DeMooiSonenBreugelkrant

14 februari 2018

DeMooiSonenBreugelkrant 14 februari 2018


Vera en Ted zijn in het onecht verbonden maar verbinden nog meer

Foto: Wil Feijen

Carnavalsdinsdag 13 februari was het dan zover, de boerenbruiloft "nieuwe stijl" op het PieterBrueghel Plein in Son en Breugel. Om 14.00 uur werd daar eerste boerenbruidspaar van Krutjesgat in het onecht verbonden, een historisch moment.

Door: Adrie Neervoort

Vera van den Boogaard 34 lentes jong en Ted Swinkels 7 lentes ouder, omringd door familie, vrienden, buurt- en dorpsgenoten waren zij bereid om in het onecht verbonden te worden, door Prins Wim van Krutjesgat.
Tijdens een korte ceremonie op het plein werd het echtpaar in het onecht verbonden, vooraf hadden zij al kunnen genieten van een uitgebreide koffie tafel in feestcafé De Bongerd.

Ook op deze locatie was de druk bezochte receptie van het paar. Een nieuwe traditie is geboren zonder de oude traditie te vergeten want tijdens de receptie waren ook alle eerder boerenbruidsparen van Son en Breugel zichtbaar op een groot scherm. Sommige van hen waren ook aanwezig op de receptie van Vera en Ted. Het boerenbruidspaar van Krutjesgat heeft nu al Son en Breugel bijeengebracht op een unieke locatie. Waar straks Breugel bruist voor heel Son en Breugel.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Alleen de buitenkant nieuw te bouwen MFA ter discussie

Op donderdag 8 februari werd tijdens de raadsvergadering besloten om bijeenkomsten te gaan organiseren met alle betrokkenen rond de bouw van het nieuwe dorpshuis (MFA). Dit om het eerder massaal afgewezen ontwerp voor een nieuw te bouwen dorpshuis (MFA) te bespreken.

Door: Adrie Neervoort

Deze bijeenkomsten zouden dan als doel hebben om de buitenkant van het gebouw dusdanig aan te passen dat dit wel door een meerderheid van de inwoners zal worden geaccepteerd.
Dit voorstel haalde het met steun van de coalitie. Dorpsvisie en CDA waren tegen. Dorpsvisie wilde met een amendement graag dat ook het hergebruik van de Pertus Bandenkerk zou worden meegenomen in de gesprekken tijdens de voorgenomen bijeenkomsten. Maar zoals verwacht kreeg dit amendement geen steun van de coalitie partijen.
Dus net voor de verkiezingen van 21 maart aanstaande hopen de huidige coalitiepartijen te bereiken dat een meerderheid alsnog voor een nieuw dorpshuis (MFA) is met een ander uiterlijk.
Maar of dit nog ter discussie staat is erg afhankelijk van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart aanstaande. De kosten voor de bijeenkomsten inclusief de communicatie middelen die hiervoor nodig zijn bedragen circa € 40.000,- Het onderzoek zou binnen 6 weken moeten zijn afgerond. Dat is net voor of na de verkiezingen.

'Gedichten in 't groen' vindt 'lokale' dichters

Gedichten in 't groen is het project van fraai vormgegeven bordjes met poëzie op de mooiste plekjes in ons dorp. Inwoners van twaalf jaar en ouder konden tot 14 januari gedichten insturen. Een deskundige jury beoordeelde de 39 inzendingen anoniem en koos uiteindelijk acht gedichten uit. Deze komen terecht op kunstzinnige poëziebordjes rondom de Dommel en de Grote Beek. Het ligt in de bedoeling het aantal bordjes in de nabije toekomst uit te breiden.

De juryleden (Yvonne Mulder, Veerle Pennings, Viggo van Uden, Catherine Witvliet en Ellen van Wijk) lieten zich leiden door de mate waarin het gedicht hen ´raakte´. Ook moest het groene karakter van ons dorp erin worden verwoord en iets toevoegen aan de gekozen locatie. De namen van de inzenders waren losgekoppeld van de gedichten. Pas nadat de jury haar keus had bepaald, kreeg ze de namen onder ogen.

De acht uitverkoren gedichten vonden hun oorsprong in de hoofden van drie dames (Loekie Devlaeminck, Thea Gartz en Len van der Zalm) en vijf heren (Jos Lombarts, Stan Mooij, Arend Okken, Arjen Strik en Ed van der Woude).

Officiële presentatie: 16 maart
Momenteel is de kerngroep vooral doende met ontwerp en productie van de bordjes. Als de financiën het toelaten, worden de bordjes uitgevoerd in cortènstaal (zie brugreling Wilhelminalaan/Veerstraat).
Naast ontwerpen en produceren en het vinden van de nodige financiële bronnen is de kerngroep bezig met de organisatie van een officiële presentatie van de gedichten en de onthulling van de bordjes. Waarschijnlijk vindt die plaats op vrijdagmiddag 16 maart in het huidige dorpshuis (Vestzak/bibliotheek). Het is dan Boekenweek, met als thema Natuur. Een uitgelezen moment.

Verras jouw "Valentijn" met een verzoekplaat via Radio S&B !

Iedereen weet het… woensdag na Carnaval is het niet alleen Aswoensdag, maar ook "Valentijsdag". De ultieme gelegenheid om je (geheime..) liefde te verrassen !

Radio S&B (DE lokale radiozender van Son en Breugel) weet als geen ander dat het mooiste cadeau voor jouw Valentijn zijn of haar favoriete muzieknummer is.
Daarom maken wij komende woensdag 14 februari een speciale "Valentijns" radiouitzending.
Vanaf 20.00 uur presenteren Mario Smulders en Han Muller de mooiste liefdesliedjes, maar ook JULLIE "Valentijn"-verzoekjes.

Wil jij jouw Valentijn muzikaal in het zonnetje zetten ? Stuur dan een mailtje naar info@radiosenb.nl waarin je vertelt waarom jouw Valentijn de mooiste, liefste en meest dierbare van de hele wereld is. Met daarbij natuurlijk ook de plaat die je voor hem/ haar wilt laten draaien !
Je kunt ook via onze Facebook pagina een reactie plaatsen, maar… dan is wel de verrassing er af !

Stem WOENSDAGAVOND 14 februari om 20.00 uur af op www.radiosenb.nl ("Luister LIVE" knop)

Extra parkeerplaatsen voor Sciencepark Ekkersrijt

Foto: Adrie Neervoort

Het college gaat de huidige parkeerplaats nabij visplas Ekkersweijer bij bedrijventerrein Science Park gedeeltelijk verharden. Met de aanleg van het verbeterde parkeerterrein ontstaan circa 50 verharde parkeerplekken en wordt de parkeerdruk op het Science Park voor personeel en bezoekers van het Sciencepark verminderd. Het parkeerterrein heeft een openbare functie en zal dus ook gebruikt kunnen worden voor bezoekers aan het gebied rondom de visvijver.

Door de economische hoogconjunctuur is er een forse parkeerdruk ontstaan op het bedrijventerrein Science Park. Het uitgangsprincipe voor bedrijven is parkeren op eigen terrein. De parkeerplekken op eigen terrein zijn echter nagenoeg bij alle bedrijven volledig in gebruik genomen. Hierdoor heeft de gemeente 3 jaar geleden al parkeervakken op de wegen van het park aangebracht. Een verdere uitbreiding is ruimtelijk niet gewenst in verband met de parkachtige structuur van het bedrijventerrein.

Er is voor de korte termijn een parkeeroplossing gewenst. Nabij de visplas Ekkersweijer zijn vele jaren geleden al parkeerplaatsen aangelegd. Deze worden nu al door medewerkers van het bedrijvenpark in gebruik genomen.
In verband met risico van vandalisme aan de daar geparkeerde auto's is het parkeerterrein inmiddels met het dunnen van de struiken doorzichtig gemaakt. Het parkeerterrein is echter niet verhard. Hierdoor ontstaat er overlast in de natte perioden van het jaar en is daardoor minder aantrekkelijk om er op te parkeren. Daarom is in overleg met Ondernemingsvereniging Ekkersrijt (OVE) besloten om de parkeerplaats gedeeltelijk te asfalteren.

Foto: Adrie Neervoort
Foto: Adrie Neervoort
Foto: Adrie Neervoort

De kosten voor deze aanpassing bedragen € 30.000,-. Vanwege de hoogte van het investeringskrediet gaat het om een beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad, die over het collegevoorstel binnenkort een besluit zal nemen

Omwonende en Prins Wim in de hoofdrol bij start bouw gemeentehuis

De gemeente wilde dat de start van de nieuwbouw van het gemeentehuis, op de oude locatie van de bibliotheek, feestelijk zou zijn. Darvoor hadden zij niet alleen de directe bewoners uitgenodigd maar ook Prins Wim en de raad van elf.

Zij waren allemaal samengekomen in het gedeelte van het gemeentehuis dat gerenoveerd gaat worden. Wethouder Vortman sprak als verantwoordelijke wethouder van het project op de dag voordat carnaval losbarst in Son en Breugel de aanwezige toe. Daarbij was duidelijk te merken dat ook hij al in carnavalsstemming was.
Geheel onverwacht nam ook een onderaannemer het woord. Velen herkende toch Henk Hulsen in deze Driekus. Deze bouwvakker besprak op carnavaleske wijze de nieuwbouw en wat daarbij allemaal wel niet bij komt kijken. Ook wist hij veel over de Petrus Bandenkerk en zijn tijdelijke bewoners.

Na dit verrassend leuke gedeelte werd iedereen verzocht om naar buiten te gaan naar de bouwlocatie waar de bewoners doormiddel van het indrukken van een knop, waar kennen we die ook alweer van, twee confettiekanonnen in werking stelde die weer het gehele bouwterrein inclusief de aangrenzende balkons een feestelijk gezicht gaven.

