DeMooiSonenBreugelkrant

8 januari 2020

DeMooiSonenBreugelkrant 8 januari 2020


Foto: Wil Feijen

Oliebollen, glühwein en warme chocolademelk werden dinsdag 31 december rijkelijk uitgedeeld tijdens de traditionele oliebollenparty. De gemeente Son en Breugel had alle inwoners van het dorp uitgenodigd om bij de kiosk samen te komen en terug te kijken naar het afgelopen jaar. Aan het einde van de toespraak reikte burgemeester Hans Gaillard de Frans Zaal-bokaal uit, de prijs voor het beste idee voor de duurzaamheid in Son en Breugel.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Behalve een terugblik naar 2019, ging de burgemeester in vogelvlucht door de afgelopen twee decennia van de 21e eeuw. "Er is veel gebeurd in Son en Breugel", aldus burgemeester Hans Gaillard. "De doorgaande weg door het centrum maakte plaats voor een nieuwe inrichting waardoor het doorgaande verkeer verminderd zou moeten worden. Een nieuwe uitstraling heeft het centrum zeker gekregen. Er zijn brede trottoirs en groene middenbermen aangelegd, er is een kiosk gerealiseerd en er worden veel evenementen georganiseerd. Ondanks de komst van de A50 houdt Son en Breugel overlast van het doorgaand verkeer."

De burgervader stipte ook het woningaanbod aan in Son en Breugel: "Er zijn honderden woningen gebouwd, maar het lijkt niet genoeg. De doorstroming in ons dorp is nog steeds heel gering." Uiteraard stond Remember September centraal in deze toespraak. Dankzij de inzet van honderden vrijwilligers werd in het weekend van 13, 14 en 15 september de vrijheid groots gevierd en werd stilgestaan bij de bevrijding van 75 jaar geleden.

In de laatste maand van het jaar zijn ook belangrijke beslissingen genomen. "De jarenlange discussie over een dorpshuis in het centrum lijkt tot een resultaat te komen en de gemeenteraad besloot dat de locatie van De Krommen Hoek in principe de locatie wordt van de nieuwe fusieschool in Breugel", aldus de burgervader.

Duurzaamheidsprijs
Na de terugblik was het tijd voor het uitreiken van de Frans Zaal-bokaal, de prijs voor het beste initiatief voor de duurzaamheid. Dit jaar werd deze prijs voor het eerst uitgereikt tijdens de jaarlijkse oliebollenparty. Er waren zes initiatieven door inwoners ingestuurd en deze zijn allemaal beoordeeld door een jury. De jury bestond uit Henny Vredeveld namens het IVN, Jan van Lieshout namens de OVE en Sophie, Noud, Lynn en Hanna namens de jeugdgemeenteraad. De prijs werd gewonnen door SonenBreugelVerbindt in samenwerking met leerlingen van het Summacollege. Meer hierover lees je elders in de krant.

Foto: Wil Feijen

Tot slot wensten de burgemeester en de afgevaardigden van de jeugdgemeenteraad alle aanwezigen alle goeds voor 2020 toe.

Jaargang 5 • Week 2 • 8 januari 2020

Sint Genovevakerk
Zondag 12 januari
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Roois Kamerkoor. Intenties: An Rooijakkers-Daniëls, Pierre van Veggel, ouders Thoonen-Roijackers en zoon Bart en Betsie en Marjan, Kees lepelaars, overleden ouders Saris-van Heeswijk.
11.00 uur: Eucharistieviering. Intenties: Wim en Corrie van Duren-Blommers, Harrie van Rooij, Cor van der Laar, Willem en Riek Lavrijssen-Joosten, Jan en Gré de Beer-Megens, Carel Swinkels, Jan van Eijndhoven, Marc van Sloun.

Zondag 19 januari
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Breugels Kerkkoor. Intenties: overleden ouders Verbruggen-Brugmans en dochter Doortje, Marinus en Piet Bosch, Jeanne en Peter Verstappen-van Riel, Jet Sanders-Smetsers
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Gregoriaans koor. Intenties: Frits en Doortje Maas-de Bijl, Rien van den Hurk, Tonny Steinweg-Enneking, Riky van Rulo-Keijzers

Vieringen elders
Zaterdag 11 januari
16.00 uur: Woord- en communieviering in Berkenstaete. Intentie: Jan Koks
Zaterdag 18 januari
16.00 uur: Eucharistieviering in Berkenstaete

Martinuskerk Centrum
Woensdag 8 januari
19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant. Intenties: Overleden familieleden van familie Termeer – Versantvoort, Overleden familieleden van familie Specht.
Zaterdag 11 januari
19.00 uur: Eucharistieviering met Het Pelgrimskoor. Intenties: (geen intenties opgegeven)
Zondag 12 januari Doop van de Heer
09.30 uur: Eucharistieviering – familieviering - met familiekoor. Intenties: Piet van der Ham (mgd), Dora en Harry van de Brand – Gordijn (mgd), Broer van der Zanden (mgd), Jeanne Hulsen – van Heeswijk, Nathalie van Nuland – van Lieshout vanwege haar verjaardag en overleden familieleden van familie van Nuland en van familie van Oort, Fons Welte en overleden familieleden van familie Welte – van der Zanden.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
19.00 uur: Eucharistieviering in de Martinuskerk

Woensdag 15 januari
19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant.
Boeken en platen voor de Boekenbeurs steeds van maandag tot en met vrijdag in te leveren in de kerk van Eerschot tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Sint-Antonius Nijnsel
Zondag 12 januari
11.00 uur Eucharistieviering met Deo Favente
12.30 uur Doop van Maartje van Erp. Intenties: Harrie Raaijmakers, Tonnie Stulen- van Boxtel, Leny Pijnenburg- van der Heijden, Jan en Fien van Gastel- Kerkhof.

PKN St. Oedenrode
(Knoptoren)
Zondag 12 januari
10.00 uur: Ds. R. Wijkhuizen

Voedselbank Best e.o. houdt statiegeldactie

De voedselbank Best e.o. (Son en Breugel, Oirschot en de Beerzen) houdt de komende weken een statiegeldactie bij supermarkt COOP in Breugel. De klanten van de supermarkt worden gevraagd om bij donatie van het statiegeldbedrag de knop van het goede doel te kiezen op de flessenautomaat.

De vrijwilligers van de voedselbank hebben met de heer Eric Kigge de afspraak gemaakt dat de opbrengst van deze actie wordt aangewend voor aankoop van levensmiddelen die zij niet regelmatig kunnen verstrekken. Je kunt dan denken aan zuivelproducten, maar ook aan rijst, pasta en aardappelen.

De voedselbank afd. Best e.o. verstrekt op dit moment aan 90 gezinnen wekelijks een voedselpakket. Zij ervaren toename van het aantal vragen om hulp en vermindering van aanvoer van levensmiddelen.

Zij hopen dat ze met deze actie weer de goederen kunnen kopen en kunnen voorzien in het verstrekken van beter gevulde voedselpakketten. Het bestuur en de medewerkers bevelen deze actie van harte aan en bedanken u reeds bij voorbaat voor uw steun. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 06-11070084.

Kerstpakketten uitgedeeld tijdens actie gezamenlijke kerken

Foto: Ingezonden

Vlak voor Kerstmis hebben de mensen van de kerstpakkettengroep, namens de diaconieën van de gezamenlijke kerken van Son en Breugel, gevraagd om een kerstpakket af te staan of artikelen in te leveren bij parochiecentrum St. Petrus Banden. Veel mensen brachten kant en klare pakketten of losse artikelen naar het parochiecentrum. Ook werd er geld gedoneerd, daar werden dan weer aanvullingen van gekocht.

Met een vast team van vrijwilligers werd alles netjes uitgezocht, verpakt en bezorgd. Uiteindelijk hebben meer dan 175 gezinnen of alleenstaanden een pakket mogen ontvangen. Bij het zien van de verrassing waren de reacties hartverwarmend. De vele bedankjes ziet de organisatie dan ook als een beloning voor de gulle gevers. Dankzij de giften was deze, inmiddels traditionele, actie weer mogelijk. De actie zal zeker dit jaar weer en vervolg krijgen, hopelijk doet u dan weer mee!

De kerstpakkettengroep van het Interkerkelijk Diaconaal Overleg, Son en Breugel dankt iedereen die zo gul heeft gegeven.

Basiscursus reanimeren + basiscursus AED

Stichting Reanimatieonderwijs Zuidoost-Brabant organiseert deze cursus in samenwerking met Educatief Centrum CultuurSpoor Best. De cursus wordt gegeven door NRR gecertificeerde instructeurs met dagelijkse praktijkervaring (IC-verpleegkundigen en ambulancemedewerkers).

Cursus BLS/AED:
Datum: dinsdag 21 en 28 januari
Tijdstip: 19.30 - 21.30 uur
Locatie: Volksuniversiteit CultuurSpoor Best
Kosten: € 35,00 inclusief cursusboek en certificaat van de Nederlandse Hartstichting
Aanmelden cursus: bij CultuurSpoor Best via www.cultuurspoorbest.nl

Provincie waarschuwt Son en Breugel opnieuw

De gemeente Son en Breugel heeft volgens de provincie Noord-Brabant een groter tekort dan de één miljoen die de gemeente in de begroting zet. De ingediende begroting is voor de provincie aanleiding om te dreigen met een wijziging van toezicht door dezelfde provincie. Een gevolg daarvan kan zijn dat de gemeente minder zelfstandig zal kunnen handelen, dit omdat de provincie op een aantal posities eindverantwoordelijk wordt.

Redacteur: Adrie Neervoort

Dit blijkt uit een brief die de provincie Noord-Brabant heeft gestuurd aan het college en zijn raadsleden. Daarin laat zij weten dat zij de ingediende begroting nauwelijks structureel sluitend vindt. Dit is een andere conclusie dan het college zelf heeft over de begroting.

In de ingediende begroting 2020 van de gemeente Son en Breugel staat dat er 50.000 euro zal worden bezuinigd op het sociaal domein. Deze bezuiniging loopt daarna verder op tot 300.000 euro vanaf het jaar 2023, maar hierbij ontbreekt volgens de provincie de concrete onderbouwing. Het is daarom geen reële structurele bezuiniging en dit bedrag komt weer als negatief saldo terug op de begroting.

Ook een uitgavenpost van 12.600 euro voor weginspecties die om de twee jaar uitgevoerd moeten worden en die bij incidentele uitgaven staat, kan echt niet volgens de provincie. Het is gewoon een structurele post, want het komt om de twee jaar terug en mag dus niet als incidenteel worden geoormerkt.

De provincie wil voor het jaar 2020 alsnog een onderbouwing van de ramingen in de begroting voor dat jaar. 'Als de dekkingsmaatregelen onvoldoende onderbouwd zijn of indien zij een jaar vooruit worden geschoven, kunnen wij vraagtekens plaatsen bij de realiteit van de ramingen in het meerjarenperspectief. Dit kan gevolgen hebben voor de vorm van toezicht voor het begrotingsjaar 2021', is in de brief te lezen.

Eerder hadden de oppositiepartijen, met name Dorpsbelang en de VVD, al grote twijfels over de onderbouwing van de genoemde bezuinigingen in de begroting. Kees Vortman (VVD) was van mening dat de begroting liet zien dat de gemeente Son en Breugel structureel financieel in zwaar weer was terechtgekomen en dat dit de komende jaren zo blijft. Kees: "Iedereen die zegt dat wij er nu financieel goed voorstaan, heeft of een erg roze bril op of een hele-korte-termijn-pet."

Jelle de Jong (Dorpsvisie) deelde de zorg wel, maar zag er een uitdaging in: "Er zijn inderdaad grote zorgen als het om de begroting gaat, maar er is geen sprake van een financiële storm. We moeten wel aan de slag met elkaar."

Uiteindelijk vonden de coalitiepartijen (de meerderheid) de onderbouwing echter voldoende en gaven een akkoord voor de begroting. De provincie geeft nu een duidelijke waarschuwing af over de ingediende en door de gemeente Son en Breugel goedgekeurde begroting.

Het is de tweede waarschuwing dit jaar die de gemeente Son en Breugel van de provincie krijgt. Eerder was er al een waarschuwing over het beleidsplan van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Groen licht voor nieuwbouw scholen aan Doormanlaan

Jan Fidder (l) en Mark de Jongh (r) hingen in december 2019 een spandoek in het centrum op voor nieuwbouw op de locatie De Krommen Hoek (archieffoto) Foto: Wil Feijen

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 december 2019 kreeg het schoolbestuur van basisscholen De Krommen Hoek en De Regenboog groen licht van de gemeente om de nieuwbouwplannen op de locatie van De Krommen Hoek te gaan uitwerken.

Redacteur: Adrie Neervoort

Waar Remco Heeren van Dorpsvisie liever niet over twee kampen sprak, is de werkelijkheid dat er twee partijen recht tegenover elkaar staan als het gaat om de keuze van de locatie.Tijdens deze raadsvergadering leek er zelfs een derde partij bij te zijn gekomen: ouders die pleiten voor nieuwbouw van alleen basisschool De Regenboog op de huidige locatie.

Niet serieus genomen
Het schoolbestuur van beide scholen valt onder verantwoordelijkheid van PlatOO. Hoewel zij zich beroepen op goed overleg met ouders, leraren, medezeggenschapsraad, omwonenden van de beide scholen en omwonenden van de nieuwbouwlocatie aan de Doormanlaan, was het beeld dat insprekers gaven anders. Zij geven aan dat zij niet gehoord worden en hun problemen niet serieus genomen worden. Er zijn volgens de insprekers al bewoners van de Doormanlaan verhuisd door de constante overlast en andere bewoners vragen zich bezorgd af of verhuizen dan nog de enige oplossing is.

Handtekeningen
Ondanks dat de volledige raad meeging in de nu al aanwezige parkeer- en verkeersoverlast bij de beoogde nieuwbouwlocatie, gaat een groot gedeelte van de raad ervanuit dat het probleem opgelost zal worden bij het definitief maken van de bouwplannen. Handtekeningen van bewoners en sympathisanten tegen de nieuwbouw op de beoogde locatie veranderden daar voor de raad en wethouder Jos de Bruin niets aan. De wethouder: "180 handtekeningen, daar kan ik op dit moment niets mee."

Financieel zwaar weer
Don Pasanea van de VVD opperde nog dat nieuwbouw op de locatie De Krommen Hoek feitelijk onbetaalbaar is voor een gemeente die nu al financieel in zwaar weer verkeert. Ook Eef van Turnhout (Dorpsbelang) begreep de keuze niet en zag een financieel probleem. Hij vindt de locatie bij De Bongerd een betere keuze, en ook de optie om beide locaties in stand houden. "Breugel Bruist! wordt door dit plan om zeep geholpen", aldus Eef.

