DeMooiSonenBreugelkrant

5 december 2018

DeMooiSonenBreugelkrant 5 december 2018


Ongeval met letsel door straatjuweel

Foto: Wil Feijen

Afgelopen zondag is aan het Eind in Son en Breugel een fietser gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval.Het slachtoffer een 74-jarige man fietste zondagmiddag omstreeks 16:30 uur met zijn fiets tegen de verhoging van een wegversmalling, een zogenaamd straatjuweel. Daardoor kwam het slachtoffer hard ten val en liep een hoofdwond op. Het slachtoffer is per ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.

Ondanks dat de gemeente de aangebrachte wegversmallingen in de vorm van straatjuwelen op diverse wegen in Son en Breugel als succesvol omschrijft, blijven de meningen hierover verdeeld. Uit een onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren blijkt dat na het plaatsen van de straatjuwelen de gemiddelde snelheid in straten waar deze staan is afgenomen.
Op de stukken waar de straatjuwelen staan is de snelheid tot wel 12% teruggedrongen.

Wilt u reageren op dit bericht, mail dan u reactie naar: redactie@demooisonenbreugelkrant.nl

NL Alert toont beperkingen bij brand bij Prodrive

Foto: Wil Feijen

Afgelopen zaterdag rond 4 uur in de nacht was er een grote uitslaande brand bij technologiebedrijf Prodrive in Son en Breugel. Hierdoor ontstond er een enorme rookontwikkeling. Er ging er een NL Alert uit om ramen en deuren te sluiten. Niet iedereen in de regio Son en Breugel ontving het NL Alert. Het blijkt dat naast telefooninstellingen ook de locatie van de zendmasten invloed heeft op het wel of niet ontvangen van de melding.

Prodrive is een bedrijf dat in de techniek werkzaam is en met name in de hightech. Er worden onder andere apparaten en componenten gemaakt voor de medische sector, de halfgeleidersector, energiebedrijven maar ook voor automotive industrie.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Het uitgebrande gebouw is een kantoor, magazijn en productieruimte en is één van de vijf gebouwen die Prodrive op Ekkersrijt/Sciencepark heeft. Prodrive probeert de productie weer snel op te starten en daardoor de gevolgen van de brand voor de klanten te beperken.

Britse veteraan Bill Pendell overleden

Foto: stichting 18 september

Son en Breugel / Stanford in the Vale (Oxford), Engeland -  Na een oproep via diverse media, waaronder DeMooiSonenBreugelKrant ontving Bill Pendell de Britse veteraan die de regio Eindhoven mee hielp te bevrijden ruim 700 felicitaties op zijn 97ste verjaardag op zondag 18 november jl.

Deze week ontvingen wij het bericht dat Bill Pendell afgelopen zaterdag 1 december is overleden. Behalve onze bevrijder was hij ook de naamgever van de Freedom Run 4 miles. Na een opname in het ziekenhuis afgelopen donderdag vanwege kortademigheid. Is hij zaterdag nadat hij zijn dochter nog om een glas chocomel vroeg overleden als gevolg van een acute hartfalen. Bill Pendell is 97 jaar geworden.

Bill Pendell, met de poster met zijn foto voor de Freedom Run

Wat fijn dat veel mensen hem nog een onvergetelijke verjaardag hebben bezorgd in november door het insturen van alle kaarten.

Geloofsgemeenschap Sint Petrus' Banden, Son
De vieringen vinden plaats in de Sint Genoveva-kerk in Breugel, behalve de viering iedere zaterdagmiddag om 16.30 uur in Berkenstaete.
Donderdag 6 december 19.00 uur: Oecumenische vespers in de Sint Genoveva-kerk in Breugel
Vrijdag 7 december, Eerste Vrijdag van de Maand 08.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 8 december 16.30 uur: Woord- en Communieviering in Berkenstaete
Zondag 9 december, Tweede Zondag van de Advent 11.00 uur: Gezinsviering, thema: 'Advent'
Intenties: Cees Laas, Mariet Verhagen.
Donderdag 13 december 19.00 uur: Oecumenische vespers in de Knoptoren-kerk in Sint-Oedenrode
Zaterdag 15 december 16.30 uur: Woord- en Communieviering in Berkenstaete
Ook dit jaar worden tijdens de Advent Oecumenische vespers gehouden. Zij hebben een Taizé-karakter en worden opgeluisterd door een zanggroep, ondersteund door enkele instrumentalisten. De vespers beginnen om 19.00 uur en worden gehouden op donderdag 6 december in de Sint Genoveva-kerk in Breugel,
13 december in de Knoptorenkerk in Sint-Oedenrode
20 december in de Protestantse kerk, Zandstraat 26, Son

Kerkberichten Martinuskerk (centrum)
Zaterdag 08 december 18.30 uur: Eucharistieviering met Het Pelgrims Koor.
Intenties Theo Bekkers (mgd), René en José van Eck.
Zondag 09 december Tweede Zondag van de Advent 09.30 uur: Eucharistieviering met Volkszang met cantor.
Intenties: Cornelus en Adriana van Rooij – Verhoeven en Maria, Gerard Boleij (mgd), Wim Bekkers (mgd), Tonny van Erp – van Eert en overledenen van familie van Eert en overledenen van familie van Erp, Gerard van den Nieuwenhuijzen en Marietje van den Nieuwenhuijzen – Hazenberg, Leonie van der Poel – Peeters, Tiny van der Steen – van Zeeland (mgd), Martien Bekkers (mgd).
Maandag, donderdag en vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Dagkapel van de Goede Herder Kerk Eerschot.
Dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Antonius van Padua kerk te Nijnsel.
Woensdag 12 december 17.30 uur: Inzegening kerststal te Boskant. De Eucharistieviering komt te vervallen.
Donderdag 13 december 13.30 uur: Ziekenbezoekgroep Martinus centrum.
Donderdag 13 december 20.00 uur: Stichting Behoud Martinuskerk.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Donderdag 6 december 19.00 uur: Oecumenische adventsviering
Zondag 9 december 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor
intentie: Ietje van Dinther-Raeven, Bets van Maasakkers-van der Pas, Adèle Schneiders-Commandeur.
Donderdag 13 december 18.15 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zondag 16 december 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst
intentie: Maria van Eck- van der Zanden, familie van Eck-vd Heuvel en Nolda, Nout en Harrie. Ouders van den Oever-Migchels
15.00 uur: Kerstconcert Orgelkring

Sint Antonius Nijnsel
Zondag 9 december a.s. 11.00 uur Eucharistieviering met Deo Favente
Intenties: Voor levende en overl. vrijwilligers van onze kerk, voor levende en overleden leden van Deo Favente, Ria Sanders- Renders, Miet en Bert van Erp- v.d. Tillaart en zoon Wim en dochter Diny, Peter Verhagen en zijn ouders, Sjors en Haike van Erp, Nel en Richard Janssen en zoon Gerard.
Dinsdagmorgen 11 december a.s. 9.00 uur Eucharistieviering.

(PKN) in St. Oedenrode (Knoptoren)
9 december 10.00 uur: Ds. D. Strasser, 2e Advent m.m. v. Jubilate + Kindernevendienst

3 / 32

Jacqueline Kuipers: 'Als je houdt wat je hebt, dan hou je hoe het is' 'Het bruisende van Breugel gaat verloren met de nieuw gemaakte keuzes'

De plannen van Breugel Bruist liggen nu dus weer opnieuw ter discussie en het lijkt er op dat de bouw van de nieuwe sporthal niet meer op de locatie van De Regenboog komt, maar dat 'De nieuwe Bongerd' op de huidige locatie gebouwd gaat worden. En daar waar bewoners van de Weegschaallaan blij zijn dat er geen sporthal in hun achtertuin komt, is de andere partij teleurgesteld dat als alle gebouwen op de plek blijven waar ze nu al staan de synergie tussen partijen niet tot stand komt en je daarmee het bruisende uit de plannen hebt gehaald.

Door: Ineke van Uden (GazetMedia)

De leden van de commissie burgerzaken mochten tijdens de strategische sessie over 'Breugel, hoe nu verder' open discussiëren welke richting Breugel Bruist op moet. En daardoor gaan plannen van tafel en komen er voor anderen misschien mogelijkheden. Het burgerinitiatief om een pétanquehal toe te voegen aan het Breugelplan krijgt een kans. Jan Rattink, initiatiefnemer van dit burgerinitiatief, hield een warm pleidooi over het nut van een pétanquehal in Breugel. Een langgekoesterde wens van veel jeu de boulers.

Dat de sporthal niet op de plek komt van De Regenboog stemt Jelte en Linda Bearda zeer tevreden. Zij wonen aan de Weegschaallaan en hadden vorig jaar duidelijk te kennen gegeven niet blij te zijn om een sporthal 'in hun achtertuin' te krijgen: "Het lijkt ons een logische keuze dat de huidige locatie van de sporthal gehandhaafd wordt. We zijn dan ook blij met deze beslissing." De keuze om de sporthal op de huidige locatie te bouwen en wellicht te gaan voor een groter formaat zal bij menig sportvereniging in goede aarde vallen. Maar of er een grotere sporthal komt is nog niet zeker. Eerst zal inzichtelijk gemaakt moeten worden wat dat ruimtelijk en financieel voor consequenties heeft. Beheerder Jacqueline Kuipers denkt er zo het hare van: "Ik heb altijd gezegd dat het bruisende van Breugel niet zit in het bouwen van nieuwe gebouwen. Wat ik jammer vind is dat er een gedachte zat achter de situering van de gebouwen in het oude plan van Breugel Bruist wat nu verloren gaat. De kracht zat hem in het delen van elkaars locatie waardoor je een in- en uitloop hebt van mensen én dat de partijen met elkaar moeten overleggen. En juist in het samenwerken tussen al die partijen ligt de kracht. Dat doet Breugel bruisen. Als PlatOO zich terugtrekt uit het Breugel Bruist plan valt er een belangrijke pijler weg. Het lijkt er nu op dat alle gebouwen - De Regenboog, De Boerderij en De Bongerd op de huidige locatie blijven. Drie gebouwen die verder niets met elkaar moeten of hoeven. Daarmee haal je juist het bruisende uit Breugel."

Het bosje moet een bosje blijven
En dan is daar nog het bosje achter de Emté. Voor de één een 'waardevol oud historisch bosje' wat je moet behouden, voor de ander een 'oerbosje wat een upgrade verdient'. In ieder geval willen alle partijen groen in het centrum van Breugel en sprak het merendeel zich uit dat het bosje zeker geen park moet worden, maar dat het bosje een bosje moet blijven. Naar alle waarschijnlijkheid moet een deel van het bosje wel plaats maken voor woningen of voor de sporthal als die in een groter formaat gebouwd wordt. In het Breugelplan is in ieder geval ook plaats voor woningen. Woningen voor diverse doelgroepen.

De Winkelwagen Son en Breugel viert eenjarig jubileum

Gezellig aan tafel Foto: Smith

Son en Breugel – Op vrijdagochtend 30 november jl., werd door deelnemers en vrijwilligers, samen met Floor en Robin Smith (SMITH Senioren Service), initiatiefnemers van De Winkelwagen Son en Breugel, het eenjarig bestaan gevierd bij Albert Heijn Son.

Een groot succes
SMITH Senioren Service is het project gestart met het doel om mensen vanaf 65 jaar, die om de een of andere reden niet meer naar de winkel kunnen komen, thuis op te halen, te begeleiden in de winkel waar nodig en weer thuis af te zetten met de boodschappen. Er blijkt nog steeds veel vraag naar deze dienstverlening te zijn. Deelnemers kunnen op hun gemak boodschappen doen en na het boodschappen doen, als men het gezellig vindt, gezamenlijk een kopje koffie of thee drinken. In een jaar tijd hebben zeven vrijwilligers het mogelijk gemaakt dat er ruim vijftig ritten naar Albert Heijn Son hebben plaatsgevonden en dat de gemiddeld zes deelnemers per keer, daar hun boodschappen konden doen en er gezellig samen konden zijn.

De Winkelwagen Son en Breugel betekent veel voor de mensen die deelnemen. Een deelnemer vertelt: "Ik vind het gewoon ook heel gezellig.". (…) "Het is een leuke groep. Er is een klik met de mensen.". Doordat de deelnemers met een personenauto in groepjes opgehaald worden, wordt het contact met elkaar al in de auto gelegd. De deelnemers krijgen ook veel aanspraak van medewerkers en klanten van Albert Heijn Son. Maar voor veel deelnemers een van de belangrijkste redenen om deel te nemen: men kan op deze manier zelf de boodschappen blijven doen en zo is het dus niet nodig om hier iemand anders voor in te schakelen. De huidige deelnemers geven aan het belangrijk te vinden om zelf de boodschappen te kunnen blijven doen. Zo vertelt een deelnemer: "Ik wil zelf de boodschappen doen, zelf de boodschappen uitkiezen vind ik belangrijk.". Wanneer nodig, kan er tijdens het doen van de boodschappen, hulp geboden worden door de vrijwilligers van SMITH Senioren Service. De vrijwilligers zijn te herkennen aan de speciale kleding die zij dragen. Er zijn ook deelnemers die aangeven deze ondersteuning niet nodig te hebben; zij gaan enkel mee vanwege het vervoer of bijvoorbeeld vanwege de gezelligheid. 

Floor en Robin Smith bij de "winkelwagen"met achter het stuur Lotte van Herk een van de vrijwilligers van de winkelwagen Foto: Wil Feijen

De balans opmaken
Terugkijkend op het afgelopen jaar, is De Winkelwagen Son en Breugel een succes gebleken. Er blijkt binnen Son en Breugel een behoefte te zijn om gezamenlijk boodschappen te doen en hierbij wanneer nodig, ondersteuning te krijgen. Dankzij de dienstverlening worden ook mantelzorgers ontlast, deelnemers komen onder de mensen en zelfredzaamheid wordt gestimuleerd of in stand gehouden.

De huidige deelnemers geven aan dat er behoefte is naar uitbreiding; liefst eenmaal per week. Daarnaast is er behoefte aan uitbreiding naar een hele dag per week, zodat mensen die op dit moment op de wachtlijst staan, ook deel kunnen nemen. Aangezien De Winkelwagen volledig op vrijwilligers draait en niet in aanmerking komt voor subsidie, is het op dit moment helaas niet mogelijk om uit te breiden. 
Denkt u bij het lezen van dit stukje: vrijwilliger worden bij De Winkelwagen Son en Breugel, dat zou ik wel willen? Of zou u als bedrijf of organisatie willen sponsoren of heeft u andere ideeën? Fijn! U kunt zich aanmelden of contact opnemen met Robin Smith, 
via 06 – 22 91 81 68 of via e-mail: info@smithadvies.com.
 

Extra kosten sporthal voor de gemeente Son en Breugel

De gemeente had het waarschijnlijk graag anders gezien, maar de reparatiekosten voor de wand- en plafondplaten aan sporthal de Landing komen voor hun rekening. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het bedrag voor herstel niet bij de aannemer kan worden neergelegd. Dit lijkt de zoveelste financiële tegenvaller voor de gemeente.

Door: Adrie Neervoort

Nadat de hal eerder begin oktober direct gesloten werd omdat er een plafondplaat los hing. Bleek bij nadere inspectie dat alle wand- en plafondplaten onjuist bevestigd waren, een gevaarlijke situatie dus.
Als spoedreparatie werden alle wand- en plafondplaten verwijderd en kon de sporthal snel weer open. Het definitieve herstel van de wand- en plafondplaten zal later plaatsvinden als de sporthal niet meer zo intensief gebruikt wordt. Wat de exacte kosten hiervan zijn moet door onderzoek nog duidelijk worden. Maar gezien de vele mankementen, die in het verleden al tijdens het gebruik van de hal geconstateerd zijn, kunnen ook deze kosten wel eens aanzienlijk zijn. De sporthal vertoont namelijk al vanaf de ingebruikname diverse gebreken. De hal had tijdens de bouw al een slechte start omdat de aannemer Vannel failliet ging. Het bouwbedrijf van Stiphout heeft de sporthal destijds verder afgewerkt en opgeleverd aan de gemeente.

De gebreken aan wanden en plafond kunnen echter niet op deze bouwer verhaald worden, zo blijkt uit een onderzoek dat door de gemeente gedaan is naar de verantwoordelijkheid. De gemeente draait dus zelf op voor de kosten van het herstel. Daarnaast moet de gemeente ook nog eens ruim 21 duizend euro betalen aan sporthalbeheer Son. Dit bedrag is een voorschot op de geleden schade in verband met sluiting van de hal.

