DeMooiSonenBreugelkrant

12 juli 2017

DeMooiSonenBreugelkrant 12 juli 2017


Nieuwe directeur De Harlekijn komt uit Son en Breugel

Lidwien Storimans (links) en Luc Schouten

Met ingang van het nieuwe schooljaar is Lidwien Storimans benoemd als waarnemend directeur van basisschool De Harlekijn. Zij is de opvolger van Luc Schouten die directeur wordt op een school in Uden.

Na een carrière in het bedrijfsleven heeft ze het roer omgegooid en is ze het onderwijs in gegaan. Lidwien is nu werkzaam als coördinator van de bovenbouw op basisschool De Bijenkorf in Eindhoven.

Na de zomervakantie zal Lidwien haar werkzaamheden starten op De Harlekijn voor vier dagen per week. Lidwien woont met haar gezin al 15 jaar in Son en Breugel. Ze is vaak te vinden op het hockeyveld. Verder houdt ze van hardlopen, lekker eten en lezen.

Actief weekend in Son en Breugel

Wat was er weer veel te doen in Son en Breugel. Een weekend vol vermaak, sportief voor het wat jongere publiek maar ook aan de wat oudere inwoner van ons dorp was gedacht. Dankzij het kopen van een kavel op de goederen en dienstenveiling door Nicole van Eck en een mooie samenwerking met de stichting Goud voor Oud konden heel veel ouderen zondag 9 juli genieten van diverse muziek optredens bij de kiosk in Son. Ook die zondag gingen meer dan 120 personen de modder in tijdens de MudRace bij De Stoerderij van Arjan Swinkels. Een dag eerder op zaterdag 8 juli was er het basisschool zomerspektakel op het Oranjeveld.

PVGE fietsclub organiseert woensdag 19 juli een fietstocht naar Vessem

Wegens groot succes bij de deelnemers vorig jaar heeft de fietsclub van de PVGE besloten de fietstocht naar Vessem nogmaals in het programma op te nemen.
De fietstocht naar Vessem vindt plaats op woensdag 19 juli en voert langs het vliegveld en door het Kempense land. De start is om 9.30 uur vanaf het 17 Septemberplein.
Het wordt een volle dagtocht van circa 48 km.

De leden van de fietsclub ontvangen ongeveer een week van te voren de details van deze fietstocht. Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot: Herman Hendriks, tel.: 0499-473042; e-mail: herman.j.hendriks@kpnmail.nl

Sint Petrus' Banden, Son.
Woensdag 12 juli 19.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 15 juli 18.30 uur: Eucharistieviering in Breugel
Zondag 16 juli 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Gregoriaans koor
intenties: Loes Mom-Wiekart, Aleida Hilgerdenaar-Koster (1e jaargetijde), Jan van Lieshout, Alda Teunissen-Feijen, Tini Saris, Dianne van Geffen, Karel van de Ven, Herman Benning, Jan van Osch, Jan van Boxtel.
Woensdag 19 juli 19.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 22 juli Geen Eucharistieviering in Son of in Breugel

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Dinsdag 11 juli 18.15 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering
Donderdag 13 juli 18.15 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zaterdag 15 juli 18.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. familie Cooijmans
Intentie: overleden familieleden Kerkhof
Zondag 16 juli 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst
intentie: Dré de Haas, Harrie en Tonny Swinkels-Reloe, Hens Aelmans, Corrie Raaijmann-v Oirschot, overleden ouders Harrie en Doortje van den Oever-Migchels, Tiny Rooijakkers, John Meulendijks, Jan Adriaans.
Dinsdag 18 juli 18.15 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering
Donderdag 20 juli 18.15 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zondag 23 juli 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor
intentie: Ietje van Dinther-Raeven, Theresia Vroonhoven en overleden ouders Vroonhoven-vd Boogaard, Hans Rosenberg, Mia Donkers-van Heeswijk.

Sint Antonius Nijnsel
Zondag 16 juli 11.00 uur Eucharistieviering met gitaarclub de Mandogita's .
Intenties: Pastoor Elbers, Anneke Sanders, Martien Raaijmakers en zijn ouders, Drika en Marinus Verhagen- van Hooff en zoon Rini, Jef en Mien Vervoort, Overl. ouders v.d. Weijer- Adriaans, overl. ouders Foolen- v.d. Linden, Harrie en Annie Renier- Foolen, Jan en Sjaan Pijnenburg- Foolen, Paula Foolen en dochter Moniek, Marcel van Asseldonk, overl. ouders v. Asseldonk- Kuijpers, Toon en Nellie Hellings- v. Roosmalen en kleindochter Esther Foolen, Wim van Zoggel, .
Dinsdag 9.00 uur Eucharistieviering.
Vrijdag 21 juli 14.45 uur Huwelijksviering van Ralisha v.d. Velden en Pascal v.d. Oetelaar.

Wouter Helders bezocht als militair journalist verschillende oorlogsgebieden in Mali en Afghanistan, waar hij, in dienst van de krijgsmacht, fotoreportages, films en artikelen maakte. Zijn ervaringen vormen tegelijkertijd een bijna onuitputtelijke bron van inspiratie voor zijn 'tweede baan', het schrijven van thrillers.
Het debuut van Helders met de titel "Machtsstrijd" werd bekroond met de Hebban Thriller Debuutprijs en haalde de longlist van de Diamanten Kogel. Nu is zijn tweede boek uit: "Verraad". Op zaterdag 15 juli signeert Wouter Helders van 11.00 tot 12.00 uur zijn nieuwste boek bij Boekhandel Travers aan de Nieuwstraat in Son en Breugel.

Zondagmiddag 9 juli was het drukte van belang bij "De Stoerderij" in Breugel. Men genoot van de zon en van die ruim honderd mensen die zo graag een modderbad wilde nemen door deel te nemen aan de Stoer Mud Race.

Natuurlijk was ook Radio S&B ter plekke. Programmamakers Maaike van der Waart en Han Muller spraken met veel mensen –winnaars en verliezers- en noteerden ook hun muzikale gedachten bij de prestatie van die dag. Dit alles vormt de perfecte mix voor de "Mudrace Special" die in de 2e helft van deze week via onze website (www.radiosenb.nl) kan worden beluisterd.

Onze editers zijn druk aan de slag om er een leuke muzikaal geheel van te maken. Volg onze Facebook-pagina, waarop wij zullen melden vanaf wanneer de special te beluisterd is. (www.facebook.com/radiosenb/

(PKN) in St. Oedenrode (Knoptoren)
Zondag 16 juli 10.00 uur: dienst in St. Oedenrode Mw. A. Nieuwenhuizen

3 / 20

Foto: Wil Feijen

Dorpsarcheoloog 'Geit' Emmery ontvangt mij in zijn villa aan de Wilhelminalaan. Een voormalige klompenmakerij, maar nu een rustieke, door de gemeente 'goed' onderhouden boerderij in de kern van ons dorp, zonder enige comfort en luxe, met een klassiek 'sluip door-kruip door' interieur waar Jopie Huisman direct door geïnspireerd zou zijn geweest.

Door: Arjen Strik

Geit is al jaren zeer betrokken bij het archeologische 'wel en wee' van onze gemeente. "Ik werkte vroeger als vrachtwagenchauffeur, het liefste 's nachts, zodat ik overdag tijd had voor mijn passie. Ik ben geïnteresseerd in wat de bodem ons hier, lokaal in onze gemeente, fysiek te vertellen heeft, over ons verleden. Ik heb mezelf ingewerkt in het vak archeologie en word als autodidact door wetenschappers geroemd om mijn kennis en kunde." Ik vroeg hem of Geit zijn echte voornaam is? Halverwege het gesprek geeft hij opeens antwoord. " Vroeger had ik geen baard maar een sikje. Dat leverde mij de bijnaam 'Geit' op. Ik vond het wel grappig en heb het aangenomen als mijn geuzenvoornaam."

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Aanleiding voor het gesprek was een artikel in DeMooiSonenBreugelKrant van 5 juli j.l. In dit artikel 'Actie van het college overvalt Bisdom en Parochiebestuur', staan de begrote kosten van de aankoop en sloop van de kerklocatie vermeld, gebaseerd op een gemeentelijk persbericht. De totale kosten werden geraamd op Euro € 1.133.000,- (€ 1.000.000 inclusief belastingen en exclusief kosten koper voor de grond en € 133.000 inclusief BTW wegens sloopkosten). Afgesloten wordt met: 'het is mogelijk dat, als gevolg van de diverse onderzoeken die moeten gaan plaatsvinden, aanvullende kosten gemaakt moeten worden. Deze eventuele aanvullende kosten zijn niet meegenomen in dit bedrag. De conclusies uit reeds uitgevoerde onderzoeken geven vooralsnog geen aanleiding te veronderstellen dat hoge bijkomende kosten te verwachten zijn."

