DeMooiSonenBreugelkrant

7 maart 2018

DeMooiSonenBreugelkrant 7 maart 2018


Voorjaarscursus IVN

Dit voorjaar organiseert het IVN weer een kortdurende voorjaarscursus. En zoals altijd zijn er excursies in onze directe omgeving. Onze onderwerpen dit keer zijn: Ontstaansgeschiedenis van het Brabantse landschap en planten die in dat landschap voorkomen, waterplanten, zangvogels, amfibieën en reptielen.
Data zijn maandagavond 9 en 23 april, 28 mei en zaterdagochtend 14 april en 2 juni. Maar speciaal is wel onze vroege vogelwandeling op koningsdag 27 april om …..jawel 5.00u!!
Kosten 30 euro voor IVN leden, voor niet leden 55 euro ( inclusief jaar lidmaatschap)
Aanmelden via vjc 2018@ivn-senb.nl of bij Henny Vredeveld 0499-471665 of Everdien Dierssen 0499-477441
Meer info te vinden op onze site www.ivn.nl/afdeling/sonenbreugel

Opruimactie weesfietsen

De huidige situatie Foto: Wil Feijen

Son en Breugel - Om het aantal fietsdiefstallen tegen te gaan zijn inwoners met de campagne 'Dubbel op Slot, daar kom je mee thuis' opgeroepen om hun fiets met twee sloten vast te zetten. Ook zijn de afgelopen weken in het centrum van Son een flink aantal fietsenrekken vervangen en  fietsnieten bijgeplaatst. 

Hierbij heeft onze buitendienst geconstateerd dat er verschillende weesfietsen in Son en Breugel staan. Weesfietsen zijn fietsen die op openbaar terrein staan en al langere tijd niet meer zijn gebruikt. Deze fietsen ontsieren het straatbeeld en houden parkeerplekken bezet. 

Komende week zal de gemeente stickers plaatsen op fietsen waarvan vermoed wordt dat het een weesfiets is. Op de sticker wordt aangegeven voor wanneer de fiets weggehaald moet worden. Na de aangegeven datum wordt de fiets door de buitendienst verwijderd. 

De gemeente verplaatst de opgehaalde weesfietsen naar de gemeentewerf, waar de fietsen 3 maanden worden bewaard. Inwoners kunnen een onterecht weggehaalde fiets ophalen bij de gemeentewerf, op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en de fietssleutel. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via: 0499 491 491. 
Na 3 maanden kan de gemeente de fietsen verkopen/vernietigen
 

Zo veilig is Son en Breugel

Foto: Jeroen van de Sande

Son en Breugel Er waren in vorig jaar in Son en Breugel 489 zogenaamde criminaliteitsdelicten in Son en Breugel.

Ter vergelijking in Eindhoven waren er dat 15.116, in Best 883 en Nuenen 550.
De meest voorkomende vorm van criminaliteit in Son en Breugel is fietsendiefstal. Verder vallen op, 41 woninginbraken, 28 vernielingen, 12 mishandelingen, 8 bedreigingen en ook nog 10 keer zakkenrollerij of een beroving.

Met deze cijfers staat Son en Breugel op plaats 137 van de 380 gemeentes in Nederland als het gaat om criminaliteit. Dit blijkt uit een onderzoek van het CBS en uit een analyse die RTL Nieuws hiervan maakte. 
Kijk voor meer landelijke cijfers op: https://www.rtlnieuws.nl/buurtfacts/veiligheid/minste-criminaliteit-in-dalfsen-meeste-in-amsterdam-zo-veilig-is-jouw-gemeente
 

IVN Doorstapwandeling rond Mosbulten en Torrenven

wandeling Mosbulten en Torrenven

IVN Son en Breugel organiseert op 11 Maart een doorstapwandeling in het gebied ten noord-oosten van de Mosbulten.
Deze wandeling van ruim 7 km gaat vanuit de parkeerplaats bij De Mosbulten richting Mariahout. We lopen door een afwisselend kleinschalig Brabantse landschap langs het Torreven, door een voormalig ontginningsgebied en de bossen van het waterwingebied.
Stevig en waterdicht schoeisel aanbevolen!
Honden (ook aangelijnd) mogen helaas niet mee.
Starttijd: Zondag 11 Maart, 13:30u
Startpunt:Parkeerterrein Mosbulten
Olen 26 5674 PJ Nuenen.
GPS coördinaten 51.524660, 5.549339
Meer info / aanmelden (niet verplicht, wel gewenst): wandelen@ivn-senb.nl

Afgedankte verlichting ook welkom bij Kringloopwinkel Son

Verandering in wetgeving: alle soorten verlichting inleveren voor hergebruik. Wecycle geeft in een nieuwe campagne extra aandacht aan de kringloopwinkels als inleverpunt voor afgedankte verlichting.

Aanleiding is dat binnenkort ook consumentenarmaturen (bijvoorbeeld bureaulamp, bedlamp, staande lamp, hanglamp, tuinlamp) apart moeten worden ingeleverd voor recycling. De kringloopwinkels zijn de afgelopen jaren sterk in populariteit toegenomen en zijn een sociaal en duurzaam alternatief voor afgedankte spullen en apparaten. In de kringloopwinkels krijgt bijna alles wat binnenkomt een tweede leven door producthergebruik of via recycling. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.

Wecycle-directeur Jan Vlak over de kringloopwinkel als inleverpunt: "Wij willen het consumenten zo makkelijk mogelijk maken om in te leveren. De kringloop is de afgelopen jaren ontzettend populair geworden. De winkels ontvangen miljoenen bezoekers, zowel kopers als mensen die spullen komen doneren en zijn daarmee een logisch inleverpunt. De doelen van beide organisaties liggen in één lijn: duurzaam omgaan met producten." Wecycle werkt samen met meer dan 70 kringloopwinkels, waaronder Kringloopwinkel Son.

Foto: Wil Feijen

Leonie Reinders, directeur van Branchevereniging Kringloopwinkels Nederland: "We zijn erg blij met de samenwerking met Wecycle. Kringloopwinkels hebben als doel zo min mogelijk materialen en grondstoffen te verspillen. Wat niet meer gerepareerd en opnieuw verkocht kan worden, wordt gerecycled via Wecycle en komt niet in het restafval terecht."

Door de samenwerking tussen Wecycle en de kringloopwinkels ontstaat een win-win-situatie die bijdraagt aan de circulaire economie. Van alles dat bij een kringloopwinkel binnenkomt, wordt 40 tot 50 procent opnieuw verkocht. Door afgedankte verlichting in te leveren bij Wecycle, worden lampen voor 90 procent en de armaturen voor 75 procent gerecycled tot nieuwe grondstoffen. Door recycling blijven bovendien milieugevaarlijke stoffen als kwik of pcb-houdende onderdelen uit het milieu.

Doe maar lekker apart
Om consumenten op de hoogte te brengen van de verandering in de regelgeving, voert Wecycle onder het mom 'Doe Maar Lekker Apart' een swingende campagne. Een tv-spot in musicalstijl laat op een toegankelijke manier zien dat de armatuur en bijbehorende lamp apart ingeleverd dienen te worden bij gemeente, winkel of kringloop.

Woonwensen van Senioren in kaart gebracht door seniorenraad Son en Breugel

De SeniorenRaad Son en Breugel (SRR) heeft met medewerking van SonenBreugelVerbindt (SBV) een enquête gehouden over de woonwensen van senioren onder de deelnemers van het Seniorenpanel en van SBV.

De leden van het Seniorenpanel zijn minimaal 55 jaar en van de deelnemers van SBV werden uitsluitend de 55-plussers uitgenodigd deel te nemen.
De enquête is gehouden in de periode 31 oktober tot 20 december 2017.
In het totaal zijn 171 bruikbare reacties binnen gekomen.

