DeMooiSonenBreugelkrant

24 april 2019

DeMooiSonenBreugelkrant 24 april 2019


Foto: Wil Feijen

Het mooie zonnige weer tijdens de Paasdagen was voor veel inwoners van Son en Breugel een extra reden om naar buiten te gaan.

In het centrum van Son zagen veel bezoekers hoe het lekkerste stukje vlees op de bbq gebakken werd bij de bbq-shop aan de Nieuwstraat. Het Hertenkamp aan de Dommelpas werd bezocht door veel inwoners die op kraamvisite kwamen. De nieuwe 'moeders' lieten graag hun kroost zien aan het publiek. Mede door de geboorte van de jonge dieren en het mooie weer, bracht bij menig bezoeker het lentegevoel naar boven.

Kijk voor meer foto's op www.mooisonenbreugel.nl

Jaargang 4 • Week 17 • 24 april 2019

Kerkberichten

Sint Genoveva-kerk
Son en Breugel
Zondag 28 april
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor
. Intenties: Ietje van Dinther-Raeven, Piet en Hein en Nettie van Eck en ouders Jan en Doortje van Eck, Petra Broks-Merks, Clara den Ouden, Tiny Verhoeven-Hazenberg, om kracht in een moeilijke tijd.

11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor. Intenties: Suze Edlinger-Skrenek (1e jaargetijde), Willem en Grarda van Kemenade-Nouwens, Frans Janssens, Miet van der Velden-van Moorsel, Nolda Roestenburg-Versantvoort, Ton Eysbouts (1e jaargetijde), Piet Melisse. Met collecte voor de Parochiële Caritas Instelling

Zondag 5 mei
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intenties: Ad Versantvoort, Miny van de Ven-Winkelman, Karel en Elisabeth Faessen-van Tilburg, Peter en Jeanne Verstappen, An Vervoort-Pennings, Frans en Jeanne vd Wijdeven-van Erp en overleden ouders vd Wijdeven-den Dekker en Ans Plagge, Marijke Tonneijk-Rooijakkers en familie.
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor, Corneliuszondag
Intenties: Anneke en Ties van der Heijden-van der Zanden, Corrie en Leo van de Ven-van Den Hurk
13.30 uur: Doop van Guus Kuypers

Overige kerkdiensten
Son en Breugel
Zaterdag 27 april
Geen viering in Berkenstaete

Zaterdag 4 mei
16.30 uur: Woord- en communieviering in Berkenstaete
19.30 uur: Oecumenische dodenherdenking in de Kerk van de Eenheid in Christus, Zandstraat 26, Son, voorafgaand aan de herdenking bij het monument bij de vijver aan de Europalaan.

Martinuskerk Centrum
Zaterdag 27 april
19.00 uur: Eucharistieviering met Het Goede Herder koor. Intenties: Adrie Oerlemans (mgd), Cor van Esch (mgd), Leo Bors (mgd), Jan van Nostrum, Stina van Nostrum – Cooijmans.

Zondag 28 april
Tweede Zondag van Pasen - Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 09.30 uur: Gildemis, Sint Jorisfeest met Het Martinus koor. Intenties: Annie van de Laar, Jo Vervoort – van Erp (mgd), Martien en Thea van den Berkmortel – Maas, Harry Merks, Joop Vagevuur.

Maandag tot en met vrijdag
19.00 uur: Eucharistieviering in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode, waarna de mogelijkheid tot stil gebed en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening tot 20.00 uur.

Woensdag 1 mei
19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant. Tevens Vijfde Noveendag van de Heilige Rita van Cascia.

E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

Sint Antonius Nijnsel
Zondag 28 april
11.00 uur, Eucharistieviering. Intenties: Noud van Hoof, 1ste jaargetijde, Mia Kolen- Eestermans, Piet vd Heuvel, Richard en Nel Janssen en zoon Gerard

Dinsdag 30 april
09.00 uur, 3e noveen H. Antonius van Padua

(PKN) St. Oedenrode
Zondag 28 april
10.00 uur: Drs. W.v.d. Wouw

Frans en Marianne van Vugt 50 jaar getrouwd

Foto: Wil Feijen

Frans en Marianne van Vugt hebben een hele aparte uitnodiging gemaakt voor hun bruiloft. In de binnenkant van de uitnodigingskaart is een kort levensverhaal van het bruidspaar beschreven in het dialect.

Redacteur: Corry van Asseldonk
Fotograaf: Wil Feijen

Foto: Wil Feijen

Dialect
"Dit is een van mijn hobby's", vertelt Frans. "Het is niet speciaal Brabants Dialect, maar ik schrijf zoals ik het denk. Ik ben ook een boek aan het schrijven over mijn leven." Verder is vissen ook een leuke hobby van hem.

Vonk overgeslagen
Frans en Marianne woonden allebei in de 'Philipswijk' en gingen vaak naar het gemeenschapshuis 't Zaaltje. "Daar ging toen de jeugd naar toe om er TV te kijken, te sporten of te dansen. Gewoon gezellig onder elkaar", vertelt Marianne. "De buurt was zo 'hecht' onder elkaar, dat vreemde jongens en meisjes niet mochten komen. Hier is de vonk overgeslagen", blikt Marianne terug. "Na vier jaar verkering 'moesten' we trouwen", vult een lachende Frans aan. "Niet omdat Marianne zwanger was, maar omdat we onverwachts een huis konden kopen in Vlokhoven. Hier zijn ook onze twee zonen geboren."

Eigen bedrijf
"Vroeger moest je alles kunnen", gaat Frans verder. "Mijn beroep is eigenlijk constructeur van tabaksmachines. Maar omdat wij vaak verhuisd zijn en ik iedere keer ons huis zo opknapte dat het naar onze zin werd, leerde ik ook stukadoren. Het leek mij een goed idee om daarin verder te gaan. Toen ik op 53 jarige leeftijd, wegens omstandigheden, zonder werk kwam te zitten, ben ik mijn eigen stukadoorsbedrijf begonnen. En dat heb ik met veel plezier gedaan. Ben er eind vorig jaar mee gestopt."

Meehelpen
Marianne is hoofdzakelijk thuis gebleven om voor de kinderen te zorgen. "Ik heb wel veel geholpen op school en bij verschillende sportclubs. Ook draaide ik er mijn hand niet voor om, om Frans te helpen met sjouwen of voorlijmen bij zijn werk", geeft Marianne aan.

Hobby's
Marianne en Frans hebben veel hobby's. Marianne gaat drie keer in de week naar fitness, is lid van Scala en samen zijn ze lid van de P.V.G.E. Regelmatig gaan ze naar Oostenrijk en Duitsland om er te wandelen en te fietsen. Ze gaan samen ook graag uit eten. "Onze allergrootste hobby was verre reizen maken, nu doen we het wat rustiger aan", aldus Marianne.

Verre reizen
"Vanaf ons 45e levensjaar hebben we vele verre reizen gemaakt met ons tweeën en veel van de wereld gezien. Onze aller mooiste reis was China", herinnert Marianne zich. "Het is zo mooi als je samen op de Chinese muur staat en elkaar in de arm kunt knijpen en tegen elkaar kunt zeggen 'hier staan we toch maar mooi samen te genieten'."

Geven en nemen
Het motto van Mariannen en Frans is geven en nemen in een goed huwelijk. "Wij maken ons niet meer druk over dingen die wij toch niet kunnen veranderen", aldus Frans. "Zolang onze gezondheid het toelaat gaan we genieten met een grote 'G', van onze kinderen en drie kleinkinderen", vult Marianne aan.

Cruise
Vanwege hun 50 jarige bruiloft gaan Frans en Marianne met hun hele gezin, een cruise maken in de Middellandse zee. "En als we daarvan terugkomen is er een feest voor familie en vrienden bij La Sonnerie", zeggen ze glunderend.

Op 9 mei is de heugelijke dag, MooiSonenBreugel feliciteert Frans en Marianne met hun gouden huwelijk.

Wijze van voordragen wethouders zorgt voor onrust

Kees Vortman Foto: gemeente Son en Breugel

De coalitie van Son en Breugel maakte woensdagavond 17 april bekend dat zij vanaf nu verder gaan met vier in plaats van drie wethouders. Het ging hier duidelijk niet om een voorstel, maar om een voldongen feit. Het bericht verraste dan ook vriend en vijand.

Redacteur: Adrie Neervoort

Jos de Bruin Foto: Wil Feijen
Paul van Liempd Foto: gemeente Waalre

Telefonisch geïnformeerd
Ook burgemeester Hans Gaillard vernam, volgens eigen zeggen, het voornemen om van drie naar vier wethouders te gaan toen er gesproken werd over de integriteitstoets. De namen en het voordragen van deze personen was toen al een uitgemaakte zaak. Ook de oppositie partijen hoorden het voornemen pas op dinsdagavond, zij werden daarover telefonische geïnformeerd.

Externe expert
De sfeer in de Son en Breugelse politiek is al langer onderwerp van gesprek. Dit is de reden dat er zelfs een externe expert ingehuurd is om de bestuurlijke verhoudingen binnen de lokale politiek te verbeteren. Het proces is pas recent gestart en zag er veelbelovend uit.

Samenwerken
Zowel de oppositie als coalitie werkte samen om een verandering teweeg te brengen, tot woensdagavond 17 april. De coalitie bleek anders te denken over vernieuwde bestuurlijke verhoudingen en gebruikte hun macht om twee nieuwe wethouders voor te dragen en het aantal daarmee op vier te brengen.

Overtuigen
Het huidige takenpakket van een wethouder is te groot en te complex voor de huidige drie wethouders. Met een extra wethouder wordt het mogelijk om voortvarend een verdere uitvoering, aan het vorig jaar gesloten coalitieakkoord, te geven. De coalitie probeerde de oppositie met deze argumenten te overtuigen.

Teleurgesteld
Kees Vortman (VVD) één van de partijen naast Dorpsbelang en D66 in de oppositie zegt desgevraagd enorm teleurgesteld te zijn. "De afgelopen tijd zijn de tegenstellingen en wantrouwen toegenomen in de politiek in Son en Breugel. Om hier verandering in te brengen zijn wij samen, met een externe adviseur, de weg ingeslagen om dit te veranderen. De manier waarop de coalitie nu vier wethouders presenteert, ondermijnt dit proces volledig."

Weinig respect
"De gang van zaken draagt niet bij aan een betere verhoudingen", aldus Kees Vortman. Dit dwingt Kees, en misschien ook wel de ander oppositie partijen, tot een andere houding. "Met deze handelswijze zie je duidelijk het machtsdenken van de coalitie en het onmachtsgevoel vanuit de oppositie", aldus Kees. "De handelswijze toont ook weinig respect voor iedereen die geïnvesteerd heeft in de bestuurlijke verbetering", aldus Kees.

Portefeuilleverdeling
Het lijkt erop dat de handelswijze de verhoudingen binnen de politiek weer op scherp zet. Ook worden er vragen gesteld bij de reden om van drie naar vier wethouders te gaan. Daarbij valt ook de nieuwe portefeuilleverdeling op. In de nieuwe samenstelling zal Paul van Liempd zich richten op de onderwerpen Duurzaamheid en Sociaal Domein. Jos de Bruin zal zijn focus hebben op Breugel Bruist en Welzijn, waaronder ook de zorg voor de verenigingen. John Frenken wisselt Sociale Zaken in om zich in te zetten voor Ruimtelijke Ordening en de invoering van de Omgevingswet. Het college zal tijdens haar eerste vergadering in nieuwe samenstelling de definitieve portefeuilleverdeling vaststellen.

Verschuiving
Op een aantal onderwerpen verschuift dus de discussie naar een andere wethouder zoals bij Beschermd wonen' waar eerst wethouder Frenken voor verantwoordelijk was.

Oppositie en coalitie lijnrecht tegenover elkaar

Foto: Wil Feijen

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was er over één punt eensgezindheid binnen alle politieke partijen in Son en Breugel; er moest op een andere wijze politiek worden bedreven. De polarisatie moest een halt worden toegeroepen. Het bleef niet bij woorden, na de zomer werd er een externe adviseur ingehuurd die samen met een werkgroep de bestuursstijl moest gaan verbeteren.

Redacteur: Adrie Neervoort

Andere bestuursstijl
Er werd aan alle partijen om volledige medewerking gevraagd en zij gaven deze met de volle overtuiging dat het beter moest en kon. Ondanks dat er op de achtergrond hard gewerkt werd aan een andere bestuursstijl, bleek daar in de praktijk niets van te merken. Zo liep de voltallige oppositie weg uit een raadsvergadering in december 2018, omdat de vergadering wat hun betreft niet volgens de regels verliep. En liet de coalitie vorige week, een dag voordat zij het wereldkundig zouden maken, de oppositie weten dat zij niet één nieuwe wethouder zouden voordragen maar twee. En daarmee het aantal wethouders op vier zou brengen.

