DeMooiSonenBreugelkrant

16 oktober 2019

DeMooiSonenBreugelkrant 16 oktober 2019


1 / 36

Door een fenomenale kopstart dwingt de zeventienjarige Carlos Hulsen (59) het hele startveld direct in de achtervolging tijdens de finale van het DMX kampioenschap in Eersel Foto: Erwin Steijaert

Carlos Hulsen streed zondag 13 oktober in de grote finale om het DMX-kampioenschap. De zeventienjarige Carlos (met startnummer 59) schreef deze wedstrijd met groot machtsvertoon op zijn naam. DeMooiSonenBreugelKrant volgde Carlos tijdens deze finale.

Lees verder op pagina 21.

Jaargang 4 • Week 42 • 16 oktober 2019

GGD start met regionale vaccinatiecampagne

Foto ter illustratie Foto: ©pixabay.com

De GGD Brabant-Zuidoost start vanaf 21 oktober weer met de vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Zij vaccineren gedurende twee weken op elf goed bereikbare plaatsen in de hele regio.

Welke vaccinaties?
BMR/DTP, HPV

Kinderen die dit jaar negen worden, krijgen een uitnodiging voor de vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond (BMR) en tegen difterie, tetanus en polio (DTP). Meisjes die dit jaar dertien worden, krijgen een uitnodiging voor de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV-vaccinatie). Het RIVM stuurt ongeveer twee weken voor de vaccinatiedatum een brief met oproepkaart. In de brief staan datum, tijd en plaats van de inenting genoemd. Bij verhindering stuurt het RIVM na een jaar automatisch een tweede oproep.

Inhaal Meningokokken ACWY
Jongeren, geboren tussen 2001 en 2005, die in het najaar 2018 en/of voorjaar 2019 de meningokokken ACWY-vaccinatie hebben gemist, kunnen alsnog hun prik halen. Zij krijgen hiervoor een herinneringsuitnodiging.

Extra aanbod HPV-vaccinatie
Dit najaar is er landelijk een inhaalmogelijkheid voor meisjes, geboren in 2002 en 2003, die nog niet tegen HPV gevaccineerd zijn. Zij krijgen van het RIVM hiervoor een uitnodiging. Deze meisjes moeten daarna nog twee keer terugkomen voor de tweede en derde HPV-vaccinatie. Pas na de derde vaccinatie zijn zij voldoende beschermd.

Data en locaties
De GGD vaccineert van 21 oktober tot en met 4 november. Alle informatie over de vaccinaties, de priklocaties en priktijden vindt u op de website www.ggdbzo.nl.

3 / 36

40 jaar speciaal onderwijs door een betrokken en bevlogen mens

De slingers waren speciaal voor Benjo Plandsoen opgehangen Foto: Wil Feijen

Totaal onverwacht werd Benjo Plandsoen dinsdag 8 oktober de hele dag in het zonnetje gezet door zijn collega's van de Emiliusschool. Benjo vierde zijn veertigjarig jubileum als docent op deze school. Eigenlijk is hij 'mister Emilius himself'. Gewaardeerd door ouders, collega's en (oud)leerlingen. Hij glundert nog na. "Wat een fantastische en onvergetelijke dag. Collega's nogmaals hartelijk bedankt."

Redacteur: Arjen Strik
Fotograaf: Wil Feijen

"Ik had op de havo een pretpakket met vier talen, aardrijkskunde en geschiedenis. Wat kon je daar nou mee? Alles waar ik wat meer moeite voor moest doen ging ik toen uit de weg", zo blikt Benjo terug op het begin van zijn carrière. "Ik ben getogen in Son, mijn vader was militair en we verbleven een tijdje in Duitsland. Ik leerde de Duitse taal spelenderwijs en besloot om docent Duits te worden. In 1976 begon ik aan de Pedagogische Academie, omdat de lerarenopleiding vol zat. In het laatste jaar liep ik een hospiteerstage speciaal onderwijs bij de Emiliusschool. Die onderwijsvorm sprak mij toen al aan, omdat het puur individugericht is."

Geen sollicitatie gedaan
Toen Benjo afstudeerde was de arbeidsmarkt voor docenten heel anders dan nu. Er waren bijna geen vacatures voor onderwijskrachten. De Emiliusschool zat destijds in een oud en zeer slecht onderhouden gebouw en Benjo wilde wat te doen hebben. Hij meldde zich aan als vrijwilliger en begon klaslokalen te schilderen. Gewoon om bezig te zijn. Benjo begint te lachen: "Tijdens het kwastwerk ontstond op de school een vacature en ik werd aangenomen als docent. Zonder ooit een sollicitatie te hebben gedaan."

Gillend de klas uit
Benjo was begin twintig toen hij voor de klas kwam te staan. Een 'broekie', vaak even oud als de leerlingen. "Ik weet mijn eerste dag nog. Per groep was er een docent en een klassenassistent. De assistent was een vrouw van destijds zestig en ze was niet ingelicht over mijn komst. Toen ik geïntroduceerd werd, liep ze van schrik gillend het lokaal uit. Ze schrok van zo'n snotneus. Naderhand is de samenwerking goed gekomen." Ook herinnert Benjo zich nog dat destijds de inspectie een bezoek bracht aan de school en zijn groep een onderdeel van de visite was. "De inspectie vroeg waarom er geen docent aanwezig was. Ze zagen mij als één van de leerlingen."

Pilaren versieren
"Ik zei al eerder dat de school destijds gehuisvest was in een bouwval. Na een forse sneeuwbui stortte het dak in. Het hele gebouw werd daarna gestut met stempels. Overal stonden deze verticale pilaren, in de gangen en de lokalen. Al gauw gingen wij ze versieren tot boomstammen, zodat de rolstoelers intern moesten laveren door een heus bos. Wij waren de boswachters," zegt hij lachend. De Emiliusschool is zich in de loop van de jaren gaan specialiseren tot een school voor kinderen met een ernstige meervoudige handicap. "Het niveau werd steeds lager, maar dat gaf ons weer nieuwe uitdagingen. Gelukkig hebben we nu een moderne en goed geoutilleerde school. Pupillen komen van heinde en verre. De populatie van Zonhove, eerst een grote leverancier van pupillen, is aan het vergrijzen. Het is al lang niet meer een revalidatie-instelling die ons leerlingen aanlevert, maar een woonvorm voor cliënten met een meervoudige beperking."

ICT-coördinator
Na vijfentwintig jaar voor de klas te hebben gestaan, nam Benjo een nieuwe uitdaging aan. Hij werd ICT-coördinator van de Emiliusschool. "Digitalisering heeft een gigantische boost gegeven aan ons type onderwijs. Onze doelstelling is per leerling vast te stellen wat een softwareprogramma onze leerlingen kan bieden aan mogelijkheden die bijdragen aan hun leerprestatie. Zeker ook met in eigen beheer ontwikkelde aanpassingen. Elk elektrisch apparaat kan aangesloten worden en met de ogen bediend worden. De ombouw is gebouwd door het HOi-huis. De Emiliusschool heeft leerlijnen ontwikkeld voor leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen. Ik probeer dit te ondersteunen door middel van ICT-toepassingen. We hebben nu software-programma's waarbij onze jonge spastische leerlingen door oogbewegingen het spel kunnen aansturen en zodoende nieuwe prikkels krijgen. Stel je voor dat je de hele dag alleen maar in een rolstoel zit. Dan is het toch geweldig als je een discobal met kleuren, geluidjes en effecten kunt aansturen met je ogen! We zijn landelijk voorloper op dit gebied."

Muziek als rode draad
Benjo is een dag minder gaan werken. In zijn vrije tijd verricht hij vele activiteiten, te veel om uitputtend op te noemen. Muziek loopt als een rode draad door zijn leven. Zo is hij cello aan het leren en hij begeleidt twee leerlingorkesten, met als hoogtepunt een jaarlijks concert in de kiosk. Ook verzorgt hij de muziek bij de zelfgeschreven schoolmusicals en speelt met collega's in de band Muzem (muziekgroep Emiliusschool). Daarnaast is Benjo de bassist van cabaretgroep The Blue Stars en is hij betrokken bij de muziek van Lazy Sonnie Afternoon. Benjo is tevens bestuurslid van de stichting Op Maat Eduware, die digitale lesmiddelen heeft ontwikkeld voor leerlingen met uiteenlopende beperkingen. Een stichting met internationale ambities, kijk maar eens op https://www.omnidu.nl.

Kortom Benjo is een bijzonder, energiek en bevlogen mens, een talent met vele gezichten.

4 / 36

PlatOO presenteert locatie De Regenboog en De Krommen Hoek

Speeltuin de Molenwiek

PlatOO bestuurder Annemie Martens presenteerde samen met ouders en voorzitters van de Medezeggenschapsraden van De Regenboog en De Krommen Hoek met vijf man/vrouw sterk het plan voor de locatie van de twee basisscholen. En daar waar beide scholen eerst bedacht waren in het Breugel Bruist centrum kiest PlatOO nu duidelijk voor de locatie van De Krommen Hoek. In het Dommeldal.

Redacteur: Ineke van Uden
Fotograaf: Wil Feijen

Het zou 'appeltje-eitje' moeten zijn. In het coalitieakkoord staat dat beide scholen op de locatie van De Krommen Hoek zouden moeten komen. Maar sinds enkele weken ligt er een derde locatie op tafel. Naast de locatie van De Regenboog en De Krommen Hoek wordt de locatie van speeltuin De Molenwiek nu ook onderzocht op haalbaarheid als locatie voor beide scholen. Als het 'appeltje-eitje' zou zijn, dan zou er nu geen geld gespendeerd worden om die locatie ook nog te onderzoeken.

Foto: Wil Feijen

Neuzen dezelfde kant op
In ieder geval stond er een stevige delegatie namens PlatOO en beide scholen die de commissie burgerzaken vertelden hoe ze tot de locatie van De Krommen Hoek waren gekomen. Het is knap werk om in dit dossier een klankbordgroep en twee medezeggenschapsraden op één lijn te krijgen. Eerder waren ouders van beide scholen het niet altijd eens over de locatie. Ouders van De Krommen Hoek zaten met spandoeken in de raadzaal, terwijl de ouders van De Regenboog meer gereserveerd hun mening gaven. Of de twee scholen daadwerkelijk samengevoegd worden tot één school wordt onderzocht na de definitieve locatiekeuze.

Omwonenden
Waarom ligt er opeens een derde locatie op tafel? Wethouder Jos de Bruin vertelde eerder al dat als je nieuwe opties ziet of hoort, je die niet moet laten liggen maar serieus moet onderzoeken. Zou De Molenwiek het verkeer - wat een school met zich meebrengt - beter aan kunnen dan de locatie van De Krommen Hoek? Omwonenden van De Krommen Hoek hebben hun zorgen geuit over de verkeersproblemen. Annemie Martens van PlatOO kreeg na de presentatie voornamelijk vragen over het overleg met omwonenden, verkeersproblemen en oplossingen voor verkeersproblemen. PlatOO ziet als mogelijke oplossing voor het verkeersprobleem door de ingang van de school te realiseren aan de kant van het Hertenkamp, de aanleg van een fietsstraat en/of eenrichtingsverkeer voor een gedeelte van de Doormanlaan.

Eerlijke kans?
PvdA/GroenLinks en D66 spraken nu al de volledige steun uit voor dit plan. Dat is duidelijke taal. Maar krijgt het burgerparticipatieproces, wat nu nog loopt, dan wel een eerlijke kans?

Sterrenschool De Ruimte viert vijftigjarig jubileum met muziekvoorstelling

Foto: Wil Feijen

De oudervereniging van Sterrenschool De Ruimte heeft een muzikale feestdag aan het team van de school cadeau gegeven. De school bestaat vijftig jaar en dat werd vrijdag 11 oktober gevierd met een passend cadeau voor het team en voor alle leerlingen. Het thema 'Reis je mee' stond centraal deze dag. De dag werd afgesloten met een voorstelling in Sporthal De Landing waar het team én alle leerlingen een rol in hadden.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

De school bestaat dit jaar vijftig jaar. Sinds vijf jaar is de school gevestigd in de jonge wijk Sonniuspark. "Sinds 2011 zijn wij overgegaan naar een Sterrenschool en zat de school nog in De Gentiaan", vertelt Michiel van Dijck, directeur van de school. "Het leersysteem van de school is anders dan het gewone leerprogramma dat leerlingen aangeboden krijgen op de reguliere basisscholen. We willen ons onderscheiden, maatwerk voor iedere leerling aanbieden en het talent in de leerling moet centraal staan. De leerlingen zijn op een andere manier bezig met rekenen, taal en alle andere vaardigheden. Dat uit zich vooral door de verschillende projecten en ondernemingen die door de leerlingen, met begeleiding van de leraren, op school zijn gestart."

Bijna te klein
De school groeit qua aantal leerlingen nog steeds. "We hebben een diverse populatie op school waar iedereen zichzelf mag zijn en waar iedereen welkom is." Het volgen van de lessen wordt afgewisseld met andere activiteiten, zoals het vieren van het vijftigjarig bestaan van de school.

Iedereen doet mee
Michiel: "Ik ben trots op ons team, op onze leerlingen, op de oudervereniging en op de ouders. De oudervereniging heeft speciaal voor deze dag Klankenkaravaan uitgenodigd om met onze leerlingen én met het hele team een mooie muziekvoorstelling te maken." Op deze feestdag volgden de leerlingen verschillende workshops die door Klankenkaravaan werd gegeven. Tijdens de knutselopdrachten werden mooie outfits en attributen gemaakt die tijdens de voorstelling gebruikt werden en werd er een lied ingestudeerd dat aan het einde van de middag door iedereen gezongen werd.

Authentieke muziekinstrumenten
De Klankenkaravaan gaf klassikale workshops waar muziek maken met verschillende muziekinstrumenten centraal stond. De muzikale workshops sloten perfect aan bij het thema 'Reis je mee'. "De leerlingen hebben muziek gemaakt op onder andere djembés, didgeridoos, klankschalen, een gong en samba trommels. Iedere groep beeldde een andere tijdzone uit", vertelt Jelke Brouwer, leerkracht Thuisgroep Mercurius. "Zo waren tijdens de voorstelling onder andere ridders, robots en piraten te zien. Er was veel aandacht besteed aan de outfits, de schmink en de attributen. Niets werd aan het toeval overgelaten." De groepen traden klassikaal op en gedurende de voorstelling werd naar het hoogtepunt van de middag toegewerkt. Alle honderdtachtig leerlingen zongen gezamenlijk het lied dat zij die dag hadden ingestudeerd.

De muziekvoorstelling werd bijgewoond door (groot-)ouders, broertjes, zusjes en andere belangstellenden. Het werd een mooie afsluiting van een dag waar muziek, bewegen, dansen en plezier de boventoon voerde.

'Jammer, verborgen schoonheid in centrum onbenut'

Hans Teulings heeft de route al uitgestippeld op de plattegrond van Son en Breugel Foto: Annie Maessen

Midden in het centrum stroomt de Dommel in een prachtig natuurgebied. "Zonde dat er niets gebeurt met dit mooie plekje" vindt Hans Teulings. Volgens hem kun je met weinig ingrepen mooie wandelpaden aanleggen zodat dorpsgenoten midden in het centrum kunnen wandelen in het groen en langs het blauw (de Dommel). Het idee zit al helemaal in zijn hoofd. Maar zegt Hans: "Ik ga niet leuren met mijn idee. Ik daag de politiek en de gemeente uit om na het lezen van dit verhaal contact met mij op te nemen."

