DeMooiSonenBreugelkrant

19 februari 2020

DeMooiSonenBreugelkrant 19 februari 2020


Flip neemt de vrijwilligerspenning in ontvangst Foto: Wil Feijen

Tijdens de vierde zittingsavond van carnavalsvereniging De Krutjesrapers, op zaterdag 15 februari, heeft burgemeester Hans Gaillard de Vrijwilligerspenning uitgereikt aan Flip Spooren. Flip (35 jaar) is al ruim vijftien jaar op diverse terreinen actief als vrijwilliger.

Lees het hele verhaal op pagina 15.

Jaargang 5 • Week 8 • 19 februari 2020

Sint Genoveva-kerk
Zondag 23 februari
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Breugels Kerkkoor
. Intenties: Tiny Verhoeven-Hazenberg, Clara den Ouden-Dreesen, An Rooijakkers-Daniëls, Janny Alkemade-Quist, Jo Vos, Mia Donkers-van Heeswijk, Jan Brugmans.
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor. Intenties: Bert Hooijmaijers, Tonny Steinweg-Enneking, Jef Heusschen, Carla Thunissen-van der Grinten

Woensdag 26 februari Aswoensdag
19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor. Aswijding en oplegging van het askruisje

Zondag 1 maart
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Breugels Kerkkoor. Intenties: Ad Versantvoort, Miny van de Ven-Winkelman, Karel en Elisabeth Faessen-van Tilburg, Piet Merks, Els Grootegoed-Weeber
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor. Intenties: Lieke Braam-van Dieren, Berta van Kemenade

Vieringen elders
Zaterdag 22 februari
16.00 uur: Woord- en communieviering in Berkenstaete
Zaterdag 29 februari
16.00 uur: Woord- en communieviering in Berkenstaete

Overige activiteiten
Woensdag 19 februari
19.30 - 21.00 uur: Bijbelavond, Parochiebureau Son, Kerkplein 7.

Martinuskerk Centrum
Zaterdag 22 februari
16.30 uur: Carnavalsmis met De Rooi Tulpen, Aurora en de Lepkapel. Intenties: Overleden ouders Timmermans – van den Broek, Jan van Rooij en zoontje Marcel.

Zondag 23 februari Zevende Zondag door het Jaar
09.30 uur: Eucharistieviering met Het Martinuskoor. Intenties: (nog geen intenties opgegeven).

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
19.00 uur: Eucharistieviering in de Martinuskerk.

Woensdag 26 februari Aswoensdag
19.00 uur: Eucharistieviering met wijding van de as en toedienen van het Askruisje. (Martinuskerk.)

Donderdag 27 februari
20.00 uur: Stichting Behoud Martinuskerk.

Boeken en platen voor de Boekenbeurs steeds van maandag tot en met vrijdag in te leveren in de kerk van Eerschot tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Sint-Antonius Nijnsel
Zondag 23 februari
11.00 uur Eucharistieviering. Intenties: Jo van Roosmalen- v.d. Laar, Marie School- Gibbels.

Melding St. Oedenrode
PKN St. Oedenrode
(Knoptoren)
Zondag 23 februari
10.00 uur Mw.Ds. B. v. Litsenburg, Dienst van Schrift en Tafel

Inzameling door communicanten

Kinderen die hun eerste Communie doen, zamelen jaarlijks geld in voor het goede doel. Dit doen zij door middel van het houden van allerlei acties. Dit jaar is de opbrengst voor Kindia, dat staat voor Kind In India.

Annemieke van den Broek heeft Stichting Kindia in 2005 opgericht. Ze wilde graag iets doen voor kansarme kinderen in Zuid-India. De plek waar Kindia de meeste fondsen voor inzet is project JET in Nainar Palayam. Daar mogen kinderen wonen die gehandicapt zijn, geen ouders meer hebben of verstoten zijn. Daarnaast is er op het project een school waar dagelijks ook ongeveer 250 kinderen uit de omgeving naar toe komen.

De watervoorziening is soms een probleem. Door de grote droogte is men nu aan het sparen voor een grote watertank, zodat al het regent, het regenwater opgevangen en bewaard kan worden voor de volgende droge periode. Zo een tank kost in India 11.000 euro. Zelf hebben ze al flink gespaard. Met de acties van communicanten hopen ze nog meer geld in te zamelen om in de buurt te komen van het totaalbedrag.

De kinderen kunnen zelf kiezen wat ze willen doen: heitje voor een karweitje, lege flessen ophalen of bijvoorbeeld een kraampje op de Koningsdagmarkt. Alle kinderen doen ook mee aan de Paasmarkt rond de vieringen op Palmzondag. Daar gaan ze weer allerlei knutselwerkjes en lekkers verkopen voor het goede doel. De werkgroep Eerste Communie hoopt dat u hen wilt steunen.

Natuurlezing door Jeanne Soetens

Jeanne Soetens verzorgt donderdag 27 februari van 14.00 - 16.00 uur een middag over de natuur rond het Damiaancentrum. Naast de schitterende foto's zal zij allerlei wetenswaardigheden vertellen over alle vogels en planten die in dit gebied leven.

Iedere senior natuurliefhebber is welkom. U hoeft zich niet van tevoren op te geven. De kosten zijn (inclusief koffie/thee) 3 euro. Voor informatie: Petra Vesters, tel.06-10068676, petrav@kpnmail.nl of Karin van Vlerken, tel. 06-13992915.

Het Onderonsje is één van de activiteiten van het Damiaancentrum. Zie de website voor andere activiteiten: www.damiaancentrum.nl. Schijndelseweg 46 in Sint-Oedenrode.

Geen personele problemen bij gemeente Son en Breugel

Wethouder Paul van Liempd Foto: Wil Feijen

De gemeente Son en Breugel maakt regelmatig gebruik van het inhuren van personeel voor diverse functies. Is er een capaciteitsprobleem of is er een gebrek aan kennis?

Redacteur: Adrie Neervoort

"Wat klopt is dat wij een hele beperkte organisatie hebben ingericht op het werk van alle dag. En alles wat je daar aan projecten bijdoet, vraagt meer van het vaste personeel. Zo hebben we één projectleider in dienst en die is op dit moment behoorlijk overbelast met allerlei lopende projecten. Maar ook nieuwe taken, zoals de Omgevingswet, belasten het ambtelijk apparaat tijdelijk bij het opzetten van een dergelijk traject. Daardoor zal ook de gemeente de nodige expertise moeten inhuren", legt wethouder Paul van Liempd, verantwoordelijk binnen de gemeente Son en Breugel voor Personeel en Organisatie, uit.

Tijdelijk inhuren
Het inhuren van externe kennis voor projecten of majeure kwesties is niet ongebruikelijk. Veel gemeentes zijn eenvoudig te klein om zelf al deze expertise in huis te hebben. Het tijdelijk inhuren is dan een financieel betere oplossing dan daarvoor iemand in dienst te nemen.

Arhi-procedure
Van Liempd: "Wij hebben in onze organisatie ook een tijdje stilgestaan wat betreft ontwikkeling. Dat heeft natuurlijk alles te maken met onduidelijkheid omtrent de Arhi-procedure (wet Algemene regels herindeling), waarbij we niet wisten wat de toekomst ons zou brengen. Dan is het ook heel moeilijk om een meerjarig personeelsbeleid te maken. Daar komt bij dat je als gemeente ook geen aantrekkelijke werkgever bent als je voortbestaan ter discussie komt te staan." Maar dat is voorbij. We blijven een zelfstandige gemeente en zijn volop in ontwikkeling.

Bezetting
De bezetting is feitelijk gebaseerd op de dagelijkse gang van zaken; hoe kleiner de gemeente, hoe eerder er dus moet worden ingehuurd. Het is dan ook niet vreemd dat het inhuren van externe partijen meeberekend wordt in een begroting van een project. Van Liempd vervolgt: "Om de organisatie te versterken, werven we op dit moment vijf nieuwe medewerkers. Dan nog blijven er projecten die we niet geheel zelf kunnen oppakken met eigen personeel."

Lokaal
Ook de samenwerkingsverbanden zoals Dienst Dommelvallei bieden dan niet direct een oplossing. "Voor een deel wil je dat wel en voor een deel wil je dat niet; sommige dingen wil je ook echt lokaal organiseren omdat dan de zeggenschap van de raad gegarandeerd blijft", aldus de wethouder. "Je moet natuurlijk als gemeente veel zaken binnen je eigen capaciteit kunnen oplossen. Maar bijvoorbeeld het onderzoek naar het CMD ligt op uitdrukkelijk verzoek van de raad bij een externe partij, maar dat wilde ik natuurlijk ook", vult Van Liempd aan.

Knelpunten
Inmiddels heeft er een onderzoek plaatsgevonden over de capaciteit en de daadkracht van de gemeente, genaamd Basis op Orde. Dit toonde aan dat de gemeente op sommige posities onderbezet is. Het bracht enkele knelpunten binnen de organisatie aan het licht. Inmiddels is besloten dat er vijf vacatures binnen de gemeente op korte termijn zullen worden ingevuld. Op veiligheid, handhaving en toezicht worden twee vacatures ingevuld.

Stagiairs
Ook werkt de gemeente graag met hbo-stagiairs; ze hebben daar goede ervaring mee. Ook al kost het inleren van stagiairs tijd, vaak leveren ze wel extra nieuwe inzichten op. "Zo heeft de gemeente de afgelopen jaren jonge mensen binnengehaald die zich goed binnen onze organisatie hebben ontwikkeld", aldus Van Liempd. Bij de gemeente is volgens hem geen extreem verloop in de personele bezetting door pensionering of andere redenen. Er zijn bijvoorbeeld in 2019 slechts vier medewerkers vertrokken.

Veranderproces
Volgens de wethouder zit de gemeente Son en Breugel net als veel andere gemeentes in een veranderproces. Dat geeft natuurlijk wel een bepaalde druk in de organisatie. Als een aantal nog openstaande vacatures straks is ingevuld, verwacht Van Liempd op den duur weer een sterke organisatie met de juiste mensen en kennis voor de toekomst.

Eerste 300 inwoners ontvangen dubbele subsidie bij riool afkoppelen

Voorbeeld afkoppelen (archieffoto) Foto: Wil Feijen

De subsidie voor het afkoppelen van regenwater is verdubbeld voor de eerste 300 inwoners die het in 2020 aanvragen. Als inwoners hun regenwater van het riool afkoppelen ontvangen zij een subsidie van 300 euro. Waterschap de Dommel heeft dit bedrag verdubbeld voor de eerste 300 huishoudens, dus zij ontvangen 600 euro subsidie in totaal. Daarnaast ontvangen deze inwoners tot 2029 nog eens 50 euro korting per jaar op de rioolbelasting als het gehele perceel is afgekoppeld.

De gemeente Son en Breugel telt ruim 7.000 huishoudens. In 2019 hebben 140 huishoudens zich van het riool afgekoppeld. In een gemiddeld jaar valt er 744 mm neerslag in de gemeente Son en Breugel. Door het afkoppelen van het regenwater door de 140 huishoudens wordt ruim 15 miljoen liter regenwater minder afgevoerd naar het riool.

"Dat is een mooie prestatie, maar we willen nog meer regenwater afkoppelen. Met de subsidie en korting op de rioolbelasting willen we inwoners stimuleren. In 2020 streven we naar het afkoppelen van 500 huizen", aldus wethouder Jan Boersma.

Wat is afkoppelen?
Op veel plekken stroomt regenwater via de dakgoot, regenpijp of verharding naar het riool. Dat is jammer, want dit is (relatief) schoon water. Zeker nu de zomers steeds droger worden, kan de tuin dit water goed gebruiken. Daarnaast raakt het riool bij stortbuien steeds vaker overbelast en komen straten blank te staan. Door regenpijp en verhardingen af te koppelen, kan het water de grond in of opgeslagen worden. Dit kan bijvoorbeeld door het water in een tuinwadi (verlaging in tuin) of regenton op te vangen en later in de tuin te gebruiken.

Hoe kunt u afkoppelen?
Soms kan het eenvoudig door de regenpijp door te zagen en het water op te vangen of de grond in te laten lopen. Maar soms is er meer voor nodig. Kijk hiervoor op www.sonenbreugel.nl /duurzaamheid > regen- en afvalwater scheiden met subsidie. Voor hulp of informatie kunnen inwoners contact opnemen met de afkoppelcoach van de gemeente Son en Breugel via 0499-494491. Deze kankosteloos vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Voor meer informatie en hulp kunt u ook contact opnemen met www.sonenbreugelverbindt.nl.

Wie hoeft niet af te koppelen?
De wijken 't Zand, Sonniuspark, industrieterrein Ekkersrijt en het buitengebied zijn al afgekoppeld. Zij ontvangen geen afkoppelsubsidie, maar wel een korting op de rioolbelasting.

Vroege start aanpak van de eikenprocessierups

Voorbereiding gestart tegen de bestrijding van de eikenprocessierups Foto: Adrie Neervoort

Na een jaar van veel overlast door de eikenprocessierups in heel Nederland is de gemeente al in het najaar van 2019 gestart met de voorbereidingen van de bestrijding in 2020. Gezien de zachte winter is de kans aanzienlijk, dat het wederom een piekjaar wordt voor deze rups. Daarom zet de gemeente nu vol in op preventie.

Afgelopen week hebben leerlingen van basisschool De Regenboog, één van de vier deelnemende basisscholen in het dorp, die meedoen aan het IVN-project 'mezenkasten' kastjes getimmerd. De leerlingen gaan de kastjes samen met het IVN ophangen. De eikenprocessierups staat op het menu van de mees. De mees is dus een natuurlijke vijand van de processierups en door de kastjes helpt de mees op de langere termijn op een natuurlijke manier mee de overlast gevende rups te bestrijden.        