Deadline sloop kerk mogelijk later

Son en Breugel - Tijdens de Raadsvergadering van donderdag 9 februari was Remco Heeren van Dorpsvisie verbaasd dat hij op de site van ED moest lezen dat de sloopdeadline van de Petrus Bandenkerk is uitgesteld.

Wethouder van den Nieuwenhuijzen verklaarde dat dit een onderdeel was van een interview, en dat het hierdoor nu al openbaar was. Het is ook nog niet concreet aldus de wethouder maar het is een mogelijkheid die in een goed gesprek met de parochie is geopperd.
De wethouder wees de raad erop dat de parochie bezwaar heeft aangetekend tegen het provinciebesluit om de sloop van de kerk stil te leggen. Als dit zo blijft dan loopt de deadline van oplevering gevaar en kan dit resulteren in een boete die kan oplopen tot € 500.000, - Maar als het bezwaar zal worden toegekend kan de deadline mogelijk nog gehaald worden.
Het niet halen van de deadline van 20 februari is dus besproken. Want als de beslissing op het bezwaar, er op 20 februari nog niet is dan kan er dus een nieuwe deadline in samenspraak worden afgesproken.

Lidwien heeft weer lichtjes in haar ogen

Lidwien Storimans met enkele leerlingen Foto: Wil Feijen

De gangen worden gevuld met geluiden van nog haastig timmerwerk. Leerlingen lopen zenuwachtig op en neer. Artiesten, jong of oud, zijn altijd nerveus bij een expositie. De juffen en meesters hebben een toepasselijke corsage in het haar over de diverse kunstprojecten. Nog een kwartier, dan stromen de ouders, verzorgers en grootouders binnen in de tot museum omgetoverde basisschool De Harlekijn.

Door: Arjen Strik

Woensdag 7 februari was de afsluiting van het project 'Een hele kunst', met een echte tentoonstelling schoolbreed vormgegeven door de leerlingen met hun vervaardigde kunstobjecten. Er is heel wat moois te zien, wat een talent.

Lidwien Storimans met een leerling Foto: Wil Feijen
Lidwien Storimans Harlekijn Foto: Wil Feijen

Opmerkelijke carrièreswitch
We feliciteren allereerst Lidwien Storimans met haar benoeming tot directeur van De Harlekijn aan de Zandstraat in Son. Na het vertrek van Luc Schouten, was ze benoemd als interim directeur op De Harlekijn. Blijkbaar viel ze in goede smaak want het personeel en de medezeggenschapsraad spraken hun voorkeur uit om haar definitief te benoemen. "Een droom werd werkelijkheid," aldus Lidwien. Ze vertelt eerst over haar opmerkelijke carrièreswitch en daarna over het thema: 'Een hele kunst'. "Ik zat eerst in de verkoop van lichtjes. Ik was actief in het bedrijfsleven in een internationale commerciële functie. Een mooie baan, maar ik miste toch het maatschappelijk belang van wat ik deed. Het basisonderwijs leek me altijd al geweldig. Jonge mensen helpen hun talenten te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen, was iets wat gevoelsmatig bij me paste. Toen ik veertig werd heb ik mezelf diep in de ogen gekeken en voelde: nu of nooit. Ik ben toen gestart, met de verkorte Pabo-opleiding en daarna met de twee jarige interne opleiding 'schoolleider'. Ik heb mazzel gehad want ze zochten een waarnemend directeur voor De Harlekijn en ik werd gevraagd. Ik heb toen mijn baan opgezegd en ben aan het avontuur begonnen. De Harlekijn is een prachtige school met een betrokken team. Ik hoorde van collega's: 'We worden enthousiast door jouw enthousiasme.' Toen wist ik dat ik goed zat, het was wederzijds."

Een hele kunst
Wat doet een directeur van een basisschool? Op de eerste plaats ben ik bezig met goed onderwijs, daarnaast geef je leiding aan een klein bedrijf, in al haar facetten. Heel af en toe, kan ik invallen daar waar het nodig is. Belangrijk om te melden is, dat we themagericht werken in het kader van onderwijsvernieuwing. De leerlingen worden uitgedaagd om zelf op zoek te gaan naar antwoorden en om creatieve oplossingen te ontwerpen voor problemen die ze tegen komen. Dit betekent dat ze niet alleen leren te observeren, vragen te stellen en een idee te verwoorden maar ook hoe ze moeten omgaan met tegenslagen en hoe ze het best kunnen samenwerken.

Dit keer is het centrale thema 'kunst'. De school wordt hun museum, waar ze hun kunstwerken kunnen tentoonstellen. Er zijn verschillende thema's voor de groepen. Zo houdt groep 1 en 2 zich bezig met beeldhouwen, groep 3 en 4 met schilderkunst, groep 5 en 6 met de danskunst en groep 7en 8 met fotografie. "Dit is een echt mooie foto, de juiste vlakverdeling", zegt Wil, onze fotograaf. "Kinderen krijgen hierdoor regie in hun eigen leerproces. De juffen en meesters staan niet boven de groep maar zijn deelnemer aan hetzelfde proces." Lidwien kan nog uren vertellen. "Oh ja," zegt ze nog."Op zaterdag 7 april hebben we een Open dag op De Harlekijn tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Ouders van peuters en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om te komen." Ze mist de lichtjes echt niet, want die heeft ze in haar ogen.

Het Breugels Festijn gaat verhuizen

Het oergezellige "boer"gondisch feest krijgt een andere locatie en wordt verplaatst van het Pieter Brueghelplein naar het toekomstige hart van bruisend Breugel, rondom de Boerderij en de Bongerd.

Mooi familie evenement in Breugel
Al duurt het nog even voordat het september is maar het bestuur van het Breugels Festijn is al druk bezig met de voorbereidingen van het feest in 2018. Het Festijn is inmiddels uitgegroeid tot een mooi en drukbezocht familie evenement met wils voor jong en oud. Het bestuur is daar trots op en wil dit graag zo houden en waar mogelijk verbeteren en richt daarom de blik op de toekomst. Er gebeurt in de planvorming op het moment veel in Breugel en dat kan in de komende jaren veel betekenen.

Het bruisend hart van Breugel
Daarom heeft het bestuur besloten om nu al een stap te maken en het Festijn te verplaatsen naar het toekomstige bruisende hart van Breugel. Het 3e weekend van september wordt op een nieuwe locatie rondom De Boerderij en De Bongerd het "boer"gondisch weekend nieuwe stijl georganiseerd. Hoe het weekend er precies uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk. Dat het anders wordt dan op het Pieter Brueghelplein is natuurlijk wel duidelijk. Deze locatie, met de prachtige tuin en een autoluw pleintje geeft veel mogelijkheden om er een mooi evenement van te maken. Er komt een gezellig terras, waar u kunt genieten van een gevarieerd programma aan activiteiten. Muziek, dans, kraampjes, kindervermaak, oude ambachten en misschien nog een visje eten. Het komt allemaal terug in een nieuw jasje. De samenwerking met De Boerderij en met Martony Gevers van Feestcafé de Bongerd is inmiddels opgestart en wordt nu ook verder uitgewerkt om er een geslaagd en onvergetelijk weekend van te maken.

Samenwerking met Breugelse rommeldag
Ook de Breugelse Rommeldag wordt naar deze locatie verplaatst dus u kunt ook dit jaar van beide evenementen genieten. De gemeente heeft de besturen gevraagd om zoveel mogelijk samen te werken in Breugel. Met dit initiatief is alvast een mooie aanzet gemaakt.

Mocht u nog iets willen weten of opmerken, neem dan gerust contact op met het bestuur van het Breugels Festijn. Ze staan altijd open voor suggesties of vragen en bedankt iedereen voor de fantastisch mooie jaren op het Pieter Brueghelplein en verwelkomt ons alvast in september op de nieuwe plek.

Meer info: http://www.breugelsfestijn.nl

Vierde Woon-WmoBeurs in De Bongerd

WMO Beurs in de Bongerd Foto: Fran Maasdam

Zondag 25 februari: Woon-WmoBeurs Son en Breugel, Sporthal De Bongerd in Breugel van 12.00 tot 16.30 uur

Op zondag 25 februari a.s. wordt de vierde Woon-WmoBeurs gehouden in sporthal De Bongerd: een aanrader voor iedereen om te ontdekken hoe we heel lang in ons eigen huis kunnen blijven wonen.
Iedereen is van harte welkom!
Alles is gratis toegankelijk; alleen een drankje moet u betalen.

In de zalen zullen twee keer presentaties gegeven worden van 45 minuten. Hiervoor
worden bij binnenkomst toegangskaartjes uitgedeeld, omdat de capaciteit van de zaal beperkt is. Kom op tijd als u een kaartje wilt bemachtigen.

Presentatie Romke van de Kaa (uit de bollenstreek) om 12.15 uur en 14.15 uur
Thema: een groene, onderhoudsvriendelijke tuin of balkon.
Romke is bioloog en publicist, o.a. bekend van publicaties in het Eindhovens Dagblad. Zelf bezit hij een landgoed en heeft lang een kwekerij gehad. Hij verzorgt lezingen en schrijft boeken.
Hij zal u meer vertellen over tuinieren, zonder dat de tuin of balkon echt veel onderhoud nodig heeft.

Presentatie Ir. Ineke Schimmelpenningh (uit Nuenen) om 13.15 uur en 15.15 uur
Thema: Liever Thuis
De presentatie "Liever Thuis" gaat in op de knelpunten in huis en eenvoudige (en daardoor betaalbare) maatregelen waarmee u uw huis veiliger en comfortabeler kunt maken, zonder dat het er gelijk als een verpleeghuis uit gaat zien. Daarbij gaat het niet alleen om mobiliteit, maar ook om problemen met zien en horen en beginnende dementie. Ineke is architect en gespecialiseerd in levensloopbestendige woningen.