Redacteur Ineke van Uden
Fotograaf Annie Maessen

Hans Teulings: "Met mijn plan hoop ik dat mensen straks kunnen wandelen - midden in het dorp - in het Dommeldalgebied. Ik noem het altijd 'De verborgen schoonheid in het centrum'. Het liefst zou ik er een heel park van maken, maar laten we eerst eens beginnen met een goed pad aan te leggen. Dan kan het plan altijd nog uitgroeien tot een park. Volgens mij kunnen we met weinig ingrepen er iets moois van maken."

Wandelen en elkaar ontmoeten
Als je vanuit park Vroonhoven richting Veerstraat loopt, wandel je al door het groen. Hans: "Maar als je aankomt bij de Veerstraat houdt het op. Zou je nou kunnen oversteken en weer verder kunnen wandelen langs de Dommel, dan zou dat toch fantastisch zijn. Je mag daar toch niet bouwen. Laten we dat groen dan gebruiken om er - meer dan nu - van te genieten.

Er ligt daar een mooi stukje natuur waar we veel te weinig mee doen." Hans heeft het dan onder andere over het gebied achter de pastorie van de Sint Genovevastraat en bij het Hertenkamp: "Lekker wandelen en zicht hebben op de Dommel. Paden die rolstoelvriendelijk zijn en waar je met een rollator ook makkelijk kunt wandelen. Wandelpaden waarbij je onderweg genoeg bankjes tegenkomt. Waar je andere wandelaars ontmoet en aan de praat komt." Dit gebied sluit ook weer aan op andere wandelmogelijkheden. Vanuit het Hertenkamp kun je het bestaande wandelpad richting Planetenlaan nemen en dan terug via de Sonse Bergen. En park Vroonhoven zou je kunnen laten aansluiten op het Laarzenpad.

Motie toerisme en recreatie
De gemeenteraad heeft nog niet zolang geleden een motie aangenomen om toerisme en recreatie te bevorderen. Zou Hans de boer op moeten bij de lokale politici om zijn plan een kans van slagen te geven? Hans: "Nou, ik draai het een keer om. Ik ben vaker met plannen bij de gemeente geweest. Dat kost je veel praten en veel tijd en uiteindelijk komt er geen beslissing. Dat ga ik niet meer doen. Als de lokale politiek of de gemeente enthousiast is, laat ik me graag uitnodigen om mijn plan uit te leggen. Ik ga niet lopen lobbyen en dan wachten op een tegenvaller. Tegen die muur ga ik niet weer oplopen. Als ze naar mij toe komen, dan weet ik in ieder geval dat er interesse is. Ik wil helpen het plan te realiseren. Dit verhaal in DeMooiSonenBreugelKrant is mijn eerste stap. Nu is de politiek aan zet om het plan of in de prullenbak te gooien of te omarmen en het gesprek met me aan te gaan. Ik denk dat dit plan zonder al te veel ingrepen een mooie aanwinst voor Son en Breugel kan worden."

9 / 36

Protestantse kerk in Son is nog volop in leven

V.l.n.r.: Jan Haan, Petra Zweers en Johan Zwart Foto: Wil Feijen

Vorige week kwamen er signalen binnen bij de redactie van DeMooiSonenBreugelKrant: 'De Protestantse kerk in Son zou gaan sluiten. De kerk zou aansluiten bij die in Eindhoven. Financieel zou het niet meer op te brengen zijn.' Er werd zelfs al bedacht wat je met het gebouw en die locatie allemaal zou kunnen doen. De redactie is altijd blij om getipt te worden met nieuws. Maar het is ook aan de redactie om de waarheid te achterhalen. Een gesprek met Jan Haan en Johan Zwart geeft duidelijkheid.

Redacteur: Ineke van Uden
Fotograaf: Wil Feijen

Jan Haan en Johan Zwart zijn gezamenlijk voorzitter van de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Sint-Oedenrode / Son en Breugel en zijn realistisch: "Op termijn moet er zeker wel wat gebeuren. De gemiddelde leeftijd van onze mensen uit de kerkelijke gemeenschap wordt ouder. Gelukkig zorgt men goed voor elkaar en krijgen we alles nog steeds rond wat we organiseren. Genoeg inzet van vrijwilligers. Informeel ligt er geen probleem. Maar de formele kant is lastiger. De bestuurlijke continuïteit baart op termijn zorgen. We zijn in gesprek met de regio. Maar dat is primair gericht op het bestuurlijke vlak."

Verkennende vrijblijvende gesprekken
Jan besprak in een regionaal overleg de problematiek waar Son en Breugel kwetsbaar in is. Hoe vul je de bestuurlijke kant in met een populatie kerkgangers wiens leeftijd steeds hoger wordt. Jan: "Veel omliggende dorpen zitten nog niet zo met deze zorgen. Onze kerk heeft hele goede contacten met Best, Nuenen, Helmond en Eindhoven-Noord. Eindhoven-Noord en Helmond wilden wel hierover met ons praten. Helmond ligt te ver weg. Dan is Eindhoven-Noord geografisch gezien fijner. We zijn in gesprek. Verkennende vrijblijvende gesprekken. Maar het is zeker niet zo dat de mensen uit Sint-Oedenrode / Son en Breugel volgend jaar 'kerken' in Eindhoven." Johan: "We zetten lijntjes uit. Het is voor ons duidelijk dat we op een termijn van tien jaar iets geregeld moeten hebben. Jan en ik zijn allebei in de zeventig. Opvolging voor ons in de Kerkenraad wordt al lastig. Jonge aanwas is er weinig. Dan moet je realistisch zijn." Samenwerken wordt nu ook al gedaan met omliggende kerken. De diaconie, samenwerken aan projecten 'vorming van leden of ambtsdragers' zijn hier voorbeelden van.

Niets forceren
Het gerucht dat de kerk in Son aan de Zandstraat binnenkort verdwijnt, is dus niet waar. Johan: "Wij kijken zo'n tien jaar vooruit, Zolang redden we ons zeker nog wel. Maar binnen die tijd moeten we wel iets geregeld hebben. En ja, we zijn regionaal in gesprek. Maar daar nemen we ruimschoots de tijd voor. We willen niets overhaasten. Niets forceren. Zoiets moet ook langzaam groeien."

In de kerk en buiten de kerk
De Protestantse kerk is - en nog steeds - een actieve gemeenschap. Iedere zondag is er een kerkdienst in Son en Breugel of in Sint-Oedenrode. Jan: "Onze mensen zijn in de kerk en buiten de kerk. Misschien zijn we niet altijd zichtbaar als kerk, maar onze mensen zitten overal in het dorp. Ze hebben zorg voor elkaar. Ze zien de ander." Johan: "Onze mensen lopen niet met een vlaggetje dat ze lid zijn van de Protestantse kerk. Ze willen geen stempel zetten als kerkganger, maar wel als mens aanwezig zijn en ertoe doen in de samenleving."

Petra Zweers, kerkelijk werker
Sinds een paar maanden is Petra Zweers aangesteld als kerkelijk werker. Als je al plannen hebt om als kerk op te gaan in een andere gemeente, dan stel je geen kerkelijk werker meer aan. Een mooi voorbeeld dat de kerk in Sint-Oedenrode / Son en Breugel nog leeft! Petra gaat kerkdiensten verzorgen en richt zich vooral op de pastorale kant. Zij zal ook, samen met de kerkenraad en diaconie, bekijken hoe je nog meer je rol als kerk kunt invullen in de maatschappij.

Petra heeft iedere donderdag van 10.30 tot 12.00 uur een inloopuur in de kerk aan de Zandstraat. Iedereen is daar welkom. Ook als u geen lid bent van de kerk, maar gewoon eens een praatje of een kop koffie samen wilt drinken. Een diepgaand gesprek over zingeving, verdriet, verlies, eenzaamheid, zorgen? Bij Petra mag het overal over gaan.

Teleurstelling over 'Uitvoeringsprogramma Jeugd'

Mireille Bonnier Foto: Giti Entezami

Door de gemeenteraad is op 9 mei 2019 de nota 'Jeugdbeleid: (op)groeien in een positief opvoedklimaat' vastgesteld. Hieruit voortvloeiend is een uitvoeringsprogramma opgesteld dat dinsdag 8 oktober op de agenda stond van de commissie burgerzaken. Overwegend teleurstellende reacties van de commissieleden op dit uitvoeringsprogramma. Want wat is er nu daadwerkelijk eigenlijk vanaf mei gebeurd?

Redacteur: Ineke van Uden

Wethouder Jos de Bruin (archieffoto) Foto: Wil Feijen

Op 9 mei werd er ook een motie aangenomen om vooral in de uitvoering van het jeugdbeleid concreet te zijn. Mireille Bonnier (CDA) wond er geen doekjes om om haar teleurstelling uit te spreken: "Er worden weinig concrete acties genoemd. Er wordt niet gespecificeerd aangegeven waarom acties de situatie van jongeren verbeteren en er wordt al helemaal niet aangegeven hoe gemeten gaat worden of de acties ook geleid hebben tot een verbetering." Als voorbeeld noemt Mireille Bonnier de online jongerenpeiling: "Dit programma loopt eind 2019 af en heeft een kleine tienduizend euro gekost. Wat is de exacte doelgroep? Hoeveel procent van de doelgroep is bereikt? Wat waren de onderwerpen en wat is er gebeurd met de opgehaalde informatie?" En nog een voorbeeld: "Er zou interesse zijn in meer evenementen voor 16+ jongeren en meer ontmoetingsmogelijkheden voor deze doelgroep. Dit was in de commissievergadering van 9 april ook al bekend. Het beoogd resultaat is nog steeds vaag. Wat is er in de afgelopen 6 maanden gebeurd betreffende deze behoeften? Zijn er al concrete acties opgezet en hoe gaan we meten dat deze ook resultaat hebben?" Niet alleen het CDA sprak haar teleurstelling uit, ook andere partijen gaven aan dat de diepgang ontbrak en het uitvoeringsplan veel te weinig concreet is. Maarten van Beek (Dorpsbelang) merkte er wel bij op: "We moeten ons zelf ook niet te kort doen. We zijn bezig met nieuwe dingen zoals bijvoorbeeld chatsessies met jongeren. Geef het ook even de tijd."

Ongepast/grensoverschrijdend seksueel gedrag
In de aangenomen motie van 9 mei werd ook aandacht gevraagd dat verenigingen met jeugdleden in een jaarlijks overleg met de gemeente zouden moeten aangeven welk beleid zij hebben ten aanzien van ongepast/grensoverschrijdend seksueel gedrag in hun vereniging. Mireille Bonnier: "In het uitvoeringsplan wordt aangegeven dat men wil investeren in het versterken van de maatschappelijke taak van de verenigingen in Son en Breugel en daar een budget van twintigduizend euro aan wil koppelen. Dit is niet concreet genoeg ten aanzien van ongepast/grensoverschrijdend seksueel gedrag."

Wiel niet opnieuw uitvinden
Wethouder Jos de Bruin die jeugdbeleid in zijn portefeuille heeft: "Het is lastige materie om concreet te kunnen zijn. Wat betreft ongepast/grensoverschrijdend seksueel gedrag, daar zijn we mee bezig. Er komt een regisseur die dat kan oppakken." Maar dit antwoord was volgens de commissie wederom niet concreet genoeg. Mireille Bonnier: "Sympathiek idee, maar dit is al in april benoemd. Het is nu oktober." Bonnier verwijst naar andere gemeenten waar dit onderwerp al wel is uitgewerkt tot beleid: "Daar zijn ook de gevolgen als verenigingen geen aandacht hebben voor ongepast grensoverschrijdend seksueel gedrag duidelijk." Ook Don Pasanea (VVD) geeft de wethouder aan om vooral eens te kijken hoe andere dorpen dit beleid concreet hebben weggezet: "Waarom zelf het wiel opnieuw uitvinden?"

Hoe krijgen we de stille armoede in beeld?

Foto: ©Pixabay.com

Het CDA heeft in april 2019 wethouder Van Liempd verzocht om de omvang van armoede in Son en Breugel te onderzoeken. In 2017 telde Son en Breugel 549 mensen die in armoede leven. Of dat een realistisch getal is, is maar de vraag. Want de mensen die in stille armoede leven heb je niet in beeld. Het 'Voorstel plan herijking armoede' stond dinsdag 8 oktober week op de agenda van de commissie burgerzaken.

Redacteur: Ineke van Uden

Wethouder Paul van Liempd Foto: Ingezonden

Armoede heeft een grote impact op het dagelijks bestaan en op de kansen van mensen op een gezond leven. Naar verhouding komt armoede het meest voor onder kinderen, 90-plussers en mensen met een migratieachtergrond. Armoede is meer dan een financieel probleem. Vaak is sprake van een opeenstapeling van armoederisico's zoals gezondheidsproblemen en schuldenproblematiek.

Schaamte
Paul van Liempd: "De grootste opgave zal zijn dat we de stille armoede in beeld krijgen. Neem iemand die in een groot en duur huis woont maar het in zijn eentje moet doen met een kleine AOW. Door een fictief vermogen heeft die persoon daadwerkelijk maar weinig te besteden. Als deze mensen in de problemen komen, klagen ze niet zo snel. Vaak speelt schaamte mee. Het is lastig om deze doelgroep in beeld te krijgen."

Niet over maar mét mensen praten
De wethouder wil het armoedebeleid vorm geven samen met inwoners én met partijen als CliP (Cliëntenparticipatie voor de minima en uitkeringsgerechtigden). Hierdoor sluit het armoedebeleid beter aan op de doelgroep: "We willen niet over de mensen praten, maar met de mensen." Leden van de commissie burgerzaken zien graag dat de gemeente met meer dan alleen CLiP de armoedeproblematiek aanpakt. Te denken valt dan aan onder andere huisartsen, buurtwijken, verenigingen, Seniorenraad, LEVgroep en Adviesraad Sociaal Domein. Niet over de mensen praten, maar met de mensen. Een belevingsonderzoek. Dat is wat de gemeente voorstelt. Individuele gesprekken of gesprekken in kleine groepen om de beleving van mensen ten opzichte van de ondervonden armoede in kaart te brengen. Hoe is men in de situatie terecht gekomen? Hoe beleeft men de situatie? Alle individuele beelden samen, geven een helder inzicht in de armoedeproblematiek in Son en Breugel.

Er vroeg bij zijn
Doel van het belevingsonderzoek? Mensen uit de doelgroep erbij betrekken en van hen horen wat nu goed geregeld is en waar wensen tot verbetering zijn. Eén ding is duidelijk. Preventie en er vroeg bij zijn is belangrijk. Maar ook lastig. Paul van Liempd: "Vaak tref je nu de mensen die al dik in de shit zitten. Je wilt er eerder bij zijn om te kunnen helpen." Probleem is vaak ook dat deze mensen niet weten waar ze recht op hebben. Willem Buurke (PvdA/GroenLinks): "Jaarlijks blijft zevenhonderd miljoen euro aan subsidie en uitkering liggen." Communicatie en publicatie over de mogelijkheden is dus van belang.

