DeMooiSonenBreugelkrant

14 maart 2018

DeMooiSonenBreugelkrant 14 maart 2018


Kerkdiensten

Geloofsgemeenschap Sint Petrus' Banden, Son
Tot nader order vinden de vieringen plaats in de Sint Genoveva-kerk in Breugel.
Woensdag 14 maart In het kader van de oecumenische activiteiten in de Veertigdagentijd:
17.00 uur: Solidariteitsmaaltjd in het Parochiecentrum De Goede Herder, Mgr. Bekkersplein 1, Sint-Oedenrode; opgave deelname bij het         Parochiesecretariaat, tel. 0413 - 47 77 41.
19.00 uur: Vespers in de Sint Martinuskerk, Kerkplein 47 a, Sint-Oedenrode.
Zaterdag 17 maart Geen Eucharistieviering
Zondag 18 maart 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor
intenties: Leo Pagels (1e jaargetijde), Louis Pessers, Marc van Sloun, Harry Verschueren, Corry Verhaar-Fijen.
Woensdag 21 maart In her kader van de Oecumenische activiteiten in de Veertigdagentijd:
17.00 uur: Stiltewandeling; start bij de Sint Genovevakerk, Sint Genovevastraat 14, Breugel
18.00 uur: Soep en brood in de pastorie in Breugel. Sint Genovevastraat 16. Telefonische opgave bij diaken Wilchard Cooijmans, 0499-471230
Zaterdag 24 maart Geen Eucharistieviering

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Donderdag 15 maart 18.15 uur: Rozenhoedje
18.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zondag 18 maart 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst
intentie: Jan Streur, Jeanne van de Wijdeven-van Erp, Kitty Lagraine-Konings, Gerard Lenting, Annie van der Eerden-van Sleuwen, Frans Swinkels.
Donderdag 22 maart 18.15 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zondag 25 maart 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor
intentie: Harrie en Tonny Swinkels-Reloe, Ietje van Dinther-Raeven, Arie en Jet de Korte-vd Laar, Fam. vd Laar-van Heeswijk, Willemien Merks-Roestenburg, Mia Donkers-van Heeswijk, Han Verhagen, Ton Goossens, Martina Foolen-Jansen, overleden ouders Swinkels-Gruithuijzen, Piet Strik.

Kerkberichten Martinuskerk (centrum)
Zaterdag 17 maart 18.30 uur: Eucharistieviering met Het Goede Herderkoor.
Intenties: Lien Kraus – Holsken en Jan Kraus (maanddienst).
Zondag 18 maart Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd 09.30 uur: Eucharistieviering met Het Martinuskoor.
Intenties: Martien van de Ven (maanddienst), Harry Merks (maanddienst), Mien Verhoeven – Steenbakkers (maanddienst), Anna Hurkx – van de Velden, Overleden ouders Vermeltfoort – Sanders en overleden familieleden, Louis van der Veen (maanddienst), Marietje van Driel – van der Heijden (maanddienst), Jan Kanters, Ouders Hendriks – Hazenberg, Sjaak, Gerard, Jan, Nelly en Christ, Sjef en Petra van de Burgt – van de Wijdeven, Harrie Kuijpers (maanddienst), Overleden leden van de KBO in de maand februari, Anne Marie van den Boomen – van den Elsen, Overleden ouders Hubertus en Bernadina Bekkers – van de Berk en overleden familieleden, Alie van Oorschodt – van den Eertwegh (maanddienst).
Maandag, donderdag en vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel van De Goede Herder kerk.
Dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Antonius van Padua kerk te Nijnsel.
Woensdag 21 maart 19.00 uur: Eucharistieviering in de Dagkapel van de Heilige Rita te Boskant. Tweede Noveendag van de Heilige Rita van Cascia

H. Martinus Olland
Zaterdag 17 maart 17.30 uur: Eucharistieviering met kerkkoor.
Intenties: Sjaak van Gerwen, overleden ouders V.d. Heijden-Rovers.

Sint Antonius Nijnsel
Zondag 18 maart a.s. Eucharistieviering om 11.00 uur met gemengd koor.
Intenties: Antje Habraken- Smits, Piet Rooijakkers, Betsie v.d. Heijden- van Dinther, Jan Schepens, Dinie van Oorschodt- v.d. Boom, Miet de Vries- Aarts, Toon en Bertha van Erp en zoon Leo, Bert Schoenmakers.
a.s .Dinsdagmorgen 9.00 uur Eucharistieviering.

Kerkdiensten (PKN) in Son en Breugel
18 maart 10.00 uur: Ds. G. Baerends + Kindernevendienst


Ontdek ontluikende voorjaar in bos én stad tijdens de Dag van het Landschap!

Dag van het Landschap

Traditiegetrouw organiseren Brabants Landschap en IVN op Tweede Paasdag, maandag 2 april, gratis wandelexcursies in diverse natuurgebieden. Om 12.00, 13.30 en 15.00 uur kunt u mee met een gids vanuit één van de 14 startlocaties in Brabant.

De gidsen van IVN en Brabants Landschap laten u op hun eigen wijze zien hoe mooi het voorjaarslandschap kan zijn in een anderhalf uur durende wandeling. Welke dieren hebben de lente al in hun bol en wat bloeit er eigenlijk zo vroeg in het jaar? Of kom onderweg meer te weten over de gevederde inwoners van Tilburg, zoals de stadsduif en het roodsborstje. Natuurmuseum Brabant heten we van harte welkom als nieuwe startlocatie van de 'Dag'.

Voor meer informatie en routebeschrijvingen kijk op www.dagvanhetlandschap.nl

Lotgenotenbijeenkomst prostaatkanker

Als bij u prostaatkanker wordt vastgesteld kan het zijn dat u moeite heeft daarover te praten.
Ook mensen uit uw omgeving weten daar vaak geen raad mee. Soms moet je iets overwinnen om erover te praten.
Om toch bespreekbaar te maken waar u mee zit nodigt de ProstaatKankerStichting u uit
om uw ervaringen en vragen te delen met lotgenoten, die allemaal weten wat u doormaakt.
Daarnaast kan het krijgen van praktische informatie rond een behandeling of medicatie belangrijke steun geven.
Daarom bent u van harte welkom op maandag 19 maart in inloophuis De Cirkel,
Evertsenstraat 19 in Helmond.
Het thema is: Heeft prostaatkanker invloed op het contact met je partner, familie en vrienden?

Ook partners en familie zijn, zoals altijd, welkom.
De bijeenkomst begint om 14.00 tot circa 16.00 uur. De toegang is gratis.

Documentaire over de Mattheüs Passion te zien in Son en Breugel

Op donderdag 15 maart om 20.00 uur zal in de Kerk aan de Zandstraat een documentaire te zien zijn over de Mattheüs Passion.
De avond is georganiseerd In het kader van de 40 dagen tijd door de protestantse gemeente. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Nadere bijzonderheden kunt u lezen in de website www.pgsintoedenrodesonenbreugel.nl / nieuws en reflectie / kerknieuwsbrief

Fietsclub PVGE fietst naar St. Oedenrode

Op woensdag 21 maart om 10.00 uur start vanaf het 17 Septemberplein onze voorjaarsfietstocht van een ½ dag naar St. Oedenrode. Via de Sonniuswijk en langs kasteel Henkenshage fietsen we naar de markt in St. Oedenrode om in de Pastorie onze koffiepauze te houden. Daarna fietsen we langs de Dommel terug naar Son en Breugel. Om 12.30 uur zijn we terug. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom op deze voorjaarsfietstocht. Verdere inlichtingen bij fietsclubcoördinator: Herman Hendriks, tel.: 0499-473042, e-mail: herman.j.hendriks@kpnmail.nl

Vrijwilligerspenning voor initiatiefnemers Stichting Meedoen Son en Breugel

Foto: Wil Feijen

Son en Breugel - Vrijdagavond 9 maart heeft burgemeester Hans Gaillard drie Vrijwilligerspenningen uitgereikt  aan de dames A.W.F.G. (Angélique) Hubers-Mattheijssen, M.C.P. (Maaike) van Kempen-van den Oord en A.W.M. (Diana) van der Looij-Basten, initiatiefnemers, oprichters (2014) en drijvende krachten achter de Stichting MeeDoen Son en Breugel. Hij deed dit tijdens de vrijwilligersavond in De Bongerd in Breugel.

De Vrijwilligerspenning wordt elk jaar toegekend als blijk van waardering. Zowel inwoners als niet-inwoners, die zich op enig terrein van het maatschappelijk leven belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de Son en Breugelse gemeenschap komen in aanmerking.
De uitreiking vindt plaats aan tijdens de tweejaarlijkse Vrijwilligersavond georganiseerd door de gemeente Son en Breugel in Sporthal de Bongerd, Asteroïdenlaan 2A in Breugel.

Stichting MeeDoen Son en Breugel heeft als doel het bevorderen van de mogelijkheden voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking of stoornis in het algemeen en in Son en Breugel in het bijzonder, om deel te kunnen nemen aan de maatschappij en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Om dit doel te bereiken organiseren zij vrijetijdsactiviteiten en bieden ze samen met sportverenigingen een breed sportaanbod op maat. Voor jongeren en jongvolwassenen zoeken zij passend aanbod van stage, dagbesteding of werk. Ook onderhouden ze een netwerk voor ouders waarin ervaringen en kennis gedeeld worden. Inmiddels nemen ruim 100 personen, in de leeftijd van 6 tot circa 30 jaar, regelmatig deel aan de activiteiten.
De stichting bereikte de 3e plaats (van de 82 deelnemers) bij de Brabantse Dorpen Derby 2014, een leefbaarheidswedstrijd van de provincie Noord-Brabant, met in 2014 als thema Sport en Beweging.

In 2014 werd in nauwe samenwerking tussen de stichting en Voetbalvereniging SBC een JG-eftal gestart met 7 deelnemers. Een jaar later was dit al uitgegroeid tot drie JG-elftallen met circa 30 deelnemers.
In samenwerking tussen de Stichting en SWZ-Zonhove is enige tijd geleden het project Carroussel gestart: een leer- werkcentrum voor jonge mensen met een beperking (vanaf 16 jaar), voor wie het niet zo vanzelfsprekend is om zonder begeleiding en ondersteuning een passende stageplaats, werkervaringsplaats of een reguliere baan te vinden en deze te behouden.

Momenteel worden vanuit de stichting initiatieven ondernomen om een Stichting MeeDoen Wonen op te richten. Doel hiervan is om in samenwerking met het Regionaal Autismecentrum wonen en begeleiding in Son en Breugel mogelijk te maken voor jongeren met een beperking.
 

Straatjuweel moet straat veiliger maken

Foto: Wil Feijen

Son en Breugel - Sinds kort zijn de zogenaamde straatjuwelen op diverse plekken in Son en Breugel geplaatst. Zij staan onder andere op het Eind - Van den Elsenstraat – Pieter Brueghelplein – Veerstraat – Wilhelminalaan – Boslaan en zijn bedoeld om de snelheid op deze route te verlagen en het doorgaand verkeer te ontmoedigen.

Door het plaatsen wil de gemeente onder andere de Veerstraat minder interessant maken voor het doorgaand verkeer en ervoor zorgen dat de maximumsnelheid niet wordt overtreden.
Of dit overal en dus ook op de Veerstraat hiermee gaat lukken is natuurlijk de vraag. Maar diverse andere maatregelen hebben tot nu toe niet tot het gewenste resultaat geleidt. Misschien dat dit samen met een ander gedrag van de weggebruiker wel zal leiden tot een betere situatie.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Thema boomfeestdag: Maak 't Buiten Beter

In samenwerking met het IVN wordt dit jaar voor de 50e keer de Nationale Boomfeestdag georganiseerd. Om organisatorische redenen is ervoor gekozen de boomfeestdag te verspreiden over twee dagen, op woensdag 14 maart (de officiële datum van de landelijke Nationale Boomfeestdag) en donderdag 15 maart.

In november 2017 is de gemeente in samenwerking met adviesbureau Van Nierop gestart met grootschalig onderhoud van de bosgebieden in 't Harde Ven en de Breeakker. De werkzaamheden bestaan uit het rooien en snoeien van de houtopstanden. Om de bosgebieden te verjongen planten de kinderen in totaal 5.000 stuks bosplantsoen terug. Het planten van het bosplantsoen en de bomen zal plaatsvinden tijdens de Boomfeestdag.

Tijdens de storm van 18 januari zijn er in 't Harde Ven veel bomen omgewaaid. Om dit te compenseren gaan de kinderen er ongeveer 100 bomen terug plaatsen. De kinderen worden hierbij geholpen door de wijkteams en de wethouders Kees Vortman en Eef van Turnhout.

Op de volgende locatie zullen door de kinderen van diverse basisscholen bomen en struiken worden geplant.
Woensdag 14 maart         
Om 09.30 uur, tussen de Zweerslaan / Europalaan en omgeving Reelaan door basisschool De Stokland en De Ruimte en om 11.00 uur door bassisschool De Krommenhoek.

Donderdag 15 maart         
Om 09.30 uur, tussen de Zweerslaan / Europalaan en omgeving Reelaan door bassisschool De Bloktempel en om 11.00 uur door bassisschool De Sonnewijzer en de Regenboog.
Om 14.00 uur op de Zandstraat ter hoogte van De Harlekijn, Esdoornstraat Bassisschool De Harlekijn en De Emiliusschool

Huur een marktkraam tijdens de Oranjemarkt in de Gentiaan

Huur tijdens Koningsdag 2018 een marktkraam op de Oranjemarkt van het oranjecomité de Gentiaan voor de verkoop van gebruikt speelgoed, kinderkleding etc.

Het is weer mogelijk om marktkramen te huren voor Koningsdag in de Gentiaan in Son en Breugel.
De markt is van 10 tot 13 uur op vrijdag 27 april 2018.
De marktkramen wordt opgezet in de Amerikalaan vanaf de kruising met de Afrikalaan. Door gebruik te maken van het parkeerterrein van de basisschool zullen de grondplaatsen nu op twee groenstroken langs de Amerikalaan ingericht worden. Om alles kostendekkend te kunnen maken, vragen we een kraamhuur van 6€ voor een halve kraam en 3€ voor een grondplaats. Deze zijn te reserveren door een mail te sturen naar Koningsdaggentiaan@gmail.com.

Voor marktkramen verhuur gelieve een mail te sturen naar koningsdaggentiaan@gmail.com

Wel of niet overnachten op je boot in de Sonse haven

JachthavenSon Foto: Rob Nijmeijer

Son en Breugel - Het Apv (Algemenen plaatselijke verordening) van de gemeente Son en Breugel kent sinds 20 februari 2018 enkele aanpassingen. Deze aanpassingen zijn vooral gedaan om de handhaving ook uit te kunnen voeren. Want wat heb je aan een verbod dat je niet kunt handhaven.

Door: Adrie Neervoort

Een van de aanpassingen heeft betrekking op het overnachtingverbod artikel 2.61 van de Apv. Hierin staat namelijk sinds de laatste actualisatie van 2016 dat het verboden is om op openbaar water te liggen of te slapen tussen zonsondergang en zonsopgang. Dit artikel is ook in de nieuwe actualisatie blijven staan, wel is artikel 5.27 van het Apv geschrapt, dit betreft het aanmeerverbod. Dit verbod wordt namelijk al geregeld in het binnenvaartpolitie reglement en is dus in het Apv overbodig

De Sonse Haven
Even terug naar het overnachten op de boot in de Sonse Haven. Voor de Sonse Haven is op 28 juli 2015 een omgevingsvergunning verleend, deze staat onder andere het overnachten op de boot voor 1 nacht toe. Echter naast de omgevingsvergunning is er ook de Apv en deze staat zoals eerder al gemeld het overnachten op openbaar water van zonsondergang tot zonsopgang niet toe.

Er is dus wat dat betreft niets veranderd aan het Apv, dit stond er namelijk ook al in 2016 al in. Dus kan en moet er gehandhaafd worden volgens het Apv. Het verbod voor overnachten in de Sonse haven is er dus al sinds 2016.  Maar er is ook een omgevingsvergunning die het overnachten op een boot in de Sonse Haven toestaat. 
Wat is nu geldend de omgevingsvergunniing of het Apv uit 2016.

Wat nu
Het college geeft desgevraagd aan dat zij juist willen komen tot een verruiming van de exploitatiemogelijkheden voor de Sonse jachthaven. Ook verschillende leden van de commissie Algemene Zaken hebben aangegeven, dat zij uit het oogpunt van recreatie en toerisme het zouden toejuichen als er goede mogelijkheden worden geboden om tijdens het seizoen in de jachthaven te kunnen overnachten.

Hiermee geeft de gemeente aan dat zij positief staan tegenover een goede en juiste exploitatie van de Sonse Haven binnen de afgesproken regels. Zij zien daar dan ook mogelijkheden voor.
Tijdens de Raadsvergadering van aankomende donderdag 15 maart zal ook de actualisatie van de Apv besproken worden daarbij zal ook de situatie rondom de Sonse Haven aan bod komen. 
 

Uitgave verhuizing Bibliotheek houdt gemoederen bezig

Is er iets 'gruwelijks misgegaan' of is het een incident?
De gemeenteraad werd 21 februari schriftelijk ingelicht dat de kosten van de verhuizing van de bibliotheek fors hoger uitgevallen zijn dan oorspronkelijk begroot. Er zijn extra onkosten meerwerk gemaakt voor onvoorziene funderingswerkzaamheden en brandwerende voorzieningen die niet inbegrepen waren in het oorspronkelijke bedrag van € 250.000, zoals die in december voorgeschoteld werd. Volgens wethouder Eef van Turnhout zijn er grove fouten gemaakt in de begroting maar wat precies misgegaan is en hoeveel dat bedraagt wilde hij nog niet naar buiten brengen, omdat de concern- controller (interne accountant) de zaak aan het onderzoeken is. Hij bestempelt het gebeuren als een vervelend incident en geeft aan dat er waarschijnlijk tijdens de herfstvakantie door onderbezetting in alle haast door een ambtenaar akkoord is gegeven zonder het totale plaatje te overzien. Hij heeft aangegeven dat na de komende gemeenteraadsverkiezingen openheid gegeven zal worden over het voorval en de bevindingen van de controller.

Dorpsvisie wil openheid van zaken
Jelle de Jong van Dorpsvisie voelt zich aan het lijntje gehouden. Hij eist nu al transparantie en openheid over de werkelijke kosten van de verhuizing van de bibliotheek naar het Vestzaktheater. Hij stelt dat alle informatie openbaar is en niet vertrouwelijk. "Onze vragen hierover en de antwoorden, horen wat ons betreft in het publieke domein." Centrale vraag voor de Jong in deze discussie is, waarom de coalitiepartijen zich zo stilhouden en het college en de burgemeester verdere discussie afhouden en wat het bedrag van de overschrijding is. De coalitiepartijen lijken de ernst van dit 'incident', zoals wethouder Van Turnhout het noemde, niet op te pakken of onder de pet te houden. Het feit, dat het college dit niet al direct op 20-2 tijdens een collegevergadering, uitgebreid aan de raad meldde, terwijl ze het al wist, doet vermoeden dat ook het mandaat van de raad aan het college is geschonden. Dorpsvisie wil weten hoe hoog het substantiële bedrag van de tegenvaller is en wat dat betekent voor de toch al niet sluitende begroting. Ook wil zij weten waarom hier niet open over gedaan wordt door de coalitiepartijen en dit over de gemeenteraadsverkiezingen wordt getild. Hebben ze wat te verbergen?

6 / 40

7 / 40

Jubilarissen Braecklant in het zonnetje gezet.

Op de foto van links naar rechts : Jac Tonneijk, Franka den Ouden, Ton Bosch, Jac Arts en José Goossens ( Meta Valkonet ontbreekt ).

Op de jaarlijkse feestavond werden 6 vrijwilligers in het zonnetje gezet, omdat ze 12 ½ jaar ( of langer) als vrijwilliger bij Braecklant in dienst zijn : 2 gastvrouwen ( Franka den Ouden en Meta Valkonet ) , 1 gastheer ( jac Arts ) en 3 bestuursleden ( José Goossens, Jac Tonneijk en Ton Bosch ).

