DeMooiSonenBreugelkrant

7 februari 2018

DeMooiSonenBreugelkrant 7 februari 2018


Son en Breugel blijft definitief buiten schot bij fusie Nuenen en Eindhoven

Foto: Heemkundekring Son en Breugel

Son en Breugel - De gemeente Son en Breugel functioneert naar behoren, vindt de provincie. Er is daarom geen reden om het zelfstandig voortbestaan in twijfel te trekken, daarom kan de gemeente buiten schot blijven als het gaat om de fusie van Eindhoven en Nuenen.

Dat schrijven Gedeputeerde Staten (GS) in de brief aan de drie gemeenten, het provinciebestuur geeft aan dat het initiatief bij Son en Breugel zelf ligt. Als het zo zou zijn dat de gemeente mee zou willen doen aan de fusie, dan is dat mogelijk. In november heeft een raadsmeerderheid al de keuze gemaakt om zelfstandig te willen blijven, het lijkt dus niet aannemelijk dat Son en Breugel alsnog aan zal haken.

In de raadsvergadering van 8 a.s. februari zal de raad van Son en Breugel de bestuurlijke toekomst opnieuw bespreken, al is nu de afweging tussen zelfstandigheid en een fusie met Eindhoven én Nuenen.

In het besluit van november anticipeerde de raad al op een fusie van Nuenen en Eindhoven. Volgens de strekking van de motie die op die vergadering werd aangenomen is het nodig om de banden met Best en Oirschot aan te halen.

Hotel La Sonnerie benoemd tot hofleverancier van carnavalsvereniging de Krutjesrapers

(vlnr) Prins Wim Marianne van de Hurk, Annie van de Loo, Hans en Arianne van de Loo en Addy van den Hurk Foto: Wil Feijen

De carnavalsvereniging kent een aantal belangrijke onderscheidingen zoals een voor ereleden, de Zilveren Krut, de Sonsebok maar ook de benoeming tot hofleverancier.

Door: Adrie Neervoort

Op de laatste zittingsavond van dit jaar werd hotel La Sonnerie uit Son en Breugel benoemd tot hofleverancier van de Krutjesrappers.
Dit hebben zij te danken aan alle ondersteuning die zij geven aan het carnaval in Son en Breugel. Zo was er dit jaar alweer voor de elfde keer het diner carnavalesk in La Sonnerie, Ook zorgen zij ieder jaar weer voor soep voor de wagenbouwers van de optocht in Son en Breugel. De tonpraters werken er aan hun acts en doen er de try-outs. Tijdens carnaval is het al jaren de locatie waar de Prins van Krutjesgat overnacht. Maar ook andere carnavalsclubs uit Son en Breugel worden hartelijk ontvangen in La Sonnerie.

Kortom alle reden voor de commissie om na café restaurant de Zwaan en Foolen Light & Audio, die als eerste de prijs in 2012 mochten ontvangen, nu La Sonnerie te benoemen tot hofleverancier.
Hotel La Sonnerie bestaat dit jaar 25 jaar en is opgericht door Wim en Annie van de Loo. Nu zijn Hans en Arianne van de Loo en Addy en Marianne van den Hurk de trotse eigenaren van La Sonnerie.

Annie van de Loo nam dan ook samen met hen de prijs die bij het predicaat hofleverancier hoort in ontvangst.
DeMooiSonenBreugelKrant fekiciteert La Sonnerie met deze mooie prijs.

Nieuwe start trainingen werken met e-overheid

In het Vestzak heeft Bibliotheek Dommeldal een mooie rustige cursusruimte, die heel geschikt is voor de trainingen rond het werken met de e-Overheid. Vandaar dat er in februari weer een nieuwe serie cursussen start. Natuurlijk weer in samenwerking met docenten van SonenBreugelVerbindt.

Deze(geduldige) docenten helpen bij de eerste stappen op weg naar het aanvragen via internet van bijvoorbeeld huurtoeslag, het doorgeven van een verhuizing, of het aanvragen van een DigiD. Al na enkele ochtenden kunnen de deelnemers zelf hun zaken afhandelen met de e-Overheid. Of met de eigen gemeente, Son en Breugel. Tijdens de cursus gaan de deelnemers ook het online platform op van SonenBreugelVerbindt. Om te ontdekken welke belangrijke informatie over wijk, buurt, en dorpsgenoten daar te vinden is.

Er wordt van de cursisten enige vaardigheid op de computer verwacht. Bij voorkeur werken ze ook op de eigen laptop. Eventueel heeft de bibliotheek een laptop. Ook moeten de cursisten een identiteitspapier meenemen waarop het Burger Service nummer staat, want er wordt geoefend met de eigen gegevens (binnen een beveiligde omgeving).
Iedereen krijgt een handige uitleg op papier, om thuis te oefenen en te gebruiken. En na afloop een certificaat.

Op tijd aanmelden is meedoen
De eerstvolgende cursus in de Bibliotheek in Son en Breugel, die bestaat uit 4 trainingsochtenden, start op 15 februari en gaat verder op 22 februari en 1 en 8 maart. Van 9.30-11.00u. Natuurlijk staat er koffie/thee klaar.

De gemeente Son en Breugel vergoedt ook deze keer de trainingen, dus deelname is gratis.

Per cursusronde is plaats voor ongeveer 7 deelnemers. Aanmelden (altijd voor de complete serie trainingen) kan via: het inschrijfformulier dat u afhaalt en weer inlevert in de bibliotheek; of (na 11.00u) via 0499 473033. Of via www.sonenbreugelverbindt.nl/cursus
Na aanmelding volgt snel bericht. Plaatsing gaat op volgorde van aanmelding.

Training voor vrijwilligersorganisaties: Hoe steekt gemeente nu eigenlijk in elkaar?

Vrijwilligers en hun organisaties hebben vaak te maken met lokale overheden en de politiek. Maar hoe steekt de gemeentelijke wereld nu eigenlijk in elkaar? Zeker in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is het fijn om meer te weten over het gemeentelijke apparaat. Speciaal voor vrijwilligers van vrijwilligersorganisaties organiseren we deze workshop.

Jasper Ragetlie, directeur LEVgroep en oud-wethouder, gaat samen met de deelnemers in op vragen als: Hoe werkt een gemeente? Hoe kan ik belangrijke zaken inbrengen? Wat werkt er niet? Dit doen we op een luchtige en prettige manier. Aan het einde van de workshop heeft u kennis opgedaan over agenda-, beleids- en besluitvorming bij een gemeente. Kennis die u zal helpen bij de vormgeving van een goede relatie met het gemeentehuis.

De bijeenkomst is gepland op woensdag 7 maart om 19.30 uur in het LEV-gebouw aan de Bleek 1 in Geldrop. Deelname is kosteloos. Meer informatie en/of aanmelden op www.lerenmetlev.nl/vrijwilligerscollege

Presentatie stichting 2109

Helpt u mee om de wereld vertrouwd te maken met dementie?
Kom dan naar de presentatie van Stichting 2109 op donderdag 1 maart van 19.30 tot 22.00 uur in Café-restaurant De Zwaan Son en Breugel.

Programma:
Openingswoord HansGaillard (Burgemeester en ambassadeur stichting 2109)
Sprekers:
Diana van Moorsel (Politie), Lokale huisarts en een mantelzorger
Muziek:
Lesley van der Aa (ambassadrice stichting 2109) en Marcel Fisser
Presentatie:
Anouk van Kooijk (presentatrice en ambassadrice stichting 2109)
Positieve afsluiting:
Kristel Pols-Engel
Tevens zal er de promotiefilm van stichting 2109 worden vertoond.

Herindelingsbesluit Nuenen en de gevolgen voor Son en Breugel

Foto: Studio Dees

Gedeputeerde staten, het dagelijkse bestuur van de provincie, heeft onlangs besloten dat de gemeente Nuenen moet fuseren met de gemeente Eindhoven en stellen een herindelingsbesluit voor. De bestuurskracht van de gemeente Nuenen wordt al jaren als zeer gebrekkig ervaren door de provincie en zij hebben ook geen hoop op verbetering op de korte termijn. Deze mening wordt gedeeld door regionale bedrijven en maatschappelijjke instellingen, zo blijkt uit onderzoek. Een bittere pil voor dit Van Gogh-dorp met zo'n 22.000 inwoners.

Door: Arjen Strik

Nuenen: Sterke oriëntatie op Eindhoven
De provincie is van mening dat een samenvoeging tussen Nuenen c.a. (Nuenen, Gerwen en Nederwetten) en Eindhoven het beste past bij de maatschappelijke en economische inrichting van dit gebied. Ook hebben de inwoners van Nuenen een sterke oriëntatie op Eindhoven, qua werk, onderwijs en ontspanning en minder met Son en Breugel. Uit onderzoek blijkt dat er een ruim draagvlak is bij de inwoners voor een fusie met Eindhoven. Deze nieuwe gemeente zal vanwege haar organisatorische en financiële omvang voldoende bestuurskracht hebben ten aanzien van regionale opgaven en kansen in het stedelijk gebied 'brainport Eindhoven', zo stelt de provincie. Dat de provincie Noord-Brabant wil dat Nuenen en Eindhoven gaan fuseren, betekent niet dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Er wordt een plan over dit herindelingsbesluit voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en uiteindelijk beslist over dit wetsvoostel de Eerste Kamer.

Respectloos, aldus burgemeester Houben
Maarten Houben, de burgemeester van Nuenen, noemt de kritiek van de provincie op het gemeentebestuur respectloos. "De provincie weet als geen ander dat wij de afgelopen jaren keihard gewerkt hebben aan het verbeteren van de bestuurskracht en de financiële positie van de gemeente." De burgemeester wil dat Nuenen zelf over een fusie beslist en niet onder dwang van de provincie, meldt Omroep Brabant."

