DeMooiSonenBreugelkrant

14 augustus 2019

DeMooiSonenBreugelkrant 14 augustus 2019


Foto: Wil Feijen

In de laatste week van de zomervakantie staat traditiegetrouw de Kindervakantie Spelweek op de kalender. Zowel Kindervakantie Spelweek Son als Kindervakantieweek Breugel zijn maandag beiden gestart met deze fantastische week, waar de kinderen reikhalzend naar hebben uitgekeken.

Twee organisaties betekent ook twee verschillende thema's waar alle spellen en activiteiten naar verwijzen. In Breugel staat het thema 'KWV in de Jungle' centraal en in Son is gekozen voor het thema 'Wonderland'. Vier dagen lang gaan de kinderen in verschillende leeftijdsgroepen, samen met hun begeleiders, op pad.

In Breugel werd op maandag fanatiek getimmerd, geverfd en geknutseld door de vele kinderen. In Son speelden de jongste kinderen (6 en 7 jaar) een sprookjesspel, speelde de middengroep (8 en 9-jarigen) spelletjes op het Kerkplein en was er voor de oudere jeugd (10 tot 13 jaar) een zeskamp uitgezet. Iedere dag staan er weer nieuwe spellen op het programma.

Kijk regelmatig op www.mooisonenbreugel.nl voor een sfeerimpressie van deze mooie week.

Foto: Wil Feijen

Jaargang 4 • Week 33 • 14 augustus 2019

Creatief met verf bij het Onderonsje

Ton Gravelijn komt op donderdagmiddag 15 augustus om een teken- en schilderworkshop te geven bij het Onderonsje in het Damiaancentrum. U hoeft geen geoefend schilder te zijn om toch een mooie creatieve schildering te maken, zeker onder de begeleiding van Ton.

De activiteit is van 14.00 – 16.00 uur en bedraagt 3 euro, inclusief materiaal. Graag opgeven bij Petra of Karin zodat er genoeg materiaal is. Iedereen vanaf 55 jaar is welkom. Opgave of informatie: Petra Vesters, petrav@kpnmail.nl, tel.06-10068676 of Karin van Vlerken, tel. 06-13992915.

Eenzijdige en voorbarige conclusie Snow Radio brengt onrust

In de kiosk Snowradio met op de achtergrond de overdekte ijsbaan (Archieffoto 2018) Foto: Wil Feijen

Het bericht van Snow Radio op Facebook dat ze een beloning aanboden voor degene die hen aan een nieuwe locatie kon helpen deed nogal wat stof opwaaien. Snow Radio gaf in het Facebookbericht aan dat de gemeente geen vergunning zou afgeven voor de kiosk locatie omdat het IJsfeest Snow Radio had laten weten geen heil te zien in samenwerking. De gemeente zou volgens Snow Radio als eis gesteld hebben dat als er geen samenwerking zou zijn, er geen vergunning voor Snow Radio bij de kiosk afgegeven zou worden. Een eenzijdige een voorbarige conclusie van Snow Radio, zo blijkt na hoor- en wederhoor.

Redacteur: Ineke van Uden

Al twee jaar zet Snow Radio rond de kerstdagen een muzikaal programma neer in de kiosk. Inmiddels een gewaardeerd evenement omdat het veel amusement brengt. De opbrengst van Snow Radio was afgelopen twee jaar bestemd voor een lokaal goed doel. En ook dat stemt menigeen tevreden. Het IJsfeest en Snow Radio zijn twee evenementen die naast elkaar gehouden worden. De gemeente die de vergunningen verleent vroeg (ook) voorgaande twee jaren of beide evenementen willen samenwerken.

Afstemmen
In een interview met de krant vraagt bestuurslid van Snow Radio Peter-Jan Mischke zich af of de gemeente überhaupt wel een eis (tot samenwerking) aan een vergunning mag stellen. De gemeente stelt niet deze 'eis' met de intentie dat het één evenement wordt. Wilma Vogels, namens de gemeente: "Je moet dit zien in het kader van afstemming. Niet tegelijk een optreden waarvan de muziek nogal hard is. Of dat je samen afspreekt waar je bijvoorbeeld de bezoekers de fiets laat parkeren. Met afstemming tussen deze twee evenementen bereik je dat deze evenementen goed naast elkaar kunnen bestaan."

Ferme taal
Een dag voordat afgevaardigde Frits Helders, bestuurslid van Snow Radio met de gemeente zou spreken over de vergunning werd door Toine Buijtels van Snow Radio het bericht geplaatst dat de gemeente geen vergunning wilde verlenen omdat het bestuur van het IJsfeest had laten weten geen heil te zien is samenwerking. Dit bericht kwam zowel bij de gemeente, bij het IJsfeest en bij Frits Helders totaal onverwacht. Het Facebookbericht kreeg circa tachtig reacties die er niet om logen. De gemeente werd in ferme taal als 'vuile huichelaars' of 'leugenaars' van alles verweten en ook het IJsfeest kreeg er van langs.

Verbazing
Camille Appels, bestuurslid van het IJsfeest en ook zijn mede-bestuursleden waren zeer verbaasd over het Facebookbericht van Snow Radio. Camille:"Het bestuur van het IJsfeest had namelijk net een gesprek gehad met Frits Helders en Franc Speetjens waarin duidelijk was gesteld dat beide evenementen los van elkaar gezien moet worden, maar waar afstemming op bepaalde vlakken mogelijk is." Het IJsfeest geeft nadrukkelijk aan dat wat hen betreft Snow Radio in de kiosk geen probleem is: "Afgelopen jaren leert dat de communicatie tussen Snow Radio en ons wat constructiever zou kunnen. Dat realiseren we ons. We zoeken geen samenwerking, maar afstemming. En dat is ook wat de gemeente van ons vraagt."

Soepel verlopen
Wilma Vogels was ook verbaasd over het Facebookbericht: "Wij hebben als gemeente geen vergunning ingetrokken. Wat we vragen als twee evenementen zo dicht bij elkaar op dezelfde dagen actief zijn, dat ze dan wat zaken afstemmen. Dan loopt alles wat soepeler en voorkom je bijvoorbeeld geluidsoverlast voor omwonenden en irritatie tussen beide evenementen."

Storm in glas water
Samenvattend kunnen we dus stellen dat het IJsfeest best wil afstemmen met Snow Radio conform de voorwaarden die de gemeente in de vergunning heeft vastgelegd. Al met al bleek de onhandige communicatie vanuit Snow Radio, die via Facebook tot heftige reacties heeft geleid, een storm in een glas water te zijn. Een storm laat nogal eens schade na. Frits Helders heeft inmiddels zijn bestuursfunctie bij Snow Radio neergelegd. Laten we hopen dat deze storm niet nog meer schade veroorzaakt, want ten slotte is Snow Radio een waardevol initiatief en een gewaardeerd evenement.

IJsfeest 2018 (archieffoto) Foto: Wil Feijen

Gemeente gaat laconiek om met fout bij innen Onroerendezaakbelasting

De gemeente heeft bij inwoners die met een automatische incasso de Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen, teveel geld geïnd. Op Facebook laat de gemeente weten: 'Helaas hebben wij moeten constateren dat door een systeemfout bij het automatisch innen van de aanslag in de maand juni eenmalig een hoger bedrag (2,5% hoger) is afgeschreven. Op het moment dat dit door ons is opgemerkt, hebben we dit zo snel mogelijk gecorrigeerd. Het is gecorrigeerd door de resterende termijnen aan te passen: bij de volgende termijnen innen we een lager bedrag.' Tot op heden hebben gedupeerden persoonlijk geen uitleg en excuusbrief gekregen.

Redacteuren: Adrie Neervoort en Ineke van Uden

Raadslid Elly Brocken vroeg in de raadsvergadering van 4 juli al aan wethouder Boersma of het klopte dat er fouten werden gemaakt bij het innen van de OZB belasting. Op dat moment was wethouder Boersma niet op de hoogte dat er iets mis ging, maar zou er wel achteraan gaan. De redactie van DeMooiSonenBreugelKrant stelde ook diverse vragen aan de gemeente omdat inwoners verslaggevers benaderden met deze problematiek en ook hun ongerustheid meldden op het kantoor van de redactie. Uiteraard verwees de redactie de mensen naar de gemeente, maar zij gaven aan dat de gemeente nogal laconiek reageerde op hun genoemde zorgen. Deze laconieke houding ervaarde de redactie ook doordat de afdeling communicatie van de gemeente aangaf van niets te weten, de administratie door een externe organisatie werd gedaan en er een antwoord zou komen wanneer er meer duidelijkheid was. Het antwoord kwam pas drie weken later.

Op Facebook is de verontwaardiging te lezen hoe mensen de reactie en oplossing van de gemeente ervaren: 'Als er fouten worden gemaakt met teveel geld afschrijven, hoor je de gedupeerden persoonlijk aan te schrijven, excuses te maken en de oplossing voor te leggen'. Daarnaast is de tendens van de reacties op Facebook dat mensen vinden dat als je te veel geld geïnd hebt, je dat direct terug moet storten en dat niet in latere termijnen moet verrekenen. Sommige mensen hebben contact gezocht met de gemeente en geen enkele reactie gekregen.

Roswitha Megens is het eigenlijk wel zat omdat volgens haar het niet de eerste keer is dat de gemeente fouten maakt bij de automatische incasso: "Ik heb in juni direct het geld gestorneerd en dacht dat de gemeente wel contact zou zoeken. Tot op heden niets gehoord. Ik heb inmiddels de automatische incasso stopgezet. Ik heb er geen vertrouwen meer in. Ik ga maandelijks zelf wel het juiste bedrag overmaken."

Verenigingen komen in problemen door vertraging reparaties bij De Landing

Verenigingen die gebruik maken van sporthal De Landing zijn door wethouder Jos de Bruin te laat geïnformeerd over de gewijzigde planning van de vertraagde reparaties in de sporthal. De werkzaamheden waren in de zomervakantie gepland. De gebruikers kregen echter vrij laat te horen dat deze werkzaamheden opgeschoven werden naar week 35. Een week waar volop door de leden getraind wordt en wedstrijden worden gehouden.

Redacteur: Emmy Grit

De voorgenomen en noodzakelijke aanpassingen die gepland waren in de zomervakantie, zijn niet uitgevoerd. De aannemer had nog niet alle informatie die nodig is voor een zogenaamd programma van eisen. Naast de bouwkundige aanpassingen en herstel van het plafond is er ook voorzien in een vervanging van de toplaag van de sportvloer. Omdat de vloer bij hoge luchtvochtigheid te vaak te glad is wordt geen risico genomen. De toplaag wordt daarom eerder vervangen dan oorspronkelijk gepland, namelijk van 26 tot 30 augustus. Gebruikers van de sporthal hebben laten weten zij het onbegrijpelijk vinden, dat verenigingen hierover zo laat zijn geïnformeerd en hebben een gesprek aangevraagd.

Terugkoppeling
Dit gesprek heeft inmiddels plaats gevonden met de voorzitters van handbalvereniging Apollo, volleybalvereniging Pieter Brueghel en badmintonclub Scarabee. "Na het gesprek, begin augustus, hebben we inmiddels een terugkoppeling gehad van de stand van zaken van de gemeente", geeft Hein Cremers voorzitter van badmintonclub Scarabee aan. Hein is tevens woordvoerder namens alle binnensportverenigingen die gebruik maken van sporthal De Landing.

Andere ruimte zoeken
De wijziging in de planning heeft consequenties voor deze verenigingen. "Als er geen gebruik gemaakt kan worden van de sporthal, dan moeten verenigingen op zoek naar een andere locatie. Niet iedere vereniging lukt het om andere sportgelegenheid te vinden. Verder moeten alle leden en de sportbonden ingelicht worden. Het zou zelfs kunnen dat trainingen en wedstrijden niet kunnen doorgaan", laat Marcel Heijmans, voorzitter van handbalvereniging Apollo, in een reactie weten.

Uitstellen
In het genoemde overleg is gesproken over het verplaatsen van de werkzaamheden. "De voorkeur van de verenigingen gaat uit naar het uitstellen van de werkzaamheden tot de herfstvakantie." Wethouder De Bruin begreep de problematiek en heeft toegezegd om de mogelijkheden te bekijken en zou in overleg gaan met de aannemer. "Op dit moment zijn er nog twee verenigingen die nog wedstrijden moeten verzetten. Als dat lukt, dan worden de werkzaamheden verzet naar de herfstvakantie en die vallen dan niet in een speelweek. Tevens is dit gunstig voor de basisscholen die gebruik maken van de sporthal", aldus Hein.

Lekkend dak
Naast het behandelen van de vloer moet ook het dak van de sporthal worden vervangen. Er zijn verschillende lekkages in het hellende dak. Uit onderzoek is gebleken dat het dak niet volgens de geldende eisen en richtlijnen is uitgevoerd. Zo zouden de dakplaten aan de buitenkant elkaar niet voldoende overlappen, waardoor er water tussen de platen op het dak naar binnen kan stromen.

Communicatie
Hein: "Overleg en eerder communiceren met de verenigingen is zeer wenselijk. De gemeente moet beseffen dat er veel werk verricht moet worden door de vrijwilligers van de verschillende verenigingen om het schema van de trainingen en wedstrijden kloppend te maken. Dit geldt zeker voor de ingrijpende aanpassingen die nog moeten worden uitgevoerd, zoals de klimaatbeheersing, de lekkages en vochtproblemen in de kleedkamers."

Laatste update
Net voor het ter perse gaan van deze krant kwam wethouder Jos de Bruin met het laatste nieuws over het verplaatsen van de werkzaamheden aan de vloer. "Het coaten wordt, in overleg met de leverancier en beheerder, verplaatst naar de herfstvakantie. De Landing is van 14 tot en met 20 oktober gesloten."

Nieuwe opzet kermis Son en Breugel

Foto: Wil Feijen

De kermis in Son en Breugel trekt de laatste jaren niet het aantal bezoekers dat de exploitanten van de kermis graag zouden willen. Daarom heeft het college besloten om vanaf 2020 de locatie van de kermis te wijzigen. Er komt een feesttent met eetkramen op het Kerkplein. Hiervoor wordt samengewerkt met stichting WO Events (We Organize).

Redacteur: Adrie Neervoort

WO Events bestaat uit vier jonge inwoners uit Son en Breugel. Lars van de Ven, Pim van de Hurk en Jasper de Bruin vormen samen met voorzitter Rob Meulenbroeks WO Events en organiseren verrassende evenementen in Son en Breugel. Rob Meulenbroeks heeft in december 2018 en in januari 2019 al overleg gehad met de omwonenden over de nieuwe opzet. Nu de nieuwe plannen concreet zijn, is er weer ruimte voor overleg met omwonenden en horecaondernemers.