Tijdens een feestelijke bijeenkomst kregen ze – naast veel lovende woorden over hun bijdrage en inzet voor Braecklant - uit handen van de voorzitter een envelop met inhoud aangeboden. Vrijwilliger zijn bij Braecklant is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Van de gastvrouwen en –heren wordt gevraagd om minimaal 1 dagdeel een "dienst" te draaien : het ontvangen van de gebruikers, bardienst, benodigde apparatuur klaar zetten en zorgen dat het de gebruikers aan niets ontbreekt en zorgen voor een goede sfeer! En aan het eind van hun "dienst" moet alles nog netjes achtergelaten worden voor de volgende vrijwilliger. Kortom, een verantwoordelijke functie. En daar zijn de gehuldigde gastvrouwen en gastheer prima in geslaagd!

Van deze gelegenheid maak ik tevens gebruik om een oproep te doen voor nieuwe vrijwilligers. We kunnen er nog wel een paar gebruiken. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met de secretaris Ton Bosch ( tel. 0499-472800 of e-mail : ea.bosch.1@kpnmail.nl

Slipjacht in Son en Breugel

Sinds vier jaar organiseert vereniging "Triple B Hunt" een slipjacht in Son en Breugel.
De laatste twee jaar is hiervoor de samenwerking met manege Sonniushof van de familie van Dienst geïntensiveerd maar wat houdt zo'n slipjacht nu werkelijk in?
Slipjagen achter een meute is een traditie, die zijn oorsprong kent in Frankrijk, maar de slipjachten van de Triple B Hunt lijken het meest op de traditionele Engelse vossenjacht (Fox hunt).
Omdat in de loop der jaren in steeds meer landen de jacht met de meute op levend wild werd verboden, is er een alternatief ontstaan waarbij de vos werd vervangen door een geurspoor; de slipjacht. De honden zoeken en volgen het geurspoor, dat voorafgaand aan de jacht wordt getrokken door de sliptrekker. Dit kan zowel te voet als te paard.
De meute foxhounds die meedoen aan de jacht worden als sinds de late puppytijd getraind om de juiste conditie te krijgen en te behouden voor deelname aan de jacht. Daarnaast worden ze ook getraind op een vossengeur. Onder leiding van Master-Huntsman: Björn van Vlerken en zijn Whipper-ins begeven de honden zich door de velden gevolgd door de ruiters.
Hoe zit een dag in elkaar?
Met een hartelijk ontvangst op vrijdag 23 maart vanaf 11.30 uur worden de ruiters en volgers ontvangen in de foyer van de manege van de familie van Diest. Na deze ontvangst wordt er vanaf 13 uur in de middag een drankje genuttigd uit de zogeheten 'Stirrup-cup'. Dit zorgt voor verbroedering en temt de laatste zenuwen bij de onervaren ruiters. Vervolgens zal de route zich vervolgen richting de Hoogstraat, Sloef, Ockhuizenweg en weer terug naar de Sonniuswijk. Na afloop van de slipjacht vindt de zogenaamde 'kill' plaats. De honden krijgen een schoongewassen koeienpens als beloning voor het jagen. De ruiters zullen hun paarden verzorgen en gezamenlijk nagenieten van een heerlijke dag tijdens het 'Jachtmaal'
Geïnteresseerde ruiters die willen deelnemen kunnen zich voorafgaand melden via office@triplebhunt.com waarbij een capgeld a 70 euro voldaan zal worden op de dag zelf. Indien men met de auto wilt volgen is hier een route voor uitgezet onder begeleiding. Aanmelden hiervoor kan via hetzelfde mailadres of via de familie van Diest.

Onthulling gedichtenbordjes op Dommelbalkon

Foto: Annemieke van Tinteren

Son en Breugel - Op vrijdag 16 maart worden vanaf vier uur 's middags de gedichtenbordjes voor het project Gedichten in 't groen officieel 'onthuld'. Plaats van handeling: het Dommelbalkon in het Vroonhovenpark. Omdat het eind van de Boekenweek (thema Natuur) dan in zicht is, acht de organisatie dit een uitgelezen moment om natuur en cultuur met elkaar te verbinden.


Gedichten in 't groen is het project van fraai vormgegeven bordjes met poëzie op de mooiste plekjes in ons dorp. Inwoners van twaalf jaar en ouder konden hiervoor in januari gedichten insturen. Een deskundige jury beoordeelde alle inzendingen anoniem en koos uiteindelijk acht gedichten uit.

De acht staanders van prachtig uitgevoerd cortènstaal, alle voorzien van een aluminium tekstbord met gedicht, hebben op die dag hun eigen mooie plekje rondom Dommel of Groote Beek gevonden. De dichters Loekie Devlaeminck, Thea Gartz, Jos Lombarts, Stan Mooij, Arend Okken, Arjen Strik, Ed van der Woude en Len van der Zalm dragen bij deze officiële gelegenheid hun poëtische regels met een korte toelichting voor.

Treurwilg
Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen verricht samen met projectleider Bernadette van Loon de officiële 'onthulling' onder de treurwilg, daar waar Groote Beek en Dommel in elkaar vloeien.

Iedereen is van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Het ligt in de bedoeling het aantal bordjes in de nabije toekomst uit te breiden.

Charter Agora Club De Kempen start na installatie direct met een benefietmiddag

Op zaterdag 7 april 2018 wordt Agora Club De Kempen officieel geïnstalleerd met aansluitend een benefiet middag met bekende artiesten om geld in te zamelen voor de stichting Ruby and Rose.

Wie is Agora Club De Kempen?
Een service club voor vrouwen waarbij het accent ligt op vriendschap en tolerantie. Deze vijftien vrouwen zetten zich graag in voor goede doelen.
De club is zowel in Nederland als internationaal georganiseerd. Agora is als service club ontstaan voor vrouwen vanaf 42 jaar en daarmee de opvolger van de Ladies' Circle, met wie nog steeds warme banden onderhouden worden.
Agora Club Nederland bestaat sinds 1997 en is zowel nationaal als internationaal georganiseerd, onder meer in België, Duitsland, Israël, Italië, Marokko, Roemenië, Zuid- Afrika, Amerika en Engeland.

Wat doet Agora Club De Kempen?
De club komt minimaal één maal per maand bijeen. Er wordt dan vergaderd over goede doelen zoals Ruby and Rose en initiatieven zoals de NL-doet dag. Naast de goede doelen worden er leuke activiteiten met elkaar ondernomen om de vriendschap te versterken.

Wat is Ruby and Rose?
Ruby and Rose richt zich op het wetenschappelijk onderzoek naar gynaecologische kanker op vrouwen van alle leeftijden. Omdat het elke vrouw kan overkomen, je moeder, je zus, je vriendin, je dochter, je tante en jezelf.
Wat houdt de installatie en benefietmiddag in op 7 april?


Deze dag wordt Agora Club de Kempen beëdigd en gaat vanaf dat moment onderdeel uitmaken van Agora Club Nederland. De dag begint met een officieel gedeelte en in de middag vindt een optreden plaats van Karin Bloemen en vocal group 'Just Us'. De benefiet middag wordt afgesloten met de overhandiging van de cheque aan Ruby and Rose. Locatie is Hof van Solms te Oirschot.
Mocht u bij deze benefiet middag aanwezig willen zijn dan kunt u zich aanmelden via agoraclubdekempen@gmail.com. De kaartjes voor deze middag kosten € 30,- per stuk. Tijdens de pauze ontvangt u een drankje en na afloop een goodiebag. Start is om 13:30 uur en rond 16:00 uur vindt de overhandiging van de cheque plaats.

'We zijn er voor de cliënten'

Lonneke Sanders (links) met een cliënt Foto: Wil Feijen

Op een grijze zaterdag fiets ik naar Zonhove, centraal in het dorp gelegen. Het is toegankelijk, tegelijkertijd biedt het de bewoners voldoende privacy en ruimte. Ik heb een afspraak met Lonneke Sanders, sinds 10 jaar Persoonlijk Begeleider van SWZ locatie Zonhove.

Door: Lucas van As
Foto: Wil Feijen

Het is uniek

Het is uniek, een instelling voor mensen met een beperking midden in het dorp, dat niet alleen geaccepteerd maar in zekere zin zelfs gekoesterd wordt door de inwoners. Niemand kijkt ervan op als bewoners van Zonhove, cliënten zoals de medewerkers ze noemen, door het dorp rijden in hun rolstoel. Iedereen zegt enthousiast 'hoi' als ze iemand van Zonhove tegenkomen, of biedt een helpende hand als dat nodig is.

Hoe is het om te werken met mensen met een beperking, vraag ik Lonneke? 'De cliënten!' antwoordt ze meteen. Het is duidelijk zichtbaar dat Lonneke (én haar collega's) hart voor de zaak hebben. Ze zijn erg begaan met hun cliënten en doen hun uiterste best voor ze. 'Als ik een dag vrij ben, missen ze me echt!' zegt Lonneke. Het persoonlijk contact met de cliënten maakt het de moeite waard.

Het feit dat je veel moet doen, vaak in korte tijd, maakt het wel zwaar. De werkdruk is soms best hoog, maar de voldoening maakt alles goed.

Afwisselend werk

Ook de afwisseling in het werk is belangrijk voor Lonneke. Ze werkt om beurten bij twee groepen, Brink 14 en 16. Op beide adressen wonen er vijf cliënten. Bij de indeling van de groepen op Zonhove wordt rekening gehouden met de beperkingen en de behoeftes die cliënten hebben. Mensen met een vergelijkbare beperking en behoefte worden bij elkaar in de groep geplaatst.

De bewoners van Brink 14 hebben ernstige beperkingen, ze zijn niet mobiel en kunnen niet praten, ze zijn totaal afhankelijk. Dat maakt het werken met deze groep uitdagend, al kun je veel aflezen van de gezichtsuitdrukking, zoals Lonneke aangeeft. 'Zeker als je ze beter kent', vult Lonneke aan.

De bewoners van Brink 16 hebben ook hun beperkingen, maar zijn mobieler en kunnen wel praten. Hoewel ze apart leven, ondernemen ze ook graag gezamenlijke activiteiten. Eens per jaar maken Brink 14 en 16 samen een uitstapje, als ze zien dat de bewoners van Brink 14 genieten, genieten de bewoners van Brink 16 óók.

Samen één huis

Hoewel Brink 14 en 16 twee aparte adressen zijn, vormen ze wel één huis. Er is ook één team van in totaal zeven medewerkers. Door de week heeft ieder huis zijn eigen medewerkers, hun foto's hangen in de hal zodat de bewoners weten bij wie ze moeten zijn. In het weekend zijn er minder medewerkers aanwezig, dan worden de groepen samengevoegd.

Zelforganisatie is nu een belangrijk thema bij Zonhove. Voor Lonneke en haar collega's betekent dit zelf het werkrooster maken, het budget bepalen, maar nog veel meer. 'Het geeft ons meer eigen inbreng', vindt Lonneke. Uren die in het weekend als er minder cliënten zijn uitgespaard worden, kunnen besteed worden om leuke dingen te doen met de cliënten. Voor de medewerkers is het een verrijking, doordat ze nieuwe vaardigheden leren zoals het maken van een rooster. Ze kunnen sneller schakelen! Ze krijgen coaches om ze hierbij te helpen.

Zonhove is in alle opzichten uniek. Niet alleen qua locatie, of als je kijkt wat het betekent voor Son en Breugel. Het is ook een mooi terrein, waar mensen zich snel thuis voelen, niet alleen cliënten, ook familie en buurtbewoners. Zonhove is gewoon één van de wijken in Son en Breugel, het hoort er echt bij!

Wie gaat voor ons de komende besluiten nemen?

Foto: Wil Feijen

Aanstaande woensdag 21 maart mogen we weer stemmen. Een mooi democratisch systeem dat de burgers laat kiezen. Dit keer voor de gemeenteraadsverkiezingen en een referendum. De gemeenteraad, wie daarin gaan plaats nemen en hoe de verdeling per deelnemende partij is dat bepalen voor een groot deel wij. De inwoners van Son en Breugel, zij die gaan stemmen.

Voor DeMooiSonenBreugelKrant zijn deze verkiezingen de aanleiding voor een gesprek met de burgemeester van Son en Breugel, Hans Gaillard.
Hoe denkt hij over de gemeenteraadsverkiezingen en waarom moeten we eigenlijk gaan stemmen.
Een interview met burgemeester Hans Gaillard over de gemeenteraadsverkiezingen.

De kracht van de democratie is dat mensen hun eigen keuze kunnen maken.
Ik las in een interview de volgende uitspraak van u: Een dorp vraagt een ander bestuur dan een stad. Dat roept de vraag op, kan een dorp ook vanuit een stad bestuurd worden?
"Ja, dat kan. Je kan een dorp ook vanuit een stad besturen. Je kan een heleboel dorpen ook onder een gemeentelijke vlag brengen. In Friesland en Drenthe komt dat al voor. Maar het belangrijkste vind ik dat je het bestuur snijdt naar de maat van de gemeenschap en in Brabant is dat toch anders dan in Friesland en Drenthe. Je moet maatwerk leveren niet het maatwerk van Den Haag, maar afgestemd op de lokale situatie. Het moet uiteraard allemaal passen in het huis van Thorbecke, maar hoe dat het er precies uitziet kan ook verschillen. Daarom richt ik mij op samenwerking.

Foto: Wil Feijen

Door: Adrie Neervoort

Wat leeft onder de inwoners?
Wat denkt u dat mensen de belangrijkste onderwerpen van deze gemeenteraadsverkiezingen vinden?
"Wat leeft onder de inwoners is veiligheid, zorg, mensen willen toch veilig over straat. Dat heeft te maken met verkeersveiligheid, straatverlichting, de angst voor misdaad. Mensen worden steeds ouder en de vraag is: wie gaat voor ons de komende 4 jaar besluiten nemen. De dingen die daar bij komt spelen is dat men steeds angstiger wordt en dat wordt versterkt wat men op TV ziet en in de krant leest. Objectief gezien lijkt de veiligheid steeds toe te nemen en de misdaad af te nemen. Maar het gevoel is anders. Het gaat wel over veiligheid, zorg, eenzaamheid. Je hoort over dementie, verwarde personen en de zorg voor de leefomgeving. Mensen houden zich bezig met energietransitie, klimaatverandering, duurzaamheid. (Lees verder op pagina 15).


Wie gaat voor ons de komende besluiten nemen?

Aanstaande woensdag 21 maart mogen we weer stemmen. Een mooi democratisch systeem dat de burgers laat kiezen. Dit keer voor de gemeenteraadsverkiezingen en een referendum. De gemeenteraad, wie daarin gaan plaats nemen en hoe de verdeling per deelnemende partij is dat bepalen voor een groot deel wij. De inwoners van Son en Breugel, zij die gaan stemmen.

Voor DeMooiSonenBreugelKrant zijn deze verkiezingen de aanleiding voor een gesprek met de burgemeester van Son en Breugel, Hans Gaillard.
Hoe denkt hij over de gemeenteraadsverkiezingen en waarom moeten we eigenlijk gaan stemmen.

Een interview met burgemeester Hans Gaillard over de gemeenteraadsverkiezingen.

De kracht van de democratie is dat mensen hun eigen keuze kunnen maken.
Ik las in een interview de volgende uitspraak van u: Een dorp vraagt een ander bestuur dan een stad. Dat roept de vraag op, kan een dorp ook vanuit een stad bestuurd worden?
"Ja, dat kan. Je kan een dorp ook vanuit een stad besturen. Je kan een heleboel dorpen ook onder een gemeentelijke vlag brengen. In Friesland en Drenthe komt dat al voor. Maar het belangrijkste vind ik dat je het bestuur snijdt naar de maat van de gemeenschap en in Brabant is dat toch anders dan in Friesland en Drenthe. Je moet maatwerk leveren niet het maatwerk van Den Haag, maar afgestemd op de lokale situatie. Het moet uiteraard allemaal passen in het huis van Thorbecke, maar hoe dat het er precies uitziet kan ook verschillen. Daarom richt ik mij op samenwerking.

Door: Adrie Neervoort
Foto: Wil Feijen

Wat leeft onder de inwoners?
Wat denkt u dat mensen de belangrijkste onderwerpen van deze gemeenteraadsverkiezingen vinden?
"Wat leeft onder de inwoners is veiligheid, zorg, mensen willen toch veilig over straat. Dat heeft te maken met verkeersveiligheid, straatverlichting, de angst voor misdaad. Mensen worden steeds ouder en de vraag is: wie gaat voor ons de komende 4 jaar besluiten nemen. De dingen die daar bij komt spelen is dat men steeds angstiger wordt en dat wordt versterkt wat men op TV ziet en in de krant leest. Objectief gezien lijkt de veiligheid steeds toe te nemen en de misdaad af te nemen. Maar het gevoel is anders. Het gaat wel over veiligheid, zorg, eenzaamheid. Je hoort over dementie, verwarde personen en de zorg voor de leefomgeving. Mensen houden zich bezig met energietransitie, klimaatverandering, duurzaamheid.

Op lokaal niveau kun je maatwerk leveren
"Je ziet in het takenpakket van de gemeente een verschuiving. Er zijn steeds meer taken die erbij komen, die betrekking hebben op het individu en zijn directe omgeving. Taken die eerst bij de rijksoverheid lagen komen stelselmatig naar de gemeenten toe. Dat geldt voor de bijstand, dat geldt voor de WMO, jeugdzorg, participatie en arbeid en daar kunnen er in de toekomst nog meer bijkomen."

Is dat is een goede zaak?
"Ja, omdat je op lokaal niveau maatwerk kunt leveren. Wij staan veel dichterbij de burger. Dat zag je toen wij de huishoudelijke hulp kregen overgedragen en iedereen gingen herindiceren, we veel eenvoudiger hulp konden aanbieden die voor de mensen afdoende was, waardoor we goedkoper en effectiever konden werken."

Ziet u ook deze onderwerpen ook terugkomen in de programma's van de politieke partijen?
"Ik heb zo'n idee, dat deze niet zo ver uit elkaar lopen. Ik was vanochtend in Best en daar ging het ook over wat gemeenten doen om de opkomst te bevorderen en inzicht te geven in de verschillen tussen hun beleidsuitgangspunten. Ik denk dat die verschillen marginaal zijn, want alle partijen willen het beste. Dat het veilig is, dat het schoon en heel is buiten, dat de zorg goed geregeld is. Ze willen dat we 'In Control' zijn en dat we bij belangrijke ontwikkelingen de bevolking raadplegen. Iedereen heeft het over duurzaamheid en energietransitie, maar daar zitten slechts gradueel verschillen in."

Is stemmen een afrekening van het gevoerde beleid?
We hebben zes partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, nu hoor je wel eens: 'stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen is eigenlijk laten weten of je het eens of oneens bent met de koers van de gemeente, deelt u deze mening?.
"Ik weet niet of dat zo is, maar ik denk, dat je er niet zo naar moet kijken. Als je alleen kijkt of ze het goed gedaan hebben, dan kijk je naar het verleden en ik denk dat verkiezingen een moment is, waar je naar de toekomst moet kijken. Dan is het wel zo, dat het vertrouwen van de mensen gevoed wordt uit wat ze in het verleden gepresteerd hebben, maar verkiezingen gaan erover 'wie gaat voor ons de komende 4 jaar voor ons besluiten nemen', los van de omstandigheden uit het verleden."

Kijken we naar items zoals de kerk, een MFA, dan zal de kiezer kijken naar, wat is er tot nu toe gedaan en wat is er mislukt?
"Ja maar je kunt beter kijken wat is er gelukt en wat er nog zou moeten. De kracht van de democratie is dat mensen hun eigen keuze kunnen maken en daar hebben ze hun eigen argumenten voor. Het mooie van gemeenteraadsverkiezingen is dat je van het hele pakket van waar de gemeente voor staat, je iets van kunt vinden en je stem op kunt baseren. Het gaat inderdaad over gebeurtenissen uit het verleden, hoe vertrouwenswekkend zijn de personen die nu over de items gaan, wat vind ik voor de toekomst belangrijk en hoe gaan de partijen daar mee om."

