DeMooiSonenBreugelkrant

10 oktober 2018

DeMooiSonenBreugelkrant 10 oktober 2018


Veranderingen in het pastores-team van de H. Odaparochie

Zondag 7 oktober kondigde de bisschop van 's-Hertogenbosch, Mgr. De Korte, een reeks van overplaatsingen en nieuwe benoemingen af voor ons bisdom. Dit alles heeft ook zijn weerslag voor Odaparochie.
De bisschop is voornemens Pater Pushpa op 1 februari 2019 te benoemen tot kapelaan van de parochie H. Bernardus van Clairvaux in Bergeijk en de omliggende dorpen. Per diezelfde datum zal de bisschop pastoor-deken Vincent Blom benoemen tot plebaan van de Sint-Jan in Den Bosch en daarnaast tot pastoor van de parochie Den Bosch - Rosmalen - Empel.
Gelijktijdig is de bisschop voornemens om twee nieuwe priesters te benoemen voor de Odaparochie in Sint-Oedenrode, Son en Breugel. Als opvolger van Vincent Blom wordt de priester Robert van Aken benoemd tot pastoor. Hij is nu werkzaam in het parochieverband 's-Hertogenbosch. Bryan van de Mortel, die op 26 mei jongstleden tot priester is gewijd, wordt als kapelaan de opvolger van pater Pushpa. Pastoor Van Aken gaat wonen op de pastorie aan het Mgr. Bekkersplein in Eerschot. Kapelaan Van de Mortel op de pastorie naast de Nijnselse St. Antoniuskerk.
Het vertrek van pastoor Vincent Blom naar 's-Hertogenbosch brengt met zich mee dat hij zijn taak als deken van het dekenaat Veghel / Sint-Oedenrode moet neerleggen. Het bisdom hoopt op korte termijn één van de priesters uit het dekenaat tot nieuwe deken te benoemen.
Het Odaparochiebestuur kijkt in dankbaarheid terug op het vele werk en de grote inzet van zowel pater Pushpa als van pastoor Vincent Blom in de voorbije jaren. Samen met Manon van den Broek en de diakens Wilchard Cooijmans en Frank van der Geld was er een hecht en actief team.
In zijn toelichting op de benoemingen zegt Mgr. De Korte: "Zes pastoors en drie kapelaans krijgen binnen ons bisdom een nieuwe taak. Zij verlaten een vertrouwde omgeving. De aankondiging van het vertrek is voor pastores en parochianen niet gemakkelijk. Toch is het goed dat priesters af en toe een nieuwe start kunnen maken. Bij mij leeft de hoop dat nieuwe herders binnen de parochies dynamiek en missionair elan zullen brengen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de priesters zich op hun nieuwe stek spoedig thuis zullen voelen en vanuit hun verbondenheid met Christus aan hun taak inhoud zullen geven."

Fietsclub PVGE fietst naar Gemert.

Op woensdag 17 oktober organiseert de fietsclub van de PVGE een fietstocht naar Gemert. Het is een fietstocht van een volle dag, die met de fiets direct van het 17 Septemberplein vertrekt om 9.30 uur. Een ½ dag fietsen is ook mogelijk.

De fietsroute voert via Gerwen en ten noorden van Nuenen naar Aarle-Rixtel, waar de koffiestop is. Degenen die slechts een ½ dag willen fietsen keren na de koffiestop via het fietspad ten zuiden van het Wilhelminakanaal naar huis. Vervolgens gaat de fietsroute voor de deelnemers van een volle dag naar Gemert, waar bij het kasteel de lunchpauze wordt gehouden. Via Beek en Donk en Lieshout fietsen we ook via het fietspad langs het Wilhelminakanaal terug naar huis.
De totale fietsroute is ca. 43 km. lang en neemt de hele dag in beslag. Het is tevens de laatste fietstocht van het zomerseizoen; de fietstochten van het winterseizoen beginnen in november, starten om 10.00 uur direct vanaf het 17 Septemberplein en nemen slechts een ½ dag in beslag.

De clubleden ontvangen een week van te voren een gedetailleerde beschrijving van de fietstocht naar Gemert. Verdere inlichtingen bij fietsclubcoördinator: Herman Hendriks, tel.: 0499-473042; e-mail: herman.j.hendriks@kpnmail.nl

Kerkberichten Martinuskerk (centrum)
Zaterdag 13 oktober 18.30 uur: Eucharistieviering met Het Goede Herder Koor.
Intenties: Jan van Roosmalen (mgd), José en René van Eck, Jitka Westgeest, Jan Kuijpers, Frens Versantvoort.
Zondag 14 oktober Achtentwintigste Zondag door het Jaar 09.30 uur: Eucharistieviering met Het Martinus Koor.
Intenties: Jan van den Elsen, Jos van Rijbroek – Vervoort (mgd), Louis van der Veen (mgd), Joop Vagevuur (mgd), Albert en Riki Versantvoort – Foolen (mgd), Ben Franssen (mgd), Nelly van de Biggelaar – van Boxtel, Theo Timmermans (mgd), Marie-Louise Timmermans – van de Pas, Gerard Boleij (mgd), Jo van de Wijdeven – van Berkel, Overleden familieleden van familie Lathouwers, Overleden familieleden familie van Gerwen, Lenneke Versantvoort, Antoinette van Gerwen – van de Tillaart, Jo van den Oever – Welte (mgd), Wim van den Oever, Tonnie en Piet van den Bergh – van der Vleuten, Zoon Jan en schoonzoon Gerard, Martien Dortmans, Overleden ouders Dortmans – van Genugten en overleden familieleden, Overleden ouders Dobbelsteen – Donkers en overleden familieleden, Janus Oppers en overleden familieleden.
In de oktobermaand wordt voorafgaand aan elke doordeweekse Viering het Rozenkransgebed gebeden. Dat begint telkens twintig minuten voor aanvang van de Viering. Bovendien wordt iedere dinsdag om 19.00 uur in de Dagkapel van Odendael het Rozenkransgebed gebeden.
Maandag, donderdag en vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Dagkapel van de Goede Herder Kerk Eerschot.
Dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Antonius van Padua kerk te Nijnsel.
Woensdag 19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant.

Geloofsgemeenschap Sint Petrus' Banden, Son
De vieringen vinden plaats in de Sint Genoveva-kerk in Breugel, behalve de viering iedere zaterdagmiddag om 16.30 uur in Berkenstaete.
Zaterdag 13 oktober 16.30 uur: Woord- en communieviering in Berkenstaete 19.00 uur: Rozenhoedje in de Mariakapel aan de Beverlaan
Geen Eucharistieviering in de Sint-Genovevakerk
Zondag 14 oktober 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor
intenties: Hanne van den Hurk-Bennenbroek, Cees Laas, Suze Edlinger-Sknerek, Paul Brand, ouders Swinkels-van den Berg, Lieke Braam-van Dieren.
Zaterdag 20 oktober 16.30 uur Woord- en communieviering in Berkenstaete 18.30 uur: Eucharistieviering in Breugel 19.00 uur: Rozenhoedje in de Mariakapel aan de Beverlaan
In de maand oktober wordt het Rozenhoedje gebeden:
in de Sint-Genovevakerk: elke donderdag om 18.15 uur, voorafgaand aan de Eucharistieviering van 18.30 uur;
in de Mariakapel aan de Beverlaan: elke zaterdag om 19.00 uur.

Sint Genoveva-kerk, Breugel,
Donderdag 11 oktober 18.15 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zondag 14 oktober 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor
intentie: Ietje van Dinther-Raeven, Bets van Maasakkers-van der Pas, Adèle Schneiders-Commandeur.
Donderdag 18 oktober 18.15 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zaterdag 20 oktober 18.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Rob van Stuivenberg
Zondag 21 oktober 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst
intentie: Wim van Heeswijk, Maria van Eck-van der Zanden, ouders Saris-van Heeswijk.

H. Martinus Olland

Zaterdag 13 okterber 17.30 uur..
Eucharistieviering met kerkkoor. Intenties: Jan v.d. Pasch, Jans v.d. Pasch - Leenderts en Petra v.d. Pasch.

Sint Antonius Nijnsel
Zondag 14 oktober a.s. Eucharistieviering om 11.00 uur met Deo Favente en om 12.30 uur doop van Stijn van Gastel.
Intenties: Dien Oerlemans- Vos, Annie en Nol Latijnhouwers, Betsie v.d. Meulengraaf- Sloots.
Dinsdagmorgen 16 oktober a.s. 9.00 uur Eucharistieviering.

(PKN) in St.Oedenrode (Knoptoren)
14 oktober 10.00 uur: Ds. M.J. Op den Brouw

Sporthal De Landing blijft een zorgenkindje

De Landing in Son

Tijdelijk buiten gebruik in verband met losse plafondplaten
Afgelopen week is geconstateerd dat een plafondplaat in de grote zaal los zit. Dat vormt een veiligheidsrisico voor de gebruikers van de sporthal, vandaar dat de beheerder van de hal in goed overleg met de gemeente besloten heeft de grote hal niet meer te gebruiken tot de veiligheidrisico's zijn opgelost.

Door: Adrie Neervoort en Arjen Strik

Hoogwerker vereist voor reparatie
Het is een hoog gebouw, dus er moet een hoogwerker aan te pas komen om de situatie van dichtbij te bekijken en alle dakplaten te controleren en weer opnieuw stevig te bevestigen. Een en ander betekent dat de sporthal tenminste een aantal dagen niet gebruikt kan worden voor sportactiviteiten. Onduidelijk is hoeveel tijd de herstelwerkzaamheden in beslag gaan nemen. Het ligt uiteraard in de bedoeling de hal zo spoedig mogelijk weer vrij te geven. Voorlopig gaat de gemeente ervan uit dat de hal tot komend weekend niet gebruikt kan worden.

De Landing in Son

Beheerder Jacqueline Kuipers heeft de sportverenigingen geïnformeerd en in overleg is er een tijdelijke oplossing gevonden met een uitwijk naar Sporthal De Bongerd in Breugel. Ook heeft de beheerder de basisscholen op de hoogste gesteld dat ze even geen gebruik van deze sportvoorziening kunnen maken. Zodra de hal weer voor 100% veilig is, zal deze weer vrij gegeven worden voor de gebruikers. Dat moment zal door de beheerder aan betrokkenen kenbaar worden gemaakt. Mevrouw Kuipers is voor vragen bereikbaar op nummer 06-52435660.

Het sportieve kloppend hart werd hoofdpijndossier
De sporthal De Landing zou het nieuwe kloppende hart van Sportpark De Gentiaan moeten worden. Een laagdrempelige sportvoorziening, voor een zo breed mogelijk publiek. Een vriendelijk beeldbepalend gebouw, dat de aandacht trekt van de voorbijgangers op de Rooijseweg en voor de sporter een unieke en goed geoutilleerde plek is voor het leveren van topprestaties. Een ontmoetingsruimte voor jong en oud, voorzien van de modernste technieken op het gebied van duurzaamheid, energiebeheer en luchtbehandeling. Kortom: een gebouw om trots op te zijn. In 2011 werd gestart met de bouw en op 5 februari 2012 vond de officiele opening plaats.

Geen zachte landing
Maar van een zachte landing was tijdens dit proces geen sprake. De aannemer ging tijdens het bouwproces failliet en nam in zijn vrije val het installatiebureau mee. De gemeente heeft toen na lang zoeken een ander bouwbedrijf gevonden dat bereid was om de rest van het bouwproces af te ronden. Al met al een zeer ongelukkig proces.

Aanpak van de gebreken
Sinds de ingebruikname van De Landing vertoont het gebouw een aantal gebreken. De klimaatbeheersing werkte niet naar behoren, wat resulteerde in een hoge energierekening. Er waren lekkages en vochtproblemen in de kleedkamers. Er waren knelpunten in de bereikbaarheid en rolstoelvriendelijkheid van het gebouw. Los van een aantal andere, kleine gebreken. Een deel van de kosten probeert de gemeente te verhalen op de aannemer (garantie), maar of dat lukt is nog maar de vraag, gelet op de voorgeschiedenis. Daarnaast zijn er onlangs een aantal functionele aanpassingen aangebracht om het gebouw goed exploitabel te krijgen. De totale kosten van de noodzakelijke aanpassingen bedragen ruim 90.000 euro. Dit bedrag was beschikbaar gesteld in de begroting van vorig jaar. Deze herstelwerkzaamheden zijn nog maar net afgerond en nu vertoont zich het volgende gebrek: loszittende plafondplaten. Onduidelijk is wat dit nieuwe euvel voor extra kosten met zich mee zal brengen. Naast de voormalige kerk lijkt De Landing het volgende hoofdpijndossier van de gemeente te worden.

Son en Breugel stopt inkooptraject vervanging kunstgrasvelden SBC

De gemeenteraad van Son en Breugel was er snel uit, zij gingen akkoord met de aanschaf van innovatieve kunstgrasvelden op sportpark Schuttersheide, de thuisbasis van SBC. Twee weken verder trekt de leverancier zich terug en is het zeer waarschijnlijk dat er toch gekozen moet worden voor een minder innovatieve grasmat.

Door: Adrie Neervoort

De leverancier trekt zich terug, omdat hij de problemen die er op dit moment zijn met infill-arm gras niet kan oplossen. In de regio liggen de infill-arme kunstgrasvelden al bij Avanti '31 en WEC.
Deze clubs klaagden steen en been over de velden tijdens het spelen, zo gleden spelers regelmatig uit op de mat en waren er blessures, die te wijten waren aan het kunststof grasveld.
De clubs blijven wel spelen op de velden en de leverancier blijft bezig met het treffen van allerlei maatregelen om de veiligheid en het spelen op het veld te verbeteren. Maar hij kan geen garantie geven dat dit goed gaat komen.

