DeMooiSonenBreugelkrant

17 april 2019

DeMooiSonenBreugelkrant 17 april 2019


1 / 40

Wim van Asten (l) en Frans van Vught Foto: Wil Feijen

Frans van Vught en Wim van Asten werden zaterdag 13 april blij verrast met een Koninklijke onderscheiding. Vrijdag 26 april worden in heel Nederland Koninklijke lintjes uitgereikt aan bijzondere vrijwilligers. Wie wordt op deze dag in Son en Breugel Koninklijke onderscheiden?

Lees het verhaal van Frans en Wim op pagina 3 van deze krant en volg vrijdag 26 april op www.mooisonenbreugel.nl welke dorpsgenoten een bezoek krijgen van burgemeester Gaillard en Koninklijk onderscheiden worden.

Jaargang 4 • Week 16 • 17 april 2019

Mooi resultaat collecte Hartstichting

Foto: ©hartstichting

In de week van 7 tot en met 13 april hebben 45 collectanten in Breugel gecollecteerd. Het resultaat mag er wezen, er werd € 2032,89 opgehaald.

De coördinatoren danken alle gulle gevers in Breugel en natuurlijk ook de collectanten, die bereid waren om weer hun looproute te maken. Voor het volgend jaar zoeken ze twee collectanten voor St. Genovevastraat en Boogschutterlaan/Steenboklaan. Als u twee uurtjes beschikbaar hebt ,neem dan contact op met Fred van den Eijnden via 06-46370339 of Gerard Scheepens via 0499–476668.

Koninklijke onderscheiding voor Frans van Vught

Koninklijke onderscheiding voor Frans van Vught Foto: Wil Feijen

Burgemeester Hans Gaillard heeft zaterdag 13 april een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Frans van Vught, een dorpsgenoot met een indrukwekkende staat van dienst als vrijwilliger. Frans heeft zich ruim 46 jaar ingezet voor de hockeysport op plaatselijk en regionaal niveau. Frans werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Koninklijke onderscheiding werd uitgereikt tijdens de viering van het 55-jarig jubileum van de hockeyvereniging HTC Son op 13 april.

Frans (74 jaar) heeft zich vanaf 1972 als vrijwilliger actief ingezet voor de hockeysport op plaatselijk en regionaal niveau. Vanaf 1972 is hij op diverse terreinen als vrijwilliger actief voor Hockeyvereniging HTC Son (circa 600 leden).

Hij is clubscheidsrechter in de periode van 1972-1975 en vanaf 1992 tot heden. Hij is vanaf 1978 tot heden opleidingscoördinator en examinator van de clubscheidsrechters. Vanaf 1992 tot heden voert hij het wedstrijdsecretariaat (algemeen, jongste jeugd en junioren) en is hij lid van de scheidsrechterscommissie. In de periode van 1995 tot 2016 is hij lid van de tuchtrechtcommissie. Vanaf 2014 tot 2017 verzorgt hij de ledenadministratie. Daarnaast is hij vanaf 2014 tot heden secretaris van het hoofdbestuur en contactpersoon voor het schoolhockey.

Frans is vanaf 1972 op diverse terreinen ook actief als vrijwilliger voor de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) (255.000 leden), district Zuid Nederland. Hij heeft zich in 1972 bij de KNHB aangemeld om bondsscheidsrechter te worden. Hij begon als kandidaats-bondsscheidsrechter. Vervolgens is hij van 1974 tot 2011 actief als bondsscheidsrechter. In zijn topjaren was hij scheidsrechter tot op het hoogste landelijke niveau. In bijna 40 jaar tijd is hij 4000 uur actief geweest als bondsscheidsrechter.

In 2009 werd de heer Van Vught lid van de ABB-commissie Zuid-Nederland (aanwijzen, begeleiden en beoordelen van bondsscheidsrechters). Hij was belast met de organisatie van de beoordeling en beoordeelde zelf ook de scheidsrechters.

Vanaf 2000 adviseert hij als coördinator de verenigingen in Sint-Oedenrode, Best en Son en Breugel op het gebied van arbitrage en het afnemen van clubscheidsrechterexamens.

Hij is jarenlang actief - en nog steeds - als opleider van clubscheidsrechters bij diverse verenigingen. Hij is ook examinator van de clubscheidsrechtersexamens voor de KNHB. Frans is daarnaast ook coördinator verenigingsarbitrage KNHB voor de verenigingen in de regio Eindhoven en lid (en ook enkele jaren voorzitter) van de opleidingscommissie bondsscheidsrechters district Zuid-Nederland van de KNHB. Hij is al vele jaren een goed aanspreekpunt voor jonge bondsscheidsrechters.

Ten slotte is Frans ook al vele jaren actief bij de organisatie van de arbitrage van het Internationaal Kruikentoernooi in Tilburg (2-daags evenement, dat al 40 jaar bestaat).

Koninklijke onderscheiding voor Wim van Asten

Koninklijke onderscheiding voor Wim van Asten Foto: Wil Feijen

Locoburgemeester Ralf Stultiëns heeft op zaterdag 13 april een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Wim van Asten. Alhoewel Wim inwoner is van Nuenen is, zet hij zich al jaren in voor de hockeysport bij HTC Son. De Koninklijke onderscheiding werd uitgereikt tijdens de receptie ter gelegenheid van het 55-jarige jubileum van hockeyclub HTC uit Son en Breugel. Wim werd benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.

Wim heeft zich vanaf 1972 als vrijwilliger actief ingezet voor de hockeysport in Son. Vanaf 1988 is hij op diverse terreinen als vrijwilliger actief voor hockeyvereniging HTC. Wim van Asten heeft diverse functies bekleed. Hij heeft diverse taken op zich genomen waaronder secretaris van het bestuur, lid van de zaalhockeycommissie, coach van vele jeugdelftallen, categorieleider van de meisjes A/B en momenteel ook als commissielid van de jongste jeugd.

Daarnaast is Wim van Asten actief geweest voor 'Schutterij der Colveniers' (een Gilde uit Helmond dat als een interne broederschap, een eigen leven leidt binnen het Gildewezen) en is hij sinds dit jaar actief voor het subsidiefonds Kruisvereniging Helmond en de KWF Samenloop voor Hoop. Als zodanig heeft hij een voorbeeldfunctie vervuld.

Het gaat hierbij allemaal om activiteiten met een maatschappelijke betekenis. De continuïteit, aard, uitstraling en maatschappelijke relevantie van de verdiensten zijn voldoende aanleiding geweest tot toekenning van een Koninklijke onderscheiding.

Ondertekening afspraken bouwplan IJssellaan

Ondertekening bouwplan IJssellaan Son en Breugel Foto: Wil Feijen

Wethouder John Frenken van de gemeente Son en Breugel, Kees van der Meijden namens het bestuur van de vereniging Samenbouwen in Son en Breugel en Paul Verhoeven namens Vastgoedregisseur hebben dinsdag 9 april hun handtekening gezet onder de overeenkomst voor de realisatie van 28 woningen aan de IJssellaan-Afrikalaan in Son en Breugel. De woningen zijn bestemd voor starters, gezinnen en senioren. Het gaat om tussenwoningen, geschakelde woningen en (semi)patiowoningen. Met de ondertekening vandaag geven betrokken partijen formeel hun goedkeuring en kan het projectplan verder in procedure.

Inrichting gebied
De woningen komen in een parkachtig bos waarbij landschap en wonen zoveel mogelijk in elkaar overlopen. Veel van de bestaande bomen blijven behouden waardoor het plan direct een groen karakter krijgt. Daarnaast komen er bomen bij die een hoge sierwaarde hebben, zoals bloesem, vruchten of een sierlijke herfstkleur. Er komen wadi's voor het opvangen van regenwater en het gebied wordt ingezaaid met een bloemrijk mengsel voor het bevorderen van de biodiversiteit.

Duurzame woningen
De woningen worden goed geïsoleerd, zijn gasloos en krijgen zonnepanelen. Het regenwater wordt straks niet meer via de regenpijp afgevoerd naar het riool, maar kan infiltreren in de grond. De architectuur van de woningen is eigentijds en open, kubistisch vormgegeven en met platte daken. Door de vormgeving en het kleur- en materiaalgebruik van de woningen krijgt het woongebied een eigen identiteit ten opzichte van de omliggende woningen van o.a. de IJssellaan. De architectuur sluit aan bij het ontwerp van basisschool De Bloktempel.

Diversiteit
John Frenken, wethouder Wonen: "Het mooie aan dit plan is dat het een initiatief is vanuit het dorp en dat het voorziet in een gevarieerd woningaanbod. Zo komen er koopwoningen voor starters, huur- en koopwoningen in het middensegment en duurdere koopwoningen. Diversiteit in een woonwijk is goed voor de leefbaarheid. Daarom steunen wij dit initiatief van harte".

Particulier initiatief
Het bouwplan is een particulier initiatief en ook de projectleiding is in handen van particulieren zelf via het zogenoemde Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De gemeente werkt mee aan het plan en stelt kaders waaraan het bouwplan moet voldoen.

Meer over dit project in onze uitgave van woensdag 24 april aanstaande.

Gematigde ontwikkeling in passagiers

Foto: Ingezonden

Het aantal passagiers op Eindhoven Airport kende in de eerste drie maanden van 2019 een gematigde groei in vergelijking met diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar. Met 1,28 miljoen passagiers steeg dit aantal met 3% in vergelijking met het eerste kwartaal in 2018 (1,24 miljoen).

In het eerste kwartaal van 2018, ten opzichte van diezelfde periode in 2017, lag de passagiersgroei op 12%. Het aantal vliegbewegingen kende in het eerste kwartaal van dit jaar nauwelijks groei. Met 8.211 vliegbewegingen steeg dit aantal met 0,1% (eerste kwartaal 2018: 8.204 vliegbewegingen). Een jaar eerder groeide het aantal vliegbewegingen ten opzichte van het eerste kwartaal in 2017 met 6%.

De passagiersgroei in de eerste drie maanden van 2019 is vooral het gevolg van een betere bezettingsgraad per vlucht. De bezettingsgraad komt in de eerste drie maanden van 2019 uit op gemiddeld 164 passagiers per vlucht (eerste kwartaal 2018: gemiddeld 159 passagiers). Het aantal vliegbewegingen in het eerste kwartaal is iets lager dan de verwachting vanwege het eerder genomen besluit van Ryanair hun thuisbasis op Eindhoven Airport te sluiten. De andere luchtvaartmaatschappijen zullen vanaf het zomerseizoen deze vrijgekomen ruimte volledig invullen.

Joost Meijs, algemeen directeur/CEO van Eindhoven Airport: "Uit de cijfers over de eerste drie maanden van dit jaar blijkt dat Eindhoven Airport invulling geeft aan de vorig jaar aangekondigde matiging van de groei in 2019 en 2020." Eindhoven Airport maakte in 2018 bekend de groei van het aantal vliegbewegingen te matigen in 2019 tot ruim 41 duizend in plaats van de toegestane 43 duizend. Dit is ook nog steeds de verwachting. Het totaal aantal passagiers zal voor het hele jaar 2019 naar verwachting uitkomen op ruim 6,5 miljoen.

'Stille' armoede bij ouderen, een steeds groter probleem

Ouderen die alleen AOW ontvangen leven regelmatig maar net boven het bijstandsniveau. Wanneer ouderen door hun beperkingen moeten verhuizen en ook niet meer in staat zijn om zelf te koken of de was te doen, dan zijn ze aangewezen op maaltijdvoorzieningen of extra inhuur van diverse (huishoudelijke) diensten. De combinatie van het lage inkomen, de hoge woonlasten en (in)directe zorgkosten maken het leven voor deze mensen vaak onbetaalbaar.

Redacteur: Vivienne van Jaarsveld

Omvang onderzoeken
Samen met alle andere partijen heeft het CDA in de Raadscommissie Burgerzaken wethouder John Frencken gevraagd om de omvang van dit probleem in Son en Breugel te gaan onderzoeken. Mireille Bonnier, plaatsvervangend burgerlid raadscommissie burgerzaken CDA Son en Breugel, vertelt: "Er bestaat in Nederland een groep mensen van ongeveer 75 jaar en ouder, die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, maar te goed zijn voor het verpleeghuis. Zij worden gedwongen om te verhuizen naar dure aangepaste woningen of naar woonzorgcentra. Door de hoge huur en zorgkosten komen ze maandelijks geld tekort en bezuinigen zelfs op eten. Er zijn ouderen die drie dagen doen met een supermarktmaaltijd of enkel nog maar brood eten. Deze schrijnende gevallen zijn de harde werkelijkheid! Door de stijgende vergrijzing zal de omvang van deze groep alleen maar toenemen."

Schaamte
"Het probleem wordt vergroot doordat dit een groep betreft, die gewend is niet te klagen of te vragen. Daarnaast zijn deze ouderen niet opgegroeid in de digitale wereld, is de aanvraag voor de regelingen ronduit ingewikkeld en bereikt de informatie over aanvullende financiële mogelijkheden hen onvoldoende", aldus Mireille. "Oud- wethouder Hans van Dijk heeft in Gemert, waar 1400 ouderen alleen van de AOW leven, een onderzoek naar stille armoede gedaan. Een derde deel daarvan heeft chronisch geld tekort. Exacte cijfers zijn niet te geven omdat veel ouderen niet over hun nijpende situatie praten uit schaamte en/of uit onwetendheid. Deze ouderen behoren tot een vergeten groep."

Komt u er even niet meer uit?
Senioren met uitsluitend een AOW komen (behoudens de vermogenstoets) regelmatig in aanmerking voor diverse minimavoorzieningen. Denk daarbij aan vergoeding voor warme maaltijden, kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen etc. Heeft u als oudere moeite om rond te komen en wilt u eens met iemand praten over de ondersteunende mogelijkheden en financiële regelingen die er voor u zijn? Of heeft u familie, vrienden of buren waarvan u weet of vermoedt dat ze het financieel zwaar hebben? Het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) van de gemeente is hét loket voor alle vragen die men heeft op het gebied van wonen, welzijn en (jeugd)zorg. U vindt het CMD aan de Europalaan 22, waar alle professionele sociaal-maatschappelijke diensten samen onder één dak werken. Loop gerust eens binnen. Bellen kan ook: 0499-491470 of stuur een e-mail naar cmd@sonenbreugel.nl.

Op de agenda
Mireille: "De wethouder heeft de opdracht gekregen om het probleem in onze gemeente te onderzoeken. We zullen dat actief volgen. Wat het CDA betreft blijft het onderwerp armoede voorlopig op de agenda staan. Elke oudere die in stille armoede en vaak ook eenzaamheid leeft, is er één te veel. Laten we er als gemeente voor zorgen dat deze kwetsbare groep mensen gevonden én begeleid wordt, zodat er in Son en Breugel geen 'stille' armoede bij ouderen meer plaats hoeft te vinden!"

Foto ter illustratie Foto: ©pixabay.com

6 / 40

8 / 40

Voorlichting in Breugel op 25 april

Buurkracht, de 'power' van samendoen

Roxanne Oude Alink Foto: Wil Feijen

Vitaal en energiek staat ze opeens binnen. Roxanne werkte eerst bij de gemeente als beleidsmedewerker duurzaamheid, maar ze volgde haar passie. Ze houdt van actie, verbinden en mensen in beweging brengen en Buurkracht bood haar die kans. Zij is sinds een half jaar buurtbegeleider bij Buurkracht. Een initiatief van netbeheerder Enexis in het kader van de energietransitie.

Redacteur: Arjen Strik
Fotograaf: Wil Feijen

Energie besparen is een lastig proces
"Veel Nederlandse huizen zijn slecht geïsoleerd. Dagelijks verdwijnt er heel veel energie via daken, ramen en muren", begint Roxanne Oude Alink haar verhaal. "Om energie te besparen moeten mensen zelf in actie komen. Ze vinden het proces dat leidt tot energiebesparing vaak vervelend en lastig." Frustraties vanwege bijvoorbeeld tegenstrijdige aanbiedingen van leveranciers, gebrekkig advies, onleesbare offertes en lange terugverdientijden zorgen ervoor dat mensen voortijdig afhaken. Uit de praktijk blijkt dat energiebesparingsinitiatieven vaak succesvol zijn als buurtbewoners in hun eigen lokale setting de handen ineen slaan. "Vandaar dat Enexis het concept van Buurkracht ruim vijf jaar geleden ontwikkeld heeft."

Buurkracht
Samen zelf doen is het motto. Autonomie van de buurt is daarbij heel belangrijk en Buurkracht biedt daarbij ondersteuning in dit ingewikkelde proces. Buurkracht is een programma dat buurten (huiseigenaren en hun buren) kunnen gebruiken om hun eigen collectieve energiebespaaractie op te zetten. Buurkracht is ontwikkeld vanuit het perspectief van de buurtbewoner. Het proces is zo ontworpen dat niet de maatregel centraal staat, maar de motivatie van de huiseigenaar.
"In Son en Breugel heb ik al twee succesvolle initiatieven begeleid gericht op collectieve isolatie en het collectief plaatsen van zonnepanelen", geeft Roxanne aan. Een aantal buren is aan de slag gegaan met een burenaanbod voor isolatie en zonnepanelen en presenteerden de resultaten aan de buurt. Door dit samen te doen is het verduurzamen van woningen voordeliger, makkelijker en minder vrijblijvend. Het buurtteam heeft hiervoor verschillende offertes van leveranciers uit de regio vergeleken en samen met een onafhankelijk energieadviseur de kwaliteit, service en prijs beoordeeld. "Een groot succes waarvoor veel belangstelling bestond en dat nu opgepakt wordt voor de bewoners in Breugel."

