DeMooiSonenBreugelkrant

20 juni 2018

DeMooiSonenBreugelkrant 20 juni 2018


SBC weer terug in 3e klasse

SBC1 promoveert naar de 3de klasse Foto: SBC

Het is ze gelukt! Een jaar geleden was SBC in mineur, na de degradatie naar de vierde klasse. Het is knap hoe de club na de klap niet bij de pakken neer is gaan zitten, maar juist de blik naar omhoog richtte. Met Frank Weijers kwam een ervaren trainer, die een nieuwe speelstijl introduceerde. Een stijl die aansloeg, al eindigde SBC in de reguliere competitie achter het Eindhovense Wodan, het was wel duidelijk dat SBC niet in de derde klasse thuishoort.
Ook in de finale van de nacompetitie liet SBC dit zien, tegen TSV Gudok in Tilburg. De wedstrijd werd gewonnen met 1-5, een overtuigende overwinning die promotie naar de derde klasse betekende. Na een jaar afwezigheid is SBC weer terug!
De 150 meegereisde supporters uit Son en Breugel waren getuige, ze zagen dat vanaf de aftrap SBC het betere van het spel. Na ongeveer een half uur was dat ook in de score tot uiting gekomen, na doelpunten van topscorer Joost van Heck en Laszlo Vonk. Na een rode kaart voor Kevin van der Kaaij van Gudok voor het neerhalen van een doorgebroken speler, moesten de Tilburgers ook nog eens met een man minder verder.
Een strafschop voor Gudok, waardoor het op 1-2 kwam, veranderde eigenlijk niets aan het spelbeeld. De SBC aanhang had de oranje rookpotten al aangestoken, als voorschot op het feestje. Dat werd in de tweede helft kracht bijgezet, SBC liep eenvoudig uit tot 1-5 na doelpunten van (wederom) Joost van Heck, Marc van der Zanden en Rob Kapteijns.
Aanvoerder Dick van Eck was erg blij met deze belangrijke overwinning en kijkt met vertrouwen naar het komend seizoen. Zoals het er naar uitziet, blijft de selectie vrijwel in tact.
Met de promotie op zak kon de selectie van SBC en heel Son en Breugel extra genieten van de kermis! Waar is dat feestje? In Son en Breugel, dus.

SBC1 promoveert naar de 3de klasse Foto: SBC
SBC1 promoveert naar de 3de klasse Foto: SBC
SBC1 promoveert naar de 3de klasse Foto: SBC
SBC1 promoveert naar de 3de klasse Foto: SBC
SBC1 promoveert naar de 3de klasse Foto: SBC

Familiefestival Kuylkamp van start

Het geheim van Breugel is bekend, het zal u wellicht niet ontgaan zijn. Familiefestival Kuylkamp gaat komend weekend van start, het festival waar u met het hele gezin naar toe kunt, of met een vriendengroep! Minder valide mensen zijn van harte welkom, voor hen zijn er speciale voorzieningen getroffen.

Op vrijdag en zaterdag staat bij ons de muziek centraal, er zijn veel acts aanwezig met zeer uiteenlopend repertoire. Met de opbrengst van deze twee dagen wordt er op zondagmiddag een speciale feestmiddag bekostigd voor VIP-gasten (mensen met een beperking), het gaat in totaal om maar liefst 100 mensen met een beperking.

Het uitgangspunt is een zo laag mogelijke toegangsprijs, waarbij drankjes, eten en een slaapplek inbegrepen zijn. Een compleet verzorgde dag voor € 25,- of kom het hele weekend voor slechts € 47,50.

Het is de achtste editie van dit knusse familiefestival. Het thema voor dit jaar is "de mallemolen". Als u wil weten wat voor ongein dit jaar weer bedacht is, dan moet u zeker even een kijkje komen nemen. Op zaterdagmiddag kan dit zelfs helemaal gratis!

Programmatijden

Vrijdag 22 juni van 19.00 tot 01.00
Zaterdag 23 juni van 10.00 tot 01.00
Zondag 24 juni van 13.00 tot 19.00

Het festivalterrein is geopend van vrijdag 22 juni 18:00 uur tot zondag 19:00 uur.

Locatie

Ons festival vindt plaats aan "De Kuilen" in Son en Breugel vlakbij Eindhoven.

Hoveniersbedrijf Van Wanrooij.
De Kuilen 3D
5694 NM, Son en Breugel

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@dekuyl.nl, of kijk op de website: https://kuylkamp.nl/

Lions club peace poster winnaars vliegen over Brabant.

De winnaars voor vertrek Foto: LionsClub Son en Breugel e.o.

Son en Breugel - Afgelopen zaterdag 16 Juni was het zo ver. De drie hoofdwinnaars van de Lions Peace Poster wedstrijd 2017 kwamen hun prijs verzilveren.
Met het thema "De Toekomst van Vrede" hadden Jip, Katja en Zoë de mooiste posters gemaakt.

De hoofdprijs is een rondvlucht vanaf Kempen Airport over Eindhoven heen naar Son en Breugel en weer terug.
Het is overigens niet zo maar een rondvlucht. Het is een introductie vliegles.
Dat betekende dat een van de winnaars na loting ook nog eens een stukje zelf heeft gevlogen en na de vlucht een certificaat heeft mogen ontvangen.

Het was prachtig weer en de dames zaten met ietwat gespannen gezichten te wachten.
Snel mochten ze gelukkig al opstijgen terwijl de families hen uit zwaaiden.
Na 40 minuten waren ze terug en stapten met een grote glimlach uit het vliegtuigje.

Het was een echte belevenis die ook dit jaar weer mogelijk werd gemaakt door de sponsor van deze prijs; dierenarts Rob Peeters van Dierenartsenpraktijk 't Harde Ven.
Volgend jaar gaan de Lions weer aan de gang met een nieuwe peace poster wedstrijd.
Het thema zal dan zijn:" Aardig zijn Helpt" (Kindness Matters).
Dus de groepen 7 en 8 van volgend jaar kunnen alvast hun potloden slijpen en over dit thema na gaan denken.

Zie ook https://www2.lions.nl/vredesposterwedstrijd-1

Zonnebloemloten ook online te bestellen

Beste inwoners van Son & Breugel,

De activiteiten commissie van de Zonnebloem Son en Breugel organiseert ieder jaar weer heel veel leuke activiteiten voor haar Zonnebloemgasten. Een deel van deze kosten wordt betaald door de opbrengst van de jaarlijkse Zonnebloemloterij.

Wilt u ook meehelpen dit vrijwilligerswerk mogelijk te maken, koop dan een of meerdere loten. Een lot kost maar € 2,00 en u maakt hiermee kans op leuke prijzen!

@ZnblmSonBreugel gaat met haar tijd mee, want de Zonnebloem Loten kun je nu ook online bestellen via deze link:

https://www.zonnebloem.nl/loten/p/angeline-wijns-petit

Of nog eenvoudiger: kijk op onze website
https://www.zonnebloem.nl/sonenbreugel bij "Nieuws"

dan kunt u zó deze link aanklikken, en ook eens rondkijken wat de Zonnebloem afd. Son en Breugel zo allemaal doet.

Namens onze Zonnebloemgasten: Hartelijk dank!

Zomerlunch

Vrijdag 29 juni start de Vereniging Vrouwencontact Son en Breugel de Sonse Zomer met een Zomerlunch.

Soms lijkt het niet meer te mogen: het waarderen van een traditie. Denkt u daarbij nog even terug aan de commotie rond de jaarlijkse dodenherdenking en de Lawaai-actie. Toch vindt een traditie zijn of haar kracht in het herhalen, al is de invulling misschien gebaat met een nieuwe impuls. Zo gebeurt nu bij onze traditionele zomerlunch. De opzet van de lunch is vernieuwd: een nieuwe locatie en een eigen invulling. Wij hebben voor u ons best gedaan en u kunt ervan verzekerd zijn, dat "La Sonnerie" haar beste "zomer"beentjes voor zet. Laat u verrassen!
Graag tot de lunch, dan proosten wij op de zomer!
Opgeven voor 25 juni bij Lammie Haspels

Coalitieakkoord vraagt om samenwerking met de burger

J. (Jan) Boersma (CDA) Foto: Giti Entezami

Vrijdag 15 juni presenteerden formateur Gaby van den Biggelaar en de coalitiepartijen DorpsVisie, CDA, PvdA/ GroenLinks het bereikte coalitieakkoord Son en Breugel 2018-2022. "Geen dichtgetimmerd verhaal, maar een akkoord op hoofdlijnen waar ruimte is voor ideeën. Een akkoord waarin luisteren naar de burgers en draagvlak creëren een grote rol speelt," aldus Remco Heeren (DorpsVisie).

Door: Adrie Neervoort

Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel
De nieuwe coalitie nam uitgebreid de tijd om tot overeenstemming te komen over de nieuwe koers en vindt dat wat goed is goed moet blijven. Op een aantal beleidsterreinen worden echter andere keuzes gemaakt of accenten verlegd. De titel van het akkoord is dan ook veelzeggend "Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel". Men streeft naar een andere bestuursstijl die meer past bij de tijd waarin we leven, met een werkwijze die meer recht doet aan het inhoudelijke debat in de Raad en waarbij kennis en ervaring in de gemeenschap serieus wordt benut. Dit laatste loopt als een rode draad door dit akkoord.

Goud in handen
De coalitie realiseert zich dat Son en Breugel met tal van betrokken maatschappelijke organisaties en een bloeiend verenigingsleven goud in handen heeft: Een sterke burgerkracht met veel kennis en energie!
Daarom willen zij als gemeenteraad meer tijd nemen om met werkbezoeken, digipanels en ontmoetingen in gesprek gaan met belanghebbenden. Ook ligt er een nadrukkelijke uitnodiging aan onze inwoners bij te dragen aan de informatievoorziening van de Raad via rondetafelgesprekken, vragenuurtjes en inspraakavonden.

J.P. (John) Frenken (DorpsVisie) Foto: Giti Entezami
T.J.H. (Tom) van den Nieuwenhuijzen (PvdA/GroenLinks) Foto: Giti Entezami

Belangrijke thema's
De coalitie gaat zich inzetten voor aantrekkelijke Centra in beide kernen. Men streeft naar planvorming op korte termijn met een zo breed mogelijk draagvlak. Natuurlijk ontbreekt de voormalige Petrus Bandenkerk niet in het akkoord. De coalitie laat daarom, net als de vorige coalitie, een gespecialiseerd bureau onderzoeken hoe het bestaande kerkgebouw geschikt (te maken) is om daarin het dorpshuis met bijbehorende functies te vestigen. Hiermee doet zeker CDA en DorpsVisie recht aan de verkiezingsuitslag. Beiden partijen hadden tijdens de verkiezingen namelijk het behoud van het gebouw hoog op het verkiezingsprogramma staan. Over Breugel Bruist staan wat betreft de coalitie de functies van het nieuwbouwproject niet ter discussie maar wel de lokatie en omvang van de nieuw te bouwen sporthal.

Een fietsvriendelijk dorp
Wat betreft mobiliteit is het streven een fietsvriendelijk dorp te creëren. Daarvoor zal er een fietsvisie worden ontwikkeld, die het voor de inwoners aantrekkelijker maakt om de fiets te pakken. Opvallend is dat er gesproken wordt over het scheiden van het fiets- en autoverkeer binnen de bebouwde kom. Ook zet de coalitie in op voldoende en gratis parkeerplaatsen in het centrum. De ergernis die op dit moment speelt in Son en Breugel, namelijk het onderhoud van het openbaar groen, vinden we ook terug in het akkoord. Er komt een verhoging van het onderhoudsniveau van het openbaar groen, trottoirs en fietspaden. Daarvoor zullen de nodige budgetten worden verhoogd.

Ekkersrijt en Sciencepark
Ekkersrijt is en blijft van grote waarde voor Son en Breugel. Er zijn ca. 300 bedrijven gevestigd die werkgelegenheid bieden aan 11.000 mensen. Ekkersrijt is daarmee een toplocatie binnen de regionale economie. Daarom ijvert de coalitie voor de realisatie van een tweede afrit van de snelweg, voor verbetering van de bereikbaarheid op het bedrijventerrein zelf en voor een verdere ontwikkeling van het Sciencepark.

