmaijers, Piet Sanders, Rien van den Hurk, Tonny Steinweg-Enneking, Johan van Kemenade, Jef Heusschen, Jan van Eijndhoven.

Zondag 24 november
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels Kerkkoor. Intenties: Mia Donkers-van Heeswijk, Tiny Verhoeven-Hazenberg, Clara den Ouden-Dreesen, Janny Alkemade-Quist, familie van Heeswijk-van Vroonhoven, familie Donkers-van Heeswijk.

11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. van het Sons Parochiekoor. Intenties: Frits en Doortje Maas-de Bijl, Nolda Roestenburg-Versantvoort, Carel Swinkels.

Zondag 1 december
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels Kerkkoor
11.30 uur: Vormselviering, waarin kinderen uit onze hele Heilige Oda-parochie worden gevormd door deken Joe Michael.

Overige kerkdiensten Son en Breugel.
Zaterdag 16 november
16.30 uur: Woord- en communieviering in Berkenstaete
Zaterdag 23 november
16.30 uur: Eucharistieviering in Berkenstaete
Zaterdag 30 november
16.30 uur: Woord- en communieviering in Berkenstaete

Martinuskerk Centrum
Zaterdag 16 november
19.00 uur: Eucharistieviering met het Goede Herderkoor. Intenties: Jan van Nostrum en Stina van Nostrum – Cooijmans; Martien van der Kallen en zoon Ad.

Zondag 17 november Drieëndertigste zondag door het jaar
09.30 uur: Eucharistieviering met het Martinuskoor. Intenties: Leo van Driel (mgd); Marietje van Driel – van der Heijden; Mia van den Eertwegh – van Aarle (mgd); Arnold Olislagers; Joop Vagevuur; Jeanne Hulsen – van Heeswijk; Graard en Drika Donkers – van Heeswijk.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
19.00 uur: Eucharistieviering in de Martinuskerk

Woensdag 20 november
19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Rita kapel te Boskant. Intentie: Jos Schepens vw verjaardag.

Boeken voor de Boekenbeurs op werkdagen in te leveren in de kerk van Eerschot van 10.00 - 12.00 uur.

Sint-Antonius Nijnsel
Zondag 17 november
11.00 uur Eucharistievering met gemengd koor t.g.v. Ceciliafeest. Intenties: Johan van Zutphen en overleden familie, Ad van Hastenberg, Thea Kwanten, Theo v.d. Meulengraaf, uit dankbaarheid voor 80ste verjaardag, overl. ouders Verstraten- Kronenburg.

Kerkdienst Protestantse kerk
(PKN) Son en Breugel
Zondag 17 november
10.00 uur: Ds. R. Wijkhuizen

Flipzbluethoot store-in-store

Foto: Ingezonden

Hou je van goed geluid en iets origineels? Kom dan eens naar Flipzbluetooth store-in-store. Heb jij die mooie etalage van Flipzbluetooth store al gezien in de Nieuwstraat 7? Speakers in producten waar je het niet in verwacht. Zo kun je muziek afspelen via een vintage koffer, akoestische gitaar of een retro loopauto. Allemaal handgemaakt en een kwalitatief goed geluid.

Ruim een jaar geleden begon Eric met de ontwikkeling van dit originele product. Hij heeft een achtergrond als dj, liefde voor muziek en een goed gehoor voor geluid. Creatief als hij is, maakte hij op een dag speakers in een akoestische gitaar. Met dit product lijkt aan de muur een gitaar te hangen of een mooie koffer in de kamer te staan. Maar het is veel meer dan dat. Het is namelijk een luidspreker die op verschillende plekken neer te zetten is. De muziek speel je af via bluetooth op bijvoorbeeld je smartphone.

Inmiddels staat al op veel plekken in Nederland en het buitenland een product van Flipzbluetooth. Nu is er ook een winkel, de Flipzbluetooth store-in-store. Kom eens kijken en luisteren. De winkel is per 16 november iedere zaterdag van 11.00 - 15.00 uur open. Je kunt ook kijken op www.flipzbluetooth.nl.

Sons Kamerkoor - Waar het hart vol van is

Foto: Ingezonden

Het Sons Kamerkoor zingt op zondag 17 november liederen van Johann Christoph Bach, Johann Sebastian Bach, Gabriel Fauré, Georg F. Händel, Jacob Handl, Felix Mendelssohn, Arvo Pärt, Henry Purcell, Josef Rheinberger, John Stanley, Jan P. Sweelinck en Michael Tippett.

Wensconcert
Elk concert van het Sons Kamerkoor heeft een thema. Deze keer staan de wensen van de eigen leden centraal. Zij konden zeggen welk lied ze het liefst wilden zingen en waarom. Hieruit ontstonden twee concertprogramma's, waarvan het religieuze programma nu wordt uitgevoerd. De liederen stammen uit de periode van 1600 tot 2000 en zijn in het Duits, Engels, Frans en Latijn.

Begeleiding en intermezzo
Kiny Wenstedt-Hinlopen begeleidt enkele liederen op piano, onder andere Bachs Jesus bleibet meine Freude. Tijdens het intermezzo speelt de jonge componist/violist Matthia Berkens (1998) zijn stuk Herzinger voor het eerst voor publiek. Marie-Astrid Vermaas speelt hierbij piano. Zij brengen samen ook Spiegel im Spiegel van Arvo Pärt (1935) ten gehore.

Afwisseling
Het Sons Kamerkoor (Son en Breugel, 1972) is een gemengd koor; het treedt graag op en afwisseling staat hoog in het vaandel. Daarom presenteert het koor jaarlijks twee thematische programma's: vrolijk/luchtig in het voorjaar en religieus in het najaar. Het Sons Kamerkoor voert elk programma in Son en Breugel uit, daarnaast ook in de regio. Het koor zingt vooral oude koormuziek, voornamelijk a capella; het accent ligt op muziek van vóór 1900. Marie-Astrid Vermaas heeft de muzikale leiding. Het volgende concert van het Sons Kamerkoor is een Kerstconcert op 22 december om 15.00 uur in de Sint-Genovevakerk. Dit is een samenwerking met de Stichting Orgelkring Vollebregt Orgel Breugel. Op 19 april om 14.00 uur in Het Vestzaktheater is er weer een Wensconcert, dan met een luchtiger karakter.

Locatie en tijd
Het concert vindt plaats in de Sint-Genovevakerk in Breugel om 15.00 uur. Het duurt ongeveer een uur. U ontvangt een programmaboekje met informatie en een korte toelichting per lied. Een nadere toelichting op de liederen vindt mondeling plaats. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld.

Voorproefje
Op www.sonskamerkoor.nl leest u meer over het Sons Kamerkoor en over dit concert. Dat het koor van afwisseling houdt, kunt u er ook beluisteren.

Hangjongeren maken taxibushokjes Vlielandlaan onveilig

Lachgaspatronen Foto: Ingezonden

Bezorgde ouders zijn de vernieling en het drugsafval bij de taxi-opstapplek voor hun kinderen zat. Hangjongeren op de Vlielandlaan in Son en Breugel veroorzaken overlast en een gevoel van onveiligheid. Kwetsbare kinderen die van leerlingenvervoer gebruikmaken, wachten in de rommel van een dealersplek.

Redacteur: Peter Marijnissen

Een van de taxibushokjes heeft al vanaf april een kapotgeslagen glazen dak en is geen droge schuilplek meer. Volgens een bezorgde ouder ligt er elke ochtend opnieuw rommel, zoals lege pizzadozen, halfvolle flessen drank en het meest kwalijke: de zakjes met wietrestanten, snuifpijpjes en lachgaspatronen. De problemen met de hangjongeren zijn vanaf maart dit jaar erger geworden, vooral met het drugsafval. Na verschillende meldingen bij de gemeente is het dak nog steeds niet gemaakt en is de toenemende overlast van de hangjeugd op de Vlielandlaan nog niet opgelost.