Voorlichting in Breugel
Op 25 april wordt een voorlichtingsbijeenkomst gegeven in De Bongerd in Breugel over het collectieve aanbod voor zonnepanelen en isolatie voor huizenbezitters in Breugel.
Bewoners die willen komen en interesse hebben, kunnen zich vrijblijvend aanmelden via de Buurkracht-app, via de app-stores (zoek op Buurkracht). Klik op 'Ik doe mee' in de activiteit 'Zonnepanelen en isolatie, collectief regelen'. Inwoners die niet online zijn, kunnen zich telefonisch aanmelden bij Roxanne via telefoonnummer 06-15690839. Op de bijeenkomst kunnen bewoners meteen vrijblijvend een persoonlijke offerte aanvragen. Er is ruimte voor het stellen van vragen. Het buurkrachtteam Breugel is bereikbaar via de chatfunctie in de Buurkracht-app.

Samen energie besparen
Buurkracht is gratis, onafhankelijk en niet-commercieel. Het maatschappelijk initiatief wordt gesteund door gemeenten en provincies. Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht om dingen samen mooier, beter, groener, veiliger, gezonder of duurzamer te maken. Zo is collectief energie besparen makkelijker, voordeliger en leuker als je het met de buren doet. De buurtbegeleiders van Buurkracht helpen onder meer bij het enthousiasmeren van buurtgenoten en het aanvragen van offertes bij leveranciers, zie ook www.buurkracht.nl.

Wilt u in uw buurt een collectieve actie opzetten? Neem dan contact op met Roxanne via 06-15690839 of roxanne@buurkracht.nl.

Oud-prinsen steunen zwemclub Plons met mooi bedrag

Foto: Wil Feijen

Voor de vijfde keer werd op maandag 8 april het Prinsendiner gehouden. Tijdens het diner in hotel-restaurant La Sonnerie zaten 28 oud-prinsen van carnavalsvereniging De Krutjesrapers aan een langgerekte feestdis. Het aantal oud-prinsen is natuurlijk veel hoger, maar die waren niet allemaal aanwezig op deze feestelijke, maar vooral gezellige avond.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen

Inzamelen
In 2016 zijn de oud-prinsen in de aanloop naar de 'SamenLoop voor Hoop' een inzamelingsactie gestart. Door het inzamelen van kapotte telefoons en gebruikte cartridges wisten zij toen een mooi bedrag voor deze zeer sympathieke actie op te halen.

Maatschappelijke inzet
Nu, drie jaar na de start van de inzamelingsactie, halen zij nog steeds elk jaar een mooi bedrag op met het inzamelen van kapotte telefoons en gebruikte cartridges. De oud-prinsen hebben besloten de opbrengst jaarlijks te schenken aan een persoon of groep die zich maatschappelijk inzet voor Son en Breugel. Op deze wijze willen zij wat terugdoen voor de mooie tijd die zij als Prins Carnaval hebben gehad.

Zwemclub Plons
Oud-prins Leon Spierings overhandigde op maandag 8 april namens alle oud-prinsen een cheque van € 500,00 aan zwemclub Plons. Zwemclub Plons maakt zwemmen als vrijetijdsbesteding mogelijk voor cliënten van SWZ-Zonhove en leerlingen van de Emiliusschool. Anne-Mike van Tits en Len van der Zalm namen namens Plons de cheque in ontvangst.

Een bijzondere zwemclub
Lang niet alle zwembaden zijn toegankelijk genoeg als je afhankelijk bent van een rolstoel, last hebt van epilepsie of een zintuiglijke beperking. Er zijn vaak niet genoeg medewerkers aanwezig om hulp te bieden bij het aan- en uitkleden en het begeleiden van de zwemmers. Alweer meer dan 10 jaar geleden sloot het zwembad op Zonhove en daardoor verdween tevens de mogelijkheid van de bewoners van Zonhove om daar te gaan zwemmen. Dit was de aanleiding voor enkele ouders en professionals om samen naar een alternatief te gaan kijken, om het zwemmen toch mogelijk te maken. In hun zoektocht naar een geschikt zwembad in de directe omgeving kwamen zij terecht bij de Emiliusschool. De school beschikt over een zwembad met de nodige voorzieningen die noodzakelijk zijn om de doelgroep veilig te laten zwemmen.

Plons
En zo ontstond 10 jaar geleden zwemclub Plons. Het enthousiasme van de ouders liet zich niet afremmen door allerlei eisen die worden gesteld aan zwemmen met mensen met een beperking. Veel creativiteit en de steun van een aantal vrijwilligers en donateurs maakten het mogelijk dat er weer veilig gezwommen kon worden.

125 zwemmers
Op dit moment maken 125 zwemmers gebruik van de mogelijkheid om te zwemmen. Dit doen zij onder begeleiding van een aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn vaak een vast 'maatje' geworden van de zwemmer. En zo genieten zowel de vrijwilliger als de zwemmer van het wekelijks uurtje zwemmen.

Verschillende dagen
Er kunnen maximaal 20 personen, 10 zwemmers en 10 begeleiders, tegelijk gebruik maken van het zwembad. Om toch zoveel mogelijk zwemmers de gelegenheid te geven kan erop maandag-, woensdag- en donderdagavond en op zondag worden gezwommen. Zwemclub Plons is blij met de cheque van € 500,00. Zij gaan dit bedrag zeker goed besteden, onder andere door het aanschaffen en vervangen van materialen die nodig zijn om de zwemmers met een beperking comfortabel en veilig te laten zwemmen.

Vrijwilligers
Wat niet gekocht kan worden van het geld zijn mensen die het leuk vinden om zich als vrijwilliger aan te sluiten bij zwemclub Plons. Als vrijwilliger kun je op diverse manieren helpen om de zwemmers met een beperking een uurtje zwemplezier te schenken. Je wordt natuurlijk goed begeleid en in overleg ingeroosterd. Heb je interesse? Mail dan naar info@zwemclubplons.nl of kijk op www.zwemclubplons.nl voor meer informatie.

Op dit moment is het zwembad tijdelijk buiten gebruik. Dit omdat er een filter moet worden vervangen. De verwachting is dat half mei dit jaar het zwembad weer opengaat. Dat belooft voor alle zwemmers een feestelijke dag te worden.

Opleidingen United in concert verbindt Jeugd van Harmonie Pro Honore et Virtute

Foto: Hans Waals

Het recept: mix de jeugd van drie regionale orkesten bij elkaar tot een harmonieus geheel. Voeg toe drie enthousiaste dirigenten die het geheel tot een gelegenheidsorkest smeden. Laat de muzikanten een aantal nummers uit de top 40 en filmmuziek kiezen. Laat hen tenslotte samen losgaan op hun instrument in een prachtige zaal.

Het resultaat: een heerlijke muzikale traktatie. Want zo was het zondag 14 april. De Opleidingsharmonie van PHEV, onder leiding van Ralph Brummans, ging er met de opleidingsorkesten van Phileutonia Eindhoven en de Volharding uit Aalst eens goed voor zitten in de concertzaal van het gemeentehuis in Waalre. Voor de gelegenheid niet in de bekende blauwe blouses, maar allemaal mooi in het wit gekleed.

Na enkele weken apart repeteren op muziek uit bijvoorbeeld de films van Harry Potter en the Goblet of Fire, The Rock en The Chronicles of Narnia, voegden de orkesten zich op zondagmorgen dan samen. Even wennen als je ineens naast andere muzikanten zit en de muziek toch anders klinkt. Maar al snel maakten de muzikanten verbinding en klonken de nummers steeds meer als een mooi samenspel. "Leuk deze samenwerkingsconcerten", volgens een 12-jarige muzikant. "Ik speel nog niet zo lang saxofoon, maar mag bij de Harmonie al meespelen in het eigen Jeugdorkest. Zo doen we het samen en dat maakt het echt leuk. Zeker door deze uitstapjes als vandaag, heb ik alleen maar meer zin in mijn muziekles".

Dat je als harmonieorkest prima moderne muziek kan maken, werd deze middag eens te meer duidelijk. "Ik had vooraf nooit gedacht dat ik Viva la Vida van Coldplay of Do I ever van Kensington zelf zou spelen op mijn klarinet en nu doe ik het gewoon" vertelde een muzikant haar moeder enthousiast na het verdiende applaus aan het einde van het concert.

Meer info over Harmonie Pro Honore et Virtute is te vinden op www.phev.nl. Wil je als slagwerker of blazer ook muziekles nemen op een van de instrumenten? Kijk dan zeker, of stuur een mail naar opleidingen@phev.nl. De opleidingsharmonie repeteert elke donderdag van 19.00 tot 19.45 uur in het Vestzaktheater. Je bent van harte welkom.

Donderdag 18 april is helemaal speciaal: dan mag je zelf verschillende instrumenten uitproberen. Dus grijp je kans en ontdek welk instrument echt bij jou past. Heb je een keuze gemaakt, dan wordt een gratis proefles voor je ingepland.

Vlooienmarkt Mgr. Bekkersgroep

Foto: Wil Feijen

Scouting Mgr. Bekkersgroep houdt op zondag 2 juni haar jaarlijkse vlooienmarkt. Het (gratis ophalen) van de spullen is inmiddels begonnen.

Iedereen die bruikbare spullen heeft kan deze laten ophalen door de scouting. Hiervoor kan gebeld worden naar 084-8846704 of het formulier voor ophalen van spullen kan ingevuld worden op de website. De spullen worden de eerstvolgende zaterdag daarna opgehaald. Op 27 april worden er geen spullen opgehaald in verband met Koningsdag. Bankstellen, bedden, verf en witgoed worden om milieuredenen niet opgehaald.

Praktische informatie
Locatie: Europalaan 5, Son en Breugel
Meer informatie: www.vlooienmarktson.nl
Facebook: mgrbekkersgroep
Telefoon: 084-8846704

Open dag uitvaartcentrum Wolfswinkel druk bezocht

Veel belangstelling tijdens open dag Foto: Wil Feijen

Uitvaartverzorging A. Kuis hield zondag 14 april een open dag op uitvaartcentrum Wolfswinkel. Tijdens de drukbezochte open dag konden de bezoekers zich laten informeren over allerlei zaken die te maken hebben met de dood en het afscheid van de overledenen.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen

Informatiestands
In het uitvaartcentrum van begraafplaats Wolfswinkel in Son en Breugel stonden verschillende informatiestands van ondernemingen die actief zijn in de uitvaartbranche. Zo kon je informatie inwinnen over de mogelijkheden van een gedenkteken, kies je voor steen of hout, de nieuwe trend. En waar wil je begraven worden of kies je voor een crematie, ook daarin zijn er keuzemogelijkheden. En er zijn veel materialen en technieken die vragen om een keuze. De dood is vaak een moeilijk onderwerp, de laatste jaren is het meer bespreekbaar geworden. De mensen willen ook na de dood de regie in handen houden.

Vooraf kenbaar maken
Landelijke campagnes wijzen er vaak op dat je vooraf kenbaar moet maken wat je zou willen als je overlijdt. Hoe moet de dienst eruitzien? Wil je begraven of gecremeerd worden? Wil je wel of geen gedenksteen en van welk materiaal? Voor welk vervoer moet gekozen worden? Voor een nabestaande is er dan duidelijkheid wat de overledene gewild zou hebben en deze duidelijkheid helpt enorm bij de rouwverwerking. Al deze informatie kon worden ingewonnen tijdens de open dag op Wolfswinkel. Tevens was er voor de bezoekers de gelegenheid om op het uitvaartcentrum de begraafplaats Wolfswinkel eens van binnen te bekijken.

Wensen nabestaande
Uitvaartverzorging A. Kuis is al drie generaties actief in de uitvaartbranche en nauw verbonden met begraafplaats en uitvaartcentrum Wolfswinkel. Kuis laat door de open dag duidelijk zien dat zij hun uitvoerende taak graag in het teken van de overledenen stellen. "Als uitvaartverzorger luister je naar de wensen die de nabestaande heeft en bespreek je de mogelijkheden hiervan. Tevens wijs je ze op mogelijke alternatieven", aldus Piet Kuis van Uitvaartverzorging Kuis.

Persoonlijk
Duidelijk is dat de dood niet verandert, maar de manier waar ermee om wordt gegaan wel. Een ontwikkeling die het laatste gedeelte van het leven heel persoonlijk kan maken. Maak uw wensen daarom vooral vooraf kenbaar en zet ze eventueel al op schrift of deel ze met uw naaste familie.

Goederen- en Dienstenveiling brengt ruim € 24.000 op

Foto: Wil Feijen

De vier veilingmeesters hadden zaterdagavond 13 april tijdens de Goederen- en Dienstenveiling bij ieder kavel het laatste woord. 'Eenmaal…, andermaal… verkocht' ging gepaard met een tik met de hamer. Alhoewel sommige aanwezigen het de veilingmeesters wel moeilijk maakten om een fractie voor 'de tik met de hamer' een beter bod uit te brengen, waarna de bieding weer open lag.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Foto: Wil Feijen

Jeugdactiviteiten
Er werden voor de 22e editie van deze traditionele Goederen- en Dienstenveiling ruim 170 kavels aangeboden, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de jeugdactiviteiten van JC Oase, CV De Krutjesrapers en voetbalvereniging SBC. Zoals voorgaande jaren werden ook dit jaar alle kavels aangeboden door ondernemers uit Son en Breugel en omstreken.

Veilingvoorwaarden
Voordat de veiling officieel begon, werd de avond geopend door voorzitter Arrold van den Hurk met een dankwoord richting alle vrijwilligers en donateurs. Arrold gaf het woord vervolgens aan vervangend notaris Harrie van Eck. Harrie wees de aanwezigen in het kort op de algemene veilingvoorwaarden en spelregels.

Recordtempo
Remco Heeren stond als eerste veilingmeester achter de katheder, waar hij een goed overzicht had op alle bieders. Vanaf de eerste kavel zat de sfeer er al goed in. Remco praatte alle kavels aan elkaar en hield haarscherp in de gaten waar welke hand werd opgestoken. Door de aanwezigen werd goed geboden. Iedere keer was het weer afwachten of er nog iemand over het hoogste bod heen ging. Sommige kavels gingen in een recordtempo naar een hoog bedrag, andere kavels bleven iets achter en werden voor een lager bedrag verkocht.

Debuut
Dit jaar werd het team van veilingmeesters uitgebreid met Sander van der Aa. Sander maakte deze editie zijn debuut. Het was in het begin een beetje onwennig, maar Sander kwam snel in zijn rol als veilingmeester. De ene kavel na de andere werd door hem aangeboden en afgetikt met de hamer. Henri Jansen nam de hamer van Sander over en Ted Swinkels verscheen als laatste veilingmeester op het podium. Naast de vlotte en enthousiaste presentatie van de veilingmeesters werden alle kavels ook op twee grote beeldschermen gepresenteerd.

Spontane groet
Het bijzondere van deze veiling is dat er voor ieder wat wils zit tussen de kavels. Zowel bezoekers met een iets minder gevulde portemonnee als bezoekers met een goed gevulde beurs boden op de aangeboden kavels. Sommige kavels gingen met 2 euro per bod omhoog, andere kavels met 10 euro of meer. Behalve de kavels die met carnaval hadden te maken; deze gingen met elf euro per bod omhoog. Het schilderij dat door de Raad van Elf op carnavalsdinsdag werd gemaakt, werd gekocht door Prins Jarno zelf. Met zijn 'spontane' groet naar de aanwezigen, bracht hij het hoogste bod, dat meteen door de veilingmeester veilig werd gesteld. Alle bedragen bij elkaar leverde een mooie totaalopbrengst op van € 24.158; bijna € 6.500 meer dan vorig jaar. Traditiegetrouw ontvingen de gulle bieders per gekocht kavel een bon voor 'eieren met spek', waar naar afloop van de veiling gretig gebruik van werd gemaakt.

De organisatie kijkt terug op een zeer succesvolle avond met een bijzonder mooi hoog bedrag dat besteed gaat worden aan de jeugd in Son en Breugel. Op een later tijdstip kunt u in deze krant het vervolg lezen waar de bedragen aan worden besteed.

13 / 40

Kinderen spelen nog steeds graag buiten in Son en Breugel

Foto: Ingezonden

Traditioneel worden de Koningsspelen jaarlijks door de kinderen geopend met het gezamenlijk lied 'Bewegen is gezond' van Kinderen voor Kinderen. Bij het lied hoort ook een vrolijk dansje; de Pasapas.

Redacteur: Ivo van Hoek
Fotograaf: Wil Feijen

Gezonde voeding en sporten
Dit jaar deden ruim 1,3 miljoen basisschoolleerlingen in Nederland en de Cariben mee aan deze spelen. Gezien de liefde voor de sport van Koning Willem-Alexander was het in het leven roepen van de Koningsspelen bij zijn inhuldiging in 2013 geen verrassing. Gelukkig gaan de spelen om meer dan zijn interesse; overgewicht is in de maatschappij letterlijk een zwaar probleem. Gezonde voeding en sporten worden steeds belangrijker in een samenleving waarin veel kinderen gevangen zitten in hun beeldscherm. Door Koningsspelen te houden, waarbij kinderen op een leuke manier leren dat samen sporten en gezond eten 'vet cool' is, wordt een gezondere maatschappij gestimuleerd.