Van gemeente naar gemeenschap
Het coalitie akkoord heeft op veel onderwerpen een frisse en zeker ander kijk. Het akkoord doet recht aan de uitslag van de verkiezingen en ook is merkbaar dat behalve DorpsVisie en CDA ook PvdA/GroenLinks onderdeel uitmaakt van de coalitie. In het overgangsproces van gemeente naar gemeenschap wil deze coalitie opnieuw stappen maken. Er is vertrouwen in onze inwoners, dat zij in staat zijn de leefomgeving schoner, fijner en duurzamer te maken en dat zelfstandig kunnen regelen. Daarom kiest deze coalitie ervoor om buurtbudgetten beschikbaar stellen, die door de buurten zelfstandig mogen worden besteed aan sociale activiteiten.

Maar vooral lijkt dit akkoord een gezamenlijke uitdaging voor de gemeentepolitiek en de inwoners van Son en Breugel. Of zij samen bereid zijn deze uitdaging aan te gaan is nu de vraag.

"Wat heb jij later nodig voor een goede toekomst"

Deze vraag werd gesteld door de Rabobank aan een grote groep jongeren en hierop kwamen de mooiste reacties zoals: Wifi, wijn, familie maar natuurlijk ook: geld. De Rabobank richt zich met diverse middelen en acties op jeugd van 0 tot 34 om jeugd en jong volwassenen hiermee te leren omgaan. In een gesprek met Saskia Muris, adviseur marketing & communicatie van Rabobank Het Groene Woud Zuid komen de diverse thema's aan bod.

Door: Henriette van Berkel

Al vroeg leren omgaan met geld, dat kan al vanaf jonge leeftijd. Leren wat je met je zakgeld kunt doen, bijhouden wat je uitgeeft. Het kan met de nieuwezakgeld app van Rabobank (PinPin). Zo leren kinderen spelenderwijs omgaan met geld en wordt de basis gelegd voor een gezonde financiële toekomst. Voor de jeugd vanaf 12 heeft Rabobank een nieuw product gelanceerd: de Passi! Niet zomaar een pinpas, maar een met vele mogelijkheden om je ontwikkeling te stimuleren. Je kunt je ermee aanmelden voor workshops, sollicitatietrainingen volgen, een dagje mee lopen met een hoteldirecteur. Een manier om te ontdekken waar je interesses en talenten liggen.
Dat is een van de maatschappelijke speerpunten van de Rabobank: talentontwikkeling bij jeugd. Door scholieren te leren debatteren, gastcolleges te geven op middelbare scholen of een banken- battle worden ze getriggerd om over hun toekomst na te denken.
Rabo Young & Connected, een netwerkgroep van ca. 12 leden tussen 18 en 34 jaar, organiseert bijv. een woningmarkt, een beleggersavond of de leden helpen bij het maken van een LinkedIn profiel. De Rabobank ondersteunt de diverse activiteiten en faciliteert deze enthousiaste groep. En draagt zo aan de financiële zelfredzaamheid van jong volwassenen.

Koningsconcert Son en Breugel 2018
In het kader van die talentontwikkeling wilde Rabobank Het Groene Woud Zuid dan ook graag bijdragen aan de realisatie van het Koningsconcert op 26 april jl. De jonge talenten die zich hier presenteerden, samen met Harmonie Pro Honore et Virtute kregen op dit podium de kans om hun muzikale kwaliteiten voor een groot publiek te laten horen. Voor deze jeugdige talenten een stap op weg naar hun gedroomde toekomst.
In de komende uitgave van het blad Dichterbij, zal ook nog aandacht worden besteed aan enkele van deze solisten.
Ongetwijfeld zullen er in de toekomst meer lokale talenten dankzij de Rabobank de kans krijgen om zich aan u voor te stellen. We houden u op de hoogte.

Nieuwe wethouders gepresenteerd

Er gonsden in het dorp al een tijdje een aantal namen rond van kandidaten, die mogelijk de functie van wethouder zouden kunnen gaan vervullen. Ook aan de keukentafel werden vele constructies besproken over welke partij deze wethouders zouden leveren. De namen van Frenken en van den Nieuwenhuijzen werden veel genoemd, die van Boersma was een verrassing.

Door: Adrie Neervoort

Het nieuwe college van B&W
Afgelopen vrijdag werden tijdens de presentatie van het coalitieakkoord van DorpsVisie, CDA en PvdA/GroenLinks ook de "nieuw" beoogde wethouders gepresenteerd, die samen met de Burgemeester het nieuwe college van B&W zullen gaan vormen de komende jaren.
Het gaat hierbij om John Frenken (DorpsVisie), Jan Boersma (CDA) en Tom van den Nieuwenhuijzen (PvdA/GroenLinks).
Tom van den Nieuwenhuijzen blijft dus aan als wethouder in het nieuwe college, John Frenken keert na twee jaar terug als wethouder en nieuwkomer Jan Boersma heeft geen verleden als wethouder. De beoogde wethouders zullen worden benoemd in de gemeenteraadsvergadering van 28 juni aanstaande.

Oude wijn in nieuwe zakken?
De nieuwe coalitie heeft gekozen om drie wethouder aan te stellen, gelet op de omvang en inhoud van de te verdelen portefeuilles. Alle drie partijen presenteerden hun eigen wethouder. Dorpsvisie kwam net als PvdA/GroenLinks met een oud wethouder op de proppen. Bij DorpsVisie was dit John Frenken en bij PvdA/GroenLinks was het Tom van den Nieuwenhuijzen. Het CDA presenteerde een nieuwkomer: Jan Boersma. Daarmee wordt de rol van Tom van den Nieuwenhuijzen als wethouder verlengd en keert John Frenken na twee jaar weer terug op het lokale politieke toneel. De keuze van Frenken lijkt een beloning voor zijn bewezen diensten aan DorpsVisie, maar heeft natuurlijk ook alles te maken met het coalitieakkoord. Met de benoeming van Frenken haalt DorpsVisie wel weer oude politiek terug, maar dat doet PvdA/ GroenLinks ook met wethouder van de Nieuwenhuijzen. Jan Boersma, die na een carrière bij Philips jarenlang als zelfstandig adviseur werkte en voorzitter van het plaatselijk CDA is, kan als nieuwe man een frisse kijk op de uitvoering van zijn functie geven. Hoewel hij met de centrumvisie en het dorpshuis een beladen portefeuille krijgt. Jammer dat er geen vrouwelijke kandidaat wordt voorgedragen.

John Frenken, terug van weggeweest
De keuze voor van den Nieuwenhuijzen is geen verrassing, die van Jan Boersma is verrassend, maar de keuze van John Frenken verdient toch wat meer uitleg. Want Frenken was eerder al zes jaar lang wethouder samen met Robert Visser (Dorpsbelang) In 2016 nam Frenken op eigen verzoek ontslag als wethouder, na de breuk in de coalitie van Dorpsbelang en zijn partij Dorpsvisie. Niet veel later stapte ook wethouder Visser op en gaf daarbij aan niet meer in de politiek terug te willen keren. Dit heeft Frenken na zijn ontslag nooit uitgesproken, sterker nog hij bleef politiek zeker actief in Son en Breugel. Misschien wel met als doel te wachten tot het klimaat weer geschikt was om weer aan te treden als wethouder. Of dit het juiste moment en klimaat is blijft natuurlijk de vraag.

De beoogde wethouders hebben de volgende portefeuilles toegewezen gekregen:
Wethouder J.P. (John) Frenken
(DorpsVISIE)
•Ruimtelijke ordening
•Volkshuisvesting
•Breugel Bruist
•Economische zaken
•Sociale zaken
•Zorg en welzijn
•Sport
•Onderwijs
•Accommodatiebeleid
•Subsidiebeleid
•1e loco burgemeester

Wethouder J. (Jan) Boersma (CDA)
•Financiën
•Mobiliteit
•Centrumvisie Son / Dorpshuis/ centrum Son
•Ekkersrijt
•Centrale inkoop
•Grondzaken en grondbeleid
•Openbare werken en verlichting
•Monumentenbeleid
•Archeologie
•2e loco burgemeester

Wethouder T.J.H. (Tom) van den
Nieuwenhuijzen (PvdA/GroenLinks)
•Personeel en organisatie (inclusief nieuwe bestuursstijl)
•Communicatie
•Burgerparticipatie
•Duurzaamheid (inclusief afval en milieu)
•Bossen, landbouw en natuur
•Water en riolering
•Dierenwelzijn
•Omgevingswet
•Kunst en cultuur
•Toerisme en recreatie
•Wijkbeheer
•3e loco burgemeester

6 / 24

Programmaplan voor betere dienstverlening en bedrijfsvoering

Foto: Wil Feijen

Son en Breugel - De digitalisering is een onderdeel van ons dagelijks bestaan geworden. Op tal van terreinen vindt technologische vernieuwing en integratie in een hoog tempo plaats. Dit maakt dat de gemeente veel vaker dan in het verleden moeten kijken of wat zij bieden nog "werkt" en verplicht de gemeente om een aantal veranderingen door te voeren.

Mede daarom hebben de Dommelvallei organisaties besloten om gezamenlijk een programma op te starten om de dienstverleningsprocessen van de gemeente zo aan te passen dat deze aansluiten aan de behoeften van de doelgroepen. Het doel daarvan is om te komen tot een betere dienstverlening en bedrijfsvoering. Dit kan een digitale of persoonlijke aanpak zijn.

Oog voor de inwoners
Door de technische ontwikkelingen is informatie overal én snel beschikbaar. De invloed van de sociale media op de gemeente en de samenleving in zijn geheel wordt steeds groter. Inwoners worden steeds mondiger en willen inzicht en inspraak. Daarnaast is d egemeente niet meer in staat om "zelfstandig" grote maatschappelijke opgaven op te lossen. De gemeente is niet meer het middelpunt waar het om draait. De gemeente werkt samen en groeit steeds meer uit van een hiërarchische naar een netwerkorganisatie. Voor een goede samenwerking is gelijkwaardigheid, ook op het gebied van informatie, essentieel. Daarbij moet de gemeente transparant zijn. Informatie de gemeente tot zijn beschikking heeft moet worden opengesteld. Hierbij moeten is er uiteraard aandacht voor privacy en de niet digitale inwoners.

Continu proces
Het werken aan betere (digitale) dienstverlening en bedrijfsvoering is niet nieuw. Dit is een continu proces waar de gemeente Son en Breugel op diverse terreinen permanent mee bezig is. Er is een brede aanpak nodig om verbetering van de dienstverlening en bedrijfsvoering, passend bij de ontwikkelingen in de maatschappij, te ondersteunen en op gang te brengen.

Het aanpassen van het dienstverleningsproces kent veranderingen op vele fronten; in de manier van (samen)werken, in de manier waarop contacten met de inwoners en bedrijven plaatsvindt, in de wijze waarop de gemeente inzicht en transparantie geeft in de in behandeling zijnde zaken en in de manier waarop ze sturen. Deze verandering is niet te vangen in een paar projecten en een bepaalde tijd, maar vraagt ook om kennis, kunde en het besef dat de inwoners en bedrijven in de gemeente centraal staan, aldus de gemeente Son en Breugel.

Key4Music & Dans-à-Lon presenteren hun professionele jubileumshow Muziek&Dans

Best.Day.Ever

Op zaterdag 23 juni gaat Key4Music samen met Dans-à-Lon een megagrote eindproductie neerzetten met de leerlingen uit Son&Breugel en Best.

Zo'n 300 leerlingen, bestaande uit kinderen, pubers en volwassenen gaan samen met hun docenten de 3 podia beklimmen. 2 grote podia voor de live-bands én een groot danspodium. Popsongs uit de hedendaagse TOP-40 gaan live uitgevoerd worden door de muzikantenbands gevormd door leerlingen. Daarop gaan de dansers helemaal los in diverse stijlen. Van hiphop tot dance, van klassiek tot streetdance. Freerunners & DJ's maken de shows compleet.

Met alleen al 75 hulpouders, 25 docenten, geluid- en lichttechnici en cateraars, gaat er een fantastische "Joop van den Ende" waardige productie neer worden gezet.
Uniek voor de regio!

Zaterdag 23 juni, Lidwinakerk Raadhuisstraat 209 in Best
Show 1: 14.00-16.15 Show 2: 18.15-20.30

Wil je ook muziek gaan maken of dansen na de zomervakantie?
Kom dan zeker kijken en ervaar zelf hoe leuk het is om samen muziek te maken en te dansen.

Kun je er niet bij zijn? Wil je wel muziek- of dansles?
Meld je dan nu snel aan om verzekerd te zijn van een plaatsje na de zomervakantie.

