DeMooiSonenBreugelkrant

11 december 2019

DeMooiSonenBreugelkrant 11 december 2019


IJsfeestkrant

De tiende editie van het IJsfeest begint vrijdag 13 december. In samenwerking met Stichting IJsfeest heeft DeMooiSonenBreugelKrant een speciale bijlage voor het IJsfeest gemaakt. In deze bijlage lees je de verhalen over de sponsors, schaatsweetjes en uiteraard het programma. Haal de bijlage uit de krant en bewaar hem, zodat je precies weet wanneer er iets te doen is op het IJsfeest. Lees alles over het IJsfeest in deze krant.

Jaargang 4 • Week 50 • 11 december 2019

Scheefstand van de grote teen

Foto: Ingezonden

Het scheef staan van de grote teen wordt in medische termen hallux abducto valgus genoemd. Het is een voetafwijking waarbij de grote teen naar buiten wijst en het eerste middenvoetsbeentje wijst naar binnen. Er is dan een draaiing in de teen aanwezig. Vaak ontstaat er een knobbel bij het grote teengewricht. Het scheef staan van de grote teen kan klachten veroorzaken bij het afwikkelen van de voet. De grote teen is belangrijk voor de stabiliteit in de afwikkeling van de grote teen.

Oorzaken scheefstand
Er zijn enkele oorzaken aan te wijzen die kunnen zorgen voor het scheef staan van de grote teen: afwijkende stand van de voeten, brede stand van de voorvoet, erfelijkheid en niet goed passende schoenen.

Symptomen van scheefstand
Klachten die kunnen ontstaan door scheefstand van de grote teen, zijn: pijn aan de voorvoet, irritatie aan de tenen, knobbel op het teengewricht, eelt of likdoorns en pijn in de grote teen.

Behandeling van scheefstand
De podotherapeut onderzoekt uw voet. Een veranderende stand van uw voeten kan ervoor zorgen dat u op een andere manier beweegt. Een gevolg van deze verandering is dat er meer eeltvorming op uw voeten kan ontstaan. Om deze drukplekken te verminderen, kan de podotherapeut ondersteunende zolen op maat maken om de pijn en drukpunten te verminderen. Een orthese om de grote teen is ook mogelijk. Het is een teenstukje die de grote teen tijdens het lopen rechter zet en druk verminderd. Viltontlasting is de derde optie en de podotherapeut kan u schoenadviezen mee geven zodat de klachten minder worden.

Afspraak maken?
Heeft u klachten door scheefstand van uw grote teen? Neem contact op met Podotherapie Makkelijk Lopen via telefoonnummer (073) 547 00 19 of via email: info@makkelijklopen.nl.

Vleermuistoren

In de krant van woensdag 4 december stond een storende fout in het artikel over de vleermuistoren. Er werd gesproken over een bedrag van 89.000 euro als bouwbudget. Door een misverstand is er een verkeerd bedrag in de krant gepubliceerd. Het juiste bedrag waarmee al vanaf de voorcalculatie steeds is gerekend is 48.786 euro.

Nieuwe locatie voor twee scholen komt dichterbij

Foto: Wil Feijen

Na wat gegoochel met twee alternatieve locaties voor de basisscholen De Krommen Hoek en De Regenboog, lijkt er na twee jaar toch een politiek besluit te komen voor de nieuwbouw in Breugel. Dinsdag 2 december werd de scholenlocatie behandeld in een gezamenlijke commissievergadering Burger- en Grondzaken in het Vestzaktheater. Op de tribune van het Vestzaktheater zaten veel voorstanders voor de nieuwbouw op de huidige locatie van basisschool De Krommen Hoek.

Redacteur: Adrie Neervoort

Het agendapunt van deze commissievergadering was de samenvoegingslocatie voor twee scholen in Breugel. Het plan dat schoolbestuur PlatOO eerder heeft gemaakt, had een breed draagvlak. CDA, Dorpsvisie, PvdA/GroenLinks en D66 staan achter het voorstel waarbij de locatie De Krommen Hoek centraal staat. Alleen Dorpsbelang en VVD hadden hun twijfels hierover. Na drie sprekers die alleen maar positief waren over de nieuwbouw, en een inhoudelijke presentatie van meer dan twee uur, was een meerderheid van de commissieleden voor nieuwbouw op de locatie van De Krommen Hoek.

Financiële gevolgen
De VVD gaf echter nog geen voorkeur aan en ging dus ook niet akkoord met nieuwbouw op de locatie van De Krommen Hoek. De VVD was bang voor een blanco-cheque-effect met de nodige financiële gevolgen. Volgens verantwoordelijk wethouder Jos de Bruin is dit nog niet aan de orde. Het ging nu om de locatie en als die akkoord wordt bevonden, dan kan men pas aan het ontwerp en de invulling van de kosten beginnen. "En daarvoor kom ik eerst terug naar de raad, u blijft dus aan zet", aldus de wethouder.

Bespreekbaar maken
Onlangs werd bekend dat er nog een vierde mogelijke locatie in beeld was: nieuwbouw voor sporthal De Bongerd met één of beide scholen geïntegreerd. De VVD vroeg zich af waarom er iedere keer een nieuwe locatie wordt genoemd. De wethouder: "Ik wilde alle mogelijkheden bespreekbaar maken." Volgens een berekening zou de optie twee scholen op de locatie De Krommen Hoek drie miljoen euro duurder uitvallen dan de genoemde vierde locatie bij De Bongerd. Na burgerparticipatie, veel gesprekken, onderzoeken over verkeer, veiligheid en een plan van het schoolbestuur en ouders van De Krommen Hoek, bleek dat deze locatie toch de meest geschikte is.

Onvrede
Ondanks overleg dat zowel de wethouder als de besturen van de bewuste scholen hebben gehad met omwonenden van de beoogde nieuwe locatie, zou er toch onvrede zijn bij de bewoners, met name inwoners uit de Doormanlaan, de straat die aan de school grenst. Enkele bewoners zouden zelfs bedreigd zijn omdat zij de problemen willen bespreken met het schoolbestuur. Wethouder De Bruin kon dit niet bevestigen. "Als dit zo is, dan past dat niet in het overleg dat wij voorstaan."

Parkeerproblemen
Wilbert Maximus is een van de bewoners van de Doormanlaan. "Er is geen sprake van bedreiging of iets dergelijks. Wel is de sfeer erg onplezierig als het onderwerp ter sprake komt", laat Wilbert in een reactie weten. Wilbert geeft aan te spreken namens meer dan tachtig procent van de bewoners van de Doormanlaan. "Als direct betrokkenen worden we niet serieus genomen. De parkeerproblemen worden door het schoolbestuur gebagatelliseerd, terwijl zij zelf medeveroorzaker zijn. Het personeel van de school parkeert de auto het liefst zo dicht mogelijk bij de school. Ergens anders parkeren zou al een kleine verbetering zijn", aldus Wilbert. Er zijn meerdere voorbeelden die bewijzen dat de omwonenden al jaren door het schoolbestuur niet als serieuze gesprekspartner worden gezien. Wilbert: "Er is ook schade aan auto's aangebracht. Hiervan wordt gezegd dat deze in de nacht ontstaat. Ik heb beveilingscamerabeelden dat het om parkeerschade gaat die overdag door kinderen wordt aangebracht. Bewust of onbewust!" Op een enkele uitzondering na gaat het om kleine beschadigingen die soms spelenderwijs ontstaan.

Extra verkeer
De straat staat al vol met auto's van omwonenden. Daar komen overdag nog auto's bij van ouders die hun kinderen brengen en halen. Wilbert: "Rondom De Krommen Hoek is het echt extreem met de verkeersdrukte. Daar komen straks nog honderdtwintig kinderen bij, met alle bijhorende verkeersbewegingen." Volgens Wilbert is de beste oplossing nieuwbouw op de locatie van de huidige Regenboogschool. Daar is genoeg parkeerruimte en dat is ook de plaats waar Breugel moet gaan bruisen. Al tien jaar bewijst De Krommen Hoek dat een basisschool de plek is waar veel mensen samenkomen. De argumenten voor de locatie De Krommen Hoek noemt Wilbert ideaalbeelden die niet waar te maken zijn.

Ideaalbeeld
Wilbert: "Er worden idealen naar voren gebracht die op geen enkele wijze waar zijn en waargemaakt kunnen worden, of die zelfs meer bijdragen aan de school, haar kinderen en haar prestaties dan andere scholen in Son en Breugel. Ook het argument dat de school op deze locatie makkelijk te bereiken is voor leerlingen uit Son is een ideaalbeeld dat niet bestaat." En zo kan Wilbert nog wel even doorgaan. Hij kent de school als geen ander, want zijn kinderen zaten ook op deze school. Wilbert woont inderdaad al jaren bij de school. "Het zou toch niet zo moeten zijn dat een school een bewoner het gevoel geeft dat hij beter kan verhuizen", vraagt Wilbert zich af.

Gemeente zoekt 'adoptie-bedrijven' voor onderhoud rotondes

Foto: Wil Feijen

De beplanting op de zeven rotondes en het onderhoud hiervan kan beter, concludeert wethouder Boersma. De gemeente is op zoek naar adoptie-bedrijven die het onderhoud gratis gaan uitvoeren. Een bedrijf onderhoudt de rotonde en mag als tegenprestatie een aantal reclamebordjes op de rotonde zetten.

Het zoeken naar de juiste bedrijven wordt in twee stappen gedaan. De eerste stap heeft inmiddels plaatsgevonden. Wethouder Boersma: "We hebben gekeken of het Stakenburgfonds mogelijk bedrijven weet die een rotonde wil adopteren. Een aantal rotondes zijn met hulp van het Stakenburgfonds aangelegd. De bedrijven die er destijds aan gewerkt hebben, krijgen voorrang. Vanuit het Stakenburgfonds zijn er geen bedrijven die de rotondes gratis willen onderhouden."

De gemeente gaat nu zelf op zoek naar hoveniers/groenvoorzieners of boomkwekers die in Son en Breugel gevestigd zijn. Er worden wel (strenge) eisen gesteld aan de adoptie-bedrijven wat betreft de beplanting. De beplanting mag bijvoorbeeld niet te hoog worden. De (her)inrichting en het beheer moet passen bij het kunstwerk. De komende weken worden de bedrijven door de gemeente benaderd.

"Mochten we geen bedrijven vinden die de rotondes willen adopteren, dan gaan we het als gemeente zelf inrichten en beheren. Dit zal dan pas in het voorjaar van 2020 gaan plaatsvinden", aldus de wethouder.

Fietspadverlichting Planetenlaan

De lantaarnpalen die nog geen licht geven Foto: Emmy Grit

Voor het laten branden van lichtmasten is het wenselijk dat er voedingskabels in de grond liggen en aangesloten zijn. Door het ontbreken van de voedingskabels vanaf Wolfswinkel tot aan de brug over de Dommel branden een zestal lichtmasten niet op het fietspad. De kabels stonden wel op de tekening, maar waren niet fysiek aanwezig. Dit heeft Enexis tijdens het plaatsen van de lichtmasten eind september 2019 geconstateerd.

Wethouder Boersma: "Wij hebben van Enexis nog geen planning ontvangen voor het aansluiten van de lichtmasten. Zij hebben medio 2019 aangegeven dat ze door personeel- en materiaalgebrek de eerder aangegeven doorlooptijden van 13 weken oprekken naar 27 weken." De gemeente heeft hier geen invloed op en kan hierdoor ook geen andere partijen voor deze werkzaamheden benaderen.

Jóin us, kóm erbij! Dát willen wij!

Foto: Wil Feijen

"Voordat ik bij Join us kwam, ging het slecht met me. Ik had thuis en op school problemen. Ik werd gepest en voor mijn gevoel werd dat steeds erger. Ik hoorde nergens bij en vroeg me af waarom dat zo was. Klasgenoten zeiden dat ik te druk was en niet leuk. Dat maakte me verdrietig en boos. Op een gegeven moment was het zo erg dat ik dacht: ik kan er beter niet meer zijn. Ik besprak dat met mijn mentor op school en die schakelde hulp in. Ook stelde ze voor dat ik naar Join us zou gaan, omdat ik me zo vaak alleen voelde. Ik zag daar heel erg tegenop, want ik was bang dat ze me te druk of stom zouden vinden. Ik word namelijk druk, als ik gespannen ben. Die eerste avond was ik dus erg druk, maar gelukkig was dat niet erg. Bij Join us hoort iedereen erbij. Het is zo fijn dat ik mezelf kan zijn en er helemaal bij hoor."