Ontbijt en sportdag
Vrijdag 12 april hadden zich ongeveer 6.000 van de 7.500 Nederlandse basisscholen aangemeld. Het thema was 'Water in plaats van ranja'. Uit landelijk onderzoek van het waterbedrijf blijkt dat kinderen vooral zoete drankjes mee naar school krijgen. Slechts eén op de vijf kinderen krijgt kraanwater mee naar school. De bezwete sportertjes konden ouderwets genieten van fris leidingwater om hun dorst te lessen tijdens het sporten.

Ontbijtpakket
In deze gemeente bestaan de spelen ook uit een gezamenlijk 'gezond' ontbijt gecombineerd met een sport en speldag. Bij zowel de Jumbo als de PLUS konden de scholen vooraf een ontbijtpakket voor alle leerlingen scoren die gretig aftrek vond onder de kinderen.

Samen spelen
Jaarlijks vond dit evenement plaats op het terrein van voetbalvereniging SBC, waarbij de zeven basisscholen er met veel leerkrachten en vrijwilligers gezamenlijk een gezond feest van maakten. Ook dit jaar heeft Triple S&B, de stichting sportstimulering Son en Breugel, geprobeerd de scholen gezamenlijk in beweging te krijgen. Echter de bereidheid om weer gezamenlijk met alle scholen op het één terrein bij elkaar te komen was er dit jaar niet.

Eigen schoolterrein
In plaats daarvan organiseerden de scholen hun eigen Koningspelen op hun eigen schoolterrein of in de nabijheid daarvan. De reden was onder andere dat de Koningspelen met alle scholen op het terrein van SBC van vorig jaar als te massaal werd gezien. Ook organisatorisch was het voor veel scholen een hele klus om veilig en op tijd vanuit hun eigen school met alle kinderen aanwezig te zijn bij de centrale Koningsspelen. Vandaar het besluit van enkele scholen om het bij hun eigen school te laten plaatsvinden. Een voorbeeld dat daarna door de anderen scholen werd gevolgd.

Uitzondering
Alle basisscholen van Son en Breugel hielden dus hun eigen Koningsspelen vrijdag 12 april bij of in de buurt van de eigen school. Een uitzondering daarop zijn De Regenboog en de Ruimte; zij houden vrijdag 19 april hun Koningsspelen.

BBQ Shop Brabant.nl zorgt voor smakelijke Tweede Paasdag

Het is eigenlijk al een traditie de BBQ proef en demodag van BBQ Shop Brabant. Dit keer op Tweede Paasdag op het nieuwe adres aan de Nieuwstraat 15 in Son en Breugel.

Wil jij weten hoe een Pellet grill werkt of hoe je een keramische barbecue aansteekt? Wil je inspiratie opdoen en lekkere hapjes proeven? Dan is de BBQ Demo Dag echt iets voor jou. Er zullen verschillende BBQ-leveranciers aanwezig zijn die alles over de barbecues kunnen vertellen. De demo chefs gaan de hele dag heerlijke hapjes maken die je kunt proeven.

Demonstraties en Proeverij
Keurslager Koen van Vugt, winnaar van de Spare Ribs Trophy, geeft een demonstratie half varken uitbenen. Tijdens het uitbenen vertelt Koen wat hij aan het doen is. Je kunt dan zien waar jouw favoriete stukje vlees vandaan komt. Wat geslacht wordt moet ook bereid worden! Dus de BBQ wordt aangestoken en de stukken worden gegaard. Bij een aankoop van één van de producten in de winkel van BBQ Shop Brabant krijg je gratis een speciaal gerechtje wat je kunt proeven, gemaakt door Kenneth van Chef's BBQ Table.

De bedoeling is dat mensen gaan genieten van hun BBQ en deze dag gaan ontdekken dat er veel meer is dan alleen een spekje of worstje bakken. Big Green Egg, The Bastard en Kamado Joe sturen hun beste koks. Maar ook de lokale helden zoals Chef-kok John van Flavours Catering laat zien wat hij op een BBQ kan. Maarten, lid van het KCBS-wedstrijdteam The LightTown Smokers, gaat voor u iets lekkers maken. Plaatselijke slijter Thomas van Gall & Gall Son neemt exclusieve bieren en wijnen mee die perfect bij een barbecue passen.

Alle gerechtjes worden op houtvuur gemaakt. Green Mountain Grills hebben een uniek bewezen concept om te grillen en garen op een Pellet Grill. Dit belooft een mooie smakelijke en een dag vol mooie BBQ-ervaringen te worden.

De toegang tot de BBQ-proef en demodag is gratis en vindt plaats voor de BBQ-winkel aan de Nieuwstraat 15 in Son en Breugel.

Programma
11:00 De barbecues gaan aan. Light up the fire!
11:30 De eerst hapjes zijn al klaar
12:30 Demonstratie half varken uitbenen European Style
13:00 Live Muziek Kevin & Susan
14:30 Demonstratie half varken uitbenen American Style
15:15 Optreden Erik
16:00 Einde BBQ Demodag

Natuurouders bij IVN

Foto: Mark J. van Wijk

Weet je het nog? Op zoek naar krutjes, eikels en kastanjes? De bast van een grove den voelen? Kleine beestjes scheppen uit de Dommel en zelf nat worden? Brandnetels plukken of waterpeper proeven? Luisteren naar de fietspomp van het koolmeesje. Verwondering voelen over een rups die in een wonderschone vlinder verandert?

Kinderen leren met al hun zintuigen. Niet alleen door te lezen en te luisteren, maar vooral door te voelen, te ruiken, te beleven en te doen. IVN Son en Breugel vindt het daarom belangrijk dat kinderen niet alleen in de klas, maar juist ook buiten de klas kennis kunnen maken met de natuur en het milieu. Spelen in de natuur is leuk en gezond en je leert het beste over de natuur als je er middenin staat!

Wat zijn Natuurouders?
Natuur(groot)ouders vinden het leuk om kinderen uit een klas mee naar buiten te nemen en hen te verbazen en verwonderen over al het moois dat in de natuur te vinden is. Ook in de klas zijn Natuurouders welkom voor natuuronderwijs. Zij laten leerlingen de natuur op zijn mooist ervaren. De leerkracht blijft wel altijd verantwoordelijk voor de les. Op deze manier brengen Natuurouders hun eigen betrokkenheid bij de natuur over op kinderen.

Met de cursus krijg je
- plezier en verwondering voor de natuur terug
- de kans om de schoolklas van je (klein)kind de natuur te laten beleven
- cursusmateriaal als inspiratie
- Verwondering en plezier om samen met de kinderen de natuur te beleven
- Cursusmateriaal als handreiking om met de kinderen de natuur te ontdekken en te genieten van het buiten zijn.

Praktische informatie
De cursus start na de meivakantie op dinsdagavond.
- Dinsdag 7 mei - Spoorzoeker
- Dinsdag 14 mei - Bodemdiertjes
- Dinsdag 21 mei – Excursie "Waterdiertjes"
- Dinsdag 4 juni - Waterleven
- Dinsdag 11 juni – Excursie optioneel in overleg met cursisten

Alle avonden beginnen om 19:45 (inloop vanaf 19:30) en eindigen om 22:00 uur in het IVN gebouw, Sint Genovevastraat 37 in Breugel.

Kosten
De cursus is gratis voor IVN leden. Niet leden betalen € 25,00, dit is inclusief alle cursus materialen, koffie en thee.

Voor meer informatie en aanmelden kun je een mailtje sturen naar: natuurouders@ivn-senb.nl of bellen naar 06-38788722.

Project MOVE – overstappen naar de brugklas gaat van start

De LEVgroep werkt binnen projecten en activiteiten samen met allerlei organisaties, zo ook bij project MOVE. Dit project is voor kinderen die in groep 8 zitten en die na dit schooljaar naar de middelbare school gaan. Voor veel kinderen is dit een leuke gebeurtenis, spannend- maar leuk. Er gaat veel gebeuren, nieuwe school, nieuwe vriendschappen, andere leraren, een stuk verder fietsen.

Er zijn ook kinderen die dit heel erg spannend vinden en er misschien zelfs wel tegenop zien en waar ze zich op voor willen bereiden. Voor deze kinderen is project MOVE een programma waar ze aan deel kunnen nemen.

In zes bijeenkomsten ten tijde van hun laatste maanden in groep 8 gaan ze met andere kinderen aan de slag. Leuke spellen en oefeningen doen, in tweetallen of met een groepje. Eerst eens kennismaken met de anderen, waarom zij mee doen. Vaak is het al fijn om te horen dat er ook anderen zijn die het ook spannend vinden. Het is een combinatie van (creatieve) activiteiten/ontspanning, thema onderwerpen (sociale vaardigheden, groepsdruk, social media), groepsgesprekken, huiswerk-gerelateerde opdrachten en er wordt samen gegeten in het laatste gedeelte. Daarna is er nog de avond om zelf in te vullen met hobby, sport, huiswerk of anders. Na de zomervakantie volgen nog vier bijeenkomsten. Deze worden nader bepaald in overleg met de groep.

De groep bestaat uit ongeveer 12 kinderen. Na aanmelding wordt er een gesprekje gepland om met elkaar kennis te maken en wat informatie te geven. Ook willen we dan horen waarom de jongere deel wil nemen. Deelname is kosteloos.

Aanmelden voor MOVE kan via www.lerenmetlev.nl, groene knop 'zinzicht' en dan bij doelgroep: kinderen staat de groep 'MOVE' erbij. Hier kunnen de gegevens ingevuld worden. De bijeenkomsten vinden plaats in jongerencentrum Chill Out (in wijkgebouw Braeckant, Amerikalaan 2, let op: ingang Afrikalaan) op dinsdag van 16:00 tot 18:00 uur. Start 7 mei. Voor info: LEVgroep: Marieke Schoenmakers 06-10853842.

Gehoord... In een winkel in Son

In een rij aan de kassa wacht ik tot ik aan de beurt ben. Achter me ontstaat een gesprek dat - te oordelen naar hun stemmen - door twee oudere mannen wordt gevoerd.

'Verrek, Frans. Da's lang geleje'.

'Ja, dè meugde wel zegge', zegt Frans.

'Ge ziet er nog goed uit. Hoe oud bende nou? Een jaar of 75?'

'Over een paar mond wor ik 80.'

'Dan ziede er nog goed uit'.

'Ja, en ik wil 100 worre', zegt Frans.

'100??!! Dan hedde nog wel een tijdje te gon. En worum100?'

'Ze zeggen, dè as ge hier 100 wordt, ge een bumpke meugt planten. Ik ben nie voor niks in Son komme wonen'.

Jean Peters
Son en Breugel

Kleding voor Alpe d'HuZes

Foto: Ingezonden

Een klein overzicht van de kleding die bij Linda Peters is afgegeven naar aanleiding van haar verhaal over haar deelname aan Alpe d'HuZes. Er zijn veel dozen en tassen voor het goede doel afgegeven, waarvoor hartelijk dank.

Linda Peters

16 / 40

Sint Genoveva-kerk
Son en Breugel
Donderdag 18 april
19.00 uur Eucharistieviering Witte Donderdag m.m.v.Breugels Kerkkoor, aansluitend aanbidding tot 22.00 uur. Intentie: een bijzondere intentie

Vrijdag 19 april
15.00 uur Kruiswegmeditatie m.m.v. Sons Gregoriaans koor

Zaterdag 20 april
20.00 uur Paaswakeviering m.m.v. parochiekoor Son

Zondag 21 april Hoogfeest Pasen
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor
. Peuter en kleuterviering, en na afloop van de mis paaseieren zoeken in de pastorietuin. Intenties: Wim van Heeswijk, Maria van Eck-van der Zanden, Mia Donkers-van Heeswijk, overleden familie van de Wijdeven, Mies van Eck, ouders Harry en Doortje van de Oever-Migchels, een bijzondere intentie.

11.30 uur Eucharistieviering m.m.v. harmonie Pro Honore et Virtute. Intenties: Maria Brugmans en overleden familie Brugmans-Merks, Wil Doreleijers

Maandag 22 april Tweede Paasdag
09.30 uur Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor Breugel

Zondag 28 april
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intenties: Ietje van Dinther-Raeven, Piet en Hein en Nettie van Eck en ouders Jan en Doortje van Eck, Petra Broks-Merks, Clara den Ouden, Tiny Verhoeven-Hazenberg, een bijzondere intentie.

Overige kerkdiensten
Son en Breugel
Vrijdag 19 april

15.00 uur Kinderkruiswegviering in het processiepark in Nijnsel
19.00 uur in de Sint Martinuskerk in Sint-Oedenrode: Liturgische viering van het lijden en sterven van Christus, kruisverering met mogelijkheid om bloemen neer te leggen.

Zaterdag 20 april

15.00 uur Paaswakeviering in Berkenstaete m.m.v. Gregoriaans koor.

Zaterdag 27 april
16.30 uur: Woord- en communieviering in Berkenstaete

Martinuskerk Centrum
Woensdag 17 april
19.00 uur in de Sint Jans' Kathedraal in Den Bosch: Chrismamis

Donderdag 18 april Witte Donderdag
19.00 uur Martinuskerk: Plechtige Eucharistieviering met Het Martinuskoor en Het Gemengd Koor Nijnsel. Naderhand wake bij het Allerheiligste tot 22.30 uur

Vrijdag 19 april Goede Vrijdag
15.00 uur Martinuskerk: Kruisweg met Het Ollands dameskoor

Vrijdag 19 april Goede Vrijdag
15.00 uur Processiepark Nijnsel: Kruisweg voor en met kinderen

Vrijdag 19 april Goede Vrijdag
19.00 uur Martinuskerk: Liturgische viering van het lijden en sterven van Christus met Het Goede Herder koor. Kruisverering en de mogelijkheid om bloemen neer te leggen.

Zaterdag 20 april
22.00 uur: Paaswake met medewerking van de gezamenlijke koren. Intenties: Toon en Anna de Korte, Carel en Anna van Kempen, Cor van Esch.

Zondag 21 april Hoogfeest van Pasen
09.30 uur: Eucharistieviering met Het Martinus koor en het Jeugd koor Sint Maarten. Intenties: Leo van Driel (mgd), Marietje van Driel – van der Heijden, Jo van den Oever – familie van Bree, Jan van Driel (mgd), Overleden ouders Reijs – Gunst, Overleden ouders van Breemaat – Hoefnagel, Paul, René en Wilma, Jan Kanters, Nelly van den Biggelaar – van Boxtel, Frens Versantvoort en Riek Versantvoort – Roestenburg, John Harks en Carla van Kaathoven – Havinga, hun beider opa's en oma's en verder overleden familieleden, Henny en Ton Campman – van de Kamp (mgd), Janus Oppers en overleden familieleden, Jacques van Deijck (mgd), Antoon en Nelly Adams – Seijkens en zoon Willy, Tonny en Bertus Braat – van Kaam

Maandag 22 april Tweede Paasdag
09.30 uur: Eucharistieviering met Volkszang. Intenties: Johan en Truus van Gerwen – Lathouwers en overleden familieleden

Dinsdag tot en met vrijdag
19.00 uur Eucharistieviering in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode, waarna de mogelijkheid tot stil gebed en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening tot 20.00 uur

Woensdag 24 april
19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant. Tevens Vierde Noveendag van de Heilige Rita van Cascia

Sint Antonius Nijnsel
Vrijdag 19 april
15.00 uur Goede Vrijdag, Kruisweg in processiepark voor allen

Zondag 21 april
11.00 uur Hoogfeest van Pasen. Eucharistieviering met gemengd koor en kindernevendienst. Intenties: Betsie vd Meulengraaf/ Sloots, Thea Kwanten, Ad van Hastenberg

Dinsdag 23 april
09.00 uur 2e noveen H. Antonius van Padua

Kerkdienst protestantse kerk (PKN)
Zie tekst elders op deze pagina.

Warm welkom stichting Sun in Ghana

Ontvangst bij de school Foto: Ingezonden

Met vier leden van de stichting Sun in Ghana en drie reisgenoten zijn ze in maart 2019 naar Ghana geweest. Naast de eigen projecten hebben de leden ook een aantal projecten van de MOC Stiphout en Aarle-Rixtel bezocht.

Hoofddoel was om in de twee ziekenhuizen, die de stichting al langer ondersteunt, een couveuse afdeling op te zetten. In Ghana is twee jaar geleden een landelijk programma ingezet om de te vroeg geboren of te klein geboren kinderen beter te kunnen helpen door zorg op een couveuse afdeling.

In het St John of God hospital in Duayaw Nkwanta en het St Elisabeth ziekenhuis in Hwidiem hadden de contactpersonen gevraagd om hulp daarbij. De leden konden helpen omdat zij voor beide ziekenhuizen couveuses en blauwe lampen hebben kunnen kopen. Met dank aan de verenigingen en sponsoren die hiervoor geld gedoneerd hebben. Aangekomen in Ghana bleek dat men daar al heel ver was met deze zorg en dat de leden hen van goed naar beter konden helpen. Gelukkig maar. In de voorbereiding van de reis waren de leden ook in contact gekomen met het Takoradi hospital in Takoradi en daar bleek nog geen couveuse te zijn. Zij hebben voor hen een couveuse kunnen kopen. Omdat ze in dat ziekenhuis wisten dat er een couveuse geschonken zou worden hebben ze al wel twee verpleegkundigen opgeleid om ook met de couveuse te kunnen werken.

De andere projecten die de leden zagen gingen om toiletgebouwen en waterpompen. Nog steeds is vraag naar die hulp en de leden zijn telkens weer in staat om daarbij te helpen. Altijd in samenwerking met de aanvragers zelf. Deze reis zagen de leden op verschillende plaatsen weer hoe dat steeds weer tot een positief resultaat leidt.