Wat zijn de gevolgen voor Son en Breugel?
Son en Breugel, is volgens de provincie wel in staat om zelfstandig verder te gaan. Son en Breugel heeft al eerder aangegeven als zelfstandige gemeente te willen blijven en niet te twijfelen aan haar eigen slagkracht. Zij staat in de top-twee van financieel gezonde kleine gemeentes en krijgt nu van de provincie enkele weken de tijd om aan te geven of zij wel of niet bij dit herindelingsvoorstel wil aanhaken. Son en Breugel maakt al deel uit van de metropoolregio Eindhoven (Brainport), waarvan de 21 deelnemende gemeentes er overtuigd van zijn, dat samenwerking in regionaal verband zeer belangrijk is voor de verdere sociaal-economische versterking van de regio en daarom een actieve, initiërende en stimulerende rol spelen in de diverse regionale bestuurlijke adviescolleges.

Samenwerking met Best en Oirschot
De fusie tussen Nuenen en Eindhoven heeft wel gevolgen voor bestaande samenwerkingsverbanden tussen de twee gemeentes. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad bij amandement besloten: "In het geval Nuenen fuseert met Eindhoven, zal onze gemeente naast de samenwerking met Geldrop-Mierlo onderzoeken of samenwerking met andere gemeenten, zoals de gemeente Best en/of Oirschot mogelijk is. In het raadsbesluit valt verder te lezen: "Als Nuenen definitief naar Eindhoven gaat, zal ook de ontvlechting van deze gemeente uit de Dienst Dommelvallei gestalte moeten krijgen. Daarnaast zal met Geldrop-Mierlo moeten worden gesproken over de verdere samenwerking. Want zonder samenwerking is er geen zelfstandigheid.

Ontvlechting van dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van gemeente Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel op het gebied van bedrijfsvoerings- en dienstverleningstaken. De Dienst Dommelvallei is operationeel in de bedrijfsvoeringstaken: Financiën, Personeel & Organisatie, Informatie & Automatisering, Documentaire Informatie Voorziening en Planning & Control. Voor de gemeenten Nuenen en Son en Breugel verzorgt Dienst Dommelvallei ook de taakvelden Sociale Zaken en Dienstverlening. De vraag is, wat betekent de ontvlechting van Nuenen uit deze samenwerkingsverbanden?
Daarnaast moet ook worden nagedacht over andere samenwerkingen die op dit moment met de gemeente Nuenen zijn aangegaan. Gedacht moet worden aan het CMD, het gezamenlijk optrekken van de BOA's, afspraken over het Buitengebied, gezamenlijk applicatiebeheer van software. Er zal een inventarisatie worden gemaakt van deze samenwerkingen. In het proces omtrent de Bestuurlijke Toekomst moet duidelijk worden wat de incidentele en structurele kosten zijn in het geval Nuenen opgaat in Eindhoven.

Scheiden doet lijden
Net als in een huwelijk is het vaak zo dat aan een scheiding of 'het uit elkaar gaan' een prijskaartje hangt. Hoeveel dat is en voor wie, dat zijn vragen die nog vaak besproken zullen worden in de Raadszaal. Son en Breugel blijft knokken voor haar eigen identiteit en gaat de samenwerking aan met buurgemeentes om de bestuurlijke taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Daarom is een grote opkomst van de komende gemeenteraadsverkiezingen van groot belang. Laat met uw stem weten dat u er iets van vindt, zo behoort u niet tot de zwijgende meerderheid, dus STEM.

Een dirigent praat met zijn lichaam, uit zijn baton komt geen geluid...

Alex geeft aanwijzingen aan zijn leerling-dirigent. Foto: Hans Waals

Een van de vele kenmerkende uitspraken van de Nederlandse topdirigent Alex Schilling. En wat heeft Pro Honore dat geweten afgelopen donderdag tijdens de repetitie van het Harmonieorkest. Een bijzondere avond waarop nu eens niet het orkest, maar drie dirigenten in opleiding geschoold werden.

Door: Hans Waals

Op uitnodiging van vaste dirigent Johan Smeulders liet Alex Schillings hen in de praktijk ervaren hoe te repeteren met een voor hen nieuw orkest. De drie leerlingen van het Koninklijk conservatorium in Den Haag en het ArtEZ conservatorium in Zwolle, waar Schillings hoofdvakdocent directie is, moesten hierbij alles uit de kast halen. Vanuit de basis Dirigeren is niet het corrigeren van het negatieve, maar het waarderen van het positieve zette hij daarbij de toon van de avond.

Alex Schillings op rechts en zijn drie leerlingen links van hem Foto: Hans Waals

Zijn overtuiging dat je een orkest alleen kan laten groeien als je gelooft in de muzikanten en de kwaliteiten van het orkest, bracht hij over op zowel zijn leerlingen als de Harmonie. Mooi te zien hoe hij de ontwikkeling van zijn leerlingen verbind met de leden van het orkest. Maak van muziek een kunst en geen hobby, iedereen kan dat op zijn eigen professionele niveau. Een wijze les om jezelf te blijven ontwikkelen, met respect voor verschillen in drijfveren en kwaliteiten.

Niet alleen voor de dirigenten in opleiding, maar zeker ook voor het Harmonieorkest dat zich momenteel intensief voorbereid op de optredens van dit jaar. Want ook nu staan weer unieke concerten op het programma. Samen met het Oranjecomité organiseert Pro Honore op Koningsnacht 26 april een groots openluchtconcert in het centrum van het dorp en de Harmonie werkt hard aan een eigen theatershow in het najaar van 2018.
Voor meer informatie over Harmonie Pro Honore et Virtute en de agenda zie de website: www.phev.nl of mail naar Hans Waals: communicatie@phev.nl

Juf Karin: Passie voor kleuters en onderwijs

Een bloemetje voor juf Karin! Foto: Wil Feijen

Juf Karin van den Heuvel werd vrijdagochtend blij verrast met een mooi boeket bloemen. Te midden van haar kleuters van groep 1/2 c van basisschool De Bloktempel vierde ze haar zestigste verjaardag. "Oh, wat een mooie bloemen en wat attent, daar ben ik helemaal beduusd van."

Natuurlijk ging ze met alle kleuters samen op de foto. Ze was opgegeven door een klassenmoeder, die schrijft: 'Met veel liefde voor de kleuters en passie voor het onderwijs staat juf Karin haar hele loopbaan bijna fulltime voor haar kindertjes voor de klas. Een hele prestatie met al die gezellig kwebbelende kinders. Ze is zo begaan, zo lief en altijd gemotiveerd en enthousiast. Dat verdient een bloemetje!

'Mooi boeket bloemen zoekt een lege vaas' wordt mogelijk gemaakt door: Bloemsierkunst Le Soleil, Markt 5, Son en Breugel

Een leven in teken van zorgzaamheid
Een interview met Gerry Sterken

Gerry Sterken Foto: Wil Feijen

In juni is het precies 30 jaar, dat Gerry Sterken koster is. Voornamelijk in de Sint Petrus Bandenkerk, die sinds eind vorig jaar aan de dienst onttrokken is. Sindsdien in de Sint-Genoveva Kerk in Breugel. Het is een opmerkelijk jubileum van een vrouw, wiens leven in het teken van zorgzaamheid staat. Reden voor een goed gesprek, leek DeMooiSonenBreugelKrant!

Door: Lucas van As
Foto: Wil Feijen

Ik sprak Gerry Sterken in haar woning in de Willemstraat in Son. 80 jaar is ze en nog steeds vitaal en actief! Onder andere als koster, iets dat ze met liefde en plezier doet. Wat doet een koster allemaal? 'Een koster is een kerkbewaker', vertelt Gerry. 'De koster zorgt voor de sleutels, voor het licht en de verwarming in de kerk, de koster zorgt ervoor dat de kleding van de pastoor klaar ligt en alle attributen die voor de dienst nodig zijn aanwezig zijn en klaar staan.

Een rol op de achtergrond

'Ik doe het al zo lang, het hoort bij mijn leven', zegt Gerry. 'Het is leuk om te doen, het geeft een stukje invulling aan mijn leven.' Er komt veel meer bij kijken dan mensen wellicht denken, zeker als naast de normale dienst bijvoorbeeld een doopviering plaats vindt. Ook met de voorbereiding van trouwmissen had Gerry het druk, al is dat tegenwoordig veel minder. Daarnaast zijn er uitvaarten, die eveneens de nodige voorbereidingen vergen.

Alles moet in orde zijn als de dienst begint, de koster luidt ook de klok. Gerry kijkt of de pastoor en de misdienaars netjes aangekleed zijn. Ze zet het wierookvat klaar, en zorgt dat het kooltje aangestoken is. Niet alleen moet alles klaar staan voor de diverse diensten, het moet ook weer opgeruimd worden. De pastoor verzorgt de mis, de koster verzorgt alles er omheen.

Het is een rol op de achtergrond, een rol die Gerry prima past. 'Ik blijf liever op de achtergrond', zegt Gerry, al maakt ze voor dit interview een uitzondering. Voor de volledigheid moet ik wel vermelden dat Gerry niet de enige koster is, naast haar zijn er nog twee andere kosters.

Muziek speelt een grote rol

Wie denkt dat Gerry het druk genoeg heeft, heeft zeker gelijk. Toch vindt Gerry ruimte voor nog meer vrijwilligerswerk. Zo zingt ze in het parochiekoor en het Sons Musical en Operettekoor, ook al vele jaren. Op 6 september 1978 is Gerry lid geworden van het parochiekoor, dat in 1985 heropgericht is. Ze is dus al 40 jaar lid van het parochiekoor, wat het Musical en Operettekoor betreft staat de teller momenteel op 25 jaar. Ook heeft Gerry gezongen bij Amuson, dat helaas is opgeheven. Het leuke van Amuson was dat het alleen om het kerstconcert ging, omdat er ingeschreven moest worden, was de samenstelling niet ieder jaar hetzelfde.

Muziek zit wel in de familie, Gerry's vader was secretaris van de harmonie in Acht, waar Gerry oorspronkelijk vandaan komt. Twee broers van Gerry speelden ook bij de harmonie (piston, bariton en bugel), Gerry en haar drie zussen speelden tamboer. Dat was overigens bepaald niet gebruikelijk in die tijd, samen met een vriendin wiens vader penningmeester was kregen ze het toch voor elkaar!