In de hal zullen allerlei bedrijven en organisaties hun producten en mogelijkheden tonen. Deze komen vooral uit Son en Breugel e.o. Denk hierbij aan hulpmiddelen, tuinonderhoud, domotica, dagbesteding, cliëntondersteuning, woningaanpassing, wet- en regelgeving, thuiszorg, maaltijdverzorging, ouderenactiviteiten, e.d.
Er is ook een koffiehoek, u kunt genieten van (gratis) fruit en diverse warme maaltijden proeven.
De Woon-WmoBeurs wordt georganiseerd door de gemeente Son en Breugel, de Adviesraad Sociaal Domein, de LEVgroep, het CG-Platform, de SeniorenRaad en de Werkgroep Dementievriendelijk Son en Breugel.

6 / 20

7 / 20

Meer over gemeenteraadsverkiezingen in minder dan 7 minuten
Bibliotheek Dommeldal introduceert Pecha Kucha Politiek

Zes minuten en 40 seconden? Dat is niet veel tijd om een betoog te houden. Toch gaan de toekomstige gemeenteraadsleden in de Dommeldal-regio het proberen! Met behulp van 20 dia's, elk niet langer dan 20 seconden in beeld, delen zij met de bezoekers, hun overtuiging, hun ideeën en hun politieke programma. En in 400 seconden, moet de spreker klaar zijn met zijn of haar verhaal. Want de spelregels zijn streng en de klok is onverbiddelijk!

Pecha Kucha
Wereldwijd worden er Pecha Kucha avonden georganiseerd. Het idee kwam uit Japan, waar Pecha Kucha (spreek uit: petsja-koetsja) eigenlijk Prietpraat betekent. Maar het is veel meer dan dat! Het format dwingt de spreker om op een creatieve manier en in korte tijd, een voordracht te houden. En voor de luisteraar is het een prettige manier om in korte tijd interessante informatie te vergaren, met beeld erbij.

Bibliotheek Dommeldal en Pecha Kucha
Bibliotheek Dommeldal heeft ervaring met Pecha Kucha avonden. De afgelopen jaren organiseerde zij ze dan ook diverse malen. Met "gewone" dorpsgenoten die volgens de Pecha Kucha-methode in de Bibliotheek kwamen vertellen over hun passie, hun hobby of over een bijzondere gebeurtenis. De bezoekers werden geïnspireerd en verrast door de verhalen van dorpsgenoten.

Nu, rond de verkiezingen van de gemeenteraad, blijkt dit format ook uitermate geschikt om op een ludieke en eigentijdse manier inwoners van de vier Dommeldal gemeentes te informeren over wat de kandidaten, na de verkiezingen, willen realiseren in hun gemeente. Na afloop van de Pecha Kucha's biedt de Bibliotheek ook gelegenheid om met de politici nog wat door te praten, of in debat te gaan. Hetzij op informele wijze met een drankje, of in een één op één debat, of met vragen uit het publiek. In iedere gemeente, gebeurt dat met een eigen, lokale invulling en in samenwerking met lokale partners.

Data
Op 22 februari is de eerste Pecha Kucha-Politiek in de Bibliotheek in Heeze-Leende, i.s.m. de St.Vrienden van de Bieb Heeze-Leende. Dan op 7 maart in de Bibliotheek in Mierlo.
En op 12 maart op het Pleincollege in Nuenen. De datum en samenwerkingspartner voor de Politieke Pecha Kucha bij de vestiging in Son en Breugel ligt op dit moment nog niet vast. Wel weten we nu al dat de burgemeesters van Geldrop-Mierlo, en van Heeze-Leende van tevoren (en in 400 seconden) met een loting de volgorde bepalen waarin de partijen hun verhaal gaan doen.

Pecha Kucha Politiek: overtuigend, want kort maar krachtig!

De Blote Billen van de Keizer de nieuwste voorstelling van toneelgroep Maan

Cor Burger Foto: Wil Feijen

Theater dat weinig om het lijf heeft
Toneelgroep Maan speelt binnenkort haar nieuwe voorstelling: 'De Blote Billen van de Keizer'. Een vrije bewerking door Cor Burger van het klassieke sprookje 'De nieuwe kleren van de Keizer'. Zoals we mogen verwachten, maakt Toneelgroep Maan er weer een dolle boel van in deze voorstelling, die weinig om het lijf heeft. Of juist weer niet? Ze hebben daarom een kijkwijzeradvies uitgebracht. Deze voorstelling is uitsluitend geschikt voor kinderen van 5 tot 105 jaar. Hierop zal overigens streng gecontroleerd worden bij de kaartcontrole. Dus, als je toegelaten bent, laat dan je buik én kadetten maar schudden van het lachen bij dit prachtige, waargebeurde verhaal. Of is het verhaal toch niet geheel werkelijkheid? Wellicht is het Nepnieuws? Is het nu feit of fictie? Komt dat zien en oordeel zelf!

Door: Arjen Strik
Foto: Wil Feijen

Een nieuwe regisseur: enthousiast en gepassioneerd
Cor Burger is de nieuwe regisseur van Toneelgroep Maan. We spraken met hem over zijn motivatie en de totstandkoming van deze nieuwe voorstelling. "Ik heb jarenlang gewoond in Nijmegen en woon sinds een paar jaar in Son. Een dorp dat ik toch beter wilde leren kennen. Mijn kinderen volgen hier het basisonderwijs en door toeval werd ik betrokken bij het script van een productie voor basisschool de Bloktempel. Vrij snel daarna werd ik gebeld met de vraag of ik regisseur van Maan wilde worden, omdat mijn bemoeienis met dat script blijkbaar in de smaak was gevallen. Nu heb ik het druk en ben ik zo'n 140 dagen aan het spelen met mijn eigen voorstellingen. Ik ben er toch na ampel beraad geheel blanco ingestapt en daar heb ik geen spijt van. Het is een heel fijne groep om mee te werken."

Cor Burger Foto: Wil Feijen
Cor Burger Foto: Wil Feijen

Talentvol en ambitieus gezelschap
"Het is een zeer talentvol en ambitieus gezelschap, zowel qua spel, grime, decorbouw en kostuums." Cor is een enthousiaste en gepassioneerde verteller, hij vervolgt. "De groep wilde graag 'De nieuwe kleren van de Keizer' uitvoeren'. Hiervan bestond echter geen script dat ik goed genoeg vond voor een toneeluitvoering, alleen een filmscript. Ik heb toen het verhaal van de film flink bewerkt. En dat is uiteindelijk 'De blote billen van de keizer' geworden. Voor toneelscripts gelden andere voorwaarden. Je kan niet opeens zoals in een film knippen en abrupt overgaan in een andere scène. Ik heb geprobeerd er een stuk van te maken, dat voor de spelers leuk is om te spelen, maar vooral dat leuk is om naar te kijken en te beleven als toeschouwer." Bevlogen vervolgt hij zijn verhaal: "Een toneelvoorstelling bijwonen, is een geweldige beleving voor kinderen. Ze maken zelf deel uit van de voorstelling. Er staan echte mensen op het podium en anders dan bij een film reageren die op hen. En samen maken ze er een feestje van. Ik weet zeker dat de blote billen van de Keizer een fantastische, spannende, humoristische en onvergetelijke ervaring wordt voor zowel het jonge als het oudere publiek."

Toneelgroep Maan
Toneelgroep Maan is opgericht in september 2000, richt zich op familietheater en bestaat uit een team van ongeveer vijfentwintig volwassen leden en een in aantal wisselende groep jeugdleden. De voorstellingen van Maan zijn in Son en Breugel vanaf de oprichting een succes en trekken in het plaatselijke Vestzaktheater steeds volle zalen. Daarnaast wordt beperkt gespeeld in de regio.
Jaarlijks wordt met veel plezier een voorstelling op de planken gezet voor kinderen in de basisschoolleeftijd, maar ook het volwassen publiek waardeert de producties. Toneelgroep Maan brengt leuke, eigentijdse stukken met veel vaart, humor, spanning en muziek.

Uitvoering: De blote billen van de Keizer
24 februari om 15.00 uur en 25 februari om 13.00 uur, 3 maart om 15.00 uur en 19.30 uur en 4 maart om 13.00 uur in het Vestzaktheater Kerkstraat 2 Son en Breugel. Kaarten zijn te bestellen via de website van het Vestzaktheater.
Voor meer informatie www.toneelgroepmaan.nl
Noot voor opmaak: in kader plaatsen
Piepschuim
Cor Burger is een bekende in de theaterwereld. Met de theatergroep Piepschuim trekt hij al jaren volle zalen van Groningen tot Maastricht. Het duo speelt op menig festival en timmert hard aan de weg om de beste theateract van Nederland te worden. Hun nieuwe voorstelling heet: "Zo doen we dat hier'. Het is een waanzinnig muzikaal en energiek programma over grote thema's en kleine problemen. Het bevindt zich op het snijvlak van muziek, cabaret, en theater: tomeloze energie, prachtige teksten, virtuoze muziek, veel humor, sprekende mimiek en soms een verrassend dansje

Optocht Krutjesgat een feest om naar te kijken

Foto: Wil Feijen

Son en Breugel – De weergoden waren de optocht in Son en Breugel goed gezind. Na een regenachtige zondagochtend werd het in de middag droog met een beetje zon. Het was druk langs de route van de optocht die in het teken stond van het motto van prins Wim van Krutjesgat "We snacken noar di fisje ".

Een kleurrijke stoet trok door de straten van Son en Breugel. Met veel loopgroepen maar ook waren er weer een aantal solo deelnemers. Het is elk jaar weer leuk hoe iedereen een thema uitbeeld.
Ook dit jaar waren er weer bijzondere wagens in de optocht, want ook de Prinsenwagen was dit jaar het bekijken waard ook al stond er geen vrouwelijke raad van elf op.