Terug in Nederland gaan de leden van de stichting en de reisgenoten de indrukken laten bezinken, de nieuwe aanvragen bekijken en samen beslissen waar zij hulp bij kunnen geven. Dank aan iedereen die de stichting Sun in Ghana heeft gesteund, in welke vorm dan ook, de leden hebben veel mensen blij kunnen maken. Meer lezen of foto`s kijken? Ga naar www.suninghana.nl.

Vieringen Goede Week in de Knoptorenkerk

Foto: Ingezonden

Sint-Oedenrode - Thema voor deze vieringen is dit jaar Kruis (is) Weg, zoeken naar licht en bevrijding. De themakeuze is mede geïnspireerd door de kunstwerken van Hennie Janssen, de maker van een kruisweg. In deze werken is een kruisvorm te zien als een scheur in de werkelijkheid. Is het een barst waardoor het licht verdwijnt?

Zo ervaren zij het telkens weer, als er verraad onder hun is: Witte Donderdag: (Judas), Goede Vrijdag: (Pontius Pilatus) als er handen in onschuld worden gewassen terwijl onschuldigen aan de schandpaal worden genageld. Maar misschien ziet men niet goed en is het juist licht dat door de scheur naar binnen komt. Misschien is het juist wel die barst die hun de ogen opent, dat niet de machtigen het altijd winnen.

Op de foto, van één van de werken van Hennie Janssen, laat dan ook een lichtend kruis zien, dat de vorm krijgt van een vogel. Dat kan de duif van Noach zijn, teken dat er 'nieuw land' op ons wacht. Aan de drie vieringen verlenen koren hun medewerking: Op Witte Donderdag een vrouwenkoor, op Goede Vrijdag een mannenkoor en tijdens de Paaswake de Cantorij van de Protestantse Gemeente. Iedereen is van harte welkom in De Knoptorenkerk aan de Kerkdijk 8 te Sint-Oedenrode.

Witte Donderdag 18 april om 20.00 uur
Goede Vrijdag 19 april om 20.00 uur
Zaterdag 20 april Paaswake om 21.00 uur

Angela als vis in het water bij PostNL

Angela aan het werk Foto: Ingezonden

"Ik doe hier bijna alles." Angela (28) geniet als ze een rondleiding geeft langs haar werkzaamheden in het distributiecentrum van PostNL in Son. De Bestenaarse werkt in september drie jaar op deze plek en oogt als een vis in het water. "De werkzaamheden zijn divers en daardoor heb ik me kunnen ontwikkelen. Dit werk heeft me een ander mens gemaakt."

Tot 2014 werkte Angela bij een textielwinkel tot ze in dat jaar thuis kwam te zitten. Ze was toen 22 en begon vol energie met solliciteren. Maar na 100 sollicitatie was de moed haar behoorlijk in de schoenen gezakt. Omdat ze nog thuis woonde had ze geen recht op een uitkering. Toch klopte ze aan bij de gemeente voor hulp.

In eerste instantie leek ze niet geholpen te kunnen worden totdat de verantwoordelijke wethouder er werk van maakte. In mei 2016 mocht Angela in gesprek met WSD, het sociale werkbedrijf van onder andere de gemeente Best en Son en Breugel. "Wat een verlossing was het toen ik in september eindelijk aan de slag kon."

Structuur
Het werk bij het distributiecentrum in Son is zeer gestructureerd. "Om 6.00 uur starten we met de voorbereiding en om tien over zeven hebben we met z'n allen een kick-off. Dan krijgen we te horen hoeveel pakketten we gaan verwerken, hoe laat het pauze is en wat de verwachtte eindtijd is. Heel overzichtelijk." Structuur is precies wat Angela nodig heeft. "Dan weet ik waar ik aan toe ben. Als het plotseling anders is ben ik even de weg kwijt. Ik moet mezelf herpakken en dat heeft tijd nodig."

Goed in haar vel
Kunnen werken betekent veel voor Angela. "Het zijn sociale contacten, een praatje met iemand maken. Maar dat is het niet alleen. Het heeft ook een positief effect op mijn privéleven." Als voorbeelden noemt Angela dat ze weer gemotiveerd is en dat ze over dingen mee kan praten. "Je doet weer mee, het biedt afleiding en ritme." Een collega fluistert haar nog een belangrijk voordeel toe. "Ja, ik heb mijn vriend leren kennen op het werk. Als je goed in je vel zit, gebeuren er mooie dingen."

Jaarlijkse Verwenmiddag Zonnebloem

Foto: Ingezonden

De jaarlijkse 'Verwenmiddag' is door de Zonnebloemgasten wederom goed bezocht. Dit jaar werd deze Verwenmiddag wederom mogelijk gemaakt dankzij de belangeloze inzet van de professionele dorpsgenoten en uiteraard veel vrijwilligers van de eigen Zonnebloem, afdeling Son en Breugel.

Schoonheidsspecialiste Jeanne van Rooij, geassisteerd door Hannie de Weerdt hebben de dames heerlijk verwend met gezichtsmassage en de nodige crème behandelingen. De kapsters Nicole Raedts, Petra Leermakers en Maria de Kroon zetten de haren in de krullers en föhnden dit prachtig in model zodat iedereen er geweldig uitzag.

Leonore Bravenbroer heeft samen met Thea van de Ven de vele nagels gevijld en gelakt zodat de handen allemaal weer mooi waren. Ook kregen de voeten, voor ieder die dat wilde, een aangename massage uitgevoerd door Anne van Boxtel.

Dit alles vond plaats bij Toni en Ellen in de gezellige ruimte van De Bongerd onder het genot van een kopje koffie of thee. De gastvrouwen Annie van de Oever, Lida van Boheemen hebben samen met Andréa Meijer, die het geheel opende, van lekkere zelfgemaakte zoete en hartige hapjes voorzien. Wat later op de middag nog een lekker glaasje fris, geholpen door een aantal gastvrouwen die de gasten hun hapjes en drankjes brachten.

Al met al werd het weer een geslaagde Verwenmiddag voor de Zonnebloemgasten. Het is zeker weer een onderwerp voor volgend jaar.

Met de heemkundekring op reis naar Bruegel

Niet zoals een snelle lezer misschien zou denken naar 'ons eigen Breugel' maar, in het kader van de 450e sterfdag van Pieter Bruegel de Oude, naar Brussel waar hij de laatste jaren van zijn leven verbleef.

Op uitnodiging van het Zwanenverbond bezoekt Heemkundekring Son en Breugel Brussel. Ze doen dat onder leiding van een geboren Brusselaar: Paul De Ridder, doctor in de middeleeuwse geschiedenis. Paul was onder meer Archivaris bij het Algemeen Rijksarchief en Afdelingshoofd bij de Koninklijke Bibliotheek in Brussel en spant zich al jarenlang in om zijn geboortestad beter bekend en meer geliefd te maken. In de loop der jaren begeleidde hij duizenden mensen bij een kennismaking met deze Brabantse stad en de deelnemers zijn enthousiast over zijn uiteenzettingen. Het 'Dagje Brussel' is op zondag 20 oktober en staat grotendeels in het teken van Pieter Bruegel.

Het voorlopige programma is als volgt:
08.30 uur vertrek vanaf het 17 septemberplein in Son.
10.30 uur aankomst in Brussel met koffie of thee in een pittoresk café.
11.30 uur Stadsrondrit per bus: Centraal Station, Koudenberg, Koningsplein, Koninklijk Paleis, Europees Parlement, Jubelpark, Belgisch Parlement, Justitiepaleis, Hallepoort, Hoogstraat (Marollen) met 'Bruegelhuis'.
13.00 uur Gezamenlijke lunch.
14.30 uur Gegidste wandeling door de oude stad: Kapellekerk (waar Pieter Bruegel de Oude in 1563 getrouwd is en in 1569 begraven werd), Koninklijke Bibliotheek (hier stond destijds het paleis van de Oranje Nassau's, de Sint-Joriskapel uit de 15de eeuw bleef bewaard), Koningsplein (voormalig paleis van de hertogen van Brabant), kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele, Martelaarsplein (zetel Vlaamse Regering), Sint-Kathelijne, Zwarte Toren, Sint-Goriksplein, stukje van de oude Zenne, Beursplein, archeologische resten voormalig Minderbroedersklooster met graf van hertog Jan I (1267-1294), Grote Markt, Manneken Pis, Bogaardenstraat (waar Pieter Bruegel de Oude woonde)
17.00 uur Onder het genot van en drankje nemen we afscheid van onze gids en de stad.
18.00 uur Vertrek naar Son en Breugel.

Uiteraard afhankelijk van de belangstelling zullen de kosten van deze dag ca. € 45,00bedragen. Belangstellenden, ook niet-leden van de Heemkundekring, kunnen zich tot 1 mei aanmelden door een mail te sturen naar excursies@hkksonenbreugel.nl onder vermelding van de namen en het adres van de deelnemers. De aanmeldingen zijn voorlopig en worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Voordracht geschiedenis jaren '60

De heer Henk Hutten houdt dinsdag 23 april om 14.00 uur in De Zwaan een voordracht over de geschiedenis van Son en Breugel in de jaren '60. Zijn verhaal wordt samen gepresenteerd met een aantal foto's en afbeeldingen uit die tijd.

Een leuke manier om oude herinneringen nog eens op te halen. Voor deze voordracht wordt een bijdrage van € 5,00 gevraagd. U ontvangt hiervoor een kopje koffie en consumptie. Deze bijdrage kunt u voldoen bij binnenkomst in de zaal.

23 / 40

Chef!

"Chef!" riep de serveerster schuin over haar schouder, in de richting van de keuken. Terwijl ze het zei, blies ze een blonde lok uit haar ogen. Haar ogen spraken boekdelen: "Wéér zo een!" Ik zat meteen gespannen overeind, wetende wat ging komen. De aangesprokene stormde naar buiten, zijn mond zei: "Wat is er aan de hand?", zijn lichaamstaal sprak andere woorden: 'Wat nou weer?'

"Ehm", zei ik, toen de serveerster naar mij wees. "Ahem", voegde ik er welbespraakt aan toe. "Meneer heeft een klacht over de soep", zei de serveerster, wiens geduld duidelijk op was. Zo vaak gaan we niet uit eten, mijn lief en ik. Als we dan een keer gaan, wil ik graag iets bijzonders eten, dat ik thuis niet zelf zou maken. Dus bestelde ik vol goede moed champignonsoep, hopende op verse, overheerlijke champignons. En flink veel, als het even kan. Dat was niet te veel gevraagd, als je de prijzen op de menukaart zag.

Het was druk in het restaurant, de serveerster en haar collega's moesten hard werken. Het duurde even voordat we het voorafje kregen, voor mij dus een dampend bord champignonsoep. Dampend deed het, tot zover voldeed het aan mijn verwachtingen. Hoe zeer ik ook mijn best deed, champignons waren niet te vinden. Een flardje hier en daar, die wellicht ooit tot een champignon behoord kon hebben. Misschien dat de champignons even in de soep gezwommen hadden, op weg naar een ander gerecht. Ik besloot bij de bovenvermelde serveerster te informeren, die meteen de schuldige erbij riep, zonder dat ik daarom vroeg.

"O, is dat zo?" vroeg de chef, zijn ogen vuurspuwend in mijn richting. "Ehm, er zitten geen champignons in mijn soep", deed ik een nieuwe poging. "Ah", zei de chef. Zonder verder iets te zeggen, pakte hij mijn bord en liep naar de keuken. Even later kwam hij weer terug, in het midden ontwaarde ik nu een hoopje grijze, glazige klompjes die in de verte iets weg hadden van de gewenste champignons. Er is maar één ding erger dan géén champignons, en dat is champignons uit blik.

"Dank u wel", stamelde ik. Snel nam ik een hap. "Hmmm", voegde ik eraan toe. Tevreden draaiden de chef en de serveerster zich om. Het was al een hele overwinning dat ik überhaupt er iets van zei, de volgende stap was er een te ver. Schielijk wierp ik een blik naar de keuken, waar de chef moest verblijven. Ik raapte mijn moed bijeen, en riep: "Chef!"

Oproep aan lokale vriendenclubs en verenigingen

Aanmelden Drakenboot Festijn

Foto: Ingezonden

Rotary Club Son en Breugel houdt op 30 juni een groots fondswervingsevenement aan de Sonse Jachthaven, waarbij een Drakenbootrace centraal staat. Een sportieve strijd op het water, waar zowel de deelnemende teams als toeschouwers enorm veel plezier aan zullen beleven. Op de kade is de hele dag volop vertier. De opbrengst van dit evenement komt volledig ten goede aan lokale goede doelen.

Drakenbootrace
Na de aankondiging op 6 februari is de inschrijving voor de Drakenbootrace van start gegaan. Dat verloopt zeer succesvol. Met name bedrijventeams hebben zich op dit moment ingeschreven. Het evenement is zeker ook bedoeld is voor lokale vriendenclubs en verenigingen en daarom worden zij opgeroepen om zich snel in te schrijven voor deze eerste editie. Schrijf je team op tijd in, want vol = vol.

Samenstelling team
Een team bestaat uit 16 roeiers en een trommelaar. Ieder team wordt door de organisatie aangevuld met een stuurman. Veiligheid staat voorop.

Dos je uit als team
Volgens eeuwenoude traditie strijden origineel uitgedoste teams tegen elkaar in drakenboten. Hoe ziet dat eruit in Son en Breugel? Zijn jullie het vriendenteam dat gaat voor de prijs van leukste uitgedoste team?

Competitie op het water
De gemeente heeft zich ook ingeschreven voor deze race en gaat dus 'te water'. Wil je tegen hen racen, pak dan nu je kans. Het zou enorm leuk zijn wanneer op het water een strijd plaats vindt tussen bijvoorbeeld hockeyclub tegen voetbalclub, of carnavalsverenigingen, buurtteams onderling of de politie tegen de brandweer. Vooral teams uit Son en Breugel worden opgeroepen om zich in te schrijven.

Inschrijven voor de Zilvervloot
Een vriendenboot schrijf je in bij het zilvervlootpakket op www.drakenfestijn.nl. Op de site vind je ook verdere informatie. Indien er vragen zijn, laat het de organisatie dan weten via de email: drakenbootfestijn@gmail.com.

Lokale doelen
Voor slechts € 350,00 hebben 17 teamleden een geweldige dag en competitie. Weet dat alle opbrengst ten goede komt aan lokale goede doelen. Dus door mee te doen draagt jouw team een steen(tje) bij. Schrijf je snel in voor een vriendenboot, want vol = vol. Wacht dus niet te lang met inschrijven.

Radio S&B zorgt live voor de verslaglegging van de race. SonenBreugelVerbindt legt het Festijn vast op video. Altijd leuk om later terug te kijken.

Drakenbootrace in Helmond (2018) Foto: Ingezonden

D'n einder houdt succesvolle open dag

Foto: Jos van Nunen

De open dag van d'n einder op zondag 24 maart had over belangstelling niet te klagen. In de loop van de dag bezochten honderden mensen de kringloopwinkel annex centrum voor ontmoeting annex hobbywerkplaats in Sint-Oedenrode. Ter gelegenheid van hun 20-jarig jubileum was er ook een modeshow.

Alles zat dan mee. Met de naamsbekendheid van de stichting als stabiele factor, de pr-campagne, plus wat regionale bekendheid omdat de stichting goede doelen buiten Rooi steunt. "En het weer is ideaal", voegt bestuurslid Gert Veltmeijer daaraan toe. "Stralend, maar niet te warm, anders blijven de mensen liever buiten."

De modeshow werd een vrolijke bedoeling, waarbij voorzitter Cees van Rossum zijn beste beentje voorzette en in de ontmoetingsruimte bleef geen tafeltje onbezet. Live-muziek, gratis koffie en thee met iets lekkers, genoeg te zien en op de open dag vooral te ontmoeten. De kringloopwinkel deed goede zaken. "We dachten eerst: moeten we dat wel doen, ons 20-jarig bestaan vieren. De meeste vrijwilligers zijn hier vanaf het eerste uur en we worden toch een dagje ouder. Maar al gauw werd iedereen enthousiast en kijk nu eens, goed dat we het gedaan hebben."

De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers baart hem wel zorgen. "We hebben er zo'n 120, dat lijkt best veel, maar daaronder zijn er elf van 80 jaar en ouder. Er moet veel gebeuren en ze moeten ook niet te veel belast worden. Het knelpunt zit vooral bij de beheerders van de afdelingen en de coördinatoren. Net iets meer verantwoordelijkheid is blijkbaar voor veel vrijwilligers een drempel."

Ondanks het relatief rustige middaguur zijn alle ruimtes goed bezet en bezocht, en het 'hee, jij ook hier' gehalte is hoog. Het klinkt een beetje cliché, maar zo'n dag kun je niet beter typeren dan 'het feestje is geslaagd'.

Gedragsverandering bij dementie

Best/ Oirschot –In het Alzheimer Café B.O.S. (Best, Oirschot, Son en Breugel) wordt op woensdagavond 24 april vanaf 19.30 uur een avond gehouden met als thema 'Gedragsverandering bij dementie'.

