DeMooiSonenBreugelkrant

12 juni 2019

DeMooiSonenBreugelkrant 12 juni 2019


Foto: Wil Feijen

De kermisexploitanten staan te popelen om hun kermisattracties op te bouwen in het centrum van Son en Breugel. Vrijdag 14 juni gaat de kermis om 15.30 uur open voor het publiek. Op de openingsdag kan iedereen voordelig naar de kermis; dan wordt de eurodag gehouden.

Voor de mindervalide mensen wordt op maandag 17 juni, tussen 14.00 en 15.00 uur een prikkelarme kermis gehouden. Zij kunnen tijdens dit uur gratis gebruik maken van de attracties en gedurende dit uur draaien de attracties langzamer en staat de muziek zachter. Tevens wordt de knipperverlichting van de attracties aangepast.

Een kermis waar vertier bovenaan staat voor zowel de kleinere jeugd als de iets oudere jeugd. Er is voor ieder wat wils op de kermis. Probeer jij liever de attracties waar de snelheid centraal staat, of waag je liever een gokje bij de verschillende gokautomaten? De kermis wordt compleet gemaakt met de traditionele kramen met zuurstokken, oliebollen en andere lekkernijen. Niet alleen op de kermis is het erg gezellig, ook in de horeca rondom de kermis. De horecaondernemers nodigen je graag uit voor een hapje en een drankje.

Tot en met dinsdag 18 juni is de kermis te vinden op het Raadhuisplein, Kerkplein en de Nieuwstraat in het centrum van Son en Breugel.

Foto: Wil Feijen

Kijk voor de openingstijden en meer informatie over de kermis op pagina 16

Jaargang 4 • Week 24 • Woensdag 12 juni 2019

Buurtvereniging Gehurterbij collecteert voor Oranjefonds

Foto: Adrie Neervoort

Samen met de bewoners van Zonhove collecteert Buurtvereniging Gehurterbij voor het oranjefonds collecte. Deze collecte is dinsdag 11 juni gestart en duurt nog tot zaterdag 15 juni.

De helft van de opbrengst is voor BV Gehurterbij. Dit geld wordt gebruikt om leuke activiteiten te organiseren. Er kan ook online geld worden gedoneerd. Dit kan door middel van de QR-code op de legitimatiepassen van de collectanten of via https://noord-brabant.oranjefondscollecteonline.nl/organisatie/bv-gehurterbij

Pijnlijke knelpunten gemeentehuis in beeld gebracht

Jos de Bruin (DorpsVISIE), John Frenken (DorpsVISIE), gemeentesecretaris Rien Schalkx, burgemeester Hans Gaillard, Paul van Liempd (PvdA/GroenLinks) en Jan Boersma (CDA) Foto: Giti Entezami

Vacatures die soms moeizaam in te vullen zijn, toenemende werkdruk en extra werkzaamheden rond 'hoofdpijndossiers' maakt dat er behoorlijk wat extra geld nodig is om het werken binnen het gemeentehuis op orde te brengen én te houden. Dat is de uitslag van de notitie 'Basis op orde in de organisatie' van de gemeente.

Redacteur: Ineke van Uden

Foto: Ingezonden

Dat extra geld zal elders bezuinigd moeten worden. Met de Kadernota en de Meerjarenbegroting in aantocht zullen raadsleden moeten aangeven bij welke onderwerpen zij geen water bij de wijn willen doen en welke onderdelen wellicht toch naar achteren schuiven of soberder uitgevoerd moeten worden.

Extra werk
Iedereen die een beetje de Son en Breugelse politiek volgt kan zich er wel wat bij voorstellen. Ambtenaren die hun huiswerk hebben gedaan en mooie notities hebben opgesteld op basis van kaders die de gemeenteraad heeft gesteld en waar dan weken of maanden later opeens een hele andere wending aan wordt gegeven door de raad. Dat vraagt veel extra werk van het ambtelijk apparaat. De Sonse gemeenteraad is wat dat betreft in de afgelopen maanden/jaren niet echt consistent geweest.

Vacatures en ziekteverzuim
Tel daarbij op dat vacatures niet altijd even makkelijk en snel ingevuld kunnen worden. Dat geeft extra werkdruk. En kans op meer ziekteverzuim. Dat laatste is inmiddels al licht zichtbaar. De eerste vier maanden van 2019 laten een hoger ziekteverzuim zien dan in de periode daarvoor. In de notitie 'Basis op orde in de organisatie' worden de knelpunten in de gemeentelijke organisatie eerlijk en duidelijk weergegeven. Het college van burgemeester en wethouders wil deze knelpunten dan ook oplossen.

Kadernota
De Kadernota - een nota die bedoeld is om richting te geven aan de begroting - is volgende week onderwerp van gesprek in de raadscommissievergaderingen. Nu afgelopen week duidelijk is geworden dat er circa vierhonderdduizend euro extra nodig is om onder andere de gemeentelijke organisatie te versterken, zal - als de raad deze noodzaak ondersteunt - elders die vier ton vandaan moeten worden gehaald.

Keuzes maken
Welke keuzes raadsleden gaan maken zal in de komende weken duidelijk worden. In de Kadernota staan onderwerpen als Breugel Bruist, Centrum Son - Dorpshuis, Duurzaamheid en Energietransitie, Mobiliteit en veiligheid in het verkeer, Nulde lijn samenleving: Wonen, welzijn en zorg, Regionale samenwerking, Veiligheid, Burgerparticipatie en nieuwe bestuursstijl gemeenteraad. Het college vraagt aan de raad om bij de bespreking van deze Kadernota hun mening te geven over de thema's die de raad belangrijk en minder belangrijk vindt. Op basis daarvan zal het college een herprioritering maken. Waarbij het college al wel benadrukt 'De financiële situatie is dusdanig dat een kaasschaafmethode geen oplossing biedt, maar dat de raad en het college duidelijke keuzes moeten maken in wat de gemeente wel en niet (meer) doet'.

Luister en praat mee
Wist u dat u altijd welkom bent tijdens een raadscommissie- en raadsvergadering? U heeft ook spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening mag geven over een onderwerp wat op de agenda staat. U krijgt hiervoor maximaal vijf minuten het woord. Vindt u dat de gemeenteraadsleden een bepaald onderwerp in de Kadernota absoluut niet moeten schrappen of niet op moeten bezuinigen? Dan kunt u tijdens het spreekrecht daar uw zegje over doen. Op de gemeentepagina in deze krant kunt u lezen wanneer de vergaderingen plaatsvinden.

Vaccinatiegraad in Son en Breugel boven landelijk gemiddelde

Foto ter illustratie Foto: ©pixabay.com

Son en Breugel - Een landelijke discussie over het wel of niet vaccineren van kinderen en daarmee tevens de vaccinatiegraad in de gemeente Son en Breugel was aanleiding voor de gemeente Son en Breugel om navraag te doen bij de GGD. De GGD heeft laten weten dat de vaccinatiegraad van kinderen uit Son en Breugel hoger ligt dan het landelijke gemiddelde en de gemeente hiermee de voorgeschreven minimale vaccinatiegraad behaalt.

Onlangs was de discussie over het wel of niet vaccineren landelijk nieuws. Navraag bij Kinderdagverblijf Piggelmee, Korein Kinderplein en Peuteropvang Op de Hoek in Son en Breugel bleek dat de kinderdagverblijven en peuteropvang boven de landelijke vaccinatiegraad zitten. Dit wordt nu mede bevestigd door de GGD.

Op dit moment is de landelijke dekkingsgraad 93 procent, terwijl volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO de dekkingsgraad minimaal 95 procent moet zijn voor BMR (bof, mazelen, rodehond) en DKTP (difterie, kinkhoest, tetanus, polio). De gemeente Son en Breugel presteert wat betreft de vaccinatiegraden uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) goed ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De gemeente voldoet voornamelijk onder zuigelingen en kleuters aan de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gestelde doel van 95%. Dit blijkt uit de in de onderstaande tabel weergegeven percentages.

Stand van zaken Gemeente Son en Breugel 2018

Zuigelingen (tot 2 jaar)

Kleuters (2 tot 5 jaar)

Vaccinatie

%

Nationaal %

Vaccinatie

%

Nationaal %

DKTP

97,2

92,6

DKTP

97,0

92,7

Hib

97,2

93,4

Hepatitis B

96,6

92,2

Pneumokokken

96,0

92,8

BMR

96,6

92,9

Meningokokken

96,6

92,6

Volledig gevaccineerd

93,8

90,2

Geen vaccinatie

2,3

4,3

Schoolkinderen (5 tot 10 jaar)

Adolescente meisjes

Vaccinatie

%

Nationaal %

Vaccinatie

%

Nationaal %

DTP

94,2

90,0

HPV

49,1

45,5

BMR

92,7

90,1

Uit de cijfers blijkt dat Son en Breugel goed scoort en voldoet aan de gestelde normen. Dit betekent dat er geen actie ondernomen hoeft te worden om de percentages te verhogen. De gemeente blijft de GGD en Zuidzorg attenderen op het geven van aandacht aan het vaccinatieprogramma, zeker wat betreft de communicatie. Het is namelijk belangrijk om deze goede score te behouden en dus mensen aan te moedigen hun kinderen te vaccineren. "Hier zullen we op blijven aandringen", aldus de gemeente in hun toezeggingsbrief aan de commissie Algemene Zaken van de gemeenteraad.

Enquête afvalinzameling

Her en der liggen zakken met plasticafval, straks misschien verleden tijd in Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel wil toe naar minder restafval en meer afvalscheiding. Om dat te realiseren zijn verbeteringen in de afvalinzameling nodig.

De gemeente verstuurt daarom in de tweede helft van juni een enquête aan 2.700 geselecteerde bewoners. Met de enquête wil de gemeente in beeld brengen hoe inwoners de verschillende inzamelsystemen waarderen.

De enquête bevat vragen over de ervaringen met de huis-aan-huis inzameling van de verschillende afvalstromen, zoals het restafval (grijze container of ondergronds inzamelen), oud papier en PMD (plastic, metaal en drankkartons). Maar ook wordt gevraagd naar de ervaringen met zwerfafval en de milieustraat.

Onafhankelijk onderzoeksbureau De AfvalSpiegel voert deze enquête in opdracht van de gemeente uit. De enquête kan schriftelijk of digitaal worden ingevuld, deelname is anoniem en de gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De uitkomsten van de enquête worden meegewogen in de evaluatie van het afvalbeleid, zoals aangegeven in het coalitieakkoord.

Buurttuin 't Zand zoekt nieuwe vrijwilligers

De vrijwilligers in hun buurttuin Foto: Annie Maessen

'Wegens aanhoudende droogte en de vakantieperiode zijn wij per direct op zoek naar helpende handen, die het gezellig vinden om een bijdrage te leveren aan onze buurttuin'. Zo zou een vacaturetekst kunnen luiden van Buurttuin 't Zand die vrijwilligers zoekt.

Redacteur: Arjen Strik
Fotograaf: Annie Maessen

Moestuin met sociale buurtfunctie
"Vorig jaar is de buurttuin van start gegaan. Een initiatief van enkele buurtbewoners. Het idee was dat de tuin een centrale rol zou gaan spelen in het sociale gebeuren in de wijk. Door je eigen biologische groenten, fruit en kruiden te kweken, leg je contacten met medebuurtbewoners en zo leer je elkaar beter kennen en doe je nieuwe contacten op", geven Annelieke, Ellen, Femke en Paul, vier bewoners uit de wijk een toelichting op hun oproep. Zij zijn vanaf de oprichting betrokken en actief bij de buurttuin.

Verrijking voor de buurt
Vanaf de start zijn er zo'n zeven gezinnen als vrijwilligers actief bij het onderhoud en de ontwikkeling van de tuin. "De aanwas van nieuwe vrijwilligers liep echter niet zo storm als we gedacht hadden. Dit lijkt alsof we teleurgesteld zijn, maar niks is minder waar." Iedereen die langs loopt of een praatje maakt, vindt het een geweldig initiatief en een verrijking voor de buurt. De initiatiefnemers denken dat ze het moeilijk vinden om met hen in contact te komen. Kinderen zijn heel enthousiast. Ze zien heel tastbaar hoe een zaadje verandert in bijvoorbeeld een courgette en dat het tijd kost om iets te laten groeien. Het is erg leerzaam en verrassend. "Maar het onderhouden van een tuin vergt tijd en inzet. Elke dag moet de tuin bijvoorbeeld besproeid worden. Zeker met zo'n hete zomer is water van levensbelang voor de planten. We hebben geen irrigatiesysteem, dus het bewateren moeten we dagelijks doen met de bekende groene gietertjes", aldus de initiatiefnemers. "De gemeente helpt ons nu met wateraanvoer, maar dat stopt na dit jaar. Daarom willen we graag een waterpomp slaan. Voor de kosten hiervan zoeken we nog sponsoren."

