DeMooiSonenBreugelkrant

18 oktober 2017

DeMooiSonenBreugelkrant 18 oktober 2017


Freedom Run: eerbetoon aan onze bevrijders

De derde editie van de Freedom Run 2017 gaat op zondag 22 oktober van start op Historica Park te Best, het is een speciale recreatieve loop over vijf afstanden.

Er zijn ook afstanden speciaal voor ouder en kind, deze blijven op het terrein van het museum De Bevrijdende Vleugels. De overige afstanden gaan naar de historische gronden rond het landingsterrein van de Paulushoef.

Ervaar de vrijheid en kom de lopers aanmoedigen op Historica Park te Best. De Freedom Run is een eerbetoon aan onze bevrijders, elke afstand draagt de naam van een bevrijder, vijf daarvan hebben zich in de afgelopen weken in deze krant aan u voorgesteld.

Parkeren op en rond het terrein van het museum is gratis, gezien de capaciteit van het parkeerterrein vraagt de organisatie om zo veel als mogelijk met ander vervoer dan de auto naar de Freedom Run te komen. De starttijden van de vijf afstanden zijn als volgt: 0,5 mile – 11.30 uur, 1 mile -11.30 uur, 8 miles - 12.00 uur, 10 miles - 12.15 uur, 4 miles - 12.30 uur.
Tot ziens op 22 oktober bij de Freedom Run 2017!

Harvest Moon laat publiek genieten tijdens releaseparty

Foto: Wil Feijen

Zaterdagavond 14 oktober 21.00 uur, een volle kapelzaal in La Sonnerie en een enthousiaste Hans Gaillard die Harvest Moon aankondigt.
Welkom op de releaseparty van het nieuwe album van Harvest Moon, "Whiskers and the brains". Een zaal vol fans, familie en deelnemers aan de crowdfunding actie, allemaal mensen die het mogelijk maakte dat het nieuwe album er kwam.

Harvest Moon is ontstaan in 1992 en heeft de naam ontleend aan een CD van Neil Young. Hij is de inspiratiebron van de band. De band bestaat uit zes leden, Rob Dekkers (leadvocals), Thom Vlemmix (rythm-guitar/backingvocals), Renier Vlemmix (bas), Wilco Toonen (keyboard), Sandor Paulus (drums) en Paul Doorschot (lead-guitar).

Op de releaseparty kon het aanwezig publiek genieten van de nieuwe nummers die ook op het nieuwe album staan, maar ook enkele oude nummers zeg maar klassiekers. De bekende sound van Harvest Moon verwende het gehoor van het aanwezige publiek. Samen met enkele gastoptredens van onder ander van Arold Schres met zijn altsaxofoon. Het publiek kreeg waar het voor gekomen was de welbekende en onderscheidende sound van Harvest Moon, en veel nieuwe nummers van het nieuwe Album "Whiskers and the brains"

Lions peaceposter wedstrijd 2017 The Future of Peace/ De Toekomst van Vrede.

Ook dit jaar zet de Lions Club Son en Breugel e.o. zich weer in voor de jaarlijkse peace poster wedstrijd.
In ons Dorp en in Eindhoven Noord zullen de leerlingen van de groepen 7 en 8 weer met papier en felle kleuren in de weer gaan om hun persoonlijke gedachten over vrede vorm te geven.

Het thema is dit jaar: The Future of Peace, oftewel, De Toekomst van Vrede.
Tentoonstelling met mogelijkheid tot stemmen voor de publieksprijs: woensdag 18 oktober t/m dinsdag 31 oktober.( ook in de bibliotheek). Prijsuitreiking: woensdag 1 november om 16.00 uur in de bibliotheek.

Openingstijden bibliotheek
zondag Gesloten, maandag, dinsdag t.m donderdag 11:00–17:00, vrijdag 11:00–20:00, zaterdag 11:00–14:00

Leerlingen van de Krommenhoek leggen laatste hand aan hun peaceposters.
Leerlingen van de Krommenhoek leggen laatste hand aan hun peaceposters.

Sint Petrus' Banden, Son
Woensdag 18 oktober 18.30 uur Rozenhoedje 19.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 21 oktober 18.30 Eucharistieviering in Breugel 19.00 uur: Rozenhoedje in de Mariakapel aan de Beverlaan
Zondag 22 oktober, Wereldmissiedag 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor
collecte ten bate van diverse activiteiten van de Kerk in Burkina Faso
intenties: Nell Gerzon-Kerstholt, Bets van de Ven-van den Oever, Leo Pagels, Nico de Jongh, Ouders Dings-Sanders, Louis Pessers, Cilia Hoonhout-van Schöll.
Woensdag 25 oktober 18.30 uur Rozenhoedje 19.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 28 oktober 19.00 uur: Rozenhoedje in de Mariakapel aan de Beverlaan
Geen Eucharistieviering in Son of in Breugel
In de maand oktober wordt het Rozenhoedje gebeden:
elke woensdag om 18.30 uur in de Sint Petrus' Bandenkerk
elke zaterdag om 19.00 uur in de Mariakapel aan de Beverlaan

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Dinsdag 17 oktober 18.15 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering
Donderdag 19 oktober 18.15 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zaterdag 21 oktober 18.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Rob van Stuivenberg
Zondag 22 oktober 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor
intentie: Ietje van Dinther-Raeven, Piet Egelmeers en ouders van Schijndel-Neelen, Jan Adriaans, ouders Saris-van Heeswijk, Sjaak van de Ven
16.00 uur Concert orgelkring : Rowan van der Westen (orgel) en Ilse van Wuijckhuijse (sopraan). Gedichten Yvonne Mulder. Na afloop haar boekpresentatie.
Dinsdag 24 oktober 18.15 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering
Donderdag 26 oktober 18.15 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zondag 29 oktober 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor
intentie: Mia Donkers-van Heeswijk, Snoeba Eijkenboom, Ton Goossens, Jan Streur, ouders van Riel-Bogers en familieleden, ouders Swinkels-van Rooij en familie, Woutherus Leermakers en Catharina Leermakers-van Gestel.

Sint Antonius Nijnsel
Zondag 22 okt. Eucharistieviering om 11.00 uur met Deo Favente.
Intenties: Arwin Oerlemans, Annie v.d. Laar, Marinus en Drika Verhagen- van Hooff en zoon Rini, Martien Raaijmakers, Jan Schepens, H. Mis uit dankbaarheid, Rien v.d. Laar, overl. fam. v.d. Laar- v.d. Eertwegh, overl. fam. Vogels- Brugmans, overl. ouders Verstraten- Kronenburg, Henricus en Henrica v.d. Burgt- van Dijk en hun overl. kinderen en kleinkinderen. Piet Sauve.
Collecte voor Wereldmissiedag. Dinsdag 24 okt. 9.00 uur Eucharistieviering.

Winnaars dierendag fotowedstrijd

Foto: Fran Maasdam

Op woensdag 4 oktober was het wereld Dierendag, de dag waarop wij ons lievelingsdier extra aandacht geven en verwennen. En voor DeMooiSonenBreugelKrant aanleiding om samen met PetsPlace Boerenbond Breugel een foto wedstrijd te organiseren.

Er werden heel veel foto's naar de redactie van onze krant gemaild, een selfie met een hond, kat, cavia of zelfs een paard. De één nog leuker dan de ander.
Uit alle inzendingen werden drie winnaars gekozen. De winnaars mochten samen met de winnaars van de kleurplaten wedstrijd van PetsPlace Boerenbond Breugel op zaterdag 7 oktober hun prijs in ontvangst nemen bij PetsPlace Boerenbond in Breugel.
Op de foto de gelukkig winnaars met hun prijzen. Namens PetsPlace Boerenbond Breugel en DeMooiSonenBreugelKrant gefeliciteerd!

Foto: Fran Maasdam

(PKN) in St. Oedenrode (Knoptoren)
Zondag 22 oktober 10.00 uur: dienst in St. Oedenrode Ds. Rien op den Brouw.

Hoe realistisch is een zelfstandig Son en Breugel? Hebben we eigen keuzes over de bestuurlijke toekomst

Burgemeester en Wethouders hebben op 26 september 2017 een brief verstuurd aan de gemeenteraad over de bestuurlijke toekomt van Son en Breugel. Ze stellen in dit schrijven: "Son en Breugel is een zelfstandige gemeente, met een vitale gemeenschap, een florerend bedrijfsleven en een gezonde financiële situatie, maar we moeten reëel zijn." In 2015 stelde de gemeenteraad een visie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente vast. Daarin koos de raad vooralsnog voor zelfstandigheid. In 2019 zou die keuze opnieuw beoordeeld worden. Hierbij een heroverweging.

Door: Arjen Strik en Adrie Neervoort

Heroverweging bestuurlijke toekomst
Het provinciebestuur heeft onze gemeente, in verband met haar overweging dat de gemeente Nuenen niet zelfstandig kan blijven, verzocht zich opnieuw uit te spreken over de bestuurlijke toekomst. In verband met dit verzoek van Gedeputeerde Staten aan het bestuur om zich opnieuw uit te spreken heeft de gemeente, in een interactief proces met de bevolking, een drietal scenario's onderzocht, waaruit ze nu een keuze ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze scenario's zijn:
1) Dorp aan de Dommel: zelfstandigheid.
2) Sprong naar de stad: fusie met Eindhoven.
3) Samengaan in de stadsrand: fusie met Nuenen

Gedurende de onderzoeksfase is veel informatie opgehaald bij de samenleving. Die hebben geleid tot een zevental uitgangspunten waarmee wordt gewerkt in dit afwegingsproces:
• Behoud dorpskarakter
• Gezonde financiële gevolgen
• Draagvlak onder de inwoners
• Democratische legitimatie
• De nabijheid van bestuur
• Een krachtige regio
• Een sterke organisatie.


"Je moet het dak repareren als de zon schijnt":
Het standpunt B&W over bestuurlijke samenwerking: B&W geven er de voorkeur aan om de keuze nu te maken en niet te wachten tot de situatie of de provincie ons dwingt. Op basis van een toetsing aan de genoemde uitgangspunten komen ze tot de volgende conclusies: "Ons college was, is én blijft van mening dat wij een gezamenlijke toekomst hebben met Nuenen. De groeiende samenwerking maakt de eigen organisatie steeds kwetsbaarder, wat in de visie in juni 2015 door de gemeenteraad ook is onderschreven. Een fusie is uit oogpunt van kwaliteit, continuïteit, werkgeverschap en kosten gewenst. Onze zelfstandigheid is eindig en het is van belang om de toekomst van de gemeenschap Son en Breugel te borgen. Een fusie met Nuenen is daarvoor een betere garantie dan opgaan in Eindhoven."

Het standpunt van de meerderheid van de raad van Son en Breugel is dat zij kiezen voor een zelfstandig Son en Breugel. Een duidelijk standpunt, maar ook een standpunt dat niet haalbaar dan wel niet lang uitvoerbaar lijkt, gelet op de huidige ontwikkelingen.

Al eerder heeft de provincie aangegeven meer inspraak te willen bij het fusiebesluit. Nadat de provincie een einddatum had afgegeven voor het besluit van Nuenen over met wie en hoe zij wilde fuseren, heeft de provincie nu de "touwtjes" in eigen handen genomen over dit proces en in feite Nuenen buiten spel gezet.

Nu blijkt er ook in de beleidsnota "Vertrouwen in de toekomst" van het nieuwe kabinet een paragraaf te zijn gewijd aan de bestuurlijke toekomst van kleinere gemeentes in ons land, zoals Nuenen en Son en Breugel.

Een citaat uit dit rapport:
"Veel kleinere gemeenten zijn voor belangrijke taken die de directe levenssfeer van mensen raken in sterke mate afhankelijk geworden van regionale samenwerking op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen, waarbij de democratische controle door gemeenteraden op afstand staat. Op verschillende plaatsen hebben gemeenten daarom in samenspraak met de provincie het initiatief genomen tot gemeentelijke herindeling. Het kabinet ondersteunt die beweging. Blauwdrukken van bovenaf werken hiervoor niet, maar het proces helemaal van onderop laten komen levert ook niet altijd een optimaal resultaat op. Een proces van herindeling is gewenst voor gemeenten die langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen voor essentiële taken. Het is dan aan de provincie de herindelingsprocedure op basis van de Wet Algemene regels herindeling te starten."

Vertrouwen in de toekomst
Het plan van het nieuwe kabinet is dat er grote en goed bestuurde, financieel gezonde gemeentes ontstaan, door te fuseren. Met de kanttekening dat het dan om gemeentes gaat die door diverse oorzaken niet meer zelfstandig kunnen functioneren en afhankelijk zijn van allerlei onderlinge samenwerkingsverbanden. Dus ook als een kleinere gemeente zelfstandig opereert en een gezond beleid heeft, maar gebruik maakt van een regionale samenwerking kan deze waarschijnlijk in de toekomst in het belang van het geheel verplicht worden tot een bestuurlijke fusie.

Als Son en Breugel kiest voor zelfstandigheid is het maar de vraag of dit haalbaar is en voor hoelang. Het lijkt alsof de overheid steeds meer de druk opvoert om kleinere gemeentes op inhoudelijke argumenten te laten fuseren tot grote stedelijke agglomeraties, waardoor de gemeentes ontstaan die bij de overheid de voorkeur genieten.

Dat roept de vraag op: is het kiezen voor zelfstandigheid nu niet meer dan een uitstel voor wat gaat komen, en lopen we daardoor misschien niet het gevaar dat anderen de keuze gaan maken? De toekomst zal het ons leren. Maar daar moeten we vertrouwen in hebben.

Het CDA ziet een zelfstandig Son en Breugel.

Afgelopen woensdag werd in de commissie Algemene Zaken gesproken over de bestuurlijke toekomst van Son en Breugel.
Hiertoe werd een tendentieus, relatief lijvig stuk aan de commissie gepresenteerd. Ons inziens een stuk waarmee het college, aanstuurt op een fusie met Nuenen.
Besluitpunten uit dat verhaal:
1. Son en Breugel wijst een fusie met Eindhoven af.
2. Voorlopig geen fusie met Nuenen.
3. Intensievere samenwerking met regio Dommelvallei.
Het CDA vindt dat Son en Breugel op eigen benen kan staan en vindt t.a.v. bovenstaande punten dat wij inderdaad niet moeten streven naar een fusie met Eindhoven, maar ook een fusie op kortere of langere termijn met Nuenen moeten uitsluiten en tenslotte alleen maar samenwerken binnen de Dienst Dommelvallei als dit de zelfstandigheid van Son en Breugel bevordert.
Het CDA denkt dat wij (net als bijv. Waarle) als netwerk gemeente nog langdurig een sterke zelfstandige gemeente kunnen zijn. Een gemeente waarin ruim gebruik gemaakt wordt van de expertise van de inwoners en projectmatige samenwerking met andere gemeenten.

Namens het CDA
Peer Spooren lid commissie Burgerzaken.

Raad de Prins van Krutjesgat 2018

Beste Krutjesrapers en Krutjesraperinnekes,
Carnavalsseizoen 2018 gaat binnenkort officieel van start met als eerste onderdeel het 11-11-bal. Zoals gebruikelijk wordt op dit grootse evenement de nieuwe Prins bekend gemaakt.

Heeft u al een voorgevoel wie het dit jaar zou kunnen zijn? Om u vast een beetje op weg te helpen krijgt u natuurlijk weer vier aanwijzingen.
De aanwijzingen komen in deze krant, maar zoals gebruikelijk ook in de vorm van de inmiddels beroemde JappieTV internetfilmpjes. Het aandachtig bestuderen van deze filmpjes levert u zeker weer extra aanwijzingsmateriaal op!

Het 11-11-bal is op zaterdag 11 november 2017 in de nieuwe zaal van de Zwaan. In de vier weken voorafgaande aan deze grootse bekendmaking zult u iedere week een nieuwe aanwijzing in deze krant aantreffen. Daarnaast kunt u ook elke maandag een nieuwe verfilmde aanwijzing vinden op www.dekrutjesrapers.nl of op de Facebook pagina van de Krutjesrapers.