Fusie
Behalve Dorpsbelang en VVD waren uiteindelijk alle andere partijen voor nieuwbouw van beide scholen op de locatie van De Krommen Hoek op de toch al veel geplaagde Doormanlaan. Wel geeft de gemeente daarbij de opdracht mee om de scholen te laten fuseren. PlatOO heeft al eerder aangegeven liever te kiezen voor twee aparte scholen op één locatie. De beslissing hierover ligt dan ook bij het schoolbestuur en niet bij de gemeente.

Na donderdag 19 december kan PlatOO het belangrijke en kostbare project als regulier onderwijshuisvestingsproject voor 1 februari 2020 indienen en kan de uitwerking starten.

'Omgekeerd inzamelen' scoort goed in Son en Breugel

Foto: Adrie Neervoort

De gemeente Son en Breugel krijgt van de inwoners een dikke acht op de schaal van 10 als rapportcijfer voor de wijze van afvalinzameling. Onafhankelijk onderzoeksbureau De AfvalSpiegel heeft voor de gemeente een onderzoek uitgevoerd over afvalinzameling onder inwoners van laagbouw, hoogbouw en inwoners van 't Zand.

Redacteur: Emmy Grit

De gemeente Son en Breugel wil toe naar minder restafval en meer afvalscheiding. Om dat te realiseren zijn verbeteringen in de afvalinzameling nodig. De gemeente kent op dit moment twee verschillende ophaalsystemen: omgekeerd inzamelen en afval aanbieden in de grijze minicontainer. In de wijk 't Zand en in de appartementencomplexen in Son en Breugel wordt al een paar jaar gebruikgemaakt van het omgekeerd inzamelen van afval. Papier, groente-fruit-tuinafval (GFT) en plastic-metaal-drankkartons (PMD) worden huis-aan-huis opgehaald. Voor het restafval moeten bewoners naar een ondergrondse container lopen. In de overige wijken wordt het vuil opgehaald dat door de inwoners wordt aangeboden in een grijze minicontainer.

Goede score
Voordat het omgekeerd inzamelen in de overige wijken in Son en Breugel ingevoerd wordt, wil het gemeentebestuur eerst zicht hebben op het resultaat en heeft het door middel van een enquête de mening gepeild bij de inwoners. De uitgebreide enquête is door meer dan duizend inwoners ingevuld. Hieruit blijkt dat de inzameling van GFT, PMD en papier bij de bewonersgroepen tussen het cijfer 8 en 8,5 op een schaal van 10 scoort. Het restafval scoort zowel in 't Zand als de appartementencomplexen lager, namelijk een 7,5. Opvallend hierbij is dat voor de twee verschillende ophaalsystemen de cijfers gelijk zijn.

Frequentie
Een opvallend punt dat uit de enquête naar voren komt, is dat de papiercontainer in 't Zand vaker geleegd zou mogen worden. Deze wordt nu één keer in de vier weken geleegd. In de hoogbouw en de overige wijken is men wel tevreden over de frequentie. Deze is hier één keer per twee weken.

Welk afvalsysteem
Door de enquête heeft de gemeente een beeld gekregen over het afvalbeleid. Het is aan de Son en Breugelse politiek om te beslissen met welk afvalsysteem er gewerkt gaat worden. Wordt het omgekeerd inzamelen in heel Son en Breugel ingevoerd, of blijft dit systeem alleen gelden voor 't Zand en de hoogbouw in Son en Breugel? Medio 2020 wordt bekeken of het systeem aangepast moet worden. Vooralsnog blijft de afvalinzameling zoals het nu is geregeld.

Kleine brandjes en vernielingen tijdens nieuwjaar

Foto: DeMooiSonenBreugelKrant

In de regio Eindhoven was het een relatief rustig oud en nieuw voor de hulpdiensten. Er waren geen grote vuurwerkongelukken en er was ook geen sprake van geweld of agressie tegen medewerkers van de hulpdiensten. De brandweer moest wel regelmatig in actie komen voor kleinere branden.

In Son en Breugel moest de vrijwillige brandweer tijdens Nieuwjaar wel enkele keren uitrukken voor kleine brandjes. Deze waren vermoedelijk allemaal ontstaan door vuurwerk. De meeste overlast was zichtbaar in Breugel. Daar werd een bushokje zwaar beschadigd, was er een containerbrand bij sporthal De Bongerd en was en een spoor van kleine, maar vervelende vernielingen te zien in het centrum van Breugel. Ook elders werd er voornamelijk door vuurwerk schade aangericht, zoals een brievenbus van Post.nl aan de Brabantlaan in de Gentiaan. Deze werd geheel vernield en is dus niet meer bruikbaar.

Bushokje Pallaspad Foto: DeMooiSonenBreugelKrant
Putdeksel van put Foto: DeMooiSonenBreugelKrant
5 / 32

Een kijkje achter de schermen

SonenBreugelVerbindt wint Duurzaamheidsprijs

Op de voorgrond hebben Maurice Peeters en Thijs Wijnakker namens SonenBreugelVerbindt de prijs in ontvangst genomen Foto: Wil Feijen

Tijdens de jaarlijkse oliebollenparty vond op oudejaarsdag voor het eerst de prijsuitreiking plaats van de Duurzaamheidsprijs 2019. De gemeente Son en Breugel heeft deze prijs ingesteld omdat zij een klimaat neutrale en schone gemeenschap wil worden zonder CO2-uitstoot. Deze ambitie is alleen haalbaar met medewerking van alle inwoners en organisaties.

Redacteur: Arjen Strik
Fotograaf: Wil Feijen

SonenBreugelVerbindt kwam als winnaar uit de bus en ontving de 'Frans Zaalbokaal' voor het organiseren van de Dag van de Duurzaamheid voor basisscholen. Op 10 mei 2019 ontvingen 490 leerlingen van drie basisscholen een lesdag over duurzaamheid. De prijs werd uitgereikt door burgemeester Gaillard. Aan de prijs is een geldbedrag gekoppeld van vijftiendhonderd euro die de winnaar mag besteden aan een nieuw duurzaamheidsdoel.

Groen is wat we doen

"We zijn hartstikke trots", aldus medeorganisator Thijs Wijnakker. Hij en zijn collega's Jan Frans Brouwers, Maurice Peters en Boudewijn Ross geven een toelichting op het ontstaan van het project Duurzaamheid. "SonenBreugelVerbindt is een burgerinitiatief van en voor de inwoners", vertelt Jan Frans. "We staan los van de gemeente en proberen onder andere burgers, buurtcommissies en organisaties te ondersteunen door hun initiatieven te verbinden en de krachten te bundelen. We wilden een project dat aansloot bij de slogan 'Wat we doen is groen' van de gemeente, omdat duurzaamheid een thema is wat ons allemaal aangaat."

Kinderen voeden ouders op

Thijs vervolgt: "We hebben zitten brainstormen in onze werkgroep en al gauw kwamen we uit bij de jeugd als startpunt, omdat zij als nieuwe generatie duurzaamheid als normale levenswijze moet vormgeven. In onze jeugd was energieverbruik goedkoop, je had een kleine as-emmer, nam vaak je eigen pan of tas mee en krantenpapier was het inpakmateriaal. Tegenwoordig lijkt alles in plastic te zijn verpakt en komen we om in ons eigen afval." Boudewijn vult hem aan: "We kwamen in de werkgroep toen uit op de volgende doelstelling. 'Het op jonge leeftijd de scholieren bewust maken van begrippen en onderwerpen als het scheiden van afval, het zorgen voor insecten en planten, het werken aan een schoon milieu en het gebruik van groene energie zoals zon en wind." Jan Frans: "Bovendien voeden kinderen hun ouders op en claimen een ander gedrag."

Veelzijdig onderwerp
"We hebben toen alle basisscholen benaderd en waren blij dat er drie scholen mee wilde doen. Achteraf gezien maar goed ook, want het was een gigantische klus om alle eindjes aan elkaar te knopen," vertelt Thijs. We waren blij dat onze partner het Summa Collega ons hielp door een klas met leerlingen beschikbaar te stellen om te helpen op de scholen. Leerlingen van de Harlekijn, De Regenboog en De Ruimte volgden deze dag een speciaal ontwikkelt programma. Voor de onderbouw ging het over afval scheiden en de plastic soep in onze oceanen. De middenbouw ging aan de slag met het maken van een krantenpagina over dit onderwerp voor DeMooiSonenBreugelKrant. Voor de bovenbouw waren er vier workshops over dit thema in het Vestzaktheater.

Dank je wel
Het geldbedrag dat bij de prijs hoort wordt duurzaam besteed door de werkgroep. "We willen graag iedereen bedanken die meegewerkt hebben aan deze dag", sluiten Thijs, Jan Frans, Maurice en Boudewijn af.

Wil je meer informatie over de Dag van de Duurzaamheid, kijk dan eens op info@sonenbreugelverbindt.nl.

Driekoningen zingen brengt mooi bedrag op

Foto: Wil Feijen

In totaal 157 leerlingen van basisschool De Bloktempel gingen maandag 6 januari als 'Koningen' weer langs de deuren in bijna heel de wijk De Gentiaan. Dit jaar liepen 44 groepen waaronder leerlingen van groep 1 en 2, elk een eigen route onder begeleiding van één of meer volwassenen. Bij elke deur die geopend werd, zongen de kinderen luidkeels het lied 'Drie Koningen'. Vaak kregen ze als beloning daarvoor iets lekkers en een financiële bijdrage voor de collectebus.

Dit jaar is er geld ingezameld voor het KWF. Dit doel heeft een extra betekenis voor de kinderen op school. Peter de Kruijff gaat dit jaar de Alpe d'Huez beklimmen om tijdens de Alpe d'HuZes geld in te zamelen voor het KWF. Peter is vader van Karlijn, Pim en Fiene zijn leerlingen op De Bloktempel. Peter kreeg in 2015 de diagnose kanker. Hij fietst mee voor een wereld waarin niemand meer hoeft te overlijden aan kanker.

Met opbrengst van driekoningen zingen sponsoren de leerlingen van De Bloktempel hem. Zijn verhaal is te volgen op www.opgevenisgeenoptie.nl. De opbrengst van het driekoningen zingen' was in totaal 2364,48 euro. Een mooi bedrag dat zelfs ruim eenderde meer is dan vorig jaar. De organisatie bedankt dan ook iedereen voor de gulle giften.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Gerrit en Marianne Bannenberg-Van Doorn 50 jaar getrouwd

Gerrit Bannenberg is in Oss geboren en is de jongste zoon uit een gezin van negen kinderen. Marianne Bannenberg-Van Doorn werd als oudste dochter uit een gezin van drie meisjes geboren. Haar wiegje stond in Nuland. Marianne en Gerrit hebben elkaar op zestienjarige leeftijd tijdens een dansavond leren kennen. Het was liefde op het eerste gezicht en voor beiden de eerste echte relatie.

Redacteur: Corry van Asseldonk
Fotograaf: Wil Feijen

Gerrit is vanaf de ULO naar de detailhandelschool in Nijmegen gegaan en daarna naar de decoratievakschool in Almelo. "Ik had al heel snel een baan als decorateur en etaleur in een grote porseleinzaak in Amersfoort. Na een paar jaar kon ik promotie maken door naar Zwolle te verhuizen, daar werd ik bedrijfsleider. Iedereen wilde me destijds hebben", vertelt een trotse Gerrit. Weer een paar jaar later kwam er een vacature in een grote porseleinzaak in Helmond, met de bedoeling om die ooit over te nemen. Gerrit werd daar aangenomen en toen zijn zij naar Breugel verhuisd. "Ik kreeg 33 jaar geleden een zwaar ongeluk op weg naar mijn werk en is mijn leven totaal veranderd. Ik heb drie maanden in coma gelegen en heb weer helemaal opnieuw moeten leren lopen. Daarna heb ik nog 24 jaar bij de Ergon gewerkt, tot mijn pensioen op de boekdrukafdeling.

Eigen zaak
Marianne heeft na haar middelbare school verschillende opleidingen gedaan, zoals fysiotherapie en tandartsassistente. "Liever ging ik Gerrit assisteren in zijn porseleinzaak", vult Marianne aan. "Ik kom uit een horecafamilie en ben gaan werken bij restaurant L'Aubergade in Eindhoven. Na tien jaar met veel plezier gewerkt te hebben, kon ik in Tilburg een croissanterie overnemen. Een eigen zaak was altijd mijn droom. Drie maanden later stond ik trots in mijn eigen zaakje." Helaas werd alles opeens heel anders toen Marianne het telefoontje kreeg dat Gerrit een zwaar ongeluk had gehad. "Onze twee dochters waren toen veertien en zestien jaar oud. Ik heb de croissanterie moeten verkopen, omdat ik voor Gerrit en de kinderen wilde zorgen. We gingen een moeilijke tijd tegemoet.

Dankbaar
"Wij woonden in Breugel en ik kende helemaal niks van Son. Ik ben toen via een kennis bij Café-Restaurant De Zwaan gaan werken. Ik ben Annie en Wim van de Loo nog steeds dankbaar dat ze mij destijds geholpen hebben om ons leven weer op de rails te zetten", gaat Marianne verder. "Ik ben ook heel trots dat ik destijds samen met Annie en Wim La Sonnerie heb mogen realiseren. Ik heb er hard gewerkt en met veel plezier alsof het mijn eigen zaak was."

Dagopvang
Gerrit gaat sinds kort twee dagen in de week naar de dagopvang bij De SteenUijl. Hij vult zijn dag met puzzelen, krant lezen en zijn laptop. Op vakantie gaan met de camper, terrasje pikken en wandelen doen Marianne en Gerrit ook graag. "Iedere porseleinzaak gaat hij naar binnen", lacht Marianne. Marianne is een echte bezige bij. Ze gaat drie keer in de week dansen. "Ik heb een hekel aan de sportschool, dansen is mijn beweging." Marianne is lid van twee kookclubs waar ze om de beurt bij iemand thuis koken en ze is lid van de solexclub en de toneelvereniging. "Als er nog tijd over is dan rijd ik nog voor AutoMaatje. Verder ben ik al 33 jaar mantelzorger. Gelukkig heb ik de vrijheid om dit allemaal te doen. Het is mijn uitlaatklep", aldus Marianne.

Vieren
"Marianne en ik horen bij elkaar", lacht Gerrit. "Wij zijn voor elkaar geboren. We hebben goede en slechte tijden gekend." Marianne: "Wij hebben samen met onze kinderen en kleinkinderen een goede balans gevonden. Op 12 januari zijn we vijftig jaar getrouwd. Dit gaan we een weekend vieren met onze kinderen, kleinkinderen, familie en een paar goede vrienden. Herinneringen moet je vieren."

Foto: Wil Feijen

De MooiSonenBreugelKrant wenst dit sympathieke bruidspaar een fijn feestweekend.