De SRR rekent het zich tot taak duidelijkheid te verschaffen over de wensen en ideeën die bij senioren in Son en Breugel leven. SBV geeft graag medewerking aan het tot stand komen van een zo groot mogelijke respons uit deze leeftijdsgroep. Veel dorpsgenoten in de leeftijdscategorie 80 tot 89 jaar hebben meegedaan. Dit is een categorie, waarvan de mening de publiciteit niet vaak bereikt.

Voor veel aspecten zijn de woonwensen van huidige bewoners van koopwoningen en van huurwoningen afzonderlijk gevraagd, omdat te verwachten valt, dat die op sommige aspecten uiteenlopen. Voor 80-plus is een aparte analyse gemaakt om vast te stellen of de wensen voor die categorie anders liggen

In deze nota staan de belangrijkste uitkomsten van de enquête vermeld. De conclusies van de SRR op basis van deze uitkomsten en van de overige informatie, die hem over dit onderwerp heeft bereikt, zijn geformuleerd als aanbevelingen aan de gemeente en luiden als volgt:

1. Het bouwen van nieuwe huurwoningen in de sociale sector, maar vooral in de vrije sector tot € 1.000,- kale huur per maand, blijkt een noodzaak. Met deze bouw komen vermoedelijk ook een evenredig aantal gezinswoningen vrij, die van belang zijn voor de doorstroming van met name jongere groepen woningzoekenden.

2. Bij nieuwbouw voor senioren dient vooral ingezet te worden op appartementen en (semi)bungalows met een oppervlakte van meer dan 60 m2. Deze woningen moeten levensloopbestendig worden gebouwd in de directe nabijheid van het centrum van Son of van Breugel. Bijna twee derde van de senioren met een verhuisbehoefte wenst een huurwoning in de vrije of sociale sector.

3. De gemeente dient, additioneel aan wat al gerealiseerd is, er zorg voor te dragen, dat er tenminste één wooncomplex van voldoende omvang met 24-uurs zorggarantie uiterlijk binnen 5 jaar gerealiseerd wordt.

4. Het is wenselijk, dat er grond beschikbaar komt voor één CPO project, in aanvulling op het nu al aan de orde zijnde project. Afgewacht moet worden of de belangstelling daarvoor in een recent regionaal gehouden enquête (in alle leeftijdscategorieën) bevestigd wordt.

5. Zoals de gemeente bijgedragen heeft aan een goed aanbod met betrekking tot fietssloten en zonnepanelen dient de gemeente bij te dragen aan het tot stand komen van een overzichtelijk aanbod (kwaliteit en prijs) voor gangbare aanpassingen in en rond de woning, met als oogmerk dat senioren langdurig in de eigen woning met enig comfort kunnen blijven wonen.

6. De gemeente dient een blijverslening te realiseren, die geen aanvullende eisen stelt t.o.v. de landelijke normen voor zo'n lening.

De enquete is als advies middels een uitgewerkte rapportage aangeboden aan de gemeente Son en Breugel.
Dit advies is bedoeld om op grond van de wensen en ideeën die bij de senioren leven een bijdrage te leveren aan de beleidsvaststelling en –uitvoering door de gemeente

Nieuwe helm en bluskleding brandweerpost Son en Breugel

Foto: Wil Feijen

Son en Breugel - Op dinsdagavond 27 februari heeft het korps Son en Breugel als laatste post afscheid genomen van het vertrouwde zwarte pak met gele accenten, daterend uit de tijd dat de brandweer nog gemeentelijk georganiseerd was, het maakt nu definitief plaats voor de regionale look.

Nieuwe bluspakken
Met deze zandgele pakken en rode helm is de herkenbaarheid van de 36 posten van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) een feit geworden. Gelijktijdig treedt daarmee ook het protocol schoonwerken in werking. Dit betekent dat na een inzet, waarbij de uitrukkleding in contact is geweest met milieu belastende stoffen, de vuile kleding direct en veilig zal worden afgevoerd en gereinigd. Vrijwillige brandweer is dus meer dan alleen een brandje blussen en in alle gevallen staat dan ook de eigen veiligheid bovenaan.
De nieuwe uitrukkleding is geleverd door de firma Sioen.

Nieuwe blushelmen
De aanschaf van de bluspakken valt samen met die van de nieuwe blushelmen, geleverd door MSA. De VRBZO heeft gekozen voor een rode helm met een binnenwerk dat gemakkelijker uitneembaar is. De nieuwe nekflap is ook afneembaar en is gemaakt van glad materiaal, waardoor er minder vuil en roet aan kan blijven kleven.

Veilig en schoonwerken
Ieder moment van de dag staan deze mannen en vrouwen voor u klaar en is het dan ook niet meer dan normaal dat ze ook de optimale bescherming krijgen om de hulp veilig en gedegen voor u uit te kunnen voeren. Veilig en schoonwerken zijn dan ook de drive die geresulteerd hebben tot deze vernieuwde outfit. Dus vanaf heden zit Brandweer Son en Breugel in een nieuw jasje en niet zomaar een jasje. Extreme temperaturen en alle andere afstotende kwaliteiten zullen de incidenten die het korps bestrijdt, niet langer meer in de weg staan.

Pecha kucha politiek in het Vestzak snel kennismaken met lokale programma's, op 14 maart

Na de succesvolle Pecha Kucha-Politiek avond in Heeze-Leende, Geldrop-Mierlo, en Nuenen is nu als laatste de Son & Breugel aan de beurt. Op woensdagavond 14 maart presenteren de politieke partijen, in het Vestzak, hun plannen voor de toekomst. Van Son en Breugel.
Iedere politieke partij stuurt een lijsttrekker of een nummer 2, om, volgens de Pecha Kucha-methode, in zes minuten en 40 seconden, te vertellen wat zij na de Gemeenteraadsverkiezingen in jouw gemeente wil bereiken. En met welke visie. De spreektijd is dus beperkt, maar de sprekers mogen er ook 20 dia's bij laten zien. Hoewel elke dia weer niet langer dan 20 seconden in beeld mag zijn.

Een kort maar krachtig geheel! Met strenge spelregels en met een klok die onverbiddelijk is. Want alleen zó blijft het voor de luisteraar overzichtelijk en (hopelijk) ook begrijpelijk.

Burgemeester is erbij
Onder het toeziend oog van Burgemeester Gaillard komen de 7 lokale politieke partijen (Dorpsbelang, Dorpsvisie, CDA, D66, PvdA-Groen Links en VVD) aan het woord. De avond is bedoeld als een eigentijdse en ludieke stemwijzer voor de inwoners van Son & Breugel. En natuurlijk is de avond ook te volgen op het digitale platform SonenBreugelVeribindt .Na afloop is er nog gelegenheid om met de politici na te praten, of in debat te gaan. Natuurlijk met een drankje erbij.
Bibliotheek Dommeldal

Aan Bibliotheken zijn door de minister vijf kerntaken opgedragen. Eén daarvan is het organiseren van ontmoeting en debat. Een avond met Pecha Kucha-politiek is dan ook een perfecte formule hiervoor. Want belangstellenden en first time voters kunnen zo snel en prettig kennismaken met lokale politiek en politici. Zonder boe-geroep en door elkaar heen praten, maar met snelle informatie in woord en beeld.

Gratis toegang
De Pecha kucha avond op woensdagavond 14 maart, is gratis toegankelijk en begint om 19.30u, met een kopje koffie/thee. Rond 22.00uur is iedereen bijgepraat.
Welkom in het Vestzak in Son en Breugel, Kerkstraat 2 Son.
Pecha Kucha-Politiek: overtuigend, want kort maar krachtig!

