DeMooiSonenBreugelkrant

1 mei 2019

DeMooiSonenBreugelkrant 1 mei 2019


Foto: Adrie Neervoort

Vrijheid is een kostbaar goed waar zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid, het is goed om dat te blijven beseffen. Nederland is een vrij land, hier is men vrij om te denken en kan men zich uiten op de manier waarop eenieder dit wil.

Op 4 mei wordt in Son en Breugel tijdens de Nationale Herdenking de Nederlandse oorlogsslachtoffers herdacht bij de vijver aan de Europalaan herdacht. Op 5 mei wordt de bevrijding gevierd.

Foto: Wil Feijen

Jaargang 4 • Week 18 • 1 mei 2019

Op bedevaart naar Lourdes

Foto: Ingezonden

Lourdes in Zuid-Frankrijk is de grootste Maria bedevaartsplaats van Europa. Miljoenen pelgrims uit tal van landen over de hele wereld gaan elk jaar naar de beroemdste grot van Frankrijk: de Grot de Massabielle. Lourdes is een plaats waar hemel en aarde elkaar raken.

De Nederlandse Lourdesbedevaart voor zieken (N.L.Z.) organiseert al sinds 1928 in samenwerking met het huis voor de Pelgrim bedevaarten naar dit prachtige Maria-oord. U kunt daar deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door de stad en een uitstapje naar de Pyreneeën. Indrukwekkend zijn de grote internationale plechtigheden waaronder de dagelijkse lichtprocessie en de H. Mis aan de Grot. Daarnaast is Lourdes een gezellig stadje met veel winkeltjes en terrassen. U verblijft in een van de beste hotels.

De N.L.Z gaat in mei en september zowel met het vliegtuig als met de bus op bedevaart. Heel bijzonder is de 9-daagse busreis. Dit is een bedevaart met een toeristisch karakter, een reis met meerwaarde! Er worden onderweg mooie plaatsen bezocht, waaronder Metz (kathedraal Saint-Étienne), Nevers - waar Bernadette ligt opgebaard en Beaune (Hospice uit de 15e eeuw). Er is ook een 8-daagse reis per nachtbus en een zorgbus.

Belangstellenden uit de regio Best, Eindhoven, de Kempen kunnen geheel vrijblijvend contact opnemen met Jos van der Heijden, hij is al vanaf 1977 vrijwilliger van de N.L.Z 06-18618903. Hij kan u informeren over alle bedevaarten met de bus en met het vliegtuig, de kosten en de wijze waarop u zich kunt aanmelden. U kunt ook contact opnemen met het Huis voor de Pelgrim in Maastricht 043-3215715

Bijdrage zorgverzekeraar CZ
Cliënten van CZ met een medisch indicatie kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een korting op de reissom

Themabijeenkomst Vrijwillige Inzet Goed Geregeld

Vrijwilligers zijn belangrijk voor uw organisatie. Misschien is uw organisatie zelfs volledig afhankelijk van de vrijwillige inzet van mensen. Hoe zorgt u ervoor dat mensen hun tijd willen (blijven) steken in uw organisatie? Het goed regelen van zaken voor vrijwilligers is voor organisaties dé basisvoorwaarde om vrijwilligers succesvol hun werk te laten doen.

Goed regelen op papier, maar vooral in de praktijk. Wat betekent dat 'goed regelen' concreet? En wat levert dat úw organisatie op? Tijdens deze themabijeenkomst 'Vrijwillige Inzet Goed Geregeld' maakt u in het eerste deel van de avond kennis met de vernieuwde Zelfevaluatie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld van Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), de landelijke belangenbehartiger van het vrijwilligerswerk. Deze Zelfevaluatie is een handige checklist waarmee organisaties samen met hun vrijwilligers in kaart kunnen brengen wat er goed gaat en wat er beter kan.

Het tweede deel van de avond bestaat uit uitleg over de Vrijwilligerspolis. Deze collectieve verzekering is door de gemeente afgesloten voor alle vrijwilligers. Dit deel wordt verzorgd door dhr. Wouter Smith van Vrijwilligersnet Nederland.

Na deze avond weet u:
1. Wat de basis is van een goed vrijwilligersbeleid
2. Welke effecten goed vrijwilligersbeleid heeft op uw vrijwilligers
3. Hoe u kunt werken met de Zelfevaluatie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld
4. Wat de Vrijwilligerspolis biedt voor uw organisatie

Voor wie
Voor vrijwilligersorganisaties die nieuwsgierig zijn naar hoe ze de inzet van hun vrijwilligers (nog) beter kunnen regelen. Of u al veel heeft geregeld, of juist nog weinig; u bent van harte welkom.

Door wie
De thema-avond wordt verzorgd door Marieke van Eijk en Ismene Borger van het steunpunt vrijwilligerswerk bij de LEVgroep en gecertificeerde adviseurs Goed Geregeld van Vereniging NOV. Met medewerking van dhr. Wouter Smith van Vrijwilligersnet Nederland.

Informatie
De thema-avond wordt gehouden op 14 mei van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur in Aardappeleterssteegje 3 in Nuenen. Op aanvraag kan deze thema-avond ook in andere gemeenten georganiseerd worden. De thema-avond is gratis voor iedereen die met vrijwilligers werkt in Nuenen en Son & Breugel.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via www.lerenmetlev.nl. Vermeld a.u.b. welke organisatie u vertegenwoordigt en welke rol u heeft.

Kraam voor Kenia

Foto: Ingezonden

De communicanten van Son & Breugel en Sint-Oedenrode hebben zaterdag 27 april hun oude speelgoed verkocht op de Koningsmarkt in de Gentiaan. Dit deden ze voor een het goed doel 'de Oda school voor blinde en slechtziende kinderen in Kenia'.

De kraam stond bom vol met allemaal leuke en 'bijzondere' spulletjes. Achter de kraam stond Sanne, de topverkoopster en de kassa werd bediend door Jonathan en David, de rekenmeesters.

Dit gaf hun ouders de mogelijkheid om zelf lekker te genieten van hun vrije dag. En zoals iedereen weet, komt na de regen ook een beetje zonneschijn en daarmee gelukkig ook nog genoeg bezoekers om de markt levendig te houden.

Een besluit dat vragen oproept

Frits Helders stopt als voorzitter van Dorpsvisie

Foto: Wil Feijen

Vanaf 2010 is Frits Helders voorzitter van Dorpsvisie, in zijn periode als voorzitter ging zijn partij van twee naar zes zetels. Volgens Frits is dit de verdienste van een groep enthousiaste mensen in combinatie met een 'goed gevoel' binnen de partij.

Redacteur: Adrie Neervoort

Positieve energie
De laatste jaren is volgens Frits dit gevoel afgenomen. "Ik doe dingen als vrijwilliger. Als je die dingen doet dan wil je dat doen voor het dorp en de gemeenschap en dan krijg je daar positieve energie van. Dat is de reden waarom ik bepaalde dingen doe en waarom ik het leuk vind om vrijwilligerswerk te doen. Maar het gaat fout als het leidt tot negatieve energie en dat heeft niet alleen met mensen te maken, maar ook met wat je ziet wat er in het dorp gebeurt. Daarbij hou ik niet van spelletjes en achterkamer politiek."

Polarisatie
Volgens Frits is de manier waarop nu gecommuniceerd wordt iets dat hem stoort. Het gaat niet meer over de inhoud. Het gaat meer over politieke correctheid en de schuld bij een ander neerleggen. "Dit leidt niet tot zaken die voor het dorp en zijn inwoners belangrijk zijn, het leidt alleen maar tot polarisatie." Kijk nou eens waar wij al jaren met elkaar over discussiëren, je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Communiceren heeft alleen maar zin als dat leidt tot een bepaald compromis met een oplossing.

Quote: Een stapje terug is misschien wel een stap vooruit

Compromis
Het is jammer dat er nu ook weer mensen op een partij hebben gestemd en teleurgesteld zijn daarover. Om het feit dat van het verkiezingsprogramma simpelweg niets terecht komt. Programma's liggen vaak niet zover van elkaar af. Maar de uitvoering van de programma's heeft met mensen te maken. Bij deze mensen zit zoveel frustratie, teleurstelling dat zij weigeren om tot een compromis te komen."

Veranderen
Frits heeft als voorzitter geprobeerd binnen zijn partij en de lokale politiek deze onderwerpen te veranderen en een halt toe te roepen. Dit is hem niet gelukt, mede doordat er geen bereidheid was daarvoor. Hij geeft aan dat het misschien voor de hand ligt dat hij het alleen over Dorpsvisie heeft, maar dat is niet zo. Mensen praten in het geheel veel, maar luisteren niet meer naar elkaar. De maatschappij is veranderd, hierdoor zouden wat hem betreft organisaties anders georganiseerd moeten worden. "We zien nu dat er op papier veel democratische besluiten worden genomen, maar in de praktijk gebeurt dat gewoon niet." Veel mensen binnen een orgaan gebruiken volgens Frits hun positie te veel als machtspositie.

Respect
Bij Dorpsvisie waren er na de grote verkiezingswinst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 interne problemen ontstaan. Problemen die voor onrust zorgden binnen Dorpsvisie. Ondanks de signalen en de geruchten bleek Dorpsvisie in staat om de onvrede binnenkamers te houden. Er werd veel gevraagd van het bestuur en de leden. Duidelijk was dat er binnen de partij anders werd gedacht over verschillende belangrijke zaken. Ook Frits had zo zijn ideeën over de politieke koers en toekomst van zijn partij. Hij was ook voorzitter en respecteerde de afspraken die binnen zijn partij waren gemaakt.

Stoppen
Toch heeft hij nu besloten om te stoppen als voorzitter van Dorpsvisie. Niet zoals hijzelf zegt uit onvrede of frustratie, maar om plaats te maken voor nieuwe ideeën en natuurlijk een andere voorzitter. "Dorpsvisie heeft een aantal nieuwe enthousiaste bestuursleden, zij kunnen aan de slag met de veranderingen binnen de partij." Frits heeft er vertrouwen in dat deze mensen ervoor gaan zorgen dat er veranderingen gaan plaatsvinden binnen Dorpsvisie. Misschien ook daardoor binnen de politiek in Son en Breugel en daar maakt hij graag plaats voor.

Stapje terug
Dat Frits stopt als voorzitter moet dus wat hem betreft gezien worden als dat hij gelooft in alles waar Dorpsvisie voor staat. "Een stapje terug van mij is misschien wel een stap vooruit voor Dorpsvisie", aldus Frits.


'Oppositie en coalitie lijnrecht tegenover elkaar?'

Kunnen we een heel mooi welles nietes spelletje maken naar aanleiding van alle commotie en berichten in de afgelopen week? Zeker! Maar dat gaan we niet doen. Want wij geloven dat op inhoud de verschillen helemaal niet zo groot zijn en met goede wil te overbruggen. Persoonlijke discussies en persoonlijke pijlen richten op het college of één wethouder is zonde van één ieders tijd.

Hebben we ook fouten gemaakt de afgelopen periode? Zeker! En die gaan we waarschijnlijk nog wel eens maken. Leren we van onze fouten? Absoluut! Dat betekent dat we ook binnen DorpsVISIE kijken naar hoe we ons verbeteren. Tegelijkertijd blijven we vol vertrouwen en inzet werken aan een verbeterde werkwijze van de gemeenteraad die inwoners de mogelijkheid geeft mee te praten op onderwerpen die voor hen van direct belang zijn. Daarmee maken we samen werk van een goed en betrokken bestuur in ons dorp. Wij willen onze aandacht daar op (blijven) richten.

DorpsVISIE heeft veel vertrouwen in de toekomst met vier wethouders, want de meerdere stevige dossiers verdienen alle aandacht. Zo komen we met Breugel Bruist nu tot uitvoering en ook voor de mogelijkheid voor een dorpshuis in de kerk van het centrum van Son liggen binnenkort de eerste voorstellen op tafel. Tegelijkertijd zijn er nog de uitdagingen in het sociaal domein en bereiden we ons voor op de invoering van de Omgevingswet. Wij zijn onze coalitiepartners dankbaar voor het goede overleg waarmee we tot deze nieuwe invulling met parttime wethouders zijn gekomen. Wij wensen Paul van Liempd en Jos de Bruin veel succes en kijken uit naar een goede samenwerking.

We richten ons nu volledig op onze ambities en wat we voor het dorp willen bereiken, zodat we de inwoner van Son en Breugel kunnen geven waar ze voor gestemd heeft.

Namens de fractie van DorpsVISIE,
Jelle de Jong
Fractievoorzitter

Start ombouw ventweg Eindhovenseweg naar veilig en modern fietspad

Foto: Adrie Neervoort

De aannemer start op maandag 6 mei met het omvormen van de westelijke ventweg van de Eindhovenseweg naar een modern en veilig fietspad. Later dit jaar (of begin volgend jaar) prikt dit fietspad aan de Eindhovense kant in op de Slowlane, bij de rotonde Esp. De werkzaamheden aan de kant van Son en Breugel zijn in mei en duren ongeveer vier weken. In deze periode maken de fietsers gebruik van de oostelijke ventweg.

