DeMooiSonenBreugelkrant

20 maart 2019

DeMooiSonenBreugelkrant 20 maart 2019


Jong en oud aan het werk Foto: Wil Feijen

Talloze vrijwilligers stonden vrijdag 15 maart en zaterdag 16 maart in Nederland klaar om te helpen bij de vele klussen die waren aangemeld door voor NLdoet. Door de jaarlijkse actie van het Oranje Fonds worden verenigingen en organisaties financieel ondersteund. In Son en Breugel hadden drie verenigingen zich aangemeld voor deze landelijke aktie.

Vereende krachten
Jong en oud was vrijdag en zaterdag druk in de weer om bij Scouting Dutmella, Buurttuin 't Zand en bij het pand aan de St. Genovevastraat 37 de handen uit de mouwen te steken. De verschillende klussen die waren aangemeld door de genoemde verenigingen/organisaties werden met vereende krachten uitgevoerd. Naast het uitvoeren van de werkzaamheden kregen de vrijwilligers een heerlijke lunch aangeboden.

Lees verder op pagina 9.

Jaargang 4 • Week 12 • Woensdag 20 maart 2019

Leerlingen basisscholen helpen bij Boomfeestdag

Leerlingen van de basisscholen hebben woensdag 13 maart en donderdag 14 maart bomen geplant in het kader van de Nationale Boomfeestdag. Samen met wethouder Boersma en burgemeester Gaillard werden verschillende struiken en bomen geplant.

Lees het heel verhaal op pagina 9 en bekijk de foto's op www.mooisonenbreugel.nl

2 / 32

Sint Genoveva-kerk
Son en Breugel
Zondag 24 maart09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intenties: Ietje van Dinther-Raeven, Bets van Maasakkers-van der Pas, Willemien Merks-Roestenburg, Han Verhagen, Martina Foolen-Jansen.
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Gregoriaans koor. Intenties: Suze Edlinger-Sknerek, Maria Brugman en overleden familie Brugmans-Merks, Corrie en Leo van de Ven-van den Hurk, Toon, Riek en Jo van Grotel, Frans Janssens, Nolda Roestenburg-Versantvoort, Theo van Lieshout.
Zondag 31 maart
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intenties: Familie vd Laar-van Heeswijk, Arie en Jet de Korte-vd Laar, Piet en Hein en Nettie van Eck en ouders Jan en Doortje van Eck, Mia Donkers-van Heeswijk, familie Donkers-Pijnenburg
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor. Collecte voor de Bisschoppelijke Vastenactie. Intentie: Miet van der Velden-van Moorsel

Overige kerkdiensten Son en Breugel
Woensdag 20 maart
18.00 uur: Sobermaaltijd in het kader van de oecumenische activiteiten in de 40-dagen tijd. Kerk van de eenheid in Christus, Zandstraat 26. Opgeven bij Cora Rothuizen crothuizenweijers@gmail.com of 06-1889478
Zaterdag 23 maart
16.30 uur: Woord- en communieviering in Berkenstaete
Donderdag 28 maart
17.00 uur: Solidariteitsmaaltijd in het kader van de oecumenische activiteiten in de 40-dagentijd. Parochiecentrum De Goede Herder, Mgr. Bekkersplein 1, Sint-Oedenrode. Opgeven bij Parochiecentrum secretariaat@heiligeodaparochie nl of 0413-477741.
Zaterdag 30 maart
16.30 uur: Eucharistieviering in Berkenstaete

Martinuskerk Centrum
Zaterdag 23 maart 19.00 uur: Eucharistieviering met Het Goede Herder koor. Intenties: (geen intenties opgegeven)
Zondag 24 maart Derde Zondag in de Veertigdagentijd
09.30 uur: Eucharistieviering met Het Martinus koor. Intenties: Annie van de Laar, Johan en Truus van Gerwen – Lathouwers en overleden familieleden, Overleden ouders Vermeltfoort – Sanders en overleden familieleden, Jan Kanters, Overleden ouders Hendriks – Hazenberg en overleden kinderen, Adrianus Klaasen en Marietje Klaasen – Verstappen en overleden familieleden Klaasen, Jan van de Ven en overleden familieleden familie van de Ven, van familie Hobbelen en kleinkind Roel
Zondag 24 maart
11.00 uur: Doopviering Thomas van Beers
Zondag 24 maart
12.30 uur: Doopviering Mira en Julie Muijtjens
Maandag tot en met vrijdag19.00 uur: Eucharistieviering in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode, waarna de mogelijkheid tot stil gebed en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening tot 20.00 uur.
Maandag 25 maart
19.30 uur: Ouderavond Eerste Heilige Communicanten in het zaaltje bij De Goede Herder kerk, Mgr. Bekkersplein Eerschot
Woensdag 27 maart
19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant

Boeken voor de Boekenbeurs dagelijks in te leveren in de kerk in Eerschot van 10.00 uur tot 12.00 uur, behalve tijdens de schoolvakanties.

Sint Antonius Nijnsel
Zondag 24 maart
11.00 uur Familieviering met daarnaast Peuter/kleuterviering. Intenties: Ben Habraken nms KBO Nijnsel

(PKN) St. Oedenrode
(knoptoren)
Zondag 24 maart
10.00 uur, Ds. D. Strasser, 3e zondag van de 40-dagentijd

The Blue Stars bezorgen WensAmbulance vele 'best-of-days'

Foto: Wil Feijen

Het benefietcabaret optreden is door de geweldige setting van The Blue Stars uit Son en Breugel op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart een daverend succes geworden. Twee avonden trokken The Blue Stars in het Vestzaktheater overvolle zalen met een 'best of'-show uit hun cabaretvoorstellingen. The Blue Stars, een muzikaal cabaret met een zweem van vroeger en met een knipoog naar vandaag.

Redacteur: Rianne van der Heijden
Fotograaf: Wil Feijen


Vroeger en nu
Volledig in hun humoristische rol namen Harrie Sijbers en Rob Verschuren alle aanwezigen mee in de beleving van vroeger en nu. Een grote muzikale rol speelden Joost Egmond en Benjo Plandsoen die samen met de prachtige zang van Erica van Dijck en Ellen Sijbers met regelmaat hun cabaretvertoning op de voorgrond zetten. Het begin werd gemaakt met grappige beelden van het oude Son en Breugel. In de rij van muzikale grootheden als de Rolling Stones en The Beatles volgden ook The Blue Stars! Hilarische anekdotes van vroeger in de context van nu geplaatst, leverden door de woordspelingen van Harrie en Rob een waar cabaret. Harrie en Rob vertelden de hele avond met veel humor over hun jeugd op de bewaarschool en hun pubertijd, gekleed in Terlenka broeken, gelardeerd met muziek uit die tijd. Vol overgave toonden Harrie en Rob hoe ze denkbeeldig weer terug dansten in de tijd.

Dansen of zwemmen
Vasthoudend aan de ingestudeerde danspas van de dansles, toonde Rob de danspas van de Engelse Wals in het ritme van 'strekken-spreiden-sluiten'. Het viel Harrie op dat de danspas van Rob het ritme van de zwemles was, wat vele lachspieren aan het werk zette. Terugdenkend aan de tijd waarin dé 'fuif' de kennismaking was met het vrouwelijk schoon, volgden meer danspassen. Harrie en Rob dansten met weemoed terug naar die tijd en brachten het 'zwemmen' annex 'schuifelen' weer vol overtuiging ten tonele. De geleidelijke ontstane afstand tijdens het 'zwemmen' werd tot verbazing van het meedansende meisje steeds groter. Tja, leg dan maar eens uit dat het aan de hormonen lag en niet zozeer aan de danspas. Vooral toen Benjo Plandsoen ging 'zwemmen' met zijn Contrabas, kwam de handdoek er aan te pas waardoor een niet ingeplande lachpauze plotseling ingelast moest worden. Het aanwezige publiek wisselde onophoudelijke lachbuien af met luide zang-memoires. Beide avonden ging het publiek helemaal los. Twee geweldige avonden!

Laatste wens
Ellen Sijbers en Wan Merks, beiden vrijwilliger bij de Stichting WensAmbulance Brabant namen het initiatief voor deze succesvolle benefietavond, waarvan de opbrengst bestemd is voor de WensAmbulance Brabant. De WensAmbulance brengt terminale patiënten nog een keer naar hun favoriete plek. Zij worden begeleid door professionele vrijwilligers en een familielid en worden vervoerd in ambulances op comfortabele brancards. Hun motto 'Ieder mens heeft een laatste wens' laat na deze avond niets te wensen over.

Mooie opbrengst
Na afloop van deze voorstelling toonden Ellen en Wan met trots de waardecheque van 4.520,00 euro aan het publiek, de entree-opbrengst voor dit benefietoptreden, naast nog meer donaties van sponsoren, verenigingen, en particulieren. Het optreden van The Blue Stars, de sponsoren, de donateurs en het publiek hebben een mooie (financiële) bijdrage geleverd aan de vervulling van de laatste wens van mensen die niet lang meer te leven hebben. Door de vrijwilligers worden terminale zieken nog één keer naar hun favoriete plaats gebracht, met gratis vervoer en begeleiding. Het was een 'best of' show van The Blue Stars waarvan de volledige opbrengst ging naar de WensAmbulance Brabant.

Wan Merks neemt de waardecheque in ontvangst Foto: Wil Feijen

Bent u benieuwd naar de activiteiten van dit goede doel, heeft u een wens, of wilt u een (financiële) bijdrage leveren, kijk dan op www.wensambulancebrabant.nl.

Geen tijdelijk gebruik voormalig kerkgebouw voor evenementen

Foto: Adrie Neervoort

Door enkele evenementenorganisatoren is gevraagd of het voormalige kerkgebouw tijdelijk gebruikt kan worden voor activiteiten/evenementen. Het college laat de gemeenteraad weten dat de te maken kosten gemoeid met tijdelijk gebruik niet in overeenstemming zijn met de verwachte baten en zal daarom hierop geen verdere actie nemen.

Het gebouw is door gebruik en eerdere voorbereidingen op een definitieve sloop in een zodanige staat gekomen dat zonder maatregelen onverantwoord is om hier activiteiten in te organiseren.

Het pand heeft geen NUTS-voorziening meer (gas, elektra, water en communicatielijnen) en daarnaast zijn er ook geen sanitaire voorzieningen meer in het gebouw. Ook schuilt er gevaar in de aanwezigheid van asbest, stukken glas die kunnen vallen en afbrokkelende stenen. Verder zijn er ook geen blusmiddelen en vluchtwegaanduidingen.

Voor het college is veiligheid het belangrijkste afwegingscriterium. Om aan de basale veiligheidseisen te voldoen zullen er behoorlijk wat maatregelen genomen moeten worden.

Het aan de raadscommissie grondgebiedszaken verstrekte rapport van Aveco de Bondt over de bouwkundige/technische staat is hier duidelijk over. In het rapport worden de genoemde gevaarlijke aspecten duidelijk beschreven waarbij in het rapport 'kostenbegroting voor 3 varianten kerk Son', eveneens van Aveco de Bondt, aangegeven is wat de kosten zijn voor herstel in de oorspronkelijke functie. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 779.000,00 excl. BTW. Niet al deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om aan de basale veiligheidseisen te voldoen voor tijdelijke gebruik. Een grove inschatting is dat dit circa € 200.000 excl. BTW gaat kosten.

Deze kosten zouden uitsluitend voor het tijdelijke gebruik en leiden niet tot een besparing later in het traject. Het college acht de kosten gemoeid met tijdelijk gebruik niet in overeenstemming met de verwachte baten en zal hierop geen verdere actie nemen.

Raf Daenen niet de nieuwe wethouder

De vrijgekomen functie van wethouder in Son en Breugel leek, na het vertrek van Tom van den Nieuwenhuijzen, opgevuld te gaan worden door Raf Daenen. De 64-jarige Raf Daenen was tot het voorjaar van 2018 wethouder voor de PvdA in Oirschot. Tot afgelopen week was hij fractievoorzitter van Sociaal Progressief Oirschot, de partij waar de PvdA vorig jaar in is opgegaan.

Redacteur: Adrie Neervoort

Nadat Joris van Dam, fractievoorzitter PvdA/GroenLinks, eerder nog niet wilde bevestigen dat Daenen de beoogde kandidaat was namens PvdA/GroenLinks, bevestigt hij nu wel dat Raf Daenen niet zal worden voorgedragen als kandidaat-wethouder op 21 maart tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Volgens de fractie van PvdA/GroenLinks in Son en Breugel voldeed Raf Daenen als krachtige, verbindende en inhoudelijk deskundig bestuurder aan het gewenste profiel. Echter is de conclusie van zowel Raf Daenen als de fractie dat de beeldvorming rond om Daenen die ontstaan is naar aanleiding van recente publicaties over de kwestie in de Oirschotse politiek hem een eventuele start als wethouder in Son en Breugel negatief zou beïnvloeden.

De fractie van PvdA/GroenLinks verwacht over enkele weken een nieuwe kandidaat-wethouder voor te kunnen dragen aan de gemeenteraad van Son en Breugel

Luister en kijkplezier tijdens Artiestenavond Avanti

Tonprater Frans Bevers na zijn 'buut' in de ton Foto: Wil Feijen

Alweer voor de 24e keer hield Dansvereniging Avanti een artiestenavond in Sporthal De Bongerd met zeven tonpraters afgewisseld met diverse dansacts.