Daar komt bij dat de gemeente Son en Breugel in de concept-overeenkomst de leverancier verplicht tot vervanging over te gaan, als blijkt dat er sprake zou zijn van overmatige slijtage, kwaliteitsverstoringen, aantoonbaar hogere blessure gevoeligheid en onevenredig afnemende bespelingeigenschappen (schokabsorptie, stroefheid, balstuit, balrol). Het bovenstaande is reden voor de leverancier reden om zich terug te trekken uit het inkooptraject van de gemeente Son en Breugel
De afgelopen jaren was er veel discussie over de rubber korrels, op de veel gebruikte normale kunstgrasmatten. De korrels zouden zelfs kankerverwekkend kunnen zijn.
Er werden maatregelen genomen, die het gevaar hierop aanzienlijk zouden verkleinen. Ook werd ook in de gemeente Son en Breugel gekeken naar een alternatief voor de huidige kunststofgrasmatten, als deze vervangen zouden moeten worden.

Infill-arm kunstgras leek de oplossing. Kunstgrasvelden, waarbij het instrooien van rubber, TPE, EPDM of kurk niet nodig is. Bij een infill-arm kunstgrasveld wordt het veld licht ingestrooid met zand, om ervoor te zorgen dat deze stabiel blijft liggen en het verbeterd het speelcomfort. Het zand is bij verwijdering van de mat eenvoudig te verwijderen, waardoor de mat apart afgevoerd kan worden en ter beschikking gesteld wordt aan de leverancier. Hij kan deze dan hergebruiken voor andere doeleinden.
Alle andere gewone kunstgrasvelden zijn veelal met rubber, TPE, EPDM of kurk ingestrooid. Zeker de kunststofgrasvelden die waren ingestrooid met rubber korrels stonden ter discussie, ze zouden zelfs kankerverwekkend kunnen zijn.

Er werden maatregelen genomen, die het gevaar hierop aanzienlijk zouden verkleinen. In de gemeente Son en Breugel werd ook gekeken naar een alternatief voor de huidige kunststofgrasmatten, als deze vervangen zouden moeten worden. Ook blijkt dat de huidige gewone kunststofgrasvelden met rubberkorrels na verwijdering zeer milieubelastend zijn.
Door het terugtrekken van de leverancier van infill-arm kunstgras lijkt alleen het gewone kunstgrasveld een alternatief, mogelijk niet met rubber korrels, maar met kurk.

Nieuwe boksvereniging Xhofleer-Weber wil sportiviteit stimuleren

Op 18 september jl. hebben Gerard Xhofleer (47) en Freddie Weber (49) een nieuwe start gemaakt door een boksvereniging op te starten in Son en Breugel. Beide heren willen het sporten en vooral de bokssport in een nieuw concept doorzetten. Hierbij hebben ze veel steun gekregen van de gemeente, die zeer positief ten opzichte van dit initiatief staat.

Door: Hennie van Hagen
Foto: Wil Feijen

Samen met hun echtgenotes en Jordy en Sven (zonen van Gerard) en Rick en Dannie (de zonen van Freddie) zijn ze vol enthousiasme gestart met het lesgeven in de bokssport. Jordy Xhofleer is een bekend bokser. Dannie Weber voetbalde op hoog niveau en gaat zich nu inzetten voor de bokssport om les te geven en te trainen voor wedstrijden. Gerard bokst al vanaf zijn 13e jaar en Freddie is zelfs profbokser geweest. Dus staat er veel ervaring in de ring!

De intentie is om vooral de jeugd te stimuleren met elkaar te sporten, alles uit zichzelf halen en het zelfvertrouwen te vergroten en doelgericht te trainen. De jeugd zit veel te veel stil met hun mobieltjes, laptops e.d., vinden Gerard en Freddie en daar moet verandering in komen! Het gaat Gerard en Freddie om het bewegen, beheersen en zelfvertrouwen te geven. Zeker voor kinderen, die onzeker zijn en misschien gepest worden.

Tijdens de training komen diverse aspecten aan bod, o.a. concentratie, balans, kracht, reactievermogen en lenigheid, beheersen van agressie is ook belangrijk. De deelnemers worden ook mentaal sterker. Op dit moment trainen de volwassen dames nog met de heren, maar bij voldoende aanmeldingen willen Gerard en Freddie een aparte damestraining starten. De dames trainen vooral voor hun zelfvertrouwen en, ook erg belangrijk, om zichzelf te kunnen verdedigen. De heren zijn mensen die graag sporten en hun conditie willen opbouwen of zelfs trainen, om in de toekomst aan wedstrijden deel te nemen. Ook bedrijven kunnen zich aanmelden, om in teamverband te sporten en zo de omgang met collega's te stimuleren.

Verder zijn Gerard en Freddie bezig samen te werken met andere sportieve initiatieven, zoals Sjors Sportief. Bij deze initiatieven kunnen kinderen zich aanmelden om bij diverse sporten gratis een paar keer mee te trainen en te zien welke sport het best bij hem of haar past. Ook Jeugdjongerenwerk wordt bij de vereniging betrokken om het sporten te stimuleren.

Tijdens een bezoek op een trainingsavond voor kinderen was te zien hoe fanatiek er gesport werd. Vooral het sparren met elkaar was geweldig om te zien. Ik sprak bijvoorbeeld met Catootje van der Elzen, 12 jaar oud en al ruim 4 jaar aan het boksen, wat ook duidelijk te zien was. Ze traint elke week.

Ik vroeg aan haar wat ze het leukste vond van boksen en daar was ze heel duidelijk in: 'Vooral de techniek, het ontwijken, dat is mooiste wat er is', zegt Catootje, maar geen wedstrijden. Het was mooi om te zien hoe Gerard en Freddie en hun zonen met veel passie bezig waren deze kinderen te trainen en les te geven. Kortom: een zeer sportieve familie, die zich vooral in wil zetten voor de jeugd en voor de bokssport in Son en Breugel.

Wie interesse heeft, kan zich aanmelden via een inschrijfformulier en kan twee trainingen gratis mee doen. U kunt zich ook aanmelden via boksverenigingxhofleerweber@gmail.com. De contributie is laag gehouden, om iedereen de mogelijkheid te geven mee te doen. Op 25 november is de officiële opening met demonstraties van de kinderen van de heren dames en zijn er wedstrijden. De trainingen zijn voor de jeugd op dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur en voor volwassenen op dinsdag en donderdag van 19.30 tot 21.00 uur. De trainingen zijn in De Bongerd in Breugel.

6 / 28

Gemeente geeft groenlicht voor faunatunnel onder Lieshoutseweg

Foto: Stichting Dassenwerkgroep Brabant

In de natuurgebieden van Son en Breugel zijn bijzondere dier- en plantensoorten te vinden. De aanwezigheid van de das als beschermde diersoort is de reden voor de aanleg van een faunatunnel voor dassen. De das (Meles Meles) wordt ook wel de Nederlandse panda genoemd; een diersoort die niet gedood, verontrust of anderszins verstoord mag worden.

Oversteken
De das maakt altijd gebruik van vaste verbindingspaden, "wissels" genaamd, en laat zich niet afschrikken door het verkeer. Dit leidt tot grote aantallen verkeersslachtoffers onder de dassen. Het verkeer is doodsoorzaak nummer 1 onder de Brabantse dassenpopulatie. Op de Lieshoutseweg is zelfs sprake van "black-spots"; plaatsen waar regelmatig dode dassen worden aangetroffen. Door de aanleg van een faunatunnel draagt de gemeente bij aan het behoud en herstel van de dassenpopulatie.

Projectkosten
In overleg met de stichting Dassenwerkgroep Brabant heeft de gemeente een subsidie aan de provincie gevraagd als bijdrage voor de faunatunnel onder de Lieshoutseweg. Met de toegekende subsidie wordt circa 75% van de kosten gedekt. De overige 25% van de totaalkosten wordt betaald door de gemeente. Aangezien er reconstructiewerkzaamheden aan de Lieshoutseweg worden uitgevoerd in oktober 2018 vindt de aanleg van de faunatunnel eerder dan gepland plaats. Nu het wegdek wordt verwijderd kunnen we een faunatunnel graven in plaats van boren. Er is 47.000 euro begroot. Door de werkzaamheden te combineren met de reconstructie van de Lieshoutseweg wordt een aanzienlijke besparing gerealiseerd. Aanvankelijk stond de tunnel gepland in 2019.

Faunatunnel
Door een faunatunnel onder de weg aan te leggen kunnen dassen (maar ook andere kleine dieren) veilig de overkant van de weg bereiken. Rasters en wildroosters voorkomen dat de dieren de rijbaan oversteken en geleiden hen naar de tunnel. Een constructie die blijkt te werken. Op plekken waar de voorzieningen eerder zijn getroffen, zijn geen verkeersslachtoffers onder de dassen meer gesignaleerd. De aanleg van een faunatunnel is een precies klusje; de omwonenden en gebruikers van de aangrenzende grond moeten er namelijk zo min mogelijk last van hebben. Daarnaast verbetert de verkeersveiligheid van de weggebruikers aangezien de dieren via de tunnel gaan oversteken.

Foto: Stichting Dassenwerkgroep Brabant
Foto: Stichting Dassenwerkgroep Brabant

Verkeersweek op basisschool De Harlekijn

Foto: Wil Feijen

De week van 1 tot 5 oktober stond op Basisschool De Harlekijn in het teken van verkeersveiligheid. Het schoolplein en de klassen waren deze week omgetoverd tot echte verkeerssituaties met zebrapaden, verkeersborden en stoplichten.

De Harlekijn heeft het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Het BVL is een keurmerk, dat aantoont dat de school zich inzet voor verkeerseducatie en -veiligheid rond de school. Deze week werd in dit teken georganiseerd door leerkrachten in samenwerking met ouders. Op maandag 1 oktober werd de verkeersweek officieel geopend door de wijkagent. De hele week stond Seef de Zebra, de levensgrote mascotte van BVL, prominent in de school.

Veel te leren
Er stonden vele leerzame activiteiten op de agenda voor de leerlingen. Tijdens de lichtbrigade is door een agent de verlichting van alle fietsen van leerlingen gecontroleerd. Waar nodig zijn lampjes en batterijen vervangen. Ook de remmen van de fietsen zijn nagekeken. Leerlingen leerden hun eigen band plakken en hebben een kinder-EHBO cursus gehad.

Woensdag stond in het teken van ANWB Streetwise. Kinderen leerden onder begeleiding van vier professionele medewerkers van de ANWB in de praktijk hoe ze beter kunnen omgaan met druk verkeer. Er was een programma voor alle groepen, toegespitst op de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen. De leerlingen hebben die dag kunnen ervaren hoe lang een remweg van een auto en een fiets is en hoe belangrijk het is om gordels op de juiste manier te dragen. Een vrachtwagen kwam op school zodat de leerlingen leerden wat een dode hoek is en hoe ze daarmee rekening moeten houden.

Bewoners van Zonhove helpen door de verkeersborden vast te houden
Hoogtepunt van de week was het fietscircuit op donderdagmiddag. Voor de kleuters van groep 1-2 is dit uitgezet op de speelplaats met enkele eenvoudige verkeerssituaties, die ze lopend of met de karren en fietsjes passeerden. Leerkrachten en ouders maakten de kinderen wegwijs en gaven waar nodig een duwtje in de rug.

De leerlingen van de groepen 3-4 fietsten op Zonhove een uitgezet parcours.
Bewoners van Zonhove hielpen mee door verkeersborden vast te houden. Onder een stralende herfstzon fietsten de kinderen hun rondjes langs de Buitenbrink en d'n Tref. Onderweg kwamen ze langs bekende verkeerssituaties, zoals een rotonde, een stoplicht en zebrapaden. Ouders en bewoners leidden het verkeer in goede banen, zowel de fietsers als de voetgangers. Voor zowel de kinderen als de bewoners is dit een activiteit waarnaar al lang van tevoren wordt uitgekeken. Voor zowel Zonhove als De Harlekijn geeft dit invulling aan de wens om waar mogelijk als goede buren gezamenlijk activiteiten te ontplooien.

Tijdens een open podium is de verkeersweek op vrijdag gemeenschappelijk afgesloten. Door liedjes, gedichten en dansjes hebben de groepen aan elkaar gepresenteerd wat ze geleerd hebben. We kijken terug op een leuke en bovenal leerzame week.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Stickerland doneert stickers aan kaasmakers van De Ruimte

De stickers worden overhandigd Foto: Stickerland

Son en Breugel / Rosmalen - Groep 8 van basisschool De Ruimte uit Son en Breugel heeft een unieke manier van toekomst gericht leren in handen. Door de leerlingen van deze groep zelf kaas te laten maken - én verkopen - leren de leerlingen veel over diverse bedrijfsprocessen. Van planning en productie tot promotie en verkoop.
Stickerland draagt daar graag een steentje aan bij. 

Toen Jesse, één van de leerlingen,  contact opnam met Stickerland voor het laten maken van unieke etiketten die op de kazen geplakt gingen worden, was het eigenlijk al rond.
Wat een geweldig idee! Uiteraard ging Stickerland daaraan meewerken.
Onderling gingen de leerlingen de strijd aan om een zo mooi mogelijk design voor de stickers te maken en van het winnende ontwerp gingen ook echt de stickers gemaakt worden.