12 / 36

Lekker Syrisch eten en direct een goed doel steunen

Bovenste rij v.l.n.r.: Rita van Prooije, Siska Veldman, Cilia Jongen, Martin van de Bunt en Marjolein Lucassen. Onderste rij v.l.n.r.: Femke Wetzer, Juul Swinkels en Jeroen Loeffen Foto: Liesbeth Ploeg

Zin in een avondje lekker Syrisch eten en tegelijk een goed doel steunen? Dat kan op zondag 27 oktober in de Protestantse kerk aan de Zandstraat. U betaalt dertig euro voor een driegangenmenu. Uiteraard met een lekker drankje erbij. Van die dertig euro gaat twintig euro naar het goede doel: vluchtelingenkamp Kara Tepe. Het team dat in november een week naar Lesbos gaat om in dit vluchtelingenkamp te helpen, kan uw donatie goed gebruiken.

Redacteur: Ineke van Uden

De beelden op televisie zijn afschuwelijk als je kijkt naar de toestroom van vluchtelingen op Lesbos. Een overvol kamp waar mensen soms eerst dagen moeten wachten om toegelaten te worden tot het vluchtelingenkamp. Te weinig eten, huilende kinderen, overal vuilnis dat aan het rotten is en veel te weinig medische zorg. Dat is de situatie. 'KaraTepe team 213' hoopt een bijdrage te kunnen leveren door hun inzet op de locatie zelf. Martin van de Bunt (coördinator vluchtelingenwerk/LEVgroep): "Ons team heeft het kamp voor een week geadopteerd en dat geld hebben we nu bij elkaar. Maar er is zoveel meer nodig daar. Je moet je voorstellen dat daar mensen zijn die helemaal niets hebben. We hebben nu driehonderd slaapzakken gekocht die al onderweg zijn naar Lesbos. We hebben yogamatjes die we kunnen uitdelen zodat mensen iets hebben om op te slapen."

Alies Haan is betrokken bij vluchtelingenwerk Son en Breugel en lid van de Protestantse kerk Foto: Ingezonden

Inzamelingsactie bestek en winterjassen
Om de mensen daar de winter door te helpen is KaraTepe team 213 nu ook een inzamelingsactie begonnen. Hebt u bestek en/of winterjassen over? Dan kunt u die in het CMD gebouw bij de LEVgroep afgeven. Martin: "We kunnen dan de mensen een setje bestek geven als ze bij het kamp aankomen. En voor de naderende winter is een winterjas meer dan welkom."

Samenwerking met Protestantse kerk
En dan het benefietdiner. Thea Prummel is actief bij vluchtelingenwerk en actief in de Protestantse kerk. Martin was zo vrij om Thea te vragen of er misschien één collecte van de kerk bestemd zou mogen zijn voor KaraTepe team 213. En van het één kwam het ander. De Protestantse kerk staat midden in de gemeenschap van Son en Breugel, maar houdt zich ook bezig met de toestand in de wereld. Door samen dingen te doen, ontstaan mooie activiteiten. Alies Haan is betrokken bij vluchtelingenwerk Son en Breugel en lid van de Protestantse kerk: "Als ZWO groep (ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) vinden we het belangrijk om ons te bekommeren om mensen die hulp nodig hebben. Niet alleen in ons eigen dorp of in ons eigen land. Maar ook wereldwijd. Vorig jaar hebben we in de kerk al eens een benefietdiner georganiseerd. Toen voor de droogte in Ethiopië en Bangladesh. Dat was een mooi project. We hopen op weer zo'n groot succes. We hebben plaats voor zestig mensen op zondag 27 oktober. Het begint om 17.00 uur."

Lekker eten en entertainment
De Protestantse kerk is dus zondag 27 oktober voor even een Syrisch restaurant. Zoubaida Razouk is statushouder, woont in Son en Breugel, en is bezig om een cateringbedrijf op te zetten. Zij verzorgt het eten. Dorpsgenoot Bakarat Mansour gaat zingen. Verhalenverteller en woordkunstenaar Marga Vermeulen is zelf op Kara Tepe geweest en vertelt over haar ervaringen.

Zestig plaatsen, wees er snel bij!
U kunt zich voor het benefietdiner tot en met 22 oktober aanmelden door een mail te sturen naar: thea.prummel@kpnmail.nl.

Mogelijk een regenboogzebrapad in Son en Breugel

In veel gemeenten wapperde op vrijdag 11 oktober, nationale Coming-Outdag, de regenboogvlag bij gemeentelijke gebouwen. In Son en Breugel ontbrak de vlag dit jaar op het gemeentehuis.

Redacteur: Emmy Grit
Foto's: Adrie Neervoort

In 2016 riep oud-wethouder Tom van den Nieuwenhuizen in een open brief de gemeenten nog op om de regenboogvlag te hijsen op de nationale Coming-Outdag. 'Door de regenboogvlag uit te hangen onderstreept de gemeente haar steun voor de sociale acceptatie van de LHBTI-gemeenschap (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met intersekse-conditie) in Nederland', stond in zijn brief te lezen. Veel gemeenten hebben gehoor gegeven aan deze oproep. Jaarlijks wordt in steeds meer gemeenten de regenboogvlag opgehangen. Zo werd in 2016 de regenboogvlag nog gehesen door de toenmalige wethouder Tom van den Nieuwenhuizen.

Het zebrapad tussen het Raadhuisplein en Kerkplein Foto: Adrie Neervoort

Geen vlag
Dit jaar werd de vlag niet opgehangen, maar bleef opgevouwen in de kast liggen. Wordt de gedachte van LHBTI dan dit jaar niet meer onderstreept door de gemeente? "Voor ons is iedereen gelijk; ongeacht achtergrond, kleur, religie of geaardheid. Daarom vlaggen we niet", laat wethouder van welzijn Jos de Bruin in een reactie weten.

Regenboogzebrapad
D66 Son en Breugel wil zelfs nog een stapje verder gaan door een voorstel in te dienen om in Son en Breugel een regenboogzebrapad te laten aanleggen tussen het Kerkplein en het Raadhuisplein. D66 is een sterk voorstander van gelijke behandeling. "Een regenboogzebrapad gaat voor ons over onze inclusieve samenleving waarbij wij rekening met elkaar houden ongeacht afkomst, huidskleur, geaardheid en status", aldus Monique van Zwieten, fractievoorzitter D66 Son en Breugel.

Prominente plek
D66 wil het college van B&W verzoeken om op een prominente plek in het dorp, bij voorkeur het zebrapad tussen het Raadhuisplein en het Kerkplein, een regenboogzebrapad aan te leggen om daarmee aandacht te vragen voor de diversiteit en acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. Daarmee vragen zij tevens aandacht voor de inclusieve samenleving waarin wij leven.

Vanzelfsprekend
Volgens Susanne van Leeuwen zou het aanleggen van zo'n regenboogzebrapad niet nodig hoeven te zijn. "Het zou vanzelfsprekend moeten zijn", schrijft zij op de Facebookpagina van DeMooiSonenBreugelKrant. "Helaas blijkt dat dat in de praktijk niet zo is", laat Helga Helders in een reactie hierop weten.

Wel of geen voorrang
Alhoewel het regenboogzebrapad vrolijk oogt, kan het ook voor de nodige verwarring zorgen. Moet er nou wel of geen voorrang worden verleend aan het verkeer dat via een regenboogzebrapad de weg over steekt? 'Volgens de wet moet een zebrapad bestaan uit een dwars op de wegas aangebrachte markering met een breedte van ten minste 4 meter. De markering moet bestaan uit witte strepen. Bovendien moet een verkeersbord L2 (voetgangersoversteekplaats) worden geplaatst, tenzij er verkeerslichten bij het zebrapad zijn geplaatst. Zolang de witte strepen niet ook in regenboogkleuren zijn geschilderd, is het een zebrapad. En moet u dus voorrang verlenen als voetgangers aangeven te willen oversteken. Als ook de witte strepen in regenboogkleuren zijn geschilderd, dan voldoet het niet aan de eisen van een zebrapad en bent u officieel niet verplicht voorrang te verlenen. Ook niet als verkeersbord L2 is geplaatst, omdat dit geen gebods- of verbodsbord is', zo is te lezen op de website van de ANWB.

Of het regenboogzebrapad daadwerkelijk aangelegd wordt in Son en Breugel, blijft voorlopig dus nog een vraag.

Proces participatietraject schoollocaties nu afgerond

Veel stoelen bleven leeg tijdens de afsluitende bijeenkomst participatietraject Foto: Wil Feijen

Son en Breugel - De burgers hebben hun zegje over de schoollocatie kunnen doen. En nu is het aan het college om de inbreng van de burgerparticipatie mee te nemen in een raadsvoorstel richting de gemeenteraad. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad. Dit besluit staat 19 december gepland. Wat is er uit het burgerparticipatietraject gekomen?

Redacteur: Ineke van Uden
Fotograaf: Wil Feijen

Een zaal vol met stoelen en koffie voor circa vijftig mensen. Maar welgeteld kwamen er twee raadsleden en vier inwoners af op de afsluitende bijeenkomst participatietraject schoollocaties Breugel. Is er te summier reclame gemaakt voor deze avond of hebben mensen zoiets van 'ik heb mijn zegje al gedaan. Het is nu aan de raad wat ze ermee doen'. Inwoners hebben eerder wel de inloopavond goed bezocht. Ze hebben wel gebruik gemaakt om hun stem te laten horen. Een aantal mensen heeft in een klankbordgroep nogmaals hun mening gegeven. Sylvia van Nispen, beleidsmedewerker communicatie: "En wat leuk was tijdens die klankbordsessie was dat mensen over en weer begrip kregen voor elkaars argumenten. Ze hoefden het niet met elkaar eens te worden. We wilden juist zoveel mogelijk voor en tegens horen. En die voor en tegens werden 10 oktober gepresenteerd."

Inwoners willen duidelijkheid
Wat in ieder geval duidelijk is geworden tijdens het participatietraject is dat mensen duidelijkheid willen. Ze willen dat er een keuze wordt gemaakt en dat er daadwerkelijk wat gaat gebeuren. En als het aan wethouder Jos de Bruin ligt gaat in deze raadsperiode de schop nog in de grond: "We houden de vaart er in. Het participatietraject is nu afgelopen. PlatOO heeft haar plan gepresenteerd en inwoners zijn gehoord. Haalbaarheidsonderzoeken zijn gedaan voor alledrie de locaties. Op 3 december staat het raadsvoorstel voor een definitieve schoollocatiekeuze op de agenda in een gezamenlijke commisievergadering burgerzaken/grondgebiedzaken. De knoop zou dan 19 december in een raadsvergadering doorgehakt kunnen worden."

Geen voorkeurslocatie aan te wijzen
Uiteindelijk is er vanuit de burgerparticipatie geen conclusie te trekken over welke locatie de voorkeur heeft. Elsebeth De Landmeter, projectleider Breugel Bruist: "Dat hadden we ook niet verwacht. We hebben in ieder geval wel alle aandachtspunten in beeld. Als de raad een keuze wil maken voor een locatie, dan weten ze wat mensen als voor en als tegen voor die locatie ervaren en kunnen dat meenemen in hun afweging."

Voor- en nadelen
Schoollocatie De Krommen Hoek
Voordelen:

- Centrale ligging.
- Goed bereikbaar, ook voor kinderen uit Son.
- Son en Breugel mengt zich op deze school.
- Speelveld tegenover de school. Geschikt voor gym en BSO.
- Groene omgeving. Met die ligging kun je als school het verschil maken en hebben ouders iets te kiezen.

Nadelen:
- Leefbaarheid en woonbeleving. Probleem (nu al) met verkeer en parkeren.
- Kavel te klein voor tweede school erbij.
- Bouw nieuwe school gaat ten koste van groen.
- Beschikbare parkeerplaatsen onvoldoende en sommige parkeerplaatsen onbruikbaar.

Schoollocatie De Molenwiek
Voordelen:
- Ligt aan doorgaande weg, goede verkeersdoorvoer.
- Speeltuin naar centrum Breugel verplaatsen brengt daar levendigheid.

Nadelen:
- Omwonenden zijn niet gewend aan school.
- Waardedaling woning.
- Buslijn Hubertuslaan gevaarlijk.
- Archeologisch onderzoek nodig? Kost tijd.
- Speeltuin verplaatsen is niet wenselijk.

Schoollocatie De Regenboog
Voordelen:

- Centrale ligging voor Breugelnaren.
- Volop parkeerplaatsen.
- Groene omgeving.
- Gunstige ligging vlakbij De Boerderij en De Bongerd.

Nadelen:
- Deze locatie is ook geschikt voor woningbouw.
- Op de school woningen bouwen is geen goed idee.
- Onrustige locatie: dichtbij supermarkt.
- Minder groene omgeving.
- Bereikbaarheid Sonse kinderen minder gunstig.

'Iedereen moet kunnen meedoen' is in de praktijk soms lastig

Zebrapad met een paar noppentegels in Breugel Foto: Ineke van Uden

Op 15 oktober was het de Internationale dag van de Witte Stok. Het gaat er op die dag om om eens stil te staan bij mensen die slechtziend of blind zijn. Stopt u als iemand met een 'witte stok' oversteekt? Parkeert u wel eens de auto op de noppentegels voor blinden en slechtzienden, zodat zij geconfronteerd worden met een obstakel waar ze geen rekening mee houden? En hoe welwillend is de gemeente Son en Breugel als iemand met een visuele beperking een aanpassing op een kruispunt vraagt?

Redacteur: Ineke van Uden

Zebrapad tussen Café Het Raadhuis en de Fietsenwinkel Van den Berg aan de Nieuwstraat in Son Foto: Ineke van Uden

Sinds 1970 wordt wereldwijd op 15 oktober aandacht besteed aan mensen met een visuele beperking die zelfstandig door het leven proberen te gaan. De witte stok staat symbool voor deze zelfstandigheid. Wist u dat mensen met een taststok (witte stok met rode ringen er omheen) voorrang hebben in het verkeer als zij hun stok recht voor zich houden en willen oversteken?


Tegels met noppen
In Son en Breugel zijn een paar kruisingen aangepast zodat mensen met een visuele beperking makkelijker kunnen oversteken. Een duidelijk voorbeeld is het kruispunt bij Café Het Raadhuis, fietsenwinkel Van den Berg en Primera. Daar wordt door middel van tegels met noppen het kruispunt voor blinden en slechtzienden 'zichtbaar' of beter gezegd 'voelbaar' gemaakt. Daar zijn niet alleen een paar tegels met noppen bij het zebrapad geplaatst, maar ook een paar meter eerder al noppentegels zodat iemand de tegels niet mist met zijn taststok.

Aantasting zelfstandigheid
Een blinde dorpsgenoot vertelt de redactie dat diegene al langere tijd met de gemeente contact zoekt om een kruispunt in Breugel aan te passen. Welwillend heeft de gemeente voor deze inwoner wel een paar tegels met noppen bij het kruispunt gelegd, maar onvoldoende. Daardoor mist diegene de tegels, met alle gevolgen van dien. Omdat dit kruispunt niet goed is aangepast, betekent het dat deze inwoner niet naar de dichtstbijzijnde supermarkt kan. Dit staat toch haaks op 'Iedereen moet mee kunnen doen' wat er vaak in Son en Breugel hardop wordt geroepen. En als het nou om een dure aanpassing zou gaan. Nee, deze inwoner heeft alleen een paar extra tegels met noppen nodig. Uiteraard heeft deze persoon al vaker contact gehad met de gemeente, zelfs voorgesteld dat een verkeersdeskundige meeloopt om ter plekke te zien wat het probleem is. Maar daar heeft de gemeente tot op heden geen gebruik van gemaakt.

