DeMooiSonenBreugelkrant

11 april 2018

DeMooiSonenBreugelkrant 11 april 2018


Foto: Wil Feijen

In de aanloop naar de SamenLoop voor Hoop inzamelingsactie zijn de oud prinsen van Son en Breugel een inzamelingsactie gestart. Zij zamelen kapotte telefoons en gebruikte cartridges in. Dat deden zij op door inzameldozen te plaatsen bij lokale ondernemers zoals Jumbo, Emté, Plus, AH, Digison en Cafetaria Spierings.

Een zeer succesvolle actie die zowel goed bleek te zijn voor ons milieu, als voor een financiële bijdrage aan de SamenLoop voor Hoop actie. De actie is inmiddels ten einde en bij het ophalen van de inzameldozen bleek dat de gemeenschap nog steeds gebruik maakte van de mogelijkheid om deze middelen als "afval" op die manier aan te bieden.

Dit heeft de oud prinsen doen besluiten om door te gaan met het inzamelen en van de daaruit voorvloeiende gelden jaarlijks een lokaal goed doel te gaan steunen. Oud prins Leon Spierings wil graag iedereen die hieraan heeft meegewerkt, bedanken. "Blijf vooral uw kapotte telefoons en gebruikte cartridges inleveren, dan zetten wij ze om in geld voor een nog nader te bepalen goed doel in Son en Breugel". Welk doel dit is, werd maandag 10 april bekend gemaakt tijdens het diner voor oud prinsen bij La Sonnerie.

Dit jaar gaat de cheque naar buurtvereniging 'Gehurterbij', de oud prinsen vinden dat 'Gehurterbij' bij alles wat ze organiseren altijd dat samenwerking doen met Zonhove. Als een echte buurtvereniging zorgen ze dus voor verbinding in en met de buurt.

U kunt nog steeds lege cartridges en oude en/of kapotte telefoons inleveren bij de volgende inzamelpunten: Cafetaria Spierings Nieuwstraat 17, Albert Hein Son 17 septemberplein 9, DigiSon en Emté van Gentlaan 8.


Lente in Son en Breugel

Het zat er al een tijdje aan te komen, afgelopen weekend was et zover. Eindelijk! De winter maakt plaats voor de lente. Met tegenzin, nog niet zo lang geleden lag er zelfs sneeuw. Echt warm werd het daarna ook niet, ook al was de sneeuw weggesmolten. Vrijdag was er geen houden meer aan, ook zaterdag en zondag bereikte de thermometer zomerse waarden. Veel inwoners van Son en Breugel maakten van de gelegenheid gebruik om een terrasje te pikken, er lekker op uit te gaan of zelfs te barbecueën.

Begin deze week overheersten de wolken, al viel het met name maandag reuze mee qua neerslag. De komende week zal de temperatuur in de buurt van de 20 graden Celsius blijven, in het weekend zelfs iets erboven. Vandaag en vrijdag valt er wellicht regen, de rest van de week blijft het droog. Met een beetje geluk kunnen ook komend weekend de korte mouwen weer aan, anders kunt u de mouwen altijd nog opstropen. Als u het nog niet gedaan heeft, kan de barbecue weer klaargezet, de tuinmeubelen schoongemaakt en uw favoriete drankje koud gezet worden.

De natuur heeft het ook in de gaten, de vogels fluiten dat het een lieve lust is, veel bomen en struiken staan al in volle bloei. Reden voor onze fotograaf Wil Feijen om er op uit te trekken om de bloeiende natuur op de gevoelige plaat vast te leggen., hierboven ziet u een impressie.

Het is heerlijk om na de winter, die op het eind nog behoorlijk koud en guur was, weer de kunnen genieten van zachte temperaturen en de mooie natuur in en rond ons dorp. Het genieten kan weer beginnen!

Dagfietstocht fietsclub PVGE naar Schijndel

Op woensdag 18 april organiseert de fietsclub PVGE een fietstocht naar Schijndel, een fietstocht van ca 47 km. Hiermee starten we het zomerseizoen op.
De start is op het 17 Septemberplein in Son en Breugel om 9.30 uur. Allereerst gaan we via het fietspad langs de Bestseweg om via de Vleut naar Boskant te fietsen.
Vervolgens fietsen we naar Olland, waar we een koffiestop houden om hierna naar het centrum van Schijndel te gaan. Degenen die slechts een ½ dag willen fietsen, gaan na de koffiestop weer naar huis. In het centrum van Schijndel is onze lunch.
In de middag fietsen we via Wijbosch, Eerde en St. Oedenrode weer naar Son en Breugel. Ook niet-leden zijn van harte welkom om een keer kennis te maken met onze fietsclub.
Verdere inlichtingen over deze tocht bij fietsclubcoördinator: Herman Hendriks, tel.: 0499-473042; e-mail: herman.j.hendriks@kpnmail.nl

Nieuw burgerinitiatief in de wijk 't Zand

De Locatie van de Buurttuin Foto: Gemeente Son en Breugel

Son en Breugel - De gemeente stelt een perceel van 200 m2 grond aan de Vlinderlaan in de wijk 't Zand voor een periode van vijf jaar ter beschikking voor de aanleg van De Buurttuin. De gronden worden zonder huurkosten ter beschikking gesteld aan de initiatiefnemers die zich hebben verenigd in een stichting.
De gemeente heeft een eenmalig bedrag van €1.000 ter beschikking gesteld voor de start. Hierover heeft de gemeente deze week met de door de initiatiefnemers en toekomstige gebruikers een overeenkomst gesloten.

De overeenkomst is het resultaat van een buurtinitiatief van Anoek Nietsch en Femke Wetzer-van Gils uit 't Zand waarin zij de gemeente om medewerking aan de realisatie van een buurttuin / natuurtuin vroegen. De gemeente stelt grond en een startbudget ter beschikking, waarna de initiatiefnemers er beplanting in aanbrengen en deze verzorgen.

Het college omarmt het initiatief omdat meerdere buurtbewoners hierdoor met elkaar in contact raken en zorgen voor een onderhouden tuin in het openbare gebied. In het (buurt)convenant zijn de spelregels voor het gebruik en het onderhoud helder beschreven.

Foto: Annemiek Wilhelm

Er wordt een koppeling gemaakt met het vlinderproject en de leden van de bijenvereniging. Mogelijk dat deze partijen elkaar kunnen gaan versterken door samen te werken.
De gebruikers brengen bij de buurttuin een informatiebord aan om voorbijgangers te informeren over het doel en de totstandkoming van de buurttuin.

Harmonie speelt prima try-out voor Koningsconcert

Harmonie speelt prima try-out voor Koningsconcert Foto: Hans Waals

Afgelopen zondag trotseerde het Harmonieorkest van Pro Honore et Virtute de warmte door ook binnen in zaal de Beckart in Nijnsel te stralen. Op uitnodiging van fanfare Nos Jungit Apollo uit Sint Oedenrode werden in een gezellig uitwisselingsconcert een groot aantal nummers gespeeld die ook tijdens het Koningsconcert op 26 april te horen zullen zijn. Met de swingende nummers als een Deep Purple Medley en Salute tot American Jazz kwam de stemming er al snel in. Toen ook onze eigen dorps troubadour Aris Weel de chansons Les Lacs du Connemara en het onvervalste Hee Goade Mee van Gerard van Maasakkers meezong werd het publiek echt getrakteerd op een enthousiaste uitvoering.

Dat ook Fanfare NJA veel in haar mars heeft bleek wel uit hun mooie vertolking van enkele lichte nummers met daarin ruimte voor twee solo's. Zo speelde Ingrid van Kasteren de Bugelsolo Dimitri en de trombonesectie ging er vol gas in met het jazzy stuk, The Attack of the Killer Trombones. Met ook het Zuid-Amerikaans nummer Fuga y Mistério maakte NJA er een prachtig optreden van.

We kijken terug op een mooi uitwisselingsconcert. Dat komt dus helemaal goed tijdens het Koningsconcert op donderdag 26 april. De komende weken zet de Harmonie hiervoor samen met de artiesten de laatste punten op de i, zodat ze echt kunnen knallen op Koningsnacht tijdens dit gratis toegankelijke feest in het centrum van het dorp. Voor meer info kijk op: www.phev.nl/koningsconcert.

Zwembad Son is benieuwd naar je mening

Foto: Adrie Neervoort

Zwembad Son wil graag je meining weten over het zwembadng weten over ons zwembad.

Laat je mening daarom weten en vul via bit.ly/2GBTM6Q het onderzoek in.
Onder de inzendingen worden 2 cadeaubonnen voor een thermen dagentree verloot.

Roep om meer handhaving in het buitengebied

Boswachters dumpen uit protest afval bij het Provinciehuis in 's Hertogenbosch

Son en Breugel - Boswachters zijn het zat om steeds meer rotzooi op te ruimen.Boswachters van Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer togen vandaag met enkele aanhangers vol met afval, gevonden in de natuur, naar het provinciehuis in Den Bosch. Met deze actie vragen ze aandacht voor problemen in het buitengebied zoals afvaldumpingen, maar ook andere illegale activiteiten die de veiligheid in het buitengebied bedreigen en de natuur(beleving) verpesten. Denk hierbij aan brandstichting, stroperij, wietplantages en wildcross. Boswachters besteden noodgedwongen steeds meer tijd aan toezicht en handhaving en missen een toereikende inzet en ondersteunende capaciteit van de politie.

Een boswachter is gastheer in de natuurgebieden en handhaving van de gedragsregels hoort daarbij. Ze komen echter steeds meer in situaties terecht die hun basistaak overstijgen en lopen tegen hun grenzen aan. Er is een forse impuls voor toezicht en handhaving nodig om de capaciteit voor toezichthouders op peil te brengen en veiligheid in het buitengebied te kunnen garanderen.

5.000 afvaldumpingen in Brabant per jaar
Zo zijn de boswachters een aanzienlijk deel van hun tijd kwijt aan het opruimen van rotzooi. Om een beeld te geven van het aantal afvaldumpingen in de natuur, hebben ze zes weken lang wat er aan afval is gevonden en hoeveel tijd het heeft gekost om het opruimen daarvan te organiseren. De Brabantse Milieufederatie heeft de gegevens geanalyseerd en verwerkt in een infographic. In zes weken tijd zijn er 232 afvaldumpingen geregistreerd in een deel van de Brabantse natuurgebieden. Dit betekent voor heel de Brabantse natuur zo'n 5.000 per jaar!. Hierbij is het zwerfafval niet eens meegerekend. Boswachter Luc Roosen; "het afval dat je hier op de wagens ziet liggen is slechts een topje van de ijsberg. We vinden de gekste dingen van koelkasten, bankstellen en andere huisraad tot asbest, drugsafval en lekkende olievaten. Je vraagt je af wat mensen bezielt dit in de natuur te dumpen". Het opruimen van dit afval kost de natuurorganisaties samen ongeveer 3.500 uur per jaar.

Extra inzet nodig
De verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt bij openbare besturen als rijk, provincie en gemeenten. De afgelopen jaren is de capaciteit voor toezicht in het buitengebied afgenomen. Het aantal groene toezichthouders is verminderd en binnen de politie zijn de prioriteiten verschoven. Het toezicht ligt nu op het bordje van de natuurorganisaties, particulieren en netwerkorganisatie Samen Sterk in Brabant. Afvaldumpingen, brandstichting, illegale wietplantages en stroperij komen steeds vaker voor en de pakkans wordt steeds kleiner. Terreinbeheerders leveren al heel veel handhavingsinzet terwijl daar vanuit de overheid nauwelijks vergoeding tegenover staat en vragen dringend om extra financiële middelen voor toezicht en handhaving in het buitengebied. Dit kan en mag niet ten koste gaan van de middelen voor bestemd voor het beheer van de natuur. Bovendien roepen de natuureigenaren de politie op om meer prioriteit te geven aan handhaving in het buitengebied van Brabant.

Boswachters dumpen uit protest afval bij het Provinciehuis in 's Hertogenbosch

Brabants Landschap: natuur- en cultuurbescherming is en blijft mensenwerk
De prachtige provincie Noord-Brabant, met haar diversiteit aan landschappen, is nog het thuis van vele vrij levende planten- en diersoorten. Dit komt onder andere doordat Brabants Landschap ruim 18.000 hectare bos, heide, ven, zandverstuiving, beek- en rivierdalen, landgoederen, boerderijen, forten en kastelen met zorg beheert. Daarnaast zet Brabants Landschap zich in voor behoud, herstel en ontwikkeling van de biodiversiteit buiten de beschermde natuurgebieden. Een groot netwerk van enthousiaste vrijwilligers helpt mee met de bescherming van weide- en akkervogels, uilen, amfibieën en vleermuizen. Dit kost echter veel geld. Voor € 1,25 per maand helpen mensen al om onze waardevolle natuur te beschermen. Voor meer informatie zie www.brabantslandschap.nl

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Annelieke Kelderman, voorlichter bij Brabants Landschap tijdens kantooruren op tel. 06 523 188 07 of via email: akelderman@brabantslandschap.nlHoe is het nu toch met…..De Rotondekunst!

Het is al weer een tijdje stil geweest in de media rondom de ontwerpen voor de rotondes. De borden staan er nog steeds op, maar er is nog geen kunstwerk geplaatst. Wat is nu de status?

Allereerst: de door de inwoners van Son en Breugel gekozen kunstwerken (de schemerlamp en 'het meisje met de parachutist') zijn op dit moment in productie. Helaas wordt de datum van begin mei 2018 voor de eerst onthulling niet gehaald maar de planning is nu dat "het meisje met de parachutist' in de periode rondom de Viering van de Bevrijding in september onthuld gaat worden. De schemerlamp, zal ook als symbool van licht in donkere dagen, in december vlak voor kerst onthuld worden. De plannen voor het grondwerk, ontwerp van verlichting etc zijn in volle gang.

De inzendtermijn om rotonde 3 en 4 te voorzien van een mooi kunstwerk sluit op 1 augustus 2018. Er zijn nog niet zo veel ontwerpen ontvangen dus we nodigen kunstenaars, creatievelingen, ontwerpers en andere enthousiaste mensen met goede ideeën uit om hier nog eens over na te denken, in de ontwerpmodus te duiken en met een mooie uiting te komen van het begrip "Bevrijding". Op deze manier kunnen we ook in september/oktober weer een expositie in het gemeentehuis organiseren waarbij er keuze is tussen mooie kunstwerken die rotonde 3 en 4 zullen gaan sieren in ons dorp. Deze rotondes zullen in 2019 het levenslicht gaan zien.