Nepnieuws, het gaat om het debat
Je hoort steeds meer over nepnieuws. Hoe zit dat lokaal eigenlijk. Beïnvloed dat de gemeentepolitiek en de kiezers?
"Nepnieuws is helemaal niet iets nieuws. Dat zie je in verkiezingstijd wel vaker, dat er op dingen getamboereerd wordt. Het hoort er kennelijk bij. Als ik kijk naar Amerikaanse presidentsverkiezingen, zijn we hier heilig, als je ziet hoe het hier bij ons gaat, denk ik, het mag wel wat respectvoller. Je moet het debat gaande houden en open en eerlijk met elkaar omgaan.. Een debat mag best op het scherpst van de snede, maar het moet wel een debat blijven. Het gaat om de boodschap, niet om de persoon en je moet na afloop een glas bier met elkaar kunnen drinken. "

Is er dan geen verharding binnen de lokale politiek?
"Ik vind dat het momenteel in de gemeenteraad er behoorlijk hard aan toe gaat en dat zou anders moeten.

Samen moeten we dit dorp maken
Ik vind het erg verwonderlijk dat we er samen uit moeten komen met een coalitie en een oppositie, die elkaar bestrijden. Ik vind dat geen natuurlijke beweging. We moeten samen dit dorp maken.
Uiteraard vind ik dat de gehele gemeenteraad kritisch moet zijn. Maar we hebben hetzelfde doel. De gehele gemeenteraad moet kritisch zijn waar de raad mee komt. Het is in een democratie echt niet een vast gegeven dat er een vaste coalitie en een vaste oppositie is. Met de invoering van het duale stelsel hebben we beoogd om die coalitiedwang te doorbreken. Het gaat vaak niet meer over het onderwerp inhoudelijk, maar over het voor of tegen zijn.
Wat je ziet is dat er in een gemeenteraad steeds minder compromissen worden gesloten, omdat alles vooraf in de coalitie voorgebakken wordt. Hetzelfde zie je bij de oppositie"

"De gemeenteraad neemt besluiten. Voor de publieke tribune is dat niet het meest interessante. Het echte voorbereidende werk vindt plaats in de commissies. Commissies zijn vaak veel interessanter dan een raadsvergadering. De keuzes worden daar voorbereid. In alle openheid en niet in achterkamertjes. Met belangstellenden op de tribune".

Raadslid is een niet te benijden positie
Wat ontbreekt er op dit moment in de lokale politiek?
"Ik vind dat het in de politiek de laatste tijd iets te weinig gaat om het dorp en te veel over details en hoe krijg ik mijn gelijk. Daarmee wil ik niet de controlerende rol van de raad wegnemen, want die is er wel degelijk.
Maar ik vind dat we het iets te vaak over dezelfde onderwerpen debatteren, zonder echt verder te komen. We nemen daarentegen ook veel besluiten, die goed zijn, zonder dat daarover gesteggeld wordt. We hebben goede besluiten genomen over de nieuwbouw op de plek van de bibliotheek, de samenwerking in het stedelijk gebied of verschillende woningbouwprojecten. Dat zijn stevige onderwerpen ook in financiële zin en toekomstgericht".

Welke rol speelt u daar zelf in?
"Als iemand die zorgt dat de vergaderingen in ieder geval ordelijk verlopen en iemand die achter de schermen probeert de neuzen weer de goede kant op te krijgen. En activiteiten te verrichten waardoor mensen op een plezierige manier dit werk kunnen verrichten, want voor de beloning financieel hoef je het niet te doen. Ik probeer het leuk met elkaar te houden. We moeten respect hebben elkaars inzet."

Laatst las ik een stelling van een burgemeester in Brabant, die zei politiek is meer emotie dan inhoud, deelt u die mening?
"Politiek is natuurlijk veel emotie, maar als emotie de inhoud gaat overheersen kan je je afvragen of je nog helemaal goed bezig bent. Uiteindelijk moet je ook zakelijke besluiten nemen. Je gaat ook over de portemonnee van de burger en de toekomst van het dorp is afhankelijk van wat er in die raadszaal gebeurt. Je kunt niet alleen zakelijk met de onderwerpen bezig zijn. Je moet ook beslissingen nemen vanuit je hart en daarom is het belangrijk die emotie erbij te betrekken. Je kunt toch geen visie of idealen hebben als dat niet uit je hart komt. Emotie is ook de binding met je dorp."

Over de jeugd en het referendum
De jeugd krijgt een uitnodiging om deel te nemen aan de verkiezingen en ook via spotjes op tv. Denkt u dat de verkiezingen leeft bij de jeugd?
"Nee, ik heb niet echt het idee dat verkiezingen leeft bij de jeugd. Alle jongeren die voor het eerst mogen stemmen krijgen van mij een brief. Waarin staat dat alle zaken over de toekomst van het dorp besloten worden in de raad. Dus ik wijs ze op het belang van te gaan stemmen."

Hoe kijkt u aan tegen de combinatie referendum en verkiezingen? " Ik heb niet het idee, dat mensen erg warm lopen voor een referendum. Ik denk niet dat het opkomst verhogend werkt. Door de hele landelijke discussie over het referendum als instrument komt dit referendum sowieso in een gek daglicht te staan.
Op lokaal niveau kunnen referenda succesvol zijn bijvoorbeeld over de vraag of een gemeente zelfstandig moet blijven. Dan heb je met een duidelijke eenduidige vraagstelling te maken en uiteraard betrokkenheid en veel emotie."

Er zullen belangrijke besluiten genomen dienen te worden
Wilt u nog wat toevoegen aan dit verhaal dat over de verkiezingen gaat?
"Er zijn wel hele belangrijke dingen die eraan staan te komen en waarom het voor mensen belangrijk is om wel hun keuze te bepalen. De discussie over onze bestuurlijke toekomst bijvoorbeeld, maakt dat er nog belangrijke besluiten moeten genomen gaan worden. We zullen samenwerking moeten gaan zoeken ook met andere partijen nu de kans bestaat dat Nuenen als samenwerkingspartner wegvalt. Er moet in Zuidoost-Brabant heel veel gebeuren om onze economische positie, die we hebben, te behouden en uit te bouwen. Waar we mee te maken hebben is een groeiende economie, een groeiende belangstelling om hier te komen wonen, maar we hebben ook onze natuur, die een van onze belangrijke 'essets' is en waar we het nodige moeten doen om te zorgen dat die natuur behouden en versterkt wordt. We zullen steeds naar goede oplossingen moeten zoeken om steeds meer mensen te huisvesten in balans met de omgeving. Voor ons dorp zijn het vragen: Hoe willen we ons centrum inrichten, hoe gaan we om met parkeren, hoe worden we meer fietsvriendelijker, hoe gaan we om met de gevolgen van het klimaat, hoe gaan we om met energie. Een kerk is niet het belangrijkste om mee bezig te zijn. Ik verheug me op de verkiezingen. Het is de mogelijkheid in het democratisch proces dat de burger zijn stem kan uitbrengen en wat de gemeenteraad betreft zal ik blij zijn als we gewoon weer inhoudelijk aan de slag kunnen."

Gemeenteraadsverkiezing 21 maart

Eenmaal in de 4 jaar vinden er verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. Op 21 maart zijn de komende verkiezingen voor Son en Breugel. We kiezen daarmee een nieuwe gemeenteraad. De kandidaten met de meeste stemmen zullen in de gemeenteraad plaatsnemen. Maar wat is een gemeenteraad eigenlijk en hoe zit de gemeentelijke politiek in elkaar?

Door: Arjen Strik
Foto: Wil Feijen

Wat is een gemeenteraad?
De gemeenteraad is de gekozen volksvertegenwoordiging op lokaal niveau. Het is het hoogste orgaan binnen de gemeente, met als kerntaak het controleren van het college van burgemeester en wethouders. De Burgemeester is de voorzitter van de raad. Bij wet is geregeld dat er altijd een oneven aantal raadszetels te verdelen zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen, afhankelijk van het aantal inwoners, dat geld ook voor het aantal wethouders.

De wethouder een belangrijk lokaal baasje
Een wethouder is te vergelijken met een minister in de landelijke politiek, alleen dan lokaal en met meerdere portefeuilles. De gemeenteraad bepaalt op basis van de verkiezingsuitslag, wie de wethouders worden, van welke partij en welke aandachtspunten de wethouder krijgt. Samen met de burgemeester vormen de wethouders het College van Burgemeester en Wethouders (B&W). Dit is het dagelijks bestuur van de gemeente. De overheid delegeert steeds meer taken naar de gemeente. Een sterke lokale overheid wordt dus steeds belangrijker. De provincie ziet daarom steeds nauwlettender toe op de slagkracht van B&W in het besturen van de gemeente.

In een democratie moet je water bij de wijn doen
Elke partij, die meedoet heeft ideeën over hoe alles moet in de gemeente. Zo'n lijst met ideeën heet een 'programma'. Alle partijen willen vaak wat anders, dus moeten er compromissen gesloten worden. Soms lukt dat niet en is er sprake van een coalitie, die B&W steunt en een oppositie die kritisch is op de plannen. Een coalitie maakt een akkoord over de thema's waarop men zich de komende jaren op wil gaan richten en benoemt de wethouders.

Lokale partijen trekken steeds meer stemmen
Gemeenteraden worden meer en meer door lokale partijen ingevuld omdat zij meer gevoel lijken te hebben bij de lokale thema's. De gemeente gaat over steeds meer zaken zoals o.a. veiligheid op straat, groen in de buurt, ouderenzorg, armoedebeleid, het inzamelen van afval, parkeerbeleid, duurzaamheid en onderwijs, noem maar op. Hoewel de gemeente steeds belangrijker wordt in de besturing van de lokale situatie, zien we dat de opkomstpercentages bij verkezingen, dus de interesse van de burgers, steeds lager wordt.

Hoe is het in de gemeente Son en Breugel geregeld?
In Son en Breugel zijn op basis van het aantal inwoners 17 raadszetels te verdelen en er is ruimte voor drie wethouders, waarvan er aanvankelijk maar 2 ingevuld werden. Partijen die deze ronde meedoen met de verkiezingen zijn: Dorpsbelang, Dorpsvisie, VVD, CDA , PvdA/Groen links en dit jaar een nieuw gezicht: D66. In onderstaande grafieken staat de historie te lezen van de vorige verkiezingen.

Kengetallen gemeenteraadsverkiezingen 2010-2014
Son en Breugel 2010 2014
Kiesgerechtigden 11.824 12.643
Opkomst 58,3% 56,9%
Stemmen 6.891 7.195
Blanco/ongeldige stemmen 0,4% (29) 0,7% (48)
Raadszetels 17 17

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2014
Partij Zetels Stemmen Percentage
Dorpsbelang 5 2270 31,50%
Dorpsvisie 5 2273 31,60%
VVD 3 1183 16,40%
CDA 2 784 10,90%
PvdA/GL 2 637 8,90%

Top stijgers in 2014 t.o.v. 2010
Dorpsvisie Son en Breugel         9%
PVDA/GroenLinks         2%
VVD                         1%
Top dalers in 2014
Dorpsbelang Son en Breugel         -8%
CDA                         -3%

Coalitie Dorpsvise en Dorpsbelang loopt al gauw spaak
De lokale partij Dorpsvisie won met 3 stemmen meer dan Dorpsbelang de verkiezingen van 2014. Dus vormden deze twee partijen een coalitie met een meerderheid van 10 zetels. Lang heeft de samenwerking tussen deze partijen niet geduurd want in april 2016 stapte Dorpsbelang uit de coalitie. "De reden tot deze stap was het gebrek aan voortgang op belangrijke dossiers en de moeizame samenwerking", aldus Dorpsbelang. Met name onenigheid over de MFA bleek een breekpunt te zijn. De coalitie had twee wethouders: Visser (Dorpsbelang) en Frenken (Dorpsvisie). Dorpsbelang ging na de breuk met Dorpsvisie op zoek naar nieuwe coalitiepartijen en kwam uit bij VVD en PvdA/GroenLinks. Voor Dorpsvisie betekent dit dat zij geen zitting zullen nemen in de coalitie en dus hun wethouder op moesten geven.

Nieuw coalitie tot gemeenteraadsverkiezing 2018
Dorpsbelang, VVD en PvdA/GroenLinks vormen nu samen met 10 zetels een meerderheid in de gemeenteraad. Zij steunen als coalitiepartners het college van B&W. Dorpsvisie en CDA hebben zitting in de Raad als oppositie. De drie partijen hebben een coalitieakkoord bereikt dat ondertekend is door de fractievoorzitters van de drie partijen. Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zullen de coalitiepartners zich voornamelijk zakelijk en praktisch gaan richten op zes belangrijke dossiers:         De bestuurlijke toekomst van Son en Breugel; het centrumplan (met daarin het MFA); Breugel Bruist; het sociaal domein; duurzaamheid en aanleg van LED straatverlichting; sociale woningbouw.
Er zijn drie, i.p.v. twee wethouders benoemd om de slagkracht te vergroten, die het akkoord uit moeten gaan voeren: Eef van Turnhout, namens Dorpsbelang; Kees Vortman, namens VVD; Tom van den Nieuwenhuijzen, namens PvdA/Groenlinks.

Belangrijke thema's gemeenteraadsverkiezingen 2018
In deze verkiezingsspecial geven de deelnemende partijen aan de verkiezingen een toelichting op de speerpunten van hun partij voor deze verkiezingen.
Ga je niet stemmen dan laat je anderen bepalen wat er in jouw gemeente gebeurt. Dat moet je toch niet willen?

Wat levert zo'n bijbaan als gemeenteraadslid nu eigenlijk op?

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen draait op volle toeren. We zoeken weer nieuwe gemeenteraadsleden. Het lidmaatschap van de gemeenteraad is een nevenfunctie, dus geen fulltime baan. Toch is een gemeenteraadslid, zo blijkt uit onderzoek gemiddeld 14 uur per week aan tijd kwijt met het raadswerk. Uiteraaard zitten hier pieken in en hoe meer de rijksoverheid aan taken delegeert naar de gemeente hoe ingewikkelder de dossiers worden en des te dikker de notities. Raadsleden zijn de meeste tijd kwijt met het lezen van rapporten, vergaderstukken en nota's. Daarna komen de vergaderingen, waar raadsleden gemiddeld bijna een derde van hun tijd mee vullen. Maar privé ben je ook raadslid, want je wordt bijvoorbeeld bij het boodschappen doen aangesproken door een inwoner die zijn of haar situatie of standpunt onder de aandacht wil brengen.

Ze doen het niet voor het geld
Een gemeenteraad is doorgaans een afspiegeling van de samenleving. Je hebt slimmerikken en minder slimme, harde en minder harde werkers. Maar één ding hebben ze gemeen: Ze doen het niet voor het geld. Vaak worden mensen raadslid omdat ze zo iets kunnen betekenen voor de samenleving en zich kunnen inzetten voor hun woonplaats, door voor de mensen op te komen. Jij bent immers volksvertegenwoordiger. Omdat het lidmaatschap van de gemeenteraad een nevenfunctie is, krijg je van de gemeente een vergoeding en geen salaris. De hoogte van de vergoeding kan per gemeente sterk verschillen. Dat heeft vooral te maken met het aantal inwoners van de gemeente. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat jaarlijks de vergoedingen van gemeenteraadsleden vaststelt, heeft gemeenten ingedeeld in klassen afhankelijk van het aantal inwoners.

Wat levert zo'n bijbaan als gemeenteraadslid nu eigenlijk op?
De gemeente Son en Breugel telt 16.704 inwoners (30 april 2017, bron: CBS). Zij valt daarmee in klasse 3. Hiermee ontvangen raadsleden een maximale standaardvergoeding van ca. € 580,23 per maand. Naast de standaardvergoeding hebben raadsleden recht op een standaard onkostenvergoeding van € 76,37 per maand. Bovendien heb je als raadslid recht op een extra vergoeding wanneer je lid bent van een bijzondere commissie, zoals de vertrouwenscommissie voor de vervulling van de burgemeestersvacature of een onderzoekscommissie. Je krijgt hiervoor per vergadering een aanvullende vergoeding van € 62,56. (niveau 2016). Fractieleiders krijgen bovenop hun normale vergoeding nog een extra vergoeding van maximaal 6,4 procent. Dat is opgebouwd uit een vaste toeslag van 1,2 procent plus 0,4 procent per fractielid. Tot slot kunnen raadsleden als ze aftreden nog twee jaar aanspraak maken op een vergoeding. Het eerste jaar krijgen ze 80 procent van hun oorspronkelijke vergoeding.
Voor de gemeente Son en Breugel staat dit beschreven in deVerordening rechtspositie wethouders, raads- en comm¡ssieleden gemeente Son en Breugel 2016.

Stem met een gerust hart Dorpsbelang Son en Breugel, lijst 2!

Woensdag 21 maart kiezen we de leden van onze gemeenteraad. Het woord is aan jou! Jij bepaalt hoe we de komende vier jaar verdergaan.

Komt er nu eindelijk een passend dorpshuis voor onze verenigingen en instellingen? Bieden we ruimte aan een nieuwe kerk? Gaan we Breugel laten bruisen? Zorgen we voor meer veiligheid in de wijken en een goed onderhoud? Gaan we verder met het duurzaam investeren in mensen en het milieu? Kiezen we voor een bestuur dicht bij de inwoners, dat initiatieven van burgers actief stimuleert en ondersteunt? Houden we ons mooie dorp groen en rustig en aantrekkelijk voor jong en oud? En blijven we zelfstandig?

Je ziet, er staat veel op het spel. Een stem op Dorpsbelang lijst 2 is een keuze voor de kracht van continuïteit. In de jaren dat Dorpsbelang in de coalitie heeft gezeten, hebben we veel bereikt. Zo hebben we nieuwe scholen gebouwd, de woningbouw succesvol door de crisis geloodst en Ekkersrijt, zo belangrijk voor onze welvaart en werkgelegenheid, verder tot ontwikkeling gebracht.

We hebben aan de wieg gestaan van de afvalscheiding en het duurzaamheidsbeleid. De transities in de zorg zijn op een goede wijze volbracht en het beleid voor minima en kwetsbare burgers is socialer geworden. Mantelzorgers krijgen volop aandacht en steun. Jij doet ertoe en jij doet mee! Dat blijkt ook uit het groeiende aantal burgerinitiatieven, die o zo waardevol zijn. SonEnergie, SonenBreugelVerbindt, de Stichting MeeDoen, om er maar enkele te noemen. En bij dit alles behoren de gemeentelijke lasten jaar in jaar uit tot de laagste in de regio.

Dorpsbelang wil ook in de komende jaren doorgaan met het besturen van de gemeente. Want het werk is nooit af. Resultaten uit het verleden geven wellicht geen garantie voor de toekomst, ze bieden wel degelijk houvast en vertrouwen. Stem daarom 21 maart met een gerust hart Dorpsbelang Son en Breugel lijst 2!

Zie ook het overzicht van onze resultaten en voornemens op pagina XXXXXXXXX…

Son en Breugel is een dorp waar……….

we kunnen terugkijken op een korte coalitieperiode waarin veel goeds is gebeurd. Er zijn natuurlijk wel zaken die we nog hadden willen realiseren, en we willen die graag in een volgende periode voor elkaar krijgen.
Regelmatig krijgen we de vraag: waarom willen jullie nieuwbouw van een Dorpshuis, en maken jullie geen gebruik van de Sint Petrus' Bandenkerk?
Onze keuze voor nieuwbouw, is o.a. gebaseerd op het in 2016 uitgebrachte rapport van architectenbureau Diederendirrix. Een Dorpshuis in de kerk is mogelijk, maar er zijn een aantal zaken waar wij ons niet in kunnen vinden. Het gebied rond het Vestzak blijft onaantrekkelijk voor woning/appartementen en er kan niet worden voldaan aan de duurzaamheidseisen die de gemeente heeft gesteld. De extra bouwkosten bedragen €650.000 - 1.3 miljoen, en de jaarlijkse exploitatiekosten liggen €80.000 hoger. Ook hebben we altijd gezegd: "wij kopen geen kerkgebouw", en vinden we verder dat je de grootte van een Dorpshuis moet laten afhangen van de functionaliteiten. Niet andersom.
Qua duurzaamheid, uitstraling, de mogelijkheden voor dorpse bouw en gelet op de kosten, is nieuwbouw dus de beste optie.

