DeMooiSonenBreugelkrant

23 januari 2019

DeMooiSonenBreugelkrant 23 januari 2019


1 / 28

Schaatsen op het Oud Meer in Son en Breugel Foto: Wil Feijen

Het is erg koud op dinsdag 22 januari, de wind is guur, maar dat weerhoudt de schaatsers er niet van om de gladde ijzers onder te binden. Menigeen heeft al vele rondjes geschaatst op het Oud Meer. "Heerlijk om over het ijs te zweven", geeft een van de vele schaatsers aan.

Ondanks dat er al schaatsers zijn, blijft het oppassen! Het ijs is nog niet overal even sterk!

Schaatsen op het Oud Meer in Son en Breugel Foto: Wil Feijen

Jaargang 4 * Week 4 * woensdag 23 januari 2019

Oproep nieuwe rubriek 'Mooi Verzamelt...'

Het begint bij één item, meestal een souvenir als aandenken aan de vakantie. Vaak een herinnering aan een 'mooie periode'. De volgende vakantie wordt nog een souvenir gekocht, of wordt meegebracht door familie, vrienden of buren. Al snel ontstaat een nieuwe hobby; 'het verzamelen van …'

De redactie van DeMooiSonenBreugelKrant is op zoek naar inwoners van Son en Breugel die een 'mooie' verzameling hebben en is benieuwd naar het verhaal achter deze verzameling. Wat wordt er verzameld en juist waarom wordt alleen dat ene item verzameld. Een verzameling kan bestaan uit vingerhoedjes, kaarten, postzegels, luciferdoosjes, haarstrikjes, miniatuur auto's, of toch de grotere items; brommers, onderdelen van auto's, of zelfs echte auto's. Wellicht heb je een hele andere verzameling. Laat het de redactie weten!

Ben jij iemand met een (bijzondere) verzameling en lijkt het je leuk om hierover te vertellen, dan mag je contact opnemen met Emmy Grit, via de telefoon 0499-700231 of 06-43579096 of via de email redactie@demooisonenbreugelkrant.nl. Na de aanmelding wordt op korte termijn een afspraak gemaakt voor een interview. De verzameling wordt op beeldmateriaal vastgelegd voor een 'mooi artikel' in deze krant.

Zelfgemaakte stamppottenbuffet bij het Onderonsje

Son en Breugel / Sint Oedenrode - In de keuken van het Damiaancentrum wordt het op donderdag 31 januari weer druk. De deelnemers gaan zelf een stamppottenbuffet klaarmaken. En wat maken ze klaar?

De traditionele recepten zoals boerenkool met worst, of hutspot? Of geven ze er een hedendaagse twist aan en wordt er inkopen gedaan bij de vegetarische slager? Het kan natuurlijk ook allebei want wat is er lekkerder dan een zelfgemaakte gehaktbal in een kuiltje jus?

Als u 55-plusser bent en u heeft zin om mee te doen kunt u zich aanmelden. Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers. Een echte keukenprins(es) hoeft u niet te zijn. Het gaat om het samen bezig zijn en de gezelligheid van het gezamenlijk eten. Voor deze activiteit is het nodig dat u zich aanmeldt (graag voor 28 januari) via Petra Vesters, telefonisch bereikbaar vai 06-10068676, petrav@kpnmail.nl of via Karin van Vlerken, telefonisch bereikbaar via 06-13992915.

Aanvang: 10.00 - 13.30 uur. Kosten: € 6,00, locatie Damiaancentrum, Schijndelseweg 46, Sint-Oedenrode. Meer informatie kunt u vinden op www.damiaancentrum.nl.

Martinuskerk centrum
Zaterdag 26 januari 18.30 uur: Eucharistieviering met Het Goede Herderkoor.
Intenties: Adrie Oerlemans (mgd), Jas en Betsie van Schijndel – van Berkel, Toon en Tonia van Kemenade – van den Hurk, Noud van den Heuvel, Jas en Miet Heijmans – van Wanrooy, zoon Wim en dochter José.
Zondag 27 januari Derde Zondag door het Jaar 09.30 uur: Eucharistieviering met Het Martinuskoor.
Intenties: Annie van de Laar, Antonet en Piet van den Brand – van de Weetering en hun zonen Albert, Harrie en Kees, Jan van Nunen en Corry van Nunen – van Engeland, Jan Kanters, Harrie en Mieke van Engeland – van den Oever, Piet van Engeland, Piet van Kemenade, Jan Bekkers, Henriëtte van Zutphen – van Son, Sjaan en Gerard Wenting – Kreté en Annemiek, Jitka Westgeest, Cor van Esch (mgd).
Maandag en vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Dagkapel van De Goede Herder Kerk Eerschot.
Dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Antonius van Padua Kerk te Nijnsel.
Woensdag 30 januari 19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant.
Intenties: Marietje van Driel – van der Heijden namens processie Hakendover.
Boeken voor de Boekenbeurs dagelijks in te leveren in de kerk van Eerschot van 10.00 uur tot 12.00 uur, behalve tijdens schoolvakanties.

Verloren

Heeft er iemand een pakje met daarin een leren etuitje met een 'ketting' bestaande uit vier koordjes met een abalone hanger gevonden? Het heeft waarschijnlijk gelegen op de postbus aan de straatkant van de Merellaan nummer 2. Het heeft vooral emotionele waarde. Graag contact opnemen met tel: 06-16681009.

Sint Antonius Nijnsel
Zondag 27 Januari 11.00 uur Doopdankviering.
Intenties: Mia Kolen- Eestermans, Piet v.d. Heuvel, Fam. Verhagen- Kronenburg, Roland Vulders.
Dinsdagmorgen 29 Januari a.s. 9.00 uur Eucharistieviering.

(PKN) in St.Oedenrode (Knoptoren)
27 januari 10.00 uur Ds. G. Baerends

SeniorenRaad krijgt nieuwe voorzitter

Tom Thalhammer Foto: Wil Feijen

De huidige voorzitter van de SeniorenRaad, Tom Thalhammer, treedt op vrijdag 25 januari af. Vanaf deze datum neemt Dieter Steinbusch de voorzittershamer over. Een mooie aanleiding voor een gesprek met de scheidend voorzitter, met een terugblik op de vier jaar voorzitterschap.

Redacteur: Luc van de Wiel
Fotograaf: Wil Feijen


Nieuwe uitdaging
Tom staat een nieuwe uitdaging te wachten; hij is gekozen tot voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein. Zijn termijn als voorzitter van de SeniorenRaad liep af, het volgende voorzitterschap kwam bij toeval op zijn pad. Het is eigenlijk een natuurlijke overgang. Zo op de drempel van een nieuwe uitdaging, kijkt hij met tevredenheid terug op de vier jaar bij de SeniorenRaad, een organisatie van vrijwilligers die de zelfstandigheid, de maatschappelijke integratie en het welzijn van alle ouderen (55+) in de gemeente wil bevorderen.

Oprichting Seniorenpanel
"Het meest markante dat we in de afgelopen vier jaar bereikt hebben, is de oprichting van het seniorenpanel", vertelt Tom. Het panel bestaat uit mensen die zich opgegeven hebben om deel te nemen aan enquêtes over onderwerpen die belangrijk zijn voor senioren, zoals veiligheid, wonen (met name als het gaat om specifieke woonwensen ten aanzien van huisvesting) en informatievoorziening. Bij die laatste enquête gaat het over zaken die in Son en Breugel spelen, bijvoorbeeld hoe tevreden men is over de informatie die men krijgt van huisarts, CMD, politie of gemeente. Zo weet de SeniorenRaad wat de verbeterpunten zijn. Per jaar zijn er gemiddeld twee enquêtes; een samenvatting van de resultaten is terug te vinden in DeMooiSonenBreugelKrant. Een ander belangrijk punt is de vaste pagina die de SeniorenRaad in deze krant heeft. Op de vaste pagina en in de losse artikelen wordt aandacht besteed aan kwesties die voor senioren van belang zijn. Informatievoorziening over onderwerpen als veiligheid, wonen en mobiliteit en over de door de SeniorenRaad voor senioren georganiseerde activiteiten (zoals koffieochtenden) is hier een speerpunt.

Structuur gewijzigd
Waar Tom ook met plezier aan terugdenkt, is het tienjarig jubileum dat de SeniorenRaad in 2017 mocht vieren. Onder grote belangstelling van niet alleen senioren is het jubileum met luister gevierd. "We hadden, toen ik begon, een ingewikkelde bestuursstructuur", vertelt Tom. Naast de raad was er een apart bestuur, deze structuur werkte niet naar volle tevredenheid. Door een statutenwijziging is de structuur vereenvoudigd, nu treedt de SeniorenRaad ook op als bestuur. "De communicatielijnen zijn nu korter, daardoor kunnen we slagvaardiger optreden", vult Tom aan. In de SeniorenRaad zitten ongeveer 16 leden, waaronder één vertegenwoordiger van elk van de drie ouderenbonden. De raad heeft diverse werkgroepen, die verschillende onderwerpen behandelen of voorbereiden. In de werkgroepen zitten leden van de SeniorenRaad en andere in het betrokken onderwerp geïnteresseerde senioren. "Wat ik belangrijk vind om duidelijk te maken, is dat de SeniorenRaad het niet alleen doet", gaat Tom verder. Er is een goede samenwerking met onder andere de Adviesraad Sociaal Domein en het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform. Het overleg met de gemeente is ook zeer belangrijk voor de SeniorenRaad, omdat veel zaken die voor senioren belangrijk zijn (zoals wonen, zorg en veiligheid) in belangrijke mate door de gemeente geregeld worden.

Doelstelling
De doelstelling van de SeniorenRaad in dit kader is om de belangen van de senioren goed voor het voetlicht te brengen. De uitkomsten van de enquêtes zijn hierin belangrijk, ze geven aan wat er leeft onder de senioren. Dat geeft de raad dan weer de mogelijkheid met overtuiging zijn standpunten naar voren te brengen, die zo onderbouwd kunnen worden. "We zien dat de gemeente beter luistert dan in het verleden", geeft Tom aan. "Aan de andere kant merken we op dat zaken bij de gemeente soms erg lang duren". Een voorbeeld is de zogenoemde blijverslening, die inhoudt dat huiseigenaren de mogelijkheid geboden wordt om tegen aantrekkelijke voorwaarden geld te lenen om hun woning aan te passen zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Deze regeling is al twee jaar in behandeling, terwijl ze dringend nodig is.

Vertrouwen
"Het was een boeiende tijd, waarin ik Son en Breugel veel beter heb leren kennen, op een andere manier", zegt Tom. Ook in een kleine gemeente speelt veel, constateert hij. Het overleg in de SeniorenRaad heeft hij als heel constructief ervaren. De samenwerking met iedereen in en om de SeniorenRaad was zeer plezierig. "Ik heb er alle vertrouwen in dat onder de nieuwe voorzitter de zinvolle werkzaamheden van de raad op goede wijze voortgezet zullen worden." Voorlichting, informatievoorziening en ontmoetingspunten, dat zijn de speerpunten die ook onder de nieuwe voorzitter nagestreefd zullen worden. Regelmatig worden in de toekomst themamiddagen georganiseerd, zo'n twee keer per jaar. Ook de koffieochtenden met hun lezingen eenmaal per maand blijven een vast onderdeel van het schema van de raad. "Ik ben blij dat zoveel vrijwilligers zich inzetten om de koffieochtenden te organiseren", vindt Tom. Voor de senioren in dit mooie dorp verandert er dus niet zoveel, al heeft de SeniorenRaad vanaf 25 januari een nieuwe voorzitter. De afscheidnemende voorzitter kijkt met tevredenheid terug en ook vooruit naar zijn nieuwe uitdaging. DeMooiSonenBreugelKrant wenst hem én de SeniorenRaad veel succes!

Ter afsluiting: de uitslagen van de enquêtes, het voorlichtingsmateriaal, aankondigingen van toekomstige bijeenkomsten en verslagen van activiteiten die al hebben plaatsgevonden kunt u terugvinden op www.sonenbreugel-senioren.nl, de website van de Seniorenraad (mét foto's).

Oud bestuur neemt afscheid van hun Vestzaktheater

V.l.n.r. Rinus Verhagen, Paul de Groot, Ad Louwers, Albert Merks, Hans Merks en Hennie Merks Foto: Wil Feijen

De bestuursleden van het Vestzaktheater Ad Louwers, Rinus Verhagen, Albert Merks en Paul de Groot en het beheerders echtpaar Hennie en Hans Merks maakten op 24 september bekend dat zij gingen stoppen. Na meer dan 30 jaar vonden zij het tijd voor een nieuw bestuur. Een nieuw bestuur dat in de vorm van Ingrid van Kronenburg (voorzitter), Roland de Waal (secretaris), Maurice Peters en Maarten van Beek was gevonden. Tijd voor afscheid dus.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen


Feestelijke avond
Bij het aantreden was er voor het nieuwe bestuur al direct één actiepunt duidelijk, van het oude bestuur moest op een passende wijze afscheid worden genomen. Zaterdag 19 januari werd er tijdens een feestelijke avond, georganiseerd door het nieuwe bestuur, afscheid genomen van Ad, Rinus, Albert, Paul, Hennie en Hans in 'hun Vestzaktheater'. Het werd een avond met een lach en een traan en veel bekende gezichten. Burgemeester Hans Gaillard sprak zijn dankbaarheid en waardering uit voor het oude bestuur dat zich jarenlang met grote inzet en vasthoudendheid heeft ingezet om het Vestzak een warm hart van dit dorp te laten zijn.

Bewondering en waardering
De burgemeester vroeg zich zelfs af waarom gesproken wordt over een toekomstig dorpshuis, MFA of cultureel centrum terwijl er eigenlijk al één in Son en Breugel is. Al die tijd heeft het bestuur van het Vestzaktheater het cultureel centrum open gehouden zonder gemopper, terwijl zij genoeg stof en reden hadden om dit niet te doen. Het bestuur hield vol en ging door voor het belang van het dorp en de gemeenschap. "Bewondering en waardering is dan ook op zijn plaats voor het oud bestuur en de beheerders", aldus de burgemeester.

De genodigden van de feestavond genoten van een programma vol muziek en cabaret, waarvan er velen vaste gast waren in het Vestzaktheater. Vaak gevraagd of overgehaald om eens te komen optreden in het Vestzaktheater door 'theaterdirecteur' Hans Merks.

Serenade
Henk Vogels van Harmonie Pro Honore et Virtute roemde het oud bestuur van het Vestzak die samen met Hans en Hennie Merks ervoor hadden gezorgd dat de harmonie het Vestzak als hun huiskamer ziet. Daarom werd het oude bestuur en het beheerdersechtpaar getrakteerd op een serenade van dezelfde harmonie. Een mooi en terecht groots afscheid voor Ad, Rinus, Albert, Paul, Hennie en Hans.