Wat je zaait mag je oogsten
De gemeente heeft aan de buurttuin vijf jaar zo'n tweehonderd vierkante meter grond ter beschikking gesteld. Het kweken wordt gedaan in bakken. Het voordeel daarvan is dat het overzichtelijk is en je minder last hebt van slakken. Tevens beschikt het over een goede waterafvoer. "We hebben nu vier bakken ingericht; twee bakken voor groenten, zoals sla, uien, tomaten, bietjes en twee bakken die bestemd zijn voor fruit en kruiden." Aan de randen staan bloemen. De opbrengst van wat er gekweekt wordt, is voor de deelnemers aan de tuin. Er wordt samen gezaaid en geoogst. "Inmiddels hebben we de nodige ervaring opgedaan en weten wat we wat wel en niet naast elkaar gezet mag worden en wanneer er gezaaid moet worden."

Groene vingers
"Alle handjes zijn welkom, al is het maar voor een paar uurtjes per maand", luidt hun boodschap. "We zijn op zoek naar vrijwilligers die mee willen werken aan de opzet, het onderhoud en het draaiende houden van de buurttuin." Groene vingers is absoluut geen vereiste. Bij de buurttuin zijn ze wars van regels, maar houden van duidelijke communicatie en alle contacten en planning verloopt via de gemeenschappelijke appgroep.

Kennismaken op 29 juni
Heb je interesse of vragen? Stuur dan een mail naar buurttuintzand@gmail.com of kom op 29 juni, tussen 10.00 en 12.00 uur langs om kennis te maken bij de buurttuin op de hoek Vlinderlaan/Houtens. U kunt dan tevens genieten van onze kruidenthee, smoothies, aardbeien, bloemen en ander lekkers!

Foto: Annie Maessen

Lespakket Remember September voor basisscholen

Hans Gaillard neemt het eerste lesboek in ontvangst Foto: Adrie Neervoort

Om de gebeurtenissen tijdens de oorlog en rond de bevrijding door te geven, heeft de Heemkundekring, met steun van het Stakenburgfonds, een lespakket voor de groepen 7/8 van de basisscholen ontwikkeld. Op donderdag 6 juni, D-Day, werd het lespakket overhandigd aan burgemeester Hans Gaillard, tevens voorzitter van het Stakenburgfonds.

In het lespakket wordt naast veel informatie ook ruimte gelaten voor eigen onderzoek. Kinderen worden uitgedaagd om de gebeurtenissen van toen te verbinden aan zaken die nu in onze wereld gebeuren. Zij kunnen hun opgedane kennis, inzichten en ervaringen aan de gemeenschap laten zien tijdens de herdenking op 17 september.

De lespakketten worden binnenkort verspreid op alle basisscholen. De scholen kunnen de lesstof naar eigen inzicht inpassen in hun onderwijsprogramma. Om de leerstof te ondersteunen zijn verschillende organisaties waaronder de Veteranen Son en Breugel bereid gevonden om een bijdrage te leveren aan het doorgeven van het verhaal aan de jongere generatie.

Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen

In het Mantelcafé Son en Breugel wordt op woensdag 19 juni van 13.30 – 15.30 uur in de Tuinkamer Berkenstaete in Son en Breugel een zorgprogramma gehouden.

Ouderen wonen langer thuis dan voorheen. Ook als ouderen kwetsbaar worden willen zij vaak thuis blijven wonen. Zij worden daarbij ondersteund door verschillende zorg- en hulpverleners. Vaak in combinatie met mantelzorg van de partner, kinderen of anderen.

Het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen heeft als doel de behandeling en ondersteuning, ook die van de mantelzorg, goed op elkaar af te stemmen. In de regio Zuid-Oost Brabant is rondom de zorg voor kwetsbare ouderen een bijzondere samenwerking gegroeid tussen de drie regionale Zorggroepen De Ondernemende Huisarts (DOH), Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE) en Praktijk Ondersteuning Zuid Oost Brabant (PoZoB) en de zorgverzekeraars.

Het zorgprogramma beschrijft de noodzakelijke zorg bij kwetsbare ouderen die steeds vaker en langer in zorg blijft bij de eigen huisarts. Huisarts Rolf van de Bogaerde en Corinne Luijten, praktijkondersteuner Kwetsbare Ouderen van Medisch Centrum de Linden, vertellen u meer over de achtergronden, de doelgroep en de inhoud van het zorgprogramma voor Kwetsbare Ouderen. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

9 / 32

Doortje van den Nieuwenhuijzen wil graag het stokje overdragen

Foto: Annie Maessen

Verheugd zwaait de voordeur van haar gezellige woning open en er volgt een allerhartelijkste begroeting door Doortje van den Nieuwenhuijzen. Een plaats aan haar eettafel wordt ingenomen en een vers gezet kopje koffie met peperkoek zorgt er voor dat dit interview in een bijzonder ongedwongen sfeer plaatsvindt.

Redacteur: Leo Hokke
Fotograaf: Annie Maessen

Enthousiast
De van origine verpleegkundige A, inmiddels 70 jaar oud, weet op een zeer enthousiaste manier zo over haar leven te vertellen, dat het onmogelijk is dat je gedachten afdwalen. Zij gaat in vogelvlucht door haar leven, dat zij deelt met haar man Johan, een fanatieke fietser.

Doortje op pad met twee bewoners van Zonnehove Foto: Annie Maessen

IVN-werkgroep Zonhove
"De letters IVN staan voor Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid", vertelt Doortje. In het begin was Doortje vrijwilligster van de werkgroep Zonhove van het IVN, later coördinator. Met een aantal vrijwilligers vormt zij een club voor Zonhove-leden die allerlei (buiten)-activiteiten bedenkt en organiseert. Op dit moment zijn er 22 Zonhove-leden en ongeveer veertien vrijwilligers. Voor deze groep bewoners wordt er een heel eenvoudig programma samengesteld, dat op hun niveau is afgestemd en waarvan Doortje de coördinator is.

Zintuigen gebruiken
"Het samenstellen van zo'n programma vergt de nodige voorbereiding" legt Doortje uit. "Wij proberen vaak met spelactiviteiten de zintuigen te gebruiken, bij voorkeur buiten, maar als het weer het niet toelaat, kunnen wij ook binnen aan de slag." Zo zijn er gebeurtenissen die Doortje veel voldoening geven in haar werk en er zijn er vele die haar lang bijblijven. Als de Werkgroep bijvoorbeeld het zintuig 'ruiken' wil laten ervaren en de leden aan een ui laten ruiken dan zit de één met een vies gezicht te kijken en de ander kan er vrolijk om lachen. Voor veel bewoners is het allerfijnste om een heerlijk zacht knuffelbeest vast te houden, dat voelt zo zacht aan!

Vogels
"Toen het vorig jaar op een dag in februari bitterkoud was, was er binnen van alles te zien over vogels. Er waren eieren, zelfs een groot struisvogelei. Er waren veren in soorten en maten, onder andere prachtige pauwenveren", vertelt Doortje enthousiast. Tevens konden de leden enkele nesten bekijken, waaronder een nest van ongeveer dertig centimeter doorsnede, waarvan je heel mooi de opbouw kon zien: aan de buitenkant grotere sterkere takken, aan de binnenkant kleinere en flexibele takjes en heel mooi gevoerd met zacht materiaal zoals zand en mos. Van dichtbij konden enkele opgezette vogels worden bekeken en gevoeld, zoals de ijsvogel, de groene en bonte specht en een grote havik.

Opvolger
Zoals Doortje zelf laat weten wordt het na 35 jaar tijd om plaats te maken voor een opvolger voor haar werk als coördinator. "Er zijn nog zoveel dingen in het leven waar ik plezier aan beleef en waar ik niet of nauwelijks aan toekom. Gelet op mijn leeftijd, zou ik daar meer tijd voor willen hebben" Uiteraard staat Doortje haar opvolger daar waar mogelijk en nodig bij met raad en daad en wil zij als 'gewone' vrijwilliger voor de werkgroep actief blijven. "Het gaat om een zeer afwisselende functie, waarbij de liefde en de aandacht voor de gehandicapte medemens, centraal staat", sluit Doortje af.

Belangstellenden voor het werk als coördinator kunnen nadere inhoudelijke informatie verkrijgen via Doortje, telefonisch bereikbaar via 0499-475697 of via e-mail johanendoortje.1@kpnmail.nl.

Programma kioskoptredens

Foto: Ingezonden

De komende weken valt er weer van alles te beleven op de Sonse kiosk op het Kerkplein. Als de weergoden willen meewerken treden onderstaande groepen en artiesten op.

Woensdag 19 juni
19.00 – 21.00 uur: Smartlappenkoor Rawazzi
Smartlappenkoor Rawazzi is opgericht in 2001, telt momenteel ruim 60 leden en zingt smart- en levensliederen. Het koor repeteert één keer in de 14 dagen in de boerderij in Breugel en staat onder de muzikale leiding van Lidy Mak. Het koor verzorgt het jaar door tal van optredens, onder andere op Koningsdag, in verzorgings- en verpleeghuizen en natuurlijk ook op het Smartlappenfestival bij La Sonnerie, dat enkele weken geleden werd gehouden.

Donderdag 20 juni
14.00 – 16.00 uur: Seniorenorkest Sonore
Seniorenorkest Sonore is opgericht op 1 september 1991 en is een van de acht muziek-gezelschappen van Harmonie Pro Honore et Virtute . Het orkest wordt gevormd door een gezelschap van circa 25 muzikanten met als dirigent Tini van Dommelen. Tini heeft begin 2019 het stokje van Harrie Scheutjens (meer dan 25 jaar dirigent en erelid van Pro Honore sinds december 2016) overgenomen. De orkestleden komen wekelijks op woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur bij elkaar om gezellig en serieus muziek te maken.

Vrijdag 21 juni
19.00 – 21.00 uur: Koor Tieners van Toen
Het 55-plus vrouwenkoor 'Tieners van Toen' is opgericht in augustus 2006. Het is een enthousiaste groep vrouwen voor wie zingen heel belangrijk is. Natuurlijk speelt de gezelligheid ook een grote rol. Op dit moment heeft het koor zo'n 35 leden onderverdeeld in drie stemgroepen, namelijk Sopraan, Mezzo en Alt. Het repertoire bestaat uit liedjes van de '50, '60, '70, '80 en '90er jaren. Dirigent van het zanggezelschap 'Tieners van Toen' is vanaf mei 2013. Yvonne Bouvrie-Lubberdink geboren en getogen in Zuid-Limburg. Het koor wordt muzikaal begeleid door pianiste Alison Black

Zaterdag 22 juni
14.00 – 16.00 uur: De Parkblaozers
Muziekgezelschap de Parkblaozers uit Nuenen is opgericht in 1982 door een aantal amateurs die graag tijdens de carnaval muziek wilden maken. De basis bestond uit enkele ervaren muzikanten aangevuld met mensen die nog nooit een instrument hadden aangeraakt. Sinds lange tijd (en de laatste 12 jaar onder leiding van Henk Westerterp) is deze gemotiveerde groep van 28 muzikanten een andere weg ingeslagen. Met carnaval wordt als groep niet meer opgetreden en er heeft een flinke uitbreiding van het repertoire plaatsgevonden. Een repertoire dat uitdagend en aantrekkelijk is voor zowel uitvoerenden als toehoorders: van Zuid-Amerikaans tot dixieland, van Spaans tot Oostenrijks en ook Nederlandse nummers ontbreken niet. De Parkblaozers verzorgen optredens in binnen- en buitenland. Het afgelopen jaar hebben ze gespeeld in verzorgingshuizen, bij het Caratpaviljoen in Helmond alsook in het draaiorgelmuseum, de 4-daagse in Nijmegen, het eigen parkconcert in Nuenen en de marathon in Eindhoven.

