DeMooiSonenBreugelkrant

15 januari 2020

DeMooiSonenBreugelkrant 15 januari 2020


Foto: Wil Feijen

De Vrijwilligerspenning van de gemeente Son en Breugel werd maandag 13 januari uitgereikt aan Henk Hutten. De 77-jarige Henk is op vele terreinen actief als vrijwilliger en daarom werd hij door burgemeester Hans Gaillard extra in het zonnetje gezet. Henk ontving de onderscheiding tijdens een bijeenkomst voor de vrijwilligers van de Heemkundekring.

De vrijwilligerspenning wordt ieder jaar toegekend als blijk van waardering aan zowel inwoners als niet-inwoners, die zich op enig terrein van het maatschappelijk leven belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de Son en Breugelse gemeenschap.

Actief betrokken
Henk was vanaf 1975 tot circa 1983 medeorganisator van de Pieter Breugelspelen in Breugel en in 1974 medeoprichter van de Heemkundekring waar hij voorzitter was van 1974 tot 1982. In deze tijd heeft hij vele artikelen geschreven en voordrachten gegeven over de geschiedenis van Son en Breugel. Henk is ook medeauteur van het boek 'Son en Breugel 1960-1970'. Van 1975 tot 1988 was hij redactielid van het tijdschrift 'Heemschild' later genaamd 'Heem Son en Breugel'. Sinds 2003 is hij weer lid van de redactie. Henk is tevens medeorganisator van diverse tentoonstellingen over onder andere Sonnius (2014) en de Bevrijding (2019).

Lees verder op pagina 7.

Jaargang 5 • Week 3 • 15 januari 2020

Nationale voorleesdagen

Foto: Ingezonden

Ieder jaar wordt in januari de Nationale voorleesdagen gevierd. Dit jaar wordt de voorleesdagen gehouden van 22 januari tot en met 1 februari met als doel het stimuleren van voorlezen aan jonge kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Ieder jaar wordt naast het Prentenboek van het Jaar ook de Prentenboeken TopTien verkozen.

Moppereend
Dit jaar is 'Moppereend' het Prentenboek van het jaar. Eend is mopperig, want niemand wil met haar spelen. En dan wordt ze ook nog achtervolgd door een grijs wolkje dat boven haar hoofd steeds donkerder en groter wordt. Bibliotheek Dommeldal organiseert in de zes vestigingen voor ouders en groot- of gastouders, met hun peuters/kleuters, van alles met muziek en voorlezen. En natuurlijk is er extra aandacht voor de honderden prentenboeken die voor peuters en kleuters gratis te leen zijn.

Voorleesontbijt
Er is niets lekkerder dan een boek, mét een beschuitje of een krentenbolletje! Op woensdag 22 januari ben je dan ook welkom met je peuter of kleuter, bij het voorleesontbijt in de Bibliotheek, van 09.15 uur tot 10.00 uur óf van 10.15 uur tot 11.00 uur. De toegang is gratis. Reserveren is niet nodig.

Muziek op schoot
Op maandag 3 februari is er van 11.00 - 12.00 uur ook een muzikale workshop, met deze keer het thema: dieren en emoties, dus Moppereend komt vast ook voorbij. Voor kinderen van 0 - 4 jaar. De toegang is gratis, maar (vanwege het beperkt aantal plaatsen) alléén na aanmelding via www.bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten.

De Nationale voorleesdagen: een boekenfeest voor de kleintjes!

3 / 32

Toon Vos, een positief en strijdbaar persoon, is niet meer

Toon Vos Foto: Ingezonden

Zaterdagmorgen 11 januari is Toon (Toontje) Vos overleden. Toon is slechts 52 jaar geworden. Hij heeft zijn leven een aantal keren moeten aanpassen aan zijn gezondheid, want wat dat betreft had Toon geen geluk. Noodgedwongen gaf hij tot het laatst weer een positieve wending aan zijn leven.

Toon was van beroep vrachtwagenchauffeur. Veertien jaar lang reed hij voor een baas. In 1996 kocht hij zijn eigen vrachtwagen en reed als zelfstandige vrachtwagenchauffeur voornamelijk buitenlandse ritten. In 2001 kreeg Toon te maken met de eerste signalen dat het niet goed ging met zijn gezondheid. Hij voelde zich niet goed en ook na bezoeken aan verschillende doktoren wisten ze de oorzaak niet te achterhalen. En zo kwakkelde hij door, totdat hij op een gegeven moment zelfs moeite kreeg om verkeersborden te lezen.

Een onderzoek volgde en na een bloedonderzoek en de resultaten daarvan, werd Toon met spoed opgenomen op de intensive-careafdeling van het ziekenhuis. Toon had, zo bleek, twee 'schrompelnieren'; hierdoor was hij zichzelf aan het vergiftigen, een levensbedreigende situatie.

Toon werd geopereerd en kreeg een dialyse. Negen maanden lang werd om de vier uur zijn buikvlies gespoeld. Desondanks kreeg hij toch een aantal keren een buikvliesontsteking. Een moeilijke periode voor Toon, want door deze situatie was er thuis veel medische zorg nodig. Hij woonde op dat moment tijdelijk in een caravan, omdat er een nieuwe woning voor hem werd gebouwd aan het Pieter Brueghelplein, waar eens zijn ouderlijke woning stond. Geen ideale omstandigheden voor goede zorg. Hierna volgde een periode met hemodialyse. Toon vertelde daar eens over 'dat het heel vermoeiend was, alsof je een marathon gelopen had'. Hij stond toen al vier jaar op een wachtlijst voor een donornier; in 2005 kreeg hij uiteindelijk een nieuwe nier.

Zijn vak als vrachtwagenchauffeur kon hij niet meer uitoefenen, maar vrienden brachten hem op het idee om Solexen te gaan verhuren. Toon vond het een goed idee dat wel bij hem paste. En hij startte met twintig Solexen, een website en de reclame 'Toontjes Solexen'. Hij was de tweede in Nederland die op deze manier Solexen verhuurde. Binnen een jaar had hij er 35 in de verhuur.

Niet lang na de start van de onderneming belandde Toon weer in het ziekenhuis. Zes weken lang lag hij daar met een alvleesklierontsteking. Eenmaal uit het ziekenhuis volgde nog een periode met sondevoeding. Toon kreeg weer energie en tijd voor zijn Solexen. Uiteindelijk had hij er 160 in de verhuur. Hij bracht ze weg en haalde ze weer op door heel de regio.

Maar ook nu weer had zijn lichaam weer een verrassing voor hem. Na een periode van erg moe zijn en enkele onderzoeken had de nefroloog (nierinternist) een slecht bericht voor hem. Hij bleek chronische leukemie te hebben. Hierdoor moest hij dagelijks chemopillen innemen en minder gaan werken. Toon probeerde nog zijn Solexverhuurbedrijf en intussen ook enkele Fiats 500 draaiende te houden. Op enig moment was dit in combinatie met zijn gezondheid niet meer uitvoerbaar en Toon verkocht noodgedwongen zijn succesvolle onderneming.

September 2019 kreeg Toon te horen dat zijn donornier niet meer werkte. Er volgde een periode van buikspoelingen en hemodialyse. Helaas heeft dat niet kunnen voorkomen dat zijn gezondheid steeds verder achteruit ging. Zaterdag 11 januari was zij lichaam echt helemaal op. Toon wilde nog wel maar zijn lichaam niet meer.

Toon was een bekend figuur in ons dorp, niet alleen door wat hij deed, maar misschien nog meer om wat hij niet deed. Toon klaagde namelijk nooit over zijn tegenslag met zijn gezondheid. Hij sprak er open over, maar alleen als je ernaar vroeg.

Toon heeft een aantal keren zijn leven aangepast aan zijn ziektes. Nu moeten wij ons leven aanpassen aan een leven zonder hem.

Geen alternatief voor straatjuwelen

Een straatjuweel in de Veerstraat Foto: Wil Feijen

Voor velen zijn de straatjuwelen een bron van ergernis en men ziet ze liever vandaag dan morgen verdwijnen. Dit is kort samengevat het betoog van Remco Heeren (Dorpsvisie), dat hij hield als ondersteuning van zijn motie om de straatjuweeltjes weg te laten halen in Son en Breugel.

Redacteur: Adrie Neervoort

De straatjuwelen zijn begin 2019 geplaatst op zowel de Boslaan, de Veerstraat als het Eind in Son en Breugel. Ze werden hier geplaatst omdat met name de doorgaande weg door in Breugel als een van de gevaarlijkste routes in de bebouwde kom van Noord-Brabant werd bestempeld. Er werd veel te hard gereden en de weg werd als sluiproute gebruikt. De straatjuweeltjes zijn mede ontwikkeld door Veilig Verkeer Nederland (VVN) en moeten leiden tot een veiliger en duurzaam rijgedrag. Ook zou het doorgaande verkeer erdoor ontmoedigd moeten worden en zou er door het plaatsen van de straatjuweeltjes gehandhaafd kunnen worden op de toegestane maximumsnelheid van 30 km per uur.

Geen goed plan
"Dat laatste is zeker niet het geval", aldus Remco Heeren. Hij werd daarin gesteund door alle andere commissieleden en dus ook door de andere partijen in de vergadering van de commissie Grondzaken van maandag 13 januari. Echter, dezelfde commissieleden vonden het weghalen van de straatjuwelen geen goed plan. Wethouder Boersma, verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid in Son en Breugel, ziet nog steeds de voordelen van de straatjuwelen. Zo zijn veel bewoners van de straten waar ze staan wel blij met de obstakels. Nadat de straat opnieuw geasfalteerd was, vroegen de bewoners van de Boslaan om terugplaatsing van de straatjuwelen.

Handhaven snelheid
De wethouder is tevens van mening dat het handhaven van de snelheid een volgende stap is. Maar dat is niet zo eenvoudig, omdat handhaven op snelheid alleen door de politie gedaan mag worden. Snelheidscontrole op 30 km-wegen is geen standaardtaak van de politie en deze moet dan ook apart worden aangevraagd en ingepland worden. Binnenkort zullen de eerste controles op de Oost-Westroute in Son en Breugel plaatsvinden.

Geen alternatief
Omdat er geen alternatief is voor de straatjuwelen vroegen de commissieleden aan de wethouder om de positie hiervan nog eens kritisch te bekijken. Want het plaatsen van dezelfde obstakels op een andere plaats op dezelfde route zou de veiligheid misschien wel vergroten en de nadelen voor een gedeelte wegnemen.

Geen regenboogzebrapad in Son en Breugel

Foto: Adrie Neervoort

In veel gemeenten wappert op vrijdag 11 oktober, nationale Coming-Outdag, de regenboogvlag bij gemeentelijke gebouwen. In Son en Breugel ontbreekt de vlag op de bewuste dag alweer enige jaren op het gemeentehuis.

Redacteur: Adrie Neervoort

In 2016 riep oud-wethouder Tom van den Nieuwenhuizen in een open brief de gemeente nog op om de regenboogvlag te hijsen op de nationale Coming-Outdag. 'Door de regenboogvlag uit te hangen onderstreept de gemeente haar steun voor de sociale acceptatie van de LHBTI-gemeenschap (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met intersekse-conditie) in Nederland', stond toen in zijn brief te lezen. En zo werd de regenboogvlag in 2016 nog gehesen bij het gemeentehuis van Son en Breugel. Na het vertrek van Van den Nieuwenhuizen verdween ook de vlag uit Son en Breugel.

Inclusieve samenleving
Tijdens de commissievergadering van maandag 13 januari kwam Monique van Zwieten (D66) met een motie om een regenboogzebrapad aan te leggen in Son en Breugel. "Een regenboogzebrapad gaat voor ons over onze inclusieve samenleving, waarbij wij rekening met elkaar houden, ongeacht afkomst, huidskleur, geaardheid en status", aldus Monique.

Weer vlaggen
De gedachte achter het idee kreeg veel bijval van de andere commissieleden, maar zij wezen allen het aanleggen van een regenboogzebrapad af, op zowel juridische als praktische gronden. Het alternatief van Joris van Dam (PvdA/GroenLinks) om voortaan op Coming-Outdag ten minste op het gemeentehuis weer de regenboogvlag te hangen, maar liever nog op meerdere gebouwen of aan elk huis in Son en Breugel, kreeg wel de sympathie van de leden.

Er bij stil staan
Zo lijkt er definitief geen regenboogzebrapad in Son en Breugel te komen, maar komt de regenboogvlag weer terug, en staat Son en Breugel zeker op Coming-Outdag weer even stil bij de inclusieve samenleving, waarin rekening met elkaar gehouden wordt ongeacht afkomst, huidskleur, geaardheid en status.

Patiëntenstop dreigt door lakse houding gemeente

Huisarts De Groot bij MC De Linden Foto: Wil Feijen

Medisch Centrum De Linden barst uit zijn voegen. Door de groeiende vergrijzing en de overheveling van steeds meer zorgtaken naar de eerstelijnszorg, onder andere huisartsen, is uitbreiding van praktijkruimte dringend noodzakelijk. Daar zit echter ook het grote pijnpunt. Geschikte nieuwe praktijkruimte is zonder medewerking van de gemeente niet te vinden.

Redacteur: Arjen Strik
Fotograaf: Wil Feijen

Werkruimtes, daar zit het probleem
"Zie het als een noodkreet", zegt huisarts Christian de Groot. Hij vormt samen met collega mw. dr. C. van de Velde één van de zes huisartsenpraktijken die Medisch Centrum De Linden rijk is. "Er zijn vijf praktijken in Son en Breugel, waarvan vier binnen MC De Linden en de praktijk van collega Suzanne Teunisse op de Rijnlaan. Sinds ik hier in 2000 gestart ben als huisarts, is het Medisch Centrum gigantisch gegroeid door met name externe omstandigheden. Er komen steeds meer taken bij de huisarts te liggen", vertelt Christian. "Het kabinet heeft de afgelopen jaren veel taken van specialisten aan de huisarts gedelegeerd. Wij werken voor een lager tarief, zodat overgehevelde ingrepen minder drukken op de zorgkosten. Ook voor patiënten lijkt deze constructie voordelen te hebben: zij hoeven niet meer naar het ziekenhuis en kennen hun behandelaar."

Delegatie van zorg
Christian: "Hierdoor hebben wij het echter drukker dan ooit." Hij verwijst ook naar de vergrijzing, waardoor ouderen langer thuis blijven wonen en meer huisartsenzorg consumeren, het delegeren van GGZ-taken en de jeugdzorg. "Inmiddels hebben we zes praktijkondersteuners somatiek en drie ondersteuners die gespecialiseerd zijn in de GGZ-problematiek. Recentelijk beschikken we over een verpleegkundig specialist voor kleine klachten en kwetsbare ouderen, die ons veel werk uit handen neemt. Maar we hebben, om ons werk goed te kunnen doen, allemaal onze praktijkruimtes nodig. Werkruimte, daar zit het probleem", zegt Christian.

Een huisarts hoort in het centrum
Hij vervolgt zijn verhaal. "We hebben de kamers al flexibel ingericht. Maar de rek is er echt uit. We zijn al jaren in gesprek over dit probleem met de gemeente. We worden beleefd aangehoord. Inmiddels zijn we vijf wethouders verder en hebben vele vage verhalen gehoord over hoe belangrijk we zijn voor een goed functionerend dorp. We kregen een plek in de nieuwe Sonniuswijk toegewezen als optie. Dat was echt een klap in ons gezicht. We willen midden in het centrum zitten, met name voor de bereikbaarheid van onze patiënten, die veelal slecht ter been zijn."