Daarnaast is Gerry actief bij het Bijna Thuis Huis, Gerry springt bij waar en wanneer het nodig is. Gerry heeft in het verleden 18 jaar als bejaardenverzorgster gewerkt, ze heeft ook haar ouders en een oom en tante verzorgd.

Het zorgzame zit in Gerry, daarom is het mooi dat we daar nu aandacht aan kunnen besteden. DeMooiSonenBreugelKrant hoopt dat Gerry nog vele jaren mag zorgen!

Geslaagde wijnproeverij bij La Sonnerie

De Katholieke Vrouwen Beweging werd allerhartelijkst ontvangen bij La Sonnerie voor een wijnproeverij. In de prachtige kapel vertelde Addy van den Hurk eerst wat over de geschiedenis van het gebouw, waarna zijn vrouw Marianne de rest van de middag de KVB leden vertelde over de verschillende wijnen.
Enthousiast vertelde ze over het belang om de juiste wijn bij het eten te schenken. De verkeerde wijn bij een gerecht kon zomaar een gerecht en/of de wijn minder doen smaken. Ze liet dat de dames ook zelf ervaren door ze eerst een toastje met geitenkaas te serveren en daarbij de goede wijn te laten drinken. Daarna deed ze over zo'n zelfde toastje wat honing op de geitenkaas. Nadat de vrouwen dat toastje hadden gegeten bleek dezelfde wijn ineens veel minder lekker te zijn.
Marianne vertelde hoe men de wijn moest drinken, hoe het glas vast te houden en allerlei andere interessante wetenswaardigheden. Er werden heel wat glazen ingeschonken, witte wijn, rode wijn, dure wijn en wat minder dure wijn. Wijn die gemakkelijk wegdrinkt en wijn die wat steviger was.
Op het einde van de middag mochten de dames nog onder het genot van wat zoutjes en wijn gezellig na kletsen. Doordat Marianne zo passievol over de wijn en alles wat daarmee te maken heeft kon vertellen werd het een zeer geslaagde middag voor de KVB leden.
Voor een beeldimpressie van deze middag kunt u kijken op de website http://kvbsonenbreugel.nl/

6 / 24

Krijg ook zelf meer grip op uw energierekening!

Het "GripOpEnergie" project is een initiatief van Coöperatie SonEnergie in het kader van het duurzaamheidsinitiatief Wij Doen Het Groen. GripOpEnergie wil bereiken dat iedere huiseigenaar in onze gemeente beter begrijpt hoe zijn of haar energieverbruik tot stand komt en hoe je daar zelf meer grip op kunt krijgen. Gezien het huidige winterseizoen is de focus nu: Grip Op Gas.

Door: Luc Kruger Coöperatie SonEnergie U.A.

Door op de website www.mindergas.nl je gasverbruik in te vullen (kosteloos) krijg je een index voor je huis te zien, die je kunt vergelijken met de index van buren, vrienden en kennissen. De index zegt iets over de isolatiekwaliteit van het huis en het stookgedrag van de bewoner(s). Tevens geeft het verloop van de index zicht op het effect van energiebesparende maatregelen. Onze ervaring leert dat de "GripOpGas" index je prikkelt om gericht maatregelen te nemen.

Foto: pixabay.com

SonEnergie heeft verder een warmtebeeldcamera ter beschikking, waarmee warmtelekken in beeld kunnen worden gebracht. De beelden gemaakt met de camera geven nog meer zicht op de energielekken van uw huis. In combinatie met de index kunnen dan heel gericht energiebesparende maatregelen genomen worden.

Tijdens het eerstvolgende energiecafé van woensdag 21 februari 2018 om 20.00u (inloop vanaf 19.30u) in Sportcafé ExpresZo in sporthal de Landing, Rooiseweg 3 te Son geef ik u graag een nadere toelichting op dit project. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom!

Jeu de boulesclub Sieserolle heeft plaats voor nieuwe leden

OPROEP, Jeu de boulesclub SIESEROLLE heeft plaats voor nieuwe leden
50+ 60+.

SIESEROLLE is een club van de PVGE afdeling Son en Breugel.
De club bestaat 34 jaar, per 1 januari 2019 35 jaar. Momenteel heeft de club 20 leden en wil graag groeten naar 30 leden .

SIESEROLLE is actief op de dinsdagmiddag van 13.30 uur t/m
15.30 uur en vrijdagmorgen van 10.00 uur t/m 12.00 uur.
inclusief een half uur koffie/thee pauze.

Locatie: De Boerderij Breugel Leeuwstraat 2
Heeft U geen ervaring, geen probleem.
De leden van SIESEROLLE leren het U graag.
Wilt U meer informatie, dat kan telefonisch 0499-461011
of via e-mail sieserolle1@gmail.com.

Nog beter kom even langs dan kunt U het zien en alles vragen.
Kees Uppelschoten.

Reünie Petrus Canisiusschool en de Stoklandschool


Op zaterdag 7 april organiseren Jacqueline Vos, Silvia Megens en Leon Spierings een reünie in het "het Groenteboertje" de kleine zaal van café-restaurant De Zwaan.

Voor deze reünie zijn zij op zoek naar oud-leerlingen van de Petrus Canisiusschool en de Stoklandschool in de periode 1972 tot en met 1978 en die zijn geboren tussen juli 1964 en juli 1965.
Zat jij in deze periode op een van beiden scholen en wil je erbij zijn tijdens de reünie? Of misschien zat je broer, zus, vader of moeder op een van deze scholen. Maar ook als je nog contact hebt met je klasgenoten uit die tijd laat het ons weten, via j.humble@live.nl of via de facebookpagina Reunie Petrus Canisius en Stokland school
Na aanmelding krijg je alle informatie over deze nu al legendarische avond.
Oude tijden herleven op zaterdag 7 april, en jij kunt erbij zijn

Huishoudbeurs 2018 Het gezelligste dagje uit voor jou en je vriendin(en)!

Inspiratie en (fun) shoppen op de 73e editie. Kom dit jaar ook naar Nederlands grootste vriendinnenfeest: de Huishoudbeurs! Laat je weer volop inspireren op het gebied van fashion, beauty, woonstyling, vrije tijd en lekker eten en drinken. Er kan geshopt worden bij zo'n 350 exposanten. En het is natuurlijk weer volop genieten van de vele optredens, fashionshows en workshops. Je bent 17 t/m 25 februari van harte welkom in RAI Amsterdam.

NIEUW! Bij Books & Coffee vind je de meest recente boeken, zijn er meet & greets met bekende schrijvers en kun je met lekkere koffie aan de grote leestafel zitten. Happy & Healthy voorziet je dagelijks van prikkelende 'women talks' waar geen onderwerp wordt geschuwd. En, je kunt je beursbezoek dit jaar beginnen of eindigen met een rondvaart (duur 45 min.) door de Amsterdamse grachten. Elk bootarrangement is inclusief toegang, goedgevulde shopper en een hapje en drankje.


Huishoudbeurs Woonatelier
Wil je graag interieuradvies of stylingtips voor je huis? In het Woonatelier zijn er dagelijks stylisten aanwezig om je gericht te adviseren. Neem het plattegrond van je huis mee en schrijf je in voor een speeddate met o.a. Michiel de Zeeuw.

Pasar Colours Festival
Een Aziatisch tintje op de Huishoudbeurs. Bezoekers kunnen hier dagelijks vanaf 10 uur tot 's avonds laat genieten van lekker eten en optredens. Of struin rond op de Oosterse markt.

The Model Convention: ontdekt worden als model?
Model Scouts Network houdt op zondag 25 februari voor de 13e keer The Model Convention tijdens de Huishoudbeurs. Vrouwen én mannen tussen de 13 en 30 jaar kunnen zich presenteren op de catwalk aan meer dan 45 topscouts van (inter)nationale modellenbureaus. Ter voorbereiding worden gedurende de Huishoudbeurs gratis catwalkworkshops gegeven door Mariana Verkerk, o.a. bekend van Holland's Next Top Model.

10 / 24

Parkinson Café Eindhoven.

Hiermee nodigen wij u uit voor de bijeenkomst op donderdag 8 februari 2018 van het Parkinson Café Eindhoven.

Eerder is aangekondigd dat dan een lezing zou worden gegeven over fysiotherapie. Deze lezing kan echter pas later in het jaar plaatsvinden.

In plaats daarvan is zorggroep Archipel onze gast met een team van deskundigen
om hun nieuwe aanpak (Dommelhoef Dagbehandeling) voor de begeleiding en behandeling van mensen met Parkinson toe te lichten.

Het team van Archipel voor de presentatie van Dommelhoef Dagbehandeling bestaat uit:
Opening: Annemie Custers, ergotherapeut;
Inhoudelijke behandeling: Maggy van den Brand, specialist ouderen geneeskunde;
Indicatiestelling: Esther Dobbelsteen, cliënt adviseur;
Poster presentatie ACT: Marije Vissers, psycholoog

Het Parkinson Café Eindhoven is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson(ismen), hun partners, familieleden, mantelzorgers en zorgverleners. In een ontspannen sfeer worden er diverse onderwerpen besproken. Naast het uitwisselen van informatie en ervaringen kunt u in het Parkinson Café ook contact leggen met lotgenoten.
Het Parkinson Café Eindoven opereert op regionale basis en biedt ook cliënten uit de aangrenzende gemeenten de mogelijkheid deel te nemen.

Waar : Vitalis Peppelrode Ds. Th. Fliednerstraat 5 Eindhoven
Wanneer : Tweede donderdag van de maand
Tijdstip : Ontvangst vanaf 14.30 uur, programma 15.00 – 17.00 uur
Locatie : Theaterzaal Carrousel, 1ste etage hoofdgebouw.

Wij kijken uit naar uw komst.
Het Parkinson Café Team Eindhoven

De Parkinson Cafés zijn een initiatief van en worden mede mogelijk gemaakt door de Parkinson Vereniging.
Het Parkinson Café Eindhoven wordt mede gefaciliteerd en ondersteund door zorginstelling Vitalis.