Per direct
De actie zou meer slagkracht geven aan het college. Tegelijkertijd halen ze ook het dossier 'Beschermd Wonen', waar wethouder Frenken over leek te struikelen, bij hem weg. Voor de oppositie is de manier waarop dit allemaal gebeurd een bewijs dat de coalitie wel over bestuurlijk vernieuwing praat, maar niet van plan is te veranderen. De drie oppositiepartijen laten eensgezind weten per direct uit het overleg bestuurlijke vernieuwing te stappen.

Omgangsvormen
Waar Dorpsbelang en VVD nog aangeven later op een ander en beter moment weer deel te willen nemen aan de gesprekken, is D66 er helemaal klaar mee. Volgens de oppositie partijen zijn zij eerlijk en open geweest in alle gesprekken die moesten leiden naar een nieuwe bestuursstijl. Er is gesproken over omgangsvormen en hoe alle partijen elkaar zouden moeten informeren. En natuurlijk is er ook gesproken over de huidige problemen en de toekomst.

Eerlijk en open
VVD, Dorpsbelang en D66 vragen zich nu af hoe eerlijk en open die gesprekken eigenlijk waren. "Wij zijn gewoon belogen er werd vanuit de coalitie helemaal niet eerlijk en open gesproken, dit terwijl wij dit juist wel deden, met als doel een beter bestuursstijl", zo reageert Elly Brocken (Dorpsbelang), die eerder ook al aangaf 'pislink' te zijn over de situatie.

Overleg en respect
De boosheid en de teleurstelling zit niet in het feit dat er nu vier wethouders komen. De meeste pijn zit erin dat zij daar niet in zijn gekend en daarover, zoals je zou verwachten, een gesprek zouden hebben met de voltallige raad. "Zeker als je achter de schermen praat over een bestuursstijl met meer overleg en respect", aldus alle drie de oppositie partijen.

Nieuwe en oude 'zeer'
In de raadsvergadering van 9 mei zal hierover gesproken gaan worden. Tevens zal de oppositie met het voorstel komen het rapport van de externe expert, die gebruikt is voor de eerdergenoemde gesprekken, openbaar te maken. De oppositie vindt dat dit in het belang van de politiek moet kunnen. De eerste signalen vanuit de coalitie geven aan dat zij daar toch anders over denken. Het nieuwe en oude 'zeer' stapelen zich maar op binnen de Sonse politiek. Een nieuwe bestuursstijl lijkt daarom verder weg dan ooit.

Oplossingen en besluiten
Aan burgemeester Hans Gaillard, die zelf volgens eigen zeggen ook verrast was door het voordragen van maar liefst twee nieuwe wethouders, de taak om de aandacht weer terug te laten keren naar waar het om gaat. Oplossingen bedenken en besluiten nemen in het belang van Son en Breugel door de gekozen politieke partijen in het belang van hun achterban.


6 / 28

Hoe digitaal bent u?

Internet is sinds jaar en dag dé informatieverstrekker voor al het nieuws uit de hele wereld en is niet meer weg te denken uit deze tijd. De één is altijd online, een enkeling maakt slechts af en toe gebruik van het internet. TIPMooiSonenBreugel peilde de mening van de respondenten over het online gebruik en waarvoor zij internet het vaakst gebruiken.

Redacteur: Emmy Grit

Dagelijks online
Uit de laatste raadpleging blijkt dat van deelnemende respondenten bijna iedereen dagelijks online is, slechts 7 procent is niet dagelijks te vinden op het 'world-wide-web'. De respondenten die dagelijks één of meerdere keren per dag online zijn, zijn voornamelijk bezig met het ontvangen en beantwoorden van hun e-mails, het regelen van de bankzaken en het opzoeken van informatie. Online kopen via internet scoort tevens hoog in dit onderzoek.

WhatsApp populairst
Actueel nieuws volgen wordt meerdere keren op een dag gedaan evenals het bezoeken van social media zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Twitter, Youtube. Het gebruik van WhatsApp springt bij social media er ver bovenuit; bijna iedereen communiceert via Whatsapp met familie, vrienden of is aangesloten bij bijvoorbeeld buurtgroepen. Respondenten geven aan dat zij via social media op de hoogte blijven van nieuwtjes, weetjes en trends maar ook het plaatsen van foto's, filmpjes en video's is favoriet. Verder scoort het onderhouden van contacten met bedrijven goed evenals het zakelijk netwerken.

Tijdens het eten
Ruim 60 procent van de respondenten geeft aan dat zij internet voornamelijk gebruiken als zij ergens moeten wachten of wanneer ze op bed of de bank liggen. Tijdens werktijd/schooltijd wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van het surfen op het net. Slechts 1 procent kijkt tijdens het eten op internet. Ondanks dat veel respondenten aangeven dat zij op vaste tijden gebruik maken van internet, is er een grote groep die niet op vaste tijden kijkt. "Het is maar net wanneer het uitkomt", geeft een van de respondenten aan.

Afspraak maken
Restaurants, supermarkten, kledingwinkels en ook de gemeente maken steeds meer gebruik van de digitale dienstverlening. Om contact te leggen met de gemeente maakt 25 procent (van de 92 respondenten) een afspraak, 11 procent pakt de telefoon en 60 procent regelt zijn/haar zaken liever online. Op social media post de gemeente Son en Breugel regelmatig nieuws over wat er speelt in de gemeente. Toch blijkt een aantal respondenten niet op de hoogte te zijn dat de gemeente op social media actief is. "Ik kom de gemeente maar sporadisch tegen op social media", geeft een respondent aan. Daarentegen weet 73 procent de gemeente wel op internet te vinden. Deze respondenten volgen de gemeente om te reageren op berichten en/of berichten te retweeten.

Nieuwssites
Het Eindhovens Dagblad, Omroep Brabant, Nu.nl en NOS.nl blijken de populairste apps en websites te zijn die bezocht worden door de respondenten. Voor het lokale nieuws wordt gebruik gemaakt van de website en facebookpagina van MooiSonenBreugel, SonenBreugelVerbindt, Seniorenraad, de gemeente Son en Breugel en Ons Son en Breugel.

Lokaal nieuws
Ondanks dat Nederlanders steeds langer en vaker online zijn, geven 45 respondenten aan bewust offline te willen gaan, 24 procent ziet dit niet zitten en een kwart is neutraal in deze stelling. Blijf op de hoogte van al het lokale nieuws uit Son en Breugel via de wekelijkse krant of via de digitale snelweg. Volg MooiSonenBreugel op Facebook: @demooisonenbreugelkrant,
Twitter: @mooisonenbreugel, Instagram: @mooisonenbreugel en Website www.mooisonenbreugel.nl.

Verkeersveiligheid
Wil jij meepraten of meedenken over lokale actuele onderwerpen? Meld je dan, gratis en anoniem, aan via www.tipmooisonenbreugel.nl. De eerstvolgende raadpleging heeft het thema 'verkeersveiligheid in Son en Breugel'. Heb jij een mening, of een oplossing? Vul dan de raadpleging in die je via de email toegestuurd krijgt als je je hebt aangemeld.

9 / 28

Wim en Ria van Hout – van Loon 60 jaar getrouwd

Foto: Wil Feijen

Wim en Ria van Hout wonen sinds 2007 in Son en Breugel. Ze zijn beiden geboren in de Eindhovense wijk Tongelre. Zij hebben elkaar leren kennen via de EHBO van het Rode Kruis.

Redacteur: Corry van Asseldonk
Fotograaf: Wil Feijen


Voorgesteld
De zussen van Wim waren ook lid van Het Rode Kruis. "De jongste zus vond mij wel een heel aardig meisje voor Wim", vertelt Ria. "Zij vroeg of ik zin had om met haar te gaan zwemmen met invalide mensen. Ik kon helemaal niet zwemmen, maar ging tocht mee", aldus Ria. Na het zwemmen is Ria meegegaan naar hun huis en stelde ze Ria aan Wim voor. "Ik zag Ria in dat uniform van het Rode kruis en werd meteen verliefd", lacht Wim.

Muziekschool
Na twee jaar verkering zijn ze in 1959 op 26-jarige leeftijd getrouwd. "We hebben op verschillende plaatsen in Eindhoven gewoond en ik weet nog precies hoelang en waar we gewoond hebben", geeft Ria aan. De mooiste tijd was dat Ria en Wim als beheerdersechtpaar aangenomen werden bij de muziekschool in Eindhoven. "Hier was een dienstwoning bij en hier hebben we een ontzettend fijne tijd gehad", blikt Ria terug. "Wegens het fuseren van de muziekschool kwam hier helaas een einde aan."

Hobby's en werk
Wim had vroeger heel veel hobby's. "Ik was lid van de plaatselijke harmonie, de duivenvereniging en bij het kerkkoor. Toen ik zes jaar was, kwam de pastoor vragen of ik misdienaar wilde worden. Ik wilde liever bij het kinderkoor." En bij datzelfde koor is Wim tot een paar jaar geleden lid geweest. "Ik was daar voorzanger en nu hebben ze me erelid gemaakt", aldus een trotse Wim. Hij zingt nu nog graag een liedje van vroeger voor zijn Ria. Ook Ria was een bezige bij, zij was heel handig met kleding maken, haken en breien en hield van lezen wat ze nu ook nog doet. Samen kijken ze nu graag naar natuurfilms op TV. Wim heeft gewerkt als boekdrukker, krantendrukker en off-set drukker onder andere bij het ED. Ria heeft bij Phillips gewerkt in de periode dat de eerste TV's werden gemaakt.

Emotioneel
Wim en Ria hebben samen twee zonen gekregen. De oudste zoon woont met zijn vrouw in Son en Breugel. "Onze tweede zoon is helaas dood ter wereld gekomen", vertelt een geëmotioneerde Wim. "Ik heb gehoord dat er nu een nieuwe wet is gekomen dat onze zoon nog geregistreerd en erkend kan worden. Onze oudste zoon, Wim Jr., gaat dit verder uitzoeken. Hij wil dat zijn broer erkend wordt. Wim en Ria hebben een kleinzoon.

Berkenstaete
Ze wonen sinds twee jaar op Berkenstaete. Ria geeft aan dat ze erg moet wennen aan de drukte beneden, dus blijft ze graag met een boek op haar kamer. Wim gaat graag naar beneden om aan de activiteiten deel te nemen.

Lief en leed
"Ik ben heel blij dat wij dit samen mee mogen maken, dat wij 60 jaar getrouwd zijn. Ik had het nooit verwacht, wel gehoopt en ik heb er veel voor gebeden", vertelt Ria. Ze hebben samen veel meegemaakt. "Toen onze tweede zoon levenloos ter wereld kwam, ging het met mij heel slecht. Ook toen Wim met pensioen ging is hij in een heel diep gat gevallen." Het motto van Ria en Wim is 'lief en leed samen delen'. En als het dreigde fout te gaan, dan de dingen terughalen, kijken waar de fout zit, erover praten en opnieuw opstarten.

Op 24 april zijn ze 60 jaar getrouwd. De burgemeester komt hun feliciteren. "We gaan er samen een mooie dag van maken, met ons gezin en de nog enige zus van Wim."

MooiSonenBreugel feliciteert Ria en Wim met hun 60-jarig huwelijk.

Foto: Wil Feijen

Olga Braams promoveert aan de Universiteit Utrecht

Olga Braams Foto: Ingezonden

Olga Braams werd geboren op 21 februari 1979 in Son en Breugel. In 1998 behaalde zij het vwo-diploma aan het Eckart college te Eindhoven. In 2005 behaalde zij haar diploma neuropsychologie aan de Universiteit van Utrecht en binnenkort promoveert zij op 'Social matters before and after epilepsy surgery in children'.

Samenvatting
Sociaal functioneren is kwetsbaar bij kinderen met moeilijk behandelbare epilepsie. Aanvallen, medicatie, beperkingen in dagelijkse activiteiten en ziekenhuisafspraken, zijn slechts enkele van de vele gevolgen van epilepsie die deze kinderen en hun gezinsleden belemmeren in sociale activiteiten.

Wanneer epileptische aanvallen vanuit één bron in de hersenen ontstaan en wanneer dit deel van de hersenen geen belangrijke functies aanstuurt, zoals praten of bewegen, wordt epilepsiechirurgie (het operatief verwijderen van de epileptische bron) overwogen. Epilepsiechirurgie zou, als het tot aanvalsvrijheid leidt, de negatieve gevolgen van epilepsie kunnen verminderen en mogelijk leiden tot verbetering van sociaal functioneren.

