DeMooiSonenBreugelkrant

10 juli 2019

DeMooiSonenBreugelkrant 10 juli 2019


Foto: Wil Feijen

De vierde editie van Lazy Sonnie Afternoon Festival gaat de boeken in als een groot succes. Goede muziek van de vijf bands, het mooie weer en de grote belangstelling van het publiek waren de belangrijkste ingrediënten voor dit mooie muziekfestival. Muziekliefhebbers, van alle leeftijden, zongen mee, dansten mee of luisterden naar de muziek. Vanaf het begin tot het eind was het gezellig druk in de sfeervol ingerichte voortuin van La Sonnerie.

Lees het hele verhaal verder op pagina 15.

Kijk voor meer foto's op www.mooisonenbreugel.nl

Jaargang 4 • Week 28 • 10 juli 2019

Zomervakantie

Foto: ©pixabay.com

Tijdens de zomervakantie verschijnt DeMooiSonenBreugelKrant niet op woensdag 24 juli, 31 juli en 7 augustus.

2 / 28

Sint Genoveva-kerk
Zondag 14 juli
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intenties: Ietje van Dinther-Raeven, Peter en Jeanne Verstappen-van Riel, An Rooijakkers-Daniëls, Pierre van Veggel, Jan Adriaans.
11.00 uur: Eucharistieviering. Intenties: Paul Brand (1e jaargetijde), Mariet Verhagen, Jeanne Stroucken-van Nuland, Tini Saris, Corrie van Duren-Blommers, Harrie van Rooij, Cor van der Laar.

Zondag 21 juli
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst. Intenties: Theresia van Vroonhoven en overleden ouders van Vroonhoven-vd Boogaard, Maria van Eck-van der Zanden, Robert en Marieke van der Lande-Wijnands, Mia Donkers-van Heeswijk, Mies van Eck.
11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Sons Gregoriaans koor. Intenties: Harrie Derks, Jan van Boxtel, Susan de Jongh-Vroomen, Piet Sanders.

Overige kerkdiensten Son en Breugel
Zaterdag 13 juli
16.30 uur: Woord- en Communieviering in Berkenstaete

Zaterdag 20 juli
16.30 uur: Eucharistieviering in Berkenstaete

Martinuskerk Centrum
Zaterdag 13 juli
14.00 uur: Huwelijksviering Mark van Grinsven en Claudia Roozen.
19.00 uur: Eucharistieviering met het Pelgrimskoor. Intenties: Johan Linders, Overleden ouders Linders – van de Wijst, Overleden ouders de Korte – Verhaar en Piet Habraken.

Zondag 14 juli Vijftiende Zondag door het Jaar
09.30 uur: Eucharistieviering met Het kerkkoor uit Olland. Intenties: Tot bijzondere intentie, Jo van Erp – van Empel (mgd), Leo van Driel (mgd), Marietje van Driel – van der Heijden, Lia Fierens – van de Rakt (mgd), Arnold Olislagers (mgd), Martien Bekkers (mgd).
12.30 uur: Doopviering Ize Derks.

Woensdag 17 juli
19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Rita kapel te Boskant. Intenties: Arnold Olislagers namens Processie Hakendover.

Sint-Antonius Nijnsel
Zondag 14 juli
11.00 uur Eucharistieviering met koor Deo Favente. Intenties: Anneke Sanders, Martien Raaijmakers en zijn ouders, Marinus en Drika Verhagen- van Hooff en zoon Rini, Ad van Hastenberg, Thea Kwanten, Betsie v.d. Meulengraaf- Sloots, Leny Pijnenburg- v.d. Heijden, Jan en Anna Schepens- v.d. Velden, Kees Schepens, Coby Verhagen, Annie Schepens- Claassen, Han Korsten.

Kerkdienst Protestantse kerk
(PKN) Son en Breugel
Zondag 14 juli
10.00 uur Ds. G. Baerends, Dienst van Schrift en Tafel

De lokale politiek gaat de boer op

Foto: Wil Feijen

Hoe vaak wordt het wel niet gezegd 'de politiek staat zo ver van me af'. Als het aan de gemeenteraad van Son en Breugel ligt, gaat daar verandering in komen. In mei is unaniem een motie aangenomen met als doel om de bestuurlijke besluitvorming en bestuursstijl zo te vernieuwen en daarbij de vergaderstructuren en burgerparticipatie zo te organiseren dat deze beter aansluiten bij de behoefte van inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Redacteur: Ineke van Uden

Het is een mooi streven: de politiek dichter bij de inwoners, verenigingen en ondernemers brengen. Sterker nog, de werkgroep die zich hiermee bezighoudt formuleert 'Betrek en maak nadrukkelijk gebruik van de kennis en ervaring van inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en verenigingen'.

Elders vergaderen
Na de zomervakantie kunnen raadsvergaderingen en commissievergaderingen tijdelijk niet meer plaatsvinden in het gemeentehuis in verband met de renovatie. En dat komt eigenlijk mooi uit. De vergaderingen moeten elders in het dorp plaatsvinden en mogelijk helpt dit ook om de politiek dichter bij de inwoners te brengen. Commissievergaderingen zullen in De Vijverberg plaatsvinden. Raadsvergaderingen zullen afwisselend plaatsvinden in Het Vestzak, De Bongerd en het Combigebouw.

Informeel inloopspreekuur
De werkgroep Bestuursstijl wil het extern vergaderen aangrijpen om het contact met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers te intensiveren. Bijvoorbeeld door het organiseren van een inloopuur of door zich te laten uitnodigen bij verenigingen of bedrijven. Kees Vortman (VVD) deed tijdens de commissie Algemene Zaken al een beroep op verenigingen om raadsleden uit te nodigen: "En als de uitnodiging achterwege blijft, dan kunnen we onszelf ook uitnodigen in de kantine van SBC, HTC en noem maar op."

Dialoog aangaan
De werkgroep stelt 'als de commissies en raad meer in contact staan met de mensen in de lokale samenleving, zijn ze beter in staat om hun rol als volksvertegenwoordiger te vervullen'. Concreet kan dat betekenen dat naast de inloopspreekuren er ook werkbijeenkomsten, werkbezoeken en straatonderzoek ingezet gaan worden. Jelle de Jong (Dorpsvisie) waarschuwt dat raadsleden wel duidelijk moeten zijn naar de mensen waar ze mee spreken: "Betrokkenheid en participatie hoeft niet per definitie te betekenen dat je honderd procent tevredenheid krijgt. Dat moeten wij én de mensen waar we mee spreken ons wel realiseren en er duidelijk over zijn. Laten we ook oppassen dat we niet bij ieder onderwerp, overal en altijd denken dat inwoners 'moeten' participeren."

Vergaderstijl
Wie als toehoorder bij vergaderingen in de raadzaal wel eens luistert, bemerkt dat de vergaderingen formeel verlopen. Kees Vortman (VVD): "Dat korset van een eerste en tweede termijn past lang niet altijd. We kunnen ook wat vrijer hiermee omgaan. Is de spreekvolgorde een must? Doorbreek eens een gewoonte. Dat kan een hele andere dynamiek geven."

Durf te experimenteren
Joris van Dam (Pvda/GroenLinks) is blij dat de raad gaat experimenteren zonder vooraf alles dicht te timmeren: "We moeten gewoon kijken hoe zo'n inloopuur gaat lopen. We kunnen ook gericht organisaties en verenigingen opzoeken als zij geraakt zijn door een raadsbesluit. Interesse tonen hoe zij dat besluit hebben ervaren en vragen hoe het nadien met hen gaat." Als je gaat experimenteren gaan er dingen goed en gaan er dingen fout. Elly Brocken (Dorpsbelang): "Ik hoop dat we dit experiment met zijn allen aangaan en elkaar niet direct afrekenen op fouten die sowieso gemaakt gaan worden."

Combigebouw kost uiteindelijk aanzienlijk meer

Het combigebouw Foto: Wil Feijen

Het combigebouw aan de Rooijseweg is in 2013 gebouwd op grond met als bestemming 'verkeer'. Deze bestemming was onderdeel van de verkoop van de grond door het rijk aan de gemeente. Daardoor kon de gemeente de grond tegen een zeer laag bedrag aankopen.

Redacteur: Adrie Neervoort

In de overeenkomst was ook bedongen dat er een nabetaling kon worden gevorderd indien binnen tien jaar na de ondertekening van de overeenkomst de bestemming wijzigt.

Door het wijzigen van het bestemmingsplan om de bouw van het combigebouw mogelijk te maken, is de grond nu meer waard. Het gaat nu niet meer om grond met bestemming verkeer. Nu komt er dus een vordering van het rijk om het verschil in grondwaarde alsnog te betalen. In totaal gaat het daarbij om een bedrag van 300.000 euro.

De gemeente zal het bedrag dan ook, zoals eerder afgesproken, betalen. Tevens zal door deze nieuwe situatie de notaris, die betrokken was bij de overdracht van het combigebouw aan de veiligheidsregio, aansprakelijk worden gesteld. Het gebouw is voor een periode van tien jaar overgedragen aan de veiligheidsregio. Hierbij is geen verrekening van de rente verrekend, hier had de notaris op moeten toezien. Het gaat daarbij natuurlijk om een fractie van het bedrag van de navordering.

Wethouder Boersma ontvangt resultaten TipMooiSonenBreugel

Adrie overhandigt het het rapport 'Verkeersveiligheid' aan wethouder Boersma Foto: Wil Feijen

Door middel van het burgerpanel TipMooiSonenBreugel worden regelmatig vragen gesteld aan de inwoners van Son en Breugel die zich hiervoor hebben aangemeld. De resultaten daarvan zijn in deze krant te lezen. Dit is vaak een verkorte versie van de totale vraagstelling.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen

De volledige resultaten van de vraagstelling en de antwoorden van de laatste TipMooiSonenBreugel, over verkeersveiligheid in Son en Breugel, werd afgelopen week aan wethouder Jan Boersma overhandigd. Jan is onder andere verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid in de gemeente Son en Breugel. Als regelmatige fietser in zijn gemeente is hij, wat het verkeer betreft, een ervaringsdeskundige te noemen. Hij benoemt moeiteloos een aantal verkeerssituaties die zeker om aandacht vragen.

Verkeerstelling
Onlangs is er een verkeerstelling in Son en Breugel geweest. Daarbij werd gemeten hoeveel en wat voor soort verkeer er door Son en Breugel reed. Binnenkort zijn de resultaten van dit onderzoek bekend. De wethouder zal, na aanleiding van deze gegevens en de nu al genomen maatregelen, opnieuw bekijken hoe het verkeerstechnisch veiliger kan.

Straatjuwelen
Zo blijken nu al de zwaar bekritiseerde 'straatjuwelen' als positief te worden ervaren door een groot deel van de bewoners van de Boslaan. Sommige bewoners zijn zelfs voorstander om er nog meer te plaatsen. Een gemiddelde automobilist die gebruikt maakt van de Boslaan heeft daar waarschijnlijk een andere gedachte over.

Veiliger
De wethouder is tevens van mening dat verkeersmaatregelen, die genomen worden om het verkeer veiliger te maken, alleen werken als het verkeer daar ook op de juiste wijze mee omgaat. Vaak bepaalt het gedrag van een verkeersdeelnemer het effect van een verkeersmaatregel. Juist op het gedrag hebben de maatregelen geen invloed.

Wethouder Boersma is blij met de gegevens van TipMooiSonenBreugel en zal deze zeker gebruiken bij het verkrijgen een totaalbeeld over huidige verkeersveiligheid in Son en Breugel.


Aanmelden
Wil jij meepraten/meedenken over lokale activiteiten? Wil jij jouw mening/oplossing kenbaar maken? Ben je 16 jaar of ouder? Word dan (gratis en anoniem) lid van TipMooiSonenBreugel en ontvang de nieuwe vragenlijst (na de zomervakantie) in je emailbox. Je kunt je aanmelden via www.tipmooisonenbreugel.nl.

Hoofdpijndossier Begeleid Wonen wordt migrainedossier

De Rabobank met daarboven de appartementen voor Begeleid Wonen Foto: Adrie Neervoort

Het begon ooit zo mooi. Een burgerinitiatief waar het project Beschermd Wonen uit voortkwam. Daar waar iedereen het er over eens was hoe mooi dit initiatief wel niet was, is het nu al maanden een hoofdpijndossier. Wethouder van Liempd voelt dat er veel spanning op dit dossier zit. Zijn gekozen woorden 'deels oprechte betrokkenheid en deels politieke spanning' viel niet goed bij de VVD, Dorpsbelang en D66.

Redacteur: Ineke van Uden

Niemand wil beschuldigd worden van 'politieke spelletjes'. Don Pasanea (VVD), Monique van Zwieten (D66) en Maarten van Beek (Dorpsbelang) gaven de wethouder dan ook direct terug dat er bij hen sprake was én is van oprechte betrokkenheid. De opmerking valt niet goed, omdat deze partijen juist het college verwijten dat er behoorlijk wat fouten zijn gemaakt toen dit dossier nog in de portefeuille van wethouder John Frenken zat. Er zijn zaken niet tijdig opgepakt en daardoor is de situatie nu zoals die is. De hand in eigen boezem steken is dan wat hen betreft beter dan te twijfelen aan de oprechtheid van hen als commissieleden.

Het probleem
Het probleem was en is nog steeds bij Beschermd Wonen dat de huidige zorgaanbieder RAC aan het budgetplafond zit en daarmee geen geld krijgt voor alle zorg wat ze zouden moeten/kunnen leveren binnen het project in Son. Beschermd Wonen valt onder de gemeente Eindhoven wat betreft het financi?le gedeelte. Eindhoven geeft aan dat er dan maar een tweede zorgaanbieder zorg moet gaan leveren aan de Heistraat en Molenstraat. En daar wringt de schoen. Ten eerste heeft Stichting Doorpakken Wonen niet voor niets gekozen voor één zorgaanbieder. Door met één zorgaanbieder te werken kun je naast individuele zorg ook groepsactiviteiten bieden en de continuïteit in aanwezigheid van begeleiders beter garanderen. Een tweede zorgaanbieder inzetten zodat je het budgetplafond-probleem oplost klinkt simpel - en wordt ook zo aangedragen in een memo vanuit de gemeente Son en Breugel - maar blijkt in de praktijk niet zo makkelijk. Zorgaanbieders die nog niet aan hun budgetplafond zitten en in dergelijke projecten stappen, voelen nadien dat ze gekort worden op hun eigen budget. Het RAC heeft inmiddels meerdere zorgaanbieders gesproken om te kijken naar mogelijkheden, maar niemand hapt toe.

Herindicaties
Een ander gevoelig onderwerp is dat er herindicaties aan zitten te komen. En die zijn voornamelijk gericht op afschaling van zorg. Natuurlijk is het de bedoeling dat de jongeren in dit project steeds meer zelfstandig kunnen en steeds minder zorg nodig hebben. Maar deze jongeren zitten hier niet voor hun zweetvoeten. Ze hebben autisme. Ze maken geen sprongen, maar stapjes in de goede richting. De onduidelijkheid rond hun project doet er geen goed aan om in alle rust te werken aan gestelde doelen.