Onbegrijpelijke desinteresse
"We hebben inspreekmomenten gehouden. Als laatste redmiddel hebben we een aangetekende brief gestuurd aan de wethouder en de gemeenteraad. Medio december was er namelijk een vergadering van de commissie over het toekennen van nieuwe inbrenglocaties. Tot onze verbijstering bleek dat onze brief niet bij de stukken van de commissie zat. In de vergadering werd besloten om alle inbrenglocaties een woonbestemming te geven. Daarmee zijn we weer jaren uit het zicht. Het gebouw van de CMD leek ons een geschikte optie, maar helaas. Door de gang van zaken is ook bij ons nu de rek eruit. Vandaar dat we, om onze kwaliteit te kunnen blijven leveren, een patiëntenstop overwegen", aldus een zichtbaar gefrustreerde huisarts over dit onderwerp.

7 / 32

Slopen voor een beter resultaat

Foto: Wil Feijen

Het gemeentehuis van Son en Breugel werd in 1963 geopend en is nu een gemeentelijk monument. Na meer dan 56 jaar wordt het gemeentehuis gerenoveerd en aangepast aan de eisen en wensen van deze tijd. De renovatie wordt uitgevoerd door aannemer Stam en De Koning.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen


De werkzaamheden zijn al goed zichtbaar. Op woensdag 8 januari werd de originele raampartij uit de voorgevel verwijderd. Deze wordt vervangen door een nieuwe, met dezelfde, zo typerende raamindeling.

En zo komen er veel nieuwe elementen in de oude stijl terug, zelfs waardevolle elementen zonder aanpassingen, zoals het baksteenreliëf van de Sonse kunstenaar Theo van Amstel en de trap in de grote hal inclusief het hekwerk. Maar ook het oude natuursteen tegen de wanden en vloeren van het gemeentehuis zal blijven. Ook heeft de architect ervoor gekozen om de hanglampen van de grote hal straks weer een plek te geven in het gerenoveerde gebouw.

Na de renovatie zal vooral de transparantie van het gebouw opvallen door ondermeer gebruik te maken van glas in plaats van steen en een grote open balie. Ondanks het gebruik van glas ontstaat er volgens projectleider Chris Spooren door aankleding en meubilair samen met de karakteristieke elementen een sfeervol geheel.

De verwachting is dat het gerenoveerde gemeentehuis begin 2021 wordt geopend. De kosten zullen dan naar verwachting bijna vier miljoen euro zijn geweest.

Henk Hutten krijgt de Vrijwilligerspenning opgespeld door burgemeester Gaillard Foto: Wil Feijen

Vervolg voorpagina

CDA
Henk werd in 2001 benoemd tot CDA-bestuurslid van de afdeling Son en Breugel. Van 2002 tot 2007 was hij voorzitter van deze afdeling.

Parochie Sint Petrus' Banden
Van 2003 tot 2012 was Henk voorzitter van het parochiebestuur en lid van de beleidsgroep. Van 2010 tot 2012 fungeerde hij tevens als penningmeester. Vanaf 2003 tot nu is hij lid van het Gregoriaanse Koor en tevens waarnemend dirigent. Van 2010 tot 2012 nam hij ook deel aan het kerkvervoer (ophalen en thuisbrengen van ouderen voor de eucharistieviering). Ook bezorgde hij een aantal jaren de brieven van de actie Kerkbalans. Daarnaast bracht Henk het kerkelijk kunstbezit van de parochie in kaart en maakte hij de archieven van de parochie overzichtelijk, zodat zij toegankelijk werden voor iedereen. Hij is steunpunt en vraagbaak over kwesties en vragen over de historie van de kerk.

Remember September 2019
Bij de activiteiten rond de 75e viering en herdenking van de bevrijding, heeft Henk een belangrijke rol gespeeld. Hij heeft alle teksten geschreven voor het lespakket voor de basisscholen en de bijpassende foto's verzameld. Hij bezocht ook alle scholen om hen te motiveren het lespakket te gaan gebruiken. Voor de Heemkundekring schreef hij een extra uitgave van 'Heem', geheel in het teken van de bevrijding van Son en Breugel. Daarnaast heeft hij samen met het Vestzaktheater de expositie 75 jaar bevrijding voorbereid en vormgegeven. Verder heeft hij input geleverd aan de programmacommissie van de Harmonie voor het Bevrijdingsconcert en controleerde het script op historische feiten. Ten slotte schreef hij een achtergrondverhaal over de oorlog voor de speciale bevrijdingskrant van DeMooiSonenBreugelKrant.

Uitstel heropening Café Het Raadhuis

Joep Verhagen (l) en Toon Welten (r) (archieffoto) Foto: Wil Feijen

De plannen leken zo mooi voor Joep Verhagen en Toon Welten, de nieuwe uitbaters van Café Het Raadhuis. Vanaf begin januari zou het café opengaan, nadat oud-eigenaar Rob Meulenbroeks en partner Patricia de sleutel had overgedragen aan de nieuwe uitbaters. Helaas gooit de verbouwing roet in het eten.

Redacteur: Emmy Grit

In december is begonnen met de verbouwing van de bovenverdieping. "Nadat we boven begonnen waren met verbouwen, zagen we dat de muren vol zaten met zwarte schimmelplekken. Het bleek dat er veel vocht in de muren zat en dat heeft de schimmel veroorzaakt", vertelt Toon in een reactie. "Het was de bedoeling dat ik na de verbouwing de bovenwoning zou gaan betrekken. Helaas is dit nu nog niet mogelijk."

Goed nieuws
Maar er is ook goed nieuws te vermelden. Het pand is van Bavaria en zij hebben aangegeven dat dinsdag 14 januari wordt begonnen met de aanpak van de vochtproblemen. "Het dak wordt vernieuwd, de muren worden gedroogd door middel van bouwdrogers en de muren worden opnieuw gestukadoord", aldus Toon. "Zodra alles klaar is, betrek ik de bovenverdieping en kan het café officieel overgedragen worden aan Joep waarna wij onze gasten welkom kunnen heten."

Opening
Toon hoopt dat hij de week voor carnaval open kan gaan. "Er moet nog veel gedaan worden om met carnaval onze deuren te openen, maar wij gaan er alles aan doen om dit te halen."

Nogmaals themamiddag Digitale zorg in huisartsenpraktijk

De tweede themamiddag over digitale zorg, ook wel E-Health genoemd wordt vrijdagmiddag 31 januari vanaf 14.00 uur gehouden. Deze themamiddag wordt georganiseerd door de Seniorenraad en het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform in samenwerking met de huisartsenpraktijk MC 'De Linden' en de 'Digidokters' van SonenBreugelVerbindt.

Doel van de middag is om de digitale ontwikkelingen op het gebied van de contacten met uw huisarts via het internet toe te lichten met het systeem MijnGezondheid.net. De sprekers laten zien hoe het werkt. Tevens worden andere systemen, zoals gebruikt in het ziekenhuis, het zorgdossier en gezondheidsapps, alsook de toekomst hiervan, besproken.

De huisartsenpraktijken en ziekenhuizen werken al veel langer met digitale zorgdossiers. Momenteel worden de patiënten steeds meer betrokken bij hun eigen digitale dossier via zogeheten Portals. De verbinding onderling met deze portals is helaas nog niet overal geregeld.

Mocht u meer informatie willen of nog geen kennis hebben genomen van deze ontwikkelingen dan is deze themamiddag dé gelegenheid voor u om deze digitale zorg te ontdekken.

Datum: vrijdag 31 januari
Locatie: Vestzaktheater, Kerkstraat 2, Son en Breugel
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur, zaal open om 13.30 uur
Sprekers: Huisarts Christian de Groot en de 'Digidokters' van SonenBreugelVerbindt
Na de pauze: Gelegenheid tot stellen van vragen en discussie
Toegang: Gratis

In de pauze ontvangt u een consumptie van de organisatie.

Aan de orde komen vragen als: Wat kan ik met deze digitale zorg, MijnGezondheid.net, in de huisartsenpraktijk? Wat word ik er beter van? Hoe zit het met de privacy, wie kan er allemaal meekijken? Als ik iets fout doe zijn dan al mijn gegevens weg? Mag ik ook vragen of mijn dochter of zoon, kennis en buurvrouw/man mij wil helpen? Ik heb geen DigiD en weet ook niet hoe ik dat moet aanvragen, wie kan mij daarbij helpen? Wie kan mij meer wegwijs maken als ik er niet uit kom?

Allemaal vragen die de organisatie zich heeft gesteld bij de voorbereiding van deze themamiddag. Hopelijk krijgt u zo veel mogelijk antwoorden op al uw vragen. Na deze themamiddag zullen de Digidokters in samenwerking met de bibliotheek workshops organiseren over aanvragen DigiD en MijnGezondheid.net.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 0499-479293 of 0499-471163.

Toneelgroep Maan brengt 'Pippi'

Foto: Wil Feijen

Ieder kind droomt ervan om een Pippi te zijn. Sterk als een beer, brutaal, onverschrokken en onafhankelijk van de grote mensen in gedrag, taal en kleding. Het verhaal over Pippilotta Victualia Rolgordijna Kruizemuntina Tafelkledia Efraïmsdochter Langkous, beter bekend als Pippi, spreekt nog steeds tot de verbeelding.

Redacteur: Arjen Strik
Fotograaf: Wil Feijen

'Hai Pippi Langkous, todderie todderei todde hopsasa. Pippi Langkous doet haar eigen zin'. En dat is wat ze doet, het eigenzinnige meisje met sproeten, vlechten en felgekleurde kousen. Vanaf het moment dat ze op wonderlijke wijze het keurige en enigszins saaie dorpje van Tommy en Annika binnenkomt, zet ze de boel op z'n kop. Er ontstaat een vriendschap tussen Tommy, Annika en Pippi. Samen gaan ze op zoek naar de vader van Pippi, een piratenkapitein. De inwoners van het suffe dorpje moeten wel erg wennen aan het meisje dat er zo haar eigen regels en manieren op na houdt. Vooral tante Pastellia heeft moeite met de gewoontes van het meisje. 'Je slaapt toch niet met je schoenen aan?!' en 'Je kunt toch niet samen met een aap leven?!' Maar dat doet Pippi dus wel… en nog veel meer.

Pippi geeft energie
Regisseuse Loek Beckers heeft het verhaal bewerkt. "Pippi is nog steeds een begrip. Een voorbeeld voor de jeugd en een feest van herkenning voor de ouders", vertelt Loek. "Pippi is in feite een rolmodel en prikkelt onze fantasie. Het stoere verhaal van dit eigenzinnige, onbevangen meisje met haar twee beroemde rode vlechtjes is vertaald in vele musicals, films, toneelstukken en een tv-serie." Het verhaal past naadloos bij het fantasierijke en het veelal absurdistische en sprookjesachtige repertoire van Maan. Hoofdrolspeelster Anne Sulman vult haar aan: "Pippi geeft energie. Ze zit vol onverwachte streken en is wars van allerlei conventies. Elk kind wil eigenlijk een Pippi zijn. Een heerlijke rol om te spelen met veel zang en mooie liedjes. Het combo heeft het druk met deze uitvoeringen."

Villa Kakelbont
Toneelgroep Maan brengt Pippi weer tot leven op het toneel in het Vestzaktheater. Met wederom prachtige livemuziek, decors en kostuums wordt ook deze voorstelling weer een feest voor jong en oud. Het Vestzaktheater verandert in 'Villa Kakelbont', voor dit vrijgevochten, berensterke, dappere, grappige meisje en het fantastische spel van Maan. Wil je dat allemaal meebeleven? Dat kan! Gelukkig zijn er meerdere voorstellingen. Maar wees er dan snel bij, want Pippi is nog steeds reuze populair.

Uitvoeringen
25 januari: 13.30 - 15.30 uur
26 januari: 13.00 - 15.00 uur
1 februari: 14.30 - 16.30 uur
1 februari: 19.30 - 20.30 uur
2 februari: 13.00 - 15.00 uur

Kaarten à elf euro zijn te bestellen via www.vestzaktheaterson.nl. Voor meer informatie www.toneelgroepmaan.nl.

Win twee vrijkaarten
Namens Toneelgroep Maan mag DeMooiSonenBreugelKrant twee vrijkaarten weggeven voor een voorstelling naar keuze. Stuur een email voor zondag 19 januari vóór 12.00 uur naar redactie@demooisonenbreugelkrant.nl. De prijswinnaar wordt 22 januari in deze krant gepubliceerd.

Toneelgroep Maan viert twintigjarig bestaan
Toneelgroep Maan is opgericht in september 2000 en richt zich op familietheater en bestaat uit een team van ongeveer vijfentwintig volwassen leden en een wisselende groep jeugdleden. De voorstellingen van Maan zijn in Son en Breugel vanaf de oprichting een succes en trekken in het plaatselijke Vestzaktheater steeds volle zalen. Daarnaast wordt beperkt gespeeld in de regio. Jaarlijks wordt met veel plezier een voorstelling op de planken gezet voor kinderen in de basisschoolleeftijd, maar ook het volwassen publiek waardeert de producties. Toneelgroep Maan brengt leuke, eigentijdse stukken met veel vaart, humor, spanning en muziek. Pippi is de negentiende productie. De twintigste uitvoering staat voor de deur. Rond de Kerst in december 2020 pakt Maan groots uit met een onvergetelijke jubileumvoorstelling, die het Vestzaktheater in zijn voegen zal doen kraken.

Lachen, liefde en geluk centraal in show Ernest Beuving

Leden van smartlappenkoor Rawazzi ondersteunen Ernest bij zijn liedjes Foto: Wil Feijen

In een uitverkocht Vestzaktheater trad De Bende van Beuving vrijdag 10 januari op met 'Klap van de korenmolen'. Samen met zijn band bracht Ernest Beuving een cabaretesk muziektheaterprogramma in samenwerking met het smartlappenkoor Rawazzi uit Son en Breugel. Onder leiding van dirigente Lidy Mak ondersteunden ruim vijftig leden songs van Ernest én zongen zij twee eigen liederen zoals iedereen die van het smartlappenkoor kent.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Ernest Beuving alias wijlen Prins Bernard Foto: Wil Feijen

Gedurende de avond kon het publiek genieten van cabaret met veel humor, liedjes, muziek, maar ook van de imitaties en persiflages. Met een wc-borstel in zijn borstzak, een afwaskwast in zijn hand als pijp en een bril op kroop Ernest in de huid van wijlen Prins Bernhard. Met de herkenbare stem van de prins beklaagde hij zich over het Koningshuis en de troonopvolging. Het publiek was nog niet bekomen van zijn ene grap, of de andere was alweer in de maak. Dit gold ook voor de personages die Ernest tijdens deze avond voorbij liet komen.

Persiflages
Met gemak transformeerde Ernest zich in een borderline dansende Keltische zanger, waarna hij Mick Jagger met ADHD nadeed. Hij draaide zijn hand niet om voor de bekende dansmoves van Mick Jagger. Maar dat was nog niet alles: met een hoed op transformeerde Ernest in Toon Hermans. De stem, de beweging, de onderwerpen waar hij het over had, het zou zo maar Toon geweest kunnen zijn die in het Vestzaktheater optrad.