De aanleg van deze veilige fietsverbinding vloeit voort als quick win uit de Visie Eindhovenseweg, die na consultatie van inwoners en bedrijven door de raadscommissie is besproken en binnenkort door de raad wordt vastgesteld. De gemeenteraad heeft meermalen de wens geuit dat de veilige fietsverbinding van Son en Breugel naar Eindhoven voortvarend wordt gerealiseerd.

Om de veiligheid en het gevoel van veiligheid van (jonge) fietsers die van en naar Eindhoven fietsen te vergroten, wordt het fietspad verlicht met dynamische verlichting. Dynamische verlichting is openbare verlichting naar behoefte. Op het moment dat door sensoren beweging wordt waargenomen, gaat de verlichting feller branden. Wanneer niemand wordt waargenomen dimt het licht. Op deze wijze besparen we energie.

De Slowlane
Het fietspad van de Eindhovenseweg sluit straks aan op de Slowlane, het 32 km lange fietspad dat de economische toplocaties in de regio op de snelste en meest milieuvriendelijke met elkaar verbindt. De Slowlane is een vier meter breed fietspad in rood asfalt en een eenduidige en hoogwaardige uitstraling. Het wordt een vrijliggend fietspad in het groen, dat voor een deel parallel loopt aan de snelwegen (de Fastlane). Het fietspad verbindt bedrijventerreinen en campussen, zoals het ASML, Flight Forum, de Brainport Innovatie Campus, Ekkersrijt en de High Tech Campus Eindhoven en Philips. De route voert naast de economische toplocaties ook door mooie natuur.

Een deel van de Slowlane ligt in Son en Breugel. Naast het tracé van dit fietspad op Ekkersrijt kent de Slowlane ook zogenaamde inprikkers. Dat zijn aanvoerroutes die aansluiten op de Slowlane en hebben idealiter eenzelfde uitstraling als de Slowlane.

Oplaten ballonnen binnenkort verboden in Son en Breugel

Foto: Pixabay.com

Net als veel andere gemeenten in Nederland wil ook de gemeente Son en Breugel een verbod gaan invoeren voor het oplaten van ballonnen.

Sinds 2018 is het aantal gemeenten dat een verbod heeft ingevoerd verdrievoudigd. De opgelaten ballonnen, ook de biologisch afbreekbare exemplaren, brengen schade toe aan natuur en milieu als zij daar terechtkomen. De ballonnen zorgen voor veel dierenleed doordat dieren na het eten van de ballonnen of resten daarvan kunnen stikken of verhongeren.

Behalve het dierenleed zorgen de ballonnen die terecht komen in de natuur ook voor vervuiling in een gebeid dat vaak zeer kwetsbaar is. De gemeente Son en Breugel wil het verbod opnemen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Deze wijziging zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Son en Breugel ter goedkeuring

In de omliggende gemeenten, behalve Meijerijstad, is er nog geen verbod op het oplaten van ballonnen. Kijk op https://localfocus2.appspot.com/5c7e340c7c860 welke gemeenten wel of geen verbod hebben ingevoerd.

5 / 28

Woonstichting 'thuis zet appartementencomplex De Schuyt en De Brugwachter in de verkoop

Foto: Adrie Neervoort

De woningmarkt in Son en Breugel zit al jarenlang op slot. Er wordt weinig nieuwbouw gerealiseerd en doorstroming naar een andere woning is bijna onmogelijk in Son en Breugel. De wachtlijsten zijn al jarenlang een doorn in het oog van woonstichting 'thuis, waardoor zij naar verschillende mogelijkheden kijken om nieuwe sociale woningen te realiseren.

"Het woningbeleid staat al een jaar 'on hold'. De druk wordt alleen maar groter voor de nieuwe huurders", geven Aswintha van Selm, communicatieadviseur en Paulus Oerlemans, gebiedsregisseur van 'thuis in Son en Breugel. "We zijn op zoek naar verschillende mogelijkheden om onroerend goed te verkopen, waardoor er geld vrijkomt om nieuwe sociale huurwoningen tot een maximum van 720,00 euro te realiseren. Eén van de oplossingen is het verkopen van de 73 appartementen, huurwoningen in het middensegment, in het complex De Schuyt en De Brugwachter. Deze appartementen willen we verkopen aan een investeerder die aan een aantal strenge eisen moet voldoen."

De nieuwe investeerder moet garant staan voor het beheer en verhuur van het complex, alsmede de leefbaarheid en duurzaamheid. De huurprijzen voor de zittende huurders worden voor onbepaalde tijd vastgesteld met de jaarlijkse inflatie plus maximaal 1 procent. De huidige huurders kunnen hun huis blijven huren totdat zij het appartement verlaten. Voor woonstichting 'thuis was het belangrijk dat 19 woningen als sociale huurwoning behouden blijft.

Woonstichting 'thuis heeft donderdag 25 april de huurders van het appartementencomplex De Schuyt en De Brugwachter ingelicht over de plannen. De bewoners zijn enthousiast en reageren vol lof over de plannen. "We willen het beste voor onze huurders en daar horen ook vaste afspraken bij", aldus Aswintha.

De gemeente heeft donderdag 25 april negatief gereageerd in het persbericht. "Zij hebben op de voorlopige zienswijze afgekeurd", geeft Paulus aan. "De eisen die wij stellen aan een investeerder waren nog niet bekend. We gaan nog met de gemeente in gesprek om te laten zien dat wij ons aan onze afspraken willen houden", sluit Paulus af.

Lees woensdag 8 mei een uitgebreid verhaal over deze ontwikkelingen.

6 / 28

7 / 28

8 / 28

Nieuwe eigenaren zien grote uitdaging in Restaurant Il Ponte

Sander Buitelaar (l) en Davey van Haastregt (r) in hun restaurant Foto: Wil Feijen

Na 35 jaar met veel plezier en gedrevenheid gewerkt te hebben in restaurant Il Ponte aan het Raadhuisplein in Son en Breugel, hebben Carmen Frongia en Eddie van de Wiel het stokje overgedragen aan de jonge ondernemers Sander Buitelaar en Davey van Haastregt.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Eigen 'twist'
De Eindhovenaren Sander (26 jaar) en Davey (23 jaar) willen een eigen 'twist' geven aan het restaurant, maar de warmte en het huiselijke karakter willen ze behouden. "De basis blijft hetzelfde, evenals de Italiaanse gerechten op de kaart. Maar we willen er wel onze eigen invulling aangeven. Het is niet uitgesloten dat er nieuwe gerechten toegevoegd worden aan onze menukaart", aldus Sander en Davey.

Carmen en Eddie
"Eddie is al jarenlang een goede vriend van mijn vader", vertelt Sander. Carmen en Eddie wilden na 35 jaar de zaak verkopen. "Sander en ik hebben al een paar jaar horeca-ervaring. Wij werkten alle twee als barman in Eindhoven", vult Davey aan. Ze hoorden van de plannen van Eddie, maar er ging nog niet meteen een lichtje branden dat zij de nieuwe eigenaren zouden worden van het goedlopende restaurant.

Interesse gewekt
"Als 16-jarige puber vond ik Stratumseind uitdagender in vergelijking met Son en Breugel. Door de vele gesprekken die ik had met Eddie is dit beeld totaal veranderd", geeft Sander toe. "Mijn interesse werd gewekt en ik wilde graag in Son en Breugel werken." Sander heeft jarenlang met Davey samengewerkt en zijn goede vrienden geworden. "Ik ben pas 23 jaar en heb er wel even over nagedacht of ik mijn vaste baan zou opzeggen om samen met Sander in dit restaurant te gaan werken. Toch ben ik heel erg enthousiast geworden om dit avontuur samen met Sander aan te gaan. Zo'n kans krijg je maar één keer en die moet je met beiden handen aanpakken."

Kneepjes van het vak
Inmiddels hebben Sander en Davey de afgelopen maanden de kneepjes van het vak geleerd van Carmen en Eddie. Sander is verantwoordelijk voor het afhaalgedeelte, het restaurant, de ontvangst van de gasten en het 'net iets meer doen voor de gasten'. "Ik vind het belangrijk dat de gasten zich thuis voelen als ze bij ons komen eten", geeft Sander aan. Davey werkt achter de schermen en is verantwoordelijk voor de pizza's in samenwerking met Marcello en ondersteunt Sander in het restaurant. Sander en Davey worden bijgestaan door steun en toeverlaat Marcello, de chef-kok die verantwoordelijk is voor alle andere spijzen die op de kaart staan. "Samen kijken wij er naar uit om het levenswerk van Carmen en Eddie voort te zetten", geven Sander en Davey aan.

Communicatie
"Voor Marcello is het ook even wennen. Hij heeft ruim 17 jaar samengewerkt met Carmen Eddie. Zij spraken Italiaans met elkaar en wisten precies wat ze aan elkaar hadden". Sander en Davey gaan op dezelfde voet verder, alleen de communicatie gaat in het Nederlands. Zij zijn ervan overtuigd dat zij samen met Marcello het restaurant succesvol kunnen voortzetten.

Onderscheid
De pizzaconcerns waar je pizza's kunt afhalen of laten bezorgen, schieten als paddenstoelen uit de grond. Toch willen de jonge ondernemers zich onderscheiden ten opzichte van deze zaken. "Wij serveren uitsluitend Italiaanse pizza's met een dunne bodem en rijkelijk belegd met vlees, groente en kaas. De service en sfeer en het persoonlijke contact staan hoog bij ons in het vaandel. Verder zijn wij trots op onze goede kwaliteit/prijsverhouding", geven de twee nieuwe ondernemers aan. Verder bieden de beide heren een nieuwe uitgebreidere wijnkaart aan. "We willen meer inspelen op de wensen van onze gasten, door verschillende bijpassende (huis-)wijnen aan te bieden."

Reserveren
Restaurant Il Ponte is maandag en dinsdag gesloten. De overige dagen staan Sander en Davey graag voor u klaar. Mocht u in het weekend willen komen eten, dan adviseren zij om tijdig een tafel te reserveren, via 0499-475398. "Dat voorkomt teleurstellingen."

Propellers DC3 - Dakota houden de vrijheid levend

Maquette van het kunstwerk met de propellers Foto: Martien Leenders

Dorpsgenoot Martien Leenders is geboeid door de Tweede Wereldoorlog, met name Operation Market Garden heeft zijn speciale belangstelling. DeMooiSonenBreugelKrant praat met hem over zijn fascinatie voor deze periode, over hoe die belangstelling is ontstaan, hem creatief houdt en op nieuwe ideeën brengt zoals zijn laatste project 'Remember the DC3.'

Redacteur: Arjen Strik

Speciaal kunstwerk
"Deze Grand Old Lady hielp destijds mee in de strijd om onze vrijheid terug te krijgen", vertelt Martien. Nu, bij de komende herdenking van 75 jaar Market Garden heeft Martien een speciaal kunstig ontwerp gemaakt om te voorkomen dat de DC3, ook wel Dakota genoemd, vergeten wordt. Een verhaal over heroïek, techniek en historie.

Onvergetelijke indruk
"Ik was zeven jaar toen onze bevrijding begon. Ons gezin woonde op een boerderij in Mariahout. Op die bewuste zondag 17 september 1944 was ik met mijn oudere broers vroeg opgestaan en richting Veghel vertrokken om zilverpapier te verzamelen", begint Martien zijn verhaal." De geallieerde vliegtuigen gooiden op grote schaal zilverpapiersnippers uit hun vliegtuigen om zo het Duitse radar te misleiden en niet een gemakkelijke schietschijf te worden voor hun luchtafweergeschut. "Na een stevige wandeltocht waren we bijna in Veghel toen we opeens vier parachutisten uit een DC3 zagen springen die in een mum van tijd, na hun landing, de brug daar bezetten. Nadat we weer in Mariahout terug waren, was de lucht vol met vliegtuigen die uit Son kwamen. Daar hadden ze parachutisten gedropt en ook gesleepte gliders (houten zweefvliegtuigen beladen met zwaar materieel) losgekoppeld. Daarna vlogen ze weer terug naar Engeland. Van een vriend, die ooggetuige was, hoorde ik later dat hij op de Sonse Heide die middag honderden parachutes naar beneden zag komen. Als dikke grijze sneeuwvlokken dwarrelden zij in de lucht, vergezeld met het zware geluid van ronkende vliegtuigmotoren en mitrailleurvuur."

Parachutes
Een gebeurtenis die een onvergetelijke indruk op Martien heeft gemaakt. Waarschijnlijk is daar later zijn fascinatie voor de parachute als kunstobject vandaan gekomen. Bij de herdenking van zeventig jaar Operatie Market Garden in 2014 was Martien de ontwerper van de 17 parachutes die her en der in deze gemeente geplaatst werden om de herinnering levend te houden. Bij het maken kreeg hij assistentie van zijn kameraden van Ars Longa en het HOi-huis. Ook dit jaar bij de herdenking van 75 jaar Market Garden worden de parachutes weer van stal gehaald. "We zijn nu bezig de versleten bekleding van de valschermen te vervangen door polyester parachutestof. Er is zelfs al belangstelling van diverse oorlogsmusea voor een aantal exemplaren."

