DeMooiSonenBreugelkrant

28 november 2018

DeMooiSonenBreugelkrant 28 november 2018


Bezuinigingen Eindhoven treft 'Beschermd wonen Son' keihard

Een paar jaar geleden bleek Son en Breugel behoefte te hebben aan een woonvoorziening voor jongeren met een beperking. Een aantal dorpsgenoten onder de naam 'Doorpakkers' realiseerde het voor de jongeren met als resultaat, woningen voor deze jongeren aan de Heistraat en Molenstraat in Son en Breugel.
Nu komt de gemeente Eindhoven met keiharde maatregelen om haar ernstige zorgbudgetoverschrijding in te dammen. Hierdoor lijkt voor het woonproject voor jongeren met een beperking in Son en Breugel het einde in zicht, of komt de gemeente Son en Breugel met een oplossing? Lees meer hierover op pagina 4

Luister eens naar het Carillon!

In de tijd van Sint en Kerst speelt het Automatisch Speelwerk van het Sonse Carillon (sinds eind 2008) 44 keer per dag van 9.15 tot 20.00 uur telkens een random keuze uit 25 sinterklaasliedjes en 25 kerstliedjes.
De sinterklaasliedjes spelen van de dag van de Intocht tot en met 9 december en de kerstliedjes van 10 december tot en met 1 januari 2019. Daarna geldt weer het normale programma van de 90 andere muziekarrangementen.
Het zijn eigenlijk geen liedjes, geen eenstemmige deuntjes maar complete composities. Met een intro en omvangrijke notenversieringen, waardoor je inderdaad goed zou moeten luisteren om te horen welk muziekstuk het is. Ze zijn ook speciaal gemaakt voor het carillon van de Sonse Toren door de beroepsbeiaardier van Son en Breugel drs. Peter Bremer uit Vught. Hij treedt al meer dan 20 jaar ook tweemaal per maand op tijdens de weekmarkt met een z.g. vaste beiaardbespeling. Samen met de amateurspelers wordt het Carillon sinds jaar en dag 100 x per jaar een uur handmatig bespeeld.
Behalve deze meer tijdgebonden melodieën voor de perioden van sint en kerst bestaat de muziek van de ongeveer 100 arrangementen voornamelijk uit Nederlandse volksliedjes (50%), iets oudere populaire songs van Nederlandse zangers, van de Beatles, filmmuziek e.d. (20%) en veelal bekende, vrolijke klassieke highlights (30%). Op de hele en halve uren klinkt een wat langere melodie, kort vóór de slag van het uurwerk. Per dag is er in totaal 22 minuten muziek, verdeeld over 44 maal per dag van 09.15 tot 20.00 uur. Het speelwerk laat zich bijna 16.000 keer per jaar horen. Overdag never a dull moment in het centrum van Son!
De gearrangeerde muziekstukjes worden random uit het bestand gekozen, zodat er geen sleetsheid optreedt voor de luisteraar. In vroegere jaren, toen er nog alleen z.g. speeltrommels waren, was de variatie veel geringer en klonken er letterlijk deuntjes, die de hele dag herhaald werden.

EngelenTafel is voor mij het Kerstgevoel

Vind jij het leuk om mensen uit te nodigen met Kerst? Omdat je deze dagen graag samen viert en je hart en tafel openstelt voor mensen die je nog niet (goed) kent. Dan is de EngelenTafel iets voor jou.

Iedereen kan meedoen aan de EngelenTafel: ruimte aan je eettafel met Kerst is de enige vereiste. Het kan op Kerstavond, 1e of 2e Kerstdag. Een lunch of diner, zo simpel of uitgebreid als jij kookt.

Ben jij deze Kerst alleen? En vind je dat niet leuk? Dan kan je ook aanschuiven bij één van de EngelenTafels. Leeftijd maakt niet uit! Want iedereen kan dit idee aanspreken. Aanschuiven bij mensen die je helemaal niet kent, dat is vooraf misschien een beetje spannend. Maar het is ook fijn om naar uit te zien; je voelt je ergens welkom en hebt een gezellige tijd.

Meld je aan
We hebben al veel enthousiaste reacties gekregen en 5 tafels doen deze Kerst zeker mee. We hopen natuurlijk op meer EngelenTafels! Misschien wil jij ook wel een tafel organiseren? Of wil je ergens aanschuiven? Neem contact op met ons! annelies@engelentafel.nl of www.sonenbreugelverbindt.nl/web/engelentafel

Twee jubilarissen tijdens het Ceciliafeest van het St. Genovevakoor

Links Toos Meulendijks en rechts Hanny Vervoort Foto: St. Genovevakoor

Tijdens het Ceciliafeest van het St. Genovevakoor in Den Bauw op 23 november werden twee jubilarissen gehuldigd. Toos Meulendijks voor haar 40 jaar trouwe lidmaatschap van het koor en Hanny Vervoort voor 12,5 jaar. Beide dames werden deze avond voor hun verdiensten in de bloemetjes gezet.
Het koor telt op dit moment 30 leden en kan nog steeds uitbreiding met zangers/zangeressen gebruiken. Van harte welkom!

Onderzoek geeft groen licht voor hergebruik kerk

De voormalige kerk met de nieuwe hekken Foto: Adrie Neervoort

In opdracht van de gemeente Son en Breugel is er een bouwkundig onderzoek geweest naar de staat van het voormalige kerkgebouw Petrus Bandenkerk. Het rapport werd al op 7 november aan de gemeente aangeboden. De overwegend technische informatie is eerst in de ambtelijke organisatie bekeken om college en raad te adviseren.
Nu blijkt dat de bouwkundige staat zodanig is dat het gebouw voldoende veilig is om in zijn huidige functie hergebruikt te worden.

Aandachtspunten
Wel zijn er tijdens het bouwkundig onderzoek een paar aandachtspunten naar voren gekomen, waar rekening mee moet worden gehouden. Zo is de mogelijkheid tot extra belasting van de betonnen dakconstructie beperkt. Daardoor is leggen van bijvoorbeeld zonnepanelen slechts beperkt mogelijk.

Ook zijn alle gevels stabiliserende elementen voor de betonconstructie van het gebouw. Zij zorgen ervoor dat het gebouw niet als een kaartenhuis in elkaar stort, het weghalen van één van de gevels kan dus niet. Ook het toevoegen van gevelopeningen dient daarom in overleg met een constructeur te gebeuren. Grotere gevelopeningen dienen vanuit constructief oogpunt beperkt te worden.

Eventuele tussen vloeren ten behoeve van een extra verdieping zijn mogelijk. Deze dienen dan wel te rusten op een eigen fundering en niet aan de gevelwanden te worden bevestigd. De bestaande fundering is niet geschikt voor een zwaardere belasting. Er zal in dat geval een eigen fundering moeten worden gemaakt voor de zelfdragende verdiepingsvloer, waarbij archeologisch onderzoek noodzakelijk wordt.

Geen verrassing is dat de onderhoudsstaat van het hoofdgebouw slecht is. De lage score is mede bepaald door de asbestsanering en het leeghalen van de kerk. Bij deze acties is uitgegaan van het slopen van het pand. De werkmethodes waren dan ook niet 'zachtzinnig' en niet gericht op behoud van het gebouw.

Op basis van dit onderzoek zijn er echter geen bouwfysische aspecten vastgesteld waardoor een verlenging van bestaand gebruik, renovatie of transformatie van de kerk onmogelijk is.

Als gekozen wordt voor hergebruik of transformatie moet in vervolgonderzoek aandacht zijn voor asbestsanering, installatie (energie en water), daglicht, ventilatie, koudebruggen & geluid van en naar de omgeving. Kijkend naar deze aspecten kunnen functies als theater, bibliotheek, harmonie en dergelijke ingepast worden, uiteraard met de daarbij behorende aanpassingen in verband met wettelijke eisen. Functies als wonen, kantoor en onderwijs zijn aanzienlijk moeilijker en vragen veel aanpassingen, omdat de wettelijke eisen en arbo-eisen daarvoor hoger zijn.

Volgende stap
Er zullen dus naar aanleiding van dit onderzoek vervolgonderzoeken nodig zijn.
Naar de mening van de gemeente Son en Breugel zijn aanvullend onderzoeken nodig die parallel aan elkaar kunnen lopen: SO (Schets Ontwerp) op basis van het beschikbare 'vlekkenplan' en het onderliggende bouwtechnische onderzoek. Hiervoor is een ontwerp-raadsvoorstel "aanvullend krediet centrum Son / dorpshuis" ingediend waar een voorbereidingskrediet wordt gevraagd van € 440.000. Van dit bedrag heeft € 200.000 betrekking op de omgevingsvergunningen en het daarbij behorend archeologisch onderzoek.

Voorgeschiedenis
Op 24 augustus heeft de gemeente het voormalige kerkgebouw Petrus Bandenkerk definitief gekocht. Kort ervoor is door onderzoeksbureau Aveco De Bondt ter plaatse nader onderzoek gestart naar de bouwkundige staat en de aanwezigheid van asbest in het pand. Er zijn toen materialen verzameld om in een laboratoriumomgeving nader te bekijken op exacte samenstelling en (her)bruikbaarheid in het kader van hergebruik van het voormalige kerkgebouw als dorpshuis. De uitkomsten van dat onderzoek zijn op 7 november door Aveco De Bondt in een bouwtechnisch rapport aan de gemeente ter beschikking ter beschikking gesteld.

Ondertussen zijn vanwege waarborging van veiligheid en de gezondheid bouwhekken geplaatst en de toegang tot het terrein en het gebouw verboden. Vanwege de aanwezigheid van asbest en onduidelijkheid over de bouwkundige staat is het niet mogelijk om het gebouw te gebruiken voor evenementendoeleinden of voor enig ander gebruik.
Omdat het voormalige kerkgebouw geruime tijd achter hekken zal staan, worden in de loop van november weerbestendige doeken aan de hekken aangebracht als verfraaiing van het uitzicht.

4 / 32

Betrokkenen willen zich gesteund voelen door eigen dorpse bestuurders Bezuinigingen Eindhoven treft 'Beschermd wonen Son' keihard

Doorpakkers Maaike van Kempen en Hans Spooren Foto: Wil Feijen

Het begon een paar jaar geleden allemaal zo mooi. Tijdens meerdere conferenties was iedereen het er over eens. Er moest in Son en Breugel een woonvoorziening komen voor mensen met een beperking. Een aantal dorpsgenoten stonden op onder de naam 'Doorpakkers' en wisten daadwerkelijk door te pakken. Stichting Doorpakken Wonen werd opgericht en zo konden afgelopen jaar aan de Heistraat al negen bewoners hun intrek nemen om zelfstandig (met begeleiding) te gaan wonen en volgde net na de zomervakantie de intrek van nog eens een groep bewoners die aan de Molenstraat een woning (en begeleiding) toegewezen hebben gekregen. Maar dan…..

Door: Ineke van Uden (GazetMedia)
Foto: Wil Feijen

Dan komt de gemeente Eindhoven met keiharde maatregelen om haar ernstige zorgbudgetoverschrijding in te dammen. En dat raakt het beschermd wonen project van Son en Breugel. Eindhoven is de centrumgemeente die de bekostiging van het beschermd wonen in 14 omliggende dorpen regelt. Dat Eindhoven een ernstig tekort in het zorgbudget heeft is bij velen wel bekend. Maar dat de hierdoor genomen maatregelen Son en Breugel raakt wordt nu dus pijnlijk duidelijk. Afgelopen week werden - door 'Stichting Doorpakken Wonen' - bewoners en ouders van het beschermd wonen project aan de Heistraat en Molenstraat geïnformeerd over de gevolgen. Er is door Eindhoven een bezuiniging van dertig procent aangekondigd voor 2019. Daarnaast én heel wrang, bewoners van de Molenstraat hebben wel een indicatie gekregen van de gemeente Son en Breugel, maar door een zorgbudgetplafond wat Eindhoven nu instelt krijgt de zorgaanbieder RAC (Regionaal Autisme Centrum) vanaf het nieuwe jaar geen geld voor de nieuwe groep bewoners aan de Molenstraat.

Doorpakkers Maaike van Kempen en Hans Spooren Foto: Wil Feijen
Doorpakkers Maaike van Kempen en Hans Spooren Foto: Wil Feijen

Simpel uitgelegd komt het erop neer dat de zorgaanbieder RAC (Regionaal Autisme Centrum) in 2019 zorg moet leveren (zorgplicht) aan 19 bewoners in totaal, maar slechts geld krijgt voor 9 bewoners. En dat alles ook nog eens met dertig procent minder geld dan dit jaar.

Ten koste van het woonproject
En dat is zuur. Doorpakkers Maaike van Kempen en Hans Spooren zijn er nog beduusd van: "Dit kan toch niet waar zijn? Het hele dorp sprak zich duidelijk uit dat Son en Breugel behoefte had aan een woonvoorziening voor jongeren met een beperking. En dan heb je het net allemaal gerealiseerd en dan blijk je maar voor de helft van het project geld te krijgen waar dan ook nog eens een bezuiniging van 30% overheen komt. Dat gaan de jongeren voelen. Dat gaat ten koste van het woonproject. Wat waren we trots dat we een woonvoorziening hadden gerealiseerd waarbij we ook nog eens aandacht hadden om de bewoners niet alleen een appartement te bieden, maar hen ook juist te helpen met de participatie in de maatschappij." Minder budget zal minder begeleidingsuren betekenen.

Wat zijn de consequenties van minder begeleidingsuren voor de bewoners?
De 25-jarige Anne die net haar intrek heeft genomen in haar appartement aan de Molenstraat: "Ik heb best een hele pittige periode achter de rug en ben nu bezig om via het beschermd wonen project weer grip op mijn leven te krijgen en om voorzichtig aan weer te integreren in de maatschappij. Daar heb ik hulp bij nodig. Ik moet kunnen terugvallen op begeleiding die mij daar stap voor stap bij helpt. Deze onzekerheid over de ontstane situatie voelt als wéér een onweersbui boven mijn hoofd." Bewoners, ouders en Stichting Doorpakken Wonen zijn uiterst tevreden over de begeleiding via RAC. Anne: "Ik ben net een beetje gewend aan deze begeleiders en heb er veel steun aan. Als ik even in paniek raak kan ik een beroep doen op hen. Dat geeft me een veilig gevoel." En dat veilige gevoel heeft Anne nodig om weer stappen te kunnen en durven zetten." Anne's moeder: "We hebben het hier niet over jongeren die naar een studentenhuis vertrekken. Dit is zoveel heftiger. Je gaat niet voor je lol in een beschermd wonen project wonen. Aanwezigheid van begeleiding is geen luxe. Het is noodzaak om doelen te kunnen behalen."

Op mijn vraag of Anne en haar moeder nog een boodschap willen overbrengen in dit krantenartikel spreken zij uit wat ook voor 80 procent de mening was tijdens de informatiebijeenkomst: "Het kan niet zo zijn dat de gemeente Son en Breugel niets gaat doen. Het is makkelijk om te (ver)wijzen naar de verantwoordelijkheid van de gemeente Eindhoven over de bekostiging en bezuiniging van dit beschermd wonen project, maar Son en Breugel zou zich voor deze 19 kwetsbare jongeren hard moeten maken." Woonstichting 'thuis was tijdens de informatiebijeenkomst aanwezig om haar 19 nieuwe huurders een hart onder de riem te steken. Het RAC was met zowel begeleiders als een regiomanager aanwezig en de gemeente had als woordvoerder Franc Das gestuurd. Wethouder John Frenken schitterde door afwezigheid. Voor velen een verrassing, want vorige week was de bijeenkomst niet doorgegaan omdat wethouder Frenken (ook toen) niet aanwezig kon zijn. De gemeente Son en Breugel laat weten dat John Frenken door persoonlijke omstandigheden niet aanwezig kon zijn.

Verantwoordelijkheid
Paulus Oerlemans van Woonstichting 'thuis verwoordde helder en duidelijk dat 'thuis er alles aan doet om de jongeren gewoon aan de Heistraat en de Molenstraat een fijne woonplek te blijven geven. Het Regionaal Autisme Centrum is volop aan het puzzelen, samen met 'Stichting Doorpakken Wonen', hoe zo efficiënt mogelijk de begeleidingsuren ingezet kunnen worden om zo weinig mogelijk pijn te voelen van de bezuinigingen. De gemeente Son en Breugel heeft over deze problematiek tot nu toe nog maar weinig naar buiten gecommuniceerd.
Het had wethouder John Frenken gesierd als hij een kop koffie was gaan drinken bij de Doorpakkers om zijn betrokkenheid te tonen. Of om eens binnen te wandelen bij het appartementencomplex aan de Molenstraat of Heistraat om de zorgen van de bewoners en ouders te horen.
De verantwoordelijkheid van de bekostiging van het beschermd wonen project mag dan wel bij de gemeente Eindhoven liggen, betrokkenen willen zich gesteund voelen door eigen dorpse bestuurders.

Wat de gemeente achter de schermen allemaal doet is niet bekend. Ze communiceren niet tot nauwelijks met betrokkenen. Maar wat je niet communiceert, dat weet de ander niet. Stichting Doorpakken communiceert middels haar nieuwsbrief wel naar de bewoners en ouders en spreekt klare taal dat de ontstane situatie onredelijk en onacceptabel is.

Raadscommissie Burgerzaken heeft, als u dit artikel leest, zich gebogen over de ontstane problematiek. Bewoners, ouders en Stichting Doorpakken Wonen gaan er vanuit dat de raad van Son en Breugel haar inwoners van de Heistraat en Molenstraat niet in de kou laten staan. Zij zullen dan ook zeker gebruik maken van het inspreekrecht tijdens de Raadscommissie Burgerzaken. Helaas kon de verslaglegging van de Commissie Burgerzaken niet meer mee in dit artikel, daarover volgende week zeker meer.

Hoedje af voor de Mutsen van de Vestzakkomedie

In een uitverkocht Vestzaktheater vond op 23 november de première plaats van het toneelstuk 'Mutsen' gespeeld door actrices van de Vestzakkomedie. Een hilarisch en aangrijpend toneelspel van zes zussen die hun jaarlijkse zussenweekend doorbrengen in een vakantiebungalow op de Veluwe. Onder de uitmuntende regie van Anja Hebing werd een indrukwekkend zussenspektakel op de planken gezet. Een prachtig eigentijds blijspel met humor en verrassende wendingen. Overtuigend, met herkenbare emoties en in volle vaart gespeeld.