Geschreven door: Arend Okken

Intakegesprek
Op 9 januari 2020 start de eerste groep Join us in Son en Breugel. Jongeren tussen twaalf en achttien zijn dan van harte welkom bij jongerencentrum Chill Out, Amerikalaan 2 in Son. Ze moeten zich vooraf wel opgeven via www.join-us.nu. Alvorens daadwerkelijk in te stromen, heeft een jongere een intakegesprek met Marieke Schoenmakers of Ali Al Zubaidi. Zij zijn allebei jongerenwerker bij LEVgroep Son en Breugel en staan te trappelen van ongeduld om met deze groepsactiviteit te beginnen.

Veilige setting
Marieke: "We proberen via deze route jongeren te bereiken, die zich vaak eenzaam voelen, het idee hebben dat ze er niet bij horen, moeilijk vrienden maken of zich niet goed durven te uiten. We gaan dan met hen als groep in gesprek en bieden ze 'tools' aan om zichzelf weerbaar te maken. Ali: "En dat doen we in een veilige setting. We zetten namelijk stevig in op het winnen van vertrouwen. Bovendien: Join us is gratis: ook voor thee, koffie of fris hoef je niets te betalen. Een jongere die graag aan deze groepsactiviteit mee wil doen, kan zich het hele jaar door aanmelden. De Join us-groep komt eens in de twee weken op donderdagavond, van 19.00 uur tot 22.00 uur, bij elkaar."

Landelijk initiatief
Join us is een nieuw landelijk initiatief. In Brabant doen al negen gemeentes mee. Ouders, leerkrachten, mentoren en sportcoaches zijn natuurlijk de aangewezen personen om problemen bij jongeren te signaleren. "Toch hebben ouders soms helemaal niet in de gaten dat hun kind zich eenzaam voelt", aldus Marieke. "Het zou fijn zijn als ouders bij het lezen van dit verhaal eens even stilstaan bij hun eigen gezinssituatie. Je gewoon eens afvragen: hoe vóelt mijn kind zich eigenlijk?" Ali: "Wij merken dat sommige jongeren, thuis zittend, nogal lang online zijn met bijvoorbeeld gamen. Dit kán een teken van eenzaamheid zijn."

Jong zoekt oud
Dat jongeren uit ons dorp niet alleen maar bezig zijn met zichzelf, blijkt wel uit hun sympathieke kerstbomenactie 'Kerst, mis je niet'. Coördinator Tim Donkers, stagiair bij de LEVgroep Son en Breugel, hierover: "Ruim voor de kerst bezorgen we gratis een kerstboom bij ouderen die met gevoelens van eenzaamheid kampen. Die boom tuigen we bij hen thuis op. Daar kunnen natuurlijk heel gezellige gesprekken uit voortkomen. Zo'n vijftien jongeren hebben zich al aangemeld als vrijwilliger. Als er lezers zijn, die een ouder iemand kennen, die onze actie op prijs stelt, laat het ons weten via tim.donkers@levgroep.nl."

Nieuwjaarswens
Eenzaamheid in ons dorp. De klankbordgroep 'Kom erbij' besteedde er dit kalenderjaar al twee keer aandacht aan in DeMooiSonenBreugelKrant. Dat blijft ze doen in 2020. Want samen met Ali, Marieke en Tim tekent de klankbordgroep voor de nieuwjaarswens: Jóin us, Kóm erbij! Dát willen wij!

7 / 56

Tot 1 januari 2020 dubbele subsidie voor afkoppelen regenwaterafvoer

Ruim honderd inwoners hebben regenwater afgekoppeld

Foto: Wil Feijen

Bij hevige regenval komt het voor, dat het riool zoveel water in korte tijd moet verwerken, dat het riool overstort. Met de overstort stroomt vuil rioolwater in het oppervlaktewater. Oplossing? Eén daarvan is het afkoppelen van regenwater. In Son en Breugel hebben al 110 huiseigenaren hun regenwater afgekoppeld.

Tegoed van driehonderd euro
Een goede zaak, vindt ook de gemeente. Wethouder Jan Boersma: "Daarom verstrekken we een subsidie van driehonderd euro aan inwoners die aan de slag zijn gegaan met het afkoppelen van de regenwaterafvoer van het riool. En Waterschap De Dommel verdubbelt dit bedrag tijdelijk! Het is de moeite waard om daadwerkelijk aan de slag te gaan om de eigen woning en de tuin klimaatweerbaar te maken."

Ook korting op rioolbelastingInwoners die de regenwaterafvoer vóór 1 januari 2020 minimaal de achter- en zijkant van de woning afkoppelen, verzekeren zich ook van een eenmalig subsidiebedrag van zeshonderd euro. Het waterschap verdubbelt tot die datum voor de eerste vierhonderd aanvragers de gemeentelijke subsidie van driehonderd euro. Daarnaast is nog eens vijftig euro te verdienen. Dat is het bedrag dat men als korting ontvangt op de rioolbelasting. Daarvoor is afkoppelen voor 1 januari 2020 wel noodzakelijk om eind februari vijftig euro minder op de belastingaanslag te hebben staan.

Is uw woning ook geschikt?
Het afkoppelen van de regenpijp is niet moeilijk. Zeker niet als u weet hoe u dit het beste kunt aanpakken. Op www.sonenbreugel.nl, bij bestuur en organisatie en vervolgens 'wat we doen is groen' vindt u meer informatie en voorbeelden van hoe u zelf wateroverlast kunt aanpakken. Ook kunt u hier de 'subsidie afkoppelen regenwater' aanvragen. Wilt u nog meer informatie? Bel dan met de gemeente via 0499-491491.

Organisatie jaarmarkt in andere handen

Jaarmarkt 2019 (archieffoto) Foto: Wil Feijen

De jaarmarkt in Son en Breugel wordt vanaf september 2020 niet meer georganiseerd door Van Bokhoven Events. Dit werd door Lenny van Bokhoven van Bokhoven Events bekendgemaakt. De organisatie van de jaarmarkt wordt vanaf volgend jaar verzorgd door Eeri.

Redacteur: Adrie Neervoort

Lenny van Bokhoven nam in 2017 de organisatie over van Thom van Dommelen. Volgens Van Dommelen was Van Bokhoven Events de juiste partij om de jaarmarkt, zoals deze bedoeld is, te organiseren. "Na twee jaar met veel plezier dit georganiseerd te hebben, geef ik het stokje door aan een partij die past bij de gedachte die Van Dommelen bij mij had", aldus Lenny.

Carola Jongman is de drijvende kracht achter Eeri. Samen met haar ouders organiseert zij verschillende markten, braderieën, themadagen en winkelcentrapromoties voor jong en oud in heel Nederland. Vanaf september 2020 dus ook de jaarmarkt in Son en Breugel.

"De afgelopen twee jaar heb ik met veel plezier de jaarmarkt georganiseerd. De organisatie hiervan vroeg meer van tijd van mij dan ik had verwacht. Het was uiteindelijk niet meer te combineren met mijn andere activiteiten als marktmeester op markten elders", laat Lenny in een reactie weten.

Net als Van Dommelen is Lenny op zoek gegaan naar een geschikte partij die de jaarmarkt kan organiseren. Lenny: "Carola is geen onbekende voor mij en ik weet hoe Eeri werkt, daarom ben ik met hen in gesprek gegaan." Lenny zal bij de komende editie voor en achter de schermen nog meewerken om de overdracht goed te laten verlopen. De jaarmarkt is al jaren een succes. Lenny denkt dat de overgang naar de nieuwe organisatie de markt nog beter zal maken.

Vier Kerstmis samen en schuif aan bij een KerstTafel

Jolanda Blanken (l) en Annelies de Kok (r) Foto: Wil Feijen

Ken je het idee van de KerstTafel? Misschien ben je met kerst alleen en vind je het leuk dat samen te vieren. Dan is deze tafel misschien iets voor jou! Als gast of gastheer of –vrouw.

Redacteur: Corry van Asseldonk
Fotograaf: Wil Feijen

"Ik liep al een tijdje met het idee rond om met kerst iets te doen voor alleenstaande mensen", vertelt Annelies. "Voor mijn werk ben ik ook bezig met het thema eenzaamheid, en eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn dat mensen zich zo voelen. Juist de kerstdagen kunnen eenzaam zijn. Vorig jaar las ik een krantenbericht van iemand uit Vught, die met Kerstmis een eettafel had georganiseerd" Annelies is daar naar toe gegaan en heeft met deze mensen gesproken. Zo is het idee van een eettafel tijdens de kerstdagen ontstaan. Door mond-tot-mond reclame hadden zich al vrij snel vijf gastvrouwen aangemeld, waaronder ook Jolanda Blanken. In totaal zijn dertien gasten vorig jaar aangeschoven bij de eettafel.

Warm gevoel
"Ik was vorig jaar één van de gastvrouwen", blikt Jolanda terug. "Ik vond het zo'n leuk idee. Mijn familie woont op afstand en ik zou de feestdagen alleen zijn. Ik heb eerst rondgekeken in mijn eigen netwerk en heb verschillende mensen uitgenodigd die het leuk zouden vinden om dit met iemand anders te vieren zodat zij niet alleen zouden zijn." Jolanda vindt het leuk om haar huis te versieren in deze periode. Op deze manier kan ze het delen met anderen. "Je krijgt er een warm gevoel van dat je tijdens de feestdagen samen kunt zijn."

Kennismaken
"Dit jaar noemen we het 'De KerstTafel'. Om meer aandacht hieraan te geven hebben we flyers gemaakt die we op verschillende plekken in Son en Breugel hebben neergelegd", vertelt een enthousiaste Annelies. "We benaderen zelf dorpsgenoten die gebruik willen maken van de KerstTafel, maar ook de mensen die vorig jaar een tafel hebben verzorgd en zijn aangeschoven." De gastheer of -vrouw bepaalt zelf wanneer ze de tafel organiseert. Dit kan voor een lunch zijn of een diner. Als het maar tijdens de kerstdagen is. Annelies: "Nadat de gasten zich hebben aangemeld, maken zij van tevoren kennis met de gastheer of -vrouw. In dat gesprek komt vaak ook het vervoer ter sprake. We kijken dan meteen hoe we dat kunnen oplossen."

Kleinschalig
Het streven van Annelies is om dit jaar alleenstaande mensen die graag met anderen kerst vieren, een echt kerstgevoel te geven. Annelies: "Vaak is het zo dat zij wel activiteiten op andere dagen hebben, maar juist met de kerstdagen alleen zijn. Wij willen deze mensen op een simpele manier bij elkaar brengen, heel kleinschalig." Het mes snijdt aan twee kanten. De gastheer of -vrouw vindt het leuk om het kerstgevoel met de gasten te delen. De gasten vinden het fijn om een gezellige kerst in een huiselijke sfeer te vieren. Trots vertelt Annelies dat er al vijf tafels gevuld zijn, aan de zesde en zevende tafel is nog plek.

Aanmelden
Vind je het een leuk idee om gastvrouw of -heer te zijn voor deze mensen? Of ken je mensen uit je omgeving die graag zouden willen aanschuiven aan een KerstTafel? Neem contact op met Annelies via 06-12296611 of kersttafel@gmail.com.

Nieuwe toiletruimte HOi-Huis

Marinus van der Leest in de nieuwe toiletruimte Foto: Wil Feijen

Mede dankzij de financiële ondersteuning van de gemeente Son en Breugel en de Rabobank Supportactie heeft het HOi-Huis een mooie nieuwe toiletruimte gekregen. De bestaande ruimte was hoognodig aan vervanging toe en weinig comfortabel voor de veelal oudere gebruikers.

Nu is een prachtige genderneutrale toiletruimte gebouwd, waarbij ook rekening gehouden is met rolstoelgebruikers.

Het bestuur van het HOi-Huis graag iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan de totstandkoming van deze prachtige voorziening. Met name beheerder Marinus van der Leest die heel veel vrije uurtjes heeft besteed aan het ontwerpen en realiseren van deze ruimte.

11 / 56

Winkel- en winactie in het centrum van Son en Breugel

Foto: Adrie Neervoort

Het centrum van Son en Breugel staat geheel in het teken van de aankomende feestdagen. Er staat een grote kerstboom op het Raadhuisplein en veel kleinere uitvoeringen in de winkelstraten in het centrum van Son en Breugel.

