DeMooiSonenBreugelkrant

17 oktober 2018

DeMooiSonenBreugelkrant 17 oktober 2018


1 / 32

Foto: Wil Feijen

De zomer van 2018 zal niet alleen bekend staan als één van de warmste, maar ook als een van de langste. Ook in ons Mooie dorp was het deze week zomers, warm wer; een 'Indian Summer'! Overal, in het dorp of in het bos, kunnen we genieten van de schitterende herfsttooi van bomen en struiken. Zo in de aanloop naar de winter was het nog even genieten!

Vrijwilligster Marianne Mul in het zonnetje gezet

Marianne Mulder in het midden in het zonnetje gezet Foto: De Zonnebleom Son en Breugel

Son en Breugel - De Zonnebloem afd. Son En Breugel heeft afgelopen donderdag op de vrijwilligersdag afscheid genomen van vrijwilligster Marianne Mulder.

Na 36 jaar vrijwilligerswerk voor onze afdeling moet zij nu i.v.m. gezondheidsredenen stoppen. Voor haar inzet al deze jaren werd zij door de secretaris, Henri Lodewijks, zelf even in het zonnetje gezet.
Ook bestuurslid Anne van Hoorn bedankte Marianne en wenste haar alle goeds toe.
Marianne Mulder vertelde dat ze hele fijne jaren bij onze afdeling heeft gehad en altijd met veel plezier vrijwilliger is geweest. Onderling is er ook altijd een fijne sfeer geweest, en de afdeling doet ook veel voor haar vrijwilligers.

Voor het bestuur mooi om te horen. En voor u misschien ook nu een reden om u aan te melden als vrijwilliger bij de Zonnebloem afd Son En Breugel. Want momenteel hebben we echt een ernstig tekort aan vrijwilligers en hebben we Zonnebloemgasten die geen vrijwilligers hebben om hun af en toe te bezoeken.
Aanmelden kan bij Henri Lodewijk: h_lodewijks@hotmail.com

Marianne Mulder in het midden in het zonnetje gezet Foto: De Zonnebleom Son en Breugel
Marianne Mulder in het midden in het zonnetje gezet Foto: De Zonnebleom Son en Breugel

Zonnebloemgasten dankzij Rabobank Clubkas Campagne naar de Sint-Jan

Uitstapje naar 's Hertogenbosch Foto: De Zonnebloem Son en Breugel

Vorige week brachten Zonnebloemgasten van Berkenstaete een bezoek aan 's-Hertogenbosch.
Met twee bussen maakten zij de reis naar de Brabantse hoofdstad. Op het programma stond natuurlijk een bezoek aan Sint-Jan Basiliek in 's-Hertogenbosch.
Een bezoek dat indruk maakte op de dames en heren uit Son en Breugel. Velen maakte gebruik om bij het beeld van Onze Lieve Maria moeder van 's-Hertogenbosch een kaarsje aan te steken.

En als je eenmaal in 's-Hertogenbosch bent, dan mag de enige echte chocolade bol van Jan de Groot niet ontbreken. Op de parade werd dan ook genoten van deze lekkernij, met een heerlijk kopje koffie of thee. Daarna gingen de gasten weer met de bus naar Son en Breugel, met als herinnering een geweldig leuke dag. Een dag die niet mogelijk was geweest zonder de bijdrage van de Rabobank Clubkas Campagne.

Uitstapje naar 's Hertogenbosch Foto: De Zonnebloem Son en Breugel
Uitstapje naar 's Hertogenbosch Foto: De Zonnebloem Son en Breugel
Uitstapje naar 's Hertogenbosch Foto: De Zonnebloem Son en Breugel
Uitstapje naar 's Hertogenbosch Foto: De Zonnebloem Son en Breugel
Uitstapje naar 's Hertogenbosch Foto: De Zonnebloem Son en Breugel

Zonnebloem Son en Breugel wil daarom iedereen bedanken voor het stemmen op De Zonnebloem Son en Breugel tijdens de Rabobank Clubkas Campagne 2018. Natuurlijk hopen zij dat u volgend jaar ook weer massaal op gaat stemmen en dan vooral weer op de Zonnebloem Son en Breugel.

Bijna Thuis Huis MadeLief zoekt vrijwilligers

Vrijwilliger zijn bij Bijna Thuis Huis MadeLief...

"Gewoon" door er te zijn, voel ik me nuttig. "Gewoon" er te kunnen zijn voor de bewoners en hun naasten, geeft veel voldoening. Je hebt de tijd voor de bewoner. Je kunt tot steun zijn, door "alleen maar" te luisteren of door er "alleen maar" te zijn. Zorgen voor de ander, meer niet...en dat heeft zoveel betekenis! (Voor zowel de bewoner, de naasten als de vrijwilliger). Zorgen met gevoel, daar hoef je niet voor geleerd te hebben, je hebt je hart op de goede plek zitten... Je bent altijd met nog een vrijwilliger en samen zorg je dat de bewoner geen zorgen heeft... Dat doe je als vrijwilliger bij MadeLief.

Bijna Thuis Huis MadeLief is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Spreekt bovenstaande tekst jou aan?
Neem dan vrijblijvend contact op met een van de coördinatoren voor informatie. We maken graag een afspraak met jou voor een kennismakingsgesprek via telefoonnummer 0499-465211. Of mail naar bthsonenbreugel@gmail.com. Op onze website kun je een aanmeldingsformulier als vrijwilliger bij MadeLief invullen.

Zit er nog een addertje onder het kunstgras?

Foto: Adrie Neervoort

In de vergadering commissie Burgerzaken afgelopen dinsdag 9 oktober ging het ondermeer over de aanbesteding van nieuwe kunstgrasvelden. Dit lijkt even een stap terug want op 20 september jl. had de raad namelijk al besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van nieuwe kunstgrasmatten, die dienen ter vervanging van de huidige drie kunstgrasvelden van SBC.

Door: Adrie Neervoort

Waarom stond de aanbesteding dan weer op de agenda van de commissie? De reden hiervan is het terugtrekken van de beoogde leverancier van dit zogenaamde infill-arm kunstgras (kunstgras zonder korreltjes) en het afwijzen door de Raad van een andere leverancier die niet de kwaliteit kon bieden waar naar gevraagd werd. Daarom had de gemeente het inkooptraject waarvoor het krediet was verstrekt stopgezet. Een logische handelswijze, legitiem en zelfs niet ongebruikelijk.

Mag de gemeente met het krediet ook ander kunstgras kopen?
Wethouder Frenken had feitelijk door kunnen gaan met het aankooptraject en kunnen kiezen voor een ander soort kunstgras met kurk korreltjes. Maar hij voelde ook wel aan dat het krediet gegeven was voor de aankoop van een ander soort kunstgras, dat nu dus niet meer gekocht kon worden. Dus was zijn vraag die hij voorlegde aan de commissie: mag de gemeente met het krediet ook ander kunstgras kopen?

Deze vraag bleek niet zo eenvoudig te beantwoorden door de commissie. Ze wilden eerst weten wat het verschil in kosten was, nu men schijnbaar een goedkopere soort kunstgras wilde kopen. Het lukte wethouder Frenken niet op deze vraag een duidelijk antwoord te geven. De reden daarvoor was volgens hem dat het niet alleen om de aankoop van de matten gaat maar ook om de kosten van het onderhoud ervan, die bij kunstgras met korrels hoger zijn. De commissieleden reageerden hierop en gaven aan dat volgens deskundigen het infill-arme kunstgras ook beregend zou moeten worden. Nu met de eventuele komst van kunstgras met korrels is dat niet meer noodzakelijk. Dat levert dus een besparing op!

Echt duidelijk en concreet werd het in de commissie niet als het om de cijfers ging. Maar ook het afvoeren van de oude matten is een aandachtspunt in de politiek, sinds de uitzending van Zembla over de verwerking van afgedankte kunstgrasvelden. Vandaar dat de leden van de commissie Burgerzaken ook graag wilden weten hoe de afvoer en recycling is geregeld in Son en Breugel. Wethouder Frenken had ook de uitzending van Zembla gezien, maar kon iedereen geruststellen want hij had nu toch een bedrijf gevonden in Nederland dat afgedankte kunststofgrasmatten kan recyclen.

Commissie en wethouder laten er geen gras over groeien
Om de snelheid in het proces van de aankoop van de kunstgrasvelden erin te houden, kwamen Frenken en de commissie tot een compromis. Op woensdag, aansluitend aan de vergadering, kon wat de commissie betreft het nieuwe aanbestedingstraject worden opgestart, onder het formele voorbehoud van kredietverlening. De commissie zou dan voor het weekend nog een memo met het gevraagde financiële overzicht ontvangen.
Uit navraag van onze redactie de volgende dag, bleek het bedrijf dat de wethouder had gevonden in Nederland, één van de bedrijven te zijn die negatief werden genoemd in de uitzending van Zembla, namelijk Vink Recycling uit Barneveld.

Wij vroegen Franc Das, ambtenaar ruimte en samenleving gemeente Son en Breugel, hoe dit nu kon? Hij gaf aan dat de gemeente een brief van Vink had ontvangen waarin werd uitgelegd dat de uitzending van Zembla een vertekend beeld gaf en zeker niet de waarheid was.

Op een briefje
Deze brief en de garantie van Vink dat zij de oude matten op de juiste wijze zullen en kunnen verwerken, is voor de gemeente aanleiding om met dit bedrijf zaken te gaan doen. Natuurlijk wel via de aannemer, die uiteindelijk de oude matten zal vervangen.
Onze redactie heeft de genoemde brief van Vink aan de gemeente ook mogen lezen. Vink claimt inderdaad nu voldoende recyclingcapaciteit te hebben, om de oude velden die zij nu jaarlijks krijgen te verwerken.
Ook wijst Vink erop sinds 2016 het enige bedrijf in Nederland te zijn dat volledig in eigen beheer kunstgrasvelden kan reinigen en recyclen.
In het schrijven erkent het bedrijf dat er een achterstand is ontstaan, maar men druk doende is deze nu weg te werken. De achterstand zou mede zijn ontstaan omdat Vink geen kunstgrasvelden heeft geweigerd. Omdat zij zich hiertoe maatschappelijk verplicht voelden, omdat anders de afgedankte matten misschien niet op een duurzame manier zouden worden gerecycled.

Een overtuigende brief, die natuurlijk niet de documentaire van Zembla doet vergeten. In een gesprek dat onze redactie met de heer Giesen van Vink Recycling had, wordt duidelijk dat het bedrijf zich niet kan vinden in het beeld dat Zembla van het bedrijf geeft. Vink heeft op dit moment een "vergunde situatie" gekregen van de provincie Gelderland, hierdoor kunnen zij verder met het recyclen van de kunstgrasmatten. Echter de "vergunde situatie" geeft ook o.a. een beperking over hoeveel grasmatten dat opgeslagen mag liggen op het terrein van het bedrijf. Hierdoor overweegt het bedrijf nu om de aanname van de oude matten tijdelijk te stoppen. Wat dit betekent voor de vervanging van de kunstgrasmatten in Son en Breugel kon de heer Giesen ons niet vertellen. Pas bij de aanvraag van de opdracht, zal hier naar gekeken worden, en zover is het schijnbaar nog niet.

Ook de regering maakt zich zorgen om het recyclen van de kunstgrasmatten in Nederland ,en daarom zal daar aankomende donderdag ook een debat over plaatsvinden in de Eerste Kamer.

Ook grond onder kunstgrasvelden kan vervuild zijn.

Voordat de kunstgrasvelden worden verwijderd, is het belangrijk dat bekend is welke verontreiniging er aanwezig is op het veld dat moet worden afgevoerd. Hiervoor worden dan ook metingen gedaan. Al een aantal jaren is er de discussie of deze metingen dan ook niet in de grond onder de mat moeten plaatsvinden. Want door het gebruik van vooral SBR rubberkorrels kan er vervuiling ontstaan in de grond onder het kunstgrasveld. Maar ook andere rubberkorrels kunnen vervuiling veroorzaken. De opdracht hiervoor ligt bij de lokale overheid.

Music Dock in de startblokken

Eigenlijk zou Eva Wiselius al van start gegaan zijn, met haar muziekschool Music Dock. Op 1 september is zij begonnen, in een pand aan de Kanaaldijk-Zuid. Volgens de informatie die Eva van haar makelaar had gekregen, was het toegestaan om daar een muziekschool te beginnen. Eind september kreeg ze van de gemeente te horen dat een muziekschool niet in het bestemmingsplan stond.