Eerbetoon Dakota C47
Martien was laatst op bezoek bij Wim Roberscheuten van Metaal Recycling Son. Het bedrijf was betrokken bij de demontage van het beroemde Dakota-toestel dat gebruikt zou worden als decorstuk in de musical 'Soldaat van Oranje', in 2010. Op weg naar het theater botste de oplegger, met de DC-3 erop, tegen een viaduct. De kist werd door het ongeluk onherstelbaar beschadigd. De restanten liggen nu buiten op het terrein van het recyclingbedrijf weg te roesten. Wat Martien vrijwel direct in het oog sprong waren de propellers die vrijwel ongehavend op het vliegtuigwrak pronkten. "Ik maakte een aantal foto's en eenmaal thuis begon het creatief bij me te borrelen. Ik moest wat gaan doen met de propellers van deze oorlogsveteraan, die actief geweest was in het troepentransport en het slepen van de zweefvliegtuigen, volgeladen met paratroepers, bommen, munitie, geschut, voorraad en zelfs jeeps."

Ontwerpen gemaakt
"Ik heb achter de computer talloze ontwerpen gemaakt. Uiteindelijk ben ik uitgekomen op dit ontwerp", licht Martien zijn nieuwste idee toe. Martien laat een fotobewerking zien en geeft een toelichting op het ontwerp. "Wat je ziet is het vooraanzicht van het vliegtuig waarbij prominent de twee echte propellers van de DC-3 verwerkt zijn."

Eendimensionaal beeld
Deze propellers hebben een diameter van 360 cm en een gewicht van 150 kg per stuk. Door middel van een stalen frame worden de propellers verbonden met de vleugels en de cockpit. Hierdoor ontstaat de illusie dat er een volledig vliegtuig staat, (komma)maar het is slechts een eendimensionaal beeld van de voorkant. Het frame dat de onderdelen met elkaar verbindt is Martiens eigen ontwerp en wordt vervaardigd door de vakmensen van het HOi-huis. Martien heeft al een locatie op het oog. Zijn idee is dat het kunstwerk van de Dakota C47 gedurende de maand september komt te staan langs de A50 op de geluidswal, ter hoogte van de Sonse Heide. "Een symbool dat bijdraagt aan het besef dat onze vrijheid zwaarbevochten is."

Haalbaarheid
Over de haalbaarheid van de locatie laat de gemeente Son en Breugel desgevraagd weten dat het een ambitieus plan is waarvoor overleg en toestemming nodig is van Rijkswaterstaat. "Veiligheid staat hierbij voorop. Het zou inderdaad een mooie blikvanger zijn voor Remember September, we bekijken de mogelijkheden om dit te realiseren", aldus een communicatiemedewerker van de gemeente.

10 / 28

Natuuroudercursus IVN

Weet je het nog? Op zoek naar krutjes, eikels en kastanjes? De bast van een grove den voelen? Kleine beestjes scheppen uit de Dommel en zelf nat worden? Brandnetels plukken of waterpeper proeven? Luisteren naar de fietspomp van het koolmeesje. Verwondering voelen over een rups die in een wonderschone vlinder verandert?

Kinderen leren met al hun zintuigen. Niet alleen door te lezen en te luisteren, maar vooral door te voelen, te ruiken, te beleven en te doen. IVN Son en Breugel vindt het daarom belangrijk dat kinderen niet alleen in de klas, maar juist ook buiten de klas kennis kunnen maken met de natuur en het milieu. Spelen in de natuur is leuk en gezond en je leert het beste over de natuur als je er middenin staat!

Wat zijn Natuurouders?
Natuur(groot)ouders vinden het leuk om kinderen uit een klas mee naar buiten te nemen en hen te verbazen en verwonderen over al het moois dat in de natuur te vinden is. Ook in de klas zijn Natuurouders welkom voor natuuronderwijs. Zij laten leerlingen de natuur op zijn mooist ervaren. De leerkracht blijft wel altijd verantwoordelijk voor de les. Op deze manier brengen Natuurouders hun eigen betrokkenheid bij de natuur over op kinderen.

Met de cursus krijg je
- plezier en verwondering voor de natuur terug
- de kans om de schoolklas van je (klein)kind de natuur te laten beleven
- cursusmateriaal als inspiratie
- Verwondering en plezier om samen met de kinderen de natuur te beleven
- Cursusmateriaal als handreiking om met de kinderen de natuur te ontdekken en te genieten van het buiten zijn.

Praktische informatie
De cursus start na de meivakantie op dinsdagavond.
- Dinsdag 7 mei - Spoorzoeker
- Dinsdag 14 mei - Bodemdiertjes
- Dinsdag 21 mei – Excursie "Waterdiertjes"
- Dinsdag 4 juni - Waterleven
- Dinsdag 11 juni – Excursie optioneel in overleg met cursisten

Alle avonden beginnen om 19:45 (inloop vanaf 19:30) en eindigen om 22:00 uur in het IVN gebouw, Sint Genovevastraat 37 in Breugel.

Kosten
De cursus is gratis voor IVN leden. Niet leden betalen € 25,00, dit is inclusief alle cursus materialen, koffie en thee.

Voor meer informatie en aanmelden kun je een mailtje sturen naar: natuurouders@ivn-senb.nl of bellen naar 06-38788722.

Ouderen in het Sonnetje

Foto: Joop de Haas

De zon is besteld, de stoelen worden gepoetst en de repertoires zijn samengesteld. De artiesten van Stichting Goud voor Oud geven voor het derde jaar op rij hun gratis openluchtconcert.

Dit jaar met een gastoptreden van Ernst Daniël Smid. Op deze dag zijn er mooie prijzen te winnen. Hoofdprijs is zelfs een weekend Winterberg! Extra luxe meemaken én de stichting steunen kan door een luxe terras-arrangement te kopen, leuk voor Moederdag. Tickets zijn te koop bij Berkenstaete voor 30,00 euro, voor twee personen.

Vlooienmarkt Mgr. Bekkersgroep

Op zoek naar dat ene item (Foto: archief 2018) Foto: Taís Lourinho da Silva

Scouting Mgr. Bekkersgroep houdt op zondag 2 juni haar jaarlijkse vlooienmarkt op de Europalaan 5 in Son en Breugel. Het (gratis ophalen) van de spullen is inmiddels begonnen.

Iedereen die bruikbare spullen heeft kan deze laten ophalen door de scouting. Hiervoor kan gebeld worden naar 084-8846704 of het formulier voor ophalen van spullen kan ingevuld worden op de website. De spullen worden de eerstvolgende zaterdag daarna opgehaald. Bankstellen, bedden, verf en witgoed worden om milieuredenen niet opgehaald.

Meer informatie op: www.vlooienmarktson.nl of bekijk hun facebookpagina mgrbekkersgroep.

Gemeente en Baetsen samen verder met afvalscheiding

Her en der liggen zakken met plasticafval, straks misschien verleden tijd in Son en Breugel Foto: Adrie Neervoort

Het contract en de samenwerking tussen de gemeente Son en Breugel met Baetsen-Groep op het gebied van afvalinzameling worden met een jaar verlengd. Gebleken is dat het bedrijf binnen deze samenwerking de gemeentelijke strategie op het gebied van hergebruik van afvalstoffen concreet handen en voeten geeft in de praktijk. Een gezamenlijk streven is het terugdringen van de hoeveelheid restafval naar 5%.

Op de milieustraat, die door Baetsen wordt beheerd, zitten ze met 5,6% al nagenoeg op de doelstelling van dat regionale Afvalmanifest. Uit een vergelijking uit 2017 blijkt dat de hoeveelheid restafval per inwoner in Son en Breugel 103 kg bedroeg, landelijk was het gemiddelde 197 kg p/inw.

In de huis-aan-huis inzameling doet Son en Breugel het landelijk gezien ook goed, maar er valt -met 25% restafval- nog een forse slag te maken. De gemeente Son en Breugel is ambitieus. Daarom gaan gemeente, de inzamelaar en de inwoners samen verder aan de slag om nóg betere cijfers te halen.

Uit de inzamelresultaten over 2018 blijkt dat er weer iets meer oud papier en GFT bij het restafval terechtkomt. Dat is een ongewenste ontwikkeling, die de gemeente samen met Baetsen wil stoppen. Er staat overigens tegenover dat er in 2018 wél veel meer PMD en glas gescheiden werd aangeboden ten opzichte van 2017.

Duurzaamheid en circulaire economie
De Baetsen-Groep is vastberaden om een circulaire economie te realiseren door het ophalen, sorteren en recyclen van materiaalstromen, gericht op het hergebruik van grondstoffen en bouwmaterialen. Deze focus op duurzaamheid vindt ook zijn doorgang in de verschillende logistieke activiteiten van het bedrijf.

Zo gaat Baetsen-Groep bijvoorbeeld inzamelen met een waterstof aangedreven inzamelvoertuig. Op 11 april werd het voertuig als primeur gepresenteerd aan de wethouders duurzaamheid van de gemeenten uit de Metropoolregio Eindhoven. De eerste waterstof-vuilniswagen zal voor de Baetsen-Groep zijn ronde doen in de gemeente Best. De gemeente Son en Breugel hoopt dat deze voertuigen binnenkort ook in Son en Breugel te verwelkomen.Baetsen-Groep is een sterk groeiend familiebedrijf met meer dan 300 medewerkers op het gebied van Transport, Kraanverhuur, Recycling, Containers en Bouwstoffen met vestigingen in Veldhoven, Son en Breugel en Echt.

Goed op weg met afvalscheiding
Over de hele linie genomen, milieustraat en huis-aan-huis samen, produceert men op dit moment 19% restafval. Er kan gesteld worden dat Son en Breugel in vergelijking met het landelijk gemiddelde qua duurzaam afval scheiden goed op weg is. Aan de inwoners en bedrijven de uitdaging om het percentage hergebruik verder op te schroeven naar de uiteindelijke 95%.

Open Dag voor nieuwe vrijwilligers bij Scouting Dutmella

De vrijwilligers aan het werk tijdens NLDoet (archieffoto) Foto: Wil Feijen

Scouting Dutmella zet op zaterdag 11 mei haar deuren wijd open voor iedereen die graag eens wil zien waar de ruim 60 vrijwilligers mee bezig zijn. Aan alle huidige vrijwilligers is gevraagd om die dag een vriend of vriendin uit te nodigen.

Deze vriendenkring kan dan ervaren hoe leuk het is om actief te zijn als vrijwilliger bij Scouting Dutmella. Maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om een kijkje achter de schermen te komen nemen. Wat houdt het precies in om vrijwilliger te zijn bij deze actieve scoutinggroep? Op 11 mei mag je meekijken met de leiding van de verschillende teams.

In de ochtend vanaf 10.00 uur komen de speltakken Bevers (jongens en meisjes van 5-7 jaar), Welpen-Shanti (meisjes van 7-10 jaar) en de Verkensters (meisjes van 11- 15 jaar) bijeen. In de middag vanaf 14.00 uur komen de Welpen-Jacala (jongens 7-10 jaar), Verkenners (jongens 11-15 jaar), Explorers (jongens en meisjes 15-18 jaar) samen.

Maar ook vrijwilligers met andere taken zijn die dag aanwezig om te vertellen over hun functie. Zo zijn er vrijwilligers die zorgen voor het beheer en het onderhoud van de prachtige nieuwe blokhut, die vorig seizoen officieel geopend is. Mensen die ervoor zorgen dat de materialen, zoals tenten en spelmateriaal, op orde zijn. Er zijn ook mensen die de groep begeleiden, die nieuwe vrijwilligers wegwijs maken, die individuele vrijwilligers stimuleren bij hun persoonlijke ontwikkeling, die bemiddelen bij meningsverschillen. Ook de bestuursleden staan je graag te woord.

Tussen 12.00 en 14.00 uur is er een mogelijkheid om mee te lunchen. Tussen 16.30 en 18.30 uur wordt de dag afgesloten met een borrel bij het kampvuur.

Ben je nieuwsgierig geworden na het lezen van dit artikel? Meld je dan aan voor de Open Dag via groepsbestuur@dutmella.nl.

Foto: Ingezonden

Doneer uw vreemd of oud geld

Lionsclub Son en Breugel spant zich op diverse fronten in om geld bijeen te brengen voor de minder bedeelden, dichtbij en verder weg. Sinds half april zijn zij bezig met een inzameling van vreemd en oud geld.

Iedereen heeft thuis in een keukenla wel vreemd of oud geld liggen waar niets mee gedaan wordt. Bij Albert Heijn in Son en Breugel is een zuil geplaatst waar dit geld in gedeponeerd kan worden.