Dinsdag 25 juni
19.00 – 21.00 uur: De Pompierskapel uit Valkenswaard
De Pompierskapel, één van de oudste blaaskapellen van Valkenswaard, bestaat al ruim vijfendertig jaar. De kapel werd destijds opgericht door enkele leden van de lokale brandweer, uit enthousiasme voor muziek en het carnavalsfeest. Die twee passies blijken nog altijd niet verdwenen te zijn. Festiviteiten zoals carnaval en brandweerwedstrijden en -festivals waren de grootste reden voor de oprichting. Sinds 1982 is het ledenaantal verdubbeld van tien naar twintig. De kapel begon met enkel brandweermensen, maar om zo'n goed mogelijke bezetting qua instrumenten te krijgen, heeft men op enig moment besloten dat ook niet-brandweerlui aan kunnen sluiten. Hoogtepunten van de Pompiers zijn de buitenlandreizen geweest naar onder meer Hongarije, Tsjechië en Spanje.

Woensdag 26 juni
19.00 – 21.00 uur: Accordeongroep Sonneklanken en B.S.A.
Sonneklanken is een enthousiaste groep Sonse accordeonspelers die in 2000 is opgericht en staat onder de muzikale leiding van Lidy Mak. Zij repeteren om de veertien dagen op woensdagavond in de Boerderij in Breugel. Het repertoire bestaat vooral uit gezellige muziek en vrolijke meezingers. De Sonse groep B.S.A. Music speelt op de kiosk onder leiding van Lidy Mak. Deze accordeongroep speelt leuke meezingers en dansen is toegestaan op het kerkplein ook op dit vroege tijdstip.

Donderdag 27 juni
20.00 – 21.30 uur: Poco Loco
Poco Loco is een swingend orkest dat hoofdzakelijk Spaanse en Zuid-Amerikaanse muziek speelt. Het orkest bestaat uit 23 muzikanten (blazers en een ritmesectie) en staat onder leiding van dirigent Stef Bazelmans. Poco Loco is een veel gevraagd orkest dat regelmatig optreedt bij grote evenementen in binnen- en buitenland, bij feesten, open dagen, terrasconcerten etc.

Zaterdag 29 juni
14.00 -16.00 uur: Tour de Kiosque
Op zaterdag 29 juni is er, net als vorig jaar, weer een optreden van Tour de Kiosque. Tour de Kiosque was al enkele keren eerder in Son en wordt georganiseerd door Stichting Elbrimalefonds Vught. Van 14.00 tot 16.00 uur wordt er op de piano gespeeld door autodidact Leo Willemen en is ook zanger/gitarist Nico Weijns van de partij. Leo en Nico spelen tot hun eigen genoegen, maar graag ook tot genoegen van iedereen, die er naar wil luisteren, voor jong en oud. Deze muzikanten gaan de hele zomer lang op tournee langs een aantal van de vele kiosken in Brabant. Doelstelling van de stichting is om musici, zowel (semi-) professionals als amateurs, een podium te bieden en dit zonder winstoogmerk. Het optreden op de kiosk is gratis te bezoeken, wel kan men geheel vrijwillig een donatie voor de stichting in de bus deponeren.

Voor alle optredens geldt, dat ze alleen doorgaan met goede weersomstandigheden. De toegang is gratis.

Foto: Ingezonden

Lopers D-Day Run staan stil bij 75 jaar bevrijding

Lopers bij het Airborne-monument Foto: Adrie Neervoort

De lopers van loopgroep De Springbokken uit Son en Breugel verzamelden zich op donderdagavond 6 juni bij het Airborne Monument op Zonhove voor deelname aan de D-Day Run. Op deze donderdag werden de landingen van onze bevrijders in Normandië, 75 jaar geleden op 6 juni 1944 herdacht. Aan de kust van Normandië werd deze dag op grote wijze herdacht, evenals op vele andere locaties.

Voor Willem Biermans van stichting 18 september uit Eindhoven was deze dag aanleiding om Loopgroep Blixemsnel uit Eindhoven en De Springbokken uit Son en Breugel gezamenlijk een D-Day Run te laten lopen. Het monument op Zonhove was de startlocatie voor De Springbokken en was tevens het eerste moment om de bevrijders te herdenken door middel van het leggen van bloemen bij het monument. Op datzelfde moment startten de lopers van Blixemsnel in Eindhoven, waarbij zij een bezoek brachten aan de oorlogsgraven op begraafplaats De Oude Toren in Eindhoven.

Voor beide loopgroepen was het einddoel het Airborne-monument aan de Airbornelaan, hoek JF Kennedylaan in Eindhoven. Symbolisch troffen zij elkaar daar en was er een moment van stilte, ingeluid door de Last Post, uitgevoerd door de veertienjarige Arron v.d. Weijer uit Son en Breugel.

Foto: Ingezonden

Vooraf sprak Willem Biermans de lopers en andere belangstellende toe:
"Onze vrijheid die we elke dag weer mogen beleven. Vrij kunnen hardlopen is onbetaalbaar. Een geweldig bezit. Een soort super creditcard". De manier van herdenken zal wellicht anders gaan worden. "Verdwijnen zullen de ontroerende beelden van hele oude mannen, gegroefd, gerimpeld, waardig en trots in militair kostuum. Oude gezichten die, toen in de kracht van hun leven, onze vrijheid hebben mogelijk gemaakt. Dank aan al die Geallieerden. Onze veteranen, onze bevrijders mogen nooit vergeten worden", aldus Willem, namens de stichting.

Willem is op zoek gegaan naar een blijvend symbool, iets om vrijheid te laten zien. Hij vond de witte klaproos, een bloem als symbool voor iedere dag dat iedereen weer dankbaar kan genieten van de vrijheid. Deze witte klaproos is verwerkt in een polsbandje met de tekst 'Freedom' waar de letter 'o' vervangen is door een witte klaproos. Het idee van het polsbandje met de witte klaproos is op 6 juni, 75 jaar na dato, geïntroduceerd.

De Britse bevrijder, Joe Cattini, werd de eerste drager van het polsbandje en sprak de woorden: "Without Freedom there is nothing", toen hij op 17 januari 2019 het polsbandje op zijn 96e verjaardag in ontvangst nam.

Natuurlijk vertrokken alle lopers en aanwezigen met polsbandje met de witte klaproos. Het speciale bandje is nu ook voor u verkrijgbaar via de website van de Stichting 18 September en bij enkele adressen waaronder het kantoor van DeMooiSonenBreugelKrant aan de markt 2a in Son en Breugel.

De prijs van het polsbandje is 2 euro per stuk en 3 stuks voor 5 euro. Met de aankoop van het bandje steunt u de stichting 18 september.

Recorddeelname Avond Wandel 4-Daagse

Foto: Annie Maessen

De Avond Wandel 4-Daagse neemt toe in populariteit, met dit jaar meer dan 900 wandelaars. Kinderen en ouderen liepen afgelopen week tussen dinsdag 4 juni en vrijdag 7 juni iedere avond een andere route van 10, 5 of 2,5 kilometer. Behalve dat iedereen een medaille kreeg, waren er verschillende groepsprijzen te winnen. Voor de kinderen was er een loterij op de vrijdagavond. De prijswinnaars werden bekendgemaakt door burgervader Hans Gaillard.

Redacteur: Peter Marijnissen
Fotograaf: Annie Maessen

Stijgende lijn
De vierdaagse is in handen van het jongerencentrum J.C. Oase. Volgens organisator Alfred Mateussen deden er 902 mensen mee, vorig jaar was dit nog 882. "Een stijging in het aantal deelnemers ten opzichte van vorig jaar en het jaar daarvoor. We zitten echt in een stijgende lijn op dit moment. Dit jaar hebben we een record gebroken waar we blij mee zijn", vertelt Alfred. "We hopen dat er steeds meer mensen gaan deelnemen." Ieder jaar wordt een vierdaagse gehouden om de mensen 'op de been te brengen'. "Eigenlijk is de vierdaagse bedoeld voor de kinderen, maar die moeten onder begeleiding van ouderen lopen die het ook geweldig vinden om mee te doen."

J.C. Oase
De Avond Wandel 4-Daagse is ongeveer 22 jaar geleden begonnen in Breugel bij scoutinggroep Margaretha Sinclair. Nadat die groep in 2016 stopte, is de organisatie overgenomen door J.C. Oase en verhuisd naar Son. In 2015 was het een hoogtepunt voor de scouts met meer dan 1000 wandelaars.

Kinderen
In gesprek met vier kinderen die de 2.5 kilometer gingen lopen, gaven de meisjes aan dat zij het leuk vinden om te lopen met vrienden en vriendinnen. Deze groep jonge kinderen liep niet speciaal voor de prijzen. "Het is leuk om gewoon door de natuur te lopen en het is mooi om dingen onderweg te zien", vult een jongen aan. "We krijgen soms snoepjes en koekjes tijdens de pauzes", geeft de jongste van de groep aan.

Afsluiting vrijdagavond
Burgemeester Hans Gaillard gaf een toespraak voor de kinderen op het 'Oase Wandelplein' achter de kerktoren. "Wat zijn jullie toch bikkels! Het lijkt heel hard te gaan regenen, maar jullie zijn toch lekker gaan wandelen. Ik heb jullie door het dorp zien lopen; hartstikke goed!" Een deelnemer had helaas pech, zij had haar voet verzwikt en moest naar het ziekenhuis. De burgemeester gaf aan dat zij alsnog een verrassing krijgt.

Prijzen
De prijsuitreiking ging van start met de wisselbeker voor de grootste groep. Basisschool de Sonnewijzer is winnaar geworden met 107 deelnemers voor de vijf kilometer. De prijs 'Het Schoentje' is een aandenken voor alle groepen die bestaan uit meer dan 12 personen. Dit jaar zijn er vier schoentjes uitgereikt: De Sonnewijzer met 171 deelnemers voor alle afstanden, De Krommen Hoek met 74 deelnemers voor alle afstanden, Berkenstaete met 30 volwassenen voor de 2,5 kilometer afstand, en Groep Lathouwers met 14 deelnemers voor de 5 kilometer afstand.

't Skôn Lopertje
De prijs van de gemeente, 't Skôn Lopertje, is gewonnen door 'De Nerds' voor de leukste photobooth selfie. Deze selfie is te zien op het fotoalbum van de site: www.jc-oase.nl. De routes waren toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens. De slotavond was feestelijk omlijst door Blaoskapel Wa'n Klank.

Kijk voor een uitgebreide videorapportage van deze Avond Wandel 4-Daagse op de facebookpagina van DeMooiSonenBreugelKrant.

Foto: Annie Maessen
Foto: Erwin Deckers en Lianne van Asperdt
Foto: Annie Maessen

Midzomeravondfietstocht met IVN

Foto: Mark van Wijk / IVN Son en Breugel

IVN Son en Breugel houdt op woensdagavond 19 juni, vlak voor de langste dag met licht tot laat in de avond, de traditionele Midzomeravondfietstocht. Er wordt vanaf de kiosk op het Kerkplein in Son en Breugel stipt om 19.00 uur vertrokken voor een tocht van circa 25 kilometer.

Begin juni is er veel wind geweest, dus afhankelijk van de wind op die avond wordt gekozen voor de meest gunstige route, richting Eindhoven/Best of richting Sint Oedenrode. Het grootste gedeelte van de tocht is min of meer verharde weg. Je kunt echter ook stukjes zandpad tegenkomen en mogelijk moet je een of twee keer even afstappen en een stukje met de fiets aan de hand lopen.

Na circa twee uur fietsen, met her en der een korte stop om iets te vertellen, hopen ze rond 21.00 uur weer op het Kerkplein te eindigen. Afhankelijk van de aankomsttijd en het weer kunnen ze daar de ontstane dorst nog lessen.

Hopelijk is het goed fietsweer, maar mocht het niet droog blijven, dan kan de route altijd ingekort worden. Opgeven is niet nodig maar wel gewenst. Aanmelden en inlichtingen via wandelen@ivn-senb.nl

Musical 'De DJ draait door'

De acteurs staan te popelen om de musical op te voeren Foto: Ingezonden

Na het succes van het optreden 'Monsterhit' en 'Het Musical Mysterie' zijn de kinderen van Showtime Theater hard aan het repeteren voor de musical 'De DJ draait door'. Zaterdag 15 juni om 20.00 uur is het zover! Dan is het optreden van deze musical in het Vestzaktheater in Son en Breugel.