Redacteur: Adrie Neervoort

De komende weken staat op het Kerkplein weer de schaatsbaan met daaromheen heel veel activiteiten. Zaterdag 14 december tijdens één van de weekenden waarin de Winkel- en winactie in het dorp wordt gehouden, gaat de Ondernemers Vereniging Son en Breugel (OVSB) warme chocomel uitdelen aan het winkelend publiek.

Aankopen
Maak van je aankopen tijdens de feestdagen een feestje. Maak kans op geweldige prijzen bij je aankoop in het centrum van Son en Breugel. Als je zaterdag 14 december, zondag 15 december en zaterdag 21 december en/of zondag 22 december jouw aankopen doet in het centrum van Son en Breugel, maak je ook nog eens kans op leuke prijzen, bij de deelnemende winkeliers van deze actie.

Foto: ©demooisonenbreugelkrant

Succesvol
De actie was in september al eerder een succes. Dat is de reden dat de actie een vervolg krijgt tijdens deze twee weekenden, waar de zondag een koopzondag is in het centrum van Son en Breugel. Om kans te maken op de prijzen, dien je na de aankoop het formulier in te vullen en in te leveren. Het formulier ontvang je van de deelnemende winkelier waar je jouw aankoop doet. Iedereen die bij een deelnemende winkel een aankoop doet vanaf 12,50 euro kan een deelnameformulier invullen en inleveren. Hiermee ding je mee naar leuke prijzen.

Winnen
Doe mee en win fantastische prijzen, beschikbaar gesteld door de ondernemers in het centrum van Son en Breugel. Er zijn verschillende prijzen te winnen, waaronder tegoedbonnen, heerlijke wijn, bonbons, bloemen, een schoonheidsbehandeling, kledingaccessoires, een nougatine-ijstaart en andere leuke verrassingen. Maar wat denk je van een lunch voor twee personen of toegangskaarten voor de Winter-Efteling? Genoeg reden om naar het centrum te komen, aankopen te doen, het deelnameformulier in te vullen en in te leveren.

Gegevens
De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkeliers in het centrum van Son en Breugel. Bij alle deelnemende winkeliers liggen formulieren klaar waarop je je naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens) invult. Uiteraard wordt vertrouwelijk omgegaan met de gegevens.

Deelnemers
Deelnemers aan de winkel- en winactie zijn: Boekhandel De Traverse, Le Soleil, De Schoenmaker, Cooijmans Optiek, Hema, AH, Digison, optiek Verhoeven, Dermazonne, De Soepkom, Van Nature, De Groenstylist, Primera, Da Vivente, Mooj, De Dames, Rozer, Wereldwinkel, Gall & Gall, Visage&More, Etos, Sons Bakhuys, BBQ shop, Cafetaria Spierings, Voor een Prikkie, Bergmans Jeanshouse, Marie Claires, Boudewijns Schoenen, Restyle, DOTT. Fashion, Plein 5, De Schoenmaker, Beauty Secrets Anne en Die2, Boutique Plein 5, Van den Berg fiets & sport, Primera.

De ondernemers van het centrum van Son en Breugel wensen u prettige winkeldagen in het centrum van Son en Breugel.

Inschrijven deelname carnavalsoptocht CV De Krutjesrapers

Carnavalsoptocht 2018 Foto: Wil Feijen

De jaarlijkse carnavalsoptocht staat op zondag 23 februari op het programma. Om ongeveer 13.00 uur wordt het startsein hiervoor gegeven. De start van de carnavalsoptocht begint vanaf de hoek Piet Heinlaan en de Evertsenlaan in Breugel. De deelnemers van vorig jaar ontvangen dit jaar een digitale uitnodiging per email om deel te nemen. Iedereen kan al digitaal inschrijven op de website van De Krutjesrapers.

Verrassen en vermaken
Onder de bezielende leiding van Prins Bas met zijn motto 'We gaon als unne stuiterbal dur dizze carnaval' zal dit ongetwijfeld gaan slagen. Echter het succes van de optocht blijft volledig afhankelijk van de deelnemers, die met hun creatie en uitbeelding het publiek proberen te verrassen en te vermaken.

Bouwplaats
Enkele maanden geleden leek het er op dat twee fanatieke groepen wagenbouwers komend jaar niet zouden kunnen deelnemen, omdat ze geen bouwlocatie meer hadden. Gelukkig hebben ze inmiddels wel een bouwplaats, maar blijven ze toch op zoek naar een structurele oplossing voor de komende jaren. Wie plaats heeft voor deze groep(en) worden verzocht om contact op te nemen met De Krutjesrapers. Naast de wagenbouwers hopen ze dat heel veel inwoners uit Son en Breugel geïnspireerd raken om mee te doen om er een kleurrijke optocht van te maken.

Inschrijving
Inschrijven is vanaf een dezer dagen mogelijk in de categorieën wagens, grote loopgroepen, kleine loopgroepen, duo's en individuelen. Inschrijven kan tot donderdag 13 februari ,18.00 uur. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij Lederwaren Albert Boudewijns aan de Nieuwstraat en bij Hans Poppelaars, Orionlaan 31 in Breugel. De laatste jaren schrijven de deelnemers bijna allemaal digitaal in via www.dekrutjesrapers.nl. Onder 'activiteiten' bij carnavalsoptocht is het inschrijfformulier te vinden. De organisatie vraagt de deelnemers om speciale aandacht te hebben voor het optochtreglement, die tevens op de website van De Krutjesrapers staat vermeld.

Jeugdstimulieringsfonds optocht
Het bestuur en de optochtcommissie van De Krutjesrapers hebben een jeugdstimuleringsfonds ingevoerd om met name de jeugd te stimuleren om aan de optocht deel te nemen. Op de site van De Krutjesrapers kun je lezen wat je moet doen om hiervoor in aanmerking te kunnen komen. Met een inschrijfformulier die ook van deze site te downloaden is, kun je of jullie je hiervoor aanmelden. Dit formulier dient voor 31 januari digitaal verstuurd te zijn naar contact@dekrutjesrapers.nl.

Creatief
De optochtcommissie komt uiterlijk een week voor de optocht naar jullie creatie kijken en doet een voorstel aan het bestuur van De Krutjesrapers. Tijdens de optocht wordt het nog eens beoordeeld op originaliteit, kwaliteit en presentatie. De optochtcommmissie wil met name de jeugd uitnodigen hun creativiteit aan het grote publiek te laten zien. Bespreek samen met je vriendjes en vriendinnetjes wat je zou willen doen en je ouders verlenen hierbij ongetwijfeld wel hand-en-spandiensten. Zo waarborgt de carnavalsvereniging ook voor de komende jaren een volwaardige optocht waar iedeeen in Son en Breugel trots op mag zijn. In iedere categorie is er een prachtige beker en geldprijzen beschikbaar.

Bijeenkomst deelnemers optocht
Afgelopen jaar heeft de optochtcommissie enkele weken voor de optocht een bijeenkomst georganiseerd voor de wagenbouwers om elkaar nog eens te informeren. Dit is zo positief bevallen dat ze dit willen uitbreiden voor alle deelnemers aan de optocht. Reserveer alvast in de agenda dinsdag 21 januari om 19.30 uur in La Sonnerie. Een uitnodiging volgt later nog.

Prijsuitreiking
Zo rond de klok van 16.30 uur begint de prijsuitreiking in de grote tent en weet carnaval vierend Son en Breugel wie de felbegeerde prijzen hebben gewonnen. Ook dit jaar vragen ze speciale aandacht voor de voortgang van de optocht bij alle deelnemers en om bij de voorbereidingen al rekening te houden dat er een voortgaande beweging blijft bestaan. Pas de act hierop aan en voorkom dat de toeschouwers te lang moeten wachten.

De optochtcommissie wenst alle deelnemers veel succes met de voorbereidingen om met een prachtige creatie voor de dag te komen. Alle toeschouwers geniet van alle pracht en praal.

Wijziging traject Slowlane kost gemeente veel geld

Foto: ©gemeente Son en Breugel

De commissie Grondgebiedszaken heeft maandag 25 november het kredietvoorstel voor de derde fase van de Slowlane besproken. Tijdens deze commissievergadering werd ingegaan op het tracé. Hierdoor ontstond veel onduidelijkheid en waren er veel vragen omtrent het tracé, de kosten hiervan en de financiering.

Redacteur: Emmy Grit

Het college heeft begrip voor de opmerkingen met betrekking tot de veiligheid. Het college: "Wij zijn van mening dat wijziging van het tracé niet aan de veiligheid bijdraagt. Wij handhaven het voorstel, omdat wijziging van het tracé en vertraging van de besluitvorming forse nadelige financiële consequenties heeft en omdat de verkeersveiligheid ten opzichte van de huidige situatie niet toeneemt."

Besluitvorming
De Slowlane is een project dat onder de 'Brainport Avenue' valt. Het uitgangspunt van de Slowlane is dat economische en beeldbepalende toplocaties uit de Brainport Avenue verbonden worden. Voor de gemeente Son en Breugel betreft dit het Bedrijvenpark Ekkersrijt. Daarnaast is het van belang dat de Slowlane verbonden wordt met centrumgebieden.

Gevolgen
In de vergadering van maandag 25 november werd ook stilgestaan bij de gevolgen van eventuele wijzigingen van het tracé voor het huidige voorstel en proces. De commissie heeft een aantal alternatieve tracés voorgesteld. Deze routes worden in principe langer en dus duurder. De gemeente: "Allereerst vervallen de voorbereidingskosten voor het huidige tracé (ruim 68.000 euro). Een langere route kost meer qua voorbereiding, materiaal en uitvoerend werk. Alternatieve routes worden ongeveer 250.000 tot 300.000 euro duurder, maar dit kan zelfs oplopen tot 650.000 of zelfs 800.000 euro; dit is afhankelijk van de gekozen alternatieve route."

Terugbetalen
Als de gemeente Son en Breugel zich niet aan de afspraken houdt die ze hebben gemaakt in relatie tot Brainport Avenue, en in het bijzonder de Prestatieafspraak Slowlane, moeten zij rijkssubsidie terugbetalen. "Met een wijziging van het tracé gaan we over de uiterste realisatiedatum heen. Deze ligt op 1 januari 2021. Dat betekent dat er een deel van de rijkssubsidie à 810.000 euro teruggegeven moet worden. De hoogte hangt af van de gekozen variant. Indien fase 2 van de Slowlane niet wordt aangelegd, moeten we het gehele bedrag terugbetalen. Als het alleen fase 3 betreft, dan zullen we het nu nog resterende bedrag à 237.466 euro terug moeten betalen", laat de gemeente weten.

Sonsport lanceert revolutionaire training

Eigenaar Arjen Brand op een van de toestellen Foto: Wil Feijen

Onder de noemer 'e-GYM' is de leukste familiesportschool van onze gemeente binnenkort ook de meest vooruitstrevende sportschool. Fit in slechts twee keer dertig minuten per week lijkt een sprookje, maar door slim gebruik te maken van technologie wordt het komend jaar werkelijkheid aan de Rooijseweg 5. Dit behoorlijk unieke trainingsconcept wordt door de eigenaren Arjen Brand en Danny Aarts begin januari 2020 geïntroduceerd.

Redacteur: Ivo van Hoek
Fotograaf: Wil Feijen

Op basis van de exclusieve inzet van een aantal nieuwe, volautomatische toestellen kun je heel het lichaam slim trainen. Vooral het verbluffend snelle trainingsresultaat ten opzichte van conventionele fitnesstoestellen is daarbij opvallend.

Trainingsinstructies
"Door deze hightech toestellen kun je alle grote spiergroepen van het lichaam heel efficiënt trainen", vertelt projectleider Nick Adriaans. "Onze e-GYM-coaches starten met een persoonlijk intakegesprek, waarbij er tevens een krachtmeting plaatsvindt. Verder worden al je persoonlijke gegevens verwerkt. Zaken zoals leeftijd, lengte, geslacht, zitpositie en trainingsgewicht worden automatisch bewaard op je persoonlijke polsband." Tijdens de training krijg je via een touchdisplay de trainingsinstructies om blessures of een verkeerde uitvoering te voorkomen. Je traint snel, veilig en heel eenvoudig.