Reactie gemeente
De redactie van de MSBK heeft de gemeente om een reactie gevraagd.
'We kennen de problemen die deze persoon ervaart. Er is regelmatig contact. De nodige aanpassingen voor de oversteek nemen we mee in het proces van de te realiseren fietsstraat. Het is erg vervelend voor deze persoon dat dit project nog niet tot uitvoering is gekomen. We gaan kijken of we, in afwachting van de te realiseren fietsstraat, mogelijk iets anders kunnen betekenen om deze inwoner te helpen'.

Dus omdat de fietsstraat keer op keer wordt uitgesteld, beperkt de gemeente deze inwoner in diens zelfstandigheid. Het lijkt heel simpel op te lossen te zijn. Als de verkeersdeskundige ter plekke met deze inwoner kijkt wat er nodig is, zou het sieren om in de huidige situatie al deze paar tegels te leggen. Want dan kunnen we met recht zeggen 'Iedereen kan en mag meedoen in Son en Breugel'.

Plein Public opent seizoen met verrassende band Sonjazz

Sonjazz met Sonja van Vonderen op de voorgrond Foto: Ingezonden

Als je van muziek houdt, mag je deze avond niet missen. Plein Public heeft op 26 oktober weer een bijzonder optreden in petto: Sonjazz. Je geniet deze avond van een 'salade van Jazz, Pop, Funk en Blues overgoten met een Sonjazz-sausje' zoals zij zelf hun stijl omschrijven. De band bestaat uit rasmuzikanten die het heerlijk vinden om samen te spelen.

Sonja van Vonderen is de leading lady van deze veelzijdige groep die u beslist een heerlijke avond bezorgt. Het eerdere optreden enkele jaren geleden was zo'n succes dat zij weer graag terugkomt in de kleine intieme en gezellige setting van Plein Public.

Plein Public verzorgt iedere laatste zaterdag van de maand een bijzonder optreden in De Boerderij in Breugel. Niet alleen beginnende maar ook (semi-)professionele artiesten krijgen een kans om hun talent te tonen aan het publiek. Iedere avond is weer verrassend en anders. Op het programma staan dit jaar op 30 november Township Rebellion met onvervalste rock, op 21 december Midwinteravond in kerstsfeer met optredens van lokale artiesten met lichtjes en gluhwein. Op 25 januari 2020 MAAS met klassiek gecombineerd met klassiekers zoals Bach en de Beatles, op 29 februari Standup Comedy met lachen met jonge cabaretiers, op 28 maart Conchita met Franse chansons van onder andere Edith Piaff en Lucienne Delyle en natuurlijk als afsluiter weer een optreden op 25 april met een fantastische band met muziek waar heerlijk op gedanst kan worden.

Kortom weer een gevarieerd programma dat je zeker verrast door de gezelligheid, kleinschaligheid en goede sfeer. Noteer deze data vast in je agenda, want het is jammer als je erachter komt dat je iets gemist hebt. Kom langs en beleef hoe het dichtbij gezellig kan zijn.

De optredens beginnen altijd om 20.30 tot ongeveer 22.30 uur. Of later, want dankzij de goede sfeer en de interactie met het publiek blijkt menig artiest moeite te hebben om te stoppen met optreden.

Je bent van harte welkom, de prijs voor een uniek avondje uit bepaal je zelf, want in de pauze gaat de organisatie met de pet rond. Zij zien je graag op 26 oktober om 20.30 uur in De Boerderij, Leeuwlaan 2 in Breugel. Kijk voor meer informatie ook eens op www.boerderijbreugel.nl of op www.Sonjazz.nl.

Eenmaal, andermaal, verkocht!

De leden van de Katholieke Vrouwen Beweging hadden eens goed in huis rondgekeken of ze nog goede spulletjes hadden waar ze zelf niets meer mee deden. Die werden meegenomen naar De Zwaan, waar ze per opbod werden verkocht aan de andere leden. De opbrengst kwam ten goede aan de kas van de KVB.

De dames hadden goed ingezameld. Er lagen mooie spullen over twee tafels verspreid. Nellie Hazenberg was voor de gelegenheid de veilingmeester en wist dat op meesterlijke wijze te doen. Op sommige handelswaar werd flink tegen elkaar opgeboden. Bijna alles werd verkocht en het kleine beetje dat over was werd naar de kringloopwinkel gebracht. Het was een zeer gezellige avond, waar sommigen met een tas vol goederen, maar zonder al te grote aanslag op de portemonnee, huiswaarts keerden. Voor een beeldimpressie van deze gezellige avond kun je kijken op www.kvbsonenbreugel.nl.

De volgende activiteit van de KVB is op 22 oktober om 20.00 uur. Het is een voorlichtingsbijeenkomst over het belang van gezond bewegen op latere leeftijd. Dit keer niet in De Zwaan, maar in de Sonse Jachthaven.

Mooi bedrag voor WensAmbulance Brabant

Foto: Ingezonden

De WensAmbulance Brabant ontving van Albert Heijn Son en Breugel weer de statiegeldbonnetjes van de maand september. Dit bracht het leuke bedrag van 185 euro op.

Hiermee kunnen zij hun dankbare werk voortzetten. Iedere terminaal zieke Brabander die niet of nauwelijks kan lopen, kan een beroep doen op de WensAmbulance Brabant. Zij doen dit kosteloos en belangeloos. En dat allemaal dankzij de gulheid van de klanten van Albert Heijn Son en Breugel.

Nieuwe dirigent is oude bekende van Theaterkoor Sincère

Dirigent Angelo Smulders Foto: Ingezonden

De onlangs aangestelde dirigent van jubilerend Theaterkoor Sincère uit Son en Breugel is geen onbekende voor het gezelschap. Zo'n 25 jaar geleden zat Angelo Smulders al achter de toetsen in het combo van toen nog Jongerenkoor Sincère. Niet veel later hanteerde hij het dirigentenstokje ook enige tijd en nu is hij dan terug op het honk.

Met net de deelname aan Remember September achter de rug, samen met PHEV, en twee grote jubileumconcerten voor de boeg, was het meteen 'vol gas' voor Angelo, maar hij is iemand die zijn muzikale zaakjes altijd goed voor elkaar heeft. Zo trok hij schijnbaar zonder moeite een geweldig orkest uit de la dat het koor gaat ondersteunen tijdens hun twee concerten vanwege het 50-jarig bestaan van Sincère. Alleen voor donderdagavond 24 oktober zijn nog kaarten hiervoor te bestellen bij Het Vestzaktheater in Son en Breugel; de vrijdag is al uitverkocht.

Verder kan Angelo ook meteen herinneringen ophalen tijdens de reünie die zaterdagavond 26 oktober op het programma staat. Daar zal ongetwijfeld ook zijn vrouw Jacky aanwezig zijn, want zij leerden elkaar destijds kennen bij het koor. Sincère heeft wat dat betreft al meer successen op haar conto staan: relaties, huwelijken en baby's ontstonden in deze muzikale omgeving. Zelfs bij het huidige theaterkoor zingen twee jongere leden waarvan een van de ouders ook bij Sincère zingt. Nog zo'n verschijnsel: leden die eraf gingen door drukte of omstandigheden van dat moment en die jaren later toch weer terug komen omdat dit koor in hun gedachten blijft. Kortom: het familiegevoel zit bij Sincère wel goed. Want Sincère gaat met de tijd mee, maar is toch vertrouwd.

De geschiedenis van dit gezelschap begon in de kerk, verplaatste zich naar instellingen en het theater maar vaak waren zij ook op straat te zien. Misschien bent u ze wel eens tegen gekomen als Les Misérables, met een Kerstman in de decembermaanden, ter promotie van de musical Dick Turpin in kleding uit 1600, bij een festival in de openlucht of in een flashmob. Sincère is overal voor in! Dat zal zeker te zien zijn op de vele oude foto's en andere items die getoond gaan worden tijdens de reünie.

Eenieder die ooit deel uitmaakte van dit koor, de dansgroepen, bands, orkesten en combo's, of bijv. van de decor-, kleding-, techniek-, PR-, muziekcommissie of hielp met opbouwen en achter de schermen, is welkom op deze reünie. Het benodigde kaartje hiervoor kost tien euro per persoon (incl. drankje, hapje, entertainment) en is te bestellen bij www.vestzaktheaterson.nl. Daar moet u ook zijn voor de laatste kaarten van het concert op donderdag 24 oktober waarvoor de toegangsprijs vijftien euro per persoon bedraagt. Het wordt weer een avond behaaglijk genieten nu de herfst zijn intrede heeft gedaan.

De Malletgroep van PHEV slaat zich 'een slag in de rondte' Foto: Judith Curfs

Malletgroep PHEV slaat zich 'een slag in de rondte'

Stel dat je in 2019 in Son en Breugel muzikant bent bij een Malletgroep in ontwikkeling en je zoekt muzikale levenservaring. Wat doe je dan? De slagwerkers van Harmonie Pro Honore et Virtute hoefden er niet lang over na te denken. Ze wilden op concours en ze wilden 'soortgenoten' ontmoeten. Het eerste verzoek werd opgenomen in de meerjarenplanning, het tweede verzoek bleek binnen een paar maanden te regelen.

Zondag 13 oktober was het zover. In samenwerking met de orkesten van Langenboom en Sint Hubert ontstond het uitwisselingsconcert 'Een slag in de rondte'. Jonge muzikanten op ongestemd slagwerk, wat meer ervaring op marimba's en vibrafoons, bekende en onbekende melodieën en ritmes, allemaal met verve en enthousiasme gebracht. Kortom, een zeer gevarieerde concertmiddag. Als afsluiting was de Malletgroep als slagwerktrots van Harmonie Pro Honore et Virtute aan het muzikale woord.

Zij brachten een prachtig gevarieerd programma, bestaande uit werken op concoursniveau met luistergenot voor iedereen. De zaal werd oorverdovend stil toen Ewoud Meertens en Wouter Vogels hun Supermario speelden. Son en Breugel sloot het concert af met een indrukwekkende uitvoering van Atlantis Saga. Een prachtig nummer, wie weet ter voorbereiding op concoursdeelname over een paar jaar.

Wil je eens kennis maken met slagwerk en een keer een repetitie bezoeken? Je bent van harte welkom in Het Vestzaktheater tijdens een openbare repetitie van PHEV. De slagwerkers repeteren op vrijdag met eerst de jeugd van de twee percussiegroepen (van 18.00 tot 19.15 uur) en daarna de Malletgroep (van 19.30 tot 21.00 uur). Uiteraard kun je naast de repetities ook lessen volgen van gediplomeerde slagwerkdocenten. Kortom: binnen de Harmonie van Son en Breugel is er volop keuze hoe en wanneer je wilt kennis maken. Wil je meer weten, kijk dan op de website www.phev.nl of stuur een bericht naar opleidingen@phev.nl.

Bruegel in La Sonnerie

Afbeelding van het beroemde schilderij van Pieter Bruegel Foto: Ingezonden

Dit jaar is het vierhonderdvijftig jaar geleden dat Pieter Bruegel overleed in Brussel. Met name in België is daarvoor veel aandacht. Daarnaast was er een grote tentoonstelling in Wenen en op het congres daarbij werd bekend gemaakt dat Bruegel volgens de laatste inzichten toch echt in (Son en) Breugel geboren is.

Studio BruZZ, de Nederlandstalige zender van Brussel, maakte een bijzondere film over Bruegel in veertien episodes. Die zijn samengebald in een film van regisseur Frank Hoornaert. Presentator is historicus dr. Paul de Ridder.

De film wordt op dinsdag 22 oktober door Ars Longa vertoond in La Sonnerie. De avond start om 20.00 uur met een korte inleiding door Ad van Etten. U bent van harte welkom om deze bijzondere en eenmalige voorstelling bij te wonen. De toegang is gratis.

Raad wie de nieuwe Prins wordt bij CV De Krutjesrapers

Foto: Ingezonden

Beste Krutjesrapers en Krutjesraperinnekes, zoals gebruikelijk in deze periode van het jaar is de prinsencommissie van CV De Krutjesrapers al volop bezig met het nieuwe seizoen. Carnaval 2020 gaat binnenkort officieel van start met als eerste onderdeel het 11-11-bal en de bekendmaking van de nieuwe Prins. Heeft u al een voorgevoel wie het dit jaar zou kunnen zijn? Om u vast een beetje op weg te helpen krijgt u natuurlijk weer vier aanwijzingen.

De aanwijzingen komen in DeMooiSonenBreugelKrant, maar ook in de vorm van de wereldberoemde filmpjes op de website en social media van CV De Krutjesrapers. Het aandachtig bestuderen van deze filmpjes levert u misschien wel een extra aanwijzing op.

Het 11-11-bal is op zaterdag 9 november in de grote zaal van hun hofleverancier café-restaurant De Zwaan. In de vier weken voorafgaande aan deze grootse onthulling zult u iedere week een nieuwe aanwijzing in deze krant aantreffen. Daarnaast kunt u ook elke maandag een nieuwe verfilmde aanwijzing vinden op www.dekrutjesrapers.nl, de Facebookpagina of op het YouTube kanaal van CV de Krutjesrapers.

Envelop of email
Indien u op basis van de aanwijzingen meent te weten wie 'Prins Carnaval 2020' wordt, dan kunt u meedingen naar een diner voor twee personen door de naam van de prins, en ook uw naam, adres en telefoonnummer in te sturen door een gesloten envelop in te leveren in de brievenbus bij Cafetaria Spierings, Nieuwstraat 17 te Son en Breugel. Schrijf op de voorzijde van de envelop 'Prins Carnaval 2020'. Per persoon kan maximaal één naam van een mogelijke prins worden ingestuurd. Uw oplossing kunt u inleveren tot en met zaterdag 9 november om 11.11 uur stipt. Een tweede mogelijkheid is om een e-mail te sturen met als onderwerp 'Prins Carnaval 2020' onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer naar het volgende e-mailadres: wiewordthet@dekrutjesrapers.nl. De inzendtermijn voor e-mail sluit ook op zaterdag 9 november om 11.11uur stipt.

Aanwijzing 1 luidt als volgt: 'Krutjesgat, we hebben een probleem!'

Nacht van de Nacht

Foto: Ingezonden

Als de wintertijd weer begint en de volgende zondag het weer een uurtje eerder donker is, is ook de Nacht van de Nacht. Dit jaar wordt de Nacht van de Nacht gehouden op zaterdag 26 oktober, locatie Sint Genovevastraat 37 in Son en Breugel.

Die avond gaan de deelnemers beleven wat de nacht in Son en Breugel zo bijzonder maakt. Speciaal voor de kinderen is een verhalenverteller uitgenodigd en gaan ze buiten broodjes bakken aan een stok. De nachtdieren staan verder op je te wachten, zodat je ze van dichtbij kunt bewonderen. En heb jij wel eens gezien wat er allemaal in een uilenbal zit? Kortom genoeg te beleven.

Het kinderprogramma begint om 19.30 uur en eindigt rond 20.30/21.00 uur. Volwassenen die de nacht willen beleven zijn welkom vanaf 20.30 uur. Graag aanmelden via nacht@ivn-senb.nl. Meer informatie via Ellen van Wijk, tel. 0499-490990

Houd voor het laatste nieuws ivn-senb.nl/nacht van IVN Son en Breugel in de gaten. Voor meer achtergronden over de Nacht van de Nacht kun je naar www.nachtvandenacht.nl.

Een spannende Halloweentocht

Foto: Ingezonden

Na het grote succes vorig jaar wordt er weer een Halloweentocht door Breugel gehouden. De Halloweentocht vindt dit jaar plaats op donderdag 31 oktober van 18.30 - 21.00 uur.