Maar Hendig Zat met "Onze BOB is Hendig Zat" scoorde zowel bij de jury als bij het publiek de eerste prijs bij de wagens. Maar ook de andere wagens waren het bekijken meer dan waard, ook de acts rondom de wagens zijn leuk om naar te kijken. Het is dan ook mooi om te constanteren dat dit ieder jaar weer meer aandacht krijgt van de wagenbouwers en hun club. Misschien dat hiervoor een extra prijs moet worden ingesteld.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

De optocht van Krutjesgat was weer een feest voor publiek en deelnemers . 

Wagens                
Eerste prijs Onze BOB is Hendig Zat    CV Hendig Zat    248
2 Gadduh mi de Stokland disco of fanfare op pad? Dan trekte feestend dur Krutjesgat!    De Stoklanterfanters    160
3 Tour du(r) France    Cv Krek Gek    151
4 We hoeven niet te jagen, Tijd zat!    C.V. Vrijgezellig    125
5 De spuiters vieren fiësta zonder siësta    Brandweer Son en Breugel    81
                
Loopgroepen groot                
Eerste prijs Wij snacken erop los.    BV Gehurterbij    119
2 Sportvereniging Oefening baart kunst    Oefening baart kunst    104
3 (Sterrenschool) De Ruimte gaot âs un raket en vural mi carnaval hebben we veul pret!    Sterrenschool De Ruimte    98
4 Boerenbruiloft in een nieuw jasje    De Dames    80
5 Frietfanfare.    Wa'n Klank    62
6 Hurdemenie    Harmonie Pro Honore et Virtutue    41
                
Loopgroepen klein                
Eerste prijs Wij visse noar un snèkje    CV 3 met en 3 zonder    52
2  Spreekt voor zich.    Het is elk jaar anders    29
                
Duo's                
Eerste prijs Spreekt voor zich    De cleaning sisters    197
2  Led erop    Laurel en Harry    149
3  Nu ook: NAGELS VOOR MANNEN    Jut en Jul    147
4  Wij hebbe un terrasje gepikt.    Ikke en gij    141
5  Wij snacken naor plezier!    Nanda en Danique    109
5  Durum snacken wij naor di fisje    Duo Nie Zeiken Moar Fisten    109
7  Ver(rek)kes goe    Verrekes goe    66
8  Inburgeren    Gentiaankakkers    54
                
Individueel                
Eerste prijs "Ik snack naor di fisje"    Visser    90
2   GEHEKT    Anoniem    84
3    Ja Net!    Ja Net!    65
4    In menne pot gin natte zàkskus mir…ik gô vur un gruun blôjke!!!    Anoniem    61
5    #metoo jazeker mar nu urst naor de #taptoe    Anoniem    60
                
Publieksprijs categorie wagens:                
Onze BOB is Hendig Zat    CV Hendig Zat    
Publieksprijs overige categorieën:                
Wij snacken erop los.    BV Gehurterbij    
 

10 / 20

Sleuteloverdracht de oplossing voor veel problemen in Krutjesgat

Foto: Wil Feijen

Zaterdag 10 februari was er de traditionele sleuteloverdracht in de zaal van de Zwaan. Al kon je deze keer niet meer spreken van een traditie want het liep geheel anders dan andere jaren.

Door: Adrie Neervoort

Waar normaal tijdens de sleuteloverdracht onze burgemeester achter het katheder staat stond nu tot ieders verbazing Ineke Gaillard – van Rens, de vrouw van. En zij stond er met een reden het moest maar eens gedaan zijn met het mannenbolwerk tijdens carnaval.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Een schitterend betoog volgde met concrete voorbeelden waarom het beter, gezelliger en vooral het beste was om een vrouwelijke raad van elf en een prinses te hebben. Het publiek zag een Ineke Gaillard – van Rens zoals misschien velen haar niet kende. Een vrouw met een carnavaleske missie en dat viel goed, zekert bij de dames in het publiek. Een dergelijk betoog wacht natuurlijk op een antwoord en die kreeg het in de vorm van Prins Wim, die verstandig genoeg was om eerst de sleutel van Krutjesgat te vragen aan de carnavalsfeminist. Nadat de sleutel veilig in zijn handen lag pareerde onze Prins alle voordelen van een vrouwelijk inbreng tijdens carnaval in zijn raad van elf. Elk voordeel werd omgezet in een aantoonbaar nadeel zoals alleen een man maar kan.

Maar daar bleef het niet bij nee ook de burgemeester die zich even deze middag dacht te kunnen verschuilen achter zijn vrouw, kreeg de volle carnavaleske laag. Want die vergunning voor de bouw van het paleis aan de Anthony van de Ven straat keurde de prins nu hij de baas was zelf wel even goed. En al die problemen met een MFA en het wel of niet slopen van de kerk, waren wat de prins betreft meteen opgelost. Wat nou MFA als je een MFT, Multi Functionele Tent hebt.

SeniorenRaad Thema-ochtend

Evelyn Kreukniet

De werkgroep Welzijn en Zorg van de SeniorenRaad organiseert elk vrijdag een koffie-ochtend in De Boerderij. Op de vierde vrijdag van de maand wordt aandacht besteed aan een onderwerp dat voor senioren belangrijk is. Op vrijdag 23 februari geeft Evelyn Kreukniet, een Power Point–presentatie over het project ANWB Automaatje. Evelyn is de coördinator van het project.

ANWB AutoMaatje is een vervoersservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. De formule van deze activiteit is ontwikkeld door de ANWB, maar ANWB AutoMaatjemoet worden georganiseerd en uitgevoerd door een plaatselijke instelling. Dankzij het initiatief en de inspanningen van 'Son en Breugel verbindt', is er nu ook in ons dorp een ANWB AutoMaatje.

De vrijwillige chauffeurs gebruiken hun eigen auto. Het vervoer beperkt zich niet tot een bezoek aan ziekenhuis, huisarts of fysiotherapeut, maar is ook bedoeld voor leuke doelen, zoals een bezoek aan familieleden, vrienden of kennissen, de kapper of gezellig winkelen. Ook kan van deze service gebruik worden gemaakt om een koffie-ochtend te bezoeken die de SeniorenRaad elke week voor alle senioren organiseert in De Boerderij, in Braecklant en in de Ontmoetingsruimte van de kerk aan de Zandstraat 26. Als bijdrage in de kosten van de chauffeur wordt 30 cent per kilometer gevraagd plus eventuele parkeerkosten.

Aanmelden
Wie van plan is om van het ANWB AutoMaatje gebruik te maken, kan dat laten weten aan de coördinator, Evelyn Kreukniet. Zij is van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.30 uur bereikbaar via telefoon (0499) 209 609. Zij komt dan bij de aanstaande passagier thuis kennis maken en bespreekt daar de verdere gang van zaken.

ANWB Automaatje Son en Breugel is 3 november jl. van start gegaan en is een groot succes. Er zijn reeds meer dan 400 ritten gemaakt door enthousiaste vrijwillige chauffeurs. Tijdens de thema-ochtend op 23 februari zullen twee chauffeurs vertellen over hun ervaringen,

Meer informatie is te vinden op www.sonenbreugelverbindt.nl

De thema-ochtend is van 10.00 –12.00 uur. De Boerderij is makkelijk te bereiken via
het parkeerterrein van De Bongerd, Asteroïdenlaan 2 A, Breugel. De toegang is gratis; wel wordt een bescheiden bijdrage gevraagd voor koffie of thee.

Alle belangstellenden, jong én oud, zijn van harte welkom.

Muzikale middag in Feestcafé De Bongerd

BSA Music en De vissersvrouwen aan de Kade organiseren een muzikale middag op 11 maart tussen 14.00 en 16.00 uur in Feestcafé de Bongerd in Breugel.

Vissersvrouwem aan de Kade uit Nuenen
Al reeds vele jaren hebben we ervaring in het zingen van liederen die alles te maken hebben met de zee.
Het koor brengt met veel enthousiasme liederen ten gehore voor eenieder die van zingen houdt!
Alles wat we zingen heeft te maken met de vrouwen die achter blijven op de kade als de mannen weer naar zee zijn uitgevaren om de kost te verdienen,
De liederen worden met verve gebracht.
Met wat entertainment en solo's door diverse leden, voeren wij u mee naar vroegere tijden, zo rond 1900/ 1930 toen de vis duur betaald werd en vele zeelieden het leven lieten op zee in sterke stormen met kleine bootjes.
Het verlangen van de vrouwen om hun mannen te zien terugkeren naar de haven, als zij op de kade het schip zien aankomen.
Luisterliederen, meezingers, grappige, ondeugende liedjes, niets is ons vreemd.
Dit alles onder de bezielende leiding van een uitstekende dirigent en met begeleiding op accordeon!

B.S.A.- Music:
Een vijftal enthousiaste muzikanten die in meerdere gezelschappen elkaar ontmoet hebben.
De muzikanten hebben een zeer gevarieerd repertoire.

B.S.A speelt onder leiding van Lidy Mak, en bestaat uit:
3 accordeons (Lidy Mak, Rene Hulsen, Desiree van Tits),
1 basgitaar (Gea Spape) en slagwerk (Jean van de Boom).

De letters B.S.A. staan voor Bas, Slagwerk en Accordeon.

B.S.A speelt gezellige muziek zoals, tango's, foxtrot,
wals, polka, evergreens en meezingers.