Het onderzoek toonde aan dat er problemen zijn in de sociale ontwikkeling van kinderen met moeilijk behandelbare epilepsie en in het psychosociaal functioneren van hun ouders, zowel voor als na epilepsiechirurgie. Epilepsiechirurgie vormt geen extra risico op problemen in sociaal functioneren, maar zorgt ook niet voor volledig herstel. Toekomstplannen zijn gericht op betere informatievoorziening en begeleiding van ouders en kinderen om het sociaal functioneren na epilepsiechirurgie te optimaliseren.

Brabantse kandidaat voor Europarlement bezoekt Ekkersrijt

Tom Berendsen op bezoek bij PRESTOP Foto: Ingezonden

Na met een bus vol belangstellenden vanuit de regio het Europarlement in Brussel bezocht te hebben, kwam nu de Brabantse CDA-kandidaat voor het Europarlement, Tom Berendsen, kennis maken met Brainport op Ekkersrijt. Het bedrijf PRESTOP, een innovatieve producent van touch-screens, trad op als gastheer.

Na een woord van welkom lichtte Jan Boersma, wethouder van Son en Breugel, het belang van Ekkersrijt toe. Het is één van de grootste bedrijven terreinen van de regio en is niet alleen een druk bezocht meubelplein, dat na de Efteling de grootste bezoekersaantallen in Brabant heeft, maar ook een zeer belangrijk centrum van innovatieve industrie.

Brainport is méér dan een paar grote bedrijven als ASML. Minstens even belangrijk is het netwerk van kleinere innovatieve bedrijven, die vaak als toeleverancier van elkaar, in staat zijn verrassend creatieve high-tech producten op de markt te brengen. Het bedrijf PRESTOP is een voorbeeld hiervan, maar op Ekkersrijt en in de regio zijn veel meer van die bedrijven gevestigd.

Tom Berendsen benadrukte nog eens dat hij ook voor Brainport de directe lijn naar de EU wil zijn. Als er bijvoorbeeld gesproken wordt over de verdeling van gelden uit Europese innovatiefondsen is het een groot voordeel concrete voorbeelden van vernieuwende initiatieven te kunnen noemen.

Het is daarom van groot belang een echte Brabantse kandidaat in het Europarlement te hebben die goed bekend is met Brainport en die weet dat Ekkersrijt daar ook bij hoort.

Hoodies voor Stichting MeeDoen S&B

De blauwe hoodies zijn uitgereikt Foto: Wil Feijen

Alle vrijwilligers en deelnemers ontvingen woensdag 17 april een stoer sportvest met opdruk 'Wij doen mee in S&B'. Deze gulle gift was afkomstig van Snow Radio aan de stichting die zich al ruim vijf jaar inzet voor jongeren uit dit dorp met een lichte beperking.

Redacteur: Ivo van Hoek
Fotograaf: Wil Feijen

Sporten op maat
Stichting MeeDoen organiseert circa driemaal per maand vrijetijdsactiviteiten. Daarnaast worden er in samenwerking met lokale sportverenigingen en instanties sporten op maat aangeboden voor deze jongeren. De laagdrempelige activiteiten zijn bijzonder gevarieerd waarbij je kunt denken aan koken, discoavond, dans, zang en creatieve workshops, paardrijden, laser gamen, karten of scouting.

Hechte vriendschappen
"Deze doelgroep viel meestal 'uit de boot' als het ging om uitstapjes of samen sporten in ons dorp, omdat ze buiten de gemeente op speciaal onderwijs zitten en geen lid zijn van een reguliere sportvereniging", aldus medeoprichter Maaike. Samen met Angelique en Diana vormen ze als ouders van kinderen met een lichte beperking het hart van deze stichting. "Door onze jongeren actief te betrekken in samenwerking met lokale verenigingen, doorbreken we dit isolement en ontstaat er iets wat eigenlijk veel belangrijker is; hechte onderlinge vriendschappen. Met circa 20 vrijwilligers worden bijna 120 jongeren tussen de 6 en 25 jaar geholpen om volwaardig en ongedwongen mee te draaien in onze gemeenschap", vervolgt Maaike. De stichting is hiervoor volledig afhankelijk van schenkingen, sponsoren, subsidie en welwillende verenigingen.

105 blauwe hoodies
Mede daarom zijn initiatieven als die van Snow Radio zo welkom om de jongeren dat extra blauwe steuntje in de rug mee te geven. Rond Kerst verzorgen zij in de kiosk en in samenwerking met de ijsbaan een plaatselijke variant op 'Het Glazen Huis'. Daarbij wordt geld ingezameld voor het goede doel. Op 17 april werden deze giften en donaties van pakweg vierduizend euro dus verzilverd in de vorm van 105 blauwe hoodies, afkomstig van MB Sportpromotion. Voor het geweldige design dank aan ontwerper Sander Paulus die kosteloos het logo heeft ontworpen.

Optredens
Naast deze feestelijke uitreiking bij muziekschool Music Dock waren er nog optredens van zanger Erik Knottnerus en Bart & Job van muziekband Blacklight. Voorafgaand ontving Toine Buytels van Snow Radio een passend geschenk, overhandigd als dank voor hun warme steun en support. Al met al een zeer geslaagde avond bij Eva van de multi creatieve muziekschool aan de Kanaaldijk Zuid 3A.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op www.meedoensenb.nl, facebookpagina snowradiosonenbreugel en www.musicdock.nl

Eric en Wouter fietsen voor Join4Energy

Eric (l) en Wouter (r) Foto: Wil Feijen

Voor de tiende keer wordt dit jaar, op 15 juni, de actie Join4Energy, gehouden. Son en Breugelnaren Eric en Wouter Staal zetten zich voor deze stichting in en beklimmen deze dag de Mont Ventoux. Samen met alle andere deelnemers willen ze zoveel mogelijk geld inzamelen in de strijd tegen energiestofwisselingsziekten.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Stofwisselingsziekte
"Vier jaar geleden kwam Cindy, de moeder van de zieke Fenne (11 jaar) in de winkel in Veghel naar mij toe met een vraag of wij haar wilden helpen met een statiegeldactie voor haar dochter en de stichting Join4Energy", begint Eric (51 jaar) zijn verhaal. Fenne lijdt al vanaf haar geboorte aan de energiestofwisselingsziekte. 'Bij deze ziekte is de 'batterij' halfleeg, laadt niet op en loopt snel leeg. Bij de minst ernstige vorm hebben kinderen na 50 meter lopen het gevoel een marathon te hebben afgelegd. Zij zijn dan totaal uitgeput' is te lezen op de website van Join4Energy.

Verhaal Fenne
"Het verhaal over Fenne greep mij enorm aan", gaat Eric verder. Behalve de statiegeldactie besloot Eric dat hij meer wilde doen. "Samen met twee collega's wilden wij meefietsen met het team 'Non-stop naar de top voor Fenne'. Eric heeft na de editie van 2016 altijd contact gehouden met Cindy en haar dochter. In 2019 wordt voor de tiende keer dit evenement gehouden. "Opnieuw ben ik van de partij, dit keer met mijn zoon Wouter en uiteraard in het team voor Fenne.

Samen met zoon
Wouter (14 jaar) fietst voor de eerste keer mee. "Ik wil andere kinderen de kans geven om te kunnen spelen en sporten zonder snel moe te worden. Kinderen met de energiestofwisselingsziekte kunnen dit niet", vertelt de sportieve Wouter. "Afgelopen zomer hebben we met de auto de Mont Ventoux gereden. Ik weet wat mij te wachten staat. Het wordt geen 'appeltje-eitje', maar ik ga er helemaal voor", aldus de C1 voetballer van SBC. In de wintermaanden waren vader en zoon regelmatig te vinden in de sportschool voor conditie- en krachttraining. De laatste weken worden er wekelijks veel kilometers gemaakt op de racefiets. "We moeten 'zitvlees' kweken", lacht Eric. Wie denkt dat Wouter een ervaren wielrenner is, komt bedrogen uit. "Slechts enkele weken zit Wouter op de racefiets", vertelt Eric trots.

Hulp van collega's
Voor deze actie is veel geld nodig. Het doel van de stichting Join4Energy is het genereren van geld om het onderzoek naar een medicijn te versnellen en de kwaliteit van leven van de kinderen te verbeteren. "Als filiaalmanager van de Jumbo in Helmond heb ik twintig collega's van andere filialen bereid gevonden om met deze actie mee te doen. Zij hebben gedurende diverse maanden, een statiegeldbox in de winkel staan, waar het winkelend publiek het statiegeldbonnetje kan doneren", licht Eric toe.

Doneren
"Maar er is meer geld nodig. Speciaal voor deze editie heb ik een herinneringsspeldje laten maken, die voor € 5,00 te koop is, maar mensen kunnen ons ook altijd financieel steunen. De opbrengst van alle acties gaat voor 100% naar de stichting. Kijk hiervoor op www.join4energy.nl, klik op 'Helden Mont Ventoux' en zoek op Wouter of Eric Staal."

Er komt een nieuwe wijk in Son

Het nieuwbouw plan Foto: Ingezonden

Al jaren zijn een aantal inwoners bezig met het opzetten van hun nieuwe buurt achter de Bloktempel in de Gentiaan, waar voorheen de Gentiaan school stond. Op het ruim één hectare grote terrein komen 28 woningen waarvan 5 middeldure huurwoningen en 23 koopwoningen in verschillende prijsklasse en voor diverse doelgroepen, waaronder een aantal starterswoningen. In het woongebied met gemengd karakter worden de diverse woningen naast elkaar gerealiseerd.

Binnenkort wordt het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan ter visie gelegd. De woningen krijgen geen gasaansluiting en worden energieneutraal gerealiseerd. De woningen komen te liggen in een parkachtige omgeving, waarbij de privétuinen van de bewoners zo natuurlijk mogelijk zullen overlopen in het openbare gebied. De huidige groene omgeving wordt waar mogelijk gerespecteerd en aangevuld met nieuwe beplanting om een prettige en groene woonomgeving te creëren. In het midden van het plan, in de openbare ruimte, wordt voor de afvoer van het regenwater een groot infiltratiegebied aangelegd. In het gebied worden verder voldoende parkeerplaatsen ingericht om in de eigen behoefte te voorzien.

Met de buurtbewoners heeft overleg plaatsgevonden over de ontwikkeling van het gebied. De ingang van het gebied is voorzien aan de Afrikalaan. De Rijnlaan blijft fietsstraat en de parkeerplaatsen aan de IJssellaan worden gehandhaafd. Aan de kant van de Bloktempel komt een geluidscherm.

Binnenkort wordt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Naar verwachting kan nog voor het einde van 2019 met de bouw en inrichting van het gebied worden gestart.

Het gebied waar de nieuwe wijk komt Foto: Ingezonden

Kraam op de Koningsmarkt in de Gentiaan

Oda hier voor Oda daar

Foto: Ingezonden

Dit jaar bereiden kinderen uit de Heilige Oda-parochie Sint-Oedenrode, Son en Breugel zich voor op de eerste keer dat zij de Heilige Communie ontvangen. De kinderen uit Son en Breugel doen hun zogeheten 'Eerste Communie' op zondag 26 mei in de Sint Genoveva-kerk in Breugel.

Onderdeel van de voorbereiding zijn activiteiten ten bate van een goed doel. Dit jaar is dat de Oda basisschool in Kenia, een school voor blinde en albino-kinderen. De meesten van hen komen uit arme gezinnen. De ouders kunnen weinig schoolgeld betalen. Zij hebben geen geld voor ziektekosten.

Eén van de activiteiten is een kraampje op de Koningsmarkt op 27 april in De Gentiaan. Vanzelfsprekend hopen de kinderen op veel kopers.

Informatie-avond 25 april bureninitiatief Buurkracht

Foto: Adrie Neervoort

Bewoners in Breugel die interesse hebben hun huizen te isoleren of samen zonnepanelen aan te schaffen, zijn op 25 april om 19.30 uur van harte welkom in de Bongerd, Asteroïdenlaan 2A in Breugel.

In navolging van de het initiatief in de Gentiaan, zijn een aantal buren van 'buurtplein Molenwiek', aan de slag gegaan met een burenaanbod voor isolatie en zonnepanelen. Zij presenteren dit op die avond aan de buurtgenoten en ook aan andere belangstellenden uit Breugel. Door dit samen te doen is het namelijk voordeliger en makkelijker om de huizen te verduurzamen.