De gemeente pakt bestrijding van de eikenprocessierups aan via preventieve maatregelen én door het wegnemen van nesten die er ondanks de preventieve maatregelen ontstaan.

Bespuiten en injecteren
De gemeente zet in op meerdere vormen van preventie. De focus van de preventieve aanpak ligt op het vroeg beginnen met de bestrijding. Dat gebeurt door het bespuiten van bomen met een regulier bestrijdingsmiddel en via het injecteren van bomen met een infuus. Na carnaval krijgen de wijkteams instructies hoe ze dit samen met een groenaannemer aanpakken. Het is nog zoeken naar wat de beste manier is. Omdat de bestrijding dit jaar nog meer gericht is op voorkómen, hoopt de gemeente daarmee de overlast voor inwoners te minimaliseren en de bestrijding van nesten te kunnen beperken.

Maar overlast is nooit helemaal te voorkomen. De gemeente heeft de locaties die voor de mens het meest overlast geven in kaart gebracht en dáár zullen zij preventief bestrijden. Er blijven locaties waar ze simpelweg niet kunnen komen.

In de preventie werkt de gemeente ook aan een methode die de leefomgeving aantrekkelijk maakt voor de mees en andere natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Ze zaaien op diverse plekken bloemrijk grasland.

Inwoners mogen ook mezenkastjes in de eigen tuin ophangen. Het hangen van vogelkastjes in openbaar gebied is voorbehouden aan het IVN met de scholen. Zo werken inwoners en gemeente samen aan een groene leefomgeving die Schoon, Heel & Veilig is.

Lossen 'haaientanden' onduidelijkheid voorrangssituatie op?

Foto: MooiSonenBreugel

Op de vraag 'Wie heeft voorrang?' in een bepaalde verkeerssituatie bestaat er altijd maar één goed antwoord. Iedere verkeerssituatie moet voor iedere verkeersdeelnemer duidelijk zijn; er mag zeker geen twijfel bestaan of je wel of geen voorrang hebt. Maar wat als niet iedereen dezelfde mening deelt over een bepaalde verkeerssituatie, zoals bij het fietspad Dommelstraat/Nieuwstraat in Son en Breugel?

Redacteur: Emmy Grit

Twee weken geleden stond in deze krant een oproep met de vraag wat het juiste antwoord is op de stelling: 'Heb je als fietser voorrang als je vanuit de Dommelstraat de Nieuwstraat op wil fietsen op het verkeer dat uit de richting van de Kanaalstraat komt? Gaat het in deze situatie om een uitrit of is het een gelijkwaardige kruising? De uitleg van de gemeente en de politie staat haaks op de uitleg van de rijschoolhouders in Son en Breugel. Ook inwoners geven verschillende antwoorden.

Zebrapad gebruiken
Via e-mail en Facebook kwamen veel reacties binnen bij de redactie. Anneke Penson laat weten dat, als je als fietser van rechts komt, je voorrang hebt op het verkeer op de Nieuwstraat, komende uit de richting van de Kanaalstraat. Anneke: "Ik geloof echter niet dat er in al die jaren een fietser is geweest die voorrang heeft gekregen." Ze heeft in het verleden contact gehad met de gemeente om te waarschuwen voor deze onveilige situatie. De gemeente liet vervolgens weten dat er een waarschuwingsbord zou komen. Dat het voor onduidelijke situaties zorgt, blijkt wel uit het feit dat veel fietsers afstappen en te voet het zebrapad nemen om over te steken. "Dat werkt gelukkig wel goed", aldus Anneke.

Reacties inwoners
Marcel van der Heijden laat weten dat de fietsers geen voorrang hebben. Marcel: "De grijze stoeptegels lopen door; dat geeft aan dat het een uitritconstructie is." Gert-Jan Emmen-Van Casteren deelt deze mening en vult aan: "In Son en Breugel is het erg verwarrend, er zijn te veel verschillende voorrangregels." Yvonne Hooymayers van autorijschool De Dommel laat ook weten dat het een in/uitritconstructie betreft, omdat de stoeprand doorloopt. Yvonne: "De fietsers hebben dus geen voorrang, maar dit weten over het algemeen alleen automobilisten die beschikken over gedegen theoriekennis. De fietsers zelf, zeker de jeugd, denken dat ze van rechts komen en dus voorrang hebben. Op deze Facebookpost laat een aantal inwoners weten dat zij deze mening steunen, maar er zijn ook inwoners die het hier juist niet mee eens zijn. Opmerkingen als 'het voelt als een uitrit' en 'je zou denken dat de fietser voorrang heeft' getuigen niet van een duidelijke situatie.

Een juist antwoord
Rijschoolhouder Frans Lathouwers is ook om een mening gevraagd. Frans: "Ik deel de mening van Yvonne. Het is een erg gevaarlijk punt, omdat er veel onduidelijkheid is over wie er voorrang heeft. Toch kan dit simpel opgelost worden, zodat het voor alle weggebruikers duidelijk en zichtbaar wordt wie er voorrang heeft. Leg een paar haaientanden bij het fietspad, dat is veiliger en dan is er maar één juist antwoord mogelijk op de stelling die in de krant stond: de fietser moet voorrang verlenen. Duidelijker kan het niet uitgelegd worden." Een aantal jaar geleden zijn er haaientanden geplaatst op de kruising Nieuwstraat/Boslaan. Frans: "Dit was ook een gevaarlijke kruising. Door het aanbrengen van haaientanden is het in ieder geval voor iedereen duidelijk wie er voorrang heeft."

Andere mening
De gemeente deelt de reactie van de autorijschoolhouders niet. De verkeersdeskundige van de gemeente geeft aan dat het fietspad Dommelstraat/Nieuwstraat een gelijkwaardige kruising betreft. De verkeersdeskundige: "In deze situatie zijn geen borden of verkeerstekens aanwezig die de voorrang tussen bestuurders op de Nieuwstraat en de bestuurders op de fietsdoorsteek regelen. Op gelijkwaardige kruispunten verleen je voorrang aan bestuurders die van rechts komen. Bestuurders zijn in deze door de wetgever gedefinieerd als 'alle weggebruikers behalve voetgangers'. Gelijkwaardige kruispunten zijn kruispunten van gelijke orde, kruispunten waar de voorrang niet met borden en tekens is geregeld." De politie verwijst in een reactie naar het antwoord van de gemeente.

Onduidelijk
Toch is de verkeerssituatie dus niet zo simpel als je zou denken. Heb je nu wel of geen voorrang of moet je voorrang geven of krijgen? Vooralsnog blijft deze voorrangssituatie in de Nieuwstraat voor alle verkeersdeelnemers onduidelijk en onveilig.

Foto: MooiSonenBreugel

Verbazing om verwijdering bomen in Jupiterstraat

De enige boom die nog is blijven staan op de bouwlocatie Foto: Wil Feijen

Een aantal inwoners uit Son en Breugel heeft afgelopen week via de Facebookpagina 'Geweldig Son en Breugel' hun zorgen geuit over de bomen op de bouwlocatie in de Jupiterstraat. Vrijdag 14 februari zijn twee van de drie bomen omgezaagd die op de bouwlocatie stonden waar nu nieuwe woningen worden gebouwd. De bewuste bomen stonden al vijftig jaar op die plaats, de laatste periode tussen het hekwerk en een hoekwoning. Nu rest niets meer dan een afgezaagde stam.

Redacteur: Emmy Grit

Die inwoners vroegen zich af waarom de bomen gerooid moesten worden en waarom de bomen niet van tevoren weggehaald konden worden, zodat ze ergens anders geplant zouden kunnen worden. Volgens de gemeente zouden de bomen blijven staan. De woordvoerder laat in een reactie weten: "De aannemer heeft de wortels van de bomen zodanig beschadigd dat deze dood gaan en daarom moeten ze weggehaald worden."

Aansprakelijk
De gemeente heeft geprobeerd de aannemer compleet aansprakelijk te stellen. "Dat was lastig, want na onderzoek bleek dat de bomen ook niet 100% gezond waren", aldus de woordvoerder. Met een schikking is nu overeengekomen dat de aannemer twee bomen op zijn kosten vervangt. De gemeente gaat zelf de derde boom vervangen om het straatbeeld te verbeteren. Er is gekozen voor smalle bomen. De gemeente creëert hiermee een nieuwe groenstructuur. Het plantsoen tussen de nieuwe kavels en het nieuwe trottoir wordt ook nog ingeplant met nieuwe struiken. De gemeente is constructief met de aannemer in gesprek om in de nieuwe omstandigheden het groen in te richten.

Een afgezaagde boomstam is alles wat over is van de boom aan de Jupiterstraat Foto: Wil Feijen

Minder lang wachten bij Primera voor afhandeling post

Terence en Minoe de Waal en collega's met de gewonnen prijs Foto: Ingezonden

Eigenaren Terence en Minoe de Waal investeren in Primera Son en Breugel. En dat is Post.nl niet onopgemerkt gebleven. Afgelopen week ontvingen zij dan ook de Post.nl prijs 'retailer van het jaar'. Om nog klantvriendelijker te kunnen zijn - en het zal de wachttijd aanzienlijk inkorten - staat er nu ook een zelfscan apparaat voor postpakketten.

Twee jaar geleden namen Terence en Minoe de Waal Primera Son en Breugel over: "We wilden eerst de klanten leren kennen en aanvoelen waar verbeteringen nodig waren. Doordat de ING servicebalie per 1 februari gestopt is bij Primera Son en Breugel, biedt dat mogelijkheden voor een uitbreiding van ons assortiment. Er is inmiddels een nieuwe vloer gelegd, een nieuwe cadeaukaarten wand geplaatst voor maar liefst 120 cadeaukaarten, zal de boekenhoek uitbreiden en komen er meer betaalbare cadeau artikelen in de winkel." Binnenkort wordt er in de winkel een betaalautomaat geplaatst waar iedereen, van alle banken, geld kan opnemen en geld kan storten.

Primera Son en Breugel trekt veel klanten voor postzaken. Terence: "Dat onze winkel de prijs 'retailer van het jaar' op het gebied van postzaken heeft gekregen is een hele eer. We hopen door de mogelijkheid dat klanten zelf hun pakket voortaan kunnen scannen dat daarmee de wachtrij ingekort zal worden. Maar als u liever geholpen wilt worden door een medewerker, dan kan dat uiteraard ook. "

De OV-oplaadpaal is weg. Maar bij de kassa kunnen de Primeramedewerkers u helpen om uw OV-chipkaart op te waarderen. Een auto overschrijven of schorsen? Ook dit soort RDW zaken kunt u bij Primera Son en Breugel regelen.

Tijdens de verbouwing is er ook geïnvesteerd in een nieuwe pasfoto hoek. Klanten kunnen de hele week van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur terecht voor het maken van een pasfoto.

MooiSonenBreugel nu op schermen bij Vishandel Pelk

MooiSonenBreugel te lezen op de schermen bij vishandel Pelk Foto: Wil Feijen

De meest actuele nieuwssite van Son en Breugel was al te lezen op de schermen bij fysiotherapie Van Gerven en cafetaria Spierings in Son en Breugel. Maar vanaf nu kunt u het nieuws uit Son en Breugel ook lezen als u op een heerlijk versgebakken vis wacht bij vishandel Pelk.

Behalve de gebakken vis kunt u daar natuurlijk ook terecht voor diverse vissoorten, traditioneel gerookte makrelen, topkwaliteit Hollandse Nieuwe, salades uit eigen keuken en een keur aan kant en klaar maaltijden en niet te vergeten de beroemde en lekkere roerbak visschotels.

En terwijl u misschien even moet wachten tot het door uw gekozen product klaar is of u aan de beurt bent, zorgt MooiSonenBreugel ervoor u via de schermen in de verkoopwagen op de hoogte bent van het nieuws in Son en Breugel.

Informatiebijeenkomst bedplassen

's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op donderdag 5 maart een informatieavond voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd die regelmatig in bed plassen.

Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo plaatsvindt. De meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal heel erg en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen. Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen.

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde ziekenhuispoli's een aantal informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken we de verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.

Op 5 maart organiseren we een informatieavond in het auditorium van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.

Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website www.ggdbzo.nl.

Wensactie van 'De Dames' levert verrassing op voor vrijwilligers WensAmbulance

Ellen en Wan maken de lekkere pakketjes voor de vrijwilligers Foto: Ingezonden

Chocolaterie 'De Dames', welbekend hier in Son en Breugel had voor de kerstdagen een leuke actie bedacht. Klanten konden in de winkel een wens kenbaar maken door het invullen van een wenskaartje. Uit deze wensen zouden 'de Dames' een wens kiezen om daar op een of andere manier hun bijdrage aan te leveren.

Vorige week belde een van de dames met Ellen Sijbers om te laten weten dat onder andere haar wens uit de vele wensen gekozen was. Ellen is als vrijwilligster aangesloten bij WensAmbulance Brabant en begeleidt als verpleegkundige terminale patiënten op hun (laatste) wensreis.

Deze wensreizen kunnen variëren van onder andere een laatste bezoek aan familieleden, hun geboortehuis, aanwezig zijn bij een huwelijk, nog een keer de zee zien, een voorstelling bezoeken. Het lijken wensen die heel eenvoudig te vervullen zijn, maar voor mensen die niet lang meer te leven hebben, is dat echt niet altijd vanzelfsprekend. WensAmbulance Brabant brengt terminaal zieke mensen nog één keer naar hun favoriete plek.