Key4Music heeft o.a. als nieuw aanbod een kennismakingscursus voor basisschoolkinderen van 6 weken. In bandvorm leer je kennismaken met allerlei instrumenten zodat je daarna een goede keuze kunt maken.

Proeflessen worden gepland in de week van 27 augustus.
Op 3 september starten de lessen officeel weer.

Meer info of aanmelden kan via de website.

www.key4music.com
www.dansalon.nl

Een bijzondere dag op de Krommen Hoek

Leerlingen juichen voor meester Gerard

Het was een bijzondere dag, op de Krommen Hoek. Een dag met een traan en een lach, een dag waar stilgestaan werd bij een bijzonder jubileum, maar ook een dag waar afscheid genomen werd van drie bijzondere mensen.

Door: Lucas van As
Foto's: Wil Feijen

Bijzonder jubileum
Het bijzondere jubileum was dat van Gerard de Wit, al 40 jaar onderwijzer op de Krommen Hoek. Een half mensenleven fietst hij elke dag vrolijk fluitend naar school, onderweg komt Gerard vaak oud-leerlingen tegen, waarmee hij even een praatje maakt. Al dit soort kenmerkende dingen kwamen terug in een zevental korte toneelstukjes die zijn collega's opvoerden. Toneelstukjes die spontaan via de app georganiseerd werden en waarvoor niet gerepeteerd was, volgens Mieke de Bakker, de directrice van de Krommen Hoek die een van de afscheid nemers was. Het was er niet aan af te zien!

Nina Sanchez voor de klas
Gerard de Wit (midden) met rechts naast hem zijn José
Gerard de Wit (midden) met rechts naast hem zijn José
Yvonne Plug
Nina Sanchez voor de klas
Gerard de Wit met rechts naast hem zijn José
Nina Sanchez voor de klas
Gerard de Wit (vooraan), zijn vrouw José, dochter Kuintje, schoondochter Eva en zoon Pepijn Foto: Wil Feijen

Vol verwachting verzamelden de leerlingen zich in de hal, waar een podium speciaal was ingericht. De jongsten vooraan, de oudere kinderen daar achter. Het duurt even voordat de kinderen tot stilte gemaand kunnen worden, aandachtig kijken ze naar de voorstelling. Om luid mee te klappen als Gerards voorliefde voor Rock 'N' Roll muziek aan de orde komt, kennelijk was dit zeer herkenbaar! Als de voorstelling is afgelopen, volgt een daverend applaus!

Maar dit was bepaald niet het einde van deze bijzondere dag! Samen met Pepijn, zoon van Gerard, gingen de kinderen taarten e.d. bakken. Het thema was: 'Heel de Krommen Hoek bakt!' José, de vrouw van Gerard, was ook aanwezig, evenals Eva, de vrouw van Pepijn en Kuintje, de dochter van Gerard en José. Haske, de andere zoon van Gerard en José, en zijn vrouw Patty konden er helaas niet bij zijn.

Fluitend naar school
Na afloop van de voorstelling was het tijd voor een goed gesprek. Een gesprek waarin bleek hoezeer Gerard een betrokken leraar is, al 40 jaar lang. 'Elke dag fiets ik fluitend naar school', verteld Gerard. 'Behalve één keer, toen moest ik op de schaats!' Het was zo winters weer, met ijzel op de straten, dat het de vraag was of het überhaupt mogelijk was om naar school te gaan. Wat uiteindelijk toch gelukt is!

José kon altijd horen wanneer Gerard bijna thuis was, zo duidelijk was het fluiten te horen. 'Ik heb 40 jaar genoten', zei Gerard, ' van de school, van het lesgeven en de interactie met de kinderen, en van de collega's!' Belangrijk vind Gerard dat er een nauwe band is met de ouders, die zeer betrokken zijn, niet alleen bij hun eigen kinderen, maar bij de school als geheel. Daarbij houdt Gerard altijd professioneel oog voor het belang van het kind, als er iets is, kan dat ook aangegeven worden.

'Ik kwam in een warm bad bij de Krommen Hoek', vertelde Gerard. Hij had de nodige sollicitaties achter de rug voordat hij bij de Krommen Hoek kwam, waarbij hem telkens gevraagd werd wat zijn visie op lesgeven etc. was. Bij de Krommen Hoek was het precies andersom, daar werd gezegd: dit is onze visie, pas jij daar in? Het geeft aan hoe anders het was bij de Krommen Hoek, en nog is. En waarom het voelde als thuiskomen voor Gerard.

1.000 leerlingen
Als een echte leraar is het voor Gerard een koud kunstje uit te rekenen hoeveel kinderen hij les heeft gegeven. '40 keer 25, dat komt neer op zo'n 1.000 leerlingen'. Dat zijn er nogal wat, het is dan ook niet vreemd dat Gerard regelmatig een oud-leerling tegenkomt. Het is wel opmerkelijk dat hij ze nog herkent ook!

José is al die jaren een steun en toeverlaat geweest, ze was zelf ook veelvuldig actief als hulpmoeder op de school. Kuintje heeft nog in de klas gezeten bij haar vader, mijn journalistieke nieuwsgierigheid is gewekt. Hoe was dat, vraag ik haar. 'Ik noemde hem 'pap', de anderen 'Gerard'', antwoordde Kuintje. 'Ik werd niet voorgetrokken, het werd eigenlijk als normaal beschouwd'. Ook al omdat ook bij zijn eigen kinderen de betrokkenheid van Gerard als leraar de professionaliteit niet in de weg stond. Het ging en gaat om het belang van het kind, dat stond en staat voorop!

Yvonne Plug
Het is te hopen dat Gerard het nog jaren vol zal houden, zoals Mieke de Bakker in haar slotwoord na de voorstelling aangaf. Voor wie dat niet geldt, is Yvonne Plug. Na 30 jaar in het onderwijs is voor haar het moment gekomen om afscheid te nemen, hoe moeilijk haar dat ook valt. Yvonne is opgeleid als kleuterjuf, ze is daarvoor opgeleid. Tegenwoordig is lesgeven aan kleuters een (klein) onderdeel van de opleiding, vroeger was er een aparte opleiding voor lesgeven aan kleuters.

Dat is wat Yvonne wel mist, er wordt veelal met modellen gewerkt, waarbij minder dan vroeger uitgegaan wordt van het kind. 'Ieder kind is uniek, ontwikkelt zich anders en in ander tempo'. Yvonne werkt graag vanuit hete kind, ze maakt haar eigen lesmodel gebaseerd op de behoefte van het kind.
De spontaniteit van de kinderen, wat ieder kind uniek maakt, dat was waar Yvonne het meest van genoot. En van de samenwerking met haar collega's, die echt een hecht team vormen en elkaar helpen en ondersteunen, waar mogelijk.

5 juli is haar laatste dag op school, ze heeft er het afgelopen jaar naartoe geleefd, het is het juiste moment om te stoppen. Yvonne heeft het er wel moeilijk mee, ze laat wel wat achter. Er zal menig traantje geplengd worden, maar samen met haar man Gerard (niet dezelfde!) kijkt ze uit naar de nieuwe levensfase die ze ingaan.

Mieke de Bakker
Een nieuwe levensfase ingaan, dat geldt ook voor Mieke de Bakker. Tien jaar is de directrice van de Krommen Hoek, daarvoor nog van andere scholen. Ook voor Mieke en haar man is het moment gekomen om samen te gaan genieten van deze nieuwe fase, met vakanties buiten het hoogseizoen, met hun camper. 'We zijn echte kampeerders', zegt Mieke. 'Zomer of winter, of het een korte vakantie is of niet, we gaan met de camper!' Ook voor wandelen, fietsen en voor de tuin zal Mieke meer tijd gaan hebben. 'Ik had vroeger een groentetuin, die gaat waarschijnlijk weer terugkomen!' zegt Mieke.

'De Krommen Hoek is uniek' vindt Mieke. De onderlinge verbondenheid tussen het team van de Krommen Hoek, de ouders en de leerlingen is groot. 'Als je vandaag door de school loopt, voel je de bereidheid er een mooie dag van te maken', geeft Mieke aan. Dat is zeker waar!

Mieke neemt met pijn in het hart afscheid, als ze het niet zo naar haar zin had gehad, had ze het niet 10 jaar volgehouden. Net als Yvonne kijkt ze uit naar de nieuwe fase in haar leven, die nu voor de deur staat!

Nina Sanchez
Voor Nina Sanchez, de laatste van de afscheid nemers, is dat nog ver weg. Nina neemt afscheid om te gaan werken bij de Vuurvlinder in Eindhoven, onderdeel van Salto. Een grotere organisatie, met meer scholen in Eindhoven en omgeving, waar Nina woont. Voor Nina zijn de scholen die onderdeel zijn van PlatOO verder weg.

Bij Salto ligt de nadruk op ervaringsgericht onderwijs, waar het welbevinden van het kind centraal staat. 'Niet alleen voor de leerlingen staat leren centraal, ook voor de leraren', zegt Nina. Voor haar is persoonlijke ontwikkeling de belangrijkste reden te kiezen voor een volgende stap in haar carrière. Een stap die spannend is, omdat ze in de zes jaar dat ze op de Krommen Hoek gewerkt heeft wel een sterke band heeft ontwikkeld met haar collega's, die een geweldig team vormen.

Het is sowieso spannend om in een nieuwe omgeving te gaan werken, dan gaat Nina ook nog trouwen in de eerste week op de nieuwe school!

DeMooiSonenBreugelKrant feliciteert Gerard met het jubileum, en wenst Yvonne, Mieke en Nina veel succes en geluk!

10 / 24

Heijmans bouwt in de vierde fase plan "Son aan de Dommel" negen levensloopbestendige patiowoningen

Heijmans bouwt in de 4e fase plan "Son aan de Dommel"

Door de grootte vraag naar levensloopbestendige woningen heeft Heijmans voor deelplan Son aan de Dommel negen energieneutrale patiowoningen ontwikkeld. De hofwoningen zijn, net als de omliggende woningen, uiterst sfeervol ontworpen door Bedaux de Brouwer Architecten uit Goirle. De mooie details zorgen samen met in het dak verwerkte zonnepanelen voor een statige aanblik.
Geniet van het gemak van gelijkvloers wonen volgens de Heijmans Onbezorgd Wonen filosofie. Dit huis biedt namelijk veel zichtbare en onzichtbare ondersteuning. Het is uitgerust met een innovatief huisbesturingssysteem welke het wooncomfort verhoogt, verder helpt en het beschermt je als je wat ouder wordt. Slimme sensors houden een oogje in het zeil wanneer dat nodig is. Bewegingssensoren doen niet alleen vanzelf het licht aan en uit, maar kunnen bijvoorbeeld ook een melding doen als het te lang stil is geweest. Bovendien kun je met het slimme huisbesturingssysteem je energiekosten verlagen. Zo kan bijvoorbeeld door de keuze voor een intelligente aansturing van de (optionele) zonwering, de kamertemperatuur met minder verwarmingsenergie op het optimale niveau worden gehouden. Of schakel je met één druk op de knop alle lampen in huis uit.
Deze ruime hofwoningen (tot 134 m2 en 614m3) zijn voorzien van een slaap- en badkamer beneden, die ook bij de living te betrekken zijn als (bij-)keuken. De etage is ingericht als één grote kamer met diverse inrichtingsmogelijkheden en kan naar wens worden opgedeeld in meerdere kamers of voorzien worden van een extra badkamer.
Voor meer informatie gaat u naar www.sonaandedommel.nl of neemt u contact op met Kruijswijk Makelaardij (0499-472572) of Van Santvoort Makelaars (040-2692530).

Heijmans bouwt in de 4e fase plan "Son aan de Dommel"

Nieuwe toezichthouder voor buitengebied

Frans van Wier (links) samen met burgemeester Hans Gaillard Foto: Gemeente Son en Breugel

Son en Breugel - Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar laatste vergadering de ambtseed afgenomen van Frans van de Wier, toezichthouder voor het buitengebied.

Met de inzet van deze toezichthouder is er een extra paar oren en ogen in het buitengebied beschikbaar voor overheidsorganisaties zoals gemeente, politie en Staatsbosbeheer. Zijn taken richten zich op het toezichthouden in de bossen, buitengebied en overige natuurgebieden binnen en buiten de bebouwde kom van de gemeente Son en Breugel, onder andere op het (niet) aanlijnen van honden en het dumpen van afval in het buitengebied. De toezichthouder is aangesloten bij het informele netwerk toezicht buitengebied. Dit netwerk komt vier keer per jaar bij elkaar voor het delen van kennis en ervaring en het komen tot een gemeenschappelijke aanpak van (drugs)afval, wild crossen en wildstroperij.