Opstapplek
De taxi-opstapplek op het parkeerterrein van de Vlielandlaan is voor kinderen met een beperking, die gebruikmaken van leerlingenvervoer. Zij worden door hun ouders gebracht of komen zelfstandig naar deze verzamelplek. Vanaf 2014 was het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed aan taxibedrijf Van Helvoort en er was gekozen om een aantal kinderen niet meer thuis op te halen. Via een medische keuring worden nieuwe aanmeldingen beoordeeld en dan wordt bepaald of de kinderen zelfstandig en veilig van deze opstapplek gebruik kunnen maken. De gemeente heeft toen ook twee taxibushokjes geplaatst om beschut te kunnen wachten op de taxibussen.

Zelfredzaamheid
Eén van de ouders die haar kind elke dag naar de opstapplek brengt, maar anoniem wil blijven uit angst voor deze hangjongeren, vertelt: "Wat ik niet snap is dat er gewoon niets gebeurt en dat is de frustratie van de meeste ouders. De gemeente wil dat we naar de opstapplek komen – dat hebben ze veranderd een aantal jaren terug - met als doel om de zelfredzaamheid te bevorderen. Maar dat gaan we niet meer doen als er een onveilige situatie ontstaat voor onze kinderen. Wat er vervolgens direct zou moeten gebeuren om deze situatie te verbeteren is dat de criminaliteit en het drugsafval die we daar iedere dag tegenkomen direct moet verdwijnen. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid, maar die is er nu niet meer; er moet gewoon lik-op-stukbelieid gevoerd worden."

Foto: Peter Marijnissen
Foto: Peter Marijnissen
Foto: Peter Marijnissen
Foto: Peter Marijnissen

Gebruikte naald
"Het maakt me erg verdrietig en ik maak me zorgen over wat ik iedere ochtend aanschouw, als ik mijn dochter afzet op de taxi-opstapplek", vertelt deze bezorgde ouder. Zij benadrukt tot slot: "Moeten we dan wachten tot onze kinderen gebruikte naalden gaan vinden of kan er eindelijk aandacht en actie komen om dit grote probleem van overlast aan te pakken!"

Overlast terugdringen
De reactie van de gemeente Son en Breugel: "De locatie heeft weinig transparantie (is ingesloten door groen) waardoor er geen sociale controle is. Er is eigenlijk geen goede alternatieve locatie voor de jongeren om elkaar te treffen. Een enkele groep laat zich minder sturen, waardoor we de laatste tijd meer meldingen krijgen van overlast, waaronder geluidsoverlast en vooral het achterlaten van afval. Het afval wijst op het gebruik van hard- en softdrugs. We hebben gevraagd om de jongerenwerker meer te faciliteren, zodat hij beter zicht krijgt op de groepen, waardoor hij met de groepen en individuen in de groepen aan de slag kan. Op deze preventieve manier proberen we de overlast terug te dringen. Daarnaast treden de BOA's en de politie op als er sprake is van geconstateerde overlast, en de locatie wordt dan structureel meegenomen in de surveillancerondes. We houden de situatie in de gaten, maar op dit moment gaan we geen aanvullende maatregelen treffen."

De naam van de bezorgde ouders is bij de redactie bekend.

Hart voor iedere burger Bouwen in de toekomst

Medio december wordt de nota Kaders als Koers door de gemeenteraad vastgesteld. Daarin staan voor nagenoeg alle nog aanwezige bouwlocaties in de gemeente de nog te ontwikkelen woningen in soort en aantal benoemd.

Wat niet in deze nota staat is hoe we dan verder de toekomst in moeten. Er zijn binnenkort geen nieuwe bouwmogelijkheden meer in de gemeente, terwijl we weten dat het aantal ouderen in de komende 10 jaar zal toenemen met bijna 1.300. Daaraan gekoppeld zal ook ongetwijfeld de zorgbehoefte toenemen.

Wat ons betreft dus de hoogste tijd om actief beleid te gaan formuleren. Er zullen nieuwe bouwlocaties moeten worden gezocht en de gemeente zal de ontwikkeling van die locaties meer dan nu het geval is ter hand moeten nemen. Het aandeel sociale woningbouw, maar ook de woonmogelijkheden op maat voor de jeugd en het toenemend aantal ouderen verdient bijzondere aandacht.

We zullen meer op maat en meer toekomstbestendig moeten gaan bouwen, willen we nog invulling kunnen geven aan de vragen uit de markt. Dorpsbelang erkent deze opgave en wil daar graag aan meebouwen. Dat zal wat ons betreft een van de belangrijkste items zijn voor de komende 10 jaar.

Vereniging Dorpsbelang
Eef van Turnhout, raadslid

Jos Govaarts signeert zijn roman 'Krassels'

Foto: Ingezonden

Oud-inwoner van Son en Breugel Jos Govaarts signeert op zaterdag 16 november zijn debuutroman 'Krassels' in Boekhandel De Traverse in Son en Breugel. De signeerochtend begint om 11.00 uur.

Sinds de lancering van het boek op 11 mei zijn er veel lovende woorden over deze roman verschenen in de vorm van reviews op verschillende websites. Zo hebben de recensenten van hebban.nl de roman gewaardeerd met vier (van de vijf) sterren. Ook RTV Drenthe heeft aandacht besteed aan zijn roman en tevens was Jos Govaarts te horen in het literaire programma 'Boeken met Michel' van omroep NOOS.

Over Krassels
Marcus Halen, bijna veertig jaar, zit in een onrustige fase van zijn leven. Hij leeft gescheiden van zijn gezin, verliest door een ziekte al zijn haar en zijn vader overlijdt plotseling. In de nalatenschap krijgt Marcus de opdracht om een brief bij iemand af te leveren. Hij weet alleen een naam, verder niets; geen woonplaats en niet wie die persoon is. Het is het begin van een zoektocht. Niet alleen naar de onbekende man, maar vooral naar zichzelf. Hij ontdekt veel over zijn vader en zijn familie, zaken die hij liever niet had geweten.

WIe is Jos?
Jos Govaarts heeft zijn jeugd in Son doorgebracht (Sonse Bergen). Na de middelbare school (Sint Jozef Mulo, Sint-Oedenrode en Van der Puttlyceum, Eindhoven) verliet hij Son om te gaan studeren. Tot aan het overlijden van zijn moeder kwam hij geregeld in Son, nu nog af en toe. Hij was bedrijfsarts bij de NS, later bij vele andere bedrijven. Vijftien jaar lang heeft hij daarnaast ook een eigen coachpraktijk gehad. Al tijdens zijn werk als bedrijfsarts en als coach is hij gaan schrijven.

Andere verhalen van zijn hand zijn verschenen in de bundels Onthullingen (openingsverhaal) en Rafels. Jos neemt ook deel aan het programma 'verhalen voor de nacht' van omroep NOOS. Hij geeft geregeld presentaties over zijn boek in bibliotheken en bij leesclubs. Op zijn website (www.josgovaarts.nl) houdt hij zijn lezers op de hoogte van de vorderingen van zijn nieuwe roman die in het voorjaar van 2020 verschijnt.

OLAT-wandeltocht

Mariaheide - De tweede wandeltocht van het seizoen 2019-2020 start zondag 17 november in Mariaheide. Vanuit Mariaheide lopen ze op een mooi stuk van het Duits Lijntje, langs een houtwal. De mais is gehakseld, de akkers omgeploegd, er is uitzicht over de landerijen.