Door: Arjen Strik
Foto: Wil Feijen

Bij binnenkomst van het publiek klonk toepasselijk het lied
'Zusje" van Elly Nieman uit de luidsprekers. Met een tekst die zo voor dit stuk kon zijn geschreven:

Zusjes werden zussen
Een oud verbond op nieuwe grond
En daar komt niemand tussen
We groeiden langzaam uit elkaar
De een ging hier de ander daar
Maar de band bleef ongebroken

De onderlinge band was zeker aanwezig in dit door Christa Warmerdam geschreven blijspel. Zes zussen met hun eigen karakter, hun eigen leven, hun eigen problemen en geheimen. De actrices waren in staat om de uiteenlopende personages op overtuigende wijze en zeer naturel neer te zetten. Een uitstekende casting want de rollen leken de dames op het lijf geschreven te zijn.
Onderlinge geheimen bleken bij de zussen niet te bestaan of werden gevraagd of ongevraagd snel met elkaar gedeeld. Langzaam werden de facades en onderlinge irritaties afgebroken. Ze kennen elkaar van haver tot gort, maar toch doet, in een verassend plot, elke zus een onverwachte tragi-komische of hilarische ontboezeming die de onderlinge band weer hersteld en versterkt. Zusjes worden zussen en daar komt niemand tussen.
Amateurtoneel van de bovenste plank. Een welverdiend en daverend applaus van de toeschouwers na afloop van deze geweldige voostelling. Dankzij de grote inzet van de spelers, regie en vrijwilligers van de produktie, kon deze prachtige voorstelling tot stand komen. Hoedje af voor deze Mutsen!

Exclusief boek over Ferrari gewoon te koop bij De Traverse

Exclusief boek over Ferrari gewoon te koop bij De Traverse Foto: Wil Feijen

Vorige week arriveerde bij boekhandel de Traverse een bijzonder boek. De Collector's Edition van Ferrari nummer 463.
In totaal zijn er precies 1.947 boeken gemaakt, het jaar waarin Enzo Ferrari 'The Italian Powerhouse' oprichtte.

Het boek wordt geleverd in een kunstwerk, dat gebaseerd is op een motorblok (design Marc Newson) en volledig in Ferrari-stijl. Na openen komt het 514 pagina's tellende boek tevoorschijn. Een parel mogen we het wel noemen: een glimmend paard, een hard-lederen kaft, zilver op snee en gesigneerd door Piero Ferrari, de zoon van oprichter Enzo. Het typische Ferrari-rood komt je tegemoet.

Met de bijgeleverde handschoenen aan, bladert de klant er alvast voorzichtig doorheen. Het bevat exclusieve foto's die uit het Ferrari-archief of uit privécollecties komen. Honderden foto's, tekeningen en documenten die nog niet eerder zijn vertoond. Ook originele documenten van beroemde Ferrari-coureurs en een nog niet eerder vertoonde appendix met alle overwinningen sinds 1947.

Exclusief boek over Ferrari gewoon te koop bij De Traverse Foto: Wil Feijen
Exclusief boek over Ferrari gewoon te koop bij De Traverse Foto: Wil Feijen
Exclusief boek over Ferrari gewoon te koop bij De Traverse Foto: Wil Feijen
Exclusief boek over Ferrari gewoon te koop bij De Traverse Foto: Wil Feijen

Dit exclusieve exemplaar kost €5.000,- (oplage 1.697 wereldwijd); de Art Edition €25.000,- (nummer 1-250). Laatstgenoemde wordt geleverd op een exclusieve boekstandaard en is gesigneerd door Piero Ferrari, Sergio Marchionne en John Elkann.
Het boek is geschreven door Pino Allievi, een Italiaanse schrijver en journalist en het is een product van de Duitse uitgever TASCHEN. Zij hebben dit in nauwe samenwerking met het Ferrari-concern gemaakt.

Wilt u meer informatie over bijzondere boeken of over de collectie van Taschen? Loop gerust de Traverse, uw lokale boekhandel, binnen.

6 / 32

Bewoners kiezen naam tijdens vieren opening nieuwe appartementen Son

Foto: thuis

'thuis en Altera NV organiseerden vrijdag 23 november een feestje voor de bewoners van de gerealiseerde huurappartementen aan de Molenstraat in Son en Breugel.

De feestelijk ingerichte tent tussen de twee gebouwen liep om 17.00 uur snel vol met bewoners en andere betrokkenen bij het project. Omdat het toch wel fris was werden de toespraken in de tent gehouden. Alle partijen zijn het er over eens dat de samenwerking cruciaal was in de realisatie van deze mooie appartementengebouwen. En dat de bewoners echte geluksvogels zijn. Het was een erg gezellige avond. Bijna alle bewoners van beide gebouwen waren erbij. Ze wilden allemaal graag kennis met elkaar maken.

Arnie van de Veerdonk: "Wij zijn erg trots op dit bijzondere project op deze mooie plek. Een diversiteit van bewoners van jong tot oud. En in 10 van de 30 appartementen wonen bewoners van Doorpakken."

De heer en mevrouw Walraven ontvingen naast een bos bloemen een uniek geschilderd bord en een VVV bon. Foto: thuis
Foto: thuis

Hans Spooren: "De bewoners van Stichting Doorpakken Wonen zijn erg blij met de samenwerking met 'thuis. Een samenwerking die het voor onze jongeren mogelijk maakt hier te wonen en deel te nemen aan de maatschappij. Wij blijven doorgaan om dit voor jongeren met een beperking mogelijk te maken".

Gijs Gijzen van Altera BV: : "Ook wij zijn ontzettend blij met deze appartementen en onze huurders. Het hoge appartement heeft al een naam, namelijk 'De Traverse'. Wij wensen álle bewoners veel woonplezier".

Paulus Oerlemans van 'thuis : "De bewoners die hier nu wonen zijn geluksvogels. We kregen maar liefst 1100 reacties van mensen die hier wilden wonen. Ook Altera BV had de 48 appartementen in een vloek en een zucht verhuurd. Dus je kunt jezelf wel geluksvogel noemen als je hier een appartement huurt".

Spectaculaire openingshandeling
Bij de openingshandeling hielp van elke gebouw een bewoner mee. Het leek even verkeerd te gaan, door kortsluiting. Maar dat hoorde bij de act van Bertje de Bouwvakker. Toen dit was verhulpen, ontvlamde met het indrukken van de rode knop het flashbord. Daarop stond een foto van beide gebouwen en felicitaties voor de bewoners.

Naam werd gekozen tijdens het eten van de stamppot
In de tent stonden 3 schildersezels met daarop de genomineerde namen: Het Bruggehuis, De Woonark en De Thuishaven. De inzenders van de drie genomineerde namen waren ook aanwezig. Dit waren de heer Lombarts, mevrouw Luijcks en mevrouw Berkelmans, en de heer Walraven. Alle aanwezige bewoners van het gebouw van 'thuis mochten hun keuze met een sticker kenbaar maken. Tijdens het eten van de stamppot konden bewoners hun keuze maken. De Thuishaven ontving de meeste stemmen. De heer en mevrouw Walraven ontvingen naast een bos bloemen een uniek geschilderd bord en een VVV bon.

Van regionaal idee tot toonaangevende internationale onderneming

“Sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw heet het bedrijf Rendac en verzorgen ze de destructie van dode dieren voor geheel Nederland. In 2014 werd het bedrijf onderdeel van Darling Ingredients. Deze multinational is ‘s wereld grootste producent van duurzame natuurlijke ingrediënten uit eetbare en niet Foto: RENDAC

Rendac zorgt al meer dan 80 jaar voor het ophalen van gestorven landbouwdieren en het verwerken tot nuttige eindproducten. In bijgaand verhaal schetsen we de ontstaansgeschiedenis van dit bedrijf. Dit mede aan de hand van een jaarverslag uit 1935 van een kringafdeling van de NCB, dat onze dorpsgenoot Jan van der Heijden ons enthousiast ter hand stelde.

Door: Arjen Strik

Rendac is één van de bedrijven die werk doet dat volgens de wet moet gebeuren. Sterker nog, het bedrijf had er al moeten zijn voordat het werd opgericht in 1934. In 1919 werd namelijk de nieuwe Vleeschkeuringswet van kracht. In deze wet werd voorgeschreven, dat kadavers en vleesafval in het vervolg niet meer zouden mogen worden begraven, maar onschadelijk gemaakt moest worden bij een destructiebedrijf. Dit om kadavers van overleden landbouwdieren snel op te halen en te verwerken zodat er geen risico's ontstaan voor mens en milieu.

nieuwe Scania wgn 170 bestuurd door Ben Welvaarts en trekker met oplegger wgn 014 bestuurd door Richard Janssen Foto: RENDAC
In 1934 werd de destructor aan de Kanaaldijk in Son geopend onder de naam N.V. Chemische bedrijven van de N.C.B. Dit bedrijf, zou dierlijk materiaal voor geheel Zuid-Nederland gaan verwerken tot veevoer en later champignongrond.” Foto: RENDAC
“In 1934 werd de destructor aan de Kanaaldijk in Son geopend onder de naam N.V. Chemische bedrijven van de N.C.B. Dit bedrijf, zou dierlijk materiaal voor geheel Zuid-Nederland gaan verwerken tot veevoer en later champignongrond.” Foto: RENDAC

Boereninitiatief
Er werd, na het invoeren van deze wet, aan de gemeenten 10 jaar gegeven om deze voorzieningen te bouwen en in bedrijf te stellen. Destijds was Brabant een heel arme overwegend agrarische provincie, met onverharde wegen, bevolkt door vele keuterboertjes met grote gezinnen. Primitieve dorpjes en armlastige versnipperde gemeenten. Het lukte de gemeenten dan ook niet om de gewenste voorzieningen uit de Vleeschkeuringswet rendabel voor elkaar te krijgen. Zij kregen uitstel tot 1934. Toch was het voor de vele gemeenten niet mogelijk om aan de wet te voldoen. De Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB) had inmiddels het vraagstuk van de destructie ter hand genomen met het doel de eventuele voordelen van de destructie voor de eigenaren van de kadavers, de boeren, te behouden en een centrale fabriek te plaatsen. De NCB was een Brabantse coöperatie waarvan de boeren lid konden worden om hun belangen te behartigen. De NCB was de voorloper van de huidige ZLTO. Steeds meer gemeenten ondertekenden dit collectieve initiatief van de coöperatie en voortvarend werden de plannen voor een gezamenlijke destructorfabriek verder uitgewerkt.

Werkgelegenheid
Nu moest men alleen nog bepalen waar de fabriek kwam te staan. Met name een actieve lobby door burgemeester Antoon van de Ven van Son en Breugel zorgde ervoor dat de destructor van de NCB zich in Son vestigde. Een belangrijke impuls voor de werkgelegenheid van de destijds dunbevolkte gemeente. Om de bouw te bekostigen werden aandelen uitgegeven van fl. 1000,-- door de NCB/Rooms Katholieke vereniging van Boeren en Tuinders gevestigd in Son.

FOTO OPENING: "In 1934 werd de destructor aan de Kanaaldijk in Son geopend onder de naam N.V. Chemische bedrijven van de N.C.B. Dit bedrijf, zou dierlijk materiaal voor geheel Zuid-Nederland gaan verwerken tot veevoer en later champignongrond."

In het begin moesten vele boeren nog wennen om de kadavers van gestorven dieren aan te melden bij het bedrijf. In veel gemeenten werd vereist dat de kadavers naar verharde wegen, noodslachtplaatsen of kadaverhuisjes werden versleept, terwijl in het buitengebied er nog amper verharde wegen bestonden. Men was gewend deze resten zelf te begraven rond het boerenerf. In een schrijven van de eerste directie van de NCB werden boeren daarom opgeroepen gebruik te maken van de destructor omdat alleen dan het doel van de Vleeschkeuringswet bereikt kon worden en de boeren konden meedelen in de opbrengsten van de coöperatie.

De eerste directeur dhr. Aarts beschrijft in het eerste jaarverslag van 1935 het uiterst moderne productieproces. "In de fabriek wordt het aangevoerde materiaal in de slachthal gebracht daar worden de dieren machinaal onthuid, waardoor een hoge huidwaarde wordt verkregen. Vervolgens worden de kadavers in delen getransporteerd naar de destructieketel…" Zo gaat de beschrijving van deze destijds hypermoderne technieken nog even door. Maar al gauw stond de destructor bekend als de stinkfabriek in verband met de geur die zij over de omgeving verspreidde en het afvalwater dat via een open sloot, in de volksmond de Stinkloop, geloosd werd in de Dommel.

Duurzaamheid
Tegenwoordig is dat enorm verbeterd, door jarenlange investeringen in moderne luchtfilters en zuiveringstechnieken. De eindproducten van Rendac zijn dierlijk eiwit en dierlijk vet. Deze mogen niet meer gebruikt worden voor veevoer en champignongrond maar worden nu ingezet als duurzame biobrandstof voor de productie van groene stroom en biodiesel. Omgerekend, staat één jaar productie van Rendac gelijk aan de elektriciteitsbehoefte van meer dan 40.000 Nederlandse huishoudens. Daarmee heeft Rendac duurzaamheid hoog in het vaandel.

LUCHTFOTO HUIDIGE SITUATIE: "Sinds de jaren '90 van de vorige eeuw heet het bedrijf Rendac en verzorgen ze de destructie van dode dieren voor geheel Nederland. In 2014 werd het bedrijf onderdeel van Darling Ingredients. Deze multinational is 's wereld grootste producent van duurzame natuurlijke ingrediënten uit eetbare en niet eetbare organische restmaterialen."

Vrienden van Berkenstaete al 10 jaar een echte vriendschap

Op woensdag 21 november bestonden de Vrienden van Berkenstaete 10 jaar. De Vrienden van Berkenstaete bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die activiteiten en uitstapjes organiseren en begeleiden voor de bewoners van Berkenstaete.

Door: Adrie Neervoort
Foto: Wil Feijen

Alweer 10 jaar geleden werd er door de directie van Archipel in de persoon van Lissete Burnett aan een aantal personen in Son en Breugel de vraag gesteld: "Zouden jullie niet het initiatief willen nemen om jaarlijks een aantal leuke en bijzondere activiteiten te organiseren voor de bewoners van ons verzorgingshuis in Son en Breugel?"
Lisette gaf aan dat in Nuenen een groep vrijwilligers (De Vrienden van de Akkers) actief was die deze extra activiteiten voor Archipel de Akkers al succesvol organiseerde. Er werd verkennend contact gelegd met dit zorgcentrum en gekeken of de werkwijze uit Nuenen ook in Son en Breugel zou kunnen worden toegepast. Hierbij hielp het wel dat enkele mensen van het eerste uur uit Son en Breugel familieleden waren van de vrijwilligers uit Nuenen. Aldus gingen Piet Slegers, Lenie Theuns, Hennij en Chris de Rooij, Toon van Boxtel en Hans Kerssemakers, Emile Speetjens, Piet Melisse als pioniers aan de slag om met de kennis van Nuenen voor het zorgcentrum in Son en Breugel , toen nog de Vloed genaamd, een dergelijk initiatief op te zetten.

Na veel beraad werd de stichting Vrienden van Berkenstaete op 21 november 2008 officieel, met een heus bestuur. In de loop der jaren is er veel veranderd. Destijds begonnen ze met helemaal niets, maar ze hebben in deze 10 jaar veel medewerking gekregen van een groot aantal betrokken donateurs. Ook ondernemers uit Son en Breugel die geheel belangeloos de stichting steunen en een jarenlange betrokkenheid van de Rabobank Het Groene Woud Zuid en de Lionsclub Son en Breugel e.o..
Ook Archipel kijkt terug op een mooie en effectieve samenwerking met de jubilerende stichting. Ondanks het feit dat Archipel veel voor haar bewoners organiseert, zijn de activiteiten van De Vrienden van Berkenstaete een perfecte aanvulling hierop.

Jubileum onder de aandacht
De jarige trakteert. Dat vond ook het bestuur van De Vrienden van Berkenstaete. Het tinnen jubileum vieren ze daarom samen met de bewoners, de donateurs en al die anderen die op de een of andere wijze de stichting steunen. Door het bestuur werden twee gelegenheden gekozen die het jubileum onder de aandacht moesten brengen.

De eerste gelegenheid was afgelopen woensdag 21 november. Er werd toen een dennenboom geplant aan de voorzijde grenzend aan de straat bij Berkenstaete. De nieuwe boom verving de oude dennenboom die na 5 intensieve jaren de geest had gegeven. Dankzij de hulp en de gulle bijdrage van Hoveniersbedrijf Harry Kapteyns werd de boom door de vrienden geplant. Een boom bestemd voor de bewoners, die tijdens de Kerst feestelijk zal worden verlicht. Maar ook een boom die de verbinding legt naar de wijk waarin Berkenstaete staat.
De nestor van de stichting, Piet Slegers, schepte symbolisch nog een laatste hoopje zand op de voet van de boom voor de nodige stabiliteit. Hij vond dat de boom een teken is van de groei tot nu toe, maar ook de groei die Vrienden van Berkenstaete nog zal door maken in de komende jaren samen met de bewoners. Want, zo filosofeerde hij, de stichting en de boom zullen blijven groeien ook als wij er misschien niet meer zijn. De boom kreeg de zegen van Piet door het aanheffen van het lied "O Denneboom," dat meerstemmig werd meegezongen door het aanwezige publiek.

De tweede gelegenheid was er één van grootse omvang. Op zondag 25 november waren er 148 mensen te gast in het Atrium van Berkenstaete voor een echte Brabantse koffietafel. Onder de gasten waren vanzelfsprekend de bewoners van Berkenstaete, maar ook de mensen die de stichting al jaren, of sommige wat korter, ondersteuning gaven aan alle uitgevoerde activiteiten.
Nadat de gasten plaats hadden genomen aan de mooi gedekte tafels, werden ze verwelkomd door presentator en één van de vrienden Henk Willems. Leny Achten opende, als voorzitter van de Vrienden van Berkenstaete, met een korte toespraak de gezellige middag die vol verassingen zou blijken te zitten.
Als "obers" waren de leden van de Lionsclub Son en Breugel, waarvan enkele met hun partner, aanwezig, die samen met de profs van de keukenbrigade van Berkenstaete, alle gasten al het heerlijks van 'vruuger' serveerden dat hoort bij een traditionele Brabantse koffietafel.