Wethouder Van den Nieuwenhuizen kiest voor zichzelf

Wethouder Van den Nieuwenhuizen stond woensdagmiddag 16 januari nog op de trappen in het gemeentehuis van Son en Breugel. Daar openende hij de foto expositie van fotograaf Sandra Kuijpers. Hij maakte er de aanwezige nog op attent dat binnen enkele maanden het gemeentehuis waar ze nu stonden werd gerenoveerd tot een heel nieuw, modern en duurzaam gemeentehuis. Terwijl hij die woorden sprak wist hij waarschijnlijk al dat hij daar dan niet meer werkzaam zou zijn, is nu bekend geworden.

Redacteur: Adrie Neervoort

Tom van den Nieuwenhuijzen, wethouder namens PvdA/GroenLinks in Son en Breugel, stopt per direct kon men vorige week vrijdag lezen in alle lokale kranten en andere media. Van de drie wethouders die deel uitmaken van het nieuwe college in Son en Breugel was hij tot op dat moment degene die de minste kritiek kreeg over zijn functioneren als wethouder. Daar waar zijn collega-wethouders regelmatig onder vuur lagen in het debat, wist Tom altijd onbeschadigd uit een debat te komen.

Drijfveren
Er knaagde toch iets bij de wethouder. Zelf zegt hij daarover na zijn vertrek: "Zoals u weet zijn er twee zaken die mij drijven in het leven. Het werken aan een duurzamere wereld, om onze planeet beter terug te geven aan de volgende generaties dan dat wij hem aantroffen en het strijden tegen de 'doe maar normaal' cultuur die zoveel mensen weerhoudt van het laten zien van hun ware talenten en identiteit. Ik zoek altijd een platform waar ik de meeste impact kan hebben op deze drijfveren. Het persoonlijke ontwikkeltraject dat ik de afgelopen periode heb doorlopen, heeft mij extra bewust gemaakt van het feit dat ik trouw moet blijven aan mezelf en mijn drijfveren."

Hij sloot af met de opmerking: "Gezien mijn twee hierboven genoemde drijfveren en mijn genoemde ontwikkeltraject kom ik tot de conclusie dat het wethouderschap van Son en Breugel mij niet meer past. Met pijn in mijn hart, maar met opgeheven hoofd bied ik u dan ook met dit schrijven mijn ontslag aan."

Plotseling vertrek
Na het plotselinge vertrek is het opvallend dat er geen negatieve reacties over hem te horen zijn. De reacties vanuit de politiek in Son en Breugel spreken van een 'gedreven, deskundig, maar vooral ook collegiaal en standvastig bestuurder'. Maar ook van een 'ambitieus persoon die aan het begin staat van zijn politiek carrière'. Tom van den Nieuwenhuijzen heeft zich sinds zijn komst in 2016 ingezet voor de inwoners van Son en Breugel. Ondanks dat de inwoners vraagtekens hadden bij de 'nieuwe' wethouder, veroverde hij door kennis en kunde en zijn persoonlijkheid een plek binnen de gemeenschap van Son en Breugel.

Niet meer passend
Door zijn besluitvaardigheid maar vooral de wijze waarop hij beslissingen en besluiten uit kon leggen, bereikte hij vaak de resultaten die volgens hem belangrijk waren voor Son en Breugel. Ook in de nieuwgevormde coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 waarvan zijn partij PvdA/GroenLinks deel van uitmaakte, stond zijn positie als wethouder niet ter discussie. Van den Nieuwenhuijzen geeft in zijn verklaring aan dat hij zijn werk als wethouder onmogelijk kon uitvoeren in een wijze die bij hem als persoon paste, in het huidige politiek klimaat van Son en Breugel.

Respect
Als dit de reden is dan verdiend hij daarvoor veel respect. Bijna een voorbeeld voor andere die kosten wat kost blijven zitten in de politiek en daarbij principes en idealen overboord gooien. Het huidige coalitieakkoord is slechts acht maanden oud. Daarin stond dat de bestuursstijl anders moest, één die recht deed aan het inhoudelijke debat in de raad en waarbij kennis en ervaring in de gemeenschap serieus werden benut. Maar ook werd daarbij duurzaamheid als een belangrijke ambitie genoemd. Zoals de gemeentelijke organisatie die in 2020 klimaat neutraal zou moeten zijn en de gemeenschap in 2030. Van den Nieuwenhuijzen was als wethouder verantwoordelijk voor onder ander, duurzaamheid en de nieuwe bestuursstijl en burgerparticipatie.

Opvolger
Maar het opstappen maakt hem ook vrij, hij heeft nooit ontkent wat zijn ambities waren. Ambities die politiek verder reiken dan Son en Breugel. Nu is hij politiek gezien een vrij man en dat schept natuurlijk ook veel mogelijkheden. Of hij deze mogelijkheden krijgt en of deze aanpakt zal de toekomst ons leren. Naar de opvolger in Son en Breugel is zijn partij PvdA/GroenLinks al op zoek.

De Bloedmaan duidelijk zichtbaar

De bloedman zoals hij afgelopen nacht te zien was Foto: 112nieuwsonline.nl

Nederland - In vrijwel heel Nederland was in de nacht van zondag 20 januari op maandag 21 januari vanaf ongeveer 03.35 uur een speciaal verschijnsel met de maan waar te nemen.

Vanaf 03.35 uur vertoonde zich de eerste tekenen van een totale maansverduistering, dit duurde tot ongeveer 06.12 uur. Er was een rode bloedmaan zichtbaar. De maan stond een stuk dichter bij de aarde dan normaal waardoor de bloedmaan beter zichtbaar was.
De maansverduistering komt doordat de aarde dan precies recht voor de zon staat, hierdoor schijnt het zo licht van de zon niet op de maan. Doordat via de aardatmosfeer toch wat licht op de maan komt, ontstaat er een rode gloed op de maan, dit wordt bloedmaan genoemd. De maansverduistering heeft circa een uur geduurd.

De bloedman zoals hij afgelopen nacht te zien was Foto: 112nieuwsonline.nl
De bloedman zoals hij afgelopen nacht te zien was Foto: 112nieuwsonline.nl
De bloedman zoals hij afgelopen nacht te zien was Foto: 112nieuwsonline.nl
De bloedman zoals hij afgelopen nacht te zien was Foto: 112nieuwsonline.nl
De bloedman zoals hij afgelopen nacht te zien was Foto: 112nieuwsonline.nl
De bloedman zoals hij afgelopen nacht te zien was Foto: 112nieuwsonline.nl
6 / 28

Son en Breugel treedt toe tot Nationaal Landschap Het Groene Woud

Het college van gemeente Son en Breugel heeft besloten toe te treden tot Nationaal Landschap Het Groene Woud en daarmee ook tot het Van Gogh Nationaal Park in oprichting, een samenvoeging van Het Groene Woud en Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen.

Gezamenlijke projecten
De gemeente Son en Breugel en het Groene Woud / Van Gogh Nationaal Park i.o. delen de ambitie om inwoners en de gemeenschap bewust te maken van hun invloed op het klimaat en hier naar te handelen. Hiervoor lopen inmiddels al verschillende programma's/projecten binnen Het Groene Woud (Mozaïek Dommelvallei en de You(th) Challenge).

Mozaïek Dommelvallei wil bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties stimuleren om initiatieven en projectvoorstellen op het gebied van stad, natuur en productieland in te brengen. You(th) Challenge is een community voor en door jongeren, waarin jongeren zelf aan de slag gaan om zich in te zetten voor hun eigen leefomgeving maar ook voor de leefomgeving binnen Het Groene Woud.

Daarnaast kan de gemeente Son en Breugel participeren in het project ECCO, waarin inwoners door middel van verschillende projecten worden betrokken bij het realiseren van concrete duurzaamheidsdoelen. Ook heeft ECCO projecten die aansluiten bij onze doelstellingen voor een klimaat neutrale gemeenschap in 2030.

Wat we doen is groen!
De verschillende projecten binnen Het Groene Woud passen binnen de publiekscampagne 'Wat we doen is groen', die ontwikkeld is om de duurzaamheidsinitiatieven onder het publiek te brengen.

AutoMaatje verrast klant en chauffeur ter ere van de 2000e rit

V.l.n.r. Evelyn Kreukniet, meneer en mevrouw Boselie en Ger Slaats Foto: Wil Feijen

Deze koude maandagmorgen staan chauffeur Ger Slaats en coördinator Evelyn Kreukniet bij de heer Boselie voor de deur. Zij staan daar niet zomaar, meneer Boselie maakt vandaag de 2000e rit met ANWB AutoMaatje Son en Breugel.

Daar heeft hij niet op gerekend, maar is er wel heel blij mee. Evelyn Kreukniet overhandigt meneer en mevrouw Boselie en Ger Slaats een mooie bos bloemen, ter beschikking gesteld door DFM Bloemen en Planten. Er wordt onder het genot van een kopje koffie en een lekker stukje taart nog gezellig verder gekletst. Meneer Boselie heeft doorgegeven dat hij vandaag iets later zal zijn bij het kleien. Dat is uiteraard geen probleem. Zeker niet nu hij ook nog heerlijke taart meeneemt.

De heer Boselie vertelt dat hij erg blij is met AutoMaatje. Door een vervelende val, waarbij hij een scheur in zijn schedel opliep, mag hij drie maanden niet autorijden. Zijn therapeut heeft hem aangeraden om zijn hobby's, waaronder kleien, uit te blijven oefenen. Het probleem bleek het vervoer te zijn. Zijn vrouw kon hem vanwege andere verplichtingen niet halen en brengen. Toen kwam AutoMaatje in beeld. De heer Boselie wordt nu elke week opgehaald en naar Geldrop gebracht, waar hij dan ongeveer een uur blijft om de klei te prepareren, zodat hij er thuis verder aan kan werken.

Ger vertelt dat hij het uurtje op meneer Boselie blijft wachten. Dat is geen straf. "Je wordt er verwend met lekkere koffie en iets erbij. Het leuke van dit vrijwilligerswerk is dat de mensen zo dankbaar zijn. Dat je op zo'n makkelijke manier iemand kan helpen. De gesprekken zijn altijd prettig. Wat hebben mensen toch gevoel voor humor! Ik kom altijd met een goed gevoel thuis." Evelyn herkent dit goed. Wanneer zij of haar drie assistenten bellen om de naam van de chauffeur door te geven aan de klanten, krijgen zij ook niets dan lovende woorden en bijzondere verhalen. "Als ik weer beter ben, schrijf ik mij ook in als chauffeur bij AutoMaatje! Ik weet nu hoe fijn het is om geholpen te worden", aldus meneer Boselie.

Wist u dat AutoMaatje
• een initiatief is van ANWB en in Son en Breugel gefaciliteerd wordt door SonenBreugelVerbindt?
• wekelijks gemiddeld 40 ritten regelt?
• 230 actieve klanten heeft?
• 60 actieve chauffeurs heeft?

Bent u geïnteresseerd als klant of chauffeur in de diensten van AutoMaatje? Kijk dan op www.sonenbreugelverbindt.nl/web/automaatje. U kunt ook direct contact met hun opnemen via email automaatje@sonenbreugelverbindt.nl of telefonisch 0499-209609.

Eerste keer de Week van de Leesclub

Foto: Bibliotheek Dommeldal

Voor de eerste keer vindt in de week van 28 januari tot en met 3 februari de 'Week van de Leesclub' plaats. Met als motto: Iedereen kan lezen met een leesclub. De 'Week van de Leesclub' heeft als doel lezers stimuleren om met anderen over boeken in gesprek te gaan, door deel te nemen aan leesclubs. Natuurlijk wordt er ook een leesclubboek van het jaar gekozen.

Leesclubboeken
Vanzelfsprekend doet Bibliotheek Dommeldal mee met de promotie van de 'Week van de Leesclub'. Zij beheert immers de leesclubcollectie voor Brabantse en Limburgse Bibliotheken: een grote boekcollectie met ruim 360 verschillende titels. Zowel literaire fictie als non-fictie. De titels variëren van nieuw tot wat ouder. Maar het zijn altijd boeken waarvan bekend is dat leden van leesclubs ze graag lenen en lezen. En jaarlijks komen er veel nieuwe titels bij.

Leesclubshop
De Leesclubshop is online, via de site van Bibliotheek Dommeldal, toegankelijk en werkt heel eenvoudig. De contactpersoon van de leesclub kan het hele jaar door, per mail of persoonlijk een account aanvragen. Vervolgens kan de leesclub online direct de gewenste titels aanvragen, in de gewenste periode. Voor elke titel afzonderlijk wordt een bevestiging per e-mail gestuurd. En zodra de boeken in de Bibliotheekvestiging klaarstaan volgt een berichtje dat de boeken opgehaald kunnen worden. Meestal zelfs met enkele recensies erbij. De boeken uit deze collectie zijn zes weken te leen.
Zo kan een leesclub voor een heel seizoen vooruit plannen.

Leesclub informatie
Op www.bibliotheekdommeldal.nl is een pagina gemaakt speciaal voor leesclubs. Daar zijn ook alle beschikbare titels te vinden. En ter inspiratie en informatie is er ook een website, kijk hiervoor op: www.weekvandeLeesclub.nl

Vijf grondleggers in een unieke foto expositie vastgelegd

De vijf grondleggers die centraal staan in de foto expositie Foto: Wil Feijen

De foto-expositie 'De Grondleggers' van fotografe Sandra Kuijpers uit Son en Breugel werd woensdag 16 januari geopend in het gemeentehuis. Onder het genot van het inmiddels bekende hapje en drankje kwamen veel belangstellenden alvast een kijkje nemen naar deze bijzondere fototentoonstelling.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen

Vijf grondleggers
De expositie toont portretten van vijf 'grondleggers' uit Son en Breugel. Het gaat hierbij om personen die aan het begin stonden van wat later zou uitgroeien tot een familiebedrijf in deze gemeente. Bedrijven die nu nog actief zijn, voortgezet en uitgebouwd door hun zonen en dochters. De vijf geportretteerde 'grondleggers' zijn: Schoenmaker Lambert Boudewijns, horecaonderneemster Annie van der Loo, slager Anton Schutjes, opticien Hugo Cooijmans en elektromonteur Jan van Lieshout.

Bewerkt en belicht
Nadat Sandra Kuipers was geïntroduceerd door wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen, vertelde zij in haar openingswoord hoe de portretten tot stand waren gekomen. Sommige van de gefotografeerde oud-ondernemers waren wel een beetje geschrokken van het resultaat. "Ik lijk wel heel erg oud op de foto", was een veel gehoorde reactie. Sandra begreep hun reactie volledig. "De foto's zijn sterk bewerkt op een speciale manier en in de geest van Rembrandt belicht." Het resultaat is een sprekende collectie in de haar kenmerkende stijl van realisme, essentie en bewerkte nostalgie. Haar doel was het doorzettingsvermogen en het sterke karakter van de grondlegger vast te leggen, met unieke portretten als resultaat. Bij elke portretfoto hoort ook een foto waarbij de grondlegger zijn ambacht uitoefent. De combinatie van deze twee beelden maakt de voorstelling nog sterker. Alsof je even deelgenoot bent van het ontstaan van de onderneming.

