DeMooiSonenBreugelkrant

13 september 2017

DeMooiSonenBreugelkrant 13 september 2017


Herinneringen aan Rob Bergmans*

Mijn herinneringen aan Rob zijn divers. Ik denk aan hem als aan een bron van brede kennis, als pianist, als creatief ontwerper van de eerste huisstijl van Dorpsbelang, als meesterlijke cartoonist (de politieke cartoons van Rob waren vermaard), als activist, als kwajongen op leeftijd die graag de boel op scherp zette, maar altijd en vooral als betrokken mens met aandacht voor de ander.

Toen ik lid werd van onze steunfractie was ik vooral vol ontzag voor de mensen en de onderwerpen waarover gesproken werd. Het was de tijd dat vooral de ruimtelijke ordening , financiën en bestemmingsplannen de aandacht hadden. Wist ik veel ... Dus daar zat ik dan met mijn sociaal-maatschappelijke achtergrond.

Aanvankelijk was ik een bietje bang van Rob, of misschien beter: geïmponeerd door zijn presentatie en overtuigingskracht. Maar zittend op de publieke tribune zag ik de andere kant van hem en was de manier waarop Rob zich als wethouder manifesteerde een verrassing. De vergaderingen waren levendig, scherp maar ook met humor. Pas nu begrijp ik hoe vaak Joep Baartmans en Hans Gaillard 'm geknepen moeten hebben als Rob door zijn antwoorden op vragen van raadsleden of zijn toelichting op de behandelde onderwerpen de vergaderingen een onverwachte wending gaf.

Robs creativiteit was groot, hij was ad rem, kon snel schakelen en goed omgaan met situaties waarmee hij als wethouder te maken had. De opening van de A50, waar hij als lid van de actiegroep Weg bos weg tegen geageerd had, moest door hem als wethouder worden verricht. En natuurlijk had onze Rob een ludieke actie bedacht: niet alleen de gebruikelijke bobo's, maar iedereen die wilde kon aanhaken bij de opening van de weg ...

En de herinrichting van het centrum: als dat dan toch moest gebeuren vanwege de genomen raadsbesluiten, dan ook maar binnen de planning en het bijbehorende budget. "Eerst rekenen dan tekenen", was een bekende uitspraak van Rob.

En precies dát is wat ik zo heb leren waarderen in hem. Zijn scherpe verstand, maar ook zijn creativiteit en zijn kwajongensstreken (nog even snel een pijpje roken in het gemeentehuis, terwijl er toen net een rookverbod gold).

Recht voor zijn raap, maar goed gedocumenteerd gaf hij zijn mening en toen ik fractievoorzitter werd, was hij voor mij een geweldige steun in de rug. Die steun heeft ook Hans Spooren mogen ervaren, die het voorzitterschap van Dorpsbelang van Rob heeft overgenomen. Bij het nemen van lastige besluiten was hij altijd bereid om advies te geven. En hij vond ook dat jouw mening ertoe deed.

Rob was Rob: erudiet, zonder poespas of uiterlijk vertoon, die pal stond voor de zelfstandigheid van Son en Breugel ('Eindhoven kon de pot op'), voor onze woonomgeving, voor ons groen. Tot het laatste moment bleef Rob nauw betrokken bij het wel en wee van zijn dorp, zijn partij en zijn vrienden. Dorpsbelang en Son en Breugel verliezen een bijzonder mens. Wij zullen nog vaak met dierbare gevoelens en grote erkentelijkheid terugdenken aan zijn gevleugelde uitspraken, zijn wijze raad en zijn inspirerende persoonlijkheid, want dát was ie in vele kleurrijke facetten: een persoonlijkheid waar je U tegen zegt!

Elly Brocken,
fractievoorzitter Dorpsbelang Son en Breugel

*Ingekorte versie van de rede uitgesproken bij zijn afscheid.

Terrasconcert van Die Drei Dörfer Musikanten.

Zondag 17 alweer het laatste terrasconcert van Die drei Dörfer Musikanten bij Café-Restaurant De Zwaan, Markt 9, 5691 AR Son en Breugel. Zoals gebruikelijk verzorgt de kapel vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur een bijna non-stop programma van Egerländer- Böhmische- en Tsjechische volksmuziek waarbij gezongen wordt door Anny Stobbe en André van der Leest. Iedereen is van harte welkom bij De Zwaan. Het belooft weer een gezellige muzikale middag te worden. Toegang gratis.

Gemeentehuis Son en Breugel gemeentelijk monument

Het college stemt in met het advies van de monumentencommissie om het gemeentehuis als gemeentelijk monument aan te wijzen.

Door: Adrie Neervoort

Het gaat daarbij zowel om het in- als het exterieur. Het gemeentehuis is gelegen in het centrum van Son en Breugel. Het oorspronkelijke hoofdgebouw, ontworpen door de architecten C.G. Geenen en L.R.T. Oskam uit Eindhoven, is gerealiseerd tussen 1963 en 1965 en met de voorgevel (oostgevel) naar het Raadhuisplein gericht. De laagbouw aan de achterzijde gelegen aan de Taylorstraat is eveneens ontworpen door Geenen en Oskam en stamt uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Een tweede uitbreiding aan de Airbornestraat is in de jaren tachtig gerealiseerd naar ontwerp van de architecten H.L. Mens en J.G. Pruyn uit Vught. (bron: monumentencommissie)

Ook de Petrus Banden Kerk was eerder al aangewezen door de monumentencommissie als gemeentelijk monument. Maar de eigenaar van een pand kan een dergelijke toewijzing afwijzen. De parochie heeft dit als eigenaar van de Petrus Banden Kerk dan ook gedaan.
Dat het gemeentehuis nu een monument is, heeft volgens de burgermeester geen gevolgen voor de renovatie van het gemeentehuis. Wel gelden er natuurlijk strengere regels maar die zouden op een enkel punt na toch al gehanteerd worden. De status heeft alleen betrekking op het gemeentehuis, niet op de latere aanbouw die zeer binnenkort gesloopt gaat worden en vervangen door nieuwbouw.

Voor veel inwoners in Son en Breugel is het onbegrijpelijk dat de criteria van waardering de zijn gebruikt zijn voor het gemeentehuis. Zoals de cultuurhistorische waarde van het gebouw, de architectuur- en kunsthistorische waarde, de situationele en ensemblewaarde, de gaafheid en herkenbaarheid en de zeldzaamheid van het gebouw. Al deze criteria zijn ook in meer of mindere mate van toepassing op de Petrus Banden Kerk, maar daar gaf de parochie als eigenaar geen medewerking. Omdat juridisch gezien de gemeente nu de grond koopt onder de kerk, met volgens de gemeente de verplichting de kerk te slopen, staan zij dus ook buitenspel als het om het advies gaat van de monumentencommissie wat betreft de kerk.

Conclusie na de Kiosk op het kerkplein hebben we er op het Raadhuisplein weer een monument bij in Son en Breugel. Maar verliest Son en Breugel een monument met dezelfde waarde aan het Kerkplein.

Nieuwe indeling weekmarkt nu al een succes

Vanaf vorige week is de weekmarkt van start gegaan met een nieuwe indeling, zoals ook al door de gemeente in onze uitgave van deze week is aangekondigd. Op donderdag 7 september liep de lokale media een rondje op de "vernieuwde" markt in Son en Breugel samen met verantwoordelijke wethouder Robert Visser en marktmeester Ronald van den Heuvel.

Voordat de nieuwe opstelling een feit was is er hard gewerkt om verschillende "obstakels" die op het Raadhuisplein stonden te verwijderen, zo ook de bankjes.
Het aanpassen van het plein, het verwijderen van de "obstakels" maakt zichtbaar een logischere indeling van de weekmarkt mogelijk, en de bankjes komen terug.

Tijdens het rondje op de weekmarkt vertellen verschillende marktkooplieden dat er na een paar keer vergaderen met de gemeente een betere weekmarkt is ontstaan.
Dat zij daarbij verplicht zijn in een enkel geval hun vrachtwagen verder van de markt te parkeren, is nog wel een puntje van kritiek.
Zo vertelt een positieve plantenverkoper op de weekmarkt dat hij op dezelfde plaats als voor de wijziging staat en dat hij de nieuwe indeling een verbetering vindt. Maar omdat hij nu zijn vrachtwagen aan het kanaal over de brug moet parkeren, deed hij er vandaag twintig minuten over om weer terug te lopen naar zijn kraam. Hij had pech: op de weg terug stond de brug open.
Zo lijken de marktkooplieden enthousiast en zijn de parkeerplaatsen aan de zuidzijde van het raadhuisplein weer beschikbaar tijdens de weekmarkt. Extra parkeerplaatsen dus op de drukke donderdag in ons dorp.
De nieuwe indeling maakt het bezoeken van de markt logischer maar toont tevens aan dat de markt op het Raadhuisplein, als alle marktlieden er staan, vol is. Het is een wens van verschillende marktkooplieden om de markt uit te breiden met meer kramen en daardoor het aanbod nog meer divers te maken.
De gemeente denkt na over eventuele uitbreiding, de ruimte die er nu is tussen de bestaande markt en de Viswagen van Pelk ter hoogte van De Primera zou daar voor in aanmerking kunnen komen. Maar zover is het nog niet laat wethouder Visser weten, daar gaat eerst overleg aan vooraf met de ondernemers aan dit stuk van de Nieuwstraat.
De nieuwe weekmarkt in Son en Breugel is het bezoeken meer dan waard.
Als u wilt reageren op dit bericht mail dan naar: redactie@demooisonenbreugelkrant.nl

Veiligheidsmonitor Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel doet dit jaar weer mee aan de Veiligheidsmonitor. Onlangs kreeg een aselect geselecteerd deel van onze inwoners een uitnodiging om hun beleving via een vragenlijst kenbaar te maken over de ervaren veiligheid in onze woongemeenschap.

De Veiligheidsmonitor: een gezaghebbend instrument
De Veiligheidsmonitor (VM) is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Door met één onderzoeksmethode en vragenlijst te werken worden met de VM op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau. De VM is dan ook een belangrijk hulpmiddel bij het optimaliseren van het veiligheidsbeleid van onze gemeente.
Uitvoering VM zowel op landelijk als lokaal niveau
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie laat jaarlijks 65.000 enquêtes onder de bevolking van Nederland afnemen door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) en I&O Research. Regionale politie-eenheden en gemeenten die verder willen inzoomen binnen hun regio kunnen zich aansluiten bij de VM. De gemeente Son en Breugel neemt om de zoveel jaar deel aan de enquête om zo inzicht te krijgen in de veiligheidsbeleving van haar inwoners en om zodoende speerpunten van beleid vast te stellen.

Dataverwerking en onlinedatabase
De uitkomsten van de Veiligheidsmonitor zullen begin maart 2018 gepubliceerd worden. Er wordt een omvangrijke landelijke publicatie uitgebracht en er komen voor de deelnemende gemeenten en politie-eenheden micro databestanden beschikbaar, waaruit eigen rapportages te maken zijn en de resultaten ook vergeleken kunnen worden met die van andere deelnemers. Verwerking, controle en analyse van de data vinden plaats bij het CBS.

"Mede dankzij John komen ze overal vandaan om hier te voetballen"

Het is druk in de groepsapp van het G-voetbal begeleidingsteam van SBC. "Is er al meer bekend over het toernooi bij RKC Waalwijk? Ja, stuur zo update. En wanneer start eerste training? Vrijdag! Heb morgen overleg over trainingsschema. Top, dank!" 'Duimpjes' en 'smileys' volgen. Wie later inschakelt heeft zomaar een flink aantal ongelezen berichten. Want alle trainers, ouderbegeleiders, spelers en ouders/verzorgers zijn weer klaar voor de start van een nieuw voetbalseizoen bij SBC.
"Net als vier jaar geleden", begint Diana van der Looij die ook in de groepsapp zit. "De club wilde destijds starten met G-voetbal. Ze hadden in John van Hout ook al een enthousiaste trainer gevonden. Er was toendertijd slechts één probleem: er waren nog geen kinderen. "In diezelfde periode hebben we met drie moeders de stichting MeeDoen Son en Breugel opgericht. Er was binnen de gemeente nauwelijks sportaanbod voor kinderen met een beperking. Daar moest verandering in komen. We gingen contact leggen met allerlei lokale sportclubs. SBC reageerde als eerste. Zo kwamen we met John en voorzitter Willem van 't Geloof in contact en zijn we met zeven kinderen gestart."
Inmiddels sporten er 65 kinderen en jongeren met een beperking in de gemeente. Een groot aantal daarvan speelt bij SBC verdeeld over drie teams. "Mede dankzij John komen ze overal vandaan om hier te voetballen", vervolgt Diana. "Neem bijvoorbeeld Bram Rooijackers. Hij speelde in een regulier team in een nabijgelegen dorp. Voetballen daar in het reguliere team werd lastig voor hem. Hij kwam bij ons voetballen en heeft het geweldig naar zijn zin nu. Iedereen kijkt nu alweer uit naar de eerste training aanstaande vrijdag. Er zal deze week nog wel wat berichtenverkeer plaatsvinden op de groepsapp", eindigt Diana met een glimlach.
John verrast met poster
SBC is een van de bijna 350 voetbalclubs waar kinderen en volwassenen met een beperking kunnen voetballen. De club en John werden door de KNVB, Fonds Gehandicaptensport en ING verrast met een poster van John. De drie organisaties werken samen om het G-voetbal de aandacht te geven die het verdient. John was onder de indruk van zijn poster. Eén poster hangt inmiddels bij hem thuis en één poster krijgt een mooi plekje in de kantine van SBC.
Speciale competities zodat écht iedereen kan voetballen
Voetbal zit verankerd in onze maatschappij. De sport is voor veel Nederlanders toegankelijk, maar voor een grote groep voetballiefhebbers is de weg naar de velden minder gemakkelijk te vinden. Voor voetballiefhebbers met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking zijn namelijk aanpassingen bij de plaatselijke voetbalclub nodig zodat ook zij kunnen voetballen. Bijvoorbeeld door extra begeleiding of met passend voetbalaanbod in de buurt zodat iedereen op zijn of haar eigen niveau kan voetballen. Voor deze voetballiefhebbers heeft de KNVB competities met aangepast voetbal, het G-voetbal. Speciale competities zodat écht iedereen kan voetballen. Op dit moment spelen zo'n 5.000 leden G-voetbal. De KNVB, Fonds Gehandicaptensport en ING zetten zich in voor G-voetballers en de clubs. De organisaties stimuleren amateurverenigingen om G-voetbal op te zetten en het de aandacht te geven die het verdient.
Ga naar knvb.nl/doe-mee voor het aanbod van clubs met G-voetbal

