DeMooiSonenBreugelkrant

25 april 2018

DeMooiSonenBreugelkrant 25 april 2018


Welke Lucky Duck XL valt in de priizen?

De jury (vlnr) Dorethe van Beuningen, Sandor Paulus, Wendy Bekkers, Henk Willems, en Hans Werner Foto: Wil Feijen

Tijdens de Lucky Duck race op Koningsdag zwemmen ook enkele zeer grote eenden mee. Deze zogenaamde XL Lucky Duck eenden zijn gesponsord door ondernemers, verenigingen of particulieren, die daarmee nog eens extra het goede doel steunen. Deze bijzondere eenden maken ook nog eens kans op een prijs voor de snelste eend tijdens deze spectaculaire race op de Dommel. Maar er is nog een prachtige bekroning te winnen voor de fraaist gepimpte eend.

Wie heeft de mooiste vreemde eend in de bijt? Dit was de vraag die woensdagavond 18 april centraal stond bij de deskundige jury. Niet de minste plaatsgenoten maakten hiervan deel. Dorethe van Beuningen ( tweevoudig winnaar mooiste XL eend en eigenaresse van Da Vivente Hairstyle en gastvrouw voor de Lucky Duck eenden), Sandor Paulus (De Karikaturist en maker van de eendenkleurplaat), Henk Willems (kunstliefhebber), Wendy Bekkers (Wens Reclame en tweemaal tweede prijs XL eend) en Hans Werner van Ars Longa, moesten deze avond de winnaar 2018 van de Lucky Duck XL kiezen.

Tot op het laatste moment werden er nog opgeleukte XL Lucky Duck eenden ingeleverd. Het waren echt geen lelijke eendjes; wat een werk, energie en creativiteit hadden de makers in hun eenden gestoken!
Van de vijfentwintig genomineerden bleven er uiteindelijk een aantal serieuze kanshebbers over (zie foto). Daarna ging het verder tot de keuze van de drie podiumplaatsen.

De jury (vlnr) Dorethe van Beuningen, Sandor Paulus, Wendy Bekkers, Henk Willems, en Hans Werner Foto: Wil Feijen
De jury (vlnr) Dorethe van Beuningen, Sandor Paulus, Wendy Bekkers, Henk Willems, en Hans Werner Foto: Wil Feijen

Op Koningsdag, aanstaande vrijdag, zal tijdens de sponsorrace bekend worden gemaakt welke XL eend en dus welk bedrijf/sponsor met de hoogste eer gaat strijken.
Spannend…...maar uiteindelijk kan er maar "eendje" winnen.

Koningsdag in Son en Breugel

Vrijdag 27 april is het Koningsdag, Koningsdag wordt sinds 2014 gevierd op de verjaardag van onze Koning Willem-Alexander, 27 april, behalve wanneer dit op een zondag is.
Een nationale feestdag met ook in ons dorp tal van activiteiten.

Behalve activiteiten in Breugel en De Gentiaan is er ook van alles te doen in het centrum van Son en Breugel. Daarbij zijn er ook enkele winkels open in het centrum. Dus weer alle reden om ook op Koningsdag naar het centrum van Son en Breugel te gaan. Kijk voor een overzicht van de activiteiten op pagina 5 van deze uitgave!

Algemene Leden Vergadering (ALV) Son Energie

Op 31 mei aanstaande organiseert SonEnergie haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV), gevolgd door een Energiecafé.

Op de website www.sonenergie.nl is de agenda raadpleegbaar. De overige vergaderdocumenten zullen hier binnenkort ook geplaatst worden en worden nagezonden aan onze leden. Zoals u wellicht bekend is, zijn we nog altijd op zoek naar een nieuwe penningmeester voor onze coöperatie. Daarnaast zullen Jan-Frans Brouwers en Jan-Dirk van Arkel conform onze statuten met ingang van 2019 niet langer herkiesbaar zijn. Heeft u interesse om hun rol in het bestuur van onze coöperatie over te nemen, gelieve dit te melden via info@sonenergie.nl.
Na de statutaire jaaragendapunten van onze coöperatie volgt er een Energie Café. Daarin zullen participanten van het project "Grip Op Energie" ervaringen delen om de "GripOpGas" index van hun huis te verbeteren. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom op 31 mei aanstaande om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in sportcafé Expreszo (sporthal de Landing) aan de Rooijseweg.
Wij hopen u de 31e te mogen begroeten in De Landing.

Pilot Strijkwinkel stopt

De afgelopen maanden hebben ruim 30 klanten meegedaan aan de pilot van Strijkwinkel .

Tijdens deze pilot is gebleken dat er duidelijk een behoefte ligt vanuit een groot aantal klanten. Toch hebben wij tijdens de eindevaluatie moeten besluiten dat Strijkwinkel in deze vorm financieel niet haalbaar is voor alle betrokken partijen. Wij van Carrousel vinden dit erg jammer en gaan ons inzetten voor een strijkwinkel in een andere vorm, op een andere plek. We hebben de afgelopen periode veel kennis en ervaring opgedaan en gaan deze zeker gebruiken voor deze nieuwe werkplek.
Team Strijkwinkel wil alle klanten en belangstellenden ontzettend bedanken voor hun betrokkenheid en deelname aan onze pilot, maar ook voor de vele lieve woorden, attenties en gulle fooien! Wij hebben met veel plezier voor u gestreken!

Strijkwinkel sluit donderdag 26 april haar deuren aan Raadhuisplein 2. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Carrousel.
Carrousel is te bereiken via telefoonnummer 088-7998111

41 Jaar, en vijf burgemeesters

Henk Vogels Foto: Wil Feijen

Als er iemand is die na zijn pensioen niet achter de geraniums zal verdwijnen, is het wel Henk Vogels. Woensdag 11 april nam hij afscheid als werknemer van de gemeente Son en Breugel, ik sprak hem op de eerste officiële dag van zijn pensioen.

Door: Lucas van As
Foto: Wil Feijen

Henk is er niet de man naar om stil te blijven zitten. Naast zijn werk voor de gemeente is hij actief in het verenigingsleven van Son en Breugel, in het verleden onder andere bij de zittingsavonden, bij SBC en tegenwoordig als voorzitter van Pro Honore et Virtute, de harmonie.

Henk Vogels Foto: Wil Feijen

Toen Henk gevraagd werd om voorzitter te worden, zat hij net thuis na een ongeluk met de fiets. 'Zoek maar even een ander', antwoordde hij. Maar ze kwamen terug, toen Henk tegenwierp dat hij geen verstand van muziek heeft, werd dat juist als voordeel gezien.

Geboren en getogen in Son en Breugel
Henk is geboren en getogen in Son en Breugel, voor hem was het een voorrecht om voor de gemeente te mogen werken. 'De burgers en de verenigingen, dat is voor mij de gemeente', zegt Henk. 'Als alle vrijwilligers bij de verenigingen etc. zouden stoppen, valt alles stil. Voor de gemeente ligt dat toch anders…', vult Henk aan.

Henk zit vol verhalen, niet alleen over zijn tijd bij de gemeente. Het verhaal hoe hij 41 jaar geleden is begonnen bij de gemeente, is wel een leuk verhaal. Henk zat destijds thuis na een ongeluk, en ging langs bij de gemeente. Daar vroeg hij naar de wethouder voor personeelszaken. 'Ik doe u een aanbod wat u niet kunt weigeren!' zei Henk. 'Ik wil komen werken, maar hoef niets te verdienen!' Het werkte wel, Henk werd aangenomen.

Eerst werkte Henk als zweminstructeur, waar hij mensen zwemles gaf die hij later tegenkwam als wethouder of collega. Toen het zwembad werd gesaneerd, kwam hij bij de gemeente terecht. Binnen de gemeente had Henk veel vrijheid, wat misschien het best geïllustreerd wordt door Henk's rol in het project dat hem het best is bijgebleven: 'Kloppend Hart'.

'Kloppend hart'
In dit project, dat menig inwoner zich ongetwijfeld ook zal kunnen herinneren, ging het centrum op de schop. Henk was coördinator tussen de gemeente en de aannemers. 'Als je aan het eind geen klachten of claims hebt gekregen, heb je het goed gedaan!' constateert hij. Zeker als je bedenkt dat de hele Nieuwstraat open lag en winkels niet bereikbaar waren. Het was heel leerzaam, ook vanwege de complexiteit en de vele belangen.

Er is veel veranderd in de 31 jaar dat Henk in het gemeentehuis heeft gewerkt, niet alleen wat het centrum betreft. Tegenwoordig is er meer participatie van burgers in de besluitvorming, wat volgens Henk een goede zaak is. 'We moeten wel oppassen dat leken niet als professionals aangeduid worden, of andersom.'

'Het draagvlak is wel groter, het nadeel is dat iedereen een mening heeft en men elkaar zo in een soort wurggreep houdt. De ambtelijke molens draaien al langzaam, anders gaat het nóg langzamer', vult Henk aan. 'Om een voorbeeld te noemen: in 1999 ging het al over de Multi Functionele Accommodatie (MFA), in 2003 lagen er al drie ontwerpen. We zijn 19 jaar verder, de situatie is nog hetzelfde', zegt Henk.

De situatie rond de MFA bekijkt Henk wel met meer dan normale belangstelling, als voorzitter van de harmonie. Die zal immers een van de 'grootverbruikers' zijn van het gebouw. 'We hebben als harmonie wel een mening over de muzikale aspecten, niet over hoe het gebouw eruit ziet', vindt Henk. Al gunt Henk het alle inwoners van Son en Breugel dat er in ieder geval een beslissing komt.

Henk is benieuwd naar de nieuwe coalitie, zoals heel Son en Breugel. 'Ik hoop dat ze in rustiger vaarwater terecht komen', zegt Henk. 'Er is veel op de man gespeeld, dat vind ik jammer'. 'Als ambtenaar zie je hoe hard de wethouders werken, kritiek mag maar dan wel op de inhoud', vult hij aan.

Het laatste project
Het laatste project waar Henk mee bezig was, zal hij evenmin vergeten: het verledden. Drie jaar duurde de voorbereiding, ook al omdat vanwege de complexe materie externe kennis ingehuurd moest worden. Vanwege te verwachten verschillen in de kwaliteit van de lampen (de technologie staat niet stil!) en de gunstige prijsontwikkeling, is besloten het project in één keer te voltooien. 'Het was een ambitieuze doelstelling, hierdoor is Son en Breugel koploper als het gaat op ledverlichting. Dat, en het goede verloop, is wel een chapeau waard!' aldus Henk.

Het is wel een mooie symboliek, terwijl het licht in de gemeente aangaat, ging het bij Henk uit. In figuurlijke zin, wat zijn werkzaam leven betreft. Want Henk blijft bepaald niet stilzitten! Naast zijn bezigheden voor de harmonie, is hij van plan veel te fietsen, in de tuin te werken en misschien wel leren koken. Hoewel: 'ik ben nog aan het leren om koffie te zetten'. Je moet langzaam beginnen! En samen genieten met zijn vrouw, natuurlijk.

Tevreden terugblik
Henk kijkt met tevredenheid terug op zijn carrière, en met vertrouwen naar de toekomst. 'Het was een voorrecht om te mogen werken voor de gemeente en iets te kunnen betekenen voor de mensen', zegt hij. Na 41 jaar, en vijf burgemeesters, is het klaar. Henk heeft niet opgezien tegen zijn pensionering, hij heeft genoeg bezigheden. 'Je raakt wel een hoop kwijt, je werkomgeving, collega's. Het zorgt wel voor een raar gevoel', constateert Henk. 'Als je maar gezond blijft', vult hij aan.

Nee, we hoeven ons geen zorgen te maken over Henk, hij zal zich niet vervelen!

Duiken met een beperking Red Lobster maakt het mogelijk

Duiken met een beperking Red Lobster maakt het mogelijk

Op 28 maart en 4 april werd er door Red Lobster een duikclinic gegeven voor leerlingen van de Emiliusschool als ondersteuning voor hun jaarlijkse sportdag.
In groepjes van 4 a 5 kinderen werd er onder begeleiding gesnorkeld en kon men ervaren hoe het is om met perslucht apparatuur onderwater te kunnen ademen.
Zeer enthousiast en soms zenuwachtig was dit voor velen een geweldige ervaring.

De stichting Red Lobster Divers, opgericht in 2002 heeft als doelstelling, het stimuleren en mogelijk maken van deelname aan snorkel en duiksportactiviteiten voor mensen met een beperking.