Als de inzendtermijn voorbij is, zullen ook de borden op de rotondes verdwijnen. Deze hebben dan ruim 2 jaar de rotondes gevuld met aandacht voor dit initiatief. Het Stakenburgfonds heeft destijds gekozen voor een stevige kwaliteit van de frames om de spandoeken in op te hangen. Dit is gedaan met de gedachte dat als deze expositie voorbij is, andere verenigingen, stichtingen, clubs de kans te geven om deze eye-catchers te gebruiken om aandacht te vragen voor iets waar zij zich mee bezig houden. Dat kan een evenement zijn, of een ander thema. Heb je hier ideeën over? Dan kun je via de website van het Stakenburgfonds www.stakenburgfonds.nl dat kenbaar maken.

Via deze website kunnen tevens kunstwerk-ontwerpen voor de rotondes worden ingediend.
Als hier vragen over zijn; kun je terecht bij:
Imke Segers (06 – 513 684 65)
Bestuurslid Stakenburgfonds & Projectgroep Rotondekunst

Gemeentepolitiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten

Helga Helders Foto: Wil Feijen

Helga Helders is één van de drie vrouwelijke raadsleden in de Gemeenteraad. Ze stond nummer twee op de kandidatenlijst van DorpsVISIE en is na hun glorieuze overwinning met maar liefst 36% van de stemmen onlangs beëdigd als raadslid. Vrouwen zijn schaars in de lokale politiek. Landelijk met 28 procent, maar in Son & Breugel met slechts 19% van de 17 raadszetels. Alle aanleiding om ons eens te verdiepen in de drijfveren van Helga en haar ervaringen als vrouw in dit mannenbolwerk.

Door: Arjen Strik                                                
Foto: Wil Feijen

Wie is Helga Helders?

Helga Helders Foto: Wil Feijen

We ontmoeten haar in haar mooie huis in Breugel en vragen haar zichzelf voor te stellen. "Ik ben Helga Helders-de Bruin. Vrouw van Frits en moeder van Wouter en Kris. Geboren en getogen in Son en voel ik me erg betrokken bij het wel en wee van ons dorp met haar inwoners. Als kind heb in de Breeakker gewoond. Mooie herinneringen aan die tijd. Een gelukkige jeugd, die ik ook voor mijn kinderen, en inmiddels kleinkinderen, voor ogen heb. Dit schetst ook waar mijn voorkeur voor kleinschaligheid vandaan komt. Na enige omzwervingen, waaronder buitenlandse avonturen, hebben we ons weer gesetteld in Breugel en genieten van het fantastische dorpse gebeuren en proberen iets te betekenen voor de inwoners van Son en Breugel. In de hoop dat anderen het hier ook zo naar hun zin zullen hebben. Maar wel met een toekomst en een terugblik naar het verleden, omdat, wat zo slecht nog niet was te koesteren en te bewaren voor een generatie na ons."

Waarom ben je de politiek ingegaan?

Ze moet even lachen. "Ik ben geen politiek mens, het was een ongelukje. Ik zat zo'n acht jaar geleden op een zonnig terras te kwebbelen met vriendinnen. Waarschijnlijk begonnen we steeds harder te praten. Ik vertelde dat het mij hier weer zo goed beviel maar dat ik het zo zonde vond dat er zoveel karakteristieks was afgebroken en dat het goed was dat er mensen waren die voor het dorp opkwamen. Na afloop kwam een toevallige toehoorder op mij af, die vertelde dat zij het gesprek gehoord had en mij uitnodigde om eens een paar vergaderingen van DorpsVISIE bij te wonen. Dat heb ik toen gedaan en van het één kwam het ander. Ik voelde me thuis bij de filosofie en werkwijze van deze partij. Ik snap wel waarom men mij een graag wilde hebben. Ik ben een vrouw, geboren en getogen in Son, woonachtig in Breugel, actief in het verenigingsleven en een beetje nostalgisch ingesteld. Maar nogmaals ik was geen politiek mens, had geen ervaring, ik doe alleen dingen uit volle overtuiging, hou niet van spelletjes, ben eerlijk in wat ik doe en hou er niet van op de voorgrond te treden."

Waar houd je je mee bezig?

"Ik ben begonnen als fractielid en participeerde in de commissie Burgerzaken. Hier komen alle zaken op het sociale domein aan de orde zoals de WMO, jeugdzorg, onderwijs of ouderenzorg. Gemiddeld kost mij dat 15 uur in de week. Het betreft deelname aan allerlei vergaderingen, het lezen van stukken, voorbereiding, mensen ontmoeten en hun standpunten horen, representatieve taken, noem maar op. In het begin was ik vrij onzeker. Ik had totaal geen ervaring en kennis van de politiek. Maar ik ben fantastisch bijgestaan en klaargestoomd door Theo Groenemans, secretaris van onze partij. Hij heeft een gigantische inhoudelijke kennis en was voor mij een baken in het politieke land.

Heerst er in de raad een mannensfeertje, een politieke haantjescultuur?

"Dat speelt zeker. Soms gaat het alleen om macht en persoonlijke dikdoenerij. Het gaat niet om de inhoud, maar om het scoren. Als vrouw word je soms als emotioneel bestempeld. Niet serieus genomen. Ik denk dat daardoor ook veel burgers het vertrouwen in de politiek zijn kwijtgeraakt, omdat ze voelen dat er spelletjes gespeeld worden. Vrouwen snijden andere onderwerpen aan dan mannen. Zo hebben ze meer aandacht voor de zorg, het onderwijs of bijvoorbeeld de verkeersveiligheid. Vergelijk het met vriendengroepen. Een gemengde groep kent een andere cultuur en heeft andere gesprekken dan een groep met alleen mannen of vrouwen."

Wat kunnen we van je verwachten?

Door onze gigantische overwinning voel ik een extra druk op mijn schouders om het vertrouwen van de burger in de politiek te herwinnen door echt te luisteren wat er speelt en hun problemen serieus te nemen. Ik zal me voor 100% inzetten om onze beleidsuitgangspunten te realiseren en de kunde en kwaliteit uit eigen dorp weer een centrale positie te geven. Verder wil ik alle inwoners bedanken voor het uitbrengen van hun stem en hun stem op DorpsVISIE in het bijzonder. Laten we met elkaar het goede behouden en koesteren en het dorpse en unieke laten prevaleren in de ontwikkeling van Son en Breugel.

6 / 24

Gaat Kringloopwinkel Son sluiten?

Als het aan eigenaar Joost Franken ligt niet. "Maar ik sta met mijn rug tegen de muur. We hebben van de projectontwikkelaar van het terrein Wilhelminalaan/Nieuwstraat een brief gehad waarin de huur wordt opgezegd en we per 1 september ons hoekpand aan de Nieuwstraat leeg moeten opleveren. De hallen worden afgebroken en er komen appartementen. We wisten dat we hier tijdelijk konden zitten en dat we na een poos weg moesten. Daarom zijn we inmiddels al twee jaar actief bezig met het zoeken naar passende huisvesting. Maar tot op heden hebben we niks geschikts kunnen vinden."

Door: Arjen Strik
Foto: Wil Feijen

Werk van hergebruik
"Alle voorstellen en initiatieven van ons worden door de gemeente afgewezen. Het past niet in het bestemmingsplan of we worden als detailhandel bestempeld en kunnen geen gebruik maken van het beoogde pand. Het vreemde hieraan is dat in alle gemeenten in Nederland Kringloopwinkels moeiteloos op industrie- en bedrijventerreinen gevestigd zijn. In Son kan dat niet, vreemd toch? Om moedeloos van te worden." Zijn zus Ingrid beaamt zijn gevoel. "We raken er behoorlijk gestrest van. De kringloopwinkel heeft een grote maatschappelijke functie. We maken 'werk van hergebruik' en bieden werkgelegenheid aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, verzorgen taalstages en geven vele mensen weer een zinvolle dagbesteding. We beperken het huishoudelijk afval en zorgen dat het centrum aanloop krijgt. We trekken dagelijks bijna 200 klanten, die ook uit de regio komen."

Politiek: Geen woorden maar daden
Joost vervolgt zijn verhaal. "Het moet toch mogelijk zijn om een geschikte locatie te vinden. Onze ideale locatie is een locatie met een afsluitbaar buitenterrein van ca. 1200 m2. Deze moet toegankelijk zijn voor bezoekers, met voldoende parkeergelegenheid. Een pand dicht bij het centrum op een B of C locatie, waar we ook de kringloopwinkel in kunnen vestigen.
Wanneer we moeten sluiten en geen alternatief hebben, gaat de nieuwe winkel aan de Nieuwstraat ook dicht. De afgelopen tijd is gebleken dat deze winkel niet 'alleen' kan bestaan. Bezoekers komen voor de winkel maar neuzen ook even bij de grotere spullen om de hoek."

Behoud van werkgelegenheid
"Als we moeten sluiten betekent dat ook dat ca. 23 medewerkers hun baan verliezen en op straat komen te staan en vele vrijwilligers een andere dagbesteding moeten zoeken. Ook zal het winkelaanbod verschralen en komen er minder mensen naar het centrum. We verwachten dat de politiek zich gaat inzetten voor behoud van de Kringloop in onze gemeente. Ze pretendeert te gaan voor duurzaamheid laat dat dan ook praktisch eens zien. Geen woorden maar ook daden! We hopen dat onze noodkreet opgepikt wordt. Onze hoop is gevestigd op Dorpsvisie, die in haar partijprogramma schrijft: 'Wij willen deze kringloopwinkel absoluut behouden in Son of Breugel op een goed toegankelijke plek. De kringloopwinkel biedt aan veel mensen werk die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en draagt bij aan een gevarieerd winkelaanbod'. Laat men zich wel realiseren dat het 5 voor 12 is. Ik hoop op zeer korte termijn een uitgestoken hand van de politiek te krijgen. Daar worden we in Son volgens mij allemaal beter van."

Provincie verrast gemeente met hoge kosten fietsoversteek

Gedeputeerde Christophe van der Maat en wethouder Kees Vortman Foto: Wil Feijen

Son en Breugel - U bent er vast al eens overgereden de laatste tijd met de auto of fiets, de fietsoversteek op d e Bestseweg ter hoogte van het Dutmellapad.

De oversteek is in gebruik maar de rekening nog niet betaald, reden de provincie Noord Brabant stuurde de gemeente een wel erg hoge factuur  voor de gemaakte kosten. Vooraf was afgesproken dat ieder 50 procent van de kosten zou betalen. De Provincie liet toen weten dat het om een totaal bedrag van rond de 180.000 euro zou gaan. Nu de factuur bij de gemeente in de bus is gevallen blijkt de totale kosten niet 180.000 maar 325.000 euro te zijn.

Reden voor de gemeente Son en Breugel om even in overleg te gaan met de provincie waarom de rekening nu zo hoog is. Tevens betekent dit dat overeenkomst zoals gemaakt met de provincie over fietsoversteek even zal worden opgeschort. Eerst moet er wat de gemeente betreft duidelijkheid komen over de factuur.
 

Excursie Vereniging .Vrouwencontact Son en Breugel


Vereniging Vrouwencontact Son en Breugel organiseert op donderdag 19 april een excursie naar het
Gemeentemuseum in Den Haag.

Wij gaan daar een bijzondere tentoonstelling bezoeken van de
schilder Max Liebermann ( 1847-1935).
Vooraf het museumbezoek gaan we lunchen in Cafe/Rest. Gember naast het museum.
We vertrekken om 9.44 uur spoor 5 (roltrap boven) met de intercity naar Den Haag.
Aanmelden bij Marijke ter Meulen en Lammie Haspels

BBQ Demodag, alles voor de barbecue. Kom ruiken, proeven en beleven.

Barbecue Speciaalzaak BBQ Shop Brabant organiseert
op Zondag 15 April een "BBQ Demo Dag" op de Kanaalstraat 29 in Son en
Breugel. Verschillende professionele Barbecuemeesters zullen in en rondom
de winkel demonstraties geven op keramische barbecues. De "BBQ Demo
Dag" is gratis toegankelijk en voor iedereen die van lekker eten houdt.
Barbecueën wordt steeds populairder en mensen vinden het steeds
belangrijker om iets lekkers op tafel te zetten. Niet alleen een speklapje en
een hamburger, maar juist wat meer met groente en mooie stukken vlees.
Dat hoeft niet altijd heel ingewikkeld te zijn. Barbecueën is een simpele
manier om prachtige gerechten te maken die lekker en gezond zijn. Op BBQ
Demodag kan je inspiratie opdoen voor het komende BBQ seizoen en kan je
zien hoe het bereid wordt. Alles wat de Barbecuemeesters maken moet ook
geproefd worden!
De BBQ Demodag begint 12:00 uur tot 16:00. "Met deze dag willen we
mensen meer aan het barbecueën krijgen, het gehele jaar door. Daar hoort
beleving en passie bij. Barbecueën is een fantastische hobby waarbij je
nooit uitgeleerd raakt."
Een vinoloog legt uit over de bijpassende wijnen. Barbecuemeesters
vertellen alles over het barbecueën en als je BBQ vragen hebt kan je ze
stellen aan de Pitmasters en BBQ Judges.
BBQ Shop Brabant
BBQ Shop Brabant is een speciaalzaak zie zich volledig richt op het koken
op het vuur. Het assortiment varieert van aanmaakblokjes tot
prijswinnende kruidenmelanges en sausen.

'Het lot van Loterijman' van Mondo Leone bij Plein Public

Hij is een 'verhalenjager' zegt hij over zichzelf maar ook ideeënman en spoorzoeker. Mondo Leone komt voor de derde keer naar de Boerderij bij Plein Public in Breugel. Deze keer met zijn voorstelling 'Het lot van Loterijman'. Hij werd vermoord door een Duitser die later werd veroordeeld en in 1959 stiekem de grens naar Nederland overstak om een schat op te graven.

Hij kon helaas zijn verstopte schat niet meer vinden en toen later de Nederlandse overheid ging zoeken liep dit ook op niets uit. En als dan Leon Giessen gevraagd wordt om het verhaal te gaan zoeken ontdekt hij een heel nieuw mysterie van een vergeten moord.
Een waargebeurd verhaal dat je doet kluisteren aan je stoel en als het zo gaat als tijdens zijn vorige optreden is een pauze op het spannendste moment een ongewenste inbreuk.

Hij treedt op in bekende zalen zoals de Kleine Komedie in Amsterdam, maar hij houdt van de kleine setting zoals bij Plein Public. Hij heeft niets met hokjes en gebruikt niet alleen tekst, maar ook film, foto's en muziek. Deze bijzondere voorstelling mag je niet missen.
Leon Giessen is de man achter Mondo Leone. Ooit was hij professioneel basgitarist bij Toontje lager, maar die tijd ligt al weer ver achter hem. Sinds 2002 treedt hij op in grote en kleine theaters met steeds een bijzondere voorstelling. Schaar hem niet onder de cabaretiers of sing a songwriters. Nee, hij is anders, steeds verrassend.
Misschien was je erbij in 2015 want toen trad hij ook op in de Boerderij. Dan weet je vast nog dat je met een glimlach naar huis ging..
Dit bijzondere optreden begint stipt om 20.30 uur, zorg daarom dat je op tijd bent.