Burgerinitiatief
Op dit moment hoor je overal: 'Burgerparticipatie en burgerinitiatieven moeten we koesteren'. De Doorpakkers hebben nog iets op hun verlanglijstje staan: woonbegeleiding voor 12 tot 24 uurs-zorg. Ook daar zijn verwachtingen gewekt. Wethouder Van Liempd in Commissie Burgerzaken: "Ik heb veel respect voor de Doorpakkers, maar zij zijn niet de enigen met een zorgbehoefte. Er zijn andere doelgroepen die ook een plaats moeten hebben en zich minder goed kunnen laten horen. Bij schaarste moet je herverdelen. Je kunt niet iedereen zijn zin geven." Dat klinkt niet veelbelovend. Je kunt de Doorpakkers niet verwijten dat anderen zich niet laten horen en zij wel hun mond open doen. In die zin is de naam 'Doorpakkers' hen op het lijf geschreven.

Breugel krijgt een nieuwe school, maar waar?

Het kan vreemd lopen in de politiek. Dat bleek weer eens tijdens de commissievergadering van dinsdag 2 juli. Waar de politiek wederom start met een discussie waar een nieuwe school in Breugel gebouwd moet worden, komt Plat00, de bestuursorganisatie van De Krommen Hoek en De Regenboog met de mededeling dat er al een concreet plan ligt voor nieuwbouw op de locatie van De Krommen Hoek.

Redacteur: Adrie Neervoort

Het plan zal volgens Annemie Martens, bestuursvoorzitter van Plat00, binnenkort aan de gemeenteraad worden aangeboden. Het plan is volgens haar zorgvuldig samengesteld en is inhoudelijk al besproken met de ouders van de leerlingen op beide scholen en omwonenden van De Krommen Hoek.

Toch wil wethouder Jos de Bruin onderzoeken of de locatie van De Regenboog ook geschikt is voor nieuwbouw en als dit niet zo is, wat de gevolgen zijn bij nieuwbouw op de locatie van De Krommen Hoek. Daarbij zal door middel van burgerparticipatie de mening worden gevraagd van omwonenden en ondernemers van beiden locaties.

Ondanks de doortastendheid van Plat00 zijn er nog veel vragen bij de commissieleden, zoals 'kan er wel gebouwd worden op beide locaties?', 'Is er wel genoeg ruimte om te bouwen?' 'Of moet er in de hoogte gebouwd worden?' Tevens is de financiële onderbouwing niet duidelijk. De commissie wil dan ook eerst meer duidelijkheid, voordat zij een besluit kunnen nemen.

8 / 28

Felle discussie in raad, maar de OZB gaat wel omhoog

'We noemen dat 'gewogen' stijging' aldus Jelle de Jong (Dorpsvisie) Foto: Wil Feijen

'Gemeente Son en Breugel staat er financieel niet slecht voor en dat willen we zo houden' zijn de woorden van wethouder Boersma in de gemeenteraadsvergadering met als onderwerp Kadernota. Toch moet de raad een besluit nemen over vierhonderd duizend euro die de gemeente nodig heeft om de gemeentelijke organisatie te versterken en om nieuw beleid mogelijk te maken. Waar moet dat geld vandaan komen? Bezuinigen op eerder gestelde doelen of de inkomstenkant (lees: OZB) verhogen? Na vier lange uren vergaderen was het duidelijk. De OZB gaat omhoog.

Redacteur: Ineke van Uden

'Een oneerlijk vergelijk' aldus Joris van Dam (PvdA/GroenLinks) Foto: Wil Feijen
Volgens Kees Vortman (VVD) zit Son en Breugel niet te laag met de huidige OZB Foto: Wil Feijen

Het college vroeg de raad om aan te geven welke thema's belangrijk en minder belangrijk bevonden werden om zo tot een herprioritering te komen: "Onze structurele financiële situatie is dusdanig dat een 'kaasschaafmethode' geen oplossing biedt, maar dat we duidelijke keuzes moeten maken in wat we wel en niet (meer) doen. We kijken daarbij ook naar de inkomsten." Het was tijdens de raadsvergadering al snel duidelijk. Vooral de oppositie benoemde waar mogelijkheden lagen tot bezuinigen, de coalitie zag mogelijkheden voor een verhoging van de OZB.

Felle discussie
Tijdens de raadsvergadering ontstond een felle discussie of Son en Breugel nu wel of niet onder het landelijke gemiddelde zit wat betreft betaling OZB en wie je het meeste raakt met een verhoging ervan. Volgens Kees Vortman (VVD) zit Son en Breugel niet te laag met de huidige OZB: "De gemiddelde Nederlander betaald 246 euro OZB, de gemiddelde Son en Breugelnaar 245 euro. Door onze duurdere huizen hebben we in percentage wel meer mogelijkheden om te verhogen, maar iedere verhoging raakt alle huizen. Dus ook mensen met een kleine beurs." Een oneerlijk vergelijk vindt Joris van Dam (PvdA/GroenLinks): "Onze OZB zit nog steeds ver onder het landelijk gemiddelde. De VVD is appels met peren aan het vergelijken. Dat is oneerlijke valse politiek bedrijven. Wees een vent en vertel de eerlijke cijfers."

2,5% OZB verhoging
De Kadernota werd goedgekeurd door de coalitiepartijen én VVD. Dat de VVD instemde met de Kadernota bleek bij sommigen als een verrassing te komen. Kees Vortman verduidelijkt: "Als VVD kunnen wij instemmen met 2,5% OZB (inflatiecorrectie) verhoging en ook instemmen met de 'Basis op orde' (maatregelen voor versterken gemeentelijke organisatie) en de 400.000 euro ombuigingen. Wij zeggen dus 'ja', gewoon omdat we de Kadernota steunen. De coalitiepartijen zijn niet duidelijk geweest over welke OZB zij willen en ze waren verdeeld over de maatregelen voor de gemeentelijke organisatie. Het is dus vreemd dat zij wel instemmen."

Noodzakelijk
Jelle de Jong (Dorpsvisie): "Die vierhonderdduizend euro is een streven van het college om beleidsruimte vrij te maken en noodzakelijke knelpunten in de organisatie aan te kunnen pakken. 'Noodzakelijke' dus, en daar is nog discussie over. Het college heeft in de Commissie Algemene Zaken aangegeven dat er een heel klein deel daadwerkelijke urgente knelpunten zijn. De (onderbezette) griffie is er daar één van en daarom heeft Dorpsvisie die dan ook apart benoemd om snel mee aan de slag te gaan. De rest kon volgens het college wachten om in de organisatieverandering die al loopt 'De organisatie die we willen zijn' meegenomen te worden en dan wellicht door een andere manier van werken al opgelost kunnen worden."

Gewogen stijging
En wat betreft die OZB verhoging? Jelle: "Als we de OZB verhogen met de inflatie dan stellen we dat vast op 2,5%. Dat noemen we 'gewogen' stijging. Dat zegt dus niets over de daadwerkelijke stijging die het college voorstelt bij de begroting." Hoeveel de OZB stijgt, blijkt na vier uur vergaderen nog steeds onduidelijk. Gezien de felheid in de discussie over de OZB zal in november bij de beraadslaging over de begroting daar vast ook weer stevig over worden gesproken. Het college kan de oproep van Monique van Zwieten (D66) - die aangaf niet meer te weten wie ze nou moet geloven wat betreft de OZB cijfers van Son en Breugel ten opzichte van het landelijk gemiddelde - dan mooi meenemen zodat daar in ieder geval voor alle partijen duidelijkheid over is.

Basisschool geeft licht verstandelijk beperkten 'De Ruimte'

De jongens aan het werk op basisschool De Ruimte Foto: Wil Feijen

Elke vrijdag zijn vier stoere kerels van het PSV-wijksteunpunt actief op sterrenbasisschool De Ruimte. Ze werken deze dag in Son en Breugel en ondersteunen de conciërge door mee te werken aan een opgeruimde omgeving, zowel in het gebouw als het buitenterrein. De ene week werken Caglar, Wim, Marco en Pierre op De Ruimte, de andere week Martijn, Jeffrey, Andy en Shahiro. Zij worden begeleid door Lunet Zorg en hebben een licht verstandelijke beperking (LVB). Ze maken deel uit van een uniek project, dat zowel door de school, de leerlingen als door de LVB'ers zelf als zeer geslaagd wordt beschouwd.

Redacteur: Arjen Strik
Fotograaf: Wil Feijen

Initiatiefneemster en begeleidster Heidi Kramer werkt als cliëntbegeleidster arbeidsmatige dagbesteding bij Wijksteunpunt PSV van Lunet Zorg. Wijksteunpunt PSV is zes jaar geleden ontstaan uit een samenwerking tussen Lunet Zorg en de PSV Foundation. In dit project worden zo'n veertig mensen met een lichte verstandelijke beperking ingezet bij het assisteren van facilitaire processen zoals het schoonmaken van het stadion en het trainingscomplex De Herdgang. "Stickers op een flacon schoonmaakmiddel van het merk 'Ajax' erop worden door de heren eerst verwijderd voor gebruik", lacht Heidi. Ze poetsen de stadionstoelen glimmend, prikken papier en ruimen de rommel op in en rond het stadion na een wedstrijd. Behalve op vrijdag, dan werken ze gevieren ze bij De Ruimte. De andere helft van de groep blijft achter bij Wijksteunpunt PSV met een collega en mag de week daarop mee naar De Ruimte.

Thuiswedstrijden
Caglar, Martijn, Shahiro, Jeffrey, Marco en Pierre zijn fanatieke PSV-supporters en zijn iedere thuiswedstrijd aan het werk in het stadion. Na het schoonmaken van de gangen in het PSV-stadion met de rest van de serviceploeg van het wijksteunpunt mogen zij de wedstrijd vanaf de tribune bekijken.

Enthousiast
Heidi geeft een toelichting. "Ik kom zelf uit Son en Breugel en ken basisschool De Ruimte goed, doordat destijds mijn eigen kinderen er leerling waren. Ik raakte in gesprek met Michiel van Dijck, de directeur van de school en vertelde trots over het project bij PSV. Michiel was gelijk enthousiast en gaf aan dat dit bij hun ook mogelijk is." Begin vorig schooljaar zijn ze gestart met deze vier kerels uit de PSV-stal. Ze zijn allemaal zeer enthousiast en ze verheugen zich op de vrijdag. "En natuurlijk verheugen zij zich op dit artikel wanneer het in de krant verschijnt."

Oproep
Lunet Zorg is een organisatie uit Eindhoven die mensen met een verstandelijke beperking begeleid in wonen en werk. Een nuttige dagbesteding geeft zin aan het leven: contact met anderen, waardering krijgen en thuiskomen met verhalen. Voor mensen met een lichte verstandelijke beperking is dit niet anders. Het probleem is echter dat er bezuinigd wordt. Lunet Zorg krijgt ook minder van de overheid. Heidi is op zoek naar mensen met een licht verstandelijke beperking uit de omgeving. Ze denkt daarbij aan Son en Breugel, Nuenen of Eindhoven Noord. Ze moeten een indicatie hebben van de gemeente dat ze deel kunnen nemen aan arbeidsmatige dagbesteding. Daarnaast moeten ze redelijk zelfstandig kunnen werken en plezier hebben in de omgang met kinderen. Ook bij Wijksteunpunt PSV is er nog ruimte voor cliënten.

Voor meer informatie neem contact op met Heidi Kramer via 06-82188440.

Truus Jonkers wint de hoofdprijs letterspel

Truus heeft de hoofdprijs in ontvangst genomen op het kantoor van DeMooiSonenBreugelKrant Foto: Adrie Neervoort

Tijdens het ELE-feestweekend van vrijdag 24 en zaterdag 25 mei konden de bezoekers aan het centrum van Son en Breugel mooie prijzen winnen met het letterspel. In 58 etalages hingen de letters die gezamenlijk een zin vormden. De winnende zin was: 'Met het invullen van deze zin kan ik 4 kaartjes voor de Efteling winnen.'

Redacteur: Adrie Neervoort

De hoofdprijs, naast alle andere mooie prijzen, was zoals in de oplossing al te lezen was, vier entreekaarten voor attractiepark de Efteling in Kaatsheuvel. De prijs is mogelijk gemaakt door de Ondernemers Vereniging Son en Breugel (OVSB). Roland van de Heuvel, de BOA in Son en Breugel, haalde geheel volgens de regels de naam van Truus Jonkers uit de vele inzendingen.

Afgelopen week nam Truus de prijs in ontvangst. De ondernemers in het centrum van Son en Breugel wensen Truus heel veel plezier in de Efteling. In september zijn er weer een aantal mooie evenementen in het centrum, zoals op zondag 1 september de jaarmarkt en in het weekend van 13, 14 en 15 september Remember September. Ook dan begroeten de ondernemers u graag en hebben zij weer leuke acties.

Klapstoelenconcert op het Kerkplein

Foto: Wil Feijen

Op het Kerkplein werd donderdag 4 juli door maar liefst vijf orkesten een concert gepresenteerd met vier verschillende dirigenten. Het concert wordt 'klapstoelenconcert' genoemd om het publiek aan te sporen een klapstoel of een andere stoel en eventueel een drankje en wat lekkers mee te brengen om gezamenlijk gezellig te luisteren naar het concert.

Redacteur: Hennie van Hagen
Fotograaf: Wil Feijen

Foto: Wil Feijen

Vijf orkesten brachten in wisselende samenstelling diverse muziekstukken ten gehore. Mede door perfecte weersomstandigheden kwam het publiek in groten getale naar het Kerkplein. Er werd gestart door twee jeugdslagwerkgroepen; de percussiegroep en de leerlingpercussiegroep onder leiding van Patrick van den Heuvel. Zij speelden twee stukjes Drums in the Box en Rumba Tumba. Het was geweldig om te zien hoe fanatiek deze leerlingen hun best deden om er een mooi optreden van te maken.

Verder werd er opgetreden door het Samenspeelorkest onder leiding van Freddie Louwers en de Opleidingsharmonie onder leiding van Ralph Brummans. Tevens werd de Glenn Miller Medley gespeeld onder leiding van Johan Smeulders. Dit stuk is ook te horen op vrijdag 13 september tijdens het Remember September concert op het Kerkplein. Iedereen is van harte welkom om dan aanwezig te zijn.

Verder werden er stukken gespeeld van Can You Feel The Love Tonight, een bekend nummer uit de Disneyfilm The Lion King. Het muziekstuk A Klemzer Carnival van de componist Philip Sparke. Muziekstukken zoals Do I Ever van de Nederlandse band Kensington en The Incredibles werden gespeeld door de Harmonie en de Opleidingsharmonie. Funkytown een een muziekstuk uit de discotijd werd gespeeld en Nederpotpourri. Het klapstoelenconcert werd afgesloten met het concert van Highlights From The Rock uit een Amerikaanse actiefilm uit 1996.