2109 Helpt het taboe doorbreken
Geslaagde thema-avond over dementie

Foto: Wil Feijen

Donderdag 1 maart was er weer een druk bezochte thema-avond georganiseerd door stichting 2109 in de zaal van café-restaurant de Zwaan. De stichting staat voor (h)erkenning voor mensen met dementie en heeft als doel om de wereld vertrouwd te maken met dementie en wil dat het taboe op dementie tot het verleden gaat behoren, daartoe heeft zij vele activiteiten ontwikkeld. De avond was dan ook bedoeld om een presentatie te geven van de bereikte doelen en bezoekers de gelegenheid te geven vragen te stellen over het onderwerp.

Door: Adrie Neervoort
Foto: Wil Feijen

Dementie vraagt blijvend om begrip en aandacht
De avond kende een afwisselend en informatief programma. Er was een deskundigheidspanel waar bezoekers met alle vragen terecht kon. Er waren tal van informatiekraampjes van zorgverleners voor uitleg en foldermateriaal. Er werden twee korte films vertoond, een wijkagente vertelde over de ervaring van de politie en er was een muzikale omlijsting middels een live optreden van zangeres Lesley van der Aa.
Na een persoonlijk openingswoord van burgemeester Hans Gaillard, over hoe hij in familiekring in aanraking kwam met dementie, het ging hierbij om zijn moeder, opende voorzitster Simone den Uijl de avond met een opsomming van de feiten. 'Dementie is bijna doodsoorzaak nummer één in Nederland. Wereldwijd krijgt iedere 7 seconden iemand de diagnose dementie. Dementie is meestal niet zichtbaar aan de buitenkant, maar beperkingen zijn wel degelijk aanwezig. Mensen met dementie schamen zich vaak en praten niet gemakkelijk over hun ziekte wat vaak voor onbegrip zorgt en hun kwetsbaarheid vergroot.'

Een speld als sieraad ter herkenning van dementie
Om deze herkenbaarheid te vergroten heeft de stichting een speld ontworpen die oogt als een sierraad maar alle informatie heeft die nodig is om te helpen. Zo is een drager direct herkenbaar als een persoon met dementie en kan via een telefoonnummer aan de achterzijde van de speld, middels een unieke code direct uitgezocht worden wie de persoon is en waar deze persoon woont. Dat dit werkt blijkt uit een aantal praktijkvoorbeelden die Simone den Uijl verteld. Zoals over een man met dementie die is gaan fietsen en tijdens zijn fietstocht de weg niet meer weet, verward en in paniek raakt. Omstanders spreken de man aan, zien het speldje en nemen door middel van het telefoonnummer contact op. Hierop wordt actie ondernomen en komt de man weer veilig thuis. Simpel maar wat als hij geen speldje had gedragen?

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Praktische avond voor dementievriendelijkheid
Het was vooral een praktische avond waar door middel van twee korte films het leven van iemand met dementie in beeld werd gebracht De films maakte duidelijk dat dementie om een reactie van de omgeving vraagt. Dementie is natuurlijk niet zichtbaar, maar toont zich vaak door onbegrijpelijk of raar gedrag. Dit gedrag roept een reactie op, bij personen die getuigen zijn van het voorval. Het is daarom belangrijk dat andere weten dat de persoon in kwestie een persoon met dementie is, daardoor kunnen we het gedrag in een bepaalde context plaatsen, en tevens adequaat reageren. Niet alleen de filmpjes waren verhelderend maar en was ook een presentatie door Diana van Moorsel (politie Son en Breugel) die duidelijk maakte dat het herkennen van iemand met dementie voor iedereen belangrijk is, dus ook voor de politie. Het aanwezige publiek maakte ook gebruik om de panelleden (Berrie Dirkx, Rolf van den Bogaerde, Simone den Uijl en Diana van Moorsel) vragen te stellen. Daaruit bleek dat dementie niet in een zin of beeld is te beschrijven en elk geval uniek is en een andere benadering verdient. Maar alle panel leden benadrukten dat de erkenning van dementie bijdraagt aan een dementie vriendelijke samenleving.

Aangrijpend praktijkverhaal
De afsluiting van de avond werd gedaan door Kristel Engel met een verhaal over haar moeder die nu de diagnose Alzheimer heeft gekregen. Een emotioneel verhaal waarbij Kristel haar tranen niet kon bedwingen. Maar ondanks de tranen wist zij het publiek met haar verhaal aan het lachen te krijgen, door de diverse anekdotes, maar ook met verhalen hoe haar moeder met de ziekte omgaat op dit moment.
Kristel heeft door haar verhaal een positieve afsluiting gegeven aan de avond maar ons ook een harde boodschap meegegeven. 'We kunnen allemaal, vroeger of later, direct of indirect met dementie te maken krijgen, maar het verandert alles maar dan ook werkelijk alles in het leven van de patiënt maar ook in de omgeving van de patiënt."

Stichting 2109 heeft al veel bereikt binnen de gemeente Son en Breugel en kan steunen om veel medewerking van ondernemers, sponsoren en vrijwilligers maar uiteindelijk zou een landelijke bekendheid van het speldje de oplossing zijn voor dementie vriendelijke samenleving. Hiervoor werd dan ook een oproep gedaan aan de aanwezige om de speld en het nut ervan te promoten buiten de gemeentegrenzen. Stichting 2109 is opgericht door Simone den Uijl en haar partner Ramon Haas. Beiden zijn al jaren werkzaam in de zorg, en zijn ook eigenaars van De Steenuijl een dagvoorziening voor mensen met dementie.

6 / 20

7 / 20

Kinderen verkennen spelenderwijs de natuur dankzij Dutmella natuurpad

Foto: Wil Feijen

Zaterdagmorgen, 3 maart. Een dun laagje sneeuw ligt over Son en Breugel, zie ik als ik 's ochtends uit het raam kijk. En ik moet naar de opening van het Dutmella natuurpad! Geen probleem, dankzij mijn trouwe fiets (met brede banden, voor meer grip) en een iets behoudender rijstijl. Heelhuids kom ik aan bij het scoutinggebouw van Dutmella, dat nog niet helemaal klaar is. Nog een week of vijf, dan moet het klaar zijn. Het natuurpad is nu al klaar!

Door: Lucas van As
Foto's: Wil Feijen

Officiële opening

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Het officiële gedeelte begint in de 'kuil', een klein soort 'theater' achter in het Dutmella terrein. Het is duidelijk niet berekend op zoveel mensen, voornamelijk kinderen van de scouting en hun ouders. In stilte worden de vlaggen gehesen, waarna toespraken volgen van de betrokken partijen: Staatsbosbeheer, het IVN, de gemeente Son en Breugel en sponsor Rabobank. Iedereen benadrukt hoe mooi het is dat we zoveel mooie natuur hebben in Nederland, in onze eigen gemeente. Dat is een waardevol gegeven, iets om te beleven, te benutten en te beschermen.

Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen was vanwege het winterse weer verhinderd, zijn taak werd waargenomen door collega-wethouder Eef van Turnhout. Zoals wethouder Van Turnhout zei: 'van een andere partij, en van een ander gewicht', de taak werd in elk geval goed waargenomen.

De officiële opening vond plaats net buiten het Dutmella terrein, waar een paaltje met daarop een QR code waarmee de route gedownload kan worden. De route is ook te vinden op www.dutmella.nl/natuurpad. Wethouder Van Turnhout verzamelde de kinderen om zich heen, om gezamenlijk de vlag weg te halen. Daarmee was het pad geopend!

Op weg!

Vervolgens ging de stoet op weg naar het natuurpad, eerst schuifelend over de brug over de Sonse Heideloop. Schuifelend, omdat de brug best glad was, maar ook vanwege de drukte. De kinderen kregen een route beschrijving én een blad met allerlei opdrachten. Al gauw werd de aandacht van de kinderen getrokken door de sneeuw, af en toe vlogen de sneeuwballen je om de oren. Maar vooral om de oren van de kinderen zelf! Gelukkig kwamen de meeste sneeuwballen niet op de kinderoortjes terecht.