De prijs voor dit uniek avondje uit bepaal je zelf want in de pauze gaat de organisatie met de pet rond. We zien je graag op 21 april om 20.30 uur in de Boerderij, Leeuwlaan 2 in Breugel!
Je bent van harte welkom!
Kijk ook eens op www.boerderijbreugel.nl of op www.mondoleone.nl

Katholieke Vrouwen Beweging (KVB) bestaat 65 jaar

De KVB Son en Breugel bestaat 15 april 65 jaar. De vereniging heeft niet altijd dezelfde naam gehad. Bij de oprichting in 1953 was het de Katholieke Arbeidersvereniging (KAV). In 1983 ging men verder onder de naam Katholieke Vrouwenbeweging Brabant en in 2009 kreeg de vereniging haar huidige naam.

Voor de oprichting in 1953 van een landelijk KAV was destijds nog de toestemming nodig van de bisschop. Door de KAV konden arbeidersvrouwen zich voor het eerst in georganiseerd verband ontspannen. Daarnaast lag het accent ook erg op onderlinge ondersteuning. Men had zorg voor elkaar en anderen. Ook nu is de vereniging nog steeds erg begaan met haar leden. Het bestuur zorgt ieder jaar voor veel activiteiten waarbij de vrouwen elkaar kunnen ontmoeten. In vroegere tijden mocht een vrouw pas lid worden als ze getrouwd en katholiek was. Inmiddels zijn alle vrouwen welkom ongeacht burgelijke staat of geloof.

De Zwaan fungeert als thuisbasis voor de vereniging. Als er geen activiteit buitenshuis is zijn de vrouwen daar een of twee keer per maand op dinsdagavond te vinden. Het bestuur krijgt altijd alle medewerking en doet nooit vergeefs een beroep op hulp van het vriendelijke personeel. Het is dan ook logisch dat de leden daar op 17 april hun 65 jarig jubileum gaan vieren. De Zwaan zal voor hapjes en drankjes zorgen en De Briljantjes zorgen voor de muzikale omlijsting. Er zullen foto's gemaakt worden door de fotografe van de vereniging die te zijner tijd te zien zullen zijn op de website kvbsonenbreugel.nl

Afgelopen week hebben de vrouwen een kienavond gehad. Dat is een gewilde activiteit waar altijd veel leden op af komen. Ook hiervan zijn foto's gemaakt en zijn te zien op de website onder het kopje Foto Album. Kijk gerust eens rond op de site en proef de sfeer middels de verhalen en de foto's.

Een bos bloemen voor gouden mensen

Sandra van de Ven met haar boeket bloemen Foto: Wil Feijen

"Ik wil graag onze buren Joep en Sandra van de Ven verrassen met een mooi boeket bloemen", schrijft de buurvrouw van Joep en Sandra namens haar man en haarzelf. De buren van Joep en Sandra zitten al een tijdje in een zeer vervelende periode in hun leven. De buurman is namelijk ongeneeslijk ziek, hij heeft uitgezaaide alvleesklierkanker en zal niet meer beter worden. Op dit moment krijgt hij nog een zware chemokuur om nog een paar maanden extra te krijgen.

Door: Tais Lourinho da Silva

"Joep en Sandra staan altijd voor ons klaar", schrijven ze in de mail. "Onze zoon mag altijd bij hun komen eten en als er maar iets geklust moet worden of als er een technisch probleem is, helpen ze ons zonder het maar te hoeven vragen." Ook de aandacht die Joep en Sandra aan ze geven wordt ontzettend gewaardeerd. "Als iemand een bloemetje verdient en even in het zonnetje gezet moet worden, zijn het deze twee gouden mensen."

Met een glimlach op haar gezicht opent Sandra van de Ven de voordeur. "Wat een mooie bos bloemen", zegt Sandra. "Wat een lief gebaar, maar het had absoluut niet gehoeven. Als buren is het vanzelfsprekend dat je elkaar helpt. Daar zijn buren voor."

Ken jij ook iemand die een mooie bos bloemen verdient? Mail dan naar: verkoop@demooisonenbreugelkrant.nl
'Mooi boeket bloemen zoekt een lege vaas' wordt mogelijk gemaakt door:
Bloemsierkunst Le Soleil, Markt 5 Son en Breugel

Goederen- en dienstenveiling gaat van start

Zaterdag 14 april om 20.00 uur is het weer zover. De jaarlijkse Goederen- en Dienstenveiling in de nieuwe zaal van Café Restaurant De Zwaan. Op deze avond gaan onze veilingmeesters Henri Jansen, Ted Swinkels en Remco Heeren meer dan 170 kavels aan de man brengen. De opbrengst van deze veiling komt geheel ten goede aan de jeugd van vv SBC, Jeugdcentrum Oase en aan CV De Krutjesrapers. Vorig jaar was de opbrengst nog € 20.193,- en werden er 185 kavels aangeboden. Elk jaar weer worden de mooiste diensten en goederen geheel belangeloos geschonken door veel ondernemers uit Son, Breugel en omgeving. Dit jaar ruim 170 kavels waarvan hieronder een overzicht. De veilingmeesters en het bestuur van de Goederen- en Dienstenveiling heten u van harte welkom op zaterdag 14 april as. in de zaal van Cafe Restaurant De Zwaan. Zaal open om 19.00 uur om de goederen alvast te kunnen bekijken en vanaf 20.00 uur gaat de veiling van start. Tot dan!

Aanbieder Biedt aan
DOTT fashion Cap
Boekhandel De Traverse Verrassingspakket voor een jongen tot 12 jaar
Leona Dortmans massages Lichaamsmassage van 30 minuten voor dames of kinderen tot 18 jaar
PSV Gesigneerde PSV bal
Eppo Strip- en Boeken Gezinspakket 1
Fiets en Sport Van den Berg fietstas dubbel Basil
Regila Voet Reflexologie 1 uur voetreflex zonemassage
Beest.nl Vogel voerpakket
Autoservice Breugel APK voor personen auto tot 3500 kg benzine of diesel (excl. reparaties)
Emte Supermarkt Boodschappenpakket
Fiets en Sport Van den Berg Heren trainingsbroek
Koop Kantoormeubelen 4 x stoeltjes
D'n Opkikker auto en tweewieler wasboxen 25 Autowasmunten
T-Toys Sint Oedenrode Ban Bag Defence Force
RW Swinkels verhuur 1 dag huur aanhanger. Datum in overleg
Keurslagerij Schutjes 4 persoons gourmetschaal "de Luxe"
Fiets en Sport Van den Berg Dames trainingsbroek
De Kaaswinkel Mand vol met alleen maar lekkere dingen
Leo Bressers loodgieter en cv installateur Onderhoud CV ketel, exclusief onderdelen. Met rendementsmeting
Wood Works Schroefmachine set
Eppo Strip- en Boeken Gezinspakket 2
Dermazonne 1x cadeaubon
Van Rijssel Hoveniers 75 vaste planten Keuze uit overzicht wordt toegestuurd
SonSport Active Centre 3 maanden sporten onbeperkt
Slagerij Royackers 1 x gourmet schotel voor 4 personen
Cooijmans Optiek Michael kors zonnebril met degrade UV-blocker
GMVO M. Overmans 3 uur 1½ ton kraan of 1000kg minikraan incl. machinist in omgeving Son en Breugel
Arts Tweewielers Fietshelm
Mooi en Intens Uitgebreide gezichtsbehandeling
DOTT fashion Cap
Raymond Bonnier 45 minuten bezoek van Sinterklaas (weekend voor 5 december)
Cable Waterskicentrum Brabant 1 x 2 uur Suppen incl zwemvest voor 1 persoon excl. pak
Metafa Holland 1x MK3B meubelkluis
Ferro Metaal Industrie 1 stuks stalen industrielamp
Hoveniersbedrijf H.M. Kapteijns 4 uur tuinarbeid
Genson Soft Fruit plants 100 aardbeienplanten. Afhalen in april, mei of juni.
Staples Office Centre DVD box 50 jaar James Bond
ROC de Leijgraaf Etentje voor 4 personen excl. drank in schooljaar 2018/2019 (zie omschrijving)
Tandarts Gerritse / Tandartsenpraktijk Son en Breugel Electrische tandenborstel
Loonbedrijf Vermeulen 1 uur kraan met machinist
T-Toys Sint Oedenrode Ban Bag Loving World
By Anne cadeaubon 50 euro
Fiets en Sport Van den Berg Hooded full zip ladies L
Breugelsfestijn 2 speelkaarten kindermiddag + 2 consumpties bij de Bongerd (15-9-2018)
Prins Wim en adjudant Arjen Friet en 1 snack voor 8 kinderen. Voor kinderfeest tot 12 jr opgediend door prins en adjudant.
Jasper van Zuuren 1 fles zelfgemaakte limoncello
Garage Remko APK diesel of benzine tot 3500 kg (excl. reparaties)
Houthandel Maas 2 houten bloembakken
RW Swinkels verhuur 1 dag huur aanhanger. Datum in overleg
Metafa Holland 1x MK3B meubelkluis
Kwekerij Cor Habraken aanhanger kachelhout. Wordt thuisgebracht binnen Son en Breugel
Van Happen Containers 6m3 container bouw- en sloopafval incl ledigen
Autobedrijf Jos Hölscher Service voor auto airconditioning excl onderdelen
Kapsalon La Jeunesse Knipbeurt voor dame of heer
Koop Kantoormeubelen 1 maal klok
Léan Mesman Auto LPG + Airco Onderhoudsbeurt auto airco
Van den Heuvel 1 dag verhuur minigraver zonder machinist (incl.brandstof). Brengen in Son en Breugel
Van Nature Cadeau/verassingspakket
Genson Soft Fruit plants 100 aardbeienplanten. Afhalen in april, mei of juni.
Albert Boudewijns Schoenreparatie Gevulde houten schoenpoetskist
Houthandel Maas Hardhouten tuinbank
Autobedrijf Jos Hölscher APK voor benzine voertuig max 4 cilinders en 3500 kg
SonSport Active Centre Bootcamp 3 maanden
Cafetaria Spierings 100 warme minisnacks thuis bezorgd in Son en Breugel
John van Gastel DJ John 1 avond draaien exclusief apparatuur. Hij prikt in op een mengpaneel
Eppo Strip- en Boeken Gezinspakket 3
D'n Opkikker auto en tweewieler wasboxen 25 Autowasmunten
RW Swinkels verhuur 2 dagen aaneengesloten koelaanhanger. Datum in overleg
Van Rijssel Grondwerken 1 dag 1 tons minigraver zonder machinist
KIOM Massage-Opleidings-Instituut Basiscursus masseren in Eindhoven voor 1 persoon
AB Parts & Tools 1/4 + 1/2 chrome universele gereedschapset 97-delig
Prins Wim en adjudant Arjen Friet en 1 snack voor 8 kinderen. Voor kinderfeest tot 12 jr opgediend door prins en adjudant.
Léan Mesman Auto LPG + Airco Onderhoudsbeurt auto airco
Regila Voet Reflexologie 1 uur voetreflex zonemassage
Autoservice Breugel APK voor personen auto tot 3500 kg benzine of diesel (excl. reparaties)
Harvest Moon LP en CD Whiskers & the Brains van Harvest Moon
Harold Vereijken Gereedschappen & Verhuur 1 dag breekhamer
Feestcafé De Bongerd Vergaderarrangement 4 uur voor max 15 personen incl koffie en iets lekkers
Heijmans Glas Een dag huur springkussen 5x6 meter overdekt.
Lemon Tree Yoga Studio Gratis yogamat met 1 yogales gratis.
Beest.nl Verassingspakket voor de poes
Timmerfabriek de Brug 1 m3 stookhout op te halen bij Timmerfabriek de Brug
Arts Tweewielers Fietsstoeltje
Boekhandel De Traverse Verrassingspakket voor een meisje tot 12 jaar
Brandweer Son en Breugel Kinderfeestje voor 8 kinderen op zaterdag (in overleg)
Kuijten Witgoed Liebherr diepvries +/- 140cm hoog. Zelf ophalen No frost
SonSport Active Centre 6 sessies personal training
Maras Dansstudio 1x kinderfeest voor max 8 meisjes
Puur Basic Interieur Interieur- / Kleur advies van ca 1,5 uur (zie omschrijving)
Dinkelberg & Kuijpers Jaaropgave Inkomstenbelasting particulier
Loonbedrijf Vermeulen 1 container geplaatst in Son en Breugel. Excl. storten
Metafa Holland Karaoke set
Bakkerij Bekkers Workshop worstenbroodjes 8-10 personen
Ferro Metaal Industrie 1 stuks stalen industrielamp
Weekblad Forum 1x 1/2 pagina advertentie ruimte in Forum
Raymond Bonnier 45 minuten bezoek van Sinterklaas (weekend voor 5 december)
Bergmans Jeanshouse Setje kleding voor man of vrouw (broek en top max € 100,-)
JC Oase Kinderfeest in gebouw Oase voor 25 tot 50 kinderen inclusief drank en hapjes
Nagelstudio Antoinette 1x gellak behandeling
Multi Show Production Optreden optreden/huiskamer 30 min van zuster Begonia
DeMooiSonenBreugelKrant Jaar een banner op de site www.mooisonenbreugel..nl aan de rechterzijde met een link naar uw eigensite
Body-Care Verbeek BV Voel je goed met Body-Care arrangement
Dermazonne 1x cadeaubon
Hoveniersbedrijf F. Poppelaars 1 tuinplant
Autobedrijf Jos Hölscher Kleine beurt benzine auto max 4 cilinders en 3500 kg
Voetbalvereniging SBC VIP 8-10 personen bij een thuiswedstrijd 2018-2019. Datum in overleg
Blue Stars 4x entreekaarten voor Holle Kie Day op 21 april 2018 in de Hofdaal te Geldrop
ROC de Leijgraaf Etentje voor 4 personen excl. drank in schooljaar 2018/2019 (zie omschrijving)
Loonbedrijf Vermeulen 1 uur vrachtwagen met chauffeur
DJ Giel en JC Oase DJ workshop in JC Oase voor 8 aantal kinderen. In overleg muv vrijdag- en zaterdagavond
Dinkelberg & Kuijpers Jaaropgave Inkomstenbelasting particulier
Archipel Berkenstaete Uiteten arrangement voor 2 personen incl.1 drankje in de Gasterij
Eradus Transport 10 m3 teelaarde geleverd in Son en Breugel
Brownies & Downies 1x High Tea voor 2 personen
Henrie's Place Voor 4 personen friet + bucket+ blikje fris
Avanti 2 entreekaarten voor de brabantse artiestenavond 2019 in de Bongerd
Coen Lokker Dak- en Zinkwerken Dakinspectie incl kleine reparatie
Horeca Slagerij E. v.d. Heijden Barbecue vleesschotel voor 6 personen
Restaurant 't Kleijn Geluck Pannenkoeken eten voor de bewoners van Zonhove
De Groenstylist Duncan Weijers Boeket met (leen)vaas 1x per mnd voor 1 jaar tot nieuwe veiling Stg GDV. Afhalen op afspraak
Puur Basic Interieur Advies / Styling kinderkamer van ca 1,5 uur (zie omschrijving)
Basten / Van Lieshout / Image Books 4 personen thuiswedstrijd PSV seizoen 2018-2019 incl. Verlenging arrangement. Datum in overleg.
Excellent Glasdecoraties 1x gestraald glazen naambord
Stichting IJsfeest Son en Breugel 1x gezinspassepartout 4 personen
Willem van Veen Dag zeilen op de Oosterschelde voor 4 personen (zie omschrijving)
Rovers Timmerwerken 3 punt-sluiting inclusief veiligheidsbeslag afgemonteerd in voor- of achterdeur in Son en Breugel
LIGHTHOUSE coaching & training Workshop 'kennismaken met mindfulness' voor 1-4 personen
Nagelstudio Antoinette 1x gellak behandeling
Harold Vereijken Gereedschappen & Verhuur 1 dag rolsteiger van +/- 10 mtr
Pizzeria Il Ponte Catering 10-persoons catering. Bezorgd binnen Son en Breugel. in overleg
Metafa Holland 1x MK3B meubelkluis
Restaurant 't Kleijn Geluck 4 gangendiner incl. wijn arrangement voor 2 personen
Stichting IJsfeest Son en Breugel 1x gezinspassepartout 4 personen
Beach Event 1 team van 6 personen met entreekaarten feest en 50 consumptiebonnen
KIOM Massage-Opleidings-Instituut Basiscursus masseren in Eindhoven voor 1 persoon
Q-Studio design & creation Ontwerpen en leveren PVC roll-up 85x200cm in fullcolour. Incl. luxe draagtas
Autoschade Van Boxtel 1 complete poetsbeurt voor een personenauto zowel binnen als buiten
Raymond Bonnier 45 minuten bezoek van Sinterklaas (weekend voor 5 december)
Supermotoschool / MVD racewear Training inclusief motor voor 1 persoon. Datum in overleg
Weekblad Forum 1x 1/2 pagina advertentie ruimte in Forum
Onze Showroom Care Fitness Hometrainer Sprinter XP
Breugelsfestijn Deelname aan Pubkwis 5-10 pers. In 3e weekend van sept 2018 in de Bongerd + 20 consumpties
Volendammer Vishandel Pelk Luxe horse d'ouvre voor 6 personen
www.bbqclass.nl / Albert Heijn / 2Do Events / Werotax BBQ avond met middag programma voor 8 personen.
ViaLinda Makelaardij Taxatie woonhuis in regio Son en Breugel
Autoservice Breugel APK voor personen auto tot 3500 kg benzine of diesel (excl. reparaties)
Sonse Jachthaven Son 3-gangendiner voor 2 personen + halfuur zwaanfietsen
Kwekerij Van Kempen 4 uur snoeiwerk muv hoge bomen
Feestver. Van Alles Wa / De Bongerd / Spierbal on Tour 4x toegangskaarten "vur gloei avond" + 20 consumptiebonnen + 4 grote puntzakfriet
Rovers Timmerwerken 3 punt-sluiting inclusief veiligheidsbeslag afgemonteerd in voor- of achterdeur in Son en Breugel
Afval in bedrijf Brunchetto Flexibele opbergtotem van Design Bins
Café-Restaurant de Zwaan 5-gangendiner voor 2 personen inclusief drankjes
Brownies & Downies 1x High Tea voor 2 personen
Raymond Bonnier 45 minuten bezoek van Sinterklaas (weekend voor 5 december)
Emte Supermarkt Boodschappenpakket
CV De Krutjesrapers VIP arrangement Zittingsavonden 2019 voor 10 personen
Van den Heuvel 1 dag verhuur minigraver zonder machinist (incl.brandstof). Brengen in Son en Breugel
Bloemsierkunst Le Soleil Iedere maand 1 bos bloemen 1 jaar lang thuis bezorgd in Son en Breugel
Onze Showroom Sponeta tennistafel indoor S1-43i
Genson Soft Fruit plants 10 frambozen planten in pot. Afhalen april, mei of juni
Restaurant Slinders 5 gangen verassingsmenu voor 4 personen. Excl. drank
Cable Waterskicentrum Brabant 1 x 2 uur Suppen incl zwemvest voor 1 persoon excl. pak
Hoveniersbedrijf Van Wanrooy Planten arrangement van €100,00 + 1 uur advies (binnen straal van 20km)
Arts Tweewielers fietstas
Timmerfabriek de Brug 1 m3 stookhout op te halen bij Timmerfabriek de Brug
RBA Verhuur 1 á 2 aaneengesloten dagen verhuur van grote 60 ltr koelkast binnen Son en Breugel. Gebracht en gehaald gratis
Houwens Vlaai 4 vlaaien naar keuze
Maras Dansstudio 1 persoon 10 danslessen naar keuze
Plus Marcel en Jeanette Verhoeven Speciaalbier proefavond voor 15 personen gegeven door prof. bureau op locatie van de Plus. Datum in overleg
De Schoenmaker Ger Houwen Hakken en zolen leer voor 1 paar schoenen
Ons Dorp kwist 1 vraag in de sponsor rubriek voor de kwis van 2018. Vraag en antwoord in overleg
Beauty point Schoonheidsinstituut Uitgebreide Beauty behandeling
Metafa Holland 1 set van 4 gelijksluitende slotcilinders met certificaat + veiligheidsbeslag
Big Party Feestavond voor 40 personen. Datum in overleg