6 / 24

7 / 24

De BOA geen reuzenslang maar handhaver pur sang een overzicht van de resultaten eerste half jaar 2017

In de gemeente Son en Breugel zijn twee Buitengewone Opsporingsambtenaren actief, ookwel BOA's genaamd.
Zij hebben de taak om vooral kleine ergernissen aan te pakken op het gebied van overlast, verkeer, hondenproblematiek, jeugdproblematiek en handhavingspeerpunten. Er is een taakverdeling gemaakt voor toezicht en handhaving op het gebied van de Drank- en Horecawet en het buitengebied.

Door: Arjen Strik

De BOA's werken veelal gescheiden van elkaar, waardoor ze meer inzetbaar zijn. Ze draaien gemiddeld een keer per week een avonddienst en werken nauw samen met de drie wijkagenten van de politie. De BOA's maken deel uit van een breder netwerk, waardoor ze op veel gebieden een ambassadeursfunctie hebben tussen de burgers, overheid en andere instanties. Onlangs hebben zij een voortgangsrapportage opgesteld. In het verslag wordt een korte beschrijving gegeven van de behaalde resultaten over de eerste helft van 2017. Uit de rapportage blijkt dat het werk van de BOA meebeweegt met de maatschappelijke ontwikkelingen. Daardoor zijn zij een schakel in de leefbaarheid en veiligheid van de gemeenschap en de gemeente. Maar ook het buitengebied wordt steeds vaker het werkterrein van de BOA. Denk daarbij maar aan het bestrijden van illegaal dumpen van (hennep) afval en het bestrijden van wildcrossen. Verder is er meer aandacht uitgegaan naar handhaving reguliere horeca en sportkantines, hondenbeleid, kwetsbare inwoners en ondermijnende criminaliteit zoals hennep/drugs, mensenhandel en arbeidsmigranten.

Resultaten 1e half jaar 2017
Via diverse kanalen bereiken hen meldingen. Deze kanalen zijn de Meldkamer van politie, het Klantencontactcentrum van de gemeente en de Wijkteams.
Van de meldkamer was over het eerste half jaar een kleine toename te zien van het aantal meldingen. Te denken aan meldingen zoals hinderlijk parkeren en overlastmeldingen. Via het Klantencontactcentrum is er een duidelijke toename van het aantal meldingen over huishoudelijk afval (niet op de juiste wijze aanbieden). In 2015 was er nog een duidelijke afname te zien. Op de overige items is een daling te zien van 143 naar 103 meldingen over dit jaar.
De meldingen van het wijkteam hebben vooral betrekking op het dumpen van folders en afvalstoffen in het openbaar groen en steeg van 44 naar 50 ten opzichte van het eerste half jaar 2016.
Voor het eerste half jaar zijn er in totaal 220 verkeersbekeuringen uitgeschreven op een totaal aantal bekeuringen van 235.

Projectmatig handhaven
Parkeren bij scholen: Rondom de scholen controleren de BOA's op het parkeergedrag van de automobilist. Jeugd: Een keer per zes weken overleggen de Boa's informeel met de wijkagenten en de jongerenwerker(s). Tijdens de diensten worden structureel alle ontmoetingsplaatsen voor de jeugd bezocht. Vrachtverkeer: Er is een lichte stijging van het vrachtverkeer binnen de bebouwde kom van Son en Breugel. De meeste gecontroleerde bestuurders van vrachtauto's vallen echter onder het bestemmingsverkeer.
Overlast honden: Het eerste halfjaar hebben de BOA's drie meldingen ontvangen van bijtincidenten die bewoners hebben gemeld bij de gemeente. Dit is een sterke afname met vorig jaar (10). Tijdens reguliere surveillance wordt gehandhaafd op loslopende honden. Hiertegen zijn acht bekeuringen opgemaakt.

Contacten thuis
De BOA's komen veel in contact met burgers. De meeste contacten vinden plaats in de openbare ruimte, maar BOA's
komen ook bij mensen thuis. De BOA's hebben een oor- en oogfunctie en zetten zich in als het gaat om het maken van de verbinding tussen veiligheid in de openbare ruimte en zorg- en welzijn van kwetsbare burgers. De BOA's zien het afgelopen halfjaar dat hun rol groter wordt als het gaat meldingen van inwoners die een hulpvraag hebben. Het betreft hier vaak meldingen van vervuiling van woningen, verwaarlozing en personen die een vorm van begeleiding nodig hebben.

Drank- en horecawet
Een BOA heeft als toezichthouder Drank- en Horecawet bij gevestigde horecabedrijven een bezoek gebracht om de afgegeven horecavergunningen te controleren. Supermarkten voeren de voorschriften van de Drank- en Horecawet naar tevredenheid uit.
Afgelopen halfjaar zijn alle sportkantines gecontroleerd en bij evenementen die van de voetbal- en hockeyclub. Hieraan voorafgaand zijn er gesprekken geweest met de desbetreffende besturen. Tijdens deze gesprekken zijn de besturen geconfronteerd met ervaringen van eerder gehouden verkennende controles. De betreffende besturen hebben de handschoen duidelijk opgepakt omdat bij de (her)controles bij de evenementen geen feiten zijn geconsteerd die in strijd zijn met de bepalingen die betrekking hebben op schenkleeftijden.

Controle en Handhaving Buitengebieden
Vanaf 16 april 2015 is er door de gemeente Son en Breugel en de gemeente Nuenen een samenwerkingsnetwerk 'toezicht in het buitengebied' opgestart. Een BOA van Son en een BOA van Nuenen controleren structureel gezamenlijk. Hierbij wordt gecontroleerd op het illegaal storten van afvalstoffen en het vernielen en schade toebrengen aan flora en fauna.
Ook voor het toezien en handhaven op (drugs)afval zijn door beide gemeenten voorbereidende maatregelen getroffen door de aanschaf van wildcamera's.
In het buitengebied van Son en Breugel zijn door het college wegen, paden en gebieden aangewezen waar honden los mogen lopen. De BOA's hebben hieraan een belangrijke bijdrage geleverd.

Kortom de BOA is een onmisbare schakel in de handhaving en veiligheid van de gemeente Son en Breugel.

Boerenbruiloft in nieuw jasje gegoten


Gedurende 30 jaar was de boerenbruiloft een feestelijk en ludiek onderdeel van de Carnavalsviering op de dinsdag in Son en Breugel. Het ongeloof was groot toen de twee afzonderlijke comités, één voor Son en één voor Breugel, vorig jaar beiden besloten te stoppen met deze jaarlijkse traditie en dit in een brief melden aan CV de Krutjesrapers. Jammer en doodzonde was een veel gehoorde reactie.

Tekst: Arjen Strik
Foto: Wil Feijen

"Voor iedereen was die dinsdag een leuke dag zowel in Son in de tent als in Breugel eerder in 't Veer en later in de Vresselse Hut," vertelt Robert Conijn. "Jan Peters en ik kwamen elkaar laatst toevallig tegen op een feestje en haalden herinneringen op aan de Boerenbruiloft, dat waren keigave en lachwekkende anekdotes. Het was één groot sociaal feest waar je veel bekenden trof. We vonden het zonde dat deze mooie dorpstraditie niet meer gehouden werd," vertelt Robert. Jan en Robert besloten in actie te komen om deze onechtelijke daad nieuw leven in te blazen en hebben een nieuwe groep samengesteld met als trekkers Robert Conijn, Jan Peters, Marc van Eck, Peter van Kemenade, Ad Ras en Marianne van der Putte-Verhoeven. Zij vormen het boerenbruiloftcomité Son én Breugel. Een nieuwe lente een nieuw geluid. Zo is een belangrijk uitgangspunt voor het comité: Eén bruidspaar voor het hele dorp. Na 60 boerenbruidsparen verder, gescheiden door het dorp van huisvesting, kiezen we nu voor één bruidspaar voor heel Son en Breugel. Geen gedoe meer van "bokken en boeren" die op het midden van de brug over de dommel elkaar ontmoeten. Son heeft met Carnaval de feesttent op het kerkplein. Breugel heeft de Boerenbruiloft op het Pieter Brueghelplein. Daar naast het Rijksmonument ter nagedachtenis aan een groot schilder Pieter Bruegel, die notabene beroemd werd om zijn schilderijen van Brabantse taverelen van Boeren Bruiloften, gaan we de huwelijksceremonie vieren. Nuenen profileert zich als 'van Gogh village'. Voor ons comité wordt Pieter Bruegel onze nieuwe patroonheilige. Het feest zal na afloop gevierd worden in party-centrum De Bongerd.
Marianne vertelt: "Mijn man Ben en ik waren het bruidspaar uit Breugel in 2008. Dit was echt een heel emotionele gebeurtenis voor ons. We hebben dat heel intens beleefd. Zoveel hartelijkheid en warme, lieve mensen. Onze zoon hield nog een toespraak waarvan ik de tranen in mijn ogen kreeg. Een onvergetelijk boerenhuwelijk met een fantastisch feest als afsluiting in de Vresselse hut."
Hoewel de Boerenbruiloft nu als vrolijk en luchtzinnig onderdeel uitmaakt van de Carnavalsviering heeft ze een eeuwenoude traditie met een oorsprong naar de vasten-periode. Er was altijd een feest voor aanvang van de vasten met veel eten wat de mensen zelf meebrachten. Daarna was er onthouding van veel lekkernijen. En omdat er sowieso een feest werd gehouden werd tijdens dat feest meteen een bruiloft gevierd voor de arme boeren die geen feest konden betalen. Dus twee vliegen in een klap en zo ontstond de boerenbruiloft.

Het nieuwe comité poseert in vol ornaat rond het beeld van Pieter Bruegel. Marianne over de foto, waar ze op oogt als een sjieke boerendame: "Wij vieren de boerenbruiloft alsof we een echte boerenbruiloft vieren zoals rond 1900. De mannen droegen destijds een zwarte broek, boerenkiel, boerenpet, en eventueel rode zakdoek. Als schoeisel werden vaak klompen gedragen. De vrouwen droegen lange donkere rokken of jurken met eventueel een schort en klompen of zwarte schoenen. Op het hoofd droegen vrouwen vaak mutsjes. Op jonge leeftijden was dit een zwart mutsje. Zogenoemde 'werkmutsen' waren vaak wit. Maar voor een bruiloft werd de zondagse kledij uit de kast gehaald. De man in zijn zondags pak met brede stropdas en zwarte schoenen. De vrouw een zondagse jurk met omslagdoek. Dit keer zonder schort en met een ander mutsje. De kledingvoorschriften blijven gehandhaafd, maar het blijft Carnaval dus creativiteit is wenselijk."

Het nieuwe comité zit vol met nieuwe ideeën. Zo worden nog wat veranderingen doorgevoerd. Maar nog niet alle ideeën zijn uitgewerkt, dus hierover later meer. Robert is de contactpersoon naar buiten. We wensen het Pieter Bruegel BB-comité veel succes en houden u op de hoogte.

10 / 24

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Zondag 17 september 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst
Intentie: Harrie en Tonny Swinkels-Reloe, Tiny Rooijakkers, Jeanne vd Wijdeven- van Erp.
14.00 – 16.00 uur Inloopmiddag Den Bauw
Dinsdag 19 september 18.15 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering
Donderdag 21 september 18.15 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering met aansluitend stille aanbidding
Zaterdag 23 september 18.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Rob van Stuivenberg
Zondag 24 september 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor.
Intentie: Ietje van Dinther-Raeven, Familie vd Laar-van Heeswijk, Arie en Jet de Korte-vd Laar, Mia Donkers-van Heeswijk, Snoeba Eijkenboom, Ton Goossens, Willemien Merks-Roestenburg, Jan Streur, Jan Adriaans.