Een ding hebben alle wensen gemeen, het zijn emotionele gebeurtenissen die veel dankbaarheid opleveren en begeleiders regelmatig kippenvel bezorgen. Ellen: "De laatste wens van mensen helpen vervullen is prachtig werk en geeft zeer veel voldoening."

De wens die Ellen invulde bij 'de Dames' was dan ook letterlijk: Het werk van de Stichting WensAmbulance is erg belangrijk, ik wens dan ook dat de WensAmbulance mag blijven bestaan'. Zondagavond 9 februari werd Ellen gebeld door een van de dames met het verzoek om naar de winkel te komen. Collega Wan Merks, chauffeur bij de Wensambulance, werd gevraagd om mee te gaan en samen gingen ze op pad naar de bekende winkel aan de Nieuwstraat.

Niet wetende wat hen te wachten stond werden ze opgewacht met de mededeling 'jullie moeten aan het werk'! Wat bleek, de dames van 'De Dames' hadden bedacht dat het leuk zou zijn om alle vrijwilligers van de WensAmbulance een cadeautje in de vorm van chocolade-hartjes aan te bieden voor hun prachtige werk.

Ellen en Wan zijn die middag uren bezig geweest om, samen met de dames, voor 160 vrijwilligers dit cadeautje samen te stellen en te voorzien van de tekst 'Recht uit mijn hart voor jullie, Ellen'.

Op de eerstvolgende vrijwilligersbijeenkomst zullen alle vrijwilligers verrast gaan worden met dit door Ellen en Wan (en natuurlijk de mensen van 'de Dames') samengesteld pakketje met lekkere dingen. En zo heeft een leuke actie van een van de ondernemers uit ons dorp geresulteerd in een mooi gebaar richting vrijwilligers bij een prachtige stichting. Ze hopen dat de wens van Ellen uit mag komen en dat de WensAmbulance inderdaad kan blijven bestaan, met dank aan donateurs en natuurlijk alle vrijwilligers.

Julia North winnaar voorleeswedstrijd

Foto: Wil Feijen

De Nationale Voorleeswedstrijd is donderdag 13 februari voor de 26e keer gehouden. Deze is bedoeld om het leesplezier van leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisschool te stimuleren. De basisscholen die zich aanmelden, organiseren de voorleeswedstrijd op hun school. De schoolwinnaar doet vervolgens mee aan de plaatselijke ronde die door de bibliotheek georganiseerd wordt.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Op 13 februari kwamen vijf voorlezers van vijf basisscholen uit Son en Breugel naar de bibliotheek in het Vestzaktheater. De groep van de leerling die voorleest was ook meegekomen, evenals ouders en grootouders. Hanneke Grootenboer van bibliotheek Dommeldal: "De voorlezers mochten hun boek introduceren en vertellen waarom ze dit boek uitgekozen hadden. Daarna mochten deze leerlingen maximaal vijf minuten voorlezen, hetgeen beoordeeld werd door een jury."

De jury
De jury bestond dit jaar uit Monique Wouters van De Traverse, Marieke Schoenmakers van LEVgroep en burgemeester Hans Gaillard, die tevens voorzitter was. Jurylid Marieke: "Ik was dit jaar voor de tweede keer jurylid tijdens de voorleeswedstrijd en vind het ontzettend leuk om te zien hoe de deelnemers vol passie uit hun favoriete boek voorlezen. In lezen zit zo veel: je kunt lekker je zinnen verzetten, je mee laten voeren in het verhaal en je fantasie de vrije loop geven. Er is zo veel wat moet, maar met lezen zit je even in een andere wereld."

Criteria
Nadat alle voorlezers aan de beurt waren geweest, trok de jury zich terug voor overleg. Tijdens het overleg werd een optreden verzorgd door Desiree Hornikx van theater Friponne. De voorlezers werden op een aantal criteria door de jury beoordeeld. Zo let de jury bijvoorbeeld op of de juiste intonatie wordt toegepast en of de toon bij het verhaal past. Verder wordt gekeken of de emotie goed wordt overgebracht, het leestempo goed is en of de voorlezer uit het boek opkijkt. Als laatste criterium wordt het gebruik van het aantal stemmetjes beoordeeld. Marieke: "De voorlezer mag niet te veel stemmetjes gebruiken."

Brabantse halve finale
Nadat alle plus- en minpunten genoteerd en bij elkaar opgeteld waren, werd Julia North van basisschool De Ruimte als winnaar uitgeroepen. Zij mag 7 maart meedoen aan de Brabantse halve finale die in Goirle wordt gehouden. De winnaar van de Brabantse halve finale gaat door naar de Brabantse finale en eventueel nog naar de landelijke finale.

Bekijk alle foto's op www.mooisonenbreugel.nl

Frans en Doortje terug naar waar het begon

Foto: Ingezonden

Op maandag 24 februari zijn Frans van Erp en Doortje (Dora) van Tits zestig jaar getrouwd. Zestig jaar geleden kwam Frans zijn Doortje ophalen bij haar ouderlijk huis, toen nog aan de Markt 11 in Son en Breugel, om te gaan trouwen. Nu gaan zij terug naar de plek waar het allemaal begon die dag, tegenwoordig aan de Markt 2a. Dora en Frans waren beiden vijfentwintig jaar jong toen ze trouwden, maar hadden toen al vijf jaar verkering. De verkering ontstond tijdens het dansen bij Van Rijt in Sint-Oedenrode.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen

Doortje is vijfentachtig jaar geleden geboren in Son aan wat nu de Kanaalstraat heet; ze verhuisde samen met haar ouders naar de Markt toen ze vier jaar was. Haar ouders hadden daar jarenlang een schildersbedrijf. Nu is er het kantoor van DeMooiSonenBreugelKrant gevestigd. Doortje is tot haar huwelijk werkzaam geweest als huishoudelijke hulp bij verschillende gezinnen. Op de trouwdag straalde Doortje in een bruidsjurk die haar zus Jo had gemaakt.

Foto: Wil Feijen

Verhuizen
Frans is ook 85 jaar oud, en geboren in Breugel, in wat nu de Van de Elsenstraat is, maar het geboortehuis had toen als adres B75 (Breugel 75). Later verhuisde het gezin naar de Veerstraat. Frans is heel zijn werkzaam leven automonteur geweest; hij begon als leerling en later heeft hij allerlei functies binnen het bedrijf gedaan.

Verhuizen
Ook zestig jaar geleden was er woningnood, want, met in het vooruitzicht het krijgen van een woning, vertrokken zij naar Venlo. Frans had daar een baan gevonden als automonteur, waarbij zijn werkgever een huis regelde. Maar Brabant bleek toch een gemis en zo verhuisden ze naar Eindhoven, toen zij daar een huis aangeboden kregen. Daarna verhuisde het paar nog één keer, naar de Woenselse Heide in Eindhoven, waar ze nu alweer vijftig jaar met heel veel plezier wonen.

Hobby
De grootste hobby van Doortje was zingen. Doortje: "Ik heb 35 jaar gezongen bij het Sint Janskoor in Eindhoven. Toen dit koor gestopt is, ben ik bij het koor Levensvreugd gaan zingen. Dat heb ik zeven jaar gedaan." Frans ging liever vissen en fietsen, tegenwoordig houdt Frans het bij fietsen. Frans: "Samen met mijn buurman heb ik vijfentwintig jaar lang vele kilometers gefietst. Nu fiets ik vaak alleen, een paar duizend kilometer per jaar."

Samen met hun drie kinderen Ad (56), Frank (55) en Mirjam (51), zes kleinkinderen, familie en vrienden vieren zij dinsdag 25 februari hun zestigjarig huwelijksfeest.

DeMooiSonenBreugelKrant wenst Frans en Doortje een heel mooi feest.

´n Blije schoolverlater van 72 jaar

Foto: Geert van Eck

Vanuit Dakar in Senegal is het ruim 250 kilometer zo goed als één lange, rechte asfaltweg het land in. En daarna nog zo'n dertig kilometer zandpad. "Daar ergens ligt Sindian. Zo´n typisch Afrikaans dorp. Lemen hutten met golfplaten daken. Hier en daar een grote boom. Voor het huis scharrelen kippen en wordt gekookt op een pot met houtskool. Iedereen zit met iedereen te buurten. Of alles en iedereen krioelt er druk door elkaar heen", weet Geert van Eck uit Son. Al woont hij nu in Rooi.

Hier en daar zie je een stalletje of een winkeltje en als je goed zoekt vind je er een kapper, een autoreparatie- of metaalwerkplaats en een naaiateliertje. Sindian verschilt op het eerste oog niet van de meeste andere Afrikaanse dorpen. Vooral 's morgens vroeg en later in de middag is het anders. Dan komen van alle kanten zo'n 1.000 jongelui aangelopen in 'n geel-zwarte trui en zwarte broek. Uit Sindian zelf en de dorpen eromheen. Ze gaan naar school. De enige middelbare school in de verre omgeving.

14 jaar geleden
De school die Geert en 'zijn' stichting Sotos 14 jaar geleden in Sindian heeft gebouwd. Het begon met een ambachtsschool, met zo'n 150 leerlingen. Later kwam daar een middelbare school (noem het een mix van wat bij ons heet ROC en havo) bij. Met 850 leerlingen. Pas geleden heeft Geert die school in Sindian weer bezocht, samen met een aantal 'gelijkgestemden' uit Son, vertegenwoordigers van een bouwbedrijf en een middelbare school uit Horst in Noord -Limburg, die zijn Sotos-project ondersteunen. Al met al is hij zo'n 15 keer in Senegal geweest. Omdat de school steeds groter werd, kwamen er opleidingen bij kwamen; een horeca-vakopleiding, een kappersschool, een elektro-opleiding en andere.

Diploma
Geert lacht: "De bouwopleiding, waarmee het allemaal begon, heeft dit schooljaar geen enkele leerling. De agro-opleiding evenmin. Is dat erg? Nee! De jongelui kiest de opleiding die zij willen volgen. Niet de scholing die wij denken hen te moeten geven." Via de school in Sindian hebben in al die jaren meer dan 2.500 leerlingen hun vak- of middelbareschooldiploma gehaald.

Bedrijfjes opgezet
Is Sindian veranderd? Zie je meer bedrijvigheid ontstaan in al die jaren? Geert: "Grote verschillen tussen 14 jaar geleden en nu zijn er niet echt. Maar alleen al in Sindian zijn enkele tientallen bedrijfjes opgezet door oud-leerlingen van onze school. Kleine kledingwinkeltjes, naaiateliertjes, of het bedrijf van Ahmed et Frere; een metaalbedrijf waar inmiddels zeven mensen werken. Heel wat van onze oud-leerlingen die een horeca- of hotelopleiding hebben gevolgd, gaan werken in Dakar. Prima, als ze daar een goede toekomst vinden."

Zorgen
Ahmed Badji en Moustapha Diédhiou zijn die van die oud-leerlingen. Ze vertellen: "Door de vakopleiding die we hebben kunnen volgen, zijn we in staat geweest een eigen bedrijfje op te zetten. Dat was ons anders niet gelukt. We kunnen goed voor ons en onze familie zorgen. En zijn niet afhankelijk van anderen." Ahmed: "Ik ben in Sindian gebleven, omdat ik hier een bedrijf wilde beginnen. Ik zie hier kansen genoeg, door mijn opleiding. Wie weet was ik anders ook weggegaan. Naar de stad. Ik kan een goed leven opbouwen in Sindian, bij mijn familie en dat geldt ook voor de zes collega's die hier inmiddels werken."

Geld verdienen
Adama Diédhiou: "Ik zat in het derde jaar van de confectie-opleiding. Van mijn vader kreeg ik een naaimachine. Ik werkte, naast mijn studie, al aan naaiopdrachten in Sindian om wat geld te kunnen verdienen. Zo zie je steeds meer economische levendigheid om de school heen ontstaan."

Beste leerling
De school staat goed aangeschreven. Geert vertelt: "Een van de leerlingen van het afgelopen schooljaar werd onderscheiden als beste leerling Engels van het land. Daar zijn ze maar wat trots op. De huidige schooldirecteur is ook een oud-leerling. En: inmiddels zijn, naar voorbeeld van de school in Sindian, nog zes vakopleidingen in de regio opgezet. Mooi, toch?"

Stokje overdragen
Geert heeft 'zijn' stichting, waarvan hij onmiddellijk zal roepen dat er veel meer mensen achter zitten dan hij alleen, inmiddels overgedragen. Hoe voelt het als schoolverlater van 72?, werd hem gevraagd. Geert: "Dat voelt helemaal OK! Omdat ik weet dat het nog heel lang goed zal gaan met de school en de leerlingen. En natuurlijk; als er nog eens ooit een klusje gedaan moet worden, doe ik dat. Maar het is goed dat een ander de leiding neemt."

Lofuitingen
Hij glundert als hij hoort van de verhalen van 'zijn' ondernemende oud-leerlingen. Van alle andere loftuitingen, die hem onlangs ten deel vielen bij het laatste bezoek en zijn afscheid in Sindian, ging hij blozen. Tot achter de oren. Geert: "Geen wonder! Als je in Afrika wordt ontvangen, onthalen ze je elke keer als een heel groot feestvarken. Met lange toespraken, zingen en dansen." Het hele dorp loopt uit. Enerzijds prachtig. Maar het voelt wel erg ongemakkelijk."