Nu zijn alle 'grondleggers', die al eerder te zien waren in edities van DeMooiSonenBreugelKrant, als totaal te bezichtigen in het gemeentehuis van Son en Breugel. Een bezoek meer dan waard. De expositie is te zien tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Expositie Grondleggers van Sandra Kuijpers in het gemeentehuis Foto: Wil Feijen

Meer voordeel met clubkaart Pets Place Boerenbond

Foto: Wil Feijen

Sinds enige tijd is in de oude vertrouwde Boerenbond een dierenwinkel gerealiseerd, genaamd Pets Place. Naast het reguliere tuin-klus en schoenen/kleding assortiment is de helft van de winkel ingericht met dierenvoeding en accessoires. Een ruim assortiment manden, kussens, riemen, speeltjes, snacks en natuurlijk heel veel merken voer.

Al uw benodigdheden voor vee, paarden, honden, katten, knaagdieren, vogels, kippen en vissen kunt u vinden in onze winkel. We voorzien u graag van advies en helpen graag. Wat maakt ons anders dan andere dierenwinkels….. onze unieke VIP clubkaart, deze is aan te schaffen in onze winkel en GRATIS te downloaden via de Appstore en Android op uw smartphone.

De voordelen op een rijtje:• punten sparen op al uw aankopen voor korting
• regelmatig vouchers ontvangen met kortingen of andere aanbiedingen
• 8+1 aktie: de negende grote zak hondenvoer is gratis! (geldig op de merken: Eukanuba, WelnessCore, Smolke, PetsPlace, RoyalCanin, Prins, EdgarCooper
Natuurlijk spelen we in op trends en op seizoen.

Trend
Zo zien we een enorme toename op natuurlijke voeding en op diepvriesvoeding. FarmFood, PetsPLace naturals, SamsField, NaturalChoice zijn hiervan een paar voorbeelden.

Tip
Met het koude weer doet u er goed aan om huisdieren die last van kou hebben of pas geknipt zijn een jasje aan te doen. Ook hierin hebben we een leuk assortiment. Kom eens een kijkje nemen in onze winkel. Ligt uw merk voeding er niet bij vraag ons dan gerust, wellicht kunnen we het bestellen. Ook op onze website staan alle artikelen, tips en de online folder. O ja, uw hond mag gewoon mee naar binnen en wordt op iets lekkers getrakteerd.

Foto: Adrie Neervoort

Uitnodiging eerste Energiecafé SonEnergie 2019

De gemeente Son heeft het afgelopen jaar de zogenaamde klimaatstresstest uitgevoerd. Iedereen weet dat het klimaat verandert. Dit betekent dat men niet alleen te maken krijgt met temperatuurstijging en grotere droogte zoals afgelopen zomer, maar ook dat er steeds zwaardere regenbuien zullen gaan vallen.

Maar wat betekent dat voor deze gemeente? Zijn ze hier voldoende op voorbereid, kan het riool dit wel aan? Waar ontstaat het eerst wateroverlast? En vooral, wat kunnen de inwoners met elkaar zelf doen om hun zelf hiertegen te wapenen?

Caspar Cluitmans, van het adviesbureau Kragten dat de stresstest in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd praat u hierover bij. Daarna geeft Noud Heuvelmans een toelichting over de duurzame renovatie van zijn woning. Hij woont waarschijnlijk in een van de kleinste huizen van onze gemeente, het monumentale witte huisje in de bocht van Wilhelminalaan naar Breugel toe. Samen met zijn vrouw Heleen is hij stap voor stap bezig om deze woning uit 1880 te verduurzamen. Hij vertelt ons waar hij tegenaan loopt en welke keuzes hij maakt.

Op 28 januari bent u van harte welkom voor deze twee inspirerende toelichtingen. Inloop is zoals gebruikelijk vanaf 19.30 uur, waarna om 20.00 uur gestartt. Let op: dit energiecafé vindt plaats in De Bongerd in Breugel en niet, zoals gebruikelijk, in De Landing. Ook niet-leden zijn van harte welkom.

Sol Makelaardij 'Geen woorden maar daden'

(vlnr) Eva,Koen en Anne Foto: Wil Feijen

Sol Makelaardij is al jaren een begrip in Son en Breugel en omgeving. Dit jaar is Koen Sol, eigenaar van Sol Makelaardij, genomineerd voor ondernemer van het jaar 2018.

Jan Sol, vader van Koen, begon 46 jaar geleden als makelaar in Son en Breugel. Door zijn vader kwam Koen al snel in aanraking met het vak van makelaar. "Ik ging met hem mee en leerde als puber al alles over de vastgoedwereld." Een wereld die Koen niet losliet, na zijn studie volgde hij zijn vader op als makelaar en is nu zelf al 20 jaar actief als makelaar-taxateur.

Sol Makelaardij BV is gevestigd aan de Boslaan in Son en Breugel. Het kantoor is de thuisbasis van Koen en zijn team. Samen met Koen bestaat het team uit Anne, Eva en Valerie, de vrouw van Koen. Huizen verkopen is teamwerk bij dit kantoor.

(vlnr) Eva,Koen en Anne Foto: Wil Feijen

Een fantastisch team
"Vooral als team zijn we onderscheidend, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en is ambitieus. Zo is Anne een fantastische secretaresse en vastgoedfotografe en Eva is gediplomeerd ARMT-assistent makelaar/taxateur en eveneens een fantastische secretaresse. Valerie is overal inzetbaar. Met de nominatie zijn ze erg blij. "Een complete verrassing en ontzettend eervol."

Het thema dit jaar is 'Veerkracht tonen'. Sol Makelaardij weet als geen ander wat veerkracht tonen is. "De crisis heeft op de huizenmarkt een behoorlijke impact gehad zowel voor ons kantoor als de verkopers. Ondanks de gevolgen van de crisis heeft Sol Makelaardij zich er goed doorheen geslagen. Het vroeg om aanpassingen en veranderingen. Nu, jaren later, heeft de markt zich weer uitstekend hersteld ondanks de grote vraag en beperkt aanbod. De woningmarkt is flink aangetrokken met als gevolg krapte op de huizenmarkt en waardoor hogere prijzen. Als makelaar vraagt dit weer een ander werkwijze. De klant wil duidelijkheid in deze huizenmarkt, zowel bij aankoop als verkoop", vertelt Koen.

Groot vertrouwen van de klant
Sol Makelaardij heeft zich in al die jaren altijd weten te onderscheiden door een actieve opstelling en grote service. Sol Makelaardij is zowel verhuur-, verkoop- als aankoopmakelaar voor bestaande huizen, appartementen, villa's en bungalows. "Bij verkoop taxeren we de woning en adviseren onder meer over de vraagprijs en het traject. Als kantoor zorgen wij voor een optimale presentatie van het huis. Door onze aanpak met alle mogelijke verkoop tools binnen ons eigen kantoor, zoals fotografie, inmeten, plattegronden, goede pakkende teksten presenteren wij de woning op Funda en overige databases en onze digitale presentatie in de etalage (24/7). Als de verkoop rond is, gaan wij mee naar de notaris voor de overdracht van de sleutels en zetten de laatste puntjes op de 'i'. In deze vaak spannende tijd voor verkopers bewijzen onze toegevoegde waarde voor een succesvolle afsluiting", geeft Koen aan als voorbeeld van hun werkwijze.

"Geen dag is hetzelfde", zegt Koen. "Onze agenda is afhankelijk van de vraag van de klant. Het werk en het contact met de klanten maken het werk afwisselend." Voor de toekomst ziet Koen dat de makelaar zich ontwikkelt tot een belangrijke vertrouwens- en woonadviseur. Bovendien ligt er volgens hem nog een markt open wat betreft het ontzorgen tijdens en ná de transactie, zoals advies over verbouwingen, energie besparende voorzieningen en hebben we goede contacten met plaatselijke aannemers, elektriciens, installateurs etc. om het totaal plaatje compleet te maken. Dus ook een toegevoegde waarde eveneens voor de kopers! Een makelaar moet gemak bieden. "Van makelaar tot lokaal woonconsulent."

Sol gaat verder dan menig makelaar
Valerie vertelt verder: "Op dit moment is het bemachtigen van een woning een stuk moeilijker dan enkele jaren geleden. De schaarste is ook merkbaar in Son en Breugel. Er is een grote vraag naar appartementen en starterswoningen. Dit vraagt dus om een nieuwe eigentijdse aanpak." Daarbij gaat Koen Sol misschien net iets verder dan menig andere makelaar. Bouwkundig onderlegd is hij zeker gezien zijn ervaring. Niet zelden komt hij terug met zijn haren en kleding onder het stof, omdat hij de gehele woning, waaronder zelfs de kruipruimte, inspecteert om de bouwkundige staat van het pand te beoordelen. Sol Makelaardij maakt van een bezichtiging een echte belevenis. Koen: "Ons team beweegt mee met de markt en toont daarin haar kennis en kunde. Daarin zit onze veerkracht die waarschijnlijk tot deze nominatie geleid heeft."

Wij spraken met een bevlogen makelaar en zijn vrouw die zonder meer veerkracht toont op een huizenmarkt die altijd in beweging is.
Veel succes namens DeMooiSonenBreugelKrant!
Meer weten: www.woon-huis.nl

De Groenstylist genomineerd voor ondernemer van het jaar 2018

Ducan Weijers Foto: Wil Feijen

Duurzaamheid, Kwaliteit en Service, dat is waar De Groenstylist, Duncan Weijers, in de Heistraat 9 te Son en Breugel voor staat. Dat er meer te doen is dan alleen een boeket bloemen verkopen, is tijdens het gesprek wel duidelijk geworden.

Redacteur: Hennie van Hagen

Duncan is in 1997 een bloemenzaak in Aarle-Rixtel gestart. Het was een oud stage adres van hem. Maar er waren ambities voor iets anders na 13 jaar in Aarle-Rixtel. Als medeoprichter van de Businessclub voor Bloemisten, kwam hij Hanneke en Erwin tegen, toen de eigenaren van de bloemenzaak in de Heistraat. Hij hoorde van de plannen van Hanneke en Erwin dat zij naar Frankrijk wilden vertrekken. Na een paar gesprekken was de zaak snel beslist. Duncan werd de nieuwe eigenaar en is hier in 2010 gestart. En ook belangrijk, bestaande klanten blijven komen en hebben vertrouwen in de nieuwe opzet van De Groenstylist.

Ducan Weijers Foto: Wil Feijen
Ducan Weijers Foto: Wil Feijen
Ducan Weijers Foto: Wil Feijen

"Driemaal per week komt de grossier aan huis en op de tussenliggende dagen betrekken we van de groothandel. Bij de groothandels kopen wij bloemen en planten en bijzondere potten en vazen. Onze mooie collectie keramiek en glas kopen wij in bij de merken zoals Ecri-Living, Dutz en Des Pots waarvan wij ook regiodealer zijn", vertelt Duncan. Het klantenbestand is gegroeid en Duncan verzorgt bij veel bedrijven het interieur, ontvangstruimtes en ontvangstbalie's, zoals bij bijvoorbeeld Omroep Brabant, Lekkerland en Catena. Dit gaat via een afgesloten abonnement en er wordt vooraf besproken wat de wensen zijn. "Wekelijks worden de bloemen of planten geruild, dikwijls met vaas en al. Oude boeketten worden mee teruggenomen en de nieuwe bloemen of planten worden netjes op zijn plek gezet. Geen omkijken na voor betreffende bedrijven", geeft Duncan aan. Een service wat door de aangesloten bedrijven bijzonder gewaardeerd wordt.

Maar Duncan gaat verder. Particulieren kunnen ook van de service genieten die Duncan aanbiedt. Hij wil graag zijn klanten ontzorgen. Zo bezorgd Duncan regelmatig bij de bewoners van De Kleine Heide een mooi boeket bloemen die van tevoren door hun eigen kinderen zijn besteld. Een mooi idee.

Er bestaan in de bloemen wereld drie gradaties; goud, zilver en brons. Deze benamingen staan voor milieuvriendelijk geteeld, geen bestrijdingsmiddelen, geen kinderarbeid op de plantages in bijvoorbeeld Afrika waar veel bloemen geteeld worden en vandaan komen, goede arbeidsomstandigheden en het product het MPSA Keurmerk heeft. Dit geldt niet alleen voor de producten, maar ook voor de verlichting in de zaak. Wordt er ledverlichting gebruikt? Duncan ervaart dat er steeds meer bedrijven en ook particulieren vragen voor duurzaamheid. "We zijn heel hard op weg om het certificaat zilver af te ronden. We voldoen op dit moment wel aan alle criteria. Er worden veel en hoge eisen gesteld om dit begeerde certificaat te krijgen", aldus Duncan.

Verder nog de vraag of hij veel concurrentie ondervindt van de 'goedkope' bloemenzaken of supermarkten. Hierin is Duncan heel duidelijk. "Alles heeft zijn prijs, maar kwaliteit en service blijft altijd bestaan. Na een paar dagen hangen mijn bloemetjes nog steeds niet slap over de rand van de vaas." Duncan werkt op dit moment met twee parttimers en zijn moeder. Iemand met zeer veel ervaring en kennis van bloemen en planten. Zij geeft al jaren les en demonstraties aan studenten die de vakopleiding bloemisterij volgen.

Kortom, De Groenstylist is een zaak die gaat voor service en kwaliteit en heeft veel verschillende boeketten. Er is zeker voor 'ieder wat wils'. Van een klein boeketje tot een groot boeket, van bruidsboeketten tot bloemen en kransen bij een overlijden.

De Groenstylist is zes dagen in de week geopend en is aangesloten bij Fleurop. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op www.groenstylist.nl.

Afscheid Kees van den Akker bij Nieuwjaarstreffen Zonnebloem

Keers van den Akker Foto: Zonnebloem afd. Son en Breugel

De Zonnebloem afdeling Son en Breugel is het jaar 2019 goed begonnen. Met ongeveer 70 gasten en vrijwilligers zijn ze heerlijk gaan dineren in de brasserie 'Net even Anders', van Thermae Son. Dit nieuwjaarstreffen werd druk bezocht. Vanaf 14.30 uur werd iedereen hartelijk ontvangen en naar de mooie gedekte tafels begeleid. Nadat iedereen een plaatsje had gevonden werd men welkom geheten en werden de glaasjes gevuld, zodat men kon toasten op het nieuwe jaar.

Tevens werd er afscheid genomen van Kees van den Akker die 10 jaar voorzitter is geweest van de Zonnebloem. Kees heeft heel veel betekend voor de afdeling van de Zonnebloem. Kees houdt er niet van om op de voorgrond te staan. Hij heeft veel achter de schermen gedaan en dankzij zijn goede contacten overal ook veel donaties binnengehaald. Ze zullen hem zeker gaan missen. Als waardering voor al zijn werk kreeg hij uit handen van de nieuwe voorzitter Angeline Wijns, een mooi beeldje aangeboden en een bos bloemen. Kees bedankte iedereen en wenste Angeline veel succes. Geproost werd er op het afscheid van Kees en op de nieuwe voorzitter Angeline Wijns door alle gasten en vrijwilligers.

