DeMooiSonenBreugelkrant

10 januari 2018

DeMooiSonenBreugelkrant 10 januari 2018


Bezorging CARNAVALSKRANT 2018

Carnaval 2018 nadert met rasse schreden! Op zaterdag 13 januari a.s. wordt de carnavalskrant huis aan huis bezorgd in Son en Breugel. Zoals u allen weet is deze krant de afgelopen jaren uitgegroeid tot een niveau, dat zijn gelijke niet kent in onze regio. Een waardig glossy magazine is het resultaat van de inzet van de redactie en er is wederom voor gezorgd dat deze krant het visitekaartje voor de vereniging is. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door onze adverteerders, waar wij ieder jaar weer met succes een beroep op mogen doen.
Vanaf 10.00 uur zullen de leden van de Krutjesrapers en de Dommelsoppers en vele andere vrijwilligers, gewapend met een collectebus voor een vrijwillige bijdrage, bij u aan de deur komen voor een persoonlijke bezorging.
De opbrengst van deze vrijwillige bijdrage komt volledig ten goede aan het kindercarnaval in Son en Breugel. Wij hopen dat wij ook op uw steun mogen rekenen.

cv de Krutjesrapers
cv de Dommelsoppers

'Nieuwjaarsduik' op basisschool De Krommen Hoek

Foto: Wil Feijen

"Drie, twee, een, ga maar lekker zwemmen jongens! Watertrappelen, een duik nemen, schoolzwemmen mag ook." Bijna 200 kinderen, sommigen met duikbril en snorkel, stormen over het grote veld en duiken op een groot blauw zeil op strandballen of een opblaaskrokodil.

Door: Monique Schoemaker

Op maandag 8 januari zijn de leerlingen van basisschool De Krommen Hoek op een ludieke manier aan het nieuwe jaar begonnen. Een echte Nieuwjaarsduik in de Dommel was een beetje te koud, maar een duik in de zee, gemaakt van grote blauwe zeilen, was een goed alternatief. Voordat de groepen met een grote duik in de zee sprongen, was er een sportieve warming-up onder leiding van Irmo Emmaneel en assistent Luuk Sanders van Twenty Two Personal Training. Enthousiast sprongen, zwaaiden en bewogen de kinderen om het lekker warm te krijgen. Intussen zorgde dj Giel voor bijpassende muziek.
Na afloop van de duik waren er heerlijke oliebollen van Bakkerij Bekkers en warme chocolademelk van Albert Heijn. Het was een mooi en bruisend begin van 2018.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Stuur je felicitatie aan het boerenbruidspaar Vera en Ted!

Het bruiloftsfeest nadert voor boerin Vera, boer Ted en hun dochtertjes, maar ook voor alle inwoners van Krutjesgat.

Iedereen kijkt uit naar deze boerenbruiloft op carnavalsdinsdag.
Iedereen in Son en Breugel kan via
boerenbruiloft-krutjesgat@hotmail.com
het paar alvast feliciteren op een carnavaleske manier. Stuur je felicitatie in!
Tijdens de onechte plechtigheid op het Pieter Brueghelplein zullen al de verzamelde felicitaties worden overhandigd aan het jonge paar. Dus zet je wens op de mail, het comité zorgt voor de rest.

PVGE fietsclub fietst via Bokt naar Nuenen

Woensdag 17 januari fietsen de PVGE fietsclub de eerste tocht in 2018.
Via Bokt en langs de Dommel gaat de tocht tot in Eindhoven, om dan vervolgens via Boord naar het centrum van Nuenen te gaan.
Hier is een koffiepauze en hierna wordt via Nederwetten terug naar Son en Breugel gefietst. Zoals gebruikelijk in het winterseizoen start de fietsclub vanaf het 17 Septemberplein om 10.00 uur.
Ook degenen, die eens kennis willen maken met onze fietsclub zijn van harte welkom. Verdere inlichtingen bij fietsclubcoördinator: Herman Hendriks, tel.: 0499-473042; email: herman.j.hendriks@kpnmail.nl

Lotgenotenbijeenkomst prostaatkanker

Als bij u prostaatkanker wordt vastgesteld kan het zijn dat u moeite heeft daarover te praten. Ook mensen uit uw omgeving weten daar vaak geen raad mee. Soms moet je iets overwinnen om erover te praten.

Om toch bespreekbaar te maken waar u mee zit nodigt de ProstaatKankerStichting u uit om uw ervaringen en vragen te delen met lotgenoten, die allemaal weten wat je doormaakt. Daarnaast kan het krijgen van praktische informatie rond een behandeling belangrijke steun geven.

Daarom bent u van harte welkom op maandag 15 januari in Inloophuis de Cirkel, Evertsenstraat 19, 5703 AM, Helmond. Het thema is: Ben je anders gaan eten toen je prostaatkanker kreeg?
Ook uw partner en familie is welkom.

De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Welke keuzes kunt u NU maken voor straks?

Vrouwenvereniging Scala Breugel organiseert een lezing over keuzes en wensen vastleggen voor later. Deze lezing wordt gehouden voor haar eigen leden, maar is ook toegankelijk voor alle andere belangstellenden v/m en wordt gehouden in 'de Bongerd' op woensdagavond 24 januari a.s., aanvang 20.00 uur.
In een levenstestament legt u keuzes en wensen vast voor uw eigen toekomst. U legt vast wat er moet gebeuren als u zelf niet meer kunt handelen. Dat kan tijdelijk zijn, door een ziekenhuisopname of een verblijf in het buitenland. Maar ook permanent, bijvoorbeeld door dementie.
Op het moment van opstellen moet u de beslissingen die u in het levenstestament neemt goed kunnen overzien. U bent dan wilsbekwaam. In een levenstestament bepaalt u wie namens u beslissingen mag nemen en waarover. Over geld en bezittingen, maar ook over medische en persoonlijke zaken. Het levenstestament blijft gelden als u niet meer in staat bent de beslissingen waar u voor staat voldoende te overzien. Zo houdt u de regie over uw leven, juist als u zelf niet (meer) kunt beslissen.
Deze lezing is gratis voor iedereen, maar opgave is wel verplicht: tel. 472 492 (Marianne van der Putte-Verhoeven) of scala.breugel@gmail.com

Reststroken in Breeakker, Centrum Son en De Vloed te koop

Foto: Adrie Neervoort

Het college publiceert op de gemeentelijke website www.sonenbreugel.nl een digitale kaart waarop de reststroken staan die in de Breeakker, Centrum Son en De Vloed door inwoners van de gemeente kunnen worden gekocht.

Het betreft groenstroken die grenzen aan een woonperceel en geen publieke functie (meer) hebben, zogenaamde reststroken. Belangstellenden uit Breeakker, Centrum Son en De Vloed kunnen hun interesse in een reststrook bij de gemeente kenbaar maken. Inwoners kunnen bij de gemeente alleen een verzoek indienen voor aankoop van een groenstrook, als die aangrenzend is aan hun woonperceel.

Op de reststrokenkaart is te zien of een groenstrook als reststrook is aangemerkt en kan worden gekocht en hoe deze bestemd kan worden. Inwoners kunnen op de gemeentelijke website zelf bekijken of aankoop van de groenstrook naast hun woning mogelijk is.

Reststrokenkaarten van de Gentiaan, Breugel. 't Harde Ven en Breeakker Noord waren al eerder beschikbaar op de website. De kaarten voor resterende gebieden volgen binnenkort.
Verkoop van reststroken maakt onderdeel uit van het groenstrokenbeleid van de gemeente, dat door de gemeenteraad is vastgesteld.

Voor meer informatie over het kopen van reststroken nemen inwoners contact op met Intersolum, die de verkoop namens de gemeente begeleid: via de e-mail op groenstroken@sonenbreugel.nl of telefonisch 0499-491.491

Vrijwilligerspenning Son en Breugel voor Wim van Hout


Op maandag 8 januari 2018 reikte burgemeester Hans Gaillard de Vrijwilligerspenning uit aan de heer W.M.A.J. van Hout. De uitreiking vondt plaats om 16.00 uur in zorgcentrum Berkenstaete in Son en Breugel.
De vrijwilligerspenning wordt elk jaar toegekend als blijk van waardering. Zowel inwoners als niet-inwoners, die zich belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de Son en Breugelse gemeenschap komen in aanmerking.

De heer van Hout (57 jaar) verricht al een groot aantal jaren vrijwilligerswerk op diverse terreinen, ondanks diverse persoonlijke beperkingen.

Door zijn ziekte raakte hij betrokken bij de Multiple Sclerose Vereniging. Van 1991 tot 1998 was hij bestuurslid van MS Zuid-Oost Brabant. Naast de maandelijkse vergaderingen werd er ook iedere maand een bijeenkomst voor MS-patiënten georganiseerd.
Van 1993 tot 1996 zat hij eveneens in de redactie van de maandelijkse MS-krant regio Zuid-Oost Brabant. Hij zorgde daarbij ook voor het aanleveren bij de drukker en het ophalen en versturen van de krantjes.

Voor buurtvereniging Saturnusstraat vervulde hij van 1996 tot 1999 de rol van voorzitter. Naast bestuursvergaderingen was hij ook belast met het organiseren en begeleiden van activiteiten.

Vanaf 2004 tot onlangs was de heer Van Hout lid van de CLIP, cliëntenparticipatie voor de minima en uitkeringsgerechtigden. Doel van CLIP is de situatie van inwoners van Son en Breugel die zijn aangewezen op een minimuminkomen te bespreken en te verbeteren. Het is een door college van burgemeester en wethouders ingesteld onafhankelijk orgaan, dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de gemeente. Vanwege zijn fysieke gesteldheid is hij noodgedwongen moeten stoppen met deze activiteit.

Van 2014 tot 2016 was betrokkene voorzitter van de Cliëntenraad NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel, activiteitencentrum Eindhoven, voor ongeveer 100-120 cliënten. Naast het bijwonen van de vergaderingen en het verzorgen van de notulen was hij aanspreekpunt voor cliënten over wat er verbeterd kan worden. Ook zorgde hij, zo mogelijk, voor realisering van die verbeteringen.
Van 2010 tot 2014 collecteerde hij voor de Hartstichting en vanaf 2014 voor de MS-vereniging en voor de Stichting NAH.

De heer Van Hout staat sinds jaar en dag klaar om mensen (kosteloos) te helpen met computerproblemen. Ook is hij mantelzorger voor zijn ouders en schoonmoeder, die allen vorig jaar naar Berkenstaete zijn verhuisd en hulpbehoevend zijn.

Voordat de heer Van Hout naar Son en Breugel verhuisde verrichtte hij in Eindhoven ook diverse vrijwilligerswerkzaamheden.