Sint Petrus' Banden, Son
Woensdag 13 september 19.00 uur: Eucharistieviering bij de opening van het nieuwe vrijwilligersseizoen
Zaterdag 16 september Geen Eucharistieviering in Son of in Breugel
Zondag 17 september 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor
intenties: Jan van Lieshout (1e jaargetijde), Joop van Heugten, Ben Giesbers, Loes Mom-Wiekart, Alda Teunissen-Feijen, Mien Heijmans-van Uden, Thé Leenders, Truus van Bussel-Franssen, Miny Driessen-Aarts, Herman Benning, Bert van Vlokhoven.
Woensdag 20 september 19.00 uur: Woord- en communieviering
Zaterdag 23 september 18.30 uur: Eucharistieviering in Breugel

H. Martinus Olland
Zaterdag 16 september 17.30 uur.
Eucharistieviering met kerkkoor.
Intenties: overleden ouders Witlox-Hagelaars, Marie van Gerwen-Eijkemans, Jan v.d. Pasch, Jans v.d. Pasch-Leenderts, Petra v.d. Pasch.

Sint Antonius Nijnsel
Zondag 17 sept. Eucharistieviering om 11.00 uur met gemengd koor.
Intenties: Grard en Mieke van Kessel- van Zutphen, Joop de Ruijter.
Dinsdag 19 sept. 9.00 uur Eucharistieviering.
Vrijdag 22 sept. om 14.00 uur huwelijksviering voor Mike van Zutphen en Suzan Vermeulen.

(PKN) in Son & Breugel
Zondag 17 september 10.00 uur: dienst in Son Ds. B. Stigter Startzondag m.m.v. de cantorij

Avondrepetitie van "Seniorenorkest Sonore"

Om belangstellende muzikanten kennis te laten maken met ons "Seniorenorkest Sonore" hebben wij dit jaar enkele avondrepetities ingepland. Op maandag 18 september beginnen wij om 19.30 tot 21.00 uur in een van de nieuwe zalen in "de Zwaan" in Son en Breugel.
Het orkest bestaat uit 25 leden en hoewel de meerderheid van de muzikanten de pensioengerechtigde leeftijd al enige tijd zijn gepasseerd, blazen zij hun partij met veel élan en vooral plezier.
Ons repertoire is breed van Tsjechische polka's tot Big Band-achtige muziek en alles wat hier tussen zit. Heeft U belangstelling, kom dan langs en breng uw instrument mee. Wie weet, het kan zo maar klikken.
Mocht u interesse hebben, dan kunt u ook contact opnemen met de voorzitter, de heer J. van de Wiel, telefonisch bereikbaar op 040- 2529238 of per e-mail: jan.bep@hotmail.com

Herdenkingsparachutesprongen in Son en Breugel

Parachutisten

Op 15, 16 en 17 september 2017 organiseert het Round Canopy Parachuting Team (RCPT) herdenkingssprongen op 3 historische locaties: Son, Veghel en Eerde.

Het RCPT is een internationaal parachutistenteam met onder haar leden 26 nationaliteiten. Het team organiseert parachutesprongen om hen te gedenken die voor onze vrijheid gevochten hebben. In de stijl zoals ze tijdens Operatie Market Garden in 1944 ook gesprongen zijn, met authentieke uniformen en vanuit een C47 (Dakota).

Op 15 september vindt de sprong plaats om circa 18.00 uur aan de Brouwerskampweg in Son, op 16 september om circa 18.00 uur aan de Kruigenstraat in Veghel en op 17 september om circa 15.30 uur aan De Horstjens in Eerde. Op 17 september neemt het team daarna deel aan de officiële herdenking in Eerde.
Parachutespringen is een activiteit die weersafhankelijk is en de bovengenoemde tijden kunnen daardoor op het laatste moment nog wijzigen.

15 september "Operation Paulushoef", DZ C Son
Op de zonnige middag van zondag 17 september 1944 zijn binnen 45 minuten meer dan 4.500 parachutisten op deze locatie geland. Daarnaast landen 53 Waco zweefvliegtuigen, getrokken door de beroemde C47, met zwaar materieel en aanvullende infanterie manschappen. De Paulushoef boerderij lag in de beoogde dropzone en was een uitstekend markeringspunt voor de piloten. De naam van de boerderij was namelijk duidelijk te zien in grote witte letters op het dak. De bewoners van de boerderijen in het Sonnius gebied hebben de Amerikanen geholpen op alle mogelijke manieren. In de daaropvolgende dagen was dit gebied het toneel van binnenkomende versterkingen die met zweefvliegtuigen en parachutes landden. Ook alle voorraden werden via de lucht aangevoerd.

Contactavond voor (jong)volwassenen met een beperking

Op vrijdagavond 22 september a.s. organiseert Stg MeeDoen S&B een gezellige contactavond voor (jong)volwassenen van 20.00-22.00u in sportcafé de Bongerd in Breugel. De toegang en de hapjes en drankjes zijn gratis.
Op deze avond:
• kun je kennismaken met leeftijdsgenoten.
• besteden we ook een uurtje tijd aan het onderwerp wonen: je krijgt informatie over de woonprojecten die in Son en Breugel gerealiseerd gaan worden en je kunt vragen stellen.
• kun je je wensen aangeven voor vrije tijdsactiviteiten die Stg. MeeDoen voor (jong)volwassenen wil gaan organiseren.

Kom jij ook kennismaken? Als je het lastig vindt om alleen te komen, mag je gerust iemand meenemen.
Toegang alleen voor mensen die zijn aangemeld. Aanmelden kan via de mail: info@meedoensenb.nl

Tower Festival 2017 Rocks!

Het was goed toeven op het Kerkplein, afgelopen zondag. Niet in de laatste plaatse vanwege het weer, dat prima was. Af en toe wolken, die steeds meer leken te moeten wijken naarmate de dag vorderde. Ook vanwege de goede muziek die te horen was, met voor elk wat wils. Voor één zondagmiddag en –avond werd het Kerkplein herschapen in een muziekparadijs.

Door: Lucas van As

Van de Rock 'N' Roll van de Sonse formatie OGR (Old Grey and Restless) tot country & western van NOT Johnny Cash, van de Jaren 1960 tot 1980 en alles er tussen in. Met als speciale toevoeging voor dit jaar The New Power Revolution A tribute to Prince, waarmee het festival ook de jaren 1990 er bij betrekt.

Voor muziekliefhebbers van de bovenstaande muziek was het een waar feest. Het podium was iets naar rechts verplaatst was ten opzichte van de vorige editie, en iets gedraaid waardoor het publiek op het terras van De Zwaan ook betrokken werd bij het festival. Naast het podium stond een groot scherm waarop afwisselend beelden van het podium en vanuit de 'vliegende' camera werden getoond. Die beelden waren afkomstig van een camera die onder een drone hing die regelmatig boven het Kerkplein vloog.

Al onder invloed van de klanken van OGR stroomde het Kerkplein aardig vol, de daaropvolgende acts versterkten dat effect. Ook het terras van De Zwaan was goed gevuld, op het plein zelf stonden ook de nodige lange tafels met banken waar men zittend kon luisteren. De meeste mensen stonden, of aan speciaal neergezette hangtafels (voor de hangouderen) of gewoon ergens.

Al kon menigeen niet stil blijven staan, sommigen waagden zelfs een dansje. Zelfs een kleine meid waagde een poging, zij het enigszins bedeesd. Het is mooi om te zien hoe mensen op kunnen gaan in muziek, het is genieten geblazen!

Niet alleen de muziek was divers, ook het publiek. Mensen van allerlei pluimage genoten van de muziek, al lag net als voorgaande jaren de gemiddelde leeftijd redelijk hoog.

Zoals bekend was het in eerste instantie onzeker of het festival dit jaar door zou kunnen gaan, na de vorige editie had de organisatie aangekondigd te stoppen omdat het te kostbaar was om een gratis muziekfestival als het Tower Festival te blijven organiseren. Deze mededeling was de aanleiding voor enkele enthousiaste bezoekers om samen met een aantal Sonse ondernemers in overleg te gaan met de organisatie.

Dankzij de inzet van deze bezoekers, van alle sponsoren en donateurs én financiële steun van de gemeente is de negende editie er tóch gekomen. Meer sponsoren en donateurs zijn van harte welkom, want volgend jaar is de tiende editie en wil het festival groots vieren!

Ik sprak de dag na het festival met Marco Dijkshoorn, de presentator. Hij schat het totaal aantal bezoekers op 2.000, minder dan vorig jaar. Dat had volgens Marco te maken met het weer, overdag was het prima maar 's avonds toen het donker werd, ging het waaien en gingen mensen naar huis. 'Het festival had een geweldige, gemoedelijke sfeer. We hebben veel positieve reacties ontvangen!'

Het was de bedoeling dat Nancy van Heeswijk als tussenact zou fungeren, terwijl de ene band aan het opruimen was of de volgende aan het opbouwen. Helaas moest Nancy afzeggen, dat was een tegenvaller. Toevallig was Bo Shannon, een zangers die vooral in Duitsland actief is, aanwezig en bood aan in te vallen. 'Bo speelde één nummer, ze was verbijsterend goed. We zijn haar erg dankbaar!' 'Waar een klein dorp groot in kan zijn', zegt Marco. Zo is het!

Het slotnummer zorgde voor een passend einde, volgens Marco. The New Power Revolution A tribute to Prince speelde tot slot 'Purple Rain', waarbij de toren en het podium paars verlicht waren. Iedereen was verrukt!

Het heeft ook al nieuwe donateurs opgeleverd, dus de 10e editie komt er zeker. 'We willen het jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan', zegt Marco. Een drietal hoofdacts is al bevestigd, zegt Marco. Er komt een Italiaanse coverband die muziek van Bon Jovi zal spelen, ook een Foo Fighters coverband zal acte de présence geven evenals Anouk. Niet de echte, natuurlijk.

Al met al een geslaagd festival, dat volgend jaar ongetwijfeld een prachtig vervolg zal krijgen. Mocht u beelden terug willen zien van dit jaar, dan kunt u kijken op: https://www.sonenbreugelverbindt.nl/web/son-en-breugel-tv

IJsfeest Son en Breugel wil verenigingen betrekken

Het IJsfeest van Son en Breugel wordt in een nieuw jasje gestoken. Het bestuur heeft de ambitie om het IJsfeest nog meer van en voor de gemeenschap van Son en Breugel te maken. Dat betekent dat er voor meer doelgroepen activiteiten georganiseerd worden.

De komende maanden zal steeds duidelijker worden hoe het programma van het IJsfeest er uit komt te zien. Eén onderdeel is dat verenigingen of stichtingen uit ons dorp zich kunnen presenteren of activiteiten kunnen doen om hun clubkas te spekken.

Naast de binnenhoreca zal voor het eerst een terras naast de ijsbaan ingericht worden. Op het terras stelt Stichting IJsfeest voor verenigingen een chalet gratis beschikbaar. Deze kunnen zij gebruiken om zich te presenteren, maar als ze bijvoorbeeld liever poffertjes willen bakken of een kop eigengemaakte erwtensoep serveren is dat ook prima. De inkomsten hiervan mogen de verenigingen volledig behouden. Stichting IJsfeest vraagt de verenigingen alleen een klein aantal uren vrijwilligerswerk te leveren.

Verenigingen en stichtingen die interesse hebben kunnen zich voor einde oktober melden bij Stichting IJsfeest, op mailadres administratie@stichtingijsfeest.nl. Als er voldoende interesse blijkt, zal het een onderdeel van het programma worden. Het bestuur staat open voor alle leuke ideeën die uit de verenigingen of stichtingen naar voren komen, maar ziet uiteraard ook toe op de belangen van het IJsfeest en de horeca.

Jeugdgemeenteraad officieel geïnstalleerd

De nieuwe jeugdgementeraadsleden en burgemeester Gaillard Foto: Wil Feijen

Afgelopen maandag (11 september) werden de nieuw gekozen leden van de jeugdgemeenteraad van Son en Breugel door burgemeester Hans Gaillard geïnstalleerd.

Door: Lucas van As

In juni zijn voor de tweede keer verkiezingen gehouden, dit jaar alleen in groep 7. De nieuw gekozen leden vervangen namelijk de jongeren uit groep 8 die afgelopen jaar zitting hadden in de jeugdgemeenteraad.

De jeugdgemeenteraad van Son en Breugel bestaat uit 14 leden. Iedere basisschool is vertegenwoordigd door één leerling uit groep 7 en één leerling uit groep 8. De leden zitten twee jaar in de jeugdgemeenteraad.

5 oktober a.s. is de eerste vergadering van de jeugdgemeenteraad, de jeugdraadsleden kregen meteen 'huiswerk' mee van de burgemeester. Hij vroeg ze na te denken wat ze willen bespreken en wat ze de gemeenteraad mee willen geven voor de raadsverkiezingen van maart 2018.