"Toen ik dat las, sprong ik op uit mijn stoel van verbazing," sprak Geit. "Geen bijkomende hoge kosten, het is maar wat je een hoog bedrag vindt. Ik schat dat op minimaal € 700.000."
Hij geeft de volgende toelichting: "Het Nederlandse bodemarchief is via de Wet op de archeologische monumentenzorg beschermd. In deze wet is vastgelegd dat archeologisch waardevolle resten in de bodem moeten worden behouden. Als het bodemarchief door toekomstige graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm verstoord zal worden, is archeologisch onderzoek volgens deze wet verplicht en zal het bodemarchief archeologisch onderzocht moeten worden om zodoende de waarde hiervan te kunnen vaststellen."

"Uit eerder vooronderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau BAAC in het kader van de nieuwe centrumvisie van de gemeente zijn al enige proefsleuven gegraven en blijkt het gebied rond de kerktoren van grote archeologische waarde te zijn. Waardoor uitgebreid archeologisch onderzoek verplicht is om historische vondsten veilig te stellen. De oppervlakte van de te slopen kerk is 1400 m2. Bij dieper afgraven van 30 cm in de grond is een archeologisch onderzoek nodig door een erkend bureau. De kosten hiervan zijn minimaal € 500 per m2, gezien de aard van hetgeen zich in de bodem bevind (een jachtkamp uit de vroege steentijd en een middeleeuws grafveld). De totale kosten van € 700.000 voor archeologisch bodemonderzoek zijn nergens in de begroting terug te vinden. " Hij geeft verder aan dat de kosten van bodemonderzoek voor een nieuw te bouwen kerk voor het bisdom per m2 nog hoger uitvallen. Hierbij geldt hoe kleiner de oppervlakte, des te hoger de m2 prijs voor het onderzoek zijn.

Geit roept de gemeente op een duidelijke begroting te presenteren waarin deze bijkomende kosten vermeld staan. Nog beter zou hij het vinden als de huidige kerk, als erfgoed van de wederopbouw, benut zou worden als MFA en zo behouden zou blijven als dorpsmonument met zijn unieke voorgevel en overkappingsconstructie. Hierbij blijft de waardevolle archeologische ondergrond intact, en kunnen de hoge kosten van een dure opgraving bespaard worden. Hij vraagt zich verder af waarom de gemeente via de media blijft herhalen dat de kerk van het bisdom c.q. de parochie gesloopt moet worden. Uit betrouwbare bron weet hij dat dit geen harde voorwaarde is. Het wordt door de gemeente gebruikt als argument om de plannen door te drukken en een onomkeerbare stap te zetten. Hij roept de gemeente op haar kop niet langer in het zand te steken. En te luisteren naar wat er leeft en te herbenutten aan wat ze aan waardevols heeft.

4 / 20

Afgelopen donderdag 6 juli werd de Kadernota 2017 – 2021 besproken. De kadernota gebruikt de gemeente als instrument om de begroting te maken. Dit betekent dat vooral de financiële gegevens in de kadernota gebruikt worden. De Kadernota is anders dan een begroting een weergave van de cijfers maar ook van afspraken wat de gemeente met de cijfers gaat doen de komende jaren. Door: Adrie Neervoort Hans Werner (CDA) begon de vergadering dan ook direct met een aanval op de Kadernota. De gebruikte getallen waren wat hem betreft te rooskleurig, hij noemde de kadernota zelfs "volksverlakkerij" . Hij waarschuwde dan ook dat de kadernota zoals hij er nu ligt de gemeente in grote financiële problemen zal brengen. Het werd een één op één discussie met wethouder van den Nieuwenhuijzen. De wethouder pareerde de aanval op de cijfers met de opmerking dat een aantal aannames uit de kadernota in de begroting nog zouden worden bijgesteld, een normale gang van zaken aldus van den Nieuwenhuijzen. Wat later in de vergadering moest hij toch terugkomen op deze opmerking en Werner gelijk geven dat de cijfers uit de kadernota de basis zouden vormen voor de begroting. Maar zo merkte hij op, tijdens het opstellen van de begroting werden vaak ook meevallers zichtbaar en die hebben dan weer een positief gevolg voor de eindbalans. Hij verwees hierbij naar de aanbesteding van het verledden van de straatverlichting die aanzienlijk goedkoper zou uitvallen dan begroot. Voor het CDA geen reden om de kadernota goed te keuren, een duidelijk nee dus.

Ook Dorpsvisie was ongerust omdat voor het begrotingsjaar 2017 in de kadernota een negatief bedrag stond van € 383.542,- Daar was bij de vaststelling van de begroting in 2016 nog geen sprake van, zij wilde dan ook graag en verklaring hiervoor.
Verder leek het of de andere politieke partijen een andere kadernota hadden gelezen, niemand die meeging in de visie van het CDA die duidelijk grote financiële problemen zag, en ook een verhoging van de lasten van de inwoners van Son en Breugel.
Nee, alleen complimenten voor een begrijpelijke kadernota die ook aangeeeft dat de huidige coalitie elkaar heeft gevonden. Een coalitie die langslepende dossiers eindelijk tot een einde brengt.

Het uitvoeren van projecten die lang waren blijven liggen kost nu eenmaal geld. Wel vonden de overige partijen ook dat waar de kadernota nu een negatief saldo liet zien, dit tijdens de begroting niet het geval zou moeten zijn. Een sluitende begroting is een must, voor een bestuurlijke toekomst zonder inmenging van de provincie, aldus de VVD.
Het college kreeg een akkoord voor de gepresenteerde kadernota maar moet van de raad zijn huiswerk erg goed doen om ook voor de begroting ook een akkoord te krijgen. Een mogelijke lasten verhoging voor de inwoners van Son en Breugel lijkt niet te voorkomen.

Bij de raadsvergadering van woensdag 6 juli jl. maakte raadslid Johan Bijlsma (PvdA) bekend na de volgende gemeenteraadsverkiezingen niet meer beschikbaar te zijn als raadslid. De MooiSonenBreugelkrant sprak met het gemeenteraadslid naar aanleiding van deze mededeling.
Zijn terugtreden heeft de maken met de regel die bij de PvdA van toepassing is dat raadsleden maar drie raadsperiodes mogen dienen. Bij hoge uitzondering kan er een vierde periode aan toegevoegd worden, zoals ook in het geval van Johan Bijlsma.
De heer Bijlsma vind het wel mooi geweest zo, hij heeft 16 jaar in de gemeenteraad gezeten en wil graag zijn tijd besteden aan andere zaken, zoals zijn kleinkinderen. Het is ook zwaar om het raadswerk te combineren met een 'gewone' baan, waar hij zich nu meer op wil concentreren. Hij kijkt met tevredenheid terug op zijn periode als raadslid. Hij heeft zich met overtuiging ingezet voor het algemeen belang, en vindt dat het tijd is voor nieuwe mensen om het stokje over te nemen.

Het is een bekend begrip in de bouw, pannenbier. Als het hoogste punt bereikt is en de dakpannen gelegd kunnen worden, wordt dat traditioneel gevierd. Door het schenken van bier, vandaar dus 'pannen' bier. De opdrachtgever stelt het bier beschikbaar aan de bouwvakkers.

Door: Adrie Neervoort

Een traditie die gelukkig ook nog te zien is bij een aantal bouwprojecten in het Sonniuspark. Nog niet zo lang geleden legden Dayen en Alyssa de zoon en dochter van Glenn en Lilly van der Veen de eerste steen voor het huis dat zij laten bouwen in het Sonnuispark. Afgelopen vrijdag 7 juli werd het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw, pannenbier dus.
DeMooiSonenBreugelKrant was benieuwd of na de traditie van de eerste steen de familie van der Veen ook de traditie van pannenbier kende.
We treffen Glenn van der Veen samen met zijn vrouw Lilly en zijn moeder en stiefvader aan bij de woning in aanbouw. Gezien het bier, alcohol vrij en met alcohol, lijkt de vraag geheel overbodig of de familie weet wat pannenbier is. Toch stellen we de vraag aan Glenn. Hij kijkt alsof hij hoopte dat we de vraag gingen stellen, neemt een slok en begint zijn verhaal;

"Op 27 juni 2017 had ik tegen mijn moeder verteld dat ze binnenkort de hoogste punt gaan bereiken van onze nieuwbouw woning. En mijn moeder zei: "Als dat zo is dan moet het gevierd worden". En ook dat het gezegend is om te gaan vieren samen met je medewerkers! vertelde ze verder. Mijn collega's had aan mij een en ander uitgelegd over pannenbier. Sinds vorige week had ik nog nooit eerder van het woord "Pannenbier" gehoord. Daarna had ik het uitgezocht:

Pannenbier is een term uit de bouw. Dit is een traditie wanneer het hoogste punt van een gebouw is bereikt en de dakpannen gelegd kunnen worden, wordt bier geschonken, dat door de opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld. In sommige streken plaatst men wanneer het hoogste punt bereikt is een meiboom op de nok, meestal is het een vlag die blijft wapperen totdat het pannenbier is geschonken en gedronken. Een lang wapperende vlag duidt op een gierige opdrachtgever. Een bezem op het hoogste punt nadat de vlag gestreken duidt erop dat er geen bier is geschonken (en geen fooi is gegeven).
En inderdaad later werd een vlag opgehangen aan de hoogste punt. Nou dat hoef je aan mij geen tweede keer te zeggen en ik had het meteen aan de medewerkers een pannenbier dag georganiseerd afgelopen vrijdagmiddag op 07 juli 2017. Ik Glenn van der Veen, mijn vrouw Lilly van der Veen, oma & opa en samen met de mensen die zo hard aan het werk zijn om binnen gestelde planning de bouw af te krijgen op een informele manier het glas heffen en nuttigen met lekkere snacks en banden weer eens aan te halen.
Ik heb nu wat bijgeleerd wat "pannenbier" betekent en het was die dag mooie zonnige gezellige dag. Het hoogste punt is bereikt bij onze nieuwbouw en we willen dit graag op deze manier delen! Het wapperde vlag mag nu eraf en we kunnen niet wachten tot het huis wordt opgeleverd. We hebben er zin in!