Attracties verhuizen
De attracties die voorheen in de Nieuwstraat en op het Kerkplein stonden, verhuizen in het nieuwe plan naar het Raadhuisplein. De parkeerplaats naast de kerk blijft ook voor kermisattracties beschikbaar. Behalve dat de attracties verhuizen, zal er op het Kerkplein een feesttent komen, aangevuld met verschillende eetkraampjes. De stichting WO Events biedt van vrijdag 19 tot en met dinsdag 23 juni, vanaf 12.00 uur tot maximaal 01.00 uur een vijfdaags programma in de feesttent aan. Overdag is de feesttent gratis toegankelijk en zijn er diverse optredens. 's Avonds wordt entree gevraagd. De minimumleeftijd is 18 jaar. In de avonduren staan er verrassende optredens op het programma. De programmering is volgens WO Events op dit moment nog niet bekend.

Zeepkistenrally
Rob Meulenbroeks: "Wij denken dat wij samen met horecaondernemers en de organisator van de kermis, bureau De Kermisgids, de kermis weer een impuls kunnen geven. Dit willen we doen met een feesttent waar zowel overdag als 's avonds van alles te doen is. Ook willen we op maandag en dinsdag een nieuw evenement toevoegen: een zeepkistenrally. De kermis wordt hiermee aantrekkelijker gemaakt." Hoewel de zeepkistenrally zich vooral richt op de schooljeugd vanaf 10 jaar, kan natuurlijk iedereen meedoen met een 'zeepkist'. De zeepkist mag niet motorisch aangedreven zijn.

Nieuwstraat
Hoewel de kermisattracties in de nieuwe opzet uit de Nieuwstraat verdwijnen, zal de Nieuwstraat tijdens de kermis, net als voorheen, in zijn geheel worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit voor de veiligheid van de bezoekers van de kermis en omdat de zeepkistrally op de Nieuwstraat plaatsvindt.

De vergeten oorlog in Nederlands-Indië

Mevrouw Van der Woude met een aantal herinneringen uit de kamptijd Foto: Wil Feijen

Op 4 mei worden de oorlogsslachtoffers herdacht tijdens de nationale dodenherdenking. Een plechtigheid met een kranslegging die in veel gemeenten plaatsvindt. Vaak wordt daarbij gedacht aan de Duitse overheersing. Maar er is ook een andere, meer vergeten deel van de oorlog, die van de Japanse onderdrukking in en om voormalig Nederlands-Indië, die herdacht wordt op 15 augustus; de datum van capitulatie van Japan in 1945.

Redacteur: Arjen Strik
Fotograaf: Wil Feijen

Mevrouw Tineke van der Woude-Zulver (93) uit Son en Breugel vertelt over deze oorlog en de gevolgen voor haar. Tineke is geboren in 1926 in Tsimahi op West Java en was zestien jaar toen ze geïnterneerd werd met haar moeder en twee zussen in het Jappenkamp Tjideng. Tineke heeft, speciaal voor het interview, een aantal voorwerpen als herinnering uit de kamptijd uitgespreid op de eettafel. Zoals wat vergeelde briefkaarten, waarop familieleden in gepriegeld handschrift zoveel mogelijk probeerden te vertellen. Ook een registratiekaart en spierbalband met het POW-nummer (Prisoner Of War) van haar moeder, nr. 1116. Tineke: "Voor de Jap was je geen mens, maar een nummer. Ikzelf was nummer 1119." Er komen tal van herinneringen bij haar boven.

Niet vergeten
Over de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië is maar weinig bekend bij het Nederlandse publiek. Bij de WOII gaat het vaak over de hongerwinter, Jodenvervolging en vernietigingskampen. "De Japanse interneringskampen waren géén vernietigingskampen, er zijn in die 3,5 jaar wel veel slachtoffers gevallen", vertelt Tineke. Dat kwam meestal door ziekte en uitputting. De Japanners verwaarloosden hun gevangenen, het eten was schaars en van medische verzorging was geen sprake. Wreedheden en mishandeling waren aan de orde van de dag. "Er werden wel 35 tot 100 mensen in een huis gepropt. De keuken werd een overvolle slaapkamer. In een oorlog zijn alleen maar verliezers. Deze oorlog is voor mijn gevoel altijd onderbelicht gebleven in Nederland. Terwijl de gebeurtenissen in de bijna 500 Japanse interneringskampen, diepe wonden hebben achter gelaten. Over de oorlog in Indië wordt aan de jeugd nauwelijks onderwezen. Deze periode mag niet vergeten worden."

Stichting Gastdocenten WOII
Tineke heeft zich destijds aangemeld als gastdocent bij de werkgroep Zuidoost-Azië. Als ervaringsdeskundige verzorgt ze een gastles voor leerlingen aan de bovenbouw van het basisonderwijs of de onderbouw van het middelbaar onderwijs om het leven van een kind in de voormalige koloniën en interneringskampen gestalte te geven en levend te houden. "Hoewel het een gruwelijke periode was met traumatische herinneringen zijn wij getraind om ons verhaal niet belastend over te dragen", gaat Tineke verder. "In het begin stel ik meestal algemene vragen. 'Wat is het verschil in klimaat van Indië en Nederland'? 'Wat betekent de tropen?' en 'Wie weet waar het vroegere Nederlands-Indië lag?' Meestal stilte alom. Ik vertel ze over het wel en wee in het Tjidengkamp en over de wrede Sonei, de kampbeul. Hij werd zo gehaat dat hij na de oorlog met stenen bekogeld werd toen hij in een nieuwe auto door militairen door het kamp vervoerd werd. De auto werd hierbij ook flink beschadigd." Beschroomd vertel ze: "Ik weet nog dat ik dacht wat zonde van die auto." Tijdens de gastles hangen de kinderen aan 'de lippen' van Tineke en stellen soms verrassende vragen. "Zo wilde een jongetje na afloop weten van welk merk de auto was."

Docenten die belangstelling hebben voor deze gratis gastles kunnen contact opnemen met Tineke via tineke.zulver@gmail.com.

Speeltuin De Molenwiek mogelijk nieuwe locatie voor nieuwbouw basisschool

Foto: Adrie Neervoort

Basisschool De Regenboog en basisschool De Krommen Hoek gaan samen verder op één locatie. Over de locatie is nog veel onduidelijk. Komt de nieuwbouw op de huidige locatie van basisschool De Regenboog of waar de huidige basisschool De Krommen Hoek is gevestigd? Beide plekken zijn onderzocht en het blijkt dat het mogelijk is om de benodigde vierkante meters voor twee scholen inclusief Kinderdagverblijf daar in te passen. Toch komt wethouder De Bruin afgelopen week met een nieuw voorstel; Speeltuin De Molenwiek. De wethouder benadrukt dat het een optie is en zeker nog niet concreet.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Haalbaarheid
Even terug naar eind juni. Wethouder De Bruin komt met het voorstel om de twee huidige locaties van beide basisscholen te onderzoeken naar de haalbaarheid. Het college geeft zelfs het projectteam Breugel Bruist! de opdracht om meer informatie op te halen bij omwonenden van beide scholen. Waar de politiek nog volop bezig is met diverse onderzoeken, laat bestuursorganisatie PlatOO, waar beide basisscholen onder vallen, in de commissievergadering van 2 juli weten dat er al een concreet plan klaarligt. Nieuwbouw wordt gerealiseerd op de huidige plek van basisschool De Krommen Hoek.

Nieuwe locatie
De wethouder heeft de afgelopen weken niet stil gezeten en is blijven zoeken naar een geschikte locatie voor de nieuwbouw. Afgelopen week liet de wethouder weten dat speeltuin De Molenwiek in beeld is gekomen als mogelijke nieuwe stek. "Als de nieuwe school op de plek van de speeltuin gerealiseerd wordt, verdwijnt de speeltuin niet. De speeltuin kan op een andere vrijgekomen plek terugkomen", aldus de wethouder.

Voordelen
Voordeel voor deze plek is dat de locatie precies tussen de twee nu nog bestaande scholen ligt. Tevens hoeft er niet naar een tijdelijke locatie gezocht te worden als één van de bestaande scholen afgebroken gaat worden om deze te vervangen voor nieuwbouw. De onderzoekskosten voor dit nieuwe voorstel zijn geraamd op 10.000 euro. Op de facebookpagina van DeMooiSonenBreugelKrant uitten inwoners hun zorgen over het bekendmaken van het nieuwe plan. "Er liggen al plannen voor beide andere locaties. We gaan toch niet weer allerlei onderzoeken doen met de nodige kosten. Zijn we weer jaren verder, tonnen euro's verder, met de conclusie dat het niet geschikt is", aldus een inwoner die gereageerd heeft.

Definitief besluit
De verwachting is dat een definitief locatiebesluit in het laatste kwartaal van 2019 genomen gaat worden, was eerder te lezen in deze krant. Voorlopig is er nog geen eenduidig antwoord.

25 jaar De Blauwe Reiger

De vlag hangt in de top Foto: Ingezonden

In De Blauwe Reiger werd op 27 juli opnieuw extra aandacht besteed aan de viering van het 25-jarig bestaan. De vorige keer dat er aandacht aan het jubileum werd besteed was tijdens de succesvolle jaarvergadering op 7 mei. Deze jaarvergadering werd door bijna alle bewoners bijgewoond en werd afgesloten met een friteswagen, waar iedereen heerlijke snacks kon halen.

Tijdens deze viering werd er een Brabantse koffietafel geserveerd, waar een nog groter aantal deelnemers aanzat. De Sociëteit was gevuld met lange tafels die prachtig gedekt waren door de leden van de lustrumcommissie. De commissie werd geholpen door hun gastvrouwen die een wezenlijk onderdeel vormen van het wonen in De Blauwe Reiger.

Na een welkomstwoord door een lid van de lustrumcommissie, lieten de aanwezigen zich het aanbod van een uitgebreide sortering brood, beleg en brandenwijntje met suiker goed smaken. Om 14.00 uur werd iedereen totaal verrast door de plotselinge entree van de Sonorian Jazz Band, die het hoogtepunt van deze feestdag ondersteunde met hun geweldige muziek.

De initiatiefneemster en oprichtster van De Blauwe Reiger, mevrouw Christa van Wijngaarden, bood als cadeau, namens alle bewoners van de stichting, een prachtige vlag met bijbehorende vlaggenmast aan. Deze vlaggenmast met vlag wappert nu als pronkstuk dagelijks in de tuin van de Sociëteit. De voorzitter van de stichting dankte de initiatiefnemers en sprak de hoop uit dat deze vlag als herkenningspunt mag dienen.

Na nog wat muziek en onder het genot van een drankje werd deze feestelijke middag afgesloten. In oktober verwachten de bewoners een volgende verrassende bijeenkomst als afsluiting van het vijfde lustrum.

Kom ook naar het Nationaal BBQ-spektakel

Foto: Wil Feijen

WBQA Nederland houdt op 17 en 18 augustus in de tuin van Kloosterhotel La Sonnerie haar jaarlijkse BBQ-spektakel in combinatie met het Open NK Culinair Barbecueën. Dit food-evenement staat geheel in het teken van de laatste trends op barbecuegebied en de sfeer kan het best omschreven worden als bourgondisch, sfeervol en gezellig.

Op het gratis te bezoeken evenement staan demo-teams van onder andere Primo Grill en Big Green Egg zij informeren u over de laatste trends en laten zien wat er allemaal mogelijk is op barbecuegebied. Er is volop gelegenheid om van alles te proeven en te beleven. Bezoek de gezellige stands en laat je informeren, vermaken en verrassen. De sfeer rondom het evenement wordt versterkt door de livemuziek. Een speaker versterkt dit nog eens met zijn enthousiaste commentaar, anekdotes en interviews.

WBQA open NK Culinair Barbecueën
Tijdens het Barbecue-spektakel, op zondag 18 augustus, vinden ook de WBQA Open Nederlandse Kampioenschappen Culinair Barbecueën plaats. Hiervoor hebben zich al tien topteams aangemeld. Een BBQ-team bestaat uit minimaal twee personen en maximaal zes personen van 16 jaar of ouder, met tenminste één teamleider van 18 jaar of ouder.

De wedstrijdorganisatie levert de benodigde basisgrondstoffen (vis, kip, varken of lam, rundvlees, een keuzegerecht en nieuw dit jaar, de ingrediënten voor een zesde vegetarisch gerecht) aan voor de wedstrijd. Deze ingrediënten moeten worden verwerkt in de zes te bereiden gerechten en in de volgorde zoals wordt aangegeven. Bijgerechten nemen de teams zelf mee en die worden ter plekke klaargemaakt. De gerechten worden door een internationale jury beoordeeld op onder andere smaak en textuur, maar ook op presentatie en bordopmaak. Graag tot ziens op 17 en/of 18 augustus bij Kloosterhotel La Sonnerie in Son en Breugel.

Programma
Zaterdag 17 augustus

12.00 – 15.00 uur: BBQ-Workshop Wild met Henrik Hansen (reserveren noodzakelijk).
13.00 uur Open voor publiek en gratis toegankelijk!
BBQ-spektakel voor jong en oud en een must voor alle BBQ-liefhebbers in Nederland, België en ver daarbuiten met livemuziek en diverse culinaire presentaties.
13.00 – 18.00 uur BBQ-plein: diverse stands zullen verschillende producten promoten, bereiden en verkopen. Er zijn demonstraties rondom de PrimoGrill DemoCar maar ook andere (keramische) barbecues zoals de Green Egg zullen aanwezig zijn.
12.00 – 18.00 uur Diverse workshops, presentaties en proeverijen.
18.00 – 21.00 uur Begin VIP BBQ Diner (inschrijvingen zijn nog mogelijk!)
20.00 uur Begin van AfterParty (voor iedereen gratis toegankelijk) en onder begeleiding van de BBQ-Band uit Son

Zondag 18 augustus
13.00 uur Open voor publiek en gratis toegankelijk!
BBQ-spektakel voor jong en oud en een must voor alle BBQ-liefhebbers in Nederland, België en ver daarbuiten met livemuziek en diverse culinaire presentaties.
13.00 – 18.00 uur BBQ-plein: diverse stands zullen verschillende producten promoten, bereiden en verkopen. Er zijn demonstraties rondom de PrimoGrill DemoCar maar ook andere (keramische) barbecues zoals de Green Egg zullen aanwezig zijn.
13.00 – 18.00 uur Diverse workshops, presentaties en proeverijen.
12.00 – 17.00 uur Wedstrijdprogramma BBQ-teams
om 14.00 uur wordt het eerste- en om 16.30 uur het laatste gerecht aan de jury aangeboden.
18.30 uur Prijsuitreiking
19.30 uur Einde

Kijk voor meer informatie op www.BBQspektakel.nl.

Pijnlijk. Ontwikkellocaties niet voor 'wonen met zorg'

De jongeren en hun ouders die al zo lang strijden voor een eigen plek Foto: Wil Feijen

Wat zijn principe-akkoorden en handtekeningen nog waard als nadien blijkt dat plannen de prullenbak ingaan? In eerdere Breugel Bruist plannen en op de locatie van de Oude Werf aan de Breeakkerstraat lagen mooie plannen voor wonen met zorg. En wat is er nog van over? In het raadsvoorstel wat gaat over dertien ontwikkellocaties waar gebouwd gaat worden komt geen enkele keer wonen met zorg in voor.

