DeMooiSonenBreugelkrant

22 mei 2019

DeMooiSonenBreugelkrant 22 mei 2019


Sint Genoveva-kerk
Son en Breugel
Zaterdag 25 mei
14.00 uur Doop Jonathan Maes
Zondag 26 mei
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor
. Intenties: Ietje van Dinther-Raeven, Wim van Heeswijk, Mia Donkers-van Heeswijk, Tiny Verhoeven-Hazenberg, Clara den Ouden-Dreesen.
11.00 uur: Eucharistieviering, Eerste H. Communie. Intenties: Anneke en Ties van der Heijden – van der Zanden, Toon, Riek en Jo van Grotel, Miet van der Velden – van Moorsel, Piet Melisse, Cor van der Laar, Niels van Elderen.

Zondag 2 juni
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intenties: Ad Versantvoort, Miny van de Ven-Winkelman, Karel en Elisabeth Faessen-van Tilburg, Piet en Hein en Nettie van Eck en ouders Jan en Doortje van Eck, ouders Thoonen-Royackers en zoon Bart en Betsie en Marian, Piet Swinkels en overleden ouders Swinkels-Gruithuijzen, Cor Groeneweg.
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor. Intenties: Theo van den Oever, Tiny van Laarhoven, Nolda Roestenburg-Versantvoort, Harrie van Rooij.

Overige kerkdiensten
Son en Breugel
Zaterdag 25 mei
16.30 uur: Woord- en communieviering in Berkenstaete
Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag
11.00 uur: Eucharistieviering bij de Mariakapel aan de Beverlaan m.m.v. het Sons Gregoriaans koor. Intentie: Lieke Braam-van Dieren.

Zaterdag 1 juni
16.30 uur: Woord- en communieviering in Berkenstaete

Martinuskerk Centrum
Zaterdag 25 mei
19.00 uur: Eucharistieviering met Goede Herderkoor. Intenties: Adrie Oerlemans (mgd); Cor van Esch (mgd); Overleden ouders Vervoort – de Beer

Zondag 26 mei Zesde zondag van Pasen
9.30 uur: Eucharistieviering met Martinuskoor. Intenties: Annie van de Laar; Toos Thijssen- van de Vijfeijken (mgd) en zoon William; Antoinette van Gerwen – van de Tillaart en overleden familieleden; Jo Vervoort – van Erp (mgd); Overleden ouders Ploegmakers – van Rooij en zoon Leo; Jacques van Deijck (mgd); Christiaan Wouters en echtgenote Petronella Wouters – van der Heijden en overleden familieleden; Leo van Driel; Marietje van Driel – van der Heijden; Frans en Bertje Bekkers.

Maandag tot en met vrijdag
19.00 uur: Eucharistieviering in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode, waarna de mogelijkheid tot stil gebed en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening tot 20.00 uur.

Woensdag 29 mei
19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant. Tevens Negende Noveendag van de Heilige Rita van Cascia.

Boeken voor de Boekenbeurs dagelijks in te leveren in de kerk van Eerschot van 10.00 uur tot 12.00 uur behalve tijdens schoolvakanties.

Sint-Antonius Nijnsel
Zondag 26 mei
11.00 uur Viering Eerste Heilige Communie. Intenties: Mia Kolen- Eestermans, Piet v.d. Heuvel, Theo vd Meulengraaf.

Dinsdag 28 mei
09.00 uur 7de noveen H. Antonius van Padua.

PKN St. Oedenrode
(Knoptoren)
Zondag 26 mei
10.00 uur, Ds. Mw. B. van Litsenburg

Concert familie Ardts 'Ardtsen zonder grenzen'

Het unieke concert 'Ardtsen zonder grenzen' wordt gehouden op zondag 26 mei, aanvang 14.30 uur in De Knoptoren in Sint-Oedenrode en wordt verzorgd door Louise Rijs, Arnoldt Ardts, dochters Elianne en Rosalie met medewerking van Berend Stumphius en Felix Justin.

De musici staan garant voor een zeer gevarieerd programma en het belooft absoluut een muzikale topper te worden. Iedereen die meewerkt aan dit programma heeft zijn/haar sporen op muziekgebied ruimschoots verdiend.

Slechts om een beknopt beeld te schetsen van de talenten van de musici;
Louise Rijs, alt, studeerde aan het Maastrichts Conservatorium solozang.
Arnold Ardts, bariton, studeerde schoolmuziek en solozang aan het Maastrichts Conservatorium. Elianne Ardts, cello, behaalde haar bachelor cello in Utrecht en master voor barokcello aan het conservatorium van Amsterdam.
Rosalie Ardts, behaalde haar diploma illustratie en animatie aan de Academie voor Kunst en Vormgeving in Breda en volgt nu de opleiding zang aan het Koninklijk Conservatorium Sint Joost in Antwerpen.
Berend Stumphius, cello en zang, studeerde af aan het Utrechts conservatorium en momenteel studeert hij zang bij Studio 32 van Henny Diemer.
Felix Justin, piano, slaagde cum laude voor zijn bachelor- en masterstudie aan het Utrechts conservatorium.

Kaarten á 10 euro zijn verkrijgbaar bij het VVV, 't Paperas en aan de kassa. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de website van het Roois Kultuur Kontakt; www.rooiskultuurkontakt.nl.

Jaarlijkse fietstocht Heemkundekring op Hemelvaartsdag

Heemkundekring Son en Breugel organiseert op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, alweer voor de twaalfde keer een fietstocht door de groene omgeving van Son en Breugel. Zij hebben dit jaar wederom getracht een afwisselende route van circa 30 km uit te zetten. Er zitten tevens enkele terrasjes in de route.

U kunt starten tussen 13.00 en 14.00 uur vanuit de Heemkamer in het oude raadhuisje, Markt 1 te Son en Breugel, waar u een routebeschrijving ontvangt en een consumptiebon voor een kop thee of koffie of een glaasje fris.

Iedereen heeft de mogelijkheid om individueel te starten. Deelname is gratis voor leden van de Heemkundekring Son en Breugel. Aan de overige deelnemers wordt een bijdrage van € 2,00 gevraagd. De fietstocht eindigt bij Den Bauw in de Sint Genovevastraat 29 in Breugel. Hier kunt u de consumptiebon inwisselen om onder het genot van een drankje nog even na te praten.

Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact opnemen met Martin van Rooij via 06-23980759.

Primeur voor Zonnebloem afdeling Son en Breugel

V.l.n.r. Isa PijnenBurg, mevrouw van Osch-Wijn, Maya Bonkoungou Foto: Wil Feijen

Maya Bonkoungou (HAVO-4) en Isa Pijnenburg (VWO-4), beiden 15 jaar, hebben in het schooljaar 2018-2019 deelgenomen aan een nieuw project. Beide leerlingen hebben hun maatschappelijke stage gevolgd bij de Zonnebloem afdeling Son en Breugel. Ze werden begeleid door één van de vrijwilligers van de Zonnebloem en werden gekoppeld aan een gast, een inwoner van Son en Breugel. Een project dat in het komende schooljaar hoogstwaarschijnlijk een vervolg krijgt.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Concrete plannen
Initiatiefneemster en oprichtster van het project is Lea Gulikers, docent Frans bij het Eckartcollege. "Ik wilde graag eenzame mensen in contact brengen met leerlingen van onze school. Helaas was dat niet zo gemakkelijk", vertelt Lea. "Van een bevriend huisarts kreeg ik de tip om contact te leggen met de Zonnebloem. Zij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers en zijn blij met jonge mensen binnen de organisatie." Lea heeft vervolgens contact gezocht met Zonnebloem afdeling Eindhoven, afdeling Nuenen en afdeling Son en Breugel. "Uiteindelijk zijn er alleen met de Zonnebloem Son en Breugel concrete plannen voor samenwerking gerealiseerd", geeft Lea aan.

Studenten
De vrijwilligers hebben een aantal gasten benaderd. "We hebben gekeken naar de gemeenschappelijke interesses. De gasten die enthousiast reageerden werden gekoppeld aan een student. De studenten hebben gedurende een aantal weken één à twee uur per week de gasten bezocht", vertelt Angeline Wijns, begeleider en vrijwilliger van Zonnebloem afdeling Son en Breugel. "De ene keer voor een praatje, de andere keer om samen een spelletje te spelen", vult Isa aan.

Jong en oud
"Maya werd gekoppeld aan de 92-jarige Greet van Osch-Wijn. Ondanks het grote leeftijdsverschil, keken ze beiden uit naar de wekelijkse bezoekjes. "We hebben veel met elkaar gepraat. Greet heeft mij veel over de oorlog verteld en ze was erg belangstellend in mijn leven. We hebben veel van elkaar geleerd", vertelt Maya. "Maya toonde veel interesse in mijn verhalen over de oorlog. Door het vertellen van de oorlogsverhalen blijven deze verhalen levendig en onder de aandacht van de jeugd", geeft Greet aan. Isa bezocht mevrouw Visser voor haar maatschappelijke stage. De stage is inmiddels afgelopen, maar ze gaat nog steeds wekelijks naar mevrouw Visser. "Door de stage ben ik positief veranderd. Volgens mijn moeder praat ik meer en ben ik in mijn persoonlijke ontwikkeling gegroeid", lacht Isa.

20 jaar jonger
Greet mist het contact met andere mensen. "Als je zo oud bent als ik, verlies je veel mensen om je heen. Ik kom uit een gezin met 10 kinderen, helaas ben ik nog alleen over. Soms zie ik een heel weekend niemand en praat dan ook met niemand. Door dit project voel ik mij 20 jaar jonger", lacht Greet. Door dit project hoopt initiatiefneemsters Lea dat de jongere mensen eens vaker een bezoek gaan brengen aan oudere dorpsgenoten. "Het begin is gemaakt", aldus Lea.

Social media
Dit project laat de jeugd inzien dat er nog een andere wereld is dan de snelle digitale wereld. "Wij zijn altijd 'online', zelfs in gezelschap", geven beide leerlingen aan. "Als ik bij Greet ben, kijk ik niet op mijn telefoon en dan mis ik social media niet." Voor de jeugd is het een mooie manier om te laten inzien dat je op een hele andere manier contacten kunt hebben dan alleen maar via de social media. "Ik ben blij dat we mee hebben gedaan aan dit project. We hebben er allemaal iets van geleerd en wij staan open voor een nieuw jaar met nieuwe stages", aldus Angeline.

Gemeente geeft opdracht verkeersstromenonderzoek

Foto: Adrie Neervoort

Het is volgens de gemeente erg druk wat betreft het verkeersaanbod in het centrum van Son en Breugel. De gemeente ziet daarin genoeg aanleiding voor het uitvoeren van een zogenaamd verkeersstromenonderzoek.

Redacteur: Adrie Neervoort

De afwikkeling van het verkeer levert in Son en Breugel vaak knelpunten op. Niet alleen op de Noord-Zuid route maar ook op de West- Oost route. Het onderzoek moet inzicht opleveren over de knelpunten op dit traject. Ook moet duidelijk worden hoeveel en wat voor soort verkeer de oorzaak daarvan is.

Nulmeting
Het gaat hierbij volgens burgemeester Hans Gaillard om een zogenaamde nulmeting. De resultaten moeten helpen om tot een goed gemotiveerd vervolgtraject te komen. De onderzoeksresultaten kunnen ook gebruikt worden voor diverse andere doeleinden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Buiten-Ruimte uit Veghel. De totaalkosten voor het onderzoek komen uit op 28.950 euro.

Boerderij Wolfswinkel 1 het 18e monument

Wethouder Boersma plaatst monumentenschild op de gevel van Wolfswinkel 1 Foto: Wil Feijen

Wethouder Jan Boersma en de Monumentencommissie Son en Breugel hebben woensdag 15 mei het monumentenschildje 'gemeentelijk monument' aangebracht op de monumentale boerderij Wolfswinkel 1.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen

Bijzondere boerderij
Dit adres is misschien beter bekend als het adres van de boomkwekerij van Henk van Kempen. De Boerderij is 71 jaar geleden gekocht door de vader van Henk van Kempen. De vader van Henk heeft de boerderij jarenlang voor zijn landbouw en veebedrijf gebruikt. Vader Van Kempen was als eigenaar ook al eens benaderd om de boerderij te laten benoemen tot monument. Daar zag hij op dat moment niet de toegevoegde waarde van en zo bedankte hij voor de eer. Nu jaren later werkt zijn zoon graag mee aan het verkrijgen van de monumenten status, want ook hij beseft, als huidige bewoner dat het hier om een heel bijzonder boerderij gaat.

DNA van het dorp
Ook naar het oordeel van de monumentencommissie is de boerderij van bijzondere waarde en heeft daarom het college van Burgemeester en Wethouders geadviseerd het pand -in overleg met de eigenaar/bewoner- aan te wijzen als gemeentelijk monument. In een redengevende omschrijving (RO) heeft de monumentencommissie onder andere gekeken naar de cultuurhistorische waarde, de architectuur, de stedenbouwkundige waarde en de gaafheid van monumentale elementen.
"We zijn blij dat we weer een karakteristiek pand aan onze monumentenlijst kunnen toevoegen. Daarmee stellen we een stukje van ons gezamenlijke DNA van het dorp voor toekomstige generaties veilig", aldus wethouder Boersma.

Cultuurhistorische waarde
De boerderij heeft cultuurhistorische waarde als onderdeel van de agrarische en sociaaleconomische ontwikkeling van het buitengebied van Son en van de omgeving van de buurtschap Wolfswinkel in het bijzonder. Het hallenhuis is een oud boerderijtype, dat lange tijd gebruikelijk was, maar in deze streek al vroeg is verdrongen door de langgevelboerderij, waardoor dit type hier relatief zeldzamer is geworden.