Er werd uiteraard aandacht besteed aan alle geslaagden zoals vorige week en deze week in deze krant gepubliceerd. Al met al een zeer geslaagd concert waarvan het publiek, gezien de reacties en applaus, erg van heeft genoten. Het programma werd gepresenteerd door Henk Vogels die op voortreffelijke wijze de muziekstukken aankondigde.

Welke typische dorpse kwaliteiten wil men behouden?

Brainstormen over de omgevingswet door een aantal inwoners Foto: Wil Feijen

Een uitnodiging van de gemeente om mee te denken over de toekomst van Son en Breugel leverde zo'n vijftig geïnteresseerden op. Afgevaardigden van verenigingen, ondernemers en inwoners spraken over wat men als kwaliteit van Son en Breugel ervaart en wat zeker behouden moet blijven. Maar ook kwamen er onderwerpen aan bod wat men niet ziet zitten in Son en Breugel. En zoals zo vaak; zoveel mensen, zoveel wensen. Over één ding was iedereen het eens; het groene karakter moet behouden blijven.

Redacteur Ineke van Uden
Fotograaf: Wil Feijen

Er worden veel ideeën opgeschreven Foto: Wil Feijen

De gemeente 'moet' inwoners raadplegen over de invulling van de Omgevingswet. Burgerparticipatie is daarin namelijk een belangrijk onderdeel. De aftrap met vijftig geïnteresseerden die stuk voor stuk wel wisten wat wel en wat niet een kwaliteit is van Son en Breugel maakte dat er driftig gesproken werd over hoe Son en Breugel er in 2050 uit zou moeten zien. Eerlijk is eerlijk. Sommigen waren ook wat gereserveerd en zeiden 'we hebben al zo vaak op inspraakavonden wat mogen zeggen en er komt toch niets van terecht'.

Geen windmolens
De Omgevingswet gaat in 2021 in. De gemeente neemt als vertrekpunt dat wat dorpsgenoten aangeven als kwaliteiten van hun dorp en wat dus zeker behouden zou moeten blijven. Maar dat maakt het ook wel weer lastig. Want de één geeft aan dat het straatbeeld meer eenheid zou moeten krijgen en de ander wil juist dat het straatbeeld minder saai wordt en mensen de vrijheid krijgen om uit te bouwen zoals je zelf zou willen. De één ziet het absoluut niet zitten dat er windmolens naar Son en Breugel komen omdat het ontsierend is en een gigantische herrie zou maken, terwijl een ander weet dat er over een paar jaar mooie vormgegeven windmolens zijn die best zouden sieren op Ekkersrijt. Weinig mensen lopen warm voor weilanden volgelegd met zonnepanelen. Het zou volgens een aantal een 'verkrachting van het groene gebied' zijn. Recreatieve fietspaden en fietspaden om van A naar B te komen zijn zeer welkom.

Leegstand van winkels
Het centrum beleeft iedereen op zijn eigen manier. Spreekt de één over een lange saaie winkelstraat met te veel restaurants en te veel geparkeerde auto's, de ander vindt het centrum een bruisend geheel. Niemand wil leegstand van winkels. Iedereen wil minder vliegtuigen. Of misschien niet perse minder vliegtuigen, maar in ieder geval minder herrie ervan en minder uitstoot van gevaarlijke stoffen. Woonboulevard Ekkersrijt zou wel wat groener mogen, is nu teveel een stenen gebied. En bouwen voor Eindhoven? Daar lijkt niemand voor te porren. Wel moet er binnen Son en Breugel genoeg woonruimte zijn voor alle doelgroepen: jong, oud en wonen met zorg/begeleiding. En waar er dan gebouwd mag worden, daar blijkt iedereen zo zijn ideeën over te hebben. De één ziet mogelijkheden in het buitengebied, de ander wil inbreiding binnen bestaande bebouwing en de derde vindt hoogbouw geen enkel probleem.

Opvallende afwezigen: jongeren
Opvallend was dat er op deze avond geen jeugd/jongeren aanwezig waren. Vreemd. De jeugd heeft de toekomst. Jeugd bereik je niet met een oproep in de krant. Daar zal de gemeente en het ingehuurde bureau die de gemeente begeleidt om de Omgevingswet vorm te geven wat creatiever in moeten zijn om deze doelgroep ook te horen. De gemeente gaat alle genoemde zaken inventariseren. Daarna volgt de tweede ronde. Dan moeten er keuzes gemaakt worden.

Out of the box
Wethouder Frenken wil graag dat mensen 'out of the box' meedenken. Op deze avond waren er weinig 'out of the box' ideeën. De ingezonden brief van Lamija die een gesprek tussen haar en haar zoon Emir (groep 8) op papier verwoordt, geeft een mooi voorbeeld hoe de jeugd wel buiten het gewone denkkader durft te denken/dromen.

Gesprek tussen moeder en zoon (ingekort)

Emir weet wel hoe Son en Breugel er in 2050 uit moet zien Foto: Lamija Dzigal

Mama, woon ik over 20 jaar hier in Son?
Ik vraag het me af. Hoe ziet mijn leven er dan uit?
Misschien heb ik een kind? Misschien ben ik getrouwd?

Lieve schat.
Ik zie jou meer in Amsterdam. Musicals, creativiteit, diversiteit. Een bruisende 'wereldstad'.

Maar mama, wat als we van ons dorp een 'werelddorp' maken. Dan hoef ik niet mijn koffers te pakken. Stel je eens voor. Midden in ons dorp een groot amfitheater.

Ieder weekend tussen 20.00 en 22.00 uur een theatrale voorstelling die telt voor TIEN! Zowel jong als oud kan hier genieten van het creatieve goud.

Dan een grote atletiekbaan, niet standaard en rood. Maar groen bekleed en heel groot. Hardlopers kunnen hun hart luchten en ook ik als topsporter hoef dan niet naar Eindhoven te vluchten. En als kers op de taart een groot ski-oord om Son en Breugel heen. Fantastisch gewoon!

Lieve schat.
Een atletiekbaan en een amfitheater dat kan ik nog voor me zien. Maar een ski-oord? Schiet jouw fantasie niet een beetje op hol?

Mama, zo veel huizen hier in Son en Breugel vol kieren, oud en vervallen. Kijk maar in de Gentiaan. Daar is de gemeente al behoorlijk voor aan het lappen. Zonnepanelen, isolatie en watersystemen. Hoe ver gaan ze nog?

Subsidie hier, subsidie daar…Soms is het beter overnieuw te beginnen. Alle oude huizen breken we af, daar maken we bergen van. Alle mensen gaan aan de slag. Duurzaam bouwen en zelfvoorzienend wonen.

Son en Breugel versus Zwitserland. Onafhankelijk en toch centraal. Met iedereen verbonden. Kinderen die er leren skiën. Een bruisende VVV.

Heel Nederland komt ons bezoeken. Overvolle cafés. Eenpersoons huishoudens kunnen er een Bed en Breakfast beginnen. Voor alle bezoekers voldoende plek. Dus niet summier schaatsen voor drie weken. Nee…Ons dorp is over twintig jaar OLYMPISCH getekend!

Oke zoon. Je hebt een punt.
Ik ondersteun je ideeën en je standpunt.

In de aanloop naar Remember September; Het Vestzaktheater

Vanuit de toren, zicht naar het zuiden. Vooraan het Vestzaktheater met legervoertuigen (18 of 19 september 1944) Foto: ©Heemkundekring Son en Breugel

Achter de schermen wordt al een aantal maanden hard gewerkt aan de invulling van Remember September dat van 13 tot en met 15 september in Son en Breugel wordt gehouden. Het weekend kent een strak programma waar veel vrijwilligers bij betrokken zijn. De verschillende commissies hebben een afwisselend programma in elkaar gezet, dat zowel voor jong als oud interessant is om naar te komen kijken, te bewonderen en te beluisteren.

Redacteur: Emmy Grit

Voordat Son en Breugel op 17 september 1944 bevrijd werd, zetten op 6 juni 1944 (D-day) geallieerden voet aan land in Normandië. Op 17 september landden bij Son en Best duizenden parachutisten van de 101e Airborne divisie en werd Son door de Amerikanen bevrijd. Over deze periode is veel naslagwerk terug te vinden bij de Heemkundekring Son en Breugel. Samen met het Vestzaktheater en SonenBreugelVerbindt wordt van 8 tot en met 22 september een expositie ingericht om de herinnering in leven te houden.

Tijdens de bevrijding zat Generaal Taylor, met zijn staf, in het Vestzaktheater. In de namiddag van 19 september moesten zij 'er als een haas vandoor', omdat het Vestzaktheater door Duitse tanks vanaf de zuidelijke kanaaloever beschoten werd. In het Vestzaktheater wordt tijdens Remember September een expositie gehouden waar foto's en een film te zien zijn over de periode tussen de twee wereldoorlogen (jaren twintig en dertig van de vorige eeuw), de oorlogsjaren (1940 – 1945) én de bevrijding in 1944. In de expositie komt naar voren wat voor soort gebouw het Vestzaktheater is geweest. In de hal van het Vestzaktheater komt een paneel met foto's en uitleg over de functies van het Vestzaktheater vanaf 1930, toen het werd gebouwd als 'Corneliushuis' of 'patronaat'. De expositie is voor jong en oud toegankelijk. Op zuiltjes zijn korte documentaires te zien van inwoners die de oorlog meegemaakt hebben.

Son werd op 17 september door de Amerikanen bevrijd. Die dag konden ze niet oprukken naar Eindhoven. De Duitsers hadden de brug over het Wilhelminakanaal in Son opgeblazen. Op 19 september 1944 plaatste de Britse genie een baileybrug over het Wilhelminakanaal in Son. Een baileybrug is een brug die snel opgebouwd kan worden en waar zware militaire voertuigen overheen kunnen.

Houd dit weekend vrij in uw agenda. Een weekend vol met muziek, exposities, legervoertuigen en nog veel meer!

De achterkant van het Vestzaktheater ziet er gehavend uit als gevolg van een granaatinslag op 19 september 1944 Foto: ©Heemkundekring Son en Breugel

Oplossing klachten zwerfvuil door PMD-zakken

Door de komst van de kroonringen voor PMD is dit beeld verleden tijd in Son en Breugel

Son en Breugel - De gemeente Son en Breugel maakt al een aantal jaren gebruik van PMD-zakken voor de inzameling van P(lastic), M(etaal) en D(rankkartons). Met enige regelmaat ontvangt de gemeente klachten van inwoners dat de zakken wegwaaien, kapot worden gereden of opengetrokken door vandalen of dieren. Dat veroorzaakt overlast in de vorm van stank en zwerfvuil.

Vorig jaar juli liet de gemeente al weten dat zij gingen kijken of een zogenaamde kroonring de oplossing zou zijn voor het probleem. Medio augustus zal begonnen worden met het gratis uitreiken van de kroonringen in Son en Breugel.

De kroonringen moeten een net straatbeeld bevorderen en overlast door stank en zwerfvuil tegen gaan. De gemeente gaat ervanuit dat de inwoners in overleg met hun buren de kroonringen aan lantaarnpalen gaan bevestigen waaraan de PMD-zakken opgehangen moeten worden. Deze kroonringen moeten voorkomen dat de zakken kunnen wegwaaien.

Ook Son en Breugel Verbindt gaat het gebruik door bewoners extra onder de aandacht brengen, o.a. tijdens hun activiteiten rondom Burendag. Over de spelregels voor het bevestigen van de kroonringen volgt in augustus meer informatie.

Mooi optreden van de Zonnestralers op de kiosk

De zonnestralers schitteren tijdens hun optreden

Ze hadden er lang naar uitgekeken, maar woensdagavond 3 juli was het dan eindelijk zover. Het koor 'De Zonnestralers' gaf, onder stralende weersomstandigheden, een prachtig concert op de Sonse kiosk.

De Zonnestralers is de naam van een koor bestaande uit zeer enthousiaste zangers en zangeressen, allemaal bewoners van Zonhove. Het is hartverwarmend om te zien en te horen hoeveel vreugde en blijheid ze allemaal uitstralen als ze met de muziek bezig zijn. En dat was deze avond niet anders. Hier en daar speelden de zenuwen nog een beetje op voor het optreden. Nadat eenmaal de eerste tonen waren ingezet, konden de vele toehoorders genieten van al die nummers, die ze een jaar lang elke woensdagavond, als ze in den Tref repeteren, hebben geleerd. Zelfs een paar heuse solo's kwamen prima uit de verf.

Dirigente Marianne van 't Hof stuurde tijdens het concert het geheel soepeltjes aan en zorgde ervoor dat ieder nummer met groot enthousiasme werd begroet. Ieder nummer werd met een groot applaus van het publiek beloond.

Jonge slagwerkers slagen voor muziek-diploma

Foto: Ingezonden

Nadat eind juni al tien jonge blazers hun diploma haalden, was het donderdag 4 juli de beurt aan vier van de slagwerkers om hun praktijkexamen te doen. En ja hoor, ook deze kanjers slaagden alle vier glansrijk. Het was sowieso een drukke dag voor deze muzikanten, want op dezelfde avond speelden ze alweer volop mee tijdens het Klapstoelenconcert 'Muziek op het plein', wat door vele dorpsbewoners bezocht werd.

De volgende leerlingen worden door Pro Honore Et Virtute gefeliciteerd met hun diploma A:
Slagwerk, op kleine trom: Guus Vogels en Coen den Ouden
Melodisch slagwerk, op mallets: Bram den Ouden

Met zijn B-diploma wordt gefeliciteerd:
Slagwerk, op kleine trom: Joeri van de Ven

Dank aan de professionele docenten van Rhythm Impact, Patrick van den Heuvel en Marc Dufour die met hun enthousiaste inzet ervoor zorgen dat hun slagwerkers zich blijven ontwikkelen. Het is ook de verdienste van de docenten dat zij zowel hun vaardigheden, als hun plezier in de muziek vergroten.

Leerlingen

Wijzigingen opslaan

opleiden, examens organiseren, docenten en examinatoren regelen, het gaat niet vanzelf. Het zijn de leerlingen die slagen, maar het is zeker ook dankzij de actieve vrijwilligers dat dit mogelijk is. Dank aan Judith Curfs die in de rol van examencoördinator deze periode heel veel extra werk heeft verricht om de leerlingen te laten groeien en aan Freddie Louwers voor zijn inzet voor de muziekopleidingen bij PHEV.

Meer info over Harmonie Pro Honore et Virtute is te vinden op www.phev.nl. Wil je als slagwerker of blazer ook muziekles nemen op een van de instrumenten? Kijk dan zeker op de site en stuur een mail naar: opleidingen@phev.nl. Een gratis proefles op een instrument naar keuze is altijd mogelijk. Leuk om er nog meer jeugd bij te hebben.