Het is natuurlijk uniek, zo vaak gebeurd het niet dat er sneeuw ligt. En dan is het Oud Meer ook nog bevroren! De route voerde langs de rand van het bos en vervolgens terug naar de scouting hut langs het Oud Meer, een route die door een betoverend witte wereld voerde. Geen wonder dat de aandacht van de kinderen niet bij de sporen van dieren etc. lag, waar de opdrachten voor bedoeld waren. Dat zal een andere keer wel komen!

Fotomoment

Sommige nietsvermoedende wandelaars keken vreemd op van zo'n grote, energieke en luidruchtige groep. Bij het strandje was er een korte stop, een gelegenheid voor onze fotograaf om iedereen op de foto te zetten én voor de kinderen (en deze correspondent) om zich even op het ijs te wagen. Niet te ver, om de vele schaatsers die gebruik maakten van deze laatste gelegenheid om de ijzers onder te binden de ruimte te geven.

Al gauw ging het verder. 'Welke kant moeten we op?' vroegen de begeleiders aan de kinderen. Na een korte aarzeling kwam het eensgezinde antwoord: 'die kant op!'. Zeker weten? Dan gaan we verder!

Kampvuur en marshmallows

Bij terugkomst was het kampvuur al te ruiken, dat in de kuil aangestoken was. Daar konden de kinderen (en begeleiders) zelf marshmallows roosteren, die vervolgens met smaak genuttigd werden. Ook was er erwtensoep en warme chocomel te krijgen, ik moet bekennen dat ik het laatste bekertje erwtensoep heb opgemaakt. Tja, iemand moet het doen.

De ochtend eindigde rond het middaguur, zoals het hoort, met een oproep aan ouders (en anderen die zich geroepen mochten voelen) om te helpen bij de bouw van het nieuwe scouting gebouw. Over vijf weken moet het af zijn, en scouting Dutmella kan nog helpende handen gebruiken. Vrijwilligers kunnen zich zaterdagochtend om 8.30 uur melden!

Met het strijken van de vlaggen was het evenement officieel voorbij, en ging iedereen weer zijns weegs.

Lezerspodium politiek 1

Wat moet je nou geloven?
Sinds "Breugel Bruist" hebben wij als directe belanghebbenden voor het eerst heel direct met de politiek te maken. Het is tenslotte niet niks als je plots te horen krijgt dat er een grote sporthal in je achtertuin komt, de doorgaande weg langs je huis afgesloten wordt, de parkeerplaats waar je voor betaald hebt verdwijnt en een bos naast je huis wordt gekapt. Vreemd is het als je dan ook nog hoort dat er met alle belanghebbenden overlegd is over dit plan, terwijl er nooit naar onze mening is gevraagd. Terwijl dit plan voor ons een enorme impact heeft.

Dan ga je naar een commissievergadering en een raadsvergadering en hoor je dat er onwaarheden worden verteld, maar ja, op de publieke tribune moet je je mond houden. We hebben tenslotte een op democratische wijze gekozen gemeenteraad.

En dan zijn er twee partijen, Dorpsvisie en CDA, die heel graag in een goed plan willen investeren, maar dit plan wel beter en goedkoper willen maken. Maar de volgende dag lees je op billboards dat de VVD vindt dat Dorpsvisie en CDA niet in "Breugel Bruist"willen investeren. Wat een stemmingmakerij! De VVD heeft haar fout wel ingezien, want de volgende dag waren de borden al verdwenen, maar toch.

En dan zien we nu in "De Mooi Son en Breugel Krant" een advertentie van de VVD waarin staat: Bouwen op bestaande groenvoorziening willen we niet! Ons dorp blijft groen wat ons betreft!

Onze verbazing wordt almaar groter. Gaat het bos tussen de Bongerd en het winkelcentrum dan niet weg? Vanwaar plots die ommezwaai? Hoe is dat dan te rijmen met het raadsbesluit van 21 december, waarin oa het besluit werd genomen om het bos te kappen. Of wil de VVD ons iets anders laten geloven dan ze werkelijk van plan zijn?

Ik snap er helemaal niets meer van!

Peter van Kesteren

Lezerspodium Politiek 2

Gemeenteraadsverkiezingen

Binnenkort is het zo ver. Net als vier jaar geleden dien ik weer weloverwogen één kandidaat van één politieke partij op een formulier aan te vinken. Eerst moet ik me terdege oriënteren wat zij met ons, brave burgers, van plan zijn. Daarna kies ik gefundeerd uit de tientallen kandidaten die naar mijn gunst dingen. Een paar staren met een brede tandpasta-glimlach vanaf suffige watervaste multiplex borden, die her en der strategisch zijn opgesteld. Het is maar voor even. Over een weekje of drie, vier, komen de gemeentewerkers de zaak toch weer zuchtend afbreken. Tot dan proberen de dames en heren (of hoe druk je dat tegenwoordig ook alweer politiek-correct uit) mij te overreden om toch voorál mijn stem aan hén te geven. Hoeveel dure fotografen, spindoctors en wat al niet meer eraan te pas kwamen, hoeveel Euro's er (ping, ping) in bodemloze zakken verdwenen, hoeveel tijd er is verspild aan image building en dat soort fratsen (ping, ping), wij als gewone Jannen-met-de-petten willen dat liever niet weten!
Partijprogramma's zijn door vele mangels gehaald. Check, double- en triplecheck, want er moest eens één woordje verkeerd in staan… Ping, ping, kassa!
Ik heb me eindelijk door de resulterende woordenbrij geworsteld. Hoofdpijn, bril helemaal beslagen, 's nachts schrik ik wakker omdat mijn onderbewuste op driekwart van mijn remslaap plotseling iets snapt. De volgende dag rollen politici over de straat om de ander in een zo ongunstig mogelijk daglicht te stellen. Het aller- allerpiepkleinste foutje wordt ongenadig opgeblazen, uitvergroot tot mythische proporties. Waar of niet waar, niet interessant, zolang er maar niemand achter komt hoe de vork precies in de steel zit. Mijn zorgvuldig gevormde mening gaat in één klap de goot in. Ik orden mijn gedachten maar weer opnieuw, want de vent die zoiets heeft geflikt krijgt mijn stem dus ab-so-luut niet. Hij kan de boom in! #Hetoo!

Maar wacht even, wat zijn de dames en heren volksvertegenwoordigers straal vergeten? Juist! Zij hebben vier jaar de tijd gehad om zich te bewijzen als coalitie of als oppositie! Wat is er al die tijd gepresteerd? Waren onze huidige bestuurders goed? Dan is er toch geen reden om op een andere partij te stemmen? Ga zo door, het komt helemaal goed met onze mooie gemeente. Kon het beter? Toch een andere club de kans geven, of zal ik het nog één keer met deze lui proberen? Maar hebben ze er een puinhoop van gemaakt dan staat het waarschijnlijk al een paar jaar zo vast als een huis. Dan komt het écht niet meer op deze drie laatste weken aan. Stuivertje wisselen. Oppositie, het is jullie beurt!

Is deze mallemolen dus gewoon onzin? Afschaffen die verkiezingscampagnes, gewoon vier jaar je werk goed doen, dan weet iedereen vanzelf op wie te stemmen? Niet helemaal, het is ook nodig om de bevolking een beetje wakker te schudden. De verkiezingsopkomst moet tenslotte representatief zijn, niet dan? Als slechts een schamele 10% van de kiesgerechtigden beslist wie de komende vier jaar de scepter zwaait, dat is toch geen echte democratie. Dus ik vrees dat ik het circus lijdzaam moet ondergaan. Dan stem ik straks op de partij die ik het meest vertr… pardon, het minst wantrouw. Maar wel gebaseerd op vier jaar geen, genoeg of verkeerde daadkracht. Tenminste, in mijn ogen.

Herman Berkenveld

Lezerspodium PvdA GroenLinks

Dorpsvisie: waar staan jullie echt in het Dorpshuis/MFA debat?