Indien u op basis van de aanwijzingen meent te weten wie "Prins Carnaval 2018" wordt, kunt u meedingen naar een diner voor twee personen door de naam van de Prins, en ook uw naam, adres en telefoonnummer in te zenden door:

a) een gesloten envelop in te leveren in de brievenbus bij CV de Krutjesrapers p/a Nieuwstraat 17 te Son en Breugel.(Cafetaria Leon Spierings). Schrijf op de voorzijde van de envelop "Prins Carnaval 2018". Per persoon kan maximaal 1 persoon worden ingezonden. Uw oplossing kunt u inleveren tot en met zaterdag 11 november 2017 om 11:11 uur stipt.

b) een e-mail te sturen met als onderwerp "Prins Carnaval 2018" onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer naar het volgende e-mail adres: contact@dekrutjesrapers.nl. De inzendtermijn voor e-mail sluit ook op zaterdag 11 november 2017 om 11:11uur stipt.

Aanwijzing 1 luidt als volgt: "We haolen ze uit 't zand"

Thema avond 'Hoe behoud ik mijn vrijwilligers?'

Hoe zorg je ervoor dat jouw vereniging zo aantrekkelijk is, dat je vrijwilligers kunt behouden? Een lastige opdracht! Scouting Dutmella heeft daar succesvolle ervaring mee.
Zij wil deze 'best practice' graag delen met andere verenigingen uit Son en Breugel.
Je bent van harte welkom bij de thema avond 'Hoe behoud ik mijn vrijwilligers?' op dinsdagavond 14 november.
De avond wordt in de vorm van een interactieve workshop georganiseerd door Rabobank Het Groene Woud Zuid, de LEV-groep en scouting Dutmella.
Wil je hieraan deelnemen: geef je op! Het kost je twee uur van je 'vrije' tijd.

Wat levert de thema avond jou op?
Wil je vrijwilligers behouden? Dan moet je aandacht aan hen besteden en ze waarderen!
Zo simpel is het.
Vroeger bleven vrijwilligers 'gewoon', maar tegenwoordig verlangen ze er ook iets voor terug. Hier is door Scouting Nederland onderzoek naar gedaan, maar ook door bijvoorbeeld de KNVB. Conclusie is dat je na moet denken over vrijwilligersbeleid. De kern van het vrijwilligersbeleid is doorlopende aandacht voor het vinden, binden, boeien en (laten) groeien van vrijwilligers.
Aan het einde van deze interactieve workshop heb jij je kort verdiept in de theorie over vrijwilligersbeleid en een eerste opzet gemaakt voor een aanpak in jouw eigen vereniging. Van de coaches van scouting Dutmella krijg je daarnaast veel tips uit de praktijk.
Waar en wanneer?
De thema avond is op dinsdag 14 november in het kantoor van de Rabobank, Heistraat 6 in Son
Je wordt om 19:45 uur welkom geheten met een kop koffie of thee. Om 20:00 uur start de workshop die tot 22:00 uur duurt.
We sluiten af met een borreltje.
Het gebruikte materiaal ontvang je later per e-mail.

Waarom deze thema avond?
De thema avond is een initiatief van Rabobank Het Groene Woud Zuid, de LEV-groep en scouting Dutmella.
Rabobank HGWZ ondersteunt klanten graag met haar kennis en netwerk om er samen met hen voor te zorgen dat de woon- en leefomgeving vitaal blijft.
De LEV-groep staat voor LEven en Verbinden. Zij verbindt mensen met elkaar in gezinnen, buurten, wijken en organisaties. Ondersteunen van vrijwilligerswerk hoort tot haar kerntaak.
Scouting Dutmella bouwt op dit moment haar nieuwe blokhut aan het Dutmellapad bij het Oud Meer. Om de bouw te financieren heeft Dutmella een sponsorovereenkomst gesloten met Rabobank HGWZ. De organisatie van deze thema avond is één van de afgesproken tegenprestaties tussen beide partners.

Hoe inschrijven?
Stuur een mail naar Ismene Borger van de LEV-groep.
Ismene.Borger@levgroep.nl

Heb je nog vragen?
Mail of bel met Sjon van Kemenade van Dutmella.
sjonvankemenade@dutmella.nl (06) 53 93 69 58

Avond van de duurzaamheid geslaagd!

Hidde Dekkers en Mees Beärda ontvangen Jeugdprijs Foto: Wil Feijen

Het waren aardige blikvangers, de standjes van de diverse deelnemers aan de avond van de duurzaamheid die vóór het Vestzaktheater opgesteld stonden. Menig belangstellende was al een kijkje aan het nemen, er stonden slechts enkele kraampjes, er was een schat aan informatie te vinden over duurzame initiatieven.

Door: Lucas van As

Verschillende deelnemers waren aanwezig om interesse te wekken voor duurzame initiatieven binnen Son en Breugel. Onder andere Brabant Water, Son Energie en de gemeente lieten zien waar ze mee bezig zijn op het gebied van duurzaamheid. Het plaatsen van zonnepanelen, het verwijderen van stoeptegels en het opvangen van regenwater in de tuin maakt al een groot verschil, evenals het plaatsen van ledlampen in huis. Na een kort kijkje waagde ik me dan toch maar naar binnen.

Imkercollectief neemt Frans Zaalbokaal in ontvangst Foto: Wil Feijen
En toen was er licht! Foto: Wil Feijen

Goede opkomst

De zaal was goed gevuld, voornamelijk met mensen uit Son, kwamen we achter op de vraag van Joost Claessen, medewerker voorlichting van de gemeente Son en Breugel, waar iedereen vandaan kwam. Gezien de ruime belangstelling zal er waarschijnlijk een vervolg in Breugel gehouden worden.

Na een korte inleiding van wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen, wethouder van o.a. duurzaamheid en milieu, was het tijd voor een pleidooi voor zonnepanelen, met als motto 'wat we doen is groen'. Dit is een burgerinitiatief van SonEnergie en SonenBreugelVerbindt. Het pleidooi sloot aan bij de eerdere opmerking van wethouder Van den Nieuwenhuijzen, 'als wij het niet doen, wie dan wel?' gaf aan dat de burgers het moeten doen, waarbij de gemeente een faciliterende rol speelt. Streven is hierbij dat we een ecologisch gezonde, duurzame en economisch stabiele leefomgeving hebben.

Het was prijs!

Een van de hoogtepunten van de avond was de prijsuitreiking. Of eigenlijk, de twee prijsuitreikingen! Burgemeester Hans Gaillard reikte de prijzen uit, samen met mede-juryleden Fenna Bosch en Aimee Lombarts. De Frans Zaal Bokaal werd door Fenna en Aimee uitgereikt aan Imkerscollectief de Honingtuin, omdat 'in Breugel een paleis gemaakt is voor bijen'. De bokaal, vernoemd naar Frans Zaal (een bekend voorvechter van duurzaamheid en oud-voorzitter van de IVN), heeft de vorm van een knotwilg. 'in de winter lijkt het levenloos, in de lente loopt de wilg uit en komt er nieuw leven!' aldus de burgemeester. Hans Gaillard zelf reikte de Jeugd in het groenprijs uit, die door Hidde Dekkers en Mees Beärda gewonnen werd voor hun ' energy slide'. Het idee hierachter is om 'speeltoestellen energie op te laten wekken', zoals Hidde en Mees het zelf kernachtig verwoordden. De prijs heeft de vorm van een walnoot, wat volgens Gaillard een goede vergelijking is met de jeugd(raad), omdat walnootbomen net als mensen er ongeveer 18 jaar over doen om volwassen te worden.

Startschot verledding

De verledding van de straatverlichting in Son en Breugel is inmiddels al in volle gang, het officiële startschot werd dinsdagavond door Kees Vortman, wethouder van o.a. openbare werken, wijkbeheer en verlichting. De voordelen van ledverlichting zijn: meer licht, dat beter gericht kan worden, in combinatie met minder energieverbruik. Volgens Vortman zal het energieverbruik gehalveerd worden (waardoor de gemeente al in 2018 zal voldoen aan de ambitie gesteld voor 2030), de besparing op de kosten is ongeveer 25%, omdat de vaste kosten gelijk blijven.

De aanwezigen gingen, onder leiding van Vortman, naar buiten om de officiële ingebruikneming te zien. Verder waren ook de led lichtjes te zien die de gemeente op de grond bij zebrapaden aan wil brengen, om de zichtbaarheid te vergroten. Dan is het zover: met een druk op de knop steekt Vortman, samen met Wim van Ziut, de eerste lantarenpaal aan. 'Hopelijk zullen er nog vele volgen', zegt Vortman. Aan het applaus te horen deelden de aanwezigen die wens.

Na de pauze ging een klein deel van de aanwezigen weer naar binnen om de documentaire 'Before The Flood', gepresenteerd door Leonardo Di Caprio, te zien. Een indrukwekkend pleidooi voor duurzaamheid! De overige aanwezigen bleven rondkijken bij de kraampjes, waar veel informatie te halen viel.

Al met al een geslaagde avond, die om herhaling vraagt!

6 / 28

7 / 28

De kinderen van De Stokland liepen hard voor het goede doel!

Foto: Wil Feijen

Marathon Eindhoven
Afgelopen zondag 8 oktober hebben 85 kinderen, ouders, andere familieleden en leerkrachten meegelopen namens basisschool De Stokland met de 1,6 km of de 5 km tijdens de marathon Eindhoven. Dit was het eerste jaar dat de school hierbij aanwezig was. Waar de school in het begin nog hoopte op 40 deelnemers, werden het er dus veel meer! Wat een opkomst en wat een succes! Maandagochtend 9 oktober liepen op de Stokland dan ook veel trotse kinderen en leerkrachten rond met hun welverdiende medaille om de nek. Bij de marathon Eindhoven liepen die middag ook twee leerkrachten de halve marathon. Meester Remco (op krukken voor Stichting Spieren voor Spieren) en juf Lianne. Ook zij hebben het fantastisch gedaan. Het weer zat mee en er was veel aanmoediging langs de kant. Een fantastisch evenement. Volgend jaar zal de Stokland zich ook zeker weer vertegenwoordigen bij de marathon Eindhoven.

Sponsorloop
Meester Remco liep bij de marathon van Eindhoven al op krukken mee voor Stichting Spieren voor Spieren. Hiermee heeft hij ruim € 2.000,- opgehaald. Maar dat was niet de enige actie voor dit doel.

Donderdagmiddag 12 oktober hebben alle kinderen van basisschool de Stokland voor Stichting Spieren voor Spieren zo hard gerend, dat ze er allemaal rode wangen aan overhielden. Deze middag vond namelijk een sponsorloop plaats. De leerlingen hadden vooraf binnen de familie gezocht naar donateurs en mochten vervolgens 12 oktober laten zien wat ze kunnen. De opbrengst van de leerlingen samen met de opbrengst van meester Remco, levert al een tussenstand van € 5.488,55.

Hiervan is een cheque overhandigd aan een kind-ambassadeur van Stichting Spieren voor Spieren: Wouter ter Brake. Wouter was die donderdagochtend al in de groepen 3 t/m 8 iets komen vertellen over zijn eigen spierziekte en over de Stichting Spieren voor Spieren. Voor de leerlingen was dit reuze interessant. Naar aanleiding van de presentaties, kwamen er vragen zoals: ''Maar hij ziet er toch gewoon normaal uit? Waarom kan hij dan niet voetballen?''. Of vragen over hoe hij bepaalde dingen aanpakt. Door zijn verhaal, liep de motivatie om voor Spieren voor Spieren te gaan rennen steeds hoger op. Om 13.00 uur was er een warming-up onder leiding van twee jongens van groep 8 die wat oefeningen deden, gevolgd door vier meiden van groep 8 die de warming-up voortzette op muziek.

Daarna heeft Wouter het startsignaal van de sponsorloop mogen geven. De kleuters begonnen, vervolgens de middenbouw en tot slot de bovenbouw. Ze liepen rondes rondom het veld naast de school. Na afloop kregen alle leerlingen een appel en een pakje drinken. Hiervoor dankt basisschool de Stokland de EMTÉ, die dit gesponsord heeft. Het huidige bedrag van € 5.488,55 komt voort uit de vaste donaties. De donateurs konden ook kiezen voor een donatie per rondje. We zijn benieuwd wat dit nog betekent voor de totale opbrengst!

Het was een zeer geslaagde middag! Ook de aanmoediging van ouders maakten de middag extra leuk! De school is ook erg trots op de cheque t.w.v. €54.88,55 en dit bedrag zal uiteindelijk nog hoger worden. Zo heeft de school bij kunnen dragen aan nieuwe onderzoeken op het gebied van spierziektes en de begeleiding van de kinderen die hiermee te maken hebben. Dit is een mooi geschenk!

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Medewerkers Woonbedrijf bezorgen Zonhove een metamorfose

Foto: Stichting Woonbedrijf

Bijna reed ik er overheen, toen ik aankwam fietsen bij Zonhove. Ik was op zoek naar Hannie de Groot, communicatieadviseur van Stichting Woonbedrijf, een woningcoöperatie met woningen in Eindhoven en omgeving. Eens in de twee jaar organiseert Woonbedrijf een medewerkersdag, die wel heel speciaal ingevuld wordt. Een voorbeeld van hoe deze dag ingevuld wordt, werd bijna door mij met de voeten getreden: een pas geschilderd zebrapad. Gelukkig hield ik net op tijd in! Al snel zag ik Hannie, die me rondleidde over het terrein van Zonhove.

Door: Lucas van As

Stichting Woonbedrijf geeft invulling aan deze dag door op een speciaal uitgekozen locatie allerlei klussen uit te voeren. Op donderdag 12 oktober was Woonbedrijf te gast bij SWZ op de locatie Zonhove in Son en Breugel. SWZ Zonhove biedt kinderen en volwassenen met een (ernstige) meervoudige en/of lichamelijke beperking wonen, werken, leren en vrijetijdsbesteding in een zorgzame, beschermde en veilige omgeving.

Vele handen maken licht werk

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Vele handen maken licht werk, dus er zijn een heleboel klussen gedaan zoals het bouwen van een verkoopstalletje met een broodoven bij de boerderij. De varkens hebben een varkenshok met een heuse modderpoel gekregen. De torenspits is opgeknapt, met name het voegwerk en het belmechanisme is gerepareerd. Verder is er een hellingbaan voor rolstoelgebruikers bij activiteitencentrum D'n Tref aangelegd, de bestrating is gelegd in de vorm van een zon. In D'n Tref is een schuifwand geplaatst en zijn de muren mooi wit geschilderd. Ook is er een terras aangelegd waar de cliënten voortaan heerlijk kunnen genieten in het zonnetje. Verder zijn er de nodige overkappingen gemaakt, zodat de cliënten lekker buiten kunnen zijn, ook als het regent. Dat was één van de wensen, volgens regiomanager Yvonne den Exter. Er is altijd een wensenlijst, meestal komt die pas als laatste aan de beurt.

Er is ook een grote wens van cliënten in vervulling gegaan: er zijn drie zebrapaden aangebracht om de veiligheid te vergroten. Verder zijn er op verschillende locaties planten verplant en waar nodig aangevuld met nieuwe, waar iedereen heerlijk van kan genieten.

Drukte van belang

De cliënten werden in de watten gelegd door de ruim 400 medewerkers, met hen zijn allerlei activiteiten gedaan zoals bingo, levend ganzenbord, muziekspel, Disneyquiz en Ren je Rot. Zo werd het ook voor de cliënten een bijzondere dag. Het was een hele invasie, al die mensen ineens!

Het was een drukte van belang op het terrein van Zonhove, er waren maar liefst 28 klussen die aangepakt werden. Daaronder naast de technische klussen en de spelletjes ook cateringklussen: in een grote tent waren tientallen medewerkers bezig met voorbereidingen voor de lunch.

Helpende hand

Voor Woonbedrijf heeft de Medewerkersdag een tweeledig doel. Enerzijds is het bedoeld om teambuilding tussen de medewerkers te bevorderen. Anderzijds is het ook een dag waarop de woningcorporatie haar maatschappelijke betrokkenheid wil tonen. De keuze voor SWZ Zonhove was snel gemaakt, zegt Ingrid de Boer, algemeen directeur van Woonbedrijf: 'Bij de keuze voor een project wordt gezocht naar een organisatie in de regio Eindhoven die een helpende hand kan gebruiken en een belangrijke functie in en voor de buurt heeft. Bij Zonhove kon deze doelstelling prima vervuld worden.'