Intussen klonken de stemmen van de dames en heren van zanggroep Boeremoeske uit Eindhoven, die gekleed in een passend nostalgisch kostuum, bekende nummers in een gezellig Brabants dialect zongen. Ook de als gast aanwezige Aris Weel zong spontaan een lied over het mooie dorp Son en Breugel. Voor, tijdens en tussen de optredens speelde Rob des Bouvrie op zijn accordeon. Nadat iedereen de lekkernijen van de koffietafel achter de kiezen had, bleek dat het jubileum ook in Spanje doorgedrongen was en kwamen drie vrolijke Pieten de aanwezige gasten trakteren op wat lekkers.
Kortom een zeer geslaagde middag waarop de stichting Vrienden van Berkenstaete patent lijkt te hebben.

De Vrienden steunen
Er zullen de komende jaren nog veel uitstapjes en activiteiten volgen die de Vrienden in samenwerking met Archipel Dagbesteding gaan organiseren. Wilt u de Vrienden steunen wordt dan donateur van de Vrienden van Berkenstaete, voor slecht 20 euro per jaar. Aanmelden kan via www.vriendenvanberkenstaete.nl

13 / 32

BBQ SHOP BRABANT opent experience center in Son en Breugel

Foto: Wil Feijen

U zult het vast al hebben opgemerkt er is een nieuwe winkel in de Nieuwstraat. BBQSHOPBRABANT is vanaf nu gevestigd aan de Nieuwstraat in hartje Son en Breugel. De BBQSHOPBRABANT was voorheen gevestigd aan de Kanaalstraat in Son en Breugel maar is na twee jaar uit haar jasje gegroeid.

Volgens Carel Sarton de eigenaar van BBQSHOPBRABANT is de nieuwe winkel een logische stap in het groeiproces dat zijn onderneming doormaakt. Ook biedt de nieuwe locatie meer mogelijkheden.
Bij de BBQ SHOPBRABANT bent u aan het juiste adres voor alle soorten keramische barbecues. De keramische barbecue is gebaseerd op een klei oven.
Bij deze manier van barbecueën wordt de barbecue gebruikt als een ware oven. Het is niet de vraag welk gerecht je erop kunt bereiden maar meer hoe je het kunt bereiden.

De winkel is uniek in zijn soort niet alleen heeft BBQSHOPBRABANT als enige merken als Big green Egg, Kamado Joe, Monolith en The Bastard op voorraad, er kunnen ook workshops worden gevolgd in een speciaal hiervoor ingerichte ruimte in de winkel.
Sarton, spreekt dan ook van een BBQ experience center als het gaat om wat hij zijn klanten te bieden heeft. Een enthousiaste Sarton vertelt BBQ is zoveel meer dan een stukje vlees bakken. Onze BBQ zijn gewoon complete keukens. Maar je moet even weten hoe het werkt. Dit komt u bij deze winkel snel te weten, van het goed aansteken tot het bereiden van gerechten alles wordt u uitgelegd, en meteen desgevraagd in de praktijk gebracht.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Waar Sarton al een meester is in alles wat met de BBQ te maken heeft, is Kenneth van Pijnenbroek de tovenaar van de BBQ. Met zijn bedrijf Chefs BBQ Table laat hij zien wat er allemaal mogelijk is met en op een goede BBQ. Door middel van een workshop leert u snel en eenvoudig de techniek en de juiste werkwijze om de meest speciale gerechten te bereiden op een BBQ.
Geloof me zegt Sarton na een workshop bij Kenneth beleeft u zoveel meer plezier van uw BBQ, want onze BBQs zijn echte alleskunners.

BBQ SHOP BRABANT is een zogenaamde "one stop" winkel. Alles voor u BBQ is aanwezig, diversen houtskool, rookhout, oliën, kruiden (zelfs een eigen merk) maar ook alle onderdelen en accessoires maar ook special vlees voor de BBQ. Maar wist u dat ze ook voor de stalen Weber BBQ verschillende accessoires en kokos briketten voor "low and slow" garen van het vlees bij de BBQ SHOP BRABANT moet zijn. De BBQ SHOP BRABANT vindt u vanaf nu aan de Nieuwstraat 15 in Son en Breugel.

En als u even weinig tijd heeft kijk dan snel op www.bbqshopbrabant.nl


Bokstraining is zoveel meer dan boksen

Opening boksschool Xhofleer Weber Foto: Wil Feijen

Afgelopen 18 september hebben Gerard Xhofleer (47) en Freddie Weber (49) een nieuwe start gemaakt door een boksvereniging te openen in Son en Breugel. In een interview in deze krant vertelden zij toen, dat zij als sporters, vooral de jeugd willen stimuleren.

Door: Adrie Neervoort

Door met elkaar te sporten wordt zodoende het zelfvertrouwen vergroot bij deze groep. Het boksen en vooral de bokstraining is daarbij het middel.
Want boksen is een sport die, anders dan sommige denken, daar zeer geschikt voor is. Het gaat daarbij om respect, maar ook je grenzen opzoeken. Alles binnen de spelregels van deze mooie sport. Waarin niet de agressie belangrijk is maar vooral het beheersen ervan door de agressie omzetten naar iets positiefs.

Opening boksschool Xhofleer Weber Foto: Wil Feijen
Opening boksschool Xhofleer Weber Foto: Wil Feijen
Opening boksschool Xhofleer Weber Foto: Wil Feijen
Opening boksschool Xhofleer Weber Foto: Wil Feijen
Opening boksschool Xhofleer Weber Foto: Wil Feijen

Leerzame combinatie voor jong en oud
De vereniging zet zich graag in voor de jongere sporter maar kent ook een aantal volwassen leden. De mannen en vrouwen trainen in dezelfde ruimte maar op andere tijden. Bokstraining is de manier om je conditie op te bouwen maar het leert je ook hoe je jezelf kunt verdedigen. Een mooie leerzame combinatie voor jong en oud.

Officiële opening
Afgelopen zondag 25 november was de officiële opening van boksvereniging Xhofleer – Weber in een zaal van sporthal De Bongerd, de thuishaven van deze vereniging.
Tijdens de opening werden er verschillende demonstraties door de leden van de vereniging gegeven. Er werden serieuze partijen gebokst in de ring maar ook lieten de boksers zien hoe de training eruit ziet voor een bokser. De training kan op ieder niveau gestart en uitgevoerd worden. Opvallend was de gedrevenheid en het plezier waarmee de leden van de vereniging in de ring stonden. De trainingsruimte is slim ingedeeld en biedt de leden de gelegenheid om aan de conditie te werken maar ook aan de techniek.

Gerard Xhofleer en Freddie Weber zijn de drijvende krachten achter deze nieuwe jonge boksvereniging. Daarbij worden zij ondersteund door hun echtgenotes en hun zonen. Twee families die iedereen welkom heten op de boksvereniging, zo bleek ook weer tijdens de officiële opening.

Nieuwsgierig geworden, ga dan gerust eens kijken. De trainingen zijn voor de jeugd op dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur en voor volwassenen op dinsdag en donderdag van 19.30 tot 21.00 uur. De trainingen zijn in De Bongerd in Breugel.

Lezers Podium

Op naar de 10 miljoen......

Recent heb ik u op de hoogte gebracht van de kosten van de aankoop van de kerk tot nu toe. Dit bedrag stond op € 2.135.000,-.
Inmiddels is aan de gemeenteraad voorgesteld de tijdelijke units van de bibliotheek te kopen en over 5 jaar weer te verkopen. Netto kosten: € 192.322,- In dit bedrag zijn niet opgenomen:

De kosten van sloop en vervoer van de units naar de opslag van de huidige eigenaar; herstel van beschadigingen en gebruikssporen van 5 jaar om de units opnieuw verhuurbaar te maken; het verwijderen van de fundering onder het gebouw; het weer bouwrijp maken van de grond, waarop de units hebben gestaan.

De teller komt dus daarmee op € 2.327.322,- excl. de genoemde kosten.
In de raad van 10 december 2018 wordt voorgesteld aanvullend weer een krediet beschikbaar te stellen van € 440.000,- voor 5 aanvullende onderzoeken en het maken van twee schetsontwerpen.

De stand per 10 december wordt dus € 2.767.322,-

Saillant detail is dat in het bedrag van € 440.000,- een reservering zit van € 200.000,- voor archeologisch onderzoek. En dat terwijl de kopers van de kerk, CDA en Dorpsvisie, begin dit jaar nog met bewijsmateriaal kwamen dat een archeologisch onderzoek ergens rond de € 850.000,- zou gaan kosten, zesenhalve ton meer dan wat nu wordt geraamd.

We weten dus dat het huidige bedrag van € 2.767.322,- bij lange na niet de kosten zullen dekken van de activiteiten, die nu gepland zijn. En wat hebben we voor die € 2.767.322,-: een vervallen kerk (zie onderzoeksrapport), geen nieuwe visie op het centrum, geen nieuw dorpshuis, wel instandhouding voor 5 jaar van het energievretende Vestzaktheater, wel verlenging van 5 jaar tijdelijke huisvesting van bibliotheek en andere gebruikers van het Vestzak etc.

Dorpsbelang heeft hart voor haar burgers, maar is zeker niet trots op de nieuwe wegen, die de huidige coalitie op kosten van de burgers, inslaat.

Eef van Turnhout
Fractie Dorpsbelang.

Lezerspodium

Hoezo bedankt?

Verleden week was ik in de Sint Genovevastraat in Breugel. Daar ligt iemand op straat liggen die kennelijk problemen heeft. Vlug zet ik mijn auto ernaast met de alarmlichten aan. Dit ter waarschuwing omdat ik vermoed dat er iets niet in orde is. De meneer is uitgegleden over enkele herfstbladeren en ligt nu kermend van de pijn op straat.Hij wil graag rechtop geholpen worden maar dat gaat niet. Omdat zijn been er een beetje vreemd bij ligt is hij niet verplaatst. Dus direct 112 bellen. Ondertussen heeft een buurman een deken over de man gelegd en ik probeer
voorbijgangers weg te sturen. Via 112 worden er vragen gesteld over het slachtoffer zoals zijn toestand, of het levensbedreigend is en enkele persoonsgegevens. Binnen een paar minuten komt de ambulance en zit mijn taak er op. Dan ga je maar weer verder. Dat was dat, denk ik dan.

Gisteren komt een buurvrouw op mij af met de vraag of ik in de krant heb gelezen dat ik gezocht wordt. Thuis gekomen heb ik de MooiSonenBreugelKrant nog eens goed bekeken, en ja hoor: op pagina 2 staat een bedankje dat kennelijk voor mij bedoeld is.
Het is altijd leuk als je een bedankje krijgt maar daar doe ik het niet voor. Ik doe dit omdat ik hoop dat andere mensen mij ook te hulp schieten als mij iets overkomt. Maar dat schijnt niet meer zo vanzelfsprekend te zijn tegenwoordig. En daarom schrijf ik dit verhaal. Beste Gerard, het is belangrijk dat jij weer aan de beterende hand bent. Daar was het om te doen: iemand helpen die in nood zit.
Toch wil ik voor diegene die soms twijfelen wat ze moeten doen nog enkele richtlijnen geven hoe je hulp bied.
Ten eerste zorg altijd eerst voor je eigen veiligheid (in dit geval alarmlichten aanzetten). Neem de situatie goed in je op en probeer te achterhalen wat er met het slachtoffer aan de hand is. Bel direct 112. Blijf vooral kalm. Vraag eventueel hulp van omstanders (de warme deken). Via 112 worden de juiste aanwijzingen gegeven en vragen over de patiënt gesteld. Stuur voorbijgangers rustig door want die staan alleen maar in de weg En als de ambulance komt ben je klaar. Dat duurt maar een paar minuten. Als dan ook nog een week later een bedankje in de krant staat dan weet je zeker dat het goed is. Maar dat bedankje was niet nodig.

Naam bij de redactie bekend.

Lezerspodium

Behoud zwemfaciliteiten voor ons dorp
Via persberichten hebt u kunnen vernemen dat het gemeentebestuur voornemens is om het zwembad de komende 5 jaar subsidie te verstrekken.
Op social media hebben we gezien dat hier enige commotie over is vanwege het feit dat het hier een commerciële ondernemer betreft.
Dat begrijpen wij en daarom lichten we graag toe waarom ook DorpsVISIE instemt met deze bijdrage voor het zwembad van Thermae.

Het zwembad in ons dorp voorziet in een behoefte voor jong en oud.
Ouderen, die vaak moeilijker bewegen, maken graag gebruik van deze voorziening, ook op therapeutische basis.
Op jaarbasis kan het zwembad rekenen op zo'n 50.000 bezoekers en dit aantal is redelijk stabiel.

Elke gemeente die een dergelijke voorziening heeft moet hierin bijdragen omdat de exploitatiekosten nooit rond te krijgen zijn.
Nu zitten wij met de situatie dat het zwembad onderdeel uitmaakt van een sport/saunacomplex in handen van een commercieel ondernemer .
En dat maakt de zaak complex.
Om die reden hebben wij, toen er 2 jaar geleden voor het eerst een bijdrage gevraagd werd door de exploitant, een onderzoek laten plegen.
Het mag namelijk niet zo zijn dat de gemeente door deze bijdrage te verstrekken aan het zwembad indirect de sauna en de sportschool financieel ondersteunt.
Uit dit onderzoek is echter gebleken dat exploitant jaarlijks zelf minstens
€ 60.000,00 bijpast op zijn verliesgevende bedrijfstak het zwembad.

Bovendien is het zo dat de exploitatie van dit onderdeel van het totale complex wordt beoordeeld door een aparte accountant.
Daarnaast is er een toegangssysteem in gebruik waardoor het zwembad uitsluitend toegankelijk is met een geldig entreebewijs.
Voor bezoekers met een sportschoolabonnement vindt aparte registratie plaats.

Gebruikers van het zwembad zijn erg tevreden over de kwaliteit en het voorzieningenniveau.
DorpsVISIE zou het dan ook betreuren als we afscheid moeten nemen van een dergelijke waardevolle toevoeging aan ons dorp waarvan veel inwoners gebruik maken.
Wel moeten we realistisch blijven en zal er samen met andere gemeenten bekeken worden of er in de toekomst overgegaan moet worden naar regionale voorzieningen.
Ons college zal actief in gesprek gaan met Meierijstad.

Voorwaarde voor de verstrekking van de bijdrage voor de komende 5 jaren is dat de zwemfaciliteiten op het huidige niveau blijven gehandhaafd.
Er zal regelmatig aan de hand van onderzoek en rapportage een heroverweging plaatsvinden.
Ook is het zo dat de bijdrage jaarlijks opzegbaar is.
Dit voor het geval dat er in de nabije toekomst voor een alternatief gekozen wordt.

Omdat de exploitant overweegt het zwembad te sluiten wanneer het exploitatietekort nog verder toeneemt hopen we u met bovenstaande voldoende op de hoogte gesteld te hebben van onze argumentatie om in te stemmen met deze subsidieverstrekking.

Met vriendelijk groet

De fractie van DorpsVISIE
Helga Helders

16 / 32

Mooi boeket bloemen zoekt een lege vaas

Nieuwe look bloemsierkunst Le Soleil Foto: Annemieke van Tinteren

Bloemen horen bij speciale gelegenheden zoals jubileum, een bijzondere verjaardag, een zilveren bruiloft en het behalen van een diploma. Bloemen fleuren mensen op die ziek zijn, bloemen zijn ook ideaal om iemand in het zonnetje te zetten.

De MooiSonenBreugelKrant gaat ook in 2019 op verzoek iemand verrassen met een boeket bloemen, in samenwerking met Bloemsierkunst Le Soleil op de Markt in Son en Breugel. U kunt zich weer aanmelden, dus laat ons weten wie volgens u een mooi boeket bloemen verdient.

Zegt u het maar!
We vragen aan u, onze lezers, om door te geven wie in uw ogen een bloemenhulde verdient. Is dat een betrokken verenigingsmens, een mantelzorger die altijd klaar staat voor u of voor een ander? Een raadslid dat een compliment verdient? Een pechvogel die een opkikkertje kan gebruiken? Uw overbuurman die zich al jarenlang inzet voor een bewoner van Zonhove? De fysiotherapeut die u verlost heeft van de rugpijn?

Laat ons weten wie een boeket bloemen verdient en waarom. Stuur een e-mail naar redactie@demooisonenbreugelkrant.nl en schrijf ons wie we kunnen verrassen. Als mailen niet lukt, dan kunt u tijdens kantooruren ook bellen naar 06 30276760.
Laat bloemen uw boodschapper zijn en geef de volgende informatie door:

• Bloemen van: (uw naam)
• Bloemen voor: voor- en achternaam en het adres van de ontvanger van de bloemen
• Uitleg waarom hij/zij een boeket bloemen verdient
• Eventueel een speciale datum waarop het boeket bezorgd moet worden.