De sleutel
Het geheim schuilt hem vooral in een mix van korte, maar zeer intensieve trainingsvormen, gekoppeld aan de achterliggende slimme software, die zich aanpast aan de specifieke sporter. De oefeningen zijn gericht op spierkracht. Spieropbouw is namelijk de sleutel tot een sterk en slank lichaam. Verder helpen je spieren bij een betere houding, beschermen ze de gewrichten en laten je beter functioneren bij dagelijkse bezigheden.

Scherp aanbod
Eigenaar Arjen Brand licht toe: "Voorafgaand aan de introductie in januari krijgen de huidige Sonsport-leden deze maand een scherp aanbod om kennis te maken met deze resultaatgerichte trainingsvorm. Vooral onze oudere en/of werkende leden die relatief weinig tijd hebben om te trainen, zullen gecharmeerd zijn van deze aanbieding. Daarbij kunnen onze leden kiezen om levenslang of gedurende een bepaalde periode binnen onze e-GYM-cirkel te trainen. Hiervoor zijn we momenteel onze eerste verdieping grondig aan het verbouwen. Het exclusieve karakter zal naast een luxe fitnessruimte bestaan uit een app waarop je real-time al je sportieve progressie kunt inzien."

Kennismaken
De eerste honderd leden kunnen nu voor 160 euro (normaal 249 euro) onbeperkt hiervan gebruik gaan maken. Bij twijfel is er een alternatief waarmee je nu voor 12,50 euro in plaats van 14,50 euro per maand kunt kennismaken met deze manier van sporten.

Uitdagingen
Zo wil deze jonge ondernemer zich graag constant onderscheiden met een verfrissend en vernieuwend aanbod voor zijn veeleisende klanten. Naast het grootste aanbod groepslessen onderscheidt de sportschool zich vooral door haar leden pro-actief en structureel te helpen met goede voornemens. Jaarlijks vindt er de Afval Challenge plaats, waarin in groepsverband de strijd wordt aangegaan met overgewicht. Verder is Body Support een nieuw initiatief op dat vlak, waarmee je via een app gecontroleerd kunt afvallen. Al meerdere jaren kunnen de Sonsport-leden op basis van de Powerslim en/of Bodysupport-methode actief hun gewicht verminderen.

Informatie
Wil je ongedwongen kennismaken met bovenstaande activiteiten of gewoon een keertje de gezellige en sportieve sfeer proeven? Loop gerust even binnen of surf naar www.sonsport.nl.

Inbo en Stam en de Koning maken van voormalige kerk een dorpshuis

Foto: Adrie Neervoort

Inbo en Stam en de Koning maakt van voormalige kerk een dorpshuis

In het huidige dorpshuis van Son en Breugel werd woensdag 23 oktober het nieuwe dorpshuis gepresenteerd. Aan het in groten getale aanwezige publiek presenteerden toen vijf ontwerpers hun visie over het hergebruik van de voormalige Sint-Petrus Bandenkerk in het centrum van Son en Breugel. Nu is bekend wie dit het best heeft gedaan.

Redacteur: Adrie Neervoort

De presentatie van Inbo en Stam en de Koning in het Vestzaktheater Foto: Wil Feijen

De gemeente Son en Breugel heeft zich uitgesproken voor het ontwerp van Inbo en Stam en de Koning. Nadat de gunning bekend was, werden de kandidaten die het niet waren geworden in kennis gesteld. Daarna volgde een periode waarin er bezwaar kan worden gemaakt. Afgelopen maandag 9 december eindigde deze periode en kon het proces van het informeren van de raad en de media een aanvang krijgen.

Op donderdag 12 december zal Inbo en Stam de Koning meer inzicht geven over welke visie er achter dit winnende ontwerp zit Meer nieuws over deze toch wel spraakmakende aanbesteding van een uniek beeldbepalend gebouw in het centrum van Son en Breugel leest u volgende week in deze krant en eerder op www.mooisonenbreugel.nl

Nu kan het politieke debat beginnen over de keuze en de gevolgen die dit heeft, zowel financieel als voor wat betreft de uitvoerbaarheid.

Sonse Stoom-Erette een duurzame stomerij

Kyron en René Brus bij hun nieuwe reinigingsmachine Foto: Wil Feijen

René Brus nam op 1 juni 2015 de Sonse Stoom-Erette over van Cees Akkermans. Na 43 jaar was er een nieuwe eigenaar en René wilde bewust geen grote veranderingen doorvoeren, maar wel toevoegingen op de kwaliteit. Ook verruimde hij de openingstijden en verbeterde hij de huisstijl.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen

Kyron, de zoon van René, werkt ruim drie jaar in de stomerij. Een leuke samenwerking volgens beiden. Ze vullen elkaar goed aan: vader René met zijn ervaring en zoon Kyron met zijn kennis van nieuwe technieken.

Duurzaamheid speelt altijd een belangrijke rol bij een stomerij, zeker bij de Sonse Stoom-Erette. Vader en zoon gingen op zoek naar een nog duurzamere manier van reinigen. Dit resulteerde in de aanschaf van een gloednieuwe Böwe reinigingsmachine. Deze machine is voorzien van de nieuwste technieken en reinigt alles op een duurzame wijze. Voor het reinigen van allerlei stoffen in de Böwe reinigingsmachine maakt de Sonse Stoom-Erette gebruik van de meest milieubewuste reinigingsvloeistof Sensene. Het zorgt voor een betere geur en kleur en behoud van de kwaliteit van uw stoffen.

Vanaf nu reinigt de Sonse Stoom-Erette alles in de nieuwste reinigingsmachine duurzaam en milieubewust, met het perfecte resultaat, zoals u dat van de Sonse Stoom-Erette gewend bent.

Metamorfose voor De Smickel

Het personeel van Restaria De Smickel Foto: Wil Feijen

Ruim zeven jaar geleden opende Cafetaria De Smickel haar deuren op de Veerstraat in Breugel. Breugel had er toen weer een mooie cafetaria bij. Er was flink geïnvesteerd en dat resulteerde in een modern interieur, voorzien van alle gemakken. Tot op de dag van vandaag zijn de klanten lovend over het interieur.

Desondanks is het volgens eigenaar Thijs van Leeuwe tijd voor een metamorfose. Thijs: "We willen voorop blijven lopen, daarvoor is investeren en vernieuwen erg belangrijk." Zo is De Smickel enkele jaren geleden al begonnen met een eigen bestelapp, die nu niet meer weg te denken is. Het gemak van thuis op de bank bestellen en bijvoorbeeld in de rust van het voetballen de bestelling ophalen is via de bestelapp realiteit geworden.

"Na de metamorfose gaat De Smickel verder onder de naam Restaria De Smickel. Door als cafetaria aan te sluiten bij het Restaria-concept worden veel handelingen achter de schermen uit handen genomen en kunnen wij ons nog meer richtten op onze passie, onze gasten de aandacht geven die ze van ons mogen verwachten", aldus Thijs. Het eerste zichtbare resultaat hiervan is de geheel vernieuwde bestelapp.

Niet alleen het interieur is vernieuwd, ook ziet u de medewerkers van De Smickel in nieuwe bedrijfskleding rondopen door de zaak. Verder is onder andere de menukaart totaal veranderd, worden bestellingen modieus aangenomen via een iPad, zijn de lichtbakken buiten vervangen en raamstickers toegepast. Kortom het totaalplaatje klopt. Het lijkt wel of Son en Breugel er een nieuwe cafetaria bij heeft.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens naar de totaal vernieuwde website www.restariadesmickel.nl. Of loop snel eens binnen bij Restaria De Smickel aan de Veerstraat 24 in Son en Breugel. U bent zeven dagen per week welkom om te komen eten in hun zaak met honderd zitplaatsen binnen en zestig op het terras. Afhalen kan natuurlijk ook.

Restaria De Smickel vind je niet alleen in Son en Breugel, maar ook in Beek en Donk, Best, Veldhoven en Vessem.

Sfeervolle Kerstmarkt op Zonhove

Foto: Wil Feijen

De cliënten en het personeel van de dagbesteding Zonhove hielden dinsdag 10 december een kerstmarkt. In de afgelopen periode is hard gewerkt om zoveel mogelijk verschillende producten te maken die zij verkochten aan de bezoekers. De opbrengst is in zijn geheel voor KiKa.

De Schalm was sfeervol ingericht met kerstbomen en er stonden veel marktkramen waarop alle kerstproducten waren uitgestald, zoals mooie kaarsen, flessen met verlichting en houten kerstboompjes. Natuurlijk werd de inwendige mens niet vergeten. Er werden heerlijke zelfgemaakte cupcakes, appelflappen, popcorn en pindarotsjes aangeboden. De dorst kon gelest worden met glühwein en warme chocomelk.

Kom kijken achter de schermen van Ons Dorp Live

Ons Dorp Live Het Raadhuis (archieffoto 2018) Foto: Wil Feijen

De première van de documentaire 'Luister hoor us hier' vindt zaterdag 14 december plaats. Deze documentaire gaat over het ontstaan van Ons Dorp Live! De avond start om 20.15 uur in het Vestzaktheater aan de Kerkstraat 2 te Son en Breugel.

Bij binnenkomst wordt u ontvangen met een feestelijk bubbeltje en betreden de gasten via de rode loper met de welbefaamde fotografen de zaal van het Vestzaktheater. Op een groot scherm wordt voor de allereerste keer de documentaire over het ontstaan van Ons Dorp Live! vertoond.

Voorzien van oud en recent beeldmateriaal wordt het publiek meegenomen naar het allereerste begin: het ontstaan van de band Giggut!?, de ontstaansgeschiedenis van OnsDorpLive! Met daarin de allereerste voorbereidingen vanaf 2004, de zeer uitdagende eerste editie met cd-opnames in 2006 tot en met de laatste zeer geslaagde editie in december 2018.

Met deze documentaire hoopt Giggut!?-events zichtbaar te maken hoe een spontaan idee kan uitgroeien tot een tweejaarlijks evenement, dat vele muzikanten en bezoekers samenbrengt, verbindt en verbroedert. Uiteraard met de hoop dat het anderen motiveert en stimuleert om hun veelal goede ideeën niet in de ijskast te parkeren, maar deze juist werkelijkheid te laten worden.

Na het bekijken van de documentaire kan er uiteraard gezellig na gekletst en geëvalueerd worden onder het genot van een drankje. En kunnen de gasten genieten van een optreden van Crazy Cadillac, één van de veelvuldige deelnemers van OnsDorpLive! Zij zullen een spetterend optreden verzorgen en zo gaat de première-avond geruisloos over in een heuse feestavond.

Dakota op Ekkersrijt

Foto: Wil Feijen

In de maand september stond 'De Dakota' van Martien Leenders nog te schitteren langs de A50. Nu heeft het kunstwerk een nieuwe bestemming gekregen. De Dakota is verhuisd naar Ekkersrijt, ter hoogte van 1007.

17 / 56

19 / 56

21 / 56

23 / 56

28 / 56

31 / 56

35 / 56

40 / 56

41 / 56

Burgerpanelleden reageren op tekort van een miljoen van de gemeente

Foto: © Toponderzoek

Onlangs is bekend geworden dat de gemeente Son en Breugel een miljoen te kort heeft op de begroting. Voor het burgerpanel TIPMooiSonenBreugel was dit aanleiding om een vragenlijst over dit onderwerp op te stellen en op zoek te gaan naar de mening van de burgerpanelleden. Het burgerpanel is een uniek digitaal middel om de betrokkenheid en de mening van de leden anoniem te peilen. Zo'n honderdvierentwintig inwoners bogen zich deze week over de gemeentelijke begroting. De (ontwerp)begroting 2019-2022 is online te bekijken op de site van de gemeente.

Redacteur: Emmy Grit

Foto: © Toponderzoek

In de gemeentelijke begroting worden de plannen voor de komende jaren (financieel) op een rijtje gezet. De respondenten geven in de top drie aan dat zij bij het opstellen van de begroting de nadruk willen leggen op veiligheid, zorg en onderwijs. In tegenstelling tot de eerste vraag van het onderzoek, werd bij vraag twee de mening gevraagd waar de respondenten bij het opstellen van de begroting juist niet de nadruk willen leggen. Gemeentelijke belastingen worden het vaakst op de eerste plaats gezet, terwijl lokaal ondernemerschap gemiddeld het hoogst scoort. Verder geven respondenten aan dat zij niet de nadruk willen leggen op werkgelegenheid, culturele activiteiten en sport.