Ware metamorfose

SWZ is erg blij dat ze is uitgekozen door Woonbedrijf, geeft Yvonne aan. Er is zoveel moois gerealiseerd, dat zou anders niet mogelijk geweest zijn. Zonhove is een woon-, werk-, en vrijetijdslocatie voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. We doen heel veel activiteiten samen met de buurtbewoners, dus ook de omwonenden gaan meeprofiteren van wat er door Woonbedrijf gerealiseerd is.

Yvonne: 'het was een mooie happening, zoiets kun je van te voren niet bedenken.' Het is niet uniek dat een organisatie een teambuilding activiteit organiseert, wel is het uniek als dat gebeurd door een 'klussendag' zoals in dit geval, die resulteerde in een ware metamorfose voor Zonhove!

Een indrukwekkend levensverhaal gemengd met poëzie.

Het bijzondere van mij zit in mijn "gewoon zijn"
terwijl mijn "anders zijn" onzichtbaar is.

Na drie dichtbundels en een verhalenbundel zal binnenkort het nieuwe boek "Mama, waarom moest ik vallen?" verschijnen van Walter van Geffen. In dit boek beschrijft hij hoe zijn leven is gelopen nadat, op acht jarige leeftijd zijn leven in één klap veranderde. Over de stappen die hij heeft moeten zetten om te komen waar hij nu is. Over de ladder van het leven die hij heeft moeten beklimmen. Hij beschrijft de moed en de wilskracht die hij had, over zijn gedrevenheid die niet altijd door iedereen werd begrepen en over de dingen die hij allemaal weer heeft bereikt maar ook over de keren dat hij zijn hoofd stootte omdat niet alles meer bereikbaar bleek te zijn. Over zijn onzekerheid en over het "er zo graag bij willen horen." Over de pijnlijke vooroordelen in deze harde wereld. En over de "littekens" die altijd zullen blijven.

Niet Aangeboren Hersenletsel, onzichtbaar groot.
"De zichtbare beschadigingen zijn langzaam weggeëbd maar het onzichtbare zal altijd deel uitmaken van mijn ik." zegt Walter.

Humor loopt als een rode draad door zijn leven. Dat heeft hem zeker geholpen op zijn levenspad. In dit boek zult u de humor gemengd met gerelativeerde poëzie en een tikkeltje zelfspot dan ook regelmatig tegenkomen. Een indrukwekkend Levensverhaal.

Na het lezen van zijn levensverhaal hoopt hij U te laten genieten van zijn korte, krachtige en humoristische gedichtjes.

Mama, waarom moest ik vallen is te koop bij boekhandel "De traverse."

Een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel.

'De Romeinen in het Groene Woud'

Het Groene Woud bestaat uit tien gemeenten, grote natuurgebieden en authentieke landschappen, gelegen tussen de steden 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg.
De Romeinen waren daar zo'n 1900 jaar geleden zeer zichtbaar aanwezig maar omdat daarna onze voorouders het landschap een heel ander uiterlijk hebben gegeven moeten we vondsten en vooral onze fantasie gebruiken om een beeld te krijgen hoe het er destijds uitzag.

Zoals Julius Caesar vastlegde in zijn boek 'De Bello Gallico' kwamen de eerste Romeinen in het Groene Woud vanaf ongeveer 57 v. Chr.
Het Groene Woud was een bosrijk gebied met kleinschalige landbouw en veeteelt waar vanaf de eerste eeuw de Bataven woonden. Er ontstond er een bijzondere relatie tussen de Romeinse overheerser en de Bataven. Ze werden bondgenoten van de Romeinen en belangrijke rekruten-leveranciers voor het Romeinse leger.
Als gevolg van de komst van de Romeinen en de ontwikkeling van de handel ontstond er meer dan 200 jaar romanisering. Het Groene Woud werd een soort van 'industriegebied' voor de productiegoederen die nodig waren voor de Romeinse forten aan de grenzen.

Sporen van Romeinse nederzettingen zijn o.a. terug te vinden in Romeinse tumulusgraven (grafheuvels) in Esch, boerderijen in Lennisheuvel, de vicus Halder (dorpje waar producten zoals ijzerwaar en potten werden gemaakt voor de handel), Empel en Gemonde.

Vanaf 270 n.Chr. kwam er een einde aan de romanisering. De nederzettingen werden verlaten en er kwam geen nieuwe bewoning. Het Brabantse platteland werd volledig ontvolkt. De oorzaak was dat de forten aan de grenzen werden opgeheven.
De Romeinse legertroepen trokken het land uit wat enorme economische gevolgen had voor de bewoners van het Groene Woud.

Sjors van de Greef en Dirk Paagman
Sjors van de Greef, docent aardrijkskunde, en Dirk Praagman, docent geschiedenis, verzorgen op 24 oktober vanaf 20.00 uur in 'De Zwaan' in Son deze lezing en vertonen daarna een film, die samen met hen gemaakt is door Henk Helsdingen.
Voor deze film zijn opnames gemaakt in Esch, Lennisheuvel, Halder, Empel, het Archeon in Alphen aan de Rijn, het Noord-Brabants museum en het Oudheidkundig museum in Sint Michielsgestel.

De fietsroute 'Hercules Magusanus', dwars door het Groene Woud, is een mooi aanknopingspunt om, na het zien van de film van Henk Helsdingen, al deze bijzondere plekken te bezoeken om jezelf onder te dompelen in de roemruchte en bijzondere geschiedenis van de Romeinen. Ave!

Lezing Heemkundekring Son en Breugel op dinsdag 24 oktober 2017 om 20.00 uur in de Torenzaal van 'De Zwaan', Markt 9 te Son en Breugel.
De toegang voor leden is gratis, van niet-leden wordt een bijdrage van € 2,-- gevraagd.

Orgelconcert met poëzie 22 oktober in Breugel

Zondag 22 oktober verzorgt Rowan van der Westen uit Breda een orgelconcert om 16.00 uur in de Sint Genovevakerk te Breugel. Bespeeld wordt dan het fraaie historische Vollebregtorgel uit 1854. Dit orgel staat bekend om zijn warme klank.

Het gevarieerde programma bevat prachtige muziek van de componisten Zipoli, Stanley en Frescobaldi en Haydn. Het concert wordt afgesloten met de indrukwekkende Fantasie en Fuga in a klein van J.S. Bach. De muziek wordt afgewisseld met door Yvonne Mulder voorgedragen eigen gedichten. Het concert krijgt een bijzonder cachet door de presentatie van haar nieuwe boek Lichtpuntjes: 'een verzameling columns over dagelijkse dingen die je even doen nadenken en waarin een ieder zich zou kunnen herkennen'.

Rowan van der Westen (1985) studeerde aan het conservatorium van Tilburg. Hij studeerde orgel en piano bij Joop Albracht, Jelena Bazova (piano), Ad van Sleuwen en Henco de Berg (symfonisch en modern repertoire). Hij volgde in het kader van zijn Masterstudie ook lessen bij Wolfgang Baumgratz (Domkirche in Bremen), Ben van Oosten en Eric Lebrun (St. Antoine en St. Clotilde in Parijs). Rowan van der Westen volgde verschillende cursussen op het gebied van koordirectie (o.a. Dirigent Licht Vocaal in 2009-2010 bij Tijs Krammer). Momenteel studeert hij Master koordirectie bij Luc Anthonis en Geert Hendrix aan het koninklijk conservatorium in Antwerpen. Hij is actief als concerterend pianist en organist, begeleider, dirigent en arrangeur.

Yvonne Mulder-Van Tilburg (1941, Voorburg) zat op de MMS van het Sacré Coeur in Den Haag, waar twee leraren veel invloed hebben gehad op haar ontwikkeling: de leraren Nederlands (hr. Kloth) en kunstgeschiedenis (hr.de Ras). In haar latere bedrijf, Art Poetry & Design, kwamen deze twee interesses samen. Ze studeerde een jaar in de VS met een scholarship van de American Field Service, werkte vervolgens op de Amerikaanse Ambassade en in de gezondheidszorg. Zij is getrouwd sinds 1965, heeft drie dochters en elf kleinkinderen. Vanaf 1974 woont ze in Son en Breugel. Yvonne had lokale en landelijke bestuursfuncties en studeerde cultuurwetenschappen aan de O.U. Als schrijfster debuteerde ze in 1985 met de verhalenbundel 'Vrouwen van glas'. In 2002 ontving zij een Koninklijke Onderscheiding.

Het concert begint om 16.00 uur. Aansluitend is om 17.00 uur de presentatie van het boek van Yvonne Mulder. De toegang tot het concert is gratis met een vrije gift na afloop.

13 / 28

De Lagere School Een nieuw boek van Wim Daniëls over de tijd toen alles nog anders was

De lagere school is al het 110e boek van Wim Daniëls. Een befaamd, creatief en begenadigd schrijver afkomstig uit Aarle-Rixtel. Hij schrijft boeken over taal, literaire verhalenbundels, woordenboeken, poëzie en informatieve boeken over uiteenlopende onderwerpen voor volwassenen, jongeren en kinderen. Veelzijdig, maar altijd boeiend om te lezen. Dit keer staat de 'lagere school' van vroeger centraal. Een terugblik op de vroegere lagere school, toen heel veel er nog heel anders aan toeging. Hij schetst in zijn boek het wel en wee van de lagere school in de twintigste eeuw, met de nadruk op de periode vanaf 1930.

Door: Arjen Strik

Een prachtig boek dat veel herinneringen oproept
Een heerlijk boek, dat je terugvoert naar een tijd waarin alles nog overzichtelijk leek, met taal en rekenen als de belangrijkste schoolvakken en met gedrag, vlijt en netheid als een heilige drie-eenheid op het rapport. Het boek roept vele herinneringen en anekdotes op uit je eigen lagereschooltijd, maar geeft daarnaast de huidige juf en meester een goed beeld over hoe het allemaal zo gekomen is en wat er allemaal is veranderd.

Wim vertelt: "Mijn lagere school in Aarle-Rixtel was een jongensschool, de Sint Jozefschool. De meisjes uit het dorp zaten op de Mariaschool, een door zusters (nonnen) geleide school. De lagere school van vroeger was een totaal andere school dan de basisschool van nu. Uiteraard zonder alle moderniteiten zoals de computer, het digibord en het leerlingvolgsysteem. En ook zonder tienminutengesprekken, plusklassen, remedial teaching en voortdurend en uitvoerig toetsen. De leerlingen van toen hadden te maken met een onderwijzer(es) die gezag en autonomie had die voor kinderen en ouders vanzelfsprekend waren. Aan de lagere school van vroeger kleeft ook het beeld van de schooltandarts, die eens per jaar met de gevreesde bus kwam voorrijden, het schoolsparen, schoolmelk, de kroontjespen en inktlap, het inzamelen van zilverpapier, de ouderwetse schoolreisjes naar de speeltuin, strafwerk, de handwerklessen (alleen voor meisjes!) en nog veel meer."

Zullen we het aanmaken?
Hoe ben je aan het onderwerp gekomen? "Het idee is bij mij ontstaan door reünies van mijn lagere school. Maar in gesprekken met de uitgever bleek dat dit een onderwerp was waar zij ook graag aandacht aan wilden besteden."
Hoe heb je dit onderwerp aangepakt? "Uiteraard heb ik me eerst verdiept in het onderwerp. Daarnaast ben ik gaan structureren en heb de verhalen ingedeeld in 31 hoofdstukken, die de essentie van de vroegere lagere school weergeven. Vervolgens heb ik per onderwerp mensen benaderd via Facebook om hun herinnering te plaatsen. Ik kreeg per onderwerp soms wel 400 tot 500 reacties," vertelt Wim. "Dat gaf mij een gevoel dat het onderwerp leeft. En ik heb, met toestemming van de inzenders, dankbaar gebruikgemaakt van de reacties."
In het hoofdstuk 'Gemengd of Apart', kreeg hij een reactie van José Dillen, ze schrijft: "In 1966 ging ik naar de eerste klas van de lagere school. We woonden toen tijdelijk in het streng katholieke dorpje Herten, vlak bij Roermond. Ik heb daar tot en met de vierde klas op school gezeten. Het was een meisjesschool. We hadden les van nonnen. De jongensschool was op dezelfde route, maar iets verder. We mochten zelfs niet met de jongens meelopen naar school. Op het eind van de vierde verhuisden we naar Son, bij Eindhoven. Ik kwam daar op een gemengde school in de vijfde klas te zitten. Ik wist echt niet wat me overkwam. Iedereen had het over: 'Zullen we het aanmaken?"'

Er is in korte tijd heel veel veranderd.
Wat heeft het je zelf opgeleverd? "Dat er in korte tijd eigenlijk heel veel veranderd is. Vandaar ook de ondertitel bij het boek: 'toen bijna alles nog heel anders was'. En dat de vrijheid van de docent aan banden gelegd is, dat men constant bezig is verantwoording af te leggen over het kind. Het onbekommerde bestaat niet meer, maar door de didactische inzichten bestaat er geen willekeur meer en krijgt ieder kind gelijke kansen, dat was vroeger niet zo, je was overgeleverd aan de grillen van de leerkracht."
Heb je al ideeën over een volgend boek? "Ja uiteraard," vertelt hij. "Het volgende boek heet 'Koken met Taal' en komt volgend voorjaar uit."

Promotie
Het boek over de 'lagere school' ligt in de boekwinkels, is verkrijgbaar via internet en de verkooppunten op stations. Het is een mooi gebonden en rijk geïllustreerd boek. De prijs is net onder de 20 euro.
Ter promotie van het boek zit hij bij Pauw (tv, 27 oktober) en bij 'Langs de Lijn en omstreken' (radio). Daarnaast is hij met het boek in diverse boekhandels voor voordrachten en signeersessies, waaronder: de Vrije Boekhandel Breda (de Waalse Kerk, 20 oktober, 20.00 uur), boekhandel Gianotten/Mutsaers, Tilburg (31 oktober, 20.00 uur) en boekhandel Paard van Troje (in de bibliotheek van Heinkenszand, 7 november, 20.00 uur).

Huurhuizen de Breeakker in de steigers Grootonderhoud door Woonbedrijf

Buntlaan 1 en 3 Foto: Wil Feijen

Het Woonbedrijf is deze maand gestart met groot onderhoud aan 142 woningen in de wijk De Breeakker. Het Woonbedrijf is een woningbouwcorporatie die in Eindhoven en omgeving woningen verhuurt. De woningen in de wijk De Breeakker, zijn rond 1960 gebouwd voor de toenmalige medewerkers van Philips. Het betreft eensgezinswoningen, twee-onder-een kap woningen en een aantal vrijstaande huizen.

Door: Arjen Strik

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker
In een nieuwsbrief aan de bewoners schrijft het Woonbedrijf dat het grootonderhoud nu noodzakelijk is, mede omdat duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Vooral aan de buitenkant van de woning is onderhoud nodig, ook in de woning zelf worden een aantal zaken aangepakt. Alle werkzaamheden zijn verplicht. Het onderhoud is gratis en leidt niet tot een huurverhoging en heeft waarschijnlijk tot gevolg dat de woonlasten naar beneden gaan in verband met energiebezuinigende aanpassingen. Jansen Huybregts, een aannemer uit Eindhoven, gaat het groot onderhoud uitvoeren. Het project start in oktober en loopt door tot medio volgend jaar, afhankelijk van de voortgang van het project en, niet te vergeten, de weersomstandigheden.

Buntlaan 1 en 3 Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Wat staat er te gebeuren?
De volgende buitenwerkzaamheden staan in de planning: het aanbrengen van dakisolatie; het vervangen van de dakpannen en herstel van de schoorstenen; het vervangen van goten en regenpijpen; isolatiewerkzaamheden en schilderwerk. In de woning wordt mechanische ventilatie aangebracht in doucheruimte; indien nodig wordt de cv-ketel vervangen en worden zichtbare asbesthoudende materialen verwijderd en de oude groepenkasten vervangen.