Bij de installatie waren de kinderen in eerste instantie wat bedeesd. Burgemeester Gaillard wees hen op de resultaten die vorig jaar behaald zijn. Zo is bijvoorbeeld het onderzoek naar speelplaatsen nog in volle gang, werd de overlast van hondenpoep aangekaart, evenals de verplaatsing van een bushalte in de Gentiaan en de achterpaadjes in Breugel, die de kinderen niet veilig vinden. De gemeenteraad wil de jeugdraad meer betrekken bij het politieke proces en de samenwerking intensiveren.

De Jeugdgemeenteraad vergadert zesmaal per schooljaar op donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. Tussendoor werken de leden van de Jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, een- hooguit tweemaal per maand. Een aantal begeleiders helpen de Jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. Ook de begeleiders zijn nieuw en hun aantal is uitgebreid, het zijn er nu zeven in plaats van drie.

Ik sprak kort met Sophie Vandevelde, één van de nieuwe leden. Ze vindt het belangrijk dat er aandacht besteed wordt aan verkeersveiligheid, het milieu en dat iedereen in het dorp met elkaar kan samenleven. Samen met haar collega-raadsleden gaat ze zich daar de komende twee jaar voor inzetten. DeMooiSonenBreugelKrant wenst de jeugdgemeenteraad veel succes!

In kader:

De nieuwe leden van de jeugdgemeenteraad zijn:

India Geuze

De Bloktempel (gr. 7)

Fenna Bosch

De Bloktempel (gr. 8)

Milan Jansen

De Harlekijn (gr. 7)

Marit Dozy

De Harlekijn (gr. 8)

Leon Milicevic

De Krommenhoek (gr. 7)

Mees Beärda

De Krommenhoek (gr. 8)

Luna van der Duin

De Regenboog (gr. 7)

Jaydee van Gils

De Regenboog (gr. 8)

Matt Philips

De Ruimte (gr. 7)

Hidde Dekkers

De Ruimte (gr.8)

Sophie Vandevelde

De Sonnewijzer (gr. 7)

Aimee Lombarts

De Sonnewijzer (gr. 8)

Lieke van Houtum

De Stokland (gr. 7)

Nick Kremers

De Stokland (gr. 8)

Lezerspodium1

Verborgen agenda?
Dat er iets grondig schort aan de interactie tussen de gemeente en de burgers, is wel duidelijk.
Er wordt geschermd met woorden als transparantie en inspraak. Maar van beide is niet veel te merken. De burger voelt zich buitenspel gezet. Alle tegenstemmers ten spijt, worden zij niet uitgenodigd in het dure onnodige onderzoek dat de gemeente wil houden. De petitie van Harry Sijbers niet geaccepteerd omdat de burgemeester ineens formeel moest gaan doen. Kom op jongens, zo gaan we in een dorp niet met elkaar om. Ga dan naar een grote stad.
Alle tegenberekeningen die worden gepresenteerd afgedaan als onwerkelijk. De afbraak van die 'lelijke' kerk zou al een feit zijn. Inpandige nieuwbouw werkt bijna altijd. Zie de voorbeelden in den lande.
Vol verbazing las ik het artikel van Arjen Strik in de 'MooiSonenBreugelkrant'. Beste Arjen, in de loop van de tijd kun je lelijke gebouwen toch mooi gaan vinden. Dat geldt zelfs in omgekeerde mate ook voor mensen. Daar kom je vanzelf nog wel achter. De negatieve beeldvorming kun je ons niet verwijten. Steek je hand eerst even in eigen boezem. Evalueer eens het handelen van de gemeente. Daar word je heel wat wijzer van.
Het komt me voor dat bijna de hele gemeenteraad inclusief de burgemeester slaafs achter de wethouder aanloopt. Het moet en zal er worden doorgedrukt. Is hier sprake van een verborgen agenda zoals gesuggereerd wordt?

Joep Vermeulen

Lezerspodium

De lokale pers kopte vorige week:

"Negatieve beeldvorming onterecht, toekomstige gebruikers zijn trots op MFA."

Met verontwaardiging las ik het onsamenhangende artikel waarin de toekomstige gebruikers (kijkt u even goed wie dat zijn) hun tevredenheid uitten over de procedure en hun inspraak bij de invulling van het gebouw.
Over de transparante werkwijze van de gemeente steekt men de loftrompet.

Hieronder een paar citaten met mijn commentaar:
"Verplaatsbare wanden en doorkijkjes met veel glas, iedereen mag gezien worden."
DorpsVISIE vraagt zich af of dit ook iets is wat het CMD (een van de gebruikers) toejuicht. Waar blijft de privacy voor de bezoekers!
Dit is precies de reden waarom wij vinden dat het CMD niet thuishoort in de MFA maar in het gemeentehuis.

"Er is gespaard om een MFA te bouwen. Dat spaargeld is van ons allemaal en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.
Exploitatie en kosten zijn een belangrijke factor voor het in de toekomst overeind houden van het MFA. Daar weten wij als gebruikers nog te weinig van. In de regio hebben dorpshuizen het moeilijk en worden zelfs gesloten. Er moet dus snel helderheid komen".
De gemeente handelt volgens beide heren toch zo transparant!
"Aan mijn hoela" om het maar eens populair uit te drukken.
De gemeenteraad is tot op de dag van vandaag onwetend over de exploitatie en definitieve kosten.

"De zorgen van de ondernemers moeten wel serieus genomen worden."
Ondertussen stellen de heren toch de democratische gang van zaken aan de kaak want dat inwoners en ondernemers zich niet gehoord voelen dat begrijpen ze ergens ook nog wel. Zij echter, hebben gekeken naar hun eigen belangen en die van elkaar samen. "Zij lopen niet aan de leiband van de gemeente of de politiek".

Dit zijn slechts enkele citaten van de heer Ad Louwers, voorzitter van het Vestzaktheater, en de heer Henk Hulsen, oud-voorzitter van de harmonie.
Kijkt u verder wie deze, naar alle waarschijnlijkheid, toekomstige gebruikers zijn (immers contracten zijn nog niet getekend): allemaal grootgebruikers van subsidie, met de gemeente als sluitpost.

Vindt u, na het lezen van bovenstaande, de negatieve beeldvorming over het MFA nog steeds onterecht?

Frits Helders,
bestuur DorpsVISIE

Lezerspodium 2

MFA in Gemeentehui
Een idee: als we van het 'monumentale' gemeentehuis nou eens de MFA maken! Dan kan de raadszaal het theater worden.
Of is het dat al? Je zou het zeggen als je de manipulatie-soap volgt die daar al sinds maanden wordt opgevoerd. Voor degenen die de opvoering hebben gemist, geen nood, hij wordt geprolongeerd tot 21 maart 2018. Maar dan is het ook echt afgelopen.
U zult zich afvragen: "De MFA in het gemeentehuis, maar de gemeente dan?"
Nou, die brengen we dan onder in het stadhuis van Eindhoven. Of misschien wel in het gemeentehuis van Nuenen. Immers ook dat is duidelijk de al openbaar gemaakte wens van het huidige college van B&W.

Ton Merks, namens de wekgroep 'Vraag zoekt Antwoord'.
De werkgroep 'Vraag zoekt Antwoord' zet zich in voor een breed gedragen, levendig kerkplein inclusief dorpshuis. Er wordt ons nu geen andere keus gelaten en daarom zien wij ons genoodzaakt over te gaan tot het organiseren van een krachtige actie! Wij houden u op de hoogte!

Lezerspodium3

Beach Event

Volgens uw verslaggever was de Beach Event zeer geslaagd. Dat kan dan zo wel zijn voor sommigen, anderen zoals ik hebben alles behalve genoten van het helskabaal, waarvan wij ongevraagd als buurtbewoners mochten "meegenieten". Het hield het midden tussen een Heksenketel en een Neanderthalerfeest zou ik zeggen ,als ik daarmee heksen en Neanderthalers niet beledig. Kortom : Van dit soort ongevraagd amusement gelieve de organisatie en gemeente ons in de toekomst te verschonen. Ik had me bij een familie en vriendenfeest wel iets anders voorgesteld dan slapeloze nacht.

Mvrgr
W.Zwetsloot

Start nieuw toneelseizoen bij jongerencentrum Oase

Foto: Lianne van Asperdt

Vanaf 20 september gaan bij Oase de toneellessen, onder leiding van Suzanne Akkus, weer van start. Altijd al eens een superheld willen zijn?
Benieuwd hoe het is om als indiaan over de prairie te sluipen?
Lijkt het je wel wat om als beroemdheid over een catwalk te zwieren? Dan zijn de toneelcursussen van Oase écht iets voor jou! In de verschillende groepen zijn nog enkele plekken vrij dus meldt je snel aan voor de proefles op woensdag 20 september.
Suzanne Akkus heeft de MBO opleiding Artiest/Theater in Eindhoven gevolgd.
Na het afronden van haar opleiding heeft ze inmiddels al 5 jaar ervaring in spelen, regisseren en doceren. Suzanne heeft tevens ervaring opgedaan in Istanbul op gebied van theater maar ook acteren voor een camera. Ze geeft dramales bij de Turkse theater vereniging Kulis in Eindhoven. Naast het doceren speelt ze daar in voorstellingen met een maatschappelijke doel, maar ook in toneelstukken van verschillende toneelschrijvers, zowel Turks als Nederlands. Suzanne heeft veel zin om bij toneelgroep Oase aan de slag te gaan.

De toneelcursus gaat er als volgt uitzien: het eerste half jaar (september - december) wordt in zo'n 12 lessen gewerkt aan een korte voorstelling die op vrijdag 22 december 2017 zal worden uitgevoerd, deze voorstelling heet 'Het meisje met de pindarotsjes'. Over het tweede gedeelte van de cursus wordt nog nagedacht maar ook dat beloofd spannend en uitdagend te worden.

Even als vorig jaar kun je je dit jaar opgeven voor één deel van het seizoen. Natuurlijk vinden we het super leuk als je aan beide cursussen mee wil doen. De kosten voor een compleet cursusjaar zijn 100.= euro of 125.= euro (dit is afhankelijk van je lestijd en leeftijd).Wij hebben veel zin in het nieuwe seizoen en hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij. Ben jij 8 jaar of ouder en sta jij te popelen om te beginnen? Schrijf je dan in voor seizoen 2017/2018 via toneel@jc-oase.nl.
Wil je graag komen kijken of toneelles iets voor jou is? Schrijf je dan in voor de proefles op 20 september 2017 via toneel@jc-oase.nl.

Proefles:         20 september 2017
Startdatum: 20 september 2017, 30 lessen, geen lessen in de schoolvakanties                                                                
Lesdag/tijden: Woensdagmiddag
                 groep 1 - 13:30 - 14:30 (Kids)
                 groep 2 - 14:45 - 16:15 (Teens)
                 groep 3 - 16:30 - 18:00 (High School)
Kosten:         100,= euro voor groep 1, 125,= euro voor groep 2/3
Locatie:         Jongerencentrum Oase - Dommelstraat 10 - Son

'Kinderspelen' op weg naar huis

In de editie van 21 juni jl. berichtten wij over de tekenclub van het HOi-huis, die bezig waren met een kopie van een schilderij van Pieter Bruegel, ' Kinderspelen'. Wethouder Kees Vortman had dit gelezen, en tijdens een bijeenkomst (kookavond) zijn waardering uitgesproken over het schilderij.

Het schilderij is eigenlijk een collage gebaseerd op het schilderij van Pieter Bruegel. Het originele schilderij is in 1560 gemaakt en laat een groot aantal spelletjes en andere vormen van vermaak zien. De diverse taferelen zijn nagetekend door de leden van de club, de achtergrond is gemaakt door Bart Wolfs, die ook de tekeningen van de overige leden in de tekening plaatste.

Vanwege de connectie tussen de schilder Pieter Brueghel, het dorp Breugel en de wethouder is het logisch dat het schilderij van de tekenclub een 'tijdelijke' plek krijgt in Breugel. De gemeente krijgt het schilderij daarom in bruikleen van de tekenclub. Jacqueline Kuipers, van sporthal De Bongerd, vindt dit ook een prima idee. Het past uitstekend in de gedachte van het gemeenschappelijke project BreugelBruist!, Jacqueline is zelf van thuis ook bekend met de schilderijen van Pieter Brueghel. Familie van Jacqueline had vroeger een café dat de naam van deze schilder had. Zo wordt het verre verleden, naar een nabij verleden en aan de toekomst verbonden.

Om dit officieel te maken, en de tekenclub even in het zonnetje te zetten, vond de overhandiging plaats op donderdagmiddag, 7 september, in het gemeentehuis. Onder leiding van 'voorzitter' Bart Wolfs verzamelde een aantal leden van de tekenclub zich in de kamer van de burgemeester. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, de kunstenaars bewonderden het beeld 'Screaming Eagle', dat in 1994 ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding gemaakt is door Jacqueline van der Laan.

Dan is het grote moment aangebroken, en wordt het schilderij officieel aan wethouder Vortman overhandigd, die het dankbaar in ontvangst neemt. De tekenclub is ook blij dat ze even in het zonnetje gezet zijn.

Zo is de cirkel rond, in symbolische zin, en komt Pieter Brueghel thuis. Jacqueline Kuipers zal het een mooi plaatsje geven in De Bongerd, al zal dat tijdelijk zijn. Als de nieuwe sporthal af is, zal het een definitieve plek krijgen.