Architectuur en stedenbouwkundige waarde
De hoge ouderdom van deze boerderij en het herkenbaar aanwezig zijn van alle stadia van de ontwikkeling van het woonstalhuis tot langgevelboerderij geven het pand een hoge architectuur- en bouwhistorische waarde: de gebintconstructie, sporenkap, het spant met de gepende haanhouten, de hoofdvorm van het rieten dak met wolfeinden en pannenvoet, de indeling van de gevels en de plattegrond dragen er aan bij. Door de ligging op een beeldbepalende plek langs de drukke Planetenlaan heeft het pand ook stedenbouwkundige waarde voor de structuur van de buurtschap Wolfswinkel. De boerderij maakt deel uit van de historische bebouwing rond de buurtschap Wolfswinkel. Inmiddels is rondom dit oude buurtschap deze boerderij hoogstwaarschijnlijk het oudste, goed bewaard gebleven, exemplaar in het archeologisch en cultuurhistorisch waardevolle gebied het Dommeldal.

Gaafheid en herkenbaarheid
Hoewel de diverse jongere moderniseringen de gaafheid van de gevels deels hebben aangetast, is het gebouw een goed voorbeeld van een meerledig hallenhuis.

Wethouder spreekt met inwoners over trottoirs

Foto: © gemeente Son en Breugel

Wethouder Jan Boersma en een gemeenteteam van verkeer en wijkbeheer sprak maandag 13 mei met de buurtbewoners van een aantal straten over het onderhoud van voetpaden. Het team deed achtereenvolgens de IJssellaan, de Amstellaan, de Roerlaan, de Vechtlaan, de Rijnlaan en de Amerikalaan in de wijk Gentiaan aan.

Het doel van de rondgang is om met bewoners in gesprek te komen, omdat in deze straten de stoepen binnenkort voor onderhoud worden aangepakt. Enkele tientallen inwoners maakten van deze ontmoeting gebruik om hun ideeën aan de wethouder kenbaar te maken.

"Ik wil geen torenhoge verwachtingen wekken, want we gaan nu alleen onderhoud aan de stoep uitvoeren. Als het kan en gewenst is, doen we 'werkendeweg' wat kleine aanpassingen. Andere wensen over de infra en het groen noteren we voor later", geeft wethouder Boersma aan.

Versnellingsoperatie
De gemeenteraad heeft eind 2018 in een motie aan het college gevraagd om de voetpaden vóór 2021 op het gewenste onderhoudsniveau te brengen en heeft hiervoor de benodigde middelen beschikbaar gemaakt. In een versnellingsoperatie zorgt de gemeente ervoor dat alle trottoirs in de gemeente eind 2020 op het gewenste onderhoudsniveau zijn.

Recent is de tweejaarlijkse inspectie van alle trottoirs uitgevoerd. Daaruit wordt een urgentielijst opgesteld. Inwoners en gebruikers van de voetpaden kunnen straks via een enquête hun mening geven over welke voetpaden er aanvullend op de urgentielijst ook aan onderhoud toe zijn. Die stratenlijst wordt dan vervolgens in anderhalf jaar afgewerkt.

Flappentap wordt geel en gaat geldmaat heten

De gele geldmaat zoals deze in in de toekomst in het straatbeeld te zien is Foto: Ingezonden

De pinautomaten van ABN AMRO, ING en Rabobank worden geel en gaan geldmaat heten. Deze banken werken samen met Geldmaat aan een efficiënter, bankonafhankelijk netwerk van geldautomaten. Deze automaten krijgen hetzelfde gele uiterlijk en verschijnen in 2019 stapsgewijs in het straatbeeld.

Redacteur: Arjen Strik

Handje contantje sterft uit
Er wordt steeds vaker gepind om de boodschappen te betalen. Met digitaal betalen neemt de behoefte bij de consument aan contant geld sterk af. Er wordt nog maar 38% van de aankopen contant betaald en per jaar vermindert dit met 10%. Slechts één op de vier mensen betaalt nog contant. Toch hebben nog veel mensen moeite met pinnen, zoals ouderen en visueel gehandicapten. Tevens zijn er 2,5 miljoen laaggeletterden, die problemen ervaren met digitaal betalen. De Nederlandse Bank maak zich zorgen over de afname van het cash-geld. Zij waarschuwt dat een cash-loze maatschappij een gevaar is voor kwetsbare groepen zoals ouderen en wijst op de vergrijzing. "Digitalisering mag er niet toe leiden dat bepaalde consumenten achterblijven en mogelijk worden uitgesloten van het betalingsverkeer", zo waarschuwt DNB in het rapport 'Visie op Betalen 2018-2021'.

Geldmaat op basis van gebruik
Om contant geld op de lange termijn beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar en veilig te houden, hebben de banken ABN AMRO, ING, Rabobank en GSN de handen ineengestoken om samen te werken aan een bankonafhankelijk geldautomatennetwerk. Janneke Rijpstra van Geldmaat vertelt: "Geldmaat is onafhankelijk en is ontstaan door de samenwerking met de genoemde banken. Geldmaat beheert nu al de geldautomaten van deze banken." Je ziet in een winkelgebied nu soms automaten van de drie verschillende banken vlakbij elkaar staan. Op basis van het aantal transacties en bezoekers in het gebied kunnen bijvoorbeeld twee automaten voldoende zijn. Het aantal transacties bepaalt mede op welke locaties de geldautomaten blijven staan. Natuurlijk met medewerking van bijvoorbeeld de ondernemer in wiens pand de automaat staat, met toegang aan de buitenzijde.?

Aantal transacties
Geldmaat staat voor kosteloos geld opnemen, beschikbaarheid en veiligheid. Bij het herindelen van de locaties wordt volgens de banken en Geldmaat gekeken naar het aantal transacties en het aantal bezoekers in een gebied. "Het huidige bereikbaarheidscriterium blijft gehandhaafd", aldus Janneke Rijpstra van Geldmaat.

Wat betekent Geldmaat voor Son en Breugel?
In Son en Breugel betreft dit twee externe geldautomaten van de Rabobank aan de Heistaat 6 en aan de Van Gentlaan 14. Daarnaast is er een geldautomaat van de ABN AMRO aan de Nieuwstraat 28. De ING heeft geen externe pinautomaat meer. De diensten van deze bank zoals het opnemen en storten van geld zijn beschikbaar in de vestiging van de Primera en opname van geld in de winkel van de Albert Heijn. De cash-automaten van de overige supermarkten vallen buiten deze nieuwe aanpak. De Jumbo is vanwege de vele ramkraken overigens al gestopt met het aanbieden van deze service. Wat Geldmaat voor Son en Breugel betekent is momenteel nog niet bekend. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden zodra hier meer duidelijkheid over bestaat.

6 / 32

8 / 32

Dorothé Nouwens geniet van Eurovisie Songfestival in Tel Aviv

V.l.n.r. Peter Lambrechts, Dorothé Nouwens en Bas Vliegenthart & Foto: Ingezonden

Al ruim twintig jaar struint Dorothé Nouwens uit Son en Breugel alle Nationale Songfestival evenementen af. Vanaf 2011 beproeft ze ook internationaal haar geluk bij de songfestivaledities in Düsseldorf, Wenen en vorig jaar in Lissabon. "Ja, het is een rare hobby en ja vaak kwam ik van een koude kermis thuis als Nederland niet doordrong tot de finale", aldus de 46- jarige songfestivalfan.

Redacteur: Ivo van Hoek

Live aanwezig
Ondanks deze tegenslagen bleef ze trouw met haar twee maatjes Peter Lambregts en Bas Vliegenthart en probeerde ze dit jaar er weer live bij te zijn. Ondanks alle raketaanvallen, de torenhoge prijzen en de reisafstand naar Tel Aviv boekte ze vol goede moed een rechtstreekse vlucht vanaf Eindhoven Airport. "Eindelijk wind in de rug bij de bookmakers, dus stiekem hoop je dat na 44 jaar het Nederlandse recht zal zegevieren. Met recht mag je spreken van topsport; een week genieten van dit prachtige land betekende voor ons elke dag bijna 20 km lopen door de stad. Naast Tel Aviv hebben we veel gelopen in Jeruzalem. Met name daar voel je de spanning in de regio en sta je telkens versteld van de zware beveiligingsmaatregelen van een land in oorlog. Automatische wapens zijn de standaard op straat bij politiefunctionarissen en het leger. Een veilig maar surreëel gevoel", vervolgt de songfestival groupie.

Ware beproeving
Naast de vele kilometers lopen en taxiritjes met 'over the top' travestieten was het urenlang staan en wachten in het stadion. Dit was tijdens de twee halve finales en finale een ware beproeving voor de kuiten. Slechts één bar in een zaal voor 9.000 dorstige fans is niet bepaald een concert waar je bezopen vandaan komt. Op het enorme plein, waar op een groot scherm 60.000 bezoekers zonder een kaartje de uitzendingen konden volgen, waren welgeteld twee barretjes. Tijdens de ramadan en prijzen van omgerekend 9 euro voor een wijntje betekende dat wederom een behoorlijk droge keel.

Fantastische ervaring
Ondanks al die ontberingen was het natuurlijk een fantastische ervaring voor de enkele tientallen Hollanders die de oversteek hadden gewaagd. "We stonden strak vooraan en werden voorafgaand uitgebreid door de NOS geïnterviewd. Later op de dag ontplofte mijn sms-inbox toen bleek dat de thuisblijvers ons op het tv-journaal van acht uur terugzagen en we ook op de NPO-radio te horen waren.

Winnaar
Inmiddels stond iedereen tijdens de puntentelling stijf van de zenuwen. De ontlading was uitzinnig, ongeloof, omhelzen, tranen van vreugde en de Israëlische TV die direct inzoomde op de jankende moeder uit Son en Breugel. Veel felicitaties en knuffels van de honderden fans om ons heen. Duncan Laurence durfde te dromen dat uiteindelijk de muziek zou zegevieren. "Gelukkig is precies dat gebeurd en kunnen we ons komend jaar opmaken voor een thuiswedstrijd met beduidend minder kilometers (en meer te drinken)", volgens de opgetogen en volhardende fan van het eerste uur.

Duncan tijdens zijn optreden Foto: Dorothe Nouwens

Optreden Zangkoren 'Eén van Zin en Umoja

Koor Een van Zin Foto: Cor van de Graaf

Vele mensen waren zaterdagavond 11 mei afgekomen op een gratis optreden dat de zangkoren Eén van Zin uit Son en Breugel en Umoja uit Eindhoven gaven. De aanvangstijd stond gepland op 20.15 uur, maar door de overweldigende belangstelling liep dit iets uit. De zaal van het theater was dusdanig gevuld dat er geen vrije stoel meer beschikbaar was.

Redacteur: Leo Hokke

Eén van Zin
Zangvereniging Eén van Zin, het oudste gemengde koor uit Son en Breugel (1875) werd geïntroduceerd door de voorzitter van dit koor Rinus Hoogwerf, tevens bariton in dit koor. Hij heette iedereen welkom in het gezellige Vestzaktheater. "In het concert van vanavond staat Afrika centraal. De gemengde zangvereniging Eén van Zin en het wereldmuziekkoor Umoja nemen u vanavond mee naar het werelddeel Afrika. De koren doen dit door middel van het zingen van allerlei Afrikaanse liederen, maar ook andere landen van onze prachtige planeet worden deze avond bezongen", aldus Rinus.

Umoja
Wereldmuziekkoor Umoja bestaat 32 jaar en is opgericht in 1987. Het koor zingt muziek uit alle werelddelen in vele talen. Veel van hun liederen worden ondersteund door een percussiegroep. Deze percussiegroep bespeelt Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse slaginstrumenten zoals de conga, djembé en de guiro. Het koor staat onder de bezielende leiding van Anneke Boogaard en is tevens de oprichtster van het koor. De naamgeving van het koor stamt uit het Swahili en betekent Eenheid.

145 jaar
De gemengde zangvereniging Eén van Zin viert volgend jaar haar 145-jarig jubileum en kent daardoor een lange geschiedenis. Van oorsprong een kerkkoor waaruit een mannenkoor is ontstaan en dat later is gewijzigd naar een modern gemengd koor. Eén van Zin heeft een gevarieerd repertoire: liederen uit het verleden, maar ook eigentijdse muziek wordt vertolkt. Sinds februari 2018 staat het koor onder leiding van dirigent Coen Swinkels en het wordt al sinds geruime tijd aan de piano begeleid door Rob van Heck.

Gelijkenis
De gelijkenis in de naamgeving van beide koren: 'Eenheid' en 'Eén van Zin' is louter toeval, maar geeft aan dat de missie van de zangers van de beide koren 'het met elkaar plezier beleven aan het maken van muziek' is. Dat plezier bleken zij deze avond te tonen en over te brengen op het publiek.

Liederen
Eén van Zin opende en sloot deze avond, Umoja zong een blok liederen voor én direct na de pauze. De betekenis van de liederen van Eén van Zin werd nader verklaard door de 'ladyspeaker' mevrouw Marianne van 't Hof, tevens hoge sopraan binnen het koor. Het publiek werd getrakteerd op een uitvoerige en met zorg samengestelde uitleg van de diverse liederen.

Oproep
Aan het einde van deze avond werd het publiek geattendeerd op de datum 17 september, waarop het gemengd koor Eén van Zin bij het monument van de parachutist en op het kampement van de Liberation Task Force optreedt met een projectkoor waarvoor, op tijdelijke basis, nog mannen worden gezocht.

Volgende optredens
Het eerstvolgende optreden van Umoja vindt plaats op het 'Fête de la Nature' op zondag 26 mei in het Groendomein 'Het Wasven' te Eindhoven. Op de websites van beide verenigingen vindt u nadere informatie over de optredens.

Onder een dankbaar en luid applaus en het overhandigen van bloemen werd er afscheid genomen van beide koren.

Fietsenmarkt Dutmella al jaren een succes

De fietsenmarkt van Dutmella bij de Kiosk Foto: Adrie Neervoort

De jaarlijkse fietsenmarkt bij de Kiosk in Son en Breugel werd zaterdag 18 mei gehouden. De fietsenmarkt wordt al enkele jaren georganiseerd door Scouting Dutmella.