Freddie Louwers kan de bloemetjes binnen zetten

Foto: Wil Feijen

"Graag wil ik iemand aandragen die een bloemetje echt heeft verdiend. Met deze bloemen wil ik waardering voor zijn vrijwilligerswerk binnen Son en Breugel tonen", schrijft Barbara. "Wat lief van haar en wat een mooi bouquet," reageert Freddie enthousiast. "We kennen elkaar al van jongs af aan, via de jeugdopleiding van de Harmonie, ik was tien toen ik begon in de jeugdopleiding met trompet. Na een aantal jaren koos ik voor de bariton."

Met de paplepel ingegoten
Het zich inzetten voor de gemeenschap kreeg hij met de paplepel ingegoten. Vader en moeder Louwers zijn actieve figuren in het publieke leven in Son en Breugel. De appel valt dus niet ver van de boom. Onze Wil maakt een foto. "Gelukkig zit mijn haar goed, maar ik kijk te serieus." Freddie (38) is al 28 jaren betrokken bij de Harmonie Pro Honore et Virtute. Zowel als leerling, muzikant, bestuurslid en als hoofd opleidingen voor de jeugd. Hij is ook dirigent van het samenspeelorkest van de Harmonie.

Een onmisbare muzikale duizendpoot
Freddie stimuleert de jeugd om muziek te maken. Verder heeft hij een grote bijdrage geleverd aan Music in Blue, een concert voor de jeugd van Son en Breugel. Freddie zit in de organisatie van de dorpskwis, organiseerde Maestro en is actief als dirigent en arrangeur van De Bloaskaken, de beste feestmuziekblaaskapel van Nederland. "Ik kan moeilijk nee zeggen, "zegt hij bescheiden. Kortom Freddie is een onmisbare vrijwilliger die ons dorp doet swingen en daarom ons bloemetje dik verdient.

Foto: Wil Feijen

'Mooi boeket bloemen zoekt een lege vaas' wordt mogelijk gemaakt door: Bloemsierkunst Le Soleil, Markt 5, Son en Breugel

Groen, duurzaam en betrokken

Jan Fidder Foto: Wil Feijen

Groen, dat is de locatie van basisschool De Krommen Hoek. Betrokken, dat zijn de ouders van de kinderen op De Krommen Hoek, die actie gevoerd hebben om te voorkomen dat hun school zou verhuizen om deel uit te gaan maken van het plan 'Breugel Bruist'. Duurzaam, dat willen de ouders dat hun school is, nu en in de toekomst.

Door: Lucas van As
Foto: Wil Feijen

Ik sprak hierover met Jan Fidder, zijn jongste zoon Ties zit op De Krommen Hoek. Betrokken mag je Jan zeker noemen, net zoals de meeste zo niet alle ouders met kinderen op deze school. Samen richten ze de actiegroep 'Bruisen Zonder Verhuizen' op, die er in slaagde de verhuizing te voorkomen. Maar de ouders hebben ook een visie voor de toekomst van de Krommen Hoek en willen die graag delen met de gemeenschap.

'De Krommen Hoek is de school met de mooiste locatie in Brabant', zegt Jan. Daar heeft hij helemaal gelijk in! Het gebouw is op korte termijn aan vervanging toe, het zal misschien nog een paar jaar in de huidige vorm meegaan. In de raadsvergadering is gezegd dat de Krommen Hoek op de huidige locatie mag blijven staan, en dat er over een jaar of acht gekeken zal worden of er nieuwbouw komt. 'Er is geld beschikbaar, waarom wordt er niet nu besloten of er nieuwbouw komt? vraagt Jan zich af.

Het is een goed voorbeeld van burgerparticipatie, waar koning Willem-Alexander het over had in zijn kersttoespraak. De ouders van 'Bruisen Zonder Verhuizen' doen dat zeker, ze gaan nog een stap verder. Ze denken ook vooruit, aan een school die groen, energieneutraal en duurzaam is. Die niet acht, maar 40 jaar mee kan.

Er worden plannen ontwikkeld en schetsen gemaakt door de ouders, die naast het gebouw ook ingaan op de omgeving om zo Son en Breugel te verbinden en het op meerdere plekken te laten bruisen. De ouders willen ook graag de entree van de nieuwbouw aan de zuidkant, waar nu het fietspad door de Dommelpas uitkomt. Het fietspad zouden de ouders door willen trekken tot het centrum van Breugel, om zo een fietssnelweg tussen Son en Breugel te realiseren. Veel ouders komen vanuit de Breeakker met de fiets naar school, om hun kinderen te brengen of te halen. Het doortrekken van het fietspad zal de verkeersveiligheid ten goede komen en meer ouders zullen de kinderen op de fiets komen brengen. Er zijn momenteel ook best veel parkeerproblemen in met name de Doormanlaan. Het plan is voorgelegd aan wethouder Kees Vortman.

'Er is veel kennis beschikbaar bij de ouders, maak daar gebruik van!' zegt Jan.

Samenwerking staat hoog in het vaandel bij de ouders, verteld Jan. Niet alleen in de driehoek ouders – team Krommen Hoek – PlatOO, ook met de gemeentelijke politiek. De ouders hebben met de politieke partijen in Son en Breugel gesproken, om te laten zien hoe mooi de locatie is waar de school nu staat en hun visie over de toekomst en omgeving te delen. Maar ook om te laten zien hoe zij denken over de toekomst van de school in een nieuw, duurzaam en toekomstbestendig gebouw. De ouders hebben een visie voor een duurzaam Son en Breugel, met een duurzame Krommen Hoek in een nieuw of gerenoveerd gebouw op de huidige locatie. Ze verwachten dat er budget beschikbaar komt om dit te realiseren, diverse partijen hebben al toezeggingen gedaan, aldus Jan.

De ouders willen niet wachten op wat er komen gaat, de eerste weken van januari is er weer overleg, tussen zowel de ouders maar ook met Platoo, de directie en de lokale politiek.Enerzijds om de betrokkenheid van de ouders te behouden, anderzijds om te kijken hoe ze hun boodschap onder de aandacht van de politiek, bestuur en directie kunnen houden. 'We strijden voor een goede zaak', geeft Jan aan, 'We hebben een visie ontwikkeld voor de lange termijn, die er voor zorgt dat Son en Breugel nog aantrekkelijker wordt'. 'We willen groen, duurzaam en betrokken blijven, daar kan toch niemand tegen zijn?', sluit Jan af.

De Koningen van de Bloktempel halen mooi bedrag op

Foto: Wil Feijen

Son en Breugel - Op zaterdagavond 6 januari gingen de leerlingen van basisschool De Bloktempel, als koningen weer langs de deuren in de wijk de Gentiaan.

Dit jaar liepen 27 groepen elk een eigen route lopen onder begeleiding van één of meer volwassenen. Bij elke deur die geopend werd, zongen de kinderen luidkeels het "drie koningen" lied. Vaak kregen ze als beloning daarvoor wat lekkers en een financiële bijdrage voor de collectebus.

Op deze manier wilde zij geld inzamelen voor "Kindia." Deze stichting werd in 2005 opgericht door een groep enthousiaste vrijwilligers die zich het lot van Indiase straatkinderen en kinderen met een handicap aantrekt. De stichting steunt diverse projecten. De opbrengst van het "driekoningenzingen" bleek uiteindelijk € 1321,53 te zijn. Een mooi bedrag voor Kindia. De organisatie bedankt dan ook iedereen voor de gulle giften.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
6 / 24

7 / 24

Variatie in verbinding: Arjen Brand (Son Sport)

Arjen Brand in actie

Ik sprak Arjen Brand bij zijn sportschool, SonSport Activity Centre, vlak voor de kerst. Links van de balie stond de kerstboom te pronken, in vol ornaat, met daarin speciale kerstballen. De klanten van SonSport konden hun eigen kerstwens invullen en in de boom hangen, en daarmee kans maken op een leuke prijs! Het was een mooi sfeerplaatje.

Door: Lucas van As
Foto: Wil Feijen

Ik was niet zomaar bij SonSport. Niet om te sporten, moet ik in alle eerlijkheid bekennen. Ik was er vanwege de nominatie van Arjen voor Ondernemer van het jaar 2017. 'Ik moet eerst iets rechtzetten', zegt Arjen. 'De nominatie is niet alleen voor mij, óók voor mijn vrouw, Danny Aarts'. En voor het team van SonSport!

Familiegevoel

Ondernemen doet Arjen niet in z'n eentje, hij heeft hulp van Danny en een team van 21 personeelsleden, waarvan er vijf fulltime bezig zijn. De sportschool is open van 7 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds, er worden meer dan 70 lesuren gegeven. Dat is veel qua aantal uren, het aanbod is ook zeer divers als het gaat om bewegen. Van fitness tot aerobics, en ook sporten die er een beetje tussenin zitten, zoals het Braziliaanse Capoeira.

Van jong tot oud, of u fanatiek bent of het liever rustig aan doet, u kunt bij het team van SonSport terecht. Arjen, Danny en hun team willen een familiesfeer creëren, een sfeer waar iedereen zich thuis voelt. Mensen komen naar SonSport met verschillende doelen, echt niet alleen om af te vallen. Sommigen komen voor judolessen of danslessen, of even een uurtje sporten. Allemaal hebben ze één ding gemeen: ze willen bewegen!

Er heerst echt een familiegevoel bij SonSport, dat blijkt wel uit het feit dat hele gezinnen er sporten. Vader, moeder, kinderen, het hele gezin.

Verbinden

Verbinden is het thema van de verkiezing 'Ondernemer van het jaar', het is ook het thema bij SonSport. De afvalchallenge, die 8 januari van start gaat, is een goed voorbeeld. Deze challenge is speciaal bedoeld voor mensen die het moeilijk vinden om te gaan sporten. De deelnemers gaan een jaar lang in groepsverband aan het werk. Eerst maken ze kennis met diverse sporten, daarna nemen ze deel aan het normale lesprogramma. Wel onder speciale begeleiding, met iedere twee weken een persoonlijke evaluatie én een persoonlijke coach.

De deelnemers zijn echt vrienden geworden, eigenlijk een beetje familie. Ook bij mensen die regelmatig dezelfde groepslessen volgen zie je vriendschappen ontstaan. Dat wordt allicht geholpen door het feit dat SonSport gratis thee en koffie aanbiedt, met de bedoeling mensen te verbinden. Missie geslaagd, zou ik zeggen!

In 2001 is SonSport begonnen, in het oude gebouw op sportpark De Gentiaan, waar nu De Landing staat. In de periode dat De landing in aanbouw was, zaten ze tijdelijk in café en pension Den Heuvel aan de Nieuwstraat. De indeling en aankleding hebben Arjen en Danny zelf geregeld, SonSport ademt daardoor een geheel eigen sfeer uit!