Houten beeldje
Van een Senegalese overheidsvertegenwoordiger met een hele lange functie-titel kreeg Geert bij zijn afscheid een houten beeldje. Een 'denker', met aan de achterkant een hart. Als dank voor al zijn inspanningen voor de school in Sindian. Geert laat het beeldje met trots zien. Zo zie je maar: Heb je ook nog een standbeeld gekregen! Geert draait zich om en verstopt het beeldje snel onder zijn trui…, "Oh, nee hè…. Dat zet je toch zeker niet in de krant…"

Wilt u meer weten over Sotos, neem dan een kijkje op www.sotos.nl. Wilt u Sotos een financieel warm hart toedragen, dan kan dat door een bijdrage op: NL57 RABO 0147 2446 41.

Foto: Geert van Eck
Foto: Geert van Eck
Foto: Geert van Eck
Foto: Geert van Eck
Foto: Geert van Eck
Foto: Geert van Eck
Foto: Geert van Eck
Foto: Geert van Eck
Foto: Geert van Eck
Foto: Geert van Eck

Veel waardering voor Geert

Geweldig, dat was in één woord de reis die wij onlangs als broers mochten maken met Sotos naar Gambia en Senegal. De groep waarmee we reisden, de landen, de lokale bevolking en het werk dat Sotos ter plaatse (heeft) verricht hebben een diepe indruk op ons gemaakt.

Onze reis stond in het teken van het afscheid van Geert van Eck als voorzitter van Sotos en de kennismaking met Stefan Jansen als zijn opvolger. Wat Geert vijftien jaar lang voor Sotos, de lokale gemeenschappen en de kinderen in Gambia en Senegal, heeft gedaan is onvoorstelbaar. Daar past alleen maar enorm veel waardering en dank bij! Geweldig, dat Stefan dat stokje van Geert met veel enthousiasme wil overnemen.

Op zondag 19 januari werden we ontvangen in Sindian, een plattelandsdorp in Senegal ver weg van onze westerse wereld, op de door Sotos gebouwde school: het CEM (Centre d'Études Moyennes). Wat een ontvangst…! Alle 640 leerlingen waren op hun vrije dag naar school gekomen om ons welkom te heten, allemaal gekleed in een geel/zwart schooltenue. Ongeveer 2/3 van de leerlingen woont niet in of rondom Sindian, maar komt van daarbuiten. Zij zijn speciaal voor ons wel 7 of 8 km komen lopen (of soms fietsen) om ons welkom te heten. En dan moeten ze ook nog terug!

Op het CEM zitten kinderen in de leeftijd vanaf 11/12 jaar tot ongeveer 15/16 jaar. Er zijn 4 leerjaren en elk leerjaar beschikt over meerdere leslokalen. In een leslokaal zitten rond 40 kinderen. De school heeft gemiddeld 120 schoolverlaters per jaar. Die kunnen doorleren op het verderop gelegen lyceum. Er geldt leerplicht in Senegal. Het lerarenteam van het CEM is zeer begaan met de kinderen. En dat het met de kwaliteit van het onderwijs wel goed zit, blijkt wel uit het feit dat onlangs een van de leerlingen van het CEM een prestigieuze regionale prijs ontving als beste leerling Engels van de hele regio!

Zonder het CEM zouden de kinderen ofwel geen onderwijs krijgen, ofwel met hun ouders het platteland verlaten en naar de grote stad trekken. Met leegloop van het platteland tot gevolg, terwijl het juist tot verdere ontwikkeling wil komen. De kinderen zelf zijn zeer gemotiveerd. Ze hebben het ervoor over om iedere dag uren te lopen naar en van de school. Kinderen die echt ver weg wonen van de school, verblijven vaak door de week bij familie in de buurt van de school en gaan dan in het weekend terug naar huis. CEM is de spil in het leven van al deze kinderen en gezinnen en biedt het door goed en gemotiveerd basisonderwijs hoop op een goede toekomst voor al haar leerlingen!

Raymond en Chris Bonnier

't Hart van Son en Het Raadhuis vieren dit jaar samen carnaval

V.l.n.r. Dennis, Linda, Joep en Toon Foto: MooiSonenBreugel

Carnaval vier je samen! Dit brengen de twee cafés 't Hart van Son en Het Raadhuis in het centrum van Son en Breugel tijdens carnaval 2020 in de praktijk. Joep Verhagen en Toon Welten van café Het Raadhuis en Dennis Gijsberts en Linda van Asseldonk van 't Hart van Son slaan de handen ineen.

Redacteur: Adrie Neervoort

Op carnavalszondag en -maandag kunnen de carnavalsvierders terecht op een heus feestplein voor de deuren van beide cafés. Joep Verhagen en Toon Welten van Het Raadhuis zijn druk bezig om hun etablissement om te toveren tot een waar dorpscafé waar jong en oud zich thuis zal voelen. De metamorfose van het oude café naar een schitterend dorpscafé duurt echter wat langer dan verwacht. Toon: "Dit weerhoudt ons er niet van om met carnaval toch alvast te starten."

Speciale munt
"Wij gaan samenwerken met 't Hart van Son om de mensen een unieke gelegenheid te bieden om carnaval te vieren", gaat Toon verder. Bij beide cafés worden tenten geplaatst. Dennis vult aan: "Op carnavalszondag en -maandag is er een buitenbar. Toon en ik staan achter de bar. Achter de 'no fear'-bar staat Joep van Het Raadhuis en Linda stuurt het team van 't Hart van Son binnen aan." De samenwerking met carnaval wordt bekroond met een munt die te koop is aan een centrale kassa en geldig is in beide cafés tijdens carnaval.

Programma
Naast het carnavalsprogramma van 't Hart van Son, met het welbekende spaarkasfeest op vrijdag, d'n aftrap op zaterdag en het optochtfeest op zondag, vinden maandag het Spijkerbroekhangen en de Bierspelen buiten op het feestplein plaats. De Bierspelen wordt georganiseerd door carnavalsvereniging Hendig Zat, met daarna natuurlijk de afterparty. Op dinsdag gaat het programma bij het 't Hart van Son weer door met het 'nog eentje dan'-feest.

Unieke samenwerking
Een unieke samenwerking van de twee cafés in het dorp die aankomend weekend met carnaval van start gaat. De samenwerking houdt hierna niet op, maar wordt voortgezet tijdens verschillende gelegenheden. Daarover volgt later meer informatie.

Vrijwilligerspenning voor Flip Spooren

Foto: Wil Feijen

Vervolg voorpagina

Kindervakantieweek Breugel
Van 2004 tot 2019 was Flip actief bij de Kindervakantieweek Breugel. Eerst als leiding van een groepje kinderen, later als lid van de werkgroep die zorgt voor sponsoren, het bedenken van thema's, het koken voor de leiding en het begeleiden van de kinderen die leiding hebben over basisschoolkinderen.

CV De Krutjesrapers
Flip is bij carnavalsvereniging De Krutjerapers actief sinds 2003. Van 2003 tot 2018 zat hij in de Raad van Elf. Vanaf 2007 tot nu is hij lid van de commissie die de jaarlijkse Creadag voor basisschoolleerlingen van groep 6 tot en met 8 organiseert. Sinds 2010 zet hij zich in voor de carnavalskrant. Hij is betrokken bij het werven van sponsoren, de opmaak van de krant, het schrijven van teksten voor de krant en het regelen van de bezorging. Sinds 2016 is hij hoofdredacteur van de krant. Vanaf 2018 is hij bestuurslid van de carnavalsvereniging.

Oase / De Dommelsoppers
Tevens was Flip actief bij de Jeugdcarnavalsvereniging De Dommelsoppers van Oase. Hij was Jeugdprins in 2002. En van 2009 tot 2012 was hij secretaris van de vereniging.

De Vrijwilligerspenning wordt elk jaar toegekend als blijk van waardering. Zowel inwoners als niet-inwoners, die zich op enig terrein van het maatschappelijk leven belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de Son en Breugelse gemeenschap komen in aanmerking.

Stemmen met een QR-code tijdens de optocht

Carnavalsoptocht 2019 (archieffoto) Foto: Wil Feijen

Terwijl u dit leest zijn de deelnemers van de optocht van Son en Breugel de laatste werkzaamheden aan het verrichten aan hun outfit en of wagen. Zoals bijna elk jaar is het zeker bij enkele wagenbouwers nog last minute werk. Niet dat er niet op tijd wordt begonnen. Veel deelnemers aan de optocht beginnen al maanden voor de optocht aan hun creatie. Een creatie waarmee ze de harten van het publiek en de jury willen bereiken. En zo misschien wel een prijs in de wacht slepen.

De optochtcommissie in Son en Breugel laat weten dat het dit jaar weer een bijzondere optocht wordt. Niet alleen met spectaculair wagens, maar ook veel grote loopgroepen en veel straattheater.

Hans Poppelaars, lid van de optochtcommissie: "Als we alle wagen en loopgroepen in een lijn achter elkaar, zonder tussenruimte zetten, hebben we een optocht met een lengte van meer dan 400 meter." Ook dit jaar is de carnavalsoptocht weer een mooie mix van loopgroepen, klein en groot, wagens en muziek. Opvallend zijn de velen scholen die dit jaar deelnemen. Een mooie ontwikkeling volgens de optochtcommissie.

Stemmen via een QR-code
De interactie met het publiek krijgt dit jaar een extra dimensie. Elk jaar wordt er een publieksprijs uitgereikt in de categorie 'wagens' en 'overige'. Voorheen konden ongeveer 25 willekeurige mensen uit het publiek hun stem uitbrengen. Dit jaar krijgt iedereen die de optocht bekijkt een kans om te stemmen. Daarvoor worden 2500 formulieren aan het publiek uitgedeeld. Op de formulieren staan alle deelnemers met een korte omschrijving van hun creatie vermeld staan. Via een QR-code en een unieke link naar de website van CV De Krutjesrapers kunt u als toeschouwer jouw stem uitbrengen.

Downloaden
De QR-code kun je scannen door een QR-code scanner te downloaden op je telefoon. Bij I-Phones heb je deze app niet nodig, maar kun je een foto maken van de QR-code. Als je de QR-code scant of de link invult op je mobiele telefoon, kom je op een pagina waarop je je stem kunt uitbrengen in beide categorieën, wagens en overige. Stemmen is mogelijk tot 15.30 uur op zondag 23 februari.

Prijsuitreiking
Zo rond 16.30 uur zal de prijsuitreiking in de grote tent beginnen en wordt bekend gemaakt wie de felbegeerde prijzen in de wacht heeft gesleept. Dit beloofd nu al een hoogtepunt te worden van een prachtige optocht in Son en Breugel.

Carnaval voor de basisschool moet veilig en heel gaaf zijn

Voor de groep 5 tot en met 8 organiseert Oase twee carnavalsavonden. Oase vindt het belangrijk om een veilig onderkomen te bieden aan de kinderen die in eigen dorp carnaval willen vieren. Dit betekent dat er tijdens de avonden een gesloten deurbeleid hanteren en kinderen niet zomaar overal kunnen gaan rondhangen.

Indien uw kind niet alleen naar huis toe mag, is het verzoek om uw kind bij de entree op te halen. De entree van Oase is te bereiken via het kerkplein (achter de kerktoren). De entree voor deze avond is 2,50 euro, dit is inclusief garderobe en iedereen ontvangt een consumptie voor een frietje en een snack. De Oase is op zaterdag en maandag open van 19.00 tot 22.00 uur.

Lachen, hossen, feesten, gek doen en verkleden: het hoort allemaal bij carnaval zo ook bij jongerencentrum Oase. Voor meer informatie of vragen www.jc-oase.nl , check hun Facebookpagina, Instagram of stuur een mail via info@jc-oase.nl.

Vlag Krutjesgat verkrijgbaar

Foto: Foto:

Op veler verzoek is de officiële vlag van Krutjesgat weer te koop. Het symbool van carnaval in Son en Breugel dat niet mag ontbreken aan de gevels van de woningen en bedrijven van iedereen die carnaval in Krutjesgat steunt en waardeert.

Voor slechts 12,50 euro bent u eigenaar van deze unieke vlag. Hij is vanaf nu te koop op het kantoor van DeMooiSonenBreugelKrant, Markt 2a in Son en Breugel.

Carnaval

Het is weer carnaval,
voor degene die houden van feesten en een gezellig bal.
Dan zie je vaak de raarste mensen lopen,
de een wat dronken, de ander bezopen.

Er is dan ook een prins en een raad van elf,
en de meeste mensen zijn dan niet zich zelf.
Ze lopen dan rond in de gekste kledij,
en springen, dansen en zingen daarbij.

Met het carnaval is er ook de optocht door straten en pleinen,
en zie je de gekste wagens verschijnen.
Vaak met als thema, de dingen van het afgelopen jaar,
menig politiek debacle is dan de sigaar.

En na die dolle dagen van driemaal alaaf,
gaat iedereen weer heel braaf,
door met de alledaagse dingen,
zonder daarbij uit de boot te springen.