Fietstocht PVGE naar Oirschot

PVGE fietsclub fietst via Sint Oedenrode en Liempde naar Oirschot.
Op woensdag 20 september vertrekken we om 9.30 uur direct met de fiets vanaf het 17 Septemberplein. Het is een fietstocht, die een hele dag in beslag neemt.
Het traject voert langs het Dommeldal naar de markt in Sint Oedenrode. Hier drinken we koffie in restaurant "de Pastorie". Zij, die slechts een ½ dag willen fietsen, kunnen na de koffiepauze huiswaarts.
De dagdeelnemers fietsen na de koffie via Liempde en het schitterende Veldersbos naar Oirschot, waar we op de markt kunnen lunchen. Tenslotte keren we via het fietspad langs het Wilhelminakanaal terug naar Son en Breugel. Ook niet-leden, die een keer met ons willen meefietsen, zijn van harte welkom.
Verdere inlichtingen: tel.: 0499-473042; e-mail: herman.j.hendriks@kpnmail.nl

Lezing Henk Roosenboom 'Een niet zo gouden eeuw'

Lezing Heemkundekring Son en Breugel op woensdag 20 december om 20.00 uur in de zaal van 'De Zwaan', Markt 9 te Son en Breugel.
De toegang is gratis en introducees zijn van harte welkom.

'Een niet zo gouden eeuw' door Henk Roosenboom.

De periode 1648 tot 1795 is een "vergeten" periode in de geschiedenis van onze provincie. Veel mensen weten wel het een en ander over de roemrijke tijd van het hertogdom Brabant in de middeleeuwen – denk aan hertog Jan – en ook nog over de 19de en 20ste eeuw, maar weinig over de tijd er tussen. De anderhalve eeuw tussen 1648 en 1795 wordt nog vaak gezien als een duistere tijd, de periode dat "wij" onder de knoet van de protestanten zaten en uitgebuit werden.

Deze opvatting, zo begrijpt u natuurlijk, is inmiddels achterhaald. Tegenwoordig denken we toch wel enigszins genuanceerder over Brabant in de 17de en 18de eeuw. Niet dat het allemaal rozengeur en maneschijn was: er wás veel armoede, de meeste politieke functies wáren in handen van protestanten, er bestónd veel onveiligheid en oorlogen en brandschattingen waren aan de orde van de dag. Maar aan de andere kant, het is wel het tijdperk geweest, waarin onze provincie vorm gekregen heeft, waarin de kiem is gelegd voor het moderne Noord-Brabant.

Toen Noord-Brabant in 1648 definitief een deel werd van Noord-Nederland werden de katholieke inwoners van Brabant geconfronteerd met de calvinistisch protestantse cultuur van het noorden. Dit ging niet zonder problemen, maar geleidelijk aan leerden, misschien uit de nood geboren, beide partijen elkaar steeds beter kennen en groeiden zo langzaam naar elkaar toe, totdat, in de tijd van de Bataafse revolutie na 1795, Noord-Brabant gelijkwaardig werd en zich begon te emanciperen.

In deze lezing wordt deze geschiedenis verteld aan de hand van talloze afbeeldingen, gezien vanuit het perspectief van de regio Zuidoost Noord-Brabant, het oude Kempen- en Peelland. Het verhaal wordt zoveel mogelijk benaderd vanuit de mensen die hier woonden en werkten. Hoe zagen en beleefden zíj hun wereld en hun tijd?

Henk Roosenboom
Heemkundekring Son en Breugel heeft Henk Roosenboom uitgenodigd om op woensdag 20 september aanstaande deze lezing te houden in De Zwaan in Son. De aanvang is 20.00 uur.
Henk studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en was jarenlang verbonden aan het Rijksarchief in Noord-Brabant. Van 1988 tot 2002 was hij gemeentearchivaris van Helmond. In 1997 promoveerde hij op een proefschrift over de dorpsschool in de Meierij van 's-Hertogenbosch, 1648-1795. Na de fusie van het Gemeentearchief Helmond met het Streekarchief Eindhoven in 2002 werkte hij tot juni 2005 als wetenschappelijk en educatief medewerker op het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Hij schreef een groot aantal bijdragen over de geschiedenis van oostelijk Noord-Brabant.

Voor leden van de Heemkundekring is de toegang gratis, van niet-leden zal een bijdrage van 2 euro worden gevraagd.

Muzikale middag voor gasten van de Zonnebloem Son en Breugel

Op donderdagmiddag 7 september was er in zaal d'n Tref van Zonhove een gezellige middag met een optreden van het Sons Musical- en Operettekoor.


Na ontvangst met een kopje koffie of thee en een heerlijke koek, rondgebracht door onze vrijwilligers, werden de gasten welkom geheten door Joke Wisman, waarna het koor, begeleid door de pianiste, Eline van Vroonhoven, ons meenam op een muzikale reis.
Zo was er een lied over de liefde: "Der Lindenbaum" en werden we met het lied "The complete History of western Music" meegenomen in de wereld van wat verschillende componisten allemaal voor moois hebben gecomponeerd.
Het verhaal wat bij het lied "Barbershop Blues" werd verteld door de dirigent was wel even schrikken, we hoorden dat men kwam om geknipt te worden, maar men kon er ook terecht om kiezen te laten trekken!

Nadat in de pauze iedereen voorzien was van een drankje, volgde de rest van het optreden, het koor zong o.a.het mooie lied "Prendre un Enfant". Tijdens dit lied dacht ik toch stiekem meer aan het lied "Kom met mij mee naar Maastricht" dat Benny Neyman op die melodie gemaakt heeft.
En met het goed meegezongen "Que sera, sera" en als toegift het lied "Brabant" van Guus Meeuwis kwam er een eind aan deze mooie en gezellige middag.
Hebt u na het lezen van dit bericht ook zin gekregen om vrijwilliger te worden bij de Zonnebloem, afdeling Son en Breugel, twijfel niet en meld je aan. Dat kan door te bellen naar Henri Lodewijks 0499-475143 of h_lodewijks@hotmail.com.

Keramiekgroep Son en Breugel

Heb je zin om met je handen iets moois te maken van klei? Een goede manier om je creativiteit te ontwikkelen en/of te ontdekken. Of je dit nog nooit gedaan heeft, een tijd geleden, of het liefst zo vaak mogelijk. Doe dan mee met de cursus keramiek!
In 28 lessen creëer je je eigen kunstwerken van keramiek met de hand. Je start met het leren hoe je vormen kunt boetseren en opbouwen. Daarna krijg je verschillende decoratietechnieken uitgelegd en leer je het werk te glazuren. Het werk wordt afgebakken in de oven en daarna krijg je het mee naar huis.
Deze cursus is geschikt voor zowel beginners als mensen die al eerder met klei hebben gewerkt. Er is nog ruimte op zowel maandagmiddag van 13.30 – 16.00uur of op de woensdagavond van 19.30 -22.00uur. We starten half september weer in ons eigen atelier.
Heeft U interesse neem dan contact op met Mariëlle Keijzers-Swinkels via e-mail: marielleswinkels@hotmail.com of bel: 0499-479511

The Big Sheep Tour in Son en Breugel

Foto: Wil Feijen

Maandag 11 september was het zover: de schapen van The Big Sheep Tour deden Son en Breugel aan! Veel mensen stonden vol spanning aan de Nieuwstraat te wachten op de kudde schapen die al tien dagen op pad waren met hun tour door Midden- en Zuid-Brabant.

Onderweg van Best naar Son en Breugel kwam de kudde een wildrooster tegen waardoor een omweg gemaakt moest worden, maar toen de schapen rond 14.30 uur bij de brug langs het kanaal aankwamen werd het geduld van de vele mensen beloond. Het was een geweldig gezicht, om te zien hoe de ongeveer 250 schapen het dorp binnen liepen. Overal waren lachende gezichten van de kinderen en ouderen te zien. Auto's parkeerden naast de Nieuwstraat om de schapen te kunnen filmen, ook vanuit de winkels en balkons hielden de mensen hun telefoon op de schapen gericht.

Gastvrij werden de schapen onthaald op het Oranjeveld aan de Dommel. Hier vertelde Kees van Hee, voorzitter van Stichting Het Kempische Heideschaap, hoe het de afgelopen dagen verlopen waren en hoe mensen een bijdrage kunnen leveren aan de bouw van een nieuwe schaapskooi. Herder Matthijs haalde een schaap uit de omheining, gaf uitleg over de heideschapen en de kinderen mochten elk even het flesje melk vasthouden waar het schaap ondertussen gulzig uit dronk. Ook liet Matthijs zien hoe je op een ouderwetse manier een schaap scheert, niet met een tondeuse maar met een schaar. De kinderen hingen aan zijn lippen!

Ook was het wol vilten erg in trek, na een demonstratie met een groot schaapsvel mogen de kinderen zelf stukjes wol vilten. Dit gaat gepaard met water, veel groene zeep, wrijven en kneden, zelfs gooien om het materiaal aan elkaar te krijgen. Ook was er een demonstratie van breien en spinnen op een authentiek spinwiel.

Daarna was de kleurwedstrijd. Voorafgaand aan The Big Sheep Tour waren op alle scholen kleurplaten en lesprogramma's over de schapen uitgedeeld. Maandag 11 september was er een mooie prijs te winnen met de ingekleurde tekeningen. Vol spanning wachtten de kinderen, hopend kans te maken op een dag met de klas naar de schaapskudde op de Strabrechtse Heide. Kiki Braam van de Harlekijn won deze prijs en vol trots nam ze deze prijs de volgende dag in ontvangst.

Om 17.00 uur verlieten de schapen het Oranjeveld om naar Bomenrooibedrijf Kuijpers te gaan voor het Pop-Up-Restaurant Schaap. Daar waren de 100 exclusieve gasten allemaal op tijd binnen.

Nadat iedereen zijn plaats had ingenomen kon de schaapskudde welkom worden geheten. Onder luid applaus werden de schapen binnengehaald over de rode loper in de voor het evenement geplaatste tent. Dit was een waar spektakel!

De schapen zochten vervolgens een heerlijk plekje in de wei om welverdiend uit te rusten na de lange tocht die ze hadden afgelegd. Gelegenheidszanger Harry van Habbevents zong daarbij heel toepasselijk 'slaap kindje slaap, daar buiten loopt een schaap'. Vanuit de tent was er mooi zicht op de kudde, zodat de gasten echt tussen de schapen zaten.
Vervolgens hield Marjolein Hartogs-Kuijpers, mede namens Hein Kuijpers en Mart Habraken, een welkomstwoord waarin zij haar blijdschap toonde dat de gasten met zovelen waren gekomen.

Toen kon het echte culinaire genieten beginnen: drie heerlijke gerechten kregen de gasten voorgeschoteld, allemaal met een vleugje schaap. Het voorgerecht was verzorgd door Lucies Plateau, het hoofdgerecht en dessert door John Pols van Flavours Catering en enkele leden van kookclub Le Cuisine van de Sonnerie. De reacties van de gasten waren lovend!
Tijdens het diner hield Stichting Het Kempische Heideschaap nog een toespraak om aan de gasten de achtergrond uit te leggen van The Big Sheep Tour, meer informatie te geven over de stichting en ook om te vertellen waar het opgehaalde geld nu daadwerkelijk voor was bestemd.

Aan het einde van de avond was het tijd geworden om te onthullen hoeveel geld aan Stichting Heideschaap kon worden overhandigd. Dat was maar liefst een cheque van €1000!
En zo kwam er een einde aan het unieke en bijzondere pop-up-restaurant Schaap. De schapen bleven nog lekker een nachtje slapen in de wei aan de Airborneweg.

Dierenbescherming Son en Breugel zoekt collectanten

Wij willen ons graag voorstellen, we zijn het collecteteam Son en Breugel, bestaande uit een dorps-coördinator en vijf wijkhoofden. V.l.n.r.: Eveline, Martine, Ineke, Annet, niet op de foto Els en Mariëlle.

We werken dit jaar aan de collecte van de Dierenbescherming in Son en Breugel en hopen er weer een succes van te maken, omdat we de dieren en de Dierenbescherming een warm hart toe dragen.

De Dierenbescherming is de enige organisatie die zich al ruim 150 jaar inzet voor het welzijn van alle dieren in Nederland. Het is geen overheidsinstelling en kan haar werk alleen doen dankzij de contributie en giften van leden, donateurs en sponsors. De opbrengst van de jaarlijkse collecte heeft hierin een belangrijk aandeel.

Elk jaar hebben tienduizenden dieren in Nederland hulp nodig. Ze zijn verwaarloosd, mishandeld, gedumpt of gewond. Het geld dat wordt opgehaald tijdens de jaarlijkse collecte rondom Dierendag wordt besteed aan het beschermen, redden, opvangen en herplaatsen van deze dieren.

Collecteer mee van 1 t/m 7 oktober 2017 in jouw eigen buurt en help de dieren die onze hulp zo hard nodig hebben. Collecteren kost maar een paar uur, het is gemakkelijk en leuk en je helpt dieren in nood.