Redacteur: Adrie Neervoort

Op de fietsenmarkt kunnen particulieren hun fiets laten verkopen door de leden van Dutmella, daarbij wordt vooraf een prijs afgesproken waar Dutmella een klein bedrag er bovenop doet. In totaal werden er 108 fietsen aangeboden tijdens de fietsmarkt, waaronder kinder-, dames en herenfietsen. Allemaal gebruikt, maar nog prima te gebruiken. Er werd zelfs een zogenaamde eenwieler te koop aangeboden, maar een nieuwe eigenaar met gevoel voor balans was nog niet gevonden.

De opbrengst van de fietsenmarkt gaat dit jaar naar het zomerkamp van de Explorers, de leden van Dutmella van 15 tot 18 jaar. De overgebleven fietsen werden aan het eind van de dag opgekocht door een vriendelijke opkoper en ook dit bedrag komt geheel ten goede aan het zomerkamp.

Bookstore day bij de Traverse

Maaike en Pieter in hun winkel Foto: Wil Feijen

Het is alweer ruim een jaar geleden dat Maaike van Oosterhout boekhandel de Traverse heeft overgenomen. Aanvankelijk nog alleen maar inmiddels samen met haar man Pieter runnen ze de winkel met veel plezier. Met behoud van al het goede dat er al was hebben ze er hun eigen draai aan gegeven. Zo vindt op 25 mei hun eerste 'Bookstore day' plaats, een dag waarop vele zelfstandige boekhandels in Nederland er een speciale dag van maken.

Allerlei vernieuwingen
In het afgelopen jaar hebben Maaike en Pieter op een aantal punten de focus gelegd. Maaike verzorgt de inkoop. "Ik heb ervoor gekozen om een zo breed mogelijk assortiment boeken neer te leggen, zodat onze klanten vaak meteen vinden wat ze willen hebben. En met cadeaus zorg ik dat we regelmatig vernieuwen, zoals nu met sieraden en 'phonecords'. Ook met de schoolcampus pakken we dit jaar groots uit."

Sfeer en deskundigheid is voor Maaike en Pieter ook enorm van belang. Een gezellige winkel waar klanten met plezier komen en goed geholpen worden is voor hen een vanzelfsprekendheid. Gemak en snelheid horen daar volgens Pieter zeker bij. "Naast een bezoek aan onze winkel kunnen klanten ook via onze site en sinds kort onze WhatsApp-service boeken bestellen. Een bestelling die op werkdagen voor 22.30 uur gedaan wordt, hebben wij doorgaans de volgende dag in huis. En ook e-books zijn met enkele clicks op onze site eenvoudig te downloaden".

Bookstore day
Zaterdag 25 mei viert de Traverse voor het eerst Bookstore day. Er zijn die dag aantrekkelijk geprijsde boeken én er komen drie auteurs in de winkel:
- 11-12 uur: Oscar van den Boogaard vertelt over 'Kindsoldaat en signeert
- 13-14 uur: Anneke Strik leest voor uit 'Het geheim van het verdwenen drakenvuur' en tekent draken met kinderen met een winactie
- 15-16 uur: Michiel Smit vertelt met 'Gameboy' het verhaal van zijn gameverslaving

Maaike, Pieter en de rest van het team gaan er een feestelijke dag van maken en ontvangen u graag!

Gratis openluchtconcert met onder andere Ernst Daniël Smid

Ouderen in het Sonnetje (archieffoto 2017) Foto: Ingezonden

Eindelijk is het zover. Zondag 2 juni vindt de derde editie van 'Ouderen in het Sonnetje' plaats bij de Kiosk aan het Kerkplein in Son en Breugel. Dit is een gratis openluchtconcert, van 14.00 tot 16.00 uur, door de artiesten van Stichting Goud voor Oud met Ernst Daniël Smid als speciale gast. Komt u ook genieten van een middag vol herkenbare en mee te zingen livemuziek?

Deze derde editie belooft een echte belevenis te worden met een gastoptreden van Ernst Daniël Smid en een loterij met ruim 800 euro aan prijzen. U wordt toegezongen en vermaakt op een heerlijk terras in de schaduw en bij minder goed weer wordt gezellig naar binnen (restaurant De Zwaan) verhuisd. Dit jaar zijn er ook luxe tickets verkrijgbaar. Met dit ticket heeft u gereserveerde plaatsen, krijgt u koffie met gebak, hapjes en drankjes én een presentje. Met de opbrengst helpt u Stichting Goud voor Oud en De Waterengel. Dus, bent u er ook bij? Wilt u zeker zijn van een plaats, reserveer dan snel.

Reservering
Tickets à 30 euro voor twee personen zijn te koop bij de infobalie van Archipel Berkenstaete te Son en Breugel of bel naar 06-57563548.

Meer informatie
Meer informatie over 'Ouderen in het Sonnetje' is te vinden op www.stichtinggvo.nl of bel naar 06-57563548.

E-Book spreekuren tijdens 'week van E-Reader'

Foto: Goncalo Costa

In de eerste week van juni is er elke dag in één van de vier vestigingen een E-Book spreekuur. Van 14.00-17.00u. Handig als u op vakantie wilt met veel boeken, maar met weinig gewicht. Kom maar op met al die vragen over de E-Reader! Of met vragen over het (gratis) lenen van E-Books. De E-Book specialist heeft bijna overal het antwoord op. En samen met hem komt u een stuk verder. Maar neem wel uw Reader of Tablet mee!

Wanneer
De hele week, van 14.00 tot 17.00 uur:
maandag 3 juni in Bibliotheek Dommeldal, vestiging Son en Breugel
dinsdag 4 juni in Bibliotheek Dommeldal, vestiging Geldrop
woensdag 5 juni in Bibliotheek Dommeldal, vestiging Mierlo
donderdag 6 juni in Bibliotheek Dommeldal, vestiging Nuenen
vrijdag 7 juni in Bibliotheek Dommeldal, vestiging Heeze-Leende
U bent welkom in de locatie van uw keuze.

Nieuwe App
In april is de langverwachte vernieuwde E-Booksapp voor iOS en Android gelanceerd. Een vernieuwde app, met een dag-nachtstand en waarmee u nu ook ePUB3-bestanden kunt lezen. De E-books App is te vinden in de App Store en Google Play, onder de naam 'E-books'. De vernieuwde app is een update van de huidige versie. Dus ook wanneer u
de E-Book App al had, u komt vanzelf in de nieuwe App. Wel moet u dan na het updaten even opnieuw inloggen.

Key4Music Live On Stage

Foto: Ingezonden

In de grote studiozaal van Key4Music waren zondag 19 mei prachtige muzikale optredens te zien en te horen. Drie bands, onder leiding van bandcoach Tom Zwaans, en vijf talentvolle solo-optredens van leerlingen uit Best en Son & Breugel.

Key4Music Collective is een gezellige band bestaande uit zeven volwassenen die alweer ruim negen jaar wekelijks met elkaar muziek maken. De band speelde vol passie nummers van onder andere Bill Withers, Amy Winehouse en Oasis.

Paiste een enthousiaste jeugdband met middelbare scholieren uit Best (Julian Driessens/drums, Mees Martens/piano) en Son en Breugel (Nina van Buuren/zang, Luc Verwaard/basgitaar). Zij gaven een tof optreden met nummers als Demons en Drunk In The Morning. The Fire Stones, een superhippe band met coole kids van groep 8 zette de zaal op zijn kop met Yellow (Coldplay) en Shallow (A Star Is Born).

Samen muziek maken vindt iedereen erg leuk en dat was ook zeker te zien. Maar een solo-optreden geven voor een volle zaal geeft ook een kick! De solo-optredens waren van een hoog niveau: Emma Sanders zong All I ask van Adèle, Lukas Heinen rockte op het podium met Basket Case van Greenday, Tyco Schepens zong het nummer Mercy van Shawn Mendes en begeleidde zich daarbij op gitaar. Enno Merckxs speelde virtuoos op zijn saxofoon Haske la Vista en Chevannyo MC Dowell drumde Focus van Zed Zilla als een volleerd drummer.

Onder het genot van een drankje en een versnapering genoot het publiek van een mooie gratis muzikale middag.

Ook zin om muziek te komen maken? Je bent van harte welkom bij Key4Music. Voor meer informatie kijk je op www.key4music.com.

Vlooienmarkt Mgr. Bekkersgroep

Foto: Taís Lourinho da Silva

Scouting Mgr. Bekkersgroep houdt op zondag 2 juni op Europalaan 5 in Son en Breugel haar jaarlijkse vlooienmarkt. Het (gratis ophalen) van de spullen is inmiddels in volle gang en zaterdag 25 mei is het laatste moment dat er spullen opgehaald worden.

Iedereen die bruikbare spullen heeft kan deze laten ophalen door de scouting. Hiervoor kan gebeld worden naar 084-8846704 of het formulier voor ophalen van spullen kan ingevuld worden op de website. De spullen worden 25 mei opgehaald. Bankstellen, bedden, verf en witgoed worden om milieuredenen niet opgehaald.

Meer informatie op www.vlooienmarktson.nl of facebookpagina mgrbekkersgroep.

Brand op woonwagenkamp Eemshof

Foto: mooisonenbreugel.nl

Op het woonwagenkamp aan de Eemshof in Son en Breugel heeft dinsdag 22 mei rond 12.20 uur een brand gewoed in een woonwagen.

De felle uitslaande brand kon niet voorkomen dat de woonwagen verloren ging. Een medewerker van een bedrijf, dat werkzaamheden aan het uitvoeren was in een naastgelegen woonwagen, wist een persoon die nog aanwezig was in de woonwagen op tijd te waarschuwen zodat deze persoon op tijd naar buiten kon gaan. Over de oorzaak is nog niets bekend, de politie doet onderzoek hierna. De brandweer schaalde op naar middelbrand. Er raakte voor zover bekend niemand gewond.

De bewoners waren erg geëmotioneerd, maar spraken hun dank uit aan de hulpdiensten die alles op alles zetten om de schade te beperken. De bewoners van de uitgebrande woonwagen zullen op zoek moeten naar een andere woonplek.

Weer een stukje Sonse historie ontdekt (deel 1)

Doorsnede door de postal van huis 57. De rode ster geeft de locatie van het micormorfologisch monster weer. Foto in noorwestelijke richting genomen. Foto: © boek Sporen onder Betonson

De meeste inwoners van deze gemeente zijn zeker nog bekend met het, in 1956 opgerichte, betonelementen producerende bedrijf Betonson. Deze gigant was gelegen aan het kanaal op de plaats waar men de laatste jaren Rhenus, PostNL en Bouwmaat heeft zien verrijzen.

In de jaren 2011 t/m 2016 is hier archeologisch onderzoek verricht door BAAC bv (een onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie). Het terrein, vroeger herkenbaar gelegen tussen de Groote Beek en de Herpenbeek, kent een aantal factoren dat archeologisch onderzoek zeer wenselijk maakte. In het archeologische beleidsplan van de gemeente staat dit gebied dan ook met een hoge archeologische waarde vermeld.

Bovendien had amateur dorpsarcheoloog Geit Emmery hier al een aantal nieuwsgierig makende vondsten gedaan. Het van oorsprong agrarische terrein was gezien de ontwikkelde dikte van de eerdgronden -met mest en plaggen verhoogde landbouwgronden- al zeker een paar duizend jaar in gebruik. Door dit gebied liep de oude verbindingsweg van St. Oedenrode naar Woensel, wat mogelijk ook bewoning in het verleden inhield. En ook belangrijk: de opgravingen tussen 2006 en 2008 bij het zeer nabijgelegen IKEA-complex gaven alle reden om ook hier verder onderzoek te doen (daar werden onder andere een grafheuvel en plattegronden van huizen uit de bronstijd, crematiegraven uit de ijzertijd en het laatmiddeleeuwse huis ter Kemenade gevonden).

Uiteraard speelt ook de gemeente Son en Breugel, de z.g. bevoegde overheid die in deze geadviseerd wordt door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, een rol in het geheel. Een hele klus, al werd natuurlijk niet het gehele terrein afgegraven voor onderzoek. De gegraven sleuven voor het aanbrengen van funderingen en de te realiseren laadplaatsen gaven met name een inkijk in het verleden. Was er aanleiding om ook buiten deze sleuven nader onderzoek te verrichten, dan werd dit in beperkte mate gedaan. In totaal zijn er zeker vijftien specialisten op allerlei archeologische kennisgebieden drukdoende geweest om de historie van het gebied boven water te krijgen. Zelfs de universiteiten van Groningen en Uppsala (Zweden) hebben hun steentje bijgedragen.