Proefwoning wordt modelwoning
De aannemer start met het groot onderhoud in de Buntlaan bij de nummers 1 en 3. Dit zijn de proefwoningen waarbij het plan van aanpak getoetst wordt aan de praktijk. Als de aannemer klaar is bij Buntlaan 3 wordt dit de modelwoning. In de maand november krijgen de bewoners een persoonlijke uitnodiging om de modelwoning te bezoeken en om zodoende zicht te krijgen op alle resultaten die het grootonderhoud met zich meebrengt.
Bewoners ontvangen dan ook een boekje met informatie die ze nodig hebben voordat er daadwerkelijk op hun adres gestart wordt. Denk hierbij aan planning, een overzicht van de werkzaamheden aan de binnen- en buitenkant van de woning, belangrijke contactgegevens, wat er van de huurder wordt verwacht en wat verwacht kan worden van de aannemer.

Klankbordgroep bewoners
Naar aanleiding van een oproep hebben zich een aantal wijkbewoners aangemeld, waaruit acht personen zijn geselecteerd om een klankbordgroep te vormen. DeMooiSonenBreugelKrant heeft een kort gesprek gevoerd met twee bewoners die deel uitmaken van de klankbordgroep. Theo Groenemans uit de Lupinelaan (woont hier al 46 jaar) en Ria de Beer uit de Klaprooslaan (woont hier sinds 1999). Wat is het doel van de klankbordgroep? Gezamenlijk vertellen ze: "Het doel van de klankbordgroep is het meedenken over de communicatie naar bewoners, de bijzonderheden van de wijk te stipuleren en eventuele knelpunten in de uitvoering te bespreken. Kortom, het behartigen van de belangen van de bewoners tijdens de voorbereiding en uitvoering van dit onderhouds- en renovatieproject." Hoe vaak hebben jullie overleg? "Inmiddels heeft de klankbordgroep driemaal overleg gevoerd met een afvaardiging van Woonbedrijf een vierde afspraak staat binnenkort gepland."

Woonbedrijf luistert serieus naar ons
Hebben jullie al wat aangedragen? Ze vertellen: "De leden van de klankbordgroep hebben hun zorg uitgesproken over het vervangen van de houten borstweringen aan de gevels van de huizen. We waren bezorgd omdat deze houten bekleding kenmerkend is voor de huizen in deze wijk. Woonbedrijf heeft naar ons geluisterd, met het resultaat dat deze gevelbekleding nu toch behouden blijft. Daarnaast hebben we gesproken over de kleur van de voordeuren en de vormgeving van de kozijnen/het glas van de voordeuren. Ook worden we betrokken bij de communicatie en de inhoud van de nieuwsbrieven. We worden inmiddels ook al aangesproken door bewoners met tips en vragen. Ze noemen een voorbeeld. "Een suggestie was om de daken te voorzien van dakgoten met bladbescherming en de isolatie van de beglazing aan te pakken. Het is niet zo dat alles wat wij inbrengen overgenomen wordt door het Woonbedrijf, maar ze nemen ons heel serieus." Op de foto wilden ze niet. "Het gaat niet om ons, maar om de wijk." Uiteraard respecteerden we deze zienswijze.

Nestkaste
Eerder dit jaar heeft het Woonbedrijf in het kader van de Wet Natuurbescherming op enkele kopgevels in de wijk verschillende tijdelijke nestkasten voor vogels en vleermuizen opgehangen. Om ook na het groot onderhoud de beschermde vogels en vleermuizen in de wijk te houden, worden nu permanente maatregelen getroffen . Zo worden nestlocaties (vogelvides) voor onder andere huismussen aangebracht tussen de onderste rij dakpannen en de dakgoten van de woningen. Bij de hoekwoningen komen nestlocaties voor gierzwaluw en de vleermuis in de houten dakrandafwerking van de kopgevel.

Meer weten over dit project: info@woonbedrijf.com.

Klankbordgroep en vrijwilligers bijgepraat over de oude en nieuwe kerk

Op woensdagmiddag 11 oktober jl. werden de leden van de klankbordgroep en de vrijwilligers van de parochie Heilige Oda bijgepraat over de huidige stand van zaken en ontwikkelingen rond de oude en de nieuwe kerk. De bijeenkomst werd geleid door Rinus Verhagen en Sannie de Rooij, leden van de Torengroep.

Onttrekking aan de eredienst op 3 december
De Torengroep gaf allereerst aan het zeer te betreuren dat de uiteindelijke sluitingsdatum van 3 december buiten de schuld van betrokkenen eerder via de plaatselijke pers was uitgelekt. Eigenlijk was het de bedoeling om deze datum op de bijeenkomst van 11 oktober bekend te maken.
Eerder aangegeven data dat de kerk aan de eredienst zou worden onttrokken (7 januari en 1 januari) zijn recent niet meer haalbaar gebleken door een beslissing van de gemeente. Het gaat hierbij om de beslissing, dat oplevering van de grond uiterlijk 1 februari 2018 dient plaats te vinden. Dit omdat de firma, die het asbest moet verwijderen, minimaal twee weken nodig heeft en de sloopfirma minimaal drie weken. Daar komt de vakantieperiode rond Kerst en Nieuwjaar bij en een vooruitschuiven naar de nu gekozen datum is onvermijdelijk, zeker ook omdat in het verkoop- c.q. koopcontract wederzijdse boeteclausules zijn opgenomen.

Overbruggingsperiode
Om de periode tussen de afbraak van de oude en de ingebruikname van de nieuwe kerk te kunnen overbruggen zijn door het parochiebestuur en de Torengroep een zevental alternatieven, zoals o.a. Berkenstaete, het Vestzaktheater en de protestantse kerk, op haalbaarheid onderzocht. Aan alle locaties kleefden ruimtelijke en organisatorische bezwaren en daarom heeft de parochie contact gezocht met de Sint Genoveva parochie in Breugel. De Sonse geloofsgemeenschap bleek daar zeer welkom te zijn en men heeft met Breugel goede afspraken kunnen maken wat betreft de diensten, de repetities van de koren, het inzetten van de vrijwilligers en de verdere organisatie. Dat heeft tot het besluit geleid dat de diensten van Petrus Banden tot aan de ingebruikname van de nieuwe kerk van Son in Breugel zullen worden gehouden. Ook voor het vervoer van kerkbezoekers, die daar behoefte aan hebben wordt een goede regeling getroffen.

Ontruiming van de kerk
Een speciale werkgroep is al enige tijd bezig met het uitwerken van een draaiboek voor de ontruiming van de kerk en de opslag van de goederen, die bewaard moeten blijven.
Op korte termijn volgt daarvoor een gedetailleerde planning. Torengroep lid Ad Keeren gaf daarover een korte toelichting en deed tevens een oproep aan de vrijwilligers om mee te helpen waar nodig, want het zal nog een heel karwei worden.
Een aantal goederen zal in de nieuwe kerk niet meer nodig c.q. niet meer herplaatsbaar zijn en die zullen definitief worden verwijderd of eventueel verkocht. Er wordt een kijkdag gepland, waarop geïnteresseerden de te verkopen goederen, zoals bijvoorbeeld de houten banken en andere overtollige zaken, kunnen bekijken en kopen.

Voortgang Nieuwbouw
Werner Leermakers, een geboren en getogen dorpsgenoot en de gekozen architect voor de nieuw te bouwen kerk, gaf een toelichting op de voortgang van de nieuwbouw. Werner schetste aan de hand van een uitgebreide PowerPoint presentatie het lopende proces vanaf het prille begin tot aan het eerste ontwerp dat nu voorligt en naar verwachting eind van dit jaar zijn definitieve vorm zal krijgen. Het plan bestaat op dit moment uit een gebouw met een oppervlakte van 500 m2 begane gerond en een verdieping van ongeveer 100 m2 voor opslag en technische ruimtes.

Uiteraard zijn nog lang niet alle details nu al bekend, maar de aanwezigen kregen toch een aardig eerste idee hoe de nieuwe kerk, die achter de oude toren (en niet daaraan vast zoals eerder gesuggereerd) zal komen. Over het algemeen werd het idee en de eerste uitwerking daarvan door de aanwezigen positief ontvangen.

Indienen van bezwaarschriften
Op 3 december 2017 wordt de St. Petrus' Bandenkerk onttrokken aan de eredienst. Met betrekking tot het onttrekken aan de eredienst van de huidige St. Petrus' Bandenkerk maakte de parochie de aanwezigen er op attent dat het conform het kerkelijk recht mogelijk is om tegen deze beslissing van de bisschop bezwaar aan te tekenen. De wettelijke termijn is door het bisdom vastgesteld van maandag 16 tot en met vrijdag 27 oktober 2017 (10 nuttige werkdagen conform canon 201, 2 van het kerkelijk wetboek).

Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan:
De bisschop van 's-Hertogenbosch Parade 11
5211 KL 's-Hertogenbosch

Sonore uit Son en Breugel verzorgd concert midden tussen de draaiorgels.

Op zondag 22 oktober van 14.00 tot 16.00 uur verzorgt het seniorenorkest Sonore een concert bij de Stichting Draaiorgels Helmond in de Gaviolizaal.

Sonore, opgericht op 1 september 1991, is een van de zeven muziekgezelschappen van de harmonie Pro Honore et Virtute en heeft inmiddels het 25 jarig bestaansjubileum gevierd. Het orkest wordt gevormd door een gezelschap van 25 muzikanten met als dirigent de heer Harrie Scheutjens.

Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van muzikanten, waarbij het centraal staat dat een gevarieerd programma van muziekgenres gespeeld kan worden. Hierbij moet gedacht worden aan onder andere polka's, walsen, marsmuziek en gezellige meezingers.
Naast de wekelijkse repetities verzorgt het orkest met enige regelmaat optredens, zo om en nabij de 20 concerten per jaar. Vaak beginnend met een Nieuwjaarsconcert en afsluitend met een Kerstconcert. In de tussenliggende periode staan op het programma diverse optredens gepland in verzorgingstehuizen in de regio, maar bijvoorbeeld ook o.a. in de muziekkiosk Carat in Helmond, de muziektuin te Beek en Donk en tijdens de Seniorenexpo in Veldhoven, en nu dus te midden van de museale Helmondse draaiorgels in de Gaviolizaal

De Gaviolizaal is te vinden aan de Torenstraat 36a, 5701 SH Helmond. De toegang is gratis. Heeft u genoten dan stellen wij een vrijwillige donatie in de orgelpijp bij einde van het concert op prijs.
Meer informatie op www.draaiorgelshelmond.nl of facebook.

Warm welkom bij Op de Hoek!

Marlies Koog met peuters van peuteropvang 'Op de Hoek' Foto: Wil Feijen

Het was even zoeken, voor ik ze vond. Peuteropvang 'Op de Hoek' zit inderdaad op de hoek, in dit geval bij basisschool De Regenboog in Breugel. Als je zelf geen (kleine) kinderen hebt, zoals ik, ken je de weg niet en is het even zoeken. Gelukkig kunnen ouders met kleine kinderen de weg naar de peuteropvang wèl vinden.

Door: Lucas van As

Ik sprak met Linda van Vroenhoven en Marlies Koog, eigenaars van de peuteropvang bij basisschool 'De Krommen Hoek' en bij 'De Regenboog'. Samen met hun team runnen zij de peuteropvang. Hoe is het zo gekomen, vroeg ik Linda en Marlies?

Gat in de markt

In 2012 ging peuterspeelzaal Jip & Janneke dicht, Linda en Marlies hadden zelf kinderen in de peuterleeftijd en zagen een gat ontstaan. Ze besloten een enquête te houden bij De Krommen Hoek, om te zien of er meer ouders waren die een peuteropvang misten. Toen dat inderdaad het geval bleek te zijn, was dat het zetje in de rug wat Linda en Marlies nodig hadden om zelf een peuteropvang op te zetten. In september 2014 was het zover, op de hoek bij De Krommen Hoek openden ze hun peuteropvang.

Peuters mogen gewoon peuter zijn

Op beide locaties zijn twee groepen peuters, in totaal vier, allen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Op de Hoek is vier ochtenden in de week open, om peuters peuters te laten zijn, aldus Linda en Marlies. "'s Middags hebben peuters slaap nodig, dan heeft actieve en ontwikkelingsgericht aanbod minder zin. De ochtenden zijn voor een peuter veel optimaler te besteden, dan is de spanningsboog het grootst en de concentratie beter dan in de middagen als ze vermoeid zijn.", zeggen Linda en Marlies.

De peuters worden niet beoordeeld, ze krijgen ondersteuning waar nodig. Tussen de leeftijd van 2 tot 4 jaar maken kinderen een geweldige verandering door, van een kind dat net begint met praten tot een kind dat je de oren van het hoofd praat, bij wijze van spreken. Juist in deze fase is het goed als kinderen met ander speelgoed en vooral met elkaar leren spelen.


Toegevoegde waarde

De peuteropvang is open van 8.30 tot 11.00 uur, vanaf 1 november is er vervroegde en verlengde opvang mogelijk (uiterlijk tot 13.00 uur).

De peuters krijgen structuur aangeboden, de kinderen worden alvast op speelse wijze voorbereid op de basisschool, ze worden gestimuleerd zelf dingen te ontdekken en hebben minder begeleiding nodig. Vanaf januari is Op de Hoek ook geopend op woensdagochtenden van 9.30 tot 11.00 uur kinderen vanaf 3 jaar. Deze kinderen worden nog meer uitgedaagd om zonder intensieve begeleiding dingen zelf te ontdekken Ze kunnen dan kennis maken met de kleuters die al naar de basisschool gaan, een kijkje nemen in hun klas en met ze spelen op het speelplein. Dit is echt een toegevoegde waarde, die Op de Hoek biedt!

De samenwerking met basisscholen is uitstekend, zeggen Linda en Marlies. Hierdoor is de stap naar de basisschool een stuk kleiner, de kinderen zijn al gewend aan het idee van en een het ritme op de basisschool. Leraren zeggen dat ze kinderen die naar een peuteropvang geweest zijn er zó uithalen. Dat is ook een toegevoegde waarde.

Die toegevoegde waarde blijkt ook het feit dat de peuters blij en met een lach op het gezichtje binnen komen én weer naar buiten gaan. Hun ouders zien dat, en zien dat het hart van Linda, Marlies en hun team bij de kinderen ligt. Ooit zijn ze begonnen uit idealisme, nu doen ze het vooral uit liefde. Als ze zien dat ouders of peuters het lastig hebben bij het afscheid nemen, sturen ze hun ouders even een berichtje en/of foto om te laten weten hoe het gaat. Dat is pure toewijding, dat zien de ouders ook!

Ouder participatie belangrijk

De betrokkenheid van de ouders is groot, geven Linda en Marlies aan. Vaak komen ouders met ideeën voor uitstapjes, of lezen ze voor aan de peuters. Het contact met en tussen ouders is ook zeer belangrijk, ouders kunnen van elkaar leren. Iedere eerste woensdag van de maand zijn alle ouders welkom bij Op de Hoek om van gedachten te wisselen, terwijl hun kinderen heerlijk aan het spelen zijn. Ook gastouders of grootouders zijn ze van harte welkom, vanaf 1 november zijn iedere eerste woensdag van de maand alle geïnteresseerden welkom!

Zowel kinderen als ouders, en de incidentele nieuwsgierige correspondent, krijgen een warm welkom bij Op de Hoek!

Lezerspodium 2

Wat als wij de 'MFA' weer eens ons dorpshuis gaan noemen?


Al bijna vier decennia lang wordt er een grootschalige discussie over het centrum van Son en Breugel gevoerd. Er zijn veel plannen gemaakt, maar ook veel plannen de prullenmand in gegaan.
Denk maar aan een nieuwe bibliotheek, kerk, parkeerplaatsen, theater en woningbouw.
Er zijn veel partijen bij betrokken geweest en het heeft ook ontzettend veel geld gekost.
D66 vindt dat deze discussie niet telkens weer opnieuw gestart moet worden.

Wij willen vooruit!
Laten we de discussie nou eens terug naar onze inwoners brengen. Er komt een nieuw dorpshuis in Son en Breugel en wij zijn erg benieuwd hoe u vindt dat deze eruit zou moeten zien zodat u zich en welkom en thuis gaat voelen.
Want een plek die voor D66 verbondenheid zou moeten betekenen, betekent nu alleen maar verdeeldheid en polarisatie.