Door: Luc van de Wiel
Foto: Wil Feijen


Oorspronkelijk zat een transportbedrijf in het pand, dat is dan ook wat in het bestemmingsplan staat. De ruimte om dit te wijzigen zou er moeten zijn, gelet op het feit dat er sindsdien o.a. een accountantsbureau en het verenigingscentrum van Zonhove gezeten hebben.
Eva heeft een gesprek gehad bij de gemeente, ook om uit te leggen dat het niet haar bedoeling is om dwars te liggen. Ze wil juist dat het goed geregeld is. De vertegenwoordiger van de gemeente vroeg nog of Eva misschien een alternatief had? Eva, die al 12 jaar muziek les geeft, is voor haar inkomen afhankelijk van de muziekschool. Een alternatief is er dus niet!

Geen verdere uitleg
Dit leidt tot de vreemde situatie dat Eva's muziekschool voorlopig gedoogd wordt, terwijl ze een aanvraag heeft ingediend om de bestemming van het pand te wijzigen. Eva was al bezig met werkzaamheden om ervoor te zorgen dat het pand geluiddicht is, zodat als je voor het pand staat je niets hoort, ook al is er een les aan de gang. Deze werkzaamheden liggen stil, totdat duidelijk is of de muziekschool definitief mag blijven.

Verder moet er een activiteitenplan ingediend worden, waarin per ruimte aangegeven moet worden welke activiteit(en) er plaats vinden. En welk doel die activiteit(en) dienen! Ook moet Eva 'aantonen dat de leefomgeving niet onevenredig wordt aangetast' en de activiteiten geen nadelige gevolgen hebben voor het milieu.
Wat Eva vooral is tegengevallen, is het doolhof van aanvinkvakjes dat ze aan moet kruisen. De aanvraag om het bestemmingsplan te wijzigen kon online ingediend worden, vertelde de gemeente. Eva kreeg alleen het adres van de website, maar geen verdere uitleg. Ze dacht dat het wel mee zou vallen, maar dat viel dus tegen. Zo bleek dat je de aanvraag in kunt dienen als bedrijf of als particulier. Het laatste is een stuk eenvoudiger, vertelde iemand van de gemeente. Nadat Eva ernaar vroeg, maar niet van te voren!

Een onoverzichtelijk doolhof
Een goed voorbeeld van hoe onoverzichtelijk het doolhof aan aanvinkvakjes is, is dat Eva aanvankelijk dacht een ecologisch rapport nodig te hebben. Na contact met de gemeente bleek dat niet nodig te zijn. 'Ik moet daar een verkeerd vakje hebben aangevinkt, waardoor aangegeven werd dat een ecologisch rapport met een lijst samen te stellen van de (beschermde) diersoorten die in of rond het pand voorkomen', zegt Eva. Dan moet je maar hopen dat ze geen vleermuis tegenkomen!
Op haar vraag of het misschien verstandig zou zijn dat ze de aanvraag opnieuw in zou dienen, was het antwoord: 'Ja, dat is misschien wel verstandig, ja'.
'Het is moeilijk iemand bij de gemeente Son en Breugel te vinden die je wegwijs maakt', zegt Eva, enigszins ontmoedigd. Ze heeft nog wel op de website van de gemeente informatie proberen te vinden, maar daar kon ze alleen vinden wat een bestemmingsplan is. Niet hoe je een aanvraag in moet dienen om het te wijzigen! Zo krijg je als ondernemer niet het gevoel gesteund of gemotiveerd te worden.

Eva had nog gevraagd of ze de aanvraag ter plekke in kon vullen, samen met een ambtenaar, toen ze aan het loket stond. Dat kon niet, in verband met het papiergebruik dat de gemeente terug wil dringen. 'Dat kan ik volkomen begrijpen', geeft Eva aan, 'Maar het was wel fijn geweest als iemand even had meegekeken terwijl ik de aanvraag invulde.'
Na het nodige bellen kreeg Eva onlangs wel de tip wie haar kon helpen met de aanvraag: er is blijkbaar een bouwloket, dat elke donderdag tussen 16.00 en 18.00 uur geopend is. 'Daar is overigens niets over terug te vinden op de site van de gemeente!' zegt Eva.
Inmiddels heeft ze telefonisch een afspraak voor gemaakt, ze kreeg te horen dat het waarschijnlijk niet in een kort tijdsbestek afgerond zou kunnen worden. Maar het bouwloket zou Eva in elk geval op weg kunnen helpen.
Op de afgesproken tijd meldde Eva zich aan het bouwloket, waar ze haar verteld hebben welk vakje ze als eerste moet aankruisen (waar Eva waarschijnlijk in eerste instantie al de mist in gegaan is). Verder konden ze me niet helpen, doordat ingelogd moet worden via DigID.

Goede relatie met de buren
Waar de aanvraag aanvankelijk stil lag, tot het onderzoek van de ecoloog plaats zou hebben gevonden, is Eva nu opnieuw begonnen met de aanvraag. Eva wil graag vooruit, ze heeft al het nodige geïnvesteerd in haar nieuwe muziekschool. 'Als ik van te voren had geweten dat het bestemmingsplan gewijzigd moest worden, had ik het anders aangepakt', zegt Eva. Ze is afhankelijk van de muziekschool voor haar inkomen. Eva had er op gerekend per 1 september, als de scholen weer beginnen en ouders hun kinderen weer op muziekles doen, vol van start te kunnen gaan.
Een goede relatie met de buren is belangrijk, had een juridisch medewerker van de gemeente aangegeven. Eva was van plan haar buren uit te nodigen voor de opening, om te laten zien wat ze doet en hoe goed alles geïsoleerd is. Dat ligt nu ook stil.
Het is jammer dat de gemeente enthousiaste ondernemers zoals Eva zelf hun weg laat zoeken in de bureaucratische jungle. Het wordt de ondernemers niet makkelijker gemaakt, het zou fijn zijn als er een aanspreekpunt is, die ondernemers wegwijs maakt. Zoals bij het aanvragen van een wijziging van het bestemmingsplan.
Nee, makkelijker maakt de gemeente het de ondernemers niet. Ook niet leuker.

Fout gemeente bij factureren inkomensafhankelijke eigen bijdrage

Foto: Adrie Neervoort

Een fout met het factureren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage, kan cliënten die een of meer voorzieningen ontvangen op grond van de Wmo in de problemen brengen.

Voor deze voorzieningen (met uitzondering van rolstoelen) is het gebruikelijk dat men een eigen bijdrage betaalt.
Nu blijkt dat cliënten door administratieve fouten geen of een te lage eigen bijdrage hebben betaald voor de producten die zij afnemen van zorgverleners.
Dit is gebleken uit een recent uitgevoerde controle van de administratie van de gemeente.

De gemeente zet alles op alles om de administratie weer op orde te brengen. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) gaat aan betreffende cliënten een eenmalige rekening sturen voor de afgelopen periode. Vervolgens ontvangt de cliënt vanaf dan een maandelijkse factuur.

Betalingsregeling
Deze eenmalige rekening kan behoorlijk zijn, daarom laat de gemeente op voorhand weten dat er met het CAK een betalingsregeling op individuele situatie bespreekbaar is. De cliënt kan na ontvangst van de factuur contact opnemen met het CAK om te bespreken welke mogelijkheden er zijn, per individueel geval. De contactgegevens van het CAK staan vermeld op de begeleidende brief bij de factuur

Het CMD streeft er naar uiterlijk per 1 januari 2019 alle correcties te hebben verwerkt. Voor cliënten die een brief ontvangen en vragen hebben over de inhoud van deze brief, is het CMD bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 09.00-13.00u via 0499 – 491 470 of via cmd@sonenbreugel.nl.

Opbrengst jaarlijkse inzameling Taxus Taxi valt tegen

'Taxusplant mooi alternatief voor dode buxus'. De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel door Stichting Taxus Taxi heeft geleid tot de productie van ruim 2.800 chemotherapieën. "We hadden op een hogere opbrengst gerekend, maar door het hete zomerweer is er dit jaar minder gesnoeid en dus ook minder opgehaald", aldus Werner Toonen van Stichting Taxus Taxi. In de gemeente Son en Breugel was de opbrengst goed voor 13 chemotherapieën.

Al sinds 2009 roept Taxus Taxi elk jaar eigenaren van de taxushaag op om deze groene heester in de zomermaanden te snoeien en het snoeisel te bewaren. Juist in deze periode bevatten de jonge twijgjes van de taxusplant de werkzame stof Taxol, dat wordt gebruikt voor chemotherapieën. "We hebben dit jaar kunnen inzamelen van 6 juni tot en met 7 september. Onze aanvankelijke doelstelling was 3.500 chemotherapieën, maar de hete zomer is funest geweest. Dit jaar was het in juni nog top, maar in juli werd het snel minder. Door de droogte en het warme weer vergaat het de mensen aan enthousiasme om te tuinieren. Dat hebben we helaas gemerkt in de opbrengst", blikt Werner terug.

Mooi alternatief
Voor mensen die op zoek gaan naar een alternatief voor hun (dode) buxus, is de taxus een mooi alternatief, vertelt Werner. "De taxus is bij kwekers en tuincentra te halen. Het is een sterke plant die ervoor zorgt dat de haag het hele jaar door mooi groen is. En door 'm te snoeien, kun je ook nog eens mensen helpen met een behandeling tegen kanker."
Werner geeft aan dat hij met hoveniers en tuinders het gesprek aangaat over het beste moment van snoeien. "Wij zamelen al sinds 2009 in en elk jaar komt onze inzamelingsactie weer terug. De begin- en einddatum worden bepaald door de hoeveelheid werkzame stof en het weer dat daarop van invloed is. Het is belangrijk dat mensen dat weten om ervoor te zorgen dat zij op tijd snoeien."

Veel profijt
Desalniettemin was de opbrengst dit jaar nog steeds goed voor 2.800 chemotherapieën. "En daar zijn we onze donateurs natuurlijk zeer dankbaar voor", benadrukken Werner en partner Den Ouden Groep. Zoals de naam al aangeeft, wordt het verse snoeisel (gratis) opgehaald door Taxus Taxi. "Van Doetinchem tot en met Nijmegen en dan eigenlijk overal ten zuiden van de Waal, in de strook van Breda tot Venlo", legt hij uit.

Meer informatie over het inzamelen van snoeisel en Stichting Taxus Taxi via www.taxustaxi.nl of Facebook.

6 / 32

Samen werken aan een klimaatweerbare gemeente

Vorig jaar hield Tom van den Nieuwenhuijzen, de wethouder die verantwoordelijk is voor alle energie- en milieuzaken in onze gemeente, in een van onze EnergieCafés een gloedvol betoog over zijn ambitieuze nieuwe duurzaamheidsnota.

Inmiddels zijn we een jaar verder en maken we graag met hem de balans op. Er is het afgelopen jaar veel gebeurd. De Groene Zone, Buurkracht, Wij doen het groen.
U heeft de begrippen vast zien langskomen. Er gebeurt van alles, maar we zijn er nog lang niet!
Het nieuwe klimaatakkoord dat het Rijk onlangs bekend heeft gemaakt, zal bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor nieuwe en bestaande woningen die aardgasvrij gemaakt moeten worden.

Ook onze regio zal in de toekomst waarschijnlijk een harde taakstelling ten aanzien van wind en zonne-energie opgelegd krijgen. Wat betekent dat voor Son en Breugel en hoe kunnen wij daar met elkaar aan bijdragen?
Op maandag 29 oktober zal Tom in een nieuw EnergieCafé ingaan op zijn plannen om onze gemeente klimaatweerbaar te maken, de omschakeling naar het gasloos wonen en de stand van zaken van de diverse zonne-energie-initiatieven.
U bent op maandag 29 oktober vanaf 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) van harte welkom in De Landing, Rooiseweg 3 om u te laten inspireren!
Mocht De Landing die avond nog gesloten zijn vanwege de plafondplaten, dan zal de bijeenkomst plaatsvinden in sporthal De Bongerd. Op onze website en Facebookpagina zullen we de uiteindelijke locatie melden.

Ook niet-leden zijn welkom, dus neem gerust uw buren of andere geïnteresseerden mee.
Samen kunnen we werken aan een duurzame klimaatbestendige gemeente!

Groen over de schutting

Een voorbeeld van een schutting, die grenst aan de openbare weg

De gemeente Son en Breugel wil geleidelijk af van de twee meter hoge houten schuttingen en muurtjes die grenzen aan de openbare weg, zo blijkt ons uit een onlangs gehouden persgesprek. De gemeente is voornemens daartoe het ruimtelijk kwaliteitsbeleid aan te scherpen. We zoemen even in op een van de aangescherpte zaken van dit plan, namelijk de perceelafscheiding. Voornaamste punt is dat erfscheidingen, die grenzen aan de openbare ruimte, voortaan groen moeten zijn.