Volgens burgemeester Hans Gaillard is de verwachting dat het niet bij deze bedragen zal blijven. Zo komt er nog een onderzoek naar de exacte staat van het gebouw met een advies wat daar aan veranderd moet worden. Zoals nu al bekend is zijn er ook problemen met het dak. Het bedrag van de geleden schade door de sluiting kan ook nog eens oplopen, aldus de burgemeester. Hoe het bedrag van 21 duizend euro, dat nu gecompenseerd wordt, tot stand is gekomen, kon de burgemeester niet zeggen.
Duidelijk is inmiddels wel, dat de gemeente als het om De Landing gaat, nog de nodige financiële tegenvallers voor de kiezen zal krijgen. Een sportief hoofdpijndossier.

Van 'Breugel Bruist' naar 'Breugel, hoe nu verder?'

Son en Breugel - PlatOO haar geduld raakt op en pakt zelf de handschoen op. In 2012 staat er in het voorwoord van de Centrumvisie Breugel 'Nee, er komt niet weer een onderzoek, er komen niet weer opnieuw gesprekken met klankbordgroepen. Nee, er zijn voldoende onderzoeken beschikbaar. De wensen, de mening en de eisen van de Breugelse gemeenschap zijn ruim bekend.' Het is nu november 2018 en wat was het onderwerp op de agenda van de commissie Burgerzaken? Een strategische sessie 'Breugel, hoe nu verder'. Dat dit alles voor PlatOO - schoolbestuur van De Regenboog en De Krommen Hoek - veel te lang duurt werd duidelijk tijdens het inspreken van Annemie Martens, bestuurder van PlatOO.

Door: Ineke van Uden (GazetMedia)
Foto: Wil Feijen

Het bestuur van PlatOO heeft vorig jaar nog zeer intensief meegewerkt aan het doordenken en opstellen van het plan 'Breugel Bruist'. Annemie Martens: "Dat deden wij in de hoop en met de verwachting dat al die investering uiteindelijk iets moois zou opleveren voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in Breugel." PlatOO koos in de optie vorig jaar van Breugel Bruist voor een stevige platOO-onderwijslocatie: De Regenboog en De Krommen Hoek onder één dak in een nieuw gebouw. De politiek ging overstag nadat ouders van de Krommen Hoek nadrukkelijk lieten weten dat de school op de huidige locatie moest blijven. In het plan Breugel Bruist zou dan alleen een nieuw gebouw komen voor De Regenboog.

Grote delen van het Breugel Bruist plan liggen weer opnieuw op tafel. Met nieuwe keuzes en nieuwe afwegingen die gemaakt moeten worden. Wel of niet de sporthal verplaatsen? Welk formaat moet de nieuwe sporthal hebben? Past het burgerinitiatief van een nieuwe pétanquehal in het nieuwe centrum van Breugel? Moet het bosje achter de Emté wel of niet blijven?
En dat vraagt van betrokkenen veel geduld. Maar het geduld van PlatOO raakt op. De staat van de gebouwen van De Regenboog en De Krommen Hoek wordt er niet beter op. Tien jaar geleden zouden de kozijnen van De Regenboog al vervangen worden, maar werd uitgesteld omdat er nieuwbouwplannen waren. PlatOO wil zich blijvend constructief opstellen naar de gemeente, maar voelt er niets voor om opnieuw in te stappen in een traject met onbekende bestemming.
Annemie Martens was duidelijk in haar verhaal: "Breugel Bruist of geen Breugel Bruist. Goede huisvesting van beide scholen staat voor mij op nummer één. Feitelijk geef ik hiermee aan dat platOO zich niet langer iets gelegen wil laten liggen aan de richting en het tempo waarin de planvorming rondom Breugel Bruist zich voltrekt. Daarom verzoek ik u om PlatOO de ruimte te geven buiten de contouren van het bestaande plan een eigen voorstel te doen voor toekomstige huisvesting van beide scholen. De kaders van het vastgestelde plan laten wij dan los."

Het verzoek van PlatOO kwam wel onverwachts voor de raadscommissieleden. Remco Heeren (DorpsVisie): "Hier schrikt ik best wel van, zo bij de eerste aftrap van het nieuwe Breugel Bruist." Toch waren de politieke partijen wel van mening dat het platOO siert dat ze nu zelf de handschoen op wil pakken. De VVD haalt wel direct de teugels aan: "Prima dat PlatOO de ruimte krijgt om een eigen plan te maken, maar we moeten ze niet teveel ruimte geven." John Frenken was blij met de optimale participatie van belanghebbenden: "We gaan zeker snel in gesprek met PlatOO. Ik hoop dat Breugel al gaat bruisen voor het klaar is." Misschien moet de titel van deze strategische sessie 'Breugel, hoe nu verder' een andere benaming krijgen. Deze titel klinkt eerder deprimerend dan bruisend.

6 / 32

Subsidietoekenning Zwembad géén hamerstuk in komende raadsvergadering

Foto: Wil Feijen

Het viel de gemeenteraad direct op. De subsidie voor Zwembad Son ontbrak in de meerjarenbegroting. Nu het college met een voorstel komt voor het toekennen van vijf jaar lang 120.000 euro subsidie per jaar, levert het alsnog veel discussie op in de raadscommissie burgerzaken.

Door: Ineke van Uden (GazetMedia)

Het laatste woord is er dan ook nog niet over gezegd. Het onderwerp 'Subsidie voor Zwembad Son' zal geen hamerstuk zijn in de volgende raadsvergadering. Ondanks dat exploitant Wim Van Santvoort veel informatie heeft aangeleverd, was de commissie niet unaniem in het besluit dat er jaarlijkse subsidie van 120.000 euro voor maximaal vijf jaar 'zomaar' richting Zwembad Son zou moeten. Of alle commissieleden de aangeleverde stukken nou zo goed hadden gelezen is de vraag. Peer Spooren (CDA) sprak zijn teleurstelling uit dat de subsidie niet in de meerjarenbegroting had meegekund omdat er nog geen evaluatie voorhanden was: "De inkt van de meerjarenbegroting is nog niet opgedroogd en zie hier; het voorstel om subsidie toe te kennen aan Zwembad Son ligt voor ons. Het voelt nu als een molensteen om onze nek dat we 1,2,3 hier iets van moeten vinden. Leuke stukken van de exploitant, maar dit is geen evaluatie in de vorm die ons was toegezegd." Peer Spooren vraagt zich verder af waarom de ondernemer het subsidiegeld van afgelopen jaar in machines heeft gestoken: "Waarom bijvoorbeeld niet in reclame maken voor het zwembad?" Maarten van Beek (Dorpsbelang) wees Peer Spooren er fijntjes op dat de ondernemer wel degelijk reclame maakt: "Wekelijks staat het aanbod van Zwembad Son in de lokale krant. En alle andere criteria waar de ondernemer aan moest voldoen, daar heeft Wim Van Santvoort ook gehoor aan gegeven. Is allemaal terug te lezen in de stukken die horen bij dit agendapunt."
Maarten van Beek (Dorpsbelang) ging verder met zijn betoog: "Ik ben positief over het voorstel dat Zwembad Son subsidie toegekend krijgt. Maar ik ben verbaasd dat het jaarlijks opzegbaar kan zijn. Dan heb je het niet over een structurele toekenning. De ondernemer heeft aan alle voorwaarden voldaan. En dan komt er een toekenning wat jaarlijks opgezegd kan worden. Geef de exploitant direct zekerheid voor de komende vijf jaar."

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Dat er kritische vragen gesteld worden ten aanzien van de subsidietoekenning aan het zwembad is niet vreemd. Het gaat om veel geld. En het gaat om een ondernemer die een Zwembad runt. Andere ondernemers ontvangen ook geen subsidie, waarom dan wel het zwembad? Vorig jaar was de commissie het unaniem eens dat het zwembad een maatschappelijke belangrijke functie vervult in het dorp. Don Pasanea: "Het moge duidelijk zijn dat de VVD geen voorstander is om ondernemers te subsidiëren." Helga Helders (Dorpsvisie) gaf ook aan te worstelen dat er nu subsidiegeld naar een commerciële onderneming gaat. Maar relativeert dit ook weer door te stellen dat de gemeente Son en Breugel nog maar sinds twee jaar subsidie geeft aan het zwembad, waar andere dorpen en steden al tientallen jaren zwembaden meefinancieren. Helga Helders: "Ik ben blij dat duidelijk is dat de gelden niet naar de fitness of de sauna van de ondernemer gaan, maar puur bestemd is voor het zwembad. En als je dan hoort dat Wim Van Santvoort jaarlijks meer dan 100.000 euro bijlegt om het zwembad draaiende te houden, dan ben ik daar wel van onder de indruk."

En dat is misschien wel precies het verschil tussen een zakelijke ondernemer subsidiëren of een ondernemer subsidiëren die al jarenlang jaarlijks meer dan een ton investeert ten gunste van de Son en Breugelse gemeenschap.

Peer Spooren (CDA) deelde nog met de commissieleden: "Ik hoor her en der het gerucht dat de ondernemer op het punt staat de hele handel te verkopen." Wethouder Frenken gaf te kennen niets met geruchten te kunnen. En terecht. Geruchten zijn geruchten. Daar kun je ook iemand mee in een kwaad daglicht stellen. Op zijn minst kun je dan de ondernemer zelf vragen wat er waar van is. Toch? Wim Van Santvoort: "Er is geen sprake van dat ik het zwembad wil verkopen. Wel laat ik me op dit moment door adviseurs en accountants begeleiden om te regelen dat mijn kinderen op den duur in de zaak komen."

Het zwembad is belangrijk. Dat vinden alle politieke partijen. In de pleidooien van sommige politici hoor je dat ze A zeggen, maar (nog) geen B. Iedereen stond op zijn achterste benen dat de subsidie van het zwembad niet was meegenomen in de meerjarenbegroting. Nu het college met een voorstel komt om te subsidiëren komt er een 'maar' en kan het voorstel niet als hamerstuk in de raad besproken worden. Dorpsbelang, Dorpsvisie en D66 hadden dit voorstel wel als hamerstuk willen aftikken. En zo is er nog steeds geen duidelijkheid voor het zwembad.

Mister Vestzak is gestopt

Bijna 16 jaar was hij het gezicht, het aanspreekpunt van het Vestzaktheater. Sinds oktober is Hans Merks niet meer in functie. Dat is even wennen. De vraagbaak, manusje van alles, klusjesman, beheerder, huismeester, meedenker, conciërge, horecaondernemer, barkeeper, adviseur, klusser, stoelensjouwer, toiletjuffrouw, duizendpoot en bewoner, begint aan een nieuw avontuur. Kortom hij was van alle markten thuis. Een duizendpoot die dag en nacht klaarstond voor zijn dorpshuis.

Door: Arjen Strik
Foto: Wil Feijen

We spreken Hans Merks in ons door bladeren belaagde kantoor aan de Markt. Hij is net begonnen met zijn verhaal. Maar onze Wil, die net binnenstapt, zegt dat er eerst nog een foto gemaakt moet worden poserend voor zijn oude locatie. Anders wordt het te donker. "Het moet een positief verhaal worden," zegt hij na afloop van de fotoshoot. Hans was op jonge leeftijd al jarenlang zelfstandig ondernemer als melkventer, later ging hij in loondienst. Hij vertelt dat hij voor zijn aanstelling bij het Vestzak in een commerciële functie werkte bij een Duits bedrijf. Ze verkochten schoonmaakapparatuur voor met name de gezondheidssector. Hij zat echter 150.000 km per jaar op de weg en dat begon tegen te staan, vandaar dat hij op zoek was naar een andere baan. Zijn vrouw Henny werkte al in de horeca achter de bar van het Vestzak en attendeerde hem op de vacature. Hij had al goede contacten met het Vestzak en kwam er regelmatig in verband met zijn lidmaatschap van de harmonie. En zo is hij daar beheerder geworden. "Een leuke, afwisselende maar drukke baan," geeft Hans aan. "Ik bewaar er mooie herinneringen aan. In het begin woonden we daar als gezin inpandig. Daar zitten voor- en nadelen aan. Een nadeel is dat je nooit klaar bent met je werk. Ze weten je altijd te vinden, bij nacht en ontij en je hebt weinig privé." Hij geeft aan altijd een goede relatie en contact te hebben gehad met het oude bestuur. Er was wederzijds vertrouwen en dat werkte heel plezierig. Met veel genoegen denkt hij terug aan zijn contacten met de vele artiesten en de gebruikersgroepen van het Vestzaktheater. Een dieptepunt was het overlijden van een persoonlijke vriend, die als technicus tijdens zijn werk op het Vestzak overleed.

Wat minder positief is hij over de politieke bemoeienis met het Vestzaktheater. Men vaart een onduidelijke koers, die per wethouder weer een andere richting kreeg. Er werden vele plannen gemaakt, maar die werden nooit doorgezet. Hij noemt als voorbeeld dat hij graag een schuiftribune in het theater geplaatst had en er zelfs al eentje op het oog had, maar de politiek had daar geen oren naar. Ook zat de horeca ingeklemd tussen allerlei restricties. Zo mochten er geen bruiloften en partijen plaatsvinden omdat dit para-commerciële activiteiten waren. Ook het gedoe rond de MFA, de kerk en het dorpshuis hebben het imago van het Vestzak geen goed gedaan. Hij geeft aan dat het een unieke locatie is, die met wat investeringen omgebouwd kan worden tot een bloeiend dorpshuis met een theater van ca. 200 plaatsen, het thuishonk van de Harmonie en plaatselijke verenigingen en de bibliotheek. "Maak van de kerk een evementenhal zoals voor het Carnaval, het IJsfeest, evenementen en muziekfestivals, dat kan een bruisend geheel worden op het kerkplein."
Nu het oude bestuur opstapte vond hij het mooi geweest en besloot ook te stoppen. "Je moet oppassen geen onderdeel van de inboedel te worden." Hans is 63 jaar, getrouwd met Henny. Ze hebben 3 kinderen: Inge, Hanneke en Rinus en 4 kleinkinderen. Zijn vrouw Henny is een paar jaar geleden haar eigen onderneming gestart "de Soepkom". Hans is achter de schermen druk bezig. Hij maakt iedere dag verse soep met verse biologische streekproducten, zonder suikers en e-merken. Het assortiment bestaat inmiddels uit ruim 50 verschillende soepen. Op weekbasis gaat er wel 800 liter soep doorheen, die verkocht wordt in de winkel/lunchroom maar ook aan verschillende bedrijfsrestaurants op Ekkersrijt.
Hans is, naast zijn culinaire activiteiten voor de Soepkom, bezig een eigen groothandel op te zetten speciaal voor streekproducten. Kortom Hans is geen man is om stil te zitten. Maar eerst staat er nog een afscheid gepland. Op 19 januari wordt er officieel afscheid genomen van Hans Merks en het oude bestuur van het Vestzaktheater. Het geheel wordt muzikaal omlijst door de bekende band de Jerseys, die vroeger al optrad in het Vestzaktheater.

Iedere club een clubheld

Frans van Son en Angela de Ruijter Springbokken Foto: Wil Feijen

Iedere club of vereniging heeft er wel een, of meer, als het goed is tenminste. Iemand die zich met hart en ziel inzet en van alles en nog wat doet of regelt. Iemand die de boel draaiende houdt, al doet hij of zij het niet alleen. Frans van Son, van Loopvereniging de Springbokken, is er zo een.

Door: Luc van de Wiel
Foto: Wil Feijen

Jaarlijks evenement
Ook dit jaar wordt de verkiezing 'clubheld van het jaar' gehouden, tot 30 november kon er gestemd worden. Per gemeente komt er van de genomineerden een winnaar uit de bus. De verkiezing wordt georganiseerd door De Persgroep, per regio wordt door de redactie van het betreffende dagblad uit de drie gemeentewinnaars met de meeste stemmen van de regio de winnaar van de regio gekozen.

Op 17 december komen alle regiowinnaars bij elkaar en mogen zij een deskundige jury overtuigen waarom hij of zij de titel 'Clubheld van de Amateursport 2018' verdient. Om kans te maken op de hoofdprijs (€ 10.000,00 voor hun club) moeten de regiowinnaars wel aanwezig zijn op deze avond. De regiowinnaars die op plek 2 tot en met 15 eindigen ontvangen natuurlijk ook een mooie prijs.