Al snel werd de soep opgediend en kon er worden genoten van de eerste gang van het 3-gangen diner. Tussen de gangen door werden er verschillende verhalen verteld door vrijwilligers. Verhalen van vroeger, over bomen, een monnik en een veerman en over dromen. Ook een mooi verhaal van deze tijd over de kleinzerigheid van mannen. Men kon over ieder verhaal lachen en meteen zich er over verwonderen dat elk verhaal toch ook wel een kern van waarheid bevatte. De middag vloog voorbij en na het dessert, zo rond 18.30 uur, werd dit nieuwjaarstreffen afgesloten en gingen de gasten weer huiswaarts.

Iedereen was vol lof over weer een geslaagde bijeenkomst van de Zonnebloem. De activiteitencommissie bedankt het team van Brasserie 'Net even Anders' voor hun inzet. Dankzij hen en hun inzet voelen de Zonnebloemgasten zich hier helemaal thuis. De volgende activiteit van de Zonnebloem is op 14 februari, met troubadour Mia Dekkers-Swinkels.

Voor foto's van dit nieuwjaarstreffen en andere bijeenkomsten kunt u bekijken op de website. De Zonnebloem afd. Son en Breugel is nog op zoek naar vrijwilligers m/v, maar ook nieuwe gasten zijn welkom. Aanmelden kan via de website of bij H. Lodewijks h_lodewijks@hotmail.com.

Rabobank Son en Breugel nog sterker door samenvoeging

Patrick Wijns Foto: Rabobank

Deze maand maakte de Rabobank bekend dat zij haar banken Dommelstreek, Eindhoven - Veldhoven en Het Groene Woud Zuid samenvoegt.

Redacteur: Adrie Neervoort

Wat de gevolgen van de samenvoeging zijn voor het kantoor van de Rabobank in Son en Breugel, was niet iedereen duidelijk. Daarom wil Patrick Wijns van de Rabobank Son en Breugel graag een toelichting geven. Wijns is manager Financieel Advies & Private Banking van de kantoren in Son en Breugel, Best en Oirschot en ook één van de bekende gezichten van Rabobank Son en Breugel. Patrick is geboren en getogen in Son en Breugel en ook actief bij veel activiteiten en evenementen in ons dorp.

Eigenlijk is Patrick alles waar de Rabobank voor staat: Persoonlijk, benaderbaar en lokaal betrokken. Hij begint het gesprek met de opmerking: "Ons kantoor gaat zeker niet weg uit Son en Breugel. Sterker nog, we zullen juist meer zichtbaar zijn via ons lokale marktteam en kunnen door de krachtenbundeling onze klanten een bredere service bieden." Patrick vervolgt zijn verhaal: "Rabobank Het Groene Woud Zuid bestaat dadelijk als naam niet meer. Maar via marktteams zorgen we dat we dichtbij onze lokale klanten en maatschappij blijven. Door de samenwerking met Eindhoven – Veldhoven en Dommelstreek versterken we onze coöperatieve impact."

Volgens Wijns betekent de nieuwe samenwerking gelukkig niet, dat de bekende gezichten van het bankfiliaal gaan verdwijnen. Wijns: "Er komen zelfs een paar nieuwe gezichten bij. Door de schaalvergroting komen er op regioniveau robuuste specialistenteams, waarop een beroep gedaan kan worden. Aan de vraag van de klant kan de bank nu snel de juiste specialist koppelen. Deze specialist zal, vaak in combinatie met de vaste en vertrouwde medewerker van het kantoor in Son en Breugel, de klant bijstaan."

Wijns ziet in de samenvoeging alleen maar kansen en voordelen. "Natuurlijk is de bank anno nu, niet meer te vergelijken met de bank van lang geleden. Toen moest je in een soort wachtkamer plaatsnemen en wachten tot je aan de beurt was. Je had contact met een medewerker achter het loket. Nu is er geen wachtkamer meer, maar maak je een afspraak op de door jou gewenste dag en tijd, dat kan zelfs bij je thuis of in de avonduren. Maar ook is een bezoek aan onze bank nog altijd mogelijk en wordt ook erg gewaardeerd. Een loket treft u bij de Rabobank Son en Breugel niet meer aan, maar de vriendelijke medewerker is gebleven."

Kortom. De Rabobank is en blijft lokaal en maatschappelijk betrokken en staat midden in de samenleving. Dat geldt ook voor het kantoor van de Rabobank in Son en Breugel.

De Amerikaanse ziekte en deugdelijke wetgeving

De ketelmuziek die de heer A. Okken signaleert maakt deel uit van de Amerikaanse ziekte van dit land: Nl sinds WO II klakkeloos imiteren wat van over de oceaan aangewaaid komt. De Nashville verklaring valt ook onder die categorie. Ik vraag me af in hoeverre of het LHTBI gedoe daar ook vandaan komt of gewoon een hype van het politiek populaire journalistendom. Hoe dan ook met 'woede' komen we er niet, misschien wel met wat meer kritische zin van Jan met de Pet in Holland en deugdelijke wetten.

De suggestie van A. Okken dat het Openbaar Ministerie tot vervolging zou moeten overgaan, gaat niet op, de voornaamste reden is dat wij een Grondwet hebben die niet gehandhaafd wordt. Bijvoorbeeld hoe discriminatie met godsdienstvrijheid te rijmen valt, mag de rechter niet toetsen aan Grondwetbepalingen. Voor dit toetsingsrecht zou een constitutioneel hof nodig zijn en dat hebben we hier niet. De Hoge Raad heeft die bevoegdheid evenmin. Dus helderheid ontbreekt op velerlei gebieden en kan er ook niet komen. Er wordt in dit land bijvoorbeeld al lang op grote schaal gediscrimineerd, voor wie het wil zien. Dat kan in dit bestel.

In theorie zou de Eerste Kamer moeten toezien op 'kwaliteit van wetten', maar afgezien van de principiële weeffout in ons bestel, heeft die Kamer het, netjes uitgedrukt, te druk met netwerken, want veel wetten zijn gewoon in strijd met de grondwet, zouden derhalve eigenlijk nooit goedgekeurd hebben mogen worden. Niks aan te doen of onwil?

Hoe dan ook het blijft zo voortmodderen met een volksvertegenwoordiging, die liever van hype tot hype snelt dan zich bezighoudt en toeziet op deugdelijke wetgeving. Daar komt nog bovenop het ontbreken van een kiesdrempel van bv 5% om paal en perk te stellen aan de toenemende spraakverwarring en onbestuurbaarheid in dit land.

W. Zwetsloot

Lezers podium

Afscheid wethouder Tom

DorpsVISIE betreurt het vertrek van wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen. Met grote teleurstelling hebben wij vorige week vernomen dat wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen heeft besloten ons gemeentebestuur per direct vaarwel te zeggen. Ons dorp verliest daarmee een bevlogen bestuurder die naast duurzaamheid bovendien enkele andere, in deze raadsperiode, belangrijke thema's onder zijn hoede had.

Vorig jaar zijn wij met CDA en PvdA/GroenLinks een nieuwe samenwerking gestart en hebben daarbij enkele belangrijke thema's centraal gezet. Naast onderwerpen als vernieuwing van onze centra in Son en in Breugel, onderhoud van stoepen en duurzaamheid, hebben we daarnaast nadrukkelijk een stevigere burgerparticipatie en betere communicatie door onze gemeente op de agenda voor deze periode gezet.

Tom had vanuit het college als wethouder een belangrijke rol om deze onderwerpen samen met de raad uit te werken. Dat zou niet met een paar maanden 'geregeld' zijn. Het vraagt immers een andere werkhouding en vaak ook andere werkwijzen in de processen van de raad, het college en onze ambtenaren.

DorpsVISIE vindt het dan ook jammer, dat Tom ons nu verlaat, nu deze onderwerpen handen en voeten beginnen te krijgen. Immers de gesprekken daarover zijn in een raadsbrede werkgroep en ook in de commissie Algemene Zaken reeds gestart. Voor DorpsVISIE staan de doelen in het coalitieakkoord centraal en we maken ons er met CDA en PvdA/GroenLinks sterk voor dat er zo spoedig mogelijk weer een college op volle sterkte zit, waarmee we die doelen ook kunnen waarmaken.

DorpsVISIE bedankt Tom van den Nieuwenhuijzen voor zijn inzet voor Son en Breugel in de voorbije periode als wethouder en wenst hem veel succes in de toekomst.

De fractie van DorpsVISIE
Jelle de Jong, voorzitter

Lezerspodium

Het vertrek van wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen.

Sinds mei 2016 is Tom van den Nieuwenhuijzen wethouder geweest in onze gemeente, in drie verschillende colleges.
In het tweede college, waar ik ook deel van uit maakte, heb ik Tom als bestuurder het beste leren kennen: gedreven, deskundig, maar vooral ook collegiaal en standvastig. Met name zijn activiteiten op het terrein van duurzaamheid hebben niet alleen lokaal, maar ook landelijk de aandacht getrokken. In die zin was en is Son en Breugel inderdaad te klein om zijn ambities waar te maken. Blijft daarom natuurlijk dat wij in onze gemeente van een bestuurder van formaat afscheid nemen.
Ik wens Tom het allerbeste met het bereiken van zijn doelen en idealen en het was bijzonder aangenaam om met hem samengewerkt te hebben.

Eef van Turnhout
Oud wethouder.

Overname AED.nl door AED-Partner

Jan Smale (links) en Cees Thijssen (rechts) Foto: AED.nl

AED.nl is overgenomen door AED-Partner. De bedrijfsactiviteiten worden voortaan vanuit Son gevoerd onder de vlag van AED-Partner. Door de overname wordt de huidige dienstverlening en service uitgebreid. De overname van AED.nl sluit perfect aan bij de activiteiten van AED-Partner, namelijk het hartveilig maken van Benelux.

AED.nl is de online activiteit van PreSafe B.V. uit Lisse. PreSafe levert sinds 2004 AED's en heeft in 2007 haar activiteiten uitgebreid met de webshop: AED.nl. Door de overname neemt AED-Partner deze activiteiten van PreSafe B.V. over en breidt haar online activiteiten daarmee uit. AED-Partner (handelsnaam van Vivon Nederland B.V.) is sinds 2003 een toonaangevende en merkonafhankelijke leverancier van AED's, accessoires en reanimatiemiddelen. AED-Partner heeft meer dan 40.000 AED's geleverd en draagt op deze manier bij aan een hartveilige maatschappij.

Door de overname krijgen klanten de beschikking over een groter aanbod in producten en diensten. Ook op het gebied van service gaan Presafe B.V. en AED-Partner samenwerken. Zo wordt er gegarandeerd dat de werking van de AED's optimaal blijft, zodat de betreffende AED's ook daadwerkelijk een mensenleven kunnen redden als dit nodig is. "De overname van AED.nl past perfect in de missie van AED-Partner en sluit perfect aan bij de activiteiten van AED-Partner", aldus Jan Smale, directeur van AED-Partner. "Door de overname van de AED.nl hebben we een nog groter marktbereik en hiermee kunnen we Nederland nóg hartveiliger maken".

Lies Rutjes (rechts) Foto: Katholieke Vrouwen Beweging

Jaarvergadering Katholieke Vrouwen Beweging met jubilaris en wissel voorzitter

Voor de leden van de Katholieke Vrouwen Beweging begon het nieuwe seizoen met de jaarvergadering. Het bestuur zorgde voor koffie/thee met een lekker stukje vlaai. Daarna wilde voorzitster Carin Hulsen de vergadering openen, maar kreeg te maken met een microfoon die het niet deed. Gelukkig kon een van de medewerkers van De Zwaan het euvel verhelpen en kon de vergadering van start gaan.

Carin zorgde voor een terugblik op het jaar 2018 waarna penningmeester Truus Fransen het financiële verslag doornam. De kascontrolecommissie had de boeken doorgenomen en complimenteerde de penningmeester omdat het er allemaal keurig verzorgd uitzag. In het bestuur volgde daarna een wisseling van de wacht. Nettie Lavrijssen nam, na zich jarenlang actief te hebben ingezet voor de KVB, afscheid van het bestuur. De voorzitster roemde haar nimmer aflatende inzet. Gelukkig blijft Nettie wel behouden als lid. Helma Peters werd met groot applaus gekozen tot haar vervangster en mocht meteen achter de bestuurstafel plaats nemen.

Daarna was het tijd om Lies Rutjes te huldigen als jubilaris. Ze is 12,5 jaar bij de vereniging en traditiegetrouw krijgt een lid dan een mooie kop en schotel waarin het bestuur dan een bloemetje in laat opmaken. Die kop en schotel heeft ook een betekenis. Toen de vereniging in 1953 werd opgericht had men nog geen zaal ter beschikking. Men hield de bijeenkomsten dan altijd bij een van de leden thuis. Maar omdat men niet genoeg kopjes had om de koffie in te schenken nam ieder lid tijdens zo'n bijeenkomst dan haar eigen kop en schotel mee. Natuurlijk nam men ook de eigen kop en schotel weer mee naar huis zodat de gastvrouw ook geen afwas had. Uit die noodzaak om in de beginjaren een eigen kopje mee te nemen is het idee geboren om ieder lid die 12,5 jaar lid is een mooie kop en schotel te geven.

In de pauze had men de gelegenheid om een drankje bij de bar te bestellen en kon men nog even bijpraten. Na iedere jaarvergadering is het traditie dat de leden gratis mogen kienen. Het bestuur had weer gezorgd voor de kienprijzen en zo werd de avond weer afgesloten met veel blije gezichten.

Gratis muziekmiddag in 'De Boerderij'

In 'De Boerderij', gelegen aan de Leeuwstraat 2 in Breugel, vindt op zondagmiddag 27 januari weer een gezellige muziekmiddag plaats tussen 15.00 en 18.00 uur. Een vaste kern van 12 muzikanten komt weer samen om te sessiën.

Alle soorten muziek, modern of anders, komen aan bod. Iedereen die een muziekinstrument kan bespelen is welkom. Alleen maar luisteren of meezingen kan natuurlijk ook. Dus houd je van muziek dan kom je naar de Boerderij tijdens 'De Speelman'. Je bent van harte uitgenodigd samen met je kennissen, buren en vrienden. Er is voldoende parkeergelegenheid en de boerderijbar is open. Informatie: Jan Oome, email: jomoome@hotmail.com.

Lezing over fibromyalgie

Wat is fibromyalgie? In deze lezing vertelt reumatoloog Dr. Kuntzel over de symptomen, oorzaak en behandeling van deze vorm van reuma. Wilt u meer weten over fibromyalgie? Kom dan naar de lezing.

Fibromyalgie
De lezing wordt gehouden op donderdag 14 maart 19.00 – 21.30 uur. De spreker is Dr. Kuntzel, reumatoloog in het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven. De lezing is voor iedereen gratis toegankelijk. Ook niet leden zijn welkom. Wel graag aanmelden, liefst voor maandag 8 maart bij hun gastvrouw Greet, telefonisch bereikbaar via 06-83407850.

De locatie waar de lezing wordt gehouden is het Auditorium, Máxima Medisch Centrum, Ds Th. Fliednerstraat 1, Eindhoven. De lezing wordt gehouden In samenwerking met Reumavereniging Regio Eindhoven en Maxima Medisch Centrum.