Iedere woensdag middag van 16.00 tot 17.00 uur wordt door "Red Lobster" in het zwembad van de Emiliusschool (Zonhove) snorkel en duikles gegeven voor mensen (kinderen) met n beperking.
Vaak op een speelse manier worden technieken en vaardigheden bijgebracht om deze mooie onderwatersport te kunnen beoefenen.
Momenteel is er nog plek voor nieuwe leerlingen. Mocht er intersse zijn, kom een keer kijken of neem even contact op via de website of per email.
Website: www.redlobsterdivers.nl
Email adres: info@redlobsterdivers.nl

De doelstelling is stimuleren van deelname aan snorkel- en duikactiviteiten voor mensen met een lichamelijke, visuele, auditieve, leer- en/of verstandelijke beperking. (autisme, syndroom van Down, spierziektes, aangeboren hersenafwijkingen, gedragsstoornissen, etc.).
Iedereen, die zich om wat voor reden dan ook, niet geaccepteerd of thuis voelt bij een reguliere duikvereniging behoort tot de doelgroep.

Wanneer deze doelgroep met sport bezig is, zien we vaak (gedrag)verbeteringen buiten de sport.
De structuur die nodig is om verantwoord te kunnen duiken en de rust die ervaren wordt onder water, werkt niet zelden heilzaam op het overig functioneren van de deelnemers.
Het zelfvertrouwen neemt toe (ik kan duiken en dat is stoer). Dit is niet wetenschappelijk bewezen, maar wordt wel zo ervaren, ook door ouders of verzorgers en begeleiders van onze deelnemers.

Momenteel is RedLobster actief op vier locaties, te weten:
Mytylschool Eindhoven, De Kuip in Deurne, Tongelreep in Eindhoven en in de
Emilius school in Son en Breugel op woensdagmiddag als schoolse en naschoolse activiteit.

De begeleiders zijn allen ervaren duikers, die opgeleid zijn om personen met een beperking te begeleiden.
Uiteindelijk kunnen deelnemers bij gebleken geschiktheid reguliere brevetten halen. Mocht om redenen een regulier brevet niet haalbaar zijn dan hebben we ook de mogelijkheid om aangepaste


brevetten uit te schrijven van de DDI( www.ddivers.org) Middels deze brevetten kan men zien hoeveel begeleiding een kandidaat nodig heeft om zich veilig onderwater te kunnen bewegen.

Het aantal geregistreerde verkeersongevallen blijft nagenoeg gelijk

Het aantal geregistreerde verkeersongevallen in Son en Breugel is de afgelopen drie jaar nagenoeg gelijk gebleven. In 2017 werden 78 ongevallen geregistreerd. In 2016 waren dat er 82. Nog een jaar eerder vonden er 75 ongelukken plaats.

De jaren 2014 en 2015 kenden dodelijke slachtoffers. In 2016 en 2017 overleed niemand in het Son en Breugelse verkeer. Hier staat tegenover dat het aantal gewonden is toegenomen: van 8 in 2014 naar 14 in 2017. Dat blijkt uit, een halfjaarlijkse rapportage over verkeersveiligheid.

Om beter inzicht te krijgen in de verkeersveiligheid, heeft de gemeente Son en Breugel alle geregistreerde ongevallen van de laatste vier jaar en de wegen waar te hard wordt gereden (provinciaal thema 2018: Jaar van de snelheid) op een rij gezet. Combinatie van de ongevalsgegevens en de snelheidsgegevens levert een top 10 aan aandachtssituaties op.

De route Boslaan – Eind v.v. is de plek waar vaak te hard wordt gereden én waar ook ongevallen zijn geregistreerd. Delen van deze route vormen samen de top 3 van die lokale aandachtsituaties. Er is ook een regionale top 10: de Van den Elsenstraat in Breugel staat daarin op positie 5. Niet alleen Son en Breugel, ook de twintig andere gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) hebben ongevallencijfers opgesteld.
Dat is gedaan samen met de politie en ICT-bureau VIA. Dat levert een uniforme verkeersveiligheidsrapportage op onder de naam BLIQ. Deze BLIQ-rapportage verschijnt twee keer per jaar. De gemeenten in de MRE hebben een tijd terug met elkaar afgesproken dat de verkeersveiligheid omhoog moet.

De gemeente Son en Breugel laat weten dat zij op basis van de cijfers van plan is flink in te (blijven) zetten op dit onderwerp. In maart 2018 heeft dit reeds geleid tot plaatsing van een veertiental wegversmallingen op de route Boslaan – Eind v.v

Veel te doen op Koningsdag in Son en Breugel

Vrijdag 27 april is het Koningsdag. De dag van de "lintjesregen", maar ook de dag dat er weer van alles te doen is in Son en Breugel. Wat te denken van het eerste Koningsconcert dat op 26 april op het Kerkplein gaat plaatsvinden! Een unieke samenwerking tussen de harmonie Pro Honore et Virtute en het Oranjecomité uit Son en Breugel.

Een concert dat u niet mag missen, met optredens van veel lokale artiesten zoals: Lisa Verkuijlen, Mischa de Gooijer, Evelien Slegers, Aris Weel, Lars van Mil en Milou Gevers. Na het concert start het Oranjebal in hotel La Sonnerie. Maak het echter niet te laat, want op vrijdag 27 april gaan we weer bijtijds uit de veren voor de vroege vogelwandeling, de traditionele start van Koningsdag in Son en Breugel. Wat later deze dag in het dorp zijn er voor iedereen, maar zeker voor de jeugd, leuke activiteiten op diverse locaties. Zo is er onder andere een viswedstrijd bij de vijver op de Europalaan, het Koningsfeest op Zonhove, een speeldag bij de Boerderij in Breugel en de vrijmarkt in de Gentiaan, het traditionele rikken bij La Sonnerie, de Lucky Duck Race op de Dommel, veel muziek en activiteiten op het Kerkplein en het Raadhuisplein en ga zo maar door! Kortom voor elk wat wils. Het wordt vast een fantastisch feest.

Onderstaand programma geeft een mooi overzicht van dit alles:

Donderdag 26 april
20:00 tot 22:00 uur: Koningsconcert op het Kerkplein
21:00 tot 01:00 uur: Oranjebal in hotel La Sonnerie

Vrijdag 27 april
05:00 uur: Vroege Vogel wandeltocht IVN
10:00 tot 13:00 uur: jeugdactiviteiten bij de Boerderij in Breugel
10:00 tot 13:00 uur: jeugdactiviteiten in de Gentiaan in Son
10:00 tot 12:00 uur: rikconcours in hotel La Sonnerie
10:45 tot 12:15 uur: viswedstrijd aan de vijver aan de Europalaan in Son
11:00 uur: prijsuitreiking scholenproject in de Gentiaan in Son
11:00 tot 14:00 uur: entertainment Zonhove en Ge Hurt Erbij op Zonhove
13:00 tot 15:00 uur: bezoek aan kerktoren en carillon op het Kerkplein
13:00 tot 13:45 uur: toost op de verjaardag van de koning in het gemeentehuis
14:00 tot 14:45 uur: Lucky Duck race door Lions Club Son en Breugel e.o. op de Dommelbrug in de Veerstraat
14:30 tot 16:30 uur: live muziek in Berkenstaete
15:00 tot 20:00 uur: diverse attracties op het Raadhuisplein
15:00 tot 20:00 uur: live muziek op het Kerkplein

Kijk voor meer informatie over de activiteiten tijdens Koningsdag 2018 op www.koningsdag-sonenbreugel.nl

Klaar voor het Koningsconcert

Het koper is gepoetst, de kelen zijn gesmeerd en ook de instrumenten zijn gestemd!

Door: Henriette van Berkel

Al enige weken heb ik de repetities mogen bijwonen van harmonieorkest Pro Honore et Virtute. In die weken is er hard gewerkt door muzikanten en solisten om het eerste Koningsconcert van Son en Breugel tot een succes te maken. Het is een verrassend programma geworden waar de vonken van af spatten. In plaats van het echte vuurwerk zorgt het orkest, samen met de acht solisten beslist voor muzikaal vuurwerk.

Iedereen is er klaar voor. Ook Malou Jansen, zij zal het programma op het Kerkplein presenteren. Malou is geen onbekende in Son en Breugel. Al eerder heeft ze programma's gepresenteerd en ze heeft absoluut geen podiumvrees. Haar opleiding "artiest" aan het ROC heeft daar zeker aan bijgedragen. Binnen toneelgroep Maan heeft ze haar sporen verdiend. Nu staat ze te popelen om de muzikanten bij het Son en Breugelse publiek te introduceren!
Kortom: alle voorbereidingen kloppen, er is enthousiast gerepeteerd onder de strenge maar vriendelijke leiding van Johan Smeulders, het programma staat als een huis, en de Clarissen bidden nog steeds voor mooi weer. Niets kan een mooie muzikale avond op 26 april nog in de weg staan. Maar voor de pessimisten onder ons: neem toch maar een jasje of een paraplu mee!

Tot 26 april 20.00 uur op het Kerkplein in Son, het wordt een bijzonder feestje!

Malou Jansen
6 / 24

Veel geld beschikbaar voor (her)ontwikkelingen bedrijventerreinen

Son en Breugel / Eindhoven - 8 miljoen euro is er beschikbaar voor (her)ontwikkelingen bedrijventerreinen. Eerste aanvraagperiode gestart voor verbetering werkgelegenheid en innovatie Stedelijk Gebied Eindhoven.

Het ROW (Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties) zoekt initiatieven die bestaande bedrijventerreinen een boost geven. Bijvoorbeeld voor het creëren van werkgelegenheid, innovatie of versterking van samenwerking in de toeleverantieketen. Het gaat dan om ingrepen op, of herontwikkeling van, bestaande bedrijventerreinen.

Ondernemers die daarmee aan de slag willen, en die een financieel duwtje in de rug kunnen gebruiken, kunnen terecht bij het ROW om hun project gerealiseerd te krijgen. Het duwtje in de rug bestaat uit een geldlening of een garantie tegen gunstige voorwaarden.

Ondernemers kunnen een aanvraag voor subsidie indienen, op basis waarvan een lening of garantie verstrekt kan worden. In totaal is er 8 miljoen euro beschikbaar. Voor de eerste periode, vanaf 1 juni 2018, is 4 miljoen euro beschikbaar. Tot 21 september 2018 kunnen aanvragen ingediend worden.

De bijdrage vanuit het ROW bedraagt 50% van de totale investering. We willen bijdragen aan substantiële projecten, dus we gaan uit van een bijdrage van het ROW van minimaal 1 tot maximaal 2,5 miljoen euro.

Het ROW is een initiatief van de negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre) en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM).

Gedetailleerde informatie is te vinden op www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/row.

Lezerspodium Sonore

Geachte redactie,

Ik wil U hartelijk bedanken voor het plaatsen van onze oproep voor muzikanten.
Wij waren aangenaam verrast met de geweldige prominente plaats van het artikel.
Ook willen wij nogmaals bedanken voor het altijd plaatsen van onze oproepen,
met name die voor extra repetities. Het is niet zo maar vanzelfsprekend dat alles
geplaats wordt en wij zijn als orkest hier erg blij mee.

Met vriendelijke groet,

Gerard van den Elsen
Secretaris Seniorenorkest Sonore

Koeien weer in de wei

Foto: Wil Feijen

Het is inmiddels een jaarlijks terugkerend ritueel, een teken dat de zomer er aan komt. Paul Schots, van boerderij De Hofstad, maakt er ook iets moois van. Met een megafoon spreekt hij de verzamelde menigte toe, terwijl de koeien die op dat moment nog in de stal staan luid beginnen te loeien. Ze krijgen in de gaten wat er gaande is, als de staldeuren open gaan, stormen de koeien naar buiten!

Door: Lucas van As
Foto's: Wil Feijen

Het is mooi om te zien, het enthousiasme bij de dieren (én bij de toekijkende mensen) is goed zichtbaar. Het is even slikken, als je een menigte van die grote dieren op je af ziet stormen, als je enige bescherming een dunne strook afzettape is. Gelukkig weten de dieren dat ze naar links af moeten buigen.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

De voorste koeien hebben haast, ze rennen direct naar de weide. Al gauw zijn er een paar koeien die de gebruikelijke sprongen maken, ze hebben de lente weer in de bol! Een tweetal koeien vond het wel aangenaam in de stal, na enig aandringen voegen ze zich bij de rest.

Ook in de wei huppelen de koeien, in de verte is een heuse 'stampede' zichtbaar. Vol energie en enthousiasme rennen de koeien van de ene kant van de weide naar de andere, om even later te doen waar ze voor gekomen zijn: grazen van het verse gras.

De dag dat de koeien weer in de wei mogen, hangt af van de omstandigheden. Boerderij De Hofstad is een biologisch bedrijf, dus mogen de koeien pas de weide in als het gras lang genoeg is. De weide mag niet drassig zijn, anders vertrappen de koeien het gras. Dat bepaalt het moment dat de dieren de weide in mogen. Dit jaar was het toevallig op een zaterdag, met mooi weer. Boffen wij even!