Afgelopen week was het dan zover. De stickers waren klaar, en uiteraard mocht een groepje leerlingen even bij Stickerland langskomen voor een leuke rondleiding en om te zien hoe hun stickers gemaakt waren. Natuurlijk kregen ze na afloop hun stickers en etiketten mee.
Laten we hopen dat ze veel kazen gaan verkopen! Ze hebben er zelfs een eigen website voor opgericht.

De kaasmakers van De Ruimte met de Stickers Foto: Stickerland
De kaasmakers van De Ruimte met de Stickers Foto: Stickerland

De site staat nog in de steigers en is door groep 8 zelf gemaakt, maar neem gerust alvast een kijkje op kaasplatootje-nl.webnode.nl 
Stickerland is een (online) producent en ontwerper van diverse soorten stickers die leverbaar zijn via www.stickerland.nl
 

Een goede club verdient een goede scheidsrechter

Foto: Wil Feijen

Op 6 oktober begon de week van de scheidsrechter. Deze week duurt tot zondag 14 oktober.

Door: Adrie Neervoort
Foto: Wil Feijen

Misschien heeft u er niets van gemerkt. Als dat het geval is, dan bent u zeker geen scheidsrechter. Want deze week zijn veel scheidsrechters in de sport extra in het zonnetje gezet. En terecht, want zonder deze gedreven mensen zou het sporten op een veilige en verantwoorde manier vaak niet mogelijk zijn.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

U kent ze vast ook wel, die man of vrouw met het fluitje, die sportief spel mogelijk maakt, volgens de afgesproken regels. Vaak onopvallend, soms ook niet omdat de situatie daarom vraagt. Een scheidsrechter heeft meer passie voor het spel dan de spelers op het veld, hij of zij heeft namelijk geen belang bij de uitslag. De scheidsrechter heeft wel belang bij een sportieve wedstrijd die goed verloopt, waarbij uiteindelijk de sterkste en de beste wint. Soms wint de gelukkigste.

Een scheidsrechter, dan denken we vaak aan een man van middelbare leeftijd. Dat dit beeld niet klopt bewijst de voetbalclub van Son en Breugel SBC. Op dit moment zijn er 12 scheidsrechters in opleiding bij de club, waarvan er vier als "pupil" scheidsrechter en acht als junior scheidsrechter. Een mooi aantal, waar de club trots op is. Niet alleen in de week van de scheidsrechter!

Vier van deze scheidsrechters in opleiding zijn: Mathijs van de Sande, Arron, Duco en Balder van de Weijer. De jongens fluiten op dit moment de wedstrijden van JO12. In deze bijzondere week sprak ik met hen, een mooi gesprek met vier sympathieke jongens van 14 jaar.

De drieling vormt natuurlijk een bijzondere groep binnen het opleidingstraject van SBC. Drie broers die alle drie fluiten, het is misschien niet uniek, maar het is zeker wel bijzonder. Toch blijkt dit feit verder geen rol te spelen in de manier waarop zij begeleid en opgeleid worden. Net als Mathijs van de Sande hebben zij een motivatie en mening over het waarom en de rol die zij als scheidsrechter spelen.

Matthijs blijkt een stappenplan te hebben, als het gaat om zijn toekomst als scheidsrechter. Als het aan hem ligt, stopt het niet bij SBC maar wil hij later zeker als KNVB scheidsrechter ook een rol gaan spelen bij andere clubs. Toch maar mooi, als je 14-jarige een doel voor ogen hebt, waarvan je gaat kijken of dit haalbaar is. Arron, Balder en Duco hebben hun blik nog niet zover gericht. Ze zijn zeker super gemotiveerd en enthousiast als het om hun rol als scheidsrechter gaat, maar zover in de toekomst kijken als Mathijs, dat doen ze nog niet.

Ruud van Beekveld is de coördinator van deze scheidsrechters in opleiding. Volgens hem zijn het vier dappere jongens, want iedereen roept wel dat hij het beter weet als scheidsrechter, maar dan ben je nog geen scheidsrechter. Ga er maar eens aan staan, het leiden van een wedstrijd, beslissingen nemen en uitleggen, maar ook een goede gastheer zijn. Dat doen deze stoere jongens al op 14-jarige leeftijd!

Zelf blijven ze er koel onder, "het is gewoon leuk" en "je leert er ook veel van" zijn onder andere de reacties van de vier. Wel beamen ze dat nu ze zelf fluiten, ze ook anders naar het voetbalspel kijken. Als ze zelf voetballen, merken ze dat ze een beslissing van de scheidsrechter vaker begrijpen, of gebruik maken van het feit dat ze regels nu wat beter kennen dan de andere spelers. 'Eigenlijk zijn we als persoon en speler alleen maar gegroeid sinds we scheidsrechter zijn', aldus de vier.
Volgens Pierre Brants van SBC krijgt de club veel complimenten van bezoekende clubs hoe alles rondom een wedstrijd is geregeld bij SBC. 'Dat komt vooral door het niveau van onze scheidsrechters', aldus Pierre. Zij zorgen ervoor dat een wedstrijd vanaf het begin goed en ordentelijk verloopt.

De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoord gezegde, voor Mathijs, Arron, Duco en Balder geldt dat ze nog een hele toekomst voor zich hebben, misschien wel een toekomst als professioneel scheidsrechter. Op dit moment dragen ze bij aan de toekomst van SBC en haar leden, door elke keer weer vol enthousiasme op het veld te staan als scheidsrechter.

Denk jij er ook over om voetbalscheidsrechter te worden? Neem dan contact op met SBC, zij zorgen voor een perfecte begeleiding, en alles wat je nodig hebt om te starten als scheidsrechter.

Maakt niet uit waar je kijkt, overal zie je laptops

Als verslaggever van de MooiSonenBreugelKrant kom je nog eens ergens. Bij de evenementen en activiteiten die georganiseerd worden, met behulp van vrijwilligers, die hun vrije tijd schenken om er iets moois van te maken. Het is hartverwarmend om te zien hoe veel activiteiten er zijn in ons Mooie dorp, en hoeveel mensen zich daarvoor inzetten!

Door: Luc van de Wiel
Foto's: Wil Feijen

Gisteravond werd een van die mooie evenementen gehouden, Ons Dorps Kwist. Vertegenwoordigers van de ruim 60 teams verzamelden zich rond 7 uur in de Dommelzaal van De Zwaan, dat dit jaar het verzamelpunt was. Ademloos luisterden ze naar de tips vooraf, mobieltjes in de aanslag om elk woord op te nemen. Geen verkeerd idee, dacht ik terwijl ik met mijn notitieboekje in de aanslag stond. Het is sneller dan schrijven!

Nadat de huishoudelijke mededelingen afgehandeld waren, begon het aftellen. De kwisavond was officieel van start gegaan, netjes vormden de aanwezige deelnemers twee rijen om de envelop met vragen en opdrachten in ontvangst te nemen. Zodra ze de envelop hadden, haastten ze zich naar hun teamgenoten. In no-time was de Dommelzaal dan ook weer leeg.

Een rondje door Son en Breugel
Samen met onze fotograaf Wil Feijen maakte ik een rondje langs diverse teams, die over heel Son en Breugel verspreid zaten. Soms in een openbaar gebouw, soms in een kantoor of winkel, soms bij mensen thuis. Diverse scholen waren omgetoverd tot ware kenniscentra, de deelnemers van de desbetreffende teams hadden zich verspreid over diverse lokalen.

Slagerij Schutjes, in het centrum van ons dorp was ook overspoeld door laptops, tussen de karbonades en de sukadelapjes werd koortsachtig gezocht naar antwoorden. In sommige straten zag het bij één van de huizen zwart van de fietsen, het was dan ook niet moeilijk om te zien waar een team zich bevond. Onder een speciaal neer gezette partytent gonsde het van de activiteit, in nette rijen waren teamleden hard aan het werk om alle vragen te beantwoorden.

In de kantine van voetbalclub SBC was het ook een drukte van belang. Dikke kabels, die door heel de kantine liepen, zorgden er voor dat de teamleden over een snelle internetverbinding beschikten. Een deelnemer zat met zijn voet in het gips, een voetbalblessure. Het weerhield hem er niet van deel te nemen! In de verre hoek hing een beeldscherm aan de wand, die de voetbalwedstrijd tussen FC Utrecht en NAC liet zien. Géén van de teamleden, voetballiefhebbers toch, keurde het scherm een blik waardig.

Rust en opperste concentratie
Wat opviel, was de rust en concentratie die heersten, bij alle teams. Naarmate de avond vorderde en de deadline naderde, nam de hectiek wel enigszins toe.

Maar de teams moesten meer doen dan alleen vragen beantwoorden. Rond 21.15 uur verzamelde zich een andere groep deelnemers voor de Bloktempel, om te horen wat de geheime opdracht was. Die was niet in de Bloktempel, zoals de deelnemers wellicht dachten, maar in de Plus, een kleine 100 meter verderop. Per team moest één deelnemer de prijs van 50 artikelen opzoeken, en vervolgens bij elkaar optellen. Zónder hulpmiddelen, dus rekenmachines, mobieltjes e.d. waren streng verboden. Binnen 45 minuten moest het klaar zijn, met een maximaal toegestane afwijking van 50 cent.

'Dat is ruim de tijd', reageerden veel deelnemers. Om vervolgens door de gangen te dwalen, op zoek naar de producten op hun lijst. Iedere deelnemer had een unieke lijst, maar met zoveel deelnemers kwamen ze elkaar regelmatig tegen. De een leek prima zijn of haar weg te kunnen vinden in de supermarkt, anderen leken enigszins verdwaald, niet op hun plaats.

Daarnaast moesten de deelnemende teams zogenoemde buitenopdrachten uitvoeren en sponsorvragen beantwoorden. Slagerij Schutjes had een salade bereid, deelnemers moesten raden welke van de drie uitgestalde salades het was. Deze vraag kon ik zelf ook niet met zekerheid beantwoorden, maar de salade was wel lekker! In de Vlinderlaan moesten deelnemers raden welk stukje vlees ze proefden, ze kregen nog twee aanwijzingen. Een carnavalssteek en een fietsslot, omwikkeld met een papieren zakdoek. 'Een vergeten stuk vlees', heette het. Mij was niet duidelijk wat hier het antwoord was, smaken deed het wel!

Een geslaagde kwisavond
Al met al een geslaagde kwisavond, als ik de zwoegende gezichten voor me zie bij de diverse teams die ik bezocht heb. Alle lof dan ook voor de organisatie! 'We zijn vanaf februari bezig met de voorbereiding', vertelde Freddie Louwers me. Per categorie, 12 in totaal, waren twee tot drie vrijwilligers bezig met het bedenken van vragen of opdrachten. Die niet te moeilijk, maar zeker ook niet te makkelijk mogen zijn. 'Het moet wel voor iedereen leuk zijn' zei Freddie. Het is een hele klus, van het bedenken van de categorieën tot de bij elke categorie horende vragen of opdrachten. En wat te denken van de kwisavond zelf, waar vrijwilligers van de organisatie bij teams langsgingen om te zien hoe het ging, of om toe te zien dat de opdrachten juist uitgevoerd werden? Om het nog niet te hebben over het nakijken van de ingeleverde antwoorden…

Zaterdagavond 27 oktober zullen we weten wie de winnaars zijn, wie het komende jaar met de eeuwige roem gaat strijken. Nog even in spanning afwachten dus!

Roefelen, even snuffelen aan het werk van grote mensen

Michelle Driessen Foto: Wil Feijen

Op 30 oktober trekken de leerlingen van groep 8 van alle zeven basisscholen uit Son en Breugel erop uit om te Roefelen. De kinderen gaan die ochtend langs lokale bedrijven en instellingen, om een kijkje achter de schermen te nemen en zodoende en beeld te krijgen wat 'het werken' daar nu eigenlijk inhoudt.

Door: Arjen Strik
Foto: Wil Feijen

Een korte snuffelstage
Organisator Michelle Driessen van de LEVgroep geeft een enthousiaste toelichting. `'Roefelen is een Vlaams woord en staat voor snuffelen of ontdekken. Leerlingen hebben vaak geen idee wat het werken bij een bedrijf, winkel of instelling precies betekent. Het kan gaan over het omkleden, hoe ziet de kantine eruit, wat doet men de hele dag, welke opleiding heb je nodig, ze krijgen een rondleiding en soms wordt zelfs een vergadering nagespeeld. Ze bezoeken deze ochtend ieder twee organisaties en krijgen zo een indruk wat het werken in deze organisatie behelst. Eigenlijk is het een soort verkorte snuffelstage."

Michelle Driessen Foto: Wil Feijen

Hoe gaat dat precies in zijn werk? Michelle: "In de voorbereiding mogen de kinderen een organisatie van hun voorkeur opgeven. Aan de hand daarvan wordt een organisatie toegevoegd die feitelijk onbekend is en juist het tegenovergestelde is van hun eerste keuze. Zo bezoekt iedere leerling twee organisaties. 's Ochtends verzamelen de leerlingen zich bij de Kiosk op het Kerkplein. Daar geeft wethouder John Frenken een korte toelichting op het belang van deze Roefeldag en worden de enveloppen overhandigd met de twee organisaties per leerling. Daarna zijn de leerlingen aan zet en fietsen naar het opgegeven adres. Per bedrijf is een uur beschikbaar. De leerlingen zijn echt enthousiast en laten zich graag verrassen." Als bijzonder voorbeeld geeft ze aan dat vorig jaar ook leerlingen een uitvaartcentrum op Wolfswinkel bezochten. In feite ook een bedrijf, maar niet de eerste keuze in de gedachten van de leerlingen.