Na zijn werk bij o.a. de politie, leger en Natuurmonumenten heeft hij bij de gemeente aangegeven zich graag actief te willen inzetten voor de samenleving en in het bijzonder voor het buitengebied van Son en Breugel. Hij is dagelijks aanwezig in het buitengebied en verricht geüniformeerd zijn werkzaamheden.

Het college van burgemeester en wethouders is erg verheugd met de komst van Frans van de Wier. 'Met Frans kunnen we illegale activiteiten in het buitengebied van Son en Breugel beter in beeld krijgen en aanpakken. We zijn erg verheugd met de extra ogen en oren en de kennis en ervaring die Frans meebrengt.'

Groenstrokenbeleid niet altijd succesvol

De huidige situatie aan de Zeelandlaan 1

Son en Breugel - De gemeente heeft haar groenstroken beleid herzien en aangepast. De uitwerking daarvan is in Son en Breugel op verschillende plaatsen zichtbaar. Veel particulieren hebben hun tuin kunnen uitbreiden door de aankoop van gemeente groen, grenzend aan de bestaande tuin van hun woning.

Echter bij groenstroken waarbij aankoop of een hogere huurprijs niet direct een voordeel oplevert voor de bewoner ontstaat er soms een niet gewenste situatie. Dit tot ergernis van een bewoner die voorheen het stukje groen mede door de lage huurprijs keurig bijhield.
Hieronder een praktijkvoorbeeld van de uitwerking van het nieuwe groenstroken beleid waar niemand echt gelukkig mee kan zijn. Het gaat om een tuin langs een woning die geen deel uitmaakt van de bestaande tuin van de bewoners'

Onze zijtuin hebben wij 35 jaar lang gehuurd van de gemeente. De huurprijs was de laatste jaren zo'n € 50. Hoewel wij zelf weinig nut hadden van de zijtuin, hielden wij hem al die jaren goed bij. Dit tot tevredenheid van onze buurtgenoten. Het kostte ons wel enige honderden euro's per jaar maar dat hadden we er graag voor over.
Onlangs kwam de gemeente met het onzalige idee om de groenstroken te gaan verkopen c.q. verhuren tegen een veel hogere prijs. Voor ons zou dit betekenen dat we voor de zijtuin circa € 300 extra moeten gaan betalen. Dit vonden wij net iets te gortig en besloten daarom de zijtuin niet meer te huren en terug te geven aan de gemeente. In de (naïeve) veronderstelling dat de gemeente voor een minimaal onderhoud zou zorgen. Op foto is te zien in welke deplorabele toestand de zijtuin nu is. Omdat wij hier niet voor verantwoordelijk willen worden gehouden, hebben we met een bord aangegeven dat dit een gemeentetuin is.
Wij vragen ons af wat de voordelen zijn van dit groenstrokenbeleid van de gemeente.
De bewoners van Zeelandlaan 1.

Zoals het was aan de Zeelandlaan 1


Heeft u ook dergelijke voorbeelden, of heeft u een voorbeeld die juist de positieve kant van het groenstrokenbeleid laat zien. Laat ons dit dan weten door een mail, eventueel met foto naar: redactie@demooisonenbreugelkrant.nl

Al 25 jaar gezellig toeren met motorclub De Bonk

Begin jaren negentig was mede oprichter Henk Meulenbroeks een vaste stamgast bij het toenmalig café De Bonkelaer in Breugel. Daar ontstond het idee, samen met andere enthousiaste motorrijders, om een motorclub op te richten. Dat werd MC de Bonk. De naam is een knipoog naar hun eerste thuiskroeg. Nu, 25 jaar later, vieren deze motorvrienden hun zilveren jubileum.

Door: Arjen Strik

Het kroonwiel van de MC
Ruud Vullings Lenssen, oud kastelein van de Bonkelaer, Henk Meulenbroeks, mede oprichter tevens lid bestuur en Geert Duijmelinck, voorzitter bestuur, blikken terug op de 25 jarige geschiedenis van hun gezelligheids- en tourclub. Ze zijn netjes gekleed in dezelfde outfit met een jasje waar de logo van MC De Bonk op prijkt. Ruud geeft een uitleg over dit logo. "Wat zie je hier allemaal op"? Ik zeg, "een adelaar, verder geen idee." Ruud: "De adelaar is goed , maar het tandwiel daaronder is een Bonkelaar." Hij vertelt dat zijn ouders molenaars waren en een korenmolen hadden op de plaats waar nu het speeltuintje aan de Van Gentlaan zit, destijds weilanden. Een Bonkelaar is een houten aandrijfwiel ook wel kroonwiel genoemd. "De spil van de molen en dus van onze motorclub."

MC de Bonk
Foto: MC de Bonk
Foto: MC de Bonk

Motorrijden verbroederd
Gedurende het seizoen rijden ze elke eerste zondag van de maand een toertocht van ongeveer 200 tot 250 kilometer. De rit wordt voooraf door enkele leden uitgezet en vertaald naar Garmin, een soort TomTom. Onderweg wordt op een leuk plekje een terrasje gepikt en is er een picknick in de vrije natuur. Met Pinksteren en het 2e weekend van September staat een langere meerdaagse reis op het programma. Zo hebben ze getourd in Schotland, Frankrijk, België, Duitsland, maar ook Noord-Nederland kwam aan de beurt. In de winter zijn er andere activiteiten, zoals de befaamde 'Snertwandeling'. "Na een tocht is de nabeschouwing in ons clubhonk het zwaarste onderdeel," zegt Ruud met een veel betekenende lach.

Gezelligheid en kameraadschap
De club bestaat uit ca. 30 motorliefhebbers zowel mannen als vrouwen. Er zijn twee voorwaarden tot deelname en die zijn, dat men moet passen binnen de club en men een deugdelijke motor zonder zijspan heeft. "Het gaat om de gezelligheid. We hebben onderling veel plezier en schik en verwachten dat men zich wil inzetten voor de club," aldus Ruud.

Viering 25 jarig jubileum
Natuurlijk staan ze stil bij hun 25 jarig bestaan. Op 24 juni is er een feest met de eigen leden. Op zondag 1 juli staat de jaarlijkse 'open gastenrit' op het programma. Dit jaar met een een feestelijk tintje. Een rit over mooie rustige wegen en uiteraard met de traditionele picknick. De kosten zijn slechts 5 euro p.p. De start en de thuiskomst is in hun recente thuishonk café De Zwaan. Belangstellenden kunnen zich inschrijven via: debonkgastenrit@gmail.com en bekijk de website: http://www.mcdebonk.nl

Watertekort in beken door warm en droog weer

Foto: Luc van de Wiel

Son en Breugel / Boxtel - Onttrekkingsverbod oppervlaktewater bij Waterschap De Dommel. Beken in het gebied van Waterschap De Dommel zijn afhankelijk van regenwater. Door het warme weer en weinig neerslag de afgelopen periode is de hoeveelheid water en doorstroming in veel beken flink afgenomen. De lokale stevige buien die zijn gevallen, hebben geen langdurig effect op een toename van de afvoer in de beken. Er zijn beschermende maatregelen nodig voor planten, dieren en de waterkwaliteit. Vanaf 15 juni stelt Waterschap De Dommel daarom het verbod in voor het onttrekken van water uit beken en sloten.

Er mag nog wel water worden onttrokken uit de Dommel ten noorden van het Wilhelminakanaal, de Tongelreep en de Zandleij. In alle overige stroomgebieden van de beken en watergangen, inclusief alle zijsloten die erin uitkomen, geldt nu een onttrekkingsverbod.

Kaart met gebieden onttrekkingsverbod oppervlaktewateren Waterschap De Dommel 2018: http://dommel.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Onttrekkingsverbod

Het verbod geldt voor vaste onttrekkingsinstallaties en voor mobiele installaties, zoals zuigwagens en giertonnen. Alleen het laten drinken van vee en het bestrijden van brand met water uit de beken of sloten is wel toegestaan. Waterschap De Dommel voert verscherpte controle uit op de naleving van het verbod om water te onttrekken.

Het onttrekkingsverbod gaat in op 15 juni 2018 en duurt tot een nader vast te stellen tijdstip. Als de afvoeren weer op peil zijn, heft het waterschap het verbod op. Anders blijft het tot 1 oktober van kracht. Voor enkele gebieden geldt een onttrekkingsverbod voor een vaste periode. Voor stroomgebieden van De Beeksche Waterloop, Breugelsche beek en Sonseheideloop geldt een permanent verbod in verband met bescherming van de hoeveelheid ingelaten water vanuit het Wilhelminakanaal. Voor de bovenlopen van de Reusel (inclusief (Nete) en de Beerze en voor Park Meerland bij Eindhoven, geldt het verbod voor de vaste periode van 1 april tot 1 oktober.
Stromend water basis voor leven in beken
In een droge periode probeert het waterschap voldoende water en stroming in beken en sloten te houden. Door droogte gaat de waterkwaliteit snel achteruit. Ondiep water warmt sneller op en heeft een lager zuurstofgehalte waardoor onder andere vissterfte kan ontstaan. Stroming in het water zorgt voor zuurstof. Het waterschap houdt water vast door stuwen hoger te zetten, maar wel zo dat een kleine stroming blijft bestaan.

Boeren en waterschap doen veel om droogteproblemen te voorkomen. Voor agrariërs is voldoende water voor gewassen van economisch belang. Een magere oogst door droogte betekent minder inkomen. Agrarische ondernemers in het betreffende gebied zijn eraan gewend, dat er tijdens droogte vaak onvoldoende water is voor beregening.

Nieuw speciaal biertje in Son en Breugel

Met de lancering van 'hop doet leven' is het Nederlands bierlandschap weer een speciaal bier rijker. Het is het eerste bier dat door brouwerij Engelbertus uit Son en Breugel op de markt wordt gebracht.

Engelbertus
Sinds afgelopen voorjaar zijn twee inwoners van Son, Bart Thijssen en Wilfred van de Ven, aan het experimenteren met bier brouwen. Ze zijn begonnen in de schuur en hebben uiteindelijk met versterking van Tim van Erp en Erwin Hofteijser een uitgebalanceerd recept voor een IPA gevonden.

"We wilden heel graag een IPA maken (Indian Pale Ale), dat is volgens ons ook echt gelukt. Het bier is heel hoppig, heeft veel bitterheid en een volle smaak. Een IPA betekent veel mout en veel hop, IPA's zijn ongekend populair. In Amerika neemt dit bier in zijn eentje bijna een kwart van de totale consumptie aan craft bieren (ambachtelijk gebrouwen bier) voor zijn rekening. Die hoeveelheid hop zorgt voor een fruitiger en bitter bier."

"We zijn begonnen met het uitproberen van recepten. Op een klein keteltje kun je wat meer experimenteren, zonder dat het meteen heel veel geld kost als het fout gaat. Van dit recept zijn we overtuigd van de smaak. Bier brouwen is vooral hopen dat het goedkomt, in het brouwproces kan namelijk veel fout gaan. Pas na een aantal weken weet je het eindresultaat. De naam voor het eerste biertje was dan ook al snel gevonden: hop doet leven."

De heren hebben een achtergrond in de watertechnologie. "Bier bestaat voor meer dan 90% uit water. Water is een primair goed. Bier van Engelbertus draagt daarom voor 90% bij aan de eerste levensbehoeften van de mensheid. Daar zijn we trots op!"

Plus Verhoeven
Speciaal voor de Plus Verhoeven is er een limited edition logo gemaakt waarin Son en Breugel terugkomt. "Marcel en Jeanette Verhoeven dragen lokale ondernemers met een goed product een wam hart toe en wilden ons graag op weg helpen. Vanaf deze week is ons bier daar te vinden".

Haast u, want de voorraad is beperkt!