Kerkberichten Martinuskerk (centrum)
Zaterdag 10 februari 16.30 uur: Carnavalsmis met De Blaosplekkers, Aurora en De Rooi Tulpen.
Intenties: Harrie Vos, Overleden familieleden van familie van Bree, Gerard van Overbeek.
De Viering van 18.30 uur vervalt.
Zondag 11 februari Zesde Zondag door het Jaar 09.30 uur: Eucharistieviering met Het Martinuskoor.
Intenties: Gijs de Laat, Truus Versantvoort – Verkuylen, Sjef Versantvoort en Jean, Ties Bekkers, An Lathouwers, Jos van Rijbroek – Vervoort, Joop Vagevuur.
Maandag, donderdag en vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel van De Goede Herder kerk.
Dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Antonius van Padua kerk te Nijnsel.
Woensdag 14 februari Aswoensdag 19.00 uur: Eucharistieviering met uitreiken van het Askruisje in de Martinuskerk in het centrum, met medewerking van Het Martinuskoor en Deo Favente.
Donderdag 15 februari 20.00 uur: Stichting Behoud Martinuskerk.

Kerkdiensten Geloofsgemeenschap Sint Petrus' Banden, Son
Tot nader order vinden de vieringen plaats in de Sint Genoveva-kerk in Breugel.
Zaterdag 10 februari 18.30 uur: Eucharistieviering
Zondag 11 februari 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor
intenties: Cilia Hoonhout-Schöll, Marinus van Dinter, Nico de Jongh, Rein Biegel, Jan Verheijden.
Zaterdag 17 februari Geen Eucharistieviering

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Donderdag 8 februari 18.15 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zaterdag 10 februari 18.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Rob van Stuivenberg
Zondag 11 februari 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor
intentie: Ietje van Dinther-Raeven, John Meulendijks, Lies Sanders-van den Boogaart, Jan Streur, Willemien Merks-Roestenburg, Truus van den Tillaart, Marieke van der Lande-Wijnands, Annie van der Eerden-van Sleuwen, Nico Koopman.
Woensdag 14 februari, Aswoensdag 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor, opleggen askruisje
Donderdag 15 februari 18.15 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zondag 18 februari 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst.
intentie: Harrie en Tonny Swinkels-Reloe, Jeanne van de Wijdeven-van Erp, Kitty Lagraine-Konings, Jan Overzee, Frans Swinkels, Uit dankbaarheid voor een 50-jarig huwelijk.

Sint Antonius Nijnsel
Zondag 11 februari a.s. Eucharistieviering om 11.00 uur met Deo Favente koor.
Intenties: Dien Oerlemans- Vos.
Dinsdag 13 februari 9.00 uur Eucharistieviering.
Intentie: Astrid v.d. Meulengraaf.

(PKN) in St. Oedenrode (Knoptoren)
Zondag 11 februari 10.00 uur: Ds. Marise Boon Carrouseldienst

12 / 24

Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers zoekt…

Wie zijn wij?
Wij zijn de stichting Belangenbehartiging mantelzorgers Son en Breugel: een kleine
groep enthousiaste vrijwilligers die zich met hart en ziel belangeloos inzet voor het
wel en wee van mantelzorgers in onze gemeente.
De in juni 2016 opgerichte stichting is onafhankelijk en heeft ten doel de collectieve
belangen van de in Son en Breugel wonende mantelzorgers en jonge en werkende mantelzorgers, op alle gebied zo goed mogelijk te behartigen.
Het stichtingsbestuur bestaat uit 4 leden.

Het Platform bestaat uit deze 4 bestuursleden en verder de personen die middels werkgroepen ondersteuning bieden.
Deze werkgroepen zijn: Communicatie, Achterban, Jonge mantelzorgers, Werkende mantelzorgers, Mantelzorgwaardering en Respijtzorg.
Alle werkgroepen zijn steeds bezig om de door hun geformuleerde doelstellingen te verwezenlijken.

Waar houdt de stichting zich zoal mee bezig ?
Jaarlijks staat de organisatie en uitvoering van de gemeentelijke mantelzorgwaardering op de agenda.
Dit doen wij in nauwe samenwerking met de gemeente en de mantelzorg consulent.
Ook vindt er regelmatig overleg plaats met het gemeentebestuur, geven wij gevraagd
of ongevraagd advies ten aanzien van gewenste ondersteuning van mantelzorgers
Een ander initiatief van de stichting is het nader informeren en bij elkaar brengen van de zorgprofessionals.
Het doel hiervan is de ondersteuning van de mantelzorger in onze gemeente op een hoger plan te brengen.

In voorbereiding is de informatie aan de werkgever over de werkende mantelzorger.
Wij hopen dat de gemeente Son en Breugel als werkgever hierin een voortrekkersrol
wil gaan vervullen.
Ons streven is erop gericht dat alle werkgevers een meer mantelzorg vriendelijk
beleid gaan voeren.

Bij de coördinatie van bovengenoemde taken speelt de voorzitter een belangrijke rol.
De huidige voorzitter gaat ons dit jaar verlaten en dus zijn wij op zoek naar iemand die samen met ons deze taken wil oppakken en enthousiast leiding wil geven aan het bestuur en zich wil inzetten voor de belangen van de mantelzorgers van Son en Breugel.

Mocht je geïnteresseerd zijn of meer informatie willen hebben, neem gerust contact op het met secretariaat: Henri Lodewijks, Duinlaan 131, 5691 EJ Son en Breugel
email: platformmantelzorgsonenbreugel@hotmail.com
of met Kees van den Akker telefoon 0499-476286

Kijk voor verdere informatie ook op www.SonenBreugelverbindt.nl op mantelzorgplein.

Nieuwe wedstrijd slaat aan

Frederique Hermans met Igmar Foto: Manege Sonniushof

Op 4 februari werd de returnwedstrijd op Manege Sonniushof georganiseerd met een nieuw wedstrijdformat; de manegebattle. Hierdoor kunnen manegeruiters op wedstrijd gaan zoals ruiters met een eigen paard of pony op wedstrijd gaan. Er zijn twee wedstrijddagen, een uitwedstrijd en een thuiswedstrijd, waarbij de uitwedstrijd compleet met vervoer van de paarden naar de wedstrijd is. Er is al door beide maneges besloten dat er een vervolg komt op deze wedstrijden met een nieuwe uit- en thuiswedstrijd. Een erg leuke manier om eens tegen andere ruiters te rijden op wedstrijden. 4 november waren ruiters van Manege Sonniushof te gast bij Manege 't Zandeind in Riel, 4 februari kwamen de ruiters uit Riel naar Son.
Er werden twee parcoursen gesprongen; een klassiek parcours dat beoordeeld wordt op stijl en een progressief parcours, waarbij de hindernissen in het parcours steeds iets hoger en moeilijker worden en waarbij het gaat om de snelste tijd.
Het klassieke parcours duurde wat langer dan gepland en werd gereden in een clinic-vorm zonder uitslag, waarbij nationaal springruiter Paul Donkers uit Moergestel alle deelnemers tips en uitleg gaf om het parcours zo goed mogelijk te rijden. Het viel Paul op dat de ruiters over het algemeen erg netjes op paard zaten. Het rijden van een goed parcours bleek nog niet altijd mee te vallen, maar de deelnemers hebben veel geleerd.
In het progressief parcours waren de deelnemers van de twee maneges aan elkaar gewaagd. In de rubriek 40 cm wist Laura Hofsink met Nellie de snelste tijd neer te zetten namens Sonniushof. Guusje van der Weide van 't Zandeind werd met haar pony Power tweede. In de rubriek 50 cm waren enkel deelnemers uit Riel ingeschreven. Sofie van der Linden was de snelste met Roy. In de 60 cm was Sonniushofs Debbie Kusters de onbetwiste winnares. Met reservepony Shakira won zij de wedstrijd met de snelste tijd van de dag en maar liefst 4 seconden voorsprong op de nummer twee, de thuisrijdende Ilse van Kollenburg en Bart. De derde plaats was voor 't Zandeind-ruiter Emma Klerks met Brunotti. Frederique Hermans (Sonniushof) won met haar nieuwe pony Igmar de rubriek 70 cm. Dit is de laatste manegebattle die zij mee reed, hierna gaat ze officieel op wedstrijd starten. De laatste rubriek 80 cm was een prooi voor Thomas Broers uit Riel met Camelot.

Lezerspodium

Snelheid is relatief.
Deze woorden staan boven een artikel, geschreven door de fractie van Dorpsbelang in de lokale pers.
Zouden zij eindelijk begrepen hebben dat zij met de door hen gehanteerde snelheid gewoon over de bewoners van Son en Breugel heen walsen?
Gaan zij eindelijk onder de mom van "WIJ HEBBEN HET MANDAAT GEKREGEN VAN DE INWONERS" hun dictatoriale neigingen naast zich neerleggen?
Zijn hun oogkleppen afgevallen en gaan zij niet meer handelen uit EIGEN BELANG?
HELAAS…….NIETS VAN DAT ALLES.
Het is slechts een poging om alles wat zij niet ten uitvoer hebben kunnen brengen in de schoenen te schuiven van de oppositiepartijen DORPSVISIE en het CDA.
Deze beide partijen, en niet vergeten u als inwoner van ons dorp, hebben met argumenten op de rem getrapt om de mening van inwoners echt mee te laten wegen in besluiten die grote consequenties hebben voor ons dorp.
Dat heet namelijk "BURGERPARTICIPATIE" een woord dat niet voorkomt in de politieke agenda van VVD en DORPSBELANG.