Gelijk houden
Over de stelling 'Ik vind dat de belastingen in alle gemeenten gelijk moeten zijn' is 48 procent het oneens. "Als de gemeente extra activiteiten wil ontwikkelen, heeft ze daar meer geld voor nodig in verband met gemeenten die weinig ondernemen. Iedere gemeente moet bepalen hoeveel ze wil besteden en waaraan. Dat bepaalt dus ook de hoogte van de gemeentebelastingen", aldus een van de respondenten.

Verhoging OZB
Om het gat van een miljoen te dichten, gaat de gemeente Son en Breugel de OZB verhogen. De OZB voor woningbezitters en -gebruikers wordt twee procent verhoogd, niet-woninggebruikers gaan drie procent meer betalen en niet-woningeigenaren zelfs acht procent. Ruim de helft van de ondervraagden geeft aan dat zij niet achter de verhoging staan. Argumenten zijn dat er andere belastingen zijn om de begroting sluitend te krijgen. Verder wordt aangegeven dat de gemeente minder kan uitgeven, de kosten verlaagd kunnen worden, de belasting niet moet worden verhoogd, en dat onnodige uitgaven geschrapt moeten worden. De Gentiaansloot wordt ook als argument gebruikt. Een respondent laat in een reactie weten om de sloot in de Gentiaan te laten voor wat die is en verstandigere keuzes te maken in de begroting in plaats van het op de inwoners af te rekenen.

Legeskosten
De kosten die de burger betaalt aan de gemeente voor het aanvragen van bijvoorbeeld een vergunning, de legeskosten, gaan ook omhoog. Veel respondenten verbazen zich hierover. Het gebruik van de computer had er toch toe moeten leiden dat deze zaken minder energie en tijd kosten en dus minder geld hoeven te kosten, is in de toelichting te lezen.

Huisdierenbelasting
In de gemeente Son en Breugel wordt tot nu toe geen hondenbelasting geheven. Uit het onderzoek blijkt dat veel respondenten positief reageren op de vraag of er hondenbelasting geheven zou moeten worden. Toch zijn er ook negatieve reacties te lezen in het rapport. In Son en Breugel zijn geen voorzieningen voor honden en de gemeente heeft geen uitgaven om de hondenpoep op te ruimen. "Waarom dan belasting heffen. Dat is burgers pesten omdat de gemeente zijn zaakjes niet op orde heeft", aldus een van de respondenten. Behalve dat mensen pleiten voor hondenbelasting, geven zij ook aan dat er dan kattenbelasting of zelfs huisdierenbelasting geheven zou moeten worden. 'Er zijn meer huisdieren die overlast veroorzaken' is een veel gemaakte opmerking.

Tips gegeven
Als laatste werden aan de respondenten tips gevraagd voor de gemeente Son en Breugel rondom eventuele belastingverhoging en bezuinigingen. Veel respondenten hebben gebruikgemaakt van deze mogelijkheid. De complete lijst met tips kunt u lezen op www.tipmooisonenbreugel.nl.

Praat- en denk mee
In 2020 gaat TIPMooiSonenBreugel weer nieuwe raadplegingen versturen naar de burgerpanelleden. Centraal in deze vragenlijst staan de lokale actualiteiten. Iedere keer wordt op zoek gegaan naar antwoorden, tips en oplossingen. Wil jij meepraten en meedenken? Meld je dan gratis aan op www.tipmooisonenbreugel.nl en geef je mening en oplossing! Het aanmelden kost slechts enkele minuten.

Positieve energie in de thuiszorg

Diana de Pon Foto: Cai Vosbeek

Ons eigen geluk hangt af van de glimlach van een ander (Einstein)

Een willekeurige dinsdagmorgen in Son en Breugel. Het is fris en mistig, vroeg en nog niet druk. In het centrum van dit mooie dorp, tussen de schoenwinkel, de visboer en de drogist ligt sinds het voorjaar de 'winkel' van Archipel Thuis. Diana de Pon is wijkverpleegkundige bij Archipel Thuis: "We zitten op deze plek zodat we zichtbaar zijn in het dorp. En het werkt want we hebben behoorlijk wat aanloop. Soms denken bezoekers dat we hulpmiddelen verkopen en dan verwijzen we door. Soms wippen onze cliënten uit de wijk even binnen om gezellig te kletsen. Er zijn ook mensen die willen weten of ze bij Archipel aan het werk kunnen. Ze zijn meer dan welkom want extra handjes kunnen we altijd gebruiken."

Diana is gepokt en gemazeld in de zorg. Al jong wist ze dat ze met mensen wilde werken. Diana: "Ik heb veel ervaring in de zorg en werk sinds vijf jaar bij Archipel Thuis. Hier ben ik echt op mijn plek. Als ik bij mijn cliënten thuiskom, ik ben er te gast. Samen met familie en andere disciplines zorg ik dat ze zo lang mogelijk, op een verantwoorde en veilige manier in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. De samenwerking met huisartsen, fysiotherapie, zorgtrajectbegeleiders, praktijkondersteuners en soms met dorpsgenoten maakt het werk heel afwisselend."

Intiem en betekenisvol
"Het werk geeft mij positieve energie", vervolgt Diana. "Zorgen, betekent dat je van betekenis bent voor een ander. Het geeft mij voldoening: een glimlach, een aai, een bedankje. Klein in gebaar maar groot van waarde. En misschien klinkt het raar maar mensen begeleiden in hun laatste levensfase vind ik het mooiste stukje van mijn werk. Terminale zorg is intieme zorg. Je bent namelijk heel intensief met de cliënt en de familie bezig. Ik vind dat ik als wijkverpleegkundige maar ook als mens mede moet zorgen dat iemand kwaliteit van leven heeft, maar ook kwaliteit van sterven."

Zorgen, betekent dat je van betekenis bent voor een ander
In november ontving Archipel Thuis het gouden PREZOkeurmerk. PREZO is een manier van werken waarbij er in de eerste plaats wordt gekeken naar het resultaten van de zorgverlening aan cliënten. Diana: "Natuurlijk zijn we trots dat we het gouden keurmerk hebben behaald. Toch een kroontje op ons werk. Om in aanmerking te komen voor dit kwaliteitskeurmerk wordt de zorg die wij als Archipel Thuis leveren, gemeten en geëvalueerd. Daarbij wordt gelet op samenwerking, cliënttevredenheid, werken volgens bepaalde richtlijnen en veiligheid. Ze lopen mee, kijken en vragen wat cliënten vinden en dan volgen er aanbevelingen en aandachtspunten. Prima, want hoe goed de zorg ook is, het kan altijd beter."

Projectkoor QuodLibet presenteert kerstconcert

Repetitie van het projectkoor Foto: Wil Feijen

Voor de vijftiende keer wordt door koorleden van projectkoor QuodLibet een kerstconcert gegeven. Op zaterdag 14 december vanaf 19.30 uur zingen zij verschillende kerstliederen in De Boerderij in Son en Breugel.

De groep probeert ieder jaar eenvoudig en herkenbaar te blijven. Het programma voor 14 december bestaat uit gevarieerde muziek met veel aandacht voor traditionele kerstmuziek. Ieder jaar halen de koorleden alles uit de kast om de bezoekers te laten genieten en ze met een voldaan kerstgevoel naar huis te laten gaan.

Dit jaar is wederom gekozen voor veel a capella, het handelsmerk van QuodLibet. Dit jaar gaat het net iets anders dan voorgaande jaren. De kerstliedjes worden afgewisseld met bekende aria's, die gezongen worden door de solisten Emy Klom en Marja Appuun. Een klein ensemble zorgt voor de begeleiding: Angela, Bekkie, Herman, Jaap, Han en Storm geven het concert nog meer glans. Het koor staat al enkele jaren onder de bezielende leiding van Marion de Wit.

Het koor pakt dit jaar dus extra feestelijk uit. Speciaal voor het jubileum zijn een tweetal solisten gevraagd om met bekende kerstaria's het jubileum nog meer glans te geven. Als extra act treedt een echte drummerboy in een traditioneel uniform op.

Wil jij komen genieten van dit jubileum-kerstconcert? Kom dan op zaterdag 14 december om 19.30 uur naar De Boerderij, Leeuwstraat 2 in Breugel. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Doe een wens voor een ander mens

Rob Peeters nodigt u uit om een wens voor een ander in de wensboom te hangen Foto: Wil Feijen

Het is inmiddels traditie geworden dat de Lions Club Son en Breugel in de maand december een wensboom plaatst. De boom wordt geplaatst op een plek die voor iedereen algemeen toegankelijk is. Dit jaar heeft de Lions Club gekozen om haar wensboom in de bibliotheek neer te zetten. Indien de bibliotheek dicht is, dan kun je boom bij Snow Radio vinden. U kunt een wens doen voor iemand anders die het volgens u verdient. De Lions gaan zich inzetten om uw wens te vervullen.

Redacteur: Leo Hokke
Fotograaf: Wil Feijen

"De basis van deze actie is ongeveer zeven jaar geleden bij de Lions ontstaan. Na al die jaren is dit inmiddels een traditie geworden. Wij willen iets betekenen voor de maatschappij en willen graag een wens voor iemand in vervulling laten gaan", aldus dierenarts Rob Peeters. "De vijf mooiste wensen worden vervuld. Het is de bedoeling dat de wensen geen of weinig geld kosten. Immateriële wensen hebben de voorkeur!"

Gratis deelnemen
Alle inwoners uit Son en Breugel kunnen gratis deelnemen aan deze actie. Wat voor soort wens het is, mag je zelf bedenken. Jong en oud kan een wens in de boom hangen. Creativiteit en spitsvondigheid leiden vaak tot de mooiste wensen. Komt er al spontaan een wens bij je bovendrijven? Vul dan een formulier in en laat jouw hart spreken. Hoe mooi zou het zijn als je jouw wens in vervulling ziet gaan?

Wensformulier
Zodra Sinterklaas en Zwarte Piet ons land hebben verlaten, wordt de wensboom in de bibliotheek geplaatst. Hier zijn ook de wensformulieren verkrijgbaar. Dit formulier bestaat uit twee gedeelten. Dit vul je compleet in, waarna het onderste gedeelte met jouw wens in de wensboom hangt. Het andere gedeelte deponeer je in de bus bij de boom. Alleen wensen die weinig geld kosten en/of de persoonlijke inspanning van de Lions vragen, komen in aanmerking.

Contact opnemen
De boom blijft in het nieuwe jaar tot 6 januari staan. In januari wordt er contact met je opgenomen, óók als jouw wens door de Lions niet vervulbaar is. Nadere informatie is verkrijgbaar bij Rob Peeters, via 0499-472805 (09.00-18.00 uur op werkdagen).

De wensboom voor alle wensen Foto: Leo Hokke

Lions Club Son en Breugel e.o. wenst u alvast fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!

Voetgangers en fietsers zijn gewaarschuwd

Foto: Ingezonden

Het verkeersbord is ruim een half jaar geleden in het Hertenkamp geplaatst. Dit jaar is het gehele hertenkamp opgeknapt, de dieren zijn er beter van geworden.

Helaas is de meest gebruikte verbinding door fietsers en voetgangers tussen Son en Breugel niet aangepakt en moeten fietsers en wandelaars het nog steeds doen met een bordje 'Pas op, slecht wegdek'.

Hoelang moeten voetgangers en fietsers nog opletten?

Vocalgroup Just Us presenteert 'An A Capella Christmas'

Foto: Ingezonden

Erica Verschuren-van Lith, geboren en getogen in Son en Breugel, is één van de leden van Just Us. Zij is getrouwd met John en moeder van (dj)Geert en Joost, ook geen onbekenden in ons dorp. Sommigen van u kennen Erica wellicht van zangacts tijdens de zittingsavonden van jaren geleden.

Erica zingt al vanaf haar vijftiende. Ze begon bij toen nog 'Jongerenkoor' Sincère. Na verloop van tijd en meer zangervaring bleek ze een mooie solostem te hebben en werd ze bij verschillende nummers als soliste ingezet. Ruim zeventien jaar heeft ze met veel liefde en plezier bij Sincère gezongen, maar de laatste jaren was ook Just Us in beeld. Daar, in een wat kleinere groep, vond Erica helemaal haar plek als mezzosopraan.

Een paar jaar is Erica bij beide koren blijven zingen, maar met inmiddels twee kleine kinderen was dat op den duur niet meer te combineren. Ze wilde wel heel graag blijven zingen en koos voor Just Us. Erica draagt Sincère nog steeds een heel warm hart toe. Ze begon daar met zingen en ze heeft talloze dierbare herinneringen aan die periode.