De aannemer Simon Sol van Sol Bouwservice uit Son en Breugel, geniet zichtbaar van de traditie en het gebaar dat de opdrachtgever ermee maakt. Ook Jochem Koek van Koek installatie uit Sint Oedenrode en Eddie Franken van Eddie Franken Elektra uit Valkenswaard heffen het glas en proosten op de samenwerking.

Ook al is het begrip 'pannenbier' misschien inmiddels wat achterhaald, staan veel bouwbedrijven bij elk bouwproject er toch nog even bij stil, als het hoogste punt bereikt is. Er zijn zelfs bedrijven die op de traditie inspelen en er een waar evenement van maken. Uitgebreid met een tent op de bouwplaats, muzikaal entertainment, uitgebreid eten en drinken…het is maar net wat de klant voor wensen heeft. Op deze wijze, stellen deze bedrijven, kunnen de bouwbedrijven en projectontwikkelaars hun relaties een kijkje laten nemen bij de bouw en de relatie aan te halen. Pannenbier, een mooie aanleiding voor een feestje.

50 jaar getrouwd 14 juli 1967- 14 juli 2017

Echtpaar Kollee – Goris proficiat met jullie 50-jarig huwelijk,
namens kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,
en namens schoonzoon en schoondochters.

6 / 20

Lezerspodium1

Thermae Son

Ik ging vroeger zelf iedere woensdagmiddag zwemmen in het Zwembad van Son iedere vrijdagavond Disco zwemmen mijn kinderen kon ik iedere week wegbrengen naar een ander zwembad omdat ze hier in Son niet welkom waren zonder duur abbonement nu het slecht gaat met thermae word er verwacht dat heel het dorp mee betaald aan iets waar onze kinderen niets aan gehad hebben en vind meneer Versantvoort het maar heel normaal dat iedere inwoner van son hier aan mee gaat betalen mss had hij het jaren geleden beter aan moeten pakken maar nu mogen wij daar voor op gaan draaien zijn we nu wel goed genoeg?!

Astrid van Rooij

Lezerspodium2

Weer mag ik op de voorpagina van uw weekblad een "geef uw mening oproep "aantreffen . De gemeenteraad heeft gemeend een nadere beslissing omtrent het Mafcentrum uit te stellen tot oktober of zoiets. Nu heeft Visser@Co tevens al in ED van 20 juni laten weten , dat "pas op de plaats " geen invloed heeft op de plannen rond de kerk en "dat traject gewoon doorloopt". De kerk schijnt inmiddels ook al aangekocht te zijn , voor de sloop. Waartoe dan nogmaals "uw mening" als bij voorbaat al is aangekondigd dat er geen rekening mee gehouden kan en/of zal worden?
Persoonlijk denk ik dat "men" denkt ( Visser @Co en zijn gemeenteraadmarionetten) dat de soep momenteel te heet is opgediend en dat daarom het verorberen ( of door de strot duwen) daarvan tot oktober/november wordt uitgesteld. Het komt mij al met al tamelijk onnozel voor.
Mvrgr
W.Zwetsloot

Een middag in het teken van plezier fijne sfeer en gezellige muziek.

Foto: Wil Feijen

Zondag 9 juli was het een muzikaal feestje rondom de kiosk in Son en Breugel. Alle extra stoelen rondom de kiosk waren bezet, en ook het terras bij de Zwaan zat vol. Allemaal klaar voor 2 uur muziek en artiesten aangeboden door Nicole van Eck en uitgevoerd door Nancy van Heeswijk van de stichting Goud Voor Oud.
De stichting Goud voor Oud bestaat pas kort en heeft als doel om theater en muziek naar ouderen te brengen die langdurige zorg nodig hebben en daardoor niet meer of slecht in staat zijn om naar het theater te gaan. De stichting brengt amusement van een hoog niveau naar de ouderen toe.
In de korte periode dat de stichting bestaat heeft zij al veel optredens mogelijk gemaakt en zondag 9 juli, op de kiosk in Son en Breugel bracht de stichting een aantal artiesten van top niveau naar Son en Breugel. Het was een middag van de Franse chansons en de Nederlandse lied maar een stukje cabaret, gewoon een gezellige mix van stijlen passend bij de doelgroep. Het aanwezige publiek kon het dan ook zeer waarderen, en zong ook regelmatig mee.
Meer weten over Goud voor Oud kijk dan op www.stichtinggvo.nl Kijk voor d efoto's van deze middag op onze site www.mooisonenbreugel.nl

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Fontein Europalaan tijdelijk buiten gebruik

Son en Breugel - Door graafwerkzaamheden is de bedieningskast, die o.a. de pomp van de fontein aanstuurt in de de vijver aan de Europalaan, onbruikbaar geraakt. 

Om te voorkomen dat het waterpeil van de vijver een te laag peil bereikt is er door de gemeente een noodaggregaat geplaatst. Er is een nieuwe schakelkast besteld. Volgens een woordvoerster van de gemeente zal het zeker acht weken duren voordat de fontein weer zijn stralen hoog de lucht in spuit.
 

Reiger zorgt voor commotie bij de vijver

"Kom", dacht ik, "het is mooi weer. Ik ga eens een eindje fietsen".
Een uurtje rondom Son en Breugel fietsen is leuk, ik kan het iedereen wel aanraden. De terugweg voerde mij -toevallig- langs de vijver aan de Europalaan.

Door: Hermen Berkenveld

Hee, de fontein deed het niet. Zou die kapot zijn? Meteen zag ik een vogel boven op de middelste spuitmond zitten. U weet wel, die waar altijd die hoge, krachtige waterstraal uit komt. "Goh, nu zouden ze 'm stiekem aan moeten zetten", dacht ik met een brede grijns op mijn gezicht. "Nou nee, dat is meer iets voor de Muppetshow. Die vogel zal het vast niet leuk vinden". Maar de stille hoop bleef.

Toch even een foto maken. Er stonden al een mevrouw, haar vader en haar twee dochtertjes te kijken. Hoewel, de mevrouw was aan het bellen. Ik groette en ging mijn foto maken, blij dat de vogel was blijven zitten. En toen ving ik een flard van het telefoongesprek op. "…. en er zit een reiger vast in de fontein". Zat hij daarom daar, maar goed dat ze de fontein niet stilletjes hadden aangezet! En nu zag ik het ook, de vogel, de reiger dus, fladderde wat, maar bleef goed zitten. Zielig. (Achteraf bleek het trouwens een aalscholver te zijn).

Het telefoongesprek was ten einde. "De dierenambulance kan me niet helpen want ze kunnen niet in het water, ik moet de brandweer bellen. O jee, was het nu 0800-8844 of 0900-8844?" "Ik zou met 0800 beginnen, dat is tenminste gratis. Als ze niet opnemen dan is het 0900", was de beste raad die ik kon geven. Zij vond het een goed plan en het bleek dus toch 0900 te zijn. Na wat gepraat gaf Monique het goede nieuws door: "Ze komen over tien minuten tot een kwartiertje". Wij gingen dus in de wachtstand. Maar nee hoor, na bijna een half uur was de brandweer nog in geen velden of wegen te bekennen. "Zo lang kan het toch niet duren vanaf de kazerne?" vroegen we ons af. De aalscholver fladderde intussen niet meer en zat gewoon stil. "Die heeft de moed om los te komen natuurlijk al opgegeven. Maar dat kwartiertje is toch allang voorbij". Toen werd het dus tijd voor de gebruikelijke suggesties over het Brabants ketierke en de koffie en de brandweerman die nog op de WC zat en de sleutels van de brandweerauto die kwijt waren. "Die sleutel, die hedde gij toch, Jan?" "Neeje, hoe kumde daorbij, die het Frits giester weggeleed", dat soort ongein. Maar eindelijk, zo'n 40 minuten na het eerste telefoontje verscheen de brandweer. En niet zomaar een, nee hoor, een heuse grote Mercedes van de dienst Waterongevallen. Zoiets verzín je gewoon niet!

De chauffeur en zijn bijrijder stapten uit om de situatie te beoordelen. "Ja, hij zit er inderdaad. Even kijken hoe we dat gaan aanpakken." De zijdeur van de brandweerwagen ging open en er stapten nog een man of twee, drie uit in vol ornaat: waterdicht geel vest, rood zwemvest eroverheen, laarzen en een haspel met een lang geel touw.