Geert-Jan Lammers

Lachen, zingen, dansen en genieten tijdens zittingsavonden

Foto: Wil Feijen

Vijfmaal traden de tonpraters Jan van Eck, Maikel van den Berg, Jos van den Oever, het duo Menno van Hoek en Toon Meulendijks en het duo Robert Keepers en Giel van Erp op tijdens de zittingsavonden en de seniorenmiddag van carnavalsvereniging De Krutjesrapers. Voor de veertigste keer stonden De Krutjesgatse zittingsavonden op het programma van deze vereniging. De feesttent was zaterdag 15 februari, net als de andere drie avonden en de seniorenmiddag, tot de laatste plek gevuld.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen


De zittingsavondcommissie had opnieuw een mooi, afwisselend programma in elkaar gezet, waar tonpraten, zang en dans elkaar in een razendsnel tempo afwisselden. De Bloaskaken brachten, voordat de intrade begon, de stemming erin door een aantal nummers te spelen. Voor de intrade was dit jaar gekozen voor een schoolreisje naar de maan met 'meester' Prins Bas en een aantal leerlingen van groep 5 van De Bloktempel. Op de grote schermen in de zaal was het schoolreisje te volgen. Nadat de Krutjesgatse vlag op de maan was geplaatst, betrad Prins Bas samen met Adjudant Enrico het podium onder begeleiding van enkele leraren en leerlingen van De Bloktempel, leden van handbalvereniging Apollo & Friends, Jeugdprins Stan Keijzers en Jeugdprinses Sanne Schoonen, adjudant Cody Jay Lammers en de dansgarde van de Prins.

Legendarische woorden
Voorzitter van de carnavalsvereniging Jasper van Zuuren opende de avond met de legendarische woorden 'Krutjesgat zoals het lacht, zingt en danst... en stil is op het juiste moment'. Niets was gelogen aan deze slogan; het publiek lachte om de acts, zong mee met de artiesten en danste op de muziek, zelfs op de banken en tafels. Maar het was ook soms stil, muisstil zelfs. En dat in een carnavalstent met ruim zevenhonderd enthousiaste mensen.

Bloemetje
Voordat de dansgarde van de Prins mocht optreden, werd trompettiste Karin Janssen van De Bloaskaken in de bloemetjes gezet door Jasper, omdat ze na 34 jaar gaat stoppen. Hierna namen de presentatoren Remco Heeren en Mariëlle Keijzers de microfoon over. Zij kondigden de hele avond op professionele wijze de acts aan. Regelmatig werden ze onderbroken door Menno van Hoek en Toon Meulendijks die in de huid waren gekropen van Statler en Waldorf uit de Muppetshow. Met een komische noot lieten deze heren zien dat zij, ondanks hun hoge leeftijd, nog rap van tong waren en de lachers op hun hand kregen. Misschien lachten ze zelf nog wel het hardst om hun eigen grappen.

Voor het eerst
Inmiddels stond de dansgarde van de Prins te trappelen van ongeduld. Dit jaar traden zij voor het eerst op in deze samenstelling. De jonge leden lieten zien waar zij de afgelopen periode hard voor hadden getraind. Na het eerste dansoptreden was het de beurt aan Jan van Eck die als datingdeskundige Janus op het podium stond. Janus vertelde in geuren en kleuren over zijn verschillende dates die hij de afgelopen tijd had gehad. Maar hij moest wel toegeven dat hij de ware nog niet was tegengekomen.

Afwisseling
Showgroep Devotion van showdansvereniging Avanti betrad na dit optreden het podium. De groep liet een spetterende dans zien met een diversiteit aan bewegingen. Met Aris Weel werd het een stuk rustiger op het podium. Met zijn akoestische gitaar begeleidde hij zichzelf en zong op zijn eigen karakteristieke wijze 'Rollercoaster' van Danny Vera. Op verzoek van Aris liet een groot gedeelte van het publiek het lichtje van hun telefoon schijnen en ontstaken De Bloaskaken sterretjes. Een prachtig gezicht! Het enthousiaste publiek genoot van zijn optreden en zong volop mee.

Zelfspot
Hierna was het de beurt aan 'gouwe ouwe' Maikel van den Berg. Als enige tonprater stond hij niet in de ton. Als Drieske de Paralympiër betrad hij het podium in een rolstoel. Met de juiste woordkeuze, zelfspot en de juiste timing wist Maikel het publiek vanaf 'de officiële openingsceremonie tot en met het Wilhelmus' te boeien. Als paralympiër heeft Drieske vele sporten gedaan om te ontdekken waar hij het beste in was, van hordelopen tot schoonspringen en van 'tennistafelen' tot zwemmen. Bij iedere sport stond een handicap centraal, wat grote hilariteit veroorzaakte bij het publiek. Een minutenlange staande ovatie nam hij in ontvangst na zijn top(sport)prestatie, die hij uit zijn hoofd opvoerde.

Ingetogen
Het publiek kon na dit spetterend optreden genieten van het ingetogen optreden van Eva Wiselius. Met haar prachtige stem vertolkte zij het lied 'It's All So Quiet' van Björk, waarbij zij werd begeleid door de muzikanten van De Bloaskaken.

Klaagmuur
Flierefluiter Jan van den Oever stond als volgende act op het programma. De Flierefluiter klaagde steen en been over zijn vrouw en over zijn relatie. Om nog iets te maken van hun relatie zijn ze samen in relatietherapie geweest, maar of dit echt zin heeft gehad, werd niet duidelijk. Ondanks het geklaag gaf de tonprater nog wel een boodschap mee aan het publiek: 'doe eens wat liever tegen elkaar, doe het vandaag, want morgen wordt 't waarschijnlijk niet'.

Uitreiking vrijwilligerspenning
Vervolgens werd de zittingsavond onderbroken door burgemeester Hans Gaillard. Hij had voor vrijwilliger Flip Spooren een mooie verrassing in petto. Flip werd onderscheiden met de vrijwilligerspenning van de gemeente Son en Breugel. Elders in deze krant staat het verhaal over de uitreiking van deze onderscheiding.

Nederlands- en Engelstalig
Zanggroep Collabor8 stond deze avond als enige diverse keren op het podium. De achtkoppige zanggroep zong zowel Nederlands- als Engelstalige liedjes, waarbij zij telkens muzikaal werden begeleid door De Bloaskaken. De Abba-medley viel goed in de smaak bij het uitzinnige publiek. Uit volle borst werd meegezongen met de welbekende liedjes en werd er door sommigen op de banken en tafels gedanst.

Vaste gast
Al jaren is het Dreamteam van dansvereniging Avanti vaste gast tijdens de zittingsavonden. Dit jaar lieten zij opnieuw een spetterend optreden zien waar het enthousiasme vanaf spatte. De spot werd na dit optreden voor de laatste keer gericht op de muppets Statler en Waldorf, zodat het podium gereedgemaakt kon worden voor 'De Buikspreker', alias Robert Keepers. Robert had een buikspreekact ingestudeerd met een 'levende pop' die vertolkt werd door Giel van Erp. Giel nam op zijn eigen humoristische wijze de touwtjes in handen: ingestudeerde teksten werden afgewisseld met geïmproviseerde stukjes.

Felgekleurd
Na dit optreden werd het podium snel klaargemaakt voor de zes muzikanten van Lucky Flops. In felgekleurde kostuums vermaakten de vijf blazers en de drummer het publiek met de muziekkeuze vanaf de eerste tot en met de laatst noot. Ook de choreografie en de belichting zaten perfect in elkaar. Het publiek was laaiend enthousiast en dat staken zij niet onder stoelen of banken.

Blacklight
De dansers van DéDé Dance hebben deze avond lang moeten wachten op hun optreden. Na het optreden van Lucky Flops werden zij eindelijk aangekondigd. Deze dames lieten een indrukwekkende dans zien, die compleet werd gemaakt door de mooie schmink die op hun gezicht en armen zat en die duidelijk zichtbaar werd bij het gebruik van blacklight.

Prinsenritme
Traditiegetrouw is het laatste optreden van de avond het 'Prinsenritme', een optreden door alle oud-prinsen. 'Vrienden van Amstel Live' diende dit jaar als voorbeeld. Met 'Vrienden van Prinsen Live' kropen de oud-prinsen in de huid van verschillende Nederlandstalige zangers en zongen live het lied dat bij de artiest hoorde. Van André Hazes tot Ciske de Rat, van Lee Towers tot Guus Meeuwis, ze zongen allemaal op hun eigen manier. De een zong iets minder zuiver dan de ander, maar dat mocht de pret niet drukken. Een aantal oud-prinsen kroop niet in de huid van een artiest, maar liet zien dat zij waardige muzikanten zijn en begeleidden hun collega's op muziekinstrumenten. Het publiek ging totaal los tijdens het optreden en maakte er een compleet feest van.

Dankjewel
Aan iedere gezellige avond komt een eind. Nadat de presentatoren Remco en Mariëlle alle dansers, zangers, tonpraters, en iedereen die tijdens de zittingsavond een steentje had bijgedragen aan dit succes, op het podium hadden gevraagd voor de 'Grand Finale', liep de avond ten einde. Prins Bas maakte van de gelegenheid gebruik om nog een aantal onderscheidingen uit te reiken.

Groot feest
De krutjesrapers en krutjesraperinnekes hebben vier avonden en een middag gehad waar ze volop hebben gelachen, hebben meegezongen met de artiesten en hebben gedanst op de muziek, maar ook stil waren tijdens de verschillende buuts. Kortom, het was wederom een geslaagd feest in de carnavalstent op het Kerkplein.

MooiSonenBreugel wenst u een hele fijne, mooie, plezierige en te gekke carnaval toe. Maak er een mooi fisje van!

Kijk voor meer foto's op: www.mooisonenbreugel.nl

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
18 / 32

Wagenbouwers optocht Son en Breugel op zoek naar ruimte

Foto: Wil Feijen

Het is een goed gebruik dat de zaterdag voor carnaval de wagenbouwers van de optocht in Son en Breugel soep krijgen van de optochtcommissie. De wagenbouwers worden op locatie bezocht en kunnen genieten van een heerlijke kop erwtensoep uit de keuken van Hotel-Restaurant La Sonnerie

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen

Het bezoek van de commissie heeft een grote sociale functie. Niet alleen wordt er waardering uitgesproken voor het vele werk, maar ter plekke wordt gekeken hoe ver de bouwers zijn en naar de omstandigheden waarin er moet worden gewerkt.

Samen in een loods
De Vrienden van de Prins en vriendengroep Krek Gek blijken samen één loods te delen. Een mooie oplossing bij gebrek aan ruimte om te bouwen, want dit is toch wel het meest besproken onderwerp tijdens het bezoek aan de wagenbouwers. CV Vrijgezellig moest ook dit jaar weer uitwijken naar Nuenen, want net als vorig jaar konden zij geen geschikte ruimte in Son en Breugel vinden. Daarom maken zij nu dankbaar gebruik van een bedrijfsruimte in Nuenen, waarin de productie door het bedrijf enkele weken is stilgelegd.

Bezorgd
CV Hendig Zat vond de oplossing binnen de eigen gelederen. Bas van Rijssel maakte ruimte in zijn nieuwgebouwde loods om zijn club vooruit te helpen. Bas: "Geen wagen bouwen… dat gaat niet gebeuren." Maar ook De Stoklanterfanters vrezen voor een probleem in de toekomst. De loods die zij nu gebruiken stond tijdelijk leeg. De eigenaar wilde hen graag helpen, maar de loods is volgend jaar verhuurd. Dus ook zij moeten op zoek naar een vervangende ruimte.

Goedheid en vrijgevigheid
De Krutjesrapers zelf bouwen de Prinsenwagen op bij Loonbedrijf Vermeulen in Son en Breugel. Het blijkt dat alle wagenbouwers wat betreft hun onderkomen geen zekerheid hebben. Ze zijn erg afhankelijk van de goedheid en zeg maar gerust vrijgevigheid van ondernemers met een geschikte ruimte.

Geschikte bouwruimte
De wagenbouwers zijn zelf actief op zoek naar geschikte ruimtes. Elke eventueel beschikbare ruimte wordt bekeken, maar tot nu toe zonder het gewenste resultaat. De toeschouwers krijgen niets van het probleem mee als zij de prachtige wagens in de optocht voorbij zien komen, maar bedenk wel: zonder geschikte ruimtes kunnen er geen wagens gebouwd worden.

Oproep aan publiek
Daarom doen de wagenbouwers tijdens de uitreiking van de prijzen dit jaar een oproep aan het publiek: Denk mee aan een oplossing! Dat doen zij onder de kreet 'Bouwruimte gezocht' en via een centraal mailadres: hendigzat.son@hotmail.com. Eventuele ideeën, maar vooral ook oplossingen kunnen worden gemaild.

Bekijk mogelijkheden
Tevens doen de wagenbouwers een oproep aan de gemeente Son en Breugel om actief mee te denken en te werken aan een langdurige oplossing. Zo is er in het buitengebied wel grond beschikbaar bij eigenaren die geen bezwaar hebben tegen het tijdelijk plaatsen van een loods of hal, maar bestemmingsplannen en andere regels maken dit op het moment niet mogelijk. "Misschien dat de gemeente meer moet gaan kijken naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden", vult Bas van Rijssel aan.

19 / 32

Vlooienmarkt dameskorfbalvereniging De Corridor

Foto: ingezonden

Dameskorfbalvereniging De Corridor houdt op 5 april voor de 38e keer haar grote vlooienmarkt houden. Tussen 10.30 en 15.00 uur bent u van harte welkom aan de van Gentlaan 2a in Breugel.

Mocht u voornemens zijn om de zolder op te ruimen, dan houdt de korfbalvereniging zich aanbevolen voor uw overtollige spulletjes. Op zaterdag 4 april wordt er in Breugel door alle straten gereden om de aangeboden spullen op te halen. Wilt u het voor 09.30 uur zichtbaar aan de straat zetten?

Om milieutechnische redenen worden de volgende artikelen niet meegenomen:
Koelkasten, diepvriezers, computers, tv's, videobanden, bedden, matrassen, fauteuils, bankstellen, gestoffeerde of gedemonteerde meubels, (kunst)kerstbomen, surfplanken en skiboxen, verf, asbestproducten en chemische artikelen. Verder geen afval en kapotte goederen! Deze goederen worden niet meegenomen in verband met de afvoerkosten.