Op de hak
Ondanks dat Ernest een paar keer van tevoren gerepeteerd had met het koor en de koorleden in grote lijnen wisten wat er deze avond zou gebeuren, werden zij regelmatig verrast door de onvoorspelbare Ernest. Zo nam hij dirigente Lidy een aantal keer op de hak, dit tot grote hilariteit van de koorleden en het publiek. Zowel de interactie met het koor als met het publiek werd zeer gewaardeerd. Ernest nam niet alleen aanwezigen vooraan in het ootje, maar ging ook naar publiek dat hoger zat. Hij kwam wel heel erg dichtbij, dit tot groot genoegen van het publiek.

Drumsolo
De lachspieren maakten overuren tijdens deze voorstelling, maar tijdens de drumsolo was het publiek minutenlang muisstil. Op verschillende manieren bracht drummer Jan Wolfkamp op diverse muziekinstrumenten muziek ten gehore. De drummer liet bijzondere klanken horen die op een bijzondere wijze gemaakt werden, met een diversiteit aan bewegingen met zijn vingertoppen, handen en verschillende drumstokken. Het publiek kon dit zeer waarderen. Minutenlang werd er ademloos geluisterd.

Bloemetje
Na afloop werden Ernest en zijn band bedankt door Corry van Asseldonk. Namens het koor overhandigde zij een mooie bos bloemen aan Ernest en werd dirigente Lidy nog even in het zonnetje gezet.

Nogmaals
De Bende van Beuving komt nogmaals naar het Vestzaktheater voor een optreden. Op dit moment is de juiste datum nog niet bekend. Tijdens deze voorstelling worden Ernest en zijn band bijgestaan door popkoor Novelty.

Bekijk meer foto's op: www.mooisonenbreugel.nl

HOi-huis luidt nieuwjaar in

Frits Helders heft het glas op het nieuwe jaar Foto: Wil Feijen

Op de nieuwjaarsreceptie werden donderdag 9 januari door de leden van het HOi-huis vele handen geschud en de nodige nieuwjaarswensen uitgesproken. Onder het genot van een hapje en een drankje werd het nieuwe jaar ingeluid.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Voorzitter Frits Helders maakte van de gelegenheid gebruik om de aanwezigen toe te spreken in zijn nieuwjaarsspeech. "Onze leden hebben afgelopen jaar weer veel voor elkaar gekregen. We hebben er op dit moment ruim driehonderd. Zij komen hier samen voor hun hobby of om gezellig koffie te drinken. Maar er wordt ook gewerkt aan opdrachten, die tot volle tevredenheid van de opdrachtgever worden uitgevoerd", blikte Frits terug op 2019. "Een van de hoogtepunten was toch wel het kunstwerk 'De Dakota', dat ontworpen is door Martien Leenders. Hij heeft met hulp van een aantal leden het kunstwerk gemaakt en ervoor gezorgd dat het pronkstuk langs de A50 werd geplaatst tijdens Remember September."

Voor elkaar
Verder benadrukte Frits dat vrijwilligers van het HOi-Huis veel voor elkaar doen en voor de gemeenschap. Voorbeeld hiervan is onder andere dat vrijwilligers aan de hand van foto's twee herdenkingstekens hebben gemaakt die in september 2019 aan de voormalige begraafplaats aan de Waterhoef zijn onthuld. Uiteraard werd ook de groep beheerders genoemd die dagelijks ervoor zorgen dat leden terechtkunnen in het HOi-huis. In de groep is nog plaats voor nieuwe beheerders. "Meld je gerust aan", aldus Frits.

Tevens werd het 'genderneutrale toilet' aangestipt in de terugblik. "We zijn enorm trots op het eindresultaat. We hebben dit met elkaar gerealiseerd. Mede door de gulle bijdrage van een aantal anonieme gevers en de contributie, kunnen we mooie dingen verwezenlijken die anders niet uitgevoerd kunnen worden. Het HOi-huis heeft afgelopen jaar ook deelgenomen aan de Rabobank ClubSupportactie. Dit jaar heeft deze actie weer een mooie bijdrage opgeleverd, waarvoor onze dank aan de stemmers", aldus Frits.

De Ondernemersavond: feest mee en verbind u met andere ondernemers

Op zaterdag 1 februari houdt de Lionsclub Son en Breugel weer het jaarlijkse gala, de Ondernemersavond. Ook dit jaar is de Ondernemersavond een groot feest in de feesttent op het Kerkplein in Son en Breugel en u kunt daarbij zijn! Kom ook genieten van een aantrekkelijk, feestelijk programma met kansrijke mogelijkheden om op vernieuwende wijze de verbinding aan te gaan met andere ondernemers.

De gehele opbrengst van deze avond gaat naar lokale goede doelen. In een vernieuwde opzet worden tijdens de avond de drie titels 'Ondernemer Van Het Jaar 2019 voor Son en Breugel en Ekkersrijt' en 'Starter Van Het Jaar 2019' bekendgemaakt en uitgereikt. Daarnaast zal er speciale uitreiking plaats vinden.

Het thema voor 2019 is 'Anders denken, gewoon doen'. Doorbreken van patronen, inspelen op nieuwe markten en trends, gebruik van verrassende technologieën of manieren om de klant te bedienen zijn slechts enkele voorbeelden van doen. Met dit thema heeft de Lionsclub dit jaar weer vele voordrachten voor kandidaten binnengekregen. Dit jaar maakt de onafhankelijke jury vooraf geen genomineerden bekend, maar kent ze direct de titels toe. Extra verrassend dus op de avond zelf. Als eerste weten wie dit zijn tijdens de feestavond? Netwerken met collega-ondernemers, potentiële klanten of nieuwe relaties? Dat kan allemaal tijdens de Ondernemersavond, die start met voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten onder genot van hapjes en drankjes, gevolgd door een diner en een afsluitend feest met onze partyband Caboose.

Bestel nu uw kaarten via www.ondernemervhjaar.nl, bel naar 06-49391114, stuur een e-mail naar info@ondernemervhjaar.nl of kijk op de site voor speciale kortingen als u een tafel voor 8 of 10 gasten afneemt. Nieuw dit jaar: afnemen van een hoge tafel met stoelen voor een kleiner gezelschap van 4 gasten. Bent u zelf geen ondernemer en wilt u er toch bij zijn? Ook dan bent u van harte welkom. De Ondernemersavond is er voor iedereen die er samen een geweldig Son en Breugels feest van wil maken.

Een terugblik met Hans van de Loo, 'Ondernemer van het Jaar 2016'

Arianne en Hans van de Loo Foto: Wil Feijen

Samen met zijn vrouw Arianne, zus Marianne en zwager Addy van de Hurk zwaait Hans van de Loo de scepter bij La Sonnerie in Son en Breugel. Dit hechte team werd begin 2017 uitgeroepen als 'Ondernemer van het Jaar 2016'. Het thema had deze keer te maken met de crisis en hoe een onderneming hier door is gekomen. Met Hans wordt teruggeblikt op deze verkiezing.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Al 27 jaar is Hans chef-kok en mede-eigenaar van La Sonnerie. "Wij hebben allemaal een eigen rol in ons bedrijf", vertelt Hans. "Arianne en Marianne zijn onder andere verantwoordelijk voor het aansturen van het personeel, het geven van trainingen aan gastheren en het regelen van de feesten en partijen. Addy is verantwoordelijk voor de receptie, maakt offertes, regelt de boekhouding en hotelovernachtingen. Ik hou mij bezig met de keuken en verkoopmarketing. Natuurlijk ondersteunen we elkaar daar waar nodig is." De onderneming heeft nog 24 fulltimers en vele parttimers in dienst. Voor het schoonhouden van de kamers maken ze gebruik van een extern schoonmaakbedrijf.

Pluim voor ons allemaal
"Nadat bekend was dat wij 'Ondernemer van het Jaar 2016' waren geworden, hebben personeelsleden de zaal in La Sonnerie versierd. Dat was erg leuk en toen wij laat in de avond terugkwamen, hebben we het feestje hier nog even voortgezet. Dat vergeet je nooit meer", vertelt Hans trots. De nominatie was al een mooie waardering, de bekendmaking deed daar nog een schepje bovenop. "Het is niet alleen onze verdienste, maar ook die van onze gebruikers, zoals Lazy Sonnie Afternoon en Club Cuisine. Het is een pluim voor ons allemaal."

Apetrots
"Ons mam was apetrots na de bekendmaking", vertelt Hans met een glimlach op zijn gezicht. De ouders van Hans en Marianne hebben het destijds aangedurfd om van het oude klooster een mooi hotel te maken. "Het is een oud pand en het vergt veel onderhoud; daar besteden wij veel aandacht aan. We gaan met de tijd mee: wat vorig jaar nog goed was, is nu achterhaald. We blijven daar waar mogelijk continu vernieuwen."

Primeur
Ook qua aanbod van het eten gaat La Sonnerie met de tijd mee. "We gaan binnenkort één dag in de week starten met het uitserveren van kleinere porties, die in verschillende gangen besteld kunnen worden. We merken dat de gast liever meerdere keren een kleinere portie geserveerd wil hebben. Hou hiervoor onze facebookpagina maar in de gaten", aldus Hans.

Nieuwe opzet
Hans is op 1 februari aanwezig tijdens de verkiezing van Ondernemer van het Jaar. "Het gaat om belangstelling voor de ondernemer die gekozen wordt en op deze avond kun je op een ongedwongen manier netwerken met collega's en ondernemers. De afgelopen jaren was de verkiezing altijd perfect georganiseerd door de Lions Club. Dat zal dit jaar zeker niet minder zijn. Het verbinden van goede doelen aan deze avond is een goede zaak. Het is mooi om te zien dat veel lokale goede doelen een financiële steun in de rug krijgen. Dat kunnen zij goed gebruiken", aldus Hans.

Terugblik met Bart Knaapen, 'Ondernemer van het jaar 2012'

Bart in het pand op Ekkersrijt Foto: Wil Feijen

Slechts elf dagen was Bart Knaapen officieel directeur van familiebedrijf KnaapenGroep op Ekkersrijt in Son en Breugel tijdens de bekendmaking van 'Ondernemer van het jaar 2012'. Het thema van dat jaar was 'familiebedrijven'. Bart blikt terug op deze bijzondere tijd.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

KnaapenGroep is een onderhouds- en renovatiebedrijf. "Wij werken in opdracht van woningbouwcorporaties", legt Bart uit. "Grootschalig onderhoud behoort tot onze taken, maar reparatieverzoeken die bewoners hebben doorgegeven aan de woningcorporatie voeren wij ook uit. Ons bedrijf heeft eigen timmerlieden, schilders, coördinerend personeel en een communicatie-afdeling in huis. Verder werken wij met veel vaste partners."

Oudste familiebedrijf
Bart werkte al enkele jaren in het familiebedrijf, dat op dit moment 367 jaar bestaat. KnaapenGroep is in 1652 opgericht en is het oudste familiebedrijf in Nederland. Het bedrijf is sindsdien van vader op zoon overgegaan. Sinds 2012 heeft Bart de leiding van het familiebedrijf overgenomen. Zijn broer en zus zijn ook werkzaam in het bedrijf. Broer Coen als projectleider en zus Anneke als bewonersbegeleidster en ze is verantwoordelijk voor de communicatie.

Crisis
In 2012 ontwaakte Nederland uit de crisis die enkele jaren heeft geduurd. "Wij hebben hier ook last van gehad. Veel projecten werden uitgesteld. In 2011 en 2012 was het zwaar, maar we zijn er goed uitgekomen", blikt Bart terug. "We zijn financieel gegroeid, mede door de grotere projecten die wij mochten uitvoeren. Ons personeelsbestand is al enkele jaren vrij stabiel; er werken ongeveer honderd mensen bij ons."

Basis
"De titel 'Ondernemer van het Jaar' die ons bedrijf heeft gekregen, is zeker ook de verdienste van mijn vader, opa, overgrootvader en alle andere familieleden die voorheen aan het roer van dit bedrijf hebben gestaan. Zij hebben de basis gelegd en verdienen de credits en waardering van deze onderscheiding", vertelt Bart trots. Als nieuwe directeur mocht hij de prijs in ontvangst nemen. "Ik had het niet verwacht, maar was wel ontzettend blij en trots."

Erkenning
Bart kijkt met veel plezier terug op deze ondernemersavond. Samen met familieleden genoot Bart van deze avond. Bart: "Het was echt perfect georganiseerd, inclusief muziek, eten en drinken. Het is een mooie gedachte dat de Lions Club met het organiseren van deze avond lokale goede doelen ondersteunt."

Nieuwe ondernemer
Wie de nieuwe ondernemer van het jaar 2019 wordt, is een totale verrassing. Dit jaar is ervoor gekozen om de nominaties niet bekend te maken. Bart: "Het zal wel spannender worden op de avond zelf omdat niemand weet wie er genomineerd zijn. Iedereen maakt dus evenveel kans om tot ondernemer van het jaar uitgeroepen te worden." Of Bart dit jaar bij de ondernemersavond is, is tijdens het interview nog niet bekend. "Het kan zomaar zijn dat ik erbij ben", aldus Bart.

Keepersclinic bij vv SBC voor alle jeugdkeepers

Foto: Ingezonden

De Stichting Goederen en Dienstenveiling heeft een echte professionele keepersclinic van de Keepersacademie van Wim Ribbens kunnen aanbieden aan de jeugdkeepers van vv SBC. Deze keepersclinic vond zaterdag 11 januari plaats op sportpark Schuttersheide in Son en Breugel.

Bijna alle jeugdkeepers van de voetbalclub hadden zich aangemeld. In totaal waren er 41 keepers naar dit evenement gekomen. De organisatie op het sportpark was in handen van Pierre Brants en Wim Ribbens.

Na een welkomstwoord op het hoofdveld door Wim Ribbens moesten de keepers flink aan de bak. Er werd gestart met een gezamenlijke warming up. Vervolgens gingen de keepers met trainers van de Keepersacademie aan de training beginnen. Dit was een zeer dynamische training waar veel aspecten van het keepersvak aan bod kwam. Zoals keepershouding, vangtechniek, positie kiezen, duiken en mee voetballen. De gekozen vormen werden uitgelegd en begeleid door de trainers van de Keepersacademie.

De deelnemende keepers voerden zelf de training uit. Zo werden er 'leervormen' zoals een pass en trapvorm, een afwerkvorm, korte voorzetten en een één op één-situatie in de training verwerkt. Tegen het einde van de clinic was er gekozen voor een 'spelvorm' keepersbattle genaamd. De keepers speelden een partij twee tegen twee en mochten door middel van rollen, gooien en trappen proberen te scoren. De ontvangende partij moest het doelpunt zien te voorkomen. Deze battle werd met veel enthousiasme en plezier uitgevoerd, kortom; er was geen tijd om afgeleid te zijn! Iedereen kon op zijn of haar niveau trainen en hierdoor zichzelf ontwikkelen als keeper.

Na bijna twee uur op het veld te hebben gestaan, sloot Wim Ribbens met een dankwoord naar de organisatie en de trainers met een cooling down de keepersclinic af. Vervolgens werd er een groepsfoto gemaakt en kregen de keepers van de organisatie een consumptie.