Lionsclub Nederland heeft nu een actie genaamd: geld inzamelen voor Fight for Sight (voorheen Stichting Lions Werkgroep Blinden geheten) voor oogoperaties in derdewereldlanden. Jaarlijks storten zij de opbrengst van hun actie op de rekening van de stichting Fight for Sight. Wilde Ganzen verhoogt de door de stichting ontvangen gelden met 50%. De stichting en Wilde Ganzen besluiten gezamenlijk over de besteding. Een ingezamelde kilo heeft, inclusief de bankbiljetten en de premie van Wilde Ganzen, gemiddeld een waarde van 50,00 euro.

Tot 31 december 2017 werd 580.000 euro bijeengebracht, goed voor 38.600 oogoperaties, meer dan een vol PSV-stadion. Hoe het ingezamelde geld in euro's wordt omgezet en besteed, staat in het jaarverslag te lezen van de Lions Club. De actie heeft tevens een eigen website: www.vreemdenoudgeld.nl. Hier kun u informatie over deze actie terugvinden.

Het mooie van deze actie is dat de opbrengsten direct worden ingezet voor het doel waar het voor bestemd is. De actie wordt gedaan door vrijwilligers in Nederland. De besteding wordt gedaan volgens het Robin Hood principe; rijken betalen voor armen.
- Iedere 10,00 euro van deze actie wordt door Wilde Ganzen met 50% verhoogd tot 15,00 euro
- Een eenvoudige staaroperatie in arme derdewereldlanden kost 30,00 euro
- Een oogkliniek aldaar vraagt rijke blinden 45,00 euro voor een operatie. De kliniek houdt daar 15,00 euro aan over
- Met hun de bijdrage van 15,00 euro heeft de kliniek weer 30,00 euro om een arme blinde gratis te opereren.

Heeft u nog vreemd of oud geld thuis? Doneer het dan in de daarvoor bestemde zuil bij de Albert Heijn in Son en Breugel. Uw geld komt goed terecht.

13 / 28

Koningsdag 2019 Son en Breugel, ondanks de kou toch warm

Foto: Wil Feijen

Helaas werkte het oranjezonnetje niet mee dit jaar en hierdoor werden een aantal van de vele activiteiten in het dorp naar binnen verplaatst. Het kon de feestvreugde niet bederven en zoals elk jaar was het een vol programma voor jong en oud.

Redacteur: Henriette van Berkel
Fotograaf: Wil Feijen

Vroege Vogelwandeling
Om 05.00 uur startte deze Koningsdag met de Vroege Vogelwandeling. Een verslagje hiervan vindt u elders in dit blad. De wandelaars werden om 07.00 uur op het Pieter Breugelplein opgewacht door leden van het Oranje Comité met warme koffie, heerlijke koeken en oranjebitter. Een geste die door de vroege wandelaars bijzonder gewaardeerd werd.

Vermaak
De officiële aftrap vond plaats bij De Boerderij in Breugel. Traditiegetrouw met de vendelgroet van het St. Catharinagilde en het openingswoord van burgemeester Hans Gaillard, bijgestaan de twee leden van de jeugdgemeenteraad. De spelochtend voor de jonge jeugd ging van start. Door het weer was er besloten om de spelochtend in De Boerderij te laten plaatsvinden. In alle ruimtes van de Boerderij was er wel iets te doen. Er werd volop geschminkt, geknutseld en gedanst. De allerkleinsten konden bij ballonnenclown Bloemie terecht voor een ballonnenzwaard of toverzout. Een meer dan vermakelijke ochtend was het gevolg.

Vrijmarkt
Tegelijkertijd werd de Vrijmarkt in de Gentiaan drukbezocht en werd er veel gekocht en verkocht bij de vele kramen. Er was geen lege kraam te bekennen. Veel speelgoed en andere zaken zijn van eigenaar gewisseld.

Scholenproject
Rob Verschuren had de eer om de prijzen van het Scholenproject uit te reiken. Groepen 5 en 6 van de Son en Breugelse basisscholen hadden de opdracht om een schilderij te maken met het thema 'Waar denk je aan bij Koningsdag?'. De prijzen, een mooie trofee en een grote zak heerlijke spekjes, waren voor Sabrina, Robin en Lulya van de Harlekijn, voor Conor en Tjeu van de Sonnewijzer en voor Ruben en Davy van de Stoklandschool. Rob maakte er weer een gezellig moment van tussen de dansoptredens door van dansschool DeDe.

Prijzen
Ook de bewoners van Zonhove en de kinderen van de Emiliusschool hadden schilderijen gemaakt. Zij kregen de prijs uitgereikt uit handen van de burgemeester die met zijn ambtsketen daar elk jaar veel indruk maakt.

Viswedstrijd en Rikconcours
Natuurlijk ontbraken dit jaar de viswedstrijd en het rikconcours niet op het programma. Bij de visvijver en in De Sonnerie was het een gezellige drukte. Lees elders in de krant het verhaal over de jeugdviswedstrijd.

Gedecoreerden
Voor de nieuw gedecoreerden was er de bijeenkomt op het gemeentehuis. Met hartelijk felicitaties van de burgemeester en van Imke Segers van het Oranje Comité werden ze toegesproken en bedankt voor hun inzet als vrijwilliger op diverse fronten. Harmonie Pro Honore et Virtute zette de gedecoreerden nog eens muzikaal in het zonnetje.

Gewijzigd programma
Tijd voor het middagprogramma op het Kerkplein. Na veel wikken en wegen had het Oranje Comité toch moeten besluiten om het programma aan te passen vanwege de slechte weersvoorspellingen. Wel waren er wat aangepaste leuke evenementen voor de jeugd op het Kerkplein. Ook de ELE-rally presenteerde zich met een aantal voertuigen op het Kerkplein. Dit ter promotie van de ELE-rally in het weekend van 24 en 25 mei dit jaar met als vertrekpunt Son en Breugel.

Naar binnen
Geen muziek op het plein, maar in de grote zaal van De Zwaan. Hier was de temperatuur aangenamer dan buiten en de drukte en de gezelligheid was er zeker niet minder om. Het Oranje feestje kon niet stuk.

Geslaagd feest
Het Oranje Comité is er weer in geslaagd om Son en Breugel een mooie Koningsdag te bezorgen. Het weer kunnen ze helaas niet regelen, maar zelfs zonder de zon is het een dag waar veel van de dorpsgenoten plezier aan hebben beleefd. De foto's spreken voor zich!

Kijk voor alle foto's op www.mooisonenbreugel.nl

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

14 / 28

Hugo Bruinse wint jeugdviswedstrijd op Koningsdag

Foto: Wil Feijen

De traditionele jeugdviswedstrijd op Koningsdag had dit jaar meer dan 40 deelnemers. De jongste deelnemer was 4 jaar. Er werden in totaal 216 vissen gevangen en natuurlijk ook weer netjes teruggezet. De vissende jeugd kon rekenen op support van vader, moeder, opa, oma, broertjes en zusjes en andere belangstellenden.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen

Er was slecht weer voorspeld, maar het bleek zaterdag 27 april goed visweer. Nadat iedereen door de vrijwilligers was voorzien van hengel, aas en voer werd er na het startsignaal fanatiek gestart. Al gauw werden de eerste vissen (voorns en baarsjes) gevangen en een enkele karper. De organisatie had ook dit jaar weer gezorgd voor lekker snoep en drinken, waarmee iedereen alle aandacht bij het vissen kon houden tot het eindsignaal klonk. Nadat de tellers hun werk hadden gedaan, was het wachten op de einduitslag. De uitslag werd door burgemeester Hans Gaillard in het tijdelijke gemeentekantoor aan de Rembrandtstraat bekend gemaakt.

Een geslaagde wedstrijd
Alle deelnemers vonden het weer een geslaagde en gezellige wedstrijd waar de strijd gelijk opging met het plezier van het vissen. Voor sommige was het de eerste keer, anderen hadden al wat meer ervaring.

De prijswinnaars
De eerste prijs die de burgemeester uitreikte was de aanmoedigingsprijs. Deze prijs was voor Bas de Jong. Hij is al jaren een vaste deelnemer, maar nog nooit een winnaar. De grootste vis werd dit jaar gevangen door Toine Souren, met een karper van 40 centimeter. De eerste prijs ging dit jaar naar Hugo Bruinse, een hele jonge deelnemer, die samen met de hulp van zijn opa de meeste en de op één na grootste vis had gevangen. De tweede prijs was voor Thijs Zijlstra en de derde prijs ging dit jaar naar Sem van de Laar. Omdat op zo'n dag iedereen een winnaar is, kregen alle deelnemers aan deze viswedstrijd een mooie medaille en een kleine versnapering als herinnering mee naar huis.

Vrijwilligers en sponsors
De heer Gaillard bedankte Gerrion en Chris Spooren voor het organiseren van de jeugdviswedstrijd en ook de ondersteunende vrijwilligers werden hartelijk bedankt voor hun inzet die dit evenement elk jaar weer mogelijk maakt. Chris Spooren bedankte bij de afsluiting nog de sponsoren die bijgedragen hebben aan deze mooie dag: Leon Spierings (cafetaria) waar de deelnemers op vertoon van hun medaille een consumptie kregen en Hengelsportspecialisten, gevestigd aan de Boschdijk 233 te Eindhoven, die dit jaar wederom het aas en het voer sponsorde.

Foto: Wil Feijen

Een symfonie van de natuur tijdens de Vroege Vogelwandeling

Foto: Gineke de Laat

Het is niet voor langslapers, de Vroege Vogelwandeling van de IVN. Ieder jaar wordt er voor geïnteresseerden een wandeling door de natuur bij de Mosbulten georganiseerd, dit jaar de 37e editie. Je moet er wat voor over hebben, maar dan word je wel getrakteerd op een symfonie, gecomponeerd door een indrukwekkende variëteit aan vogels.

Redacteur: Luc van de Wiel

Late en vroege vogels
Onderweg naar het Pieter Brueghelplein, waar de belangstellenden zich verzamelden, waren her en der late vogels zichtbaar. Jongeren, die zich hadden weten te ontworstelen aan het feestgedruis van de Koningsnacht. Sommigen zaten op een bankje, even bijkomen en elkaar beter leren kennen. Ontluikende liefde, daar kunnen de vroege vogels over meepraten.

15 personen
Een groepje van 15 man had zich om 5.00 uur verzameld. Onder leiding van twee gidsen ging de groep op weg. Er was niet veel te zien in het donker, al was het ochtendgloren al zichtbaar aan de horizon. Veel te horen was er aanvankelijk ook niet, onderweg was een enkele vogel te horen, voor de gek gehouden door de felle straatverlichting in Son en Breugel.

50 tinten grijs
Eenmaal aangekomen bij de Mosbulten was het niet veel anders. Enkele vogels waren al wel actief, de meerkoeten lieten van zich horen, evenals een enkele zwartkop of merel. In het donker was er sowieso niet veel te onderscheiden, alles was gekleurd in 50 tinten grijs. Geen wonder dat nachtdieren kleurenblind zijn, kleuren zien heeft geen enkele toevoeging voor ze.

Toename aantal en volume
Een kwartiertje verder nam het geluid van de vogels al toe, zowel qua aantal als qua volume. De schreeuw van de reiger, het gakken van de ganzen, maar ook de geelgors en de vink lieten zich horen. De vink heeft zijn naam te danken aan het geluid dat hij voortbrengt, evenals de tjiftjaf. Volgens Roland, één van de gidsen, hoor je 'vink – vink – vink'. Het leek meer op: 'wiet – wiet – wiet'. Het is maar wat je wil horen!

Lichtroze zonsopgang
Het was een wonderlijke ervaring, naarmate het lichter werd, werden de kleuren ook zichtbaarder. Het gras was ineens felgroen, in plaats van grijs. Een prachtige lichtroze zonsopgang was zichtbaar achter een rij bomen. Ondertussen zongen de vogels verder, alsof het leven ervan afhing. Hun leven niet, hun voortplanting allicht wel.

Geoefende oren
Het was moeilijk om in deze kakafonie aan geluid het geluid van individuele soorten te herkennen, alleen geoefende oren slagen hierin. De gidsen stopten regelmatig om de belangstellenden op de zang van een specifieke vogelsoort te wijzen, maar voor menig ongeoefend oor was het lastig. Ook voor deze ongeoefende oren was het prachtig om te horen, het was een veelvoud aan geluid. Het klonk als een symfonie in de oren, het enige dat ontbrak was een dirigent.

Oranjebitter
Bij terugkomst op het Pieter Breughelplein stond de oranjebitter al klaar, evenals koffie of thee met iets lekkers. Een prachtig begin van Koningsdag, laat de dag maar beginnen.

Wankel evenwicht

Aarzelend kwam ze de winkel binnen, alsof ze niet zeker wist of ze hier wilde zijn. Een stevige kin stak vooruit, een kin waar tante Sidonia jaloers op zou zijn. Haar hoofd stak naar achteren, het leek te zwaar voor haar nek. Een dun, breekbaar lichaam, met twee benige handen die zich vastklemden aan de handvatten van haar rollator. Alsof ze bang was dat die er zonder haar vandoor zou gaan.

