DeMooiSonenBreugelkrant

12 februari 2020

DeMooiSonenBreugelkrant 12 februari 2020


Foto: Wil Feijen

In de grote carnavalstent op het Kerkplein was het dinsdag 11 februari een kleurrijk geheel, zowel in de outfits van de leerlingen als de verf die gebruikt werd. Maar liefst achthonderd leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van alle basisscholen en twee groepen van de Emiliusschool uit Son en Breugel waren door de carnavalsvereniging De Krutjerapers uitgenodigd om platen te beschilderen.

Voor de achttiende keer werd de jeugd uitgedaagd om de mooiste creaties te maken. Uit alle gemaakte platen kiest de jury een twintigtal platen die op de carnavalswagen van de brandweer bevestigd worden. De jury bestaat dit jaar uit Jasper van Zuuren, Sandor Paulus, Anneke Sanders, Prins Bas en Adjudant Enrico.

Kijk voor meer carnavalsnieuws op pagina 22/23.

Bekijk alle foto's van de creadag op: www.mooisonenbreugel.nl

Jaargang 5 • Week 7 • 12 februari 2020

Lezing slaapproblemen goed bezocht

Els van der Horst Foto: Ingezonden

In De Bongerd werd afgelopen week een lezing gehouden over slaapproblemen, georganiseerd door Vrouwenvereniging Scala, voor leden en niet leden. Deze avond werd gepresenteerd door somnoloog en klinisch neuropsycholoog i.o. Els van der Horst.

Voor deze avond had Els speciaal een presentatie samengesteld, omdat ze normaal gesproken uitsluitend lezingen geeft voor behandelaars. Het was beslist geen slaapverwekkende lezing. Het was vlotte en doeltreffende lezing waar het publiek bij werd betrokken.

Er werden door haar adviezen aangedragen, zodat 's nachts schaapjes tellen verleden tijd gaat worden. Het is nu aan de mensen zelf om er wat mee te doen zodat, zoals Els het mooi zegt, ook die schaapjes 's nachts weer kunnen slapen! Veel bezoekers hebben haar na afloop een compliment gegeven over haar manier van presenteren met, fijne bijkomstigheid, een prettige stem.

De volgende activiteit voor de leden van Scala is een kaartmiddag met de onderdelen bridge, rikken, jokeren en kezen. Deze wordt gehouden op donderdagmiddag 20 februari in Feestcafé De Bongerd. Kijk voor meer informatie op www.scalabreugel.nl.

Jeugdgemeenteraad wil autoloze dag bij basisscholen

De Jeugdgemeenteraad (JGR) is eind januari weer bij elkaar gekomen en de leden hebben onder andere besluiten genomen over de aanpak van gevaarlijke verkeerssituaties. Zij hebben besloten dat er eind mei/begin juni een autoloze dag georganiseerd gaat worden bij basisschool De Harlekijn en De Bloktempel. Zij gaan verder werken aan een compleet plan, met onder andere een presentatie, verkeersles van de Boa's, een tekenwedstrijd, kraampjes en brieven en posters. Zij hopen dat nog meer scholen mee gaan doen. Zij hebben ook besloten een brief te sturen aan de gemeenteraad over de verkeersproblemen die zij zien en meemaken in de Nieuwsstraat.

Gevaarlijke verkeerssituaties
De JGR Son en Breugel maakt zich zorgen over de verkeerssituatie rondom de scholen en in de Nieuwstraat. De leden van de raad hebben in de afgelopen periode hard gewerkt aan plannen en oplossingen voor deze gevaarlijke situaties.

Verkeerssituatie scholen
De JGR werkt al een tijdje aan de verbetering van de verkeersveiligheid rondom de scholen. Het belangrijkste probleem is dat te veel ouders hun kinderen met de auto naar school brengen. De verkeerssituatie is daardoor voor kinderen onveilig.

Verkeerssituatie Nieuwstraat
De JGR maakt zich zorgen over de gevaarlijke verkeerssituatie in de Nieuwstraat. De leden horen en zien regelmatig dat kinderen, en ook volwassenen, niet veilig kunnen oversteken.

Begeleiders gezocht
Een aantal begeleiders/vrijwilligers helpt de leden van de JGR met de uitwerking van hun projecten. De JGR is nog zoek naar nieuwe begeleiders. Op www.sonenbreugel.nl bij begeleiding jeugdgemeenteraad staat meer informatie over onder andere taken en kenmerken.

Meer informatie over de JGR
De leden van de JGR worden jaarlijks gekozen tijdens verkiezingen op alle basisscholen van Son en Breugel. De JGR bestaat uit een leerling van groep 8 en een leerling van groep 7 van iedere basisschool, dus twee per school. De leden zitten twee jaar in de raad. De JGR vergadert 6 keer per jaar op donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. De vergaderingen zijn openbaar: iedereen is van harte welkom. Tussendoor werken de leden samen met hun begeleiders in groepjes aan projecten, een- hooguit tweemaal per maand. Burgemeester Gaillard is voorzitter van de JGR.

Mooie opbrengst collecte Hersenstichting

De collecte van de Hersenstichting werd van 27 januari tot en met 1 februari in Son en Breugel gehouden. Collectanten zijn op pad gegaan om voor mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Hun enthousiaste inzet heeft 1762 euro opgeleverd.

Deze opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 ten name van Hersenstichting, Den Haag. Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.

Radio S&B heeft de zaken op tijd op orde

Het was even spannend voor Radio S&B. Zij gingen ervanuit dat zij als enige omroep in Son en Breugel automatisch aanspraak maakten op een verlenging van een vijf jaar geleden afgegeven zendmachtiging met bijbehorende subsidie voor de komende vijf jaar.

Echter, Giel van Beers (CDA) liet in een betoog tijdens de commissievergadering van 27 november weten dat Radio S&B volgens hem helemaal niet voldeed aan de gestelde voorwaarden van het Commissariaat van de Media. Aan deze voorwaarden moet worden voldaan wil iemand aanspraak maken op een zendmachtiging en dus ook een subsidie.

Het loog er niet om; zo kwam, volgens van Beers, Radio S&B allerlei afspraken niet na en zouden de notulen van het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO), waaruit zou blijken dat er regelmatig intern toezicht wordt uitgeoefend over de programmering, nooit zijn ontvangen. Is er dan wel de gevraagde diversiteit in de programmering die het Commissariaat van de Media eist?

Deze vraagstelling bracht de andere commissieleden aan het twijfelen. En het gevolg was dan ook dat Radio S&B zich moest verantwoorden bij de commissie. Een goed gesprek met de commissieleden en het op tijd aanleveren van de gevraagde informatie aan de commissie Algemene Zaken, zorgden ervoor dat het vertrouwen werd hersteld.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 6 februari zou er naar alle verwachting ingestemd worden met verlenging van de zendmachtiging en het geven van subsidie ten bedrage van een kleine 9000 euro per jaar.

Echter, het CDA en Dorpsvisie wilden pas instemmen als er een zogenaamd amendement werd aangenomen waarin zou staan dat Radio S&B zich ieder jaar vanaf nu zou moeten verantwoorden voor de raad en dat het totale subsidiebedrag niet in één keer, maar per jaar uitgekeerd zou worden en eventueel ingetrokken zou kunnen worden.

Deze aanvulling vonden de andere partijen te ver gaan. Er zou zelfs een verschil ontstaan, in de afgesproken subsidieregeling die in 2021 ingaat, tussen Radio S&B en andere organisaties die gebruikmaken van een subsidie van de gemeente. En dat is niet gewenst, aldus wethouder De Bruin. Ook zijn collega Van Liempd was van mening dat het de nieuwe subsidieregeling, die in 2021 ingaat, genoeg zekerheid bood. Het amendement voegde dus volgens beide wethouders niets toe, maar maakte het alleen maar verwarrend.

Daarop konden het CDA en Dorpsvisie feitelijk niets anders meer dan het plots gepresenteerde amendement intrekken. En zo kreeg Radio S&B toch, waar ze eigenlijk vanaf het begin vanuit waren gegaan, de instemming van de raad en daardoor een subsidie en zendmachtiging voor de komende 5 jaar.

Radio S&B is te beluisteren op 107.5 FM en op www.radiosenb.nl.

Start realisatie 28 woningen

Art impression nieuwbouwwoningen omgeving IJssellaan Foto: ©gemeente Son en Breugel

Waar voorheen basisschool 'De Gentiaan' stond, in het gebied tussen IJssellaan, Amerikalaan, Afrikalaan en Rijnlaan wordt nu hard gewerkt aan een nieuw woongebied met 28 woningen voor starters, gezinnen en senioren. Het nieuwbouwproject bestaat uit rijwoningen, vrijstaand geschakelde woningen en (semi)patiowoningen die naar de wens van de toekomstige bewoners worden ontwikkeld.

Energiezuinig
Het bouwplan wordt gerealiseerd in een setting van een parkachtig bos, waarbij de groene structuur leidend is ten opzichte van bebouwing en infrastructuur. Het landschap en het wonen lopen naadloos in elkaar over. Bijzonder aan dit project is dat het energiezuinig (EPC=0) wordt uitgevoerd en dat het in samenspraak met de groep toekomstige bewoners tot stand is gekomen. Zij hebben namelijk inspraak gehad in de opzet van het gebied evenals de plattegrond en de uitstraling van de woningen. Vastgoedregisseur B.V. heeft de toekomstige bewoners hierbij begeleid. Naast enkele koopwoningen worden er ook enkele patiobungalows te huur aangeboden volgens het huurconcept van OnsHuys. Er zijn nog enkele woningen beschikbaar. Informeer bij Vastgoedregisseur BV naar de mogelijkheden.

Start werkzaamheden
Om het bouwplan te kunnen realiseren wordt eerst een deel van de groenvoorzieningen verwijderd. Dit wordt voornamelijk deze week uitgevoerd. Aansluitend start firma Kuppens Infra B.V. medio februari met het bouwrijp maken van het gebied en voert grondwerkzaamheden voor de riolering en verhardingen uit. Vervolgens brengen diverse nutspartijen de nutsleidingen voor elektra, water en telecom aan in het gebied.

Oplevering
Het streven is om deze werkzaamheden medio mei 2020 gereed te hebben zodat bouwbedrijf Huybregts Relou B.V. aansluitend kan starten met de bouw van de woningen. De aannemer streeft ernaar om de 28 woningen in het derde kwartaal van 2021 aan de bewoners op te leveren, waarna firma Kuppens Infra B.V. het openbaar gebied woonrijp maakt. Hierbij wordt de definitieve verharding aangebracht en wordt het openbaar gebied verder ingericht met het aanbrengen van diverse groenvoorzieningen.

Informatie
Wilt u meer weten over het nieuwbouwplan? Kijk dan op www.samenbouwen.in.

Vleermuizentoren bijna klaar voor gebruik

Foto: DeMooiSonenBreugelKrant

Dankzij de dreigende sloop van de Sint Petrusbandenkerk hebben de beschermde vleermuizen al vanaf 2017 aandacht gekregen. De vleermuizen in de kerktoren van de voormalige kerk kunnen dit jaar verhuizen naar de vleermuizentoren in het park Vroonhoven.

Redacteur: Adrie Neervoort

De vleermuizentoren heeft inmiddels zijn hoogste punt bereikt en de laatste werkzaamheden worden nu uitgevoerd. De toren staat op vier heipalen en is achteneenhalve meter hoog. Het ontwerp is van architect Jacco Bruil van Bio architectuur, in samenwerking met Bureau Waardenburg. De betonnen kern van de toren is tot zes meter hoogte gevuld met zand.

Vader Leo en zoon Bart de Wildt van aannemersbedrijf Van Asperdt gaan na het metselen van de toren aan de slag met het afwerken van de buitenkant. Deze wordt voorzien van een lichtgrijze cement laag. De verwachting is dat de werkzaamheden aankomende week kunnen worden afgerond.

Leo en Bart bovenop de vleermuizentoren Foto: DeMooiSonenBreugelKrant

Vader en zoon De Wildt hebben ervaring met kleinschalige en bijzondere opdrachten. Zo herbouwen ze nu een gedeelte van een kasteelmuur aan de Vestdijk in Eindhoven. De muur is bij werkzaamheden ontdekt en wordt nu gedeeltelijk herbouwd.

De vleermuizentoren is voor vader De Wildt één van zijn laatste projecten, hierna gaat hij genieten van zijn pensioen.