Er kan teruggekeken worden op een zeer geslaagd evenement, zeker gezien de reacties die ze mochten ontvangen. De organisatie wil graag Stichting Goederen en Dienstenveiling, Keepersacademie, vv SBC, Toon Opheij, Gerard Scheepens, Ronald van Roekel, Basten Wooninrichting, Huib van Rooij, ACR, La Sonnerie, AB Parts en Tools, Kuijten Witgoed, NOK Bouwadvies, Marlomar, Bevers & Boschman, Moos van der Heijden Verzekeringen en Afval in Bedrijf bedanken dat zij deze clinic mogelijk hebben gemaakt.

Inmiddels zijn de leden van de Stichting Goederen en Dienstenveiling alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de veiling op 18 april 2020. Zij hopen ook dit jaar weer mooie kavels te kunnen aanbieden. De keepersclinic van de Keepersacademie van Wim Ribbens is er daar zeker één van.

Lions Club steunen teleurgestelde stichting KinderVakantieSpelweek

KinderVakantieSpelweek 2019 (archieffoto) Foto: Wil Feijen

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben. Het motto van de Lions Club Son en Breugel luidt 'We serve' (Wij dienen). Dit is niet zomaar een motto van Lions Club Son en Breugel. Zij hebben namelijk het idee opgevat om de KinderVakantieSpelweek meerdere jaren financieel te steunen.

Redacteur: Adrie Neervoort

Foto: Adrie Neervoort

Dit willen de Lions doen naar aanleiding van een artikel in deze krant over de teleurstellende opbrengst voor de KinderVakantieSpelweek tijdens Snow Radio. Het idee is volgens Joep Panken, president van de Lions Club Son en Breugel, om een sponsorcontract voor meerdere jaren aan te gaan met de KinderVakantieSpelweek. Hierbij zijn ze dan verzekerd van een mooie bijdrage voor de activiteiten voor alle kinderen uit Son en Breugel die tijdens deze week plaatsvinden. De Lions zouden het dan natuurlijk leuk vinden dat er dan gesproken zal worden over de 'LionsKinderVakantieSpelweek'.

Opbrengst loterij
Toine Buijtels, één van de organisatoren van Snow Radio, laat weten dat zij toch nog 286 euro kunnen overmaken naar de KinderVakantieSpelweek. Dit bedrag is de opbrengst van de loterij tijdens Snow Radio. Verder doen zij natuurlijk hun uiterste best om er nog meer van te maken. Ondanks dat alle artiesten helemaal gratis hebben opgetreden tijdens de onlangs gehouden editie van Snow Radio, zijn er toch nog onkosten gemaakt zoals huur van de accommodatie en geluidsapparatuur.

Minder geld
Na betaling van deze onkosten blijft er niet veel over. Dit ondanks de fijne samenwerking met het Vestzaktheater en Radio S&B. "Minder sponsors en het niet krijgen van subsidie van de gemeente in combinatie met weinig publiek, levert nu eenmaal niet veel geld op", aldus Toine.

Lezing De pijnappelklier door Dr. Saskia Bosman

Dr. Saskia Bosman Foto: Ingezonden

Hoe reageert de pijnappelklier op straling en licht? Hoe kun je de pijnappelklier inzetten voor je gezondheid? Deze lezing zoomt in op een heel klein maar uiterst belangrijk kliertje midden in de hersenen.

De pijnappelklier is de middelaar tussen binnen en buiten en regelt ons waak-slaapritme. Zij is gevoelig voor licht en ook voor onzichtbare elektromagnetische straling, wat met elkaar samenhangt. Deze klier speelt een krachtige rol in onze gezondheid en ons bewustzijn.

In deze lezing wordt het volgende besproken:De pijnappelklier in gezondheid en genezing
- Wat is de pijnappelklier en waar zit deze?
- Wat doet de pijnappelklier?
- Hoe reguleert de pijnappelklier onze bewustzijnsstaten: waken, slapen en (dag)dromen? Dit heeft vooral te maken met licht.
- Hoe helpen we de pijnappelklier gezond te blijven?

De pijnappelklier, straling en licht
- Gevoeligheid van pijnappelklier voor onzichtbare electromagnetische straling.
- Gevoeligheid van pijnappelklier en ogen voor licht.
- Hoe reageert de pijnappelklier op kunstlicht en beeldschermen?
- En natuurlijk de effecten van dit alles op lichaam en geest.

De lezing is tevens ter introductie van diverse driedaagse pijnappelklier-workshops die in de eerste helft van 2020 zullen plaatsvinden op verschillende plaatsen in Nederland.

Dr. Saskia Bosman is bioloog en zelfstandig onderzoeker. Saskia verdiept zich al veertig jaar in de mens, vooral DNA, cellen, hersenen, bewustzijn en evolutie, in de context van het milieu. Saskia biedt deze lezing aan vanuit haar wetenschappelijke interesse, kennis en ervaring als medisch bioloog in de relatie tussen milieu, lichaam en geest. Zij heeft daarmee als persoonlijk en maatschappelijk doel om inzicht te bieden en eenieder hiermee het stuur in handen te geven over zijn/haar eigen leven. Saskia verstaat de kunst om complexe informatie voor iedereen begrijpelijk uit te leggen. Kijk voor meer informatie op www.inspiradiance.nl.

Kom het horen in deze interactieve lezing in De Boerderij, Leeuwstraat 2 in Breugel op vrijdag 24 januari van 20.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Entreeprijs: € 10,00 per persoon. Omdat er stralingsgevoelige personen aanwezig zullen zijn, wordt die avond de wi-fi in De Boerderij uitgezet en vraagt de organisatie om telefoons thuis of in de auto te laten. Aanmelden via stralingsbewustsonenbreugel@hotmail.com.

Geef jouw mening over vuurwerk

In samenwerking met Dorpsbelang Son en Breugel heeft DeMooiSonenBreugelKrant een vragenlijst opgesteld over het onderwerp vuurwerk. Door het invullen van de vragenlijst wordt op zoek gegaan naar antwoorden en meningen over (het afsteken van) vuurwerk. Voor de ene bewoner is vuurwerk een traditie, de andere vindt dat het mens, dier en natuur schaadt. Hoe denk jij hierover?

Moet er een vuurwerkverbod komen? Of liever vuurwerkzones instellen? Vind jij dat er beter gehandhaafd moet worden? Of wil je liever dat de gemeente een vuurwerkshow verzorgt voor het hele dorp? Heb jij een mening hierover? Praat en denk mee en geef je tips/oplossingen via het burgerpanel TIPMooiSonenBreugel.

Geen computer wel meepraten
De vragenlijst wordt per email aan de burgerpanelleden toegestuurd. Heb je geen computer, of geen emailadres, maar wil je wel jouw mening geven, vul dan onderstaande vragenlijst in en geef deze af voor maandag 20 januari vóór 12.00 uur, op het kantoor van DeMooiSonenBreugelKrant, Markt 2a in Son en Breugel. Laat ook jouw mening horen!

Vuurwerk
Inmiddels zijn de feestdagen achter de rug en is het 2020. De jaarwisseling in onze gemeente is ook dit jaar gepaard gegaan met vuurwerk.

1. Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?
Ja, licht siervuurwerk
Ja, licht knalvuurwerk
Ja, licht knalvuurwerk
Ja, zwaar knalvuurwerk
Ja, zowel knal- als siervuurwerk
Ja, ander soort vuurwerk, namelijk:
Nee
Toelichting geven

Hoewel voor de ene bewoner vuurwerk een traditie is, vindt de ander dat het mens, dier en natuur schaadt.

2. Vindt u dat het afsteken van vuurwerk een traditie is in onze gemeente?
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
Zeer mee eens
Mee eens
Neutraal
Mee oneens
Zeer mee oneens
Weet niet
Toelichting geven


Afsteektijden vuurwerk
Op 31 december mag er in heel Nederland van 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur vuurwerk af worden gestoken.

3. In hoeverre worden de afsteektijden in onze gemeente voldoende gehandhaafd?
Intensief
Beperkt
Niet
Weet niet
Toelichting geven

4. Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
Dit is prima
Dit mag wat mij betreft korter
Dit mag wat mij betreft langer
Andere optie, namelijk:
Weet niet
Toelichting geven


Vuurwerk kan veel effecten en kleuren geven, maar het kan ook onrust met zich meebrengen. Elke jaarwisseling is het weer raak: brandstichting, geweld tegen hulpverleners, gewonden door vuurwerk.

5. Heeft u tijdens afgelopen jaarwisseling overlast gehad van vuurwerk in uw gemeente?
Nee, helemaal niet
Nee, niet echt
Neutraal
Ja, een beetje
Ja, veel
Weet niet
Toelichting geven

Maatregelen
Om de overlast van vuurwerk terug te dringen kunnen gemeenten verschillende maatregelen nemen.

6. Welke maatregelen zou onze gemeente het best kunnen nemen om vuurwerkoverlast terug te dringen? (Benoem een top 5 waarbij nummer 1 de maatregel is die uw meeste voorkeur heeft. Wanneer u op 'Geen voorkeur' of 'Weet niet' klikt dan wordt uw rangschikking gewist.)
De gemeente dient geen maatregelen te nemen
Afsteektijden verder beperken
Algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk
Algeheel verbod op consumentenvuurwerk
Algeheel verbod voor alle soorten vuurwerk (ook vuurwerkshows)
Een publieks vuurwerkshow om 00.00 uur op een centrale plek in de gemeente
Hogere boetes, strengere straffen
Meer handhaving
(Meer) locaties of gebieden waar een vuurwerkverbod geldt
Verhoging van de aankoopleeftijd naar 25 jaar
Geen voorkeur
Weet niet
Andere maatregel, namelijk:

Toelichting geven

Een van de maatregelen is het inzetten van extra surveillance in de periode rond de jaarwisseling.

7. Bent u bereid om meer heffingen en belastingen te betalen om in de periode rond de jaarwisseling extra surveillance te kunnen inzetten?
Ja
Nee
Geen mening
Weet niet
Toelichting geven


Vuurwerkvrije zones
Tegenwoordig hebben gemeenten de mogelijkheid om bepaalde gebieden als vuurwerkvrije zone aan te wijzen. Dit zijn gebieden waar het binnen de wettelijk toegestane afsteektijden (31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur) verboden is vuurwerk af te steken. Buiten de wettelijk toegestane afsteektijden is het overal verboden om vuurwerk af te steken. In onze gemeente zijn (nog) geen vuurwerkvrije zones ingesteld.

8. Hoe staat u tegenover de instelling van vuurwerkvrije zones in onze gemeente?
Zeer positief
Positief
Neutraal
Negatief
Zeer negatief
Weet niet
Toelichting geven


De vuurwerkbranche staat achter de oproep om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden. Het gaat dan vooral om knalvuurwerk.

9. Hoe staat u tegenover de oproep om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden?
Zeer positief
Positief
Neutraal
Negatief
Zeer negatief
Weet niet
Toelichting geven

Algeheel vuurwerkverbod
Een andere optie is een algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente.

10. Bent u voor of tegen een algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente?
Ik ben voor een verbod
Ik ben neutraal
Ik ben tegen een verbod
Weet niet
Toelichting geven


Tot slot
11. Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om vuurwerk?
Zelf vuurwerk afsteken, gewoon in je eigen straat
Speciale vuurwerkzones binnen de gemeente waar je wel mag afsteken, verder niet
Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern waar ik woon
Helemaal geen vuurwerk
Anders, namelijk:
Weet niet
Toelichting geven


Aanvullende vragen
Alle resultaten zijn anoniem. Om vergelijkingen te kunnen maken, vragen we enkele demografische variabelen.
12. Wat is uw geslacht?
Man
Vrouw

13. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode? (De letters van uw postcode hoeft u niet in te vullen)
……….

14. Wat is uw geboortejaar?
………

15. TipMooiSonenBreugel is een onafhankelijk burgerpanel dat de mening vraagt van de inwoners van Son en Breugel over lokale onderwerpen. De vragenlijst wordt per email toegestuurd. Wil je vaker meedenken en meepraten over lokale onderwerpen zoals deze vragenlijst via TipMooiSonenBreugel?

Ja, email:………………
Nee

Uitnodiging Energiecafé 'De Groene Illusie'

Belangstellenden in het Energiecafé 2019 (archieffoto) Foto: Dirk Gijsbers

SonEnergie begint 2020 goed met een nieuw energiecafé op 20 januari in De Landing. Dit keer hebben ze Marten van Andel, auteur van het boek 'De Groene Illusie' bereid gevonden een inleiding te verzorgen.

Er is een klimaatakkoord, maar de energietransitie wordt beheerst door opportunistische politici en ondernemers. Hoog tijd om feiten van fictie te onderscheiden en na te gaan of elektrische auto's en aardgasloze huizen wel echt bijdragen aan CO2-reductie. Elke energieoptie, van steenkool tot biomassa, heeft voor- en nadelen. Het vergt natuurwetenschappelijk inzicht om deze in kaart te brengen en verstandige keuzes voor de toekomst te maken. Verder verdient de belangrijkste invloedsfactor veel meer aandacht: Ons eigen gedrag.

Maarten van Andel studeerde scheikunde, werkte 32 jaar in het hightech bedrijfsleven en is momenteel directeur bij Fontys Hogescholen. Als auteur van De Groene Illusie zet hij feiten en fictie van duurzame energie overzichtelijk op een rijtje en legt hij uit hoe wijzelf het beste kunnen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.

Foto: Adrie Neervoort

In het Energiecafé van 20 januari licht hij zijn visie graag toe. U bent om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) van harte welkom in De Landing, Rooijseweg 3 in Son en Breugel.
.

MAAS bij Plein Public, meesterlijk voor iedere muziekliefhebber

Foto: ingezonden

Plein Public opent het jaar 2020 op zaterdag 25 januari in De Boerderij in Breugel met een topper: MAAS met hun programma 'Over Stromen'. Een tijdloze ontmoeting tussen grote klassieke meesters en iconen uit de popmuziek. Ben je een echte muziekliefhebber en houd je van zowel klassiek als pop? Kun je het aan dat Beethoven een muzikale ontmoeting heeft met The Beatles? Dan is dit een avond om volop te gaan genieten.

Vijf topmuzikanten nemen je mee op een imponerende reis waarin klassiek en pop samensmelten. Het wordt een avond met harmonieus, meeslepende arrangementen en prachtige meerstemmige zang. Beleef hoe het werk van componisten als Bach, Rossini en Beethoven prachtig samengaat met muziek van onder meer The Beatles en Prince. Reis mee door een muzikale wereld die al je emoties prikkelt.

MAAS verbindt, verleidt en verrast. Met Jeroen van Erven op basgitaar/zang, Daniëlle Hovers op percussie/zang, Gerrit de Groot op gitaar/zang, Wikke van Wershoven piano/toetsen/zang en Jurgen Feskens op trompet/bugel/zang.

Het wordt weer een avond waar je nog lang aan terug zult denken. Er wordt om 20.30 uur gestart en het eindigt om ongeveer 22.30 uur. Maar zoals het vaak gaat kan het met gemak later worden, omdat menig artiest moeite heeft om te stoppen met optreden vanwege de bijzondere sfeer.

Pet gaat rond
Je bent van harte welkom, de prijs voor een uniek avondje uit bepaal je zelf, want in de pauze gaat de organisatie met de pet rond. Tot op zaterdag 25 januari, in De Boerderij Breugel, Leeuwlaan 2 in Son en Breugel. Kijk ook eens op www.boerderijbreugel.nl of op www.maas-muziek.nl.