Meld je nu aan als collectant! Neem contact op met het wijkhoofd van Son en Breugel, Ineke op tel. 06-21925670.

Namens de Dierenbescherming,
Het collecteteam Son en Breugel

Het DNA van Son en Breugel

Son en Breugel staat bekend als een regio met betrokken inwoners en ondernemers die in en voor Son en Breugel werken. Eens een Sonse of Breugelse , altijd een Sonse of Breugelse of zijn we toch Son en Breugelnaren
Maar wat maakt iemand een Son en Breugelnaar? En wie is nu een typisch Sonen Breugelnaar?

Daarover gaat de eerste raadpleging van het burgerpanel TipMooiSonenBreugel.nl. Gezamenlijk gaan we op zoek naar het DNA van Son en Breugel. Wat bindt ons?

Denk en praat mee door in te schrijven via www.tipmooisonenbreugel.nl

Het Groene Woud zoekt 'out-of-the-box'-projecten voor meer biodiversiteit

mobiele tuin

LNMH en Streekfonds Het Groene Woud dagen bewoners van Het Groene Woud uit tot 'om-denken' en zo met 'out-of-the-box' voorstellen te komen voor vergroting van de biodiversiteit in het gebied. Zij kunnen vervolgens in aanmerking komen voor een voucher van € 250,-, € 500,- of € 1.000,- voor de uitvoering van hun plan. Vanuit Streekfonds Het Groene Woud is € 10.000,- beschikbaar gesteld voor projecten en activiteiten die op een vernieuwende manier bijdragen aan het vergroten van de soortenrijkdom. Stichting LNMH (Landschap Natuur en Milieu Haaren) is trekker van het project. Aanvragen voor de eerste ronde kunnen tot uiterlijk 30 september 2017 bij LNMH worden ingediend.
Streekfonds Het Groene Woud keert jaarlijks gelden uit aan projecten die bijdragen aan de verdere, duurzame ontwikkeling van Het Groene Woud. Het fonds heeft voor het project van 2017 in de Stichting Landschap Natuur en Milieu (LNMH) uit Haaren een enthousiaste partij gevonden die op zoek gaat naar groepen particulieren die in Het Groene Woud een vernieuwende bijdrage willen leveren aan behoud en versterking van biodiversiteit. Het Groene Woud ligt in de stedendriehoek 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg. Het heeft in de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd in de kwaliteit van het cultuurlandschap, flora en fauna. Er is veel bereikt en daar kunnen we allemaal van genieten. Maar de soortenrijkdom is kwetsbaar en verdient daarom ook dit jaar een extra impuls.
Vernieuwende projecten vanuit andere groepen
Gangbare projecten zoals het plaatsen van nestkasten en het planten van inheemse struiken hebben inmiddels hun nut bewezen, maar met 'meer van hetzelfde' komen we er niet. Meestal komen biodiversiteitsinitiatieven uit de koker van natuurverenigingen. De tijd is nu rijp om ook groepen aan te spreken die weliswaar een ander doel hebben, maar daarbij wel plezier hebben in het aantrekken van bijvoorbeeld vogels en vlinders. Ook valt te denken aan het combineren van een monumentale omgeving met eetbare planten of bomen, waardoor de aantrekkingskracht voor een bezoek door ouders met kinderen wordt vergroot. Daarom nodigt LNMH allerlei groepen uit voor het indienen van projecten: van sportclub tot scouting en van buurtvereniging tot heemkundekring. De ambitie is om te komen tot 12 groene initiatieven, door het hele Groene Woudgebied heen. Het is de bedoeling dat de groepen die de initiatieven ontwikkelen deze ook gaan uitvoeren. Bedrijven en particulieren zijn uitgesloten van deelname: voor hen bestaan er alternatieve financieringsmogelijkheden.
Aanvraagformulier
Het project loopt van september 2017 tot eind 2018. De toekenning van vouchers wordt verdeeld in drie of vier perioden. Aanvragen voor de eerste ronde kunnen tot uiterlijk 30 september 2017 bij LNMH worden ingediend. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar via lnmh.projecthgw@gmail.com.
Telefonische informatie kan worden ingewonnen bij projectleider Tiny Vermeer uit Helvoirt. Zij is bereikbaar via 06 – 22123917.

Bijenweitje nieuwbouw
Parkeerplaats vergroenen

Verzameling strijkbouten op verzamelaarsbeurs Veghel.

Zondag 17 september houdt Stichting Verzamelbeurs Veghel een verzamelaarsbeurs met een expositie strijkbouten in Wijkgebouw "De Golfstroom" gelegen aan de Witte de Withstraat 24 te Veghel-Zuid.
Om half tien tot half één zijn de deuren geopend voor het publiek.

Zondag 17 september houdt Stichting Verzamelbeurs Veghel haar maandelijkse verzamelaarsbeurs. De verzamelaars kunnen dan weer hun hart ophalen, met het uitbreiden van hun verzameling door middel van uitwisseling van hun meegebrachte spulletjes en hun dubbele waren te ruil aan te bieden. Er is vraag en aanbod van postzegels, munten, bankbiljetten, winkelwagenmunten, communie-schoolprentjes, miniatuurauto's, ansichtkaarten, bidprentjes, flippo´s, keycords, kwartetten, lucifersetiketten, markclips, pennen met opschrift, pin's, sigarenbanden, sleutelhangers, speelkaarten, speldjes, stripboeken, suikerzakjes, telefoonkaarten, theezakjes, en nog veel meer.
Op deze verzamelaarsbeurs is ook weer een expositie te bezichtigen. Dit keer exposeert Herma uit Heemstede en Tilly uit Haaren op de verzamelbeurs, beiden 63 jaar en verzamelaars van strijkbouten en strijkattributen. Ze hebben respectievelijk ruim 800 en 700 bouten thuis. De verzamelingen begonnen zoals gewoonlijk met eentje als decoratie op een keukenkachel of schoorsteenmantel en voor ze het wisten hadden beiden een groot aantal ijzers en gingen ze zich verdiepen in de verschillen tussen kachel- en houtskoolbouten, doosijzers, ei-ijzers en plooimachines. Toen Herma ongeveer 1500 strijkbouten en was-attributen had, is ze zich gaan specialiseren in plooimachines. De mooiste machines zijn nu beter zichtbaar tussen alle apparaten. De meesten komen uit Engeland en Verenigde Staten en Frankrijk. In Nederland gebruikte men een houten plankje met een rolletje.
De verzameling van Tilly is nog heel breed en bevat alles van voor het elektrische tijdperk. Haar grootste ijzer is een houtskoolbout uit Afghanistan van bijna 7 kg. De zwaarste in de verzameling, een kleermakersijzer, weegt bijna 10 kg. Een mooi klein ijzertje uit haar verzameling is een ovaal kachelboutje van 9,5 cm lang om kanten mutsjes te strijken. Wereldwijd hebben beiden contact met collega verzamelaars en op bijeenkomsten en beurzen zoeken zij nog steeds naar uitbreiding van hun verzamelingen. Herma en Tilly hoopt op de verzamelaarsbeurs in Veghel meer contacten te kunnen leggen met medeverzamelaars van strijkbouten. Is uw interesse gewekt of heeft u nog iets aan de verzameling van Herma en Tilly toe te voegen dan bent u van harte welkom op de verzamelaarsbeurs van 17 september in de Golfstroom.
Stichting Verzamelbeurs Veghel geeft zondag ook weer het 13e winkelwagenmunt met karikatuurafbeelding van een verzamelaar uit. (serie van 16 winkelwagenmunten) Elke maand verschijnt er één winkelwagenmunt in een oplage van 100 stuks. Wilt u in aanmerking komen voor een winkelwagenmunt moet u er snel bij zijn want OP=OP.
Het zal dus, ook al verzamelt u niets, toch alleszins de moeite waard zijn om eens binnen te lopen, op onze verzamelaarsbeurs. Iedereen is welkom die een kijkje wil komen nemen of wil ruilen.
Bekijk ook eens onze website http://www.verzamelbeursveghel.nl
Voor inlichtingen Marcel Bosch tel./fax 0413 – 367786 of
E-mail verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl
Entree Volwassen € 1,-
Jeugd t/m 12 jaar gratis

Regionale ontmoetingsdag voor veteranen Brabant Zuid-Oost

De Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost organiseert op 1 oktober de traditionele regionale ontmoetingsdag. Dit jaar wordt deze bijzondere dag gehouden in "de Fonkel" te Helmond.
De insteek van deze regionale ontmoetingsdag is dan ook om veteranen elkaar, en burgers te laten ontmoeten in een gezellige en muzikale omgeving.

Met als thema ' Elkaar Ontmoeten' staat deze regionale ontmoetingsdag open voor iedereen.
De regionale ontmoetingsdag wordt gehouden in en bij de Fonkel (Prins Karelstraat 131 5701VL te Helmond) en start om 13:00 uur. Discotheek 'Satisfaction' zal zorgen voor de muziek. Ook de bekende ladies met power 4FUN zullen optreden samen met hun big band. Verder is er een marktplaats met diverse stands. Om 17:00 uur komt er een einde aan het programma.

Veteranen uit Brabant Zuid Oost die oude makkers weer willen ontmoeten, kom naar deze ontmoetingsdag. Aanmelden kan op het mailadres van de secretaris nl: secretaris@svbzo.nl. En inwoners die veteranen een warm hart toedragen zijn natuurlijk van harte welkom. Eventuele vragen graag zenden naar het e-mailadres: secretaris@svbzo.nl.

Theaterkassa De Blauwe Kei opent 18 september op CHV Noordkade

Ingang theaterkassa

Maandag 18 september opent de theaterkassa van De Blauwe Kei op CHV Noordkade, de nieuwe locatie van het theater. De kassa is op werkdagen tussen 13.00 en 17.00 uur en 75 minuten voor aanvang van alle theatervoorstellingen geopend voor vragen, informatie en kaartverkoop.

Het nieuwe adres van De Blauwe Kei is Verlengde Noordkade 10-12. Circa 150 meter na binnenkomst bij toegangspoort P1 bevindt zich aan de rechterzijde een skatebaan. Achter deze skatebaan bevindt zich de ingang van het cultuurcluster, waar direct aan de linkerkant de kassa van De Blauwe Kei te vinden is.

De Blauwe Kei opent op vrijdag 6 oktober het seizoen op CHV Noordkade met de voorstelling Matzer over de vloer, bestaande uit twee korte toneelvoorstellingen. Matzer maakt ontroerend en humoristisch theater van hoogstaand niveau.

Kijk voor meer informatie op www.blauwekei.nl of neem contact op via 0413 - 34 25 55.

TWC Dommeldal MTB-toertocht en Wegtoertocht

Zondag 17 September : VAN DER DOELEN CLASSIC, MTB- en WEG toertocht georganiseerd door Trim Wieler Club Dommeldal uit Sint-Oedenrode.
Op zondag 17 September a.s. houdt TWC Dommeldal uit Sint-Oedenrode een MTB-toertocht en Wegtoertocht. De MTB tochten met afstanden 25-35-45-60 km worden verreden in de bossen van Best, Son en Breugel, Laarbeek en Sint-Oedenrode. De route is in duidelijke samenspraak met Staatsbosbeheer en de gemeente bepaald en hiervoor is dan ook volledige toetstemming verkregen. De tocht wordt onder auspiciën van De Nederlandse Toer Fiets Unie georganiseerd. De deels vernieuwde route wordt op een duidelijke manier met felgekleurde kunststof pijlen aangegeven, zodat het voor iedereen duidelijk is hoe de route loopt.
De routes gaan nog meer als voorheen over onverharde paden. Tijdens de tocht is er nog gelegenheid om te kiezen voor de te fietsen afstand.
De Wegtoertocht heeft afstanden van 65 of 95 km. De route gaat over rustige wegen en is duidelijk aangegeven.
Halverwege beide tochten is er een pauzeplaats waar de deelnemers onder het genot van een drankje en een hapje bij kunnen komen van hun inspanningen. Een toiletvoorziening en reparatieservice zijn op de pauze locatie aanwezig. Voor de MTB deelnemers aan de langste route is er zelfs een tweede pauzeplaats ingericht. Na afloop van de tocht is er de mogelijkheid om de fiets af te spuiten en gezellig onder het genot van een hapje en een drankje na te genieten. Ook is er bij de startlocatie een EHBO-er aanwezig om eventuele pechgevallen te helpen.

Inschrijfgeld bedraagt 4,00 euro voor leden van de NTFU en 5,00 euro voor niet leden, ongeacht welke afstand men fietst. Start en finish vinden plaats bij de Vresselse Hut aan de Vresselseweg tussen Son en Breugel en Nijnsel. Starten kan vanaf 8.30 uur tot 10.00 uur. Dit in verband met extra route controles. De startlocatie wordt doormiddel van bebording vanuit de invalswegen duidelijk aangegeven. Auto's kunnen aan de overkant van de startlocatie op aanwijzing van de organisatie worden geparkeerd. Aan de wandelaars, mensen die hun hond uitlaten en andere gebruikers van het bos wordt vriendelijk gevraagd rekening te houden de extra drukte in de bossen op zondagmorgen. Voor meer informatie over beide toertochten kunt u terecht op telefoonnummer: 06-52078114 of op www.twcdommeldal.nl.