Uitzonderlijk goede of breekbare spullen die u liever niet buiten zet, kunt u aanmelden bij Piet Hazenberg 0499-475034 of Petra van Maasakkers 0499-471759. Zij zorgen er dan voor dat er bij u wordt aangebeld om de spullen op te halen. Bij hoge uitzondering kunt u met hen een afspraak maken om de spullen op een ander tijdstip op te halen.

Geef een compliment op Nationale Complimentendag

Een complimentje geven zit niet echt in onze volksaard. Het klinkt zo vanzelfsprekend, een complimentje geven als iets goed gaat. Tóch wordt het in de praktijk maar weinig gedaan. Wie verras jij met een mooi compliment op zondag 1 maart, Nationale Complimentendag?

Calvinistisch volkje
Nederlanders zijn kritisch en zien wel vaak wat fout gaat, maar veel minder wat er goed gaat. De Nederlanders staan bekend als het land met mensen met het opgeheven vingertje en waar soberheid troef is. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, lijkt het lijdende principe. Jammer, want uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het de diepst menselijke behoefte is om gewaardeerd te worden.

Waardering
Hoe waar deze theorie is, wijst ons de dagelijkse praktijk uit. Het verklaart waarom het gebrek aan waardering inmiddels de nummer 1 reden is waarom werknemers ontslag nemen, vrijwilligers stoppen met hun belangrijke bijdrage aan de maatschappij en (privé) relaties stuk lopen. Alhoewel dit gemis natuurlijk niet met één dag 'extra aandacht' opgelost kan worden, kan het geen kwaad er eens een dag (wat langer) bewust bij stil te staan. In plaats van te mopperen of de vinger op de zere plek te leggen, kun je ook eens uitspreken waarom je een ander waardeert.

Niet te koop
De Nationale Complimentendag draait puur om oprechte, persoonlijke aandacht en uitgesproken waardering. Twee 'zaken' die niet te koop zijn, maar de mens (juist daarom) wel het diepst raken! Dit verklaart ook waarom het compliment niet gekocht kan- en mag worden. Woorden vervangen door een kado is op deze dag dus geen optie! Dus bij wie tover jij een glimlach op het gezicht met een oprecht compliment?

Oproep
Stuur je compliment voor 24 februari, voorzien van jouw naam en de naam voor wie het compliment bedoeld is, naar redactie@demooisonenbreugelkrant.nl. Vermeld in de mail ook waarom je het compliment wilt geven en wat het compliment is. Uit de ingezonden complimenten maakt de redactie een keuze die in de krant van woensdag 26 februari gepubliceerd worden.

Weerbaarheidstraining voor kinderen

Beter je grenzen bewaken? Je zelfvertrouwen vergroten? Minder snel boos worden? Wil jij deze vaardigheden graag verbeteren? Volg dan een weerbaarheidstraining van Leren met LEV. Kiezel en Druppel voor kinderen uit groep 5 en 6 start op 5 maart in Nuenen.

Weerbaarheid heeft alles te maken met zelfvertrouwen. Dit voel je maar kun je ook aan anderen laten zien. Wat je doet, hoe je staat, praat, kijkt en hoe je over jezelf denkt; alles komt in deze training aan bod. Kinderen leren onder andere hun grenzen aan te geven en beter samen te werken en te spelen. De oefeningen sluiten goed aan bij de leeftijd van de kinderen. Als ouder word je intensief bij de training betrokken.

Meer info en aanmelden
Aanmelden kan via www.lerenmetlev.nl/bewoners. Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek plaats om de verwachtingen rondom de training met elkaar af te stemmen. Er zijn geen kosten aan de trainingen verbonden. Voor vragen en/of informatie kun je contact opnemen met Desiree.deGreef@levgroep.nl, telefoon 06-41038920. Op www.lerenmetlev.nl vind je meer trainingen voor inwoners, vrijwilligers en beroepskrachten.

Dribbel in bibliotheek

Foto: Ingezonden

Dribbel is zaterdag 1 maart op uitnodiging van de bibliotheek op bezoek in het Vestzak in Son en Breugel. Samen met alle peuters, kleuters en hun ouders gaat Dribbel op avontuur bij de boerderij. Maar waar zijn toch alle dieren? Helpen de kinderen de dieren terug te vinden? Vast wel! Want de meeste kinderen herkennen de dierengeluiden.

Kinderen van 2-5 jaar zijn met een ouder/begeleider welkom vanaf 10.00uur. De voorstelling begint om 10.30 uur en duurt tot 11.10 uur. Na afloop is er nog een 'Meet and Greet' met Dribbel, tot ongeveer 11.30 uur.

Kaartjes zijn online te bestellen via de webshop van Bibliotheek Dommeldal en kosten 2,50 euro per persoon. Een consumptie is daarbij inbegrepen. Houders van een Estafette-Pas hebben gratis toegang.

Alleen maar winnaars tijdens dansfestival van De Dommelsoppers

Leden van De Dommelsoppers in actie tijdens het dansfestival Foto: Wil Feijen

In de carnavalstent vond zondag 16 februari het dansfestival van cv De Dommelsoppers plaats. Het dansfestival werd ook dit jaar weer een prachtig en geslaagd evenement.

Meer dan 300 dansers van tien verschillende verenigingen betraden het podium om hun dans te laten zien aan het publiek. Een kleine 1000 personen vulde op het drukste moment de carnavalstent op het kerkplein in Son en Breugel. Het dansfestival is redelijk uniek te noemen, omdat het hier niet gaat om de prijzen maar om een eerlijk juryrapport. Zo worden de dansen beoordeeld op verschillende aspecten die een dans in zich moet hebben. De min en pluspunten worden opgetekend in een juryrapport die de deelnemende dansers uitgereikt krijgen.

Elk jaar weet het dansfestival van De Dommelsoppers weer een jury te strikken met de nodige kennis en ervaring. Dit jaar bestond de jury uit Mylène en Rosanne Waalewijn. Zij deden op tienjarige leeftijd mee aan kinderen voor kinderen met liedje 'Feest voor iedereen'. Daarnaast speelden zij tussen 2008 en 2017 in diverse musicals. Het duo werd ook buiten Nederland bekend door deelname aan het Junior Eurovisiesongfestival 2013 met het nummer 'Double me'. Sinds 2019 zijn Mylène en Rosanne beiden te zien als een van de 100-koppige jury in het televisieprogramma All Together Now.

Het professionele commentaar van Mylène en Rosanne Waalewijn in combinatie met het juryrapport maakte de min maar vooral de pluspunten van elk optreden compleet. Al met al was het een leerzame en gave middag voor alle deelnemende teams en het publiek. Die konden genieten van de danssport, veel sportiviteit, veel gezelligheid en prachtige optredens.

Kijk voor alle foto's op: www.mooisonenbreugel.nl

Woon-WmoBeurs Son en Breugel

Foto: Fran Maasdam

De vijfde Woon-WmoBeurs wordt zondag 8 maart gehouden in sporthal De Bongerd, Asteroïdenlaan 2a, Breugel van 12.00 – 16.00 uur. Toegang gratis. Iedereen is van harte welkom.

Omdat iedereen langer in hun eigen huis wil blijven wonen, zullen circa vijftig organisaties en bedrijven hun mogelijkheden en producten tonen. Denk daarbij aan:
– hulpmiddelen
– mobiliteit en vervoer
– bewegen en dagbesteding
– advisering over voeding
– woningaanpassingen en verbouwingen
– domotica
– digitale zorg

Tijdens de woonbeurs zullen twee inleidingen/lezingen worden gegeven:
- Domotica: Hoe techniek u langer thuis kan laten wonen door gebruik van technische gemaks-hulpmiddelen. Wat is er allemaal al en wat is te verwachten?
– Met plezier blijven wonen in eigen huis. Hoe doe je dat? Wat kan hierbij behulpzaam zijn?

In DeMooiSonenBreugelKrant van woensdag 26 februari zal nadere informatie geplaatst worden met betrekking tot deze beurs.

Leerlingen brengen appeltaart en muffins naar ouderen

Smullen van appeltaart en muffins Foto: Ingezonden

De kinderen van cateringbedrijf Seveneet (groep 7/8) zijn vrijdag 14 februari naar De Boerderij in Breugel gegaan om daar heerlijke appeltaarten en muffins te bezorgen aan een leuke groep ouderen.

De kinderen werden er met veel enthousiasme ontvangen en hebben anderhalf uur heerlijk gekletst met deze lieve mensen. De kinderen vonden het erg gezellig om onder het genot van een zelfgebakken appeltaart te luisteren naar de mooie verhalen en vragen van de mensen. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Het was top.

DorpsVISIE was erbij in de tent

DorpsVISIE mengt zich graag onder de mensen in ons dorp en was er daarom ook bij tijdens de zittingsmiddag in de carnavalstent. Het waren bruisende en lachwekkende uren, alhoewel het karakter van carnaval steeds meer is gaan verdwijnen en het meer een algemene, maar wel leuke show is geworden.

Deze uitspraak werd verschillende malen gehoord op deze middag. Een beetje jammer, want voor de bezoekers (senioren) op deze zittingsmiddag is dit, en het kijken naar de optocht, toch het enige uitje met carnaval. Misschien tijd voor een kleine aanpassing? De nieuwe generatie jong-senioren zijn tenslotte al volop aanwezig.

Wat DorpsVISIE opvalt is het grote aantal vrijwilligers die eraan meewerken om carnaval in ons dorp tot een mooie, prettige en vooral sociale gebeurtenis te maken. Niet alleen wordt er gewerkt met de carnavalsdagen zelf, maar vooral ook de maanden en laatste weken vooraf. DorpsVISIE beseft terdege dat zonder al die vrijwilligers carnaval in ons dorp en vooral in de tent er heel anders uit zou zien!

Neem het decor op het podium, helemaal in stijl van de prins, wat men kan zien als een kunstwerk met een kleine k. De vele vrijwilligers die op, vóór en achter het podium werkzaam zijn. De vele artiesten die zich vrijwillig inzetten om te zorgen dat de bezoekers leuke avonden en 'n middag hebben, vol vermaak en hilariteit met een kwinkslag naar het herkenbare onder ons. Deze voorstellingen in de tent zijn, mede door al deze hulp van vrijwilligers, een treffen geworden van vele bekenden. Een soort reünie zou men het kunnen noemen, gezien de vele spontane begroetingen!

DorpsVISIE dankt daarom ALLE vrijwilligers die zich inzetten om het carnaval in ons mooi Son en Breugel tot een geweldige tijd te maken. Eén kleine kanttekening: zo jammer dat er (nog steeds) geen dames een zetel hebben in de Raad van Elf!

De fractie van DorpsVISIE wenst alle carnavalsvierders grandioze dagen toe!

Alaaf!
DorpsVISIE Son en Breugel
Marianne van der Putte-Verhoeven.

Toekomstzorgen Dorpsbelang

Toen Dorpsbelang in 2018 terugtrad als coalitiepartij was Son en Breugel een financieel gezonde gemeente. Er waren toen op tal van terreinen toekomstplannen geformuleerd die uitgevoerd konden worden. Het huidige college heeft besloten om een deel van deze plannen in verband met andere inzichten niet (verder) uit te voeren (afvalinzameling en Breugel Bruist) of te wijzigen (Centrumplan Son).

Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en heeft de provincie twijfels geuit over de begroting van onze gemeente. Dat vraagt dus om snelle (besparings)maatregelen. Los van de vraag welke (toekomst)visie er wordt nagestreefd is er nu onduidelijkheid over wat we nog wél kunnen ontwikkelen en wanneer.

Dorpsbelang heeft als oppositiepartij al eerder gezegd dat er behoefte is aan een totaalvisie van het huidige college om de haalbaarheid en financierbaarheid van hun plannen te kunnen beoordelen. Helaas is dat verzoek tot nu toe tevergeefs geweest.

Dorpsbelang wil nog steeds meedenken over de invulling van een goede toekomstgerichte plannen voor de Son en Breugelse gemeenschap. Daarbij is er juist nu behoefte aan kennis en inzichten van de gemeenschap (burgerparticipatie). Dorpsbelang komt daarom graag in contact met inwoners die samen met ons mee willen denken over mogelijke oplossingen voor de (financiële) uitdagingen waar de gemeente Son en Breugel nu voor staat.

Als u geïnteresseerd bent in een kennismakingsgesprek kunt u zich melden bij onze secretaris Han Muller via info@dorpsbelang.com.

Wim van der Hooft,
Voorzitter Dorpsbelang Son en Breugel

Dementie en rijvaardigheid in Alzheimer Café B.O.S

Best/ Oirschot – In het Alzheimer Café B.O.S. (Best, Oirschot, Son en Breugel) wordt woensdag 26 februari vanaf 19.30 uur een thema-avond gehouden. Dit keer staat 'Dementie en rijvaardigheid' op het programma.

Dementie kan al in een vroeg stadium worden aangetoond, daarom mag je na de diagnose het rijbewijs soms nog een tijdje behouden. Een voorwaarde daarvoor is wel dat je de diagnose dementie aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) doorgeeft. Zodra je de diagnose dementie krijgt, ben je in principe onbevoegd om auto te rijden. Maar in geval van 'zeer lichte of lichte' dementie kun je een speciale rijtest afleggen bij het CBR. Wanneer je daarvoor slaagt, krijg je een Verklaring van Geschiktheid en daarmee kun je een nieuw rijbewijs aanvragen. Dit nieuwe rijbewijs is dan een jaar geldig.