Als gevolg van dementie kunnen, naast geheugenproblemen, ook veranderingen in het gedrag optreden. Deze veranderingen hebben zowel gevolgen voor de persoon met dementie zelf als voor diens omgeving. Wanneer iemand prikkelbaar is, dingen zegt zonder remming, of juist heel passief wordt, kan dit erg moeilijk zijn. Deze avond geeft een psycholoog uitleg over veranderingen in gedrag die kunnen voorkomen bij dementie. Ook wordt er gesproken over manieren om ermee om te gaan. Als iemand boos wordt, wat kun je dan het beste doen? Maar ook andersom; kunnen mantelzorgers voorkomen dat ze zelf boos worden op hun partner met dementie? Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het Alzheimer Café B.O.S., Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot, is gratis toegankelijk en bij binnenkomst wordt u getrakteerd op een kopje koffie of thee. In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken van het Alzheimer Café B.O.S. te bekijken en (gratis) te lenen. Er liggen tevens folders en brochures over dementie.

Voor inlichtingen: Jan Verbeek (06-41546859). Zie voor meer informatie over alle Alzheimer Cafés in de regio de website van Alzheimer Nederland, regio Zuidoost Brabant.

Een geslaagd bezoek van het CDA aan EU Brussel

Foto: Ingezonden

Met een volle bus vertrokken CDA-ers uit Eindhoven, Nuenen en Son en Breugel op 12 april naar Brussel om het Europarlement te bezoeken. De verkiezingen van het Europarlement komen eraan en dan is het goed om eens een keer nader kennis te maken met dit instituut.

Het parlement stond op het punt om op reces te gaan. Deze groep was duidelijk niet de enigste die van deze laatste gelegenheid gebruik wilde maken om het parlement te bezoeken. Na het passeren van de veiligheidscontrole werden ze in een zaal ontvangen, waar de groep eerst een algemene uitleg over het Europarlement kreeg.

De nummer drie op de lijst van het CDA, Tom Berendsen, lichtte vervolgens de standpunten van het CDA over het Europese beleid op heldere wijze toe en slaagde erin alle aanwezigen ervan te overtuigen dat ze met hem een uitstekende Brabantse vertegenwoordiger in Europa hebben. Hij wil voor iedereen de directe lijn naar Brussel zijn.

Het was interessant om direct van een ervaren lid van het Europarlement als Esther de Lange te horen hoe het spel gespeeld wordt, waarbij zij kritiek op de standpunten van onze regering niet uit de weg ging. Zij maakte duidelijk dat in een wereld waarin grootmachten als Amerika en China de dienst uitmaken een sterk, verenigd Europa noodzakelijk is om onze belangen veilig te stellen.

Het bezoek werd afgesloten met een lunch in één van de restaurants aan het gezellige Place de Luxembourg waar ook veel parlementariërs en lobbyisten elkaar treffen. Het was gezellig, het liep wat uit en ze waren wat later dan gepland thuis, maar iedereen was het er over eens dat dit een zeer geslaagde reis was geweest.

Jouw ontwerp op één van de Social sofa's

Social sofa ontwerpwedstrijd

Ontwerp jouw social sofa Foto: Ingezonden

Doe mee ontwerp Son en Breugel. Hoe zie jij Son en Breugel als je denkt aan de thema's 'symbool', 'Natuur' en 'Contacten'? Maak hier een prachtig ontwerp van en lever hem vóór 30 april in bij het CMD (Europalaan 2, Son en Breugel).

Vanaf 14 juni worden de bankjes beplakt worden tijdens de midzomerweek, die op 21 juni (de langste dag) feestelijk afgesloten worden. Iedereen is welkom om te komen plakken bij de kiosk (centrum).

Het ontwerp formulier kan opgehaald worden bij het CMD of je kunt deze downloaden via www.sonenbreugelverbindt.nl.

Foto: Ingezonden

Ter gelegenheid van de thuiskomst van de vader van Lisa en Demi heeft hun moeder de ramen beschilderd. Donderdag komt hun vader thuis na zijn uitzending naar Mali.

Lisa en Demi

Verzameling k'nex op verzamelbeurs

Foto: Ingezonden

Veghel - Stichting Verzamelbeurs Veghel houdt zondag 21 april (1e Paasdag) een verzamelaarsbeurs met een expositie k'nex in Wijkgebouw De Golfstroom, gelegen aan de Witte de Withstraat 24 (ingang Van Heemskerkstraat) te Veghel-Zuid. Van 09.30 tot 12.30 uur zijn de deuren geopend voor het publiek. De entree is € 1,00 voor volwassenen, jeugd tot en met 12 jaar is gratis.

Tijdens de maandelijkse verzamelaarsbeurs kunnen de verzamelaars hun hart weer ophalen, met het uitbreiden van hun verzameling door middel van uitwisseling van hun meegebrachte spulletjes en hun dubbele waren te ruil aan te bieden. Er is vraag en aanbod van diverse verzamelingen.

Op deze verzamelaarsbeurs is wederom een expositie te bezichtigen. Dit keer exposeert de 30-jarige Erik uit Veghel zijn verzameling k'nex. Hij verzamelt de bouwonderdelen van k'nex vanaf 1995. K'nex bestaat voornamelijk uit kunststof stokjes van verschillende lengtes en koppelstukken waar meerdere van deze stokjes aan vastgeklikt kunnen worden. Is uw interesse gewekt of heeft u nog iets aan de verzameling van Erik toe te voegen dan bent u van harte welkom op de verzamelaarsbeurs van 21 april in de Golfstroom te Veghel.

Stichting Verzamelbeurs Veghel geeft zondag ook weer het 11e winkelwagenmunt met karikatuurafbeelding van een verzamelaar uit (2e serie van 16 winkelwagenmunten). Elke maand verschijnt er één winkelwagenmunt in een oplage van 100 stuks. Wilt u in aanmerking komen voor een winkelwagenmunt moet u er snel bij zijn want op is op.

Iedereen is welkom die een kijkje wil komen nemen of wil ruilen. Bekijk ook eens www.verzamelbeursveghel.nl. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Marcel Bosch via 0413-367786 of verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl.

Dag van het Landschap

Foto: Ingezonden

Nederwetten - Traditiegetrouw organiseert Brabants Landschap met IVN Nuenen op Tweede Paasdag, maandag 22 april, een aantal gratis wandelexcursies in natuurgebied het Wettens Broek bij Nuenen. Om 12.00, 13.30 en 15.00 uur kunt u mee met een gids vanaf het kerkplein, nabij cafe de Kruik, te Nederwetten. Een verrekijker is aan te bevelen.

De (zand)paden op en de lanen in! Dit jaar hebben de zandpaden een prominente rol als thema. Gidsen van Brabants Landschap en IVN laten u op hun eigenwijze zien hoe mooi het landschap is tijdens een anderhalf uur durende wandeling. Onderweg leert u over de biodiversiteit en de historie van het zandpad, terwijl het voorjaar om u heen ontwaakt. Voor meer informatie kijk op www.dagvanhetlandschap.nl

Een bijzondere manier voor jong en oud om het natuurgebied, waar ook Vincent van Gogh in vroeger tijden zijn schilderijen maakte, te beleven. Maak kennis met de typische natuur en landschap rond Nuenen.

Locatie
Parkeren en locatie van de start Dag van het Landschap Wettens Broek is bij Café de Kruik, Hoekstraat 52 te Nederwetten.

Open dag bij Imkerij de Walhut

Nederwetten - Imkerij de Walhut opent dit jaar op 2e paasdag, maandag 22 april weer haar deuren voor bezoekers. Wie eens een kijkje wil nemen bij de Imkerij op Heerendonk in Nederwetten is van harte welkom. Ben je nieuwsgierig naar de bijen, de honing en wil je wel eens weten hoe ze leven, kom dan naar de Imkerij. De imker vertelt je er alles over.

Activiteiten
- Rondleidingen door de imker
-Honing proeven bij onze honingkraam. Hier kunt u producten zoals honing, propolis, honingbier en mede kopen.
- Floris van Natuurlijke bomen heeft een verzameling fruitbomen bij zich. Hij is gespecialiseerd in oude fruitrassen.
- Henk Plugers neemt zijn zelfgemaakte insectenhotels en vogelhuisjes mee.
- Tijn de vogelaar vertelt over zijn passie; vogels spotten.
- Rondzwerven over het terrein, of lekker op een bankje zitten en genieten van de mooie natuur.
- Er wordt koffie, thee en limonade geschonken.

Voor de kinderen
- Kinderen kunnen zelf een waterbaan maken. Met behulp van gootjes bouwen ze zelf een parcours. Waterpret gegarandeerd.
- Met schepnetjes in de weer om waterbeestjes te vangen in de poel.
- Ouders kunnen helpen of gewoon lekker toekijken onder het genot van een kopje koffie of thee.

De open dag loopt samen met de Dag van het Landschap, georganiseerd door Brabants Landschap en IVN Nuenen. U kunt onder begeleiding van een gids een wandeling maken in de omgeving van Nederwetten. Onderweg doet u dan de Imkerij aan, waar van alles te beleven valt. U kunt ook gewoon rechtstreeks naar de Imkerij komen.

Locatie: Heerendonk, Nederwetten
Tijden: van 11.00 tot 17.00
Meer informatie op www.imkerijdewalhut.nl

Sunny Blues Nuenen presenteert Travellin' Blue Kings

Foto: Ingezonden

De Belgisch/Nederlandse blues combinatie Travellin' Blue Kings speelt op maandag 22 april, 2e Paasdag, om 15.30 uur op hét Bluespodium van Nuenen, Café Schafrath. Een samensmelting van muzikanten van het Belgische Howlin' Bill en de Nederlandse Electrophonics. Twee bands die al jaren meedraaien aan de top van de Blues scene in de Benelux en daarbuiten.

Nieuwe energie ontstond toen twee muzikanten van beide bands samen kwamen tijdens een project. Daaruit ontstond toen de band Travellin' Blue Kings. Met hun debuut CD scoren zo hoog op de internationale Blues charts. Energie en enthousiasme zijn kenmerken van hun optredens en daarin spelen ze verschillende Blues stijlen. Dus wederom een top band in Café Schafrath.

Blues'm
Zet 1e Pinksterdag, 9 juni, alvast in uw agenda. Dan is er weer het Blues'm festival in Het Park van Nuenen. Van 14.00 tot 20.00 spelen vier bands en het festival is gratis te bezoeken. Eten en drinken in overvloed en het weer is tot nu toe altijd top geweest. Dus daar wordt weer vanuit gegaan. De line up is groots: The Veldman Brothers, Little Boogie Boy, Thomas Toussaint en het Ray Stepien Trio onder aanvoering van het jonge gitaar talent uit Eindhoven.

Sunny Blues Nuenen organiseert in samenwerking met Café Schafrath blues optredens in Nuenen en deze zijn altijd gratis te bezoeken. Interesse? Meld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief via de website: www.sunnybluesnuenen.nl. Dan mist u nooit een optreden.

PaasKienen Seniorenvereniging KBO

Lieshout - De Seniorenvereniging KBO Lieshout houdt op vrijdag 19 april in het Dorpshuis weer de bekende en gezellige KBO kienavond. Deze keer staat de avond in het teken van Pasen en ontvangen alle deelnemers een bijzondere Paasverrassing.

Het belooft een mooie kienavond te worden met verrassingen. Kom kienen en win een van de prachtige prijzen. De zaal is open om 19.00 uur en aanvang kienen is om 20.00 uur. Na het kienen wordt traditiegetrouw de loterij gehouden. Iedereen is van harte welkom.

DOEN! Organiseert Comedy Night

Nederwetten - Stand-up comedy in combinatie met muziek, hilarische verhalen, maar soms ook stof tot nadenken. Een fantastische voorstelling vol waarheden, geluk en komische verhalen. Op het podium staan Marlon Kicken, Roel C. Verburg, Arie Koomen en Gerrie Smits.

DOEN K.P.J. Nederwetten bestaat in 2019 maar liefst 90 jaar! Dat wordt groots gevierd voor én met het hele dorp. Het jubileumfeestje vindt plaats in het weekend van 14, 15 en 16 juni op het feestterrein bij de 'Oude Toren' in Nederwetten.

Op vrijdagavond 14 juni vanaf 20.00 uur, staat er een Comedy Night met stand-up comedians van Nederlandse en Vlaamse bodem, op het programma. De gastheer van deze avond is Marlon Kicken. Met zijn typische humor, zijn relaxte en originele stijl, zijn unieke verschijning en met zijn zachte 'G' gaat hij het publiek verrassen. Tijdens deze Comedy Night staan nog meer comedians op het podium. Roel C. Verburg combineert stand-up comedy met muziek. Regelmatig is hij ook op de Nederlandse radio te horen. Ook Arie Koomen staat op het podium. Hij is bekend geworden als lid van het legendarische duo Arie & Sylvester. Tevens is hij bekend van de Lama's. Verder gaat Gerrie Smits de zaal boeien. Met zijn sympathieke voorkomen brengt hij je meteen in de stemming.

Iedereen is van harte welkom om deze spectaculaire Comedy Night bij te wonen. Kaarten voor deze avond à € 8,00, zijn te koop bij Jumbo Ton Grimberg, Cafetaria Heuvelplein Gerwen, voetbalkantine Nederwetten en via jubileum@doennederwetten.nl

Meer informatie is te vinden op www.doennederwetten.nl of op hun Facebookpagina.

Oprichting zanggroep voor mensen met geheugenproblemen, beginnende dementie of NAH

Best - Muziek stimuleert het geheugen en daardoor komen vergeten herinneringen naar boven. Wie heeft er geen mooie herinneringen bij de songs van ABBA, Elvis, The Beatles en The Everly Brothers? De eerste verliefdheid en de wekelijkse dansavonden bij het Blauw Boerke, de Instuif in Best of bij `t Zand in Oirschot?

Of op de bromfiets, met vriendin achterop, naar Son, Liempde of Eindhoven. Een glimlach wordt vaak spontaan tevoorschijn getoverd bij het luisteren naar liedjes uit de zestig en zeventiger jaren. Maar wat te denken bij de vaderlandse toppers van weleer zoals Wim Zonneveld, Toon Hermans of…

Daarom wil Archipel een zanggroep opstarten voor mensen met geheugenproblemen, beginnende dementie of NAH (Niet aangeboren Hersenletsel). Een dirigente en een pianiste hebben zich al beschikbaar gesteld. Maar, er worden nog enthousiaste koorleden gezocht. Ze zoeken minimaal 15 tot 20 deelnemers voordat ze kunnen gaan starten.

De deelnemers geven zelf aan welke 'songs' ze graag willen zingen. De bedoeling is dat er op dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur in de Vlinderhei in Best gezongen wordt. Opgeven tot 1 mei kan via Berty van de Elsen berty.van.den.elsen@archipelzorggroep.nl, Lenie Brummans l.brummans@zuidzorg.nl of telefonisch via 06-12721325 (Berty van de Elsen, s.v.p. bellen tijdens kantooruren).

Hardlopen op Koningsdag tijdens Kings&Queens Run

Lieshout – Zin om Koningsdag, zaterdag 27 april, sportief te beginnen? Kom dan gezellig meedoen aan de tweede editie van de Kings en Queens Run in Lieshout. Dit hardloopevenement kent maximaal 4 rondes van 2,5 kilometer door het centrum van Lieshout.

Prinsen&Prinsessen Run
Voor kinderen tot en met 12 jaar wordt de ochtend gestart met de Prinsen en Prinsessen Run over een afstand van 500 meter. De warming-up is om 9.30 uur op de Heuvel in Lieshout en de start is om 09.45 uur. Inschrijven kan via www.laarbeekactief.nl of op de dag zelf, vanaf 9.00 uur, in het Bavaria Brouwerij Café. En meedoen is helemaal gratis.

Kings&Queens Run
Om 10.30 uur volgt de warming-up voor de deelnemers aan de Kings &Queens Run die om 11.00 van start gaan. Voorinschrijven kan tot en met 25 april via de site: www.kingsqueensrun.nl Zo komt je naam op je startnummer en kan iedereen je aanmoedigen. Bovendien worden er wekelijks leuke prijzen verloot onder de voorinschrijvers. Genoeg redenen om je nu in te schrijven. Na-inschrijving kan op de dag zelf tussen 9.30 en 10.15 uur in het Brouwerij Café, maar let op: dit is maar beperkt mogelijk, vol=vol.

Na de Kings&Queens Run barst om 13.00 uur het Kings&Queensfestival los. Genoeg te beleven dus in Lieshout. Inschrijven en meer informatie: www.kingsqueensrun.nl.

Foto: Ingezonden

Ruim 35 Brabantse zwemaanbieders openen hun deuren

Instuifmaand Uniek Zwemmen

De maand mei staat in Brabant in het teken van Uniek Zwemmen. Meer dan 35 Brabantse zwemaanbieders bieden vier weken lang gratis proeflessen voor mensen met een beperking en vrijwilligers. Van aqua joggen, onderwaterhockey en waterbasketbal tot vrij zwemmen. Op deze manier kan iedereen op een laagdrempelige manier kennis maken met verschillende zwemactiviteiten. De instuifmaand is een initiatief van Uniek Zwemmen in Brabant, Uniek Sporten Brabant en BrabantSport.

Zwemmen is een van de meest geschikte sporten voor mensen met een beperking of chronische aandoening. In het water ben je gewichtloos. Door te zwemmen worden gewrichten soepeler, spieren sterker en het uithoudingsvermogen beter. Bovendien gaat bewegen makkelijker door de warme temperatuur van het water.