Lezing Mariska Ruissen in Ouder-Café

Foto: Ingezonden

Als ouder wordt er veel van je verwacht. Het is een worsteling om alle ballen in de lucht te houden. Je bent immers niet alleen ouder, maar ook partner van, werknemer bij, collega van, vriend van… En in al die rollen wordt er veel van je verwacht.

Wil je al die rollen perfect vervullen, dan kun je je leeg, moe en geïrriteerd voelen. Grote kans dat jij je leven niet meer zelf vormgeeft, maar dat jouw Pleaser of Perfectionist aan het stuur zit. Het goede nieuws is dat je er iets aan kunt doen! Mariska Ruissen vertelt erover in een speelse, actieve lezing, op dinsdagavond 28 januari, van 18.30 - 21.30 uur, in de Bibliotheek in het Vestzaktheater.

Stemmetjes in je hoofdIedereen heeft last van stemmetjes in zijn/haar hoofd. Die stemmetjes bepalen jouw gedachtes en jouw beleving van de wereld om je heen. Maar het is tijd om de regie terug te pakken. Maak kennis met verschillende deelpersonages in jezelf en ontdek, dat je op een andere, lichtere en makkelijkere manier kunt leven. Leer te luisteren naar meer helpende en voedende stemmetjes in je hoofd, zoals je Innerlijke Kompas of je Blije Speelse kind.

Mariska RuissenTrainer, coach en schrijfster Mariska Ruissen neemt je deze avond mee op reis in je hoofd en biedt tools om hardnekkige overtuigingen om te buigen. Het is de bedoeling om na deze avond een vervolgbijeenkomst te programmeren, zodat je, stap voor stap, steeds beter grip krijgt op die kritische stemmetjes en met meer zelfvertrouwen in het leven staat. Nieuwsgierig geworden? Zorg dan dat je deze avond niet mist.

Aanmelden
Bij de avonden van het Ouder-Café is opvoeden het thema en is meestal een spreker/spreekster te gast. Ouders en opvoeders van kinderen tussen (±) 8 en 16 jaar zijn daarbij welkom, niet alleen om te luisteren en vragen te stellen, maar ook om met elkaar op een informele manier, in gesprek te gaan over het opvoed-onderwerp van die avond. Het Ouder-Café komt tot stand met samenwerking van Bibliotheek Dommeldal met de LEVgroep, Korein en GGD Brabant Zuid-Oost. Voor de lezingen kun je je online aanmelden, via www.bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten. De toegangsprijs is 5 euro inclusief een kop koffie/thee. Bibliotheekleden krijgen 2 euro korting op vertoon van de geldige Bibliotheekpas.

Lotenverkoop Lucky Duck Race 2020 van start gegaan

Koop je lot van € 3,- bij:
Lotenverkopende verenigingen:

• 't HOi-huis
• Korfbalvereniging De Corridor
• Show & Dansvereniging Avanti
• Buurtvereniging de Orion(laan)
• De Zonnebloem, afdeling Son en Breugel
• Bijna Thuis Huis MadeLief
• Stichting Goud voor Oud
• Stichting MeeDoen Werkt
• Harmonie Pro Honore et Virtute
• Buurtvereniging GeHurterbij
• Volleybal Club Pieter Brueghel
• Stichting Sun in Ghana

Verkoopadressen:
• Boek- en Kantoorhandel De Traverse, Nieuwstraat 38 te Son
• Duncan Weijers, De Groenstylist, Heistraat 9 te Son.

Online bestellen kan ook via:
info@luckyduckrace.nl (bij meer dan 10 loten).

Voor een spetterend evenement op Koningsdag maandag 27 april, 14.00 uur. Kijk ook eens op www.luckyduckrace.nl.

20 / 32

Kerkberichten

Sint Genoveva-kerk
Zondag 19 januari
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Breugels Kerkkoor
. Intenties: overleden ouders Verbruggen-Brugmans en dochter Doortje, Marinus en Piet Bosch, Jeanne en Peter Verstappen-van Riel, Jet Sanders-Smetsers, Noud Renders.

11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Gregoriaans koor. Intenties: Frits en Doortje Maas-de Bijl, Rien van den Hurk, Tonny Steinweg-Enneking, Riky van Rulo-Keijzers, Mariet Sanders.

Zondag 26 januari
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Breugels Kerkkoor. Intenties: Tiny Verhoeven-Hazenberg, Clara den Ouden-Dreesen, Janny Alkemade-Quist, Jo Vos, Mia Donkers-van Heeswijk.
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor. Intenties: Piet Melisse (1e jaargetijde), Nolda Roestenberg-Versantvoort (1e jaargetijde), Bert Hooijmaijers, Jef Heuschen, Johan van Kemenade.

Vieringen elders
Zaterdag 18 januari
16.00 uur: Eucharistieviering in Berkenstaete
Zaterdag 25 januari
16.00 uur: Woord- en communieviering in Berkenstaete

Overige activiteiten
Woensdag 22 januari
19.30 – 21.00 uur: Bijbelavond in het Parochiecentrum Son, Kerkplein 7

Martinuskerk Centrum
Zaterdag 18 januari
19.00 uur: Eucharistieviering met Het Goede Herderkoor. Intenties: Henriëtte Stakenburg – Peters (mgd), Toon en Anna de Korte – van Kempen.

Zondag 19 januari Tweede Zondag door het Jaar
09.30 uur: Eucharistieviering met Het Martinuskoor. Intenties: Mia van den Eertwegh – van Aarle (mgd), Janske Bekkers, Graard en Drika Donkers – van Heeswijk, Leonie van der Poel – Peeters, Antoon en Nelly Adams – Seijkens en zoon Willy.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
19.00 uur: Eucharistieviering in de Martinuskerk.

Woensdag 22 januari
19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant.

Donderdag 23 januari 20.00 uur in parochiecentrum Nijnsel: informatiebijeenkomst omtrent de jongeren- en gezinsbedevaart naar Lourdes. Deze bedevaart vindt plaats in de herfstvakantie en wij nemen deel aan die bedevaart als parochie.

Boeken en platen voor de Boekenbeurs steeds van maandag tot en met vrijdag in te leveren in de kerk van Eerschot tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Sint-Antonius Nijnsel
Zondag 19 januari
11.00 uur Eucharistieviering met gemengd koor. Intenties: Levende en overleden vrijwilligers van deze kerk, Petra en Jan Aarts- v.d. Laar, Johan van Zutphen en overl. familie, Joke v.d. Aa- Dortmans, Ad van Hastenberg, Thea Kwanten, Harrie Dekkers en overl. familie.

Kerkdienst Protestantse kerk
(PKN) Son en Breugel
Zondag 19 januari
10.00 uur: Ds. G. Baerends, Dienst van Schrift en Tafel

Mind Blue Monday MindfulWalk 2020

Foto: ©pixabay.com

Blue Monday, maandag 20 januari, is zogenaamd de meest deprimerende dag van het jaar. Stichting Mind vraagt aandacht voor depressie. Deze stichting wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen.

Bij Mind vind je hulp, informatie, inspiratie en steun. De gehele opbrengst van de MindfulWalk gaat naar de stichting Mind. Bewegen is belangrijk om lichamelijk gezond te blijven, maar het is ook bevorderlijk voor je geest. Vooral je stemming verbetert. Van wandelen, sporten en bewegen in de buitenlucht word je een opgewekter en vrolijker mens.

Het doel voor deze walk is om het taboe van het onderwerp 'depressie' te verbreken en het bespreekbaar te maken. Er wordt samen ongeveer 1,5 uur in de prachtige omgeving van het Oud Meer in Son en Breugel gewandeld, verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats op het Dutmellapad. Na afloop is er tijd voor koffie of thee. En hoe leuk is dit als we ook nog geld in kunnen zamelen voor het goede doel! Wil je mee wandelen, geef je dan op via de mail info@remindset.nl.

2020: Een jaar van consensus en verbondenheid

Allereerst voor eenieder een mooi, ontspannen en gezond 2020. Spiritueel gezien, moet dit een prachtig jaar worden; 2 x 20 wat elkaar versterkt en verbindt. Ik ben benieuwd hoe het met het begrip van onze raadsleden en wethouders naar elkaar gesteld is in dit prachtige jaar. Er is nog een behoorlijke weg te gaan, misschien wel richting A12 Gemeente? Nee, dat mag absoluut niet gebeuren en is ook niet nodig, wanneer we maar niet blijven Zwarte Pieten naar elkaar.

Zelfs Dorpsbelang wil graag een gezond Son en Breugel in 2020 en wil daar naar mijn mening ook heel graag aan meewerken. Ondanks de krokodillentranen van Eef richting mijn persoon in een van de vorige edities, geloof ik toch dat hij van goede wil is. Ik ben een oud Marketeer, begeleiding van bedrijven en instellingen, opgevoed met de Win-Win gedachte. Wat is er nou belangrijker dan elkaar hetzelfde gunnen, wat je ook jezelf wenst. Ik wil dan ook niet terugkijken, maar vooruit 'blikken'.

Ik wil afsluiten met een prachtige anekdote van een recent overleden vriend, 90 jaar en dan dit schrijven.

Al maak je nog zoveel plannen in je leven, het loopt bijna altijd anders. Je kunt veel beter uur voor uur leven en dag na dag. Proberen om voor een ander wat te betekenen, dat maakt je nog het meest gelukkig. Mensen hebben elkaar hard nodig.

Als je gezond bent en als er niets meer moet in het leven, dan heb je het pas goed. In de krant lees je elke dag weinig leuke dingen. De mooie dingen komen er meestal niet in. Als je goed om je heen kijkt en luistert naar je omgeving dan komt er heel wat op je af. Je moet zelf alles op een rustige manier verwerken. De dagen komen na elkaar en de tijd kun je niet stilzetten. Problemen en moeilijkheden van mensen hebben altijd te maken met mensen. Belangstelling tonen en soms initiatief nemen. De glimlach die je uitstraalt komt altijd op de een of andere manier terug.

Hou van de mensen. Als je iets of iemand afbreekt, zit je zelf met de brokken. Nooit oordelen, leven en laten leven.

All the Best en geniet van 2020.

Jacques Francken
Son en Breugel

Expositie Weggooien… vergeet het maar

Samengesteld gevonden materialen Foto: willy versteegen

Willy Versteegen-Bastiaanssen exposeert tot en met de Paasdagen haar werk in 'De Boerderij'. Het thema van de expositie is 'Weggooien… vergeet het maar'. Er worden werken geëxposeerd waarin vaak gebruikt wordt gemaakt van materiaal dat al een eerder leven achter de rug heeft. De expositie is tijdens de openingstijden van De Boerderij in Son en Breugel te bezichtigen.

Hierbij valt te denken aan onder andere hergebruik van fotodoeken, textiele materialen, oud papier, koperdraad uit kapotte machinerieën, maar ook oude borduurgarens en versleten sjaals. En wat kun je nog doen met natuurlijke materialen voordat ze de groencontainer ingaan? Wat te denken van afval die je langs de weg ziet rondslingeren. Hoe maak je daar dan weer zo'n bijzonder geheel van dat het de moeite waard is om naar te kijken?

Willy Versteegen heeft hier het antwoord op. Door middel van diverse textiele technieken en in combinatie met diverse textiele materialen. Zoek je inspiratie, neem eens een kijkje in De Boerderij. Verder is een veelvoud van het getoonde werk te zien op www.willybastiaanssen.nl.

Inschrijven carnavalsoptocht CV De Krutjesrapers nog mogelijk

Carnavalsoptocht 2019 (archieffoto) Foto: Wil Feijen

De meeste wagenbouwers zijn al enkele maanden bezig met het bouwen. Gelukkig hebben alle groepen een bouwlocatie gevonden. Maar ook diverse grote – en kleine loopgroepen, duo's en individuelen zijn actief om tijdens de optocht van zondag 3 maart het publiek te vermaken.

De optochtcommissie is gestart met de voorbereidingen. Dit jaar doen er maar liefst vier basisscholen mee aan de optocht, zoals traditiegetrouw De Stoklandschool, maar ook in navolging van vorig jaar De Ruimte en De Harlekijn. Als nieuwe basisschool is ook De Bloktempel dit jaar van de partij zijn.

Onder de bezielende aanvoering van Prins Bas met zijn motto 'We gaon als unne stuiterbal dur dizze carnaval' zal het ongetwijfeld een kleurrijke en actieve optocht worden. De optochtcommissie hoopt dat heel veel inwoners uit Son en Breugel geïnspireerd raken om mee te doen en er een kleurrijke optocht van te maken. Ieder jaar is het weer verrassend waarmee het publiek vermaakt wordt of waar vol bewondering naar gekeken kan worden.

Hoe leuk is het om in navolging van de deelnemende basisscholen met je vriendjes en vriendinnetjes te gaan knutselen om met de optocht mee te kunnen doen? Is er in de straat interesse of bij de vrienden – of sportgroep? Inschrijven is mogelijk in de categorieën wagens, grote loopgroepen, kleine loopgroepen, duo's en individuelen.

Inschrijven tot 13 februari
Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij Lederwaren Albert Boudewijns aan de Nieuwstraat en bij Hans Poppelaars Orionlaan 31 in Breugel. Ook is het mogelijk om online in te schrijven op de website van De Krutjesrapers, www.dekrutjesrapers.nl. Inschrijven kan tot donderdag 13 februari, uiterlijk18.00 uur bij een van deze adressen of digitaal. De organisatie vraagt speciale aandacht voor het optochtreglement die op de website van De Krutjesrapers staat vermeld.

De jury die bestaat uit een aantal inwoners van Son en Breugel beoordeeld op de thema´s 'originaliteit', 'kwaliteit' en 'presentatie'. Dinsdag 21 januari is er voor alle deelnemers aan de optocht om 19.30 uur een informatieve bijeenkomst in La Sonnerie.

Prijsuitreiking
Zo rond de klok van 16.30 uur begint de prijsuitreiking in de grote tent en weten de deelnemers wie op het grote podium de beker of geldprijzen uit handen van Prins Bas mogen ontvangen. Ook dit jaar wordt speciale aandacht gevraagd aan alle deelnemers voor de voortgang van de optocht en om bij de voorbereidingen al rekening te houden dat er een voortgaande beweging blijft bestaan. Pas de act hierop aan en voorkom dat de toeschouwers te lang moeten wachten.

De organisatie wenst alle deelnemers veel succes met de voorbereidingen om met een prachtige creatie voor de dag te komen.

Voor vijfde jaar jeugdcarnavalstent

Dit jaar wordt er voor de vijfde keer een tent geplaatst voor de jeugd van Son en Breugel op het Oranjeveld. Jongerencentrum Oase is hier in 2016 mee begonnen en het is in 2017 overgenomen door een aantal ouders, zij hebben de Stichting Jeugdcarnaval Son en Breugel opgericht. Dit omdat de jeugd van Son en Breugel graag carnaval wil vieren in een tent en niet in een stenen gebouw.

De jeugd van 12 tot en met 17 jaar is hier vier avonden welkom van 19.30 tot 00.30 (dinsdag tot 00.00). Entree kost zes euro per avond. Als je van tevoren een passe-partout koopt, betaal je twintig euro (op zaterdag 22 februari 24,99 euro). Passe-partouts zijn te bestellen via de website of info@jeugdcarnavalsenb.nl.