De aalscholver had intussen die commotie aan de waterkant ook opgemerkt. "Ja, goed drie kwartier op zo'n rotfontein zitten en je evenwicht maar proberen te bewaren valt niet mee, hoor. En nu ook nog al die onrust daar aan de kant, nee, dat moet ik niet hebben" dacht het dier. En met een sierlijk sprongetje hupte hij of zij van de fontein af, het water in, lekker even een rondje zwemmen. Als aan de grond genageld stonden we met open mond toe te kijken. "Wat is dàt een gemene vogel", was alles wat ik kon uitbrengen. Had het beest ons met zijn zevenen een goeie drie kwartier voor de gek staan houden! Gelukkig zagen de brandweermannen, die nota bene helemaal uit Eindhoven waren gekomen, er de lol wel van in. Nadat hij nog even de foto die ik had genomen had bestudeerd was de chauffeur er ook van overtuigd dat Monique het verhaal niet uit haar duim had gezogen en ze gingen weer terug naar een ongetwijfeld saaie wacht in de kazerne. Maar nu hadden ze wel even wat afleiding gehad en ze hadden ook een mooi verhaal!

"Gelukkig dat ze zelf nog hebben kunnen zien dat die reiger echt op de fontein zat", zei Monique nadat de wagen weer was vertrokken. "Maar eigenlijk zou ik het nog leuker hebben gevonden als ze echt in het water waren geweest voordat hij vertrok". En bij die denkwijze kon ik me helemaal aansluiten.

Weer vernielingen bij het rolstoelpad

Foto: Adrie Neervoort

Nog voordat het rolstoelpad bij de Houtense Brug officieel geopend was, waren er al vernielingen aangericht. Het pad in het natuurcompensatie gebied bij de Houtense Brug was al enige weken toegankelijk voor de opening op donderdag 18 mei en was in die periode door menigeen al ontdekt. Helaas ook door vandalen, door ruiters en crossmotoren was het pad al beschadigd. 'Waarschijnlijk waren het vrije ruiters', vertelde Jan de Lange destijds in de MooiSonenBreugelkrant.

Na het afgelopen weekend ontdekte Jan van den Hurk dat er weer vernielingen aangericht waren, een houten tafel met bank die aan het rolstoelpad staat is gedeeltelijk in brand gestoken. Het zal compleet vervangen moeten worden, wat een behoorlijke schade oplevert.

Vandalisme is jammer genoeg van alle dag. Het is sowieso niet goed te praten, als het een groep mensen treft die al kwetsbaarder zijn ligt het nog wat gevoeliger. Eindelijk hebben de rolstoelgebruikers een eigen pad zodat ook zij zelfstandig van de natuur kunnen genieten. Dan is het extra vervelend als zij vanaf het begin, of eigenlijk daarvoor al, geconfronteerd worden met vernielingen. Dit is slechts de meest recente tot nu toe.

Het feit dat valide mensen ook gebruik maken van het pad is alleen maar te waarderen, ook het "chillen" op een bankje met iets erbij is geen probleem. Als het resultaat na een drankje, hapje en misschien nog wat anders een brandende tafel is, wordt het een ander verhaal. Dan kun je beter wegblijven.

Laten we respectvol met andermans spullen omgaan! De tafel en het bankje zijn gekocht door een persoon of instelling, met als bedoeling dat er langdurig gebruik van gemaakt zou kunnen worden. Na het gebruik hiervan van de dader(s) kan niemand het meer gebruiken.

Het is niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Evenmin is duidelijk precies wanneer het gebeurd is. Als iemand iets heeft gezien of meer weet over deze vernieling neemt dan contact op met de gemeente Son en Breugel of de politie.

10 / 20

Foto: Wil Feijen

Elk jaar organiseert De Stoerderij een stoere MudRace voor sportievelingen die niet vies zijn van een beetje modder. De modderpoelen zijn doorgaans het domein van de kudde stoere waterbuffels, maar één dag per jaar blijven de buffels 'thuis' en mogen de mensen het domein overnemen.

Meer dan 120 deelnemers deden, onder grote belangstelling van publiek en de lokale pers op verschillende onderdelen hun best om het parcours van 2 kilometer af te leggen. Onderweg waren er verschillende hindernissen. Hindernissen waar een gemiddelde waterbuffel geen moeite mee zou hebben maar de deelnemers zichtbaar wel iets meer.
Om de strijd zo gelijkwaardig mogelijk te laten verlopen had de organisatie de race in drie categorieën verdeeld schildpadden, normale mensen en snelle Jelle's.
Zichtbaar voldaan maar in het geheel iets minder schoon dan bij de start kwamen de deelnemers over de finish, allemaal winnaars. Die alleen, groep of samen met kind of kleinkind of samen met een uniek parcours hadden gelopen op de weilanden van De Stoerderij, normaal het terrein van de waterbuffels van Arjen Swinkels.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Basisschool Zomerspektakel 2017 een echt spektakel

Zaterdag 8 juli vond het jaarlijkse Zomerspektakel, georganiseerd door Oase, plaats op het oranjeveld in Son. Het ochtendprogramma was met een uurtje uitgebreid en dit was een enorm succes.
De jongste kinderen konden hartjes, sterretjes en muziekinstrumenten knutselen, ze konden hun nagels laten lakken en versieren en zich mooi laten schminken. Verder waren er verschillende spelletjes zoals geiten melken, blikgooien, sjoelen en werd er gretig gebruikt gemaakt van de verschillende springkussen. Kortom genoeg te doen en voor ieder wat wils.
De spontane actie ontstaan bij het nagellakken (een vrijwillige bijdrage) voor de Stichting Semmie heeft maar liefst 25 euro opgeleverd, deze zijn overgemaakt naar de stichting.
Om 14.00 begon de zeskamp. In 8 rondes streden 12 teams tegen elkaar. Ze moesten met een kruiwagen racen, met bigbags springen, een hindernisbaan nemen, nat worden met het gooien van sponzen, springen over een balk (stefstuntpiloot), mega jenga en mikado en natuurlijk de waterbaan.
Op het einde kwamen de Superwijzers als winnaars uit de bus, zij mochten frietjes gaan eten bij onze sponsor Cafetaria Spierings. De tweede prijs was voor de Gehaktballen, zij mochten een ijsje gaan eten bij de Dames. De derde prijs was voor Girlpower, zij kregen een zonnebril gesponsord door Cooijmans Optiek.
Ieder jaar wordt er aan de teams gevraagd om een joker te maken, deze kunnen ze inzetten bij een spel, zodat ze dan dubbele punten kunnen verdienen. Tevens verdiend degene die de leukste joker heeft gemaakt een prijs, dit jaar was deze prijs voor het team van de Knallers. Al met al was het weer een geslaagde dag en kijken wij al uit naar het Zomerspektakel van 2018.
Foto's die deze dag gemaakt zijn, zijn te zien op de site van Oase; www.jc-oase.nl en www.mooisonenbreugel.nl

Altijd reden voor een feestje: zomer in de Vliehors

Beter een goede buur dan een verre vriend, luidt een bekend spreekbeurt. Daar zijn de bewoners van de oostkant van de Vliehors het helemaal mee eens. Om weer eens op hun fijne buurschap te kunnen proosten, toverden zij afgelopen zaterdag hun pleintje weer om voor een zomers feestje. De organisatie lag deze keer in handen van Ray en zijn vrouw Chrissy.

Zij regelden alle benodigdheden en een heerlijke bbq met o.a. de beste sparerribs van Son en ver daarbuiten (dank slager Joris) en hun inmiddels beruchte appeltaartjes (in vloeibare vorm). Onder de feestlichtjes en de partytent en met een gezellig muziekje op de achtergrond, werd er samen aan de lange tafels geborreld, gelachen, bij gekletst en kennisgemaakt met de buren van verderop, die dit keer ook heel graag wilden aanhaken. Toen organisator Ray wat later op de avond de microfoon ter hand nam, eindigde dat naast gezamenlijk gezang ook nog in een vrolijke polonaise. Ook aan de Vliehorskindjes was natuurlijk gedacht. Tussen het spelen door aten zij een broodje hamburger en kregen van 'de heren' (Vliehorse tegenhanger van de dames) een heerlijk ijsje met slagroom. Het werd later en later en uiteraard ging ook de vuurkorf weer aan. Om 2.30 uur deden de laatsten het licht uit. Wat was het weer geslaagd! Met dank aan Ray en Chrissy en de groenmannen van de gemeente die op ons verzoek afgelopen week nog even extra onze straat en het pleintje schoonveegden.

Net als samen werd opgebouwd, werd er zondagmorgen (nou vooruit; vroeg in de middag) gezellig met zijn allen opgeruimd en nog een bak koffie gedronken om de kleine kater te verdrijven. Op naar de winterversie. Of toch maar iets eerder…. Het idee van een klein oktoberfest in de eigen straat, kwam ook op. We keep you posted.