OLAT winterserie wandeltocht vanuit Soerendonk

Wandelaars onderweg bij OLAT

Na de drukte van het carnaval even uitwaaien en tot rust komen tijdens de OLAT winterserie wandeltocht op zondag 18 februari vanuit Soerendonk, gelegen in het grensgebied met onze zuiderburen. Vanaf recreatiepark Slot Cranendonck wandelen we via de rand van Soerendonk, over de Groote Heide en passeren de Strijper Aa. Via bos en heide naar de Achelse Kluis, voor velen is dit een bekende plek. Voor anderen is het een aangename verrassing: wat een mooi complex: de monumentale gebouwen, de poort, de binnenplaats, het winkeltje, de brouwketels en de taverne. Kijk even rond en/of geniet van een lekker stuk vlaai of een speciaal gebrouwen Trappist. Verder lang de "draad des doods", een restant uit WO1 op de grens tussen België en Nederland. Langs de Warmbeek, aan de Nederlandse kant heet het riviertje Tongelreep, één van de helderste riviertjes van Vlaanderen en Noord-Brabant. Ze stroomt over een grote lengte door natuurgebieden. De langste afstanden gaan verder en komen in het Dommeldal nabij Schaft. Hier treffen ze een groot stiltegebied van bossen en weilanden, de zogenaamde Malpiebeemden. Via Domein de Bever in België en vervolgens door het mooie De Plateaux/Hageven. We wandelen door de bossen van de Beverbeekse heide. Verder over de Gastelse heide een mooi stukje heide. Hierna volgt een afwisseling van bosgebiedjes en stukjes heide. Langs het gehuchtje Cranendonck en door een fraaie bomenlaan terug naar de startlocatie.
Startlocatie is Woetz, Strijperdijk 9, 6027 RD Soerendonk. Alle afstanden mogen vanaf 08.00 uur starten. De ervaren wandelaars kunnen wandelen op de 40, 30 of 20 km. Voor degenen die minder willen wandelen en voor families met kinderen kan men tot uiterlijk 12.30 uur ook starten op de 15 of 10 km. Men moet om 17.00 uur weer terug zijn op de startlocatie. Onderweg heeft OLAT enkele wagen- en caférustposten ingericht. Er hangen pijlen en men krijgt een routebeschrijving mee, waardoor de routes eenvoudig zijn te wandelen. Kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding genieten 50% korting op het inschrijfgeld. Uitgebreide informatie vindt u op www.olat.nl/winterserie waar vooraf ook de route middels GPS tracks is te verkrijgen. Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen via e-mail: dagtochten@olat.nl.

Fietsclub PVGE fietst naar Lieshout.

Op woensdag 21 februari om 10.00 uur start onze winterfietstocht van een ½ dag naar Lieshout vanaf het 17 Septemberplein. Via het Vresselse Bos en Mariahout bereiken we Lieshout om daar in het ons inmiddels bekende Dorpshuis de koffiepauze te houden. Tijdens deze koffiebreak komt het fietsprogramma 2018 aan de orde en wordt de laatste stand verteld over de zomerfietsdriedaagse in Drenthe.

Na de koffiepauze fietsen we langs het Wilhelminakanaal terug naar Son en Breugel. Om 12.30 uur zijn we terug in Son en Breugel. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom op deze winterse fietstocht. Verdere inlichtingen bij fietsclubcoördinator: Herman Hendriks, tel.: 0499-473042, e-mail: herman.j.hendriks@kpnmail.nl

Lotgenotenbijeenkomst prostaatkanker

Als bij u prostaatkanker wordt vastgesteld kan het zijn dat u moeite heeft daarover te praten.
Ook mensen uit uw omgeving weten daar vaak geen raad mee. Soms moet je iets overwinnen om erover te praten.
Om toch bespreekbaar te maken waar u mee zit nodigt de ProstaatKankerStichting u uit
om uw ervaringen en vragen te delen met lotgenoten, die allemaal weten wat je doormaakt.
Daarnaast kan het krijgen van praktische informatie rond een behandeling of medicatie belangrijke steun geven.
Daarom bent u van harte welkom op maandag 19 februari in inloophuis De Cirkel,
Evertsenstraat 19 in Helmond.
Het thema is: Hoe ga je om met veranderingen in je leven nu je met prostaatkanker te maken hebt?
Partners en familie zijn, zoals altijd, welkom.
De bijeenkomst begint om 14.00 tot circa 16.00 uur. De toegang is gratis.

Werkzoekend?

Op dinsdagavond 20 februari organiseren FNV en CNV in Eindhoven een informatieavond voor mensen die ontslag is aangezegd of net werkloos zijn (niet langer dan een half jaar). Doel van de avond is om deze mensen te informeren over de persoonlijke begeleiding en workshops die FNV/CNV WERKEN AAN WERK aanbiedt. Een aanbod dat ook open staat voor niet-leden van de FNV en CNV en dat kosteloos is. FNV/CNV WERKEN AAN WERK is een nieuw initiatief van de vakbonden om werkzoekenden zo snel mogelijk weer aan de slag te helpen. Deze dienstverlening voorziet in een duidelijke behoefte. De afgelopen maanden hebben al honderden werkzoekenden een beroep gedaan op WERKEN AAN WERK.

Persoonlijke begeleiding
WERKEN AAN WERK heeft deskundige 'trajectadviseurs' in dienst. De trajectadviseur stelt na een kennismakingsgesprek samen met de werkzoekende een maatwerkadvies op: welk traject kan hij of zij volgen om de kans op snel succes zo groot mogelijk te maken? Helemaal afgestemd op zijn of haar individuele situatie. Via WERKEN AAN WERK kunnen kandidaten kiezen uit een groot aantal trainingen en workshops. Bijvoorbeeld: sollicitatietrainingen, veerkracht ontwikkelen en talenten in kaart brengen.

De kracht van de werkwijze van FNV/CNV WERKEN AAN WERK is die persoonlijke begeleiding, de vertrouwensband tussen de trajectadviseur en de werkzoekende, de aandacht voor emotionele gevolgen van het ontslag en praktische, direct toepasbare adviezen en trainingen.

U bent van harte uitgenodigd om u te laten informeren over het aanbod van FNV/CNV WERKEN AAN WERK en om kennis te maken met de trajectbegeleiders. De bijeenkomst vindt plaats in het Vakbondshuis,
Dr. Cuyperslaan 47, Eindhoven. We starten om 19.30 uur en de koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. In verband met de organisatie vragen wij u zich aan te melden door een mail te sturen naar: werkenaanwerkinzuidoost@fnv.nl

Ik brul dus ik Ben Lezing in het Vestzak in Son & Breugel.

Uw Bibliotheek heeft als taak om met een programmering van genuanceerde en gefundeerde informatie, het maatschappelijk debat aan te jagen. In dat kader heeft Bibliotheek Dommeldal de filosoof/classicus en journalist Peter Wierenga uitgenodigd voor een lezing in het Vestzak in Son en Breugel. Op woensdagavond 28 februari. Van 20.30-22.00uur. U bent welkom in de Grote Zaal vanaf 20.00uur

Is Donald Trump een fascist in wording of alleen maar een politicus die de legitieme grieven van Joe Sixpack op eigenzinnige wijze verwoordt?
Hoe gevaarlijk is de Duitse AFD ?
Zijn er ook populisten in Afrika en Azië?
Wat is het verschil tussen links populisme en rechts populisme?
En, niet te vergeten, is er ook een relatie tussen de opkomst van mannelijke en vrouwelijke brullers op de apenrots, en de filosofie?

Peter Wierenga is classicus en freelance journalist, onder meer voor de Volkskrant. Hij schrijft over de Nederlandse Politieke cultuur en geopolitieke vraagstukken. Hij heeft dan ook filosofen, schrijvers en journalisten over de hele wereld geïnterviewd, over dit fenomeen en om te zien wat het eigenlijk betekent voor de democratische rechtstaat. Die interviews heeft hij gebundeld in het boek "Ik Brul dus ik ben" dat in november 2017 verscheen. Dankzij de verschillende achtergronden ontstaat een fascinerend palet van inzichten over uiteenlopende onderwerpen, zoals de vluchtelingencrisis, euroscepsis, protectionisme, de islam en het postmodernisme. Het boek laat de lezer een stapje terug doen, in een wereld die gedomineerd wordt door snelle meningen, nepnieuws en polarisatie. Bekende populisten als Trump, Wilders, Le Pen, Viktor Orban en Narendra Modi komen in een ander daglicht te staan.

Kaartjes voor deze lezing kosten € 5,= en zijn te bestellen via www.bibliotheekdommeldal.nl, klik op agenda en kaartjes. Bibliotheekleden krijgen, op vertoon van een geldige pas, € 2,= korting (per pas).

Harvest Moon akoestisch op dreef bij Radio S&B

Dinsdagavond 6 februari waren de mannen van Harvest Moon te gast in het programma "The Sky is Crying"van Arnout Verheij en Kees Krombeen.
Harvest Moon is ontstaan in 1992 bijna alle leden komen uit Son en Breugel de zesmans formatie bestaat uit: Rob Dekkers (leadvocals), Thom Vlemmix (rythm-guitar/backingvocals), Renier Vlemmix (bas), Wilco Toonen (keyboard), Sandor Paulus (drums) en Paul Doorschot (lead-guitar).
Harvest Moon was er om te praten over het afgelopen jaar. Een jaar waar na een succesvolle crowdfunding actie het nieuwe album "Whiskers & The Brains" het licht zag.