Winterwandeling Boerderij Krakenburg gemoedelijk gezellig

Maria (Yvonne), Jozef (Arne) en Jezus (Jeli) Foto: Ingezonden

De jaarlijkse kerstviering vond op 22 december plaats bij Boerderij Krakenburg. De deelnemers van de dagbesteding van de boerderij waren al vroeg aanwezig deze zondagochtend. Samen met de begeleiding beeldden zij het kerstverhaal uit op en rond de boerderij aan de passerende wandelaars.

Met een routeboekje en puzzelvragen in de hand vertrokken ruim vijftig stoere wandelaars op een regenachtige dag vanuit de boerderij. Bij de eerste scène van het kerstverhaal komen de engelen aan Maria vertellen dat zij zwanger is. "Maria je zult een zoon krijgen en het wordt een bijzonder kind. Een kind van vrede! De naam hoef je niet meer te bedenken, want hij heet Jezus."

Dan komen de boodschappers van koning Willem Alexander tevoorschijn. Met belangrijk nieuws. Luister goed: "Alle mensen moeten zich in laten schrijven in hun geboortestad. Dus jullie moeten meteen op reis, want de koning wil dit zo snel mogelijk weten."

Als Maria en Jozef eindelijk in Nuenen aankomen, is Maria erg moe. Ze gaan op zoek naar een slaapplaats. Bij een herberg in het gehuchtje Olen, klopt Jozef aan op de deur van de herberg. Helaas heeft de herbergier geen plaats meer voor Jozef en Maria. "Er zijn vandaag zoveel mensen gekomen. Maar ik heb wel plekje in de stal. Het is er warm en er is genoeg stro om te slapen." Na een mooie route is kindje Jezus dan eindelijk geboren in de warme stal bij Boerderij Krakenburg. De wandelaars bewonderen het kindje en krijgen van de engelen beschuit met muisjes.

Met een loterij voor alle aanwezigen en muziek ten gehore gebracht door Blaaskapel de Wettertetters uit Nederwetten, Muziekvereniging de Allegretto's uit Eerde en Blaaskapel Wa'n Klank uit Son en Breugel. Het is in de herberg de hele middag gemoedelijk gezellig. Boerderij Krakenburg bedankt iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan deze gezellige middag. Heel graag weer tot volgend jaar.

IVN Doorstap- en snertwandeling

Foto: Ingezonden

Rond de jaarwisseling was het al even fris met nachtvorst. Benieuwd of januari nog een ouderwetse wintermaand gaat worden, of net als vorig jaar gewoon nat.

Weer of geen weer, IVN houdt de snertwandeling op zondag 12 januari. Na een stevige wandeling richting Olen en mogelijk ook Stad van Gerwen, is het zeker tijd voor een stevige soep. Als je gezellig mee wilt lopen, zorg dan dat je tussen 13.15 en 13.30 uur bij het IVN-gebouw aan de Sint Genovevastraat 37 in Son en Breugel bent. Je kunt daar meteen opgeven of je na de wandeling een bord goed gevulde, thuisgemaakte stevige soep wilt.

Afhankelijk van de droogte of de modder wordt een deel van de wandeling door drassig natuurgebied langs het kanaal gegaan of ze nemen grotendeels meer verharde boerenwegen (of keuze tussen beide, waarbij je dan of de natte of de minder natte route neemt). Neem in ieder geval stevige wandelschoenen of laarzen mee, want ervaring leert dat het modderig en drassig kan zijn.

Bij terugkomst staat de huisgemaakte soep en warme chocomel klaar. Om te zorgen dat er genoeg soep is, graag van tevoren even een mailtje sturen als je mee wandelt. Consumpties en soep op eigen kosten. De soep zal max. rond de 4 euro zijn. Honden, ook aangelijnd, mogen niet mee.

Meer informatie en tijdig aanmelden via Roland Mathijssen wandelen@ivn-senb.nl. Aanmelding is zeer gewenst in verband met voorbereiding van de soep.

Kerstdiner alleenstaande ouderen groot succes

Het kerstdiner in de sfeervol aangeklede ruimte Foto: Scouting Dutmella

In Son en Breugel brachten veel mensen de kerstdagen alleen door. Voor sommigen is dat een bewuste keuze, voor anderen niet. Deze groep viert dus ongewild alleen Kerst, het alleen zijn komt vaak rond de kerstdagen extra hard aan.

Daar wilden enkele zogenaamde 'PlusScouts' van scouting Dutmella iets aan doen. Sjon van Kemenade, Jacqueline Bos en Ronald Udo bedachten een mooi en bijzonder initiatief. Zij nodigden de mensen die ongewild alleen Kerst zouden moeten doorbrengen uit voor een kerstdiner.

Een bijzondere avond
Maandag 23 december was het dan zover. In de blokhut van scouting Dutmella zaten 65 gasten klaar voor een bijzondere avond, die ze dus zeker niet alleen doorbrachten. Na een mooi verhaal door Emeritus-pastor Bakermans werden de heerlijke gerechten van Club Cuisine La Sonnerie en de BBQ-club van Dutmella uitgeserveerd door de PlusScouts van Dutmella. Dit alles onder het genot van een glaasje, verzorgd door Plus Supermarkt. Ondertussen gaf Nancy van Heeswijk acte de présence. Ook waren er woorden van werkgroep Kom erbij. Alle deelnemers kregen bij vertrek een kerststukje van de bijzondere jeugdleden de Sanga's en een mooie bloem.

Het kerstdiner voor alleenstaande ouderen mag gerust een groot succes worden genoemd. De organisatie is via mail en sociale media overstelpt met complimenten. "Daar doen we het niet voor, maar is wel fijn om te lezen", laat de organisatie weten. Zij willen dan ook iedereen bedanken voor hun bijdrage. "Zonder die inzet was deze eerste editie niet geslaagd. Mooi dat we dit voor en door Son en Breugelnaren kunnen organiseren."

Heb je nog opmerkingen of suggesties voor volgend jaar? De organisatie is bereikbaar via kerst@dutmella.nl

Schittering overal

Met een niet te evenaren enthousiasme heeft PlusScouts Dutmella met een groot aantal vrijwilligers van jong tot oud op 23 december vorm en inhoud gegeven aan de kerstgedachte.

De veelal tegenwoordig gehanteerde slogan 'Kijk eens om je heen' werd door hen vertaald door aan circa tachtig ouderen en alleenstaanden in Son en Breugel een kerstdiner aan te bieden in hun blokhut aan het Oude Meer. Het Automaatje haalde de feestgangers met of zonder rollator op en bracht hen na het diner weer naar huis.

De organisatie was perfect. Bij binnenkomst stond een leger stralende blije scouts je op te wachten, werd kleding en rollator geregistreerd en van je ingenomen en werd je naar je plaatst gebracht, in afwachting van het professioneel bereidde kerstdiner in de indrukwekkend versierde en verlichte blokhut die was omgetoverd in een feestzaal.

Behalve het Automaatje heeft ook een aantal andere sponsors hun steentje bijgedragen aan het evenement dat toch héél bijzonder was en waar een wijntje niet ontbrak. Ik denk, dat met mij ook vele anderen blij zijn dorpsgenoot te zijn van hen die op deze manier blijk hebben gegeven stil te staan bij allen die alleen zijn en waar eenzaamheid vaak hard toeslaat. Chapeau!

Theo Meekel (90 jaar)

'Gewoon Dansen' met livemuziek

Wegens het succes van de voorgaande twee edities, vindt zondag 12 januari de derde editie van 'Gewoon Dansen' plaats. Gewoon Dansen is een ouderwets gezellig dans- en muziekevenement, waar je kunt luisteren, meezingen én je voeten van de vloer mag gooien.

Ria van Raalten: "We doen het deze keer op zondagmiddag. De twee voorgaande edities waren op respectievelijk een zaterdag- en vrijdagavond. Dit keer kiezen we bewust voor een middag. We denken hiermee ook nog andere inwoners te bereiken, omdat zij dit tijdstip prettiger vinden dan de avond." Voor deze derde editie is wederom de muzikale formatie 'The Vitals' aangetrokken. Zij hebben ook tijdens de tweede editie de muziek verzorgd en dat was een reden om ze nogmaals te programmeren. Zij brengen de hele avond 'Sixties & More' nummers ten gehore brengen met als doel een gezellige middag te creëren waar geluisterd, meegezongen en zelfs gedanst kan en mag worden.

Deze editie van Gewoon Dansen vindt plaats op zondag 12 januari van 13.00 tot 17.00 uur in het Vestzaktheater. De toegang is deze keer gratis.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ria van Raalten-Hölscher via 06-25329668 of ria.van.raalten@gmail.com.

Hersenstichting zoekt collectanten

De Hersenstichting houdt van 27 januari tot en met 1 februari de jaarlijkse collecte. Voor deze collecte zoekt de stichting nog collectanten. De Hersenstichting zet zich in voor mensen met een hersenaandoening. Bij een hersenaandoening gaat het om bijvoorbeeld om een angststoornis, beroerte, dementie, autisme, hersentumor, ziekte van Parkinson, niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken met een hersenaandoening. Bijna een half miljoen mensen kampen met blijvende ernstige gevolgen en jaarlijks komen er ruim 100.000 mensen met een hersenziekte bij. De Hersenstichting financiert onderzoek naar en behandeling van hersenaandoeningen, geeft voorlichting en werkt aan goede patiëntenzorg.

Daarvoor is heel veel geld nodig. De stichting is op zoek naar uw hulp tijdens de collecteweek in Son en Breugel. U kunt zelf aangeven in welke straat en hoeveel uur u wilt lopen. Wat u ook doet, u helpt uw medemens ermee. Twee uurtjes collecteren voor al deze mensen: een kleine moeite voor een groot effect.

U kunt zich opgeven bij de organisatoren van de collecte. Voor Son is dat Peter van Ipenburg, tel. 06-10232476. Voor Breugel mevr. Elza Adema, e-mail: elza.adema@hotmail.com. Ook kunt u zich opgeven via het hoofdkantoor van de Hersenstichting in Den Haag, 070-3604816 of via www.hersenstichting.nl.

22-jarige publiceert boek over Sonse voorouders

Sean van de Ven (l) overhandigd het boek aan Sjef den Uijl van de Heemkundekring Foto: DeMooiSonenBreugelKrant

Sean van de Ven, een 22-jarige student geneeskunde, heeft donderdag 2 januari een exemplaar van zijn boek 'Stamboek Van de Ven' met als ondertitel 'op 't Vossenhol' overhandigd aan Sjef den Uijl, voorzitter van de Heemkundekring Son en Breugel.

Sean is sinds begin 2013 bezig geweest met zijn onderzoek naar de familie Van de Ven in Son. Hij werd geïnteresseerd voor de geschiedenis door een verre verwant, dr.ir. Cornelis J.M. van de Ven (1942) uit Eindhoven, die in 2017 een boek publiceerde over het geslacht Van de Ven uit Son, waartoe ook de tak van Sean behoort. Sean van de Ven heeft een groot deel van de informatie over zijn tak van het geslacht Van de Ven aangeleverd voor het in 2017 uitgekomen boek van dr.ir. Cornelis van de Ven.

Omdat hij door de jaren heen heel veel meer heeft verzameld over zijn tak, besloot hij in 2017 tot het schrijven van een eigen boek, specifiek over zijn tak van het geslacht. Hiervoor interviewde hij vele familieleden en anderen en raadpleegde hij vele archieven in het Brabants Historisch Informatie Centrum in 's-Hertogenbosch en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Dit alles naast zijn middelbare school en later naast zijn studie fiscale economie in Maastricht. Inmiddels is Sean geswitcht naar de studie geneeskunde in Nijmegen.

Zijn boek gaat over zijn tak van het Sonse geslacht Van de Ven en beslaat de periode van 1700 tot heden. Zijn tak verhuisde rond 1730 vanaf Wolfswinkel naar Den Heuvel en 't Vossenhol ten zuiden van het dorp Son, en bloeide daar uit tot een familie van herenboeren die rond 1900 maar liefst acht boerderijen en een boerderijhuis in de gemeente Son en Breugel bezat. Bijna 250 jaar verbleef deze tak Van de Ven op 't Vossenhol, vandaar de ondertitel van het boek. Ze bracht onder andere een burgemeester van Son en Breugel voort, namelijk Antonius Christophorus van de Ven (1867-1934).

"Mijn tak van de familie is nog best groot, maar slechts weinigen van ons dragen de naam. Dat komt doordat mijn opa veel zusters had. Mijn drie neven en ik zijn de enige jonge mannelijke nakomelingen uit mijn tak die nu nog de naam Van de Ven dragen. De dichtstbijzijnde andere tak is rond 1700 afgesplitst van de mijne. Die tak heeft veel Brabantse burgemeesters voortgebracht. Ook actrice Monique van de Ven (1952) stamt uit die tak," aldus Sean van de Ven.

13 / 32

De Ondernemersavond: feest mee en verbind u met andere ondernemers

Op zaterdag 1 februari houdt de Lionsclub Son en Breugel weer het jaarlijkse gala, de Ondernemersavond. Ook dit jaar is de Ondernemersavond een groot feest in de feesttent op het Kerkplein in Son en Breugel en u kunt daarbij zijn! Kom ook genieten van een aantrekkelijk, feestelijk programma met kansrijke mogelijkheden om op vernieuwende wijze de verbinding aan te gaan met andere ondernemers.

De gehele opbrengst van deze avond gaat naar lokale goede doelen. In een vernieuwde opzet worden tijdens de avond de drie titels 'Ondernemer Van Het Jaar 2019 voor Son en Breugel en Ekkersrijt' en 'Starter Van Het Jaar 2019' bekendgemaakt en uitgereikt. Daarnaast zal er speciale uitreiking plaats vinden.

Het thema voor 2019 is 'Anders denken, gewoon doen'. Doorbreken van patronen, inspelen op nieuwe markten en trends, gebruik van verrassende technologieën of manieren om de klant te bedienen zijn slechts enkele voorbeelden van doen. Met dit thema heeft de Lionsclub dit jaar weer vele voordrachten voor kandidaten binnengekregen. Dit jaar maakt de onafhankelijke jury vooraf geen genomineerden bekend, maar kent ze direct de titels toe. Extra verrassend dus op de avond zelf. Als eerste weten wie dit zijn tijdens de feestavond? Netwerken met collega-ondernemers, potentiële klanten of nieuwe relaties? Dat kan allemaal tijdens de Ondernemersavond, die start met voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten onder genot van hapjes en drankjes, gevolgd door een diner en een afsluitend feest met onze partyband Caboose.