Door: Arjen Strik

Mooi groen is niet lelijk
Dit is een voorstel van de gemeente dat binnenkort besproken wordt in de commissie Grondzaken. Het voorstel luidt dat indien men een afscheiding wil plaatsen aan de openbare weg, de eigenaar van het perceel moet zorgen voor een blijvend groene en levende afscheiding volledig begroeid met klimplanten, zoals Hedera of soortgelijke klimplanten in een neutrale kleur. Geen hout dus, maar gaas. Tussen de tuinen met de buren blijft een houten scheidingswand wel toegestaan. Voor alle andere situaties is een vergunning noodzakelijk. Voor schuttingen die aan het openbaar groen grenzen, is net als nu geen vergunning nodig.

Een voorbeeld van een schutting, die grenst aan de openbare weg
Een voorbeeld van een schutting, die grenst aan de openbare weg

Burgemeester Hans Gaillard licht de plannen toe. "We hebben als gemeente de afgelopen jaren heel wat stukjes groen verkocht aan particulieren. Dat leidt veelal tot hoge schuttingen, die direct aan de openbare weg staan. Vaak zijn dit van binnen weelderige goed onderhouden prieeltjes, maar aan de buitenkant levert dat een verwaarloosd beeld op. Die situaties willen we hiermee voorkomen."

Regels vergunning dakkapel wordt versoepeld
In de plannen zijn ook andere voornemens opgenomen. Zo wil de gemeente de regels voor het plaatsen van dakkapellen en kozijnen versoepelen. Gaillard: "We hebben de laatste tijd regelmatig voorstellen afgewezen, die er goed uitzagen, maar niet conform de dakkapellen in de straat waren. Daar willen we vanaf, maak dat vrijer voor de burger. Eigenlijk zouden we als gemeente van deskundigen richtlijnen willen hebben waaraan bouwkundig goede dakkapellen moeten voldoen. Tot die tijd zoeken we het zelf wel uit, maar worden hierin soepeler."

De voorstellen worden besproken in de komende vergadering van commissie Grondzaken. Heeft u nog suggesties of slimme ideeën laat het ons weten, want DeMooiSonenBreugelKrant is ook betrokken bij uw schutting of dakkapel.

9 / 32

Las Vegas Night in de Zwaan Als je uitgaat wil je verrast en vermaakt worden

Zaterdag 20 oktober wordt voor de tweede keer de Las Vegas Night georganiseerd in De Zwaan. De eerste editie van Las Vegas Night was een groot succes, daarom organiseren Michèle van Rooij, van schoonheidssalon Visage and More, en Odette Leermakers, van Café Restaurant De Zwaan, een tweede editie van deze "feel good" avond.

Door: Adrie Neervoort

Odette is altijd samen met haar man Bert-Jan Leermakers en hun team op zoek naar ideeën om het uitgaan in Son en Breugel voor het 25 plus publiek nog aantrekkelijker te maken. "De eerste editie Las Vegas Night was een fantastisch geslaagd evenement en omdat het zo'n succes was, komt er dit jaar een tweede editie," aldus Odette Leermakers.

Swing en dansavond
De party pianoshow maakt van deze editie een ongekende swing en dansavond meer dan de eerste editie al was. Nick Jefferson is de pianoman van de avond, een allround artiest en stemmenimitator die achter zijn piano, een perfecte imitatie van Elvis en Tom Jones geeft, maar net zo makkelijk in de huid van André Hazes kruipt. Ook voor verzoeknummers bent u bij Nick aan het juiste adres.

De Zwaan wordt omgetoverd tot een heus casino
Maar we hebben behalve deze top-artiest nog meer om onze gasten te verrassen, vervolgt Odette haar verhaal.
"Net als vorig jaar zullen de twee voorste zalen van De Zwaan worden gekoppeld. Daardoor ontstaat er een grote, maar vooral geschikte ruimte waar alles een plek kan krijgen. Een gedeelte van de zaal zal worden omgetoverd tot een casino, met vier verschillende speeltafels. Ieder met een eigen, professionele croupier. Bij binnenkomst krijgt iedereen een gratis drankje en muntjes om mee te spelen. Hierbij kunnen zeer speciale prijzen gewonnen worden! Gokken zonder risico zullen we maar zeggen."

Verrassende modeshow
Ook zullen er twee modeshow worden gegeven, een samenwerking van DOTT Fashion en Marie Claires, dit beloofd weer veel verrassende mode. De modellen zijn er natuurlijk tiptop uit, mede door het verzorgde haar (Da Vivante Hairstyle) en make-up (Visage and More). Allemaal ondernemers uit Son en Breugel.
De uitspraak van Odette: "Als je uitgaat, wil je verrast en vermaakt worden" is helemaal terug te vinden in het programma van Las Vegas Night 2018, maar er blijven natuurlijk ook nog een paar verrassingen. Een mooie mix voor de man en de vrouw, voor de modeliefhebber en de hobbygokker, voor de danser en de muziekliefhebber. Kortom de avond voor hem en haar, gewoon in ons eigen Son en Breugel.


Datum: 20 oktober. Aanvang 20.00 uur. Zaal de Zwaan. Kaartjes a € 12,50 zijn verkrijgbaar bij DOTT fashion, Schoonheidssalon Visage & More, Marie Claires, Da Vivente Hairstyle en Café Restaurant De Zwaan.

Toon Gerbrands gastspreker tijdens het OVSB XL Event

Toon Gerbrands Foto: PICS UNITED/Bob VAN DEN CRUIJSEM

Son en Breugel - Één keer per jaar houdt de OVSB een gratis XL Event voor alle ondernemers in Son en Breugel. Tijdens het OVSB XL event van 19 november aanstaande is Toon Gerbrands de gastspreker.
Dat ondernemen topsport is dat weten veel ondernemers , maar wat heb je nu echt allemaal nodig om te kunnen scoren?

Toon Gerbrands algemeen directeur van PSV, zal de aanwezigen op de avond unieke inzichten geven over het leiden van een topsportomgeving waar gepresteerd moet worden.

Unieke inzichten
Toon Gerbrands is één van de populairste sprekers van Nederland. De algemeen directeur van PSV speecht doorgaans voor directies en managers van bedrijven, instellingen en netwerkorganisaties. De lezing 'De maakbaarheid van succes' gaat over presteren, samenwerken en het creëren van een prestatieklimaat. PSV-topman Toon Gerbrands geeft unieke inzichten over het leiden van een topsportomgeving waar gepresteerd móet worden. De algemeen directeur van PSV neemt u mee naar de bestuurskamer, de trainerskamer en de kleedkamer. Wat zijn de principes om succes te bereiken?
Hoe komt een prestatieklimaat tot stand? Welke rol spelen de coach en de manager?

Zet de datum vast in uw agenda, de toegang is gratis! Inschrijven is nu mogelijk via de website. Van de OVSB www.ovsb.nl

Recycle mee bij kringloopwinkel Son en maak kans op een uitje!

Foto: Wecycle

Kringloopwinkel Son uit Son en Breugel is partner van Wecycle, samen organiseren zij een leuke actie: als iemand een lampenarmatuur weggeeft aan de kringloopwinkel, krijgt hij een kleurplaat. Hiermee is er kans op een uitje voor vier personen naar attractiepark Toverland. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen in Nederland.

Denk bij een lampenarmatuur bijvoorbeeld aan een zaklamp, bureaulamp, fietslamp, staande lamp, hanglamp, muurlamp of tuinlamp. De kleurplaatactie is onderdeel van een landelijke campagne om de inzameling van lampen en armaturen te stimuleren. Voor de kleurplaten geldt: op=op.

Kleurplaat is verkrijgbaar bij de Kringloopwinkel
Wecycle werkt samen met de meeste kringloopbedrijven die zijn aangesloten bij de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland. Door samen te werken met Wecycle, bieden kringloopbedrijven hun klanten de zekerheid dat ook in de afdankfase op een verantwoorde manier wordt omgegaan met elektrische apparaten.

Foto: Wecycle

Over Wecycle
Wij zijn de stichting zonder winstoogmerk die in Nederland de inzameling en recycling van e-waste regelt. Dit doen we voor zes producentenorganisaties, waarbij 1.750 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen zijn aangesloten. De inzameling en recycling organiseren we kostenefficiënt en met een maximaal milieurendement. We hebben 10.000 inzamelpunten in Nederland en werken samen met veel inzamelpartners waaronder gemeenten, winkels, installatiebedrijven, kringloopbedrijven en met vervoerders en verwerkers van e-waste. Zo leveren we dagelijks een bijdrage aan de circulaire economie.

In onze Wecycle Service Centers verbinden we de circulaire met de sociale economie. Door apparaten te sorteren en demonteren, geven we mensen die moeilijk meekomen in de reguliere arbeidsmarkt perspectief op een baan en neemt de kwaliteit van recycling toe.

In 2017 hebben wij 107 miljoen kilo e-waste ingezameld en gerecycled met een nuttige toepassing van 97 procent. Hierdoor is een uitstoot van 345 miljoen kilo CO2 vermeden.

Samenwerken en verbinden

Een inspirerende avond Foto: Wil Feijen

Son en Breugel - De Kaart van Son en Breugel, misschien heeft u ervan gehoord. Het is een stichting, opgericht in oktober 2013, die als doel heeft het in kaart brengen van therapeuten, coaches en zorgverleners in Son en Breugel. De bedoeling is om de zorg toegankelijker te maken door samen te werken en waar nodig door te verwijzen naar andere professionals.

Door: Luc van de Wiel
Foto's: Wil Feijen


Om dat te kunnen bereiken, organiseert de stichting regelmatig een bijeenkomst, zodat leden kennis kunnen maken met elkaar. Donderdagavond was er zo'n bijeenkomst, in de Boerderij. Voorzitter Marjon van der Kraan en penningmeester Yvonne Brouwer heetten iedereen welkom, en voorzagen ze van een welkomstdrankje.
Een knus groepje van zo'n 20 leden had zich verzameld, in een gezellige sfeer konden ze kennis maken met nieuwe mensen, of een eerdere kennismaking hernieuwen. Marjon van der Kraan hield een welkomstwoord, waarin ze het belang van samenwerking benadrukte. Niet alleen in de zin dat de zorg in ons dorp toegankelijker wordt doordat therapeuten en coaches op één site te vinden zijn. Maar ook in de zin dat ze naar elkaar door kunnen verwijzen en op andere manieren elkaar met raad of daad bij kunnen staan.

De Kaart zoekt samenwerkingsverbanden, maar niet alleen binnen de eigen organisatie. Zo is contact gelegd met Sander Brugmans, de programma coördinator veerkracht. Sander is bezig met de 'Sociale Kaart', deze moet zichtbaar maken waar inwoners zich kunnen melden met sociale-, zorg-, werk- en inkomensvraagstukken.
Hoofdmoot van de avond was een presentatie van Jessica van Strien over de mens die alsmaar meer stress en druk ervaart doordat we van alles moeten en willen. Volgens Jessica zou het goed zijn ook eens de tijd uit het oog te verliezen, en gewoon te genieten van waar we mee bezig zijn. Het doel is daar een balans tussen te vinden, een netwerkavond als deze kan hier ook aan bijdragen. .

Vervolgens werden de deelnemers in vier groepen van vijf personen verdeeld, om in drie rondes in wisselende samenstelling een viertal vragen te bespreken: wat betekent samenwerking voor jou, wat kom je brengen naar deze bijeenkomst, wat kom je halen en wat houd je tegen om samenwerking aan te gaan.
De wisselende samenwerking was een gelegenheid nader kennis te maken, in de meeste gevallen vond er eerst een voorstelrondje plaats. Daarna werden in ronde 1 de eerste twee vragen besproken, in ronde 2 de overige twee en in de laatste ronde werd de deelnemers gevraagd te kijken wat de rode draad was in de voorgaande rondes.
Iedere groep vaardigde één persoon af om hun conclusies te presenteren, de tendens was dat de meeste groepen behoefte hadden aan nieuwe vormen van samenwerking, zoals subgroepen gericht op specifieke soorten therapie of juist op specifieke klachten. Of gewoon regelmatig samen te komen om bij te praten en/of te wandelen.

Het was niet alleen voor de deelnemers een inspirerende avond, voor uw verslaggever ook. De Kaart doet meer dan alleen de coaches en therapeuten uit Son en Breugel bij elkaar brengen, ze doet ook alle moeite om zichzelf op de kaart te zetten zodat de inwoners van Son en Breugel de juiste coach of therapeut kunnen vinden. Iemand die aansluit bij hun hulpvraag of behoefte.
De Kaart is een uniek initiatief, dat navolging verdient. Mocht u op zoek zijn naar een coach of therapeut, neem dan een kijkje op www.dekaart.net en zoek degene die bij u past. Mocht u zelf coach of therapeut zijn en nog geen lid zijn, sluit u aan! U kunt mailen naar info@dekaart.net.