Rabo Clubkas Campagne 2018 van start
Vanaf 5 april kunt u stemmen

Foto: Adrie Neervoort

Ruim 195 verenigingen en stichtingen uit Best, Oirschot en Son en Breugel (Best: 54; Oirschot: 99; Son en Breugel: 42) hebben zich aangemeld om deel te nemen aan de Rabobank Clubkas Campagne 2018. Dat zijn er 38 meer dan vorig jaar, een mooi resultaat! In totaal stelt Rabobank Het Groene Woud Zuid dit jaar € 100.000 beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van de bank verdelen dit geld door te stemmen op de deelnemende clubs die zij een warm hart toedragen.

Stemmen van 5 t/m 30 april
Leden van de bank ontvangen vandaag per post een stemcode. Via www.clubkascampagne.nl/hgwz kunnen zij van 5 tot en met 30 april hun vijf stemmen uitbrengen. De vijf stemmen moeten verdeeld worden over vijf verschillende clubs. Hoeveel een stem waard is, wordt pas tijdens de roadshow op zaterdag 2 juni bekend. Dan weten we hoeveel van onze ruim 10.000 leden hebben meegedaan en hoeveel stemmen er zijn uitgebracht.

Deelnemers uit Son en Breugel

Foto: Adrie Neervoort

U kunt stemmen op de onderstaande verenigingen uit Son en Breugel:

Vrouw Aktief-Son
Buurtvereniging De Kanaalstraat
Vrouwenvereniging Scala Breugel
Rawazzi
Stichting Goud voor Oud
Avond-wandel-4-daagse S&B /Jongerencentrum Oase
Vrienden van Berkenstaete
tv Pieter Brueghel
Stichting Snow Radio
Sint Nicolaas Comite Son en Breugel
Oranjecomite Son en Breugel
Korfbalvereniging De Corridor
Harmonie Pro Honore et Virtute
Stichting MeeDoen S&B
Doorpakken Wonen
De Zonnebloem Son en Breugel
Sint Catharinagilde Son
PVGE Son en Breugel e.o.
Sons KamerKoor
HendigZat
K.B.O. afdeling Son
Boerenbruiloft Krutjesgat
Buurtvereniging Bokt
Jeugdcarnaval Son en Breugel
Breugels Festijn
Bijna Thuis Huis
Orgelkring Vollebregtorgel Breugel
Stichting IJsfeest Son en Breugel
Apollo
Carnavals vereniging krek gek
HTC Son Tennis
Ladies' Circle 66 Son en Breugel
Vereniging Happiness
KBO Breugel
Theaterkoor Sincère
Buurtvereniging Bosrand (Sonniuspark)
TV Son en Breugel
Scouting Dutmella
Katholieke Vrouwen Beweging
Stichting Lazy Sonnie Afternoon
Vraag zoekt Antwoord
WBQA Nederland
Meer weten?
Wilt u meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne? Kijk dan op www.clubkascampagne.nl/hgwz

Het Sons Kamerkoor doet ook weer mee aan de Rabobank Clubkas campagne

Het Sons Kamerkoor, in1972 opgericht, heeft als doel om oude en moderne muziek in te studeren en regelmatig in Son en Breugel en omgeving uit te voeren.
Het koor heeft momenteel 26 koorleden en staat onder leiding van dirigente Marie-Astrid Vermaas. Jaarlijks verzorgt het koor minstens twee concerten in Son en Breugel; in het najaar een religieus concert en in het voorjaar een concert met meer wereldse thema's.
Dit jaar geven we ons tweede jubileumconcert vanwege ons 45 jarig bestaan op 22 april 2018 in de Sonnerie. In November zullen we een vredesconcert uitvoeren in de St. Genovevakerk.
(Kijk/luister voor meer informatie over het Sons Kamerkoor op www.sonskamerkoor.nl)

Het Sons kamerkoor heeft zich ook aangemeld voor de Clubkas campagne van Rabobank Het Groene Woud Zuid. Het is voor het Sons Kamerkoor belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen de opbrengst van deze campagne goed gebruiken voor de aanschaf van partituren, de inzet van goede begeleiding bij concerten, experimenten met samenwerking met jonge musici en scholings activiteiten voor het koor, ter verfijning van de kwaliteit.
Of u nu kunt zingen of niet…met uw stem helpt u het Sons Kamerkoor; hoe meer stemmen, hoe beter.

Denk aan Rawazzi bij uw stemkeuze


De Rabobankclubkascampagne is weer van start gegaan.
U krijgt 5 stemmen om op uw favorite vereniging te stemmen, u kunt nog stemmen tot maandag 30 april.

Wij smartlappenkoor Rawazzi zouden het heel erg op prijs stellen als u ook aan ons denkt bij uw stemkeuze.
Met de opbrengst van het geld willen we ons koor een nog betere uitstraling geven, zodat het een nog groter feest wordt als wij bij de diverse zorgcentra een optreden verzorgen.
DUS LIEVE MENSEN STEM OP RAWAZZI.

12 / 24

Publiekswandeling Oude boskernen en hakhout door IVN en Heemkundekring

Hakhout

Hout was vroeger van bijzonder groot belang en noodzakelijk om te overleven. Zonder verwarming, voedsel koken, brood bakken, geriefhout en bouwhout wordt het leven niet erg dragelijk. En vooral niet in de afgelopen eeuwen waar lange strenge winters niet zeldzaam waren. Goed beheer van bomen en bossen en verordeningen waren daarom belangrijk en noodzakelijk. Vanaf de 14e eeuw was hout al een schaars goed in Brabant en werden oplossingen gezocht om er in te voorzien. Dat betrof invoer van hout, maar ook wetgeving en een beter bosbeheer. Hakhout was daarbij een slimme manier om bomen te behakken zodanig dat ze weer gingen uitlopen en na verloop van enkele jaren weer opnieuw behakt konden worden. Bomen konden zo zelfs ouder worden en langer meegaan dan als ze door zouden groeien. De hakhoutstammen waren voor heel veel doelen bruikbaar, afhankelijk van de boomsoort.
In Son en Breugel zijn nog restanten van deze eeuwenoude bosbouw en is waardevol erfgoed van ons landschap geworden. Naar schatting bestaat nu nog geen 3% van onze bossen en houtwallen meer uit bomen en struiken van vóór ca. 1850. En nog jaarlijks verdwijnen er oude landschapelementen. En daarmee ook zeldzame boom- en struiksoorten die er voorkomen. Alle reden om er meer van te weten, van te genieten, ze te herkennen en bij te dragen aan het behoud ervan.
U wordt uitgenodigd voor een presentatie over Hakhout met aansluitend een wandeling met gidsen op zondag 22 april a.s. in de omgeving van de Sonse Bergen en het IVNgebouw in Son en Breugel. Samen met de gidsen van het IVN en de Heemkundekring maken we dit jaar voor de zevende keer een wandeling door Son en Breugel. Dit jaar hebben we eerst een presentatie van Bert Maes over het hakhout dat in Son en Breugel nog te vinden is. Na afloop wandelen we naar de Sonse Bergen of een ander bosgebied in de buurt, waar we, samen met de IVN-gidsen, het gebied zullen verkennen waar het hakhout stond en nog steeds staat.
De start van de presentatie is om 13.30 uur, maar vanaf 13:00u is er koffie in het IVN-gebouw aan de St. Genovevastraat 33. De exacte locatie kan nog wijzigen als er veel aanmeldingen binnenkomen. Aanmelden voor 20 april zodat bij een wijziging van de locatie u op de hoogte kunt worden gehouden. De wandeling na de presentatie zal ongeveer twee tot drie kilometer lang zijn, het tempo ligt laag. Wandelschoenen zijn wel aanbevolen.
.
Iedereen is welkom op deze gezamenlijke publiekswandeling. Deelname is gratis.
Honden (ook aangelijnd) zijn niet toegestaan.
Programma:
13.00 Koffie / thee
13.30 – 15.15 uur Presentatie van Bert Maes
15.15 Koffie / thee
15.30 – 17.30 uur; wandelen naar hakhoutgebied (Sonse Bergen?) langs houtwallen (afhankelijk van aantal aanmeldingen)
Sluiting om ca. 17.30 uur
Meer info en aanmelden (i.v.m. locatie van de presentatie): wandelen@ivn-senb.nl

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Donderdag 12 april 18.15 uur: Rozenhoedje
18.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zondag 15 april 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst.
intentie: Ad Versantvoort, Miny van de Ven-Winkelman, Jeanne van de Wijdeven- van Erp, Jan Overzee, overleden ouders Thoonen-Roijackers zoon Bart en Betsie en Marian, Piet Swinkels.
Donderdag 19 april 18.15 uur: Rozenhoedje
18.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zaterdag 21 april 18.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Rob van Stuivenberg
Intentie: ouders van den Oever-Migchels.
Zondag 22 april 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor
intentie: Ietje van Dinther-Raeven, Willemien Merks-Roestenburg, Kitty Lagraine-Konings, Gerard Lenting, Annie van der Eerden-van Sleuwen, Han Verhagen, Frans Swinkels. 16.00 uur: Concert Orgelkring met Ad van Sleuwen op orgel en Piet van de Boom gedichten

Kerkberichten Martinuskerk (centrum)
Zaterdag 14 april 18.30 uur: Eucharistieviering met Het Pelgrimskoor.
Intenties: Toon Kapteijns (maanddienst), Maria van der Kallen – Kapteijns (maanddienst) en Sjaak van der Kallen, Jan van Roosmalen (maanddienst).
Zondag 15 april Derde Zondag van Pasen – Eerste Heilige Communie 10.00 uur: Eucharistieviering met Het Kinderkoor.
Intenties: Johan en Truus van Gerwen – Lathouwers en overleden familieleden, Sjef en Wilhelmina de Leijer – van Rooij, An Lathouwers (maanddienst), Louis van der Veen (maanddienst), Josine en Jan Michels – Raaijmakers (maanddienst), Opa Nûl Pluk, Ben Franssen (maanddienst), Susan Bergefurt, Simone Schiffers – de Koning.
Maandag, donderdag en vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Dagkapel van de Goede Herderkerk.
Dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Antonius van Padua kerk te Nijnsel.
Woensdag 18 april 19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant. Vijfde Noveendag van de Heilige Rita van Cascia.