Maar ook een jaar waar de heren weer aanklopte bij veel poptempels in het land. Natuurlijk bleef het niet bij praten in een aangepaste bezetting, Renier Vlemmix kon niet meespelen hij was nog aan het herstelen van een val eerder dit jaar en Sandor Paulus, hij had andere verplichtingen, werd er live gespeeld in de gezellige studio van radio S&B.
Wat volgde was een indrukwekkend akoestisch optreden, met daarbij de uitleg hoe de nummers ontstaan en waar zij me vergeleken kunnen worden. Dit gebeurde doordat de bandleden een playlist hadden gemaakt die Arnout Verheij en Kees Krombeen afspeelde voor de luisteraars.
Ook dit jaar beloofd het weer een fantastisch jaar voor Harvest Moon te worden, met diverse optredens in de regio maar ook staan ze dit jaar in september weer op het Tower Festival in Son en Breugel.
Kijk voor een impressie van deze bijzondere avond op www.radiosenb. En wil je meer weten over Harvest Moon kijk dan op www.harvestmoon.nu

Jongerenplein krijgt radioprogramma bij radio S&B

(vlnr) Han Muller, Yuri, Stefan, Ali AL Zubaidi (LEVgroep)

Jongerenplein SenB is een mediaplatform voor en door jongeren uit Son en Breugel, dat in samenwerking met Son&Breugelverbindt en jongerenwerk LEVgroep.
Naast een eigen website beheerd door jongeren met allerlei informatie en entertainment die relevant zijn voor jongeren met een eigen radioprogramma bij Radio S&B, gepresenteerd door jongeren. Jongerenplein gaat aftrappen met een wekelijkse radio-uitzending. Naast een live uitzending zal deze ook terug te luisteren zijn bij www.radiosenb.nl en via www.jongerenpleinsenb.nl

Bij het radio programma zullen naast leuke muziek ook informatieve en educatieve onderwerpen aan bod komen. Ook zijn er thema's bij het radio programma waar jongeren uitgenodigd worden te vertellen over hun hobby, school, werk en alle andere bezigheden. Jongeren willen van zich laten horen. Via Radio S&B kunnen de jongeren leren zich te presenteren als ze achter de microfoon staan. Zo verbeteren we hun zelfvertrouwen en inlevingsvermogen, maar vooral wordt hun stem gehoord!
Uiteraard gaat ons VLOG team dit avontuur op de voet volgen, en ook die VLOGs zullen te vinden zijn op www.jongerenpleinsenb.nl.

Jongeren uit Son en Breugel laat je horen! Wat vind jij interessante onderwerpen om On Air te behandelen? Of wil je een keer meewerken aan een uitzending.. meldt je aan bij jongerenredactie@sonenbreugelverbindt.nl of kom langs bij Ali in de Chill Out.
We wensen de jongerenredactie en Han Muller van Radio S&B een mooie samenwerking toe!

Verzameling winkelwagenmunten op de verzamelaarsbeurs te Veghel.

Zondag 18 februari houdt Stichting Verzamelbeurs Veghel een verzamelaarsbeurs met een expositie winkelwagenmunten in Wijkgebouw "De Golfstroom"
gelegen aan de Witte de Withstraat 24 (Ingang v. Heemskerkstraat) te Veghel-Zuid.
Om half tien tot half één zijn de deuren geopend voor het publiek.

Zondag 18 februari houdt Stichting Verzamelbeurs Veghel haar maandelijkse verzamelaarsbeurs. De verzamelaars kunnen dan weer hun hart ophalen, met het uitbreiden van hun verzameling door middel van uitwisseling van hun meegebrachte spulletjes en hun dubbele waren te ruil aan te bieden. Er is vraag en aanbod van postzegels, munten, bankbiljetten, winkelwagenmunten, communie-schoolprentjes, miniatuurauto's, ansichtkaarten, bidprentjes, flippo´s, keycords, kwartetten, lucifersetiketten, markclips, pennen met opschrift, pin's, sigarenbanden, sleutelhangers, speelkaarten, speldjes, stripboeken, suikerzakjes, telefoonkaarten, theezakjes, en nog veel meer.

Op deze verzamelaarsbeurs is ook weer een expositie te bezichtigen. Dit keer exposeert de 63- jarige Piet uit Venhorst zijn verzameling winkelwagenmunten. Zijn verzameling winkelwagenmunten is begonnen met een ballenautomaat bij de grootgrutter van Nederland in 1988. Naast winkelwagenmuntjes verzameld Piet vanaf 1970 ook al pennen met opschrift en tussen 1988 en heden heeft Piet ook een verzameling miniatuurvrachtwagens opgebouwd. In 1995 heeft Piet ook meegedaan aan die rage flippo's. Nu houd Piet zijn eigen veel bezig met winkelwagenmunten. Die verzameling is in de laatste jaren met een rap tempo uitgegroeid naar een aantal van ruim 4.000 winkelwagenmunten. In deze verzameling zitten ook de 51 winkelwagenmunten die Stichting Verzamelbeurs Veghel heeft uitgegeven en voor de 16 winkelwagenmunten die in 2018 en 2019 worden uitgegeven heeft Piet zich al weer ingetekend zodat hij die 16 niet misloopt. Op deze winkelwagenmunten staan karikatuurafbeeldingen van verzamelaars.

Winkelwagenmunten zijn ontstaan met de komst van grote supermarkten en winkelwagentjes die niet terug werden geplaatst. Zo moest er vóór 2001 een gulden in de winkelwagen worden gedaan. Na 2001 de 0,50 euromunt. Enige tijd later kwam de grootgrutter met een eigen munt met reclame erop. Het duurde niet lang of veel andere bedrijven gingen ook winkelwagenmuntjes maken met hun reclame-uiting erop. Zo bezit Piet winkelwagenmunten van voetballers, reclame-uitingen, verzekeringsmaatschappijen, bedrijven, dagbladen, winkels, gemeenten, familie, verzamelaars, etc.….
Piet hoopt op de verzamelaarsbeurs in Veghel meer contacten te kunnen leggen met medeverzamelaars van winkelwagenmunten. Is uw interesse gewekt of heeft u nog iets aan de verzameling van Piet toe te voegen dan bent u van harte welkom op de verzamelaarsbeurs van 18 februari in de Golfstroom.
Stichting Verzamelbeurs Veghel start zondag 18 maart met een nieuwe serie van 16 winkelwagenmunten met karikatuurafbeeldingen van verzamelaars. Elke maand verschijnt er één winkelwagenmunt in een oplage van 100 stuks. Wilt u in aanmerking komen voor een winkelwagenmunt moet u er snel bij zijn want OP=OP.
Het zal dus, ook al verzamelt u niets, toch alleszins de moeite waard zijn om eens binnen te lopen, op onze verzamelaarsbeurs. Iedereen is welkom die een kijkje wil komen nemen of wil ruilen.

Bekijk ook eens onze website http://www.verzamelbeursveghel.nl
Voor inlichtingen Marcel Bosch tel./fax 0413 – 367786 of
E-mail verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl
Entree Volwassen € 1,-
Jeugd t/m 12 jaar gratis

Frits Philips lyceum-mavo presenteert theatervoorstelling PHILIPRAK

100 jaar geleden was Frits Philips een brugklasser, wist je dat?
Frits Philips, Meneer Frits, De Koning van Eindhoven.

"Ik ken die hele man niet. Ik voel me best ongemakkelijk.
Weet ik veel wat er allemaal gebeurde toen hij leefde.
Hij is enorm belangrijk geweest voor Eindhoven en alle inwoners.
Best een saai onderwerp, zo'n ouwe knar.
Je zal in een toneelstuk over die man staan.
Ja, of je school wordt naar hem vernoemd, stel je voor.
Mijn vader heeft trouwens alleen maar spullen van Philips in huis.
Mijn opa was portier bij Philips.
Toevallig, mijn oma was koffiemeisje bij Philips.
En ik heb de zonen van meneer Philips een hand gegeven."


De spelers van de Scenefabriek (theatergroep van Frits Philips lyceum-mavo|) nemen jullie mee in een tocht door het verleden, vanaf het moment dat Frits Philips stierf in 2005 naar het moment van zijn geboorte in 1905; terug uit verteld dus. We volgen niet alleen Frits, maar ook inwoners van Eindhoven en vertellers die ons door het verhaal leiden.

Doemdenkers en positivo's, het Evoluon, Philiprak in oorlogstijden, lampenmaaksters, nieuwsgierige buren en zijn wij zelf niet ook allemaal een beetje Frits… Je beleeft het allemaal in onze nieuwe voorstelling.
Met een cast van maar liefst 73 leerlingen variërend van 1 mavo tot en met 6 vwo spelen we Philiprak op 13, 14 en 15 maart 2018 om 20.00 uur in het TAC in Eindhoven (de oude Philips personeelswinkel tegenover het PSV-stadion).
Kaartjes à 7,50 zijn verkrijgbaar via de school (via regisseurs en dramadocenten Juultje van den Nieuwenhof/Yvonne Janssen)

Introductie Natuurfotografie door Bob Luijks in D'n Liempdsen Herd

Natuurfotografie door Bob Luijks in Dín Liempdsen Herd

Liempde, 9 februari 2018 – Bob Luijks is een gerenommeerd, fulltime professioneel natuurfotograaf. Op dinsdag 20 februari geeft hij een introductie over natuurfotografie in D'n Liempdsen Herd (Barrierweg 4 in Liempde). Zeer interessant voor iedereen die meer wil weten over deze speciale vorm van fotografie. De presentatie start om 19.30 uur en is gratis toegankelijk. Inloop vanaf 19.00 uur. Vanaf april is het mogelijk om een basiscursus natuurfotografie van Bob te volgen; eveneens in D'n Liempdsen Herd.

Bob is een fulltime professioneel natuurfotograaf uit Limburg (www.natuurportret.nl). Vanaf zijn geboorte in 1980 was hij altijd al graag buiten. Eerst om het buiten zijn, later vanuit een interesse over het hoe, wat en waarom. Deze interesse gaat niet alleen uit naar de dieren- en plantenwereld, maar vooral ook naar de achtergronden van het landschap. Deze kennis en interesse zie je terug in de foto's van Bob. In de fotografie kun je Bob het best typeren als een duizendpoot. Het fotograferen vormt het vertrekpunt voor diverse andere activiteiten en werkzaamheden, zoals het schrijven van tijdschriftartikelen en boeken, het vormgeven daarvan, het overdragen van zijn passie via workshops, fotosafari's en presentaties. In eigen beheer bracht Bob onder meer het boek 'De Meinweg, onbegrensde verrassingen' uit. Bob werkte tevens mee aan de praktijkboeken Landschapsfotografie, Wildlifefotografie en Creatieve natuurfotografie. Zijn kennis draagt Bob daarnaast ook over als hoofdredacteur van het magazine Natuurfotografie.