Wij hebben samen met heel veel inwoners getracht om onnodige GELDVERSPILLING TE VOORKOMEN.
Is DORPSBELANG nou werkelijk zo dom (of arrogant) om te denken dat de inwoners van ons dorp niet weten hoe het bestuur van hun dorp werkt?
Immers de meerderheid (en dat is nu de huidige coalitie van DORPSBELANG, VVD en PVDA) bepaalt de besluitvorming in ons dorp.
Wij als oppositiepartijen kunnen daar helaas (nog)niets aan veranderen.
Deze coalitie heeft steeds weer aangetoond blind en doof te zijn voor de argumenten van ons en de inwoners. Immers zij hebben het voor het zeggen en daar moet de inwoner zich maar bij neerleggen.
Hoe vaak is het niet gebeurd dat insprekers uit alle geledingen van ons dorp hebben geprobeerd deze coalitie op andere gedachten te brengen.
Nee dan bleek steeds weer dat zij geen boodschap hebben aan de mening van de meerderheid van ons dorp.
En dan nu proberen om voor de komende raadsverkiezingen haar waren gezicht te verbergen en onze inwoners op het verkeerde been te zetten met kreten als ,WIJ ZIJN ER VOOR U.
Gelukkig heb ik als inwoner en betrokken burgen heel veel vertrouwen in het beoordelingsvermogen van onze inwoners en ga er vanuit dat deze coalitie van DORPSBELANG, VVD en PVDA een heel dikke onvoldoende krijgen voor hun arrogante houding en wij de gelegenheid krijgen om ons dorp te behoeden voor het BROKKEN BELEID .

Frits Helders

Lezerspodium

Breugel Bruist, voor iedereen?!

Mocht het nog niet duidelijk zijn, het CDA wil investeren in het centrum van Breugel. Investeren in een toekomst bestendig centrum. Een centrumplan gedragen door omwonenden, toekomstige bewoners, vrijwilligers, ondernemers en bezoekers van het centrum.

Het huidige plan is een goed uitgangspunt voor de start van een discussie, niet meer! Het gaat niet om een plan dat snel door de raad komt, maar om het draagvlak. En dat vraagt om een verdiepingslag met alle betrokkenen, niet met een selecte groep. Met deze verdiepingsslag kunnen dan met alle betrokkenen tot een definitief plan komen.

In dit plan moeten we afwegingen maken tussen:
-        het behoud van het bestaande groen,
-        afspraken uit het verleden met omwonenden,
-        woningen voor jongeren en minder validen,
-        een plek waar huidige en toekomstige ondernemers en vrijwilligers zich thuis voelen,
-        een toekomst bestendig scholenplan voor Breugel, en
-        een plan dat niet als een financiële molensteen om onze nek blijft hangen.
Een plan wat daarna geëffectueerd kan worden voor, door en met alle betrokkenen.

Dat is waar het CDA voor staat, een betrokken betrouwbaar bestuur, dat met onze inwoners en betrokkenen werkt aan de beste oplossingen voor ons mooie Son en Breugel, de zelfstandige groene parel aan de Dommel.

Peer Spooren, CDA Son en Breugel Lijst 4, nr 2.

Kandidatenlijst DorpsVISIE Son en Breugel

DorpsVisie presenteert kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 in Son en Breugel.
Met trots presenteren Frits Helders, voorzitter van het bestuur en de huidige fractieleider Frans Meulenbroeks de lijst van kandidaten van DorpsVISIE voor de gemeenteraad van Son en Breugel voor de periode 2018-2022.
Vanaf vandaag staat het verkiezingsprogramma online op de website www.dorpsvisie.nu.

Door: Theo Groenemans (fractie)seceretaris Dorpsvisie

Al meer dan 50 jaar zetten de leden van DorpsVISIE zich in voor 'ons' Son en Breugel.
DorpsVISIE is opgericht door een groep mensen vanuit verschillende achtergronden en verenigingen.
In haar politiek handelen zie je bij DorpsVISIE terug dat zij tot de dag van vandaag een duidelijk onderdeel zijn van de dorpse gemeenschap in Son en Breugel. De leden, die zich graag als Team presenteren, worden dan ook veelvuldig aangesproken als zij inwoners tegenkomen.
Men stelt vragen en ideeën worden uitgewisseld voor het dorp en onze gemeenschap.
De slogan van DorpsVISIE "Samen ons Dorp zijn" maakt men dagelijks waar.
De lijst van DorpsVISIE wordt aangevoerd door een duo lijsttrekkerschap. Remco Heeren samen met Helga Helders nemen het voortouw maar voelen zich gesteund door een compleet team.
Want alleen ga je misschien sneller maar bij DorpsVISIE zegt men liever dat je samen verder komt.
De complete lijst van DorpsVISIE die mee doet als lijst 1 bij de komende verkiezingen ziet er als volgt uit:
1 Dhr. Remco Heeren
2 Mevr. Helga Helders
3 Dhr. Jelle de Jong
4 Dhr. Frans Meulenbroeks
5 Dhr. Theo Groenemans
6 Dhr. John Frenken
7 Dhr. Jos de Bruin
8 Mevr. Madelon Gerbrands
9 Dhr. Bjorn van Eembergen
10 Mevr. Marianne van der Putte-Verhoeven
11 Dhr. Ton Merks
12 Dhr. Jasper de Bruin
13 Mevr. Els Voogt
14 Dhr. Riny van Eerd
15 Dhr. Bart Wullems
16 Dhr. Maurice van Doleweerd
17 Dhr. Stephen Philippi
18 Dhr. Frits Helders
19 Dhr. Albert Merks
20 Dhr. Bill Huddleston Slater
21 Dhr. Hub Rutijna
22 Dhr. Wilco Broks
23 Dhr. Johan van Tinteren
24 Mevr. Nell van Doleweerd

Lezerspodium

D66: "Spreek met inwoners en behoud de kerk!"

Tijdens haar inspraak bij de raadsvergadering van 9 november 2017 zei D66-lijsttrekker Monique van Zwieten het al: koop de kerk en geef het haar verbindende functie in het dorp terug. En nu, in februari 2018, staat de kerk er nog, maar haar lot wordt pas na de verkiezingen bezegeld.
Wat D66 betreft is het statement van haar lijsttrekker nog steeds actueel. Als het aan D66 ligt blijft de kerk behouden. D66 wil voorkomen dat beslissingen omtrent de kerk buiten de inwoners om worden genomen en wil hen juist betrekken bij de besluitvorming. Na de gemeenteraadsverkiezingen moet er daarom met alle betrokkenen gesproken worden over de toekomst van het kerkgebouw. D66 zou graag een werkgroep in het leven roepen waar zowel de gemeente, de parochianen en de omwonenden samen kijken naar de mogelijkheden om de kerk te behouden. Ook de mogelijkheid om de kerk door een particuliere koper te laten kopen kan wat D66 betreft overwogen worden.

Dommelsoppers carnavalsprogramma in Oase en in de tent

Zaterdag 10 Februari
13.40 uur in Oase: Officiële overdracht van de sleutel van Oase, door de voorzitter aan prins Jaimy en prinses Britt.

14:00 – 18:00 uur in Oase PEUTER- EN KLEUTERMIDDAG
Entree: € 2,00 (incl. garderobe)
Om weer te wennen aan het carnavalsgebeuren vindt in Oase een gezellige carnavalsmiddag plaats, waar peuters en kleuters zich thuis zullen voelen. Tijdens deze middag worden de kinderen gratis geschminkt.
Natuurlijk kunnen de kinderen ook genieten van een dansoptreden van cv de Dommelsoppers.

14:00 - 18:00 uur Grote tent op het kerkplein JEUGD ZITTINGSMIDDAG met Havenzangers 2.0
Entree: € 2,00
Gezellige middag in de tent op het kerkplein.
Prins Jaimy, prinses Britt, adjudant Calvin, de raad van elf en diverse dansgroepen van cv de Dommelsoppers zijn de gehele middag aanwezig.
Prins Jaimy en prinses Britt zullen aan het einde van deze middag bekend maken wie de winnaar van de jeugdzittingsmiddag zal zijn en beker mee naar huis mag nemen.
Tijdens deze gezellige middag komen de Havenzangers 2.0! Al bijna 40 jaar feest met de havenzangers zij hebben diverse grote hits op hun naam.

19:00 - 22:00 uur in Oase'T IS EFFE WENNE BAL
voor de jeugd vanaf groep 5 t/m 7
Entree: ? 2,00 p.p. (inclusief garderobe)
Alle kinderen krijgen tijdens het bal een gratis frietje + Snack
De avond wordt verder aan elkaar gedraaid met medewerking van de dj's van Oase.


ZONDAG 11 Februari
Cv de Dommelsoppers zal ook dit jaar deelnemen aan de carnavalsoptocht.
14:00 - 18:00 uur in Oase Karaoke zingen met cv de Dommelsoppers
Entree: Gratis


MAANDAG 12 Februari
14:00 - 18:00 uur in Oase BABY, PEUTER EN KLEUTERMIDDAG
Entree: € 2,00 (incl. garderobe)
Een unieke baby-, peuter- en kleutermiddag voor de allerkleinsten. Kom samen met je papa's en mama's carnaval vieren in Oase. Met aangepast muziekvolume brengt cv de Dommelsoppers de baby's en peuters de beginselen van carnaval vieren bij.

14:00 - 18:00 uur Grote tent op het kerkplein GROOT CARNAVALSBAL met de Double DJ's
Entree: € 2,00
Voor alle kinderen met hun ouders worden op deze middag wederom diverse dansen getoond van cv de Dommelsoppers. Deze middag komen de Double DJ's het gezellige feest duo bekend van "Boven op de berg". De middag wordt verder aan elkaar gedraaid met medewerking van de dj's van jcOase.
Tevens is er weer een prijs te winnen voor de mooist/origineelst verklede jongen of meisje.
19:00 - 22:00 uur in Oase CARNAVALSBAL
voor de jeugd vanaf groep 5 t/m 7
Entree: ? 2,00 p.p. (inclusief garderobe)
Alle kinderen krijgen tijdens het bal een gratis frietje + Snack
De avond wordt verder aan elkaar gedraaid met medewerking van de dj's van Oase.

DINSDAG 13 FEBRUARI
14:00 - 18:00 uur in Oase. PEUTER- EN KLEUTER MIDDAG met Vaiana
Entree: € 2,00 (incl. garderobe)
De kleinsten onder ons die nog niet moe zijn kunnen nog eenmaal met de voetjes van de vloer. Tijdens deze gezellig middag komt Vaiana de Oase bezoeken, ook met zere voetjes wil je dit niet missen!