Geloofsgemeenschap Sint Petrus' Banden, Son
Tot nader order vinden de vieringen plaats in de Sint Genoveva-kerk in Breugel.

Zaterdag 14 april Geen Eucharistieviering
Zondag 15 april 11.00: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Gregoriaans koor
intenties: Karel van de Ven, Corrie Potting-Nolden, Cilia Hoonhout- van Schöll.
Zaterdag 16 april 18.30 uur: Eucharistieviering

H. Martinus Olland
Zaterdag 14 april 17.30 uur. Eucharistieviering met kerkkoor.
Intenties: Jan v.d. Pasch, Jans v.d. Pasch-Leenderts, Petra v.d. Pasch.

Sint Antonius Nijnsel
Zondag 15 April a.s. Eucharistieviering om 11.00 uur met gemengd koor.
Intenties: Voor alle overleden vrijwilligers van deze kerk.
a.s .Dinsdagmorgen 9.00 uur 1ste noveen H. Antonius van Padua.

(PKN) in St.Oedenrode
15 april 10.00 uur: Ds. G. Baerends m.m.v. Maandagochtendgroepen

Verander de wereld, begin bij jezelf

Irmo Emmaneel Foto: Wil Feijen

Verander de wereld, begin bij jezelf. Of beter gezegd, begin klein, in de buurt. Doe wat jij doen kan! Dat is van toepassing op Irmo Emmaneel. Dat was al zo de eerste keer dat ik hem sprak, begin augustus 2017, het is nog steeds zo!

Door: Lucas van As
Foto: Wil Feijen

Meer bewegen
Destijds ging het gesprek er over dat met name kinderen te weinig bewegen. Eén keer per weer 45 minuten gym, dat is te weinig, vindt Irmo nog steeds. Irmo zat (en zit) vol ideeën om iets aan die situatie te doen, één daarvan is nu tot ontwikkeling gekomen. Bij de Koningsspelen, op 20 april a.s., zal voor het eerst een obstakelbaan aanwezig zijn. Het is een try-out, als het succesvol is, is het de bedoeling om het vaker te doen.

Irmo Emmaneel Foto: Wil Feijen

Irmo hielp al mee met de organisatie van de Koningsspelen, op een dag zat hij samen met Karst Benus te brainstormen over wat ze zouden kunnen doen om de Sonse en Breugelse kinderen in beweging te krijgen. Karst organiseert samen met Eddy van Waalwijk vanuit triple-senb de Koningsspelen. De obstakelbaan kwam in deze brainstormsessie naar boven: het leek Irmo leuk om dit te organiseren voor kinderen. Met als doel kinderen meer te laten bewegen, maar ook om ze in te laten zien dat ze meer kunnen dan ze denken.

Naast de obstakelbaan zijn er bij de Koningsspelen meer leuke activiteiten, zo organiseert Thermae Son een bootcamp, de Springbokken organiseren een looptraining en verder is er natuurlijk de Koningsdans.

Ruim 1.000 leerlingen
Alle bassischolen in Son en Breugel doen mee, vanaf groep 4. In totaal zullen er meer dan 1.000 kinderen deelnemen. 'Het is mooi om te zien hoe zoveel kinderen plezier hebben en bewegen', zegt Irmo. Ze zullen in groepen van 8 tot 12 kinderen aan de obstakelbaan deelnemen. Soms zitten de kinderen aan elkaar vast (middels een touw of koord), dus ze moeten samenwerken. Kinderen leren om samen te werken is ook het doel van de obstakelbaan, naast plezier hebben en bewegen. Het gaat in elk geval niet om winnen!

Plezier hebben staat voorop, het gaat er om kinderen kennis te laten maken met sport. Bij de bootcamp en bij de obstakelbaan wordt goed gekeken of alles wel veilig is. Geen van de obstakels is hoger dan 1 meter, bij alle obstakels staan mensen bij om uitleg te geven of de kinderen te begeleiden.

Mooi begin
'Dit is een mooi begin', vindt Irmo. Maar hij wil doorpakken. 'Het is een mooi initiatief, naast bijvoorbeeld Sjors Sportief. Er is meer nodig'. Het is de bedoeling om de obstakelbaan, ofwel de Kids Obstacle Run, twee keer per jaar te organiseren. 'Het is de bedoeling om een discussie op gang te brengen, om mensen aan het denken te zetten', zegt Irmo. Of, beter gezegd, het is de bedoeling om mensen (en met name kinderen) in beweging te krijgen!

Irmo hoop dat dit een beweging opstart. 'Het lijkt er op dat er veel meer mogelijk is', vindt Irmo. 'Er zijn interessante initiatieven in andere gemeenten, daar moeten we ook naar kijken'. En de andere gemeenten wellicht naar ons, als de obstakelbaan aanslaat.

Hylke Greidanus zal aanwezig zijn om foto's te maken, ook zal er weer een aftermovie gemaakt worden. 'Die is altijd leuk om terug te kijken', verteld Irmo.

Vrijwilligers welkom!
Irmo organiseert de obstakelbaan niet alleen, hij heeft hulp van Luuk Sanders van Thermae Son, Angela Ruijters van de Springbokken, Pepijn Meijer die de website heeft verzorgd, Paul Berndsen die aan het WK-Obstakelbaan (OCR) heeft deelgenomen en nog vele anderen. Mensen die dit er naast hun fulltime baan bij doen, omdat ze er in geloven. 'Je kunt alleen kijken wat je zelf kunt doen, onze kwaliteiten liggen in het in beweging krijgen van mensen', verteld Irmo. Mocht dit u aanspreken, nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom!

Het zal een mooi evenement worden, de obstakelbaan, het bootcamp, de Koningsspelen in hun geheel. DeMooiSonenBreugelKrant kijkt er naar uit!

Vlooienmarkt Mgr. Bekkersgroep

Op zondag 13 mei organiseert Scouting Mgr. Bekkersgroep haar jaarlijkse vlooienmarkt. Het (gratis ophalen) van de spullen is inmiddels begonnen.

Iedereen die bruikbare spullen heeft kan deze laten ophalen door de scouting. Hiervoor kan gebeld worden naar 084 884 6704 of het formulier voor ophalen van spullen kan ingevuld worden op de website. De spullen worden de eerst volgende zaterdag daarna opgehaald. Bankstellen, bedden, verf en witgoed worden om milieuredenen niet opgehaald.

Meer informatie op: www.vlooienmarktson.nl.
Praktische informatie
Locatie: Europalaan 5, Son en Breugel
Meer informatie: www.vlooienmarktson.nl
Facebook: www.facebook.com/mgrbekkersgroep
Tel. Nr. 084 884 6704

Het Koningsconcert wordt een groot feest!

Helga Westerman

De spanning stijgt en de repetities worden steeds beter! Het Koningsconcert wordt een groot feest!
Onder het toeziend oog van zangcoach Helga Westerman en het zichtbaar genieten van Johan Smeulders als dirigent vinden de repetities plaats voor het Koningsconcert. Van de 8 solisten zijn er 6 die bij Helga hun zangopleiding volgen. Tijd voor een praatje met deze gepassioneerde zanglerares.

Door: Henriette van Berkel

Helga vertelt met veel enthousiasme hoe zij haar leerlingen op weg helpt met de keuze die ze hebben gemaakt. Door te kijken in welk genre hun stem het beste tot zijn recht komt, en welke techniek van de stem daarvoor moet worden gebruikt. Maar naast die stemtechniek zijn ook belangrijk: de houding, uitstraling en het gevoel dat de solisten bij een bepaald nummer moeten hebben. Ook moeten ze bijzonder gedisciplineerd zijn en dat betekent in hun geval: niet gaan stappen, alle repetities volgen, uitgerust zijn etc. Daarop zijn deze solisten geselecteerd en Helga heeft er alle vertrouwen in dat ze een geweldige avond tegemoet gaan.
In het gesprek met Helga komt ook naar voren dat ze blij is met de subsidie die er bestaat voor jongeren om een muziekopleiding te volgen, want zegt ze: elke jongere die wil en muziek kan maken moet daarvoor ook de kans krijgen.

Ook nu stellen we weer een paar solisten aan u voor:
Lars van Mil
Een podium is Lars niet vreemd. Tijdens het volgen van zijn opleiding op de PABO besloot hij zijn ambities op het gebied van zang en toneel te gaan uitbreiden. Als leerkracht op basisschool De Bloktempel houdt hij zich dan ook bezig met cultuureducatie. Op het podium voelt Lars zich helemaal thuis en is hij de afgelopen jaren dan ook veel te zien. Met theaterkoor Sincere staat hij op grote en kleine podia. Naast zingen is ook toneel een grote passie en speelt hij mee met toneelgroep Maan, waarin hij ook de zang weer terug vindt. Nu kan hij niet wachten tot het Koningsconcert, want zegt hij: "hoe vet is het om samen met een harmonisch orkest achter je te mogen zingen? "
Evelien Slegers
Deze 19-jarige studente uit Son en Breugel studeert twee jaar in Tilburg, Communicatie-International event, music and entertainment studies. Passie voor muziek is haar met de paplepel ingegoten. Zo ongeveer haar hele familie bespeelt een instrument. Na zeven jaar pianoles ontdekte Evelien dat ze zingen toch leuker vond en dankzij de vijf jaar zangles bij Helga Westerman heeft ze het beste in haar stem naar boven kunnen halen. Er kwamen steeds meer optredens op haar pad, ze straalde bij Music in Blue in 2017 met de nummers Skyfall en Euphoria. Dus toen ze werd gevraagd voor het Koningsconcert, was het antwoord een volmondig "Ja". Het leukste vindt ze dat ook haar vader en zus meespelen met de harmonie en ze samen met hen op het podium staat. Ze heeft super veel zin in deze uitdaging voor het Son en Breugels publiek!
Aris Weel
Ook onze beroemde Sonnenaar, Aris Weel, wilde dit unieke podium beslist meemaken. Hij heeft zijn muzikale sporen ruimschoots verdiend. Vanaf zijn vijftiende jaar is Aris buiten zijn werk om met muziek bezig geweest. Via een jongerenkoor, liederentafel en ten slotte als solozanger. Zijn betrokkenheid met het dorp en de evenementen daarin is groot. Alleen Aris kan zeggen dat hij bij het 60-70-75 en 90- jarig Jubileum van de harmonie het feest heeft mogen opluisteren. Uiteraard is hij al jaren vaste gast op de beroemde Sonse Zittingsavonden. En dan nu als solist bij het Koningsconcert, hij heeft er zin in. En samen met hem: wij ook!
Ook met deze solisten is het weer duidelijk: Son en Breugel mag trots zijn op zoveel talent.

Maak kennis met de muziekopleiding van Harmonie Pro Honore et Virtute

Lijkt het jou leuk om een muziekinstrument te bespelen? Op dinsdagavond 17 april organiseert Harmonie Pro Honore et Virtute een kennismakingsavond voor iedereen die geïnteresseerd is in het bespelen van een muziekinstrument.

Tijdens deze avond kun je alle instrumenten waarop we les geven binnen de harmonie uitproberen. De avond zetten we op voor de kinderen van de basisscholen die zich hebben ingeschreven voor muzieklessen via Sjors Creatief, maar ook alle andere belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom. We geven diverse workshops op dwarsfluit, blokfluit, klarinet, hobo, saxofoon, trompet, hoorn, bariton, trombone en slagwerk. Onze professionele docenten en enkele van onze jeugdleden gaan je begeleiden op de verschillende instrumenten, laten zien hoe je deze bespeelt en laten horen hoe je er geluid uit krijgt. Op deze manier maak je op één avond kennis met een groot aantal instrumenten.

Want zeg nu zelf, een goede keuze maken voor het juiste instrument is makkelijker wanneer je alles eerst een keer gehoord en geprobeerd hebt. Als je eenmaal je keuze hebt gemaakt, kunnen we een gratis proefles inplannen op het door jou gekozen instrument. Verschillende muzikanten van Pro Honore et Virtute zijn deze avond ook aanwezig om uitleg te geven over de muziekopleiding en wat er allemaal bij komt kijken.

Natuurlijk zijn niet alleen kinderen maar ook volwassenen die een instrument willen leren spelen van harte welkom. De open avond zal gehouden worden op dinsdag 17 april van 19.00 tot 20.00 uur in het Vestzaktheater in Son en Breugel. Vooraf aanmelden is niet nodig. Mocht je meer informatie wensen, neem dan contact op via opleidingen@phev.nl, of kijk op de site www.phev.nl bij opleidingen. We zien je graag.

High society, zien en gezien worden, of toch liever niet?

Het Rijksmuseum toont tussen tot 3 juni 2018 onder de titel High Society ruim vijfendertig levensgrote portretten van machtige vorsten, excentrieke aristocraten en puissant rijke burgers. Ze zijn geschilderd door de grote meesters uit de kunstgeschiedenis, zoals Cranach, Veronese, Velázquez, Reynolds, Gainsborough, Sargent, Munch en Manet. Stralend middelpunt van deze High Society zijn Rembrandts huwelijksportretten van Marten Soolmans en Oopjen Coppit. Ze zijn na de restauratie voor het eerst in Nederland te zien.

Deze tentoonstelling is echt genieten! Van de schilderkunst, van de rijkdom en van de rijkdom van de schilderkunst. Kunstenaarschap en vakmanschap gaan hand in hand. Maar dat is het niet alleen. Elk portret vormt ook een verhaal over al dan niet eerlijk verkregen rijkdom, over gierigheid en vrijgevigheid, zuinigheid en spilzucht, bescheidenheid en ijdelheid, trouw en ontrouw. Het zijn verhalen die in de portretten nog gedeeltelijk schuil gaan achter overdadige kleding, versierde interieurs, weelderige landschappen en luisterrijke gebouwen. Maar de tentoonstelling makers hebben naast die glamoureuze portretten ook gezorgd voor "verhelderende achtergrond- informatie". De ruim 80 prenten en tekeningen die ook te zien zijn, laten fijntjes zien wat zich achter het decor van de rijkdom afspeelde: feesten, drinken, gokken en heimelijke bezoeken aan bordelen en boudoirs. De tekenaars en prentenmakers maken op die manier het beeld van vijf eeuwen High Society compleet.