Redacteur: Henriette van Berkel
Fotograaf: Wil Feijen

Een overvolle Bongerd, compleet en sfeervol omgetoverd tot een zaal geschikt voor ruim 550 bezoekers. Een avond die, zoals spreekstalmeester Mieske Merks noemde, al 24 jaar een bijzondere plaats heeft in Son en Breugel. Volledig uitverkocht en voor degenen die geen kaart meer wisten te bemachtigen een grote teleurstelling.

Foto: Wil Feijen

De eerste dans was voor de allerkleinsten, want op tijd naar bed is ook belangrijk. Het jongste danseresje was pas 3 jaar, haar enthousiasme was vertederend.

Frans Bevers trad als eerste in de 'ton' aan. Zijn verhaal als SRV-winkelier die, als echte Brabander, te maken kreeg met diverse klanten, zorgde voor hilariteit. Daarna was het de beurt aan Hans Verdonschot, die als relatietherapeut de nodige frustraties tussen echtelieden levendig kon brengen. Situaties uiteraard uitvergroot, maar zeker herkenbaar. Ook hij had de lachers op zijn hand. Tussen de optredens van de tonpraters door, zorgden de dames van Avanti voor mooie intermezzo's.

Andy Marcelissen, bekend in de regio, trad aan als uitvaartverzorger. Met zijn woordspelingen en een verhaal over de levensloop van de overleden 'Wil van Krikke', kon het verhaal niet meer stuk. Vervolgens kwam Berry Knapen als 'goeroe' het toneel op en gaf het publiek een kijkje, zijn kijkje, in de wereld van deze religie. Rien Bekkers uit Nijnsel nam de bezoekers mee in het leven van een wielrenner, met alle ups en downs, letterlijk en figuurlijk.

Frank Schrijnen uit Boxmeer leek behoorlijk dronken het toneel op te komen, maar verraste iedereen met een bloemlezing van diverse gevatte uitspraken, zoals 'op je 92e zijn de kaarsen duurder dan de taart'.

Als afsluiter was het de beurt aan Marlon Kicken die voor de eerste keer aanwezig was op deze avond. Als 'rasta' stelde hij zich voor als nieuwe pastoor van Son en Breugel, genaamd Brother John. Net zo gemakkelijk sprong hij over van Brabants dialect naar het Surinaams. Hij had echter alleen 'moeite' met het uitspreken van het woord 'werken', dat voor veel lachsalvo's zorgde. Zijn ervaringen tijdens de 'opleiding tot pastoor', van biechten tot begrafenissen werden vol humor gebracht.

Een avond met zeven tonpraters waar het publiek maar al te graag naar wilde luisteren. Ongetwijfeld gaat de 25e editie in 2020 voor alweer een volle zaal zorgen.

Kijk voor meer foto's op www.mooisonenbreugel.nl

6 / 32

Nationaal Fonds Kinderhulp zoekt collectevrijwilliger

Foto: Ingezonden

De landelijke collecteweek van Nationaal Fonds Kinderhulp wordt van 15 tot en met 20 april gehouden. Dan gaan alle medewerkers en vele collectevrijwilligers de straat weer op. Met allemaal één doel: een volle collectebus. In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede. Dat zijn er 315.000 in totaal.

Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen, is veel geld nodig. Nederlanders zijn gelukkig vrijgevig aan collectanten. Dus hoe meer collectevrijwilligers, hoe hoger de opbrengst. De tijdsinvestering (een avond collectelopen is ongeveer twee uur) is het zeker waard. De inhoud van één volle collectebus is al snel goed voor:
- 3 keer een mooie pakjesavond
- een goede winterjas
- een dagje uit inclusief openbaar vervoer
- of een gym-outfit inclusief schoenen voor op school

315.000 kinderen die opgroeien in armoede: dat zijn er zo'n 3 per klas. Een onbevangen jeugd of een sociaal vangnet kennen zij niet, volwassenzorgen wel. Niemand die een fiets voor ze koopt als deze kapot gaat of helpt met schilderen van hun kamer als ze het huis uitgaan. Ze slaan verjaardagen en feestdagen over en lopen in de winter nog in dunne zomerkleren. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals een dagje uit, een fiets, opleiding of een laptop mogelijk te maken. Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en een mooie toekomst verdienen. Om dit mogelijk te maken is Nationaal Fonds Kinderhulp afhankelijk van giften en donaties.

Loop je ook mee?
Met jouw hulp steun je niet alleen Kinderhulp, maar draag je ook bij aan een mooiere samenleving waarin iedereen meetelt en kan meedoen. Aanmelden? Fantastisch! Dat kan bij: Ton Verstraaten, tel. 0499-476552 of tonverstraaten@kpnmail.nl en via: collecte@kinderhulp.nl.

Leerlingen planten boom tijdens Nationale boomfeestdag

Foto: Wil Feijen

De 63e editie van de Boomfeestdag werd gehouden op woensdag 13 maart. Het streven van de Boomfeestdag is om ieder kind tijdens zijn of haar basisschooltijd minimaal één boom te laten planten. De Boomfeestdag vindt sinds 1957 ieder jaar plaats in ruim 280 gemeenten met zo'n 100.000 kinderen die 200.000 bomen en struiken planten. Omgerekend jaarlijks zo'n 80 voetbalvelden.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen


Aan de boomplantdag doen alle basisscholen van Son en Breugel mee. De boomfeestdag werd in Son en Breugel verdeeld over twee dagen. Zowel woensdag 13 maart als donderdag 14 maart stonden leerlingen van verschillende basisscholen bomen te planten. De boomplantdag is de afsluiting van een natuureducatieprogramma van het IVN Son en Breugel, speciaal voor de basisscholen. Het lesmateriaal werd verzorgd door het IVN Son en Breugel met ondersteuning van de gemeente Son en Breugel.

Op woensdagochtend stonden de leerlingen van basisschool De Krommenhoek en De Regenboog uit Son en Breugel klaar om samen met wethouder Boersma een aantal fruitbomen te planten. De locatie was hoek Jufferlaan en Vuurlibel in de nieuwbouwwijk Sonnniuspark. Al dagen waaide en regende het, maar het lelijke weer leek gelukkig even een adempauze te hebben. Samen met wethouder Boersma werden de kuilen rondom de eerder door het wijkteam geplaatste bomen aangevuld met zand en flink aangestampt.

De bomen zijn een mooie aanvulling op het al aanwezige groen in de wijk en zullen zeker in bepaalde seizoenen een kleurrijk geheel vormen. Groen is niet alleen mooi om naar te kijken, maar draagt ook een steentje bij aan het behalen van de gemeentelijke klimaatdoelen in de gemeente. De aanplant van bomen en bossen helpt bij het halen van deze klimaatdoelen.

Helaas speelde de regen wel een rol bij andere geplande activiteiten in het kader van de boomfeestdag. Zo kon de boomplantdag voor zowel de leerlingen van basisschool De Bloktempel als voor de leerlingen van de Emiliusschool niet doorgaan.

Wie zich op donderdag 14 maart niet lieten tegenhouden door de weersomstandigheden waren de leerlingen van basisschool De Harlekijn. Zij kwamen naar de Kloosterstraat om vlak bij de Groote Beek een krentenboom en enkele struiken te planten. Ze kregen daarbij hulp van burgemeester Hans Gaillard.

Een boom planten doe je voor de toekomst. Een boom groeit gestaag en ontwikkelt zich in jaren van een klein boompje tot een grote boom. "Hoe leuk zou het zijn als jij over een aantal jaar weer langs deze plek komt en naar de boom kijkt en dan nog weet dat jij die boom geplant hebt", hield de burgemeester de leerlingen voor.

Kijk voor meer foto's op: www.mooisonenbreugel.nl

Feestelijke start van 65 nieuwbouwwoningen in het Sonniuspark

Foto: Wil Feijen

Er zijn veel bouwactiviteiten in de nieuwe wijk Sonniuspark in Son en Breugel. In sneltreinvaart lijkt de wijk, na een langzame start, te gaan worden zoals als het bedoeld was, een mooie wijk met huur en koopwoningen in verschillende prijsklasses.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen


Donderdag 14 maart schepte wethouder John Frenken als een volleert kraanmachinist de eerste schep zand omhoog. De aanwezige toekomstige bewoners lieten de confettiknallers, die zij hadden gekregen, knallen. Een kleurrijk gezicht op het verder kale en modderige terrein waar de voorbereidende bouwwerkzaamheden al zijn begonnen en zichtbaar zijn.

Deze handelingen hoorden bij de officiële en feestelijke start van het nieuwbouwproject Sonse Hout cluster I en J genaamd in het Sonniuspark. De locatie ligt ten noorden van de wijk tussen de Libellenlaan en de Jufferlaan in.

Het project bestaat uit 24 vrije sector huurwoningen en 41 koopwoningen. Voor het overgrote deel zijn dit tweekapers, en enkele vrijstaande woningen maken onderdeel uit van het project. De koopwoningen variëren in prijs van €299.000,- tot €575.000,-.

Gary, Indiana, begin jaren '60. Een vijftal jongens, kinderen nog, is druk bezig met repeteren. Danspasjes, zangpartijen, alles moet kloppen. In een stoel, iets verderop, zit een man, hun vader, hen nauwlettend in de gaten te houden.

In zijn hand zijn riem, half opgevouwen. Zo nu en dan slaat hij met de riem in zijn andere hand, een snerpend geluid producerend dat snijdt door de ziel. Ze weten wat dat geluid betekent, ze weten wat hen te wachten staat als er iets fout gaat. Niets mag er fout gaan, niets zal in de weg staan van de droom van rijkdom van Joseph Jackson.

Later zou Michael Jackson zeggen dat het gedrag van zijn vader hem veel gebracht heeft in zijn carrière. Hij zal het ongetwijfeld zo ervaren hebben. Wat het mij zegt, is dat Michael nooit kind heeft mogen zijn. Dat hij nooit buiten mocht spelen, vriendjes maken en dat ze nooit pijltjes gevouwen hebben van stukjes papier, of van die witte besjes in dunne, plastic buisjes gedaan hebben om te vergeten dat je eerst adem moest halen vóórdat je dat ding aan je mond zette.

Het was een jeugd die in het teken stond van muziek, eerst met zijn vijf broers en later alleen. Een jeugd in het teken van dwang in plaats van bemoedigende woorden, met slaag in plaats van knuffels.

Geen wonder dat hij Neverland bouwde als een paradijs voor kinderen. Geen wonder dat hij graag kinderen om zich heen had, geen wonder dat hij zo'n zorgzame vader was, die misschien wel te zeer beschermend was ten opzichte van zijn eigen kinderen. Omdat hij zelf dat nooit gekend heeft, geen (kinder) vrienden had en geen liefhebbende vader. Dat is een gemis, dat geen enkel jongetje ooit zou mogen voelen.

Wie Michael Jackson echt was, wat er echt gebeurd is, we zullen het wellicht nooit weten. Al geloof ik dat Michael Jackson een lieve, zachte, uiterst verlegen man was. Een man met een fantastisch muzikaal talent, wiens invloed tot op de dag van vandaag zichtbaar is. Een man die slachtoffer was van de grote roem en adoratie die hem ten deel viel. Een man ook die tot op gevorderde leeftijd geen idee had wat liefde en intimiteit betekenden. Een man, die dat wellicht nooit geweten heeft.

Zeker is dat Michael Jackson een tragische figuur is, een man die nooit kind mocht zijn.

Handen uit de mouwen tijdens NLdoet

Jong en oud aan het werk in buurtuin 't Zand Foto: Wil Feijen

Het Oranje Fonds hield op 15 en 16 maart, samen met duizenden organisaties in Nederland, voor de 15e keer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in het zonnetje en doet jaarlijks een oproep aan alle inwoners in Nederland om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Veel vrijwilligers waren aan het klussen, zelfs leden van het Koninklijk Huis.


Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen


Drie locaties
In Son en Breugel trotseerden de vrijwilligers van Scouting Dutmella, Buurttuin 't Zand en de gebruikers van het pand aan de St. Genovevastraat 37 (IVN, Korein Kinderplein en Vluchtelingenwerk – LEV-groep) het weer om in de buitenlucht hun klussen te klaren. Bij Scouting Dutmella werd gewerkt aan de realisatie van een fietsenstalling voor hun jeugdleden.

Fietsenstalling
"Met acht vrijwilligers hebben wij een stuk grond geëgaliseerd, waarop een houten hekwerk is gezet. Binnen het houten hekwerk zijn vakken gemaakt van 3,5 meter breed waar een aantal fietsen neer gezet kunnen worden", vertelt Arno Hubers nadat ze de klus geklaard hebben. "De vakken zorgen ervoor dat als er per ongeluk een fiets valt, dat niet alle fietsen uit de stalling omvallen. De fietsenstalling is netjes afgescheiden op het terrein, waardoor de veiligheid van de kinderen niet in het gedrang komt als zij buiten aan het spelen zijn."