Een inspirerende avond Foto: Wil Feijen
Een inspirerende avond Foto: Wil Feijen
Een inspirerende avond Foto: Wil Feijen
Een inspirerende avond Foto: Wil Feijen
Een inspirerende avond Foto: Wil Feijen

Nacht van de Nacht op Zaterdag 27 oktober

De Nachtwachter Foto: IVN

Als de wintertijd weer begint, en de volgende zondag het weer een uurtje eerder donker is, is ook de Nacht van de Nacht, o.a. in het bos bij de Vresselse Hut.

We beginnen deze laatste nacht van de zomertijd met een wandeling voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Zij mogen op zaterdag 27 oktober mee met de Nachtwachter om deze bijzondere nacht te beleven.
"Samen met de nachtwachter ga je op zoek naar de geheimen van een donkere nacht. In het donker worden andere zintuigen gebruikt dan overdag. Zijn er nog wel plaatsen waar het echt donker en stil is; is er leven en een donkere nacht."

Met deze wandeling voor kinderen kunnen maximaal 15 personen mee, en ook volwassenen die mee gaan moeten zich hier voor aanmelden. We verzamelen om klokslag 19.30 uur en even na 21.00 uur is de activiteit weer afgelopen. Je kunt alleen mee als je hiervoor een bevestiging hebt ontvangen. Als je interesse hebt voor deze jeugdwandeling, kun je je via een mail naar nacht@ivn-senb.nl aanmelden onder vermelding van: naam en leeftijd (kind), telefoonnummer en e-mail adres.

Vanaf 21.00 uur hebben wij in en om de Vresselse Hut speciaal voor de oudere jeugd en volwassenen diverse activiteiten rondom het thema de Nacht. Ook hiervoor vragen wij u zich aan te melden. Startpunt is de parkeerplaats bij de Vresselse Hut. Daar vertrekken we elk kwartier voor een nachtwandeling door het bos. Onderweg ervaart u, via diverse activiteiten, de Nacht.
Honden (ook aangelijnd) mogen helaas niet mee.

Datum: Zaterdag 27 oktober 2018
Starttijd: Kinderen: 19.30 uur (opgeven verplicht!), Volwassenen: vanaf ca. 21.00 uur
Startpunt: Parkeerterrein tegenover de Vresselse Hut
Vresselseweg 33 5491 PA Sint-Oedenrode
Meer info: Ellen van Wijk, tel. 0499 - 49 09 90
Aanmelden: nacht@ivn-senb.nl

Hou de website van IVN Son en Breugel in de gaten voor het laatste nieuws www.ivn-senb.nl/nacht. Voor meer achtergronden over de Nacht van de Nacht kun je naar www.nachtvandenacht.nl.

. Wie op zoek gaat naar zijn voorouders kan best wat hulp gebruiken

Onze PVGE genealogieclub Son en Breugel kan daarbij behulpzaam zijn.
Wanneer je op zoek gaat naar genealogische informatie voor beginners en gevorderden, dan kom je op een onderdeel waar een klein stukje tekst staat en een verwijzing naar boeken.
Deze zijn geschikt om de beginnende genealoog te begeleiden bij zijn of haar onderzoek.

Dat het ook anders kan, laten diverse websites zien: een uitgebreid systeem met teksten, gericht op beginnende genealogen, maar waar meer ervaren stamboomonderzoekers ook veel informatie kunnen terugvinden.

Op deze bijeenkomst houden wij een workshop: Zoeken op internet.
Wij laten zien hoe je informatie kan ophalen via:.
B.v. Delpher via de koninklijke bibliotheek, zoeken in oude kranten, Matricula = Duitse, Oostenrijkse, Luxemburgse kerkboeken DTB, Digitalebronbewerkingen NL&BE = Een verzameling Nederlandse en Belgische kerkboeken en andere in-gescande documenten. Huwelijkse bijlagen uit de burgerlijke stand, Myheritage een website wereldwijd met gegevens. en Aldfear die voor u algemeen zoekt op het internet

Heb je zelf nog andere inbreng, geeft dit dan even vóór de dag per mail op,
dan kunnen wij hier nog rekening mee houden.
Meld je even aan, dan kunnen wij op jou rekenen

PVGE Genealogie,op woensdag 31 oktober van 9.30 tot 12.00 uur in Braecklant, Amerikalaan 1 Son.

Paul Janssen
Groepsleider Genealogie PVGE Son en Breugel
Aanmelding: p.janssen2@chello.nl of 0499-471849

Lezing Heemkundekring Son en Breugel

Foto: Heemkundekring

De beeldenstorm en Alva's Raad van Beroerten
In de zomer van 1566 bereikten sociale, religieuze en economische spanningen in de Nederlanden het kookpunt. Ballingen die om geloofsredenen de Nederlanden waren ontvlucht keerden terug en predikanten voelden zich zeker genoeg om in het openbaar hun anti-roomse ideeën te uiten.
Schouten en stadsbesturen konden niets beginnen tegen de oproeren die overal de kop op staken.

De Beeldenstorm verspreidde zich razendsnel door het land en het Spaans-Habsburgse bewind in Brussel wankelde op haar grondvesten. Op 10 augustus, de dag dat de Beeldenstorm begon, werd een hagenprediker 's-Hertogenbosch binnengebracht onder begeleiding van een gewapende escorte. Het bleek een voorbode te zijn van de vernielingen die twaalf dagen later begonnen in de Sint-Janskathedraal en daags daarna oversloegen naar de kloosters in de omgeving. Beeldenbrekers spraken spottend over heiligenbeelden die '…nyet bloeden konden'. De uit Son afkomstige inquisiteur en bisschop Franciscus Sonnius (1507-1576) was in deze roerige tijden bisschop van 's-Hertogenbosch.
Dichterbij Son en Breugel sloegen beeldenstormers toe in Eindhoven. Na een vurige preek vanaf het kansel door 'Meester Aerdt' sloegen de toehoorders het interieur van de parochiekerk stuk.

Koning Filips II stuurde de hertog van Alva om de rust te herstellen. Eenmaal aangekomen in Brussel stelde Alva een speciale rechtbank samen om de beeldenstormers op te sporen en te bestraffen: de Raad van Beroerten.
Hoe verleende Sonnius steun aan Alva? Waar was hij getuige van gedurende het jaar van de Beeldenstorm? Hoe brachten de inwoners van zestiende-eeuws Son en Breugel het ervan af in 1566?
Tijdens de lezing die gehouden wordt door Sander Wassing komen deze vragen aan de orde.

Foto: Heemkundekring
Foto: Heemkundekring

Sander Wassing (1976) is historicus en studeerde aan de Universiteit van Leiden waar hij zich specialiseerde in de geschiedenis van de Nederlanden gedurende de zestiende en zeventiende eeuw. Zijn scriptie schreef hij over de Beeldenstorm en Alva's Raad van Beroerten.

Heemkundekring Son en Breugel nodigt u van harte uit om op dinsdag 23 oktober aanstaande deze lezing bij te wonen in De Zwaan in Son. De aanvang is 20.00 uur.

Voor leden van de Heemkundekring is de toegang gratis, van niet-leden zal een bijdrage van 2 euro worden gevraagd.

Lezing Heemkundekring Son en Breugel op
dinsdag 23 oktober 2018 om 20.00 uur in
de zaal van 'De Zwaan', Markt 9 te Son en Breugel.

Tandprothetische praktijk Plasmans geeft om jou en je lach

Tandprothetische praktijk Plasmans

Enkele weken geleden heeft u in de rubriek Op de koffie bij… kunnen lezen over de vriendelijke en kundige tandprotheticus Hendrik Plasmans. Deze keer gaan we nog dieper in op de werkzaamheden van zijn bedrijf. Bij Tandprothetische Praktijk Plasmans kunt u terecht voor het aanmeten van kunstgebitten, klikgebitten, plaatjes, frames en dergelijke. Ook voor vrijblijvend advies, reparaties en correcties aan bestaande protheses bent u van harte welkom in de praktijk. Dit artikel kan voor u dan ook zeer interessant zijn.
Heeft u last van een loszittend kunstgebit of vindt u het vervelend om een los gebit te dragen? Dan kunt u kiezen voor een overkappingsprothese, oftewel een 'klikgebit' dat met behulp van implantaten vastgeklikt kan worden. Dit biedt de zekerheid van een perfect sluitend en vastzittend gebit. Het aanbrengen van een implantaat is relatief eenvoudig en na een helingsperiode van enkele weken is het al mogelijk om het 'klikgebit' of de overkappingsprothese te gebruiken. In de tussentijd is het mogelijk de bestaande prothese aangepast door de tandprotheticus te gebruiken. U loopt dus niet zonder!

Een partiële prothese of frameprothese is een vervanging van een of meerdere tanden of kiezen. Plaatprotheses en frameprotheses zijn, in tegenstelling tot kronen en bruggen, uit de mond te nemen. Als uw verloren tanden of kiezen niet door een brug, kroon of implantaat worden vervangen, kan een plaatprothese of frameprothese een goede oplossing zijn. Welke prothese voor u het meest geschikt is, bepaalt u in overleg met uw tandprotheticus/tandarts. Tandprothetische Praktijk Plasmans kan plaatjes en frames in eigen huis maken, waardoor er geen lange wachttijden zijn.

Er zijn nog zoveel meer mogelijkheden bij Tandprothetische Praktijk Plasmans. Die staan allemaal te lezen op zijn informatieve website https://www.tpp-plasmans.nl. Zo is het belangrijk om te weten dat een verwijzing van de tandarts niet nodig. Tandprothetische Praktijk Plasmans werkt daarnaast samen met een tandarts / implantoloog.
Ga er eens naar toe en laat u informeren. Op de site staan ook contactgegevens voor het snel maken van een afspraak. Denk daarbij altijd aan het volgende: Tandprothetische praktijk Plasmans geeft om jou en je lach.

Het uitstapje waar iedereen naar uitkeek

Uitstapje Logeerhuis Zonhove Foto: Media&Zo

Op zaterdag 29 september was het dan eindelijk zover. Het uitstapje waar iedereen al zo lang naar uitgekeken had.

Het eerste echte uitstapje van het logeerhuis op Zonhove in Son en Breugel in de 10 jaar dat het logeerhuis bestaat, met 20 kinderen en 5 begeleiders. De reis gaat met de rolstoeltaxi naar Dierenrijk Nuenen. Het eerste echte uitstapje dus.
In Dierenrijk staan 20 enthousiaste vrijwilligers (leden van de Lionsclub Host Eindhoven) klaar om de bewoners van het logeerhuis te duwen en te begeleiden.

. Bij aankomst was er eerst voor iedereen een taart met een drankje om daarna het park in te gaan om alle mooie diren te gaan bekijken. Het begin wat uiteindelijk een geweldige dag, en een kadootje voor zowel cliënten, vrijwilligers als personeel bleek te zijn. Begeleiders en cliënten genoten volop van het park onder een stralend zonnetje, prima weer dus. Het bezoek werd afgesloten met een frietje en een snack.

Uitstapje Logeerhuis Zonhove Foto: Media&Zo
Uitstapje Logeerhuis Zonhove Foto: Media&Zo

Daarna ging iedereen moe en voldaan weer met de taxi naar het logeerhuis Zon.
Het was een hele bijzondere dag, mogelijk gemaakt door de LIONS HOST EINDHOVEN.
De clienten en begeleiders van het logeerhuis willen dan ook, iedereen hartelijk danken die dit mogelijk hebben gemaakt, met speciale dank voor Ton van Overbeek de organisator.

Namens iedereen van het Logeerhuis Son ...... kei bedankt.

15 / 32

16 / 32

18 / 32

Enquête burgerparticipatie

Burgerparticipatie staat hoog op de agenda van de gemeente Son en Breugel. Maar hoe doe je dat? Over welke manier en over welke onderwerpen wilt u op de hoogte worden gehouden? Hoe wilt u meepraten: persoonlijk, in werkgroepen of via een panel?

Praat mee via de TIP-inwonerspanel van TipMooiSonenBreugel en laat uw ideeën horen. De uitkomsten van dit onderzoek bieden inzicht in uw communicatiebehoeften met de gemeente en vormen de basis voor de verdere gesprekken over burgerparticipatie in Son en Breugel.
TipMooiSonenBreugel.nl is onderdeel van de MooiSonenBreugelKrant en het onafhankelijke onderzoeksbureau TOPonderzoek, uit het Limburgse Horst. Alle raadplegingen worden uitgevoerd door TOPonderzoek, dat is aangesloten bij de Markt Onderzoek Associatie (MOA). Op dit moment zijn er Tip-panels in 23 gemeenten.