Frans van Son, clubheld van De Springbokken
Op een regenachtige vrijdagmiddag, aan het eind van de grijze maand november, spreek ik met Angela de Ruijter, voorzitter van de Springbokken en Frans van Son, trainer en genomineerde. Per toeval kwamen ze erachter de clubheldverkiezing er was, vertelt Angela. En net op tijd, want de nominatie sloot op 28 november. De drie dames die het bestuur van De Springbokken vormen hadden een (kort) overleg, al gauw waren ze er uit: Frans! Het nomineren op de site van ED (clubheld van het jaar) was zo gebeurd, een dag later kon er al gestemd worden.

Frans van Son en Angela de Ruijter Springbokken Foto: Wil Feijen
Team Springbokken op de Mont Ventoux Foto: Springbokken
Frans van Son op de Mont Ventoux Foto: Springbokken

De Springbokken is een leuke en laagdrempelige vereniging uit ons dorp, een van de vele. Het motto van de club is: 'Presteren mag, plezier moet'. In de laatste jaren is de club gegroeid van ongeveer 30 naar 80 leden, die elke maandagavond en woensdagavond kunnen trainen. Zaterdag is er ook een training, voor lopers die aan wedstrijden deel willen nemen. Alle trainingen worden begeleid door een gediplomeerde trainer. Elk jaar is er in maart en september gelegenheid voor mensen zonder sportervaring en herintreders om aan een speciale beginnerscursus deel te nemen.

Waarom Frans?
Waarom is Frans de man die clubheld zou moeten worden, is de vraag die ik stel. 'Het is misschien een beetje vreemd voor een vereniging zonder vaste woon- of verblijfplaats, maar Frans behoort gewoon tot het meubilair', zegt Angela.

'Frans zegt altijd: De Springbokken is mijn clubje', voegt ze eraan toe. Frans doet alles voor de club, hij geeft trainingen, stelt loopschema's op en stippelt de routes uit voor de trainingen ('Iemand anders zet ze op de website', roept Frans). Hij enthousiasmeert en stimuleert iedereen bij trainingen en wedstrijden, als mensen zeggen: 'Ik kan het niet, een (halve) marathon lopen', krijgt Frans ze toch zover. 'Ik ga een halve marathon lopen, wie gaat er mee?' roept Frans, en voor je het weet zijn er tientallen gegadigden.

Ervaren trainer
Frans is een gediplomeerd conditie- en hersteltrainer (Papendal), hij heeft veel ervaring met trainingen die hij bij diverse verenigingen verzorgt. Frans begeleidt de maandaggroep, en neemt ter afwisseling ook graag een beginnersgroep onder zijn hoede. Frans is bovendien de initiatiefnemer van diverse clubevenementen, zoals de Tankloop (samen hardlopen op de Oirschotse Hei, met aansluitend een versnapering op een naburig terras), de Oliebollencross (onze traditionele sportieve opening van het Nieuwe Jaar, gevolgd door een gezamenlijk bezoek aan 't Boshuys voor koffie, thee en natuurlijk oliebollen) en de Sorbetcross in de zomer, die heel verrassend ook al wordt gevolgd door het nuttigen van iets lekkers!

Ook aan (meer) ervaren lopers geeft Frans graag trainingen. Bij trainingen kunnen de deelnemers kiezen welke afstand ze lopen, er is zoals Frans zegt maar één regel: niemand loopt alleen! Bij trainingen zoeken lopers die dezelfde afstand willen lopen elkaar op, tijdens pauzes houden ze in de gaten of iedereen er weer is, ook al raken ze elkaar onderweg even uit het zicht.

Kartrekker
'Frans is de kartrekker van de club', zegt Angela. Al doet hij het niet in zijn eentje, hij is van enorm belang voor de club. 'Als je bedenkt dat hij naast zijn baan ook nog mantelzorger is, is het niet meer dan terecht dat hij genomineerd is!' Frans is niet alleen kartrekker, trainer, organisator en inspirator, hij doet zelf ook mee met trainingen en wedstrijden. Hij is een echte liefhebber!

Uiterlijk vrijdag 7 december worden de regiowinnaars bekend gemaakt. Frans en de andere genomineerden moeten nog even in spanning afwachten dus! Stemmen kan niet meer, duimen nog wel.

Andere genomineerde voor 'clubheld van het jaar' uit Son en Breugel zijn:

Annemarie Eras - HTC Son, Bart Wullems - Dutmella scouting, Gerard Scheepens - vv SBC, Joke van der Kerkhof - Golfclub Son, Luc Ross - vv SBC, Mia van Deursen - Corridor.

Ben en Marianne van der Putte: 'Warme herinneringen aan de Oase'

Ben en Marianne van der Putte Foto: Wil Feijen

Kleindochter Sophie is bij opa en oma als dit interview wordt afgenomen. Sophie: "Oma, waarom en waarmee ben je toch zo beroemd? Je staat zo vaak in de krant." En dat klopt. Marianne van der Putte - Verhoeven is bekend vanwege haar vele vrijwilligerswerk. Maar ook opa Ben van der Putte heeft met een 16-delige serie over zijn wandeltocht naar Santiago in weekblad Forum gestaan. Maar dit keer halen Ben en Marianne DeMooiSonenBreugelKrant vanwege het feit dat ze 10 december 50 jaar zijn getrouwd.

Door: Ineke van Uden (GazetMedia)
Foto: Wil Feijen

Ben is geboren in Groenlo en komt rond zijn elfde levensjaar aan de Kanaaldijk-Zuid wonen omdat zijn vader bij de steenfabriek ging werken. Ben kreeg al snel vriendjes, was actief bij de KAJ (Katholieke Arbeiders Jongeren) en was veel te vinden bij het Patronaat waar Henk en Martha Engelman de jeugd vermaakten met onder andere dans- en bioscoopmiddagen. Marianne is geboren in de Pastoor van Ravensteijnstraat - wat nu de Nieuwstraat is - vlakbij de toenmalige melkfabriek. Ze was een opstandige tiener en weet zich nog goed te herinneren dat ze op een zaterdagavond huisarrest had. Marianne: "Ik kon dus niet uit naar de Oase. Op de zondag erna kwam mijn vriendin langs en vertelde me dat ze zo'n leuke jongen had ontmoet. We gingen op de fiets richting dorp en mijn vriendin roept opeens dat hij (die leuke jongen) aan de overkant van de weg staat. Ik kijk. Ik zie Clemens Briels en een andere jongen staan. Ik zwaai. Mijn vriendin had gelijk. Die jongen naast Clemens was een hele knappe jongen. Dat was Ben. Maar Ben was bezet. Ik heb even moeten wachten, maar uiteindelijk kregen Ben en ik verkering."
Ben en Marianne zijn als jongere vaak in de Oase te vinden. In die tijd heeft de jeugd van Son en Breugel zelf de Oase opgebouwd. Met de oude stenen van de afgebrande kerk. Stenen die stuk voor stuk afgebikt moesten worden. Ben heeft daar fanatiek aan meegewerkt. De Oase heeft voor dit stel dan ook een hele bijzondere betekenis. Ben en Marianne koesteren warme herinneringen aan die tijd.

Ben en Marianne van der Putte Foto: Wil Feijen
Ben en Marianne van der Putte Foto: Wil Feijen
Ben en Marianne van der Putte Foto: Wil Feijen
Ben en Marianne van der Putte Foto: Wil Feijen

Ben en Marianne hebben precies 2,5 jaar en tien dagen - waarvan het zes weken uit is geweest - verkering gehad. Waarom het even uit is geweest? Ben zat in militaire dienst en wilde daarna graag direct trouwen. Dat ging Marianne allemaal net iets te snel. Toch komen ze weer bij elkaar en maken trouwplannen. Voor hun huwelijk was toestemming van beide ouders nodig, want de volwassen leeftijd van - toen nog - 21 jaar was nog niet bereikt.

Marianne en Ben delen al 50 jaar lief en leed. Ben werd op jonge leeftijd afgekeurd nadat hij een ernstig ongeluk had gehad. Ben kwam thuis te zitten en Marianne verdiende in die tijd de kost: "Ik werkte eerst in een winkel en later op kantoor. We kregen twee kinderen en Ben was huisvader." Als Ben uiteindelijk een second opinion laat doen en zich laat opereren met een hersteloperatie blijkt hij gelukkig weer te kunnen gaan werken. Ben: "En zo ben ik op mijn 50e met mijn eigen stucadoorsbedrijf begonnen. Ik ben nu 70 jaar. Het bedrijf heb ik nog steeds, maar ik doe het wel wat rustiger aan."

Het motto 'je moet dat doen in je leven wat je kunt en wilt doen' is iets wat past bij dit bruidspaar. Marianne maakte zonder Ben reizen en Ben wandelde in zijn eentje naar Santiago. Helaas werd zijn tweede wandeltocht van Mexico naar Canada na een aantal dagen verstoord door een ernstige blessure na een vervelende val. Een wandeling in de bergen zit er niet meer in. Maar Ben gaat in 2019 opnieuw wandelen via België, Luxemburg en Duitsland om uiteindelijk de steden Leipzig en Dresden te ontdekken. En bij die laatste twee steden zal Marianne ook aanwezig zijn.

Ben en Marianne. Ze hebben elkaar altijd vrij gelaten. Maar ze genieten ook volop van elkaar. Ze zijn heel verschillend. Maar vullen elkaar goed aan. Ze genieten van elkaar. En praten over alles. Ook over de dood. Marianne: "Ik ben zo verknocht aan Son en Breugel. Ik ben hier geboren en ze krijgen mij hier niet weg. Ben sprak uit altijd bij mij te willen blijven. Dat heeft ons doen besluiten om alvast een plekje op het kerkhof te regelen. Ook na onze dood blijven we samen." Echte liefde. En als je 50 jaar getrouwd bent wil je dat vieren. In de zomer van 2019 vieren Ben en Marianne hun gouden huwelijk. Met al hun dierbaren om hen heen. In hun 'zijtuin'. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Op 250 meter afstand van hun huis. In en rondom De Bongerd.

Sinterklaastraditie blijft door de jaren heen veranderen

Het Sinterklaasfeest heeft een rijke en lange traditie. Het kinderfeest zoals wij dat kennen, vindt zijn oorsprong bij Nicolaas van Myra in Turkije. Een bisschop die in de vierde eeuw na Christus leefde. Nicolaas had veel aandacht voor de positie van kinderen en heeft een aantal wonderen verricht, daarom werd hij heiligverklaard. De viering van de naamdag van de goedheiligman, 5 december, werd na de 13e eeuw steeds populairder in Europa. Zo ook in Nederland, zelfs onder de protestantse bevolking. Het feest werd in het begin met name gestimuleerd door de suiker- en zoetwarenfabrikanten van speculaas, pepernoten, borstplaat en chocoladeletters. Aanvankelijk werd de schoen gezet in de kerk. Rijken gooiden wat dukaten die eerlijk verdeeld werden onder de arme kindjes, naderhand werd de schoen geplaatst bij de verwarming thuis.

Door: Arjen Strik

Spannend en een beetje eng
Door de jaren heen hebben Sint en Piet de nodige transformaties ondergaan. Sint was vijftig jaar geleden niet de kindervriend zoals we die nu kennen, maar een strenge oude man wiens verschijning ontzag inboezemde. Gewapend met een alwetend Groot Boek, dat vele kinderen vreesden, wist hij alles van je. Hij was een zedenmeester over goed en kwaad. Destijds waren de roe en de gard nog normale opvoedingsinstrumenten. Dit straffen en belonen weerklinkt nog in de Sinterklaasliedjes, die we uit volle borst meezingen: 'Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe' of 'Vol verwachting klopt ons hart, wie de koek krijgt, wie de gard'. Sint en Piet zoals wij ze nu kennen, dateren van ongeveer 1850. Het is een creatie van onderwijzer Jan Schenkman (1806-1863). De eerste afbeelding van een knecht verschijnt in zijn boekje Sint-Nicolaas en zijn Knecht. Het verschijnsel pakjesavond ontstond pas op grote schaal na de oorlog. Door de toegenomen welvaart had men middelen om elkaar cadeautjes te geven en het heerlijk avondje samen te vieren in familieverband.

Zie ginds komt de stoomboot
In zijn boekje introduceerde Schenkman de intocht met de stoomboot. Hij beschreef zelfs de uittocht van Sinterklaas met een luchtballon, maar dat heeft het nooit gehaald in de Sinterklaastraditie. In de beginjaren van het feest reisde Sinterklaas doorgaans nog alleen. Maar hij werd al gauw vergezeld door een hulpje, die al gauw in de volksmond Piet werd genoemd. Hoewel men het nu heeft over de traditionele Zwarte Piet, bestaat de knecht van Sinterklaas dus eigenlijk nog niet zo lang. In het begin was Zwarte Piet niet echt een lieveling van de kinderen. Hij deed stoute kinderen in de zak en had een roe in zijn hand waarmee hij een tik kon uitdelen. Ook zijn uiterlijk is veranderd in de loop der jaren, waarover zo meer.
Medio de 20ste eeuw verdwijnt het boze karakter van Zwarte Piet en wordt hij meer en meer een kindervriend. Kinderen angst aanjagen, zoals Piet van oorsprong deed, was volgens de algemene opvatting niet meer pedagogisch verantwoord. Piet verandert in een stuntelige, grappige en vrolijke acrobaat, de assistent van Sinterklaas. Hij heeft nog wel een jute zak over de schouder, maar daar stopt hij strooigoed in, inplaats van stoute kinderen.

Het uiterlijk van Piet werd een 'hot item'
Maar ook Piet werd een 'hot item'. Hij ontwikkelde zich van dom hulpje naar kindervriend tot de manager van de backoffice van Sinterklaas. Sinterklaas heeft inmiddels heel veel Zwarte Pieten, soms wel honderden. Veel Pieten hebben een eigen taak. Zo is er een Inkooppiet, een Magazijnpiet, een Inpakpiet, een Wegwijspiet en een Hoofdpiet. Qua uiterlijk blijft Zwarte Piet hetzelfde: een zwarte huidskleur, een pofbroek een flamboyant hoofddeksel en bontgekleurde kleding. Hoewel de gouden oorbellen en rode lippen niet meer als passend geacht worden, staat ook zijn zwarte uiterlijk en de rol van knecht momenteel ter discussie. Een deel van bevolking vindt de zwarte gelaatskleur een racistisch karakter hebben en de rol van knecht doet denken aan het slavernijverleden. Er verschijnen daarom andere gelaatsvormen zoals de stroopwafelpiet of de roetveegpiet. Voor- en tegenstanders gaan in onze tijden elkaar te lijf. De zwartepietendiscussie is een nieuw begrip. Blokkeerfriezen is genomineerd als het woord van 2018. Ach alles ontwikkelt zich, zelfs Sinterklaas evolueert van een strenge zedenmeester in een lieve sullige Opa en Zwarte Piet van een domme knecht in de CEO van Sinterklaas. Immers de traditionele Zwarte Piet bestaat niet.

Een fantastisch kinderfeest
Zelfs op Curaçao wordt Sinterklaas gevierd. De Pieten zijn daar paars, goud, blauw, geel en oranje gekleurd. Maar vooral zijn ze zwart, donkerzwart geschminkt. En Sinterklaas? Die heeft op Curaçao dikke witte schmink op zijn gezicht. En het publiek? Het publiek vindt het prachtig. Want met alle kleuren van de regenboog blijft het toch nog steeds een fantastisch kinderfeest. Wist u overigens dat Santa Claus vroeger groen was? Omdat Coca-Cola de sponsoring op zich nam, muteerde de outfit van de Kerstman naar rood, de kleur van dit beroemde drankje.
Ach verandering is van alle tijden.

"Sinterklaasje kom maar binnen met je assistent. Want we zitten braaf te wachten op onze krent."

Frustratie bij raadsleden: Wethouder Frenken informeert (weer) te laat Problematiek beschermd wonen project nu wél op de agenda

Foto: Wil Feijen

Als raadscommissieleden via de krant hun informatie moeten krijgen, dan doet de wethouder iets niet goed. Wederom klaagden raadsleden dat het absurd is dat zij in de krant moeten lezen dat er problemen zijn ontstaan bij het beschermd wonen project aan de Molenstraat en Heistraat. Op de publieke tribune zat menigeen met kromme tenen te luisteren naar wethouder Frenken die probeerde uit te leggen dat de gemeente Eindhoven de zorg garandeert voor de 19 bewoners aan de Molenstraat/ Heistraat. Hij gaf aan dat de bewoners gewoon zorg blijven ontvangen en als dat niet door de huidige zorgaanbieder kan, dan komt er wel een andere zorgaanbieder. Maar je kunt toch niet volhouden dat de zorg kwalitatief niet naar beneden gaat als het budget flink krimpt?

Door: Ineke van Uden (GazetMedia)
Foto: Wil Feijen.