Roefelorganisaties nog van harte welkom
Michelle vervolgt: "Het is nu het vijfde jaar dat de Roefeldag georganiseerd wordt. Het blijkt een groot succes. Vaak wordt er op school die middag aandacht besteed aan de ervaringen van leerlingen. Tot nu toe hebben we 32 organisaties weten te strikken om mee te doen en de leerlingen te ontvangen en voor te lichten. We zoeken echter nog veel meer organisaties die hun medewerking aan deze belangrijke activiteit willen verlenen. Voor bedrijven, instellingen en winkels een mooie mogelijkheid om de deuren open te zetten en wellicht toekomstige werknemers te interesseren voor hun branche, door ze te laten proeven en te snuffelen aan de arbeidsmarkt."

Hebt u interesse een Roefelplaats aan te bieden of wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op met Michelle Driessen van de LEVgroep: tel. 06-14465937.

De vluchteling - mijn medemens

Foto: Biblioyheek Dommeldal

Inspirerende lezing door schrijfster Yasmin Verschure

Schrijfster Yasmin Verschure is Maandagavond 22 oktober de gast van Bibliotheek Dommeldal en van het Vluchtelingenwerk in Son en Breugel. Ze geeft dan in het Vestzak een lezing, met beelden, over de vluchteling - mijn medemens. Ook presenteert zij die avond haar nieuwste boek 'Volk van mijn Volk – Gezicht achter de Vluchteling'.

Het boek bevat negenentwintig verhalen van vluchtelingen van diverse nationaliteiten. Ook veel achtergrondinformatie. Het is daarnaast prachtig geïllustreerd en vormgegeven.
Voor dit boek bezocht Yasmin een aantal vluchtelingen door heel Europa. "We waren getuige van het rauwe leven, van onmenselijkheid, verdriet en vreugde. We gaven ze eten, een warme douche, een telefoon, een fijne plek om even te verblijven en het allerbelangrijkste: veel Liefde...''.
Volgens Yasmin verdwijnen alle grenzen wanneer we de ander in de ogen durven te kijken. Daarover zegt ze: "Hoe meer ik het ware gezicht achter de vluchteling mag zien, hoe meer ik tot de conclusie kom dat we allemaal vluchtelingen zijn. Dat ieder mens die de moed heeft om de oversteek te maken, en daarbij soms letterlijk, de dood in de ogen kijkt, een reden heeft om hier te zijn.''
Yasmin spreekt vanuit haar hart. Ze laat je beseffen dat wij allen vluchtelingen zijn op zoek naar vrijheid...
Toegang voor de lezing is gratis. Aanmelden kan via de agenda op www.bibliotheekdommeldal.nl. U bent daarna welkom in de foyer van het Vestzak. Inloop vanaf 19.00. De lezing begint om19.30. Er is een pauze tussendoor.

Ars Longa presenteert

Foto: Eddy

FILM-cyclus over kunstenaarslevens over schilderes Frida Kahlo, beeldhouwster Camille Claudel en zangeres Billie Holiday.

Frida Kahlo
Het bewogen en indrukwekkende levensverhaal van
's werelds beroemdste schilderes.
Vooraf een korte inleiding door Catherine Witvliet.
Speelduur 2 uur, halverwege is een korte pauze.
Dinsdag 16 oktober om 20.00 uur
in La Sonnerie, Nieuwstraat 45
Toegang: leden € 2, niet leden € 3

't Sons Bakhuys heeft nieuwe moderne buitenkant

Foto: Wil Feijen

Meer dan twee jaar geleden, op maandag 29 augustus 2016, werden Roel van Gemert en Emmeline Lokkart de nieuwe eigenaren van 't Sons Bakhuys. Sindsdien hebben zij al veel veranderingen doorgevoerd aan 't Sons Bakhuys aan de Nieuwstraat in Son. Zo kunnen de bezoekers plaatsnemen bij mooi weer op het heerlijke terras voor de winkel, of bij wat slechter weer binnen in de lunchroom.

Ook het aanbod is steeds meer uitgebreid en veranderd maar altijd met de ambachtelijke kwaliteit als basis.

Na de aanschaf van een supermoderne oven en wat kleine veranderingen in de winkel, was nu de buitenkant van de winkel aan de beurt. Zo werd een allang niet meer gebruikte tweede ingang aan de voorzijde vervangen door een groot raam en kreeg de buitenzijde ook een nieuwe moderne kleur. Wat niet veranderd, is de ambachtelijke wijze waarop de producten bij het Sons Bakhuys worden vervaardigd. Zoals de enige echte Nougatine ijstaart, naar het originele recept van Con en John Schoonderwoerd.

Foto: Wil Feijen

Opnieuw stemmen voor Rotondekunst

Nieuwe rotonde, nieuwe kansen Foto: Wil Feijen

Het Stakenburgfonds is nu een aantal jaren bezig met het project Rotondekunst (www.stakenburgfonds.nl). Dit met als doel om ons dorp te verfraaien met een kunstwerk op vier rotondes rondom het thema: Bevrijding in het verleden, heden en de toekomst.
Het eerste kunstwerk is inmiddels gerealiseerd, in december wordt het tweede kunstwerk onthuld. Tot 21 oktober kunt u stemmen op uw favoriete ontwerp voor rotonde 3 en 4.

Keuze maken voor rotonde 3 en 4
Diverse betrokkenen hebben zeer uiteenlopende ontwerpen ingezonden. Hieruit is een selectie gemaakt, wederom kunnen geïnteresseerden hun stem uitbrengen en zo hun voorkeur kenbaar maken. In het gemeentehuis staan de zes genomineerde kunstwerken geëxposeerd. U kunt de kunstwerken bekijken op https://www.stakenburgfonds.nl/projecten-rotondes-2018. Ook kunt u op de website stemmen! Stemmen is heel eenvoudig via de site, met alleen uw e-mailadres en postcode. Mogen wij weer op uw stem rekenen?

Realisatie rotonde 1
In 2017 werd er ook flink gestemd. Descending Liberation van Senna van Lieshout werd als eerste kunstwerk gekozen. Dit kunstwerk is inmiddels vervaardigd, u kunt het bewonderen op de rotonde Kometenlaan/Planetenlaan in Breugel.

Realisatie rotonde 2
Als tweede winnaar werd Schemerlamp gekozen van Annelies Schoth en Anne Huddleston Slater. Dit kunstwerk wordt op dit moment geproduceerd en op 14 december 2018 is de onthulling op de rotonde bij woonwijk 't Zand.

Bent u geïnteresseerd in de sponsormogelijkheden of wilt u meer informatie?
Dit project kunnen we uiteraard niet alleen. Inwoners en ondernemers kunnen op verschillende manieren meedenken, meewerken en een bijdrage leveren. We zijn op zoek naar financiële middelen om de ontwerpen te realiseren. Neem gerust contact met ons op over de mogelijkheden.

www.stakenburgfonds.nl
info@stakenburgfonds.nl

Eerste huisjes voor slachtoffers aardbeving Lombok

Foto: STICHTING HARAPAN

Indonesië krijgt het behoorlijk te verduren. De ene ramp na de andere. Enkele weken geleden vier aardbevingen op Lombok, vorige week een aardbeving gevolgd door een tsunami op Sulawesi. Veel doden en gewonden, de schade is enorm.

Samen met de stichting Anak Anak Lombok Timur en basisschool de Notenbalk in Harmelen zet Harapan zich in voor de slachtoffers op Lombok. De acties van Harapan zijn in eerste instantie gericht op het herstel van de school/kliniek in Labuan Pandan, daarnaast ook op het (laten) bouwen van tijdelijke woningen. Deze woningen met een afmeting van 3 x 3 meter zijn geschikt voor vier personen en kosten ongeveer € 225. De eerste 6 zijn onlangs gerealiseerd, binnenkort zullen er weer 14 gebouwd worden. Er zijn nog veel meer van deze huisjes nodig die voor de regentijd klaar moeten zijn. U kunt ook bijdragen NL 29 RABO 01770 62 266 met vermelding LOMBOK. (informatie: www.harapan.dse.nl).

Foto: STICHTING HARAPAN
Foto: STICHTING HARAPAN
Foto: STICHTING HARAPAN

WensAmbulance Brabant haalt mooi bedrag op

Dankzij de AH in Son een mooi bedrag voor WensAmbulance Brabant

Afgelopen zaterdag 6 oktober werd de inhoud van de statiegeldbox van Albert Heijn Son geleegd. De statiegeldbox stond er om geld in te zamelen voor de Wensambulance Brabant.

Het totaal bedrag dat door de klanten van Albert Heijn Son was gedoneerd bleek uiteindelijk € 259,70 te zijn. Een mooi bedrag, waarmee de WensAmbulance Brabant een gratis rit kan aanbieden voor een van de Brabantse zieken naar een bestemming die zij als wens hebben opgegeven.

De WensAmbulance Brabant brengt zieke mensen die niet of nauwelijks kunnen lopen overal naar toe in Nederland en ver daarbuiten. De autokosten, tol en personeel zijn kosteloos, dus weet u iemand die daarvoor in aanmerking komt, schroom niet om te bellen of te mailen.

WensAmbulance Brabant staat met vier ambulances dag en nacht klaar om te rijden en te zorgen. Er gaat altijd een verpleegkundige mee om onderweg de nodige zorg te verlenen. Wilt u meer weten kijk dan op www.wensambulancebrabant.nl

WensAmbulance Brabant dankt de Albert Heijn is Son en al haar klanten voor de donatie. Mede hierdoor kan WensAmbulance Brabant haar vrijwilligerswerk voortzetten.

Klanten Emté Breugel doneren statiegeld voor kraamcentrum in Gambia

Klanten Emte Breugel doneren statiegeld voor kraamcentrum in Gambia

Onze dorpsgenoten Hanneke Boek en Toon Verhoeven zijn afgelopen zaterdag begonnen aan een avontuurlijke reis: de Challenge Antwerp-Banjul. Een reis van 7.200 km, alles in het teken om geld op te halen voor het Brufut Kraamcentrum in Gambia.

Voordat zij vertrokken, mochten zij eerst nog de opbrengst van een statiegeldactie voor dit mooie doel komen ophalen bij de Emté in Breugel. De opbrengst van €50,- is een welkome aanvulling op alle donaties die er al zijn gedaan. Hanneke en Toon willen dan ook alle klanten van de Emté in Breugel die hebben meegedaan aan deze actie bedanken. Ook een speciale dank aan de Emté in Breugel en de heer Paul Beekmans.

U kunt ook nog geld doneren via Huisartsenpraktijk Boek te Nuenen: NL64INGB000574922, onder vermelding van Kraamcentrum Gambia.

Vernielingen bij bushalte Wolfswinkel

Son en Breugel - In de nacht van zaterdag 6 oktober op zondag 7 oktober zijn er bij de fietsenstalling bij de bushalte Wolfswinkel aan de Rooijseweg in Son en Breugel diverse fietsen vernield. 

Ook is het straatmeubilair zoals een prullenbak en het bord van de bushalte vernield. 
De schade is onbekend maar ook zou er een fiets gestolen zijn, er dus sprake van vernieling en diefstal.
Heeft u iets gezien of gehoord van deze nutteloze daad of kent u misschien de daders. Geef dit dan door aan de politie. Alleen zo kunnen we deze vorm van vandalisme een halt toeroepen. 
 

Geslaagd VIP-event bij Derma-Zone Huidinstituut

Foto: Derma-Zone Huidinstituut

Op 4 oktober organiseerde Derma-Zone Huidinstituut een geslaagd VIP event. Tijdens dit event werden onder meer de nieuwe Maria Galland behandeling LIFT'EXPERT en de daarbij behorende crèmes voor thuisgebruik geïntroduceerd.

Met eigenaresse Jeanne van Rooij als gastvrouw, en met de inzet van demonstratrices en modellen, konden de gasten in ontspannen sfeer kennis maken met de liftende anti-aging werking van de nieuwe lijn. Ook konden belangstellenden gebruik maken van een vrijblijvende beauty check-up, waren er interessante kennismakingsaanbiedingen en voor iedereen een verassende goodiebag. De prettige ambiance met heerlijke bubbles & bites en de informatieve demonstraties maakten het VIP event tot een groot succes.

Er viel niets te klagen op de najaarsmarkt Son

Foto: Wil Feijen

Afgelopen zondag 7 oktober was het weer perfect, ideaal om er op uit te gaan en te genieten van het zonnetje en de aangename temperatuur. Dat deden ook de bezoekers van de najaarsmarkt in het centrum van Son.
Behalve door het zonnetje werden de bezoekers ook welkom geheten door een aantal ondernemers en meer dan 60 kramen van de marktkooplieden. De najaarsmarkt strekte zich uit via de westkant van de Nieuwstraat tot en met het Raadhuisplein, waar enkele kinderattracties stonden opgesteld.
Behalve kopen kon er natuurlijk ook heel divers worden gegeten en gedronken bij diverse tentjes, kraampjes en de bekende terrassen van Son. Een opvallende verschijning was Ben de Banjoman, een muzikale artiest die zingend op zijn "paard" het publiek vermaakte.
Rond de klok van 17.00 uur konden bezoekers, winkeliers en verkopers terugkijken op een geslaagde dag. De markt werd mede dankzij het prachtige weer goed bezocht, evenals de terrassen!
Een echte familiedag in het centrum van Son en Breugel, het centrum waar het niet alleen tijdens een najaarsmarkt goed winkelen is.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Eindhoven Airport matigt groei in 2019

Foto: Pixabay.com

Eindhoven Airport heeft besloten om de groei in het aantal vliegbewegingen voor 2019 te matigen. De toegestane groei in 2019 wordt door de luchthaven gematigd tot naar schatting 41.000 vliegbewegingen, eerst waren dit maximaal 43.000. Het groeipercentage wordt in vergelijking tot 2018 daarmee ongeveer gehalveerd ten opzichte van de toegestane groei (5% groei versus zo'n 10% toegestaan). Pas in 2020 zal het maximaal aantal toegestane vliegbewegingen van 43.000 worden bereikt.