14:00 - 17:00 uur Grote tent kerkplein FAMILIEMATINEE met Snappie Show
Voor alle kinderen met hun ouders worden op deze middag wederom diverse dansen getoond van cv de Dommelsoppers. Deze middag komen de Dikdakkers met deSnappie Show, bekend van de hit "Snappie de kleine krokodil:
De middag wordt verder aan elkaar gedraaid met medewerking van de dj's van Oase.
Tevens is er weer een prijs te winnen voor de mooist/origineelst verklede jongen of meisje.

Gebroeders Ko en De Alpenzusjes trappen carnaval in Nuenen af

Zijn jullie er klaar voor? Outfit klaarliggen? Oppas geregeld? Dansschoenen aan? Want vrijdag 9 februari is het zover: DolDwèrs in de feesttent op het Van Goghplein in Nuenen. Carnavalstoppers Gebroeders Ko en De Alpenzusjes komen een feestje bouwen in Nuenen en dat wil je niet missen. Let wel: VOL = VOL dus kom op tijd!

DolDwèrs, daar moet je bij zijn, want dit is waar het Nuenense carnaval start. En hoe! Wie springt en zingt er mee met de hits van Gebroeders Ko en De Alpenzusjes?
Het is niets dan livemuziek wat de klok slaat bij DolDwèrs, want naast deze artiesten hebben we De Phillies uit Helmond weten te strikken en vele topblaaskapellen. DJ Maurice draait de boel aan elkaar.

De entree is gratis, maar VOL = VOL.
Vrijdag 9 februari
20.30-01.00 uur
Feesttent Van Goghplein
www.facebook.com/doldwers

Krutjesgat zoals het lacht, zingt en danst……

Foto: Wil Feijen

Voor de 38ste keer werden de zittingsavonden in ons dorp georganiseerd. Ze zijn een onderdeel van het carnavalsprogramma van onze carnavalsvereniging de Krutjesrapers. Zoals op hun site vermeld staat, is de doelstelling om talenten uit ons eigen dorp een professioneel podium te bieden en voor een publiek van 3500 mensen verdeeld over 4 avonden en 1 middag op te treden.

Door: Gertie van Beuningen

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Doelstelling is behaald, zou ik zo zeggen. En ik weet bijna zeker dat de 3500 aanwezigen in de tent allemaal hebben genoten van de talenten in ons dorp. Prins Wim kan trots zijn op zijn onderdanen. Zijn vriendenclub de Wadjes en enkele leden van zijn SBC, zorgden voor de entrade van prins Wim. Het kon beginnen!

Zoals gebruikelijk ligt op de tafels het programma van de Krutjesgatse zittingsavonden. Vele van de aanwezigen in de zaal bekijken het programma zodat ze weten wie ze wanneer op het podium kunnen verwachten. De Bloaskaken brengen de stemming er vast goed in. Wat blijkt, ze hebben een nieuw lid in hun midden.

De eerste verrassing van de avond is Sjannie, de triangelist van de Bloaskaken. Sjannie vertelt over de avonturen die zij heeft meegemaakt toen zij op concours ging met de Bloaskaken naar Nijnsel. Met de bus van SBC maken zij veel mee tijdens de reis naar Nijnsel. Een goed begin van een leuke avond.

De tweede verrassing van de avond is een optreden van een leuk gezelschap dames genaamd, Quality Street. Hoe deze dames bij elkaar zijn gekomen, zou ik wel eens willen weten. Maar dat het een goed gezelschap is, blijkt uit hun optreden. Flitsend uitgedost met allemaal een mooie steek op hun hoofd, steken zijn de draak met de Raad van Elf. Terwijl een van de vrouwen last heeft van een blaasOntsteking, zit er bij de andere een steekje los. Leuk gedaan dames, mijn complimenten!
En dan maken wij kennis met de eerste transgender in Krutjesgat, Miss Krutje Josien. Zij verteld over haar leven en haar operatie van man naar vrouw. Ze maakt wat mee in ons dorp samen met haar Marokkaanse vriend Rachid.

Nadat Dédé Dance hun kwaliteiten hebben laten zien, betreed Bertine van den Boom het podium. Op het nummer Samen Zijn van Willeke Alberti, zingt zij haar eigen tekst over het MFA, de kerk en de vleermuizen.

Vanuit Amsterdam is onze ZZP-er net op tijd, om voor de 10e keer en de 3e keer alleen in de ton te gaan staan. Nadat hij eerst bij de Praxis werkte, is hij voor zichzelf begonnen. Voor een klus of goed advies staat deze ZZP-er altijd klaar. Zo heeft hij onze burgemeester geadviseerd om een nieuwe houten vloer te leggen in het gemeentehuis. Dan is er tenminste nog iets dat werkt!

Als dan Kevin Bachus en Nancy van Heeswijk hun zangtalenten combineren, zingt de tent in volle borst mee. Wat een gezelligheid, zo net voor de pauze.
Na de pauze verschijnen er 6 heren op het podium, strak in pak. Zij vormen samen de Lucky Flops en zorgen voor een swingend feestje met voornamelijk blaasinstrumenten. Geweldig om te zien, en zeker om te horen.
De suisse begeleid dan voor de 22ste keer een oude bekende naar de ton. De Hovenier van Krutjesgat, Herman de tuinman. Hij verteld over al zijn karweien, over zijn vrouw Sientje en natuurlijk over zijn schoonmoeder.
Na een spannende dans van Creation is het tijd voor onze Spycholoog uit Krutjesgat. Met in zijn ene hand het boek van Freud, vertellend over enkele personen op zijn bank, snuift hij ondertussen een lijntje. De verhalen die hij verteld, doet de zaal gieren van het lachen. Voordat hij weg moet voor een groepssessie met een hovenier, triangelist en een ZZP-er, verteld hij in het kort hoe zijn snelbelconsult werkt. In een woord , geweldig!

Het is weer tijd voor zang en dans. Nadat we een flitsend optreden hebben gezien van Avanti Dream Team worden de bloemen van de tafels gehaald. Het moment is aangebroken dat er op de tafels wordt meegezongen en gedanst met Son's Got Talent.
De 3 Vraagtekens nemen ons mee naar de kersttijd. Kerstmannen, een rendier en een elf geven ons een indruk van de kerstmannenconferentie. Terwijl de kerstmuziek door de tent klinkt, valt er zelfs een vlokje sneeuw.
En dan op het einde van de avond, sluiten we zoals gebruikelijk deze zittingsavond af met het Prinsenritme. In het programma Op Dolle Toeren presenteert Chiel Montagne zijn artiesten. We zien allerlei bekenden voorbij komen zoals, Harry Slinger, Normaal, Trafassi, Peter Koelewijn, Rowwen Heze, John de Bever, de Sjonnies en de Toppers.
Op het Feest van het Jaar was hij afwezig, maar bij de zittingsavonden was hij er wel. Terwijl iedereen van links naar rechts ging, ging het dak er af met Snollebollekes.

We kunnen terugkijken op 4 meer dan geslaagde zittingsavonden. Mijn dank gaat uit naar iedereen die hier aan heeft meegewerkt, op wat voor manier dan ook. Kristel Engel, Jos van den Oever, Harold Richters, Henri Jansen en Giel van Erp, bedankt voor jullie buut in de ton. Ik heb groot respect voor jullie.
Ik wens iedereen namens DeMooiSonenBreugelKrant een hele fijne carnaval, maak er maar een mooi Fisje van.

Showfestival Dommelsoppers een kleurrijk en gezellig dansfestijn

Foto: Wil Feijen

Zondagmiddag 4 februari was er in de feesttent in Son en Breugel het Showfestival
De organisatie hiervan is jaarlijks in handen van CV De Dommelsoppers , die er altijd weer in slagen om mooie dansgroepen naar Son en Breugel te krijgen. Dit jaar hadden zich 9 teams meer ingeschreven dan in 2017. Daardoor waren er 400 deelnemers, dat zijn er 100 meer dan in 2017.

Door: Adrie Neervoort

Opvallend daarbij was dat er ook weer dansteams bij waren die enkele jaren niet hadden deelgenomen.
Het was geweldig om te zien hoe fanatiek de deelnemers zich presenteerden. Ook de danspakjes zagen er allemaal schitterend uit. Zelfs dansgroepen met kinderen in de leeftijd van ongeveer 4/5 jaar lieten zich van de beste kant zien en stonden heel serieus te dansen met een blik van; Dit kunnen wij… De professionele jury bestond uit Sacha Setuban en Franklin Dietrich, beide zijn erg bekend met de danswereld

Er zit geen wedstrijdelement in dit Showfestival, het gaat er alleen om dat de dansgroepen laten zien wat ze in hun mars hebben en hun act te laten beoordelen door een vakjury. Wat echter de groepen niet weerhield om hun beste beentje voort te zetten. Na afloop van elke dans, soms met een muzikale afmars, beoordeelde de jury de groepen en gaf hun commentaar , tips en advies waar de dansgroep in het bijzonder op zou moeten letten in de toekomst. Het commentaar en soms wat kritiek, werd ook steeds als positief ervaren door de deelnemers en zeker niet gezien als negatieve kritiek. Heel serieus en stralend luisterden de groepen naar de jury.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Het was een gezellige en ontspannen middag, waarop de dames (en enkele jongens) met plezier op terug kunnen kijken. Ook hun trainers , begeleiders en zeker niet te vergeten hun trotse ouders , opa's en oma's mogen terug kijken op deze mooie geslaagde dansmiddag.

De vlag die je altijd al wilde hebben

Son en Breugel - Ons dorp heeft een eigen vlag, maar tijdens carnaval wappert er een andere vlag en heet ons dorp Krutjesgat.

Laat tijdens carnaval de vlag van Krutjesgat wapperen aan uw huis ,winkel of schuur.
Vanaf nu te koop op ons kantoor aan de Markt 2a in Son en Breugel, de vlag van Krutjesgat. Een schitterende vlag voor een zeer lage prijs € 5,- Geen geld dus maar op = op.