Bewoonster Anne van de Molenstraat maakt gebruik van het inspreekrecht tijdens de raadscommissievergadering burgerzaken.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Bewoonster Anne van de Molenstraat maakt gebruik van het inspreekrecht tijdens de raadscommissievergadering burgerzaken. Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Doordat Eindhoven met een zorgbudgetplafond met als peildatum 1 juli 2018 komt, betekent dit dat de jongeren van de Molenstraat per 1 januari 2019 niet meer meegeteld worden. Zorgaanbieder RAC (Regionaal Autisme Centrum) krijgt dan alleen maar geld voor de jongeren die in de Heistraat wonen, waar ook nog een bezuiniging van 30 procent overheen komt. De zorgaanbieder moet ondanks het lagere budget - in verband met de zorgplicht - wel zorg blijven leveren aan ook de jongeren van de Molenstraat. Dan kan het toch niet anders dan dat de jongeren dit gaan voelen in minder begeleidingsuren?

De gemeente Son en Breugel wist in september al dat er zorgbezuinigingsmaatregelen vanuit Eindhoven aan zaten te komen. Daar is niet op geanticipeerd. Als dan op 23 oktober het nieuws luid en duidelijk binnenkomt bij de gemeente, komt wethouder Frenken nog steeds niet in actie om eens langs de appartementencomplexen te gaan of om het gesprek met Stichting Doorpakken Wonen aan te gaan. Het was ook niet Frenken die de mededeling over dit probleem op de agenda van de raadscommissie burgerzaken zette. Het was dat Dorpsbelang vragen stelde n.a.v. een krantenbericht en het was de oproep van Monique van Zwieten (D66) die vroeg om dit punt op de agenda te zetten.
Op de middag voor de raadscommissie burgerzaken treffen Stichting Doorpakken Wonen en wethouder Frenken elkaar. Maar het lijkt of Frenken een andere beleving van het probleem heeft dan de betrokkenen en Stichting Doorpakken Wonen. Frenken lijkt zich minder druk te maken. Eindhoven garandeert toch dat de zorg gewoon doorgaat? En als het RAC er mee stopt, dan komt er wel een ander. Als Frenken de noodzaak van dit probleem in zou zien, dan zou hij op zijn minst de raadscommissieleden onderliggende stukken hebben toegezonden en zelf dit agendapunt hebben opgevoerd. Pasanea (VVD): "Het is triest dat we belangrijke informatie vooral uit de krant moeten halen. U hebt als wethouder al eerder beloofd om ons tijdig te informeren over belangrijke zaken. Doe er nu eens iets mee." Pasanea was zeker niet de enige die zijn verontwaardiging uitsprak dat de wethouder verzuimd om raadsleden tijdig te informeren.

Wethouder Frenken geeft in de raadscommissie burgerzaken aan dat er stevig is gepraat met de wethouder van Eindhoven die verantwoordelijk is voor het doorvoeren van deze bezuinigingsmaatregel: "Wij krijgen een technisch antwoord dat ze garanderen dat de zorg geleverd blijft en als deze zorgaanbieder stopt, er een andere zorgaanbieder komt. Dat is niet leuk om te horen, maar daar moet je mee dealen'.
Op de vraag of de kwaliteit van zorg naar beneden gaat blijft John Frenken erg vaag. Maar een ieder kan op zijn klompen aanvoelen dat als je 19 bewoners in zorg hebt, maar voor een minder aantal een vergoeding krijgt, dat dat ten koste gaat van kwaliteit. En dan hebben we het nog niet eens over de voedingsgelden van 155 euro per bewoner per maand die ook gaan vervallen.
De commissieleden zijn het er unaniem over eens dat deze kwetsbare groep jongeren niet de dupe mogen worden van de bezuinigingsmaatregelen van Eindhoven. Er komt een extra raadsvergadering waar een voorstel besproken zal worden om eventueel juridische stappen te nemen als Eindhoven de zorg weigert te betalen.

Lezerspodium

Met verwondering en bewondering heb ik in uw editie van 21 nov het gedicht van Stan Mooij gelezen over "de negende zaligheid ".
Wel is het zo dat ik niets van de daarin geschetste bucolische sfeer herken in het huidige Son, en de betiteling als negende zaligheid is een iets te vrije dichterlijke vrijheid:
Immers de 8 Zaligheden liggen in de Kempen, hooguit Oirschot zou als de negende in aanmerking kunnen komen. De huidige 8 zaligheden worden ook vooral gekenmerkt door maisvelden en verkeersdrempels.
En Son ligt toch echt in de Meijerij, zij het wat verloren ingeklemd tussen Eindhoven en "Meijerijstad".
Meer eigentijds in ons slaapdorp/wijk is de file die 's morgens in de Gentiaan ontstaat als het ook maar een spatje regent. Dat zal zo toch nog uitdraaien op 2 stoplichten bij de resp. rotondes, de enige uitgangen uit deze wijk, anders kom je er in de naaste toekomst helemaal niet meer uit, althans niet "op tijd". Verder wordt de ochtendrust vanaf 7 uur tot ca 11uur 's avonds verstoord door overvliegende vliegtuigen , maar ja dat heb je als je meevliegt in de vaart der volkeren.

W.Zwetsloot Son

Lezerspodium

Met verbazing heb ik het bericht van Eef van Turnhout gelezen, hij is wel een heel slechte verliezer, wij weten ook wel als dorpsbewoner dat al het geld, dat tot nog toe over de balk is gesmeten het gevolg is van niet naar de kiezer luisteren en daar is u partij bij de laatste verkiezing ook op afgerekend. Wees een vent en neem je verlies. Het heeft geen zin om iedere keer achterom te kijken maar probeer naar voren te kijken.
Het is al erg genoeg, als je ziet wat er met de kerk is gebeurt, om dat alles snel en efficiënt moest gebeuren zonder over de gevolgen te hebben nagedacht.

Johan van Tinteren,
Een bezorgde dorpsbewoner

Bloembakken voor iedereen als duurzaam cadeau

De kinderen voorzien de bakken van zaadjes en bollen Foto: Wil Feijen

Son en Breugel - Op 29 oktober wonnen Imke en Sophie de Jeugd in het Groen prijs. In 2017 won De honingtuin De andere duurzaamheids prijs namelijk de Frans Zaal bokaal. De prijs is in beiden gevallen behalve een bokaal ook een geldprijs die doorgegeven moet worden. De honingtuin besloot de prijs in de vorm van vier bloembakken voorzien van speciale zaden waaruit bloemen komen die voor bijen zeer aantrekkelijk zijn, te schenken aan de winaars en dus de school de Sonnewijzer.

De kinderen van de Sonnewijzer dachten zou het niet leuk zijn om de prijs de vier bloembakken te delen met heel het dorp. Daarom werden er vandaag vier bloembakken geplaatst in ons dorp waar volgend jaar de mooiste bloemen groeien. De bloembakken werden door de kinderen van de Sonnewijzer deskundig voorzien van zaadjes en aarde daaruit zullen straks hele mooie bloemen groeien.
Bloemen waar de bijen het nodige voedsel uit kunnen halen om te overleven. Zodat de steeds krimpende bijenpopulatie hopelijk weer wat kan groeien.

De kinderen voorzien de bakken van zaadjes en bollen Foto: Wil Feijen
De kinderen voorzien de bakken van zaadjes en bollen Foto: Wil Feijen
De kinderen voorzien de bakken van zaadjes en bollen Foto: Wil Feijen
De kinderen voorzien de bakken van zaadjes en bollen Foto: Wil Feijen
De kinderen voorzien de bakken van zaadjes en bollen Foto: Wil Feijen

Zo treft u vanaf nu een bloembak aan bij Berkenstaete, zodat de bewoners van Berkenstaete kunnen genieten van de bloemetjes en de bijtjes vanaf het voorjaar. De tweede bloembak heeft zijn plek gekregen bij het Vestzak, een plaatst waar veel mensen naar toe gaan, vandaar de keuze aldus de leerlingen.
Tenslotte zijn twee bloembakken op het schoolplein geplaatst, deze zullen een educatieve rol spelen bij alle leerlingen van de Sonnewijzer.
Een mooie manier om de natuur wat dichter en om een reden naar ons toe te halen.

Ook dit jaar weer een Lions wensboom. Vanaf de week na Sinterklaas.

Foto: LionsClub Son en Breugel

Doe een wens voor iemand die het verdient en de Lions zetten zich in om die wens te vervullen.
Alleen wensen die weinig geld kosten en/of de persoonlijke inspanning van de Lions vragen komen in aanmerking.

De boom staat tot Nieuwjaar in de Bibliotheek waar ook de wensformulieren verkrijgbaar zijn.
In januari nemen wij contact met u op, ook als uw wens door de Lions niet vervulbaar is.
Lions Club Son en Breugel e.o. Doe een wens voor iemand die het verdient en de Lions zetten
zich in om die wens te vervullen.

Alleen wensen die weinig geld kosten en/of de persoonlijke inspanning van de Lions vragen
komen in aanmerking.
De boom staat tot Nieuwjaar in de Bibliotheek waar ook de wensformulieren verkrijgbaar zijn.
In januari nemen wij contact met u op, ook als uw wens door de Lions niet vervulbaar is.
Lions Club Son en Breugel e.o.

Foto: LionsClub Son en Breugel

Kerstspecial met de Malletgroep van Pro Honore et Virtute

Kerstspecial met de Malletgroep van Pro Honore et Virtute in Son en Breugel
Zaterdag 15 dec 19.00 uur, Sint Genovevakerk Breugel

De Malletgroep van Pro Honore et Virtute, onder leiding van Patrick van de Heuvel, verzorgt samen met diverse muzikanten en zangeressen dit jaar op zaterdag 15 december een sfeervol kerstprogramma.

Door: Duco van de Weijer

Patrick van de Heuvel is trots dat hij de veelzijdigheid van de Malletgroep kan laten horen. In de mooie kerk van Breugel speelt de Malletgroep kerstliedjes in een bijzondere uitvoering. De klanken van de mallets, die op de plankjes van de marimba en xylofoon tikken, worden gecombineerd met percussie-instrumenten zoals de sleigh bells en de triangel om de typische kerstsfeer neer te zetten.

Daarbij zijn er muzikale gasten met wie de Malletgroep nog meer prachtige nummers gaat spelen. De Malletgroep vormt dan de begeleiding bij de solisten van deze avond. De solisten zijn trombonist Martijn Kraakman, trompettist Arron van de Weijer en de zangeressen Dini Lange en Annemiek Hol.

Ook heel bijzonder wordt het optreden van de Malletgroep in samenwerking met het Sonse saxofoonkwartet Quad. Dit kwartet speelt muziek in verschillende stijlen, van licht klassiek tot modern en bestaat uit de muzikanten: Wil van der Zanden, Arold Schers, Dorry van Hout en Robert van den Eertwegh.

De Malletgroep nodigt u van harte uit voor dit unieke concert op een prachtige locatie. Het concert start om 19.00 uur op zaterdagavond 15 december in de Sint Genovevakerk in Breugel. De toegang is gratis. Iedereen is welkom.

Unieke Kerstvoorstelling Scrooge in het Vestzaktheater

Dit jaar luidt het Vestzaktheater de Kerstvakantie op een bijzondere manier in.
Met de vertelvoorstelling Scrooge! kunnen we in Son en Breugel rekenen op een Kerstsfeer als nooit te voren.

Op vrijdagavond 21 december vertelt Gijs Meeusen, met een live strijk- blaasensemble van musici uit de grote Nederlandse orkesten het Kerstverhaal van Charles Dickens. De muziek en de tekst schreef hij de afgelopen jaren zelf en vorig jaar was de voorstelling in Den Bosch drie keer uitverkocht. Het Vestzaktheater wist de voorstelling op het laatste moment naar Son en Breugel te halen.

'Toen ik kort geleden door het Vestzak benaderd werd om Scrooge dit jaar in het Vestzaktheater op te voeren heb ik meteen ja gezegd. Ik ben opgegroeid in de Vloed en het Vestzak was mijn oude bieb. Hoe nostalgisch kan het wezen om Scrooge op te voeren op de plek waar ik als jongetje de boeken van Dickens leende. Nu de Petrus Bandenkerk gesloten is het is natuurlijk extra mooi om op deze manier de Kersttijd in te kunnen luiden.'

Scrooge Foto: Marieke Schellekens

Scrooge! is een voorstelling voor jong en oud en iedereen die van spannende verhalen en filmmuziek houdt is van harte welkom. Kaarten voor de voorstelling zijn te koop via de website van het Vestzaktheater www.vestzaktheaterson.nl

Santa is coming to town: wandel of ren mee met de SantaRun Son en Breugel!

Ladies' Circle Son en Breugel organiseert op zondag 16 december 2018 voor de tweede keer een SantaRun in Son en Breugel.


Steun met jouw deelname goede doelen!
De SantaRun is een 'funloop' van ongeveer 4,5 km die voor iedereen, jong én oud, toegankelijk is. Het parcours bestaat uit één of twee rondes van ca. 4,5 km (twee rondes: ca. 9 km) met de warming-up, start en finish bij de Kiosk op het Kerkplein. Honderden kerstmannen, -vrouwen en -kinderen lopen (wandelen en/of rennen) verkleed als kerstman het parcours en kleuren zo ons dorp rood! Ervaar de gezelligheid, het gevoel van saamhorigheid en de warmte in de koudste tijd van het jaar!
Met jouw deelname steun je ook de goede doelen Stichting Neurofibromatose, Goud voor Oud en Fieke. Meer informatie over deze doelen vind je op onderstaand genoemde website.

Het programma voor de SantaRun Son en Breugel 2018 ziet er als volgt uit:
15:00 uur: Verzamelen bij de Kiosk
15:30 uur: Warming-up
16:00 uur: Startschot
tot 18:00 uur: Finish bij de Kiosk

Na finish: IJsfeest Son en Breugel op het Kerkplein
Een ticket voor volwassenen kost € 10,00 en voor kinderen € 7,50.

Hierbij zit inbegrepen: Kerstmanpak (trui, broek, muts en baard), startnummer en na de finish ontvang je een SantaRun medaille en een flesje water. Onderweg krijg je een versnapering. Na afloop ontvangen volwassenen een consumptiebon bij de ijsbaan en mogen (schoolgaande) kinderen gratis schaatsen (exclusief huur schaatsen).

Jij bent er toch ook bij?
Je kunt jouw ticket(s) bestellen via de website: mijnwebwinkel.nl/winkel/SantaRun-Son-breugel/. Wees er heel snel bij: tot 10 december ben je verzekerd van een startbewijs. Daarna op=op!

Doe mee aan kerstpakkettenactie!


Ook in Son en Breugel, Sint-Oedenrode, wonen mensen die de eindjes maar moeilijk aan elkaar kunnen knopen. Dat is lastig, zeker met (kleine) kinderen. December is een maand waarin vaak geschenken worden uitgewisseld maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Om deze mensen toch niet in de kou te laten staan organiseren de gezamenlijke kerken evenals vorig jaar een kerstpakkettenactie waarbij we dus die mensen blij hopen te maken met een niet verwachte en welkome kerstgave.
U wordt dus uitgenodigd om uw bijdrage te doen, dat kan in geld waar spullen voor worden gekocht, maar u kunt ook iets geven uit uw eigen kerstpakket of gewoon alledaagse levensmiddelen uit de supermarkt zoals pakken sap, koffie, thee, bonbons, koekjes, soepen, vruchten op sap, iets lekkers voor de kinderen. Wat zou u zelf graag in uw kerstpakket willen vinden….? Let u daarbij wel even op de houdbaarheidsdatum?

Son en Breugel:
U kunt elke werkdag terecht tussen 09.30 uur en 12.00 uur bij het parochiecentrum van de Petrus Banden kerk, Kerkplein 7 in Son, eveneens op zaterdag 22 december van 09.30 uur tot 12.00 uur. Vrijwilligers van de kerk zorgen ervoor dat alles netjes wordt gesorteerd en verdeeld en uiteindelijk bezorgd op plaatsen waar behoefte is aan dit soort gaven.
Sint-Oedenrode, Nijnsel, Boskant, Eerschot en Olland:
In de Mariakapellen van de kerken tijdens de openingstijden van de kerken. Verder bij het parochiecentrum De Goede Herder aan het Mgr. Bekkersplein in Eerschot, elke werkdag van 09.30 uur tot 12.00 uur. Vrijwilligers van de voedselbank zorgen hier voor sorteren en verspreiden.
Mogen wij op uw gulheid rekenen? Christus zei ooit: 'Wat gij ooit aan een dezer geringsten hebt gedaan, dat hebt ge aan Mij gedaan.'