Dan komt het riviertje de Leygraaf in zicht en verderop volgen ze een pad langs deze Leygraaf. De 10 kilometer wandelaars volgen een fraai gelegen boerenlandpad en sluiten bij de soeppost bij de andere wandelaars aan. De overige wandelaars volgen een ander boerenlandpad naar de Wijstgronden nabij het mooie Annabos. De Wijstgronden is de benaming die de bevolking heeft gegeven aan het natuurgebied De Loose en Raktse Beemden.

De peelrandbreuk is in dit gebied goed zichtbaar. Het lijkt tegenstrijdig, maar de hooggelegen gebieden zijn hier de nattere gronden. Deze grenzen aan de laaggelegen, juist drogere gronden. Het water in de waterlopen is vaak bruin van kleur en er drijft een soort olievliesje op. Dit is geen olie, maar kwelwater, dat opgelost ijzer bevat. Dit ijzer is afkomstig uit de bodem. De wandelaars lopen hier door een heerlijke afwisseling van bos, weiland en bosranden, komen door klaphekjes en lopen over grindpaden. De 15 kilometer wandelaars buigen af. Zij komen in een ander landschapstype, de Bedafse Bergen. De anderen lopen verder door buurtschap Rakt.

De 20 km wandelaars gaan genieten van een caférust in De Nistel. De langste routes, die van 30 en 40 kilometer, gaan via de wildbrug over de A50 naar natuurgebied Maashorst. Smalle, kronkelige paadjes, vliegdennen, berken, het is hier heerlijk wandelen. Daarna rust bij bezoekerscentrum Slabroek. Daarna gaat de route naar Menzel, een eeuwenoud agrarisch landschap met een fraaie afwisseling van akkers, weilanden, bos, waterlopen en oude boerderijen. Onderweg komen ze langs een bijzondere plek, een vorstengraf, een prehistorische begraafplaats uit de vroegere ijzertijd. De 40 kilometer wandelaars wandelen over de Brobbelbies, het open begrazingsgebied, waar de kans dat je de grote grazers ziet aannemelijk is en over de Schaijkseheide. Terug via de Bedafse Bergen en buurtschapje Driehuizen. Nog een mooi stuk over het Duits lijntje en men is weer terug in Mariaheide.

Startlocatie is Café-Zaal D'n Brouwer, Dobbelsteenplein 1 in Mariaheide. Alle afstanden mogen vanaf 08.00 uur starten. De ervaren wandelaars kunnen wandelen op de 40, 30 of 20 kilometer. Voor degenen die minder willen wandelen en voor families met kinderen kan men tot uiterlijk 12.30 uur ook starten op de 15 of 10. Men moet om 17.00 uur weer terug zijn op de startlocatie. Onderweg heeft OLAT enkele wagen- en caférustposten ingericht. Er hangen pijlen en de wandelaars krijgen een routebeschrijving mee, waardoor de routes eenvoudig zijn te wandelen. Kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding genieten 50% korting op het inschrijfgeld. Uitgebreide informatie vindt u op www.olat.nl/winterserie waar vooraf ook de route middels gps-tracks zijn te verkrijgen. Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen via e-mail: dagtochten@olat.nl.

Lezing over troost door Hella van der Wijst

Voor alleengaanden werd zondag 3 november in Thermae Son de lezing over troost door Helga van der Wijst gehouden. Zij is bekend van vele programma's op tv.

Voordat de lezing begon, was er veel stress op de gang. Hella kon niet op tijd aanwezig zijn, doordat ze in de file stond. Gelukkig heeft de organisatie een gedichtenboekje bij de hand. De wachttijd is opgevuld met het voorlezen over troost.

Ze treft haar voorbereiding voor haar lezing over de kracht van troost. Een geweldige middag, waar niet alleen Hella aan het woord was. Veel mensen uit de zaal gingen in gesprek met Hella, allemaal met hun eigen verhaal over 'geloof-hoop-liefde' en troost, de items van de lezing. Iedereen was erg onder de indruk van de gesprekken waarover gesproken werd met het publiek. Omdat het een middag was voor alleengaanden, deed het iedereen goed dat alles waar over gesproken werd, voor iedereen herkenbaar was. Dat schept een warme band.

Warm was ook het applaus voor en door allen. Iedere bezoeker kreeg bij het weg gaan een kaarsje voor licht en warmte thuis. De organisatie kijkt terug op een mooie middag met veel warmte en aandacht voor iedereen.

IWCE houdt Wintermarkt

Foto: IWCE

De International Women's Club of Eindhoven (IWCE) houdt haar traditionele Wintermarkt dit jaar op donderdag 21 november van 10.00 tot 15.00 uur bij Thermae Son, Thermaelaan 2, in Son en Breugel. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Parkeren is gratis op het grote parkeerterrein voor het gebouw van Thermae.

Sinds vele jaren organiseert de IWCE deze sfeervolle markt, waar leden van de IWCE en andere deelnemers veel unieke artikelen verkopen zoals schilderijen, handgemaakte sieraden en andere accessoires, decoratieve items, delicatessen zoals huisgemaakte chutneys en honing van een Veldhovense imker en souvenirs uit diverse landen.

Internationaal gebak
Je kunt gezellig rondsnuffelen en dat ene bijzondere kerstcadeautje vinden. Verder kun je genieten van koffie en thee met huisgemaakte cake en ander zoetigheden gemaakt door IWCE-leden van vele landen. En om iets van de baksels voor thuis mee te nemen, pakken de dames het met plezier voor u in. De opbrengst van de internationale gebaktafel gaat naar het Ronald McDonald huis in Veldhoven.

Iedereen is welkom om de warme sfeer op te snuiven op deze internationale markt met veel mooi gemaakte producten.

25 / 32

Tal van verenigingen enthousiast over verkoop Lucky Duck Race loten

Het 'loslaten' van de 4000 eendjes tijdens de laatste editie in 2018 Foto: Wil Feijen

Acht verenigingen waren vertegenwoordigd op de informatieavond van de Lucky Duck Race 2020. In een zaal van Thermae in Son en Breugel. Aan de wanden en op de tafels was veel promotiemateriaal zichtbaar over de aankomende Lucky Duck Race. Tien verenigingen hadden aangegeven interesse te hebben om loten te gaan verkopen voor deze ludieke race om zo niet alleen een goed doel te steunen, maar ook hun eigen clubkas te spekken.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen

Harmonie Pro Honore et Virtute en het HOi-huis waren verhinderd. In de zaal zaten buurtvereniging GeHurtErbij, Avanti, Stichting Goud voor Oud, Zonnebloem Son en Breugel, buurtvereniging Orionlaan, stichting MeeDoenWerkt, korfbalvereniging De Corridor en Bijna Thuis Huis Madelief aandachtig te luisteren.

Informeren
De avond was bedoeld om de eerste clubs en verenigingen die zich al vroeg hadden aangemeld te informeren over wat een eendenrace zoal inhoudt. Henk Achten en Richard Kok van de Lions Club Son en Breugel e.o. informeerden de aanwezigen over de mogelijkheden en kansen die het verkopen van loten van de Lucky Duck Race hun kan bieden.

4000 badeendjes
De Lucky Duck Race is een heus badeendjesrace met maar liefst 4000 eendjes die vanaf de voetgangersbrug achter park Vroonhoven met elkaar de strijd aangaan tot voorbij de Dommelbrug Veerstraat nabij het Oranjeveld. Dat vindt plaats op Koningsdag, maandag 27 april 2020.