Erica zou niet zonder zingen kunnen. De wekelijkse repetities zijn altijd weer een bron van gezelligheid, inspiratie en ontspanning door inspanning. Tijdens het zingen ben je even helemaal weg van alles en lekker geconcentreerd bezig. Je bent je heel bewust van je lichaam, je ademhaling en de mentale beleving. En het is erg fijn om niet alleen gewoon wat te zingen maar om samen echt mooie muziek te maken. Dirigent Angelo Smulders haalt het beste uit de zangers en zangeressen naar boven. En naast het harde werken, is er ook veel plezier. Soms, als je heel moe bent en eigenlijk geen zin hebt om de deur nog uit te gaan 's avonds, dan ga je toch met veel enthousiasme naar de repetitie want je weet dat aan het eind van de avond de beloning wacht van het voldane gevoel. Erica heeft na de repetitie vaak het gevoel dat ze eeuwig door zou kunnen zingen, zo warmgedraaid is haar stem dan.

En Just Us is ook warmgedraaid voor de reeks van vijf kerstconcerten die in de regio worden gegeven. Het optreden in Son en Breugel wordt gehouden op zondag 22 december, om 15.30 uur in La Sonnerie.

Dubbel feest bij Zwembad Son

Foto: Ingezonden

Nadat er uit een steekproef van het Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) is gebleken dat Zwembad Son nog steeds aan alle eisen voor de licentie nationale zwemdiploma's voldoen, is deze verlengd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan controle van het lesplan en observatie van de zwemlessen.

En met die licentie op zak mochten ze zaterdag 30 november 'onder toeziend oog' van Sint en Piet maar liefst 73 diploma's uitreiken: 25 voor het A-diploma, 32 voor het B-diploma en 16 voor het C-diploma. Het volgend afzwemmoment is eind januari 2020.

Kunstavond over Louise Bourgois en Anselm Kiefer

Foto: Ingezonden

In museum Voorlinden is momenteel een overzichtstentoonstelling van Louise Bourgois. Er zijn enkele wandvullende

Wijzigingen opslaan

werken van Kiefer te zien. Annelies Schoth gaat op deze kunstavond uitgebreid leven en werk van Louise Bourgeois bespreken. Op haar karakteristieke wijze legt ze de context van de werken uit, en laat zien waar je op moet letten.

Ook Kiefer en de waterlelies van Monet (in het kunstmuseum Den Haag te zien) komen aan bod. De voordracht is een voorbereiding op de kunstreis van Ars Longa aan deze musea, maar is ook zeer de moeite waard voor wie niet of op eigen gelegenheid gaat.

Datum: 17 december
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: La Sonnerie, Nieuwstraat 45 in Son en Breugel
Toegang: gratis

Kerstfietstocht bij Fietsclub PVGE

Archieffoto Foto: ©pixabay.com

Fietsclub PVGE houdt woensdag 18 december de laatste fietstocht van dit het jaar. Deze kerstfietstocht voert, evenals vorige jaren, naar Sint-Oedenrode, waar in kerstsfeer het fietsseizoen 2019 wordt afgesloten.

Het vertrek is precies om 10.00 uur vanaf het 17 Septemberplein. Via de Sonniuswijk en kasteel Henkenshage bereikt men de markt van Sint-Oedenrode, waarin in de Pastorie de koffiestop is. In deze uitgebreide koffiestop wordt nader ingegaan op het fietsprogramma voor 2020, waarvoor leden hun wensen hebben ingebracht.

Terug naar Son en Breugel wordt gefietst via een bijzonder aangelegd fietspad met schitterende uitzichten op het Dommeldal. Het is een tocht van een halve dag, waarbij de deelnemers om 13.00 uur weer terug is. Verdere inlichtingen bij fietsclubcoördinator: Herman Hendriks via 0499-473042 of via de email herman.j.hendriks@kpnmail.nl.

Son en Breugel: sterkste economie van Europa

Son en Breugel is dit jaar de gemeente met de sterkste economie van ons land. En aangezien Nederland de best presterende economie van Europa heeft (WEF global competitiveness index 2019) kunnen we stellen dat Son en Breugel de sterkste economie van Europa heeft. Buurman Eindhoven volgt op plek 7 van de lijst. Son en Breugel dankt de koppositie vooral aan bedrijventerrein Ekkersrijt, dat grenst aan Eindhoven. Daar groeit onder andere Prodrive technologies, toeleverancier van ASML, als kool en opende vleesverwerker Van Loon onlangs een hypermodern nieuw productiepand en hoofdkantoor. Deze opvallende uitslag blijkt uit Economische Toplocaties 2019 van Bureau Louter uit Delft die de economische prestaties van gemeenten en regio's in kaart brengt.

Het is daarom terecht dat ons gemeentebestuur werk maakt van een tweede afslag naar de snelweg. De aansluiting verbetert in de eerste plaats de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Ekkersrijt in Son en Breugel en Esp in Eindhoven. Dat geeft tevens een belangrijke nieuwe impuls aan de bedrijvigheid van Esp en Ekkersrijt, vooral Ekkersrijt Oost. Volgens CDA-wethouder Jan Boersma moet met de extra afslag 'het gebruik van wegen in dorpskernen door niet–bestemmingsverkeer voor een groot deel worden weggenomen'.

Afgelopen week heeft het CDA gepleit voor een plan van aanpak om nachtelijke parkeerovertredingen aan te pakken en om veiligheid en ondermijning op Ekkersrijt tot speerpunt te maken van nieuw beleid. Binnen afzienbare tijd wordt een halte voor snel openbaar vervoer (HOV) aangelegd, zodat bezoekers snel vanuit Eindhoven centrum heen en weer kunnen reizen. Het is goed dat we industrieterrein Ekkersrijt met alle verschillende bedrijven en winkels serieus nemen.

Fractie CDA,
Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. Zie verder www.cdasonenbreugel.nl.

Lof voor de Gemeente Son en Breugel, maar…

Oude Paterskerk in Eindhoven Foto: Adrie Neervoort

Economisch sterkste gemeente van Nederland
Dat is toch een geweldige opsteker voor een gemeente van zeventienduizend inwoners in het Brabantse. Ons ondernemersklimaat is optimaal. Er wordt hier maximaal gepresteerd, de Visserinput straalt hier nog vanaf. Echter zijn Dorpsbelang glijdt steeds verder weg, ordinaire ruzies in de raad, met modder gooien, etc. Zit de pijn van het zetelverlies zo diep, bijna zielig en jammer. Vecht jezelf op een mooie sociale manier terug in de kijker, dat slaat aan bij de kiezer. Dus wie weet?

De kerk
Op de foto staat de verbouwing van de oude Paterskerk, de school (het oude gymnasium) en het klooster van de Augustijnen in Eindhoven. Het heet nu Domus Dela, uitvaartcentrum, hotel en brasserie. De verbouwing van de buitenkant van de kerk aan de Kanaalstraat is een schoolvoorbeeld voor ons kerkgebouw, prachtige lange glaspanelen. Wethouder Boersma, laat s.v.p. een Sonse architect met Sonse ondernemers (zo mogelijk) dit karwei klaren, uiteraard binnen de wettelijke regels. Ik verheug me nu al op deze aanpak.

Meer goede zaken
Verrassend was de aanpak van ons Sinterklaascomité, prachtige mooie pikzwarte Pietermannen en -vrouwen. Niet herkenbaar als zodanig. Een geweldig feest voor de jeugd en hun ouders.

Speciale zebraverlichting
Sinds kort is de zebra-oversteek op de Boslaan - hoek 17 septemberplein – Europalaan speciaal verlicht. Automobilisten zien al van ver dat ze eventueel moeten stoppen. Goed initiatief gemeente!

'Onze' Hans op het Provinciale Hakblok
Hans Gaillard is recentelijk behoorlijk op de vingers getikt door het provinciaal bestuur. Alle details zijn te lezen in het artikel van Adrie Neervoort in deze krant van vorige week. Waarom kom ik hier op terug? De reactie van twee raadsleden (Vortman en Brocken) zijn wederom opmerkelijk. In de oppositie, dan moet je zogenaamd ook zeer 'streng' zijn, bijna bij het zeurderige af. Onze 'Baas' heeft hier misschien een fout gemaakt. Ook Vortman en Brocken maken regelmatig fouten, 'begrip is vaak een moeilijk begrip'. Voor mij is het een storm in een glas water.

Tot een volgende (positieve) keer.
Jacques Francken

Theo den Ouden clubheld

Foto: Ingezonden

Vrijwilliger Theo den Ouden heeft in de gemeente Nuenen de verkiezing clubheld van het jaar gewonnen. Er is massaal op Theo gestemd. Mensen hebben de moeite genomen om tijd vrij te maken om Theo in het zonnetje te zetten en dat is gelukt.

Super terecht dat Theo de clubheld is geworden. Van harte gefeliciteerd namens heel Nederwetten. Bedankt aan al diegenen die hebben gestemd.

Anneke Kaspers clubheld

Anneke Kaspers Foto: Ingezonden

Anneke Kaspers van tennisvereniging Pieter Brueghel is de 'Clubheld van het Jaar' geworden in gemeente Son en Breugel. Daar is de vereniging natuurlijk super trots op.

Namens alle leden wil de vereniging Anneke hierbij heel hartelijk bedanken voor alles wat ze voor de club doet en heeft gedaan.

48 / 56

Kerkberichten

Sint Genoveva-kerk
Zondag 15 december

09.30 uur: Eucharistievier

Wijzigingen opslaan

ing m.m.v. Breugels Kerkkoor. Kinderwoorddienst. Intenties: Jeanne en Peter Verstappen-van Riel, Jet Sanders-Smetsers
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Gregoriaans koor. Intenties: Corrie en Leo van de Ven-van den Hurk, Piet Melisse, Wim en Corrie van Duren-Blommers, Cor van der Laar, Harrie van Rooij, Jan Swinkels, Piet Sanders, Rien van den Hurk, Tonny Steinweg-Enneking, Ouders Swinkels-van den Berg, Jan van Eijndhoven, Jan van Lieshout en overleden familieleden

Maandag 16 december
18.30 uur: Kerstspel Stoklandschool
Woensdag 18 december
19.00 uur: Boeteviering m.m.v. het Sons Parochiekoor

Zondag 22 december
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels Kerkkoor. Intenties: Tiny Verhoeven-Hazenberg, Clara den Ouden-Dreesen.
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor. Intentie: Bert Hooijmaijers
15.00 uur: kerstconcert Orgelkring

Overige kerkdiensten Son en Breugel.
Zaterdag 14 december
16.00 uur: Woord- en Communieviering in Berkenstaete
Zaterdag 21 december
16.30 uur: Eucharistieviering in Berkenstaete

Martinuskerk Centrum
Zaterdag 14 december
19.00 uur: Eucharistieviering met Het Pelgrimskoor. Intenties: Adrie Oerlemans (mgd), Harrie Beljouw, Henriëtte Stakenburg – Peters (mgd), Jan Kuijpers.

Zondag 15 december Derde Zondag van de Advent
09.30 uur: Eucharistieviering met Het Martinuskoor. Intenties: Gerard en Mien van Berkel – van der Voort, Mia van den Eertwegh – van Aarle (mgd), Broer van der Zanden (mgd), Graard en Drika Donkers – van Heeswijk (mgd), Wim Aben, Jan van Rooij en zoontje Marcel, Emanuel en Elisabeth Jacobs – van Bree.

Zondag 15 december
16.00 uur: Oecumenische Viering.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
19.00 uur: Eucharistieviering in de Martinuskerk.

Woensdag 18 december
19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Rita kapel te Boskant.
20.00 uur Martinuskerk: Kaarsjesmis Rorate Caeli

Donderdag 19 december
20.00 uur: Stichting Behoud Martinuskerk.

Boeken en platen voor de Boekenbeurs op werkdagen in te leveren in de kerk van Eerschot van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Sint-Antonius Nijnsel
Zondag 15 december
11.00 uur Eucharistieviering met gemengdkoor. Intenties: Ad van Hastenberg, Thea Kwanten, Tonnie Stulen- van Boxtel, Harrie Raaijmakers, Jan Aarts namens KBO, Miet en Bert van Erp- v.d. Tillaart, dochter Diny en zoon Wim, overl. fam. Hulsen.