14 / 24

Gratis muziekmiddag in de Boerderij in Breugel

Zondagmiddag 24 juni is er weer een gezellige muziekmiddag tussen 15.00 en 18.00 uur in de Boerderij Leeuwstraat 2 in Breugel.
Een vaste kern van 12 muzikanten komt weer samen om te sessiën.
Alle soorten muziek, modern of anders, komen aan bod. Iedereen die een muziekinstrument kan bespelen is welkom!
Alleen maar luisteren of meezingen kan natuurlijk ook.
Dus houd je van muziek dan kom je naar de Boerderij tijdens "De Speelman" Je bent van harte uitgenodigd samen met je kennissen, buren en vrienden.
Er is voldoende parkeergelegenheid en... de boerderijbar is open !
Namens "de Boerderij Breugel", Jan Oome, jomoome@hotmail.com

Plaats: "de Boerderij", Leeuwstraat 2, 5694VR Breugel.
Tijd: zondagmiddag 24 juni van 15.00 tot 18.00 uur
Entree: Gratis.
Parkeren: genoeg plaats en gratis.

Kioskoptredens de komende weken

valleikoor wageningen Foto: BACK

Donderdag 21 juni van 14.00 tot 16.00 uur ; Seniorenorkest Nuenen
Op donderdag 21 juni a.s. – Marktdag - treedt het Seniorenorkest Nuenen van 14.00 tot 16.00 uur op .De muzikanten brengen een aantal nummers uit hun gevarieerde repertoire.
Het orkest is opgericht in 1987 en bestaat dus al 30 jaar. De muzikanten treden vnl. op in verzorgingstehuizen onder het motto "Onze hobby is uw luisterplezier".
Het orkest was al een paar keer eerder te gast op de kiosk.

Zondag 24 juni van 14.00 tot 16.00 uur : Het Valleikoor
Het Valleikoor is een gemengd koor uit Wageningen dat gezellige luister- en meezingliedjes ten gehore brengt. Het koor brengt vnl. Nederlands repertoire en treedt regelmatig op in de regio Wageningen- Arnhem.
Een recent bijzonder optreden vond plaats op 4 mei op verzoek van de gemeente Wageningen tijdens de expositie in de Grote Kerk over oorlog en verzet in Wageningen 1940-1945.

Donderdag 28 juni van 20.00 tot 21.30 uur : Poco Loco
Op donderdagavond 28 juni staat er een optreden gepland van de band Poco Loco uit Valkenswaard. Poco Loco is een swingend orkest dat hoofdzakelijk Spaanse en Zuid-Amerikaanse muziek speelt. Het orkest bestaat uit 23 muzikanten (blazers en een ritmesectie) en staat onder leiding van dirigent Stef Bazelmans.
Poco Loco is een veel gevraagd orkest dat regelmatig optreedt bij grote evenementen in binnen- en buitenland, bij feesten, open dagen, terrasconcerten etc.

Voor alle optredens geldt, dat ze alleen doorgaan met goede weersomstandigheden. : de toegang is gratis .

Martinuskerk (centrum)
Zaterdag 23 juni 18.30 uur: Eucharistieviering met Het Goede Herder Koor.
Intenties: Fien Rovers – Markgraaff en Johan Rovers, Wim van Hommel, Toon en Anna de Korte – van Kempen, Martien van de Ven, Overleden familieleden van familie van de Ven en Harry Merks, Theo Timmermans, Marie-Louise Timmermans – van de Pas, Tiny Kelders, Jan van der Heijden.
Zondag 24 juni Hoogfeest Geboorte Heilige Johannes de Doper 09.30 uur: Eucharistieviering met Het Martinus Koor.
Intenties: Annie van de Laar, Miet Schepens – Harks, Anja van Zoggel – van Mierlo, Harrie Verdiesen, José Peters, Frens Versantvoort, Riek Versantvoort – Roestenburg, Jo Vervoort – van Erp.
Maandag, donderdag en vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Dagkapel van de Goede Herderkerk.
Dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Antonius van Padua kerk te Nijnsel.
Woensdag 19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant.
In de maand juni is de Martinuskerk in het centrum opengesteld voor publiek op elke woensdag en elke zaterdag, telkens van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Geloofsgemeenschap Sint Petrus' Banden, Son
De vieringen vinden plaats in de Sint Genoveva-kerk in Breugel.
Zaterdag 23 juni Geen Eucharistieviering
Zondag 24 juni: 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor Breugel
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaanskoor.
Intentie: Corrie Potting-Nolden, Bertha Verhagen-van Erp, Jan Broens,
Willem Mühlstaff, Harry Verschueren, Marc van Sloun, Corry Verhaar-Fijen,
Jos en Lies Bekkers-van der Velden, Suze Edlinger-Sknerek, Henk Eekhout,
Johan de Haas en overleden familie Merks-van de Meerendonk.
Donderdag 28 juni 18.00 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 30 juni 18.30 uur: Eucharistieviering

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Donderdag 21 juni 18.15 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering met aansluitend stille aanbidding
Zondag 24 juni 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor.
Intenties: Harrie en Tonny Swinkels-Reloe, Ietje van Dinther-Raeven, Familie van de Laar-van Heeswijk, Arie en Jet de Korte-van de Laar, Mia Donkers-van Heeswijk, Annie van der Eerden-van Sleuwen, Kitty Lagraine- Konings, Frans Swinkels, Ton Goossens.
Donderdag 28 juni 18.15 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zaterdag 30 juni 18.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Rob van Stuivenberg
Intentie overleden leden familie Kerkhof
Zondag 1 juli 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst
intentie: Ad Versantvoort, Miny van de Ven-Winkelman, Karel en Elisabeth Faessen-van Tilburg

Sint Antonius Nijnsel
Zondag 24 juni a.s. Doopdankviering om 11.00 uur.
Intenties: Overl. ouders v.d. Heijden- van Elderen en zoon Cor, Ann v.d. Laar, Jos Peters, Antje Habraken- Smits, Piet Rooijakkers, Betsie v.d. Heijden- van Dinther, Dinie van Oorschot- v.d. Boom.
Dinsdagmorgen 26 juni a.s. 9.00 uur Eucharistieviering.

H. Martinus Olland
Zaterdag 23 juni, 17.30 uur. Eucharistieviering met kerkkoor.
Intenties: Henk Kastelijn, Riek Kastelijn-van Eck, Thomas van Heesch, Martien Verhagen en Coby Verhagen-Schepers.

(PKN) in St.Oedenrode
24 juni 10.00 uur: Ds. B. Stigter Dienst van Schrift en Tafel

Voorbereidingen Ons Dorp Kwist in volle gang!

Het lijkt voor velen nog ver weg, maar voor de commissie begint de zesde editie van Ons Dorp Kwist toch echt weer snel dichtbij te komen. Zij zijn volop bezig met de voorbereidingen en gingen ook dit jaar weer eens polsen hoe en of de teams zich goed voorbereiden. Dit keer gingen ze op bezoek bij team Zagerstraat en co., een team dat dit jaar voor de eerste keer mee doet. Teamcaptain Ronald Brekelmans en teamlid Amanda Loosschilder vertellen hoe dit zo gekomen is.

De Zagerstraat in Breugel is een erg actieve straat, met een groepje mensen dat veel gezellige activiteiten onderneemt. Samen oud en nieuw vieren, samen kamperen, samen de avond-wandel-vierdaagse lopen, samen carnaval vieren enzovoort. Dus samen meedoen aan Ons Dorp Kwist kon natuurlijk niet ontbreken en was een logisch gevolg.

Ronald zelf heeft vanaf het begin meegedaan met andere teams, net zoals een aantal anderen uit het team. Maar voor sommigen wordt het dit jaar echt de eerste keer, zoals ook voor Amanda. Zij vindt het dan ook erg lastig om een inschatting te maken van wat er komen gaat maar dat het heel leuk gaat worden, daar heeft ze alle vertrouwen in. Dat het niet alleen vragen over het dorp zijn, maar een allegaartje van vragen en categorieën met daarbij ook doe opdrachten, maakt het voor iedereen leuk. Je hoeft eigenlijk helemaal niet slim te zijn voor deze kwis, geven ze beiden aan. Je moet logisch na kunnen denken, wat algemene kennis hebben en goed speurwerk kunnen verrichten. Daarnaast is het belangrijk om een duidelijke structuur op de avond neer te zetten.

Ronald wil wel een klein tipje van de sluier oplichten over de organisatie van hun team tijdens de kwisavond. Het team bestaat uit 31 personen. In de straat zal een grote tent geplaatst worden, waar iedereen kan zitten. De internetverbindingen en wifi-zones worden overdag al goed voorbereid, hierin mag niets mis gaan op de avond zelf. Er worden tafels per categorie klaar gezet, bij de start van de avond kiest iedereen een tafel en dus een categorie waar hij of zij aan gaat werken in een groepje. Tussendoor worden de groepjes gewisseld. Ook zijn er wat controleurs aanwezig en heeft één persoon de regie. Deze zorgt ervoor dat alles uiteindelijk ook op tijd weer ingeleverd wordt.

Amanda woont nu een aantal jaren in het dorp maar heeft de kwis nog nooit zelf meegemaakt. Wat wel opvalt, is dat het een paar weken voor de kwis begint te leven. Het gonst rond in het dorp en het schijnt een hele happening te zijn, waar je gewoon bij moet zijn geweest. Luisterend naar alle verhalen, kreeg zij zin om zelf ook eens mee te doen. Dit jaar gaat dat dan ook gebeuren!

Ook op de feestavond willen ze met een grote groep aanwezig zijn. Op de vraag welke ambitie ze hebben, wordt wat weifelend gereageerd. Top 20 zou al heel mooi zijn, geeft Ronald aan, het is tenslotte de eerste keer voor dit team. Amanda is positiever ingesteld. Zij gaat zeker voor een top 10 notering en heeft hoge verwachten van haar team.

Ze hopen dat er dit jaar een categorie innovatie/technologie bij zit, want daar ligt een heel sterk punt van dit team. Verder hopen ze op geluidsfragmenten, muziekjes of stemmen. Dat maakt het lekker afwisselend allemaal.

Binnenkort zullen we zien of dit allemaal aan de orde gaat komen dit jaar. De commissie is volop bezig met voorbereiden en zal binnenkort de categorieën bekend gaan maken. Wil je nog inschrijven als team dan kan dat nog tot 1 september. Ga hiervoor naar onze website www.onsdorpkwist.nl

De kwisavond vindt plaats op vrijdag 5 oktober en de feestavond met uitslag op zaterdag 27 oktober. Hopelijk zijn jullie allemaal weer van de partij.

Jeugd Harmonie Pro Honore et Virtute schittert in Brabants Jeugdorkest

Foto: Koninklijke Nederlandse Muziekvereniging / Brabantse Bond voor Muziekverenigingen

Jeugd Harmonie Pro Honore et Virtute schittert in Brabants Jeugdorkest op 26 juni

Door: Sjoerd Talitsch (speelt saxofoon in Harmonieorkest Pro Honore et Virtute)

Eind februari komt dirigent Johan Smeulders na de wekelijkse repetitie van het Harmonieorkest naar ons toegelopen. "Wat zouden jullie ervan vinden als er een Brabants Jeugdorkest zou komen?" Wij, de jeugd van de Harmonie, reageerde natuurlijk meteen laaiend enthousiast: "Wat een goed idee, zo'n orkest!" Dit initiatief is uiteindelijk het Brabants Jeugd Project Orkest geworden. Een projectorkest, opgezet door de Brabantse Bond van Muziekverenigingen, voor enkel en alleen jeugd uit heel Brabant, zo'n 70 talentvolle topmuzikanten bij elkaar.

Foto: BBM Kees Staps

22 april hadden we de eerste repetitie. Na een klein voorstelrondje werd al snel duidelijk dat een groot gedeelte van het orkest bestaat uit PHEV'ers, maar liefst 13 muzikanten van ons doen er mee! De spits werd afgebeten met Prelude, Siciliano en Rondo van Malcolm Arnold. Een mooi, statig stuk, goed om de vroege ochtend te beginnen. Ik merkte al snel dat het weer heel anders is dan ons eigen orkest in Son. Gelukkig word je bij Pro Honore et Virtute goed opgeleid om met iedereen muzikaal te spelen. De vele lessen en doorstroom van Opleidingsorkest naar Harmonieorkest zorgen ervoor dat we prima mee kunnen in dit project.

Na de repetitie werd iedereen uitgenodigd om nog iets te drinken in de Zwaan, dit was uiteraard hartstikke gezellig. Wat is samen muziek maken toch leuk! Johan: "Ik word gelukkig van werken met jeugdige muzikanten. Zij halen dezelfde energie uit het muziek maken zoals ik dat vroeger mocht ervaren." Het enthousiasme van Johan werkt aanstekelijk, de repetitie uurtjes vliegen dan ook voorbij. In slechts vijf repetitiedagen worden we vervolgens klaargestoomd voor het concert. Zowel samen als orkest, als per blazerssectie door prominente blazers uit Philharmonie Zuidnederland. Geweldig om dit als muzikant mee te maken. Zo is een instrument bespelen bij de Harmonie niet alleen een geweldige hobby, maar een prima opstap om veel meer ervaringen op te doen.