Met deze tentoonstelling viert het Rijksmuseum de verwerving (in samenwerking met het Louvre) van Rembrandts spectaculaire portretten van Marten Soolmans en Oopjen Coppit. Het huwelijkskoppel is het enige stel dat Rembrandt ooit levensgroot, staand en ten voeten uit heeft geschilderd. De tentoonstelling vormt de opmaat voor het Rembrandtjaar in 2019, waarin de 350ste sterfdag van de grote kunstenaar uitgebreid zal worden herinnerd.

Op uitnodiging van Bibliotheek Dommeldal doet kunst- en cultuurhistoricus dr. Ger Jacobs in een lezing met diapresentatie, verslag van zijn bezoek aan het Rijksmuseum. In het Vestzak bibliotheek van Son & Breugel, op maandagmiddag 16 april van 14.00-16.00uur. Kaarten zijn online verkrijgbaar via de website www.bibliotheekdommeldal.nl, klik op agenda en kaartjes. Met de Bibliotheekpas krijgen bezoekers € 2,00 korting (per pas).

Koningsdag Breugel swingt en verrast

Haal je oranje kleding en je dansschoenen maar te voor schijn, want 27 april gaan we er een swingende Koningsdag in Breugel van maken! Bij De Boerderij is er weer van alles te doen.
We beginnen om 10.00 uur met de grote opening onder begeleiding van het Sint Catharinegilde. Natuurlijk is onze burgemeester Hans Gaillard ook van de partij.

Na de opening gaat het gratis spelletjes festijn voor de kinderen weer van start. Er is voor ieder wat te doen! Van obstacle race tot kiepkantel muur, van reuze jenga tot schminken en van oranje wafels versieren tot ezeltje prik. De brandweer, dj Lucky en clown Bloemie zijn ook van de partij en er is dit jaar zelfs een kleurwedstrijd. Je mooie kleurplaat kan je tot 12.15u op Koningsdag inleveren.
Dit is lang niet alles, want er is nog veel meer te beleven! Deze ochtend vol met plezier en vertier voor iedereen wil je gewoon niet missen, zorg dat je er bij bent!

Om 12.00 uur zal de spelletjesochtend afgelopen zijn. We gaan dan met zijn allen naar het parkeerterrein waar er een optreden gegeven wordt door Mara's meiden. Daarna kunnen alle kinderen gratis deelnemen aan een dansworkshop van Mara's Dansstudio. Dat wordt swingen!

Houdt onze facebook pagina in de gaten voor de laatste nieuwtjes: www.facebook.com/koningsdag.breugel
Om dit festijn gratis te houden zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die deze ochtend 2 uurtjes mee willen helpen bij de verschillende spelletjes. Lijkt je dit leuk en ben je 16+ dan kan je je via onze facebookpagina aanmelden.

Tot vrijdag 27 april!!

Kindervakantieweek Breugel 2018

Hallo jongens en meisjes van 't speciaal onderwijs en de vrije school!

Het is dit jaar weer tijd voor de 45e kindervakantieweek! De KVW is dit jaar van 13 t/m 16 augustus. Voor de kinderen uit groep 1 en 2 iedere dag van 9:30 tot 12:30 uur en voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8 iedere dag van 9:30 tot 15:30 uur.

Zoals gewoonlijk wordt de KVW gehouden in en om "de Boerderij" aan de Leeuwstraat in Breugel.

Het thema van dit jaar is "KVW viert zomercarnaval!".

Aanmelden is heel simpel: Stop samen met het gepaste inschrijfgeld (groep 1 en 2: € 12,50 en groep 3 t/m 8: € 17,50) een briefje met de volgende gegevens in een goed gesloten envelop: Naam, adres, telefoonnummer, school, in welke groep je nu zit en naar welke groep je toe gaat. Je kunt aangeven bij welke kinderen je in het groepje wil (maximaal 4). Als je nu in groep 7 of 8 zit wil de Werkgroep graag een akkoord voor deelname aan het avondspel. Ouders: Vergeet dit niet te vermelden!

Het inschrijfformulier kan t/m 6 mei in de brievenbus gedaan worden bij Silvia van Lier, Zagerstraat 49 in Breugel. Let op: je moet wel in Breugel wonen om mee te mogen doen aan de KVW Breugel!

Kijk ook eens op de website:

www.kvwbreugel.nl (Inschrijven kan niet via de website!)

Le Dakar komt naar de ELE Rally

ELE Rally Foto: Bernhard ten Brinke

Autosportminnend Nederland kan zich opmaken voor een ELE-weekend om
van te watertanden. "Wie dacht dat het ELE-weekend niet completer kon, komt
dit jaar bedrogen uit. We doen er gewoon nóg een schepje bovenop!", lacht
ELE-wedstrijdleider Radboud van Hoek, terwijl hij de plannen voor het ELEweekend
2018 uitrolt.

Naast nostalgische klassiekers en razendsnelle moderne
rallyauto's, brengt Stichting ELE Rally op 1 en 2 juni ook de auto's die men
kent uit 'Le Dakar' naar Zuidoost-Brabant."Hoog op de wielen en gemaakt
voor ruig terrein, maar dan niet in de woestijn van 'le Dakar', maar gewoon op
de klassementsproeven van de ELE Rally. Dát is het idee achter de nieuwste
toevoeging aan het ELE-weekend; de ELE Cross Country.

54e ELE Rally
De fameuze ELE Rally blijft het hoofdgerecht van het ELE-weekend. Na 53 edities
blijkt de aantrekkingskracht van de ELE Rally onverminderd groot. Wat heet; dit jaar
wordt het sterkste deelnemersveld in jaren verwacht. In 2018 is het animo om met
gelijke wapens de strijd aan te gaan groter dan ooit. Dat bleek al afgelopen weekend
toen de Zuiderzeerally het kampioenschap opende. "De auto's uit de R5-klasse
vormen dit jaar het fundament van de top in Nederland. Iedere topper wil zich daarin
opnieuw bewijzen. Wij zijn daarom ook trots om opnieuw de openingswedstrijd te
mogen zijn van de Eurol R5 Challenge", betoogd Van Hoek. Coördinator van de
Challenge, Vincent van Dantzig, haakt daarop in: "We zijn met enkele toprijders in
gesprek en we verwachten dat we de komende tijd nog een paar klinkende namen
kunnen toevoegen aan de deelnemerslijst." Nu al zeker zijn regerend kampioen
Hermen Kobus (Škoda), Bob de Jong en Martin van Iersel (beiden Hyundai), alsmede
Kevin van Deijne en Henk Vossen (beiden Ford). Dit lijstje wordt ongetwijfeld nog
aangevuld met regionale, nationale en internationale namen voor de strijd om de
winst in de 54e ELE Rally.

ELE Cross Country
Aangevoerd door Brabant, leeft heel Nederland jaarlijks toe naar de Dakar Rally.
De Preproloog in Valkenswaard is steevast uitverkocht. Wat veel van die bezoekers
echter niet weten is dat een vergelijkbare discipline gewoon in Nederland bedreven
wordt. Diverse Bowlers, Toyota's en Mitsubishi-terreinwagens vinden jaarlijks
hun weg naar bijvoorbeeld de strandrace van IJmuiden. "Gezien het enorme
enthousiasme dat er in Brabant leeft voor de cross country rallysport is het haast
vreemd dat er hier geen cross country rally georganiseerd wordt. Daar brengen we
met de eerste editie van de ELE Cross Country verandering in", aldus Van Hoek vol
trots. "Eelco Bekker, voorman van EB Personeelsdiensten en zelf namens het EB

ELE Rally Foto: HenkVossen

Rallyteam actief in sport, bracht ons op het cross country spoor. Hij was op zoek naar
uitbreiding van de kalender, terwijl wij altijd in zijn om ons mooie ELE-weekend nóg
completer te maken. Ons gezamenlijk enthousiastme heeft geleid tot de eerste ELE
Cross Country, waarmee we de basis willen leggen voor een langere samenwerking."
Vertrouwd en nieuw

Het ELE-weekend kent meer nieuwigheden. Zo werden diverse proeven aangepast
om de rijders die extra uitdaging te bieden die nodig is om te presteren op
topsportniveau. Het volgen van de wedstrijd wordt nóg makkelijker. De Rallysafe
App is terug van weggeweest en maakt het mogelijk de rallyauto's live te volgen op
een vrij toegankelijke app. Elke rallyauto wordt uitgerust met een tracker zodat direct
zichtbaar is wie waar rijdt op snelheid of.. wie is stilgevallen. Maar niet alles in nieuw.
Wat goed is blijft. Daarom is het SchippersStop Rallydorp in Veldhoven ook in 2018
het stralend middelpunt van het ELE-weekend. Vanaf vrijdagmiddag 1 juni zijn hier
de auto's te zien en gedurende de rally keren de rijders op verschillende tijdstippen
terug. Op zaterdagavond 2 juni zal de ELE Rally hier finishen. Blijvend zijn eveneens
de ELE Shortrally (2 juni) en de ELE Legend Rally (1 en 2 juni).

Alvast voorproeven?
Voor wie juni nog véél te ver weg vindt, is er al eerder de gelegenheid om te
proeven van de sfeer die het ELE-weekend met zich meebrengt. Op 21 April staat
het Citycentrum Veldhoven bol van autosport. Diverse teams zullen rallybolides in
en rond het Citycentrum tentoonstellen. Ook is de ELE Officialclub aanwezig. Wil jij
rallysport van dichtbij beleven? Wordt dan lid van Team ELE! Want rallysport beleef
je op zijn best als je er zelf deel van uitmaakt. Het bemannen van de start, het
overhandigen van de tijden aan de rijders, het veilig houden van de proeven; onze
officials staan in voor die taak! Check www.elerally.nl/jointheclub. Rendez-vous op 21
April in Citycentrum Veldhoven én op 1 & 2 juni in het SchipperStop Rallydorp voor
jouw ELE-weekend.

Thomas Verbogt te gast in het Literair Café Dommeldal

Thomas Verbogt Foto: Amke

Literair Café Dommeldal ontvangt in de Kasteeelhoeve in Geldrop, op zondagmiddag 15 april, van 14.00-16.00u, schrijver Thomas Verbogt. De man van de geestige, herkenbare ergernissen en observaties. Én de man van de waaiwoorden: woorden die naar je toe komen waaien vanuit de pers en op straat. En die gelukkig vaak snel weer verdwijnen.

Thomas Verbogt
Thomas Verbogt (1952) doorliep het Canisiuscollege in Nijmegen en studeerde vervolgens Nederlands in Amsterdam. Hij debuteerde in 1981 met de verhalenbundel De Feestavond. Sindsdien schreef hij romans, verhalenbundels en toneelstukken.
Met zijn oeuvre groeide ook zijn publiek. Lange tijd was hij een zeer gewaardeerd auteur maar toch relatief onbekend. Inmiddels behoort hij al flink wat jaren tot 'de eredivisie van de Nederlandse literatuur' zoals Pieter Steinz hem destijds in NRC Handelsblad omschreef. Zijn roman Als de winter voorbij is, werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs 2016.
Waar Verbogt vooral om geprezen wordt is zijn melancholieke en lichte toon en zijn filmische manier van vertellen. Ook zijn humoristische korte verhalen zijn populair bij veel lezers. De opvolger van Carmiggelt, wordt hij genoemd. Omdat ook hij het zoekt in de kracht van het alledaagse. Ook in zijn dagelijkse column in de Gelderlander. Zijn laatste boek met als titel Waaitaal, bevat geestige, herkenbare ergernissen en observaties, over de taal van alledag. Verbogt, die een groot liefhebber en kenner is van de stripheld Kuifje, zoekt het in de kracht van het alledaagse.

Literaire Lunch
Voorafgaand aan de schrijversmiddag kunt u –na reservering- genieten van een literaire lunch bij de Kasteelhoeve. Belt u van tevoren even met 040-7874561.

Kaartjes
Kaartjes zijn online te bestellen via de website van Bibliotheek Dommeldal. Of te koop bij Boekhandel van Grinsven in Geldrop. Voor houders van een jaarkaart wordt altijd een zitplaats gereserveerd.

The Full Monty schaamteloos grappig en niets verhullend

The Full Monty Foto: Roy Beusker

Op donderdag 12 april staat de spetterende musical The Full Monty in Theater De Blauwe Kei. Een aanstekelijke, pikante, maar ook ontroerende musical met swingende songs. The Full Monty begint om 20.15 uur in de grote Theaterzaal van De Blauwe Kei op CHV Noordkade.

Het verhaal gaat over een werkloze metaalarbeider. Als hij plotseling zijn baan, vrouw en toekomst verliest komt hij in de problemen. Hij moet zorgen dat hij de alimentatie kan blijven betalen, want anders verliest hij ook nog zijn kind. Hiervoor gaat hij op zoek naar een bron van inkomsten. Zodra hij ziet hoe vrouwen in de stad uit hun dak gaan bij een Chippendales-achtige voorstelling en hij heeft uitgerekend hoeveel geld die show heeft opgeleverd, bedenkt hij met zijn werkloze vrienden al snel een strip act genaamd The Full Monty. Er is alleen één probleem: de vijf werkloze mannen zijn niet bepaald de meest sexy jongens. Slagen ze er toch in om bezoekers naar binnen te lokken en een geslaagde striptease-act te laten zien? "Schaamteloos grappig" (Telegraaf), "Een lust voor alle zintuigen" (Volkskrant) en "Vertederende losers in een energieke show" (Trouw).

Kaarten voor The Full Monty zijn € 33 (inclusief drankje) en zijn te reserveren via www.blauwekei.nl, telefonisch via 0413-342555 of aan de theaterkassa op werkdagen tussen 13.00 en 17.00 uur.

Verhalentafel bij het Onderonsje

Op donderdag 19 april is er weer een activiteit van het Onderonsje in het Damiaancentrum.
Deze keer staat het verhaal centraal. Zowel verhalen om naar te luisteren, als om zelf te vertellen.