Samenvatting van archeologische vondsten per tijdsperiode:
Laat-Mesolithicum (Late Middensteentijd) (6450-4900 v. Chr.)
- Stukken bewerkt vuursteen

Bronstijd (2000-800 v. Chr.)
- 72 fragmenten handgevormd aardewerk- Natuursteen (kwartsiet)
IJzertijd (800-12 v. Chr.)
- Twaalf huisplattegronden met een aantal bijgebouwen o.a. spiekers (graanopslaggebouwtjes op palen)- 272 fragmenten handgevormd aardewerk- Archeobotanisch onderzoek leverde de volgende resultaten op: men verbouwde gerst, spelt, pluimgierst, vlas, huttentut (plant uit de kruisbloemfamilie waarvan plantaardige olie gemaakt werd) en emmer(graansoort).
Romeinse tijd (12 v. Chr. – 450 n. Chr.)
- Negen huisplattegronden waarvan er vier een verdiepte stal (potstal) kenden- Bijgebouwen/schuren- Veertien (afval) kuilen vnl. Langwerpig- 4488 scherven aardewerk van verschillende kwaliteiten o.a. geverfd aardewerk m.n. eet- en drinkgerei. Gladwandig aardewerk m.n. kruiken en amforen. Ruwwandig aardewerk m.n. opslagpotten en wrijfschalen. Van een gedeelte van dit aardewerk kon het herkomstgebied vastgesteld worden. Haspengouw en Oost- en Noord-Gallië blijken belangrijke productiegebieden geweest te zijn. Verder is er ook grofkeramisch aardewerk gevonden bijv. tegels en dakpannen. Het zgn. Brabants leem vormde de grondstof voor deze producten. Verder vond men een beschadigd kopje van een Romeins aardenwerken beeldje vervaardigd in Midden-Gallië en fragmenten van glazen ribkommen en vensterglas.- Metalen voorwerpen o.a. nagels (spijkers), ringen, een meslemmet en een priem van ijzer. Een koperen armband. De vondst van smeedslakken, haardfragmenten, sintels en ruw ijzer duidt erop dat ter plekke ook ijzer gesmeed werd.
- Verschillende soorten natuursteen o.a. gebruikt als maal-, slijp- en wetstenen. Veel van deze natuurstenen zijn afkomstig uit het Duitse Rijnland en de Eifel.- Botresten van varkens, runderen en niet nader te definiëren zoogdieren.

Tot zover de resultaten van het archeologisch onderzoek 'Betonson' over de periode van de Late-Middensteentijd t/m de Romeinse Tijd. In de volgende editie van DeMooiSonenBreugelKrant worden de resultaten gepubliceerd van het onderzoek m.b.t. de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.

Foto van het kopje (foto: G. Oldenmenger) Foto: © boek Sporen onder Betonson

Spelletjesmiddag in de Bibliotheek

Foto: ©pixabay.com

Bibliotheek Dommeldal houdt voor de eerste keer in vestiging Son en Breugel een spelletjesmiddag. De toegang is gratis. Alle kinderen van 8-12 jaar zijn welkom.

Eerste keer
Op dinsdagmiddag 11 juni ben je welkom van 16.00 uur tot ongeveer 17.30 uur in het Vestzaktheater bij de bibliotheek om samen met elkaar en met enkele vrijwilligers spelletjes te doen. Geen digitale spelletjes maar gezelschapsspelletjes zoals: ganzenborden, dammen, domino, kwartetten, mens-erger-je-niet, mikado, monopoly, pim-pam-pet, rummikub, sjoelen, etc. Samen winnen en samen verliezen, dat hoort er natuurlijk wel bij. Heb je zelf een leuk spel dat je graag wilt spelen met anderen? Neem het mee!

Doneer een spel aan de bieb
De Bibliotheek heeft voor deze middag al een aantal bordspellen in huis. Maar als de middag succesvol is en de kinderen enthousiast zijn, komt er zeker een herhaling en gaan ze er waarschijnlijk een gewoonte van maken. Maar dan zijn er wel meer en nieuwe spellen nodig. Heeft u thuis nog spelletjes over? Breng ze naar de bieb in het Vestzak!

Kinder Vakantie Spelweek

Voor de 43e keer wordt de Kinder Vakantie Spelweek Son (KVS) georganiseerd. Van maandag 12 augustus tot en met donderdag 15 augustus vindt evenement plaats.

Dit evenement is al enkele generaties lang een begrip in Son. De inschrijving is gestart en ook nu hopen ze een paar honderd kinderen een week plezier te kunnen geven. De kinderen kunnen opgegeven worden via www.kvs-son.nl. Daar is tevens alle informatie te vinden over het programma.

Wil je meedoen, schrijf je dan in voor 31 mei, de inschrijving loopt tot 31 mei. Daarna kan de werkgroep geen garantie meer geven of er nog plek is in de juiste groep. De werkgroep is nog op zoek naar vrijwilligers gedurende die week. Meld je aan als vrijwilliger, ook al is het maar voor een paar uurtjes in genoemde week.

Theaterkoor Sincère 50 jaar Jubileumconcert en reünie

Foto: Ingezonden

Sincère uit Son en Breugel laat weer van zich horen. Dit jaar bestaan zij 50 jaar en dat betekent: Feest!

Op vrijdagavond 25 oktober gaan ze een prachtig jubileumconcert neerzetten. Dit vindt plaats in het Vestzaktheater. Houd hiervoor alle media, de site van het Vestzaktheater www.vestzaktheaterson.nl en die van Sincère www.theaterkoorsincere.nl in de gaten. Binnenkort zijn hiervoor kaarten verkrijgbaar.

Op zaterdagavond 26 oktober is er een feest voor leden, oud-leden, dirigenten, comboleden en eenieder die in deze 50 jaar actief verbonden is geweest met Sincère. Een heuse reünie dus! Reserveer alvast deze datum in je agenda. Natuurlijk hoop Sincère dan zoveel mogelijk mensen te ontmoeten. Ken je oud-Sincèreleden in jouw familie- of kennissenkring: zegt het voort! In niet al te lange tijd volgt meer informatie hierover. Kortom: Save the date!

Uitvoering fluitleerlingen

De blokfluit- en dwarsfluitleerlingen van Monique Oosting geven op zondag 26 mei hun jaarlijkse voorstelling in de kerk aan de Zandstraat in Son.

De jongste kinderen spelen op de blokfluit vrolijke stukjes, terwijl de jeugd op de dwarsfluit een afwisselend repertoire laat horen van klassieke stukken, popmuziek en liedjes uit films.

De voorstelling begint om 15.30 uur en eindigt om ongeveer 17.15 uur. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.

Koflexwerk opent een nieuwe vestiging

Best - Koflexwerk blijft groeien en heeft een nieuwe vestiging geopend in Best aan de Magazijnweg 17. Het kantoor in Best wordt bemand door Erik en Ramona. Samen zetten zij zich in om de perfecte match te maken tussen flexwerker en opdrachtgever.

Erik: "Het maken van de juiste match doen wij op een persoonlijke manier. Door middel van een persoonlijk gesprek gaan we samen met de kandidaat op zoek naar verborgen talenten en bespreken we wensen en ambities. We kijken niet alleen naar diploma's, maar ook zeker naar de persoonlijkheid van de werkzoekende. Als we het totaalplaatje hebben, kunnen we aan de slag om de perfecte baan te vinden."

Koflexwerk wil graag weten wie de flexwerker is en waar zijn of haar kwaliteiten liggen. Dat heeft niet alleen met het opleidingsniveau te maken of welke certificaten je hebt gehaald, maar ook zeker met de persoonlijkheid van iemand. Door een persoon écht te kennen, kun je tot een nog betere match komen. Iemand die voor 100% op zijn of haar (werk)plek zit, zal ook met meer plezier naar het werk gaan.

Koflexwerk richt zich op branches als: industrie, productie, logistiek, techniek en administratie. Betrokkenheid en loyaliteit staan bij het bedrijf hoog in het vaandel; zowel naar haar eigen mensen als naar relaties. Helemaal bovenaan op nummer één staat toch een persoonlijke aanpak. Flexwerkers zijn altijd welkom voor een kopje koffie op kantoor. Daarnaast blijft jouw contactpersoon altijd je vaste aanspreekpunt en is er regelmatig een projectbezoek om voortgang te bespreken.

Op de vestiging maken Erik of Ramona graag tijd voor je, óók als je al via Koflexwerk werkt, misschien wil je wel een cursus of opleiding volgen, zodat je kennis up-to-date is of omdat je iets nieuws wil leren binnen je vakgebied. Het volgen van een opleiding of het behalen van een certificaat wordt toegejuicht bij Koflexwerk; we zien je graag groeien binnen jouw vakgebied en vinden persoonlijke ontwikkeling belangrijk.

Dus: ben je nog op zoek naar een baan die écht bij je past? "Kom eens langs, we gaan graag met je in gesprek over waar jóúw kracht ligt en waar die het beste tot zijn recht komt. Met ons brede netwerk is er altijd wel een toffe baan bij jou in de buurt."

Verkiezingen Europees Parlement

Op donderdag 23 mei vinden er weer verkiezingen plaats voor het Europees Parlement.

Kijk op de gemeentepagina voor de stembureaus.

Son en Breugel het hart van ELE Rally

Sta eerste rang terwijl monteurs in no time een versnellingsbak wisselen, bewonder rallybolides van R5 tot klassieker en scoor een handtekening van jouw rallyheld op de originele ELE Rally Cap! Je beleeft het op vrijdag 24 mei en zaterdag 25 mei in Rallydorp Son en Breugel!

Het weekend van vrijdag 24 en zaterdag 25 mei wordt een groot feest voor rally minnend Nederland. Er wordt al lange tijd uitgekeken naar het evenement waarin de top van de Nederlandse rallysport weer voor elke centimeter zal moeten knokken. Naast het moderne rallygeweld wat uitkomt in de 55e ELE Rally en de 4e GM Products ELE Short Rally, staan de rallyauto's van weleer aan de start van de 2e ELE Historics Rally en de indrukwekkende 4x4 jeeps die je normaal alleen in 'le Dakar' ziet in de 2e Cross Country Rally. Met een zeer divers startveld van meer dan 100 equipes belooft het ook voor het publiek een spectaculair weekend te worden. Tel daar de verhuizing naar Son bij op en alle ingrediënten voor een toprally zijn aanwezig.

De rally start op vrijdag 24 mei om 19.00 uur op het Kerkplein in Son en Breugel en eindigt op zaterdag 25 mei rond de klok van 22.00 uur met de prijsuitreiking en een after-party in café zaal De Zwaan in Son en Breugel.

Gratis toegankelijk
Het gratis toegankelijke serviceterrein ligt op het terrein van transportbedrijf de Rooy aan de Ekkersrijt 2037 in Son. Het start-finish podium ligt in het hart van de gemeente Son en Breugel: op het Kerkplein in Son en Breugel en is ook gratis toegankelijk

Vrijdagavond belooft weer ouderwets spektakel
Op het Kerkplein in Son en Breugel zal de eerste auto om 19.00 uur vertrekken vanaf het startpodium waarna de klassieke klassementsproeven Helmond, Asten en Someren op het programma staan. Na een service van 30 minuten bij het nieuwe serviceterrein bij De Rooy Transport, Ekkersrijt 2037, die even voor 22.00 uur aanvangt, staan de deelnemers weer dezelfde proeven te wachten, maar dan in het donker. "Met zo'n diversiteit aan auto's, helemaal in de R5-klasse, ben ik er zeker van dat we een prachtige eerste avond tegemoet gaan", geeft wedstrijdleider Radboud van Hoek aan. "Tel daarbij op dat sommige rijders in het donker echt excelleren. Ze kunnen dan echt al een verschil slaan met de concurrentie." Na 74,4 kilometer op snelheid waarvan 6,6 kilometer onverhard zal de eerste auto om 01.00 de auto in Parc Fermé zetten bij De Rooy.

Zaterdag weer een échte rallydag met 10 klassementsproeven
Rond 11.30 uur ondergaan de auto's eerst een service na een zware vrijdagavond, waarna de tweede dag ook weer vanaf het Kerkplein begint. De eerste auto's worden in het centrum van Son en Breugel rond 12.13 uur verwacht. In de eerste ronde maken ze de rentree mee van Klassementsproef (KP) Best, tot en met 2007 vast onderdeel van de ELE Rally. Naast KP Best staan deze ronde ook KP Spoordonk en de waanzinnige KP Wintelre-Oerle (60% onverhard!) weer op het programma. Na de tweede ronde met dezelfde proeven is het tijd voor de laatste twee klassiekers van de ELE: KP MRT Engines (Sint-Oedenrode) en KP Ekkersrijt. "Het zal een zware en pittige wedstrijd worden, maar wij zeggen altijd dat rallyrijden een sport is op verhard en onverhard, bij dag en bij nacht. Dat gaan we dit jaar opnieuw in de praktijk brengen", lacht wedstrijdleider Radboud.

Mooie clash tussen de verschillende R5 modellen
De strijd vooraan zal zeer interessant zijn om te volgen met zoveel verschillende R5-modellen: Hyundai i20 R5 (Bob de Jong en Bjorn Degandt; Martin van Iersel en Roy Clijnk), Ford Fiesta R5 (Jasper van den Heuvel en Lisette Bakker; Henk Vossen en Erwin Berkhof), en een leger Skoda Fabia R5 (Kevin van Deijne en Hein Verschuuren; Erik van Loon en Harmen Scholtalbers alsmede Jeroen Swaanen en Erik de Wild). Tot slot staat ook het Nederlandse debuut van de VW Polo R5 uit de stal van Hans Weijs Motorsport gepland voor de ELE Rally. Dit in handen van Gerard Tijink en Tim Rietveld. Tot slot staat ook Roald Leemans, samen met Chris van Waardenburg ingeschreven met de DS3 R5.

"Verwacht wordt dat de overwinning behaald gaat worden door één van de R5-auto's, maar andere auto's uitsluiten kunnen we natuurlijk niet doen. Wie weet dat Piet van Hoof voor een dusdanige verrassing kan zorgen, door zijn Mitsubishi Evo IV weer eens flink de sporen te geven", aldus Radboud.

Voor ieder wat wils
Voor wie meer geïnteresseerd is in historische auto's biedt het ELE-Weekend ook voldoende om te zien. Op zaterdagmiddag is er de ELE Shortrally, een rally voor beginnende deelnemers. Daarnaast is er de tweede ELE Historic Rally die direct achter de reguliere rally start. Denk daarbij aan oude Ford Escorts, maar dan in een eigen wedstrijd. Ook dit jaar staat de ELE Cross Country weer op het programma. Bekend uit de Dakar zijn auto's als de Bowler Wildcat of de Mitsubishi Pajero.

Volg de rally van dichtbij
Wie de rally goed wil volgen doet dat natuurlijk door op de diverse voorverkoop-punten een informatiepakket en toegangsbewijs te kopen. Bezoek www.elerally.nl, like de Facebookpagina of zoek ELE_rally op via de Twitterfeed en tenslotte zitten ze ook op Instragram. Online de rally volgen kan ook, via de Rallysafe app, maar ook via Omroep Brabant (www.omroepbrabant.nl/elerally). Zo mis je niks van jouw ELE-Weekend!