Groente, fruit, bloemen
Buurttuin 't Zand is in het voorjaar van 2018 al gestart met de buurttuin. Op 16 maart is de start van het tuinseizoen 2019 voor de buurttuin. Tijdens NLdoet werden de diverse bakken, waaruit de buurttuin bestaat, klaar gemaakt om groente, fruit en bloemen te planten. Er werden ook zogenaamde kleine wigwams gemaakt waar diverse groenten tegenaan kunnen groeien. Een groot exemplaar werd op hetzelfde veldje met vereende krachten gebouwd van wilgentenen als speel- en ontdekplaats voor kinderen. Naast enkele verbeteringen aan de tuin zoals een 'bewegwijzering' is er ook een insectenhotel geplaatst. De buurttuin is steeds meer een begrip in de wijk 't Zand en blijkt na een jaar al een grote meerwaarde te hebben voor de bewoners. Het is een rust-, ontmoetings-, leer- en speelplaats geworden; niet alleen voor de wijkbewoners maar voor heel Son en Breugel.

Een opgeruimd buitenplein
Het buitenplein van het pand St. Genovevastaat 37 in Breugel is aangepakt door de gebruikers van deze ruimte. Voor het gebouw zijn een aantal vrijwilligers op vrijdagmiddag druk bezig geweest om het grote plein aan de zijkant van het gebouw schoon te maken. Maar ook het groen rondom het plein werd onderhanden genomen. "Dit was hard nodig", vertelt Esmee Borgers van de LEVgroep Son en Breugel en één van de vrijwilligers. "Het plein is namelijk ook de entree voor het IVN en het gebouw waar vluchtelingwerk haar onderkomen heeft." Ook de familie Koks is hard aan het werk als vrijwilliger. Als inwoners van Son en Breugel dragen ze graag hun steentje bij. Niet dat ze altijd tijd hebben om als vrijwilligers aan de slag te gaan, maar de activiteit van vandaag sprak ze aan.

Kijk voor meer foto's op www.mooisonenbreugel.nl

De vrijwilligers zijn druk bezig met het maken van het fietsenhok Foto: Wil Feijen
Jong en oud helpen mee om de buitenplein op te ruimen Foto: Wil Feijen

Nieuwe naam zichtbaar aan de gevel

Foto: Wil Feijen

Vorig jaar hield woningcorporatie 'thuis een wedstrijd. Daarbij werden inwoners van Son en Breugel opgeroepen een naam te bedenken voor het gebouw met de 30 sociale huurappartementen aan de Molenstraat in Son en Breugel.

Uit de vele inzendingen werden de heer Lombarts, mevrouw Luijcks en mevrouw Berkelmans en de heer Walraven genomineerd.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst met alle bewoners werd uiteindelijk de naam 'De Thuishaven' gekozen. De naam was bedacht door de heer en mevrouw Walraven. Afgelopen week werd de naam aan het gebouw bevestigd. Het gebouw zal voor altijd de naam 'De Thuishaven' dragen.

Het andere appartementengebouw met 48 vrije sector huurappartementen kreeg al eerder de naam 'De Traverse' mee. De letters van deze naam sieren vanaf nu ook de gevel van het gebouw.

Podiumplaatsen voor dansers Avanti

De trainsters, dansers en bestuursleden van SDV Avanti Foto: Wil Feijen

Voor de 29e keer was Dansvereniging Avanti uit Son en Breugel gastheer voor het danstoernooi dat zondag 17 maart werd gehouden in Sportcentrum De Bongerd. Tijdens deze wedstrijddag beoordeelde de jury maar liefst 70 dansen in de discipline Garde en Show, met een onderverdeling in solisten, duo's en groepen. Een zeer gevarieerd aanbod aan dansen kwam deze dag voorbij.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Leeftijdscategorie
"De dansers worden op leeftijd in groepen verdeeld", vertelt trainster Cindy van der Wijst. De jongste leden tot 8 jaar zijn ingedeeld in de categorie 'Minioren'. Daarna komen de 'Junioren A' (8 tot 12 jaar), de 'Junioren B' (12 tot 16 jaar) en de 'Senioren' (vanaf 16 jaar en ouder). "De deelnemers strijden tegen leeftijdsgenoten, alhoewel in de jongste groep de leeftijden ver uit elkaar kunnen liggen. De jongste deelnemer is 3 jaar in deze categorie", geeft Cindy aan.

Door een ringetje
De jongste deelnemers beten het spits af deze wedstrijddag. Iedere danser zag eruit om 'door een ringetje te halen'. Er was door de dansers veel aandacht besteed aan de outfit en de uitstraling. In een mooi flitsend kürpak, de haren strak naar achteren gekamd, vastgemaakt in een mooie knot met een versiersel eromheen en bijpassende make-up met glitters, lieten de solisten, duo's en groepen zien waar zij de afgelopen tijd hard voor getraind hebben.

Totaal plaatje
"Een gardedans of showdans bestaat uit een vast aantal elementen die door de deelnemers op muziek uitgevoerd moeten worden", gaat Cindy verder. "De jury beoordeelt de dansen op onder andere choreografie, het synchroon dansen, de moeilijkheidsgraad, het gebruik maken van de ruimte en de uitstraling. "Het totaalbeeld moet kloppen", aldus Cindy.

Hoger niveau
De zes trainsters van Avanti hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om de prestaties van de dansers naar een hoger niveau te tillen. Cindy is, nadat ze zelf altijd heeft gedanst, nu trotse trainster van één van de wedstrijdgroepen. Tevens is ze bestuurslid van de vereniging. "Er zijn al enkele wedstrijden geweest in dit seizoen. Van de zeven wedstrijden (zes wedstrijden en het Nederlands Kampioenschap) is dit wedstrijd nummer vier", gaat Cindy verder. "Het is een druk programma voor de leden van Avanti; volgende week staan ze in Kerkrade om hun dansen te laten zien."

Eerste met showgroep
De 11-jarige Jordan Linssen is inmiddels vier jaar lid van de vereniging. Ze komt uit in de discipline Garde en Showgroepen, bij de 'Junioren A'. "Bij de showgroep ging het heel erg goed", vertelt Jordan zeer tevreden na afloop van de prijsuitreiking. "We zijn met onze groep, bestaande uit acht dansers van de vier deelnemende groepen eerste geworden." De dans, die tussen de 2 à 3 minuten duurt, zit vol met technische elementen die synchroon uitgevoerd moeten worden, dat is dus goed gelukt." In de discipline Garde stond Jordan met haar dansgroep net naast het podium; een vierde plaats.

Trots
"We hebben vandaag mooie resultaten bereikt", blikt Cindy terug na de wedstrijd. Met de showgroepen Minioren zijn ze op de derde plaats geëindigd. In de klasse Junioren A was de tweede plaats voor het duo. Met de hoogste dagscore won de showgroep Senioren de eerste plaats. "De trainsters en het bestuur zijn erg trots op alle behaalde resultaten. Behalve het winnen van de bekers blijft de gezelligheid en teamverband bij Avanti voorop staan", sluit Cindy met een lach op haar gezicht af.

Informatie
"Nieuwe leden, zowel jongens als meisjes, zijn erg welkom", geeft Cindy aan. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henny van der Wijst via avantih.v.d.wijst@hetnet.nl of kijk op www.sdv-avanti.nl.

Kijk voor meer foto's op: www.mooisonenbreugel.nl

De derde plaats voor de Showgroep Minioren van Avanti Foto: Wil Feijen

Buurtzorg viert 10-jarig bestaan

Het team van Buurtzorg dat 10 jaar geleden is begonnen Foto: Ingezonden

Buurtzorg viert op 23 maart haar 10-jarig bestaan in Son en Breugel. Op 23 maart 2009 is een team van acht verpleegkundigen van start gegaan nadat ze ruim overleg hadden gehad met de directeur van Buurtzorg Nederland, Jos de Blok.

Buurtzorg werkt met kleine zelfsturende teams, wat betekent dat ze geen managers boven zich hebben. De teams regelen dus zelf alle taken en voorkomende verpleegkundige en verzorgende taken. Vanwege de grote hoeveelheid zorgaanvragen is er 5 jaar geleden een tweede team gestart. Een team wat zich met name richtte op de psychogeriatrie (dementie). Inmiddels is besloten dat beide teams zich richtten op alle handelingen en aandachtsgebieden.

In die tien jaar hebben vele inwoners kennisgemaakt met Buurtzorg, omdat ze zelf, hun partner of naaste zorg nodig hadden. Het blijft altijd bijzonder om de ander te mogen ontmoeten en te ondersteunen om zodoende ook deze persoon zoveel mogelijk weer zelfredzaam te kunnen laten zijn.

Momenteel is er bij alle zorg verlenende zorginstellingen in Son en Breugel een groot personeelstekort, waardoor ook Buurtzorg niet alle zorgvragen kan honoreren, helaas. "We hopen dat we op korte termijn weer nieuwe collega's kunnen ontvangen en dat we meer hulpvragers de juiste zorg kunnen geven vanuit de gedachte; eerst buurten, dan zorgen", aldus de buurtzorg.

Doeken aan hekken bij kerk ontvreemd

Foto: Adrie Neervoort

Eind 2018 werden de hekken rondom de voormalige Petrus Bandenkerk door de gemeente Son en Breugel voorzien van doeken met opdruk. De bouwhekken werden voorzien van deze doeken omdat de bouwhekken voor langere periode zouden blijven staan. De doeken die aangebracht waren, waren voorzien van prints met foto's van het Dommeldal.

Op dit moment zijn een aantal doeken verdwenen. Een aantal doeken werden uit voorzorg weggehaald, nadat de hekken waren omgevallen. Een aantal doeken zijn 'zo maar' verdwenen. Het vermoeden bestaat dat deze doeken gestolen zijn; waarschijnlijk sieren zij nu een schutting in een tuin of een wand in een woning.

Gevolg is dat de investering die de gemeente gedaan heeft om het terrein een prettiger aanzicht te geven, hiermee te niet is gedaan.

Politiecontrole in De Gentiaan

Foto: Wil Feijen

Het toegenomen aantal auto-inbraken in Son en Breugel en in De Gentiaan in het bijzonder, baart ook de politie zorgen. Daarom doen ze er, samen met gemeente, buurt WhatsAppbeheerders en omwonenden, alles aan om de inbraken terug te dringen. Zo werd onlangs nog een informatieavond gehouden over het belang van de buurt Whatsappgroepen en heeft de politie dinsdag 12 maart een algemene preventiecontrole gehouden in deze wijk.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen


Controle bij toegangswegen
Alle voertuigen die De Gentiaan via de Afrikalaan of de Australiëlaan inreden werden door politie-eenheden aan de kant gezet. Ondanks de regen werden alle chauffeurs in beide straten gecontroleerd door de agenten. "De reacties van de chauffeurs waren zeer positief. Er zijn geen extreme voorvallen gebeurd tijdens deze avond", geeft Karin van den Broek, politieagente van de eenheid Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel aan. Ruim 90% van de automobilisten kon aantonen dat zij in de wijk woonachtig waren of bij familie op bezoek gingen.

Rij- en kentekenbewijs
Behalve de controle op het in het bezit hebben van het rijbewijs en kentekenbewijs, werden sommige auto's ook van de binnenkant gecontroleerd. "We hebben slechts twee verbalen uitgeschreven. Verder hebben we een aantal waarschuwingen gegeven voor het niet in het bezit hebben van de juiste papieren."

Zichtbare controles
De geplande actie die dinsdag 12 maart werd uitgevoerd, krijgt hoogstwaarschijnlijk een vervolg. "We willen zowel zichtbaar als achter de schermen laten zien dat de auto-inbraken hoog op ons lijstje staan. We kunnen het niet alleen, we hebben de hulp nodig van de oplettende inwoners van deze wijk. Zie je iets verdachts, meld het dan. Samen staan we sterk", aldus Karin.

Foto: Wil Feijen

IVN Doorstapwandeling vanaf Houtense Brug

Foto: ©pixabay.com

IVN Son en Breugel houdt op 31 maart een doorstapwandeling in het gebied rond Houtense Brug.

Deze wandeling van zo'n 6 à 7 km gaat vanuit de noordkant van de Houtense Brug (waar Houtens overgaat in Kanaaldijk Noord, vlak bij de A50, bij de oversteek van Houtens naar Ekkersrijt). Er wordt deels langs het Wilhelminakanaal gelopen en door de bossen ten zuiden van de Bestseweg en Sonseweg, richting Joe Mann. Deze keer mag je je hond (mits aangelijnd) ook meenemen. Stevig en schoeisel aanbevolen.

Starttijd: Zondag 31 maart, 13.30 uur
Startpunt: Houtense Brug (einde Houtens, kruising met Kanaaldijk Noord) Son en Breugel
GPS coördinaten 51.504863, 5.471923 of 51°30'17.5"N 5°28'18.9"E

Meer info/aanmelden (niet verplicht, wel gewenst): wandelen@ivn-senb.nl

Open Dagen Scouting

archieffoto: De scouts tijdens de opening van de blokhut in 2018 Foto: Tais Lourinho da Silva

Dat scouting hartstikke tof is weten al duizenden kinderen in Eindhoven en omgeving. Maar wil je nu zelf ook eens zien hoe gaaf Scouting nou eigenlijk is? Dan heb je geluk, op 23 en 30 maart zijn er bij verschillende scoutinggroepen in Eindhoven en Son en Breugel open dagen.