TIP-burgerpanel
Martijn Hulsen van TOPonderzoek vertelt: "Het gebeurt weleens dat (belangenbehartigings-) partijen in een gemeenschap beslissingen maken die niet overeenkomen met de wensen van de inwoners van een gemeente. Simpelweg doordat op 'onderbuikgevoel' keuzes worden gemaakt. Het is niet de wens van de burger, maar van de desbetreffende bestuurder. Het burgerpanel TipMooiSonenBreugel.nl springt hier op in door een podium aan uw stem te geven."

Wensen en ideeën
"Uw mening wordt geraadpleegd, waardoor regionale besluiten, die ons allen in Son en Breugel aangaan, afgestemd zijn op de wensen en ideeën van inwoners van Son en Breugel. Dit komt doordat honderden inwoners van Son en Breugel meedenken en meepraten."

Van binden naar verbinden
Het TIP-burgerpanel betreft een raadpleging, geen peiling. Op zoek wordt gegaan naar pareltjes; tips om de gemeenschap een stukje mooier te maken. Martijn: "Eén keer in de 4 á 5 jaar mogen we met zijn allen naar de stembus. Ik vind het een gemiste kans, dat we niet vaker van de kennis van mensen gebruik maken. Ons burgerpanel springt hier op in.

Meedoen met de raadpleging
Wilt u meepraten en meedenken over wat er zich in Son en Breugel afspeelt of gaat spelen, zoals nu met de burgerparticipatie? Meldt u zich dan snel aan via www.TipMooiSonenBreugel.nl dan doet u meteen mee aan deze raadpleging, maar ook die nog gaan volgen.

Wie raadt de nieuwe Prins van Krutjesgat

Beste Krutjesrapers en Krutjesraperinnekes,
Carnavalsseizoen 2019 gaat binnenkort officieel van start met als eerste onderdeel het 11-11-bal. Zoals gebruikelijk wordt op dit grootse evenement de nieuwe Prins bekend gemaakt. Heeft u al een voorgevoel wie het dit jaar zou kunnen zijn? Om u vast een beetje op weg te helpen krijgt u natuurlijk weer vier aanwijzingen.
De aanwijzingen komen in deze krant, maar zoals gebruikelijk ook in de vorm van de inmiddels beroemde filmpjes op onze website en social media. Het aandachtig bestuderen van deze filmpjes levert u misschien wel een extra aanwijzing op!

11-11-bal
Het 11-11-bal is op zaterdag 10 november 2018 in de grote zaal van onze hofleverancier café-restaurant De Zwaan. In de vier weken voorafgaande aan deze grootse onthulling zult u iedere week een nieuwe aanwijzing in deze krant aantreffen. Daarnaast kunt u ook elke maandag een nieuwe verfilmde aanwijzing vinden op www.dekrutjesrapers.nl, de Facebookpagina of op het YouTube kanaal van CV de Krutjesrapers.

Indien u op basis van de aanwijzingen meent te weten wie "Prins Carnaval 2019" wordt, kunt u meedingen naar een diner voor twee personen door de naam van de Prins, en ook uw naam, adres en telefoonnummer in te zenden door:
a) een gesloten envelop in te leveren in de brievenbus bij Cafetaria Spierings, Nieuwstraat 17 te Son en Breugel. Schrijf op de voorzijde van de envelop "Prins Carnaval 2019". Per persoon kan maximaal 1 naam worden ingezonden. Uw oplossing kunt u inleveren tot en met zaterdag 10 november 2018 om 11.11 uur stipt.
b) een e-mail te sturen met als onderwerp "Prins Carnaval 2019", onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer naar het volgende e-mailadres: wiewordthet@dekrutjesrapers.nl. De inzendtermijn voor e-mail sluit ook op zaterdag 10 november 2018 om 11.11uur stipt.

Aanwijzing 1 luidt als volgt: "Koning, Keizer, Admiraal"

11-11 Bal CV de Dommelsoppers

CV de Dommelsoppers nodigt u uit voor het jaarlijkse 11-11 Bal!
Datum: vrijdag 16 november 2018
Aanvang: 20.00 uur
Zaal open vanaf 19.45 uur
Op dit feestelijke evenement laten onze dansgroepen voor het eerst hun dans zien voor publiek, en worden natuurlijk de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses onthuld.

Het is een open avond, dus nodig alle opa's en oma's, ooms en tantes, vriendjes en vriendinnetjes uit! Uiteraard is het feest na de onthulling, en zien we u graag aan de bar voor een drankje!

Tot dan!

Locatie: JC Oase, dommelstraat 10a, Son Ingang: het pad achter de kerktoren.

Middag voor alleengaanden.

Op vrijdag 2 november as. vindt een eerste bijeenkomst plaats voor alleengaanden. Dit is een bewuste keuze geweest, want een speciale middag voor mensen die alleen (gaand) zijn is er nog niet. De bedoeling van ons is om mensen samen te brengen rond punten van herkenning in het omgaan en het delen van ervaringen met het [hoe dan ook] alleen zijn, het er alleen voor staan.
Aan deze middag werken mee: Yvonne Mulder, bij velen bekend door de vele gedichten en lezingen; Gerdie van Zon, gediplomeerd verlies-en rouwbegeleider; Joyce Coumans, diëtist van Foodles over genieten van eten en muziekgroep IRISH CREAM uit Son en Breugel. Verder word de middag opgeluisterd met gedichten en gedachten, voor velen een herkenning, door een van de organisatoren.
U bent allen van harte uitgenodigd.

Deze bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 2 november om 14.00 uur in Thermae Son, Planetenlaan. Vanaf 13.30 uur is de zaal open en staat de koffie/thee met wat lekkers voor u klaar.
We vragen een klein bedrag als entree: € 3,-- per persoon.
In verband met de catering vragen we u om zich op te geven t/m 28 oktober per mail: alleen2nov18@kpnmail.nl of telefonisch via:
0499-476635 / 0499-463602.

Dit is een initiatief van Ciel Saris en Jeannet Venekamp, in het kader van het project Lokale aanpak Eenzaamheid.

Seniorenraad themaochtend over vogels en andere diertjes in je nachtelijke tuin

Foto: Will van Berkel

Voor de maandelijkse themaochtend in De Boerderij had de werkgroep Welzijn en Zorg een luchtig thema op het menu staan: "Vogels en andere diertjes in je (nachtelijke) tuin".

Will van Berkel, geen onbekende in deze contreien, was op vrijdag 28 september te gast om met de aanwezigen zijn enthousiasme te delen over flora en fauna, met name in onze tuinen.
Vol passie en ondersteund door de vertoonde beelden van de besproken vogels, insecten en planten wist deze spreker het publiek weer te boeien.
Het werd al snel duidelijk dat Will niet alleen zijn kennis gebruikte om ons mee te nemen in de wonderlijke wereld van deze, soms ook onzichtbare, tuinbewoners.

Hij maakte van deze gelegenheid ook gebruik om het publiek te overtuigen en bewust te maken van de achteruitgang in aantal van sommige vogels, insecten en plantensoorten. Dit mede als gevolg van de "verstening" van onze tuinen en de invloed van de landbouw op onze omgeving.

Foto: Will van Berkel

Om deze ongewenste ontwikkeling tegen te gaan, had de spreker een aantal tips en adviezen om er voor te zorgen dat vogels en insecten zich weer thuis gaan voelen in onze omgeving; met name tuinen weer aantrekkelijk maken voor deze dieren.
Denk daarbij aan het plaatsen van nestkastjes, geschikt voor bepaalde vogelsoorten, het plaatsen van voersilo's en ander voedsel (zoals oud fruit), dat aantrekkelijk voor ze is.
Ook de gewenste vergroening van onze tuinen - en dus het planten van bepaalde bomen, bloemen en planten - ter bevordering van de leefomgeving van vogels, maar zeker ook insecten. Deze laatsten zijn op hun beurt belangrijk voor vogels en bestuiving van planten en bloemen. Het blijkt dat ook sommige gemeenten zich hard maken om dit soort vogel- en insectenvriendelijke locaties in te richten. Een positieve ontwikkeling.

Uit de reacties van de aanwezigen bleek, dat dit de meesten wel aansprak. De tijd bleek helaas te kort om alle stof, die de spreker voor ogen stond, te behandelen. Dit vond het publiek overigens ook, hetgeen bleek uit het feit dat men het ondergrondse insectenleven nog eens aan bod wil zien komen.
Voldoende materiaal dus voor een toekomstige themaochtend.

Met deze wens, en een verwijzing naar interessante literatuur over de besproken onderwerpen, werd deze ochtend afgesloten.

SeniorenRaad zoekt nog een redacteur

We herhalen deze oproep omdat we helaas nog steeds en steeds dringender op zoek zijn naar versterking van de werkgroep Communicatie van de SeniorenRaad.

Ter aanvulling van het bestaande team van vrijwilligers zijn we vooral op zoek naar een

Redacteur(m/v)

Iemand die het schrijven in de vingers heeft, het resultaat ervan graag met anderen wil delen en dit als vrijwilliger wil doen in vorm en stijl die van een politiek onafhankelijke vrijwilligersorganisatie als de SeniorenRaad van Son en Breugel verwacht wordt.

Affiniteit met onderwerpen die voor senioren van belang zijn is een pre, maar de kwalificatie die bij ons voorop staat is een duidelijke schrijfstijl, ook bij moeilijke onderwerpen. Van de gezochte redacteur wordt ook verwacht dat hij of zij het plezierig vindt in teamverband te werken.

Voelt u zich hierdoor aangesproken, aarzel dan niet contact op te nemen met de voorzitter van de werkgroep: Peter Rotteveel, telefoon (0499) 476890 of per e-mail: peter.toni.rotteveel@kpnmail.nl

22 / 32

Geloofsgemeenschap Sint Petrus' Banden, Son
De vieringen vinden plaats in de Sint Genoveva-kerk in Breugel, behalve de viering iedere zaterdagmiddag om 16.30 uur in Berkenstaete.

Zaterdag 20 oktober
16.30 uur Woord- en communieviering in Berkenstaete
18.30 uur: Woord- en communieviering in Breugel
19.00 uur: Rozenhoedje in de Mariakapel aan de Beverlaan
Zondag 21 oktober
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Gregoriaans koor
Collecte Wereldmissiedag
intenties: Willem Mühlstaff, Lies Bekkers-van der Velden, Wim Sanders, Marc van Sloun, Harry Verschueren, Piet van de Laar, Leo Achterbergh, Henk Eekhout, Frans Janssens.
Zaterdag 27 oktober
16.30 uur Woord- en communieviering in Berkenstaete
19.00 uur: Rozenhoedje in de Mariakapel aan de Beverlaan
Geen Eucharistieviering in de Sint-Genovevakerk

In de maand oktober wordt het Rozenhoedje gebeden:
in de Sint-Genovevakerk: elke donderdag om 18.15 uur, voorafgaand aan de Eucharistieviering van 18.30 uur;
in de Mariakapel aan de Beverlaan: elke zaterdag om 19.00 uur.

Martinuskerk (centrum)
Woensdag 17 oktober 19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant.
Intenties: Tonnie van de Berg – van Oirschot vanwege haar sterfdag.
Zaterdag 20 oktober 18.30 uur: Eucharistieviering met Het Goede Herder Koor.
Intenties: Annie Vervoort – Ketelaars (mgd), Harrie Kuijpers (mgd), Theo Bekkers (mgd), Adrie Oerlemans (mgd), Lambertus en Johanna de Bok – van Venrooij, Dochter Ineke en schoonzoon Wim, Overleden ouders Albert en Riek Coenraad en overleden dochters Clara en Paula Coenraad.
Zondag 21 oktober Negenentwintigste Zondag door het Jaar 09.30 uur: Eucharistieviering: cantorviering.
Intenties: Sjef en Wilhelmina de Leijer – van Rooij, Josine en Jan Michels – Raaijmakers (mgd), Leo van Driel, Marietje van Driel – van der Heijden (mgd), Alie van Oorschodt – van den Eertwegh (mgd), Overleden KBO leden in de maand september, Gerrit Roijakkers en overleden familieleden Smits en Roijakkers, Antton en Nelly Adams – Seijkens en zoon Willy, Stien en Wim Habraken, Willy en Nelly Vermeulen – Habraken.
Zondag 21 oktober 12.30 uur: Doopviering Lieke Bekkers.

In de oktobermaand wordt voorafgaand aan elke doordeweekse Viering het Rozenkransgebed gebeden. Dat begint telkens twintig minuten voor aanvang van de Viering. Bovendien wordt iedere dinsdag om 19.00 uur in de Dagkapel van Odendael het Rozenkransgebed gebeden.