Geloofsgemeenschap Sint Petrus' Banden, Son
De vieringen vinden plaats in de Sint Genoveva-kerk in Breugel, behalve de viering iedere zaterdagmiddag om 16.30 uur in Berkenstaete.
Zaterdag 1 december 16.30 uur: Woord- en Communieviering in Berkenstaete
Zondag 2 december, Eerste zondag van de Advent 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor
Intenties: Toon, Riek en Jo van Grotel, Jo Cleophas (1e jaargetijde), Jan van Nostrum, Angelien van Helvoortt, Ouders Peeters-Goossens, Jan van Boxtel, Hulsen en Alda Hulsen-van Gastel en tantes An en Peet Hulsen.
Donderdag 6 december 19.00 uur: Oecumenische vespers in de Sint Genoveva-kerk in Breugel
Vrijdag 7 december, Eerste Vrijdag van de Maand 08.30: Eucharistieviering
Zaterdag 8 december: 16.30 uur: Woord- en Communieviering in Berkenstaete
Vanaf 24 november is er op zaterdag geen Eucharistieviering in de Sint Genovevakerk. .
Ook dit jaar worden tijdens de Advent Oecumenische vespers gehouden. Zij hebben een Taizé-karakter en worden opgeluisterd door een zanggroep, ondersteund door enkele instrumentalisten. De vespers beginnen om 19.00 uur en worden gehouden op donderdag 6 december in de Sint Genoveva-kerk in Breugel, 13 december in de Knoptorenkerk in Sint-Oedenrode
20 december in de Protestantse kerk, Zandstraat 26, Son

Martinuskerk (centrum)
Zaterdag 01 december 18.30 uur: Eucharistieviering met Het Goede Herder Koor.
Intenties Martien en Thea van den Berkmortel – Maas, Mien van Susante – Drijvers (mgd), Jan en Margaretha Bekkers – van Thienen, Nelly en Gerard van Enckevort – Bekkers, Netty Bekkers – van Aert.
Zondag 02 december Eerste Zondag van de Advent 09.30 uur: Eucharistieviering met Het Martinus Koor.
Intenties: Ad van der Heijden (mgd), Theo Timmermans (mgd), Marie-Louise Timmermans – van de Pas, Ineke Lintsen – Suringa (mgd), Mien van Oss – van der Linden (mgd), Jo van Erp – van Empel (mgd), Tonny Persoons – Kelders (mgd), Joop Vagevuur (mgd).
Zondag 02 december 13.15 uur: Doopviering Giel Kluijtmans.
Maandag, donderdag en vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Dagkapel van de Goede Herder Kerk Eerschot.
Dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Antonius van Padua kerk te Nijnsel.
Woensdag 19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant.

Expositie 'Licht' in Galerie De verdiepingen Villa De Kleine Heide

Licht Marianne Schellekens

De expositie 'Licht' van Marianne Schellekens in Galerie De verdiepingen van Villa De Kleine Heide in Son en Breugel.
De donkerste dagen van het jaar komen eraan. Een tijd waarin mensen de behoefte hebben zich te omringen met licht. Het licht van verwachting, van Kerst, van het er zijn voor elkaar. Juist in de duisternis is het licht van grote kracht. Marianne weet dit met haar schilderkunst op bijzondere wijze vorm te geven. Zij werkt graag verhalend en met diepgaande en maatschappelijke thema's. Kosmos en aarde ontmoeten elkaar in haar werk.

Marianne woont in Nuenen. De schilderkunst is voor haar een doorlopende ontwikkelingsweg waarin zij zich steeds weer weet te vernieuwen. Zij werkt met diverse technieken; olieverf, acryl, druktechnieken, Oost Indische inkt, krijt en soms ongewone materialen.
Marianne heeft een intensieve samenwerking met dichters uit Nuenen en Son. De poëzie inspireert haar met als resultaat exposities waarbij beide disciplines – schilderkunst en poëzie – elkaar ontmoeten. Zij exposeert vooral met thema-exposities zoals in Kasteel Geldrop, Achelse Kluis, Museum Vincentre ,Clemenskerk in Nuenen, Kunsthandel Gennep, diverse galerieën enz. Zij organiseerde kunstzinnige projecten en gaf veel schilderworkshops w.o. diverse teambuildings workshops voor bedrijven en instellingen.

Villa De Kleine Heide, Europalaan 2a in Son en Breugel 2 december tot 20 januari.
Te bezoeken op zondagen 15:00- tot 17:00 uur.
Voor bezoek met groepen op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken met Catherine Witvliet, 0632051593

Dag van de Rechten van de mens

Op maandag 10 december organiseert de ZWO groep van de protestantse gemeente Son en Breugel samen met Amnesty International een Mensenrechtendialoog.
Het lijkt zo vanzelfsprekend: discrimineren doe je niet. We mogen zeggen wat we vinden. We mogen de godsdienst belijden die we zelf willen. En iedereen heeft recht op privacy. In Nederland hebben we onze zaken goed op orde. Mensenrechtenschendingen gebeuren vooral ver weg. Althans, zo lijkt het, want bij nadere beschouwing blijken mensenrechten ook in Nederland onder druk te staan.
Ook hier in Son en Breugel gaat Amnesty het gesprek met ons aan en wel op de 10e december, de Dag van de Rechten van de mens. Dit vind plaats in de kerk aan de Zandstraat om 19.30 uur.
Geeft u zich vast op vóór 1 december bij Cora Rothuizen (0618894783 of familie.rothuizen@kpnmail.nl) dan kunnen we het aantal deelnemers doorgeven aan Amnesty.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Donderdag 29 november 18.15 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zondag 2 december 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst
intentie: Ad Versantvoort, Miny van de Ven-Winkelman, Karel en Elisabeth Faessen-van Tilburg, Peter Verstappen, Johan en Martina Foolen en zoon Karel.
Donderdag 6 december 19.00 uur: Oecumenische adventsviering
Zondag 9 december 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor
intentie: Ietje van Dinther-Raeven, Bets van Maasakkers-van der Pas, Adèle Schneiders-Commandeur.

Sint Antonius Nijnsel
Zondag 2 december a.s. 11.00 uur Eucharistieviering met gemengd koor
Intenties: Noud van Hoof, Theo Verbakel, Mien van Oorschot- Hanegraaf, Mia Verhagen- Wijnhoven, Drina Merks- Geven, Gerard en Bertha Verbakel- Wijnen, Bert Schoenmakers vanwege verjaardag, overl. ouders Grard en Mieke van Kessel- van Zutphen.
Dinsdagmorgen 4 december a.s. 9.00 uur Eucharistieviering.

(PKN) in Son en Breugel
2 december 10.00 uur: Mw. J. Nieuwenhuizen

Zorgverzekeraars verlagen wederom vergoeding van hoortoestellen in 2019

Foto: Schijndel Hoortechniek

Een nieuwe bezuinigingsmaatregel op de hoortoestel vergoeding in 2019 is een feit. De meeste zorgverzekeraars verlagen de vergoeding voor hoortoestellen op 1 januari 2019.
Concreet betekent dit dat er een beperkt aantal hoortoestellen via de zorgverzekeraar verkrijgbaar zijn. Het zogenaamde 'ziekenfonds toestel'. Hierbij is de kwaliteit voor de zorgverzekeraar van minder belang. De beste, nieuwste en modernste hoor oplossingen zijn vanaf 1 januari 2019 niet verkrijgbaar met een vergoeding van de zorgverzekeraar. Hierop is een uitzondering! Bij een restitutiepolis ipv. een natura polis beslist u zelf. Bij een restitutiepolis van bv. VGZ, IZA of IZZ bepaald u zelf waar uw keuze naar uitgaat. Een restitutie polis heeft een meerprijs van ongeveer € 5,- per maand.

Geavanceerde, volautomatische hoortoestellen zorgen ervoor dat een slechthorende nog beter functioneert in alle voorkomende situaties. Van Schijndel Hoortechniek biedt kennis en mogelijkheden om de juiste oplossing bij uw wens en behoefte aan te laten sluiten. Soms met minder vergoeding maar wel met een oplossing op maat waar u iets aan heeft.

U bent van harte welkom voor een gratis gehooronderzoek, informatie over hooroplossingen en de allernieuwste ontwikkelingen op hoorgebied. Er is iedere dag een gediplomeerd audicien aanwezig.
Informeer vrijblijvend bij Van Schijndel Hoortechniek aan het 17 Septemberplein 1 B in Son.

Profiteer dit jaar nog van uw vergoeding voor hoorhulpmiddelen. Wanneer u zich dit jaar nog meld in onze winkel kunt u van de huidige, gunstige vergoedingsregeling gebruik maken. Bel voor een afspraak 0499-490726.

Toch nog subsidie voor het zwembad

Een subsidie voor het zwembad in Son en Breugel ontbrak in de meerjaren begroting, maar blijkt nu toch te worden gegeven.

De inspanningen van de eigenaar Wim van Santvoort van het zwembad hebben de politiek voldoende overtuigt. Dit blijkt uit de toekenning van een subsidie van €600.000,- aan het zwembad. Dit bedrag zal in vijf jaar worden uitgekeerd wat neer komt op €120.000,- per jaar.
Door de subsidie kunnen de inwoners van Son en Breugel maar ook andere bezoekers in ieder geval de komende 5 jaar gebruik blijven maken van het Zwembad.
Hiermee brengt de politiek de woorden, dat zij het belangrijk vinden dat het zwembad behouden blijft voor Son en Breugel voorlopig ten uitvoer. Wat de politiek niet is gelukt met het zwembad is het invoeren van schoolzwemmen. Dit idee wordt niet omarmt door de basisscholen en blijkt in de praktijk niet uitvoerbaar.

Of het zwembad na deze periode uiteindelijk toch gaat sluiten is nu niet te overzien. Of dit het geval zal zijn hangt van meerdere factoren af. Zo is al eerder gebleken dat geen enkel zwembad in de regio open kan blijven zonder een bijdrage van de gemeente.
Ook zal er in deze periode binnen het stedelijk gebied worden gekeken naar het aanbod en behoefte van een zwembad voor de regio. Ook deze uitkomst kan gevolgen hebben voor het zwembad in Son en Breugel.

Grote opkomst KVB leden tijdens de kienavond

Opperste concentratie tijdens het kienen Foto: KBO

Het bestuur van de Katholieke Vrouwen Beweging (KVB) organiseert zo'n 17 keer per jaar een activiteit voor haar leden. Omdat de vrouwen het kienen zo leuk vinden wordt er tweemaal per jaar gekiend. Het bestuur zorgt voor de prijsjes en bestuurslid Truus Fransen leest de getrokken nummers op. Maar iedere avond begint met een heerlijk bakje koffie of thee en iets lekkers in de gezellige zaal van De Zwaan. Het altijd vriendelijke personeel zorgt dat de tafels en stoelen klaar staan en de koffie en thee gezet. Eerst maar even gezellig bijpraten en als ieder lid een kienkaart voor haar heeft liggen kan het kienen beginnen.
Doodstil is het in de zaal. Alleen de stem van Truus, tijdens het afroepen van de nummers, klinkt duidelijk door de zaal. De spanning stijgt naarmate het langer duurt voordat iemand kien heeft. Geroezemoes klinkt erop als het rijtje of de kaart bijna vol is. "Ik hoef er nog maar één", zegt een dame zacht terwijl ze haar buurvrouw aantikt. En dan klinkt het luid door de zaal: KIEN. De spanning zakt als een plumpudding in elkaar. Sommige vrouwen gooien hun kaart meteen leeg, maar anderen laten de fiches nog even op hun kaart liggen. Het kan immers ook zomaar zijn dat het een valse kien is en dan wordt er gewoon verder gespeeld. Deze avond echter geen valse kien, maar wel heel vaak een dubbele kien. In dat geval gaat één van de bestuursleden naar de geluksvogels met de zak met overgebleven nummers. Diegene die het hoogste nummer trekt krijgt dan de prijs, en de andere krijgt een troostprijsje.
Halverwege krijgen de vrouwen de gelegenheid om een drankje te halen bij de bar. Daarna snel weer verder met kienen. De aandacht verslapt geen moment. Geconcentreerd leggen de vrouwen hun fiches op de kaart en kijken ondertussen met een schuin oog naar hoe het de rest van de tafel vergaat. Sommige dames hebben wel heel veel geluk en gaan met meerdere prijzen naar huis. Maar wel of geen prijs uiteindelijk gaat iedere vrouw tevreden naar huis. Het was weer een fijne avond.
Kijk voor een beeldimpressie naar de foto's op de website: www.kvbsonenbreugel.nl Dit jaar staat alleen de kerstviering nog op het programma en daarna zitten de activiteiten er voor 2018 weer op.

Bijeenkomst over de OV chipkaart druk bezocht

Op 13 november organiseerde KBO Son een bijeenkomst over de OV chipkaart in De Zwaan. Aan de hand van een overhead presentatie werd aan de ruim veertig aanwezigen uitgelegd hoe de OV chipkaart werkt.
Er zijn twee soorten chipkaarten: De persoonsgebonden en de anonieme kaart.
Op de persoonsgebonden kaart zijn nog tal van extra kortingen te krijgen zoals de seniorenkorting. Dit werd heel duidelijk aan de aanwezigen uitgelegd.
Van de mogelijkheid om vragen te stellen werd veel gebruik gemaakt.
Na afloop van de presentatie was er de mogelijkheid om de OV chipkaart aan te schaffen. Een tiental personen heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt.
Mevrouw Berkelmans, die de presentatie verzorgde, heeft aangegeven met mensen die het moeilijk vinden om met deze kaart te reizen een proefrit te willen maken met de lijnbus vanuit Son en Breugel.
Als u hier gebruik van wilt maken dan kunt u zich opgeven bij Ties Smetsers tel. 476334.
Hij zal dan in overleg met haar een datum prikken waarop we deze proefrit dan gaan maken.

Aanmelden Sjors Sportief & Sjors Creatief kan weer

Sjors Sportief & Sjors Creatief lieten het afgelopen schooljaar maar liefst 1200(!!) basisschoolkinderen kennismaken met diverse sportieve en culturele activiteiten binnen onze gemeente. Sjors is al jaren een regelrechte 'hit' onder de basisschooljeugd. Wegens dit daverende succes wil de gemeente dit natuurlijk graag continueren. Door 'Sjors' krijgen de kinderen de kans op laagdrempelige wijze kennis te maken met naschoolse activiteiten binnen de gemeente. Alle aanbieders krijgen de mogelijkheid om hun activiteit te promoten in het kleurrijke Sjorsboekje, waar kinderen zich vervolgens digitaal voor kunnen inschrijven.

Bewezen formule
Het programma is inmiddels in ruim 100 gemeenten een bewezen formule en bestaat uit een gebruiksvriendelijk digitaal inschrijfsysteem voor kinderen en verenigingen/aanbieders. Om nog beter in te spelen op de beleving van het kind, is er een 'mascotte' gekoppeld aan de kennismakingsactiviteiten, zoals genoemd: Sjors!

Alle kinderen uit het basisonderwijs ontvangen in februari weer het Sjorsboekje en mogen dan één (of meerdere) cursussen uitkiezen, waar zij enkele naschoolse introductielessen kunnen volgen op locatie van (sport)verenigingen. Vaak gratis krijgen zij de kans een kijkje in de keuken te nemen bij de activiteit waar zij nieuwsgierig naar zijn. Sport- en cultuurdeelname kan nooit groot genoeg zijn.

Meld uw activiteit ook aan!
Sjors Sportief & Sjors Creatief stimuleren kinderen om een structurele actieve deelname te bewerkstelligen. Hiervoor hebben wij alle aanbieders nodig. Uw activiteit wordt uiteindelijk geplaatst in een prachtig wervend boekwerk. Dit Sjorsboekje wordt eind februari op alle basisscholen in de gemeente Son en Breugel verspreid. Erg goede promotie dus voor uw vereniging/organisatie!

Meld uw kennismakingsactiviteit vanaf vandaag aan op www.sportstimulering.nl

Meer informatie?
Bent u geen vereniging, maar wilt u toch graag een activiteit voor deze doelgroep aanbieden? Dit kan natuurlijk, neem dan contact op met michelle.driessen@levgroep.nl

Het boerenbruidspaar 2019 is bekend

Het Bruidspaar is wederom een paar wat de beide dorpen echt met elkaar verbind. Dit jaar zullen de Sonse Boerin Anouk Kuijpers en de Breugelse Boer Robin Jansen in het 'onecht' verbonden worden.
Als oudste zoon van Jan en Trudie Jansen en jongste dochter van Harry en Joke Kuijpers zei dit stel volmondig ja op de vraag om het boerbruidspaar van 2019 te worden.
Robin is eigenaar van een autogarage in Beek en Donk. Naast sleutelen is hij graag actief als lid bij de scouting en als vendelier bij het Sint-Catharinagilde. Anouk is jarenlang creatief geweest met het bouwen van carnavalswagens bij de Zultkoppen en de Bierbubbels. Zij is werkzaam als bouwkundig tekenaar bij een architectenbureau.

Hierbij ook nog een toelichting op de aanwijzingen van de afgelopen weken:
Olieverf = Robin is automonteur en Anouk helpt al jaren mee met het ontwerpen van het decor van de Prins
Varkensbroeder = Anouk is lid van VC de Zultkoppen en Robin is lid van het Sint Catharinagilde in Son
Tussen de afrikaantjes = Robin en Anouk wonen in de Afrikalaan in Son
Gemeentepils = Gemeente kan je koppelen aan Raad. Robin is al jaren actief bij de Raad van 11 tijdens carnaval. Pils slaat op de carnavalsvereniging waar Anouk lid van is, de Bierbubbels.

De laatste Lazy Sonnie Afternoon van 2018 knalt het jaar uit

GRUNTING PIGS Foto: Lazy Sonnie Afternoon

De laatste Lazy Sonnie Afternoon alweer na een zeer geslaagd 2018. We knallen het jaar uit met de Grunting Pigs. Een akoestische bluesgezelschap met opzwepende mondharmonica en virtuoos gitaarspel uit Hongarije. In het voorprogramma Delta bluesartiest Mister Moan. Een middag om je op te verheugen.

Grunting Pigs
Duo bestaande uit harmonica-wizard Mátyàs Pribojszki & snarenwonder Ferenc Szász.
Enerzijds is er Szász, een virtuoos die zijn akoestische gitaar liefdevol bespeelt met enerverende vingeracrobatiek. Anderzijds is er Pribojszki, de man die op zijn veertiende begon met het spelen van mondharmonica en hiervoor inspiratie kreeg van legendes als Sonny Boy Williamson en Larry Adler. Hij deelde het podium met veel grote acts oa. Charlie Musselwhite, Bob Margolin, Duke Robillard en Ian Siegal, waarbij hij steevast op diens lof kan rekenen. Pribojszki ontwikkelde een persoonlijke stijl welke kan worden omschreven als een groovende mix van jazz en blues met een sterk funky gevoel.

Voeg deze twee uitzonderlijke muzikanten samen en het Grunting Pigs-gezelschap laat je horen waarom deze combinatie zo succesvol is. Rauwe countryblues afgewisseld met pittige rootsblues maken dat de twee al menig podium betoverd hebben. Het bewijst ook dat vanuit het hart gespeelde blues geen nationaliteit kent. Dat ze uit Boedapest en niet uit Chicago of Memphis afkomstig zijn lijkt eerder toeval want deze mannen kennen hun muzikale roots als geen ander.