Tandarts Kool neemt na ruim 40 jaar afscheid

Tandarts Kool in zijn praktijkruimte Foto: Wil Feijen

Nog slechts een paar maanden kun je als patiënt terecht bij tandarts Floris Kool voor tandheelkundige hulp, daarna hangt hij de witte jas aan de wilgen. De praktijk is overgenomen door tandarts Ronald Gerritse en diens zoon Wouter.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

"Na veertig jaar als tandarts te hebben gewerkt, ga ik afscheid van mijn praktijk nemen", vertelt de pensionado in spé. "Ik ben al aan het afbouwen door minder uren werkzaam te zijn in de praktijk." Op dit moment werkt tandarts Kool nog tweeëneenhalve dag per week tot eind maart. "Vanaf april ga ik nog minder uur werken. Ik vind het fijn om op deze manier af te bouwen. Ik kan langzaam eraan wennen en de praktijk kan inspelen op mijn aankomende vertrek."

Verhuizing
Tandarts Kool is na zijn opleiding aan de Universiteit van Utrecht in militaire dienst gegaan. Hij werd gelegerd in Eindhoven op de vliegbasis. Daar heeft hij de eerste tijd als tandarts gewerkt. Na zijn diensttijd is hij als zelfstandige begonnen in een noodgebouw aan de Venuslaan in Breugel. Floris: "Na een paar jaar werd ik door de tandartsen Heitling en Nonkes gevraagd of ik interesse had bij hun in de praktijk aan de Amerikalaan te komen werken. Dat leek me een mooie stap." Rond 1997 wilden de tandartsen de praktijk in de Gentiaan graag uitbreiden. ''Dat was in strijd met het bestemmingsplan. Toen zijn we opzoek gegaan naar een andere locatie'', aldus tandarts Kool. Zo kwamen ze op de Nachtegaallaan terecht.

Uitbreiding
Inmiddels zijn voornoemde tandartsen al vele jaren met pensioen en bestaat de huidige praktijk samen met tandarts Kool uit de tandartsen Gerritse, Steenbekkers, Besseling en Stolwijk. "Over een paar maanden wordt de praktijk nog uitgebreid met Wouter, de zoon van tandarts Gerritse", aldus tandarts Kool.

Bijscholing
Als tandarts heeft Floris de afgelopen jaren veel extra kennis op gedaan en heeft zich regelmatig laten bijscholen. Floris: "Ik heb me gespecialiseerd in de orthodontie, aanvankelijk met uitneembare apparatuur, maar later door het gebruik van brackets (plaatjesbeugels) werden de behandelmogelijkheden vele malen groter. Je kunt de brackets heel nauwkeurig positioneren op de tanden en kiezen, daardoor krijg je een beter behandelresultaat."

Aandacht voor preventie
Behalve de ontwikkeling in de orthodontie is er ook een groot verschil in de kwaliteit van de gebitten. De laatste decennia is er meer aandacht voor preventie van het gebit. Hierdoor, en door toevoeging van fluoride in tandpasta, zijn tanden en kiezen sterker geworden. Floris: "Kwam in de jaren zeventig een twintiger of dertiger naar de praktijk, dan zag het gebit er zeker niet zo uit zoals dat nu van twintigers of dertigers. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen, maar over het algemeen zijn de gebitten beter onderhouden."

Vrije tijd
Tandarts Kool kijkt met veel plezier naar de toekomst. Hij gaat zijn vrije tijd besteden aan fietsen op de wielrenfiets of mountainbike en skiën. Verder probeert hij het golfen onder de knie te krijgen. "Dat valt nog niet mee. Ik ben net begonnen met les nemen. Er ligt nog een grote uitdaging voor mij in het verschiet", lacht Floris.

Voordat het zover is dat tandarts Kool zijn witte jas 'aan de wilgen hangt', staat hij nog enige maanden klaar voor zijn patiënten.

7 / 32

Hoe betrek je inwoners van Son en Breugel bij de politiek?

Martien (l) en Mireille (r) bij het kunstwerk langs de A50 Foto: Wil Feijen

Bij wie moet je als inwoner zijn als je meer wilt weten over politieke dossiers en wanneer kun je een raadslid hierover aanspreken? Wanneer kun je als inwoner je mening geven en wordt daar dan ook iets mee gedaan? Sinds de verkiezingen in 2018 is er een raadswerkgroep Bestuursstijl in Son en Breugel in het leven geroepen met als doelstelling om de afstand tussen inwoners en gemeenteraad kleiner te maken.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Uit iedere politieke partij is een vertegenwoordiger gekozen die samen met de burgemeester, de griffier en een externe deskundige de raadswerkgroep Bestuursstijl vormt. Mireille Bonnier en Martien Merks zijn twee vertegenwoordigers die zitting hebben in de raadswerkgroep. Mireille: "Na de verkiezingen van 2018 is de raadswerkgroep ontstaan. Wij hebben van de raad de opdracht gekregen om ontwikkelingen in gang te zetten om de huidige werkwijze van beleids- en besluitvorming door raad en college te verbeteren en inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers eerder en beter te betrekken bij beleidsvorming."

Kennis en ervaring
De raadswerkgroep is ook meegegeven om diezelfde inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en verenigingen te betrekken bij deze ontwikkelingen en gebruik te maken van hun kennis en ervaring. Om hun opdracht goed uit te kunnen voeren hebben ze een uitvoeringsprogramma uitgewerkt met vier aandachtspunten: 1. aansluiting bij behoeften van inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers; 2. burgerparticipatie. 3. beleids- en besluitvorming en 4. vergaderstructuren.

Laagdrempelig
De raadswerkgroep heeft niet stilgezeten de afgelopen maanden. Zo hebben zij inloopavonden georganiseerd die plaatsvinden vóór een commissievergadering. Deze avonden zijn bedoeld voor inwoners om op een laagdrempelige wijze in contact te komen met de raadsleden en hun vraag, mening of opmerking te laten horen. Martien: "Inmiddels zijn er al een aantal inloopavonden geweest. Tijdens een van deze avonden heeft bijvoorbeeld een groep inwoners hun zorgen gedeeld over een ontwikkelplan bij hen in de buurt. De raadsleden hebben geluisterd en later is in overleg met de ambtenaren besloten om een werkbezoek in te plannen. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden. Door ter plekke te gaan kijken konden de betrokkenen hun opmerkingen, zorgen en vragen kwijt en werd het probleem voor de raadsleden duidelijker. Beide partijen waren erg enthousiast over deze vernieuwde opzet."

BOB-model
De gemeenteraad werkt nu volgens het 'BOB'-model, dat staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Voordat er een oordeel gevormd kan worden, is het vaak van belang om te weten hoe inwoners denken en wat hún mening is. Daarom wordt er ook vaker per project gekeken of het mogelijk is om burgerparticipatie in te zetten. Met de inloopavond en door vaker gebruik te maken van burgerparticipatie worden inwoners meer betrokken en naar hun mening gevraagd. "Het is natuurlijk niet zo dat alles wat inwoners vragen ook uitgevoerd kan worden. Er wordt in ieder geval wel meer geluisterd naar de mening van onze inwoners", vult Martien aan. Vervolgens wordt er een oordeel gevormd, waarna de besluiten in de raadsvergadering genomen worden.

Achter de schermen
De raadswerkgroep Bestuursstijl is achter de schermen druk bezig om een nieuwe, verfrissende bestuursstijl voor te bereiden. Hiervoor hebben de werkgroep en een aantal raadsleden de gemeente Lochem bezocht en binnenkort gaan ze met een groot aantal afgevaardigden van de gemeente Son en Breugel naar Oisterwijk. "Op dit moment duurt het lang voordat een besluit wordt genomen; dat kan door gebruik te maken van een andere bestuursstijl wellicht korter. Dit is voor onze inwoners ook overzichtelijker en beter te begrijpen", licht Martien toe.

Nieuwe bestuursstijl
De raadswerkgroep is ook op zoek naar antwoorden op de vraag wat inwoners verwachten van burgerparticipatie. Wanneer wil men meedenken? Maar vooral ook wanneer niet? Om antwoord op deze vragen te krijgen heeft men diverse avonden met inwoners georganiseerd. Daarnaast praten veel inwoners over 'de gemeente'. Mireille: "Maar bedoelt men dan het grondgebied van Son en Breugel, het college, de ambtenaren, het gemeentehuis of toch de gemeenteraad? Door kortere lijnen en duidelijker te communiceren met onze inwoners geeft het raadsleden de kans om dat uit te leggen en tegelijkertijd een luisterend oor te bieden."

Button
Mireille vervolgt: "We wilden als raadswerkgroep duidelijker zichtbaar zijn met een beeldmerk wat herkenbaar is voor alle inwoners. Als basis voor dat beeldmerk diende het kunstobject 'Oor', dat we van de kunstenaar Bisscheroux hiervoor mochten gebruiken. De raadswerkgroep heeft van dit beeldmerk een speciale button laten maken. We hebben de raadsleden gevraagd deze button zoveel mogelijk te dragen, zodat duidelijk zichtbaar wordt dat zij graag een luisterend oor bieden. Maar de tekst op de button is voor de inwoners: 'Laat van u horen'.

Volgende inloopavond
De volgende inloopavond wordt gehouden op dinsdag 18 februari van 19.00 - 20.00 uur op de locatie 'De Vijverberg'. Alle inwoners zijn van harte welkom. Voor de inloopavond hoef je niet van tevoren aangemeld te zijn. "We nodigen onze inwoners uit om tijdens deze avond raadsleden aan te spreken over zaken waarover zij graag van gedachten willen wisselen. De inwoners worden ontvangen door de raadswerkgroep en worden vervolgens in contact gebracht met raadsleden. Wellicht krijgt het gesprek daarna nog een vervolg, maar dan weten de raadsleden in ieder geval wel dat er iets speelt", sluit Martien af.

8 / 32

Son en Breugel op zoek naar een lokaal sportakkoord

Foto ter illustratie (archieffoto) Foto: Wil Feijen

Son en Breugel - Een subsidie en een sportformateur moeten de aanzet geven tot een lokaal sportakkoord in Son en Breugel. Wethouder Jos de Bruin, onder meer verantwoordelijk voor sport, zorg en welzijn en onderwijs, wil meer mensen aan het sporten krijgen, met name de oudere mensen en de jongere jeugd. De wethouder: "Het doel van dit sportakkoord is om op de beste manier mensen aan het bewegen te krijgen."

Redacteur: Adrie Neervoort

Eind januari was er een eerste bijeenkomst waarbij veertig belangstellenden van ongeveer vijfentwintig verenigingen en organisaties, maar ook ondernemers in de sport aanwezig waren. "Ondanks de mooie opkomst ontbraken er toch nog enkele partijen", aldus Danielle van Bakel, sportformateur en werkzaam voor de stichting Sportservice Noord-Brabant.

De bedoeling is dat alle partijen in het te sluiten sportakkoord bijdragen aan het stimuleren van sporten en bewegen in de breedste zin van het woord. Dat kan door het uitwisselen van materialen en gegevens, maar ook door het gezamenlijk werven van meer vrijwilligers en tevens deze vrijwilligers ondersteunen bij het uitvoeren van de taken binnen de vereniging. Door samen te werken kunnen de werving en begeleiding verbeteren en kan er door middel van cursussen kennis worden overgedragen. Dit is bijvoorbeeld een van de speerpunten die in het sportakkoord kunnen staan.

Maar ook: hoe bereik je jong en oud als het om sporten en bewegen gaat? Door daar gezamenlijk mee aan de slag te gaan, verwacht Danielle dat er oplossingen komen. Na de laatste bijeenkomst op 4 maart worden de plannen uiteindelijk verder uitgewerkt tot een definitief akkoord en zal het werk van Danielle stoppen. Dan gaat Mirjam van Moll als lokale sportadviseur voor de uitvoering zorgen.

Wilt u meer weten of bijdragen aan het sportakkoord, dan bent u welkom bij de tweede bijeenkomst op 12 februari vanaf 19.30 uur in het clubhuis van HTC Hockey op sportpark De Gentiaan aan de Vlielandlaan 2 in Son en Breugel.