Hoe gaat nu precies zo`n keuringsprocedure? Hoe wordt de rijgeschiktheid dan beoordeeld? Ben je verplicht om de diagnose te melden? Wat gebeurt er als je dat niet doet en gewoon blijft rijden? En als iemand toch blijft rijden, terwijl dit niet meer verantwoord is, wat doe je dan? Over al deze en andere vragen gaan ze deze avond in gesprek met een deskundige, neuroloog Paul Dellemijn. Hij doet voor het CBR de medische keuring bij dementie.

Het Alzheimer Café B.O.S., Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot is gratis toegankelijk en bij binnenkomst wordt u getrakteerd op een kopje koffie of thee. In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken van het Alzheimer Café B.O.S. te bekijken en (gratis te lenen. Ook liggen er folders en brochures over dementie.

Voor inlichtingen: Jan Verbeek, Best (06-41546859), Diny Nooijen, Son en Breugel, (0499-473708) of Francien Dekkers, Oirschot (06-16677830). Zie voor meer informatie over alle Alzheimer Cafés in de regio de website van Alzheimer Nederland, regio Zuidoost Brabant.

Dancefestival voor mensen met een beperking

De organisatoren van Special Starz Foto: Marcel vd Kerkhof BD

Beek en Donk - Na onderzoek blijkt dat er een grote behoefte is onder deze doelgroep om naar een écht festival te gaan. Echter zijn de bestaande festivals niet geschikt. Door te veel drukte, prikkels en toegankelijkheid. Het doel van de organisatie is om de bezoekers een onvergetelijke festivalervaring te bieden die volledig op maat aangeboden wordt, zodat zij zich volledig geaccepteerd voelen in onze maatschappij.

Er worden nog geen (dance)festivals georganiseerd voor deze doelgroep. Wendy Swinkels, Gusta vd Ven en Marjolein Kluijtmans, de organisatoren van het festival Special Starz zijn met iets unieks bezig dus! Een jaar geleden zijn Wendy, Gusta en Marjolein, medewerkers van ORO, begonnen om het idee van een dancefestival vorm te geven. Na vele brainstormsessies is festival Special Starz geboren.

Bij een festival organiseren komt veel meer kijken dan alleen een paar dj s vast leggen. Het inzetten van social media, aankleding, entertainment, Ehbo, sfeerbeveiligers en natuurlijk sponsoren vast leggen, want zonder sponsors zou het festival niet kunnen bestaan. Gelukkig zijn er al veel mensen die het festival een warm hart toedragen. Maar er is dus nog volop sponsoring nodig.

Het festival wordt gehouden op zaterdag 25 april en vindt op het terrein van Outdoor Laarbeek in Beek en Donk. De organisatie hoopt 400 tot 500 bezoekers te trekken. Op het festival zullen een aantal dj s draaien, er zijn foodtrucks, een dance area en nog allerlei vormen van entertainment meer. Alles is aanwezig om dit festival tot een onvergetelijk succes te laten worden. Geen betutteling, gewoon een fantastisch dancefestival.

Special Starz vindt plaats op zaterdag 25 april, van 15.00 tot 20.00 uur. Voor meer info zie www.specialstarz.nl, of houd facebook in de gaten.

Show PSV synchroonzwemmen

Eindhoven - De jaarlijkse show van het PSV Synchro Team vond zondag 16 februari plaats. Ruim 60 zwemsters in alle leeftijden deden mee aan deze uitvoering. De jongste zwemster was 7 en de oudste was 50+.

De afgelopen jaren is de club goed gegroeid tot meer dan 70 zwemsters, dit mede dankzij een groep enthousiaste junioren en seniorenzwemsters die hun ervaringen delen met de jongste groepen. Dit zorgt voor veel betrokkenheid tussen de zwemsters en er klonk tijdens de show dan ook meermaals: "kijk daar zwemt mijn juf" en "oh, wat zijn ze goed." Ook alle handgemaakte badpakken werden bewonderd door zowel de zwemsters als door het in grote getalen opgekomen publiek.

Een deel van deze trainsters heeft in januari deelgenomen aan de NK-senioren en behaalde daar de vierde plaats. Voor de andere zwemsters zijn er de komende maanden nog de regionale kampioenschappen en de NK's voor de junioren (<18) en voor de jeugd (<12 en <15). De jongste zwemsters trainen verder voor het diplomazwemmen en voor hun wedstrijd tegen leeftijdgenootjes in Maastricht eind juni.

Wil jij ook een keer synchroonzwemmen en ben je tussen de 5 en 8 jaar én in bezit van minimaal een B-diploma, kom dan meezwemmen tijdens onze 'zeesterlessen'. In drie zaterdagochtenden leer je de eerste beginselen van het synchroonzwemmen voor slechts 5 euro. Deze lessen starten op 29 februari, en zijn van 9.00 – 10.00 in het ir. Ottenbad in Eindhoven. Meer info en opgeven kan via aanmelden@synchroteameindhoven.nl En wie weet, zwem jij eind van het seizoen ook in zo'n prachtig badpak de sterren van de hemel!

Theaterkoor Sincère zoekt aanvulling mannenstemmen

Foto: Wil Feijen

Hé Tim, Jan, Swen, Joep, Bram, Ruben, Jasper of hoe je ook heet! Wil jij jouw stem ook wel eens een keer laten horen? Kom dan op donderdagavond naar de repetitie van Theaterkoor Sincère in Café-Restaurant De Zwaan aan het Kerkplein in Son. Niks vreemds aan; er lopen daar wekelijks een kleine 40 mannen en vrouwen rond, dus aansluiting genoeg om je snel thuis te voelen.

Vlot repertoire, diverse optredens in de planning en een project in de maak. , maar om de koorbalans helemaal top te maken mogen er altijd wel zingende heren bij, het liefst met wat zangervaring. Houd er rekening mee dat je thuis wat huiswerk moet doen ter voorbereiding van de repetities. Deze zijn op donderdagavond van 20.00 tot 22.15 uur in een van de zalen, waarna er de mogelijkheid is om na te borrelen in het naastgelegen café. Natuurlijk is, naast kwaliteit in zang en presentatie, ook gezelligheid een drijfveer van ons koor.

Ben je geïnteresseerd of ken je mannen in jouw omgeving die goed kunnen zingen? Neem dan contact met ons op. Meer informatie over Theaterkoor Sincère vind je op www.theaterkoorsincere.nl, op hun Facebookpagina of bel met Alef, 06-44858335.

'Comedy-Night' bij Plein Public

Foto: Ingezonden

Na het succes van eerdere optredens bij Plein Public, zijn ze weer terug: Playground Comedy met hun stand-up comedians. Snelle grappen en hilarische korte sketches staan garant voor een gezellige, vrolijke avond op zaterdag 29 februari. Zeven talentvolle grappenmakers die deel uit maken van Playground Comedy, zijn speciaal voor deze avond geselecteerd door comedy-talentzoekers Jean Opgenort en Christian Pielich.

Stap gewoon binnen bij Plein Public in De Boerderij voor een avond vol gezelligheid en hilariteit. Schuif aan voor een avondje heerlijk lachen met tal van ervaren en aanstormende comedians. In een knusse 'comedy-club-setting' wisselen ongeveer zeven ervaren comedians en aanstormende talenten elkaar af met korte shows. Zij brengen hun betere grappen en oneliners en testen hun nieuwste vondsten en anekdotes. Het wordt weer een interactieve en onderhoudende show met diverse geestige karakters en types en die allemaal hun eigen verhaal hebben. Dus voor ieder wat wils wat tijdens deze oase van humor.

Stand-up comedy is een overgewaaide theatervorm uit Engeland en de Verenigde Staten waarbij het vooral gaat om de lach, de interactie met het publiek en korte humoristische anekdotes. Een perfecte match met de waarden van Plein Public dus. Heb je zin om je zorgen eens thuis te laten en lekker te lachen? Kom dan op 29 februari naar De Boerderij Leeuwlaan 2 in Breugel.

Er wordt om 20.30 uur gestart en het duurt tot ongeveer 22.30 uur. Maar zoals het vaak gaat kan het met gemak later worden omdat artiesten vaak moeite hebben om te stoppen met optreden vanwege de bijzondere sfeer. En zeker als er gelachen wordt.

Je bent van harte welkom, de prijs voor een uniek avondje uit bepaal je zelf, want in de pauze gaat de organisatie met de pet rond.

Tot op zaterdag 29 februari, in de Boerderij Breugel, Leeuwlaan 2 in Son en Breugel.

Kijk ook eens op www.boerderijbreugel.nl of www.playgroundcomedy.nl.

SBC Jeugd

Uitslag 15 februari                        
SBC JO 19-2 - Blauw Geel'38/Jumbo JO 19-5 3 - 1
Avesteyn JO 19-2 - SBC JO 19-3 1 - 2
DVS JO 19-3 - SBC JO 19-4 3 - 3
SBC JO 17-1 - Rhode/v. Stiphout JO 17-1 2 - 0
Erp JO 17-2 - SBC JO 17-2 AFGELAST
SBC JO 17-3 - Rhode/van Stiphout JO 17-3 4 - 1
SBC JO 17-4 - EMK JO 17-2 2 - 3
SBC JO 17-5G - VRIJ ------
Marvilde MO 17-1 - SBC MO 17-1 2 - 1
Bladella JO 15-1 - SBC JO 15-1 6 - 2
SBC JO 15-2 - Mariahout JO 15-1 2 - 4
SBC JO 15-3 - Geldrop JO 15-3 2 - 2
SBC MO 15-1 - Boskant MO 15-1 2 - 1
SBC JO 14-1 - Scharn JO 14-1 2 - 1
SBC JO 14-2 - SV Unitas '59 JO 14-2 1 - 2
Best Vooruit JO 14-1 - SBC JO 14-3 3 - 1
EMK JO 14-1G - SBC JO 14-4 Uitgesteld
SBC JO 13-1G - FC Geleen Zuid JO 13-1 4 - 0
Helmondia-Mulo JO 13-2 - SBC JO 13-2 3 - 7
Geldrop JO 13-2 - SBC JO 13-3 2 - 0
SBC JO 13-4 - SV Unitas '59 JO 13-4 4 - 1
SBC JO 12-1 - Sparta'25 JO 12-1G 4 - 0
WODAN JO 12-2 - SBC JO 12-2 1 - 3
SBC JO 12-3G - Schijndel/de Wit JO 12-1 4 - 3
Oirschot Vooruit JO 12-2 - SBC JO 12-4 6 - 2
SBC JO 12-5G - Reusel Sport/CO Trans JO 12-1 3 - 3
Oirschot Vooruit JO 11-1 - SBC JO 11-1 1 - 8
Schijndel/de Wit JO 11-2 - SBC JO 11-2G 2 - 3
Oirschot Vooruit JO 11-2G - SBC JO 11-3G 2 - 3
SBC JO 11-4G - Schijndel/de Wit JO 11-5 13 - 0
SBC JO 11-5 - Elsendorp/Fiducia JO 11-1G 1 0 - 2
SBC JO 11-6 - EMK JO 11-1 5 - 4
SBC G 1G - Theole G 1 1 - 6

Orkaan 'Dennis' velt RKVV Nederwetten

Wim van Kronenburg in fel duel om de bal Foto: Ingezonden

De kwalificatie 'orkaan' was wel iets te zwaar, maar toch was de stormachtige wind medeschuldig aan de nederlaag van RKVV Nederwetten. Het resultaat van de uitwedstrijd in het achterhoofd (6-0 verlies) gaf aan de supportersschare van Nederwetten niet echt veel hoop, maar zeker in de eerste helft waren de teams minimaal aan elkaar gewaagd.

Van beide kanten enkele kleine kansjes, maar echt spectaculair waren de eerste 45 minuten zeker niet. In de 41e minuut kreeg Toon van Rooij nog een mooie kans om de 1-0 te scoren, maar zijn inzet werd knap gepareerd door de WHV-doelman.

Na de thee werd WHV wel iets sterker, maar in de 69e minuut kreeg Toon van Rooij de bal prima aangespeeld door Rik van Lieshout en hij rondde deze op zijn karakteristieke manier prima af. De goed keepende WHV-doelman kon niets anders dan de bal uit het net halen 1-0. Alom tevreden gezichten bij de spelers en enthousiaste supportersschare van Nederwetten. Helaas kon niet lang van de voorsprong genoten worden, want amper 2 minuten later haalde Ivo Kanters aan, op een afstand van zo'n 35 meter, en de bal belandde, mede gedragen door de wind vlak langs de paal en daardoor onhoudbaar voor doelman Jordy van den Boogaard, in het Nederwetten doel.

Dit was voor de WHV-speler zijn eerste doelpunt sinds hij in het eerste van WHV speelt. Toen de supporters van beide partijen zich al, min of meer tevreden met een gelijkspel, hadden neergelegd, werd de 95e minuut voor Nederwetten alsnog noodlottig. Een poeier van opnieuw een grote afstand van Jork van de Rakt, verdween snoeihard achter de overigens prima keepende Jordy en bleef Nederwetten zonder punten op de winderige zondag.

Nijnsel mist gif en gogme

Er zijn van die wedstrijden die je snel wilt vergeten. FC Schadewijk-Nijnsel is er een van. In het sfeerloze en slecht bezochte Osse stadion was voor de bezoekers uiteindelijk niets te halen.