Net over de drempel aarzelde ze weer. Ga ik naar links, of ga ik naar rechts? Zo groot was de winkel niet, al was er voldoende te kiezen. Het werd rechts, voor de kijkers thuis links.

Wankel was haar evenwicht, ze had zichtbaar de rollator nodig om overeind te blijven. Ze oogde frêle, breekbaar, iel. Een schim van de kranige vrouw die ze ooit geweest moet zijn, toen ze met ferme tred door het leven ging.

Die tijd lag ver achter haar, een ver vervlogen tijd, nog net zichtbaar in de achteruitkijkspiegel. Het is een teken van vastberadenheid dat iemand zich hierdoor niet laat ontmoedigen. Dat je je wereld niet laat beperken tot je slaapkamer, huiskamer, keuken, toilet en badkamer. Dat je je toch buiten waagt, hoeveel moeite het ook kost. Hoe wankel ook het evenwicht.

Langzaam struinde ze door de winkel, dan weer hier kijkend naar een bloesje, dan weer daar kijkend naar een trui. Even snel als ze gekomen was, verliet ze weer de winkel.

Ineens zag ik haar man, die al die tijd buiten op een bankje zat te wachten. Hij moest zich haasten om zijn vrouw bij te halen, die al op snelheid lag. In de ene hand had hij een riem met daaraan een (jonge) hond, die als een gek aan de riem trok, de man met zich meesleurend. In de andere hand had hij een wandelstok.

Twee mensen, bij wie het evenwicht wankel was geworden. Twee mensen, die zich niet meer op hun evenwichtsgevoel konden verlaten, wat voor de meeste mensen een vanzelfsprekendheid is. Tot je het kwijt bent.

Een teken van een wereld, die aan het afbrokkelen is en steeds kleiner dreigt te worden. Waarbij elke stap je uit je evenwicht kan brengen, alsof je langs een afgrond loopt. Dan is het zaak je niet uit het veld te laten slaan.

Dan moet je alle hulpmiddelen inzetten die je maar kunt, om toch naar buiten te kunnen gaan. Zodat je je horizon, en daarmee je wereld, breed kunt houden.

1000e zonnepaneelinstallatie De Groene Zone

Foto: Jos Lammers (©gemeente Son en Breugel)

Familie Antonissen uit Eindhoven, kreeg woensdag 24 april de 1000e zonnepaneelinstallatie van De Groene Zone op het dak geplaatst. Er zijn veel enthousiaste woningeigenaren zijn die al gebruik maken van dit initiatief van De Groene Zone, waaraan 12 gemeenten in de regio deelnemen (waaronder Son en Breugel). Het plan maakt zonnepanelen voor iedereen met een koopwoning mogelijk. Dus ook als je geen geld hebt om zelf te investeren kun je met zonnepanelen duurzaam zijn.

Duurzaam
In Son en Breugel zijn er vanuit De Groene Zone bij 91 adressen panelen gelegd en bij 38 adressen gaat dat zeer binnenkort gebeuren. Met bijna 16 panelen gemiddeld per woning, bespaart Son en Breugel via De Groene Zone 374.123 Kwh stroom, door deze zelf op te wekken. Door de zonnepanelen stoot ons dorp ook nog eens 225 ton CO2 minder uit.

De Groene Zone
Met panelen van De Groene Zone leen je als wooneigenaar geld tegen een aantrekkelijke rente om zonnepanelen te leggen. Al vanaf de 1e maand heb je financieel voordeel: de aflossing van de lening is namelijk lager dan je huidige elektriciteitsrekening. Twaalf gemeenten in de regio, waaronder Son en Breugel, namen het initiatief voor deze aantrekkelijke regeling.

De familie Antonissen wil graag een steentje bijdragen om de woning duurzamer te maken: "Dit project van De Groene Zone is een mooi begin. Onze volgende stappen zijn elektrisch koken en op den duur ook de ketel eruit. We zijn dan aardgasvrij."

Interesse?
Op www.degroenezone.nl vind je meer informatie. Er zijn per gemeente nog een beperkt aantal plekken beschikbaar. Son en Breugel kan nog aan 259 huiseigenaren de vóórfinanciering van de zonnepanelen via De Groene Zone beschikbaar stellen.

Drie spraakmakers in de Bibliotheek

Foto: Ingezonden

In de Bibliotheek in Son en Breugel wordt op dinsdagavond 14 mei van 19.00-21.00 uur een lezing gehouden. De Spraakmakers zijn deze keer voedingsdeskundige en hardloper Brigitte de Laat-Young en de twee gepassioneerde hardlopers, Herman Nijholt en Wim van de Griendt.

Hoe loop ik een Persoonlijk Record? Wat eet ik voorafgaand aan de wedstrijd? Hoe blijf ik gemotiveerd? De spraakmakers van deze avond namen het initiatief het plezier van hardlopen te delen met anderen en (vooral) ook de kennis om dit plezier vast te houden. Iedere spraakmaker vertelt zijn of haar eigen verhaal, op basis van zijn of haar expertise. Zo komen voeding, inspiratie, motivatie en mentale weerbaarheid aan de orde. Dat zijn immers de fundamenten voor plezier bij het hardlopen.

Wim van de Griendt is hardlooptrainer, inspirator en trainer bij Running Blind, voor mensen met een visuele beperking. Brigitte de Laat-Young is voedingscoach en Gewichtsconsulent bij B-Young. Daarnaast is ze buddy bij Running Blind. Herman Nijholt is coach en auteur van het boek 'Beter aan de Start & Sterker Onderweg' over de mentale aspecten bij het hardlopen. Ook hij is betrokken bij Running Blind.

Ben je een beginnende hardloper, wil je jouw prestaties verbeteren, of wil je beginnen met hardlopen? Dan is deze informatieve ontmoeting echt iets voor jou. Koop online je kaartje via www.bibliotheekdommeldal.nl, klik op agenda. Bij de entreeprijs (niet-leden 5,00 euro en biebleden 3,50 euro) is een kopje koffie of thee inbegrepen.

Spraakmakers
Bibliotheek Dommeldal is steeds op zoek naar Spraakmakers. Heb jij een bijzondere passie, of specifieke kennis over een bepaald onderwerp? En deel je graag jouw verhaal met anderen? Ga dan de uitdaging aan en kom er als Spraakmaker in de bibliotheek over vertellen.

Nieuw uiterlijk hulpverleningsvoertuigen

Foto ter illustratie Foto: Adrie Neervoort

Hulpverleningsvoertuigen van de overheid krijgen, na 25 jaar, een nieuw uiterlijk. De bekende strepen van politie, brandweer en ambulance, ook wel 'striping openbare orde en veiligheid' (OOV-striping) genoemd, worden vernieuwd. Tevens wordt de striping op de voertuigen van de Koninklijke Marechaussee, Reddingsbrigade Nederland, Veiligheidsregio's en Defensie aangepast.

Folies zorgen er op dit moment voor dat het licht vooral 's nachts beter reflecteert waardoor de strepen in het donker nog beter zichtbaar zijn. In het nieuwe uiterlijk worden de strepen tweemaal zo breed en iets hoger geplaatst. Deze wijziging sluit beter aan bij het ontwerp van de moderne voertuigen, die ronder en breder van vorm zijn. Verder zijn twee kleuren verhelderd; de roodoranje streep van politie en Marechaussee wordt rood, net als van de ambulance. De Marechaussee krijgt een iets aangepaste tint blauw.

Geleidelijk zichtbaar
Om de kosten zo laag mogelijk te houden krijgen de voertuigen bij vervanging de nieuwe strepen. Het verbeterde ontwerp wordt daardoor geleidelijk zichtbaar in het straatbeeld. Het ontwerp is beschermd en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is namens de minister van Justitie en Veiligheid aangewezen om het gebruik te reguleren en controleren.

Toekomst Eindhoven Airport tot 2030

Foto: wikimedia.org

Eindhoven - Begin 2019 heeft Eindhoven Airport aangekondigd een nieuwe weg in te slaan voor de toekomst, waarbij het sturen op kwaliteit centraal staat. De luchthaven zet daarbij in op verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving door innovaties te stimuleren, zoals een stillere vloot en duurzame brandstoffen.

Tevens wordt gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de luchthaven door instrumenten te ontwikkelen om te kunnen sturen op type bestemmingen die bij de Brainportregio passen. De kwaliteit van het gebied wordt onder handen genomen met onder andere een groene en aantrekkelijke Airport Boulevard. En daarnaast zet de luchthaven in op een grotere betrokkenheid bij de omgeving. In dat kader lanceert Eindhoven Airport binnenkort de BurenApp.

De slag van kwantiteit naar kwaliteit die de luchthaven maakt, sluit aan bij de centrale gedachtegang achter het advies dat Pieter van Geel donderdag 25 april heeft gepresenteerd aan minister Cora van Nieuwenhuizen over de toekomst van Eindhoven Airport tot 2030. Om inhoud te geven aan een slimme en duurzame luchtvaartontwikkeling schetst Pieter van Geel een ambitie voor de luchthaven voor het komende decennium waarbij de hinder voor de omgeving merkbaar vermindert en door vlootvernieuwing ontwikkelruimte voor de luchthaven niet onmogelijk wordt gemaakt.

Joost Meijs, algemeen directeur van Eindhoven Airport: "Wij geloven in een model waarbij vanaf dag één de hinder voor de omgeving afneemt en tegelijkertijd door het stimuleren van vlootvernieuwing ontwikkelruimte ontstaat voor de luchthaven om mee te bewegen met de economische ontwikkeling van de Brainportregio. Wel plaatsen we een kritische kanttekening bij de uitwerking van deze denklijn in het advies. Door de (te) streng afgestelde normstelling voor 2030 wordt naar onze mening in onvoldoende mate de noodzakelijke ontwikkelruimte voor de gewenste kwaliteitsslag gecreëerd."

In het advies van Van Geel is de normstelling 30% minder geluidshinder in 2030 dan in 2019. Volgens het advies is er in 2030 bij 60% vlootvernieuwing nog geen ontwikkelruimte voor de luchthaven. "Luchtvaartmaatschappijen hebben ontwikkelperspectief nodig als incentive om als eerste hun nieuwe vliegtuigen op Eindhoven Airport in te zetten. De te behalen milieuwinst als gevolg van substantiële vlootvernieuwing zou verdeeld moeten worden op een wijze waardoor het als incentive kan dienen voor de sector om te innoveren. Daarmee wordt goed gedrag beloond", vervolgt Joost Meijs. "Met de voorgestelde strenge normstelling lopen we het risico achter in de rij te staan in plaats van vooraan. Hierdoor zal de door ons allen gewenste vlootvernieuwing moeilijker op gang komen. Ook biedt de geschetste ontwikkelingsmogelijkheid te weinig ruimte aan bestaande en nieuwe luchtvaartmaatschappijen voor de verbetering van de kwaliteit van het bestemmingennetwerk. Daarmee is er te weinig ruimte om in de praktijk mee te bewegen met de ontwikkeling en de behoeftes van de Brainportregio."

De komende periode zal gebruikt worden om het advies integraal te bestuderen. Eindhoven Airport is positief over de gekozen centrale gedachtegang om te gaan sturen op verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Daar zet luchthaven vol op in. "Ook wij zijn bezig om stappen te zetten om invulling te geven aan een slimme en duurzame luchtvaartontwikkeling in de toekomst. In de context van een lange termijnperspectief zullen wij de aanbevelingen van Pieter van Geel gaan bekijken en verder in gesprek gaan met alle stakeholders", sluit Joost Meijs af.

Lezing over 'slaapstoornis' goed bezocht

Nijnsel - Het is woensdagavond, de zaal van 'De Beckart' zit al aardig vol als gastspreker Piet Maandonks arriveert voor de lezing 'slaapstoornis' bij Zij Actief Nijnsel. Voor deze avond waren ook leden van omringende vrouwenverenigingen en leden KBO Nijnsel uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Piet Maandonks is werkzaam bij centrum slaapgeneeskunde Kempenhaeghe in Heeze, als coördinator slaapverpleegkundigen. Vol overgave vertelde hij over wat slapen is, waarom men slaapt en over de verschillende slaapstoornissen. In totaal zijn er wel 80 soorten bekend over de gehele wereld.

Uitleg werd gegeven over de symptomen die je zelf ook kunt zien, als je goed naar een kind of volwassene kijkt wanneer deze ligt te slapen. Maar niet alles is met het blote oog te zien, dus wordt er op verschillende manieren onderzoek gedaan. Een patiëntenkamer ziet er bijvoorbeeld op het oog uit als een hotelkamer, maar is uitgerust met camera's en meetapparatuur achter plafond en de wanden. Om zo op een meest normaal mogelijke manier patiënten te observeren tijdens het onderzoek.