16 / 32

Radio S&B begint met 2 nieuwe rubrieken

Als lokale radio voor Son en Breugel staan wij midden in onze samenleving. Naast een –voor "radioland"- unieke 24/7 muziekstream met hits vanaf 1950 tot nu, verzorgen onze bijna 25 vrijwilligers programmama's waarin evenementen, verenigingen en politiek ruime aandacht krijgen.

Onze radiofrequentie 107.5 FM is niet alleen in Son en Breugel, maar ook in Eindhoven-Noord, Sint-Oedenrode, Best en Nuenen (weliswaar in bepaalde delen daarvan) uitstekend te ontvangen.

Vanaf deze week voegt Radio S&B aan haar programmering weer 2 nieuwe items aan toe. In samenwerking met de LEV-groep presenteren wij de "Vrijwilligersbank". Daarnaast de "UIT-agenda" waarin wij leuke en leerzame evenementen belichten, niet enkel in ons dorp, maar ook regionaal. Beide rubrieken worden meerdere malen per week op gezette tijden, na de landelijke nieuwsbulletins op elk uur, uitgezonden.

Vrijwilligers gezocht ?
Bent u als (sport-)vereniging, zangkoor, orkest of band DRINGEND op zoek naar versterking ? Stuur een mail met bijzonderheden naar info@radiosenb.nl en wij zorgen dat uw verzoek via de radio wordt uitgezonden.

Evenement georganiseerd ?
Ook dan geldt: Mail de bijzonderheden aan info@radiosenb.nl en uw activiteit krijgt die –extra- aandacht die het verdient.

Of gewoon lekker luisteren ?
Dan kan natuurlijk altijd want Radio S&B is 7 dagen per week, 24 uur per dag in de lucht. Geen FM- radio voorhanden ? Dat is geen excuus, want via internet kan dat ook en wel via de homepage van onze website www.radiosenb.nl en de "Luister Live" button.

Veel luisterplezier toegewenst namens de programmamakers van Radio S&B.

De ongeletterde boer Lezing Heemkundekring door Henk Roosenboom

Henk Roosenboom Foto: Heemkundekring

De ongeletterde boer
In de bestaande literatuur over het onderwijs op het platteland van oostelijk Noord-Brabant in de 17de en 18de eeuw komen de schoolmeesters van die tijd er in het algemeen niet zo best van af.
Zij zouden volgens velen onbekwaam zijn en slecht onderwijs geven, regelmatig dronken voor de klas staan en bovendien, omdat zij protestant waren, door de dorpsgemeenschap worden gemeden.

Inderdaad wijzen objectieve onderzoeken uit dat in de eerste helft van de 19de eeuw de Brabantse boerenbevolking het hoogste aantal analfabeten telde van heel Nederland: ca. 50% van de mannen en ca. 65% van de vrouwen konden toen hun naam niet schrijven.
Dit percentage zal in de 17de en 18de eeuw niet veel beter zijn geweest.
De vraag is echter of deze achterstand in ontwikkelingspeil van de Brabantse bevolking te wijten is geweest aan het slechte onderwijs en de onbekwame schoolmeesters of aan mogelijke andere factoren.

Tijdens de lezing zal Henk Roosenboom op uitnodiging van de Heemkundekring Son en Breugel deze vraag te beantwoorden door allereerst na te gaan of het gangbare beeld over de schoolmeester wel klopt met de historische werkelijkheid. Waren de toenmalige schoolmeesters wel zo onbekwaam en hoe waren de resultaten van hun inspanningen? Waren die trouwens wel zo slecht?
Hierbij zal aan de orde komen wat de schoolmeester in die tijd deed in de klas, hoe het onderwijssysteem in elkaar zat en wat de kinderen eigenlijk leerden of geacht werden te leren en hoe de leerstof werd bijgebracht.
Tenslotte wordt aandacht besteed aan de vraag wat de mensen zelf verwachtten van het onderwijs en hoe de onderwijsgevenden daar toen aan tegemoet kwamen.
Daarbij worden enkele verrassende conclusies getrokken die een nieuw licht werpen op de veronderstelde "achterlijkheid" van de Brabander en die bovendien van belang kunnen zijn voor het beoordelen van de situatie in het onderwijs van vandaag.
De lezing wordt geïllustreerd met een groot aantal dia's, die samen een goed beeld geven van het onderwijs, de manier waarop en de omstandigheden waaronder lesgegeven werd.

Foto: Heemkundekring
Foto: Heemkundekring
Foto: Heemkundekring

Henk Roosenboom is historicus en was tot 1 juni 2005 werkzaam als archivaris in 's-Hertogenbosch, Helmond en Eindhoven. In 1997 promoveerde hij aan de Universiteit van Nijmegen op het proefschrift 'De dorpsschool in de Meierij van 's-Hertogenbosch 1648-1795'. Daarnaast publiceerde hij een groot aantal artikelen over dit onderwerp. Ook publiceerde hij recent het boek Ontvoerd of gevlucht? Religieuze spanningen en de zaak Sophia Alberts 1700-1710, over het Helmondse protestantse meisje Sophia Alberts, dat ontvoerd zou zijn door de katholieken.

Heemkundekring Son en Breugel nodigt belangstellenden graag uit om, op 12 december aanstaande om 20.00 uur in de zaal van De Zwaan aan de Markt in Son, bij deze lezing aanwezig te zijn

Voor leden van de Heemkundekring is de toegang gratis, van niet-leden wordt een bijdrage van 2 euro gevraagd.

Lezing Heemkundekring Son en Breugel op Woensdag 12 december 2018 om 20.00 uur in de zaal van 'De Zwaan', Markt 9 te Son en Breugel.

Meditatie/Stadverlichting

Als mensen samen stil zijn, hebben zij een harmoniserend effect op hun omgeving, zo blijkt uit onderzoek. In steden waar regelmatig wordt gemediteerd, is er minder criminaliteit, is het minder druk op de spoedeisende hulp en zijn minder verkeersongevallen. Voor een betere wereld hoef je de straat niet op. Je bent effectiever als je samen stil bent. In een tijd van verharding, individualisme en elkaar buitensluiten, wil Stadsverlichting een huiskamercultuur van samenhorigheid stimuleren: oases waar mensen welkom zijn voor een uur stilte, liefde en ontspanning, zodat zij zich weer thuis kunnen voelen bij zichzelf, elkaar en in hun leefomgeving. Voor meer informatie en aanmelden, http://www.stadsverlichting.nu en in Son met Marije Dekkers telefoon 0641342619 website www.praktijk-chenrezi.nl        
Zondag 9 december a.s. wordt gemediteerd tussen 20.00 en 21.00 uur. Je kunt in stilte binnenkomen tussen 19.45 en 20.00 uur. Om 20.00 uur start de meditatie van een uur.

Geen mensenrechten dialoog Amnesty in Son en Breugel

Foto: Adrie Neervoort

Geen mensenrechten dialoog Amnesty in Son en Breugel

Son en Breugel - Mensenrechten Dialoog Amnesty van 10 december, afgeblazen.

De Amnesty International Mensenrechtendialoog die op maandag 10 december, de Dag van de Rechten van de mens zou plaatsvinden in Son en Breugel. Gaat door te weinig aanmeldingen niet door, zo maakt de organisatie van het evenement de ZWO groep van de protestantse gemeente Son en Breugel weten.


Vrouwenvereniging Scala Breugel: gezamenlijk het oude jaar uit en het nieuwe jaar in.

Scala viert kerst op woensdagavond 12 december voor haar leden met een pubquiz en daarna een uitgebreide koffietafel bij 'de Bongerd'.

Op 3 januari gaat het bestuur samen met de leden een toost uitbrengen op het nieuwe jaar. Hiervoor komt men 's middags samen in 'de Boerderij'.
Op 14 januari wordt weer een kaartavond gehouden. Men kan inschrijven voor rikken, jokeren en bridge, maar voor het eerst ook voor het kaartspel 'Keezen'.

Op woensdagavond 23 januari wordt in 'de Bongerd' een lezing gegeven over reuma en jicht. Op deze avond zijn ook introducees (M/V) welkom. In januari meer hierover in deze krant.

Speciale kerstdag bij Krakenburg!

Foto: Krakenburg

Kerstroute met levend kerstverhaal bij Boerderij Krakenburg voor het hele gezin.

Op zondag 16 december is iedereen, jong en oud, van harte welkom om mee te doen aan de levende kerstroute. In de route wordt het kerstverhaal op verschillende plekken op en rond de boerderij gespeeld. Dit verhaal wordt uitgebeeld door de deelnemers, ouders en vrijwilligers van zorgboerderij Krakenburg. Door mee te doen aan de route kun je van dichtbij het kerstverhaal beleven en misschien kom je de engel, de herdertjes, de drie (eigen)wijzen van de Krakenburg, Jozef, Maria en kindje Jezus onderweg wel tegen!

Foto: Krakenburg
Foto: Krakenburg

Deelname aan de kerstroute is gratis. Starten kan tussen 11:00 en 12:00 uur door individueel of in groepjes in te schrijven in de Herberg. Na de route is er vanaf 13:00 uur gezellig samenzijn in kerstsfeer. Ook als je niet meeloopt aan de kerstroute ben je van harte welkom. Je kunt genieten van livemuziek. Lekker warm binnen en/of buiten op het met vuurkorven verwarmde winterterras. Er is onder andere soep, glühwein, warme chocomel en beschuit met muisjes. Adres: Olen 50, Nuenen

Kiki Kemps uit Son en Breugel in unieke KerstROLLERshow

De Cast van de kerstROLLERshow Sparkling Foto: Theo Schepers

Rollerclub De Oude Molen presenteert zaterdag 15 en zondag 16 december met trots weer een unieke editie van de jaarlijkse KerstROLLERshow. Kiki Kemps uit Son en Breugel zal schitteren tijdens deze show. Dit spektakel zal plaatsvinden in sporthal D'n Ekker in Beek en Donk.
De voorbereidingen lopen op volle toeren, de rijdsters van RC De Oude Molen zijn hard aan het trainen om stuk voor stuk mooie nummers neer te kunnen zetten. Het blijft steeds een uitdaging om dat van vorig jaar te overtreffen, maar dat is natuurlijk wel het streven. Tijdens de KerstROLLERshow zal dit jaar alles draaien om dromen ofwel 'Sparkling Dreams'. Vol vaart en ritme wordt u meegenomen door de dromenwereld op rolschaatsen, wat zal zorgen voor veel diversiteit en verassingen.
Behalve onze rolschaatssters die u versteld laten staan van de emoties, bewegingen en formaties, zullen onder andere ook het decor, de muziek en de kleding een indruk achter laten. Sporthal D'n Ekker wordt helemaal omgetoverd tot een waar rolschaatstheater en dit zal u helemaal meenemen in uw sprookjes fantasieën. Kiki heeft al vaker een show gereden, maar dat maakt het niet minder spannend. Samen met haar rolschaatsgenoten belooft het een waar spektakel te worden, wat u zeker niet wilt missen!
De KerstROLLERshow wordt gereden in de sporthal D'n Ekker, Muzenlaan 2a te Beek en Donk. Voorstellingen zijn op zaterdag 15 december om 19:00 uur en op zondag 16 december om 11:00 en 16:00 uur. Kaarten in de voorverkoop kosten €13,00, kinderen tot en met 11 jaar €9,00, deze zijn te bestellen via de website: www.rcdeoudemolen.nl en bij verschillende voorverkoopadressen, zie website. Na 14 december zijn kaarten te koop aan de kassa voor €14,00.

Symfonie Orkest Best nodigt u uit!

Vrijdagavond 21 december klassiek Winterconcert in de Sint Genovevakerk
De dagen worden korter, maar de avonden des te sfeervoller!

Heeft u zin in een mooie avond uit? Vrijdag 21 december speelt Symfonie Orkest Best prachtige werken in winterse sferen in de stemmige Sint Genovevakerk in Breugel.

Op het programma staan o.a. : Gaudete, O Holy Night, Russian Christmas Music, muziek uit de Disneyfilm Frozen en die Musikalische Schlittenfahrt van Leopold Mozart.

Symfonie Orkest Best, onder leiding van dirigent Jeroen Geurts, is een jong orkest met musici van alle leeftijden. Het orkest wil de inwoners van Son en Breugel laten genieten van toegankelijke klassieke muziek in de Sint Genovevakerk, om op deze manier live klassieke muziek dichtbij te brengen.

De toegang is gratis. Na afloop staat er een vioolkist klaar voor een vrije gift.
Het concert begint om 20.00 uur en duurt tot ca. 21.00 uur.
Meer informatie over Symfonie Orkest Best is te vinden op www.symfonieorkestbest.nl.

Grupo Del Sur met programma van binnenuit

Grupo Del Sur Foto: Grupo Del Sur

Desde Adentro, van binnenuit. Zo is de muziek van Astor Piazzolla, zo speelt Grupo del Sur. Uit het hart, naar het hart.

Piazzolla transformeerde de tango van dansmuziek naar luistermuziek.Hij behield passie, hartstocht en melancholie maar verrijkte de muziek met elementen uit de klassieke muziek en jazz. Zijn muzikale nalatenschap is enorm en inspirteerde wereldwijd veel componisten.

Op het nieuwe programma veel composities van Piazzolla die nog niet eerder door Grupo del Sur gespeeld werden. Escualo, Jeanne y Paul en Camorra III geven de concerten een geheel nieuwe glans. Daarnaast werken van Antonio Agri en Pablo Ziegler, respectievelijk violist en pianist in het kwintet van Piazzolla.
Maar ook contrabassist Marc van Rooij legt in eigen arrangementen en composities een link naar Piazzolla's inspiratiebronnen.

Vol overtuiging begint Grupo del Sur aan haar tweede decennium. Met als doel van elk concert een onvergetelijke belevenis te maken voor vertolkers en luisteraars. En met geweldige muziek als middel: Uit het hart, naar het hart.

Grupo del Sur geeft concerten sinds 2007 en speelde op vele muziekpodia en festivals. Zij brachten reeds een 3-tal CD's uit waarvan 'Inspiracion" live werd opgenomen in het Concertgebouw in Amsterdam.De groep is regelmatig te zien op TV en te beluistern op Radio 4 in diverse live-programma's.

Grupo del Sur bestaat uit:
Matías Pedrana-bandoneon, Anne-Marie van de Grint-viool, Paul Hagenaars-gitaar, Ivo de Greef-piano en Marc van Rooij-contrabas.

Knoptoren Sint-Oedenrode, Zondg 9 deeember, 14.30 uur, Entreeprijs € 10,00

Houdoe! Het verhaal van een Brabantse groet

'Houdoe' is bij herhaling gekozen tot het populairste Brabantse woord. Maar het rukt als afscheidswoord ook op in de rest van Nederland en staat al een flink aantal jaren als trefwoord in de Dikke van Dale. 'Houdoe' wordt almaar populairder, en dat in een tijd dat dialecten zo onder druk staan. Taalkundige Wim Daniëls gaat op zoek naar de herkomst van 'houdoe', hij vergelijkt het met andere binnen- en buitenlandse afscheidsgroeten, legt uit wat het Hebreeuwse woord 'houdoe' betekent, wijst op het bestaan van de achternaam Houdoe en op de oehoe Houdoe uit het sprookjesbos in De Efteling. Het boek laat zien hoe een ogenschijnlijk simpel en regionaal woord zo'n bijzondere reikwijdte kan hebben. Wie nog niet voor 'houdoe' viel, zal dat beslist door dit boek doen.
De in Houdoeland geboren Wim Daniëls is misschien wel Nederlands meest geliefde taalkundige. Hij publiceerde talloze boeken over taal. Zijn bij Thomas Rap verschenen columnbundels werden bestsellers en zijn boek Groeten uit Brabant is al aan de negende druk toe; als taalcabaretier trekt Wim Daniëls volle zalen.

Thomas Acda met muzikale cabaretvoorstelling

Thomas Acda Foto: Koos Breukel

Woensdag 12 december is de solovoorstelling Motel van Thomas Acda te zien in Theater De Blauwe Kei in Veghel. De voorstelling begint om 20.15 uur in de Grote Zaal van het theater.

Het is de eerste solovoorstelling van Thomas Acda sinds de beëindiging van het duo Acda en de Munnik. In de show brengt Thomas verhalen, liedjes en avonturen over liefde, vriendschap en de dood. Op zijn eigen unieke manier 'vertelt' hij over hoe we met vallen en opstaan proberen invulling te geven aan ons leven. Dit alles doet hij samen met gitarist David Middelhoff.