Maandag, donderdag en vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Dagkapel van de Goede Herder Kerk Eerschot.
Dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Antonius van Padua kerk te Nijnsel.
Dinsdag 23 oktober 18.30 uur tot 20.00 uur: Bijeenkomst Vormelingen in bovenzaal bij de Martinuskerk in het centrum.
Woensdag 19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Donderdag 18 oktober 18.15 uur: Rozenhoedje
18.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zaterdag 20 oktober
18.30 uur: Woord en Communieviering m.m.v. Rob van Stuivenberg
Zondag 21 oktober 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst
intentie: Wim van Heeswijk, Maria van Eck-van der Zanden, ouders Saris-van Heeswijk.
Donderdag 25 oktober 18.15 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zondag 28 oktober 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor
intentie: Ietje van Dinther-Raeven, Mia Donkers-van Heeswijk, Annie van der Eerden-van Sleuwen, Frans Swinkels, Peter Verstappen, Ouders van Riel-Bogers en kinderen Marijn, Christ en Annie, Piet en Hein en Nettie van Eck en ouders Jan en Doortje van Eck-van Lankveldt, Sjaak van de Ven.
16.00 uur: Concert orgelkring met Tannie van Loon op orgel, en Suze Donna met proza

Sint Antonius Nijnsel
Zondag 21 oktober a.s. Eucharistieviering om 11.00 uur met gemengd koor
Intenties: Miet de Vries- Aarts, Dinie van Oorschodt- v.d. Boom, Bijzondere intentie, Rien v.d. Laar.
Deze week collecte voor Wereldmissiedag.
Dinsdagmorgen 23 oktober a.s. 9.00 uur Eucharistieviering.

Kerkdiensten (PKN) in St.Oedenrode
21 oktober 10.00 uur: Ds. Chr. Mondt Dienst van Schrift en Tafel

OLAT herfstwandeltocht vanuit Nuenen

Foto: Olat

Op zondag 21 oktober is de start van het nieuwe wandelseizoen 2018-2019, de 52e in het kader van de OLAT winterserie wandelingen. Na de lange en hete zomer zijn sommige bomen en struiken al vroegtijdig in herfstkleuren getooid.

Mogelijk laten zij hun blad al vallen en kunnen we lekker door de gevallen bladeren lopen. En er zal zeker veel meer van de herfst te genieten zijn: bomen die mooi verkleuren, eikels, kastanjes, paddenstoelen, spinnenwebben, die door de dauwdruppels hun prachtige patroon laten zien…Kom je mee genieten? We starten op een bijzonder plekje, het Laco strandbad in Nuenen, een recreatieplas in een bosrijke omgeving. Afhankelijk van de gekozen afstand kom je op de Refelingse Heide, de Papenvoortse Heide, het Geboortebos en door de Stiphoutse Bossen waarbij we het Witven, Kromven, Wasven en Kikkerven passeren. Verderop langs de oude toren van Stiphout en Kasteel Croy in Aarle Rixtel. Hier wandelen we door een bijzonder beekdallandschap en verderop langs het Eindhovens Kanaal. We slaan af en komen in het prachtige natuurgebiedje De Zegge! Bijna 2 km lopen we langs de Kleine Dommel tot aan de Collse Watermolen. En we weten het, dat is genieten: de Dommel, populieren, riet, lissen. Dit pad is ongetwijfeld een van de hoogtepunten van deze mooie wandeldag. Via de Antoniuskapel komen we weer terug bij onze bij onze startlocatie. Tussendoor konden we genieten van mooi open landschap en kleinschalige bosgebiedjes.

Startlocatie is Laco Strandbad Nuenen, Enodedreef 3, 5674 TG Nuenen. Alle afstanden mogen vanaf 08.00 uur starten. De ervaren wandelaars kunnen wandelen op de 40, 30 of 20 km. Voor degenen die minder willen wandelen en voor families met kinderen kan men tot uiterlijk 12.30 uur ook starten op de 15 of 10 km. Men moet om 17.00 uur weer terug zijn op de startlocatie. Onderweg heeft OLAT enkele wagen- en caférustposten ingericht. Er hangen pijlen en men krijgt een routebeschrijving mee, waardoor de routes eenvoudig zijn te wandelen. Kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding genieten 50% korting op het inschrijfgeld. Uitgebreide informatie vindt u op www.olat.nl/winterserie waar vooraf ook de route middels GPS tracks zijn te verkrijgen. Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen via e-mail: dagtochten@olat.nl.

Boktoberfest in Sint Oederode

Breugelse Bokken zet de geitenbok in de schijnwerpers tijdens Boktoberfest in Sint Oederode
Kom op zondag 21 oktober proeven van mals geitenbokkenvlees, bijzondere bockbieren en andere lokale producten.

Natuurboerderij Breugelse Bokken organiseert op zondag 21 oktober een feestelijke middag ter ere van de geitenbok, het ondergeschoven kindje binnen de geitenkaasindustrie. Geitenbokkenvlees wordt in Nederland meestal weggegooid. Dat is zonde, want het smaakt heerlijk. Breugelse Bokken laat je dit zelf proeven tijdens de barbecue op het Boktoberfest. Daarnaast is er een bockbierproeverij, want bokkenvlees smaakt nu eenmaal nog lekkerder met een bockbiertje erbij. Verder is er een mini-boerenmarkt met lokale producten. De kinderen kunnen kennismaken met bok Herman en zijn vrienden, die graag geaaid worden. Ook mogen de kleintjes een ritje maken in het bokkenkarretje.

Breugelse Bokken
De kleinschalige natuurboerderij Breugelse Bokken in Son en Breugel geeft geitenbokken die overblijven bij de productie van geitenkaas, een tweede kans. Geitenbokkenvlees wordt in Nederland amper gegeten. Breugelse Bokken, gerund door boer Maarten Segers en zijn zoon Job, wil hier iets aan doen. Het is zonde om al dit vlees weg te gooien, want het smaakt heerlijk. Breugelse Bokken geeft de bokjes een goed leven buiten in de wei én geeft vleesliefhebbers de kans om een heerlijk stukje, eerlijk geitenbokkenvlees op hun bord te leggen.

Praktische informatie Boktoberfest
Datum en tijd: zondag 21 oktober 2018 van 13:00-17:00 uur
Locatie: de wei van Breugelse Bokken
Adres: Oude Vresselseweg (kruising Mosbulten), Sint Oederode
Entree: gratis toegang
Website: https://breugelsebokken.nl
Facebookpagina: https://www.facebook.com/breugelsebokken
Instagram: https://www.instagram.com/breugelsebokken

Griezelige Halloween avonden in BestZoo

Het wordt weer griezelen in dierenpark BestZoo op vrijdagavond 26 oktober en zaterdagavond 27 oktober. Op veler verzoek wordt er wederom spannende avonden georganiseerd. Door verschillende Halloween gerelateerde activiteiten zal het publiek vermaakt worden. In het donker zal het park er verrassend anders uit zien dan overdag.

Tijdens de avondopeningen is er voor de jongste waaghalzen een spannende heksenroute georganiseerd in het park, waarbij verschillende leuke opdrachten uitgevoerd moeten worden. Voor de echt stoere jongens en meisjes is er een griezelig enge spooktocht georganiseerd in het bos achter het park. In het bos dwalen enge wezens rond die je de stuipen op het lijf jagen. Ook hebben we nog een verrassing die we nog even niet gaan verklappen; kom langs en beleef deze zelf op een van deze Halloweenavonden.

Veel dieren zijn 's nachts actiever dan overdag. Tijdens deze avondopeningen is er de speciale gelegenheid om de dieren in het donker te bekijken. Ook zullen er een aantal 'enge' dieren zoals slangen, vogelspinnen en schorpioenen van dichtbij te bewonderen zijn in onze educatieve ruimte. Op het terras in het midden van het park kan je na alle spanning even bijkomen met een hapje en een drankje.

Het park zal vanaf het begin van de herfstvakantie in Halloweenstijl aangekleed zijn.

De Halloween avonden zijn vrijdagavond 26 oktober en zaterdagavond 27 oktober. De activiteiten zijn van 18.00 uur tot 22.00 uur; er geldt deze avonden een speciale entreeprijs van €5,- p.p. voor volwassenen en kinderen van 3 t/m 11 jaar. Kinderen van 0 t/m 2 jaar en abonnementhouders mogen gratis het park in.

Kom jij ook griezelen in het park? Kijk voor meer informatie op www.bestzoo.nl of op onze facebookpagina https://www.facebook.com/BestZoo

Schrijfster Carolijn Visser in de Knoptoren

Schrijfster Carolijn Visser

Carolijn Visser (Leiden,1956) is een Nederlandse schrijfster van reisverhalen. Ze reist al zo'n vijfenveertig jaar over de hele wereld en heeft inmiddels al ruim vijfentwintig boeken geschreven. Als een van de eersten stak ze, op vijfentwintigjarige leeftijd, vanuit Hong Kong de toen nog potdichte grens van China over en zag wat de Culturele Revolutie van Mao daar had aangericht. Ze sprak met allerlei mensen uit allerlei beroepen en van allerlei leeftijden en schreef op wat ze hoorde. Daar kwam haar eerste boek, Grijs China, (1981) uit voort.
Carolijn Visser interesseert zich vooral voor (post)communistische samenlevingen waar ze wil onderzoeken hoe mensen zich in moeilijke omstandigheden staande weten te houden. Ze wil het heden persoonlijk maken, er een goed verhaal over schrijven. Daarom heeft ze landen als China, Tibet, Vietnam, Nicaragua, Estland bezocht. Aan China heeft ze haar hart verpand en daar komt ze nog vaak.
In 2016 verscheen haar boek Selma, Aan Hitler ontsnapt, gevangene van Mao waarmee ze de Libris Geschiedenisprijs won. Het is het waar gebeurde verhaal over een Chinees-Nederlands gezin in communistisch China dat, na heel goede en heel slechte tijden, ten prooi viel aan de nietsontziende handen van het Mao-regime. De Nederlandse, joodse Selma en haar Chinese man kwamen daarbij om het leven. Hun zoon en dochter werden gespaard.
Entreekaartjes á 10,00 euro zijn verkrijgbaar bij Boekhandel 't Paperas, het VVV-kantoor en aan de kassa. Reserveren kan via a.ven62@chello.nl
N.B. Als u de vier lezingen en het literair concert wilt bijwonen en ook een gratis introducé wilt meenemen, bestaat de mogelijkheid om een abonnement te nemen voor €55.- U kunt een abonnement bestellen via onze website : www.rooiskultuurkontakt.nl
e-mail: secretaris@rooiskultuurkontakt.nl.

Vrijdag 19 oktober 2018, aanvang 20.00 uur
Kaartjes: €10 per stuk

Sunny Blues Nuenen presenteert: Bourbon Street (Be)

Bourbon Street (Be)

Weer eens een Belgische bluesband op hét blues podium van Nuenen: Café Schafrath. Op 21 oktober, vanaf 15.30 uur, speelt Bourbon Streetband een mix van Funkyblues, rauwe Swampblues en Bluesrock. Covers en eigen nummers wisselen elkaar af in deze variëteit aan blues stijlen. De band stond al op vele grote podia en zal ook nu weer zorgen voor een heerlijke middag voor de muziekliefhebbers en dansers. Want swingen zal het ongetwijfeld!

Sunny Blues Nuenen organiseert blues optredens in samenwerking met Café Schafrath te Nuenen en deze zijn altijd gratis te bezoeken. Interesse? Meld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief via de website: www.sunnybluesnuenen.nl. Dan mist u nooit een optreden.

Bourbon Street (Be)

Datum: 21 okt 2018
15.30 uur. Entree gratis
Locatie: Cafe Schafrath, Park 35 Nuenen

Kids Edition Freedom Run 2018, een eerbetoon aan onze bevrijders

Foto: Freedom Run

De herfstvakantie ligt lekker voor je. Genietend van alle vrijheden van een ontspannen (school)vakantie loert ook het sportieve spook om de hoek. Binnenkort kun je voelen wat echt vrij zijn betekent. Tenminste, als je je inschrijft voor de Freedom Run en mee gaat hardlopen op de grens van Best, Son en Eindhoven!

De vierde editie van de Freedom Run gaat van start. Een hele bijzondere recreatieve loop, waar u deelgenoot van kunt uitmaken. De run vindt plaats op zondag 28 oktober 2018. Het start schot klinkt om 11.30 uur voor de kids runs van 800 meter en 1.600 meter. Als volwassenen start u vanaf 12.00 uur en kunt u kiezen uit maar liefst drie afstanden: de 4, 8 en 10 miles.

Kinderen in de hoofdrol met hun ouder
De Kidsruns staan voor de tweede keer op het programma. Wanneer liep u met uw kind voor het laatst onder een Dakota vliegtuig door? Kijk eens naar de foto's van 2017 op de website en u snapt waarom deze loop zo speciaal is.