Er wordt geen alcohol geschonken en bij binnenkomst wordt gecontroleerd of de jeugd van tevoren iets heeft gedronken door middel van alcoholtesters. Iedere avond draait er een andere DJ, die er voor de jeugd een feestje van maakt. Aan de bar zijn verschillende frisdranken en slushpuppy te koop. Er kan alleen met munten betaald worden, een munt kost 1,25 euro. Verder staat er op het binnen terrein een frietwagen, waar friet, snacks en snoep te verkrijgen is, tegen betaling van munten. Dit jaar wordt het feest afgesloten met een schuimparty op dinsdag 25 februari.

Dit jaar zijn ze ook twee middagen open. Op zaterdag 22 februari wordt het 'Bijzonder Carnaval gehouden van 14.00 tot 16.00 uur, voor de kinderen van Zonhove en de Stichting Meedoen. DJ Giel zorgt dan voor de muziek en er zal vertier voor de kinderen aanwezig zijn. Entree hiervoor bedraagt een euro. Op maandag 24 februari zijn ze geopend van 14.00 tot 17.00 voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8, alcohol- en rookvrij. Entree hiervoor bedraagt twee euro inclusief een snoepzak. De organisatie is geen oppasservices.

De organisatie is al geruime tijd weer met de voorbereidingen bezig om alles te regelen en te zorgen dat de jeugd een leuke tijd heeft. Ze kunnen dit niet doen zonder sponsors, daarom zijn ze al geruime tijd bezig bedrijven in Son en Breugel te benaderen voor een financiele bijdrage. Bent u nog niet benaderd, maar zou u wel willen sponsoren dan kunt u contact opnemen met info@jeugdcarnavalsenb.nl of een bijdrage overmaken naar rekening NL37 RABO 0313 5033 89 ten name van Stichting Jeugdcarnaval Son en Breugel.

Tevens is de organisatie altijd op zoek naar vrijwilligers die hun willen helpen met opbouwen en/of afbreken op vrijdag of woensdag en vrijwilligers die op de avonden willen helpen bij de garderobe, bar, entree, frietwagen, zaalwacht (van 19.30 tot 00.30). Aanmelden kan via info@jeugdcarnavalsenb.nl. Ook als je op zoek bent naar een maatschappelijke stage kun je bij de Jeugdcarnaval terecht. Je helpt dan mee met opbouwen, afbreken en de twee middagen en vier avonden.

Zumba dansvoorstelling door kinderen met en zonder beperking

Foto: Ingezonden

De Zumba dansleerlingen van Tati's Dance Agency hebben vrijdag 10 januari een spetterende dansvoorstelling gegeven in theaterzaal D'n Tref op het Zonhove terrein. Eigenaresse Tatjana Tempelaars van Tati's Dance Agency en Diana van der Looij van stichting MeeDoen Son & Breugel zijn vorig jaar een samenwerking gestart om een dansgroep te starten voor kinderen en (jong)volwassenen die niet makkelijk aansluiten bij reguliere danslessen.

Inmiddels zijn ze een jaar verder en dansen de leerlingen met en zonder beperking elke zaterdagochtend samen in één groep in de Oase in Son en Breugel. Na een aantal weken hard werken heeft de groep op vrijdag 10 januari voor het eerst opgetreden en wat was dit een succes! Op het grote podium in een prachtige dansoutfit dansten de leerlingen voor het grote publiek. Ze hebben een geweldig optreden neergezet en zelfs het publiek heeft nog een nummer meegedanst.

Danslerares Tatjana Tempelaars is ontzettend trots op haar leerlingen. Ze hoopt dat er in de toekomst meer kinderen en (jong)volwassenen kunnen aansluiten bij haar danslessen of één van de sporten via MeeDoen Son & Breugel. Tenslotte verdient iedereen het om de sport te kunnen doen die hij/zij graag wil volgen en is het fijn dat de mogelijkheid er is om aan te kunnen sluiten bij hetgeen je het beste past.

Vind jij het leuk om te komen dansen bij deze leuke dansgroep? Meld je dan aan voor een gratis proefles via de mail info@meedoensenb.nl.

Thema-avond 'In veilige handen'

Deze thema-avond over het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag in vrijwilligersorganisaties wordt georganiseerd door het vrijwilligerssteunpunt van LEV Son en Breugel in samenwerking met Scouting Dutmella. De avond is bedoeld voor bestuursleden, coördinatoren en leiding van vrijwilligersorganisaties die werken met jeugdigen en/of mensen met een beperking.

Wat leer je?
Grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie komt helaas overal voor. Dus ook binnen vrijwilligersorganisaties; tussen vrijwilligers en deelnemers, maar ook tussen deelnemers onderling. Het project 'In Veilige Handen' van Verenging NOV, heeft als doel informatie te geven over wat bestuurders van vrijwilligersorganisaties kunnen doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, maar ook wat je kunt doen als het toch gebeurt. Tijdens deze avond wordt uitleg gegeven over het project 'In Veilige Handen' met onder andere gedragscode, omgangsregels, risico's inventariseren, VOG, tuchtrecht en wat te doen als het mis is. Ook komen voorbeelden uit de praktijk aan de orde.

Praktische informatie
Datum: 11 februari 20.00 – 22.00 uur, inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur
Locatie: Blokhut Scouting Dutmella, Dutmellapad 2 – Son en Breugel
Kosten: Gratis
Trainers: Kevin Gortmaker - Scouting Dutmella en Ismene Borger - LEVgroep

Meer informatie en aanmelden
Ismene: ismene.borger@levgroep.nl of telefonisch via 06-43119415.
Aanmelden: http://bit.ly/lerenmetlev-inveiligehanden.

Muziekmiddag De Speelman op het dak

Patrick Broens achter de bar in De Boerderij Foto: Ingezonden

Patrick Broens heeft het afgelopen jaar als bezoeker en later als muzikant de gezelligheid van 'De Speelman' mogen ervaren. De Speelman is een jamsessie die elke laatste zondag van de maand plaatsvindt. De vaste vrijwilliger Jan Oome gaf vorig jaar augustus aan te willen stoppen. Patrick heeft er niet lang over na hoeven denken, dat wilde hij graag gaan doen. De huiselijke sfeer en het samenzijn van muzikanten en publiek voelde goed. Dit moet behouden blijven.

Zijn vuurdoop als nieuwe vrijwilliger achter de bar is inmiddels al enkele sessies terug. Zes jaar geleden is Patrick begonnen met gitaarspelen. Niet wetende dat dit hem zoveel leuke momenten zou opleveren. Destijds was zijn doel om met een paar akkoorden een liedje te kunnen spelen. Toen dat lukte en hi de kick van het samen muziek maken had ontdekt wilde hij alleen maar meer.

De eerste keer dat Patrick de jamsessie bijwoonde was vorig jaar mei. Hij was erbij als publiek. Dit omdat hij niet direct de moed had om mee te spelen met de muzikanten. Tijdens gesprekken met publiek en muzikanten werd Patrick aangemoedigd mee te gaan doen. Dat heeft hij een maand later gedaan! De muzikale steun in de rug van de medemuzikanten was fijn, met het applaus van publiek als extra ervaring! Daarna heeft hij de sessies nog een aantal keer bijgewoond, steeds met iets meer repertoire.

Voor 2020 zijn er leuke plannen met De Speelman. Ze spelen veel oude Nederlandse en Engelstalige muziek. Van gezellige meezingers tot mooie luisterliedjes. Ook brengen ze regelmatig Griekse en Ierse nummers ten gehore. Omdat er onvoorbereid samen muziek gemaakt wordt, is het eigenlijk altijd een verrassing wat de middag brengt. Boven alles is het voor hun van belang dat het publiek een leuke middag heeft. Het publiek bestaat veelal uit 50-plussers en senioren. Patrick ziet vaak mensen genieten van de voor hen herkenbare muziek. Wat ze met de muziekmiddag hopen te bereiken is verbinding en als er iets kan zorgen voor verbinding dan is het wel muziek!

Op zondag 26 januari om 15.00 uur starten ze weer met de eerste 'Speelman op het dak' van 2020. Het is in De Boerderij in Breugel en de toegang is gratis. Dus lijkt het u leuk om (even) te komen kijken of mee te komen spelen dan bent u van harte welkom.

Rectificatie

In het ingezonden stuk DeMooiSonenBreugelKrant van 8 januari namens de fractie van Dorpsbelang Son en Breugel met als titel 'Krakkemikkige gemeentebegroting' is een storende fout geslopen.

Daar waar staat 'Het voorgaande is nu precies de reden waarom DB (als enige) partij tijdens de raadsvergadering niet heeft ingestemd met deze begroting' dient u te lezen: 'Het voorgaande is nu precies de reden waarom DB tijdens de raadsvergadering niet heeft ingestemd met deze begroting'.

Fractie Dorpsbelang Son en Breugel

Jubileumjaar voor Gerwens Muziekkorps

Foto: Ingezonden

Gerwen - Feest, daar gaat het om op zaterdagavond 25 januari. Dan start het Gerwens Muziekkorps (GMK), het toonaangevend orkest van Nuenen en omstreken, met het jubileumjaar. En hoe! Een spetterende start waar de muzikale vonken vanaf springen.

Na zestig jaar kent dit orkest de klappen van de zweep. Er zijn al diverse themaconcerten geweest, met verschillende (semi) professionele solisten. Dat zij met zo'n concert hun jubileumjaar openen, is dus geen toeval. In de Clemenskerk zal je je op zaterdagavond 25 januari wanen in het mooie Wenen. Het GMK combineert het Johan Straussorkest van André Rieu met het Wiener Philharmoniker waardoor er een fantastische mix ontstaat met bekende Walsen en polka's, maar ook prachtige aria's en zelfs muziek met humor.

Een bijzondere soliste mag natuurlijk niet ontbreken. Ze heet Anja van Engeland en is een graag geziene en gehoorde sopraanzangeres. Haar professionele carrière omvat indrukwekkende concerten met prachtige zangstukken. Zij zal deze avond de sterren van de hemel zingen! Naast de prachtige muziek, is er natuurlijk ook van alles te zien. De muzikanten zijn op hun mooist aangekleed: mannen in pak, vrouwen in de mooiste galajurken. Ook musicalgroep Kapsones is aanwezig en wekt de Weense sfeer helemaal tot leven. Wat een bijzondere avond zal dit worden! Met zo'n start van het jaar kan 2020 niet meer stuk. Kom genieten van muziek, glamour en glinstering.

Het GMK, musicalgroep Kapsones en sopraan Anja van Engeland hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 25 januari in de Clemenskerk te Nuenen. Start concert om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Kaarten à 12,50 euro zijn te koop bij Jumbo Ton Grimberg (Smidse 1, Nuenen), Tuinderbedrijf André van Rooij (Alvershool 5A, Gerwen) en via de website www.gerwensmuziekkorps.nl.

Nieuwjaarsconcert 2020 Philips Harmonie met Eric Reddet

Tenor Eric Reddet Foto: Ingezonden

Eindhoven - Het traditionele nieuwjaarsconcert van de Philips Harmonie is zondag 19 januari om 11.30 uur te beluisteren in het Auditorium van de Technische Universiteit te Eindhoven (TU/e). Diverse muzikanten uit Son en Breugel nemen deel aan dit mooie concert.

Deze keer weer met een zeer bijzondere solist: tenor Eric Reddet. Het grote publiek zal hem herkennen van de tv-shows van André Rieu waar hij sinds 2005 een van de drie Platin Tenors was. Ook was Eric nog te zien in het programma Maestro waar hij onder andere het prachtige Nessun Dorma vertolkte, dat hij ook nu samen met de Philips Harmonie ten gehore zal brengen. Eric Reddet is een lyrische tenor uit Frankrijk, maar inmiddels woonachtig en werkzaam in Nederland. Gedurende de laatste drie jaar heeft Eric meer dan driehonderd concerten gegeven als solist met het Johann Strauss Orkest van André Rieu, met tournees door Europa, Zuid-Amerika, de Verenigde Staten en Australië.

Verder zijn er natuurlijk nog meerdere muzikale verrassingen te horen en te zien en ook de traditionele nieuwjaarswalsen en polka's komen voorbij. Dit alles onder leiding van onze chef-dirigent Matty Cilissen die er weer een mooi en muzikaal begin van het nieuwe jaar 2020 van zal maken.

Meer informatie en bestellen van entreekaarten á € 15,00 (aan de kassa of in de voorverkoop) via www.philipsharmonie.nl.

Tot aan de zomervakantie staan er een groot aantal concerten op het programma van de Philips Harmonie. Kijk voor meer info op de website van de Philips Harmonie.

OLAT-winterwandeltocht

Best - De eerste OLAT-winterwandeltocht van 2020 gaat op zondag 19 januari in Best van start. Er wordt deze dag vooral in de Mortelen en het Groene Woud gelopen. En wie dit gebied kent, weet dat het garant staat voor mooie, kleinschalige gebiedjes, fraaie doorkijkjes en heel veel natuurschoon. De wandelaars komen zelfs in het gedeelte van het Groene Woud waar de edelherten uitgezet zijn.

Na de Scheeken komen de wandelaars uit op het landgoed Heerenbeek, een bosgebied waar het fijn lopen is op brede bospaden. De wandelaars op 20 km buigen af en volgen een mooie lus met een afwisseling van brede zandwegen en smalle paadjes, dwars door de Mortelen met mooie doorkijkjes en waterlopen. De langere afstanden komen langs de Schutskuil, Jacobushof, Koevoortse Loop en De Oetendonken. De 40 km doet nog een lus over de Kampina en langs De Beerze. Terug over Banisveld, de verbindende schakel tussen het historische cultuurlandschap van de Mortelen en de Kampina. Via de Mortelen bereiken ze café Vingerhoeds voor een welverdiende rustpauze. Daarna via het buurtschap Aarle terug naar de startlocatie in Best om nog even na te genieten van een mooie winterse wandeltocht.

Startlocatie is Zalencentrum Prinsenhof, Hoofdstraat 43 in Best. Alle afstanden mogen vanaf 08.00 uur starten. De ervaren wandelaars kunnen wandelen op de 40, 30 of 20 km. Voor degenen die minder willen wandelen en voor families met kinderen kan men tot uiterlijk 12.30 uur ook starten op de 15 of 10 km. Men moet om 17.00 uur weer terug zijn op de startlocatie. Onderweg heeft OLAT enkele wagen- en caférustposten ingericht. Er hangen pijlen en men krijgt een routebeschrijving mee, waardoor de routes eenvoudig zijn te wandelen. Kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding genieten 50% korting op het inschrijfgeld. Uitgebreide informatie vindt u op www.olat.nl/winterserie waar vooraf ook de route middels gps-tracks zijn te verkrijgen. Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen via e-mail: dagtochten@olat.nl.

Indrukwekkend Duits Drama

Veghel - Werk Ohne Autor is maandag 20 januari te zien in Theater De Blauwe Kei. Deze film gaat over een kunststudent die via de liefde verbonden raakt met het dubieuze oorlogsverleden van zijn schoonvader. Werk Ohne Autor is een indrukwekkend filmepos van de regisseur van het Oscar-winnende Das Leben Der Anderen. De film Werk Ohne Autor is om 20.15 uur te zien in de Grote Zaal.