Op 26 juni om 20.00 geven we samen met Philharmonie Zuid-Nederland ons eerste concert in Theater Aan de Parade in 's Hertogenbosch. Hier zullen we naast drie eigen stukken ook de wereldpremière van Saturn, een stuk speciaal geschreven voor het BJPO, ten gehore brengen. Na de pauze speelt PhilZuid nog een gedeelte van het eigen repertoire. Interesse? Meer info en kaarten op www.brabantse-muziekbond.nl (zie blaasmuziek) of via www. theateraandeparade.nl

De Malletgroep neemt ons mee op reis

Foto: Wil Feijen

Op 30 juni geeft Malletgroep Pro Honer et Virtute samen met Malletband Aurora een concert, onder leiding van Patrick van den Heuvel.

Door: Adrie Neervort
Foto: Wil Feijen

Mallet is de benaming van het "gereedschap" om muziekinstrumenten te bespelen, in dit geval dus de stok (slagwerk). Bij Pro Honere et Virtute bestaat de Malletgroep op dit moment uit een kleine dertig muzikanten. Zij beginnen vaak jong en groeien vanuit de Malletgroep door naar de Harmonie of combineren beiden.

Net als bij ieder ander concert, is er voor het concert op 30 juni door de Malletgroep al maanden geoefend. Niet alleen op de vaste repetitieavonden, ook thuis wordt er veel geoefend. Ewoud Meertens, één van de muzikanten zegt dan ook "het vereist een discipline om muziekstukken eigen te maken, maar als je iets met plezier doet gaat dat bijna vanzelf". Ewoud begon zelf als 7-jarige jongen bij de Malletgroep, nu is hij 15 jaar.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Muzikaal leider van de groep is Patrick van den Heuvel, samen met de groep bedenkt hij welke muziekstukken onderdeel uit gaan maken van het concert. "We reizen samen met het publiek muzikaal de wereld rond". Kom zaterdag naar het Percussion concert "A Musical Journey Around The World", een swingend concert van hoog niveau die u met regelmaat zal verrassen! En dat allemaal gratis, in Son en Breugel.

Een bezoek aan de kapper moet een feestje zijn

Elly (links) en Henk (rechts) Foto: Wendy Bekkers

Het verhaal van Henk van de Ven, de nieuwe eigenaar van Haarmode Elly. Sinds 1 juni staat zijn leven op zijn kop, maar met een grote lach op zijn gezicht doet hij zijn verhaal.

Door: Henriette van Berkel

Als 17-jarige, compleet met beugel en snor, stapte Henk in 1986 als stagiaire binnen bij Haarmode Elly in de Airbornestraat. Nu, 33 jaar later is hij trotse eigenaar van dezelfde salon. De salon die hij als eerbetoon aan Elly voortzet onder dezelfde naam. Want zegt hij:" ik ben toch altijd al Henk van Elly, dus waarom zou ik veranderen? Ik wil ook niet veel veranderen, het gaat 33 jaar prima, voor klanten is het vertrouwd en dat is belangrijk."

Tijdens die 33 jaar is er wel een moment geweest waarop Henk dacht dat hij iets anders wilde gaan doen, maar het gevoel voor het kappersvak begon toch weer te kriebelen. Lang heeft dat uitstapje dan ook niet geduurd en sindsdien heeft hij zich met volle overgave op alle facetten van het vak gestort, blij met Elly als leermeester. "Ik had me geen betere kunnen wensen."

Als hij terug kijkt naar al die jaren, komen er vele anekdotes naar boven. Zoals een kind dat zijn koptelefoon niet wilde afzetten, omdat hij naar Kinderen voor Kinderen aan het luisteren was. "OK", zei Henk, "dan knip ik er toch omheen". Of als een kind niet stil wilde zitten: "dan knip ik je oren er af, want we eten elke woensdag orensoep." Heel wat jaren later zit er jonge man in de kappersstoel, die vraagt of hij nog steeds elke woensdag orensoep eet! Henk is meegegroeid met zijn klanten en zij met hem, er ontstaat een band en klanten voelen zich op hun gemak. En dan is het ook niet erg als je met je haren in de verf of in de krullen voor de spiegel zit, wat op zich behoorlijk confronterend is. Het zijn niet de mooiste plaatjes!

Die band met klanten is zo sterk, dat hem zelfs wordt gevraagd of hij bij een overleden klant het kapsel wil verzorgen. Iets wat hij heel graag wil doen als de familie dat vraagt, omdat het voor de nabestaanden belangrijk is dat zij een mooie herinnering bewaren.

Toen Elly aangaf te willen stoppen, was er nog geen sprake van dat hij de zaak zou overnemen. Hij dacht erover om dan zelf ook maar te stoppen. Maar nee, dat voelde niet goed en hij nam een andere beslissing: ik ga het gewoon doen! Toen ging alles in een sneltreinvaart en het voelde meteen goed. En, zegt Henk: "ik dacht, er verandert niets, maar alles verandert. Ik krijg geen salaris meer, dat moet ik nu zelf regelen. Ik ben nu de leermeester van de drie stagiaires die ik heb. Hen wil ik graag mijn manier van werken en het omgaan met klanten overbrengen. Want elke klant moet hier met een lach op het gezicht de deur uitgaan."

Met Elly blijft hij zeker contact houden: de afspraak voor het rondje op zaterdag op de Sonse kermis volgend jaar is traditiegetrouw alweer gemaakt.
Graag willen Elly en Henk alle klanten bedanken voor de vele lieve reacties en cadeaus die zij mochten ontvangen bij deze overname, ze waren en zijn er nog van onder de indruk. Dank, dank, dank!

Jubilerende horecaondernemers schenken een mooi bedrag aan de Emilliusschool

Foto: Wil Feijen

Maandag 18 juni was er een feestelijke activiteit in de aula van de Emiliusschool. Daar werd onder grote belangstelling van de leerlingen een cheque overhandigd door de jubilerende horeca-ondernemers van La Sonnerie en De Zwaan.

De cheque had een waarde van maar liefst € 4.771,--. Dit bedrag was bijeen gebracht door de gasten die aanwezig waren bij de festiviteiten ter ere van het 25 jarige jubileum van café-restaurant De Zwaan en hotel-restaurant La Sonnerie. "Een fantastisch bedrag, dit is een mooie bijdrage aan onze wens, het aanschaffen van een zogenaamde tovertafel. Die we kunnen gebruiken tijdens het onderwijs met onze leerlingen aldus schoolleider John van Dijen die samen met een leerling de cheque in ontvangst nam.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Landelijke actiedag tegen de groei van de luchtvaart

Op 23 juni is er een landelijke actiedag tegen de groei van de luchtvaart
Landelijke krachtenbundeling
Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) heeft zich vanuit Eindhoven e.o. aangesloten bij het, onlangs opgerichte, LBBL (Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart).
Het LBBL is tegen de ongebreidelde groei van de luchtvaart vanwege geluid, toxische emissies en klimaat. Steeds meer mensen vinden dat de impact van het vliegen zo groot wordt, dat economische voordelen voor de regio in hun tegendeel beginnen om te slaan.
Dit is onder andere neergelegd in een brief aan de Tweede kamer en het kabinet.
Het LBBL wordt gesteund door Greenpeace en de landelijke milieuorganisaties.
Actiedag op 23 juni
Het LBBL en Greenpeace organiseren op zaterdag 23 juni in zes plaatsen nabij een vliegveld gelijktijdig een landelijk actiemoment.
In Eindhoven zal dat plaatsvinden
Op zaterdag 23 juni
Om 13.00 uur
Op het Eindhovense Catharinaplein
Het actiemoment zal het karakter hebben van een demonstratieve fotosessie. De bedoeling is dat er een groot aantal mensen op het bordes van de Catharinakerk staat, met tussen hen in een heel groot spandoek waarop een rood sein gegeven wordt aan Eindhoven Airport. Daarvan wordt vanaf de trans van de Catharinakerk (25 meter hoog) een foto gemaakt, die een rol gaat spelen in de regionale en landelijke publiciteit.
Uiteraard is die rol des te groter, naarmate er meer mensen aanwezig zijn!
Om de foto mooier te maken, vraagt BVM2 de aanwezigen om van boven iets roods aan te doen (rood petje, rood overhemd, enzovoort).
De demonstratieve fotosessie duurt niet heel lang.
Op www.bvm2.nl is vrijelijk een afbeelding te downloaden, die als poster of flyer gebruikt kan worden. Wie hiervan meer exemplaren wil ontvangen dan praktisch is om af te drukken, kan contact opnemen met Bernard Gerard op beraad@bvm2.nl , 040-2454879 .

Rooi 'n weekend lang bruisend

Dat Sint-Oedenrode er twee dagen lang zonder subsidies ook iets feestelijks van kan maken kunt u komend weekend met eigen ogen aanschouwen, liever nog: zelf beleven!

Onder de naam 'Midzomernachtspektakel' heeft de gezamenlijke horeca in het centrum de handen ineen geslagen voor een zeer gevarieerd en aantrekkelijk live programma. Op maar liefst vier podia in het dorp wordt uw zaterdagavond er eentje van niet voor de TV hangen, maar bijvoorbeeld naar het Kerkplein met Nos Jungit Apollo in een verrassende combinatie met de Dommelklanken. Stockbrood speelt bij De Ossekop, L 'Attaque bij D'n Dommel en De Kroeg heeft diverse bekende live-zangers gecontracteerd. En dat alles op loopafstand, net kort genoeg voor de nodige verfrissingen.

Die investering in goede live muziek zet zich de volgende dag voort in de Jaarmarkt, het jaarlijkse spektakel waarmee Rooi zich van haar beste kant laat zien. Ook dit jaar onverminderd in trek bij ondernemers, marktkooplui en standwerkers. Maar liefst 300 kramen, waaronder zo'n ouderwets spectaculaire bloemenwagen ('moet leeg!'), nog afgezien van alle winkels die op deze dag heel graag opengaan en ook allemaal speciale aanbiedingen hebben.

Defensie staat met 'n grote trailer in Het Kofferen om voorlichting te geven en hetzelfde geldt voor De Rijkspolitie op de Borchgrave. Op de Markt wordt een totaalplein gevormd door ASV autobedrijf, Autoschade Lambèrt en Van Kuringe assurantiën, voor geval van nood, zullen we maar zeggen. Het aanbod lekkere hapjes is groter dan ooit en evenwichtig verdeeld over de hele route. Honger is er niet bij! Tijdens de Jaarmarkt is er live muziek op maar liefst zes terrassen, met o.a Esther van Heeswijk, Johnny T, Danny & Fritz, Twenty Six en Plan B. En, zoals de meesten van u al weten, 't hoeft niet per se om zes uur 's avonds afgelopen te zijn. De Rooise Jaarmarkt, da's 'n dagje feestelijk uit in je eigen omgeving!

Radio S&B is vanaf NU te vinden op 107.5 FM

Op 1 mei 2016 startte Radio S&B als lokale zender van Son en Breugel- haar uitzendingen. Te beluisteren (en terug te luisteren) via de website www.radiosenb.nl. Gevarieerde programma's, afgewisseld met een unieke 24/7 muziekstream, waarin hits vanaf 1950 tot nu te beluisteren zijn.

Maar de ambities van Radio S&B zijn groter: lokale radio, te beluisteren via de reguliere FM frequentie! Na twee jaar van intensief plannen maken, voorbereiden, investeren en vele uren vrije tijd is het dan eindelijk zover! Vanaf nu luistert u naar Radio S&B gewoon op de radio thuis, op school, op het werk en in de auto. De technici hebben inmiddels de laatste hand gelegd aan de plaatsing van de antenne en het maken van een passende verbinding naar de studio in het Vestzaktheater.

Testfase
Zo noemen we de komende 10 dagen, waarin we ervoor willen zorgen dat u ons storingsvrij kunt blijven ontvangen. Gedurende die periode kan het dus zijn dat u nog niet
100 % van onze programma's zult kunnen genieten. Excuses daarvoor bij voorbaat!