Schooljeugd bestrijdt eikenprocessierups

Wethouder Boersma helpt de leerlingen met het maken van een nestkastje Foto: Wil Feijen

Je zou er zomaar jeuk van kunnen krijgen: een artikel over eikenprocessierupsen. Deze rupsen hebben namelijk brandharen die bij de mens hevige jeuk veroorzaken. Er is de laatste jaren sprake van een ware rupsenplaag en de gemeente spant zich al jaren in om te vuur en te zwaard de eikenprocessierups te bestrijden. Maar ze krijgt daarbij nu hulp uit onverwachte hoek: vier basisscholen, ondersteund door het IVN, starten een nestkastjesproject.

Redacteur: Arjen Strik
Fotograaf: Wil Feijen

Initiatiefneemster Ellen van Wijk en 'natuurouder' Vivienne van Jaarsveld geven een toelichting op dit unieke project. Ellen, voorzitter van de plaatselijke IVN-afdeling: "We waren op zoek naar een educatief project over de natuur voor de basisschool en kwamen op het idee een nestkastjesproject te starten voor koolmeesjes." Koolmezen eten deze rupsen als lekkernij en kunnen helpen om de aantallen binnen de perken te houden. Ellen: "De natuurouders van De Ruimte zijn met het idee gekomen om leerlingen van de basisschool nestkastjes in elkaar te laten zitten. Tijdens een overleg dat ik had met wethouder Paul van Liempd zag hij meteen een win-winsituatie en stelde voor dat de gemeente de helft van de kosten op zich neemt."

Natuur en educatie
Vivienne vervolgt het verhaal: "De natuur draagt in alle opzichten bij aan de ontwikkeling van kinderen. Met de IVN-natuurouders (waarvan er in Son en Breugel sinds vorig jaar zo'n 10 zijn 'opgeleid') willen we een bijdrage leveren aan de natuureducatie op scholen en een stukje ouderparticipatie. We zijn nu bezig met de uitvoering van dit project om op verschillende basisscholen in Son en Breugel een les te verzorgen over de koolmezen en de leerlingen nestkastjes voor de kool- en pimpelmezen te laten maken in de strijd tegen de eikenprocessierups. Een leerzaam en een mooi maatschappelijk project." Er doen vier basisscholen mee. Vrijdag 7 februari was de aftrap op De Regenboog, waarbij wethouder Boersma aanwezig was. Ook is gestart op De Ruimte en binnenkort gaan ze op De Krommen Hoek en De Sonnewijzer (de bso) aan de slag.

Tweehonderd bouwpaketten
Ellen vult haar aan: "De afgelopen maanden is een tiental IVN-vrijwilligers drukdoende geweest met het maken van de onderdelen van zo'n tweehonderd koolmeesnestkasten. Het was een getimmer en gezaag van jewelste in het IVN-lokaal. De nestkasten worden aangeleverd als bouwpakket en worden door de leerlingen zelf in elkaar gezet. Samen met de gemeente zijn een dertigtal locaties waar veel overlast was, waaronder in de buurt van de scholen, uitgekozen om de nestkastjes op te hangen."

Resultaat
De initiatiefneemsters benadrukken dat er niet meteen resultaat verwacht mag worden. Eerst moet de populatie koolmezen zich ontwikkelen. Ook zal de gemeente ander, koolmeesvriendelijk struikgewas aanbrengen op locaties waar rupsenoverlast was. Het resultaat moet op den duur zijn dat het aantal meldingen vermindert en op een natuurlijke manier de overlast bestreden wordt. Ellen geeft nog aan dat ze adoptanten zoeken die één keer per jaar enkele nestkastjes willen schoonmaken met heet water. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de website: http://www.ivn.nl/afdeling/son-en-breugel.

Monument als blijvende herinnering aan Lancaster-crash

Foto: Wil Feijen

In de nacht van 7 op 8 februari 1945, even na half een, botsten twee Britse Lancaster-bommenwerpers op acht kilometer hoogte op elkaar. Ze waren op de terugweg van een bombardementsmissie bij het Dortmund-Emskanaal bij Ladbergen, een belangrijke verbindingsroute tussen het Ruhrgebied en de Noordzee. Door dit bombardement zou het kanaal droogvallen en een transportroute voor de Duitse oorlogsindustrie lamgelegd worden. De Lancasters maakten deel uit van een luchtvloot van 177 Lancasters en 10 Mosquito's van No. 5 Group Bomber Command.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen

Tijdens slechte weersomstandigheden, weinig zicht en zwaar afweergeschut raakten ze elkaar op grote hoogte. Zij stortten neer in de Sonse Heide op de grens van Best en Son. De ND961, met de Zuid-Afrikaanse piloot Flt Lt C.W. McGregor, crashte in de omgeving van de Zandstraat te Son. Wrakstukken van het vliegtuig vielen naast het houten huis aan de Zandstraat 49 in Son, waar toen de familie Van Luijt woonde. De familie woonde er pas een paar weken. Een wrakstuk had een boom naast het huis in tweeën gespleten (bron: Heemkundekring Son en Breugel).

Brokstukken
Het andere toestel, met de Engelse piloot Flt Lt A.P. Weber, stortte neer nabij het Lisseven in Best. Piloot Weber overleefde de crash. Door de botsing werd de cockpitkap van de romp van het vliegtuig gerukt en werd hij uit zijn stoel geslingerd. Hij raakte hierdoor bewusteloos. Een paar minuten later kwam hij weer bij zijn positieven en wist zijn parachute te openen en zo veilig de grond te bereiken. De vliegtuigen vielen als gevolg van de enorme krachten in stukken uit elkaar en daardoor raakten de brokstukken over een groot gebied verspreid.

Samenwerking
Nu, 75 jaar later, is er een monument onthuld als gedenkteken aan deze crash en de overleden vijftien bemanningsleden van de twee Lancasters. Het monument is geïnitieerd op verzoek van de Zuid-Afrikaanse ambassade, die daarmee een van de drie Zuid-Afrikaanse piloten wil eren die in de Tweede Wereldoorlog boven Nederland omgekomen zijn. Het monument kwam tot stand via de Heemkundekring Best en in nauwe samenwerking met Museum Bevrijdende Vleugels en een aantal sponsors. Mark van Pelt van Museum Bevrijdende vleugels in Best zorgde ervoor dat het monument op een goed zichtbare plek bij de ingang van het museum kwam te staan.

Onthulling
De burgemeesters van Best en Son en Breugel onthulden het monument, een verwrongen propeller compleet met aandrijving, door een parachutedoek weg te halen dat over het monument hing.

Internationale afgevaardigden
Behalve enkele nabestaanden waren er tijdens de plechtigheid ook afgevaardigden van onder andere de Zuid-Afrikaanse ambassade en officieren van de Engelse, Canadese en Nederlandse luchtmacht aanwezig. Zij waren er omdat de bemanningen van beide vliegtuigen niet alleen uit Engelse militairen maar ook uit een Canadees, een Zuid-Afrikaan en een Australiër bestond.

Vijftien kaarsen
Na een ingetogen plechtigheid, het hijsen van de vlaggen, enkele toespraken en het ontsteken van vijftien kaarsen voor de omgekomen bemanningsleden, kwam er een slot aan de plechtigheid. Het monument staat op het terrein van Museum Bevrijdende Vleugels voor 't Boshuys, Sonseweg 39 in Best.

Foto: Wil Feijen
Wrakstukken van het gecrashte vliegtuig in de Zandstraat Foto: ©Heemkundekring Son en Breugel

Een terugblik met Huub van der Vrande, 'Ondernemer van het jaar 2019 Ekkersrijt'

Huub van der Vrande Foto: Wil Feijen

Huub van der Vrande werd tijdens de Ondernemersavond onderscheiden met de titel 'Ondernemer van het Jaar 2019 Ekkersrijt'. De Senior Vice President, ook wel adviseur van de Raad van Bestuur van Neways, blikt terug op deze bekendmaking die zaterdag 1 februari in de feesttent op het Kerkplein plaatsvond.

Redacteur: Emmy Grit

In oktober heeft de Lions Club, organisator van de Ondernemersavond, een oproep gedaan om bedrijven voor te dragen voor deze onderscheiding. De jury heeft de genomineerde bedrijven doorgelicht. Het thema 'Anders denken, gewoon doen' was een van de criteria die moesten aansluiten op het bedrijf. Nadat de namen van de bedrijven bekend waren bij de jury, heeft Joep Panken, president van de Lions Club, contact opgenomen met Huub. "Blijkbaar was ons bedrijf door anderen voorgedragen voor deze onderscheiding. Het is fijn dat anderen het thema bij ons bedrijf vinden passen", aldus Huub.

Fuseren
Huub begon in 1986 als technisch directeur bij Neways. Huub: "Na vijf jaar heb ik het bedrijf verlaten om als zelfstandige bij RIPA Electronics in Best verder te gaan. In principe waren we collega-bedrijven. Beide produceerden modules en systemen in de elektronica. De bedrijven Neways en Ripa zijn samengegaan en ik werd lid van de Raad van Bestuur als COO. Twee jaar later werd ik CEO."

Kennis delen
"Er waren uitdagingen om een aantal verbeterpunten door te voeren bij Neways", vertelt Huub. "Ik voelde mij 'als een vis in het water' in de nieuwe werksfeer. Ik kon mijn kennis delen met de medewerkers, iets wat ik graag doe. Een paar jaar later zijn we van een nationaal bedrijf uitgegroeid tot een internationale onderneming en is de omzet in een stijgende lijn gegaan."

Vijftig jaar
Huub: "Ondanks dat het familiebedrijf al vijftig jaar bestaat, is Neways, behalve bij mensen die in dezelfde branche werken, nog maar bij weinig mensen bekend. Ik ben supertrots op het bedrijf en op onze medewerkers." Ondanks dat het bedrijf de laatste jaren sterk gegroeid is, blijft het personeel de grootste waarde van het bedrijf. "Onze medewerkers stimuleren we om het beste uit zichzelf te halen, door het aanbieden van bijvoorbeeld opleidingen", vertelt Huub trots. "Samen met elkaar kun je de beste worden. En dat stralen we op allerlei manieren uit."

Voorgrond
Als bedrijf staat Neways niet vaak op de voorgrond en prijzen hebben ze niet vaak gewonnen. Huub: "Deze prijs is wel een grote waardering voor ons bedrijf. We willen dit ook aan de buitenwereld laten zien. Natuurlijk wel op gepaste wijze. 'Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg' past wel bij het bedrijf. Met deze mooie prijs blijven we gewoon onszelf", sluit Huub af.

Een terugblik met Michèle van Rooij, 'Ondernemer van het Jaar 2019 Son en Breugel'

Michèle van Rooy Foto: Wil Feijen

De eigenaresse van Visage & More kijkt terug op een mooie Ondernemersavond die op 1 februari werd gehouden. Tijdens deze avond nam zij in de sfeervol ingerichte feesttent de onderscheiding 'Ondernemer van het Jaar 2019 Son en Breugel' in ontvangst. Behalve de onderscheiding en de bloemen waren er ook veel felicitaties van collega-ondernemers.

Redacteur: Emmy Grit

Michèle is er nog beduusd van: "Ik heb heel veel bloemen, kaarten en felicitaties ontvangen; de zaak staat er vol mee. Mensen die mij op straat tegenkomen, spreken mij aan omdat ze het mooie nieuws afgelopen week in jullie krant hebben gelezen", vertelt Michèle trots. De prijs die Michèle overhandigd kreeg door Bert-Jan van Dinter staat inmiddels te pronken in de etalage van haar salon aan de Nieuwstraat.

Verhuizing
Nadat Michèle gedurende twintig jaar haar schoonheidssalon Le Visage aan huis had gehad, was het tijd voor de volgende stap. "In de Nieuwstraat kwam een winkelpand leeg, waar ik wel belangstelling voor had. De locatie was perfect, alleen het pand was veel te groot", vertelt Michèle. "Maar nadat ik andere pandjes in Son en Breugel had bekeken, wist ik zeker dat het pand in de Nieuwstraat mijn nieuwe bestemming zou worden."

Verbinden
In het verleden heeft Michèle workshops bijgewoond waar het thema 'verbinden' centraal stond. "Ik wilde graag samenwerken met collega's die een toegevoegde waarde zouden zijn voor mijn salon. Ik heb een plan opgesteld en naarmate de tijd vorderde, wist ik dat we het grote pand moesten opdelen in kleinere ruimtes, zodat er voor andere ondernemers ruimte zou ontstaan.