De Proefcasus
In het derde kwartaal werd de analysefase afgerond van het traject 'Eindhoven Airport na 2019'. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kondigde aan te starten met de Proefcasus. Het doel van de Proefcasus is om op innovatieve wijze via participatie en overleg met de omgeving tot het best haalbare advies te komen over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven in een gezonde leefomgeving.

Joost Meijs, algemeen directeur Eindhoven Airport NV: "We nemen de Proefcasus buitengewoon serieus en zijn blij met het innovatieve karakter ervan. We hebben de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt en zijn daardoor een volwassen luchthaven geworden die de Brainport regio kan faciliteren. Maar groei is geen doel op zich. Het is tijd om ons meer te gaan richten op kwaliteit, de balans met de omgeving en een hierbij passende gecontroleerde ontwikkeling. We geven met de beslissing van groeimatiging een duidelijk signaal af dat we dit proces alle kansen en ruimte geven." Meijs vervolgt: "We realiseren ons ook dat hiervoor tijd nodig is en willen het proces niet onnodig onder spanning zetten door al in 2019 de grenzen van de maximaal toegestane capaciteit te bereiken. Dat gebeurt nu pas in 2020."

Foto: Pixabay.com

Druk derde kwartaal
De cijfers in het derde kwartaal zijn geheel volgens verwachting. De gerealiseerde passagiersgroei over de periode 1 juli 2018 tot en met 30 september 2018 is 10%. In die periode maakten 1.856.389 passagiers gebruik van de luchthaven, 177.674 passagiers meer dan in dezelfde periode in 2017. De passagiersgroei is het gevolg van frequentieverhogingen, een toename van de bezettingsgraad per vlucht en meer bestemmingen. De bezettingsgraad in het derde kwartaal was gemiddeld 165,9 passagiers per vliegtuig ten opzichte van 162,2 in dezelfde periode in 2017. De groei in aantal vliegbewegingen in deze periode was 8%, 11.184 vliegbewegingen tegenover 10.349 vliegbewegingen in 2017.

Over geheel 2018 verwacht Eindhoven Airport een groei van 10% te gaan realiseren tot 6,2 miljoen passagiers (2017: 5,7 miljoen passagiers). De drukste dag ooit was 9 september 2018 met 22.718 passagiers (aankomend en vertrekkend).

Bakker Bekkers opent vernieuwde winkel in Son

Foto: Wil Feijen

Na een verbouwing van zeven weken ging vorige week de winkel van Bakkerij Bekkers op de bekende plek aan het Raadhuisplein in Son en Breugel weer open.

Alles is vernieuwd, van vloer tot plafond. Een ingrijpende verbouwing, met een mooi resultaat. Zo is het vloeroppervlak van de winkel vergroot en is er een uitnodigende balie in een U-vorm geplaatst. Het geheel oogt modern, strak maar met een warme uitstraling.
De medewerkers van Bakkerij Bekkers in Son zijn dan ook zeer tevreden met het resultaat, aldus Yvonne Maas, de filiaalleidster van Bakkerij Bekkers in Son.

Samen met Sandra, Wilma, Jolanda, Lotte en Amy vormt zij het sympathieke team dat zes dagen in de week het gezicht is van de bakkerswinkel in Son. Volgens Yvonne is niet alleen het interieur veranderd, ook is het toch al uitgebreide productenaanbod vergroot. Zo kunt u nu ook bij Bekkers in Son terecht voor echte Italiaanse koeken, gevuld met Amarena-kersen of hazelnoot/chocolade, en voor dippers voor bij de borrel. Heerlijk in combinatie met een stokbrood! Veel van deze producten zijn ideaal om te geven of te krijgen bij een speciale gelegenheid.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Yvonne Maas in het midden met haar team, Sandra, Wilma, Jolanda, Lotte en Amy Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Kortom kom kijken, proeven en kopen in de vernieuwde winkel van Bakkerij Bekkers!

Een gezellige, nostalgische ochtend Nationale voorleesochtend in Berkenstaete

Ad Louwers leest voor tijdens de voorleesochtend op Berkenstaete Foto: Wil Feijen

Het is een klein, gemoedelijk zaaltje, waar een aardig gezelschap zich verzamelt en rustig een plaatsje zoekt. Vooraan zit Ad Louwers, klaar om voor te lezen.

Door: Luc van de Wiel
Foto: Wil Feijen

De Nationale Voorleesochtend vond eigenlijk al afgelopen vrijdag plaats, in Berkenstaete kozen ze voor maandagochtend 8 oktober. Als iedereen klaar zit, en Hanneke Grootenboer van Bibliotheek Dommeldal een korte toespraak gehouden heeft, begint Ad Het verhaal 'Straatje' van Yvonne Keuls voor te lezen. Een prachtig verhaal, vol nostalgische dingen, die herkenbaar zijn voor de toehoorders. Ad leest gevoelvol voor, met warme stem. Iedereen luistert dan ook geboeid, inclusief uw verslaggever.

Ad Louwers leest voor tijdens de voorleesochtend op Berkenstaete Foto: Wil Feijen
Ad Louwers leest voor tijdens de voorleesochtend op Berkenstaete Foto: Wil Feijen

Kreten van herkenning weerklinken af en toe in de zaal, als Ad klaar is, weerklinkt een dankbaar applaus. Iedereen heeft genoten van het verhaal, dat uitnodigt tot een discussie. Sommige elementen uit het verhaal van Yvonne Keuls zijn heel herkenbaar, andere niet. Dat heeft te maken met regionale verschillen, die vroeger sterker waren dan nu. Toch zijn veel dingen herkenbaar.

Het opent de deur naar nog meer herinneringen aan vroeger, zoals spelletjes die de jeugd van tegenwoordig niet snel zal herkennen, omdat ze uit het straatbeeld zijn verdwenen. Zoals hinkelen, touwtjespringen, knikkeren of tollen. Als ze niet uit het straatbeeld zijn verdwenen, zijn ze in elk geval een stuk zeldzamer.

Aparte scholen voor jongens en meisjes, een touwtje vastmaken aan een portemonnee om die weg te trekken, net als iemand de portemonnee op wil pakken, het zaken uit (lang) vervlogen tijden. Net als kinderen die minder goed konden leren en achteraan in de klas moesten zitten. Zonder dat gekeken werd hoe het kwam, dat deze kinderen minder goed mee konden komen.

Pesten, dat is ook van alle tijden. Dat gebeurde vroeger ook. Bij het kiezen van teams voor sport of spel werden dezelfde kinderen altijd als eerste gekozen. Kinderen die moeite hadden met leren, of kinderen met rood haar waren een geliefde doelwit.

Leren tot je 16e, daarna werken voor 10 Gulden in de week. Klompen in plaats van schoenen, of afdankertjes moeten dragen van oudere broers of zussen. Ja, de tijden zijn veranderd. Soms is verandering goed.

Maar de aanwezigen, allemaal mensen die de nodige levenservaring hebben, keken zeker niet met negatieve gevoelens terug op het verleden. De voorleesochtend leverde de nodige gespreksstof, iedereen vond het fijn herinneringen op te kunnen halen.

Mevrouw Van Duren, een van de aanwezigen, is een dame van 88 jaar en al ruim 50 jaar lid van de bibliotheek. Ze vindt het een goed initiatief, de voorleesochtend. 'De herinneringen zijn heel divers. Ik heb de indruk dat de andere aanwezigen jonger zijn dan ik, ze hebben hele andere ervaringen', aldus mevrouw Van Duren. Ze miste het wel dat er niet over de oorlog gesproken werd. 'Misschien iets voor de volgende keer', stelt Ad Louwers voor, die ook is aangeschoven aan de tafel waar ik zit, samen met mevrouw Van Duren.

Volgens Hanneke Grootenboer is Berkenstaete een logische keuze voor het houden van de voorleesochtend, vanwege het feit dat er ook een uitleenpost van de bibliotheek is. 'In Berkenstaete hebben we grote letterboeken, boeken over de oorlog en allerlei uiteenlopende onderwerpen en ook luisterboeken voor wie niet meer goed kan lezen', vertelt Leny Achten. Ook mensen in de omgeving zijn welkom om boeken te lenen, of evenementen zoals de voorleesochtend bij te wonen. Een ideale gelegenheid om met anderen samen te komen, een goed boek te lezen of aan te horen, en na afloop een gezellig praatje te kunnen maken.


Bijeenkomst Mantelzorgcafé

Bijeenkomst Mantelzorgcafé woensdag 17 oktober:
Locatie: tuinkamer Berkenstaete, de Bontstraat 71 Son en Breugel.
Tijd: 13.30-15.30

Heeft u altijd graag willen leren schilderen en is het er nooit van gekomen, dan is hier uw kans! Men is nooit te oud om te leren! Voor onze volgende bijeenkomst heeft het mantelzorg café een leuke workshop schilderen geregeld, geef je dus snel op. Els van den Heuvel-Verbeek uit Breugel verzorgt de workshop. Els heeft een eigen atelier in Breugel waar zij les geeft. Kijk maar eens op www.lapeinture.nl In deze workshop geeft Els in vogelvlucht schilderles.
Wij zorgen voor de materialen en voorbeelden. Maar…. je mag natuurlijk ook een eigen voorbeeld meebrengen of iets abstracts maken. Tot 17 oktober!
Vanwege de inkoop van de materialen graag vooraf opgeven bij ellen.vangils@levgroep.nl

Lezerspodium

Het gaat allemaal toch veel meer kosten.

Ruim zeseneenhalve maand na de verkiezingen wordt de radiostilte doorbroken en is de nieuwe coalitie (Dorpsvisie, CDA en PvdA\GL) er uit. Na 8 jaar gelijkblijvende lasten voor de burger onder het bewind van Dorpsbelang gaat de nieuwe coalitie m.i.v. 2019 zowel de OZB als de afvalstoffenheffing fors verhogen. En de kerk ? Die staat nog steeds, omgeven door bouwhekken en waarschuwingsborden, het kerkplein te ontsieren en te verpieteren. Zie daar de twee hoogtepunten van onze nieuwe regering tot nu toe.
Burgerparticipatie staat bij de nieuwe coalitie hoog in het vaandel, maar praten over de huisvesting van bijvoorbeeld De Regenboog, de Krommenhoek en de kerk is er niet meer bij. Dat is immers al besloten volgens de nieuwe coalitie, terwijl er tot maart 2018 moord en brand werd geschreeuwd toen de vorige coalitie hieromtrent besluiten nam.

Wat gaan we onder andere met het nieuwe geld, afkomstig van de lastenverhogingen doen ? We gaan veel meer met de bevolking praten, voor een vermogen 75 jaar bevrijding vieren, eisen dat voortaan erfafscheidingen groen moeten zijn, ietsje minder besteden aan beheer en onderhoud van wegen en paden en het financieel ondersteunen van het zwembad weer ter discussie stellen. De schriftelijke vragen van de VVD over de kosten, status en toekomst van de kerk zijn overigens nog steeds niet beantwoord.
Het worden dus vier lange jaren. Het zou goed zijn als u de nieuwe plannen eens vergelijkt met de verkiezingsbeloften die Dorpsvisie, CDA en PvdA\GL afgelopen voorjaar heeft gedaan. Weet u het nog ? Meer bouwen voor jongeren, andere wijze van afvalinzameling etc. Allemaal punten, die in het nieuwe beleid helaas nog onzichtbaar zijn.
U mag er van uit gaan dat Dorpsbelang bij de behandeling van de nieuwe begroting op een aantal onderdelen fors tegengas zal geven, want Dorpsbelang blijft haar verkiezingsbeloften wel trouw en Dorpsbelang blijft wel hart voor haar burgers houden.

Eef van Turnhout
Fractie Dorpsbelang

Lezerspodium

Foto: M. Sanders

Het nieuwe fietspad versus het verdwenen fietspad

Het moet gezegd worden, we hebben een prachtig fietspad gekregen.
Tussen de brandweerkazerne en Afrikaan verscheen binnen een paar dagen een "snel "fietspad als voorloper op de grootste plannen voor een snel fietspad tussen Son en Eindhoven, kunnen we daar alvast oefenen.

Bij het hertenkamp zou zo'n fietspad niet misstaan daar vliegen de tegels je ook om de oren. Of misschien op de plaats van het verdwenen fietspad.

Heeft de aannemer zich wellicht vergist in het fietspad en het verkeerde gesloopt?
Bij het snelle fietspad lagen voorheen tegels, die lagen links en rechts wat van elkaar dus een onderhoudsbeurt zou niet verkeerd zijn geweest, maar toch….

Nu we het toch over fietspaden hebben, er ligt een prachtig fietspad tussen de ovatonde richting Nijnsel, breed, vlak, dubbelbaans, maar helaas geen fatsoenlijke verlichting. Misschien dat er ergens nog wat led lampen over zijn, daar zouden de vele scholieren en andere fietsers die dagelijks van uit St.Oedenrode naar Eindhoven vv fietsen erg dankbaar voor zijn, zeker nu de donkere tijden weer aanbreken

M.Sanders

DNA-onderzoek bij borstkanker sneller in Máxima Medisch Centrum

Foto: Mámima MC

De oncologisch chirurg en verpleegkundig specialist van Máxima Medisch Centrum (MMC) kunnen voortaan zonder tussenkomst van een klinisch geneticus een spoed DNA-onderzoek bij borstkanker indiceren en aanvragen. Deze versnelde procedure levert veel voordelen op voor patiënten met de diagnose borstkanker.