Training Plezier naar school voor nieuwe brugklassers

Denk je al veel na over je nieuwe school na de zomer? Wil je graag een goede start maken in de brugklas maar zie je daar tegen op? Misschien vind je het moeilijk nieuwe vrienden te maken of ben je bang dat je nergens bij gaat horen? Of vind je de overgang heel erg spannend en kun je wel wat meer zelfvertrouwen gebruiken? Gun jezelf dan een leuke tweedaagse training met andere jongeren die er ook zo over denken. Op 12 en 13 augustus biedt Leren met LEV Plezier op school aan in Nuenen.

Plezier op school helpt je bij het maken van een goede start in de brugklas. De training bestaat uit een kennismakingsgesprek met jou en je ouders. Er is een ouderbijeenkomst (1,5 uur) met uitleg over wat jullie gaan doen. Voor jou zijn er twee hele dagen training samen met andere aanstaande brugklassers. Rond de herfstvakantie kom je als groep nog eens samen om te bespreken hoe het met jullie gaat.

Je gaat op een leuke en gezellige manier oefenen met: contact leggen met andere kinderen, opkomen voor jezelf, omgaan met plagen en pesten, je lichaamshouding en gedachten op een positieve manier inzetten.

De trainingsdagen duren van 09.30 – 16.00 uur, inclusief een gezamenlijke lunch. Meer informatie en aanmelden op de website van Leren met LEV: bit.ly/lerenmetlev-plezieropschool. Op www.lerenmetlev.nl vind je meer trainingen voor inwoners, vrijwilligers en beroepskrachten.

15 / 28

Ruim 750 muziekliefhebbers genieten van Lazy Sonnie Afternoon Festival

Foto: Wil Feijen

De sfeer zat er zondag 7 juli al meteen goed in tijdens de vierde editie van Lazy Sonnie Afternoon Festival. Vanaf het begin waren er muziekliefhebbers van alle leeftijden die kwamen genieten van de vijf bands. Mede door het mooie weer en de sfeervol ingerichte voortuin van La Sonnerie was het voor zowel het publiek, de bands als de organisatie een fantastische muziekmiddag.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Foto: Wil Feijen

Vier jaar geleden werd het muzikale seizoen op bijzondere wijze afgesloten met het Lazy Sonny Afternoon Festival. "Dat is zo goed bevallen dat we er een jaarlijks terugkerend festival van hebben gemaakt", vertelt voorzitter Edwin Verlangen tussen de optredens van zondag door. Met een knipoog naar de 'Flowerpower-tijd' was de tuin ingericht met een aantal strobalen, waarop gezeten kon worden, en stonden her en der grote kunstbloemen verspreid. Onder het grote parachutistendoek had het publiek goed zicht op het podium waar de vijf bands optraden. Vanwege de drukte waren op het terras nog extra tafels met banken neergezet.

Organisatie
Achter het succesvolle festival zit een achtkoppig bestuur dat verantwoordelijk is voor zowel de maandelijkse Lazy Sonnie Afternoon, alsook het afsluitende festival. "We zijn een heel jaar bezig met het zoeken naar de bands die tijdens het festival willen komen spelen en naar de (inter)nationale gasten die op de eerste zondag van de maand komen spelen", geeft Edwin aan. "Het grote verschil met Lazy Sonnie Afternoon en het festival is dat bij de eerstgenoemde veelal internationale duo's en trio's komen optreden. Deze akoestische optredens worden binnen in de Kapelzaal van La Sonnerie gehouden. Lazy Sonnie Festival vindt buiten plaats, in de voortuin. En de bands die komen optreden zijn vooral van Nederlandse bodem."

Lokale band
"Dit jaar opende het programma met Old Grey & Restless, de band afkomstig uit Son en Breugel", vult bestuurslid Annie Maessen aan. Zij speelden onder andere muziek van The Rolling Stones, Eagles, Van Morrison en The Monkees. Vanaf de eerste gespeelde noten zat de sfeer er goed in.

Meezingen en dansen
Als tweede band trad Mac Taple op. Het ene na het andere nummer uit de jaren '50 en '60 werd gespeeld. Het publiek zong de bekende nummers mee en sommige bezoekers lieten zich verleiden om een danspasje te maken. Captain Gumbo was de derde band. Ondanks dat zij op het tijdstip optraden dat het Nederlands elftal moest voetballen, bleef het publiek de band trouw en luisterde aandachtig naar hun optreden. Uiteraard ontbrak het bekende nummer 'Allons à Lafayette' niet tijdens deze middag. De echte bluesfans kwamen aan hun trekken met de vierde band: Rootbag. De formatie met veelzijdige bluesgitarist Richard van Bergen, drummer Jody van Ooijen en bassist Roelof Klijn.

Finale
Het spetterende sluitstuk van de avond was Wild Romance, de legendarische band van Herman Brood. Het is maar liefst 33 jaar geleden dat deze band voor het eerst optrad in Son en Breugel. Tijdens dit optreden ging, net als toen, het dak eraf. Zonder de andere bands te kort te doen was dit voor de meeste bezoekers het spectaculairste optreden. De gespeelde nummers werden volop meegezongen door vooral de 40'plussers. Zij hebben veelal mooie muzikale herinneringen aan deze muziek. Uiteraard werd er volop gedanst tijdens dit optreden.

Warm hart
Dat het publiek het festival een warm hart toedraagt, bleek wel uit de grote opkomst en de gulle giften die in de hoed werden gedaan. Bezoekers waarderen dit soort festivals en laten met hun bijdrage zien dat de organisatie een goed festival heeft georganiseerd. "De giften worden gebruikt om, in de toekomst, een kwalitatief goed programma te kunnen blijven organiseren", sluit Annie af.

Muziek is de taal van de wereld

Muziek is de taal van de wereld, een taal die iedereen verstaat. Een taal van klanken en melodieën, die je meevoeren naar een andere plaats, of naar een herinnering of gevoel. Muziek is beweging. Muziek is even loskomen van jezelf, alles laten gaan en opgaan in iets dat groter is dan jezelf.

Muziek is pure emotie, soms rauw en hard, soms teder en zacht, haast breekbaar. Het brengt je in vervoering, ontroert je tot in het diepst van je ziel. Het zweept je op, zet je in beweging op een onnavolgbare manier.

Muziek is er in alle soorten en maten, van klassiek tot modern. Van gepolijste pop tot rauwe rock, van swingende jazz tot turbulente techno. Er is een enorme verscheidenheid aan muziekinstrumenten, van percussie tot snaarinstrumenten, van blaasinstrumenten tot een trekzak. Er is voor elk wat wils.

Muziek is passie, passie die je meeneemt, die het je laat uitschreeuwen van pijn, of van vreugde. Passie die je in beweging zet, die herkenbaar is. Passie die je mag meezingen, ook al heeft de muziek geen woorden.

Muziek kan je tot rust laten komen, of juist opzwepen. Het kan je stemming versterken of veranderen, al naar gelang de muziek waar je naar luistert. Het roept herinneringen en gevoelens op, of helpt ze te verwerken.

Muziek kent geen tijd en geen grenzen. Muziek voel je, in elke vezel van je lichaam. Muziek zit diep verankerd in ons wezen, baby's kunnen al neuriën voordat ze kunnen spreken. Muziek van 100 jaar geleden blijft mooi, als het je smaak is.

Hoe diep muziek in ons verankerd zit, blijkt wel uit het feit dat bij dementerende mensen de herinneringen aan muziek gespaard blijven, waar andere herinneringen door de ziekte weggevaagd worden. Wat we ook vergeten, de herinneringen aan muziek en het gevoel dat daarbij hoort, vergeten we nooit.

Muziek is een universele taal, ook al versta je de woorden niet, je voelt wat de zanger(es) wil zeggen. Je voelt de vreugde, het verdriet, het onbegrip of de vertwijfeling. Doordat muziek is gebaseerd op gevoel, kan iedereen haar begrijpen.

Muziek is een taal die je spreekt met je heupen. Probeer maar eens stil te blijven zitten of staan, als de muziek je raakt. Zelfs vastgeroeste heupen als de mijne komen dan in beweging.

Laat de muziek maar spreken, dan heb je geen woorden meer nodig. Dan spreek je al de taal van de wereld, die iedereen verstaat.

Samenwerkende brouwers vieren de bevrijding met een speciaalbier

Op het terrein van Historia Park aan de Sonseweg is brouwerij Strijder gevestigd. In een onverwoestbare voormalige munitiebunker brouwt de brouwerij haar speciaalbier en Roggetripel, Amerikaans Witbier, Irish Red en Bok.

Redacteur: Adrie Neervoort

De brouwerij is kleinschalig. Per brouwdag is de productie maximaal 200 liter. Het brouwen gebeurt geheel handmatig en zonder chemische toevoegingen of industriële processen. Maar wel met moderne apparatuur, alles is hygiënisch en voedselveilig.

Eerbetoon
Bij brouwerij Strijder brouwen ze bier dat een eerbetoon is aan alle mensen die hun leven op het spel hebben gezet voor onze bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog. De slogan van het bier luidt dan ook niet voor niets 'Proef de vrijheid'. De vrijheid die ooit allesbehalve vanzelfsprekend was. Uniek is dat bij iedere horecazaak waar het biertje geschonken wordt, een strijder uit deze periode aan de locatie is gekoppeld. Iemand die in oorlogstijd iets heeft betekend voor de regio waar je een Strijder bier drinkt. Op het etiket van het gekochte biertje staat de uitleg hoe je deze informatie via www.brouwerijstrijder.nl te weten komt.

Liefhebber
De brouwerswereld op dit niveau is een wereld waarin iedereen elkaar kent. Het zijn de liefhebbers van het betere bier.

Eigen recept
Engelbertus, bekend van 'Hop doet leven', 'Zachte heelmeester' en 'DDH Dip bieren', is de enige bierbrouwer uit Son en Breugel. Het is ook een bierbrouwer zonder eigen brouwhuis. In de regel brouwen zij hun bieren bij andere brouwers volgens eigen recept. Eén van de brouwlocaties is de brouwerij van Strijder bier.

Eén locatie
Beide brouwers brouwden dus ieder hun eigen bier op één locatie. Deze samenwerking en de wens van Gall & Gall uit Son en Breugel hebben nu geleid tot een unieke samenwerking tussen twee brouwers tot het brouwen van één zeer uniek biertje.

Strijders eren
De wens van Gall & Gall is om tijdens de viering van 75 jaar bevrijding een passend bier op de markt te brengen dat de bevrijders van Son en Breugel zou eren. De vraag werd gericht aan de Sonse brouwer en die vond de geschikte partner in brouwerij Strijder, die al jaren bier brouwt om strijders uit de tweede wereldoorlog te eren.

Brouwproces
Afgelopen juni is het brouwproces voor dit unieke bier begonnen. Het zal begin september te koop zijn in Son en Breugel. Het gaat om een stevig biertje met een alcoholpercentage van 10 procent in genummerde oplage van maximaal 500 stuks, in een grote fles. Meer over dit unieke bier leest u tijdens de lancering begin september in DeMooiSonenBreugelKrant en op www.mooisonenbreugel.nl.

Samen werken aan de Social Sofa's gaat verder

Er is nog veel hulp nodig om deze bank te voorzien van mozaïeksteentjes. Foto: Wil Feijen

Inwoners uit Son en Breugel konden van 21 tot en met 27 juni in het centrum van Son samen werken aan het maken van twee Social Sofa's. Veel mensen hebben hun bijdrage al geleverd aan dit creatieve initiatief met als doel om diverse bevolkingsgroepen in Son en Breugel met elkaar in verbinding te brengen.

Er ontstonden leuke gesprekken tijdens het mozaïeken en er is al veel werk verzet. Nu wordt verder gegaan in Breugel. Bij St. Genovastraat 37 staat de tent met de sofa's en iedereen die zijn of haar steentje bij wil dragen is van harte welkom. Er wordt gezorgd voor een muziekje en er is altijd koffie thee en wat lekkers.

Op de volgende tijden kunt u aan de slag:
Vanaf 16 juli tot en met 16 augustus: elke dinsdag van 10.00 -12.00 uur en elke vrijdag van 13.00 -16.00 uur.

Wilt u buiten deze tijden gezellig met een groepje een uurtje komen helpen? Laat het even weten via: teamsonenbreugel@levgroep.nl of tel. 0499-475361.

Presentatie vernieuwde wandelgids Brabants Vennenpad

Foto: Ingezonden

Het leuke aan wandelen is dat je nooit weet wie of wat je tegenkomt: een bijzonder dier, een mooi plantje of interessante mensen. Loop dan ook nooit met het idee binnen een bepaalde tijd terug te zijn. Daarmee blokkeer je verrassingen, toevallige ontmoetingen die op je pad kunnen komen. Neem de tijd om de natuur te beleven en ervan te genieten.

Met trots en dankzij de enorme inzet van de werkgroepsleden wordt een wandelroute en gids gepresenteerd waarin nog meer aandacht is voor het prachtige Brabantse landschap met vennen en bossen. Ook is in de nieuwe editie Nivon-natuurvriendenhuis Morgenrood als tweedaags wandeling opgenomen.

Laat u verrassen. De wandelgids biedt voldoende mogelijkheden om het mooie Brabantse landschap in al haar facetten te ontdekken. Op vrijdag 5 juli wordt deze gids, met de route die 258 km lang is, gepresenteerd. De nieuwe wandelgids is verkrijgbaar bij de boekhandel of via www.brabantsvennenpad.nl.

Even voorstellen: Peter Marijnissen

Foto: Wil Feijen

Het nieuws over de Processierups, Avond Wandel 4-daagse en de Nationale Diabetes Challenge, zijn mijn bijdragen als nieuwe vrijwilliger van de redactie. Ik maak ook graag video rapportages voor de digitale media.

Twee jaar geleden ben ik samen met mijn vrouw Elly verhuisd van Eindhoven naar Son en Breugel. Zij werkt vijf jaar hier bij Buurtzorg en kent het dorp goed. Als redacteur van deze krant gaat dat mij nu ook lukken. Mijn vrouw en ik zijn allebei geboren in Arnhem. In de jaren tachtig zijn we verhuisd naar Eindhoven voor mijn werk bij Philips. Ik ben met een omweg hier in Brabant beland, door in mijn vroege jeugd te immigreren naar Amerika.

Ik ben in Los Angeles opgegroeid en op mijn 22ste weer terug naar Nederland gekomen. Het buitenland blijft mij altijd aantrekken. Zo zijn we in de jaren negentig verhuisd naar Duitsland voor Philips. Terug in Nederland zijn we in Dommelen beland, een fijn dorp voor onze twee opgroeiende zonen. Daarna hebben we zes jaar in 'big city' Eindhoven gewoond, alles lekker dichtbij, voordat we naar het mooie Son en Breugel zijn 'geïmmigreerd'.