Redacteur: Ineke van Uden
Fotograaf: Wil Feijen

We hebben het hier niet over een uitbreiding van het Beschermd Wonen project zoals aan de Heistraat en de Molenstraat. Maar al jaren wordt er in Son en Breugel geknokt voor een woonvorm voor mensen met intensieve zorg. Zorg vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Eerder was er een ouderinitiatief MaiSon hierin actief. Dan praten we toch al over twaalf jaar geleden. MaiSon is opgeheven. Maar de nood van zo'n dertig jongeren (en ouders) was en is groot. Iedere keer is er even weer hoop als ergens bij een ontwikkellocatie 'wonen met zorg' genoemd wordt. Vorig jaar nog kondigde de gemeente op haar gemeente-themapagina aan dat de oude werf, locatie Breeakker, bestemd zou zijn voor wonen en zorg. Woonstichting 'thuis heeft voor deze locatie een principeverzoek ingediend en heeft er zelfs leges voor betaald. Helaas hebben zij daarop nooit een officiële reactie van de gemeente gekregen.

Achter gesloten deuren
Helaas, de plannen van vorig jaar werden door politieke ontwikkelingen controversieel verklaard. De raadscommissies hebben afgelopen half jaar achter gesloten deuren de ontwikkellocaties uitvoerig besproken. Het eindresultaat is dat de dertien ontwikkellocaties die 22 augustus in de raadsvergadering besproken worden, geen enkele keer het label 'wonen met zorg' heeft gekregen. En dat doet zeer. Maaike van Kempen en Hans Spooren: "We kunnen niet vaak genoeg benadrukken dat het belangrijk is dat deze doelgroep in het eigen dorp een woonvorm aangeboden krijgt. Het is tegenwoordig heel normaal dat mantelzorgers hun steentje bijdragen aan de zorg en welzijn van deze doelgroep. Dan moeten deze jongeren wel in het dorp waar ze ook hun vrijetijdsbesteding en dagactiviteit inmiddels hebben gevonden wonen."

Uitgangspunt
Voor Stichting Doorpakken Wonen is het een unieke kans om jongeren en ouderen met zorg met elkaar te verbinden. Een uitgangspunt wat overigens ook past binnen de woonvisie van de gemeente. Woonstichting 'thuis vindt het jammer dat er in het verhaal over de dertien ontwikkellocaties bij de oude werf niet meer gesproken wordt over 'wonen met zorg'. Anita Dahmen namens 'thuis: "Wij hopen echter dat er een andere locatie beschikbaar komt in het geval de locatie van de gemeentewerf niet doorgaat. Wij willen nog steeds heel graag voor deze doelgroep wonen met zorg ontwikkelen in Son en Breugel."

Nijpende situatie
Stichting Doorpakken Wonen wil niet tegenover de gemeente staan, maar juist samen optrekken met de gemeente om deze doelgroep ook een plek in ons dorp te geven. Nu bij de dertien locaties die 22 augustus besproken worden in de raadsvergadering geen enkele keer 'wonen met zorg' voorkomt, vragen ze inwoners van Son en Breugel om middels het tekenen van een petitie de raad wakker te schudden zodat deze doelgroep met een intensieve vorm van begeleiding niet vergeten zal worden. Voor sommige jongeren en ouders is de situatie thuis nijpend. In eerdere plannen is steeds de suggestie gewekt dat deze doelgroep ergens een plek zou krijgen.

Petitie tekenen
Stichting Doorpakken Wonen heeft een petitie opgesteld 'Locatie voor woonproject met intensieve zorg moet er komen!' Deze petitie staat ook op deze pagina afgedrukt. Als u de petitie steunt, vraagt Stichting Doorpakken Wonen om deze uit te knippen, in te vullen en voor 20 augustus in de brievenbus te doen bij een van de genoemde adressen. In week 34 zal de petitie overhandigd worden aan wethouder Van Liempd.

Petitie: Locatie voor woonproject met intensieve zorg moet er komen!

In Son en Breugel ontbreekt een woonvoorziening met 12 tot 24 uurs zorg. Voor (Jong)volwassen inwoners met een verstandelijke beperking die dagelijks veel begeleiding nodig hebben is het heel belangrijk dat zij in een vertrouwde omgeving en dicht bij hun mantelzorgers kunnen wonen!

Om het woonproject te kunnen realiseren is een locatie nodig. De behoefte is voor een aantal kandidaten en hun ouders inmiddels heel dringend. Zij zijn al ruim 12 jaar bezig voor een geschikte locatie, maar dat is nog altijd niet gelukt. De gemeente maakt nu plannen voor ontwikkellocaties in het dorp waar gebouwd kan gaan worden. Voorheen was de locatie van de oude werf in beeld voor 'wonen met zorg' maar tot onze schrik is deze locatie nu voor onze doelgroep geschrapt. 'Wonen met zorg' komt in alle 13 ontwikkellocaties NIET voor. Wij willen graag aanspraak maken op (een deel van) de locatie van de oude gemeentewerf.

Steun ons verzoek aan de gemeente, zodat deze bijzondere groep mensen niet vergeten wordt. Zij kunnen nergens anders heen (zij kunnen geen kant op). Daarom vragen wij u deze petitie te ondertekenen. Inleveren kan t/m 19 augustus op een van onderstaande adressen.

De petitie zal worden aangeboden aan wethouder Paul Van Liempd.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Graag volledig invullen, anders is uw stem niet rechtsgeldig:

Naam:…………………………………………………………………………………

Huisadres of emailadres: ………………………………………………………………........................

Handtekening:…………………………………………………………………………….....

NB: Het woonproject voor 12 tot 24 uurs zorg is niet te vergelijken met Doorpakken-project aan de Heistraat/Molenstraat. Beide projecten zijn voor een heel andere doelgroep.

Adressen voor inleveren van petitie: Nieuwstraat 52, 5691 AD Son, Graafschappad 12, 5691 LX Son, Zandoogjelaan 4, 5691 RJ Son. Hendrik Veenemanstraat 12, 5691 BD Son, Van Speijklaan 19, 5694 CG Breugel, Weverstraat 18, 5694 AN Breugel.

Ties van Gorp onlosmakelijk verbonden met Vestzak

Ties van Gorp

Ties van Gorp had woensdag 17 juli nog een glimlach op zijn gezicht toen hij naar de pagina over hemzelf in de MooiSonenBreugelKrant keek. Op vrijdag 19 juli is Ties overleden. Onze Ties is niet meer. Ties van Gorp, wie kende hem niet. Wat heeft hij veel voor Son en Breugel betekend.

Redacteur: Ineke van Uden

Ties is maar liefst 55 jaar lid van de harmonie geweest. Henk Vogels, voorzitter van Pro Honore et Virtute: "Hij heeft eerst deel uitgemaakt van de fanfare en later van het harmonieorkest. Hij is ook een poosje tamboer-maitre van de slagwerkers geweest. Namens de gemeente is Ties vele jaren als Vestzakbeheerder gedetacheerd geweest. Samen met zijn vrouw Greet heeft Ties ervoor gezorgd dat het Vestzak de huiskamer van Pro Honore et Virtute werd en nog steeds is." Freddie Louwers: "Greet stond na de repetitie achter de bar en Ties zat altijd met zijn borreltje aan de bar. Toen hij niet meer kon spelen en ook als beheerder uit het Vestzak verdwenen was, kwam hij toch elke week trouw naar de repetitie. Je zag dat hij genoot van elke repetitie tot en met de laatste keer. En dat was eind mei."

Gouden Bondsspeld
Ties had een positief karakter en wilde overal aan meedoen en meewerken. Henk Vogels: "Het bestuur deed zelden tevergeefs een beroep op hem. Hij had waardering voor het bestuur en het bestuur had waardering voor hem. De muziekkast moest punctueel bijgehouden worden; elk blaadje netjes op de enige juiste plek. De administratie ervan moest exact kloppen. Ondanks zijn fysieke problemen bleef Ties een trouw bezoeker en helper van de harmonie. Samen met Greet die de pakken verzorgt en voor ons vermaakt. Ties vermaakte ons dan weer. Als spreekstalmeester liet hij horen over een gouden stem te beschikken die hij wist te combineren met kennis van muziekstukken. Hij liet zijn gevoel spreken bij de muziek aankondigingen en zelfspot was hem daarbij zeker niet vreemd. Het bestuur en de muzikanten hebben veel respect voor het vele werk wat Ties voor Pro Honore et Virtute heeft gedaan." Ties was in 2014 vijftig jaar lid van de harmonie en kreeg de gouden bondsspeld met oorkonde van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie.

1993: De Sonse Bok
Ties ontving - samen met Martien van den Hurk - voor hun verdiensten in 1993 de Sonse Bok van Carnavalsvereniging De Krutjesrapers. Ties was vanaf het begin betrokken bij de zittingsavonden. Eerst als presentator, daarna als tonprater. Eerst alleen en later als duo met Martien van den Hurk.

Liedertafel
In 1984 richtte Ties samen met Henk Scheepens de Liedertafel op. De Liedertafel maakte direct furore in de carnavalswereld op vooral zittingsavonden. Maar ook bij belangrijke gebeurtenissen zoals de anti-herindelingsactie op het Provinciehuis was de Liedertafel present. Dertig jaar hield de Liedertafel stand. Maar helaas door het dalende ledenaantal - er waren nog maar 11 leden over - moest Ties de fanclub van de Liedertafel berichten dat de doelstelling, het meerstemmig zingen van het brede en betere repertoire, geen haalbare kaart meer was. Het laatste optreden was in januari 2015 in het Vestzaktheater. Het theater waar de Liedertafel al die jaren wekelijks gerepeteerd had.

Het Vestzaktheater
Ties was onlosmakelijk verbonden met het Vestzaktheater. Na de begrafenis van Ties, op 24 juli, werd de koffietafel gehouden in 'zijn' Vestzak. Ties is niet meer. Maar wat hebben veel dorpsgenoten mooie herinneringen aan hem!

't Leste Woord (herinnering aan Ties van Gorp)

"Kijk nou", zin Petrus hierbove,
"daor hedde verdorie Ties van Gorp,
Hij moest 'r dan toch an gelove.
Die zal gemist worre in 't dorp.

Dag Ties, ge meugt gerust naor binne,.
In m'n boek he'k niks verkeerd gezien.
Mar vurda ge daor an gaot beginne,
wilde 'ne keer iet zegge nog meschien?

Want ik weet 't goed, beneje op de aarde.
hadde gij toch ok altijd 't leste woord.
Meschien da g'oew allerleste nog bewaarde,
nou ge hier staot vur de himmelpoort?"

En Ties zou Ties nie zijn, da witte,
as ie die hum geboje leste kans nie viet,
achter 't spreekgestoelte klaor ging zitte
en vur ons dees' bodschap achterliet:

"Nou ik dood ben, vur 't lest munne rug krom,
gao'k wel naor d'n himmel volleges mijn.
Ik denk nie, da ik oit nog trug kom,
want 't moet hier hul plezierig zijn.

Zelfs ik wis d'r mar wennig over te vertelle,
allenig wa ge zoal heurt of leest.
En daorum kan ik dan ok rustig stelle:
pas as ge dood bent, bende d'r geweest.

Mar nou't zu wijd mi mijn is, mense,
nou vraog ik ullie mar één ding.
En da's echt een van m'n leste wense:
houwt mijne lach in oew herinnering.

Gaot nie droevig mi oew hande zitte wringe
ok as ge wel 'n bietje om me geeft.
Mar denkt allinnig an de leuke dinge
die wij mi mekare he'n beleefd.

Lacht um al die onvergeteluke dage
da we zuveul plezier hebbe gemakt,
mekare op de schouwers he'n geslage
en zelfs 'n bietje van 't padje zèn gerakt.

Ge meugt me wel hul efkes misse,
mi 'n schuin eugske naor de Lieve God,
mar ge moet daorna direct beslisse,
da ge zelf wir vroluk wijer gaot.

Da waar 't wel, dank vur de aandacht.
Dag dierbaar Son, ik groet u allen zeer.
Ik gao 's kijke, wie mij ammel opwacht.
Ginne speech mir, di waar echt de leste keer……"

Ad Louwers

Was dit niet een mooi voorbeeld voor burgerparticipatie?

De plastic bekers liggen wekelijks op straat (archieffoto) Foto: Wil Feijen

Eerder plaatste DeMooiSonenBreugelKrant een persbericht dat ons dorp in de race is voor de titel 'Schoonste winkelgebied van Nederland'. En ook plaatste deze krant een verhaal met als titel dat de gemeente Son en Breugel - door stilzwijgende deelname aan deze wedstrijd - 1650 euro over de balk smijt. Was dat een terechte conclusie? De gemeente had verstek laten gaan om op de gestelde vragen van de redactie antwoord te geven. Na het plaatsen van het verhaal in de krant kreeg de redactie alsnog een reactie van de gemeente. Verandert dat de zaak?

Redacteur: Ineke van Uden

Even een korte terugblik. Een beleidsmedewerker milieu heeft de gemeente Son en Breugel opgegeven voor de wedstrijd 'Schoonste winkelgebied van Nederland' voor drie locaties in het dorp. Kosten 550 euro per locatie, totaal 1650 euro. Eerder schreef de krant dat het vreemd is dat je niets hoort over deelname aan deze wedstrijd. Want als je met een wedstrijd meedoet, wil je toch winnen? Winnen in de zin van dat je de beste wilt zijn of winnen in de zin van dat je mensen bewust wil maken hoe er omgegaan wordt met zwerfafval.

Reactie gemeente
De afdeling communicatie van de gemeente laat alsnog weten: "Son en Breugel doet mee aan een benchmark 'Schoonste winkelgebied' die winkelgebieden met elkaar vergelijkt waar het gaat om netheid en zwerfafval. De gemeente doet hieraan mee om te leren waar we ongeveer staan. Onze gemeente ontvangt geld van het Rijk om dat onderzoek en andere projecten in het kader van zwerfafval te laten uitvoeren. De gemeente Son en Breugel wil meer over de beleving van winkelgebieden in ons dorp weten en dit onderzoek/benchmark is een manier om dat te doen."

Wedstrijd nodig?
Benchmark; een soort nulmeting dus. En als je dan vooraf er teveel aandacht aan geeft, dan beïnvloed je de uitslag en weet je nog niet waar je staat. Begrijpelijk dat de gemeente dan niet communiceert over deze wedstrijd. In die zin was het handig geweest om de redactie te vragen (nog) geen informatie over deze wedstrijd naar buiten te brengen, zodat het een echte nulmeting had kunnen zijn. Maar heb je deze wedstrijd en een factuur van 1650 euro nodig om te weten waar je staat? Als je door het dorp loopt, zie je de rotzooi op straat liggen. En als je de vele reacties op Facebook leest, weet je dat men zich er over het algemeen vreselijk aan stoort.