In Nederland krijgt één op de zeven vrouwen borstkanker (12 procent). Meestal is dit niet erfelijk, maar in ongeveer 5 tot 10 procent van de gevallen wordt borstkanker wel veroorzaakt door een erfelijke aanleg. Zo'n erfelijke aanleg kan worden opgespoord met DNA-onderzoek. Normaal gesproken wordt een spoed DNA-onderzoek aangevraagd met inmenging van een klinisch geneticus, een erfelijkheidsarts, van Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC). Dit zorgt voor vertraging in het proces. Daarom is het nu mogelijk dat de oncologisch chirurg en verpleegkundig specialist van MMC zelf spoed DNA-onderzoek voorstellen en bespreken met de patiënt en daarnaast ook het onderzoek aanvragen via een digitaal programma.

Voordelen voor de patiënt
Het digitale programma brengt grote voordelen met zich mee. De test kan eerder ingezet worden, omdat de patiënt geen aparte afspraak hoeft te maken met de klinisch geneticus in een voor de patiënt al emotionele en hectische periode. In deze fase is een uitgebreid gesprek met de klinisch geneticus niet nodig en vaak ook niet wenselijk. Een ander voordeel is dat de oncologisch chirurg en verpleegkundig specialist al na twee tot drie weken de uitslag krijgen en deze met de patiënt kunnen communiceren.

Eerder overleg tussen specialisten
Voor het Borstcentrum van Máxima Oncologisch Centrum (MOC) levert dit het voordeel op dat de verschillende betrokken specialisten de uitslag kunnen bespreken, in het zogeheten multidisciplinair overleg, waarin bepaald wordt of de uitslag van het onderzoek consequenties heeft voor de verdere behandeling van de borstkankerpatiënt. Alleen als uit het DNA-onderzoek blijkt dat de oorzaak van de borstkanker is ontstaan vanwege een erfelijke aanleg, of bij een onduidelijke uitslag, volgt dan alsnog een gesprek bij de klinisch geneticus.

Ervaringen patiënt toetsen
Om vast te stellen wat de ervaringen van de patiënten zijn in dit nieuwe traject, krijgen zij enkele maanden na de uitslag van het DNA-onderzoek een uitnodiging voor een enquête thuisgestuurd. Het doel van deze enquête is onder meer om te beoordelen of de zorg rondom DNA-onderzoek verder verbeterd kan worden.

Kids Edition Freedom Run 2018, een eerbetoon aan onze bevrijders

Foto: Freedom Run

De herfstvakantie ligt lekker voor je. Genietend van alle vrijheden van een ontspannen (school)vakantie loert ook het sportieve spook om de hoek. Binnenkort kun je voelen wat echt vrij zijn betekent. Tenminste, als je je inschrijft voor de Freedom Run en mee gaat hardlopen op de grens van Best, Son en Eindhoven!

De vierde editie van de Freedom Run gaat van start. Een hele bijzondere recreatieve loop, waar u deelgenoot van kunt uitmaken. De run vindt plaats op zondag 28 oktober 2018. Het start schot klinkt om 11.30 uur voor de kids runs van 800 meter en 1.600 meter. Als volwassenen start u vanaf 12.00 uur en kunt u kiezen uit maar liefst drie afstanden: de 4, 8 en 10 miles.

Kinderen in de hoofdrol met hun ouder
De Kidsruns staan voor de tweede keer op het programma. Wanneer liep u met uw kind voor het laatst onder een Dakota vliegtuig door? Kijk eens naar de foto's van 2017 op de website en u snapt waarom deze loop zo speciaal is.

Ontwapende kinderen met super blije gezichten, allemaal heel ingenomen met hun medaille. Dit jaar krijgen de kinderen niet alleen een medaille, maar ook nog een passend cadeau, gemaakt door Isabel van Duijne. Zij is kinderboekenschrijfster en illustrator en zal aanwezig zijn om kennis te maken en haar boeken te promoten en te signeren. Reden temeer om samen met uw kind te komen rennen op het terrein van het museum Bevrijdende Vleugels!

Joe Mann en Robert Cole
De stichting 18 september, waarvan de Freedom Run onderdeel is, brengt dit jaar een eerbetoon aan onze Amerikaanse bevrijders. Met een zeer persoonlijke hulde aan Joe Mann en Robert Cole. Zij vormen dit jaar 'het gezicht' van de Freedom Run, samen met de vijf bevrijders uit de vorige editie.

In september 1944 is ongekend fel gevochten in de bossen waar gelopen gaat worden. Duitse troepen probeerden te voorkomen dat de gelande Amerikaanse parachutisten door konden breken. Twee bijzonder moedige mannen sneuvelden in deze strijd. Luitenant-Kolonel Robert Cole en soldaat Joe Mann zijn voor hun moed beiden postuum onderscheiden met de hoogste militaire eer: de 'Medal of Honor'.

Het decor in de bossen tussen Son en Best
De start is weer op het terrein van het museum Bevrijdende Vleugels. Nieuw dit jaar is dat niet alleen de kids runs maar alle afstanden door de Dakotahal van het museum gaan. Verder leidt het prachtig en geheel nieuwe parcours voor de drie langere afstanden door de bossen langs enkele gedenkmonumenten. Voor de deelnemers van de 8 en 10 miles vormen de velden van de Sonniuswijk en de historische grond van De Paulushoef het decor, als extraatje.

Niet alleen worden de deelnemers sportief uitgedaagd maar tegelijk ook vermaakt. Er zal een heuse deejay, ondersteund door GOBO events, aanwezig zijn voor de jeugdige tieners en twintigers. DJ Riet is zijn naam. En dat is nog niet alles!
Bij de bevoorradingpost zal muziek te horen zijn vanuit een leger jeep. En bij het naderen van de finish hoor je van ver al het geluid van de vijfkoppige band 7 DAYS.

Freedom Run 2018 kent iedere keer weer een gezellige en bijzondere sfeer door het thema, daar kunt u zeker van zijn. Daarnaast gaat u niet alleen met een bezweet shirt naar huis, maar ook met een speciaal aandenken.

Doe gezellig mee! Voor het inschrijfgeld hoeft u het zeker niet te laten, het is inclusief een consumptie. U steunt tevens de stichting 18 september met uw deelname.

Het maximaal aantal inschrijvingen bedraagt 750, en de inschrijf termijn sluit op vrijdag 19 oktober. Dus wees op tijd en schrijf u nu in op www.freedomrun.nl!

Iers Sessie Festival Nuenen

Op 4 november vindt in Nuenen het 8ste Iers sessie Festival plaats. In 4 kroegen rond/ nabij het Park zitten de sessiegroepen uit enkele steden van Nederland, Duitsland en België.

Wie interesse heeft om te komen luisteren kan vanaf 14.00 u. gratis overal terecht.
Wie mee wil spelen kan aanschuiven op alle locaties…….het maakt de 'reünie' kompleet.
Gratis toegankelijk in alle locaties.

Wie vooraf wil kiezen kan afgaan op de volgende indeling:

In "Ons Dorp" speelt de sessiegroep uit Gent onder leiding van Maarten Marchau

In "Schafrath" speelt de sessiegroep uit Breda onder leiding van Michiel Kuijs

In "Bar van Gogh" speelt de sessiegroep uit Alkmaar onder leiding van Auke Hofstra

In het "Le Souris" speelt de sessiegroep uit Düsseldorf onder leiding van Jens Barabasch

In in Weverkeshof spelen "The Ol' Foxes" en de groep slow sessiemuzikanten en zangers van de Nuenense –Ierse- scene

Tot slot: in "Café René" staat het talentpodium met een line-up van jonge folk-groepen

Theaterkoor Stem zoekt nieuwe deelnemers

Theaterkoor Stem Foto: Jos Kaldenhoven

Met het optreden op Rooi Vol Koren heeft Theaterkoor Stem definitief het project 'Boeiende Buren' afgesloten. Vanaf nu is de aandacht volledig gericht op een nieuwe theatershow die in het voorjaar van 2020 zal worden uitgevoerd. Na 'Boeiende Buren' is er al volop gewerkt aan het raamwerk van de nieuwe productie. Deze opnieuw zelfgeschreven theatershow zal in het teken zal staan van 75 jaar vrijheid en de bevrijding van Nederland.

De samenstelling van ons koor verandert met iedere productie maar de basis wordt gevormd door een groep van ca. 35 enthousiaste deelnemers uit Meierijstad en omstreken. Voor de nieuwe productie kunnen we in de meeste stemgroepen versterking gebruiken. Met name bij de hoge sopranen en de mannen zijn er vacatures. Lijkt het je leuk om mee te doen? Kom dan een keer vrijblijvend kijken/luisteren/zingen bij een gewone repetitie. Wij repeteren elke week op woensdagavond in De Brink in Eerde (19.45- 22.15u).

Meld je hiervoor wel even aan via een mail bij het secretariaat (secretariaat@theaterkoorstem.nl). Wij zorgen dan voor de ontvangst, begeleiding en nadere uitleg tijdens de repetitie. Meer informatie over het theaterkoor en onze vorig producties vind je op de website (www.theaterkoorstem.nl) en op Facebook.

De eerste sneeuw wilde niet smelten

De bewoners van de Molenstraat in Son zijn zondagmorgen geconfronteerd met een bijzonder vroeg en exclusief winters landschap. De realiteit deed de gedachte daaraan verdwijnen, als sneeuw voor de zon, want bij nader onderzoek bleek dat een damwand was gebroken van de kalkmaatschappij "Lewa", die sinds kort in de voormalige zuivelfabriek is gehuisvest.
Duizenden liters pas gebluste kalk verspreidden zich over een grote oppervlakte. De bewoners van een drietal huizen aan de Molenstraat konden slechts via een omweg de verharde weg bereiken. Gemeentewerklieden van Son en Breugel hebben in de loop van de zondag het pad voor hen vrij gemaakt.

Bridgeclub ABC

Bestuurswijzigingen
Na 19 jaar nam Peter Rotteveel tijdens de Algemene Ledenvergadering op 2 oktober jl. afscheid als voorzitter van ABC. Jaap Burghoorn nam eveneens afscheid; hij was zelfs 20 jaar penningmeester. In hun plaats werd Jos van Gerwen de nieuwe voorzitter en Eric van den Hurk de nieuwe penningmeester. Het bestuur wordt verder gevormd door Johan van der Laar (secretaris), George Punt (wedstrijdleider en opleidingen) en Dirk Bossenbroek (uitslagenverwerking).
Aansluiting bij Nederlandse BridgeBond (NBB)
Eerder dit jaar werd al een informatieve ledenvergadering gehouden, waar ook de voor- en nadelen tot aansluiting bij de NBB werden besproken. Nu besloot de Algemene Ledenvergadering met grote meerderheid tot aansluiting bij de Nederlandse BridgeBond in 2019.

Uitslagen dinsdagochtendcompetitie
Ronde 2, zitting 1, 2 oktober 2018
1 Dicky Kreukniet & Matty Ribberink 56,67 %
2 Issy Abram & Maud Gerritsen 56,25 %
3 Ricky van den Broek & Joke de Vries 55,42 %
4 Cecile Smidt & Mieke Hattink 53,75 %
5 Jan Verheijen & Henriëtte Verheijen 52,08 %
Uitslagen dinsdagavondcompetitie

Ronde 2, zitting 1, 2 oktober 2018
Lijn A
1 Jaap Burghoorn & Hanneke Monteban 64,25 %
2 Addy v Beek & Ankie v Schoonderwalt 61,63 %
3 Tineke Soetens & Jo Bakker 59,50 %
4 Willemien Swinkels & Gerard Swinkels 59,46 %
5 Dirk Bossenbroek & Jos van Gerwen 55,96 %
Lijn B
1 Nelly Leenders & Annie Slaats 67,22 %
2 Nieke Coenen & Truus Peters 65,38 %
3 Marijke Braams & Ricky van den Broek 60,40 %
4 Els van der Lande & José Roef 58,63 %
5 Hanneke Bles & Jan Vrensen 54,11 %

Matige eerste competitiewedstrijd DBD zwemmen

De zwemmers van DBD hebben hun eerste competitiewedstrijd gezwommen in eigen bad.
De wedstrijd begon met een estafette 4x 100 meter wisselslag voor jongens onder de 15 jaar. Max, Casper, Caspar en Tim behaalden hiermee de derde plaats. DBD kon helaas niet meedoen aan de estafette voor de meisjes onder de 13 jaar door een tekort aan meisjes in deze categorie.
De wedstrijd werd afgesloten met 2 estafettes voor de oudste zwemmers. DBD kon op de 4x 50 meter vrije slag voor de heren 2 teams inzetten. DBD1 werd tweede en DBD2 vijfde. Ook bij de dames kwamen 2 teams aan de start. DBD 1 werd derde en DBD2 vierde.
In totaal verbeterden de zwemmers 32x hun persoonlijk record en behaalden 15x een podiumplaats. DBD staat, ondanks een aantal goede prestaties, voorlopig laatste in het klassement.