Tijdens deze open dagen kun je bij verschillende groepen een kijkje nemen. In de regio Eindhoven zijn 25 scoutinggroepen actief, samen hebben ze maar liefst 2800 leden en 700 vrijwillige kaderleden. Op 23 en 30 maart openen vijf van deze groepen de deuren, of gaan ze de wijken in om aan iedereen te laten zien hoe leuk scouting is. Of je nu jong of oud bent, bij scouting kun je altijd terecht. Wil je hier een keertje een kijkje komen nemen?

Scouting Dutmella
Scouting Dutmella uit Son en Breugel gaat op 30 maart het dorp in, dus niet op de blokhut zelf maar in het dorp zelf is de scouting deze dag actief. Er worden veel activiteiten gedaan op en bij het Kerkplein in Son en Breugel. Vlakbij Café en Restaurant De Zwaan staat een zelf gepionierde informatietafel waar men alles te weten kan komen over deze groep. Vanaf 13.00 uur is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen, meedoen is ook mogelijk. Om 15.30 uur wordt het spektakel afgesloten.

Meer informatie kun je vinden op www.dutmella.nl

Foto: Ingezonden

Inschrijving Ons Dorp Kwist 2019 is geopend

Deelnemers van Ons Dorp Kwist bezig met een van de vele opdrachten (Archieffoto) Foto: Wil Feijen

Voor de zevende keer vindt op vrijdagavond 4 oktober de jaarlijkse dorpskwis plaats. Vlak voor alle carnavalsactiviteiten, op vrijdag 1 maart, is de inschrijving gestart. Inschrijven kan via de website www.onsdorpkwist.nl. Zodra je het inschrijfgeld betaald hebt, is de registratie definitief.

Extra tip
De inschrijvingsperiode loopt tot 1 september. Alle teams die zich voor 1 april hebben opgegeven, ontvangen ook dit jaar weer een extra tip. Die zou je wel eens hard nodig kunnen hebben. Zorg dus dat je er op tijd bij bent. De feestavond wordt dit jaar gehouden op zaterdag 26 oktober. Noteer ook deze datum alvast in je agenda.

Nieuwe teams
De teamcaptains van vorig jaar zijn allemaal weer aangeschreven, maar de organisatie daagt ook nieuwe teams uit om zich op te geven en een kans te wagen. Zij rekenen weer op een grote opkomst en hopen op jullie enthousiasme. Vorig jaar won het team van de Masterminds voor het eerst de dorpskwis, voor het team van de Harmonie, onder de naam Hurdemenie en het team van de Zagerstraat. Ook dit laatste team was, net als de winnaar, een nieuwkomer in de top drie. Schrijf je nu in om één van deze teams van het podium te stoten, of om gewoon een leuke avond te hebben met je vereniging, familie of vriendengroep. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.

Nieuwe leden
De commissie is alweer hard aan het werk om de vragen te bedenken. De eerste categorieën zijn al klaar. Aan het eind van vorig seizoen heeft de commissie afscheid genomen van Albert Merks en Silvia van Lier, die beiden in 2013 aan de wieg stonden van Ons Dorp Kwist. Het nieuwe elan wordt dit jaar gevormd door Patricia der Kinderen, Harry in 't Zandt en Samira Rouwenhorst, die de commissie zijn komen versterken. En dat zij een aanwinst voor de kwis zijn, dat zal blijken tijdens de kwisavond.

De organisatie van Ons Dorp Kwist hoopt iedereen te zien op vrijdag 4 oktober.

Systeem uitwijkroutes bij stremming snelweg krijgt vervolg

Omleidingsborden Foto: Ingezonden

Als rond Eindhoven een snelweg volledig is gestremd door een verkeersincident, kunnen automobilisten omrijden via de boven/naast de rijksweg aangegeven informatie op matrixborden of blauwe U-routebordjes, waarbij de U voor Uitwijkroute staat. Dergelijke stremmingen doen zich in de regio Eindhoven maandelijks voor.

Een uitwijkroute maakt deel uit van een stelsel van vooraf afgesproken alternatieve routes die gebruikt worden bij stremmingen op de snelweg. Het doel van dergelijke routes is het verspreiden van het verkeersaanbod over andere wegen, om de incidentlocatie te ontlasten en het verkeer beter te laten doorstromen, waardoor tegelijkertijd wordt bijgedragen aan de verkeersveiligheid en lagere maatschappelijke filekosten. De alternatieve routes kunnen ook worden ingezet bij incidentele verkeersdrukte, wegwerkzaamheden, evenementen en bij slecht weer.

Samenwerking
Via het systeem met alternatieve routes werkt een brede groep wegbeheerders met elkaar samen: Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en Limburg, de 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven ((MRE), de gemeente Meierijstad en de politie.

De partijen in deze samenwerking willen met uitwijkroutes voorkomen dat weggebruikers onnodig lang op de snelweg voor een blokkade opgesloten zitten en dat inwoners van de regio hun bestemming niet meer kunnen bereiken. Ook willen zij met de routes voorkomen dat het verkeer zelf een route over het wegennet gaat zoeken, met alle nadelige consequenties van dien.

Het systeem is in 2010 in de regio geïntroduceerd en krijgt nu een ge-update bevestiging. In april 2019 is voorzien om de samenwerking met een nieuw convenant voort te zetten.

Muziekonderwijs bij Key4Music

Foto: Ingezonden

Key4Music is in Son en Breugel dé particuliere muziekschool voor het beste muziekonderwijs. Niet zomaar muziekonderwijs, maar met een duidelijke visie waarin de leerling centraal staat.

Een docententeam bestaande uit hoogopgeleide musici die tevens naast het lesgeven te vinden is op de Nederlandse en buitenlandse podia. In de theaters, op festivals, op Radio & TV en in de studio van Key4Music.

Dat maakt Key4Music uniek in Nederland. Je krijgt les van een prof met passie voor muziek. In de muziekles wordt niet alleen geleerd hoe je je instrument leert beheersen of je stem leert gebruiken. Aan allerlei hele belangrijke vaardigheden wordt gewerkt zoals het leren plannen en studeren, discipline, samenspel, optredens, zelfvertrouwen kweken, doorzettingsvermogen, ontwikkeling motoriek maar bovenal plezier.

Ouders worden betrokken bij het leerproces en met elkaar dragen ze zo bij aan de ontwikkeling van een leerling. Dat vinden ze bij Key4Music belangrijk. Jij ook? Is jouw interesse gewekt?

Kom het zelf ervaren en meld je aan voor een introductieles. Meer info en aanmelden via: info@key4music.com of neem een kijkje op www.key4music.com.

Vlooienmarkt dameskorfbalvereniging De Corridor

Foto: Wil Feijen

De plaatselijke dameskorfbalvereniging De Corridor houdt op 7 april voor de 37e keer haar grote vlooienmarkt. Tussen 10.30 en 15.00 uur bent u van harte welkom aan de Van Gentlaan 2a in Breugel.

Vlooienmarktspullen
Mocht u voornemens zijn om de zolder op te ruimen, dan houdt de korfbalvereniging zich aanbevolen voor uw overtollige spulletjes. Op zaterdag 6 april wordt er in Breugel door alle straten gereden om de aangeboden spullen op te halen, wilt u het voor 09.30 uur zichtbaar aan de straat zetten?

Om milieutechnische redenen kan de vereniging de volgende artikelen niet meenemen:
Koelkasten, diepvriezers, computers en TV's, videobanden, bedden, matrassen, fauteuils, bankstellen, gestoffeerde of gedemonteerde meubels, (kunst)kerstbomen, surfplanken en skiboxen. Verder wordt er geen verf, asbestproducten, chemische artikelen meegenomen en afval en kapotte goederen laten de vrijwilligers van de vereniging ook staan. Voornoemde goederen wordt niet meegenomen in verband met de afvoerkosten.

Uitzonderlijk goede of breekbare spullen die u liever niet buiten zet kunt u aanmelden bij Piet Hazenberg 0499-475034 of Petra van Maasakkers 0499-471759. Zij zorgen er dan voor dat er bij u wordt aangebeld om de spullen op te halen. Bij hoge uitzondering kunt u met hen een afspraak maken om de spullen op een ander tijdstip op te halen.

Tweedehands speelgoed, baby en kinderkledingbeurs

Foto: Ingezonden

In sporthal de Bongerd in Breugel wordt op zondag 24 maart van 11.00 tot 14.00 uur een mega grote tweedehands speelgoed-, baby- en kinderkledingbeurs gehouden.

Veel mensen zitten met hetzelfde; speelgoed waar niet meer mee gespeeld wordt, kleding die nog mooi is maar niet meer past, of een wandelwagen die je gewoon niet meer nodig hebt. Dan is het natuurlijk leuk om een kraam te huren en zelf je spullen op deze dag te verkopen. Aan de andere kant is het natuurlijk geweldig om voor een paar euro gave kleding en speelgoed te kopen terwijl je daar anders veel geld voor kwijt bent.

Vooral ouders, opa's en oma's kunnen hun hart ophalen. Alles voor kinderen is er te vinden; autostoeltjes, dvd's, schoenen, boeken, gezelschapspellen en natuurlijk kinderkleding in alle maten. Kom dus gezellig snuffelen, het is de moeite waard. Kijk voor meer informatie op www.kinderkledingbeurs.net

Zinderende finale boekenweek 'verhalenwedstrijd'

Foto: Ingezonden

In samenwerking met Bibliotheek Dommeldal Nuenen organiseerde Cultuur Overdag een verhalenwedstrijd in het kader van de Boekenweek met als thema 'De moeder, de vrouw'. Tot 1 maart konden verhalen worden ingestuurd.

Dat het thema van de Boekenweek velen inspireerden, bleek wel uit de grote hoeveelheid speciale en persoonlijke verhalen die werd ingezonden. Verrassend waren ook de bijzondere verhalen van een aantal schrijvers die taalles volgen bij 'Taalkabaal'.

Zondag 24 maart wordt in Dorpsboerderij Weverkeshof bekend gemaakt welke vijf verhalen genomineerd zijn en wie zich uiteindelijk de winnaar mag noemen. De genomineerde verhalen worden door de schrijvers zelf voorgelezen. Tussen de verhalen door is er muziek van de 'Heren van het Atelier', bestaande uit Kees van Cappellen, Kees Wijnen en Martin Bergmeijer. Ondersteund door trekzak, gitaar en dwarsfluit zingen en spelen zij muziek passend bij het thema van De Boekenweek 2019 'De moeder, de vrouw'.

De finale van de verhalenwedstrijd begint om 14.00 uur; de toegang gratis, maar kom op tijd: het zou zomaar druk kunnen worden.

De Nieuwe Vloed komt eraan

Foto: Ingezonden

Aangenaam wonen in een kleinschalige nieuwe wijk aan het kanaal, dat is De Nieuwe Vloed. Aan de Kanaaldijk Noord komen 20 koopappartementen en acht riante tweekappers met uitzicht op het water. Aan de Bontstraat worden acht tussenwoningen en twee hoekwoningen gerealiseerd. Begin april gaat de verkoop van start.

Twee aparte verkoopmomenten
Er is gekozen voor twee verkoopmomenten: op 3 april voor de appartementen en op 9 april volgt de start verkoop van de woningen. "De afgelopen maanden hebben we al veel verzoeken om informatie gehad", legt Ron Kruijswijk van Kruijswijk Makelaardij uit. "Om iedereen goed te woord te kunnen staan, hebben we ervoor gekozen om de start verkoop op te splitsen. Op woensdag 3 april tussen 19.00 en 20.30 uur trappen we de verkoop af met een informatieavond speciaal gericht op de koopappartementen. Deze vindt plaats in La Sonnerie, Nieuwstraat 45 in Son. Een week later - op dinsdag 9 april van 17.00 tot 19.00 uur - kunnen geïnteresseerden in de tweekappers en hoek- of tussenwoningen op het kantoor van Kruijswijk Makelaardij aan de Nieuwstraat 39 terecht."

Prachtige locatie aan de entree van Son
Marcel Merks, ontwikkelaar bij Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling is verheugd dat het eindelijk zover is. "We zijn samen met de architect en de gemeente Son en Breugel al enige tijd met de voorbereidingen bezig. Met de start verkoop begint voor veel mensen een nieuw avontuur. De Nieuwe Vloed is mooi wonen op een prachtige locatie met een mix aan verschillende bouwstijlen die past bij de entree van Son."

Duurzame woningen
De woningen in dit nieuwbouwproject zijn volgens de laatste maatstaven van duurzaamheid ontwikkelt. Compleet gasloos, energiezuinig en goed geïsoleerd. Ook zijn de woningen voorzien van warmtepompen. Inmiddels is ook de website van De Nieuwe Vloed in de lucht. De komende weken verschijnt daar steeds meer informatie. Denk aan impressies van woningtypen en plattegronden.