Of het nu Emmen, Den Haag, Veghel of Son en Breugel is, als een gemeente een in het oog springend nieuw gebouw neerzet zoals het nieuwe Dorpshuis/MFA, dan leidt dit altijd tot grote maatschappelijke discussie. En dat is goed, gemeenschapsgeld dient nuttig te worden besteed en vooral grote gebouwen moeten in het gezicht van een dorp passen. In een dergelijk maatschappelijke discussie mogen we van politieke partijen verwachten dat ze duidelijk laten weten waar ze staan en welke afwegingen zij maken in de lastige dilemma's die in zo'n debat verscholen zitten. We moeten immers weten waar we voor kiezen.

Waarom kiest Dorpsvisie, de grootste partij in onze gemeenteraad, in de discussie over het nieuwe Dorpshuis/MFA voor het herbestemmen van het huidige kerkgebouw? Terwijl ze tegelijkertijd in haar verkiezingsprogramma zegt te kiezen voor: Son en Breugel als een groene gemeente, een financieel gezonde en onafhankelijke gemeente en een gemeente met betaalbare huisvesting voor jong en oud? Herbestemmen van het kerkgebouw is duur, niet duurzaam en beperkt gebruiksmogelijkheden.

Toen de St. Petrus' Banden Kerk in de jaren 50 van de vorige eeuw werd gebouwd was de kwaliteit van bouwen veelal laag. Van energiezuinigheid en duurzaamheid had nog niemand gehoord. Het idee afscheid te moeten nemen van het bestaande kerkgebouw doet veel mensen pijn en dat is begrijpelijk. De realiteit is dat het huidige kerkgebouw een verouderd en energieverspillend gebouw is en dat de mogelijkheden om verschillende gebruikers daarin een plek te geven beperkt zijn. Zou dit wel gebeuren, dan worden gebruikers waarschijnlijk opgezadeld met hoge stookkosten.

Het herbestemmen van het kerkgebouw is tevens een gemiste kans in het belangrijkste verkiezingsthema van dit jaar: hoe zorgt de gemeente voor voldoende betaalbare huurwoningen voor jong en oud in het dorp. Op het moment worden mensen gedwongen het dorp te verlaten door een gebrek aan huurwoningen met een huur tussen de 500 en 1000 euro. De bouw van een nieuw dorpsgebouw kan de gemeente ruimte maken voor betaalbare huurwoningen in het centrum. Dit komt de levendigheid ten goede en biedt tegelijkertijd de mogelijk om een deel van de bouwkosten terug te verdienen.

Toen Dorpsvisie vanaf 2010 zelf de kans had verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van het Dorpshuis/MFA mondde dit uit in een echec. Twee jaar geleden klapte de Dorpsvisie coalitie. En ook nu dreigt Dorpsvisie het debat in een zompig moeras te veranderen en een molensteen om de nek van het dorp te leggen. Het niet tonen van een heldere visie en durf door de politiek kan leiden tot financiële en bestuurlijke chaos voor het dorp.

Albert-Jan Pomper
PvdA-GroenLinks Son en Breugel

Lezerspodium CDA

Onaangename financiële verrassing!

Tijdens het begrotingsdebat heeft het CDA gewezen op de verslechterde financiële situatie van de gemeente. Er is door het college een tekort gemeld van bijna 250.000 euro over 2017 en het vooruitzicht voor 2018 is niet veel beter. Veel uitgaven en investeringen zijn immers boekhoudkundig naar 2018 geschoven. Het tekort is in werkelijkheid dus nog groter. Maar er zal toch ooit met echte euro's betaald moeten worden? En wist u dat de reserves ook nog eens flink geslonken zijn, terwijl we er ooit zo gezond voorstonden? Helaas, het wordt nog erger, want de kostenstijgingen zijn bewust te laag ingeschat. Kortom, er dreigt een onaangename financiële verrassing te komen, voor u, kiezer. Want het tekort moet natuurlijk door u worden betaald! De huidige coalitie beweert dat er niks aan de hand is. Wij delen hun optimisme niet. U heeft recht op een eerlijk verhaal. U kunt maar beter beginnen met sparen.

Aan het mooi weer spelen van de huidige coalitie moet een einde worden gemaakt. De ruimte voor investeringen en nieuw beleid moet realistisch worden afgebakend. Want de centen van de gemeente zijn uw centen! Het CDA kiest voor een financieel gezond Son en Breugel! Het CDA staat voor een betrokken betrouwbaar bestuur.

Camille Limpens, lijsttrekker CDA Son en Breugel.

12 / 20

Geloofsgemeenschap Sint Petrus' Banden, Son
Tot nader order vinden de vieringen plaats in de Sint Genoveva-kerk in Breugel.
Woensdag 7 maart: In het kader van de oecumenische activiteiten in de Veertigdagentijd:
18.00 uur: sobermaaltijd in de Protestantse kerk, Zandstraat 26
19.00 uur: Vespers (zelfde locatie)
Donderdag 8 maart: In het kader van de oecumenische activiteiten in de Veertigdagentjd:
20.00 uur: Film 'Silence' ('De Stilte') in de Protestantse kerk, Zandstraat 26.
Deze film is door de beroemde regisseur Martin Scorsese gemaakt naar het gelijknamige boek van Shusaka Endo.
Zaterdag 10 maart 18.30 uur: Eucharistieviering collecte Bisschoppelijke Vastenactie
Zondag 11 maart 09.30 uur: Peuter- en kleuterviering in het Parochiebureau, Kerkplein 7
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Gregoriaans koor. Collecte Bisschoppelijke Vastenactie
intenties: Frits en Doortje Maas-de Bijl, Miny Driessen-Aarts, Marinus van Dinter (1e jaargetijde), Nico de Jongh, Rein Biegel, Jan Verheijden, Karel van de Ven, Cilia Hoonhout-Schöll, Truus van Bussel-Franssen, Jo Cleophas, Lieke Braam-van Dieren.
Woensdag 14 maart In het kader van de oecumenische activiteiten in de Veertigdagentijd:
17.00 uur: Solidariteitsmaaltjd in het Parochiecentrum De Goede Herder, Mgr. Bekkersplein 1, Sint-Oedenrode; opgave deelname bij het                 Parochiesecretariaat, tel. 0413 - 47 77 41.
19.00 uur: Vespers in de Sint Martinuskerk, Kerkplein 47 a, Sint-Oedenrode.
Zaterdag 17 maart Geen Eucharistieviering

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Donderdag 8 maart 18.15 uur: Rozenhoedje
18.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zaterdag 10 maart 18.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Rob van Stuivenberg
Intentie: Petra Hulsen en An Hulsen, ouders Beniers-Gevers, overleden ouders Dekkers-Renders
Zondag 11 maart 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor
intentie: Harrie en Tonny Swinkels-Reloe, Ietje van Dinther-Raeven, Lies Sanders-van den Boogaart, Truus van den Tillaart, Jan Overzee
Donderdag 15 maart 18.15 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zondag 18 maart 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst
intentie: Jan Streur, Jeanne van de Wijdeven-van Erp, Kitty Lagraine-Konings, Gerard Lenting, Annie van der Eerden-van Sleuwen, Frans Swinkels.