Stilte in de hoofdrol

Sint-Oedenrode - U kunt op zaterdag 2 februari deelnemen aan een bijeenkomst waarin stilte de hoofdrol speelt. Niet dat er dan niet gepraat mag worden. Als deelnemer gaat u meer op zoek naar de rust en stilte in uzelf.

Er is een afwisselend programma met verschillende vormen van meditatief samenzijn. Er worden eenvoudige qigong-oefeningen gedaan, een geleide meditatie, loopmeditatie, een wandeling in de natuur; kortom bezig zijn met mindfulness, dat wil zeggen de dingen bewust doen, met aandacht, zonder oordeel (ook niet naar uzelf). De wereld is druk, de tijd gaat snel en men denkt dat men in dit tempo mee moet gaan. Deze morgen is vooral een morgen in rust en aandacht en een zachte manier om onze 'monkey-mind' te beteugelen. U hoeft geen speciale vaardigheden te hebben of kennis van meditatie, maar wel een nieuwsgierigheid om te ervaren hoe dat drukke hoofd rustig kan worden.

De dag wordt op zaterdag 2 februari verzorgd door Karin van Vlerken, van 10.00 -14.00 uur. Kosten: dana (het boeddhistische begrip van vrijgevigheid) én € 5,00 voor koffie, thee, soep en gebruik van de ruimte. Locatie: Damiaancentrum, Schijndelseweg 46, Sint-Oedenrode. Opgeven en informatie kunt u verkrijgen via karinvanvlerken@hotmail.com of 06-13992915.

Nationale belangstelling voor Kribkesroute Liempde

Liempde - De zevende editie van de Kribkesroute in Liempde is zeer succesvol verlopen. Vele bezoekers uit alle delen van het land hebben de Kribkesroute bezocht en waren zeer te spreken over met name de grote diversiteit en creativiteit van de kerststallen en de gastvrijheid van de deelnemers. Vooral op Eerste en Tweede Kerstdag was het erg druk in Liempde. De prijsuitreiking aan de winnaars van de Krikbes letterpuzzel en de inzenders van de vragenlijst heeft inmiddels plaatsgevonden.

Vanaf de feestelijke opening op 16 december, waarbij diverse activiteiten werden georganiseerd waaronder het wandelen met Alpaca's, werd de Kribkesroute zeer druk bezocht. Vele bezoekers, uit alle delen van het land, togen naar Liempde om een kijkje te nemen bij de ruim 250 kerststallen die opgesteld stonden in het dorp. Zo kwamen er onder meer bezoekers uit Schiedam, Amsterdam, Tilburg, Utrecht en Ugchelen. Vooral de grote diversiteit en creativiteit van de kerststallen sprak de bezoekers aan. Ook de op diverse locaties aangeboden koekjes en snoepjes vielen goed in de smaak. Het mooie, droge winterweer maakte dat het fijn wandelen was langs alle mooie kerststallen en door het sfeervol verlichte dorp.

Kribkes letterpuzzel
Bezoekers van de Kribkesroute konden meedoen aan de Krikbes letterpuzzel. Langs de vier verschillende routes stonden negen borden met daarop een letter. Deze letters vormden samen het woord 'Sneeuwbol'. Onder de juiste inzendingen zijn drie Op Liemt Gemunt-waardebonnen ter waarde van € 20,00 verloot. Daarnaast was er een oproep om een vragenlijst op de website van de Kribkesroute in te vullen. Verschillende bezoekers hebben hier gehoor aan gegeven. De reacties worden meegenomen tijdens de voorbereidingen van de volgende editie van de Kribkesroute in 2019/2020. Onder deze inzendingen zijn drie Op Liemt Gemunt-waardebonnen ter waarde van € 10,00 verloot. Alle prijswinnaars hebben inmiddels bericht gehad.

Neem een kijkje op www.kribkesrouteliempde.nl voor een sfeerimpressie van de Kribkesroute.

Matthäus Passion door Philipskoor en Kamerorkest Alveare

Matthäus Passion door Philipskoor en Kamerorkest Alveare Foto: Philipskoor

Best - Het Philips' Philharmonisch Koor en Kamerorkest Alveare voeren op vrijdag 12 april en zaterdag 13 april de Matthäus Passion uit in Best (Lidwinakerk) en Veghel (Kloosterkerk). In Nederland houdt men van de Matthäus Passion. Nergens anders bestaat deze traditie van uitvoeringen rond de Goede Week en nergens anders genieten zoveel mensen van deze bijzondere muziek van J.S. Bach.

Solisten zijn Maarten van den Hoven (Evangelist), David Visser (Christus), Ellen Valkenburg (sopraan), Robert Kuizenga (countertenor), Kevin Skelton (tenor), Sven Weyens (bas). Het geheel staat onder leiding van Béni Csillag. De aanvang is om 19.00 uur. De toegang bedraagt €29,50 inclusief koffie/thee. Kaarten zijn te bestellen via: www.philipskoor.nl/mp2019 of www.kamerorkestalveare.nl/mp2019.

Adressen
Lidwinakerk: Raadhuisstraat 209, 5683 GE Best.
Kloosterkerk Zrs. Franciscanessen, Deken van Miertstraat 8, Veghel.

Over het Philipskoor
Het Philips' Philharmonisch Koor − kortweg Philipskoor – maakt muziek op hoog niveau. Het koor bestaat uit 70 goed geschoolde, enthousiaste zangers. Het koor is opgericht in 1937 en in de meer dan tachtig jaar van zijn bestaan heeft het koor honderden werken uitgevoerd, waarvan de Matthäus Passion al meer dan 70 jaar onafgebroken elk jaar. Natuurlijk de grote oratoria, maar ook moderne en zelfs in opdracht gecomponeerde composities. Uitvoeringen vinden overal in Nederland plaats waaronder Muziekgebouw Eindhoven, Het Concertgebouw en Tivoli-Vredenburg.

Over Kamerorkest Alveare
Alveare is opgericht in 1989 in Veghel en heeft een indrukwekkende concertlijst met uitgevoerde werken. Jaarlijks worden circa tien verschillende stukken uitgevoerd. Het orkest bestaat uit 35 muzikanten. Sinds 2016 begeleidt het orkest in een goede samenwerking het Philipskoor bij de uitvoeringen van Bach's Matthäus Passion.

Nationale belangstelling voor Kribkesroute Liempde

Liempde - De zevende editie van de Kribkesroute in Liempde is zeer succesvol verlopen. Vele bezoekers uit alle delen van het land hebben de Kribkesroute bezocht en waren zeer te spreken over met name de grote diversiteit en creativiteit van de kerststallen en de gastvrijheid van de deelnemers. Vooral op Eerste en Tweede Kerstdag was het erg druk in Liempde. De prijsuitreiking aan de winnaars van de Krikbes letterpuzzel en de inzenders van de vragenlijst heeft inmiddels plaatsgevonden.

Vanaf de feestelijke opening op 16 december, waarbij diverse activiteiten werden georganiseerd waaronder het wandelen met Alpaca's, werd de Kribkesroute zeer druk bezocht. Vele bezoekers, uit alle delen van het land, togen naar Liempde om een kijkje te nemen bij de ruim 250 kerststallen die opgesteld stonden in het dorp. Zo kwamen er onder meer bezoekers uit Schiedam, Amsterdam, Tilburg, Utrecht en Ugchelen. Vooral de grote diversiteit en creativiteit van de kerststallen sprak de bezoekers aan. Ook de op diverse locaties aangeboden koekjes en snoepjes vielen goed in de smaak. Het mooie, droge winterweer maakte dat het fijn wandelen was langs alle mooie kerststallen en door het sfeervol verlichte dorp.

Prijsuitreiking Kribkes letterpuzzel
Bezoekers van de Kribkesroute konden meedoen aan de Krikbes letterpuzzel. Langs de vier verschillende routes stonden negen borden met daarop een letter. Deze letters vormden samen het woord 'Sneeuwbol'. Onder de juiste inzendingen zijn drie Op Liemt Gemunt-waardebonnen ter waarde van € 20,00 verloot. Daarnaast was er een oproep om een vragenlijst op de website van de Kribkesroute in te vullen. Verschillende bezoekers hebben hier gehoor aan gegeven. De reacties worden meegenomen tijdens de voorbereidingen van de volgende editie van de Kribkesroute in 2019/2020. Onder deze inzendingen zijn drie Op Liemt Gemunt-waardebonnen ter waarde van € 10,00 verloot. Alle prijswinnaars hebben inmiddels bericht gehad.

Neem een kijkje op www.kribkesrouteliempde.nl voor een sfeerimpressie van de Kribkesroute.

Dorpsraad Nederwetten

U bent van harte welkom op de Openbare Dorpsraadvergadering op maandag 28 januari om 20.00 uur in MFA de Koppelaar.

Agenda:
1. Update Broekdijk/Eikelkampen
2. Groenvoorziening
3. Asbestopschoning
4. Opruimdag
5. Spelen en bewegen
6. Ontwikkelingen op woongebied
7. Mededelingen

Opruimdag
De Dorpsraad houdt op zaterdagmiddag 30 maart een opschoondag. Met hulp van zo veel mogelijk vrijwilligers willen ze alle zwerfafval in Nederwetten gaan opruimen. Op de vergadering wordt dit verder toegelicht en vrijwilligers kunnen zich aanmelden.

Asbestverwijdering
Op 13 april is er de asbestverwijderingsdag in Nederwetten. Wie mee wil doen graag opgeven bij info@nederwetten.org. Bij twijfel of dakbedekking uit asbest bestaat is contact ook verstandig. De Dorpsraad zoekt eveneens vrijwilligers die op 13 april mee willen helpen. Op de dorpsraadsvergadering wordt een en ander toegelicht.

Spelen, bewegen en ontmoeten bijeenkomsten
Kom meepraten, ontwerpen, plannen maken en ideeën ontwikkelen aan 'Spelen, bewegen en ontmoeten' voor jong en oud in Nederwetten. De eerste bijeenkomst is op maandagavond 11 februari van 19.00 tot 20.30 uur in de MFA. In een tweede bijeenkomst worden de plannen definitief bepaald zodat medio 2019 de uitvoering gerealiseerd kan worden. Deze avonden worden begeleid door medewerkers van de gemeente Nuenen. Voor de uitvoering van dit beleidsplan is budget beschikbaar.

Dit is een unieke gelegenheid voor inwoners van het dorp om zelf mee te bepalen en richting te geven aan spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte.

Aanmelden
U moet zich wel aanmelden voor deze avond. Inschrijfformulieren liggen klaar tijdens de openbare dorpsraad vergadering of aanmelden via e-mail:spelen_bewegen@nuenen.nl

Goederen en dienstenveiling voor het goede doel

De motordag van de The Greyhounds in 2018. Foto: The Greyhounds

In Café-Restaurant De Zwaan in Son wordt op woensdag 20 februari een goederen- en dienstenveiling gehouden. Vanaf 20.00 uur worden vele kavels geveild voor het goede doel. De opbrengst komt geheel ten goede aan het doveninstituut in Sint-Michelsgestel.

In september wordt voor de cliënten op het doveninstituut door Sonse Motorclub 'The Greyhounds' een speciale motordag gehouden. De cliënten van Kentalis zijn slechthorend, doof of doofblind. Gevoel is voor hen daarom erg belangrijk. En wat is er mooier om op een glimmende ronkende motor mee te mogen rijden. Om de dag nog specialer te maken krijgen alle cliënten een frietje en ijsje aangeboden. Er is zelfs aan een leuke 'goody bag' gedacht.

"Aan de dag helpen tientallen vrijwilligers mee, maar sommige zaken dienen uiteraard wel afgerekend te worden. Daarom hebben we deze goederen- en dienstenveiling bedacht", vertelt Rob Groenevelt, één van de organisatoren. "Tal van ondernemers hebben leuke producten of diensten aan ons aangeboden die we op 20 februari gaan veilen voor dit goede doel", aldus Roy Vissers die verantwoordelijk is voor het verkrijgen van interessante kavels. "En uiteraard staan we altijd open voor mensen of bedrijven die ook nog iets leuks willen aanbieden. Hoe meer we kunnen veilen, hoe hoger de verwachte opbrengst voor deze onvergetelijke dag", vult hij enthousiast aan.

Wil je zelf een product of dienst aanbieden? Meld je kavel dan aan op www.veilingmotordag.nl. Hier vind je tevens een impressievideo van de motordag van het afgelopen jaar. De reeds opgegeven kavels zijn ook te bekijken op deze website. Heb je zin in een gezellige avond? Neem buren, vrienden en familie mee. Iedereen is welkom op 20 februari bij De Zwaan aan de Markt 6 in Son. Zet deze datum in je agenda en bied mee op leuke cadeaubonnen en unieke producten.

Vrouw Aktief houdt filmavond

Foto: Ingezonden

Vrouw Aktief houdt op woensdag 20 februari een filmavond in het Vestzaktheater, met de speelfilm 'Teenbeat. Introducés m/v zijn ook welkom. Na vele voorstellingen in de regio komt de speelfilm 'Teenbeat' nu naar Son en Breugel. De belangstelling is overweldigend.

Blijkbaar herkennen zich veel mensen in het verhaal dat door het tweede deel van de jaren 60 voert. De tijd van brommers, dancings, 'moeilijke ouders' en opstandige jeugd. De film vertelt het verhaal van Hans. Hij is voorbestemd om de plantenkwekerij van zijn vader over te nemen. Maar als zanger van beatband 'The Supertones' gaat hij zich meer vrijheid verschaffen, waarbij het bedrijf van thuis steeds verder uit beeld raakt. Als dan ook nog een meisje zijn weg kruist waar ze thuis niet zo gek op zijn, neemt het verhaal een heel andere wending dan zijn ouders hadden gehoopt.

De beelden geven heel natuurgetrouw de jaren zestig weer. Er is op meer dan 50 locaties gefilmd in geheel Nederland. De acteurs zijn allemaal mensen uit deze omgeving. Niks geen dure acteurs. Gewoon mensen die zichzelf spelen. In totaal is er zeven jaar aan deze film gewerkt. Zo'n 400 mensen hebben er aan meegewerkt, waaronder 39 acteurs. De productie is in handen van Antoon Kerkhof en Wiljan van Lankvelt uit Erp. Na 50 vertoningen kwamen er al duizenden bezoekers naar deze film kijken.

Haal snel kaartjes zodat u kunt genieten en mee kunt praten over deze unieke productie. De avond wordt georganiseerd door Vrouw Aktief.

De film wordt vertoond op woensdag 20 februari in het Vestzaktheater, Son en Breugel en begint om 19.30 uur. De kaarten bedragen € 5,00. Vrouw Actiefleden betalen € 4,00. De zaal is open vanaf 18.45 uur. Kaarten zijn vanaf nu te koop via Vrouw Aktief, tel. 0499-475332, Het Sons Bakhuys, Nieuwstraat 22, Son en het Vestzaktheater, Kerkstraat 2. Voor meer Vrouw Aktief activiteiten kunt u een kijkje nemen op www.vrouwaktief.nl.