Boeren Bruidspaar Krutjesgat 2018

Boerin Vera van den Boogaard en boer Ted Swinkels laten weten dat zij gaan trouwen.
De plechtige rompslomp zal zijn op carnavalsdinsdag 13 februari 2018 op het Pieter Brueghelplein waar prins Wim het paar om 14.00 uur in de onecht verbindt.
Aansluitend verwachten wij heel Krutjesgat met "unne krommen errum" voor het handen schuden vanaf 15.30 uur bij Feestcafé De bongerd, Asteriodelaan 2, in Breugel. ( Kledingadvies: traditioneel zwart/wit)

19 / 24

Jongeren aan sterke drank tijdens carnaval

Jongeren drinken tijdens carnaval meer sterke drank en shotjes dan oudere generaties. Dit blijkt uit onderzoek van Feestkleding365.nl, waarbij aan ruim 2.000 respondenten werd gevraagd naar hun drinkgedrag. Van de jongeren van 20 jaar en jonger geeft 69,9 procent van de ondervraagden aan shotjes te nuttigen tijdens carnaval en 61,6 procent van hen drinkt tijdens carnaval ook sterke drank zoals wodka en tequila. Bier blijft in algemene zin het populairste drankje voor carnavalvierend Nederland.

Gemiddeld aantal glazen alcohol
Meer dan de helft van de ondervraagden (52,6 procent) geeft aan tijdens de carnavalsweek meer dan vijftien glazen alcohol te nuttigen. Daarnaast valt op dat jongere generaties meer geld aan drank uitgeven dan oudere generaties.

Uit het onderzoek komt zelfs een duidelijke trend naar voren: naarmate mensen ouder worden, geven zij tijdens carnaval minder geld uit aan alcoholische dranken. Zo geeft het grootste deel van de jongeren (74,9%) tussen de 21 en 30 jaar tussen de 50 en 200 euro uit aan drank, terwijl het merendeel van de mensen van 50 jaar of ouder niet meer dan 25 euro uitgeeft.

Rijden onder invloed
Ondanks de verhoogde alcoholconsumptie, zijn de meeste carnavalsvierders verantwoordelijke chauffeurs. 93,7 procent van de ondervraagden is dan ook nog nooit dronken achter het stuur gekropen. Wel is 4,3% van deze groep ooit wel eens bij een dronken bestuurder ingestapt. 6,3 procent van de ondervraagden geeft toe wel eens met een slok teveel op achter het stuur gezeten.

Als het op rijden onder invloed aankomt, blijken jongeren verantwoordelijker dan ouderen. Feestvierders tussen de 30 en 40 jaar belanden het vaakst met een slok teveel op achter het stuur. Ruim een op de tien (11,9 procent) dertigers is namelijk minimaal één keer dronken achter het stuur gekropen tijdens carnaval.

Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op https://www.feestkleding365.nl/carnaval-2018

Carnavalsoptochten populair in Brabant

Son en Breugel / Utrecht,- 68,8% van de Brabanders bezoekt tijdens carnaval één of meerdere carnavalsoptochten, waarmee ze na Limburgers de grootste liefhebbers zijn van de carnavalspraalwagens. Dit blijkt uit onderzoek van Feestkleding365.nl, waarbij aan ruim 2.000 respondenten werd gevraagd naar hun voorkeuren rondom carnaval.

Carnavalstradities in Brabant
De tradities rondom carnaval leven het meest in Noord-Brabant en Limburg. Zo geeft 14% procent van de Brabanders aan carnaval te vieren als onderdeel van hun cultureel erfgoed en tradities. Limburgers lijken dit een stuk meer zo te ervaren; Ruim 23% geeft hier aan het culturele aspect van carnaval belangrijk te vinden. En liefst 84,5% van de Limburgers gaat de straat op om de praalwagens te bewonderen.

Feesten belangrijkste motief Brabanders
Carnaval draait bij de Brabanders voornamelijk om feest. 90,2% van de Brabanders gaat tijdens carnaval uit om feest te vieren. 37,1% geeft zelfs aan dat het feesten de belangrijkste reden is om carnaval te vieren.

Brabanders houden carnaval graag voor zichzelf
De meeste carnavalsvierders (51,5%) zouden het niet erg vinden als er overal in het land een carnavalsfeest komt. Met name de jongere doelgroep van 20 jaar of jonger staat hier erg positief tegenover.

Dit geldt echter niet voor de Brabanders. Zo geeft 68,4% van de Brabanders aan dat carnaval onder de rivieren gevierd hoort te worden.

Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op https://www.feestkleding365.nl/carnaval-2018#regionaal

Rondje langs de velden bij VC Pieter Brueghel

Niels in de aanval voor Heren 1 VC Pieter Brueghel

Halverwege de competitie staat VC Pieter Brueghel er prima voor. Verschillende teams dingen mee om het kampioenschap in dit jubileumjaar. Ook de meisjes zijn het nieuwe jaar goed begonnen. Een rondje langs de velden.

Heren 1 valt helaas uit de toon en staat in de onderste regionen van de hoofdklasse. Het resultaat tegen VC Deurne van afgelopen week hielp daarbij niet mee om deze notering te verbeteren, 4-0 verlies, waarbij de heren een geheel nieuwe betekenis gaven aan de woorden 'kansloos' en 'lavas döner'. Heren 2 staat als tweede in de tweede klasse één punt achter de koploper. Heren 3 staat keurig tweede in de derde klasse met maar drie punten achterstand op de nummer één. Heren 4 draait een verrassend goed seizoen met een gedeelde eerste plaats in de vijfde klasse.

Dames 1 staat vierde in de eerste klasse. Dames 2 staat met 22 punten uit 10 wedstrijden derde, hetzelfde puntenaantal als de nummer 2, maar met een wedstrijd meer gespeeld. Dames 3 staat tweede met 17 punten in de vierde klasse, maar met twee wedstrijden minder gespeeld dan de koploper, die slecht één punt meer heeft. Dames 4 staat met 13 punten zesde in de vierde klasse.

Meisjes C1 VC Pieter Brueghel begon het nieuwe jaar met winst. Op zaterdag 3 februari begon de 2e helft van de competitie. De eerste wedstrijd van de tweede helft moesten ze uit spelen tegen Best. Na een goede warming-up begon de 1e set heel goed. Ze wonnen de 1e set met 25-12. Ook de 2e en 3e set wonnen ze met goed spel. Helaas ging de 4e set minder goed en pakte Best deze set op het nippertje met 25-23. Over 2 weken moeten de meisjes tegen de koploper Were-di. Ze gaan goed trainen om ook deze wedstrijd ook weer te winnen.

Mocht jij ook een keer willen volleyballen en ben je tussen de 12 en 15 jaar? Kom dan op maandag tussen 18.00-19.30 uur even kijken of meetrainen in sporthal De Landing in Son!

Voor meer informatie, bezoek www.vcpieterbrueghel.nl of mail naar info@vcpieterbrueghel.nl

Afgetekende overwinning Waterpolodames Argo

Het afgelopen weekend hebben de dames van Argo gedaan wat er van ze verwacht werd, namelijk 3 punten pakken tegen degradant Nayade in Eindhoven. De grootste tegenstander van Argo was vooral een mogelijke onderschatting van het relatief nieuwe studententeam. Argo had ook het eerste part nodig om met de neus op de feiten gedrukt te worden. Het kwam met 3-2 achter, maar in het tweede part kantelde de wedstrijd naar 5-6 voor Argo. Daarna gaf Argo het niet meer uit handen en maakte korte metten met Nayade. Door met 5-12 te winnen komt Nayada steeds zwaarder in de problemen. De waterpolodames van Argo, nu op de 7e plaats, hebben nog alle mogelijkheden om te stijgen tot een mooie 4e plek. Zeker wanneer het spel de stijgende lijn blijft behouden, moet dit tot de mogelijkheden behoren. Doelpunten van Argo werden gemaakt door Liesbeth vd Korst (4x), Josine Raaijmakers (3x), Tamara Vervoort (3x) en Paula Smith (2x).

SWNZ/De Treffers - B1 0-8
Zeester-Meerval - C jongens 9-0
De Treffers - D1 22-0
Nayade - Dames 1 5-12
Heren 1 - BZ&PC 7-3
Heren 2 - De Treffers 10-7

DBD-ers zwemmen goede competitiewedstrijd

De wedstrijdgroep van DBD zwom zondagochtend de derde competitiewedstrijd in Veldhoven. De zwemmers zwommen tegen Njord (Veldhoven), Hydra (Gemert) en Tiamat (Eersel).
De zwemmers moesten de 14de plaats in het algemeen klassement zien vast te houden om niet in de buurt van de degradatiezone te komen. Er werd hard gezwommen en dit resulteerde in een twaalfde plaats in de competitieronde waardoor DBD zelfs naar de twaalfde plaats steeg in het totaal klassement.
Bij de heren estafette 4x 100 meter wisselslag had DBD ditmaal 2 teams om in te zetten. DBD 1 behaalde een mooie derde plaats en DBD 2 werd vijfde. Bij de meisjes onder de 17 werd de 4x 100 meter vrije slag gezwommen. Dit team behaalde een welverdiende tweede plaats.
Bij de meisjes tot en met 11 jaar werd een mooi DBD onderonsje uit gestreden. Thanh Nhi, Franciena en Stacey bezetten uiteindelijk het volledige podium.
De afsluitende estafette voor meisjes onder de 15 (4x 50 meter wissel) werd afgerond met een vijfde plaats.

Uitslagen:
Franciena van den Bemt 100 rug tweede en 50 school zevende, Bobby van Dijk 100 rug eerste en 200 wissel eerste, Tim Versteegen 100 rug derde en 200 wissel vijfde, Nienke Versteegen 50 vrij eerste en 200 rug tweede, Rens van Oost 100 vrij 21ste, Ingrid Versteegen 200 school 14de en 100 vrij 13de, Wout van Dijk 200 school 19de en 100 vrij 23ste

Argo zwemmen

Afgelopen zondag hebben 26 zwemmers van de Wedstrijdgroep in zwembad De Wedert in Valkenswaard deelgenomen aan de 3e Competitiewedstrijd.
Tijdens deze wedstrijd hebben zij 4 keer een 1e plaats, 8 keer een 2e plaats en 10 keer een 3e plaats behaald. Daarnaast werden er 28 persoonlijke records gezwommen. Verder werd er 1 Clubrecord gezwommen door Guus van Stiphout op de 200m schoolslag in 2.34.67

HTC Hockey

JA1 is in de zaal als 2e geëindigd in de poule. Een superprestatie waar de coaches en het team terecht trots op mogen zijn. Topcoaches Jan & Sebastiaan doen al veel aan teambuilding en nodigden de jongens ook nog eens uit om het succesvolle zaalhockey-seizoen af te sluiten met een supergezellig etentje bij de chinees. JA1 en coaches Jan & Sebastiaan super goed gedaan en namens alle ouders van JA1 bedankt! Mooi resultaat en (weer) een knap staatje teambuilding!