Lage isolatiewaarde
Veel huizen in Breugel zijn in de jaren zestig en zeventig gebouwd met relatief lage isolatiewaarden. Gezamenlijke verduurzaming is een onderwerp dat ook in Breugel steeds meer leeft. Een groep enthousiaste buurtbewoners heeft daarom de krachten gebundeld en is voor alle buren aan de slag gegaan met een mooi collectief buren aanbod voor (spouwmuur)isolatie en of zonnepanelen. In de Gentiaan hebben ze verschillende offertes van leveranciers uit de regio vergeleken en samen met een onafhankelijk energieadviseur de kwaliteit, service en prijs beoordeeld. Deze geselecteerde leveranciers zijn gevraagd of ze ook in Breugel mee willen doen en er zijn enkele nieuwe leveranciers gevraagd. Op 25 april wordt het collectieve burenaanbod gepresenteerd.

Aanmelden en meedoen
Bewoners die willen komen en interesse hebben, kunnen zich vrijblijvend aanmelden via de buurkracht-app, via de app-stores (zoek op buurkracht). Of inloggen op www.buurkracht.nl of e-mail naar buurkrachtmolenwiek@gmail.com. Op de bijeenkomst kunnen de bewoners meteen vrijblijvend een persoonlijke offerte aanvragen en er is ruimte voor het stellen van vragen. Het buurkrachtteam Molenwiek is bereikbaar via buurkrachtmolenwiek@gmail.com.

Samen energie besparen
Buurkracht is gratis, onafhankelijk en niet-commercieel. Het maatschappelijk initiatief wordt gesteund door gemeenten en provincies. Buurkracht gelooft dat collectief energie besparen makkelijker, voordeliger en leuker is als je het met de buren doet. Buurkracht is iets wat buren tezamen hebben. De buurtbegeleiders van Buurkracht helpen onder meer bij het enthousiasmeren van buurtgenoten en het aanvragen van offertes bij leveranciers, zie ook www.buurkracht.nl.

Foto: Ingezonden

In de buurt

Het is een rijtjeshuis, zoals er zoveel zijn in Nederland. In een nette straat, auto's voor de deur en de stoep netjes geveegd. Een rijtje bomen omzoomd de straat. Het huis is verzegeld, op last van de burgemeester. Het is een drugspand, blijkbaar. Iets dat je zou verwachten in een achterstandswijk in Eindhoven, Amsterdam of Rotterdam, of in een andere stad. Maar niet in een dorp als Son en Breugel, waar nooit wat gebeurt.

Het huis staat bij mij om de hoek, ik loop erlangs als ik boodschappen ga doen. De tuin ziet er nog net zo verwaarloosd als voor de sluiting; gras, paardenbloemen en onkruid telen welig. Een slaplantage zou mijn broer het noemen.

Ik zag de bewoners wel eens als ik langs liep. Een rustig, net gezin, zo op het eerste gezicht. De vader, een peuk tussen zijn lippen, keek schichtig om zich heen, leunend in de deuropening. Zijn kinderen, spelend in de tuin. De moeder, bezig in de keuken, op de achtergrond. Een aanhanger stond naast het pad, voor de bezorging wellicht. Nooit heb ik ook maar iets gemerkt, dat de beste man een Nederwietkweker was. Het heeft niet veel gesneeuwd afgelopen winter, anders had ik wellicht het mijne ervan gedacht.

De drugscriminaliteit neemt hand over hand toe, ook in rustige dorpen ontkom je er niet meer aan. Net als de overlast die het met zich meebrengt, chemisch afval wordt achteloos gedumpt. Lang heb ik gedacht dat het iets was van de grote steden, maar die vlieger gaat niet langer op. Verlaten schuren en afgelegen panden in het buitengebied worden meer en meer omgetoverd tot drugsfabrieken, nu is het dus ook naar onze wijk gekomen.

Wat hem heeft verraden, weet ik niet. Waar hij en zijn gezin naar toe zijn gegaan, weet ik evenmin. Naar vrienden of familie, neem ik aan. Het zal je maar gebeuren, als je kind uit zijn huis gezet wordt omdat het een wietkweker is. Misschien zijn ze het gewend, als ze hem maar liefdevol ontvangen.

Het huis zal wel weer bewoond gaan worden, als het stof is gaan liggen. Het zal terugkeren in de maatschappij, net als de voormalige bewoner. Zal hij op het rechte pad blijven, of is de verleiding van het snelle geld te groot?

Een drugspand bij ons in de buurt, het moet niet gekker worden. Net als je denkt dat de drugscene een ver-van-je-bedshow is, komt het akelig dicht in de buurt.

Programma optredens Kiosk 2019

Foto: Ingezonden

Het ziet er nu toch echt naar uit dat de lente is aangebroken en dat men zich in het dorp kan gaan richten op de talrijke buitenactiviteiten die plaatsvinden en het leven in Son en Breugel zo aangenaam maken. En daarbij zal de kiosk 'De Sonnestrael' natuurlijk weer een centrale plaats gaan innemen.

De kiosk vormt sinds jaar en dag het open podium voor tal van activiteiten voor plaatselijke, maar ook regionale groepen en gezelschappen. Het programma is dit keer weer uitgebreider dan voorgaande jaren en bevat vanaf begin mei tot eind september weer tal van optredens, die zeker de moeite waard zijn.

De kiosk gaat weer een ontmoetingsplaats worden voor vele dorpsgenoten en tevens een podium waarop vele artiesten en gezelschappen hun niet geringe kunsten zullen gaan vertonen. De eerste activiteit vindt al plaats op vrijdag 3 mei. Onderstaand het voorlopige programma, dat uiteraard nog kan worden aangevuld en/of gewijzigd. Natuurlijk gaan alle openluchtactiviteiten alleen door met goed weer.

Voor alle informatie over optredens kan men terecht bij het secretariaat, Ineke Louwers, tel. 0499-476142, e-mail louwersineke@hotmail.com. Son en Breugel wacht ongetwijfeld een creatief en mooi seizoen op en rond de kiosk, het 'culturele middelpunt van het Kloppend Hart van Son'.

DATUM ACTIVITEIT LOCATIE TIJD
Vrij. 3 mei Tieners van toen Kiosk 19.00 – 21.00 uur
Wo. 15 mei Pastinakel Kiosk 20.00 – 22.00 uur
Za. 18 mei B.S.A. Kiosk 12.30 – 14.30 uur
Zo. 19 mei Gerwense Dorpskapel Kiosk 14.00 – 16.00 uur
Ma. 20 mei Popkoor Sway Kiosk 19.00 – 21.00 uur
Wo. 22 mei Dameskapel Permanent Kiosk 19.30 – 21.00 uur
Za. 1 juni Unity Kiosk 14.00 – 16.00 uur
Zo. 2 juni Goud voor Oud Kiosk en driehoek 14.00 – 16.00 uur
Wo. 5 juni The Vitals Band Kiosk 20.00 – 22.00 uur
Do. 6 juni Seniorenorkest Nuenen Kiosk         14.00 – 16.00 uur
Wo. 19 juni Rawazzi Kiosk 19.00 – 21.00 uur
Do. 20 juni Sonore Kiosk 14.30 – 16.00 uur
Za. 22 juni De Parkblaozers Kiosk 14.00 – 16.00 uur
Zo. 23 juni Kunstpad Ars Longa Kiosk en kerkplein 10.00 – 17.00 uur
Zo 23 juni Beiaardconcert Kerkplein 16.00 – 17.00 uur
Di. 25 juni Pompierskapel Kiosk 19.00 – 21.00 uur
Wo. 26 juni Accordeongroep Sonneklanken Kiosk 19.00 – 21.00 uur
Do. 27 juni Poco Loco Kiosk 20.00 – 21.30 uur
Za. 29 juni Tour de kiosque Kiosk 14.00 – 16.00 uur
Wo. 3 juli Zonnestraler Kiosk 19.00 – 19.45 uur
Do. 4 juli Klapstoelconcert harmonie Kiosk en kerkplein 19.30 – 21.00
uur
Do. 11 juli The Oldtimers Kiosk 14.00 – 16.00 uur
Vrij. 12 juli Kijk mij nou Band Kiosk 10.30 – 11.30 uur
Za. 20 juli 2Vitals Kiosk 20.00 – 22.00 uur
Di. 23 juli Wa'n Klank Kiosk 19.30 – 21.00 uur
Wo. 7 aug. Pastinakel Kiosk 20.00 – 22.00 uur
Vrij.16 aug. Pieter van den Boom Kiosk 19.30 – 21.30 uur
Wo. 21 aug. Just4fun Kiosk 20.00 – 22.00 uur
Za. 31 aug. Klezkoppen Kiosk 14.00 – 17.00 uur

Koor 'Tieners van Toen' opent het kioskseizoen

De Tieners van Toen tijdens optreden in Berkenstaete (2016) Foto: Annemieke van Tinteren

Het eerste optreden van het nieuwe seizoen op de Sonse kiosk wordt op vrijdag 3 mei verzorgd door het koor 'Tieners van Toen'. Het 55-plus vrouwenkoor 'Tieners van Toen' is opgericht in augustus 2006. Het is een enthousiaste groep vrouwen voor wie zingen heel belangrijk is.

Natuurlijk speelt de gezelligheid ook een grote rol. Op dit moment heeft het koor zo'n 35 leden onderverdeeld in drie stemgroepen; Sopraan, Mezzo en Alt. Het repertoire bestaat uit liedjes van de '50, '60, '70, '80 en '90 jaren. Dirigent van het zanggezelschap 'Tieners van Toen' is, vanaf mei 2013, Yonne Bouvrie-Lubberdink geboren en getogen in Zuid- Limburg .

Zij is vanaf haar kindertijd bezig met muziek en zang. Door vrijwilligerswerk in de Verrijzeniskerk in de wijk Achtse Barrier kwam ze voor het toenmalige kinderkoor te staan in de rol van dirigent. Ruim 15 jaar heeft ze het kinderkoor 'De zingende B' Engels' geleid. Sinds oktober 2013 dirigeert zij ook het Vissersvrouwenkoor 'De Walnoten' uit Nuenen. Het koor wordt muzikaal begeleid door pianiste Alison Black

Het optreden begint om 19.00 uur, duurt tot ongeveer 21.00 uur en gaat uiteraard alleen door bij goede weersomstandigheden. De toegang is, zoals bij alle kiosk optredens, gratis.

Muziekles voor jonge kinderen 'JAAAAA het is bijna niet te geloven, maar na 7 maanden doorbikkelen heb ik het dan tóch voor elkaar!' Alle papieren zijn rond om Music Dock te laten doorstarten!!! Nu kunnen de ruimtes nog gezelliger & functioneler gemaakt worden én de derde lesruimte gerealiseerd worden'. Dit bericht deelt Eva op Tweede Paasdag op haar facebookaccount van Music Dock.

Foto: ©facebook Music Dock

Wanneer gaat je kind naar muziekles? En waarom? Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar het effect van muziek op de ontwikkeling van het jonge kind. De uitkomsten zijn uitermate positief op meerdere vlakken.

Muziek stimuleert de ontwikkeling van de hersenen, helpt verbindingen te leggen alleen al door naar muziek te luisteren. Wanneer je ook actief met muziek in de weer bent, bijvoorbeeld door te dansen en zingen en muziek maken d.m.v. handen, voeten en instrumenten, heeft het ook een positieve invloed op de motorische- en spraakvaardigheden. Daarnaast kan sámen muziek maken bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind, of dat nu samen met andere kinderen is, of met juf of ouder/verzorger.

Waarom wordt er dan op veel muziekscholen pas vanaf 8 jaar muziekles aangeboden? Natuurlijk is het voor bepaalde instrumenten van belang dat de motoriek tot een bepaald niveau is ontwikkeld. En dat zou dan rond de 7-8 jaar zo zijn. Maar veel eerder kunnen ze al heel veel plezier beleven aan muziek, en daar (onbewust) ook door groeien.

Bij Music Dock, de MultiCreatieve Muziekschool in Son en Breugel, vinden ze deze vroege kennismaking met muziek heel belangrijk. Daarom zijn er verschillende cursussen voor de verschillende leeftijden; Muziek Op Schoot: voor kinderen van 1 t/m 3,5 jaar en MuzieKids voor kinderen van 4 t/m 6 jaar. Het plezier van muziek maken staat bij beide cursussen voorop.

Bij Muziek Op Schoot komt de kleine samen met een ouder of verzorger, samen muziek maken, instrumenten ontdekken, zingen en bewegen en handvatten krijgen om daar thuis ook plezier aan te beleven. Bij de MuzieKids leer je al iets zelfstandiger muziek maken. Er worden veel diverse instrumenten uitgeprobeerd aan de hand van verschillende thema's, leren kleine melodieën maar ook de eigen creativiteit wordt geprikkeld.

Nieuwsgierig geworden of dit iets voor jou kleine wonder is? Kom eens een les meedoen. Muziek Op Schoot: woensdag en vrijdag om 09.30 uur, MuzieKids: Maandag om 15.15 uur en woensdag om 14.00 uur. De nieuwe reeks van tien lessen start na de meivakantie. Voor meer info/aanmelden: evawiselius@hotmail.com of bel 06-49112751. Je vindt Music Dock aan de Kanaaldijk Zuid 3a in Son en Breugel.