Verbinden en ontmoeten
In de ogen van D66 Son en Breugel mag het dorpshuis staan voor: Verbinden, laagdrempeligheid, toegankelijkheid maar ook zeker voor ontmoeten. Voor D66 zit het dan ook zeker aan de voorkant van het proces. Als je het dorpshuis binnenkomt moet je het gevoel hebben dat je er welkom bent en je er thuis voelt. Terwijl er misschien senioren aan een kopje koffie zitten zie je wat jeugdige leden van de harmonie met hun instrumenten op de fiets aankomen. Maar ook inwoners die een lokaal initiatief willen opstarten kunnen er terecht voor een ruimte. De bibliotheek zal uitkomst bieden voor het in alle rust uw boeken uitzoeken en het bezoeken van speciaal georganiseerde thema's.
Terwijl er op zaterdag voorstellingen plaatsvinden in de grote zaal van het nieuwe theater, kunnen wellicht op zondag de leerlingen van de muziekschool een show opvoeren voor de ouderen die elkaar kunnen ontmoeten in foyer. En dit allemaal terwijl ook rekening gehouden wordt met de rust en privacy voor het CMD-loket.
D66 kent Son en Breugel als een bruisende samenleving en gunt haar dan ook een prachtige en gezellige ontmoetingsplek.

Wij zouden het fijn vinden wanneer u ons uw mening laat weten. Ons bereiken doet u via info@d66sonenbreugel.nl en natuurlijk via onze facebookpagina.


D66 Son en Breugel

De IVN Nacht van de Nacht op Zaterdag 28 oktober

Dit jaar organiseren IVN St. Oedenrode en IVN Son en Breugel samen de Nacht van de Nacht (http://www.nachtvandenacht.nl/ ) in het bos bij de Vresselse Hut.

We beginnen de nacht waarin ook de klok weer wordt teruggezet naar de wintertijd met een wandeling voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Zij mogen op zaterdag 28 oktober mee met de Nachtwachter om deze bijzondere nacht te beleven.
"Samen met de nachtwachter ga je op zoek naar de geheimen van een donkere nacht. In het donker worden andere zintuigen gebruikt dan overdag. Zijn er nog wel plaatsen waar het echt donker en stil is; is er leven en een donkere nacht."

Met deze wandeling voor kinderen kunnen maximaal 15 personen mee, en ook volwassenen die mee gaan moeten zich hier voor aanmelden. We verzamelen om klokslag 19.30 uur. Rond 21.00 uur is de activiteit weer afgelopen. Je kunt alleen mee als je hiervoor een bevestiging hebt ontvangen. Als je interesse voor deze jeugdwandeling kunt je je aanmelden via een mail naar nacht@ivn-senb.nl, onder vermelding van: naam en leeftijd (kind), telefoonnummer en e-mail-adres.

Vanaf 21:00 uur hebben wij speciaal voor de oudere jeugd en volwassenen diverse activiteiten rondom het thema de Nacht in en om de Vresselse Hut. Hiervoor hoeft u zich niet speciaal aan te melden, dit mag natuurlijk wel. Startpunt is de Vresselse Hut. Daar vertrekken we elk kwartier voor een nachtwandeling door het bos. Onderweg ervaart u, via diverse activiteiten, de Nacht. Zo gaan we bijvoorbeeld aan de slag met een Bat detector. Honden (ook aangelijnd) mogen helaas niet mee.

Datum: Zaterdag 28 oktober 2017
Starttijd: Kinderen: 19:30u (opgeven verplicht!) Volwassenen: vanaf ca. 21:00 uur
Startpunt: Parkeerterrein tegenover de Vresselse Hut Vresselseweg 33 5 4ur91 PA Sint-Oedenrode
Meer info: Ellen van Wijk, tel. 0499 - 49 09 90
Aanmelden: nacht@ivn-senb.nl
Zie voor meer achtergronden over dit project de website www.nachtvandenacht.nl of de websites van IVN Rooi of IVN Son en Breugel.

'Bewoners voelen zich zeer verbonden met Son en Breugel'

Uit het meest recente onderzoek van TipMooiSonenBreugel blijkt dat bewoners van Son en Breugel zich zeer verbonden voelen met het dorp waar ze in wonen. Deze ingezonden regel van een burgerpanellid spreekt boekdoelen: 'Ik woon hier nog maar kort (2,5 jaar), maar vind het een prachtig groen dorp. Zoals ik hier woon, heb ik altijd willen wonen. Het is een fijn kleinschalig dorp waar toch veel mensen van buitenaf komen wonen. Er is sociale cohesie, ik ken nu al veel mensen, maar er is geen ons-kent-ons roddelcultuur. Ik vind het een heel fijn dorp.'


Er waren nog veel meer reacties die dezelfde boodschap ventileren. Het is dan ook niet gek dat 77% zich een écht Son en Breugelnaar voelt. 18% bleef bij deze vraag neutraal. De volgende anonieme toelichting bij deze vraag geeft nog maar eens aan hoe fijn burgers het in dit dorp hebben: 'Geboren en getogen en op veel plaatsen in de wereld gewoond maar altijd weer uit vrije wil teruggekeerd naar mijn roots.'
Een andere vraag die aan het panel is gesteld is wat het meest kenmerkend is aan Son en Breugel. Daaruit kwamen veel originele, soms uitlopende, maar ook eensgezinde antwoorden. Een korte samenvatting; betrokken mensen - echte Brabanders, ook veel import - gemoedelijk en vriendelijk - hechte dorpsband en beleefwereld - stijf maar vriendelijk.
Het zal u dan ook niet verbazen dat maar liefst 57% van de geënquêteerde aangeeft nooit uit Son en Breugel te willen verhuizen. 22% geeft aan dat het licht aan de omstandigheden, bijvoorbeeld aan de beschikbaarheid van huizen.
Wilt u ook meedenken en meepraten over onderwerpen die te maken hebben met Son en Breugel? Meld je dan aan via www.tipmooisonenbreugel.nl en geef anoniem uw mening.

Theatervoorstellingen 'Als de tijd zich herhaalt' in Son en Breugel

LEVgroep organiseert ism. werkgroep Dementievriendelijk Son en Breugel en het Rode Kruis twee theatervoorstellingen over Dementie met de sprekende titel 'Als de tijd zich herhaalt'.
Uit de recensies van theatervoorstellingen die in andere gemeenten zijn gehouden is men zeer lovend over het stuk. Het spreekt aan omdat het zo herkenbaar is voor met name de omgeving van mensen met (beginnende) dementie.

De theatervoorstellingen worden gehouden:
Eerste voorstelling:
Datum: dinsdagavond 24 oktober 2017
Tijd:        19.30uur tot 21.45uur
Locatie: Vestzaktheater, Kerkstraat 2, Son en Breugel

Tweede voorstelling:
Datum: dinsdagavond 21 november 2017
Tijd:         19.30uur tot 21.45uur
Locatie: Basisschool de Ruimte, Honingbij 1, Son en Breugel (bij SBC)


De werkgroep dementievriendelijk Son en Breugel heeft tot doel dat medeburgers met (beginnende) dementie zolang mogelijk mee kunnen blijven doen aan onze lokale samenleving. We streven in Son en Breugel naar een positieve attitudevorming door het bevorderen van acceptatie, erkenning, begrip en herkenning van mensen met dementie. Daarom zien we deze theatervoorstellingen als een belangrijke stap dichter bij een dementievriendelijk Son en Breugel.

De werkgroep dementie bestaat uit vertegenwoordigers van acht vrijwilligers- en belangenorganisaties in Son en Breugel.

Donderdag 19 oktober landelijke Aan de Bakdag


Kinderen van 116 Noord-Brabantse BSO's gaan aan de bak voor SOS kinderdorpen
Donderdag 19 oktober 2017 gaan zo'n 12.000 kinderen van 600 Buitenschoolse Opvanglocaties (BSO's) in heel Nederland cupcakes bakken, versieren en verkopen voor het goede doel. Met de verkoopopbrengst, die door Dr. Oetker wordt verdubbeld, ondersteunen zij het scholenproject van SOS Kinderdorpen in Guinee-Bissau, Afrika. In de provincie Noord-Brabant gaan 116 BSO's aan de bak voor SOS Kinderdorpen. In Son en Breugel doen Korein Kinderplein aan de Ruysdaelstraat, de Zandstraat en de Jupiterstraat ook mee aan deze actie.

Gratis bakpakket voor BSO's
Om de deelnemende BSO's op weg te helpen, biedt Dr. Oetker een bakpakket aan met Cupcake basismixen, decoraties, bakschorten en promotiemateriaal. Op aandebakdag.nl kunnen kinderen inspiratie opdoen voor stoere, gekke en kleurrijke cupcakes. Vanwege de enorme belangstelling in 2016 heeft Dr. Oetker dit jaar 100 extra bakpakketten ter beschikking gesteld. Hierdoor kunnen in totaal 600 BSO's meedoen.
Elke BSO geeft een eigen invulling aan deze tweede landelijke editie van Aan de Bakdag. 'Sommige BSO's richten een prachtige verkoopkraam in op hun locatie, andere verkopen hun zelfgebakken cupcakes aan de deur,' aldus Margot Ende, directeur SOS Kinderdorpen. 'In alle gevallen is de inzet en het enthousiasme hartverwarmend.'

Kim-Lian over Guinee-Bissau
Met de opbrengst van Aan de Bakdag, die door Dr. Oetker wordt verdubbeld tot een maximum van 35.000 euro, helpen de BSO's schoolkinderen in Guinee-Bissau. SOS Kinderdorpen ambassadeur Kim-Lian van der Meij heeft met eigen ogen gezien wat de resultaten zijn van het werk van SOS Kinderdorpen. Zij stimuleert de deelnemende kinderen dan ook om extra hun best te doen voor hun leeftijdgenootjes in het West-Afrikaanse land. 'In Guinee-Bissau heeft SOS Kinderdorpen vorig jaar intensief samengewerkt met zes basisscholen. Hierdoor verbeterde de kwaliteit van onderwijs op deze scholen. Zo gaan er nu meer kinderen over naar de volgende klas, wordt er minder gespijbeld en zijn er minder kinderen die geheel uitvallen van school. Ook geven de leraren beter les doordat ze bijscholing kregen en kunnen dankzij beurzen nu ook de armste kinderen naar school. Met steun van de BSO's die in actie komen tijdens Aan de Bakdag kan SOS Kinderdorpen nog eens zes basisscholen helpen. Zo helpen kinderen in Nederland mee aan een mooie toekomst voor duizenden kinderen in Guinee-Bissau. Ik vind dit dan ook zo'n geweldige actie,' aldus Van der Meij.

Familie aan de basis van samenwerking
Dr. Oetker en SOS Kinderdorpen werken samen vanuit de overtuiging: familie is het mooiste recept. Margot Ende: 'SOS Kinderdorpen zet zich in voor kinderen zonder ouders of veilig thuis. Wij geloven dat een liefdevolle familie de basis is voor de ontwikkeling van elk kind. De samenwerking met familiebedrijf Dr. Oetker sluit mooi aan bij onze visie. Bij Dr. Oetker zitten familiewaarden in het DNA van de organisatie, want uiteindelijk blijft familie het mooiste recept. Eerder steunde zij onder meer de bouw van een nieuw kinderdorp in Ivoorkust. Met Aan de Bakdag zet Dr. Oetker zich nu ook in voor andere scholingsprogramma's. Naast familiezorg is dat van essentieel belang. Want goed onderwijs opent immers de deur naar de toekomst.'

Uitgelicht, motorrijden in de herfst

Het is weer eind oktober, wat betekent dat de zomer officieel voorbij is. Maar dat wil niet zeggen dat ook het motorseizoen voorbij is. De herfst is voor veel motorrijders nog een mooie periode om te toeren. Wel is het een seizoen om extra alert te zijn op de weg. Wij geven je graag wat tips zodat je veilig de herfst doorkomt.

Laat je niet verblinden
Hinderlijke schittering is voor niemand een pretje, maar vooral oudere rijders kunnen hier last van hebben. Dit is best wel iets om bij stil te staan, zeker nu de gemiddelde leeftijd van motorrijders een stijgende lijn vertoont. Houd hier zelf ook rekening mee, aangezien jouw koplamp hinder kan veroorzaken voor andere weggebruikers.
Het is ironisch dat iets dat je gebruikt om licht op de situatie te werpen zelfs de kans op een ongeluk kan vergroten! Houd dus de hoeveelheid licht van je koplamp en achterlamp binnen de (wettelijke) perken.

Pas op voor nachtelijke gevaren
Omdat gedurende de nacht ons zicht en onze reactietijd niet optimaal zijn, is het belangrijk je bewust te zijn van nachtelijke gevaren. Deze gevaren zijn onder andere onvoldoende verlichte stukken weg, roekeloze en vermoeide weggebruikers en overstekende dieren. Medeweggebruikers en dieren kunnen ook bij daglicht een risico vormen, maar door het gebrek aan licht gedurende de nacht is de kans op een problematische situatie tientallen malen groter.

Draag een kras- en condensvrije helm
Een bekrast of beschadigd vizier kan bij nacht je een dubbel of driedubbel beeld geven. Vaak zie je dan niet meer welke voorwerpen uit welke richting komen. Een anticondensmiddel helpt tegen het beslaan van je vizier. Er zijn anticondensvizieren te koop. Met een pinlock vizier behoort beslaan zo goed als tot de verleden tijd.

Houd rekening met een tragere reactietijd.
Zoals je uit ervaring weet, is het moeilijk te zien in het donker. Ook vertraagt de avond onze reactietijd. Het blijkt dat het zicht van een motorrijder negentig procent van zijn reactietijd bepaalt. Omdat het zicht 's nachts een stuk minder is, is dus je reactietijd ook een stuk langer. Jammer genoeg neemt onze reactietijd ook nog eens af met het klimmen der jaren.

Zorg dat je zicht optimaal is
In het donker kun je het best achter een voertuig met goede achterverlichting gaan rijden. Zo zie je putdeksels en andere voorwerpen op de weg veel eerder dan met je eigen verlichting. Door het voertuig voor je word je ook eerder gewaarschuwd voor diepe plassen met kans op aquaplaning. Gedurende de nacht kun je je voordeel doen met het feit dat je op een motor een grotere zichthoek hebt dan in een auto. Daardoor zie je de strepen op het wegdek en lichten die reflecteren op natte voorwerpen veel makkelijker, waardoor je eerder gewaarschuwd wordt voor tegenliggers.

Zorg dat je gezien wordt
Door reflecterende tape op je helm en kleding word je in het donker beter waargenomen. 's Nachts kan de herkenbaarheid vergroot worden als de motor wordt voorzien van retroreflecterend materiaal dat de omtrek van de motor benadrukt.

Christel de Laat in het Vestzaktheater

Christel de Laat

Christel de Laat is er klaar voor! Misschien kent u haar van De Jopie Parlevlietshow waarin ze schitterde als Mini, de assistent van Jopie. Of uit Toren C, waarin ze al jaren een vaste gastrol heeft. Ook is ze ieder jaar vier dagen live te volgen via Omroep Brabant in Het Fijnfisjeniecafé en presenteert ze de zoektocht naar het lekkerste Brabantse worstenbroodje.

Christel de Laat hoorde bij die kinderen die niet konden aangeven wat ze later wilden worden. Niet omdat ze het niet wist, maar omdat ze alles wel wilde doen; alles vond ze leuk.
Materiaal voor haar show, vijftig jaar lief en leed, heeft ze voldoende. Ze benoemt ongemakken en zet haar leven op komische wijze in de etalage. Is de bitterheid van het leven immers vaak niet de basis voor de lach?

Het leven deelde wel eens rake klappen aan haar uit, maar Christel sloeg terug! Op haar vijftigste besluit deze Brabantse comédienne zichzelf een theatertour cadeau te doen. Niet alleen in Brabant, waar ze een bekend gezicht is, maar ook ver daarbuiten.