Hou de social mediakanalen in de gaten voor de laatste ontwikkelingen of surf naar www.elerally.nl.

Lokale helden in de 55e ELE Rally

Fleur en Steven bij de rally-auto Foto: Wil Feijen

Steven van der Mee en zijn dochter Fleur uit Son en Breugel rijden dit jaar ook mee in de ELE Rally met hun Opel Astra GSI 16v. Steven als coureur en Fleur als zijn navigator. Voor Steven is het alweer zijn 21e ELE Rally en voor Fleur is het, na haar debuut vorig jaar als navigator, haar tweede ELE Rally.

Ronald van Loon uit Son en Breugel verschijnt samen met zijn navigator Erik Lemmen aan de start met een Nissan Navarra Red-Lined voor zijn eerste ELE Rally in het onderdeel Cross country. Ronald is geen onbekende in de Rallysport. Hij is zojuist terug van de Marokko Dessert Challenge. In 2018 won hij in Marokko de Carta Rally, een woestijnrace. Bij deze marathonrally gaat het, net als in de Dakar Rally en de Africa Eco Rally, om de racesnelheid, het goed navigeren over een afstand van honderden kilometers per dag en je weg zoeken door onherbergzaam terrein.

Navigator Erik Lemmen (l) en coureur Ronald van Loon (r) Foto: Ingezonden

Radio S&B wordt 'Radio ELE'

Foto: pixabay.com/mooisonenbreugel

De komende dagen wordt Son en Breugel de thuishaven van de ELE-karavaan. Radio S&B besteedt daar –als lokaal radiostation- natuurlijk veel aandacht aan.

Vanaf woensdagmiddag zijn de programmamakers en autofanaten Wouter Wijnheijmer en Dani Spooren op gezette tijden te horen via de etherfrequentie 107.5 of via www.radiosenb.nl ('Luister Live'-knop).

Zowel vanuit de studio als op de diverse locaties spreken Wouter en Dani met betrokkenen bij dit evenement; technici, organisatie en natuurlijk ook de coureurs. Vanzelfsprekend doen zij ook live verslag van de start op vrijdag en zaterdag.

Omdat het hele 'ELE-circus' een dynamisch geheel is, kunnen de uitzendtijden in die vier dagen wijzigingen ondergaan. Hou zoveel mogelijk de Facebookpagina in de gaten voor de laatste info. Of nog beter, laat gewoon vanaf woensdag de hele dag Radio S&B aanstaan.

Kortom… er valt weer veel te genieten met Radio S&B op 107.5 FM.

Doe mee met het Letterspel en win gratis entree voor de Efteling

Tijdens het ELE-feestweekend van vrijdag 24 en zaterdag 25 mei is er een extra reden om naar het centrum van Son en Breugel te komen. Zeker op zaterdag tijdens de start van de ELE Rally. Verschillende ondernemers hebben in het centrum leuke acties en aanbiedingen in en buiten hun winkel staan, tijdens de Kofferbakverkoop.

Redacteur: Adrie Neervoort

Win mooie prijzen met het Letterspel
In de etalages of voor het raam van verschillende ondernemers aan de Nieuwstraat, Dommelstraat, Raadshuisplein, Airbornestraat, 17 Septemberplein en Heistraat staan of hangen letters. Alle letters samen (het zijn er 58) vormen een zin. De letters hebben allen een kleur en de letters met dezelfde kleur horen uiteraard samen in één woord van de zin thuis. Een paarse D en een paarse E vormen bijvoorbeeld het woord 'De'. Een paarse D en een groene E horen niet bij elkaar en vormen dus geen woord.

Oplossing
De oplossing kan ingevuld worden op een formulier dat op vrijdag 24 mei of zaterdag 25 mei is op te halen bij één van de volgende drie winkels:
- Cafetaria Spierings vanaf 11.00 uur (Nieuwstraat 17)
- De Traverse vanaf 10.00 uur (Nieuwstraat 38)
- De Soepkom vanaf 10.00 uur (Airbornestraat 8a)

Wanneer je alle letters hebt verzameld en je de zin hebt opgelost, kun je de oplossing inleveren bij Cafetaria Spiering, De Traverse of De Soepkom voor maandag 27 mei 16.00 uur. Er staan daar speciale bakken waar je het formulier in kunt stoppen.

Prijzen
Er zijn mooie prijzen te winnen met het letterspel.
De hoofdprijs: 4 vrijkaartjes voor de Efteling (mogelijk gemaakt door de OVSB).

Daarnaast nog veel andere prijzen zoals:
- Een cadeaubon ter waarde van € 20,00 van Bloemsierkunst Le Soleil;
- Een waardebon voor een lunch voor twee personen bij De Soepkom;
- Een taart van de Jumbo;
- Vier bioscoopkaartjes voor een film naar keuze bij Bioscoop BioBest;
- Een cadeaubon ter waarde van € 20,00 van De Traverse;
- Een cadeaubon ter waarde van € 20,00 van DOTT Fashion;
- Een cadeaubon ter waarde van € 20,00 van Visage & More;
- Een dinerbon ter waarde van € 20,00 van Restaurant Kleijn Geluck;
- Cadeaubon van IJssalon De Dames.

Modekaravaan
De modekaravaan vindt plaats van 10.30 uur tot 12.30 uur. De modekaravaan gaat drie keer het dorp rond (om 10.30 uur, 11.10 uur en 11.50 uur). Hier doen vrijwel alle modewinkels in Son aan mee, evenals veel kapperszaken en visagisten. Het belooft een mooi spektakel te worden, begeleid door een rijdende DJ. Direct na de modekaravaan wordt vanaf het podium op het Kerkplein en het Raadhuisplein gestart met de ELE-rally. Om de minuut start een auto vanaf het podium.

Kofferbakverkoop
Aan de voorzijde van een aantal winkels staan auto's opgesteld of andere accessoires waarbij artikelen worden verkocht. Sommige ondernemers bieden ook lekkere hapjes aan. Op die manier sluit het centrum aan bij het rally-thema en is er voor de winkels ook veel bedrijvigheid.

Na het winkelen en puzzelen drinkt u nog een lekker drankje op het terras of binnen bij één van de tien horecazaken in het centrum van Son en Breugel. Lekker shoppen in het centrum van Son en Breugel, vertrouwd en gezellig. Centrum Son en Breugel, compleet gezellig.

Pimpernellen krijgen lachers op de hand

Foto: Ingezonden

De leden van de Katholieke Vrouwen Beweging hebben genoten van de Brabantse humor van de Pimpernellen. Het bestuur van de KVB had de vier dames uit Brabant gevraagd om een leuke avond te verzorgen voor haar leden.

Met mooie liedjes en humoristische sketches was het lachen geblazen tijdens de moederdagviering. De opkomst was groot en de zaal van De Zwaan zat goed vol. Na koffie/thee en gebak werden de stoelen gedraaid zodat eenieder goed zicht had op de Pimpernellen. Eerst werd er gezongen waarna er een prachtig kijkspel volgde met twee kippen. De toon van de avond was meteen gezet. De zaal lag dubbel van het lachen. Als intermezzo zong één van de dames weer een liedje waarbij ze zichzelf begeleidde op gitaar. Dat gaf de andere drie dames de gelegenheid zich om te kleden voor een ander toneelstukje. Zang en sketches wisselden elkaar zo doorlopend af. In de pauze kon er even bij gekletst worden en een drankje aan de bar worden gehaald.

Na de pauze volgde er weer een schitterende performance tijdens het ophangen van de was. Uiteindelijk zagen de dames zelfs Petrus bij de Hemelpoort. De avond eindigde weer met het zingen van liedjes en de leden van de KVB zongen uit volle borst mee. Het was een zeer geslaagde moederdagviering. Beelden zeggen vaak meer dan woorden. Ben je nieuwsgierig geworden naar de avond kijk dan eens op www.kvbsonenbreugel.nl.

De eerstvolgende activiteit is een creatieve avond. De leden gaan dan vogelhuisjes beschilderen. Wil jij daar ook bij zijn en denk je dat de vereniging ook wel iets voor jou zou kunnen zijn, bel dan gerust naar voorzitster Carin van Hulsen. Zij is te bereiken op telefoonnummer 0499-472054.

Vrijwilligers en coördinator gezocht natuurgroep Zonhove

Foto: Ingezonden

Zoek jij vrijwilligerswerk? Heb je affiniteit met bewoners van Zonhove? En met de natuur? Dan is natuurgroep Zonhove onderdeel van het IVN Son en Breugel op zoek naar jou.

Zij zoeken nieuwe vrijwilligers en een coördinator. De natuurclub viert dit jaar zijn 35-jarig bestaan en een groot deel van de huidige vrijwilligers doet dit werk met veel enthousiasme vanaf het begin van de oprichting. De clubleden van Zonhove komen graag naar de activiteiten en voor hen betekent het lidmaatschap veel. De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligersgroep is inmiddels 65+ en voor het voortbestaan van de club is het belangrijk dat de groep verjongd gaat worden. Houd jij van regelen en organiseren dan is de invulling van de komende vacature van coördinator na een inwerkperiode ook mogelijk een uitdaging voor jou!

De tijd die je kwijt bent aan deze club is acht keer per jaar een dagdeel (zeven keer een woensdagmiddag en één keer een zondagochtend) voor de clubactiviteiten. Ook is er twee keer per jaar een avondoverleg.

Spreekt bovenstaande tekst je aan, dan wil de huidige coördinator je graag inhoudelijk informeren. Meer informatie kun je krijgen via Doortje van den Nieuwenhuijzen, telefonisch bereikbaar via 0499-475697 of via de mail johanendoortje.1@kpnmail.nl.

Douze points

Het is niet dat het niet kan, als heteroman, het Eurovisie Songfestival leuk vinden. Ik houd er niet van, van die wanstaltige vertoning die menig inzending op de bühne brengt. Waar het zou moeten gaan om de muziek, gaat het om de show, die blik in de camera, het opzichtig vertoon van al dan niet oprechte emotie. Om de vertoning, dus.

Om de muziek gaat het allang niet meer. Ooit, in den beginne, was dat misschien zo. Verstand heb ik er niet van. Geef mij maar voetbal!

Mijn lief houdt wel van het songfestival, tenminste als Nederland de finale haalt. Enig chauvinisme is haar niet vreemd. 'Onze' Duncan haalde de finale, dus zaten we gezamenlijk voor de tv zaterdag 18 mei. Mijn lief geëngageerd kijkend, ik met mijn laptop op schoot. Terwijl de optredens elkaar opvolgen, verdiepte ik me in vakantieopties voor eind september, als we mijn verjaardag weer ontvluchten.

Of ik wilde of niet, ik kreeg het een en ander mee. Op zijn best waren het aardige liedjes, met muziek die je in beweging brengt, hoe houterig het ook moge zijn (in mijn geval). Met refreinen die lekker meezingen, zoals 'soldi, soldi' van de Italiaanse inzending, zo waren er wel meer.

Nee, dan de SM-show van IJsland, of de Russische inzending, die dacht te winnen met een vreemde vertoning in een soort douchecel (Was dat het wel? Ik keek maar met een half oog, niet eens mijn goede oog). Voor mij was het een voorbeeld van Russische wansmaak, wat ik ook opmerkte. Het ontlokte zowaar een glimlach op het gezicht van mijn lief.

Het enige spannende is de puntentelling, wie krijgt de 'douze point'? Het begon goed voor Duncan. Daarna bleven de punten een beetje achter bij de favorietenrol die hij van tevoren kreeg toebedeelt. Tot de 'publieke' stemmen aan bod kwamen.

De presentatoren hielden op kunstmatige wijze de spanning erin. Tot vervelens toe herhaalden ze hoeveel punten Zweden nodig had voor de overwinning. 254, meen ik. Het werden er 93. Terwijl ongeloof en vertwijfeling om voorrang vochten op het gezicht van de Zweedse deelnemer, ontlaadden de emoties van Duncan en zijn gevolg zich op orgastische wijze.

Volgend jaar mogen 'wij' dus het Songfestival organiseren, een dure grap. Of we daar zo blij mee moeten zijn, is nu niet belangrijk. Nu zijn we blij, voor Duncan. 44 jaar hebben we moeten wachten, nu kunnen we er weer even tegen.

Wanneer wordt Nederland eindelijk wereldkampioen?

Landelijke NIXzonderID actie

Foto: Ingezonden

Met de slogan 'Help je mee? Pak alvast je ID!' start donderdag 23 mei tot en met zondag 2 juni de landelijke NIXzonderID actie. Jongerenwerk LEVgroep besteedt, in samenwerking met GGD Brabant-Zuidoost, daar aandacht aan onder jongeren in Son en Breugel.

De campagne brengt het belang van een goede leeftijdscheck door verkopers onder de aandacht. De actie vraagt daarnaast aan de jongeren om verkopers daarbij te helpen en bij voorbaat hun ID te laten zien als ze alcohol of sigaretten kopen.

Natuurlijk is het de bedoeling dat verkopers in supermarkten, slijterijen, (sport)kantines, horeca, tankstations en tabakszaken bij jonge kopers van alcohol en tabak vragen om legitimatie met een ID. Omdat een leeftijd soms moeilijk in te schatten is, kan het gebeuren dat je onterecht aan iemand van 28 vraagt zijn of haar ID te tonen. Daarnaast is het vooral voor jonge verkopers soms moeilijk om bij leeftijdsgenoten om een ID te moeten vragen. Als jonge verkopers de klant ook kennen als (oud)klasgenoot, lid van hetzelfde voetbalteam of als buurtgenoot, wordt dit extra lastig.