Vlooienmarkt Mgr. Bekkersgroep

Gezellig rondstruinen over de vlooienmarkt (archieffoto 2018) Foto: Taís Lourinho da Silva

Scouting Mgr. Bekkersgroep houdt op zondag 2 juni haar jaarlijkse vlooienmarkt op de Europalaan 5 in Son en Breugel. Het (gratis ophalen) van de spullen is inmiddels begonnen.

Iedereen die bruikbare spullen heeft, kan deze laten ophalen door de scouting. Hiervoor kan gebeld worden naar 084-8846704 of het formulier voor ophalen van spullen kan ingevuld worden op de website. De spullen worden de eerstvolgende zaterdag daarna opgehaald. Op 27 april worden er geen spullen opgehaald in verband met Koningsdag. Bankstellen, bedden, verf en witgoed worden om milieuredenen niet opgehaald. Meer informatie op: www.vlooienmarktson.nl of facebookpagina mgrbekkersgroep

Mooi Gespot

Foto: Ingezonden

Natuurlijk weet Albert Boudewijns als geen ander dat schoenen goed moeten worden onderhouden. En wat is er nog fijner dan dat een ander dat doet, moet hij gedacht hebben. Dus liet hij zijn schoenen zaterdag 20 april in het centrum vakkundig poetsen.

Laatste expositie in oude gemeentehuis voor Iris Hurkmans en haar leerlingen

Opening expositie Iris Hurkmans Foto: Wil Feijen

lris Hurkmans opende op woensdag 17 april haar expositie in het gemeentehuis van Son en Breugel. Het is de laatste expositie voor de grote renovatie van het gemeentehuis. Het is een bijzondere expositie, er zijn niet alleen werken van Iris te bewonderen, maar ook die van haar leerlingen uit Son en Breugel.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen

Iris Hurkmans heeft haar jonge jaren in Son en Breugel doorgebracht, evenals haar tijd op de basisschool. Iris woonde aan de Boslaan met als buurman de bekende kunstschilder Leo Achterberg. Zij vertrok na de middelbare school naar het buitenland om te gaan studeren. Daarna is Iris werkzaam geweest in verschillende landen in de hotel branche. Uiteindelijk is ze teruggekomen naar Nederland om zich samen met haar man en drie kinderen in Veghel te vestigen.

Alweer 20 jaar geleden is Iris begonnen met schilderen, na verkenningen met olieverf en aquarel heeft zij zich de laatste 15 jaar volledig toegelegd op het schilderen met acryl. Iris is expressief en zo schildert ze ook. Opmerkelijk dat doeken met zoveel energie juist uitnodigen tot contemplatie en verstilling: 'doek vol, hoofd leeg' is dan ook haar motto. Sinds vijf jaar geeft Iris lessen in haar atelier in Veghel. Verschillende mensen uit Son en Breugel hebben de weg naar haar atelier gevonden.

De expositie bevat een aantal abstracte werken van Iris, met daarnaast doeken van Hettie v.d. Wetering, Moniek van Veldhoven-Raaijmakers, Willemien Beniers, Anja Mertens, Mariëlle Baijens, Anke van Heeswijk, Marjon Bazelmans, zeven van haar Son en Breugelse cursisten.

De expositie is te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Feestmiddag bij Gemengde zangvereniging Eén van Zin

De jubilarissen zijn in het zonnetje gezet Foto: Ingezonden

De jaarlijkse feestmiddag bij Eén van Zin, die werd gehouden op 14 april in De Boerderij in Breugel, werd weer goed bezocht door zowel leden als donateurs Vrienden van Eén van Zin.

Het programma begon met een toastlied voor de jubilarissen Conny van de Plas 25 jaar, Anneke en Arno Pennings beiden 12,5 jaar lid. Na de toespraken door de voorzitter, het opspelden van de jubilea-spelden en het overhandigen van oorkondes en bloemen, begon het informele gedeelte met een act door vier in het wit geklede nonnen van de Breugelse congregatie Sterren van de Nacht. Zij brachten hun eigen visie naar voren over de schepping in zeven dagen. De visie werd gebracht in hun eigen dialect van West-Friesland, Amsterdam, Limburg en Son en Breugel.

Voor het volgende optreden was dit jaar Stanneke Denaeijer uit Sint Jesuseik weer uitgenodigd, die spitse op- en aanmerkingen maakte over de nieuwe 'dirigeerder Cóén van Eén van Zin'.

Vervolgens kwam een troubadour die het échte verhaal achter het Ierse lied The whistling Gypsy Rover zong en floot en zichzelf daarbij op de gitaar begeleidde. Ook het optreden van twee koorleden met een act over Dé Kapsalon, hét roddelcentrum van Son en Breugel, viel goed in de smaak. Het laatste optreden werd gedaan door de Eenvanzin Mates, een mannen barbershopkwartet. Zij zongen drie liederen: When I' m sixty four, Kathleen en Irish Blessing.

Op zaterdag 11 mei zingt Eén van Zin samen met het Eindhovense koor Umoja Afrikaanse liederen in het Vestzaktheater. Aanvang 20.50 uur, de toegang is gratis.

Mini-workshop EHBO tijdens Koningsdag

Foto: Ingezonden

De EHBO-vereniging Son en Breugel nodigt alle kinderen, die tijdens Koningsdag bij De boerderij of in de Gentiaan aanwezig zijn, uit om een mini-workshop te volgen. De workshop bestaat uit het 'plakken van pleisters' of het 'aanleggen van een verbandje' bij hun pop of beer.

Alle kinderen worden door de vrijwilligers van de EHBO-vereniging uitgenodigd om hun pop of beer mee te nemen zodat ze kunnen oefenen hoe ze dit het beste kunnen doen. Na het volgen van de workshop krijgen de kinderen hiervoor nog een diploma.
Kinderen kunnen zich aanmelden bij de EHBO'ers op locatie.

Foto: ©pixabay.com

Nieuwe kleding jeugd De Corridor meiden samen met de sponsoren Mark Kreijveld (l) Bundelzorg en Chris van Roon van Van Roon Makelaar (r) Foto: Wil Feijen

De opbrengst van de vlooienmarkt van korfbalvereniging De Corridor die 7 april gehouden is, komt, in tegenstelling tot wat in de krant van 10 april heeft gestaan, geheel ten goede aan de clubkas van de vereniging.


De tenues zijn door de sponsoren Mark Kreijveld (van Bundelzorg) en Chris van Roon (van Van Roon Makelaar) aangeboden.

Archipel Zorggroep opent nieuw kantoor

Foto: Wil Feijen

Midden in het centrum van Son en Breugel aan de Nieuwstraat opende vrijdag 19 april Archipel Thuis haar nieuwe kantoor. Daardoor worden de twee kantoren die eerder gevestigd waren in het gebouw van Berkenstaete en het CMD-gebouw samengevoegd op één locatie.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen

Nieuwe locatie
Het was een feestelijke dag voor zowel het personeel van de Archipel Thuis als ook voor de cliënten. De nieuwe locatie geeft de medewerkers een optimale ruime goed ingerichte werkplek, centraal gelegen in het dorp. Door het samenvoegen van twee kantoren kan er nog efficiënter gewerkt worden in het belang van de cliënt.

Makkelijk toegankelijk
Voor de cliënten betekent het een centraal gelegen makkelijk toegankelijk kantoor waar een huiskamersfeer overheerst en waar je dus wat makkelijker binnenloopt voor informatie of om iets te bespreken.

Team
Binnen Archipel Thuis in Son en Breugel is er een team van ongeveer 20 medewerkers. Het is een hecht team, waarbij de meeste medewerkers uit Son en Breugel komen. Eline Voss (23) uit Son en Breugel is wijkverpleegkundige en is samen met wijkverpleegkundige Diana de Pon onderdeel van dit gezellige team bij de Archipel Thuis. Eline werkte eerst vanuit de locatie Berkenstaete. Zij is enthousiast over de nieuwe locatie. "Ik werk nu drie en half jaar bij Archipel Thuis in Son en Breugel, eerst als verpleegkundige en nu als wijkverpleegkundige", aldus Eline. "Na mijn studie hbo-verpleegkunde begon ik als verpleegkundige te werken bij Archipel Thuis in Son en Breugel. Eerder had ik daar al gewerkt als weekendhulp en zodoende had ik al een goed beeld van de thuiszorg."

Dankbaar beroep
Het is een dankbaar beroep, waar je verschillende mensen in verschillende fase van hun leven ontmoet. "Het mooie van mijn beroep zit vaak in de kleine dingen die je meemaakt of tegenkomt. Tijdens het werk bied ik natuurlijk de zorg aan die nodig is en waar om gevraagd wordt. Het sociale contact, misschien niet het belangrijkste onderdeel van mijn werk, is iets wat erg gewaardeerd wordt", aldus Eline.

Samen delen
"Zelf haal ik voldoening uit mijn werk en de bezoeken aan de cliënten. Je maakt samen met de cliënt een fase van haar of zijn leven mee waar het vaak even tegenzit en hulp gewenst is. Hierdoor deel je samen iets en dat schept een band. Zelf als het gaat om de laatste fase van het leven, samen met de patiënt kijk je dan hoe je het zo goed en aangenaam mogelijk kunt maken in deze definitieve fase van het leven."


Is één van onze vacatures in de zorg iets voor jou?
Bij Archipel Thuis hebben we vacatures voor verschillende functies. Wil jij bij Archipel Thuis je handen uit de mouwen steken en betekenisvol werken in de thuiszorg? Mail je CV met motivatie aan info@archipelthuis.nl of bel naar 0800-0717 voor een afspraak.


Oproep nieuwe rubriek 'Mooi Verzamelt...'

Verzameling kikkers (foto ter illustratie) Foto: ©pixabay.com

Het begint bij één item, meestal een souvenir als aandenken aan de vakantie. Vaak een herinnering aan een 'mooie periode'. De volgende vakantie wordt nog een souvenir gekocht, of wordt meegebracht door familie, vrienden of buren. Al snel ontstaat een nieuwe hobby; 'het verzamelen van …'

De redactie van DeMooiSonenBreugelKrant is op zoek naar inwoners van Son en Breugel die een 'mooie' verzameling hebben en is benieuwd naar het verhaal achter deze verzameling. Wat wordt er verzameld en juist waarom wordt alleen dat ene item verzameld. Een verzameling kan bestaan uit vingerhoedjes, kaarten, postzegels, luciferdoosjes, haarstrikjes, miniatuur auto's, of toch de grotere items; brommers, onderdelen van auto's, of zelfs echte auto's. Wellicht heb je een hele andere verzameling. Laat het de redactie weten!

Ben jij iemand met een (bijzondere) verzameling en lijkt het je leuk om hierover te vertellen, dan mag je contact opnemen met Emmy Grit, via de telefoon 0499-700231 of 06-43579096 of via de email redactie@demooisonenbreugelkrant.nl. Na de aanmelding wordt op korte termijn een afspraak gemaakt voor een interview. De verzameling wordt op beeldmateriaal vastgelegd voor een 'mooi artikel' in deze krant.

Cover brochure Theater De Blauwe Kei onthuld

Foto: Ingezonden

Veghel - Het theaterprogramma van De Blauwe Kei is zo goed als rond. Welke artiesten en voorstellingen naar het theater komen wordt nog even geheimgehouden, maar de cover is wel al onthuld en licht een tipje van de sluier.

De brochure van Theater De Blauwe Kei wordt in een nieuw jasje gestoken. Aan de cover is dit al deels te zien. "Ook aan de binnenzijde wordt de opmaak net wat anders, maar we verklappen nog niet te veel", aldus Maaike de Ruijter van De Blauwe Kei. Op de meerkleurige cover staan een drietal artiesten. Meteen wordt duidelijk dat Youp van 't Hek naar De Blauwe Kei komt. Wie goed kijkt herkent ook de nog zeer lenige Angela Groothuizen. De vrolijke foto van The Good Hope maakt de cover compleet. Deze swingende Zuid-Afrika muziekbelevenis, waarin ook plek is voor bijzondere en indringende persoonlijke verhalen, is één de pareltjes uit het programma.

Op dinsdag 7 mei worden de eerste exemplaren van de brochure uitgereikt aan de Vrienden van De Blauwe Kei en vanaf 23.00 uur wordt het volledige programma bekend gemaakt op www.blauwekei.nl. Vanaf dat moment kunnen Vrienden van het theater bestellen. Op vrijdag 10 mei vanaf 17.00 uur kunnen theaterbezoekers die naar vijf of meer voorstellingen willen, bestellen met Vroegboekersvoordeel (€ 1 korting per kaartje en een gratis voorstelling of film). Vanaf maandag 13 mei 17.00 uur kan iedereen, ongeacht het aantal voorstellingen, bestellen.