Met een powerpoint presentatie en beeldmateriaal gaf deze lezing extra inzicht in de verschillende soorten slaapstoornissen die er zijn. Enkele behandelmethoden werden globaal uitgelegd. Ook tips wat je zelf kunt doen om beter te kunnen (in) slapen werden gegeven. Een lezing, waarbij geïnteresseerd werd geluisterd door alle aanwezigen, dat je bijna een speld kon horen vallen.

Wereldlabyrintdag voor de vrede

Oostelbeers – In de Hof van Heden wordt u op zaterdag 4 mei, Herdenkingsdag in Nederland en Wereld Labyrintdag, van harte welkom geheten. De toegang is vrij, wel aanmelden graag. Overal op de wereld lopen mensen het labyrint voor de vrede. Het labyrint is een pelgrimstocht 'op zakformaat', een moment van bezinning.

Vrede begint met meeleven, met de wens dat mensen het goed hebben. Dat mensen niet geplaagd worden door honger, oorlog, of innerlijke strijd. Meeleven, mededogen komt vanzelf op als je in het nieuws slachtoffers van een oorlog of natuurramp ziet, of wanneer je beelden ziet van mensen met hun kinderen op de vlucht op zoek naar een veilig onderkomen. Als je werkelijk durft kijken doet dat pijn en is je eerste impuls dat je wilt helpen.

Meeleven, compassie geeft je een vervuld gevoel, het is hetzelfde gevoel dat je kunt hebben als een nabij-iemand, een partner, kind, familielid of vriend het goed heeft. Iedereen heeft bewondering voor meelevende mensen. Men wordt blij van de verhalen van Moeder Theresa, Mahatma Gandhi, Marten Luther King, Albert Schweitzer. En van bijvoorbeeld Pater Damiaan die zijn leven gaf aan leprapatiënten en zelf aan die ziekte overleed. Dit alles begint bij compassie.

Men is een groot deel van het leven bezig om zichzelf omhoog te worstelen op de prestatieladder, worden onderweg beoordeeld/ getaxeerd en vaak onvoldoende bevonden. Of het nu gaat om je rol als kind, ouder, familielid, vriend of de rol in je werk: de lat ligt heel hoog. En zo is de zorg voor hunzelf, de glimlach om wat men wel en wat men niet kan vergeten. En daarmee verliest men de vriendelijkheid voor zichzelf en de ander. Met compassie helpt men elkaar en men helpen zichzelf. Vanuit betrokkenheid is er ruimte voor hulp en een glimlach voor zichzelf en voor de ander. In dit licht lopen ze het labyrint. Iedereen is welkom.

Meer informatie
NieuwTij, Lieve en Jan Weeda. Aanmelden janweeda@hetnet.nl of 06-22491501 of kijk op www.nieuwtij.nl. Ontvangst vanaf 14.30 uur, aanvang 15.00 uur, afsluiting ongeveer 17.15 uur. Toegang vrij. Locatie Hof van Heden, Achterste Heistraat 9 5091 JB Oostelbeers, bij landgoed Baest.

Informatieavond over bedplassen

Veldhoven - 's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! GGD Brabant-Zuidoost houdt op dinsdag 14 mei een informatieavond voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd die regelmatig in bedplassen.

Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo plaatsvindt. De meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal heel erg en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen. Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen.

De GGD Brabant-Zuidoost houdt in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde ziekenhuispoli's een aantal informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken ze de verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.

Op 14 mei wordt een informatieavond in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven gehouden. Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3,00 euro.

Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website www.ggdbzo.nl. Hier leest u ook meer informatie over de andere informatiebijeenkomsten in 2019 en over het onderwerp zindelijkheid.

Foto: Ingezonden

Expositie Els van der Meijden

St.-Oedenrode - Het Roois Kultuur Kontakt organiseert een expositie van kunstenares Els van der Meiden. De opening is zondag 5 mei om 15.00 uur in Mariëndael.

Els is geboren en getogen in Sint-Oedenrode. Na haar middelbareschooltijd ging ze naar het creatief centrum Pieter Breughel, nu Phoenix, in Veghel. De grafische vormgeving met etsen, lino graveren en zeefdrukken had vooral haar belangstelling. Na vier jaar Pieter Breughel volgde ze de studie Grafiek aan de Koninklijke Kunstacademie van 's-Hertogenbosch. In 1980 voltooide ze haar studie. Tijdens haar studie verhuisde ze in 1979 naar Steenbergen. In 1982 kocht de gemeente 6 kleuretsen. Deze kunstwerken kregen een plaats in het nieuwe stadskantoor. In 1993 verhuisde ze naar Oud-Vossemeer. Een brand in 1996 verwoestte al haar etsen.

Haar dagelijks werk, het runnen van een manege, nam eerst veel tijd in beslag, zodat er van etsen en schilderen weinig terecht kwam. Ze is nu weer volop bezig. Het werk bestaat uit acryl schilderen en op dibond afgedrukte en bewerkte foto's onder het motto: ontmoeting met de mens en zijn omgeving. Haar werk is een impressie van ontmoetingen of belevenissen. Ze maakt geen klassieke realistische schilderijen, maar zijn reflecties van de indruk die de mensen haar geven.

Els vindt het bijzonder om in haar geboorteplaats te exposeren. De expositie duurt tot 12 juni. U bent van harte welkom de tentoonstelling te bezoeken tijdens de openingstijden in Mariëndael.

Dominic Seldis in De Blauwe Kei

Foto: Frank Ruiter

Veghel - Dominic Seldis komt vrijdag 10 mei naar Theater De Blauwe Kei met Stand Up Bass, een muziekvoorstelling vol prachtige muziek en humoristische verhalen. De voorstelling begint om 20.15 uur in de Grote Zaal van De Blauwe Kei op CHV Noordkade.

In Stand Up Bass staat de contrabas centraal, oftewel de 'brombeer van het orkest', zoals Dominic Seldis zijn instrument noemt. Samen met pianist James Pearson vult hij de avond met diverse muziekstukken, van Mozart tot de Spice Girls. In Stand Up Bass valt veel te lachen en te genieten, want Seldis combineert prachtige muziek met humoristische verhalen over zijn instrument. Het programma houden de heren graag geheim, maar u kunt zich verheugen op diverse stijlen, van Monti tot Elgar, van Paganini tot Gershwin, van Glière tot Piazzolla, en van Henze tot Peterson.

"Een geweldig duo dat met onverholen plezier prachtige muziek dichter bij de mensen brengt" (Haarlems Dagblad). "Muzikaal entertainment van hoog niveau. Seldis is charmant en als musicus zeer serieus." (Het Parool).

Kaarten voor Dominic Seldis kosten € 24,25 (inclusief een drankje) en zijn te reserveren via www.blauwekei.nl, telefonisch via 0413-342555 of aan de theaterkassa op werkdagen tussen 13.00 en 17.00 uur. Meer informatie vindt u op www.blauwekei.nl

Asperges op de Velden verhuist

Foto: Ingezonden

Veldhoven - Van 15 tot en met 30 mei vindt de lustrumeditie plaats van Asperges op de Velden, het stijlvolle pop-up restaurant middenin de aspergevelden waar dagelijks lunches en diners worden geserveerd. Dit jaarlijkse evenement heeft de afgelopen vier jaar plaats gevonden bij Raaijmakers Hoeve in Nuenen. Ter ere van de lustrumeditie verhuist Asperges op de Velden naar de landerijen van Veldhoven.

Uit jasje gegroeid
Trots kijkt de organisatie BERT! Events terug op de afgelopen vier jaar waarin hun po-up restaurant Asperges op de Velden uitgegroeid is tot een evenement wat niet meer weg te denken is uit de regio. Vanaf de start in 2015 hebben zij inmiddels ruim 10.000 gasten mogen ontvangen in hun stijlvolle pop-up restaurant en culinair mogen verrassen. In de afgelopen vier jaar heeft het evenement een dusdanige groei en ontwikkeling doorgemaakt dat een vernieuwde locatie niet kon uitblijven. Bertie licht toe: "Onze gasten komen van heinde en verre en het is echt een evenement geworden van de regio Groot Eindhoven en zeer verre omstreken. Om onze gasten te blijven verrassen, hebben we voor de lustrumeditie in mei gekozen voor een nóg mooiere en facilitair gezien betere locatie dan men al gewend is van ons."

Nieuwe locatie
Ter ere van de lustrumeditie wordt het restaurant opgebouwd midden in de velden van Aspergekwekerij John Kelders, gelegen in Veldhoven. Een prachtige locatie met een wijds uitzicht over het Kempische landschap. Bertie vervolgt enthousiast: "Naast het fraaie uitzicht, biedt deze nieuwe locatie ook alle benodigde faciliteiten voor onze gasten. Bij Raaijmakers Hoeve liepen we tegen ruimtegebrek aan en faciliteiten zoals parkeren. In Veldhoven kunnen onze gasten direct bij de entree van het restaurant parkeren en kunnen we dit eindelijk ook gratis aanbieden. Daarnaast hebben we veel meer ruimte waardoor we creatiever kunnen zijn in de opzet van het restaurant. Het wordt een stuk groter en indrukwekkender qua opzet en hebben dadelijk een waanzinnig terras wat aan drie zijden omringd is door aspergevelden!"

Sterrenkoks uit de regioNet als voorgaande jaren zullen bekende sterrenkoks uit de regio weer met hun team komen koken in het pop-up restaurant. De gerechten worden uiteraard bereid met de vers gestoken asperges van Hollandse bodem.

Wil u erbij zijn? Wacht niet te lang, want de reserveringen gaan erg hard. Voor meer informatie en reserveringen kunt u terecht op de website: www.aspergesopdevelden.nl

Expositie Joy through Diversity

Beek en Donk – De expositie 'Joy through Diversity' van kunstenaars Ank Reichert en Carla van Rooij Renders opent op 11 mei, om 16.00 uur in het Oude Raadhuis van Beek en Donk.

Ank Reichert heeft, na een dagcursus kunstnijverheid die vele richtingen omvat, kennisgemaakt met de stenenclub, de lapidaristen in Eindhoven. Daar is zij halfedelstenen gaan slijpen. Emailleren, facetslijpen en carving kwamen daar ook voorbij. Ze heeft vele jaren met plezier gehobbyd. Sinds 1998 is Ank als begeleidster porceleinschilderen bij hobbycentrum Het Baken in Helmond aktief. Daar neemt zijzelf nog deel aan edelsmeden, keramiek, glas en porcelein.

Carla van Rooij Renders is door haar brede interesse in kunst in aanraking gekomen met verschillende disciplines op dit gebied. Zij heeft zich bekwaamd in textiele werkvormen. Edelsmeden hoofdzakelijk zilver, sieraden van speciaal hout, keramiek en glas en miniatuurschilderijtjes

Tijdens de expositie wordt een selectie van het werk van beide kunstenaars getoond. De openingstijden van het Oude Raadhuis is iedere zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Maandagavondwandeling Boktse Beemden

Nuenen - Vogelgidsen van het IVN-Nuenen wandelen maandag 6 mei met iedereen die belangstelling heeft door de Bokste Beemden. Om 19.00 uur vertrekken ze met de fiets bij Het Klooster. De start van de wandeling is in Nederwetten bij de Oude Toren. Ze steken daar de brug over om de Boktse Beemden te bezoeken.

De wandeling voert deels langs de Dommel en deels door weidelandschap dat fungeert als overloopgebied van de Dommel. Het gebied kent een grote variatie aan vogels, waaronder Waterral, Kleine Karekiet, Torenvalk en Wielewaal. Vorig jaar werd tijdens de wandeling de Kwartel waargenomen. Een bijzondere soort voor dit gebied.

De Boktse Beemden kunnen in het voorjaar erg nat zijn. Zorg dat je waterdichte schoenen of laarzen draagt. Controleer bij thuiskomst altijd goed of je geen tekenbeet hebt opgelopen.

Wil je meewandelen met de Vogelwerkgroep? Dat kan! Je bent van harte welkom. Meer informatie bij Roy van der Velden, coördinator van de VWG, telefoon 06-15 902 603 of mail roypeter40@hotmail.com of kijk op de website van IVN-Nuenen.

Veel belangstelling voor Buurkracht Molenwiek

Veel belangstelling voor Buurkracht in Breugel Foto: Wil Feijen

In een drukbezocht feestcafé De Bongerd in Breugel vond op donderdag 26 april een presentatie plaats van een aantal bewoners verenigd in Buurkracht over een collectief isolatie-en zonnepanelenaanbod voor de huizen rond de Molenwiek in Breugel. Er was grote belangstelling voor het aanbod dat het team geregeld had met scherpe prijzen.