Kurt groeit op in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als hij op de kunstacademie Elisabeth ontmoet, wordt hij op slag verliefd. Elisabeths vader, Professor Seeband, is niet onder de indruk van Kurt en is hem liever kwijt dan rijk. De twee mannen zijn echter verbonden door gebeurtenissen uit het verleden. De dubieuze rol die Seeband tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde, achtervolgt hem als een schaduw. Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck, bekend van het Oscarwinnende Das Leben der Anderen, baseerde zich voor deze film op het levensverhaal van kunstenaar Gerhard Richter.

"Henckel von Donnersmarck weet gitzwarte bladzijden uit zijn vaderlandse geschiedenis op meesterlijke wijze te combineren met een intiem drama" (De Telegraaf). "Een nagenoeg perfecte film" (Filmtotaal).

Kaarten voor Werk Ohne Autor kosten € 9 (inclusief drankje) en zijn te reserveren via www.blauwekei.nl, telefonisch via 0413-342555 of aan de theaterkassa op werkdagen tussen 13.00 en 17.00 uur.

Open dag bij Werk & Uitleg met gratis proeflessen

Eindhoven - Werk & Uitleg is een creatieve werkplaats voor dagbesteding, begeleiding, reintegratie en herstel.

Op 25 januari tussen 10.00 - 17.00 uur is de werkplaats open en zijn er gratis proeflessen van 'meditatie door yoga', 'toneelimprovisatie' en 'leren ontspannen'.

Voor meer informatie en het opgeven voor de proeflessen kun je een kijkje nemen op www.werkenuitleg.nl of bel met Carolina Janssen 0402421930. U bent van harte welkom op de Ondernemingenweg 19 in de Achtse Barrier in Eindhoven.

Hoog cholesterol kan erfelijk zijn

Bescherm uzelf tegen hart- en vaatziekten

Een hoog cholesterol is niet goed voor uw gezondheid, want het veroorzaakt aderverkalking, ofwel het dichtslibben van de aderen. In veel families is de oorzaak van een hoog cholesterol een genetische afwijking, die men erft van vader of moeder. Dat heet Familiaire Hypercholesterolemie (FH). Het komt voor bij 1 op de 250 mensen in Nederland.

Met FH lopen mensen een veel grotere kans al een hartaanval of beroerte te krijgen voor hun 60e levensjaar. U merkt er eigenlijk niets van, totdat in het slechtste geval een hartaanval of beroerte optreedt. Het goede nieuws bij deze erfelijke aandoening is dat FH met medicijnen en leefstijl goed te behandelen is, als u er op jonge leeftijd bij bent. De gezondheid van uw vaten wordt dan in de gaten gehouden en u kunt met een behandeling even oud worden als mensen zonder FH. Het is belangrijk u op tijd te laten testen op FH als hart- en vaatziekten voorkomen in de familie en uw cholesterol te hoog is.

Hoe weet u dat u hoog cholesterol erfelijk is?
Prof. dr. Erik Stroes is expert in erfelijk hoog cholesterol en medisch directeur van Stichting LEEFH, die zich bezig houdt met opsporing en testen van de aandoening FH. Zijn advies is: "Als het cholesterol hoog is, en hart- en vaatziekten komen vaak voor in de familie, bespreek met de dokter of het zinvol is een DNA-bloedtest te doen om te ontdekken of uw cholesterol te hoog is vanwege een erfelijke, genetische afwijking. Deze test kun u zelf of voor u kind (vanaf 5 jaar) aanvragen via leefh.nl of via de huisarts. De DNA-test wordt door het laboratorium in het Amsterdam UMC uitgevoerd. Het onderzoek duurt een aantal weken."

Casper en Sara

Caspar en Sara hebben erfelijk hoog cholesterol
Caspar: "Mijn vader kreeg rond zijn veertigste zijn eerste hartinfarct en is op 76-jarige leeftijd overleden. We dachten toen dat het misschien weleens erfelijk zou kunnen zijn, maar we hebben er niets mee gedaan." Caspar liet uiteindelijk toch zijn bloed op DNA testen. Toen kwam hij erachter dat hij Familiaire Hypercholesterolemie (FH) had. Ook zijn twee dochters werden getest en zijn jongste dochter Sara bleek ook de genetische afwijking FH te hebben. Met medicijnen en gezonde leefstijl kunnen ze zich nu beschermen tegen hart- en vaatziekten op jonge leeftijd.

Gezonde leefstijl en medicijnen
De behandeling voor mensen met FH bestaat meestal uit medicijnen en leefstijlaanpassingen. Omdat de vaten sneller dicht kunnen slibben, is het advies om vanaf jonge leeftijd gezond te eten, voldoende te bewegen, niet te roken en op gewicht te blijven. Medicijnen zijn nodig om het cholesterol zo laag mogelijk te houden, zodat de vaatwand schoon blijft. Wat voor u het beste is, bespreekt u met een arts. Er zijn in Nederland 25 LEEFH centra in ziekenhuizen, waar u een beroep kunt doen op verpleegkundigen en artsen voor een behandeling.

Bescherm uzelf en de familie
Als FH ontdekt is bij u, is het bijna zeker dat andere familieleden het ook hebben. De kans dat FH van ouder op kind wordt doorgegeven, is namelijk 50%. Helaas wordt uw familie niet automatisch geïnformeerd. Er zijn zelfs 5.000 families in Nederland die het nog niet weten. Dan is het dus belangrijk dat u het zelf ook aan familieleden en kinderen vertelt. Dat kan soms lastig zijn. De een zal het serieus oppakken en zich laten testen, de ander misschien niet meteen. Voor hulp en vragen kunt u bellen met de consulentes van Stichting LEEFH. Ook vindt u op de website leefh.nl video's en materialen om het goed uit te leggen. Zo kunt u niet alleen uzelf maar ook de hele familie beschermen.

Schrijvers gezocht

Foto: Adrie Neervoort

Zou je het leuk vinden als jouw artikelen in de krant staan? Krijg je vaak te horen dat je nieuwsgierig bent? Woon je in Son en Breugel? Heb je vaak ideeën voor ons dorp of ken je veel interessante verhalen en/of mensen? Ben je vaak met taal bezig en durf je initiatief te nemen?

Misschien schuilt er dan wel een journalist in jou!!

Maar een baan heb je al…. (of al gehad) en een carrière switch is geen optie. Geen probleem: bij DeMooiSonenBreugelKrant is er gewoon plaats voor schrijvers zoals jij.

Probeer het gewoon….. het zou MOOI zijn als jij ons team komt versterken! Neem vrijblijvend contact met ons op via redactie@demooisonenbreugelkrant.nl of bel 06-30276760.

Dertiende SBC Mandarijnentoernooi voor jongste spelertjes SBC

Ieder jaar nemen de jongste spelertjes van SBC tijdens de winterstop deel aan het zogenoemde Mandarijnentoernooi. Dit toernooi werd dit jaar gehouden op zondag 12 januari in Sporthal De Bongerd. Geen toernooi met bekers als beloning, maar met een grote, sappige mandarijn voor iedereen in de pauze. Dit jaar gesponsord door de Vriendenclub van SBC. Nogmaals onze dank daarvoor!

Een veertigtal fanatieke spelertjes streden met grote inzet en met veel plezier onder toeziend oog van ouders, broers en zusjes, opa's en oma's. De spelertjes waren ingedeeld in teams met beroemde namen, zoals Real Madrid, Barcelona, Liverpool, PSV, Bayern Munchen, Chelsea, Juventus en Manchester United. Namen van clubs waar ze nu al van dromen om er later zelf ook in te mogen spelen. Moe, maar voldaan, gingen de spelertjes na een geslaagde voetbalochtend naar huis terug. Trainers bedankt voor jullie hulp!

Aanmelden
Wil uw zoontje/dochtertje ook bij het voetbal en is hij/zij geboren in 2013,2014,2015? Meld hem/haar aan via de SBC-site of stuur een mailtje naar gerardscheepens@hetnet.nl voor drie proeftrainingen. Vanaf zaterdag 1 februari gaan ze weer fijn trainen/spelen op het SBC-sportpark. Uw zoon/dochters is dan van harte welkom.

Springbokken naar klassieker halve marathon Egmond

Foto: Ingezonden

Acht leden van 'De Springbokken' togen zondag 12 januari met nog ongeveer 18.000 andere loopfanaten naar Egmond aan Zee om daar deel te nemen aan de halve marathon, ruim 21 km zwoegen en vechten tegen de elementen.

De lopers van De Springbokken gingen met één van de drie bussen van Eindhoven Atletiek mee. Eindhoven Atletiek biedt lopers uit de regio ieder jaar de mogelijkheid om gezamenlijk met bussen naar Egmond te reizen. Dit jaar was 'hun' bus goed gevuld met Springbokken en diverse andere hardlopende Sonnenaren. Erg gezellig en alleen al vanwege de catering een aanrader.

'Egmond' staat onder hardlopers bekend als dé winterklassieker en kent een uniek, afwisselend parcours dat bestaat uit ruim zeven kilometer strand en het Noordhollands Duinreservaat. De strijd tegen de onverwachtse elementen maakt deze loop ieder jaar weer bijzonder.

Deze editie van Egmond speelde de (tegen)wind een grote rol. De lopers moesten op het zeven kilometer lange stuk strand richting Castricum windkracht 6 trotseren. Daarna volgde het duinenlandschap met grotendeels de wind in de rug, maar het venijn zat hem in de staart. De laatste loodjes gingen in een klim over de Bloedweg en langs de Van Speijk-vuurtoren naar de finish, waar een dík verdiende medaille én eeuwige roem wachtten.

Iedereen zat na afloop moe maar voldaan weer in de bus richting Son. Onder het genot van lekkere hapjes en drankjes werden de persoonlijke ervaringen uitgewisseld. De lopers kijken tevreden terug op een geslaagd evenement.

Lijkt het je leuk om ook eens in een groep mee te doen aan een evenement, of ben je nog niet zo ver, maar wil je opbouwen of eens wat sfeer proeven tijdens de trainingen? Dat kan. Kijk op www.loopgroepdespringbokken.nl of stuur een mail naar loopgroepspringbokken@gmail.com en vraag naar de mogelijkheden. Je mag altijd geheel vrijblijvend een maand meedoen.

Handbalvereniging Apollo

Uitslagen 11 en 12 januari
THW Tijgers HC1 - Apollo HC1 20-12
E.H.V. D2 - Apollo D1 15-6
Olympia'89/DOS'80 HB2 - Apollo HB1 25-21
Aristos DS1 - Apollo DS1 12-24
WPK/Westlandia HS1 - Apollo HS1 28-39
White Demons HS1 - Apollo HS2 25-26
Aristos/HCB'92 HS2 - Apollo HS3 16-31

Bekerprogramma
14 januari
20:00 uur: Swift DA1 - Apollo DA1#

15 januari
21:15 uur: Apollo HS1 - Beekse Fusie Club HS2

17 januari
19:45 uur: Apollo DS1 - Bergeijk DS1

Programma
18 januari
20:15 uur: Apollo HS1 - Beekse Fusie Club HS2

19 januari
09:00 uur: Apollo HB1 - Bergeijk HB1
10:05 uur: Apollo D1 - H.C.G. D1
10:55 uur: Apollo HC1 - Manual HC1
12:05 uur: Apollo HS2 - Bouwcenter Centen HVW HS1
13:25 uur: Apollo DA1 - H.C.B. '92 DA1
14:45 uur: Apollo HS3 - Acritas HS2
16:05 uur: Apollo DS1 - De Sprint/Niobe DS2

Golfclub Son

Foto: Wil Feijen

De Driekoningen Niet Qualifying Vierbal Strokeplay wedstrijd werd gespeeld met maximaal drie stokken/clubs en een putter. Voor de deelnemers was het nog even puzzelen van welke clubs ze gebruik zouden maken.

Wedstrijduitslagen
8 januari
Driekoningen Niet Qualifying Vierbal Strokeplay
1. José Kluijtmans handicap 29.2 Brutoscore 75 Nettoscore 57 (laatste 6 holes 25)
2. Jan Dekkers handicap 33.2 Brutoscore 75 Nettoscore 57 (laatste 6 holes 26)
3. Mieke Hattink handicap 33.8 Brutoscore 81 Nettoscore 59
Neary dames: Netty Gielen
Neary heren: niet gevallen
Leary dames: Ans Merks
Leary heren: Mac Maas
Birdies: Eduard Claasen en Theo Roche

Programma
18 januari: Midwinter Niet Qualifying Greensome 3 Sides Strokeplay
22 januari: Clubwedstrijd Texas Scramble Niet Qualifying Scramble 4-bal Strokeplay.

RKVV Nederwetten

Programma
zondag 19 januari
14.30 uur: VCO 1 - Nederwetten 1

DBD behaalt derde plaats in derde competitieronde

De zwemmers van DBD hebben zondag 12 januari de derde competitiewedstrijd mogen zwemmen in Eindhoven in het TUe bad. Er werd gezwommen tegen Lutra uit Helmond, de Punderman uit Asten en de organiserende vereniging Thalassa uit Geldrop.

De jongens 11-15 jaar begonnen de wedstrijd met een 4x 50 meter vrije slag. Bram, Jarno, Tim F en Max maakten er een mooie en spannende race van. Zij werden uiteindelijk derde op slechts een kleine afstand van Lutra en de Punderman, maar ruim voor Thalassa. Sam, Rens en Jasper zorgden bij de jongens 9-11 jaar, op de 100 meter schoolslag, dat het podium geheel werd gevuld met DBD zwemmers.

Als afsluiter mochten de oudste en snelste zwemmers estafettes zwemmen. De heren zwommen een 4x 100 meter vrije slag. DBD kon hier drie teams inzetten. De heren van DBD 1 met Bobby, Tim V, Erik en Kelmar wonnen met grote overmacht, zij hadden maar liefst vijftien seconden voorsprong op nummer 2. DBD 2 en 3 werden vijfde en zesde van de totaal zeven ploegen.

Bij de dames werd een 4x 50 meter wisselslag gezwommen. De dames van DBD met Caitlyn, Paula, Nienke en Joy wonnen de race met vijf seconden voorsprong op nummer 2. In totaal werden er 64 persoonlijke records, waarvan 48 tijdsverbeteringen, behaald. Rick Witlox behaalde de beste tijdsverbetering op zijn 100 meter vrije slag in de estafettes. Hij verbeterde zijn oude tijd met maar liefst zestien seconden.

Door de zeer goede prestaties van de zwemmers veroverde DBD de derde plaats in deze derde competitieronde. Helaas waren de behaalde resultaten nog niet voldoende om door te schuiven naar de vierde plaats in het klassement, maar het verschil met De Ganze is nu nog maar één minuut (was bijna twee minuten). Met nog een competitieronde te gaan is een vierde plaats nog mogelijk.

Medaille-uitslagen
Bart Ophorst 50 meter vlinderslag 3e, Nienke Versteegen 200 meter schoolslag en 50 meter vlinderslag 1e, Bobby van Dijk 200 meter wisselslag en 50 meter vlinderslag 1e, Caitlyn Li 200 meter wisselslag 1e en 50 meter vlinderslag 2e, Paula van den Hoofdakker 100 meter schoolslag 3e, Sam Smit 100 meter schoolslag en 50 meter rugslag 1e, Rens van Berlo 100 meter schoolslag 2e, Jasper Zult 100 meter schoolslag 3e en 50 meter rugslag 2e, Jens Wildenboer 50 meter vrije slag 1ste, Kane Broers 50 meter vrije slag 3e, Linde van Berlo 50 meter vrije slag 1e, Bram van der Pas 200 meter wisselslag 2e en 50 meter vrije slag 1e, Max van Aken 200 meter wisselslag 3e, Inge van der Mespel 50 meter vrije slag en 200 meter wisselslag 1e.