Prijzenpakket
Voorbij de brug worden ze keurig opgevangen in de fuik en de eerste veertig die daardoorheen gaan, komen in aanmerking voor leuke prijzen. Waaronder een aantal geldprijzen van 300 euro, 200 euro en 100 euro, een boodschappencheque van PLUS Verhoeven, diverse cadeaus van Thermae, winkels en horeca.

Goede Doelen
Voordat het zover is moeten er eerst nog in totaal 4.000 loten worden verkocht; de nummers op de loten komt overeen met de nummers op de eendjes. Elk lot kost 3 euro; daarvan gaat de helft naar de lotenverkopende verenigingen. De verdere netto-opbrengst gaat naar vier lokale goede doelen; t.w. vereniging De Zonnebloem Son en Breugel, Kindervakantie(spel)weken, Het Bijna Thuis Huis Madelief en Sun in Ghana.

Extra bonus
Bij de laatste editie van de race in 2018 verkocht de Harmonie PHEV de meeste loten, namelijk elfhonderd stuks. Buurtvereniging Gehurterbij werd tweede met vijfhonderd verkochte loten. Dat is natuurlijk niet alleen een strijd om de eerste plaats, want de vereniging die de meeste loten verkoopt en/of hiervoor de origineelste manier bedenkt, komt nog in aanmerking voor een extra bonus.

Steun de verenigingen
Op de website www.luckyduckrace.nl staat binnenkort vermeld welke verenigingen met de verkoop gaan starten. Daar staan zeker de aanwezige clubs en verenigingen van deze informatieavond bij. De loten zijn voor 1 december te koop bij deze clubs en verenigingen. Dus steun het goede doel en uw club en vereniging en koop die loten.

XL-eend
Henk Achten heeft nog een tip voor ondernemingen. "Verras uw medewerker dit jaar met een Lucky Duck Race lot in zijn of haar kerstpakket." Zo steunt u als bedrijf het goede doel en maakt de medewerker kans op een leuke prijs. Een enkele vereniging gaat ook aan de slag met het verkopen van de zogenaamde XL-sponsor eenden; met name bedrijven kunnen voor 100 euro een XL-eend kopen. Deze kunnen zij dan pimpen in de bedrijfskleuren. De kopers van een XL-eend maken kans op een prijs, oorkonde en eeuwige roem als de meest mooi gepimpte en/of de snelste XL-eend.

Aanmelden
Ben je als vereniging ook geïnteresseerd in het spekken van de clubkas en was je niet aanwezig op de infoavond, geen probleem. Aanmelden kan nog steeds via info@luckyduckrace.nl of door te bellen naar Richard Kok 06-41901060. Of kijk voor meer informatie op www.luckyduckrace.nl.

Sun in Ghana viert tienjarig bestaan

Foto: Ingezonden

In 2007 ging Ton Schepens met dertien jongeren uit Son en Breugel naar Ghana. Niet lang daarna werd de stichting Sun in Ghana opgericht. Eigenlijk al in december 2008, maar vanaf 2009 actief als stichting. Zondag 10 november werd dit tienjarig jubileum gevierd in La Sonnerie, met veel oude en enkele nieuwe sponsors van de stichting.

Onder het genot van koffie met bananencake, drankjes en Afrikaanse hapjes werden er oude herinneringen opgehaald en nieuwe herinneringen gemaakt. Nadat de aanwezige Ghanese ambassadrice een woord van dank aan de stichting had uitgesproken voor de inzet van de stichting in Ghana liet Ton Schepens, al sinds tien jaar voorzitter van de stichting, in een powerpointpresentatie zien dat tien jaar hulp in Ghana geen weggegooid geld is.

De afgelopen tien jaar zijn vele projecten goed gegaan en enkele minder goed. Wat bovenaan staat is dat de stichting nog steeds werkt vanuit de gezondheidzorg en daarmee drie ziekenhuizen en hun omgeving ondersteunt. Als tweede het 'Eba Sukuu'-schoolfonds waarbij de stichting zorgt dat er zes kinderen naar school kunnen.

Afgelopen maart zijn de meeste leden van het bestuur van de stichting naar Ghana geweest om de couveuzeafdelingen van de ziekenhuizen te ondersteunen. In een korte film konden de aanwezigen zien waar de stichtingsleden hun energie in staken. De couveuzeafdeling blijft een van de projecten die de stichting ondersteunt, maar tijdens zo'n reis worden meerdere vragen gesteld om andere projecten te ondersteunen.

Tijdens de jubileummiddag kreeg de stichting een prijs overhandigd vanuit de stichting Wilde Ganzen en Partin. Een mooi bedrag van 5000 euro om een plastic afvalproject op te zetten. Het idee achter dit project is dat via een van de ziekenhuizen tienermoeders aan werk worden geholpen door plastic afval in te zamelen, het te versmelten en er dan spalken voor ziekenhuispatiënten van te maken. Een project waarbij innovatie, duurzaamheid, lokale ondersteuning en toekomst voor tienermoeders bij elkaar komt.

Door de schenking van een badeend voor de Duckrace met Koningsdag vanuit de Lions Club Son kan de stichting dat mooie geldbedrag misschien wel ophogen. Ook de Rotary Son die hun eerder voor het couveuzeproject heeft gesponsord, kan mogelijk een bijdrage leveren.

Na de film was er tijd voor de aanwezigen om verder kennis te maken met elkaar, de stichting, herinneringen op te halen voor diegene die op een van de reizen mee naar Ghana zijn geweest en te genieten van de muziek van de band 'Boendoek'. Deze middag werd mede mogelijk gemaakt door La Sonnerie, waarvoor hartelijke dank.

Meer weten over de stichting? Kijk dan op www.suninghana.nl. Wilt u de stichting ook sponsoren? Dat kan op bankrekeningnummer NL17 rabo 0147321409 ten name van stichting Sun in Ghana.

Foto: ©waterschap De Dommel

Waterschap nodigt bewoners uit om ook hun tips en ideeën te delen

Waterschijf van vijf helpt bij bewuster omgaan met water

Hoe ga ik om met water in de tuin? Wat mag er wel en niet in het toilet? Kan ik water besparen tijdens het wassen? De 'Waterschijf van vijf' staat boordevol tips en weetjes om bewuster om te gaan met water. Bewoners hebben daar zelf voordeel bij, helpen mee aan goed waterbeheer en dragen bij aan een beter milieu.

Wassen, gieten & regen, doorspoelen, koken en drinken zijn de vijf vakken van de Waterschijf van vijf. Een greep uit de tips en weetjes in de vijf vakken: bij een douchebeurt gebruik je maar de helft van het water van een vol bad; de CO2-uitstoot van de productie van kraanwater is 400 keer lager dan die van in plastic of glas verpakt flessenwater; sproei de tuin liever 1 keer per week een langere tijd dan dagelijks kort. Planten kunnen zo beter tegen droogte. Hun wortels groeien dieper in de grond om water te vinden.

Ideeën zijn welkom
Watergraaf Erik de Ridder: "Het waterschap werkt dagelijks aan schoon, voldoende en veilig water. Dat kunnen wij niet alleen. We doen dat samen met bewoners, boeren en bedrijven. Met onze Waterschijf van vijf geven we bewoners een handige tool om bewuster om te gaan met water. Maar onze Waterschijf van vijf is nog niet af. Ik weet zeker dat veel bewoners ook tips en ideeën hebben om water te besparen of hoe we kunnen omgaan met te veel of te weinig water in de tuin. Ik nodig dan ook iedereen van harte uit om tips, ideeën en goede voorbeelden met ons te delen. Zo kunnen wij de Waterschijf van vijf verder laten groeien."