Kwaliteit en groepskorting
De leveranciers ETS isolatie en 365zon kwamen als beste uit de bus in een vergelijk van de verschillende leveranciers door buurtbewoners Cor Coensen, Rene van Elst, Toon van Kaathoven en Pascal Markgraaf. Zij hebben samen met een onafhankelijke energieadviseur offertes van verschillende leveranciers van isolatie en zonnepanelen vergeleken op criteria als prijs, service en kwaliteit. Het team heeft scherpe prijzen weten te regelen bij leveranciers ETS isolatie (gespecialiseerd in spouwmuur-, dak-, vloer- en bodemisolatie) en 365zon (installateur en leverancier zonnepanelen). Bovendien bieden deze leveranciers interessante groepsprijzen. De voorlichtingsavond was een groot succes. Ongeveer 60 mensen waren direct al geïnteresseerd in isolatie en/of zonnepanelen. Er zijn inmiddels 22 offerteaanvragen voor isolatie en 28 aanvragen voor zonnepanelen binnengekomen.

Informatie of aanmelden
Bewoners die meer informatie willen over het isolatie- of het zonnepanelenaanbod kunnen dit vinden in de buurkracht-app 'Zonnepanelen en isolatie, collectief regelen'. Deze is gratis te downloaden in de App (IOS) of Playstore (Android); zoek op buurkracht. Bewoners kunnen meteen vrijblijvend een adviesgesprek voor een offerte aanvragen via het buurtteam buurkrachtmolenwiek@gmail.com. Aanmelden kan nog tot 31 mei.

Samen energie besparen
Buurkracht is gratis, onafhankelijk en niet-commercieel. Het maatschappelijk initiatief wordt gesteund door gemeenten en provincies. Buurkracht gelooft dat energie besparen makkelijker, voordeliger en leuker is als je het met de buren doet. Buurkracht is iets wat buren tezamen hebben. De buurtbegeleiders van Buurkracht helpen onder meer bij het enthousiasmeren van buurtgenoten en het aanvragen van offertes bij leveranciers. www.buurkracht.nl

Kienavond voor leden van Katholieke Vrouwen Beweging

Foto: Ingezonden

Het bestuur van de KVB organiseert een paar keer per jaar een kienavond voor haar leden. De dames vinden het altijd heerlijk om te kienen en een gooi te doen naar de prijzen. Na de koffie/thee met iets lekkers erbij opende voorzitster Carin Hulsen de avond en kon het kienen beginnen.

Om en om een kleine kaart voor een klein prijsje en een grote kaart voor een wat grotere prijs. Soms duurde het lang voordat er 'kien' geroepen werd. Aan het geroezemoes was dan te horen dat er een aantal vrouwen nog maar één nummertje nodig had. De blijdschap bij degene die 'kien' had geroepen was zichtbaar op het gezicht te lezen. De teleurstelling van die dames waarbij dat laatste nummertje maar niet wilde vallen, werd goed verborgen, want nieuwe ronde nieuwe kansen.

Halverwege werd de kienavond onderbroken voor een pauze. Na de pauze concentreerde men zich weer op hun kaart en werden de nummertjes in een goed te volgen tempo afgeroepen. Er waren dames die meerdere prijzen bij elkaar hadden gekiend. Anderen hadden minder geluk en keerden met lege handen huiswaarts.

De volgende activiteit is de moederdagviering. Op 14 mei komen de Pimpernellen dan voor een gezellige avond zorgen. Er is dan muziek, sketches en Brabantse humor. Het valt in de lijn der verwachting dat dan weer veel leden de weg naar De Zwaan zullen weten te vinden. Wil jij daar ook bij zijn, wordt dan lid van de KVB. Je kunt je opgeven bij voorzitster Carin Hulsen via 0499-472054. Wil je eerst een impressie hebben van wat de KVB allemaal doet, kijk dan op www.kvbsonenbreugel.nl.

Borstkanker, je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

Foto: Studio Oostrum

Het bevolkingsonderzoek Zuid start op 22 mei met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Son en Breugel. Door dit onderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk. Het onderzoek is er voor vrouwen van 50 tot en met 75 jaar, omdat bij deze groep vrouwen het risico op borstkanker het grootst is.

Voor wie?
Eenmaal per twee jaar nodigt Bevolkingsonderzoek Zuid vrouwen tussen de 50 en 75 jaar uit voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Volgens de landelijke richtlijnen zijn dat in 2019 de vrouwen geboren in de jaren 1944 tot en met 1969. Vrouwen uit Son en Breugel met de postcodes 5691, 5692, 5694 en 5674 MN-NA, NJ-NZ, PE-PH, PJ-PL worden voor deze ronde van het bevolkingsonderzoek uitgenodigd.

Locatie
Het borstonderzoek vindt plaats in een verplaatsbaar onderzoekscentrum. Dit onderzoekscentrum staat vanaf 22 mei op het parkeerterrein naast supermarkt Emté, Van Gentlaan 8, 5694 SC in Son en Breugel. Daarna verhuist het onderzoekscentrum naar Haaren.

Waarom deelnemen?
Ieder jaar wordt in Nederland bij ongeveer één op de acht vrouwen borstkanker vastgesteld. Daarmee is borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. De kans op genezing wordt met name bepaald door het stadium van de ziekte op het moment van ontdekking. Vroege ontdekking verhoogt de kans op genezing aanzienlijk en er is vaker een borstsparende operatie mogelijk.

Hoe gaat het onderzoek?
Het borstonderzoek bestaat uit het maken van digitale röntgenfoto's van de borsten. Speciaal opgeleide radiodiagnostisch laboranten voeren het onderzoek uit. Bevolkingsonderzoek Zuid werkt met moderne apparatuur. Daarom is de bestralingsbelasting minimaal. Binnen tien werkdagen volgt een schriftelijke uitslag van het onderzoek. Het onderzoek is gratis.

Resultaten vorige ronde
Tot nu toe was het bevolkingsonderzoek in Son en Breugel succesvol. Tijdens de vorige ronde was de opkomst in Son en Breugel 81,2%. Dit betekent dat er 2.152 vrouwen uit de doelgroep hebben deelgenomen aan het onderzoek. Hiervan zijn 59 vrouwen doorverwezen voor nader onderzoek.

Meer informatie
Voor vragen over het bevolkingsonderzoek borstkanker kunt u onze informatielijn bellen. De informatielijn is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur via telefoonnummer 088-0001330. Voor meer informatie kunt u kijken op www.bevolkingsonderzoekzuid.nl.

Bridgeclub ABC

Uitslagen dinsdagochtendcompetitie
Ronde 8, zitting 2, 23 april
1. Hannelies Koudstaal & Toni Rotteveel 69,90%
2. Anneke van Buul & Els van der Horst 58,75%
3. Riekie v d Broek & Joke de Vries 54,69%
4. Johan van de Laar & Peter Rotteveel 52,92%
5. Joukje Elzinga & Suze de Mol 51,56%

Uitslagen dinsdagavondcompetitie
Ronde 8, zitting 3, 23 april
Lijn A
1. Jeske Koop & Reinier Gerritzen 59,97%
2. Peter Linke & Simon de Haas 59,48%
3. Tineke Soetens & Jo Bakker 57,05%
4. Johan van de Laar & George Punt 55,14%
5. Hanneke Bles & Jan Vrensen 53,58%

Lijn B
1. Jo Renders & Riet Vianen 62,50%
2. Hugh Maaskant & Wil van Erp 61.42%
3. Rosita van Rooij & Truus van Vught 60,90%
4. Sannie de Graaf & A. v. Mameren 49,12%
5. Bets de Beer & Monique Hoevenaars 46,38%

Gezocht mountainbikende vrouwen

Foto: Ingezonden

Heb jij zin om samen te gaan mountainbiken met de Son en Breugelse Leonoor Berentsen. Leonoor is een actieve 50+er en heeft ruim een jaar geleden het mountainbiken ontdekt. Sindsdien is ze regelmatig op haar fiets in de bossen rondom Son te vinden. Helemaal opgeladen, uitgewaaid en energiek komt ze weer thuis. Maar, het lijkt haar nog leuker om dit samen met andere vrouwen te doen.

Heb jij zin om, op een doordeweekse dag, samen door de bossen te crossen en na afloop wat te drinken?

Vanuit Son zijn er verschillende routes te fietsen, de mountainbikeroutes zijn gemarkeerde routes. Bij voorbeeld de route bij Best (Joe Mann) bestaat uit twee rondes, de rode is 5 km en de groene route is 10 km, je kunt zelf bepalen hoeveel km je wilt fietsen en hoe zwaar je het maakt. Andere routes in de buurt zijn bij de Vresselse hut of de route bij Nuenen. Mogelijk kunnen we ook eens een clinic volgen om de techniek wat bij te schaven.

Heb je een mountainbike in de schuur staan, haal 'm eruit, smeer de ketting en kom lekker samen fietsen. Heb je interesse, of vragen, laat het Leonoor per mail weten, dan komt ze met een voorstel voor dag en tijdstip. Je kunt haar mailen via ladiesonbikesonenbreugel@gmail.com.

Son en Breugel een weekend ELE Rally-dorp

VDZ Racing ELE Rally 2018 Foto: Joris van Esch

In het weekend van 24 en 25 mei wordt de 55e ELE Rally gereden. Zoals elk jaar wordt een van de belangrijkste wedstrijdproeven van het evenement op Ekkersrijt gereden. Uniek dit jaar is dat verschillende organisatorische onderdelen van het evenement onderdak hebben gevonden in het centrum Son en Breugel.

Op het Kerkplein/Raadhuisplein komt het start- en finishpodium en de presentatie van de auto's. Café-restaurant De Zwaan verzorgt de horeca op het plein, de VIP-ontvangst en de prijsuitreiking. Het Vestzaktheater huisvest het Rally centrum en het serviceterrein. Bivak wordt tijdelijk gevestigd op het terrein van De Rooy op Ekkersrijt. Daarmee staat heel Son en Breugel een weekend lang in het teken van de Rally-sport.

Er worden veel activiteiten gehouden in het centrum van Son en Breugel. De organisatie laat weten dat er geen wedstrijdactiviteiten plaatsvinden in het centrum. De rallyauto's die in het centrum gebruik maken van de openbare weg zijn gewone verkeersdeelnemers.

De organisatie van de ELE Rally is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die tijdens de ELE Rally mee willen helpen als Rally-Marshal, evenementenverkeersregelaar of vrijwilliger. Heb je interesse, of wil je meer weten, of ken je iemand die hier interesse voor heeft? Mail dan naar personeel@elerally.nl of kijk op www.elerally.nl

Bridgeclub 't Koffertje

Uitslag 29 april
A-lijn

1. Jan van Rooij & Piet Voss 57,81%
2. Agnes Obbema & Gerard Obbema 56,15%
3. Willem Pieters & Irmgard Etman 51,67%

B-lijn
1. Lina Lunenburg & Ton Lunenburg 60,42%
2. Tonny van Acht & Maria Gottenbos 59,00%
3. Bert Foolen & Maria Foolen 58,33%

Bridgeclub Son

Uitslag woensdag 24 april in Braecklant

1. Annemie Cox & Lies Snelting 60,31%
2. Leny den Ouden & Marty Ribberink 58,70%
3. Agnes Obbema & Gerard Obbema 57,14%

Inloop Bridgeclub De Beckart

Uitslag 25 april
1. Guus Plevier en Fried vd Laar 57.50%
2. Riet v.d. Laar en Zus v.d. Rijt 54.17%
3. Toos Sanders en Riet Verstappen 52.50%.

Ook eens gezellig komen bridgen op donderdagmiddag? Informatie verkrijgbaar via 0499-474297.