Bestel nu uw kaarten via www.ondernemervhjaar.nl, bel naar 06-49391114, stuur een e-mail naar info@ondernemervhjaar.nl of kijk op de site voor speciale kortingen als u een tafel voor 8 of 10 gasten afneemt. Nieuw dit jaar: afnemen van een hoge tafel met stoelen voor een kleiner gezelschap van 4 gasten. Bent u zelf geen ondernemer en wilt u er toch bij zijn? Ook dan bent u van harte welkom. De Ondernemersavond is er voor iedereen die er samen een geweldig Son en Breugels feest van wil maken.

Een terugblik met Koen Sol als 'Ondernemer van het jaar 2018'

Foto: Wil Feijen

Ruim een jaar geleden ontving Koen Sol van Sol Makelaardij een telefoontje van de Lionsclub Son en Breugel dat hij één van de genomineerden was voor de titel 'Ondernemer van het jaar' in Son en Breugel. "Dat was een behoorlijke verrassing", blikt Koen terug. "Het is mooi dat anderen jouw naam opgeven en vinden dat het thema 'veerkracht' op mijn onderneming van toepassing is."

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

"Dat je genomineerd bent is al super, maar dat je op die avond ook nog eens hoort dat jij ondernemer van het jaar bent geworden, is een hele mooie waardering. Daar ben ik dankbaar voor." Koen heeft op de avond zelf veel positieve reacties mogen ontvangen, maar ook de dagen daarna nog. "Ik heb heel veel leuke reacties, kaartjes, flessen wijn, cadeautjes en mooie woorden ontvangen van collega's, ondernemers en van inwoners uit ons dorp. Dat geeft een warm gevoel. Je weet dat je gewaardeerd wordt. Onze onderneming is niet veranderd door de titel. We zijn doorgegaan op de manier zoals we altijd hebben gewerkt. Ik kan niet peilen of ik meer klanten heb gekregen of dat er door de titel meer huizen zijn gekocht of verkocht. Dat is ook niet het belangrijkste, we willen als team iedere dag weer klaarstaan voor onze klanten", aldus Koen.

Specialisatie
Samen met zijn vrouw Valérie Grimberg, Eva Hoogveld en Anne Minnema vormt Koen het team dat dagelijks klaarstaat voor huurders, kopers en verkopers. Samen met dit team is Koen gespecialiseerd in verhuur, aankoop, verkoop, taxatie, advies, begeleiding en bouwkundige keuringen. Koen is dit jaar bouwkundig inspecteur geworden. "Wij doen net even iets meer dan een gemiddelde makelaar. Wanneer ik bijvoorbeeld bij een klant ben en een slecht werkend draai-/kiepraam of defecte kraan tegenkom, dan probeer ik dit altijd zelf op te lossen of te repareren. Dat is net het extra stukje service dat wij bieden", glimlacht Koen.

Brainstormen
Koen heeft als ondernemer van het jaar, samen met een aantal andere ondernemers en de organisatie, nagedacht over de toekomst van de verkiezing van ondernemer van het jaar. "We hebben gebrainstormd over wat eventueel anders zou kunnen, maar zeker ook benoemd wat goed is. En wat goed is, moet je zo moet laten." Zo is één van de aanpassingen dat de genomineerden van tevoren niet meer bekend worden gemaakt. Koen: "Zo wordt de avond voor alle ondernemers een spannende avond. Iedereen maakt kans op de titel."

Saamhorigheid
Koen en Valérie kijken met veel plezier terug op de verkiezing van vorig jaar. Behalve dat de opbrengst voor mooie goede doelen bestemd is, is het een leuke avond waar saamhorigheid en gezelligheid de boventoon voeren. En dat alles onder het genot van lekker eten en een drankje. "Sluit je aan, kom naar de verkiezingsavond en support de ondernemer van het jaar met je aanwezigheid", nodigen Koen en Valérie alle inwoners van Son en Breugel uit.

Een terugblik met Joop Kastelijn 'Ondernemer van het Jaar 2018 Ekkersrijt'

Joop (l) en Linda (r) in de timmerfabriek Foto: Wil Feijen

Timmerfabriek De Brug werd vorig jaar genomineerd voor de verkiezing 'Ondernemer van het jaar 2019 Ekkersrijt'. De nominatie was voor het bedrijf net zo bijzonder als het winnen van de titel.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

"Na het telefoontje dat ons bedrijf genomineerd was, kreeg ik een enorm gevoel van trots over mij heen. Het is een enorme waardering dat collega's en andere ondernemers jou nomineren voor deze prijs", vertelt Joop trots. "Het thema 'veerkracht' van vorig jaar paste goed bij ons. Het was ons op het lijf geschreven."

Goed vertegenwoordigd
Het bedrijf van Joop was goed vertegenwoordigd tijdens de ondernemersavond van afgelopen jaar. Familie, vrienden en personeel waren aanwezig. "Dat voelde echt goed. We hebben een groot saamhorigheidsgevoel binnen ons bedrijf en wilden deze avond samenzijn en samen beleven. Een prachtige kroon op ons werk is dan natuurlijk dat wij gekozen zijn tot ondernemer van het jaar", zegt Joop. Daags na de bekendmaking werd dit gevierd met een lunch voor het personeel. Joop: "We prijzen ons gelukkig met het personeel. We beseffen heel goed dat we het niet alleen kunnen. Samen vorm je een team."

Familie
In het bedrijf is de afgelopen tijd veel gebeurd. "Zo heeft mijn broer Henri in goed overleg besloten het bedrijf te verlaten. Hij is bij zijn vrouw in het bedrijf gaan werken. Hierdoor ontstond ruimte en mijn vrouw Linda is per 1 januari 2020 bij ons gaan werken. Zij neemt onder andere de verkoop voor haar rekening. Onze kracht is dat we elkaar versterken", aldus Joop. Verder blijft zus Rianne de financiële administratie voor haar rekening nemen. Inmiddels is de derde generatie Kastelijn ook begonnen in het familiebedrijf. Joop: "Mijn dochter Janneke is met grote regelmaat aan het werk in het familiebedrijf."

Verbouwing
Dat de zaken goed gaan, steekt Joop niet onder stoelen of banken. Op dit moment wordt er een grote metamorfose uitgevoerd. De productiehal wordt anders ingedeeld en boven worden kantoorruimtes gerealiseerd. De planning is dat alles begin april klaar is. "Maar dit is nog niet alles", vertelt Joop trots. "We hebben vijfendertig procent meer omzet gedraaid in het afgelopen jaar. Hier zijn wij natuurlijk supertrots op."

Nieuwe opzet
Over de nieuwe opzet van de ondernemersavond is Joop duidelijk: "Het is goed dat de genomineerde ondernemers dit jaar niet bekend worden gemaakt. Het verrassingseffect is op deze manier veel groter. Nu wordt niemand teleurgesteld, want je weet tenslotte niet dat je genomineerd bent." Het thema 'anders denken, anders doen' zou dit jaar ook van toepassing zijn op hun bedrijf. "Als bedrijf moet je 'out of the box' denken", licht Linda toe. "De tijd is enorm veranderd. Iedereen moet stappen maken in de toekomst om verder te komen. Tijdens de feestavond van de Lionsclub, waar de verkiezing van de ondernemer centraal staat, is het gemakkelijk om te netwerken. Je kunt ervaringen uitwisselen en kennis met elkaar delen." Joop en Linda hopen dan ook dat veel inwoners uit Son en Breugel naar de ondernemersavond komen op 1 februari, waar saamhorigheid en gezelligheid, gecombineerd met lekker eten en een drankje, centraal staan.

Januari

T.J.H. (Tom) van den Nieuwenhuijzen (PvdA/GroenLinks) Foto: Giti Entezami

Wethouder stopt in Son en Breugel

Als een donderslag bij heldere hemel kwam in januari het nieuws dat Tom van den Nieuwenhuizen afscheid nam als wethouder van Son en Breugel. Namens PvdA/GroenLinks was Tom wethouder en verantwoordelijk voor onder andere duurzaamheid, de nieuwe bestuursstijl en burgerparticipatie. Tom werd omschreven als een gedreven, deskundig, maar vooral ook collegiaal en standvastig bestuurder en ook een ambitieus persoon die aan het begin van zijn politieke carrière stond. Met pijn in zijn hart, maar met opgeheven hoofd, heeft hij zijn ontslag aangeboden. Door het vertrek van Tom moesten de taken van de vertrekkende wethouder verdeeld worden en werd een vacature gesteld. Niet één maar twee wethouders kwamen voor Tom in de plaats; Paul van Liempd en Jos de Bruin maakten het college weer compleet. De portefeuilles werden opnieuw verdeeld waardoor de zittende wethouders er nieuwe taken bij kregen en andere taken werden overgedragen naar de nieuwe wethouders.

April

Foto: Wil Feijen

Koningsdag

De 52e verjaardag van Koning Willem Alexander werd op zaterdag 27 april in heel Nederland gevierd. Op deze dag was het gezellig druk tijdens de vele activiteiten die in Son en Breugel werden gehouden. De regen was af en toe spelbreker op deze feestelijke oranje gekleurde dag. De dag begon al vroeg met de Vroege Vogelwandeling, waarna om 10.00 uur de officiële opening op het programma stond. Burgemeester Hans Gaillard, de jeugdgemeenteraad en het St. Catharinagilde verzorgden de opening. 's-Middags ontving de burgemeester alle inwoners van Son en Breugel die in het afgelopen jaar een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen. Zij waren uitgenodigd om samen te toosten op de verjaardag van de Koning. Het Oranje-comité had voor jong en oud voor veel vertier gezorgd. Er werd een spelletjesfestijn gehouden en op de Vrijmarkt in de Gentiaan wisselde het aanbod voor een prikkie van eigenaar. Op Zonhove vierden cliënten een eigen 'Koningsprogramma', dat zeer in de smaak viel.

Augustus

Jan Fidder (l) en Mark de Jongh (r) hebben het spandoek in het centrum opgehangen Foto: Wil Feijen

Locatie basisscholen Breugel

Gedurende het hele jaar 2019 heeft de nieuwe locatie voor de basisscholen in Breugel volop in het nieuws gestaan in Son en Breugel. Zou de nieuwe school in Breugel Bruist! gevestigd worden, of toch op de huidige locatie waar nu basisschool De Krommen Hoek is gevestigd? Bestuursleden van PlatOO, schoolbesturen, leerkrachten, ouders en omwonenden van beide scholen hebben regelmatig van zich laten horen wat de beste locatie zou zijn voor de nieuwe school. Er waren ook tegengeluiden te horen van omwonenden die het niet eens zijn met de nieuwe schoollocatie. In augustus kwam wethouder De Bruin met de locatie 'De Molenwiek' . Dit voorstel kreeg veel weerstand en heeft het niet gehaald. Een paar maanden later werd zelfs een vierde optie genoemd; nieuwbouw van Sporthal De Bongerd met ruimte voor de school. Eindelijk werd in december de knoop doorgehakt. De raad besloot te kiezen voor nieuwbouw op de locatie van De Krommen Hoek.

September

Foto: Wil Feijen

Herdenken – Vieren – Doorgeven

Remember September

In de maand september stond Remember September centraal. Op 17 september 2019 was het 75 jaar geleden dat Son en Breugel werd bevrijd door de geallieerde troepen. Op vrijdag 13 september trapte harmonie Pro Honore et Virtute het spits af. Op het grote podium op het Kerkplein gaven zij het bevrijdingsconcert. Zaterdag 14 september kwamen vele legervoertuigen (Operation Market Garden) door Son en Breugel en was 's avonds het podium ingericht voor het orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Op zondag 15 september werd het Towerfestifval gehouden. De middag begon met een legendarisch optreden van Big Band Connection uit Son en Breugel. De Big Band kwam speciaal voor het Towerfestival nog één bij elkaar. Veel publiek genoot van dit geweldig optreden. Daarna werd het podium omgebouwd voor de band 'A Night with Janis' (Janis Joplin). 'Fuente del Rimto' (Santana) nam daarna plaats op het podium gevolgd door 'Back on Track Joe Cover Band' (Joe Cocker). Als sluitstuk van deze spetterende muziekdag trad Her Majesty (Crosby, Stills, Young) op.

Op 17 september werd bij het monument De Parachutist aan de Europalaan stil gestaan bij de bevrijding van 75 jaar geleden. Burgemeester Hans Gaillard betuigde samen met de Jeugdgemeenteraad zijn respect aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Er werden een aantal bloemkransen bij het monument gelegd. Namens de 101st Airborne Division legde Generaal-Majoor Brian E. Winski een krans neer en Major Andrew Dornstadter namens de 101st Airborne Divisie.

DeMooSonenBreugelKrant heeft ter gelegenheid van Remember September in samenwerking met Heemkundekring Son en Breugel en gemeente Son en Breugel een speciale bevrijdingskrant gemaakt.

Oktober

De nummer 1 en de twee teams die op een gedeelde tweede plaats eindigden Foto: Wil Feijen

Masterminds wint opnieuw Ons Dorp Kwist

Ruim 60 teams waren begin oktober in de ban van de zevende editie van Ons Dorp Kwist. De kwis bestond wederom uit vele verschillende vragen en opdrachten. Behalve het opzoeken van antwoorden op de computer, moest er ook naar buiten gegaan worden om diverse opdrachten uit te voeren en antwoorden te zoeken. Tijdens de prijsuitreiking liet de organisatie filmpjes zien van bekende Nederlanders die een team moest aanmoedigen in een filmpje. Behalve de filmpjes werden ook van elke categorie enkele vragen met de antwoorden getoond. Naast de eindwinnaar van de kwis, werd er ook een eindwinnaar voor elke categorie bekendgemaakt. Het team Zagerstraat & Co en Import(ant) eindigden alle twee met 1240 punten op een tweede plek. De inlevertijd van het antwoordenboek op 4 oktober werd gebruikt om de uiteindelijke eindstand te bepalen, waardoor Zagerstraat & Co aan het langste eind trok. Het team Masterminds eindigde, net als vorig jaar, op de eerste plaats. Met kop en schouders stak dit team boven de anderen uit. Het prijzengeld van 500 euro werd in zijn geheel aan stichting De SteenUijl gedoneerd.

November

Harm Kuipers op het bedrijfsterrein Foto: Wil Feijen

PFAS houdt de bouw in zijn greep

Stakingen van boeren, van bouw- en grondbedrijven waren dagelijks in het nieuws in november. Ook bedrijven uit Son en Breugels hadden last van de strenge eisen met betrekking tot de poly- en perfluoralkylstoffen, kortweg PFAS. Harm Kuijpers van H. Kuijpers BV uit Sint-Oedenrode legde in duidelijke taal uit wat PFAS inhoudt en wat dit betekent voor de bedrijven. Waar eerst grond nog vervoerd mocht worden, mocht door de strenge eisen per 1 oktober de grond niet meer verplaatst worden, hierdoor kwamen veel bouwprojecten stil te liggen. Op het bedrijf van Harm ligt een grote berg zwarte grond. Die grond was gekeurd als 'schone grond' en is vrij toepasbaar, echter door de strengere eisen moest de grond opeens opnieuw op PFAS gekeurd worden door een erkend bureau, wat hoge onkosten met zich meebrengt. Per 1 december zijn de eisen versoepeld van 0,1 naar 0,8 microgram per kilo grond PFAS.