Mirjam Tilley heeft deze groep drie jaar terug opgericht. Mirjam vindt het zonde dat je vaak tot en met groep 8 moet wachten om samen een leuke musical neer te zetten. Zelf heeft ze lang als tiener bij Jeugd musical groep Zwolle gespeeld en heeft hier veel energie en plezier uitgehaald. Het leren samenwerken en om op het podium je talent te ontdekken. Ook zie je dat de kinderen een boost van zelfvertrouwen krijgen. De kinderen zijn tussen de 8 en 14 jaar. Elke woensdag repeteert de groep in het Vestzaktheater.

Nu staat de groep te popelen om zaterdag 15 juni op te treden. "Het is ook spannend, wat als ik mijn zin niet meer weet? En ik zie opeens mijn oma zitten? Of ik schiet in de lach? Dit is gezonde spanning en fout gaan kan het nooit, hooguit anders dan verwacht", zegt Mirjam.

Kaartjes kun je bestellen op www.vestzaktheaterson.nl.

Gitaarles voor 50-plussers

In september wordt weer gestart met een nieuwe cursus gitaarles voor 50-plussers. De cursus is bedoeld voor mensen die nooit gitaar gespeeld hebben, ietwat ouder zijn en die dit nog graag willen leren.

Vaak twijfelen mensen of ze het gaan doen of niet. Niet twijfelen: gewoon doen. Iedereen kan het. De oudste deelnemer nu is 74 jaar en hij heeft er het grootste plezier in. Er wordt niet gewerkt met noten, maar met zogenaamde gitaarakkoorden. Daarmee kun je dan liedjes begeleiden. De liedjes die gebruikt worden zijn veelal liedjes uit de jaren '60 en '70.

Er wordt gewerkt in groepjes van maximaal vier personen. Je kunt eventueel ook je eigen groepje samenstellen. Een gitaar aanschaffen kan in overleg. Verdere informatie is te verkrijgen per email info@nicovandewetering.nl.

Gratis optreden van 'De Zonnestralers'

Het koor 'De Zonnestralers' treedt woensdagavond 3 juli, van 19.00 – 20.00 uur, op in de kiosk op het kerkplein in Son en Breugel. Het koor bestaat uit zeer enthousiaste zangers en zangeressen, allen bewoners van Zonhove.

De vreugde en blijheid die ze uitstralen met zingen is hartverwarmend. Zo hebben zij een zangeres die een ballon vasthoudt die de trillingen van het geluid opvangt en op die manier er ook veel plezier aan beleeft. Zingen doen zij altijd op woensdagavond in d'n Tref van Zonhove, maar nu wordt het repeteren beloond met een heus concert in de kiosk. Zij hebben er allemaal erg veel zin in en worden al een beetje zenuwachtig.

U wordt van harte uitgenodigd om te komen luisteren en ze te waarderen met een hartverwarmend applaus.

Dagfietstocht fietsclub PVGE

Foto: ©pixabay.com

De fietsclub PVGE Son en Breugel e.o. houdt woensdag 19 juni weer haar maandelijkse fietstocht, dit keer naar Nuenen en Mierlo, een tocht van circa 42 km.

De start is op het 17 Septemberplein om 09.30 uur. Degenen die een keuze maken voor een halve dag fietsen mee tot Nuenen, waar de koffiepauze is, en gaan hierna weer huiswaarts. De overige deelnemers die voor een hele dag fietsen kiezen, vervolgen na de koffiepauze hun weg naar Mierlo, waar geluncht wordt. Omstreeks 16.30 uur is men weer terug in Son en Breugel. De clubleden ontvangen nog een gedetailleerde beschrijving van de fietsroute. Ook niet-leden zijn van harte welkom om kennis te maken met deze fietsclub.

Verdere inlichtingen over deze fietstocht bij fietsclubcoördinator: Herman Hendriks, tel. 0499-473042 of herman.j.hendriks@kpnmail.nl

IVN Son en Breugel Slootjesdagen

Juffer Foto: Mark van Wijk

Wil je weten hoe een kokerjuffer overleeft in een sloot vol vijanden? En hoe een bootsmannetje aan zijn voedsel komt? Kom dan naar de Slootjesdagen op Vaderdag, zondag 16 juni, en ontdek zelf wat er allemaal in een doodgewone sloot gebeurt. Neem jij je vader ook mee?

Dit jaar ga je kijken wat er allemaal leeft in een sloot vlakbij de Stoerderij in Breugel. Vang jij die watersalamander of je vader? Heb jij de grote geelgerande waterkever al gezien? Wat zit er straks in jouw schepnetje? Kom bij voorkeur met de fiets: rijd het pad langs de Stoerderij in, fiets of loop door langs de Honingtuin, dan vind je de vrijwilligers van de IVN vanzelf.

Kom je toch met de auto, parkeer dan aan het kanaal bij de Kwadestraat/Stad van Gerwen, vandaar kun je het laarzenpad volgen richting Breugel. Parkeer niet bij de Stoerderij. Vanaf het kanaal is het ongeveer 1 kilometer lopen naar de locatie.

Aangezien men bij een aantal weilanden met koeien en buffels bezig zijn, kunnen honden niet mee.

Locatie: Sloot halverwege Stoerderij en kanaal (coördinaten: 51.51303; 5.52489)
Wanneer: Zondag 16 juni, 10.00 – 12.00 uur
Voor: Kinderen in de basisschoolleeftijd en hun vader, moeder, opa's, oma's.
Aanmelden: jeugd.ivn.son.en.breugel@outlook.com (wel gewenst niet verplicht)

Voor meer informatie en locatiedetails kijk op www.ivn.nl/afdeling/sonenbreugel en klik vervolgens op activiteiten en zoek dan op 16 juni.

16 / 32

Familiefestival Kuylkamp 'It Giet Oan'

Foto: Ingezonden

De negende editie van het Kuylkamp familiefestival wordt op vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 juni gehouden. Een driedaags all-inclusive festival in Son en Breugel. Waar het hele gezin of vriendengroep welkom is.

Redacteur: Adrie Neervoort

De organisatie is, samen met veel vrijwilligers, druk bezig om het terrein geheel in stijl van het thema in te richten. Geen jaar is hetzelfde bij het Kuylkamp familiefestival. Dit jaar is het thema 'It giet On' terug te vinden op het festivalterrein.

Beleeffestival
Op het terrein, aan De Kuilen is Son en Breugel, zijn de contouren nog niet duidelijk zichtbaar. Medeorganisator Martien Kuypers vertelt en laat enthousiast zien waar en wat er gaat komen. "Het festival is een echt 'beleeffestival'", blijkt uit de uitleg van Martien. De bezoekers worden ieder jaar verrast door de grappen en grollen van de organisatie. "Veel items dagen de bezoekers op een leuke manier uit. Zo kan een cementmolen omgedoopt worden tot een snertmolen, voor een heerlijk bakje soep", aldus de medeorganisator.

Line up
Martien is terughoudend met wat de bezoekers aan zullen treffen op het festival. "We willen onze gasten namelijk graag verrassen." Martien licht nog wel een tipje van de sluier op. "Dit jaar is er weer een fantastische 'line up'." Vanaf vrijdag treden namelijk de volgende bands toe: Plakband, The Blind Ambition, Boulder, Diesel Ducks, Barbabob, Haystack Rock, Cover It, River, Les Suzettes, Chiel & Friends, Absence Without Leave, Next, Monday, Raoul and the Wiseman, Coaltrain, The Torpedo's, Winterbanden, Vur Mekaar, Alive@Nine en verschillende DJ's.

Uniek
Het festival is uniek. Met de opbrengst van vrijdag en zaterdag wordt op zondagmiddag een speciale feestmiddag voor mensen met een beperking gehouden. De opbrengst wordt direct in een goed doel omgezet. Ongeveer 120 mensen met een beperking kunnen dankzij de andere gasten een superdag beleven. Deze andere gasten, zonder beperking, zijn op vrijdag en zaterdag én ook op zondag meer dan welkom.

Laagdrempelig
De organisatie heeft als uitgangspunt een zo laag mogelijke toegangsprijs te hanteren, dat is ook dit jaar weer gelukt. Een compleet verzorgde dag voor 30 euro of een heel weekend voor slechts 50 euro, waarbij de drankjes, eten en een slaapplek zijn inbegrepen. Veel vaste bezoekers weten het jaarlijkse festival inmiddels te vinden. Wil je dit bijzonder festival ook eens meemaken, maar is een weekend te lang voor jou, kom dan vrijdagavond 21 juni een kijkje nemen en betaal slechts 20 euro of kom op zaterdagmiddag 22 juni en betaal slechts 10 euro (all inclusive).

Programmatijden
Vrijdag 21 juni van 19.00 tot 01.00 uur
Zaterdag 22 juni van 10.00 tot 01.00 uur
Zondag 23 juni van 13.00 tot 19.00 uur
Het festivalterrein 'De Kuilen, is geopend van vrijdag 21 juni 18.00 uur tot zondag 19.00 uur.

Jan Schapenhouer (l) en Martien Kuypers (r) Foto: Adrie Neervoort

Voor meer informatie en het programma waar vermeld staat welke bands op welke dag optreden, kijk je op www.kuylkamp.nl.

Eenzaamheid steeds meer 'in de picture'

Een deel van de werkgroep Kom Erbij. Staand v.l.n.r.: Boudewijn Ross, Sander Brugmans, Annelies Kok, Jeannet Venekamp, Jacqueline Timp, Hannie Deelen, Arend Okken. Zittend v.l.n.r.: Mieke van Paassen, Josje van de Molengraft, Ciel Saris. Niet op de foto: Marjan Bedet, Marcia Setz, Diana de Pon, Marl Foto: Franc Das

Twee jaar geleden kwam, op initiatief van de Adviesraad Sociaal Domein, de werkgroep Eenzaamheid/Kom Erbij tot stand. Momenteel zijn maar liefst zeventien instanties betrokken bij deze werkgroep. De aandacht voor eenzaamheid in het dorp groeit gestaag.

Door: Arend Okken

Misverstand 1: Eenzaamheid gaat alleen over oude mensen die, verscholen achter hun geraniums, zitten te verpieteren.
Misverstand 2: Jongeren hebben geen last van eenzaamheid. De wereld en het leven lachen hun toe. Ze beschikken over ik-weet-niet-hoeveel social media. Het woord zégt het al…
Misverstand 3: Volwassenen die via allerlei sociale kanalen en/of vrijwilligerswerk diverse contacten onderhouden, ondervinden nooit last van eenzaamheid. Daar hebben ze het domweg te druk voor.

Inderdaad, ook, zelfs
In Son en Breugel voelt 43 procent (bijna de helft!) van de mensen boven de 65 zich inderdaad eenzaam. Een pittig probleem, waar hard aan gewerkt moet worden. Daar staat tegenover: in ons dorp voelt één op de vijf(!) van alle jongeren tussen 12 en 18 jaar zich ook eenzaam. Eenzaamheid kan dus iedereen overkomen. En om aan te tonen dat zelfs mensen die allerhande contacten onderhouden, zich eenzaam kunnen voelen, sprak ik Ciel Saris (77). Zij zit namens KBO Son in de werkgroep Kom Erbij.

'Tig' en toch
Als Ciel mij binnenlaat, overvalt me onmiddellijk het gevoel een museum te betreden. Heb ik mijn museumjaarkaart wel bij me? Ciels huis staat vol met zelfgemaakte kleibeelden van menselijke figuren. Ciel: "Dit is al heel lang mijn hobby. En het belangrijkste vind ik de gezichten. Die móeten expressief zijn." Naast beeldende kunst beoefent Ciel ook de woordkunst (gedichten) en fotografie. Vijf prachtig vormgegeven 'jaarboeken' liggen er op haar tafel. Bovendien is Ciel besmet met het vrijwilligersvirus. Ze is vice voorzitter van KBO-Son, was jaren actief voor de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning), zette zich in voor het behoud van een katholieke kerk in Son en verzette veel werk voor Vrouw Aktief. In 2015 ontving ze dan ook de vrijwilligerspenning uit handen van de burgemeester. Een bezig bijtje dus, met 'tig' dingen in de weer. Die redt het wel, want als je zo lekker bezig bent, verveel je je niet en weet je natuurlijk helemaal niet wat eenzaamheid is. "Tóch geeft dat een verkeerd beeld", aldus Ciel. "Vier jaar geleden overleed Tini, mijn man. Zijn ziekte duurde amper twee maanden. En dan val je in een heel diep gat. Als je rouwt, kun je grote eenzaamheid tegenkomen. Je kunt eenzaamheid voorkomen door er voor elkaar te zíjn en door elkaar warmte en aandacht te geven."