Deelname is geheel gratis, een vrijwillige bijdrage stelt de organisatie op prijs. Nieuw dit jaar is het startpunt. Er wordt gestart vanaf het veldje tussen Marsstraat en Piet Heinlaan. Het wordt een gezellige avond met onder andere kampvuur, schmink, muziek, trick or treat, enge verkleedcreaties en spookachtige huizen.

Er is een leuke prijs voor de leukste foto. Meer over de prijs en de tocht vind je op de Facebookpagina Halloween in Breugel.

Heb jij wel zin in een spannende griezelavond, dan ziet de organisatie je graag vanaf 18.30 uur op het startpunt.

Erik Foolen verzilvert kavel Goederen- en dienstenveiling

Nico Hulkenberg (l) en Erik Foolen (r) de koper van de kavel

Erik Foolen en Wiljan van Es waren onlangs te gast bij de kwalificatie van de Formule 1 op het Belgische circuit Spa Francorchamps met landgenoot Max Verstappen. Het weer was voortreffelijk en zelfs de zonnebrand was nodig. Na aankomst op het circuit konden de heren genieten van verschillende klassen autosport met als hoogtepunt van de dag de officiële kwalificatie van de Formule 1.

Na de eerste twee afvalronden waren er nog tien snelle rijders over in Q3 die de posities van de eerste, poleposition, tot plaats tien moesten verdelen. Max Verstappen had zijn plaats in Q3 verdiend. Maar in Q3 gaat het echt om de punten. Na een spannende kwalificatie werden de posities verdeeld. Ferrari eiste de eerste startrij op met Charles Leclerc op poleposition. Kort daarop, op een vijfde positie, was het Max Verstappen met zijn Red Bull Racing bolide op iets meer dan een seconde van Leclerc.

Direct na de kwalificatie waren Erik en Wiljan te gast bij Roel Engel van Grand Prix Tours die de heren meenam naar de heilige grond van een formule 1 event; het F1 paddock. Na binnenkomst in het exclusieve paddock volgde een rondleiding waar rijders zoals Max Verstappen en Lewis Hamilton rondlopen en waar alle teams hun gigantische motorhomes hebben opgebouwd. Na de rondleiding door het paddock waren ze te gast bij het team van Williams, in de pitbox (garage). Hier werd uitgelegd wat er zoal gebeurt en hoe de werkwijze was. Ook kregen ze te zien waar de tactische staf zit en hoeveel banden een F1 team bij zich heeft. Er lagen wel honderd banden en er werkten circa tachtig mensen aan twee auto's. Vanwege de crash van Robert Kubica was er volop activiteit in de pitbox van Williams.

Helaas vond er tijdens het bezoek een zware en zeldzame fatale crash plaats op het circuit tijdens de race van de Formule 2. Bij deze crash kwam de 22-jarige Franse coureur Antoine Hubert om het leven. Door de crash werd direct de race gestopt en niet meer hervat.

De sfeer in het paddock werd beïnvloed door deze zware crash, maar toch waren de coureurs van Williams beschikbaar voor een meet-en-greet. In de hospitality motorhome van het Williams Racing team werd er, onder het genot van een koud biertje, kennis gemaakt met Robert Kubica en George Russel. Als afsluiting van de tour stond er een heerlijk luxe viergangendiner op het programma. Met een geweldige en unieke ervaring rijker zijn de heren dezelfde avond huiswaarts gekeerd.

Lezing Hella van der Wijst: de kracht van troost

De lezing 'De kracht van troost' door Hella van der Wijst wordt op zondag 3 november in de zaal van Thermae Son gehouden. Deze middag wordt georganiseerd voor alleengaanden, maar andere belangstellenden zijn ook welkom. Na alle positieve berichten bij de eerste bijeenkomst, hoopt de organisatie jullie ook bij de tweede middag te ontmoeten.

Deze middag spreekt Hella over de kracht van troost. "Troost is een antwoord op teleurstelling in het leven. Het verlies van een geliefde door de dood is zo'n grote teleurstelling: je had een andere toekomst voor ogen. Maar ook bij een echtscheiding, ontslag of ander verdriet kan troost werken tegen teleurstelling." In deze lezing gaat ze in op de kracht van troost als het leven niet meewerkt.

Waar vinden mensen die een dierbare missen troost, waar niet. Wat is troost en hoe werkt het. Wat is het geheim van troost ontvangen of troost te geven?

Al meer dan dertig jaar hoort Hella bijzondere levensverhalen van mensen in binnen- en buitenland in haar werk (op tv en in bladen) die ze graag met jullie deelt. In haar interactieve lezing vertelt ze verhalen maar wisselt ze ook graag verhalen uit met de aanwezigen. Zowel het boek als ook de lezing van Hella laat via levensverhalen van gewone mensen zien, die allemaal obstakels hebben te overwinnen. Hoe dat gedaan wordt en wat daarbij helpt, daar draait het om in deze lezing.

Hella nodigt je uit om een voorwerp mee te nemen waar een mooi verhaal van troost bij hoort, een verhaal om te delen. Denk aan de medaillon van je overleden moeder of het eerste kruippakje van je kind of een hanger die je kreeg toen je ziek werd en waar je nog altijd kracht uit put.

De lezing vindt plaats op zondag 3 november in de zaal van Thermae Son, aanvang 14.30 uur. De zaal is open vanaf 14.00 uur, dan staat koffie/thee met wat lekekrs klaar. Entree bedraagt vijf euro per persoon. U kunt zich opgeven tot 30 oktober via de mail alleen3nov19@kpnmail.nl of telefonisch via 0499-476635 / 0499-463602.

Sons talent springt naar eerste plaats

ader Hulsen toont zijn zoon de voorsprong op de concurrentie Foto: Erwin Steijaert

Als leerling van Summa Sport blijft de zeventienjarige Carlos Hulsen uiterst bescheiden en cool. Echter, als Carlos uit de Breeakkerstraat zijn zwarte helm op zet, verandert hij in een luipaard die op jacht is naar zijn volgende prooi.

Redacteur: Ivo van Hoek
Foto's: Erwin Steijaert


Vanaf zijn tiende jaar is deze fanatieke sportman zowel op het voetbalveld als op de diverse motorcrossbanen actief. Hoewel hij als teamsporter prima uit de voeten kan bij SBC, krijgt hij de motorsport met meerdere paplepels tegelijk ingegeven. Als meervoudig Nederlands kampioen motorcross in de Koningsklasse en met twee podiumplekken tijdens WK-wedstrijden is vader Carlo zijn ultieme voorbeeld. Ook zijn opa, die nog steeds technisch zeer betrokken is bij het team, heeft een schat aan ervaring met het finetunen van motoren.

Jeugd
Destijds als mini startend op een 65cc crosser mocht Carlos al vrij snel ruiken aan het echte werk. Tijdens een NK-wedstrijd in Son reed hij met een wildcard direct al een top vijftien klassering op een 85cc motortje. Tijdens de middelbareschooltijd werd het iets serieuzer met de aanschaf van een 125cc machine. Heel veel plezier beleefde de familie daaraan niet. Toeval of niet, maar het ene na het andere defect ontstond aan deze crosser.

Stukken met de motor
Pa heeft in de negentiger jaren vele successen geboekt tijdens zijn actieve rijderscarrière op de motoren van Honda. Ook Carlos is nu erg blij met zijn huidige keuze voor de betrouwbare rode 250cc 4-takt motor uit Japan. "Behalve twee weken geleden tijdens de laatste wedstrijd van district Zuid-Nederland. Carlos heeft bijna een seizoen probleemloos gereden op dezelfde motor. Net op het moment dat hij nota bene onbedreigd op kop lag in Lierop, liep zijn krukaslager eruit. Einde wedstrijd", aldus vader Carlo Hulsen.

Onbekende banen
Hoewel de weg naar de absolute wereldtop nog verschrikkelijk ver weg is, proeft Carlos met regelmaat aan de smaak van overwinningen. Buiten zijn eigen DMX-district Zuid wedstrijden om heeft hij dit seizoen bewust veel in het noorden van Nederland en België gereden. Dit waren voor hem totaal onbekende banen. Zelfs daar stond hij vaak op de hoogste trede van het podium. Daarnaast heeft Carlos de nodige ervaring opgedaan met trainingen op een hardere ondergrond, zoals in Spanje. Als assistent-bondscoach van de motorcrossbond KNMV kwam vader Carlo daar al regelmatig om Nederlandse toppers als Glenn Coldenhoff te begeleiden.

Specifieke rijstijl
"Ik hoor van diverse oudere fans dat ik net als mijn vader een specifieke rijstijl hanteer die erg vergelijkbaar is. Mijn vader stond te boek als een technische rijder met een defensieve rijstijl. Ook qua bouw en beweging vertonen we veel gelijkenis", aldus Carlos.

Veel sporten
Alcohol en uitgaan is niet aan Carlos besteed; zijn focus en overgave voor de sport op deze jeugdige leeftijd is opvallend en veelbelovend. Naast het vele sporten op school (Summacollege) is het iedere maandagavond sporten in de bossen van het Joe Mann Theater, samen met andere crossers van de motorclub. Iedere woensdag en zaterdagmiddag traint hij in Breugel de vrije motorcrosstrainingen op de baan van MC Son op Olen. Doordeweeks op de mountainbike en op woensdagavond voetbaltraining met zijn vriendenteam. Al deze opofferingen en vele druppels zweet heeft hij ervoor over om gedurende de pakweg twintig wedstrijden op en top fit te zijn.

Witte outfit
Toch vergeet de nuchtere Carlos niet om ook dank uit te spreken richting zijn vader, die hem als personal coach bijstaat tijdens de trainingen en wedstrijden. Maar ook gaat zijn dank uit naar zijn twee grootste fans: tweelingzus Taylor en moeder Nua. Zij staan dag en nacht klaar om hem te helpen met brandstof in de vorm van gezonde voeding en het wassen van kilo's vuile kleding. Carlo's bewuste keuze om veelal in een stijlvolle witte outfit van kledingsponsor TVE Sport op de motor te klimmen, helpt daarbij niet echt mee.

Grote finale
Zondag 13 oktober stond de grote finale op het programma in Eersel met de beste DMX-rijders uit de districten Noord, Midden en Zuid. Zij aan zij stonden de jonge honden met ronkende motoren tegen het starthek geplakt om uit te vechten wie er zich de koning mocht noemen van het aanstormende talent in Nederland. Vorig jaar had Carlos deze prestigieuze landelijke finale al eens gewonnen maar nu, voor eigen publiek, was het toch spannend. Zou de witte luipaard uit Son zijn huzarenstukje nogmaals kunnen herhalen? Spannend, want tijdens de vorige wedstrijd in Lierop was een motorblok vastgelopen. Er moest snel geschakeld worden om de motor op tijd klaar te krijgen. Nadat het gehele motorblok was gerepareerd bij de huistuner in België, moest er ook in allerijl nog getest worden.

Uitblinken
Tijdens de twee manches werd zondagmiddag in diverse klassen gestreden om de landelijke finale van dit DMX-kampioenschap. Nadat tijdens de training zijn gereviseerde Honda geen krimp gaf, kon Carlos echt los. Dit uitblinken in het Brabantse zand is alleen mogelijk dankzij trouwe sponsoren als TVE Sport, Twin Air Luchtfilters, Hastenberg Racing, Groen OMP, TvD Suspension, Techno Motor, BT Motorsports en R. Kokx Grondwerk.

Grote verschillen
Via een perfecte kopstart kon het Sonse crosstalent in de eerste manche direct de leiding nemen en vervolgens tactisch en controlerend de ideale lijnen blijven rijden. De nummer twee kon slechts tevergeefs in het spoor blijven van het ontketende startnummer 45 uit Son. De rest van het deelnemersveld kon alleen lijdzaam toezien hoeveel klassenverschil er ontstond nadat er een kwartier lang volle bak gecrost was. De eerste klap was een daalder waard.

Omhelzing en emoties
Dit was een veelbelovende opmaat voor de tweede en tevens beslissende heat; ook daar bleek het extreem belangrijk een pijlsnelle start tot in detail te beheersen. Carlos kwam dit keer als tweede rijder bovenop de eerste jump, gevolgd door de 38 overige deelnemers. Het duurde slechts een aantal bochten voordat Carlos soeverein de leiding kon overnemen in zijn kenmerkende atletische stijl. Mede dankzij de hulp van zijn vader, die hem op een krijtbord haarfijn de tijdverschillen met de rest van de top drie toonde, kon hij uiterst geconcentreerd sturen richting zijn eindoverwinning in de DMX 250cc klasse. Vooral de emoties van zijn vader aan de finish spraken boekdelen. Vol blijdschap omhelsde vader de brede schouders van zijn zoon; ze hadden het weer geflikt samen!

Volgende stap
Door het grote klasseverschil met het gros van het deelnemersveld groeit het besef dat er een volgende stap nodig is om meer op landelijk niveau de jacht op nieuwe prooien te openen. Wat de keuze ook wordt, Nederland zal kennis gaan maken met de volgende generatie Hulsen, die zelf al stiekem droomt van deelname op het allerhoogste niveau.

Hoog of laag, plezier hebben in het hetgeen je doet en daarin je eigen keuzes maken is wellicht nog belangrijker.

Carlos met zijn vader na de wedstrijd Foto: Erwin Steijaert
Carlos in actie Foto: Erwin Steijaert
Podium met Carlos op het hoogste schavot Foto: Erwin Steijaert
Vader Carlo omhelst zijn zoon die net kampioen is geworden Foto: Erwin Steijaert

Kerkberichten

Sint Genoveva-kerk
Zondag 20 oktober
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels Kerkkoor. Kinderwoorddienst. Intenties: Mies van Eck, Peter en Jeanne Verstappen-van Riel, vader en moeder van Riel en kinderen, An Rooyakkers-Daniëls, Jet Sanders-Smetsers, Marietje Slegers-Smits, overleden familie van Eck-van den Heuvel, overleden familie foolen-Jansen, Bijzondere intentie, familie Saris-van Heeswijk.
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Gregoriaans koor. Intenties: Susan de Jongh-Vroomen (1e jaargetijde), Miet van der Velden-van Moorsel (1e jaargetijde), Bert Hooijmaijers, Piet Sanders, Tony Steinweg-Enneking, Rien van den Hurk. Collecte Wereld Missiezondag

Zondag 27 oktober
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels Kerkkoor. Intenties: Mia Donkers-van Heeswijk, Tiny Verhoeven-Hazenberg, Piet Egelmeers en ouders Egelmeers-Hazenberg, Clara den Ouden-Dreesen, Janny Alkemade-Quist, Jo Vos, Vader en moeder van den Boogaard en hun zonen Herman en Frans, Sjaak van de Ven.
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor. Intenties: Willem en Grarda van Kemenade-Nouwens, Nolda Roestenburg-Versantvoort, Jan en Gré de Beer-Megens

Overige kerkdiensten Son en Breugel.
Zaterdag 19 oktober
16.30 uur: Woord- en Communieviering in Berkenstaete
Woensdag 23 oktober
19.30 uur: Eerste Bijbelavond, Parochiebureau Son, Kerkplein 7 (achter het kerkgebouw)
Zaterdag 26 oktober
16.00 uur: Jubileumviering in Berkenstaete m.m.v. gemengd parochiekoor

Martinuskerk Centrum
Zaterdag 19 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering met Het Goede Herder Koor. Intenties: (Geen intenties opgegeven).