Februari

Joop van Kempen met zijn vrouw en dochters, rechts burgemeester Hans Gaillard Foto: Wil Feijen

Joop van Kempen ontvangt Vrijwilligerspenning

Tijdens de IVN-ledenavond van IVN Son en Breugel reikte burgemeester Hans Gaillard maandag 18 februari de Vrijwilligerspenning uit aan de 71-jarige Joop van Kempen. Joop ontving deze onderscheiding omdat hij zich vanaf 1989 bijzonder verdienstelijk gemaakt voor IVN Son en Breugel. Voor zijn inzet heeft het IVN hem benoemd tot erelid. Behalve dat Joop zich inzet voor het IVN, is hij sinds 2014 actief betrokken bij SonenBreugelVerbindt en is hij sinds 2014 actief als cameraman bij Son en Breugel TV. Bij Zonhove is Joop vanaf 2008 vrijwilliger. Joop staat bekend als iemand die altijd bereid is om te helpen. Of het nu om knutselen, techniek of administratie gaat, een telefoontje volstaat en hij zorgt dat het geregeld wordt.

Maart

Foto: Wil Feijen

Levensboom voor Mees de Roo

Het gemeentebestuur schonk Mees de Roo voor zijn honderdste verjaardag een levensboom. Nadat burgemeester Hans Gaillard de persoonlijke felicitaties had overgebracht, ging het gezelschap naar het Vroonhovenpark waar Mees de Roo, samen met de burgemeester en in het bijzijn van zijn familie, een eik genaamd 'Quercus robur Fastigiata', heeft geplant. Mees heeft deze boom speciaal gekozen vanwege de lange levensverwachting. De verjaardag werd in Berkenstaete gevierd waar hij door bewoners, medewerkers en de harmonie PHEV in het zonnetje werd gezet.

Maart

Foto: Wil Feijen

Carnaval 2019 in Krutjesgat

Op zaterdag 2 maart nam prins Jarno de sleutel van de gemeente in ontvangst tijdens de traditionele sleuteloverdracht. Op de eerste dag stond het kindercarnaval op het programma. Op zondag 3 maart werd de optocht gehouden waar het thema 'elke seconde telt' centraal stond. De deelnemers aan de optocht hadden veel werk verzet om de mooiste creaties te maken en te laten zien aan het publiek. De vernieuwde oberrace werd op maandag 4 maart in de carnavalstent gehouden. Op de laatste dag van het carnaval trouwde het boerenbruidspaar Anouk Kuijpers en Robin Jansen in het onecht waarna er 's avonds met de krutverbranding een einde aan een mooi traditioneel volksfeest waar zowel jong als oud van hebben genoten.

Mei

Sfeerbeelden van de ELE Rally in Son en Breugel Foto: Adrie Neervoort

Start ELE Rally in eigen dorp

Ruim honderd deelnemers van de 55e ELE Rally rolden over het startpodium dat opgesteld was op het Kerkplein. In hartje Son keken enthousiaste toeschouwers naar de start van de grootste en oudste autorally van Nederland. Op vrijdag 24 en zaterdag 25 mei werd er volop gestreden voor de hoogste plaatsen. Het team met de Son en Breugelse Ronald van Loon en navigator Erik Lemmen maakten hun debuut in de T1 Cross Countryklasse. Zij werden tweede in deze klasse. Vader Steven en dochter Fleur van der Mee, ook uit Son en Breugel, hebben in hun Opel Astra Gsi met volle teugen genoten van deze thuiswedstrijd. In de klasse van voorwiel aangedreven auto's tot twee liter werden zij derde.

Juni

pas op voor de eikenprocessierups Foto: Adrie Neervoort

Overlast processierups

In de maand juni kwam de overlast van de processierupsen in de gemeente Son en Breugel tot een hoogte punt. In deze maand waren er 181 meldingen op 81 locaties over processierupsen bij de gemeente binnengekomen. De gemeente had haar handen vol aan het verwijderen van de processierupsen en -nesten in de eikenbomen. Inwoners klaagden vooral over huiduitslag of -irritatie door de brandhaartjes van de rupsen. De strengere wetgeving over het gebruik van bestrijdingsmiddelen draagt daaraan bij. De gemeente koos als bestrijding voor het wegzuigen van de nesten, hierbij werden de zichtbare nesten zoveel als mogelijk weggezogen. Omdat er maar één zuigwagen beschikbaar was, was dit eigenlijk een onmogelijke taak.

Juli

De Landing in Son Foto: Adrie Neervoort

Sporthal De Landing

Sporthal De Landing bleef ook in 2019 een hoofdpijndossier voor de gemeente. De sporthal vertoond een aantal gebreken, waardoor de sporthal eerder dit jaar op slot ging om ongevallen door de mankementen te voorkomen. In de zomervakantie van 2019 waren de werkzaamheden gepland om de voorgenomen en noodzakelijke aanpassingen uit te voeren. Deze werkzaamheden werden uitgesteld. Behalve de bouwkundige aanpassingen en herstel van het plafond is er ook voorzien in een vervanging van de toplaag van de sportvloer. De gebruikers van de sporthal werden laat geïnformeerd over de vertraging, waardoor sportverenigingen opnieuw moesten uitwijken naar andere locaties.

November

Frans schenkt nog een kopje koffie Foto: Ingezonden

Het kopje koffie van Frans de Koning

Frans de Koning is eind november officieel met pensioen gegaan. Als werknemer van sociale werkplaats van de Ergon Bedrijven was Frans bij het serviceteam van Zonhove gedetacheerd. Hij verzorgde daar de koffie en thee. Na zijn pensioen blijft Frans het vertrouwde gezicht in de keuken, maar nu als vrijwilliger. Als vrijwilliger gaat hij gekleed in een groen poloshirt met het logo van een warm kopje koffie erop. Maar liefst vier dagen per week staat Frans paraat in de keuken. De mensen met wie Frans werkt, kunnen op hem rekenen. Frans hoopt dat andere mensen ook een 'vrijwillig steentje' willen bijdragen aan de maatschappij. Als iedereen iets doet voor een ander, dan ziet de wereld er een stuk mooier uit.

December

Dorpshuis interieur (Inbo) Foto: ©Inbo

De kogel is door de kerk

Architectenbureau Inbo en Stam en De Koning mogen aan de slag met de nieuwbouw van het dorpshuis, de voormalige Sint-Petrus Bandenkerk. Het architectenbureau heeft tijdens de presentatie op 23 oktober laten zien dat zij het donkere, gesloten gebouw willen veranderen in een open en transparant gebouw. Dit willen zij bereiken door het aanbrengen van een lichtstraat in het dak. Het open karakter van het nieuwe dorpshuis komt ook tot uiting door het openmaken van de plint aan de voor-, achter- en zijgevel. Het definitieve ontwerp, compleet met het financiële plaatje, wordt rond de zomer van 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd. De verwachting is dan dat eind 2020 de verbouwing kan starten.

December

Foto: Emmy Grit

IJsfeest in Son en Breugel

Voor de tiende keer werd de ijsbaan begin december opgebouwd op het Kerkplein in Son en Breugel. Vrijdag 13 december ging de baan officieel open. Alle basisschoolkinderen hebben de kans gekregen om de schaatsen onder te binden tijdens het schoolschaatsen. Ingepakt met een wollen muts, handschoenen, een sjaal en een dikke jas werden de schaatsen onder gebonden, waarna de nodige rondjes geschaatst werden. Maar niet alleen de basisschooljeugd was te vinden op de ijsbaan, ook volwassenen kwamen naar de ijsbaan. Dagelijks stonden er vele activiteiten op het programma, alles georganiseerd door stichting IJsfeest.

18 / 32

IJsfeest 2019 - 2020 gezellig, druk en veel schaatsplezier

Foto: Wil Feijen

Het zit er weer op. Al voor de tiende keer werd het IJsfeest dat drieëneenhalve week heeft geduurd. Een feest in de ware zin van het woord. Als ontmoetingsplaats van Son en Breugel is dit IJsfeest in de wintermaanden niet meer weg te denken. Jong en oud komt er heen, om te schaatsen, te kijken, wat bij te praten, van muziek te genieten, een spelletje te spelen of gewoon 'een potje bier te drinken'.

"Het is hier gewoon tijdens de wintermaanden een groot gezellig warm cafe", laten bezoekers weten. Maar ook: "We gaan het missen, het hoort er zo bij in de deze periode." De avonden met livemuziek waren een succes, de pub-quiz ongekend goed bezocht en in de horeca-tent zijn er in feite geen 'stille uren' geweest.

Het IJsfeest begon met een openingsavond, het lustrumfeest. De eerste week stond het schoolschaatsen op het programma, met iedere dag als afsluiting Key for Music. De bingo-avond ging helaas niet door, maar de kerstborrel was als nieuw initiatief een succes. De zaterdag daarop moest de Apre-ski avond opboksen tegen het titanengevecht tussen Rico en Badr. "De mensen hadden beter bij ons kunnen komen, want ons feestje duurde langer dan die drie ronden knokken", aldus één van de bestuursleden.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Daarna was het iedere dag 'volle bak' op de baan en in de tent. Kerst was druk en gezellig en de pubquiz daarna een groot succes, daags daarna gevolgd door een spetterend optreden van Out of Order. Oudejaarsdag werd een prachtig optreden gegeven van 'dancing queen on ice' Lisa Weijer. Als afsluitende knaller natuurlijk de Bierpull Curlingdag.

Wat cijfers:
- Ruim 650 m3 ijs en daarmee een van de grootste banen in de omgeving, met de laagste toegangsprijzen
- 30% van de jeugd tussen 5 en 16 jaar had een passe partouts. Er waren ruim 550 in omloopTijdens het schoolschaatsen zijn er 1250 kinderen verwelkomd
- Er zijn in totaal 15000 personen geweest die op zekere dag geschaatst hebben
- Er draaien ruim 100 vrijwilligers samen met 15 stagiaires, zo'n 2000 uur
- Ruim 30000 views op de livestream-
Ook vervullen de stichting een maatschappelijke functie, zo komen er leerlingen van de Emiliusschool, is er een Oase-avond gehouden, werd de Stichting Meedoen Leergeld ontvangen, de LEV-groep en dit jaar ook weer Key for Music
- 64 teams bij het bierpul curlen op de afsluitende dag, met DJ Geert als gangmaker tijdens het feest

Al deze activiteiten hebben als keerzijde dat er soms wat 'lawaai-overlast' is en bijvoorbeeld tijdens de bierpull curlingdag er voor de allerkleinsten wat minder ijspret is. Een beetje geven en nemen om het voor iedereen aantrekkelijk te houden. Tijdens de evaluatie wordt besproken hoe dit verbeterd kan worden. Besef echter dat zonder deze activiteiten het financieel een lastig verhaal is om dit evenement in deze omvang vorm te blijven geven.

Naast wat kleine incidenten, de jeugd is af en toe niet te stuiten in hun baldadigheid, is alles rustig verlopen. Dit mede door de inzet van de 'sterke arm' en de jeugdwerkers. Al met al echter een groot feest. Een feest dat verbroedert en verbindt en dat wordt mogelijk gemaakt door de sponsoren, de vrijwilligers, de gemeente en niet als laatste het bestuur dat hier vele uren in heeft zitten. Maar ook de bezoekers maken dit feest. "Wij allemaal, wij samen", aldus een bestuurslid.

Mocht je zelf items hebben waarvan je denkt dat kan beter (anders kan altijd) en dat komt dan iedereen ten goede, meld dit via het contactformulier op de website.

Het bestuur van stichting IJsfeest bedankt iedereen voor zijn komst, geduld en medewerking om dit feest tot een groot succes te maken. Want dit was en is het, iets om als gemeente trots op te zijn. Het bestuur is dit in ieder geval wel. Het bestuur wil iedereen graag hartelijk danken voor de vele complimenten en de bedankjes van groot en klein van jong en oud.

De bestuursleden gaan nu even genieten van deze editie, uitrusten, evalueren en over een paar maanden de elfde editie weer voorbereiden. Tot komend jaar.

Nieuwjaarsfietstocht PVGE-fietsclub

Foto: Ingezonden

De PVGE-fietsclub maakt op woensdag 15 januari de eerste fietstocht van het seizoen 2020. De start is om 10.00 uur vanaf het 17 Septemberplein. De fietstocht beslaat een halve dag, zodat men om circa 12.30 uur weer thuis is.

De fietstocht is een prolongatie van de tocht van vorig jaar, die zeer goed bevallen is. De koffiepauze is in lunchroom en werkatelier EEHT, Heilig Hartstraat 1 in Best: het ligt pal naast de molen in Best.

De fietsroute loopt via het fietspad ten zuiden van het Wilhelminakanaal, onder de A2 door, om bij de Eindhovenseweg het kanaal over te steken en dan ten noorden van het kanaal westwaarts te fietsen en hierna richting station naar onze koffiestop. Na de koffiepauze wordt via het fietspad van Sonseweg teruggefietst naar Son en Breugel. Ook niet-leden, die eens kennis willen maken met de PVGE-fietsclub, zijn van harte welkom op deze fietstocht.

Verdere inlichtingen: Herman Hendriks, coördinator PVGE-fietsclub; tel.: 0499-473042, e-mail: herman.j.hendriks@kpnmail.nl.

Vrouwenvereniging Scala viert jubileum

Foto: Ingezonden

Dit jaar is het tien jaar geleden dat Vrouwenvereniging Scala Breugel, na 55 jaar KVO te zijn geweest, zelfstandig is verder gegaan. Dit werd gevierd in Feestcafé De Bongerd tijdens de nieuwjaarsreceptie met een overheerlijk buffet van het Turks Restaurant Rozèr uit ons dorp. Ruim tachtig dames hebben hiervan genoten met uiteraard de nodige drankjes. Later in het jaar (zomer en kerst) zal nogmaals op een feestelijke manier aandacht worden geschonken aan dit jubileum.

In december had Scala haar activiteitenjaar afgesloten met een kerstviering, wederom in Feestcafé De Bongerd. De bestuursleden hadden gezorgd voor het lekkers bij de koffie en de dames van de activiteitengroep voor de hartige hapjes. Deze avond werd met leuke liedjes opgeluisterd door drie jong-volwassenen uit ons dorp, te weten Lisa Verkuijlen, Evelien Slegers en Lars van Mil. Mede door dit trio is het een onvergetelijke avond geworden.