Wat kunnen jongeren en verstrekkers van alcohol en tabak doen?
Wat nog te weinig gebeurt, is dat jongeren spontaan hun legitimatiebewijs laten zien bij de aankoop van alcohol of sigaretten. Verkopers in supermarkten, slijterijen, sportkantines, horeca, tankstations en tabakszaken zijn er enorm mee geholpen als jongeren tot 25 jaar spontaan hun ID tonen. Verkopers van alcohol en tabak kunnen nog veel verbeteren. Consequent vragen naar een ID is nodig om de verkoop van alcohol en sigaretten aan minderjarigen aan banden te leggen. Het is niet altijd makkelijk om naar een ID te vragen, maar het is in het belang van ons allemaal om dat juist wel te doen. Want NIX18: dat doen we samen!

Actie voor jongeren in Son en Breugel Vanuit het Jongerenwerk van de LEVgroep is een actie georganiseerd om jongeren extra te motiveren en bewust te maken door een instagram-foto-actie. Jongeren kunnen een foto maken van zichzelf (en/of met vriend/vriendin) in een levensgrote identiteitskaart (zie foto bij dit artikel) en deze via instagram te delen waarbij ze jongerenwerker _ali taggen. Er zijn leuke prijzen (onder andere een cadeaukaart van de PLUS Verhoeven ter waarde van 50 euro) te winnen voor de origineelste post! De levensgrote identiteitskaart is te vinden bij het jongerencentrum Chill Out (wijkgebouw Braecklant, Amerikalaan 2, zij-ingang) op dinsdag- en donderdagavond tussen 19.00 – 22.00 uur. Dinsdag 4 juni maken Ali en Marieke bekend wie de winnaars zijn. Doe jij ook mee en geef jij het goede voorbeeld?

De beste bieren uit Brabant

Foto: Ingezonden

Oirschot - Elk jaar presenteert het Brabants Bierfestival op Hemelvaartsdag een selectie van de beste speciaalbieren uit de provincie Noord-Brabant. Editie 2019, de zevende alweer, is hierop geen uitzondering.

Elk jaar schrijft de organisatie van het Brabants Bierfestival alle Brabantse brouwers aan om hen uit te nodigen voor een plek op het festival. Dit jaar waren dat 126 brouwers. De beschikbare plaatsen voor de brouwers zijn beperkt, dus de selectie is een zoektocht naar een evenwichtige lijst met de beste, spannendste en lekkerste bieren.

Door de jaren heeft het festival een goede naam gekregen binnen én buiten de provincie. Het is dan ook een gewild festival. Zowel voor de brouwers om hun bieren te presenteren, als voor de bezoekers om de bieren te proeven. De organisatie heeft als doel de bezoekers kennis te laten maken met de diversiteit aan geuren en smaken die de Brabantse brouwers bieden. Van witbier tot lentebock, van dubbel tot tripel en van zoet fruitbier tot bitter blond.

Als het maar uit Brabant komt. Dit op één uitzondering na. Want elk jaar wordt er ook een gastbrouwer uitgenodigd van buiten de provincie. In eerdere edities stonden grote namen als: 'Dochter van de Korenaar' uit Baarle-Hertog en brouwerij 'De Molen' uit Bodegraven op de lijst. Dit jaar is de organisatie erg blij met brouwerij De Moersleutel uit Alkmaar als gast. Zij maken bier voor de doorgewinterde bierliefhebber, met onder andere een bier genaamd 'Motorolie'.

Door de gratis entree blijft het festival laagdrempelig. Verder is de gastvrijheid en het eten aan de gastheer van het festival, brouwerij Vandeoirsprong, wel toevertrouwd. Met een proefglaasje in de hand kan iedereen kennis maken met meer dan 80 verschillende bieren die uit het vat of fles geschonken worden. De poorten aan de Koestraat 20 in Oirschot gaan donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) om 13.00 uur open en sluiten om 20.00 uur.

Voor meer informatie kijk op: www.brabantsbierfestival.nl of facebookpagina brabantsbierfestival of events/2297851377108424

Benefietwedstrijden leveren bijna 4.500 euro op

Els Korsten overhandigt de cheque van 4.489,15 aan Arjan Thomassen, landelijk voorzitter van de Stichting 2climb2raise Foto: Ingezonden

Nuenen - Na een intensieve behandeling van operaties, bestralingen en de chemokuur werd (de nu) ex-kankerpatiënt Els Korsten 'genezen' verklaard. Toen zij langzaam begon op te knappen, besefte ze, dat haar leven nooit meer hetzelfde zou zijn. Eigenlijk wilde ze vooral nog dingen doen die ze echt leuk vindt. Eén van die dingen is golfen.

Langzaam maar zeker probeerde zij de draad weer op te pakken, dat lukte gedeeltelijk. Er was nog steeds iets waar zij niet gelukkig over was; ze wist niet in hoeverre ze 'hersteld' was. Ze wilde meer, ze wilde weten waartoe ze lichamelijk toe in staat was. Maar wat?

Ze had wel vaker gehoord om De Alpe d'HuZes op te fietsen, maar of ze dat zelf zou kunnen? Heeft ze de energie om alleen de berg op te fietsen? Ze twijfelde, totdat zij eind vorig jaar hoorde over de Stichting 2climb2raise. Met een tandem de Alpe op!

De stichting 2climb2raise heeft als motto: Kun je het niet alleen? Doe het samen!Een enthousiaste club fietsers die al vaker de Alpe d'HuZes hebben gefietst, kwam op het idee om (ex)kankerpatiënten, die zelf niet de kracht hebben, toch deze tocht te laten fietsen door middel van een tandem met voorop een ervaren fietser. Deze club draait volledig op vrijwilligers en is afhankelijk van giften en sponsoring.

Els werd door de stichting gevraagd om 6 juni mee te gaan naar Frankrijk om de Alpe d'Huez op fietsen. Een droom wordt wekelijkheid.

Golfen als therapie
Om aan zoveel mogelijk mensen te laten zien dat ze blij en trots is dat ze mee mag, heeft zij twee benefietwedstrijden op de golfbaan van De Gulbergen georganiseerd. De eerste was op zondag 5 mei. De opbrengst op deze dag was bijna 3.700 euro.

Dinsdag 14 mei speelden de Ladies van de golfclub De Gulbergen, waar Els lid van is, hun wedstrijd voor dit goede doel. Hier was de opbrengst 790 euro. Het totale resultaat van deze twee wedstrijden is een bedrag van bijna 4.500 euro. Een mooi bedrag dat geheel ten goede komt aan de Stichting 2climb2raise.

Comedy Night en LIJN7

Nederwetten - DOEN K.P.J. Nederwetten bestaat in 2019 maar liefst 90 jaar! Dat wordt groots gevierd voor én met het hele dorp. Het jubileumfeestje vindt plaats in het weekend van 14, 15 en 16 juni op het feestterrein bij de 'Oude Toren' in Nederwetten.

Op vrijdag 14 juni, vanaf 20.00 uur, staan er bekende comedians op het podium. De gastheer van deze avond is Marlon Kicken. Met zijn typische humor, zijn relaxte en originele stijl, zijn unieke verschijning en met zijn zachte 'G' gaat hij het publiek verrassen. Tijdens deze Comedy Night staan nog meer comedians op het podium. Roel C. Verburg combineert stand-up comedy met muziek. Regelmatig is hij op de Nederlandse radio te horen. Tevens staat Arie Koomen op het podium. Hij is bekend geworden als lid van het legendarische duo Arie & Sylvester. Tevens is hij bekend van de Lama's. Verder gaat Gerrie Smits de zaal boeien. Met zijn sympathieke voorkomen brengt hij je meteen in de stemming.

Op zaterdag 15 juni, vanaf 20.00 uur, staat feestband LIJN 7 op het podium van de feesttent. Zij gaan zorgen voor een erg gezellig feestje, waar het draait om lol en plezier. LIJN7 wordt afgewisseld met optredens van DJ Alex Jansen. Hij mengt gezelligheid, energie en beleving naadloos aan elkaar. Kortom, zaterdag 15 juni wordt een gezellige feestavond die je niet wilt missen.

Iedereen is van harte welkom om deze avonden bij te wonen. Kosten voor de vrijdagavond zijn 8,00 euro, kosten voor zaterdag zijn 10,00 euro. Kaarten voor deze avonden zijn te koop bij Jumbo Ton Grimberg, Cafetaria Heuvelplein Gerwen en bij de voetbalkantine in Nederwetten. Je kunt ook een mailtje sturen naar jubileum@doennederwetten.nl. Combi-tickets voor vrijdag- en zaterdag zijn 15,00 euro en alleen te bestellen door een mailtje te sturen naar: jubileum@doennederwetten.nl. Meer informatie is te vinden op www.doennederwetten.nl of op de Facebookpagina.

Foto: Ingezonden

20.000e kaartje voor nieuwe seizoen Theater De Blauwe Kei verkocht

Veghel - Het aantal verkochte kaarten voor theaterseizoen 2019-2020 in Theater De Blauwe Kei is, binnen een week nadat het programma bekend is, al de grens van 20.000 gepasseerd. Mevrouw Wevers uit Schijndel kocht het 20.000e kaartje en werd daarom door De Blauwe Kei in het zonnetje gezet.

Mevrouw Wevers bestelde voor het nieuwe seizoenkaarten voor De Wondere Wereld Van De Taal, een theatercollege van schrijver Wim Daniëls. Als verrassing ontving mevrouw Wevers van De Blauwe Kei twee theatervoorstellingen cadeau, als aanvulling op de reeds gemaakte bestelling. Ze ontving vrijkaarten voor Opvliegers 5, het vijfde deel van de succesvolle reeks vriendinnencomedy's, en ze mag een bezoek brengen aan de voorstelling Rotatie van wiskundige Jan Beuving in Spectrum Podium in Schijndel.

De verkoop gaat dus hard, maar er zijn nog voldoende kaarten voor de meeste voorstellingen. Kaarten voor theaterseizoen 2019-2020 zijn te bestellen via www.blauwekei.nl.

Een geweldige afsluiting van Toneelgroep Oase

Toneelspelers toneelgroep Oase Foto: Lianne van Asperdt

Toneelgroep Oase bestaat uit twee enthousiaste, jonge toneelgroepen met kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar. De toneelgroep bestaat alweer enkele jaren en de leiding was dit seizoen in handen van Suzanne Akkus.

Na maanden van oefenen was het dan eindelijk zover. De toneelgroepen van Oase mochten hun voorstelling voordragen aan ouders, familie en vrienden. Zaterdag 18 mei keek een bijna uitverkocht Vestzaktheater naar een mooie voorstelling met een verrassend einde. Alle lof voor de kleding, decor, grime en het toneelspel van de kinderen.

De trein van Son naar Marseille stond op het punt van vertrekken. Er stapten opvallende reizigers in. Iedereen had oog voor de prachtige diamant van de vrouw van de oliesjeik, maar wat waren hun kinderen verwend. Ook stapte er een nieuwe kok aan boord, kon deze kok eigenlijk wel koken? De trein vertrok, maar bij de eerste de beste tunnel gebeurde er iets vreselijks: de diamant werd gestolen! Op het volgende station stonden een drietal 'special agents' al klaar om de boel te onderzoeken. Zij ontdekten van alles: zo bleek de conductrice een duister geheim te hebben, waren de kruiers niet helemaal eerlijk en ook de Italiaanse mama deed zich ietsepietsie anders voor dan ze was. En waar was de diamant gebleven? Daar wist de oliesjeik meer van.

Suzanne, alle toneelspelers van Toneelgroep Oase en alle mensen voor en achter de schermen, bedankt voor de geweldige voorstelling.

IVN Zomeravondwandeling rond Oud Meer

Foto: Ingezonden

IVN Son en Breugel houdt op zaterdag 1 juni om 19.30 uur een zomeravondwandeling in het gebied rond het Oud Meer.

De ijsheiligen zijn alweer een week of twee achter de rug, dus je mag nu hopen op lekker zomeravondweer. De gidsen van IVN Son en Breugel vertrekken om 19.30 uur vanaf Blokhut Dutmella.

Ze lopen door het bosgebied ten zuiden van de Bestseweg en steken over naar het stuifzandgebied ten westen van het Oud Meer. Als het inderdaad een wat zwoele zomeravond wordt, zou je hier associaties met de duinen aan zee kunnen krijgen. Vervolgens wordt teruggelopen langs het Oud Meer naar het startpunt, bij de blokhut van de scouting. Mocht het toch regenachtig zijn in de laatste dagen van mei, dan is stevig schoeisel wel aan te raden. Honden (ook aangelijnd) mogen niet mee.

Starttijd: Zaterdag 1 Juni, 19:30u
Startpunt: Fietspad voor de blokhut van Scouting Dutmella, Dutmellapad 2 in Son en Breugel.

Meer info / aanmelden (niet verplicht, wel gewenst): wandelen@ivn-senb.nl

Zeilen naar de Azoren

Foto: Ingezonden

Willem van Veen uit Son en Breugel en zijn zeilmaat zijn zaterdag 18 mei uitgezwaaid door zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden in de jachthaven van Burghsluis in Zeeland. Het was al jaren een droom van Willem en na bijna een jaar aan voorbereiding gaat het dan gebeuren.

De zeiltocht met zijn zeilboot met de naam 'FAAM' gaat naar de Azoren in de Atlantische Oceaan. Ze varen eerst naar Engeland om daarna de oversteek te maken naar Brest in Frankrijk. Hier neemt de zeilmaat van Willem afscheid en komt zijn zoon Douwe, die eerst nog wat examens had af te leggen, aan boord om samen de oversteek te maken naar de Azoren.

Een tocht van ongeveer drie weken afhankelijk van weer en wind. Hier willen ze nog enkele tochten gaan maken van enkele weken rondom de Azoren om daarna weer de drieweekse tocht terug te zeilen naar Nederland. Willem en zijn zoon worden een behouden vaart toegewenst en een veilige thuiskomst.