Crowdfunding
"Nadat ik de plannen bij de bank had voorgelegd, werd er een crowdfunding opgestart. Al snel waren er mensen die mijn plannen steunden, waardoor het financieel plaatje rondkwam", licht Michèle toe. "In hetzelfde pand kun je terecht voor beauty treatments, visagie, permanente make-up, huidtherapie, diëtistenpraktijk, tandprothetiek en voetreflextherapie. Samen vullen we elkaar goed aan en ieder kan in zijn eigen ruimte klanten ontvangen."

Koffiehoek
Naast de genoemde ondernemers die in hetzelfde pand zitten, heeft Michèle ook een koffiehoekje in het winkelpand gecreëerd, waar gasten kunnen genieten van heerlijke koffie, thee en eventueel iets lekkers erbij. "De koffiehoek is niet alleen voor onze klanten, iedereen kan binnenlopen. Behalve het gewone gebak, kunnen onze klanten ook glutenvrije, lactosevrije en vegan-gebakjes bestellen.

Speciale aanbieding
Voor bestaande en nieuwe klanten heeft Michèle een speciale aanbieding: zoek de advertentie elders in deze krant op, knip de bon uit en kom naar de winkel.

Een terugblik met Kim Roefs, 'Starter van het jaar 2019'

Kim Roefs Foto: Wil Feijen

De 29-jarige Kim Roefs werd zaterdag 1 februari gekozen als 'Starter van het Jaar 2019' tijdens de Ondernemersavond. Kim is tweeëneenhalf jaar geleden begonnen met Dott. Fashion, een boetiek voor dames- en herenkleding. Kim kreeg de prijs overhandigd van Patrick Wijns, directeur van de Rabobank.

Redacteur: Emmy Grit

Kim heeft altijd een eigen winkel willen hebben. Kim: "Nu kwam de kans voorbij en ik heb deze met beide handen aangegrepen. Met de start van mijn winkel ben ik in het diepe gesprongen. Als jonge ondernemer had ik geen ervaring en alles was nieuw voor mij. Met de hulp en steun van familie en vrienden heb ik mijn zaak opgebouwd. Daar ben ik best wel trots op.

Extra boost
"Het is echt bijzonder dat ik uitgeroepen ben als 'Starter van het Jaar'. De onderscheiding geeft een extra boost. Het geeft een gevoel dat je gewaardeerd wordt voor wat je doet. Voor je gevoel kan alles beter, maar af en toe is het wel eens goed om stil te staan bij je succes."

Moment
Nadat Kim ervan op de hoogte was gebracht dat zij 'Starter van het Jaar' zou worden, wist ze niet wat ze moest zeggen of doen. "Ik stond gewoon met mijn mond vol tanden. Ik moest het even een plekje geven." Kim heef een paar weken aan het idee kunnen wennen en wist dit tijdens haar speech goed te verwoorden. "Ik heb wel even mijn moment gepakt nadat ik de cheque, de oorkonde en de bloemen in ontvangst had genomen", blikt Kim tevreden terug.

Positief
"Je moet niet te veel nadenken, maar gewoon doen", aldus Kim. De thema-avond Dott&Dine' is hier een voorbeeld van: modellen lopen op de catwalk en showen haar kleding onder het genot van een hapje en een drankje. Kim: "Op 8 april organiseer ik weer zo'n avond. Ditmaal doen er nog meer lokale ondernemers mee. Ik werk graag samen met lokale ondernemers, dat verbindt ons op een positieve manier met elkaar. Wat mij betreft zou dit nog meer mogen gebeuren."

Bedanken
Behalve dat Kim de Rabobank bedankt voor het toekennen van deze prijs, wil ze tevens haar klanten bedanken voor het vertrouwen in Dott. Fashion. "Zonder klanten kan ik niet bestaan en daarom wil ik graag iets voor de bestaande en nieuwe klanten gaan doen. In de advertentie die elders in de krant staat, kun je hier meer over lezen", laat Kim weten.

Een terugblik met Adrie Neervoort 'Lions Club Son en Breugel Trofee 2019'

Uitgever en eigenaar van DeMooiSonenBreugelKrant is nog steeds onder de indruk van wat hem is overkomen op de Ondernemersavond op 1 februari. Tijdens deze avond werd hij compleet verrast met de Lions Club Trofee, een prijs die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt.

Redacteur: Emmy Grit

"Ik ben niet alleen nog steeds onder de indruk van het feit dat ik de prijs heb gekregen, maar ook van de vele felicitaties, bloemen en zelfs een taart van de Rabobank", blikt Adrie terug. "De trofee, een prachtige, unieke vaas, en de oorkonde hebben een ereplaats gekregen op het kantoor van DeMooiSonenBreugelKrant."

Verdienstelijk
In de oorkonde is te lezen dat de trofee wordt uitgereikt aan een onderneming, organisatie of persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de lokale gemeenschap van Son en Breugel. Adrie: "Dan zie ik het krijgen van de trofee als een enorme schouderklop voor alles waar onze krant voor staat."

Team
Samen met zijn team, dat bestaat uit correspondenten, redacteuren, fotografen, corrector, vormgever én ook alle bezorgers, vervult Adrie met zijn krant sinds 2015 een communicatieve rol in Son en Breugel. Adrie: "Elke dinsdagnacht rolt het eindresultaat van een week hard werken van de drukpers en op woensdag lezen meer dan 22.000 mensen weer onze krant. Daarnaast zorgt ons team er ook nog eens voor dat onze site www.mooisonenbreugel.nl zeven dagen per week 24 uur per dag vol staat met al het nieuws uit Son en Breugel."

Vijf jaar
Dit jaar bestaat DeMooiSonenBreugelKrant vijf jaar. In september 2015 verscheen de eerste editie. "Dit jubileum gaan we samen met onze klanten en lezers vieren. Hoe we dit gaan doen, houden we nog even geheim. Het toekennen van de trofee is wat ons betreft alvast een mooi begin van ons jubileumjaar", sluit Adrie trots af.

Halve finale Archipel Muziekconcours

Bram Helvoirt op marimba Foto: Ingezonden

Stichting Vrienden van Archipel houdt dit jaar voor de zevende keer het jaarlijkse Muziekconcours. Het concours is van start gegaan met 32 deelnemers. Er zijn inmiddels 16 deelnemers door naar de halve finales die op 15 en 16 februari plaatsvinden in Archipellocaties Akkers in Nuenen en Berkenstaete in Son en Breugel. De jonge musici laten zich – net als voorgaande jaren – op het podium weer van hun beste kant zien en horen. Vanuit heel Nederland kunnen we trots zijn op al dit talent.

Stichting Vrienden van Archipel organiseert het Muziekconcours omdat muziek een taal is tussen mensen, die iedereen gemakkelijk verstaat. Muziek biedt de mogelijkheid tot contact leggen. Archipel organiseert het muziekconcours om cliënten, mantelzorgers én omwonenden de kans te bieden te genieten van (licht) klassieke muziek op hoog niveau.

De halve finale vindt plaats op 15 februari, om 1400 uur, in Akkers, Margot Begemanstraat 9 in Nuenen. Op deze dag treden op:
Matthijs de Wit (17) op marimba, Floran Plompen (14) op piano, Elin Wiedenhof (12) op cello, Trio Con Ardore (Lasse Reijnen, Evan van Dijk en Jiwani Ledder) (allen 13) op cello, viool en piano, Xzanne Engelen (13) op harp, Stijn Pollen (17) op piano, Tudor Marin (11) op cello en Sarah van der Lijke (13) op dwarsfluit.

De halve finale die op 16 februari wordt gehouden in Berkenstaete in Son en Breugel, aanvang 14.00 uur, treden op:
Julia Bogdanova (11) op piano, Liv Bruers (11) op viool, Lasse Reijnen (13) op cello, Jasmien Salama en Mirre Valks (17) op cello en viool, Bram Helvoort (15) op marimba, Jitske Wildemans (15) op cello, Philip Karmanov (15) op piano en Vivian Giesbertz (17) op viool.

Grande finale
Op 8 maart vindt de 'Grande finale' van het Archipel Muziekconcours plaats in het Muziekgebouw Eindhoven. Altijd een spannende strijd te worden tussen zes finalisten. De finale begint om 14.30 uur in de grote zaal van het Muziekgebouw Eindhoven. Mis het niet. Entreekaarten zijn te koop voor 6,50 euro(incl. reserveringskosten en pauzedrankje) via www.muziekgebouweindhoven.nl). Er is voldoende plaats voor rolstoelen. Actueel nieuws of extra informatie over het muziekconcours is te vinden op: www.archipelzorggroep.nl/muziekconcours.

Bomen maken plaats voor huizen

Foto: Wil Feijen

Aan de IJssellaan in Son en Breugel wordt gewerkt aan de realisatie van 28 woningen voor starters, gezinnen en senioren. Bijzonder aan dit project is dat de woningen tot stand zijn gekomen met behulp van een eerste groep toekomstige bewoners, zij hebben inspraak gehad in de opzet van het gebied en de plattegrond en het ontwerp van de woningen.

Foto: Wil Feijen

Afgelopen week is begonnen met het omzagen van de aanwezige bomen, waarvoor een kapvergunning is afgegeven. De bomen worden zorgvuldig omgezaagd en afgevoerd door de firma Kuipers uit Son en Breugel.

Willemijn Verkaik trad op bij uitreiking Oscars

Willemijn Verkaik Foto: ©The Walt Disney Studios Benelux

Hollywood / Son en Breugel - De Sonse musicalster Willemijn Verkaik heeft zondagnacht 9 februari opgetreden als Elsa uit Frozen. Samen met nog negen Elsa musicalsterren van over de hele wereld zong zij het nummer 'Into the unknown' uit Frozen 2 tijdens de uitreiking van de Oscars in Hollywood.

Willemijn heeft zowel de Nederlandse als Duitse versie van de musical ingesproken. Tijdens dit optreden zong ze een stukje in de Duitse taal. Willemijn was van tevoren niet zenuwachtig, vertelde ze maandagochtend tegen Omroep Brabant.

Oproep muzikanten voor de Lazy Sonnie Song Night

Foto: Ingezonden

Lazy Sonnie Afternoon heeft tot doel een breed publiek akoestische live roots muziek te laten beleven. Het biedt hiervoor maandelijks een podium aan gevestigde internationale en nationale artiesten en aan opkomende talenten. In verband met de grote belangstelling van zowel liefhebbers als muzikanten zijn zij gestart met de Lazy Sonnie Song Night. Vanwege het grote succes van twee vorige edities krijgt deze avond in 2020 een vervolg.

Op zaterdagavond 9 mei is het zover: tussen 21.00 en 23.30 uur treden maar liefst 12 acts op. In een continue stroom is het een komen en gaan van artiesten die solo, duo of als trio twee nummers ten gehore brengen. In principe akoestisch versterkt. Er staan microfoons klaar en er liggen DI's voor de instrumenten. Er staat tevens een kleine backline klaar.

De spelregels
- Iedere act speelt twee nummers
- Er is een strak schema: geen soundcheck, inpluggen en spelen. Artiesten moeten klaar staan volgens een gedetailleerd draaiboek
- Er is een 'Green Room' voor de artiesten om zich voor te bereiden, te stemmen etc.
- Artiesten ontvangen per persoon consumptiebonnen en de oneindige waardering van het hopelijk talrijke Sonse publiek

Waar
- Kapelzaal van de Sonnerie

Datum
- Zaterdag 9 mei inloop 20.00 uur, aanvang 21.00 uur

De organisatie nodigt iedere muzikant uit om zich (voor eind maart) aan te melden via info@lazysonnieafternoon.nl. Doe dat zo snel mogelijk, want vol is vol. Er wordt uitgekeken naar een prachtige avond.

Lazy Sonnie Festival 5 juli
Het Lazy Sonnie Festival in de voortuin van La Sonnerie is niet meer weg te denken uit het muziekaanbod in Son en Breugel. Noteer daarom alvast zondag 5 juli in je agenda. Er zijn vijf fantastische bands vastgelegd. Meer info over de line up kunt u lezen op www.lazysonnieafternon.nl.

Zorg voor elkaar-vervolg-

In DeMooiSonenBreugelKrant van 22 januari schreef Yvonne Mulder een ingezonden stuk over een mevrouw die de weg kwijt was en die ook niet meer zo gauw terug kon vinden. Met de hulp van 2 dames van het Bakhuys wist Yvonne na zo'n 2 uren de verwarde dame in contact te brengen met haar zoon. Inderdaad fijn voor haar dat we in een dorp wonen waar veel mensen nog oog hebben voor elkaar.