Droom die uitkwam

Het is altijd Arjens droom geweest een sportschool te beginnen. Hij heeft zijn opleiding gevolgd aan het CIOS, Arjen is volleerd én gediplomeerd leraar in jiujitsu, judo en aerobics. Toen Arjen zijn opleiding had afgerond, kwam de sportschool van zijn oude judoleraar te koop. Dat was een niet te missen kans, die Arjen met beide handen aangreep. Het was niet makkelijk, Arjen was jong en werd echt in het diepe geworpen. Daar leer je wel veel van. Toen Arjen Danny leerde kennen en Danny ging meedraaien, werd het al makkelijker. Arjens droom werd de droom van Arjen en Danny samen!

DeMooiSonenBreugelKrant feliciteert het team van SonSport Activity Centre met de nominatie en wenst hen veel succes!

Experience by Foolen: een openbaring van licht en geluid

Pieter en Lydia Foolen Foto: Wil Feijen

Foolen Audio & Light is een begrip in Son en Breugel, bij bijna alle evenementen die in ons dorp georganiseerd worden verzorgen Pieter en Lydia Foolen en hun team licht en geluid. En dat zijn behoorlijk wat evenementen, is deze correspondent inmiddels wel achter. Wat wellicht minder bekend is, is dat Foolen Audio & Light ook in de rest van Nederland actief is, evenals in België en Duitsland. Pieter, Lydia en hun team zijn genomineerd voor 'ondernemer van het jaar 2017', een goede reden om eens te gaan praten met ze.

Door: Lucas van As
Foto: Wil Feijen

Ik sprak met Pieter Foolen op zijn kantoor, op industrieterrein Esp aan de rand van Eindhoven. Het pand is te klein geworden, ergens rond maart/april hoopt Pieter te kunnen verhuizen naar een groter pand op Ekkersrijt. Het bedrijf is enorm gegroeid, in het begin waren Pieter en Lydia alleen met z'n tweeën, nu werken er vijf mensen fulltime, met daarnaast nog eens 15 tot 16 parttimers.

Het is hard werken

Het is hard werken, in meerdere opzichten. Allereerst omdat ze het zo druk hebben, op tweede kerstdag heeft Pieter 650 kilometer afgelegd, dwars door het land. En dat op een dag dat de meeste mensen van een vrije dag genieten, zoals ikzelf. Niet dat Pieter of zijn team er over klagen, integendeel. Ze doen het graag, ze hebben echt passie voor hun werk.

Het is ook hard werken om bij te blijven, de technische ontwikkelingen gaan snel. Klanten verwachten het beste van het beste, ze verwachten 'cutting-edge' technologie. Pieter leest relevante bladen en bezoekt beurzen in binnen- en buitenland op het gebied van licht en geluid, om bij te blijven. Pieter heeft een brede ervaring op dit gebied, soms komen leveranciers ook naar hem toe met de vraag of hij een nieuw product kan (laten) testen. Dat is een van de dingen die zijn werk leuk maken, geeft Pieter aan. Zo kun je de technologische vooruitgang helpen, niet alleen maar volgen.

De lat steeds hoger

Het streven naar een hoog niveau, naar perfectie, dat is ook kenmerkend voor Pieter en zijn team. De lat leggen ze steeds hoger, zowel als het gaat om de apparatuur waar ze mee werken als de prestaties. Wat misschien nog wel kenmerkender is, naast de passie voor hun vak, is dat door Pieter en zijn team geen onderscheid gemaakt wordt als het gaat om hun klanten. Klein of groot, iedereen is belangrijk. Foolen Audio & Light is ook beschikbaar voor kleine evenementen. Ook als er bijvoorbeeld een school een feest of ander evenement heeft, kunnen ze voor een goede luidspreker bij Pieter terecht.

Wat betekent het voor iemand als Pieter, om genomineerd te worden voor de prijs 'Ondernemer van het jaar 2017'? 'Ik ben vooral trots', zegt Pieter. Trots op de nominatie, trots op het feit dat Foolen Audio & Light bij veel evenementen in Son en Breugel betrokken is, trots vooral dat de nominatie betekent dat mensen het werk zien én waarderen. Trots óók op zijn team, de nominatie is een teamprestatie, de nominatie is niet alleen voor Pieter en Lydia.

Een hele eer!

De nominatie zorgt wel een beetje voor gemengde gevoelens bij Pieter. Het is een hele eer, de nominatie is op zich al genoeg. Maar ja, als je eenmaal zover bent wil je toch graag winnen. Het wordt een spannende avond, 20 januari, voor alle genomineerden!

10 / 24

Uitslag Kerst/Oudejaarspuzzel
Wie herkent de bruggen?

zorg en hulp logo Foto: Adrie Neervoort

Son en Breugel bestaat uit twee kerkdorpen, die op korte afstand van elkaar liggen, aan weerszijde van de Dommel. Niet alleen het water van de rivier de Dommel stroomt door onze gemeente, maar ook de Groote Beek, de Sonse Heideloop, de Breugelse beek en dan hebben we ook nog het Wilhelminakanaal. Kortom veel wegen en paden in onze gemeente hebben een brug of bruggetje om een beek, rivier of kanaal over te steken.

De redactie had daarom een feestpuzzel opgesteld met de vraag hoe goed kent u de bruggen in ons dorp en de omgeving. Hiertoe was een prijsvraag opgesteld. Onze fotograaf Wil Feijen had van een tiental oeververbindingen enigszins abstracte foto's gemaakt. Wij daagden de lezer uit om te ontdekken op welke locatie zich de op de foto's afgebeelde bruggen in de gemeente Son en Breugel bevinden!

Winnaars

Uit de vele inzendingen zijn acht winnaars geselecteerd, die de puzzel goed hebben opgelost en alle bruggen herkend hebben. De winnaars zijn: Jan Kees van der Veen, Mark & Lieke Kelder, Wim van Tits, Ria Kersjes, Rian van Don, Leny Achten, Kees Meesters, Jeanne van Roosmalen en Rob & Heleen Bijl. De prijzen via loting verdeeld, waarbij in de bovenvermelde volgorde de onderstaande prijs gewonnen hebben die beschikbaar werden gesteld door: ?
• De Soepkom (lunch voor twee personen)
• Jumbo (boodschappen t.w.v. 50 euro)
• Bergmans Jeanshouse (waardebon t.w.v. 25 euro)
• Sons Bakhuys (nogatine ijstaart)
• Henries Place (waardebon 10 euro)
• Dermazonne (mascara en nagellak)
• De Dames (ijs strippenkaart)
• De Traverse (cadeaupakket)
• Gall&Gall (fles cava).

De oplossing van de 'Bruggenpuzzel',

Foto 1 Wolfswinkel, Watermolenstraat, brug over de Dommel
Foto 2 Bijenlaan, sportvelden SBC, voetbrug Sonse Heideloop
Foto 3 Bruggetje Bijenlaan/Marnelaan, over Sonse Heideloop
Foto 4 Bij Dutmella, bruggetje Sonse Heideloop
Foto 5 Houtensebrug over het Wilhelminakanaal
Foto 6 Zonhove, Brink, brug over de Groote Beek
Foto 7 Nieuwstraat, verkeersbrug over de Groote Beek
Foto 8 Beekpad/kerkpad voetgangersbrug Groote Beek
Foto 9 Park Vroonhoven, voetgangersbrug over de Dommel
Foto 10 Stakenburgstraat, fietsbrug over de Breugelse Beek

Enkele reacties van de deelnemers:

  • Mijn man en dochter hebben een vakantiedag besteed aan het opsporen van alle bruggetjes. Ze hebben heel veel plezier gehad tijdens hun speurtocht, zoals te zien is op de foto's. Ook al hebben ze misschien geen prijs, ik ben supertrots op deze detectives!
  • Zeer leuke speurtocht!
  • Het was even speuren, maar lekker gefietst!
  • Het viel me vies tegen. Hoewel ik regelmatig fiets in Son en omgeving, herkende ik in eerste instantie maar vier bruggen. Er waren een paar excursies nodig, maar daardoor heb ik het dorp weer een stuk beter leren kennen, bedankt daarvoor!

Sint Petrus' Banden, Son
Tot nader order vinden deze plaats in de Sint Genoveva-kerk in Breugel.

Zaterdag 13 januari 18.30 uur: Eucharistieviering
Zondag 14 januari 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Gregoriaans koor
intenties: Herman Benning, Marinus van Dinter, Truus van Bussel-Franssen, Willem en Riek Lavrijssen-Joosten, Nico de Jongh, Jan Koks, Karel van de Ven, Louis Pessers, Cilia Hoonhout-van Schöll, Jan van Boxtel.
Zaterdag 20 januari Geen Eucharistieviering

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Donderdag 11 januari 18.15 uur: Rozenhoedje
18.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zaterdag 13 januari 18.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Rob van Stuivenberg
Intentie: Riky van Rulo-Keijzers, Lies van Wanrooij-Maas, Martien Roestenburg.
Zondag 14 januari 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor
intentie: Ietje van Dinther-Raeven, John Meulendijks, Truus van den Tillaart, Kitty Lagraine-Konings, Gerard Lenting, Marieke van der Lande-Wijnands, Jan Adriaans, Overleden ouders Teunissen-Feijen en overleden ouders Vermelfoort-van Gennip, familie Veldkamp-Schel.
Donderdag 18 januari 18.15 uur: Rozenhoedje
18.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zondag 21 januari 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst
intentie: Harrie en Tonny Swinkels-Reloe, overleden ouders Verbruggen-Brugmans en dochter Doortje, Marinus en Piet Bosch, Tiny Rooijakkers, Jeanne van de Wijdeven-van Erp, Jan Overzee.

Martinuskerk (centrum)
Zaterdag 13 januari 18.30 uur: Eucharistieviering metVolkszang.
Intenties: Cor en Martha van der Velden, Jan Vermeltfoort, Tonia en Harrie Hulsen – Swinkels, Lien Kraus – Holsken en Jan Kraus.
Zondag 14 januari Tweede Zondag door het Jaar 09.30 uur: Eucharistieviering met Het Martinuskoor.
Intenties: Gijs de Laat, Harrie Vos, Truus Versantvoort – Verkuijlen, Sjef Versantvoort en Jean, Ties Bekkers, An Lathouwers, Jos van Rijbroek – Vervoort, Louis van der Veen, Josine en Jan Michels – Raaymakers, Jeanne Hulsen – van Heeswijk, Fons Welte en overleden familieleden van de familie Welte en van de familie van der Zanden, Frans Berkvens en overleden familieleden, Nathalie van Nuland – van Lieshout vanwege haar verjaardag.
Maandag, donderdag en vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel van De Goede Herder kerk.
Dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Antonius van Padua kerk te Nijnsel.
Woensdag 19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant.

Sint Antonius Nijnsel
Zondag 14 Januari Eucharistieviering om 11.00 uur met Deo Favente koor.
Intenties: Dien Oerlemans- Vos.
Dinsdag 9 januari 9.00 uur Eucharistieviering.