Uitslagen zwemmers uit Son en Breugel:
Nienke Versteegen 100 meter wisselslag 2de, 100 meter schoolslag 3de, 50 meter rugslag 3de,
Bobby van Dijk 100 meter rug 1ste, 200 meter schoolslag 1ste,
Franciena van den Bemt 100 meter vlinderslag 6de,
Rens van Oost 50 meter rugslag 10de, 100 meter schoolslag 15de, 100 meter wisselslag 13de,
Wout van Dijk 50 meter rugslag 20ste, 100 meter wisselslag 17de

Judo lessen volg je bij Sonsport

Judo bij SonSport Foto: Sandra Kuijpers

Elke dinsdag, donderdag en vrijdag kan je bij Sonsport terecht voor judolessen. Het is algemeen bekend dat judo een positieve bijdrage kan leveren aan de fysieke en mentale ontwikkeling. Het leuke en daarom aantrekkelijke aspect van het judo is het stoei element met verschillende bewegingsvormen in trekken, duwen en balansverstoren. Deze bewegingsvormen resulteren uiteindelijk in verschillende werp-, controle-, wurg-, armklem- en valbreektechnieken. In principe is judo een gespecialiseerde en geperfectioneerde aan regels gebonden stoeivorm.

De trainingseffecten bestaan uit een verbetering van coördinatie, lenigheid, het algemeen uithoudingsvermogen alsmede het spieruithoudingsvermogen. Daarnaast is een belangrijk neveneffect dat men zichzelf leert verdedigen. Tevens heeft judo voor de jeugd door de duidelijke ethiek een opvoedkundige waarde.
Reeds vanaf 3,5jarige leeftijd kan men deelnemen aan de trainingen, die voor iedereen, dus ook volwassenen, (behoudens medische contra-indicaties), geschikt zijn. Judo kan op recreatief of wedstrijd niveau beoefend worden.

Je kan natuurlijk oefenen voor diverse kleuren banden. Ook worden er maandelijks wedstrijden georganiseerd met andere verenigingen, waar je leuke prijzen kan winnen.
Naast judo kan je bij Sonsport ook terecht voor Jiu-Jitsu, Krav Maga, Capoeira en Boksfit.
Wil je graag een keer meedoen aan deze sport, neem dan contact op met info@sonsport.nl of bel 0499-460461. Proeflessen zijn uiteraard gratis.

Wisselend succes voor Badmintonclub Scarabee in 3e competitieweekend

In een goed gevulde sporthal werd afgelopen weekend het 3e competitieweekend van het seizoen gespeeld. Het publiek kreeg weer een aantal spannende partijen voorgeschoteld met uiteindelijk een wisselend resultaat, bij deze de uitslagen:

BC Scarabee 1        - BHC 3         6-2
BC Scarabee 2        - BC Geldrop 9         2-6
BC Scarabee 3        - BCH 5         6-2
BC Scarabee 4        - BCBH 3        3-5
BC Scarabee u15-1 - BC Veghel '67 u15-3 5-3
BC Scarabee u13-1 - BC Geldrop ju13-1 2-6

'Daar in de diepe zee….' Diplomazwemmen bij Zwembad Son

sdr Foto: Zwembad Son

Het was zaterdagmiddag 6 oktober weer één groot feest bij het zwembad van Son en Breugel! In een feestelijk versierd zwembad met als thema 'de onderwaterwereld' zijn er weer vele zwemkunsten vertoond!

De kinderen begonnen met kleren aan, zwommen onder matten en door het wak.
Aan het einde van de middag zijn er 14 kinderen blij gemaakt met hun A diploma, 8 kinderen met hun B diploma en maar liefst 25 kinderen met hun C diploma!

We hopen onze zwemmertjes nog geregeld te zien op woensdagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur, vrijdag met discozwemmen van 18.30 tot 20.00 uur of gezellig op zondag met papa en mama tussen, 10.00 en 14.00 uur.

sdr Foto: Zwembad Son
sdr Foto: Zwembad Son

Inloop Bridgeclub De Beckart

Uitslag 3 oktober: 1. Henriëtte en Jan Verheijen 70.00%; 2. Riet vd Laar en Zus vd Rijt 58.88%; 3.
Nel Dielemans en Jan Verbunt 56.47%. Op onze open bridgeclub is iedereen hartelijk welkom. We spelen op donderdagmiddag in De Beckart. Info 0413 474297

Bridge Club Son en Breugel

Uitslag woensdag 3 oktober

1. Koos Jansen & Coby de Rooij                         64,17%
2. Marijke Braams & Jo Bakker                         59,17%
3 José van de Weerdt & Henk van de Weerdt 57,99%

Meiden en Dames 1 VC Pieter Brueghel winnen eerste competitiewedstrijd

Dames 1 VC Pieter Brueghel Foto: VC Pieter Brueghel

De meiden van MB1 heben de eerste thuiswedstrijd van het seizoen gespeeld tegen VC Polaris uit Helmond. Ze schrijven een verslag:

"Vorige week hadden wij verloren, dus we gaan er alles aan doen om de eerste punten te pakken. Het was een spannende set. Uiteindelijk wonnen wij toch met 25-23. In de tweede set waren wij af en toe de weg kwijt, maar herstelden heel goed. De achterstand werd op het laatst omgezet naar een winst van 25-23. Dan de derde set: wij geven niet op en ook deze set winnen wij nipt met 25-22. Maar in deze volleybalcompetitie wordt er ook altijd een vierde set gespeeld. Helaas hebben wij deze set verloren. De eindstand was dus 3-1 voor VC Pieter Brueghel. Volgende week hebben wij een uitwedstrijd tegen Were-Di uit Gemert. Wij gaan er alles aan doen om ook deze te winnen!"
Wil je een keer naar de training komen kijken of zelfs meedoen? Meisjes van 12 tot en met 15 jaar zijn welkom op maandag van 18:00 - 19:30 uur in de Landing.

Dames 1 heeft haar eerste thuiswedstrijd ook met ruime cijfers gewonnen, van Nuvo'68. De clubs uit Son en Nuenen, die dit jaar allebei 50 jaar bestaan, waren het begin van de eerste set en derde set aan elkaar gewaagd. Op cruciale momenten trok VC Pieter Brueghel met mooie aanvallen de sets uiteindelijk nog tamelijk eenvoudig over de streep. Nuvo'68 had misschien aanspraak op een set, maar 3-0 winst voor de dames uit Son en Breugel was terecht.

Handbalvereniging Apollo F Jeugd

Handbalvereniging Apollo F Jeugd Foto: Handbalvereniging Apollo

" Onze jongste jeugd van handbalvereniging Apollo, de F jeugd, spelen niet elke week voor de punten maar om de week voor de fun. Spelvreugde is voor deze kinderen toch het allerbelangsrijkst. Daarom organiseren verschillende verenigingen met F jeugdleden om de week een toernooi met meerdere korte wedstrijdjes. Er is extra aandacht voor speluitleg en meedoen is vele malen belangrijker dan winnen.
Afgelopen zaterdag was het weer zover. Onze F jeugd heeft een gezellig toernooi gespeeld in Groesbeek. Ze mochten nu zelfs aantreden in hun nieuwe tunue! Sponsoren en Apollo bedankt hiervoor!

We speelden vier wedstrijden waarbij alle zes de spelers erg goed gespeeld hebben.
Ze hebben allemaal hartstikke veel plezier gehad. Zelf vinden ze dat ze ook erg goed hun best hadden gedaan. Ze hebben allemaal een goal gemaakt en dat is leuk. Tijdens een toernooi keept iedere speler een gedeelte van een wedstrijd. Er wordt gespeeld met 4 spelers in het veld en 1 vliegende keep. Er kon er zo altijd even eentje uitrusten. Keepen is echt favoriet bij de kinderen, ballen eruit houden is nu nog leuker dan scoren.
We vroegen de spelers wat zij van de wedstrijden en hun spel vonden.

Omdat we 2 spelers hebben die Stef heten noemen we er de eerste letter van hun achternaam erbij.
Stef A vond het zo leuk omdat er een goed teamwork was. En Owen was zo trots omdat hij alle ballen had tegen gehouden met het keepen.
Amelia was het enige meisje maar tussen de stoere jongens speelde ze goed mee. Willem was erg trots dat hij ook als keeper zo goed mee ging spelen.
Stef H was zo trots omdat ze door samen spelen konden winnen en hij had veel gescoord!
Joep vond dat hij heel goed gespeeld en gekeept had.

Na 2 uur spelen (4 wedstrijdjes van 15 minuten) gingen alle kinderen wel een beetje vermoeid maar zeer enthousiast en voldaan weer mee naar huis toe.
Op naar het volgende toernooi op 27 oktober. Heb je zin om eens te komen kijken, zaterdag 10 november a.s. van 11-13 uur spelen we een f toernooi in de Landing in Son. Je bent altijd welkom te komen kijken."

Handbal vereniging Apollo

Uitslagen 6-7 Oktober

Apollo HS1 - Hellas HS3                 20-24
Apollo E1 - De Sprint E1                5-15
Apollo D1 - H.C.G. D1#                 12-20
Apollo HB1# - Bergeijk HB1         20-26
Apollo DA1 - H.C.G. DA1         17-15
Apollo DS1 - Dongen DS1         19-22
Apollo HS2 - Orion R/United Breda HS1        34-7
Apollo HS3 – Lido HS1                

Programma 13-14 oktober

13 oktober
12:00 uur M.H.V. '81 HC1 - Apollo HC1
13:00 uur Habo'95 E1 - Apollo E1
19:00 uur E.H.V. HS1 - Apollo HS3
20:45 uur Rapiditas HS1 - Apollo HS1
20:50 uur Bedo HS1 - Apollo HS2

14 oktober
10:15 uur Zephyr/HCB'92 HB1 - Apollo HB1
13:15 uur Software Society/Avanti DS1 - Apollo DS1

Superzondag werd een turbulent weekeinde voor Apollo

FotoReza

Wat de eerste super zondag van dit prille handbalseizoen had moeten worden met alle teams thuis spelend in sporthal de Landing en de presentatie van nieuwe tenues en sponsoren, werd vanaf donderdag een turbulent weekeinde.

Eeen weekeinde waarbij alle hens bijgezet diende te worden om de handballende jeugd en volwassenen dit weekend te laten genieten van hun favoriete sport. Gelukkig en met dank aan de flexibiliteit van de leden lukte het uiteindelijk om vrijdag de trainingen en zaterdag en zondag de wedstrijden elders onder te brengen en te voorzien van zaalwachten en scheidsrechters. We hopen vanaf komend weekeinde weer gebruik te maken van onze thuislocatie.

HV Apollo dames 1

De dames 1 van Apollo speelden hun eerste 'thuiswedstrijd' in de eerste klasse zondag tegen de dames 2 van Dongen in sporthal Naastenbest in Best. In een spannende wedstrijd waarin de teams aan elkaar gewaagd waren, bleef het gelijk op gaan tot in de laatste minuten. Dongen zag echter toch kans om de wedstrijd naar zich toe te trekken, eindstand 19-22. Volgende week spelen de dames uit tegen het 1e damesteam van software society/Avanti.

SBC Jeugd
Uitslagen SBC Jeugd zaterdag 6 oktober
SBC JO 19-1 - Jong Branbant JO 19-1                 0 - 0
SBC JO 19-2 - VRIJ                 ---------
SBC JO 19-3 - Acht JO 19-2                 7 - 3
Jong Brabant JO 17-1 - SBC JO 17-1                 6 - 0
Oirschot Vooruit JO 17-2 - SBC JO 17-2G                 4 - 0
SBC JO 17-3 - Braakhuizen JO 17-2                 4 - 2
Zwaluw VFC JO 17-5 - SBC JO 17-4                 2 - 1
SBC JO 17-5 - RKVVO JO 17-4                 15 - 4
Best Vooruit JO 15-2 - SBC JO 15-1                 1 - 3
RKVVO JO 15-2 - SBC JO 15-2                 NB
SBC JO 15-3 - Maarheeze JO 15-2G                 8 - 2
SBC JO 15-4G - Den Dungen JO 15-2                 6 - 0
Nevelo MO 15-1 - SBC MO 15-1                 4 - 4
SBC JO 14-1 - DBS JO 14-1                 0 - 0
Brabantia JO 14-2 - SBC JO 14-2                 3 - 5
SBC JO 14-3 - Brabantia JO 14-3                 4 - 7
SBC JO 14-4 - Essche Boys JO 14-1                 0 - 17
SBC JO 13-1 - VRIJ                 -------
Riethoven JO 13-1 - SBC JO 13-2                 4 - 4
SBC JO 13-3 - RKVVO JO 13-2                 11 - 0
SBC MO 13-1 - VCB MO 13-1                 4 - 2
SBC JO 12-1 - EFC JO 12-1                 1 - 1
Hilvaria JO 12-1 - SBC JO 12-2G                 7 - 0
SBC JO 12-3 - FC Cranendonck JO 12-1                 11 - 0
WODAN JO 12-2 - SBC JO 12-4                 0 - 14
SBC JO 12-5G - Zwaluw VFC JO 12-2                 0 - 7
SBC JO 11-1 - Woenselse Boys JO 11-1                 5 - 2
Taxandria JO 11-2 - SBC JO 11-2                 4 - 3
SBC JO 11-3 - SJO Juventud JO 11-1                 9 - 4
DOSL JO 11-2G - SBC JO 11-4G                 5 - 2
SBC JO 11-5G - VRIJ                 ---------
GSBW G 1 - SBC G 1G                 12 - 4