Meer weten?
Ben jij geïnteresseerd in een koopappartement? Kom dan woensdag 3 april tussen 17.00 en 19.00 uur naar La Sonnerie. Wil je meer weten over de woningen? Die gaan een week later op dinsdag 9 april tussen 19.00 en 20.30 uur in de verkoop bij Kruijswijk Makelaardij. Meer informatie over het project is te vinden op www.denieuwevloed.nl en www.facebook.com/denieuwevloed

Groen schoolplein voor De Harlekijn

Leerlingen kijken toe bij de aanleg van de tuin Foto: Lidwien Storimans

Basisschool De Harlekijn in Son en Breugel heeft subsidie gekregen van het Prins Bernard Cultuurfonds en de provincie. Het gaat om een subsidie voor een groen schoolplein, waar gezondheid en duurzaamheid worden gestimuleerd. Het plan voor het groene schoolplein is opgesteld samen met leerkrachten, ouders en natuurlijk met de leerlingen zelf. Deze week is gestart met de uitvoering van het plan.

Een deel van het schoolplein wordt ingericht als moes- en kijktuin. Leerlingen kunnen hier in speciale zaaibakken hun eigen kruiden, fruit en groente kweken. Zo leren ze in de praktijk over de groei en bloei van bloemen en planten. Een regenton stimuleert het hergebruik van regenwater. Als vaste aanplant is gekozen voor stuiken met eetbare vruchten zoals frambozen en kleurrijke bloemen zoals lavendel.

Verouderde speeltoestellen worden vervangen en opgeknapt en er wordt een nieuw klimtoestel geplaatst, dat gemaakt is van duurzaam hout. Extra bomen maken het plein niet alleen groener, maar geven ook meer schaduw in de warme zomermaanden. Op speciaal verzoek van de leerlingen worden lage ligusterhaagjes geplaatst. Deze gaan zorgen voor extra verstopplekken voor de leerlingen die graag verstoppertje spelen.

Het onderhoud van de tuin gaat deels door de leerlingen gebeuren. De groepen krijgen op toerbeurt de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de tuin. Zo leren de kinderen om zorg te dragen voor de natuur in hun directe omgeving.

Op zaterdag 13 april is er tussen 10.00 uur en 12.00 uur een open dag op De Harlekijn. Nieuwe ouders en andere belangstellenden zijn dan van harte welkom om de school en natuurlijk ook het schoolplein te komen bewonderen. Het adres is Zandstraat 35 in Son.

Themaochtend 'Nalatenschappen'

Mr. R. Voogt-Bosmans Foto: Ingezonden

Deze keer bestaat de themaochtend, die gehouden wordt op vrijdag 22 maart, uit twee delen. Het eerste deel betreft het fenomeen 'digitale nalatenschap'. Daar een steeds groter aantal senioren middels pc, laptop, tablets en smartphones toegang heeft tot het internet, staan er - zonder dat men zich dat altijd realiseert – grote hoeveelheden gegevens in digitale vorm online. Het moge duidelijk zijn dat dit bij overlijden een probleem kan vormen voor de nabestaanden, immers zij moeten weten wat er met lidmaatschappen, accounts en dergelijke moet gebeuren. In een korte presentatie zal daar aandacht aan worden besteed.

Vervolgens zal mr. R. Voogt-Bosmans ingaan op de notariële afhandeling dienaangaande. Een executeur (degene die de nalatenschap moet afwikkelen) kan een rol spelen in de correcte afhandeling van de digitale nalatenschap. Er wordt ingegaan op de afwikkeling van een nalatenschap en de wijzen van aanvaarden hiervan, alsmede de afgifte van een verklaring van erfrecht door de notaris, de gevolgen voor de erfbelasting etc. Een onderwerp dus, dat ook interessant is voor diegenen die niet over een pc en dergelijke beschikken.

De SeniorenRaad ziet u graag op 22 maart in De Boerderij, aanvang 10.00 uur. De Boerderij is gemakkelijk te bereiken via het parkeerterrein van De Bongerd, Asteroïdenlaan 2a in Son en Breugel. De toegang is gratis; wel wordt een bescheiden bijdrage gevraagd voor een kopje koffie of thee. Iedereen, jong of oud, is van harte welkom.

Themamiddag / informatiemarkt zorg en ondersteuning

Foto: Ingezonden

De SeniorenRaad houdt op vrijdag 12 april de themamiddag voor thuiswonende senioren met sprekers en een uitgebreide informatiemarkt. De themamiddag wordt gehouden in De Bongerd in Breugel, van 13.00 - 16.30 uur.

Het kan zijn dat u merkt dat, met het ouder worden, het moeilijker wordt uw huishouden te doen. Misschien gaat uw mobiliteit afnemen of krijgt u moeite met aankleden en douchen. Dan wordt het tijd om hulp in te schakelen. Het kan ook zijn dat u zich wilt voorbereiden op uw toekomst. Kom dan vooral naar deze themamiddag, u bent van harte welkom.

Circa 15 professionele en vrijwilligersorganisaties, die u hierin de weg kunnen wijzen, zullen aanwezig zijn zoals:
- Thuiszorgorganisaties, zij geven zorg aan huis
- het CMD, Centrum voor Maatschappelijke Deelname, helpt u op weg en ondersteunt u hierbij
- Dagopvangorganisaties, bieden een of meerdere dagdelen begeleide opvang
- Mantelzorgorganisaties, geven informatie en ondersteuning aan mantelzorgers
- Vrijwilligersorganisaties, ondersteunen u persoonlijk
- Organisaties / verenigingen, die het algemeen belang van senioren en mensen met beperkingen behartigen.

De informatiemarkt in de foyer van De Bongerd is open vanaf 13.00 uur. Vanaf 14.00 uur starten in de zaal ernaast diverse interessante lezingen, gehouden door:
- Lia Stoop, coördinator individuele voorzieningen Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
- Natasja Janssen, coördinator van het CMD
- Diana de Pon en Catherine Noë, wijkverpleegkundigen van Archipel resp. Buurtzorg.

Uiteraard is er volop gelegenheid tot het stellen van uw vragen.

Bourgondische fotoavond KVB

Foto: Ingezonden

De leden van de Katholieke Vrouwen Beweging trotseerden weer en wind om naar De Zwaan te komen. Er werden, op een groot scherm, foto's getoond van activiteiten van de afgelopen twee jaar.

Iedere vrouw had wat hapjes meegenomen die op een grote tafel werden uitgestald. Uiteindelijk stond de tafel vol met lekkernijen. Van eigengebakken appelgebakjes, zelfgemaakte wraps en hapjes tot gekochte heerlijkheden. Terwijl de foto's al op het scherm werden vertoond werd de koffie ingeschonken. Daarna werd het buffet geopend en konden de dames een keuze maken uit al dat lekkers. Ondertussen werden er aan de hand van de foto's herinneringen opgehaald over de voorbije activiteiten. Zien eten doet eten en het duurde dan ook niet lang voordat de eerste vrouwen opstonden om nogmaals smakelijke hapjes op hun bordje te leggen. Van al dat eten kregen de vrouwen dorst en de wijntjes, biertjes en frisdrank vonden dan ook gretig aftrek.

Het was een geslaagde avond waarbij de vrouwen heerlijk hebben kunnen bijkletsen. De leden hadden hun best gedaan om er ook een echte Bourgondische avond van te maken en dat was meer dan gelukt. De buikjes waren goed gevuld. De avond werd afgesloten met de gebruikelijke loterij waarna eenieder weer huiswaarts ging. De storm was inmiddels gaan liggen en de regen gestopt zodat de terugweg wat minder onstuimig was dan de heenweg.

Concert Trio a Capella

De vier heren van Vocal Performing System Knapen en Knarren Foto: Ingezonden

Sint-Oedenrode - Het jaarlijks terugkerende Trio a Capella-concert vormt inmiddels een niet meer weg te denken vocaal hoogtepunt in het programma van het Roois Kultuur Kontakt.

Opnieuw is het RKK erin geslaagd een drietal vocale toppers naar de Knoptoren te halen. Op zondag 24 maart, aanvang 14.30 uur, treden het Kleinkoor Octabile, het vrouwenkwartet LinQ en het mannenkwartet VPSKeK op in de Knoptoren te Sint-Oedenrode.

In Kleinkoor Octabile uit Den Bosch zingen vier mannen en vier vrouwen al bijna 20 jaar met veel plezier en passie samen. Het repertoire van dit octet is gevarieerd en passend bij de verschillende muzikale smaken van de leden. Tijdens Trio a Capella zingen zij werken uit de 20e en 21e eeuw en enkele liederen uit de wereldmuziek. Ook zal Octabile een tweetal composities van haar muzikaal leider, Evert van Merode, ten gehore brengen.

LinQ uit Culemborg is een a capella en barbershop kwartet en bestaat uit vier enthousiaste vrouwen die genieten van het samen zingen en anderen graag laten meegenieten van hun warme klank en vrolijke uitstraling. LinQ neemt regelmatig deel aan nationale competities voor barbershopensembles en in 2017 werden zij Nederlands kampioen. Eind maart zullen zij deze titel tijdens de 2-jaarlijkse conventie in Veldhoven opnieuw verdedigen en zij werken dan ook doorlopend aan het verbeteren van hun zangkwaliteit en performance. Linq treedt regelmatig op tijdens festivals en zij waren vorig najaar nog te horen tijdens Rooi Vol Koren. Tijdens Trio a Capella brengt Linq een aantal pittige uptempo werken, bekende popsongs en een aantal liederen waarin de liefde het leidende thema is.

VPSKeK staat voor Vocal Performing System Knapen en Knarren en maakt sinds 2012 in de huidige samenstelling van elk optreden een klein feestje. Gevoelige nummers worden met gemak en vol humor afgewisseld met aanstekelijke uptempo songs in bijzondere arrangementen. Vaak maken de kerels van VPSKeK deze arrangementen zelf of maken zij gebruik van bevriende nationale en internationale arrangeurs van naam. In 2012 won VPSKeK het Nederlands Festival voor vocale Ensembles.

Kaarten à € 10,00 verkrijgbaar aan de entrée van de Knoptoren, bij het VVV-kantoor en te reserveren via secretaris@rooiskultuurkontakt.nl

Jong & Parkinson

Helmond – De bijeenkomst van Jong Parkinson-Inn Helmond wordt op zaterdag 23 maart gehouden in de kapel op het terrein van het Elkerliek ziekenhuis te Helmond.

Deze middag wordt speciaal georganiseerd voor jonge(re) mensen met de ziekte van Parkinson, hun naasten en overig geïnteresseerden. Het doel is elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en informatie verstrekken. Dit gebeurt in een informele en ontspannen sfeer.

Het thema is deze keer: 'Parkinson2Beat'. Initiatiefnemer en oprichter Ruud Overes heeft zelf de ziekte van Parkinson en vertelt over het eerste jaar van www.Parkinson2Beat.nl, zijn monsterfietstocht van 10.000 km in 95 dagen door Europa om geld op te halen voor onderzoek naar Parkinson en de plannen voor 2019 waarin Parkinson2Beat zich wil ontwikkelen tot een sportportaal voor jonge(re) mensen met de ziekte van Parkinson.

Voor wie: Mensen met de ziekte van Parkinson en hun introducé'sTijdstip: 13.00-16.30 uur (inloop van 13.00-14.00 uur)
Waar: Kapel Elkerliek Ziekenhuis Helmond, parkeren op terrein/parkeergarage aan de Warandelaan
Versnapering: Voor koffie/thee/koekje wordt gezorgd
Aanmelden: Vóór 22 maart 2019 via mailadres jong@parkinson-inn-helmond.nl
Toegang: € 3,00 p.p. (voor leden van (Jong) Parkinson-Inn is de toegang gratis)
Informatie: 06-14636701 (Simone Rensen)

Tweede editie BestJazz

Foto: Ingezonden

Goed nieuws voor de liefhebbers van bigband- en jazzmuziek. Zaterdag 30 maart houdt de Backyard Big Band uit Best de tweede editie van het evenement BestJazz.

Op deze avond spelen diverse bigbands en kleinere jazzcombo's uit de regio een uiteenlopend repertoire. De editie in 2018 leverde zo veel enthousiaste reacties op dat een vervolg niet kon uitblijven. Het evenement vindt plaats in Zalencentrum Prinsenhof in Best en wordt afgetrapt met een presentatie van Xperience the Bigband Groove, als afsluiting van twee workshops die plaatsvinden op 16 en 30 maart in de middag. Tijdens deze workshops ervaren muzikanten van uiteenlopende niveaus en leeftijden hoe leuk het is om in een bigband te spelen.

De avond wordt in de grote zaal voortgezet door Bigband Gorcum, de Backyard Big Band en Eindhoven Jazz Orchestra. In de kleine zaal treden vanaf 20.00 uur achtereenvolgens Reginald & friends, West Court Jazz en SonJazz op. De organisatie hoopt op veel enthousiaste luisteraars, dus aarzel niet en kom alle bands aanmoedigen tijdens deze spetterende muzikale avond. De entree bedraagt €7,50 (€5,00 voor kinderen tot 18 jaar), inclusief een consumptie.

Workshop dieren tekenen à la Rembrandt

Foto: Ingezonden

Best - Huist er in jou een heuse Rembrandt, ben je dol op tekenen en tussen de 6 en 10 jaar oud? Kom dan op zondagmiddag 5 mei naar BestZOO. Deze zondagmiddag wordt een workshop gehouden door kunstenares Rianne Schaaf. Zij geeft onder andere les bij Cultuurspoor Best en werkt als gastdocent voor het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang.