MISTER MOAN Foto: Lazy Sonnie Afternoon

Mister Moan
Mister Moan is de naam waaronder Koos Boer solo als blues artiest optreedt. Hij richt zich daarbij vooral op de Delta Blues. Blues is echter overal en is de basis van veel moderne muziek. Blues als gevoel is ook universeel en kom je tegen in muziek die Nederlandstalig is tot in de meest etnische muziekvormen. Deze ontwikkelingen neemt hij in zijn optredens mee maar wel "Delta gekleurd". Daardoor wordt het spelen van blues meer dan het louter kopiëren van oude bestaande songs.
In het verleden is Koos zanger geweest bij de Stylemasters, een jump-blues band. Op dit moment is hij naast solo artiest ook zanger gitarist van Four Bluezz, een band die blues, jazz en soul verbindt.


Aanvang / toegang
Lazy Sonnie Afternoon begint om 15.30 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur. De zaal is vanaf +/-15.00 uur open. De toegang is gratis maar na het optreden vragen wij om een bijdrage in de hoed. Jullie gifts zijn noodzakelijk om deze unieke optredens voor de toekomst veilig te stellen.
De muzikale optredens vinden plaats in een luisterambiance en zijn geschikt voor alle leeftijden.
Kijk op onze website www.lazysonnieafternoon.nl voor de jaaragenda en/ of meld je aan voor onze Nieuwsbrief. Ook vrienden en sponsoren kunnen zich op onze website aanmelden.

Help onze bezorgers de winter door!

DeMooiSonenBreugelKrant beschikt over een team van bezorgers in alle leeftijden. Deze bezorgers gaan elke woensdag door weer en wind naar buiten om de krant bij u te bezorgen.

Met enkele bezorgers hebben wij de afspraak gemaakt dat zij bij uitzondering op donderdag mogen bezorgen omdat zij anders in problemen komen met hun studie. Nu doen onze bezorgers allemaal hun best, maar altijd kan het voorkomen dat er een brievenbus over het hoofd wordt gezien. Zeker nu het 's avonds al eerder donker wordt.

Dus als u een keer de krant niet heeft ontvangen, kijk dan eens kritisch naar uw eigen brievenbus. Is de brievenbus wel makkelijk te vinden, of staat of zit hij op een voor de bezorger onlogische plek? Valt mijn groene brievenbus wel op in onze mooie groene heg? U weet uw brievenbus feilloos te vinden, maar voor een bezorger is het soms echt zoeken. Wij van DeMooiSonenBreugelKrant vragen de inwoners om hulp, doe iets eerder uw buitenverlichting aan. Onze bezorger kan uw brievenbus makkelijker vinden en het bevordert ook de veiligheid in uw eigen wijk.

Op dit moment zoeken wijk nog bezorgers voor het centrum en in het Harde Ven. Heb je interesse neem dan contact op met onze administratie of loop gewoon binnen bij ons kantoor op de Markt.

Ondernemers Vereniging Ekkersrijt (OVE) bezoekt Van Loon Group

De Ondernemers Vereniging van Ekkersrijt (OVE) was op 22 november 2018 te gast bij de Van Loon Group. OVE-voorzitter Jan van Hapert opende deze OVE-lunchbijeenkomst met zijn welkomstwoord aan meer dan zestig ondernemers van Ekkersrijt.

Florian Ros en Marc Wolf van de Stichting Hart-Save Son en Breugel gaven een presentatie over de AED. Zij benadrukten het belang van de AED, vooropgesteld dat de ondernemers die een AED in zijn bedrijf hebben geplaatst deze aanmelden op het centrale systeem. AED locaties zijn dan snel traceerbaar waardoor BHV-ers bij spoed weten op welke plekken of bij welke bedrijven de AED aanwezig is. Daarna gaf nieuw OVE-lid mr. Rianne van der Heijden van Juridisch en rechtskundige praktijk EMRTAN een korte presentatie over haar specialismen in het arbeidsrecht, de WWZ en het nieuwe ontslagrecht, maar ook het contracten- en aansprakelijkheidsrecht is haar ambitie.

Aansluitend presenteerde Directeur Roland van Loon het ontstaan van de Van Loon Group welke bestaat uit vier vleesverwerkende ondernemingen: Van Loon Vlees, Brandenburg, Sleegers en Meat Friends. Hij introduceerde de verschillende vleesproducten bestaande uit gegaarde vleesproducten voor consumenten, koelvers of diepgevroren, vers vlees bereidingen, gehaktbereidingen of BBQ-producten. Het imposante gebouw maar evenzo het productieproces, continu onder koel-vries en temperaturen, maakte indruk op de aanwezigen die in een hygiënische klederdracht door de fabriek werden geleid. De ondernemers hebben ervaren aan welke hoge kwaliteitseisen het productieproces van de Van Loon-vleesproducten moet voldoen. De volledige vleesproductie - van de herkomst van de grondstoffen tot leveringen van de eindproducten - zijn in de gehele (retail-)keten te volgen via een streepjescode of via het QR-systeem.
Van Loon Group streeft daarmee in zijn rol als ketenregisseur vanuit hun eigen transparante grondstofketens samen met de afnemers (ondermeer Lidl en Jumbo-supermarkten) naar maximale klanttevredenheid.

Programma IJsfeest vernieuwd

Het IJsfeest is in ontwikkeling en dat geldt ook voor het programma. Omdat de stichting met het IJsfeest een platform van en voor de gemeenschap van Son en Breugel wil creëren worden activiteiten toegevoegd die voor verschillende doelgroepen geschikt zijn.

Curling
In deze krant is al eerder gemeld dat dit jaar drieënhalve week lang bedrijven en vriendengroepen in competitievorm of voor de fun tegen elkaar een potje Curling kunnen spelen. Diverse mensen hebben zich hier al voor ingeschreven. Aanvragen kunnen gedaan worden via de website www.ijsfeestsonenbreugel.nl

Het Curling dat gespeeld wordt is officieel IJsstockschieten. Dit spel is eenvoudig te spelen voor jong (vanaf 18 jaar) en oud. Het lijkt het meeste op jeux de boule. Je speelt in 2 teams tegen elkaar, ieder team heeft 4 ijsstocken. Het doel is om de ijsstock zo dicht mogelijk bij een puck te krijgen. De partij die de meeste punten heeft behaald, is de winnaar. De kosten voor de baan zijn € 40,00 per uur.

Bingo avond
Het is al een oeroud gezelschapsspel maar Bingo is helemaal hip! Niet alleen kan iedereen er aan mee doen. In een modern jasje blijkt het van jong tot oud aan te trekken. Daarom organiseert Stichting IJsfeest op vrijdag 21 december een Bingo avond van 21:00-23:00 uur. Een gezellige avond beleven en ook nog kans maken op leuke prijzen? Schrijf je snel in via de website van het IJsfeest, want vol = vol. De entree is € 5,00 per persoon.

Pubquiz
Test je kennis van jezelf en je vrienden op vrijdag 28 december van 21:00-23:00 uur. Wie is de slimste en wie heeft de meeste parate kennis? De pubquiz is super leuk om met een groep te spelen. Je kunt je inschrijven met een team van 2 tot 6 personen. De quizmaster leidt je door de diverse ronden die allemaal een verschillend thema hebben. Je speelt tegen de andere teams die zich hebben ingeschreven. Aanmelden doe je via de website van IJsfeest Son en Breugel. De entree is € 5,00 per persoon en ook hiervoor geldt vol = vol.

Passe-partouts en IJsmutsen bestellen

Passe-partouts of IJsfeestmutsen bestellen doe je via de website www.ijsfeestsonenbreugel.nl. De prijs van een los toegangskaartje voor de ijsbaan is € 5,00 en een passe-partout kost € 35,00. De IJsfeestmuts is te koop voor een bedrag van € 4,00. De opbrengst hiervan komt volledig ten goede aan Stichting IJsfeest. Beiden zijn na betaling op te halen bij Boudewijns Schoenmakerij en Luxe lederwaren.

Het IJsfeest zoekt vrijwilligers

Het IJsfeest kan niet bestaan zonder de inzet van veel mensen. Daarom zoekt Stichting IJsfeest diverse vrijwilligers en maatschappelijke stagiaires die willen helpen bij de kaartverkoop en schaatsuitgifte, en de toegangscontrole van de ijsbaan. Voor alle vrijwilligers van Het IJsfeest wordt op woensdag 2 januari een exclusief Vrijwilliger Curling Toernooi georganiseerd. Wordt dus deelnemer van de vrijwilligerbrigade en speel mee. Meld je dan aan via vrijwilliger@ijsfeestsonenbreugel.nl.

Zet het in uw agenda

Als ik één ding uit eigen ervaring heb kunnen vaststellen, sinds ik schrijf voor DeMooiSonenBreugelKrant, is dat er veel evenementen plaatsvinden in ons dorp. Dat is mooi, het is een teken dat het (verenigings)leven bloeit in Son en Breugel. Om voldoende belangstelling te genereren voor al deze prachtige evenementen heeft deze krant een prachtig middel beschikbaar: u kunt ze zelf in de agenda zetten, zodat uw evenement vermeld wordt in onze krant en op onze website. Ik sprak hierover met Annie Maessen, o.a. van de Lazy Sonnie Afternoon.

Door: Luc van de Wiel

Lazy Sonnie Afternoon
Lazy Sonnie Afternoon, u zult het wellicht kennen. Het is inmiddels uitgegroeid tot een bekend evenement, iedere eerste zondag van de maand. 'Het zat weer lekker vol de afgelopen keer, het optreden was geweldig', verteld Annie. Het Chris Ronald Trio trad op, ze kregen al gauw de hele zaal mee. Daarna hebben ze nog zitten 'jammen', tot in de kleine uurtjes.

'Het is belangrijk dat mensen kunnen zien in de agenda wanneer een optreden op de planning staat, en vooral wie er optreedt', zegt Annie. 'Mensen kunnen dan van te voren zien wanneer er iets te doen is, en wat. Je kunt zien wat er te doen is in Son en Breugel en omgeving. Alles op één pagina, heel overzichtelijk', voegt ze er nog aan toe.
Het mooie is, dat u zelf agendapunten kunt aanleveren, als u betrokken bent bij de organisatie van een evenement of activiteit. Liefst enige tijd van te voren, zodat het niet alleen de woensdag vóór het evenement op de agenda staat, maar ook (de weken) ervoor. Op die manier wordt de aankondiging herhaald, waardoor het beter blijft hangen. Het is mogelijk vooruit te plannen, als de betreffende activiteit regelmatig plaatsvind. Zelfs tot een jaar vooruit!

Eenvoudig in te vullen
'Het invullen is eenvoudig', zegt Annie. 'Je geeft aan wie je bent, over welke activiteit het gaat, je kunt zelfs een foto toevoegen.' Het is belangrijk de datum, het tijdstip en het adres waar de activiteit plaatsvindt in te vullen, u kunt ook het soort activiteit kiezen. Als alles is ingevuld, komt het ter goedkeuring bij de redactie terecht, waarna het geplaatst wordt. 'Dat gaat in de regel snel', geeft Annie aan.

'Het is een kleine moeite, het is snel gebeurd', zegt Annie. 'En je hebt een groot bereik!' Als het eenmaal is ingevuld, kunt u als het ware achterover leunen en wachten tot het zover is dat uw evenement of activiteit plaatsvindt. Al zult u waarschijnlijk te druk bezig zijn met het organiseren ervan!

Hoe gaat het in zijn werk?
U gaat naar de website van de krant, www.mooisonenbreugel.nl. Als het goed is, ziet u een geel blokje 'Agenda' met direct daaronder 'Meld uw agendapunt aan'. Dan kunt u zich aanmelden met uw e-mailadres en wachtwoord, of eerst registreren als u dan nog niet gedaan heeft. Vervolgens kunt u kiezen in welke plaats (Son en Breugel) en locatie de activiteit plaatsvindt. Ook kunt u aangeven of het eenmalig is of niet, wat de datum en aanvangstijd zijn. Als er een einddatum is, kunt u die eveneens invullen, u kunt de naam en een omschrijving aan de activiteit geven. Als alles ingevuld is, wordt het naar de redactie verstuurd ter beoordeling. Voor u het weet, staat het in de krant en op de website!
Het is eenvoudig zelf te regelen, zo houdt u de controle. En u kunt altijd een uitgebreid persbericht na sturen, wat dan eveneens in de krant geplaatst wordt.

Een muzikale reis om de wereld in 80 dagen

Na de geweldige shows Maestro Son en Breugel 2017, Music in Blue 2017 en het zeer succesvolle Koningsconcert 2018, laat onze veelzijdige Harmonie van Son en Breugel zich binnenkort weer van een andere kant zien met het project Reis om de wereld in 80 dagen: een muzikaal avontuur, een belevenis voor alle zintuigen, naar het boek van Jules Verne.

Door: Hans Waals

Maar liefst drie voorstellingen worden gegeven op 8 en 9 december, waarin het Vestzaktheater speciaal voor deze gelegenheid wordt omgebouwd en ingericht tot een werelds podium. Een schitterende beleving voor jong en oud, waarbij het publiek geniet van prachtige muziek, diverse acts, een show met licht en geluid, beelden en zelfs geuren en smaken. Aangezien zowel het Maestro concert als Music in Blue in 2017 helemaal waren uitverkocht, biedt de Harmonie nu drie voorstellingen in een weekend aan. Zo kunnen nog meer mensen genieten van deze prachtige reis.

De Reis om de wereld in 80 dagen is meer dan alleen maar drie voorstellingen van de Harmonie. Omdat de Harmonie het belangrijk vindt om midden in de samenleving van Son en Breugel hun rol te vervullen, zoeken ze in dit project verbinding met anderen. Zo bezoeken ze in de maanden vooraf diverse basisscholen in Son en Breugel en geven ze workshops rond het thema de wereld en muziek. Ook laten ze met een kleurplatenactie en puzzels kinderen kennis maken met muziek. Na de voorstellingen komt het publiek bijeen voor een gezellige afterparty, met de mogelijkheid voor een "Meet and Greet" met de muzikanten en hun instrumenten. Laat de jeugd van Son en Breugel zelf maar eens proberen om geluid uit een blaasinstrument te krijgen. Zo doen ze er alles aan om op 8 en 9 december de Reis om de wereld in 80 dagen daadwerkelijk een muzikaal avontuur, een belevenis voor alle zintuigen te laten zijn.

De entreekaarten kosten € 7,50 en zijn verkrijgbaar bij Boudewijns Lederwaren, Cafetaria Spierings, in het Vestzaktheater tijdens de repetitie op donderdag tussen 20.00 en 21.30 uur, of per mail via kaartverkoop@phev.nl. De Harmonie maakt van elke voorstelling een ware belevenis voor u zelf, uw gezin, of als een origineel Sinterklaascadeau.

Alle informatie is te vinden op www.phev.nl/reisomdewereld.

Verrassingen bij het Mathieu Dirven Concert

Mathieu Dirven Concert

Nu Sinterklaas weer in het land is, wordt er in veel huishoudens druk gewerkt aan de surprises. Surprises zijn er ook bij het Mathieu Dirven Concert op zondag 2 december. Het programma is samengesteld met muziek, poëzie, een vleugje humor en een lekkere dosis lichtvoetigheid. Alle muzikanten en artiesten zullen zich van een verrassende kant laten zien.

In 2015 overleed Drs. P, een oeuvre nalatend vol met humoristische liederen. Wil van den Broek en Hannah Bogman geven hun eigen draai aan een aantal hiervan. Wil van den Broek volgde kleinkunstlessen en zanglessen en zingt al sinds 1996 als tenor in het Roois Kamerkoor. Met succes voerde hij tijdens huisconcertjes Drs. P. meermaals ten tonele. Hannah Bogman is zijn vaste begeleidster. Zij geeft pianoles en begeleidt ook kerkdiensten. Hannah zong in het Roois Kamerkoor en heeft zelf verschillende koren gedirigeerd. Beiden wonen in Olland.

Muziek en poëzie liggen soms dicht bij elkaar. Julius Dreyfsandt zu Schlamm is in Sint-Oedenrode geen onbekende. Hij woont in Nijnsel en is één van de kartrekkers van het "Schrijverscollectief Meierijstad" dat landelijk 400 leden telt. Ook is hij poëtisch actief bij orgelconcerten en is regelmatig op podia te beluisteren. Voor dit concert brengt hij collega-dichter Johan Meesters mee. Deze geboren dichter/performer woont in Zeeuws-Vlaanderen en publiceerde eveneens verschillende bundels o.a. nonsensverzen, toegankelijk en lichtvoetig, met prettig rijm, maar die voor de goede lezer een diepere laag hebben.

De liedjes van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink zitten in ons collectief geheugen. Zangleerlingen van Phoenix Cultuur zingen een medley uit "Ja zuster nee zuster" met o.a. "Duifies" en "De Twips".

Een heel andere genre is het Brabants dialect. "In d'eige toal" is een lied van Thieu Sijbers dat gaat over de taal die je van thuis uit meekrijgt. Gijs van Aarle weet dat prachtig te vertolken.

Het belooft dus een gevarieerd en verrassend koffieconcert te worden op zondag 2 december in kasteel Henkenshage. Aanvang is om 11.30 uur. Kaarten zijn ter plekke verkrijgbaar à € 7,50 inclusief een kop koffie of thee in de pauze. Tot 18 jaar is de prijs € 3,-. Reserveren is mogelijk via het e-mailadres mdirvenconcert@rooiskultuurkontakt.nl.

Appartementen Willem en de Zwijger Winnaar van de Cobouw Award 2018

Trots met de Cobouw Award Foto: 'thuis

De eerste vijflaags nom-appartementen De Willem en de Zwijger zijn door Cobouw verkozen tot meest Duurzame project van 2018. Volgens de jury zijn Nul Op de Meter appartementen nog steeds 'zeldzaam' en helemaal bij sociale huur. Dat in combinatie met het circulair ontwerp en de aandacht voor regenwatergebruik en biodiversiteit hebben de doorslag gegeven.