Ik kom uit de technologie hoek en heb gewerkt bij Philips, ICT en de TU/e tot mijn 50ste. Daarna ben ik verder gegaan met een eigen bedrijf dat gebruiksvriendelijke computers maakte voor ouderen. Communicatie en multimedia interesseren mij het meeste, met mijn volgende bedrijf NovaText bied ik daarom vertalingen, websites en het technisch schrijven aan. Mijn belangstelling voor journalistiek komt door het werk bij Eindhoven News, een digitale krant voor internationals. Vorig jaar ging het roer om en ben ik gestart met de deeltijdopleiding Journalistiek bij Fontys Tilburg. De thema's die mij aanspreken zijn welzijn, veiligheid, technologie en rapportages van gezellige evenementen, daar kunt u mij op aanspreken. Ik wens iedereen een fijne zomervakantie.

Bewoners Berkenstaete maken uitstapje naar de Sonse Haven

Liedertafel de Gravelsingers uit Breugel komen per boot aan en zingen uit volle borst Foto: Joop de Haas

Het bekende en langverwachte uitje waar veel bewoners al geruime tijd naar uitkeken, stond woensdag 3 juli op het programma. Voor de vierde keer in successie was het een gezellig middagje op het terras van de Sonse Haven, georganiseerd door de Vrienden van Berkenstaete, in nauwe samenwerking met Dagbesteding.

Ruim 35 bewoners gingen onder begeleiding van veel vrijwilligers vanaf Berkenstaete naar de Haven. De omstandigheden waren prima. De middag begon met een warm welkom door Joyce Leermakers en haar team. Speciaal voor alle bewoners en begeleiders was het gehele terras ingericht, tussen de palmbomen met grote parasols en voldoende ruimte voor alle rolstoelers. Het begon natuurlijk met een smakelijk kopje koffie/thee en overheerlijke appelcake, veelal met slagroom.

Omstreeks 14.45 uur kwamen de Gravelsingers uit Son en Breugel per boot aan, bestuurt door de heer en mevrouw Goldberg in gezelschap van de havenmeester Gerard, die dat wederom geheel belangeloos voor hun rekening namen. Even nog een extra rondje dobberen voor het terras en dan opmaken voor de muzikale klanken. Twee blokjes van zes liederen werden er ten gehore gebracht onder leiding van Theo van der Steen, de dirigent, en de muziek op de accordeon door Rens Valconet; tijdens de pauze werden de kelen vakkundig gesmeerd.

Een bekend repertoire met liedjes als 'Op een mooie Pinksterdag', 'Mijn Brabant' van Guus Meeuwis, 'Sofietje, zij dronk ranja met een rietje', sloeg goed aan bij de aanwezigen. Zij zongen het vaak woordelijk mee.

Een primeur voor de Gravelsingers was het bekende internationale Halleluja, gevolgd door Viva Espana; de temperatuur was (gelukkig) niet helemaal Spaans, maar de sfeer zat er goed in. Het was kortom zonnig in Son! Tussen de liedjes en drankjes door kwamen er ook heerlijke hapjes in de vorm van een bittergarnituur langs. Het liedje 'Nie knieze, nie zeure , da's hardstikke fout' was zeer zeker van toepassing. Niemand had er iets te klagen. Gezelligheid was troef. Geen wanklank gehoord.

"Dit pakken ze ons niet meer af, ik had het niet willen missen" en "lekker om zo even vlakbij huis te genieten; een toffe middag!", aldus enkele bewoners. De terugweg verliep ook op rolletjes en ging zingend, met onder andere 'We gaan nog niet naar huis'.

Een middag die mogelijk werd gemaakt door een forse financiële bijdrage van de Stichting Jaarmarkt Son en Breugel. Voor u en voor 'De Vrienden van Berkenstaete' is dit allemaal heel gewoon, maar voor alle bewoners zeer bijzonder.

Als het aan de deelnemers ligt: op naar de vijfde editie!

Waardevolle gebeurtenis voor Sonse Sint Catharinagilde

Foto: Ingezonden

Het Sint Catharina gilde Son luisterde zondag 23 juni, Sacramentszondag, de vieringen op in en om de Kathedrale Basiliek van Sint Jan Evangelist in Den Bosch. Voor de plechtige Eucharistieviering kwam het gilde met slaande trom de kerk binnen. Tijdens de viering volgden de ceremoniën tijdens de consecratie met hoofdvaandel, vendels en trommen. Celebranten waren hulpbisschop Mgr. Rob Mutsaers en plebaan Vincent Blom.

Na de viering volgde de Sacramentsprocessie rond de Sint Jan en de Parade. Op het grasveld achter de Sint Jan, aan het Noordertransept was het rustaltaar, waar het Sint Catharinagilde de 'Eed van trouw aan het Kerkelijk gezag' hernieuwde. Daarna bracht het gilde nog een vendelgroet met het vendelgebed. In dat gebed symboliseren de verschillende vendelslagen de strijd tussen goed en kwaad.

De organisatie was in handen van De Aloude Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament uit 's-Hertogenbosch. Deze broederschap werd opgericht in 1480 'tot eer van het allerheiligste en eerbiedwaardig Sacrament'. Het Sint Catharina Gilde Son is van 1459, maar vermoedelijk nog ouder.

18 / 28

Leden CV De Krutjesrapers stemmen in met contributie wijziging

Tijdens de algemene ledenvergadering van CV De Krutjesrapers op woensdag 12 juni is er een voorstel besproken om de contributie te wijzigen. Op het voorstel hebben alle aanwezige leden unaniem ingestemd. Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat ieder lid voortaan persoonlijk lid is en dus één passe-partout per lidmaatschap krijgt. Ook is er de mogelijkheid om alleen steunend lid te zijn. Daardoor kent CV De Krutjesrapers twee vormen van lidmaatschap; steunend lid en persoonlijk lid.

Een steunend lid betaalt 11 euro contributie per jaar, kan eventueel een jaarschildje bestellen en heeft voorrang bij de kaartverkoop voor de zittingsavonden. Een persoonlijk lid betaalt 27,50 euro per jaar, kan eventueel een jaarschildje bestellen en heeft voorrang bij de kaartverkoop voor de zittingsavonden (maximaal twee kaarten per lid voor de zaterdag), krijgt één passe-partout voor toegang tot de tent tijdens carnaval en heeft de mogelijkheid voor aankoop van een extra passe-partout tijdens de voorverkoop op de website en tegen de normale verkoopprijs.

Aletta Smits over het Puberbrein; 10 september aftrap oudercafé

Foto: Ingezonden

In september trapt het Oudercafé in Son en Breugel het nieuwe schooljaar af met een bekende spreker: Aletta Smits. Voor het Oudercafé slaan bibliotheek Dommeldal, Korein Kinderplein, LEVgroep, GGD Brabant-Zuidoost en het CMD komend jaar de handen ineen.

Komend schooljaar staan er vier avonden over opvoeden op het programma. Op elke Oudercafé-avond is een spreker/spreekster te gast die meer weet over een specifiek thema. Ouders en opvoeders van kinderen tussen (±) 8 en 16 jaar zijn daarbij welkom, niet alleen om te luisteren en vragen te stellen, maar ook om met elkaar op een informele manier, in gesprek te gaan over het opvoed-onderwerp van die avond.

Het puberbrein
Op dinsdagavond 10 september, bij de aanvang van het nieuwe schooljaar, begint het oudercafé met een actueel thema en een bijzondere gast. Psycholoog, ICT-deskundige en schrijfster Aletta Smits weet alles van het puberbrein. Zij schreef er een boek over en vertelt er met plezier en met veel kennis over. De schrijfster en het boek zijn dan ook al bekend bij veel ouders. Vanwege de te verwachten drukte is de grote zaal van het Vestzak gereserveerd. Over de details van deze lezing volgt binnenkort meer. Maar nu al zijn kaartjes zijn te koop. Dat kan online via www.bibliotheekdommeldal.nl, klik op de activiteitenagenda. Een kaartje kost € 5,00 (incl. koffie/thee). Bibliotheekleden krijgen € 2,00 korting. En Korein-leden krijgen dezelfde korting, op vertoon van het ouderportaal.

Komt er een petanquehal bij 'De Boerderij'?

(l) Trudy Netto (secretaris ‘De Boerderij’) en Herman Everard (r) Foto: Annie Maessen

Breugel Bruist! is één van de visitekaartjes van de gemeente Son en Breugel. Wethouder Jos de Bruin is als portefeuillehouder verantwoordelijk voor Breugel Bruist!, waaronder 'De Boerderij' valt. 'De Boerderij' bruist door de vele activiteiten, maar het kan nog beter, met een eigen pétanquehal waarover al lange tijd wordt gesproken met de gemeente.

Redacteur: Leo Hokke
Fotograaf: Annie Maessen

Het ontstaan van de Boerderij als vereniging gaat terug naar het jaar 1971. Buurtbewoners gingen activiteiten ontplooien voor de kinderen en besloten dat het gebouw laagdrempelig moest zijn en voor iedereen toegankelijk. De activiteiten zijn in de loop der jaren alleen maar toegenomen.

Rijk aanbod
De inwoners van Son en Breugel kunnen kiezen uit een rijk aanbod van vrijetijdsbesteding. Zingen, dansen, tekenen en schilderen, muziek maken, sport en bewegen, yoga en meditatie en sinds kort behoort zelfs biljarten tot de keuzemogelijkheden. "Je zou denken dat er niets meer te wensen overblijft. Echter het tegendeel is waar", vertelt Herman Everard, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van 'De Boerderij'.

Pétanquehal
"Eén van de vele activiteiten is dat met name senioren zich buiten goed kunnen vermaken op de jeu de boulesbaan. Jeu de boules omvat sport en spel, competitie en sociaal contact onder één noemer. Een nadeel is dat deze tak van sport bij slechte weersomstandigheden minder prettig is om te doen en gedurende de wintermaanden nagenoeg stilligt. "Als vereniging hebben wij, in overleg en samenspraak met de gemeente Son en Breugel, ver gevorderde plannen om een pétanquehal te laten ontwerpen."

Samenwerking
Sinds een paar weken is wethouder Jos de Bruin portefeuillehouder voor Breugel Bruist! Hij heeft het stokje overgenomen van John Frenken. 'Jos gaat door met de voorbereidingen voor een aangepast plan', zo is te lezen op de website van de gemeente Son en Breugel. "Jos pakt verder door met de voorstellen uit de eerdere gesprekken met 'De Boerderij', de initiatiefnemer van de pétanquehal en de gemeente. 'De Boerderij' blijft op de huidige plek staan, waardoor de gewenste renovatie kan starten. Er is wel meer duidelijkheid nodig over de samenhang met de eventuele komst van de pétanquehal en wat dit zou betekenen voor de exploitatie, het groene gezicht en de samenwerking binnen Breugel Bruist!", aldus Herman.

Probleemkind
Herman spreekt de wens uit dat er daadwerkelijk wordt doorgepakt met de voorgestelde plannen ten aanzien van een pétanquehal en dat de andere problemen binnen 'De Boerderij' worden aangepakt. Herman: "De verwarming van het gebouw is al jarenlang een 'probleemkind'. De stand van de verwarming kent slechts twee standen; aan of uit met ontzettend hoge energiekosten tot gevolg." Het afgelopen half jaar heeft de verwarming continu moeten draaien, ook als er niemand aanwezig was. In de loods ontbreekt het aan een afzuiginstallatie waardoor de mensen, die gebruik maken van deze ruimte, klagen over de hitte die door middel van een thermostaat niet is te temperen. "Mede door vergrijzing van de gebruikers is het noodzakelijk dat een toilet op de eerste verdieping van het gebouw gerealiseerd moet worden", sluit Herman af.

Uniek fotoboek Son en Breugel vanuit de lucht bij Plus Verhoeven

Het fotoboek van Son en Breugel vanuit de lucht

Vanaf 28 juli kan heel Son en Breugel sparen voor een uniek fotoboek van Son en Breugel. Na de zeer succesvolle hockeyplaatjes actie komt Plus Marcel en Jeannette Verhoeven nu met een ander mooie actie voor haar klanten. Zij kunnen vanaf genoemde datum sparen voor een fotoboek van 64 pagina's.

Overzicht
Het fotoboek is gemaakt door fotograaf Ronald Otter en laat Son en Breugel vanuit de lucht zien wat op zich al uniek. Verder zijn er foto's gemaakt van alle wijken die samen Son en Breugel vormen. Deze foto's worden los van elkaar in beeld gebracht. Ronald Otter heeft als fotograaf altijd interesse gehad in natuurlijk en door de mens gemaakte landschappen. Dit brengt hij ook in dit fotoboek prachtig in beeld.

Beperkte oplage
Vanaf 28 juli krijgt u 14 euro korting bij Plus Verhoeven op dit prachtige fotoboek van Son en Breugel, gezien vanuit de lucht. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij Plus Verhoeven aan de Amerikalaan 4 in Son en Breugel, ontvangt u een zegel. Bij 25 zegels heeft u een volle spaarkaart. Tegen inlevering van een volle spaarkaart en een bijbetaling van 3,99 euro, ontvangt u dit unieke fotoboek. Het gaat om een beperkte oplage, dus op is op.

Georgina Maas drie keer kringkampioen 2019

De laatste KNHS-selectiewedstrijd werd afgelopen weekend georganiseerd in Heeze bij de manege Meulendijks.

Georgina Maas won drie keer de kampioenstitel met haar pony's, de vijfjarige Quinto's Lissyegan lady in de klasse DB, de zesjarige Quinto's Robijn DMC in de klasse DM en de negenjarige Quinto's ONI DMC in de klasse DZ.

Zomervakantie KiKa Kinderkamp 60 jaar jong

Kinderen op het KiKa Kinderkamp zijn bezig met de aangeboden activitieit Foto: Wil Feijen

Sinds 1959 toen Nederland nog in opbouw was vanwege de Tweede Wereldoorlog en het land economisch nog niet volgroeid was, hadden veel mensen geen geld om op vakantie te gaan. In vrijwel alle wijken van Eindhoven werden speeltuinen aangelegd die maatschappelijk gezien een zeer belangrijke functie hadden. Met steun van Philips kon dit alles gerealiseerd worden.

Redacteur: Leo Hokke
Fotograaf: Wil Feijen

Tijdens de lange zomervakanties wilden de speeltuinverenigingen iets extra doen voor de kinderen van wie de ouders geen geld hadden om op vakantie te gaan. Uit één van de bijeenkomsten van de speeltuinverenigingen is toen KiKa (Kinderkampen) opgericht.

Diverse locaties
De allereerste Kinderkampen (KiKa Kinderkampen) werden georganiseerd op een kampterrein in Maarheeze, daarna is men verhuisd naar Sterksel, Bergeijk, Bakel. Voor de komende jaren is een prachtige locatie gevonden in de bossen bij het 'Oud Meer' in Son en Breugel. Op het terrein van scoutinggroep Dutmella worden tijdens de zes weken durende zomervakantie de tenten van KiKa Kinderkampen neergezet.