Vergeten doelgroepen
Steeds vaker is te horen dat senioren hun geliefde en bekende muziek niet meer op de radio kunnen beluisteren. Daar heeft Radio S&B heel goed naar geluisterd en start daarom binnenkort met twee keer per week een speciaal programma "Radio Berkenstaete". Daarin ruime aandacht voor muziek van "crooners" als Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis jr., Nederlandstalige iconen als Ronnie Tober, Anneke Grönloh, Willy & Willeke, Jules de Corte, afgewisseld met cabaret van o.a. de "Grote 3".

Ook de ondernemers in ons dorp worden natuurlijk niet vergeten. Vanaf 1 juli bepalen zij de muziekkeuze in een nieuw programma voor op de werkvloer. Natuurlijk mogen de certificaathouders van Radio S&Bvooralsnog de eerste keuze hebben om dat programma met hun muzikale voorkeuren in te vullen.

Nog steeds op zoek naar jou (m/v)
De laatste periode kenmerkt zich -gelukkig- door een steeds groeiend programma-aanbod en nieuwe (ook jonge!) enthousiaste programmamakers. Radio S&B blijft op zoek naar vrijwilligers bij wie "sport" door de aderen stroomt, die daarover willen vertellen en zelfs daarvan verslag willen doen in een sportprogramma. Ook op het gebied van natuur/milieu (IVN?), cultuur (o.a. dichtkunst), klassieke muziek en wereldmuziek is nog voldoende ruimte in de huidige programmering. Wie durft de handschoen op te pakken? Mail naar info@radiosenb.nl en wie weet schalt binnenkort jouw stem door de lokale ether!

Ondernemers opgelet
Met de start van Radio S&B op 107.5 FM openen zich voor ondernemers nieuwe deuren. Naast het feit dat velen van u als "certificaathouder" al (met bedrijfslogo) vermeld worden op de website en in de programmering, kan Radio S&B u via de etherfrequentie de mogelijkheid bieden om gerichte naamsreclame te gaan maken. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een passend aanbod daarvoor. De certificaathouders zullen vanzelfsprekend als eerste benaderd worden, maar mocht uw interesse gewekt zijn, kunt u een mailtje naar info@radiosenb.nl sturen, er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen!

Nu en straks
Een gestaag groeiende schare luisteraars weet onze programma's inmiddels al te vinden op de website www.radiosenb.nl. Maar voor alle inwoners die straks hun radio afstemmen op 107.5 FM staat een overzicht van het huidige aanbod aan programma's van Radio S&B op de website van DeMooiSonenBreugelKrant!

Oproep aan oud (bestuurs-) leden van TV Prinsejagt.

Op zaterdag 7 juli 2018 is het precies 60 jaar geleden dat deze actieve tennisvereniging werd opgericht. Dat gaan we vieren vanaf 16.00 uur tot ????? uur met een feest voor jong en oud. Op het tennispark is van alles te doen.
Niet alleen de huidige leden zijn welkom maar ook zeker mensen die ooit in die 60 jaar lid en/of bestuurslid zijn geweest. Dit geldt uiteraard zowel voor senioren alsmede voor junioren.
We gaan dat ook vieren met een drankje en een professionele BBQ en Paella op ons tennispark aan de Oude Bosschebaan te Eindhoven.
In verband met een goed organisatie graag voor 1 juli 2018 aanmelden per mail bij: Hannystrauss@gmail.com onder vermelding van : naam deelnemers.
Een feest is pas een feest als er gezellig veel mensen zijn!
Bestuur TV Prinsejagt.

Meike van Diessen Manegekampioen Sonniushof 2018

Manege Sonniushof kampioen 2018 Meike van Diessen Foto: Manege Sonniushof

Zondag 17 juni vonden de jaarlijkse manegekampioenschappen plaats bij Manege Sonniushof. Paarden- en ponycombinaties streden in het dressuur en springen om de titel Manege Sonniushof kampioen 2018. Meike van Diessen wist er met de titel van door te gaan na een zeer lange maar geslaagde dag.


De dag begon voor de eerste deelnemers al erg vroeg; om 07.00 uur stonden zij hun paarden en pony's al klaar te maken zodat ze vanaf 09.00 uur hun beste beentje konden voorzetten voor de jury. In de ochtend werden de dressuurkampioenschappen gereden. Daarnaast reden de allerkleinste ruitertjes mee in de Bixie dressuurrubrieken zodat ook zij konden proeven aan de sfeer van de kampioenschappen. Bij de manegepony's was de titel Manegekampioen dressuur een prooi voor Liz van Kemenade. Met Pyrra wist zij volgens de jury de beste proef neer te zetten. Tweede werd Pleun van der Heijden op Bart en Meike van Diessen wist de derde plaats te behalen met Replay.

In de rubriek manegepaarden dressuur was het kampioenschap voor Ilse van Kollenburg op Werida. Sophie van der Korst werd met Remy in deze groep tweede en Annemiek van Rooij en Urban maakten het podium compleet. Haar dochter Femke van Rooij veroverde de titel Manegekampioen dressuur bij de eigen pony's met Ivo S, die ze pas sinds korte tijd leaset. Debbie Kusters werd tweede met Woudzichts Levi, die zij rijdt voor de familie Beekers. Lenni Baats wist met Jenny beslag te leggen op de bronzen medaille in deze rubriek. Bij de eigen paarden waren de springruiters ook in de dressuurrubriek niet te kloppen. Suzanne Berlinski stond op de hoogste trede van het podium met Gijsbert S. Patricia Achten volgde met Zalona S op de tweede plaats. Lieke van Mierlo mocht de derde plaats in ontvangst nemen met Elin S.

Friezenshowteam Avalon
Na de dressuur volgde het ombouwen naar het springparcours. In de pauze liet Friezenshowteam Avalon een erg mooie show zien in het thema piraten. Met bijpassende kleding en muziek reden zij met hun 8 Friese paarden een carrousel voor het publiek en de deelnemers.
Bij het springen waren de zusjes van Diessen, die allebei op Tallyman reden, niet te kloppen in de rubriek manegepony's. Marieke van Diessen bezette de eerste plek en werd daarmee Manegekampioen springen bij de manegepony's. Zusje Meike reed naar een tweede plaats. Maud van de Ven reed haar eerste springwedstrijd met Shakira en wist meteen een derde plaats te behalen. De rubriek manegepaarden springen werd gedomineerd door de jeugdige ruiters. Lotte Rieff won met Walonso S de titel, gevolgd door Jeske van der Heijden op Urzalin S en Ivy Bakarbessy met Zylkevera. Bij de eigen paarden en –pony's debuuteerde Aimee Cuppen met haar Armani, die ze pas enkele weken in bezit heeft. Ze wist meteen de titel Manegekampioen springen eigen paarden en –pony's binnen te slepen. Lieke van Mierlo en Patricia Achten wisselden van plaats die ze bij de dressuur hadden behaald; nu stond Lieke tweede en Patricia derde. De dag werd afgesloten door de Bixie ruiters die hun springparcours mochten rijden en daarin weer veel leermomenten mee kunnen nemen naar de volgende wedstrijd.

De overall kampioenen: (l) Eigen paarden en –pony’s, Patricia Achten, (m) Manegepony’s, Meike van Diessen en (r) Manegepaarden, Lotte Rieff Foto: Manege Sonniushof

Overall kampioenen
Naast alle kampioenen in de verschillende disciplines werden er tijdens de prijsuitreiking om 20.00 uur drie overall kampioenen gehuldigd die in totaal over de dressuurrubrieken en de springrubrieken de beste waren. Bij de manegepaarden was Lotte Rieff, eerder al winnares bij het springen, de beste over beide disciplines. De beste overall combinatie bij de eigen paarden en –pony's was Patricia Achten en bij de manegepony's was Meike van Diessen de beste amazone. De drie overall kampioenen konden daarnaast de titel Manege Sonniushof kampioen 2018 winnen als beste combinatie van de dag. Hierin bepaalde bij een ex aequo de tijd en het aantal strafpunten bij het springen wie de winnaar werd. Meike van Diessen reed met het springen een snellere tijd dan Patricia Achten, waardoor Meike zich een jaar lang de manegekampioen mag noemen en naast veel mooie prijzen ook een wisselbeker in ontvangst mocht nemen.

DVA naar de overgangsklasse

DVA is kampioen Foto: HTC

DVA is kampioen! Met niet 1 verloren wedstrijd in het gehele seizoen en na de winterstop met een score van 48 doelpunten voor en slechts 1 tegen, een prestatie waar ze terecht trots op mogen zijn!
Dames van harte met deze topprestatie en veel succes en hockeyplezier in de overgangsklasse.

Georgina Maas wint de grote prijs in Almelo

Georgina Maas met Quinto's Robijn DMC Foto: Bianca Maas

Afgelopen weekend is Georgina Maas afgereisd naar Almelo met haar pony's. Elk jaar gaat het Almelose ruiterdagen van start.

Een groot evenement op het gebied van de springsport en dressuur. 3 dagen lang alleen maar paardensport. Ruiters uit alle delen van het land komen naar dit prachtige evenement. Georgina reed Quinto's Robijn DMC in de klasse B. In deze klasse beoordeeld de jury de wijze van rijden de houding en zit en de algehele indruk. 45 deelnemers reden mee in deze rubriek. Maar de jury vond dat Georgina haar pony het beste onder controle reed en beloonde dat met 80.5 stijlpunten. Uiteraard sprong deze combinatie foutloos. Een mooi resultaat van deze jonge amazone.

Meisjes 8 E1 sloot het hockeyseizoen ook met winst af

Meisjes 8 E1 sloot het hockeyseizoen ook met winst af Foto: HTC

Een supergezellig team dat onderling veel plezier heeft maar ook hard traint. En het resultaat mag er wezen. Maar liefst 7 van de 9 wedstrijden hebben de meiden gewonnen. Top gedaan meiden, fijne zomer en we zien jullie volgend jaar weer graag terug op het hockeyveld!

Nationaal Tennis Kampioenschap, een hoogtepunt voor Son en Breugel

Foto: HTC Son Tennis

Tennisvereniging HTC Son Tennis bestaat dit jaar 50 jaar, het zal u wellicht niet ontgaan zijn. In die 50 jaar zijn er veel mooie herinneringen gemaakt, herinneringen die absoluut de moeite waard zijn. Zoals aan het competitieteam dat het allerhoogste niveau gehaald heeft. En, in het verlengde daarvan, het Nationaal Tennis Kampioenschap (NTK), waar HTC vier jaar op rij gastheer van was. Met recht een hoogtepunt, voor heel Son en Breugel!

Door: Lucas van As
Foto: Wil Feijen

Ik sprak hierover met Frans Steenvoorden, Jaap Bruin en Henk van Kooijk. Met de nodige nostalgie bekijken ze het fotoalbum uit de tijd van het NTK. Van 1988 tot en met 1991 was HTC de gastheer, Henk, Jaap en Frans waren bij de organisatie betrokken. Een jaar of tien eerder, in de periode dat wijlen Gerard Wuite voorzitter was, overtuigde Gerard Henk van Hulst om de tennissers te gaan trainen. Wijlen Menno Oosting en Judith Warringa waren twee van de talentvolle spelers die Henk van Hulst onder zijn hoede kreeg. In korte tijd klom HTC op naar het hoogste niveau, Gerard Wuite en Henk van Hulst legden de basis voor toptennis in Son.

Judith Warringa in actie op het NTK
Menno Oosting in actie op het NTK
Jaap Bruin, Frans Steenvoorden en Henk van Kooijk Foto: Wil Feijen

Zo is het gekomen
In die tijd was Huub van den Bogaert, destijds directeur van Nashua, een van de sponsoren van HTC én van de KNLTB. De KNLTB organiseerde het NTK tot dan toe op de Metsbaan in Scheveningen. Op een gegeven moment zei Huub van den Bogaert tegen Koen Hehenkamp, toenmalig voorzitter van de KNLTB: 'Koen, als het volgend jaar weer in Scheveningen georganiseerd wordt, haak ik af'. Volgens Huub waren de omstandigheden in Scheveningen verre van optimaal om zijn klanten of zakenrelaties te ontvangen. Koen Hehenkamp antwoordde: 'dan moeten we het zeker in Son organiseren!'. 'Je moet niets', zei Huub, 'maar ik weet zeker dat ze het beter zullen doen!' En zo is het gekomen…

Dankzij de inzet van Henk Verbaandert had HTC een geweldige reputatie op het gebied van gravelbanen. De komst van het NTK betekende heel veel georganiseer, in de tennishal die er toen al stond werd het promodorp ingericht. Het eerste jaar werd op baan 1 een grote tribune gebouwd, baan 2 werd 'gepromoveerd' tot centre court. Vanaf het tweede jaar was een speciaal aangelegd centre court beschikbaar. De heren wijzen op foto's in het meegebrachte album, daarop is te zien dat er veel werk is verzet!