Olaf van Dijk projectmanager bij Woonstichting 'thuis vertelt: "Het winnen van een Cobouw Award voor De Willem en De Zwijger in Best is de kers op de taart. We zijn hartstikke trots op onze duurzame Nul Op de Meter appartementen die ook nog betaalbaar zijn. Dat ons project is gekozen als meest duurzame project van Nederland is fantastisch."

Samenwerken aan een duurzame wereld
"De Willem en De Zwijger hebben we samen met onze partners BAM Wonen en NBArchitecten ontwikkeld. Vanaf het eerste moment zijn we hierin samen opgetrokken. We winnen deze prijs samen," vervolgt Olaf. Peter Poell, Projectmanager bij BAM Wonen, bevestigt dit. "Dat echt samenwerken kan leiden tot dit unieke project en uiteindelijk tot deze mooie prijs, maakt mij persoonlijk erg trots. Hopelijk mogen we nog veel projecten met dit team realiseren.

Luc Severijnen, directeur-bestuurder van 'thuis vervolgt: "Samen met onze huurders, belanghouders en partners zetten we ons volgens de principes van The Natural Step in voor een wereld waar mensen duurzaam kunnen samenleven en wonen. Deze prijs bevestigt dat we met de goede dingen bezig zijn. Aan de andere kant beseffen we heel goed dat we er nog lang niet zijn en dat we onze duurzaamheidsambities alleen kunnen bereiken door samen te werken en buiten de gebaande paden te denken. We geloven in de kracht van samenwerken en leren van elkaar. Het is mooi als deze prijs ook anderen inspireert om zich nog meer in te zetten voor duurzaamheid en samen met ons te gaan voor de uitdagingen die er nog voor ons liggen."
Harold van de Ven, architect / eigenaar van NBArchitecten besluit: "De wereld wordt verbouwd naar een circulaire economie. Door middel van deze goede voorbeelden zullen velen worden geïnspireerd."

De Willem en De Zwijger winnaar Cobouw Award voor meest duurzame project
De Willem en De Zwijger is de winnaar van de Cobouw Award voor meest duurzame project in Nederland. Deze prijs is gisteren uitgereikt tijdens het jaarlijkse Cobouw Event te Vinkeveen. Cobouw wil met deze prijs aandacht geven aan de ontwikkelingen op het terrein van innovatie, duurzaamheid en werkgeverschap. De meest aansprekende projecten en de meest inspirerende voorbeelden worden beloond met een Cobouw Award. Meer informatie over de Cobouw Awards: https://www.cobouw.nl/

Woonstichting 'thuis
'thuis verhuurt ruim 10.000 woningen in de gemeenten Best, Son en Breugel, Eindhoven, Veldhoven en Waalre. Het bieden van duurzame, betaalbare woningen staat bij ons centraal. Voor duurzaamheid werken wij vanuit de 4 principes van The Natural Step. Kijk voor meer informatie over 'thuis en haar duurzaamheidsambities op www.mijn-thuis.nl/Over-thuis/Duurzaamheid

NBArchitecten
NBArchitecten focust zich volledig op Nul op de Meter gebouwen en omgeving. De zorg voor mens en samenleving staan daarbij centraal. Het inzetten van de waarde van de energierekening maakt het mogelijk om de duurzame investering betaalbaar te maken. Tevens gaan thema's als comfort, trots en esthetiek er fors op vooruit.

Kijk voor meer informatie op www.NBArchitecten.nl

BAM Wonen
Door samenwerking en innovatie maken we aangenaam wonen nog toegankelijker voor iedereen. Samen met 'thuis en NBArchitecten gaan we voor het beste resultaat. Nu én in de toekomst.

Voor meer informatie over BAM Wonen, zie www.bamwonen.nl

Toverachtige musical te zien in De Blauwe Kei

Zaterdag 1 december is de voorstelling De Brief Voor De Koning De Musical te zien in Theater De Blauwe Kei in Veghel. Deze voorstelling voor kinderen vanaf 8 jaar is een ode aan het boek van Tonke Dragt. De voorstelling begint om 19.30 uur in de Grote Zaal van het theater.

De voorstelling is geschreven naar het beroemde boek van Tonke Dragt, winnaar van de Griffel der Griffels. Het boek is al verfilmd en vertaald, maar het belangrijkste is dat het nog altijd wordt gelezen. Scriptschrijver Dick van den Heuvel wil er met deze theatervoorstelling voor zorgen dat het publiek weer zin krijgt om een boek te lezen.

De voorstelling gaat over Yoeri die van zijn moeder een boek moet lezen. Hij heeft helemaal geen zin, totdat hij het boek De Brief Voor De Koning opent. Er springen plotseling ridders, kastelen, jonkvrouwen, gemene spionnen en raadselachtige kluizenaars uit de bladzijden. Yoeri beleeft het verhaal van de jonge Tiuri. Tiuri moet een nacht doorbrengen in een kerker om tot ridder te worden geslagen, maar dan komt er een vreemdeling met een geheimzinnige opdracht. Hij moet de brief, waar wereldvrede van afhangt, naar de Koning van Unauwen brengen. Kiest hij voor de riddertitel of voor het belang van de mensheid?

Kaarten voor de voorstelling De Brief Voor De Koning De Musical kosten € 21 (inclusief een drankje) en zijn te reserveren via www.blauwekei.nl, telefonisch via 0413 - 342555 of aan de theaterkassa op werkdagen tussen 13.00 en 17.00 uur.

Bijzonder mooi

LaReinaEsther Foto: Gerben van der Velden

Een bijzondere expositie van twee bevlogen textielkunstenaars, Marlena Blaauw (Eindhoven) en Nelleke Merkx (Son en Breugel), in de prachtige ambiance van
't Oude Raadhuis.

Marlena, modeontwerper en styliste. Marlena combineert stoffen en technieken om te komen tot unieke modeontwerpen. Haar prachtige creaties kunt u tijdens de expositie bewonderen. Als imago styliste geeft Marlena graag advies over mode en kleding.

Nelleke, hoedenontwerper en textielkunstenaar.
Nelleke werkt al geruime tijd als modiste en gebruikt meerdere textiele technieken. Tijdens de expositie zijn haar nieuwste ontwerpen te zien. Ook zij adviseert u graag voor de finishing touch!

Marlena en Nelleke hebben elkaar ontmoet tijdens een fashion-project
Waar zij hun creaties toonden aan een groot publiek. De artistieke klik was er en er ontstond een hechte samenwerking
Twee disciplines die elkaar versterken door gebruik te maken van elkaars specialisme en vakmanschap

"BIJZONDER MOOI "is een expositie die door samenwerken en de kunst van combineren is ontstaan en die u niet mag missen !

U bent van harte welkom tot en met 16 december
"t Oude Raadhuis" Heuvelplein 8 Beek en Donk
Elke zaterdag en zondag van 14.00u. -17.00u.

Kienavond in Lieshout

Seniorenvereniging/KBO Lieshout organiseert in het Dorpshuis op vrijdag 30 november een kienavond met mooie prijzen.
Het prijzen pakket bestaat uit levensmiddelentassen, vlees en koffiepakketten, enveloppen met geld.
De prijzen voor de loterij zijn vele vleesprijzen.
Ook maakt u kans op de Jackpot. Zo kort voor Sinterklaas, zult u ook extra verrast worden.
We beginnen te kienen om 20.00u en de zaal is open vanaf 19.00u.
Iedereen is welkom in het Dorpshuis, Grotenhof 2 Lieshout.

Heren 1 VC Pieter Brueghel pakt ook punten tegen topteams

Rik in de aanval tegen Bravo Foto: VC Pieter Brueghel

Heren 1 blijft maar punten pakken dit seizoen. Ze hebben nu al 13 punten verzameld in 6 wedstrijden. Ter vergelijking, vorig jaar had het team er rond deze tijd 7. Afgelopen maandag speelden ze thuis tegen topteam Bravo uit Waalre/Valkenswaard.

De eerste set ging gelijk op. De heren van VC Pieter Breughel speelden solide met een sterk blok, maar vaak met moeizame pass vanwege de afwezigheid van libero Thomas en sterke passer Niels. De heren gingen fanatiek van start, maar lieten zich in de slotfase de kaas van het brood eten: 25-20 verlies. De tweede set startten de heren met frisse energie. Met hard werken werd de wedstrijd een ware strijd. Voor ieder punt moest gevochten worden. Uiteindelijk werd het harde werken beloond met setwinst.

Het zag er de derde set lang naar uit dat de punten in Son en Breugel zouden blijven, maar een paar slordigheden zorgden voor setwinst voor de gasten: 28-26. De laatste set werd gestreden voor elk punt. Zo hard dat zelfs de pink van Kariem de wedstrijd niet ongeschonden is doorgekomen. Hij werd gewisseld voor Rik, die er net een wedstrijd met het tweede op had zitten. De tegenstander kwam er al snel achter dat Rik met zijn vlijmscherpe passes en blok in elk geval niet gemakkelijk te passeren is. De oudgediende maakte zelfs het winnende punt door op de diagonaal een bal binnen te slaan. Eindstand was een terechte 2-2, waarbij het eerste team van VC Pieter Brueghel het goede spel van de afgelopen weken weer heeft voortgezet.

Voor meer informatie, bezoek www.vcpieterbrueghel.nl

Chong Do Kwan beste club van Nederland

Chong Do Kwan beste club van Nederland Foto: Chong Do Kwan

Onlangs zijn de Nederlandse Kampioenschappen ITF Taekwon-Do gehouden in Middelburg. Met een gemotiveerde groep van 2 coaches, 2 scheidsrechters, 7 deelnemers en vele supporters vertrokken ze vroeg in de ochtend.

Uit heel Nederland verzamelden sporters zich om te strijden in verschillende onderdelen voor de titel en het bijbehorende edelmetaal. De gebruikelijke onderdelen zijn stijlfiguren, springtechnieken, breektechnieken en sparring. Bij de stijlfiguren, tul genaamd, gaat het om een vast patroon die gedemonstreerd moet worden waarop de jury let op precisie, uitvoering, ritme, balans, kracht. Ashley behaalde een 3e plaats in haar categorie, Morris een 2e en Julian Merks werd Nederlands Kampioen in zijn klasse.
Na dit onderdeel kwam sparren aan bod. Hier gaat het om zoveel mogelijk punten te scoren in een bepaalde tijd waarbij de technieken teruggetrokken moeten worden en het dus niet gaat om knock-out, maar om snelheid, beheersing en strategie.
Hier scoorden bijna alle leden hoog mee.

Douwe werd 3e in de klasse tot 1.60cm, Jules werd 2e na een spannende finale, ook Julian werd 2e in de +170 cm A klasse. Owen Keij en Emy van Gerven zijn Nederlands kampioen sparren geworden.
Als laatste onderdeel waren de spectaculaire en vooral hoge springtechnieken.
Chong Do Kwan staat hier bekend om dat ze goed kunnen springen en vaak scoren in dit onderdeel.
Ashley sprong zich naar de finale en wist de 2e plaats te halen. Morris werd 3e bij de jeugd A klasse en Julian Merks werd weer Nederlands Kampioen springen.
Ook werden de overall winnaars bekend gemaakt, de beste jongen of meisje bij de jeugd, junioren en senioren.
Bij de jeugd jongens ging de overall winnaar schaal naar Julian Merks!

Aan het einde van de dag werden alle uitslagen bekeken en daaruit bleek dat Chong Do Kwan als beste school bij de jeugd presteerde en de beste club van Nederland is geworden.
Wil je deze toppers in actie zien of ben je geïnteresseerd geworden naar Taekwon-Do? Kom dan naar de Bongerd op maandag of donderdag vanaf 18:00.
Voor meer info bel Sabum Carlo van de Braak 06-41493483 of kijk op www.carlo-do.com

Chong Do Kwan beste club van Nederland

Chong Do Kwan beste club van Nederland Foto: Chong Do Kwan

Onlangs zijn de Nederlandse Kampioenschappen ITF Taekwon-Do gehouden in Middelburg. Met een gemotiveerde groep van 2 coaches, 2 scheidsrechters, 7 deelnemers en vele supporters vertrokken ze vroeg in de ochtend.

Uit heel Nederland verzamelden sporters zich om te strijden in verschillende onderdelen voor de titel en het bijbehorende edelmetaal. De gebruikelijke onderdelen zijn stijlfiguren, springtechnieken, breektechnieken en sparring. Bij de stijlfiguren, tul genaamd, gaat het om een vast patroon die gedemonstreerd moet worden waarop de jury let op precisie, uitvoering, ritme, balans, kracht. Ashley behaalde een 3e plaats in haar categorie, Morris een 2e en Julian Merks werd Nederlands Kampioen in zijn klasse.
Na dit onderdeel kwam sparren aan bod. Hier gaat het om zoveel mogelijk punten te scoren in een bepaalde tijd waarbij de technieken teruggetrokken moeten worden en het dus niet gaat om knock-out, maar om snelheid, beheersing en strategie.
Hier scoorden bijna alle leden hoog mee.

Douwe werd 3e in de klasse tot 1.60cm, Jules werd 2e na een spannende finale, ook Julian werd 2e in de +170 cm A klasse. Owen Keij en Emy van Gerven zijn Nederlands kampioen sparren geworden.
Als laatste onderdeel waren de spectaculaire en vooral hoge springtechnieken.
Chong Do Kwan staat hier bekend om dat ze goed kunnen springen en vaak scoren in dit onderdeel.
Ashley sprong zich naar de finale en wist de 2e plaats te halen. Morris werd 3e bij de jeugd A klasse en Julian Merks werd weer Nederlands Kampioen springen.
Ook werden de overall winnaars bekend gemaakt, de beste jongen of meisje bij de jeugd, junioren en senioren.
Bij de jeugd jongens ging de overall winnaar schaal naar Julian Merks!

Aan het einde van de dag werden alle uitslagen bekeken en daaruit bleek dat Chong Do Kwan als beste school bij de jeugd presteerde en de beste club van Nederland is geworden.
Wil je deze toppers in actie zien of ben je geïnteresseerd geworden naar Taekwon-Do? Kom dan naar de Bongerd op maandag of donderdag vanaf 18:00.
Voor meer info bel Sabum Carlo van de Braak 06-41493483 of kijk op www.carlo-do.com


Handbal vereniging Apollo

Uitslagen 24-25 nov
Bedo DS1 - Apollo DS1         20-28
Helius HS1 - Apollo HS1         26-27
Apollo HC1 - M.H.V. '81 HC1 16-21
Bedo DA1 - Apollo DA1         7-17
Apollo HB1 - Swift HB1         20-48
VHC'13 E1 - Apollo E1         17-3
Elshout DS1 - Apollo DS1 18-25
VHC '13 D1 - Apollo D1         10-18
VHC '13 HS1 - Apollo HS3 31-16
Aristos HS1 - Apollo HS2 31-25

Programma
1 december
11:00 uur Handbal Someren HC1 - Apollo HC1
13:30 uur Bergeijk HB1 - Apollo HB1
20:30 uur Apollo HS1 - WPK/Westlandia HS1

2 december
10:00 uur Apollo D1 - Groesbeekse Glorie D1
10:50 uur Apollo DA1 - Groesbeeks Glorie DA1
12:10 uur Apollo DS1 - United Breda DS2
13:30 uur Apollo HS2 - Oranje Wit HS1
14:45 uur Apollo HS3 - Jupiter '75 HS2

Leonie Brabants Kampioen

Leonie Habraken Brabantse Kampioen Foto: Argo

Leonie Habraken van Argo is tijdens het tweede weekend van de Brabantse Winter Kampioenschappen in Eindhoven Brabants Kampioen geworden op de 800m vrije slag. Zij zwom deze afstand in 10.26.15, tevens goed voor een clubrecord.

Ook de andere zwemmers van Argo hebben goed gepresteerd waarbij op bijna iedere afstand een persoonlijk record werd behaald. Helaas wisten zij niet het podium te bereiken:
Lars Diesch: 8e op de 100m schoolslag in 1.11.22, 7e op de 200m schoolslag in 2.40.57, 17e op de 50m vlinderslag in 0.29.87 en 10e op de 100m vrije slag in 0.56.83;
Leonie Habraken: 7e op de 200m vrije slag in 2.30.93;
Roel Janssen: 24e op de 100m vrije slag in 1.01.16;

Komend weekend nemen de zwemmers deel aan de 3e Solo wedstrijd die wordt gehouden in zwembad 'De Neul', aanvang 15.00 uur.

Winst Heren 1 Apollo

Heren 1 Apollo FotoReza

De anderhalf uur durende reis naar Hellevoetsluis werd voor de heren 1 van Apollo gelukkig geen tevergeefse reis. De wedstrijd tegen helius eindigde met een nipte overwinning van 26-27, wat de terugreis een stuk plezieriger maakte.

De eerste 10 minuten van de eerste helft gingen niet naar wens voor Apollo, de organisatie was niet goed en na het aftasten van de tegenstander stond Apollo op 4 goals achterstand. Na wat taktische aanpassingen (het uitdekken van de linkshandige opbouwer) en coaching vanaf de zijkant , kreeg Apollo meer grip op de tegenstander en kwam er meer rust kwam voor de verdediging. Met veel strijd lukte het de heren om de achterstand om te buigen en op karakter kwamen ze rond de 50e minuut op voorsprong 20-21. In die fase ging het spel tempo van het Sonse vaandelteam omhoog en werd de voorsprong uitgebreid naar 4 goals. Doordat Apollo de nadruk legde op handhaven door meer te gaan verdedigen in plaats van de aanval te zoeken, kwam Helius nog terug tot 1 goal. Met nog maar 1 seconden op de klok en een vrije worp tegen, werd het een zeer spannende slotseconde. Gelukkig werd dee vrije worp niet op tijd genomen en was de volle winst voor de heren uit Son en Breugel. Een zware wedstrijd waarin op karakter de 2 punten mee de auto in konden voor de anderhalf uur durende vrolijke terugreis, waar om 23.45u het vieren van deze overwinning kon beginnen.

Recreanten 2 van de Corridor in nieuwe jacks

Recreanten 2 van de Corridor met voor, 2de van rechts, Jeanne Brugmans Foto: infobrugmans

Son en Breugel - Het recreanten-2-team van de Corridor wil haar coach, Jeanne Brugmans, heel hartelijk bedanken voor de sponsoring van nieuwe trainingsjacks.