Zelf in actie komen
Even terug naar de laatste maanden commissie- en raadsvergaderingen waar het woord 'burgerparticipatie' regelmatig valt. De werkgroep 'bestuurlijke vernieuwing' in Son en Breugel formuleerde zelfs 'Betrek en maak nadrukkelijk gebruik van de kennis en ervaring van inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en verenigingen'. Heb je voor dit onderwerp echt een wedstrijd of meting van buitenaf nodig om te weten waar je staat? Of had je als gemeente/gemeenteraad ook de OVSB hierbij kunnen betrekken? Of een schouw door het centrum kunnen organiseren zodat ter plekke je input kunt vragen van winkelend publiek wat zij als mogelijke problemen ervaren en vragen of zij actief willen zijn in het aandragen van oplossingen voor dit afvalprobleem?

Burgerparticipatie
In het dorp hoor je geluiden dat men niet begrijpt waarom steeds bureaus van buitenaf worden ingehuurd. In de raad hoor je dat de lokale politiek de boer op wil om zo te horen wat er speelt en leeft. Dit was wellicht een mooi onderwerp geweest om burgerparticipatie vorm te geven. Zelf vorm te geven. En ook al heeft de gemeente een potje waar je deze benchmark van kunt betalen. Als je het niet aan dit onderzoek had uitgegeven, had je deze 1650 euro aan oplossingen om zwerfafval tegen te gaan kunnen uitgeven.

Mening van inwoner telt mee in onderzoek verkeersveiligheid

Met grote regelmaat wordt er te hard gereden op de Amerikalaan Foto: Wil Feijen

Voor de zomervakantie heeft het burgerpanel van TIPMooiSonenBreugel zich kunnen uitspreken over de veiligheid in Son en Breugel. De uitslagen, meningen en tips van dit onderzoek zijn verwerkt in een onderzoeksrapport en is inmiddels aan wethouder Boersma overhandigd.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

In een reactie laat Wethouder Boersma het volgende weten: "De input uit deze raadpleging over verkeersveiligheid is vooral waardevol, omdat aan de opgehaalde antwoorden geen analyse, conclusie of aanbeveling verbonden zijn. Het gaat om data, om signalen. Aan ons als bestuurders de taak om deze signalen als een antenne op te vangen en te leggen naast andere gegevens die we over het verkeer verzamelen."

Gevaarlijke punten
"Als gevaarlijkste verkeerspunt wordt de kruising Boslaan-Nieuwstraat-Wilheminalaan-Hendrik Veenemanstraat het meest genoemd. Daarnaast blijven (de locaties van) de straatjuwelen en zebra's en de fietsoversteekplaatsen de gemoederen bezighouden. Al met al komen uit deze peiling niet veel nieuwe signalen, maar wel de bevestiging dat naar de bestaande pijnpunten steeds opnieuw gekeken moet worden."

Heer en dame
Aan het gevoel van verkeersveiligheid in het verkeer is volgens wethouder Boersma wel degelijks iets te doen. Als een weggebruiker de andere weggebruikers respecteert, gewoon omdat hij of zij dezelfde straat gebruikt. "De voet op het gaspedaal bepaalt de snelheid van de auto. De 'heer - en de dame' - in het verkeer moet terugkomen."

30 km-zone
Het zou mooi zijn als alle verkeersdeelnemers zich houden aan de maximumsnelheid. Helaas is de werkelijk anders, dit leidt vaak tot ergernis van de overige verkeerdeelnemers, vooral in de 30 km-zone. Son en Breugel grossiert in het aantal 30 km-zones. Voor alle wegen richting het centrum geldt een maximale snelheid van 30 kilometer per uur. "Rijd je 30 kilometer in een 30 km-zone, dan word je ingehaald door een andere verkeersdeelnemer, of ze zitten bijna op je bumper, omdat je niet doorrijdt", aldus een verontrustende buurtbewoner van de Amerikalaan, die graag anoniem blijft.

Gevaarlijke situaties
Veel straten zijn ingericht met verkeersremmende maatregelen, zoals de straatjuwelen en verkeersdrempels. Doelstelling van de verkeersremmende maatregelen is dat verkeersdeelnemers de aanbevolen snelheid opvolgen. Echter er zijn straten waar verkeersdeelnemers veel harder rijden. Regelmatig leidt dit tot gevaarlijke situaties. De Europalaan, de Amerikalaan, de Aziëlaan, de Boslaan zijn enkele voorbeelden van straten waar harder wordt gereden dan de maximale toegestane snelheid. "Omdat er geen controle is op de snelheid, nemen de verkeersdeelnemers de aanbevolen snelheid niet in acht. En dat is juist een doorn in het oog van de overige verkeersdeelnemers."

Geen klachten
"Tot op heden zijn er nog geen klachten bij ons binnengekomen", geeft politieagente Diana van Moorsel aan. "Indien wij klachten krijgen, dan worden deze altijd bekeken door een wijkagent of een collega motorrijder. Als het echt te erg is, wordt er een plan van aanpak gemaakt om de overtreders te stoppen." De buurtbewoner geeft aan dat er inderdaad nog geen klacht bij de politie is ingediend. Buurtbewoners van de Amerikalaan zijn voornemens om gezamenlijk een klacht in te dienen.

Praat en denk mee
Voor het opstellen van een nieuwe verkeersvisie in Son en Breugel worden de meningen en tips van inwoners die deze enquête hebben ingevuld, gebruikt. Wil jij ook dat jouw mening gehoord wordt? Wil jij meepraten/meedenken over actuele onderwerpen uit Son en Breugel. Je leest, naar aanleiding van bovenstaande, dat het de moeite waard is en dat er daadwerkelijk iets met de tips en meningen gedaan wordt. Meld je gratis en anoniem (vanaf 16 jaar) aan op www.tipmooisonenbreugel.nl en ontvang regelmatig een raadpleging over actualiteiten in Son en Breugel. Het invullen van de raadpleging kost maar een paar minuten. De resultaten van de raadpleging worden in deze krant gepubliceerd.

De droom van Martien Leenders wordt werkelijkheid

Een uniek Dakota-certificaat kan in uw bezit komen Foto: Martien Leenders

Martien Leenders had een droom. "Wat zou het mooi zijn, als we onze bevrijders (en hun nazaten) tijdens de viering van onze 75-jarige bevrijding op een bijzondere manier zouden kunnen verwelkomen", aldus Martien. Bijvoorbeeld door een replica van een historische Dakota langs de A50, ter hoogte van de plek waar ooit onze bevrijders landden, neer te zetten. Martien ging aan de slag om zijn droom waar te maken.

Dakota DC3
"DC3 is de officiële benaming van een Dakota burgervliegtuig. Eigenlijk is dit een C47, de militaire variant", vertelt Martien. Er zijn meer dan 5300 Dakota's C-47 gebouwd. Dat gebeurde in Oklahoma (USA). Eén ervan, die in 1944 werd gebouwd, maakte tot voor enkele jaren deel uit van de collectie van Bevrijdende Vleugels. Deze Dakota werkte eerst voor US Air Force, daarna voor France Air Force. En na de oorlog ging dit vliegtuig als DC 3 aan de slag bij Air France. Vanaf 1972 maakte het vliegtuig (vooral vracht) vluchten in Afrika. Na de bewezen dienste vond in 1987 de Dakota een trotse rustplaats in het Victoria Memorial Museum in het Belgische Arlon, waarna het in 2002 naar Museum Bevrijdende Vleugels in Best verhuisde.

Soldaat van Oranje
In 2010 kwam er een geweldig nieuw hoogtepunt: de Dakota zou als 'ster' gaan functioneren in de musical 'Soldaat van Oranje'. Helaas kwam het niet zover: op vrijdag 13 augustus crashte het transport tegen een viaduct. De Dakota werd onherstelbaar beschadigd en werd een 'gevallen ster' bij Metaal Recycling Son, het bedrijf van Wim Roberscheuten op Ekkersrijt.

Hulp
Voor Martien een geluk bij een ongeluk. Het zou hem helpen zijn droom waar te maken. Hij had daar wel hulp bij nodig. En die kreeg hij. Wat kreeg hij voor dit Remember Septemberproject veel supporters: Wim Roberscheuten (Metaal Recycling Son) leende hem de propellers van de Dakota, de Firma Kuipers (Bomenrooibedrijf) zorgt voor het vervoer, Firma Schepens (Verhuur) zorgt voor de plaatsing, firma Van der Vleuten (bouwmaterialen) en Ferro (Metaal Industrie) gaven gratis materiaal. Nol de Heijde zorgde voor het kunststof voor de afwerking, Rijkswaterstaat gaf toestemming en het onvolprezen HOi-huis zorgde voor mankracht (vooral van Jos van Itegem, Frans van Zitteren en Albert Seinen), machines en werkruimte. Voor het nodige drukwerk zorgde Jan Donkers.

Bedankvisitekaartje
Er komt in de laatste week van augustus een prachtige replica te staan van 22 meter breed, met twee originele propellers van 3,6 meter diameter hoog die allebei loodzwaar zijn. Voorwaar een prachtig 'bedankvisitekaartje' van Son en Breugel voor haar bevrijders!

Bijdrage
Helaas kost dit bedankvisitekaartje ook wel een beetje geld. En U kunt daarbij helpen. Voor deze speciale gelegenheid zijn vijftig unieke Dakota-certificaten vervaardigd. Genummerd en gesigneerd door Martien persoonlijk. U kunt er een bemachtigen door 20 euro over te maken op rekeningnummer NL 42 RABO 0113 8303 51, t.n.v. Dakota. Wees er snel bij want: Op = Op.

"Als Edwin kookte, wilde iedereen komen eten"

Ria van Raalten-Hölscher met het eerste kookboek Foto: Wil Feijen

Edwin van Raalten was in Son en Breugel geen onbekende op het gebied van lekker koken. Als kok voor onder andere de eetavonden bij het HOi-Huis zat het altijd he-le-maal vol als Edwin in de keuken stond. Zijn specialiteit? De Oosterse keuken. Helaas kreeg Edwin vorig jaar april een ernstig ongeluk wat hem fataal werd. Eén van zijn laatste wensen was dat Ria, zijn vrouw, een kookboek met zijn recepten uit zou geven. Zodat al die mensen die zo genoten van zijn gerechten thuis zelf aan de slag konden gaan.

Redacteur: Ineke van Uden
Fotograaf: Wil Feijen

Edwin van Raalten Foto: Ingezonden

Dat kookboek komt er. Op dit moment worden 'de laatste puntjes op de i' gezet. Ria van Raalten-Hölscher wist niet dat haar man al zoveel gerechten op de computer klaar had staan voor publicatie. Floor Hendriks legt de laatste hand aan de vormgeving van het kookboek. Bij ieder recept komt een foto van het gerecht. Het is nog even een gepuzzel om alle foto's te vinden en om de juiste foto bij het juiste gerecht te plaatsen. Het boek is nog niet uit of al vijftig mensen hebben een exemplaar besteld. Omdat de gerechten zo geliefd waren - niet alleen bij het HOi-Huis, maar ook bij de workshops op Berkenstaete en in het Trefpunt op Zonhove - zal maandelijks een gerecht uit het kookboek in DeMooiSonenBreugelKrant geplaatst worden.

Eerste gerecht
Edwin is opgegroeid in Indonesië. Op zijn achttiende kwam hij naar Nederland om te studeren met het idee nadien terug te keren naar zijn geboorteland. Maar Edwin ontmoette Ria en bleef voor de liefde in Nederland. Ria weet het eerste gerecht wat Edwin in zijn studentenflat voor haar maakte zich nog goed te herinneren: zelfgemaakte kip in tomatensaus. Ria: "Edwin kookte graag voor mij. In die tijd ging ik ook weer studeren. De Sociale Academie. Edwin stimuleerde dat. Hij was behoorlijk geëmancipeerd voor die tijd. Hij stond ook veel in de keuken. Hij kookte vooral Indisch. Het rook dan altijd heerlijk in de straat. Dat trok mensen aan die mee wilden eten. Hij heeft zelfs een keer voor de hele straat Indisch gekookt." Toen Edwin met pensioen ging, legde hij zich toe op het schrijven van recepten. Hoe ouder hij werd, hoe minder zin hij kreeg aan koken, maar hij nam wel de tijd om recepten te ontwikkelen en op te schrijven. Indische en Chinese recepten.

Heerlijke recepten
Ria had Edwin een belofte gedaan vlak voor hij dood ging: "Dat kookboek zou er komen. Maar het eerste jaar na zijn dood lukte het me niet om eraan te werken. Toen ik her en der vertelde dat er een kookboek met Edwins recepten zou komen, kwamen ook direct de eerste bestellingen binnen. Mensen vragen geregeld 'is het kookboek al klaar?' Ik verwacht dat het boek begin september klaar is. Edwin was een bescheiden, slimme man. Had een engelengeduld. Kon dagen in de keuken bezig zijn om een recept te verfijnen. Pure hobby. Hij wilde er niet aan verdienen. Dat moest ik hem ook beloven. Ik zou 'zijn' kookboek uit gaan geven, maar niet met winstoogmerk. Gewoon, om iedereen te laten genieten van de heerlijke recepten die hij heeft geschreven."

U als lezer kunt dus meegenieten. Maandelijks komt in de nieuwe kookrubriek een recept van Edwin van Raalten. Om uw vingers bij af te likken. Selamat Makan! Oftewel: eet smakelijk!

Gebed zonder einde

Als je de stripverhalen van Asterix en Obelix mag geloven, waren de oude Galliërs maar voor één ding bang. Niet van Julius Caesar. Niet hun wederhelft, die hadden deze twee verstokte vrijgezellen niet. Niet voor d'n duvel! Ze waren alleen bang dat de hemel op hun hoofd zou vallen.

Wie ooit in De Landing gesport heeft, kan zich hierbij wellicht iets voorstellen. Eind vorig jaar werd geconstateerd dat een plafondplaat los zat, waardoor het risico bestond dat de betreffende plaat naar beneden zou vallen. Iets wat verdacht veel lijkt op het vallen van de hemel zoals Asterix en Obelix vreesden. Wekenlang bleef de hal dicht, ik kan alleen maar aannemen dat ondertussen naarstig gezocht werd naar de oorzaak van en vooral een oplossing voor het probleem. De uitkomst? De platen werden allemaal verwijderd.

Dat we tegen een kaal plafond aan moeten kijken, daar valt prima mee te leven. Schijnbaar willekeurige luchtstromingen, afkomstig van de airco, maken het badmintonspel waar ik me graag aan bezondig bij tijd en wijle grillig en onvoorspelbaar. Even grillig en onvoorspelbaar als de douches, waar het altijd afwachten is, of, en zo ja, hoe lang er warm water uit de kraan komt. Het houdt het leven interessant, zullen we maar zeggen.