Genoeg "Dorpshuis". Er is meer. Onze bestuurlijke toekomst bijvoorbeeld. Vanuit de gedachte "je blijft zelfstandig door te fuseren met een gelijke, gelijkwaardige partner", vinden we het een gemiste kans dat Nuenen opgaat in Eindhoven. Nu blijven we zelfstandig, maar de vraag is voor hoe lang. We moeten in ieder geval gemeentelijke samenwerking verder gaan uitbreiden, en ons ook langzaam
"richting het westen van Son" gaan oriënteren.
We kunnen hier natuurlijk niet alles bespreken. Voor andere, ook niet onbelangrijke zaken, verwijzen wij u naar https://sonenbreugel.vvd.nl.

Dat was even schrikken. NOS politiek verslaggever Ron Freser, die op 5 maart bij de DWDD zei dat lokale partijen "lokaler zijn, omdat ze niet zijn gebonden aan richtlijnen van bovenaf". Tja, ons verkiezingsprogramma is toch echt met een Son en Breugelse bril op geschreven. Uiteraard doen we dit met de richtlijn van het liberale gedachtengoed van de VVD.
En toeval of geen toeval? Direct daarna was er een NOS uitzending over fake news.

Waarom een referendum op 21 maart

Na een lange aanloop in 2016 en vervolgens een vrij vlotte afwikkeling en aanname in zowel de Tweede als Eerste Kamer, leek het erop dat de gewijzigde Wiv (Wet op de Inlichten- en Veiligheidsdiensten ) al snel in werking zou treden. Echter, 5 studenten verdiepten zich in de Wiv en de impact daarvan, en kwamen in actie. Zij voorzagen nogal wat problemen, knelpunten en vooral ook morele bezwaren tegen de Sleepwet. Zij ontdekten dat de enige optie om de Wiv te stoppen, de route van een Raadgevend Referendum is. Om dat voor elkaar te krijgen moeten er wel een paar hobbels genomen worden. Maar in oktober 2017 werd het duidelijk: aan alle voorwaarden om een Raadgevend Referendum af te dwingen was voldaan. Vervolgens is bedacht dat dit referendum op 21 maart zal plaatsvinden. Dan zijn ook de gemeenteraadsverkiezingen; handig want de stembureaus zijn dus al ingericht. Geen extra gedoe en nauwelijks extra kosten.

Waar gaat het referendum over?
De nieuwe Wet op de Inlichten- en Veiligheidsdiensten (Wiv) maakt het mogelijk dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) grote hoeveelheden internetverkeer via de kabel aftappen. De oude wetgeving, die zich beperkt tot aftappen via de ether, voldoet volgens de veiligheidsdiensten niet meer om Nederland te beschermen tegen bijvoorbeeld terrorisme. Steeds meer internetverkeer vindt immers via de kabel plaats. Volgens premier Rutte is in de Wiv ,,een goede balans gevonden tussen het onderzoeken van kabelgebonden informatie en waarborgen op de privacy."

Wat is nieuw?
De vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, geeft een uitbreiding van de middelen die de diensten (AIVD en MIVD) mogen inzetten. De grootste veranderingen zijn:
• Er mag een zogenaamd "sleepnet" worden ingezet om massaal online communicatie af te luisteren, ook van niet verdachte burgers. Zo mag een hele wijk afgeluisterd worden wanneer er een verdacht persoon in woont.
• Alle geautomatiseerde apparaten mogen gehackt worden. Denk bijvoorbeeld aan uw telefoon, computer of smart-tv.
• Er mag een geheime DNA-databank aangelegd worden waar iedereen in terecht kan komen.
• Verzamelde data mag met buitenlandse inlichtingendiensten gedeeld worden, ook zonder deze eerst geanalyseerd te hebben.

Bron:www.sleepwet-voor-of-tegen.nl

20 / 40

21 / 40

Lezerspodium CDA

Voorrang voor fietsers en voetgangers
De fietser verdient voorrang! Fietsen dient veilig te zijn voor jong en oud. Met de toegenomen autodrukte kan dit het beste worden gerealiseerd door vrij liggende fietspaden. Fietspaden kunnen ook vaak veiliger gemaakt worden door een goede verlichting. Het CDA wil een goede verlichting op de Eindhovenseweg voor alle fietsers die in het donker op en neer fietsen naar school en werk. De fietser verdient voorrang voor het mijden van de spits en het laten staan van de auto. We moeten verder kijken dan Son en Breugel. Wij zien provinciale ontwikkelingen om hoogwaardige fietspaden aan te leggen voor de middellange afstand. Denk aan fietspaden voor e-bikes tussen Eindhoven en Den Bosch. Wij sluiten ons graag bij deze ontwikkeling aan en zullen niet nalaten om subsidie aan te vragen voor de veiligheid van de fietser.
In het dorp wordt op enkele plekken voorrang gegeven aan kleine en soms verscholen fietspaden. Dit vinden we een ongewenste situatie. De fietser is een zwakkere verkeersdeelnemer en die mag niet als verkeersremmer worden ingezet. De fietser moet juist beschermd worden. En dan bedoelen we geen bescherming met een woud aan verkeersborden. Nee, met een veilige verkeersregeling en een duidelijke, overzichtelijke infrastructuur. Deze duidelijkheid komt immers ten goede aan alle verkeersdeelnemers.
Het centrum van Son is afgelopen jaar voorzien van nieuwe LED straatverlichting. Deze vinden we ondeugdelijk. Vooral de verlichting en veiligheid bij de voetgangersoversteekplaatsen moet dringend verbeterd worden. Wij willen de voetganger en de oversteekplaat beter zichtbaar maken. Denk aan adaptieve ledverlichting als een voetganger oversteekt of als een auto nadert. Niet alleen uit Son maar ook uit Breugel ontvangen we klachten over slecht onderhouden trottoirs en tegels die uitsteken. Goed onderhoud van trottoirs is van groot belang voor de veiligheid van de voetgangers. Meldingen hierover moeten binnen 48 uur worden afgehandeld.
CDA kiest voor de veiligheid van de fietser en de voetganger CDA, Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur.
Camille Limpens, lijsttrekker CDA Son en Breugel

Lezerspodium VVD

Fake News
Dorpsvisie plaatst op facebook een foto van een overbuurman. Daarbij wordt geschreven dat de man is gestruikeld over de losliggende stoeptegels in het dorp. Nu heeft een burger van onze gemeente dit voorval gezien en de man geholpen. Hij heeft eerste hulp verleend en is met hem naar de huisartsenpost gegaan en heeft daar gewacht tot de familie de gewonde kwam ophalen.
Dit voorval is helemaal niet gebeurd door een losliggende stoeptegel. Het stuk stoep waar het voorval is gebeurd is afgelopen maand opnieuw bestraat. Dit is ook niet in slechte staat.
Ik heb om de werkelijke toedracht gevraagd bij de betrokkenen en die blijkt wezenlijk anders dan door Dorpsvisie wordt voorgespiegeld. Uit respect voor het slachtoffer wil ik hier dan ook niet verder op ingaan. Het is allemaal al erg genoeg.
Dat Dorpsvisie over de hoofden van slachtoffers en zonder feitenkennis politiek bedrijft getuigd van onfatsoen.
Frappant is dat in 2011 Dorpsvisie via hun eigen wethouder heeft bezuinigd op onderhoud in ons dorp. Met de begroting van 2016 is door de gemeenteraad ingestemd deze bezuiniging terug te draaien en zodoende is er vanaf 2018 weer ruimte voor herstel zoals onlangs in de Beemdstraat is gebeurd en op veel meer plaatsen in het dorp in 2018 gaat gebeuren, zo ook in de straat waar ik woon.
Jammer dat dit soort berichten de sfeer in ons dorp verpesten. Dorpsvisie heeft inmiddels hun eigen commentaren bij het Facebook bericht verwijderd behalve die op dit bericht.

Winfred Laudy

Lezerspodium politiek

Een goede raad kiest voor een dorpshuis in de kerk.
De nu nog zittende raad heeft vastgehouden aan zijn standpunt dat er een nieuw MFA moest worden gebouwd. Zij heeft daarbij niet geluisterd naar het klemmend beroep van veel inwoners daarvoor gebruik te maken van de kerk. De coalitie beleed met de mond, dat er naar inwoners werd geluisterd. In de praktijk werd een burgerinitiatief met 1300 handtekeningen genegeerd net als insprekers in de raadsvergaderingen. Het onderzoek van Kantar wees uit dat slechts 10% van de respondenten de plannen van de coalitie voor een MFA ondersteunde.
De nieuwe raad kan een andere koers inzetten en beginnen met de kerk, die er ondanks de intenties van de oude raad nog steeds staat, overeind te houden. Daarna kan een onderzoek worden gestart om een nieuw dorpshuis in de kerk onder te brengen. De rijksbouwmeester heeft al toegezegd daarbij de nodige hulp te willen verlenen. Als de kerk wordt aangewezen als monument, kan ook de stichting BOEI worden benaderd voor financiering. Daarbij liggen er nog een Quick Scan van architectenbureau Diederen Dirrix en een rapport van Hevo, dat in een bureaulade is opgeborgen. Ook de architect van het parochiecentrum, Laurey, heeft een concept voor de invulling van de kerk gepresenteerd. Kortom er zijn basisrapporten en hulptroepen, die kunnen worden ingeschakeld. Intussen zijn er ook subsidiegelden te verkrijgen. Zowel het Kabinet als de provincie hebben regelingen voor subsidies bij hergebruik van kerken. Ook het bisdom heeft meer aandacht gekregen voor het behoud van monumentale kerken.
De nieuwe raad heeft voldoende gronden om een nieuwe start te maken met de totstandkoming van een nieuw dorpshuis in het centrum van Son. Het is jammer dat er zoveel tijd is gebruikt voor een concept, dat niet haalbaar bleek. Jammer ook van het daaraan bestede geld. De nieuwe raad kan nu laten zien hoe in samenspraak met de inwoners een echt dorpshuis tot stand kan worden gebracht.
Een groep Sonnenaren
Yvonne Hendriks, Rijer van de Hoef, Els en Fré van der Lande, Jeanne van der Meijden en Gerard Swinkels.

Lezerspodium Politiek

verlengd sinterklaasfeest ?

Nu de verkiezingen in aantocht zijn worden we weer doodgegooid met allerlei vrijblijvende beloftes. Het is net Sinterklaas tot 21 maart. Op 22 maart kan dan het Zwartepieten weer beginnen.
Zo vindt "iedereen" dat er voor jongeren en senioren adekwate huisvesting moet zijn. Voor jongeren dan flatjes, zoals aan het kanaal of ergens in de gestripte bossen, vanaf 800 euro per maand?
Voor ouderen wàs er adekwate huisvesting: Bejaardentehuizen, weet u nog wel?
Het is goed eraan te herinneren dat onder het VVD bewind ( met Blok als min. van huisvesting) met zijn PvdA marionetten, besloten is tot verhuurdersheffing waardoor oa Woningcorporaties worden getroffen, die hun werkkapitaal trouwens al jaren vernietigen door te verkopen ipv te verhuren. Men heeft niets geleerd van de 2008 crisis en bijbehorende malaise en is weer op weg naar een onroerend goed zeepbel?
Ook is met ingang van 1 jan 2015 door deze lieden de sociale wetgeving over de schutting gegooid op gemeente-erf. Die kunnen daar niet of onvoldoende mee omgaan en fuseren dan maar van de weeromstuit,"in het kader van bezuiniging''.
Dichter bij huis moet men zich eens gaan afvragen wat een netwerkgemeente nou eigenlijk anders is dan afstoten van gemeentetaken naar privébedrijven en externe rapportjes, die grotendeels of helemaal in de la zoekgeraakte stukken eindigen en waarvan alleen het afschuiven van verantwoording overblijft.
UIteindelijk blijken er voorts "onverklaarbare " begrotingstekorten te bestaan, die men aanvult met opvijzelen van WOZ waarden ( cq speculatiebevorderende waardevaststellingen) ?
Het zou fijn zijn als de nieuwe raad eens kritischer naar bovenstaande kijkt ipv allerlei vrijblijvende sprookjes te verkopen die na 22 maart direkt vergeten worden.
Het zou ook fijn zijn eens een beetje op te passen met manipuleren en doordrammen van besluiten op basis van de helft plus één stem ( zie bv het MAF drama...wordt vervolgd) en wat minder kwistig met externe rapporten te wapperen.

Mvrgr
W.Zwetsloot

Lezerspodium politiek

21 maart is het weer zover, de plaatselijke verkiezingen na 4 jaar elkaar vliegen afvangen.
Ik was aangenaam verrast door het artikel van Herman Berkenveld in deze krant van woensdag 7 maart. Een man met visie. Bestuurders doe je werk goed, en heb vertrouwen in elkaar, dan hebben wij het als kiezer een stuk makkelijker.

Wie ben ik : Een liberaal in hart en nieren. Toen de huidige wethouder Kees nog in zijn korte broek liep en zijn moeder Inge eveneens hier wethouder was, heb ik nog geholpen de VVD groot te maken. En dat is toen aardig gelukt. Toen kwam de Gentiaan partij "Eigenbelang", excuus Dorpsbelang met als doelstelling. Geen autobaan naast ons dorp met al die razende auto's. De Gentiaan zou vergaan van de herrie. Onze bewoners waren hier wel gevoelig voor en Dorpsbelang behaalde een klinkende overwinning.
Zij schoven Rob Bergmans naar voren als wethouder. Geweldige man, heerlijk no nonsens. Jammer genoeg veel te vroeg gestorven.
Het huidige clubje van Dorpsbelang is ook no nonsens maar wel met een andere insteek.
Wethouder Visser was dodelijk voor de partij. Ik vind het uiteraard jammer dat Visser zo schandalig is bejegend, waardoor hij zijn functie vroegtijdig heeft neergelegd, maar rouwig ben ik er niet om.
Wat ik niet begrijp is dat Dorpsbelang niet heeft ingegrepen en een goed gesprek met Visser heeft gehad. Wij zijn een klein dorp en zelfs Dorpsbelang heeft toch gezien dat steeds meer burgers zich opwonden over de handelswijze van Visser.

Ik mag aannemen dat op 21 maart duidelijk wordt waar Dorpsbelang nu staat en dat andere partijen nu een redelijke kans krijgen.

Wat mij betreft, ik ben voor het behoudt van de Kerk. Geweldige synergie samen met de toren. Bestuurders en raadsleden, wees wijs en maak er het beste van "met elkaar" de komende 4 jaar. Succes

Jacques Francken

Team DorpsVISIE samen ons dorp

Team DorpsVISIE is een partij met een lange geschiedenis in de Son en Breugelse politiek.
Hoewel de naam in de loop der jaren met de tijd mee veranderd is en regelmatig actieve leden plaats maken voor anderen, zijn onze basis principes altijd gelijk gebleven.

Bij DorpsVISIE staat de mens centraal.
Het welbevinden van onze inwoners vinden wij veel belangrijker dan prestigieuze objecten of projecten.
Ook streven wij naar het behoud van de dorpse identiteit.
Wij zijn zuinig op het weinige cultureel erfgoed dat we nog hebben.

Omdat alle leden van ons team actieve deelnemers zijn aan het culturele- en/of verenigingsleven in ons dorp durven wij gerust te stellen dat we heel goed weten wat er leeft binnen de Son en Breugelse gemeenschap.
We zijn makkelijk benaderbaar, de ogen en oren van onze samenleving en doen ons best uw spreekbuis te zijn.
Onze leden, die deel uitmaken van de gemeenteraad, vinden het belangrijk te weten wat er binnen het dorp leeft en wat inwoners bezig houdt.

In het verenigingsleven worden de wortels gelegd voor vriendschappen die er voor zorgen dat er altijd een maatschappelijk vangnet zal zijn.
Dat is de reden dat wij dit verenigingsleven zo belangrijk vinden.
Buiten dat het bevorderlijk voor de gezondheid is, draagt het ook bij om eenzaamheid in deze individualiserende maatschappij tegen te gaan.

Verder is het geen verrassing voor u dat DorpsVISIE:
• de jongeren graag in het dorp houdt door het mogelijk te maken hier betaalbare woonruimte te realiseren, zowel in huur- als koopsector;
• het belangrijk vindt de stoepen/trottoirs dusdanig te herstellen en in orde te houden dat iedereen zich veilig kan bewegen;
• de parkeerplaatsen in het centrum wil behouden met een beperkt aantal in een blauwe zone;
• een groene omgeving hoog in het vaandel heeft;
• er voor gaat dat ons dorp zelfstandig blijft.

Uiteraard vindt u al onze speerpunten terug in ons verkiezingsprogramma op onze website dorpsvisie.nu

Team DorpsVISIE

Remco Heeren en Helga Helders

Stem op één van de negen stemburaus

Op woensdag 21 maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Van 7.30 tot 21.00 uur kunt u uw stem uitbrengen op een van de negen stembureaus in Son en Breugel.

Registratie als kiezer
Bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis kunt u opvragen of u als kiezer (goed) geregistreerd staat. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u schriftelijk om een herziening hiervan vragen.
Identificatieplicht
Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsdocumenten zijn het Nederlandse paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij de verkiezing van de Gemeenteraad van Son en Breugel mag u een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op 21 maart 2018 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat "geldig tot 20 maart 2013" of elke latere datum.Stembureaus
U kunt op 21 maart uw stem uitbrengen op de volgende locaties:

1 Kom van Son, Gemeentehuis Raadhuisplein 1
2 de Vloed, Verz.huis Berkenstaete De Bontstraat 71
3 't Harde Ven, BS De Sonnewijzer Ruysdaelstraat 6
4 De Gentiaan, BS De Bloktempel IJssellaan 6
5 De Gentiaan, Braecklant Amerikalaan 2
6 Kom Breugel, Parochiehuis Den Bauw St. Genovevastraat 29
7 't Eigen, BS De Stokland Jupiterstraat 3
8 Hoogstraat, De Boerderij Leeuwstraat 2
9 Sonniuspark, BS De Ruimte Honingbij 1

Het stembureau in bassisschool De Bloktempel aan de AIjssellaan 6 (ingang Amerikalaan), is niet toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen.
Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in een van de stembureaus de stem uit te brengen. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Ook raadgevend referendum
Op 21 maart vindt er ook een raadgevend referendum plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Informatie hierover vindt u op www.referendum-commissie.nl/referendum-wiv-2017. De volledige wettekst kunt u nalezen op onze website.

Voor dit referendum ontvangt een aparte stempas. Wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag dan uiterlijk op 20 maart 2018 voor 12.00 uur een kiezerspas aan. Kijk op de pagina Verkiezingen voor het aanvraagformulier en stuur uw stempas mee met de aanvraag.

Voor het referendum kan niet per brief worden gestemd.

Vragen?
Hebt u vragen over de verkiezingen? Neem dan contact op met de afdeling Dienstverlening, Raadhuisplein 1, telefonisch te bereiken via 0499 491 491.