Praktijk Podotherapie Brugmans is o.a. gevestigd in Sint - Oedenrode. Behalve dat ze goed voetenwerk - vakwerk - podotherapie levert, coacht Jeanne het team vol enthousiasme en ook daarvoor is het team haar heel dankbaar

Hockey HTC Son MC2 kampioen

Hockey HTC Son MC2 Foto: HTC

Trots vanwege de nieuwe kleding werd Meisjes C2 afgelopen zaterdag ongeslagen kampioen. Met dank aan Basten woninginrichting en Keurslager Koen van Vugt voor het mooie kampioensvest.
Eigenlijk waren de meiden vorige week zaterdag al kampioen, toen ze met 3-0 de spannende topper wonnen van Hopbel, de nummer 2 op dat moment. De laatste wedstrijd werd met 7-1 gewonnen van Liempde en zo sloot MC2 de eerste helft van dit seizoen zeer succesvol en ongeslagen af.
De meiden vierden vorige week al het kampioenschap met z'n allen in de snackbar en hebben nog tot laat doorgefeest. Op naar de 2de klasse na de winterstop!

Pupil van de week

Noëlle Oomes samen met scheidsrechter A. de Laat Foto: Corridor

Op zondag 25 november was Noëlle Oomes onze "Pupil van de Week". Ze heeft eerst even geoefend met het nemen van een doorloopbal op een hoge korf.
Noëlle mocht de openingsbal nemen en kreeg uit handen van scheidsrechter A. de Laat een oorkonde en een snoepzak. Corridor 1 verloor de wedstrijd tegen de De Horst 1 met 15 - 18.

Bridgeclub ABC

Uitslagen dinsdagavondcompetitie
Ronde 3, zitting 4, 20 november 2018
Lijn A
1/2         Dirk Bossenbroek & Jos van Gerwen 67,26
1/2        Jaap Burghoorn & Hanneke Monteban 67,26
3 Toni Rotteveel & Peter Rotteveel 57,74
4 Rietje Miedema & Dini Pijnenburg 57,14
5 Johan van de Laar & George Punt 56,55
Lijn B
1 Frans & Netty Steenvoorden 65,89
2 Irma Brian & Anne van der Harst 64,84
3 Joy Kemper & Willy Dop 57,55
4 Toos Paalvast & Ab Paalvast 54,43
5 Erik-Willem Tiemens & Erna Leijzer 54,08
Stand avondcompetitie na 3 ronden
1 Dirk Bossenbroek & Jos van Gerwen 280 punten
2 Johan van de Laar & George Punt 230 punten
3/4 Reinier Gerritzen & Jeske Koop 200 punten
3/4 Jaap Burghoorn & Hanneke Monteban 200 punten
5 Toni Rotteveel & Peter Rotteveel 190 punten
6 Tineke Soetens & Jo Bakker 175 punten
7 Peter Linke & Simon de Haas 170 punten
8 Marijke Braams & Ricky van den Broek 142 punten
9 Willemien Swinkels & Gerard Swinkels 112 punten
10 Frans & Netty Steenvoorden 110 punten

Strijd waterpolo heren Argo

Strijd waterpolo heren Argo Foto: Argo

Afgelopen zaterdag was het druk op het zwembad in Best. De titanenstrijd tussen Heren 1 en Heren 2 van Argo stond op het programma, waarbij het vooral natuurlijk om prestige gaat. Beide teams staan steady in de middenmoot en dus konden ze vrijuit spelen. De vrijdag ervoor lagen de teams nog samen in het bad te trainen, waarbij de training afgesloten werd met een voorproefje op zaterdag: een vriendschappelijk partijtje. Maar dat was zaterdag anders, zoals coach Eric van Erp van H2 ook aangaf. We zetten ze niet het mes op de keel, maar de knop gaat om en we gaan er een serieuze pot van maken waarbij het vooral voor het jongere H2 team interessant is om te zien hoever ze inmiddels ingelopen zijn op H1. In het begin ging de strijd gelijk op, waarbij H2 wel net iedere keer een tandje moest bijschakelen om bij te blijven. Routiniers Martijn Hulsen (5 doelpunten) en Matieu Termeer speelden een zeer sterke partij voor H1, maar ook jeugdspelers Jelt van Aarle en Nick van Rooij (3 doelpunten) konden goed meekomen in het team van H1. In het tweede deel van de wedstrijd kon H2 het even niet meer bijhouden en werd het verschil net te groot om nog tot een spannend slot te komen. De eindstand van 11-5 in het voordeel van H1 was meer dan terecht, het publiek had weer genoten en kijkt uit naar het volgende onderlinge duel van de heren.
Dames 1 speelde in haar thuiswedstrijd tegen PSV3 een aardige wedstrijd, maar wist het duel niet te winnen. Ondanks het fantastische keeperswerk van Yvonne vd Vorstenbosch moest Argo een 5-8 verlies incasseren. Er lijkt echter wel een stijgende lijn te zitten in het spel van Argo, wanneer een aantal dames weer de vorm terug vindt kan het volgende week misschien leiden tot punten in een belangrijk duel tegen de Treffers.
Dames 2 wist met 11-2 te winnen van TRB-RES, beide teams bestaan uit jeugdspelers die de stap naar de dames noodgedwongen hebben gemaakt. Een mooie prestatie van Dames 2, waardoor ze op een 4e plaats komen te staan in de competitie.

Zeester-Meerval - B jongens 15-2
C gemengd - Zeester-Meerval 0-25
D gemengd - DBD 8-7
Dames 1 - PSV 5-8
Dames 2 - TRB-RES 11-2
Heren 1 – Heren 2 11-5

Programma
Zaterdag:
AquAmigos - C gemengd in Olympia te Waalwijk 16:10 uur
SWNZ/GORGO - B jongens in Molenheide te Schijndel 18:15 uur
Heren 2 - Thalassa in ZIB te Best 18:45 uur
De Treffers - Dames 1 in Kwekkelstijn te Rosmalen 18:55 uur
Zeester-Meerval - Dames 2 in Drie Essen te Uden 19:15 uur

Zondag:
De Rog - Heren 1 in De IJzeren Man te Weert 20:00 uur

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Woensdag 21 november                        
Recreanten Prinses Irene – Corridor 1 7 - 3
Recreanten DAW – Corridor 2                 7 - 4

Donderdag 22 november                        
Corridor MW1–Nijnsel/Flamingo's MW2 6 - 5

Zaterdag 24 november
Tovido D1 – Corridor D1                         2 - 4
De Korfrakkers F3 – Corridor F1                6 - 3
Tovodo C1 – Corridor C1                         9 - 3
Be Quick B2 – Corridor B1                         0 - 11
DAW Schaijk D1 – Corridor D2                 3 - 3

Zondag 25 november
Pupil van de week: Noëlle Oomes
Corridor 2 – Celeritas/Avanti 2                 3 - 10
Corridor 1 – De Horst 1                         15 - 18
Corridor 3 – Celeritas/Avanti 4                 8 - 7

Programma
Woensdag 28 november                 aanvang
Recreanten Corridor1 – Korloo         20.00
Recreanten Be Quick – Corridor 2 20.30
BMC MW1 – Corridor MW1                 20.00

Zaterdag 1 december
Corridor D2 – Be Quick D2                 14.00
Corridor D1 – Be Quick D1                 15.00
Corridor F1 – BMC F1                                15.00
Corridor C1 – Rooi C2                                16.00
Corridor B1 – Avanti B2                         17.00

Zondag 2 december
Odisco 1 – Corridor 1                                 11.15
Stormvogels 3 – Corridor 2                         11.15
Springfield 1 – Corridor 3                         13.00

Bronzen medailles voor Bobby van Dijk op Brabantse winterkampioenschappen

Bobby (met zwarte badmuts) Foto: DBD

Afgelopen weekend behaalde Bobby van Dijk voor DBD maar liefst 2 medailles op de Brabantse winterkampioenschappen. Ook ditmaal werd de wedstrijd gezwommen in het Pieter van den Hoogenbadbad in Eindhoven.
Tijdens de zeer spannende races op zowel de 50 en de 100 meter rugslag werd Bobby derde. Bobby had dit jaar de pech dat hij voor het eerst werd ingedeeld in de categorie met 2 geboortejaren. Hierdoor was hij 1 van de jongste in de categorie jongens geboren in 2001 en 2002. Voorgaande jaren werd de strijd gestreden per geboortejaar.
Hij moest op beide rugslag afstanden twee jongens uit 2001 voor laten gaan.

Uitslagen:
Bobby van Dijk 50 meter rug 3de, 100 meter rug 3de, 100 meter vrij 11de, 50 meter vlinder 10de.

Bridgeclub Son

Uitslag 21 november

De uitslag van onze bridgeavond in Braecklant op woensdagavond:

1..Leny den Ouden en Matty Ribberink        59,03%
2.Jeanne Postma en Teun Postma         58,33%
3. Marijke Braams en Jo Bakker                 57,99%

Inloop Bridgeclub De Beckart

Uitslag 22 november: 1. Riet vd Laar en Zus vd Rijt 62.21%; 2. Nel Dielemans en Jan Verbunt 61.10%; 3. Riet Verstappen en Jan Verheijen 53.33%; 4. Toos Sanders en Harrie Maas 53.31%.
Ook meespelen in De Beckart op donderdagmiddag? Info 0413 474297..

Theo den Ouden nieuwe hoofdcoach/trainer Nederwetten dames 1

Theo den Ouden Foto: RKVV Nederwetten

Nederwetten heeft zijn enthousiaste coach, die de balans bewaakt tussen gezelligheid en prestatie, gevonden. Theo den Ouden (46), afkomstig uit de eigen gelederen, grijpt de kans aan om onze jonge, gemotiveerde groep meiden de komende jaren te gaan begeleiden op de weg naar de top van de vierde klasse.

Clubman
Theo is al vanaf de e-jeugd lid van Nederwetten en voetbalde tot drie jaar terug nog wekelijks. Eerst in de jeugd, daarna bij de senioren, waarvan enige tijd in de selectie en de laatste jaren bij zijn vrienden van de veteranen.
Naast zijn actieve carrière heeft Theo ook altijd al interesse gehad in het trainersvak, waarin hij vanaf zijn 16e al actief is.
Theo: "Vooral het werken met de iets oudere jeugd vond ik leuk. Samen over voetbal praten, in plaats van blind afgaan op wat een trainer zegt vind ik belangrijk. Ook bij de dames mogen de speelsters van mij best meepraten. Graag zelfs!"

Bestuur
Ook bestuurlijk draait Theo al heel wat jaren mee. Als voorzitter van Sjo Juventud (de jeugdafdeling Nederwetten-Gerwen) zorgt Theo voor doorstroming en zodoende kent hij de jongste speelsters van onze vereniging perfect. Dat dit voor Theo een extra argument was om juist nu de stap te maken is geen geheim. "Er komen een paar hele goede speelsters bij de komende jaren, samen met de huidige groep dames zie ik de toekomst van het Nederwettense damesvoetbal heel rooskleurig."

Doelstelling
"Dit seizoen in de vierde klasse blijven is een vereiste. We hebben absoluut de kwaliteit om te handhaven en volgend jaar gaan we doorgroeien. Ik ken deze dames al best goed, ik zie ze regelmatig spelen, als we deze fanatieke groep nog meer als een team laten functioneren is er veel mogelijk. Dat het met de sfeer bij de dames goed zit weet iedereen, dus die voorwaarde is er in ieder geval."

Na de winterstop
Via deze weg willen Bert Smids van harte bedanken dat hij Nederwetten als tussenpaus uit de brand heeft geholpen. Bert heeft het hart op de juiste plek zitten, we zijn dankbaar dat we op hem een beroep kunnen doen als het echt nodig is.
Ook clubman Mark Spaan heeft de dames vooruit geholpen door de trainingen voor zijn rekening te nemen. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het voor ons zeker niet. Bedankt Mark. Mark blijft betrokken, maar meer op de achtergrond.
De trainingen worden vanaf deze week al door Theo overgenomen, na de winterstop neemt Theo ook op zondag het stokje over. Succes Theo!

Uitslagen SBC Jeugd zaterdag 24 november
Hilvaria JO 19-1 - SBC JO 19-1                 1 - 4
SBC JO 19-2 - TSV Gudok JO 19-2                 1 - 3
Best Vooruit JO 19-4 - SBC JO 19-3                 2 - 3
SBC JO 17-1 - Oirschot Vooruit JO 17-1                 0 - 3
SBC JO 17-2G - Essche Boys JO 17-1                 3 - 1
SBC JO 17-3 - Unitas "59 JO 17-6                 9 - 3
Wilhelmina JO 17-3 - SBC JO 17-4                 NB
SBC JO 17-5 - VRIJ                 --------
SBC JO 15-1 - DBS JO 15-1                 6 - 0
Acht JO 15-2 - SBC JO 15-2                 1 - 13
SV Budel JO 15-3 - SBC JO 15-3                 0 - 9
SBC JO 15-4G - Boxtel JO 15-3                 Uitgesteld
SV BLC MO 15-2 - SBC MO 15-1                 NB
FC Eindhoven AV JO 14-1M - SBC JO 14-1                 0 - 6
SBC JO 14-2 - ODC JO 14-3                 NB
Taxandria JO 14-2 - SBC JO 14-3                 Uitgesteld
SBC JO 13-1 - Taxandria JO 13-1                 6 - 0
De Raven JO 13-1G - SBC JO 13-2                 NB
SBC JO 13-3 - RPC JO 13-3                 NB
DBS JO 13-3 - SBC JO 13-4                 0 - 1
Nw.Woensel/Unitas MO 13-1 - SBC MO 13-1                 1 - 11
Someren JO 12-1 - SBC JO 12-1                 NB
SBC JO 12-2G - Best Vooruit JO 12-3                 7 - 2
SV Budel JO 12-3 - SBC JO 12-3                 0 - 4
Woenselse Boys JO 12-4 - SBC JO 12-4                 NB
SBC JO 12-5G - ODC JO 12-5                 16 - 2
SBC JO 11-1 - RKSV Heeze JO 11-1                 0 - 3
Wilhelmina Boys JO 11-2G - SBC JO 11-2                 NB
Unitas "59 JO 11-5 - SBC JO 11-3                 0 - 17
SBC JO 11-4G - Geldrop JO 11-5                 NB
SBC JO 11-5G - RKVVO JO 11-5G                 2 - 4
SBC G 1G - VRIJ                 -------

Programma SBC jeugd 1 december
Thuisteam Bezoekers Vertrek Aanvang
SBC JO 19-1 - ODC JO 19-1        15:30
Rood Wit V"hoven JO 19-3 - SBC JO 19-2 13:00 14:00
SBC JO 19-3 - SJO Juventud JO 19-2        15:15
SV Budel JO 17-1 - SBC JO 17-1 13:30 14:30
SBC JO 17-2G - VRIJ        
DVS JO 17-4 - SBC JO 17-3 12:15 13:15
SBC JO 17-4 - Taxandria JO 17-4        15:15
SBC JO 17-5 - Wilhelmina Boys JO 17-5G        15:15
RKSV Nuenen JO 15-2 - SBC JO 15-1 11:15 12:15
SBC JO 15-2 - UNA JO 15-2G        13:15
SBC JO 15-1 - RPC JO 15-4        13:15
Nemelaer JO 15-2 - SBC JO 15-4G 12:00 13:00
SBC MO 15-1 - ODC MO 15-1        13:15
SBC JO 14-1 - Hilvaria JO 14-1        13:15
Unitas "59 JO 14-4 - SBC JO 14-2 11:30 12:30
SBC JO 14-3 - Hoogeloon JO 14-1        13:15
Schijndel/De Wit JO 13-1 - SBC JO 13-1 10:45 11:45
SBC JO 13-2 - Spoordonkse Boys JO 13-1        11:45
RKSV Nuenen JO 13-4 - SBC JO 13-3 10:00 11:00
SBC JO 13-4 - Best Vooruit JO 13-3        11:45
SBC MO 13-1 - RKVVO MO 13-1        11:45
SBC JO 12-1 - DVS JO 12-1        10:15
RKDSV/EDN"56 JO 12-1 - SBC JO 12-2G 10:00 11:00
SBC JO 12-3 - RKSV Heeze JO 12-2G        11:45
SBC JO 12-4 - FC Eindhoven AV JO12-5M        10:15
Nemelaer JO 12-1 - SBC JO 12-5G 09:15 10:15
SBC JO 11-1 - EFC JO 11-1G        10:15
DBS JO 11-3 - SBC JO 11-2 08:00 09:00
SBC JO 11-3 - HSE JO 11-1        10:15
RPC JO 11-5 - SBC JO 11-4G 08:00 09:00
Marvilde JO 11-2 - SBC JO 11-5G 08:45 09:45
Dommelen JO 10-1 - SBC JO 10-1 09:00 10:00
SBC JO 10-2G - Acht JO 10-2        10:15
SBC JO 10-3G - RKVVO JO 10-3        10:15
FC Eindhoven AV JO 10-5 - SBC JO 10-4G 07:45 08:30
DBS JO 10-4 - SBC JO 10-5 09:30 10:30
SBC JO 10-6G - Hapert JO 10-2G        10:15
FC Eindhoven JO 10-7M - SBC JO 10-7 07:45 08:30
Jong Brabant JO 9-2 - SBC JO 9-1 08:00 09:00
SV Valkenswaard JO 9-2 - SBC JO 9-2 08:00 08:45
Dommelen JO 9-2G - SBC JO 9-3 08:00 09:00
Tuldania JO 9-1 - SBC JO 9-4G 08:30 09:30
SBC JO 9-5 - Braakhuizen JO 9-2        09:00
Wilhelmina Boys JO 9-3 - SBC JO 9-6G 09:00 10:00
SBC JO 9-7G - FC Eindhoven AV JO 9-7        09:00
SBC JO 8-1 - Geldrop JO 8-1        09:00
WODAN JO 8-3 - SBC JO 8-2 08:00 09:00
Best Vooruit JO 8-3 - SBC JO 8-3 09:15 10:15
SBC JO 8-4 - Best Vooruit JO 8-2        09:00
SBC G 1G - Sarto G 3        11:45