Ik woon nog niet zo lang in Son en Breugel dat ik De Landing gebouwd heb zien worden. Toen ik voor het eerst voet in de zaal zette, was ik blij verrast. Zo'n mooie zaal hadden we niet, bij mijn vorige badmintonclub. Een mooie, grote zaal, met zowaar tribunes. 'Wat een luxe!', dacht ik nog. De voorgeschiedenis kende ik niet, al hoorde ik wel de nodige verhalen. De airco en de douches, waar ik het al over had. Voor mij persoonlijk was de overlast beperkt, afgezien van een enkele koude douche. Die best verfrissend was, om eerlijk te zijn.

Mijn verbazing was dan ook groot, toen ik vernam dat De Landing eind augustus dicht gaat. Wéér! De reden? De vloer zou te glad zijn. Iets waar noch ik, noch mijn clubgenoten iets van gemerkt hebben. Evenmin als de beoefenaars van andere sporten, als ik onze oud-voorzitter Hein Cremers mag geloven. Toch is het volgens de gemeente noodzakelijk, en lukte het niet om het een en ander in de vakantieperiode te regelen. De nieuwe plafondplaten laten nóg langer op zich wachten.

Het is een gebed zonder einde, dan rest ons alleen te bidden dat de hemel niet op ons hoofd valt.

Recept Orak-arik

Het recept Orak-arik Foto: Ingezonden

Categorie: groentegerecht
Origine: Indonesia

Benodigdheden:
500 gram (fijngesneden) witte kool
100 à 150 gram gehakt (half om half) of (gerookte) spek
1 eetlepel kecap asin (Kikkoman)
1 teentje knoflook
2 grote uien
2 eieren
2 à 3 eetlepels azijn
1 à 2 eetlepels suiker
peper en zout naar smaak
olie

Bereiding:
De uien fijn hakken of fijn snijden. Knoflook pletten of snijden. Het gehakt even rul bakken, ui toevoegen en goed roerbakken. Als spek wordt gebruikt, dan olie in een wajan verhitten, het spek en de knoflook toevoegen en goed roerbakken tot het geheel iets bruin wordt. De kool toevoegen en goed vermengen. Blijven roerbakken tot de kool slap wordt. Kecap asin, azijn en suiker toevoegen. Peper uit de molen er overheen. Geheel al roerend beetgaar laten worden. De eieren lichtjes klutsen en door het koolmengsel roeren. Zodra het ei gestold is, het vuur uitzetten en het gerecht nog even 2 a 3 minuten laten nagaren.

Tips:
Alleen zout gebruiken als men het gerecht te flauw vindt. Denk eraan dat de Kecap asin (= zout) al sterk van smaak is. Ook het gehakt of spek is zoutig. In plaats van witte kool kan ook spitskool gebruikt worden.

Bron: Keijner W.C., pagina 105.

Kunstwerk Skyline niet op Ovatonde

Kunstwerk Skyline ziet voorlopig niet het levenslicht op de ovatonde Foto: Projectgroep Rotondekunst

Het is nog geen december, maar vol verwachting klopt het hart! Het Stakenburgfonds realiseert zich dat er wat bij te praten valt over de kunstwerken op de rotondes. Om enkele onwaarheden te ontzenuwen die door het dorp gonzen, rechtstreeks vanuit de bron een update.

Rotonde #1: De parachutist en het meisje bij de Kometenlaan
Bij het plaatsen van dit kunstwerk is er helaas een kleine 'knik' gekomen op de plaats waar de hand van de parachutist de hand van het meisje raakt. Dat is inmiddels door de producent gerepareerd en verstevigt en kan alle stormen doorstaan. Bij dit kunstwerk wordt geen specifieke verlichting aangelegd.

Rotonde #2: De Schemerlamp
Dit kunstwerk heeft, na de plaatsing, de passanten een nieuw gevoel van 'thuiskomen' gegeven. Dat is wat het Stakenburgfonds vaak terug hoort en dat is nu ook juist wat de bedoeling was. Een echte 'binnenkomer' van het dorp. Na plaatsing en het intreden van de eerste duisternis vond het Stakenburgfonds dat het licht wat feller zou mogen schijnen. Het is vrij zwak. Samen met de producent en de ontwerpers is gekeken naar een oplossing en deze is in de maak. De verlichting wordt dit jaar aangepast zodat men de donkere dagen van de winter met dit baken nog beter kan verlichten.

Rotonde #3: Skyline Son en Breugel
Helaas zal dit kunstwerk voorlopig niet het levenslicht zien in het dorp. Het was voorbestemd om de ovatonde te sieren en de bezoekers en inwoners die uit noordelijke richting Son en Breugel binnenkomen te laten zien wat de highlights van dit dorp zijn. Helaas zijn door de (hoge) ligging van de ovatonde en het feit dat er om de bomen heen gewerkt moest worden (de bomen mogen niet verwijderd) de eisen die aan het kunstwerk gesteld worden dusdanig dat het ontwerp drastisch aangepast moest worden. Dit is gebeurd en Ferro Metaal heeft haar uiterste best gedaan om het ontwerp te laten aansluiten op de ligging. Daarmee werd het ontwerp alleen dusdanig omvangrijk en zwaar dat de (materiaal)kosten het budget ver overschreden. Het gewicht van de staalplaten was dusdanig hoog dat ook een ander soort fundering noodzakelijk was. Helaas is het budget van Het Stakenburgfonds niet toereikend en ook hebben ze onvoldoende sponsoren bereid gevonden dit te financieren. Omdat kunstwerk #4 door inwoners het meest gekozen was, is besloten de middelen aan te wenden voor dat kunstwerk. Beide kunstwerken realiseren is niet mogelijk. Ze sluiten niet uit dat het kunstwerk in kleinere vorm ooit nog een (andere) rotonde zal sieren.

Rotonde #4: Poorten van Hoop
De publieksfavoriet, met veruit de meeste stemmen, wordt gerealiseerd aan de Kanaalstraat. Zoals al te zien is zijn de voorbereidende werkzaamheden al gestart voor de bouwvak. De onthulling van dit kunstwerk vindt plaats tijdens de activiteiten/festiviteiten rondom de bevrijding op 17 september. Nadere informatie volgt via DeMooiSonenBreugelKrant en de lichtkrant van de gemeente. Via de diverse social media en de website van de kunstenaar Juul Rameau zijn al tipjes van de sluiter te zien. Het verkeer zal zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de plaatsing van het kunstwerk, de verlichting en het groenplan. Sommige mensen vragen zich af hoe het dan zit met de eventuele toekomstige verplaatsing van de rotonde, waarvan eerder sprake was. De afgelopen maanden heeft de gemeente veel geïnvesteerd in de herontwikkeling en aanleg van het fietspad en de parallelweg van en naar Eindhoven. Er is het Stakenburgfonds verzekerd dat het kunstwerk de rotonde gaat sieren voor een lange tijd. Met eventuele verplaatsing is rekening gehouden in het ontwerp en de fundering. Mocht het ooit nodig zijn, kan het kunstwerk verplaatst worden.

Er wordt uitgekeken naar de opening van de vierde rotonde, Poorten van Hoop, en daarmee de grande finale van het grootste project dat het Stakenburgfonds ooit op zich genomen heeft. Ze hebben daarmee een bijdrage geleverd aan het nóg een stukje mooier maken van het prachtige dorp.

Van bloemenman naar oppasopa

Tilly en Theo Foto: Milou van Helden

Bloemsierkunst Le Soleil aan de Markt 5 in Son krijgt vanaf 1 september dit jaar een nieuwe eigenaar. Theo Verhoeven, de huidige eigenaar van Bloemsierkunst Le Soleil, stopt en maakt plaats voor zijn opvolgster Nicky van der Wijst. Nicky werkt al bijna acht jaar bij Le Soleil.

Redacteur: Adrie Neervoort

Le Soleil is een begrip in Son en Breugel en omgeving met een ruim aanbod aan snijbloemen en is gespecialiseerd in boeketten en grafstukken. Voor een mooie plant of cadeauartikel weten de klanten de winkel ook te vinden.

Jonge eigenaar
Theo (66 jaar) is al bijna 45 jaar eigenaar en is samen met zijn personeel het gezicht van Le Soleil. Hij begon als 16-jarige jongen bij Le Soleil te werken, bij de toenmalige eigenaar Van Dinter. In het begin werkte hij er voornamelijk na schooltijd als bijbaantje. Het bijbaantje werd een vaste baan en enkele jaren later, in 1974, was hij op 21-jarige leeftijd de eigenaar van Le Soleil.

Zaak overnemen
"Het kwam gewoon zo uit", vertelt Theo. "Van Dinter kreeg een mooie onderwijzersfunctie aangeboden en vroeg of ik de zaak wilde overnemen. Ik werkte toen als personeelslid samen met Marinus Merks en Lucia Sanders. Zij waren toen nog te jong om op een dergelijk aanbod in te kunnen gaan."

Geen spijt
Van de beslissing heeft Theo tot op de dag van vandaag geen spijt. "Ik ga nog iedere dag met veel plezier naar mijn werk." Zijn vrouw Tilly heeft hem niet alleen gesteund, maar heeft ook deel uitmaakte van de onderneming en daarnaast deed ze alle administratie. Dit heeft ertoe bijgedragen dat Theo terugkijkt op een plezierige tijd als ondernemer.

Veranderen
In de loop van de jaren heeft Theo zijn winkelstraat zien veranderen. Aan de Markt en de Dommelstraat waren in de jaren '70, '80 en '90 veel winkels met versproducten. Een groenteboer, slager, bakker, kaasboer én een slijterij. Zelfs voor een goede lamp kon je er terecht. Zij zijn verdwenen of verhuisd, maar de bloemenzaak van Theo bleef.

Veranderingen
Het beeld zou kunnen ontstaan dat een bloemenzaak tijdloos is, maar dat blijkt niet het geval. Zo heeft Theo in de loop van de jaren veel veranderingen meegemaakt in zijn vak. Zo had je vroeger bloemen die gerelateerd waren aan een seizoen, zoals een tulp. Tegenwoordig zijn bijna alle bloemen het hele jaar door verkrijgbaar. Alleen het jaargetijde en de trend bepalen wanneer welke bloem het meest gekocht wordt. Is er een bloem waar altijd vraag naar is? "Zeker, dat is de roos, die heeft het in al die jaren goed gedaan." Misschien is Theo wel de menselijke versie van de roos bij Le Soleil.

Raad van Elf
Ondernemer zijn kost veel vrije tijd, dat heeft Theo wel ervaren. Hij klaagde nooit hierover. Door zijn werk is Theo nooit met andere dingen bezig geweest dan zijn vak. Toch heeft hij dit wel geprobeerd. "Na lang aandringen heb ik zelfs drie jaar in de Raad van Elf van de Krutjesrapers gezeten. Uiteindelijk bleek toch dat ik te weinig vrije tijd had om het te combineren met mijn bloemenzaak." Theo gaat genieten van zijn vrije tijd waarin zeker zijn vrouw Tilly, maar ook de drie kleinkinderen, en binnenkort het vierde kleinkind, een grote rol zullen spelen.

Laatste werkdag
De laatste werkdag van Theo Verhoeven is zaterdag 31 augustus. Graag willen Theo en Tilly al hun klanten enorm bedanken voor het in hun gestelde vertrouwen. Vanaf 1 september gaat de winkel even dicht voor een metamorfose en opent Nicky van der Wijst haar versie van Le Soleil. Meer daarover in DeMooiSonenBreugelKrant van woensdag 28 augustus.

Lespakket 75 jaar bevrijding Son en Breugel

Hans Gaillard, met links van hem Henk Hutten, neemt het eerste lesboek in ontvangst (archieffoto) Foto: Gemeente Son en Breugel

Achter de schermen wordt al een aantal maanden hard gewerkt aan de invulling van een programma rond de herdenking van de bevrijding Remember September dat rond het weekend van 13 tot en met 15 september in Son en Breugel wordt gehouden. Het weekend kent een strak programma waar veel vrijwilligers bij betrokken zijn. De verschillende commissies hebben een afwisselend programma in elkaar gezet, dat zowel voor jong als oud interessant is om naar te komen kijken, te bewonderen en te beluisteren.

Redacteur: Arjen Strik

Dit keer is Henk Hutten aan het woord. Henk is de auteur van het lespakket '75 jaar bevrijding Son en Breugel', een informatief werkboek dat bestemd is voor de leerlingen van de bovenbouw van de basisscholen in Son en Breugel.

Groots uitpakken
In de voorbespreking over de festiviteiten van 75 jaar bevrijding met de gemeente die vorig jaar plaatsvond, heeft de heemkundekring voorgesteld om nog eenmalig groots uit te pakken. "Nog éénmaal, omdat er binnen afzienbare tijd nog maar weinig veteranen en 'inwoners van toen' in leven zijn en het juist van belang is om de herinnering aan die tijd levend te houden", geeft Henk aan. In voorbereiding zijn een fototentoonstelling met 50 à 60 afbeeldingen uit die tijd in het Vestzaktheater, een herdenkingsconcert van de Harmonie en een werkboek over de bevrijding van Son en Breugel voor alle leerlingen van groep zeven en acht van de zeven basisscholen van onze gemeente. Het Stakenburgfonds en de gemeente hebben de uitgave van deze circa 400 werkboeken gefinancierd.

Geschiedenisleraar
Henk was vroeger geschiedenisleraar en hij vindt het belangrijk dat de geschiedenis moet blijven leven door middel van verhalen, foto's maar ook het inleven in die tijd. Het thema van Remember September 2019 is 'Herdenken, vieren en doorgeven'. "Doorgeven is wat ik wil bereiken met dit werkboek."

Verplaatsen
Na de luchtlandingen (vanaf 17 september 1944 in de Sonniuswijk) werden Son en Breugel bestormd door mensen van buiten die geen idee hadden van oorlog. Vanuit Lieshout en Aarle-Rixtel kwamen ze kijken. 's Avonds konden ze niet meer terug, want toen lag de frontlijn direct achter Breugel en alle bruggen waren opgeblazen. "Het werkboek vertelt niet alleen de geschiedenis van de Operatie Market Garden, maar bevat ook opdrachten aan de leerling om zich te verplaatsen in deze tijd", geeft Henk aan.

Stel je eens voor
Een voorbeeld: Stel je eens voor dat je toen op klompen, 's morgens vroeg, in het donker over een zandweg naar school moest, bijvoorbeeld van Ekkersrijt naar de meisjesschool in Son bij de zusters (nu Sonnerie) of naar de jongensschool er tegenover. Geen fiets, geen auto, meestal met een groep leerlingen uit de buurt. Laat in de middag weer naar huis. Hoe zou je dag er dan uitzien, zonder mobiel of computer, zonder tv? Probeer je eens in te leven in 75 jaar geleden. De leerling wordt uitgedaagd zich in te leven in die tijd en dit te vertalen in de vorm van een verhaal, een tekening of een lied, uit te werken in de groep.