2019 is het jaar van Rembrandt, deze kunstenaar heeft prachtige dierentekeningen gemaakt. Kijk de kunst af en teken net zulke mooie kunstwerken van je favoriete dieren. Tijdens de workshop ga je met de inspirerende aanwijzingen van Rianne aan de slag met pastelkrijt. Een heerlijk materiaal waarmee je heel snel verbluffende resultaten bereikt. Leuke bijkomstigheid: doordat je de dieren heel goed moet bekijken tijdens het tekenen, leer je nog meer over hun gedrag.

De workshop duurt anderhalf uur, is je kunstwerk nog niet klaar na die tijd dan mag je lekker (zelfstandig) door blijven werken zodat je met een prachtige tekening naar huis gaat. Wij zullen zorgen voor drinken en iets lekkers erbij.

Enthousiast?
Kijk voor meer informatie op onze website info@bestzoo.nl of bel 0499-371706.

Sunny Blues Nuenen presenteert Sunset Travelers

Nuenen - In Café Schafrath in Nuenen komt op zondag 24 maart, om 15.30 uur, wederom een top band uit de Nederlandse Blues scene. De Sunset Travelers is een band rondom toetsenman Roel Spanjers en gitarist Richard van Bergen. Beide heren behoren tot de beste Blues muzikanten op hun instrument.

Zo heeft Roel zijn plaats op het podium tijdens de Keeping The Blues Alive theater tour van Johan Derksen en Richard staat met elke grote blues artiest uit binnen en buitenland op het podium. Gevarieerde Southern Rhythm & Blues, of zoals ze zelf zeggen Roots & Roll van de bovenste plank. Passie en swingen deze middag. Dat is zeker. En dat is allemaal gratis te beluisteren in Nuenen. Wees er op tijd, want vol is vol.

Sunny Blues Nuenen organiseert in samenwerking met Café Schafrath blues optredens in Nuenen en deze zijn altijd gratis te bezoeken. Interesse? Meld u zich dan aan voor de gratis nieuwsbrief via www.sunnybluesnuenen.nl. Dan mist u nooit een optreden.

Zelf beslissen over je leven en levenseinde

Best/Oirschot – In het Alzheimer Café B.O.S. (Best, Oirschot, Son en Breugel) wordt op woensdag 27 maart vanaf 19.30 uur de thema-avond 'Zelf beslissen over je leven en levenseinde' gehouden. De laatste levensfase is geen onderwerp waarover je makkelijk praat.

Door het gesprek aan te gaan, verklein je de kans dat je naaste in een situatie terecht komt waarvoor hij of zij zelf niet gekozen zou hebben. Het is heel belangrijk dat wensen tijdig vastgelegd worden. Dit kan met behulp van een wilsverklaring, maar hoe gaat dat dan in zijn werk en wat moet je daar dan allemaal in zetten?

De wilsverklaring moet zodanig zijn geschreven, dat er bij de arts geen enkele twijfel bestaat over je wensen. Voor de arts moet helder zijn wat voor jullie bijvoorbeeld 'ondraaglijk lijden' inhoudt. In een wilsverklaring leg je je wensen vast betreffende reanimatie, eventuele behandelingen, euthanasie en palliatieve sedatie. Op deze avond gaan ze hierover in gesprek met een arts.

Het Alzheimer Café B.O.S., Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot, is gratis toegankelijk en bij binnenkomst wordt u getrakteerd op een kopje koffie of thee. In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken van het Alzheimer Café B.O.S. te bekijken en (gratis) te lenen. Ook liggen er folders en brochures over dementie.

Voor inlichtingen: Jan Verbeek (06-41546859). Zie voor meer informatie over alle Alzheimer Cafés in de regio de website van Alzheimer Nederland, regio Zuidoost Brabant.

Rooi zet de bloemetjes buiten

Foto: Ingezonden

Tijdens de koopzondag – 12.00 uur tot 17.00 uur – op 31 maart zetten de Rooise winkeliers in het centrum de bloemetjes buiten. Geniet tijdens deze prille lentedag van: lekker winkelen, gezellige terrassen, modeshows, haar- en make-up trends, proeverijen en vrolijke acts. Kom ook en vier samen met de winkeliers de lente.

Op de laatste zondag van de maand, 31 maart, is het koopzondag in Sint-Oedenrode en tevens de eerste koopzondag in de lente. "Genoeg reden om het centrum in de bloemetjes te zetten", zegt Chantal van de Oever, van Stapperz & Kiddooz, één van de organisatoren van het voorjaarsevent. "Diverse modewinkels presenteren hun voorjaarscollectie. Er komt een mobiele modeshow met muziek door het hele centrum, verdeeld over drie podia. Schoonheidssalon Eindeloos en Savohs kapper sluiten aan bij de mode-caravaan en tonen het publiek de laatste make-up en haartrends. De shows zijn om 13.30 uur en 15.00 uur."

Proeverijtjes
Ook de Rooise horeca zet haar beste beentje voor. "Uit diverse keukens toveren zij heerlijke culinaire hapjes en lekkere drankjes. Deze mag je naar hartenlust proeven tijdens de proeverijtjes", vertelt Edwin Gordijn van De Beurs en medeorganisator van Rooi zet de bloemetjes buiten. "Plus, tijdens de modeshows delen twee clowns gratis bloemen uit aan het publiek. Zo zetten we samen de bloemetjes buiten."

Etalages in de bloemetjes
'Rooi zet de bloemetjes buiten' komt uit de koker van de N!SO-werkgroep voorjaarsevenement. Dolinda Opheij (Switch), Edwin Gordijn (De Beurs), Chantal van de Oever (Stapperz & Kiddooz) en Lizet Rovers (Schoonheidssalon Eindeloos) zetten, samen met Arijanne Mettler (projectleider Natuurlijk! Sint-Oedenrode (N!SO)), de schouders eronder. "De kunst is om met een klein budget toch iets groots neer te zetten", zegt Dolinda. "Maar het allerbelangrijkste om een evenement te laten slagen, is dat iedereen meedoet. Daarom hebben we aan alle winkeliers gevraagd om hun etalage in de bloemetjes te zetten. Dat geeft het centrum meteen kleur en sfeer. Bovendien creëren we eenheid en kunnen zo echt het verschil maken."

Samen kunnen we het Rooien
'In Rooi is er altijd wel wat te doen.' Een uitspraak waarop we met z'n allen trots op mogen zijn. Veel evenementen vinden plaats in het centrum. Die evenementen komen er alleen niet vanzelf. "Daarom willen we vanaf dit jaar voor elk evenement een apart werkgroep inrichten en zo het vele werk lichter maken", licht Sietske Hubens-van de Loo, voorzitter van N!SO, toe. "Bovendien krijgen alle ondernemers in het centrum op deze manier de kans om iets te betekenen voor ons dorp. Door met z'n allen de schouders eronder te zetten, zorgen we er samen voor dat er in Rooi altijd wel iets te doen is. Samen kunnen we het Rooien!"

Wil jij je ook inzetten voor Sint-Oedenrode of heb je leuke ideeën? Stuur dan een e-mail naar: info@natuurlijksintoedenrode.nl

Bevrijding Eindhoven

In het kader van 75-jaar bevrijding, dat in september in Eindhoven gevierd wordt, is de parochie op zoek naar oude foto's, krantenknipsels en andere materialen die met de bevrijding te maken hebben.

Hierbij kan gedacht worden aan medailles van soldaten, een oud uniform en/of baret van een Nederlandse militair, rantsoenzegels, of misschien heeft u nog wel een oud missiekoffertje van een Heeroom?

Gedurende de maand september wordt met deze spullen een tentoonstelling ingericht in de Petruskerk. Het zou dus helemaal leuk zijn als er op die foto's of krantenberichten ook beelden van de Petruskerk of de omgeving daarvan te zien zijn. Als u spullen heeft die zij mogen tentoonstellen, dan kunt u een mail sturen naar pastoraalteam@petrus-ehv.nl. Er wordt daarna contact met u opgenomen.

Georgina Maas winnares bij de Dutch masters - Indoor Brabant

Een mooie eerste plaats voor Georgina Maas Foto: Ingezonden

Vier dagen paardensport in de Brabanthallen in Den Bosch. Georgina Maas wist zich te kwalificeren voor dit fantastische evenement. Zaterdag 16 maart werden de pony rubrieken verreden. Georgina startte met haar 6-jarige pony Quinto's Robijn DMC in de klasse DL.

Door foutloos te blijven in het basis parcours , mocht ze opnieuw starten in een spannende barrage. Daar pakte ze de snelste tijd, die niemand meer verbeterde en won Georgina de Gassan groeibriljanten award 2019. Een waardecheque van Gassan Diamonds Amsterdam. Deze award is bedoeld om Hippisch talent te stimuleren om te gaan voor het hoogste podium; goud. Gefeliciteerd Georgina met deze bijzondere prijs en overwinning.

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Woensdag 13 maart
Flash MW1 – Corridor MW1 9 -6
Recreanten Corridor 2-Flamingo's 1 - 10
Donderdag 14 maart
Corridor 3 – De Korfrakkers 4 18 - 6
Zaterdag 16 maart
Corridor E1 – Blauw Wit E1 2 - 3
Corridor D1 – Prinses Irene D1 14 - 0
Corridor B1 – DAW Schaijk B2 7 - 1
Zondag 17 maart
Pupil van de week: Maartje van Lier
Corridor 2 – SVOC '01 14 - 5
Corridor 1 – DAW Schaijk 1 9 - 14
Corridor 3 – Flash 3 10 - 23

Programma
Woensdag 20 maart
aanvang
Recreanten Be Quick – Corridor 1 20.30
Recreanten Altior – Corridor 2 21.00
Donderdag 21 maart
Corridor 2 – ONA/Astrantie 2 19.30
Corridor MW1 – Altior MW1 20.50
Zaterdag 23 maart
Diosa F2 - Corridor F1 9.30
Spoordonkse Girls C1 - Corridor C1 10.00
Spoordonkse Girls E1 - Corridor E1 11.00
JES D1 - Corridor D1 11.05
JES D2 – Corridor D2 12.10
Zondag 24 maart
Oxalis 1 - Corridor 1 13.30

'Maak Kennis Met Tennis!

Foto: Ingezonden

HTC Son Tennis stond afgelopen week met twee positieve artikelen in hét tennisblad van Nederland: de Centrecourt. Het jongerenteam WhoZnext werd uitgebreid besproken in het blad. Er zijn momenteel maar liefst 18 jongeren, tussen de 14 en 21 jaar, actief op de club. Zij organiseren activiteiten voor de jeugd t/m 14 jaar. Een leuke manier om deze doelgroep te binden aan de vereniging en voor de kinderen een leerzame ervaring in het organiseren van evenementen.

Daarnaast stond er een artikel in het blad over de tennislessen die de club heeft verzorgd toen sporthal De Landing tijdelijk gesloten was. De komende twee weken is de tennisclub weer actief op de scholen met Schooltennis. Alle groepen 1 t/m 4 van De Bloktempel en De Ruimte krijgen Stefan 'de Kikkermeester' op bezoek tijdens hun gymles. Daarnaast zijn de Sjors Sportief tennislessen momenteel aan de gang. Woensdag 13 maart waren daarvoor 35 kinderen aanwezig in de tennishal. Zij maakten op een leuke manier kennis met de tennissport.

Om hier vervolg aan te geven, organiseert de vereniging twee 'Maak Kennis Met Tennis!' lessen op zaterdag 23 en zaterdag 30 maart. Tijdens deze gratis proeflessen kan iedereen kennismaken met de tennissport. Van 12.00 tot 13.00 uur kunnen de kinderen t/m 14 jaar meedoen aan een tennisclinic. Kinderen zijn hierbij welkom vanaf 4 jaar. Wanneer de kinderen 4 of 5 jaar zijn, dient een ouder mee te doen tijdens de tennisles. Voor deze leeftijdsgroep zijn de tennislessen namelijk samen met papa of mama. Een leuke manier om samen te sporten met je kind! Van 13.00 tot 14.00 uur is iedereen welkom van 14 jaar en ouder. Volwassenen die hier aan mee willen doen, kunnen net als de kinderen een racket lenen op de tennisclub. Kijk voor meer informatie op www.stefanjorna.nl en meld je aan voor deze gratis tennislessen.

Vierde editie van Gerwen – Nederwetten loop groot succes

De vierde editie van de Gerwen – Nederwetten loop ging zaterdag 16 maart om precies 15.00 uur van start. Zo'n 150 hardlopers en hardloopsters vertrokken voor hun afstand van precies 10 of 15 km door het buitengebied van Gerwen en Nederwetten.

De weergoden waren de lopers goedgezind; droog en een aangename temperatuur van zo'n 12 graden, er waaide wel een stevige westenwind maar dat mocht de pret niet drukken. Als extraatje was een lusje door het Trollenbos op Stad van Gerwen toegevoegd waar ook een drankpost was ingericht. Van daaruit ging het parcours verder langs het kanaal, via Hooidonk, langs de Oude Toren, door Nederwetten terug naar start en finish aan het einde van de Heerendonk. Daar werden alle lopers verwelkomd met een medaille en later in de feesttent was er voor iedereen een lekker Brabants worstenbroodje en een kom soep.