Ontwapende kinderen met super blije gezichten, allemaal heel ingenomen met hun medaille. Dit jaar krijgen de kinderen niet alleen een medaille, maar ook nog een passend cadeau, gemaakt door Isabel van Duijne. Zij is kinderboekenschrijfster en illustrator en zal aanwezig zijn om kennis te maken en haar boeken te promoten en te signeren. Reden temeer om samen met uw kind te komen rennen op het terrein van het museum Bevrijdende Vleugels!

Joe Mann en Robert Cole
De stichting 18 september, waarvan de Freedom Run onderdeel is, brengt dit jaar een eerbetoon aan onze Amerikaanse bevrijders. Met een zeer persoonlijke hulde aan Joe Mann en Robert Cole. Zij vormen dit jaar 'het gezicht' van de Freedom Run, samen met de vijf bevrijders uit de vorige editie.

In september 1944 is ongekend fel gevochten in de bossen waar gelopen gaat worden. Duitse troepen probeerden te voorkomen dat de gelande Amerikaanse parachutisten door konden breken. Twee bijzonder moedige mannen sneuvelden in deze strijd. Luitenant-Kolonel Robert Cole en soldaat Joe Mann zijn voor hun moed beiden postuum onderscheiden met de hoogste militaire eer: de 'Medal of Honor'.

Het decor in de bossen tussen Son en Best
De start is weer op het terrein van het museum Bevrijdende Vleugels. Nieuw dit jaar is dat niet alleen de kids runs maar alle afstanden door de Dakotahal van het museum gaan. Verder leidt het prachtig en geheel nieuwe parcours voor de drie langere afstanden door de bossen langs enkele gedenkmonumenten. Voor de deelnemers van de 8 en 10 miles vormen de velden van de Sonniuswijk en de historische grond van De Paulushoef het decor, als extraatje.

Niet alleen worden de deelnemers sportief uitgedaagd maar tegelijk ook vermaakt. Er zal een heuse deejay, ondersteund door GOBO events, aanwezig zijn voor de jeugdige tieners en twintigers. DJ Riet is zijn naam. En dat is nog niet alles!
Bij de bevoorradingpost zal muziek te horen zijn vanuit een leger jeep. En bij het naderen van de finish hoor je van ver al het geluid van de vijfkoppige band 7 DAYS.

Freedom Run 2018 kent iedere keer weer een gezellige en bijzondere sfeer door het thema, daar kunt u zeker van zijn. Daarnaast gaat u niet alleen met een bezweet shirt naar huis, maar ook met een speciaal aandenken.

Doe gezellig mee! Voor het inschrijfgeld hoeft u het zeker niet te laten, het is inclusief een consumptie. U steunt tevens de stichting 18 september met uw deelname.

Het maximaal aantal inschrijvingen bedraagt 750, en de inschrijf termijn sluit op vrijdag 19 oktober. Dus wees op tijd en schrijf u nu in op www.freedomrun.nl!

Schrijver gezocht

Foto: Adrie Neervoort

De redactie is op zoek naar mensen die graag artikelen, berichten of interviews schrijven.

Mocht u te weinig tijd hebben om u elke week in te zetten voor DeMooiSonenBreugelKrant dan is dat geen enkel probleem. Wij zijn ook op zoek naar gastcorrespondenten die af en toe een bijdrage willen leveren. Mocht u zin hebben om zich wekelijks voor deze uitgaves in te zetten, dan is dat mogelijk. Graag zelfs! Voor aanmelden of meer informatie mailt u naar redactie@demooisonenbreugelkrant.nl. of bel met Adrie Neervoort 06 30276760 Alvast bedankt en denk eraan: zonder u geen MooiSonenBreugelKrant!

Volleybal dames 1 Pieter Brueghel blijven maar winnen

Vorige week hadden de dames van Pieter Brueghel al hun eerste wedstrijd gespeeld en met 3-0 gewonnen. Deze week ging de reis naar Riethoven tegen de plaatselijke dames. Gelukkig was het een uitwedstrijd aangezien De Landing tijdelijk is gesloten.

Dit jaar bestaat het team maar uit 7 dames. Een beetje krap, maar soms is het niet anders en moeten ze het ermee doen. Vandaag moesten ze het met z'n zessen doen, maar de dames waren goed op elkaar ingespeeld dus op zich moest dat geen probleem zijn.
De eerste set ging gelijk op. Er werd aan beide kanten goed geserveerd. Over en weer waren een paar goede servicebeurten waardoor VC Pieter Brueghel mooi een aantal punten uitliep en VC Riethoven weer bij kon komen. Uiteindelijk was VC Pieter Brueghel net iets stabieler en beter waardoor het de eerste set met 18-25 naar zich toetrok.

Niet verslappen
De tweede set ging eigenlijk net zo als de eerste. Er waren een paar leuke rally's, maar ook nu waren er weer een aantal servicebeurten waarbij snel een paar punten op rij binnen werden gehaald. De dames hadden minder moeite met de service van Riethoven dan in de eerste set , waardoor ook de tweede set binnen werd gehaald, wel iets makkelijker dan de eerste, 16-25. Verslappen konden de dames niet, want dan gingen de punten naar VC Riethoven. De derde set werd een makkie en de dames van VC Pieter Brueghel hadden geen kind aan VC Riethoven, 4-25. Weer een mooie overwinning, met goed en degelijk spel. Dit is een mooi begin van de competitie. Dames ga zo door.

IJCE start nieuwe schaatsseizoen

De ijsvloer ligt er bijna en het schaatsseizoen kan beginnen. IJCE, IJsClub Eindhoven, met zijn ongeveer 650 leden een van de grootste schaatsverenigingen die bij de KNSB aangesloten zijn, start dit nieuwe seizoen op de gebruikelijke dagen in de week: zaterdagmorgen, zondagmorgen en maandagavond. Vanaf 13 oktober zijn de leden weer welkom.

Het ijs is tijdens de IJCE-uren alleen toegankelijk voor IJCE-leden, die meedoen aan diverse trainingen en op bepaalde uren ook 'vrij' hun rondjes kunnen rijden. Nieuw is dit seizoen dat op woensdagmiddag ook tijdens de publieksuren IJCE-trainers aan de slag kunnen om de schaatstechniek van de leden en van nieuwe leden bij te schaven .
Alle aspecten van het schaatsen op noren komen in het trainingsprogramma aan bod: langebaan, all-round, en marathon. Maar ook toerrijders die hopen op een echte Elfstedentocht of meedoen aan een van de alternatieve Elfstedentochten, komen aan hun trekken. Op de late maandagvond zal er een speciale 'Weissensee-training' voor deze rijders gegeven worden. Ook voor shorttracken, dat steeds populairder wordt, kan men bij IJCE terecht.

Voor de bijna 200 jeugdleden van IJCE zijn er trainingen op hun niveau, dat uiteenloopt van echte beginners die onder leiding van een trainer op de ijshockeybaan hun eerste slagen proberen te maken tot talenten die vanuit IJCE deelnemen aan de gewestelijke selectie van de KNSB. Tijdens de ruim 13 ijsuren die IJCE wekelijks huurt van het IJssportcentrum, en dus nu ook op woensdagmiddag, kan iedereen die dat wil onder leiding van ervaren trainers zijn schaatsconditie en -techniek verbeteren of gewoon op eigen initiatief zijn rondjes draaien. Op de website van IJCE (www.ijce.nl) zijn de mogelijkheden allemaal overzichtelijk op een rij gezet. Daar is ook meer informatie te vinden over introductielessen en het lidmaatschap.

IJCE organiseert een aantal activiteiten in de loop van het schaatsseizoen waar ook niet-leden aan mee kunnen doen. Op 16 november is er weer het BasisscholenSchaatsFestijn. Dan zullen zo'n 1200 basisschoolleerlingen weer hun 'rondjes draaien', aangemoedigd door ouders, opa's en oma's en andere supporters. Iedereen kan meedoen, er zijn vrijwilligers op het ijs om schaatsers van alle niveaus te ondersteunen. Derde kerstdag wordt weer de inmiddels traditionele 'Schaatsnacht van Eindhoven' gehouden. Informatie over beide activiteiten is te vinden op de website van IJCE (www.ijce.nl).
We hopen natuurlijk allemaal op een echte winter met natuurijs en daarop kan iedereen zich prima voorbereiden bij IJsclub Eindhoven. Met een goede voorbereiding is het vanaf het eerste moment genieten op natuurijs en is het dan geen kwestie van vallen en opstaan. Maar ook zonder de beloning van natuurijs is het genieten van deze oer-Hollandse sport bij IJCE.

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Woensdag 10 oktober                        
MOSA '14 MW1 – Corridor MW2         5 - 6
Corridor MW1-Celeritas/Avanti MW1 9 - 6
Recreanten Corridor 1 – Altior                 4 - 8
Recreanten Korloo - Corridor 2                5 - 7

Zaterdag 13 oktober
Corridor E1 – De Korfrakkers E2         3 - 0
Corridor D2 – Tovido D2                         1 - 4
Corridor D1 - Tovido D1                         6 - 2
Corridor C1 – Flamingo's C2                 5 - 5
Corridor B1 – Be Quick B2                         11 - 2

Zondag 14 oktober
Pupil van de week: Lisa van Lier
Corridor 1 – Lottum 1                                 8 - 7
Corridor 2 – Rietvogels 2                         12 - 9


Programma

Woensdag 17 oktober                         aanvang
Odisco MW1 – Corridor MW2                20.00

Zaterdag 20 oktober
DAW Schaijk E4 - Corridor E1                 10.00
Rosolo F2 – Corridor F1                         10.00
DAKOS C2 - Corridor C1                         11.15
Prinses Irene D1 - Corridor D1                11.15
Altior B2 - Corridor B1                         12.15
De Korfrakkers D3 - Corridor D2         13.30

Zondag 21 oktober
De Stormvogels 3 - Corridor 2                 11.15
Flash 1 - Corridor 1                                 13.30

Handbal vereniging Apollo

Uitslagen 13-14 oktober

M.H.V. '81 HC1 - Apollo HC1                19-14
Habo'95 E1 - Apollo E1                        22-3
E.H.V. HS1 - Apollo HS3                        29-20
Rapiditas HS1 - Apollo HS1                26-27
Bedo HS1 - Apollo HS2                        21-26
Zephyr/HCB'92 HB1 - Apollo HB1         11-12
Software Society/Avanti DS1 - Apollo DS1         34-24
Habo'95 DA1 - Apollo DA1                21 - 15

Geen Programma 20-21 okt

Nederlaag voor dames 1 handbalvereniging Apollo

De gepromoveerde dames 1 van Apollo speelden hun derde wedstrijd van het seizoen in Drunen tegen de dames van software society/hv Avanti. In de eerste helft hadden de dames moeite om in hun spel te komen, wat resulteerde in een achterstand bij rust van 6 punten. In de tweede helft leken de dames het weer op te pakken, maar ook de tegenstander bleef scoren. Na opnieuw weer uit te lopen, resulteerde dit in een eindstand van 34-24. Op 28 oktober zullen de dames thuis spelen tegen RED-RAG/Tachos.

Beker heren 1 handbalvereniging Apollo
Op woensdag 17 oktober om 20.15 uur spelen onze heren 1 de eerste ronde in de landelijke beker.tegen Olympia'89/DOS'80 HS1. De 1e wedstrijd van onze heren 1 in de landelijke beker op woensdag 17 oktober om 20.15. worden gespeeld in de sporthal Naastenbest in Best (Pr. Beatrixlaan 27, 5684 GJ Best) ivm de sluiting van sporthal de Landin

Pupil van de week Corridor

Lisa van Lier samen met scheidsrechter S. van der Doelen Foto: Corridor

Op zondag 14 oktober was Lisa van Lier onze "Pupil van de Week".

Ze heeft eerst even geoefend met het nemen van een doorloopbal op een hoge korf. Lisa mocht de openingsbal nemen en kreeg uit handen van scheidsrechter S. van der Doelen een oorkonde en een snoepzak. Tijdens de wedstrijd heeft Lisa de stand bijgehouden en mocht ze de filmcamera bedienen. Corridor 1 won de wedstrijd tegen de Lottum 1 met 8 - 7.

Springbokken Son en Breugel liepen loodzware marathon

Het team van de Springbokken uit Son en Breugel Foto: Springbokken

Son en Breugel - Marathon Eindhoven 2018. Wát een dag, met veel zon en een strakblauwe lucht, om 07:00 's morgens werd al 16 graden gemeten, dat belooft wat! Bij de start van de halve marathon was dit al opgelopen tot 25, maar voor de ruim 23.500 deelnemers geen reden om niet te lopen.