Het duurt even voordat een boerderij zich biologisch mag noemen, verteld Albert Vink, de oom van Lia Schots-Uijterlinde, die samen met Paul Schots eigenaar is van boerderij De Hofstad. Eerst is er de omschakeltijd, een periode dat de boerderij al op biologische wijze wordt gerund maar nog niet officieel biologisch mag heten, deze periode duurt twee jaar. Vervolgens moeten de koeien een jaar biologisch krachtvoer krijgen, pas na anderhalf jaar mag de melk biologisch heten. Die mijlpaal bereikte De Hofstad afgelopen oktober. Om het vlees van de koeien biologisch te mogen noemen, moeten de dieren een jaar met biologisch voedsel (gras en krachtvoer) gevoerd zijn, die mijlpaal is afgelopen week bereikt.

Eind vorig jaar zijn basisscholen De Regenboog en De Ruimte van start gegaan met een project om kaas te maken, zoals u in DeMooiSonenBreugelKrant heeft kunnen lezen. Boerderij De Hofstad levert de melk aan beide scholen, elke week aan De Ruimte en eens in de twee weken aan de Regenboog. Voor zover Lia Uijterlinde-Schots kan oordelen gaat het prima. Ze laat me twee authentieke, houten kaasvormen zien. De ene is voor een kaas van een kilo, 'daar zit relatief meer korst aan', vertelt Lia, die zelf vanuit haar jeugd enige ervaring heeft met kaas maken. 'Als ze over zouden schakelen op grotere kazen, heb je daar minder last van'. Wie weet komt dat nog!

Boerderij De Hofstad heeft nog meer te bieden, buiten huppelende koeien (alleen als ze voor het eerst na de winter de weide in gaan!), biologische melk en –vlees. Boerderij De Hofstad is aangesloten bij de 'Klasseboeren', regio Eindhoven. De Klasseboeren is een groep boerenbedrijven die 'een veilige en interessante omgeving aanbieden voor leren in de praktijk. De agrarische ondernemers zijn didactisch goed onderlegd en bieden scholieren de kans om van het boerderijleven te komen leren. Leren door beleven! De Klasseboeren voldoen aan het kwaliteitssysteem voor boerderijeducatie en de aangeboden leerstof sluit aan bij de kerndoelen van het onderwijs', zoals vermeld op de website http://www.klasseboeren.nl. Het past in het streven van Paul en Lia, om meer te zijn dan alleen een boerenbedrijf. Ze vinden het ook waardevol hun kennis te delen en kinderen bewust te maken van het belang van biologische landbouw. Een mooie aanvulling op een mooi bedrijf!

In de toekomst zou Lia nog wel een extra activiteit toe willen voegen. Ze zou graag willen dat De Hofstad ook een zorgboerderij wordt, dat heeft voor haar een enorme meerwaarde. 'De vergunning is al verleend, we weten nog niet wanneer het er van gaat komen. Maar dat komt zeker goed!'.

DeMooiSonenBreugelKrant wenst boerderij De Hofstad alvast veel succes!

Zonnige Koningsspelen groot succes!

Foto: Wil Feijen

Onderweg naar Sportpark Schuttersheide, het terrein van SBC, kwam ik een grote groep fietsende kinderen tegen, druk pratend. Ze waren duidelijk op weg naar de Koningsspelen, en hadden er zin in!

Door: Lucas van As
Foto's: Wil Feijen

Het was een drukte van belang bij SBC, alle basisscholen van Son en Breugel waren aanwezig, met de leerlingen van groep 4 tot en met 8. Iedereen verzamelde zich op het achterste veld, waar een podium was opgericht. Onder de stralende zon wachtten ze tot iedereen er was, het beloofde een warme dag te worden, vrijdag 20 april.

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Zesde editie
Het was de zesde keer dat de koningsspelen georganiseerd werden, het thema was dit keer 'samenwerken'. De jeugdraad opende de spelen, daarna volgenden wat huishoudelijke mededelingen en de officiële opening, eerst werd een heuse warming up afgewerkt!

De kinderen waren ingedeeld in groepen, die om de zoveel tijd naar een ander onderdeel gingen, volgens een vastgesteld programma.

Op het terrein van SBC waren een aantal velden ingericht voor de spelen, links achterin stond het podium met daarnaast een veld waar allerlei 'Oudhollandse spelletjes' gedaan werden. Links moesten de kinderen met een teamgenoot op de rug langs pylonen naar de andere kant van het veld rennen, en weer terug. Daarnaast pakte het ene kind een teamgenoot bij de enkels, samen liepen ze als 'kruiwagen' zo snel mogelijk over het veld. Ook moesten ze kinderen gezamenlijk een zware zak tillen, al rennend.

Het was hard werken onder de brandende zon, menig kind zeeg hijgend ineen nadat het over de finish was gerold.

Volop afwisseling
Even verderop werd een soort looptraining verzorgd, kinderen liepen in groepjes rondjes over het veld, waarbij de bedoeling was dat ze samen bij de volgende pylon aankwamen. Eerst met de klok mee, dan tegen de klok in. Het moest wel afwisselend blijven…

Op een ander veld, recht tegenover, stond de Kids Obstacle Run opgesteld. Eerst moesten de kinderen over een 'bok' klimmen, zo een waar je bij de gymles overheen moet springen. Daarna moesten ze samen een zware zak of autoband dragen, onder een net door dat gespannen was tussen twee rijen autobanden, gezamenlijk één van hun teamleden dragen (de minst zware, neem ik aan?), om tenslotte door een tweetal 'play tunnels' door te kruipen. En dat, terwijl ze verbonden waren met een koord. Tenminste, in het begin, totdat men doorkreeg dat het niet echt werkte, verteld Irmo Emmaneel. Het koord werd vervangen door de hand op de schouder van de teamgenoten te leggen, of elkaars hand vast te houden.

Samenwerken
Het koord, of het vasthouden, was behoorlijk wennen voor de kinderen. Ze moesten echt rekening met elkaar houden, en samenwerken. Daar was het natuurlijk om te doen!

Bij het podium was een continu 'dance event', waar een groep kinderen dezelfde warming up oefeningen afwerkten als in het begin.

Op het hoofdveld van SBC waren twee kleine veldjes gemaakt, gemarkeerd met pylonen. Op het ene speelden twee teams een voetbalwedstrijd tegen elkaar, met een zachte bal om het makkelijk te maken. Op het andere deden ze een soort tikkertje.

Zandbak
In de zandbak werd de bootcamp gehouden, een grote groep kinderen keek met belangstelling naar de diverse fitness-oefeningen en deden enthousiast mee. Al gauw werd de verlokking van het zand te groot, het ene na het andere kind liet zich in het zand zakken om zandkastelen te bouwen. Wel samen, geheel in de spirit van het thema van de spelen!
Het ging erom dat de kinderen plezier hebben, missie geslaagd dus!

Naast de zandbak was een rustweide, waar de kinderen zich verzamelden bij de banner van hun school. Sommige scholen hadden hun leerlingen in T-shirts gehuld met hun eigen kleur en logo. De Sonnewijzer, Harlekijn en De Bloktempel hadden gele T-shirts, De Krommenhoek was in het groen en Stokland had grijs als kleur.

Vanwege de warmte én de inspanning liep menig kind rond met een verhit gezicht en bezweet voorhoofd. Sommige kinderen hadden ontdekt dat de uitgedeelde waterflessen ook op een andere manier voor verkoeling konden zorgen, door elkaar nat te spetten. Of dat nou voor verkoeling zorgde…

Iets na elven liepen de spelen ten einde. De sportiefste kinderen kregen een speciale beloning: een vrijkaartje voor Zwembad Son! Na een afsluitende 'dans' werden deze spelen afgesloten, en konden de kinderen genieten van hun welverdiende vakantie!

10 / 24

Meer verkeersveiligheid in Zonhove

In de week van 5 tot en met 10 juni 2018 is er een 'Verkeersweek op Wielen' in SWZ Zonhove. Dit is het eerste evenement dat zich richt op de verkeersveiligheid voor mensen met een beperking. Het is georganiseerd voor cliënten, door cliënten.

Door: Taís Lourinho da Silva

Het doel van verkeersweek op wielen is om bewoners, medewerkers en andere gebruikers van het terrein bewust te maken over verkeersveiligheid. Een keer per maand bespreken cliënten samen met medewerkers de problemen in het donderdagavond Powercafe. Een van deze problemen die aan bod was gekomen was verkeersveiligheid.
Bewustwording van verkeersveiligheid is voor iedereen belangrijk. Er zijn vele lespakketten, materialen en cursussen voor basisscholen, ouderen, scootmobieler etc. Maar er is helaas geen passend aanbod voor mensen met een beperking.

Bezoekers van het Zonhove terrein zijn ook niet altijd bewust bezig met het verkeersveiligheidsgevoel van de mensen met een beperking. Als er een auto verkeerd geparkeerd staat op het terrein van Zonhove, waardoor een vrachtwagen er moeilijk langs kan, moet de vrachtwagen een stukje achteruitrijden. Dit is een onveilige situatie waarin bewoners niet weten wat ze moeten doen. Maar ook taxi's en bezoekers van de cliënten rijden te hard of parkeren op plekken waar het niet mag. Hierdoor is er een spanningsveld gekomen tussen cliënten, medewerkers en andere gebruikers van het terrein.

"Wegspringen is voor ons nog mogelijk, maar voor rolstoelers niet", vertelt Carla den Otter, medewerkster van SWZ Zonhove. "Het gaat soms echt maar nét goed."
"Het definitieve programma van Verkeersweek op Wielen is nog niet helemaal rond, maar er zijn verschillende activiteiten waar bewoners en gasten aan kunnen deelnemen." Zo komt er een rolstoelwasstraat waar bewoners hun rolstoel kunnen laten reinigen en controleren op veiligheid, er komt een bewustwordingsactie met snelheidsmetingen, een verkeerstuin, inspectieronde in het donker met de mannen van het buurtpreventieteam, een verkeersveiligheidstraining, dodehoek project, een forumdiscussie avond in het Powercafe en meer.
Op zondag 10 juni is er een sponsorloop georganiseerd door ouders en er komt een feestelijke afsluiting waar verkeersdiploma's worden uitgedeeld.

Het verbaasd medewerkers van Zonhove dat er landelijk nog geen trainingsmateriaal verkeersveiligheid beschikbaar is voor deze doelgroep. Zij hebben daarom het project 'Verkeersweek op Wielen' aangemeld bij 'Stichting Voor!' Deze organisatie heeft een stemactie uitgeschreven waarbij innovatieve duurzame projecten kans maken op een mooie geldprijs. Tot nu toe staan ze op de zesde plek, maar er is nog kans dat ze tweede worden. Dit zal betekenen dat ze 24.000 euro krijgen. Dit geld wordt dan onder andere besteed aan extra veiligheidsmiddelen voor het Zonhove terrein en het wordt dan gebruikt om dit project landelijk uit te rollen.
Medewerkers en cliënten van Zonhove nodigen iedereen uit om deze week eens te komen kijken en meedoen. Want het zijn niet alleen de bewoners die zich meer bewust moeten worden over de verkeersveiligheid in en rondom Zonhove. "We kijken graag samen waar we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren en dat begint met bewustwording van elkaar als weggebruiker." Ook hopen de medewerkers en cliënten van Zonhove dat dit evenement jaarlijks plaats kan vinden, zodat iedereen weer een opfrisbeurt kan krijgen over verkeersveiligheid.

Voor informatie of hulp kunnen dorpsgenoten zich melden bij empowerment@swzzorg.nl van de werkgroep Verkeersweek op Wielen.

Het witte goud uit Son en Breugel

Het is lente, het aspergeseizoen is begonnen!
Ria en haar man Noud runnen samen de Groente- en Aardbeienkwekerij van Rijssel en verkopen hun verse eigen geteelde seizoensgebonden producten in hun boerderijwinkel op het Bokt. Het is weer lente, dus het aspergeseizoen is begonnen. Behalve dat asperges overheerlijk zijn, zouden asperges ook lustopwekkend zijn én een geneeskundige werking hebben. Zeker is in ieder geval dat deze groente zeer gezond is en natuurlijk ook heel geschikt voor een romantisch diner. Reden voor de MooiSonenBreugelKrant om eens aandacht te schenken aan deze koningin onder de groenten.

Door: Arjen Strik
Foto: Wil Feijen

Ambachtelijk gekweekt en met passie
Noud: "Ik teel al 40 jaar asperges. We zijn de enigste teler in Son en Breugel. Ik heb een perceel van zo'n halve hectare. De opbrengst is allemaal voor de eigen verkoop. We steken de asperges elke dag, behalve de zondag, die liggen dezelfde dag nog in onze winkel. Vers is de kracht van de boer!" Ria vult hem aan: "We werken met het ras Backlim. Dit gewas produceert een mooie, rechte asperge. Deze asperge wordt door onze klanten als bijzonder smaakvol ervaren. Wij telen uitsluitend onbespoten asperges. Puur natuur dus!"        