Martinuskerk (centrum)
Zaterdag 10 maart 18.30 uur: Eucharistieviering met Volkszang.
Intenties: Jan Vermeltfoort (maanddienst), Toon Kapteijns (maandienst), Maria van der Kallen – Kapteijns (maanddienst) en Sjaak van der Kallen, Toon en Anna de Korte – van Kempen, Erna van Dyck.
Zondag 11 maart Vierde Zondag van de Veertigdagentijd – Zondag Laetare - Vastenactie 09.30 uur: Eucharistieviering met Het Martinuskoor.
Intenties: Rogier Coolen, Gijs de Laat (maanddienst), Harrie Vos (maanddienst), Truus Versantvoort – Verkuijlen, Sjef Versantvoort en Jean, Ties Bekkers (maanddienst), An Lathouwers (maanddienst), Jos van Rijbroek – Vervoort (maanddienst), Piet en Tonny van de Loo – Brusselers, Toon Ruijs, Martien Verhagen en Coby Verhagen – Schepens.
Zondag 11 maart 10.00 uur: Peuter/Kleuterviering in zaaltje en dagkapel van de Goede Herder kerk .
Maandag, donderdag en vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel van De Goede Herder kerk.
Dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Antonius van Padua kerk te Nijnsel.
Woensdag 14 maart 19.00 uur: Eucharistieviering in de Dagkapel van de Heilige Rita te Boskant. Eerste Noveendag van de Heilige Rita van Cascia

Filmavond Ars Longa

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag
Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag vertonen we "Vrouwenstad" van Frederico Fellini.
Een man komt terecht op een feministisch congres. Daarna gaat de fantasie op de loop met het verhaal.
De film wordt ingeleid door de filmcommissie.
Do. 8 maart om 20.00 uur
in La Sonnerie, Nieuwstraat 45
Toegang: leden € 2, niet leden € 3

Poezieavond Ars Longa

Een dichterlijke avond met DichtBij
De dichters van DichtBij stellen zich die avond aan u voor. Ze nemen u mee langs de wegen waarover hun
werk zich naar buiten schrijft. Ze gunnen u een blik op uw creatieve bron om
verbaasd vast te stellen wat voor onverwachts we daar kunnen aantreffen.
DichtBij: Catherine Witvliet, Stan Mooij, Theo Smits en Willem Berkers

Dinsdag 13 maart om 20.00 uur
in in de Lounge van de Sonnerie, Nieuwstraat 45
Toegang: gratis

Sint Antonius Nijnsel
Zondag 11 maart a.s. Eucharistieviering om 11.00 uur met Deo Favente.
Intenties: Dien Oerlemans- Vos.
a.s .Dinsdagmorgen 9.00 uur Eucharistieviering.

(PKN) in St.Oedenrode (Knoptoren):
11 maart 10.00 uur: Ds. B. Stigter + Kindernevendienst

Nieuwe combinaties scoren bij dressuurwedstrijd Sonniushof

Roni de Leijer met Ac Milan S, winnares bij de rubriek eigen paarden

Op zaterdag 3 en zondag 4 maart werd weer een dressuurwedstrijd georganiseerd bij Manege Sonniushof. Op zaterdag waren het nieuwe combinaties die de verschillende proeven wisten te winnen, op zondag waren de zusjes Van der Heijden en de zusjes Wittens zeer sterk.

Bij de klasse voor eigen pony's startte Debbie Kusters voor de eerste keer met Woudzicht's Levi, de pony van de familie Beekers die pas enkele weken op de manege staat. De eerste wedstrijd van deze nieuwe combinatie wisten zij direct te winnen met 202 punten. Meike van Diesen met Easter en Lenny Baats met Jenny eindigden als nummer 2 en 3.
De klasse voor eigen paarden werd eveneens gewonnen door een nieuwe combinatie. Na al succesvol te zijn geweest in de ponytijd is Roni de Leijer ook bij de paarden een concurrent om rekening mee te houden. Met Ac Milan S won zij haar debuut bij de paarden met de hoogste score van het weekend, 205 punten. Lisa Schreurs werd met Dante di Cadore tweede. De jury noemde ook haar een combinatie met veel potentie. Op de derde plaats volgde Danique Raaijmakers met Wilona Bell.

Bij de rubriek manegepaarden was het Esly Franken die op zaterdag zelf nog besloot mee te doen aan de wedstrijd. Dat bleek een goede keuze, want met Whitesocks S won zij de rubriek. Danielle Belmer werd tweede met Rossi S en Lindsay van de Laar, die op het laatste moment van paard moest wisselen, wist met dit voor haar vreemde paard, Evita S, toch naar een mooie derde plaats te rijden.
Zondag begon de dag met de kleinste Bixie-ruiters die, soms samen met hun ouders, hun beste beentje voor zetten bij hun dressuurproeven en allemaal met een mooie medaille naar huis gingen.

Na de Bixie was het de beurt aan de ruiters tot 16 jaar die op een paard rijden. De zusjes van der Heijden waren niet te kloppen. Jongste zus Pleun won deze keer met de eigenwijze Haflinger Bart met maar 1 puntje meer dan haar zus Jeske op Unicum S.
De rubriek manegepony's werd gewonnen door Iris Wittens op Summy, die een zeer nette proef reed en beloond werd met 190 punten. Zusje Nienke Wittens werd derde met Bambi S. Liz van Kemenade werd knap tweede met Pyrra en plaatste zich hiermee tussen de zusjes Wittens in. Britt Kuperus, Sophie van Alphen en Jolie Balde wisten de overige prijzen mee naar huis te nemen in deze grote rubriek van 20 deelnemers.

BC 't Koffertje '94

Uitslag BC 't Koffertje '94 van 5 maart 2018
A-lijn: 1 Willem Pieters & Harrie van Rijbroek 66,67; 2 Hetty van Geffen & Wil Schilder 60,42; 3 Tonnie en Ton van Acht 53,47 B-lijn: 1 Wilma van den Biggelaar & Jan Janssen 59,33; 2 Nelly Derks van de Ven & Jo Render 57,75; 3 An van Genugten & Wil van Gerwen 57,58

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Woensdag 28 februari                
Recreanten Corridor 2-Prinses Irene 6-11

Donderdag 1 maart
Corridor MW1 - Avanti MW1         7-9

Zaterdag 3 maart
KVS '17 E1 - Corridor E1                 1-2
NeCa F1 - Corridor F1                        12-11
BIO C1 - Corridor C1                         5-1
Altior E2 – Corridor E3                 7-2

Zondag 4 maart
Heumen 1 - Corridor 1                 27-16
SCMH 4 - Corridor 2                         7-13

Programma
Woensdag 7 maart                 aanvang
Recreanten Korloo-Corridor1 20.00
Be Quick MW2 – Corridor MW2 20.00

Zaterdag 10 maart
Corridor E3 – Tovido E1                 10.00
Corridor F1 – Be Quick F2                 10.00
Corridor E1 – De Korfrakkers E2 12.55
Corridor E2 – De Peelkorf E1         12.55
Corridor C1 – VVO C1                         13.50
Corridor D1 – Flash D1                         14.50
Corridor B1 – Flamingo's B2                15.50
Corridor A1 – Avanti A1                        16.50

Belangrijke winst waterpolodames Argo

Doelstelling van het dames waterpoloteam van Argo voor dit jaar staat in het teken van het inpassen van de jeugd in de hoofdselectie. Het afgelopen weekend stond de thuiswedstrijd tegen TRB-RES op het programma en het team werd voor deze wedstrijd aangevuld met 2 jeugdspeelsters van het team van trainer/coach Marijke van den Bersselaar. Naar verwachting zullen zij in de toekomst ook de dragers moeten gaan worden van het Dames 1 team, samen nog met een aantal jonge dames uit de huidige selectie. Het kwam dan ook prima uit dat Argo tegen de hekkensluiter mocht spelen, maar de wens om toch punten te pakken was wel groot. Het werd een pracht partij, waarbij het een genot was om te zien dat de jonge meiden al prima mee konden draaien onder aansturing van een aantal ervaren rotten van Dames 1. Het gejuich in het team en bij het publiek was groot op het moment dat Eline van den Berg het doel weet te vinden. Ook Puck Valize ligt in het water, ze weet net niet haar doelpogingen te verzilveren maar speelt een goede wedstrijd. Carlijn Bosma, nog geen jaar aan het waterpoloen, maakt haar eerste doelpunt en Reina vd Velden weet maar liefs 2 ballen in het net te leggen. Met een overwinning van 11-7 op TRB RES weet Argo 3 punten te behalen, maar veel belangrijker nog, er lijkt nu wel een grote stap gemaakt te zijn om de toekomst van het dames waterpolo in Sint-Oedenrode veilig te stellen. Overige doelpunten van Argo werden gemaakt door Paula Smith (4x) en Tamara Vervoort (3x)