A50 ter hoogte van 't Zandt Foto: Adrie Neervoort

Gemeente start project 2e ontsluiting Ekkersrijt

De gemeente Son en Breugel en de ondernemers op Ekkersrijt laten geen gelegenheid ongebruikt om te benadrukken dat een tweede aansluiting van Ekkersrijt op het snelwegennet nodig is om de toenemende verkeersstroom die het bedrijventerrein op en af gaat, aan te kunnen.

De gemeente wil snel aan de slag met die tweede ontsluiting. Het college stelt aan de gemeenteraad voor te starten met de opzet van een projectorganisatie ''2e ontsluiting Ekkersrijt' om de planstudie uit te voeren. De tweede ontsluiting van Ekkersrijt is één van vijf projecten binnen de regionale bereikbaarheidsagenda waarvoor planstudies worden gestart. Het project wordt door de gemeente zelf getrokken. Omdat de capaciteit om een dergelijk groot infrastructureel project te trekken ontbreekt in de eigen organisatie, wordt een projectleider extern aangetrokken.

Grote aanpassingen aan de wegeninfrastructuur vergen veel tijd. Daarom is de gemeente tegelijkertijd met ondernemers op Ekkersrijt in gesprek over oplossingen op de korte termijn die eveneens de doorstroming van het verkeer op Ekkersrijt bevorderen. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar eenrichtingsverkeer in enkele straten en het stimuleren van fietsgebruik en openbaar vervoer.

Grondruil in kader van natuurontwikkeling in Dommeldal

Het college heeft een voorgenomen besluit genomen om een aantal grondpercelen te ruilen met een particuliere eigenaar met het doel de aan te kopen percelen in te zetten voor natuurontwikkeling in het Dommeldal.

Al eerder dit jaar besloot de gemeente om 5 percelen nabij Bokt aan te kopen in het project 'Dommeldal uit de verf 2.0.' Daarnaast heeft het college nu het voornemen om drie percelen te verkopen en vier grondpercelen nabij Wolfswinkel aan te kopen. De aan te kopen gronden liggen tegen de Dommel aan en maken onderdeel uit van het Natuur Netwerk Brabant. Na de aankoop van de gronden kunnen deze in het kader van natuurontwikkeling daadwerkelijk worden omgezet naar natuurgronden.

Op basis van de financiële verordening wordt de gemeenteraad via de raadscommissie Grondgebiedszaken (GZ) in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen te uiten tegen deze voorgenomen besluiten.

Seniorenvoorlichters LEVgroep op bezoek bij 75-plussers

Het project 'Informerend huisbezoek' is weer van start gegaan. De senioren die het afgelopen jaar 75 jaar zijn geworden, hebben een schriftelijke uitnodiging ontvangen om deel te nemen. Zij kunnen de komende tijd een gesprek krijgen, na aanmelding, met een seniorenvoorlichter van de LEVgroep Son en Breugel. Binnen de LEVgroep zijn op dit moment zeven seniorenvoorlichters actief die de senioren op vrijwillige basis bezoeken.

Het doel van het informerend huisbezoek is om de senioren uit Son en Breugel te informeren over voorzieningen en activiteiten die voor hen van belang kunnen zijn. Hiermee wordt bevorderd dat zij, ook wanneer zij ouder worden, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. Tijdens een huisbezoek wordt informatie gegeven over voorzieningen die voor nu en in de komende jaren van belang kunnen zijn. Hierbij kunt u denken aan het gebruik van de deeltaxi, maar ook moderne voorzieningen komen ter sprake zoals de website www.sonenbreugelverbindt.nl

Verder worden in dit gesprek de wijzigingen in het zorgstelsel en de eventuele gevolgen aan de orde gesteld. Het huisbezoek is uitsluitend bedoeld om te informeren over voorzieningen en activiteiten. Er wordt niet gesproken over de eventuele toewijzing van voorzieningen.

Senioren die bezocht zijn ervaren het bezoek als zinvol en informatief. Vragen die niet direct beantwoord kunnen worden, worden opgenomen en beantwoord door een medewerker van het CMD. Het spreekt vanzelf dat alles wat in het gesprek besproken wordt vertrouwelijk blijft.

Senioren die geen brief hebben gehad maar toch graag een huisbezoek willen, kunnen tussen 09.00 en 17.00 uur bellen met het CMD (Centrum voor Maatschappelijke Deelname) via telefoonnummer 0499–491470. U kunt natuurlijk ook bij het CMD binnenlopen met al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het CMD ligt aan de Europalaan 2 en is op werkdagen geopend van 09.00 tot 17.00 uur (de balie is open van 09.00 tot 13.00 uur).

Uitdagend fietsprogramma 2019 van fietsclub PVGE

Een aantal leden van fietsclub PVGE, bij een Hunnebed Foto: Fietsclub PVGE,

Dit jaar bestaat het fietsprogramma uit vijf winterfietstochten van een halve dag, acht zomerfietstochten, die een volle dag in beslag nemen en de fietsdriedaagse, die dit keer op de Veluwe wordt gereden.

De winterfietstochten gaan dit jaar naar Best, Mariahout, Nuenen, richting Eindhoven vliegveld en St. Oedenrode. De fietstochten in het zomerseizoen voeren achtereenvolgens naar het Velderbos, de Maashorst, Mierlo, de Maasoevers ten noorden van Oss, Schoonhoven en Oisterwijk. Ook krijgt de Airborneroute dit jaar aandacht, waarbij alle bevrijdingsmonumenten in de buurt van Son en Breugel worden aangedaan, geheel in het teken, dat dit jaar wordt herdacht dat Son en Breugel 75 jaar geleden bevrijd is. Een bijzondere fietstocht wordt ook gehouden worden, omdat de fietsclub zijn 35 jarig bestaan viert; het wordt een puzzeltocht waarbij een mooi aantal prijzen gewonnen kan worden.

Een ander hoogtepunt is de fietsdriedaagse, die dit jaar op de Veluwe plaatsvindt. Deze bestemming is door de leden uitgekozen. Vanuit een nog uit te kiezen accommodatie gaat de fietsclub drie mooie fietstochten maken: een fietstocht richting Elspeet, een richting Garderen en een fietstocht naar Flevoland. Het arrangement omvat twee nachten, twee ontbijten en tweemaal een driegangendiner. Het overdag samen fietsen en 's avonds samen dineren maakt deze zomer fietsdriedaagse altijd bijzonder. In totaal wordt ca. 130 km. gefietst.

Kortom de leden van de PVGE fietsclub gaan een schitterend seizoen tegemoet. Verdere inlichtingen bij fietsclub coördinator: Herman Hendriks, telefonisch bereikbaar via 0499-473042 of via de e-mail: herman.j.hendriks@kpnmail.nl. Meer informatie is te vinden op de www.pvge-sonenbreugel.nl.

PVGE Son en Breugel richt 4 nieuwe clubs op

PVGE bowling Foto: PVGE

In de afgelopen maanden zijn, dankzij enorme inzet van Peter van Beek en Josje van de Molengraft, drie nieuwe clubs opgericht. Het betreft 'De kookclub', 'De bowlingclub' en 'De pubkwisclub'. De vierde club, 'de Franse conversatieclub' werd opgericht door Aad van Reeuwijk.

Inmiddels zijn alle clubs van start gegaan en hebben hun eerste bijeenkomst(en) al gehad. Het enthousiasme druipt er vanaf. De verslagen van hun activiteiten kunt u vinden in de binnenkort te verschijnen PVGE-nieuwsbrief van februari. Bent u geen PVGE-lid en wilt u toch een keer 'proeven', meldt u zich dan aan bij de desbetreffende coördinator van de club.

Voor de Kookclub kunt u contact opnement met de heer P. de Weerdt, 0499-475118 of via de e-mail: p.w.c.deweerdt@kpnmail.nl. Voor de Bowlingclub kunt u zich wenden tot mevrouw A. Kauffmann, 0499-471879 of via de e-mail: kauff100@planet.nl. Voor de Pubkwisclub kunt u contact opnemen met mevrouw P. Kanters, 040-2410236 of via de e-mail: petrakanters45@gmail.com. Voor de Franse conversatieclub neemt u contact op met de heer A. van Reeuwijk, 0499-471169 of via de email: avrson@kpnmail.nl.

PVGE Kookclub Foto: PVGE
PVGE Pubkwis Foto: PVGE
Foto: PVGE

Hulp bij belastingaangifte AOW-gerechtigden

Binnenkort is het weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting. Belastingaangiftes voor 2018 kunnen tussen 1 maart en 1 mei ingediend worden bij de belastingdienst.

Alle AOW-gerechtigden in Son en Breugel kunnen daarbij aan huis hulp krijgen van HUBA-vrijwilligers (HUBA = HUlp bij BelastingAangifte) van de PVGE Son en Breugel e.o. Deze vrijwilligers hebben een opleiding als belastinginvuller gevolgd. Zij verzorgen de belastingaangifte tegen een kleine bijdrage van € 5,00. Deze hulp bestaat, naast het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting 2018, ook uit het nazien en zo nodig aanvragen van zorg- en/of huurtoeslag. Voor deze hulp behoeft men geen lid van de PVGE te zijn.

Er bestaat een inkomensgrens om voor deze hulp in aanmerking te komen. Deze is voor gehuwden en samenwonenden € 50.000. Voor een alleenstaande is deze grens € 35.000. Bent u geïnteresseerd in deze hulp bij het verzorgen van uw belastingaangifte? U kunt zich
dan aanmelden bij Josje van de Molengraft, belangenbehartiger PVGE Son en Breugel e.o., telefonisch bereikbaar via 06-47173190 of 0499-324823 of via de email josjevdm@hetnet.nl. Een van de HUBA-vrijwilligers neemt daarna contact met u op.

Joost van den Buijs Tafeltenniskampioen Son en Beugel 2019

Foto: TTV Son en Breugel

In een sterk bezet toernooi is Joost van den Buijs de grandioze winnaar geworden van de 'Open Son en Breugelse Tafeltenniskampioenschappen 2019'. Hij versloeg in een zeer spannende finale de winnaar van 2018 Willem Hulsen in vijf games.

TTV Son en Breugel, spelend in de tennishal van HTC, organiseert dit toernooi voor zowel 'competitiespelers' als 'recreanten' reeds voor de achtste keer. De 'competitiespelers' speelden twee 4-kampen en een 5-kamp. Na spannende wedstrijden in een sportieve en gezellige sfeer kwamen bij de 4-kampen als winnaars te voorschijn, Joost van den Buijs (TTV Flash) en Willem Hulsen (TTV Schijndel) en bij de 5-kamp Eric van den Hurk (TTV Son en Breugel) met op de tweede plaats Johnny van Esch (TTV Schijndel).

Deze vier winnaars speelden in de halve finale waarin Hulsen won van Van den Hurk en Van den Buijs won van Van Esch. De finale was spektakel met prachtige rally's. Van den Buijs begon met winst in de eerste game (11-8) maar Hulsen pakte overtuigend de tweede en derde game (5-11 en 5-11). Vooral door direct op de service van Van den Buijs met een paar zeer verrassende back-hands punten te scoren. De vierde game ging gelijk op maar Van den Buijs trok toch aan het langste eind. Ook de laatste game (11-4) was voor Van den Buijs. Het lukte hem ineens de aanvallende ballen van Hulsen 'af te blokken'. Door deze overwinning mag Joost van den Buijs zich dit jaar Tafeltenniskampioen van Son en Breugel noemen.

Bij de recreanten die een 4-kamp speelden werd Roland Robinson de winnaar met op de tweede plaats Paul Seesink. Na afloop kregen de beide winnaars een prachtige LED Armatuur van 'Pure Inno BV' en Joost van den Buijs ontving uit handen van 'Toernooidirecteur' Herman Simons het 'Gouden Tafeltennis Batje' met alle namen van de oud-winnaars.

TTV Son en Breugel speelt iedere maandagavond vanaf 19.45 uur in de Tennishal van HTC Son Tennis aan de Rooijseweg 7 in Son. Iedereen boven de 16 jaar is van harte welkom om een balletje te komen slaan. Zie ook www.ttv-sonenbreugel.nl.

Waterpolodames Argo op scherp

Het tweede deel van de competitie is aangebroken en voor de waterpolodames van Argo betekent dit dat ze nu echt punten moeten gaan pakken. De dames staan op de voorlaatste plaats, wat niet echt recht doet de kwaliteit van het team.

Met een aantal geblesseerde spelers, een aantal nieuwe aanwinsten, het inpassen van de jeugd en het uit faseren van senior speelsters zit het team in een overgangsjaar. En dat betekent dus een investering in dit seizoen, waarbij iedere wedstrijd een test is. Het afgelopen weekend was daar een heel goed voorbeeld van in een thuiswedstrijd tegen Hellas Glana uit Sittard. Voor Argo is dit altijd een zeer vervelende tegenstander vanwege het fysieke spel van Hellas, maar juist in thuiswedstrijden werkt dat als een rode lap. Argo had nog een appeltje te schillen met Hellas en dus waren de messen geslepen.

Gerold Kivits, Anja van Wanrooij en Anita v.d. Heijden hadden als bedenkers van de tactiek een heel groot aandeel in het eindresultaat. Door zone te gaan spelen werden er nauwelijks fysieke duels uitgevochten. Hellas werd geforceerd om middels afstandsschoten tot doelpunten te komen. Aanvankelijk waren ze hier succesvol in (0-3 na 1e part / 2-6 na 2e part). Echter, doelvrouw Yvonne v.d. Vorstenbosch kwam steeds beter in haar spel en halverwege de wedstrijd lukte het Hellas nog nauwelijks om haar te passeren. Het team bleef stug vasthouden aan de zone en dat ging steeds beter lopen.

Halverwege de wedstrijd ontstond er een kanteling door een aantal scherpe uitvallen van Argo. Hierdoor stonden de teams aan het einde van de derde part opeens gelijk (7-7), Argo zat in een positieve flow en Hellas was letterlijk aan het worstelen. Uiteindelijk resulteerde dat geworstel van Hellas toch nog in een doelpunt en met nog een minuut op de klok leek Argo alsnog tegen verlies aan te lopen. Echter, de laatste halve minuut was een prachtige apotheose van de wedstrijd, waarbij zowel coaching als samenwerking binnen het team prachtig samenkwam. Door de zone te blijven spelen, kon Argo tot tweemaal toe uitbreken. Dit leidde uiteindelijk tot een doelpunt uit een overtalsituatie en in de laatste seconden van de wedstrijd tot een uitbraak van Tamara Vervoort. Na een prachtige lange pass van achteruit wist zij de winnende treffer de maken. Met een 10-9 winst op Hellas Glana is er een bulk aan zelfvertrouwen getankt bij de dames. Wanneer dit niveau doorgetrokken kan worden, dan is de middenmoot nog goed haalbaar.