De volgende activiteit voor de leden van Scala is een kaartmiddag. Voor de eerste keer wordt gekeken of er belangstelling is om deze activiteit op een middag te organiseren en wel dinsdagmiddag 14 januari in De Bongerd. Men kan zich opgeven voor de spellen bridge, rikken, jokeren en keezen. Op dinsdagmiddag 21 januari staat een creatieve workshop gepland die plaatsvindt in een atelier in Olland.

Op vrijdagmiddag 31 januari en maandagavond 3 februari worden twee activiteiten georganiseerd door Scala waarbij ook niet-leden welkom zijn. Als eerste een hoeden-/sjaaltjes show ontworpen door dorpsgenoot Nelleke Merkx en de tweede is een lezing over slaapstoornis en wordt gegeven door Els van der Horst (GZ-psycholoog i.o. tot klinisch neuropsycholoog). Over deze twee activiteiten meer in de editie week 4 van deze krant.

Monument voor neergestorte Lancaster-bommenwerpers

Foto: Erfgoedvereniging Dye van Best

Ter nagedachtenis aan de crash van twee Engelse Lancaster bommenwerpers die in de nacht van 7 op 8 februari 1945 in de lucht boven Oost-Brabant op elkaar botsten, wordt zaterdag 8 februari een monument onthuld.

Bij deze crash verloren vijftien van de zestien bemanningsleden hun leven. Een bemanningslid overleefde bij toeval dit ongeluk. Het monument is geïnitieerd op verzoek van de Zuid-Afrikaanse ambassade, die daarmee een van de drie Zuid-Afrikaanse piloten wil eren die in de Tweede Wereldoorlog boven Nederland omgekomen zijn. Het monument komt te staan op het terrein van Museum Bevrijdende Vleugels voor 't Boshuys.

Slechte weersomstandigheden
Even na half een 's-nachts botsten twee Britse Lancaster bommenwerpers op elkaar. De Lancasters maakten deel uit van een luchtvloot van 177 Lancasters en 10 Mosquitos van No 5 Group Bomber Command. Ze waren op de terugweg van een bombardementsmissie met als doel het Dortmund-Ems kanaal bij Ladbergen te vernietigen. Dit is een belangrijke verbindingsroute tussen het Ruhrgebied en de Noordzee. De drooglegging van het kanaal zou de transportroute voor de Duitse oorlogsindustrie lam leggen. Tijdens slechte weersomstandigheden, weinig zicht en zwaar afweergeschut raakten ze elkaar op grote hoogte. Zij stortten neer in de Sonse Heide op de grens van Best en Son. De ND961 met de Zuid-Afrikaanse piloot F/Lt C.W. McGregor crashte in de omgeving van de Zandstraat te Son en de PB181 met de Engelse piloot F/Lt A.P. Weber nabij het Lisseven in Best. Piloot Weber overleefde de crash als bij toeval. Hij werd bij de botsing uit de cockpit geslingerd en kon zich redden met zijn parachute.

Museum Bevrijdende Vleugels
Het monument komt tot stand via een speciale werkgroep in nauwe samenwerking met Museum Bevrijdende Vleugels en dankzij een aantal sponsors. De heer M. van Pelt bood een uitstekende zichtplek aan waarop Museum Bevrijdende Vleugels in samenwerking met Erfgoedvereniging Dye van Best het monument bij de ingang van het museum mochten plaatsen. Op 8 februari zal het monument op gepaste wijze worden onthuld. Meer informatie over de onthulling en het tijdstip leest u op woensdag 5 februari in deze krant.

E-Book spreekuren in Bibliotheek Dommeldal

Foto: Ingezonden

In de derde week van januari is er elke dag in één van de vijf vestigingen van Bibliotheek Dommeldal een E-Book spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Handig als u net van de Sint of van Santa een E-reader heeft gekregen, of wanneer u op vakantie wilt met veel boeken, maar met weinig gewicht.

Kom maar op met al die vragen over de E-Reader! Of met vragen over het (gratis) downloaden van E-Books door Bibliotheekleden. De E-Book specialist heeft bijna overal het antwoord op. En samen met hem komt u een stuk verder. Vergeet niet uw reader, tablet of smartphone mee te nemen. Mocht deze week voor u niet uitkomen maar zit u wel met een prangende vraag over E-Books? Maak dan een afspraak via de medewerker in uw bibliotheek.

Wanneer
De hele week, van 14.00 tot 17.00 uur:
maandag 13 januari, vestiging Son en Breugel
dinsdag 14 januari, vestiging Geldrop
woensdag 15 januari, vestiging Mierlo
donderdag 16 januari, vestiging Nuenen
vrijdag 17 januari, vestiging Heeze-Leende

Eendjes oefenen in zwembad

Foto: Ingezonden

Het is op zich nog ver weg maar, om op het juiste moment in vorm te zijn moet je op tijd beginnen met trainen. In het warme binnenbad van Zwembad Son was er afgelopen week al heel wat gesnater in het water. Menig eendje was goed gemutst. Met diverse eenden groot en klein, was het al een heel spetterend festijn.

Op Koningsdag, 27 april, wordt de vijfde editie van de Lucky Duck Race gehouden. De lotenverkoop is enkele weken geleden al van start gegaan. Kijk voor meer informatie over onder andere de verkopende verenigingen op www.luckyduckrace.nl.

Begroting en geen idee van kosten

Nog even terug naar de begroting 2020-2023 van Son en Breugel. Wat we zagen aankomen, is inderdaad gebeurd: de financiële positie van Son en Breugel is verre van rooskleurig. Een tekort van een miljoen euro op het gebied van de WMO en de verwachting is dat deze kosten zelfs nog gaan toenemen.

In de begroting worden de tekorten aangeduid als 'taakstellingen'. Deze 'taakstellingen' moeten worden onderbouwd, zo stelt de provincie. Oftewel, waar gaat op bezuinigd worden, en hoeveel? Omdat in de begroting voor ons veel onduidelijk was, hebben wij in november 2019 hier niet mee ingestemd. En ja, opnieuw hebben we de aandacht van de provincie. Dit keer niet vanwege onvoldoende grip op 'Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving', maar nu door onze financiële situatie.

De coalitie van Dorpsvisie, CDA en PvdA/Groenlinks heeft ingestemd met de begroting. Proostend het moeras in, want deze coalitie heeft ook ingestemd met een dorpshuis in het kerkgebouw en twee scholen op de Krommen Hoek. De kosten voor een dorpshuis en de exploitatie daarvan zijn niet eens bekend, maar de coalitie heeft wel gekozen voor het ontwerp van INBO. Wij hebben geen keuze gemaakt, want we wij snapten niets van het gevolgde proces. Ook kiezen we niet iets omdat 'het er zo leuk uitziet', en zonder financiële onderbouwing.

Verder hebben we 'nee' gezegd tegen twee scholen op de Krommen Hoek. Deze keuze kost 3 miljoen meer dan goede alternatieven in het centrum van Breugel.

Deze coalitie heeft voor allerlei plannen gekozen, zonder idee wat de kosten zijn. En dat ook nog eens met een begroting die niet op orde is. Tegelijkertijd wordt de verwachting gewekt, dat 'een dorpshuis in het kerkgebouw zeer realistisch is', en dat 'vestiging van twee scholen op de Krommen Hoek vaststaat'. Maar beste bewoner, er staat nog niets vast. Eerst maar eens kijken wat het allemaal gaat kosten.

Fractie VVD Son en Breugel

Krakkemikkige gemeentebegroting

Na het gemeentelijk debacle rond veiligheid, handhaving en toezicht heeft de provincie binnen één maand het college van burgemeester en wethouders opnieuw op de vingers getikt en ditmaal vanwege de krakkemikkige gemeentebegroting. Die sluit in 2020 al met een tekort van 1 miljoen en de plannen van het college om dit financiële probleem de komende jaren te ondervangen, wordt door de provincie geacht alleen aanvaardbaar te zijn als ze zijn voorzien van een concrete onderbouwing. Deze onderbouwing ontbreekt vooralsnog in de begroting.

Daarom merkt de provincie de door het college geformuleerde taakstelling (wat gaan we doen om de gemeente financieel weer gezond te maken) op dit moment niet aan als een reële structurele bezuiniging en stelt de begrotingssaldi daarom negatief bij. Op grond daarvan krijgt de gemeente op de provinciale financiële kleurenkaart de kleur oranje mee, dus net geen rood. En dan te weten dat nog geen rekening is gehouden met de oplopende zorgkosten in de komende jaren en alle andere investeringen, zoals kerk, scholen en Breugel Bruist.

Het voorgaande is nu precies de reden waarom DB (als enige) partij tijdens de raadsvergadering niet heeft ingestemd met deze begroting. De DB wil besluiten nemen die ook op de lange termijn goed zijn voor de gemeenschap. Blijkbaar leeft het college in de hoop dat na de volgende gemeenteraadsverkiezingen andere politieke partijen de ontstane puinhopen nog kunnen ruimen.

Scoren lijkt dus belangrijker dan nadenken en verantwoord besturen. DB is echter bang dat met voortzetting van het beleid van het huidige college de gemeente binnen twee jaar onder provinciaal toezicht komt te staan of dat de gemeente tegen die tijd bij Eindhoven dreigt te worden gevoegd.

Fractie Dorpsbelang
Eef van Turnhout, raadslid

Straatjuweeltjes

Wat was ik blij met die straatjuweeltjes aan de weg tussen Breugel en Son! Daar fiets ik als 80-jarige heel regelmatig. Nu zouden de hardrijders even moeten stoppen als er een tegemoetkomende auto aankwam ter hoogte van een juweeltje. Dat zou verlichting geven van de 'vroemende' autorijders.

Maar helaas. Er werd gerommeld, geschoven met de juweeltjes, zoals ook duidelijk te zien is op de foto in de Mooi Son en Breugel krant van 18 december. Verplaatst wederom richting het fietsgedeelte van de weg. In andere gemeenten zie ik heel vaak wegversmallingen in de vorm van paaltjes, met niet zulke vriendelijke lichtjes als hier.

Dus niet: weg met de juweeltjes, maar een lesje geven aan de hardrijders: geduld en de voorgeschreven 30 km graag!

Renée Timmers
Son en Breugel

Pax Kinderhulp op zoek naar vakantiegezinnen

In Berlijn zijn veel kinderen de dupe van economische, culturele en sociale problemen. Zij hebben het echt nodig om er even uit te zijn en nieuwe energie op te doen. Pax Kinderhulp is voor deze Berlijnse kinderen op zoek naar vakantiegezinnen in Nederland.

De kinderen komen in de zomerperiode 2020 van 18 juli tot en met 7 augustus en met Pasen van 4 april tot en met 17 april. Ook met Kerst komen ze graag. Heeft u een stoeltje vrij voor een kind?

Kijk voor informatie op www.paxkinderhulp.nl of neem voor informatie contact op met Els Asveld telefonisch bereikbaar via 06-41714607, via de email p_asveld@hotmail.com of mail naar info@paxkinderhulp.nl.

Geen geld meer voor het goede doel na Snow Radio

Foto: ingezonden

De derde editie van Snow Radio in Son en Breugel heeft niets opgebracht voor het goede doel. Snow Radio vond van 26 december tot en met 29 december plaats vanaf de geheel nieuwe locatie, het Vestzaktheater. Al voordat de eerste uitzending van start ging, was er al veel onenigheid: de penningmeester vertrok en er was een financiële claim van een leverancier. Ook bleek dat de organisatie dit jaar geen subsidie kreeg van de gemeente Son en Breugel.

Redacteur: Adrie Neervoort

Toon Simpeltoon een van de vele artiesten bij Snow Radiop bij Snow Radio Foto: AdrieNeervoort

Samen met Astrid van den Biggelaar en Peter Jan Mischke vormt Toine Buijtels het bestuur van stichting Snow Radio. Toine is tevens medeoprichter van de stichting. "We spreken van een klein drama. Door al het geouwehoer en vals spel van de gemeente plus iemand die beweert nog geld tegoed te hebben, moesten we zelfs onze reserves aanspreken. Hierdoor is er geen geld meer over om te doneren aan de KinderVakantieSpelweek, het goede doel van dit jaar", aldus Toine.

Belangeloos
Tijdens Snow Radio heeft een aantal bands en artiesten belangeloos opgetreden en kon er door het publiek een plaatje worden aangevraagd. Tevens was er een loterij en konden bezoekers een vrijwillige donatie doen. Dit alles om geld op te halen voor het goede doel. Ondanks de inzet van het nieuwe bestuur én de uitzending met optredens in het Vestzaktheater is dat doel dus niet bereikt.

Verhuizen
Eerder liet het bestuur in een artikel in deze krant al weten dat het verhuizen van de kiosk naar het Vestzaktheater best een radicale stap mocht worden genoemd. 'Er zullen mensen blij zijn, en er zullen mensen minder blij zijn, dat beseffen we. Maar de bedoeling is dat we daar niet voor onszelf gaan staan, maar voor mensen die een duwtje in de rug nodig hebben. Vriend of geen vriend, werk samen om iets moois te bereiken, want samen sta je sterk!', staat te lezen in dat artikel.

Volgend jaar weer
Hoewel de teleurstelling bij Toine groot is, denkt hij wel dat er volgend jaar weer een Snow Radio zal plaatsvinden. "We hebben helemaal niet zo slecht gedraaid en de reacties over de nieuwe opzet waren goed." Toine geeft aan dat hij juridische stappen gaat nemen tegen enkele oud-bestuursleden en er loopt volgens hem ook nog een bezwaar bij de gemeente tegen het niet geven van subsidie.

Winnaars Winkel- en winactie

Foto: ©demooisonenbreugelkrant

In het centrum van Son en Breugel maakte het winkelend publiek op zaterdag 14, zondag 15, zaterdag 21 en zondag 22 december kans op mooie prijzen. De prijzen waren te winnen bij een aankoop vanaf € 12,50 bij één van de deelnemende winkeliers. Dat consumenten het centrum van Son en Breugel wisten te vinden voor hun aankopen, bleek wel uit de grote hoeveelheid bonnen die werden ingeleverd tijdens deze actie.

De winkeliers in het centrum doen vaak wat extra's voor evenementen, clubs en verenigingen in Son en Breugel. U kunt er regelmatig terecht voor mooie aanbiedingen en acties. Als u aankopen doet in het centrum van Son en Breugel, dan bent u uiteindelijk altijd een winnaar! De personen hieronder zijn zeker winnaars. Zij leverden hun bon/formulier in en werden uit de vele inzendingen getrokken. De winkeliers feliciteren de winnaars van harte en zien u graag terug in het centrum van Son en Breugel.