Programma SBC jeugd 13 oktober
Thuisteam        Bezoekers Vertrek Aanvang
Bladella JO 19-1 - SBC JO 19-1        15:00
SBC JO 19-2 - SDO"39/HMVV JO 19-1        15:15
SBC JO 19-3 - VRIJ        
SBC JO 17-1 - RPC JO 17-1        15:15
SBC JO 17-2G - WODAN JO 17-2        15:15
SBC JO 17-3 - VRIJ        
SBC JO 17-4 - Den Dungen JO 17-3        15:15
Audacia JO17-2 - SBC JO 17-5 13:30 14:30
SBC JO 15-1 - Unitas "59 JO 15-2        13:15
SBC JO 15-2 - RKDSV / EDN JO 15-1        13:15
Wilhelmina Boys JO 15-3 - SBC JO 15-3 12:00 13:00
SCG "18 JO 15-3 - SBC JO 15-4 12:00 13:00
SBC MO 15-1 - OJC Rosmalen MO 15-3        13:15
Unitas "59 JO 14-2 - SBC JO 14-1 11:30 12:30
SBC JO 14-2 - Netersel/Casteren JO 14-1        13:15
Oirschot Vooruit JO 14-2 - SBC JO 14-3 12:00 13:00
ODC JO 14-4 - SBC JO 14-4 10:30 11:30
Rhoda/v.Stiphout JO 13-1 - SBC JO 13-1 10:45 11:45
SBC JO 13-2 - Boxtel JO 13-1        11:45
WODAN JO 13-3 - SBC JO 13-3 10:30 11:30
Boxtel MO 13-1 - SBC MO 13-1 10:45 11:45
SBC JO 12-1 - VRIJ        
SBC JO 12-2G - BMC JO 12-1        11:45
SBC JO 12-3 - VRIJ        
SBC JO 12-4 - Bergeijk JO 12-2        11:45
Zwaluw VFC JO 12-4 - SBC JO 12-5G 10:30 11:30
SBC JO 11-1 - VRIJ        
SBC JO 11-2 - Brabantia JO 11-2        10;15
Woenselse Boys JO 11-4 - SBC JO 11-3 08:45 09:45
SBC JO 11-4G - Acht JO 11-4        10:15
SBC JO 11-5G - Beerse Boys JO 11-3G        10:15
SBC JO 10-1 - RKSV Heeze JO 10-1        10:15
Best Vooruit JO 10-3 - SBC JO 10-2G 09:00 10:00
Brabantia JO 10-4 - SBC JO 10-3G 09:15 10:15
SBC JO 10-4G - Rood Wit V"hoven JO 10-2        10:15
SBC JO 10-5 - DOSL JO 10-1        10:15
SBC JO 10-6G - Reusel Sport JO 10-3        10:15
Oirschot Vooruit JO 10-4 - SBC JO 10-7 09:00 10:00
SBC JO 9-1 - SVSSS JO 9-1        09:00
SBC JO 9-2 - Braakhuizen JO 9-1        09:00
Woenselse Boys JO 9-2 - SBC JO 9-3 07:45 08:30
DBS JO 9-7 - SBC JO 9-4G 08:00 09:00
RKSV Heeze JO 9-4 - SBC JO 9-5 08:15 09:15
SBC JO 9-6G - FC Eindhoven AV JO 9-6        09:00
Unitas "59 JO 9-8 - SBC JO 9-7G 08:15 09:00
SBC JO 8-1 - UNA JO 8-1G        09:00
SBC JO8-2 - Wilhelmina Boys JO 8-2        09:00
SBC JO 8-3 - Boxtel JO 8-3        09:00
SBC JO 8-4 - Unitas "59 JO 8-5        09:00
SBC G 1G - Braakhuizen G 2        13:15

SBC Senioren
Uitslagen
Zondag 7 oktober
SBC 1         - Unitas'59 1        3-2
SBC 2         - Braakhuizen 2 3-0
TGG 2         - SBC 3        2-2
Acht 3         - SBC 4        3-2
SBC 5         - EMK 4        5-6
SBC 6         - BVV 4        3-2
Nuenen 10        - SBC 7        1-2
SBC 8         - Beerse Boys 9 2-3
Nuenen 8        - SBC 10        1-2
Unitas'59 8        - SBC 11        1-8
DOSL 6        - SBC 12        1-2
SBC 13        - Pusphaira 6        3-1
De Weebosch VR1 - SBC VR2        0-4

Programma
Zondag 14 oktober
Dommelen 1        - SBC 1        14.30 u
RPC 2         - SBC 2        11.00 u
SBC 3         - WODAN 3        12.00 u
SBC 4         - Wilhelmina Boys 3 10.00 u
Geldrop 3        - SBC 5        10.30 u
RKDVC 7        - SBC 6        10.30 u
SBC 7         - Dommelen 5        13.00 u
DEES 4        - SBC 8        10.30 u
Heeze 8        - SBC 9        10.00 u
SBC 10        - WODAN 9        12.00 u
SBC 11        - Pusphaira 8        13.00 u
SBC 12        - Heeze 6        12.00 u
Unitas'59 13        - SBC 13        10.00 u
Pusphaira VR2 - SBC VR1        10.00 u

Sonse Zaalvoetbal competitie

S.Z.V.C speelronde 4 6 oktober
Uitslagen speelronde 4:
Spierings / Bergmans - Hurkmans         Afgelast
Sportcafé Expreszo - Imazighen United        Afgelast
ZVV Witte Tonnie - Rovers Timmerwerk        Afgelast

Stand 6 oktober 2018:
1. Sportcafé Expreszo 3-7
2. Imazighen United 3-6
3. Spierings / Bergmans 3-5
4. ZVV Witte Tonnie 3-4
5. Rovers Timmerwerk 3-3
6. Hurkmans        3-0

Programma speelronde 5 13 oktober
18:00 Imazighen United – Hurkmans
18:45 Spierings / Bergmans – Rovers Timmerwerk
19:30 Sportcafé Expreszo – ZVV Witte Tonnie

Pupil van de week Corridor

scheidsrechter M. van Leuven met Cato Verhagen Foto: Corridor

Op zondag 7 oktober was Cato Verhagen onze "Pupil van de Week". Ze heeft eerst meegedaan met de warming up en geoefend met het nemen van een doorloopbal op een hoge korf. Cato mocht de openingsbal nemen en kreeg uit handen van scheidsrechter M. van Leuven een oorkonde en een snoepzak. Tijdens de rust heeft ze met de reservespeelsters nog mee geschoten op de hoge korf en tijdens de wedstrijd heel fanatiek de stand bijgehouden. Corridor 1 won de wedstrijd tegen de Merselo 1 met 9 - 7

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Woensdag 3 oktober                        
Corridor MW2 – NDZW MW1                 12 - 5
Recreanten Corridor 2 - Be Quick         6 - 7
Recreanten Rietvogels - Corridor 1         2 - 1

Zaterdag 6 oktober
Flamingo's E2 - Corridor E1                        4 - 3
Corridor F1 – Tilburg F1                         0 - 4
De Korfrakkers D2 – Corridor D1                9 - 2
BMC B1 – Corridor B1                                 6 - 6
DES C1 – Corridor C1                                 6 - 2
MOSA '14 D1 – Corridor D2                         1 - 2

Zondag 7 oktober
Pupil van de week: Cato Verhagen
Corridor 1 – Merselo 1                                 9 - 7
Corridor 2 – Eykelkorf 2                                11 - 5

Programma
Woensdag 10 oktober                         aanvang
MOSA '14 MW1 – Corridor MW2         20.00
Corridor MW1-Celeritas/Avanti MW1 20.30
Recreanten Corridor 1 – Altior                 19.30
Recreanten Korloo - Corridor 2                20.00

Zaterdag 13 oktober
Corridor E1 – De Korfrakkers E2                9.00
Corridor D2 – Tovido D2                         10.15
Corridor D1 - Tovido D1                         11.30
Corridor C1 – Flamingo's C2                 12.45
Corridor B1 – Be Quick B2                         14.00

Zondag 14 oktober
Pupil van de week: Lisa van Lier
Corridor 1 – Lottum 1                                 10.30
Corridor 2 – Rietvogels 2                         12.15

Argo Zwemmen

Afgelopen zondag hebben 24 zwemmers van de wedstrijdgroep deelgenomen aan de 1e Competitie wedstrijd in zwembad De Neul. Hierbij hebben zij 1 keer een 1e plaats, 7 keer een 2e plaats en 4 keer een 3e plaats behaald. Er zijn 35 persoonlijke records gezwommen.

ARGO Waterpolo

Zeester-Meerval - D gemengd 21-1
Nuenen - Dames 2 6-4
BZ&PC - Heren 1 3-10
De Rog - Heren 2 6-7

Programma
Zaterdag in De Tongelreep in Eindhoven:
PSV - B jongens 14:45 uur
PSV - C gemengd 15:35 uur

27 / 28

donderdag 11 oktober

Hebt u weleens Ethiopisch gegeten?

De ZWO groep (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) van de protestantse gemeente heeft ieder jaar een doel, waar zij zich voor inzetten. Dit jaar is het thema van Kerk in Actie "Op zoek naar veiligheid".
Een onderdeel daarvan is het doel "Droogte bestrijden in Ethiopië". Kerk in Actie werkt hierin samen met één van de projectpartners, De Ethiopische Evangelische Kerk Mekane Yesus.
Om voor dit project geld in te zamelen heeft de ZWO groep een smakelijke activiteit gepland. Op donderdag 11 oktober om 18.00 uur wordt er in de kerk aan de Zandstraat te Son een Ethiopische maaltijd geserveerd, verzorgd door het Ethiopische restaurant in de Schootsestraat te Eindhoven (www.ethiopisch-restaurant.nl). In een gezellige Ethiopische sfeer kunt u kennis maken met deze smakelijke keuken en zijn rituelen. Uiteraard moet er voor de maaltijd betaald worden: €25 per persoon, De opbrengst komt ten goede aan het goede doel, na aftrek van de onkosten. Aanmelden kan bij Thea Prummel: 0499-475209 (thea.prummel@kpnmail.nl).

dinsdag 16 oktober

Ars Longa presenteert

FILM-cyclus over kunstenaarslevens over schilderes Frida Kahlo, beeldhouwster Camille Claudel en zangeres Billie Holiday.
Frida Kahlo Het bewogen en indrukwekkende levensverhaal van 's werelds beroemdste schilderes. Vooraf een korte inleiding door Catherine Witvliet. Speelduur 2 uur, halverwege is een korte pauze. Dinsdag 16 oktober om 20.00 uur in La Sonnerie, Nieuwstraat 45 Toegang: leden € 2, niet leden € 3

woensdag 17 oktober

Lezing vogelreizen Zweden

Vogelwerkgroep De Klamper en het plaatselijke IVN organiseren samen een thema avond. Deze gezamenlijke lezing wordt gehouden in de Bongerd in Breugel, Asteroidenlaan 2a. Aanvang 20.00 uur. Will van Berkel geeft deze avond een lezing over zijn vogelreizen naar Zweden. Zweden met zijn vogelrijke gebieden, prachtige meren (riviertjes) en uitgestrekte bossen. Ook de beroemde botanische tuin van Linneaus komt in beeld. Na de pauze volgt een korte impressie van Noord Denemarken en rondom Skagen. Iedereen is van harte welkom. Toegangsprijs voor niet leden is Euro 2.50

Bijeenkomst Mantelzorgcafé

Bijeenkomst Mantelzorgcafé woensdag 17 oktober: Locatie: tuinkamer Berkenstaete, de Bontstraat 71 Son en Breugel. Tijd: 13.30-15.30
Altijd graag willen leren schilderen en is het er nooit van gekomen, dan is hier uw kans! Het mantelzorg café heeft een leuke workshop schilderen geregeld, geef je dus snel op. Els van den Heuvel-Verbeek uit Breugel verzorgt de workshop. Wij zorgen voor de materialen en voorbeelden. Maar…. je mag natuurlijk ook een eigen voorbeeld meebrengen of iets abstracts maken. Tot 17 oktober! Vanwege de inkoop van de materialen graag vooraf opgeven bij ellen.vangils@levgroep.nl

donderdag 18 oktober

"We are Arco, we make Tables"

Donderdag 18 oktober a.s. om 19.30 uur verwelkomt de Donjon (Woonburcht van Prijt) het gerenommeerde meubelmerk Arco in hun 100-jarig jubileumjaar. Het Achterhoekse familiebedrijf staat sinds 2011 onder de (creatieve) leiding van de vierde generatie, Jorre van Ast. Tijdens deze avond zal Jorre de mensen deelgenoot maken van Arco's ontwerpen en zijn visie op de hedendaagse meubelcultuur. Eén van de hoogtepunten in de historie van Arco is het recent inrichten van verschillende ruimtes in het futuristische nieuwe hoofdkantoor van Apple, dat zeker aan bod komt deze avond. Donderdag 18 oktober 2018 |19.30 uur | gratis toegang | locatie de Donjon
Voor het exacte programma, meer achtergrondinformatie en aanmelden: www.donjon.nl/arco

Zaterdag 20 oktober

Las Vegas Night

Een leuke feestavond voor hem en voor haar, dus neem gerust je partner mee.
De zaal van de Zwaan wordt omgetoverd tot een rasecht casino, met verschillende speeltafels, een eigen croupier Een modeshow, en gezellige muziek, die helemaal past in het thema, en optredens van een Elvis Presley en Tom Jones lookalike. Zaterdag 20 oktober De Zwaan Markt 9 in Son en Breugel entree €12,50 aanvang 20.00 uur kaarten verkrijgbaar bij; restaurant De Zwaan, Dott faschion en Le Visage of via email info@le-visage.nl
zondag 21 oktober

Vlooienmarkt

Zondag 21 oktober is er een gezellige vlooienmarkt bij tennishal HTC aan de rooijseweg 7 in son en breugel. Deze markt is van 9.00 tot 16.00 en de entree is 2 euro p.p.