Zondag 20 oktober Negenentwintigste Zondag door het Jaar
09.30 uur: Eucharistieviering met Het Martinus Koor. Intenties: Voor een zieke, Leo van Driel (mgd), Marietje van Driel – van der Heijden, Overleden ouders Reijs – Gunst, Overleden ouders van Breemaat – Hoefnagel, Paul, René en Wilma, Gerrit Roijakkers en overleden familieleden Roijakkers en Smits, Martien Dortmans, Overleden ouders Dortmans – van Genughten en overleden familieleden en overleden ouders Dobbelsteen – Donkers en overleden familieleden.

Maandag tot en met vrijdag
19.00 uur: Eucharistieviering n de Martinuskerk
Woensdag 23 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Rita kapel te Boskant.

Boeken voor de Boekenbeurs op werkdagen in te leveren in de kerk van Eerschot van 10.00 uur tot 12.00 uur, behalve tijdens schoolvakanties.

Sint-Antonius Nijnsel
Zondag 20 oktober
11.00 uur: Eucharistieviering. Intenties: Johan van Zutphen, Bijzondere intentie, Thea Kwanten, Rien v.d. Laar.

Kerkdienst Protestantse kerk
(PKN) Son en Breugel
Zondag 20 oktober
10.00 uur: Mw. P. Zweers

Opnieuw (deel 2)

In onze vorige bijdrage hebben we het gehad over de scholen in Breugel en het kerkgebouw in Son. Twee projecten die al jaren lopen en die na de verkiezingen weer helemaal opnieuw zijn gestart. Dat betekent veel extra tijd voor de schaarse ambtenaren, nog meer kosten en geen zichtbare voortgang voor de inwoners. In deze bijdrage nog zo'n dossier.

Breugel Bruist. Ook door dit initiatief is een streep getrokken en wordt, tot grote frustratie van de gebruikers, van voren af aan begonnen. Hier zorgden enkele bezwaren ervoor dat een heel project in de ijskast werd gezet. Jarenlange inspanning van ambtenaren en betrokkenen bleek voor niets te zijn. In plaats van te kijken naar de ingebrachte bezwaren en oplossingsgericht te denken, werd het dossier 'controversieel' verklaard en gestopt.

Als je altijd alles en iedereen te vriend wilt houden, houdt dat besluitvorming tegen. En dan kun je opnieuw beginnen wat je wilt, maar er zal altijd wel iemand zijn die het ergens niet mee eens is. En met dat gegeven blijven initiatieven jaren hangen, en vraagt u zich misschien af waar 'de politiek nou allemaal mee bezig is'. Nou ja, met opnieuw beginnen dus.

Zonde van de tijd, van al het geld en van alle gedane inspanningen. Doorgaan op de ingeslagen weg met misschien wat aanpassingen, was een veel beter alternatief geweest vinden wij. Maar te laat: Breugel Bruist is terug bij 'Af'.

En dan iets heel anders. Iets positiefs. Met het initiatief 'burgerparticipatie' gaan we als raad op zoek naar uw meningen. Door middel van informele inloopavonden proberen we bruggen te slaan. Goed luisteren, kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen en aan de slag. De eerste succesvolle bijeenkomst hebben we vorige week al gehad. Eens kijken of dat ook overslaat op de partijen in de raad.

Marco Pulles
Namens de VVD-fractie Son en Breugel

Buurtbus in plaats van buslijn 9 door Breugel?

Het gerucht gaat dat Hermes er over denkt buslijn 9 voor Breugel op te heffen en te vervangen door een buurtbus die tot Ekkersrijt rijdt. Eventuele passagiers dienen daar over stappen om bij het ziekenhuis of station te komen.

Afgezien van het feit dat een buurtbus geen rolstoelen, kinderwagens en dergelijke kan meenemen, zal de frequentie van de ritten minimaal zijn en s 'avonds en in het weekend zal er helemaal geen bus komen. Hoe dan ook zal een eenvoudige busreis abnormaal veel tijd gaan kosten.

Voor mensen die niet een half uur naar Son kunnen lopen om daar een bus te nemen, zal het moeilijk worden om op enige normale manier Breugel te verlaten. Is dit het antwoord van de gemeente op 'Breugel Bruist' en 'Voorkomen van Eenzaamheid'? Voor wie wel een half uur, wel of niet zwaarbeladen, naar Son kan lopen, vindt in de spits lijn 156 en 157 overvol en heeft niet de zekerheid mee te kunnen.

Nu al heb ik met overstappen anderhalf uur nodig om met een zware tas van Breugel naar het hobbycentrum in Eindhoven te reizen. Dat is heen en weer drie uur. Als dat nog meer wordt, met twee keer overstappen bij de nieuwe toestand, is het bijna niet meer rendabel om een hobby uit te oefenen en vooral mensen te zien! Hoezo eenzaamheid tegengaan?

De gemeente betaalt mee aan de busdiensten, maar heeft het er niet voor over Breugel met het OV bereikbaar te houden. Ik zie het somber in voor 'Breugel Bruist' en 'Tegengaan van Eenzaamheid' als de gemeente niets over heeft om Breugel te ontsluiten.

Ik vraag de gemeente dan ook met klem alles te doen om te voorkomen dat het OV voor Breugel nog meer wordt uitgekleed!

Karin Gorissen
Son en Breugel

Doe mee met Halloween Son en Breugel

Foto: 2DoEvents

Halloween Son en Breugel wordt op woensdag 30 oktober tussen 15.30 – 19.00 uur gehouden. Dit evenement wordt georganiseerd door een aantal moeders (vrijwilligers) van basisschool De Harlekijn, in samenwerking met het Vestzaktheater.

De middag begint met het knutselen van lampionnen om de weg een beetje extra te verlichten op deze spannende avond. Buiten bij Het Vestzaktheater staan tenten met vuurkorven om gezellig poffertjes te eten en marshmallows boven het vuur warm te maken. Zodra de schemering intreedt kan de spannende tocht langs de huizen beginnen. In groepjes gaan de kinderen samen met hun ouders tussen 17.30 – 19.00 uur langs de deuren. Hiervoor wordt een route gemaakt met woningen waarvan de bewoners het leuk vinden dat kinderen deze avond aanbellen voor een snoepje. De organisatie zorgt dat er een poster hangt bij de deur, zodat de kinderen weten dat ze hier mogen aanbellen. Natuurlijk helemaal leuk als deze huizen in Halloween stijl versierd zijn.

Kom in je mooiste outfit en ga daarmee langs de deuren. De mooiste outfit wordt beloond met een mooie prijs. Deelname bedraagt € 1,50 per persoon. Graag op 30 oktober contant voldoen. Aanmelden kan uiterlijk tot 20 oktober via Facebook.

Geslaagd VIP-event bij Derma-zone Huidinstituut

Foto: Ingezonden

Derma-Zone Huidinstituut uit Son en Breugel hield op 10 oktober weer haar jaarlijkse VIP-event. Dit keer had het een extra feestelijk karakter vanwege het winnen van de Beauty Award 2019. Het event mocht zich wederom verheugen in een warme belangstelling.

Demonstratrices van Maria Galland presenteerden de nieuwe productlijn Ultim'Boost, een nieuwe en wetenschappelijk onderbouwde standaard voor de bescherming van je huid tegen de negatieve invloeden van onze levensstijl en omgeving. De make-up voor het najaar werd gepresenteerd, er waren aantrekkelijke aanbiedingen voor behandelingen en producten en er was natuurlijk een hapje en een drankje.

Na de Beauty Award richt Derma-Zone het vizier weer op de toekomst, zo worden de laser/IPL-behandelingen verder uitgebouwd en zal Derma-Zone vanaf januari 2020 gaan samenwerken met huidtherapeute Michelle van der Aalst.

Tot besluit namen de deelnemers een goedgevulde goody-bag mee naar huis, met niet alleen samples, maar ook tips voor een ontspannen vrije tijd in de vorm van het boek 'Zo, Zondag'.

Bavaria dorpentocht voor tien personen

Foto: Wil Feijen

De Bavaria dorpentocht die als kavel werd aangeboden op de Goederen en Dienstenveiling op 13 april is op zaterdag 5 oktober verzilverd. De koper van dit kavel was Michel Egelie. Samen met zijn vriendenkring heeft hij deze dag beleefd.

Om 11.00 uur werd bij de Sonse Jachthaven begonnen. De groep werd verwelkomd door Joyce met een kop koffie en een heerlijk stuk taart. Rond 12.00 uur werd er ingescheept in het schip van kaptein Bert-Jan Leermakers die hen over het kanaal een mooie landelijke boottocht bezorgde.

Een uur later werden de vrienden opgevangen door de machinist van het Bavaria Tourtreintje, waar ze een mooie excursie kregen aangeboden door de Bavariafabriek, gevolgd door een hapje en een drankje met herinnering.

Vervolgens werden ze rond de klok van vier uur door gildebroeder Andy van het Catharinagilde met de huifkar richting Mariahout vervoerd naar Restaurant De Pelgrim. Gastheer Danny en zijn vrouw Anita verlosten hen van de onderweg opgedane dorst.

Alsof dit nog niet genoeg was, werden ze rond 17.30 uur door gildebroeder Andy verder vervoerd naar De Vresselse Hut waar ze gebruik mochten maken van twee kegelbanen en waar gastheer Marco de overgebleven honger en dorst leste.

Twee uur later heeft gildebroeder Andy de groep weer veilig afgezet bij de Sonse Jachthaven of elders in het centrum van Son. De vriendengroep kijkt terug op een hele leuke afwisselende dag.

Foto: Wil Feijen
Michel met zijn vriendengroep op de boot Foto: Wil Feijen

Themaochtend 'De schoonheid van de Herfst'

Foto: Ingezonden

De themaochtend haakt aan bij het huidige jaargetijde, de Herfst. Deze themaochtend wordt gehouden op vrijdag 25 oktober, aanvang 10.00 uur, in De Boerderij.

Voor sommigen een donkere periode, anderen zien juist de schoonheid van de natuur in deze periode. Henny Vredeveld en Joop van Kempen, twee enthousiaste vrijwilligers van de plaatselijke afdeling van de IVN, nemen u aan de hand van fysieke voorbeelden en een beeldend verhaal mee in de pracht die de natuur in deze periode te bieden heeft.

Dit keer niet met behulp van een diapresentatie, maar door middel van een interactieve sessie met de aanwezigen, gebruikmakend van attributen direct uit de natuur. Laat u verrassen!

De organisatie ziet u graag op genoemde datum in De Boerderij. De Boerderij is gemakkelijk te bereiken via het parkeerterrein van De Bongerd, Asteroïdenlaan 2a in Son en Breugel. De toegang is gratis; wel wordt een bescheiden bijdrage gevraagd voor een kopje koffie of thee. Iedereen, jong of oud, is van harte welkom.

Thema-middag E-health

De themamiddag over E-health wordt vrijdag 29 november vanaf 14.00 uur gehouden. Deze middag vindt plaats in De Bongerd, Asteroïdenlaan 2a in Son en Breugel. U bent welkom vanaf 13.30 uur.

Doel van de middag is vooral om de ontwikkelingen op het gebied van contacten met uw huisarts en het ziekenhuis door middel van gebruik van internet toe te lichten en te laten zien hoe het werkt. Ook andere systemen, zoals het zorgdossier en gezondheidsapps, die gebruikt worden in de gezondheidszorg en de toekomst hiervan, worden besproken.

Nadere informatie volgt op de seniorenpagina in deze krant op woensdag 6 november.

Mooi Gespot

Foto: Caroline Verhappen

Prachtige warme herfstdag op zondag 13 oktober in Sonniuspark Son. De foto is gemaakt door Caroline Verhappen.

Wat is dementie?

Best/Oirschot –In het Alzheimer Café B.O.S. (Best, Oirschot, Son en Breugel) wordt woensdag 23 oktober, vanaf 19.30 uur de thema-avond 'Wat is dementie?' gehouden. Deze avond gaan ze hierover in gesprek met geriater Leonie Klompe, werkzaam bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes waarbij de hersenen de informatie niet goed meer kunnen verwerken. Wat zijn de oorzaken van dementie en wat zijn daarbij de kenmerken? Wat kan er gebeuren gedurende de ziekte? En hoe ga je hier mee om? Zijn er ook medicijnen of andere behandelingen mogelijk bij dementie? Voor de pauze worden deze vragen gesteld aan geriater Leonie Klompe en een collega geriater in opleiding en na de pauze is er ruimte om zelf vragen aan het tweetal te stellen.

Het Alzheimer Café B.O.S., Zalencentrum 't Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot, is gratis toegankelijk en bij binnenkomst wordt u getrakteerd op een kopje koffie of thee. In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken van het Alzheimer Café B.O.S. te bekijken en (gratis) te lenen. Tevens liggen er folders en brochures over dementie. De volgende bijeenkomst wordt gehouden op 27 november met het thema 'Als het thuis niet meer gaat en opname in zicht komt'.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Jan Verbeek (Best) via 06-41546859, Diny Nooijen (Son en Breugel) via 0499 473708 of Francien Dekkers (Oirschot) via 06 16677830. Zie voor meer informatie over alle Alzheimer Cafés in de regio de website van Alzheimer Nederland, regio Zuidoost Brabant.

Voorzitter Stichting Harapan bezocht rehabilitatiecentrum Hidup Baru

Zuster Jeannette van Paassen verricht de officiële opening Foto: Ingezonden

Best - Tijdens zijn reis naar Indonesië was Harapan voorzitter Jos van der Heijden met zijn vrouw Elly een aantal dagen te gast op rehabilitatiecentrum Hidup Baru in Atambua West-Timor. De aanleiding van dit bezoek was de officiële opening en inzegening van de uitbreiding.

De steun aan Hidup Baru is een van de speerpunten van de stichting Harapan. Het centrum wordt geleid door de Indonesische zusters Franciscanessen FCJM. Er verblijven momenteel 36 kinderen, waarvan velen dubbelgehandicapt zijn en kinderen die een operatie hebben moeten ondergaan en voor hun revalidatie soms nog vele jaren therapie moeten krijgen. Op weg vanuit de hoofdstad Kupang naar Atambua werden onderweg enkele ex-patiënten en heel arme gezinnen bezocht.

West-Timor is een van de armste eilanden van Indonesië en zeker in de droge periode is voor veel mensen extra hulp heel hard nodig. Er werd namens Harapan aan enkele gezinnen fruit en zakken rijst uitgedeeld en voor een gezin een tank voor de opvang van water tijdens het regenseizoen. Harapan steunde het centrum eerder mede dankzij een aantal fondsen/sponsoren met onder andere geld voor waterputten, overkapping van de speelplaats, inrichting van de nieuwbouw, bedden voor de nieuwbouw, computers voor de kinderen, apparatuur voor de fysiotherapieruimte, renovatie watervoorraadbakken en het project oogoperaties.

Jos heeft ter plekke kunnen waarnemen dat deze steun goed is terechtgekomen. Op 25 september was het groot feest op Hidup Baru. Zuster Jeannette heeft in 2007 het initiatief genomen tot oprichting van het centrum. Inmiddels is zij met pensioen en woont op het klooster Alverna in Aerdenhout. Zuster Jeannette heeft de officiële openingshandeling mogen verrichten. Na de intocht van de gasten, begeleid door traditionele muziek, knipte zij een lint door. Daarna werd de prachtige uitbreiding, die tot stand is gekomen met steun van Harapan Jaya Nederland, door de vicaris van het bisdom Atambua ingezegend.