Gratis training Verbinden met Eenzaamheid
Op 20 juni is er van 19.00 - 22.00 uur een gratis training die ingaat op het signaleren van eenzaamheid. Deze training is voor vrijwilligers die in hun werk te maken hebben of kunnen krijgen met eenzaamheid. Locatie: CMD, Europalaan 2, Son en Breugel. Marijke de Kroes, trainster bij GGD-Academy, verzorgt deze training. U kunt zich aanmelden via www.lerenmetlev.nl/vrijwilligerscollege.

Optreden van het Smartlappenkoor Rawazzi

Foto: John van de Braak

Het gezellige Smartlappenkoor Rawazzi zorgt op woensdag 19 juni, vanaf 19.30 uur, voor de nodige gezelligheid rondom de kiosk in Son en Breugel. Rawazzi is vooral een gezelligheidskoor dat uit 60 mannelijke en vrouwelijke leden bestaat.

Iedere woensdagavond in de oneven weken repeteert Rawazzi in De Boerderij in Breugel van 19.30 tot 21.30 uur. Rawazzi is een grote 'familie', dat merk je door de gezelligheid die er heerst na de repetitie. Er wordt gezellig gekletst, de nieuwtjes van de laatste weken worden uitgewisseld en wat heel belangrijk is er wordt vooral veel gelachen. Een van de leden wil nog wel eens een mooi muziekje opzetten en dan wordt er zelfs gedanst. Ook de sociale contacten staan hoog in het vaandel bij Rawazzi. Bij leuke gebeurtenissen, maar ook bij ziektes en overlijden wordt uitgebreid bij stil gestaan.

Rawazzi bestaat bijna 20 jaar en er zijn zelfs nog leden bij van het eerste uur. Zij verzorgen regelmatig optredens in verzorgingshuizen en evenementen in de buurt.

Er staat een optreden op de agenda op 10 januari 2020 in Het Vestzaktheater met de bende van Beuving. Zet het alvast in je agenda. De kaarten zijn te koop via www.vestzaktheaterson.nl Dit mag je niet missen.

Ondanks dat het koor 60 leden heeft, zijn zij nog op zoek naar een aantal mannelijke leden. Dus mannen, kom naar de kiosk op 19 juni en kijk en luister naar het gezellige Rawazzi en meld je aan. Misschien heb je al interesse na het lezen van dit verhaal, dan kun je je al eerder aanmelden via de site www.rawazzi.nl of via de mail info@rawazzi.nl

20 / 32

Sint Genoveva-kerk
Zondag 16 juni
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor
. Kinderwoorddienst. Intenties: Overleden ouders Verbruggen-Brugmans en dochter Doortje, Marinus en Piet Bosch, Wim van Heeswijk, Maria van Eck-van der Zanden, Mies van Eck, Piet van de Ven.
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Gregoriaans koor
Intenties: Paul Brand, Mariet Verhagen, Tini Saris

Zondag 23 juni
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intenties: Ietje van Dinther-Raeven, Tiny Verhoeven-Hazenberg, Clara den Ouden-Dreesen.
11.00 uur: Eucharistieviering. Intenties: Jos Driessen, Susan de Jongh-Vroomen, Nolda Roestenburg-Versantvoort, Piet Melisse, Cor van der Laar, Harrie van Rooij.

Overige kerkdiensten Son en Breugel
Zaterdag 15 juni
16.30 uur: Woord- en communieviering in Berkenstaete

Zondag 16 juni
11.00 uur: Familieviering in het Processiepark in Nijnsel; dankviering Eerste H. Communie en het H. Vormsel. Zoals ieder jaar wordt gezorgd voor een verrassing na de viering.

Zaterdag 22 juni
16.30 uur: Eucharistieviering in Berkenstaete

Zondag 23 juni
11.00 uur: Dankviering Dopelingen in de kerk in Nijnsel

Martinuskerk Centrum
Zaterdag 15 juni
19.00 uur: Eucharistieviering met het Goede Herder koor. Intenties: Theo Bekkers (mgd), Lia Wennekers – Paping, Jo van den Oever – Welte (mgd) en Wim van den Oever, Gijs de Laat, Jan Kanters.
20.30 uur: Openingsconcert CD-presentatie met Dutch Baroque Orchestra en Gerard de Wit en Bert Augustus, orgel.

Zondag 16 juni is er in de Martinuskerk geen Viering. Dit in verband met de Dankviering Eerste Heilige Communie en Vormelingen en het Antoniusfeest om 11.00 uur in Nijnsel.

Maandag tot en met vrijdag
19.00 uur: Eucharistieviering in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode, waarna de mogelijkheid tot stil gebed en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening tot 20.00 uur.

Woensdag 19 juni
19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant.

Boeken voor de Boekenbeurs dagelijks in te leveren in de kerk van Eerschot van 10.00 uur tot 12.00 uur, behalve tijdens schoolvakanties.

Sint-Antonius Nijnsel
Zondag 16 juni H. Antonius- en Familieviering
11.00 uur: Openluchtviering met Muziekvereniging Meierijstad, onze koren, 1ste communicantjes en vormelingen in het Processiepark. Intenties: Jan en Tonia van de Burgt- van de Oever, Willem en Antje van de Sande- van Erp. Voor bijzondere intentie, Overleden ouders van Kessel-van de Wetering, Siena en Theo Vos-van Kessel, Martien van Kessel, Jan en Tonnie van Kessel-Wapstra, Gerard Vos, Bert Langerwerf, Theo van de Wijst, Jan van Balkom, Betsie vd Meulengraaf- Sloots, Thea Kwanten, Ad van Hastenberg, Johan van Zutphen, Jo van Erp- van Empel, Johan en Truus van Gerwen- Lathouwers en overl. familie Gerard Aarts, Jan van Hoof, overl. fam. Hulsen, Noud en Maria vd Aa- Vogels, Gerardus en Cornelia v.d. Koevering- v.d. Heijden en overl. familieleden, Theo en Tonny van Kaathoven- van Erp, Piet en Bertha van Gastel en zoon Harrie, Jan van Lith, Coby Verhagen.

Kerkdienst Protestantse kerk
(PKN) Son en Breugel
Zondag 16 juni
10.00 uur, Mw. C. Pumplun

Verhalenmiddag bij het Onderonsje

Foto: ©pixabay.com

Anton Buiting komt donderdag 13 juni van 14.00 tot 16.00 uur op bezoek bij het Onderonsje. Hij vult de middag met zijn verhalen die over van alles en nog wat gaan. Meestal over vroeger, of beter gezegd 'vruger' in het Brabants dialect, maar in zijn verhalendoos kan ook een verhaal zitten dat zich vorige week pas heeft afgespeeld.

In ieder geval kan hij de gebeurtenissen op een smeuïge manier aan elkaar praten, soms serieus, maar veel vaker met humor. Eventueel kunt u ook iets delen van uw eigen verhaal. Iedereen vanaf 55 jaar is van harte welkom. De koffie en thee staan klaar. U kunt zich aanmelden, maar dat hoeft niet. U mag ook spontaan binnenvallen. De kosten bedragen 3 euro.

U wordt ook alvast geattendeerd op de volgende activiteit. Dat is het samen bereiden, en natuurlijk ook opeten, van een high tea, die wordt gehouden op donderdag 23 juni van 10.00 tot circa 13.00 uur. De kosten bedragen 6 euro en u kunt zich al aanmelden. Er is maximaal plaats voor 23 deelnemers.

Informatie en opgeven bij Petra Vesters, tel. 06-10068676 of Karin van Vlerken, tel. 06-13992915, of per mail: petrav@kpnmail.

Het Onderonsje is één van de activiteiten van het Damiaancentrum. Zie de website voor andere activiteiten: www.damiaancentrum.nl, Schijndelseweg 46, Sint-Oedenrode.

Sprankelende try-out popkoor Novelty

Foto: Ingezonden

St. Oedenrode - Popkoor Novelty was dinsdag 11 juni bij De Beurs in St. Oedenrode en gaf een besloten try-out. De try-out was georganiseerd omdat popkoor Novelty zaterdag 15 juni deelneemt aan korenfestival 'De Fendert Zingt', waarbij ze beoordeeld gaan worden door een jury. Popkoor Novelty trakteerde het publiek op een afwisselende show.

Philippe Reuser, de nieuwe dirigent, heeft hard gewerkt met zijn koor om zeven totaal verschillende nummers neer te zetten, wisselend in energie, tempo, klank en dynamiek. De nummers volgden elkaar in rap tempo op van uptempo naar klein en rustig, van funky naar ballad. En het verveelde de aanwezigen geen moment, zelfs het combo speelde goed. De muzikanten zijn een echte aanwinst voor het koor.

Het was zeer verrassend hoe de dames en heren van popkoor Novelty bij elk nummer weer een andere opstelling had. Zo gaven zij ieder nummer een extra dimensie en gingen vervolgens snel over naar een ander nummer.

Het thema van 'De Fendert Zingt' was 'het weer'. Novelty heeft hier een speciaal nummer over ingestudeerd. Het nummer was heel verrassend en origineel. Hopelijk valt het nummer volgende week in de prijzen. In week 25 wordt in deze krant verslag gedaan hoe het Novelty is vergaan.

Wilt u popkoor Novelty ook wel eens zien? Zij treden op tijdens de Jaarmarkt in St. Oedenrode op zondag 23 juni om 12 uur en 13.15 uur bij De Beurs. U kunt hen natuurlijk ook aanmoedigen bij De Fendert in Zevenbergen, zie https://defendertzingt.nl of https://www.popkoornovelty.nl. Novelty heeft op dit moment ruimte voor nieuwe leden. Meer informatie hierover kunt u ook vinden op hun site.

Groots bevrijdingsconcert

Nuenen - De Tweede Wereldoorlog stopte 75 jaar geleden. Nederland kon aan de opbouw beginnen. Maar eerst was het feest! Na vijf verschrikkelijke jaren stond de bevrijding voor de deur. In Nuenen was het zover op 21 september 1944.

Om de oorlog te herdenken en de bevrijding te vieren, is er in Nuenen in het weekend van 20, 21 en 22 september van alles te doen en te beleven. Op zondag 22 september van 15.00 uur tot 17.00 uur is er een groots Bevrijdingsconcert. Niet alleen speelt het Gerwens Muziek Korps prachtige muziek, maar ook zingen Het Nuenens Mannenkoor, Zangroep Midòre en William Kersten. Vóór de pauze worden de verhalen van verschillende oorlogen verteld. Prachtige muziek uit de musical Miss Saigon en het verhaal van Anne Frank zorgen voor kippenvel.

Na de pauze wordt de bevrijding gevierd. Feest! Met muziek die daarbij past. Niet meezingen is bij sommige nummers bijna onmogelijk. Het belooft een mooie, afwisselende middag te worden, met een lach en een traan. Een mooie manier voor iedereen om samen te herdenken.

Zet vast in de agenda: zondagmiddag 22 september, Het Klooster Nuenen. Meer informatie is te vinden op www.gerwensmuziekkorps.nl, www.nuenensmannenkoor.nl, www.midore.nl en www.williamkersten.nl

Jaarlijkse zangvoorstelling

Isa van der Eerden Foto: Ingezonden

De Zangleerlingen van Helga Westerman geven op vrijdag 29 juni hun jaarlijkse voorstelling in de Bongerd, Asteroïdenlaan 2A te Breugel.

De leerlingen, in de leeftijd 10 tot 18 jaar, laten horen wat zij het afgelopen jaar geleerd hebben. Musical, popsongs, ballades worden ter gehore gebracht. Een aantal leerlingen begeleidt zichzelf op onder andere piano, gitaar en ukelele.

De voorstelling begint om 19.00 uur en is vrij toegankelijk. Iedereen is van harte welkom.

Voorlichtingsbijeenkomst Kom in beweging

Eindhoven - Zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk blijven wonen en leven, dat wil iedereen. Weten hoe u plezierig gezond kunt bewegen? Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst 'Kom in beweging' op dinsdag 25 juni 19.30 – 22.15 uur.