Kerkdienst Protestantse kerk
(PKN) Son en Breugel
Zondag 15 december
10.00 uur: Ds. C. Mondt

Succesvolle verkoop chocoladeletters voor Stichting Neurofibromatose

Foto: Ingezonden

Agora Club De Kempen doneert zevenduizend euro aan Stichting Neurofibromatose (www.stichtingneurofibromatose.nl). Door een recordverkoop van overheerlijke chocoladeletters, heeft Agora Club De Kempen een prachtige cheque kunnen overhandigen aan deze stichting.

Wat is Agora Club De Kempen?
Agora Club De Kempen is een enthousiaste club dames die 'vriendschap' en 'tolerantie' hoog in het vaandel heeft. Zij zetten zich in voor goede doelen.

Wat is Neurofibromatose (NF)?
Neurofibromatose is een huid- en zenuwziekte, waarbij kleine en grote tumoren op en onder de huid groeien. Deze kunnen onder andere verminkingen, blindheid, botvergroeiingen en kanker veroorzaken. Daarnaast komen nog veel andere problemen voor zoals verstandelijke beperking, autisme, epilepsie, depressiviteit en leerachterstanden. NF is nog niet te genezen. Er wordt momenteel onderzoek gedaan voor behandeling en mogelijke genezing in het Erasmus MC.

De donatie wordt rechtstreeks ingezet voor een onderzoek dat nu loopt wat hopelijk een positieve doorbraak geeft. Heel erg bedankt aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze geweldige prestatie.

Tevens is bij ons bekend dat Ladies Circle Son en Breugel voor hetzelfde doel ook een succesvolle actie heeft gehad.

Let's beat NF
Indien u de actie heeft gemist en nog graag een donatie wilt doen, kunt u altijd contact opnemen met de serviceclub agoraclubdekempen@gmail.com.

Kerstconcert Tieners van Toen

Het Eindhovens dameskoor 'De Tieners van Toen' houdt op woensdag 18 december een kerstconcert in de kapel van La Sonnerie. Het kerstconcert begint om 19.30 uur en eindigt om 21.15 uur.

Gedurende de avond worden onder andere de songs 'The first Nowell', 'God be with you', 'Joy to the world', 'Schlaff wohl du Himmelsknabe du', 'Mary's boychild' gezongen. Tevens staan de bekende samenzang liederen zoals 'De herdertjes lagen bij nacht', 'Stille nacht' en 'Midden in de winternacht' op het programma. Het dameskoor zingt de vele kerstliederen onder leiding van de zeer enthousiaste dirigente Yvonne Bouvrie en de zeer getalenteerde pianiste Alison Black.

De entreeprijs is 7,50 euro vanaf 13 jaar, kinderen tot 12 jaar zijn gratis. U krijgt een gratis kopje koffie/thee bij aanvang aangeboden door het dameskoor. Kijk voor meer informatie op www.tienersvantoen.nl.

OLAT-winterwandeltocht

Foto: Ingezonden

De start van de derde winterwandeltocht vindt plaats op zondag 15 december vanuit Gemonde. Het is voornamelijk een route over onverharde paden met veel natuurschoon. De Dommel en Geelders vormen de kern van deze winterwandeltocht.

Vanuit Gemonde belanden de wandelaars al snel in het Dommeldal. Links van de route zien de wandelaars regelmatig mooie doorkijkjes naar afgesneden dode Dommelarmen. Aan de overzijde zien ze fraai gelegen boerderijen in Zegenwerp. De 10 km wandelaars passeren het verzetsmonument aan de Hooghemertseweg. De anderen wandelen langs de Hooibrug door het bosgebiedje bij Schoonberg en buurtschap Langenberg. Verderop belanden ze in de Geelders, een nat oerbos doorsneden met rabatten. Ze zien een vlechtheg in 't Coot en wandelen langs de voormalige Kartuizergrenswal Het Speet.

De 20-30-40 km wandelaars kunnen genieten van een caférust bij Café 't Groene Woud, in de volksmond Sien Peijn genaamd, gelegen aan het voormalig Duits Lijntje. Een echt bruin café. De 30-40 km gaan door De Maai, een kleinschalig natuurgebied. De 40 km steekt, na passage duiventoren en Groot Duyhuis, met het St. Janspontje de Dommel over en wandelt samen met de 30 km door het Dommeldal richting Olland. Achter Olland langs over een mooi pad langs de Dommel. Verderop via Brugsche Kampen en Kinderbos naar Olland voor een volgende caférust bij de Loop'r. Daarna over Hofstad en langs de Beeksche Waterloop en Duits Lijntje. Langs Hoge Beek terug naar de Geelders en vervolgens door Gasthuiskamp, Overkamp, langs Beeksche Waterloop en Besselaar terug naar Gemonde.

Startlocatie is Café-Zaal De Schuif, Dorpsstraat 30 te Gemonde. Alle afstanden mogen vanaf 08.00 uur starten. De ervaren wandelaars kunnen wandelen op de 40, 30 of 20 km. Voor degenen die minder willen wandelen en voor families met kinderen kan men tot uiterlijk 12.30 uur ook starten op de 15 of 10 km. Men moet om 17.00 uur weer terug zijn op de startlocatie. Onderweg heeft OLAT enkele wagen- en caférustposten ingericht. Er hangen pijlen en men krijgt een routebeschrijving mee, waardoor de routes eenvoudig zijn te wandelen. Kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding genieten 50% korting op het inschrijfgeld. Uitgebreide informatie vindt u op www.olat.nl/winterserie waar vooraf ook de route middels gps-tracks zijn te verkrijgen. Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen via e-mail: dagtochten@olat.nl.

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Woensdag 4 december
Corridor R2 – Be Quick 3 - 8

Zaterdag 7 december
Corridor E1 – DAW Schaijk E4 9 - 0
Corridor F1 – Klimroos/VVO F1 12 - 1
Corridor D3 – MKV D1 3 - 7
Corridor B1 – DAW Schaijk B2 10 - 7

Zondag 8 december
Pupil van de week: Mila Rovers
Corridor 4 – Nijnsel 2 7 - 5
DAW Schaijk 4 – Corridor 3 10 - 22
Corridor 1 – Nijnsel 1 17 - 8
Corridor 2 – Nijnsel 3 11 - 11

Programma
Woensdag 11 december aanvang
Corridor R1 – Altior 20.00
Be Quick MW1 – Corridor MW1 20.45

Zaterdag 14 december
De Korfrakkers E4 – Corridor E1 09.45
De Korfrakkers D1 – Corridor D1 12.00
Be Quick C3 – Corridor C1 12.50
Korkoo D1 – Corridor D2 14.50

Zondag 15 december
Flash 1 – Corridor 1 12.45
Flash 3 – Corridor 4 14.00
Celeritas/Avanti 3 – Corridor 2 14.10
Corridor 3 – Be Quick 5 18.15

KNLTB TV Pieter Breughel

Uitslagen 7 december
Gemengd dubbel 17+ Zaterdag 3e klasse
Afdeling 1: Fellenoord 3 - Pieter Brueghel 2 4-0

Dames dubbel 35+ Zaterdag 2e klasse
Afdeling 1: Pieter Brueghel 1 - Skinlo 1 2-2

Heren dubbel 35+ Zaterdag 2e klasse
Afdeling 1: Pieter Brueghel 1 - Hertog Jan 1 3-1

Dames dubbel 17+ Zaterdag Hoofdklasse
Afdeling 1: Pieter Brueghel 1 - Prinsejagt 1 4-0

Heren dubbel 17+ Zaterdag 1e klasse
Afdeling 1: De Schutskamp 2- Pieter Brueghel 1 4-0

Gemengd dubbel 17+ Zaterdag 2e klasse
Afdeling 3: Valkenswaard 3 - Pieter Brueghel 1 3-1

Heren dubbel 17+ Vrijdag Avond 1e klasse
Afdeling 1: Rackets-Berghem 1 - Pieter Brueghel 1 3-1

Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond 1e klasse
Afdeling 1: Zaltbommel 1 - Pieter Brueghel 1 2-2

Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond 2e klasse
Afdeling 2 Pieter Brueghel 2 - De Goudhoek 1 3-1

Gemengd dubbel 17+ Vrijdag Avond 3e klasse
Afdeling 3: 't Slotje 1 - Pieter Brueghel 1 2-2

Dames dubbel 17+ Vrijdag Avond 2e klasse
Afdeling 4 Pieter Brueghel 1 - Valkenswaard 1 3-1

Fuji Mae Kids Cup groot succes

Foto: Ingezonden

Sporthal De Streepen in Sint-Oedenrode was weer het strijdtoneel voor de beginnende Taekwon-Doka's. Dit toernooi werd voor de zevende keer georganiseerd door Taekwon-Do Chong Do Kwan onder leiding van Sabums Carlo van de Braak en Jack de Smit. Schooleigenaren van Son en Breugel, Best en Schijndel.

Deze editie kwamen bijna driehonderd jeugdige sporters uit het hele land en twee clubs uit België om te strijden voor het eremetaal. Alle onderdelen kwamen aan bod, zoals de stijlfiguren, sparren, spring en breektechnieken. Speciaal voor de beginners zijn de regels aangepast om het zo laagdrempelig mogelijk te maken voor de jeugd.

Team CDK Son en Breugel/Best bestond uit twintig deelnemers, vele vrijwilligers, coaches en scheidsrechters. Ontelbaar zijn de prijzen die verdiend zijn door hun leden, maar wil je het toch weten, kom dan eens kijken naar de kampioenen in Sporthal De Bongerd op maandag of donderdag, of neem contact op met Carlo van de Braak www.carlo-do.com, 06-41493483.

Pupil van de week

Pupil van de week Mila Rovers Foto: Ingezonden

Mila Rovers was zondag 8 december 'Pupil van de Week'. Ze heeft eerst even geoefend met het nemen van een doorloopbal op een hoge korf.

Mila mocht de openingsbal nemen en kreeg uit handen van scheidsrechter J. Reijckers een oorkonde en een snoepzak. Mila bracht geluk want Corridor 1 won de wedstrijd tegen Nijnsel 1 overtuigend met 17 - 8.

Senioren SBC

Uitslagen 8 december
Thuisteam Uitteam Uitslag
Bladella 1 - SBC 1 3-1
OJC ROSMALEN 3 - SBC 2 3-1
SBC 3 - GSBW 2 6-3
Marvilde 4 - SBC 4 8-3
Nuenen 6 - SBC 5 3-2
SBC 6 - UNA 15 2-1
Brabantia 11 - SBC 7 1-6
SBC 8 - Acht 6 1-5
SBC 9 - SV Valkenswaard 10 2-0
SBC 10 - Dommelen 5 0-1
Acht 7 - SBC 11 1-5
RPC 6 - SBC 12 4-3
SBC 13 - RKSV Heeze 9 4-3
RKDSV VR2 - SBC VR1 1-1
SBC VR2 - Vrij

Programma 15 december
Thuisteam Uitteam Aanvang
SBC 1 - SV Unitas'59 1 14:00
SBC 2 - SV Unitas'59 2 12:00
SBC 3 - Vrij
UNA 4 - SBC 4 10:00
SBC 5 - Vrij
Wilhelmina Boys 8 - SBC 6 10:00
SBC 7 - DVS 7 13:00
SBC 8 - Vrij
SBC 9 - Bladella 911:00
SBC 10 - Vrij
SBC 11 - SV Budel 813:00
DOSL 4 - SBC 1210:00
SBC 13Vrij
SBC VR1Vrij
SBC VR2Vrij

SBC Senioren Beker
Programma 17 december
Thuisteam Uitteam Aanvang
SBC 1 - PSV 1 20.15

IJszwemseizoen van start

Foto: Ingezonden

Roel Janssen heeft namens IISA Team Netherlands in het weekend van 7 en 8 december deelgenomen aan de eerste IJszwemwedstrijd van het seizoen 2019-2020. De Silbersee in het Duitse Langenhagen (bij Hannover) was het toneel van deze Internationale wedstrijd met tachtig deelnemers uit Duitsland, Polen, Oostenrijk, Frankrijk, Denemarken, USA en Nederland.

Terwijl de organisatoren, officials, en toeschouwers allen dik ingepakt met warme mutsen op en dikke jassen en handschoenen aan op de kant stonden te verkleumen door het regenachtige en winderige weer, gingen de zwemmers in alleen zwemkleding het koude water van 4.9 graden in. Roel was één van hen Op zaterdag ging hij drie keer individueel van start en op zondag stonden er nog eens twee starts op het programma.