(PKN) in St. Oedenrode (Knoptoren)
Zondag 14 januari 10.00 uur: Drs.W.v.d.Wouw

IJsfeest gaat nieuwe levensfase in

Foto: Wil Feijen

Het IJsfeest in Son en Breugel gaat duidelijk een volgende levensfase in. Dit jaar zijn er diverse nieuwe initiatieven geweest op de ijsbaan en in de horeca. Dat is het gevolg van het bestuursbesluit begin vorig jaar om van het IJsfeest nog meer een ontmoetingsplaats te maken waar verschillende mensen uit Son en Breugel samen komen en waar iedereen aan mee kan doen.

Door: Camille Appels

Aan het Rendac schoolschaatsen in de eerste week hebben zo'n 1.300 kinderen van de basisscholen uit Son en Breugel mee gedaan. Het hoogtepunt is wel hoe kinderen van de basisschool op het ijs spelen met kinderen van de Emiliusschool. Later tijdens het IJsfeest hebben de kinderen van Stichting Meedoen de mogelijkheid gekregen om op een stil moment te schaatsen. Voor hun is het te druk op de ijsbaan tijdens normale openingstijden. Op 2 januari hebben alle vluchtelingen die in Son en Breugel worden opgevangen samen geschaatst. De dag erna op de 'Rabo kids on ice' dag konden alle kinderen uit het dorp vrij schaatsen. De ijsbaan is zo een plek met een belangrijke sociale functie voor het dorp.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Lars van de Ven
Foto: Lars van de Ven
Foto: Lars van de Ven
Foto: Lars van de Ven

In totaal zijn er in drieënhalve week ruim 15.000 schaatsers geweest. Ondanks het tegenvallende weer tijdens de schoolvakantie is het aantal bezoekers ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Het warme weer heeft er voor gezorgd dat er ruim 4.000 liter meer olie verbruikt is dan vorig jaar om de ijsbaan bevroren te houden. In totaal ruim 22.000 liter. Daarnaast is door de grote vraag naar ijsbanen en schaatsen de huurprijs sterk toegenomen. Stichting IJsfeest heeft hierdoor meer dan € 12.000 aan extra kosten gehad.

Er zijn veel positieve reacties gekomen over de sfeer en inrichting van de horeca, die Stichting IJsfeest voor het eerst zelf heeft geëxploiteerd. Voor het food gedeelte heeft de stichting samengewerkt met Snackmobiel. Het doel was om in ieder geval dit eerste jaar geen geld toe te leggen en ervaring op te doen met de horeca. Dat doel is behaald ondanks het feit dat pas begin oktober het besluit is gevallen de exploitatie binnen de stichting te brengen.

Het IJsfeest is ook een ontmoetingsplek voor de ondernemers uit het dorp. Gelukkig heeft het feest dit jaar weer op brede steun kunnen rekenen van bedrijven die financieel, of in de vorm van diensten hun bijdrage aan het evenement geleverd hebben. Om de bedrijven en instellingen hiervoor te bedanken is door het bestuur een speciale sponsoravond georganiseerd. Deze vond voor de eerste keer in deze vorm plaats en veel sponsoren waren aanwezig. Het was gezellig en een verrassingsoptreden van de rasartiesten uit het dorp Rob Verschuren en Harrie Sijbers maakte de avond compleet.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat sommige ondernemers het leuk zouden vinden met hun personeel een competitie of spel te doen op de ijsbaan en daarna een hapje en een drankje te nemen in de horeca. Om dit mogelijk te maken zal de ijsbaan wat groter moeten worden. Daarnaast is dan een ruimere openingstijd van de horeca wenselijk. Het bestuur heeft de ondernemers beloofd de mogelijkheden hiervan te onderzoeken.

Bij het programma van het IJsfeest zijn diverse Sonse ondernemers en verenigingen betrokken. Zo heeft Joris Schutjes de grootste winter bbq van Son en Breugel op de ijsbaan georganiseerd en is er een wijnproeverij van Gall&Gall geweest. Daarnaast hebben verschillende artiesten uit het dorp aan het programma meegewerkt zoals Geert Verschuren, The Vocals (De Dixie Chicks), Kevin Bachus en de Bloaskaken.

Al in de eerste week van het IJsfeest werd duidelijk dat de samenwerking met de gemeente zich op een positieve manier ontwikkelt. Ieder jaar heeft het IJsfeest te maken met een kleine groep jongeren die de sfeer voor andere kinderen en vrijwilligers verpest. Door adequaat ingrijpen van B&W heeft het IJsfeest veel minder problemen met jongeren ervaren dan afgelopen jaar.

Verschillende bezoekers hebben aangegeven dat ze dit jaar een kerstboom in het centrum van het dorp missen. Het bestuur zal daarom met de gemeente in overleg gaan om volgend jaar een grote kerstoom midden op de ijsbaan te plaatsen. Met een grotere ijsbaan is dit haalbaar.

Vrijwilligers zijn de ruggengraat van een evenement van deze omvang. In totaal is er tijdens het feest alleen al 1.800 uur aan vrijwilligerswerk gedraaid. Veel vrijwilligers en vriendengroepen hadden zich voor een of meer diensten aangemeld. Tegelijkertijd zijn er nog voldoende bezoekers van het IJsfeest die nog geen vrijwilligerswerk doen. Om het evenement voor het dorp te behouden blijft het de komende jaren noodzakelijk gezamenlijk de schouders eronder te zetten.

Het bestuur is al met de evaluatie en voorbereidingen voor het IJsfeest 2018-2019 gestart.

Inschrijven carnavalsoptocht nog mogelijk.

Zondagmiddag 11 februari zal om ongeveer 13.00 uur het startsein voor de jaarlijkse carnavalsoptocht gegeven worden vanaf de hoek Piet Heinlaan en de Evertsenlaan in Breugel.
De optochtcommissie heeft inmiddels de meeste voorbereidingen getroffen om de optocht zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen.
Onder de bezielende aanvoering van Prins Wim met zijn motto "We snacken naor di fisje" zal dit ongetwijfeld gaan slagen.
Echter het succes van de optocht blijft volledig afhankelijk van de deelnemers die met hun creatie en uitbeelding het publiek proberen te verrassen en vermaken.
Een aantal wagenbouwers zijn al maanden actief om hun succes van het afgelopen jaar tenminste te evenaren, maar waar mogelijk de lat nog wat hoger te leggen.
Naast de wagenbouwers hopen we dat heel veel inwoners uit Son en Breugel geïnspireerd raken om mee te doen om er een kleurrijke optocht van te maken.
Inschrijven is nog mogelijk in de categorieën wagens, grote loopgroepen, kleine loopgroepen, duo's en individuelen tot donderdag 1 februari.
Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij Lederwaren Albert Boudewijns aan de Nieuwstraat en bij Hans Poppelaars Orionlaan 31 in Breugel. Het is ook mogelijk om online in te schrijven op de website van de Krutjesrapers; www.dekrutjesrapers.nl
Wij vragen de deelnemers om speciale aandacht voor het optochtreglement te hebben, welke ook op de website van de Krutjesrapers staat vermeld.
Jeugdstimuleringsfonds Optocht
Het bestuur en de optochtcommissie van de Krutjesrapers hebben het jeugdstimuleringsfonds ingevoerd om met name de jeugd te stimuleren om aan de optocht deel te nemen. Op de site van de Krutjesrapers kun je lezen wat je moet doen om hiervoor in aanmerking te kunnen komen. Met een inschrijfformulier welke ook van deze site te downloaden is kun je of jullie je hiervoor aanmelden.
Dit formulier dient voor 12 januari per email verstuurd te zijn naar contact@dekrutjesrapers.nl
De optochtcommissie komt uiterlijk een week voor de optocht naar jullie creatie kijken en doet een voorstel aan het bestuur van de Krutjesrapers. Tijdens de optocht wordt het nog eens beoordeeld op originaliteit, kwaliteit en presentatie.
Waar mogelijk zal dan al tijdens de prijsuitreiking het bedrag worden uitgekeerd.
Daarom willen we met name de jeugd uitnodigen hun creativiteit aan het grote publiek te laten zien. Bespreek samen met je vriendjes en vriendinnetjes wat je zou willen doen en je ouders verlenen hierbij ongetwijfeld wel hand - en spandiensten.
Zo waarborgen we ook voor de komende jaren een volwaardige optocht waar we in Son en Breugel trots op mogen zijn.
In iedere categorie is er een prachtige beker en geldprijzen beschikbaar.

Prijsuitreiking
Zo rond de klok van 16.30 uur zal de prijsuitreiking in de grote tent beginnen en weten we wie de felbegeerde prijzen hebben gewonnen.
Ook dit jaar vragen we speciale aandacht voor de voortgang van de optocht bij alle deelnemers en om bij de voorbereidingen al rekening te houden dat er een voortgaande beweging blijft bestaan.
Pas de act hierop aan en voorkom dat de toeschouwers te lang moeten wachten.
De optochtcommissie wenst alle deelnemers veel succes met de voorbereidingen om met een prachtige creatie voor de dag te komen. Alle toeschouwers geniet van alle pracht en praal.

Receptie jeugdprins Jaimy en jeugdprinses Britt

Carnavalsvereniging de Dommelsoppers nodigt alle belangstellenden uit voor de receptie van jeugdprins Jaimy Speetjens en jeugdprinses Britt Prinsen van Krutjesgat. De receptie vindt plaats op zondag 14 januari in gebouw Oase aan de Dommelstraat.

Met het voorlezen van hun proclamatie en door elkaar te onderscheiden, openen prins Jaimy en prinses Britt deze middag. Naast het jeugdpaar kan Krutjesgat de hand schudden van adjudant Calvin Lenting om hen succes te wensen met hun uitverkiezing voor het jaar 2018.

De zaal van Oase gaat om 14.15 uur open en de receptie zal rond 17.00 uur afgelopen zijn. Voor, tussen en na het handen schudden tonen de Dommelsoppers met veel plezier hun dansen. De Raad van 11-leden zullen bij de diverse polonaises het voortouw nemen en iedereen de benen laten strekken!!!

Enne… met de muziek zit het wel snor, want de dj's van Oase zullen deze middag zeker van zich laten horen en ook de Bloaskaken, hofkapel van de Krutjesrapers, zullen een serenade komen brengen aan het jeugdpaar.

Iedereen is van harte welkom op zondagmiddag 14 januari a.s. in gebouw Oase onder het mom van: "Vier daag lang nie ligge mauw, maar met z'n allen een skon fistje bouwe".