Campagne
Alle informatie over de Waterschijf van vijf is te vinden op www.waterschijfvanvijf.nl. Hier is ook een folder met alle tips en weetjes te downloaden. Bewoners kunnen via het e-mailadres op de website hun eigen ideeën, tips en goede voorbeelden delen. Het waterschap heeft van een aantal tips posters laten maken. Ook deze posters zijn op de website te downloaden. Verder zal er via de sociale media volop aandacht voor de tips en weetjes zijn.

Waterschijf van vijf
De Waterschijf van vijf is een idee van adviseur waterkwaliteit Jan van de Graaf van Waterschap De Dommel. Jan: "Het idee werd geboren toen ik tijdens de lunchpauze een folder met de Schijf van vijf over gezond eten zag liggen. Net als deze alom bekende schijf van het Voedingscentrum, hebben we een Schijf van vijf gemaakt. Maar dan volledig gericht op water: de Waterschijf van vijf. Een handige vorm om mensen te laten weten hoe ze dagelijks bewuster om kunnen gaan met water en dat draagt uiteindelijk bij aan een beter milieu."

Waterschap De Dommel introduceerde de Waterschijf van vijf vorig jaar tijdens zijn jaarlijkse publieksdag. Het waterschap heeft ook een reuzenwaterschijf in de vorm van een rad. Deze wordt gebruikt bij open dagen waar bezoekers mee kunnen doen aan een kleine quiz. De reuzenwaterschijf is ook populair tijdens de excursies op de rioolwaterzuiveringen voor basisscholieren.

Verhoging belastingen om begroting sluitend te maken

De afgelopen weken is er al volop over geschreven; de gemeente Son en Breugel heeft een gat van een miljoen in de begroting. Om deze begroting sluitend te maken, worden belastingen voor de inwoners verhoogd.

Heb jij een mening over de belastingverhoging? Praat/denk mee en geef je tips/oplossingen via het burgerpanel TIPMooiSonenBreugel.

Ben je al aangemeld? Dan ontvang je de vragenlijst op vrijdag 15 november via de e-mail. Ben je nog niet aangemeld en wil je meepraten/meedenken, meld je, gratis en anoniem (vanaf 16 jaar) voor vrijdag 15 november vóór 12.00 uur aan. Dan ontvang jij ook deze vragenlijst via de e-mail. Aanmelden kost slechts een paar minuten. Wij zijn benieuwd naar jouw antwoorden! Je leest de resultaten binnenkort in DeMooiSonenBreugelKrant.

SBC Jeugd

Uitslagen 9 november         
UNA JO 19-1 - SBC JO 19-1 Uitgesteld
SV Unitas"59 JO 19-2 - SBC JO 19-2 10 - 1
SBC JO 19-3 - SV Unitas"59 JO 19-4 3 - 1
Marvilde JO 19-1 - SBC JO 19-4 15 - 1
RKSV Nuenen JO 17-2 - SBC JO 17-1 2 - 1
SBC JO 17-2 - VRIJ
SBC JO 17-3 - VRIJ
SBC JO 17-4 - Wilhelmina Boys JO 17-4 3 - 3
SBC JO 17-5G - Oirschot Vooruit JO 17-4 1 - 0
SBC MO 17-1 - Bladella MO 17-1 0 - 0
Wilhelmina Boys JO 15-1 - SBC JO 15-1 2 - 0
SBC JO 15-2 - SV BLC JO 15-1 1 - 2
Woenselse Boys JO 15-2 - SBC JO 15-3 1 - 4
SBC MO 15-1 - Knegsel/Steensel MO 15-1 0 - 5
SBC JO 14-1 - TEC JO 14-1 4 - 2
Helvoirt JO 14-1G - SBC JO 14-2 5 - 1
Geldrop JO 14-3 - SBC JO 14-3 0 - 6
SBC JO 14-4 - Zwaluw VFC JO 14-4 6 - 5
SBC JO 13-1G - SV Someren JO 13-1 3 - 2
SBC JO 13-2 - VRIJ
DBS JO 13-4 - SBC JO 13-3 0 - 5
Braakhuizen JO 13-2 - SBC JO 13-4 0 - 7
SBC JO 12-1 - OSC "45 JO 12-1 6 - 2
FC Eindhoven AV JO 12-1G - SBC JO 12-2 6 - 2
SBC JO 12-3G - Brabantia JO 12-3 4 - 3
RKSV Nuenen JO 12-3 - SBC JO 12-4 3 - 3
SBC JO 12-5G - Wilhelmina Boys JO 12-2 1 - 11
SBC JO 11-1 - UNA JO 11-1G 2 - 12
Boxtel JO 11-1 - SBC JO 11-2G 4 - 0
Brabantia JO 11-3 - SBC JO 11-3 4 - 3
SV Budel JO 11-2 - SBC JO 11-4G 15 - 2
SBC JO 11-5 - De Weebosch JO 11-1 3 - 4
Acht JO 11-3 - SBC JO 11-6 2 - 3
EMK G 1G - SBC G 1G 2 - 1

Programma 16 november
THUIS TEAM BEZOEKERS VERTREK AANVANG
SBC JO 19-1 - RKSV Nuenen JO 19-2 15:15
SBC JO 19-2 - EMK JO 19-1 15:15
Gelrop JO 19-4 - SBC JO 19-3 14:00 15:00
SBC JO 19-4 - SV Unitas"59 JO 19-3 15:15
SBC JO 17-1 - Juliana Mill JO 17-1 15:15
SBC JO 17-2 - OJC Rosmalen JO 17-4 15:15
Beerse Boys JO 17-2 - SBC JO 17-3 13:30 14:30
SBC JO 17-4 - Brabantia JO 17-3 15:15
Best Vooruit JO 17-3 - SBC JO 17-5G 12:00 13:00
Geldrop MO 17-1 - SBC MO 17-1 10:30 11:30
Nivo Sparta JO 15-1 - SBC JO 15-1 09:15 10:15
SBC JO 15-2 - Best Vooruit JO 15-2 13:15
SCG,18 JO 15-2 - SBC JO 15-3 12:15 13:15
SBC MO 15-1 - Eindhoven AV/RPC MO 15-2 11:45
Scharn JO 14-1 - SBC JO 14-1 10:15 11:15
SBC JO 14-2 - SV BLC JO 14-1 13:15
SJO Juventud JO 14-1 - SBC JO 14-3 11:15 12:15
SBC JO 14-4 - SV BLC JO 14-3 13:15
FC Geleen Zuid JO 13-1 - SBC JO 13-1G 10:30 11:30
SBC JO 13-2 - SV Valkenswaard JO 13-2 11:45
ST Dees/Vessem JO 13-1 - SBC JO 13-3 11:30 12:30
SBC JO 13-4 - VRIJ
Zigo JO 12-1 - SBC JO 12-1 10:00 11:00
SBC JO 12-2 - RKSV Nuenen JO 12-1 11:45
SBC JO 12-3G - Acht JO 12-1 11:45
Woenselse Boys JO 12-3 - SBC JO 12-4 11:00 12:00
Oirschot Vooruit JO 12-2 - SBC JO 12-5G 09:00 10:00
SBC JO 11-1 - WODAN JO 11-1 10:15
SBC JO 11-2G - Essche Boys JO 11-1 10:15
SBC JO 11-3 - Woenselse Boys JO 11-3 10:15
Dommelen JO 11-2 - SBC JO 11-4G 09:00 10:00
SBC JO 11-5 - Terlo JO 11-1 10:15
SBC JO 11-1 - DBS JO 11-5 10:15
SBC JO 10-1 - RPC JO 10-1 10:15
RKVVO JO 10-2G - SBC JO 10-2 09:00 10:00
SV Unitas "59 JO 10-3 - SBC JO 10-3 09:00 10:00
SBC JO 10-4 - RKSV Nuenen JO 10-4 10:15
Brabantia JO 10-5 - SBC JO 10-5 09:15 10:15
SBC JO 10-6G - SV Unitas "59 JO 10-6 10:15
SBC JO 10-7 - Nieuw Woensel JO 10-1 10:15
SV Unitas "59 JO 10-8 - SBC JO 10-8 09:00 10:00
WODAN JO 9-1 - SBC JO 9-1 08:00 09:00
SBC JO 9-2 - RKVVO JO 9-1 09:00
SBC JO 9-3G - Brabantia JO 9-3 09:00
EMK JO 9-2 - SBC JO 9-4 08:00 09:00
EMK JO 9-3 - SBC JO 9-5 08:00 09:00
SBC JO 8-1 - RPC JO 8-1 09:00
ODC JO 8-1 - SBC JO 8-2 08:00 08:45
SBC JO 8-3G - Wilhelmina Boys JO 8-2 09:00
SBC JO 8-4 - Acht JO 8-2 08:00 09:00
SV Unitas"59 JO 8-4 - SBC JO 8-5 08:00 08:45
SBC G 1G - DBS G 1 11:45