De weg kwijtraken/dwalen is iets dat mensen met (beginnende) dementie regelmatig overkomt en zolang dat in de eigen vertrouwde omgeving plaatsvindt zijn ze vaak weer snel op het goede adres terug te brengen. Maar als het daarbuiten is dan gaat dit vaak gepaard met urenlange zoektochten waar de politie aan te pas moet komen. Ook de politie geeft regelmatig aan dat zij hiermee veel tijd kwijt is en is dan ook blij met de oplossing die door Stichting 2109 wordt geboden.

Deze stichting heeft een gepatenteerd beeldmerk ontwikkeld en als mensen met dementie dit dragen dan kan de omgeving deze mensen herkennen. Mensen met dementie blijven zo zichtbaar voor de samenleving zodat er beter kan worden aangesloten bij hun belevingswereld en er direct voor deze mensen kan worden gezorgd als dit gewenst of noodzakelijk is. Er zijn zo al veel dwalende mensen op een snelle manier thuisgebracht, onder andere ook een mevrouw uit Son die in Zeist met haar man op vakantie was en daar in de bossen verdwaalde.

Gelukkig droeg zij het speldje van Stichting 2109 zodat het echtpaar dat haar dwalend ontmoette, haar snel weer bij haar echtgenoot terug kon brengen. Het helpende echtpaar was zo enthousiast over dit unieke initiatief en schreef een stukje op Facebook dat meer dan 150.000 positieve reacties uit het hele land en zelfs van daarbuiten opleverde. Op de website www.2109.nl is hierover meer over lezen bij 'Nieuws' onder de naam Peter Schipper en uiteraard ook op Facebook zelf.

Dit is maar een van de vele voorbeelden waarbij gebleken is dat het speldje een mooie, goedkope en efficiënte manier is om mensen met (beginnende) dementie waar nodig te kunnen helpen. Belangrijk is dat we met elkaar het nog steeds heersende taboe op dementie willen doorbreken en respecteren dat mensen met dementie dit op deze manier kenbaar mogen maken en zo nog lang de aansluiting bij de samenleving mogen behouden.

Sjef den Uijl,
o.a. lid van de werkgroep DementieVriendelijk Son en Breugel (DVSB)

Catherine Deneuve filmcyclus bij Ars Longa

Foto: Ingezonden

Elk halfjaar toont Ars Longa drie films rond een thema. Dit voorjaar worden er drie films uit het indrukwekkende oeuvre van Catherine Deneuveg gedraaid: Le Dernier Metro, Indochina, Claire Darling. De speeldata zijn 19 februari, 10 en 24 maart in La Sonnerie, Nieuwstraat 45, Son, aanvang 20.00 uur.

In 'Le dernier metro', dat speelt in de tweede wereldoorlog, houdt de Joodse theaterdirecteur Lucas Steiner zich, uit angst voor de Duitsers, verborgen in de kelder van zijn theater. Zijn niet-Joodse vrouw Marion (Catherine Deneuve) neemt het beheer over het theater over en bereidt een theaterstuk voor. Bernard Granger (Gérard Depardieu) neemt een hoofdrol in het stuk op zich en komt zo in aanraking met Marion, wiens gevoelens voor hem hevig opbloeien. Le 'Dernier metro' is een film van Francois Truffaut.

De film wordt voorafgegaan door een korte inleiding door Eddy Odijk.Toegang leden twee euro, niet leden drie euro.

Valentijnsactie

Uit alle inzendingen zijn onderstaande 'Valentijns' getrokken.

Ria van Hek-De Kleijn

Jean-Paul Martens

Mark van Rijssel

Op vrijdag 14 februari staat er een leuke Valentijnsverrassing voor jullie klaar op ons kantoor, Markt 2a in Son en Breugel.

20 / 32

Kerkberichten

Sint Genoveva-kerk
Zondag 16 februari
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Breugels Kerkkoor. Kinderwoorddienst. Intenties: Peter en Jeanne Verstappen-van Riel, Jet Sanders-Smetsers, Bets van Maasakkers-van der Pasch.
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Gregoriaans koor. Intenties: Frits en Doortje Maas-de Bijl, Johan van Kemenade, Rien van den Hurk, Carel Swinkels, Jan en Gré de Beer-Megens, Mariet Sanders.

Zondag 23 februari
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Breugels Kerkkoor. Intenties: Tiny Verhoeven-Hazenberg, Clara den Ouden-Dreesen, An Rooijakkers-Daniëls, Janny Alkemade-Quist, Jo Vos, Mia Donkers-van Heeswijk, Jan Brugmans.
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor. Intenties: Bert Hooijmaijers, Tonny Steinweg-Enneking, Jef Heusschen, Carla Thunissen-van der Grinten

Vieringen elders
Zaterdag 15 februari
16.00 uur: Woord- en communieviering in Berkenstaete
Zaterdag 22 februari
16.00 uur: Woord- en communieviering in Berkenstaete

Overige activiteiten
Woensdag 12 februari
20.00 uur: Thema-avond 'Wat is bidden?'
Parochiezaal Nijnsel, Lieshoutseweg 9a

Woensdag 19 februari
19.30 - 21.00 uur: Bijbelavond
Parochiebureau Son, Kerkplein7

Martinuskerk Centrum
Zaterdag 15 februari
19.00 uur: Eucharistieviering met Het Goede Herderkoor. Intenties: Henriëtte Stakenburg – Peters (mgd), Jan Kanters en Hanneke Kanters – van de Sande.

Zondag 16 februari Zesde Zondag door het Jaar
09.30 uur: Eucharistieviering met Het Martinuskoor. Intenties: Mia van den Eertwegh – van Aarle (mgd), An Lathouwers, Truus en Johan van Gerwen – Lathouwers en overleden familieleden, Graard en Drika Donkers – van Heeswijk, Mary-Ann Wilcox – Aarts onlangs in Canada overleden, Jo de Bie – Brouwers (mgd), Jan van Acht en overleden familieleden, Jan van de Laar, Gonda van de Laar.

Zondag 16 februari
12.30 uur: Doopviering Emma Foolen.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
19.00 uur: Eucharistieviering in de Martinuskerk.

Woensdag 19 februari
19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant.

Boeken en platen voor de Boekenbeurs steeds van maandag tot en met vrijdag in te leveren in de kerk van Eerschot tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Sint-Antonius Nijnsel
Zondag 16 februari
11.00 uur Eucharistieviering met gemengd koor. Intenties: Johan van Zutphen en overl. familie, Harrie Raaijmakers, Tonnie Stulen- van Boxtel, Ad van Hastenberg, Thea Kwanten, Theo v.d. Meulengraaf, Bijzondere Intentie, Richard en Nel Janssen, zoon Gerard en dochter Ardie.

Kerkdienst Protestantse kerk
(PKN) Son en Breugel
zondag 16 februari
10.00 uur: Mw. J. Nieuwenhuizen

Café Brein: Wat is hersenletsel?

Helmond - Café Brein houdt maandag 9 maart een ontmoetings- en informatieavond voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Thema van deze avond is 'Wat is hersenletsel?'

Niet aangeboren hersenletsel, een beschadiging aan de hersenen die ervoor zorgt dat je hersenen minder goed functioneren dan voorheen. De gevolgen zijn voor iedereen anders, maar kenmerkend is de zogenaamde 'breuk in de levenslijn'; er is een leven vóór en na het hersenletsel. De zichtbare en onzichtbare gevolgen zijn van invloed op zowel de persoon als de omgeving. De gevolgen spelen een rol op alle leefgebieden, denk aan privé, werk, vrije tijd en toekomstperspectief. Deze avond zal een ervaringsdeskundige haar verhaal vertellen. Een ervaringsverhaal waarin de gevolgen en de invloed van hersenletsel centraal staat. De invloed die het heeft (gehad) op haar als persoon en op haar gezin. Het verlies van een gezond brein en hoe zij de kracht heeft gevonden opnieuw invulling te geven aan een leven met hersenletsel.

Café Brein
Café Brein is de tweemaandelijkse ontmoetingsavond voor mensen met NAH, mantelzorgers en andere betrokkenen. Op deze avonden gaan informatie en gezelligheid samen. Hebt u hersenletsel of bent u partner, familielid of gewoon belangstellende, dan bent u van harte welkom in Café Brein Helmond.

Locatie
Café Brein vindt van 19.30 uur tot 21.30 uur plaats in lunchroom De Keyser aan de Torenstraat 17 in Helmond. Inloop vanaf 19.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Voor informatie kunt u contact opnemen met Lunchroom de Keyser, 0492-590609.

Waarschuwingen en bekeuringen uitgedeeld

De politie heeft in Son en Breugel de afgelopen weken gecontroleerd op snelheid, bellen en verlichting. Zowel automobilisten als fietsers werden gecontroleerd. Naast het uitschrijven van een aantal proces-verbaal (pv), zijn er ook veel waarschuwingen uitgedeeld aan de verkeersdeelnemers. Automobilisten werden vooral gecontroleerd door een motoragent.

Een overzicht van de snelheidscontroles
- 14 januari, rond 09.21 uur Planetenlaan: diverse waarschuwingen, geen pv snelheid wel pv bellen
- 14 januari, rond 09.38 uur Gentiaan: diverse waarschuwingen gegeven, 1 maal pv 79 km
- 29 januari 2020 rond 16.23 uur Hendrik Veenemanstraat: veel gewaarschuwd, 4 maal pv hoogste 48 km (vanaf 43 km wordt er geschreven)
- 29 januari rond 16.49 uur Europalaan: veel gewaarschuwd, 1 maal pv 50 km
- 29 januari rond 17.19 uur Elsenstaat: 3 maal pv hoogste 49 km
- 5 februari rond 20.30 uur Wilhelminalaan 1 maal pv 46 km. Diverse mensen gewaarschuwd
- 5 februari rond 21.15 uur Hendrik Veenemanstraat: 3 maal pv hoogste 52 km, diverse waarschuwingen
- 5 februari rond 22.07 uur Boslaan: 1 maal pv 60 km
- 5 februari rond 22.20 uur Boslaan: 1 maal invordering rijbewijs 50 km te hard
- 10 februari rond 09.46 uur Wilhelminalaan: 1 pv 48 km
- 10 februari rond 09.48 uur Boslaan: 1 maal pv 54 km
- 10 februari rond 10.54 uur Nieuwstraat: geen pv alleen maar gewaarschuwd

Ook de jeugd is gecontroleerd, vooral op het voeren van fietsverlichting. De controles vonden plaats op:
- 23 januari rond 07.15 uur Dommelstraat: 13 maal pv en diverse waarschuwingen
- 23 januari rond 07.15 uur Hendrik Veenemanstraat: 4 maal pv en diverse waarschuwingen
- 4 februari rond 07.15 uur Dommelstraat richting Nieuwstraat: 3 maal pv en diverse waarschuwingen

Opvallend detail is dat de jeugd wel fietsverlichting heeft, maar het niet aanzet. Of dat de verlichting kapot is, maar het niet laat maken.

Uitnodiging Parkinson Café Eindhoven

Eindhoven – Het Parkinson Café Eindhoven is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson(ismen), hun partners, familieleden, mantelzorgers en zorgverleners. In een ontspannen sfeer worden er diverse onderwerpen besproken. Op donderdag 13 februari houden zij een bijeenkomst in het Parkinson Café Eindhoven, bij Vitalis Peppelrode.

Het programma
14.30 uur: Ontvangst met koffie
15.00 uur: Woord van welkom en toelichting programma
15.05 uur: Presentatie over de Parkinson Vereniging door mevrouw Carla Aalderink, Directeur
15.30 uur: Koffiepauze
15.45 uur: Inleiding over beeldende kunst gevolgd door een kleine workshop door Shelly Lapré, docente 'beeldende kunst' bij het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven. Het is de bedoeling de bezoekers een idee te geven wat een workshop beeldende kunst kan inhouden.

Het Parkinson Café Eindoven opereert op regionale basis en biedt ook cliënten uit de aangrenzende gemeenten de mogelijkheid deel te nemen.

Locatie: Theaterzaal Carrousel, 1ste etage hoofdgebouw Vitalis Peppelrode, Ds. Th. Fliednerstraat 5 in Eindhoven.