Leo Bekx ooggetuige van Market Garden Son

Leo Bekx ooggetuige van Market Garden Son

Son en Breugel / Lieshout - Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog spoken nog steeds door het hoofd van Lieshoutenaar Leo Bekx. Als nieuwsgierig jongetje van 11, zag hij de gruwelijkheden van de oorlog van héél dichtbij. Leo Bekx was in 1944 ooggetuige van de felle gevechten bij de Sonse brug en de luchtlandingen op de Sonse hei. DeMooiLaarbeekKrant tekende het spannende verhaal op uit de mond van deze 83-jarige Lieshoutenaar.
Door: Jac Babin

Sluis V in het Achterbos
"Ik ben geboren op 3 mei 1934 in de Helenahoeve in het Achterbos bij sluis V. Van oorlogshandelingen hebben we in Lieshout niet veel gemerkt. Mijn broer Jos heeft er een boek over geschreven, met de veelzeggende titel 'Lieshout buiten schot'. Voor de oorlog waren Nederlandse soldaten bij ons ingekwartierd. Ze moesten in de strenge winter van 1940 het kanaal open probeerden te houden. Met grote zagen zaagden ze ijschotsen los en schoven die onder het ijs naar de zijkanten. Af en toe viel er wel eens een soldaat in het water. Die werd bij ons bij de kachel te drogen gelegd. Ik herinner me dat we van de Nederlandse soldaten vaak anijsmelk kregen. Ik kan me de smaak ervan nog goed herinneren. In de winter van 1940 bliezen zij bij ons de brug en de sluis op. Wij moesten even schuilen bij een tante in Mariahout. Toen we terugkwamen lagen alle ruiten van de boerderij eruit."
Duitsers ingekwartierd
"Tijdens de oorlog lagen bij ons Duitsers ingekwartierd. In het algemeen waren het vriendelijke lui. Maar er zaten ook schelmen tussen. Als kind had ik niet het besef dat dat de vijand was. Ik had wel in de gaten dat het er om ging wie de baas was. Er moest een winnaar komen. Mijn vader was fel anti-Duits, maar hij kon dat natuurlijk niet laten merken. Ik zag piepjonge Duitse soldaten op hun knieë voor een Mariabeeld zitten. Ze smeekten om naar huis te mogen.
 Zondag 17 september
"De Duitsers voelden dat er iets ging gebeuren. Toen mijn vader die ochtend naar de kerk reed riepen ze nog vrolijk:"Wenn der Tommy kommt, wir bleiben!" In de steeg naast ons huis stonden dikke populieren. Daaronder hadden de Duitsers een groot aantal legervoertuigen verstopt. Ze werden niet gezien door Engelse vliegtuigen. Die middag konden we horen dat er bij de Sonse brug hevig werd gevochten. Tegen de avond vertrokken de Duitsers in alle haast met hun legervoertuigen. Waar naar toe? Ik weet het niet. De soldaten bibberden als een rietje. Ze hadden die middag nog een aantal kippen gejat en gekookt. Die vergaten ze mee te nemen. In de verte hoorden we vliegtuigen en zagen we parachutisten."
Maandag 18 september
"In het Achterbos woonden in die tijd een grote groep jongens en meisjes van ongeveer dezelfde leeftijd.", zo gaat Leo verder." Iemand kwam op het idee om in Son te gaan kijken. Het zou kunnen zijn dat het Harrie van Hoof was, maar dat weet ik niet zeker. Met een man of twintig zijn we naar de Sonse brug gelopen. Een afstand van ongeveer 7 km. Dat was levensgevaarlijk. Zo'n groep mensen zou vanuit de lucht gezien kunnen worden als een groep soldaten. Ik vraag me nog steeds af, of onze ouders wisten waar we mee bezig waren? Waren we vertrokken zonder iets te zeggen? Ik weet het niet meer.
""De gevechten bij de Sonse brug waren voorbij. Het was er angstaanjagend stil. Er lagen overal lijken. Vooral Duitse soldaten. Lijken zonder hoofd, lijken met darmen uit het lijf of met afgerukte ledematen. Er stond ook een Duitse tank. De commandant stak als versteend boven  uit de geschutskoepel. Hij stond zich te scheren toen hij werd gedood. Wij zagen het, maar spraken er met elkaar niet over. Eigenlijk hadden we hier om moeten draaien en teruglopen."
Naar de Sonse hei
"We liepen echter verder naar de Sonse hei. Een afstand van nog eens 3 km. Daar waren we getuige van een enorm schouwspel. Het regende parachutisten uit de lucht. Vliegtuigen kwamen aanvliegen, zwevers landden. Uit die zwevers kwamen voertuigen, manschappen met het geweer in de aanslag, jeeps en geschut. We keken onze ogen uit. Van de soldaten kregen we snoep en ander lekkers. Ze zagen wel dat ze van ons geen gevaar hadden te duchten."
De weg terug
"Op de terugweg naar huis zijn er een paar uit de groep verdwaald. Die kwamen later thuis. Een paar jongens zijn in Son gebleven bij familie. Of mijn vader en moeder boos waren, weet ik niet meer. Dat heb ik me later wel regelmatig afgevraagd. Of ze waren enorm blij dat we terug waren, of ze hadden niet in de gaten hoe gevaarlijk ons avontuur was geweest."
"De volgende dag zijn er nog meer mensen uit Lieshout in Son gaan kijken. De Duitsers kwamen echter terug en deze groep heeft noodgedwongen nog een hele tijd in Son moeten blijven. Dat had ons ook kunnen gebeuren!"
Een hoofd in de kolk bij Sluis V
"Later vonden we in de kolk bij de sluis nog een hoofd en na wat dreggen ook de rest van het lichaam van een Duitse soldaat. Het bloed spoot uit zijn ogen. Zijn hele lichaam was doorzeefd met kogels. Hij had bij de Sonse brug geprobeerd om het kanaal over te zwemmen. Het lijk was naar de kolk bij Sluis V gedreven. Samen met politieagent Bode hebben we de stoffelijke resten van deze Duitse soldaat op een kruiwagen gelegd. We hebben hem begraven in de loopgraaf bij ons huis. We hebben er ook nog een kruis bij gezet. Later is dit lijk opgehaald."
Market Garden
De gruwelijke beelden uit die tijd staan nog steeds op het netvlies van de 83-jarige Leo Bekx. Er zijn nog maar weinig leeftijdgenoten over, met wie hij deze jeugdervaringen kan delen. "Herinneringen vervagen in de loop van de jaren, maar ze zijn er nog steeds. Zo rond 18 september, denk ik er toch het meest aan", geeft hij toe. "Ik ga er gelukkig niet onder gebukt", voegt hij er  grootmoedig aan toe. "Jaren later kreeg ik in de gaten dat hetgeen we gezien hadden een onderdeel was van een veel groter plan, 'Market Garden'. 
 

Leo Bekx ooggetuige van Market Garden Son
De Helena Hoeve, waar Leo is geboren
Leo Bekx ooggetuige van Market Garden Son
Leo Bekx ooggetuige van Market Garden Son

Vereeuwig jezelf in het groen

Foto: Adrie Neervoort

Iedereen van twaalf jaar en ouder in Son en Breugel kan nog tot en met het komend weekend gedichten insturen voor het project Gedichten in 't groen. Het gaat om het plaatsen van kunstzinnige bordjes met poëzie op de mooiste plekjes in ons dorp. De werkgroep Gedichten in 't groen roept 'lokale' dichters op om een of meer gedichten in te sturen. Het begrip 'lokale' betekent in dit verband 'inwoner van/werkende in Son en Breugel', maar ook 'dichter die zich over een mooi plekje uitspreekt'.

Projectleider Bernadette van Loon geeft aan dat er al aardig wat gedichten zijn binnengekomen. "Maar er kunnen er best nog meer bij. Feestdagen vormen natuurlijk niet de meest productieve periode voor aspirant-dichters. Daarom vragen we mensen die nog gedichten willen insturen, dat uiterlijk zaterdag 13 januari 12.00 uur (in print via de bibliotheek, Vestzaktheater) of zondag 14 januari 24.00 uur (via e-mail) te doen", aldus Bernadette. Website en e-mailadres van Gedichten in 't groen vindt u via www.sonenbreugelverbindt.nl/web/gedichtenintgroen/home

Twee routes
Aspirant-dichters kunnen ter inspiratie twee wandelingen maken langs de beoogde plekjes:
1. langs de Dommel;
2. langs de Grote Beek.
Op de website (en hiernaast of hieronder) treft u de beide routes op een kaart aan. Ook vindt u er de routebeschrijving en foto's van de beoogde plekjes. De wandelingen zijn overigens geheel voor eigen risico. Sommige delen ervan zijn namelijk onverhard.

Op de website vindt u onder de button Spelregels de eisen die aan gedichten en inzending worden gesteld. Ook treft u daar de nodige informatie over beoordeling, uitslag, prijs en rechten aan. Via de button Inschrijven kunt u uw gedichten inzenden.

Beweeg mee in 2018 !

Peuters

Peuterdans
Uw peuter op speelse manier laten kennismaken met bewegen op muziek? Peuterdans is nog geen hiphop, maar wel een opstapje naar deze dansstijl. Tijdens de workshops van 45 minuten leren de peuters samen een stoere dans. En het resultaat laten ze graag zien. Aniek de Lange, docente Urban: hiphop en streetdance begeleidt de peuterdans.
Waar en wanneer
Zes keer op woensdagochtend van 09.00 – 09.45 op 17, 24 en 31 januari plus 7, 21 en 28 februari op Korein Kinderplein aan de Sint Genovevastraat 33 te Breugel
Of
Zes keer op dinsdagochtend van 9.00 – 9.45 uur op 16, 23 en 30 januari plus 6, 20 en 27 februari in basisschool De Harlekijn aan de Zandstraat 35 te Son

Peutergym
Uw peuter van 2,5 - 4 jaar beweegt graag? Ga mee op avontuur in de peutergym.
Samen ontdekken peuters verschillend spelmateriaal en toestellen in de gymzaal.
Met veel plezier worden motorische, sociale en emotionele vaardigheden ontdekt en ontwikkeld. Nienke van der Veen, docente peutergym begeleidt de peuters.
Waar en wanneer:
Zes keer op donderdagochtend van 10:00-10:45 uur op 18 en 25 januari,
plus 1, 8, 22 februari en 1 maart.
In basisschool de Stokland Korein Kinderplein aan de Jupiterstraat te Breugel

Kinderen van 4-8 jaar

Urban Dance
Urban Dance is letterlijk begonnen op straat, waar verschillende mensen bij elkaar kwamen met ieder hun eigen dansstijl. Samen brengen wij deze stijlen naar binnen, en op de dansvloer. Verschillende dansstijlen komen aan bod: van strakke naar vloeiende bewegingen en van langzame beats naar uptempo moves. Veel bewegingen zijn te herkennen van videoclips, tv of YouTube.
Ook werken we aan onze performance: na twee blokken workshops zullen we alle ouders omverblazen met een adembenemend optreden. Aniek de Lange, docente Urban hiphop en streetdance verzorgt de workshops.
Waar en wanneer
Op dinsdagmiddag van 15.30 -16:15 uur op 16, 23 en 30 januari plus 6, 20 en 26 februari in school De Ruimte aan de Honingbij 1-3 in Son.
Of
Op dinsdagmiddag van 15.30 -16:15 uur op 16, 23 en 30 januari plus 6, 20 en 26 februari in basisschool de Regenboog aan de van Gentlaan 4 te Breugel.