Natuurfotografie door Bob Luijks in Dín Liempdsen Herd

Basiscursus natuurfotografie
In april start in Liempde de basiscursus natuurfotografie. Deze wordt verzorgd door Bob Luijks. De cursus bestaat uit drie theorieavonden en drie veldlessen. De theorieavonden vinden plaats in D'n Liempdsen Herd en de veldlessen in de natuurgebieden rondom Liempde. De cursus is voor iedereen die graag meer wil halen uit de natuurfotografie. In basis maakt het niet uit waar je interesse ligt (bijvoorbeeld landschap of macro). De cursus wordt zo breed mogelijk opgezet, waardoor de theorie voor iedere vorm toe te passen is. Je dient wel een spiegelreflex- of systeemcamera te bezitten, met andere woorden: een camera waarbij je zelf veel in kunt stellen. Na afloop van de cursus ontvang je een handig cursusboek van 100 pagina's om alles nog eens op je gemak terug te lezen. Meer weten? Kijk op www.liempdsenherd.nl onder activiteiten/workshops.

Nieuwbouw op trainingscomplex PSV De Herdgang

Het nieuwe complex op de Herdgang

Son en Breugel/Eindhoven - PSV Business en BAM Bouw en Techniek verlengen hun samenwerking tot medio 2022. PSV en BAM werken al ruim dertig jaar samen. BAM is door de jaren heen bij diverse bouw- en verbouwfases van het stadion betrokken geweest. In maart van dit jaar start BAM met de nieuwbouw van de jeugdsectie op het PSV trainingscomplex De Herdgang. De samenwerking betekent tevens dat BAM tot 2022 als Official Sponsor verbonden blijft aan de club.

Peter Fossen, directeur Operations bij PSV: 'Wij streven naar duurzame samenwerkingsverbanden en zijn zeer trots dat we het contract met BAM, dat al zo lang aan PSV verbonden is en het stadion van nieuwe impulsen voorziet, te verlengen'.
Jaap Hazeleger, directeur BAM Bouw en Techniek: 'Door de langdurige relatie kunnen wij transparant en accuraat inspelen op de wensen van PSV wat betreft hun accommodaties en dus meer toegevoegde waarde bieden. De verlenging van de samenwerking getuigt van wederzijds vertrouwen en is een garantie voor mooie resultaten in de toekomst'.

Nieuwe huisvesting
BAM start in maart met de bouw van de nieuwe huisvesting van de jeugdsectie op het trainingscomplex De Herdgang. In het multifunctionele complex komen onder meer een gymzaal, fitnessruimte, kleedkamers, onderwijsruimtes en kantoren. Daarnaast wordt de bestaande tribune uitgebreid. BAM levert de nieuwbouw volgens planning op in het voorjaar van 2019.

Een reis door de tijd met Frank Boeijen

Frank Boeijen Foto: Peter van Hal

Op zaterdag 17 februari staat Frank Boeijen in Theater De Blauwe Kei. Met zijn onmiskenbare stem en persoonlijke liedjes raakt hij het hart van iedere theaterbezoeker. De voorstelling begint om 20.15 uur in de grote Theaterzaal van Theater De Blauwe Kei op CHV Noordkade.

Verwacht op deze avond een reis door de tijd, van de jaren tachtig naar het heden. Niet alleen de hits van toen staan centraal, maar ook pasgeboren liedjes van zijn nieuwe album Palermo worden vertolkt. Frank Boeijen overtuigt elke keer weer. Zowel muzikaal en tekstueel als in de beleving.
In september 2017 ontvangt Frank de NPO Radio 5 Oeuvre Award. Daarmee wordt zijn waardevolle bijdrage aan de Nederlandse popgeschiedenis met meer dan 25 albums op waarde geschat. Ze noemen hem een inspirator voor veel jonge Nederlandse artiesten.

Kaarten voor Frank Boeijen zijn € 24,50 (inclusief drankje) en zijn te reserveren via www.blauwekei.nl, telefonisch via 0413-342555 of aan de theaterkassa op werkdagen tussen 13.00 en 17.00 uur.

Bridgeclub ABC

Uitslagen Bridgeclub ABC dinsdagochtendcompetitie
Ronde 6, zitting 1, 6 februari 2018
1 Ricky van den Broek & Joke de Vries 69,38 %
2 Johan van de Laar & Peter Rotteveel 64,06 %
3 Cecile Smidt & Mieke Hattink 61,46 %
4 Hannelies Koudstaal & Toni Rotteveel 51,04 %
5 Jan Verheijen & Henriëtte Verheijen 48,13 %

Uitslagen Bridgeclub ABC dinsdagavondcompetitie
Ronde 6, zitting 2, 6 februari 2018
Lijn A
1 Jaap Burghoorn & Hanneke Monteban 66,25 %
2 Reinier Gerritzen & Jeske Koop 65,83 %
3 Dirk Bossenbroek & Jos van Gerwen 64,17 %
4 Johan van de Laar & George Punt 57,92 %
5 Frans & Netty Steenvoorden 54,17 %
Lijn B
1 Nelly Leenders & Annie Slaats 61,27 %
2 Marijke Krämer & Toos de Wit 61,08 %
3 Karin van der Maat & Bernadette Holla 57,50 %
4 Els van der Lande & José Roef 57,13 %
5 Piet Swinkels & Peter Linke         51,50 %
Lijn C
1 Monique Hoevenaars & Bets de Beer 59,12 %
2 Erik Tiemens & Erna Leijzer 54,68 %
3 Hans Albers & Herman Kappert 53,25 %
4 Truus Michelson & Hille Michelson 51,67 %
5 Gerry Straalman & Brigitte van der Leur 51,33 %

9e lustrum bridgeclub ABC

Ter gelegenheid van haar 45-jarig bestaan organiseert Bridgeclub ABC op zaterdag 14 april a.s. een open bridgedrive. Hieraan kan iedereen meedoen.
De drive wordt gehouden in de brasserie van Thermae Son, Thermaelaan 2, Son.

Het programma is als volgt:
09:30 uur Aanmelden en ontvangst met koffie en gebak.
10:00 uur Start Drive ochtendronde (5 ronden van 4 spellen)
12:30 uur Lunch
13:30 uur Start Drive middagronde (6 ronden van 4 spellen)
17:15 uur Afsluiting met conference, hartig hapje en prijsuitreiking
Er wordt gespeeld in drie lijnen topintegraal.

De deelnamekosten zijn € 40,- per paar (inclusief koffie/thee bij binnenkomst, lunch en hartige afsluiter). Aanmelden is mogelijk tot 31 maart a.s. bij Johan van de Laar (telefoonnummer 0499472925) middels e.mail abcbridgeson@gmail.com onder vermelding van namen deelnemers en telefoonnummer contactpersoon.
Betaling dient te geschieden op rekeningnummer NL45RABO 0148265103 t.n.v. penningmeester Bridgeclub ABC, onder vermelding van drive 2018 en bridgepaar. De inschrijving is pas voltooid na betaling van de kosten.
Er kunnen maximaal 60 paren deelnemen.

Carnavalstennis bij TV Son en Breugel

Carnavalstennis bij TV Son en Breugel

Carnavalstennis bij TV Son en Breugel
Woensdag 7 februari was het een dolle boel bij TV Son en Breugel. 34 jeugdleden hadden zich ingeschreven voor een middagje carnavalstennis: een middag vol spelletjes en korte wedstrijden.
De kinderen waren in groepjes verdeeld, waarbij alle leeftijden door elkaar waren gemengd. Dit met het doel om de jeugdleden van verschillende leeftijden en niveaus betrokken bij elkaar te houden.
Er werd flink gestreden bij het "rondje om het net", ballonnenspel, slingertennis en het tonnenspel (de alternatieve versie voor "bierpong"). Met de wedstrijden op niveau rood, oranje en groen konden er punten voor de eigen groep verdiend worden. Ook was er een prijs voor de mooiste outfit, wat voor de jury overigens niet mee viel met al die uitgedoste kinderen.
Onder het genot van een worstenbroodje konden de kinderen opwarmen in het clubhuis. Hier werden de prijzen uitgereikt aan het winnende team en het meisje met het meest carnavaleske kapsel. Tot slot was er voor alle kinderen nog een rol serpentine: carnaval kon beginnen!

Studenten kansloos tegen Dames 1 VC Pieter Brueghel

Dames 1 in actie tegen Tamar 3

Dames 1 heeft in de wedstrijd tegen Tamar 3 laten zien dat ervaring het vaak wint van jong talent. De eerste set won het eerste damesteam van VC Pieter Brueghel overtuigend met 25-7. Mede door de druk van dames 1 waren de studenten van Tamar het helemaal kwijt en kwamen niet in hun spel. De tweede set ging weer vrij gemakkelijk Sonse kant op. Tamar leek nog even terug te komen, maar een aantal harde en geplaatste aanvallen maakte die hoop al snel een illusie. De derde set ging Tamar lange tijd verrassend aan de leiding. Bij een stand van 21-23 leek de wedstrijd gespeeld. Maar dames 1 gaf niet op een trok ook deze set op ervaring naar zich toe: 3-0 winst. Dames 1 klimt daarmee met overtuiging naar de derde plaats met één wedstrijd minder gespeeld en 6 punten achterstand op de koploper.

De jeugd is op zoek naar jou! Ben je tussen de 12 en 15 jaar en nieuwsgierig naar volleybal? Kom dan op maandag van 18.00 - 19.30 uur even kijken of meetrainen in De Landing.

Voor meer informatie, bezoek www.vcpieterbrueghel.nl of mail naar info@vcpieterbrueghel.nl

Inloop Bridgeclub De Beckart

Uitslag 8 februari: 1 Jan en Henriëtte Verheijen 62.21%; 2. Toos Sanders en Fried vd Laar 60.00%; 3. Riet vd Laar en Zus vd Rijt 53.33%; 4. Guus Plevier en Jacques Jongeneel 51.10%. Volgende week geen bridgen. Ook meespelen op donderdagmiddag in De Beckart? Info 0413 474297.

Bridgeclub Son

Uitslag Bridgeclub Son 7 februari 2018
Woensdag avond in Braecklant.