Het is verbazingwekkend hoe ze de interactie met de zaal zoekt en met één blik de hele zaal verovert.
In haar eerste show laat Christel zien hoe ze er tóch in geslaagd is zich in te passen. Niet gangbaar, niet logisch, soms ongehoord, maar wel verschrikkelijk gezellig en grappig.

Zaterdag 21 oktober in het Vestzaktheater aan de Kerkstraat in Son. En voorstelling, die u niet mag missen om 20:15 - 22:30
Toegang € 15,50 . Kaarten bestellen. www.vestzaktheaterson.nl

Jongeren staan op voor jongeren in Son en Breugel.

Foto: Adrie Neervoort

Op 12 oktober 2017 heeft de jongerenraad Son en Breugel zichzelf voor het eerst een stichting kunnen noemen! De statuten werden op die datum getekend bij de notariskantoor Schepers & Van Nunen. Vanaf dat moment is de raad bezig Son en Breugel aantrekkelijker te maken voor jongeren. Dit doen ze door middel van invloed uit te oefenen op evenement plannen en beleidsstellingen van de gemeente.

Notaris
Een paar weken geleden zijn de statuten ter oprichting van de jongerenraad goedgekeurd en konden deze officieel getekend worden bij de notaris Schepers & Van Nunen in Sint-Oedenrode. De oprichters van de jongerenraad, Wouter Wijnheijmer en Rick Arends, tekenen de formele notariële akte bij de notaris samen met de bestuursleden. Vanaf dit moment is de jongerenraad officieel een stichting en kan de raad zich, nog beter, inzetten voor de behoeften van jongeren in Son en Breugel.

Historie
De jongerenraad is officieel opgezet op 28 juni 2017. Vanaf dat moment is de kerngroep druk bezig geweest om de jongerenraad vorm te geven. Er is een Facebookpagina opgezet, voor een efficiënte manier van informatie verspreiden. Ook is er veel contact geweest met de lokale verenigingen en organisaties. Op deze manier probeert de raad zoveel mogelijk jongeren te bereiken in Son en Breugel. Het enige wat nog miste was de officiële rechtsvorm van de raad: de stichting.

Toekomst
De raad wil verschillende avonden organiseren waar de jongeren in Son en Breugel gehoord kunnen worden over wat zij vinden dat er in het dorp moet veranderen. Ook wil de jongerenraad een representatief panel creëren waar jongeren hun mening kunnen geven over verschillende onderwerpen die spelen in Son en Breugel en omgeving. Dit willen ze bij verenigingen, organisaties en de gemeente op tafel leggen. Hierbij worden evenementen niet vergeten, ook hier laat de raad zich graag horen.

Ook organiseert de raad twee keer per jaar een informatiebijeenkomst om te laten zien wie ze zijn en wat we doen, deze bijeenkomsten zijn ook bedoeld om de sponsoren en lokale partijen te bedanken voor hun steun aan de jongerenraad.

Vrijwilligers
De jongerenraad is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich actief willen inzetten in Son en Breugel. Ben of ken jij iemand die een uitgesproken mening heeft, laat het de jongerenraad dan weten! Je kunt de jongerenraad bereiken via hun Facebookpagina: Jongerenraad Son en Breugel, of via hun e-mailadres: jongerenraadsnb@gmail.com

Opening expositie rotondekunst op het gemeentehuis

Donderdag 12 oktober werd de expositie Rotondekunst op het gemeentehuis feestelijk geopend door wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen. Staand op de trap in de hal van het gemeentehuis informeerde de wethouder het aanwezige publiek over de rol van kunst binnen onze samenleving. De gemeente ondersteunt daarom initiatieven zoals die van het Stakenburgfonds, in praktische zien betekent dit in dit geval zorgen voor een correcte plaatsingen en onderhoud.

Door: Adrie Neervoort

Het Stakenburgfonds had het idee om enkele rotondes in Son en Breugel op te sieren met een markant kunstwerk. De bedoeling is hierbij om rondom een specifiek thema, de rotondes een sterk lokaal karakter te geven zodat iedere passant weet dat hij Son & Breugel in of uit gereden is.
"Bevrijding", in welke zin dan ook, is een thema dat gekozen is voor de uitvoering van de kunstvoorwerpen. Son en Breugel heeft in de oorlog een belangrijke rol gespeeld in de bevrijding door de geallieerden. Het Stakenburgfonds wilde 'iets' doen met het thema "Bevrijding", maar wilde het niet te sterk aan de oorlog of de letterlijke bevrijding linken. Om deze reden kozen zij voor het thema: "Bevrijding in heden, verleden en toekomst'.

Imke Segers van het Stakenburgfonds wist niet dat er zoveel verschillende kunstuitingen konden ontstaan uit dit onderwerp. Van de 35 ingestuurde ontwerpen zijn er uiteindelijk zes genomineerd waarvan er vijf tentoongesteld zijn in het gemeentehuis, de zesde zal later nog toegevoegd worden.
Kom gerust kijken en stemmen naar wat u graag op één van de rotondes wilt zien, het gaat nu om de keuze voor twee rotondes in Son en Breugel. Later zullen er weer meer ontwerpen voor op andere rotondes volgen.

De bedoeling is dat uiteindelijk gekeken zal worden naar welk kunstobject de meeste stemmen krijgt en welke het best tot uitvoer gebracht kan worden. Dit kan in de praktijk dus betekenen dat het object nog aanpassingen krijgt die de uiteindelijke uitvoering anders maken, of dat er een ander object uitgevoerd zal worden dan de winnaar.
De bezoekers kunnen na het zien van de ontwerpen stemmen op de twee persoonlijke, favoriete kunstwerken via www.stakenburgfonds.nl . In het gemeentehuis staat bij de expositie ook een laptop. Ook als u digitaal niet zo vaardig bent kunt u hier online stemmen, voor wie het prettig vindt zijn er bij de receptie papieren formulieren beschikbaar. De expositie is toegankelijk tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Voorstelling "5 elementen"

De percussieband Dé BigBang! en dichteres Carola Eijsenring zijn een verrassende samenwerking aangegaan. Zij brengen voor u de voorstelling: "5 elementen". Oerknallen en kabbelende tonen, in combinatie met gepassioneerde Poëzie en luttele zinnen. Samen laten zij in deze voorstelling de vijf elementen spreken.

Carola Eijsenring (1954, Den Haag) is geboren uit Indisch-Nederlandse ouders en opgegroeid in Nederland en Suriname. Door de vele omzwervingen in de familie waren er altijd verhalen, vanuit deze verteltraditie is ze haar eigen verhalen gaan schrijven. Later kwam daar de poëzie bij, met als kernthema's 'ontworteling' en 'loslaten en opnieuw verbinden'. Zowel met korte verhalen als met gedichten heeft Carola prijzen gewonnen (Dunya Poëzieprijs Rotterdam en 3 keer de Eindhoven Literatuur Stimuleringsprijs). Inmiddels heeft zij enkele bundels gepubliceerd. Carola verzorgt vaker muzikale poëzieoptredens met haar vaste begeleiders Erik Deckert (didgeridoo, lid van Dé BigBang!) en Arash Mahdavian (tar).

Dé BigBang! is een percussieband onder leiding van Roland Kemp. Dé BigBang! vertolkt vooral eigen nummers waarbij ze instrumenten uit alle windstreken gebruikt. Van Afrikaanse Djembé's, Braziliaanse Surdo's tot de Native American Flute. Erik Deckert op didgeridoo maakt het geluid van Dé BigBang! uniek.
Inspiratie haalt Dé BigBang! uit zeer uiteenlopende muziekculturen. Hierdoor is de muziek niet te vangen in een hokje 'typisch Afrikaans' of 'typisch Braziliaans' en dat eigen geluid, daar is deze percussieband trots op.


Zondag 5 november spelen Dé BigBang! en Carola Eijsenring voor u in 't Tejaterke, Max de Bossusstraat 1, Best.
Aanvang 13.30 uur met een inleiding in de foyer. Entree: €7,50
Kaarten zijn te bestellen via de website van 't Tejaterke www.tejaterke.nl

Brabant zet schijnwerpers op boeiende familieband

Zaterdag 4 november: Brabantdag Familiegeschiedenis, gratis toegang.

Brabantse leden van de landelijke vereniging van genealogen (NGV) nemen het voortouw voor een reeks van evenementen in de komende jaren. De eerste is de Brabantdag Familiegeschiedenis. Jong en oud met belangstelling voor eigen roots is van harte welkom in het Brabantse provinciehuis. Bezoekers kunnen op die eerste zaterdag in november hun hart ophalen als het gaat om informatie, technieken, data en cultuur. Wie een bidprentje meeneemt van een overleden familielid, wordt meteen geholpen om de eerste stappen te zetten naar de eigen familiegeschiedenis. Wie weten wil of er criminele voorouders zijn, komt ook aan zijn trekken. Er is het 'Café met de zachte G', een speciale markt met tal van producten en wetenswaardigheden. DNA en de onderlinge verwante bevolking is ook een interessant thema. Op de speciale website www.verrassendverleden.nl staat het volledige programma. De toegang voor deze Brabantdag is gratis.

Een bezoek inspireert je tot het doen van onderzoek naar het antwoord op de vraag: waar kom ik vandaan? Oubollig? Nee, integendeel. Innovatie en design zijn termen die – naast erfgoed – passen bij onderzoek van je eigen verrassend verleden. De valkuil is, dat veel mensen er te laat aan beginnen. De echte verhalen van je oudere familieleden zijn dan veelal niet meer te horen… Begin er nu aan, en laat je adviseren en/of helpen door leden van de NGV. Je bent van harte welkom!

Nieuwe aanpak
De activiteiten zijn niet alleen bedoeld voor mensen die al bezig zijn met het onderzoek naar hun verleden, maar zeker ook voor nieuwe belangstellenden in de genealogie. Het huidige internettijdperk biedt ongekende mogelijkheden. Binnen verenigingsverband leer je hoe je het beste dat onderzoek kunt doen en op een slimme wijze kunt documenteren met behulp van speciale genealogie-programma's. Er is een nieuwe website ontwikkeld en er is een Facebookpagina (Verrassend Verleden) en Twitter-account @verledenverrast) gestart.

Speelgoed- / kinderkledingmarkt in Meerschot

Speelgoed- / kinderkledingmarkt in Meerschot Heistraat 22 Sint Oedenrode.

Op het gebied van kinderspeelgoed en baby- en kinderkleding is er van alles te vinden op de markt, die wijkvereniging Eerschot, zondag 22 oktober organiseert.
De markt vindt plaats in wijkcentrum Meerschot, Heistraat 22 Sint Oedenrode.
De deuren zijn open van 10.00 tot 12.00 uur. Er zijn onder andere tweedehandse broekjes, jurken, T-shirts, puzzels, poppen, auto,s, duplo en kinderfietsjes en veel speelgoed te koop. Niet alleen ouders maar ook (oppas) opa's en (oppas) oma's kunnen hun slag slaan. Ook leuk om je sinterklaas inkopen te doen. De entree bedraagt 1.00 euro.

Urban Trail keert terug naar Eindhoven

Na de succesvolle eerste editie van de Eindhoven Urban Trail keert op zondag 10 december het populaire evenement terug met een vernieuwd parcours. Zoals bij elke Urban Trail lopen deelnemers langs, over en zelfs dóór culturele en historische gebouwen in de stad. De inschrijving is vandaag geopend.

De organisatie verzorgt een parcours met een aaneenschakeling van loopervaringen en zet zich ook dit jaar weer in om honderden lopers te verrassen. "We zijn op dit moment hard bezig om een nieuwe, stedelijke en avontuurlijke trail door de Eindhovense binnenstad uit te zetten. Zeker is dat er ook deze editie weer verrassende locaties tussen zitten die dit evenement een feest maken om aan mee te doen", zegt Dariush Cyrroes, organisator van de Eindhoven Urban Trail. Stapsgewijs worden alle locaties op het parcours bekendgemaakt. Na afloop kunnen de deelnemers wederom genieten van een welverdiend ontbijt met een Urban Trail medaille.

Inschrijven
De inschrijving voor de tweede Eindhoven Urban Trail is vandaag geopend. Vorig jaar was het evenement met 1.750 deelnemers uitverkocht. Dit jaar geldt er een maximum van 2.500 deelnemers. Vanwege de grote interesse wordt dan ook aangeraden niet te lang te wachten met inschrijven. Inschrijven kan op www.eindhovenurbantrail.nl.

Atb-tocht "ALS het licht uit gaat"

Zaterdagavond 28 oktober wordt in Eindhoven de tweede editie van de Atb-tocht "ALS het licht uit gaat" gereden. Een spectaculaire mountainbiketocht om geld in te zamelen voor meer onderzoek naar ALS. Het startsein van de 2e editie van deze 30 km lange tocht wordt gegeven door Jan Zuring.
Zelf ALS-patiënt en schrijver van de gedichtenbundel 'ALS het licht uitgaat'. Deelnemers fietsen langs de meest opmerkelijke plekken in Woensel en Nuenen. Plekken waar je normaal niet mag en kunt komen zoals Waterschap De Dommel, een van de grootste waterzuiveringen van Europa. Groengebieden van de Dommelvallei en het terrein van Lunetzorg. De scouting belooft de deelnemers te verrassen. Op het Wasven klinkt stemmige livemuziek. Het terrein van de IJzeren Man is veranderd in een doolhof. Een bezoek aan de pier van het zwembad ga je niet snel vergeten. Na de tocht is er een afterparty met dj in de kantine van de Atletiekbaan. De deelnemers krijgen daar een hamburger aangeboden. Het startgeld en donaties komen volledig ten goede aan onderzoeksprojecten naar de oorzaak en oplossing van ALS. Het belooft weer een mooie avond te worden.
Voorinschrijving via www.alshetlichtuitgaat.nl

Locatie Sportpark De Hondsheuvels, J C Dirkxpad 1, 5631 BZ Eindhoven.
Inschrijven vanaf 18.30 uur op locatie.
Inschrijfgeld €10. Elke extra donatie is welkom.
Start tussen 19.30 uur en 20.30 uur

Faciliteiten bewaakte fietsenstalling, lockers, douches en gelegenheid om de fiets af te spuiten.
Informatie
Alle informatie over het evenement lees je op www.alshetlichtuitgaat.nl

Heren VC Pieter Brueghel 2 heeft een uitstekende competitiestart

Heren 2 in actie tegen VC Primo

Op dinsdag 3 oktober werd de eerste competitiewedstrijd gespeeld in het noorden van België, tegen Pegasus uit Reusel. Robbie genoot nog van een vakantie in Malaga, Eric is nog herstellende, dus ging het team met z'n zessen de strijd aan om een basisplaats. Die werd snel beslecht. Daarna werd het een prima wedstrijd, waarbij de ballen de tegenstander om de oren vlogen. In set drie stokte de machine even, maar set vier werd weer binnengehaald. Met een 1-3 overwinning was de goede competitiestart een feit.

Op maandag 9 oktober stond de eerste thuiswedstrijd van Heren 2 op het programma tegen VC Primo uit Eindhoven. Robbie was er ondertussen ook weer bij, ordinair bruin en gretig. In willekeurige volgorde. Aanvoerder Mathijs pakte direct zijn rol goed op. Hij vulde de bidons en nam de eerste set netjes plaats op de bank plaats. De eerste set werd binnengehaald en de tweede was nog wat sneller in de pocket. Richard was op dreef met zijn goede blokkades en snelle aanvallen. Rik was weer ouderwets stabiel en defensief zeer sterk. Eddy legde de ballen klaar voor een mooie aanval en Marcel kon daardoor heerlijk aanvallen. Marc was met links oppermachtig, Mathijs vanuit de diagonaal vlijmscherp en Robbie bleek op dia en buiten een stabiele factor in het team. In set drie leek het even mis te gaan. Een tactische keuze van de aanvoerder leek even niet zo best uit te pakken. Gelukkig kwam hij snel tot inkeer en werd het halve team weer teruggeroepen vanuit de douche. De achterstand van 20-24 werd uiteindelijk alsnog met 27-25 ingelopen. De vierde set was uiteindelijk de vlotste set. Een heerlijke 4-0 overwinning zat in de tas.