Unity geeft terrasoptreden

'Unity' uit Eindhoven geeft zaterdag 1 juni een terrasoptreden bij de Kiosk 'De Sonnestrael' (tegenover Restaurant De Zwaan) in Son en Breugel van 14.00 tot 16.00 uur.

De muziekgroep 'Unity' bestaat uit 23 muzikanten en is in 1990 opgericht en speelt diverse soorten muziek. Van polka tot rock en van marsen tot walsen, dus muziek in diverse stijlen. De kapel staat voor eenheid, maar ook voor spontaniteit en een grote dosis enthousiasme. Muziek voor iedereen. Meer informatie over 'Unity' is verkrijgbaar via email@unitykapel.nl.

Foto: Ingezonden

Gratis muziekmiddag in De Boerderij

In 'De Boerderij', gelegen aan de Leeuwstraat 2 in Breugel, vindt op zondagmiddag 26 mei een gezellige muziekmiddag plaats tussen 15.00 en 18.00 uur. Een vaste kern van 12 muzikanten komt weer samen om te sessiën.

Alle soorten muziek, modern of anders, komen aan bod. Iedereen die een muziekinstrument kan bespelen is welkom. Alleen maar luisteren of meezingen kan natuurlijk ook. Dus houd je van muziek dan kom je naar de Boerderij tijdens 'De Speelman'. Je bent van harte uitgenodigd samen met je kennissen, buren en vrienden. Er is voldoende parkeergelegenheid en de boerderijbar is open. Informatie: Jan Oome, email: jomoome@hotmail.com.

Programma en uitslagen Golfclub Son

Tijdens de Clubwedstrijd Strokeplay op 15 mei waren de deelnemers goed op dreef. Er werden maar liefst 8 birdies (op één hole één slag beneden par) geslagen. Het ging om vijf heren en drie dames: Henk van Kooijk, José Kluijtmans, Charles Schillemans, Frans Holla, Ans Merks, Jan Dekkers, Piet vd Vleuten en Petra Setz.

Programma
23 mei: WEX GolfPlaza Swinckelsche Vierbal Stableford
23 mei: Nightball
Wekelijks terugkerende informele wedstrijd. De achterliggende gedachte van deze avonden is om zonder wedstrijddruk 9 of 18 holes te lopen waarbij ervaren spelers en minder ervaren spelers met elkaar kunnen optrekken. Tijdens deze vrije inloopavonden kom je met een maatje of je komt gewoon alleen. Er is altijd wel iemand om mee te spelen en anders koppelt de organisatie je wel aan één of meerdere spelers.

Wedstrijduitslagen15 mei: Clubwedstrijd Strokeplay
Vergezeld van prachtig weer is er op 15 mei een strokeplay wedstrijd gespeeld. Tijdens de wedstrijd zijn er maar liefst acht birdies gescoord en hebben vijf deelnemers dezelfde eindscore behaald. Wanneer dit van toepassing is, wordt gekeken naar het resultaat van de laatste negen holes.

De uiteindelijke winnaars zijn:
1. Nolleke van Santvoort brutoscore 68 nettoscore 55 (laatste 9 holes: 33)
2. Ria Jongepier brutoscore 70 nettoscore 55 (laatste 9 holes: 35)
3. Maria Dekkers brutoscore 74 nettoscore 55 (laatste 9 holes: 37)
Neary dames: José Kluijtmans (hole 6). Neary heren: Jan Dekkers (hole 2)
Leary dames en heren: niet gevallen
Birdies: Henk van Kooijk (hole 6), José Kluijtmans (hole 13), Charles Schillemans (hole 7), Frans Holla (hole 2), Ans Merks (hole 18), Jan Dekkers (hole 3), Piet vd Vleuten (hole 18) en Petra Setz (hole 3).

18 mei: WECO Ladies Day NQ Stableford
Uitslag:
1. Mieke Versteijlen Score 39 (laatste 9 holes 21)
2. Tonnie Naus Score 39 (laatste 9 holes 18)
3. Silvia Jansen Score 37
Neary: Beppie Slingerland
Longest: Mandy Keeman
Birdies: Jolanda Thunnissen (hole 14) en Ans Merks (hole 4)

Zuid Nederlandse zomerkampioenschappen zwemmen

Het eerste deel van de Regionale Zomer Kampioenschappen voor Zuid-Nederland werd afgelopen weekend gehouden. De beste zwemmers uit Zeeland, Limburg en Noord-Brabant gingen de strijd met elkaar aan in het Pieter van de Hoogenband bad in Eindhoven.

Namens DBD mochten slechts twee zwemmers meedoen. Op zondag zwom Tim Versteegen de 1500 meter vrije slag. Hij begon zijn wedstrijd erg snel maar verzuurde in de tweede helft van zijn race. Ondanks dat wist hij zijn buurman twee keer in te halen en kwam daardoor 200 meter voor te liggen. Hij behaalde een mooie 4de plaats. Bobby van Dijk zwom zaterdag de 200 meter rugslag en de 50 meter vrije slag en op zondag 200 meter vrije slag en 100 meter vlinderslag. Bobby wist op zondag op zijn beide afstanden zijn tijden te verbeteren.

Uitslagen
Bobby van Dijk: 200m rugslag 5de in 2:23.98,50m vrije slag 24ste in 26.80, 200m vrije slag 16de in 2:11.37, 100m vlinderslag 17de in 1:05.73
Tim Versteegen: 1500m vrije slag 4de in 19:28.23

SBC Jeugd

Uitslag zaterdag 8 mei
Jong Brabant JO 19-1 - SBC JO 19-1 1 - 0
SBC JO 19-2 - DVS JO 19-3 1 - 4
SBC JO 19-3 - Wilhelmina Boys JO 19-2 5 - 8
SBC JO 17-1 - Jong Brabant JO 17-1 3 - 2
RPC JO 17-2 - SBC JO 17-2G 0 - 1
UNA JO 17-4 - SBC JO 17-3 4 - 4
Spoordonkse Boys JO 17-1 - SBC JO 17-4 3 - 0
SBC JO 17-5 - VRIJ
Valkenswaard MO 17-1 - SBC MO 17-1 7 - 2
SBC JO 15-1 - Best Vooruit JO 15-2 8 - 0
SBC JO 15-2 - Rood Wit Veldhoven JO 15-2 3 - 1
SBC JO 15-3 - Marvilde JO 15-2 6 - 2
Casteren/Netersel JO 15-1 - SBC JO 15-4G 1 - 2
FC Engelen JO 14-1 - SBC JO 14-1 0 - 7
SBC JO 14-2 - Hilvaria JO 14-1 4 - 2
Woenselse Boys JO 14-2 - SBC JO 14-3 3 - 1
SBC JO 13-1 - VRIJ
SBC JO 13-2 - Brabantia JO 13-2 2 - 5
SBC JO 13-3 - Nieuw Woensel JO 13-1 10 - 2
SBC JO 13-4 - VRIJ
Boxtel MO 13-1 - SBC MO 13-1 6 - 2
FC Eindhoven AV JO 12-1 - SBC JO 12-1 2 - 5
SBC JO 12-2G - Bergeijk JO 12-1 8 - 1
TSV Gudok JO 12-4 - SBC JO 12-3 1 - 9
SBC JO 12-4 - RKSV Nuenen JO 12-3 1 - 1
SBC JO 12-5G - SV Unitas "59 JO 12-3 6 - 4
SBC JO 11-1 - SV Budel JO 11-1 3 - 1
Reusel Sport JO 11-2 - SBC JO 11-2 2 - 7
SBC JO 11-3 - FC Eindhoven AV JO 11-2 4 - 3
SBC JO 11-4G - SJO Juventud JO 11-1 2 - 5
Spoordonkse Boys JO 11-1G - SBC JO 11-5G 7 - 0
SBC G 1G - ODC G 2G 4 - 5

SBC jeugd

Programma 25 mei

THUIS TEAM BEZOEKERS VERTREK AANVANG
SBC JO 19-1 - Bladella JO 19-2 15:30
UNA JO 19-4G - SBC JO 19-2 14:00 15:00
HSE JO 19-1 - SBC JO 19-3 13:00 14:00
RPC JO 17-1 - SBC JO 17-1 13:30 14:30
SBC JO 17-2G - UNA JO 17-2 15:15
SBC JO 17-2 - Waalre JO 17-2 15:15
SBC JO 17-4 - VRIJ
Oirschot Vooruit JO 17-3 - SBC JO 17-5 14:00 15:00
SBC MO 17-1 - VRIJ
SV Unitas "59 JO 15-2 - SBC JO 15-1 11:30 12:30
Geldrop JO 15-2 - SBC JO 15-2 12:00 13:00
WODAN JO 15-2 - SBC JO 15-3 12:00 13:00
SBC JO 15-4G - HMVV/hulsel JO 15-1 13:15
SBC JO 14-1 - RBC JO 14-1 13:15
SBC JO 14-2 - VRIJ
SBC JO 14-3 - Best Vooruit JO 14-1 13:15
SBC JO 13-1 - Rhode/Stiphout JO 13-1 11:45
Best Vooruit JO 13-2 - SBC JO 13-2 10:30 11:30
Acht JO 13-2 - SBC JO 13-3 10:15 11:15
SBC JO 13-4 - Valkenswaard JO 13-4 11:45
SBC MO 13-1 - GDC MO 13-1 11:45
SBC JO 12-1 - SV BLC JO 12-1 10:15
EMK JO 12-1 - SBC JO 12-2G 10:30 11:30
SBC JO 12-3 - Zwaluw VFC JO 12-2 11:45
WODAN JO 12-1 - SBC JO 12-4 10:30 11:30
FC Eindhoven AV JO 12-3 - SBC JO 12-5G 08:30 09:30
Bergeijk JO 11-1G - SBC JO 11-1 09:30 10:30
SBC JO 11-2 - Gestel JO 11-1 10:15
FC Eindhoven AV JO 11-4M - SBC JO 11-3 08:30 09:30
SBC JO 11-4G - VRIJ
SBC JO 11-5G - ODC JO 11-5 10:15
SBC JO 10-1 - WODAN JO 10-3 10:15
Bladella JO 10-2 - SBC JO 10-2G 08:30 09:30
SBC JO 10-3G - Tongelre JO 10-1 10:15
RKSV Heeze JO 10-3 - SBC JO 10-4G 10:30 11:30
Brabantia JO 10-4 - SBC JO 10-5 09:15 10:15
SBC JO 10-6G - Wilhelmina Boys JO 10-2 10:15
SBC JO 10-7 - RKDSV/EDN"56 JO 10-2 10:15
SBC JO 9-1 - Braakhuizen JO 9-1 09:00
DBS JO 9-3 - SBC JO 9-2 08:00 09:00
Sterksel JO 9-1 - SBC JO 9-3 09:30 10:30
EMK JO 9-2 - SBC JO 9-4G 08:15 09:15
SBC JO 9-5 - Acht JO 9-2 09:00
SBC JO 9-6G - RPC JO 9-5 09:00
SBC JO 9-7G - Woenselse Boys JO 9-2 09:00
Rood Wit"67/Plus JO 9-1G - SBC JO 9-8 09:00 10:00
SBC JO 8-1 - VRIJ
Den Dungen JO 8-1 - SBC JO 8-2 09:00 10:00
SV Unitas "59 JO 8-4 - SBC JO 8-3 08:00 08:45
SBC JO 8-4 - Woenselse Boys JO 8-1 09:00
SBC JO 8-5 - EMK JO 8-4 09:00
Rijen G 2 - SBC G 1G 14:00 15:00

Nijnsel/TVE Reclame grossiert in titels

De kampioenteams van Nijnsel Foto: Ingezonden

Het was afgelopen zondag D-day in Nijnsel. Na een eclatante zege in Geffen donderdag 16 mei tegen de dames van Nooit Gedacht kon Nijnsel VR2 zondag 19 mei thuis het kampioenschap binnenhalen tegen de dames van Boerdonk, een prachtig dorp in Meierijstad.

De wedstrijd begon al om half tien, de Nijnselse dames wilden er geen (kunst)gras over laten groeien. De favoriet pakte meteen de Boerdonkse koe bij de horens en iets na kwart over elf blies de uitstekende leidsman René Oosterholt de wedstrijd tot een voor Nijnsel succesvol einde: 5-0. Euforie alom.

Om half drie trapten de heren af tegen Nulandia. Een goed voetballend team dat weliswaar slecht begon aan de competitie maar gaandeweg mooie successen boekte met als gevolg een solide plek in de subtop en duidelijk hengelend naar de nacompetitie. Voor circa vijfhonderd toeschouwers ontvouwde zich een open wedstrijd waarin de teams elkaar redelijk in evenwicht hielden.

In de 29e minuut een prachtige goal voor de gastheren die echter door een Nulandia verdediger werd gescoord: 1-0. Amper twee minuten later de gelijkmaker dankzij prima werk van het sterke middenveld van de bezoekers. Na de verkwikkende Oolong thee van theekunstenaar Antoon Verhagen kwamen alle spelers als herboren weer het veld op. Nijnsel ging wat meer druk zetten en dit leverde ook wel wat hele en halve kansen op.

De verdediging van de bezoekers stond echter goed zodat de 1-1 langere tijd geen geweld werd aangedaan. Eén punt was voor Nijnsel genoeg maar dat is altijd riskant, terugdenkend aan Ajax tegen de Spurs. Stefan Hulsen, de Dusan Tadic van Nijnsel, zat goed in de tang. De bezoekers hadden hun huiswerk goed gedaan. In de 74e minuut echter een sublieme steekpass die Nick Dortmans vrij voor de vijandelijke keeper zette. Nick kan best wat druistig zijn, maar nu niet! Koelbloedig passeerde hij de keeper van Nulandia en bracht zodoende als matchwinner de alles bevrijdende 2-1 op het bord.