Trouwe vrijwilligers
In 1979 is KiKa een zelfstandige stichting geworden en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een begrip in Eindhoven, Veldhoven en in de omliggende dorpen Nuenen en Son en Breugel. Een zeer grote groep vrijwilligers, met steun van diverse sponsors uit het bedrijfsleven, staat borg voor de veiligheid van de kinderen aangestuurd door een kleine groep van 'stafleden van het eerste uur'. Bea Nieuwenstein is reeds 51 jaar werkzaam bij de staf, eerst keuken en groepsleiding en later bestuurslid en secretaresse. Vrijwilliger Chris van de Donk is 47 jaar kampcoördinator, Henry Sars is 43 jaar de sfeerbeheerder samen met zijn vrouw Keetje Sars die al 39 jaar kampcoördinator is. Alle begeleiders worden goed gescreend en zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Ook wordt er gewerkt volgens het protocol 'In veilige handen' omdat eenieder het erg belangrijk vindt een veilig kamp voor de kinderen te creëren.

Back to basic
"In het vroege voorjaar wordt er een begin gemaakt met het benaderen van basisschoolkinderen in de groepen 3 t/m 8. Via de scholen en een open dag worden er folders uitgereikt om de kinderen en hun ouders op de hoogte te brengen van het volgend KiKa Kinderkamp in de zomervakantie", aldus Chris van de Donk. "Er zijn in de zomervakantie zes weken waarin elke week een groep van 25 tot 30 vrijwilligers klaarstaat om een groep van 100 kinderen een onvergetelijke vakantieweek te bezorgen". De kosten zijn 75 euro per kind, waarvoor men zes dagen en nachten krijgt in speciale tenten. Dagelijks wordt het (gezamenlijk) eten verzorgd en de kinderen worden onder andere beziggehouden met sport en spel, speurtochten, kaarten schrijven aan de ouders. "Aan het begin van zo'n week worden wel alle mobieltjes en games in ontvangst genomen, zodat de kinderen als het ware 'back to basic' hun vakantie doorbrengen", aldus een staflid.

Bezoek thuis
Zodra de lijst met deelnemende kinderen bekend is, wordt er individueel een bezoek gebracht aan ouders en hun kinderen om ook thuis in alle rust de verlangens van met name de ouders aan te horen. Immers, er zijn kinderen die medicijnen gebruiken of ergens allergisch voor zijn. Ook daar wordt rekening mee gehouden, zodat ook tijdens de vakantieweek deze specifieke kindgerichte voorschriften kunnen worden nageleefd.

Enkele plek vrij
Zondag 7 juli is de eerste KiKa Kinderkampweek van start gegaan. Er is nog een enkele plaats vrij voor kinderen in de week van 28 juli tot en met 2 augustus en van 4 tot en met 9 augustus. Wees er snel bij. Voor meer informatie kun je contact opnemen met contactpersoon Bea Nieuwenstein, telefoon: 06-12767386.

Ondernemersvereniging Ekkersrijt zoekt voorzitter

Foto: Rianne van der Heijden

Ondernemersvereniging Ekkersrijt organiseert met regelmaat bedrijfsbezoeken, ditmaal werd op 4 juli een bedrijfsbezoek gebracht aan A. Jansen Recycling B.V. aan de Kanaaldijk-Zuid. Dit bezoek werd gecombineerd met een drukbezochte jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

Redacteur: Rianne van der Heijden

Voorzitter Jan van Hapert was niet meer herkiesbaar, zodat nu bij het OVE-bestuur een nieuwe voorzitter wordt gevraagd. Willy van der Velden vult voorlopig deze taak ad interim in. Mocht u zich betrokken voelen bij het wel en wee op Ekkersrijt en u wilt meedenken én beslissen over dit bedrijvenpark, neem dan gerust contact op met het OVE-bestuur. Bestuurslid Bart Reijnders sprak een woord van dank namens het OVE-bestuur en de leden en bood Jan een dinerbon aan voor zijn inzet.

Verantwoord ondernemen
Na de ALV volgde een indrukwekkende introductie en presentatie van het bedrijf Jansen Recycling Group B.V., die interessant gepresenteerd werd door directeur en oprichter Toon Jansen. Zeker nu recycling en milieueffecten hoog in het vaandel staan bij politieke discussies en het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het bedrijf Jansen B.V. recycled ijzer, koper, aluminium, zink, nikkel, tin en lood.

Recyclen
Jaarlijks wordt rond de 500.000 ton materiaal gerecycled afkomstig van inzamelaars, sloopbedrijven en metaalverwerkende industrieën uit heel West-Europa. Opvallend was de grote berg autoruiten en tv-beeldbuizen waarbij het loodvrije en loodhoudende glas gescheiden wordt en verwerkt wordt tot herbruikbaar glas, metaal en (loodhoudend) restafval. Sinds 2018 is er een grote verbrandingsoven die onder hoge temperaturen de aanvoer van deze afvalmaterialen verbrandt, spoelt en recycled tot weer een grondstof: grind en zand. Dit wordt weer in de productie van de beton-producten verwerkt, zoals ondermeer de grote beton (lego-)blokken die het bedrijf verkoopt. Op deze manier recyclen brengt de materialen opnieuw in de keten van (bouw)stoffen.

Zomerbarbeque
Na de ALV en de rondleiding volgde de zomerbarbecue die zijn naam eer aan deed onder de volle zon in Son en Breugel. Bij het prachtig gelegen kantoor van A. Jansen B.V. werd gezellig en informeel bijgepraat tussen de Ekkersrijt-collega's.

'Slide along' originaliteit en mobiliteit in Cablepark Aqua Best

Foto: Rianne van der Heijden

Cablepark Aquabest organiseerde op 5 juli een wedstrijd voor de wakeboarders. Het was duidelijk te zien dat zowel de organisatie als de deelnemers van de 'Slide along'-wedstrijd al weken met de voorbereidingen bezig zijn geweest.

Redacteur Rianne van der Heijden

De deelnemende wakeboarders ontwierpen een creatief en technisch goed wakeboardvoertuig, dat voorwaarts over het water kon gaan en bleef drijven. Dit is de bedoeling van deze wedstrijd. Met dit zelfgemaakte wakeboardvoertuig werden de deelnemers, aan de kabelskibaan in een parcours van 800 meter lang, vooruit getrokken. Het parcours bevatte vier haakse bochten.

De jury - Pieter en Veronique van Beers – gaven hun punten voor de originaliteit, de mobiliteit en de afstand die de deelnemer met het wakeboardvoertuig aflegde. Het was een prachtig schouwspel van unieke wakeboardvoertuigen. Sommige deelnemers kwamen, eenmaal in het water, slechts enkele meters vooruit. Andere deelnemers doken sneller en dieper in het water dan van tevoren was bedacht.

Verrassende bouwsels verschenen aan de start. De snelle start van de houten motorfiets zorgde ervoor dat slechts één been van de deelnemer boven het water bleef. De BMX-fiets kwam tot de eerste bocht en was goed voor 200 meter BMX-en over het water. De slimste bouwer was snel klaar met de techniek van zijn wakeboardvoertuig: hij bond twee houten latten onder zijn voeten, legde de volledige 800 meter af en finishte,. De deelnemer met de wakeboard-slee legde het parcours ook helemaal af.

Wakeboarders verschenen onder andere op een roze zwaan, een schildpad, een ananas, een specie-kuip, een wasmand en een zitzak. Veel van deze deelnemers kwamen enkele meters vooruit en haalden hierdoor al snel een nat pak. Bijzonder was het 'zwevend tapijt' waarbij de fakir met snorkel bij de start al liet blijken dat hij waarschijnlijk toch in het water zou belanden. De deelnemer die het hoog had zitten en breed liet hangen met een bouwwerk van maar liefst vier wakeboards, haalde de finish ook niet. Dit in tegenstelling tot het publiek, zij hadden het vermoeden dat deze deelnemer de finish zou halen.

Elke start was weer bijzonder spannend en lachwekkend. De jury kende de meeste punten toe aan de twee finalisten die het gehele parcours hadden afgelegd. De eerste prijs ging naar Niels Swinkels die met zijn 'Foile' de originaliteits- en mobiliteitsprijs won. Steven van de Griendt behaalde de tweede plaats met zijn prachtig gebouwde wakeboard in de vorm van een 'Legertank'.

De jury waardeerde alle deelnemers met een originaliteitsprijs, omdat het gehele schouwspel voor dit prachtige evenement zorgde. Het heerlijke zomerse weer, de fantastische locatie en de creatieve deelnemers met hun wakeboardvoertuigen zorgden voor deze geslaagde wedstrijd die weer prikkelt tot een volgende uitdaging.

Verrassend orgelconcert door Lidia Ksiazkiewicz

Lidia Ksiazkiewicz Foto: Anton Doornhein

De Pools-Franse orgelvirtuose Lidia Ksiazkiewicz verzorgt op 28 juli om 16.00 uur een verrassend orgelconcert in de Sint-Genovevakerk in Son en Breugel. Naast klassieke muziek van onder andere Händel en Boëly speelt ze ook muziek uit de film Star Wars en drie tango's van Piazzolla. De muziek wordt uitgevoerd op het historische Vollebregtorgel uit 1854, dat door kenners geroemd wordt om zijn warme klank.

Lidia Ksiazkiewicz werd in 1977 in de Poolse stad Poznan geboren. Ze behaalde haar einddiploma's piano en orgel respectievelijk aan de conservatoria van Bydgoszcz en Poznan. Lidia Ksiazkiewicz won onder andere eerste prijzen en eervolle vermeldingen op concoursen in de Poolse hoofdstad Warschau (1994), Haarlem (César Franck Concours 2001), Graz, (Oostenrijk: Internationaal Concours Reger/Messiaen, 2003), Chartres (Frankrijk 2004) en Rimini (Italië, 2004).

Ze vervolgde haar opleiding in Frankrijk aan de Academie voor schone kunsten in Angers en won prijzen voor haar orgel- en klavecimbelspel aan het conservatorium van Saint-Maur. Verder maakte Lidia veel concertreizen door onder andere Frankrijk, Polen, Luxemburg, Nederland, Slowakije, Oostenrijk en Spanje. Tevens treedt ze op als soliste voor radio en televisie, onder andere in Slowakije, Polen, Oostenrijk en Frankrijk. Nu is ze organist in de kathedraal van Laon en bovendien treedt ze vaak op als jurylid bij internationale concoursen voor orgel en piano.

Het concert begint om 16.00 uur en de toegang is gratis

Crooks Dance Academy geeft spetterende eindshow

Foto: Ingezonden

Sonsport heeft zaterdagavond 29 juni een show verzorgd ter afsluiting van het seizoen 2018-2019. De show werd gegeven in een volle zaal D'n Tref van Zonhove. Voor het eerst was er naast hiphop ook modern en urban choreografie te zien. Naast dans kon men ook genieten van zangeres Daphne de Kievit en het duo Tess Merenthe en Simon Daniël, van studio ECproduction85 van Edvaldo Curiel.

Twee trotse dansinstructrices Mathilde en Gaya waren enorm trots op het resultaat wat hun dansers en danseressen lieten zien aan het publiek. Ondanks een snikhete zaal wisten de dansers van Crooks het publiek van minuut tot minuut te boeien.

Extra spannend was het voor Mathilde, die de dansen modern verzorgt, hoe haar dansers na slechts een paar maanden oefenen zich zouden manifesteren. Zowel Mathilde als de dansers zelf kon niet anders dan enorm tevreden zijn. Enorm leuk was de afwisseling van coole snelle hiphop met de intense moderne dansvormen. Dansinstructrice Gaya praatte de hele show aan elkaar en kreeg het publiek regelmatig op de stoelen. Een leuke verrassing was het duo optreden met één van haar leerlingen urban choreografie.

Al met al, een prachtige afsluiting van het seizoen. Een seizoen waar Crooks voor het eerst nieuwe dansvormen introduceerde. Dit was een speciaal project waar kinderen tijdelijk gratis deze nieuwe vormen, modern en urban choreografie en dansmix voor de allerkleinsten, konden uitproberen. Hopelijk was dit een mooi begin voor meer kinderen en jongvolwassenen om te gaan dansen bij de enige echte dansschool in Son en Breugel. Want het enige wat alle kinderen graag willen is dat er nog meer vriendjes en vriendinnetjes komen dansen bij de dansschool. Volgend seizoen ligt ook de focus op vaker naar wedstrijden te gaan en meer demonstraties te geven, wat het extra leuk maakt.

Wil jij ook graag komen dansen, stuur dan een mailtje naar info@sonsport.nl of bel naar 0499-460461. Einde van de vakantie starten de lessen weer en hopen weer veel nieuwe gezichten te begroeten bij Crooks.

PVGE fietstochten in kader van Senior Zomer Activiteiten

In het kader van de senior zomer activiteiten worden in juli en begin augustus de volgende fietstochten gereden. Let op de afwijkende vertrektijden.

Woensdag 17 juli
Vertrek 10.00 uur vanaf het 17 Septemberplein: Fietstocht via Oirschot naar de Philips Fruittuin.

Zondag 28 juli
Vertrek 13.30 uur vanaf het 17 Septemberplein: De Bevrijdingsroute.

Woensdag 31 juli
Vertrek 13.30 uur vanaf De Boerderij in Breugel: Korte fietstocht Breugel in samenwerking met de KBO Breugel.

Woensdag 7 augustus
Vertrek 19.00 uur vanaf 17 Septemberplein: Avondfietstocht.

Al deze fietstochten staan open voor alle senioren van Son en Breugel. Organisator van deze fietstochten is Kees van der Meijden. Op de seniorenpagina (pagina 21) van 3 juli van deze krant zijn al deze tochten reeds vermeld.

Alle leden van de PVGE-fietsclub ontvangen komende week een uitgebreide beschrijving van deze routes. Ook senioren, geen lid zijn van de PVGE-fietsclub, ontvangen dezelfde informatie, na opgave per e-mail. Fietsclubcoördinator: Herman Hendriks, e-mail: herman.j.hendriks@kpnmail.nl.

Mark van de Veerdonk eregast op de 45e schapendag

Foto: Ingezonden

Odiliapeel - De bekende cabaretier Mark van de Veerdonk heeft enthousiast gereageerd op de uitnodiging om eregast te zijn. Mark van de Veerdonk wordt op 14 juli gehuldigd als eregast van het evenement dat al voor het 45e jaar wordt gehouden in het Brabantse Odiliapeel (gemeente Uden).

Stichting Ovilio is trots dat juist Mark van de Veerdonk tijdens het 45e jubileum als eregast aanwezig zal zijn en verwacht mag worden dat hij zich tussen het aanwezige publiek zal begeven.