Eindelijk winst voor SBC

Na drie nederlagen op een rij won SBC moeizaam, maar verdiend van PSV met 2-1. SBC opende sterk en nam binnen een kwartier tijd een 2-0 voorsprong. Rob Kapteijns opende na 6 minuten en in de 14e minuut zorgde Reda Lechheb voor de 2-0.

Hierna drongen de bezoekers sterk aan en verzuimde SBC, gezien de geboden kansen, de marge te vergroten. Na de pauze drongen de domineerde gasten in de opening aan en werd de wedstrijd wat grimmiger. Mike Hovestadt zorgde in de 55e minuut voor de aansluitingstreffer, 2-1. Naar mate PSV aandrong, kreeg SBC de ruimte om de score op te voeren. In deze stand kwam echter geen verandering meer.

Senioren SBC

Uitslagen
Zondag 10 november
SBC 1 - PSV 1 2-1
SBC 2 - Den Dungen 2 1-2
Beerse Boys 3 - SBC 3 2-0
SBC 4 - EFC 4 5-3
SBC 5 - Acht 4 2-3
SBC 6 - Pusphaira 6 2-2
Heeze 7 - SBC 7 0-4
RPC 7 - SBC 8 2-3
Knegselse Boys 3 - SBC 9 0-4
ZSC 3 - SBC 10 2-0
SBC 11 - RKGSV 3 5-1
SBC 12 - Rood Wit'67 3 2-4
SBC 13 - Eindhoven AV 3 5-3
SBC VR1 - Nieuw Woensel VR1 4-1
Pusphaira VR3 - SBC VR2 1-3

Programma
Dinsdag 12 november
SBC 2 - RKSV Heeze 2 (beker) 20.15 u
Donderdag 14 november
SBC 1 - RKVVO 1 (beker) 20.15 u
Zondag 17 november
WODAN 3 - SBC 4 11.00 u
Best Vooruit 8 - SBC 5 12.00 u
De Valk 5 - SBC 6 11.00 u
SBC 7 - DOSL 5 13.00 u
SBC 8 - RKGSV 4 10.00 u
SBC 9 - Bladella 9 13.00 u
SBC 10 - Valkenswaard 7 12.00 u
UNA 10 - SBC 11 12.00 u
DOSL 4 - SBC 12 10.00 u
Geldrop 7 - SBC 13 12.30 u
SVSOS VR1 - SBC VR1 11.00 u
SBC VR2 - EMK VR1 10.00 u

Overwinning RKVV Nederwetten

Een prachtige herfstdag in een zonovergoten sportpark De Koppel. Ideaal weer om een lekker potje voetbal te spelen. Onder toeziend oog van de gloednieuwe Prinses Carnaval van Nederwetten kon het bijna niet misgaan vandaag.

Nederwetten in de vertrouwde opstelling toonde zeker in het begin de intentie om weer eens drie punten in eigen huis te houden. Maar MVC werd sterker en in de 30e minuut overliep Rob van Gerwen de hele Wettense achterhoede en versloeg op fraaie wijze de Nederwetten doelman Yordy van den Boogaard. Even daarvoor werd een doelpunt van MVC nog afgekeurd wegens aanvallen van de keeper.

In de 40e minuut echter een mooie aanval van Nederwetten. Roy Sleegers zag linksback Bram de Jonge diepgaan, die nam de bal aan en met een loepzuivere trap verschalkte hij de MVC-goalie in de verre hoek 1-1. Nog voor de rust kreeg Wim van Kronenburg nog een opgelegde kans, maar hij schoot ver over. In de slotminuut van de eerste helft werd Christiaan Baaten onrechtmatig neergehaald in het zestienmetergebied en scheidsrechter Vissers kon niet anders dan de bal op de stip leggen. Toon van Rooij plaatste zich achter de bal maar schoot de bal rakelings naast de verkeerde kant van de paal. Ruststand derhalve 1-1.

Vol goede moed en aanmoediging van de supporters startte Nederwetten met gretigheid aan de tweede helft. In de 50e minuut lanceerde Ben van den Bruggen de Nederwetten spits Toon van Rooij en die maakte met een prachtig doelpunt de 2-1. MVC werd wel sterker en kreeg wat kleine kansjes, maar in de 82e, 83e en 84e minuut onderscheidde keeper Yordi van den Boogaard zich met drie zeker lijkende doelpunten. Hij ranselde ze allemaal uit zijn doel en mede daardoor kon Nederwetten de zware maar verdiende overwinning veiligstellen. De harde kern aan de stamtafel was het roerend eens. 'Dik verdiend' en dan smaakt een biertje toch weer net iets lekkerder. Volgende week vrij, maar met een stijging van drie plaatsen op de ranglijst is het ook fijner rusten.

Programma
Zaterdag 16 november
Nederwetten Vet - Best Vooruit Vet 16.30 uur
Zondag 17 november
Woenselse Boys 8 - Nederwetten 2 12.00 uur
Nederwetten 3 - Best Vooruit 9 11.00 uur
UNA 8 - Nederwetten 4 10.00 uur
Nederwetten Vr 1 - ST RKSV Heeze/DOSL Vr 1 12.15 uur

Golfclub Son

De laatste wedstrijd op een grote baan, georganiseerd door de WEX, is gespeeld. De einduitslag is nog niet bekend. De rekenmeesters zijn druk in de weer en volgende week zullen de winnaars bekend zijn.