De bezoekers deelden nog wat speldenprikken uit, voornamelijk verbaal, maar aan de stand veranderde dat niets. Nijnsel trok de 2-1 professioneel over de streep en behaalde met haar veertiende (!) achtereenvolgende zege het verdiende kampioenschap en promotie naar de derde klasse.

Na de uitgebreide en spontane huldiging volgde er nog een uitgebreide met drank overgoten muzikale aubade in de kantine van artiesten die in bepaalde kringen een zekere bekendheid genieten. De slotact was wel van goed niveau: een duet van Duncan en Johan Derksen.

SBC speelt gelijk

In een aantrekkelijke wedstrijd in Eindhoven tegen Unitas'59 kwamen beide ploegen eenmaal tot scoren.

Met de pauze was het nog 0-0. SBC nam in de 70e minuut de leiding toen Rob Kapteijns via links de bal tegen het dak van het doel wist te schieten. De vreugde voor SBC was van korte duur, drie minuten later kwam de thuisclub langszij. Virgil Niekoop wist een fout in de SBC-defensie af te straffen. Eindstand; 1-1.

Senioren SBC

Uitslagen Donderdag 16 mei
SBC 5 - Bladella 4 1-1

Zondag 19 mei
Unitas'59 1 - SBC 1 1-1
Braakhuizen 2 - SBC 2 3-2
SBC 3 - TGG 2 6-1
SBC 4 - Acht 3 5-0
EMK 4 - SBC 5 10-1
BVV 4 - SBC 6 0-3
SBC 7 - Nuenen 10 6-1
Beerse Boys 9 - SBC 8 3-1
Eindhoven AV4 - SBC 9 3-1
SBC 10 - Nuenen 8 6-2
SBC 11 - Unitas'59 8 3-1
SBC 12 - DOSL 6 0-4
Pusphaira 6 - SBC 13 0-0
SBC VR2 - De Weebosch VR1 1-3

Programma
Donderdag 23 mei

Heeze 6 - SBC 12 20.00 u

Zondag 26 mei
SBC 1 - Dommelen 1 14.30 u
SBC 2 - RPC 2 12.00 u
WODAN 3 - SBC 3 12.00 u
Wilhelmina Boys 3 - SBC 4 12.15 u
SBC 5 - Geldrop 3 10.00 u
SBC 6 - RKDVC 7 11.00 u
Dommelen 5 - SBC 7 10.00 u
SBC 8 - DEES 4 10.00 u
SBC 9 - Heeze 8 13.00 u
WODAN 9 - SBC 10 12.00 u
Pusphaira 8 - SBC 11 14.30 u
SBC 13 - Unitas'59 13 13.00 u
SBC VR1 - Pusphaira VR2 12.00 u

RKVV Nederwetten

Programma zondag 26 mei
HSE 1 - Nederwetten 1 aanvang 14.30 uur
Woenselse Boys 7 - Nederwetten 2 aanvang 12.00 uur
Nuenen 8 - Nederwetten 3 aanvang 12.00 uur
Nederwetten 4 - Gestel 5 aanvang 11.00 uur
Nederwetten Vr 1 - EFC Vr 1 aanvang 12.15 uur
Nederwetten Vr 2 - UNA Vr 1 aanvang 10.00 uur

Talent Awards bij SBC

Foto: Ingezonden

De vijfde achtereenvolgende editie van de Talent Awards, het gala voor de jeugd van SBC, vond zaterdag 11 mei plaats. Het was opnieuw een geslaagde avond waar bijna alle jeugdleden van SBC aanwezig waren.

Tijdens deze jubileumeditie was het concept weer vanouds: eerst een officieel gedeelte in de theaterzaal van basisschool De Ruimte en daarna een feest in de kantine van SBC. Henri Jansen verzorgde tijdens het officiële gedeelte de presentatie en zoon DJ Job Jansen zorgde voor de ondersteuning met licht en geluid.

Awards voor beste keeper van het jaar (selectie en niet-selectie), beste speler van het jaar (selectie en niet-selectie), talent van het jaar, beste team van het jaar, beste speelster van het jaar én beste scheidsrechter van het jaar werden uitgereikt. Tussendoor nam bestuurslid Moos v.d. Heijden nog het woord om de vrijwilligers die week in week uit alle wedstrijdschema's voor SBC in elkaar zetten te bedanken. Josephien Teunissen nam namens hen de bloemen in ontvangst.

Alle prijswinnaars werden vooraf door een deskundige jury verkozen, behalve de prijs voor beste speler (selectie en niet-selectie); die werd gekozen door middel van het uitbrengen van stemmen door de aanwezige spelers en trainers. Ondanks het feit dat de techniek de organisatie wat in de steek liet, verliep de avond toch heel soepel.

Tijdens het feest in de kantine werden puntzakken friet uitgereikt en nuttigde iedereen die daar oud genoeg voor was een biertje of wijntje. Rond 23.00 uur kwam bovendien zanger Patrick die het feest écht losmaakte. Om 00.30 uur draaide DJ Job Jansen zijn laatste nummer en werd de kantine meteen weer schoongemaakt en opgeruimd voor de dag erop. De organisatie en kantine kregen daarbij hulp van vele vrijwilligers, waardoor alles weer snel zuiver en opgeruimd was.

De organisatie – bestaande uit Wouter Huberts, Jessica Koorn en Luc Ross – kijkt terug op een mooie jubileumeditie en heeft ook weer nieuwe energie gekregen om volgend jaar opnieuw SBC om te toveren tot een galawaardige avond. Bij deze willen zij alle vrijwilligers nogmaals bedanken voor hun inzet.

De prijswinnaars:
- Beste speler selectie: Stein Snijders (JO17-1)
- Beste speler niet-selectie: Timo Vermeulen (JO19-3)
- Beste keeper selectie: Jeremy van Fulpen (JO19-1)
- Beste keeper niet-selecte: Pieter van Rooij (JO19-3)
- Beste speelster: Maud Vermeulen (MO17-1)
- Beste team: JO19-1
- Beste scheidsrechter: Joost v.d. Heuvel

Goed weekend voor competitieteams HTC Son

Het eerste gemengd team speelde zaterdag 18 mei thuis tegen de nummer twee Fellenoord. Winst was noodzakelijk om de titelaspiraties levend te houden. De studenten van Fellenoord kwamen op volle oorlogssterkte, maar moesten het toch afleggen tegen de koplopers uit Son. De uitslag werd 3-2 en daarmee blijven de spelers uit Son en Breugel kans maken op het kampioenschap.

Het eerste gemengd team op zondag 19 mei moest op bezoek in Elst bij de Helster. Dit team knokt met vijf andere ploegen om in de derde klasse te kunnen blijven, dus een goed resultaat was wenselijk. Bij de enkelpartijen kwamen ze met 3-1 voor, Iris Schepens en Stefan Jorna wonnen hun enkelpartijen en ook invaller Marc van Berkel won zijn enkelpartij.

Hij maakte met zijn diepe slice backhands een 15-jarig talent helemaal gek. Aisah van der Lee verloor helaas haar enkelpartij, maar speelde wel een goede wedstrijd. Bij de dubbels verloren Roelf Leenders en Stefan in de super tie-break, maar deze verliespartij werd snel vergeten na een prachtige overwinning bij de damesdubbel van Anne Vercoelen en Iris. Bij de mixpartijen waren de tegenstanders van Aisah en Roelf helaas net wat beter, waardoor het team uit Son met 4-3 voor stond en de laatste mixpartij besloot of ze met een overwinning of gelijkspel naar huis gingen. Marc van Iris maakten er een hele spannende pot van, maar wisten uiteindelijk de wedstrijd in een super tie-break te winnen. Hiermee werd het dus 5-3 voor HTC. Deze zondag spelen zij thuis tegen Veenendaal, de wedstrijden starten om 10.00 uur.

Overige wedstrijden
Heren 1: 6-0
Gemengd t/m17: 5-1
Gemengd t/m14: 6-0
Gemengd 17+: 2-3
Groen: 0-6

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Dinsdag 14 mei
Avanti/Celeritas MW1-Corridor MW1 8 - 17
Woensdag 15 mei
Recreanten Corridor 2 – De Korfrakkers 4 - 5
Zaterdag 18 mei
Corridor E1 – Bladella E3 3 - 0
Corridor F1 – Odisco F1 7 - 4
Corridor B1 – De Korfrakkers B3 2 - 6
Odisco C1 – Corridor C1 2 - 4
JES D1 – Corridor D1 3 - 3

Programma
Woensdag 22 mei, aanvang

Rooi MW1 - Corridor MW2 20.00
Recreanten Klineca-Corridor 1 20.00
Zaterdag 25 mei
Corridor D2 – United D1 09.30
KVS '17 D1 - Corridor D1 10.00
Spoordonkse Girls E1 – Corridor E1 10.00
Tovido F1 – Corridor F1 10.00
DAW Schaijk F1 – Corridor F1 11.30
De Korfrakkers B3 – Corridor B1 14.45

Zondag 26 mei
Merselo 1 – Corridor 1 11.00
Eyckelkorf 2 – Corridor 2 11.30

Bridgeclub ABC

Uitslagen dinsdagavondcompetitie
Ronde 9, zitting 2, 14 mei
Lijn A

1. Dirk Bossenbroek & Jos van Gerwen 60,83%
2. Jan Derks vd Ven & Ad Schoenmakers 60,42%
3/4 Marijke Braams & Riekie vd Broek 54,17%
3/4 Addy v Beek & Ankie v Schoonderwald 54,17%
5. Jeske Koop & Reinier Gerritzen 50,69%

Lijn B
1. Sannie de Graaf & Annelies van Mameren 62,08%
2. Henny Sanders & Eric van den Hurk 60,78%
3. Joy Kemper & Willy Dop 57,17%
4. Toos Paalvast-Adams & Ap Paalvast 55,92%
5. Coby Huijbers & Gerry Straalman 52,50%

Argo Zwemmen

In Eindhoven streden afgelopen weekend de zwemmers uit Brabant, Limburg en Zeeland tijdens de Regionale Zomer Kampioenschappen om de regionale titels. Voor de zwemmers van Argo zat er helaas geen podium plaats in.

Tijdens deze wedstrijd zijn de volgende resultaten behaald:
Lars Diesch 7e op de 50m schoolslag in 0.31.80, 23e op de 100m vlinderslag in 1.09.94, 15e op de 50m vrije slag in 0.26.13 en 32e op de 200m vrije slag in 2.21.16;
Leonie Habraken 24e op de 100m vrije slag in 1.11.07, 4e op de 400m vrije slag in 5.05.80 en 4e op de 400m wisselslag in 6.03.45;
Roel Janssen 27e op de 200m vrije slag in 2.19.77;
Lucas Somers 26e op de 50m vrije slag in 0.29.50;

Komend weekend staat het tweede deel van de Regionale Zomer Kampioenschappen op het programma. De wedstrijd vindt wederom plaats in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven. Aanvang op zaterdag om 13.15 uur en op zondag om 12.45 uur.

BC 't Koffertje '94

Uitslag van 20 mei
A-lijn

1. Wilma van den Biggelaar & Jan Janssen 57,80%
2. Ad van de Laar & Elvira Thijssen 57,75%
3. Riet van de Laar & Jan van Lanen 57,50%

B-lijn
1. Nancy Lathouwers & Cees Lathouwers 57,40%
2. Tonny van Acht & Maria Gottenbos 54,62%
3. Lena van Acht & Hilda van der Kaden 53,51%

Bridgeclub De Beckart

Uitslag Inloop 16 mei
1. Toos Sanders en Riet Verstappen 59.16%
2. Riet vd Laar en Zus vd Rijt 55.00%
3. Henriëtte en Jan Verheijen 50.00%.

Volgende week laatste bridgemiddag vóór de zomervakantie.

29 / 32

1 t/m 31 mei Expositie Heleen Venema in de gang van het Vestzak
26 mei 19.30 uur Kienen in het Vestzak
27 mei 13.00 -16.00 uur Seniorenactiviteiten via Dagbesteding op maat
27 mei 11.00 uur Beweeggroep Veerkracht voor de sportieve 60-plusser
28 mei 10.00 -16.00 uur Culturele en Educatieve activiteiten voor jonge mensen met dementie

(N)iets gevangen

Foto: Huub Coenen

Op het schilderij 'Kolfspelers op het ijs' van Hendrick Avercamp uit 1625 spelen rijke heren kolf. Minder bedeelden hadden toen minder vrije tijd en vaak slechts vissen als hun vrije tijdsbesteding. Pas vier generaties geleden begon sport zich te ontwikkelen in veel vormen van nu en voor iedereen. In meerdere vormen bleven golf en vissen echter hun plaats behouden tussen die veel nieuwkomers. En zo kan ook op een dag een vliegvisser thuiskomen met bijvangst, dat hem geen bal interesseert.

Foto: Huub Coenen
Foto: Huub Coenen

Harm

Foto: Ingezonden

Inmiddels verblijft knappe Harm al ruim een half jaar bij Dierenopvangcentrum De Doornakker. Helaas krijgt hij bijna geen aanmeldingen van mensen die vallen voor dit knappe kopje. Harm is een ontzettend lieve en vrolijke hond. Hij is altijd goedgehumeurde en vindt alles leuk en gezellig. Zijn motto is: aandacht is altijd leuk! Ook naar andere honden is hij vriendelijk. Harm is een jonge, energieke hond en hij heeft dan veel fysieke en mentale uitdaging nodig. Hij kan soms behoorlijk druk zijn, maar hij vindt het heerlijk om lekker te kroelen en te knuffelen of om samen hersenwerkjes te doen. Harm zal nog wel de nodige opvoeding moeten krijgen, want hij heeft in zijn vorige leven nog niet heel veel geleerd. Wil jij deze vrolijke, gezellige vent een fijn thuis geven en hem een kans geven op een nieuw, fijn leven?

Neem dan snel contact met hun op of kijk voor meer informatie op de link: http://bit.do/eSs6h

31 / 32