Een enthousiast team

Joris van Dam:
Vierentwintig jaar geleden kwam Joris van Dam (37) als tiener samen met zijn ouders en broer Martijn in Son en Breugel wonen. Van huis uit kreeg hij mee dat het belangrijk is om je voor anderen in te zetten en niet alleen aan jezelf te denken.
Al op jonge leeftijd kreeg hij interesse in de politiek en op zijn 18e werd hij dan ook haast vanzelfsprekend lid van de Partij van de Arbeid. In 2012 besloot hij politiek actief te worden in Son en Breugel als bestuurslid van de PvdA. Na het plotselinge overlijden van fractiegenoot Frans Zaal, werd Joris in 2016 lid van de gemeenteraad.
"We willen niet alleen praten over duurzame ambities, maar ze vooral ook waarmaken! Zo maken we zonnepalenen voor iedereen in Son en Breugel bereikbaar en betaalbaar en werken we hard aan behoud en versterking van de natuur.
Ik kijk met trots terug op hetgeen we de afgelopen jaren bereikt hebben. Of het nu gaat over duurzaamheid, of bijvoorbeeld het realiseren van een rolstoelpad, het openhouden van De Krommen Hoek of over een complex onderwerp als de bestuurlijke toekomst van Son en Breugel. Steeds weer hebben we laten zien het verschil te maken!
We hebben een enthousiast team met kandidaten uit 7 verschillende decennia. Onze jongste kandidaat, Viggo van Uden (nummer 11 op de lijst), is net 17 geworden. De oudste kandidaat, Hille Michelson, is al 60 jaar lid en vele jaren actief voor onze partij.
PvdA-GroenLinks staat altijd op de bres voor hen die het moeilijk hebben. We staan voor motto's als "eerlijk delen" en "de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten".
We werken aan gelijke kansen voor iedereen, iedereen moet mee kunnen doen. De overheid moet belemmeringen daarvoor uit de weg ruimen, maar mag mensen ook aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid om mee te werken.
Kortom, een stem op PvdA-GroenLinks is een stem op een duurzaam en sociaal Son en Breugel!"


Tom van den Nieuwenhuijzen:
Duurzaam verder voor Son en Breugel

Met een stem op PvdA/GroenLinks kiest u voor nog vier jaar focus op de verduurzaming van onze gemeente. Zoals zonnepanelen op daken, een schonere Sonse Heideloop, investeringen in onze natuur in het bos, rond de Dommel en in de bebouwde kom en het weerbaar maken van ons dorp tegen schade door klimaatverandering.

De afgelopen periode hebben wij u laten zien dat wij met betrokken, betrouwbare en eerlijke politiek een duurzame bijdrage leveren aan het bestuur van Son en Breugel. Graag zetten wij dat de komende periode door. Bekijk ons verkiezingsprogramma op onze site en stem op 21 maart op PvdA/GroenLinks.

www.pvda-groenlinks-sonenbreugel.nl

Geanimeerd debat over zorg en eenzaamheid

Foto: Adrie Neervoort

Iets voor half acht verzamelden belangstellenden en deelnemers zich in de aula van Berkenstaete, voor het zorgdebat met als thema eenzaamheid. De akoestiek zorgde voor wat galm, merkte Eppie Fokkema op, voorzitter van de Raad van Bestuur van Archipel.

Door: Lucas van As
Foto's: Adrie Neervoort/Lucas van As

Eppie Fokkema heette de aanwezigen welkom, zo'n 30-35 in totaal. Archipel wil een debat met de samenleving organiseren en mensen betrekken bij de politiek, daar past het debat uitstekend bij.

Foto: Adrie Neervoort
Foto: Adrie Neervoort

Eenzaamheid is voor iedereen anders

Riet Odekerken, senior manager dagbesteding bij Archipel, gaf een korte uitleg over eenzaamheid. Eenzaamheid is voor iedereen die het ervaart anders. De hoeveelheid (sociale) contacten die iemand heeft speelt daarbij een rol, vooral de kwaliteit van de contacten is belangrijk.

Naast sociale eenzaamheid, die vooral betrekking heeft op een tekort aan contacten, is er ook emotionele eenzaamheid, waarbij iemand een intieme band mist. Met als gevolg dat mensen die eenzaamheid ervaren minder meedoen, zich terugtrekken. Ze voelen zich ongelukkig, wat ook gevolgen heeft voor hun gezondheid.

De uitdaging is om het taboe rondom eenzaamheid te doorbreken. Hoe eenzaamheid gesignaleerd kan worden, hoe de regie bij de cliënt kan blijven en maatwerk geleverd kan worden. Riet Odekerken sprak de hoop uit dat het zou lukken tot een gezamenlijk aanpak te komen bij het debat!

Eerste ronde

Het debat stond onder leiding van Michiel Bosgra, directeur/hoofdredacteur van Studio040. Het debat bestond uit twee ronden, waarbij politici over een tweetal stellingen discussieerden. In de eerste ronde was het de beurt aan politici uit Best en Nuenen, in de tweede en laatste ronde kwamen politici uit Son en Breugel aan de beurt.

De deelnemers van de eerste ronde, uit Best en Nuenen, waagden zich eerst aan de stelling: 'zelfredzaamheid leidt tot eenzaamheid', wat in zou houden dat door bezuinigingen de overheid inzet op zelfredzaamheid. Hoewel de heren het niet altijd met elkaar eens waren, werd de discussie op respectvolle en rustige wijze gevoerd. Emoties laaiden nauwelijks op, ze konden het goed met elkaar vinden. De een vond dat zelfredzaamheid gradaties heeft, de een red zich beter dan de ander. De anderen vonden een sociaal netwerk essentieel voor zelfredzaamheid, zonder een netwerk kan zelfredzaamheid niet werken.

De tweede stelling luidde: 'de overheid moet enkel zorgsubsidies geven aan organisaties met veel vrijwilligers'. Ook hier waren de heren tamelijk eensgezind, ondanks nuance verschillen. Professionals hebben veel kennis in huis, vrijwilligers dragen ook veel bij. Het is niet het enige of doorslaggevende criterium.

Het publiek kreeg ook gelegenheid vragen te stellen, zo vroeg men zich af waarom het debat zich op ouderen richtte? Naar blijkt zijn ook veel jongeren eenzaam. De politici uit Best en Nuenen willen zich ook op de jongeren richten, als het gaat om eenzaamheid.

Tweede Ronde

Na een korte pauze ging de tweede ronde van start, met als deelnemers Henk Hulsen (CDA), John Frenken (Dorpsvisie), Willem Buurke (PvdA/Groen Links), Eef van Turnhout (Dorpsbelang) en Kees Vortman (VVD). Als eerste mochten zij zich wagen aan de stelling: 'eenzaamheidsbeleving is subjectief, blijf ervan af'.

John Frenken kreeg als eerste het woord. Hij vindt dat we er zeker niet vanaf moeten blijven, maar er ook geen 'hot item' van maken.

Kees Vortman merkte op dat mensen niet kiezen voor eenzaamheid, je kunt mensen niet dwingen maar de overheid moet wel iets doen, in samenwerking met het maatschappelijk veld.

Henk Hulsen meent dat mensen het recht hebben om alleen te zijn, maar dat je ze wel kunt stimuleren en in contact kunt brengen met andere mensen. Soms kan het goed zijn als iemand je over een drempel heen helpt.

Automaatje

Automaatje kwam vervolgens ter sprake. Volgens John Frenken een voorbeeld van hoe het kan, er is veel vraag naar en mensen die er gebruik van maken krijgen naast vervoer ook een gesprek en aandacht. Kees Vortman vindt het een goed initiatief, maar geen oplossing. Als je het probleem echt aan wil pakken, is een bredere aanpak nodig waarbij ook professionals en vrijwilligers betrokken moeten worden. Eef van Turnhout omschrijft het als 'symptoombestrijding', eenzaamheid wordt veroorzaakt door de samenleving. Doordat jongeren buiten de boot vallen, bijvoorbeeld als ze geen alcohol drinken. Voor ouderen zijn er andere, uiteenlopende redenen waar niet altijd een oplossing voor is.

Henk Hulsen vroeg zich af waarom geen woonzorgcombinatie opgenomen is in 'Breugel Bruist'. Eef van Turnhout wees erop dat woonzorgcombinaties wettelijk niet meer toegestaan zijn. Wel is het toegestaan om woonhuizen te splitsen. Kees Vortman stelde dat in 'Breugel Bruist' appartementen zijn opgenomen voor jongeren met speciale behoeften, ook zijn er appartementen voor ouderen.

Verschillende meningen

De laatste stelling van de avond was: 'moeten we gaan voor maatwerk of een financieel gedwongen confectiepak?' John Frenken wil meer investeringen in het sociaal domein, dit hoeft niet te leiden tot bezuinigingen elders als je meer kunt doen voor hetzelfde geld. Volgens Kees Vortman doet de gemeente het best goed, al moeten de scherpe kantjes er wel af. Als je al in een moeilijke situatie zit, is het niet fijn als je in een molen van regeltjes terechtkomt en dan ook nog eens gekort wordt op je toelage. In dat kader heeft de gemeenteraad de eigen bijdrage verlaagd. Willem Buurke meent dat de overheid schuldig is aan de toename van eenzaamheid, door de bezuinigingen. Net als Henk Hulsen hekelt hij de ondoorzichtige jungle aan regels waar mensen maar moeilijk wijs uit kunnen worden.

Vanuit de zaal werden de nodige vragen gesteld, onder andere merkte een van de aanwezigen die zelf in de zorg werkt op dat zijn werk erg achteruitgegaan is, door tekort aan personeel en geld. De Son en Breugelse politici erkennen het probleem, vinden het meer iets voor de landelijke overheid en zeggen er wel bij dat het goed georganiseerd moet worden. Als de lokale overheid de verantwoording krijgt, moet ze ook de middelen krijgen.

De discussie in de tweede ronde was duidelijk meer verhit, de heren waren het minder met elkaar eens en onderbraken elkaar ook soms. Het was duidelijk te merken dat er onderhuids meer spanningen zijn in de politiek in Son en Breugel dan bij de politici uit Best of Nuenen. Na afrondende opmerkingen, waarbij sommigen het niet konden laten even 'campagne te voeren', rondde gespreksleider Michiel Bosgra de discussie af, en was het tijd voor de borrel!

Lezersspodium politiek4

Waarom geen Dorpshuis in de Sint Petrus' Bandenkerk?

Regelmatig krijgen we de vraag voorgelegd waarom de VVD niet voor een Dorpshuis in de Sint Petrus' Bandenkerk is. Bij deze een korte uitleg.
Of de kerk nu mooi of lelijk is, daarover hebben we geen mening. Dat is persoonlijk, subjectief en discussie hierover is nutteloos.
Onze keuze voor een nieuw te bouwen Dorpshuis hebben we o.a. gebaseerd op het in 2016 uitgebrachte rapport van Diederendirrix, een architectenbureau dat ervaring heeft met herontwikkeling van gebouwen. Naar aanleiding van een burgerinitiatief heeft dit bureau de mogelijkheden onderzocht voor een Dorpshuis in de kerk. Deze Quickscan geeft aan dat een Dorpshuis in de kerk mogelijk is, maar wel met de volgende (samengevatte) consequenties:

• De randvoorwaarden (programma van eisen, Kerkpleinvisie etc.) moeten worden aangepast;
• Er dient een nieuw bouwteam te worden geselecteerd;
• Er is mogelijk ongeveer een half jaar vertraging indien een nieuw bestemmingsplan voor de kerklocatie nodig is;
• Er ontstaat afhankelijkheid van voorwaardelijke medewerking van het Bisdom/parochie aan een dorpshuisfunctie in de kerk;
• Aankoop van de kerk is noodzakelijk;
• Extra kosten ongeveer 650.000 tot 1.3 miljoen euro, afhankelijk van de gekozen variant;
• Extra jaarlijkse kosten 80.000 euro als gevolg van de exploitatiekosten.
Verder blijft het Vestzakgebied onaantrekkelijk voor woning/appartementenbouw en kan niet worden voldaan aan de duurzaamheidsambities die de gemeente voor gemeentelijke gebouwen heeft gesteld en die raadsbreed zijn aangenomen.
Wat wij als VVD hier verder aan toe willen voegen is dat wij geen voorstander zijn om als overheidsinstantie een kerkgebouw aan te kopen. En al helemaal niet, zoals in deze omstandigheid, als er al jarenlang plannen zijn om de kerk te slopen. Je mag aannemen dat het onderhoud hierop is aangepast.
Er speelt ook nog iets heel anders: de grootte van een Dorpshuis laat je afhangen van de gewenste functionaliteiten. En niet andersom.

Onderhoud stoepen

Helaas ben ik door een val afhankelijk geworden van een rollator. Vaak is het wat stoepen betreft een ergernis! Bijvoorbeeld aan de Boslaan, waar vroeger het oude politiebureau stond. Als ik daar wil oversteken bij het voetgangerspad, is dat een ware uitdaging met al die opstaande tegels! Daar komt dan nog bij dat op woensdag de groene containers schots en scheef op de stoep staan, het is een hele toer om met de ene hand de rollator vast te houden en met de andere de containers (proberen) te verplaatsen.

Ook in de Europalaan zijn er veel opstaande tegels, bij het oversteken is het daardoor extra lastig om de stoep op en af te gaan.

Nog een ergernis: hondendrollen! Vooral bij nat weer moet je steeds weer naar de straat kijken, om te voorkomen dat je door hondendrollen rijdt. De rollator is moeilijk schoon te krijgen, slechts een enkeling gebruikt een zakje, wat ze aan een touwtje bij zich hebben!

Daarbij komen ook nog de vele autoracers, vooral in de Europalaan is dat een ergernis! Zo, dit moest ik even kwijt.

T.C. de B.

TipMooiSonenBreugel.nl

Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018?

Nog veel kiezers zijn zwevend. 41% van de correspondenten antwoord, ik ga wel stemmen maar weet nog niet waarop. 34% stemt op dezelde partij als 4 jaar geleden. 21% gaat stemmen op een andere partij dan vorige keer.
Gemaakte opmerkingen:
Op dezelfde partij als vorige keer
* Dat is een partij met principes wel de niet grootste.
* De verstandigste mensen van de hele club
Ja op een andere partij
* Huidige coalitie minacht de burger

Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?

60% van de ondervraagden gaf aan te gaan stemmen omdat dit een democratisch recht is. 55% van de ondervraagden gaf aan dat stemmen een kans is om zich te lateen horen en 30% was de mening toegedaan day men anders ook niet mocht klagen over de politiek.. Slechts 3% stemde uit ongenoegen met het huidige beleid.
Enkele markante opmerkngen:
Ik vind het uitermate belangrijk dat er een eind komt aan politiek gekonkel en dat er eerlijk en integer bestuurd wordt in Son en Breugel met oog voor lokale belangen en behoeftes
Ik wil dat de kerk blijft staan
Tegen Dorpsbelang stemmen

Kijkende naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen: Vindt u dat de partij waar u op hebt gestemd uw stem goed heeft gebruikt?

32% van de ondervraagden vindt dat de partij uw stem goed heeft gebruikt. 30% vindt dat niet het geval en 31% van de ondervraagden weet het niet.
Dit item riep veel opmerkingen op. Onder de ja stemmers werden de volgende argumenten benoemd:
Ja, want: Behoud kerkgebouw ; CDA heeft redelijk weerwoord gegeven; Duurzaamheid is gelukt; Er is aandacht voor lokale belangen en behoeftes; Komt op voor de bewoners en beschermd monumentwaardig erfgoed;. Nu gaat het mfa gebouw hopelijk niet door in de vorm zoaals de coalitie het had gewild; PvdA/GroeLinks heeft duurzame beloften waargemaakt; Son en Breugel blijft zelfstandig; Trouw aan programma gebleven; Vele plannen omgezet in daden; Want sommige punten zijn waargemaakt; Ze hebben gestreden voor het belang van mij als inwoner; Ze luisteren naar bewoners; Ze zijn er voor ons dorp; Zegt de juiste dingen.;Zij luisteren naar de inwoners ; Zij zijn achter hun standpunten m.b.t. de wensen voor ons dorp blijven staan
Nee, want:
College is gevallen dus kon mijn keuze niets ; De praktijk was anders;Het hele gedoe over mfa duurt veel te lang; Een tekening ala de zwaan zou veel mensen blij maken; Lokaal sluit deze landelijke partij niet aan bij mijn ideeen in het dorp;. Meezwaaien met de meerderheid; Mijn mening is niet serieus genomen; Niet democratisch ; Niet overeenkomstig de wensen van bewoners gehandeld ; Niet vol gehouden in de raad; PvdA/GL heult nu met DorpsBelang=EigenBelang; Sociaal beleid en Wmo zijn verslechterd.; VVD maakt er lokaal een zooitje van; Weinig resulten; Weinig van gemerkt!; Ze doen hele andere dingen dan dat ze beloofd hebben.; Ze hebbn de mensen verraden door inens een dorpshuis van enorme omvang te willen; Ze liegen; Ze luisteren niet naar wat de bevolking wil; Ze luisteren totaal niet naar de burger; Ze stapte op uit de raad!; Ze zitten niet meer in de coalitie.


Aan welke thema's moeten politieke partijen in Son & Breugel volgens u voornamelijk de aandacht besteden? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Het meest gekozen antwoord (62%) is: "Leefbaarheid". Gevolgd door veiligheid (60%) en zorg en algemene voorzieningen met beiden 59%. Groen met 45% en woningbouw en duurzaamheid met 37%.

Andere thema's die genoemd werden zijn:
Sportvereniging die niet gehoord worden: Aandacht voor mensen die binnen deze gemeente graag vooruit willen niet tegenwerken: Behoud erfgoed; Behoud plaatselijke monumentwaardige gebouwen.; Betaalbare huurwoningen voor jong en oud; Fusie met Eindhoven; Goedkope woningen voor eigen bewoners; Realiseren dat een centrale grijze container niet practisch is; Inclusief beleid met daarbij toegankelijkheid. Iedereen moet mee kunnen doen; Luisteren naar de burger; Middelbare school;; Ouderen; Overlast vliegtuiglawaai; Politiek vertrouwen van burger terug te krijgen.; Probleem vd vergrijzing ; Scholen Breugel ;Sonniuspark; Zelfstandigheid gemeente; Zorgen dat de gemeente bij uitstek facilitair is, daar schort het aan: Door het niet goed besturen, komen ze nu euro's tekort en wordt de woz besluit bij de meeste verhoogt van ons met € 100.000 zo is het natuurlijk makkelijk besturen

Kinderen in beweging dankzij Sjors Sportief

Start Sjors sportief en creatief bij de Sonnewijzer Foto: Adrie Neervoort

Dit jaar wordt voor de zevende keer Sjors Sportief/Sjors Creatief georganiseerd, het samenwerkingsverband van de LEV Groep en de gemeente Son en Breugel dat tot doel heeft kinderen in beweging te krijgen. Zowel in lichamelijk (Sjors Sportief) als geestelijk (Sjors Creatief) opzicht. Hoe kun je dit sportieve en creatieve initiatief beter opstarten dan met een tekenwedstrijd?

Door: Lucas van As
Foto's: Adrie Neervoort

De tekenwedstrijd werd gewonnen door Ella Staaks, de prijsuitreiking was op haar basisschool, PC De Sonnewijzer. Toen ik aankwam bij de school, was Michelle Driessen van de LEV Groep nog bezig het een en ander klaar te zetten. 'Het is mooi om te zien hoe de kinderen naar Sjors kijken, met verwondering in hun ogen. Zoals ze ook naar Sinterklaas kijken!' zegt Michelle. Nou, dat klinkt veelbelovend.

Start Sjors sportief en creatief bij de Sonnewijzer Foto: Adrie Neervoort
Start Sjors sportief en creatief bij de Sonnewijzer Foto: Adrie Neervoort
Start Sjors sportief en creatief bij de Sonnewijzer Foto: Adrie Neervoort
Start Sjors sportief en creatief bij de Sonnewijzer Foto: Adrie Neervoort
Start Sjors sportief en creatief bij de Sonnewijzer Foto: Adrie Neervoort
Start Sjors sportief en creatief bij de Sonnewijzer Foto: Adrie Neervoort
Start Sjors sportief en creatief bij de Sonnewijzer Foto: Adrie Neervoort
Start Sjors sportief en creatief bij de Sonnewijzer Foto: Adrie Neervoort
Start Sjors sportief en creatief bij de Sonnewijzer Foto: Adrie Neervoort
Start Sjors sportief en creatief bij de Sonnewijzer Foto: Adrie Neervoort
Start Sjors sportief en creatief bij de Sonnewijzer Foto: Adrie Neervoort
Start Sjors sportief en creatief bij de Sonnewijzer Foto: Adrie Neervoort
Start Sjors sportief en creatief bij de Sonnewijzer Foto: Adrie Neervoort

Sjors komt!
Sjors, we weten op dat moment nog niet of het de sportieve of creatieve versie is, is zich op dat moment aan het voorbereiden in een lokaal iets verderop. De kinderen, die even later binnenkomen, weten dan nog van niets. Vol energie kletsen ze met elkaar, soms even dansend, tot ieder een plekje gevonden heeft. Als directrice Gerry Bosch het woord neemt, verstomt het geroezemoes meteen!