De vereniging heeft ook een vaste mountainbikeroute aangelegd in de Vresselse bossen tussen Nijnsel en Mariahout van ca. 33 km. Lengte. Deze route wordt maandelijks gecontroleerd door leden van de vereniging om te kijken of er mankementen zijn. Boomtakken en overhangende bramentakken worden verwijderd en kapotte of ontbrekende routebordjes worden dan vervangen, zodat het voor iedereen die gebruik maakt van de route duidelijk is hoe de route loopt. Startpunt van de "Vresselaarroute" is eveneens de Vresselse Hut.

TWC Dommeldal bestaat uit ongeveer 45 leden waarvan de helft vooral op de weg fietst en de andere helft de voorkeur geeft aan het mountainbiken. Door de week rijden de mountainbikers op woensdagavond hun ronde en de wegrenners rijden op woensdagavond een ronde van 60 km. In het weekend gaan beide groepen hun eigen weg en rijden dan een tocht in de omgeving of in Limburg of de Ardennen. Een maal per jaar gaat de hele vereniging een weekend naar de Ardennen om daar twee dagen te fietsen. Tweemaal per jaar wordt er een MTB/wegtoertocht georganiseerd. Is uw interesse gewekt om meer te weten te komen over de activiteiten van TWC Dommeldal neem dan contact op met Ronald van der Sanden 06-52078114.

Nijnsel lijdt onnodig verlies.

Onnodig maar ook niet helemaal onverdiend. De bezoekers, derdeklasser Avanti'31 uit Schijndel, waren in de eerste helft de meerdere van de gastheren. Dit leidde in de zesde minuut al tot de 0-1 voorsprong voor de gasten, dit keer in het oranje gehuld. Na een voorzet van rechts stond er in het midden een speler van Avanti'31 afschuwelijk vrij, ofschoon we toch elf tegen elf speelden. Een domper. De bezoekers kregen vervolgens nog enkele riante kansen maar doelman Thijs van Esch vertoont prettig vormbehoud. In de 18e minuut krijgt Nijnsel een vrijetrap en de trouwe supporters riepen al in koor: 'Hadden we nu Stefan Hulsen nog maar gehad…..!' Ten Broeke blijft echter stoïcijns en knalt de bal meedogenloos binnen: 1-1. In de rust genoten de spelers zichtbaar van de milde ontzurende thee die door theoloog L. Verhoeven op deskundige wijze werd gefermenteerd, terwijl de talrijke toeschouwers in de kantine enthousiast werden van de Jamaican Blue Mountain koffie, met liefde en stijl uitgeserveerd door mevrouw Agnes van den Berk.
Na de pauze werden de rollen enigszins omgedraaid: Nijnsel kreeg meer grip op de wedstrijd en de bezoekers werden dientengevolge teruggedrongen. De gastheren creëerden een veldoverwicht en er ontstonden ook perspectiefrijke kansen. In de 76e minuut een zogeheten 'niet te missen kans' van Rick van der Vleuten maar zijn zeker niet onverdienstelijke lichaam helde iets te veel naar achteren en de bal verdween vervolgens tot groot verdriet van supporters en (Nijnsel)-spelers over het doel. En toen kwam de onverbiddelijke wet van de heer Murphy weer om de hoek kijken: als je zelf maar blijft weigeren op voorsprong te komen, dan gaat de tegenstander met de overwinning aan de haal. In de 83e minuut mocht een speler van Avanti te lang langs de achterlijn dribbelen en dat had fatale gevolgen: 1-2. Vervolgens te weinig tijd om de schade te repareren en de 1-2 nederlaag was een feit. Kortom, geen onvrede over het vertoonde spel maar de doelpunten tellen nu eenmaal. Dit keer geen Man of the Match maar Men of the Match: Thijs van Esch en de nagenoeg foutloze assistent-scheidsrechter Bas ten Broeke.

Aanstaande zondag de derby tegen Mariahout, helaas om des keizers baard voor beide ploegen. Avanti'31 gaat voor zeker de volgende bekerronde bereiken. Wel een mooi affiche, het is zeker vijf jaar geleden dat deze in de regel 'hete' derby op het programma stond.
Op sportpark Den Eimert staat de toeschouwers trouwens ook een mooi affiche te wachten: Vrouwen 1 tegen hoofdklasser Nuenen VR1, de laatste bekerronde. Enkele speelsters van laatstgenoemd team namen enkele maanden geleden de verstandige beslissing om hun geluk te gaan beproeven bij Nijnsel VR1. Dat wordt voor zeker een leuke clash. Aanvang 14.30 uur.

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Maandag 4 september                
Be Quick E2 – Corridor E3                 9 - 1

Woensdag 6 september
Korloo MW1 – Corridor MW1         10 - 11
Recreanten De Korfrakkers – Corridor1 6 - 5
Recreanten Corridor 2 – Be Quick         5 - 4

Donderdag 7 september                
Midako 1 – Corridor 1                         6 - 10

Zaterdag 9 september
Corridor E3 – Korloo E1                         6 - 6
Corridor F1 – Altior F1                         5 - 10
Flamingo's E2 – Corridor E1                 1 - 10
Corridor D1 – Rosolo D3                         1 - 3
Corridor A1 – Altior A2                         10 - 3
Emos E2 – Corridor E2                         0 - 9
Corridor B1 – Rietvogels B1                 4 - 8

Zondag 10 september pupil van de week Yara van Haandel
Corridor 1 – Avanti 1                                 11 - 12

Programma
Dinsdag 12 september                         aanvang
Celeritas C1 – Corridor C1                         19.00
DDW B2 – Corridor B1                                19.00

Woensdag 13 september
Recreanten Corridor 1 – Flash                 19.30
Recreanten Korloo – Corridor 2                 20.00
BIO MW1 – Corridor MW2                         20.00
Corridor MW1 – Emos MW1                 20.30

Zaterdag 16 september
Corridor E2 – Tovido E1                         9.30
Corridor E1 – MOSA '14 E1                 9.30
Corridor C1 – Emos C1                         11.00
SCMH D1 – Corridor D1                         11.15
NeCa B2 – Corridor B1                         12.15
Avanti A1 – Corridor A1                         12.45

Zondag 17 september
De Horst 1 – Corridor 1                         13.00

Inloop Bridgeclub De Beckart

Uitslag 7 september
1.Riet vd Laar en Zus vd Rijt 55.7%; 2. Guus Plevier en Fried vd Laar 53.8%%; 3.
Lena v Acht en Hilda vd Kaden 50.8%; 4. Nel Dielemans en Riet Verstappen 50.0%.
Iedere donderdagmiddag inloopbridge. Iedereen is welkom, ook als je geen partner hebt. Info: 0413 474297.

BC 't Koffertje '94

Uitslag BC 't Koffertje '94 van 11 september 2017
A-lijn 1 Tiny van der Steen & Lies Vissers 67,92; 2 Corry & Jos van der Hamsvoort 66,67; 3 Wilma van den Biggelaar & Jan Janssen 55,83
B-lijn: 1 Agnes & Gerard Obbema 62,08; 2 An van Genugten & Wil van Gerwen 60,83; 3 Tonnie & Ton van Acht 52,92

Handbalvereniging Apollo heeft een nieuwe voorzitter

FotoReza

Tijdens de algemene ledenvergadering van handbalvereniging Apollo op donderdag 7 september heeft de vergadering ingestemd met een nieuwe voorzitter. De 34-jarige Marcel Heijmans volgt interim/voorzitter Connie Delabre op. Heijmans handbalt sinds zijn twaalfde en is lange tijd actief geweest als trainer-coach van de dames 1 van Apollo. Tijdens de algemene ledenvergadering werd het bestuur officieel herkozen en aangevuld tot een zevenkoppig bestuur. Er werd tijdens de ledenvergadering afscheid genomen van Joske Heijmans-van Bilsen die de laatste jaren als penningmeester fungeerde. Christian Bruns zal als nieuwe penningmeester op gaan treden. Het bestuur van HV Apollo zal zich de komende periode gaan richten op het opstellen van een meerjarenbeleidsplan met daarin doelstellingen voor de komende jaren. Gezien de groei in het aantal (jeugd)leden is een verantwoorde sturing en planning van een vereniging als deze van levensbelang.

De komende weken bestaat voor de jeugd van Son en Breugel de kans om kennis te maken met de handbalsport en is het mogelijk om drie keer gratis mee te trainen tijdens een vrijdagtraining in sporthal de landing. De jongste jeugd 7 t/m 12 traint in twee verschillende groepen tussen 17.30 en 18.30 uur, daarna is het de beurt aan de jongens en meisjes van 13-16 jaar oud. Je bent van harte welkom om een kijkje te nemen of als je zin hebt mee te trainen.

Argo Zwemmen

Afgelopen zaterdag werd voor de 5e keer de Biesbosch Open Water race in Werkendam/Sleeuwijk georganiseerd. Voor Argo werd hier door 3 zwemmers aan deelgenomen. Lars Diesch en Roel Janssen mochten het spits afbijten met de 500 meter schoolslag.

Lars ging meteen vanaf het begin als een speer en zwom voorin mee, hij verloor wel wat tijd door veel te ruim om de keerpuntboei te draaien maar deze verloren tijd wist hij op de retour baan ruimschoots goed te maken. Uiteindelijk wist Lars als 4e aan te tikken en miste net het podium. Roel kreeg in de eerste 50 meter al last van kramp maar zwom de race toch uit en tikte als 7e aan op 50 seconden na Lars. Beide zwemmers doen zodoende nog goed mee in het Brabantbeker klassement. Roel zwom even later ook nog de 1000 meter vrije slag in een nieuw persoonlijk record.
's Middags was het de beurt aan Dana Janssen voor de 2000 meter schoolslag. Zoals gebruikelijk zwom Dana zeer constant en had bijna dezelfde tijd op de heen- als op de terug baan. Dana finishte op een mooie (maar eigenlijk ook vervelende) 4e plaats en behaalde een nieuw persoonlijk en dus ook clubrecord: 39.26.17.
De omstandigheden voor een open water wedstrijd waren verre van goed te noemen. Met 17 graden was het koud en het regende vooral in de ochtend erg veel. Samen met een watertemperatuur van amper 16 graden zorgde dit alles ervoor dat de EHBO overuren draaide om zwemmers weer warm te krijgen. Al met al kan er toch teruggekeken worden op een mooie wedstrijd.

Zondags stond de eerste 'binnen' wedstrijd op het programma, de Solo in zwembad 'De Wiemel' in Deurne. Namens Argo hebben 9 zwemmers van de Wedstrijdgroep hieraan deelgenomen. Zij behaalden 2 keer een 1e plaats, 7 keer een 2e plaats en 5 keer een 3e plaats. Daarnaast werden er 8 persoonlijke records gezwommen.

Komend weekend
Komende zaterdag staat de laatste Open Water wedstrijd van het seizoen op het programma, de 23e Osse Maasrace. Deze wordt gehouden in De Lithse Ham in Lith, aanvang 11.00 uur.
Op zondag staat er voor de wedstrijdgroep zwemmers de 1e Minioren-Junioren wedstrijd op het programma. Deze wordt gehouden in zwembad 'De Drie Essen' in Uden en begint om 14.45 uur.

MD2 wint de eerste wedstrijd met 8-0!