Het telen van asperges is arbeidsintensief en bewerkelijk
Onze teler: "Een jonge aspergeplant kan pas vanaf het derde jaar worden gestoken. Als de temperatuur boven de 12 graden komt, doet de natuur zijn werk en beginnen de stengels te groeien. De asperges worden door mij gestoken voordat het zonlicht ze heeft bereikt. Als je ze toch door laat groeien tot boven de grond, krijgt je de groene asperges. Daar is bij ons weinig vraag naar. De eerste asperges uit de koude grond hebben we vorige week gestoken. Dus we kunnen weer volop genieten van deze lekkere asperges, die op natuurlijke wijze, onder warme zonnestralen onder het aspergefolie hebben kunnen groeien. Het aspergeseizoen is daarmee voor ons wat later begonnen, omdat we een te koud voorjaar hebben gehad. De prijs van asperges kan varieren afhankelijk van het klimaat en dus het aanbod. Maar door de bewerkelijkheid blijft het natuurlijk een relatief dure groente. Het oogstseizoen duurt traditioneel tot 24 juni, tot Sint Jan, een feestdag ter ere van Johannes de Doper. Een aspergeplant gaat gemiddeld 8 jaar mee. Na hun prestatie hebben de planten rust nodig, om ook het volgende seizoen weer smaakvol te kunnen presteren."

Asperges steeds populairder, meer smaak en geschild te koop
Wat is volgens hen de aantrekkingskracht van het 'witte goud'? Noud vertelt: "De asperge steekt boven andere groenten uit. Asperges zijn het lentegevoel. Ze zijn alleen van april tot eind juni te verkrijgen. De asperge is chic. De asperge geniet een brede populariteit. We hebben tegenwoordig een hypermoderne schilmachine, zodat je geen vieze draden meer hebt, die je maaltijd verzieken." Zijn vrouw vult hem aan: "Behalve lekkere gerechten leveren asperges ook positieve gezondheidsvoordelen op. Er zitten veel vitamines in, waaronder C en E, en foliumzuur en ze zijn gunstig voor de bloeddruk, het hart, de nier- en leverfunctie. Bovendien bevatten ze ook weinig kilocalorieën, dus asperges zijn slankmakers." Ria geeft nog wat tips: "Het belangrijkste bij asperges is dat deze groente nooit gecombineerd mag worden met sterke smaken. De asperge heeft zo'n zachte smaak, dat ze snel wordt aangetast door andere, sterkere smaken. De typische aspergesmaak is vooral het gevolg van het zogenoemde asparaginezuur dat in de asperge zit. Er zijn tegenwoordig zoveel fantasieprikkelende en tongstrelende recepten en bereidingswijzen dat het je doet duizelen. Combineer en asperege gerecht eens met heerlijke aardbeien en geniet van het voorjaar.

Maar niet alleen asperges zijn te koop op de Bokt. Je koopt er ook dagelijks verse groenten uit eigen kwekerij. Het assortiment is seizoensgebonden en bestaat o.a. uit aardbeien, asperges, bospeen en slasoorten, koolsoorten, nieuwe aardappelen, spekbonen, snijbonen, tuinbonen, sperciebonen, boterbonen, prei, capucijners, doperwten, , rabarber, scharreleieren en pompoenen. Noud en Ria vertellen je graag meer over de verse producten en de kwekerij. Groente- en Aardbeikwekerij Van Rijssel , Bokt 3 Son en Breugel. Zie Facebook: Van Rijssel-Groenten en Fruit.

Hoog geëerd publiek. Welkom bij Jeugdcircus Jacona

Foto: Wil Feijen

Het gebeurt niet vaak dat er een circus optreedt pal voor je deur. Maar zondag 22 april mochten de bewoners van Berkenstaete zich gelukkig prijzen met een optreden van Variété Show Jacona. Bewoners, familie, medewerkers en (klein)kinderen genoten zichtbaar van de show van dit jeugdcircus uit Helmond. Oefening baart kunst, zo bleek uit de vele spectaculaire acts die deze jonge artiesten uit hun hoge hoed toverden in het zonovergoten Atrium.

Door: Arjen Strik
Foto: Wil Feijen

Dit geslaagde optreden van circus Jacona werd de bewoners aangeboden door stichting vrienden van Berkenstaete. Leny Achten, voorzitter van deze vriendenstichting: "Ik had dit circus ooit zien optreden bij een verjaardagsfeest van een neefje en dacht toen al, dat is wat voor onze bewoners. Voor veel ouderen is een uitje naar het circus jeugdsentiment. Gieren van het lachen om een onnozele clown en je adem inhouden bij de stunts van artiesten."

Tijdens de pauze loop ik even de geïmproviseerde kleedkamer binnen en tref daar Dominique. "Wat heb jij lange benen," zeg ik plagend. "Nee joh, ik loop op stelten," en ze tilt als bewijs haar lange broekspijp op. Zo meteen treedt ze op en houdt ze zo veel mogelijk bordjes draaiend in de lucht, terwijl ze rondloopt op haar lange stelten. "Hoe ben je bij het circus gekomen?" Dominique: "Ik ben geïnspireerd door een tante van mij. Zij was vroeger ook bij het circus en vertelde zulke enthousiaste verhalen. Ik ben er nu vier jaar bij en het is echt leuk."

Intussen is circusdirecteur, oprichter en ridder Paul Smit aangeschoven, beter bekend als clown Ricky . "We bestaan al meer dan 60 jaar. In 1953 zijn we begonnen als toneelclub. Dat was niks, al gauw hebben we het omgezet naar een kindercircus. Er trainen gemiddeld zo'n 25 kinderen bij ons in de leeftijd tussen 8 en 16 jaar. We geven elk jaar voorstellingen en workshops bij o.a. bedrijfsfeesten, verzorgingshuizen, braderieën, jaarmarkten. Sinds enige jaren kunnen kinderen hun kinderfeestje vieren in ons trainingslokaal. Maar ook onze decors, kleding en circusattributen maken we zelf."

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

De pauze is voorbij en 'the show must go on', clown Ricky spoedt zich weer naar de piste, om de jeugdige artiesten te begeleiden. Aan het enthousiasme van publiek te zien heeft men een geweldige middag bij deze Jeugd Amateur Club Ontspanning Na Arbeid. Wederom een geslaagde festiviteit van de vrienden van Berkenstaete.

Vrienden van Linda Life op weg naar Ventoux3

Lekker eten en werken aan het goede doel. Vorige week donderdag tafelden bij Lounge 8 in Nijnsel ruim 160 mensen, met als doel om geld in te zamelen voor ''t Hersentumorenfonds'. Deze benefietavond werd georganiseerd door zeven vrienden van Linda van Lieshout. In september gaan zij voor datzelfde goede doel drie keer de 1982 meter hoge Mont Ventoux beklimmen tijdens Ventoux3.

"Ons doel is om met zeven mensen op zeven september deel te nemen aan Ventoux3. Op die manier zamelen wij geld in voor ' 't Hersentumorenfonds'", vertelt Miranda Wennekers. Zij is van plan om met de andere dame uit het gezelschap de Mont Ventoux minimaal een keer te beklimmen. De vijf heren uit het team 'De Vrienden van Linda Life' zijn vastbesloten om de kale berg in de Provence van alle drie zijden te bedwingen en dat op één dag. Een ware opgave, want vier mensen fietsen nog maar sinds kort op de racefiets en hebben bij wijze van spreken nog nooit een berg gezien.

Het idee om aan Ventoux3 deel te nemen ontstond vorig jaar. Toen besloot Martijn van Lieshout, de echtgenoot van Linda, dat hij aan deze bijzondere opgave mee wilde doen. Zes vrienden van het echtpaar besloten om ook deze uitdaging aan te gaan. De reden waarom Martijn en zijn vrienden deze prestatie willen verrichten is een droeve maar wel een belangrijke. "In 2015 werd Linda geconfronteerd met de diagnose hersentumor. Kort na de operatie om de tumor te verwijderen, werd Linda getroffen door een hersenbloeding. Gevolg was dat zij die dag twee keer werd geopereerd", zo is te lezen op de website van Ventoux3, bij de presentatie van het team 'De Vrienden van Linda Life'.
Dat het team de uitdaging serieus neemt is logisch. Dat bewijst het trainingsprogramma dat Miranda Wennekers toelicht: " We spinnen sinds het najaar minimaal twee keer per week. We hebben ook deelgenomen aan de spinningmarathon in Son. Daar hebben we vier uur achter elkaar met veertig mensen ons in het zweet gefietst". Wat het fietsen op de weg betreft, staat er voor het team nog een heel zomerprogramma op de agenda. Fietsen in het Limburgse heuvelland maakt deel van uit van het trainingsprogramma". Dat er nog de nodige kilometers moeten worden gemaakt blijkt wel, want op de vraag hoeveel kilometer Miranda heeft gefietst, antwoordt zij heel bescheiden: "nog maar zo'n driehonderd".
De benefietavond was een zeer geslaagde avond. Een avond met een mooie herinnering en een mooie opbrengst voor het goede doel. Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door medewerking van Lounge 8, De karikaturist Sandor Paulus, Aris Weel, familie Oe Tog, de Drie Vraagtekens en Pieter Foolen.
 

Bijna Thuis Huis, een nieuwe lente, een nieuwe tuin

Harrie Kapteyns aan het werk in de tuin

Het Bijna Thuis Huis in Son en Breugel, een nieuwe lente, een nieuwe tuin

Bijna vijf jaar geleden is het Bijna Thuis Huis gestart aan de Vinklaan in Son. Veel zaken zijn min of meer gebleven zoals ze waren, een aantal dingen is (ingrijpend) veranderd.
Onveranderd bleef de tuin, die heel netjes werd bijgehouden door vrijwillige tuinlieden maar verder nooit is aangepast. Het resultaat was een goed onderhouden, maar verouderde tuin met versleten struiken en weinig bloeiende planten waar de bewoners en hun naasten van kunnen genieten. Kortom, tijd voor verandering.

Afgelopen week is gestart met de vernieuwing van de tuin, onder leiding van Hoveniersbedrijf Harrie Kapteyns. Veel oude struiken en planten zijn verwijderd, de karakteristieke magnolia blijft natuurlijk staan en bloeit weer uitbundig. Komende weken worden er nieuwe planten gezet.

De lasten worden ook nu weer gedragen door meerdere schouders van enkele sponsoren en gulle gevers . Echter, daarmee kunnen nog niet alle kosten gedekt worden. Voor iedereen die het Bijna Thuis Huis een warm hart toedraagt, is er nog volop gelegenheid een bijdrage aan de tuin te leveren, waarvan we uit ervaring weten dat toekomstige bewoners, hun naasten en niet te vergeten ook de omwonenden er enorm van genieten.
De penningmeester houdt de bankrekening hoopvol in het oog (rekeningnummer NL94RABO0154575429 t.n.v. Stichting Bijna Thuis Huis Son en Breugel).

Vlooienmarkt Mgr. Bekkersgroep

Son en Breugel - Op zondag 13 mei organiseert Scouting Mgr. Bekkersgroep haar jaarlijkse vlooienmarkt. Het (gratis ophalen) van de spullen is inmiddels begonnen.

Iedereen die bruikbare spullen heeft kan deze laten ophalen door de scouting. Hiervoor kan gebeld worden naar 084 884 6704 of het formulier voor ophalen van spullen kan ingevuld worden op de website. De spullen worden de eerst volgende zaterdag daarna opgehaald. Bankstellen, bedden, verf en witgoed worden om milieuredenen niet opgehaald.

Meer informatie op: www.vlooienmarktson.nl.
Praktische informatie
Locatie: Europalaan 5, Son en Breugel
Meer informatie: www.vlooienmarktson.nl
Facebook: https://www.facebook.com/mgrbekkersgroep
Tel. Nr.: 084 884 6704

Sonseweg (N620) één van de gevaarlijkste provinciale wegen

Sonseweg (N620) Foto: Adrie Neervoort

Regelmatig worden we opgeschrikt als weer een ernstig ongeval plaatsvindt op één van de provinciale wegen. Reden voor Cora van Nieuwenhuizen, minister van verkeersveiligheid, om 50 miljoen euro uit te trekken voor de aanpak van de 'dodenwegen'.

Uit recent onderzoek van RTL Nieuws bleek dat ook de Sonseweg (N620), de weg tussen Son en Best tot een van de 64 gevaarlijkste provinciale wegen behoort, op een totaal van 550. Geen feit waar we trots op mogen zijn.

Ondanks de aanleg van de fietsersoversteekplaats bij Dutmella, is de Sonseweg nog steeds gevaarlijk. De rijksoverheid gaat daar dus in investeren, samen met de provincies, die ook 75 miljoen zullen investeren.