De brochure verschijnt op woensdag 8 mei als bijlage bij kranten in de gemeenten Meierijstad en Son en Breugel en de plaatsen Heeswijk-Dinther, Loosbroek, Vorstenbosch en Gemert. Nieuw is dat de brochure van De Blauwe Kei dit jaar ook in Berlicum en Middelrode huis-aan-huis verspreid wordt. De theaterbrochure is vanaf 8 mei ook aan te vragen via www.blauwekei.nl.

Maandagavondwandelingen IVN

Nuenen - Ieder voorjaar wandelen gidsen van de Vogelwerkgroep een aantal maandagavonden met geïnteresseerden door vogelgebieden in de omgeving van Nuenen. Ook dit jaar bent u weer van harte welkom om samen met de gidsen te ontdekken welke vogels aanwezig zijn in de naaste omgeving.

Iedere wandeling biedt kans op bijzondere soorten, zoals Zwarte Specht, Kleine Karekiet en IJsvogel. De data waarop de Vogelwerkgroep u graag meeneemt zijn:
- 29 april: De Rietmussen
- 6 mei: Boktse Beemden
- 13 mei: Collse Zegge

Het verzamelen, met de fiets, is om 19.00 uur bij Het Klooster. Vandaar af wordt samen met de gidsen naar het startpunt van de wandeling gefietst.

De Rietmussen
Maandagavond 29 april wandelen vogelgidsen van het IVN-Nuenen met belangstellenden door het Eckartse Bos. Om 19.00 uur vertrekken ze met de fiets vanaf Het Klooster naar de kruising Boord/Soeterbeekseweg. De wandeling vertrekt vanaf dit punt.

De Rietmussen kenmerken zich door een afwisselend terrein met kleine bospercelen en weilanden. In de bospercelen zijn veel zangvogels te vinden, zoals Zanglijster, Tjiftjaf, Winterkoning en Zwartkop. Op de weilanden kunnen weidevogels aanwezig zijn, zoals Scholekster en Kievit. De wandelpaden door het gebied kunnen in het voorjaar erg nat zijn. Zorg dat je waterdichte schoenen of laarzen draagt. Controleer bij thuiskomst altijd goed of je geen tekenbeet hebt opgelopen. Wil je meewandelen met de Vogelwerkgroep? Dat kan! Je bent van harte welkom.

Meer informatie bij Roy van der Velden, coördinator van de VWG, telefoon 06-15902603 of mail roypeter40@hotmail.com of kijk op de website van IVN-Nuenen.

Zing mee tijdens TOP2000 cafe

In het TOP2000 café kan men op 26 april uit het TOP2000 repertoire weer zingen. Deze keer wordt er, vanwege het komende songfestival, ook oude krakers gedaan. Tevens worden er uit het repertoire van de TOP2000 een aantal hits herhaald.

Na de pauze gaat het 'TOP2000 café' open. Er kan genoten worden van de zelf meegenomen lekkere hapjes en drankjes. De formule is eenvoudig: er wordt door de organisatie voor de muziek gezorgd en de deelnemers zorgen voor hapjes en drankjes. De kosten voor deelname zijn de gemaakte onkosten voor kopieerwerk en rechten.

Vanaf 19.30 uur is 'de Regenboog' (aan de Sportlaan in Nuenen) open en om 20.00 uur gaan ze zingen. Opgave voor deelname kan via p.r.weijmans@gmail.com.

Op zoek naar nieuws

DeMooiSonenBreugelKrant is altijd op zoek naar nieuws. Heb jij nieuws dat in de krant gezet mag worden? Ben je 50, 60, 65, 70 jaar getrouwd? Viert jouw vereniging een jubileum? Of vier jij zelf een jubileum bij een vereniging?

Geef het door aan redactie@demooisonenbreugelkrant.nl of loop eens binnen op kantoor, Markt 2a en vertel wat je nieuws is. Wellicht is dit voor de redactie aanleiding om een mooi interview in te plannen en lees jij jouw verhaal terug in de krant en op social media.

HTC-Son loopt als een rode draad door het leven van deze hockeyfamilies

De families Eras en Knitel-Vaarten Foto: Adrie Neervoort

HTC-Son vierde 13 april haar 55-jarige bestaan. Een jubileum dat gevierd werd met een groot feest voor de leden. Bovendien kregen clubiconen Frans van Vugt en Wim van Asten een Koninklijke onderscheiding. Ter ere van het jubileum werd een bijzonder plaatjesalbum gepresenteerd in samenwerking met de Plus waarvoor 600 plaatjes gespaard kunnen worden van de huidige spelers, coaches en trainers. Het onderstreept dat hockey een echte familiesport is. DeMooiSonenBreugelKrant ging daarom in gesprek met de familie Eras en de familie Knitel-Vaarten, twee hechte hockeyfamilies die hun hart aan HTC Son verpand hebben.

Redacteur: Arjen Strik
Fotograaf: Wil Feijen

Beruchte 'Goofy's'
"Ik kom uit een echte hockeyfamilie, uit Geleen. Ons hele gezin hockeyde bij H.C. Geleen, nu H.C. Scoop. We stonden bekend als de 'Goofy's, een popie bewerking van onze achternaam Govaert." Met deze woorden onderstreept Annemarie Eras (54) haar grote verbondenheid met de hockeysport. Ondertussen schuiven haar man Caspar (58) en dochters Babs (19), Pien (21), Do (16) en zoon Cas (17) aan tafel. Hockey loopt als een rode draad door het leven van dit sportieve gezin. Babs: "Het leuke van hockey is dat het een teamsport is. Ik speel in een echt vriendinnenteam. Heel gezellig. Hockey is best een moeilijke sport, want de techniek is belangrijk. Verder is de club erg gezellig, het is een echte familiesport voor jong en oud." Pien vult haar aan: "Ik woon nu in Maastricht in verband met mijn studie en heb daar na mijn eerste jaar weer een club gezocht, ik miste het hockey en de gezelligheid." Ze besluit: "Do is trouwens de beste en fanatiekste van onze familie. Een echt talent."

Sportieve doorzetters
Intussen zijn Heleen Vaarten (48) en Mathijs Knitel (50) met hun kinderen Teun (15) en Noortje (13) aangeschoven. Ook alle vier hockeyers. "Omdat ik geen broers en zussen heb, moest ik van mijn ouders gaan hockeyen, om te leren dat het niet altijd om mij gaat. Het beste besluit dat ze ooit voor me hebben genomen", vertelt Heleen. "Hockeyers zijn niet flauw. Het zijn sportieve doorzetters, die van gezelligheid houden." Mathijs valt haar bij: "HTC vervult een verbindende rol in ons dorp. Toen wij in 2005 in Son kwamen wonen, leerden we via de club in korte tijd veel mensen uit het dorp kennen. Hieruit zijn warme vriendschappen ontstaan." Desgevraagd geeft dochter Noortje aan dat ze als klein kind al meegenomen werd naar het hockeyveld. Ze speelt nu in MC1. "We hebben een leuk team, het is gezellig en ik vind het natuurlijk leuk om te winnen", zegt ze serieus.

Vrijwilligers
Het vinden van enthousiaste vrijwilligers, blijft volgens Mathijs één van de grootste uitdagingen voor de toekomst. "Mensen zijn druk en vergeten wel eens dat vrijwilligerswerk ook ontzettend leuk is." Momenteel zit Annemarie in de Technische Commissie en is ze coach van Meisjes B1, het team waarin dochter Do acteert. Ook Mathijs was een aantal jaren de coach van het team van Noortje. Caspar zat destijds in de communicatiecommissie. Annemarie: "Het coachen is best uitdagend, want naast wedstrijdbegeleiding en organisatie heb je vooral ook een vormende taak. Eén van mijn belangrijkste doelen is om het hockeyen voor de kinderen te stimuleren, leerzaam en leuk te maken. Spelenderwijs werken aan de basistechnieken, zonder dat er direct sprake is van prestatiedruk."

Stellingen
Het gesprek gaat verder over clubliefde en hockey in het algemeen. DeMooiSonenBreugelKrant heeft een aantal stellingen voorbereid en geeft als eerste aan dat hockey bekend stond als een kaksport. Uit verschillende kanten wordt gereageerd dat dat al lang niet meer zo is. Caspar: "Het is een volkssport. Er zijn in Nederland ca. 315 clubs, verdeeld over zes districten en deze clubs hebben 255.000 leden. We doen aan veldhockey, spelen 's winters in de zaal en hebben zelfs een G- team voor Gewoon bijzondere kinderen." Teun speelt in dit team. Hij is maar wat trots dat hij op hetzelfde veld als Jongens B1 traint! 'Een echte hockeyer herken je aan zijn blauwe plekken', stelt de krant. "Dat is waar", geeft Heleen lachend aan. Ze schuift haar mouw omhoog en laat trots het bewijs zien.

Vooroordelen
'Hockey is een meisjessport', poneert de krant. Ook deze stelling wordt ontkend. Hoewel het Nederlandse vouwenhockeyteam internationaal zeer succesvol is, zijn er ook veel mannen die de sport beoefenen. Helaas daalt het aantal jongens bij hockey en is de club druk bezig met werven. Er stappen soms nieuwe leden in die eerst gevoetbald hebben. Opvallend is dat zij een heel goed spelinzicht hebben. Mathijs geeft aan dat hij eerst gevoetbald heeft, maar bij hockey meer gezelligheid vond. De laatste stelling is: 'Het hockeyfeest is het hoogtepunt van het jaar'. Ze geven aan dat de hockeyfeesten vroeger befaamd waren. Ze werden bezocht door jong en oud en waren razend populair. Ze benadrukken het familiegevoel. Ook dit lustrumfeest was weer als vanouds!

Gezellig en laat
De families praten samen nog even verder. Er staat een natje en een droogje op tafel. Er zijn verhalen en anekdotes genoeg over HTC Son. Het is vast nog heel gezellig en laat geworden in het weekend dat HTC haar 55-jarig bestaan heeft gevierd.

Nederwetten komt met 3 punten uit het Paasweekend

Zomerse omstandigheden, een strakblauw blauwe lucht, een consequent fluitende scheidsrechter en veel publiek, begon Nederwetten sterk aan de wedstrijd. Enkele kansen over en weer maar tot aan de rust geen doelpunten. HVV raakte hierdoor enigszins gefrustreerd, begon op elkaar te mopperen maar de 0-0 was de juiste verhouding mede door goed keeperswerk van good old Peter Thoonen.

Na de thee tapte HVV uit een ander vaatje, vonden elkaar beter en uit een vrije trap in de 62e minuut van Shariff, dook de Nederwetten keeper over de bal heen 0-1. Tien minuten later mocht HVV weer een vrije trap nemen en Christiaan van Veen knalde zo hard raak dat de keeper de bal alleen maar hoorde en niet zag; 0-2. Toon van Rooij kreeg nog een mooie kans maar zijn inzet ging net voor langs het doel. Een doorgebroken W. van Esch maakte de 0-3. Een 'gegeven' penalty werd door Janzen van HVV ook benut, 0-4 en ook Nederwetten kreeg er een cadeau. Giel van Korven tekende voor de ene treffer 1-4. Toen de strijd al lang gestreden was tekende opnieuw Van Esch voor de uitslag 1-5.

Nederwetten – Tongelre
Tweede Paasdag kwam Tongelre op sportpark de Koppel op bezoek. Voor de vaste supporters was een speciale bank gereserveerd en de wedstrijd onder leiding van de pas 20-jarige scheidsrechter Daan Cortenbach die prima en ook weer consequent floot, kon beginnen.

Al in de vierde minuut leek het alweer fout te gaan, want een afstandsschot van Viktor plofte achter Sebastiaan Oppenou die verder vele reddingen voor Nederwetten verrichtte. Maar nog geen twee minuten later kon Toon van Rooij op aangeven van Giel van Korven met wat draai- en kapwerk de 1-1 aantekenen. Moet ook gezegd dat deze wedstrijd de vele kansen niet aan Toon besteed was, want hij had constant ruzie met de bal. In de tweede helft een fenomenale sportiviteit actie. Een speler van Tongelre raakt geblesseerd, Nederwetten trapt de bal uit, Tongelre gooit de inworp naar Roy Sleegers, die schiet rustig op de Tongelre keeper, maar omdat die ook niet kon springen vanwege een blessure dwarrelt de bal over hem heen in het doel. Scheidsrechter keurt de goal goed (wat anders)?