Uitslagen
B jongens - HZPC/SPIO 4-7
C gemengd - HZPC/SPIO 1-21
D gemengd - VZV Njord 6-4
Dames 1 - Hellas-Glana 10-9
Dames 2 - Gorgo 5-1
Heren 1 – Spio 0-5
Nayade - Heren 2 8-4

Programma
Zaterdag
Nuenen - D gemengd in Tu/e bad te Eindhoven 16.55 uur
Heren 2 - Gorgo in ZIB te Best 17.45 uur
SBC2000 - Dames 1 in de Wisselaar te Breda 20.00 uur
HZPC - Heren 1 in De Berkel te Horst 20.00 uur

Zondag
De Treffers - C gemengd in Kwekkelstijn te Rosmalen 17.00 uur

Roel Janssen Nederlands kampioen ijszwemmen

Roel Janssen Nederlands kampioen ijszwemmen Foto: Argo

Roel Janssen heeft zaterdag 19 januari deelgenomen aan het Open Nederlands Kampioenschap ijszwemmen dat voor de vijfde maal werd georganiseerd door open water swimclub in samenwerking met IISA (International Ice Swim Association) in zwembad 'De Waterdam' te Volendam-Edam.

Nadat Roel het laatste open water seizoen succesvol had afgesloten met onder andere twee nieuwe Brabantse records op de 1000 en 2000 meter schoolslag vond hij het jammer dat het buitenseizoen was afgelopen. Hij zou graag langer doorgaan met zwemmen in buitenwater. Met ijszwemmen dacht hij een nieuwe uitdaging te hebben gevonden. Zwemmen met alleen maar een zwembroek en badmuts in buitenwater met een temperatuur van maximaal 5 graden leek hem wel wat. Na een vijftal buitentrainingen in de Langspier in Boxtel om aan de temperatuur te wennen was hij er klaar voor.

Op 19 januari stond de 100 en 200 meters op het programma in Volendam. Na het inschrijven en een korte medische check door de aanwezige arts mocht Roel deelnemen aan het ONK. Het was voor Roel wel even wennen, er werd gestart vanuit het water en gedurende heel de race moest het hoofd boven water blijven, onderwaterfases na het keerpunt waren ook niet toegestaan. Bewegingen in het koude water zijn net iets trager. Dit alles resulteerde in eindtijden die tussen 15 en 20 seconden boven de binnen tijden liggen. Na twee banen schoolslag in het 50 meter buitenbad in water met een temperatuur van 4,5 graad wist Roel te finishen in een tijd van 1.30.10 goed voor een eerste plaats in dit internationale veld. Met deze tijd is Roel Nederlands kampioen schoolslag ijszwemmen geworden, tevens heeft hij het nationale record uit 2016 met 3,5 seconden verbeterd.

Goed dat het twee nachten gevroren had omdat de tijden alleen officieel zijn als de watertemperatuur onder de 5 graden is. Een uitstekende prestatie voor Roel voor zijn eerste kennismaking met deze extreme sport. Zilver was voor Frank Boot en Brons voor Denis Colombe (Frankrijk) en Victor den Heijer, de vorige Nederlands record houder kwam nu niet verder dan een vierde plaats. Met een goed gevoel gaat Roel naar de volgende ijszwemwedstrijd op 2 februari in Bodegraven. Hier gaat hij twee keer starten: op de 50 en 100 meter vrije slag.

Rikken RKVV Nederwetten

Uitslag rikken 18 januari.
1e prijs tiny van lankveld met 96 punten
2e prijs Nick struiken met 82 punten
3e prijs martien schenkers met 70 punten
4e prijs Jan langenberg met 65 punten
5e prijs Wim raaijmakers met 63 punten

Volgende kaartavond vrijdag 1 februari, aanvang 20.00 uur bij RKVV Nederwetten, in het Piet Renders paviljoen.

Handbalvereniging Apollo

Uitslagen 19-20 januari
M.H.V. '81 HC1 - Apollo HC1 17-15
Tremeg HB1 - Apollo HB1 20-33
Apollo HS1 - Rapiditas HS1 32-30
Apollo E1 - Habo'95 E1 6-23
Apollo DA1 - Habo'95 DA1 24-21
Apollo DS1 - Software Society/Avanti DS1 20-19
Apollo HS3 - E.H.V. HS1 25-35
Apollo HS2 - Bedo HS1 24-20

Programma
Beker 25 januari
19.30 uur: Apollo DS1 - Tremeg DS1
21.00 uur: Apollo HS2 - Olympia'89/DOS'80 HS2

26 januari
12.25 uur: Aristos D2 - Apollo D1
16.30 uur: Handbal Someren HC1- Apollo HC1
17.00 uur: Swift HB1 - Apollo HB1
18.00 uur: HADES DA1 - Apollo DA1
18.45 uur: D.W.S. HS1 - Apollo HS1

27 januari
10.00 uur: Acritas E1- Apollo E1
11.05 uur: Olympia'89/DOS'80 HS2 - Apollo HS2
13.30 uur: Acritas HS1 - Apollo HS3
14.35 uur: RED-RAG/Tachos DS1 - Apollo DS1

Kristian Toirkens gaat simultaan schaken in de Bongerd

Kristian Toirkens van schaakclub Son en Breugel speelt op donderdag 31 januari simultaan tegen schaakliefhebbers in sporthal De Bongerd, Astroidenlaan 2a in Breugel. Aanvang is om 20.15 uur.

Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Bij een simultaan speelt een speler tegen meerdere spelers tegelijk. Aanmelden kan via kristiantoirkens@gmail.com of via telefoonnummer 06-28057461.

BC 't Koffertje '94

Uitslag van 21 januari
A-lijn
1 Jan van Rooij & Piet Voss 55,00%;
2 Ben van der Steen & Christ Verhoeven 54,21%
3 Agnes Obbema & Gerard Obbema 53,54%

B-lijn
1 Cees de Jong & Leny Kremers 58,75%
2 Martien Hulsen & Jan van der Velden 57,00%
3 Nelly Derks van de Ven & Jo Renders 53,33%

Nijnsel superieur

Nijnsel Heren 1 speelde zondag 20 januari als enige in haar klasse een competitiewedstrijd. Dit tegen middenmoter SDDL uit Demen, Dedel, Neerlangel, Deursen en Dennenburg. Een aantal selectiespelers had in samenwerking met de staf op zaterdag nog met vereende krachten het veld sneeuwvrij gemaakt, dat zegt natuurlijk ook iets van de ambities. Met een mooi zonnetje op zondag lag het veld er om half drie perfect bij.

Na drie minuten werd een schot van rechts op het Demense doel, gelost door Johan van der Pas. De bal werd licht getoucheerd door een verdediger van de gasten en dit bracht blijkbaar de keeper dusdanig in verwarring dat de bal achter hem in het net plofte: 1-0. Een mooie opsteker. Het talrijke publiek ging er eens goed voor zitten, maar de snelle opening kreeg aanvankelijk geen vervolg. De gasten raakten niet van slag en de wedstrijd was vervolgens aardig in evenwicht.

Van der Pas kwam in de 12e minuut bij een duel verkeerd terecht en dat leverde hem een rugblessure op. De eerste wissel diende zich dus al snel aan. In de 20e minuut volgde er vanuit de gastheren een aanval uit het boekje over meerdere schijven. De verdediging van de gasten stond er min of meer bij en keek ernaar. Dit hadden ze beter niet kunnen doen want via de snelle Nick Lathouwers werd Stefan Hulsen bediend die op zijn beurt Rick van der Vleuten van een scoringskans voorzag. Deze hield in de vrieskou het hoofd koel en de 2-0 verscheen vervolgens op het scorebord. De honger van de thuisclub was nog niet gestild en na een klein halfuur opnieuw een snelle aanval via deze middag in goede doen zijnde Nick Lathouwers die Stefan Huisen in stelling bracht: 3-0. Tevens de ruststand.
Toon Verhagen zorgde tijdens de rust nog voor een nieuwe hoogtepunt door thee van zeldzame klasse uit te serveren waarvoor hij uitgebreid werd gecomplimenteerd.

In het begin van de tweede helft probeerden de gastheren de bakens nog enigszins te verzetten, op zoek naar een treffer met perspectief, maar zij deden dit zonder al te veel overtuiging. In de 53e minuut maakte Nick Lathouwers aan alle onzekerheid een eind door de 4-0 binnen te schuiven. Einde oefening. De 5-0 kwam in de 64e minuut op het bord toen opnieuw Stefan Hulsen doeltreffend uithaalde. Toen vond iedereen het wel welletjes. Er werd in blessuretijd alleen nog gejuich gehoord van FC Emmen supporters.

Zondag 27 janauari staat er opnieuw een thuiswedstrijd op Den Eimert op het programma. Te gast is dan Herpinia uit Herpen dat tot nu toe nog niet al te veel punten heeft vergaard. Een kat in het nauw dus en het is bekend dat die nog wel eens rare sprongen kunnen maken. Dit is dan tevens de eerste wedstrijd van de terugronde. Het is nog even afwachten wat Koning Winter in petto heeft maar de spelers hebben hun sneeuwschuiver in elk geval binnen handbereik. Supporters zijn opnieuw van harte welkom, de wedstrijd begint om half drie.

Bridgeclub ABC

Uitslagen dinsdagavondcompetitie
Ronde 5, zitting 2, 15 januari
Lijn A
1 Jaap Burghoorn & Hanneke Monteban 64,24%
2 Tineke Soetens & Jo Bakker 62,85%
3 Jeske Koop & Reinier Gerritzen 57,99%
4 Toni Rotteveel & Peter Rotteveel 57,29%
5 Johan van de Laar & George Punt 54,17%
Lijn B
1 Derks van de Ven & Ad Schoenmakers 62,74%
2 Jo Renders & Riet Vianen 61,35%
3 Mieke Tromp & Theo Tromp 61,11%
4 Rosita van Rooij & Truus van Vught 57,53%
5 Swinkels & Gerard Swinkels 55,49%

Eerste Hulp Bij handbalongelukjes

Tamara van Eerd (staand) tijdens de EHBO avond Foto: HV Apollo

Tamara van Eerd, speelster van dames 1 en huisarts van beroep, verzorgde op maandag 14 januari een EHBO avond voor Apollo. Zij heeft de coaches en trainers van HV Apollo bijgepraat over hoe ze het best kunnen handelen als er een blessure ontstaat tijdens een training of wedstrijd.

Naast een stukje theorie met duidelijke en begrijpelijke uitleg was er nog de gelegenheid vragen te stellen en om wat situaties te oefenen. Ze hopen met deze avond het kader van HV Apollo wat bagage te hebben gegeven hoe te handelen bij alledaagse handbalongelukjes.

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Woensdag 16 januari                
Recreanten Corridor 2-Be Quick 5 - 6
Altior MW1 – Corridor MW1 10 - 11

Donderdag 17 januari
Corridor C1 – Rooi C2 5 - 0

Zaterdag 19 januari
Corridor D2 – JES D2 7 - 3
Corridor F1 – Diosa F2 1 - 5
Corridor D1 – JES D1 6 - 6
Corridor E1–Spoordonkse Girls E1 4 - 5
Corridor C1–Spoordonkse Girls C1 5 - 2

Zondag 20 januari
Pupil van de week: Julie Kapteijns
Corridor 1 – Oxalis 1 7 - 16

Programma
Woensdag 23 januari
Recreanten Korloo-Corridor 2 19.00 uur

Donderdag 24 januari
Corridor MW1 – MOSA '14 MW1 20.50 uur

Zaterdag 26 januari
Prinses Irene F1 – Corridor F1 10.00 uur
Altior D2 - Corridor D2 11.15 uur
Flamingo's C2 - Corridor C1 12.30 uur
Altior B2 - Corridor B1 13.15 uur

Zondag 27 januari
Be Quick 5 - Corridor 3 10.00 uur
Klick '15 – Corridor 1 12.15 uur

Corridor pupil van de week

Julie Kapteijns met scheidsrechter A. de Laat Foto: Corridor

Julie Kapteijns was zondag 20 januari 'Pupil van de Week'. Ze heeft eerst even geoefend met het nemen van een doorloopbal op een hoge korf.

Julie mocht de openingsbal nemen en kreeg uit handen van scheidsrechter A. de Laat een oorkonde en een snoepzak. Corridor 1 verloor de wedstrijd tegen de Oxalis 1 met 7 - 16.

SBC Senioren

SBC Senioren

Uitslagen
Zondag 20 januari
SBC 1 - WODAN 1 2-0
Overige wedstrijden werden afgelast.

Programma
Zondag 27 januari
PSV AV1 - SBC 1 14.30 uur
SBC 2 - Mierlo Hout 2 12.00 uur
SBC 6 - Essche Boys 5 12.00 uur
SBC 9 - Eindhoven AV 4 12.00 uur
SBC 10 - Gestel 4 12.00 uur
Haarsteeg VR1 - SBC VR1 12.00 uur
Overige teams zijn vrij.

Sonse Zaalvoetbal Competitie

speelronde 5 19 januari
Uitslagen speelronde 5:
Imazighen United - Hurkmans         4-4
Spierings / Bergmans - Rovers Timmerwerk        1-0
Sportcafé Expreszo - ZVV Witte Tonnie        10-2

Stand 19 januari 2019:
1. Sportcafé Expreszo 11-31
2. Spierings / Bergmans 11-18
3. Hurkmans        11-17
4. Imazighen United 11-16
5. Rovers Timmerwerk 11-7
6. ZVV Witte Tonnie 11-5

Programma speelronde 13 2 februari
18:00 Spierings / Bergmans – ZVV Witte Tonnie
18:45 Hurkmans – Sportcafé Expreszo
19:30 Rovers Timmerwerk – Imazighen United        

Inloop Bridgeclub De Beckart

Uitslag 17 januari: 1. Hilda vd Kaden en Lena v Acht 59.25%; 2. Henriëtte en Jan Verheijen 58.88%; 3. Riet v.d. Laar en Zus v.d. Rijt 54.43%; 4.Nel Dielemans en Jan Verbunt 54.43%. Ook bridgen op donderdagmiddag in De Beckart? Info 0413-474297.

Bridgeclub Son

Uitslag
1. Agnes en Gerard Obbema; 65,00%
2. Gertie Gummels en Ilona Musch; 59,58%
3. Han van Heuven en Mike Kroon; 59,17%

RKVV Nederwetten

Programma van zondag 27 januari
FC de Rakt 1 - Nederwetten 1 aanvang 14.30 uur
Nederwetten 2 - Braakhuizen 5 aanvang 10.00 uur
Nederwetten 3 - Pusphaira 7 aanvang 12.00 uur
SVSOS 3 - Nederwetten 4 aanvang 10.00 uur

Badmintonvereniging Scarabee bestaat 50 jaar.

Badmintonvereniging Scarabee bestaat 50 jaar Foto: Scarabee

Badmintonvereniging Scarabee vierde op 18 december het 50-jarig bestaan met een groot opgezet toernooi in De Landing. De opkomst hierbij was geweldig, bijna alle leden namen er aan deel, van de jongste jeugd tot en met de leden die al de pensioengerechtigde leeftijd hebben gehaald.

Er werd dit keer niet gespeeld volgens de gebruikelijk spelregels maar met verschillende handicaps. Met andere woorden een ludiek toernooi. Enkele aanpassingen waren: spelen met racket met een kort handvat, de bespanning was omsloten door een plastic zak, een oogkapje voor 1 oog, een net was afgedekt zodat de andere kant van het veld niet duidelijk zichtbaar was en twee spelers werden met een kort elastiek aan elkaar verbonden zodat ze niet vrij konden bewegen.