Primera tegoedkaart t.w.v. 20 euro
Beschikbaar gesteld door: Primera
Ronald Sanders

Onderhoudset voor de fiets
Beschikbaar gesteld door: Fiets en Sport Van de Berg
Mieke van Erp

Onderhoudset voor de fiets
Beschikbaar gesteld door: Fiets en Sport Van de Berg
Nick Latijnhouwers

Verzorgingsproducten
Beschikbaar gesteld door: Da Vivente
D. De Rooy

Bierbrouwpakket en draagbare BBQ
Beschikbaar gesteld door: BBQ-shop
V. Emers

Kennismakingsbehandeling van Maria Galland
Beschikbaar gesteld door: Dermazonne
Fam. V.d. Brand

Frietmenu voor 1 persoon
Beschikbaar gesteld door: Spierings
M. Beeren

Glazen Schaal
Beschikbaar gesteld door: Voor 'n Prikkie
Rick Jansen

Cadeaubon t.w.v. 25 euro
Beschikbaar gesteld door: Bergmans
Koos Heikoop

Cadeaubon t.w.v. 25 euro
Beschikbaar gesteld door: Marie Claires
C. Laar

Luxe schoenen onderhoudsset
Beschikbaar gesteld door: Boudewijns
Dian v.d. Ven

Cadeaubon t.w.v. 25 euro
Beschikbaar gesteld door: Restyle
Sylvia Habraken

Cadeaubon t.w.v. 25 euro
Beschikbaar gesteld door: Restyle
J. Swinkels

Riem of tasje
Beschikbaar gesteld door: DOTT. Fashion
Nazareth

Ketting
Beschikbaar gesteld door: Plein 5
Pety de Groot

Cadeaubon t.w.v. 25 euro
Beschikbaar gesteld door: Die2
Lennart Dubel

Traversebon t.w.v. 25 euro
Beschikbaar gesteld door: De Traverse
Fam. V.d. Maat

Mooi Boeket bloemen
Beschikbaar gesteld door: Le Soleil
Fam. V.d. Ven

Lederwaren
Beschikbaar gesteld door: De Schoenmaker
Dorith Makken

Verrekijker
Beschikbaar gesteld door: Cooijmans optiek
Pieter Briels

Wijnpakket
Beschikbaar gesteld door: Hema
Anneke van Driel

Beschermhoesje GSM of Tablet
Beschikbaar gesteld door: Digison
Roos Sarton

Twee toegangskaarten Winter Efteling
Beschikbaar gesteld door: AH
Kitty van Osch

Verrassingsgeschenk
Beschikbaar gesteld door: Mooj voor kadoos
Evelyne Swinckels

250 gram bonbons
Beschikbaar gesteld door: De Dames
R. Courbois

Fles wijn
Beschikbaar gesteld door: Gall & Gall
C. Aarnink

Fles wijn
Beschikbaar gesteld door: Gall & Gall
Joyce van Deursen

Fles wijn
Beschikbaar gesteld door: Gall & Gall
Mw. V.d. Lugt

Cadeaubon t.w.v. 20 euro
Beschikbaar gesteld door: Visage & More
Jeroen van Elderen

Nougatine ijstaart
Beschikbaar gesteld door: Sons Bakhuys
Ellen Kapteijns

Waardebon t.w.v. 25 euro
Beschikbaar gesteld door: Optiek Verhoeven
J. Spanjers

Lunch voor twee personen
Beschikbaar gesteld door: De Soepkom
Mw. Janssen

Cadeaubon t.w.v. 25 euro
Beschikbaar gesteld door: Van Nature
J. Aarts

Cadeaubon t.w.v. 20 euro
Beschikbaar gesteld door: Duncan Weijers
Martiene Hensen

Twee toegangskaarten Winter Efteling
Beschikbaar gesteld door: AH
Herman Rusch

Alle prijswinnaars ontvangen een persoonlijk bericht.

Zlim krijgt nieuw gezicht in nieuw decennium

Foto: Ingezonden

Best - Een nieuw logo, een nieuw gezicht. Nee hoor, de afslankmethode van Zlim, instituut voor afslanken en figuurcorrectie blijft nog hetzelfde. Want nog steeds zijn alle deskundigen het erover eens dat blijvend afslanken eigenlijk alleen kan door meer te bewegen en daarnaast je voedingspatroon aan te passen.

Dat klinkt eenvoudig maar zonder hulp lukt het niet. Alle onderzoeken wijzen steeds maar weer uit dat een goede begeleiding uiteindelijk de meeste kans op succes biedt om blijvend af te slanken. En professionele begeleiding dat is nou juist de grote kracht van Zlim Best. Aan vrouwen met overgewicht, maar ook aan dames die slechts een paar kilo af willen vallen. Zlim, voorheen bodystyling, is reeds meer dan 25 jaar actief in Nederland en sinds maart 2006 aan De Waal 46 in Best.

Eigenaresse Marlies Moors:"Onze methode staat voor afslanken op een prettige en gezonde manier. Wij doen niet mee aan pillen, poeders, proteïnen of extreme diëten, want die geven slechts tijdelijk resultaat. Vaak verdwijnt er voornamelijk spierweefsel dat later in de vorm van vetweefsel weer terug komt. Dat schiet natuurlijk niet op. Bovendien gooien extreme diëten de stofwisseling in de war, waardoor het steeds moeilijker wordt om af te vallen. Wat wij zoeken is een balans tussen gezonder eten en voldoende bewegen. Dat is wat wij noemen: Afvallen met gezonde verstand."

De Zlim methode is gebaseerd op drie pijlers
1. Gezond en verantwoord eten
Onder begeleiding van een gediplomeerd diëtiste leert u gezond en verantwoord te eten. Dat betekent keuzes maken, niet tijdelijk, maar structureel. Leren wat je beter niet kunt eten, maar ook wat je beter wel kan eten. Want volgens de diëtiste weten heel veel vrouwen dat gewoon niet. Ze hebben dan wel vaak een dieet gevolgd, maar hebben niet geleerd om zelf keuzes te maken. Overigens wil verstandig eten helemaal niet zeggen dat je zo weinig mogelijk moet eten. In sommige gevallen krijgen vrouwen zelfs het advies om juist iets meer te eten, maar dan bij voorbeeld wel op andere tijdstippen. Dat heeft dan weer vaak te maken met de spijsvertering die gestimuleerd moet worden.

2. Doelgerichte oefeningen volgens de Thermo-Fysische Methode
Voor een mooi figuur is verstandig eten alleen niet voldoende. Wie af wil vallen, wil natuurlijk geen spierweefsel verliezen, maar vetweefsel. Daarom combineert Zlim verstandig eten met spierversterkende oefeningen die onder begeleiding uitgevoerd worden in verwarmde cabines. Elke klant krijgt een individueel bewegingsprogramma aangereikt voor figuurcorrectie, speciaal gericht op de plaatsen waar de betreffende klant af wil slanken. Alle bewegingen worden liggend uitgevoerd zodat rug en gewrichten niet belast worden. De warmte in de cabine bevordert de gewichtsafname en zorgt tevens voor een betere doorbloeding van huid en spieren, zodat je na het sporten weinig of geen spierpijn zult hebben.

3. Ozon therapie
De ozon-therapie is het meest ontspannende onderdeel van bodystyling. De klant ligt of zit heerlijk in een aangenaam verwarmde cabine. Ozon is een zuurstofverbinding die de bloeddoorstroming en de verwerking van afvalstoffen bevordert. De celdeling in de huid versnelt waardoor de huid jong en elastisch blijft, waardoor ook cellulitis vermindert of zelfs verdwijnt.

Vrouwen die benieuwd zijn naar de mogelijkheden van Zlim, Bodystyling, kunnen een afspraak maken voor een gratis figuuranalyse. Zlim is gevestigd aan de Waal 46 in Best. Voor meer informatie kunt u bellen naar: 0499-377900 of kijk op de website www.zlim.nl.

AVGM-conditio trimloop

Best - AV Generaal Michaëlis houdt zondag 12 januari de 574e AVGM-conditio trimloop. Deze wordt gelopen in de bossen bij het Joe Mann natuurtheater aan de weg van Best naar Son.

Er is keus uit afstanden van 3000 of 6700 meter. De start is om 11.00 uur. Inschrijven kan vanaf 10.00 uur aan de kassa van het natuurtheater. Junioren tot en met 15 jaar betalen € 1,00, overigen € 2,50. Voor meer informatie kijk je op avgm.nl.

KBO Kienavonden

Lieshout - De Seniorenvereniging/KBO Lieshout houdt vrijdag 10 januari weer haar kienavond in het Dorpshuis Lieshout. U wordt van harte uitgenodigd op deze avonden.

Er wordt gekiend om goed gevulde levensmiddelentassen, koffiepakketten, enveloppen met geld en u maakt ook kans om de jackpot te winnen. Kienen begint om 20.00 uur en de zaal is open om 19.00 uur.

Expositie Jeanne van Kaathoven

Foto: Ingezonden

Sint-Oedenrode - Het Roois Kultuur Kontakt houdt een tentoonstelling met schilderijen van Jeanne van Kaathoven. De opening is zondag 12 januari om 15.00 uur in Mariendael.

Jeanne is op creatief terrein vrij breed georiënteerd. Ze is koorlid bij het Roois Gemengd Koor en daarnaast schildert ze als amateurkunstenaar. Als kind was ze altijd aan het tekenen. Op latere leeftijd, toen het gezin niet haar hele tijd meer in beslag nam, kwam er tijd om haar hobby schilderen weer op te pakken. Ze volgde hiervoor verschillende cursussen en workshops. Ze schildert met acryl. Het liefst werkt ze figuratief. Soms werkt ze in de stijl van een oude meester en maakt ze een portret of stilleven. Dan weer schildert ze op basis van een (zelfgemaakte) foto en combineert ze diverse stijlen en technieken.

In 2018 heeft ze een eigen versie van 'Het meisje met de parel' mogen exposeren in het Vermeer Centrum in Delft tijdens de expositie 'Het meisje inspireert'. Een ander werkstuk 'David Bowie' op groot formaat doek dat ze samen maakte met een medecursiste van haar schilderclub was te zien in Veghel tijdens de Nacht van de Noordkade in januari 2017.

Ze hoopt met de tentoonstelling anderen te inspireren en ook zelf weer nieuwe inspiratie op te doen voor de toekomst. De tentoonstelling van Jeanne is van 12 januari tot 21 februari 2020. U wordt van harte uitgenodigd de tentoonstelling te bezoeken tijdens de openingstijden van Mariendael.

Succesvolle speculaasactie stichting Harapan afgesloten

Verkoop in de Protestantse kerk in Best Foto: Ingezonden

Best - Begin november startte stichting Harapan in het werkatelier van EEHT in Best de traditionele speculaasactie. Door voorzitter Jos van der Heijden werden de eerste pakken verkocht aan Maria Bekkers, regiomanager van Cello.

Hiermee ging de actie officieel van start. De medewerkers van EEHT hebben ruim 3600 pakken speculaas voorzien van een Harapan-sticker. De opbrengst van deze actie is voor de gehandicapten in de kindertehuizen van Nativitas op Flores. Hier worden onder andere gehandicapte kinderen opgevangen die anders op straat zouden moeten leven. Harapan zet zich al jaren in voor deze tehuizen, samen met de stichting Nativitas uit Horst.

Harapan-vrijwilligers waren wekenlang in touw om zoveel mogelijk pakken speculaas te verkopen in Best en verre omgeving, waaronder basisschool De Notenbalk in Harmelen. Op woensdag 18 december was de laatste verkoop in Wintelre tijdens de Kerstviering van de K.B.O. Dankzij een anonieme donatie werden daarna de laatste 108 pakken afgeleverd bij de voedselbank Best/ Oirschot voor alle klanten en vrijwilligers. Hiermee werd de zeer geslaagde actie afgesloten.

Het bestuur is zeer tevreden over de actie die inclusief extra giften ruim 6.100 euro heeft opgeleverd. Harapan bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan het slagen van de actie. In het bijzonder de Plus supermarkten Erwin Kenter en Ton Henst voor het regelen van de inkoop, extra reclame en de mogelijkheid om in de supermarkt te kunnen verkopen.

KNLTB TV Pieter Breughel

Uitslagen 4 januari
Dames dubbel 35+ Zaterdag – 2e klasse – Afdeling 1
Zijtaart 1 - Pieter Brueghel 1 3-1

Heren dubbel 35+ Zaterdag – 2e klasse – Afdeling 1
Vinkel 1 - Pieter Brueghel 1 1-3

Dames dubbel 17+ Zaterdag – Hoofdklasse – Afdeling 1
Pieter Brueghel 1 - Strijdo 1 2-2

Gemengd dubbel 17+ Zaterdag – 3e klasse – Afdeling 1
De Kienehoef 5 - Pieter Brueghel 2 4-0

Gemengd dubbel 17+ Zaterdag – 2e klasse – Afdeling 3
Pieter Brueghel 1 - De Helze 2 0-4

Heren dubbel 17+ Zaterdag – 1e klasse – Afdeling 1
Pieter Brueghel 1 - Atc Alphen gld 1 2-2

Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond – 1e klasse – Afdeling 1
Thos 1 - Pieter Brueghel 1 3-1

Gemengd dubbel 17+ Vrijdag Avond – 3e klasse – Afdeling 3
Tegenbosch 3 - Pieter Brueghel 1 0-4

Dames dubbel 17+ Vrijdag Avond – 2e klasse – Afdeling 4
Pieter Brueghel 1 - De Kienehoef 3 4-0

HV Apollo toast op jubileumjaar

Foto: Foto Reza

Tijdens een goed bezochte bijeenkomst werd op zondag 5 januari de aftrap gegeven voor het jubileumjaar van handbalvereniging Apollo. Op 1 maart 1970 werd op initiatief van Daaf van Veenendaal handbalvereniging Apollo opgericht.

Het gehele komende jaar zullen de activiteiten van de handbalvereniging in het teken staan van dit vijftigjarig jubileum. Onder het genot van een glas (kinder-)champagne, geschonken door Sportcafe Expreszo, werd het jubileumlogo en het jubileumprogramma bekend gemaakt met als hoogtepunten de jaarlijkse Apollodag met aansluitend jubileumfeest op 18 april voor leden en oud-leden en het Apollokamp voor alle leden op 19, 20 en 21 juni.

Als klap op de vuurpijl heeft de Nederlandse Handbalbond de organisatie van de regio bekerfinales op 17 mei 2020 gegund. Dat belooft een sportief een spectaculaire dag te worden, waarbij ze hopen in de finales de teams van HV Apollo te begroeten.

HV Apollo hoopt u op één van haar jubileumactiviteiten te mogen begroeten en wenst u een gezond en sportief jubileumjaar 2020.