Gouwe ouwe Maikel van den Berg terug op zittingsavond

Maikel wordt na zijn buut bedankt door Prins Bas Foto: Wil Feijen

Maikel van den Berg is een van de tonpraters die dit jaar op het podium staan tijdens de zittingsavonden van carnavalsvereniging De Krutjesrapers. Ondanks dat Maikel niet meer in Son en Breugel woont, is hij als 'gouwe ouwe' gevraagd om dit jaar een deel van de zittingsavonden in te vullen. Maikel heeft enkele jaren geleden drie jaar op Zonhove gewoond, waarna hij naar zijn huidige woonplaats Den Bosch is verhuisd.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

"Mijn optreden voelde als een warm bad", vertelt de 41-jarige Maikel trots na afloop van het eerste weekend. "In 2000 stond ik voor de eerste keer op het Sonse podium en daarna nog een aantal jaren. Het was geweldig om nu opnieuw voor het publiek in Son en Breugel op te treden." Maikel zou best meer willen optreden: "Helaas speelt het vervoer mij vaak parten. Door mijn handicap ben ik beperkt en ben ik afhankelijk van vervoer." Maikel heeft tijdens de geboorte een zuurstoftekort gehad, waardoor hij spasme heeft. Zijn spieren reageren trager dan normaal en zijn rechterhand staat een beetje scheef. Dit weerhoudt hem er niet van om met humor in het leven te staan.

Boodschap
Inspiratie voor zijn buut haalt Maikel uit zijn eigen beperking. Maikel: "Wat is er nu mooier dan de spot met jezelf te drijven? Het is een goede manier om gebruik te maken van je eigen handicap. Je hebt er niets aan om in een hoekje te kruipen. Je moet er zelf iets van maken. Zijn boodschap is: "Wat je ook hebt, probeer iets van je leven te maken; het leven is te mooi en te kort om het zomaar voorbij te laten gaan". In zijn dagelijkse leven staat humor centraal en hij zet graag alles om in humor, soms met een knipoog. "Humor inzetten is het beste medicijn. Maar ik kan ook serieus zijn hoor", aldus Maikel.

Grote voorbeelden
Rob Scheepers, tonprater en stand-up comedian, uit Sterksel en Wiel Peerlings uit Soerendonk zijn grote voorbeelden voor Maikel. "Wiel heeft mij geholpen met mijn eerste buut in 2000. Door hem is het allemaal gaan rollen. Hij was tijdens mijn eerste optreden aanwezig. Geweldig vond ik dat", aldus Maikel. Dit jaar staat hij vijf keer op het podium met zijn buut. Maikel: "De reacties in de zaal waren overweldigend. Ik merkte dat veel bezoekers echt voor de tonpraters kwamen. Tijdens de buut was het rustig in de zaal en werd er goed geluisterd waardoor de grappen goed ontvangen werden. Het applaus en het lachen van de bezoekers zijn het grootste compliment van zo'n zittingsavond. Ik had niet verwacht dat het zo mooi zou zijn. Na afloop heb ik veel positieve reacties gekregen. Dat geeft zo'n goed gevoel. Hopelijk is dit niet het laatste optreden hier in Son en Breugel."

Zilveren Krut voor Remco Heeren

Remco samen met zijn gezin op het podium Foto: WilFeijen

De één-na-hoogste carnavalsonderscheiding van Son en Breugel, 'De zilveren Krut', is zaterdagavond tijdens de tweede zittingsavond van carnavalsvereniging De Krutjesrapers uitgereikt aan Remco Heeren. De zilveren Krut is voor personen die zich inspannen voor het carnaval in Krutjesgat.

Remco Heeren is niet alleen raadslid voor Dorpsvisie in de gemeenteraad in Son en Breugel. Hij is ook de man die al vanaf 2006 de zittingsavonden van de Krutjesrapers aankondigt met "Krutjesgat zoals het lacht, zingt, danst en stil is op het juiste moment". Vanaf 2006 doet hij dit als duopresentatie met Mariëlle Keijzers. Verder is Remco vanaf 2013 veilingmeester bij de goederen- en diensten veiling, waarvan een gedeelte van de opbrengst ook naar de carnavalsvereniging De Krutjesrapers gaat.

Krutjesgat weer verkrijgbaar

Foto: Foto:

Op veler verzoek is de officiële vlag van Krutjesgat weer te koop. Het symbool van carnaval in Son en Breugel dat niet mag ontbreken aan de gevels van de woningen en bedrijven van iedereen die carnaval in Krutjesgat steunt en waardeert.

Voor slechts 12,50 euro bent u eigenaar van deze unieke vlag. Hij is vanaf nu te koop op het kantoor van DeMooiSonenBreugelKrant, Markt 2a in Son en Breugel.

Een spreuk voor Ad Louwers

Foto: MooiSonenBreugel

JC Oase verzorgt al jarenlang rondom de carnavalsperiode een bordenactie, waarbij aan de gevel van een winkel een bord met een ludieke tekst komt te hangen.

Veel ondernemers in Son en Breugel hebben deze week het bord opgehangen, met daarop de spreuk die verwijst naar wat de ondernemer doet. De spreuk is in het Brabants dialect geschreven met een carnavaleske ondertoon. Veel van deze spreuken worden al jarenlang geschreven door Ad Louwers, de man die het dialect als zijn moedertaal ziet.

Dit jaar is er ook een spreuk aan zijn huis opgehangen. De spreuk 'Gelouwerd, geniaal en gevat, da zin spreuke gemakt dur Ad' heeft hij bij uitzondering niet zelf geschreven, maar is wel verdiend.

Carnaval in Sint Isidorusstraat

Foto: Ingezonden

In de gezelligste straat van Breugel woont het boerenbruidspaar Frans en Ank, Jeugdprinses Sanne van carnavalsvereniging De Dommelsoppers en Adjudant Pelliroja van CV De Wetters.

De foto's zijn ingestuurd door het feestcomité van de Sint Isidorusstraat.

Foto: Ingezonden
Foto: Ingezonden
Foto: Ingezonden

Jeugdcarnaval Tienertent

Foto: Ingezonden

Het is bijna carnaval en de organisatie van Jeugdcarnaval Tienertent is de laatste puntjes op de i aan het zetten om er weer een fantastisch carnaval van te maken. Dit jaar staat de tent alweer voor het vijfde jaar op het Oranjeveld. Dat wordt dit jaar met iets extra's gevierd.

Wil jij weten wat? Kom dan gezellig zaterdagavond 22 februari carnaval vieren in de Jeugdcarnaval Tienertent op het Oranjeveld. Het feest gaat om 19.30 uur van start. De entreekosten bedragen 6 euro per avond. De organisatie weet zeker dat het alle avonden kei-gezellig wordt en daarom is het slim om nu al een passe-partout te bestellen. Deze zijn in de voorverkoop voor 20 euro te bestellen via: info@jeugdcarnavalsonenbreugel.nl.

Koop jij je passe-partout op zaterdagavond in de tent, dan betaal je 24 euro voor alle avonden. Passe-partouts die in de voorverkoop besteld zijn, zijn op vrijdag 21 februari tussen 13.00 en 19.00 uur en zaterdag 22 februari tussen 10.00 en 12.00 uur in de tent af te halen. Graag contant betalen, pinnen is helaas niet mogelijk.

In de tent wordt geen alcohol geschonken. Er is volop fris, friet, snacks en andere versnaperingen te verkrijgen voor munten die 1,25 euro per stuk kosten, contant betalen. Je bent welkom vanaf de middelbare schoolleeftijd. Om dit te hanteren vraagt de organisatie of je je schoolpasje of ID mee wilt nemen. Zonder het bewijs, is er er helaas geen entree. Natuurlijk kom je verkleed, het is tenslotte carnaval.

Mocht jij of je ouders nog meer willen weten, dan kun je contact opnemen met info@jeugdcarnavalsonenbreugel.nl of www.jeugdcarnavalsenb.nl.

Dit jaar is de tent voor het eerst ook op maandagmiddag geopend van 14.00 tot 17.00 voor basisschoolleerlingen en hun ouders/verzorgers. Voor elk kind is een gratis snoepzak geregeld. Toegang tot deze middag bedraagt 2 euro. Deze middag is alcohol- en rookvrij.

De organisatie is helaas niet in de gelegenheid om al deze kinderen in het oog te houden en verzoekt u daarom vriendelijk om zelf met uw kind aanwezig te zijn of een andere volwassene gezellig mee te laten gaan. Deze middag kan er gedanst, gehost en gesprongen worden met DJ NOUD.

De organisatie hoopt natuurlijk op een massale opkomst, zodat er een onvergetelijk carnaval van gemaakt kan worden.

Tonpraten, zang en dans tijdens Krutjesgatse Seniorenmiddag

De oud-prinsen na hun optreden Foto: Wil Feijen

De Krutjesgatse Seniorenmiddag werd zondagmiddag 9 februari gehouden met onder andere optredens van diverse tonproaters, de dansgroepen Dédé Dance junior, Reunited en C-Raw Crooks en zang van Aris Weel, Collabor8 en Eva Wiselius.

Redacteur: Hennie van Hagen
Fotograaf: Wil Feijen

Door de zeer zware storm was het twijfelachtig of deze middag wel door zou gaan. Na overleg met onder andere de leverancier van de carnavalstent of deze tent tegen de storm bestand was, kreeg men toch groen licht en ging de Seniorenmiddag door. In de uitverkochte carnavalstent werd er weer volop genoten. De presentatie was dit jaar in handen van Remco Heeren en Mariëlle Keijzers. Remco was zaterdagavond onderscheiden met de Zilveren Krut voor zijn vele verdiensten voor Krutjesgat.

Variatie
Tonproater Janus beet de spits af met zijn ervaringen die hij had met zijn vele dates, zelfs een uit Rusland. Hij slaagde er niet in om hier een vaste relatie uit te slepen. Misschien was Janus wat te kieskeurig! Aris Weel zong daarna twee liedjes, waarvan een bijzonder lied over Son en Breugel, wat bij hem nogal wat emoties losmaakte. Daarna was er het hilarische optreden van 'Driekske de Paralympiër' (Maikel van den Berg) vanuit een rolstoel. Het was 13 jaar geleden dat Maikel erbij was (lees zijn verhaal elders in deze krant). In zijn buut deed hij onder andere aan hardlopen, hordelopen en schoonspringen in een leeg zwembad. Het bijzondere is dat hij zijn hele verhaal helemaal uit zijn hoofd deed, een geweldige prestatie. Na afloop werd hem een gouden medaille uitgereikt en werd voor hem het Wilhelmus gezongen.

Eregast
Vervolgens werd er prachtig gezongen door Eva met begeleiding van De Bloaskaken, waarna het de beurt was aan dansgroep Reunited. Een geweldig mooie dansgroep die een spetterende show opvoerde. Als eregast was dit jaar Jean Marie Pfaff uit België uitgenodigd. Hij vertelde over zijn grote voetbalcarrière als keeper van onder andere het Belgisch nationale elftal en over zijn veel gewonnen prijzen. Een zeer enthousiast verteller, maar er werd hier en daar wel wat kritiek geuit dat het te lang duurde.

Afwisseling
Hierna was er pauze en werd de gebruikelijke loterij gehouden, met prijzen die geschonken waren door het Sonse bedrijfsleven. Na de pauze trad Smartlappenkoor Rawazzi op, een koor waarbij gezelligheid voorop staat. Dit was ook wel te zien aan het enthousiasme waarmee gezongen werd. Gevolgd door het optreden van 'de Buikspreker' met Robert Keepers en Chiel van Erp. Er was wel een lange (inwendige!) arm nodig om 'de buikspreker' aan de gang te krijgen, wat bij het publiek behoorlijk op de lachspieren werkte. Na 'de Buikspreker' volgde het optreden van zanggroep Collabor8; een prachtige zangprestatie, maar of deze groep een juiste keuze is voor de seniorenmiddag valt te betwijfelen. Wel iets voor de zittingsavonden, met toch een ander soort publiek.

Optreden
Als laatste tonproater was Jos van de Oever aan de beurt met zijn act als 'de Flierefluiter'. Jos is altijd in staat om met zijn optredens de tent te vermaken. Ook dit jaar slaagde hij hier weer in. En ter afsluiting traden oud-prinsen op die ieder een lied zongen van hun persoonlijke favoriete zanger of band, en dat in zo veel mogelijk originele kleding. Een spetterend optreden. Verder zaten 'de Muppets' (Toon Meulendijks en Menno van Hoek) hoog in hun loge en hadden geregeld hun kolderieke mening en kritiek op wat er allemaal gebeurde in en rond de tent. Hun optreden was zeker een aanwinst voor de seniorenmiddag en bracht de bezoekers goed aan het lachen. Kortom, een geslaagde 'stormachtige' middag.