Maar de Nederwettenaren vonden het zo sneu dat unaniem werd besloten om de inworp opnieuw te nemen en de stand op 1-1 te houden. Een ongelukkige terugspeelbal van Tongelre ging in de 75e minuut weer over de keeper en had Nederwetten toch de 2-1. Vlak voor tijd, Tongelre werd sterker en kreeg nog kansen op de gelijkmaker, maar Sebastiaan redde telkenmale en na een scrimmage voor het Tongelre doel schoot Giel van Korven Nederwetten in veilige haven; 3-1. Niet slecht toch?

Programma zondag 28 april
Nederwetten 1 - WHV 1 aanvang 14.30 uur
Nederwetten 2 - Woenselse Boys 7 aanvang 10.00 uur
Nederwetten 3 - Nuenen 8 aanvang 11.00 uur
Nederwetten 4 - DBS 5 aanvang 12.00 uur
UNA Vr 1 - Nederwetten Vr 2 aanvang 10.00 uur

Korfbalvereniging De Corridor

Merle Brekelmans pupil van de week Foto: Ingezonden

Merle Brekelmans was Tweede Paasdag de 'Pupil van de Week'. Ze heeft eerst even geoefend met het nemen van een doorloopbal op een hoge korf. Merle mocht de openingsbal nemen en kreeg uit handen van scheidsrechter M. Berkers een oorkonde en een snoepzak. Corridor 1 verloor de wedstrijd tegen de Korloo 1 met 7- 9.

Uitslagen
Woensdag 17 april
Recreanten Corridor 2-Korloo 8 - 6
Recreanten Vessem-Corridor 1 2 - 6
Korloo MW1 – Corridor MW1 5 – 9

Zaterdag 20 april
Corridor F1 – DAW Schaijk F1 9 - 2
NKV E2 – Corridor E1 4 - 13
Corridor D2 – DAKOS D3 5 - 0
Corridor B1 – Altior B2 7 - 8
Corridor D1 – Tovido D1 3 - 1

Maandag 22 april
Pupil van de week: Merle Brekelmans
Corridor 2 – Oranje Wit 3 11 - 6
Corridor 1 – Korloo 1 7 - 9

Programma
Woensdag 24 april aanvang

Flamingo,s/Nijnsel MW1–Corridor MW2 20.00 uur

Maandag 29 april
Corridor MW1 – JES MW1 20.00 uur

Succesvolle reünieavond bij 50-jarig bestaan Scarabee

Foto: Ingezonden

In het jubileum jaar van Scarabee werd op dinsdag 2 april weer een bijzondere activiteit gehouden. Alle oud leden waren uitgenodigd om op deze speelavond weer een keer een partijtje te komen spelen, dan wel aanwezig te zijn en met andere oud leden herinneringen op te halen. De opkomst was groot en er heerste een geweldige sfeer in de mooi versierde sporthal.

'BC Scarabee bestaat 50 jaar en ze organiseren een badmintonreünie, doe je mee?', deze vraag werd onder andere aan Koen de Jongh gesteld. "Natuurlijk zei ik ja, één avondje kan mijn schouder wel aan", aldus Koen. Dinsdag 2 april was het zo ver. Leden en oud-leden samen. Nieuwe spelregels (waar was die tweede service nu gebleven bij het dubbelspel? tot hoeveel punten wordt er gespeeld?), handje klap na de wedstrijd, wat is dat nou weer?, en dan vooral weer wennen aan de baan en de snelheid.

Maar met bekenden! Veel bekenden, zowel op de baan als toeschouwers. En spelers van 7 tot 87 jaar. En dat maakt het supergezellig. Iedereen speelde weer als van oudsher, oké sommigen een stukje trager. De sfeer zat er goed in.

De prijsuitreiking had een informeel kantje met de eerste prijs voor diegene die met het totaal aantal punten het dichts bij '68 zat, het oprichtingsjaar. Het was een feestelijke toernooiafsluiting, goed georganiseerd, met vooral het doel om zo veel mogelijk leden en oud-leden met elkaar te laten badmintonnen.

Daarna mocht er nog een half uurtje vrij gespeeld worden,hier werd gretig gebruik van gemaakt. Het deed bij Koen de oude tijden weer herleven en dat hoorde hij bij het na borrelen ook van anderen. Het is leuk om te zien dat er nieuwe generaties gekomen zijn die het badmintonnen voortzetten. En zo moet het ook.

Heren 4 van Volleybal Club Pieter Brueghel kampioen

Heren 4 van Volleybal Club Pieter Brueghel Foto: Ingezonden

Nadat de damesteams D1 en D2 en het meisjesteam B1 van volleybalclub Pieter Brueghel al kampioen waren geworden, heeft ook het vierde herenteam (H4) het kampioenschap binnengehaald.

Lukte het in het seizoen 2017/2018 net niet, dit seizoen lukte het met de komst van Jelle en Sander wel. Vanaf het begin van het seizoen was het spannend wie de kampioen zou worden. De heren van H4 hebben in de onderlinge wedstrijden met de top drie laten zien dat zij toch de sterkste waren.

Maandagavond moest er nog een set, van de vier te spelen sets, gewonnen worden. Tegenstanders waren de studenten van De Technische Universiteit Eindhoven: Tamar 4. Er was toch wel wat spanning aanwezig bij de heren, mede omdat er veel publiek aanwezig was vanuit de vereniging en ook van familieleden. De jongemannen van Tamar waren geen partij voor de afgetrainde formatie van trainer Henk uit Son en Breugel e.o. Nadat de eerste set met ruime cijfers gewonnen was en het kampioenschap een feit was, moest de knop toch weer omgezet worden en werd er met 4-0 in straight sets gewonnen. Tijd voor een feestje. Hartelijk gefeliciteerd mannen.

Bridgeclub ABC

Uitslagen dinsdagavondcompetitie
Ronde 8, zitting 2, 16 april


Lijn A
1. Johan van de Laar & George Punt 62,20%
2. Peter Linke & Simon de Haas 6190%
3/4 Dirk Bossenbroek & Jos van Gerwen 59,52%
3/4 Addy v Beek & Ankie v Schoonderwalt 59,52%
5. Tineke Soetens & Jo Bakker 56,85%

Lijn B
1. Hugh Maaskant & Wil van Erp 60,91%
2. Mieke Tromp & Theo Tromp 59,62%
3. Rosita van Rooij & Truus van Vught 57,31%
4. Els van der Lande & José Roefs 56,69%
5. Erik-Willem Tiemens & Erna Leijzer 56,31%

Ruiten Boertournooi
Voor het Ruiten Boertournooi, dat de Nederlandse Bridgebond organiseert, werden op zondag 14 april de halve finales gespeeld. Van Bridgeclub ABC hadden zich hiervoor drie paren geplaatst. Het paar Dirk Bossenbroek & Jos van Gerwen kwalificeerden zich met een fraaie tweede plaats voor de finale.

Golfclub Son

De Golf/Bridge wedstrijd, die gehouden werd op 17 april, is een combinatie van zowel een golf als een bridgewedstrijd. Eerst lopen de deelnemers 18 holes en daarna vindt er een bridgewedstrijd plaats in het clubhuis.

Om de uiteindelijke winnaar van de gecombineerde wedstrijd te kunnen bepalen, vindt er volgens een bepaalde methodiek een omrekening plaats naar percentages. De winnaars zijn het koppel met het hoogst behaalde percentage.

Uitslag
1. Els en Fons Raaijmakers score 120,42%
2. Nolleke v. Santvoort en Kees Verhouden score 120,18%
3. Maria/Jan Dekkers en Tineke van Dorst score 112,37%

Programma
24 april: Oranjebal Carroussel NQ Greensome 3 sides Strokeplay
1 mei: Clubwedstrijd Leaderboard Dasio Competitie Vierbal Strokeplay.

Handbal echt iets voor jou

Kriebelt het bij jou ook weer als je de prestaties van het oranje Dames handbalteam ziet? Wat houdt je tegen? Bij handbalvereniging Apollo uit Son hebben ze ook een Damesteam dat in oranje speelt.

Het damesteam van Apollo traint op woensdag en vrijdag in De Landing en speelt meestal op zondag de competitiewedstrijden. Interesse om aan te haken bij dit team dat (handbal)plezier voorop heeft staan? Train gerust een keer mee of mail voor meer informatie naar info@hv-apollo.nl. Zien ze jou snel bij de vereniging? Uiteraard zijn heren ook welkom.

Bekerprogramma 29 april
19.50 uur: Bedo HS1 - Apollo HS2

Bridgeclub De Beckart

Uitslag Inloop 18 april
1. Guus Plevier en Toos Sanders 75.00%
2. Henriëtte en Jan Verheijen 52.08%
3. Nel Dielemans en Jan Verbunt 50.00%

Ook donderdag 25 april kun je weer gezellig komen bridgen in De Beckart. Informatie: 0413-474297.

Bridgeclub Son

Uitslag bridgeclub Son
Woensdag 17 april in Braecklant.
1. Agnes Obbema & Gerard Obbema 67,88%
2. José van de Weerdt & Henk v.d. Weerdt 64,72%
3. Gertie Gummels & Ilona Musch 57,92%

Kegelclub 'Gooit um om'

Foto: Paul de Groot

Kegelclub 'Gooit um om' heeft woensdag 17 april het seizoen voor de zomerstop afgesloten. In oktober gaan zij weer beginnen.

Iedere woensdagavond in de even weken is er weer een strijd wie de hoogste score haalt, maar ook wie met de poedelprijs naar huis gaat.

Het 'Oranje-Goud' wederom meedogenloos

Het kampioensteam JO13-01 Foto: Ingezonden

Het seizoen 2018-2019 is door SBC JO13-1 machtig afgesloten. Een seizoen waarbij een verzoek tot plaatsing in de hoofdklasse competitie is ingewilligd door de KNVB en waarin de JO-13-1 heeft laten zijn met de allerbesten in regio Zuid 1 en Zuid 2 mee te kunnen.

Met nog drie wedstrijden te gaan en een voorsprong van acht punten op naaste concurrenten VV Rhode en de ODC wilde het team de beslissing graag in eigen hand houden. Hoe mooi zou het zijn als ze, in een directe confrontatie met ODC, het kampioenschap zou kunnen bezegelen?

Bij de aftrap bleek al snel de intentie van SBC, zij wilden koste wat kost weer kampioen worden en werd binnen anderhalve minuut de 0-1 door Lennon ingeschoten. Gedurende de eerste helft golfde het spel op en neer en werd de 0-2 door arbitrage afgekeurd, dit was een echt een VAR-moment.

Bij de start van de tweede helft was duidelijk dat ook ODC geen genoegen nam met een 0-1 achterstand en probeerde meer en eerder druk te zetten. SBC hield het hoofd koel en bleef van achteruit opbouwen. Door het vroegtijdig druk zetten door ODC werden ook de ruimtes groter voor SBC wat leidde tot enkele kansen.

Vijftien minuten voor tijd werd uiteindelijk, door slecht uitverdedigen, de bevrijdende 0-2 door Maxx ingeschoten. Het verzet van ODC was gebroken en moest zich de meerdere erkennen in de JO13-1 van SBC; het kampioenschap was een feit.

Na het eindsignaal van de scheidsrechter zijn de spelers en trainers uitvoerig gehuldigd door ouders, familieleden, vrienden en bekenden. Daarna snel naar SBC voor een huldiging in de kantine.

Tuur, Sem, Sil R., Luc, Daan, Niels, Milan, Lennon, Thomas, Tom, Jack, Sil V., Maxx, Stijn en de trainers Patrick en Koen gefeliciteerd met dit geweldige resultaat.

Door dit behaalde kampioenschap voetbalt de JO13-1 volgend seizoen derde divisie en daar is SBC erg trots op. Het team JO13-1 bedankt Metafa hartelijk voor hun sponsoring.

Nijnsel één helft op z'n paasbest

Foto: Ingezonden

Nijnsel Heren 1 ging Tweede Paasdag op bezoek bij Ravenstein. Een pittoresk ingedommeld plaatsje waar je struikelt over de stilte. De gastheren wisten vriend en vijand recent nog te verrassen door Avesteyn in Dinther een punt af te snoepen en paaszaterdag, 20 april, thuis met slechts 0-1 te verliezen. Op deze warme middag op een gortdroog veld was echter weinig te bespeuren van enige dadendrang van de thuisploeg. Misschien hadden zij hun kruit al eerder verschoten met twee wedstrijden in drie dagen.

Nijnsel pakte meteen voortvarend aan en combineerde soepel richting het vijandelijke doel, met name door goed voorbereidend werk van 'Els en Egel'. Ook Robin Wetser, afkomstig uit Maliskamp, pakte goed door. In de twaalfde minuut een alerte Joost Vervoort die een rebound benutte; 0-1. Amper twee minuten later deed Vervoort opnieuw van zich spreken door John Egelmeers een niet te missen kans te bieden; 0-2. Stefan Hulsen stond erbij en keek ernaar, je zag hem denken 'mijn tijd komt nog wel'. En zo geschiedde. In de 23e, 34e en 43e minuut voerde hij door een puntgave hattrick de score op naar een glorieuze 0-5 ruststand.