Gastles
Hoe de docenten het werkboek behandelen ligt helemaal open. Zij kennen de groep het beste en hebben ook de beschikking over een handleiding (voor docenten). Komen ze er echt niet uit, dan zijn enkele veteranen en vrijwilligers van het Museum Bevrijdende Vleugels en ook Henk stand-by. Mochten docenten daarvoor belangstelling hebben, kunnen zij een email sturen naar h.hutten@kpnmail.nl.

Kom voorproeven op de Uitmarkt van het Vestzaktheater

Foto: Adrie Neervoort

Op zondag 1 september bent u tussen 12.00 uur en 18.00 uur van harte welkom op de feestelijke Uitmarkt van het Vestzaktheater, die samenvalt met de jaarmarkt. Het theater zet buiten een groot overdekt podium neer en er is een terras waar u gezellig wat kunt drinken. Het tweede kopje koffie is gratis.

Vele artiesten zijn aanwezig om u een voorproefje te geven van het nieuwe culturele seizoen dat in september losbarst. Niemand zal zich vervelen. U kunt meteen kaartjes kopen voor voorstellingen die u aanspreken. In sommige gevallen zelfs met een aantrekkelijke korting. Ook kunt u een kijkje nemen in de vernieuwde theaterzaal. Die is in de zomervakantie letterlijk en figuurlijk op zijn kop gezet om artiesten meer mogelijkheden te geven en het publiek meer comfort. Vooral de nieuwe tribune zal voor de regelmatige bezoekers een aangename verrassing zijn.

Verder presenteert Radio Son en Breugel tijdens de Uitmarkt zijn nieuwe studioruimten. Profiteer van deze buitenkans om te ervaren hoe radio wordt gemaakt, en ontdek hoe leuk en dynamisch dat is. Verder zijn er op de Uitmarkt diverse informatiestands aanwezig.

Het volledige programma van het komende theaterseizoen – een mooie mix van professionele voorstellingen en plaatselijke en regionale verenigingen – vindt u terug in de nieuwe theaterbrochure, die in deze krant is bijgevoegd en verder te verkrijgen is op vele plekken in het dorp. U vindt hierin ook informatie over de harmonie, Radio Son en Breugel en de bibliotheek, de medebewoners van het Vestzak, en de overige vaste gebruikers. Ook het komende seizoen gaan de deuren weer wagenwijd voor u open, want het Vestzak is er voor iedereen!

Het programma van de Uitmarkt is als volgt:
12.00 uur: Opening met de Malletgroep van Pro Honore et Virtute
12.45 uur: Popkoor Sparkle
13.30 uur: Toneelgroep Maan
14.15 uur: Eva Wiselius
15.00 uur: Mark van de Veerdonk
15.45 uur: Jeroens Clan
16.30 uur: Piepschuim
17.00 uur: Harmonie Pro Honore et Virtute

Gelet op de beperkte parkeergelegenheid, ook in verband met de jaarmarkt, is het verstandig op de fiets of te voet te komen. Voor de laatste informatie gaat u naar www.vestzaktheaterson.nl.

Bijzondere steen in het Oude Raadhuis

Gevelsteen in het Oude Raadhuis Son en Breugel Foto: Bart Jansen

In de loop der jaren zijn er vele duizenden aan voorbij gelopen. Waarschijnlijk hebben de meesten hem niet opgemerkt. Toch zit hij er al lang. Heel lang. Hij is geplaatst omstreeks 1880 in opdracht van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant. Het is een peilmerksteen. De steen meet 33cm x 22cm.

In de bovenste helft zit een uitsparing van twee centimeter diepte met daar in de letters P.V. Die letters staan voor Peil Vlak. Op de bodem van die uitsparing konden landmeters hun baak, hun meetlat, zetten en vandaaruit waterpassingen doen: hoogtemetingen. De bodem van de uitsparing bevindt zich precies op de hoogte die in de steen staat gebeiteld: 16m51cm boven A.P. Dat wil zeggen 16m 51cm boven de gemiddelde vloedhoogte van het IJ in 1683/84.

Bij de andere peilmerkstenen van dit model is er bijna altijd een verband met een watermolen of plaats waar het rivierwater kon worden opgestuwd. Die relatie is voor de Sonse steen niet duidelijk. De watermolen was al 140 jaar geleden verdwenen. De relatie met de Dommel is er zeker. Bij de watermolens diende de steen om vandaaruit te controleren of de inrichting van de molen nog aan de voorschriften voldeed. Te hoog opstuwen van water zorgde voor veel overlast en schade bovenstrooms. De boeren konden hun gronden langs de oevers vanwege te veel water niet gebruiken.

Bij verbeteringen aan beken en rivieren werd zo'n steen soms ook gebruikt als referentiepunt. Behalve peilmerkstenen werden er nog allerlei andere tekens, bouten en spijkers, gebruikt om in de omgeving de hoogte te kunnen bepalen. Schuin beneden de steen zit een metalen pin in de muur geslagen. Zeer waarschijnlijk ook een verkenmerk, want dat is de verzamelterm waarmee al dit soort merken worden aangeduid.

Voor vragen en opmerkingen en aanvullingen met betrekking tot bovenstaand artikel kunt u contact opnemen met Bart Jansen: mijnbj@gmail.com.

Elbrimale tour de Kiosques & Terrasses

In veel Brabantse dorpen staan nog mooie, deels historische kiosken, die jammer genoeg weinig gebruikt worden. Er zijn ook vele bijzondere terrassen, vooral in de buitengebieden. Dit jaar toeren Leo Willemen, autodidact-pianist en Nico Weijns, gitarist/zanger door het Brabantse land. Op zaterdag 17 augustus spelen zij in de kiosk in het centrum van Son en Breugel.

Op zeven locaties musiceren zij met een programma bestaande uit evergreens, classics en luisterliedjes, bij voorkeur ook gemengd met Brabants muzikaal erfgoed. Maar ook meezingers en licht klassiek worden niet geschroomd. Leo en Nico spelen tot hun eigen genoegen, maar graag ook tot genoegen van iedereen die ernaar wil luisteren, voor jong en oud.

Op alle locaties worden de concerten gehouden van 14.00 tot 16.00 uur. Overal gratis entree, wel staat er een donatiebus voor een vrijwillige bijdrage aan de Stichting Elbrimale Fonds. Uiteraard vindt dit muzikale gebeuren plaats in overleg en in samenwerking met de betreffende gemeenten, instanties en terraseigenaren.

De Tour de Kiosques & Terrasses is een initiatief van de Stichting Elbrimale Fonds te Vught, die al jarenlang muziekevenementen organiseert zoals de Elbrimale Huisconcerten, Elbrimale Musicale Vught en Elbrimale&Kunst. Doelstelling daarbij is om musici, zowel (semi-) professionals als amateurs, een podium te bieden en dit zonder winstoogmerk.

Iedereen is van harte welkom bij dit muzikale entertainment, voor alle leeftijden en voor elk moment. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 073-6560659 of stuur een mailtje naar concerten@elbrimalefonds.nl.

Op zaterdag 17 augustus spelen Leo en Nico in de kiosk in het centrum van Son. Dit optreden stond eerder gepland op 29 juni, maar is door de hoge temperaturen verzet naar de nieuwe datum. Kijk voor de overige data op www.elbrimalefonds.nl.

Oase Black & white party voor 14 jaar en ouder

Aan het einde van deze vakantie en aan het begin van een nieuw schooljaar organiseert Oase in samenwerking met de Levgroep de eerste black & white party.

Dit feest wordt gehouden op 24 augustus in Oase (dommelstraat 10 Son, entree via het kerkplein) en is voor iedereen van 14 jaar en ouder. De muziek wordt verzorgd door producer JeFFAAA Beats & Friends en we hebben optredens van onder andere RG, Mali, Besko Balkanovic en La Gitano.

We openen onze deuren om 20:00 uur en het feest gaat door tot 1:00 uur. Tickets zijn in de voorverkoop te koop bij de chill ouf voor €2,50 (incl 1 consumptie). Aan de deur is de entree €4,00 (incl 1 consumptie).
Alle foto's van dit feest zijn na het feest terug te vinden op de instagrampagina van Oase. Voor vragen neem contact met ons op via info@jc-oase.nl.

Muzikale en gezellige afsluiting Senioren Zomer Activiteiten

De senioren genieten van de muziek van BSA Music Foto: Wil Feijen

De plannen die in 2011 al werden gemaakt om activiteiten aan senioren in de zomervakantie aan te bieden en voor het eerst in 2012 gerealiseerd werden, blijkt een groot succes. In de zomervakantie gaan kinderen van ouderen op vakantie, liggen veel clubs en verenigingen stil en hebben mensen vaak toch wat minder aanspraak. Door de Senioren Zomer Activiteiten (SZA) hoeft niemand zich te vervelen. In het programma zit altijd wel iets waar je aan mee kunt doen of wat je leuk vindt.

Redacteur: Ineke van Uden
Fotograaf: Wil Feijen

Voorzitter van de werkgroep Welzijn en Zorg, Els Voogt, is al vanaf het begin bij de SZA betrokken: "Toen we in het begin subsidie gingen vragen bij de gemeente, was het de gemeente die aangaf om dit samen met de LEVgroep op te zetten. Inmiddels slaan de SeniorenRaad samen met de LEVgroep, PVGE, IVN, KBO Son, KBO Breugel en het Chronisch zieken en Gehandicapten-platform de handen ineen en slagen er jaarlijks in om een gevarieerd programma aan te bieden."

Gevarieerd programma
Een gevarieerd programma is het zeker. Van een bordspellenochtend tot een seniorenles-fysio, van een wandeling tot een fietstocht, van gedichten schrijven tot een lezing van de Heemkundekring en van stoelyoga tot sjoelen. Soms kwamen er drie deelnemers op af. Niet zo gek als het 40 graden is en je hebt een wandeling op het programma staan. En soms zat de zaal boordevol. De lezing van Henk Hutten in de Boerderij over 'De jaren zestig' trok een volle zaal en werd erg gewaardeerd.

Deur open zetten voor 'derden'
Wethouder Jos de Bruin: "Aantallen doen er niet toe. Ook als er tien mensen op een activiteit afkomen, heb je toch tien mensen in beweging gekregen om mee te doen aan een activiteit. Je biedt in een rustige zomerperiode mensen activiteiten en als mensen daar op afkomen en genieten, dan voorzie je in een behoefte." Wethouder Jos de Bruin mijmert een beetje hardop en zou zich kunnen voorstellen dat ook de wat jongere mensen best zouden kunnen genieten van activiteiten in die stille zomerperiode. Ik doel dan op de doelgroep vanaf 25 jaar tot de seniorenleeftijd. Wellicht iets om eens over na te denken. Want je 'alleen voelen' omdat verenigingen en clubs stil liggen en vrienden en kennissen op vakantie zijn, is niet alleen iets wat ouderen aangaat. Dat komt bij iedere leeftijd voor." Volgens Jos de Bruin hoeft het ook niet allemaal heel ingewikkeld te zijn: "Als er in de zomerperiode wel activiteiten zijn, zou je de deur open kunnen zetten voor 'derden'. Voorheen deed de Stichting Bewegingscentrum in Breugel dat door de deur open te zetten en ook niet-leden in de zomerperiode te verwelkomen. Win-win-situatie. Zij hadden meer aanloop en mensen konden laagdrempelig kennis maken met de bewegingsbanken."

Win-win-situatie
Die win-win-situatie was er ook tijdens de SZA-afsluitmiddag zaterdag 10 augustus in het Vestzaktheater. Beheerder Maurice Peeters werd gevraagd of hij nog iemand kende die muziek maakte: "Ik heb BSA Music gevraagd of ze voor het Vestzak en de Senioren Zomer Activiteiten wilden optreden. Zij oefenen altijd in het Vestzak. Dit is geen tegenprestatie maar een gunst. Fijn als het zo kan. Kunnen wij weer wat terug doen als BSA Music wat heeft." En BSA Music bleek een goede keus te zijn. Lekkere meezingers en na de pauze werd er 'ingehaakt' en kwamen mensen in beweging om mee te dansen op de muziek van de Foxtrot, Wals of Tango.

ComputerGebruikersClub PvgE seizoen 2019-2020

Foto: Ingezonden

Son en Breugel - Het programma van de ComputerGebruikersClub PvgE is voor het komende seizoen 2019-2020 rond. Dit jaar gaat de club weer een groot aantal activiteiten voortzetten.

De ontwikkelingen op het gebied van internet en elektronische 'hulpjes' blijven de aandacht vragen. De onderwerpen zijn zowel voor beginnende als voor meer ervaren computergebruikers interessant. De club streeft ernaar om de stof zo toegankelijk mogelijk te maken. Mocht voor bepaalde onderwerpen een te grote belangstelling zijn voor één werkgroep, dan zal deze meerdere keren gegeven worden. Het maximaal aantal deelnemers per werkgroep wordt gesteld op vijftien personen. De deelnemers werken bij voorkeur met hun eigen laptop. Binnen het lidmaatschap van de CGC is deelname aan al deze activiteiten gratis.

1. Praktische werkgroepen:
1.1 Opfrissen Windows verkenner (Windows 10). Vind de weg in je computer.
1.2 Een adresbestand en etiketten maken
1.3 Fotoboek maken met het programma Albelli
1.4 Slideshow/diashow maken met Windows Moviemaker
1.5 Fotobewerking
1.6 iPad werkgroep
1.7 Android werkgroep
1.8 Windows 10 basiscursus

2. Gevorderden:Voor gevorderden wordt dieper ingegaan op de wondere windows-wereld

Om inzicht te krijgen in de belangstelling voor de diverse werkgroepen, wordt u verzocht zich aan te melden bij Arnold van den Broek via arnoldjanvandenbroek@gmail.com. Het bovenstaande kunt met nog meer en uitgebreide informatie terugvinden op www.sonenbreugel.pvge.nl kies dan voor de optie clubs-sonenbreugel en daarna computergebruikersclub. Er wordt op dinsdag 10 september om 14.00 uur een informatie/introductiemiddag in Braecklant (Amerikalaan 2, Son en Breugel) gehouden. Hier kunt u zich tevens inschrijven. U bent van harte welkom.

Fietstocht PVGE Megen naar Ravenstein

De PVGE-fietsclub maakt woensdag 21 augustus een fietstocht vanuit Megen naar Ravenstein. Om 10.00 uur vertrekt men met de auto vanaf het 17 Septemberplein in Son en Breugel naar Megen, ten noorden van Oss naar de parkeerplaats, waarvan uit de fietstocht wordt gereden.