Onder leiding van vrijwilligers die daar een training voor hebben gevolgd gaan de deelnemers aan de slag. Het kunnen verhalen zijn over vroeger of over nu; over de eigen kindertijd of hoe het is om grootouder te zijn; over het werkzame leven, het huidige leven. In ieder mens zitten verhalen die de moeite waard zijn om verteld te worden. Dit vertellen doen we in kleine groepjes zodat er met aandacht naar iedereen geluisterd kan worden.
U bent van harte welkom. Opgeven mag, maar u kunt ook spontaan binnenvallen.
Opgave of informatie: Petra Vesters, tel.06-10068676 of Karin van Vlerken, tel. 06-13992915.
Tijd: 14.00-16.00 uur. Kosten: € 3,-
Damiaancentrum, Schijndelseweg 46, 5491 TB Sint-Oedenrode, www.damiaancentrum.nl

Try-out show Friezenteam Avalon tijdens open dag van de Rekkendonken

Show Friezenteam Avalon Foto: Chantal van Tuijl

Liempde, 1 april - Friezenteam Avalon, 8 zware Friese paarden gehuld in een zweem van piraterij, rijden een kür op muziek. Deze piratenkür is door de amazones zelf bedacht, geschreven en in de muziek gezet. In de weken die volgden is de kür eerst zonder paarden gelopen en daarna onderdeel voor onderdeel ingeoefend. Tijdens dit proces zijn de puntjes op de i gezet en de lijnen tot op het laatste moment geperfectioneerd. En ook de kleding is geheel in stijl aangeschaft.

Veel leden hebben ruime showervaring op kleine en grote evenementen in binnen- en buitenland. Een hoogtepunt voor de meeste leden is het optreden in Ahoy geweest, waar er 3 dagen in het voorprogramma van de Spaanse rijschool werd gereden. Dit was nog met een andere showgroep. Met deze ervaring zijn zij Friezenteam Avalon begonnen begin dit jaar. Maar ook nieuwe leden vinden hun plek in Friezenteam Avalon, zelfs met jonge paarden. Iedere maandag wordt er hard getraind in het complex van Manege Sonniushof te Son en Breugel. De kracht van Friezenteam Avalon is het samen bedenken, beslissen en uitvoeren van alle zaken die spelen rondom een showteam. En dat stralen ze uit, één met de paarden, één met elkaar en één met het publiek.

Zondag 1 april, eerste paasdag, hebben de amazones van Friezenteam Avalon een try-out gereden op de open dag van Ruitersportschool de Rekkendonken te liempde ter ere van het 45-jarig bestaan. De organisatie was strak geregel en er kwam veel publiek op af.

Er waren veel positieve reacties op de show van Friezenteam Avalon.
"Heb genoten" Ria Schellekens
"Ziet er fantastisch uit. En wat hebben jullie prachtige kleding aan. Te gek" Marjo Sol
"Wat een fantastische show!!!" Jacqueline van Boxtel


Meer informatie en data van shows is te vinden op www.friezenteamavalon.nl ook zijn we te volgen op facebook.
Op 17 juni rijdt Friezenteam Avalon een show op manege Sonniushof in Son en Breugel tijdens de manegekampioenschappen.

Heren 1 VC Pieter Brueghel wint en verliest overtuigend

Heren 1 VC Pieter Brueghel wint en verliest overtuigend

Heren 1 heeft in de thuiswedstrijd tegen middenmoter Blox 1 uit Boxtel onverwacht het maximale resultaat behaald: een 4-0 overwinning. De wedstrijd erop tegen de nummer laatst, studententeam Tamar 1, ging toch tegen de verwachtingen in verloren met 3-1. Hieronder meer over het ontstaan en verloop van beide wedstrijden.

Eerst de wedstrijd tegen Blox 1. Die begon voortvarend met degelijke aanvallen, met name van Kariem en Jasper. Ook was de servicedruk hoog met onder andere direct scorende ballen (aces) van Peterjan en Sebastiaan. De eerste en tweede set werden zodoende tamelijk eenvoudig over de streep getrokken. De derde set kwamen de heren uit Son en Breugel op een flinke achterstand: 11-19. In een zinderende slotfase werd met goede harde smashes de set toch naar VC Pieter Bruegel toegetrokken. Met de winst in de pocket, begonnen de heren uit Son en Breugel de laatste set slordig en liepen ze snel tegen een achterstand aan van vijf punten. Na een time-out werden de gelederen gesloten en bouwden de heren weer naar een overwinning. Ook de laatste set werd binnengesleept. Een belangrijke 4-0 overwinning in de strijd om lijfsbehoud.

De uitwedstrijd van woensdag 4 april tegen Tamar 1 begon chaotisch, omdat vrijwel elk teamlid van een ander aanvangstijdstip in uitging, uiteenlopend van 20:00 uur tot 21:30, gelukkig wel op dezelfde dag. De aanvang bleek uiteindelijk op 20:00 te zijn vastgesteld, dus moest worden gehaast om de schade enigszins te beperken. Half opgewarmd startte de wedstrijd ongeveer om 21:04 uur. De eerste set was een aantal heren nog in "dutje op de sofa"-modus. De studenten van Tamar waren uiteraard al flink warm gespeeld en dat zorgde voor scherp vs lam. Herkenbaar patroon binnen de vereniging, getuige de memoires van Dames 1 in de vorige edities van deze krant. Onder toeziend oog van veel thuispubliek werd de set genoeglijk overtuigend verloren. De tweede set waren de heren warm gespeeld en sleepte Jasper hoogstpersoonlijk de set binnen met een reeks prachtige aanvallen. De derde en de vierde set kon zelfs Jasper het geklungel in de aanval en blokkade en het gemis in scherpte van de overige teamleden niet compenseren. De heren uit Son en Breugel kwamen een dikke achterstand twee keer niet meer te boven, met 3-1 verlies als resultaat. De bitterballen na de wedstrijd smaakten bitter. En rond.

Heren 1 staat met de vijf bij elkaar geschraapte punten nog altijd op positie lijfsbehoud, met gelukkig nog wat inhaalwedstrijden. Wil heren 1 deze winnen, moet het echt beter.

Voor meer informatie, bezoek www.vcpieterbrueghel.nl of mail naar info@vcpieterbrueghel.nl.

HTC Son Tennis

De competitie is begonnen met nieuwe clubkleding bij HTC Son Tennis        
Uitslagen Competitie HTC SON TENNIS                
Zaterdag 7 april         
HTC SON 1 BEST 1 Topklasse gemengd 4 - 1
BLTV 1 HTC SON 1 Topklasse heren 0 - 6

Zondag 8 april
HTC SON 1        BLTV 1 2e klasse gemengd 6 - 2
RAPIDITAS 3 HTC SON 2 2e klasse gemengd 2 - 6
HTC SON 3 Merletten 1 3e klasse gemengd 4 - 4
Mierlo 1 HTC SON 4 4e klasse gemengd 2 - 6

BC 't Koffertje '94

Uitslag BC 't Koffertje '94 van 9 april 2018
A-lijn: 1 Ad van Helvoort & Jan van Lanen 62,50; 2 Willem Pieters & Harrie van Rijbroek 61,46; 3 Tonnie en Ton van Acht 58,68 B-lijn: 1 Marianne Bekkers & Maria Bloem 62,92; 2 Peter Linke & Piet Swinkels 61,67; 3 Frans van den Boomen & Heleen Wiers 55,83

Waterpolodames Argo stranden in Waalwijk

Na 3 winstpartijen op rij moest Argo het afgelopen weekend weer eens een keer het onderspit delven. Ondanks het feit dat tegenstander AquAmigos op papier gepakt kon worden, was de einduitslag van 8-5 niet geheel onterecht. In de eerste wedstrijd wist Argo nog met 6-5 te winnen, maar dat zat er dit keer niet in. Dit was met name te danken aan het slordige spel van Argo zelf. Het team kwam zwak uit de startblokken en kreeg binnen 15 seconden al een doelpunt te verwerken. Maar niet alleen bij de dames uit Rooi liep het niet soepel, ook het scheidsrechters duo had het behoorlijk lastig. Het spel moest een aantal keren stil gelegd worden, omdat de heren er zelf onderling niet uitkwamen. Dit resulteerde wel tot een aantal opmerkelijke uitsluitingen, waar ook Argo niet beter door ging spelen. Het grote lichtpunt van deze wedstrijd was Yvonne vd Vorstenbosch. Inmiddels 40 jaar lid van Argo en al ruim 30 jaar onder de lat bij Argo. Ze keepte weer een fantastische wedstrijd, daar waar het team het even niet lukt weet zij het team toch vaak in de wedstrijd te houden. Een vaste waarde voor het team waar menig tegenstander last van heeft. Daarnaast mochten Sielke vd Burgt en Ellis Brugmans meespelen met de selectie. In het kader van verjonging van de selectie en ook het uitdagen van de jeugd een prima wedstrijd om mee te spelen. Door de einduitslag blijft Argo op de 8e plek steken. Een overwinning volgende week maakt het misschien nog mogelijk om een paar plekken op te schuiven. Doelpunten van Argo werden gemaakt door Renske vd Burgt, Ellis Brugmans, Josine Raaijmakers en Liesbeth vd Korst (2x).

TRB-RES - B1 2-10
C gemengd - DBD 1-21
De Treffers - C jongens 1-11
AquAmigos - D1 13-3
AquAmigos - Dames 1 8-5
Heren 2 - Gorgo 3-8

Programma
Zaterdag in ZIB te Best:
D1 - TRB-RES 17:00 uur
C jongens - PSV 17:45 uur
Dames 1 - Lutra 18:30 uur
Heren 1 - Argo 20:15 uur

Zondag:
DZT'62/De Punderman - C gemengd in De Wiemel te Deurne 15:00 uur
SWNZ (SG) - Heren 1 in Molenheide te Schijndel 19:45 uur

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Maandag 2 april
Pupil van de week: Lise Sprokholt
Corridor 1 – Flamingo's 1         11 - 11

Woensdag 4 april                 aanvang
Recreanten Corridor 1 – Rosolo 9 - 6
Recreanten Be Quick–Corridor 2 3 - 3
Odisco MW1 – Corridor MW2 8 - 7

Zaterdag 7 april
Flamingo's A1 – Corridor A1         6 - 6
Altior E3 – Corridor E2                 2 - 3
Corridor B1 – SCMH B1                 4 - 4
Corridor D1 – Rooi D1                 2 - 0

Zondag 8 april
Avanti 1 – Corridor 1                 13 - 12

Programma
Woensdag 11 april                 aanvang
Recreanten Corridor 2 – BMC 19.30
Recreanten Rietvogels–Corridor1 20.00
Avanti MW1 – Corridor MW1        20.00
Corridor MW2 – Be Quick MW1 20.30

Zaterdag 14 april
Corridor E2 – Celeritas E1         9.00
Corridor E1 – Avanti E1                 9.00
Corridor E3 – Swift E1                 10.00
Rust Roest F2 - Corridor F1         10.00
Corridor A1 – Avanti A1                 11.15
Corridor D1 – DAKOS D2                 12.45
Corridor C1 – De Korfrakkers C3 13.45
Corridor B1 – Altior B3                 15.00

Zondag 15 april
Pupil van de week: Hanne Mac Donald
Corridor 1 – De Horst 1                 11.30

Zondag 8 april
Avanti 1 – Corridor 1                         13.00

Het weer wordt langzaamaan beter

Het weer wordt langzaamaan beter, hopelijk gaat het spel daarin mee de komende tijd.
RKVV Nederwetten – VV Elsendorp 1 - 4. Een nog steeds zwaar gehavend Nederwetten moest het op donderdagavond 5 april opnemen tegen angstgegner Elsendorp. De laatste jaren kwam Nederwetten steeds te kort tegen de werkploeg die evenals Nederwetten al jaren in de 5e klasse uitkomt.
Met wat andere namen dan anders begon Nederwetten zichtbaar met weinig vertrouwen aan de wedstrijd. Mede hierdoor was het binnen 3 minuten al 0-1 door miscommunicatie achterin. De rest van de eerste helft verliep redelijk rustig en aan beide kanten was er weinig sensatie in de doelmond. Desondanks viel vlak voor rust de tweede goal van Elsendorp, op identieke wijze als de eerste goal.

Ruststand: 0-2
In de tweede helft kwam Nederwetten anders uit de startblokken. Tijdens de thee zijn de koppen bij elkaar gestoken en is besloten om er toch nog wat van te maken. Dit resulteerde in meer balbezit, maar tot echte kansen kwam het niet. Wel wat speldenprikjes vanuit de tegenstoot door de aanvallers van Elsendorp.
In de 62e en 63e minuut leek er sprake van een black-out. Nederwetten verloor compleet de concentratie en in no-time had Elsendorp de score verdubbeld. Wederom door wat onoplettendheid en Elsendorp was meedogenloos. Het was 0-4 en er kwam wat mineur over Sportpark De Koppel te hangen. Sjaak plukte tot tweemaal toe een bal van het dak van de kantine en dat waren toch wel zo'n beetje (letterlijk) de hoogtepunten op dat moment.
Er moest wat gebeuren. Tim, Tom en Rutger werden in het veld gebracht en dat hielp zichtbaar. Er kwam wat meer druk op het doel van Elsendorp en er werden ook meer duels gewonnen. Rutger miste op een haar na een kopkans na een voorzet van Tom. Even later was diezelfde Tom verantwoordelijk voor de eretreffer. In de tachtigste minuut bracht hij de stand op illustratieve wijze, via een scrimage, op 1-4.
Eindstand: 1-4
Zondag wacht een uitwedstrijd tegen Tongelre. Op het Eindhovense kunstgras zal Nederwetten moeten proberen om niet nog verder weg te zakken op de ranglijst. Een duel om de rode lantaarn!

Handbal vereniging Apollo

Uitslagen
Achilles '95 HB1 - Apollo HB1                22-20
Apollo HS2 - Saturnus HS1                23-29
Apollo HS3 - Niobe HS2                 27-17
De Sprint DS2 - Apollo DS1                13-30
The Flyers D2 - Apollo D1                12-19
PSV Handbal DS4 - Apollo DS2                24-14
West-Brabant Combinatie HS1 - Apollo HS1        31-20

10 april
20:15 uur RED-RAG Tachos/Witte ster DS1 - Apollo DS1

15 april
10:15 uur Apollo DS2 - VHC '13 DS2

Clubkampioenschappen BC Scarabee

Op zaterdag 24 maart vonden de interne clubkampioenschappen van BC Scarabee plaats. Deze keer gecombineerd voor zowel de jeugd als de senioren. Het was een gezellige dag waarop in De Landing veel spannende wedstrijden gespeeld zijn. De dag is afgesloten met een barbecue.
De resultaten van de clubkampioenschappen zijn te zien in de afbeelding.

BC Scarabee scoort op Brabantse kampioenschappen

Afgelopen zondag, 8 april, hebben twee teams van BC Scarabee deelgenomen aan de Brabantse badmintonkampioenschappen. Omdat beide teams in hun poule kampioen waren geworden, mochten zij deelnemen aan deze Brabantse kampioenschappen.
Het tweede team heeft op de Brabantse kampioenschappen een tweede plaats weten te veroveren. Een hele nette prestatie. Het eerste team is ook op de Brabantse kampioenschappen eerste geworden, wat betekent dat zij BC Scarabee zullen gaan vertegenwoordigen op de landelijke kampioenschappen.