Programma kiosk voor komende week

Ook de komende week valt er weer van alles te beleven op de Sonse kiosk op het Kerkplein.
Als de weergoden willen meewerken treden de volgende groepen en artiesten op:

Woensdag 12 juli: 19.00 – 20.30 uur : Ensemble Begunje
Ensemble Begunje is een groep muzikanten, die uitsluitend Oberkrainermuziek maakt. Het repertoire dat ensemble Begunje speelt wordt door de groep zelf gearrangeerd en uitgevoerd in de originele toonsoort. De melodieën klinken zoals de componist bedoeld heeft, kortom zoals Oberkrainer muziek moet klinken
Donderdag 13 juli: 19.00 tot 20.30 uur: Poco Loco

Op donderdagavond 13 juli staat er een optreden gepland van de band Poco Loco uit Valkenswaard. Poco Loco is een swingend orkest dat hoofdzakelijk Spaanse en Zuid-Amerikaanse muziek speelt. Het orkest bestaat uit 23 muzikanten (blazers en een ritmesectie) en staat onder leiding van dirigent Stef Bazelmans.
Poco Loco is een veel gevraagd orkest dat regelmatig optreedt bij grote evenementen in binnen- en buitenland, bij feesten, open dagen, terrasconcerten etc.

Vrijdag 14 juli:10.30 tot 11.30 : voor de tiende keer De Kijk Mij Nou Band
Het is een mooie traditie geworden en de leerlingen van de Emiliusschool in Son leven er echt naar toe: een heus openluchtconcert op de kiosk op het Kerkplein op de laatste schooldag.
Op vrijdag 14 juli geeft een groep van de jongste leerlingen samen met de Kijk Mij Nou Band van 10.30 tot 11.30 uur weer een concert op het Kerkplein en het wordt ongetwijfeld dit keer een speciaal feest, want het is de tiende keer, dat zij zich aan het publiek presenteren. op de kiosk. Het programma bevat dan ook dit keer een paar verrassingen.
De Kijk Mij Nou Band is een muziekgroep, samengesteld uit leerlingen van de Emiliusschool in Son, een instituut voor meervoudig gehandicapte jongeren. De band is een aantal jaren geleden opgericht met de achterliggende gedachte, dat het niet alleen leuk moet zijn om met muziek bezig te zijn, maar dat daarnaast nog aan allerlei andere doelen gewerkt kan worden. Elke vrijdagmorgen repeteert de band onder leiding van de docenten Annelies en Rob Hilgerdenaar en Benjo Plandsoen, die ook in hun vrije tijd geen onbekenden in de Sonse muziekwereld zijn. De jongste groep staat o.l.v. Erik v.d.Ven. Natuurlijk wordt er af en toe opgetreden, maar het jaarlijkse concert in de kiosk vlak voor de grote vakantie vormt toch elke keer wel weer het hoogtepunt.

Foto: Wil Feijen

"Het leven samen is zo bijzonder: alles delen met elkaar. Tegenwoordig misschien een wonder, maar we doen dat al zestig jaar!"

Door: Arjen Strik

Deze mooie tekst staat op het uitnodigingskaartje voor hun 60 jarig huwelijk, dat ze vieren met een receptie op een feestlocatie in Nederwetten met aansluitend een feest in de Watermolen van Opwetten. 25 juli 1957 is de datum dat Teun (86) & Dini (84) Kamsteeg-Beek figuurlijk samen op de tandem sprongen. Een gezamenlijke tour over 's Heren wegen die hun veel memorabele momenten en geluk bracht.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

"In mijn jonge jaren moest ik noodgedwongen alles te voet doen," vertelt Teun Kamsteeg. "Totdat ik van mijn opa een fiets mocht uitzoeken. ik koos voor een echte Burco, een mooie robuuste groene toerfiets, een rijwiel dat me overal gebracht heeft. Ik werd lid van een protestantse fietsclub en zag op een toertocht in Eindhoven twee meisjes staan, waarvan ik er 'eentje' direct heel leuk vond. Ik wist haar naam te ontfutselen en ze vertelde me dat haar vader als portier bij Philips werkte. Na enig speurwerk wist ik haar adres te achterhalen en besloot op een dag langs haar huis te fietsen aan de Lieven de Keylaan in Eindhoven.

Tot mijn verrassing stond ze op de stoep voor hun huis, samen met haar vader. Ik was zo vrij om een praatje te maken. Dini bleek jarig die dag en had een fiets cadeau gekregen voor haar achttiende geboortedag. Uiteraard werd ik gelijk stevig ondervraagd door haar vader: 'Wie ik was, welk geloof ik had en wat voor werk ik deed'. Ik vertelde, dat ik van protestantse huize was en sinds 1948 een baan bij het Philips-pensioenfonds had. Dat viel blijkbaar in goede aarde en ik mocht vaker op 'audiëntie' bij haar thuis komen. We zaten dan met haar ouders stijfjes in de woonkamer te keuvelen over koetjes en kalfjes. Uiteraard wilden we ook wel graag eens samen alleen zijn zonder ouderlijk toezicht. Dus daarom zijn we begonnen met het maken van fietstochten, iets wat we ons hele leven samen zijn blijven doen." Dini vult hem aan. "We fietsten destijds vaak naar de stad, gezellig winkelen, een leuk shawltje kopen.

Op een dag fietsten we op de Boschdijk, destijds een straat zonder auto's. Uit het niets kwam een vliegtuigje over, dat een parachute afwierp. De parachute ging niet open en plofte met buidel en al vlak voor onze voeten. De zak zat vol kortingsbonnen van plaatselijke winkels. Het was waarschijnlijk de bedoeling geweest, dat die bonnen boven een woonwijk uitgedwarreld waren, maar goed we hebben ze meegenomen en er veel plezier van gehad." Dini vervolgt: "Destijds vond je het, als je verkering had, thuis erg saai en miste je ruimte in zo'n strakke en beklemmende omgeving. Maar achteraf ben je je ouders toch dankbaar voor de normen en waarden die je hebt meegekregen."

"We zijn getrouwd toen we een huis kregen, geeft Dini aan. "Dat duurde erg lang want er was destijds echte woningnood. Ons eerste huis was in Stratum, we woonden vlak bij het toenmalig dierenpark Animalie. We hoorden 's avonds de leeuwen brullen. Na vijf jaar zijn we verhuisd naar de Anthony van Opbergenstraat en na zeven jaren verhuisden we naar Woensel, de Walcherenlaan, daar hebben we 38 jaar gewoond." Teun werkte tot zijn pensioen bij Philips en Dini was huisvrouw.

De afgelopen tien jaar wonen Dini & Teun in de Vlinderbuurt in de wijk 't Zand in Son en Breugel. "We wilden dichter bij onze kinderen wonen," zegt Teun. Ze hebben een dochter en twee zoons. Irene, Gerard en Paul. Ze zijn de trotse opa en oma van zeven kleinkinderen, een drukte van belang. Hun oorspronkelijke liefde, voor het stalen ros, zijn ze altijd trouw gebleven en ze fietsen nog regelmatig leuke tochtjes.

"Een auto hebben we nooit gehad, met de tweewieler komen we overal," licht Teun toe. "Jullie hebben momenteel natuurlijk een elektrische fiets," plaag ik. "Nee hoor, alles op eigen spierkracht. Het hart moet pompen, niet de batterij en op eigen kracht komen we overal," zegt Teun. "Mooie vakanties hebben we gehad. Eerst Valkenburg, naderhand Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland, wandelen met de kinderen toen ze klein waren. Met de touringcar naar Engeland, Spanje, Benidorm (wel 16 keer), Marokko en naderhand huurden we fietsen en bezochten alle mooie streken van Nederland. Onze laatste reis was naar Normandië, erg indrukwekkend. Uiteraard niet op de fiets, maar met het openbaar vervoer of met georganiseerde reizen" zegt hij lachend.

Dini pakt het stuur over. "Maar nu kijken we uit naar ons huwelijksfeest. Ik vind Teun nog steeds een geweldige man, hij is een doorpakker en krijgt zaken voor elkaar, we hebben wel eens een meningsverschil maar we bekvechten nooit." Teun vult haar aan:" Dini is een prachtvrouw, ze is zeer zorgzaam en erg betrokken bij de ander en een geweldige moeder." Dini: "Weet je wat ons momenteel beroert? De vierde generatie is op komst. Daar kijken we echt naar uit," zegt ze stralend.

Dat zal vast wel weer een doortrapper worden. DeMooiSonenBreugelKrant wenst deze lieve mensen een mooie en onvergetelijke diamanten huwelijksdag. Ze zwaaien me uit terwijl ik wegrijd en me een gemaksmens voel in mijn oude zwarte Ford op vier wielen.

Son en Breugel gaat vanaf oktober naar LED verlichting.

Son en Breugel - Het was in oktober 2016 al een onderdeel van het "doorpakken" plan, het "verledden" van de openbare verlichting in Son en Breugel.

Maar gisteren tijdens de Raadsvergadering kon wethouder Vortman dan eindelijk bekend maken dat er met het verledden in oktober zal worden gestart. De aanbesteding levert zelfs een voordeel op, de kosten vielen lager uit dan eerder begroot.
En dat kon de kadernota van de gemeente met een tekort van meer dan €300.000, - wel gebruiken. Meer over de kadernota en de gevolgen ervan voor de inwoners van Son en Breugel in onze uitgave van aanstaande woensdag.