Mark zit al 35 jaar in het vak en heeft in bijna alle theaters in Nederland gezorgd voor een geweldige show, waarbij het ontiegelijk gelach en gebulder van het publiek vanzelfsprekend is. Zijn nieuwste voorstelling 'Geen Viking' bevat weer een volstrekt ongeloofwaardig verhaal dat bij het publiek zeker in de smaak valt. Een verbale slapstick vol mallotige meningen, onzinnige omdraaiingen en slimme schijnbewegingen.

Zie hier het handelsmerk van cabaretier Mark van de Veerdonk. Ook zijn nieuwste voorstelling is weer een ware flipperkast vol stuiterende grappen. "Het leven is geen grap, je moet het er zelf van maken". In 'doet de Brabander wederom verslag van een bizar incident uit zijn persoonlijke leven waar hij misschien niet sterker maar wel veel joliger uit is gekomen. En dat is ook wat waard.

Dieren, zoals paarden, hond, kat, kippen etc. maken een vanzelfsprekend onderdeel uit van het dagelijks leven van Mark en zijn vriendin. Ook is hij zeer betrokken bij het wel en wee van het buurtschap Slabroek in Uden. En jawel; in Odiliapeel heeft hij al eens de Schapendag bezocht en genoten van de vele activiteiten en attracties.

De schapendag op 14 juli is inmiddels een begrip in de regio met diverse vermaak voor het gehele gezin. Voor ieder wat wils tijdens de schapendag, want naast de levende have, kan men genieten van een braderie met oude ambachten.

Gedurende de dag kunt u bijkomen op een van de vele terrassen. Daar kunt u onder het genot van een lekker drankje en een hapje genieten van live muziek en dans. Het meeste actuele programma kunt u vinden op www.odiliapeel.com onder het kopje schapendag of bezoek de Facebookpagina /schapendag odiliapeel. Daarnaast zullen de kinderen zich ook niet hoeven te vervelen. Met een aanbod van diverse attracties en vertier kan voor hun het bezoek niet lang genoeg duren.

En er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein aan de Rogstraat. De toegang tot het evenement is gratis. Graag tot ziens op de 45e schapendag van 10.00 tot 17.30 uur op zondag 14 juli.

Cultuur Overdag: zomerconcerten in Gasterij Jo van Dijkhof

Nuenen - Deze zomer houdt Cultuur Overdag voor het eerst een tweetal zomerconcerten in Gasterij Jo van Dijkhof (Nuenen-Zuid). Op deze prachtige locatie worden gasten door de vrijwilligers van Cultuur Overdag ontvangen met een heerlijk kopje koffie of thee waarna men een uur lang muzikaal reis gaat.

Tijdens het concert 'Jazzy Vibes in Brasil' op zondagmiddag 21 juli kan men dromen over het zwoele Brazilië van Jobim & Gilberto en meeswingen op de vrolijke sfeer van Samba en Musica Popular Brasileira. Aanvang van het concert is 14.30 uur; de Gasterij is open vanaf 14.00 uur. Toegangskaarten voor het concert zijn tot en met 20 juli te bestellen via de website van Cultuur Overdag (www.cultuuroverdag.nl) en kosten € 6,50 (incl. koffie/thee). Op 21 juli zijn, indien nog beschikbaar, ook kaarten te koop aan de deur. De toegangsprijs is dan € 7,50. Het tweede zomerconcert in de Gasterij wordt georganiseerd op zondagmiddag 25 augustus.

Feelgood film
Donderdag 11 juli om 10.30 uur vertoont Cultuur Overdag in Het Klooster de Franse film 'Retour en Bourgogne'. De film schetst een portret van twee broers en hun zus die met passie de wijngaard van de familie beheren, maar ondertussen hun eigen weg moeten vinden. Jean verliet tien jaar geleden zijn geboortestreek Bourgogne om de wereld te ontdekken. Als zijn vader op sterven ligt, keert hij terug naar zijn familie. Samen met zijn zus Juliette en zijn broer Jérémie probeert hij het familiebedrijf gaande te houden. Na het overlijden van hun vader worden de drie gedwongen keuzes te maken en beslissingen over de toekomst te nemen. Het is een geraffineerde 'feelgood' film over familie en wortels, over daarvan loskomen en ermee verbonden blijven, met prachtige beelden van het Franse landschap.

Toegangskaarten voor de film zijn alleen te koop aan de balie van Het Klooster. Informatie over deze en alle andere activiteiten van Cultuur Overdag is te vinden op www.cultuuroverdag.nl

Inloopspreekuur voor en door mensen met niet aangeboren hersenletsel

Eindhoven - Het NAH Netwerk houdt sinds februari samen met ervaringsdeskundigen een inloopspreekuur voor mensen met hersenletsel en hun mantelzorgers/naasten. Hersenletsel komt veel voor. Het kan ontstaan door een herseninfarct, ongeluk, hersentumor, operatie etc.

Hersenletsel kan invloed hebben op verschillende aspecten van het dagelijks leven. Er kunnen allerlei vragen ontstaan over hoe om te gaan met de gevolgen van hersenletsel zoals vermoeidheid, overprikkeling, geheugenproblemen, eenzaamheid, karakterveranderingen. Soms helpt een gesprek met ervaringsdeskundigen, mensen die zelf hersenletsel hebben opgelopen of mantelzorger zijn van iemand met hersenletsel. Zij zijn getraind om anderen verder te helpen.

U kunt naar het inloopspreekuur komen als er behoefte is aan een luisterend oor en om te praten met mensen die hebben meegemaakt hoe het is om te leven met de gevolgen van hersenletsel. U kunt er terecht voor (h)erkenning en steun maar ook voor informatie en advies. Mochten de ervaringsdeskundigen geen antwoord hebben op uw vraag dan kunnen zij u in contact brengen met professionals van het Informatie-& Adviespunt Hersenletsel.

Het inloopspreekuur is bedoeld voor mensen met hersenletsel, hun naasten, vrienden en iedereen die betrokken is bij mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). U kunt zo binnenlopen, een afspraak maken is niet nodig.

Voor vragen over het inloopspreekuur kunt u terecht bij het Informatie- & Adviespunt Hersenletsel, via telefoon 088-6330999, e-mail: informatie@nahzobrabant.nl. Het inloopspreekuur is elke tweede en vierde dinsdag van de maand van 10.30 – _12.00 uur. Locatie: Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch, Toledolaan 2, Eindhoven.

Toon Gerbrands in de Zomeracademie van Literair Café Dommeldal

De Zomeracademie van het Literair Café Dommeldal heeft op vrijdagavond 26 juli Toon Gerbrands te gast. Van 20.00 tot 22.00 uur vertelt hij in Centrum Hofdael in Geldrop, over leiderschap over topsport en over zijn club PSV.

Toon GerbrandsToon Gerbrands (Sneek, 1957) was jarenlang actief als volleyballer in de eredivisie en eerste divisie. Als volleybalcoach won hij daarna nog eens vier landskampioenschappen en de Europacup. In 2002 werd hij algemeen directeur van AZ, de voetbalclub waarmee hij landskampioen werd en de beker won. Nu is hij algemeen directeur bij voetbalclub PSV Eindhoven, waar hij in zijn eerste vier seizoenen al drie keer de landstitel won. Toon Gerbrands is een uitgesproken persoonlijkheid die zowel teams als individuen weet te begeleiden naar succesvolle prestaties. Onder de titel 'Mijn Stijl' schreef hij over zijn eigen ervaringen uit de praktijk, over het belang van samenwerking en over inspirerend leiderschap en de daar bijhorende communicatie. Zowel het boek, maar ook zijn interessante loopbaan vormen een inspiratie voor mensen uit de sportwereld en het bedrijfsleven, maar zeker ook voor liefhebbers van voetbalclub PSV. Allemaal zijn ze dan ook welkom op deze zomerse avond georganiseerd door Literair Café Dommeldal.

Kaartjes voor de bijeenkomst op 26 juli in Centrum Hofdael in Geldrop, zijn online te bestellen via www.bibliotheekdommeldal.nl, klik op activiteiten. En offline zijn kaartjes te koop bij boekhandel van Grinsven in Geldrop.

Literair Café Dommeldal
De zomeracademie is de bijdrage van het Literair Café Dommeldal aan het culturele zomerseizoen in Dommeldal. Bekende Nederlanders uit de wereld van Muziek, Toneel, Kunst, Sport of Televisie zijn dan zomergast in Geldrop. Het literaire seizoen van Literair Café Dommeldal start na de zomer met een prachtig programma en als eerste gast op 2 oktober: Peter Buwalda.

AVGM Conditio Trimloop

Best - AV Generaal Michaëlis houdt zondag 14 juli de 568e AVGM Conditio Trimloop. Deze wordt gelopen in de bossen bij het Joe Mann natuurtheater aan de weg van Best naar Son.

Er is keus uit afstanden van 3000 of 6700 meter. De start is om 11.00 uur. Inschrijven kan vanaf 10.00 uur aan de kassa van het natuurtheater. Junioren tot en met 15 jaar betalen € 1,00, vanaf 16 jaar betaalt € 2,50. Voor inlichtingen: Bob van Koetsveld, 06-53989677.

De Rooise Fietsvierdaagse komt eraan

Foto: Ingezonden

St.-Oedenrode - Het is bijna zover. Op dinsdag 16 juli gaat de Rooise Fietsvierdaagse voor de achtste keer van start. Door de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) is Rooi Fietst met de hoogste erkenning 'Extra Goed Geregeld' gewaardeerd en mag het predikaat 'Klassieker' voeren.

De beweegredenen van de NTFU zijn: de prachtige routes, de leuke stempelplaatsen, de geweldige methode van uitpijlen, de ruime parkeermogelijkheden, de EHBO-post, de pechdienst. Kortom de kwaliteit staat hoog genoteerd. Verder vallen de gemoedelijkheid en gastvrijheid op. Een pluim is er ook voor de vele vrijwilligers die erg vriendelijk en behulpzaam overkomen.

Dit jaar zal aandacht worden besteed aan deelnemers die graag met anderen in een groepje fietsen. Daarvoor wordt een verzamelpunt ingericht waar men zich kan melden.

Rooi Fietst heeft goede contacten met de regionale ondernemers en Het Groene Woud met als doel de regio beter op de kaart te zetten. Er zijn dagelijks drie routes van 30, 45 en 60 km. De starttijd is tussen 09.00 en 13.00 uur. Om 17.00 uur is de sluitingstijd.

Start en finish zijn dagelijks bij Camping 'De Kienehoef', Zwembadweg 37, in Sint-Oedenrode. Vanaf de invalswegen in Sint-Oedenrode kunt u de bruine borden volgen met het campingteken van De Kienehoef. Deelname voor vier dagen is 12 euro per persoon. Dagdeelname 3,50 euro. Kinderen tot twaalf jaar betalen 1 euro per dag. Meer info kunt u vinden op www.rooifietst.nl.

Hans en Grietje gebaseerd op het sprookje

   De hele crew met Ilse in de tweede rij 6e van links Foto: Ingezonden

Mariahout - Toneelvereniging Mariahout speelt dit jaar de voorstelling 'Hans en Grietje' in een aantal openluchttheaters in Nederland. Op donderdag 1 augustus, 10 augustus en 15 augustus spelen zij in Mariahout. De Son en Breugelse Ilse Schutter is dit jaar een onderdeel van de groep vertellers.

Wanneer Hans en Grietje voor de zoveelste keer ruzie maken met elkaar, besluit hun moeder haar kinderen te lozen in het bos. Zonder GPS en zonder ruzie moeten zij de weg terugvinden naar huis. Zou ze dat lukken? Hans en Grietje nemen u mee in een wereld zonder mobiele telefoons, waar wegen nog worden gevonden met kiezelsteentjes en waar diep in de bossen nog snoephuisjes verstopt zitten. Als verteller neemt Ilse verschillende gedaantes aan om het stuk nog amusanter of spannender te maken.

De voorstelling is zeker de moeite waard om te komen kijken. Niet alleen omdat het een muzikale, vrolijke, herkenbare en meeslepende voorstelling vol humor is, maar ook omdat de combinatie van de kostuums, de poppen en het decor een mooi schouwspel beloofd. Het toneelstuk is geschikt voor zowel jong als oud en is deze zomer te zien in meerdere openluchttheaters in Nederland, waaronder ook in Mariahout.

Op donderdag 1 augustus (aanvang 14.30 uur), zaterdag 10 augustus (aanvang 19.00 uur) en donderdag 15 augustus (aanvang 14.30 uur) worden de voorstellingen in Mariahout gegeven. Kijk voor meer informatie op www.toneelverenigingmariahout.nl of sociale media voor andere opties.

Schietwedstrijden Sint Annagilde

V.l.n.r. Beschermheer Jac Kluijtmans, Wiljan van Esch en Gildebroeder Jan van Korven Foto: Ingezonden

Nederwetten – De jaarlijkse schietwedstrijden bij het Sint Annagilde in Nederwetten stond zondag 7 juli op het programma. Eerst werd er geschoten om de titel Dorpskoning. Hieraan mogen alleen niet-gildeleden deelnemen.

De prachtige houten vogel, die gemaakt was door vogelmaker Harrie Migchels en op 17 meter hoog op de schutsboom stond, viel na 73 rake geweerschoten omlaag. Wiljan van Esch was de schutter en ontving het zilveren Konings Wisselschild.

Door de gildeleden werd er geschoten om het Roland van Pareren wisselschild dat gewonnen werd door beschermheer Jac Kluijtmans. Hierna werd geschoten om het Fam. Kluijtmans wisselschild en hier was de winnaar gildebroeder Jan van Korven. Tot slot het viertal wipschieten, dit voor de echte scherpschutters. Het winnende viertal bestond uit Wendy Renders, Carolien Sengers, Arne Raaijmakers en Twan van Kemenade. Het gilde heeft een prachtige drukbezochte dag gehad en na het kijken van de finale damesvoetbal ging iedereen huiswaarts.

Maud van de Ven Manege Sonniushof kampioen

Maud met al haar gewonnen prijzen Foto: Ingezonden

De manegekampioenschappen op Manege Sonniushof vonden zondag 30 juni plaats. Het was een zonnige, warme en lange dag. Om 09.00 uur gingen de eerste deelnemers in de dressuur van start, om 20.00 uur sprong de laatste combinatie het parcours. Er werd goed gepresteerd door de verschillende combinaties.

Maud van de Ven was de onbetwiste kampioen. Met Shakira werd zij tweede in de dressuur en wist zij het springen te winnen. Hiermee werd ze niet alleen kampioen overall manegepony's, maar ging zij met de dagprijs voor de beste combinatie naar huis.

De deelnemers hadden beperkt kunnen oefenen, omdat met de hoge temperaturen de afgelopen week rustig aan gedaan werd met de paarden en pony's. Bij de dressuurproeven die in de ochtend gereden werden, waren er toch hoge scores. Amber Migchels wist met Bart de beste proef neer te zetten, zij werd daarmee kampioen dressuur manegepony's. Maud van de Ven werd tweede, Malon Toirkens en Shirley pakten het brons in deze rubriek.