Als Gerry Bosch aan de kinderen vraagt wat er te gebeuren staat, blijkt al gauw waarom: 'Sjors komt!' klinkt het uit vele kelen. Dan is het woord aan wethouder Vortman, die de kinderen vraagt waarom sporten en creatief bezig zijn belangrijk is. 'Daar wordt je sterk en gezond van!' en 'daar wordt je creatief van!' antwoorden de kinderen. Het is ook gezellig, om samen met andere kinderen dingen te doen, vult de wethouder aan.

Dan is het grote moment aangebroken, Sjors wordt erbij geroepen. Maar welke Sjors zou het zijn, Sjors Sportief of Sjors Creatief? 'Zullen we Sjors erbij roepen?' vraagt de wethouder. Kees Vortman telt tot drie, dan klinkt het luidkeels: 'SJORS!!!!!' Nog een keer! Sjors komt aangesneld, met een kleine schildersezel in de hand. Het is Sjors Creatief!

Winnares Ella
Bij een wedstrijd hoort een prijs. De winnende tekening van Ella Staaks, die op het boekje van Sjors Sportief/Sjors Creatief staat, is de perfecte combinatie van het sportieve en het creatieve element. De sport wordt vertegenwoordigd door een viertal ballerina's, het creatieve door een radio waar muziek uit klinkt en een schilderij op de achtergrond. Het is een leuke tekening, vindt ook Kees Vortman. Een terechte winnares, die een beetje verlegen wordt onder al die aandacht.

De wethouder overhandigt Ella als eerste een boekje van Sjors Sportief/Sjors Creatief, en natuurlijk de echte prijs: een grote, rode sporttas. Wat daar inzit, is ook voor mij de vraag…
Michelle Driessen heeft nog een leuke verrassing voor Ella én haar klasgenoten: van SonSport krijgt de hele klas een bootcamp!

Kinderen maken kennis met sport
Het boekje van Sjors Sportief/Sjors Creatief staat vol met sportieve en creatieve activiteiten van deelnemende verenigingen, clubs etc. Zo kunnen de kinderen kennis maken met een sport of creatieve activiteit waar ze interesse in hebben, wat voor zowel de deelnemende verenigingen als de kinderen van belang is. Bewegen is belangrijk, voor jong én oud. Het lichaam, maar ook de geest moeten in beweging zijn!

De muziek gaat aan, samen met de kinderen waagt Sjors een dansje! Het ene kind geeft zich als het ware over aan de muziek, het andere danst wat aarzelend. Al gauw doen alle kinderen mee, de sfeer zit erin! Ook de volwassenen kunnen niet stil blijven staan, iedereen klapt mee met de muziek en geniet van het feestje!

Doe mee!
Ter afsluiting bedankt Michelle iedereen. 'Zeg tegen jullie ouders dat je graag mee wilt doen!'
Groep 4 gaat nog op de foto met Sjors en wethouder Vortman. Alle kinderen proberen zo dicht mogelijk bij Sjors te komen.

Je kunt niet anders dan er vrolijk van te worden, als kinderen zo spontaan en enthousiast reageren.

Vanaf 7 maart mogen kinderen zich samen met hun ouders of verzorgers inschrijven. Voor meer informatie over Sjors Sportief/Sjors Creatief of inschrijving, ga naar www.sjorssportief.nl of download de Sjors App. Doe mee!

Zumba-Night Ladies event voor Alpe 'D Huzes

Op vrijdag 13 april 2018 wordt er een Zumba-Night georganiseerd!
Het is een Ladiesevent voor Alpe d' HuZES. Het evenement vindt plaats bij Thermae Son.

Zumba is een leuke en sportieve dansworkout gebaseerd op Latijns-Amerikaanse dansstijlen, zoals de Salsa, Merengue, Samba en Cumbia. De vrolijke muziektonen zorgen voor een gezellige sfeer in de zaal.
Vertaald uit het Colombiaans-Spaans betekent Zumba snel bewegen en plezier hebben.

Vanaf 19.00 uur kan men komen genieten van de Zumba. Het maakt niet uit of de deelneemsters ervaring hebben of niet. Naast Zumba kan er ook de hele avond genoten worden van beauty, lifestyle en mode. Dit wordt aangeboden in de vorm van workshops en advies. Hapjes & drankjes worden verzorgd door ThermaeEr wordt gezorgd voor een hapje & drankje. .

De Zumba wordt gegeven in meerdere series dus er kan per deelnemer gekozen worden hoe vaak men wil mee dansen. Een ronde is ZES nummers en je kunt zelfs twee, drie of vier series meedansen.

Het beloofd dus een avond te worden vol activiteiten en genot!.
Alle opbrengsten gaan naar het goede doel van Alpe d'Huzes.!

Ben je enthousiast en wil je meedoen? Natuurlijk kan dat! Alle vrouwen kunnen zich inschrijven via email: info@1-2step.nlnl of telefoon: 06-23701005, Mariska de Leeuw | 1-2 Step "Dance & Sport".
Je kan je ook als ladiestandem inschrijven. Dit betekent dat je samen met iemand mee doet aan deze avond. Als duo blijf je de hele avond bij elkaar tijdens het dansen.

Mocht het nu zo zijn dat u het dansgedeelte niet zo ziet zitten, kunt u gewoon op de avond zelf even langskomen.
De entree voor niet-dansers bedraagt € 4,.50. Je kunt dan genieten van alle nevenactiviteiten en een hapje & drankje.

Houdt onze Facebookpagina in de gate en bekijk daar ons promotiefilmpje!

Doe mee en Schrijf je dus nu!
Met zijn allen brengen wij Alpe 'D Huzes naar de top!!
Dans en Doneer!

Wij hebben er zin in en zien je graag komen!
Don't stop dancing, believe you can fly

Ladies' Circle Son en Breugel geeft mooi bedrag aan de voedselbank

Wat hebben de Voedselbank en de LINDA.foundation gemeen? Ladies' Circle Son en Breugel ondersteunt deze goede doelen!
De Voedselbank ontving afgelopen week een cheque van maar liefst €1.000,- van Ladies' Circle Son en Breugel. Een prachtige opbrengst van de wijnverkoop die zij eind 2017 organiseerden.

Om de cheque uit te reiken brachten enkele Ladies zelf een bezoek aan de Voedselbank. Na een zeer warme ontvangst werden zij door Jos van Slingerland enthousiast geïnformeerd over de organisatie en de structuur en kregen ze een uitgebreide rondleiding. Ladies' voorzitter Beatrijs Beukers: "We zijn onder de indruk van de professionele aanpak en de tomeloze inzet van de vrijwilligers. Nu is ons nog duidelijker waar de giften aan worden besteed en waarom dit doel steun verdient!"

Laatste kaarten Dance4Good, the glamour edition!
Op dit moment zijn de Ladies druk bezig met de laatste voorbereidingen voor Dance4Good op 17 maart. Daarvan gaat de opbrengst naar de LINDA.foundation. Ook dit doel zet zich in voor mensen die het financieel hard te halen hebben, onder andere in Son en Breugel en omgeving.
Wil je ook feesten voor dit mooie doel? Er is nog een klein aantal kaarten beschikbaar! Ga gauw naar lc66.ladiescircle.nl/dance4good-0 voor meer informatie en kaartverkoop.

NL doet en Oase

Dit weekend werd er weer de grootste vrijwilligersactie van het land georganiseerd, NLdoet. Jongerencentrum Oase heeft dit jaar voor de eerste keer deelgenomen aan deze vrijwilligersactie. Met verschillende vrijwilligers is er een begin gemaakt aan het opknappen van de toiletwagen van Oase. De toiletwagen was heel nodig aan een grote renovatie toe. Zowel de binnen- als de buitenkant werden gestript en worden vervolgens volledig opgeknapt. Deze toiletwagen wordt door Oase ingezet op de eigen buitenactiviteiten en wordt verhuurd aan derden. De verhuuropbrengsten komen vervolgens weer ten goede aan het jeugd- en jongerenwerk van Oase. Jongerencentrum Oase wil NLdoet, Henries Place en Bouwmaat Eindhoven de Hurk XL bedanken voor hun bijdrage. Voor meer informatie over de activiteiten van Oase, zie onze site: www.jc-oase.nl.

Thema-ochtend Verkeer in De Boerderij in Breugel

De werkgroep Welzijn en Zorg van de SeniorenRaad organiseert op vrijdag 23 maart weer een thema- ochtend in De Boerderij in Breugel. Het thema is deze keer 'Verkeer'. Dat onderwerp is voor iedereen van belang, want: zodra iemand zijn of haar huis verlaat, is hij of zij 'verkeersdeelnemer'.

Leon van Meerendonk, rij-instructeur en eigenaar van LEonS Autorijschool, gaat met behulp van een Power Point-presentatie met de aanwezigen in gesprek over de vele aspecten van het onderwerp.

De thema-ochtend is van 10.00 –12.00 uur. De Boerderij is makkelijk te bereiken via het parkeerterrein van De Bongerd, Asteroïdenlaan 2 A, Breugel. De toegang is gratis; wel wordt een bescheiden bijdrage gevraagd voor koffie of thee.

Alle belangstellenden, jong én oud, zijn van harte welkom.

Kunnen we op uw steun rekenen tijdens collecteweek Reumafonds?

In de week van 19 tot en met 24 maart is de jaarlijkse collecteweek van het Reumafonds. Ook dit jaar zetten 50.000 vrijwilligers zich met hart en ziel in om door heel Nederland geld op te halen voor onderzoek naar reuma.

Niet alleen contant doneren, maar ook met pin
Met uw donaties helpt u onderzoeken te financieren die de oorzaak van reuma kunnen achterhalen en verbeteringen in de behandelingen kunnen realiseren. U helpt hiermee het dagelijks leven van 2 miljoen Nederlanders met reuma te verbeteren. Dit jaar komt een aantal vrijwilligers langs de deuren met een nieuwe collectebus waar ook bij gepind kan worden. Deze collectebus 2.0 is samen met 25 andere fondsen ontwikkeld en wordt het komend jaar getest in 50 gemeentes in Nederland.

Meest voorkomende chronische ziekte 
Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. Wist u dat 1 op 9 Nederlanders kampen met een vorm van reuma, zoals artrose, reumatoïde artritis of jeugdreuma? Dagelijks krijgen 700 mensen de diagnose reuma. Daarmee is reuma de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Hoewel de kenmerken van reuma vaak onzichtbaar zijn, is de impact van de ziekte groot. Tweederde (69%) van reumapatiënten wordt dagelijks beperkt in zijn dagelijkse activiteiten door pijn, vermoeidheid of verminderde mobiliteit.

Steun van iedere Nederlander nodig 
Nog meer wetenschappelijk onderzoek is nodig in de zoektocht naar betere behandelmethoden. Daar kunt u via de collecte aan bijdragen. Verder geeft het Reumafonds ook voorlichting, ondersteunen we patiëntenactiviteiten en komen we op voor de belangen van mensen met reuma in de politiek en zorg. Samen zetten we ons in voor een beter leven met reuma vandaag. Steunt u ons ook?
Bankrekeningnr: NL86RABO0123040000, Amsterdam. www.reumafonds.nl

Back to the country weer in het Vestzaktheater

Net als voorgaande jaren kunt u ook dit seizoen in het Vestzaktheater weer mee terug in de tijd. Een van de meest succesvolle voorstellingen. Uitverkochte zalen in heel Nederland.
Elk jaar een van de toppers uit het programma.
Johnny Cash, Jerry Lee Lewis en The Everly Brothers, wie kent ze niet? Ook in het zesde theaterseizoen van 'Back to the Country' staat de nostalgie centraal. De band Savannah, met solisten Dick van Altena en Cor Sanne, nemen u mee naar de jaren '50, '60 en '70, toen country en rock & roll de hitparade nog domineerden.
'Back to the Country' brengt u terug naar de tijd van Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Charlie Rich, Don ("Oh Lonesome Me") Gibson, Buddy Holly, Chuck Berry, Jim Reeves, Buck Owens en The Everly Brothers.
In 'Back To The Country' passeren bijna 35 songs de revue. Hits die u allemaal nog kunt meezingen. Bij een aantal krijgt u gratis muzikaal 'onderwijs' in de vorm van anekdotes passend bij het liedje, de artiest of de componist; alles gebracht op speelse en veelal humoristische wijze. 'Back To The Country' is een doordacht concept dat nu al zes seizoenen lang volle zalen trekt.
In 'Back To The Country' passeren bijna 35 songs de revue. Na de reguliere show in de theaterzaal, wordt als bonus nog een half uur durend extra optreden in de foyer gegeven. Dat wordt gegarandeerd een groot feest. Wedden dat ook u dan uit volle borst zult meezingen?
Ga mee terug in de tijd. Geniet van de hits van weleer. Geniet van 'Back to the Country'.

31 maart Vestzaktheater Kerkstraat 2, aanvang 20:15 uur, toegang 15,00

Lezing Kerktorens in Peelland Heemkundekring Son en Breugel

Lezing Heemkundekring Son en Breugel op dinsdag 20 maart 2018
om 20.00 uur in de zaal van 'De Zwaan', Markt 9 te Son en Breugel.

Kerktorens in Peelland
In de geschiedenis van dorpen speelt het kerkgebouw en de plaats van de kerk een belangrijke
rol. In de hoge middeleeuwen, de periode die duurde van ca 1000 tot ca 1250, werden kerken gesticht te midden van de toenmalige bewoning op de hoogste delen in het landschap. In de 13de eeuw werden de hoge gebieden ingericht als akkers en verschoof de bewoning naar de randen ervan, terwijl de kerken alleenstaand achterbleven. Dat bleef zo, ook na nieuwbouw van de kerkgebouwen.

Na de tachtigjarige oorlog kwamen de kerken in handen van de gereformeerden en raakten in verval. Toen de katholieken in de 19de eeuw hun kerken weer terugkregen, waren deze in slechte staat en in veel gevallen werden ze niet meer in gebruik genomen.
Soms verdween de kerk in zijn geheel, op een aantal plaatsen bleef de kerktoren eenzaam achter en soms werd de kerk weer opgebouwd.

Enkele jaren geleden werd in Peelland het kerkenproject uitgevoerd om meer bekendheid te geven aan de rijke en bijzondere geschiedenis van de oude kerklocaties.
Het project leverde als resultaat een fietsroute met brochure op in het gebied tussen Helmond en Eindhoven met informatieborden ter plaatse en de organisatie van een Torendag. Inmiddels zijn van veel kerklocaties videofilms gemaakt en er reconstructies van verdwenen kerken.

In de lezing die wordt gegeven door Jan Timmers wordt ingegaan op de bewogen geschiedenis van deze kerklocaties in de middeleeuwen en daarna en op de resultaten van het kerkenproject.

Jan Timmers
Jan is lid van de ´Heemkundekring De Kommanderij Gemert´, is daar o.a. contactpersoon voor de werkgroep Archeologie en zit namens de heemkundekring in diverse commissies Heemkundekring Son en Breugel nodigt u van harte uit om op dinsdag 20 maart aanstaande deze lezing bij te wonen in De Zwaan in Son. De aanvang is 20.00 uur.

Voor leden van de Heemkundekring is de toegang gratis, van niet-leden zal een bijdrage van 2 euro worden gevraagd.

Lezing over Robots in de Zorg in de Bibliotheek in Son & Breugel

Son en Breugel - De laatste tijd wordt er heel veel gesproken over Robots die het werk van ons kunnen overnemen. Niet alleen in technische bedrijven, de landbouw en de middenstand worden robots ingezet, maar ook in de zorg zien we steeds vaker het gebruik van robots.

Over het nut en noodzaak van robots in de zorg komt Fabrizio Greidanus vertellen op dinsdagavond 27 maart, van 20.00-22.00u, in de Bibliotheek in Son en Breugel.

ZorgRobots
Fabrizio Greidanus is innovatiemanager bij Zuidzorg. Hij geeft leiding geeft aan de InnovatieWerkplaats. De medewerkers in deze werkplaats bedenken slimme apps, trackers en robots. En ze bekijken hoe deze uitvindingen kunnen worden ingezet voor de zorg. Want ziekenhuizen en zorginstellingen, maar ook mensen thuis, kunnen veel baat hebben bij dit soort innovaties. De lezing is interessant voor senioren die meer willen weten over het gebruik van robots. Ook voor uitvinders en industrial designers. Of voor mantelzorgers en professionals. Maar zeker ook voor mensen met gewoon goede ideeën. Kortom: voor iedereen die wil meedenken over hoe de zorg efficiënter en makkelijker kan worden.

Kaartjes
Voor deze lezingen zijn kaartjes te bestellen (met korting voor Biebleden) via www.bibliotheekdommeldal.nl , klik op Agenda& Kaartjes.

Opgeruimd staat netjes! Weg met zwerfafval

Op zaterdag 24 maart 2018 doet de gemeente Son en Breugel weer mee aan de Week van Nederland Schoon. Tijdens de Landelijke Opschoondag organiseren veel gemeenten samen met de inwoners acties om hun omgeving schoon te maken.

Scholieren, inwoners en college steken handen uit de mouwen
De opschoondag markeert het einde van een week vol activiteiten. In de week van 19 tot en met 23 maart gaan de meeste basisscholen hun schoolplein en de omgeving schoonmaken. Uitgerust met knijpers, handschoenen en vuilniszakken dragen de kinderen bij aan een schone omgeving.

Bewoners en gemeenteraad pakken wijken aan
Op zaterdag 24 maart 2018 gaan een aantal buurt- en wijkverenigingen en inwoners en medewerkers van de gemeente Son en Breugel, waaronder gemeenteraadsleden aan de slag.
Om 09.30 uur gaan zij verspreidt over de gemeente een aantal wijken schoonmaken.
Iedereen is van harte welkom om mee te doen.

Verzamelplaatsen
Inwoners die mee willen doen kunnen zich op 24 maart verzamelen op de volgende locaties:

Wijk/buurt        Opkomstlocatie                                         Tijdstip
Hoogstraat De Boerderij                                                 09.30 uur
Kanaalstraat Kruisbeeld                                                 09.30 uur
Kloosterstraat Voor perceel Kloosterstraat 14                 10.30 uur
Centrum         Kiosk op Kerkplein                                        09.30 uur
't Harde Ven Hoek Europalaan/Rembrandstraat                09.30 uur
Sonniuspark Hoek Libellenlaan, Vuurlibel en Keverlaan 09.30 uur

Vanaf 11.30 uur is de gezamenlijke afsluiting bij de kiosk in het centrum. In Breugel wordt bij de Boerderij afgesloten. Na afloop zorgt de gemeente voor een warme versnapering voor de deelnemers.

Meer informatie en aanmelden
Wijken of straten die niet op deze lijst staan, maar wel mee willen doen, kunnen zich melden bij Paula Favier, telefoonnummer 0499-491491. Wij zorgen dan voor materiaal en een warme versnapering na afloop.

Meer AED's in Noord-Brabant door crowdfunding platform BuurtAED

Foto: Adrie Neervoort

Son/Drunen/Best - Vandaag start het platform BuurtAED.nl van Philips en de Hartstichting met als doel om meer AED's beschikbaar te hebben in Nederland. In Ekkersrijt in Son, de Tibetlaan in Drunen en Zaageind in Best zijn de eerste acties in Noord-Brabant gestart.