Uitje van de Zonnebloem Son en Breugel naar het Boerenbondsmuseum in Gemert

Op dinsdag 4 juli is de Zonnebloem naar het Boerenbondsmuseum geweest. Het was een mooie zonnige dag. de deelnemers werden welkom geheten met koffie en appeltaart wat heerlijk smaakte. Daarna werden er twee groepen gemaakt iedere groep kreeg een gids die alles vertelde over het leven van vroeger.

Door: Margareth Wijns

Op het terrein van het Boerenbondsmuseum is een dorp nagebootst uit de vorige eeuw, met gebouwen rond 1900. Eén van die gebouwen is het geboortehuis van pater v.d. Elsen, een boerderij waar de gidsen tekst en uitleg gaven.

Ook kregen de bezoekers een demonstratie in het wevershuis en in de smederij. Verder is er nog een klompenmakerij, een dorpscafé, een schuur met opslag van heel veel schoppen en rieken. Zelfs een schooltje is er nagebootst met een tentoonstelling Aap, noot, mies, uit 1930. Ook een ruimte wat "het struifke " heet waar men pannenkoeken kan bakken. Een boerenerf ligt bezaaid met speelgoed uit die tijd en ook de velden en akkers zijn herkenbaar aan het boerenleven van vroeger. Zelfs de destructor uit Son staat er met een mooi nagebootst gebouw. Daarin is een film te zien over de beginjaren van de NCB.
De rondleiding eindigde met een huifkar tocht, waarna het gezelschap moe maar voldaan weer huiswaarts ging.

Het was een leuke, gezellige middag waar de gasten van De Zonnebloem heel veel herkenbare dingen hebben gezien van vroeger. De dagreis naar het museum is zo populair dat er op donderdag 6 juli weer een andere groep Zonnebloemgasten met vrijwilligers naar het Boerenbondsmuseum, en ook zij hebben het reuze naar hun zin gehad.
Als u ook meewilt naar een van onze gezellige uitjes, of bijeenkomsten meld u dan aan bij De Zonnebloem in Son en Breugel. Ook zoeken zij nog altijd vrijwilligers. Foto's van dit leuke uitje en vorige staan op onze website www.zonnebloem.nl/sonenbreugel

15 / 20

Foto: Wil Feijen

De vrienden van Berkenstaete organiseren met regelmaat leuke uitstapjes voor de bewoners van Berkenstaete, dinsdag 11 juli was het weer zover. Van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur zaten ze op het terras bij de Sonse Haven, aardig wat bewoners hadden de 'reis' ondernomen. Het terras zat gezellig vol!

Door: Lucas van As

Het weer viel niet tegen, het was weliswaar bewolkt maar er viel geen regen en de temperatuur was aangenaam. Het duurde even voor iedereen een plaats gevonden had en alle bestellingen waren opgenomen. Naast bewoners van Berkenstaete waren ook veel vrijwilligers aanwezig, bijna net zoveel als er bewoners waren. Het was de tweede keer dat een uitstapje naar de Sonse Haven georganiseerd werd, verteld Leny Achten, voorzitter van de Vrienden van Berkenstaete. 'Het is een mooie locatie, gelegen aan het kanaal en met veel groen', merkt Leny op.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Het is veel geregel, en je moet alles in de gaten houden, geeft Leny Achten aan. Als je ziet hoe iedereen geniet, is het de moeite waard! De Vrienden van Berkenstaete bestaan nu zo'n negen jaar, de doelstelling is om de bewoners van Berkenstaete naar buiten te krijgen. Ze willen er voor zorgen dat de bewoners midden in de gemeenschap blijven. Momenteel zijn er 120 donateurs, de Vrienden van Berkenstate is geen armlastige organisatie maar kan altijd donateurs gebruiken!

Een aantal plezierjachten ligt aangemeerd in de haven. Bij de ingang van terras liggen twee 'Zwaanfietsen', waterfietsen in de vorm van een zwaan, te wachten op belangstelling. Zou iemand een poging durven wagen?

Rond 14.30 uur komen de Gravelsingers al zingend aan, in een oude legersloep. Het kost even wat moeite om aan te leggen, dan stappen de Gravelsingers één voor één uit. Sommigen zien mij druk aan het schrijven, en vragen of ik hun tekst aan het opschrijven was. Anders hadden ze nog wel een kopie voor me … 'Nee hoor, dat is niet nodig. Dit is een andere tekst.', verzeker ik de zangers.

Ze stellen zich op voor het terras, allen netjes gekleed in een zwarte pantalon, een zwart vestje en strik, een rode sjaal en strohoed. De bewoners kijken verwachtingsvol naar de Gravelsingers, de voorbereidingen vergen enige tijd. De Gravelsingers staan onder leiding van dirigent Theo van der Sande en worden begeleid door accordeonist Rens Valkonet. De groep is opgericht naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van TV Pieter Brueghel, en zullen op 15 maart 2018 30 jaar bestaan. Een hele prestatie! Zeker als je bedenkt dat ook de Gravelsingers moeite hebben om nieuwe leden te werven. Dus, mocht u zich aangesproken voelen, meld u aan!

De Gravelsingers speelden twee medleys, met toch wel een duidelijk nautisch thema. Zo brachten ze onder andere 'Het kleine café aan de haven' ten gehore, een zeer toepasselijk lied! Ook populaire liedjes zoals 'Hee, gaode mee' en 'Nie zeure, nie kniezen' worden met verve gezongen. 'Vergit nie te lêve, want straks ben de oud', luid een regel uit dit lied. Toepasselijke woorden, voor iedereen!

Halverwege pauzeren de Gravelsingers even, tijd voor een lekker pilsje om de kelen te smeren. Ook aan het einde van de voorstelling nemen ze er nog een, op de goede afloop! De bewoners hebben zichtbaar én hoorbaar genoten, menigeen zong mee. Ook genoten ze van een hapje en een drankje, onder andere nieuwe haring, gesponsord door Vishandel Pelk. De bewoners hadden een geweldige middag, uw verslaggever was blij mee te mogen genieten!

Na het laatste lied van de Gravelsingers reageerde het publiek met een welgemeend: 'Ahhhhh…'. 'We want more', scandeerde het publiek vervolgens. Als toegeeft zingen de Gravelsingers het onofficiële volkslied van Brabant, 'Mijn Brabantse Land', een perfecte afsluiting.

Als het einde van de middag naderde, brak het zonnetje voorzichtig door. 'Je krijgt wat je verdient', vindt Leny Achten. Ik kan haar alleen maar gelijk geven! Leny bedankt de Gravelsingers. 'Het was een super voorstelling. Tot volgend jaar!', zegt Leny. Daar sluit ik me van harte bij aan!

Texas Rooi wordt Tante Loetje

Restaurant Texas Rooi uit Sint-Oedenrode verandert van concept én van naam. Na een zeer smaakvolle make-over gaan de deuren van Tante Loetje aanstaande donderdag voor het eerst open. Was u al van plan om uit te gaan eten komende week? Reserveer dan nu al bij Tante Loetje, zodat u één van de eerste bent.
Het restaurant aan het Kofferen zit er inmiddels alweer drie jaar en draait op volle toeren. Vanuit de hele omgeving weten fijnproevers al jaren de weg naar de horecazaak te vinden. Omdat de markt blijft veranderen heeft de eigenaar besloten om voor een ander concept te gaan dat meer bij de wensen van tegenwoordig aansluit. Hij heeft daarbij goed naar zijn gasten geluisterd. Tantje Loetje gaat drie-gangen keuzemenu's aanbieden voor slechts €16,95 euro. De gasten kunnen kiezen uit meerdere heerlijke en zeer toegankelijke voor- hoofd- en nagerechten. Deze worden allemaal in de prachtige open keuken bereid door een professioneel team. De kaart wordt met regelmaat opgefrist, dus iedere keer weer wordt u als gast verrast. Heeft u zin in een heerlijk sappig stuk vlees of een hoogstaand gerecht met vis? Wilt u dat afsluiten met een luxe kaasplankje bijpassende desertwijn? Bij Tante Loetje kan het allemaal.
Tantje Loetje straalt gezelligheid, gemoedelijkheid en kwaliteit uit. Zes dagen per week is de zaak geopend, dus even zoveel dagen heeft u de kans om een culinair feest te beleven. Wilt u een romantische avond met uw liefde, of een plezierige avond met vrienden of collega's waarbij lekker eten centraal staat? Kom dan vanaf donderdag naar Tante Loetje in Sint-Oedenrode. Het succesvolle concept van Texas blijft ook gewoon bestaan in de gemeenten Boxtel en Rosmalen. Uiteraard bent u eveneens daar van harte welkom om heerlijk te dineren.