Na de thee kakte de wedstrijd enigszins in. Begrijpelijk ook gezien de tussenstand, de warmte en de wissels van enkele sterkhouders. Een van de invallers, de ijverige Harold van de Laar, voorzag de aanvallers nog van de nodige passes maar deze waren niet aan hen besteed. In de 77e minuut kwam Stefan Hulsen opnieuw voor de vijandelijke keeper en hij liet koelbloedig de 0-6 aantekenen. Hierna was de Nijnselse koek op.

Achterin noteerden de bezoekers nog enkele onachtzaamheden waardoor de gastheren in de 84e minuut de eretreffer lieten aantekenen, drie minuten later gevolgd door een rake kopbal, over en sluiten, dit alles voor de statistiek. Op het niet functionerende scorebord stond een blakende 2-6.

Nijnsel in wachtkamer
Nijnsel heeft nu een voorsprong van zeven punten op directe concurrent Avesteyn die op 28 april en 5 mei nog twee achterstallige wedstrijden gaat inhalen. De tweede wedstrijd op zondag 5 mei zal lastig zijn voor de Dintheraren. Zij spelen dan namelijk uit tegen Boskant. Boskant verloor uit redelijk kansloos, dus dit team zal op Bevrijdingsdag er zeker op gebrand zijn om de bezoekers het vuur aan de schenen te leggen.

Op zondag 12 mei komt Avesteyn op bezoek in Nijnsel en dat wordt dus alle hens aan dek, een beladen duel tussen de ploegen die het hele seizoen elkaar aan de top geen duimbreed toegaven, mogelijk een 'Vorentscheidung'.

Oproep door Vrouwen 1 SBC

Eindelijk is het zover! Zondag 28 april staat de kraker tegen Nieuw Woensel VR2 op het programma. Om het kampioenschap in eigen handen te houden moet er gewonnen worden door de vrouwen van SBC.

Deze wedstrijd kunnen zij de 12e man goed gebruiken. Naast hun 'harde kern' supporters, die zij zeer dankbaar zijn voor de aanwezigheid elke wedstrijd, nodigen zij jullie allemaal uit om het team te steunen. Kom zondag 28 april om 12.00 uur naar Nieuw Woensel om Vrouwen 1 naar de overwinning te schreeuwen.

Verlies en winst voor SBC

Reusel Sport – SBC 3-2
Op Paaszaterdag nam SBC in Reusel al snel een comfortabele voorsprong. Via Joost van Heck en Dirk van Eck (strafschop) was het halverwege de eerste helft 0-2. Reusel Sport kwam voor de pauze nog terug tot 2-2 middels treffers van Steef Vosters en Jim Daniels. Na de pauze wederzijds weinig doelrijpe kansen. De thuisclub werd de gelukkige winnaar. Brahim Hassounfi benutte twee minuten voor tijd een strafschop. Eindstand 3-2.

SBC – SV Budel 3-0
Op Paasmaandag pakte SBC de volle winst tegen middenmoter Budel. De gasten hadden een sterke start, maar gaande de wedstrijd vorderde kreeg SBC meer grip op de wedstrijd. Alle treffers vielen in het laatste kwartier van de eerste helft. Op aangeven van Yurjen de Jongh schoof Rob Kapteijns in de 30e minuut de 1-0 binnen. Tien minuten later trok Clint van Doorn de bal voor en gaf Joost van Heck het laatste tikje, 2-0. Op slag van rust ging Stephan Vroomen op links goed door en uit zijn voorzet scoorde de volkomen vrijstaande Joost van Heck de 3-0 binnen. De tweede helft kende weinig hoogtepunten. In de score kwam geen verandering meer en behield SBC de punten in huis.

Senioren SBC

Uitslagen
Donderdag 18 april

SBC 7 - DBS 6 2-0
SBC 9 - Wilhelmina Boys 8 3-4

Paaszaterdag 20 april
Reusel Sport 1 - SBC 1 3-2

Paasmaandag 22 april
SBC 1 - SV Budel 1 3-0

Programma
Donderdag 25 april

DOSL 5 - SBC 7 19.30 u
UNA 12 - SBC 11 19.00 u

Zondag 28 april
Nieuwkuijk 2 - SBC 3 12.00 u
UNA 4 - SBC 5 12.00 u
SBC 7 - DVS 4 11.00 u
De Bocht'80 4 - SBC 8 10.00 u
UNA 11 - SBC 9 10.00 u
SBC 12 - Acht 5 11.00 u
Nieuw Woensel VR2 - SBC VR1 12.00 u
ZSC VR1 - SBC VR2 10.00 u

Dinsdag 30 april
SBC VR1 - Tivoli VR1 19.00 u

Zet jouw moeder eens extra in de schijnwerpers

Son en Breugel - Vind jij dat jouw moeder eens extra in de schijnwerpers gezet mag worden? Wil jij haar op Moederdag, zondag 12 mei, met een lekkernij verrassen? Grijp nu je kans!

Stuur je verhaal, voor maandag 6 mei, van max. 150 woorden en een foto (min. 300 kb) naar redactie@demooisonenbreugelkrant.nl en geef aan waarom jouw moeder in de spotlight gezet mag worden.

Als jouw verhaal over jouw moeder in de krant van woensdag 8 mei gepubliceerd wordt, belonen wij jouw moeder met een mooie prijs.

Tot en met 30 april
Expositie Heleen Venema in de gang van het Vestzak

Zondag 5 mei
19.30 uur Kienen in het Vestzak
Meer info: www.vestzaktheaterson.nl

Vrijdag 27 september
Het 247ste programma Grote Woorden van 'Piepschuim' is meteen het allerbeste. Het combineert op een unieke wijze alle theaterdisciplines tot een ongelooflijke show met een maatschappelijke relevantie die zijn weerga niet kent. Nooit eerder heeft een voorstelling zoveel stof op doen waaien. Nooit eerder was een voorstelling zo veelzeggend. Nog Nooit heeft een voorstelling zoveel ongeloof gegenereerd. En nog Nooit is een show zo omarmd door het grote publiek.

KONINGSDAG

Foto: Huub Coenen

In 1815 werd Napoleon mede door de Nederlandse inbreng van Willem 1 verslagen bij Waterloo. Die bevrijding werd in het land gevierd en later herdacht en daaruit werd de Koningsdag geboren. Omdat de klant koning is en adel verplicht komt tegenwoordig op Koningsdag de Koning naar zijn volk. Dat voelt zich dan de koning te rijk en met wuiven en handen geschud wordt menig kinderhand gevuld. Deze dag wordt gevierd door koning, keizer, admiraal en iedereen en allemaal on-Hollands royaal.

Foto: Huub Coenen
Foto: Huub Coenen

Dazzle

Foto: Ingezonden

Dazzle is een kleine Mechelse herder kruising van ongeveer 10 maanden oud. Dazzle kwam binnen als zwervertje, we weten helaas niets over zijn achtergrond. Deze is waarschijnlijk niet ideaal geweest. Dazzle is een erg angstig hondje dat waarschijnlijk geen of weinig socialisatie heeft gehad. Dankzij zijn lieve karakter en nieuwsgierigheid heeft hij inmiddels geleerd dat er niet meteen een ramp gebeurt als iemand hem wil aanhalen en er zijn zelfs momenten dat hij hier al heel voorzichtig van durft te genieten. Aan de riem lopen gaat al langzaam beter. Andere honden vindt Dazzle best spannend. We zoeken voor Dazzle een rustige omgeving waar hij de ruimte heeft met één of twee eigenaren. Kinderen zijn voor hem te spannend en te onvoorspelbaar. Het is belangrijk dat zijn nieuwe baasje zich ervan bewust is dat Dazzle veel tijd nodig zal hebben om te wennen en vertrouwen op te bouwen.

Kijk voor meer informatie op http://bit.do/ePZGe of neem telefonisch contact op via 088-8113520.

27 / 28

Vrijdag 26 april
Oranje bal
Locatie: La Sonnerie
Tijd: 21:00 – 01:00
In de kapelzaal een muzikale koningsnacht met de muzikale klanken van de Maxiband Timeless.


Zaterdag 27 april
Vroege Vogel wandeltocht
Locatie: Pieter Breughel Plein
Tijd: 05:00
Met de fiets naar De Mosbulten en daar twee uur wandelend genieten van de ontwakende natuur onder begeleiding van Roland Mathijssen.

Opening Koningsdag
Locatie: De boerderij
Tijd: 10:00
De opening van de Koningsdag door burgemeester Hans Gaillard, de jeugdgemeenteraad en het St.Catharinegilde

Vrijmarkt De Gentiaan
Locatie: Amerikalaan
Tijd: 10:00 – 13:00
Vrijmarkt met 50 kramen/grondplaatsen voor en door kinderen met groot terras, 2 springkussens, schmink, brandweer, work-shop schilderen, dansoptredens van DéDé Dance en Mara's Divas Kraamverhuur via koningsdaggentiaan@gmail.com

Sportief Spelletjesfestijn!
Locatie: De Boerderij
Tijd: 10:00 – 13:00
Een sportieve koningsdag voor de jeugd met dans work-shops van Mara's dansstudio, clown Bloemie, springkussen, stormbaan en spijkerbroekhangen.

Rikconcours
Locatie: Brasserie van La Sonnerie
Tijd: 10:00 – 12:00
U wordt ontvangen in de Brasserie met koffie en oranjesoesjes, getrakteerd op een oranjebitter en de winnaars krijgen uit handen van Rob Verschuren een prijs. Aanmelden bij La Sonnerie of op tijd aanwezig

Viswedstrijd
Locatie: grote vijver
Tijd: 10:45 – 12:00
Viswedstrijd voor de jeugd uit Son en Breugel. De enige keer in het jaar dat er in de vijver gevist mag worden. Inschrijving via Chris Spooren, 06-30775451

Prijsuitreiking Scholenproject
Locatie: Amerikaan
Tijd: 11:00
Uitreiking van de prijzen aan de winnaars van het Scholenproject 2019 door Rob Verschuren

Entertainment Zonhove
Locatie: Zonhove
Tijd: 11:00 – 14:00
Koningsdagprogramma op Zonhove in samenwerking met Ge Hurt Erbij

Toost op de Koning
Locatie: Gemeentehuis
Tijd: 13:00 – 13:45
Een feestelijke bijeenkomst voor alle inwoners van Son en Breugel die in de afgelopen jaren een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen.

Carrillonspelen
Locatie: Kerktoren aan kerkplein
Tijd: 13:00 – 14:30
Je kan de kerktoren beklimmen en het carrillon bekijken. Er zal dan ook heus wel op gespeeld worden om te zien hoe een dergelijk carrillon werkt.


Muziekfeest in Berkenstaete
Locatie: Berkenstaete, De Bontstraat
Tijd: 14:30 – 16:30
Live muziek in de centrale hal van Berkenstaete waar onder het genot van een hapje en een drankje ook het Oranje feest gevierd kan worden.

Muziekfeest op het plein
Locatie: Kerkplein
Tijd: 14:30 – 20:00
Muzikale middag met groot terras. Optredens worden verzorgd door Zangroep Dirk, Aris Weel, Pretzel and the Cookies en Giddy Limit


Attracties op het plein
Locatie: Raadhuisplein
Tijd: 14:30 – 20:00
Verschillende attracties staan opgesteld op het raadhuisplein waar de jeugd onbeperkt gebruik van kan maken waaronder Stuntsteppark en Downhill Racers

Zondag 28 april
Gratis muziekmiddag
15.00 uur, 'De Boerderij', Breugel
In 'De Boerderij', gelegen aan de Leeuwstraat 2 in Breugel, vindt op iedere laatste zondag van de maand een gezellige muziekmiddag plaats tussen 15.00 en 18.00 uur. Je bent van harte uitgenodigd samen met je kennissen, buren en vrienden. Er is voldoende parkeergelegenheid en de boerderijbar is open. Informatie: Jan Oome, email: jomoome@hotmail.com.

Kienen in het Vestzaktheater
19.30 uur, Vestzaktheater, Son en Breugel
Zaal open 18.30 uur. Aanvang 19.30 uur. De kienavonden worden georganiseerd ten bate van de plaatselijke Harmonie Pro Honore et Virtute. De opbrengsten zullen besteed worden aan de jeugdopleiding en de aanschaf van instrumenten. Jan van Gerwen is uw vaste kienmaster. De bedragen van de hoofdprijs en het geluksgetal is bij het ter perse gaan van de krant nog niet bekend.