Wedstrijdzwemmen dé ideale sport voor Isa
De 10-jarige Isa ervaart de voordelen. Ze heeft een botziekte en laat haar beperking haar niet belemmeren. Ze doet twee keer per week aan wedstrijdzwemmen en voelt zich als een vis in het water: "In het water ben ik vrij en kan ik alles doen. Dan merk ik niet dat ik een beperking heb."

100 gratis proeflessen
Tijdens de instuifmaand is er volop keuze. Er worden meer dan 100 gratis proeflessen aangeboden. Aqua gymmen, aqua joggen, onderwaterhockey, waterbasketbal, wedstrijdzwemmen, vrij zwemmen, banen zwemmen, het kan allemaal! Op www.unieksporten.nl/zwemmeninbrabant staat een overzicht van zwemaanbieders en lessen waaraan deelgenomen kan worden. Inschrijven voor een proefles is verplicht en gaat via unieksporten.nl/zwemmeninbrabant of telefonisch via 06-20508227 (WhatsApp, sms of bel).

Vrijwilligers
Zwemverenigingen en -clubs zijn hard op zoek naar meer vrijwilligers. Tijdens de instuifmaand is er daarom ook volop gelegenheid voor mensen om eens te ervaren wat vrijwilligerswerk bij een zwembad precies inhoudt. Aanmelden hiervoor kan via 06 20 50 82 27 (WhatsApp, sms of bel) of aangepastzwemmen@fieldlabswimming.com.

Uniek Sporten Brabant
Uniek Sporten Brabant ondersteunt mensen met een beperking of chronische ziekte bij het vinden van een passende sport. Op de website unieksportenbrabant.nl staat een overzicht van alle sportverenigingen in Brabant met aangepast aanbod. Ook staan hier de contactgegevens van de beweegcoaches van Uniek Sporten Brabant. Zij kijken samen met mensen met een beperking naar hun wensen, mogelijkheden en drijfveren. Want voor iedereen is er een passend sport- en beweegaanbod. Uniek Sporten Brabant is een van de initiatieven van BrabantSport, waarmee we Brabant samen sterker maken door sport.

Aandacht voor Oogproject West-Timor

Foto: Ingezonden

Best - In buurthuis Kadans was zondag 31 maart was een sfeervolle en feestelijke Oecumenische dienst bij de geloofsgemeenschap Antonius in Beweging. Dit was samen met de Protestante Kerk Nederland, voorgegaan door predikant Martin Kroon en pastor Emile Gerards.

Het thema voor deze dienst was 'Oog voor elkaar'. Er werd geld ingezameld voor het Oogproject op West-Timor. Aan het einde van de dienst informeerde voorzitter Jos van der Heijden de aanwezigen over Harapan in het algemeen en het project in het bijzonder. Muzikale opluistering was er door de dames Marcia en Gerry van Blush en Henk die op keyboard de samenzang begeleidde. Na afloop was er gezamenlijk koffiedrinken en werd ook nog nagepraat over deze mooie Vastenactie met een geweldige opbrengst, totaal € 600,00.

Winkel van Yarni Wati succes
Begin dit jaar kon Yarni Wati in Medan met steun van de stichting GWMD en Harapan een winkel beginnen. Onlangs waren zuster Theodosia, provinciale overste van de zusters FCJM in Indonesië en zuster Winanda, financieel verantwoordelijke voor de congregatie, op bezoek bij Yarni. (de zusters regelden voor Harapan de betalingen aan Yarni.) Van Zuster Theodosia kwam het bericht dat het goed gaat en dat er al veel klanten zijn. Het geld vanuit Nederland is goed besteed.

Grote belangstelling tijdens open dag Golfclub Son

Foto: Wil Feijen

Onder grote belangstelling is zondag 14 april de jaarlijkse open dag gehouden van Golfclub Son aan de Rooijseweg 11 in Son. De reden voor de open dag is het werven van nieuwe leden en dat bezoekers van dichtbij kennis kunnen maken met de Golfsport.

Redacteur: Hennie van Hagen
Fotograaf: Wil Feijen


Lokale en regionale leden
Golfclub Son heeft op dit moment ongeveer 400 leden. Dit waren er in het verleden meer, maar zoals bij veel verenigingen is er een terugloop in het ledenaantal. Dit kan zijn om diverse redenen. Leden die afhaken door leeftijd en de crisis van enkele jaren terug heeft zeer zeker ook een grote invloed op de terugloop gehad. Echter, er blijkt nu toch weer dat de belangstelling stijgende is. Er zijn leden bij de Golfclub uit de gehele regio (Nuenen, Best en Eindhoven). Lidmaatschap van de Golfclub bedraagt € 350,00, waarvoor men onbeperkt van de golfbaan gebruik kan maken.

Gezelligheid
De golfbaan is elke dag open van 's morgens 08.00 uur tot dat het donker wordt. Uiteraard staat de golfsport op de eerste plaats, maar ook de gezelligheid neemt een belangrijke plaats in bij de Golfclub. Op dinsdagmiddag en de gehele vrijdag kan er les worden genomen en kan er worden geoefend. Er is een Pro, een golfleraar, die de lessen geeft.

Commissies
De Golfclub heeft een WECO (wedstrijdcommissie). Deze commissie organiseert wekelijks op woensdag en op zaterdag wedstrijden op de golfbaan. Hier wordt enthousiast aan deelgenomen. Verder is er een commissie WEX, die organiseert wedstrijden voor de leden op golfbanen in de regio. Verder is er nog een commissie I&O die nieuwe leden op de club begeleidt. Er is een mogelijkheid om een vriendenpas aan te schaffen voor € 125,00 per jaar. Hiervoor kan men tien keer golfen op tien verschillende banen in de regio en België, dus in totaal 100 keer golfen.

Vrijwilligers
Natuurlijk is een Golfvaardigheidsbewijs verplicht. Het gezellige clubhuis wordt gerund door vrijwilligers, die onmisbaar zijn binnen deze club. Een belangrijke dag in het jaar is dat er een verrassingsdag wordt georganiseerd door het bestuur, want wat moeten ze zonder deze kanjers.

Warm hart
De baan zelf wordt onderhouden door een gespecialiseerd bedrijf. Uiteraard kost dit veel geld en is men daardoor afhankelijk van sponsoren zoals bedrijven uit Son en Breugel die de club een warm hart toe dragen. Hoofdsponsor is Golf Plaza, heel bekend in de golfsport. In 2012 bestond de golfclub 25 jaar.

10% korting
Kortom een golfclub met enthousiaste leden, die graag een balletje slaan maar ook van gezelligheid houden. Nieuwe leden die zich aanmelden voor 1 mei krijgen 10% korting op het lidmaatschap en op de lessen. Men kan zich hiervoor aanmelden op de website van de Golfclub www.golfson.nl.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

PLUS Verhoeven maakt jubileum HTC Son compleet

Foto: Wil Feijen

Hockeyers houden wel van een feestje, dat is natuurlijk bekend. Zaterdag 13 april was er zeker reden voor een feestje bij HTC Son, zij vierden namelijk het 55-jarige jubileum van de club.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen

Ter gelegenheid van dit mooie jubileum was er niet alleen feest voor de leden, maar werd er door voorzitter Hein Jan Broens ook een zeer bijzonder album gepresenteerd. In samenwerking met PLUS Verhoeven is er in een oplage van 700 stuks een plaatjesalbum gemaakt. In het album kunnen ruim 600 plaatjes worden geplakt met op ieder plaatje een actieve speler van HTC Son. Het album geeft niet alleen een overzicht van de teams en de coaches van dit moment, het zal, indien voorzien van alle plaatjes van de hockeyers, een prachtig album zijn om jaren later nog eens door heen te bladeren.

PLUS Verhoeven bracht al eerder, enkele jaren geleden, een plaatsjesalbum uit voor voetbalclub SBC. Het tweede album staat geheel in het teken van hockeyclub HTC Son. Het album is financieel mogelijk gemaakt door Marcel en Jeanette Verhoeven, eigenaars van PLUS Verhoeven Son en Breugel. Kosten nog moeite zijn gespaard om er een prachtexemplaar van te maken. Pieter Egmond, van Egmond Design, heeft er als creatief bedenker en ontwerper veel tijd ingestoken. Binnen de hockeyclub waren een aantal leden die er bijna dag en nacht mee bezig waren. Het resultaat mag er dan ook zijn.

De plaatjes zijn te sparen door aankopen te doen bij de PLUS aan de Amerikalaan 4 in Son en Breugel. Bij elke € 10,00 aan boodschappen ontvangt u een zakje met hockeyplaatjes van HTC, helemaal gratis. Zo heb je snel het album compleet. De spaaractie is zondag 14 april gestart en duurt nog 19 weken. Aan het einde van deze mooie actie is er nog een ruilbeurs bij de PLUS.

Carl Bohn schiet zich weer naar Koningschap 2019

Carl Bohn met zijn behaalde prijs Foto: Ingezonden

Handboogvereniging De Vrienden van Pieter Breugel schoot op zondagmiddag 14 april om hun jaarlijks traditionele Koningschap op de volledig overdekte baan van Handboogvereniging Ontspanning in Sint-Oedenrode.

Zoals gewoonlijk werd een serie van 25 maal één pijl geschoten op 25 meter afstand. Na deze serie bleven zeven schutters over die vervolgens een series van driemaal één pijl schoten, waarbij degene met het minst aantal punten afviel.

Aan het einde bleven Carl Bohn en Gerard Theuns over. Zij schoten daarna een serie van vijf pijlen waarbij Carl onmiddellijk de partij naar zich toe trok en zich Koning mag noemen in 2019. Good old compound Carl staat dus nog altijd kaarsrecht achter zijn boog.

Bernard Bogers overhandigde rond de klok van vijf uur in het bijzijn van de families van de schutters de welverdiende beker en medaille aan Carl na de enerverende middag, die tot in de puntjes verzorgd werd door twee vrijwilligers van de Handboogvereniging.

De handboogvereniging schiet iedere maandagavond van 20.00 tot ong. 22.45 uur op de baan van Handboogvereniging Ontspanning op de Kienehoef in Sint-Oedenrode.

Winst en verlies voor Heren 1 VC Pieter Brueghel

VC Pieter Brueghel in actie tegen VC Deurne Foto: Ingezonden

Zoals het een stabiele middenmoter betaamt, heeft Heren 1 van VC Pieter Brueghel in dezelfde week gewonnen en verloren. Daardoor eindigen ze als middenmoter in de hoofdklasse en is een vervolg in deze hoogste klasse van de regionale midweekse competitie volgend seizoen gegarandeerd.

Maandag speelde heren 1 thuis tegen VC Deurne. Laatstgenoemde is geen schim van het team dat jarenlang het alleenrecht had op het kampioenschap van de hoofdklasse. Door vele geblesseerden konden ze amper een team op de been brengen. VCPB had wel zin in een potje volleybal en maakte er een tamelijk eenzijdige westrijd van, met 4-0 winst als resultaat.

Hoe anders was dat woensdag tegen de jongemannen van Tamar 1. De studenten uit Eindhoven speelden in een tempo dat de wat oudere jongetjes van VCPB niet konden bijbenen. Maar toen ze eenmaal warm waren, begon VCPB setjes te pakken. Beetje jammer dat deze opleving pas de laatste set werd ingezet. Noemenswaardig is de liefde tussen de spelverdelers, die elkaar in het 4-2 systeem in de aanval aardig weten te vinden. Zowel PJ als Bas hadden een paar puike aanvallen waarmee ze vriend en vijand verrasten.

Ander nieuws
In de jeugd zijn niveau 3 en niveau 6 eerste geworden op het CMV-toernooi bij VCE/PSV. Van harte gefeliciteerd! En volgende week weet de vereniging of heren 4 kampioen geworden is in de vijfde klasse. Ze hebben nog één setje nodig om de club vier (!) kampioenschappen te bezorgen. Uniek in Son en Breugel en omstreken. Houd daarvoor dit katern in de gaten.

Ontmoeting bestuurders sportverenigingen

Regio - Wil jij als bestuurslid van een sportvereniging in gesprek met andere bestuurders over onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van jouw club? Vind jij het interessant om te werken aan de ontwikkeling van jouw bestuur én jezelf? En ben je bestuurder in Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven of Waalre? Kom dan naar de regionale bestuurdersontmoeting in Eindhoven.

Op 13 mei word je vanaf 18.00 uur met een kop soep en een broodje ontvangen bij De Inloop in Eindhoven. Om 19.00 uur start het programma op een ludieke, maar ook confronterende wijze met een korte theatershow. Deze eyeopener dient tevens als aanleiding voor het vervolg van de avond. Om 19.30 uur starten de rondetafelgesprekken. Hierbij sluit je aan bij een tafel naar keuze. Samen met andere bestuurders ga je in gesprek over herkenbare kansen en knelpunten voor de toekomst van je club. Vanaf 21.00 uur staat een hapje en drankje voor je klaar om de avond met elkaar door te spreken.

De thema's van de rondetafelgesprekken worden gezamenlijk bepaald en sluiten aan bij jullie wensen en behoeften. Denk hierbij aan open club/moderne vereniging, professioneel besturen, vrijwilligersbeleid, succesvol samenwerken, etc. Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar m.d.bie@ssnb.nl voor de inschrijflink.

HTC Hockey viert 55-jarig jubileum

Na een zeer geslaagde en feestelijke dag met meerder hoogtepunten was het rond 20.30 uur tijd voor het 18+ lustrum-reünie feest met de Sonse band Old, Grey & Restless. Dubbel zo leuk dat in deze enthousiaste en swingende band niet alleen een oud-voorzitter maar ook supporters van de hockeyclub spelen.

Al snel stroomde het clubhuis vol en werden er mooie herinneringen opgehaald en flink bij gekletst. Een mooie mix van huidige en oud-leden, een swingende superband, vers getapt bier en bitterballen dankzij heren en dames 2. Wat wil een goed hockeyfeest nog meer! Als snel ging de band Old, Grey and Restless lekker los en werd er flink gedanst.

Het bestuur en de lustrumcommissie bedankt iedereen hartelijk voor komst. Dankzij jullie aanwezigheid en hulp was het een supergezellig ouderwets hockeyfeest voor en door de leden. Ze zien jullie graag allemaal terug op het volgende jubileum.

Argo waterpolodames sluiten het boek

Wedstrijd van Dames 1 Foto: Ingezonden

De meeste dames van Argo hebben afgelopen week een punt gezet achter hun carrière en gaan dus nu definitief met waterpolo pensioen. In een uitwedstrijd tegen Lutra viel er niets meer te behalen, de zevende plek was al binnen, na een buitengewoon goede tweede deel van het seizoen.

Dat het dan tegen Lutra niet meer heel lekker liep, was jammer maar niets meer dan dat. Klagen over het grote bad, vervelend zonlicht, fysieke spel van de tegenstander, slecht uitspelen van overtal situaties, timing van een time-out en het fluiten van de scheidsrechters. Het leek een wedstrijd als zoveel andere wedstrijden in Helmond, maar niets was minder waar.

De waterpolodames hebben geprobeerd er nog een mooie wedstrijd van te maken, vooral ook voor het publiek wat nog één keer het team kon zien spelen. Maar de uitslag van 9-6 in het voordeel van Lutra was misschien wat geflatteerd, maar wel terecht. Lotte van Schijndel, Linda Hanegraaf en Reina v.d. Velden zullen voor het volgende seizoen de jeugd uit het huidige Dames 2 op sleeptouw moeten gaan nemen. Dankzij het resultaat van dit seizoen zal dat in de eerste klasse district zijn, een grote uitdaging voor volgend jaar maar het nieuwe team heeft zeker voldoende potentie om het waar te gaan maken.

Voor de afscheidnemende waterpolosters zullen de vrije zaterdagen lonken, voor de schrijfster van de krantenstukjes komt daar de vrije zondag bij.

Uitslagen
Lutra - D gemengd 9-7
Lutra - Dames 1 9-6
De Treffers - Dames 2 4-9
Heren 1 - Waterproof 18-2
Merlet - Heren 1 8-7
Heren 2 - Waterproof 5-7

Einduitslag Breugelse Bridge Club

Het bridgeseizoen 2018-2019 van de Breugelse Bridge Club is dinsdag 9april afgesloten met een gezellige einddrive. Na een geanimeerde avond werden niet alleen de winnaars van die avond in het zonnetje gezet, maar ook de beste paren van de afgelopen periode. En omdat alle leden hebben bijgedragen aan een prima seizoen, keerde iedereen met een presentje huiswaarts.

De Breugelse Bridge Club
De Breugelse Bridge Club viert dit jaar haar veertig jarig bestaan. Voor velen dus niet meer weg te denken uit de Son-en-Breugelse bridge-wereld. Weliswaar geen grote club, maar wel een club die recent duidelijk aan de weg timmert met het organiseren van het bridgekampioenschap van Son en Breugel. Op 27 januari werd dit kampioenschap voor de vierde maal in successie gehouden. Voor de leden zijn er telkens dertien speelavonden; zowel voor als na de jaarwisseling. Al zeker twintig jaar worden deze gehouden in sporthal De Bongerd. Er is plaats voor maximaal acht tafels, zodat het ledenaantal beperkt is tot ruim dertig personen. Behalve de locatie, is ook de speelavond een vast gegeven: op dinsdagavond om 19.30 uur gaan ze van start.

De slotdrive
Traditiegetrouw wordt er na twaalf speelavonden een speciale avond georganiseerd. Je speelt niet met je vaste partner, maar met diverse leden van de club. Ook dit keer had de coördinator van de club, Jos van der Hamsvoort, een spannende wedstrijd bedacht. Zowel het precies behalen van het contract als het vergaren van de meeste punten, waren doorslaggevend. Tot haar grote verbazing wist Yvonne Panken het best het aantal geboden en ook gespeelde contracten te behalen.