Sonseweg (N620) Foto: Adrie Neervoort

Aan welke maatregelen denkt de minister? In eerste instantie aan het verwijderen van obstakels zoals bomen, het plaatsen van geleiderails is ook een optie. Aanwezigheid van geleiderails kan het verschil maken tussen leven of dood, in het geval van een ongeluk.

Verreweg de meeste verkeersslachtoffers vallen bij ongevallen op provinciale wegen, ongeveer 85%. Er valt dus veel winst te behalen in dit opzicht!

Mooi resultaat collecte Hartweek in Breugel.

In de week van 8 tot en met 14 april j.l. hebben 45 collectanten in Breugel gecollecteerd.
Het resultaat mag er wezen: Het mooie bedrag van 1912 euro werd opgehaald.!!!!
Onze dank gaat uit naar alle gulle gevers in Breugel , maar natuurlijk ook naar onze collectanten, die bereid waren om weer hun looproute te maken.
Namens de coördinatoren van Locatie Breugel, Fred van den Eijnden en Gerard Scheepens ,
Iedereen hartstikke bedankt.!!                        
                                                

Tentoonstelling 'GILIA IN BEELD' in Galerie de Verdiepingen.

Deze expositie is op zondag te bezoeken vanaf 29 april t.e.m. zondag 27 mei 2018 van 15.00 – tot 17:00 uur.

De expositie bestaat uit pen- en potloodtekeningen van Gilia van Dulmen-Engelen waarvan een aantal door Annelies Schoth op bijzondere wijze zijn vormgegeven.
Het is een laatste groet van Gilia aan alle bekenden uit het door haar geliefde Son en Breugel, zij overleed enkele maanden geleden.
Vanwege de kleine, dunne, fragile tekeningen zijn de grote witte muren en de prachtige lichtinval van de Kleine Heide uitermate geschikt om haar werk te tonen.
Haar tekeningen bestaan vooral uit puntjes en lijntjes. Het is haar specifieke handschrift geworden. De intense aandacht voor de restvorm in haar meestal aan de natuur ontleende onderwerp geeft het werk dat speciale 'Gilia'karakter.
In het trappenhuis en op de zijmuren zijn enkele werken van haar leermeesters, Annelies Schoth en Leo Achterbergh te zien. Leo overleed twee weken geleden. Zijn kleurig werk is een krachtige aanvulling op het fragiele werk van Gilia en het subtiele werk van Annelies.

Tijdens de expositie zijn er kaarten en tekeningen te koop. Geheel in de geest van Gilia wordt de opbrengst gedoneerd aan Amnesty International.
Villa De Kleine Heide Europalaan 2a, Son en Breugel.

Torendag in Son en Breugel op 6 mei aanstaande

Op zondag 6 mei 2018 doet de Heemkundekring Son en Breugel mee aan de regionale 'Torendag in Peelland' (zie ook: www.kerkenindepeel.nl). De toegang is gratis.

Het programma van die dag is als volgt:
Tussen 13.00 en 16.00 uur kunt u de toren beklimmen aan het Kerkplein 5 te Son.
De beiaardier Cor Nooijen is in de toren aanwezig en geeft daar uitleg over de beiaard. Misschien mag u zelf de beiaard bespelen?
Gidsen van de Heemkundekring kunnen u informeren over de geschiedenis van de toren. Tevens kunt u bij de gidsen een beschrijving krijgen voor een wandelroute door het achter de toren gelegen Vroonhovenpark.

In Breugel is de Sint Genovevakerk aan de Sint Genovevastraat 14 open voor bezichtiging, van 14.00 tot 16.00 uur. De organist Han van Weeren is aanwezig om uitleg te geven over het beroemde Vollebregtorgel. Het orgel mag door u worden bespeeld, een unieke kans vooral voor kinderen!
Tevens krijgt u een rondleiding door de kerk met uitleg van de gidsen.
Het pas ingezegende sacramentsaltaar is natuurlijk ook te bezichtigen en verder is de toren te beklimmen.

Een andere mogelijkheid is een fietstocht door de regio.
Naast de kerk van Gerwen zijn daar ook de priorij en de toren te bekijken vanaf 13.00 uur.
Ook de kerk van Mariahout is te bezichtigen. Er kan daar een wandeling gemaakt worden door het processiepark met oorlogsgraven en om 15.00 uur is er een Mariaviering bij de grot. In Eindhoven is de Oude Toren in Woensel (Baffinlaan 1) open voor bezichtiging.

Bijzondere jubilarissen in het zonnetje gezet tijdens feest KVB

Fia van den Nieuwenhof en Kitty Verbaandert samen op de foto

De Katholieke Vrouwen Beweging bestond 65 jaar en dat was vorige week reden voor een mooi feestje. De avond begon met het huldigen van twee wel heel bijzondere jubilarissen.

Kitty Verbaandert is 50 jaar lid van de vereniging en kreeg uit handen van voorzitster Carin Hulsen een mooie vaas met bloemen. Daarna werd Fia van den Nieuwenhof gehuldigd. Fia is maar liefst 60 jaar lid. Zij is er dus bijna vanaf het begin bij. Door een oogziekte is Fia in de loop der jaren steeds slechter gaan zien en de laatste jaren is ze volledig blind geworden. Fia staat desondanks nog volop in het leven en zal zelden een KVB avond aan haar voorbij laten gaan. Fia had aangegeven om als cadeau graag met het bestuur van een High Tea te willen genieten en zo geschiedde.

Na de mooie woorden van voorzitster Carin Hulsen werden de twee jubilarissen gefeliciteerd door de andere leden. Na het feliciteren kwamen de leden uit bij een tafel met heerlijke gebakjes. Men nam een gebakje mee naar hun plekje waarna het personeel van De Zwaan de koffie of thee bracht.

Het bestuur had De Briljantjes uitgenodigd en dat bleek een gouden greep. De Briljantjes bestaan uit 4 vrouwen en 1 technicus. Ze zongen liedjes, liepen door de zaal, betrokken de leden bij hun optreden en maakten er een dolle boel van. De jubilarissen kregen ook van De Briljantjes extra aandacht en ondertussen gingen de dames van de De Zwaan steeds met heerlijke hapjes rond. De leden aten hun buikjes vol en genoten zichtbaar van al het lekkers en de vrolijke muziek. De dames deden goed mee en dat was vooral na de pauze goed te zien. De Briljantjes zetten de leden gekke hoedjes op, lieten ze plastic instrumenten bespelen en letters vormen in de lucht. De hele zaal deed mee en iedereen had de grootste lol.

Het was een meer dan geslaagd feest. De Briljantjes waren briljant, het personeel van De Zwaan was zoals altijd behulpzaam en vriendelijk, de leden zongen gezellig mee, de hapjes en het gebak waren heerlijk en een ieder ging dan ook met een goed gevoel naar huis. Op deze avond zijn ook foto's gemaakt en een kleine selectie is terug te vinden op de website van de vereniging op kvbsonenbreugel.nl

Gratis muziekmiddag in de Boerderij in Breugel

Zondagmiddag 29 april is er weer een gezellige muziekmiddag tussen 15.00 en 18.00 uur in de Boerderij Leeuwstraat 2 in Breugel.
Een vaste kern van 12 muzikanten komt weer samen om te sessiën.
Alle soorten muziek, modern of anders, komen aan bod. Iedereen die een muziekinstrument kan bespelen is welkom!
Alleen maar luisteren of meezingen kan natuurlijk ook.
Dus houd je van muziek dan kom je naar de Boerderij tijdens "De Speelman" Je bent van harte uitgenodigd samen met je kennissen, buren en vrienden.
Er is voldoende parkeergelegenheid en... de boerderijbar is open !
Namens "de Boerderij Breugel", Jan Oome, jomoome@hotmail.com

Plaats: "de Boerderij", Leeuwstraat 2, 5694VR Breugel.
Tijd: zondagmiddag 29 april van 15.00 tot 18.00 uur
Entree: Gratis.
Parkeren: genoeg plaats en gratis.

Duizenden leerlingen van DéDé Dance de komende meivakantie op de planken van het theater!

Vrijdag 27 april a.s. wordt een belangrijke dag voor Nederlands grootste dansschool, namelijk de dag van de première van theatershow "Once Upon a Dance" in Theater de Schalm in Veldhoven!

Vanaf vrijdagavond 27 april t/m dinsdag 8 mei worden er maar liefst 17 shows opgevoerd in Theater de Schalm in Veldhoven. Leerlingen uit Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Eindhoven, Geldrop, Luyksgestel, Nuenen, Son & Breugel, Uden, Valkenswaard, Veldhoven én Waalre dansen hierin mee. Iedere show is uniek, omdat in iedere show weer nieuwe leerlingen dansen!

Maart, april en mei staan in het teken van de theatertour "Once Upon a Dance". Tijdens deze tour zullen alle 3500 leerlingen van DéDé Dance op de planken van het theater staan. In totaal worden er 26 shows gegeven, verdeeld over 4 theaters (Schouwburg Venray, Cultuurcentrum Deurne, Theater De Schalm in Veldhoven en Theater Speelhuis in Helmond) zullen zij schitteren tijdens hun choreografieën!

De voorbereidingen zijn al zo'n twee jaar geleden achter de schermen begonnen. Van het reserveren van de theaters, tot het indelen van de honderden verschillende groepen, van de veel belovende verhaallijn tot de honderden kostuums die gemaakt worden. Een mega, mega klus! Maar zó ontzettend gaaf! DéDé Dance geeft hun leerlingen een unieke ervaring, maar ook zeker een belangrijk gevoel dat ze voor de rest van hun leven mee nemen. Zij zijn de sterren van de show en dat is zo bijzonder.

Mini's (vanaf 2 jaar), kids, tieners en zélfs volwassenen een podium bieden is het leukste en grootste evenement dat wordt georganiseerd vanuit Stichting DéDé Events, de stichting binnen de dansschool. ALLES wordt op vrijwillige basis georganiseerd. Er zijn honderden vrijwilligers die hun steentje bijdragen. Van het maken van de kostuums, tot de oppasmoeders die de kinderen begeleiden, alle hulp tijdens de generale repetities, de vergaderingen die vooraf plaats vinden en de docentes en stagiaires die volop meewerken om een geweldige show neer te zetten!

De choreografieën in de show worden dit keer op een sprookjesachtige manier in elkaar gevlochten. Zo gaan we van een vrolijke 'Magische Mix', naar een bijzonder 'Spectrum'. En van een swingende 'Jungle', naar een lief 'Roodkapje'. Als echte 'Believers' zijn we met ons 'Hoofd in de Wolken'. Oftewel, elke dans heeft een logische link naar het hoofdverhaal. En dat gaat over een juf van DéDé Dance. Deze dansjuf krijgt na de kijkles een bijzonder sprookjesboek van een geheimzinnige oma, omdat haar leerlingen dansen op de Magische Mix. 'Maar pas op! Niet te lang lezen, want voor je het weet blijf je erin hangen…', waarschuwt de oma nog. Eenmaal thuis is de juf zo nieuwsgierig geworden dat ze toch gaat lezen. Te lang… en ze valt in slaap. Ze komt in een sprookjeswereld terecht via het sprookjesboek. De wereld van 'Once Upon A Dance!'. Al dansend ontmoet ze nieuwe vrienden, zoals een knappe prins die een dancebattle organiseert om de ware te vinden. Misschien valt Prinses Juf wel voor deze Prins Charming… Zoemetje (de mascotte van de dansschool) is er ook om de juf via verschillende hoofdstukken de weg terug te laten vinden naar de 'echte wereld'. Maar gaat dat wel lukken nu de jaloerse boze stiefmoeder alles in de gaten houdt? Zal ze uiteindelijk op tijd terug zijn voor de dansles? En bij dit sprookje vragen we ons niet af of er een happily ever after komt, maar of we een dancely ever after krijgen!

Mis dit grootse spektakel niet en kom kijken naar de leerlingen van DéDé Dance. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar en kosten €14,- per stuk en zijn te bestellen via info@dededance.nl of via 040-2544052 (hoofdkantoor DéDé Dance) of kijk op www.dededance.nl.

Zangworkshop door Groep '78 zingt!

Schrijf je in voor onze zangworkshop en word een echte zanger of zangeres.
De gratis zangworkshop vindt plaats op vier woensdagen:
• 16, 23, 30 mei en 6 juni 2018
• 20.00 – 22.00 uur
• Buurthuis De Boemerang
Planetenlaan 1a, Eindhoven
Gedurende deze vier avonden leer je de techniek van het zingen en studeer je een popsong in.

Schrijf je in via info@groep78zingt.nl o.v.v. Zangworkshop.