Thomas Acda is bekend van verschillende films zoals All Stars, Missing Link en Lek. Ook was hij vijf seizoenen lang te zien in de televisieserie Jeuk. In 2015 debuteerde Thomas als romanschrijver met zijn boek Onderweg Met Roadie. Buiten het schrijven van romans en het regisseren van films schrijft en componeert hij ook muziek, wat hij onder andere deed voor de musical De Marathon.

Kaarten voor de voorstelling Motel kosten € 25 (inclusief een drankje) en zijn te reserveren via www.blauwekei.nl, telefonisch via 0413 - 342555 of aan de theaterkassa op werkdagen tussen 13.00 en 17.00 uur.

Unieke samenwerking SBC en fysiotherapie van Gerven

Unieke samenwerking SBC en fysiotherapie van Gerven Foto: Wil Feijen

Met ingang van het huidige seizoen 2018-2019 zijn SBC en Fysiotherapie Van Gerven een unieke samenwerking met elkaar aangegaan.

Op maandag- en donderdagavond zal er tussen 19:00 en 20:00 uur een fysiotherapeut aanwezig zijn bij SBC, waar men een spreekuur houdt voor geblesseerde spelers van de selectie en JO-19. Dit wordt uitsluitend op afspraak gedaan, gecoördineerd door Henri Jansen (verzorger/sportmasseur). Het doel is om deze dienst in de toekomst uit te breiden, zodat elke speler van SBC hiervan gebruik kan gaan maken.

Hoe gaat het in zijn werk:
Een speler meldt een blessure bij Henri. Henri inventariseert wat er aan de hand is en plant, indien nodig, een afspraak in op de maandag- of donderdagavond bij Geert Rouwenhorst of Ingrid Heij-van Osch, fysiotherapeuten van Fysiotherapie Van Gerven die hiervoor speciaal naar SBC komen.
De fysiotherapeut screent en onderzoekt de klacht en bekijkt of een behandeling bij Henri plaats gaat vinden of dat de behandeling en/of revalidatie onder de expertise van de fysiotherapiepraktijk valt. Uiteraard is het ook altijd mogelijk dat een speler doorverwezen wordt naar een andere discipline. Als coördinator blijft Henri in contact met de trainer en de fysiotherapeut, waarbij de voortgang wekelijks wordt besproken. Dit uiteraard alleen met toestemming van de speler.

Unieke samenwerking SBC en fysiotherapie van Gerven Foto: Wil Feijen
Unieke samenwerking SBC en fysiotherapie van Gerven Foto: Wil Feijen
Unieke samenwerking SBC en fysiotherapie van Gerven Foto: Wil Feijen

Het mooie aan de samenwerking tussen SBC en Fysiotherapie Van Gerven is dat er geen kosten verbonden zijn aan het spreekuur van de fysiotherapeut. Eventuele verdere kosten van behandelingen in de fysiotherapiepraktijk zijn afhankelijk van hoe men verzekerd is. Door deze constructie is het mogelijk geworden dat spelers met acute blessures snel gezien kunnen worden en wanneer nodig snel een behandeltraject gestart kan worden.

Eén op de elf kinderen woont in gezin dat moeite heeft met rondkomen

De Jeugdmonitor 0-11 jaar 2017-2018 van de GGD Brabant-Zuidoost laat zien dat ongeveer 8.500 kinderen in Zuidoost-Brabant in een gezin leven dat moeite heeft met rondkomen. Bij een derde van deze groep is het huishoudinkomen netto meer dan 2200,- per maand. Dit betekent dat moeilijk kunnen rondkomen en een laag inkomen niet altijd samengaan. Van alle gezinnen met kinderen tussen 0 en 11 jaar oud die moeite hebben met rondkomen ontvangt 22% al financiële steun vanuit de gemeente. Maar 36% is nog niet bekend met deze mogelijkheden.

De GGD Brabant-Zuidoost onderzocht in het najaar van 2017 hoe het gesteld is met de leefstijl en gezondheid van kinderen van 0 t/m 11 jaar. Bijna 11.000 ouders in Zuidoost-Brabant vulden een vragenlijst in. Met deze gegevens kunnen gemeenten, GGD en andere partners gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van kinderen te verbeteren. Een van de onderwerpen betrof financieel niet kunnen rondkomen. De meeste kinderen die dit betreft wonen in de steden Eindhoven en Helmond. Maar ook een aantal kleinere gemeenten scoren hierop relatief hoog.


Het onderzoek laat ook zien dat in gezinnen die moeite hebben met rondkomen, soms te weinig geld is voor het lidmaatschap van een vereniging, kinderopvang, kleding, zwemles, activiteiten, voeding en zelfs medicijnen of een bezoek aan een hulpverlener. Het is bekend dat kinderen die leven in armoede meer problemen ervaren. Armoede zorgt bijvoorbeeld voor minder kans op een opleiding, heeft betrekking op je woonsituatie en je gezondheid. Schaamte, sociaal isolement, eenzaamheid, stress en depressies kunnen een gevolg zijn. Het onderzoek laat zien dat dit dus ook de kinderen kan treffen van ouders die moeite hebben met rondkomen maar boven de lage-inkomensgrens leven. Zij kunnen niet altijd aanspraak maken op financiële regelingen of gebruik maken van Stichting Leergeld. De risicogroepen zijn o.a. eenoudergezinnen en co-ouders.

De GGD Brabant-Zuidoost vraagt aandacht voor deze problematiek en sluit daarbij aan bij de aanbevelingen van de Kinderombudsman op het gebied van integraal gemeentelijk beleid, kwaliteit van buurten en lokale buurtvoorzieningen. Het is belangrijk om het kind een stem te geven en gebruik te maken van de beschikbare voorzieningen zoals Stichting Leergeld, het Jeugdcultuurfonds en het kindpakket dat direct ten goede komt aan de kinderen.
Het GGD-onderzoek onderstreept het belang om daarbij ook rekening te houden met kinderen uit gezinnen waarvan het inkomen boven de lage-inkomensgrens valt. In diverse gemeenten zijn al mooie voorbeelden die ook andere gemeenten kunnen inspireren.

Meer informatie?
Bekijk alle resultaten van de Jeugdmonitor op www.Brabantscan.nl.

CD Presentatie van Björn van der Doelen in la Sonnerie

Bjorn van der Doelen te biecht op nieuw album. Voormalig profvoetballer Björn van der Doelen (PSV, Standaard Luik, FC Twente en NEC Nijmegen) stopte nog voor z'n 30ste met voetballen om o.a. muziek te gaan maken. Inmiddels is hij gepokt en gemazeld en verschijnt 14 december 2018 zijn, alweer, vijfde studio album getiteld "Eerwaarde Vader zegen mij want ik heb gezondigd".
Van der Doelen gaat op dit album volgens ouderwets Katholiek gebruik te biecht.
Op 13 en 14 december presenteert hij samen met De Huursoldaten zijn nieuwe album in de kapel van de Sonnerie in Son en Breugel. Van der Doelen over het album:

Een plaat waar geen plek is voor gelul maar voor louter ware woorden.
Over hoe vaak hij pas om 6 uur 's ochtends bezopen thuis kwam, alle kroegen al lang dicht.
Over hoe hij nu pas inziet hoe eenzaam zij toen moet zijn gewist.
Over hoe hij die apenrots moest beklimmen als een man.
En over hoe zij hem tenslotte, zonder nog een woord, weer in haar armen neemt, zoals alleen een vrouw da kan.

Van der Doelen bewees zich afgelopen jaren een karakter op het podium en daarnaast, in staat om te luisteren en te sturen, te vertellen en te vermaken, te vervoeren en te boeien. Recht door zee, zonder daarbij een blad voor de mond te nemen. Zijn tirades over lerarenproblematiek en ouders langs de lijn van het voetbalveld gingen viral en als vrijheidsstrijder voor vrij met Carnaval trok hij met gevolg naar Den Haag. Van der Doelen houdt z'n luisteraars graag een spiegel voor in z'n echte, oprechte, soms een beetje ongemakkelijke maar bovenal goudeerlijke verhaaltjes. In 2019 start zijn gelijknamige theatertour.

De edite van donderdag 13 december is uitverkocht, voor vrijdag 14 december zijn nog kaarten te bestellen via de website: www.bjornvanderdoelen.nl

Kosten kaartjes voor de release €15, CD €15, gesigneerde pre order, LP €18, gesigneerde pre order
Donderdag 13 december en vrijdag 14 december. Kapelzaal la Sonnerie Nieuwstraat 45 Son en Breugel. Aanvang: 20:30 uur

Sonse ondernemer naar Dakar Rally 2019

Emil Florisse Foto: Wil Feijen

Emil Florisse vertrekt begin volgend jaar naar Peru voor de Dakar Rally 2019. Hier zal hij als mediaverslaggever te werk gaan.

Door: Tais Lourinho da Silva

Emil Florisse is geboren en getogen in Son en Breugel en heeft nu bijna drie jaar een eigen digitaal mediabedrijf in ons dorp. Hij is vooral bekend om zijn promotiefilms en terugblikvideos van evenementen zoals Beach Event en OnsDorpLive.

Emil Florisse Foto: Wil Feijen

Kinderdroom
Begin 2019 gaat Emil voor de tweede keer mee als mediaverslaggever tijdens de Dakar Rally.
"Ik heb er erg veel zin in", vertelt Florisse vol enthousiasme. "De Dakar Rally is iets wat ik van kinds af aan leuk heb gevonden. Om het nu voor de tweede keer van zo dichtbij mee te mogen maken is geweldig." Emil gaat zich vooral bezighouden met het maken van de videos voor Rally Maniacs.

Voedsel en water
Het voorbereiden is dan ook al begonnen voor Emil en zijn collega's. De spanning zit er nog niet helemaal in maar Emil beseft zich na vorige keer wel wat het nu precies inhoudt om mee te gaan. "Het is altijd wel spannend omdat de planning altijd anders kan lopen. Je moet ervoor zorgen dat je voldoende water en slaap hebt. Dat is iets wat ik echt heb geleerd van vorig jaar. Ook moet je minimaal inpakken want niet alles past in de auto." Hoe belangrijk voedsel en water is, realiseerde Emil zich bij de vorige Rally.

Slapeloze nachten
Om als mediaverslaggever mee te gaan moet je wel een dikke huid hebben. "Het kan soms zijn dat je maar twee uur slaap krijgt in een nacht", zegt Emil. Tot diep in de nacht gaat hij videos monteren om die dan zo snel mogelijk door te sturen naar Rallymaniacs.com.

Een paar weken weg zijn van thuis is Emil niet zo mee bezig als hij eenmaal daar is. "Dankzij sociale media is er nog wel veel contact met thuis. Dat is fijn. Ik kan zo bijvoorbeeld laten zien wat ik allemaal heb meegemaakt of gezien in Peru."

Na de Dakar Rally is het werk dan ook nog niet klaar voor Florisse. "Er is altijd nog wat nawerk. We maken vaak nog een samenvatting van de reis waar ik vaak nog een week mee bezig kan zijn. Ook worden beelden gearchiveerd voor komende jaren"

Florisse Creative
'Florisse Creative' is vanuit een hobby opgebloeid. "Ik heb altijd al een passie gehad voor fotografie en film", vertelt Emil. Volledig auto-didact heeft hij het vak geleerd en veel informatie vergaard via internet en cursussen.

Tweedekamer lid bezoekt Berkenstaete

Afgelopen vrijdag 30 november was Evert Jan Slootweg, lid van de tweede kamerfractie van het CDA, op bezoek bij woonzorgcomplex Berkenstaete. Hij houdt zich onder andere bezig met de wet op langdurige zorg (Wlz), die bedoeld is voor mensen die voortdurend intensieve zorg nodig hebben in een aangepaste woonomgeving. Op uitnodiging van Eppie Fokkema voorzitter van de raad van bestuur van Archipel bezocht hij Berkenstaete.

Evert Jan Slootweg bezoekt op dit moment meerdere instellingen in de zorg. Doel van deze bezoeken is om een goed beeld te krijgen van wat de besluiten van de overheid voor de zorg in Nederland betekenen. Dit alles ter voorbereiding van debatten en beslissingen in de toekomst over dit onderwerp in de kamer.
Het bezoek was dan ook goed voorbereid. Archipel wilde graag laten zien welke zorg er op dit moment geleverd kan worden aan de bewoners van Berkenstaete en ook hoe deze er mogelijk in de toekomst uit gaat zien.

Hiervoor was een gesprek georganiseerd waarbij, behalve het tweedekamer lid, ook wethouder Jan Boersma, raadslid Henk Hulsen en burgerraadslid Albert Vink (allen CDA) aanwezig waren. Voor Archipel waren behalve Eppie Fokkema ook Miranda Wennekes, Desiree Thomasse (zorg en activiteitenbegeleiding) en drie bewoners van Berkenstaete aanwezig, namelijk de heren Kusters, Wouters en mevrouw Crombeecke. In een geanimeerd gesprek bleek dat de zorg die zij ontvangen in Berkenstaete van Archipel tot volle tevredenheid is.

Een plus van het wooncomplex Berkenstaete is dat er zowel appartementen zijn waar de bewoners zelfstandig wonen, maar dat zij ook structureel of incidenteel zorg kunnen inkopen. Hierdoor houden zij de regie over alles wat zij wel of niet aan zorg willen hebben. Op deze manier kunnen zij dus het persoonsgebonden budget (PGB), indien toegewezen, optimaal inzetten.

Zelfstandig wonen blijkt dan ook op hoge leeftijd goed mogelijk te zijn mits de randvoorwaarden aanwezig zijn. Zo verhuisde de heer Kusters samen met zijn vrouw onlangs naar Berkenstaete. Nadat zijn vrouw weer eens met spoed naar het ziekenhuis moest zag hij in dat het huis, waar zij jarenlang met veel plezier gewoond hadden, niet meer geschikt was voor hun beiden. Derhalve namen zij het besluit om te verhuizen naar Berkenstaete.

Zo'n beslissing om te verhuizen is niet gemakkelijk, zo gaven de bewoners van Berkenstaete aan, maar is vaak door de afnemende gezondheid en de niet meer passende thuissituatie de enige oplossing. Meneer Wouters vertelde, dat ook zij niet meer in hun oude huis konden blijven wonen. Toen zijn vrouw een aantal keren in het ziekenhuis werd opgenomen, bleek dat de benodigde extra zorg thuis niet meer praktisch uitvoerbaar was, dit ondanks de hulp van de kinderen.

In Berkenstaete gaat het niet alleen om de zorg. Archipel biedt ook op maat aangepaste dagbestedingsactiviteiten aan, dat door de bewoners over het algemeen zeer gewaardeerd wordt en helpt bij het "integreren" in de nieuwe woonomgeving.
Hoewel de geleverde zorg de bewoners veel voldoening en ondersteuning geeft, merken zij het probleem van 'te weinig handen' om het werk te doen.

De bewoners ervaren dat de zorgmedewerkers steeds vaker keuzes moeten maken. Ook hier in Berkenstaete wordt dit knelpunt dus zichtbaar. Doordat alle medewerkers efficiënt en vol overgave werken is het nog een beheersbaar probleem. Maar ook hier is de roep om extra personeel aanwezig. Evert Jan Slootweg gaf aan dat hij deze geluiden niet voor het eerst tegenkomt in de zorg.

Tijd voor de politiek om er wat aan te doen dus. Daarbij is inzicht in het probleem een mooie eerste stap.

Bridgeclub ABC

Uitslagen dinsdagochtendcompetitie
Ronde 4, zitting 1, 27 november 2018
1 Johan van de Laar & Peter Rotteveel                65,00 %
2 Teun Postma & Jos van Bommel                 61,88 %
3 Issy Abram & Maud Gerritsen                 55,21 %
4 Dicky Kreukniet & Matty Ribberink                 52,60 %
5 Cynthia Feekes & Gonnie van Leeuwen         51,88 %
Uitslagen dinsdagavondcompetitie
Ronde 4, zitting 1, 27 november 2018
Lijn A
1 Tineke Soetens & Jo Bakker                 64,29 %
2 Reinier Gerritzen & Jeske Koop                 59,23 %
3 Dirk Bossenbroek & Jos van Gerwen                 58,33 %
4 Johan van de Laar & George Punt                 54,76 %
5 Toni Rotteveel & Peter Rotteveel                 53,87 %
Lijn B
1/2 Sanny de Graaf & Annelies van Mameren 59,38 %
1/2 Cor Dortmans & Cees de Wit         59,38 %
3 Marina Verhoeven & Ton Verhoeven         57,50 %
4 José van de Ven & Rini van de Ven         52,97 %
5 Gerda van den Hoek & Dick van den Hoek 51,06 %

Derde overwinning in 1e klasse dames Apollo

Dames 1 HV Apollo kampioen FotoReza

Son en Breugel - Met de gewonnen bekerwedstrijd en 2 gewonnen wedstrijden in de competitie laat dames 1 van handbalvereniging Apollo zien dat ze in de eerste klasse thuishoren.