Het vele werk was de moeite waard, vanaf het begin was het een succes! Wat wel voor scheve gezichten zorgde bij de KNLTB. Zo vonden ze het maar niets dat baan 1 omgetoverd was tot een tribune, zo waren er te weinig trainingsbanen beschikbaar, vond men. Dat was snel geregeld, met medewerking van TV Son en Breugel. Gedurende de hele periode dat het NTK in Son werd gehouden waren er meer dan voldoende banen beschikbaar, op steenworp afstand. Daar stonden ze in Hilversum toch van te kijken, ook van de sponsoring.

Kampionschap van heel het dorp
Het kampioenschap was van het hele dorp, niet alleen TV Son en Breugel dacht er zo over, eigenlijk iedereen. De gemeente werkte ook enorm mee, het toenmalige college van B&W hield zelfs besprekingen op de tribune. Zo zeer leefden ze mee! Mensen vroegen zelfs wanneer het NTK gehouden werd (altijd de eerste week van augustus, Red.), om hun vakantie er omheen te kunnen plannen.

Het was een geweldige week, zeker de eerste keer, vertellen de heren. In de finale stond een jongen uit Son, Menno Oosting, hij speelde tegen Huub van Boekel, regerend kampioen. Het begon 's ochtends te regenen, maar de mensen bleven zitten, bang anders hun plaats kwijt te zijn! Menno speelde goed, in het eerste jaar dat Son en Breugel gastheer was van het NTK werd meteen iemand uit eigen dorp kampioen!

Matchpoint
Frans Steenvoorden kan zich herinneren dat hij niet veel tennis heeft gezien, dat jaar. Totdat het matchpoint was, Frans hield het nauwlettend in de gaten, want op dat moment konden de Krutjesblazers binnen gelaten worden, om de kersverse kampioen te huldigen! De mensen van de KNLTB wisten niet wat ze zagen!

Vier jaar heeft HTC met succes (en plezier) het NTK georganiseerd, toen vond men bij HTC het wel genoeg. Later is het NTK nooit meer zo leuk en goed geweest als bij HTC. Het was een hoogtepunt, voor HTC én voor heel Son en Breugel!

Handbal meiden Apollo B1 kampioen

Meiden Apollo B1 kampioen Foto: HV Apollo

In een bloedstollend spannende wedstrijd hebben de meiden B1 van HV Apollo in extremis het kampioenschap in de Dames B-jeugdpoule buitencompetitie gepakt.

Na het zwaarbevochte gelijkspel van dinsdag tegen koploper DOS'80 konden de dames van Conny Delabre in Boekel hun 2e kampioenschap in 3 jaar pakken door met meer dan 2 doelpunten verschil te winnen van HABO'95 te Boekel. Met een ruststand van 8-8 en zenuwachtig spel zag het er voor de bezoekers uit Son en Breugel alles behalve positief uit. Na de tactische aanwijzingen in de rust liep Apollo uit naar een verschil van 4 doelpunten, wat betekende dat ze virtueel kampioen waren. Tot teleurstelling van het meegereisde publiek liet Apollo HABO weer langszij komen, waarna met nog 2 minuten te spelen een voorsprong van 2 doelpunten werd verdedigd. Uiteindelijk werd de verlossende treffer gemaakt in de laatste minuut en kon de afsluitende aanval van HABO onderbroken worden. Met een beter doelsaldo van 1 goal op een totaal van 106 werden de meiden van HV Apollo tegen de verwachtingen in alsnog kampioen en konden de dames in de bloemetjes gezet worden.

Meiden Apollo B1 kampioen Foto: HV Apollo
Meiden Apollo B1 kampioen Foto: HV Apollo

Voor medecoach Erwin Vos was dit zijn 3e kampioenschap in 1 seizoen, na de Heren1 van Apollo, de dames B bij voetbalvereniging Nederwetten, werd de hattrick vervolmaakt door de meiden B van HV Apollo. "

Volleybal club Pieter Brueghel

Team Dames 1 Dames 2 Dames 3 Dames 4
Klasse 1ste A 3de B 4de A 4de B
Eindklassering 2de 3de 1ste 3de
Aantal gespeeld 16 18 14 16
Aantal verzet 1 1 4 3
Aantal gewonnen 14 13 12 11
Aantal verloren 2 5 2 5
Aantal met 3-0 gewonnen 5 7 8 3
Aantal met 3-0 verloren 1 2 0 3
Meeste close setwinst 29-27 31-29 28-26 27-25
Grootste setwinst 25-8 25-8 25-7 25-5

Team Heren 1 Heren 2 Heren 3 Heren 4
Klasse Hoofdkl 2de kl 3de kl 5de kl
Eindklassering 8ste 2de 3de 2de
Aantal gespeeld 15 16 18 18
Aantal verzet 3 2 2 0
Aantal gewonnen 2 11 7 15
Aantal gelijk 4 2 7 1
Aantal verloren 9 3 4 2
Aantal met 4-0 gewonnen 1 6 6 8
Aantal met 4-0 verloren 6 0 0 1
Meeste close setwinst 26-24 27-25 27-25 28-26
Grootste setwinst 25-14 25-10 25-6 25-8

Voetballen voor een betere toekomst

Afgelopen week was een groep jeugdige voetballers uit India te gast bij voetbalclub SBC. De voetballers varieerden in de leeftijd van 15 tot 19 jaar. Het waren de spelers van Kickstart: een voetbalacademie uit India. Op uitnodiging van voetbalclub SBC verbleven zij een week in de blokhut van scouting Mgr. Bekkersgroep aan de Europalaan in Son en Breugel.

Door: Adrie Neervoort

Dromen van een mooier bestaan
Voor hun verblijf in Son en Breugel was een strak programma opgesteld, waarin voetbal natuurlijk de hoofdrol speelde, maar ook een uitstapje kende naar hightechbedrijf ASML. Ook een bezoek aan Eindhoven was onderdeel van het programma. De komst naar Son en Breugel lijkt op zich niet zo bijzonder voor een buitenlands voetbalteam. Maar hier gaat het om jongeren die uit de sloppenwijken van Bangalore (India) komen en die door Kickstart de kans krijgen om een beter bestaan op te bouwen. Natuurlijk dromen zij allemaal van een beter bestaan, een bestaan als profvoetballer in India, maar nog liever in Europa. Een toekomst die net als bij onze jeugd maar voor een enkeling is weggelegd.

Kickstart geeft hun kansen zich te ontwikkelen
Maar door hun deelname aan Kickstart veranderde hun leven direct, zo krijgen ze nu regelmatig te eten en hebben structuur in hun leven, maar ook op sociaal vlak doen zij veel kennis op. De reis naar Nederland is voor alle jongens al een droom, zij kijken dan ook hun ogen uit. Doel van SBC is om de jongens ook iets te bieden en zo bij te dragen aan een betere toekomst voor deze jongeren die via Kickstart een kans krijgen om te ontsnappen aan de armoede. Mooi is dat voetbal hier het middel is, want zonder inzet, geloof en talent kom je ook in voetbal niet ver. Maar dit geldt ook voor hun normale leven dat zij willen gaan leiden in India. Dus ook al komt de droom van profvoetballer niet uit, een kans op een betere toekomst hebben zij wel bereikt.

Een uitwisseling met impact voor beide partijen
De komst van de jongeren heeft zeker de band tussen SBC en Kickstart versterkt maar ook bij enkele sponsoren van SBC die belangeloos hebben meegewerkt aan het verblijf van de jongeren in Son en Breugel. Afgelopen vrijdag is de groep teruggevlogen naar India, met het gevoel toch even voetballer te zijn geweest in Europa. Maar zij gingen niet alleen met mooie herinneringen terug naar India. Op de laatste dag kregen zij van Erik Mol ( Metafa) nog 108 ballen overhandigd en Han van Galen ( Van Galen auto's en Trendycars) prachtige voetbalshirts.
Verder wil SBC en de spelers en begeleiders van Kickstart, iedereen bedanken die op wat voor manier heeft bijgedragen aan het verblijf van de jongeren uit India in Son en Breugel. Dat dit allemaal nog een vervolg gaat krijgen is zeker, maar het hoe en wanneer moet nog worden uitgewerkt.

Erik Mol overhandigd de bal aan Kickstart Foto: Wil Feijen

Argo zwemmen

Lars nam deel aan NJJK

Lars Diesch heeft afgelopen vrijdag deelgenomen aan de Nederlandse Kampioenschappen voor Junioren en Jeugd dat werd gehouden in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven.

Hij zwom de 50m schoolslag die hij aflegde in een tijd van 0.33.13, goed voor een 20e plaats.

Programma
Woensdag 27 juni worden de Argo Clubkampioenschappen gehouden in zwembad De Neul, aanmelden tot 17.45 uur, aanvang wedstrijd 18.30 uur.

Bobby van Dijk zwemt op NK

Bobby van Dijk heeft afgelopen weekend deelgenomen aan het NJJK, het NK voor jeugd en junioren zwemmers. De wedstrijd werd gehouden in het Pieter van den Hoogenbandbad in Eindhoven.
Bobby had zich gekwalificeerd voor de 50, 100 en 200 meter rugslag. Op vrijdagochtend werden de voorrondes voor de 100 meter rugslag gezwommen. Helaas kwam Bobby niet verder dan de 11de plaats waardoor hij de finales misliep.
Zaterdag werd de 50 meter rugslag gezwommen en zondag de 200 meter rugslag. Bobby behaalde op beide afstanden een mooie 8ste plaats.
Ondanks dat de zwemmers van DBD voor echte topsporters te weinig trainen, heeft Bobby toch laten zien dat hij zeer mooie prestaties kan leveren op topniveau.

Davis Cup 2018 bij HTC Son Tennis

Op 6 juli a.s. is de volgende editie van de Davis Cup. Dan wordt er door de 3 tennisverenigingen die ons dorp rijk is, weer gestreden om wie "De Allerbeste (tennis) Vereniging in Son en Breugel" is.
De wedstrijden starten om 19:00 uur bij HTC Son Tennis en het slot is om 23:30 uur. Dan is bekend welke vereniging de meeste punten verzameld heeft en dus de beker met de grote oren kan meenemen.
Net als vorig jaar wordt er getennist in de sterkten 5, 6, 7 en 8. De drie verenigingen vaardigen weer heren dubbel- en dames dubbel teams af. Er zal volop strijd zijn, maar natuurlijk is het ook vooral erg gezellig.
Voorgaande jaren waren een doorslaand succes. Dat gaat dit jaar zeker weer lukken. Kom kijken, kom je clubleden aanmoedigen en draag bij aan de gezelligheid.

Het Arena gevoel op de tribune van SBC

Foto: Adrie Neervoort

Ze waren al een tijdje van veraf zichtbaar de 180 oranje klapstoelen op de tribune van voetbalclub SBC. De klapstoelen zijn van "professioneel niveau" ze waren namelijk voorheen onderdeel van De Arena in Amsterdam. Dat de stoelen nu gemonteerd zijn op de tribune van SBC is te danken aan zijn Wim van der Heijden en een groep handige vrijwilligers van SBC.
De officiële opening van de tribune met de stoelen zal plaatsvinden tijdens de eerste thuiswedstrijd van SBC 1. Maar gisteren, donderdag 15 juni werd er alvast een sticker onthuld die op alle stoelen zal worden bevestigd. De tekst van de sticker is; Deze stoeltjes zijn mede mogelijk gemaakt door de vriendenclub van vv sbs. De overige 179 stoelen zullen dus ook deze sticker krijgen, dit zal direct na de zomervakantie gebeuren.

Foto: Adrie Neervoort
Foto: Adrie Neervoort
Foto: Adrie Neervoort
Foto: Adrie Neervoort
Foto: Adrie Neervoort
Foto: Adrie Neervoort
Foto: Adrie Neervoort
Foto: Adrie Neervoort
Foto: Adrie Neervoort
Foto: Adrie Neervoort
Foto: Adrie Neervoort
Foto: Adrie Neervoort
Foto: Adrie Neervoort
Foto: Adrie Neervoort
24 / 24