Hierna volgde voor de honderden gasten en de kinderen van Hidup Baru een met tradities overgoten feestavond. Jos van der Heijden kon namens Harapan als cadeau twee grote watertanks van elk 3300 liter aanbieden. Tijdens het regenseizoen wordt hierin vanaf de dakgoten water opgevangen dat later gebruikt wordt voor het wassen van kleding, de kinderen en voor de groentetuin. Dit cadeau was mede mogelijk door een donatie vanuit de collecte in de Protestantse Kerk in Best bij het afscheid van dominee Martin Kroon.

Na een drukke, indrukwekkende en soms emotionele week reisden Jos en Elly naar Bukittinggi op Sumatra. Daar werd een aantal kinderen/gezinnen uit het project 'adoptie op afstand' en een school waar jaarlijks voor de armere gezinnen schooluniformen worden bezorgd, bezocht.

'Thuis by Novelty' nieuwe productie popkoor Novelty

Foto: Caroline Verhappen

Sint-Oedenrode - 'Thuis bij Novelty' is de naam van de nieuwe productie van popkoor Novelty uit Sint-Oedenrode. In het koor zingen een flink aantal leden die woonachtig zijn in Son en Breugel. Huiselijk, knus en gezellig, dàt is de sfeer die ze samen uit willen stralen.

Koorleden voelen zich thuis in de groep waarin iedereen mag zijn wie hij/zij is. Dirigent Philippe Reuser en regisseur Fons van Rongen zijn hard met het koor aan het werk en zorgen er voor dat het programma steeds meer vorm krijgt. Het resultaat wordt een prachtige avondvullende voorstelling. Reken op een warm welkom op vrijdagavond 5 juni 2020, zaterdagavond 6 juni 2020 of zondagmiddag 7 juni 2020 in theater 't Spectrum in Schijndel.

Zaterdag 12 oktober hebben de Novelties met zijn allen het ultieme 'thuisgevoel' al mogen ervaren tijdens hun jaarlijks kooruitje. Een avond 'adventure cooking' bij Landgoed De Biestheuvel in Hoogeloon. Samen koken, eten/drinken, afwassen en veel gezelligheid rond een kampvuur. De sfeer was uitstekend en heeft weer veel inspiratie opgeleverd wat ze meenemen in de voorbereidingen voor de productie in juni volgend jaar.

Houd de facebookpagina en website www.popkoornovelty.nl in de gaten voor meer informatie.

Verzameling luchtvaart op de verzamelaarsbeurs

Foto: Ingezonden

Stichting Verzamelbeurs Veghel houdt zondag 20 oktober een verzamelaarsbeurs met een expositie luchtvaart in Wijkgebouw 'De Golfstroom', gelegen aan de Witte de Withstraat 24 (Ingang v. Heemskerkstraat) te Veghel-Zuid. Van 09.30 – 12.30 uur zijn de deuren geopend voor het publiek. De entree is 1 euro voor volwassenen, jeugd tot en met twaalf jaar is gratis.

Tijdens de verzamelbeurs kunnen verzamelaars weer hun hart ophalen, met het uitbreiden van hun verzameling door middel van uitwisseling van hun meegebrachte spulletjes en hun dubbele waren te ruil aan te bieden. Er is vraag en aanbod van onder veel verzamelitems.

Op deze verzamelaarsbeurs is weer een expositie te bezichtigen. Dit keer exposeert de 72-jarige Teun uit Geldermalsen zijn verzameling luchtvaart. Verzameling van Teun is ontstaan begin jaren '50. Doordat de ouders het stimuleerden door middel van een abonnement op een tijdschrift, de eerste bouwdoos en een jaar later de eerste rondvlucht met hun gezin in een De Havilland Dove van Martinair Charter vanaf Schiphol-Oost, kon de hobby uitgroeien tot het huidige niveau van duizenden verzamelitems.

Stichting Verzamelbeurs Veghel geeft zondag ook weer het 14e winkelwagenmunt met karikatuurafbeelding van een verzamelaar uit. Elke maand verschijnt er één winkelwagenmunt in een oplage van honderd stuks. Op is op.

Kijk voor meer informatie op www.verzamelbeursveghel.nl

30 / 36

Prijsschieten in Nederwetten

Een prachtige, zwoele herfstdag op sportpark De Koppel. Supporters van RKVV Nederwetten maar ook velen uit Keldonk profiteerden van het mooie voetbalweer. Amper één minuut na het fluitsignaal van de scheidsrechter stond de stand 0-1 al op het scorebord. Leon van den Acker nam een prachtige vrije trap en verraste doelman Jordy van den Boogaard.

Weer een minuut later ontfutselde Tom Raaymakers de bal aan de verdediging en kwam vrij voor de goalie van Keldonk. Met een fraaie schuiver verschalkte Tom de doelman en bracht de 1-1. De naast mij zittende voorzitter van Nederwetten, Willie Raaymakers, hoor ik nog zeggen: "Ik voel dat we vandaag gaan winnen." Het liep allemaal anders. In de 19e minuut kopte Tom van den Broek een mooie voorzet prachtig binnen, 1-2. Weer 10 minuten later werd een verdedigingsfout door de pas 18-jarige Giel Jans, 1-3. Weer 3 minuten later een afstandsschot van Tom van den Broek, 1-4 en nog voor de pauze ook nog een eigen doelpunt van Hein Snellen van Vollenhoven, 1-5. Nederwetten kwam er in de eerste helft totaal niet aan te pas en de enigszins morrende Wetten supporters zochten wat troost in een kopje koffie.

De tweede helft ging het wel iets beter door enige omzetting. Hein Snellen van Vollenhoven schoof door naar het middenveld en Ben van den Bruggen vormde nu de verdediging met Willem van Rooij. Echter in de 65e minuut weer een verdedigingsfout die zorgde voor de 1-6 door Tom van den Broek. Nederwetten was een stuurloos schip dat vandaag echt tekortkwam. Leon van den Acker scoorde opnieuw uit een vrije trap de 1-7 en Ismael Boudouni twee minuten later de eindstand. 1-8.

Vijf minuten voor tijd mocht de geblesseerde Toon van Rooij nog even proberen hoe het zat met zijn herstel en kon de supportersschare van Keldonk tevreden huiswaarts gaan en de harde kern van de Nederwetten supporters beginnen met de evaluatie van het debacle van deze dag. Al dan niet met een biertje of een borreltje de conclusie was: veel slechter kon het niet.

Programma
Vrijdag 18 oktober
ZSC VR 30 + - Nederwetten VR 30 + 19.30 uur

Zondag 20 oktober
Nederwetten VR 1 - RKGSV VR 1 12.15 uur
Pusphaira 6 - Nederwetten 2 14.30 uur
FC De Rakt 1 - Nederwetten 1 14.30 uur

Nijnsel/TVE Reclame nestelt zich in subtop

Nijnsel Heren 1 speelde zondag 13 oktober de tweede thuiswedstrijd op rij tegen het Osse FC Schadewijk dat na drie wedstrijden nog ongeslagen was. Zondag 6 oktober kon tegen de bezoekers uit Geffen niet worden doorgedrukt: Nooit Gedacht het betere veldspel en Nijnsel de beste kansen.

Deze zondag kwam de thuisploeg voortvarend uit de startblokken en drukte de gasten terug op eigen helft. In de tiende minuut verzond verdediger Johan van der Pas een forse pegel richting het vijandelijke doel die de clowneske doelman nog net over zijn eigen lat kon tikken. Drie minuten later liet doelman Youri Dortmans zich gelden bij een gevaarlijke uitval van de gasten.

Na een kwartier toverde Jelle de Louw de bal door de vijandelijke linies, vervolgens bediende hij Rob Witlox op maat. Die aarzelde geen moment, hield het hoofd koel en schoot bekwaam de 1-0 binnen. Een opsteker. Iets meer dan tien minuten later kwam de meester zelf in actie voor het doel en dat betekende de 2-0. FC Schadewijk had vooralsnog geen antwoord op de Nijnselse aanvalsdrift en de individuele aanvallende kwaliteiten. Het scorebord liet na 45 minuten dan ook een verdiende 2-0 zien.

Na de thee ontplooiden de gasten een licht veldoverwicht dat zich echter in een traag tempo voltrok en derhalve niet voor al te veel gevaar zorgde. Nijnsel brak regelmatig gevaarlijk uit maar in de eindpassing ging het te vaak fout om de score naar een nog hoger en veiliger niveau te tillen. Zonder directe aanleiding grepen de gasten naar wat hardere middelen om Nijnsel af te stoppen en dat leidde, zoals zo vaak, tot extra oponthoud, irritatie en ook nog kaarten.

De voortreffelijke leidsman Van Dalen uit Odiliapeel kon niet veel anders dan tweemaal rood trekken, dit, ook niet vreemd, tot groot ongenoegen van de gasten die zich vervolgens verbaal behoorlijk lieten gelden. De scheidsrechter werd bijna bij elke beslissing belaagd en dat noopte hem om de wedstrijd net voor tijd een minuut of tien stil te leggen in de hoop wat afkoeling te realiseren. Vervolgens werd de wedstrijd na overleg met beide aanvoerders voor de laatste acht minuten hervat. Aan de stand veranderde dat niets meer. Een verdiende overwinning voor Nijnsel dat drie zeer belangrijke punten pakte en daarmee ook een gedeelde tweede plaats op de ranglijst mocht innemen. En dat geeft de Nijnselse voetbalburger moed.

Zondag 20 oktober gaat Nijnsel/TVE Reclame Heren 1 op bezoek bij het voor hun relatief onbekende Margriet in Oss. Het team hoopt de stijgende lijn daar vast te houden, zodat de riante positie op de ranglijst behouden, mogelijk nog verbeterd kan worden. Nijnsel supporters verenigt u!

SBC speelt gelijk

SBC heeft in eigen huis een 2-0 voorsprong weggegeven tegen Hapert. De bezoekers hadden in de eerste helft niets in te brengen, behoudens een afgekeurde goal van Dave Koolen op slag van rust.

Na vier minuten spel zorgde Joost van Heck voor de 1-0. Een kwartier na de pauze zorgde hij voor de 2-0. Hapert leek verslagen, maar kwam knap terug. Een schuiver van Jordi Huybrechts betekende halverwege de tweede helft 2-1. Door een prachtige stiftbal van Kevin Raaijmakers eindigde het duel in 2-2.

SBC Senioren

Uitslagen zondag 13 oktober
SBC 1 - Hapert 1 2-2
SBC 2 - Best Vooruit 2 1-0
SBC 3 - Dommelen 2 3-1
SBC 4 - Oirschot V. 4 1-2
SBC 5 - SV Unitas'59 7 3-3
SBC 6 - Nuenen 10 1-4
SV Valkenswaard 5 – SBC 7 3-2
Nuenen 9 - SBC 8 3-1
De Valk 6 - SBC 9 2-0
SBC 10 - SV Budel 6 7-0
SBC 11 - DOSL 7 7-0
SV Budel 7 - SBC 12 3-2
SBC 13 - Gestel 7 20-1
VV Trinitas Oisterwijk VR2 - SBC VR1 2-3

Programma
Zondag 20 oktober (inhaal en beker)
SV Budel 1 - SBC 1 14.30 u
BMC 2 - SBC 2 12.00 u
Geldrop 3 - SBC 4 10.30 u
Brabantia 4 - SBC 5 12.00 u
Best Vooruit 9 - SBC 7 (beker) 10.00 u
UNA 13 - SBC 10 10.00 u
SBC 11 - SV Unitas'59 11 (beker) 12.00 u
DOSL 3 - SBC 13 12.00 u
SV Unitas'59 VR2 -SBC VR2 10.00 u

SBC Jeugd

Uitslagen zaterdag 12 oktober
DVS JO 19-2 - SBC JO 19-2 Uitgesteld
SBC JO 17-1 - Gemert JO 17-2 2 - 1
SBC JO 17-5 - UNA JO 17-2G Uitgesteld
SBC JO 14-1 - UDI"19/CSU JO 14-1 8 - 1
SBC JO 13-1G - FC Eindhoven JO 13-2 1 - 3
SBC JO 12-1 - Best Vooruit JO 12-1 Uitgesteld
Maliskamp JO 11-2 - SBC JO 11-2G 2 - 3

SBC Jeugd

Programma 19 oktober
THUIS TEAM BEZOEKERS VERTREK AANVANG
SBC JO 19-1 - Nemelaer JO 19-1 15:15
Emplina JO 17-2 - SBC JO 17-2 13:30 14:30
Wilhelmina Boys JO 17-5 - SBC JO 17-5G 13:45 14:45
SBC JO 15-1 - FC Eindhoven JO 15-1 13:15
Brabantia JO 14-1 - SBC JO 14-1 10:00 11:00
SBC JO 14-2 - Wilhelmina Boys JO 15-3 13:15
SBC JO 12-2 - BMC JO 12-1 11:45
SBC JO 11-5 - Wilhelmina Boys JO 11-3G 10:15
Geldrop JO 11-5 - SBC JO 11-3G 09:00 10:00
RKSV Nuenen JO 11-3 - SBC JO 11-2G 08:45 09:45
UNA JO 10-1 - SBC JO 10-1 08:00 09:00
Rhode JO 9-1 - SBC JO 9-1 08:00 09:00
DBS JO 8-6 - SBC JO 8-4G 11:00 12:00
SBC G 1G - RKVVO G 1 11:45

Rest van de teams zijn vrij.

La Ferme Boel

Foto: Ingezonden

Team 2 van La Ferme Boel speelt in de vijfde divisie van de Nationale Petanque Competitie (NPC). De vereniging heeft zelf nog geen binnenbanen waardoor ze hun thuiswedstrijden in de accommodatie van PC Amitie te Best speelt.

De eerste wedstrijd tegen la Donnée in Tilburg eindigde in een gelijkspel 4-4. De tweede wedstrijd in Best werd verloren met 6-2 van de sterke tegenstander Cloeck en Moedigh uit Sint-Oedenrode.

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Maandag 7 oktober
Corridor MW1 – Korloo MW1 8 - 8

Woensdag 9 oktober
Recreanten Corridor 1-De Korfrakkers 4 - 6

Zaterdag 12 oktober
Corridor E1 – BMC E1 3 - 9
MKV D1 - Corridor D3 3 -1
Corridor D2 – Korloo D1 4 - 3
Flamingo's B2 - Corridor B1 6 - 8
Corridor D1 – Rooi D1 3 - 5
Corridor C1 – Rooi C2 6 - 1

Zondag 13 oktober
JES 2 - Corridor 2 4 - 5
SVOC '01 - Corridor 1 14 - 3

Programma
Zaterdag 19 oktober aanvang
Corridor D3 – Klick '15 D1 09.00
Korloo E3 - Corridor E1 10.00
JES F1 - Corridor F1 10.00
Altior D1 - Corridor D1 10.30
Prinses Irene D1 – Corridor D2 11.00
Prinses Irene C1 - Corridor C1 13.30

Zondag 20 oktober
Pupil van de week: Margot Verhagen
Corridor 2 – KVS '17 2 10.30
Corridor 1 – Odisco 1 12.15

Heren Apollo verslaan Beekse fusieclub

Foto Reza

Apollo liet BFC in de eerste helft het voortouw nemen. De afstandschutters van BFC werd niets in de weg gelegd. Dit resulteerde in een 14-12 achterstand.