Zondag stond er opnieuw een directe concurrent in de competitie op het programma: United Breda. Vanaf het begin controleerde Apollo de wedstrijd, mede door een zeer sterke verdediging en door de schutter van Breda geen kans te gunnen. Ruststand 13-9. Ook na rust domineerde Apollo de wedstrijd en bleef continue op afstand van Breda. Eindstand 25-17. Door deze goede reeks stijgt dames 1 naar een veilige 8e plaats in de competitie en doen ze nog mee in de bekercompetitie. Komende zondag staan zij tegenover de nummer 4, de dames 2 van MHV '81 in Mill. 
 

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Woensdag 28 november                
Recreanten Corridor1 – Korloo         11 - 2
BMC MW1 – Corridor MW1         10 - 5

Zaterdag 1 december
Corridor F1 – BMC F1                         1 - 6

Zondag 2 december
Odisco 1 – Corridor 1                         17 - 7
Stormvogels 3 – Corridor 2                 7 - 10
Springfield 1 – Corridor 3                 6 - 15

Programma
Zaterdag 8 december                         aanvang
Corridor D2 – De Korfrakkers D3         14.30
Corridor F1 – DAW Schaijk F1                 15.00
Corridor D1 – KVS '17 D1                         15.30
Corridor E1 – Rooi E2                                16.00
Corridor C1 – KVS '17 C1                         16.30
Corridor B1 – De Korfrakkers B3         17.30

Zondag 9 december
De Korfrakkers 4 – Corridor 3                 10.00
ONA/Astrantia 2 – Corridor 2                 11.30
BMC 1 – Corridor 1                                 12.00

Handbalvereniging Apollo

Uitslagen 1-2 december
Handbal Someren HC1 - Apollo HC1         24-9
Bergeijk HB1 - Apollo HB1                         31-12
Apollo HS1 - WPK/Westlandia HS1                34-30
Apollo D1 - Groesbeekse Glorie D1         16-21
Apollo DA1 - Groesbeeks Glorie DA1         15-13
Apollo DS1 - United Breda DS2                 25-17
Apollo HS2 - Oranje Wit HS1                         24-31
Apollo HS3 - Jupiter '75 HS2                         24-21

Programma
8 december
14:05 uur PSV Handbal D1 - Apollo D1
20:30 uur Oliveo HS1 - Apollo HS1

9 december
09:10 uur Apollo HC1 - Jupiter '75 HC2
10:25 uur Apollo HB1 - Zephyr/HCB'92 HB1
11:55 uur Desk HS1 - Apollo HS2
14:00 uur M.H.V. '81 DS2 - Apollo DS1
16:50 uur Achilles '95 DA1# - Apollo DA1
17:10 uur Niobe HS1 - Apollo HS3

Schaakkring Ter Schaeck ende Vermaeck klaar met het seizoen

Ter Schaeck ende Vermaeck, een kleine, intieme schaakkring,
heeft er haar zestien wedstrijden voor dit jaar weer op zitten.
En zoals elk jaar sinds 1979 is er weer een kampioen.

Dit jaar heeft Jaap Burghoorn, tevens competitieleider, de beker met ruime voorsprong in de wacht weten te slepen. Het is zijn tweede kampioenschap sinds hij in 2011 tot de schaakkring toetrad. Bij zo'n kampioenschap hoort natuurlijk een passende huldiging. En gezien de naam, waaronder geschaakt wordt, zal dat geen probleem opleveren. Op 15 december vindt de ceremoniële gebeurtenis plaats in het bijzijn van enkele prominente schakers uit het dorp.


Na afloop vindt dan nog een schaakontmoeting plaats tussen de leden en de bezoekers. Het blijkt telkens, ook na zoveel jaren., weer een fantastische gebeurtenis te worden.
De complete uitslag van de competitie 2018 luidt als volgt:
Jaap Burghoorn 12 punten
Henk Draijer 8 1/2 punten
Richard George 8 punten
Bert van Boxtel 6 punten
Hans Bergen 5 1/2 punten

La Ferme Boel speelt 4-dorpen toernooi

4-dorpen toernooi Foto: La Ferme Boel

Op 24 november nam La Ferme Boel weer deel aan het 4-dorpentoernooi
Deelnemers aan het toernooi waren Asten, Geldrop, Best en Son en Breugel.
Het 4 dorpen toernooi vind plaats op binnenbanen, omdat La Ferme Boel geen binnenbanen heeft spelen zij het thuistoernooi altijd in Best.
Afgelopen week werd het toernooi gespeeld in Asten bij het 't Lover in Asten. Bij het toernooi gaat het vooral om vriendschap en gezelligheid.
De winnaar in Asten was La Ferme Boel uit Son en Breugel. De spelers Leo, Nellie en Karel van La Ferme Boel mochten de prijs in ontvangst nemen.

Pieten bezoeken handbalvereniging Apollo

Foto: HV Apollo

Opeens waren ze daar, 2 zwarte Pieten, die op het geluid in sporthal de Landing af waren gekomen. ze troffen daar de jongste jeugdleden van Apollo aan, die bezig waren met de wekelijkse handbaltraining. Vol enthousiasme werden ze begroet en namen ze deel aan de training. af en toe gooiden de Pieten met pepernoten in plaats van met de bal, maar er was geen enkel kind dat hier problemen mee had. aan het einde van de training was er ook nog een lekkere surprise voor elk kind. En de Pieten, die waren zo onopvallend dat ze gekomen waren ook weer vertrokken.

BC 't Koffertje '94

Uitslag van 3 december 2018
A-lijn: 1 Ben van der Steen & Christ Verhoeven 58,25%; 2 Willem Pieters & Harrie van Rijbroek 56,25%; 3 Hetty van Geffen & Wil Schilder 54,83%; B-lijn: 1 Jos van Bommel & Jan Verbunt en Marianne Bekkers & Maria Bloem 59,58%; 2 Bert Foolen & Maria Foolen 58,75%; 3 Tonny van Acht & Maria Gottenbos 55,83%

Inloop Bridgeclub De Beckart

Uitslag 29 november: 1. Henriëtte en Jan Verheijen 59.72%; 2. Toos Sanders en Harrie Maas 58.33%; 3. Fried vd Laar en Jaques Jongeneel 54.16%; 4. Riet vd Laar en Zus vd Rijt 53.47%. Ook bri9dgen op donderdagmiddag in De Beckart? Info 474297.

Badmintonvereniging Scarabee bestaat 50 jaar

Badmintonvereniging "Scarabee" bestaat dit seizoen 50 jaar. Gedurende het seizoen worden er verschillende activiteiten georganiseerd om dit te vieren. Zo is op 21 augustus het seizoen gestart met het "1968 start toernooi". De volgende activiteit was gepland voor eind oktober, maar doordat sporthal De Landing tijdelijk niet beschikbaar was, is dit verschoven naar december.

Op 18 december, precies de dag van de oprichting in 1968, wordt een toernooi georganiseerd. Het gaat hierbij om ludiek toernooi voor alle leden. Het toernooi start om 18.30 voor jeugd 1 en om 19.30 voor jeugd 2/ senioren/ sportoverdag. Tijdens deze avond zal ook stil gestaan worden bij de oprichting van Scarabee. Tevens wordt geproost op de succesvolle jaren die achter ons liggen en op een bloeiende toekomst.

In de komende maanden er zijn meer activiteiten gepland:
- Donderdag 21 februari 2019 is er een toernooi voor senioren in de Bongerd.
- Zaterdag 23 maart 2019 zijn de jubileum clubkampioenschappen in de Landing.
- Dinsdag 2 april 2019 wordt er een reünie gehouden waarvoor ook oud leden uitgenodigd worden. Tijdens deze avond worden de oud leden ook in de gelegenheid gesteld om weer eens met elkaar een shuttle te slaan.
- Voor de jeugd worden er op verschillende momenten gedurende het seizoen activiteiten georganiseerd die in het teken staan van het 50-jarig jubileum.
- Op zaterdag 18 mei 2019 is de grote feestdag voor alle leden met volop activiteiten in de middag en avond.

Wanneer u of iemand die u kent geïnteresseerd is om badminton te gaan spelen en ook de komende festiviteiten wil meemaken, dan kunnen ze vrijblijvend kennis maken met badminton en met Scarabee. Scarabee is een gezellige en informele vereniging waar het naast recreatief- ook mogelijk is om in competitieverband te spelen. Kom gerust mee doen op een van onze speelavonden. De speeltijden voor de verschillende categorieën zijn als volgt:
Jeugd:
- Dinsdag traint de jongste jeugd van 18.30 tot 19.30 in sporthal "de Landing".
De oudere jeugd traint daarna van 19.30 tot 20.30.
- Vrijdag traint de jeugd van 19.00 tot 20.30 uur in sportzaal "de Bongerd".
Senioren:
- Dinsdag is er training en recreatief spelen van 20.00 tot 22.00 uur in sporthal "De Landing"
- Donderdagavond kan er van 20.00 tot 22.00 in sportzaal "de Bongerd" worden gespeeld.
- Donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 biedt Scarabee de mogelijkheid voor sportoverdag in sporthal "De Landing".

Voor meer informatie over de vereniging kunt u terecht op de site: www.bcscarabee.nl.

Stijgende lijn waterpolodames Argo

De vorm begint er te komen bij de waterpolodames van Argo. Dit was in de afgelopen wedstrijden al zichtbaar, toen resulteerde dat nog niet in punten. Afgelopen weekend kon Argo tegen de Treffers in Rosmalen in ieder geval een punt mee naar huis nemen. Ondanks of juist dankzij het feit dat Argo slechts 1 wisselspeelster mee had, was de opdracht heel duidelijk. Solide spelen, geen onnodige balverlies in de opbouw, in de achterste lijn dichtgooien en rekenen op topkeepster Yvonne vd Vorstenbosch. Die opdrachten werden redelijk goed uitgevoerd, ook al valt er nog veel winst te behalen in het zuinig omgaan met balbezit. Te vaak komen passes niet goed aan waardoor de tegenstander middels een counter met een behoorlijke overtal doorkomen. Daar zit echt de achilleshiel van Argo, door te weinig (reactie) snelheid is balverlies in de aanval pijnlijk. Ook in de eerste helft van de wedstrijd bleek dit de oorzaak te zijn van het achter de feiten aan zwemmen. Argo begon het 4e part met een 6-5 achterstand, coach Anja van Wanrooij gaf aan dat er niets meer te verliezen was en dat er volle bak gespeeld moest gaan worden. Het team pakte dit goed op en de achterstand werd omgebogen naar een 6-8 voorsprong. Helaas wist Argo met deze luxe nog niet heel goed om te gaan, ook nu weer werd een overwinning in de laatste seconden weggegeven. Maar met een eindstand van 8-8 kan Argo tevreden zijn, vooral ook omdat de stijgende lijn zich hierbij voortzet en tegenstander Lutra mag zich volgende week goed voorbereiden op Argo. Doelpunten van Argo zijn gemaakt door: Paula Smith (3x), Josine Raaijmakers (2x), Tamara Vervoort (2x) en Liesbeth vd Korst.

SWNZ/GORGO - B jongens 4-3
AquAmigos - C gemengd 9-1
De Treffers - Dames 1 8-8
Zeester-Meerval - Dames 2 5-4
De Rog - Heren 1 2-3
Heren 2 - Thalassa 9-3

Programma
Zaterdag
D gemengd - Lutra in ZIB te Best 15:30 uur
Waterproof H1 - Heren 2 in Geusseltbad te Maastricht 16:10 uur
C gemengd - Hellas-Glana ZIB te Best 16:15 uur
Heren 1 - Merlet ZIB te Best 17:00 uur
Dames 1 - Lutra ZIB te Best 17:45 uur
Dames 2 - De Treffers ZIB te Best 18:45 uur
AquAmigos - B jongens in Olympia te Waalwijk 19:55 uur

Voetbalpieten met Sinterklaas op bezoek bij het G-team van SBC

Wat was het afgelopen vrijdag weer een bijzondere training voor de G-teams van SBC. Vijf voetbal-pieten kwamen meetrainen! Af en toe waren ze wel wat onhandig met de bal maar het enthousiasme straalde er van af. Van het begin tot het einde was het een feest. Na afloop van de training kwam in de kantine ook nog Sinterklaas op bezoek. Hij had voor iedere speler en tas met cadeautjes bij. Ook had hij de moeite genomen om voor elk kind een persoonlijk gedichtje te maken. Zelfs de trainers en begeleiders kregen een zoete traktatie. Natuurlijk strooiden de Pieten royaal met snoepgoed, iedereen genoot zichtbaar en het was dan ook een zeer geslaagde avond. Met bijzonder veel dan aan Stichting MeeDoen, PLUS Marcel en Jeanette Verhoeven, Fiets en sport van de Berg, MB Promotions, SBC en natuurlijk Sinterklaas en zijn Pieten!!!

Mooie prestaties voor zwemmers DBD tijdens zuidelijke cirkel

Afgelopen zondag hebben vier masters van DBD deelgenomen aan de zuidelijke cirkel, een wedstrijd voor zwemmers van 20 jaar en ouder. De wedstrijd werd gezwommen in het Pieter van den Hoogenband bad in Eindhoven. Aan deze wedstrijd deden in totaal 276 personen van 57 verenigingen mee uit o.a. Limburg, Brabant, Zeeland en Belgie.
Opvallend was dat voor DBD (De Brabantse Dolfijnen) uit Best slechts 1 Bestse zwemmer en 3 zwemmers uit Son en Breugel meededen.
Jaap Harm van Duinen en Ingrid Versteegen wisten op hun 2 afstanden beiden een tweede en een derde plaats te behalen. Wout van Dijk behaalde een mooie derde plaats op zijn 100 meter rugslag.
De zwemmers van DBD behaalden 7 persoonlijke records. Beste tijdsverbetering was voor Wout van Dijk op zijn 100 meter vrije slag.

Uitslagen:
Ingrid Versteegen 100m rugslag 2de en 25m vlinderslag 3de, Jaap Harm van Duinen 25m vrije slag 2de en 50m vrije slag 3de, Wout van Dijk 100m vrije slag 4de en 100m rugslag 3de

Sinterklaas verrast ook de kinderen van vvSBC

Foto: SBC

De jongste spelertjes en het SBC Gteam werden afgelopen vrijdagavond verrast met een bezoek van Sinterklaas en zijn hulppieten.

De kantine van vvSBC was 'voor deze avond sfeervol versierd, om Sinterklaas te kunnen ontvangen. Tijdens het wachten op de goede heilig man hebben de kinderen mooie kleurplaten gemaakt. En op eens was hij daar, de Sint.
Het wacht was beloond en met liedjes werd hij ontvangen. De Sint had een drukke avond maar vond toch tijd om zijn belangstelling naar elke speler uit te spreken.

De Sint viel het zelfs op dat meerdere kinderen hun tanden aan het wisselen waren, Hij stelde dan ook bezorgde vragen aan de kinderen hoe ze hun tanden hadden verloren? Nadat de Sint met elk kind een gesprekje had gehad. Konden de pieten na toch wel even zoeken de kadozak terug vinden. Zelfs nadat de kadoos waren uitgedeeld had Sint toch nog even tijd om samen op de foto te gaan.

Argo zwemmen

Afgelopen zondag hebben 10 zwemmers deelgenomen aan de 3e Solo in zwembad De Neul. Hierbij hebben zij 3 keer een 1e plaats, 6 keer een 2e plaats en 2 keer een 3e plaats behaald. Er zijn 20 persoonlijke records gezwommen.

Nederwetten kan tevreden zijn met puntendeling

Druilerige weersomstandigheden weerhielden de vaste kern van Nederwetten supporters er niet van om af te reizen naar Tongelre. Beide teams zijn momenteel qua stand geen hoogvliegers in de 5e klasse, maar op het kunstgras van Tongelre ontspon zich toch een duel waar gestreden werd om de punten.