1 Agnes en Gerard Obbema                         64,50 %
2 Marijke Braams, Jo Bakker                         63,75 %
3 Gertie Gummels, Ilona Musch                         63,50%

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Woensdag 7 februari                        
Recreanten De Korfrakkers-Corridor 1 5 - 12

Donderdag 8 februari
Corridor MW1 – Korloo MW1                 8 - 14

Programma
Zaterdag 17 februari                 aanvang
Corridor E3 – Emos E1                 12.10
Corridor E2 – Melderslo E1         12.10
Corridor E1 – Avanti E1                 13.15
Corridor F1 – KVS '17 F1                 13.15
Corridor C1 – Bladella C1                 14.25
Corridor B1 – NeCa B2                        15.30
Corridor A1 – Tuldania A1                 16.40

Zondag 18 februari
pupil van de week: Mila Looschilder
Corridor 1 – Klimroos 1                 10.25HTC Clubkampioenschappen 2018

Word jij de nieuwe clubkampioen?
Schrijf je dan nu in
Zondag 18 maart t/m zondag 25 maart 2018

Er wordt gespeeld in de categorieën enkel, dubbel en mix, in de speelsterktes 2 t/m 9.
Begin je net met tennis en twijfel je om mee te doen? Geef dat dan even aan, dan kunnen we een aparte poule maken als er genoeg animo voor is.
Indien nodig kunnen er sterktes na overleg samengevoegd worden. Er kan ingeschreven worden in maximaal 2 onderdelen. Inschrijfgeld per onderdeel bedraagt € 7,50.

Programma:
Op maandag t/m vrijdag starten de wedstrijden om 18.00 uur.
In verband met een pubquiz op vrijdag worden er die dag alleen om 18.00 uur
wedstrijden gepland.

Het finaleweekend start op zaterdag vanaf 10.00 uur en zal er, indien nodig,
ook in de avond gespeeld worden.

Op zondag starten de wedstrijden om 10.00 uur.
Op zaterdag 24 maart moet je minimaal 1 dagdeel kunnen spelen, voor zondag 25 maart kunnen er geen verhinderingen opgegeven worden.
Inschrijven kan tot en met zondag 11 maart 2018.

voetbal

SBC Senioren
Programma

Zondag 18 februari
SBC 1         - Stiphout Vooruit 1         14.30 u
Steensel 2        - SBC 2                11.30 u
Avanti'31 3        - SBC 3                12.00 u
SBC 4         - Jong Brabant 4         10.00 u
Braakhuizen 5        - SBC 5                13.00 u
SBC 6         - UNA 6                12.00 u
Oirschot V. 10 - SBC 7                12.00 u
Unitas'59 8        - SBC 8                12.00 u
SBC 9         - Nederwetten 2         13.00 u
HSE 3         - SBC 11                12.00 u
SBC 12        - Pusphaira 6                13.00 u
Taxandria VR1 - SBC VR1                10.00 u
Blauw Geel '38 VR1 - SBC VR2                12.00 u

RKVV Nederwetten

programma
Zaterdag 17 Februari
Brabantia Vet. - Nederwetten Vet. aanvang 16.30 uur

Zondag 18 Februari
Menos 1 - Nederwetten 1 aanvang 14.30 uur
SBC 9 - Nederwetten 2 aanvang 13.00 uur
Acht 7 - Nederwetten 3 aanvang 10.00 uur
Nederwetten 4 - Waalre 5 aanvang 10.00 uur
Pusphaira 8 - Nederwetten 5 aanvang 14.30 uur
Nederwetten Vr 1 - EFC Vr 1 aanvang 12.15 uur
Nederwetten Vr 2 - Pusphaira Vr 2 aanvang 10.00 uur

Argo waterpolo

Programma
Zaterdag:
Zeester-Meerval - C gemengd in Drie Essen te Uden 19:15 uur

20 / 20

zaterdag 17 februari

Presentatie Valencia

Zaterdag 17 februari presenteert Effting Reizen om 11.00 uur Valencia. Laat u informeren en inspireren door Noortje & Lynn die u alles kunnen vertellen over deze veelzijdige stad. Locatie: Effting Reizen, Elzentlaan 139, Eindhoven De entree is gratis. Meld u wel even aan op info@effting.nl Info: www.effting.nl

zondag 18 februari

Kienen in het Vestzaktheater

De kienavonden worden georganiseerd ten bate van de plaatselijke Harmonie Pro Honore et Virtute. De opbrengsten zullen besteed worden aan de jeugdopleiding en de aanschaf van instrumenten. Jan van Gerwen is uw vaste kienmaster. Hoofdprijs € 350.00 Geluksgetal € 250,- Zondag 18 februari. Vestzaktheater kerkstraat 2 Son en Breugel Zaal open 18.30 uur Aanvang 19.30 uur

woensdag 21 februari

Fietsclub PVGE fietst naar Lieshout.

Op woensdag 21 februari om 10.00 uur start onze winterfietstocht van een ½ dag naar Lieshout vanaf het 17 Septemberplein. Via het Vresselse Bos en Mariahout bereiken we Lieshout om daar in het ons inmiddels bekende Dorpshuis de koffiepauze te houden. Tijdens deze koffiebreak komt het fietsprogramma 2018 aan de orde en wordt de laatste stand verteld over de zomerfietsdriedaagse in Drenthe.
Na de koffiepauze fietsen we langs het Wilhelminakanaal terug naar Son en Breugel. Om 12.30 uur zijn we terug in Son en Breugel. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom op deze winterse fietstocht. Verdere inlichtingen bij fietsclubcoördinator: Herman Hendriks, tel.: 0499-473042, e-mail: herman.j.hendriks@kpnmail.nl

Kienavond in La Sonnerie

Woensdagavond 21 februari a.s. organiseert Vrouw Aktief voor iedereen een gezellige Kienavond met mooie prijzen. in La Sonnerie Nieuwstraat 45, 5691 AB Son.
Zorg dat je erbij bent, reserveer deze datum alvast in je agenda. Aanvang: 19.30 uur Zaal open: 19.00 uur VA leden: Prijs per kaart € 5,00 - 2 kaarten € 8,00 Niet VA leden: Prijs per kaart € 6,00 - 2 kaarten € 10,00 Graag eerst aanmelden . Aanmelden kan t/m 21 februari 2018 tot 17.00 uur bij Connie van Helvoirt 0499- 475 514 e-mail connievhelvoirt@hotmail.com Meer info over Vrouw Aktief lees je op onze website www.vrouwaktief.nl

GripOpEnergie

Het "GripOpEnergie" project is een initiatief van Coöperatie SonEnergie in het kader van het duurzaamheidsinitiatief Wij Doen Het Groen. GripOpEnergie wil bereiken dat iedere huiseigenaar in onze gemeente beter begrijpt hoe zijn of haar energieverbruik tot stand komt en hoe je daar zelf meer grip op kunt krijgen. Gezien het huidige winterseizoen is de focus nu: Grip Op Gas.
Door op de website www.mindergas.nl je gasverbruik in te vullen (kosteloos) krijg je een index voor je huis te zien. De index zegt iets over de isolatiekwaliteit van het huis en het stookgedrag van de bewoner(s). Tevens geeft het verloop van de index zicht op het effect van energiebesparende maatregelen.
Tijdens het eerstvolgende energiecafé van woensdag 21 februari 2018 om 20.00u (inloop vanaf 19.30u) in Sportcafé ExpresZo in sporthal de Landing, Rooiseweg 3 te Son meer uitleg over GripOpEnergie Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom!

zaterdag 24 februari

De blote billen van de Keizer

Toneelgroep Maan maakt er weer een dolle boel van in deze voorstelling die weinig om het lijf heeft. We hebben daarom een kijkwijzer advies: alleen geschikt voor kinderen van 5 t/m 105 jaar. Laat je buik én kadetten schudden van het lachen bij dit prachtige, waargebeurde verhaal. Of toch niet waar? Nepnieuws? 24 februari om 15.00 uur en 25 februari om 13.00 uur, 3 maart om 15.00 uur en 19.30 uur en 4 maart om 13.00 uur Vestzaktheater Kerkstraat 2 Son en Breugel. Voor meer informatie www.toneelgroepmaan.nl

zondag 25 februari

Ladies Tennis & More

HTC Son Tennis organiseert:Ladies Tennis & More Zondag 25 februari 2018 Aanvang: 12.45 Inschrijfgeld € 6.00 PS; Trek je wandelschoenen aan en je kunt je tennisracket thuis laten. Schrijf je in voor 18 februari via www.htcsontennis.nl

zondag 25 februari

Vierde Woon-WmoBeurs Son en Breugel

Op zondag 25 februari 2018 wordt de vierde Woon-WmoBeurs gehouden in sporthal De Bongerd, Asteroïdenlaan 2/a, 5694 WJ Son en Breugel van 12.00 tot 16.30 uur. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.
De verwachting is dat we allemaal langer in ons eigen huis blijven wonen. Verschillende bedrijven en organisaties zullen hun producten en mogelijkheden tonen. Denk hierbij aan hulpmiddelen, tuinonderhoud, domotica, dagbesteding, cliënt-ondersteuning, woningaanpassing, wet- en regelgeving, thuiszorg, maaltijd-verzorging, ouderenactiviteiten, e.d.
In de zaal zullen twee keer presentaties gegeven worden door: Ineke Schimmelpenningh, architect, gespecialiseerd in levensloopbestendig (ver)bouwen; Romke van de Kaa, bioloog en publicist, bekend van publicaties in o.a. het Eindhovens Dagblad. Een aantal bedrijven en organisaties heeft zich al aangemeld. Mocht u zich ook graag willen presenteren, dan kunt u tot 1 februari a.s. contact opnemen over de mogelijkheden met Michelle Driessen, e-mail: michelle.driessen@levgroep.nl, tel. 06-14 46 59 37.