Aanmelden: https://www.koreinkinderplein.nl/ontdek-meer.html
En kies: "voor peuters"/ "voor schoolkinderen" en "Son en Breugel"
Kosten voor peuterdans, peutergym en Urban Dance: € 45,38 voor 6 workshops. Kinderen die via Korein Kinderplein deelnemen tijdens hun vaste opvang dag krijgen korting.

Stichting Jaarmarkt Son en Breugel steunt lokale initiatieven.

Zoals bekend heeft de Stichting Jaarmarkt Son en Breugel in 2017 na 30 jaar de organisatie van de jaarmarkt overgedragen aan van Bokhoven Events.

Het bestuur van de stichting heeft nu besloten om de in de afgelopen jaren opgebouwde reserve te besteden aan sponsoring van activiteiten van lokale organisaties, verenigingen en stichtingen.

Het afgelopen jaar zijn op aangeven van de huidige en voormalige bestuursleden de volgende initiatieven met steeds een bedrag van 500 euro ondersteund:
Stichting Kinderactiviteiten Breugel
Stichting Vakantiespelen Son
Stichting Schoolkinderen van Laos
Heemkundekring Son en Breugel.

Graag stelt de Stichting Jaarmarkt Son en Breugel andere lokale organisaties, verenigingen en stichtingen in de gelegenheid om ook een sponsorbedrag aan te vragen.
Dit kan door een mail te sturen naar info@jaarmarktsonenbreugel.nl met daarin een toelichting op de te organiseren activiteit en een onderbouwing van het gevraagde bedrag.

Binnen het bestuur zal dan een keuze uit de aanvragen worden gemaakt.
Tegen deze keuze kan geen beroep worden aangetekend en hierover is geen discussie mogelijk, wel kan eventueel op een later moment alsnog een bijdrage worden toegekend.

Over vier jaar behoor ik tot de wereldtop
De ambitie van toptalent kickbokser Quint Otten (16)

Foto: Wil Feijen

De appel valt niet ver van de boom. Op het naambordje van hun woonhuis aan de Willemstraat staat: Andre Otten, sport en dienstverlening. Vader Andre vertelt actief te zijn in de begeleiding van sporters in vechtsporten. We worden hartelijk ontvangen door moeder Patricia. Quint is nog even in de achtertuin in vol ornaat bezig met een fotoshoot. "Brr…. koud," zegt hij bij binnenkomst. Logisch, want kickboksen is nu eenmaal geen wintersport, en de outfit niet erg warm.

Door: Arjen Strik
Fotografie: Wil Feijen

Belangrijke levenslessen
We hebben veel toptalenten in ons dorp. Kanjers op het gebied van onder andere zang, muziek, politiek en dans maar ook op het gebied van de vechtsport. Quint Otten begon als 12 jarige met boksen bij Boksvereniging Xhofleer. Deze boksschool werkt veel met jeugd die door anderen als lastig wordt bestempeld. Al gauw viel Quint op door zijn sportieve vechtersmentaliteit. Quint was ook een behoorlijk voetballertje bij SBC. Maar hij moest kiezen van zijn ouders. Patricia: "Quint was op alle gebieden fanatiek, maar je kan maar één ding goed doen en hij koos toen voor de vechtsport, dat paste het beste bij hem. Als kind heeft Quint al leren knokken voor zijn gezondheid. Daar is hij bovenop gekomen, maar heeft er wel een aantal belangrijke levenslessen door opgedaan, zoals de wil om te overleven, zijn mentale hardheid en een vechtersmentaliteit."

Foto: Wil Feijen

Keihard extra trainen anders kom je er niet
Na een paar jaar gebokst te hebben, vond Quint dat zijn uitdaging groter moest worden. Hij kwam in contact met kickboksschool Fidan in Eindhoven, daar heeft Quint voor het eerst kennis gemaakt met het Kickboksen, na 9 maanden maakte Quint de overstap naar Ali en Suleyman Gunyar eigenaren van All-Fit gym. Bij Kickboksen mag je stoten en trappen op alle ledematen uitoefenen, daar zat de bekoring in voor hem, Ali Gunyar eigenaar van kickboksschool All-Fit zag het in Quint wel zitten en nam hem onder zijn hoede. Via al deze trainers en zijn vader leerde Quint bekende namen uit deze wereld kennen zoals Andy Souwer, Albert Kraus, Buray Bozaryilmaz, Robbie Hageman en de gebroeders Redouane en Brahim Boukerch. Allen A-klasse vechters, die graag Quint de kneepjes wilden bijbrengen. Hij heeft inmiddels een aantal partijen gevochten en gewonnen. Quint traint zes dagen per week, een keer per week reist Quint naar Den Bosch om daar zijn training bij Andy Souwer af te werken, zijn krachtraining werkt hij af bij Sportcentrum Sportvision in Eindhoven en conditietraining doet hij in de bossen in Son. Ook traint hij nog twee ochtenden extra tijdens zijn voorbereidingen op zijn partijen. Voor deze ochtenden heeft hij topsport vrijstelling gekregen van zijn school het Stedelijk College.

Blasterjaxx brengt hem in de winning mood
Inmiddels heeft Quint ook zijn eigen sponsoren die hem ondersteunen in de kosten van spullen en beschermmiddelen die hij nodig heeft voor de trainingen en zijn wedstrijden. Deze sponsors zijn North Side Sports, Leroys Gym en High Quality Goods. Om in de 'winning mood' te komen heeft hij inmiddels zijn eigen 'Opkomst Muziek' van Blasterjaxx. Wat zijn je ambities, vraag ik aan Quint. Hij vertelt zonder te hoeven nadenken: "Over vier jaar wil ik tot de wereldtop van het kickboksen behoren." Begin volgend jaar vecht Quint op het A1 World Combat Cup top gala van zijn trainers Gunyar waar veel publiek op afkomt. Quint is een gemotiveerde jongeman die veel voor zijn sport over heeft en er veel plezier in heeft. Hij zit nu in zijn examenjaar, dus een extra druk jaar. Maar ook op school presteert hij heel goed. Dus 2018 wordt een topjaar zowel sportief als educatief. Want een 'fighter' zoals Quint komt er wel. Ik vertel vast nog eens trots aan zijn fans, dat ik hem geïnterviewd heb toen hij nog onbekend was.

Voedselbank verruimt en verandert toelatingsnorm voor klanten

Foto: Adrie Neervoort

Son en Breugel / Oirschot / Best - Per 1 januari 2018 veranderen de toelatingsnormen van de voedselbanken fors. Enerzijds worden de klassieke normbedragen van de voedselbank verhoogd met 7 %.

Anderzijds worden de toelatingsnormen op een andere manier berekend, waarbij gebruik is gemaakt van cijfers uit de Nibud minimum voorbeeld begrotingen. Dit is nieuw en brengt een andere methodiek van toerekening met zich mee. Zo wordt er rekening gehouden met meer uitgavenposten en komen klanten eerder in aanmerking voor een pakket. Effectief komt de verandering neer op een verruiming van de toelatingscriteria van bijna € 100,00.
Verhoging van het normbedrag

De normbedragen worden ook in 2018 verruimd. Het basisbedrag per huishouden wordt met € 10,00 verhoogd naar € 130,00. Daarnaast wordt het bedrag per persoon binnen het huishouden verruimd met € 5,00 tot € 85,00.
Voorbeelden
Alleenstaande:
Basis € 130 + € 85 = € 215,00
Twee ouders met twee kinderen:
Basis € 130 + (4 x € 85) = € 470,00

Gebruik Nibud cijfers
De voedselbanken hebben de Nibud voorbeeldbegrotingen gebruikt bij het bepalen van de toelatingsnormen. Ze willen hiermee duidelijk zichtbaar maken hoe zij tot de toelatingscriteria komen. De voedselbanken hebben een eigen berekening gemaakt op basis van de uitgavencijfers die het Nibud gebruikt in deze Nibud voorbeeldbegrotingen.
Als gevolg hiervan wordt rekening gehouden met meer uitgavenposten ( tot € 79,00 ) dan voorheen.
Per saldo leiden beide wijzigingen tot een verruiming van € 94,00 voor een éénpersoons huishouden ( oplopend met € 5,00 per extra persoon binnen een huishouden).

De voedselbanken verruimen deze norm nu ze, reeds geruime tijd, voldoen aan de eisen van voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de supermarkten dientengevolge meer voedsel doneren dat anders weggegooid zou worden.

Voor aanmeldingen en of informatie over een intakegesprek bij de voedselbank Best- Oirschot- Son en Breugel kan men contact opnemen met telefoonnr. 06-46668025 of zie hiervoor de website www.voedselbankbest.nl

Betere controle op huisregels tijdens Carnaval op roken en drinken onder de 18 jaar

Carnavalsvereniging De Krutjesrapers en café-restaurant De Zwaan nemen initiatief gericht op 16- en 17-jarigen in Son en Breugel. Toegang tot de tent voor deze leeftijd tijdens carnaval blijft gehandhaafd onder een aantal huisregels.

CV De Krutjesrapers vindt het belangrijk dat alle inwoners van Son en Breugel in het eigen dorp carnaval kunnen vieren. Voor alle doelgroepen zijn er één of meer activiteiten tijdens deze dagen. En carnaval wordt gevierd op verschillende locaties in het dorp. Daar zijn wij heel tevreden over en het gaat al jarenlang prima. Naast de vaste locaties in het dorp (waaronder De Zwaan, Het Raadhuis, Hart van Son en De Bongerd) staat er tijdens carnaval voor de middelbare schooljeugd de jeugdtent op het Oranjeveld en de grote tent op het Kerkplein. De 16-jarigen en 17-jarigen kunnen zowel in de jeugdtent als in de grote tent terecht.

We weten met zijn allen dat carnaval en de landelijke campagne NIX18 (www.nix18.nl) strikt aan elkaar verbonden zijn. Ook in Son en Breugel geldt deze wetgeving voor alcoholgebruik en roken vanaf 18 jaar en ouder. We gaan ons best doen om het in goede banen te leiden.

Er zijn vanuit carnavalsvereniging De Krutjesrapers en café-restaurant De Zwaan duidelijke afspraken gemaakt om toegang tot de tent te behouden vanaf 16 jaar en ouder. Iedereen uit Son en Breugel kan dan in ons Krutjesgat carnaval vieren. Maar de Krutjesrapers en De Zwaan kunnen dit niet alleen.

De bezoekers en ook de ouders van de jeugd hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om alcoholgebruik onder 18 jaar te helpen controleren. Er komen simpele huisregels voor de tent en de controle daarop zal zorgvuldig zijn, daar kan iedereen op rekenen. Vrijwilligers namens De Krutjesrapers zullen de legitimatie controleren van iedereen die jonger is dan 21 jaar. En bij 18 jaar en ouder ontvang je een speciaal bandje met 18+. Daarmee kan bij twijfel worden aangetoond dat je alcohol mag kopen en drinken.