Een gevarieerde avond met vier thema's: spieren en gewrichten, valpreventie, voeding en mobiliteit, afgewisseld met spelvormen waarmee prijzen te winnen zijn en een gezondheidsmarkt. Na afloop ontvangt u een goed gevulde goodiebag.

De lezing is voor iedereen gratis toegankelijk. Ook niet leden zijn welkom. Aanmelden: liefst vóór dinsdag 18 juni bij Greet: 06-83407850. De voorlichtingsbijeenkomst wordt gehouden in Wijkcentrum De Werf, Van der Werffstraat 14, Eindhoven.

Burgerinitiatief petanquehal

De fractie Dorpsbelang heeft vanaf het eerste moment het burgerinitiatief voor de realisatie van een petanquehal bij verenigingsgebouw De Boerderij in Breugel ondersteund. In een van de laatste raadsvergaderingen hebben wij daar nog een lans voor gebroken.

Een aantal argumenten pleit voor ons standpunt:
- het draagt bij aan de leefbaarheid van Breugel; de overdekte hal is immers bij slecht weer voor meerdere doelen te gebruiken;
- het spel brengt mensen samen; ook dit is goed tegen de vereenzaming en brengt mensen in beweging;
- vooral voor de ouderen is het van belang voorzieningen te treffen waardoor zij zo lang mogelijk actief en in beweging blijven;
- vijf bomen kappen is jammer, maar over 170 bomen kappen voor het CPO initiatief IJssellaan hoor je niemand ;
- er zijn geen onoverkomelijke exploitatieproblemen te verwachten en het lijkt, ook psychologisch gezien, een goede start voor Breugel Bruist. Er gebeurt immers onderhand eens iets waar de mensen wat aan zouden kunnen hebben;

Wij begrijpen niet dat de verantwoordelijke wethouder en daarmee het College dit initiatief niet omarmt. Wel geldt voor een vierde wethouder, wel miljoenen voor een vervallen en nutteloos kerkgebouw, wel miljoenen voor een nieuw gemeentehuis, maar een voorziening voor ouderen is te veel gevraagd.

Of zou het komen dat het initiatief in Breugel en niet in het centrum van Son moet worden gerealiseerd?

Wilt u meepraten over de ontwikkeling van ons dorp, meldt u zich dan aan bij het secretariaat van Dorpsbelang, Huygensstraat 1 in Son en Breugel.

Eef van Turnhout
Fractie Dorpsbelang

Bike & Hike dag

Wie houdt van wandelen en/of fietsen kan zich op zaterdag 15 juni van harte uitleven bij de Bike & Hike dag van De Wit Schijndel, een dag vol speciale aanbiedingen, winacties, demonstraties en testmogelijkheden. De activiteiten vinden plaats van 11.00 -16.00 uur, de winkel is zoals gewoonlijk op zaterdag geopend van 09.30 – 17.00 uur.

Wandelschoenen behandelen
Er is een wandelroute van zo'n 7 kilometer uitgezet waarbij u uitgebreid de schoenen van On kunt testen, zo weet u zeker of dat ze goed lopen. Beweegt u zich liever op wielen voort? Test dan de (elektrische) vouwfietsen van Shinga of de inline skates van Fila op het uitgezette parcours. Ontdek de voordelen van een goede zonnebril met gepolariseerde glazen bij de stand van Oakley, ideaal tijdens het fietsen of wandelen! Wanneer u uw wandelschoenen meeneemt, kunt u deze bij de stand van Hanwag laten reinigen en behandelen voor een langere levensduur.

Wandelen en fietsen
Heeft u er weleens aan gedacht om op wandel- of fietsvakantie te gaan? De bagage die u mee kunt nemen is dan natuurlijk beperkt. De experts van Exped, GSI Outdoors, Cocoon en Helinox hebben hier voor diverse slimme oplossingen; van ultra lichtgewicht kampeermeubelen tot slaapmatten, reishanddoeken en pannensets, allemaal compact mee te nemen. Gaat u toch liever met de auto op pad? Thule demonstreert hun praktische dakkoffers voor extra bagageruimte en handige fietsendragers zodat u uw eigen fiets overal mee naartoe kunt nemen.

Wedstrijdje doen?
Tijdens de Bike & Hike dag worden er verschillende wedstrijdjes georganiseerd, van veters strikken tot fietsen op een hometrainer, waarbij u kans maakt op leuke prijzen zoals fietskleding en wandelschoenen.

Volop voordeel
Tijdens de Bike & Hike dag zijn er speciale acties die alleen deze dag gelden in de winkel. Hier vindt u alle acties op een rijtje:
- Gratis Falke sokken bij aankoop van een paar wandelschoenen vanaf € 100,00
- Gratis t-shirt bij aankoop van een paar On schoenen
- 20% korting op alle voorradige Oakley brillen
- 20% korting op alle fietskleding
- 20% korting op outdoorbroeken van Columbia, The North Face, Fjällräven, Maier, Craghoppers en Mammut
- Cadeaubon van De Wit Schijndel t.w.v. € 50,00 bij aankoop van een Thule fietsendrager
- 25% korting op een Deuter 4-Daagse rugzak of heuptas

Gezellig dagje uit
Naast alle wandel- en fietsactiviteiten wordt zowel binnen als buiten een barbecuedemonstratie georganiseerd en kunnen de kinderen zich vermaken in Kinderland, de speeltuin of het springkussen. Kom voor dus voor een gezellig dagje uit op zaterdag 15 juni naar De Wit Schijndel.

Reactie op: Triest, maar ook bijzonder, krant van 29 mei

Een oudere heer (80+) werd op straat beroofd van zijn bankpas en geld door een slinkse jongeman. Hij kwam er pas achter toen hij bij Primera een condoleancekaart wilde kopen. Daar werd hij verwezen naar het gemeentehuis om bij de politie aangifte te doen.

Een klant die het gehoord had, betaalde alsnog de kaart waarop Ineke van Uden hem aan de man in het gemeentehuis overhandigde. Hulde voor die mevrouw die de condoleancekaart betaalde! Ik zou precies hetzelfde hebben gedaan.

Maar… het moet mij van het hart dat Primera niet de coulance had om de kaart gratis aan de meneer op hoge leeftijd, die zo'n schokkend voorval mee moest maken, te overhandigen. Dat vind ik nu triest!

Wie weet wat voor triestheid er ook nog áchter zo'n speciale kaart zit.

Els Vos
Son en Breugel

Reis- en cultuurclub PVGE naar Alkmaar

Foto: PVGE

De reis- en cultuurclub van de PVGE gaat donderdag 27 juni naar Alkmaar. Ze verzamelen op het station Eindhoven en vertrekken met de intercity van 09.07 uur, aankomst om 11.03 uur. Vervolgens wordt een kwartiertje gelopen naar Stadscafe Laurens Kerkplein 9.

Het café is gevestigd in het oude politiebureau, waar na aankomst koffie en appeltaart voor de deelnemers klaarstaan. Om 12.00 uur komen de gidsen hun ophalen voor de stadswandeling. Lunch is op eigen gelegenheid en ook de middag is vrij te besteden. Treinen naar Eindhoven rijden ieder half uur, om 16.27 uur, 16.57 uur, 17.27 uur.

De kosten voor koffie/gebak en rondleiding bedragen 12 euro. Opgeven kan bij Christianne Drubbel, via 06-30460871.

Bitterzoet

Bitterzoet zijn de herinneringen aan jou. Zoet, omdat er zoveel zijn. Zoet, omdat ze zo mooi zijn. Zoet, omdat ik ze altijd zal koesteren. Bitter, omdat er geen nieuwe herinneringen meer bij zullen komen. Nooit meer.

Overal zie ik dingen die me aan je herinneren. Het rookhoekje, ergens verstopt aan de zijkant of achterin, bij de sauna waar ik voorheen samen met jou kwam. En altijd even bij je ging zitten, als je weer even moest roken.

Of de rokerij op de luchthaven van Schiphol, een soort cilindervormige ruimte waar alle tabakjunkies zich verzamelden, om nog gauw even een extra laagje teer aan te leggen voordat ze urenlang af moeten kicken, in het vliegtuig. Ook daar ging ik bij je staan, in de ruimte die blauw zag van de rook. Een stoomcabine is er niets bij.

Sloffen sigaretten gingen er in je reistas, het scheelde flink als je in bulk inkocht. Erg lang gingen ze niet mee. In de auto, 's avonds op het balkon of op het terras, om de haverklap stak je er eentje op.

Had ik er iets van moeten zeggen? Een volwassen vent, die kan het toch wel voor zichzelf bepalen. Bovendien, als de smeekbedes om te stoppen van je moeder al niet hielpen, waarom dan wel van mij? Veranderen kan alleen als je dat zelf wil, niet omdat iemand anders het je oplegt of aanpraat.

Stoppen wilde je helemaal niet. Dat je verslaafd was, dat het beter was om te stoppen, wist je wel. Je probeerde het niet eens, je vond het wel prima zo. Je dacht het lot van de roker wel te kunnen ontlopen.

Pas toen het te laat was, lukte het om te stoppen. Makkelijk was het niet, om een gewoonte die je al decennia had af te leren. Maar het lukte.

Wat was je geschrokken, tot in elke vezel. Het vonnis was zwaar: kanker, in de longen. Een zwaar regime van chemo en bestraling onderging je, plus een operatie. Het leek te werken, je werd schoon verklaard.

Tot de dag dat je intense hoofdpijn kreeg, zomaar uit het niets. De kanker was terug, in je hoofd. Niets meer aan te doen, einde oefening.

De aftakeling ging langzaam, het einde kwam onverwacht. Maar niet voordat ik je kon zeggen wat je voor mij betekende, en altijd zult betekenen.

Bitterzoet zijn de herinneringen. Pijn doet het gemis nog altijd. Ik zal de herinneringen blijven koesteren, zo lang ik leef.

SBC JO14-1 is Nederlands Kampioen geworden

Spelers bovenste rij (v.l.n.r.): Flinn v/d Zandt, Daan Loomans, Stijn de Ruiter, Mees Kuipers, Rens Zijlstra, Finn Wolke en Oliver Brugel. Spelers onderste rij (v.l.n.r.): Coen Dols, Niels v/d Water, Ruben Baljan, Jorg v/d Ven, Jens Geijsen, Tim v/d Corput, Stijn Kuijpers en Bart van Iersel. Trainer Freek Verschueren, Will Kuijpers en Luc Ross (ontbreekt op de foto) Foto: Ingezonden

SBC JO14-1 mocht Pinkstermaandag voor de laatste keer dit seizoen als team aantreden. Nadat, met name na de winterstop, een geweldige opwaartse spiraal zichtbaar was, werd er geen wedstrijd meer werd verloren. Door deze prestatie werd SBC-kampioen in de hoofdklasse en werden de Son en Breugelnaren uitgenodigd voor het Voetbal Talenten Toernooi bij JVC Cuijk. Daar spelen teams uit heel het land tegen elkaar om te strijden voor de felbegeerde titel: Nederlands Kampioen!

Om deel te mogen nemen moet je eerst een districtskampioenschapstoernooi winnen. SBC kreeg echter van de organisatie een wildcard, omdat zij wel kampioen waren geworden in de hoofdklasse, maar geen districtskampioenschapstoernooi hadden gespeeld. De beste teams van alle districten deden mee aan het NK.

SBC werd ingedeeld in de poule bij SDO JO14-1, Woezik JO14-1 en DOVO JO14-1. Al deze teams kwamen, net als SBC, uit in de hoofdklasse. SBC verloor van DOVO JO14-1 maar wist alsnog de poule door te komen, al had het wel een negatief doelsaldo. De vorm werd echter steeds beter. In de halve finale nam SBC het op tegen het sterke JVC Cuijk. Dit team werd met 2-1 verslagen, zodat SBC in de finale van het NK mocht gaan strijden met Drechtstreek uit Papendrecht. In een zeer spannende wedstrijd wist SBC, dankzij een goal van Mees Kuipers, met 1-0 te winnen, waarna de handen de lucht in konden.

SBC JO14-1 zet hiermee een unieke en ongekende prestatie neer. Voor de winterstop kwam de ploeg nog uit in de eerste klasse en werd het zelfs tweede in de eindstand achter DBS JO14-1. Na de winterstop promoveerden beide teams, waarbij DBS JO14-1 bleef steken op een achtste plaats in de eindstand, maar SBC dus kampioen werd zonder één wedstrijd te verliezen. Op het eindtoernooi voor alle districtskampioenen wist SBC bovendien met wederom een geweldige teamprestatie opnieuw boven zichzelf uit te stijgen. Een unieke prestatie van met name de spelers, maar ook van de samenwerking tussen trainers en alle supporters. Een topprestatie van het collectief.