Eerst is er nog tijd voor koffie, waarna om 10.30 uur vertrokken wordt naar Ravenstein. Via de pont steekt men de Maas over; daarna wordt om De Gouden Ham gefietst en via de noordoever van de Maas wordt Ravenstein bereikt. Hier wordt wederom een pont genomen om de Maas over te steken. In Ravenstein is de lunch. Er is tijd om het stadje en de vestingwerken te bezoeken. In de middag wordt via de zuidoever teruggefietst naar Megen en dan weer met de auto huiswaarts.

Verdere inlichtingen over deze fietstocht bij coördinator Herman Hendriks, 0499-473042 of e-mail: herman.j.hendriks@kpnmail.nl.

De toekomst van het ondernemen tijdens het OVSB XL Event

Een eerdere editie van het XL Event met gastspreker Toon Gerbrands Foto: Wil Feijen

Ondernemersvereniging Son en Breugel is een actieve ondernemersvereniging in Son en Breugel. Zij organiseren regelmatig evenementen en activiteiten voor haar leden. Enkele van deze evenementen zijn ook voor niet leden toegankelijk, dit zijn de zogenaamde XL Evenementen.

Op woensdag 23 oktober organiseert de OVSB weer een XL Event in Hotel-Restaurant La Sonnerie in Son en Breugel. Trendwatcher en futurist Richard van Hooijdonk zal de aanwezige alles vertellen over de trends die ons te wachten staan. Richard van Hooijdonk biedt inspirerende lezingen over de impact van nieuwe technologie op de manier waarop we leven, werken en ondernemen. Ruim 420.000 mensen bezochten zijn inspiratiesessies in binnen- en buitenland. Richard is regelmatig op televisie te zien bij BNN/VARA, AVRO/TROS, RTL Nieuws, RTL Boulevard en te horen op BNR waar hij het programma 'Mindshift' presenteerde.

Het bedrijf van de toekomst
Door de impact van technologie moeten organisaties veranderen, maar hoe doe je dat? Wat is de structuur en cultuur die we nodig hebben? Hoe 'manage' je onzekerheid? En wat zijn de succesfactoren om de toekomst te halen? Hierop zal Richard van Hooijdonk proberen antwoorden te geven met vele voorbeelden en concrete aanwijzingen. Daarmee geeft hij mogelijkheden hoe je de verandering kunt aanpakken.

Aanvang
Het XL Event begint om 20.00 uur op woensdag 23 oktober, in de Hotel-restaurant La Sonnerie aan de Nieuwstraat 45 in Son en Breugel. Deelname aan het OVSB XL-Event is gratis voor leden van de OVSB. Ondernemers die geen lid zijn en introducés betalen 25 euro. Benieuwd? Schrijf dan snel in voor dit inspirerende XL-Event op www.ovsb.nl

Rijkssubsidie voor aanpak inburgering

Foto ter illustratie Foto: ©pixabay.com

De gemeenten Nuenen, Son en Breugel, Oirschot en Best krijgen een landelijke subsidie voor het begeleiden van vergunninghouders (statushouders) in die gemeenten. De subsidie van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid is bedoeld om gemeenten voor te bereiden op de wettelijke taak binnen de nieuwe Wet inburgering. Vanaf 2021 wordt het een gemeentelijke taak om gehuisveste statushouders te gaan begeleiden in een Plan Inburgering en Participatie (PIP).

Bewezen aanpak
De gemeenten Nuenen en Son en Breugel hebben de afgelopen twee jaar samen met de WSD-groep al een aanpak ontwikkeld voor de begeleiding van vergunninghouders. In deze gemeenten zijn inmiddels meer dan 100 persoonlijke plannen voor vergunninghouders gemaakt. Het ministerie was onder de indruk van de aanpak en verstrekt nu subsidie om deze verder te ontwikkelen en nu dus ook in collega-gemeenten uit te rollen. Dat zijn de gemeenten Oirschot en Best, beide gemeenten vallen ook onder het werkgebied van de WSD-groep.

Joe Mann Theater vormt decor voor oorlogsstuk

Oorlogstuig in de openlucht

Foto: Ingezonden

Best - Theatergroep BLUV speelt, onder leiding van de in Best bekende regisseur Harold Schraven, in het Brabantse bevrijdingsjaar de muzikale theatervoorstelling Oorlogstuig. Het stuk verhaalt over Roosje Glaser, die als Joodse danslerares de Tweede Wereldoorlog overleefde. Op 23, 24, 30 en 31 augustus speelt Oorlogstuig in het Joe Mann Theater.

De geëmancipeerde Roosje Glaser boekt in de tijd van de Tweede Wereldoorlog succes als danslerares. Ze heeft verschillende dansscholen in Brabant, tot haar man Leo haar verraadt. Ze komt terecht in verschillende concentratiekampen, waar ze probeert te overleven door onder andere dansles te geven aan de officieren.

Oorlogstuig is een verhaal over liefde, klein geluk, moed en overleven in tijden van oorlog. Matthias Tuns uit Best speelt Kees van Meteren, Roosjes (ex-)vriend. Tuns: "Voor mij gaat dit stuk niet per se over oorlog. Het is vooral een verhaal over een sterke vrouw. Over 'je mannetje staan' en compromisloos in het leven blijven staan. Om toch net op datgene te focussen waar je wél gelukkig van wordt. Dit stuk laat zien dat wanneer je ten alle tijde dicht bij jezelf blijft, je veel meer aankunt dan je denkt."

Actueel onderwerp
Het blijven vertellen van oorlogsverhalen is noodzakelijk, ook anno 2019. Met die insteek begon Theatergroep BLUV aan dit toneelstuk: niet alleen maar samen spelen, zingen en dansen, maar een steentje bijdragen aan een toekomst van verdraagzaamheid en wederzijds respect. De groep maakt de keuzes die Roosje maakte inzichtelijk en stelt vervolgens de vraag aan het publiek: "Wat zou jij doen in zo'n situatie?" En: "Hoe sta jij momenteel tegenover vraagstukken als vluchtelingenproblematiek, racisme enzovoorts?"

Livemuziek Met Theatergroep BLUV vertelt regisseur Harold Schraven (Ons Eygen Landt) Roosjes verhaal in een intieme setting met een kleine spelersgroep. Schraven: "Hoewel we geen gebruik maken van tanks en ander grof geschut, wordt het een spektakel op de vierkante meter." Kenmerkend voor TG BLUV is het repertoire livemuziek, daarnaast volgde de spelersgroep danslessen.

Meer informatie is te lezen op: www.tgbluv.nl.

DOEN! KPJ Nederwetten houdt 'Touwtrekken over water'

Touwtrekken over water 2018: teams in actie Foto: Ingezonden

Dit jaarlijkse evenement vindt, dit jaar voor de veertigste keer, plaats op zondag 18 augustus op het terrein bij de Oude Toren in Nederwetten. De wedstrijden gaan rond 11.00 uur van start.

Na een aantal voorrondes met touwtrekwedstrijden over het water, moet het verliezende team aan het einde van de plaatsingswedstrijd in het water! Wie zal er dit jaar met de wisselbeker naar huis gaan? Na afloop van de wedstrijden worden de prijzen op het touwtrekterrein uitgereikt. Daarna is er nog voldoende gelegenheid om, op het terrein, met een leuk muziekje gezellig na te kletsen. Natuurlijk is ook publiek van harte welkom om dit spektakel bij te wonen. De toegang is gratis.

De organisatie is nog op zoek naar spierballen. Oftewel, touwtrekteams kunnen zich tot vrijdag 16 augustus inschrijven via info@doennederwetten.nl. Een touwtrekteam bestaat uit zes touwtrekkers en een coach. Touwtrekverenigingen zijn uitgesloten van deelname. Inschrijven kan in de volgende categorieën: dames, heren en jeugd tot 16 jaar. Omdat dit jaar voor de veertigste keer 'touwtrekken over water' georganiseerd wordt, wil de organisatie ook oud-deelnemers uitnodigen voor een 'golden oldies-competitie'. Wie doet er mee? De inschrijfkosten, te betalen op de dag zelf, bedragen 20 euro voor dames- en heren teams. Jeugdteams betalen 10 euro.

Meer informatie is te vinden op: www.doennederwetten.nl of stuur een mailtje naar info@doennederwetten.nl.

Wette's Dorpsfestijn

Foto: Ingezonden

De vijfde editie van het Wette's Dorpsfestijn gaat vrijdag 23 augustus van start. Dit vervangende evenement van de Nederwettense kermis, wordt geheel door enthousiaste vrijwilligers georganiseerd. Het festijn vindt plaats van 23 tot en met 26 augustus op het evenemententerrein aan de Koppeldreef in Nederwetten.

Vrijdagavond
PubquizOp vrijdag wordt afgetrapt met een Pubquiz. Met teams van maximaal zes personen beantwoord je vragen in verschillende thema's zoals muziek of sport. Ook zitten er een aantal doe-opdrachten tussen, waarmee je een extraatje kunt winnen. De quiz start om 20.00 uur. Schrijf je team in via 06-13712264 (bellen of appen).


Programma
Op zaterdagmiddag kunnen kinderen zich vermaken met allerlei spellen op de creatieve kindermiddag. Zaterdagavond wordt er een biercantus georganiseerd, onder leiding van Jos de Fuijk met zijn band Double Wood. Op zondag wordt er voor het eerst bij het Wette's Dorpsfestijn gebeachvolleybald. Aansluitend wordt er een ludieke Bingoavond gehouden, onder leiding van Erwin de Meester en Edward Renders. Ter afsluiting van het Dorpsfestijn wordt er op maandag gekaart (rikken/toepen). Voor meer informatie, kijk op www.wettesdorpsfestijn.nl.

De middag van het Brabantse Lied

Foto: Ingezonden

Mariahout - Door de Stichting Brabants Dialectenfestival Lieshout wordt zondag 18 augustus in het Openluchttheater van Mariahout 'De middag van het Brabantse Lied' gehouden. De aanvang is om 14.30 uur. Tickets zijn te verkrijgen via www.oltm.nl (of de verkooppunten in Laarbeek): € 9,00 - kassaverkoop € 10,00. Bij slecht weer is de voorstelling in het Buurthuis.

Er wordt opgetreden door 'Vandiekomsa'. Vandiekomsa is een eigenzinnige Brabantse Folkmuziekbende. Dit vijftal is in 2007 als trio begonnen en presenteert in een volledig akoestische bezetting een aantrekkelijke mix van liedjes, deuntjes en actuele kletspraat. Traditionele Europese volksmuziek is in veel nummers duidelijk hoorbaar. De teksten zijn kleine verhaaltjes; van persoonlijke overpeinzingen tot hilarische onzin. Vol passie gezongen met een onbetwiste Brabantse tongval. Kom ook genieten van dit ontwapenend gezelschap.

Hein Augustijn: gitaar en zang. David Cornelissen: Mandoline, banjo, fluitjes en zang. Ramon de Louw: zang en percussie. Maarten Roijackers: slagwerk. Marcel van Cuijk: Contrabas.

Thema-avond Complex Regionaal Pijn Syndroom (Posttraumatische Dystrofie)

Een hand met het Complex Regionaal Pijn Syndroom Foto: Ingezonden

Complex Regionaal Pijn Syndroom (voorheen posttraumatische dystrofie) is een tot op heden onbegrepen aandoening. Na letsel aan een ledemaat, zoals een polsbreuk of enkelblessure, of na een operatie kan deze aandoening ontstaan. De ernst ervan staat los van de ernst van het letsel. Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) is een complicatie die na een letsel of een operatie aan een ledemaat, arm of been ontstaat.

Jaarlijks krijgen 5000 mensen deze complicatie na een letsel. In enkele gevallen ontstaat CRPS spontaan. Het overgrote deel van deze 5000 mensen geneest binnen korte tijd, veelal zonder restverschijnsel. De overige patiënten krijgen te maken met een langdurige of zelfs chronische situatie.

Het regiobestuur Noord-Brabant nodigt haar leden en belangstellende van harte uit voor de thema-avond die gehouden wordt op donderdag 5 september in Feestcafé De Bongerd, gelegen aan de Astroïdenlaan 2A, in Son Breugel.

Het thema van de avond is 'Wet Verbetering Poortwachter WIA/WAO én re-integratie'. Spreker op deze avond is de heer Bert Maas van het FNV. De zaal gaat open voor bezoekers om 18.30 uur, aanvang spreker 19.00 uur. Er wordt een korte pauze (15 min.) gehouden van 19.45 – 20.00 uur. De sluiting is uiterlijk 21.30 uur. De toegang is gratis.

Aanmelden is verplicht en kan tot uiterlijk 30 augustus per e-mail: crps@outlook.com óf telefonisch via 06-16828886. Graag onder vermelding van uw naam, e-mailadres én het aantal personen en evt. rolstoel gebonden. Het bestuur van de CRPS-vereniging afdeling Noord-Brabant hoopt u op deze interessante thema-avond te mogen ontmoeten.

Nieuwste winkelconcept van Albert Heijn in Son en Breugel

'Dry misting' boven de groenteschappen Foto: Wil Feijen

Albert Heijn aan het 17 Septemberplein 9 in het centrum van Son is na een ingrijpende verbouwing weer open. De winkel heeft nu het nieuwste winkelconcept van Albert Heijn. Klanten vinden er een veel ruimer assortiment aan verse producten als groente, fruit, kant-en-klaarmaaltijden, brood, banket, vleeswaren, kazen en borrelhapjes. Het afrekenen gaat sneller met zelfscankassa's. Grote beeldschermen door de hele winkel bieden inspiratie met informatie over lekkere seizoensproducten en verrassende recepten. De supermarkt biedt een stomerijservice en er is een grote Bonusstraat.

"Bij binnenkomst word je meteen verrast met een wereld van verse groenten en fruit", vertelt supermarktmanager Isabelle van Geel. Er is nu 'dry misting', een fijne verneveling van water waardoor groente en fruit langer vers blijven. Gemakkelijk kiezen voor vers, gezond en lekker eten kan met een brede selectie verspakketten en kant-en-klaarmaaltijden. "Ook hebben we schepvis. Deze verschillende bevroren visproducten zoals garnalen, mosselen, inktvisringen en rivierkreeft kun je zelf naar behoefte scheppen."

Borrelplanken
Iets verderop vinden klanten heerlijk geurend vers brood zo uit de oven en lekkere taarten en taartjes, koek en bonbons. Voor ontbijt, lunch en borrel is er een extra groot aanbod aan vleeswaren, kaas, worsten, grillproducten, tapas, olijven, salades en andere borrelhapjes. Medewerkers staan klaar om te adviseren over de nieuwste smaken en om verrassende borrelplanken te laten proeven.

Zelfscankassa
Albert Heijn Son en Breugel bevat een aantal technische snufjes. Alles is met respect voor het milieu verbouwd. De supermarkt heeft LED-verlichting en een installatie waarmee warmte terug wordt gewonnen. Gas wordt niet meer gebruikt en dat levert een forse energiebesparing op. Isabelle van Geel: "Ook bieden we meer betaalgemak. Je kunt nu boodschappen doen met zelfscan. Met de handscanner of je mobiele telefoon scan je tijdens het winkelen de producten of je scant zelf de boodschappen bij de zelfscankassa. Afrekenen bij de gewone kassa blijft natuurlijk mogelijk."