De einduitslag
Na elke ronde van vier zittingen wordt de uitslag op de website gepubliceerd. Naar mate het einde van het seizoen naderde, steeg de spanning omtrent de tweede plaats. Over de eerste plaats was er geen twijfel: Maria en Jan Dekkers zijn de onbetwiste koplopers. De uitslag wat betreft de eerste drie plaatsen:
1. Maria en Jan Dekkers
2. Ria en Leon Elshof
3/4 Corry en Jos van der Hamsvoort
3/4 Thea en Herman Harink

Alle standen en uitslagen kunt u teruglezen op www.breugelsebridge.nl. Ook is die avond een prijs toegekend aan Joke en Jan de Mol. Dit paar speelde het meest slem. Behalve genoemde prijswinnaars ging iedereen naar huis met een bescheiden prijsje, want elk lid is immers winnaar als het gaat om het spelen van bridge in een ontspannen omgeving.

Lid worden
De Breugelse Bridge Club speelt geen competitie in NBB verband. Wel wil eenieder weten wat het resultaat is van een avond bridgen. Daarom wordt er gespeeld met Bridgemates en wordt de stand bijgehouden. Maar het meest belangrijk is het plezier in het bridge spel. Heb je belangstelling voor de Breugelse Bridge Club, neem dan contact op met de coördinator Jos van der Hamsvoort, Tel 0499-471129.

Clubwedstrijd Golfclub Son

Golfclub Son hield op 9 april een clubwedstrijd op Golfbaan de Gulbergen.

De uitslag is als volgt:
Nolleke van Santfoort
Mark Thunnissen
Ans Merks
Neary dames: geen; heren: Mark Thunnissen
Longest dames: Monica Smolders; heren Wan Merks
Birdies: Ans Merks

Op 10 april was er de wekelijkse clubwedstrijd. Op een aanvankelijk koude maar zonnige dag werd de matchplaywedstrijd gespeeld. De dag eindigde genoeglijk op het zonnige terras.

Uitslag
Netty Gielen
Manus Fransen
Kees Verhouden
Leary dames: Anne Marie Glazenborg
Neary heren: Charles Schillemans

Programma
17 april: Golf-Bridge NQ Greensome 4 sides Stablefort. Alleen golfen of alleen bridgen kan ook. Gastspelers zijn welkom.
20 april: Pasen NQ Greensome 3 sides Strokeplay.
23 april: Sonse golfers gaan golfen in Mol (B).
24 april: Oranjebal Carroussel NQ Greensome 3 sides Strokeplay.

Geslaagde Apollodag 2019

Foto: Ingezonden

De jaarlijks terugkerende HV Apollodag werd zaterdag 13 april gehouden. Dit keer werd er in een tot wild-west tafereel omgebouwde sporthal De Landing door een groot aantal leden en vrijwilligers een partij lasergame gespeeld.

Met moves die zou uit James Bond of Call of duty hadden kunnen komen, probeerde het ene team het andere uit te schakelen. Na twee uur 'schieten' verplaatste het gezelschap zich en werd er, aangevuld met familieleden en oud-leden, onder genot van een drankje en verrekes lekkere friet gegeten. De feestavond met bijbehorende Pubquiz was de afsluiting van een zeer geslaagde middag en avond. HV Apollo dankt de organisatie en kijkt uit naar de volgende editie van deze geslaagde clubdag.

Uitslagen 14 april
Apollo D1- EHV D1 20-25
Apollo C1- Habo'95/Hellas'72 C1 13-27
Apollo B1- EHV/PSV B1 23-48
Apollo DA1- EHV DA1 19-45

Programma beker
17 april: 21:00 uur Bedo HS1 - Apollo HS2

Bridgeclub 't Koffertje

Uitslag en Eindstand-Promotie BC 't Koffertje '94 op 15 april

Uitslag
A-lijn

1. Theo van Geffen & Leny Kremers 66,5%
2. Tonnie van Acht & Ton van Acht 56,67%
3. Ad van de Laar & Elvira Thijssen 55,42%

B-lijn
1. Wil Merkelbach & Jeanne Swinkels 62,88%
2. Marianne Bekkers & Maria Bloem 54,24%
3. Gert van de Akker & Gerry Vervoort 54,17%

Eindstand A-lijn
1. Tonnie van Acht & Ton van Acht 58,54%
2. Nicole van de Berg & Theo van Geffen 57,27%
3. Cees de Jong & Leny Kremers 54,87%
4. Willem Pieters & Harrie van Rijbroek 54,56%

Promotie B-lijn
1. Wil Merkelbach & Jeanne Swinkels 59,58%
2. Riet van de Laar & Nelly Vervoort 58,77%
3. Ben van der Steen & Christ Verhoeven 52,41%
4. Nelly Derks van de Ven & Jo Renders 52,12%

Wilt U graag in competitieverband en toch ontspannen bridgen op een middag in de week? Bij BC 't Koffertje '94 kunt u daarvoor op maandagmiddag terecht. Wij hebben nog plaats voor nieuwe leden. Via de mail met als adres info@bckoffertje.nl kunt u hiervoor contact opnemen met onze secretaris.

Bridgeclub ABC

Uitslagen dinsdagochtendcompetitie
Ronde 8, zitting 1, 9 april
1. Hannelies Koudstaal & Toni Rotteveel 66,67%
2. Anneke van Buul & Els van der Horst 55,83%
3/4 Cynthia Feekes & Gonnie van Leeuwen 52,92%
3/4 Jan Verheijen & Henriëtte Verheijen 52,92%
5. Johan van de Laar & Peter Rotteveel 52,50%

Stand na 6 ronden
1. Johan van de Laar & Peter Rotteveel 500 punten
2. Ricky van den Broek & Joke de Vries 450 punten
3. Hannelies Koudstaal & Toni Rotteveel 410 punten
4. Issy Abram & Maud Gerritsen 345 punten
5. Cynthia Feekes & Gonnie van Leeuwen 315 punten

Uitslagen dinsdagavondcompetitie
Ronde 8, zitting 1, 9 april

Lijn A
1. Jaap Burghoorn & Hanneke Monteban 61,01%
2. Jeske Koop & Reinier Gerritzen 60,52%
3. Johan van de Laar & George Punt 56,84%
4. Marijke Braams & Riekie van den Broek 56,01%
5. Tineke Soetens & Jo Bakker 55,65 %

Lijn B
1. Willemien Swinkels & Gerard Swinkels 60,26%
2. Sannie de Graaf & Annelies van Mameren 54,17%
3. Jo Renders & Riet Vianen 51,93%
4. Cobij Huijbers & Gerry Straalman 50,00%
5. Els van der Lande & José Roefs 49,64%

Stand na 7 ronden
1/2 Dirk Bossenbroek & Jos van Gerwen 590 punten
1/2 Johan van de Laar & George Punt 590 punten
3. Reinier Gerritze & Jeske Koop 480 punten
4. Tineke Soetens & Jo Bakker 415 punten
5. Toni Rotteveel en Peter Rotteveel 405 punten
6. Jaap Burghoorn & Hanneke Monteban 342 punten
7. Peter Linke & Simon de Haas 327 punten
8. Marijke Braams & Riekie van den Broek 308 punten
9. Rietje Miedema & Dini Pijnenburg 244 punten
9. Willemien Swinkels & Gerard Swinkels 244 punten

Oude tenues Korfbalvereniging de Corridor naar Gambia

Inwoners van Pakau zijn blij met de oude kleding Foto: Ingezonden

Korfbalvereniging de Corridor is helemaal in het nieuw gestoken door de sponsoren Bundelzorg en Van Roon makelaardij & taxaties.

Maar, wat doe je dan met de oude shirts en trainingspakken? Via een lid van de korfbalclub zijn ze in contact gekomen met een organisatie die spullen verzamelt voor een school in Pakau een dorp in Gambia. Daar is geen stromend water en geen elektriciteit. Er is wel een school. Deze is met behulp van organisaties gerealiseerd.

Er is nog veel te doen in Pakau, de school is nu al te klein omdat kinderen uit omliggende dorpen ook naar deze school komen. Er zijn kinderen die meer dan een uur lopen om onderwijs te kunnen volgen. Omdat de school te klein is geven ze een groep kinderen 's morgens les en de andere 's middags. Hierdoor kunnen ze twee keer zoveel kinderen onderwijs geven.

Kleren en schoenen kunnen ze daar goed gebruiken. De oude shirts en pakken zijn ingepakt in dozen en naar Gambia verscheept. Via lokale contactpersonen zijn de spullen in Pakau aangekomen en verdeeld. Super mooi dat de vereniging de inwoners van Pakau blij heeft kunnen maken met de oude kleding.

Uitslagen
Woensdag 10 april
Recreanten Corridor 1-Flash 5 - 3

Zaterdag 13 april
Corridor D1 – Altior D211 - 4
Corridor C1 – Altior C3 4 - 2
Arcades D2 – Corridor D2 1 - 5
DSV E3 – Corridor E1 4 - 3

Programma
Woensdag 17 april aanvang
Recreanten Corridor 2-Korloo 19.30
Recreanten Vessem-Corridor 1 19.45
Korloo MW1 – Corridor MW1 20.00

Zaterdag 20 april
Corridor F1 – DAW Schaijk F1 9.00
NKV E2 – Corridor E1 10.00
Corridor D2 – DAKOS D3 10.15
Corridor B1 – Altior B2 13.00
Corridor D1 – Tovido D1 14.30

Maandag 22 april
Pupil van de week: Merle Brekelmans
Corridor 2 – Oranje Wit 3 10.30
Corridor 1 – Korloo 1 12.15

HTC Son Tennis

Bavaria Open tennisweekend
Dit voorjaar organiseert HTC Son tennis aan de Rooijseweg weer hun jaarlijkse Open toernooi. Aan dit toernooi kunnen alle leden van de KNLTB-tennisbond deelnemen.

Dit toernooi begint op maandag 10 juni en de finales worden op zondag 16 juni gespeeld. Dit jaar is er voor de eerste keer een categorie 9 17+. Dus ben je net begonnen met tennissen, dan is het leuk om je de geleerde slagen in de praktijk te brengen.

Inschrijven kun je via: www.toernooi.nl of www. Htcsontennis.nl. Je kunt je inschrijven tot 27 mei.

Tweede tennisweekend met wisselend succes
Het was goed koud tijdens het tweede competitieweekend. De supporters hadden verschillende lagen kleding nodig om niet te klappertanden tijdens de wedstrijden. Het zaterdag eerste gemengd team had veel vertrouwen na de 5-0 winst vorige week tegen Doornakkers.

Deze week kwamen de dames en heren uit Venray op bezoek. Pauline van Tilburg en Joery Sweere begonnen beide met een winstpartij in de enkel, zij wonnen hun wedstrijden beide in twee sets. Joery sloot de wedstrijd echter in mineur af, tijdens het één na laatste punt viel hij achterover waarna hij zijn pols brak. Toch wist deze klasbak het volgende punt te pakken en de wedstrijd alsnog te winnen. Stefan Jorna viel daarom in bij de herendubbel om samen met Ruben Kivits makkelijk te winnen in twee snelle sets. Ook Carolien Boers en Kim van Stiphout pakten hun wedstrijd in een leuke wedstrijd. Ruben en Kim wisten de laatste wedstrijd ook weer binnen te halen waardoor er voor de tweede keer met 5-0 werd gewonnen en ze na twee speelrondes bovenaan staan.

Op zondag speelde het eerste team uit bij Huissen, niet te verwarren met Huizen. Pauline van Tilburg en Stefan Jorna begonnen met een enkelpartij, Pauline verloor helaas en Stefan pakte het eerste punt van de dag in een lange enkelpartij. Ondertussen was ook de tweede auto, via Huizen, in Huissen aangekomen en konden ook de andere enkelpartijen de baan op. Iris Schepens speelde een goede wedstrijd, maar moest toch haar meerdere erkennen. Jorg van der Burgt moest ondertussen tegen een servicekanon. Hij pakte tegen deze sterke tegenstander helaas geen game. Bij de herendubbel kwam Roelf Leenders voor de eerste keer in actie, nadat hij een week eerder werd binnengehaald voor het team. Roelf en Stefan speelden een hele mooie wedstrijd die helaas in de tweede set in de tiebreak werd verloren. Anne en Iris verloren helaas ook de wedstrijd waardoor ze na de dubbels met 5-1 achter stonden. Hanneke van Diepen mocht bij de gemengde dubbels voor de eerste keer haar opwachting maken. Samen met Jorg speelden ze veel games tot deuce, maar werd er toch verloren. Hetzelfde gebeurde bij Pauline en Roelf. Zo werd het 1-7 uit bij Huissen.

Op Tweede Paasdag speelt dit team thuis tegen de Merletten, het team wat momenteel bovenaan staat.

Heren 1: 5-1
Mix 14: 4-2
Mix 17: 3-3
Mix 17+: 3-2

Bridgeclub De Beckart

Uitslag Inloop 11 april
1. Riet vd Laar en Zus vd Rijt 55.83%
2. Nel Dielemans en Jan Verbunt 53.33%
3. Guus Plevier en Toos Sanders 50.00%.

Kom ook eens gezellig bridgen in De Beckart op donderdagmiddag. Informatie 0413-474297.

Bridgeclub Son

Uitslag woensdag 10 april in Braecklant.
1. José & Henk van de Weerdt 63,75%
2. Marijke Kraemer & Toos de Wit 62,50%
3. Marijke Braams & Jo Bakker 61,46%

SBC Jeugd

UITSLAGEN SBC JEUGD: ZATERDAG 13 april
SBC JO 19-1 - WODAN JO 19-1                 4 - 3
RKVVO JO 19-2 - SBC JO 19-2                 1 - 4
Nieuw Woensel JO 19-1 - SBC JO 19-3 7 - 3
RKVVO JO 17-1 - SBC JO 17-1                 0 - 2
SBC JO 17-2G - VRIJ                                 --------
SBC JO 17-3 - VRIJ                                 --------
SBC JO 17-4 - Best Vooruit JO 17-1         Uitgesteld
SJO Juventud JO 17-1 - SBC JO 17-5        6 - 2
SBC MO 17-1 - Geldrop MO 17-1         2 - 3
DVS JO 15-1 - SBC JO 15-1                 1 - 7
RKDSV/EDN"56 JO 15-1 - SBC JO 15-2 2 - 5
DBS JO 15-3 - SBC JO 15-3                 1 - 1
SBC JO 15-4G - RKSV Nuenen JO 15-5 3 - 5
SBC JO 14-1 - DFC JO 14-1                        2 - 1
SDO "39 JO 14-1 - SBC JO 14-2                 2 - 2
SBC JO 14-3 - Oirschot Vooruit JO 14-2 1 - 4
ODC JO 13-1 - SBC JO 13-1                 0 - 2
FC Eindhoven AV JO 13-2 - SBC JO 13-2 0 - 2
SBC JO 13-3 - RKSV Nuenen JO 13-3        0 - 5
SBC JO 13-4 - Woenselse Boys JO 13-2 4 - 0
OJC Rosmalen MO 13-2 - SBC MO 13-1 1 - 1
SBC JO 12-1 - EFC JO 12-1                        4 - 0
SBC JO 12-2G - Woenselse Boys JO 12-2 2 - 4
Beerse Boys JO 12-1G - SBC JO 12-3         2 - 3
SBC JO 12-4 - VRIJ                                 ---------
Woenselse Boys JO 12-3 - SBC JO 12-5G 3 - 4
DVS JO 11-1 - SBC JO 11-1                         6 - 1
WODAN JO 11-3 - SBC JO 11-2                 2 - 10
Waalre JO 11-1 - SBC JO 11-3                 3 - 6
FC Eindhoven AV JO 11-3 - SBC JO 11-4G 4 - 4
SBC JO 11-5G - Geldrop JO 11-4G         0 - 3
SBC G 1G - Nevelo G 1                                 7 - 3

HVV maatje te groot voor dapper Nederwetten

Een schrale wind stond over het sportpark van HVV in Helmond. Een 10 tal supporters uit Nederwetten had desalniettemin de reis naar Helmond gemaakt om, een beetje tegen beter weten in, hun ploeg te ondersteunen.

HVV kreeg halverwege deze competitie een enorme boost toen een groot aantal spelers van derde klasser Oranje Zwart overkwam. HVV is voor bijna alle andere clubs een moeilijk te bestrijden tegenstander geworden. Nederwetten moest ook nog enkele sterkhouders missen maar ondanks alles was het vertoonde spel best om aan te zien.

Al in de vijfde minuut, kon na een misverstand in de defensie van Nederwetten, Said de 1-0 aantekenen. Een ongelukkige botsing tussen de HVV keeper en zijn laatste man betekende het einde voor Pieter van de Wetering die per brancard het veld moest verlaten met een fikse blessure. In de 35e minuut klopte Shariff van HVV de hele achterhoede van Nederwetten op snelheid en de 2-0 was daar. Ondertussen hadden Toon van Rooij en Giel van Korven al enkele mooie kansen gemist door net naast of over te schieten. Appi Jahi vond enkele minuten wel het Nederwetten doel 3-0. Vlak voor rust reageerde de weer herstelde Tom Raaymakers attent in een scrimmage en hij schoot de 3-1 binnen. Ondanks een goede werklust en Roy Sleegers in het bijzonder, kon Nederwetten de trein van HVV niet stoppen. Nog voor rust kreeg Soufi Andeoualidi de kans om te scoren en hij tekende voor de ruststand 4-1.