KNLTB TV Pieter Breughel

Uitslagen 11 januari
Gemengd dubbel 17+ Zaterdag – 2e klasse – Afdeling 3
Eeckenrode 1 - Pieter Brueghel 1 4-0

Dames dubbel 17+ Zaterdag – Hoofdklasse – Afdeling 1
De Witte Schare 1 - Pieter Brueghel 1 0-4

Heren dubbel 17+ Zaterdag – 1e klasse – Afdeling 1
De Hoef 1 - Pieter Brueghel 1 4-0

Heren dubbel 35+ Zaterdag – 2e klasse – Afdeling 1
Pieter Brueghel 1 - De Peppelieren 1 4-0

Dames dubbel 35+ Zaterdag – 2e klasse – Afdeling 1
Pieter Brueghel 1 - De Peppelieren 1 3-1

Gemengd dubbel 17+ Zaterdag – 3e klasse – Afdeling 1
Pieter Brueghel 2 - Fellenoord 4 2-2

Heren dubbel 17+ Vrijdag Avond – 1e klasse – Afdeling 1
De Hopbel 1 - Pieter Brueghel 1 4-0

Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond – 1e klasse – Afdeling 1
Pieter Brueghel 1 - Wolfsbosch 1 0-4

Dames dubbel 35+ vrijdag avond – 2e klasse – afdeling 2
De Lissevoort 1 - Pieter Brueghel 2 3-1

Gemengd dubbel 17+ vrijdag avond – 3e klasse – afdeling 3
Pieter Brueghel 1 - De Korrel 1 4-0

Dames dubbel 17+ vrijdag avond – 2e klasse – afdeling 4
Munsel 1 - Pieter Brueghel 1 0-4

Bridge ABC

Uitslagen 7 januari
Lijn A:
1. Dirk Bossenbroek & Jos van Gerwen 60,97%
2. George Punt & Coby Huijbers 59,38%
3. Jeske Koop & Reinier Gerritzen 59,10%

Lijn B:
1. Hannelies Koudstaal & Mary Boin 66,70%
2. Jan Derks van de Ven & Ad Schoenmakers 60,83%
3. Ella Waanders-van Renssen & Madeleine Plantinga 60,00%.

BC 't Koffertje '94

Uitslag van 13 januari
A-lijn:

1. Jan Janssen & Jan van Lanen 62,00;
2. Nicole van de Berg & Theo van Geffen 61,58%
3. Nelly Renders & Jo Renders 58,50%

B-lijn:
1. Ben van der Steen & Christ Verhoeven 61,88%
2. Tonny van Acht & Maria Gottenbos 59,87%
3. Bert Foolen & Maria Foolen 57,58%.

Pupil van de week bij Corridor

Sophie van den Broek Foto: Ingezonden

Sophie van den Broek was zondag 12 januari 'Pupil van de Week'. Ze heeft eerst even geoefend met het nemen van een doorloopbal op een hoge korf.

Sophie mocht de openingsbal nemen en kreeg uit handen van scheidsrechter Toos Venner een oorkonde en een snoepzak. Corridor 1 verloor de wedstrijd tegen de Flamingo's 1 met 4 - 7.

Argo Waterpolo

Uitslagen
B jongens - Hellas-Glana 7-11
C gemengd - Zeester-Meerval 3-13
Dames 1 - PSV 4-14
Heren 1 - Zeester-Meerval 14-5

Programma
Zaterdag in Z.I.B. te Best:
16:15 uur: C gemengd - De Treffers
17:00 uur B jongens - De Krabben/Hieronymus
17:45 uur Heren 1 - Nayade
18:30 uur Dames 1 - Hellas-Glana

Zwemmen
Zondag 12 januari hebben zestien zwemmers van de Wedstrijdgroep deelgenomen aan de derde competitiewedstrijd die werd gehouden in zwembad De Kwel in Cuijk. Hierbij hebben zij vijf keer een eerste plaats, drie keer een tweede plaats en twee keer een derde plaats behaald. Er zijn vijftien persoonlijke records gezwommen.

Bridgeclub De Beckart

Uitslag 9 januari
1.Riet vd Laar en Zus vd Rijt 60.00%
2. Fried vd Laar en Harrie Maas 57.50%
3. Henriette en Jan Verheijen 50.00%.

Bridgeclub Son

Uitslag 8 januari Braecklant
1. Gerard Obbema & Agnes Obbema 70,00%
2. Marijke Braams & Jo Bakker 64,58%
2. Henriëtte Verheijen & Jan Verheijen 64,58%
4. Jaap Bruin & Henk van de Weerdt 60,00%.

29 / 32

16 januari 10.00 uur Inloopochtend Stichting de Boei
18 januari 16.00 uur Foyer-concert Eva Wiselius
19 januari 19.30 uur Kienen
20 januari 11.00 uur Beweeggroep Veerkracht voor de sportieve 60-plusser
21 januari 10.00 uur Archipel Culturele en Educatieve activiteiten voor jonge mensen met dementie
25 januari 13.30 uur Toneelgroep Maan – Pippi
25 januari 20.15 uur Voorstelling Striepke Veur
26 januari 13.00 uur Toneelgroep Maan - Pippi

Dry January

Foto: Huub Coenen

Wie houdt het droog in "Dry January"? De Britten, die van pubs en pints houden, zijn na al het december-gefeest het erover eens. Even een maandje niet. Dat betekent geen droge, witte wijn in plaats van hiervan alleen maar gewoon een kopje thee met melk in januari. En wij, Nederlanders, blijven in de Europese Unie, maar nemen deze gewoonte van de Britten wél over. Daar moet op gedronken worden… met een kopje koffie dan maar. Cheers!

Foto: Huub Coenen
Foto: Huub Coenen

Schuwe katten

Foto: Ingezonden

Dierenopvangcentrum De Doornakker is op zoek naar dierenvrienden die verwilderde en schuwe katten een fijne leefplek kunnen bieden. Woon jij buitenaf, bijvoorbeeld bij een manege, op een (zorg)boerderij of heb je een grote tuin met een schuurtje? Dan kunt jij deze katten een heel mooi thuis bieden. Het gaat om katten die schuw zijn en niet veel aandacht vragen. Ze hebben genoeg aan een droge slaapplaats en dagelijks iets te eten en te drinken. De katten zijn nagekeken door een dierenarts en allen gesteriliseerd of gecastreerd. Ze kunnen prima helpen het erf muisvrij te houden. Daarnaast houden ze je graag gezelschap bij buitenwerkzaamheden.

Kun jij wel een muizenvanger gebruiken, of wilt u één of meer katten graag een nieuw thuis geven? Neem dan contact met ons op of neem een kijkje op https://bit.ly/39S77Ux voor meer informatie.

31 / 32

Donderdag 16 januari Inloopochtend de Boei 09.00 uur, Vestzaktheater, Son en Breugel Welkom vanaf 18 jaar om samen een kopje koffie te drinken, te kletsen en nieuwe mensen te ontmoeten. Toegang is gratis, iedereen is van harte welkom. Kom geheel vrijblijvend een kijkje nemen. Iedere donderdag. Zaterdag 18 januari Foyer-concert Eva Wiselius 16.00 uur, Vestzaktheater, Son en Breugel Singer-Songwriter Eva Wiselius brengt nummers van haar Engelstalige album én licht een tipje van de sluier op van het Nederlandstalige programma waarmee ze 28 maart in het theater staat. Kom en geniet in de foyer van het Vestzaktheater. Kijk voor meer informatie op www.evawiselius.nl. Zondag 19 januari Kienen 19.30 uur, Vestzaktheater, Son en Breugel Zaal open 18.30 uur. Aanvang 19.30 uur. De kienavonden worden georganiseerd ten bate van de plaatselijke Harmonie Pro Honore et Virtute. De opbrengsten zullen besteed worden aan de jeugdopleiding en de aanschaf van instrumenten. Jan van Gerwen is uw vaste kienmaster. De hoofdprijs bedraagt 250 euro en het geluksgetal 150 euro. Maandag 20 januari Expositie Weggooien… vergeet het maar Tijdens openingstijden van De Boerderij, Son en Breugel Vanaf 11 januari tot aan de Paasdagen exposeert Willy Versteegen-Bastiaanssen haar werk in 'De Boerderij'. Het thema van de expositie is 'Weggooien… vergeet het maar'. Er worden werken geëxposeerd waarin vaak gebruikt wordt gemaakt van materiaal dat al een eerder leven achter de rug heeft. Hoe maak je daar dan weer zo'n bijzonder geheel van dat het de moeite waard is om naar te kijken? Antwoord is door middel van diverse textiele technieken en in combinatie met diverse textiele materialen. Een veelvoud van het getoonde werk is te zien op www.willybastiaanssen.nl. Lees meer hierover elders in deze krant. Maandag 20 januari Mind Blue Monday MindfulWalk 2020 10.00 uur, Parkeerplaats Dutmella, Son en Breugel Blue Monday, de zogenaamd meest deprimerende dag van het jaar. Stiching Mind vraagt aandacht voor depressie. Deze stichting wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Bij Mind vind je hulp, informatie, inspiratie en steun. De gehele opbrengst van de MindfulWalk gaat naar de stichting Mind. Bewegen is belangrijk om lichamelijk gezond te blijven, maar het is ook bevorderlijk voor je geest. Vooral je stemming verbetert. Van wandelen, sporten en bewegen in de buitenlucht word je een opgewekter en vrolijker mens. Het doel voor deze walk is om het taboe van het onderwerp 'depressie' te verbreken en het bespreekbaar te maken. Er wordt samen ongeveer 1,5 uur in de prachtige omgeving van het Oud Meer in Son en Breugel gewandeld, verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats op het Dutmellapad. Na afloop is er tijd voor koffie of thee. En hoe leuk is dit als we ook nog geld in kunnen zamelen voor het goede doel! Wil je mee wandelen, geef je dan op via de mail info@remindset.nl. Energiecafé 'De Groene Illussie' 20.00 uur, De Landing, Son en Breugel SonEnergie begint 2020 goed met een nieuw energiecafé op 20 januari in De Landing. Dit keer is Marten van Andel, auteur van het boek 'De Groene Illusie' uitgenodigd en hij is bereid gevonden een inleiding te verzorgen. Maarten van Andel studeerde scheikunde, werkte 32 jaar in het hightech bedrijfsleven en is momenteel directeur bij Fontys Hogescholen. Als auteur van De Groene Illusie zet hij feiten en fictie van duurzame energie overzichtelijk op een rijtje en legt hij uit hoe wijzelf het beste kunnen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Dinsdag 21 januari Iedere dinsdag uur wandelen 19.00 uur, Kanaalstraat 2, Son en Breugel Fijn na het eten samen een uur wandelen door ons mooi dorp. Iedere dinsdag een uur wandelen. Verzamelen bij het kruisbeeld in de Kanaalstraat ter hoogte van nr. 2 verzamelen. Klokslag 19.00 uur vertrek. Aan- afmelden niet nodig, gewoon op tijd komen en gezellig een uur sportief bezig zijn en in je eigen tempo meelopen. Iedereen m/v mag komen. Woensdag 22 januari Koffieochtend Seniorenraad 10.00 uur, Braecklant, Son en Breugel Iedere woensdag houdt de werkgroep Welzijn en Zorg van de Seniorenraad een gezellig samenzijn met koffie/thee en een versnapering (tegen een kleine vergoeding). De toegang is gratis. Elkaar ontmoeten staat centraal, u bent van harte welkom. Vrijdag 24 januari Lezing 'De pijnappelklier' 20.00 uur, De Boerderij, Son en Breugel Lezing door Dr. Saskia Bosman. De pijnappelklier, in het midden van de hersenen, regelt het waak-slaapritme. Zij is gevoelig voor licht en elektromagnetische straling en speelt een krachtige rol in onze gezondheid en ons bewustzijn. Inloop vanaf 19.30 uur. Entree 10 euro. Aanmelden bij stralingsbewustsonenbreugel@hotmail.com.

Lezing 'Eet je energiek en slank'
20.30 uur, Vestzaktheater, Son en Breugel
Vanaf 24 januari houdt Passioneel Vief maandelijks een bijeenkomst in het Vestzaktheater om het energieniveau van vrouwen tussen de 40 en 50 jaar te verhogen. Er worden vier lezingen gegeven door Annemieke Boerma van Passioneel Vief. Lees alles over deze lezingen in de advertentie in DeMooiSonenBreugelKrant.

Zaterdag 25 januari
Disco Oase
19.30 uur, JC Oase, Son en Breugel
Voor de basisschoolleerlingen van groep 5 tot en met groep 8 wordt weer een disco gehouden. Vanaf 19.30 uur gaan de deuren open tot 22.00 uur.

MAAS bij Plein Public
20.30 uur, De Boerderij, Son en Breugel
Plein Public opent het jaar 2020 met een topper: MAAS met hun programma 'Over Stromen'. Een tijdloze ontmoeting tussen grote klassieke meesters en iconen uit de popmuziek. Ben je een echte muziekliefhebber en houd je van zowel klassiek als pop? Kun je het aan dat Beethoven een muzikale ontmoeting heeft met The Beatles? Dan is dit een avond om volop te gaan genieten.

Zondag 26 januari
Bridgekampioenschap 2020
Vanaf 09.15 uur ontvangst en om 10.00 uur aanvang van de drive. Inschrijven via e-mail: jos@vanderhamsvoort.nl. Verdere info: www.breugelsebridge.nl.

Muziekmiddag 'De speelman op het dak'
15.00 uur, De Boerderij, Son en Breugel
Zin in een gezellige gratis muziekmiddag in Breugel? Kom dan naar jamsessie 'De speelman op het dak'. Het is de gelegenheid om samen met andere muziek te maken ofwel jammen. Publiek is daarbij van harte welkom. De muziek die vaak voorbijkomt is goud van oud. Van gezellige meezingers tot mooie luisterliedjes. Doordat er onvoorbereid samen muziek gemaakt wordt, is het altijd een verrassing wat de middag brengt. Muziek zorgt voor verbinding. Dat hopen we met deze middag weer te bereiken. Lees meer hierover elders in deze krant.

Vrijdag 31 januari
Themamiddag Digitale Zorg
14.00 uur, Vestzaktheater, Son en Breugel
Wegens succes wordt de tweede themamiddag gehouden over digitale zorg. Deze themamiddag wordt door de Seniorenraad en het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform georganiseerd in samenwerking met de huisartsenpraktijk MC De Linden en de 'Digidokters' van SonenBreugelVerbindt. De zaal is vanaf 13.30 uur open.

Zondag 2 februari
Lazy Sonnie Afternoon
15.30 uur, La Sonnerie, Son en Breugel
Maandelijks terugkerend akoestisch live podium. Tip Jar en Marcel Verbeek staan deze editie op de planken.

Donderdag 6 februari
SING!
20.15 uur, Kanaaldijk Zuid 3a, Son en Breugel
Een avond heerlijk voluit samen zingen? Kom naar de maandelijkse zangavond bij Muziekschool Music Dock. Met een tekstboekje in de hand en een zangcoach en live-muzikanten voor je neus zing je zo alle 'all time favourites' mee. Gratis toegang. Het spaarvarken knort bij een vrijwillige bijdrage.