Wedstrijduitslagen
5 november: Wex GolfPlaza Haviksoord

Handicap lager dan 27:
1. Eef van Doorn handicap 26.6 39 punten
2. Ron Kruijswijk handicap 16.9 27 punten (L9:13)
3. Peter Kollenburg handicap 18.2 27 punten (L9:10)

Handicap hoger dan 26:
1. Mark Thunnissen handicap 28.3 29 punten
2. Anneke Hoekzema handicap 32.7 28 punten
3. Jan Dekkers handicap 34.2 28 punten
Neary: dames: Monica Smolders
Neary: heren: Mark Thunnissen
Longest: dames: Monica Smolders
Longest: heren: Ron Kruijswijk
Birdie: Peter Kollenburg hole 13

6 november: WECO-clubwedstrijd Stableford
1. Theo Roche handicap 26.5 score 38
Vervolgens drie spelers met dezelfde score, te weten:
2. Berrie Dirkx handicap 26.8 score 37 (laatste 9 -19, laatste 6 -14)
3. Peter van Laanen handicap 23.7 score 37 (laatste 9 -19, laatste 6 -13)
4. Piet van de Hurk handicap 28.8 score 37 (laatste 9 - 18)
Birdie: Theo Roche
Neary dames: Yvonne Bogers
Neary heren: Theo Roche

9 november: Weco-Clubwedstrijd
Leaderboard Dasio Competitie Stableford
1. Jan Dekkers handicap 34.2 score 38
2. Hans Naus handicap 25.6 score 36 (laatste 9 holes 17)
3. Marnix Thunnissen handicap 29.3 score 36 (laatste 9 holes 14)
Birdie: Charles Schillemans
Neary dames: Netty Gielen
Neary heren: Nick van Veghel
Leary dames: José Kluijtmans
Leary heren: Mark Thunnissen

Programma
13 november: Clubwedstrijd Niet Qualifying Matchplay
20 november: Zweedse wedstrijd Niet Qualifying Vierbal Strokeplay

Nijnsel/TVE Reclame heeft het even niet

Nijnsel Heren 1 speelde vorige week een hele matige wedstrijd in en tegen Handel. Bij thuiswedstrijden weet Nijnsel echter een stuk meer te brengen, dus de thuiswedstrijd tegen Den Dungen zou zomaar weer succes kunnen opleveren.

De eerste helft was er niet een om lang bij stil te blijven staan. Beide teams opereerden voorzichtig en lieten zich niet vaak in de zestien zien of op een minder indrukwekkende wijze. De logische tussenstand was dan ook een redelijk bloedeloze 0-0. Meteen na de aftrap sloegen de gasten echter toe. Een voorwaartse zag keeper Dortmans redelijk ver voor zijn goal staan, iets waar hij patent op heeft. De aanvaller probeerde een krul en die draaide er dan ook voortreffelijk in, onhoudbaar voor de doelman. Een fraai doelpunt dat door veel toeschouwers werd gemist omdat velen van hen nog in de kantine vertoefden.

De thuisploeg ging vervolgens met wat meer ambitie richting het Den Dungense doel maar overtuigend was het allemaal niet. Het tempo was laag en het was allemaal redelijk fantasieloos. Het was wel duidelijk te merken dat Jelle de Louw na enig blessureleed weer van de partij was: nog steeds balvast en strooiend met subtiele passjes. In de 84e minuut soleerde hij opnieuw over het middenveld en zette tenslotte Rick van der Vleuten vrij voor het vijandelijke doel. Rick wist echter niet meer dan een slap schot te produceren, recht in de handen van de keeper. Het paste in het beeld van de wedstrijd. Kortom, veel goede wil, inzet niets op aan te merken maar het frivole, de zelfovertuiging, de echte wil om te winnen ontbreekt op dit moment. Met hard werken komt het wel weer goed.

Zondag bekeren
Sinds lange tijd heeft Nijnsel/TVE Reclame de volgende bekerronde bereikt. Het speelt zondag 17 november een uitwedstrijd tegen Avanti'31, een tegenstander uit de competitie. Nijnsel verloor een aantal weken volledig onverdiend in Schijndel en wil dit komende zondag graag rechtzetten. De gastheren zijn niet echt in goeden doen en bivakkeren in de onderste regionen van de derde klasse. Nijnsel wil graag revanche voor de eerder geleden nederlaag en hoopt de weg weer omhoog te vinden. De wedstrijd begint om 14.00 uur.

E-jeugd HV Apollo pakt eerste winst

@FotoReza

Het belangrijkste nieuws van dit weekend binnen HV Apollo was niet de nieuwe prins van Krutjesgat Bas Coensen, waar HV Apollo uiteraard erg trots op is, maar de winst van de E-jeugd.

Met een 10-3 winst op Bergeijk werd voor deze jonge lichting handballers een ban gebroken. Al geruime tijd traint en speelt deze groep jongens en meisjes met veel enthousiasme. De ultieme beloning van een winstpartij bleef echter uit. Tot dit weekend. In een mooie, goed gespeelde partij wonnen de kinderen verdiend van Bergeijk, wat tot grote blijdschap met chips werd gevierd. De vereniging hoopt dat de jeugd van Apollo het genoegen van de winst nog vaak mag beleven.

Handbalsters gezocht recreatief dameshandbal
De vereniging krijgt steeds meer de vraag van oud-handballers of er een recreantenteam is. Ze zijn in gesprek met een groep oud-handballersters om te kijken of er een recreantenteam opgericht kan worden. HV Apollo is enthousiast en ziet de mogelijkheden, Jij ook? Denk jij nu ook, daar heb ik wel interesse in, meld je dan via communicatie@HV-apollo.nl aan.

Uitslagen 9 en 10 november
Handbal Someren D1 - Apollo D1 3-8
Apollo HS1 - Habo '95 HS1 34-20
Apollo E1 - Bergeijk E3 10-3
Apollo HB1 - Swift HB1 26-29
Apollo HS2 - Tremeg HS1 29-27
Apollo DS1 - Aristos DS1 19-20
Apollo HS3 - Blauw Wit HS2 34-23

Bekerprogramma
13 november 20.15 uur  
Rapiditas HS1 - Apollo HS1

14 november 21.00 uur  
Taxandria HS1 - Apollo HS2

Programma
16 november

10.00 uur Handbal Someren E1 - Apollo E1

17 november
09.10 uur Apollo D1 - VHC '13 D1
09.50 uur H.C.B. '92 DA1 - Apollo DA1
10.00 uur Apollo HC1 - Bergeijk HC1
10.10 uur Tremeg HB1 - Apollo HB1
11.10 uur Apollo HS2 - Bedo HS1
13.10 uur De Sprint/Niobe DS2 - Apollo DS1
15.10 uur HV Quintus HS3 - Apollo HS1
16.40 uur Handbal Someren HS2 - Apollo HS3

Bridgeclub ABC

Uitslag 5 november
A-lijn:

1. Peter Linke en Simon de Haas 64.17%
2. Jan Derks van de Ven en Ad Schoenmakers 54.78%
3. Marijke Braams en Riekie van de Broek 54.50%
3. Dirk Bossenbroek en Jos van Gerwen 54.50%

B-lijn:
1. Ton Waanders en Jan van Overveld 65.50%
2. Henny Sanders en Eric van den Hurk 63.67%
3. Jaap Burghoorn en Hanneke Monteban 61.42%

Argo Zwemmen

In het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven worden komend weekend en het weekend van 23 en 24 november de Brabantse Winter Kampioenschappen gehouden. Namens Argo nemen Leonie Habraken, Roel Janssen, Lars Diesch en Lucas Somers hieraan deel. Aanvang alle dagen om 13.00 uur.

Waterpolo
Uitslagen

DZT 62 / LUTRA - B jongens 4-10
AquAmigos - C gemengd 9-4
Lutra - Dames 1 13-4
SPIO/HZPC - Heren 1 3-13

Programma
Zaterdag in ZIB te Best:
B jongens - De Dokkelaers 17.00 uur
C gemengd - Arethusa 17.45 uur
Dames 1 - SWNZ (SG) 18.30 uur
Heren 1 - De Dokkelaers 19.35 uur

BC 't Koffertje '94

Uitslag 11 november
A-lijn:

1. Hetty van Geffen & Theo van Geffen 67,92%
2. Tonnie van Acht & Ton van Acht 64,50%
3. Ad van de Laar & Elvira Thijssen 58,50%

B-lijn:
1. Marianne Bekkers & Maria Bloem 61,67%
2. Cees de Jong & Leny Kremers 60,00%
3. Martien Hulsen & Jan van der Velden 55,42%.