Geslaagd!

MooiSonenBreugel feliciteert alle geslaagden met hun behaalde diploma!

Veel succes in de toekomst.

Afscheidswedstrijd Marijn Koëter

Foto: Ingezonden

Na dertien seizoenen trouwe dienst in SBC 1 gaat Marijn Koëter afscheid nemen van selectievoetbal en 'afbouwen' bij SBC 3. De club wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en organiseert om deze reden een afscheidswedstrijd.

Programma
Vrijdagavond 14 juni
19.30 uur: SBC 1 kampioensteam 2007/2008 vs. Marijn & Friends
20.30 uur: Feestavond in de kantine van SBC

Het team van SBC 2007/2008 bestaat uit spelers uit het kampioensteam van toen, aangevuld met een aantal andere oud-SBC 1 spelers. Aan de kant van Marijn & Friends betreden ploeggenoten van het huidige SBC 1, aangevuld met een aantal vrienden van Marijn het veld. Beide teams staan onder begeleiding van een aantal SBC coryfeeën uit het heden en verleden.

De volgende (voormalig) toppers hebben inmiddels toegezegd aanwezig te zijn:
SBC 2007/2008
Hishan Hilali, Peter Smulders, Paul Neggers, Alain van Gemert, Marcel Vogels, Arno Swinkels, Michiel van de Moosdijk, Peter van Veghel, Labinot Maloku, Paul Swinkels, Mark Niesen, Denny Vogels, Dennis Meijers, Rinse Wiekema, Haske de Wit en Sjaak Egmond. Begeleiding door Karel Rovers, Marcel Verhoeven, Harry in 't Zand en Henri Jansen.

Marijn & Friends
Tijmen Koëter, Maik de Wit, Arno Rouwenhorst, Paul Aarts, Erik Kapteijns, Ronnie Brans, Marc van de Zanden, Tijn Swinkels, Joren Koëter, Fitim Maloku, Luc Ross, Rob Kapteijns, Dirk van Eck, Willem Sijbers en Sander Egmond. Begeleiding door Albert Raaijmakers en Maarten Saakes.

Eenieder is van harte uitgenodigd om Marijn het afscheid te geven dat hij verdient!

SBC wederom op de Engelse Tour

SBC JO12-1 team samen met O12 van Claremont High School Foto: Ingezonden

Begin juli breekt de zomerperiode voor het voetbal weer aan. Het SBC-sportpark is echter in juni nog volop in gebruik. De nieuwe teams gaan samen trainen, er worden oefenwedstrijden gespeeld en er staan diverse toernooien op de kalender. Kortom volop sportieve activiteit met als doel om het nieuwe seizoen goed en fit te beginnen.

Nadat SBC vorige maand al gastheer was voor een drietal Engelse schoolteams uit Canterbury, was het deze keer gastheer voor de Onder 12- en 14 teams van Claremont High School uit Londen. Op woensdagavond 5 juni stonden SBC JO12 en JO14 tegenover hun Engelse leeftijdsgenoten. Dit voor het spelen van een 'officieuze' oefeninterland. Een leuke en nuttige ervaring voor jonge voetballers die voor altijd herinneringen blijven oproepen.

Beide Engelse teams hadden zich vooraf gekwalificeerd als zeer sterk. SBC JO12-1 had zich daar goed op ingesteld en de avond daarvoor scherp getraind. Dat was zichtbaar op het veld. Met verzorgd voetbal werd een ruime 9-2 overwinning behaald. SBC JO14-1 had een zwaardere kluif en speelde met 1-1 gelijk.

Het was een zeer geslaagde avond met daarbij diverse sportieve reacties van de tegenstander. Men was onder meer erg onder de indruk van de geweldige faciliteiten bij SBC. Ook het voetbal dat SBC liet zien werd als voorbeeld gezien. Goed om te vermelden is dat SBC dergelijke reacties ook ontving van de Engelse teams die ons vorige maand bezochten. Dat geeft aan dat SBC er wederom in geslaagd is om er een leuke avond van te maken. Voor de betrokkenen een blijvende herinnering. SBC kijkt dan ook met veel plezier uit naar een volgende editie en hoopt dan wederom gastheer te mogen zijn

Programma en uitslagen Golfclub Son

Foto: Wil Feijen

De VAROSO is een uitwisselingswedstrijd met de golfclubs Son, Rosmalen en Valkenswaard. Op woensdag 12 juni wordt er in Rosmalen gespeeld. Er wordt fanatiek gestreden om de prijzen, maar gezelligheid is ook van belang. Er is koffie en gebak en er is een lunch met borrelhapjes.

Programma
12 juni:
VAROSO 2019 Rosmalen Greensome StrokeplayOntvangst met koffie en gebak. Verder lunch en borrelhapjes. Er wordt gespeeld in flights van 6 personen, twee van elk team. De afslag is om half elf.
12 juni: Clubwedstrijd Leaderboard Dasio Competitie Vierbal Stableford.13 juni: Vanaf 18.00 uur Nightball.
Iedereen mag binnenlopen en aansluiten.

Wedstrijduitslagen
5 juni: Clubwedstrijd leaderboard Dasio Competitie Stableford
Uitslag:
1. Stef van Haaren hcp 32.9 score 38 (laatste 9 holes 20)
2. Mac Maas hcp 27.6 score 38 (laatste 9 holes 18)
3. Charles Schillemans hcp 35.4 score 37
Neary dames: Maria Dekkers
Neary heren: Peter van Oosten
Leary dames: Tonnie Naus
Leary heren: Theo Roche
Birdies: Monica Smolders (hole 2-14), José Kluijtmans (hole 12), Peggy Baloo (hole18), Peter van Oosten (hole 15), Charles Schillemans (hole 3) en Tonnie Naus (hole 3).

Argo Zwemmen

Lars Diesch neemt vrijdag 14 juni deel aan de Nederlandse Junioren & Jeugd Kampioenschappen die gehouden worden in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven. Lars start op de 50m schoolslag.

In het weekend van 16 en 17 juni wordt door leden van Argo deelgenomen aan de wedstrijd om de Lippepokal. Deze wedstrijd wordt gehouden in het 50m buitenbad bij de Cappenberger See in het Duitse Lünen (nabij Dortmund).

Kampioenen voorjaarscompetitie HTC Son tennis

Foto: Ingezonden

Op de warmste dag, meer dan 30 graden, van de competitie werd het herenteam op zondag 2 juni ongeslagen kampioen. Twee punten moesten er behaald worden om kampioen te worden.

Guus had drie sets nodig om de winst binnen te halen. Luuk haalde zijn winst snel binnen en toen was het kampioenschap zeker. Sjoerd wilde deze dag zeker winnen, want hij had de andere singles in de competitie gewonnen, helaas was deze wedstrijddag de tegenstander sterker en lukte het niet. Ruben won zijn singles en bij de dubbels werden de punten eerlijk verdeeld. Een 4-2 overwinning was het eindresultaat.

Zaterdag 1 juni was alweer de laatste speeldag van de voorjaarscompetitie. Het 2e klasse gemengd team speelde thuis tegen Uden. Er werd gestreden om het kampioenschap. HTC moest met 4-1 winnen om zeker te zijn van het kampioenschap. Een uitslag van 3-2 kon ook genoeg zijn, maar dan waren ze afhankelijk van het resultaat van de andere teams.

Er werd begonnen met drie wedstrijden. De mix werd gespeeld door Kim van Stiphout en Stefan Jorna. Zij lieten niet veel over van hun tegenstanders en hadden aan een dik half uur genoeg om de partij met winst binnen te slepen. Tegelijkertijd stond Anne Vercoelen te singelen, ondanks dat zij zelf niet tevreden was met haar slagen, wist zij de partij toch behoorlijk overtuigend te winnen. Daarnaast stond ook Ruben Kivits zijn singelpartij te spelen. Het publiek zag hierbij de ene na de andere prachtbal voorbijkomen. Ruben speelde de eerste set zijn allerbeste tennis, om zijn goede tegenstander bij te benen. Helaas was dit net niet genoeg, waardoor hij de eerste set verloor. Vervolgens eiste dit zijn tol in de tweede set en kon hij helaas niet meer bijbenen, waardoor hij de wedstrijd verloor. Dit bracht HTC op een tussenstand van 2-1.

Foto: Ingezonden

Nu moesten er nog twee dubbels gespeeld worden. Anne en Kim stonden te schitteren op de baan en lieten overkomen alsof ze al veel vaker samen hadden gespeeld, terwijl dit niet het geval is. Zij wisten deze dubbel overtuigend te winnen. Voor de herendubbel was het nog even de vraag of Ruben deze dubbel wel kon spelen. Hij voelde zich na zijn slopende singel partij niet zo lekker en zag er ook uit alsof hij door een vrachtwagen overreden was. Maar met aanmoediging van zijn teamgenoten en hulp van zijn dubbelmaat Stefan, heeft hij de dubbel toch kunnen spelen en sleepte daarmee het laatste winstpunt binnen. Eindstand 4-1: Kampioen dus!! Op naar de eerste klasse volgend jaar. Op de foto ontbreken Jonas, Gijs en Bart, zij hebben zeker ook aan deze overwinning bijgedragen.

Geslaagd Rabobank Family & Friends hockeytoernooi

Foto: Ingezonden

Op HTC Son hockey was het Tweede Pinksterdag, 10 juni, weer een gezellige drukte. Vanuit alle gaten en hoeken kwam men voor het ondertussen bekende Rabobank Family & Friends toernooi. Vriendenteams, maar ook een heel team bestaande uit alleen familie. Van jong en oud, alles voor een gezellige, leuke en sportieve dag.

Het thema van dit jaar was 'Typisch Hollands' en dat zag men terug in de namen van de teams. Leuke kleding en vooral niet te vergeten de heerlijke taarten en cup cakes, waar iedereen met smaak van at toen het startschot tot aanvang van het taartenbuffet eenmaal gegeven werd.

Gedurende de dag werden er niet alleen hockeywedstrijden gespeeld maar kon men tussendoor ook typisch oud-Hollandse spelletjes spelen. De finale ging tussen 'De Baronnen' en 'Het Nederlands Elftal'. Het was spannend, met een verlenging van vijf minuten, maar uiteindelijk heeft 'Het Nederlands Elftal' het toernooi gewonnen. Uiteraard waren er nog volop andere prijzen te winnen, zoals bijvoorbeeld de mooiste taart, de leukste outfit, het team dat het liefst was voor de organisatie, het team dat het meeste spelletjes heeft gespeeld, het team met de oudste én jongste deelnemer.

Ondanks de slechte voorspellingen, was het gelukkig de hele dag droog en konden iedereen genieten van een geweldige playlist met alleen maar Hollandse muziek. Al met al een zeer geslaagd evenement.

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Woensdag 5 juni
DAW Schaijk MW2 – Corridor MW1 8 - 11
Corridor MW2 – DAW Schaijk MW1 11 - 11

Programma
Woensdag 12 juni aanvang
Corridor MW2 – Flash MW3 20.30
Recreanten Odisco-Corridor 1 20.00
Recreanten Corridor 2-Be Quick 19.30

Donderdag 13 juni
Be Quick C3 – Corridor C1 18.30

Zaterdag 15 juni
Corridor B1 – Flamingo's B1 12.00

Zondag 16 juni
Corridor 2 – Stormvogels 3 10.30
Corridor 1 – Flash 1 12.15

Maandag 17 juni
Corridor MW1 – Flash MW2 20.00

Oudste en jongste DBD-zwemmers aan de bak

Tijdens het Pinksterweekend mochten de jongste en oudste zwemmers van DBD aan het werk. Linde van Berlo en Emily Tortora hadden zich tijdens de miniorenwedstrijden gekwalificeerd voor de regionale finales in Tilburg. De oudste zwemmers deden mee aan de zuidelijke cirkel, een masterwedstrijd.

Emily mocht op zaterdag 8 juni de 100 meter schoolslag zwemmen. Helaas werd zij gediskwalificeerd. Op zondag 9 juni mocht Linde de 100 meter rugslag zwemmen. Zij verbeterde haar tijd met 12 seconden en werd zevende in haar leeftijdscategorie.