We vragen ook nadrukkelijk de aandacht van de ouders: zij hebben de belangrijke rol om in hun eigen gezin te bespreken hoe de regels zijn en hoe we in Krutjesgat carnaval vieren.

IN16? toegang vanaf 16 jaar.
NIX18? Pas alcohol drinken en roken vanaf 18 jaar.

Worden wij ook geschiphold?
Groei Eindhoven Airport

Foto: Bernard Gerard

Geen geluidsoverlast meer meten, maar berekenen in je eigen voordeel, met de conclusie dat het vliegverkeer steeds stiller en schoner wordt en dus kan gaan groeien.
Oud-minister Winsemius noemde dat vroeger al 'geschiphold worden'. Het werd een nieuw werkwoord, dat betekent dat, nadat je een afspraak hebt gemaakt, er zoveel nieuwe afspraken overheen komen, dat er van de oorspronkelijke afspraak niets meer overblijft. Eindhoven Airport wil verder groeien, maar het blijft stil in begrijpelijke communicatie om de bezwaren tegen vliegoverlast weg te nemen. Het 'Beraad Vlieghinder Moet Minder' wil daarom dat een toegezegd onderzoek door de overheid nu daadwerkelijk snel uitgevoerd wordt.

Door: Arjen Strik
Foto: B.J.M. Gerard

Recordjaar voor Eindhoven Airport

In de media lezen we dat Eindhoven Airport in 2017 opnieuw een recordaantal passagiers heeft verwerkt. In totaal maakten 5,65 miljoen reizigers gebruik van de grootste regionale luchthaven van Nederland. Dat betekent 37.000 vliegbewegingen. Dit is een groei van 19 procent ten opzichte van 2016. Eindhoven Airport verwacht dat in 2018 zo'n 6,2 miljoen reizigers gebruik zullen maken van het vliegveld, dat zijn 40.500 vliegbewegingen. Het aantal bestemmingen vanuit Eindhoven nam toe. Ook werd er vaker gevlogen en zaten vliegtuigen gemiddeld voller dan een jaar eerder. Eindhoven Airport maakt gebruik van de start- en landingsbaan van het militaire vliegveld in Eindhoven (Welschap), dat zelf 4.882 vliegbewegingen voor haar rekening nam.

Van vliegbewegingen naar hinderbeperking

Het vorig kabinet heeft in 2015 besloten op basis van het advies van de commissie Alders om het aantal vliegbewegingen van Eindhoven Airport te laten groeien tot 43.000 vliegbewegingen tot en met 2019. Voorheen gold een door de overheid vastgestelde norm voor uitbreiding van het luchtverkeer van 35.000 extra vliegtuigbewegingen. Maar het kabinet verlegt in haar nieuwe Luchtvaartnota (2020-2040) de focus. Slim en duurzaam zijn de nieuwe kernbegrippen. Door de focus te leggen op hinderbeperking in plaats van het aantal vliegbewegingen, stelt ze dat we daarmee werken aan een betere leefomgeving en luchtkwaliteit, terwijl de sector met slimmere en schonere vliegtuigen ruimte kan creëren voor verdere groei van het aantal vluchten om de economische ontwikkeling van mainport Zuidoost-Brabant, sinds kort een van de drie belangrijkste economische gebieden van Nederland, te helpen faciliteren.?Deze voorwaarde betekent dat verdere groei na 2020 niet mogelijk is als dat nog meer hinder of overlast geeft. Tenzij Eindhoven Airport zijn eigen groeiruimte verdient door eerst de hinder en overlast terug te dringen, waarvan dan de helft ten goede komt aan de omgeving en de andere helft in extra vliegbewegingen mag worden omgezet.

De Alders uitvoeringstafel

Om de afspraken, waaronder deze groei plaats mag vinden, te realiseren is een uitvoeringsorganisatie gestart: de Alders-Uitvoeringstafel Eindhoven Airport. Deelnames aan deze uitvoeringstafel zijn de provincie Noord Brabant, gemeente Eindhoven, Eindhoven Airport, ministeries van Infrastructuur en Milieu en Defensie en de omliggende gemeenten. De tafel wordt voorgezeten door voormalig politicus Pieter van Geel.
Om de omwonenden van de luchthaven, die niet met dit besluit konden instemmen, enigszins tegemoet te komen, was de regering bereid tot een aantal aanvullende hinderbeperkende maatregelen. Een daarvan was, het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar verzachtende voorstellen om overlast in de regio verder terug te dringen.

Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)

"Wat wij willen, is dat Eindhoven Airport gaat sturen op het terugdringen van geluidhinder. Dat kan heel simpel door alleen nog maar vliegtuigen toe te staan die minder geluid produceren dan die ouwe meuk waarmee Ryanair en Transavia vliegen. De luchthaven weigert daarover in gesprek te gaan, "aldus Wim Scheffers van het Beraad Vlieghinder Moet Minder in een interview bij Omroep Brabant. "We zijn geen actiegroep die tegen een luchthaven is, maar eisen daadkracht, heldere besluitvorming en communicatie." Het beraad geeft aan dat het verbazingwekkend is dat er na 2 jaar zelfs nog geen aanzet tot invulling van de toezegging aan de tweede Kamer (en via hen aan de omwonenden van de luchthaven) is gegeven voor een onderzoek. Het 'Beraad Vlieghinder Moet Minder' zal de Minister en de Tweede Kamer fracties dan ook vragen om dit onderzoek met spoed alsnog uit te voeren. Objectief en onafhankelijk zijn sleutelbegrippen bij de uitvoering ervan, omdat zonder deze elk onderzoek bij voorbaat zijn waarde verliest. Het Beraad roept ook de betrokken bestuurders van provincie, omringende gemeenten en Eindhoven Airport op, om aan te dringen op het alsnog uitvoeren van dit onderzoek. Het is vooral in het belang van de leefbaarheid van onze Brainport regio. Maar het kan ook de basis zijn voor het ontwikkelen van een nieuwe sterkte van Brainport: innovatief denken en handelen in de natuurlijke spanning tussen economie en duurzaamheid bij de verdere ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland.

Meditatie Stadsverlichting nu ook in Son

Als mensen samen stil zijn, hebben zij een harmoniserend effect op hun omgeving, zo blijkt uit onderzoek. In steden waar regelmatig wordt gemediteerd, is er minder criminaliteit, is het minder druk op de spoedeisende hulp en zijn minder verkeersongevallen.

Voor een betere wereld hoef je de straat niet op. Je bent effectiever als je samen stil bent. In een tijd van verharding, individualisme en elkaar buitensluiten, wil Stadsverlichting een huiskamercultuur van samenhorigheid stimuleren: oases waar mensen welkom zijn voor een uur stilte, liefde en ontspanning, zodat zij zich weer thuis kunnen voelen bij zichzelf, elkaar en in hun leefomgeving.

Elke tweede zondag van de maand wordt gemediteerd ( te beginnen met 14 januari, daarna 11 februari, 11 maart, 08 april en 13 mei a.s. tussen 20.00 en 21.00 uur. Je kunt in stilte binnenkomen tussen 19.45 en 20.00 uur. Om 20.00 uur start de meditatie van een uur.

Voor meer informatie kunt u kijken op: http://www.stadsverlichting.nu en of contact opnemen met Marije Dekkers: www.praktijk-chenrezi.nl, telefoon 06-41342619

Leuke luitjes uit Son en omgeving ontmoeten elkaar

Son en Breugel - Diverse 60-plussers uit Son en omgeving hebben zich aangemeld op Leuke Luitjes omdat ze interesse hebben in nieuwe contacten en samen op pad willen. Leuke Luitjes gaan graag een hapje eten, naar een concert of wandelen. Maar eerst kennismaken bij een kopje koffie. Wil jij ook nieuwe mensen van 60 jaar en ouder leren kennen? Meld je dan aan op www.leukeluitjes.nl. Wij brengen je in contact met andere Leuke luitjes bij jou in de buurt.

Wat is Leuke Luitjes?

Via Leuke luitjes kun je in contact komen met mensen in de buurt (60+) die dezelfde hobby's hebben als jij. Je bent echt niet de enige die iemand zoekt om mee op stap te gaan. Kijk maar op onze website, dan zie je vele aanmeldingen. Aanmelden bij Leuke luitjes is simpel en gratis. Het aanmeldformulier vind je op de website www.leukeluitjes.nl.

Diverse 60-plussers schreven zich al in bij Leuke luitjes. En een deel van hen vond al een nieuw maatje om mee op pad te gaan. Zij ontmoetten elkaar bij een kopje koffie en toen het bleek te klikken gingen ze samen op pad.

Mogen we jou ook blij maken? Dan kun je gezellig samen wandelen, taart of wijn proeven, handwerken of samen koken. Alle hobby's zijn welkom. Leuke luitjes zijn echt dichterbij dan je denkt!

Leuke luitjes is speciaal voor mensen vanaf 60 jaar die samen iets leuks en gezelligs willen gaan doen. Meld je aan, dan kijken wij of we voor jou een buurtgenoot kunnen vinden die hetzelfde leuk vindt. Gezellig!

Iedereen bedankt voor al het moois van Snow Radio

De eerste editie van Snow Radio was in veel opzichten een succes. Een week lang radiomaken voor het goede doel. Het was de hele week feest in de tot radio omgebouwde kiosk, mede door de optredens van geweldige muzikanten, zangers, zangeressen, DJ's en de bekwame technici.

Door: Toine Buijtels namens Stichting Snow Radio

Niets leek te gek
Een band speelde zijn repertoire speciaal voor Snow Radio akoestisch. Een andere band improviseerde zonder blikken of blozen als er iemand uitviel.
DJ's die geweldige shows neerzetten. De lokale radio S & B die programma's verzorgde die ook nog eens geld opleverden. Een presentator tot tranen geroerd door een fantastische zangeres Mensen die spontaan een handje kwamen helpen, vrijwilligers die de winkels afstruinden voor leuke prijzen voor de loterij. Sponsoren die ons op allerlei manieren hebben gesteund. De burgemeester die Harvest Moon live kwam aankondigen.

Geld ophalen voor het goede doel
Tussen de gezelligheid door was één ding belangrijk en dat was geld ophalen voor het goede doel. Dit jaar was dat bestemd voor Stichting Goud voor Oud. We hadden geen flauw idee wat we konden verwachten aan donaties en hoopten stiekem op € 1000,- Hoe groot was de verrassing toen het fantastische bedrag van € 3000,- als eindbedrag uit de bus kwam.. Ongelofelijk ook hoeveel talent we op allerlei gebied in ons dorp hebben.

Onmogelijk ieder persoonlijk te bedanken
We willen iedereen die op wat voor manier heeft meegewerkt aan het fantastische succes van de eerste editie van Snow Radio bedanken voor hun inzet, complimenten, vakmanschap en warme woorden. Volgend jaar weer een nieuwe editie van Snow Radio. Met een ander goed doel, maar hopelijk met dezelfde warmte en passie als dit jaar.