In de rust werd de verdediging omgezet, maar de eerste tien minuten werd de achterstand tot 18-14 uitgebouwd door BFC. Daarna kwam het initiatief bij Apollo en via 20-20 liep de ploeg uit naar een 27-34 overwinning. Topscoorder Robert Sweep had een belangrijke bijdrage met twaalf doelpunten.

Uitslagen 12 en 13 oktober
Aristos E1 - Apollo E1 34-4
Bouwcenter Centen HVW HS1 - Apollo HS2 34-17
Apollo DS1 - E.S.Z.V. Oktopus DS1 29-19
Apollo DA1 - Swift DA1 13-20
Manual HC1- Apollo HC1 25-5
H.C.G. D1 - Apollo D1 11-17
Beekse Fusie Club HS2 - Apollo HS1 27-34
Acritas HS2 - Apollo HS3 12-26

Bekerprogramma
17 oktober
20.00 uur Gemini (V) HS1 - Apollo HS1

VC Pieter Brueghel dames 1 pakt punt in Best

De competitiewedstrijd VVC Best - Pieter Brueghel dames 1 stond woensdag 9 oktober op het programma. Tijdens de voorbereiding werd er ook een oefenwedstrijd gespeeld tegen Best en die werd redelijk kansloos verloren. Woensdag 9 oktober weer een nieuwe kans, maar nu voor het echt.

Vanaf het begin gingen de dames van Pieter Brueghel er flink tegenaan. De eerste set ging gelijk op. Best maakte behoorlijk veel onnodige foutjes en Pieter Brueghel profiteerde daarvan en nam uiteindelijk een verdiende voorsprong van 24-22. Na twee goede opslagen van Best werd het weer gelijk, maar uiteindelijk wist VC Pieter Brueghel heel knap de eerste set met 24-26 te winnen.

Met een ongewijzigde opstelling werd aan de tweede set begonnen. Best kwam iets beter in het spel en dat resulteerde direct in een kleine voorsprong. De gehele tweede set gaf Best die voorsprong niet meer uit handen en breidde die zelfs uit. Met 25-17 werd de tweede set verloren.

In de derde set kwamen de dames uit Son en Breugel er niet meer aan te pas en werden de dames weggespeeld. Deze set werd kansloos met 25-12 verloren. Toch keerden de dames van VC Pieter Brueghel met een tevreden gevoel terug naar Son en Breugel. Weer een puntje erbij en een mooie pot volleybal gespeeld.

Programma en uitslagen Golfclub Son

Foto: Wil Feijen

De winter nadert en dus breekt de tijd aan dat er wat minder gegolft wordt en wedstrijden uitvallen. Maar komende week is er weer van alles te doen: twee clubwedstrijden (Leaderboard Dasio) en een Cross Country.

Uitslagen
9 oktober: Golf-bridge wedstrijd Greensome NQ
1. Ton Merks/Arnold v.d. Broek 126,4%
2. Maria en Jan Dekkers 113,9%
3. José Kluijtmans/Piet v.d. Hurk 111,5%

Programma
16 oktober: Clubwedstrijd Cross Country NQ Vierbal Strokeplay
19 oktober: Clubwedstrijd Leaderboard Dasio Competitie Vierbal Stableford
23 oktober: Clubwedstrijd Leaderboard Dasio Competitie Vierbal Stableford

BC 't Koffertje '94

Uitslag 14 oktober
A-lijn:

1. Willem Pieters & Harrie van Rijbroek 62,15%
2. Nicole van de Berg & Theo van Geffen 61,81%
3. Tonnie van Acht & Ton van Acht 61,11%

B-lijn:
1. An van Genugten & Wil van Gerwen 64,50%
2. Jan van Rooij & Piet Voss 63,67%
3. Bert Foolen & Maria Foolen 59,25%.

Kampioenen gehuldigd
Tijdens de jaarvergadering werden de clubkampioenen Willem Pieters en Harrie van Rijbroek en de slemkampioenen Wil Merkelbach en Jeanne Swinkels gehuldigd.

Bridgeclub De Beckart

Uitslag 10 oktober
1. Henriëtte en Jan Verheijen 63.33%
2. Lena v Acht en Hilda vd Kaden 59.98%
3. Nel Dielemans en Jan Verbunt 54.43%.

Bridgeclub De Beckart is op zoek naar invallers op donderdagmiddag. Info Hilda v.d. Kaden, 0413-474297.

Bridgeclub Son

Uitslag 9 oktober Braecklant
1. Gerard Obbema & Agnes Obbema 68,45%
2. Monique Streur & Ilona Musch 59,82%
3. Marijke Braams & Jo Bakker 58,93%
3. Annelies Midhat & Netty de Laat 58,93%.

Waterpolo Argo

Uitslagen
AquAmigos - B jongens 13-3
TRB-RES - C gemengd 2-9
AquAmigos - Dames 1 14-1

16 oktober 19.00 uur 'Gewoon Doen' voor 55-plussers
17 oktober 12.00 uur Inloopochtend Stichting de Boei
18 oktober 20.15 uur Slappe Zanikavond
19 oktober 20.15 uur Slappe Zanikavond
20 oktober 19.30 uur Kienen in het Vestzak
21 oktober 10.00 uur koffieochtend Seniorenraad
21 oktober 11.00 uur Beweeggroep Veerkracht voor de sportieve 60-plusser
22 oktober 10.00 uur Archipel Culturele en Educatieve activiteiten voor jonge mensen met dementie

Winnaar kaartjes Sincere

De twee kaartjes voor het optreden van theaterkoor Sincère op 24 oktober zijn gewonnen door Gerda van Stiphout.

Van harte gefeliciteerd!

Pablo

Foto: Ingezonden

Prachtige, zwarte kater Pablo was heel angstig toen hij bij onze opvang binnenkwam. Nu, weken later is daar nauwelijks meer iets van te merken. Wellicht voor het eerst in zijn 14-jarige bestaan, heeft Pablo de Kunst van het Ontspannen ontdekt. Van het Grote Genieten. Met hoofdletters ja, zo goed kan hij inmiddels spinnen en tevreden knorren. Hoe leuk zou het zijn wanneer hij dat laatste minirestje negatieve ervaring, veilig in een mandje, of, beter nog in jouw armen, kan loslaten? Bezoek voor meer informatie over Pablo de link https://bit.ly/35ruF0j.

Oktober spant de kroon

Foto: Huub Coenen

In deze maand valt de meeste regen in het hele jaar; ruim 82 millimeter. Pak de Zuidwester, neem de plu mee en trek de regenlaarzen aan. Spetter, Spieter, Spater, lekker in het water ga maar vast naar huis of pak een busje later.

Foto: Huub Coenen
Foto: Huub Coenen
35 / 36

Zondag 20 oktober
Kevin Bachus presenteert... Keftival
15.00 uur, La Sonnerie, Son en Breugel
Voor de tweede keer houdt de Sonse muzikant Kevin Bachus, in samenwerking met twaalf bevriende muzikanten, zijn eigen muziekfestival, Keftival genaamd. Tijdens deze gratis te bezoeken middag in de Kapelzaal van La Sonnerie laat Kevin een mix horen van eigen werk, rockcovers en nummers van Bruce Springsteen. Keftival heeft een afwisselend programma met drie bands en een akoestisch solo-optreden als opening.

Kienen in het Vestzaktheater
19.30 uur, Vestzaktheater, Son en Breugel
Zaal open 18.30 uur. Aanvang 19.30 uur. De kienavonden worden georganiseerd ten bate van de plaatselijke Harmonie Pro Honore et Virtute. De opbrengsten zullen besteed worden aan de jeugdopleiding en de aanschaf van instrumenten. Jan van Gerwen is uw vaste kienmaster. De hoofdprijs bedraagt 250 euro en het geluksgetal bedraagt 300 euro.

Dinsdag 22 oktober
Iedere dinsdag uur wandelen
19.00 uur, Kanaalstraat 2, Son en Breugel
Fijn na het eten samen een uur wandelen door ons mooi dorp. Iedere dinsdag een uur wandelen. Verzamelen bij het kruisbeeld in de Kanaalstraat ter hoogte van nr. 2 verzamelen. Klokslag 19.00 uur vertrek. Aan- afmelden niet nodig, gewoon op tijd komen en gezellig een uur sportief bezig zijn en in je eigen tempo meelopen. Iedereen m/v mag komen.

Film over Pieter Bruegel
20.00 uur, La Sonnerie, Son en Breugel
Studio BruZZ, de Nederlandstalige zender van Brussel, maakte een bijzondere film over Bruegel in veertien episodes. Die zijn samengebald in een film van regisseur Frank Hoornaert. Presentator is historicus dr. Paul de Ridder. De film wordt op dinsdag 22 oktober door Ars Longa vertoond in La Sonnerie. De avond start om 20.00 uur met een korte inleiding door Ad van Etten. U bent van harte welkom om deze bijzondere en eenmalige voorstelling bij te wonen. De toegang is gratis.

Woensdag 23 oktober
Presentatie ontwerpvoorstellen nieuwe dorpshuis
19.00 uur, Vestzaktheater, Son en Breugel
Zaal is om 18.30 uur open. Tijdens deze presentatie bent u als inwoner aan zet. Vijf ontwerpen vragen om uw aandacht tijdens een presentatie met uitleg door de inbrengers. Ga in gesprek met de raadsleden en de ontwerpers en geef uw mening tijdens de presentatie zaal open vanaf 18.30 uur.

24 en 25 oktober
Jubileumconcert theaterkoor Sincère
20.15 uur, Het Vestzaktheater, Son en Breugel
Theaterkoor Sincère laat van zich horen. Dit jaar bestaat het theaterkoor 50 jaar en dat betekent: Feest! Er worden twee concerten gegeven; op donderdag 24 oktober en vrijdag 25 oktober. Het concert van vrijdag is al uitverkocht.

Zaterdag 26 oktober
Disco oase groep 5 t/m 8
19.30 uur, Jongerencentrum Oase, Son en Breugel
Van 19.30 tot 22.00 uur is er een disco-avond voor leerlingen uit groep 5 tot en met 8. Kijk voor meer informatie op Facebook: disco oase, Instagram: disco_oase

Nacht van de Nacht
19.30 uur, Sint Genenoveva 37, Son en Breugel
Tijdens De Nacht van de Nacht gaan de deelnemers beleven wat de nacht in Son en Breugel zo bijzonder maakt. Speciaal voor de kinderen is een verhalenverteller uitgenodigd en gaan ze buiten broodjes bakken aan een stok. De nachtdieren staan verder op je te wachten, zodat je ze van dichtbij kunt bewonderen. En heb jij wel eens gezien wat er allemaal in een uilenbal zit? Kortom genoeg te beleven. Lees er meer over in elders in deze krant.

Feestavond Ons Dorp Kwist
20.00 uur, Café-Restaurant De Zwaan
Feestavond van Ons Dorp Kwist plaats. Tijdens deze avond zal de quiz besproken worden en worden de prijswinnaars bekend gemaakt. DJ Geert zorgt voor de muzikale omlijsting.

Reunie Theaterkoor Sincere Son & Breugel
20.00 uur, Het Vestzaktheater, Son en Breugel
Theaterkoor Sincère bestaat 50 jaar. Op 26 oktober houden zij een reünie voor leden, oud-leden, dirigenten, comboleden en eenieder die in deze 50 jaar actief verbonden is geweest met Sincère. Een heuse reünie dus! Reserveer alvast deze datum in je agenda. Natuurlijk hopen zij dan zoveel mogelijk mensen te ontmoeten. Ken je oud-Sincèreleden in jouw familie- of kennissenkring: zegt het voort!

Plein Public opent seizoen met Sonjazz
20.30 uur, De Boerderij, Son en Breugel
Als je van muziek houdt, mag je deze avond niet missen. Plein Public heeft op 26 oktober weer een bijzonder optreden in petto: Sonjazz. Je geniet deze avond van een 'salade van Jazz, Pop, Funk en Blues overgoten met een Sonjazz-sausje' zoals zij zelf hun stijl omschrijven. De band bestaat uit rasmuzikanten die het heerlijk vinden om samen te spelen.

Zondag 27 oktober
Matinee-concert Sonore
14.00 uur, De Zwaan, Son en Breugel
Matinee-concert Sonore in samenwerking met accordeon- en mandolinevereniging Echo van het Zuiden bij Café-Restaurant De Zwaan in Son en Breugel op zondag 27 oktober van 14.00 tot 16.00 uur; toegang is gratis. Seniorenorkest Sonore brengt een gevarieerd programma van muziekgenres ten gehore van onder andere polka's, walsen, marsmuziek en gezellige meezingers.

De Speelman op het dak
15.00 uur, De Boerderij, Son en Breugel
Traditiegetrouw wordt er bij 'De Speelman op het dak' in een jam-sessie-verband muziek gemaakt in de Boerderij in Breugel. Muzikanten van verschillend niveau maken zonder voorbereiding met elkaar muziek. Bespeel jij een muziekinstrument? Heb je podiumervaring? Of wil je juist de uitdaging met jezelf aangaan om voor publiek te gaan spelen? Dan is dit een mooie kans. Drankjes kunnen aan de bar besteld worden. De toegang is gratis.

Benefietdiner voor vluchtelingenkamp Kara Tepe
17.00 uur, Protestantse kerk, Son en Breugel
Zin in een avondje lekker Syrisch eten en tegelijk een goed doel steunen? Dat kan op zondag 27 oktober in de Protestantse kerk aan de Zandstraat. U betaalt dertig euro voor een driegangenmenu. Uiteraard met een lekker drankje erbij. Van die dertig euro gaat twintig euro naar het goede doel: vluchtelingenkamp Kara Tepe. Het team dat in november een week naar Lesbos gaat om in dit vluchtelingenkamp te helpen, kan uw donatie goed gebruiken. Lees er meer over elders in deze krant.

Woensdag 30 oktober
Halloween Son en Breugel
15.30 uur, Het Vestzaktheater, Son en Breugel

Dit evenement wordt georganiseerd door een aantal moeders (vrijwilligers) van basisschool De Harlekijn, in samenwerking met Het Vestzaktheater en duurt van 15.30 – 19.00 uur gehouden. De middag begint met het knutselen van lampionnen om de weg een beetje extra te verlichten op deze spannende avond. Buiten bij Het Vestzaktheater staan tenten met vuurkorven om gezellig poffertjes te eten en marshmallows boven het vuur warm te maken. Lees er meer over elders in deze krant.

Kienavond Vrouw Aktief
19.00 uur, Kapelzaal van La Sonnerie, Son en Breugel
Vrouw Aktief houdt weer een supergezellige kienavond. Dit keer zijn weer de prachtigste prijzen te winnen zoals je ze alleen bij Vrouw Aktief kunt winnen. Introducés zijn weer van harte welkom. Zaal open om 19.00 uur voor kaartverkoop. VA leden: prijs per kaart € 5,00; twee kaarten € 8,00. Niet leden: prijs per kaart € 6,00; twee kaarten € 10,00. Aanmelden wordt op prijs gesteld, dit kan tot en met 29-10-2019 bij Els Donkers 0499-475157 of e-mail: j.donkers3@upcmail.nl.

Donderdag 31 oktober
Halloween in Breugel
18.30 uur, Veldje tussen Marsstraat en Piet Heinlaan, Son en Breugel
Halloween in Breugel van 18.30 tot - 21.00 uur. Kosten: gratis (vrijwillige bijdrage). Startpunt op het veldje tussen Marsstraat en Piet Heinlaan, kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Halloween in Breugel.