Door: Louis Staals

Nederwetten verscheen aan de aftrap met nogal wat geblesseerde. Chris van den Biggelaar, Ben van der Bruggen, Rik van Lieshout, Giel van Korven en ook op de bank nog Mathijs Merks en Jesper Franc half inzetbaar. In de 20e minuut kwam er zowaar een mooie mogelijkheid voor Toon van Rooij maar zij schot ging rakelings over het doel van Tongelre. Bij een uitbraak van Tongelre kon Olivier van de thuisclub de bal met een mooie lob over doelman Jordy van den Boogaard lichten en de 1-0 aan tekenen. Twee minuten later kreeg Toon van Rooij de bal goed aangespeeld van Roy Sleegers en gaf een goede voorzet op Christiaan Baaten die de 1 -1 aantekende. Vlak voor rust in de 42e minuut kreeg Nederwetten een vrije trap te nemen en Toon van Rooij krulde de bal mooi om de Tongelre muur in het doel 1-2 Dit was ook de ruststand

In de 2e helft werd het er allemaal niet beter op. Een moment van slecht uitverdedigen resulteerde in een eigen doelpunt door John van der Velden en kwam Tongelre weer terug in de wedstrijd 2-2. Weer enkele minuten later kreeg BuBu van Tongelre na een verre ingooi de bal vol op de slof en zette Tongelre weer op voorsprong. Na enkele wissels door de trainer van Nederwetten bleek ook de gouden wissel te zitten want de ingevallen 4e elftal speler Stein Verhagen, zette met een afstandsschot van zeker 35 meter de 3-3 op het scorebord. Hiermede kon Nederwetten wel leven en we hopen maar dat volgende week tegen HVV uit Helmond de ziekenboeg weer wat leeg gelopen is en dat het vaandel team weer voor wat mee spektakel kan zorgen.

Tongelre - Nederwetten 3-3

Uitslagen SBC Jeugd zaterdag 1 december
SBC JO 19-1 - ODC JO 19-1                 1 - 2
Rood Wit V"hoven JO 19-3 - SBC JO 19-2                 6 - 2
SBC JO 19-3 - SJO Juventud JO 19-2                 3 - 1
SV Budel JO 17-1 - SBC JO 17-1                 8 - 0
SBC JO 17-2G - VRIJ                 --------
DVS JO 17-4 - SBC JO 17-3                 0 - 3
SBC JO 17-4 - Taxandria JO 17-4                 5 - 0
SBC JO 17-5 - Wilhelmina Boys JO 17-5G                 9 - 0
RKSV Nuenen JO 15-2 - SBC JO 15-1                 0 - 3
SBC JO 15-2 - UNA JO 15-2G                 4 - 2
SBC JO 15-3 - RPC JO 15-4                 9 - 0
Nemelaer JO 15-2 - SBC JO 15-4G                 3 - 1
SBC MO 15-1 - ODC MO 15-1                 2 - 0
SBC JO 14-1 - Hilvaria JO 14-1                 7 - 0
Unitas "59 JO 14-4 - SBC JO 14-2                 4 - 2
SBC JO 14-3 - Hoogeloon JO 14-1                 3 - 6
Schijndel/De Wit JO 13-1 - SBC JO 13-1                 4 - 3
SBC JO 13-2 - Spoordonkse Boys JO 13-1                 6 - 1
RKSV Nuenen JO 13-4 - SBC JO 13-3                 1 - 3
SBC JO 13-4 - Best Vooruit JO 13-3                 0 - 0
SBC MO 13-1 - RKVVO MO 13-1                 4 - 3
SBC JO 12-1 - DVS JO 12-1                 4 - 1
RKDSV/EDN"56 JO 12-1 - SBC JO 12-2G                 6 - 3
SBC JO 12-3 - RKSV Heeze JO 12-2G                 10 - 0
SBC JO 12-4 - FC Eindhoven AV JO12-5M                 7 - 1
Nemelaer JO 12-1 - SBC JO 12-5G                 8 - 5
SBC JO 11-1 - EFC JO 11-1G                 7 - 1
DBS JO 11-3 - SBC JO 11-2                 6 - 10
SBC JO 11-3 - HSE JO 11-1                 3 - 3
RPC JO 11-5 - SBC JO 11-4G                 3 - 4
Marvilde JO 11-2 - SBC JO 11-5G                 8 - 2
SBC G 1G - Sarto G 3                 4 - 4

Programma SBC jeugd 8 december                
Thuisteam        Bezoekers Vertrek Aanvang
WODAN JO 19-1 - SBC JO 19-1        14:45
SBC JO 19-2 - RKSV Nuenen JO 19-3        15:15
RPC JO 19-4 - SBC JO 19-3 15:15 16:15
SBC JO 17-2 - RKVVO JO 17-1        15:15
SBC JO 17-2G - FC Tilburg JO 17-3        15:15
SBC JO 17-3 - RKVVO JO 17-3        15:15
Boxtel JO 17-2 - SBC JO 17-4 14:00 15:00
Beerse Boys JO 17-3 - SBC JO 17-5 13:30 14:30
SBC JO 15-1 - VRIJ        
Wilhelmina Boys JO 15-2G - SBC JO 15-2 10:15 11:15
SBC JO 15-3 - VRIJ        
SBC JO 15-4G - DSC JO 15-4        13:15
Zwaluw VFC MO 15-1 - SBC MO 15-1 12:00 13:00
Haarsteeg JO 14-1 - SBC JO 14-1 10:30 11:30
SBC JO 14-2 - SDO "39 JO 14-1        13:15
Waalre JO 14-1 - SBC JO 14-3 09:30 10:30
SBC JO 13-1 - ODC JO 13-1        11:45
WODAN JO 13-2 - SBC JO 13-2 10:30 11:30
SBC JO 13-3 - FC Eindhoven AV JO 13-4        11:45
SBC JO 13-4 - Casteren/Netersel JO 13-1G        11:45
SV BLC MO 13-1 - SBC MO 13-1 08:30 09:30
Geldrop JO 12-1 - SBC JO 12-1 10:30 11:30
SBC JO 12-2G - Jong Brabant JO 12-2        11:45
Brabantia JO 12-3 - SBC JO 12-3 10:30 11:30
Unitas "59 JO 12-4 - SBC JO 12-4 10:15 11:15
SBC JO 12-5G - Wilhelmina Boys JO 12-1        10:15
SBC JO 11-1 - VRIJ        
SBC JO 11-1 - VRIJ        
Nieuw Woensel JO 11-2 - SBC JO 11-3 08:15 09:00
SBC JO 11-4G - RKVVO JO 11-4        10:15
SBC JO 11-5G - VRIJ        
SBC JO 10-1 - Acht JO 10-1        10:15
SBC JO 10-5 - SBC JO 10-2G        10:15
FC Eindhoven AV JO 10-4 - SBC JO 10-3G 08:30 09:30
SBC JO 10-4G - RKVVO JO 10-4        10:15
SBC JO 10-5 - SBC JO 10-2G        10:15
EFC JO 10-4G - SBC JO 10-6G 08:00 09:00
SBC JO 10-7 - Unitas "59 JO 10-6        10:15
SBC JO 9-1 - Reusel Sport JO 9-1        09:00
SBC JO 9-2 - RPC JO 9-3        09:00
SBC JO 9-3 - De Raven JO 9-1        09:00
SBC JO 9-4G - RKDSV/EDN"56 JO 9-2        09:00
Geldrop JO 9-5 - SBC JO 9-5 08:00 09:00
SBC JO 9-6G - DBS JO 9-8        09:00
SBC JO 9-7G - VRIJ        
SV Valkenswaard JO 8-1 - SBC JO 8-1 07:45 08:45
SBC JO 8-2 - FC Eindhoven AV JO 8-2        09:00
SBC JO 8-3 - Zwaluw VFC JO 8-7        09:00
SJO Juventud JO8-2 - SBC JO 8-4 08:00 09:00
SBC G 1G - VRIJ        

VC Pieter Brueghel H4 heeft koppositie vijfde klasse

dav Foto: VC Pieter Brueghel

Son en Breugel - Door VCE/PSV 4 afgelopen maandag met 4-0 te verslaan, staat heren 4 na zeven speelronden met 24 punten bovenaan in de vijfde klasse.

De tot nummer twee gedegradeerde tegenstander gaf zich niet zomaar gewonnen. De eerste set werd dan wel relatief makkelijk gewonnen, maar daarna moest voor elke set gestreden worden. De heren uit Son en Breugel maakten het soms onnodig spannend, maar waren uiteindelijk toch de bovenliggende partij. Met een terechte winstpartij als resultaat. Woensdag 12 december zetten de heren de competitie voort tegen de laaggeklasseerde studenten van Tamar 4. Hopelijk wordt dat een versteviging van de koppositie.

RKVV Nederwetten

Programma
Zaterdag 8 December
Nederwetten Vet - Woenselse Boys Vet aanvang 16.30 uur

Zondag 9 December
Nederwetten 1 - HVV Helmond 1 aanvang 14.00 uur
Nederwetten 2 - Pusphaira 6 aanvang 10.00 uur
Nederwetten 3 - Pusphaira 7 aanvang 11.00 uur
SVSOS 3 - Nederwetten 4 aanvang 10.00 uur
Nuenen Vr 3 - Nederwetten Vr 2 aanvang 10.00 uur

Sonse Zaalvoetbal competitie

Uitslagen speelronde 11:
Imazighen United - Spierings / Bergmans        1-4
ZVV Witte Tonnie - Hurkmans         2-5
Rovers Timmerwerk - Sportcafé Expreszo        4-9

Stand 1-12-2018:
1. Sportcafé Expreszo 9-25
2. Hurkmans        9-16
3. Imazighen United 9-15
4. Spierings / Bergmans 9-12
5. ZVV Witte Tonnie 9-5
6. Rovers Timmerwerk 9-4

Programma speelronde 4 8-12:
18:30 Spierings / Bergmans – Hurkmans
19:15 Sportcafé Expreszo – Imazighen United
20:00 ZVV Witte Tonnie – Rovers Timmerwerk

SBC Senioren
Uitslagen
Zondag 2 december
SV Budel 1        - SBC 1        3-2
WODAN 2        - SBC 2        1-1
SVSSS 2        - SBC 3        0-1
SCG'18 5        - SBC 4        afg.
SBC 7         - De Valk 5        1-0
SBC 8         - Wilh. Boys 9        3-6
Brabantia 8        - SBC 9        3-1
Braakhuizen 8        - SBC 10        6-1
Brabantia 10        - SBC 11        1-1
SBC 12        - DBS 7        2-3
SBC 13        - Nederwetten 2 1-1
SBC VR1        - Rood Wit V. VR1 1-4
ZSC VR1        - SBC VR2        afg.

Programma
Zondag 9 december
SBC 1         - DBS 1        14.30 u
SBC 2         - Hilvaria 2        12.00 u
SBC 3         - RKDVC 4        12.00 u
SBC 4         - Nuenen 4        10.00 u
Pusphaira 2        - SBC 5        12.00 u
Wilhelmina 11 - SBC 6        10.00 u
UNA 14        - SBC 7        10.00 u
Spoordonkse Boys 5 - SBC 8        11.00 u
SBC 9         - DVS 6        13.00 u
SBC 10 vrij.
SBC 11        - Spoord. Boys 6 13.00 u
Brabantia 12        - SBC 12        10.00 u
Braakhuizen 5        - SBC 13        13.00 u
Tivoli VR1        - SBC VR1        11.00 u
SBC VR2        - Maarheeze VR1 10.00 u

Donderdag 13 december
OJC Rosmalen 2 - SBC 2 (beker) 20.30 u

31 / 32

zaterdag 8 december

Reis om de wereld in 80 dagen

Na de geweldige shows Music in Blue 2017 en het zeer succesvolle Koningsconcert 2018 laat onze veelzijdige Harmonie zich binnenkort weer van een andere kant horen met de familievoorstelling Reis om de wereld in 80 dagen: een muzikaal avontuur, een belevenis voor alle zintuigen, naar het boek van Jules Verne. Maar liefst 3 voorstellingen op 8 en 9 december waarin het Vestzaktheater speciaal voor deze gelegenheid wordt omgebouwd en ingericht tot een werelds podium. Een schitterende beleving voor jong en oud waarbij het publiek geniet van prachtige muziek, diverse acts, een show met licht en geluid, beelden en zelfs geuren en smaken. De kaartverkoop is inmiddels gestart en meer informatie vindt u op www.phev.nl/reisomdewereld. We zien u en uw familie ook graag bij deze voorstelling en de gezellige afterparty.

zondag 9 december

Reis om de wereld in 80 dagen

Voor meer informatie zie agenda zaterdag 8 december.

woensdag 12 december

Lezing Heemkundekring door Henk Roosenboom

De ongeletterde boer In de bestaande literatuur over het onderwijs op het platteland van oostelijk Noord-Brabant in de 17de en 18de eeuw komen de schoolmeesters van die tijd er in het algemeen niet zo best van af. Zij zouden volgens velen onbekwaam zijn en slecht onderwijs geven, regelmatig dronken voor de klas staan en bovendien, omdat zij protestant waren, door de dorpsgemeenschap worden gemeden.Henk Roosenboom op uitnodiging van de Heemkundekring Son en Breugel deze vraag te beantwoorden door allereerst na te gaan of het gangbare beeld over de schoolmeester wel klopt met de historische werkelijkheid
Gratis voor leden van de Heemkundekring, niet-leden betalen 2 euro.
Woensdag 12 december om 20.00 uur in de zaal van 'De Zwaan', Markt 9 te Son en Breugel.

vrijdag 14 december

Onthulling kunst op de rotonde

Feestelijke onthulling van het gekozen kunstobject op de rotonde aan de Boslaan/ ingang 't Zand. De kunstenaars Anne Huddleston Slater en Annelies Schoth zijn de ontwerpers van de mooie schemerlamp die de rotonde gaat opsieren en FERRO is de producent van dit nieuwe sieraad voor ons dorp Iedereen is welkom om aanwezig te zijn bij dit bijzondere feit. Burgemeester Hans Gaillard zal samen met de ontwerpers deze gelegenheid openen

zaterdag 15 december

Kerstconcert Malletgroep Harmonie PHEV

Kom in de sferen van Kerst met onze Malletgroep en vrienden De Malletgroep van Pro Honore et Virtute, al jarenlang een geweldig orkest met top slagwerkers. Steeds weer vernieuwend, zowel wat betreft muziekstijlen als show. Dit keer trakteren ze ons samen met onze saxofoonvrienden van het kwartet Squad en enkele solisten op trompet, trombone en zang op een aantrekkelijk programma in het teken van de kerst. Ben je in het weekend waarin Son blootstaat aan het "geweld" van Ons Dorp Live benieuwd naar dit unieke concert op een prachtige locatie, ben er dan bij op zaterdagavond 15 december in de Sint Genovevakerk in Breugel. Het concert start om 19.00 uur en de toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom.

zaterdag 15 december

Ons Dorp Live!

Zaterdagavond 15 december 2018 barst Ons Dorp Live weer los in Son en Breugel. Een twintigtal bands op diverse podia in het centrum van Son en Breugel. Aanvang 19:30 uur, toegang gratis.

zondag 16 december

SantaRun Son en Breugel 2018

Op zondag 16 december 2018 organiseert Ladies' Circle Son en Breugel voor de tweede keer de SantaRun! Een Feel-Good-Event voor alle inwoners van Son en Breugel en omstreken. Gezinnen en hardlopers gaan met elkaar de straten van Son en Breugel rood kleuren. Gekleed in een kerstmanpak lopen deelnemers een route van ongeveer 4,5 kilometer. De route start bij de ijsbaan, loopt langs het Hertenkamp via Thermaelaan door 't Harde Ven weer terug naar het centrum van Son. Hardlopers kunnen de route ook twee keer lopen, dus totaal ongeveer 9 kilometer.

tot zondag 20 januari

Expositie 'Licht' in Galerie De verdiepingen

Expositie 'Licht' van Marianne Schellekens in Galerie De verdiepingen van Villa De Kleine Heide in Son en Breugel. De donkerste dagen van het jaar komen eraan. Een tijd waarin mensen de behoefte hebben zich te omringen met licht. Het licht van verwachting, van Kerst, van het er zijn voor elkaar. Juist in de duisternis is het licht van grote kracht. Marianne weet dit met haar schilderkunst op bijzondere wijze vorm te geven. Zij werkt graag verhalend en met diepgaande en maatschappelijke thema's. Kosmos en aarde ontmoeten elkaar in haar werk. Villa De Kleine Heide, Europalaan 2a in Son en Breugel 2 december tot 20 januari. Te bezoeken op zondagen 15:00- tot 17:00 uur. Voor bezoek met groepen op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken met Catherine Witvliet, 0632051593