Ook de Springbokken stonden dus gewoon aan de start voor zowel de halve marathon alsook een 6-tal voor de hele marathon! Een gemiddelde temperatuur van 29 graden maakte het voor iedereen loodzwaar,
maar de maanden van intensieve voorbereiding hebben zich uitbetaald, allemaal hebben ze probleemloos de finish gehaald en werden de nodige PR's verbroken.
Bandjes langs de hele route droegen bij aan een feestelijke sfeer, het publiek was enorm enthousiast en de laatste kilometers werden de lopers echt gedragen door de vele supporters. Voor velen was deze editie ploeteren, afzien en doorgaan, maar wij kijken met z'n allen terug op een warme maar geslaagde dag!

SBC Jeugd
Uitslagen SBC jeugd zaterdag 13 oktober
Bladella JO 19-1 - SBC JO 19-1                 1 - 1
SBC JO 19-2 - SDO"39/HMVV JO 19-1                 1 - 9
SBC JO 19-3 - VRIJ                 ---------
SBC JO 17-1 - RPC JO 17-1                 0 - 0
SBC JO 17-2G - WODAN JO 17-3                 2 - 3
SBC JO 17-3 - VRIJ                 ---------
SBC JO 17-4 - Den Dungen JO 17-3                 13 - 1
Audacia JO17-2 - SBC JO 17-5                 1 - 6
SBC JO 15-1 - Unitas "59 JO 15-2                 8 - 0
SBC JO 15-2 - RKDSV / EDN JO 15-1                 4 - 0
Wilhelmina Boys JO 15-3 - SBC JO 15-3                 Uitgesteld
SCG "18 JO 15-3 - SBC JO 15-4                 0 - 7
SBC MO 15-1 - OJC Rosmalen MO 15-3                 4 - 1
Unitas "59 JO 14-2 - SBC JO 14-1                 0 - 10
SBC JO 14-2 - Netersel/Casteren JO 14-1                 7 - 5
Oirschot Vooruit JO 14-2 - SBC JO 14-3                 3 - 1
ODC JO 14-4 - SBC JO 14-4                 Uitgesteld
Rhode/v.Stiphout JO 13-1 - SBC JO 13-1                 1 - 2
SBC JO 13-2 - Boxtel JO 13-1                 4 - 7
WODAN JO 13-3 - SBC JO 13-3                 0 - 11
Boxtel MO 13-1 - SBC MO 13-1                 Uitgesteld
SBC JO 12-1 - VRIJ                 ----------
SBC JO 12-2G - BMC JO 12-1                 4 - 3
SBC JO 12-3 - VRIJ                 ---------
SBC JO 12-4 - Bergeijk JO 12-2                 7 - 0
Zwaluw VFC JO 12-4 - SBC JO 12-5G                 9 - 4
SBC JO 11-1 - VRIJ                 -------
SBC JO 11-2 - Brabantia JO 11-2                 2 - 14
Woenselse Boys JO 11-4 - SBC JO 11-3                 0 - 12
SBC JO 11-4G - Acht JO 11-4                 27 - 0
SBC JO 11-5G - Beerse Boys JO 11-3G                 1 - 6
SBC G 1G - Braakhuizen G 2                 1 - 9

Programma SBC jeugd 20 oktober
Thuisteam        Bezoekers Vertrek Aanvang
SBC JO 19-1 - Geldrop JO 19-1        15:30
SBC JO 17-2G - Best Vooruit JO 17-2        15:15
Unitas "59 JO 17-6 - SBC JO 17-5 13:30 14:30
SBC JO 15-4G - Best Vooruit JO 15-4        13:15
SBC JO 14-1 - Unitas "59 JO 14-4        13:15
Haarsteeg JO 14-2 - SBC JO 14-2 10:30 11:30
Willem II Tilburg JO 13-2 - SBC JO 13-1 09:30 10:30
SBC JO 13-2 - Wilhelmina Boys JO 13-3        11:45
SBC JO 12-1 - Woenselse Boys JO 12-1        10:15
Maarheeze JO 12-1 - SBC JO 12-3 09:30 10:30
Woenselse Boys JO 12-4 - SBC JO 12-5G 10:30 11:30
SC"t Zandt JO 11-2 - SBC JO 11-1 09:00 10:00
SBC JO 11-2 - RKSV Nuenen JO 11-3        10:15
SBC JO 11-3 - Nieuw Woensel JO 11-1        10:15
WODAN JO 11-4 - SBC JO 11-4G 09:15 10:15
Wilhelmina Boys JO 10-1G - SBC JO 10-4G 09:00 10:00
SBC JO 9-4G - Unitas "59 JO 9-4        09:00
EMK JO 9-4G - SBC JO 9-6 08:15 09:15
Unitas '59 JO 8-1 - SBC JO 8-1 08:00 08:45
Overige teams zijn VRIJ

Nederwetten - HSE 7-2

Hebben we het lek boven????
Ondanks dat het in de 7e minuut al 0-1 stond voor HSE door een doelpunt van Jihan Ozgul heeft Nederwetten op deze prachtige na-zomerdag laten zien dat met hard werken en een goede instelling resultaat te halen is.

Door: Louis Staals

Vijf minuten na de openingstreffer maakte Willem van Rooij na een corner van Mathijs Merks met een mooie omhaal de gelijkmaker 1-1 In de 17e minuut werd Toon van Rooij door de HSE keeper in het strafschopgebied onderuit gehaald en de daarop volgende penalty werd door Mathijs Merks onberispelijk binnen geschoten. 2-1 Wat een weelde. In de 39e minuut een goed lopende aanval van Nederwetten, een pass van Rik van Lieshout en een mooie afronding door Toon van Rooij. Vlak voor de rust gaf Willem van Rooij een mooie assist en zijn broer Toon rondde opnieuw knap af 4-1. Dit was ook de ruststand.

De 2e helft was amper 3 minuten oud toen scheidsrechter Gabriels een penalty toekende aan HSE en deze werd benut door Rashid Morouha 4-2. Hierdoor raakte Nederwetten niet echt van de wijs en in de 65e minuut bracht opnieuw Toon van Rooij met een mooie pass Mathijs Merks in stelling, die kapte mooi de keeper uit en de 5-2 was een feit. De weer hardwerkende Wim van Kronenburg bracht op rechts de bal mooi voor en Toon van Rooij kon hieruit zijn derde en voor Nederwetten de 6e treffer scoren. De amper ingevallen Tom Raaijmakers kreeg , opnieuw van Wim van Kronenburg, de bal op een presenteerblaadje en hij bracht de eindstand op 7-2
Volgende week komen de mannen van Odiliapeel die veel hoger op de ranglijst staan op bezoek, en zal Nederwetten met de juiste instelling proberen om opnieuw tot een goed resultaat te komen.
De vaste kern van de supporters heeft nog lang de wedstrijd geëvalueerd en zijn klaar voor volgende week

Nijnsel wint enerverende strijd

De wedstrijd Nijnsel-WEC bleek goed voor een leuke pot voetbal waar van alles in zat; strijd, fouten, bijna halfdozijntje doelpunten en een warrige fluitist. Het paste allemaal mooi binnen de negentig minuten waarbij de thuisploeg met drie dik verdiende punten aan het langste eind trok. Het talrijke publiek genoot dan ook met volle teugen.

Johan van der Pas stond weer achterin, dus het experiment van vorige week kreeg, terecht, een vervolg. Binnen twee minuten claimde de gretig startende thuisploeg al twee pingels, een wereldrecord. In eerste instantie ging Nick Dortmans redelijk onvrijwillig tegen de kunstvlakte en een minuut later werd een handsbal waargenomen. Maar helaas niet door de man die hem als enige op de stip mag leggen.

In de 7e minuut verscheen Rick van der Vleuten eensklaps voor de vijandelijke keeper, niet direct iemand in de buurt. Ondanks de warme herfstzon hield hij het hoofd koel en schoof de bal gedecideerd in de hoek. Prettige start. Maar het zoet van de voorsprong kon niet lang worden geproefd want zes minuten later een vrije trap voor de gasten waarbij de bal in dat deel van het doel verdween waar geen keeper stond: 1-1. De teleurstelling duurde echter niet lang want vijf minuten later bekroonde opnieuw Rick van der Vleuten een mooie aanval: 2-1. Vervolgens kwam er een drinkpauze, half oktober. Twintig jaar geleden voetbalde Romario half oktober nog met handschoenen aan.
Na de heerlijke Sligro huisranja ging Nijnsel door waar het voor de rust gebleven was en dat betekende het blijven bestoken van het vijandelijke doel. De WEC defensie had zichtbaar moeite om de ballen uit de zestien te krijgen, laat staan nog aan een goede aanval te denken. Daarom werden ze maar een handje geholpen want na een serieuze knulligheid in de Nijnselse defensie had een WEC-cer de bal zo maar voor het inschuiven. De klok gaf 51 minuten aan.

In de 69e minuut kwam Nijnsel opnieuw op voorsprong dankzij een prima actie van, zo bleek later, matchwinner Stefan Hulsen. En dan duren die laatste twintig minuten nog heel lang als de 4-2 niet valt. WEC zocht plotseling de aanval maar ondanks een paar kwartetjes corners bleef de verdiende eindstand tot opluchting van het publiek op het scorebord staan. Wat een pot.
Aanstaande zondag gaat Nijnsel op bezoek bij Cito (van die toets) in Oss. Een sterk team met veel beweging dat afgelopen zondag Vorstenbossche Boys met maar liefst een 5-1 nederlaag naar huis stuurde. We zijn dus gewaarschuwd. Maar zijn ook wel een beetje in de flow gekomen. We krijgen daar ongetwijfeld wat ruimte om mooie dingen te doen.
En tot slot op veler verzoek: het drankpakker is gevallen op lotnummer 848 groen.

Bridgeclub ABC

Uitslagen dinsdagavondcompetitie
Ronde 2, zitting 2, 9 oktober 2018
Lijn A
1 Tineke Soetens & Jo Bakker 60,12 %
2 Dirk Bossenbroek & Jos van Gerwen 58,63 %
3 Reinier Gerritzen & Jeske Koop 58,33 %
4 A Johan van de Laar & George Punt 58,51 %
5 Rietje Miedema & Dini Pijnenburg 57,74 %
Lijn B
1 Nelly Leenders & Annie Slaats 67,22 %
2 Marijke Braams & Ricky van den Broek 65,08 %
3 Jeanne v d Meijden & Betty v Doeland 58,17 %
4 Marina Verhoeven & Ton Verhoeven 54,36 %
5 Els van der Lande & José Roef 50,75 %

Senioren SBC
Uitslagen zondag 14 oktober
Dommelen 1        - SBC 1        2-4
RPC 2         - SBC 2        1-3
SBC 3         - WODAN 3        1-2
SBC 4         - Wilhelmina Boys 3 3-5
Geldrop 3        - SBC 5        4-2
RKDVC 7        - SBC 6        5-5
SBC 7         - Dommelen 5        2-3
DEES 4        - SBC 8        6-3
Heeze 8        - SBC 9        2-1
SBC 10        - WODAN 9        4-2
SBC 11        - Pusphaira 8        10-4
SBC 12        - Heeze 6        2-2
Unitas'59 13        - SBC 13        2-2
Pusphaira VR2 - SBC VR1        0-10

Programma
Beker- en inhaalwedstrijden.

Zondag 21 oktober
SBC 1         - Wilhelmina Boys 1 14.30 u
SBC 2         - Bladella 2        12.00 u
SBC 7         - Unitas'59 9        12.00 u
SBC VR1        - De Valk VR1 12.00 u

BC 't Koffertje '94

Uitslag BC 't Koffertje '94 van 15 oktober 2018
A-lijn: 1 Theo van Geffen & Nelly Derks van de Ven 61,25; 2 Ad van de Laar & Elvira Thijssen 59,17; 3 Dirk Gillissen & Jan van Lanen 55,83B-lijn: 1 Jeanne en Teun Postma 63,02; 2 Marcel en Wil Janse 58,33; 3 Marianne Bekkers & Maria Bloem 55,73
Wilt u op een middag spelen? Nieuwe leden zijn van harte welkom! Kijk op de site: bckoffertje.nl

Inloop Bridgeclub De Beckart

Uitslag 11 oktober: 1. Toos Sanders en Riet Verstappen 58.88%; 2.Riet vd Laar en Zus vd Rijt 54.43%; 3. Henriëtte en Jan Verheijen 53.33%. Heb je ook zin om gezellig een partijtje te bridgen in De Beckart op donderdagmiddag? Je bent welkom. Info 0413 474297.

Waterpolo Argo

Uitslagen
PSV - B jongens 26-3
PSV - C gemengd 15-2

        

RKVV Nederwetten

Programma
Zondag 21 Oktober
Nederwetten Vr 1 - ST RKSV Heeze/ DOSL Vr 1 aanvang 10.00 uur
Nederwetten 1 - Odiliapeel 1 aanvang 14.30 uur

31 / 32