Ofschoon de eerste kans voor de geelblauwen was, stond er halverwege de eerste helft toch een voorsprong voor de gastheren op het bord: 1-0. Een ogenschijnlijk ongevaarlijke situatie werd omgezet in een niet verwachte voorsprong. Keeper Youri Dortmans riep 'los', de verdedigers luisterden voorbeeldig, maar de overigens betrouwbare doelman kwam niet in het bezit van de bal. Een Osse voorwaartse wel en die wist er wel raad mee. Het had mogelijk te maken met de zeer vlagerige wind die beide teams parten speelden.

Amper tien minuten later volgde de 2-0 al. Een diepe bal dwarrelde over wat geelblauwen en groenwitten heen en de Nijnselse assistent-scheidsrechter constateerde een buitenspelsituatie. De warrige en erg veel pratende scheidsrechter negeerde echter het signaal en opnieuw lag de bal achter Dortmans. Nijnsel zette daar weinig tegenover. Wel veel corners, mede omdat de bezoekers letterlijk de wind in de rug hadden, maar het rendement was zeer mager, nihil eigenlijk.

Net voor de rust een incident. Spits Stefan Hulsen liep door op een lange bal en kwam daarbij licht in botsing met de keeper. Deze vond een 'sanctie' wel wenselijk en sloeg de Nijnselse spits op zijn hoofd. Daar staat maar één straf op; (donker)rood. Het werd echter geel. En zo blijkt maar weer: als je in Oss de thuisploeg op een rode prent wilt trakteren, dan moet je als scheidsrechter wel sterk in je schoenen staan.


Drie minuten na rust de 3-0, mede dankzij de sterke, snelle en behendige spits van Schadewijk. De rest van de wedstrijd had schriftelijk afgedaan kunnen worden. De thuisploeg geloofde het verder wel, paar overtredingen, beetje praten, beetje vertragen. De gasten deden hun best maar de (wed)strijd was al lang gespeeld. Jammer, na een puike oefenwedstrijd tegen PSV Amateurs mocht er meer worden verwacht, maar als het na een achterstand op vreemde bodem op mentale weerbaarheid aankomt, dan is dat wel een dingetje.

SBC Senioren

Uitslagen 16 februari
Thuisteam Uitteam Uitslag
Hapert 1 - SBC 1 1 - 1
Best Vooruit 2 - SBC 2 3 - 0
Dommelen 2 - SBC 3 1 - 3
SBC 4 - WODAN 3 2 - 0
SBC 5 - Best Vooruit 8 9 - 0
SBC 6 - De Valk 5 5 - 1
DOSL 5 - SBC 7 Afgelast
RKGSV 4 - SBC 8 3 - 2
Bladella 9 - SBC 9 3 - 2
SV Budel 6 - SBC 10 Afgelast
SBC 11 - UNA 10 2 - 5
SBC 12 - DOSL 4 Afgelast
SBC 13 - Geldrop 7 Afgelast
SBC VR1 - SVSOS VR1 3 - 1
EMK VR1 - SBC VR2 0 - 9

Programma
Thuisteam Uitteam Aanvang
SBC 1 - Reusel Sport/CoTrans 1 14:30
SBC 2 Vrij
SBC 3 - Beerse Boys 3 12:00
SBC 4 Vrij
SBC 5 Vrij
SBC 6 Vrij
SBC 7 Vrij
SBC 8 Vrij
SBC 9 Vrij
DVS 4 - SBC 10 12:00
Woenselse Boys 5 - SBC 11 12:00
SBC 12 - DOSL 4 12.00
SBC 13 - EMK 5 10:00
SBC Vr1 Vrij
Nieuw Woensel VR2 - SBC VR2 12:00

Tafeltennissers weer begonnen met voorjaarcompetitie

Het eerste team is de nieuwe competitie opnieuw in de derde klasse begonnen, nadat vorig seizoen op het nippertje degradatie werd voorkomen. Het is op voorhand al duidelijk dat ook dit seizoen bepaald geen eitje zal worden gezien de sterke tegenstanders in de poule. Met Deurne, Flash en Geenhoven als titelkandidaten, zal Son gaan voor lijfsbehoud, ten koste van Mierlo of Aarle-Rixtel.

Een korte update vooraf leert dat team 1 bestaande uit Herman Simons, John de Jong en Eric van de Hurk versterkt is met James Geraerts en nieuw lid Andre v.d. Wal is als reserve ingeschreven. Bedoeling is dat laatstgenoemde volgend seizoen Herman zal vervangen, die dan naar team twee wil doorschuiven. Team twee heeft men voor deze competitie helaas moeten terugtrekken; de degradatie naar zesde klasse was al niet aanlokkelijk en toen het schema ook nog veel 'ver weg' tegenstanders uit de hoed toverde was dat voor enkele spelers reden om te passen.

Volgend seizoen zal, met de toevoeging van sterke speler Herman, om dispensatie en rechtstreeks vijfde klasse bij de NTTB-bond gevraagd worden. Met het oog op de late terugtrekking en de gegeven boete zal wedstrijdsecretaris Ria Elshof daarvoor nog wel al haar charmes in de strijd moeten gooien.

De eerste thuiswedstrijd was meteen een zware dobber, tegen Geenhoven dat met Staals en van Schadewijk spelers heeft met tweede klasse ervaring en Hans Cox zelfs een jaar eerste. Eric was bij Son geblesseerd, maar de opstelling James, Herman en John deed het op zich prima tegen de lange en korte noppen van Geenhoven. Pech was alleen dat van de vijf vijf-setters er maar liefst vier op het nippertje de verkeerde kant opvielen. Zo hadden Herman en John de winst in hun enkelpartijen tegen de veel hoger geklasseerde van Schadewijk, op twee punten na in de tas. Ook het dubbel waarin John en James voor het eerst samen speelden tegen de ingespeelde Cox/Staals werd een spannende partij. Na vijf sets met prachtige rally's en goede punten over en weer, viel helaas het kwartje toch naar Geenhoven, maar zeiden alle vier de spelers achteraf dat ze volle bak hadden genoten van een heerlijke wedstrijd!

De Sonse punten kwamen van John en James die allebei hun single wonnen tegen Staals. Herman kon geen zege boeken, de eindstand werd zodoende 2-8 verlies. Volgende week tegen Mierlo zullen de kansen hopelijk wat gunstiger liggen.

BC 't Koffertje '94

Uitslag 17 februari

A-lijn:
1. Willem Pieters & Harrie van Rijbroek 67,50%
2. Riet van de Laar & Nelly Vervoort 61,00%
3. Tonnie van Acht & Ton van Acht 55,00%
3. Hetty van Geffen & Wil Schilder 55,00%

B-lijn:
1. Jos van Bommel & Jan Verbunt 71,73%
2. Lina Lunenburg & Ton Lunenburg 67,26%
3. Jan Vrenssen & Leny van de Wall 58,63%.

Handbalvereniging Apollo

Uitslagen
15-16 februari
Bergeijk HC1 - Apollo HC1 21-16
DOS'80/Olympia'89 DA1 - Apollo DA1 22-9
Bedo HS1 - Apollo HS2 17-18
E.H.V. DS1 - Apollo DS1 16-23
Apollo E1 - Handbal Someren E1 7-8
Apollo HB1 - Tremeg HB1 34-20
Apollo HS3 - Handbal Someren HS2 36-33

Programma
19 februari
Beker Heren Senioren Landelijk 1/8 Finale
21:00 uur Apollo HS1 - IMTO Benelux/Hellas HS1

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Woensdag 12 februari
Corridor MW1 – Be Quick MW1 3 - 8
Be Quick – Corridor R1 5 - 5

Zaterdag 15 februari
Klimroos/VVO F1 – Corridor F1 2 - 11
MKV D1 - Corridor D3 6 - 4
DAW Schaijk E4 – Corridor E1 1 - 11
DAW Schaijk B2 – Corridor B1 4 - 6

Zondag 16 februari
Corridor 3 – DAW Schaijk 4 23 - 11
Nijnsel 3 - Corridor 2 7 - 13
Nijnsel 2 - Corridor 4 5 - 10
Nijnsel 1 – Corridor 1 7 – 12

Programma
Zaterdag 29 februari
14.00 VIOS D1 – Corridor D2

Zondag 1 maart
11.30 De Korfrakkers 6 - Corridor 2

Limieten voor zwemmers DBD

Zeven zwemmers van DBD hebben zondag 16 februari deelgenomen aan de limietwedstrijd en het Lange afstand circuit in Oosterhout. Hieraan deden zwemmers uit het gehele land mee waardoor de wedstrijd bijna zes uur duurde.

Er werden diverse limieten behaald voor de Brabantse kampioenschappen door Max van Aken (100 meter vrije slag en 50 meter schoolslag), Bram van der Pas (100 en 200 meter vrije slag) en Bobby van Dijk (100 meter vrije slag en rugslag). De masters gingen voor de limieten voor de Nederlandse masterkampioenschappen. Marc Bunkers (50 en 1500 meter vrije slag en 50 meter rugslag), Julius Schwartzenberg (50 en 1500 meter vrije slag) en Ingrid Versteegen (1500 meter vrije slag) behaalden hun limieten, Rick Witlox behaalde 2 persoonlijke records op zijn 50 meter vrije slag, 100 meter rugslag. Marc Bunkers behaalde de beste tijdsverbetering op zijn 50 meter rugslag.

Golfclub Son

In het clubhuis worden van tijd tot tijd bridgecursussen gegeven. En soms vinden er bridgedrives plaats. Zo ook op 20 februari. Iedereen, ook niet golfers, zijn welkom.

Wedstrijduitslagen
12 februari:
Clubwedstrijd Niet Qualifying Vierbal Strokeplay
1. Mac Maas Handicap 27.2 Brutoscore 67 Nettoscore 53 (laatste 9 holes 34)
2. Jolanda Thunnissen Handicap 35.3 Brutoscore 76 Nettoscore 53 (laatste 9 holes 40)
3. Peter van Laanen Handicap 23.4 Brutoscore 66 Nettoscore 54 (laatste 9 holes 33)
4. Frans Holla Handicap 32.3 Brutoscore 71 Nettoscore 54 (laatste 9 holes 36)

Neary dames: Monica Smolders
Neary heren: niet gevallen
Leary dames: Monica Smolders
Leary heren: Hans van Rosmalen
Birdies: Loek Jacobs (hole 1) en Piet v.d. Vleuten (hole 15)

Programma
19 februari:
Clubwedstrijd Niet Qualifying Vierbal Tegen Par
20 februari:
Bridge

26 februari:
Platzak Niet Qualifying Greensome 3 sides Strokeplay

Bridgeclub De Beckart

Uitslag 13 februari
1. Nel Dielemans en Jan Verbunt 60.03%
2. Riet vd Laar en Zus vd Rijt 56.94%
3. Hilda vd Kaden en Harrie Maas 56.25%
4. Henriette en Jan Verheijen 54.86%.

Bridgeclub Son

Uitslag 12 februari
1. Marijke Krämer – Toos de Wit 64.58%
2. Koos Jansen – Leny den Ouden 59.17%
3. Monique Streur – Ilona Musch 55.42%.

Argo Waterpolo

Uitslagen
B jongens - De Treffers 6-5
C gemengd - PSV 4-11
Dames 1 - Nayade 6-9
Heren 1 - De Treffers 10-7

29 / 32

Gezocht

Ik, Ton Maas-Philippi, ben op zoek naar de twee mensen die mij hebben geholpen afgelopen zaterdag 8 februari op de Hendrik Veenemanstraat toen ik ongelukkig ten val kwam. Jullie hebben mij en mijn man niet alleen gelaten tot de ambulance kwam. Wij zijn jullie daarvoor zeer dankbaar en zou graag in contact komen om jullie hiervoor te bedanken.

Graag reactie via redactie@demooiasonenbreugelkrant.nl

Bedankt, Ton Maas-Philippi

20 februari 10.00 Inloopochtend Stichting de Boei
23 februari 19.30 Kienen in het Vestzak
24 februari 11.00 Beweeggroep Veerkracht voor de sportieve 60-plusser
25 februari 10.00 Archipel Culturele en Educatieve activiteiten voor jonge mensen met dementie

Track en Trace

Foto: Ingezonden

Het is caviatijd in Dierenopvangcentrum de Doornakker. Diverse cavia's wachten momenteel op een baas waaronder dit koddige duo; Track en Trace. Ze zijn uiteraard niet per post bij ons bezorgd; in dit geval kon de eigenaar van dit fijne duo niet meer voor ze zorgen en heeft ze bij ons gebracht. Een fijn tochtvrij hok, lekker eten en af en toe een lekker stukje fruit of groente is waar deze jongens van houden. En natuurlijk veel liefde en knuffeltjes vinden ze ook heel fijn. Behalve dit leuke duo hebben we nog verschillende andere cavia's in het asiel die wachten op een lief baasje.

Heb jij interesse? Dan horen we dat graag! Op https://bit.ly/2SIQjHN vind je meer informatie.

Alaaf

Foto: Huub Coenen

Tot een eeuw geleden leefden onze voorouders jaarlijks in perioden van overvloed en schaarste. Ze leerden te overleven door bij schaarste te vasten en bij overvloed uitbundig te genieten. Bij dat laatste werd veel bier gedronken en vaak vergeten wie de partner ook al weer was. Sinds de Middeleeuwen kanaliseert de kerk de perioden tot drie dagen carnaval en veertig dagen vasten. Het huidig populaire 'intermittent fasting' is dus niet zo nieuw en trendy als het schijnt. Alaaf!

Foto: Huub Coenen
Foto: Huub Coenen
31 / 32