C gemengd - Hellas-Glana 2-12
C jongens - PSV 5-6
D1 - Zeester-Meerval 1-15
Dames 1 - TRB-RES 11-7
Heren 1 - VZV Njord 5-3
Heren 2 - Nayade 11-5

Programma
Zaterdag:
DBD - D1 in ZIB te Best 16:00 uur
Aegir - C gemengd in Ir. Ottenbad te Eindhoven 16:30 uur
DBD - C jongens in ZIB te Best 16:45 uur
VZV Njord - Heren 2 in Den Ekkerman te Veldhoven 16:45 uur
Thalassa - Heren 1 in De Wissen te Helmond 17:15 uur
PSV - B1 in De Tongelreep te Eindhoven 17:55 uur

Bridgeclub ABC

Uitslagen Bridgeclub ABC dinsdagochtendcompetitie
Ronde 6, zitting 2, 27 februari 2018
1 Johan van de Laar & Peter Rotteveel 64,58 %
2 Cynthia Feekes & Gonnie van Leeuwen 58,85 %
3 Cecile Smidt & Mieke Hattink 53,65 %
4 Hannelies Koudstaal & Toni Rotteveel 52,60 %
5/6 Issy Abram & Maud Gerritsen 46,88 %
5/6 Dicky Kreukniet & Matty Ribberink 46,88 %

Uitslagen Bridgeclub ABC dinsdagavondcompetitie
Ronde 6, zitting 4, 27 februari 2018
Lijn A
1 Johan van de Laar & George Punt 63,00 %
2 Reinier Gerritzen & Jeske Koop 54,58 %
3 Hannelies Koudstaal & Mary Boin 54,00 %
4 Toni Rotteveel & Peter Rotteveel 53,33 %
5 Rietje Miedema & Dini Pijnenburg 51,50 %
Lijn B
1 Rosita van Rooij & Truus van Vugt 60,03 %
2 Piet Swinkels & Peter Linke 58,92 %
3 Jan Vrensen & Wim Stierum 56,44 %
4 Ton Waanders & Bert van Boxtel 51,39 %
5 Nieke Coenen & Truus Peters 50,80 %
Lijn C
1 Henny Sanders & Eric van den Hurk 71,09 %
2 Ingrid Koelman & Monique Hoevenaars 56,15 %
3 Gerry Straalman & Brigitte van der Leur 56,11 %
4 Ton de Wit 2 & Monique Teulings 51,19 %
5 Nini Veenstra & Guus Veenstra         48,85 %

Argo Zwemmen

Afgelopen zondag hebben 9 zwemmers van de Wedstrijdgroep in zwembad De Wiemel in Deurne deelgenomen aan de 5e Solo wedstrijd.
Tijdens deze wedstrijd hebben zij 3 keer een 1e plaats, 3 keer een 2e plaats en 2 keer een 3e plaats behaald. Daarnaast werden er 8 persoonlijke records gezwommen.

Mooie tijden voor de jeugd tijdens lange afstandszwemmen

Nienke Versteegen geholpen door haar bordjes draaiers

Vijf zwemmers van DBD hebben afgelopen zondag in Veldhoven deelgenomen aan de LAC, een wedstrijd voor lange afstanden. De familie Van Dijk zwom de 1500 meter vrije slag en de familie Versteegen de 800 meter vrije slag. Hierbij liet de jeugd de ouders zien hoe het moet.
Bobby van Dijk werd namelijk bij de heren 1500 meter vrij eerste en behaalde de beste tijdsverbetering. Hij verbeterde zijn tijd met bijna anderhalve minuut. Zijn vader Wout behaalde de zesde plaats.
Tim Versteegen werd eerste bij de heren 800 meter en verbeterde zijn tijd met 13 seconden. Hij ging met zijn tijd voor het eerst onder de 10 minuten. Zijn zus Nienke tikte ruim een minuut later aan en werd daarmee eerste bij de dames 800 meter. Zij verbeterde haar tijd met 26 seconden. Hun moeder, Ingrid, evenaarde haar persoonlijke record en werd daarmee derde.

Hockey Keepers Clinic

Op woensdag 14 maart is er van 19.00 uur tot 21.00 uur een keepers clinic bij HTC Son
Locatie, sportvelden HTC Hockey in Son en Breugel
Wil jij Pirmin Blaak de keeper van het Nederlands hockey elftal in actie zien?
Kom dan op woensdagavond 14 maart naar HTC!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Marjolein Jussen: 06-41839309 marjolein.jussen@gmail.com
of Marscha Berghuis : 06-43434320 marschabrouwer@gmail.com

Ook zin om (weer) te gaan hockeyen? Train 1 maand gratis mee! voor meer informatie kijk op www.htcson.nl

Inloop Bridgeclub De Beckart

Uitslag 1 maart
1..Riet vd Laar en Fried vd Laar 55.83%; 2.Tineke Klomp en Nel Dielemans 51.11%[ 3.Hilda vd Kaden en Lena v Acht 49.72%. Ook meespelen in De Beckart op donderdagmiddag?
Info 0414 474297

Bridgeclub Son

Uitslag Bridgeclub Son 28 februari
Woensdag avond in Braecklant.
1 Agnes en Gerard Obbema                                         64,06 %
2 Koos Jansen en Lenie Theuns                                 56,77 %
3 Mia en Harry van Rooy                                                 54,69 %

Nieuwe rugtassen voor de F jeugd De Corridor

In het begin van de zaalcompetitie heeft Carlo Oomes (Oomes advocaten) de gehele F-jeugd voorzien van nieuwe rugtassen. De korfbalvereniging "De Corridor" wil het advocatenkantoor Oomes via deze weg van harte bedanken.