Fietsclub PVGE naar Lieshout

De winterfietstocht naar Lieshout wordt gehouden op woensdag 19 februari. De start is om 10.00 uur vanaf het 17 Septemberplein. Het wordt een fietstocht, die een halve dag in beslag neemt.

Via het Vresselse Bos en Mariahout wordt Lieshout bereikt om daar in het inmiddels bekende dorpshuis de koffiepauze te houden. Tijdens deze koffiebreak hoopt fietsclubcoördinator Herman Hendriks meer te kunnen vertellen over het arrangement van de driedaagse fietstocht in Deventer in de zomer. De leden hebben dit al thuisgestuurd kregen.

Na de koffiepauze fietsen de deelnemers langs het Wilhelminakanaal terug naar Son en Breugel. Om 12.30 uur zijn ze terug in Son en Breugel. Nieuwe leden zijn van harte welkom op deze winterse fietstocht. Verdere inlichtingen bij fietsclubcoördinator Herman Hendriks, telefonisch bereikbaar via 0499-473042 of e-mail herman.j.hendriks@kpnmail.nl.

Hulp belastingaangifte 2019 voor AOW-gerechtigden

Foto: Adrie Neervoort

Binnenkort is het weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting. Belastingaangiftes voor het jaar 2019 kunnen tussen 1 maart en 1 mei ingediend worden bij de belastingdienst.

Alle AOW-gerechtigden in Son en Breugel kunnen daarbij hulp aan huis krijgen van de HUBA-vrijwilligers (HUBA = HUlp bij BelastingAangifte) van de PVGE Son en Breugel. Deze vrijwilligers hebben een opleiding als belastinginvuller gevolgd. Zij verzorgen de belastingaangifte tegen een kleine bijdrage van 5 euro. Behalve de belastingaangifte wordt ook de zorg- en/of huurtoeslag nagezien en zo nodig aangevraagd. Voor deze hulp behoeft men geen lid te zijn van de PVGE. Er bestaat een inkomensgrens om voor deze hulp in aanmerking te komen. Deze is voor gehuwden en samenwonenden 50.000 euro, voor een alleenstaande is deze grens 35.000 euro.

Bent u geïnteresseerd in deze hulp bij het verzorgen van uw belastingaangifte? Of vermoedt u in aanmerking te komen voor teruggaaf belasting? U kunt zich dan aanmelden bij Monique Streur, via 06-10725080 of e-mail monique.streur@gmail.com; zij is belangenbehartiger van de PVGE Son en Breugel. Eén van de HUBA's neemt daarna contact met u op.

Muziek, dans en Adri Frigge in een concert

Adri Frigge Foto: Ingezonden

St.-Oedenrode - Musici spreken vaak over kleuren in de muziek, terwijl beeldend kunstenaars spreken over ritme en dynamiek van een compositie. En wat gebeurt er als deze disciplines elkaar ontmoeten? Dat is te zien in het concert van Podium OpMaat op zondag 16 februari in Mariëndael.

Beeldend kunstenaar Adri Frigge uit Sint-Oedenrode is de uitdaging aangegaan om zich te laten inspireren door de muziek van onder andere Ravel, Debussy en Boulanger. Terwijl men luistert naar de vertolking door Hans Siertsema op viool en Rob van Vucht op piano kun je zien hoe het schilderij ontstaat.

Na de pauze spelen jonge talenten uit Meierijstad en Eindhoven op piano en gitaar, er speelt een bijzonder getalenteerd jong trio op viool, cello en piano en de jonge Maurits Brinkman laat zien hoe hij geïnspireerd werd door muziek in een zelfbedachte choreografie.

Het koffieconcert begint op zondag 16 februari om 11.30 uur in Cultureel Centrum Mariendael. Kaarten zijn ter plekke verkrijgbaar à 7,50 euro inclusief een kop koffie of thee in de pauze. Tot 18 jaar is de prijs 3 euro. Reserveren is mogelijk via OpMaat@rooiskultuurkontakt.nl.

OLAT-winterwandeltocht vanuit Budel

Foto: Noud Wijn

Regio - Deze winterwandeltocht start aan de rand van Budel, op de grens met Limburg en België en wordt gehouden op zondag 16 februari. Er wordt deze dag bijna de gehele route in de natuur, in een gebied rijk aan bossen, heide, vennen en stuifzand gewandeld.

Daarnaast kan er genoten worden van gezellige wagenrusten, sfeervolle caférusten bij het Peerkesbosch en de Daatjeshoeve én treffen de wandelaars een aantal bijzondere monumenten. De langste afstanden lopen tot het Hugterbroek, de Hugterheide en het Sterksels Kanaal. De kortere afstanden genieten vooral van de fraaie Weerterheide met zijn naaldbossen, droge heidevelden en stuifzanden. Er wordt over de Weerter- en Buulderbergen, door het Weerterbos met een variatie aan bostypen, vennen, moerassige gebieden en een groot gebied met open graslanden gewandeld. De wandelaars volgen een tijdje het beekje De Oude Graaf. Kortom proef volop de sfeer van de OLAT-wandelingen: een variatie van landerijen, waterlopen, heide en bosgebieden. De deelnemers steken op het laatst nog een zandvlakte over en keren langs het vliegveld terug in Budel.

Startlocatie is Café-Zaal De Wielerbaan, Maarheezerweg 9-11 in Budel. Alle afstanden mogen vanaf 08.00 uur starten. De ervaren wandelaars kunnen wandelen op de 40, 30 of 20 km. Voor degenen die minder willen wandelen en voor families met kinderen kan men tot uiterlijk 12.30 uur ook starten op de 15 of 10 km. Men moet om 17.00 uur weer terug zijn op de startlocatie. Onderweg heeft OLAT enkele wagen- en caférustposten ingericht. Er hangen pijlen en men krijgt een routebeschrijving mee, waardoor de routes eenvoudig zijn te wandelen. Kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding genieten 50% korting op het inschrijfgeld. Uitgebreide informatie vindt u op www.olat.nl/winterserie waar vooraf ook de route middels gps-tracks zijn te verkrijgen. Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen via dagtochten@olat.nl.

Ontmoet Paul van Loon

Veghel - Wie Paul van Loon wil ontmoeten, een kijkje wil nemen in de echte Griezelbus én ook nog eens van griezelige theatershows houdt, heeft geluk. Op zondag 16 februari kan het allemaal in De Blauwe Kei op de Noordkade.

Om 14.00 uur start de theatervoorstelling. In deze muzikale show vol spannende én vrolijke griezelavonturen neemt Paul van Loon het publiek, samen met zijn band Andere Snuiters, mee op reis naar de wereld van Dolfje Weerwolfje, De Griezelbus, P. Onnoval, Jimi Rip en andere nachtwezens.

Kinderen en hun (groot)ouders kunnen wat eerder komen, want vanaf 13.00 uur kan al een kijkje genomen worden in de échte Griezelbus. Ook zijn er spellen, waaronder doodshoofdwerpen, én zingt P. Onnoval het lied Welkom In De Griezelbus in de foyer.

Na afloop van de voorstelling is er een (gr)afterparty met griezeldisco en kun je op de foto met P. Onnoval. Ook zijn er boeken van Paul van Loon te koop in de foyer, die Paul persoonlijk signeert.

Kaarten voor De Griezelbus On Tour kosten € 16,50 en zijn te reserveren via www.blauwekei.nl, telefonisch via 0413-342555 of aan de theaterkassa op werkdagen tussen 13.00 en 17.00 uur.

Zangtalent uit Son schittert op Lieshouts songfestival

Lieshout - Zangeressen Jolijn de Greef en Judith Bauwens uit Son schitteren op songfestival. De Sounds of Eurovision van Harmonie St Caecilia uit Lieshout welteverstaan. De harmonie pakt uit met haar eigen Songfestival en trekt daarvoor alle klassiekers, maar nieuwe hits uit de kast. Dus vergeet Ahoy Rotterdam, het Dorpshuis Lieshout is 14 februari the place to be.

Op de dag van de liefde, Valentijnsdag, betuigt St Caecilia met Sonse inbreng, haar liefde voor het Songfestival. Want als je de hele poppenkast wegdenkt, blijven er vaak verdomd mooie en leuke liedjes over. Van Dinge-dong naar Fairytale, van J'aime la Vie naar Rise like a Phoenix. De harmonie verzorgt het concert niet alleen, het orkest wordt versterkt met combo, zang en dans.

Carnavalsvereniging De Raopers zal het geheel met een carnavalesk sausje overgieten, want een Songfestival zonder opsmuk is slechts een liedjesfestival. Sounds of Eurovision vindt 14 februari plaats in Het Dorpshuis in Lieshout, het concert start om 20.30 uur.

Net als het grote Songfestival vliegen de kaartjes de deur uit, wees er dus snel bij. Kaartjes zijn voor 8,50 euro te koop bij DA Mark in de Dorpsstraat in Lieshout. Meer info is te vinden op www.harmonielieshout.nl. Let op, er zijn alleen staanplaatsen.

Gezocht trainer(ster)/coach voor vrouwen 1

Speelster Pien in actie Foto: Ingezonden

Nederwetten - Wil jij je eigen gemotiveerde team coachen? Bouwen met jonge speelsters? De komende jaren succes behalen? Dan heeft RKVV Nederwetten dé kans voor jou!

Voetbalvereniging RKVV Nederwetten staat in de wijde regio bekend om de damesafdeling. Zowel in de jeugd, als bij de senioren, staat het damesvoetbal bij ons hoog in het vaandel, minstens gelijkwaardig aan de mannen. Momenteel zijn er twee teams. Dames 1 en een veterinnenteam. Beide teams hebben veel speelsters en daarom nooit personele problemen. De trainingsopkomst is erg hoog, want de dames willen op zondag namelijk winnen.

Het grote aantal vrijwilligers zorgt er samen voor dat alles tot in de puntjes geregeld is voor coaches en speelsters. Zo zijn de (dames-)elftallen voorzien van prachtige tenues (shirt, broekje, sokken), trainingspakken en tassen, die zelfs wekelijks op de club voor ze uitgewassen worden.

Omdat RKVV Nederwetten een gezellige dorpsvereniging is lopen de elftallen van dames en mannen gewoon door elkaar heen en zorgen zij samen voor veel sfeer in de moderne, maar karaktervolle kantine. Bij thuiswedstrijden kunnen de dames steevast op een flink aantal supporters rekenen.

Wil je eerst eens keertje komen kijken naar het voetbal? Of vind je het fijn om de sfeer eens te komen proeven op een zondag? Graag, men weet namelijk zeker dat je daarna toch nooit meer weg wilt.

Gevraagd
Een enthousiaste trainer(ster)/coach, die net als de dames wil presteren op zondag. Beschikbaar op twee avonden in de week en op zondag. Een diploma trainer/coach is gewenst, maar niet vereist.

Verwachting
Een jonge, gemotiveerde groep meiden die voetbal ademen. Een hecht team, met jaarlijks instroom vanuit de jeugd. Een flexibel bestuur dat graag meedenkt om prestaties te bevorderen. Alle thuiswedstrijden speelt dames 1 op het hoofdveld. Een splinternieuw Hybride trainingsveld, waar zowel Nederwettenaren als tegenstanders lyrisch over zijn! Een zeer redelijke vergoeding, in onderling overleg te bepalen.

Heb je nog vragen? Bel met Willy Raaijmakers via 06-54376528.

Historische wedstrijd HV Apollo

FotoReza

De mannen van Apollo spelen woensdag 19 februari om 21.00 uur voor de eerste keer in haar bestaansgeschiedenis de 1/8e finale van de landelijke beker tegen de nummer 2 van de Eredivisie HV Hellas Den Haag.

Hoe mooi zou het zijn als het team in dit jubileumjaar weet te stunten en de kwartfinale van de landelijke beker bereikt. De heren van Apollo kunnen uw steun gebruiken. Kom met zijn allen in oranje naar De Landing om het team Heren 1 te steunen om wederom geschiedenis te schrijven!