Een vliegende start voor MD2. Iedereen heeft er zin en de coaches Bas en Ron zijn er klaar voor. Helaas kan Floortje nog niet mee doen maar moedigt ze aan vanaf de zijlijn. Het is nog even wennen zo'n groot veld maar al gauw heeft Son de wedstrijd in handen. Na een gemiste strafcorner is het toch Fenne die het eerste doelpunt scoort. De bal wordt lekker rond gespeelt op het middenveld door Mijntje, Suze, Eefke en Romee. Achterin zijn het Felicia, Claudia, Sam en Sophie die boel goed dicht houden. Voorin bij het doel van Geldrop zijn het Femme, Robyn, Fenne en Evi, die jagen op nog een doelpunt. Het is uiteindelijk Femme die er 2-0 van maakt voor Son. Evi brengt voor rust de tussenstand op 3-0. De tweede helft start ook goed voor Son als Suze uit een strafcorner de 4-0 maakt. Femme maakt 5-0 en Evi 6-0. Een gemiste strafcorner van Son gaat er alsnog in via de stick van Sam, 7-0. Een uitbraak van Geldrop laat zien dat onze keepster Maud er staat. Ze houdt de bal goed het doel. Tot slot maakt Eefke 8-0. Een mooie eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Goed gedaan meiden

Bridgeclub ABC

Uitslagen Bridgeclub ABC Dinsdagavondcompetitie
ronde 1 zitting 1 5 september 2017

Lijn A
1 Tineke Soetens & Jo Bakker         62,85
2 Johan van de Laar & George Punt 62,50
3/4 Reinier Gerritzen & Jeske Koop 55,90
3/4 Toni Rotteveel & Peter Rotteveel 55,90
5 Frans & Netty Steenvoorden 55,56

Lijn B
1 Toos Paalvast & Ab Paalvast 71,25
2 Karin van der Maat & Bernadette Holla         58,75
3 Gerry Straalman & Brigitte van der Leur         53,13
4 Annie Albers & Jeanne van der Meijden         44,17
5 Coby Huijbers & Alice van Erp 42,78

Lijn C
1 Gerda & Dirk van den Hoek 52,50
2 Cor Dortmans & Cees de Wit 50,00
3 Truus Michelson & Hille Michelson 38,75
4 Mieke Tromp & Theo Tromp 35,00

Handbal vereniging Apollo

uitslagen 9-10 september
Lido D1 - Apollo D1         12-6
Apollo HC1- Bedo HC1         17-17
Manual HB1 - Apollo HB1        12-27

Programma 17 september
10:15 uur Apollo D1 - Jupiter '75 D1
10:30 uur Saturnus HC1 - Apollo HC1
11:15 uur Apollo DB1- DOS '80 DB1

Uitslagen SBC Jeugd Zaterdag 9 september
Wilhelmina Boys JO 19-1 - SBC JO 19-1                 3 - 1
SBC JO 19-2 - Best Vooruit JO 19-4                 7 - 1
SBC JO 19-3 - Waalre JO 19-1                 2 - 3
Braakhuizen JO 19-3 - SBC JO 19-4                 2 - 4
SBC JO 17-1 - Nuenen JO 17-1                 0 - 5
Nieuw Woensel JO 17-1 - SBC JO 17-2                 5 - 0
SBC JO 17-4 - Acht JO 17-3                14 - 0
SJO Juventud JO 17-1 - SBC JO 17-5                11 - 0
SBC JO 17-6 - WODAN JO 17-3                 1 - 3
Reusel Sport JO 15-1 - SBC JO 15-1                 2 - 0
Geldrop JO 15-3 - SBC JO 15-2G                 2 - 3
SBC JO 15-3 - Acht JO 15-3                19 - 0
Nuenen JO 15-5 - SBC JO 15-4                 4 - 0
SBC JO 15-5 - Best Vooruit JO 15-4                 2 - 11
SJO Juventud JO 15-1 - SBC JO 15-6                17 - 1
SBC JO 15-7G - WODAN JO 15-3                 2 - 9
SBC MO 15-1 - Wilhelmina Boys MO 15-1                 5 - 3
St.Mich.Gestel JO 13-1 - SBC JO 13-1                 2 - 4
SBC JO 13-2 - RPC JO 13-1                 0 - 7
Hapert JO 13-2G - SBC JO 13-3                 1 - 12
SBC JO 13-4 - DBS JO 13-4                 9 - 2
Best Vooruit JO 13-5 - SBC JO 13-5                 7 - 2
SBC JO 13-6 - SJO Juventud JO 13-2                 1 - 3
DBS JO 13-5 - SBC JO 13-7                 4 - 1
SBC MO 13-1 - VRIJ                -----------
SBC JO 12-1 - Unitas '59 JO 12-1                 0 - 2
GSBW JO 11-1 - SBC JO 11-1G                 3 - 1
SBC JO 11-2G - ODC JO 11-2                 1 - 0
SBC JO 11-3 - BMC JO 11-3                 4 - 3
SBC JO 11-4 - DBS JO 11-3                 0 - 10
Best Vooruit JO 11-4 - SBC JO 11-5G                12 - 0
ODC JO 11-3 - SBC JO 11-6G                 3 - 1
SJO Juventud JO 11-1 - SBC JO 11-7                 1 - 8
WODAN JO 11-4 - SBC JO 11-8G                 5 - 2
Oirschot Vooruit JO 11-3 - SBC JO 11-9                 9 - 3
SBC JO 11-10 - Beerse Boys JO 11-3                 1 - 0
SBC JO 11-11G - Geldrop JO 11-7                 1 - 3
Unitas '59 JO 10-2 - SBC JO 10-1                 1 - 3
Woenselse Boys JO 9-1 - SBC JO 9-1                12 - 4
SBC JO 9-2G - VRIJ         --------
Nuenen JO 9-5 - SBC JO 9-3G                 0 - 7
SBC JO 9-4 - Wilhelmina Boys JO 9-2                 0 - 19
SBC JO 9-5G - SJO Juventud JO 9-2         23 - 0
SBC JO 9-6 - DBS JO 9-9                 8 - 0
SBC JO 9-7 - Wilhelmina Boys JO 9-6                 7 - 0
Spoord. Boys JO 9-2 - SBC JO 9-8                 6 - 2
SBC JO 9-9G - Best Vooruit JO 9-5                 3 - 3
Oirschot Vooruit JO 9-3G - SBC JO 9-10G         11 - 1
SBC JO 8-1 - DVS JO 8-1         21 - 0
SBC G 1 - VRIJ         ----------
SBC JG 1 - VRIJ         ---------

Programma 16 september 2017                
Thuisteam Bezoekers Vertrek Aanvang
SBC JO 19-1 - Best Vooruit JO 19-1        15:30
SBC JO 19-2 - RKVVO JO 19-2        15:15
Wilhelmina Boys JO 19-2 - SBC JO 19-3 13:45 14:45
SBC JO 19-4 - VRIJ        
Geldrop JO 17-2 - SBC JO 17-1 14:00 15:00
Nuenen JO 17-4 - SBC JO 17-2 12:45 13:45
SBC JO 17-4 - Wilhelmina Boys JO 17-4        15:15
SBC JO 17-5 - Geldrop JO 17-5        15:15
RKVVO JO 17-3 - SBC JO 17-6 13:30 14:30
SBC JO 15-1 - Rood Wit V'hoven JO 15-1        13:15
SBC JO 15-2G - BMC JO 15-2        13:15
Wilhelmina Boys JO 15-4 - SBC JO 15-3 12:00 13:00
Woenselse Boys JO 15-2 - SBC JO 15-4 11:45 12:45
ODC JO 15-3 - SBC JO 15-5 10:15 11:15
WODAN JO 15-4 - SBC JO 15-6 12:00 13:00
SBC JO 15-7G - Nieuw Woensel JO 15-2        13:15
Oirschot Vooruit MO 15-1 - SBC MO 15-1 11:00 12:00
Dn Dungen JO 13-1 - SBC JO 13-1 10:15 11:15
SBC JO 13-2 - BMC JO 13-1        11:45
Spoord.Boys JO 13-1 - SBC JO 13-3 10:30 11:30
SBC JO 13-4 - Woenselse Boys JO 13-1        11:45
SBC JO 13 -5 - VRIJ        
SBC JO 13-6 - Nuenen JO 13-7        11:45
EMK JO 13-4 - SBC JO 13-7 10:30 11:30
SBC MO 13-1 - Nieuw Woensel MO 13-1        11:45
SBC JO 12-1 - Brabantia JO 12-1        11:45
SBC JO 11-1G - Wilhelmina Boys JO 11-1        10:15
SV Valkenswaard JO 11-3 - SBC JO 11-2G 09:00 10:00
Woenselse Boys JO 11-3 - SBC JO 11-3 08:00 09:00
SBC JO 11-4 BMC JO 11-2 - 10:15
Wilhelmina Boys JO 11-2 - SBC JO 11-5G 09:00 10:00
St.Mich.Gestel JO 11-3 - SBC JO 11-6G 08:00 09:00
SBC JO 11-7 - EMK JO 11-2 10:15
SBC JO 11-8G - De Weebosch JO 11-1        10:15
SBC JO 11-9 - Boxtel JO 11-3        10:15
ODC JO 11-5 - SBC JO 11-10 07:45 08:30
BMC JO 11-6 - SBC JO 11-11G 09:15 10:15
SBC JO 10-1 - Marvilde JO 10-1        10:15
SBC JO 9-1 - Unitas '59 JO 9-1        09:00
SBC JO 9-2G - Budel JO 9-3        09:00
WODAN JO 9-3 - SBC JO 9-3G 08:00 09:00
SBC JO 9-4 - WODAN JO 9-4        09:00
Geldrop JO9-6 - SBC JO 9-5G 08:00 09:00
Geldrop JO 9-7 - SBC JO 9-6 08:00 09:00
SBC JO 9-7 - VRIJ        
ODC JO 9-3 - SBC JO 9-8 09:00 10:00
SBC JO 9-9G - Wilhelmina Boys JO 9-5        09:00
SBC JO 9-10G - Nieuw Woensel JO 9-1        09:00
Unitas '59 JO 8-2 - SBC JO 8-1 08:00 09:00
ODC G2G - SBC G 1G 09:00 10:00
SBC JG 1 - VRIJ        

VC Pieter Brueghel zoekt leden

Een mooier moment om (weer) te beginnen met volleybal bestaat bijna niet. Zoals vorige week werd bericht, bestaat de vereniging dit jaar 50 jaar. Dit heuglijke feit wordt dit seizoen opgeluisterd met allerlei feestelijkheden. Daar kun je als nieuw lid gewoon aan deelnemen. Welkom bij de club, zeggen we dan, of zoals de Fransen zeggen: "Join the club", mochten ze de Engelse taal enigszins machtig zijn.

Over machtig gesproken. "Het is machtig mooi om met z'n allen een resultaat neer te zetten. Je doet het samen, niet alleen in de kantine. Het is uiteindelijk toch de bedoeling dat de bal in drie keer wordt overgespeeld. De kans dat je aan de bal komt is daarmee 50%", aldus een niet nader te noemen clublid. Over het spel merkt een ander clublid het volgende op: "Het veld is omlijnd met markeringen waarbinnen de bal de grond moet raken. Je kunt het vergelijken met iets wat op enig moment in een bepaalde ruimte geplaatst moet worden."

Over de "vijfde set" is een aantal clubleden anoniem unaniem: "De bittergarnituur is doorgaans van buitenproportioneel niveau, op voorwaarde dat ze eerst het vet hebben getoucheerd." Met de laatste zinsnede is getracht een schertsende verwijzing te maken naar de spelsituatie waarin de bal na een eigen aanval weliswaar uit is, maar als laatste nog aangeraakt door één van de tegenstanders.

Ben je ervaren volleyballer of een beginner, binnen de vereniging is op elk niveau ruimte om aan te sluiten. Elk team heeft een trainer of coach die de training op het niveau afstemt. Lijkt het jou ook leuk om te komen volleyballen? Kom eens kijken of meetrainen op maandagavond in De Landing. Je kunt gratis en vrijblijvend drie keer meedoen om te kijken of het wat voor je is. En volleybal ook. Voor meer informatie, bezoek www.vcpieterbrueghel.nl of mail naar info@vcpieterbrueghel.nl

Pupil van de week

Yara van Haandel

Op zondag 10 september was Yara van Haandel onze "Pupil van de Week". Ze heeft eerst even geoefend met het nemen van een doorloopbal op een hoge korf. Yara mocht de openingsbal nemen en kreeg uit handen van scheidsrechter H. Klaassen een oorkonde en een snoepzak. Yara heeft tijdens de wedstrijd de stand bijgehouden.
Helaas wist Corridor 1 net niet te winnen van Avanti 1. De eindsctand werd 11-12.

SBC Senioren

Uitslagen (beker)
Zondag 10 september
SBC 1         - Braakhuizen 1 0-4
BMC 3        - SBC 3        1-1
SBC 4         - EMK 3        4-2
Unitas'59 6        - SBC 5        2-4
SBC 6         - Woenselse Boys 5 1-4
Nederwetten 2        - SBC 7        3-1
Best Vooruit 10 - SBC 8        4-2
SBC 9         - Nieuw Woensel 7 0-3
SBC 11        - Woenselse Boys 9 4-2
Unitas'59 11        - SBC 12        3-0
Unitas'59 VR2 - SBC VR1        0-4

Programma (beker)
Zondag 17 september
SBC 1         - DOSL 1        14.30 u
Unitas'59 3        - SBC 2        10.00 u
Unitas'59 2        - SBC 3        12.00 u
Nuenen 6        - SBC 4        12.00 u
WODAN 7        - SBC 5        09.45 u
SBC 6         - Braakhuizen 5 12.00 u
Nieuw Woensel 8 - SBC 7        14.30 u
Acht 8         - SBC 8        10.00 u
Acht 9         - SBC 9        12.00 u
SBC 11        - Nieuw Woensel 9 12.00 u
SBC 12        - Woenselse Boys 10 10.00 u
Wilhelmina B. VR1 - SBC VR1        10.00 u

Zaalvoetbal Son en Breugel

Uitslagen speelronde nummer 1 op 9 september
EHV – Rovers timmerwerken        7-2
Witlox tegel/Van Kemenade-
Imazighen United         0-5
Spierings/Bergmans-Hurkmans        3-2
Sportcafé Expreszo         vrij

Stand na speelronde nummer 1 op 9 september
1 EHV                1-3
2 Imazighen United        1-3
3 Spierings/Bergmans        1-3
4 Sport Café Expreszo        0-0
5 Hurkmans         1-0
6 Rovers timmerwerken        1-0
7 Witlox tegel/van Kemenade 1-0
Programma speelronde nummer 2 op 16 september
18.00 Rovers-Hurkmans
18.45 EHV-Sportcafé Expreszo
19.30 Imazighen United-Spierings/Bergmans
Witlox tegel/Van Kemenade Vrij

24 / 24