Op donderdag 12 oktober had de aanvoerder zich weer van zijn goede kant laten zien en een tactisch zeer goede keuze gemaakt. Het eerste avondje uit met het team was een feit. Naar verluidt een prima en gezellig begin van het seizoen, goed voor de teamspirit. De ambities van Robbie lijken nu ook in het team gedeeld te worden. Het K-woord is na twee wedstrijden al een aantal keer gevallen. En dan doelen ze niet op kroketten. Op naar een mooi seizoen!!

We zoeken nog steeds leden. Ben je ervaren volleyballer of een beginner, binnen de vereniging is op elk niveau ruimte om aan te sluiten. Kom eens kijken of meetrainen op maandagavond in De Landing. Je kunt gratis en vrijblijvend drie keer meedoen om te kijken of het wat voor je is. Voor meer informatie, bezoek www.vcpieterbrueghel.nl of mail naar info@vcpieterbrueghel.nl

Bridgeclub ABC

Uitslagen Bridgeclub ABC dinsdagavondcompetitie
Ronde 2, zitting 2, 10 oktober 2017
Lijn A
1 Johan van de Laar & George Punt 66,49 %
2 Nieke Coenen & Truus Peters 54,35 %
3 Jaap Burghoorn & Hanneke Monteban 53,54 %
4 Tineke Soetens & Jo Bakker 52,35 %
5 Reinier Gerritzen & Jeske Koop 51,86 %
Lijn B
1 Piet Swinkels & Peter Linke 59,43 %
2 Wil van Erp & Hugh Maaskant 57,50 %
3 Addy v Beek & Ankie v Schoonderwalt 54,79 %
4 Toos Paalvast & Ab Paalvast 53,80 %
5 Jo Renders & Riet Vianen 51,41 %

Uitslagen Bridgeclub ABC dinsdagochtendcompetitie
Ronde 2, zitting 1, 10 oktober 2017
1 Hannelies Koudstaal & Jeanne Postma 62,08 %
2 Issy Abram & Maud Gerritsen 56,25 %
3 Cecile Smidt & Mieke Hattink 55,00 %
4 Teun Postma & Jos van Bommel 54,58 %
5 Johan van de Laar & Peter Rotteveel 52,92 %

Inloop Bridgeclub De Beckart

Uitslag 12 oktober. 1. Riet vd Laar en Zus vd Rijt 60.15%; 2. Diny v Oorschot en Jet vd Meerakker 54.55%; 3. Fried vd Laar 53.12%; 4. Lies Vissers en Tiny vd Steen 51.30%. Iedere donderdagmiddag inloopbridge in De Beckart. Iedereen is welkom, ook als je geen bridgepartner hebt. Info 0413 474297

Ben jij 9 jaar en lijkt het je leuk om te hockeyen?

M8E3

Dan is HTC op zoek naar jou!
Negen meiden vormen op dit momnet het topteam M8E3! Maar negen is wel een beetje krap als je een keertje wilt wisselen natuurlijk. Daarom is het team op zoek naar versterking. Het is helemaal niet erg als je nog niet kunt hockeyen. Daarvoor heeft HTC hele leuke trainsters. En tijdens de wedstrijdjes wordt het team ook gecoacht. M8E3 speelt haar wedstrijden op zaterdag, vaak in de ochtend. Trainen doet M8E3 op woensdag van 17.30 tot 18.30 uur. De teamleden komen allemaal van verschillende basisscholen uit Son en Breugel en spelen nog niet zo lang samen. Samen met jou willen zij voor d ewinst gaan! Je mag natuurlijk ook altijd eerst een keertje komen kijken naar een wedstrijd of training. Lijkt het je leuk? Laat dan je vader of moeder een mailtje sturen naar onze coach Frank.eijck@icloud.com. Bellen mag ook via 06-50869343.
Sportieve groeten de meiden van M8E3

BC 't Koffertje '94

Uitslag BC 't Koffertje '94 van 16 oktober 2017
A-lijn: 1 Tonnie & Ton van Acht 69,91; 2 Jan van Lanen & Theo van Geffen 58,80; 3 Irmgard Etman & Dirk Gillissen 58,56; 4 Wilma van den Biggelaar & Jan Janssen 57,64; 5 Willem Pieters & Harrie van Rijbroek 56,48

Nijnsel sluipt naar de top.

Je zou het na de eerste (thuis)wedstrijd tegen Sparta'25 eind september niet hebben gezegd, maar na drie achtereenvolgende overwinningen neemt Nijnsel/TVE Reclame Heren 1 inmiddels een fraaie derde plaats in op de ranglijst! Boven de geelblauwen staan nog Volkel en Sparta Beek en Donk en Nijnsel wordt op zijn beurt op de hielen gezeten door Handel.

En laat nu net aanstaande zondag koploper Volkel op bezoek komen! Dit team behaalde tot nu toe de volle winst en kreeg nog geen enkel doelpunt tegen; alle hens aan dek dus aanstaande zondag!
Afgelopen zondag kwam het voor Nijnsel volledig onbekende Stormvogels'28 uit Siebengewald op bezoek, in het oranje gestoken; een kleur die we volgende zomer in Rusland in elk geval niet terug zullen zien. Siebengewald ligt pal aan de Duitse grens en vanuit de Hauptbahnhof reis je voor 79 euro in ruim zes uur naar Berlijn. Maar dat terzijde.

In de wandelgangen hadden we reeds vernomen dat de Vogels, dus niet die van het IJsselmeer, over een goede ploeg beschikken en zeker in de eerste helft was dit ook wel zichtbaar. De gasten combineerden naar hartenlust en verwierven zich enkele goede kansen op een voorsprong. Maar ook dit keer gaf de Nijnselse achterhoede geen krimp en speelde een solide partij. Aanvallende middenvelder Rick van der Vleuten had de gastheren zelfs op een geflatteerde 1-0 ruststand kunnen zetten maar dit onheil bleef de Limburgers bespaard.

Na de Assam Hathikuli thee leek zich aanvankelijk eenzelfde spelbeeld te ontwikkelen maar, opnieuw, John Egelmeers brak de score redelijk onverwacht open. Dit Sonse talent raakt steeds meer in vorm, nu hij het aan het hogere tempo van Nijnsel gewend begint te raken. Stormvogels raakte door dit doelpunt behoorlijk van slag en de combinaties verdwenen dan ook als sneeuw voor de zon. Voor Nijnsel aanleiding om het spel 'dood' te maken en de wedstrijd professioneel uit te spelen. Ook keeper Youri Dortmans gaf geen krimp toen hij in de dying seconds van de wedstrijd nog een gevaarlijke vrije trap uit het doel moest ranselen. Een ander vermeldenswaardig feit is dat Arjan van Zutphen na een slepende blessure eindelijk weer in de basis verscheen. Met zijn snelheid en passeerkracht als wapen krijgen de Nijnselse voorwaartsen nog meer dreiging.

Volkel is dus gewaarschuwd zondag en we raden de supporters dan ook aan om op tijd van huis te vertrekken gezien de te verwachten drukte op Den Eimert, zowel uit richting Volkel als uit Nijnsel.

Junioren, jeugd en senioren behalen goede prestaties in Eindhoven

Zeven zwemmers van DBD (waarvan 5 uit Son en Breugel) hebben afgelopen zondag deelgenomen aan de junioren jeugd senioren wedstrijd in Eindhoven. Ditmaal mochten zij het opnemen tegen de zwemmers van 10 andere verenigingen waaronder de toppers van PSV.
De zwemmers hadden ieder de keus uit 6 afstanden waarbij zij voor zichzelf konden bepalen wat ze aan konden in de wedstrijd.
De zwemmers konden op 2 afstanden door middel van voorrondes zich kwalificeren voor de finales. Franciena, Daniel, Ingrid, Nienke en Tim wisten op totaal 7 finale afstanden deel te nemen. Na de voorrondes hadden de zwemmers nog 4 programmanummers waarbij zij hun favoriete afstand(en) konden kiezen.
In de finales veroverden de zwemmers uiteindelijk 3 medailles. Voor Franciena was er zilver op de 100 meter rug en het brons was voor Nienke (100 meter rug) en Tim (100 meter vrij).
De zwemmers behaalden 12 persoonlijke records, waarbij Tim de beste tijdsverbetering op de 400 meter vrije slag behaalde en Ingrid de meeste tijdsverbeteringen behaalde.

Uitslagen:
Franciena van den Bemt 200 en 100 meter rug 2de, 100 meter vrij 8ste
Tim Versteegen 400 meter vrij eerste, 100 meter rug, 50 en 100 meter vrij derde 200 meter wissel 7de en 100 meter wissel 5de
Nienke Versteegen 200 en 100 meter rug derde, 200 meter wissel 6de, 100 meter wissel 7de, 100 meter vrij 6de en 50 meter vlinder 11de
Ingrid Versteegen 200 meter rug 4de, 100 meter rug 5de, 100 meter vrij 10de en 50 meter rug 9de
Zoë Weismann 50 meter rug 16de en de 100 meter vrije slag 13de

Argo Zwemmen

Afgelopen zondag hebben 12 zwemmers van de Wedstrijdgroep in het Laco Sportcentrum in Veghel deelgenomen aan de eerste Vierkamp. Tijdens deze wedstrijd hebben zij 11 keer een 1e plaats, 11 keer een 2e plaats en 10 keer een 3e plaats behaald. Daarnaast werden er 14 persoonlijke records gezwommen.

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Woensdag 11 oktober        
Recreanten Corridor 1 – Altior 7 - 5
Recreanten Avanti – Corridor 2 11 - 2
ZIGO MW1 - Corridor MW2         13 - 6
Corridor MW1 – SVOC '01 MW1 9 - 3

Zaterdag 14 oktober
Corridor E1 – Avanti E1                 6 - 1
Corridor E3 – De Korfrakkers E3 4 - 11
Corridor F1 – MOSA '14 F2         4 - 7
Korloo E2 – Corridor E2                 3 – 11
DSV B1 – Corridor B1                 6 - 3
JES D1 – Corridor D1                 2 - 2

Zondag 15 oktober
SVOC '01 - Corridor 1                 11 - 11

Programma
Woensdag 18 oktober         aanvang
Recreanten Corridor 1 – Flash 19.30
De Peelkorf MW2 - Corridor MW1 20.15
Corridor MW2 – DSV MW1         20.30

Springbokken bij de halve marathon Eindhoven

zondag 7 oktober stond er een delegatie van maar liefst 20 Springbokken verdeeld over meerdere startvakken aan de start van de Halve Marathon in Eindhoven.
De groep, waaronder meerdere lopers die dit jaar voor het eerst een halve marathon gingen lopen, heeft in de voorbije maanden keihard getraind om de in totaal 21,1 km te kunnen afleggen. Het weer was perfect en de sfeer was super, net als de vele supporters uit Son die hen verspreid over het gehele parcours stonden aan te moedigen.
Zoals altijd waren de laatste loodjes het zwaarst, maar iedereen heeft de finish gehaald en zijn er zelfs meerdere PR's gesneuveld en ondanks eerdere berichten was er tóch de dikverdiende medaille voor iedereen!

Wil je ook naar een halve marathon of ander doel toe trainen? Kom dan gerust eens een aantal keren vrijblijvend met ons meelopen.

www.loopgroepdespringbokken.nl of stuur een mailtje naar loopgroepspringbokken@gmail.com

TTV Son en Breugel staat op laatste plaats

Na nederlagen tegen Hooghei 1 en mede degradatiekandidaat Veldhoven 8 komt het degradatie spook wel steeds dichterbij.
Tegen Hooghei 1 werd geflatteerd met 0-10 verloren. In 4 partijen werd de 5e game steeds net aan verloren. Het dubbel (De Jong-Simons) verloor zelfs tegen het nog ongeslagen dubbel van Hooghei de 5e game met 16-18.
Nog teleurstellender was het verlies met 6-4 tegen Veldhoven 8. Alleen het dubbel (De Jong-Van den Hurk) en de partijen tegen Jonkers werden door Herman Simons, John de Jong en Eric van den Hurk gewonnen. In de overige partijen waren Van Oijen en Peters van Veldhoven gewoon beter.

Het 2e team boekte een mooie overwinning tegen Veldhoven 12. Met 6 partijen in 5 games werd de stand 7-3 door overwinningen van Tony Kramer (3x) Denny van de Heijden (2x) en King Shing Yan (2x)

TTV Son en Breugel speelt iedere maandag van 19:30 tot ca. 23:00 in MFC D'n Tref, Zonhove. Iedereen boven de 16 jaar is van harte welkom om een balletje te komen slaan. Zie ook onze website: www.ttv-sonenbreugel.nl

Handbal vereniging Apollo

Uitslagen 14-15 oktober
Habo '95 DB1 - Apollo DB         18-10
Bergeijk DS2 - Apollo DS2         20-16
Zephyr HS1 - Apollo HS2         25-25
Apollo HC1 - Bergeijk HC1         10-19
Apollo HS3 - Saturnus HS2         22-16
Aristos DS2 - Apollo DS1         15-20
Dongen HS1 - Apollo HS1         33-30
West Brabant Combinatie HB4 - Apollo HB1 28-8

Geen programma 21-22 oktober

Uitslagen SBC Jeugd zaterdag 14 oktober
SBC JO 19-1 - S.C.I. JO 19-1                 3 - 1
SBC JO 19-2 - EMK JO 19-1                 3 - 1
SBC JO 19-3 - Bladella JO 19-2                 1 - 8
Kerkwijk JO 19-1 - SBC JO 19-4                 Uitgesteld
Dommelen JO 17-1 - SBC JO 17-1                 Uitgesteld
SBC JO 17-2 - VRIJ                 --------
SBC JO 17-4 - DOSKO'32 JO 17-1                 3 - 2
DBS JO 17-4 - SBC JO 17-5                 2 - 3
Brabantia JO 17-3 - SBC JO 17-6                 9 - 2
SBC JO 15-1 - VRIJ                 ----------
UNA JO 15-2G - SBC JO 15-2G                 2 - 1
SBC JO 15-3 - Best Vooruit JO 15-4                 3 - 3
SBC JO 15-4 - Zwaluw VFC JO 15-5                 11 - 1
SBC JO 15-5 - VRIJ                 ---------
DBS JO 15-6 - SBC JO 15-6                 5 - 1
SBC JO 15-7G - RPC JO 15-6                 9 - 2
SBC MO 15-1 - Nieuw Woensel MO15-1                 9 - 1
SBC JO 13-1 - WODAN JO 13-1                 7 - 0
Beerse Boys JO 13-1 - SBC JO 13-2                 Uitgesteld
SBC JO 13-3 - HSE JO 13-1                 Afgelast
SBC JO 13-4 - Maliskamp JO 13-1                 2 - 2
SBC JO 13-5 - Jong Brabant JO 13-4                 0 - 6
OJC RosmalenJO 13-11 - SBC JO 13-6                 0 - 2
SV Valkenswaard JO 13-6 - SBC JO 13-7                 1 - 5
SV Budel MO 13-2 - SBC MO 13-1                        NB
Unitas '59 JO 12-1 - SBC JO 12-1                 2 - 3
RKSV Heeze JO 11-1 - SBC JO 11-1G                 Uitgesteld
SBC JO 11-2G - Braakhuizen JO 11-1                 3 - 3
SBC JO 11-3 - Gestel JO 11-2                 5 - 1
Unitas '59 JO 11-4 - SBC JO 11-4                 Uitgesteld
SBC JO 11-5G - UNA JO 11-4G                 2 - 2
SBC JO 11-6G - DBS JO 11-8                 6 - 6
Brabantia JO 11-3 - SBC JO 11-7                 1 - 2
SBC JO 11-8G - WODAN JO 11-5                 1 - 7
SBC JO 11-9 - Hilvaria JO 11-3                 2 - 4
SBC JO 11-10 - VRIJ                 --------
SBC JO 11-11G - VRIJ                 --------
SBC JO 10-1 - VRIJ                 --------
DVS JO 9-1 - SBC JO 9-1                 9 - 2
SBC JO 9-2G - Bladella JO 9-1                 3 - 9
SBC JO 9-3G - SJO Juventud JO 9-1                 8 - 2
De Raven JO 9-1 - SBC JO 9-4                 9 - 7
Hoogeloon JO 9-2 - SBC JO 9-5G                 4 - 7
SBC JO 9-6 - Tongelre JO 9-3                 12 - 0
SBC JO 9-7 - Maarheeze JO 9-2                 1 - 5
SBC JO 9-8 - Nieuw Woensel JO 9-1                 2 - 19
SBC JO 9-9G - FC Engelen JO 9-5                 3 - 15
SBC JO 9-10G - Dommelen JO 9-3                 0 - 3
DBS JO 8-2 - SBC JO 8-1                 Uitgesteld
SBC G 1G - VRIJ                 -------
SBC JG 1G - Spoordonkse Boys JG 1                 3 - 1