Wie zijn wij?
Groep '78 zingt! is een Eindhovens koor bestaande uit 15 leden, waaronder een combo samengesteld uit een gitarist, een basgitariste en een toetsenist. We zingen en spelen onder leiding van onze dirigente, die ook regelmatig meespeelt op een dwarsfluit, cajón of andere instrumenten.

We repeteren wekelijks om een aantrekkelijk en breed repertoire te kunnen onderhouden met lichte popmuziek als basis. Ons repertoire bevat zowel oudere als recentere artiesten, zowel rustige ballads als swingende popsongs. Zo zingen we bijvoorbeeld Nederlandstalig van Doe Maar en Marco Borsato tot Wim Sonneveld. Verder zingen we Engelstalig, waarbij kan worden gedacht aan de Beatles, Abba of Adele. Ook anderstalige nummers zijn vertegenwoordigd in ons repertoire.

Ben je enthousiast geworden of nieuwsgierig bekijk dan ook onze website www.groep78zingt.nl of bezoek onze Facebookpagina.

Kaartavond voor Samenloop voor Hoop

Donderdag 3 mei wordt er in de Vriendschap in Boskant om 19.30 uur een kaartavond gehouden. Er kan dan worden gerikt en gejokerd, voor 5 euro speelt u 2 ronden mee. Afsluitend is er ook nog een loterij! De opbrengst van deze avond gaat geheel naar De Samenloop voor Hoop Sint Oedenrode, we hopen dus op een grote opkomst, niet alleen van mensen uit Meijerijstad maar zeker ook vanuit de omliggende gemeenten. Met vriendelijke groet Toon en Diny.

Parkinsoncafé Helmond nu: Parkinson-Inn Helmond

Burgemeester mevrouw E.P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel heeft vrijdag 20 april j.l. met één druk op de knop de nieuwe naam van voormalig Parkinsoncafé Helmond bekendgemaakt: "Parkinson-Inn Helmond e.o."

Het aantal Parkinsoncafe's is de laatste jaren fors toegenomen.
Een signaal voor de landelijke Parkinson Vereniging om nieuwe richtlijnen te communiceren. Deze richtlijnen houden o.a. in dat de Parkinsoncafe's onderdeel zijn van deze vereniging en dat de Parkinson Vereniging eigenaar is van de naam "Parkinsoncafé". Een eigen juridische entiteit past niet meer in de gewijzigde situatie. Ook het zelfstandig beheren van de financiën is strijdig met de nieuwe richtlijnen. Voldoet een Parkinsoncafé niet aan de voorwaarden, dan mag de naam niet meer gevoerd worden en vervalt de subsidie voor de maandelijkse bijeenkomst.
Omdat de leden en het bestuur van de vereniging "Parkinsoncafé Helmond" veel waarde hechten aan de zelfstandigheid van hun eigen vereniging is de lijn met de landelijke Parkinson Vereniging doorgeknipt: café wordt inn.
Ook onder de nieuwe naam wil Parkinson-Inn Helmond een plek zijn waar mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten informatie ophalen over de complexe ziekte. En waar mantelzorgers met gelijkgestemden ervaringen kunnen delen.
Voor nadere informatie raadpleeg: www.parkinson-inn-helmond.nl

Lezing klompenmaker Ad Traa met filmprimeur

Ad van Traa met zijn zoon Luuk

Ad Traa verzorgt op maandag 30 april samen met zijn vrouw Corine en zoon Luuk een lezing over klompen maken in D'n Liempdsen Herd. Tijdens de lezing vindt ook de filmprimeur plaats van het machinaal maken van klompen. De film is bij Klompenfabriek Traa opgenomen, omdat het machinaal vervaardigen van klompen is geplaatst op de Unescolijst van Immaterieel Erfgoed. De lezing vormt de afsluitende activiteit van April Klompenmaand in Het Groene Woud.

Het familiebedrijf Traa produceert al drie generaties lang houten klompen. De grootvader van Ad begon in 1928 als handklompenmaker en zijn vader heeft het gehele proces geautomatiseerd. Tot op de dag van vandaag produceren zij nog dagelijks authentieke Hollandse klompen. Daarnaast heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in souvenirs en relatiegeschenken voor de Nederlandse markt.

Historie & toekomst
Tijdens de lezing zal Ad Traa aan de hand van veel fotomateriaal ingaan op de historie van het klompen maken in Liempde en op de ontwikkeling van het klompen maken binnen de familie Traa. Een familiebedrijf met een lange klompenhistorie, maar ook met een duidelijk beeld van de toekomst van de klomp. Luuk Traa zal hier zijn visie op geven.

Filmprimeur
In het bedrijf van de familie Traa is een professionele film opgenomen waarin Ad laat zien hoe stap voor stap een klomp wordt gemaakt vanuit een blok populierenhout. De film is gemaakt in opdracht van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Het machinaal maken van klompen is geplaatst op de Unescolijst van Immaterieel Erfgoed. Met de film is het productieproces van machinaal klompen maken vastgelegd. Tijdens de lezing zal deze film van 13 minuten voor de eerste keer worden getoond.

Lezing
De lezing start maandag 30 april om 19.30 uur in Bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd, Barrierweg 4 in Liempde. Inloop vanaf 19.00 uur. Toegang is gratis.

Een leven in het teken van tennis

Op een zonnige, warme vrijdagmiddag sprak ik met Kristel van der Heijden, competitiespeelster van HTC Son Tennis, de vereniging die dit jaar haar 50-jarig jubileum viert. Ik sprak haar toen ze net van haar werk als fysiotherapeut kwam, voor ze ging eten om 's avonds te trainen.

Door: Lucas van As
Foto's: Wil Feijen

Dit is het vijfde artikel in een serie over het jubilerende HTC Son Tennis, waarin we verschillende aspecten van de club belichten. HTC Son Tennis is een vereniging die gezonde ambitie combineert met toegankelijkheid, iets wat ook in het spelen in competitieverband tot uiting komt.

V.l.n.r.: Kristel van der Heijden, Katharina Jacob, Nick van der Horst en Wesley Muijs Foto: Wil Feijen
Kristel van der Heijden Foto: Wil Feijen
V.l.n.r.: Kristel van der Heijden, Katharina Jacob, Nick van der Horst en Wesley Muijs Foto: Wil Feijen
V.l.n.r.: Kristel van der Heijden, Katharina Jacob, Nick van der Horst en Wesley Muijs Foto: Wil Feijen

Het staat voor alle leden open om competitie te spelen, ongeacht op welk niveau ze spelen. Aan de ene kant zijn er spelers die zo hoog mogelijk willen spelen, zoals Kristel, maar er zijn ook spelers die die ambitie niet hebben maar wel in competitieverband willen spelen. Het kan allemaal!

De meest getalenteerde en ambitieuze spelers maken deel uit van het toptennis programma. Dat is niet geheel vrijblijvend, de spelers moeten een contract tekenen, dat ze verplicht deel te nemen aan de voorjaarscompetitie op zondag. Daar staat wel wat tegenover, vertelt Kristel. 'We krijgen twee shirts om in te spelen, en worden getraind door Mike Martin (van de gelijknamige tennisschool – red.)'. De voorjaarscompetitie loopt van begin april tot begin juni, en bestaat uit zeven wedstrijden. Bij loting wordt bepaald of een club drie of vier thuiswedstrijden speelt.

Naast de zondagcompetitie, waar het niveau hoger ligt, is er ook een zaterdagcompetitie. Ook is er naast de voorjaarscompetitie ook een zomer-, najaars- en wintercompetitie. Deelname aan deze competities is niet verplicht voor de deelnemers aan het toptennisprogramma.

Hoe gaat het tot nu toe in de competitie, vraag ik Kristel? 'Uitstekend!' zegt Kristel. Het eerste team speelt Tweede Klasse, de ambitie is om te promoveren, uiteindelijk naar de Hoofdklasse (binnen vijf jaar). 'We staan na twee wedstrijden bovenaan!' verteld Kristel. Ook het tweede team, dat ook in de Tweede Klasse speelt maar dan in een andere poule, staat bovenaan. De doelstelling is handhaving, dus dat gaat boven verwachting goed. Ook het derde en vierde team draaien prima, de eerste vier teams bevatten de meer ervaren spelers. Het vijfde en zesde team bevat meer de aanstormende jeugd.

Bij de samenstelling van de teams wordt gekeken naar de kwaliteiten van de spelers, die moeten elkaar zo veel mogelijk aanvullen. 'Het is niet zo dat per definitie de beste spelers in het eerste team spelen', zegt Kristel. 'Er wordt naar gestreefd om de teams zo sterk mogelijk samen te stellen'.

Kristel speelt zelf zowel in de zondag- als zaterdagcompetitie. In eerste instantie omdat ze gevraagd werd, maar daarna omdat het ook leuk is met anderen samen te spelen. Daarnaast speelt ze in nationale toernooien, iedere speler heeft zelf de keuze of hij of zij toernooien wil spelen.

'Je moet je zelf inschrijven', verteld Kristel. Een deel van de spelers wordt sowieso toegelaten, op basis van het niveau van de speler. De overige spelers worden ingeloot of moeten een soort kwalificatietoernooi spelen. 'Ik denk dat ik zo'n 15 toernooien per jaar speel', zegt Kristel.
Het is een leven dat draait om tennis. Dat wil nog niet zeggen dat Kristel geen oog heeft voor andere dingen in het leven. 'Ik ga wel naar feestjes, of uit eten. Maar dan let ik wel op wat ik eet, en ga op tijd naar huis'. Juist wanneer je zoveel sport, moet je je lichaam in acht nemen en op de momenten rust pakken wanneer het nodig is. Kristel neemt haar sport serieus, ze wil zo hoog mogelijk spelen. En zolang als ze het leuk vindt, en het lichamelijk gaat.

Per 1 mei gaat Kristel beginnen in een nieuwe baan als fysiotherapeut, met uitzicht op een partnerschap. Hoewel er niet alleen sporters komen in de praktijk, zou ze wel het liefst fysiotherapie en sportbegeleiding combineren. 'Afwisseling is goed voor me!' zegt Kristel.

Na ons gesprek gaat ze nog trainen, op een warme, mooie avond als de meeste mensen in de tuin zitten. Dat heeft ze er graag voor over, vrijdagavond is het moment om met haar teamgenoten te trainen, onder begeleiding van Mike Martin en Esther Lieveld, en om aan teambuilding te doen. Al is het maar doordat ze elkaar weer even zien!

Het blijft mooi om te zien, mensen die een passie hebben en daarvoor gaan. Zonder de rest van de wereld uit het oog te verliezen. Namens DeMooiSonenBreugelKrant wens ik Kristel en haar teamgenoten veel succes, en de andere teams van HTC Son Tennis natuurlijk!

Bridgeclub ABC

Uitslagen Bridgeclub ABC dinsdagavondcompetitie
Ronde 8, zitting 3, 17 april 2018
Lijn A
1 Johan van de Laar & George Punt 76,56
2 Reinier Gerritzen & Jeske Koop 56,25
3 Dirk Bossenbroek & Jos van Gerwen 54,69
4 Marijke Braams & Ricky van den Broek 53,13
5 Jaap Burghoorn & Hanneke Monteban 50,00
Lijn B
1 Els van der Lande & José Roef 61,15
2 Cor Dortmans & Cees de Wit 60,42
3 Jo Renders & Riet Vianen 57,47
4 Toos Paalvast & Ab Paalvast 54,75
5 Marijke Krämer & Toos de Wit         52,72
Lijn C
1 Henny Sanders & Eric van den Hurk 68,75
2 Truus Michelson & Hille Michelson 56,88
3 Ton de Wit & Harry Coppelmans         50,63

Rabobank Friends & Family hockeytoernooi

Stel je eigen team samen en doe mee met het Rabobank Friends & Family hockeytoernooi op 21 mei!
Hockeyervaring is niet nodig

Op 21 mei 2018 (2e Pinksterdag) organiseert HTC Son het jaarlijkse Rabobank Friends & Family Hockeytoernooi. Het thema is dit jaar: 'GOED FOUT!'

De lol en het samenspelen tussen volwassenen en kinderen staat deze dag centraal. Hockeyervaring is niet vereist en je hoeft geen familie van elkaar te zijn. Kortom, een sportieve dag in het teken van gezelligheid en een leuk potje hockey met familie, vrienden, buren, collega's, … alles mag!

Hoe het werkt:
• Stel je eigen team samen (minimaal 8 en maximaal 14 spelers, verdeeld over minimaal 2 generaties (leeftijd vanaf 6-99 jaar);
• Elk team bakt een taart of cupcakes;
• Het inschrijfgeld is € 10,00 per persoon (ook voor niet-spelende teamleden). Dit is inclusief koffie/thee bij ontvangst, een lunch, 2 consumpties per deelnemer, ranja en iets lekkers voor de kinderen.
• Er wordt gehockeyd op halve velden, 8 tegen 8.