Signeersessie Men Only van Willem Berkers

Willem Berkers bij het kantoor van DeMooiSonenBreugelKrant

Woensdag 3 januari was Willem Berkers op ons kantoor te gast voor een verkoop / signeersessie.

Alleen mannen konden het boek van MEN ONLY van Willem Brekers kopen.
Een boek dat je niet uitleest aldus Willem Berkers. Het werd een gezellige signeersessie waarbij Berkers ook nog uitleg gaf waarom hij het boek zo nodig moest schrijven. Een weerzinwekkend boek vol korte verhalen van hoe mannen omgaan met vrouwen. Het boek lees je misschien niet uit maar wat je leest zet je wel aan het denken.

Wilt u meer weten over het boek MEN ONLY of wilt u het kopen stuur dan een mail naar: redactie@demooisonenbreugelkrant.nl

Aftrapbal SBC

Carnavalsvrijdag bij SBC! Oeh da's lekker! 9 februari trappen we het carnavalsbal weer af bij Voetbalvereniging SBC. Dit jaar is het thema 'Bal Masque' (gemaskerd bal). Dus hèt oewen kop de laatste dagen nou écht zoveel gelejè, dan houde oe maskertje maar mooi naar benejè. Vanaf 20:11 uur verwelkomen we jullie. Een masker zegt meer dan een gezicht en op deze avond zorgt DJ Stan voor het geluid & licht. Daarnaast zijn we ook blij dat we Prins Wim met zijn Raad van elf en de Blaoskaken mogen verwelkomen deze avond. Ook zij 'snacken noar di fisje' dus de frituur zal bij ons zeker aan staan! Uiteraard worden deze avond twee SBC'ers ontmaskerd als Prins & Prinses tijdens een schitterende onthulling! Heb jij al een idee wie dit zullen worden? Tot slot delen we met jullie dat niemand minder dan Aris Weel deze avond zal opluisteren! Bij SBC kun je zonder je ware gezicht te tonen.. jezelf op een lekker pilske belonen!

Bridgeclub ABC

Uitslagen Bridgeclub ABC dinsdagavondcompetitie
Ronde 5, zitting 1, 2 januari 2018
Lijn A
1 Reinier Gerritzen & Jeske Koop 64,17 %
2 Tineke Soetens & Jo Bakker 62,50 %
3 Dirk Bossenbroek & Jos van Gerwen 55,83 %
4 Johan van de Laar & George Punt 55,00 %
5 Addy van Beek & Ankie van Schoonderwalt 51,67 %
Lijn B
1 Rietje Miedema & Dini Pijnenburg 67,75 %
2 Hugh Maaskant & Wil van Erp 58,00 %
3 Piet Swinkels & Peter Linke 57,08 %
4 Jo Renders & Riet Vianen 56,92 %
5 Cor Dortmans & Cees de Wit 53,33 %

Oliebollencross Springbokken laat PR's sneuvelen

"Ondanks de gure wind verzamelden zich afgelopen zondagochtend toch ruim 50 deelnemers, jong en oud, bij de Vresselse Hut voor onze jaarlijkse Oliebollencross!
Eerst een gezamenlijke warming up in het winterzonnetje waarna het echte werk kon beginnen. Onze trainers hadden een mooi rondje van bijna 1,5 km door het bos uitgepijld, iedereen kon in 3 kwartier tijd zijn of haar beste beentje voor zetten en zoveel mogelijk rondjes proberen te lopen in dit tijdsbestek. Er werd stevig doorgerend en al heel snel gingen de extra aangetrokken truitjes en vesten uit.
De eerste PR's van 2018 zijn gesneuveld, de jongste deelnemers allemaal een medaille rijker en na afloop waren er heerlijke versgebakken oliebollen, warme chocomel, of ander drankje, voor iedereen. Wij kijken tevreden terug op een zeer geslaagde start van het nieuwe loopjaar!
Ook zin gekregen om (weer) te gaan hardlopen? Houd dan de media in de gaten voor onze volgende Start2Run komend voorjaar of stuur alvast een mailtje naar loopgroepspringbokken@gmail.com of Meer info vind je ook op www.loopgroepdespringbokken.nl of bezoek onze FB pagina."

BC 't Koffertje '94

Uitslag BC 't Koffertje '94 van 8 januari 2018
A-lijn: 1 Leny Kremers & Willem de Roo 62,50; 2 Ad van Helvoort & Jan van Lanen 60,12; 3 Jos van Bommel & Jan Verbunt 58,93
B-lijn: 1 Wil Merkelbach & Jeanne Swinkels 61,60; 2 Rietje Donker & Nelly van Zon 59,51; 3 Jan Derks van de Ven & Leon Heijckmann 57,22

Inloop Bridgeclub De Beckart

Uitslag 4 januari. 1. Hilda vd Kaden en Lena v Acht 57.50%//; 2a.Lies Vissers en Tiny vd Steen 52.50%; 2b. Toos Sanders en Harrie Maas 52.50%; 4.Nel Dielemans en Jan Verbunt 50.00%. Ook meespelen? Info 0413 474297

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Zaterdag 6 januari                        
Avanti E1 – Corridor E1                 4 - 2
Be Quick F2 - Corridor F1                 10 - 9
Tuldania A1 - Corridor A1                 9 - 11
Melderslo E1 - Corridor E2                 18 - 4
Rosolo D3 – Corridor D1                        5 - 1

Zondag 7 januari
Klimroos 1 – Corridor 1                 20 - 17

Programma
Woensdag 10 januari                 aanvang
Recreanten Corridor 2 – Be Quick 20.00

Donderdag 11 januari                
Corridor MW1 – Be Quick MW2 19.30

Zaterdag 13 januari                        
Rust Roest F3 – Corridor F1                11.05
DSV C1 - Corridor C1                         11.30
BMC A1 - Corridor A1                         13.00
Odisco B1 - Corridor B1                 13.00
Emos E1 – Corridor E3                         13.00
Corridor D1 – Tuldania D1                 17.30

Zondag 14 januari
Corridor 2 – Nijnsel 2                 13.05
Corridor 1 – De Peelkorf 1         14.30

Touch Tennis Tournament van HTC Son Tennis een groot succes!

Foto: Wil Feijen

Het eerste Touch Tennis Tournament van het jubilerende HTC Son Tennis een groot succes! Op zondag 7 januari hebben 28 koppels met de elkaar gestreden om de eer en de winnaar te zijn van de eerste editie van het Touch Tennis Tournament.


Het bleek een groot succes voor jong en oud, vader met zoons, moeders met hun dochters, zussen met elkaar, een opa met zijn kleinzoon, vrienden en vriendinnen en echtparen allemaal vertoonden ze met veel plezier hun kunsten op een half tennisveld.

Touch tennis speel je met een iets grotere zachte tennisbal, je serveert onderhands en je wordt veel bij het spel betrokken dus ook voor deelnemers zonder tennisachtergrond heel leuk om te doen en dat bleek want het toernooi werd een groot succes.

Alle deelnemers waren razend enthousiast en het was heel leuk om te zien hoeveel nieuwe gezichten de vereniging kon verwelkomen, een nieuwe familie-mini-tennis dag aan het begin van het nieuwe jaar is geboren en wie weet wordt het begin van een jaarlijks terugkerende traditie zo in de eerste week van het nieuwe jaar.

Touch Tennis Tournament 2019 staat in ieder geval al weer op de agenda, waarmee het jubilerende HTC Son Tennis met zijn 50 jaar, een nieuwe naam in een nieuw jasje met een heel strak nieuw logo, laat zien een nog jonge en springlevende vereniging te zijn.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Handbalvereniging Apollo

Uitslagen 6-7 januari

Acritas HS2 - Apollo HS3 16 - 16
Apollo DS2 - Habo '95 DS3 19 - 24
Saturnus HC1 - Apollo HC1 25 - 7
Apollo D1 - PSV Handbal D1 11 - 22
Apollo HS1 - Noav HS1        43 - 21
DOS'80/Olympia'89 DB1 - Apollo DB1 11 – 15

Programma 13-14 januari

13 jan
11:30 uur G.H.V. HB1 - Apollo HB1
11:55 uur Tremeg E1 - Apollo E1
12:30 uur Bergeijk D1 - Apollo D1
20:30 uur Bevo HC HS3 - Apollo HS1

14 jan
09:15 uur Apollo DB1# - Bergeijk DB1
09:30 uur De Sprint HC1 - Apollo HC1
10:30 uur Apollo HS2 - Aristos HS1
11:00 uur E.H.V. DS2 - Apollo DS2
11:50 uur Apollo HS3 - Jupiter '75 HS2
12:00 uur MEOS DS2 - Apollo DS1

Januari Bekermaand voor handbalvereniging Apollo

Foto: FotoReza

De maand januari staat bij handbalvereniging Apollo in het teken van bekerwedstrijden. Na de succesvolle overwinning van het herenvaandelteam afgelopen maand worden in januari de volgende ronde bekerwedstrijden gespeeld. Het 1ste heren team, het 2e herenteam en het dames vaandelteam strijden nog volop mee in de verschillende bekercompetities.

woensdag 17 januari om 21:05 uur Heren 1 thuis tegen Tachos (eredivisie!!!)
donderdag 25 januari om 20:45 uur Heren 2 uit tegen Jupiter
woensdag 31 januari om 21:10 Dames 1 thuis tegen Vespo

De beker en Apollo is altijd spectaculair en met een mooie entourage! U bent van harte welkom!

Jubileum BC Scarabee

In 2018 bestaat Badminton Club Scarabee 50 jaar! En dat gaat uiteraard gevierd worden. Omdat de oprichtingsdatum 18 december 1968 is, zal komend seizoen (het seizoen 2018-2019) volledig in het teken van dit jubileum staan.

Op de 50e verjaardag zelf (dinsdag 18 december) zullen 's avonds festiviteiten in sporthal de Landing zijn, een van de twee sporthallen waar BC Scarabee thuis is. Verder zullen gedurende geheel komend seizoen allerlei festiviteiten in het kader van dit bijzondere jubileum plaatsvinden. Meer informatie hierover volgt later.

Wilt u op de hoogte geworden van de festiviteiten in het kader van dit jubileum? Stuur dan een email naar jubileum@bcscarabee.nl.

Argo zwemmen

Komende zondag nemen de zwemmers van de Wedstrijdgroep deel aan de 2e Competitie wedstrijd die wordt gehouden in zwembad De Meerval in Wijchen. Aanvang 16.00 uur.

Argo waterpolo

Uitslagen
PSV - C jongens 5-8

Programma
Zaterdag in ZIB te Best:
C gemengd - Zeester-Meerval 16:15 uur
Heren 2 - SWNZ (SG) 19:15 uur
Heren 1 - AquAmigos 20:00 uur

24 / 24