Programma SBC jeugd 10 maart
        
Thuisteam Bezoekers Vertrek Aanvang
SBC JO 19-1 - Hapert JO 19-1        15:30
SBC JO 19-2 - Sarto JO 19-2        15:15
SBC JO 19-3 - Best Vooruit JO 19-4        15:15
SBC JO 19-4 - Taxandria JO 19-3        15:15
RPC JO 17-1 - SBC JO 17-1 13:30 14:30
SBC JO 17-2 - Unitas '59 JO 17-3        15:15
SBC JO 17-4 - Dommelen JO 17-2        15:15
FC Eindhoven AV JO 17-3 - SBC JO 17-5 13:45 14:45
DBS JO 17-4 - SBC JO 17-6 13:00 14:00
DVS JO 15-1 - SBC JO 15-1 12:15 13:15
EFC JO 15-1 - SBC JO 15-2G 11:30 12:30
SBC JO 15-3 - RKVVO JO 15-3        11:45
SBC JO 15-4 - Beerse Boys JO 15-2        13:15
SBC JO 15-5 - Dommelen JO 15-3G        13:15
SBC JO 15-6 - VRIJ        
SBC JO 15-7G - Oirschot Vooruit JO 15-4        13:15
SV Budel MO 15-1 - SBC MO 15-1 11:45 12:45
SBC JO 13-1 - DBS JO 13-1        11:45
DVS JO 13-1 - SBC JO 13-2 12:15 13:15
SBC JO 13-3 - Unitas '59 JO 13-3        11:45
S.C.I. JO 13-2 - SBC JO 13-4 10:15 11:15
RKSV Heeze JO 13-3G - SBC JO 13-5 08:15 09:15
SBC JO 13-6 - WODAN JO 13-4        11:45
SV Valkenswaard JO 13-6 - SBC JO 13-7 10:30 11:30
SBC MO 13-1 - RKDSV/EDN'56 MO 13-1        11:45
SBC JO 12-1 - DVS JO 12-1        11:45
SBC JO 11-1G - TGG JO 11-1        10:15
SBC JO 11-2G - Beerse Boys JO 11-1        10:15
Dommelen JO 11-2 - SBC JO 11-3 09:15 10:15
Riethoven JO 11-2 - SBC JO 11-4 10:00 11:00
SBC JO 11-5G - RKSV Nuenen JO 11-3        10:15
Rood Wit Veldhoven JO 11-3 - SBC JO 11-6G 09:15 10:15
SBC JO 11-7 - DBS JO 11-4        10:15
DBS JO 11-13 - SBC JO 11-8G 08:00 09:00
EMK JO 11-5G - SBC JO 11-9 09:15 10:15
WODAN JO 11-7 - SBC JO 11-10 09:15 10:15
ODC JO 11-5 - SBC JO 11-11G 08:00 09:00
SBC JO 10-1 - Best Vooruit JO 10-1        10:15
Jong Brabant JO 9-2 - SBC JO 9-1 08:00 09:00
SBC JO 9-2G - RKVVO JO 9-1        09:00
SBC JO 9-3G - EMK JO 9-1        09:00
Nevelo JO 9-3 - SBC JO 9-4 08:00 09:00
FC Eindhoven AV JO 9-4 - SBC JO 9-5G 08:15 09:15
DBS JO 9-7 - SBC JO 9-6 08:00 09:00
SBC JO 9-7 - Essche Boys JO 9-2        09:00
Hapert JO 9-3 - SBC JO 9-8 09:15 10:15
SBC JO 9-9G - DBS JO 9-9        09:00
SBC JO 9-10G - Hapert JO 9-5M        09:00
SBC JO 9-11G - DVS JO 9-4        09:00
OJC Rosmalen JO 8-2 - SBC JO 8-1 09:15 10:15
SBC JO 8-2 - Tongelre JO 8-1        09:00
FC Eindhoven AV JO 8-6 - SBC JO 8-3G 08:15 09:15
SBC G 1G - SV Valkenswaard G 1        13:15

Nijnsel reist af naar Vianen

De Beer uit Siberië is terug in zijn hok, naar het schijnt, en daarom ziet het er alleszins naar uit dat we zondag weer eens kunnen voetballen. Dat spel met twee goals en een bal. Nijnsel 1 reist af naar Vianen waar zij wordt opgewacht door de lokale voetbalclub Vianen Vooruit.

In 1770 gingen de armste bewoners van Cuijck huisjes bouwen op de woeste heidegrond net buiten het dorp en dat aantal groeide uit tot 1265 inwoners nu. Dat is de helft van Nijnsel, maar zondag om half drie is het toch gewoon elf tegen elf.

De gastheren beschikken over een stugge ploeg, dat zagen we destijds in Nijnsel. Met velen achter de bal en gokken op de snelle counter. En als er eenmaal een voorsprong is dan wordt vaak met succes het spel dood gemaakt. Een tactiek die in het begin van de competitie nog niet zo lukte, maar voor de gasten inmiddels wel een mooie plek in het linkerrijtje heeft opgeleverd. Nijnsel heeft deze weg meer andersom afgelegd en wil nu toch serieus punten gaan pakken. Het scorend vermogen blijft nog wel wat achter, maar goed, alle neuzen staan in Nijnsel nog steeds de goede kant op en er zijn nog voldoende punten te behalen, daar zijn er ook een aantal van nodig. De competitie is pas net over de helft. Laten we hopen dat de geelblauwen nu snel in het ritme komen; er is de afgelopen weken wel fanatiek getraind en dat zou net het verschil kunnen maken.

De brigade van Arno, Marc, Ton en Lianda hopen aanstaande zondag ten westen van Cuijck en ten zuidoosten van Beers, aan de andere kant van de A 73, weer veel trouwe Nijnsel supporters te mogen begroeten. Deze steun blijft elke zondag hard nodig en wordt door het team en de begeleiding zeer op prijs gesteld.

HV Apollo

Uitslagen
Apollo HS1 - Blerick HS1         24-18        
Apollo HB1 - Niobe HB1                20-39
De Sprint D2 - Apollo D1         5-16
Apollo DB1 - HVM/Goodflooring HMC DB1 19-10
Apollo DS1 - VESPO DS1         28-22
De Sprint DS3 - Apollo DS2         19-10
HBS HS1 - Apollo HS3                25-15
Apollo HS2 - Olympia'89/DOS'80 HS2        23-25
Apollo HC1 - De Sprint HC1         18-33

Programma
07 maart
20:30 uur De Beuk HS1 - Apollo HS2
10 maart
11:10 uur Apollo DB1- DOS'80/Olympia'89 DB1
12:10 uur Apollo D1 - MHV'81 D2
13:30 uur Bergeijk HC1 - Apollo HC1
20:30 uur Apollo HS1 - Vlug en Lenig HS2

11 maart
11:00 uur K.P.J. Beek en Donk HB1 - Apollo HB1
13:00 uur Lido HS1 - Apollo HS3
13:40 uur handbalshop.nl Witte Ster/Tachos HS2 - Apollo HS2
16:15 uur Apollo DS1 - PSV Handbal DS3
17:40 uur Apollo DS2 - VHC '13 DS2

RKVV Nederwetten

Programma
Vrijdag 9 Maart
Nederwetten Veterinnen - RKSV Heeze Veterinnen aanvang 19.30 uur

Zaterdag 10 Maart
Nederwetten Vet - EMK Vet aanvang 16.30 uur

Zondag 11 Maart Nederwetten 1 - Ollandia 1 aanvang 14.30 uur
Nederwetten 2 - Geldrop 7 aanvang 12.30 uur
Nederwetten 3 - Braakhuizen 9 aanvang 10.00 uur
Best Vooruit 10 - Nederwetten 4 aanvang 10.00 uur
Nederwetten 5 - RKGSV 3 aanvang 10.00 uur
Beerse Boys Vr 3 - Nederwetten Vr 1 aanvang 10.00 uur
Rood Wit V Vr 1 - Nederwetten Vr 2 aanvang 12.00 uur

SBC Senioren
Uitslagen
Zondag 4 maart
Alle wedstrijden werden afgelast.

Programma
Zondag 11 maart
SBC 1         - ELI 1                14.30 u
SBC 2         - Bladella 2         12.00 u
EMK 2        - SBC 3         11.00 u
RKDSV 3        - SBC 4         11.00 u
SBC 5         - Pusphaira 3         10.00 u
Acht 4         - SBC 6         10.00 u
SBC 7         - Brabantia 11         13.00 u
SBC 9         - Wilhelmina Boys 10 13.00 u
SBC 11        - Woenselse Boys 10        11.00 u
Nieuw Woensel 8 - SBC 12         14.30 u
SBC VR1        - Hoogeloon VR1        11.00 u
SBC VR2        - Ollandia VR2        10.15 u

Sonse Zaalvoetbal competitie

Uitslagen speelronde 3:
Sportcafé Expreszo - Rovers Timmerwerk 5-0
Witlox tegel        - Nietbang United 22-1
Hurkmans        - Imazighen United 7-3
Spierings / Bergmans - Vrij

Stand 3 maart :
1. Witlox tegel        2-6
2. Sportcafe Expreszo 2-6
3. Spierings / Bergmans 2-6
4. Hurkmans        3-6
5. Rovers Timmerwerk 3-3
6. Imazighen United 3-0
7. Nietbang United 3-0

Programma speelronde 4 10 maart
18:00 Sportcafe Expreszo – Witlox tegel
18:45 Nietbang United – Spierings / Bergmans
19:30 Rovers Timmerwerk – Imazighen United
         Hurkmans – Vrij

20 / 20