Gedurende de avond werd er twee keer stilgestaan bij de oprichting van Scarabee. Om 20.00 uur met de jongste jeugdleden en om 21.00 uur voor de oudere jeugd en senioren. Hierbij werd bij de jeugd getrakteerd op limonade en om 21.00 uur met (alcoholvrije) champagne. Bij beide momenten kregen de leden ook nog een gebakje. Daarbij werd er getoast op de succesvolle afgelopen 50 jaar en op een bloeiende toekomst. De voorzitter hield een korte toespraak waarbij in het kort de belangrijke momenten/ opvallende gebeurtenissen van de vereniging nog eens belicht werden.

Tevens waren Jan Rattink en Don Hooijer voor deze avond uitgenodigd Beide hebben in het verleden veel voor de verenging betekend. Zo was Jan Rattink de oprichter van de vereniging. In een korte speech vertelde hij dat Scarabee zelfs opgericht werd voordat de Apollohal in gebruik was genomen. De reden hiervan was dat je dan als vereniging kon aangeven op welke avonden je gebruik van de sporthal wenste te maken. De dinsdagavond was en is nog steeds de vaste speelavond van Scarabee.

De jeugd heeft op de spelavond ook een jubileumvlag gemaakt. Daarop staat met grote letter '50' en daarom heen zijn leuke tekeningen – teksten geplaatst. Op deze avond zijn er twee leden (één jeugd en één senior) uitgeloot als 'VIB', 'Very Important Badmintonner'. Op de feestdag in mei krijgen zij een speciale rol. De avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn in de rijkelijk versierde ruimte van sportcafé 'Expreszo' in De Landing.

Foto: Scarabee
Proosten op 50 jaar Badmintonvereniging Scarabee Foto: Scarabee

In de komende maanden zijn meer activiteiten gepland:
- Donderdag 21 februari is er een toernooi voor senioren in de Bongerd.
- Zaterdag 23 maart zijn de jubileum clubkampioenschappen.
- Dinsdag 2 april wordt er een reünie gehouden waarvoor ook oudleden uitgenodigd worden. Tijdens deze avond worden de oudleden ook in de gelegenheid gesteld om weer eens met elkaar een shuttle te slaan.
- Voor de jeugd wordt er op verschillende momenten gedurende het seizoen activiteiten georganiseerd die in het teken staan van het 50-jarig jubileum.
- Op zaterdag 18 mei is de grote feestdag voor alle leden met volop activiteiten in de middag en avond.

Wanneer u of iemand die u kent geïnteresseerd is om badminton te gaan spelen en ook de komende festiviteiten wil meemaken, dan kunnen ze vrijblijvend kennis maken met badminton en met Scarabee. Scarabee is een gezellige en informele vereniging waar het naast recreatief ook mogelijk is om in competitieverband te spelen. Kom gerust mee doen op een van de speelavonden.

De speeltijden jeugd en senioren
Dinsdag traint de jongste jeugd van 18.30 tot 19.30 uur in sporthal 'De Landing' De oudere jeugd traint daarna van 19.30 tot 20.30 uur. Vrijdag traint de jeugd van 19.00 tot 20.30 uur in sportzaal 'De Bongerd'. Op dinsdag is er training en recreatief spelen voor de Senioren van 20.00 tot 22.00 uur in sporthal 'De Landing'. Op donderdagavond kan er van 20.00 tot 22.00 uur in sportzaal 'De Bongerd' worden gespeeld. Op donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur biedt Scarabee de mogelijkheid voor sportoverdag in sporthal 'De Landing'.

Voor meer informatie over de vereniging kunt u terecht op de site van de badmintonclub: www.bcscarabee.nl.

Ouders korfbalclub de Corridor in actie voor opknappen clubhuis

Ouders knappen clubhuis Corridor op Foto: Corridor

Een aantal enthousiaste ouders van de jeugdteams van korfbalvereniging De Corridor in Breugel heeft afgelopen najaar de handen ineen geslagen en een start gemaakt aan het opknappen van het clubhuis. Met weinig tot geen middelen zijn zij aan de slag gegaan en het resultaat mag er wezen.

Door middel van het bakken en verkopen van onder andere cakejes, taarten en popcorn tijdens de thuiswedstrijden van de jeugdteams werd er geld ingezameld. De jeugdleden hielpen zelf mee met het bakken en de verkoop en dat viel in de smaak bij de bezoekers. Naast deze inkomsten voor de aanschaf van materialen werden de verf en de verfspullen voor deze activiteit gesponsord door schilder en onderhoudsbedrijf John Cornelissen. Zowel de ouders als de vereniging willen John hiervoor bij deze nogmaals hartelijk bedanken.

Naast het grondig poetsen en schoonmaken van alle ruimtes zijn ook de kozijnen zowel binnen als buiten opnieuw geschilderd, het plafond heeft een ander kleurtje gekregen, de bar is betimmerd, er ligt een nieuw vloertje achter de bar, er is een kast gemaakt voor het opbergen van spullen en er is een nieuwe goedwerkende kraan in het keukentje geplaatst. Kortom, de start is gemaakt. Intussen is het buitenseizoen voorbij en het geld op. In het voorjaar gaan de ouders deze activiteit echter weer oppakken en verdere verbeteringen proberen door te voeren zowel binnen als buiten. Hiervoor worden wederom acties op touw gezet om geld in te zamelen. Daarnaast is de vereniging heel hard op zoek naar sponsoren. De sponsorcommissie gaat de komende tijd bedrijven benaderen. Mocht je dit lezen en interesse hebben dan kan je een mail sturen naar sponsorcommissie@dkvdecorridor.nl.

Alle ouders die meegeholpen hebben nogmaals heel erg bedankt voor jullie inzet. Hopelijk kan de vereniging in het voorjaar weer op jullie rekenen.

Ouders knappen clubhuis Corridor op Foto: Corridor
Ouders knappen clubhuis Corridor op Foto: Corridor

Dames 1 Apollo winnen van Avanti

Apollo staat op dit moment op een veilige plaats, met nog genoeg kansen om te stijgen. Zondag 20 januari speelden de dames thuis in zo'n wedstrijd waar kansen lagen. Tegenstander was Dames 1 van software society/Avanti.

De wedstrijd begon gelijk op. Apollo verdedigde daarna sterk en ook de keepsters zaten goed in de wedstrijd. Zo pakte Apollo een voorsprong en liepen ze langzaam uit. Ruststand 11-8. Na de rust zette Apollo het goede verdedigende werk voort en liep verder uit naar een ruime voorsprong. Daarna volgde een bijzondere omslag in de wedstrijd. De scheidsrechter keurde veel aanvallen van Apollo verrassend af en Apollo verloor hierdoor de controle, waardoor Avanti terug kon komen in de wedstrijd. Het werd onverwachts toch nog spannend, toen Avanti weer bijna op gelijke hoogte kon komen. Gelukkig kon Apollo een laatste break toch nog weren, eindstand 20-19.

Komende week staan er twee wedstrijden op het programma; op vrijdag om 19.30 uur de bekerwedstrijd in de tweede ronde thuis tegen de koploper van de tweede klasse, Tremeg en op zondag de uitwedstrijd tegen RED-RAG/Tachos.

Op zoek naar een huisdier?

Bent u op zoek naar een hond, een poes of misschien een ander huisdier? Dierenopvangcentrum De Doornakker uit Eindhoven zet vanaf 30 januari iedere week in de rubriek 'Mooi Dier' een dier in het zonnetje die op zoek is naar een nieuw baasje.

Wie weet vindt u hier uw nieuwe huisdier!

27 / 28

Tot en met donderdag 31 januari

Expositie macro fotografie van Thea Prummel in het Vestzak

Thea Prummel (1947) fotografeert al ruim 50 jaar. Wat begon als een hobby is uitgegroeid tot een soort passie. Hoewel zij de voordelen van de digitale fotografie weet te benutten, hanteert zij de mogelijkheden van de moderne fotobewerkingstechnieken met terughoudendheid. De expositie is te bezoeken tot en met 31 januari in de gang van het Vestzak, Kerkstraat 2 in Son en Breugel, tijdens openingstijden.

Woensdag 23 januari

Lezing over reuma en jicht

Vrouwenvereniging Scala Breugel organiseert een lezing over reuma en jicht. Wilt u weten wat reuma precies inhoudt? Kom dan naar de lezing Reuma en Jicht op woensdag 23 januari 20.00 uur tot 22.00 uur, locatie Feestcafé De Bongerd, Asteroïdenlaan 2, Breugel. De lezing is openbaar en gratis toegankelijk. Ook niet leden van Vrouwenvereniging Scala en/of partners zijn van harte welkom deze avond. Graag aanmelden, bij voorkeur per email, via Scala.breugel@gmail.com of per telefoon bij Marianne vd Putte, 0499-472492.

zaterdag 26 januari

Diverse reis presentaties TUI Effting

26 januari Namibië, 2 februari Kaapverdië, 16 februari Thailand. Iedere presentatie start om 10.30 uur. U bent van harte welkom! De toegang is gratis, meld u zich wel even aan via efftinginfo@tui.nl. Locatie: TUI Effting, Elzentlaan 139, Eindhoven.

zaterdag 26 januari

Disco oase groep 6, 7 en 8

Iedere laatste zaterdag van de maand. Van 19.30 tot 22.30 uur Entree € 2,00 (met pasje € 1,00)* Pasje is aan te vragen bij binnenkomst van de disco party d.m.v. een formulier Dommelstraat 10A, Son en Breugel.

zondag 27 januari

Muziek van Hetty Pronk-Verweij en haar vrienden

Muziek van Jacques Brel, Claudia de Breij, Guus Meeuwis en Ierse muziek op zondag 27 januari om 15.00 uur. Zangeres Hetty Pronk-Verweij en haar muziek vrienden geven een concert in de Kapelzaal van de Sonnerie, Nieuwstraat 45 in Son. Liederen van Jacques Brel, Claudia de Breij en Guus Meeuwis staan op het programma. Verder krijgt het publiek Ierse balladen te horen en ook instrumentale muziek van de violist, fluitiste en gitaristen. Entree: vrijwillige bijdrage.

Akoetisch concert in Sonnerie

Jacques Brel, Claudia de Breij, Guus Meeuwis en Ierse muziek op zondag 27 januari om 15.00 uur. Zangeres Hetty Pronk-Verweij en haar muziek vrienden geven een concert in de Kapelzaal van de Sonnerie Nieuwstraat 45 in Son. Liederen van Jacques Brel, Claudia de Breij en Guus Meeuwis staan op het programma. Verder krijgt het publiek Ierse balladen te horen en ook instrumentale muziek van de violist, fluitiste en gitaristen. Entree: vrijwillige bijdrage.

Zondag 27 januari

Gratis muziekmiddag in 'De Boerderij'

Zondagmiddag 27 januari is er weer een gezellige muziekmiddag tussen 15.00 en 18.00 uur in 'De Boerderij', Leeuwstraat 2 in Breugel. Alle soorten muziek, modern of anders, komen aan bod. Iedereen die een muziekinstrument kan bespelen is welkom. Alleen maar luisteren of meezingen kan natuurlijk ook. Entree: Gratis.

Maandag 28 januari

Informatie Vlieghinder moet minder!

Er liggen forse scenario's voor Eindhoven Airport, tot 100.000 vluchten per jaar.
Vraagt u zich ook af wat zo'n groei betekent? Geluidsoverlast, onze gezondheid en het milieu, het klimaat, onze woningwaarde, de leefbaarheid van Son en Breugel. Wilt u hier meer over horen? Het BVM2 nodigt u uit om op maandag 28 januari om 19.30 uur naar zaal Braecklant, Amerikalaan 2, Son en Breugel te komen. De toegang is gratis. Kom op tijd, de Brandweer staat max 100 mensen in de zaal toe. Aanwezig zijn de sprekers: Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen (Son en Breugel), BOW-voorzitter Klaas Kopinga, BVM2-bestuurder Bernard Gerard. Meer info: www.bvm2.nl en/of mail een boodschap of vraag naar beraad@bvm2.nl.

Eerste Energiecafé van 2019

Op 28 januari bent u van harte welkom voor twee inspirerende toelichtingen in het Energiecafé, De Bongerd in Breugel (en dus niet in De Landing zoals gebruikelijk). Onderwerpen zijn: 'Wat kunnen inwoners doen tegen wateroverlast en hoe kun je duurzaam renoveren?' Inloop is zoals gebruikelijk vanaf 19.30 uur, om 20.00 uur wordt gestart. Ook niet-leden zijn van harte welkom.

maandag 28 januari

Collecte Hersenstichting

Van 28 januari tot en met 2 februari houdt de Hersenstichting haar jaarlijkse collecte. De Hersenstichting zet zich in voor mensen met een hersenaandoening. Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken met een hersenaandoening. Hieronder vallen onder meer beroerte, dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson en ADHD. Er komen per jaar zo'n 160.000 mensen met een hersenziekte bij. Bijna een half miljoen mensen kampen met blijvende ernstige gevolgen.

zaterdag 2 februari

Diverse reis presentaties TUI Effting

2 februari Kaapverdië, 16 februari Thailand. Iedere presentatie start om 10.30 uur. U bent van harte welkom! De toegang is gratis, meld u zich wel even aan via efftinginfo@tui.nl, locatie: TUI Effting, Elzentlaan 139, Eindhoven.

zondag 3 februari

Lazy Sonnie Afternoon

Maandelijks terugkerend akoestisch livepodium in de Kapelzaal van Kloosterhotel La Sonnerie. Op 3 februari als hoofdact het trio Spanjers, Dijsseldonk en Planteijdt en als supportact The Chap's Cabin. Starttijd: 15.30 uur.

Donderdag 7 februari

Beiaardbespeling door Peter Bremer

Locatie: Sonse Toren, starttijd: 13.00 uur

Zaterdag 9 februari

Verkiezing Ondernemer van het Jaar

Al jarenlang is de feestelijke verkiezing van de Ondernemer van het Jaar een hoogtepunt op de evenementenkalender van Son en Breugel. Eerst is er de spannende tijd van nomineren, dan de selectie door een vakkundige jury en ten slotte een swingende feestavond met de bekendmaking van de prestigieuze titels: 'Ondernemer van het Jaar in Son en Breugel', 'Ondernemer van het Jaar op Ekkersrijt' en 'Veelbelovende starter'.

Het belooft ook deze editie weer een bijzonder aantrekkelijk feest te worden in de grote tent op het Kerkplein in Son. Met swingende muziek, heerlijk eten en drinken, prima gezelschap en een zinderende ontknoping. De netto-opbrengst van het feest gaat naar lokale goede doelen. Kaarten kunt u nu al bestellen via www.ondernemervhjaar.nl, of per e-mail: info@ondernemervhjaar.nl. Wees er snel bij, want er zijn slechts 350 kaarten beschikbaar en vorig jaar was het feest bijna uitverkocht! Aanvang: 18.30 uur