Alle deelnemers zijn natuurlijk winnaars maar dit waren de snelste:
15 kilometer heren: 1. Kevin Sleegers, 2. Stephan Haans, 3. Murat Tagluk
15 Kilometer dames: 1. Jolanda Wijnen, 2. Judith Toonen, 3. Sedek Ozcelik
10 Kilometer heren: 1. Marco Tramontina, 2. Mark Jurgens, 3. Karel Hageman
10 Kilometer Dames: 1. Doris Mayrhofer, 2. Evonne van der Pol, 3. Myrna de Win
Voor de tijden, overige uitslagen en foto's kijk op https://bit.ly/2FdoyA5

Ook wordt er elk jaar een deel van het inschrijfgeld gedoneerd aan een goed doel. Dit jaar is gekozen voor de vrijwilligers die beide dorpen schoonhouden, in Gerwen tijdens de Jan van de Maat dag en in Nederwetten tijdens de Opschoondag. Na de wedstrijd werden aan de afgevaardigden van beide dorpsraden, Piet Renders van Nederwetten en Ad Donkers van Gerwen de cheques uit gereikt door organisator Gerard van Heugten.

Mede dankzij de vele vrijwilligers en sponsors kan de organisatie terugkijken op een succesvolle editie van de Gerwen – Nederwetten loop. Hopelijk zien zij iedereen volgend jaar weer terug voor de vijfde editie, het eerste lustrum van de Gerwen - Nederwettenloop.

Kampioenschap VC Pieter Brueghel Dames 1 dichterbij

Foto: Ingezonden

De inhaalwedstrijd tegen VCE/PSV 3 stond maandag 11 maart op het programma. De dames van VC Pieter Brueghel waren op en top gemotiveerd om toch echt drie punten thuis te gaan pakken. Thuis laten ze af en toe onnodig punten liggen en dat is toch niet de bedoeling.

Er zat veel publiek op de tribune, dus de dames waren erop gebrand er een mooie pot van te maken. Vanaf het begin in de eerste set nam VC Pieter Brueghel een ruime voorsprong. Bij de tegenstander liep de aanval niet en eigenlijk zonder problemen werd de eerste set met 25-11 binnengehaald. De tweede set begon wat rommeliger en VCE/PSV bleef een beetje bij door een goede servicebeurt. Dames 1 ging meer rommelen en verloor onnodige punten. Er werden te veel fouten gemaakt. Ruim op tijd herpakten de dames van VC Pieter Brueghel zich en pakten ook de tweede set met 25-14.

De derde set gingen de dames verder met het spel uit de eerste en tweede set. Het was degelijk maar niet echt sprankelend. Op zich jammer, maar dat had natuurlijk ook wel met de tegenstander te maken. Het tempo lag een beetje laag en het lukte VC Pieter Brueghel niet om zelf het tempo te bepalen. Desondanks werd de derde set ook makkelijk gewonnen met 25-11. Eindelijk werden thuis weer eens alle punten gepakt. Weer drie punten dichter bij het kampioenschap.

Veel persoonlijke records voor DBD-zwemmers

Vijf zwemmers hebben zondag 17 maart deelgenomen aan de junioren-jeugd-senioren wedstrijd in Eindhoven. Deze wedstrijd werd gezwommen in het 50 meter bad. Alle DBD zwemmers wisten één of meer persoonlijke records te behalen.

Bobby van Dijk zwom zijn PR op de zware 400 meter wisselslag, Ingrid Versteegen zwom deze op de 200 meter schoolslag en Caitlyn Li op haar drie afstanden; de 50 meter schoolslag, de 50 en 100 meter vrije slag. Wout van Dijk verbeterde zijn tijd op de 200 meter vrije slag en Nienke verbeterde haar tijd op 50 meter vrije slag. Beste tijdsverbetering werd behaald door Nienke op de 50 meter vrije slag.

Uitslagen
Caitlyn Li 50 meter vrij 17e, 50m school 4e en 100m vrij 17e, Bobby van Dijk 400m wissel 2e en 50m rug 1e en 100m rug 2e, Nienke Versteegen 50m vrij 9e en 100m vrij 10e, Ingrid Versteegen 200m school 11e en 100m vrij 22e, Wout van Dijk 200m vrij 5e en 100m rug 2e.

Bridgeclub ABC

Uitslag Ruitenboertoernooi

Bridgeclub ABC heeft zich aangemeld voor het zgn. Ruitenboertoernooi van de Nederlandse Bridgebond. Op dinsdagavond 12 maart speelde de club de voorronde. Voor deelname hadden zich 18 paren aangemeld.

De uitslag van de voorronde was als volgt:
1. Dirk Bossenbroek & Jos van Gerwen 66,36%
2. Nelly Leenders & Annie Slaats 65,92%
3. Johan van de Laar & George Punt 63,3%
4. Peter Linke & Simon de Haas 62,63%
5. Jeske Koop & Reinier Gerritzen 56,90%
6. Riet Miedema & Dini Pijnenburg 55,60%
7. Toni Rotteveel & Peter Rotteveel 55,16%
8. Jaap Burghoorn & Hanneke Monteban 54,90%
9. Frans & Netty Steenvoorden 51,80%
10. Ella Waanders & Ton Waanders 48,72%

Drie paren mogen op zaterdag 14 april deelnemen aan de halve finale. De overige paren speelden buiten competitieverband met het volgende resultaat:
1. Ton de Wit & Monique Teulings 78,25%
2. Cor Dortmans & Cees de Wit 53,33%
3. Toos Paalvast-Adams & Ap Paalvast 53,13%

Uitslagen dinsdagochtendcompetitie
Ronde 7, zitting 1, 12 maart
1. Riekie van den Broek & Joke de Vries 66,88%
2. Cynthia Feekes & Gonnie van Leeuwen 63,13%
3. Issy Abram & Maud Gerritsen 55,73%
4. Cecile Smidt & Mieke Hattink 53,75%
5. Hannelies Koudstaal & Toni Rotteveel 53,13%

Kick off Rabobank FunKey hockey groot succes

Foto: Ingezonden

De kick-off van de FunKey speltrainingen is zaterdag 16 maart begonnen. Ondanks een beetje regen stonden maar liefst 20 kinderen in de leeftijd van 4 en 5 jaar te trappelen om deel te nemen aan deze superleuke speltraining waarin plezier in bewegen voorop staat.

Alle FunKey's werden eerst welkom geheten door Wim van Asten en elk kind kreeg een supercool KNHB FunKey shirt uitgereikt. Natuurlijk wilde iedereen op de foto met Pin Pin, de mascotte van de Rabobank.

Vervolgens werd er met veel plezier deelgenomen aan de speltraining onder de enthousiaste leiding van Tim, Selina, Yayanty, India en Steven. Supergoed gedaan FunKey's, de leiding ziet jullie graag allemaal terug op de volgende speltrainingen.

Dames Apollo verliest van United Breda

Na een zeer goede bekerwedstrijd tegen koploper Someren, speelden de dames zondag 17 maart in Breda tegen de hekkensluiter van de competitie. Apollo speelde de gehele wedstrijd helaas onder hun niveau.

Onder andere een wankelende verdediging, veel balverlies en geen overtuiging in de aanval zorgden voor een ruststand van 8-9. Ook in de tweede helft lukte het Apollo niet om orde op zaken te stellen. Eindstand 21-19. Volgende week een nieuwe kans om het gebruikelijke niveau weer te laten zien, thuis om 13.10 uur tegen MHV '81.

Uitslagen 16 en 17 maart
Jupiter '75 HS2 - Apollo HS3 32-30Apollo HC1 - Handbal Someren HC1 12-13
Groesbeekse Glorie D1 - Apollo D1 24-10
United Breda DS2 - Apollo DS1 21-19
Achilles '95 HB1 - Apollo HB1 20-19
Groesbeeks Glorie DA1 - Apollo DA1 14-11
Oranje Wit HS1 - Apollo HS2 24-28
WPK/Westlandia HS1 - Apollo HS1 36-27

Programma
23 maart:
20:30 uur Apollo HS1 - Oliveo HS1
24 maart
09:05 uur Apollo D1 - PSV Handbal D1
09:50 uur Apollo HC1 - Jupiter '75 HC2
10:50 uur Apollo DA1 - Achilles '95 DA1
12:00 uur Apollo HB1 - Tremeg HB1
13:10 uur Apollo DS1 - M.H.V. '81 DS2
14:30 uur Apollo HS2 - Desk HS1
15:45 uur Apollo HS3 - Niobe HS1

Inloop Bridgeclub De Beckart

Uitslag 14 maart
1. Hilda vd Kaden en Lena v Acht 55.84%
2. Riet vd Laar en Zus vd Rijt 53.33%
3. Harrie Maas en Fried van de Laar 52.50%
4. Marianne en Harry Timmermans 50.83%

Loop ook eens binnen in De Beckart op donderdagmiddag om te komen bridgen. Je bent welkom. Info: 0413-474297.

Bridgeclub Son

Uitslag bridgeclub Son in Braecklant
Woensdag 6 maart
1. Koos Jansen & Lenie Theuns 69,51%
2. Agnes Obbema & Gerard Obbema 63,13%
3. Marijke Braams & Jo Bakker 61,98%

Woensdag 13 maart
1. Annemie Cox & Lies Snelting 66,32%
2. Annelies Midhat & Netty de Laat 64,58%
3. Marijke Kraemer en Toos de Wit 60,07%

Bridgeclub't Koffertje '94

Uitslag 18 maart
A-lijn
1. Willem Pieters & Harrie van Rijbroek 60%
2. Wilma van den Biggelaar & Jan Janssen 57,5%
3. Nicole van de Berg & Theo van Geffen 55,83%

B-lijn
1. Riet van de Laar & Nelly Vervoort 65,97%
2. Jos van Bommel & Jan Verbunt 62,78%
3. Nelly Derks van de Ven & Jo Renders 58,75%

SBC Jeugd

Uitslagen zaterdag 16 maart
Wilhelmina Boys JO 19-1 - SBC JO 19-10 - 1
SBC JO 19-2 - Acht JO 19-25 - 1
SBC JO 19-3 - Oirschot Vooruit JO 19-2Afgelast
SBC JO 17-1 - FC Engelen JO 17-11 - 1
EMK JO 17-1 - SBC JO 17-2GAfgelast
DVS JO 17-2 - SBC JO 17-34 - 0
SBC JO 17-4 - WODAN JO 17-4GAfgelast
SBC JO 17-5 - VRIJ
SBC MO 17-1 - Dommelen MO 17-1Afgelast
SBC JO 15-1 - ODC JO 15-11 - 2
SBC JO 15-2 - Acht JO 15-1Afgelast
SBC JO 15-3 - RKSV Heeze JO 15-2Afgelast
Dommelen JO 15-3G - SBC JO 15-4Afgelast
Wilhelmina Boys JO 14-1 - SBC JO 14-12 - 4
SBC JO 14-2 - RPC JO 14-10 - 3
SBC JO 14-3 - EMK JO 14-1G2 - 1
SBC JO 13-1 - FC de Rakt JO 13-11 - 0
Marvilde JO 13-1 - SBC JO 13-21 - 0
WODAN JO 13-2 - SBC JO 13-3NB
SBC JO 13-4 - Wilhelmina Boys JO 13-4Afgelast
SBC MO 13-1 - Zwaluw VFC MO 13-1Afgelast
SBC JO 12-1 - RKSV Heeze JO 12-17 - 2
Hoogeloon JO 12-1 - SBC JO 12-2GAfgelast
SBC JO 12-3 - Emplina JO 12-3Afgelast
DBS JO 12-2 - SBC JO 12-45 - 2
SBC JO 12-5G - Geldrop JO 12-24 - 10
WODAN JO 11-1 - SBC JO 11-14 - 3
SBC JO 11-2 - Bladella JO 11-2Afgelast
SBC JO 11-3 - DBS JO 11-20 - 4
Zwaluw VFC JO 11-5 - SBC JO 11-4GAfgelast
Bladella JO 11-4 - SBC JO 11-5G11 - 2
SBC G 1G VRIJ