Bridgeclub De Beckart

Uitslag 7 november
1. Harrie Maas en Fried van de Laar 56.66%
2. Martien Hulsen en Jan vd Velden 56.65%
3. Anneke Teulings en Guus Plevier 52.21%
4. Nel Dielemans en Jan Verheijen 50.92%
5. Henriette Verheijen en Jan Verbunt 50.00%.

13 november 20.15 uur De Vestzakkomedie – Vette vis bij de erfenis
14 november 12.00 uur Inloopochtend Stichting de Boei
15 november 20.15 uur De Vestzakkomedie – Vette vis bij de erfenis
16 november 20.15 uur De Vestzakkomedie – Vette vis bij de erfenis
17 november 19.30 uur Kienen in het Vestzak
18 november 10.00 uur koffieochtend Seniorenraad
18 november 11.00 uur Beweeggroep Veerkracht voor de sportieve 60-plusser
19 november 10.00 uur Archipel Culturele en Educatieve activiteiten voor jonge mensen met dementie
20 november 20.15 uur De Vestzakkomedie – Vette vis bij de erfenis

Twee vrijkaarten voor Vette vis bij de erfenis

Gefeliciteerd!

Ben van den Biggelaar is de winnaar van twee vrijkaarten voor de voorstelling van 'Vette vis bij de erfenis'. Veel plezier tijdens de voorstelling.

Ben heeft inmiddels persoonlijk bericht ontvangen.

30 / 32

Pixie

Foto: Ingezonden

Zij is een jong ruwharig zwart hangbuikzwijntje (zeugje). Ze is op straat achtergelaten door haar baas en hierdoor weten we niet precies hoe oud ze is. Zeer waarschijnlijk is ze nog erg jong.

Dankzij haar avontuur op straat is Pixie wat angstig naar mensen, maar er zit niets kwaads in haar. We denken zelfs dat ze bij een geduldig en fijn nieuw baasje helemaal zal ontdooien. Wat haar enorm zal helpen, is het gezelschap van een sociaal maatje. Kun jij haar dit bieden plus een mooi terrein om buiten te kunnen scharrelen? Neem dan snel contact met ons op via 088 811 3520 of bezoek de link https://bit.ly/2pGngKw.

Foto: Huub Coenen

Vastelaovesseizoen

Op de 11e van de 11e start het carnavalsseizoen weer; in het Zuiden ook wel het 'vastelaovesseizoen' genoemd. En daar heeft het gekkengetal, 11, toch helemaal niets mee te maken. De reden is wat treuriger, in de Middeleeuwen werd er vanwege armoede óók voor Kerst gevast. Het vlees van slachtmaand november werd tot dan bewaard met als startdatum 12 november. Er waren ook delen die snel moesten worden genuttigd, de vriezer was er nog niet, dus alles wat niet lang houdbaar was, werd met een feestje opgegeten.
11 november it was.

Foto: Huub Coenen
Foto: Huub Coenen
31 / 32

13, 15, 16, 20 en 22 november
Toneelvoorstelling 'Vette vis bij de erfenis'
20.15 uur, Het Vestzaktheater, Son en Breugel
De Vestzakkomedie speelt 'Vette vis bij de erfenis' Een onvervalste komedie in sneltreinvaart, boordevol intriges en dwaze verwikkelingen. Regie Lilian Overbeek (bekend van de voorstelling Koekwaus). Kaartverkoop via www.vestzakkomedie.nl of op de avond van de voorstelling aan de kassa van het theater.

Vrijdag 15 november
Koffieochtend Seniorenraad
10.00 uur, De Boerderij, Son en Breugel
Iedere vrijdag houdt werkgroep Welzijn en Zorg van de Seniorenraad een gezellig samenzijn met koffie/thee en een versnapering (tegen een kleine vergoeding). De toegang is gratis. Elkaar ontmoeten staat centraal, u bent van harte welkom.

Zondag 17 november
Vijftigjarig jubileum dameskoor Sint Genoveva
09.30 uur, St. Genovevakerk, Son en Breugel
De viering van het vijftigjarig jubileum begint zondag 17 november om 9.30 uur met de Ceciliamis die bij deze bijzondere gelegenheid opgedragen wordt door bisschop mgr. Gerard de Korte. Na afloop brengt het Catharinagilde de vendelgroet en het vendelgebed. Daarna is er in parochiehuis Den Bauw een receptie voor het dameskoor waarbij iedereen van harte welkom is. Lees er meer over elders in deze krant.

Intocht Sinterklaas
14.00 uur, Kanaaldijk-Zuid, Son en Breugel
Sinterklaas komt met zijn Pieten aan bij de kade aan de Wilhelminakanaal. Daarna vertrekken zij richting het Raadhuisplein. Lees meer over de intocht elders in deze krant.

Esther, een Perzisch sprookje
15.00 uur, Protestantse kerk, Son en Breugel
Verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek spelen hun voorstelling 'Esther, een Perzisch sprookje'. Het verhaal van Esther is een meeslepend verhaal over macht en misbruik van macht, geweld en verzet, twijfel en moed. Het Bijbelboek Esther is het enige boek in de Bijbel waarin de naam van God niet wordt genoemd. Het verhaal speelt in het huidige Iran en kent tal van Perzische elementen, zoals uitbundige feesten en feestelijke maaltijden.

Optreden Sons Kamerkoor
15.00 uur, Sint Genovevakerk, Son en Breugel
Het koor zingt lievelingsliederen van leden, o.a. Jesus bleibet meine Freude (Bach), Cantique de Jean Racine (Fauré) en Da pacem Domine (Pärt).

Kienen in het Vestzaktheater
19.30 uur, Vestzaktheater, Son en Breugel
Zaal open 18.30 uur. Aanvang 19.30 uur. De kienavonden worden georganiseerd ten bate van de plaatselijke Harmonie Pro Honore et Virtute. De opbrengsten zullen besteed worden aan de jeugdopleiding en de aanschaf van instrumenten. Jan van Gerwen is uw vaste kienmaster. De hoofdprijs bedraagt 250 euro en het geluksgetal bedraagt 50 euro.

Dinsdag 19 november
Iedere dinsdag uur wandelen
19.00 uur, Kanaalstraat 2, Son en Breugel
Fijn na het eten samen een uur wandelen door ons mooi dorp. Iedere dinsdag een uur wandelen. Verzamelen bij het kruisbeeld in de Kanaalstraat ter hoogte van nr. 2 verzamelen. Klokslag 19.00 uur vertrek. Aan- afmelden niet nodig, gewoon op tijd komen en gezellig een uur sportief bezig zijn en in je eigen tempo meelopen. Iedereen m/v mag komen.

Woensdag 20 november
Koffieochtend Seniorenraad
10.00 uur, Braecklant, Son en Breugel
Iedere woensdag houdt de werkgroep Welzijn en Zorg van de Seniorenraad een gezellig samenzijn met koffie/thee en een versnapering (tegen een kleine vergoeding). De toegang is gratis. Elkaar ontmoeten staat centraal, u bent van harte welkom.

Zondag 24 november
Jamsessie: De speelman op het dak
Op 24 november van 15.00 uur tot 17.30 uur vindt onze jamsessie weer plaats. Het is in De Deel, de "huiskamer" van de Boerderij in Breugel. Muzikanten en publiek zijn van harte welkom!

Themamiddag Digitale Zorg
Vrijdag 29 november 13.30 uur, Huisartsenpraktijk in De Bongerd
Themamiddag Digitale Zorg wordt gehouden door de SeniorenRaad en het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform in samenwerking met de huisartsenpraktijk MC 'De Linden' en de 'Digidokters' van SonenBreugelVerbindt. Presentatie door Christian de Groot, huisarts en presentatie en demonstraties door de 'Digidokters'.