Uitslagen
8 en 9 februari

Swift HB1 - Apollo HB1 29-22
Habo '95 HS1 - Apollo HS1 21-22
Apollo DA1 - Swift DA1 14-26
Apollo DS1 - E.S.Z.V. Oktopus DS1 31-27
Tremeg HS1 - Apollo HS2 22-20
Bergeijk E3 - Apollo E1 9-11
Blauw Wit HS2 - Apollo HS3 18-32

Programma
15 februari

17:00 uur Bergeijk HC1 - Apollo HC1
19:20 uur DOS'80/Olympia'89 DA1 - Apollo DA1#
19:30 uur Bedo HS1 - Apollo HS2
20:15 uur E.H.V. DS1 - Apollo DS1

16 februari
09:10 uur Apollo E1 - Handbal Someren E1
10:10 uur Apollo HB1 - Tremeg HB1
11:20 uur Apollo HS3 - Handbal Someren HS2
12:35 uur VHC '13 D1 - Apollo D1

Mooie prestaties bij limietwedstrijd in Eindhoven

Zes zwemmers van DBD hebben zondag 9 februari deelgenomen aan de limietwedstrijd in Eindhoven. Aan deze drukbezochte wedstrijd deden opvallend veel zwemmers uit Zeeland en Limburg mee, die ondanks de weersverwachtingen toch nog naar Eindhoven waren afgereisd.

Voor Fieke Wouters, Rens en Linde van Berlo was het de eerste keer dat zij in Eindhoven in het 50 meterbad konden zwemmen. Alle drie de zwemmers behaalden op hun 50 meters mooie persoonlijke records. Voor Nienke Versteegen, Bobby en Wout van Dijk werd het een poging om hun tijden te verbeteren. Bobby wist zijn tijd op de 400 meter vrije slag te verbeteren met ruim twee seconden. Op de 100 meter rugslag verbeterde hij zijn tijd niet, maar liet hij wel zien dat hij de snelste zwemmer was door vijf seconden voor de nummer twee aan te tikken. Nienke zwom de 50 en 100 meter vrije slag, zij wist op beide afstanden haar tijd met enkele tienden van seconden te verbeteren.

Komende zondag gaan acht zwemmers deelnemen aan de limietwedstrijd in Oosterhout.

SBC Senioren

Programma 16 februari

Thuisteam Uitteam Aanvang
Hapert 1 - SBC 1 14:30
Best Vooruit 2 - SBC 2 11:45
Dommelen 2 - SBC 3 12:00
SBC 4 - WODAN 3 10:00
SBC 5 - Best Vooruit 8 10:00
SBC 6 - De Valk 5 12:00
DOSL 5 - SBC 7 12:00
RKGSV 4 - SBC 8 11:00
Bladella 9 - SBC 9 09:45
SV Budel 6 - SBC 10 10:00
SBC 11 - UNA 10 13:00
SBC 12 - DOSL 4 12:00SBC 13 - Geldrop 7 13:00
SBC VR1 - SVSOS VR 12:00
EMK VR1 - SBC VR2 11:00

Rikken

Uitslag 7 februari
1. Wim Raaymakers (100 punten)
2. Jan van Kemenade (88 punten)
3. Fredje Klomp (87 punten)
4. Adri Verhagen (80 punten)
5. Pino Beks (70 punten)

De volgende kaartavond is op vrijdagavond 28 februari, om 20.00 uur in kantine Nederwetten. Dit is tevens de laatste kaartavond van deze winter.

RKVV Nederwetten

Programma
Zondag 16 februari
14.30 uur Nederwetten 1 - WHV 1
10.00 uur Wilhelmina Boys 8 - Nederwetten 2
11.00 uur Nederwetten 3 - Woenselse Boys 11
11.00 uur Braakhuizen 8 - Nederwetten 4
12.30 uur ST RKSV Heeze/DOSL VR1 - Nederwetten Vr 1

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Woensdag 5 februari

Corridor MW1 – SCMH MW1 10 - 5

Zaterdag 8 februari
Blauw Wit D1 – Corridor D3 5 - 0
NeCa F1 - Corridor F1 6 - 14
TOG D1 – Corridor D2 4 - 6
Korloo E3 – Corridor E1 2 - 7
Rooi D1 – Corridor D1 6 - 5

Zondag 9 februari
NDZW 1 - Corridor 1 10 - 16
Be Quick 4 - Corridor 4 9 - 4
Corridor 3 – De Korfrakkers 5 25 - 6

Programma
Woensdag 12 februari
20.00 Corridor MW1 – Be Quick MW1
20.45 Be Quick – Corridor R1

Zaterdag 15 februari
09.00 Klimroos/VVO F1 – Corridor F1
10.00 MKV D1 - Corridor D3
12.45DAW Schaijk E4 – Corridor E1
18.00DAW Schaijk B2 – Corridor B1

Zondag 16 februari
12.45 Corridor 3 – DAW Schaijk 4
13.45 Nijnsel 3 - Corridor 2
15.00 Nijnsel 2 - Corridor 4
16.15 Nijnsel 1 – Corridor 1

Schrijf je in voor jeugd zaalvoetbaltoernooi

Foto: Ingezonden

In de carnavalsvakantie wordt op vrijdag 28 februari een zaalvoetbaltoernooi gehouden in sporthal De Landing. Deelname is gratis.

Ochtendtoernooi
Het ochtendtoernooi, tijdsindicatie van 08.00 – 13.00 uur, is voor iedereen van 7 tot en met 12 jaar. Afhankelijk van de inschrijvingen zal er een indeling worden gemaakt door de organisatie. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen en bijvoorbeeld de wachttijd tussen de wedstrijden. Je schrijft je individueel in. Inschrijven kan tot 21 februari door een mail te sturen naar zaalvoetbaltoernooi@jc-oase.nl. Vermeld hierin je naam, leeftijd en telefoonnummer. Wees er snel bij want vol = vol.

Hulp nodig
Voor het ochtendtoernooi heeft elk team een begeleider nodig. Hiervoor is de organisatie op zoek naar ouders die een team willen coachen. Je wordt uiteraard gekoppeld aan het team waar je kind in speelt. Aanmelden kan via hetzelfde mailadres. De organisatie is tevens op zoek naar scheidsrechters. Zijn er vragen, neem dan gerust contact op via bovenstaand e-mailadres. De organisatie heeft er zin in om een weer een geweldige dag van te maken.

Baan golfclub Son uitdagender en aantrekkelijker

Tijdens de ledenvergadering in november 2019 zijn de definitieve plannen voor verbetering van de baan van golfclub Son gepresenteerd. Er komt meer begroeiing en er worden meer glooiingen, waterpartijen en bunkers gecreëerd volgens de plannen. Voor de veiligheid van omwonenden zijn allereerst nieuwe ballenvangnetten van 12 meter hooggeplaatst naast hole 7 en 8. Dit om te voorkomen dat er golfballen in de Texellaan terechtkomen.

Deze week is er extra beplanting gezet tussen hole 1 en 7 en tussen hole 2 en 5. Vanaf volgende week wordt over gegaan naar de volgende fase. Er komt een bunker tussen hole 1 en 7 op honderd meter van de afslag. En ook tussen hole 2 en 5 komt een extra bunker. Verder wordt een droge sloot gegraven en worden er glooiingen aangebracht op de greens.

Voortgang van de werkzaamheden is afhankelijk van het weer. Door het werk moeten er hier en daar nieuwe grasmatten bijgelegd worden. Dit kan alleen als de temperatuur zodanig is dat het gras meteen aan kan groeien. Bedoeling is om het werk hole voor hole aan te pakken. Als het meezit is alles half april klaar.

Drone
Leuk detail is dat het hele proces van bovenaf wordt gefilmd met behulp van een drone. Zo is het mogelijk om van begin tot eind te volgen hoe de baan zich ontwikkelt.

ABC Bridge

Uitslag 4 februari
Lijn A:

1. Peter Linke & Simon de Haas 73,00%
2. Dirk Bossenbroek & Jos van Gerwen 57,17%
3. Toos Paalvast-Adams & Hanneke Bles 56,75%

Lijn B:
1. Ella Waanders-van Renssen & Madeleine Planti 64,44%
2. Ton Waanders & Jan van Overveld 62,86%
3. Marina Verhoeven & Ton Verhoeven 58,91%.

BC 't Koffertje '94

Uitslag 3 februari
A-lijn:

1. Ad van Helvoort & Jan van Lanen 63,69%
2. Nicole van de Berg & Theo van Geffen 60,42%
3. Wilma van den Biggelaar & Jan Janssen 59,52%

B-lijn:
1. Tonny van Acht & Maria Gottenbos 63,01%
2. Nancy Lathouwers & Cees Lathouwers 60,68%
3. Wil Merkelbach & Jeanne Swinkels 59,26%.

Jongens 8E1 zaalhockey kampioen

Jongens 8E1 zaalhockey kampioen Foto: Ingezonden

Jongens 8E1 van hockeyvereniging HTC Son is zaalkampioen geworden. Hoewel de eerste paar wedstrijden makkelijk waren verlopen, moesten ze bij de laatste twee wedstrijden er hard voor werken.

Uiteindelijk is alles goed afgelopen en werden ze kampioen. Gefeliciteerd Marnix, Flip, Youp, Thijs, Kerem, Oliver, Robin, Tijn en Gijs (beiden niet op de foto) en complimenten voor de coaches Colleen en Agnes. Op naar de lentecompetitie.

Wil je meer weten over hockey in Son en Breugel? Kijk op www.htcson.nl, op instagram htc.son of stuur een mail naar communicatie@htcson.nl.

Argo Waterpolo

Uitslagen
De Krabben/Hieronymus - B jongens 8-6
De Treffers - C gemengd 10-2
De Treffers - Dames 1 8-2
Nayade - Heren 1 2-10

Programma
Zaterdag:
16:15 uur: C gemengd - PSV
17:00 uur: B jongens - De Treffers
17:45 uur: Heren 1 - De Treffers
18:30 uur: Dames 1 - Nayade

Bridgeclub De Beckart

Uitslag 6 februari
1. Henriette en Jan Verheijen 61.67%
2. Nel Dielemans en Jan Verbunt 60.03%
3. Hilda vd Kaden en Fried vd Laar 51.67%.

13 februari 10.00 Inloopochtend Stichting de Boei
16 februari 13.00 Dansmiddag in het Vestzak
16 februari 19.30 Kienen in het Vestzak
17 februari 11.00 Beweeggroep Veerkracht voor de sportieve 60-plusser
18 februari 10.00 Archipel Culturele en Educatieve activiteiten voor jonge mensen met dementie

Foto's bekijken

Kijk voor meer foto's van onder andere de creadag, het maken van de nestkastjes en de onthulling van het moment ter herinnering aan de Lancaster-crash op www.mooisonenbreugel.nl.

Maica

Foto: Ingezonden

De driejarige poes Maica weet precies hoe ze het graag hebben wil: alles op haar manier. Dit betekent op haar tempo en alleen wanneer ze zelf aangeeft iets te wensen. Zo kan ze zich prima vermaken met een spelletje, ze is gek op spelen met een pingpongballetje en een balletje op een speelbord. Tevens wordt ze helemaal enthousiast van een hengel met een speeltje eraan

Probeer je haar buiten haar regels om te aaien? Verwacht dan maar een tik, want daar is miss Maica niet van gediend! Wel merken we dat het steeds beter gaat en dat ze steeds meer geniet van het aaien, waarbij de voorkeur nu nog uitgaat naar aaien met een stokje. Handen, ach die vindt onze Maica nog steeds (te) eng. Kun jij deze kanjer het mooie leven geven waar ze zo naar verlangt? Neem dan contact met op via 088 8113520 of bezoek de link https://bit.ly/2RZBq4p.

Valentijnsdag

Foto: Huub Coenen

Op de dag van de heilige Valentijn, 14 februari, duidt vrij weinig meer op de liefdevolle heilige. Nog niet helemaal verdwenen zijn de kaarten - zonder afzender- voor smachtende, verliefde zielen. Daarvoor komen steeds meer dozen chocolade van wie een wit voetje wil halen bij een geliefde. De harten van de winkeliers kloppen ook steeds harder, nu 33% van de Nederlanders, blindelings, de tijdelijk flink verhoogde prijzen voor lief nemen en gemiddeld 55 euro per persoon aftikken.

Foto: Huub Coenen
Foto: Huub Coenen
31 / 32