RKVV Nederwetten

Programma
Donderdag 12 April
Nederwetten 1 - HSE 1 aanvang 18.30 uur
EMK 5 - Nederwetten 2 aanvang 18.30 uur

Vrijdag 13 April
Nederwetten Veterinnen - RKVVO Veterinnen aanvang 20.00 uur

Zaterdag 14 April
Nederwetten Vet - Nuenen Vet aanvang 16.30 uur

Zondag 15 April
Nederwetten 1 - Fiducia 1 aanvang 14.30 uur
Nederwetten 2 - Nieuw Woensel 9 12.30 uur
Nederwetten 3 - HSE 4 aanvang 10.00 uur
Nederwetten 5 - RKVVO 9 aanvang 10.00 uur
Hapert Vr 1 - Nederwetten Vr 1 aanvang 10.00 uur
Wodan Vr 1 - Nederwetten Vr 2 aanvang 09.45 uur

Dinsdag 17 April
ST Sterksel/DOSL Vr 1 - Nederwetten Vr 1 aanvang 20.00 uur

Nederwetten zakt door de ondergrens

Door Louis Staals
Tongelre - Nederwetten 3-1 Alle factoren waren aanwezig. Een strak blauwe hemel, weinig wind en een flink aantal supporters uit Nederwetten op het sportpark de Doornakkers .

Door: Louis Staals

Eindelijk zouden we wel eens de 3 punten gaan halen, maar tegen hekkensluiter Tongelre liep het allemaal anders. Het duurde tot aan de 30e minuut toen Jordy van der Voort een schot van afstand loste dat verdween over de keeper van Nederwetten in het doel 1-0. Nederwetten kreeg daarna nog verschillende mogelijkheden om de stand gelijk te trekken, maar niets lukte en alles viel verkeerd uit. Met deze stand werd ook de rust bereikt.

Na de thee dacht de supporters schare van Nederwetten, dit zullen we na de rust wel even rechtzetten want het duurde slechts 5 minuten toen een door Niek Evers genomen corner snoeihard werd binnen gekopt door Toon van der Loo, een van de twee trainers die uit pure noodzaak moest worden in gezet vanwege de vele blessures. 2-1 Zijn assistent Rutger Maters moest ook nog omkleden maar zelfs met die hulp kwam Nederwetten geen stap verder. In de 80e minuut sloeg het noodlot toe. Een afstandsschot van een van de betere spelers van Tongelre, Fathi Yildiz, zeilde over de keeper in het Nederwetten doel. 2-1

Nog enkele grote kansen van o.a Toon van Rooij, leverde geen doelpunt op en in de 85e werd een enorme blunder in de Nederwetten achterhoede opnieuw afgestraft door Yildiz die de bal keurig achter de Nederwetten goalie krulde 3-1. De teleurgestelde Nederwetten supporters waren toen al onderweg naar de uitgang want het was een debacle voor het vaandel team waar ze zeker niet op gerekend hadden. Donderdag a.s maar weer hopen op herstel tegen HSE om deze blamage te vergeten en zo snel mogelijk van de onderste plaats te komen. Het kan en moet beter kunnen.

Nijnsel komt maar niet tot scoren.

De thuisploeg startte met een enigszins gemankeerd team aan de thuiswedstrijd tegen de bezoekers uit Oploo, Excellent. Deze ploeg had de laatste wedstrijden ruim weten te winnen zodat zij in de winning mood waren. Nijnsel heeft zoals bekend de punten hard nodig, met name omdat zij een aantal wedstrijden meer heeft gespeeld dan de concurrentie.
In de twaalfde minuut was het al raak. De rechtsbuiten van de bezoekers kreeg alle ruimte en leverde een schot af op goal. Het was niet bepaald een pegel maar hij belandde wel tegen het net. Een nieuwe teleurstelling: 0-1. Daarna ging de wedstrijd op en neer ofschoon de gastheren nauwelijks kansen afdwongen. De bezoekers waren wat dat betreft scherper want een nieuwe, vrije schietkans leverde niet lang voor rust de 0-2 op. En dat is voor het matig scorende Nijnsel een hele moeilijke tussenstand.
Na de smaakvolle thee van theoloog Geert van de Wijdeven begon Nijnsel aan een megaoffensief dat zo'n drie kwartier duurde. Veel balbezit maar de eindpass was in de regel niet op maat. En anders was de keeper alert. In de 77e minuut twee prima kansen achtereen van respectievelijk Nick van Heesch en Rick van der Vleuten maar op zo'n cruciaal moment zit het dan ook niet mee. Niet lang daarna nog een kans voor de net iets te lang dralende Arjan van Zutphen en toen liep de energie van de thuisclub snel weg. De bezoekers speelden de wedstrijd vervolgens professioneel uit en was een nieuwe nederlaag een feit. De rode lantaarn komt langzaam maar zeker dichterbij en het aantal wedstrijden is nog steeds niet gelijk getrokken. Er komen nog een paar zware weken aan voor de geelbauwen waarin alle zeilen moeten worden bijgezet om rechtstreekse degradatie te voorkomen. We ontmoeten nog enkele concurrenten, met name uit, en de staartploegen halen regelmatig punten. Nu Nijnsel nog……

Zondag naar Handel.
Niet op bedevaart want dat is in mei. Handel draaide een tijd volop mee bovenin, maar mede door enkele blessures is de goede positie van Handel enigszins verschraald. Mogelijk kan Nijnsel hiervan profiteren maar dan moet er met name voorin toch slaagvaardiger worden gehandeld.
PSV-AJAX op groot scherm.
Vanaf kwart voor vijf zendt de kantine van vv Nijnsel de wedstrijd PSV-Ajax uit op grootscherm. De winnaar wordt waarschijnlijk kampioen van Nederland en volgt daarmee het vooralsnog ongenaakbare Feyenoord op. De wedstrijd staat onder leiding van de met name in Eindhoven zeer populaire Kevin Blom.

Uitslagen SBC jeugd zaterdag 7 april
Acht JO 19-1 - SBC JO 19-1                         1 - 3
SBC JO 19-2 - Tuldania JO 19-1                         3 - 4
SBC JO 19-3 - SJO VV LBC JO 19-1                         2 - 6
Essche Boys JO 19-1 - SBC JO 19-4                         6 - 2
SBC JO 17-1 - Wilhelmina Boys JO 17-1                         3 - 3
RKSV Nuenen JO 17-5 - SBC JO 17-2                         3 - 1
FC Eindhoven AV JO 17-2 - SBC JO 17-4                         1 - 0
SBC JO 17-5 - Acht JO 17-3                         13 - 1
SBC JO 17-6 - FC Eindhoven AV JO 17-4                         4 - 0
SBC JO 15-1 - SV Valkenswaard JO 15-1                         0 - 4
SBC JO 15-2G - VRIJ                         ---------
SBC JO 15-3 - DBS JO 15-5                         1 - 0
SBC JO 15-4 - Best Vooruit JO 15-6                         3 - 2
SV Budel JO 15-4 - SBC JO 15-5                         2 - 1
RKSV Nuenen JO 15-6 - SBC JO 15-6                         3 - 2
Acht JO 15-3 - SBC JO 15-7G                         2 - 4
SBC MO 15-1 - SV Valkenswaard MO 15-1                         1 - 1
SBC JO 13-1 - WODAN JO 13-1                         3 - 1
RPC JO 13-2 - SBC JO 13-2                         0 - 0
SBC JO 13-3 - Geldrop JO 13-3                         6 - 3
SBC JO 13-4 - VOAB JO 13-4                         3 - 1
Geldrop JO 13-5 - SBC JO 13-5                         1 - 4
Best Vooruit JO 13-6 - SBC JO 13-6                         0 - 2
SBC JO 13-7 - RKVVO JO 13-4                         8 - 2
SBC MO 13-1 - Mierlo Hout MO 13-1                         0 - 5
SBC JO 12-1 - Marvilde JO 12-1                         4 - 0
Oirschot Vooruit JO 11-12 - SBC JO 11-1G                         0 - 6
SBC JO 11-2G - Unitas '59 JO 11-3                         3 - 2
DVS JO 11-3 - SBC JO 11-3                         0 - 6
Rood Wit'67 Plus JO 11-1G - SBC JO 11-4                         0 - 5
FC Eindhoven AV JO 11-5 - SBC JO 11-5G                         5 - 3
Hapert JO 11-2 - SBC JO 11-6G                         NB
SBC JO 11-7 - Woenselse Boys JO 11-3                         4 - 3
SBC JO 11-8G - Acht JO 11-3                         7 - 1
SBC JO 11-9 - DBS JO 11-10                         8 - 0
UNA JO 11-5G - SBC JO 11-10                         2 - 4
SBC JO 11-11G - S.C.I. J011-3                         0 - 1
Taxandria JO 10-1 - SBC JO 10-1                         1 - 7
SBC G 1G - Haarsteeg G 1G                         0 - 1

Programma SBC jeugd 14 april
Thuisteam Bezoekers Vertrek Aanvang
SBC JO 19-1 - Bergeijk JO 19-1        15:30
Were Di JO 19-1 - SBC JO 19-2 13:30 14:30
RKSV Nuenen JO 19-4 - SBC JO 19-3 14:30 15:30
SBC JO 19-4 - VRIJ        
VOAB JO 17-1 - SBC JO 17-1 12:00 13:00
SBC JO 17-2 - RKVVO JO 17-2        15:15
SBC JO 17-4 - Unitas '59 JO 17-4        15:15
DVS JO 17-4 - SBC JO 17-5 12:15 13:15
SJO VV LBCJO 17-1 - SBC JO 17-6 12:30 13:30
FC Eindhoven AV JO 15-1 - SBC JO 15-1 12:15 13:15
Tongelre JO 15-1 - SBC JO 15-2G 10:30 11:30
Best Vooruit JO 15-3 - SBC JO 15-3 10:30 11:30
Reusel Sport JO 15-3 - SBC JO 15-4 12:15 13:15
SBC JO 15-5 - SV Valkenswaard JO 15-5        13:15
SBC JO 15-6 - Wilhelmina Boys JO 15-5        13:15
SBC JO 15-7G - Wilhelmina Boys JO 15-3        13:15
Bladella MO 15-1 - SBC MO 15-1 12:00 13:00
Rood Wit V'hoven JO 13-1 - SBC JO 13-1 10:30 11:30
SBC JO 13-2 - Marvilde JO 13-1        11:45
RKVVO JO 13-2 - SBC JO 13-3 10:45 11:45
Sint Michielsgestel JO 13-2 - SBC JO 13-4 10:30 11:30
SBC JO 13-5 - SJO Juventud JO 13-2        11:45
SBC JO 13-6 - RKVVO JO 13-3        11:45
Woenselse Boys JO 13-4 - SBC JO 13-7 10:30 11:30
Mierlo Hout MO 13-2 - SBC MO 13-1 10:30 11:30
Unitas '59 JO 12-2 - SBC JO 12-1 09:15 10:15
SBC JO 11-1G - Zwaluw VFC JO 11-2        10:15
Best Vooruit JO 11-2 - SBC JO 11-2G 09:15 10:15
SBC JO 11-3 - VRIJ        
SBC JO 11-4 - VRIJ        
SBC JO 11-5G - SBC JO 11-7        10:15
SBC JO 11-6G - EFC JO 11-3        10:15
SBC JO 11-5G - SBC JO 11-7        10:15
Woenselse Boys JO 11-7 - SBC JO 11-8G 09:15 10:15
RKVVO JO 11-5 - SBC JO 11-9 09:30 10:30
SBC JO 11-10 - EMK JO 11-4G        10:15
Wilhelmina Boys JO 11-4G - SBC JO 11-11G 09:00 10:00
SBC JO 10-1 - DVS JO 10-1        10:15
SC 't Zandt JO 8-1G - SBC JO 9-1 08:00 08:45
Best Vooruit JO 9-2 - SBC JO 9-2G 08:15 09:15
SBC JO 9-3G - VRIJ        
SBC JO 9-4 - Spoordonkse Boys JO 9-2G        09:00
SBC JO 9-5G - VRIJ        
SBC JO 9-6 - VRIJ        
SBC JO 9-7 - Zwaluw VFC JO 9-9        09:00
SDO '39 JO 9-2 - SBC JO 9-8 09:30 10:30
RKVVO JO 9-6 - SBC JO 9-9G 08:00 09:00
SBC JO 9-10G - Rood Wit'67/Plus JO 9-2        09:00
SBC JO 9-11G - WODAN JO 9-6        09:00
SBC JO 8-1 - SV Valkenswaard JO 8-1        09:00
Acht JO 8-3 - SBC JO 8-2 08:15 09:00
SBC JO 8-3G - Acht JO 8-4        09:00
SBC G 1G - VRIJ        

SBC Senioren
Uitslagen
Zondag 8 april
SBC 1                - EMK 1        7-2
SBC 2                - Unitas'59 2        1-2
Nuenen 4         - SBC 3        2-5
SBC 4                - VOAB 6        6-2
Geldrop 6         - SBC 5        1-2
Oirschot V. 4         - SBC 6        2-1
SBC 7                - Best Vooruit 9 2-5
Pusphaira 7         - SBC 8        3-5
EMK 5         - SBC 9        0-3
SBC 11         - Nederwetten 5 6-2
Unitas'59 10         - SBC 12        4-1
HMVV VR1         - SBC VR1        1-2
Boskant VR1         - SBC VR2        7-1

Programma
Zondag 15 april
Mariahout 1         - SBC 1        14.30 u
Hilvaria 2         - SBC 2        11.45 u
SBC 3                - Boxtel 2        12.00 u
Oisterwijk 2         - SBC 4        11.30 u
SBC 6                - RKVVO 7        12.00 u
UNA 11         - SBC 7        10.00 u
SBC 8                - Brabantia 10        10.00 u
Tongelre 3         - SBC 9        10.00 u
EMK 6         - SBC 11        11.00 u
SBC 12         - Wilhelmina Boys 6 11.00 u
SBC VR1         - Reusel Sport VR1 11.00 u
SBC VR2         - Avanti'31 VR2 10.15 u

Sonse Zaalvoetbal competitie

Speelronde 8 9 april
Uitslagen speelronde 8:
Rovers Timmerwerk - Sportcafe Expreszo        niet gespeeld
Imazighen United - Witlox / Van Kemenade        5-0
Hurkmans        - Spierings / Bergmans        5-0

Stand 7 april:
1. Spierings / Bergmans 7-21
2. Witlox/ Van Kemenade 7-15
3. Sportcafé Expreszo 6-12
4. Hurkmans        7-9
5. Imazighen United 7-9
6. Rovers Timmerwerk 6-3

Programma speelronde 9 14 april
18:00 Imazighen United – Rovers Timmerwerk
18:45 Witlox / Van Kemenade - Hurkmans
19:30 Spierings / Bergmans - Sportcafé Expreszo

24 / 24