Aan het einde van de dag zijn er natuurlijk prijzen te verdelen. Niet alleen voor het winnende team, maar bijvoorbeeld ook voor de mooiste taart of de meest originele teamoutfit!

Doe je mee? Schrijf dan in via het inschrijfformulier op de website van HTC Son: www.htcson.nl

Uitslagen jubileumdrive Bridgeclub ABC

Om half tien meldden zich 43 paren bij Thermae Son voor de bridgedrive ter gelegenheid van het 9e lustrum van Bridgeclub ABC. Deze paren werden tamelijk willekeurig over drie lijnen verdeeld. In de voormiddag werden 20 spellen topintegraal gespeeld.

Topintegraal wil zeggen dat iedereen in zijn eigen lijn speelt (A/B/C) maar dat wel in alle lijnen dezelfde spellen gespeeld worden. Na afloop wordt er dan een uitslag gemaakt op basis van alle scores uit alle lijnen over deze spellen.
Aan de hand van de uitslag van de ochtend werden er voor de middagsessie opnieuw drie lijnen gevormd, maar nu was de indeling naar sterkte. De beste 14 paren van de ochtend speelden tegen elkaar en zo verder. Na 24 spellen werd het eindklassement opgemaakt, opnieuw topintegraal.

Dank zij de vele sponsors was er een rijk gevulde prijzentafel. Vóór de prijsuitreiking gaf Rob Verschuren echter nog een buut ten beste, waarin velen zich, zoals uit de grote hilariteit en de grote respons bleek, konden herkennen. Thermae Son, welke locatie voor deze bridgedrive werd verkozen, bleek daarvoor zeer geschikt te zijn voor zowel het spel als de overige verzorging. Vooral dank zij het actieve organisatiecomité een zeer geslaagde dag. "Op naar de 50" zouden we zeggen.

De uitslag was als volgt:
1. Johan van de Laar & George Punt 63,80 %
2. Dirk Bossenbroek & Jos van Gerwen 63,67 %
3. Annie van de Laar & Franca Melenhorst 62,13 %
4. Ria Elshof & Leon Elshof        59,83 %
5. Ab Paalvast & Toosje Vervoort        59,59 %
6. Tineke Soetens & Jo Bakker        59,07 %
7/8 Toni Rotteveel & Peter Rotteveel 58,89 %
7/8 Netty Steenvoorden & Greet Magis 58,89 %
9. Ingrid van der Meijden & Marijke Braams 58,07 %
10. Annie Albers & Jeanne van der Meijden 57,85 %

Bridgeclub Son

Uitslag Bridgeclub Son 18 april 2018
Woensdag avond in Braecklant.

1 Agnes en Gerard Obbema                 69,35 %
2 Jeanne en Teun Postma                 65,48 %
3 Marijke Braams en Jo Bakker         60,42 %

Na de 8 tafels zijn bovengenoemde namen de 6 beste speler(sters) van afgelopen woensdagavond geworden. Aan de bar is er met een drankje, koffie of bier of wijn, geamuseerd nagepraat over 3 down of groot slem. Allemaal in opperbeste stemming omdat we ons weer geamuseerd hebben met het spelletje bridge. Dat is bij onze club het belangrijkste doel: geamuseerd en niet fanatiek Bridgen!!!.

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Dinsdag 17 april                        
Flamingo's C2 – Corridor C1         1 - 9

Woensdag 18 april                
Recreanten Corridor 1–Flamingo's 8 - 6
Recreanten Altior–Corridor2         7 - 0
Prinses Irene MW1–Corridor MW2 11 - 6
Corridor MW1 – Be Quick MW2 10 - 10

Zaterdag 21 april
Tovido E1 - Corridor E1                         3 - 0
Spoordonkse Girls D1 - Corridor D1 1 - 9
Prinses Irene E1 - Corridor E2         4 - 8
DAKOS E1 – Corridor E3                        1 - 0

Zondag 22 april
Klimop 1 - Corridor 1                         12 - 8

Programma
Woensdag 25 april                         aanvang
Rooi MW2 – Corridor MW1         20.00
Recreanten Corridor 2–Korfrakkers 19.30
Recreanten Klick '15–Corridor 1        20.00

Dinsdag 1 mei
Corridor 1 – SVOC '01 1                 20.00

BC 't Koffertje '94

Uitslag BC 't Koffertje '94 van 23 april 2018
A-lijn: 1 Tonnie & Ton van Acht 60,83; 2 Leny Kremers & Willem de Roo 60,42; 3 Willem Pieters & Harrie van Rijbroek 52,92 B-lijn: 1 Nelly Derks van de Ven & Jo Renders 59,58; 2 Jos van Bommel & Jan Verbunt 57,92; 3 Ton & Lina Lunenburg en Frans van den Boomen & Heleen Wiers 57,50

Inloop Bridgeclub De Beckart

Uitslag 19 april
1. Riet vd Laar en Zus vd Rijt 62.21%
2. Riet Verstappen en Tineke Klomp 56.66%
3. Henriëtte en Jan Verheijen 54.62%;
4. Guus Plevier en Jacques Jongeneel 53.33%

Dames 3 VC Pieter Brueghel kampioen!

Dames 3 kampioen!

Son en Breugel - Dames VC Pieter Brueghel 3 is kampioen! Ze waren al officieel kampioen geworden in een eerdere uitwedstrijd, maar nu was het thuisfeestje in De Landing. 

Dames 3 heeft dit seizoen een krappe selectie gehad, wekelijks was het passen en meten wie er mee zouden doen. Des te mooier is de prestatie voor deze dames, die niet bij de pakken neer zijn gaan zitten, maar er samen de schouders onder gezet hebben. Samen met de altijd fanatieke trainer Dirk hebben ze er een leuk, gezellig en mooi volleybalseizoen van gemaakt. Met als beloning op het werk, het kampioenschap!

Op maandag 16 april was de laatste thuiswedstrijd tegen VVC Best. De scheidsrechter vond het wel toepasselijk om het feestje mee te vieren in het shirt van ook een terechte kampioen, maar dan uit Eindhoven. Trainer Dirk was hier wat minder van gecharmeerd. Gelukkig leidde het hier niet tot een confrontatie. Ook was er veel publiek op de tribunes om de dames toe te juichen. 

Dames 3 kampioen!

En dan nu de wedstrijd. Dames 3 begon prima aan de wedstrijd, al bood VVC Best nog wel de nodige tegenstand. Dus er moest geknokt worden om de eerste set binnen te halen, maar dat lukte. De tweede set begon voortvarend, en liepen ze al snel en gemakkelijk flink uit. Ook de tweede set werd uiteindelijk vrij gemakkelijk binnengehaald. Ook werden de nodige buikschuivers gemaakt als er alweer een ace werd geslagen. De derde set was een hele andere dan de eerste twee. VVC Best rechtte de rug nog een keer en onze dames waren meer aan het lachen dan aan het volleyballen. Al snel keken ze tegen een grote achterstand aan. Trainer Dirk die de eerste twee sets zo rustig op de bank zat, kon het bijna niet meer aanzien. Zijn dames die het zo lieten afweten, frustrerend en onnodig. De derde set kwam het dan ook niet meer goed en ging helaas verloren. Maar als kampioen werd de wedstrijd winnend afgesloten. Het was een bevestiging van een uitstekend seizoen.

Uiteraard werden de dames na de wedstrijd gehuldigd, met de nodige champagne. Nogmaals proficiat dames en succes in de derde klasse!
 

Spannende laatste competitiewedstrijd voor DBD

De zwemmers van DBD hebben afgelopen zondag hun laatste competitiewedstrijd in Venray gezwommen. Helaas was het team erg uitgedund door vakantie en ziekte. Hierdoor ging het voor de coaches er erg om spannen of de ploeg volgend jaar nog wel in de D1 (hoogste regionale competitie) kon blijven.

De wedstrijd begon met een estafette 4x 50 meter wisselslag voor de jongens (11-17 jaar). Na een wisseling op het laatste moment, werd er erg goed gezwommen. Tim, Merijn, Stijn en Max behaalden een knappe derde plaats en wisten 7 seconden onder de inschrijftijd binnen te komen.
De meisjes (11-15 jaar) zwommen een 4x50 meter vrije slag. Nynke, Britt, Stacey en Franciena behaalden een derde plaats.


De estafette voor jongens onder de 13 jaar kon helaas niet doorgaan door een tekort aan jongens. De afsluitende estafette, 8x 50 meter vrije slag, moest worden gezwommen door zwemmers uit alle leeftijdscategorieën. Max, Franciena, Tim, Nynke, Stijn, Nienke, Thijs en Marloes behaalden een 4de plaats.
Ondanks de goede prestaties van de aanwezige zwemmers werd DBD deze laatste ronde 18de en zakte de ploeg gelukkig maar 1 plaats naar beneden. Deze uiteindelijk 13de plaats is genoeg om volgend jaar weer in de D1 uit te mogen komen.

Zwemmers die het team volgend jaar willen versterken worden van harte uitgenodigd om een keer vrijblijvend mee te trainen.

Uitslagen zwemmers uit Son en Breugel
Tim Versteegen 100 meter wisselslag en 200 meter rug 1ste, Nienke Versteegen 100 meter rugslag 2de en 100 meter vrije slag 3de, Ingrid Versteegen 200 meter wisselslag en 50 meter vrije slag 13de,
Franciena van den Bemt 200 meter vrije slag 7de en 50 meter schoolslag 19de

Argo organiseert 'spetterende' jubileumdag

Op zaterdag 12 mei zal in en rond zwembad De Neul en café Dommelzicht het 50-jarig jubileum van zwem- en waterpolovereniging Argo worden gevierd met verschillende activiteiten voor jong en oud. Zowel oud-leden, leden als mogelijk toekomstige leden zijn welkom.

Het ochtendprogramma bestaat uit een waterspektakel voor de nieuwste zwemafdeling van Argo: het G-zwemmen. Sinds 1 januari 2018 is deze afdeling actief en de ruim 50 leden en begeleiders vieren het jubileum uiteraard ook mee met een waterspektakel.

Voor kinderen en jongeren tot 15 jaar staat het 'Waterspektakel' centraal. Het grote bad wordt gevuld met een enorm luchtkussen en rondom het zwembad zullen allerlei andere spelactiviteiten worden opgebouwd. Heb je een zwemdiploma en wil je meedoen? Geef je snel op via www.zw-argo.nl want vol=vol. Deelname is gratis.
's Middag van 16.30 tot 18.00 uur zal in café Dommelzicht een receptie plaatsvinden waarvoor alle oud-leden en speciaal genodigden van harte zijn uitgenodigd. Tijdens de receptie zullen alle herinneringen aan 50-jaar Argo opgehaald worden op sportief gebied, maar zeker ook alle randactiviteiten die de vereniging de afgelopen jaren heeft gehad.
In de avond vanaf 20.30 uur zal het jubileum compleet worden gemaakt door een feestavond voor alle leden van 16 jaar en ouder in café Dommelzicht, waar introducees en oud-leden ook van harte welkom zijn.

Voor de activiteiten kunt u zich tot 1 mei aanmelden via de website van Argo: www.zw-argo.nl/jubileum.
Wilt u meer informatie over het jubileum? Neem dan contact op met de jubileumcommissie van Argo via jubileum@zw-argo.nl of kijk op de website.

HTC Son Tennis Clubkampioenschappen 2018

HTC Son Tennis heeft in de week van 18 t/m 25 maart 2018 haar clubkampioenschappen gehouden. We begonnen zondag 18 maart met extreem koud weer waardoor we heel blij waren met onze tennishal. Daardoor konden alle wedstrijden die dag toch gewoon worden gespeeld! In de loop van de week werd het gelukkig steeds beter én warmer en zijn er in totaal 123 wedstrijden gespeeld door zowel jeugd als senioren.
Het heeft de club weer voor een jaar nieuwe clubkampioenen opgeleverd. Aan de jeugdkampioenen zijn mooie bekers uitgereikt en voor de senioren waren er voor de winnaars cadeaubonnen van Kloosterhotel Restaurant La Sonnerie en voor de tweede plaatsen een cadeaubon van Houwens Vlaai.
De clubkampioenschappen zijn een mooie voorbereiding geweest voor de competitie die op 5 april jl. weer van start is gegaan. Op naar het volgende toernooi, het HTC SON TENNIS BAVARIA OPEN 2018, dat van 11 t/m 17 juni zal worden gehouden. Inschrijven kan nu al via www.toernooi.nl.