Uitslagen 4 en 5 januari
Apollo DS1 - Acritas DS1 18 - 14
Apollo DA1 - M.H.V. '81 DA1 18-27
Apollo HB1 - Jupiter '75 HB1 37-22
Apollo HC1 - Achilles '95 HC1 23-10
Apollo D1 - THW Tijgers D1 11-13
Apollo E1- Acritas E2 11-12
Apollo HS1 - Rapiditas HS1 28-22
Apollo HS2 - Internos HS1 28-22
Apollo HS3 - Oranje Wit HS2 30-25

Programma
11 januari
11:00 uur: THW Tijgers HC1 - Apollo HC1
12:05 uur: E.H.V. D2 - Apollo D1
18:20 uur: Olympia'89/DOS'80 HB2 - Apollo HB1#
19:15 uur: Aristos DS1 - Apollo DS1
21:10 uur: WPK/Westlandia HS1 - Apollo HS1

12 januari
10:00 uur: White Demons HS1 - Apollo HS2
11:45 uur: Aristos/HCB'92 HS2 - Apollo HS3

Goede voornemens bij De Springbokken

Foto: Ingezonden

Onder het motto 'Bewegen is goed, meer bewegen is beter' kun je bij Loopgroep De Springbokken met ingang van januari niet alleen terecht om hard te lopen maar ook om te wandelen. Regelmatig bewegen zorgt ervoor dat het risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziektes, suikerziekte of overgewicht kleiner wordt en ook je mentale gezondheid erop vooruit gaat.

Sportief wandelen is een vorm van sportief bewegen voor mensen die kiezen voor een minder intensieve en belastende sportvorm. Sportief wandelen betekent stevig doorwandelen. De begeleiders zorgen voor een verantwoord en deskundig trainingsaanbod. Een training duurt ongeveer één tot anderhalf uur en is in het algemeen zeer gevarieerd: een warming-up om de spieren los te maken, een stevig stuk doorwandelen, oefeningen met tempowisselingen en tenslotte even goed uitlopen en goed rekken.

Het programma is zeer geschikt voor iedereen die aan zijn conditie/fitheid wil werken. Zowel voor geoefende als minder geoefende wandelaars. Loopgroep De Springbokken wil op die manier ook vorm geven aan integratie van mensen met een beperking binnen de reguliere (atletiek)sport. Met name wordt hierbij gedacht aan bijvoorbeeld mensen met hart- en vaataandoeningen, mensen met overgewicht of diabetes.

Sportief wandelen is een activiteit zonder drempels. Het enige wat je nodig hebt zijn goede wandelschoenen. Kleding die gemakkelijk en comfortabel is, is aan te bevelen maar niet noodzakelijk. Basisvoorwaarde voor deelname: voldoende bewegingsfuncties om aan de training deel te kunnen nemen.

Informatie:
Start: Dinsdag 14 januari om 19.00 uur
Locatie: Verzamelen bij de kiosk (De Zwaan)
Kosten: 10 euro voor een periode van 10 weken (incl. reflectiehesje)

Tevens wordt de mogelijkheid geboden om door te stromen naar een van de andere cursussen 'Walk2Run' en/of 'Start2Run'. Voor aanmelden of vragen kun je een mailtje sturen naar loopgroepspringbokken@gmail.com.

Argo Waterpolo

Programma
Zaterdag in ZIB te Best
17:00 uur: B jongens - Hellas-Glana
17:45 uur: C gemengd - Zeester-Meerval
18:30 uur: Dames 1 - PSV
19:35 uur Heren 1 - Zeester-Meerval

Zwemmen
Zondag 12 januari nemen de zwemmers van de Wedstrijdgroep deel aan de derde competitiewedstrijd die wordt gehouden in zwembad De Kwel te Cuijk, aanvang 14.00 uur.

Golfclub Son

Foto: Ingezonden

Zaterdag 4 januari stond in het teken van de nieuwjaarsborrel. De Greensome 3 Sides Strokeplay werd gevolgd door de nieuwjaarsborrel. Tevens was er de prijsuitreiking van de Wex Golfplaza Leaderboard Competitie.

Wedstrijduitslagen
4 januari: Nieuwjaars Greensome 3 sides Strokeplay
1. Robert Visser/Harrie Leemhuis Brutoscore 67 Nettoscore 49
2. Henk en Harco van Acht Brutoscore 64 Nettoscore 54 (laatste 9 holes 31)
3. Kaj den Daas/André Heer Brutoscore 68 Nettoscore 54 (laatste 9 holes 34)

Programma
11 januari: I&O Starterswedstrijd (voor beginners)
15 januari: Clubwedstrijd Vierbal Stableford.

Rikken

Uitslag 27 december
1. Wim Kuypers (161 punten)
2. Lisette Schepers (103 punten)
3. Tinus Renders (78 punten)
4. Piet van Genugten (75 punten)
5. Martien Royackers (70 punten)

Uitslag 3 januari
1. Wim Raaymakers (88 punten)
2. Wim Kuypers (78 punten)
3. Louis Staals (54 punten)
4. Toon de Brouwer (41 punten)
5. Piet Renders (40 punten)

De rikavonden worden gehouden in de kantine van RKVV Nederwetten. De volgende kaartavond is gepland op vrijdagavond 24 januari om 20.00 uur.

BC 't Koffertje '94

Uitslag van 6 januari
A-lijn:

1. Ad van Helvoort & Jan van Lanen 60,63%
2. Jan van Rooij & Piet Voss 56,01%
3. Nicole van de Berg & Theo van Geffen 55,62%

B-lijn:
1. Riet van de Laar & Nelly Vervoort 68,40%
2. Jan Vrenssen & Leny van de Wall 59,03%
3. An van Genugten & Wil van Gerwen 56,94%
3. Nancy Lathouwers & Cees Lathouwers 56,94%.

Wat vind jij van vuurwerk?

Het afsteken van vuurwerk tijdens het oud en nieuw is slechts nog maar een paar dagen geleden en ligt bij veel mensen nog vers in het geheugen. Hoewel voor de ene bewoner vuurwerk een traditie is, vindt de ander dat het mens, dier en natuur schaadt. Hoe denk jij hierover?

In samenwerking met Dorpsbelang Son en Breugel gaat DeMooiSonenBreugelKrant in de eerstkomende raadpleging op zoek naar antwoorden over het onderwerp vuurwerk. Moet er een vuurwerkverbod komen? Of liever vuurwerkzones instellen? Vind jij dat er beter gehandhaafd moet worden? Of wil je liever dat de gemeente een vuurwerkshow verzorgt voor het hele dorp? Heb jij een mening hierover? Praat en denk mee en geef je tips/oplossingen via het burgerpanel TIPMooiSonenBreugel.

10 januari nieuwe raadpleging
Ben je al aangemeld? Dan ontvang je de vragenlijst vrijdag 10 januari via de e-mail. Ben je nog niet aangemeld en wil je meepraten/meedenken, meld je dan gratis en anoniem (vanaf 16 jaar) aan voor vrijdag 10 januari vóór 12.00 uur aan. Dan ontvang jij ook deze vragenlijst via de e-mail. Aanmelden kost slechts een paar minuten. Wij zijn benieuwd naar jouw antwoorden! Je leest de resultaten binnenkort in DeMooiSonenBreugelKrant.

9 januari 10.00 uur Inloopochtend Stichting de Boei
10 januari 20.15 uur Bende van Beuvink – Klap van de Korenmolen
12 januari 13.00 uur Dansmiddag met sixtiesband the Vitals
12 januari 19.30 uur Kienen
13 januari 11.00 uur Beweeggroep Veerkracht voor de sportieve 60-plusser
14 januari 10.00 uur Archipel Culturele en Educatieve activiteiten voor jonge mensen met dementie
25 januari 13.30 uur Toneelgroep Maan – Pippi
25 januari 20.15 uur Voorstelling Striepke Veur
26 januari 13.00 uur Toneelgroep Maan - Pippi
Meer info op de website: www.vestzaktheaterson.nl

Papagena

Foto: Ingezonden

Dit lieve, aandoenlijke koppie is van Papagena, een kruising van 7 jaar oud. Helaas is haar baasje overleden en is ze daarom in het asiel terecht gekomen.

Papagena is een heel lief, zachtaardig hondje met een wat schuchter karakter. In huis is Papagena heel makkelijk en aanhankelijk. Omdat haar eigenaar eigenlijk altijd thuis was, hoefde Papagena niet vaak alleen te zijn en dit vindt ze dan ook moeilijk. Papagena kent de basiscommando's en ze luistert goed. Ze gaat graag mee wandelen en loopt keurig aan de riem. Andere honden vindt ze soms spannend, met rustige vriendelijke honden gaat het meestal goed.

Wil je meer over haar weten? Bekijk dan de link https://bit.ly/2SV1ZJa:

Drie Wijzen uit het Oosten

Foto: Huub Coenen

6 januari is het niet alleen de dag dat de kerstboom toch echt de kamer uit moet. We herdenken dan ook dat de drie Wijzen uit het Oosten, gewezen door een opgaande ster, op zoek gingen naar de koning der Joden. In een kribbe in Bethlehem vonden ze hem. Jezus. En hun cadeaus waren niet mis, zoals iedereen wel weet, goud, wierook en mirre. Goud voor koningschap, wierook voor de goddelijkheid en mirre als verwijzing naar de begrafenis van Jezus; waar hij met mirre gebalsemd werd. Iets wat ook wat balseming kan gebruiken, zijn de goede voornemens voor dit jaar. Hopelijk sneuvelen de plannen niet tot de eerste maand erop zit.

Foto: Huub Coenen
Foto: Huub Coenen

31 / 32

Donderdag 9 januari
Inloopochtend de Boei
09.00 uur, Vestzaktheater, Son en Breugel
Welkom vanaf 18 jaar om samen een kopje koffie te drinken, te kletsen en nieuwe mensen te ontmoeten. Toegang is gratis, iedereen is van harte welkom. Kom geheel vrijblijvend een kijkje nemen. Iedere donderdag.

Zondag 12 januari
IVN Doorstap- en snertwandeling
13.15 uur, IVN-gebouw, Son en BreugelWeer of geen weer, IVN houdt de snertwandeling op zondag 12 januari. Na een stevige wandeling richting Olen en mogelijk ook Stad van Gerwen, is het zeker tijd voor een stevige soep. Als je gezellig mee wilt lopen, zorg dan dat je tussen 13.15 en 13.30 uur bij het IVN-gebouw aan de Sint Genovevastraat 37 in Son en Breugel bent. Je kunt daar meteen opgeven of je na de wandeling een bord goed gevulde, thuisgemaakte stevige soep wilt.

Gewoon Dansen - Live muziek met The Vitals
13.00 uur, Vestzaktheater, Son en Breugel
Voor deze editie is wederom de muzikale formatie 'The Vitals' aangetrokken. Zij hebben ook tijdens de tweede editie de muziek verzorgd en dat was een reden om ze nogmaals te programmeren. Zij brengen de hele avond 'Sixties & More' nummers ten gehore met als doel een gezellige middag te creëren waar geluisterd, meegezongen en zelfs gedanst kan en mag worden. De toegang is deze keer gratis. Voor meer informatie neem gerust contact op met Ria van Raalten-Hölscher via 06-25329668 of ria.van.raalten@gmail.com.

Kienen
19.30 uur, Vestzaktheater, Son en Breugel
Zaal open 18.30 uur. Aanvang 19.30 uur. De kienavonden worden georganiseerd ten bate van de plaatselijke Harmonie Pro Honore et Virtute. De opbrengsten zullen besteed worden aan de jeugdopleiding en de aanschaf van instrumenten. Jan van Gerwen is uw vaste kienmaster. De hoofdprijs bedraagt 250 euro en het geluksgetal 50 euro.

Dinsdag 14 januari
Iedere dinsdag uur wandelen
19.00 uur, Kanaalstraat 2, Son en Breugel
Fijn na het eten samen een uur wandelen door ons mooi dorp. Iedere dinsdag een uur wandelen. Verzamelen bij het kruisbeeld in de Kanaalstraat ter hoogte van nr. 2 verzamelen. Klokslag 19.00 uur vertrek. Aan- afmelden niet nodig, gewoon op tijd komen en gezellig een uur sportief bezig zijn en in je eigen tempo meelopen. Iedereen m/v mag komen.

Woensdag 15 januari
Koffieochtend Seniorenraad
10.00 uur, Braecklant, Son en Breugel
Iedere woensdag houdt de werkgroep Welzijn en Zorg van de Seniorenraad een gezellig samenzijn met koffie/thee en een versnapering (tegen een kleine vergoeding). De toegang is gratis. Elkaar ontmoeten staat centraal, u bent van harte welkom.

Maandag 20 januari
Energiecafé 'De Groene Illussie'
20.00 uur, De Landing, Son en Breugel
SonEnergie begint 2020 goed met een nieuw energiecafé op 20 januari in De Landing. Dit keer is Marten van Andel, auteur van het boek 'De Groene Illusie' uitgenodigd en hij is bereid gevonden een inleiding te verzorgen. Maarten van Andel studeerde scheikunde, werkte 32 jaar in het hightech bedrijfsleven en is momenteel directeur bij Fontys Hogescholen. Als auteur van De Groene Illusie zet hij feiten en fictie van duurzame energie overzichtelijk op een rijtje en legt hij uit hoe wijzelf het beste kunnen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.

Woensdag 22 januari
Ars Longa kunstavond over Pieter Bruegel
20.00 uur, La Sonnerie, Son en Breugel
Pieter Bruegel overleed 450 jaar geleden. Ars Longa trapt haar Bruegel-festiviteiten af met een film over zijn leven die deels is opgenomen in Son en Breugel en in Nederwetten. Met een korte inleiding van Ad van Etten en de aankondiging van een 'Bruegel crowd-art activiteit'.

Vrijdag 24 januari
Lezing 'De pijnappelklier'
20.00 uur, De Boerderij, Son en Breugel
Lezing door Dr. Saskia Bosman. De pijnappelklier, in het midden van de hersenen, regelt het waak-slaapritme. Zij is gevoelig voor licht en elektromagnetische straling en speelt een krachtige rol in onze gezondheid en ons bewustzijn. Inloop vanaf 19.30 uur. Entree 10 euro. Aanmelden bij stralingsbewustsonenbreugel@hotmail.com.

Zondag 26 januari
Bridgekampioenschap 2020
Vanaf 09.15 uur ontvangst en om 10.00 uur aanvang van de drive. Inschrijven via e-mail: jos@vanderhamsvoort.nl. Verdere info: www.breugelsebridge.nl.

Muziekmiddag 'De speelman op het dak'
15.00 uur, De Boerderij, Son en Breugel
Zin in een gezellige gratis muziekmiddag in Breugel? Kom dan naar jamsessie 'De speelman op het dak'. Het is de gelegenheid om samen met andere muziek te maken ofwel jammen. Publiek is daarbij van harte welkom. De muziek die vaak voorbijkomt is goud van oud. Van gezellige meezingers tot mooie luisterliedjes. Doordat er onvoorbereid samen muziek gemaakt wordt, is het altijd een verrassing wat de middag brengt. Muziek zorgt voor verbinding. Dat hopen we met deze middag weer te bereiken. Dus komt dat zien en horen natuurlijk.