Sonse Zaalvoetbal competitie

Uitslagen speelronde 11:
Spierings / Bergmans - Sportcafé Expreszo        2-4
Imazighen United - ZVV Witte Tonnie        6-4
Hurkmans        - Rovers Timmerwerk        5-1

Stand 24-11-2018:
1. Sportcafé Expreszo 8-22
2. Imazighen United 8-15
3. Hurkmans        8-13
4. Spierings / Bergmans 8-9
5. ZVV Witte Tonnie 8-5
6. Rovers Timmerwerk 8-4

Programma speelronde 12 1-12:
18:00 Imazighen United – Spierings / Bergmans
18:45 ZVV Witte Tonnie – Hurkmans
19:30 Rovers Timmerwerk – Sportcafé Expreszo

RKVV Nederwetten

Programma
Zaterdag 1 December
Nederwetten Vet - EFC Vet aanvang 16.30 uur

Zondag 2 December
Tongelre 1 - Nederwetten 1 aanvang 14.30 uur
SBC 13 - Nederwetten 2 aanvang 13.00 uur
Nederwetten 4 - Hoogeloon 5 aanvang 11.00 uur
Nederwetten Vr 1 - DBS Vr 1 aanvang 12.15 uur
Nederwetten Vr 2 - Spoordonkse Boys Vr 1 aanvang 10.00 uur

SBC Senioren

Uitslagen
Zondag 25 november
SBC 1         - Spoord. Boys 1 1-1
SBC 2         - Gestel 2        6-2
SBC 3         - FC Engelen 2 3-2
WODAN 5        - SBC 4        3-5
BMC 7        - SBC 6        2-3
ZSC 3         - SBC 7        3-6
Best Vooruit 11 - SBC 8        4-0
SBC 9         - De Valk 7        2-1
SBC 11        - Tuldania 3        4-0
Tivoli 5        - SBC 12        10-1
Wilhelmina Boys 6 - SBC 13        1-6
Acht VR1        - SBC VR1        4-2
SBC VR2        - WODAN VR1 1-1

Programma
Zondag 2 december
SV Budel 1        - SBC 1        14.30 u
WODAN 2        - SBC 2        12.00 u
SVSSS 2        - SBC 3        11.00 u
SCG'18 5        - SBC 4        12.00 u
SBC 7         - De Valk 5        13.00 u
SBC 8         - Wilh. Boys 9        10.00 u
Brabantia 8        - SBC 9        10.00 u
Braakhuizen 8        - SBC 10        11.00 u
Brabantia 10        - SBC 11        10.00 u
SBC 12        - DBS 7        10.00 u
SBC 13        - Nederwetten 2 13.00 u
SBC VR1        - Rood Wit V. VR1 12.00 u
ZSC VR1        - SBC VR2        10.00 u

woensdag 28 november

Alzheimer cafe over ondersteuning in de thuissituatie

Op Woensdagavond 28 november 2018 is er in ons Alzheimer Café B.O.S.( Best, Oirschot, Son en Breugel ) vanaf 19.30 uur een avond met als thema: " Wie ondersteunt mij in de thuissituatie? ". Het Alzheimer Café B.O.S., Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot, is gratis toegankelijk en bij binnenkomst wordt u getrakteerd op een kopje koffie of thee. In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken van het Alzheimer Café B.O.S. te bekijken en ( gratis ) te lenen. Ook liggen er folders en brochures over dementie.
Voor inlichtingen: Jan Verbeek ( 0641546859 ) . Zie voor meer informatie over alle Alzheimer Cafés in de regio de website van Alzheimer Nederland, regio Zuidoost Brabant.

Film is nep en dat is fijn

Een inspirerende lezing over film maken en film kijken met talrijke fragmenten uit bekende en onbekende films. Dick Smits is directeur van het filmkenniscentrum, een van de weinige onafhankelijke onderzoekscentra voor film, en heeft een reeks cursussen ontwikkeld onder de titel "Kunst van het kijken". Ars Longa Kunstavond woensdag 28 november om 20.00 uur in La Sonnerie, Nieuwstraat 45 Toegang gratis

vrijdag 30 november

Knutselmiddag @MusicDock

Maak een Kerstkaart, een eigen Instrumentje of een hanger voor in de kerstboom, óf ga gewoon lekker los met een vel papier en verf! Heb je ook nog zo veel te doen om het 'heerlijk avondje' voor te bereiden? Wij bezorgen jullie kinderen een fijne middag en jij hebt je handen even vrij! Voor kinderen vanaf 5 jaar. Kosten: 7,50 inclusief materiaal, limonade en lekkers. Inschrijven via evawiselius@hotmail.com.
Kanaaldijk Zuid 3A, 5691 NL Son en Breugel

zaterdag 1 december

KnutselOchtend @MusicDock

Maak een Kerstkaart, een eigen Instrumentje of een hanger voor in de kerstboom, óf ga gewoon lekker los met een vel papier en verf! Heb je ook nog zo veel te doen om het 'heerlijk avondje' voor te bereiden? Wij bezorgen jullie kinderen een fijne middag en jij hebt je handen even vrij! Voor kinderen vanaf 5 jaar. Kosten: 7,50 inclusief materiaal, limonade en lekkers. Inschrijven via evawiselius@hotmail.com.
Kanaaldijk Zuid 3A, 5691 NL Son en Breugel

Zwarte pieten bij de Jumbo in Son en Breugel

Sinterklaas heeft geregeld dat er zaterdag 1 december tussen 11.00 en 14.00 uur enkele zwarte pieten aanwezig zijn bij de Jumbo in Son en Breugel. De pieten zijn er speciaal voor de kleinste klanten van de Jumbo. Kom dus gezellig met uw kinderen naar de Jumbo in Son en Breugel op zaterdag 1 december
Jumbo Son en Breugel Nieuwstraat 75-77 Son en Breugel

zondag 2 december

Lazy Sonnie Afternoon

Maandelijks terugkerend akoestisch live podium in de kapelzaal van Kloosterhotel La Sonnerie Nieuwstraat 45 Son en Breugel. Zondag 2 december de Hongaarse Grunting Pigs als hoofdact. De supportact wordt verzorgd door Mister Moan.
Lazy Sonnie Afternoon begint om 15.30 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur. De zaal is vanaf +/-15.00 uur open. De toegang is gratis maar na het optreden vragen wij om een bijdrage in de hoed. Jullie gifts zijn noodzakelijk om deze unieke optredens voor de toekomst veilig te stellen. De muzikale optredens vinden plaats in een luisterambiance en zijn geschikt voor alle leeftijden.
Kijk op onze website www.lazysonnieafternoon.nl voor de jaaragenda en/ of meld je aan voor onze Nieuwsbrief. Ook vrienden en sponsoren kunnen zich op onze website aanmelden.

zondag 2 december tot zondag 20 januari

Expositie 'Licht' in Galerie De verdiepingen

Expositie 'Licht' van Marianne Schellekens in Galerie De verdiepingen van Villa De Kleine Heide in Son en Breugel. De donkerste dagen van het jaar komen eraan. Een tijd waarin mensen de behoefte hebben zich te omringen met licht. Het licht van verwachting, van Kerst, van het er zijn voor elkaar. Juist in de duisternis is het licht van grote kracht. Marianne weet dit met haar schilderkunst op bijzondere wijze vorm te geven. Zij werkt graag verhalend en met diepgaande en maatschappelijke thema's. Kosmos en aarde ontmoeten elkaar in haar werk. Villa De Kleine Heide, Europalaan 2a in Son en Breugel 2 december tot 20 januari. Te bezoeken op zondagen 15:00- tot 17:00 uur. Voor bezoek met groepen op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken met Catherine Witvliet, 0632051593

zaterdag 8 december

Reis om de wereld in 80 dagen

Na de geweldige shows Music in Blue 2017 en het zeer succesvolle Koningsconcert 2018 laat onze veelzijdige Harmonie zich binnenkort weer van een andere kant horen met de familievoorstelling Reis om de wereld in 80 dagen: een muzikaal avontuur, een belevenis voor alle zintuigen, naar het boek van Jules Verne. Maar liefst 3 voorstellingen op 8 en 9 december waarin het Vestzaktheater speciaal voor deze gelegenheid wordt omgebouwd en ingericht tot een werelds podium. Een schitterende beleving voor jong en oud waarbij het publiek geniet van prachtige muziek, diverse acts, een show met licht en geluid, beelden en zelfs geuren en smaken. De kaartverkoop is inmiddels gestart en meer informatie vindt u op www.phev.nl/reisomdewereld. We zien u en uw familie ook graag bij deze voorstelling en de gezellige afterparty.

zondag 9 december

Reis om de wereld in 80 dagen

Na de geweldige shows Music in Blue 2017 en het zeer succesvolle Koningsconcert 2018 laat onze veelzijdige Harmonie zich binnenkort weer van een andere kant horen met de familievoorstelling Reis om de wereld in 80 dagen: een muzikaal avontuur, een belevenis voor alle zintuigen, naar het boek van Jules Verne. Maar liefst 3 voorstellingen op 8 en 9 december waarin het Vestzaktheater speciaal voor deze gelegenheid wordt omgebouwd en ingericht tot een werelds podium. Een schitterende beleving voor jong en oud waarbij het publiek geniet van prachtige muziek, diverse acts, een show met licht en geluid, beelden en zelfs geuren en smaken. De kaartverkoop is inmiddels gestart en meer informatie vindt u op www.phev.nl/reisomdewereld. We zien u en uw familie ook graag bij deze voorstelling en de gezellige afterparty.

maandag 10 december

Dag van de Rechten van de mens

Op maandag 10 december organiseert de ZWO groep van de protestantse gemeente Son en Breugel samen met Amnesty International een Mensenrechtendialoog. Het lijkt zo vanzelfsprekend: discrimineren doe je niet. We mogen zeggen wat we vinden. We mogen de godsdienst belijden die we zelf willen. En iedereen heeft recht op privacy. In Nederland hebben we onze zaken goed op orde. Mensenrechtenschendingen gebeuren vooral ver weg. Althans, zo lijkt het, want bij nadere beschouwing blijken mensenrechten ook in Nederland onder druk te staan. Ook hier in Son en Breugel gaat Amnesty het gesprek met ons aan en wel op de 10e december, de Dag van de Rechten van de mens. Dit vind plaats in de kerk aan de Zandstraat om 19.30 uur. Geeft u zich vast op vóór 1 december bij Cora Rothuizen (0618894783 of familie.rothuizen@kpnmail.nl) dan kunnen we het aantal deelnemers doorgeven aan Amnesty.


woensdag 28 november

Alzheimer cafe over ondersteuning in de thuissituatie

Op Woensdagavond 28 november 2018 is er in ons Alzheimer Café B.O.S.( Best, Oirschot, Son en Breugel ) vanaf 19.30 uur een avond met als thema: " Wie ondersteunt mij in de thuissituatie? ". Het Alzheimer Café B.O.S., Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot, is gratis toegankelijk en bij binnenkomst wordt u getrakteerd op een kopje koffie of thee. In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken van het Alzheimer Café B.O.S. te bekijken en ( gratis ) te lenen. Ook liggen er folders en brochures over dementie.
Voor inlichtingen: Jan Verbeek ( 0641546859 ) . Zie voor meer informatie over alle Alzheimer Cafés in de regio de website van Alzheimer Nederland, regio Zuidoost Brabant.

Film is nep en dat is fijn

Een inspirerende lezing over film maken en film kijken met talrijke fragmenten uit bekende en onbekende films. Dick Smits is directeur van het filmkenniscentrum, een van de weinige onafhankelijke onderzoekscentra voor film, en heeft een reeks cursussen ontwikkeld onder de titel "Kunst van het kijken". Ars Longa Kunstavond woensdag 28 november om 20.00 uur in La Sonnerie, Nieuwstraat 45 Toegang gratis

vrijdag 30 november

Knutselmiddag @MusicDock

Maak een Kerstkaart, een eigen Instrumentje of een hanger voor in de kerstboom, óf ga gewoon lekker los met een vel papier en verf! Heb je ook nog zo veel te doen om het 'heerlijk avondje' voor te bereiden? Wij bezorgen jullie kinderen een fijne middag en jij hebt je handen even vrij! Voor kinderen vanaf 5 jaar. Kosten: 7,50 inclusief materiaal, limonade en lekkers. Inschrijven via evawiselius@hotmail.com.
Kanaaldijk Zuid 3A, 5691 NL Son en Breugel

zaterdag 1 december

KnutselOchtend @MusicDock

Maak een Kerstkaart, een eigen Instrumentje of een hanger voor in de kerstboom, óf ga gewoon lekker los met een vel papier en verf! Heb je ook nog zo veel te doen om het 'heerlijk avondje' voor te bereiden? Wij bezorgen jullie kinderen een fijne middag en jij hebt je handen even vrij! Voor kinderen vanaf 5 jaar. Kosten: 7,50 inclusief materiaal, limonade en lekkers. Inschrijven via evawiselius@hotmail.com.
Kanaaldijk Zuid 3A, 5691 NL Son en Breugel

Zwarte pieten bij de Jumbo in Son en Breugel

Sinterklaas heeft geregeld dat er zaterdag 1 december tussen 11.00 en 14.00 uur enkele zwarte pieten aanwezig zijn bij de Jumbo in Son en Breugel. De pieten zijn er speciaal voor de kleinste klanten van de Jumbo. Kom dus gezellig met uw kinderen naar de Jumbo in Son en Breugel op zaterdag 1 december
Jumbo Son en Breugel Nieuwstraat 75-77 Son en Breugel

zondag 2 december

Lazy Sonnie Afternoon

Maandelijks terugkerend akoestisch live podium in de kapelzaal van Kloosterhotel La Sonnerie Nieuwstraat 45 Son en Breugel. Zondag 2 december de Hongaarse Grunting Pigs als hoofdact. De supportact wordt verzorgd door Mister Moan.
Lazy Sonnie Afternoon begint om 15.30 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur. De zaal is vanaf +/-15.00 uur open. De toegang is gratis maar na het optreden vragen wij om een bijdrage in de hoed. Jullie gifts zijn noodzakelijk om deze unieke optredens voor de toekomst veilig te stellen. De muzikale optredens vinden plaats in een luisterambiance en zijn geschikt voor alle leeftijden.
Kijk op onze website www.lazysonnieafternoon.nl voor de jaaragenda en/ of meld je aan voor onze Nieuwsbrief. Ook vrienden en sponsoren kunnen zich op onze website aanmelden.

zondag 2 december tot zondag 20 januari

Expositie 'Licht' in Galerie De verdiepingen

Expositie 'Licht' van Marianne Schellekens in Galerie De verdiepingen van Villa De Kleine Heide in Son en Breugel. De donkerste dagen van het jaar komen eraan. Een tijd waarin mensen de behoefte hebben zich te omringen met licht. Het licht van verwachting, van Kerst, van het er zijn voor elkaar. Juist in de duisternis is het licht van grote kracht. Marianne weet dit met haar schilderkunst op bijzondere wijze vorm te geven. Zij werkt graag verhalend en met diepgaande en maatschappelijke thema's. Kosmos en aarde ontmoeten elkaar in haar werk. Villa De Kleine Heide, Europalaan 2a in Son en Breugel 2 december tot 20 januari. Te bezoeken op zondagen 15:00- tot 17:00 uur. Voor bezoek met groepen op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken met Catherine Witvliet, 0632051593

zaterdag 8 december

Reis om de wereld in 80 dagen

Na de geweldige shows Music in Blue 2017 en het zeer succesvolle Koningsconcert 2018 laat onze veelzijdige Harmonie zich binnenkort weer van een andere kant horen met de familievoorstelling Reis om de wereld in 80 dagen: een muzikaal avontuur, een belevenis voor alle zintuigen, naar het boek van Jules Verne. Maar liefst 3 voorstellingen op 8 en 9 december waarin het Vestzaktheater speciaal voor deze gelegenheid wordt omgebouwd en ingericht tot een werelds podium. Een schitterende beleving voor jong en oud waarbij het publiek geniet van prachtige muziek, diverse acts, een show met licht en geluid, beelden en zelfs geuren en smaken. De kaartverkoop is inmiddels gestart en meer informatie vindt u op www.phev.nl/reisomdewereld. We zien u en uw familie ook graag bij deze voorstelling en de gezellige afterparty.

zondag 9 december

Reis om de wereld in 80 dagen

Na de geweldige shows Music in Blue 2017 en het zeer succesvolle Koningsconcert 2018 laat onze veelzijdige Harmonie zich binnenkort weer van een andere kant horen met de familievoorstelling Reis om de wereld in 80 dagen: een muzikaal avontuur, een belevenis voor alle zintuigen, naar het boek van Jules Verne. Maar liefst 3 voorstellingen op 8 en 9 december waarin het Vestzaktheater speciaal voor deze gelegenheid wordt omgebouwd en ingericht tot een werelds podium. Een schitterende beleving voor jong en oud waarbij het publiek geniet van prachtige muziek, diverse acts, een show met licht en geluid, beelden en zelfs geuren en smaken. De kaartverkoop is inmiddels gestart en meer informatie vindt u op www.phev.nl/reisomdewereld. We zien u en uw familie ook graag bij deze voorstelling en de gezellige afterparty.

maandag 10 december

Dag van de Rechten van de mens

Op maandag 10 december organiseert de ZWO groep van de protestantse gemeente Son en Breugel samen met Amnesty International een Mensenrechtendialoog. Het lijkt zo vanzelfsprekend: discrimineren doe je niet. We mogen zeggen wat we vinden. We mogen de godsdienst belijden die we zelf willen. En iedereen heeft recht op privacy. In Nederland hebben we onze zaken goed op orde. Mensenrechtenschendingen gebeuren vooral ver weg. Althans, zo lijkt het, want bij nadere beschouwing blijken mensenrechten ook in Nederland onder druk te staan. Ook hier in Son en Breugel gaat Amnesty het gesprek met ons aan en wel op de 10e december, de Dag van de Rechten van de mens. Dit vind plaats in de kerk aan de Zandstraat om 19.30 uur. Geeft u zich vast op vóór 1 december bij Cora Rothuizen (0618894783 of familie.rothuizen@kpnmail.nl) dan kunnen we het aantal deelnemers doorgeven aan Amnesty.