Dagmar van Stiphout, Sander Rodenburg en Albert van den Elsen zijn initiatiefnemers om hun buurten hartveiliger te maken. Op dit moment zijn er nog te weinig openbaar toegankelijke en geregistreerde AED's in het land. Dit belemmert snelle hulp bij een hartstilstand. Met meer AED's in de buurt wordt de overlevingskans bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis aanzienlijk vergroot. De actie maakt het voor buurtbewoners mogelijk om gezamenlijk geld in te zamelen voor een AED en zo hun buurt hartveiliger te maken.

Meer AED's dragen bij om van Nederland een zesminutenzone te maken, zodat mensen met een hartstilstand buiten het ziekenhuis in heel Nederland binnen 6 minuten kunnen worden gereanimeerd.

Foto: Wil Feijen

Iedere buurt een eigen, toegankelijke AED
Om overal in Nederland op tijd te kunnen reanimeren zijn ongeveer 30.000 AED's nodig. Op dit moment zijn er slechts ca. 12.000 AED's aangemeld bij het landelijke oproepsysteem HartslagNU, terwijl er naar schatting 100.000 AED's verspreid door Nederland hangen. Probleem met deze AED's is dat het onbekend is waar ze hangen en wie ze beheert. Bovendien hangen lang niet alle AED's op plekken die 24/7 bereikbaar zijn voor publiek. Dat betekent dat ze niet altijd door burgerhulpverleners op het moment dat het er écht om gaat bereikbaar zijn en ingezet kunnen worden. Philips en de Hartstichting roepen buurtgenoten op om samen een AED aan te schaffen. En deze buiten op een centrale plek te hangen en te registreren om hun buurt veiliger te maken. Ze bieden daarvoor vanaf vandaag het platform BuurtAED.nl.


Zesminutenzone

Jaarlijks worden ruim 15.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Hartstilstanden vinden vaak plaats bij mensen thuis, in woonwijken. Reanimatie en de inzet van een AED binnen zes minuten vergroot de kans op overleving. De Hartstichting maakt zich al jaren 'hart' om van Nederland een 6-minutenzone te maken: een zone waarin slachtoffers van een hartstilstand binnen de cruciale 6-minuten worden gereanimeerd en een AED wordt ingezet, zodat méér mensen overleven. Daarom bouwt de Hartstichting samen met ruim 450 partners aan een duurzaam netwerk van burgerhulpverleners en AED's. In Nederland zijn inmiddels voldoende burgerhulpverleners aangemeld bij het landelijk oproepsysteem HartslagNU. Jaarlijks kunnen zo 2.500 levens worden gered.

SBC op bezoek bij FC Kickstart Bangalore deel II

Fred en Willem te midden van een deel de jongens van de Foundation

Een van de mooie kanten van correspondent van DeMooiSonenBreugelKrant is dat je inspirerende verhalen mag aanhoren. Zoals het verhaal van FC Kickstart Bangalore, dat u in de editie van 28 februari kon lezen in onze krant. Er zit nog een vervolg aan het verhaal, waar ik over sprak met Willem van 't Geloof (voorzitter van SBC) en Fred Buijs (technisch adviseur).

Door: Lucas van As

Zoals u heeft kunnen lezen, begon het verhaal met een toevallige ontmoeting. Laxman Batherrai, hoofdtrainer van Kickstart was op bezoek bij Peter van de Moesdijk, een fervent India-ganger, die tijdens zijn reizen met Kickstart in aanraking was gekomen. Peter woont vlakbij het SBC-terrein. Laxman hoorde dat er een training aan de gang was, en wilde natuurlijk graag gaan kijken, als liefhebber. En zoals dat gaat in zulke gevallen, van het een kwam het ander.

Willem van 't Geloof (links) en Fred Buijs
De oude Rabobank shirtjes, door de Rabobank beschikbaar gesteld voor een team van de Kickstart Foundation

Tijdens het overleg wat in die fase plaatsvond, werden Fred en Willem nieuwsgierig naar het verhaal van Laxman en FC Kickstart, op zijn beurt raakte Laxman onder de indruk van de faciliteiten en de trainingen bij SBC. Het was aanleiding voor een bezoek van Fred en Willem aan Bangalore, waarover u heeft kunnen lezen.

Het was indrukwekkend

'Het was indrukwekkend om te zien hoe de mensen daar wonen en leven. De massaliteit en de diversiteit, het is wonderbaarlijk!' vertelt Fred. Tijdens het bezoek aan FC Kickstart bleek al gauw dat voetbal en opleiding daar nauw met elkaar verweven zijn.

Enerzijds is er de Academy, waar kinderen een voetbalopleiding krijgen. De kinderen komen uit de gezinnen die de opleiding kunnen betalen. Het kunstgrasveld van de Academy wordt verhuurd waarmee inkomsten worden gegenereerd.

Anderzijds is er de Foundation, die de kinderen een zo goed mogelijke maatschappelijke start wil geven. Talenten uit de sloppenwijken bij de Academy te komen voetballen, ze voetballen vijf keer per week op verschillende veldjes in Bangalore. Ook al lukt het niet om profvoetballer te worden, de kinderen hebben in elk geval meer kans op een goede baan.

Overigens worden de kinderen uit de slums in het weekend naar het veld van Kickstart gebracht om daar in groter verband wedstrijdjes te voetballen.

Lifestyle coaching

Naast het feit dat de kinderen van de Foundation van de straat zijn, waar ze in aanraking kunnen komen met drugs en criminaliteit, leren ze allerlei vaardigheden zoals lifestyle-coaching (hoe presenteer ik me, hoe red ik het in het leven, hoe kan ik iets met de opleiding doen). En ze krijgen elke dag een gezonde maaltijd!

Het is een project waar SBC graag aan meewerkt, zonder er middelen van de club in te investeren overigens. Eerst wil de club dat het een en ander goed opgezet is en na een jaar geëvalueerd wordt of en hoe er verder gegaan zal worden. Doel is wel dat binnen vijf jaar FC Kickstart zichzelf kan bedruipen. In dat kader is het van groot belang dat de voetbal academy goed opgezet wordt zodat er meer (betalende) leden aangetrokken kunnen worden. Ook moet FC Kickstart meer velden ter beschikking krijgen, zodat meer kinderen uit de diverse sloppenwijken bereikt kunnen worden. En zodat er meer velden verhuurd kunnen worden, wat inkomsten oplevert.

FC Kickstart op bezoek in Nederland

In juni komt een groep van 20-25 mensen van FC Kickstart naar Nederland, spelers en begeleiders. Zeeburgia uit Amsterdam heeft al toegezegd de kinderen te willen ontvangen en een training en wedstrijd te organiseren.

Er is een heel programma samengesteld, dat niet alleen uit voetbal zal bestaan. De groep zal ook een bezoek brengen aan ASML en Philips. Bangalore is de ICT-hoofdstad van India, er werken ook mensen uit Bangalore bij de beide bedrijven. Het is de bedoeling de jongens te inspireren. Verder zijn er ook trainingen op de velden van SBC, zowel met de eigen trainers als met de trainers van SBC.

Veel nodig

Het is een hele organisatie, er is veel nodig. Zo is er behoefte aan transport naar de verschillende locaties, liefst met een bus, en daarom ook aan mensen met groot rijbewijs die in een dergelijk voertuig mogen rijden.
Ook mensen die ontbijt of avondeten willen verzorgen, of onderdak willen bieden zijn van harte welkom. Omdat de jongens niet zo goed Engels spreken, is het wel de bedoeling dat de hele groep van 20-25 mensen bij elkaar blijven.

Mocht u wat betreft één van de bovenstaande zaken iets kunnen en willen betekenen, meldt u zich bij SBC!

Naar aanleiding van het artikel van 28 februari hebben Fred en Willem veel positieve reacties ontvangen. Erik Mol van Metafa (hoofdsponsor van SBC), stelde meteen de benodigde voetballen ter beschikking. SBC had nog een aantal oude shirts liggen, die in overleg met de Rabobank (de betreffende sponsor) eveneens ter beschikking gesteld zijn.

Inzqmelactie

Daarnaast wil SBC in samenwerking met ander clubs in de regio een inzamelactie starten. De bedoeling is om gebruikte voetbalschoenen die nog hergebruikt kunnen worden in te zamelen, evenals voetbaltenues, ballen etc.

Naast het bovenstaande heeft FC Kickstart behoefte aan technische ondersteuning. Goede trainers dus! SBC heeft het geluk over uitstekende jeugdtrainers te beschikken, die UEFA-gecertificeerd zijn. In overleg met die jeugdtrainers zal SBC een train-de-trainer programma opzetten voor FC Kickstart.

Train de trainer

Ook is de ambitie om trainers vanuit Bangalore naar Nederland te halen, om hier opgeleid te worden en thuis weer anderen op te kunnen leiden. Zo wordt de Academy aantrekkelijker, en kan de Academy eerder op eigen benen staan. De velden blijven een belangrijk middel in dat opzicht, omdat ze niet alleen gevraagd zijn voor sport, maar ook bijvoorbeeld voor festivals.

Voor SBC ligt de prioriteit bij het train-de-trainer programma, de fondsen die daarvoor nodig zijn, en de inzameling van materiaal en geldinzamelingsacties.

Een inspirerend verhaal, wat hopelijk velen inspireert een bijdrage te leveren! Mocht u dat graag willen doen, kunt u zich melden bij SBC of een mail sturen naar hoofdbestuur@vvsbc.nl.

sponsor van de maand bij SBC

Vanaf dit jaar worden er bij SBC iedere maand een speler, vrijwilliger en sponsor van de maand gekozen. In de maand februari liet de club Metafa Holland BV aan het woord als sponsor van de maand. Ik gesprek met mensen van de club vertelde directeur Erik Mol over zijn samenwerking met SBC. 

Metafa Holland BV is een groothandel in de veiligheidsbranche. Het familiebedrijf is gevestigd op Ekkersrijt. Het bedrijf is een importeur en fabrieksagent van hoogwaardige producten van onder andere Pfaffenhain, Dieckman en HAFI. Metafa adviseert en werkt mee aan zowel grote als kleine projecten en helpt klanten bij het maken van de juiste keuzes op het gebied van veiligheid. 
Metafa is niet alleen hoofdsponsor bij SBC maar ook bij Helmond Sport. Verder sponsort Metafa clubs als AZ en FC Volendam. 

Erik Mol is bij veel festiviteiten binnen de club betrokken en probeert ook een maatschappelijk steentje bij te dragen. Zo kocht Mol in 2010 het bord dat destijds op het stadion van AZ stond, en schonk het aan SBC. Het geld werd gedoneerd aan KiKa (Kinderen Kanker Vrij). 

Ook de welbekende SBC bus is een initiatief van Metafa. Toen een selectieteam uit de jeugd op een hoger niveau mocht spelen betekende dat dat het team ook iedere zaterdag langere afstanden af moest leggen om uitwedstrijden te spelen. Samen met de begeleiders van het team realiseerde Erik Mol het plan voor een bus. Tot op de dag van vandaag wordt de bus nog steeds gebruikt. 

Wilt u het hele interview lezen? Bekijk de SBC nieuwsbrief op de facebook-pagina van de club. 
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met communicatie@vvsbc.nl
 

Dames 1 wint topper van VC ODI

Het was afgelopen maandag 5 maart op papier een mooie wedstrijd, de nummer drie uit Son en Breugel tegen de nummer twee uit Middelbeers in de eerste klasse A.

Door: Alja Benthem

VC Pieter Brueghel Dames 1 staat op de derde plaats, maar heeft voor de wedstrijd drie punten minder dan VC ODI en twee wedstrijden minder gespeeld. Dat belooft een mooie pot te worden. Ook in het verleden waren het leuke wedstrijden waarbij voor ieder punt hard geknokt moest worden. Door een ongeluk op de A58 had VC ODI een behoorlijke vertraging opgelopen, maar na een korte warming-up kon de wedstrijd toch beginnen. VC Pieter Brueghel begon goed, was duidelijk warmer gespeeld dan VC ODI en de eerste set leek al binnen handbereik, maar VC ODI kwam aan de serve en daar hadden de dames van VC Pieter Brueghel de nodige problemen mee. Het systeem werd zelfs aangepast, maar het kwaad was al geschied. De eerste set ging met 19-25 naar VC ODI. Dat was toch wel een kleine tegenvaller.

De tweede set begon VC Pieter Brueghel weer goed en de dames hadden er vertrouwen in. Het begon steeds beter te lopen. Zowel VC Pieter Brueghel als VC ODI knokten voor ieder punt, wat soms erg leuke rally's opleverde. Dachten de dames het punt al gescoord te hebben, kreeg VC ODI de bal toch nog weer over het net. Na een spannende en erg boeiende tweede set werd het laatste punt gescoord door VC Pieter Brueghel, 25-23.

Vanaf het begin gingen de dames er weer vol voor in de derde set. Ze bleven goed geconcentreerd en maakten weinig onnodige fouten. Zo spannend als de tweede set was, zo snel ging de derde set. De derde set werd vlot binnengehaald met 25-11, wat dus ook betekende dat de dames van Pieter Brueghel de wedstrijd hadden gewonnen. Na een sportieve, boeiende en over het algemeen goede wedstrijd konden er weer twee punten bijgeschreven worden. Dames 1 is weer een puntje ingelopen op VC ODI, maar de koppositie is wat verder weg.

Op maandag 19 maart om 19.45 uur is de eerstvolgende thuiswedstrijd van Dames 1. Dan moeten zij proberen koploper Pegasus nog wat punten afhandig te maken. De eerste wedstrijd was dat niet gelukt, een kansloze 3-0 nederlaag, maar wie weet kunnen de dames nog voor een verrassing zorgen. Deze wedstrijd geeft in ieder geval vertrouwen voor de wedstrijd tegen de koploper.

Ben je ervaren volleyballer, jong of oud, man, vrouw of genderdiffuus, ervaren of een beginner, binnen de vereniging zijn volop mogelijkheden om aan te sluiten. Kom eens kijken of meetrainen op maandagavond in De Landing. Je kunt gratis en vrijblijvend drie keer meedoen om te kijken of het wat voor je is. Voor meer informatie, bezoek www.vcpieterbrueghel.nl of mail naar info@vcpieterbrueghel.nl

Zaalhockey kampioenschap voor Jongens C1, Jongens D1 en Meisjes D1

Jongens C1

Met maar 1 gelijk spel en verder alle zaalwedstrijden gewonnen heeft Jongens C1 nadat ze in de herfst competitie op het veld al kampioen waren nu ook het zaalhockeykampioenschap op zak!
Gefeliciteerd Jongens C1 en complimenten aan de coaches Dorus en Marieke

De jonge helden hebben het weer geflikt: JD1 zaalhockeykampioen !
We waren al heel goed begonnen in de veldcompetitie. De eerste helft van die competitie was met overmacht gewonnen met als mooi resultaat het herfstkampioenschap. Daarna werden we een klasse hoger geplaatst en zelfs daar wisten we op een wedstrijd na alles te winnen. Helaas konden we geen kampioen meer worden omdat we later in die poule waren ingedeeld en dus al met een puntenachterstand begonnen. Nu hebben we het welverdiende kampioenschap dus toch binnen weten te slepen; Zaalhockeykampioen. Op een wedstrijd na hebben we alle wedstrijden gewonnen, met prachtige doelpunten, mooi samenspel, stevig verdedigend werk en mooie reddingen van de keeper. Iedereen die ons heeft gesteund en geholpen met het behalen van dit succes; bedankt ! Op naar een mooi nieuw seizoen. Tot ziens op de club. JD1

Jongens D1

En nog een overtuigd zaalhockey kampioen Meisjes D1
Na het behalen het kampioenschap tijdens de herfstcompetitie is MD1 ook in de zaal kampioen geworden. Na een spannende competitie hebben ze door hun inzet ook het zaalhockeykampioen schap binnen. Goed gedaan meiden!
Alle teams veel hockeyplezier in de lentecompetitie!

Vriendjes- en vriendinnetjes-dag

Laat je uitdagen op de vriendjes- en vriendinnetjesdag van HTC SON Tennis! HTC SON Tennis bestaat dit jaar 50 jaar. Het gehele jaar door worden er evenementen georganiseerd met een 50-jarig tintje erin verwerkt. Kijk hiervoor op onze website www.htcsontennis.nl.
Op zaterdag 24 maart a.s. organiseren wij een vriendjes- en vriendinnetjesdag voor alle jeugdleden t/m 12 jaar van HTC Son Tennis. Jouw vriendje of vriendinnetje is van harte welkom!
Heb je nog geen vriendje of vriendinnetje bij HTC Son Tennis? Dan ben je óók van harte welkom om op deze gezellige middag spelenderwijs kennis te maken met tennis.

Dus wie daag jij uit?! En wie wint de prijs?!

Via onderstaand e-mail adres kun je je aanmelden. We willen graag weten wie je mee brengt, hoe je heet en hoe oud je bent.

Wanneer: Zaterdag 24 maart 2018
Voor wie: Kids van 5 t/m 12 jaar oud
Waar:        Tennispark HTC Son Tennis, Rooijseweg 7 in Son
Hoe laat: Van 14.00 tot 16.00 uur
Kosten: € 2,- per persoon
Aanmelden: whoznext2son@gmail.com
P.S.:        Als je een tennisracket hebt, dan graag meenemen!

BC 't Koffertje '94

Uitslag BC 't Koffertje '94 van 12 maart 2018
A-lijn: 1 Tonnie & Ton van Acht 61,67; 2 Jan Derks van de Ven & Leon Heijckmann 57,92; 3 Ad van Helvoort & Jan van Lanen 57,08 B-lijn: 1 Martien Hulsen & Jan van der Velden 64,58; 2 Wilma van den Biggelaar & Jan Janssen 58,75; 3 Nelly Derks van de Ven & Jo Renders 54,38

Inloop Bridgeclub De Beckart

Uitslag 8 maart: 1. Fried vd Laar 58.33%; 2. Henriette en Jan Verheijen56.67; 3.Guus Plevier en Jacques Jongeneel 51.67%'4.Lena v Acht en Jan Verbunt 45.83%. Ook meebridgen in De Beckart op donderdagmiddag? Info 0413 474297

Bridgeclub Son

Uitslag Bridgeclub Son 7 maart 2018
Woensdag avond in Braecklant.

1 Annemie Cox en Lies Snelting                        62,50 %
2 Mieke Kroon en Han van Heuven                 61,11 %
3 Gertie Gummels en Ilona Musch                 59,03 %

Nederwetten – Ollandia 1-2

Prachtig weer om voetbal te kijken en daarom stond er veel publiek langs de lijn op sportpark "De Koppel" in Nederwetten. In de eerste 20 minuten had Nederwetten een licht overwicht en creëerde enkele kansjes om te scoren.

Door: Louis Staals

Maar gaande weg de 1e helft werd Ollandia toch sterker en moest doelman Jordy van den Boogaart meerdere malen handelend optreden om een achterstand te voorkomen. In de 50e !!! minuut van de eerste helft raakte Bart Sengers de bal bij een vrije trap nogal ongelukkig en was het voor Ollandia spits Steven van Dijke een kleine een om de 0-1 op het scorebord te zetten. Zowel bij Nederwetten als bij Ollandia was het vermoeden dat de klok van de scheidsrechter nodig in de revisie moest maar…Ollandia kon wel met de 0-1 stand naar de thee.