De masters Julius Schwartzenberg, Ingrid Versteegen en Hans Groothelm zwommen in Veldhoven. Hans zwom voor het eerst sinds vijf jaar weer een wedstrijd mee en deed dat erg goed. Op alle drie zijn afstanden was hij sneller dan zijn inschrijftijden. Hij zwom de 50 meter (vierde plaats), 200 meter (eerste) en 25 meter (tweede) vrije slag. Julius Schwartzenberg zwom twee afstanden. Hij zwom de 50 meter vrije slag en 100 meter wisselslag, op beide afstanden werd hij tweede. Ingrid Versteegen zwom een mooie vlakke 800 meter vrije slag (tweede plaats).

TE KOOP

KASLEEGVERKOOP van zomerbloeiers en kuipplanten. Diverse aanbiedingen. Groenteplanten. Laan-, park- en fruitbomen in containerpot Tuincentrum Van Heesch, Kerkdijk-Zuid 7b, Sint-Oedenrode.

Diverse gebruikte spullen ook auto-onderdelen o.a. Opel en Ford van voor 2000 zoals spiegels, koplampen, enz. Ekkersrijt 1317 tel. 0499 461263

Aanbieding: alle perkplanten 25% korting! Bloeiende geraniums gehele seizoen vanaf € 0,98. Potgrond. Tuincentrum Van Heesch, Kerkdijk-Zuid 7b, Sint-Oedenrode.

TE KOOP GEVRAAGD
Landbouwmachines: o.a. ploegen, tractors, spitmachine, frees, schudder, hark, maaier, mesttank, kieper, weidebloter, weisleep, vee-/paardentrailer, enz. Tel. 06-19076959

Klassieke auto's gezocht. Heeft u een oldtimer staan die u wilt verkopen, dan kunt u mij bellen op 06-10315896 of mail oldtimerinkoop@hotmail.com

Originele spullen uit de Tweede Wereldoorlog. Inlichtingen 06-41989670.

TE HUUR
Te huur diverse aanhangwagens vanaf €10,00 ook KOELWAGEN
Tevens verkoop gasflessen voor BBQ en CAMPING
Swinkels Eind 1B Breugel 0499-475660

PERSONEEL
Gevraagd ZORGZAME HANDIGE ALLESKUNNER van 55 plus M/V.
Voor hulp in de huishouding en licht kluswerk. Wegens ziekte partner.
Meer informatie of aanmelden via administratie@demooisonenbreugelkrant.nl

TUINMAN/-JONGEN GEZOCHT
Voor mijn ouders in Son zoek ik een tuinman/-jongen voor een halve dag per week. Dag en tijdstip in overleg. Info: Dhr. Nolen 06-22445497

DIENSTEN
VERSTOPPING? Van der Linden rioolservice voor alle rioolproblemen, bv aan toilet/wc, keuken, badkamer, hemelwaterafvoer, bel 06-55988639, mail info@vanderlindenrioolservice.nL

Led, Lcd, Plasma televisies en Audio reparaties.
De stoutheuvel 12 Eindhoven, 040-2416288
www.ropatv.nl

TUIN
Voor Verkoop, Onderhoud en service van al uw tuinmachines en het slijpen van uw tuingereedschap tegen een scherp tarief. H. v.d.Horst st Hubertuslaan 21, Son & Breugel, 0499-473314 / 06-20200346

VERLOREN
Tussen 31 mei en 6 juni verloren Pandorabedel goud met steentjes van Onyx. Grote emotionele waarde. Heel graag contact opnemen met Karin 06-12673701

GEVONDEN
Tweede Pinksterdag is rondom de tennisbaan van tennisvereniging Son en Breugel een bril gevonden. Ben je deze kwijt? Dan kun je de bril ophalen op het kantoor van DeMooiSonenBreugelKrant, Markt 2A.

1 t/m 30 juni Expositie Heleen Venema in de gang van het Vestzak
12 juni: 'Gewoon Doen' voor 55-plussers
15 juni: 20.00 uur Kindermusical van Showtime theater - De DJ draait door…
16 juni: 19.30 uur Kienen in het Vestzak
17 juni: 11.00 uur Beweeggroep Veerkracht voor de sportieve 60-plusser
18 juni: 10.00 -16.00 uur Culturele en Educatieve activiteiten voor jonge mensen met dementie

Kijk op onze website voor het programma van het volgende seizoen www.vestzaktheaterson.nl

Winnaar twee vrijkaarten '3 Voor een Tientje'

Karin Janssen is winnaar geworden van twee vrijkaarten voor '3 Voor een Tientje'

Vader dag vis!

Foto: Huub Coenen

Om mensen te doen geloven in het generen van positieve energie liet Emiel Ratelband hen over hete kolen lopen. Ook drapeerde deze zeventiger, die eenenveertig wil zijn, daarvoor verdoofde slangen om hen heen. Onlangs kreeg hij weer landelijke aandacht met zijn aankondiging dat hij opnieuw vader gaat worden. Goed getimed door deze opa, om dat heuglijk feit zo kort voor Vaderdag met ons te delen. Nieuw vaderschap en dus ook een Vaderdag, een dag die terecht pas na Moederdag is ingevoerd.

Foto: Huub Coenen
Foto: Huub Coenen

Joris

Foto: Ingezonden

Energiek driepoot-katertje wandelt graag jouw huis, tuin en hart binnen. Cypers ventje Joris is 1 jaar oud en huppelt op aarde op zijn drie poezenpootjes. Zijn capriolen doen absoluut niet onder voor die van een vierpotige collega. Joris was al eerder bij ons en werd toen geadopteerd door een baas met kleine kinderen. Dat bleek helaas geen perfecte match. Joris is een toefje te energiek voor kleine kinderen. Ook vindt Joris niet iedere andere kat leuk. Voor Joris wordt een baas gezocht zonder kleine kinderen en andere katten, die echt kattengedrag kan waarderen. Dit betekent onder andere dat jij de Personal Assistant van Joris gaat worden. Joris gaat zijn eigen gang en jij zorgt voor zijn natje, droogje, aandacht, knuffels, een grote buitenruimte en een goed gesprek op zijn tijd. Klinkt als een topdeal, toch?

Kijk voor meer informatie over Joris op http://bit.do/eUhTd

31 / 32

Vrijdag 14 juni tot en met dinsdag 18 juni
Kermis Son en Breugel
Kijk voor de openingstijden op pagina 16

Vrijdag 14 juni
Comedy Night
20.30 uur, Terrein Oude Toren, Nederwetten
DOEN! KPJ Nederwetten organiseert ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan een Comedy Night. Op het podium staan bekende Nederlandse en Vlaamse stand-up Comedians. Gastheer Marlon Kicken ontvangt deze avond Arie Koomen, Gerrie Smits en Roel C. Verburg. Samen zorgen zij voor een fantastisch voorstel met veel komische verhalen in combinatie met muziek. DJ Wouter sluit de avond feestelijk af. Kaarten: € 8,00.

Zaterdag 15 juni
Officiële Opening Music Dock
11.00 uur, Kanaaldijk Zuid 3a, Son en Breugel
Vier de officiële opening van Music Dock mee. Op zaterdag 15 juni zijn de deuren van 11.00 – 17.00 uur geopend en zijn er doorlopend workshops, livemuziek en creatieve activiteiten. Om 15.30 uur is er een officieel moment met Burgemeester Gaillard. Als afsluiter kan er samen gezongen worden. Kom de sfeer proeven en geniet van de muziek door leerlingen, docenten en gastmuzikanten!

Rikken & toepen
13.00 uur, Terrein Oude Toren, Nederwetten
DOEN! KPJ Nederwetten organiseert ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan voor volwassenen een kaartmiddag. Een potje rikken of toepen behoort tot de mogelijkheden. Er zijn mooie prijzen te winnen. Inschrijven kan tussen 12.00 - 13.00 uur. Kosten € 5,00 inclusief 1 consumptie.

3 Voor een Tientje
20.00 uur, Café-Restaurant De Zwaan, Son en Breugel
Zaal open om 19.00 uur.
3 Voor een Tientje is de aftrap van een veelbelovend festivalseizoen in Son en Breugel. Drie geweldige bands voor de belachelijk lage prijs van € 10,00. Met Crazy Cadillac, Stax Cats en Broadway Brass. Kaarten zijn te koop aan de zaal en bij de voorverkoopadressen. Kaarten zijn ook online te koop via:https://www.ticketkantoor.nl/shop/3vet

Live band: Lijn 7
20.00 uur, Terrein Oude Toren, Nederwetten
DOEN! KPJ Nederwetten organiseert ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan een supergezellige feestavond waar het draait om lol en plezier. Op deze avond staat vanaf 20.00 uur feestband LIJN 7 op het podium. Samen met DJ Alex Jansen gaan zij zorgen voor een gezellig feestje. Kaarten: € 10,00.

Zondag 16 juni
IVN Slootjesdagen 2019
10.00 uur, sloot halvewege Stoederij en kanaal, Son en Breugel
Van 10.00 - 12.00 uur zijn kinderen in de basisschoolleeftijd met hun ouders/grootouders welkom voor de IVN Slootjesdagen. Aanmelden: jeugd.ivn.son.en.breugel@outlook.com (wel gewenst niet verplicht). De juiste locatie is: sloot halverwege Stoerderij en kanaal (coördinaten: 51.51303; 5.52489).

Kienen in het Vestzaktheater
19.30 uur, Vestzaktheater, Son en Breugel
Zaal open 18.30 uur. Aanvang 19.30 uur. De kienavonden worden georganiseerd ten bate van de plaatselijke Harmonie Pro Honore et Virtute. De opbrengsten zullen besteed worden aan de jeugdopleiding en de aanschaf van instrumenten. Jan van Gerwen is uw vaste kienmaster. De bedragen van de hoofdprijs en het geluksgetal waren nog niet bekend bij het ter perse gaan van deze krant.

Woensdag 19 juni
Midzomeravondfietstocht IVN Son en Breugel
19.00 uur, kiosk, Son en Breugel
IVN Son en Breugel houdt de traditionele Midzomeravondfietstocht. Vanaf de kiosk wordt stipt om 19.00 uur vertrokken voor een tocht van ca. 25 kilometer. De meest gunstige route, richting Eindhoven/Best of richting Sint Oedenrode wordt gekozen. Het grootste gedeelte van de tocht is min of meer verharde weg. Rond 21.00 uur is de terugkomst gepland. Meer info: www.ivn-senb.nl/fiets

Smartlappenkoor Rawazzi op de kiosk
19.00 uur, kiosk, Son en Breugel
Smartlappenkoor Rawazzi zingt vrolijke meezingliedjes en zeemansliedjes op de kiosk. Meezingen en dansen is toegestaan.

Donderdag 20 juni
Seniorenorkest Sonore op de kiosk
14.00 uur, kiosk, Son en Breugel
Seniorenorkest Sonore treedt deze middag op de kiosk op. Zij zijn een onderdeel van harmonie Pro Honore et Virtute en spelen gevarieerde muziek onder leiding van Tinie van Dommelen. Er mag gedanst worden.

Vrijdag 21 juni tot en met zondag 23 juni
Familiefestival Kuylkamp 'It Giet Oan'
19.00 uur, Festivalterrein De Kuilen, Son en Breugel
De negende editie van het Kuylkamp familiefestival wordt op vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 juni gehouden. Een driedaags all-inclusive festival in Son en Breugel. Waar het hele gezin of vriendengroep welkom is. Kijk voor meer informatie en de programmatijden elders in deze krant of op www.kuylkamp.nl.

Vrijdag 21 juni
Tieners van Toen op de kiosk
19.00 uur, kiosk, Son en Breugel
Een nieuwe poging van Tieners van Toen om op te treden op de kiosk. Afgelopen maand kon het vanwege het weer geen doorgang vinden. Het is een actief 55+ dameskoor dat liederen zingt uit de jaren 60-70-80 en 90. Genieten!

Zaterdag 22 juni
De Parkblaozers uit Nuenen op de kiosk
14.00 uur, kiosk, Son en Breugel
De Parkblaozers uit Nuenen treden op in de kiosk. Het is een groep oorspronkelijk ontstaan uit de carnaval maar tegenwoordig spelen ze op vele podia met vrolijke afwisselende muziek.