SBC jeugd programma
THUIS TEAM BEZOEKERS VERTREK AANVANG
SBC JO 19-1 - Hilvaria JO 19-115:15
Zwaluw VFC JO 19-3 - SBC JO 19-214:00 15:00
RPC JO 19-3 - SBC JO 19-315:15 16:15
Oirschot Vooruit JO 17-1 - SBC JO 17-113:30 14:30
SBC JO 17-2G - Geldrop JO 17-3 15:15
SBC JO 17-3 - De Valk JO 17-1 15:15
SBC JO 17-4 - Wilhelmina Boys JO 17-5G 15:15
WODAN JO 17-3 - SBC JO 17-5 13:45 14:45
Bergeijk MO 17-1 - SBC MO 17-1 13:45 14:45
Taxanfria JO 15-1 - SBC JO 15-1 10:15 11:15
Wilhelmina Boys JO 15-2G - SBC JO 15-2 10:15 11:15
UNA JO 15-3G - SBC JO 15-3 11:45 12:45
SBC JO 15-4G - Bergeijk JO 15-2 13:15
SBC JO 14-1 - Bavel JO 14-1 13:15
SV Unitas '59 JO 14-2 - SBC JO 14-2 11:30 12:30
EmplinaJO 14-3 - SBC JO 14-3 10:30 11:30
Taxandria JO 13-1 - SBC JO 13-1 10:00 11:00
SBC JO 13-2 - SJO Juventud JO 13-1 11:45
SBC JO 13-3 - Best Vooruit JO 13-3 11:45
Geldrop JO 13-3 - SBC JO 13-4 10:30 11:30
FC Tilburg MO 13-1 - SBC MO 13-1 11:30 12:30
SBC JO 12-1 - VRIJ
SBC JO 12-2G - SV Budel JO 12-1 11:45
SDO "39 JO 12-1G - SBC JO 12-3 10:00 11:00
SBC JO 12-4 - Wilhelmina Boys JO 12-1 10:15
ODC JO 12-4 - SBC JO 12-5G 09:00 10:00
Marvilde JO 11-1 - SBC JO 11-1 08:45 09:45
Beerse Boys JO 11-2G - SBC JO 11-2 09:30 10:30
SBC JO 11-3 - VRIJ
HSE JO 11-1 - SBC JO 11-4G 09:15 10:15
SBC JO 11-5G - DBS JO 11-6 10:15
SBC JO 10-1 - DVS JO 10-1 10:15
Hapert JO 10-1 - SBC JO 10-2G 09:30 10:30
SBC JO 10-3G - Geldrop JO 10-3 10:15
DOSL JO 10-1 - SBC JO 10-4G 10:15 11:15
Tivoli JO 10-1 - SBC JO 10-5 09:30 10:30
SBC JO 10-6G - RKVVO JO 10-4 10:15
SBC JO 10-7 - RKDSV/EDN 56 JO 10-1 10:15
SBC JO 9-1 - Brabantia JO 9-1 09:00
ST Vessem/Dees JO 9-1 - SBC JO 9-2 10:00 11:00
DVS JO 9-2 - SBC JO 9-3 08:30 09:30
SBC JO 9-4G - SV Budel JO 9-2 09:00
EMK JO 9-1G - SBC JO 9-5 09:15 10:15
SBC JO 9-6G - VRIJ
SBC JO 9-7G - Gestel JO 9-2 09:00
SBC JO 9-8 - VRIJ
SBC JO 8-1 - SV Unitas "59 JO 8-1 09:00
SBC JO 8-2 - ODC JO 8-1 09:00
SBC JO 8-3 - WODAN JO 8-3 09:00
SBC JO 8-4 - UNA JO 8-4 09:00
Oirschot Vooruit JO 8-3G - SBC JO 8-5 08:00 09:00
ODC G 2G - SBC G 1G 09:00 10:00

Nijnsel boekt (nood)zakelijke zege

Historie wijst uit dat SCMH uit Mariaheide altijd een pittige tegenstander is voor VV Nijnsel/TVE Reclame. Wie herinnert zich niet de malse nederlagen van jaren geleden? De eerdere ontmoeting dit jaar werd een zwaarbevochten 2-1 zege.

Het is niet dat met angst en beven werd uitgekeken naar de ontmoeting van zondag 17 maart. Daarvoor is het zelfvertrouwen op dit moment te groot, maar Nijnsel bereidde zich voor op een pittige middag.

De ploeg van coach Tim de Wert en assistenten Marc de Vries en Ard Marinus begon zondag aan een pittige reeks van vier uitwedstrijden. Wil Nijnsel aanspraak maken op de titel dan zal het daar in ieder geval zonder al te veel kleerscheuren doorheen moeten komen. Zonder kleerscheuren, maar ook zonder blessures, want al is de selectie vrij breed, pittige blessures zoals van Frenk Remeysen komen nooit gelegen. Het is een wonder dat na zondag de ziekenboeg niet is uitgebreid.

SCMH pakte het karwei aan met het mes tussen de tanden. De ene na de andere grove tackle werd uitgedeeld en het is een wonder dat geen enkele groen-witte speler met rood mocht vertrekken. Vooral Jelle de Louw moest het ontgelden. Het incasseren van die trappen werd verzacht door een snelle 0-1 voorsprong. In de vierde minuut had een verdediger van SCMH de intentie om de bal terug te spelen op de keeper. De bal ging strak de eigen zestien in, maar de goalie stond meters verderop, waardoor een eigen goal niet meer voorkomen kon worden. Iedereen stond perplex, ook Nijnsel, dat daarna aanzette om snel een tweede te maken. Het hobbelige veld maakte het spel soms rommelig en complex, maar Nijnsel was veruit de betere ploeg en kwam zo nu en dan tot mooie aanvallen over meerdere schijven. SCMH stelde er vrijwel niets tegenover.

De 0-2 viel op een ideaal moment. In de 64e minuut was het Stef Witlox die bij een corner de bal voor de voeten kreeg en tegen de touwen werkte. In het kwartier daarvoor klopte SCMH iets meer op de deur. Na de 0-2 was het verzet vrijwel gebroken. De overtredingen werden echter niet minder en dat wekte irritatie bij de bezoekers in en naast het veld. De kans is aanzienlijk dat dit ook de komende wedstrijden het beeld zal zijn. Nijnsel weet dus nu hoe het zich moet wapenen; toeslaan op de juiste momenten en hopen op een fout van de tegenstander.

SBC – Valkenswaard onbeslist

De kraker tussen SBC en Valkenswaard kende maar een winnaar en dat was Sparta'25 uit Beek en Donk. Zij wonnen en profiteerden van het gelijke spel tussen SBC en Valkenswaard.

In de eerste helft hadden de bezoekers het beste van het spel en kwamen zij verdient op voorsprong. Erwin Isbouts tekende voor de 0-1 ruststand. Na de pauze domineerde SBC, maar bleek de doelman van Valkenswaard Evert Daams een lelijke sta-in-de-weg. Hij verrichte enkele knappe reddingen op schoten van onder andere Joost van Heck. In de laatste minuut werd een overtreding in het strafschopgebied bestraft met een penalty. Dirk van Eck schoot vanaf 11 meter raak, 1-1 en dat was de eindstand van een enerverend treffen.

SBC Senioren

Uitslagen
Zondag 17 maart
SBC 1                                 - Valkenswaard 1 1-1
SBC 2                                 - Unitas'59 2         0-5
DSC 2                                 - SBC 3                 2-3
Best Vooruit 4                        - SBC 4                 4-0
SBC 5                                 - EFC 4                 1-1
SBC 6                                 - Maliskamp 5         1-2
DOSL 5                                 - SBC 7                 afg.
De Bocht'80 4                        - SBC 8                 afg.
SBC 9                                 - Wilhelmina Boys 8 afg.
Nieuw Woensel 6                 - SBC 10                 0-11
SBC 11                                 - Best Vooruit 9         afg.
Maarheeze 5                         - SBC 12                 4-1
SBC 13                                 - Brabantia 9         2-4
SBC VR1                         - Nederwetten VR2 6-0
De Raven VR1                 - SBC VR2                 4-2

Programma
Zondag 24 maart
WODAN 1                         - SBC 1                 14.30 u
Gestel 2                                 - SBC 2                 12.00 u
FC Engelen 2                         - SBC 3                 11.30 u
SBC 4                                 - WODAN 5         10.00 u
SBC 6                                 - BMC 7                 12.00 u
SBC 7                                 - ZSC 3                 14.00 u
SBC 8                                 - Best Vooruit 11        10.00 u
De Valk 7                         - SBC 9                 10.00 u
Gestel 4                                 - SBC 10                 12.00 u
Tuldania 3                         - SBC 11                 11.00 u
SBC 12                                 - Tivoli 5                 10.00 u
SBC 13                                 - Wilhelmina Boys 6 14.00 u
SBC VR1                         - Acht VR1                 12.00 u
WODAN VR1                 - SBC VR2                 09.45 u

Sonse Zaalvoetbalcompetitie

Uitslagen speelronde 16, 16 maart

Sportcafé Expreszo - Spierings / Bergmans 3-4
ZVV Witte Tonnie - Imazighen United 9-3
Rovers Timmerwerk – Hurkmans 2-4

Stand 16 maart
1. Sportcafé Expreszo 15-35
2. Spierings / Bergmans 15-27
3. Hurkmans 15-27
4. Imazighen United 15-19
5. ZVV Witte Tonnie 15-14
6. Rovers Timmerwerk 15-7

Programma speelronde 17, 23 maart
18:00 Spierings / Bergmans – Imazighen United
18:45 Hurkmans– ZVV Witte Tonnie
19:30 Sportcafé Expreszo – Rovers Timmerwerk

RKVV Nederwetten

Programma
Zaterdag 23 maart
Best Vooruit – Nederwetten aanvang 16.45 uur

Zondag 24 maart
WHV 1 - Nederwetten 1 aanvang 14.30 uur
Braakhuizen 5 - Nederwetten 2 aanvang 13.00 uur
SV Valkenswaard 7 - Nederwetten 3 aanvang 10.00 uur
Nederwetten 4 - Oirschot Vooruit 12 aanvang 11.00 uur
Nederwetten Vr 1 - De Valk Vr 1 aanvang 12.15 uur
Nederwetten Vr2 - SV Valkenswaard Vr 1 aanvang 10.00 uur

Agenda Vestzaktheater


Woensdag 20 maart 19.30 uur 'Gewoon doen' voor de actieve 55 plusser
Zondag 24 maart 10.30 uur Jeugdslagwerkconcert
Zondag 24 maart 19.30 uur Kienen in het Vestzak
Maandag 25 maart 12.00-16.00 Seniorenactiviteiten via Dagbesteding op maat
Maandag 25 maart 11.00 uur Beweeggroep Veerkracht voor de sportieve 60 plusser
Dinsdag 26 maart 10.00-16.00 uur Culturele en Educatieve activiteiten voor jonge mensen met dementie
Iedere donderdag van 18.30 tot 22.30 repetitie van de Harmonie. Interesse kom eens kijken.
Tot en met 31 maart: Expositie van Mieke Provily 'Natuurfotografie in zwart/wit' in de gang van het Vestzaktheater
Meer info: www.vestzaktheaterson.nl

Speelweek van wo 20 t/m 27 maart

Corgi (2D NL) (€ 6,80) wo. 20 mrt. 13:45, vr. 22 mrt 16:15, za. 23 mrt. 14:20, zo. 24 mrt 12:15 & 14:35, wo. 27 mrt. 13:45.
Verliefd op Cuba (€ 8,50) vr. 22 mrt 18:30, za 23 mrt. 18:30
Bohemian Rhapsody (€ 8,50) zo. 24 mrt.16:45
Dumbo (2D) (€ 8,50) wo. 27 mrt. 16:00 & 20:00
Green Book (€ 8,50) wo. 20, do.21 mrt. 20:00, vr. 22 mrt 20:45, za 23 mrt. 20:45, zo. 24 mrt. 19:30, ma. 25 mrt. 20:00
Brugklas-De tijd van mijn leven (€ 6,80) wo. 20 mrt. 16:00, za. 23 mrt. 16:35
De Lego Film 2 (2D NL) (€ 6,80) za. 23 mrt. 11:45,

NL=Nederlands gesproken OV=Originele versie NL ondertiteld

SPECIALS:
Biobest 50+: Cold War (€ 7,-) do. 21 mrt. en vr. 22 mrt. 14:00
PRIJZEN : p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00

30 / 32

Bella

Foto: Ingezonden

Bella is bij ons binnengebracht als zwerver. Deze mooie meid heeft misschien een beetje een stoer uiterlijk, maar dat is alleen de buitenkant. Ze is ontzettend lief en heeft een vriendelijk, wat onzeker karakter. Ze vindt het heerlijk als er lekker met haar getut en geknuffeld wordt, dit is haar favoriete bezigheid. We weten dat Bella heeft samengewoond met een andere hond, maar naar honden die ze niet kent is ze niet altijd aardig. Zolang de andere hond op afstand blijft is alles prima, maar als hij te dichtbij komt, vindt ze dat niet altijd leuk. Dit is wel iets waar haar nieuwe eigenaar verstandig mee moet omgaan.

Wil jij deze mooie, lieve meid een fijn en warm mandje geven? Neem dan snel contact met ons op via bemiddeling@doc-eindhoven.nl of bezoek de site via https://bit.ly/2WkKHUR

Foto: Ingezonden

20 maart: even stemmen!

Het groot gemengd koor Nederland gaat weer een veldtocht ondernemen naar het stemlokaal. Daar gaat ze in diverse toonaarden haar stem laten klinken voor een nieuwe provincieraad. Met haar stem geeft het koor raad aan de raad voor de te varen koers in de volgende vier jaren. Helaas zal het koor niet voltallig zijn, omdat steeds meer kiezers er voor kiezen om niet te kiezen. Hun zwijgende stem is daardoor het geluid van de stuurman op de wal, die zijn stuurbeurt overslaat.

Foto: Ingezonden
Foto: Ingezonden
31 / 32