In de 2e helft gebeurde er veel meer. In de 53e minuut was het opnieuw Steven van Dijke die een niet te missen kans kreeg om Ollandia verder te doen uitlopen maar vond opnieuw de Nederwetten goalie op zijn weg. Amper 2 minuten later kreeg Giel van Korven een niet te missen kans om op een pass van Toon van Rooij de gelijkmaker te scoren maar hij miste jammerlijk en schoot de bal hoog over het Ollandia doel. Een prachtige aanval van Nederwetten werd prima uitgevoerd en afgerond door Christiaan Baten die kopte de bal prima in maar met een katachtige reactie kon Ollandia keeper Tom Wouters de bal nog keren. De scheidsrechter kon het allemaal niet meer zo belopen en kreeg het steeds moeilijker. Hij zag echter wel de overtreding van Roy Sleegers die zijn 2e geel kreeg en met rood het veld moest verlaten. Van de 70e tot de 80e minuut moest Jordy van den Boogaard nog menigmaal gestrekt gaan om de 0-2 te voorkomen maar in de 89e minuut kwam een prachtige aanval van Nederwetten met Thijs Merkx aan de basis die een vlijmscherpe voorzet gaf op Giel van Korven die scoorde de op dat moment verdiende 1-1.

Maar…..helaas, nog in dezelfde minuut veroorzaakte een speler van Nederwetten een vrije trap en de matig ingeschoten bal werd door de Nederwetten keeper losgelaten en de attente Steven van Dijke zette de einduitslag van 1-2 op het scorebord.

TTV Son en Breugel verslaat Renata

Team 1 van TTV Son en Breugel doet nog volop mee in de strijd om de bovenste plaats in de 4e klas. Deze week werd Renata 5 (Eindhoven) met 3-7 verslagen. Vooral John de Jong was in goeie doen. Na 2 overwinningen versloeg hij in de laatste partij ook Ängstgegner James Geraerts. Ook Eric van den Hurk was in vorm, met zijn topspin ballen won hij 3 partijen.
Herman Simons was tot zijn grote teleurstelling slechts goed voor 1 partij. Het dubbel (De Jong – Van den Hurk) was voor Renata.
Het 2e team blijft het ook goed doen. Tegen Veldhoven 12 werd met 3-7 gewonnen met overwinningen voor King Shing Yan (3x), Joop Bakker (2x) en Denny van der Heijden (1x). Ook het dubbel (King-Bakker) werd gewonnen.

TTV Son en Breugel speelt iedere maandag van 19:30 tot ca. 23:00 in MFC D'n Tref, Zonhove. Iedereen boven de 16 jaar is van harte welkom om een balletje te komen slaan. Zie ook onze website: www.ttv-sonenbreugel.nl

De korfbaldames van Corridor A1 Kampioen

Vlnr. Marit Reinten, Floor Schoonen, Bibi Wilken, Anouk van der Heijden, Britt van den Hurk, Janne van de Avoort, Eline Swinkels, Amy van Maasakkers, Roy Pijnenburg, Isa Pijnenburg Femke Verstappen, Megan Hopkins, Ilse Schutter, Eline Gevers.

Son en Breugel - Afgelopen zaterdag zijn de dames van de A1 van korfbalvereniging de Corridor kampioen geworden!!!

Ze speelden een wedstrijd tegen Avanti A1 die in de zaalcompetitie 1 punt boven hun stond. Er moest dus gewonnen worden om het kampioenschap binnen te halen.
Voor beide partijen was het daarom een spannende wedstrijd.
Maar de dames van de Corridor hielden hun hoofd koel en haalden de zege op overtuigende wijze binnen met een eindstand van 9 - 2 in hun voordeel.

HV Apollo zoekt handballers (M/V)

Handbalvereniging Apollo is in de groei. Met name in de jongste afdelingen 6-7-8 jaar zien we de laatste jaren een enorme toename in het aantal leden. Lijkt handbal jou ook iets, schrijf je dan in via Sjors Sportief en kom proeven aan die unieke handbalsfeer.

De inschrijving voor Sjors Sportief staat weer open. Sjors Sportief geeft kinderen de gelegenheid om verschillende sporten of activiteiten te ontdekken. Ook HV Apollo opent daarom haar deuren om de jeugd van Son en Breugel (en St. Oedenrode) de handbalsport te leren kennen. Dus aarzel niet en schrijf jezelf in voor de activiteiten van HV Apollo. Inschrijven kan over 9 dagen op www.sjorssportief.nl


Argo waterpolo

Uitslagen Waterpolo
PSV - B1 9-3
Aegir - C gemengd 22-0
DBD - D1 5-3
Thalassa - Heren 1 9-3
VZV Njord - Heren 2 9-8

Programma
Zaterdag in Z.I.B. te Best:
D1 - Arethusa 15:30 uur
C gemengd - Spio/HZPC 16:15 uur
C jongens - Zeester-Meerval 17:00 uur
B1 - SWNZ/De Treffers 17:45 uur
Heren 2 - Thalassa 18:30 uur
Dames 1 - DZT'62 20:15 uur
Heren 1 - Zeester-Meerval 21:15 uur

Twee mooie wedstrijden voor DBD'ers in Veldhoven en Eindhoven

De jongste zwemmers van DBD zwommen zondagochtend in Veldhoven een minioren swimkick wedstrijd. De zwemmers behaalden 7 medailles. (3 zilveren en 4 bronzen medailles)
Ook kon er ditmaal een estafette team worden opgesteld bij kinderen onder de 10 jaar. Dit team met Stijn, Fleur, Diana en Jelmer werd derde.

De oudere zwemmers konden 's middags proberen een limiet/tijdsverbetering behalen op de limietwedstrijd in Eindhoven. Deze wedstrijd werd zeer druk bezocht want op sommige afstanden deden zo'n 100 zwemmers mee, afkomstig uit Noord Brabant, Limburg en België.
Tim Versteegen behaalde op de 100 meter rug zijn limiet voor de Brabantse Kampioenschappen.

Tijdsverbeteringen limietwedstrijd
Bobby van Dijk 100m vrij en 200m rug, Nienke en Ingrid Versteegen 100m vrij, Tim Versteegen 100m rug

HV Apollo

Uitslagen
De Beuk HS1 - Apollo HS2                 23-29
Apollo DB1- DOS'80/Olympia'89 DB1                25-13
Apollo D1 - MHV'81 D2                        14-11
Bergeijk HC1 - Apollo HC1                 22-11
Apollo HS1 - Vlug en Lenig HS2                 40-13
K.P.J. Beek en Donk HB1 - Apollo HB1
Lido HS1 - Apollo HS3                        18-15
handbalshop.nl Witte Ster/Tachos HS2 - Apollo HS2        26-21
Apollo DS1 - PSV Handbal DS3                 21-18        

Programma
17 mrt
12:45 uur M.H.V. '81 E2 - Apollo E1
18:00 uur Bergeijk DB1 - Apollo DB1
19:00 uur Saturnus DS1 - Apollo DS1
19:00 uur Bouwcenter Centen HVW DS2 - Apollo DS2
19:45 uur HMS/Achilles HS1 - Apollo HS1

18 mrt
09:05 uur Apollo HC1 - handbalshop.nl/Witte Ster HC1
10:05 uur Apollo HS3 - Tremeg HS2
10:10 uur Achilles '95 D1 - Apollo D1
11:15 uur Apollo HB1 - Handbal Someren HB1#
12:20 uur Apollo HS2 - Groene Ster HS1

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Woensdag 7 maart                
Recreanten Korloo-Corridor1 1 - 6
Be Quick MW2 – Corridor MW2 8 - 11

Zaterdag 10 maart
Corridor E3 – Tovido E1                 2 - 8
Corridor F1 – Be Quick F2                1 - 15
Corridor E1 – De Korfrakkers E2 9 - 0
Corridor E2 – De Peelkorf E1         2 - 14
Corridor C1 – VVO C1                         3 - 1
Corridor D1 – Flash D1                 3 - 2
Corridor B1 – Flamingo's B2         6 - 3
Corridor A1 – Avanti A1                 9 - 2

Programma
Woensdag 14 maart                 aanvang
Corridor E3 – De Korfrakkers E3 18.00

Zaterdag 17 maart
Corridor E2 – ODC E1                 12.15
Corridor E1 – Celeritas E1         13.25
Corridor F1 – DOT F2                 13.25
Corridor D1 – NDZW D1                14.35
Corridor C1 – Vessem C2         15.45
Corridor B1 – DDW B2                 16.55

Uitslagen SBC jeugd zaterdag 10 maart
SBC JO 19-1 - Hapert JO 19-1                10 - 1
SBC JO 19-2 - Sarto JO 19-2                 2 - 2
SBC JO 19-3 - Best Vooruit JO 19-4                 3 - 6
SBC JO 19-4 - Taxandria JO 19-3                 1 - 7
RPC JO 17-1 - SBC JO 17-1                 2 - 0
SBC JO 17-2 - Unitas '59 JO 17-3                 2 - 5
SBC JO 17-4 - Dommelen JO 17-2                 4 - 7
FC Eindhoven AV JO 17-3 - SBC JO 17-5                 3 - 4
DBS JO 17-4 - SBC JO 17-6                 5 - 3
DVS JO 15-1 - SBC JO 15-1                 1 - 1
EFC JO 15-1 - SBC JO 15-2G                 3 - 2
SBC JO 15-3 - RKVVO JO 15-3                 4 - 1
SBC JO 15-4 - Beerse Boys JO 15-2                 2 - 1
SBC JO 15-5 - Dommelen JO 15-3G         Uitgesteld
SBC JO 15-6 - VRIJ                 --------
SBC JO 15-7G - Oirschot Vooruit JO 15-4                 7 - 0
SV Budel MO 15-1 - SBC MO 15-1                 1 - 2
SBC JO 13-1 - DBS JO 13-1                 3 - 5
DVS JO 13-1 - SBC JO 13-2                 2 - 1
SBC JO 13-3 - Unitas '59 JO 13-3                 3 - 4
S.C.I. JO 13-2 - SBC JO 13-4                 1 - 7
RKSV Heeze JO 13-3G - SBC JO 13-5                 1 - 7
SBC JO 13-6 - WODAN JO 13-4                11 - 1
SV Valkenswaard JO 13-6 - SBC JO 13-7                 1 - 3
SBC MO 13-1 - RKDSV/EDN'56 MO 13-1                 1 - 7
SBC JO 12-1 - DVS JO 12-1                 5 - 2
SBC JO 11-1G - TGG JO 11-1                10 - 3
SBC JO 11-2G - Beerse Boys JO 11-1                 3 - 1
Dommelen JO 11-2 - SBC JO 11-3                 6 - 9
Riethoven JO 11-2 - SBC JO 11-4                 3 - 4
SBC JO 11-5G - RKSV Nuenen JO 11-3                 0 - 13
Rood Wit Veldhoven JO 11-3 - SBC JO 11-6G                 2 - 13
SBC JO 11-7 - DBS JO 11-4                 1 - 2
DBS JO 11-13 - SBC JO 11-8G                 1 - 5
EMK JO 11-5G - SBC JO 11-9                 2 - 6
WODAN JO 11-7 - SBC JO 11-10                Afgelast
ODC JO 11-5 - SBC JO 11-11G                 18 - 0
SBC JO 10-1 - Best Vooruit JO 10-1                 1 - 2
SBC G 1G - SV Valkenswaard G 1                10 - 1

Programma SBC jeugd 17 maart
Thuisteam Bezoekers Vertrek Aanvang
FC Eindhoven AV JO 19-1 - SBC JO 19-1        14:45
Nemelaer JO 19-1 - SBC JO 19-2 13:30 14:30
Jong Brabant JO 19-4 - SBC JO 19-3 13:45 14:45
Nevelo JO 19-1 - SBC JO 19-4 13:30 14:30
SBC JO 17-1 - Oirschot Vooruit JO 17-1        13:15
Acht JO 17-2 - SBC JO 17-2 13:45 14:45
Rood Wit'67/Plus JO 17-1G - SBC JO 17-4 12:30 13:30
SBC JO 17-5 - VRIJ        
SBC JO 17-6 - Oirschot Vooruit JO 17-4        15:15
SBC JO 15-1 - RKSV Nuenen JO 15-2        13:15
SBC JO 15-2G - SV Valkenswaard JO 15-3        13:15
Woensele Boys JO 15-2 - SBC JO 15-3 10:30 11:30
SBC JO 15-4 - VRIJ        
Rood Wit'67/Plus JO 15-2G - SBC JO 15-5 09:30 10:30
SBC JO 15-6 - Brabantia JO 15-3        13:15
RPC JO 15-5 - SBC JO 5-7G 12:00 13:00
SBC MO 15-1 - Marvilde MO 15-1        13:15
RPC JO 13-1 - SBC JO 13-1 10:45 11:45
SBC JO 13-2 - Woenselse Boys JO 13-1        11:45
Wilhelmina Boys JO 13-2 - SBC JO 13-3 10:15 11:15
SBC JO 13-4 - Best Vooruit JO 13-5        11:45
SBC JO 13-5 - SV Budel JO 13 - 4        11:45
DBS JO 13-6 - SBC JO 13-6 10:00 11:05
SBC JO 13-7 - Geldrop JO 13-6        11:45
Bladella MO 13-1 - SBC MO 13-1 10:00 11:00
DBS JO 12-1 - SBC JO 12-1 11:30 12:30
Acht JO 11-1 - SBC JO 11-1G 08:00 09:00
Braakhuizen JO 11-1 - SBC JO 11-2G 09:00 10:00
SBC JO 11-3 - EFC JO 11-2        10:15
SBC JO 11-4 - SV Valkenswaard JO 11-4        10:15
UNA JO 11-4G - SBC JO 11-5G 08:00 09:00
SBC JO 11-6G - Knegselse Boys/St. JO 11-2        10:15
SV Valkenswaard JO 11-5 - SBC JO 11-7 09:00 10:00
SBC JO 11-8G - Best Vooruit JO 11-6        10:15
SBC JO 11-9 - Geldrop JO 11-7        10:15
SBC JO 11-10 - EFC JO 11-6        10:15
SBC JO 11-11G - WODAN JO 11-6        10:15
DBS JO 10-2 - SBC JO 10-1 08:00 09:00
SBC JO 9-1 - Unitas '59 JO 9-2        09:00
Reusel Sport JO 9-2 - SBC JO 9-2G 08:15 09:15
UNA JO 9-2G - SBC JO 9-3G 08:00 09:00
SBC JO 9-4 - Boxtel JO 9-3        09:00
SBC JO 9-5G - Wilhelmina Boys JO 9-4        09:00
SBC JO 9-6 - HSE JO 9-1        09:00
WODAN JO 9-7 - SBC JO 9-7 08:00 09:00
SBC JO 9-8 - FC Eindhoven AV JO 9-7M        09:00
RPC JO 9-6 - SBC JO 9-9G 08:00 09:00
Riethoven JO 9-2G - SBC JO 9-10G 09:00 10:00
Geldrop JO 9-6 - SBC JO 9-11G 08:00 09:00
SBC JO 8-1 - OJC Rosmalen JO 8-1        09:00
WODAN JO 8-3 - SBC JO 8-2 08:00 09:00
SBC JO 8-3G - RKVVO JO 8-4        09:00
SBC G 1G - VRIJ        

Nijnsel verliest kostbare punten

Misschien had je er vooraf voor getekend, een 2-2 gelijkspel bij het stugge Vianen Vooruit. Alleen als je na een 0-2 voorsprong in de 94e minuut alsnog de gelijkmaker om je oren krijgt, dan kun je daar onmogelijk blij mee zijn.

Nijnsel had al eerder Vianen Vooruit ontmoet en toen bleek al dat Vianen een lastig te bestrijden ploeg is, zeker als het eenmaal op voorsprong is. Dan volgt het nodige acteerwerk en je komt niet meer in je ritme. Vianen Vooruit heeft dan ook niet voor niets dit seizoen tot nu toe slechts één wedstrijd verloren. De gasten waren dus gewaarschuwd en dat betekende dat Nijnsel ook heel voorzichtig van start ging. Het probeerde de gastheren niet in zijn spel te laten komen en een overtreding werd daarbij niet geschuwd. Halverwege de wedstrijd trok de geelblauwe formatie voor het eerst met meerdere manschappen over de middellijn en dat was meteen prijs! Nick Dortmans zorgde voor de verrassende 0-1. Dit werd ook meteen de ruststand.

Deze voorsprong gaf de Nijnselse burger moed. De thuisploeg moest zijn verdedigende stellingen wat meer laten varen en daar probeerde Nijnsel van te profiteren. En zowaar, die tactiek wierp zijn vruchten af. Tegen vier uur liet de altijd gevaarlijke John Egelmeers de ogenschijnlijk bevrijdende 0-2 aantekenen. Hij heeft maar weinig kansen nodig. Lang kon Nijnsel niet van de comfortabele voorsprong genieten want de gastheren lieten vrijwel meteen de aansluitingstreffer op het scorebord bijschrijven. Toen werd het nog even heet onder de voeten van de bezoekers maar het leek allemaal toch goed te komen. Totdat…. in de vierde minuut van de blessuretijd een vrije trap in de winkelhoek verdween. Een zuur gelijkspel waar drie punten nagenoeg binnen handbereik lagen.

Wel een punt erbij en dat was weer even geleden. Hopelijk smaakt het naar meer en kunnen de manschappen van Arno Methorst deze wedstrijd aanstaande zondag een positief vervolg geven tegen de bezoekers uit Berghem.

SBC Senioren

Uitslagen
Zondag 11 maart
SBC 1         - ELI 1                6-0
SBC 2         - Bladella 2         0-0
EMK 2        - SBC 3         1-0
RKDSV 3        - SBC 4         1-1
SBC 5         - Pusphaira 3         1-0
Acht 4         - SBC 6         10-1
SBC 7         - Brabantia 11         5-0
SBC 9         - Wilhelmina Boys 10 1-5
SBC 11        - Woenselse Boys 10        1-2
Nieuw Woensel 8 - SBC 12         0-2
SBC VR1        - Hoogeloon VR1        7-0
SBC VR2        - Ollandia VR2        2-2

Programma
Zondag 18 maart
Keldonk 1        - SBC 1         14.30 u
Oirschot V. 2        - SBC 2         11.30 u
SBC 3         - Acht 2         12.00 u
SBC 4         - Brabantia 5         10.00 u
SBC 6         - LSV 3         12.00 u
UNA 14        - SBC 7         10.00 u
Braakhuizen 9        - SBC 8         11.00 u
EMK 5        - SBC 9         11.00 u
RKGSV 3        - SBC 11         11.00 u
SBC 12        - Waalre 5         13.00 u
Audacia VR1        - SBC VR1         11.00 u
Vlijmense Boys VR1 - SBC VR2         11.30 u

Sonse Zaalvoetbal Competitie

S.Z.V.C speelronde 4 10 maart
Uitslagen speelronde 4:
Sportcafé Expreszo - Witlox / Van Kemenade        1-3
Nietbang United - Spierings / Bergmans        5-14
Rovers Timmerwerk - Imazighen United        1-4
Hurkmans        - Vrij
Stand 10 maart:
1. Witlox/ Van Kemenade 3-9
2. Spierings / Bergmans 3-9
3. Sportcafé Expreszo 3-6
4. Hurkmans        3-6
5. Rovers Timmerwerk 4-3
6. Imazighen United 4-3
7. Nietbang United 4-0
Programma speelronde 5 17 maart
18:00 Hurkmans – Nietbang United
18:45 Spierings / Bergmans – Sportcafé Expreszo
19:30 Witlox / Van Kemenade - Rovers Timmerwerk
         Imazighen United – Vrij


De Sonse zaalvoetbal competitie is op zoek naar

Scheidsrechters

Wil jij graag scheidsrechter bij de wedstrijden van de Sonse Zaalvoetbal Competitie of wil je meer informatie hierover neem dan contact op met Wim Jansen via telefoonnummer 0499-476813 of via mail: sonsezaalvoetbal@outlook.comRKVV Nederwetten

programma RKVV Nederwetten
Zaterdag 17 Maart
RPC Vet - Nederwetten Vet aanvang 16.15 uur

Zondag 18 Maart
Miheezer Boys 1 - Nederwetten 1 aanvang 14.30 uur
Nederwetten 4 - Nuenen 10 aanvang 10.00 uur
Braakhuizen 7 - Nederwetten 5 aanvang 13.00 uur
Nederwetten Vr 1 - De Valk 1 aanvang 12.15 uur
Nederwetten Vr 2 - Nieuw Woensel Vr 1 aanvang 10.00 uur

40 / 40