Tante Loetje, Kofferen 20, 5492BN Sint-Oedenrode, www.tanteloetje.nl, 0413-322910

CDA: provincie maakt historische fout

Son en Breugel/ 's Hertogenbosch - Het CDA vindt dat de provincie Noord-Brabant een historische fout maakt, door in te stemmen met de plannen om de veehouderij versneld te veranderen. De Brabantse CDA-fractie stemde op 7/8 juli tegen deze plannen en diende een motie van afkeuring in.

Kern van de voorstellen, is het terugbrengen van de uitstoot van stikstof. Voor boeren betekent dit dat zij al in 2022 moeten voldoen aan nieuwe, strengere milieuregels. Eerder was met de agrarische sector afgesproken dat zij in 2028 aan de nieuwe normen zouden voldoen. 

Maar het college van VVD, SP, D66 en PvdA heeft deze datum eenzijdig naar voren gehaald. Dit brengt heel veel boeren in de problemen, omdat zij versneld extra moeten investeren. Veel insprekers wezen erop al veel investeringen te hebben en door dit nieuwe maatregelenpakket te worden klemgezet. 

Ook is er nog veel onduidelijkheid over het zgn. 'flankerend beleid'. Dat zijn maatregelen die ongewenste effecten verzachten of compenseren. 
Statenlid Ton Braspenning (woordvoerder landbouw): "Voor deze plannen ontbreekt niet alleen draagvlak, de plannen zijn ook tegengesteld aan wat we willen bereiken. Oók het CDA wil een duurzame landbouw van familiebedrijven, geworteld in de lokale samenleving. 

Maar deze voorstellen leiden niet tot minder schaalvergroting, maar méér. Leiden niet tot minder intensivering, maar méér. Leiden tot een ongelijk speelveld en tot marktverstoring. Drijven talloze boerengezinnen tot wanhoop. Helpen de natuur niet. Zijn financieel niet haalbaar. Juridisch niet houdbaar. Technisch niet uitvoerbaar. En bestuurlijk onfatsoenlijk.

Bovendien begrijpt het CDA niet waarom nu wel dit ingrijpende pakket moet worden doorgedramd, terwijl er nog geen zicht is op verzachtende en compenserende maatregelen. Dit geeft nóg meer onzekerheid bij ondernemers."

Over de nu nog onuitgewerkte delen van het maatregelenpakket besluit Provinciale Staten dit najaar. Het CDA verwacht na een hete zomer dan ook een hete herfst. 
 

Zomeravondconcert 2017 in Nuenen

Ieder jaar weer speelt Paul Weijmans in het Van Goghkerkje zijn Zomeravondconcert. Ook dit jaar klinken er verstillende klanken. Tijd en ruimte worden door de pianoklanken gecreëerd en door de luisteraar gevonden.

Het is steeds weer verwonderend wat er in zo'n uur gebeurd. De sfeer in het kerkje draagt ook zijn steentje bij, het authentieke kerkje geeft ook die rust en ruimte.

De muziekstijl van Paul Weijmans ligt in een voortkabbelend patroon van verschillende muzikale thema's. Door de variatie in toon, klank en ritme ervaar je niet de tijd als tijd, maar eerder als een manier om tot rust te komen, bijna meditatief, bijna introspectief. Zo tijdens de vakantieperiode is het Zomeravondconcert een mooi aanvullend moment van 'vrij' zijn en van je 'vrij' voelen.

Datum:                 zondag 6 augustus 2017

Aanvang:                 19:30 uur

Plaats:                 Van Gogh Kerkje - Papenvoort 2a - Nuenen

toegang:                 vrij, na afloop collecte voor de 'Wilde Ganzen'

Benieuwd naar het leven van koningin Juliana? Schrijfster Jolande Withuis vertelt erover in de Zomeracademie, 19 juli

Jolande Withuis Foto: Keke Keukelaar


Jolande Withuis vertelt in de Zomeracademie, op woensdagavond 19 juli, van 20.00-22.00 u in de Kasteelhoeve in Geldrop, alles over onderzoek doen en vervolgens schrijven. Met een van de meest uitgebreide biografieën over de vorstin, Juliana. Vorstin in een mannenwereld, deed sociologe Jolande Withuis, vorig jaar veel stof opwaaien Niet eerder kwamen zo veel persoonlijke details over 'onze' koningin naar boven. Juliana was bij velen geliefd. Maar over haar aangrijpende levensgeschiedenis, vol persoonlijke en politieke crises, was tot nu toe weinig bekend.
Schrijfster Jolande Withuis is daarnaast ook bekend als voormalig columniste van Opzij, en van het Historisch Nieuwsblad. Maar ook als onderzoekster bij het NIOD publiceerde ze tal van boeken en artikelen, waarvan er diverse werden bekroond. In 2005 verscheen Na het kamp. Vriendschap en politieke strijd, over de naoorlogse lotgevallen van Nederlandse overlevenden van concentratiekampen. En in 2008 verscheen een biografie van een van deze overlevenden Pim Boellaard, onder de titel: Weest Manlijk, zijt sterk.
Tijdens deze literaire avond is natuurlijk ook Boekhandel van Grinsven uit Geldrop aanwezig met een aantal exemplaren van het boek Juliana. Vorstin in een mannenwereld. Belangstellenden kunnen het dan ook direct laten signeren door de auteur.
Zomeracademie
De zomeracademie is een initiatief van Het Literair Café Dommeldal. Op twee zomeravonden, als het literaire seizoen stilligt, wordt voor de thuisblijvers een interessante gast uitgenodigd, uit de wereld van wetenschap, muziek of cultuur. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij Boekhandel van Grinsven in Geldrop of bij Bibliotheek Dommeldal, via de website: www.bibliotheekdommeldal.nl
Op 16 augustus is Marcia Luyten de volgende gast in de Zomeracademie.

CDA: groen licht voor meer scholieren naar het Provinciehuis

Het Presidium (dagelijks bestuur) van Provinciale Staten Noord-Brabant heeft gisteren groen licht gegeven voor een uitbreiding van het aantal klassenbezoeken aan het Provinciehuis.
Daarmee komt de provincie tegemoet aan een voorstel van het CDA dat, ondersteund door diverse andere partijen, opriep tot het uitwerken van een plan om meer scholieren in de gelegenheid te stellen tijdens hun schooltijd het Provinciehuis te bezoeken.

Via Prodemos kunnen jaarlijks 40 schoolklassen het Provinciehuis van Noord-Brabant bezoeken. Veel te weinig, vindt het CDA, dat zelf ook regelmatig scholen uitnodigt om op bezoek te komen. Statenleden Stijn Steenbakkers en Marcel Deryckere schreven daarom een voorstel, waarin zij ervoor pleiten om dat aantal in de toekomst te verhogen.
Dit besluit van het Presidium is daartoe een belangrijke eerste stap, aldus het CDA. De provincie gaat haar capaciteit uitbreiden van 40 naar 60 klassenbezoeken per jaar. Ook gaat de provincie bijdragen aan de vaak hoge kosten voor (bus)vervoer naar het Provinciehuis. Na een jaar vindt een evaluatie plaats.

Steenbakkers en Deryckere zijn enthousiast:
"Als CDA willen we meer aandacht voor burgerschap en maatschappelijke vorming. Daar hoort een bezoek aan de Tweede Kamer of de gemeenteraad bij, maar óók een excursie naar het Provinciehuis. De provincie is de meest onbekende bestuurslaag, zoals ook blijkt uit de lage opkomstcijfers bij verkiezingen. Daar moeten we iets aan doen, want ook de provincie neemt besluiten die jongeren raken. Bijvoorbeeld over openbaar vervoer, de agrarische sector of de leefbaarheid in hun gemeente. Die besluiten nemen we in het Provinciehuis, dus voorwaar een goede reden om jongeren daar uit te nodigen."

Vier keer uitverkochte zaal voor De Blauwe Kei tijdens Noordkade Festival

In het weekend van 7, 8 en 9 juli vond het Noordkade Festival plaats. Ook Theater De Blauwe Kei droeg een steentje bij. Op zondag 9 juli presenteerde het theater vier keer de kindervoorstelling Trui. De spelers van Trui stonden vier keer voor een uitverkochte zaal. Met enkel een rek vol kleding vermaakten zij de kinderen én hun ouders ruim dertig minuten. De trui, die centraal stond in de voorstelling, werd omgetoverd tot een viervoetig monster en een 'tweehoofdige bange-schijterd'.

Trui speelde in het Magazijn, een van de nieuwe kleine zalen van Theater De Blauwe Kei. In oktober wordt deze, en twee andere kleine zalen op CHV Noordkade, officieel in gebruik genomen door Theater De Blauwe Kei. Het is de start van theaterseizoen 2017-2018. In januari 2018 is ook de grote theaterzaal met circa 650 plaatsen gereed voor gebruik.

Het gehele programma van theaterseizoen 2017-2018 is inmiddels bekend. Zo staan voor de jeugd onder andere de voorstellingen De GVR, Het huis van Jip en Janneke en Brandweerman Sam op het programma. Kaarten zijn te bestellen op www.blauwekei.nl.