HTC Son tennis

HTC Son tennis

Uitslagen Competitie        
Zaterdag 21 april        
HTC SON 1 Uden 1 Topklasse gemengd 5-0
Bastion Baselaar 1 HTC SON 1 Topklasse heren 4-2
Zondag 22 april        
HTC SON 1 Rapiditas 2 2e klasse gemengd 5-3
Beekhuizen 2 HTC SON 2 2e klasse gemengd 2-6
HTC SON 3 DE Kienehoef 1 3e klasse gemengd 1-7
Stennis 3 HTC SON 4 4e klasse gemengd 0-8

Sonse Zaalvoetbal competitie

speelronde 10 21 april
Uitslagen speelronde 10:
Rovers Timmerwerk - Witlox tegel / Van Kemenade 1-11
Hurkmans        - Sportcafé Expreszo        2-2
Spierings / Bergmans - Imazighen United        5-0
Stand 21 april :
1. Spierings / Bergmans 9-27
2. Witlox/ Van Kemenade 9-18
3. Sportcafé Expreszo 8-13
4. Hurkmans        9-13
5. Imazighen United 9-10
6. Rovers Timmerwerk 8-4
Programma speelronde 10 28 april
18:00 Rovers Timmerwerk – Spierings / Bergmans
18:45 Sportcafé Expreszo – Witlox / Van Kemenade

Argo waterpolo

Uitslagen waterpolo
PSV - D1 24-0
PSV - Dames 1 13-4

Uitslagen SBC jeugd zaterdag 21 april
SV Valkenswaard JO 19-1 - SBC JO 19-1                 1 - 3
SBC JO 19-2 - Acht JO 19-2                 Vervallen
SBC JO 19-3 - Unitas '59 JO 19-4                 10 - 0
SBC JO 19-4 - Maliskamp JO 19-1                 3 - 8
SBC JO 17-1 - Jong Brabant JO 17-1                 3 - 1
Brabantia JO 17-2 - SBC JO 17-2                 6 - 0
De Raven JO 17-1G - SBC JO 17-4                 Uitgesteld
SBC JO 17-5 - UNA JO 17-6                 4 - 0
Unitas '59 JO 17-5 - SBC JO 17-6                 2 - 5
SBC JO15-1 - Rood Wit'67Plus JO 15-1G                 5 - 0
SBC JO 15-2G - Bergeijk JO 15-2                 2 - 2
SBC JO 15-3 - Hapert JO 15-2                 6 - 1
SBC JO 15-4 - EFC JO 15-4G                 7 - 0
RPC JO 15-6 - SBC JO 15-5                 0 - 7
DOSL JO 15-2 - SBC JO 15-6                 2 - 4
FC Eindhoven AV JO 15-3 - SBC JO 15-7G                 1 - 4
SBC MO 15-1 - SV Budel MO 15-1                 2 - 7
Taxandria JO 13-1 - SBC JO 13-1                 4 - 4
SBC JO 13-2 - UNA JO 13-2                 1 - 4
SBC JO 13-3 - DBS JO 13-3                 4 - 1
SBC JO 13-4 - Zwaluw VFC JO 13-5                 5 - 0
Braakhuizen JO 13-3 - SBC JO 13-5                 0 - 6
SBC JO 13-6 - Beerse Boys JO 13-2                 3 - 2
EMK JO 13-3G - SBC JO 13-7                 7 - 2
SBC MO 13-1 - RKVVO MO 13-1                 1 - 4
ODC JO 12-2 - SBC JO 12-1                 0 - 9
Best Vooruit JO 11-1 - SBC JO 11-1G                 1 - 3
SBC JO 11-2G - SV Reeshof JO 11-2                 5 - 3
SBC JO 11-3 - Terlo JO 11-2                 11 - 1
DVS JO 11-3 - SBC JO 11-4                 3 - 0
SBC JO 11-5G - Woenselse Boys JO 11-3                 2 - 9
SBC JO 11-6G - VRIJ                 ---------
SBC JO 11-7 - EMK JO 11-3                 3 - 5
SBC JO 11-8G - Nieuw Woensel JO 11-2                 2 - 3
Wilhelmina Boys JO 11-3 - SBC JO 11-9                 6 - 5
Acht JO 11-4 - SBC JO 11-10                 3 - 2
SBC JO 11-11G - Spoordonkse Boys JO 11-2                 1 - 3
Oirschot Vooruit JO 10-1 - SBC JO 10-1                 0 - 9
SBC G 1G - Dosko'32 G 1                 3 - 11

RKPVV een maat te groot voor RKVV NEDERWETTEN

Berusting bij een speler van Nederwetten

Ondanks het feit dat Nederwetten in de winning mood was, is dat op de zondagmiddag absoluut niet tot uiting gekomen. Slechts een half uur wist Nederwetten te voorkomen dat er niet gescoord werd door PVV.

Door: Louis Staals

Vele corners bleven zonder rendement en een geweldige knal van 5 meter afstand vond nog doelman Jordy van den Boogaard op zijn weg. De keeper moest wel even opgeknapt worden maar hij kon de wedstrijd vervolgen. Reeds amper op de helft van de eerste helft moest aanvoerder Giel van Korven weer geblesseerd het veld verlaten en mocht Rik van Lieshout het gaan proberen. Een zuiver doelpunt van Toon van Rooij werd ten onrechte afgekeurd omdat hij, komende van eigen helft met een mooie lob de PVV keeper passeerde, maar de scheidsrechter bleef onverbiddelijk. 3 minuten later gaf Iliias Benhisja een voorzet die onbedoeld over de Nederwetten keeper in het doel waaide. Dat was de 1-0 en amper 3 minuten later knalde Tonny van Wijst de 2-0 binnen. Dit was ook de ruststand.

Na de rust kon sterkhouder van de achterhoede Willem van Rooij ook niet verder en moest Tim Bunthof in zijn plaats beginnen. Na 15 minuten in de 2e helft knalde Tonny van Wijst met een afstandsschot de 3-0 in de touwen. En toen ging het hard 4-0 door een eigen doelpunt van Rik van Lieshout. Nederwetten was het spoor helemaal bijster en enkel het harde werken van o.a Christiaan Baaten was het enige positieve wat te melden was van Nederwetten zijde. Van der Laak knalde de 5-0 binnen op aangeven van Anthony van Lierop. Chris Verhallen zorgde voor de 6-0. Anthony van Lierop van PVV kreeg even later een rode kaart toen hij na zijn eerste gele kaart zijn shirt uit trok en met ontbloot bovenlijf het veld af wandelde. Dit had zijn 2e gele, dus rode kaart tot gevolg. Chris Verhallen kon ondanks de numerieke minderheid de 7-0 binnen schieten toen hij ongehinderd op de Nederwettense doelman kon lopen. Toen Uw verslaggever al onderweg naar de uitgang was moest hij toch nog even aantekenen dat Tim Smits de 8-0 had binnen geschoten. Blamage voor Nederwetten al moet gezegd dat koploper RKPVV niet voor niets aan kop gaat in deze klasse. RKPVV – Nederwetten 8 - 0
Volgende week beter

Wederopstanding Nederwetten compleet na derde overwinning op rij

Voor de donderdagavondwedstrijd uit tegen Fiducia was het voor iedereen weer haasten geblazen. Gelukkig staan er in De Rips niet veel files, dus op wat langzaam-rijden bij Gemert na waren we er zo. Onder fantastische weersomstandigheden startte de wedstrijd om 18:45u. Afgelopen zondag speelden beiden ploegen ook al tegen elkaar. Toen besliste Giel van Korven de wedstrijd met een rake vrije trap in Nederwettens voordeel.

Door: Han Huijbers

De openingsfase van de wedstrijd was voor Nederwetten, dat enkele redelijke kansen kreeg, via diverse spelers, maar deze tot eigen frustratie niet wist te verzilveren. Later in de eerste helft kroop Fiducia uit de schulp en creëerde het ook enkele kansen. De van een schorsing teruggekeerde keeper Jordy van den Boogaard kreeg de kans om zich te onderscheiden en deed dat, evenals zijn collega aan de andere kant, op niet mis te verstane wijze.

Rust: 0-0

Nederwetten rook dat er kansen lagen en voerde in de tweede helft het tempo flink op. Dit hakte er in, want de tropische temperaturen eisten hun tol. Een driedubbele spelerswissel in de 60e minuut moest weer wat extra energie toevoegen aan deze wedstrijd. Tim, Tom en Bart verlieten het veld en voor hun kwamen Christiaan, John en Daan in het veld.
Met deze jongens erbij werden de duimschroeven nog wat verder aangedraaid en dat bleek uiteindelijk de nekslag voor Fiducia te zijn. In de 63e minuut liet de immer loerende goaltjesdief Toon van Rooij de openingstreffer op het scorebord noteren.
De voorsprong was voor Nederwetten het signaal om de boel achterin dicht te gaan timmeren. De al weken in grote vorm verkerende verdedigingsleider Willem van Rooij kreeg versterking van Niek en Giel. Zij zakten beiden een linie terug, waardoor spits Toon voorin alleen kwam te staan.
Nederwetten kon gaan counteren, wat voor de snelle middenvelders Jesper, Niek, Christiaan en Mathijs natuurlijk op het lijf is geschreven. In de 83e en 93e minuut complementeerde Toon zijn hattrick die door een knappe teamprestatie tot stand kwam.

Eindstand: 0-3

Aanstaande zondag speelt Nederwetten opnieuw uit. We gaan op bezoek bij koploper RKPVV in Helmond. Eerder dit seizoen veraste Nederwetten door deze titelkandidaat thuis met 5-3 te verslaan.

RKVV Nederwetten

Programma
Zondag 29 April
HVV Helmond 1 - Nederwetten 1 aanvang 14.30 uur
Nederwetten 2 - Unitas'59 11 aanvang 12.30 uur
Nederwetten 3 - SBC 8 aanvang 10.00 uur
Nederwetten 5 - HSE 3 aanvang 10.00 uur
Maarheeze Vr 1 - Nederwetten Vr 2 aanvang 11.00 uur

Uitslagen

Zondag 22 april
SBC 1                - Boxtel 1        4-0
SBC 2                - Dommelen 2        4-1
Spoordonkse Boys 2        - SBC 3        1-3
Wilhelmina Boys 3        - SBC 4        6-2
Acht 5                - SBC 5        3-11
Best Vooruit 6         - SBC 6        5-1
SBC 7                - Beerse Boys 11 2-0
HSE 4                - SBC 8        0-6
SBC 9                - Nieuw Woensel 9 4-0
SBC 11         - Heeze 5        16-1
SBC VR1         - RKDSV VR2 7-2
FC Cranendonck VR2 - SBC VR2        3-0

Programma
Dinsdag 24 april
Taxandria VR1        - SBC VR1        20.00 u

Donderdag 26 april
Keldonk 1         - SBC 1        18.45 u

Zondag 29 april
Steensel 2         - SBC 2        11.30 u
Oirschot Vooruit 3        - SBC 4        13.00 u
SBC 5                - Nuenen 7        10.00 u
Valkenswaard 6        - SBC 6        10.00 u
SBC 7                - De Bocht'80 3 13.00 u
Nederwetten 3         - SBC 8        12.00 u
SBC 9                - Geldrop 7        13.00 u
SBC 11         - Unitas'59 12        12.00 u
Nuenen 10         - SBC 12        10.00 u
SBC VR1         - Beerse Boys VR4 12.00 u
Tivoli VR1         - SBC VR2        11.30 u

Programma SBC jeugd 28 april
Thuisteam Bezoekers Vertrek Aanvang
SBC JO 19-2 - Jong Brabant JO 19-2        15:15
SBC JO 19-3 - Beerse Boys JO 19-2        15:15
SBC JO 19-4 - Emplina JO 19-4        15:15
UNA JO 17-5G - SBC JO 17-6 13:45 14:45
Wilhelmina Boys JO 15-2G - SBC JO 15-2G 12:00 13:00
SBC MO 13-1 - Wilhelmina Boys MO 13-1        11:45
Marvilde JO 12-1 - SBC JO 12-1 11:15 12:15
SBC JO 11-2G - RKSV Nuenen JO 11-2        10:15
Dommelen JO 11-2 - SBC JO 11-4 09:15 10:15
UNA JO 11-3 - SBC JO 11-6G 08:00 09:00
Woenselse Boys JO 11-6 - SBC JO 11-9 09:15 10:15
SBC JO 9-2G - Oirschot Vooruit JO 9-1G        09:00
SBC JO 9-3G - Acht JO 9-2        09:00
Best Vooruit JO 9-5 - SBC JO 9-4 08:15 09:15
RKSV Nuenen JO 9-5 - SBC JO 9-6 08:00 08:45
SBC JO 9-7 - S.C.I. JO 9-1        09:00
SBC JO 9-9G - Hapert JO 9-4G        09:00
Maarheeze JO 9-3 - SBC JO 9-11G 08:30 09:30
SBC JO 8-2 - RKVVO JO 8-3        09:00
SV Valkenswaard G 1 - SBC G 1G 09:00 10:00

Overige teams spelen niet

24 / 24