Programma SBC jeugd 21 oktober
Thuisteam Bezoekers Vertrek Aanvang
Erp JO 19-1 - SBC JO 19-1        14:45
SBC JO 19-2 - WODAN JO 19-2        15:15
SBC JO 19-3 - VRIJ        
SBC JO 19-4 - VRIJ        
SBC JO 17-1 - VRIJ        
SBC JO 17-2 - OJC Rosmalen JO 17-5        15:15
SJO Juventud JO 17-2G - SBC JO 17-4 09:00 10:00
SBC JO 17-5 - VRIJ        
SBC JO 17-6 - Acht JO 17-3        15:15
SV Valkenswaard JO 15-1 - SBC JO 15-1 12:15 13:15
SBC JO 15-2G - Boxtel JO 15-1        13:15
WODAN JO 15-4 - SBC JO 15-3 12:00 13:00
SBC JO 15-4 - VRIJ        
SBC JO 15-5 - VRIJ        
SBC JO 15-6 - VRIJ        
SBC JO 15-7G - VRIJ        
Bladella MO 15-1 - SBC MO 15-1 10:00 11:00
TGG JO 13-1 - SBC JO 13-1 10:30 11:30
Beerse Boys JO 13-1 - SBC JO 13-2 09:30 10:30
FC Cranendonck JO 13-1 - SBC JO 13-3 11:00 12:00
SBC JO 13-4 - VRIJ        
DOSL JO 13-2 - SBC JO 13-5 11:45 12:45
SBC JO 13-6 - Best Jo 13-4        11:45
SBC JO 13-7 - VRIJ        
SBC MO 13-1 - VRIJ        
SBC JO 12-1 - VRIJ        
SBC JO 11-1G - VRIJ        
SBC JO 11-2G - EMK JO 11-1        10:15
EMK JO 11-3 - SBC JO 11-3 09:15 10:15
Unitas '59 JO 11-4 - SBC JO11-4 09:15 10:15
SBC JO 11-5G - VRIJ        
Acht JO 11-2 - SBC JO 11-6G 09:00 10:00
SBC JO 11-7 - Woenselse Boys JO 11-4        10:15
SBC JO 11-8G - FC Eindhoven JO 11-6        10:15
SBC JO 11-9 - VRIJ        
SBC JO 11-10 - VRIJ        
SBC JO 11-11G - VRIJ        
RKSV Nuenen JO 10 - SBC JO 10-1 08:45 09:45
SBC JO 9-1 - VRIJ        
SBC JO 9-2G - Wilhelmina Boys JO 9-2        09:00
SBC JO 9-3G - VRIJ        
SBC JO 9-4 - VRIJ        
SBC JO 9-5G - VRIJ        
St.Mich.Gestel JO 9-2 - SBC JO 9-6 09:15 10:15
SBC JO 9-7 - VRIJ        
SBC JO 9-8 - VRIJ        
SBC JO 9-9G - VRIJ        
SBC JO 9-10G - VRIJ        
Wilhelmina Boys JO 8-1 - SBC JO 8-1 08:15 09:15
SBC G 1G - TGG G 1        13:15
EBOH JG 1G - SBC JG 1G 11:30 12:30

SBC huldigt Pierre Brants en Jasper van Zuuren

Son en Breugel - Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 11 oktober jongstleden zijn Pierre Brants en Jasper van Zuuren gehuldigd als respectievelijk Lid van Buitengewone Verdienste en Erelid.

Het bestuur had weinig nodig om hiervoor de unanieme instemming te krijgen van de leden: de grote inspanning die beiden hebben gedaan in de afgelopen 20 tot 35 jaar wordt door SBC enorm gewaardeerd. Na de goedkeuring kregen Pierre en Jasper de bijbehorende versierselen opgespeld en is er door de aanwezige leden op hun huldiging getoast.

Sonse Zaalvoetbal Competitie

Uitslagen speelronde 6:
Sportcafé Expreszo – Hurkmans         11-5
EHV – Imazighen United         8-1
Witlox tegel – Spierings / Bergmans        0-5
Rovers timmerwerken – Vrij

Stand 7 oktober:
1. Spierings / Bergmans 5-13
2. EHV         6-11
3. Witlox tegel        5-7
4. Sportcafe Expreszo 5-6
5. Hurkmans        5-6
6. Imazighen United 5-6
7. Rover timmerwerken 5-3

Programma speelronde 5 7 oktober
18:00 Spierings / Bergmans - Rovers Timmerwerk
18:45 Hurkmans        - Witlox tegel
19:30 Imazighen United - Sportcafe Expreszo
20:15 EHV         - Vrij

Voetbal SBC Senioren

Uitslagen
Zondag 15 oktober
Boskant 1        - SBC 1        1-1
Nuenen 3        - SBC 2        1-4
SBC 3         - Zwaluw VFC 2 1-1
SBC 4         - Oirschot V. 3 2-1
Nuenen 7        - SBC 5        2-6
SBC 6         - Valkenswaard 6 3-1
De Bocht '80 3 - SBC 7        3-1
SBC 8         - Nederwetten 3 1-2
Geldrop 7        - SBC 9        7-1
SBC 10        - Brabantia 9        3-3
Unitas'59 12        - SBC 11        1-12
SBC 12        - Nuenen 10        1-11
Beerse Boys VR4 - SBC VR1        1-5
SBC VR2        - Tivoli VR1        3-5

Programma
Zondag 22 oktober
SBC 1         - Essche Boys 1 14.30 u
SBC 2         - Beerse Boys 3 12.00 u
SBC 4         - Nieuw Woensel 3 10.00 u
Avanti'31 VR2 - SBC VR2        10.00 u

Overige teams zijn vrij.

Rendac laat vrijwilligers vv SBC niet in de kou staan

Foto van links naar rechts:  Voorzitter Willem van 't Geloof, Koert Ackerman, Maxx Toirkens, Erik Haas, Erit van Fulpen(Jeugd Bestuur), Gerard Scheepens(Jeugd Bestuur) Foto: Wil Feijen

Son en Breugel - Rendac zet hun eindproducten in voor de productie van groene energie en duurzame brandstoffen.
Reeds vele jaren sponsort Rendac de coachjassen voor het vrijwillig kader van de jeugd van Koninklijke voetbalvereniging SBC.
Ook hier is sprake van "groene energie". Op de groene voetbalvelden wekt de SBC-vrijwilliger energie op door zijn tomeloze en enthousiaste inzet. Dat houdt hem, middels de door Rendac geschonken coachjas warm, op de soms koude en natte trainingsavonden en wedstrijden op zaterdag.

Jaarlijks zijn een groot aantal coachjassen aan vervanging toe en/of moeten nieuwe trainers van een coachjas worden voorzien.
Voor het seizoen 2017-2018 kan Kvv SBC rekenen op een bijdrage voor 30 coachjassen.

Afgelopen zaterdag om 9.45 heeft de uitreiking symbolisch plaatsgevonden door Koert Ackerman van Rendac aan de oudste en jongste jeugdvrijwilliger.
Het Jeugdbestuur van Kvv SBC is Rendac zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan de uniforme uitstraling van de jeugdvrijwilligers.

Foto van links naar rechts: Voorzitter Willem van 't Geloof, Koert Ackerman, Maxx Toirkens, Erik Haas, Erit van Fulpen(Jeugd Bestuur), Gerard Scheepens(Jeugd Bestuur)

28 / 28

donderdag 19 oktober

Tentoonstelling Lions peaceposter wedstrijd

Ook dit jaar zet de Lions Club Son en Breugel e.o. zich weer in voor de jaarlijkse peace poster wedstrijd. In ons Dorp en in Eindhoven Noord zullen de leerlingen van de groepen 7 en 8 weer met papier en felle kleuren in de weer gaan om hun persoonlijke gedachten over vrede vorm te geven.
Het thema is dit jaar: The Future of Peace, oftewel, De Toekomst van Vrede. Tentoonstelling met mogelijkheid tot stemmen voor de publieksprijs: woensdag 18 oktober t/m dinsdag 31 oktober.( ook in de bibliotheek). Prijsuitreiking: woensdag 1 november om 16.00 uur in de bibliotheek.
Openingstijden bibliotheek zondag Gesloten, maandag, dinsdag t.m donderdag 11:00–17:00, vrijdag 11:00–20:00, zaterdag 11:00–14:00

zaterdag 21 oktober

Christel de Laat in het Vestzaktheater

Christel de Laat is er klaar voor. Misschien kent u haar van De Jopie Parlevlietshow waarin ze schitterde als Mini, de assistent van Jopie. Of uit Toren C, waarin ze al jaren een vaste gastrol heeft. Ook is ze ieder jaar vier dagen live te volgen via Omroep Brabant in Het Fijnfisjeniecafé en presenteert ze de zoektocht naar het lekkerste Brabantse worstenbroodje. In haar eerste show laat Christel zien hoe ze er tóch in geslaagd is zich in te passen. Niet gangbaar, niet logisch, soms ongehoord, maar wel verschrikkelijk gezellig en grappig. Zaterdag 21 oktober in het Vestzaktheater aan de Kerkstraat in Son. En voorstelling, die u niet mag missen om 20:15 - 22:30 Toegang € 15,50 . Kaarten bestellen. www.vestzaktheaterson.nl

zondag 22 oktober

Freedom Run eerbetoon aan onze bevrijders

De derde editie van de Freedom Run 2017 gaat op zondag 22 oktober van start op Historica Park te Best. De afstanden voor de ouder/kind loopt leiden over het terrein van het museum De Bevrijdende Vleugels, de overige lopen gaan naar de historische gronden rond het landingsterrein van de Paulushoef. Ervaar de vrijheid en kom de lopers aanmoedigen op Historica Park te Best. De Freedom Run is een eerbetoon aan onze bevrijders. Parkeren op en rond het terrein van het museum is gratis maar de organisatie vraagt bezoekers om zo veel als mogelijk met ander vervoer dan de auto naar de Freedom Run te komen. De starttijden van de vijf afstanden zijn als volgt: 0,5 mile – 11.30 uur, 1 mile -11.30 uur, 8 miles - 12.00 uur, 10 miles - 12.15 uur, 4 miles - 12.30 uur.

Orgelconcert met poëzie 22 oktober in Breugel

Zondag 22 oktober verzorgt Rowan van der Westen uit Breda een orgelconcert om 16.00 uur in de Sint Genovevakerk te Breugel. Bespeeld wordt dan het fraaie historische Vollebregtorgel uit 1854. Dit orgel staat bekend om zijn warme klank.
Het gevarieerde programma bevat prachtige muziek van de componisten Zipoli, Stanley en Frescobaldi en Haydn. Het concert wordt afgesloten met de indrukwekkende Fantasie en Fuga in a klein van J.S. Bach. De muziek wordt afgewisseld met door Yvonne Mulder voorgedragen eigen gedichten. Het concert krijgt een bijzonder cachet door de presentatie van haar nieuwe boek Lichtpuntjes: 'een verzameling columns over dagelijkse dingen die je even doen nadenken en waarin een ieder zich zou kunnen herkennen'. Het concert begint om 16.00 uur. Aansluitend is om 17.00 uur de presentatie van het boek van Yvonne Mulder. De toegang tot het concert is gratis met een vrije gift na afloop.

Kienen in het Vestzaktheater

Kienen in het Vestzaktheater
De kienavonden worden georganiseerd ten bate van de plaatselijke Harmonie Pro Honore et Virtute. De opbrengsten zullen besteed worden aan de jeugdopleiding en de aanschaf van instrumenten. Jan van Gerwen is uw nieuwe vaste kienmaster. Hoofdprijs € 250.00 Geluksgetal €100,- Zondag 22 oktober Vestzaktheater kerkstraat 2 Son en Breugel Zaal open 18.30 uur Aanvang 19.30 uur

zondag 22 oktober tot zondag 22 oktober

Speelgoed- / kinderkledingmarkt in Meerschot

Speelgoed- / kinderkledingmarkt in Meerschot Heistraat 22 Sint Oedenrode.
Op het gebied van kinderspeelgoed en baby- en kinderkleding is er van alles te vinden op de markt, die wijkvereniging Eerschot, zondag 22 oktober organiseert. De markt vindt plaats in wijkcentrum Meerschot, Heistraat 22 Sint Oedenrode van 10.00 tot 12.00 uur. De entree bedraagt 1.00 euro.

maandag 23 oktober

CMD WMO LEV Thema/avond

De dames Ismene Borger en Janine Spoor vertellen ons op deze interessante informatieavond de opzet CMD (voor zover nog niet bekend) en de ontwikkelingen WMO en de grote beleidswijziging die er afgelopen jaar is geweest bij Huishoudelijke hulp. Verder zal men voldoende ruimte bieden om vragen te stellen.

dinsdag 24 oktober

Theatervoorstellingen 'Als de tijd zich herhaalt' in Son en Breugel

LEVgroep organiseert ism. werkgroep Dementievriendelijk Son en Breugel en het Rode Kruis twee theatervoorstellingen over Dementie met de sprekende titel 'Als de tijd zich herhaalt'. Eerste voorstelling: Datum: dinsdagavond 24 oktober 2017 Tijd: 19.30 uur tot 21.45 uur Locatie: Vestzaktheater, Kerkstraat 2, Son en Breugel

'De Romeinen in het Groene Woud'

Het Groene Woud bestaat uit tien gemeenten, grote natuurgebieden en authentieke landschappen, gelegen tussen de steden 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg. De Romeinen waren daar zo'n 1900 jaar geleden zeer zichtbaar aanwezig maar omdat daarna onze voorouders het landschap een heel ander uiterlijk hebben gegeven moeten we vondsten en vooral onze fantasie gebruiken om een beeld te krijgen van hoe het er destijds uitzag.
Lezing Heemkundekring Son en Breugel op dinsdag 24 oktober 2017 om 20.00 uur in de Torenzaal van 'De Zwaan', Markt 9 te Son en Breugel. De toegang voor leden is gratis, van niet-leden wordt een bijdrage van € 2,-- gevraagd.

zaterdag 28 oktober

De IVN Nacht van de Nacht op Zaterdag 28 oktober

Dit jaar organiseren IVN St. Oedenrode en IVN Son en Breugel samen de Nacht van de Nacht (http://www.nachtvandenacht.nl/ ) in het bos bij de Vresselse Hut.
We beginnen de nacht waarin ook de klok weer wordt teruggezet naar de wintertijd met een wandeling voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Zij mogen op zaterdag 28 oktober mee met de Nachtwachter om deze bijzondere nacht te beleven. "Samen met de nachtwachter ga je op zoek naar de geheimen van een donkere nacht. In het donker worden andere zintuigen gebruikt dan overdag. Zijn er nog wel plaatsen waar het echt donker en stil is; is er leven en een donkere nacht."
Zaterdag 28 oktober Kinderen: 19:30u (opgeven verplicht!) Volwassenen: vanaf ca. 21:00u Startpunt parkeerterrein tegenover de Vresselse Hut Vresselseweg 33 5491 PA Sint-Oedenrode Meer info: Ellen van Wijk, tel. 0499 - 49 09 90 Aanmelden: nacht@ivn-senb.nl Zie voor meer achtergronden over dit project de website www.nachtvandenacht.nl of de websites van IVN Rooi of IVN Son en Breugel.

Rawazzi Ontmoet ...

Zaterdag 28 oktober Rawazzi Ontmoet... Avond vol muziek met smartlappenkoor Rawazzi,Zanggroep in Between, Smartlappenkoor Efkes Schruwwe en Tonprater Giel van Erp. lokatie De Bongerd. Aanvang 20.00 uur en Gratis entree