Stralende zon voor Argo zwemmers tijdens Lippepokal Duitsland

Onder de stralende zon werd afgelopen weekend de 26e Internationale Schwimmwettkampf um den Lippepokal der Sparkasse an der Lippe gezwommen. Maar liefst 38 zwemverenigingen kwamen aan de start en waren gezamenlijk goed voor ruim 3600 individuele zwemstarts.

Ook Argo was met 20 zwemmers van de partij. In alle vroegte zijn de zwemmers vertrokken naar Lünen, waar op zaterdag om 9.00 uur het startsein werd gegeven voor de tweedaagse zwemwedstrijd. Alle Argo zwemmers hebben hierbij goed gepresteerd.
Op zaterdag waren er 12 medailles, 1 gouden, 8 zilveren en 3 bronzen.
Ook wisten enkele zwemmers de finale te bereiken. Stef van Zitteren bereikte te finale voor de 100m vlinderslag waar hij 2e werd en Guus van Stiphout behaalde ook een 2e plaats op de 100m rugslag.
De Argo zwemmers hadden de smaak te pakken, dus op zondag werden er wederom medailles gescoord. 13 Medailles, 4 gouden, 4 zilveren en 5 bronzen, konden worden toegevoegd, zodat het totaal uitkwam op 25 medailles.
Deze medailles zijn behaald door Lars Diesch (Goud, Zilver, Brons), Fleur Gibbels (Brons), Leonie Habraken (Zilver, Brons), Marijke van der Heijden (Zilver), Luuk Janssen (3x Zilver), Roel Janssen (1x Goud, 2x Zilver), Fenne Peters (Brons), Naomi van der Post (Brons), Guus van Stiphout (2x Goud, 2x Zilver en 2x Brons), Maartje van Stiphout (Brons) en Stef van Zitteren (1x Goud, 2x Zilver)
Ook op zondag werden de finales bereikt: Lars op de 100 m schoolslag en behaalde een 8e plaats, Stef en Guus op de 100 m vrije slag, Guus behaalde een 2e plaats, Stef werd 4e. Uiteindelijk behaalde Argo een mooie 8e plaats in het verenigingen klassement. Een prachtige prestatie geleverd tijdens een fantastisch en zonnig zwemweekend.
Argo dankt alle vrijwilligers die het weekend mede mogelijk hebben gemaakt. Speciale dank voor Albert Heijn uit Sint-Oedenrode voor de geleverde sponsoring.

Lektocht 2017
Terwijl het grootste deel van de Wedstrijdgroep afgelopen weekend in Lünen was heeft Dana Janssen op zondag deelgenomen aan de Lektocht. Dit is een 6 kilometer lange zwemtocht met start vanaf de veerpont in Beusichem en eindpunt 6 km verderop in de jachthaven van Culemborg. Dana heeft de 6 kilometer gezwommen in een tijd van 1 uur en 35 minuten. Dit was goed voor een keurige 26e plaats in een
deelnemersveld van 86 dames.

DAVIS-CUP tennis in Son en Breugel 2017 weer groot succes

Son en Breugel - Op vrijdagavond 7 juli j.l. is onder hele mooie weersomstandigheden de DAVIS-Cup editie 2017 weer gespeeld bij tennisvereniging HTC Son 2000.

Leden van de 3 tennisverenigingen in ons dorp, TV Pieter Brueghel, TV Son en Breugel en HTC Son 2000 hebben weer gestreden om de felbegeerde titel: De Allerbeste Vereniging In Son en Breugel!
Iedere vereniging heeft met 6 heren- en 6 dames dubbel teams meegedaan. Er werd gestart om 19:00 uur en de laatste wedstrijden waren om 23:00 gespeeld. Het is ook dit jaar weer een hele leuke, gezellige en sportieve avond geworden. Nadat in 2016 TV Son en Breugel de beker verdiend mee naar huis had genomen, bleek na het tellen van de uitslagen dat de dames van HTC Son 2000 dit jaar door hun vele winstpartijen het verschil hebben gemaakt waardoor deze vereniging de beker mocht ophalen. Dat gebeurde door een van de deelnemers, Patrick Meulendijks, die daar zichtbaar verguld mee was.

Onze dank gaat uit naar alle deelnemers. Door jullie enthousiasme en sportiviteit is het ook dit jaar weer een groot succes geworden. Wij kijken al uit naar Davis Cup editie van 2018.
Commissie Davis Cup

Spanning en gezelligheid bij het clubkampioenschap dubbelspel in Breugel

Op 2 juli jl. werden bij tennisvereniging Pieter Brueghel de finales van de jaarlijkse club kampioenschap dubbelspel gespeeld. Dit jaar waren er 113 spelers, die met 72 koppels de 86 wedstrijden speelden in de verschillende klassen.

Er werd gespeeld in de klassen dames dubbel (DD), heren dubbel (HD) en gemengd dubbel (GD) tennis. De wedstrijden waren voor alle clubspelers bereikbaar door de opdeling in sterkte klassen van acht tot en met drie.

In de sterkste categorie werden club kampioen: GD: Koen Collart en Marleen Spooren, DD: Jolien van der Horst-Hulsen en Marleen Spooren en HD: Marc Feijen en John van Haandel.

Door het mooie weer op zondag 2 juli waren er veel supporters, familie en kinderen op het park aanwezig. Er werd genoten van spannende en zinderende, tot 3 sets durende wedstrijden, waarbij uiteindelijk soms de tiebreak tot de winnaars leidde.

Tennisvereniging TV Pieter Brueghel kende het afgelopen jaar een nagenoeg gelijkblijvend ledental en een positieve balans. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de viering van het 50 jarig bestaan in 2018 volop aan de gang. Voor de kinderen van spelende ouders wordt er geïnvesteerd in nieuwe speelvoorzieningen op het mooie tennispark.

Naast de komende competities kan er op 16 tot en met 24 september weer deelgenomen worden aan het ACR Breugels Open Dubbel toernooi. Dit toernooi trekt meer dan 300 spelers uit de verre omgeving en telt mee voor de officiële KNLTB rating.

Meer informatie is hierover te vinden op de website www.toernooi-kalender.nl of op de website van tennisvereniging TV Pieter Brueghel. – www.tvpieterbrueghel.nl

Afsluiting voorjaarscompetitie voor de jeugd bij TV Son en Breugel.

4 tennissers van Groen team 1 met trainer Mark

Op vrijdag 7 juli heeft de competitiejeugd van TV Son en Breugel het seizoen afgesloten. Dit gebeurde traditiegetrouw met een barbecue voor de spelers en teamcaptains, waarbij deze keer ook broers, zussen en ouders welkom waren. Meer dan 80 mensen kwamen hiervoor op vrijdagavond naar het tennispark aan de Europalaan, om nog even na te praten over de competitie, lekker te eten en te tennissen.

Het was een gezellige afsluiting van een geslaagde competitie, waaraan in totaal 72 jeugdleden van TV Son en Breugel hebben deelgenomen. Trainer Mark prees alle deelnemers voor hun inzet en reikte een medaille uit aan de teams die dit seizoen een eerste plaats wisten te behalen: in de categorie Oranje de teams 1 en 2 en in de categorie Groen team 1.
De kampioenen werden vervolgens op een professionele manier gehuldigd met een onvergetelijke confetti-douche.
Daarna kon de barbecue beginnen, en werd er door ouders en kinderen nog lekker getennist.
Het prachtige weer en de medewerking van twee vaders van jeugdleden die de rol van 'barbecuemaster' op zich hadden genomen maakten het een gezellige en zeer geslaagde avond.

Op zaterdag 17 juni was De Jongste Jeugd Dag, een dag speciaal voor de jongste leden van HTC hockey deze dag wordt elk jaar, net zoals bij vele andere clubs, georganiseerd. Wedstrijden worden ingepland, voor de catering wordt gezorgd en medevrijwilligers (dit jaar waren er onder andere jongens van de A1 aanwezig voor hulp) ingezet. Drijvende kracht achter de organisatie is de Technische Commissie ('de TC') en specifiek de categorie leidster van de jongste jeugd, Cecile Simonis. Door haar werd bergen werk verzet om alles in goede banen te leiden. Cecile wil van haar kant ook alle ouders en leden bedanken die dit soort dagen tot een succes maken, hetzij door concrete hulp, hetzij door de gezellige aanwezigheid.

De zusjes Maas weer kringkampioen.

Georgina Maas met Quinto's OBI DMC

Zaterdag 8 Juli werd de laatste selectie wedstrijd gereden in de manege De Molenberg in Leende.
Georgina Maas behaalde de beste punten van de 5 selectie wedstrijden . Hierbij werd ze kringkampioen met Quinto's OBI DMC in de klasse DL. Ook haar andere pony Quinto's Kasper werd in de klasse CZ kringkampioen.

En haar jongere zus Romy Maas behaalde ook met Quinto's Lolly de beste punten in de klasse BL en mag zich kringkampioen outdoor 2017 noemen.
Wat een presentatie dames. Gefeliciteerd .
Deze 3 pony's hebben zich sowieso gekwalificeerd met nog 2 andere pony's van Georgina Maas voor de Brabantse kampioenschappen a. s 29 Juli.
Heel veel succes dames !!!!

Romy Maas met Quinto's Lolly
20 / 20