Na rust zette HVV weer sterk aan en slechts paal en lat konden doelpunten voorkomen. Hein Snellen van Vollenhoven leed onnodig bal verlies en Asafan profiteerde hier van en schoot de 5-1 achter keeper Jordi van den Boogaard die overigens sterk stond te keepen. In de 50e minuut was het weer Tom Raaymakers die tegen scoorde door een losgelaten bal van de HVV keeper knap binnen te schieten 5-2. Hoewel Nederwetten in de tweede helft zeker niet de mindere was, mede doordat HVV de touwtjes wat liet vieren, schoten Norman, en tien minuten later weer Asafan nog een doelpunt binnen en brachten de eindstand op 7-2. Op Paaszaterdag komt HVV op bezoek op sportpark de Koppel en Tweede Paasdag komt Tongelre. Als Nederwetten weer iedereen aan boord heeft, moeten er zeker enkele puntjes binnengehaald kunnen worden.

Programma
Woensdag 17 April
Nederwetten Vr 2 - Acht Vr 1 aanvang 20.00 uur
Zaterdag 20 April
Nederwetten 1 - HVV Helmond 1 aanvang 18.00 uur
Maandag 22 April
Nederwetten 1 - Tongelre 1 aanvang 14.30 uur
Dinsdag 23 April
Nederwetten Vr 2 - Nieuw Woensel Vr 2 aanvang 18.45 uur

Nijnsel boekt twaalfde zege op rij

Dit kunnen weinig ploegen de geelblauwen nazeggen. En het is nog steeds geen garantie voor het kampioenschap of promotie, want concurrent Avesteyn uit Dinther doet nog steeds volop mee aan de top. Over enkele weken hebben zij eindelijk hun achterstallige wedstrijden ingehaald en reizen zij op zondag 12 mei af naar Nijnsel.

Nijnsel had enkele weken geleden al redelijk gemakkelijk afgerekend met de gastheren uit Lith. Ditmaal was Nijnsel dus de thuisbasis en dan mag je verwachten dat de thuisploeg na het beginsignaal meteen gas geeft. En zo geschiedde. Na een kleine acht minuten een doorbraak op rechts waaruit niemand minder dan rechtsback Robin Wetzer de 1-0 voorsprong scoorde. Een geweldig moment voor deze sympathieke gast uit de Kruisstraat. Amper drie minuten later eenzelfde scenario maar nu draaide Stefan Hulsen aan de knoppen: 2-0.

Vervolgens ging Nijnsel zowel voor als na de rust op zoek naar een comfortabelere score maar dat gebeurde niet. De bezoekers bleven relatief gemakkelijk overeind zonder zelf echt gevaarlijk te worden. De wedstrijd kabbelde voort; de thuisploeg had meer balbezit maar gevaarlijke situaties bleven uit. In de 68e minuut mogelijk nog een 'strafschopmoment'; de goed leidende scheidsrechter uit het sfeervolle Elsloo ging nog even in conclaaf met enkele Boskant-supporters, maar zij waren resoluut: 'geen strafschop'. De punten bleven dus relatief gemakkelijk in Nijnsel terwijl concurrent Avesteyn uit Dinther thuis tegen rode lantaarndrager Ravenstein op een spectaculaire 4-4 eindigde.

Tweede Paasdag.
En daar hadden ze het net over! De dorpelingen uit Noordoost-Brabant met hun fraaie station en stadion spelen zaterdag 20 april, om 14.00 uur, nog een keer tegen Avesteyn en vervolgens op Tweede Paasdag tegen Nijnsel. De gastheren zullen er alles aan doen om onderin weg te komen en dat werkt vaak het makkelijkst door wedstrijden te winnen. In Nijnsel waren de polderbewoners redelijk kansloos maar op de vertrouwde grond kunnen niet vermoede krachten loskomen. Kortom Nijnsel supporters, laat de eieren voor wat ze zijn en reis op Tweede Paasdag, de Heer is alweer even verrezen, met velen naar het pittoreske Ravenstein om aldaar opnieuw drie punten te scoren.

Vervolgens zijn de spelers maar liefst twee zondagen vrij van competitievoetbal en zullen ze moeten afwachten wat de achterstallige wedstrijden zullen opleveren. Op zondag 12 mei wordt de competitie hervat en wel tegen concurrent Avesteyn. Alle hens aan dek tegen die tijd en mogelijk de beslissende wedstrijd om het kampioenschap ofschoon er een week later nog een laatste wedstrijd op het programma staat, uit tegen WEC.

SBC verliest de aansluiting

SBC verloor in Meerhoven voor de tweede keer op rij. Tegen DBS ging SBC met een 3-0 nederlaag onderuit. De thuisploeg had een snelle start en binnen een kwartier stond het 2-0. Eerst was het oud SBC'er René de Vries die de score opende en drie minuten later maakte Pim Messing de 2-0 voor DBS.

Gaande de eerste helft vorderde kwam SBC wat beter in het spel, maar de aansluitingstreffer bleef uit. De tweede helft was koud aan de gang of de 3-0 kwam op het scorebord door toedoen van Ruud van Bremen. De wedstrijd was gelopen. Ondanks wat verwoede pogingen kwam SBC niet in de wedstrijd. Door dit resultaat blijft SBC nog in de top vier, maar de achterstand op koploper Valkenswaard groeit

Senioren SBC

Uitslagen van zondag 14 april
DBS 1 - SBC 1 3-0
Hilvaria 2 - SBC 2 0-2
RKDVC 4 - SBC 3 0-3
Nuenen 4 - SBC 4 3-0
SBC 5 - Pusphaira 2 4-4
SBC 6 - Wilhelmina 6 6-1
SBC 7 - UNA 14 2-3
SBC 8 - Spoord. Boys 5 4-0
DVS 6 - SBC 9 5-1
Heeze 9 - SBC 10 0-7
Spoord. Boys 6 - SBC 11 1-4
SBC 12 - Brabantia 12 2-4
SBC 13 - Braakhuizen 5 0-4
SBC VR1 - Tivoli VR1 BNO
Maarheeze VR1 - SBC VR2 8-3

Inhaal- en bekerwedstrijden
Programma rond Pasen
Donderdag 18 april
SBC 7 - DBS 6 20.00 u
SBC 9 - Wilhelmina Boys 8 18.30 uur

Paaszaterdag 20 april
Reusel Sport 1 - SBC 1 18.00 uur

Paasmaandag 22 april
SBC 1 - SV Budel 1 14.30 uur

Donderdag 25 april
DOSL 5 - SBC 7 19.30 uur
UNA 12 - SBC 11 19.00 uur

Sonse Zaalvoetbalcompetie

Uitslagen speelronde 20, 13 april
Hurkmans - Imazighen United 6-1
Rovers Timmerwerk - Spierings / Bergmans 4-10
ZVV Witte Tonnie - Sportcafé Expreszo 3-9

Stand 13 april
1. Sportcafé Expreszo 19-43
2. Spierings / Bergmans 19-39
3. Hurkmans 19-34
4. Imazighen United 19-19
5. ZVV Witte Tonnie 19-17
6. Rovers Timmerwerk 19-11

Programma speelronde 8 (inhaal) 20 april
18:00 Sportcafé Expreszo – Hurkmans
18:45 ZVV Witte Tonnie – Spierings / Bergmans
19:30 Imazighen United – Rovers Timmerwerk

Wellicht een dag later

Door de meivakantie is het mogelijk dat u DeMooiSonenBreugelKrant in de meivakantie (1 en 8 mei) op donderdag in de brievenbus ontvangt. Er zijn een aantal bezorgers met vakantie, waardoor andere bezorgers één of meerdere wijken extra bezorgen. Hierdoor kan het voorkomen dat u in genoemde periode de krant een dag later ontvangt, dan u normaal gesproken gewend bent.

Mocht u de krant toch op woensdag willen lezen, kom dan even naar Markt 2A. Daar liggen extra exemplaren die u mee kunt ophalen.

Alvast bedankt voor uw begrip.

Van 17 april t/m 24 april

Baantjer (Première), € 8,50) wo. 17 apr. 20:00, vrij 19 apr t/m ma 22 apr 21:00, woe 24 apr 21:00
Wonderpark (2D NL)(Première), (€ 6,80) woe 17 apr 15:45, vrij 19 apr 16:50, za 20 apr 14:00, zo 21 apr t/m di 23 apr 12:00 & 16:00. Woe 24 apr 16:00
Circus Noël (NL), (Première), (€ 6,80) woe 17 apr 13:45, za 20 apr 16:00, zo 21 apr t/m woe 24 apr 14:00
Missing Link (2D NL) (Laatste voorstelling) (€ 5,00) za 20 apr & woe 24 apr 12:00
Dumbo (2D OV) (€ 8,50) za 20 apr t/m ma 22 apr 18:40, woe 24 apr 18:40
The Mule, (Laatste voorstelling), (€ 5,00) vrij 19 apr 18:45

NL=Nederlands gesproken OV=Originele versie NL ondertiteld

Specials:
Biobest 50+: First Man
(€ 7,-) do.18 apr. en vr. 19 apr. 14:00
PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon + € 1,00

1 t/m 30 april Expositie Heleen Venema in de gang van het Vestzak

Woensdag 17 april 19.30 uur "Gewoon doen" voor de actieve 55 plusser

Maandag 22 april 19.30 uur Kienen in het Vestzak

Meer info: www.vestzaktheaterson.nl

Een Goede Vrijdag

Foto: Huub Coenen

Met verzamelen, jagen en vissen waren de eerste mensen elke dag bezig om in leven te blijven. Toen ze de landbouw, veeteelt en visserij ontwikkelden bleef dat zo en waren ze ook geen dag vrij. Bij de ontwikkeling van de steden ontstonden ook ambachten en toen werd een vrije dag ingevoerd. De huidige pensioentrekkers maakten als eersten kennis met ook de vrije zaterdag en later de vrijdag. Tijd genoeg voor ontspanning dus en voor wie dan op vrijdag veel vis vangt is het een Goede Vrijdag.

Foto: Huub Coenen
Foto: Huub Coenen

Lina

Foto: Ingezonden

Waanzinnig zacht en lief schildpadpoesje houdt van rust in de tent. Zoete Lina is 8 jaar oud en voor ons geen onbekende. Vorig jaar kwam ze als zwervertje binnen en vertrok ze weer in de armen van een heel gelukkige, nieuwe baas. Helaas is die baas nu te ziek om goed voor lieve Lina te kunnen zorgen. We zijn blij dat we weer even mogen genieten van deze super poes, al zijn de omstandigheden natuurlijk heel erg verdrietig. Het allerfijnst zou het zijn wanneer er snel weer een nieuwe baas voor Lina komt. Dan kan zij ontspannen en is ook haar vorige baasje gerustgesteld. Lina is, zoals al eerder aangegeven, heel erg lief. Alleen als het onverwacht druk wordt kan ze van schrik een zacht hapje geven. Wij zien dus graag een rustige, liefdevolle leefomgeving voor haar.

Heb je interesse? Neem dan contact op via https://bit.ly/2Z1FbYP.

39 / 40

Woensdag 17 april
Lezing Vogelreis Japan
20.00 uur, IVN-gebouw, Son en Breugel
Vogelwerkgroep De Klamper houdt een interessante lezing in het IVN-gebouw Genovevastraat 33 Breugel. Twee ervaren vogelaars geven deze avond gezamenlijk een lezing over een vogelreis naar Japan. Japan met onder andere zijn legendarische Chinese Kraanvogels en landschappen met allure. Iedereen is van harte welkom. Toegangsprijs voor niet leden is € 2,50.

Zaterdag 20 april
Floris van Bommel actie dag
10.00 uur, Boudewijns Schoenen, Son en Breugel
Gezellige presentatie van de nieuwe zomercollectie. Bij aankoop van een paar Floris van Bommel schoenen ontvangt u alleen op zaterdag 20 april 10% korting. U maakt tevens kans om de limited edition Floris van Bommel x Autodrop te winnen! Van 10.00 tot 16.00 uur is er een Italiaanse koffiebar van Milano's aanwezig met de lekkerste exclusieve koffie. Boudewijns Schoenen Nieuwstraat 24 Son en Breugel.

Zondag 21 april
Kienen in het Vestzaktheater
19.30 uur, Vestzaktheater, Son en Breugel
Zaal open 18.30 uur. Aanvang 19.30 uur. De kienavonden worden georganiseerd ten bate van de plaatselijke Harmonie Pro Honore et Virtute. De opbrengsten zullen besteed worden aan de jeugdopleiding en de aanschaf van instrumenten. Jan van Gerwen is uw vaste kienmaster. De hoofdprijs bedraagt € 250,00 en het geluksgetal bedraagt is € 350,00.

Maandag 22 april Tweede Paasdag
Beschuit met muisjes in het hertenkamp
13.00 uur, Hertenkamp, Dommelpas
Er is weer volop jong leven in het hertenkamp aan de Dommelpas. Er zijn onder andere geitjes en lammetjes geboren. Op Tweede Paasdag (maandag 22 april) tussen 13.00 en 16.00 uur wordt een kraamfeestje gehouden. U bent van harte welkom in het hertenkamp om een kijkje te nemen in de stal en de dieren te aaien. Verzorger Cor Essens is aanwezig om te vertellen over de dieren en uw vragen te beantwoorden.

Proeven en beleven tijdens de BBQ DEMODAG
11.00 uur, BBQ Shop Brabant
Met ondere andere Demo chef, proeverij, demonstratie en livemuziek. Op de BBQ Demodag kun je inspiratie opdoen voor het komende BBQ-seizoen en zien hoe alles bereid wordt. Natuurlijk kun je alles wat de Barbecuemeesters maken proeven. Er worden verschillende merken barbecues getoond en gedemonstreerd. Gratis toegang BBQ Shop Brabant, van 11.00 tot 16.00 uur, Nieuwstraat 15 in Son en Breugel. Meer informatie: www.bbqshopbrabant.nl

Dinsdag 23 april
Veranderingen in Son tijdens de jaren '60
14.00 uur, De Zwaan, Son en Breugel
De heer H. Hutten vertelt over de geschiedenis van Son in de jaren '60. Hij komt dit verhaal verduidelijken met een aantal foto's en afbeeldingen uit die tijd. Een leuke manier om oude herinneringen op te halen. Entree: € 5,00 (incl. koffie en een consumptie). De entree kunt u voldoen bij binnenkomst in de zaal.

Lezing over de vroegevogelwandeling IVN
19.45 uur, IVN-gebouw, Breugel
Om je voor te bereiden op en in te leven in de VroegeVogelWandeling op 27 april wordt een lezing gehouden. Eén van de gidsen vertelt wat je kunt verwachten tijdens deze wandeling. De locatie (Mosbulten) wordt besproken en wat er allemaal gebeurt bij de overgang van nacht naar dag en wat je, als het weer een beetje meezit, allemaal kunt zien, horen, voelen en ervaren. Tijdens de VroegeVogelWandeling is er aandacht hoe je het beste naar de vogels kunt luisteren. Meld je uiterlijk voor 19 april aan voor deze lezing, het aantal plaatsen is beperkt. Je krijgt een bevestiging als je kunt komen. Starttijd: dinsdag 23 april, 19:30 uur inloop met koffie, aanvang 19:45 uur, lezing duurt tot uiterlijk 21:45 uur. Locatie: IVN-gebouw , Sint Genovevastraat 37, Breugel. Deelname: gratis. Meer informatie + aanmelden wandelen@ivn-senb.nl

Zondag 28 april
Kienen in het Vestzaktheater
19.30 uur, Vestzaktheater, Son en Breugel Zaal open 18.30 uur. Aanvang 19.30 uur. De kienavonden worden georganiseerd ten bate van de plaatselijke Harmonie Pro Honore et Virtute. De opbrengsten zullen besteed worden aan de jeugdopleiding en de aanschaf van instrumenten. Jan van Gerwen is uw vaste kienmaster. De bedragen van de hoofdprijs en het geluksgetal zijn wekelijks terug te vinden op de evenementenpagina in de krant.

Gratis muziekmiddag in De Boerderij
15.00 uur, De Boerderij, Breugel
Een gezellige muziekmiddag, met een vaste kern van 12 muzikanten komt weer samen om te sessiën. Alle soorten muziek, modern of anders, komen aan bod. Iedereen die een muziekinstrument kan bespelen is welkom. Alleen maar luisteren of meezingen kan natuurlijk ook. Dus houd je van muziek dan kom je naar de Boerderij tijdens 'De Speelman'. Je bent van harte uitgenodigd samen met je kennissen, buren en vrienden. Er is voldoende parkeergelegenheid en de boerderijbar is open. Informatie: Jan Oome, email: jomoome@hotmail.com. Tot 18.00 uur in 'De Boerderij', gelegen aan de Leeuwstraat 2 in Breugel.

Donderdag 2 mei
Singing Session @ the Dock
20.00 uur, Kanaaldijk Zuid 3A, Son en Breugel. Elke eerste donderdag van de maand Lekker Voluit Samen Zingen, begeleid door zangcoach Eva Wiselius en live-muzikanten! Met een tekstboekje in je hand zing je zo alle hits mee, van de Beatles tot Herman van Veen, van Anouk tot de Rolling Stones. Aanmelden is niet nodig, gratis entree, zelfs zangtalent is geen vereiste! Je hoeft alleen te komen en zingen samen mee.