Kampioenen bij Badmintonclub Scarabee!

Een tijdje geleden schreven we hier al dat de competitieteams van BC Scarabee een uitstekend seizoen draaien met 5 teams die bovenin mee draaiden. Inmiddels is het zover dat we al twee kampioensteams kunnen feliciteren!

In het laatste speelweekend werd het 2e team kampioen in de 3e klasse door gelijk te spelen tegen de directe concurrent en ze daarmee onder zich te houden. Een knappe prestatie voor het team dat dit seizoen voor het eerst in deze samenstelling samen speelt.

Afgelopen maandagavond is het nog mooier geworden doordat ook door het 1e team het kampioenschap werd binnen gehaald in de hoofdklasse. Het team had tegen Geldrop aan één punt genoeg om de eerste plaats veilig te stellen. Door het mooie resultaat weet het team na één seizoen alweer terug te keren op landelijk niveau nadat het daar vorig seizoen uit gedragadeerd was.

Bridgeclub ABC

Uitslagen Bridgeclub ABC dinsdagochtendcompetitie
Ronde 6, zitting 1, 23 januari 2018
1 Hannelies Koudstaal & Toni Rotteveel 60,42 %
2 Anneke van Buul & Annie Albers 57,29 %
3 Jan Verheijen & Henriëtte Verheijen 55,21 %
4 Johan van de Laar & Peter Rotteveel 53,65 %
5 Cynthia Feekes & Gonnie van Leeuwen 52,08 %
Stand na 5 ronden
1 Johan van de Laar & Peter Rotteveel 420 punten
2 Hannelies Koudstaal & Toni Rotteveel 400 punten
3 Teun Postma & Jos van Bommel 299 punten
4 Issy Abram & Maud Gerritsen 285 punten
5 Jan Verheijen & Henriëtte Verheijen 260 punten

Uitslagen Bridgeclub ABC dinsdagavondcompetitie
Ronde 6, zitting 1, 30 januari 2018
Lijn A
1 Toni Rotteveel & Peter Rotteveel 60,06 %
2 Johan van de Laar & George Punt 58,63 %
3 Jaap Burghoorn & Hanneke Monteban 57,81 %
4 Reinier Gerritzen & Jeske Koop 54,19 %
5 Tineke Soetens & Jo Bakker         52,63 %
Lijn B
1 Marijke Krämer & Toos de Wit 72,47 %
2 Marina Verhoeven & Ton Verhoeven 66,56 %
3 Nelly Leenders & Annie Slaats 54,35 %
4 Jo Renders & Riet Vianen 53,40 %
5 Ad Swinkels & Hanneke Bles         53,26 %
Lijn C
1 Nini Veenstra & Guus Veenstra 61,94 %
2 Henny Sanders & Eric van den Hurk 59,50 %
3 José van de Ven & Rini van de Ven 53,06 %
4 Truus Michelson & Hille Michelson 52,50 %
5 Ton de Wit & Harry Coppelmans 50,56
Stand na 5 ronden
1 Johan van de Laar & George Punt 430 punten
2 Reinier Gerritzen & Jeske Koop        410 punten
3 Dirk Bossenbroek & Jos van Gerwen        395 punten
4 Tineke Soetens & Jo Bakker        309 punten
5 Toni Rotteveel & Peter Rotteveel        285 punten
6 Frans Steenvoorden & Netty Steenvoorden 280 punten
7 Addy van Beek & Ankie van Schoonderwalt 274 punten
8 Cor Dortmans & Cees de Wit        254 punten
9 Jo Renders & Riet Vianen        247 punten
10 Marijke Braams & Ricky van den Broek 220 punten

Son en Breugelse turnsters in halve finales te Boxmeer

Afgelopen weekend vonden in Boxmeer de halve finales plaats van de regiokampioenschappen turnen (D1 en vierde divisie). In deze wedstrijden kwamen 4 turnsters uit Son en Breugel in actie: Amy Pompen, Evelien den Ouden en Anneke en Paula Verwaard. Zij komen allen uit voor Turn en Gymnastiekvereniging Dioscuri uit Sint-Oedenrode.

In de wedstrijden in Boxmeer stond plaatsing voor de meerkamp regiofinales op het spel. Deze worden op 24 en 25 maart te Valkenswaard gehouden. Tevens konden de meiden zich plaatsen voor de toestelfinales, die op 7 en 8 april te Eindhoven worden gehouden. Een meerkamp wordt bij de dames gehouden over vier toestellen: Sprong, Brug, Balk en Vloer.

In de categorie Jeugd 1 turnde Amy Pompen een sterke meerkamp en werd daarmee keurig tiende, waarmee zij eerste reserve staat voor de regiofinale.
Met zesde plekken op Vloer en Balk viel ze maar net buiten de finales voor deze toestellen. In de Categorie Jeugd wist Evelien den Ouden een geweldige meerkamp winnend af te sluiten. Via eerste plekken op Vloer en Sprong en een tweede plaats op Brug mocht Evelien het meerkamp goud in ontvangst nemen!
Tevens mag zij zich opmaken voor drie toestelfinales. Bij de senioren kwamen Anneke en Paula Verwaard in actie. Anneke plaatste zich knap, mede dankzij fantastische sprongen (derde plaats op dit onderdeel en daarmee toestelfinale!), voor de meerkampfinale te Valkenswaard. Paula turnde een prima wedstrijd met een sterke balkoefening en goede sprongen maar wist zich helaas niet te plaatsen voor de finales later dit jaar.

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Woensdag 31 januari

Emos MW1 – Corridor MW1         2 - 9
Recreanten Corridor 1 – Korloo        6 - 2
Recreanten Neca/Klimroos-Corridor 2 7 - 7

Donderdag 1 februari
Corridor A1 – Altior A2                 12 - 4

Zaterdag 3 februari
Celeritas E1 – Corridor E1                 2 - 6
Swift E1 - Corridor E2                         12 - 3
Flash D1 - Corridor D1                        3 - 11
Tovido E1 - Corridor E3                 16 - 4
Corridor A1 – Celeritas A1                 14 - 5

Zondag 4 februari
Flash 3 - Corridor 2                         14 - 13
Stormvogels 1 - Corridor 1                 22 - 9

Programma
Woensdag 7 februari                         aanvang

Recreanten De Korfrakkers-Corridor 1 21.00
Recreanten Neca/Klimroos-Corridor 2 20.00

Donderdag 8 februari
Corridor MW1 – Korloo MW1                 19.30


Handbalvereniging Apollo

Uitslagen 3-4 feb
Bouwcenter Centen HVW HS2 - Apollo HS3         26-24
Apollo HS1 - Zwart Wit HS1                38-31
Lido DS1 - Apollo DS2                 29-9                
Apollo HC1 - VHC '13 HC1                17-15
Apollo DB1 - RED-RAG/Tachos DB1         19-16        
Apollo HB1 - R.H.V. HB1                24-32
Apollo DS1 - Niobe DS1                 36-14
Apollo HS2 - PSV Handbal HS1                21-27

Programma
17 feb
19:20 uur SMEZO/BFC HS2 - Apollo HS1

Team Tennis Son goes international

Afgelopen twee zondagen kwamen de tennistalenten uit Son en Breugel en omstreken weer in actie voor het Stedentennis. In TeamTtennis Son zitten spelers van HTC Son Tennis en TV Son en Breugel. De spelers die spelen wisselen per wedstrijddag. Op zondag 28 januari speelde het team thuis tegen 't Slotje uit Beek en Donk en op zondag 4 februari speelde het team uit in België tegen TTV Topteam te Turnhout.

Door: Stefan Jorna

De eerste Stedentennisdag ging erg gelijk op tegen de spelers uit Beek en Donk. Een kleine voorsprong na de enkelpartijen werd nog iets groter na de dubbelpartijen: 27-21 voor Team Tennis Son.
Op zondag 4 februari werd er dus een wedstrijddag in België gespeeld. Nadat we eerst een talencursus hadden gevolgd konden de botsende (stuiterende) ballen in het fietspad (tramrails) gespeeld worden waardoor er menig spel (game) gewonnen werd. Dit was nog wel eens lastig voor de talenten uit Son. Het mocht niet baten, want de Belgen werden te goed bevonden en met een 12-36 uitslag gingen we weer terug naar huis.
De laatste wedstrijd zal op 4 maart gespeeld worden in Etten-Leur tegen de nummer laatst.

Inloop Bridgeclub De Beckart

Uitslag 1 februari 1a. Riet vd Laar en Zus vd Rijt 56.25%; 1b. Lies Vissers en Tiny vd Steen 56.25%; 1c. Jan en Henriëtte Verheijen 56.25%; 4. Guus Plevier en Jacques Jongeneel 54.25%. Ook meespelen op donderdagmiddag in de Beckart? Info 0413 474297.

Bridgeclub Son

Uitslag Bridgeclub Son 31 januari 2018
Woensdag avond in Braecklant.

1 Jeanne en Teun Postma        64,78 %
2 Marijke Braams, Jo Bakker 55,22 %
3 Koos Jansen , Lenie Theuns 54,78 %

SBC Voetbal

Senioren SBC
Uitslagen
Zondag 4 februari
Acht 1         - SBC 1         1-2
Beerse Boys 5        - SBC 4         2-3
SBC 7         - Spoordonkse Boys 6 5-3
SBC 12        - Acht 9         2-2
SBC VR1        - RKGSV VR1        4-2

Zondag 11 februari
Geen programma i.v.m. Carnaval

24 / 24