Bij de dressuurrubriek manegepaarden mocht Debbie Millenaar met Urban de gouden medaille in ontvangst nemen met een afgetekende overwinning. Eline Veldboer werd tweede met Unicum S, gevolgd door Emmie Verhulst en Zylkevera. Bij de eigen pony's was Lenni Baats de beste combinatie met haar Jenny. Het zilver ging naar Lisa van de Bemt met haar pony True. Iris van der Linden eindigde met Victory op de derde plaats. Bij de eigen paarden won Michelle Das met de pas vierjarige Kismet S. Fleur Verkaart werd met Amadeus tweede, Manon van Iersel en Jyraja J mochten als derde op het podium plaatsnemen.

In de middag werd het springen verreden in een uitdagend parcours. Maud van de Ven won bij de manegepony's. Tallyman deed goede zaken en werd met Meike van Diesen tweede en met Tess Kuperus derde. Bij de manegepaarden werd Emilie Donker met Walonso S manegekampioen springen manegepaarden. Lotte Rieff werd met Urban tweede en Anne de Vet pakte de derde plaats met Bart. Bij de eigen paarden en pony's was Janneke Peeters met Jacky de snelste combinatie. Fleur Verkaart werd met Amadeus tweede en brons was er voor Kyra Paulus met Sunny.

De overallkampioenen (dressuur en springen) werden Maud van de Ven met Shakira bij de manegepony's (tweede en eerste), Ivy Bakarbessy met Zylkevera bij de manegepaarden (negende en vierde) en Fleur Verkaart bij de eigen paarden en pony's (tweemaal tweede).

Programma en uitslagen Golfclub Son

De Introductie- en Opleidingscommissie hield op 6 juli de maandelijkse starterswedstrijd. Het geeft nieuwkomers de ultieme kans om kennis te maken met de baan en de leden, die als vrijwilliger betrokken zijn bij de wedstrijd.

Programma
10 juli: Leaderboard Dasio Competitie Stableford.
11 juli: Nightball.
13 juli: Presidents Putter NQ Vierbal Tegen Par. Er wordt gespeeld tegen de par die wordt gezet door de voorzitter. Met lekkere hapjes na de wedstrijd.
14 juli: Golf-Tennisdag. Er wordt zowel gegolft als getennist. Ook niet tennis- of golfleden zijn welkom.
17 juli: Par van de Baan. Vierbal tegen par.

Wedstrijduitslagen
3 juli: Midsummer Greensome Strokeplay
Prachtig golfweer met een juiste temperatuur, afwisselend zon en bewolking en last but not least een groot aantal deelnemers. Na de wedstrijd was het nog heerlijk nagenieten op het terras met een voortreffelijke Italiaanse maaltijd.

Uitslag
1. Monica Smolders en Netty Gielen bruto score 64 netto 51
2. Anne Marie en Wil Glazenborg bruto score 70 netto 54
3. Wil Schilder en Harrie Coppelmans bruto score 71 netto 55
(De koppels Tonnie en Hans Naus/Ria Jongepier en Charles Schillemans behaalden eveneens een netto score van 55, maar scoorden slechter in de tweede serie van 9 holes)
Longest dames: Monica Smolders
Longest heren: Mark Thunnissen

6 juli: De Introductie- en Opleidingscommissie organiseerde weer de maandelijkse I&O starterswedstrijd. Een 9-holesgezelligheidswedstrijd voor alle nieuwe, startende leden maar ook voor hen die lang niet gespeeld hebben. De ultieme manier om medespelers, de baan en plaatselijke regels op een ontspannen en drempelverlagende manier te leren kennen. Iedere startende golfer wil zo snel mogelijk zijn/haar baanpermissie halen en kunnen genieten van de superleuke golfsport voor jong en oud. Door regelmatig deze wedstrijden te spelen en baanrondes te lopen gaat dat stukken sneller. Golfclub Son beschikt over veel enthousiaste vrijwilligers, ervaren golfers, die de starters met veel plezier begeleiden.

Brabants podium in Amsterdam

V.l.n.r. Roel, Thijn en Lars Foto: Ingezonden

In het buitenwater werd zondag 7 juli gezwommen in Amsterdam-Zuid. Zwemvereniging het-Y tekende voor de organisatie van The Great Lake Swim op en in de Gaasperplas.

Roel Janssen ging namens Argo om 10.00 uur van start op de 7000 meter vrije slag. Na één rondje van 1 km en drie rondjes van 2 km wist Roel te eindigen in een tijd van 1 uur 54 min. en 58 sec., goed voor plaats 7 en een nieuw Argo clubrecord. 's Middags was het de beurt aan de schoolslag, voor Argo gingen Lars Diesch en Roel van start op de 2000 meter. Na lange tijd dicht achter elkaar te hebben gezwommen werd het verschil gemaakt in de laatste meters. Roel had de 7000 meter nog in de benen en kwam in de eindsprint net 0.4 sec. te kort voor de eerste plaats. Roel eindigde op plaats twee in 34.53.92 en Lars op plaats drie in 35.50.74. Met Thijn van zwemvereniging Njord uit Veldhoven op de eerste plaats en Roel en Lars op plaats twee en drie was er een mooi Brabants podium in Amsterdam.

Over twee weken staan de volgende open water wedstrijden voor Argo op de kalender: zaterdag 20 juli de 42e De Binnenmaas – Zwemklassieker in Mijnsheerenland en zondag 21 juli de 10e Brakeboer Trofee in Medemblik.

Kampioenen gehuldigd TV Son en Breugel

Vier jeugdteams die gehuldigd werden tijdens de jaarlijkse afsluiting Foto: Ingezonden

Tijdens de jaarlijkse afsluiting van de voorjaarscompetitie zijn bij TV Son en Breugel onlangs vier jeugdteams gehuldigd die kampioen zijn geworden.

De huldiging vond plaats tijdens een barbecue op vrijdag 28 juni. Met deze jaarlijks terugkerende activiteit, georganiseerd door de jeugdcommissie van TV Son en Breugel, sluiten de competitie spelende kinderen met hun ouders, broertjes en zusjes het competitieseizoen op een leuke manier af. Onder grote belangstelling werden de kampioenen door trainer Mark Pluk gehuldigd en in het zonnetje gezet.|

Maar liefst 84 jeugdleden van TV Son en Breugel, verdeeld over 15 teams, deden dit voorjaar mee aan de voorjaarscompetitie van maart tot begin juni. Met veel passie, plezier en gezelligheid onderling speelden de kinderen hun wedstrijden bij TV Son en Breugel en andere tennisverenigingen in de regio.

Twiggy

Foto: Ingezonden

Deze vrolijke jongedame met de naam Twiggy is als zwerver bij ons in het asiel gekomen. Twiggy is een knappe Engelse stafford van iets meer als een jaar oud. Met haar vrolijke, enthousiaste en vriendelijke karakter vrolijkt ze de boel hier gezellig op en iedereen is dan ook dol op haar. Naar andere honden is Twiggy over het algemeen vriendelijk, met de meeste honden wil ze graag contact maken. Helaas heeft Twiggy een erg gevoelige huid en moet ze daarom speciaal hypo-allergeen voer krijgen, dit is wel iets waar haar nieuwe baasje rekening mee moet houden.

Wij zoeken voor Twiggy actieve mensen die enige ervaring hebben met honden. Gezien haar jonge leeftijd en hoge energielevel raden wij haar toekomstige baasje zeker aan om veel met haar te ondernemen. Ook een cursus bij een hondenschool is geen overbodige luxe en aangezien Twiggy graag en snel leert zal ze dit ook zeker heel leuk vinden. Wil je meer over haar weten? Neem dan contact met hun op via bemiddeling@doc-eindhoven.nl of bezoek de link https://bit.ly/30cf9ln.

Ook diploma-uitreiking

Foto: Huub Coenen

In 'De kleine verlossing Of de lust van ontlasten' schrijft Midas Dekker een boek vol over poep. De bioloog stelt daarin dat poepen scheppen is en de kunstenaar die schepping wil exposeren. Elke eerste kinderkeutel krijgt dan ook zijn eigen expositieruimte en publiek om hem te prijzen. Normaal gesproken gebeurt dat in ieders leven twee keer: als peuter en als ouder van de peuter. De tweede keer gaat de vlag uit, want de kleine is zindelijk en het gesleep met luiers dus voorbij.

Foto: Huub Coenen
Foto: Huub Coenen
27 / 28

Donderdag 11 juli
Optreden The Oldtimers
14.00 uur, Kiosk, Son en Breugel
Als het niet door kan gaan wordt het optreden gehouden op zaterdag 13 juli van 15.00 - 17.00 uur.

Vrijdag 12 juli
Bloem & Tuin
10.00 uur, Landgoed Gulbergen
Van 12 tot en met 21 juli vindt het grootste tuinevenement van de Benelux 'Bloem & Tuin' op Landgoed Gulbergen om Nuenen plaats. Dagelijks open van 10.00 uur tot 18.00 uur. Dagkaart volwassenen € 12,00 en kinderen tot 14 jaar (onder begeleiding) gratis. Meer informatie www.bloementuin.nl.

Kijk mij nou Band en de Jongerenband
10.30 uur, Emiliusschool, Son en Breugel
Kijk mij nou Band en de Jongerenband van de Emiliusschool geeft op 12 juli om 10.30 uur tot 11.30 uur een muziekvoorstelling.

Zondag 14 juli
Stadsverlichting meditatie
20.00 uur, De Wadden 75, Son en Breugel
In een tijd van verharding, individualisme en elkaar buitensluiten, wil Stadsverlichting een huiskamercultuur van samenhorigheid stimuleren. Voor meer informatie en aanmelden, www.stadsverlichting.nu of via Marije Dekkers telefoon 06-41342619.

Maandag15 juli
Koersbal
10.00 uur, Gebouw Oase, Son en Breugel
Een sportief en eenvoudig spel voor 50+ers. Organisatie: KBO Son

Gedichten schrijven
11.00 uur, Bibliotheek, Son en Breugel
Bij deze workshop inspireren de dichters van Woordatelier u met voordrachten en natuurbeelden. Vervolgens gaat u zelf aan de slag met het schrijven van een gedicht. Aanmelden: v.pennings@bibliotheekdommeldal.nl

Woensdag 17 juli
Fietstocht Philips Fruittuin
10.00 uur, centrum Son en Breugel
Fietstocht max. 35 km met eventueel een lunch (pannenkoek) incl. consumptie voor € 9,50. Vertrek: 17 Septemberplein, Son Organisatie: PVGE

Motortoertocht
19.30 uur, Groenevelt motoren, Son en Breugel
Motortoertocht vrij toegankelijk. Avond toertocht 75 km. Rondje Valkenswaard met pauze stop bij de ijshoeve.

Vrijdag 19 juli
Sjoelochtend
10.00 uur, De Boerderij, Son en Breugel
De Boerderij is bereikbaar via parkeerplaats De Bongerd, Asteroïdenlaan 2a, Breugel. Organisatie: SeniorenRaad

Zaterdag 20 juli
Pastinakel op de kiosk
20.00 uur, Kiosk, Son en Breugel
Pastinakel treedt op met gezellige muziek uit de jaren '60, '70, '80 en '90. Ze zijn regelmatig te gast op de kiosk en zorgen voor stemmige muziek.

Dinsdag 23 juli
Koersbal
10.00 uur, JC Oase, Son en Breugel
Een sportief en eenvoudig spel voor 50+ers. Organisatie: KBO Son

Wan'Klank met Just4Fun
19.30 uur, Kiosk, Son en Breugel
Wan'Klank speelt deze avond samen met Just4Fun uit Eindhoven. Beide blaaskapellen treden regelmatig op in de regio Eindhoven.

Woensdag 24 juli
Vakantie DeMooiSonenBreugelKrant
Op 24 juli, 31 juli en 7 augustus verschijnt er geen krant.

Donderdag 25 juli
Wandelfit
13.00 uur, gebouw CMD, Son en Breugel
Ontspannen en gezellig wandelen. Max. 4 km. Na het lopen koffie met wat lekkers (gratis). Organisatie: LEVgroep en IVN

Vrijdag 26 juli
Lezing Heemkundekring
10.00 uur, de Boerderij, Son en Breugel

Son en Breugel jaren '60. Spreker: Henk Hutten
Locatie: 'De Boerderij' (bereikbaar via parkeerplaats De Bongerd, Asteroïdenlaan 2a, Breugel) Organisatie: Heemkundekring en SeniorenRaad

Zondag 28 juli
Fietstocht Bevrijdingsroute
13.30 uur, 'De Boerderij', Son en Breugel
Fietstocht langs de Sonse oorlogsmonumenten. Bezoek aan Paulushoeve. Circa 15 km. Vertrek: 17 Septemberplein Son en Breugel.
Organisatie: KBO Breugel en PVGE

Orgelconcert Lidia Ksiazkiewicz
16.00 uur, St. Genovevakerk, Son en Breugel
De Pools-Franse orgelvirtuose Lidia Ksiazkiewicz verzorgt op 28 juli om 16.00 uur een verrassend orgelconcert in de Sint-Genovevakerk in Son en Breugel. Naast klassieke muziek van onder andere Händel en Boëly speelt ze ook muziek uit de film Star Wars en drie tango's van Piazzolla. De muziek wordt uitgevoerd op het historische Vollebregtorgel uit 1854, dat door kenners geroemd wordt om zijn warme klank.

Zondag 28 juli
Gratis muziekmiddag in 'De Boerderij'
In 'De Boerderij', gelegen aan de Leeuwstraat 2 in Breugel, vindt op iedere laatste zondag van de maand een gezellige muziekmiddag plaats tussen 15.00 en 18.00 uur. Een vaste kern van twaalf muzikanten komt weer samen om te sessiën. Alle soorten muziek, modern of anders, komen aan bod. Iedereen die een muziekinstrument kan bespelen is welkom. Alleen maar luisteren of meezingen kan natuurlijk ook. Dus houd je van muziek dan kom je naar de Boerderij tijdens 'De Speelman'. Je bent van harte uitgenodigd samen met je kennissen, buren en vrienden. Er is voldoende parkeergelegenheid en de boerderijbar is open. Informatie: Jan Oome, email: jomoome@hotmail.com.

Woensdag 31 juli
Vakantie
Op 31 juli en 7 augustus verschijnt er geen krant.

Korte Fietstocht Breugel
13.30 uur, Kiosk, Son en Breugel
Fietstocht max. 10 km. Pauze bij 'De Boerderij' incl. gratis koffie. Organisatie: PVGE en KBO Breugel

Donderdag 1 augustus
13.00 uur, Fysiosport, Son en Breugel
Seniorenles Fysio
Uurtje sportief bezig zijn. Organisatie: Fysiosport