Vooraf was duidelijk dat doordat de watertemperatuur onder de 5 graden was alle gezwommen tijden officieel werden erkend door IISA (International Ice Swim Association) en dat ze zodoende ook meetellen voor de Ice cup. De 100 meter schoolslag was op zaterdag de eerste afstand waarop Roel van start ging , met vier series van elk vier zwemmers in diverse leeftijdscategorieën was de schoolslag goed vertegenwoordigd.

Roel werd eerste in zijn eigen leeftijdscategorie en na een tijdje werd duidelijk dat hij ook overall de snelste was en werd zodoende Norddeutscher Meister im Eischwimmen. Op de 50 meter schoolslag op zondag deed hij dit nog een keer over; twee keer Noordduits kampioen. De vrije slag ging ook goed, maar een podiumplaats zat er hier niet in. De 100 meter leverde een vierde en de 200 meter vrije slag een vijfde plaats op. De 50 meter vlinderslag eindigde ook in een vijfde plaats.

In het Nederlands team mocht Roel ook starten in het vier keer 50 meter vrije slag estafetteteam. Deze laatste afstand werd door de vier Nederlandse zwemmers met ruim verschil gewonnen. De lange autorit werd zo door deze mooie prestaties de moeite waard. Roel zal aankomende winter nog deelnemen aan twee ijszwemwedstrijden, in januari in Volendam en in februari het Nederlands kampioenschap in Bodegraven.

Argo Waterpolo en Zwemmen

Uitslagen
Nuenen - C gemengd 4-7
ZPC De Zeeuwse Kust - Dames 1 8-2
Merlet - Heren 1 6-13

Programma
Zaterdag:
15.15 uur: ZPC De Zeeuwse Kust - B jongens in Vrijburgbad te Vlissingen
17.15 uur: VZV Njord - C gemengd in Den Ekkerman te Veldhoven
18.45 uur: HZPC - Heren 1 in De Berkel te Horst
20.15 uur: Hellas-Glana - Dames 1 in De Nieuwe Hateboer te Sittard

Zwemmen
Woensdag 18 december worden de Argo Sprintkampioenschappen gehouden in zwembad De Neul. Aanvang wedstrijd 18.30 uur.

RKVV Nederwetten

Programma
Zondag 15 december

14.00 uur: Nederwetten 1 - Boerdonk 1
10.00 uur: DOSL 5 - Nederwetten 4

Tafeltennissers handhaven zich in derde klasse

Zowel het eerste als tweede team van TTV Son en Breugel moest via een promotie-degradatie wedstrijd zorgen dat er niet gedegradeerd werd. Het eerste team slaagde daarin, met de nodige moeite. Voor het tweede kwam verlies hard aan bij Unicum Geldrop. Zij tuimelen nu uit de vijfde klasse.

Het eerste team stond halverwege de competitie nog vierde, maar kreeg de tweede helft te maken met de nodige tegenslag. John de Jong moest vanwege een blessure de laatste wedstrijden gemist worden en werd vervangen door James Gerards. Eric van den Hurk kreeg een onwillige knie, kortom uiteindelijk eindigde men de competitie als vijfde, wat een 'beslissingswedstrijd' betekende. In Den Bosch moest tegen Never Despair uitgemaakt worden wie er derde klasse zou mogen spelen volgend seizoen.

Het Sonse team 'wanhoopte' wel even nadat ze na een uur al 3-1 achterstond. Waar Herman Simons knap zijn single had gewonnen, was toch het dubbelverlies van Eric en James onverwacht. Gelukkig wisten beiden nog een volgende single te winnen, waardoor het weer spannend en 3-3 werd. Vervolgens was daar 'het moment van de ontketende oldtimer': Herman, strak spelend als in zijn jonge jaren, slechts af en toe ontsierd door een flinke krachterm, pakte gedecideerd ook zijn tweede winstpartij! Na verlies van Eric en James tegen de twee sterkste spelers van Den Bosch, kon Eric tenslotte de 5-4 achterstand rechttrekken naar 5-5. Omdat het Sonse team meer gewonnen sets had verzameld, was dit doorslaggevend voor de eindoverwinning. Volgend seizoen blijven zij in de derde klasse.

Het tweede team moest in Geldrop tegen Unicum tegen een tweede geëindigde zesde klasser. Anders dan Son heeft Unicum een zeer grote vereniging met veel teams. Zo kon het gebeuren dat men plotseling een 'nieuwe' Duitse speler in het team had, die toch wel een stuk sterker leek dan de rest en zeker geen zesde klasse niveau. Hij droeg in ieder geval met driemaal winst en ook de dubbel, voor een groot deel bij aan de degradatie van de Sonnenaren. Zeker jammer, dat men nu in de toch wel lage zesde klasse moet gaan spelen. Twee seizoenen geleden speelden zij nog vierde klasse. Hierdoor moet wel een kanttekening gemaakt worden dat de Sonse spelers eigenlijk nooit in deze positie verzeild hadden mogen raken. En hoewel sommige spelers natuurlijk een dagje ouder worden, zal men volgend seizoen toch voor niets minder dan het kampioenschap willen gaan.

Bridgeclub ABC

Zitting 2, vierde ronde
A-lijn

1. Dirk Bossenbroek & Jos van Gerwen 60,83%
2. Jeske Koop & Reinier Gerritzen 60,00%
3. Nelly Leenders & Annie Slaats 57,08%

B-lijn
1. Tineke Soetens & Jo Bakker 69,50%
2. Sannie de Graaf & Annelies van Mameren 64,83%
3. Rosita van Rooij & Truus van Vught 59,67%

Pietensuprisewedstrijd bij Golfclub Son

Foto: Ingezonden

De Pietensurprisewedstrijd stond uiteraard in het teken van 5 december. Piet had het nodig gevonden om bij iedere hole wat te veranderen. Iedere deelnemer die de verandering ontdekte kon extra aftrek verdienen van het aantal slagen.

Bij het feest van Sinterklaas horen cadeautjes. Alle deelnemers werden door Piet verblijd met een amandelstaaf, hetgeen door iedereen zeer op prijs werd gesteld.

Wedstrijduitslagen
4 december
Surprisewedstrijd Niet Qualifying Greensome 3 Sides Strokeplay
1. Loek en Annelies Jacobs brutoscore 53 nettoscore 45
2. Hans van Rosmalen/Berrie Dirkx brutoscore 55 nettoscore 47
3. Paul en José Kluijtmans brutoscore 56 nettoscore 47

Programma
11 december: Clubwedstrijd Vierbal Stableford
18 december: Kerst Niet Qualifying Greensome 3 Sides Strokeplay

BC 't Koffertje '94

Uitslag en Eindstand-Promotie op 9 december
A-lijn

1. Wilma van den Biggelaar & Theo van Geffen 57,08%
2. Nelly Renders & Jo Renders 55,00%
2. Riet van de Laar & Nelly Vervoort 55,00%
4. Willem Pieters & Harrie van Rijbroek 51,67%

B-lijn
1. Lina Lunenburg & Ton Lunenburg 61,10%
2. Jaap Agema & Annelies Oosterwijk 57,58%
3. Martien Hulsen & Jan van der Velden 56,70%

Eindstand A-lijn
1. Nicole van de Berg & Theo van Geffen 55,70%
2. Tonnie van Acht & Ton van Acht 55,40%
3. Hetty van Geffen & Wil Schilder 54,76%
4. Irmgard Etman & Dirk Gillissen 53,58%

Promotie B-lijn
1. Lina Lunenburg & Ton Lunenburg 57,26%
2. Martien Hulsen & Jan van der Velden 56,29%
3. Gert van de Akker & Gerry Vervoort 54,13%
4. Jaap Agema & Annelies Oosterwijk 52,87%

Wilt U graag in competitieverband en toch ontspannen bridgen op een middag in de week? Bij BC 't Koffertje '94 kunt u daarvoor op maandagmiddag terecht. Er is nog plaats voor nieuwe leden. Via de mail info@bckoffertje.nl kunt u hiervoor contact opnemen met de secretaris.

Handbalvereniging Apollo

Uitslagen 7 en 8 december
Habo '95 D2 - Apollo D1 13-18
Bergeijk E2 - Apollo E1 9-11
E.S.Z.V. Oktopus DS1 - Apollo DS1 24-34
Saturnus HC1 - Apollo HC1 21-18
Swift DA1 - Apollo DA1 22-11
Handbalshop.nl/Witte Ster HS2 - Apollo HS2 32-25
Bouwcenter Centen HVW HS2 - Apollo HS3 21-30
Atomium'61 HS1 - Apollo HS1 28-34

Programma
14 december
18:30 uur E.S.Z.V. Oktopus HS2 - Apollo HS3
20:15 uur Apollo HS1 - handbalshop.nl/Witte Ster HS1

15 december
09:10 uur Apollo E1 - De Sprint E2
10:05 uur Apollo D1 - Aristos D1#
10:50 uur Apollo HC1 - Jupiter'75 HC1
11:50 uur Apollo HB1 - Aristos HB1
12:55 uur Apollo DA1 - DOS'80/Olympia'89 DA1
14:15 uur Apollo HS2 - Jupiter '75 HS1
15:35 uur Apollo DS1 - E.H.V. DS1

Bridgeclub De Beckart

Uitslag Sint-drive 5 december
1. Riet vd Laar en Zus vd Rijt 57.78%
2. Lena v Acht en Hilda vd Kaden 56.66%
3. Henriette en Jan Verheijen 54.44%
4. Jan vd Velden en Piet Swinkels 51.11%.

Bridgeclub Son

Uitslag 4 december
1. Marijke Braams - Jo Bakker 64.50%
2. Marijke Krämer - Toos de Wit 63.50%
3. Gerard en Agnes Obbema 59.38

Rikken kantine Nederwetten

Uitslag vrijdagavond 6 december
1. Wim Kuypers (95 punten)
2. Martien Royackers (84 punten)
3. Jan Langenberg (80 punten)
4. Tiny van Lankveld (78 punten)
5. Adri Verhagen (72 punten)

De volgende kaartavond is op vrijdagavond 27 december, 20.00 uur.

53 / 56

12 december 10.00 uur Inloopochtend Stichting de Boei
12 december 20.00 uur Kerstconcert De kerstherberg Harmonie PHEV
14 december 20.30 uur Premièrefilm Ons Dorp Live en Crazy Cadillac
15 december 13.30 uur Concert Sparkle – De kerstman draait door
15 december 13.30 uur Gewoon Doen in de huiskamer
15 december 19.30 uur Kerstkienen in het Vestzak
16 december 11.00 uur Beweeggroep Veerkracht voor de sportieve 60-plusser
17 december 10.00 uur Archipel Culturele en Educatieve activiteiten voor jonge mensen met dementie

Kappen nu

Foto: Huub Coenen

De ongeschreven regel is dat de kerstboom pas na het vertrek van de gemijterde, oude baas de huiskamer in komt. Om vervolgens, uiterlijk tot Drie Koningen (6 januari), het huis van een lekkere dennenlucht te voorzien. Bij de oude Germanen rook het naar appeltjes, want daarmee versierden ze de boom bij Midwinternacht. De kortste nacht van het jaar. Om de komst van een nieuwe lente aan te kondigen.

Foto: Huub Coenen
Foto: Huub Coenen

Tiffy

Foto: Igezonden

Tiffy is een teckel kruising van ruim een jaar oud. Tiffy was achtergelaten, vastgebonden en doodsbang toen we haar aantroffen. Inmiddels heeft ze zich ontwikkeld tot een lief, aanhankelijk en speels hondje. Ze loopt netjes aan de riem en gaat graag mee wandelen. Tennisballen apporteren is haar favoriete spel, ze kan dit dan ook heel lang volhouden. Tiffy is een heel lief, wat onderdanig hondje dat soms angstig kan reageren, maar daaronder zit een pittig karaktertje. Zij heeft duidelijke leiding nodig van een vriendelijke maar consequente eigenaar die goed kan aangeven waar de grenzen liggen en wat ze wel en niet mag.

Voor Tiffy zoeken wij een ervaren eigenaar die weet hoe om te gaan met dit lieve maar pittige hondje en die leuke, actieve dingen met haar gaat ondernemen. Als dank zul je door haar worden bedolven onder de hondenkusjes en knuffels.

Wil jij Tiffy een nieuwe toekomst geven? Reageer dan snel via 088-8113520 of bezoek onze site voor meer informatie https://bit.ly/2YugAfr.

55 / 56