Feestje 24 augustus
De supermarktmanager en haar team vieren de heropening graag samen met klanten. Tot en met zondag 11 augustus is het extra gezellig in de winkel. "Maar omdat de heropening midden in de grote vakantie plaatsvindt, vieren we zaterdag 24 augustus gewoon nog een keer een feestje. Dan is iedereen weer terug van vakantie. De hele dag zijn er winacties en proeverijen. Ook komt de hamster langs, staat er voor de deur een springkussen en kunnen kinderen zich laten schminken," aldus Isabelle van Geel.

Albert Heijn aan het 17 Septemberplein 9 in Son is maandag tot en met zaterdag open van 08.00 tot 21.00 uur, zondag van 10.00 tot 20.00 uur.


Branden afvalverwerkingsbedrijf Baetsen Recycling blijven gemoederen bezighouden

Ingang Afvalverwerkingsbedrijf Baetsen Recycling (archieffoto) Foto: 112nieuwsonline

Bij afvalverwerkingsbedrijf Baetsen Recycling zijn de afgelopen acht jaar al acht grote branden geweest, de laatste brand was op 9 juni. Deze branden hebben een grote invloed op de omgeving, onder andere door rook- en stankoverlast.

Redacteur: Arjen Strik

Baetsen Recycling is gevestigd op industrieterrein Ekkersrijt, nabij woongebieden in Eindhoven (Achtse Barrier) en Son en Breugel (Het Zand), de High Tech Campus, Aquabest en Dippidoe. Plekken waar veel mensen wonen, werken en recreëren. Dat roept diverse vragen op: Hoe kunnen deze branden steeds ontstaan?, zijn er preventieve maatregelen te treffen?, wat is het gezondheidrisico? en zit Baetsen wel op de juiste locatie?

Ontstaan van brand
"Branden bij afvalverwerkingsbedrijven ontstaan eigenlijk altijd in de bak waar het afval na aankomst verzameld wordt. Alles ligt daar nog door elkaar. Er kan iets tussen zitten, bijvoorbeeld een accu of een lithium-ion batterij, die spontaan kan ontbranden. Of de zon zorgt ervoor dat er broei ontstaat. Achteraf is vaak niet meer te achterhalen waar het begonnen is. Als de brand ontstaat wanneer er geen medewerkers aanwezig zijn bij het bedrijf, kan het zijn dat de brand pas laat opgemerkt wordt en de brandweer bij aankomst niet veel meer kan doen", laat Rachel Soes-Nuijten, medewerkster communicatie van de veiligheidsregio in een reactie weten.

Preventieve maatregelen
De hoge temperaturen hebben tevens een ongunstig effect op de opslag van afval. Men laat het vaak te lang liggen, wachtend op een gunstige verwerkingsprijs, waardoor de kans op 'broei' groter wordt. De Vereniging Afvalbedrijven heeft onlangs een advies uitgebracht om het afval in gesloten stalen containers op te slaan en temperatuurmeters in afvalbergen te installeren om broei op tijd te ontdekken. De vraag blijft onbeantwoord of afvalverwerkingsbedrijf Baetsen Recycling deze aanbevelingen heeft opgevolgd.

Investering
Afvalverwerkingsbedrijf Baetsen Recycling heeft in de weken na de brand niet stilgezeten. "Er hebben verschillende evaluaties plaats gevonden. Er is veel nagedacht over een effectief blusmiddel bij een beginnende brand. Er is gekozen voor een blusvoertuig, een zogenaamde Crashtender. Dit blusvoertuig heeft de mogelijkheid om in zeer korte tijd enorm veel water over de brand te spuiten van een veilige afstand. Door deze investering hopen we een effectief middel te hebben om een beginnende brand te bestrijden", is te lezen op hun facebookpagina.

Locatie
Begin dit jaar publiceerde de provincie Noord-Brabant het 'Actieplan Afvalbranden'. In dit plan staat dat de provincie flitscontroles wil gaan uitvoeren in de warme zomer als er meer kans is op broeibranden. Tevens is er gekeken of de locatie zo dicht bij andere industrie en woonwijken nog wel geschikt is in verband met de gezondheidrisico's in dit dichtbevolkte gebied. De locatie van afvalbedrijf Baetsen staat niet ter disccussie, zij houden zich aan de gestelde regels, laat de provincie Noord-Brabant in een reactie weten.

Vragen CDA-fractie
In een tiental vragen die de CDA-fractie in de Provinciale Staten heeft gesteld wil zij duidelijkheid over het hoe en waarom van deze branden en vraagt zich af of de destijds afgegeven vergunning nog wel passend is. Tevens vraagt zij zich af of de aangekondigde flitscontroles daadwerkelijk worden uitgevoerd en zij wil weten welke preventieve maatregelen er door Baetsen genomen zijn om herhaling te voorkomen. De vragen van de CDA fractie zijn te lezen op de site van de Provincie: http://www.brabant.nl.

Gitaarmuziek door Pieter van den Boom

Pieter met zijn gitaar tijdens een eerder kioskoptreden Foto: Ingezonden

In de reeks kioskoptredens, die deze zomer weer worden georganiseerd door de BACK-commissie, valt er op vrijdagavond 16 augustus een bijzonder muzikaal evenement te zien en te beluisteren. Plaatsgenoot Pieter van den Boom geeft een soloconcert op gitaar.

Pieter van den Boom is een muzikant uit Son en Breugel, bekend als lid van Two of the Vitals en het duo Pastinakel. Hij trad in die hoedanigheid al enkele keren eerder op in de kiosk.

Dit gevarieerde optreden begint met klassieke gitaarmuziek vanaf Pretorius (17e eeuw) tot aan Albeniz (19e eeuw), maar er komt ook muziek voorbij van bijvoorbeeld Harrie Sacksioni en Steve Howe. In het tweede deel van het optreden worden instrumentale gitaarstukken gespeeld van onder andere The Shadows, Santana, Ventures tot Dire Straits.

Het optreden begint op 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur en is uiteraard gratis toegankelijk. Het soloconcert gaat alleen door bij goede weersomstandigheden.

Elektriciteitsaansluiting Oranjeveld

Foto: Adrie Neervoort

'Wat we doen is groen' is het motto van de gemeente Son en Breugel. Bij een dergelijk motto passen natuurlijk geen dieselgeneratoren die stroom op moeten wekken bij festiviteiten in Son en Breugel. Al eerder is er daarom een stroomvoorziening gerealiseerd op het kerkplein.

Op het Oranjeveld, op de hoek Wilhelminalaan/Oranjestraat, wordt nu ook een elektriciteitsaansluiting gerealiseerd. De aanleg van een elektriciteitsaansluiting zorgt voor minder geluidsoverlast, is duurzamer en bespaart kosten voor de organisaties van evenementen op het Oranjeveld.

Nicole Appels deelneemster bij WK Onderwaterhockey

Nicole Appels Foto: Njord

De Son en Breugelse Nicole Appels speelt onderwaterhockey bij de vereniging Njord, haar thuisvereniging in Veldhoven en speelt mee met de U24 Dames van Nederland. Nicole gaat met haar team deelnemen aan het WK onderwaterhockey in Sheffield. Het WK wordt gehouden van 13 tot 24 augustus.

Wat is onderwaterhockey?
Onderwaterhockey is een onderwatersport en dit doe je met een uitrusting die bestaat uit een snorkel, duikbril, vinnen, stick (ongeveer 30 cm lang), handschoen en 1 puck. De puck weegt 3 kg, zodat deze op de bodem blijft liggen. De sport wordt op een diepte van twee tot ongeveer drie meter gespeeld. De puck wordt voortbewogen door een stick. Een team bestaat uit zes spelers die in het water liggen en vier wisselspelers in het wisselvak. Er zijn drie waterscheidsrechters en één hoofdscheidsrechter op de kant. De hoofdscheidsrechter wordt ondersteund met een scheids die de wisselvakken in de gaten houdt voor het goed door wisselen van de spelers. Verder is er een notaris aanwezig die de tijdsduur van het spel in de gaten houdt, alsmede de doelpunten en strafminuten van een team/speler noteert.

Wil je Nicole volgen tijdens de WK, hou dan de Facebookpagina Nederlands Dames U24 Team in de gaten of via Instagram @uwh_nl.

Zevende Mooi Rooi Schaal in Nijnsel

Nijnsel - Aanstaand weekend staat in het teken van de strijd om de Mooi Rooi Schaal. Een toernooi dat dient als opwarmertje voor de bekercompetitie en later de reguliere competitie.

Nieuwe gezichten vertonen zich, nieuwe inzichten, nieuwe talenten, nieuwe tactieken. En natuurlijk speelt er een gezonde rivaliteit tussen de Rooise voetbalverenigingen ('Bron'), rang en stand tellen dan even niet. Het toernooi wordt op zaterdag 'opgeluisterd' door de dames die een aantal wedstrijden spelen voordat de heren senioren aan de slag gaan.

Aanvankelijk had de organisatie wedstrijden tussen dameselftallen op het oog, maar omdat een aantal dames nog (na)genieten van hun zomervakantie wordt het 'zeven tegen zeven', ook niets mis mee. Kom je ook wat vaker aan de bal.

Op zondag trappen dan rond het middaguur de veteranen af, die hebben hun vakantie blijkbaar afgebroken of zijn wel op tijd gegaan, want deze vier teams komen in hun sterkste bezetting. Daarna komen de mannen dan weer in de arena om uit te maken hoe de eerste vier plaatsen worden verdeeld. Het team van Rhode/Van Stiphout Bouw is de titelverdediger.

Voor het eerst tijdens de strijd om de Mooi Rooi Schaal komen de lokale korfbalverenigingen tegen elkaar in de ring: KV Rooi, KV Odisco en KV Nijnsel. Zij trappen (gooien) af op zondagmorgen om 10.30 uur op het fraaie complex van KV Nijnsel. Dus op zaterdag damesvoetbal en op zondag dameskorfbal, geëmancipeerder kun je het niet krijgen.

VV Nijnsel/TVE Reclame is deze aflevering gastheer en sportpark Den Eimert ligt er dan ook blakend bij om spelers en supporters optimaal te vergasten. Ook aan de aanvoer van drank en spijs is veel aandacht besteed, zodat de lunchtrommel rustig thuis kan blijven. Op beide avonden is er ook muziek ingehuurd. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er opnieuw een sportief en sprankelend toernooi van te maken. Er is alle gelegenheid om na te kaarten en vooruit te kijken, want in Nijnsel zal het niet anders zijn dan elders: de beste stuurlui staan ook hier aan wal.

Op de websites van de deelnemende verenigingen staat het volledige programma afgedrukt zodat iedereen op tijd kan zijn om zijn of haar favorieten aan te moedigen.

Roel Janssen derde op NK open water zwemmen

Podium van de 3000m schoolslag met Roel op de derde plaats Foto: Ingezonden

Het weekend van 10 en 11 augustus stond in het teken van de Heerjansdam Challenge. Namens Argo hebben Roel Janssen en Lars Diesch hieraan deelgenomen.

Op de stormachtige zaterdag hebben Roel en Lars de vele golven getrotseerd en de 1000 meter schoolslag gezwommen. Lars pakte de tweede plaats in 17 minuten en 47 seconden en Roel werd derde, hij deed er twee seconden langer over. Nickhom Westphal werd eerste.

Zondag werd de afstand verdrievoudigd, deze 3000 meter schoolslag was ook een Nederlands Kampioenschap programma. De wind en golven van zaterdag waren grotendeels verdwenen en het 1000 meter parcours moest 3 x gezwommen worden. Roel wist een derde plaats te pakken in een tijd van 54 minuten en moest Max Embregts van de Warande uit Oosterhout en Guus Hoogduin van ZVL-1886 voor zich dulden. De winnaar van de 1000 meter op zaterdag werd nu net achter Roel vierde en Lars Diesch behaalde een keurige 5e plaats.

's Middags stond voor Roel nog de 1000 meter vrije slag op het programma. Roel had nog wat energie over, want hij wist hier naar een eerste plaats en een mooie gouden medaille te zwemmen.

Zondag 18 augustus wordt er deelgenomen aan de De Bosbaan Open Water Zwemklassieker te Amstelveen.

Carlos Hulsen bij internationale motorcross

Carlos Hulsen in aktie Foto: Erwin Steijaert

Carlos Hulsen uit Son en Breugel en lid van MC Son neemt op donderdag 15 augustus deel in de klasse 250cc Junioren en Senioren tijdens de internationale motorcross op het circuit 'De Keiheuvel' in Mol-Balen (België).

De 17-jarige talentvolle motorcrosser gaat zijn carrière voortzetten in het sterk bezette deelnemersveld. Na diverse wedstrijden in Nederland en België gewonnen te hebben, gaat hij de lat hoger leggen in een sterk deelnemersveld van internationalen Junioren en Senioren. De start van de eerste manche is om 10.40 uur en de tweede manche is om 14.30 uur.

Er reizen veel supporters mee naar België en hopen daar een mooie wedstrijd te zien op de zware omloop. De oude motorcross tijden komen weer tot leven.

25 / 28

14 augustus "Gewoon Doen" voor 55 plussers
19 augustus koffieochtend Seniorenraad
19 augustus 11.00 uur: Beweeggroep Veerkracht voor de sportieve 60 plusser
20 augustus 10.00 -16.00 uur: Culturele en Educatieve activiteiten voor jonge mensen met dementie

Zondag 1 september UitMarkt seizoen 2019-2020

Kijk op onze website voor het programma van het volgende seizoen www.vestzaktheaterson.nl

Haantje Hendrick

Foto: Ingezonden

Maak kennis met Hendrick, een mooie man met dito stemgeluid. Hendrick verblijft al ruim een half jaar in ons opvangcentrum en is op zoek een nieuwe baas, een fijn terrein om te wonen en te scharrelen en het gezelschap van een aantal kippenvriendinnen. Hendrick is vriendelijk en goed benaderbaar. Mag hij bij jou komen wonen?

Neem contact met ons op voor meer informatie via 088-8113520 of via bemiddeling@doc-eindhoven.nl.

We zijn er bijna

Foto: Huub Coenen

Op hoeveel schoolreisjes zongen en zingen de kinderen bij de bijna thuiskomst 'We zijn er bijna'!? We zijn er bijna' is ook de naam van het televisie programma van MAX met samen reizende ouderen. Het plezier van de ouderen brengt zo veel plezier bij de kijkers dat het wekelijks een kijkcijferkanon is. Natuurlijk eindigt die reis in etappes eens met een laatste tocht en dan zijn de reislustigen er bijna. Bijna, want dan begint de individuele thuisreis en geldt: 'We zijn er bijna, maar nog niet helemaal'.

Foto: Huub Coenen
Foto: Huub Coenen
27 / 28