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Woensdag 24 april
Flamingo's/Nijnsel MW1–Corridor MW2 8 - 4

Programma
Zaterdag 4 mei aanvang
Corridor F1 – Be Quick F2 09.30 uur
Corridor D2 – DAKOS D2 10.30 uur
Celeritas D1 – Corridor D1 11.00 uur

Programma SBC jeugd4 mei

THUIS TEAM BEZOEKERS VERTREK AANVANG
Brabantia JO 19-1 - SBC JO 19-1 15:00
SBC JO 19-2 - ODC JO 19-3 15:15
SBC JO 19-3 - WODAN JO 19-2 15:15
SBC JO 17-1 - SV Valkenswaard JO 17-1 15:15
SV Budel JO 17-3 - SBC JO 17-2 14:00 15:00
Marvilde JO 17-2 - SBC JO 17-3 13:00 14:00
Hilvaria JO 17-3 - SBC JO 17-4 12:00 13:00
SBC JO 17-5 - FC Eindhoven AV JO 17-2 15:15
Heeze/DOSL MO 17-1 - SBC MO 17-1 13:30 14:30
SBC JO 15-1 - DBS JO 15-1 13:15
SBC JO 15-2 - RPC JO 15-2 13:15
SBC JO 15-3 - RPC JO 15-3 13:15
SBC JO 15-4G - VRIJ
ASWH JO 14-1 - SBC JO 14-1 11:30 12:30
SBC JO 14-2 - Dommelen JO 14-1 13:15
DBS JO 14-5 - SBC JO 14-3 11:15 12:15
SBC JO 13-1 - Nooit Gedacht JO 13-1G 11:45
SBC JO 13-2 - Braakhuizen JO 13-1 11:45
Woenselse Boys JO 13-1 - SBC JO 13-3 10:30 11:30
WODAN JO 13-3 - SBC JO 13-4 10:30 11:30
SBC MO 13-1 - VRIJ
DVS JO 12-1 - SBC JO 12-1 09:30 10:30
SBC JO 12-2G - Brabantia JO 12-1 11:45
SBC JO 12-3 - VRIJ
SV Unitas "59 JO 12-5 - SBC JO 12-4 10:15 11:15
SBC JO 12-5G - Best Vooruit JO 12-4 10:15
SBC JO 11-1 - Brabantia JO 11-2 11:45
SBC JO 11-2 - VRIJ
SBC JO 11-3 - Wilhelmina BoysJO 11-2G 10:15
SBC JO 11-4G - SV Unitas "59 JO 11-3 10:15
SBC JO 11-5G - VRIJ
Waalre JO 10-1 - SBC JO 10-1 08:00 09:00
SBC JO 10-2G - Oirschot Vooruit JO 10-1 10:15
EMK JO 10-1 - SBC JO 10-3G 09:15 10:15
SBC JO 10-4G - Geldrop JO 10-4 10:15
Geldrop JO 10-5 - SBC JO 10-5 08:00 09:00
DBS JO 10-7 - SBC JO 10-6G 09:30 10:30
Tuldania JO 10-1 - SBC JO 10-7 09:30 10:30
RKSV Heeze JO 9-1 - SBC JO 9-1 08:00 09:00
SBC JO9-2 - Spoordonkse Boys JO 9-1 09:00
SBC JO 9-3 - VRIJ
DOSL JO 9-2 - SBC JO 9-4G 09:00 10:00
FC Eindhoven AV JO 9-4 - SBC JO 9-5 07:45 08:30
SBC JO 9-6G - Gestel JO 9-2 09:00
FC Eindhoven AV JO 9-6 - SBC JO 9-7G 07:45 08:30
SBC JO 9-8 - HSE JO 9-1 09:00
WODAN JO 8-1 - SBC JO 8-1 08:00 09:00
OJC Rosmalen JO 8-3 - SBC JO 8-2 09:15 10:15
SBC JO 8-3 - SBC JO 8-4 09:00
SBC JO8-5 - Acht JO 8-2 09:00
Best Vooruit G 2G - SBC G 1G 09:00 10:00

Knappe prestatie van Nederwetten in leuke wedstrijd

Uitblinker Toon van Rooij aan de bal op het middenveld Foto: Ingezonden

Gezien de uitwedstrijd bij WHV (4-3), beloofde de thuiswedstrijd een leuke partij te worden. De omstandigheden waren redelijk goed, beetje koud en klein beetje regen maar goed weer voor een leuke partij. De eerste tien minuten was WHV echt de bovenliggende partij en creëerde vele kansen maar zonder resultaat.

Amper een minuut later echter viel het doelpunt wel voor WHV; 0-1, een doelpunt van Thijs Lunerburg. Nederwetten leek aangeslagen maar weer een minuut later kreeg Nederwetten een penalty. Giel van Korven schoot deze grote kans op de gelijkmaker echter keihard op de lat. Christiaan Baaten schoot in de 12e minuut een splijtende pass op Toon van Rooij die met het puntje van zijn teen de bal binnen gleed; 1-1. Nederwetten ging goed door en in de 15e minuut een pass van Wim van Kronenburg op Toon van Rooij, enkele kapbewegingen, een mooie assist op Giel van korven; 2-1. Daarna volgde nog verschillende kansen voor WHV maar het scoringsvizier stond bij hen vandaag 'out of order'. De scheidsrechter had zijn stopwatch niet helemaal goed ingesteld en floot twee minuten voor de rust al af voor de pauze. Daarom werd ook de rust met deze stand bereikt.

Na de pauze duurde het tot de 64e minuut vooraleer de bevrijdende 3-1 op het scorebord kwam. Nederwetten kreeg weer een penalty, omdat de ingeschoten bal van Tim Bunthof door een WHV-speler met de hand werd beroerd en de 'dader' Gino Bosch moest met rood het veld verlaten. Dit keer nam Toon van Rooij de strafschop en die schoot hem onberispelijk rechts van de keeper, terwijl die onderweg was naar de linkerhoek; 3-1. Inmiddels had ook Wim Kronenburg nog rood gekregen voor een ongelukkige tackle.

Met 10 tegen 10 had WHV weer enkele open scoring kansen. In de 71e minuut nam opnieuw Toon van Rooij de bal op snelheid aan en passeerde op 30 meter de WHV-goalie en bracht hier mee de ongekende stand van 4-1 op het scorebord. In de 84e minuut kreeg Christiaan Baaten, na een open kans, ook nog rust van de trainer en die werd onder luid applaus en gejoel van het publiek vervangen door Piet van Oers. Piet deed, net als de ingevallen Dirk Renders, er nog alles aan om de score op te voeren maar hierin kwam geen verandering meer. Leuke wedstrijd met veel gemiste kansen waarin de twee rode kaarten echt niet nodig geweest waren.

Programma
Zaterdag 4 mei

Beerse Boys 12 - Nederwetten 4 aanvang 17.00 uur

Zondag 5 mei
Nederwetten 1 - Rood Wit '62 1 aanvang 14.30 uur
Nederwetten 2 - Brabantia 9 aanvang10.00 uur
Nederwetten 3 - Gestel 4 aanvang 11.00 uur
RKGSV Vr 1 - Nederwetten Vr 1 aanvang 11.00 uur
Rood Wit Vr 1 - Nederwetten Vr2 aanvang 12.00 uur

Programma Golf Son

Foto: Ingezonden

Golfclub Son heeft weer een aantal actitiviteiten op het programma staan. Op 1 mei wordt de Clubwedstrijd Leaderboard Dasio Competitie Vierbal Strokeplay gehouden en vanaf donderdag 2 mei wordt het Nightball seizoen weer geopend. Op 8 mei staat 'Par van de Baan Vierbal Tegen Par' op het programma.

Vanaf 2 mei zijn elke week vanaf 18.00 uur tot pakweg 22.00 uur alle leden weer welkom om in een ontspannen sfeer een baantje te lopen en zo nu en dan een klein prijsje mee te pikken. Op 29 augustus wordt de Nightball feestelijk afgesloten met een hapje, een drankje en een extra prijsje voor iedereen.

De achterliggende gedachte van deze avonden is om zonder wedstrijddruk 9 of 18 holes te spelen waarbij ervaren spelers en minder ervaren spelers met elkaar kunnen optrekken. Tijdens deze vrije inloopavonden kom je met een maatje of je komt gewoon alleen. Er is altijd wel iemand om mee te spelen en anders koppelt de organisatie je wel aan één of meerdere spelers.

Dit is ook de kans voor leden met een baanpermissie of hoge handicap om kennis en kunde uit te breiden, eventueel een scorekaart te lopen en andere clubleden te ontmoeten. Na afloop kan er op het terras of in het clubhuis, onder het genot van een drankje, nog even nagenoten en nagepraat worden met je flightgenoten.

Wedstrijduitslagen23 april: WEX Golfplaza Kempense
Handicap lager dan 27
1. Ans Merks hcp 23.2 38 pnt.
2. Franca van Laanen hcp 25.9 31 pnt.
3. Henk van Kooijk hcp 26.1 30 pnt.

Handicap hoger dan 27
1. Mac Maas hcp 29.4 30 pnt.
2. Karin van der Maat hcp 30.8 29 pnt. (14/9)
3. Harrie Coppelmans hcp 30.2 29 pnt. (11/9)
Neary: dames: Ans Merks; heren: Mark Thunissen
Longest: dames: Monica Smolders; heren: geen
Birdie: Jo van Erp hole 2

WECO Oranjebalcarroussel NQ
Veel deelnemers arriveerden op 24 april in een Oranje Outfit en deden de naam van de wedstrijd eer aan. Opnieuw weer een prachtige dag met uitstekend golfweer, ondanks het feit dat rond het middaguur de wind flink kwam opzetten. Voor het inwendige van de mens werd gezorgd met een oranjebitter en een oranjegebakje. De wedstrijd werd in teamverband gespeeld en het winnende team bestond uit:Netty Gielen, Tonnie Naus, Theo Roche en Mac Maas.

Senioren SBC

Uitslagen
Donderdag 25 april
DOSL 5 - SBC 7 1-1
UNA 12 - SBC 11 0-5

Zondag 28 april
Nieuwkuijk 2 - SBC 3 1-0
UNA 4 - SBC 5 1-1
SBC 7 - DVS 4 2-1
De Bocht'80 4 - SBC 8 2-5
UNA 11 - SBC 9 0-3
SBC 12 - Acht 5 0-5
Nieuw Woensel VR2 - SBC VR1 5-2
ZSC VR1 - SBC VR2 10-2

Programma
Donderdag 2 mei

Hapert 5 - SBC 7 (beker) 19.00 u

Zondag 5 mei
SBC 1 vrij
Steensel 2 - SBC 2 12.00 u
SBC 3 - Zwaluw VFC 2 12.00 u
SBC 4 - Essche Boys 2 10.00 u
Heeze 4 - SBC 5 12.00 u
RKKSV 3 - SBC 6 10.00 u
DVS 4 - SBC 7 10.00 u
Oirschot V. 11 - SBC 8 11.00 u
SBC 9 - SV Budel 8 13.00 u
SBC 10 - SV Unitas'59 9 12.00 u
SBC 11 - RPC 6 13.00 u
SBC 12 - SV Unitas'59 10 12.00 u
Nieuw Woensel 7 - SBC 13 12.00 u
UNA VR1 - SBC VR1 10.00 u
SBC VR2 - Riethoven VR1 10.00 u

25 / 28

TE KOOP GEVRAAGD Landbouwmachines: o.a. ploegen, tractors, spitmachine, frees, schudder, hark, maaier, mesttank, kieper, weidebloter, weisleep, vee-/paardentrailer, enz. Tel. 06-19076959 Klassieke auto's gezocht. Heeft u een oldtimer staan die u wilt verkopen, dan kunt u contact opnemen met 06-10315896 of mail oldtimerinkoop@hotmail.com Originele spullen uit de Tweede Wereldoorlog. Inlichtingen 06-41989670.

TE HUUR
Te huur diverse aanhangwagens vanaf €10,00 ook KOELWAGEN
Tevens verkoop gasflessen voor BBQ en CAMPING
Swinkels Eind 1B Breugel 0499-475660

DIENSTEN
VERSTOPPING? Van der Linden rioolservice voor alle rioolproblemen, bv aan toilet/wc, keuken, badkamer, hemelwaterafvoer, bel 06-55988639, mail info@vanderlindenrioolservice.nl

Led, Lcd, Plasma televisies en Audio reparaties. De stoutheuvel 12 Eindhoven, 040-2416288
www.ropatv.nl

TUIN
Voor Verkoop, Onderhoud en service van al uw tuinmachines en het slijpen van uw tuingereedschap tegen een scherp tarief. H. v.d.Horst, St. Hubertuslaan 21, Son & Breugel, 0499-473314 / 06-20200346

Pebbles

Foto: Ingezonden

Ondanks dat de driejarige Pebbles echt een enorme lieverd is, heeft ze haar gouden mandje nog niet gevonden. Pebbles knuffelt graag, houdt van spelen en babbelt gezellig tegen u. Ze zal ongetwijfeld in haar nieuwe huisje even tijd nodig hebben om te wennen, maar als ze eenmaal gesetteld is, krijg je er alleen maar liefde voor terug. We zoeken voor deze lieve, jonge mamapoes een huisje zonder katten of honden (eventueel met 1 van haar kittens) waar veel aandacht voor haar is. Ze is een jonge actieve meid die graag speelt en jaagt, dus de mogelijkheid voor haar om naar buiten te kunnen is echt een pré. Ze is geen schootkat en houdt er niet van om opgepakt te worden, maar Pebbles komt graag bij je liggen of tegen je aan en laat dan spinnend horen hoe lief ze je vindt.

Ben jij het perfecte plaatje voor Pebbles? Neem dan contact op met 088-8113525. Meer informatie over Pebbles lees je op https://urlverkorten.com/jy9GF

Inkomsten aangeven of afgeven?

Foto: Huub Coenen

Naast het bekende oudste beroep ter wereld bestaat er ook de bekende oudste plicht ter wereld. Toen het menselijk bestaan zich ontwikkelde tot een samenleving ontstonden er rechten en plichten. Eén plicht werd het betalen van belasting, een prijs die voorheen in het oerwoud niet bestond. Leiders leerden om de verkiezingsbeloften waar te maken met belastingverhoging na hun verkiezing. En wie dan geen belasting betaalde werd vervolgens veroordeeld voor iets dat hij niet eens gedaan had.

Foto: Huub Coenen
Foto: Huub Coenen
27 / 28